Ekspertyza. W zakresie oszacowania kosztów zaprojektowania i wykonania systemu identyfikacji i rejestracji zwierząt towarzyszących

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ekspertyza. W zakresie oszacowania kosztów zaprojektowania i wykonania systemu identyfikacji i rejestracji zwierząt towarzyszących"

Transkrypt

1 Ekspertyza W zakresie oszacowania kosztów zaprojektowania i wykonania systemu identyfikacji i rejestracji zwierząt towarzyszących dla: dla Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi ul. Wspólna Warszawa Kraków, 12 listopada 2014 r.

2 Spis treści 1. Wstęp Podstawa formalna Przegląd dokumentu Szacunkowe wymagania budżetowe Wprowadzenie Wycena sprzętu (środki trwałe dostawa) Wycena usług instalacyjnych (usługa) Procedury instalacji, uruchomienia systemu oraz disaster recovery Środowisko testowe Środowisko backupowe Środowisko archiwizacji Wycena wytworzenie oprogramowania (wartość niematerialna i prawna - dostawa) Podobne systemy w Polsce i na świecie INDEXEL Identyfikacja.pl EUROPETNET UK PETtrac Inne Założenia co do standardu wykonania oprogramowania Założenia co do modelu przedsięwzięcia Terminy realizacji etapów Szczegółowy zakres etapów Zarządzanie realizacją Projektu Testy Skład niezbędnego zespołu projektowego Szacowanie kosztu własnego oraz niezbędnego zysku Wycena gwarancji (usługa) Wycena asysty technicznej (usługa) Podsumowanie Załącznik A. Szczegółowe wymagania względem platformy sprzętowej Załącznik B. Ogólne wymagania względem wytworzenia systemu

3 1. Wstęp 1.1. Podstawa formalna Niniejszy dokument powstał w oparciu o umowę nr 331/14 zawartą w dniu 17 czerwca 2014 r. pomiędzy Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi, z siedzibą ul. Wspólna 30, Warszawa, a Centrum Doradztwa w Informatyce i Zarządzaniu sp. z o.o. z siedzibą ul. Mogilska 25, Kraków Przegląd dokumentu W rozdziale drugim przedstawiono oszacowanie wartości zamówienia. Poszczególne elementy wyceny (licencje, usługi związane z wdrożeniem, asysta techniczna, serwis) zostały zaprezentowane w dedykowanych im podrozdziałach. Podsumowanie oraz rekomendacja przyjęcia wartości zamówienia znajduje się w rozdziale 3. SŁOWNIK API CAPTCHA CMS Interesant Internauta SIRZT Platforma System OWASP SAML SOA Application Programming Interface interfejs programowania aplikacji Completely Automated Public Turing Test to Tell Computers and Humans Apart Content Management System system zarządzania treścią użytkownik platformy, który załatwia sprawę użytkownik platformy System Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt Towarzyszących SIRZT SIRZT The Open Web Application Security Project organizacja pozarządowa typu non-profit zajmująca się zagadnieniami bezpieczeństwa systemów informatycznych Security Assertion Markup Language Service-Oriented Architecture Architektura zorientowana na usługi 3

4 Użytkownik WCAG WSDL każda osoba korzystająca z systemu Web Content Accessibility Guidelines Web Services Description Language 2. Szacunkowe wymagania budżetowe 2.1. Wprowadzenie Szacunek wartości zamówienia został opracowany w oparciu o aktualne dane rynkowe. Oferty składane w trakcie postępowania mogą odbiegać zarówno w dół, jak i w górę, od szacowanej wartości. Każdy z dostawców indywidualnie rozkłada proporcje cenowe między poszczególnymi składnikami, a także indywidualnie udziela rabatów. Wycena została podzielona na sekcje: zakup niezbędnego sprzętu, zakup bazowych wartości niematerialnych i prawnych (tj. licencje na oprogramowanie służące do wytworzenia oprogramowania), usługi instalacyjne, wytworzenie oprogramowania asysta techniczna oraz serwis w przeciągu pięciu lat. 4

5 2.2. Wycena sprzętu (środki trwałe dostawa) Wycena sprzętu zawiera wszystkie elementy, które są niezbędne do wytworzenia odpowiedniego środowiska wraz z osprzętem. Nie obejmuje kosztu ew. utworzenia serwerowni, budowy sieci itp. i opiera się o założenie, że odpowiednia infrastruktura bazowa istnieje i wymaga jedynie uzupełnienia. Zakłada się utworzenie klastra niezawodnościowego w centrum podstawowym i zapasowym. W załączniku A zawarto szczegółowe wymagania dotyczące parametrów należy je traktować jako ogólną wytyczną co do klasy urządzeń. Pozycja Cena jednostkowa Liczba Wartość Netto Brutto Netto Brutto Serwer Aplikacyjny: ,00 zł ,02 zł ,00 zł ,04 zł Serwer Bazodanowy ,00 zł ,02 zł ,00 zł ,04 zł Serwer Pomocniczy: ,00 zł ,69 zł ,00 zł ,38 zł Szafa: ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł Macierz ,00 zł ,79 zł ,00 zł ,58 zł Biblioteka taśmowa ,77 zł ,38 zł ,54 zł ,76 zł Przełącznik Fiber Channel ,00 zł ,20 zł ,00 zł ,40 zł Przełącznik Ethernet: ,45 zł ,58 zł ,90 zł ,16 zł Adaptery Mini GBIC 1 670,00 zł 2 054,10 zł ,00 zł ,40 zł Konsola KVM 5 500,00 zł 6 765,00 zł ,00 zł ,00 zł UTM: ,80 zł ,87 zł ,60 zł ,74 zł Urządzenia podtrzymujące zasilanie: 7 009,00 zł 8 621,07 zł ,00 zł ,14 zł Klimatyzacja ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł 5

6 Urządzenie do administracji: 5 000,00 zł 6 150,00 zł ,00 zł 6 150,00 zł Razem ,04 zł ,64 zł 2.3. Wycena usług instalacyjnych (usługa) W ramach niniejszego rozdziału opisano i scharakteryzowano usługi instalacyjne nie związane bezpośrednio z dostarczanymi elementami sprzętowymi, a które są niezbędne z punktu widzenia poprawnego funkcjonowania systemu Procedury instalacji, uruchomienia systemu oraz disaster recovery Dla Systemu wymagane jest opracowanie szczegółowego Planu Ciągłości Działania obejmującego: 1. Ogólna zawartość PCD: a. Tytuł zawierający neutralne informacje o dokumencie, b. Zakres, metrykę dokumentu (wersja, data) c. Spis treści wraz z listą wszystkich diagramów, tabel i załączników d. Lista Dystrybucyjna e. Lista wszystkich formularzy wymaganych dla działania PCD f. Odniesienie do Standardów, regulacji zewn. itp. g. Struktura organizacyjna dokumentu 2. Opracowanie Streszczenia dla Kierownictwa: 6

7 a. Ogólna deklaracja zarządcza przedstawiająca rolę i zadania PCD b. Krótki opis głównych scenariuszy katastrofy w zakresie: personelu, systemów, budynków, infrastruktury publicznej itp. c. Krótkie przedstawienie spraw otwartych związanych z PCD z deklaracją ich wykonania (wł. zadania i termin wykonania) 3. Business Impact Analysis a. Lista procesów krytycznych (w tym procesów obsługiwanych przez outsourcing) wraz z opisującymi je parametrami (MTD, RPO, RTO, wł. procesu, zmapowanie na zasoby IT) b. Dołączone potwierdzenia wł. procesów, że przypisane zasoby IT są adekwatne i wystarczające c. Lista Kontaktowa dostawców i outsourcerów dla krytycznych procesów biznesowych 4. Procedury eskalacyjne a. Przedstawienie zasad i ogólnych reguł postępowania podczas ogłoszenia stanu katastrofy b. Plan ewakuacji c. Procedura powiadamiania o katastrofie 5. Lokalizacje a. Lista wszystkich lokalizacji i siedzib b. Specyfikacja lokalizacji (osoby kontaktowe, mapy lokalizacji zapasowych, opis infrastruktury, ilość miejsc DR, opis konfiguracji DR dla pracowników) 6. Opracowanie scenariusza zmiany lokalizacji a. Opis bezpiecznego wyłączenia systemu, przeniesienia infrastruktury z zachowaniem względów bezpieczeństwa danych, wznowienia pracy sytemu. b. Wykonanie testów 7. Organizacja na czas katastrofy 7

8 a. Przedstawienie i opis struktury Sztabu Kryzysowego struktura, zadania, procedury b. Przedstawienie i opis Zespołów Awaryjnych odpowiedzialność z podziałem na procesy krytyczne, struktura org, matryca odpowiedzialności (zastępstwa), zadania i procedury. 8. Fazy Planu awaryjnego a. Powiadomienie i inicjacja PCD warunki, procedury z podziałem dla wszystkich biorących w tym udział zespołów awaryjnych i członków Sztabu Kryzysowego b. Realizacja PCD procedury odtworzeniowe z podziałem na zespoły awaryjne i diagramy decyzyjne, c. Wznowienie normalnej pracy d. powrót z trybu awaryjnego zespoły, zadania, diagramy decyzyjne, procedury relokacji itp. 9. Opracowanie scenariuszy testowych PCD a. Zdefiniowanie niezbędnych rodzajów testów, wraz ze wszystkimi rolami, które muszą wziąć udział w testach b. Rekomendacje dotyczące cykliczności rodzajów testów Środowisko testowe W ramach systemu wymaga się utworzenia środowiska testowego, które przy pomocy zdalnego dostępu umożliwi testowanie funkcjonowania elementów Systemu: Środowisko testowe musi funkcjonować w warunkach odpowiadającym warunkom rzeczywistym Środowisko backupowe W ramach Projektu Wykonawca musi opracować system backupu oparty o bibliotekę taśmową wraz z oprogramowaniem automatyzującym backup zgodnie z 8

9 zaplanowaną polityką backupu (backup pełny i przyrostowy). Planowana jest pełna replikacja danych do drugiej serwerowni pełniącej funkcję serwerowni zapasowej. W celu zapewnienia pełnej redundancji również na poziomie backupu, planowane jest jego wdrożenie w obydwu serwerowniach. W ramach prac projektowych Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania procedur oraz dokumentacji backupu uwzględniających co najmniej: Role odpowiedzialne za proces backupu wraz z przypisanymi odpowiedzialnościami Terminy wykonywania backupu pełnego (rekomendowane co najmniej raz na dobę) Zasady tworzenia kopii przyrostowej Czas przetrzymywania kopii pełnych Wykorzystywane narzędzia. Dodatkowo Wykonawca zobowiązany będzie do przygotowania procedur odtworzenia danych z kopii zapasowej. W ramach systemu wymaga się utworzenia środowiska backupowego, które umożliwia: Wykonywanie kopii zapasowych danych gromadzonych w systemie, w tym m.in.: o Bazy użytkowników i praw dostępu o Bazy konfiguracji o Bazy rejestrów, np. rejestru pobrań, żądań Odtwarzanie danych z utworzonych kopii zapasowych Definiowane polityk tworzenia kopii zapasowych Polityka wykonywania backupu powinna uwzględniać następujące elementy: Cel Zakres Procedury szczegółowe Zakres danych objętych backupem Rodzaje backupu Zasady przechowywania kopii w tym kopii archiwalnych 9

10 Wymagania szczegółowe dotyczące wykonywania kopii zapasowych Środowisko archiwizacji W ramach systemu nie planuje się utworzenia środowiska archiwizacji. Wytyczne przechowywania kopii zapasowych muszą uwzględniać następujące wymagania: 1. Kopie zapasowe powinny być przechowywane na nośnikach taśmowych bądź na innych nośnikach np. płytach DVD, Bluray które mogą być przenoszone fizycznie w łatwy sposób pomiędzy lokalizacjami. 2. Powinny istnieć dwa repozytoria kopii zapasowych: główne i zapasowe. 3. Warunki, które powinna spełniać lokalizacja repozytorium zapasowego: a. Różne położenie geograficzne w stosunku do repozytorium głównego, b. Komunikacja z lokalizacją głównego repozytorium dwoma niezależnymi drogami, c. Możliwość fizycznego dostarczenia nośników kopii zapasowych do lokalizacji głównego repozytorium w ciągu 6 godzin. 4. Kopie zapasowe powinny znajdować się w szafie, która powinna chronić przed: Kradzieżą, Polem elektromagnetycznym, Wysoką temperaturą, Wilgocią. 5. W przypadku transportowania nośników z kopiami zapasowymi poza lokalizację główną, należy zapewnić bezpieczne warunki transportu poprzez: a. Zapewnienie poufności danych przez: 10

11 i. Zaszyfrowanie nośnika, ii. Przewożenie kopii bezpieczeństwa w postaci niezaszyfrowanej wyłącznie w obecności dwóch pracowników. b. Nie pozostawianie kopii bezpieczeństwa bez nadzoru, c. Umieszczanie nośników w bezpiecznych pojemnikach zabezpieczających je przed zniszczeniem. 6. Nośniki kopii zapasowych, które zawierają archiwalne dane i są uszkodzone lub nie można ich ponownie wykorzystać, muszą być niezwłocznie zniszczone w sposób uniemożliwiający odtworzenie zapisanych na nich danych. Pozycja Cena jednostkowa Liczba Wartość Netto Brutto Netto Brutto Wdrożenie środowiska testowego: ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł Wdrożenie środowiska backupowego: ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł Wdrożenie środowiska archiwizacji: ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł Akcesoria: ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł Procedury instalacji, uruchomienia systemu oraz disaster recovery: ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł Razem ,00 zł ,00 zł 11

12 2.4. Wycena wytworzenie oprogramowania (wartość niematerialna i prawna - dostawa) Oszacowania wytworzenia oprogramowania dokonano poprzez: analizę zbliżonych do planowanego systemów w Polsce i na świecie, przyjęciu założeń co do modelu przedsięwzięcia oraz ocenie składu niezbędnego zespołu projektowego, dokonaniu szacowań kosztu własnego oraz niezbędnego zysku. Odpowiednie analizy zamieszczono poniżej w podrozdziałach Podobne systemy w Polsce i na świecie W Polsce istnieje kilka baz danych w których jest możliwość rejestracją i identyfikacją zwierząt INDEXEL Jest to system identyfikacji elektronicznej zwierząt który umożliwia wyszukanie zwierzęcia w Ogólnopolskim Rejestrze Zwierząt co pozwala w sposób bezpośredni uzyskanie informacji o zwierzęciu i pośrednie o właścicielu. INDEXEL udostępnia dwie wersje: dla Urzędów Miast i Gmin i innych instytucji oraz dla lecznic weterynaryjnych. W każdej z jednostek tworzona jest indywidualna baza danych a informacje w niej gromadzone, eksportowane są do Ogólnopolskiego Rejestru Zwierząt. Użytkownikami oprogramowania są więc lekarze weterynarii, pracownicy straży granicznej, straży miejskiej oraz schronisk dla bezdomnych zwierząt. Właściciele zwierząt mają dostęp do systemu poprzez portal internetowy: Identyfikacja.pl Baza danych udostępniana przez Polskie Towarzystwo Rejestracji i Identyfikacji Zwierząt organizacji non profit zajmującej się promowaniem bezpiecznej identyfikacji elektronicznej oraz odpowiedzialnej rejestracji zwierząt na terenie Polski. Wszystkie zwierzęta rejestrowane w Ogólnopolskiej Bazie Danych Polskiego Towarzystwa Rejestracji i Identyfikacji Zwierząt (OBD PTRIZ) są dodatkowo rejestrowane w Europejskim Systemie Baz Danych EUROPETNET. Część jest także rejestrowana w amerykańskim systemie PETTRAC. PTRIZ wprowadziło program dla miast i Gmin o nazwie PODAJ ŁAPĘ program pozwala na przyporządkowanie zwierząt do właścicieli.

13 Program jest dostępny przez portal internetowy: EUROPETNET Ogólnoeuropejska baza danych pozwalająca na wyszukiwanie zwierząt posiadających transponder. Baza łączy w sobie inne bazy danych z różnych krajów Europejskich, dzięki niej można znaleźć informację na temat kraju z którego pochodzi zwierzę, organizacje w której zwierzę zostało zarejestrowane oraz informacje o tej organizacji, co pomaga w tropieniu właściciela. Program jest dostępny przez portal internetowy: UK PETtrac Angielska baza danych służąca do odszukiwania zwierząt i ich właścicieli, podobnie jak w przypadku polskich baz jest zintegrowane z weterynariami i ośrodkami administracji publicznej. Pozwala na identyfikacje zwierzęcia oraz pośrednie odszukanie jego właściciela. Program jest dostępny przez portal internetowy: Inne 13

14 Założenia co do standardu wykonania oprogramowania Założenia te można znaleźć w załączniku B Założenia co do modelu przedsięwzięcia Terminy realizacji etapów Etap Zakres prac Termin zakończenia od dnia podpisania umowy (dni kalendarzowe) 1. Analiza wymagań i projektowanie (w tym analiza przedwdrożeniowa) 45 dni 2. Oprogramowanie Platformy i przekazanie do testów na środowisku testowym 180 dni 3. Weryfikacja działania Platformy 240 dni 4. Uruchomienie produkcyjne Platformy 270 dni Szczegółowy zakres etapów Etap Etap I: Analiza wymagań i projektowanie Etap II: Oprogramowanie Platformy i przekazanie do testów na Opis Szczegółowa analiza funkcjonalna doprecyzowanie rozumienia zadania, uszczegółowienie opisu oprogramowania oraz oferowanej funkcjonalności, przedstawienie gotowej koncepcji poszczególnych modułów przez Wykonawcę do akceptacji Zamawiającego, przygotowanie 3 propozycji projektów graficznych do wyboru przez Zamawiającego, uzgodnienie dalszych działań. W ramach analizy funkcjonalnej wymagane jest spotkanie zespołu projektowego z Zamawiającym w składzie określonym w załączniku do umowy. Etap I kończy się podpisaniem protokołu odbioru cząstkowego. Wdrożenie oprogramowania prototypowanie, mapa serwisu, testy funkcjonalne i bezpieczeństwa, wykonanie i wdrożenie przedmiotu zamówienia, przeniesienie przykładowych danych z dotychczasowego systemu (wybrane kompletne wpisy; dobór umożliwiający sprawdzenie wszystkich funkcjonalności oprogramowania). Etap II kończy 14

15 środowisku testowym Etap III: Weryfikacja działania Platformy Etap IV: Uruchomienie produkcyjne Platformy się podpisaniem protokołu odbioru cząstkowego. Odbiór oprogramowania sprawdzenie pod kątem bezpieczeństwa i zgodności z założeniami funkcjonalnymi, ewentualna korekta (dostrajanie oprogramowania) zgodnie z uwagami Zamawiającego. W ramach odbioru oprogramowania wymagane jest spotkanie zespołu projektowego z Zamawiającym w składzie określonym w załączniku do umowy. Etap III kończy się podpisaniem protokołu odbioru cząstkowego. Uruchomienie produkcyjne Instruktaż administratorów modułów, przekazanie Zamawiającemu kompletnej dokumentacji użytkownika, administratora oraz technicznej. Po etapie IV podpisywany jest Protokół Odbioru Końcowego. Lp Zarządzanie realizacją Projektu Wymagania 1. Zamawiający wymaga, aby cały proces realizacji Projektu podzielony był na fazy, które pozwolą na sprawniejsze sterowanie Projektem oraz ograniczą ryzyko niewykonania przedsięwzięcia. 2. Zamawiający wymaga, aby dla każdej fazy Wykonawca przedstawił szczegółowy harmonogram (uszczegółowiający ramowy harmonogram zamieszczony w niniejszym dokumencie) wraz z zasadami raportowania i monitorowania postępu prac, zapewniającymi, że: 1) wszelkie działania w zakresie realizacji Projektu, szczególnie w zakresie wprowadzonych zmian, będą pod kontrolą; 2) na każdym etapie realizacji przedmiotu zamówienia będą dokonywane kontrole w zakresie jakości wykonywania prac; 3) przedsięwzięcie będzie prowadzone w sposób skuteczny i efektywny, a wszystkie zmiany będą przed ich wprowadzaniem zidentyfikowane, udokumentowane, poddane przeglądom i zatwierdzone przez Zamawiającego. Lp Testy Wymagania 1. Zamawiający zakłada, że zakres testów (systemowych i akceptacyjnych) obejmie następujące zagadnienia: 1) funkcjonalne, 2) niefunkcjonalne (obciążenie, wydajności i ergonomii, uprawnień i dostępu), 3) integracji (współpracy z innymi systemami, współpracy między komponentami oprogramowania zgodnie z wymaganiami). 15

16 2. Testy systemowe zostaną przeprowadzone przez Wykonawcę w zakresie uzgodnionym z Zamawiającym. Zatwierdzenie protokołu z testów systemowych stanowić będzie podstawę do rozpoczęcia testów akceptacyjnych. 3. Testy akceptacyjne będą prowadzone w siedzibie Zamawiającego. Za zapewnienie infrastruktury do przeprowadzenia testów (sale, sprzęt komputerowy oraz niezbędne wyposażenie) odpowiada Zamawiający. 4. Wyniki testów winny być dokumentowane w arkuszach testowych wypełnianych przez testerów. 5. Arkusze testowe wypełniane przez testerów Zamawiającego będą podstawą do przygotowania na zakończenie testów zbiorczego raportu z testów opracowanego przez Wykonawcę warunkującego odbiór jakościowy (akceptację) Systemu. Lp Skład niezbędnego zespołu projektowego Wymagania 1. Wykonawca zapewni dostępność następujących specjalistów: a) jedna osoba, która pełnić będzie rolę kierownika projektu osoba posiadająca wykształcenie wyższe w zakresie informatyki lub zarządzania lub ekonomii oraz ważny certyfikat zawodowy (Prince2 Practitioner lub PMP lub równoważny) z zakresu zarządzania projektami na poziomie zaawansowanym, wydany przez niezależną jednostkę akredytowaną do wydawania tego typu certyfikatów. Osoba ta musi mieć minimum 5-letnie doświadczenie zawodowe w prowadzeniu projektów informatycznych oraz doświadczenie w zarządzaniu projektami polegającymi na zaprojektowaniu i wdrożeniu portali i mechanizmami zarządzania treścią, potwierdzone udziałem w co najmniej dwóch takich projektach o wartości brutto co najmniej zł (słownie: dwa miliony złotych) każdy z projektów w wymiarze 1 etatu w okresie realizacji projektu; b) jedna osoba, która będzie pełnić rolę architekta systemów informatycznych osoba posiadająca wykształcenie wyższe informatyczne lub techniczne oraz wiedzę z zakresu projektowania i budowy architektury systemów popartą ważnym certyfikatem (TOGAF lub równoważny) poświadczającym kompetencje i doświadczenia w tworzeniu złożonych architektur informatycznych. Osoba ta musi mieć minimum 3-letnie doświadczenie zawodowe w pełnieniu roli głównego architekta bądź analityka oraz doświadczenie obejmujące prace analityczne w ww. roli w projektach polegających na zaprojektowaniu i wdrożeniu systemu informatycznego z portalem i mechanizmami zarządzania treścią, potwierdzone udziałem w co najmniej jednym takim projekcie o wartości brutto co najmniej zł (słownie: dwa miliony złotych) w wymiarze 1 etatu w okresie realizacji projektu; c) jedna osoba, która będzie pełnić rolę specjalisty ds. jakości/głównego testera systemów informatycznych osoba posiadająca wykształcenie wyższe informatyczne lub techniczne, legitymująca się ważnym certyfikatem ISTQB Certificate in Software Testing Advanced Level Test Manager lub równoważnym. Osoba ta musi mieć minimum 3-letnie doświadczenie zawodowe w pełnieniu roli specjalisty ds. jakości/testera systemów informatycznych oraz doświadczenie w ww. roli w projektach polegających na zaprojektowaniu i wdrożeniu systemu informatycznego z portalem i mechanizmami zarządzania treścią, potwierdzone udziałem w co najmniej jednym takim projekcie o wartości brutto co najmniej zł (słownie: dwa miliony złotych) w wymiarze 1 etatu w okresie realizacji projektu; d) jedna osoba, która będzie pełnić funkcję eksperta ds. bezpieczeństwa systemów informatycznych osoba posiadająca wykształcenie wyższe informatyczne lub techniczne, posiadająca kwalifikacje i doświadczenie zawodowe w zakresie bezpieczeństwa systemów informatycznych poparte ważnym certyfikatem poświadczającym jej kompetencje (certyfikat CISA,CISSP lub równoważny). Osoba ta musi mieć minimum 3-letnie doświadczenie w pełnieniu roli eksperta ds. bezpieczeństwa systemów informatycznych oraz doświadczenie w ww. roli w projektach polegających na zaprojektowaniu i wdrożeniu systemu informatycznego z 16

17 portalem i mechanizmami zarządzania treścią, potwierdzone udziałem w co najmniej jednym takim projekcie o wartości brutto co najmniej zł (słownie: dwa miliony złotych); e) jedna osoba, która będzie pełnić funkcję specjalisty ds. grafiki portalu osoba posiadająca minimum 3-letnie doświadczenie zawodowe w pełnieniu roli grafika lub specjalisty ds. użyteczności w projektach informatycznych, obejmujących tworzenie koncepcji graficznej portalu, posiadająca doświadczenie w ww. roli w minimum dwóch portali wspieranych mechanizmami zarządzania treścią o wartości brutto co najmniej zł (słownie: pięćset tysięcy złotych) w wymiarze 1 etatu w okresie realizacji projektu; f) programista interfejsu użytkownika z wykształceniem wyższym w zakresie informatyki lub zarządzania lub ekonomii i doświadczeniem w pełnieniu funkcji osoby odpowiedzialnej za programowanie aplikacji i usług w co najmniej dwóch projektach polegających na zaprojektowaniu i wdrożeniu systemu informatycznego z portalem i mechanizmami zarządzania treścią o wartości brutto co najmniej zł (słownie: jeden milion złotych) każdy z projektów w wymiarze 1 etatu w okresie realizacji projektu; g) programista logiki platformy z wykształceniem wyższym w zakresie informatyki lub zarządzania lub ekonomii i doświadczeniem w pełnieniu funkcji osoby odpowiedzialnej za programowanie aplikacji i usług w co najmniej dwóch projektach polegających na zaprojektowaniu i wdrożeniu systemu informatycznego z portalem i mechanizmami zarządzania treścią o wartości brutto co najmniej zł (słownie: jeden milion złotych) każdy z projektów w wymiarze 1 etatu w okresie realizacji projektu; h) programista baz danych z wykształceniem wyższym w zakresie informatyki lub zarządzania lub ekonomii i doświadczeniem w pełnieniu funkcji osoby odpowiedzialnej za programowanie aplikacji i usług w co najmniej dwóch projektach polegających na zaprojektowaniu i wdrożeniu systemu informatycznego z portalem i mechanizmami zarządzania treścią o wartości brutto co najmniej zł (słownie: jeden milion złotych) każdy z projektów w wymiarze 1 etatu w okresie realizacji projektu; i) programista integracji z wykształceniem wyższym w zakresie informatyki lub zarządzania lub ekonomii i doświadczeniem w pełnieniu funkcji osoby odpowiedzialnej za programowanie aplikacji i usług w co najmniej dwóch projektach polegających na zaprojektowaniu i wdrożeniu systemu informatycznego z portalem i mechanizmami zarządzania treścią o wartości brutto co najmniej zł (słownie: jeden milion złotych) każdy z projektów w wymiarze 1 etatu w okresie realizacji projektu. 2. Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że osoby o wyżej wymienionych kwalifikacjach uczestniczyły bądź aktualnie uczestniczą w wykonaniu dwóch zamówień wymagających wykorzystania wymaganych umiejętności. 3. Wyżej wymienione osoby muszą biegle posługiwać się językiem polskim, w innym przypadku Wykonawca na swój koszt zapewni tłumacza. Wykaz osób wskazanych do realizacji zamówienia stanowić będzie załącznik do umowy, która regulować będzie między innymi zasady ustalania oraz zmiany składu zespołu Wykonawcy. 4. W każdym przypadku, kiedy w powyższych wymaganiach wobec osoby wskazano wymaganie określające posiadanie określonego certyfikatu danego producenta urządzeń lub oprogramowania, Zamawiający rozumie przez to certyfikat lub świadectwo ukończenia szkolenia z zakresu instalacji, konfiguracji, parametryzacji oraz obsługi danego urządzenia i/lub oprogramowania w stopniu co najmniej podstawowym zgodnie z zakresem szkoleń lub programem certyfikacji prowadzonym przez danego producenta. Wymagane jest, aby każdy taki certyfikat był wystawiony bezpośrednio przez danego producenta urządzenia lub oprogramowania lub przez niezależny od Wykonawcy ośrodek szkoleniowy, treningowy lub partnera biznesowego, posiadającego akredytację do prowadzenia certyfikacji lub szkoleń, udzieloną przez danego producenta urządzeń lub oprogramowania. 17

18 9 miesięcy Szacowanie kosztu własnego oraz niezbędnego zysku W poniższej tabeli dokonano szacowania pracochłonności związanej z wytworzeniem portalu. Koszt poszczególnych kategorii kosztowych obliczono stosując formułę: Ilość specjalistów x Stawka miesięczna x Obciążenie projektem x Długość projektu Kategoria pracy Zarządzanie projektem przez Kierownika Projektu oraz jego zastępcę Prace architektoniczne w zakresie stworzenia projektu systemu oraz jego architektury Zapewnienie jakości Obsługa zagadnień bezpieczeństwa informatycznego Wsparcie w zakresie grafiki platformy Prace programistyczne i konfiguracyjne związane z wytworzeniem i wdrożeniem platformy Ilość zaangażowanych specjalistów Stawka miesięczna Obciążenie projektem ,00 zł 100% Długość projektu (ms) Koszt ,00 zł ,00 zł 100% ,00 zł ,00 zł 100% ,00 zł ,00 zł 100% ,00 zł ,00 zł 100% ,00 zł ,00 zł 100% ,00 zł Razem ,00 zł Do powyższego oszacowania należy dodać marżę jaką firmy informatyczne muszą doliczać w związku z realizacją projektu przeznaczoną na koszty ogólne. W ramach niniejszego oszacowania przyjęto, że będzie to 20%, co daje kwotę kosztów brutto: ,00 zł 18

19 60 miesięcy Działalność wytwórców oprogramowania jest działalnością nastawioną na zysk w związku z powyższym do niniejszego oszacowania należy dodać niezbędny zysk, który powinien zamknąć się w 10% wartości, co daje wartość tej części zamówienia: 2.5. Wycena gwarancji (usługa) ,00 zł W poniższej tabeli dokonano szacowania pracochłonności związanej z utrzymaniem platformy. Koszt poszczególnych kategorii kosztowych obliczono stosując formułę: Ilość specjalistów x Stawka miesięczna x Obciążenie czasowe związane z zapewnieniem gwarancji x Długość gwarancji Kategoria pracy Zarządzanie projektem przez Kierownika Projektu oraz jego zastępcę Prace architektoniczne w zakresie stworzenia projektu systemu oraz jego architektury Zapewnienie jakości Obsługa zagadnień bezpieczeństwa informatycznego Wsparcie w zakresie grafiki platformy Prace programistyczne i konfiguracyjne związane z wytworzeniem i wdrożeniem platformy Ilość zaangażowanych specjalistów Stawka miesięczna Obciążenie projektem ,00 zł 5% Długość projektu (ms) Koszt ,00 zł ,00 zł 5% ,00 zł ,00 zł 20% ,00 zł ,00 zł 5% ,00 zł ,00 zł 5% ,00 zł ,00 zł 10% ,00 zł Razem ,00 zł 19

20 Do powyższego oszacowania należy dodać marżę jaką firmy informatyczne muszą doliczać w związku z realizacją projektu przeznaczoną na koszty ogólne. W ramach niniejszego oszacowania przyjęto, że będzie to 20%, co daje kwotę kosztów brutto: ,00 zł Działalność wytwórców oprogramowania jest działalnością nastawioną na zysk w związku z powyższym do niniejszego oszacowania należy dodać niezbędny zysk, który powinien zamknąć się w 10% wartości, co daje wartość tej części zamówienia: ,00 zł Uwaga! Nie dokonywano odrębnej wyceny gwarancji sprzętu - jest ona wliczona w cenę urządzeń Wycena asysty technicznej (usługa) W poniższej tabeli dokonano szacowania pracochłonności związanej z asystą techniczną. Koszt poszczególnych kategorii kosztowych obliczono stosując formułę: Roczna liczba godzin x Stawka godzinowa x Długość projektu Kategoria pracy Ilość Stawka godzinowa Długość projektu (lata) Budżet godzin ,00 zł 5 lat ,00 zł Razem Koszt ,00 zł Do powyższego oszacowania należy dodać marżę jaką firmy informatyczne muszą doliczać w związku z realizacją projektu przeznaczoną na koszty ogólne. W ramach niniejszego oszacowania przyjęto, że będzie to 20%, co daje kwotę kosztów brutto: ,00 zł Działalność wytwórców oprogramowania jest działalnością nastawioną na zysk w związku z powyższym do niniejszego oszacowania należy dodać niezbędny zysk, który powinien zamknąć się w 10% wartości, co daje wartość tej części zamówienia: ,00 zł 20

Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych

Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych Załącznik nr 1. Oświadczenie o braku powiązań Wykonawca/pieczątka:, dn. NIP REGON Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych W odpowiedzi na zapytanie ofertowe na:...(wypełnić zgodnie z zapytaniem)

Bardziej szczegółowo

Wymagania dotyczące infrastruktury informatycznej

Wymagania dotyczące infrastruktury informatycznej Załącznik nr 9 do Opisu Przedmiotu Zamówienia Infrastruktura informatyczna Wymagania dotyczące infrastruktury informatycznej 1. Wstęp 1.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa serwerów i urządzeń do masowego

Bardziej szczegółowo

Wymagane funkcjonalności środowiska świadczenia usług chmury obliczeniowej i ochrony danych

Wymagane funkcjonalności środowiska świadczenia usług chmury obliczeniowej i ochrony danych Załącznik nr 9 Dostawa i wdrożenie środowiska świadczenia usług chmury obliczeniowej i ochrony danych w ramach Projektu pn. Małopolski Park Technologii Informacyjnych Ośrodek Innowacyjności Krakowskiego

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁÓWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)

SZCZEGÓŁÓWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) ... ( pieczęć wykonawcy) Załącznik nr 7 do SIWZ SZCZEGÓŁÓWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) 1. Szafa stelażowa RACK 1 szt. Lp Element konfiguracji Wymagania minimalne 1 Wysokość (podana w 42 U jednostkach

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zał. nr 1 do SIWZ SO.272.11.14 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Wypełniony Załącznik należy załączyć do oferty. Należy określić: nazwę producenta, model oraz oferowane parametry. W kolumnie Deklaracja

Bardziej szczegółowo

Część II SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia

Część II SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia Część II SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia I. Opis zakresu i implementacji systemu Zamawiany System składa się z elementów sprzętowych i oprogramowania (infrastruktura), które muszą zostać rozmieszczone

Bardziej szczegółowo

PARAMETRY TECHNICZNE I EKSPLOATACYJNE na zakup infrastruktury serwerowo - macierzowej dla Nowego Szpitala Wojewódzkiego

PARAMETRY TECHNICZNE I EKSPLOATACYJNE na zakup infrastruktury serwerowo - macierzowej dla Nowego Szpitala Wojewódzkiego Załącznik nr 7 do SIWZ PARAMETRY TECHNICZNE I EKSPLOATACYJNE na zakup infrastruktury serwerowo - macierzowej dla Nowego Szpitala Wojewódzkiego 1. Specyfikacja techniczna sieci Storage Area Network a. Wymagania

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do SOPZ Zadanie 1 i Zadanie 2

Załącznik nr 3 do SOPZ Zadanie 1 i Zadanie 2 Załącznik nr 3 do SOPZ Zadanie 1 i Zadanie 2 1. Zamawiający wymaga dostarczenia i wdrożenia 2 szt. urządzeń bezpieczeństwa klasy UTM, pracujących redundantnie w układzie klastra wraz z 1 szt. urządzenia

Bardziej szczegółowo

Infrastruktura. Wymagania ogólne. Obudowa serwerów kasetowych. Załącznik nr 7. Opis przedmiotu zamówienia Pakiet nr 1

Infrastruktura. Wymagania ogólne. Obudowa serwerów kasetowych. Załącznik nr 7. Opis przedmiotu zamówienia Pakiet nr 1 Załącznik nr 7 Opis przedmiotu zamówienia Pakiet nr 1 Infrastruktura Wymaganie Globalne Normy Oznakowanie Wymagania ogólne Parametry minimalne Urządzenia muszą być fabrycznie nowe. Muszą być wyprodukowane

Bardziej szczegółowo

II. budowa sieci logicznej światłowodowej wraz z remontem dedykowanej sieci elektrycznej w budynku Urzędu Miejskiego w Piszu

II. budowa sieci logicznej światłowodowej wraz z remontem dedykowanej sieci elektrycznej w budynku Urzędu Miejskiego w Piszu Załącznik nr 11 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia na rozbudowę systemu informatycznego w Urzędzie Miejskim w Piszu wraz z dostawą sprzętu komputerowego i biurowego. Zawartość: I. stworzenie

Bardziej szczegółowo

PAKIET D. Nazwa producenta:... Typ produktu, model:...

PAKIET D. Nazwa producenta:... Typ produktu, model:... PAKIET D 1. Serwer typu RACK 2 szt. Nazwa producenta:... Typ produktu, model:... LP Parametr lub Minimalne wymagania warunek 1 Obudowa -Typu Rack, wysokość 1U; -Dostarczona wraz z szynami umożliwiającymi

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do SIWZ

Załącznik nr 4 do SIWZ Spis treści 1. Serwer blade...3 1.1. Obudowa blade...3 1.2. Moduł serwerowy...5 1.3. Szafa rack...6 1.4. System wirtualizacji...7 2. Macierz dyskowa podstawowa w PCPD...11 3. Macierz dyskowa zapasowa w

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA DOSTAWA SPRZĘTU,OPROGRAMOWANIA ORAZ LICENCJI W RAMACH ROZBUDOWY WARSTWY SPRZĘTOWEJ SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH W MIEJSKIM ZARZĄDZIE DRÓG W BIELSKU-BIAŁEJ SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA Przedmiot zamówienia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD POWIATU TATRZAŃSKIEGO

ZARZĄD POWIATU TATRZAŃSKIEGO POWIAT TATRZAŃSKI ZARZĄD POWIATU TATRZAŃSKIEGO 34-500 Zakopane, ul. Chramcówki 15, tel. (0-18) 20-17-100, fax (0-18) 20-17-104 e-mail: zp@powiat.tatry.pl http://www.powiat.tatry.pl ZP.272.1.2015 pyt. i

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. na wdrożenie Projektu pt. REGIONALNY SYSTEM INFORMACJI PRZESTRZENNEJ WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO (RSIPWL)

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. na wdrożenie Projektu pt. REGIONALNY SYSTEM INFORMACJI PRZESTRZENNEJ WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO (RSIPWL) załącznik nr 1 na wdrożenie Projektu pt. REGIONALNY SYSTEM INFORMACJI PRZESTRZENNEJ WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO (RSIPWL) Zielona Góra, 2012 S t r o n a 1 Spis treści 1. SŁOWNIK POJĘĆ I DEFINICJI... 3 2. PRZEDMIOT

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ III SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

ROZDZIAŁ III SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ROZDZIAŁ III SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Nazwa zamówienia nadana przez Zamawiającego. Dostawa i instalacja infrastruktury technicznej na potrzeby systemów IT Instytutu Techniki Budowlanej

Bardziej szczegółowo

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: TARRCI/D_ROZB_IT/POIG_5.3/1/2015

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: TARRCI/D_ROZB_IT/POIG_5.3/1/2015 Załącznik Nr 6 - Szczegółowa specyfikacja przedmiotu zamówienia Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: TARRCI/D_ROZB_IT/POIG_5.3/1/2015 Przedmiotem zamówienia w ramach prowadzonego postępowania

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (parametry i wymagania minimalne)

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (parametry i wymagania minimalne) WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE ZP/UR/42/2013 Załącznik nr 1.1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (parametry i wymagania minimalne) Pozycja nr 1: Dostawa serwera blade o następujących parametrach

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 1 SERWER APLIKACJI szt. 2 LP. Parametr Wymagane minimalne Wykonawca 1 Obudowa - Rack 19 max 2U, minimum 8 kieszeni 2,5 HDD HotPlug. - Komplet wysuwanych szyn umożliwiających montaż

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu Zamówienia Opis techniczny środowiska sprzętowo programowego na potrzeby budowy laboratorium CyberSecLab.

Opis przedmiotu Zamówienia Opis techniczny środowiska sprzętowo programowego na potrzeby budowy laboratorium CyberSecLab. Zaktualizowany Załącznik Nr 3 do SIWZ z dnia 23 lipca 2015 r. Opis przedmiotu Zamówienia Opis techniczny środowiska sprzętowo programowego na potrzeby budowy laboratorium CyberSecLab. Spis treści 1. PRZEDMIOT

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Zakres przedmiotu zamówienia

Szczegółowy Zakres przedmiotu zamówienia INS/BI-31/2012 Załącznik nr 7 do SIWZ Szczegółowy Zakres przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest budowa nowoczesnej infrastruktury informatycznej poprzez zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu Zamówienia Opis techniczny środowiska sprzętowo programowego na potrzeby budowy laboratorium CyberSecLab.

Opis przedmiotu Zamówienia Opis techniczny środowiska sprzętowo programowego na potrzeby budowy laboratorium CyberSecLab. Zał. Nr 3 do SIWZ Opis przedmiotu Zamówienia Opis techniczny środowiska sprzętowo programowego na potrzeby budowy laboratorium CyberSecLab. Spis treści 1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA...3 2. CHARAKTERYSTYKA MIEJSCA

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja niniejszy dokument z opisem wszelkich wymagań związanych z Systemem, które ma spełnić Wykonawca,

Specyfikacja niniejszy dokument z opisem wszelkich wymagań związanych z Systemem, które ma spełnić Wykonawca, Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego 1. Szczegółowa Specyfikacja Elementów Zamówienia 1.1. Słownik pojęć i skrótów Pojęcia i skróty używane w dokumencie: Zamawiający Miasteczko Multimedialne Spółka z

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do składnia ofert

Zaproszenie do składnia ofert Gdańsk, dnia 30.05.2014r. Zaproszenie do składnia ofert Na realizację zamkniętego serwisu informatycznego, w tym zaprojektowanie, zainstalowanie, uruchomienie i wdrożenie do użytkowania w pełni skonfigurowanego

Bardziej szczegółowo

a) Szafa serwerowa 42U - 1szt.

a) Szafa serwerowa 42U - 1szt. Szafa 42 U 1000 x 800 mm a) Szafa serwerowa 42U - 1szt. Ilość i cechy techniczne Szafa 42 U 1000 x 800 mm Przystosowana do ustawienia na nóżkach poziomujących Spełnia (odp. tak/nie) W dachu i podstawie

Bardziej szczegółowo

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: TARRCI/D_ROZB_IT/POIG_5.3/1/2015

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: TARRCI/D_ROZB_IT/POIG_5.3/1/2015 Załącznik Nr 6 - Szczegółowa specyfikacja przedmiotu zamówienia Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: TARRCI/D_ROZB_IT/POIG_5.3/1/2015 Przedmiotem zamówienia w ramach prowadzonego postępowania

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ i umowy

Załącznik nr 1 do SIWZ i umowy 1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Dostawa sprzętu komputerowego w zakresie: I. 1 sztuka serwera kopii zapasowych (obudowa typu RACK) + montaż i konfiguracja II. 1 sztuka serwera kontrolera domeny (obudowa typy RACK)

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (ZWANY DALEJ: SOPZ )

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (ZWANY DALEJ: SOPZ ) ZAMAWIAJĄCY Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (ZWANY DALEJ: SOPZ ) Dostawa elementów infrastruktury sprzętowej, przedłużenia gwarancji na elementy infrastruktury

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 1. Część 1 CPV: 48820000-2 Serwery 30233141-1 Nadmiarowa macierz niezależnych dysków (RAID) 1. Przedmiotem zamówienia jest: 1.1. dostawa serwerów i macierzy dyskowej, w tym: 1) serwer 2 sztuki, 2) macierz

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (SOPZ)

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (SOPZ) Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (SOPZ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE Na potrzeby SIWZ, jak i we wszystkich związanych z nią dokumentach nadaje się wymienionym niżej pojęciom następujące

Bardziej szczegółowo