Ekspertyza. W zakresie oszacowania kosztów zaprojektowania i wykonania systemu identyfikacji i rejestracji zwierząt towarzyszących

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ekspertyza. W zakresie oszacowania kosztów zaprojektowania i wykonania systemu identyfikacji i rejestracji zwierząt towarzyszących"

Transkrypt

1 Ekspertyza W zakresie oszacowania kosztów zaprojektowania i wykonania systemu identyfikacji i rejestracji zwierząt towarzyszących dla: dla Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi ul. Wspólna Warszawa Kraków, 12 listopada 2014 r.

2 Spis treści 1. Wstęp Podstawa formalna Przegląd dokumentu Szacunkowe wymagania budżetowe Wprowadzenie Wycena sprzętu (środki trwałe dostawa) Wycena usług instalacyjnych (usługa) Procedury instalacji, uruchomienia systemu oraz disaster recovery Środowisko testowe Środowisko backupowe Środowisko archiwizacji Wycena wytworzenie oprogramowania (wartość niematerialna i prawna - dostawa) Podobne systemy w Polsce i na świecie INDEXEL Identyfikacja.pl EUROPETNET UK PETtrac Inne Założenia co do standardu wykonania oprogramowania Założenia co do modelu przedsięwzięcia Terminy realizacji etapów Szczegółowy zakres etapów Zarządzanie realizacją Projektu Testy Skład niezbędnego zespołu projektowego Szacowanie kosztu własnego oraz niezbędnego zysku Wycena gwarancji (usługa) Wycena asysty technicznej (usługa) Podsumowanie Załącznik A. Szczegółowe wymagania względem platformy sprzętowej Załącznik B. Ogólne wymagania względem wytworzenia systemu

3 1. Wstęp 1.1. Podstawa formalna Niniejszy dokument powstał w oparciu o umowę nr 331/14 zawartą w dniu 17 czerwca 2014 r. pomiędzy Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi, z siedzibą ul. Wspólna 30, Warszawa, a Centrum Doradztwa w Informatyce i Zarządzaniu sp. z o.o. z siedzibą ul. Mogilska 25, Kraków Przegląd dokumentu W rozdziale drugim przedstawiono oszacowanie wartości zamówienia. Poszczególne elementy wyceny (licencje, usługi związane z wdrożeniem, asysta techniczna, serwis) zostały zaprezentowane w dedykowanych im podrozdziałach. Podsumowanie oraz rekomendacja przyjęcia wartości zamówienia znajduje się w rozdziale 3. SŁOWNIK API CAPTCHA CMS Interesant Internauta SIRZT Platforma System OWASP SAML SOA Application Programming Interface interfejs programowania aplikacji Completely Automated Public Turing Test to Tell Computers and Humans Apart Content Management System system zarządzania treścią użytkownik platformy, który załatwia sprawę użytkownik platformy System Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt Towarzyszących SIRZT SIRZT The Open Web Application Security Project organizacja pozarządowa typu non-profit zajmująca się zagadnieniami bezpieczeństwa systemów informatycznych Security Assertion Markup Language Service-Oriented Architecture Architektura zorientowana na usługi 3

4 Użytkownik WCAG WSDL każda osoba korzystająca z systemu Web Content Accessibility Guidelines Web Services Description Language 2. Szacunkowe wymagania budżetowe 2.1. Wprowadzenie Szacunek wartości zamówienia został opracowany w oparciu o aktualne dane rynkowe. Oferty składane w trakcie postępowania mogą odbiegać zarówno w dół, jak i w górę, od szacowanej wartości. Każdy z dostawców indywidualnie rozkłada proporcje cenowe między poszczególnymi składnikami, a także indywidualnie udziela rabatów. Wycena została podzielona na sekcje: zakup niezbędnego sprzętu, zakup bazowych wartości niematerialnych i prawnych (tj. licencje na oprogramowanie służące do wytworzenia oprogramowania), usługi instalacyjne, wytworzenie oprogramowania asysta techniczna oraz serwis w przeciągu pięciu lat. 4

5 2.2. Wycena sprzętu (środki trwałe dostawa) Wycena sprzętu zawiera wszystkie elementy, które są niezbędne do wytworzenia odpowiedniego środowiska wraz z osprzętem. Nie obejmuje kosztu ew. utworzenia serwerowni, budowy sieci itp. i opiera się o założenie, że odpowiednia infrastruktura bazowa istnieje i wymaga jedynie uzupełnienia. Zakłada się utworzenie klastra niezawodnościowego w centrum podstawowym i zapasowym. W załączniku A zawarto szczegółowe wymagania dotyczące parametrów należy je traktować jako ogólną wytyczną co do klasy urządzeń. Pozycja Cena jednostkowa Liczba Wartość Netto Brutto Netto Brutto Serwer Aplikacyjny: ,00 zł ,02 zł ,00 zł ,04 zł Serwer Bazodanowy ,00 zł ,02 zł ,00 zł ,04 zł Serwer Pomocniczy: ,00 zł ,69 zł ,00 zł ,38 zł Szafa: ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł Macierz ,00 zł ,79 zł ,00 zł ,58 zł Biblioteka taśmowa ,77 zł ,38 zł ,54 zł ,76 zł Przełącznik Fiber Channel ,00 zł ,20 zł ,00 zł ,40 zł Przełącznik Ethernet: ,45 zł ,58 zł ,90 zł ,16 zł Adaptery Mini GBIC 1 670,00 zł 2 054,10 zł ,00 zł ,40 zł Konsola KVM 5 500,00 zł 6 765,00 zł ,00 zł ,00 zł UTM: ,80 zł ,87 zł ,60 zł ,74 zł Urządzenia podtrzymujące zasilanie: 7 009,00 zł 8 621,07 zł ,00 zł ,14 zł Klimatyzacja ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł 5

6 Urządzenie do administracji: 5 000,00 zł 6 150,00 zł ,00 zł 6 150,00 zł Razem ,04 zł ,64 zł 2.3. Wycena usług instalacyjnych (usługa) W ramach niniejszego rozdziału opisano i scharakteryzowano usługi instalacyjne nie związane bezpośrednio z dostarczanymi elementami sprzętowymi, a które są niezbędne z punktu widzenia poprawnego funkcjonowania systemu Procedury instalacji, uruchomienia systemu oraz disaster recovery Dla Systemu wymagane jest opracowanie szczegółowego Planu Ciągłości Działania obejmującego: 1. Ogólna zawartość PCD: a. Tytuł zawierający neutralne informacje o dokumencie, b. Zakres, metrykę dokumentu (wersja, data) c. Spis treści wraz z listą wszystkich diagramów, tabel i załączników d. Lista Dystrybucyjna e. Lista wszystkich formularzy wymaganych dla działania PCD f. Odniesienie do Standardów, regulacji zewn. itp. g. Struktura organizacyjna dokumentu 2. Opracowanie Streszczenia dla Kierownictwa: 6

7 a. Ogólna deklaracja zarządcza przedstawiająca rolę i zadania PCD b. Krótki opis głównych scenariuszy katastrofy w zakresie: personelu, systemów, budynków, infrastruktury publicznej itp. c. Krótkie przedstawienie spraw otwartych związanych z PCD z deklaracją ich wykonania (wł. zadania i termin wykonania) 3. Business Impact Analysis a. Lista procesów krytycznych (w tym procesów obsługiwanych przez outsourcing) wraz z opisującymi je parametrami (MTD, RPO, RTO, wł. procesu, zmapowanie na zasoby IT) b. Dołączone potwierdzenia wł. procesów, że przypisane zasoby IT są adekwatne i wystarczające c. Lista Kontaktowa dostawców i outsourcerów dla krytycznych procesów biznesowych 4. Procedury eskalacyjne a. Przedstawienie zasad i ogólnych reguł postępowania podczas ogłoszenia stanu katastrofy b. Plan ewakuacji c. Procedura powiadamiania o katastrofie 5. Lokalizacje a. Lista wszystkich lokalizacji i siedzib b. Specyfikacja lokalizacji (osoby kontaktowe, mapy lokalizacji zapasowych, opis infrastruktury, ilość miejsc DR, opis konfiguracji DR dla pracowników) 6. Opracowanie scenariusza zmiany lokalizacji a. Opis bezpiecznego wyłączenia systemu, przeniesienia infrastruktury z zachowaniem względów bezpieczeństwa danych, wznowienia pracy sytemu. b. Wykonanie testów 7. Organizacja na czas katastrofy 7

8 a. Przedstawienie i opis struktury Sztabu Kryzysowego struktura, zadania, procedury b. Przedstawienie i opis Zespołów Awaryjnych odpowiedzialność z podziałem na procesy krytyczne, struktura org, matryca odpowiedzialności (zastępstwa), zadania i procedury. 8. Fazy Planu awaryjnego a. Powiadomienie i inicjacja PCD warunki, procedury z podziałem dla wszystkich biorących w tym udział zespołów awaryjnych i członków Sztabu Kryzysowego b. Realizacja PCD procedury odtworzeniowe z podziałem na zespoły awaryjne i diagramy decyzyjne, c. Wznowienie normalnej pracy d. powrót z trybu awaryjnego zespoły, zadania, diagramy decyzyjne, procedury relokacji itp. 9. Opracowanie scenariuszy testowych PCD a. Zdefiniowanie niezbędnych rodzajów testów, wraz ze wszystkimi rolami, które muszą wziąć udział w testach b. Rekomendacje dotyczące cykliczności rodzajów testów Środowisko testowe W ramach systemu wymaga się utworzenia środowiska testowego, które przy pomocy zdalnego dostępu umożliwi testowanie funkcjonowania elementów Systemu: Środowisko testowe musi funkcjonować w warunkach odpowiadającym warunkom rzeczywistym Środowisko backupowe W ramach Projektu Wykonawca musi opracować system backupu oparty o bibliotekę taśmową wraz z oprogramowaniem automatyzującym backup zgodnie z 8

9 zaplanowaną polityką backupu (backup pełny i przyrostowy). Planowana jest pełna replikacja danych do drugiej serwerowni pełniącej funkcję serwerowni zapasowej. W celu zapewnienia pełnej redundancji również na poziomie backupu, planowane jest jego wdrożenie w obydwu serwerowniach. W ramach prac projektowych Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania procedur oraz dokumentacji backupu uwzględniających co najmniej: Role odpowiedzialne za proces backupu wraz z przypisanymi odpowiedzialnościami Terminy wykonywania backupu pełnego (rekomendowane co najmniej raz na dobę) Zasady tworzenia kopii przyrostowej Czas przetrzymywania kopii pełnych Wykorzystywane narzędzia. Dodatkowo Wykonawca zobowiązany będzie do przygotowania procedur odtworzenia danych z kopii zapasowej. W ramach systemu wymaga się utworzenia środowiska backupowego, które umożliwia: Wykonywanie kopii zapasowych danych gromadzonych w systemie, w tym m.in.: o Bazy użytkowników i praw dostępu o Bazy konfiguracji o Bazy rejestrów, np. rejestru pobrań, żądań Odtwarzanie danych z utworzonych kopii zapasowych Definiowane polityk tworzenia kopii zapasowych Polityka wykonywania backupu powinna uwzględniać następujące elementy: Cel Zakres Procedury szczegółowe Zakres danych objętych backupem Rodzaje backupu Zasady przechowywania kopii w tym kopii archiwalnych 9

10 Wymagania szczegółowe dotyczące wykonywania kopii zapasowych Środowisko archiwizacji W ramach systemu nie planuje się utworzenia środowiska archiwizacji. Wytyczne przechowywania kopii zapasowych muszą uwzględniać następujące wymagania: 1. Kopie zapasowe powinny być przechowywane na nośnikach taśmowych bądź na innych nośnikach np. płytach DVD, Bluray które mogą być przenoszone fizycznie w łatwy sposób pomiędzy lokalizacjami. 2. Powinny istnieć dwa repozytoria kopii zapasowych: główne i zapasowe. 3. Warunki, które powinna spełniać lokalizacja repozytorium zapasowego: a. Różne położenie geograficzne w stosunku do repozytorium głównego, b. Komunikacja z lokalizacją głównego repozytorium dwoma niezależnymi drogami, c. Możliwość fizycznego dostarczenia nośników kopii zapasowych do lokalizacji głównego repozytorium w ciągu 6 godzin. 4. Kopie zapasowe powinny znajdować się w szafie, która powinna chronić przed: Kradzieżą, Polem elektromagnetycznym, Wysoką temperaturą, Wilgocią. 5. W przypadku transportowania nośników z kopiami zapasowymi poza lokalizację główną, należy zapewnić bezpieczne warunki transportu poprzez: a. Zapewnienie poufności danych przez: 10

11 i. Zaszyfrowanie nośnika, ii. Przewożenie kopii bezpieczeństwa w postaci niezaszyfrowanej wyłącznie w obecności dwóch pracowników. b. Nie pozostawianie kopii bezpieczeństwa bez nadzoru, c. Umieszczanie nośników w bezpiecznych pojemnikach zabezpieczających je przed zniszczeniem. 6. Nośniki kopii zapasowych, które zawierają archiwalne dane i są uszkodzone lub nie można ich ponownie wykorzystać, muszą być niezwłocznie zniszczone w sposób uniemożliwiający odtworzenie zapisanych na nich danych. Pozycja Cena jednostkowa Liczba Wartość Netto Brutto Netto Brutto Wdrożenie środowiska testowego: ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł Wdrożenie środowiska backupowego: ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł Wdrożenie środowiska archiwizacji: ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł Akcesoria: ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł Procedury instalacji, uruchomienia systemu oraz disaster recovery: ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł Razem ,00 zł ,00 zł 11

12 2.4. Wycena wytworzenie oprogramowania (wartość niematerialna i prawna - dostawa) Oszacowania wytworzenia oprogramowania dokonano poprzez: analizę zbliżonych do planowanego systemów w Polsce i na świecie, przyjęciu założeń co do modelu przedsięwzięcia oraz ocenie składu niezbędnego zespołu projektowego, dokonaniu szacowań kosztu własnego oraz niezbędnego zysku. Odpowiednie analizy zamieszczono poniżej w podrozdziałach Podobne systemy w Polsce i na świecie W Polsce istnieje kilka baz danych w których jest możliwość rejestracją i identyfikacją zwierząt INDEXEL Jest to system identyfikacji elektronicznej zwierząt który umożliwia wyszukanie zwierzęcia w Ogólnopolskim Rejestrze Zwierząt co pozwala w sposób bezpośredni uzyskanie informacji o zwierzęciu i pośrednie o właścicielu. INDEXEL udostępnia dwie wersje: dla Urzędów Miast i Gmin i innych instytucji oraz dla lecznic weterynaryjnych. W każdej z jednostek tworzona jest indywidualna baza danych a informacje w niej gromadzone, eksportowane są do Ogólnopolskiego Rejestru Zwierząt. Użytkownikami oprogramowania są więc lekarze weterynarii, pracownicy straży granicznej, straży miejskiej oraz schronisk dla bezdomnych zwierząt. Właściciele zwierząt mają dostęp do systemu poprzez portal internetowy: Identyfikacja.pl Baza danych udostępniana przez Polskie Towarzystwo Rejestracji i Identyfikacji Zwierząt organizacji non profit zajmującej się promowaniem bezpiecznej identyfikacji elektronicznej oraz odpowiedzialnej rejestracji zwierząt na terenie Polski. Wszystkie zwierzęta rejestrowane w Ogólnopolskiej Bazie Danych Polskiego Towarzystwa Rejestracji i Identyfikacji Zwierząt (OBD PTRIZ) są dodatkowo rejestrowane w Europejskim Systemie Baz Danych EUROPETNET. Część jest także rejestrowana w amerykańskim systemie PETTRAC. PTRIZ wprowadziło program dla miast i Gmin o nazwie PODAJ ŁAPĘ program pozwala na przyporządkowanie zwierząt do właścicieli.

13 Program jest dostępny przez portal internetowy: EUROPETNET Ogólnoeuropejska baza danych pozwalająca na wyszukiwanie zwierząt posiadających transponder. Baza łączy w sobie inne bazy danych z różnych krajów Europejskich, dzięki niej można znaleźć informację na temat kraju z którego pochodzi zwierzę, organizacje w której zwierzę zostało zarejestrowane oraz informacje o tej organizacji, co pomaga w tropieniu właściciela. Program jest dostępny przez portal internetowy: UK PETtrac Angielska baza danych służąca do odszukiwania zwierząt i ich właścicieli, podobnie jak w przypadku polskich baz jest zintegrowane z weterynariami i ośrodkami administracji publicznej. Pozwala na identyfikacje zwierzęcia oraz pośrednie odszukanie jego właściciela. Program jest dostępny przez portal internetowy: Inne 13

14 Założenia co do standardu wykonania oprogramowania Założenia te można znaleźć w załączniku B Założenia co do modelu przedsięwzięcia Terminy realizacji etapów Etap Zakres prac Termin zakończenia od dnia podpisania umowy (dni kalendarzowe) 1. Analiza wymagań i projektowanie (w tym analiza przedwdrożeniowa) 45 dni 2. Oprogramowanie Platformy i przekazanie do testów na środowisku testowym 180 dni 3. Weryfikacja działania Platformy 240 dni 4. Uruchomienie produkcyjne Platformy 270 dni Szczegółowy zakres etapów Etap Etap I: Analiza wymagań i projektowanie Etap II: Oprogramowanie Platformy i przekazanie do testów na Opis Szczegółowa analiza funkcjonalna doprecyzowanie rozumienia zadania, uszczegółowienie opisu oprogramowania oraz oferowanej funkcjonalności, przedstawienie gotowej koncepcji poszczególnych modułów przez Wykonawcę do akceptacji Zamawiającego, przygotowanie 3 propozycji projektów graficznych do wyboru przez Zamawiającego, uzgodnienie dalszych działań. W ramach analizy funkcjonalnej wymagane jest spotkanie zespołu projektowego z Zamawiającym w składzie określonym w załączniku do umowy. Etap I kończy się podpisaniem protokołu odbioru cząstkowego. Wdrożenie oprogramowania prototypowanie, mapa serwisu, testy funkcjonalne i bezpieczeństwa, wykonanie i wdrożenie przedmiotu zamówienia, przeniesienie przykładowych danych z dotychczasowego systemu (wybrane kompletne wpisy; dobór umożliwiający sprawdzenie wszystkich funkcjonalności oprogramowania). Etap II kończy 14

15 środowisku testowym Etap III: Weryfikacja działania Platformy Etap IV: Uruchomienie produkcyjne Platformy się podpisaniem protokołu odbioru cząstkowego. Odbiór oprogramowania sprawdzenie pod kątem bezpieczeństwa i zgodności z założeniami funkcjonalnymi, ewentualna korekta (dostrajanie oprogramowania) zgodnie z uwagami Zamawiającego. W ramach odbioru oprogramowania wymagane jest spotkanie zespołu projektowego z Zamawiającym w składzie określonym w załączniku do umowy. Etap III kończy się podpisaniem protokołu odbioru cząstkowego. Uruchomienie produkcyjne Instruktaż administratorów modułów, przekazanie Zamawiającemu kompletnej dokumentacji użytkownika, administratora oraz technicznej. Po etapie IV podpisywany jest Protokół Odbioru Końcowego. Lp Zarządzanie realizacją Projektu Wymagania 1. Zamawiający wymaga, aby cały proces realizacji Projektu podzielony był na fazy, które pozwolą na sprawniejsze sterowanie Projektem oraz ograniczą ryzyko niewykonania przedsięwzięcia. 2. Zamawiający wymaga, aby dla każdej fazy Wykonawca przedstawił szczegółowy harmonogram (uszczegółowiający ramowy harmonogram zamieszczony w niniejszym dokumencie) wraz z zasadami raportowania i monitorowania postępu prac, zapewniającymi, że: 1) wszelkie działania w zakresie realizacji Projektu, szczególnie w zakresie wprowadzonych zmian, będą pod kontrolą; 2) na każdym etapie realizacji przedmiotu zamówienia będą dokonywane kontrole w zakresie jakości wykonywania prac; 3) przedsięwzięcie będzie prowadzone w sposób skuteczny i efektywny, a wszystkie zmiany będą przed ich wprowadzaniem zidentyfikowane, udokumentowane, poddane przeglądom i zatwierdzone przez Zamawiającego. Lp Testy Wymagania 1. Zamawiający zakłada, że zakres testów (systemowych i akceptacyjnych) obejmie następujące zagadnienia: 1) funkcjonalne, 2) niefunkcjonalne (obciążenie, wydajności i ergonomii, uprawnień i dostępu), 3) integracji (współpracy z innymi systemami, współpracy między komponentami oprogramowania zgodnie z wymaganiami). 15

16 2. Testy systemowe zostaną przeprowadzone przez Wykonawcę w zakresie uzgodnionym z Zamawiającym. Zatwierdzenie protokołu z testów systemowych stanowić będzie podstawę do rozpoczęcia testów akceptacyjnych. 3. Testy akceptacyjne będą prowadzone w siedzibie Zamawiającego. Za zapewnienie infrastruktury do przeprowadzenia testów (sale, sprzęt komputerowy oraz niezbędne wyposażenie) odpowiada Zamawiający. 4. Wyniki testów winny być dokumentowane w arkuszach testowych wypełnianych przez testerów. 5. Arkusze testowe wypełniane przez testerów Zamawiającego będą podstawą do przygotowania na zakończenie testów zbiorczego raportu z testów opracowanego przez Wykonawcę warunkującego odbiór jakościowy (akceptację) Systemu. Lp Skład niezbędnego zespołu projektowego Wymagania 1. Wykonawca zapewni dostępność następujących specjalistów: a) jedna osoba, która pełnić będzie rolę kierownika projektu osoba posiadająca wykształcenie wyższe w zakresie informatyki lub zarządzania lub ekonomii oraz ważny certyfikat zawodowy (Prince2 Practitioner lub PMP lub równoważny) z zakresu zarządzania projektami na poziomie zaawansowanym, wydany przez niezależną jednostkę akredytowaną do wydawania tego typu certyfikatów. Osoba ta musi mieć minimum 5-letnie doświadczenie zawodowe w prowadzeniu projektów informatycznych oraz doświadczenie w zarządzaniu projektami polegającymi na zaprojektowaniu i wdrożeniu portali i mechanizmami zarządzania treścią, potwierdzone udziałem w co najmniej dwóch takich projektach o wartości brutto co najmniej zł (słownie: dwa miliony złotych) każdy z projektów w wymiarze 1 etatu w okresie realizacji projektu; b) jedna osoba, która będzie pełnić rolę architekta systemów informatycznych osoba posiadająca wykształcenie wyższe informatyczne lub techniczne oraz wiedzę z zakresu projektowania i budowy architektury systemów popartą ważnym certyfikatem (TOGAF lub równoważny) poświadczającym kompetencje i doświadczenia w tworzeniu złożonych architektur informatycznych. Osoba ta musi mieć minimum 3-letnie doświadczenie zawodowe w pełnieniu roli głównego architekta bądź analityka oraz doświadczenie obejmujące prace analityczne w ww. roli w projektach polegających na zaprojektowaniu i wdrożeniu systemu informatycznego z portalem i mechanizmami zarządzania treścią, potwierdzone udziałem w co najmniej jednym takim projekcie o wartości brutto co najmniej zł (słownie: dwa miliony złotych) w wymiarze 1 etatu w okresie realizacji projektu; c) jedna osoba, która będzie pełnić rolę specjalisty ds. jakości/głównego testera systemów informatycznych osoba posiadająca wykształcenie wyższe informatyczne lub techniczne, legitymująca się ważnym certyfikatem ISTQB Certificate in Software Testing Advanced Level Test Manager lub równoważnym. Osoba ta musi mieć minimum 3-letnie doświadczenie zawodowe w pełnieniu roli specjalisty ds. jakości/testera systemów informatycznych oraz doświadczenie w ww. roli w projektach polegających na zaprojektowaniu i wdrożeniu systemu informatycznego z portalem i mechanizmami zarządzania treścią, potwierdzone udziałem w co najmniej jednym takim projekcie o wartości brutto co najmniej zł (słownie: dwa miliony złotych) w wymiarze 1 etatu w okresie realizacji projektu; d) jedna osoba, która będzie pełnić funkcję eksperta ds. bezpieczeństwa systemów informatycznych osoba posiadająca wykształcenie wyższe informatyczne lub techniczne, posiadająca kwalifikacje i doświadczenie zawodowe w zakresie bezpieczeństwa systemów informatycznych poparte ważnym certyfikatem poświadczającym jej kompetencje (certyfikat CISA,CISSP lub równoważny). Osoba ta musi mieć minimum 3-letnie doświadczenie w pełnieniu roli eksperta ds. bezpieczeństwa systemów informatycznych oraz doświadczenie w ww. roli w projektach polegających na zaprojektowaniu i wdrożeniu systemu informatycznego z 16

17 portalem i mechanizmami zarządzania treścią, potwierdzone udziałem w co najmniej jednym takim projekcie o wartości brutto co najmniej zł (słownie: dwa miliony złotych); e) jedna osoba, która będzie pełnić funkcję specjalisty ds. grafiki portalu osoba posiadająca minimum 3-letnie doświadczenie zawodowe w pełnieniu roli grafika lub specjalisty ds. użyteczności w projektach informatycznych, obejmujących tworzenie koncepcji graficznej portalu, posiadająca doświadczenie w ww. roli w minimum dwóch portali wspieranych mechanizmami zarządzania treścią o wartości brutto co najmniej zł (słownie: pięćset tysięcy złotych) w wymiarze 1 etatu w okresie realizacji projektu; f) programista interfejsu użytkownika z wykształceniem wyższym w zakresie informatyki lub zarządzania lub ekonomii i doświadczeniem w pełnieniu funkcji osoby odpowiedzialnej za programowanie aplikacji i usług w co najmniej dwóch projektach polegających na zaprojektowaniu i wdrożeniu systemu informatycznego z portalem i mechanizmami zarządzania treścią o wartości brutto co najmniej zł (słownie: jeden milion złotych) każdy z projektów w wymiarze 1 etatu w okresie realizacji projektu; g) programista logiki platformy z wykształceniem wyższym w zakresie informatyki lub zarządzania lub ekonomii i doświadczeniem w pełnieniu funkcji osoby odpowiedzialnej za programowanie aplikacji i usług w co najmniej dwóch projektach polegających na zaprojektowaniu i wdrożeniu systemu informatycznego z portalem i mechanizmami zarządzania treścią o wartości brutto co najmniej zł (słownie: jeden milion złotych) każdy z projektów w wymiarze 1 etatu w okresie realizacji projektu; h) programista baz danych z wykształceniem wyższym w zakresie informatyki lub zarządzania lub ekonomii i doświadczeniem w pełnieniu funkcji osoby odpowiedzialnej za programowanie aplikacji i usług w co najmniej dwóch projektach polegających na zaprojektowaniu i wdrożeniu systemu informatycznego z portalem i mechanizmami zarządzania treścią o wartości brutto co najmniej zł (słownie: jeden milion złotych) każdy z projektów w wymiarze 1 etatu w okresie realizacji projektu; i) programista integracji z wykształceniem wyższym w zakresie informatyki lub zarządzania lub ekonomii i doświadczeniem w pełnieniu funkcji osoby odpowiedzialnej za programowanie aplikacji i usług w co najmniej dwóch projektach polegających na zaprojektowaniu i wdrożeniu systemu informatycznego z portalem i mechanizmami zarządzania treścią o wartości brutto co najmniej zł (słownie: jeden milion złotych) każdy z projektów w wymiarze 1 etatu w okresie realizacji projektu. 2. Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że osoby o wyżej wymienionych kwalifikacjach uczestniczyły bądź aktualnie uczestniczą w wykonaniu dwóch zamówień wymagających wykorzystania wymaganych umiejętności. 3. Wyżej wymienione osoby muszą biegle posługiwać się językiem polskim, w innym przypadku Wykonawca na swój koszt zapewni tłumacza. Wykaz osób wskazanych do realizacji zamówienia stanowić będzie załącznik do umowy, która regulować będzie między innymi zasady ustalania oraz zmiany składu zespołu Wykonawcy. 4. W każdym przypadku, kiedy w powyższych wymaganiach wobec osoby wskazano wymaganie określające posiadanie określonego certyfikatu danego producenta urządzeń lub oprogramowania, Zamawiający rozumie przez to certyfikat lub świadectwo ukończenia szkolenia z zakresu instalacji, konfiguracji, parametryzacji oraz obsługi danego urządzenia i/lub oprogramowania w stopniu co najmniej podstawowym zgodnie z zakresem szkoleń lub programem certyfikacji prowadzonym przez danego producenta. Wymagane jest, aby każdy taki certyfikat był wystawiony bezpośrednio przez danego producenta urządzenia lub oprogramowania lub przez niezależny od Wykonawcy ośrodek szkoleniowy, treningowy lub partnera biznesowego, posiadającego akredytację do prowadzenia certyfikacji lub szkoleń, udzieloną przez danego producenta urządzeń lub oprogramowania. 17

18 9 miesięcy Szacowanie kosztu własnego oraz niezbędnego zysku W poniższej tabeli dokonano szacowania pracochłonności związanej z wytworzeniem portalu. Koszt poszczególnych kategorii kosztowych obliczono stosując formułę: Ilość specjalistów x Stawka miesięczna x Obciążenie projektem x Długość projektu Kategoria pracy Zarządzanie projektem przez Kierownika Projektu oraz jego zastępcę Prace architektoniczne w zakresie stworzenia projektu systemu oraz jego architektury Zapewnienie jakości Obsługa zagadnień bezpieczeństwa informatycznego Wsparcie w zakresie grafiki platformy Prace programistyczne i konfiguracyjne związane z wytworzeniem i wdrożeniem platformy Ilość zaangażowanych specjalistów Stawka miesięczna Obciążenie projektem ,00 zł 100% Długość projektu (ms) Koszt ,00 zł ,00 zł 100% ,00 zł ,00 zł 100% ,00 zł ,00 zł 100% ,00 zł ,00 zł 100% ,00 zł ,00 zł 100% ,00 zł Razem ,00 zł Do powyższego oszacowania należy dodać marżę jaką firmy informatyczne muszą doliczać w związku z realizacją projektu przeznaczoną na koszty ogólne. W ramach niniejszego oszacowania przyjęto, że będzie to 20%, co daje kwotę kosztów brutto: ,00 zł 18

19 60 miesięcy Działalność wytwórców oprogramowania jest działalnością nastawioną na zysk w związku z powyższym do niniejszego oszacowania należy dodać niezbędny zysk, który powinien zamknąć się w 10% wartości, co daje wartość tej części zamówienia: 2.5. Wycena gwarancji (usługa) ,00 zł W poniższej tabeli dokonano szacowania pracochłonności związanej z utrzymaniem platformy. Koszt poszczególnych kategorii kosztowych obliczono stosując formułę: Ilość specjalistów x Stawka miesięczna x Obciążenie czasowe związane z zapewnieniem gwarancji x Długość gwarancji Kategoria pracy Zarządzanie projektem przez Kierownika Projektu oraz jego zastępcę Prace architektoniczne w zakresie stworzenia projektu systemu oraz jego architektury Zapewnienie jakości Obsługa zagadnień bezpieczeństwa informatycznego Wsparcie w zakresie grafiki platformy Prace programistyczne i konfiguracyjne związane z wytworzeniem i wdrożeniem platformy Ilość zaangażowanych specjalistów Stawka miesięczna Obciążenie projektem ,00 zł 5% Długość projektu (ms) Koszt ,00 zł ,00 zł 5% ,00 zł ,00 zł 20% ,00 zł ,00 zł 5% ,00 zł ,00 zł 5% ,00 zł ,00 zł 10% ,00 zł Razem ,00 zł 19

20 Do powyższego oszacowania należy dodać marżę jaką firmy informatyczne muszą doliczać w związku z realizacją projektu przeznaczoną na koszty ogólne. W ramach niniejszego oszacowania przyjęto, że będzie to 20%, co daje kwotę kosztów brutto: ,00 zł Działalność wytwórców oprogramowania jest działalnością nastawioną na zysk w związku z powyższym do niniejszego oszacowania należy dodać niezbędny zysk, który powinien zamknąć się w 10% wartości, co daje wartość tej części zamówienia: ,00 zł Uwaga! Nie dokonywano odrębnej wyceny gwarancji sprzętu - jest ona wliczona w cenę urządzeń Wycena asysty technicznej (usługa) W poniższej tabeli dokonano szacowania pracochłonności związanej z asystą techniczną. Koszt poszczególnych kategorii kosztowych obliczono stosując formułę: Roczna liczba godzin x Stawka godzinowa x Długość projektu Kategoria pracy Ilość Stawka godzinowa Długość projektu (lata) Budżet godzin ,00 zł 5 lat ,00 zł Razem Koszt ,00 zł Do powyższego oszacowania należy dodać marżę jaką firmy informatyczne muszą doliczać w związku z realizacją projektu przeznaczoną na koszty ogólne. W ramach niniejszego oszacowania przyjęto, że będzie to 20%, co daje kwotę kosztów brutto: ,00 zł Działalność wytwórców oprogramowania jest działalnością nastawioną na zysk w związku z powyższym do niniejszego oszacowania należy dodać niezbędny zysk, który powinien zamknąć się w 10% wartości, co daje wartość tej części zamówienia: ,00 zł 20

WYKAZ OFEROWANYCH ROZWIĄZAŃ

WYKAZ OFEROWANYCH ROZWIĄZAŃ Załącznik nr 7 /pieczęć Oferenta/ Dotyczy przetargu nieograniczonego na zamówienie pn.: Stworzenie oraz kompletne wdrożenie Małopolskiego Systemu Informacji Medycznej - projekt pilotażowy, w ramach Małopolskiego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do SIWZ. strona. z ogólnej liczby stron OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA/SPECYFIKACJA TECHNICZNA URZĄDZEŃ

Załącznik nr 2 do SIWZ. strona. z ogólnej liczby stron OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA/SPECYFIKACJA TECHNICZNA URZĄDZEŃ nr postępowania: BZP.243.4.2012.AB Załącznik nr 2 do SIWZ. Pieczęć Wykonawcy strona z ogólnej liczby stron OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA/SPECYFIKACJA TECHNICZNA URZĄDZEŃ LP. Opis i minimalne parametry techniczne

Bardziej szczegółowo

1. Serwer rack typ 1 Liczba sztuk: 2

1. Serwer rack typ 1 Liczba sztuk: 2 1. Serwer rack typ 1 Liczba sztuk: 2 Lp. Identyfikator komponentu, inne wymagania Opis wymagań minimalnych Opis komponentu 1 Obudowa 2 Płyta główna 3 Procesor 4 Pamięć RAM 5 Gniazda PCI 6 Interfejsy sieciowe

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1.8 do PFU Serwery wraz z system do tworzenia kopii zapasowych i archiwizacji danych - wyposażenie serwerowni

ZAŁĄCZNIK NR 1.8 do PFU Serwery wraz z system do tworzenia kopii zapasowych i archiwizacji danych - wyposażenie serwerowni ZAŁĄCZNIK NR 1.8 do PFU Serwery wraz z system do tworzenia kopii zapasowych i archiwizacji danych - wyposażenie serwerowni 1. Serwer główny 1 szt. Komponent Obudowa Płyta główna Wydajność Pamięć RAM Karta

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr Z1. AE/ZP-27-68/14 Wymagane i oferowane paramtery techniczne. Oferowane paramtery przedmiotu zamówienia podać zakres/wartość, opisać

Załącznik nr Z1. AE/ZP-27-68/14 Wymagane i oferowane paramtery techniczne. Oferowane paramtery przedmiotu zamówienia podać zakres/wartość, opisać AE/ZP-27-68/14 Wymagane i oferowane paramtery techniczne Załącznik nr Z1 Lp. 1. Wymagane parametry przedmiotu zamówienia Serwer, biblioteka taśmowa Wszystkie wymienione niżej elementy / pozycje muszą być

Bardziej szczegółowo

NOWY OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

NOWY OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NOWY OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 4 do SIWZ/ załącznik do umowy Przedmiotem zamówienia jest dostawa 2 serwerów, licencji oprogramowania wirtualizacyjnego wraz z konsolą zarządzającą

Bardziej szczegółowo

Serwer główny bazodanowy. Maksymalnie 1U RACK 19 cali (wraz ze wszystkimi elementami niezbędnymi do zamontowania serwera w oferowanej szafie)

Serwer główny bazodanowy. Maksymalnie 1U RACK 19 cali (wraz ze wszystkimi elementami niezbędnymi do zamontowania serwera w oferowanej szafie) 1. SPECYFIKACJA TECHNICZNA SERWERÓW Serwer główny bazodanowy Element konfiguracji Obudowa Procesor Wymagania minimalne Maksymalnie 1U RACK 19 cali (wraz ze wszystkimi elementami niezbędnymi do zamontowania

Bardziej szczegółowo

Część V - Serwery. UWAGA! Część V stanowi nierozerwalną całość. Ocena będzie łączna dla 4 zadań. Zadanie nr 1. SERWER BAZODANOWY KWESTURA

Część V - Serwery. UWAGA! Część V stanowi nierozerwalną całość. Ocena będzie łączna dla 4 zadań. Zadanie nr 1. SERWER BAZODANOWY KWESTURA Załącznik nr 3E do SIWZ DZP-0431-1257/2009 Część V - Serwery UWAGA! Część V stanowi nierozerwalną całość. Ocena będzie łączna dla 4 zadań Zadanie nr 1. SERWER BAZODANOWY OBUDOWA Parametr KWESTURA Wymagane

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 4 do SIWZ/ załącznik do umowy Przedmiotem zamówienia jest dostawa 2 serwerów, licencji oprogramowania wirtualizacyjnego wraz z konsolą zarządzającą oraz

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Serwer Typ I 5 sztuk. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 5 do SIWZ Element konfiguracji Wymagania minimalne Obudowa Serwer o wysokości maksymalnie 2U do zamontowania w 19 szafie typu RACK wraz

Bardziej szczegółowo

TABELA PORÓWNAWCZA OFEROWANEGO SPRZĘTU

TABELA PORÓWNAWCZA OFEROWANEGO SPRZĘTU Załącznik nr 6 do SIWZ TABELA PORÓWNAWCZA OFEROWANEGO SPRZĘTU Zadanie nr 1 - Budowa platformy wirtualizacji sieci 1. Wymagania oraz wymagane parametry dotyczące "Serwera 1 do budowy platformy wirtualizacji"

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do SIWZ DZP /2009-II

Załącznik nr 3 do SIWZ DZP /2009-II Załącznik nr 3 do SIWZ DZP-0431-1490/2009-II Zadanie nr 1. SERWER BAZODANOWY Parametr Wymagane parametry Parametry oferowane (Wymienić: nazwę, typ, model ilość sztuk oferowanych podzespołów) OBUDOWA Maksymalnie

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA część II zamówienia. Modernizacja systemu backup-u i archiwizacji CPE.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA część II zamówienia. Modernizacja systemu backup-u i archiwizacji CPE. Załącznik nr 1 do umowy OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA część II zamówienia Modernizacja systemu backup-u i archiwizacji CPE. Zawartość 1. CEL ZAMÓWIENIA:... 2 1.1. Przedmiot zamówienia... 2 1.2. Warunki gwarancji

Bardziej szczegółowo

Formularz cenowy dla Systemu głosu Załącznik nr 9e. Centrala Głosowa

Formularz cenowy dla Systemu głosu Załącznik nr 9e. Centrala Głosowa Formularz cenowy dla Systemu głosu Załącznik nr 9e 1. Centrala głosowa 1. Płyta główna 2. Procesor 3. Złącza PCI 4. Pamięć 5. Zarządzanie 6. Karta sieciowa Wymagane parametry sprzętowe Centrala Głosowa

Bardziej szczegółowo

1 Serwer - 1 sztuka Nazwa producenta / Model : /

1 Serwer - 1 sztuka Nazwa producenta / Model : / 1 Serwer - 1 sztuka Nazwa producenta / Model : / Komponent Minimalne wymagania Parametry oferowane Obudowa -Typu Rack, wysokość 2U; -Dostarczona wraz z szynami umożliwiającymi pełne wysunięcie serwera

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja Wymagania techniczne oferowana Producent. Rok produkcji..

Konfiguracja Wymagania techniczne oferowana Producent. Rok produkcji.. Pakiet I Formularz wymaganych warunków technicznych Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. Dostawa serwerów, urządzeń infrastruktury sieciowej oraz wybór podmiotu obsługującego

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE na:

ZAPYTANIE OFERTOWE na: Warszawa, 16.12.2011 ZAPYTANIE OFERTOWE na: Dostarczenie urządzeń stanowiących podstawę do budowy macierzy dyskowych w/g specyfikacji do celów wdrożenia wyników prac B+R dla K2 Internet S.A na potrzeby

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do składania ofert. Numer wewnętrzny zapytania ofertowego 02/10/2013

Zaproszenie do składania ofert. Numer wewnętrzny zapytania ofertowego 02/10/2013 Fritz Group S.A. Plac Axentowicza 5/3 30-034 Kraków NIP: 677-235-72-19 biuro@fritzgroup.pl www.fritzgroup.pl Kraków, dn. 21.10.2013 Zaproszenie do składania ofert Numer wewnętrzny zapytania ofertowego

Bardziej szczegółowo

SIWZ na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego dla jednostek UJ. Nr sprawy: CRZP/UJ/677,683/2014

SIWZ na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego dla jednostek UJ. Nr sprawy: CRZP/UJ/677,683/2014 DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO ul. Gołębia 6/2, 31-007 Kraków tel. +4812-432-44-50, fax +4812-432-44-51 lub +4812-663-39-14; e-mail: bzp@uj.edu.pl www.uj.edu.pl http://przetargi.adm.uj.edu.pl/ogloszenia.php

Bardziej szczegółowo

Dostawa serwera bazodanowego i półki dyskowej,

Dostawa serwera bazodanowego i półki dyskowej, Załącznik nr 5 do SIWZ Dostawa serwera bazodanowego i półki dyskowej, (Zadanie 1) 1 1. Serwer bazodanowy 1 szt. Producent. model Lp. Parametr Minimalne(maksymalne) parametry wymaganie 1. Obudowa Minimalnie

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA LP NAZWA ASORTYMENTU (minimalne wymagania) ILOŚĆ PARAMETRY SPRZETU PROPONOWANEGO PRZEZ OFERENTA PRODUCENT, MODEL CENA JEDNOSTKOWA NETTO WARTOŚĆ NETTO ( 3 x 6) 1 2 3 4 5 6 7 1

Bardziej szczegółowo

(Oferent) Burda Sp. z o.o. ul. Piłsudskiego 20 /2 70-462 Szczecin FORMULARZ OFERTY

(Oferent) Burda Sp. z o.o. ul. Piłsudskiego 20 /2 70-462 Szczecin FORMULARZ OFERTY Załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego z dnia 12.02.2014r.. Szczecin,.02.2014 r.. (Oferent) Burda Sp. z o.o. ul. Piłsudskiego 20 /2 70-462 Szczecin (Zamawiający) FORMULARZ OFERTY Szanowni Państwo, W odpowiedzi

Bardziej szczegółowo

1.1 Wymagania technologiczne i funkcjonalne dla oferowanego serwera zestaw 1

1.1 Wymagania technologiczne i funkcjonalne dla oferowanego serwera zestaw 1 Opis Przedmiotu Zamówienia Dostawa sprzętu serwerowego oraz przełączników sieciowych na potrzeby Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu. Kody CPV: 48821000-9 Serwery sieciowe 32420000-3 Urządzenia sieciowe

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA nr postępowania: BU/2013/KW/8 Załącznik nr 4a do SIWZ. Pieczęć Wykonawcy strona z ogólnej liczby stron OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Dostawa, instalacja i konfiguracja sprzętu sieciowego oraz systemu zabezpieczeń

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik Nr 1 do SIWZ Nr spr. 13/ZP/CBA/2007 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zadanie nr 1 Serwer wraz z oprogramowaniem Serwer 1. Procesor(y) Dwa procesory wykonane w technologii czterordzeniowej.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do SIWZ. 1. Stacja robocza 46 szt. NAZWA PRODUCENTA: NUMER PRODUKTU (part number):

Załącznik nr 6 do SIWZ. 1. Stacja robocza 46 szt. NAZWA PRODUCENTA: NUMER PRODUKTU (part number): Załącznik nr 6 do SIWZ 1. Stacja robocza 46 szt. NUMER PRODUKTU (part number): LP. Atrybut Parametr wymagany Opis parametru urządzenia 1. Procesor Min. 2-rdzeniowy, osiągający w teście PassMark CPU Mark

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ XV. Serwer stelażowy węzeł klastra obliczeniowego

CZĘŚĆ XV. Serwer stelażowy węzeł klastra obliczeniowego Produkt zamawiany Produkt oferowany VAT Cena netto Wartość Lp (cechy) ilość Nazwa i parametry ilość % za 1 szt brutto 1 2 3 4 5 6 7 8 1 Rozbudowa klastra obliczeniowego w Instytucie Fizyki UJK serwer stelażowy

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1 z dnia : 2013-02-12 zakup środków trwałych: Serwer - 2 procesory min. 4 core e5540 xeon 2,53ghz, ram 12gb, 4x1GE (1szt.) Serwer - Procesor min 6 core L5640 xeon 2,27ghz ram 16ghz,

Bardziej szczegółowo

1.1 Wymagania technologiczne i funkcjonalne dla oferowanego serwera zestaw 1

1.1 Wymagania technologiczne i funkcjonalne dla oferowanego serwera zestaw 1 Opis Przedmiotu Zamówienia Dostawa sprzętu serwerowego oraz przełączników sieciowych na potrzeby Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu. Kody CPV: 48821000-9 Serwery sieciowe 32420000-3 Urządzenia sieciowe

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - PARAMETRY TECHNICZNE I OKRES GWARANCJI (formularz) - po modyfikacji

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - PARAMETRY TECHNICZNE I OKRES GWARANCJI (formularz) - po modyfikacji Załącznik nr 2 do SIWZ... miejscowość, data OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - PARAMETRY TECHNICZNE I OKRES GWARANCJI (formularz) - po modyfikacji Tabela nr 1. ELEMENTY I URZĄDZENIA DO ROZBUDOWY MACIERZY: ELEMENTY

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1b do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia dla części II

Załącznik nr 1b do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia dla części II Załącznik nr 1b do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia dla części II PRZEŁĄCZNIK SIECIOWY szt.1 Rozbudowa istniejącej infrastruktury Zamawiającego o przełączniki sieciowe spełniające poniższe wymagania minimalne:

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1. Specyfikacja techniczna. Serwer 1 szt. Podać producenta i model. Serwer 1szt. ... Wymagana minimalna wartość parametru

Załącznik nr 1. Specyfikacja techniczna. Serwer 1 szt. Podać producenta i model. Serwer 1szt. ... Wymagana minimalna wartość parametru Załącznik nr 1. Specyfikacja techniczna Serwer 1 szt. Lp. 1 2 Serwer 1szt. Ilość zainstalowanych procesorów Podać producenta i model Procesor 6-cio rdzeniowy, architektura x86-64 ze sprzętowym wsparciem

Bardziej szczegółowo

Przedmiotem zamówienia jest: ZADANIE 1. SERWERY PLIKÓW. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. 48823000-3 Serwery plików

Przedmiotem zamówienia jest: ZADANIE 1. SERWERY PLIKÓW. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. 48823000-3 Serwery plików Przedmiotem zamówienia jest: ZADANIE 1. SERWERY PLIKÓW Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia CPV 48823000-3 Serwery plików Opis: Zamówienie obejmuje dostawę do siedziby Zamawiającego: - serwer plików

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA / OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA / OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA / OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SPRZĘT LICZBA SZTUK Serwer 2 Producent: Model: l.p 1. Obudowa Parametr Wymagania minimalne Maksymalnie 1U RACK 19 cali (wraz

Bardziej szczegółowo

Wymagane parametry techniczne dla urządzeń teleinformatycznych

Wymagane parametry techniczne dla urządzeń teleinformatycznych Dane dokumentu Projektu: Kontrakt Konsolidacja i Centralizacja Systemów Celnych i Podatkowych Studium Projektowe Konsolidacji i Centralizacji Systemów Celnych i Podatkowych (SPKiCSCP) Numer wersji dokumentu:

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Zadanie 1 Opis przedmiotu zamówienia Zakup nowych licencji IBM Tivoli Storage Manager for Database Protection, IBM Tivoli Storage Manager for SAN oraz przedłużenie wsparcia technicznego

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Opis przedmiotu zamówienia Specyfikacja techniczna 5 zestawów serwerowych ( z których kaŝdy składa się z szafy Rack, Serwera typu 1, Serwera typu 2 i zmieniacza taśm (autoloader) 1. Szafa RACK o wysokości

Bardziej szczegółowo

27/13 ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SIWZ. 1 Serwery przetwarzania danych. 1.1 Serwery. dostawa, rozmieszczenie i zainstalowanie 2. serwerów przetwarzania danych.

27/13 ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SIWZ. 1 Serwery przetwarzania danych. 1.1 Serwery. dostawa, rozmieszczenie i zainstalowanie 2. serwerów przetwarzania danych. 1 Serwery przetwarzania danych 1.1 Serwery dostawa, rozmieszczenie i zainstalowanie 2. serwerów przetwarzania danych. 1 1.2 Konsola zarządzająca serwerami dostawa, rozmieszczenie i zainstalowanie 1. konsoli

Bardziej szczegółowo

Niniejszy dokument zawiera opis wymagań funkcjonalnych i technicznych dla dostarczanej macierzy dyskowej oraz przełączników.

Niniejszy dokument zawiera opis wymagań funkcjonalnych i technicznych dla dostarczanej macierzy dyskowej oraz przełączników. Załącznik Nr 1 Parametry techniczne Zadanie Nr 1 1. Wstęp. Niniejszy dokument zawiera opis wymagań funkcjonalnych i technicznych dla dostarczanej macierzy dyskowej oraz przełączników. Zakres Zamówienia

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie infrastrukturą serwerów Blade

Zarządzanie infrastrukturą serwerów Blade ILOŚĆ SZTUK: 1 Szafa rack PRODUCENTA SPRZĘTU : Typ szafa do montażu urządzeń 19 oferowanych serwerów i macierzy Wysokość 42U Wyposażenie drzwi przednie i tylne zamykane na klucz, oraz ściany boczne. Dystrybucja

Bardziej szczegółowo

5. Karta graficzna Zintegrowana karta graficzna. bez zmian 6. Wbudowane porty 4x USB 2.0 lub 3.0; bez zmian

5. Karta graficzna Zintegrowana karta graficzna. bez zmian 6. Wbudowane porty 4x USB 2.0 lub 3.0; bez zmian UZUPEŁNIENIE SIWZ Zestaw serwerowy 1 szt. 1. Obudowa Nazwa komponentu 2. Płyta główna 3. Procesor 4. Pamięć operacyjna Maksymalnie 1U RACK 19 cali (wraz ze wszystkimi elementami niezbędnymi do zamontowania

Bardziej szczegółowo

2. Kontroler Dwa kontrolery pracujące w trybie active-active wyposażone w min. 32GB cache (każdy). Kontroler oparty na architekturze 64 bitowej.

2. Kontroler Dwa kontrolery pracujące w trybie active-active wyposażone w min. 32GB cache (każdy). Kontroler oparty na architekturze 64 bitowej. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ (Po zawarciu umowy załącznik nr 3 do Umowy) Przedmiotem Zamówienia jest: - zakup i dostawa macierzy dyskowej z półkami dyskowymi, zwanych dalej

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ I PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WYMAGANIA TECHNICZNE. Oferowany model*.. Producent*..

CZĘŚĆ I PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WYMAGANIA TECHNICZNE. Oferowany model*.. Producent*.. Załącznik nr 1 do umowy nr z dnia CZĘŚĆ I PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WYMAGANIA TECHNICZNE I. SERWERY Typ 1 liczba sztuk: 1 Oferowany model*.. Producent*.. L.p. Opis wymagań minimalnych Parametry techniczne

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ Załącznik nr 1 do umowy OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przełącznik sieciowy - typ 1. (1 sztuka) Lp. 1 2 3 Minimalne wymagane parametry techniczne Zamawiającego Przełącznik w metalowej

Bardziej szczegółowo

1.1 Wymagania technologiczne i funkcjonalne dla oferowanego serwera

1.1 Wymagania technologiczne i funkcjonalne dla oferowanego serwera Opis Przedmiotu Zamówienia Dostawa sprzętu serwerowego na potrzeby Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu. Kody CPV: 48821000-9 Serwery sieciowe 1. Informacje dotyczące przedmiotu zamówienia 1.1 Wymagania

Bardziej szczegółowo

1. Serwer typu RACK szt. 1

1. Serwer typu RACK szt. 1 OP-IV.272.80.2015.AMI Opis przedmiotu zamówienia dla części I - Załącznik nr 1a do SIWZ Przedmiotem zamówienia jest zakup serwerów do infrastruktury serwerowej Zamawiającego. 1. Serwer typu RACK szt. 1

Bardziej szczegółowo

Składamy ofertę na: ... PLN. Załącznik nr 1 do SIWZ ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA:

Składamy ofertę na: ... PLN. Załącznik nr 1 do SIWZ ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA: Załącznik nr 1 do SIWZ FORMULARZ OFERTOWY ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA: INSTYTUT PAMIĘCI NARODOWEJ KOMISJA ŚCIGANIA ZBRODNI PRZECIWKO NARODOWI POLSKIEMU Pl. Krasińskich 2/4/6, 00-207 Warszawa pieczęć Wykonawcy

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia

Opis Przedmiotu Zamówienia Główny Urząd Geodezji i Kartografii Cześć I Opis Przedmiotu Zamówienia Dostawa serwera typu rack i pakietu licencji na oprogramowanie 1 1. Przedmiot zamówienia 1. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE na:

ZAPYTANIE OFERTOWE na: Warszawa, 16.12.2011 ZAPYTANIE OFERTOWE na: Dostarczenie zestawu serwerów w/g specyfikacji do celów wdrożenia wyników prac B+R dla K2 Internet S.A na potrzeby realizacji etapu II projektu realizowanego

Bardziej szczegółowo

Wymagania techniczne. Serwer bazy danych dla KRK szt. 2. Oferowany model.. Producent..

Wymagania techniczne. Serwer bazy danych dla KRK szt. 2. Oferowany model.. Producent.. Dodatek A do Załącznik nr 1 do umowy nr z dn.na zakup dwóch specjalistycznych serwerów bazy danych i jednej macierzy dyskowej dla systemu informatycznego Krajowego Rejestru Karnego Wymagania techniczne

Bardziej szczegółowo

Załącznik IV do SOPZ. Wymagane parametry techniczne dla urządzeń teleinformatycznych

Załącznik IV do SOPZ. Wymagane parametry techniczne dla urządzeń teleinformatycznych Dane dokumentu Projektu: Kontrakt Konsolidacja i Centralizacja Systemów Celnych i Podatkowych Studium Projektowe Konsolidacji i Centralizacji Systemów Celnych i Podatkowych (SPKiCSCP) Numer wersji dokumentu:

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia I. Serwer Opis przedmiotu zamówienia Część III SIWZ 1. Obudowa Maksymalnie 2U RACK 19 cali (wraz ze wszystkimi elementami niezbędnymi do zamontowania serwera w oferowanej szafie: szyny mocujące- wysuwane,

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia WYMAGANIA MINIMALNE. L.p. Parametr Wymagania minimalne Parametry serwera oferowanego przez Wykonawcę

Opis przedmiotu zamówienia WYMAGANIA MINIMALNE. L.p. Parametr Wymagania minimalne Parametry serwera oferowanego przez Wykonawcę ZADANIE NR 2 Załącznik nr 2 do SIWZ Serwer 1 szt. Opis przedmiotu zamówienia WYMAGANIA MINIMALNE L.p. Parametr Wymagania minimalne Parametry serwera oferowanego przez Wykonawcę 1 Obudowa 2 Płyta główna

Bardziej szczegółowo

Cześć I - Zadanie nr 1.1: Serwer stelażowy. Lp. Zwartość karty Opis 1 Specyfikacja techniczna / funkcjonalna przedmiotu zamówienia

Cześć I - Zadanie nr 1.1: Serwer stelażowy. Lp. Zwartość karty Opis 1 Specyfikacja techniczna / funkcjonalna przedmiotu zamówienia Cześć I - Zadanie nr 1.1: Serwer stelażowy Lp. Zwartość karty Opis 1 Specyfikacja techniczna / funkcjonalna przedmiotu zamówienia Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje dostawę, montaż wraz z uruchomieniem

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia - Załącznik nr 1 do SIWZ

Opis przedmiotu zamówienia - Załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia - Załącznik nr 1 do SIWZ Przedmiotem zamówienia jest: I. Rozbudowa istniejącej infrastruktury Zamawiającego o przełącznik sieciowy spełniający poniższe wymagania minimalne szt.

Bardziej szczegółowo

Instytut Pamięci Narodowej Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Instytut Pamięci Narodowej Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu Instytut Pamięci Narodowej Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu Biuro Zamówień Publicznych Mienia i Inwestycji Wykonawcy biorący udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

OFERTA. Ja, niżej podpisany/podpisana, działając w imieniu i na rzecz

OFERTA. Ja, niżej podpisany/podpisana, działając w imieniu i na rzecz Pieczątka firmowa Oferenta..., dnia r. CENTRUM MEDYCZNE PUŁAWSKA SP. Z O.O. UL. PUŁAWSKA 49 05-500 PIASECZNO OFERTA Ja, niżej podpisany/podpisana, działając w imieniu i na rzecz w odpowiedzi na przekazane

Bardziej szczegółowo

Suma: B) Oprogramowanie do wykonywania kopii bezpieczeństwa (1 licencja) Cena (zł/szt.) Cena łącznie. Suma:

Suma: B) Oprogramowanie do wykonywania kopii bezpieczeństwa (1 licencja) Cena (zł/szt.) Cena łącznie. Suma: Data wpływu oferty (wypełnia zamawiający): W odpowiedzi na zapytanie ofertowe na wyłonienie dostawcy środków trwałych i oprogramowania w ramach realizacji projektu Integracja systemów informatycznych w

Bardziej szczegółowo

Cena. Wartość brutto jednostkowa. jednostkowa netto. netto brutto. Obudowa typu Tower, dająca możliwość konwersji do RACK wysokość nie więcej niż 4U

Cena. Wartość brutto jednostkowa. jednostkowa netto. netto brutto. Obudowa typu Tower, dająca możliwość konwersji do RACK wysokość nie więcej niż 4U ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ Szczegółowe wymagania stawiane dla zamawianego sprzętu komputerowego Wymagane parametry minimalne, muszą być bezwzględnie spełnione. Nie spełnienie ich spowoduje odrzucenie oferty.

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR UE/6

ZAPYTANIE OFERTOWE NR UE/6 Elbląg, dnia 29.05.2015r. Firma Handlowo-Usługowa Mak-chemia, M. Osiński i B. Półtorak-Osińska Spółka Jawna ul. Panieńska 17/18 82-300 Elbląg (pełna nazwa i adres podmiotu) ZAPYTANIE OFERTOWE NR UE/6 Dot.:

Bardziej szczegółowo

Zadanie nr 4 Dostawa macierzy dyskowej z serwerem zarządzającym Wspólny Słownik Zamówień: 30233141-1

Zadanie nr 4 Dostawa macierzy dyskowej z serwerem zarządzającym Wspólny Słownik Zamówień: 30233141-1 Zadanie nr 4 Dostawa macierzy dyskowej z serwerem zarządzającym Wspólny Słownik Zamówień: 30233141-1 Wymogi ogólne Zamawiającego: Oferent dysponuje lub będzie dysponował osobami, które będą uczestniczyć

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część 1: Dostawa sprzętu serwerowego i sieciowego oraz oprogramowania

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część 1: Dostawa sprzętu serwerowego i sieciowego oraz oprogramowania Zał. nr 1 do SIWZ ZP.342-5/PW/14 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część 1: Dostawa sprzętu serwerowego i sieciowego oraz oprogramowania Kody CPV: 48820000-2 Serwery 31154000-0 Bezprzestojowe źródła

Bardziej szczegółowo

GOZ-353-2210-4/15 Warszawa, dnia 18.06.2015 r. WYKONAWCY

GOZ-353-2210-4/15 Warszawa, dnia 18.06.2015 r. WYKONAWCY GOZ-353-2210-4/15 Warszawa, dnia 18.06.2015 r. WYKONAWCY Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę macierzy dla jednostek organizacyjnych Państwowej Inspekcji Pracy. Stosownie

Bardziej szczegółowo

Obudowa na moduły Blade 1 szt. Chassis o parametrach: Typ obudowy: Dedykowana do instalacji w szafie rack 19

Obudowa na moduły Blade 1 szt. Chassis o parametrach: Typ obudowy: Dedykowana do instalacji w szafie rack 19 Część 1: Dostawa sprzętu komputerowego Strona 1 z 5 Dostawa klastra obliczeniowego 2 szt. o następujących parametrach minimalnych: Obudowa na moduły Blade 1 szt. Chassis o parametrach: Typ obudowy: Dedykowana

Bardziej szczegółowo

Specyfikacje techniczne

Specyfikacje techniczne Załącznik nr 6 Specyfikacje techniczne Pozycja 1-3 Rozbudowa dwóch posiadanych serwerów Dell R620, Service Tag: FXLYD5J, DXLYD5J o komponenty Komponenty do rozbudowy na każdy serwer. procesor (Intel Xeon

Bardziej szczegółowo

Załącznik 1A Opis wymagań w zakresie modernizacji serwerowni:

Załącznik 1A Opis wymagań w zakresie modernizacji serwerowni: Załącznik 1A Opis wymagań w zakresie modernizacji serwerowni: 1. Dostarczony sprzęt musi być nowy i wyprodukowany nie dawniej, niż 6 miesięcy przed dostawą. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia oświadczenia

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Nr sprawy: DAS-251-2/14 Załącznik A OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Warunki ogólne: gwarancja świadczona w siedzibie Zamawiającego dostawa na koszt i ryzyko Dostawcy dostawa na adres Zamawiającego deklaracja

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH SERWERÓW

ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH SERWERÓW ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH SERWERÓW Nowy zmodyfikowany Załącznik nr A Lp. Nazwa komponentu Wymagane minimalne parametry techniczne dla Serwer bazodanowy szt. 1 (podać nazwę producenta

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzi na pytania do treści SIWZ Modyfikacja treści SIWZ

Odpowiedzi na pytania do treści SIWZ Modyfikacja treści SIWZ Kraków, dnia 11.07.2014 r. Odpowiedzi na pytania do treści SIWZ Modyfikacja treści SIWZ dot. postepowania przetargowego na udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu AV, sprzętu teleinformatycznego

Bardziej szczegółowo

SIWZ FORMULARZ OFEROWANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

SIWZ FORMULARZ OFEROWANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH Zamówienie w Części 6 jest realizowane w ramach projektu pn.: "Centrum Transferu Wiedzy KUL" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013, Osi Priorytetowej VIII:

Bardziej szczegółowo

1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Przedmiotem zamówienia jest: ZADANIE 3. PRZEŁĄCZNIKI. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Przedmiotem zamówienia jest: ZADANIE 3. PRZEŁĄCZNIKI. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest: ZADANIE 3. PRZEŁĄCZNIKI Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia CPV 32420000-3 Urządzenia sieciowe Opis: Zamówienie obejmuje dostawę

Bardziej szczegółowo

Formularz specyfikacji techniczno cenowej zamawianych/oferowanych serwerów

Formularz specyfikacji techniczno cenowej zamawianych/oferowanych serwerów Załącznik nr 5.. /nazwa i adres Wykonawcy/. miejscowość i data Formularz specyfikacji techniczno cenowej zamawianych/oferowanych serwerów 1. Serwery wysokiej gęstości w obudowach kasetowych 11 szt. Nazwa

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Serwer wraz z oprogramowaniem spełniający poniższe wymagania. Lp. WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO OFERTA WYKONAWCY Informacja o spełnieniu lub nie spełnieniu wymaganego parametru.* 1

Bardziej szczegółowo

TYTUŁ PROJEKTU: Utworzenie systemu typu B2B do automatyzacji kooperacji z partnerami oraz zarządzania procesem produkcyjnym

TYTUŁ PROJEKTU: Utworzenie systemu typu B2B do automatyzacji kooperacji z partnerami oraz zarządzania procesem produkcyjnym TYTUŁ PROJEKTU: Utworzenie systemu typu B2B do automatyzacji kooperacji z partnerami oraz zarządzania procesem produkcyjnym dla Zakłady Urządzeń Kotłowych Stąporków S.A. Realizacja projektu współfinansowana

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówieni Specyfikacja techniczna - minimalne obligatoryjne wymagania techniczne, funkcjonalne sprzętu

Załącznik nr 1 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówieni Specyfikacja techniczna - minimalne obligatoryjne wymagania techniczne, funkcjonalne sprzętu Załącznik nr 1 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówieni Specyfikacja techniczna - minimalne obligatoryjne wymagania techniczne, funkcjonalne sprzętu 1. Jeśli nie zaznaczono inaczej, wszelkie zapisy konfiguracji

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI I. Pytania formalne: 1. Zamawiający dopuszcza złożenie oferty tylko na część przedmiotu Zamówienia. 2. Zamawiający dopuszcza wniesienie zabezpieczenia w postaci gwarancji bankowej. II. Serwery:

Bardziej szczegółowo

Wykaz oferowanego sprzętu komputerowego i oprogramowania podstawowego

Wykaz oferowanego sprzętu komputerowego i oprogramowania podstawowego Strona1....................... Nazwa i adres Wykonawcy Załącznik nr 2 do Umowy BPM.ZZP.272.180.2014 (Załącznik nr 2 do SIWZ) Wykaz oferowanego komputerowego i oprogramowania podstawowego Przystępując do

Bardziej szczegółowo

... Podpis osoby - osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy

... Podpis osoby - osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy Załącznik nr 1 do specyfikacji BPM.ZZP.271.583.2012 SZCZEGÓŁOWE OKREŚLENIE Macierz dyskowa Urządzenie musi być zgodne, równoważne lub o wyższych parametrach technicznych z wymaganiami określonymi poniżej:

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 3 do SIWZ znak sprawy: 20/DI/PN/2015 1. Zamówienie jest realizowane w ramach projektu System ulg i bonifikat skierowanych do rodzin wielodzietnych certyfikowany

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ) część 2. Lp. Nazwa parametru Minimalna wartość parametru Dane techniczne oferowanego sprzętu/model 1. 1.

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ) część 2. Lp. Nazwa parametru Minimalna wartość parametru Dane techniczne oferowanego sprzętu/model 1. 1. Załącznik nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ) część 2 Oferowany produkt: Macierz dyskowa Typ. Model.. Lp. Nazwa parametru Minimalna wartość parametru Dane techniczne oferowanego

Bardziej szczegółowo

Wszyscy Wykonawcy. Czy Zamawiający dopuści serwer, który ma możliwość rozbudowy o 16 dysków 2,5" po odinstalowaniu napędu DVD-RW?

Wszyscy Wykonawcy. Czy Zamawiający dopuści serwer, który ma możliwość rozbudowy o 16 dysków 2,5 po odinstalowaniu napędu DVD-RW? Szpital Specjalistyczny w Zabrzu Ul. M. Curie - Skłodowskiej 10 41-800 Zabrze Zabrze, dn. 02.12.2014r DZP/34PN/2014 Wszyscy Wykonawcy Dotyczy: zapytania do postepowania o udzielenie zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia \ Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko Postępowanie nr: WB.2420.5.2014.NG Załącznik nr 5 do

Bardziej szczegółowo

Tabela porównawcza oferowanego sprzętu*

Tabela porównawcza oferowanego sprzętu* Tabela porównawcza oferowanego sprzętu* Załącznik nr 9 do SIWZ SERWER RACK 1 SZT. 1. Serwer o maksymalnej wysokości 2U, do zamontowania w standardowej szafie RACK, w zestawie szyny do montażu w szafie

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki, ul. Hoża 69, 00-681 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 5532213, faks 022 6255128.

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki, ul. Hoża 69, 00-681 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 5532213, faks 022 6255128. Warszawa: Dostawa serwerów obliczeniowych typy blade 7 sztuk oraz serwera dyskowego Numer ogłoszenia: 202438-2010; data zamieszczenia: 09.07.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

OFERTA ... ... b) Zarejestrowany adres wykonawcy ... tel. (kier.)...fax... internet: http://... e-mail:... Regon... NIP... ...województwo...

OFERTA ... ... b) Zarejestrowany adres wykonawcy ... tel. (kier.)...fax... internet: http://... e-mail:... Regon... NIP... ...województwo... Z a ł ą c z n i k n r 2 S I W Z OFERTA Sprawa nr ZDW-DI-3-271-82/12 1. Dane wykonawcy : a) Zarejestrowana nazwa wykonawcy Zamawiający : Zarząd Dróg Wojewódzkich ul. Głowackiego 56, 30-085 Kraków www.zdw.krakow.pl

Bardziej szczegółowo

ZAPRASZA DO SKŁADNIA OFERT

ZAPRASZA DO SKŁADNIA OFERT ubiega się o dofinansowanie projektu Wrocław, dnia 29.07.2014 r. Zapytanie ofertowe Teletechnika Sp. z o.o. e-mail: kmazan@teletechnika.net z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Krakowskiej 141-155, 55-428

Bardziej szczegółowo

Porty przełącznika: 8 lub więcej portów typu 10/100/1000Base-T 2 lub więcej porty SFP Gigabit Ethernet (obsługujące również moduły SFP Fast Ethernet)

Porty przełącznika: 8 lub więcej portów typu 10/100/1000Base-T 2 lub więcej porty SFP Gigabit Ethernet (obsługujące również moduły SFP Fast Ethernet) Specyfikacja techniczna zamówienia 1. Zestawienie przełączników Lp. Typ przełącznika Ilość 1 Przełącznik dostępowy z portami SFP GigabitEthernet 30 szt. 2 Przełącznik dostępowy PoE Gigabit Ethernet 3 szt.

Bardziej szczegółowo

20. Czy serwerownia spełnia standardowe wymagania techniczne dla takich pomieszczeń?

20. Czy serwerownia spełnia standardowe wymagania techniczne dla takich pomieszczeń? 1 z 5 2008-12-01 10:54 Część III: Infrastruktura teleinformatyczna 19. Czy w budynku urzędu gminy urządzona jest serwerownia? 20. Czy serwerownia spełnia standardowe wymagania techniczne dla takich pomieszczeń?

Bardziej szczegółowo

szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: macierz wyposażona w dwa kontrolery UWAGA!: w ofercie należy wycenić 2 szt. CPV: 30233141

szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: macierz wyposażona w dwa kontrolery UWAGA!: w ofercie należy wycenić 2 szt. CPV: 30233141 Załącznik nr 1 do SIWZ DZ-2501/200/14 szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: macierz wyposażona w dwa kontrolery UWAGA!: w ofercie należy wycenić 2 szt. CPV: 30233141 Parametry Minimalne wymagania Oferowane

Bardziej szczegółowo

Opis oferowanego przedmiotu zamówienia

Opis oferowanego przedmiotu zamówienia Wypełnia Wykonawca Załącznik 8 do siwz i formularza ofertowego Opis oferowanego przedmiotu zamówienia 1. Cyfrowy rejestrator rozmów Liczba sztuk: 1 Oferowany model:.. Producent:...... L.p. 1. 2. 3. 4.

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Dedykowana płyta serwerowa, dwuprocesorowa, wyprodukowana i zaprojektowana przez producenta serwera,

Zapytanie ofertowe. Dedykowana płyta serwerowa, dwuprocesorowa, wyprodukowana i zaprojektowana przez producenta serwera, Kraków, dnia 25.02.2013 Zapytanie ofertowe na wyłonienie dostawcy środków trwałych i oprogramowania w ramach realizacji projektu Integracja systemów informatycznych w celu automatyzacji procesów biznesowych

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ III SIWZ 1. Wymagania ogólne: Oferowany sprzęt musi być fabrycznie nowy i nieużywany we wcześniejszych projektach, wyprodukowany nie wcześniej niż na 6 miesięcy od daty

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE

DOTACJE NA INNOWACJE Rzeszów, 15.04.2013 Ogłoszenie o zamówieniu kompleksowego wdrożenia systemu B2B do współpracy handlowej pomiędzy firmą Francoise a Partnerami Zamawiający: Studio Mody FRANCOISE Franciszka Znamirowska ul.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 Opis Przedmiotu Zamówienia

Załącznik nr 1 Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 1 Opis Przedmiotu Zamówienia Spis treści 1. Wprowadzenie... 2 2. Infrastruktura IT Zamawiającego... 2 3. ogólne... 2 4. Środowisko serwerowe... 3 a. Wymagania dotyczące obudowy typu Blade...

Bardziej szczegółowo

7. zainstalowane oprogramowanie. 8. 9. 10. zarządzane stacje robocze

7. zainstalowane oprogramowanie. 8. 9. 10. zarządzane stacje robocze Specyfikacja oprogramowania do Opis zarządzania przedmiotu i monitorowania zamówienia środowiska Załącznik nr informatycznego 1 do specyfikacji Lp. 1. a) 1. Oprogramowanie oprogramowania i do systemów

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU TELEWIZJI PRZEMYSŁOWEJ Łódź 2015

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU TELEWIZJI PRZEMYSŁOWEJ Łódź 2015 Załącznik nr 4 do SIWZ/Nr 1 do umowy Nr postępowania OI/IP/031/2015 SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU TELEWIZJI PRZEMYSŁOWEJ Łódź 2015 1. Założenia ogólne System telewizji przemysłowej/dozorowej ma być integralną

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY Załącznik 2.3 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY Pełna nazwa urządzenia, typ, model. Producent Rok produkcji Macierz dyskowa 1 szt. Lp minimalne/ warunek graniczny Obudowa

Bardziej szczegółowo

1. Serwer. 2. Komputer desktop 9szt. Załącznik nr 1 do SIWZ

1. Serwer. 2. Komputer desktop 9szt. Załącznik nr 1 do SIWZ 1. Serwer Załącznik nr 1 do SIWZ Lp. Nazwa elementu, Opis wymagań parametru lub cechy 1 Obudowa RACK o wysokości max. 2U z szynami i elementami niezbędnymi do zabudowy w szafie 19" 2 Procesor Czterordzeniowy

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Lp.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Lp. Zamawiający: COMTEGRA Sp. z o.o. Ul. Puławska 474 02-884 Warszawa Warszawa, 05.04.2013 ZAPYTANIE OFERTOWE Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty handlowej na planowany zakup infrastruktury sprzętowej

Bardziej szczegółowo

Dostawa siedmiu sztuk serwerów - ZP/ŁOW NFZ/6/2011

Dostawa siedmiu sztuk serwerów - ZP/ŁOW NFZ/6/2011 Załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Dostawa siedmiu sztuk serwerów klasy x86 Zadanie 1 Przedmiotem zamówienia jest dostawa 4 sztuk serwerów klasy x86 przeznaczonych do obsługi maszyn wirtualnych

Bardziej szczegółowo