ELIMINACJE OKRĘGOWE TEST EKSPERCKI 7-8 MARCA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ELIMINACJE OKRĘGOWE TEST EKSPERCKI 7-8 MARCA"

Transkrypt

1 ELIMINACJE OKRĘGOWE TEST EKSPERCKI 7-8 MARCA Europejska Stolica Kultury to inicjatywa ustanowiona w roku: a) 1975, b) 1985, c) 1995, d) Europejskie Dni Dziedzictwa zostały zainicjowane przez: a) Europejską Wspólnotę Gospodarczą, b) Organizację Narodów Zjednoczonych, c) Radę Europy, d) Unię Europejską. 3. Dzień Europy jest obchodzony: a) 9 kwietnia, b) 9 maja, c) 9 czerwca, d) 9 lipca. 4. Traktat z Lizbony zmieniający Traktat o Unii Europejskiej i Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską wszedł w życie w roku: a) 2007, b) 2008, c) 2009, d) Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej ma siedzibę w: a) Brukseli, b) Luksemburgu, c) Paryżu, d) Strasburgu. 6. Grupa Wyszehradzka obejmuje: a) 3 państwa, b) 4 państwa, c) 5 państw, d) 6 państw. 7. Europejski Rok Dziedzictwa Kulturowego był/jest/będzie obchodzony w UE w roku:

2 a) 2016, b) 2017, c) 2018, d) Przewodniczący Komisji Europejskiej wg stanu na marzec 2018 r. to: a) Antonio Tajani, b) Donald Tusk, c) Jean-Claude Juncker, d) José Manuel Barroso. 9. Zjednoczenie Niemiec miało miejsce w roku: a) 1989, b) 1990, c) 1991, d) Polska jest członkiem UE od roku: a) 2003, b) 2004, c) 2005, d) Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich jest wybierany na kadencję trwającą: a) 2 lata, b) 3 lata, c) 4 lata, d) 5 lat. 12. Angela Merkel jest wg stanu na marzec 2018 r.: a) kanclerzem Niemiec, b) premierem Niemiec, c) prezydentem Niemiec d) przewodniczącą Bundestagu. 13. Międzynarodowy Dzień Ochrony Zabytków jest obchodzony od lat: a) 60. XX w., b) 70. XX w., c) 80. XX w., d) 90. XX w. 14. Międzynarodowa Karta Konserwacji i Restauracji Zabytków i Miejsc Zabytkowych została przyjęta w roku: a) 1954, b) 1964, c) 1974, d) 1984.

3 15. Siedziba sekretariatu Międzynarodowej Rady Ochronny Zabytków i Miejsc Historycznych mieści się w: a) Atenach, b) Nowym Jorku, c) Paryżu, d) Rzymie. 16. Które państwo wchodzące w skład Socjalistycznej Federacyjnej Republiki Jugosławii wstąpiło do Unii Europejskiej przed Chorwacją: a) Serbia, b) Słowenia, c) Czarnogóra, d) Macedonia. 17. Konwencja w sprawie ochrony światowego dziedzictwa kulturalnego i naturalnego została przyjęta w roku: a) 1972, b) 1973, c) 1974, d) Stare Miasto w Warszawie zostało wpisane na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO w roku: a) 1978, b) 1979, c) 1980, d) W którym z miast Polski odbyła się sesja Komitetu Światowego Dziedzictwa: a) w Gdańsku, b) w Krakowie, c) w Warszawie, d) we Wrocławiu. 20. Nagrodę Unii Europejskiej w dziedzinie architektury współczesnej im. Miesa van der Rohe (EU Architecture Prize) w 2015 r. otrzymała: a) Filharmonia im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie, b) Filharmonia Łódzka im. Artura Rubinsteina, c) Filharmonia Poznańska im. Tadeusza Szeligowskiego, d) Polska Filharmonia Bałtycka im. Fryderyka Chopina w Gdańsku. 21. Dyrektorem Generalnym UNESCO wg. stanu na marzec 2018 r. jest: a) Audrey Azoulay, b) Federico Mayor Zaragoza, c) Irina Bokova, d) Koïchiro Matsuura.

4 22. Instytucją zajmującą się ochroną dziedzictwa kulturowego i realizacją postanowień Konwencji Światowego Dziedzictwa UNESCO w Polsce jest: a) Narodowy Instytut Dziedzictwa, b) Narodowy Instytut Ochrony Zabytków, c) Narodowy Instytut Kultury, d) Narodowy Instytut Zabytków. 23. Rejestr zabytków w Polsce obejmuje: a) zabytki nieruchome, b) zabytki ruchome, c) zabytki archeologiczne, d) wszystkie powyższe. 24. W świetle obowiązujących w Polsce przepisów kurhany to przykład: a) zabytku nieruchomego, b) zabytku ruchomego, c) zabytku archeologicznego, d) żadne z powyższych. 25. Pomnikiem Historii w Polsce nie jest: a) Kanał Elbląski, b) kopalnie krzemienia z okresu neolitu Krzemionki k. Ostrowca Świętokrzyskiego, c) Nowa Huta w Krakowie, d) zespół zamkowo-parkowy w Łańcucie. 26. W 2017 r. literacką Nagrodę Nobla otrzymał: a) Juan Manuel Santos, b) Kazuo Ishiguro, c) Richard Thaler, d) Bob Dylan. 27. W okresie od lipca do grudnia 2018 r. prezydencję w Radzie UE będzie sprawowała: a) Austria, b) Bułgaria, c) Finlandia, d) Rumunia. 28. Zamek krzyżacki w Malborku jako polski obiekt został wpisany na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO w roku: a) 1987, b) 1997, c) 2007, d) Autorem pojęcia koniec historii jest: a) Alvin Toffler, b) Benjamin R. Barber,

5 c) Francis Fukuyama, d) Samuel P. Huntington. 30. Rada Europy ma siedzibę w: a) Brukseli, b) Paryżu, c) Strasburgu, d) Wiedniu. 31. Za kształtowanie polityki pieniężnej strefy euro odpowiada: a) Europejski Bank Centralny, b) Europejski Bank Inwestycyjny, c) Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju, d) Trybunał Obrachunkowy. 32. Organem doradczym UE, reprezentującym organizacje pracowników i pracodawców oraz inne grupy interesu jest: a) Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny, b) Europejski Komitet Konsultacyjny, c) Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich, d) Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej. 33. Tak zwany trójkąt instytucjonalny UE obejmuje: a) Parlament Europejski, Rada Unii Europejskiej, Komisja Europejska, b) Parlament Europejski, Rada Europejska, Komisja Europejska, c) Parlament Europejski, Rada Europy, Komisja Europejska, d) Parlament Europejski, Rada Unii, Komisja Europejska. 34. Które z państw skandynawskich należy do strefy euro? a) Dania, b) Finlandia, c) Norwegia, d) Szwecja. 35. Obecnie EFTA obejmuje: a) 3 państwa, b) 4 państwa, c) 5 państw, d) 6 państw. 36. Głównym programem UE na rzecz kultury jest: a) Erasmus+, b) Jean Monnet, c) Kreatywna Europa, d) Horyzont Flaga UE liczy:

6 a) 12 gwiazd, b) 14 gwiazd, c) 16 gwiazd, d) 18 gwiazd. 38. Premierem Kanady jest: a) Édouard Philippe, b) Justin Trudeau, c) Michael Ignatieff, d) Pierre Trudeau. 39. Państwem Partnerstwa Wschodniego nie jest: a) Gruzja, b) Armenia, c) Ukraina, d) Federacja Rosyjska. 40. Prezydentem Korei Południowej obecnie jest: a) Park Geun-He, b) Kim Dzong-Un, c) Moon Jae-In, d) Roh Mo-Hyun. 41. Granica między Koreą Północną i Koreą Południową przebiega wzdłuż: a) 38 równoleżnika, b) 38 południka, c) 35 równoleżnika, d) 35 południka. 42. Polityka Słoneczna: a) to polityka jednostronnego zbliżenia Korei Północnej do Korei Południowej na przełomie XX i XXI w., b) to polityka jednostronnego zbliżenia Korei Południowej do Korei Północnej na przełomie XX i XXI w., c) oficjalna nazwa programu nuklearnego Korei Północnej, d) oficjalna nazwa ideologii państwowej Korei Północnej. 43. Ideologia Korei Północnej nosi nazwę: a) Polityka słoneczna, b) Jucze, c) Kaesong, d) Panmunjon. 44. Zjazdy Komunistycznej Partii Chin odbywają się: a) raz na rok, b) raz na 2 lata,

7 c) raz na 5 lat, d) nieregularnie, w zależności od potrzeb KPCh. 45. Największym eksporterem ropy naftowej do ChRL: a) są państwa Zatoki Perskiej, b) jest Federacja Rosyjska, c) jest Indonezja, d) jest Australia. 46. W skład Szanghajskiej Organizacji Współpracy nie wchodzi/nie wchodzą: a) Indie, b) Pakistan, c) Federacja Rosyjska, d) Turkmenistan. 47. Największe zagraniczne rezerwy dolara posiada: a) Japonia, b) Chińska Republika Ludowa, c) Unia Europejska, d) Federacja Rosyjska. 48. Azjatycki Bank Inwestycji Infrastrukturalnych: a) zrzesza wyłącznie państwa azjatyckie, b) zrzesza wyłącznie państwa rozwijające się, c) objął członkostwem niektóre państwa europejskie spoza UE, d) objął członkostwem niektóre państwa Unii Europejskiej. 49. W 2017 r. negocjacje stowarzyszeniowe Partnerstwa Transpacyficznego zawiesiły/a: a) USA, b) Kanada, c) USA i Kanada, d) USA i Wietnam. 50. Organizacja Układu o Bezpieczeństwie Zbiorowym: a) Powstała z inicjatywy CHRL, b) Powstała z inicjatywy Federacji Rosyjskiej, c) Powstała z inicjatywy USA, d) Została rozwiązana w 2017 r. 51. Długość kadencji prezydenta Rosji wynosi: a) 4 lata, b) 5 lat, c) 6 lat, d) 7 lat. 52. W którym z państw członkowskich Unii Europejskiej w 2017 r. odbyło się referendum w sprawie wydzielenia się jego części jako nowego niepodległego państwa?

8 a) we Włoszech, b) w Hiszpanii, c) w Wielkiej Brytanii, d) w Portugalii. 53. W której z części Zjednoczonego Królestwa odbyło się referendum w sprawie wydzielenia się jej jako nowego niepodległego państwa? a) w Irlandii Północnej, b) w Szkocji, c) w Walii, d) w żadnej. 54. Które z państw nie jest federacją? a) Szwajcaria, b) USA, c) Wielka Brytania, d) RFN. 55. Które z państw jest państwem unitarnym? a) Austria, b) Belgia, c) Szwajcaria, d) Włochy. 56. Które z Państw nie jest monarchią? a) Szwecja, b) Holandia, c) Dania, d) Portugalia. 57. Które z państw jest republiką? a) Hiszpania, b) Norwegia, c) Wielka Brytania, d) Finlandia. 58. Które z Państw nie jest republiką? a) Belgia, b) Niemcy, c) Francja, d) Włochy. 59. Które z państw jest monarchią? a) Watykan, b) Włochy, c) San Marino, d) Irlandia.

9 60. W którym państwie najczęściej wykorzystuje się instrumenty demokracji bezpośredniej? a) w Wielkiej Brytanii, b) we Francji, c) we Włoszech, d) w Szwajcarii. 61. W Birmie (Mjanmie) mają miejsce pogromy: a) chrześcijan, b) buddystów, c) muzułmanów, d) hinduistów. 62. Laureatem Pokojowej Nagrody Nobla w 2017 r.: a) został minister spraw zagranicznych Iranu Mohammad Dżawad Zarif, b) została Międzynarodowa Kampania na rzecz Zniesienia Broni Nuklearnej, c) została Wysoki Przedstawiciel Unii ds. Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa Federica Mogherini, d) został Wysoki Komisarz Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców Filippo Grandi. 63. Do UNESCO nie należy/ą: a) Francja, b) Niemcy, c) USA, d) ChRL. 64. W skład Grupy G7 nie wchodzi/ą: a) Francja, b) Włochy, c) Kanada, d) ChRL. 65. Paryskie porozumienie klimatyczne nie obejmuje: a) USA, b) ChRL, c) Francji, d) Niemiec. 66. Mianem negatywnego ustawodawcy określa się: a) Trybunał Stanu, b) Trybunał Konstytucyjny, c) Rzecznika Praw Obywatelskich, d) Najwyższą Izbę Kontroli. 67. Zasadę trójpodziału władzy wśród wskazanych państw wprowadzono najwcześniej: a) w Polsce,

10 b) w USA, c) we Francji, d) w Wielkiej Brytanii. 68. MERCOSUR to organizacja integracyjna państw: a) Ameryki Północnej, b) Ameryki Południowej, c) Afryki, d) Oceanii. 69. OPEC to: a) organizacja państw eksporterów gazu ziemnego, b) organizacja państw eksporterów ropy naftowej, c) organizacja państw eksporterów węgla, d) agencja ONZ ds. telekomunikacji. 70. Wspólnota Narodów (Commonwealth) to: a) traktatowa nazwa ONZ, b) traktatowa nazwa Ligii Narodów, c) wspólnota międzynarodowa składająca się głównie z byłych kolonii Wielkiej Brytanii, d) międzynarodowe porozumienie na rzecz kultury, organizacja-laureat Nagrody Nobla w 2017 r. 71. NAFTA to: a) organizacja integrująca państwa Ameryki Południowej, b) porozumienie państw Ameryki Północnej, c) organizacja integrująca państwa nordyckie, d) agencja ONZ powołana do nadzoru nad Antarktydą. 72. OECD to międzynarodowa organizacja na rzecz współpracy: a) gospodarczej, b) politycznej, c) w zakresie ochrony środowiska, d) w zakresie ochrony dóbr kultury. 73. UNICEF jest: a) instytucją UE, b) agencją ONZ, c) najstarszą istniejącą organizacją międzynarodową, d) niezależną organizacją międzynarodową. 74. Klub Rzymski to: a) międzynarodowa organizacji międzyrządowa, b) agencja ONZ, c) międzynarodowy think-tank, d) stowarzyszenie państw frankofońskich.

11 75. Zapewnienie wolności konkurencji i ochrona praw konsumentów to zadania: a) NIK, b) NID, c) NCBR, d) UOKiK. 76. PIT w Polsce jest podatkiem: a) progresywnym, b) regresywnym, c) liniowym, d) pogłównym. 77. VAT jest w Polsce podatkiem: a) bezpośrednim, b) pośrednim, c) pogłównym, d) regresywnym. 78. CIT jest w Polsce podatkiem: a) pośrednim, b) regresywnym, c) progresywnym, d) liniowym. 79. Ostatecznym termin składania deklaracji podatkowej dla płatników podatku dochodowego PIT w Polsce przypada: a) 31 grudnia, b) 31 stycznia, c) 30 marca, d) 30 kwietnia. 80. Do zasobów naturalnych w sensie ekonomicznym nie zalicza się: a) ziemi, b) wody, c) surowców, d) ludzi. 81. Do zasobów kapitałowych w sensie ekonomicznym nie zalicza się: a) pieniędzy, b) surowców, c) urządzeń, d) budynków. 82. Gospodarka nakazowo-rozdzielcza została po raz pierwszy wprowadzona w: a) Rosji, b) ChRL,

12 c) Francji, d) Wielkiej Brytanii. 83. Pierwszą formą pieniądza był pieniądz: a) kruszcowy, b) papierowy, c) towarowy, d) plastikowy. 84. W wymianie barterowej towar wymieniany jest na: a) kruszec, b) weksel, c) bon, d) towar. 85. Zjawisko spadku siły nabywczej pieniądza to: a) inflacja, b) deflacja, c) stagflacja, d) stagnacja. 86. Współcześnie inflacja w Polsce to inflacja: a) pełzająca, b) krocząca, c) galopująca, d) hiperinflacja. 87. Do podstawowych funkcji banku centralnego nie zalicza się funkcji: a) banku emisyjnego, b) banku rządu i państwa, c) banku banków komercyjnych, d) banku inwestycyjnego. 88. Bankiem, który ma prawo do emitowania pieniądza krajowego w Polsce jest: a) Bank Ochrony Środowiska, b) Bank Gospodarstwa Krajowego, c) Narodowy Bank Polski, d) Polska Kasa Oszczędności. 89. Wysokość gwarancji depozytów bankowych przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny to: a) 50 tys. euro, b) 100 tys. euro, c) 150 tys. euro, d) 200 tys. euro. 90. Pierwsza sesja GPW w Warszawie po zmianach ustrojowych odbyła się w: a) 1989 r.,

13 b) 1990 r., c) 1991 r., d) 1992 r. 91. Wartość wszystkich produktów i usług finalnych wytworzonych w jednym państwie w ciągu jednego roku przez jego obywateli i obcokrajowców to: a) PKB, b) PKN, c) PNB, d) PNN. 92. Wartość wszystkich produktów i usług finalnych wytworzonych w ciągu roku przez obywateli jednego państwa na jego terytorium i poza jego granicami to: a) PKB, b) PKN, c) PNB, d) PNN. 93. Powszechny wiek emerytalny w Polsce dla mężczyzn to: a) 60 lat, b) 65 lat, c) 67 lat, d) 70 lat. 94. Powszechny wiek emerytalny w Polsce dla kobiet to: a) 60 lat, b) 65 lat, c) 67 lat, d) 70 lat. 95. W Polsce systemem ubezpieczeń społecznych zarządza: a) PZU, b) ZUS, c) PKO, d) NFZ. 96. W Polsce systemem rolniczych ubezpieczeń społecznych zarządza: a) PZU, b) ZUS, c) KRUS, d) NFZ. 97. Kodeks pracy stanowi, że czas pracy pracownika etatowego nie może tygodniowo przekraczać: a) 30 godz., b) 35 godz., c) 40 godz.,

14 d) 45 godz. 98. Kodeks pracy stanowi, że pracownikowi etatowemu przysługuje rocznie płatny urlop wynoszący minimum: a) 14 dni, b) 20 dni, c) 25 dni, d) 30 dni. 99. Prawa i obowiązki pracownika, a także stosunki między pracodawcami a pracownikami reguluje: a) Kodeks handlowy, b) Kodeks spółek handlowych, c) Kodeks cywilny, d) Kodeks pracy Narodowy Bank Polski rozpoczął działalność w: a) 1918 r., b) 1921 r., c) 1945 r., d) 1989 r.