Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki"

Transkrypt

1 Repki r Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe - Moja przyszłość. Priorytet IX rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty. Poddziałanie wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych. Zapytanie ofertowe dotyczące zakupu sprzętu niezbędnego do prowadzenia zajęć pozalekcyjnych w ramach projektu pn. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe - Moja przyszłość 1. Zamawiający: Gmina Repki ul. Parkowa Repki Telefon: Fax: Tryb postępowania Udzielenie zamówienia o wartości szacunkowej poniżej euro realizowane zgodnie z art 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013r poz. 984, 1047 i 1473 oraz z 2014r. poz. 423,768,811,915,1146 i 1232 ). 3. Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia jest zakup sprzętu niezbędnego do prowadzenia zajęć pozalekcyjnych realizowanych w szkołach podstawowych na terenie gminy Repki w ramach projektu pn. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe - Moja przyszłość. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do niniejszego zapytania. 4. Wymagania i warunki zamawiającego a) Termin realizacji zamówienia 10 grudnia 2014r.

2 b) Warunki płatności - przelew 14 dni od daty wystawienia faktury. c) Wykonawca wystawi Zamawiającemu odrębne faktury obejmujące sprzęt dostarczony do poszczególnych szkół. d) Koszty dostawy pokrywa Wykonawca. e) Miejsca dostawy: Publiczna Szkoła Podstawowa w Repkach ul. Szkolna 3, Repki. Publiczna Szkoła Podstawowa w Skrzeszewie, Skrzeszew 98, Repki. Publiczna Szkoła Podstawowa w Wyrozębach-Podawcach, Wyrozęby-Podawce 1, Repki. 5. Oferty częściowe. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 6. Sposób przygotowania oferty. Oferta powinna być złożona na formularzu oferty Wykonawcy stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego. 7. Miejsce i termin składania ofert. - Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty, kuriera lub dostarczona osobiście na adres : Urząd Gminy Repki, ul. Parkowa 7, Repki (sekretariat) w terminie do dnia 2 grudnia 2014r do godz Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie opisanej w następujący sposób: Oferta na zakupu sprzętu niezbędnego do prowadzenia zajęć pozalekcyjnych w ramach projektu pn. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe - Moja przyszłość Nie otwierać przed 2 grudnia 2014r godz Kryterium wyboru oferty. Kryterium wyboru oferty będzie cena 100%. Najkorzystniejszą ofertą będzie oferta z najniższą ceną brutto, nie podlegająca odrzuceniu. 9. Wybór wykonawcy. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów telefonicznie oraz za pośrednictwem strony internetowej znajdującej się pod adresem 10. Kontakt. Małgorzata Sobieszczak Asystent Koordynatora Projektu. Tel. (25) wew. 223.

3 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe - Moja przyszłość Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego z dnia r Gmina Repki ul. Parkowa Repki Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Publiczna Szkoła Podstawowa w Repkach Lp. Nazwa sprzętu Opis techniczny (minimalne wymagania) Przenośny komputer z oprogramowaniem: - procesor Intel Core i3-4010u, 2 rdzenie/4 wątki - przekątna ekranu 15,6 - powierzchnia matrycy- Matowa - podświetlenie-led - typ matrycy- TFT-TN - karta graficzna NIVIDIA -GeForce-GT820M - RAM - 4 GB - pojemność dysku 1 TB 1 - typ dysku HDD - komunikacja WiFi, LAN, Bluetooth - minimum dwa porty USB w tym jeden USB porty video HDMI i VGA - port Audio - czytnik kart pamięci - kamera internetowa - system operacyjny- Windows 8 - zainstalowany Office - zainstalowany program antywirusowy Norton na min. 1 rok na 1 PC - kolor szary lub czarny - teczka do przechowywania Wymagania dodatkowe gwarancja producenta 3 lata 2 Drukarka o minim. parametrach: - rozdzielczość druku w kolorze x1200dpi, - format- A4, - szybkość drukowania - do 7 stron A4/min, - przeznaczenie do druku mono/kolor, - gwarancja min. 12 miesięcy Jednostka

4 3 Kabel USB Publiczna Szkoła Podstawowa w Skrzeszewie. Lp. Nazwa sprzętu Opis techniczny (minimalne wymagania) 1 Komputer stacjonarny o parametrach: - Intel Dual Core G1840, 2.8GHz/2GB/500GB/ Windows program biurowy Office Standard Monitor 20, LED Wymagania dodatkowe gwarancja producenta min. 3 lata Jednostka Publiczna Szkoła Podstawowa w Wyrozębach-Podawcach. Lp. Nazwa sprzętu Opis techniczny (minimalne wymagania) 1 Projektor krótkoogniskowy: - rozdzielczość min. 1024x768 (XGA), - kontrast 15000:1, - jasność min.3000 ANSI Im - format matrycy 4:3 - wejścia video HDMI, VGA Wymagania dodatkowe gwarancja producenta min. 3 lata 2 Uchwyt ścienny do projektora krótkoogniskowego z możliwością regulacji pozycji. Jednostka

5 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe - Moja przyszłość Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego z dnia r Gmina Repki ul. Parkowa Repki Dane Wykonawcy Formularz oferty Wykonawcy Imię i nazwisko/nazwa... Adres... Nr telefonu kontaktowego... Adres poczty elektronicznej... W związku z zapytaniem ofertowym dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dotyczącego zakupu materiałów edukacyjnych do prowadzenia zajęć pozalekcyjnych w ramach projektu pn. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe - Moja przyszłość składam ofertę na realizację zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego: Materiały edukacyjne dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Repkach Lp. Nazwa Jednostka 1 Przenośny komputer z oprogramowaniem: - procesor Intel Core i3-4010u, 2 rdzenie/4 wątki - przekątna ekranu 15,6 - powierzchnia matrycy- Matowa - podświetlenie-led - typ matrycy- TFT-TN - karta graficzna NIVIDIA -GeForce- GT820M Oferowana cena (Wartość brutto w zł )

6 - RAM - 4 GB - pojemność dysku 1 TB - typ dysku HDD - komunikacja WiFi, LAN, Bluetooth - minimum dwa porty USB w tym jeden USB porty video HDMI i VGA - port Audio - czytnik kart pamięci - kamera internetowa - system operacyjny- Windows 8 - zainstalowany Office - zainstalowany program antywirusowy Norton na min. 1 rok na 1 PC - kolor szary lub czarny - teczka do przechowywania Wymagania dodatkowe gwarancja producenta 3 lata. 2 Drukarka o minim. parametrach: - rozdzielczość druku w kolorze x1200dpi, - format- A4, - szybkość drukowania - do 7 stron A4/min, - przeznaczenie do druku mono/kolor, - gwarancja min. 12 miesięcy 3 Kabel USB Razem: Materiały edukacyjne dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Skrzeszewie. Lp. Nazwa Jednostka 1 Komputer stacjonarny o parametrach: - Intel Dual Core G1840, 2.8GHz/2GB/500GB/, Windows program biurowy Office Standard Monitor 20, LED Wymagania dodatkowe gwarancja producenta 3 lata Razem: Oferowana cena (Wartość brutto w zł ) Materiały edukacyjne dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Wyrozębach-Podawcach. Lp. Jednostka Oferowana cena

7 1 Projektor krótkoogniskowy: - rozdzielczość min. 1024x768 (XGA), - kontrast 15000:1, - jasność min.3000 ANSI Im - format matrycy 4:3 - wejścia video HDMI,VGA Wymagania dodatkowe gwarancja producenta min. 3 lata 2 Uchwyt ścienny do projektora krótkoogniskowego z możliwością regulacji pozycji. Nazwa (Wartość brutto w zł ) Za wykonanie zamówienia oczekuję wynagrodzenia w łącznej kwocie:......zł (brutto) Razem: (słownie:...) 1. Oświadczam, że proponowana przeze mnie cena brutto obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, w tym koszty dostawy do szkół wskazanych w zapytaniu ofertowym. 2. Oświadczam, że zapoznałam/em się z zapytaniem ofertowym i nie wnoszę żadnych zastrzeżeń co do jego treści oraz uzyskałam/em informacje niezbędne do prawidłowej realizacji zamówienia i przygotowania oferty. 3. W przypadku wybrania mojej oferty zobowiązuję się do podpisania umowy na realizację zamówienia w terminie wskazanym przez Zamawiającego.... Data Czytelny podpis Wykonawcy

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO Publiczna Szkoła Podstawowa w Repkach 08-307 Repki ul. Szkolna 3 tel./fax.: (25) 787-51-80 e-mail: zespolszkolwrepkach@wp.pl Repki, dnia 25.11.2011r. Zapytanie ofertowe 03/2011 dotyczące zakupu zestawu

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Atrakcyjne Gimnazjum szansą na dobry start uczniów

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Atrakcyjne Gimnazjum szansą na dobry start uczniów Zamawiający Zespół Szkół w Przegini, 403 Przeginia 32-049 NIP 5130170430 REGON 120750283 Zapytanie cenowe Przeginia, dnia 3.10.2013 r. W związku z realizacją projektu (nr umowy WND- ) który realizowany

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe na zakup laptopa wraz z oprogramowaniem i drukarki

Zapytanie ofertowe na zakup laptopa wraz z oprogramowaniem i drukarki Zabrze, 30.10.2012r Zapytanie ofertowe na zakup laptopa wraz z oprogramowaniem i drukarki Gimnazjum nr 20 w Zabrzu realizujące w partnerstwie z firmą Pro Publico projekt Dziś nauka, jutro zawód w ramach

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. 4. Miejsce dostawy: Urząd Gminy Kawęczyn, Kawęczyn 48, 62-704 Kawęczyn

ZAPYTANIE OFERTOWE. 4. Miejsce dostawy: Urząd Gminy Kawęczyn, Kawęczyn 48, 62-704 Kawęczyn oznaczenie sprawy: POKL.9.1.2/1-2013 Kawęczyn, dnia 23.05.2013r. ZAPYTANIE OFERTOWE na potrzeby realizacji projektu: Nasze dzieci nasza przyszłość projekt dla szkół Gminy Kawęczyn współfinansowanego ze

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/POKL/9.1.2/SRKK/OF

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/POKL/9.1.2/SRKK/OF ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/POKL/9.1.2/SRKK/OF Białystok, 23.10.2013 r. Stowarzyszenie MY DLA INNYCH z siedzibą w Białymstoku, ul. Rumiankowa 13 zaprasza do składania ofert na dostawę i montaż sprzętu w ramach

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ZAPYTANIA OFERTOWEGO

FORMULARZ ZAPYTANIA OFERTOWEGO Iława, 23.09.204 r. FORMULARZ ZAPYTANIA OFERTOWEGO W związku z zamiarem udzielenia zamówienia na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych proszę o złożenie oferty

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE (do niniejszego zapytania nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych)

ZAPYTANIE OFERTOWE (do niniejszego zapytania nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych) ZAPYTANIE OFERTOWE (do niniejszego zapytania nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych) Ze względu na pozytywną rekomendację wniosku o dofinansowanie projektu pt. Tworzę kompletną wizualizację

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5/ZO/2013

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5/ZO/2013 Sulechów, 12.08.2013r Powiat Zielonogórski/ Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. gen. Wł. Sikorskiego ul. Piaskowa 53 66-100 Sulechów Tel. +48 68 385 26 86 Fax +48 68 385 33 04 sekretariat@zsp-sulechow.edu.pl

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKI ROL9IK TRYB POSTEPOWA9IA

EUROPEJSKI ROL9IK TRYB POSTEPOWA9IA Powiat Wieruszowski, ul. Rynek 1-7, 98-400 Wieruszów Zespół Szkół Rolniczych im. Wincentego Baranowskiego w Lututowie ul. Klonowska 3, 98-360 Lututów Lututów, 05.12.2012 r. Zapytanie ofertowe nr 23 05.12.2012

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe z dnia 09-10-2014r.

Zapytanie ofertowe z dnia 09-10-2014r. _ Postępowanie nr 07/WKS2/9.1.2 Zapytanie ofertowe z dnia 09-10-2014r. dotyczące zakupu i dostawy materiałów dydaktycznych w ramach projektu Współpraca i wiedza kluczem do sukcesu I. ZAMAWIAJĄCY Krajowe

Bardziej szczegółowo

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Jedlanka dnia 31.07.2013rok ZAPROSZENIE do złożenia oferty cenowej w rozpoznaniu cenowym na: dostawę sprzętu elektronicznego na potrzeby realizacji projektu Nowe umiejętności szansą na lepszy start uczniów

Bardziej szczegółowo

ROZEZNANIE RYNKU NA ZAKUP SPRZĘTU NA POTRZEBY CZŁONKÓW LPA

ROZEZNANIE RYNKU NA ZAKUP SPRZĘTU NA POTRZEBY CZŁONKÓW LPA Ostrołęka, 13.07.2012r. (miejscowość, data) ROZEZNANIE RYNKU NA ZAKUP SPRZĘTU NA POTRZEBY CZŁONKÓW LPA Nazwa i adres Zamawiającego: Logos Centrum Edukacyjne Jan Romańczuk, Tomasz Wysocki s.c. 07-410 Ostrołęka,

Bardziej szczegółowo

Fundusze europejskie dla rozwoju lubuskiego. Zapytanie ofertowe

Fundusze europejskie dla rozwoju lubuskiego. Zapytanie ofertowe Klub Przyrodników ul. 1 Maja 22, 66-200-Świebodzin Konto: BZ WBK SA o/świebodzin nr 28 1090 1593 0000 0001 0243 0645 tel./fax 068 3828236, e-mail: kp@kp.org.pl, http:// www.kp.org.pl Projekt współfinansowany

Bardziej szczegółowo

Zapytanie o ceny II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zapytanie o ceny II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zapytanie o ceny Zapytanie o ceny komputera, rzutnika multimedialnego i odtwarzaczy mp4 do realizacji projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach priorytetu IX, działania

Bardziej szczegółowo

04/2014/EFS/ZO/12 Tychy, 16-04-2014

04/2014/EFS/ZO/12 Tychy, 16-04-2014 0/201/EFS/ZO/12 Tychy, 16-0-201 Zespół Szkół Specjalnych nr 8 ul. Edukacji 21 3-100 Tychy ZAPYTANIE OFERTOWE Szanowni Państwo, Zespół Szkół Specjalnych nr 8 w Tychach realizuje projekt finansowany ze środków

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA PRZEKRACZAJACEGO WYRAŻONĄ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚĆ KWOTY 14 TYS. EURO NETTO

ZAPYTANIE OFERTOWE DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA PRZEKRACZAJACEGO WYRAŻONĄ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚĆ KWOTY 14 TYS. EURO NETTO ZAPYTANIE OFERTOWE DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA PRZEKRACZAJACEGO WYRAŻONĄ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚĆ KWOTY 14 TYS. EURO NETTO Dotyczy: Zapytania ofertowego przeprowadzonego przez Fundację Uwolnienie zgodnie z paragrafem

Bardziej szczegółowo

Fundusze Europejskie dla rozwoju Polski Wschodniej

Fundusze Europejskie dla rozwoju Polski Wschodniej Rzeszów 30.08.2012. OGŁOSZENIE O PRZETARGU NR 1/IT/2012 W TRYBIE OKREŚLONYM W ART. 70¹ KODEKSU CYWILNEGO NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO KOD CPV: 30200000-1, 30213100-6, 48000000-8 Działanie Działanie

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. na dostawę sprzętu komputerowego o wartości poniżej 14.000 euro

ZAPYTANIE OFERTOWE. na dostawę sprzętu komputerowego o wartości poniżej 14.000 euro Gdańsk, dnia. 08.12.2011 r. SE.EA/24/241/02/TK/11 ZAPYTANIE OFERTOWE na dostawę sprzętu komputerowego o wartości poniżej 14.000 euro 1. Zamawiający: Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Gdańsku

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY na wykonanie zadania nieprzekraczającego kwoty 30 000 euro

FORMULARZ OFERTY na wykonanie zadania nieprzekraczającego kwoty 30 000 euro Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr AW.00501.643.2014.JK Burmistrza Gminy Mosina z dnia 25 lipca 2014 r. FORMULARZ OFERTY na wykonanie zadania nieprzekraczającego kwoty 30 000 euro I. Nazwa i adres ZAMAWIAJĄCEGO

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówienia poniżej kwoty 14 000 euro

ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówienia poniżej kwoty 14 000 euro Zabrze, 31.10.2012 ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówienia poniżej kwoty 14 000 euro na zakup, dostawę, instalacja oraz uruchomienie sprzętu komputerowego do wyposażenia pracowni multimedialnej składającej się

Bardziej szczegółowo

POWIATOWE CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ

POWIATOWE CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ Powiatowe Centrum Edukacji Zawodowej Świdnik, dn. 12.10.2010 r. ul. Szkolna 1 21-045 Świdnik Dotyczy: dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania w związku z realizacją projektu Szkoła przy lotnisku

Bardziej szczegółowo

SYSTHERM Danuta Gazińska s.j. Dział B+R, ul. Św. Wincentego 7 61-003 Poznań, PL NIP: 778-10-18-523 REGON: 630225613 KRS: 0000095508

SYSTHERM Danuta Gazińska s.j. Dział B+R, ul. Św. Wincentego 7 61-003 Poznań, PL NIP: 778-10-18-523 REGON: 630225613 KRS: 0000095508 Poznań, dnia 16.09.2014r ZAPYTANIE OFERTOWE PBS 01/2014 W związku z realizacją projektu badawczego Badania i opracowanie optymalnego typoszeregu wysokoefektywnych powietrznych pomp ciepła dużych mocy wraz

Bardziej szczegółowo

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. _ Warszawa, 29-10-2012r. Zapytanie ofertowe dotyczące zorganizowania zajęć na Giełdzie Papierów Wartościowych w tym koszty dowozu, poczęstunku, przeprowadzenia zajęć oraz opiekuna I. ZAMAWIAJĄCY Gmina

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 5/RPOWP/2013

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 5/RPOWP/2013 Augustów, dn. 17.04.2014 ZAPYTANIE OFERTOWE nr 5/RPOWP/2013 na zakup zestawów POS TV typu NETTOP z monitorem 24 w związku z projektem pt.: Wzmocnienie konkurencyjności firmy Optinex Zbigniew Walicki poprzez

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE - DOSTAWA MATERIAŁÓW PROMOCYJNYCH. 1. Zamawiający: Powiat Kartuski, ul. Dworcowa 1, 83-300 Kartuzy 2. Przedmiot zamówienia

ZAPYTANIE OFERTOWE - DOSTAWA MATERIAŁÓW PROMOCYJNYCH. 1. Zamawiający: Powiat Kartuski, ul. Dworcowa 1, 83-300 Kartuzy 2. Przedmiot zamówienia Kartuzy, dnia 11.09.2013r. SR.7213.4.14.2013 ZAPYTANIE OFERTOWE - DOSTAWA MATERIAŁÓW PROMOCYJNYCH 1. Zamawiający: Powiat Kartuski, ul. Dworcowa 1, 83-300 Kartuzy 2. Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Szczytnie ul. Lanca 10; 12 100 Szczytno

ZAPYTANIE OFERTOWE. Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Szczytnie ul. Lanca 10; 12 100 Szczytno Nasz znak: PPP.272.5.2013 Szczytno, dnia 4.11.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Szczytnie ul. Lanca 10; 12 100 Szczytno Zaprasza do złożenia oferty na zakup materiałów biurowych

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 10/9.1.2/WSNS/2014 z dnia 26.03.2014r

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 10/9.1.2/WSNS/2014 z dnia 26.03.2014r ZAPYTANIE OFERTOWE nr 10/9.1.2/WSNS/2014 z dnia 26.03.2014r I. Narodowe Forum Doradztwa Kariery zaprasza do złożenia oferty cenowej na dostarczenie, instalację, uruchomienie oraz przeszkolenie z obsługi

Bardziej szczegółowo

S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A

S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A Gmina Tarnów UL. Krakowska 19 33-100 Tarnów tel. (14) 688 01 01, (14) 6880110, fax. (14) 6880130 e-mail: urzad@gmina.tarnow.pl S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. Umowa nr..... NIP. REGON, zwanym dalej Wykonawcą

Wzór umowy. Umowa nr..... NIP. REGON, zwanym dalej Wykonawcą Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego Wzór umowy Umowa nr.. Współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego W dniu w Rząśniku pomiędzy Gminą Rząśnik, zwaną w dalszej

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1 z dnia 19 czerwca 2013 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1 z dnia 19 czerwca 2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1 z dnia 19 czerwca 2013 r. W związku z realizacją projektu pn.: Budowa platformy do świadczenia e-usługi zarządzania produkcją w architekturze Cloud w modelu SaaS oraz udostępnienia

Bardziej szczegółowo