Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego"

Transkrypt

1 Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej - Podlaskie Centrum Ul. Ks. Stanisława Suchowolca Białystok Białystok, r. Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę sprzętu w ramach projektu pn: Lepszy start w przyszłość- Program wsparcia dla Uczniów ZST w Kolnie współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej - Podlaskie Centrum, ul. Ks. Stanisława Suchowolca 6, Białystok, tel , fax II. TRYB POSTĘPOWANIA: Zapytanie ofertowe prowadzone jest zgodnie z zasadą konkurencyjności w ramach projektu pn: Lepszy start w przyszłość- Program wsparcia dla Uczniów ZST w Kolnie współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego. Projekt realizowany na podstawie umowy o dofinansowanie nr POKL /13-00 z dnia r. III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: 1. Przedmiotem zamówienia jest: Przedmiotem zamówienia jest zakup fabrycznie nowej obrabiarki sterowanej numerycznie oraz przeprowadzenie szkoleń w ramach projektu Lepszy start w przyszłość- Program wsparcia dla Uczniów ZST w Kolnie współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regonach, Działanie 9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Przez zakup obrabiarki sterowanej numerycznie należy rozumieć dostawę, instalację, uruchomienie oraz przeprowadzenie szkoleń z obsługi urządzeń i oprogramowania w Zespole Szkół Technicznych w Kolnie według poniższej specyfikacji: 1. Frezarka sterowana numerycznie (fabrycznie nowa) 3 osiowa tj. umożliwiająca jednoczesną ciągłą obróbkę w 3 osiach o parametrach technicznych (1szt.): Korpus maszyny wykonany z żeliwa; Zakres przesuwu osi: X mm; Y mm; Z mm; Wymiary stołu płaskiego prostokątnego x mm; Maksymalne obciążenie stołu płaskiego minimum 60 kg;

2 Wrzeciono; Stożek wrzeciona BT 30; Maksymalna moc wrzeciona kw; Maksymalne obroty wrzeciona obr/min; Magazyn narzędzi, liczba pozycji minimum 8; Szybkości dobiegów w osiach X, Y, Z minimum 8 m/min; Wymiary gabarytowe maksymalne 2500 x 2500 x 2500 mm Sterowanie i pulpit sterowniczy: Sterowanie CNC: w 3 osiach (w oparciu o Sinumerik 808D lub równoważny, tj. o właściwościach i funkcjonalności nie mniejszej niż wskazany); Maszyna powinna posiadać certyfikat CE; Instrukcja obsługi w języku polskim. Dodatkowo Wykonawca winien dostarczyć wraz z urządzeniem: podstawowy zestaw osprzętu umożliwiający szkolenie uczniów w zawodzie operator obrabiarek skrawających podstawowy zestaw narzędzi skrawających w ilości umożliwiającej szkolenie uczniów w zawodzie operator obrabiarek skrawających w ciągu roku (pełnego cyklu szkoleniowego) oraz przeprowadzić wdrożenie w postaci krótkiego instruktarzu opiekunom pracowni wskazanym przez Zamawiającego. 2. Oprogramowanie symulujące pulpit sterownika obrabiarki Oprogramowanie symulujące pulpit sterownika obrabiarki Sinumerik 808D (lub równoważnego sterownika wskazanego przez Wykonawcę, z zastrzeżeniem, że oprogramowanie symulujące pulpit serownika równoważnego winno posiadać analogiczny interfejs i nie mniejszą funkcjonalność niż oprogramowanie symulujące pulpit sterownika obrabiarki Sinumerik 808D. oprogramowania na dostarczanych w ramach przedmiotowego zamówienia komputerach (system operacyjny: jeden wspólny dla wszystkich aplikacji/całego oprogramowania kupowanego w ramach przedmiotowego zamówienia, tj. umożliwiający uruchamianie oprogramowania symulującego pulpit sterownika obrabiarki bez dodatkowego wylogowywania/logowania/uruchamiania komputerów w innym systemie operacyjnym). W przypadku oprogramowania licencjonowanego licencja winna obejmować 16 stanowisk (1 komputer nauczyciela, 15 komputerów uczniów). 3. Pakiet edukacyjny do nauki Komputerowego Wspomagania Projektowania CAD Pakiet edukacyjny CAD do nauki Komputerowego Wspomagania Projektowania oparty o Solid Edge ST lub równoważny tj. o właściwościach i funkcjonalności nie mniejszej niż wskazany. Licencja bezterminowa dla minimum 16 stanowisk, pełna wersja dla ucznia i nauczyciela (z możliwością wykorzystania poza szkołą). Oprogramowanie CAD 3D : współpracujące asocjatywnie z oprogramowaniem CAM (zaproponowanym w pozycji dot. pakietu edukacyjnego do nauki Komputerowego Wspomagania Wytwarzania CAM),

3 parametryczne, tworzenie trójwymiarowych modeli 3D, analiza w współzależności geometrycznych, analiza i symulowanie wzajemnych ruchów części, generowanie dokumentacji 2D, posiadanie trybu modelowania synchronicznego, zestaw ćwiczeń dla ucznia i nauczyciela. oprogramowania na dostarczanych w ramach przedmiotowego zamówienia komputerach (system operacyjny: jeden wspólny dla wszystkich aplikacji/całego oprogramowania kupowanego w ramach przedmiotowego zamówienia, tj. umożliwiający uruchamianie Pakietu edukacyjnego do nauki Komputerowego Wspomagania Projektowania CAD bez dodatkowego wylogowywania/logowania/uruchamiania komputerów w innym systemie operacyjnym). 4. Pakiet edukacyjny do nauki Komputerowego Wspomagania Wytwarzania CAM Pakiet edukacyjny CAM do nauki Komputerowego Wspomagania Wytwarzania CAM oparty o EdgeCAM lub równoważny tj. o właściwościach i funkcjonalności nie mniejszej niż wskazany. Licencja bezterminowa dla minimum 16 stanowisk, pełna wersja dla ucznia i nauczyciela (z możliwością wykorzystania poza szkołą). Oprogramowanie CAM 3D: umożliwiające tworzenie programów na obrabiarki sterowane numerycznie na podstawie modelu 3D stworzonego w systemie CAD (zaproponowanym w pozycji dot. pakietu edukacyjnego do nauki Komputerowego Wspomagania Projektowania CAD), współpracujące asocjatywnie z oprogramowaniem CAD (zaproponowanym w pozycji dot. pakietu edukacyjnego do nauki Komputerowego Wspomagania Projektowania CAD), posiadające symulator 3D prezentujący pracę obrabiarki, analiza w kolizji narzędzia z materiałem, generowanie kodów NC dla obrabiarek, posiadające specjalizowane postprocesory zarówno dla dostarczanej, w ramach przedmiotowego Zamówienia, obrabiarki jak też obrabiarki zainstalowanej wcześniej w szkole (ZST w Kolnie) - Tokarka CNC Knuth Pico Turn SI wraz z wdrożeniem, zestaw ćwiczeń i przykładów obróbczych. Dodatkowo: postprocesor specjalizowany dla obrabiarki do 3 osi oprogramowania na dostarczanych w ramach przedmiotowego zamówienia komputerach (system operacyjny: jeden wspólny dla wszystkich aplikacji/całego oprogramowania kupowanego w ramach przedmiotowego zamówienia, tj. umożliwiający uruchamianie Pakietu edukacyjnego do nauki Komputerowego Wspomagania Wytwarzania CAM bez dodatkowego wylogowywania/logowania/uruchamiania komputerów w innym systemie operacyjnym). 5. Pakiet edukacyjny do nauki programowania obrabiarek CNC

4 Pakiet edukacyjny CNC do nauki programowania obrabiarek CNC oparty o System ZERO-OSN lub równoważny tj. o właściwościach i funkcjonalności nie mniejszej niż wskazany. Licencja bezterminowa dla minimum 16 stanowisk, pełna wersja dla ucznia i nauczyciela (z możliwością wykorzystania poza szkołą). Oprogramowanie CNC winno zawierać: katalogi: obrabiarek CNC, osprzętu i narzędzi, moduł doboru parametrów obróbki, oprogramowanie do nauki programowania obrabiarek CNC metodą zgodną z ISO, filmy edukacyjne, zestaw ćwiczeń dla ucznia i nauczyciela. oprogramowania na dostarczanych w ramach przedmiotowego zamówienia komputerach (system operacyjny: jeden wspólny dla wszystkich aplikacji/całego oprogramowania kupowanego w ramach przedmiotowego zamówienia, tj. umożliwiający uruchamianie Pakietu edukacyjnego do nauki programowania obrabiarek CNC bez dodatkowego wylogowywania/logowania/uruchamiania komputerów w innym systemie operacyjnym). 6. Oprogramowanie dydaktyczno przemysłowe do uczenia się programowania oraz programowania obrabiarek CNC Oprogramowanie dydaktyczno przemysłowe do uczenia się programowania obrabiarek sterowanych numerycznie i kształcenia w zakresie podstaw CNC według norm DIN/ISO. Oprogramowanie winno umożliwiać programowanie obrabiarek sterowanych numerycznie (tokarek i frezarek) bezpośrednio z klawiatury komputera lub pomocniczego pulpitu sterującego na ekranie PC, a nie poprzez modelowanie i uzyskiwanie kodów NC jako efekt modelowania. Oprogramowanie powinno umożliwiać: poznanie budowy obrabiarek CNC, przygotowanie, obsługę i symulację pracy obrabiarek w wirtualnym świecie dydaktycznym, interaktywne programowanie tokarek, interaktywne programowanie frezarek, nauczania programowania według norm DIN/ISO, tworzenie rysunków CAD, generowanie programów dla maszyn CNC w oparciu o rysunek CAD na stanowisku nauczycielskim, programowanie tokarki CNC co najmniej w dwóch osiach: X, Z jak też umożliwiać w przyszłości rozszerzenie do programowania tokarki w pięciu osiach z wykorzystaniem narzędzi napędzanych frezarskich na tokarce oraz wrzeciona przechwytującego, programowanie frezarki CNC co najmniej w trzech osiach: X, Y, Z jak też umożliwiać w przyszłości rozszerzenie do programowania frezarki w pięciu osiach z wykorzystaniem stołów frezarskich obrotowych i wychylnych.

5 zastosowanie w przyszłości opcjonalnego modułu do sprawdzania poziomu wiedzy użytkownika systemu za pomocą tworzenia testów sprawdzających na bazie istniejących programów NC, zastosowanie w przyszłości opcjonalnego modułu do tworzenia specjalnych uchwytów mocujących dla obrotowego i wychylnego stołu frezarki, zastosowanie w przyszłości opcjonalnego modułu do obróbki drewna na maszynach sterowanych numerycznie. Licencja dla minimum 16 stanowisk. Aktualizacja oprogramowania w zakupionej wersji przez minimum 3 lata. Zamawiający dopuszcza możliwość dostarczenia 15 licencji sieciowych USB oraz jednej indywidualnej USB. oprogramowania na dostarczanych w ramach przedmiotowego zamówienia komputerach (system operacyjny: jeden wspólny dla wszystkich aplikacji/całego oprogramowania kupowanego w ramach przedmiotowego zamówienia, tj. umożliwiający uruchamianie Oprogramowania dydaktyczno przemysłowego do uczenia się programowania oraz programowania obrabiarek CNC bez dodatkowego wylogowywania/logowania/uruchamiania komputerów w innym systemie operacyjnym). 7. Drukarka 3D (1 szt.) fabrycznie nowa Drukarka 3D współpracująca z oferowanym oprogramowaniem CAD. Parametry techniczne drukarki: Materiał drukarski: ABS lub PLA Plastic Grubość warstwy: 0,15-0,40 mm Prędkość drukowania: minimum 10 cm3/h Wielkość drukowania: nie mniej niż 140 x 140 x 135 mm Dodatkowo wraz z urządzeniem Wykonawca winien dostarczyć 3 rolki materiału (min 2 kg). Wykonawca winien przeprowadzić wdrożenie w postaci krótkiego instruktarzu opiekunom pracowni wskazanym przez Zamawiającego. 8. Komputer przenośny dla nauczyciela (1 szt.) fabrycznie nowy Komputer przenośny (Procesor minimum 2 rdzeniowy, wydajność minimum 3400 pkt wg testu Passmark CPU Mark, pamięć RAM: 4 GB, dysk twardy minimum 500 GB, karta graficzna dedykowana z własną pamięcią minimum 500MB, matryca: 15,4-16 (rozdzielczość ), głośniki, nagrywarka DVD), karta sieciowa 10/100 Mbit/s, łączny czas pracy na baterii min. 2 godziny, zewnętrzna mysz optyczna dedykowana do laptopa, torba. Gwarancja minimum 24 miesiące od daty dostawy i instalacji. System operacyjny: jeden wspólny dla wszystkich aplikacji/całego oprogramowania kupowanego w ramach przedmiotowego zamówienia, tj. umożliwiający uruchamianie każdego z programów bez dodatkowego wylogowywania/logowania/uruchamiania komputera w innym systemie operacyjnym. Liczba licencji: 1. Dopuszcza się systemy preinstalowane. Pakiet biurowy (1 licencja OLP + nosnik): zawierający minimum edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny oraz program do tworzenia prezentacji poszczególne komponenty oprogramowania muszą zapewniać pełną kompatybilność przy wymianie dokumentów z posiadanym przez Zamawiającego oprogramowaniem

6 MS Office Professional 2007/2010, w tym obsługę makr zagnieżdżonych w dokumentach, interfejs użytkownika w języku polskim. 9. Komputer stacjonarny dla ucznia (15 szt.) fabrycznie nowe Komputer (Procesor minimum 2 rdzeniowy, wydajność minimum 3400 pkt wg testu Passmark CPU Mark, pamięć RAM: 4 GB, dysk twardy minimum 320 GB, karta graficzna dedykowana z własną pamięcią minimum 500MB, monitor LCD 19" format obrazu 4:3 lub Full HD minimum 21,5, głośniki, nagrywarka DVD), karta sieciowa 10/100 Mbit/s, klawiatura przewodowa, mysz optyczna przewodowa. Gwarancja minimum 24 miesiące od daty dostawy i instalacji. System operacyjny: jeden wspólny dla wszystkich aplikacji/całego oprogramowania kupowanego w ramach przedmiotowego zamówienia, tj. umożliwiający uruchamianie każdego z programów bez dodatkowego wylogowywania/logowania/uruchamiania komputera w innym systemie operacyjnym. Liczba licencji: 15. Dopuszcza się systemy preinstalowane. 10. Zakup szkoleń przygotowujących 8 nauczycieli na kierunkach Technik Mechanik i Operator obrabiarek Skrawających do obsługi obrabiarek CNC z zakresu obsługi i praktycznego wykorzystania w edukacji: a. Pulpitów CNC o których mowa w punkcie 2-30 godzinne (w tym maksymalnie 1/3 zajęć w trybie e-learningowym) szkolenie w siedzibie Zamawiającego realizowane na sprzęcie i oprogramowaniu dostarczonym przez Wykonawcę w ramach przedmiotowego zamówienia. b. Pakietu edukacyjnego do nauki Komputerowego Wspomagania Projektowania CAD, o którym mowa w punkcie 3-30 godzinne (w tym maksymalnie 1/3 zajęć w trybie e-learningowym) szkolenie w siedzibie Zamawiającego realizowane na sprzęcie i oprogramowaniu dostarczonym przez Wykonawcę w ramach przedmiotowego zamówienia. W ramach szkolenia Wykonawca winien przekazać uczestnikom minimum 2 publikacje Piotr Szymczak, Solid Edge, Synchronous Technology 2012 oraz 4 publikacje Jan Bis, Ryszard Markiewicz "Komputerowe wspomaganie projektowania CAD" 2007 c. Pakietu edukacyjnego do nauki Komputerowego Wspomagania Wytwarzania CAM, o którym mowa w punkcie 4 30 godzinne (w tym maksymalnie 1/3 zajęć w trybie e-learningowym) szkolenie w siedzibie Zamawiającego realizowane na sprzęcie i oprogramowaniu dostarczonym przez Wykonawcę w ramach przedmiotowego zamówienia. W ramach szkolenia Wykonawca winien przekazać uczestnikom minimum 2 publikacje EdgeCAM. Komputerowe wspomaganie wytwarzania" 2012 d. Pakietu edukacyjnego do nauki programowania obrabiarek CNC, o którym mowa w punkcie 5 30 godzinne (w tym maksymalnie 1/3 zajęć w trybie e-learningowym) szkolenie w siedzibie Zamawiającego realizowane na sprzęcie i oprogramowaniu dostarczonym przez Wykonawcę w ramach przedmiotowego zamówienia. W ramach szkolenia Wykonawca winien przekazać uczestnikom minimum 2 publikacje Programowanie obrabiarek CNC - Podstawy, Toczenie, Frezowanie (MTS) 2013 (wydawnictwo 3 częściowe) oraz 2 publikacje Witold Habrat, "Obsługa i programowanie obrabiarek CNC Podręcznik operatora. Wydanie e. Oprogramowania dydaktyczno przemysłowego do uczenia się programowania oraz programowania obrabiarek CNC, o którym mowa w punkcie 6 20 godzinne szkolenie w

7 siedzibie Zamawiającego realizowane na sprzęcie i oprogramowaniu dostarczonym przez Wykonawcę w ramach przedmiotowego zamówienia. Uwaga przy wycenie kosztu szkoleń należy przyjąć, że ww. szkolenia są szkoleniami zawodowymi, finansowanymi w 100% ze środków publicznych. Urządzenia oraz oprogramowanie objęte przedmiotowym zamówieniem wykorzystywane będą tylko i wyłącznie w celach dydaktycznych przez Zespół Szkół Technicznych w Kolnie (odbiorca i użytkownik). Wszystkie urządzenia opisane powyżej, a oferowane przez Wykonawcę docelowo winny tworzyć trwałą i zwartą strukturę pracowni edukacyjnej umożliwiającą pełne wykorzystanie funkcjonalności i możliwości zapewnionych przez producenta oprogramowania. Z uwagi na charakter zamówienia nie dopuszcza się składania przez Wykonawców ofert częściowych, z zastrzeżeniem, że oferty mogą być składane przez Wykonawców wspólnie (np. konsorcjum solidarna odpowiedzialność). Dopuszcza się przy realizacji zamówienia udział podwykonawców. Oferenci powołujący się w swoich ofertach na rozwiązania równoważne do wskazanych winni przedstawić w swoich ofertach nazwę i jednoznaczny opis produktu/proponowanego rozwiązania równoważnego umożliwiającego Zamawiającemu weryfikację spełnienia wymogu równoważności. 2. Nazwy i kody określone we Wspólnym Słowniku Zamówień: Obrabiarki Obrabiarki sterowane komputerowo do metalu usługi instalowania obrabiarek Komputery osobiste Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY Oferent powinien stworzyć ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania. Oferta powinna być: - sformułowana w języku polskim w sposób czytelny i kompletny oraz jednoznacznie odnosić się do przedmiotu Zapytania Ofertowego, - posiadać datę sporządzenia, - zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, - podpisana czytelnie przez oferenta. V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT 1. Ofertę według załączonego wzoru Wykonawca można złożyć w jednej z wybranych form osobiście (pok. nr 306 ) lub przesłana pocztą/kurierem na adres: Ks. Stanisława Suchowolca 6, Białystok, w nieprzekraczalnym terminie do dnia r. do godz z dopiskiem Oferta na zakup sprzętu w ramach projektu Lepszy start w przyszłość- Program rozwoju dla Uczniów ZST w Kolnie. NIE OTWIERAĆ PRZED R. GODZ Decyduje data wpływu do Zamawiającego. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

8 3. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę. 4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. 5. Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie: w zakładce projekty realizowane. VI. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA: 1. Obrabiarka sterowana numerycznie do 120 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy. 2. Komputery i oprogramowanie do 30 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy 3. Przeprowadzenie szkoleń do 60 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy. VII MIEJSCE DOSTAWY: w Kolnie, ul. Teofila Kubraka 6, Kolno Koszt dostawy sprzętu pokrywa Wykonawca. VIII. OSOBY DO KONTAKTU: Marta Siemieniuk- koordynator projektu, tel , Pytania prosimy kierować na piśmie pod niżej wskazany adres: IX. KRYTERIUM WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY: cena 100 %. 1. Zamawiający przy wyborze oferty posługiwać się będzie kryterium, którym jest cena (ryczałtowa za realizację całego zamówienia) 100%. Jako najkorzystniejsza zostanie wybrana oferta, która uzyska największą ilość punktów. Liczba punktów przyznana za kryterium cena danej oferty zostanie określona według następującego wzoru: C = gdzie: C - cena C min cena brutto oferty najtańszej C o cena brutto oferty ocenianej 2. Jeżeli Zamawiający nie może dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. 3. Wykonawcy, składający oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach. Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie zamówienia jeżeli zostaną złożone oferty dodatkowe o takiej samej cenie.

9 X. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY: 1. Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, miejsce i termin podpisania umowy zostaną wskazane odrębnym pismem przekazanym drogą pocztową bądź mailowo. 2. Wykonawcy występujący wspólnie (konsorcjum) zobowiązani będą do złożenia przed podpisaniem przedmiotowej umowy kopii umowy regulującej zasady ich współpracy przy realizacji przedmiotowego zamówienia. 3. Podpisanie umowy może nastąpić także w ten sposób, że Zamawiający prześle Wykonawcy wypełnioną umowę w odpowiedniej liczbie egzemplarzy, a Wykonawca odeśle podpisane egzemplarze umowy w możliwie najwcześniejszym terminie Zamawiającemu. Następnie Zamawiający po podpisaniu odeśle Wykonawcy należny mu egzemplarz umowy. W tym przypadku datą zawarcia umowy będzie dzień odebrania podpisanej obustronnie umowy przez Wykonawcę (zgodnie z art. 61 ustawy Kodeks cywilny). 4. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownej oceny. XI. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy. 1. W przypadku odstąpienia przez Wykonawcę od realizacji umowy Zamawiającemu przysługiwać będzie kara umowna w wysokości 10% wartości zamówienia. 2. W przypadku nienależytego wykonania przez Wykonawcę umowy Zamawiającemu przysługuje prawo do natychmiastowego rozwiązania umowy. W takiej sytuacji Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wartości zamówienia. XII. ZAŁĄCZNIKI 1. Wzór formularza ofertowego. Z poważaniem Małgorzata Anna Szewczyk Dyrektor Podlaskiego Centrum FRDL

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 4 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA POSTĘPOWANIE PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO WARTOŚĆ

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówienia poniżej kwoty 14 000 euro

ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówienia poniżej kwoty 14 000 euro Zabrze, 31.10.2012 ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówienia poniżej kwoty 14 000 euro na zakup, dostawę, instalacja oraz uruchomienie sprzętu komputerowego do wyposażenia pracowni multimedialnej składającej się

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Oskara Langego w Zamościu

ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Oskara Langego w Zamościu ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Oskara Langego w Zamościu SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach. od godz. 7:15 do 15:15

Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach. od godz. 7:15 do 15:15 Z A T W I E R D Z A M: Z upoważnienia Dyrektora Izby Celnej w Katowicach Zastępca Dyrektora młodszy inspektor celny /-/ Mariusz Gojny Katowice, dnia 20.11.2013 roku data zatwierdzenia: 2013-11-22 Numer

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 134.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 134. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 134.000 Prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (zwana dalej siwz ) o wartości szacunkowej nie przekraczającej wyrażonej

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 16/2014/5.1 Zrównoważona Infrastruktura

Zapytanie ofertowe nr 16/2014/5.1 Zrównoważona Infrastruktura Nazwa i adres Zamawiającego: Instytut Doradztwa Sp. z o.o. ul. Cegielniana 6b/2 30-404 Kraków Kraków, 29.08.2014r. Zapytanie ofertowe nr 16/2014/5.1 Zrównoważona Infrastruktura DOTYCZY ZADANIA: zakup urządzenia

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby w Sądzie Rejonowym w Kartuzach

ZAPYTANIE OFERTOWE. Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby w Sądzie Rejonowym w Kartuzach ZAPYTANIE OFERTOWE Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby w Sądzie Rejonowym w Kartuzach Zamawiający - Sąd Rejonowy w Kartuzach ul. Kościuszki 26 83-300 Kartuzy Zatwierdził: Piotr Kryszewski Dyrektor

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe z dnia 09-10-2014r.

Zapytanie ofertowe z dnia 09-10-2014r. _ Postępowanie nr 07/WKS2/9.1.2 Zapytanie ofertowe z dnia 09-10-2014r. dotyczące zakupu i dostawy materiałów dydaktycznych w ramach projektu Współpraca i wiedza kluczem do sukcesu I. ZAMAWIAJĄCY Krajowe

Bardziej szczegółowo

zakup i dostarczenie sprzętu komputerowego

zakup i dostarczenie sprzętu komputerowego Zamawiający Narodowe Centrum Kultury ul. Płocka 13 01 231 Warszawa tel. 22 2 100 100, fax. 22 2 100 101 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w przetargu nieograniczonym na zakup i dostarczenie sprzętu

Bardziej szczegółowo

POKL.08.01.02-30-101/12

POKL.08.01.02-30-101/12 Poznań, 11 maja 2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 13/VI/ZNL/2015 dot. zorganizowania i realizacji szkolenia zawodowego pt. Księgowość + kadry i płace wraz z komputerową obsługą programów: Optima, Symfonia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy: DZ 270-36/205 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Instytut Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy w Krakowie, przy ul. Lubicz 25 A, tel: 2/42-00- 33, fax: 2/430-38-85, http://www.inig.pl,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dostawa sprzętu komputerowego oraz oprogramowania komputerowego na potrzeby Międzynarodowego Instytutu Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie Znak sprawy

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO Publiczna Szkoła Podstawowa w Repkach 08-307 Repki ul. Szkolna 3 tel./fax.: (25) 787-51-80 e-mail: zespolszkolwrepkach@wp.pl Repki, dnia 25.11.2011r. Zapytanie ofertowe 03/2011 dotyczące zakupu zestawu

Bardziej szczegółowo

Radio PiK S.A. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZO-261-08-2013

Radio PiK S.A. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZO-261-08-2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na na dostawę 30 sztuk komputerów biurowych stacjonarnych klasy PC, 35 sztuk monitorów, 4 sztuk tabletów, 1 notebooka. znak sprawy: ZO-261-08-2013 Postępowanie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej ul. Krasińskiego 54/56, 01 755 Warszawa tel. 261 85 26 89, fax. 261 85 27 15, NIP: 118 00 59-744 Numer sprawy: 17/ZP/15 Warszawa...05.2015r. SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA Istotnych Warunków Zamówienia

SPECYFIKACJA Istotnych Warunków Zamówienia Instytut Ogrodnictwa 96-100 Skierniewice, ul. Konstytucji 3 Maja 1/3 tel. 46 833 20 21, fax 46 833 32 28 www.inhort.pl Nr postępowania: 86/ZP/2011 SPECYFIKACJA Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) dla

Bardziej szczegółowo

FILHARMONIA NARODOWA. 00-950 Warszawa, ul. Jasna 5 tel. 022 5517100, faks 022 5517200 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

FILHARMONIA NARODOWA. 00-950 Warszawa, ul. Jasna 5 tel. 022 5517100, faks 022 5517200 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA FILHARMONIA NARODOWA ZP/02/05/2015 00-950 Warszawa, ul. Jasna 5 tel. 022 5517100, faks 022 5517200 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Miasto Kalisz SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotycząca postępowania pn.: Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem Specyfikację zatwierdzono: dnia 14.05.2015 roku PREZYDENT MIASTA

Bardziej szczegółowo

Dostawa sprzętu komputerowego w ramach umowy ramowej

Dostawa sprzętu komputerowego w ramach umowy ramowej CENTRUM USŁUG INFORMATYCZNYCH WE WROCŁAWIU ul. Namysłowska 8 50-304 Wrocław SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej: SIWZ) Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Dostawa

Bardziej szczegółowo

CENTRUM USŁUG INFORMATYCZNYCH WE WROCŁAWIU ul. Świdnicka 53 50-030 Wrocław

CENTRUM USŁUG INFORMATYCZNYCH WE WROCŁAWIU ul. Świdnicka 53 50-030 Wrocław CENTRUM USŁUG INFORMATYCZNYCH WE WROCŁAWIU ul. Świdnicka 53 50-030 Wrocław SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej: SIWZ) Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Zawarcie

Bardziej szczegółowo

ZP/SL I-II/5/2015. Katowice, dnia 12.05.2015 ZATWIERDZAM. 1. Informacje o Zamawiającym

ZP/SL I-II/5/2015. Katowice, dnia 12.05.2015 ZATWIERDZAM. 1. Informacje o Zamawiającym Katowice, dnia 12.05.2015.. ZATWIERDZAM 1. Informacje o Zamawiającym PRZETARG NIEOGRANICZONY na dostawę 2 serwerów i/lub 1 laptopa z systemem operacyjnym w zakresach I - II dla Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu

Bardziej szczegółowo

Bydgoszcz, dnia 24 lipca 2015 r. Izba Skarbowa w Bydgoszczy LO-2/260/2/6/2015

Bydgoszcz, dnia 24 lipca 2015 r. Izba Skarbowa w Bydgoszczy LO-2/260/2/6/2015 Bydgoszcz, dnia 24 lipca 2015 r. Izba Skarbowa w Bydgoszczy LO-2/260/2/6/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Elektronicznych i Licealnych Ul. Gen. Zajączka 7, 01-518 Warszawa

Zespół Szkół Elektronicznych i Licealnych Ul. Gen. Zajączka 7, 01-518 Warszawa Zespół Szkół Elektronicznych i Licealnych Ul. Gen. Zajączka 7, 01-518 Warszawa www.zseil.edu.pl Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na dostawę sprzętu komputerowego Nr sprawy: ZP/02/11 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

S Ą D REJONOWY W BYDGOSZCZY SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

S Ą D REJONOWY W BYDGOSZCZY SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA S Ą D REJONOWY W BYDGOSZCZY 85-128 BYDGOSZCZ UL. WAŁY JAGIELLOŃSKIE 4 TEL. 52 32 53 100 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PN 1/2013 Przedmiot zamówienia: Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Warszawa, dnia 8 kwietnia 2014 r. ZATWIERDZAM SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/10/2014 Tryb postępowania: Przedmiot: Zamawiający: PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast.

Bardziej szczegółowo

PRZETARG NIEOGRANICZONY: KZP/01/2015

PRZETARG NIEOGRANICZONY: KZP/01/2015 Warszawa, dnia. 26.01.2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY: Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie: PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na dostawę: sprzętu

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. na dostawę sprzętu komputerowego i biurowego oraz oprogramowania w ramach projektu Profesjonalny urząd kompetentny urzędnik

ZAPYTANIE OFERTOWE. na dostawę sprzętu komputerowego i biurowego oraz oprogramowania w ramach projektu Profesjonalny urząd kompetentny urzędnik ZAPYTANIE OFERTOWE na dostawę sprzętu komputerowego i biurowego oraz oprogramowania w ramach projektu Profesjonalny urząd kompetentny urzędnik współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Miasto Kalisz SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotycząca postępowania pn.: Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem Specyfikację zatwierdzono: dnia 30.05.2014 roku PREZYDENT Miasta

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Miasto Kalisz SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotycząca postępowania pn.: Dostawa sprzętu komputerowego Specyfikację zatwierdzono: dnia 04.05.2012 roku PREZYDENT Miasta Kalisza /---/ dr inż.

Bardziej szczegółowo