IvoBase Injector. Instrukcja obsługi

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "IvoBase Injector. Instrukcja obsługi"

Transkrypt

1 IvoBase Injector Instrukcja obsługi

2 Spis treści Budowa urządzenia, spis elementów 3 1. Wprowadzenie / Znaki i Symbole Słowo wstępne 1.2 Wprowadzenie 1.3 Objaśnienia do instrukcji obsługi 1.4 Uwagi dotyczące różnych wersji zasilania 2. Bezpieczeństwo przede wszystkim Przeznaczenie urządzenia 2.2 Zasady bezpiecznej pracy 3. Opis produktu Budowa urządzenia 3.2 Miejsca niebezpieczne i zastosowane zabezpieczenia 3.3 Opis funkcjonalny 4. Zainstalowanie i pierwsze uruchomienie Rozpakowanie i sprawdzenie zawartości opakowania 4.2 Wybór miejsca 4.3 Usuwanie zabezpieczeń transportowych 4.4 Podłączenia 4.5 Pierwsze uruchomienie 5. Korzystanie z menu i ustawienia początkowe Wprowadzenie do obsługi urządzenia 5.2 Wyjaśnieni funkcji przycisków 5.3 Wyjaśnienie struktury ekranu 5.4 Ustawienia konfiguracja i informacja 5.5 Wyjaśnienie znaczenia symboli na wyświetlaczu 5.6 Opis znaczenia sygnałów dźwiękowych 6. Wskazówki praktyczne, opis programu Włączanie i wyłączanie 6.2 Ładowanie 6.3 Rozpoczynanie procesu tłoczenia 6.4 Rozszerzone możliwości i funkcje specjalne 7. Pielęgnacja, czyszczenie i diagnostyka Prace kontrolne i pielęgnacyjne 7.2 Opróżnianie pojemnika wody odpadowej 7.3 Wymiana grzałek 7.4 Wymiana czujnika temperatury 7.5 Czyszczenie 7.6 Test grzałki 7.7 Porady serwisowe 8. Co robić, gdy Komunikaty o błędach 8.2 Wycieki materiału z puszki 8.3 Wycieki materiału z głowicy tłoczącej 8.4 Problemy techniczne 8.5 Naprawy 9. Dane produktu Zawartość opakowania 9.2 Dane techniczne 9.3 Dopuszczalne warunki pracy 9.4 Dopuszczalne warunki transportu i przechowywania 9.5 Zobowiązania gwarancyjne 10. Dodatek Struktura programu 2

3 Budowa urządzenia Tłocznia 1. Czujnik temperatury 2. Grzałka 3. Ostrzeżenia 4. Wskaźnik stanu urządzenia (OSD) 5. Lampka ostrzegawcza 6. Zaciski 7. Uchwyt drzwiczek 8. Komora polimeryzacyjna 9. Głowica tłocząca 10. Panel sterowania 11. Nóżka gumowa 12. Pojemnik wody odpadowej 13. Kabel zasilający 14. Obudowa 15. Kapsuła 16. Drzwiczki zabezpieczające 17. Puszka 18. Moletowana śruba mocująca pokrywy 19. Otwory wentylacyjne 20. Wyłącznik zasilania 21. Gniazdo zasilania 22. Wgłębiony uchwyt 23. Gniazdo USB 24. Płytka znamionowa 25. Uchwyt puszki 26. Otwór odpływowy

4 Puszka 40 Wkładka izolacyjna 45 Zatrzask mocujący 41 Występ centrujący 46 Wgłębienie na filtr odpowietrzający 42 Pokrywka puszki 47 Śruby 43 Obudowa puszki 48 Powierzchnia nagrzewania 44 Mocowanie zatrzasku 49 Powierzchnia czujnika Szablon częściowy 62 Szablon pełny 63 Wkładka centrująca 64 Pomoc dla demontażu 4

5 Panel kontrolny 71 Przycisk ustawień 72 Przycisk informacyjny Kursor w prawo Kursor w lewo 75 Przycisk Programu Przycisk programu Przycisk RMR Przycisk - 79 Przycisk Przycisk ESC 81 Przycisk ENTER Przycisk Następny program 83 Przycisk Programu Przycisk STOP 85 Przycisk START Dioda LED START Rękawice termiczne Kabel danych USB 102 Zestaw kontroli temperatury Proszę zwrócić uwagę, że lista części dotyczy całej Instrukcji obsługi. W dalszej części mogą się znaleźć Odwołania do numerów podanych wyżej. 5

6 1. Wprowadzenie / Znaki i Symbole 1.1 Słowo wstępne 1.3 Uwagi do instrukcji obsługi. Drogi Kliencie. Dziękujemy za zakup urządzenia IvoBase Injector. Jest to nowoczesne urządzenie tłoczące do zastosowań w protetyce dentystycznej. Zostało zaprojektowane zgodnie z najnowszymi standardami techniki. Jednak przy niewłaściwej obsłudze może stanowić zagrożenie dla ludzi i mienia. Dlatego prosimy o przeczytanie przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i uważne przeczytanie Instrukcji obsługi Życzymy przyjemnej pracy. 1.2 Wprowadzenie Symbole umieszczone w instrukcji obsługi i na urządzeniu, ułatwią Państwu odnalezienie ważnych miejsc i dadzą następujące wskazówki: Zagrożenie i ryzyko Ważne informacje - Dotyczy urządzenia: IvoBase Injector/G2 - Odbiorcy: Technicy dentystyczni. Instrukcja obsługi służy bezpiecznemu, wygodnemu i efektywnemu użytkowaniu urządzenia IvoBase Injector. W przypadku utraty instrukcji obsługi, inny egzemplarz będzie udostępniony w odpowiednim serwisie firmy IVOCLAR. 1.4 Uwagi dotyczące różnych wersji zasilania Urządzenie jest dostępne w następujących wersjach zasilania sieciowego V / Hz V / Hz W Instrukcji Obsługi opisana jest wersja napięciowa V Proszę zwrócić uwagę, ze zakres napięć pokazany na zdjęciach (np. na tabliczce znamionowej) może różnic się od wersji napięciowej waszego urządzenia. Niedopuszczalne postępowanie. Niebezpieczeństwo oparzeń Niebezpieczeństwo zgniecenia. Niebezpieczeństwo pożaru Konieczność przeczytania instrukcji obsługi 6

7 2. Bezpieczeństwo przede wszystkim Ten rozdział powinny przeczytać wszystkie osoby, które pracują z piecem IvoBase Injector oraz osoby zajmujące się jego obsługą lub naprawami. Wskazówek tu zawartych należy bezwzględnie przestrzegać! Zagrożenie i ryzyko 2.1 Przeznaczenie urządzenia IvoBase Injector jest przeznaczony wyłącznie do obróbki specjalnych mas dentystycznych. Wolno używać go tylko do tego celu. Inne zastosowanie lub stosowanie w sposób wykraczający poza normalne użytkowanie, np. do wtryskiwania innych materiałów itp. jest niedopuszczalne. Za szkody wynikłe z użytkowania urządzenia niezgodnie z przeznaczeniem, producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności. Ryzyko ponosi wyłącznie użytkownik Zagrożenie i ryzyko Należy upewnić się, że nie ma możliwości wniknięcia do wnętrza urządzenia płynów lub innych obcych obiektów. Właściwe użytkowanie obejmuje także: - Przestrzeganie poleceń, przepisów i wskazówek zawartych w niniejszej instrukcji obsługi. - Przestrzeganie poleceń, przepisów i wskazówek zawartych w instrukcji obsługi materiału. - Użytkowanie we właściwych warunkach pracy i otoczenia (patrz rozdz.9). - Właściwą konserwację urządzenia IvoBase Injector Urządzenie może być przenoszone trzymając za spodnią stronę pola operacyjnego oraz za wgłębienia transportowe na tylnej ściance Niedopuszczalne postępowanie Należy upewnić się, że puszka jest właściwie ustawiona. Nie wolno rozpoczynać programu wtryskiwania, jeśli puszka nie jest właściwie spozycjonowana Niedopuszczalne postępowanie Nie wolno umieszczać na urządzeniu żadnych obiektów. 7

8 Niedopuszczalne postępowanie Niedopuszczalne postępowanie Pokrywę górną wolno zdejmować jedynie przy wyłączonym urządzeniu i wtyczce kabla zasilającego wyjętej z gniazda sieciowego. Nie dopuszczać do przedostawania się obcych obiektów do wnętrza urządzenia przez otwory wentylacyjne Niedopuszczalne postępowanie Niedopuszczalne postępowanie Zatrzaski mocujące należy zdejmować z puszki poprzez obrót a nie naciskanie Nie wolno używać urządzenia z widocznymi uszkodzeniami np. grzałek, drzwiczek bezpieczeństwa, zatrzasków itp Niedopuszczalne postępowanie Niebezpieczeństwo oparzeń Nie wolno otwierać drzwiczek zabezpieczających podczas biegu programu Nie wolno wkładać lub wyjmować puszki bez użycia rękawic termicznych Niedopuszczalne postępowanie Niebezpieczeństwo oparzeń Nie wolno użytkować urządzenia z zatkanym otworem odpływowym. Nie wkładać ręki do wnętrza gorącego urządzenia! Nie wolno sięgać do wnętrza urządzenia kiedy pali się czerwona lampka ostrzegawcza. Kiedy lampka zgaśnie, wnętrze może być nadal gorące pomimo braku ostrzeżenia. 8

9 2.2 Zasady bezpiecznej pracy Urządzenie jest zbudowane zgodnie z normami EN i jest dostarczane w należytym stanie technicznym, gwarantującym bezpieczeństwo. Aby ten stan utrzymać i zapewnić bezawaryjną pracę mechanizmu, użytkownik musi znać wskazówki i ostrzeżenia zawarte w niniejszej instrukcji obsługi: Jest bardzo ważne, aby użytkownik zapoznał się z ostrzeżeniami i warunkami pracy. Pozwoli to nie dopuścić do wyrządzenia szkód osobom obsługującym i zniszczeń w materiałach/lub mieniu. W przypadku szkód powstałych w wyniku niewłaściwej obsługi i /lub używania urządzenia niezgodnie z przeznaczeniem, wygasa wszelka odpowiedzialność producenta oraz zobowiązania gwarancyjne. Przed włączeniem urządzenia upewnić się, czy napięcie podane na tabliczce znamionowej jest zgodne z napięciem w sieci elektrycznej. Gniazdo sieciowe powinno być zaopatrzone we własny odłącznik zasilania. Wtyczkę sieciową włączać tylko do gniazda z bolcem ochronnym. Nie ustawiać urządzenia na stole z materiałów palnych (stosować przepisy państwowe, tzn.,. zachować odpowiednią odległość od przedmiotów palnych). Nie zasłaniać otworów wentylacyjnych. W czasie pracy urządzenia nie dotykać rozgrzanych elementów. Niebezpieczeństwo oparzeń! Urządzenie czyścić tylko suchą lub lekko wilgotną ściereczką. Nie używać rozpuszczalników. Przed przystąpieniem do pracy, wyjąć wtyczkę z gniazda sieci elektrycznej. Do transportu używać oryginalnych opakowań fabrycznych. Przed zapakowaniem do transportu urządzenie należy wystudzić Przed kalibracją, konserwacją, naprawą lub jakakolwiek wymianą elementów która wymaga otworzenia obudowy urządzenia, należy odłączyć zasilanie i schłodzić urządzenie. Po pracach konserwacyjnych, przeprowadzić próby bezpieczeństwa (próba wysokonapięciowa i próba obwodu ochronnego). Używać tylko bezpieczników odpowiedniego typu i o odpowiedniej wartości prądu znamionowego. Jeżeli zachodzi przypuszczenie, że dalsza bezpieczna praca nie jest możliwa, urządzenie wyłączyć i zabezpieczyć przed przypadkowym użyciem. Przypuszczenie, że dalsza bezpieczna praca nie jest możliwa zachodzi gdy: uszkodzenie jest widoczne, urządzenie nie pracuje, po dłuższym przechowywaniu w niesprzyjających warunkach. Używać tylko oryginalnych części zamiennych. Do zapewnienia bezawaryjnej pracy niezbędne jest utrzymanie właściwych warunków pracy (patrz Rozdz. 9.2 Dane techniczne). Jeżeli urządzenie było składowany w otoczeniu o niskiej temperaturze lub podwyższonej wilgotności, przed użyciem trzeba go aklimatyzować w stanie otwartym (bez napięcia), w temperaturze pokojowej przez czas potrzebny do wyschnięcia lub wyrównania temperatur, około 1 godzinę. Urządzenie jest sprawdzone do pracy na poziomie do 2000 metrów nad poziomem morza. Urządzenie wolno używać tylko w pomieszczeniach zamkniętych. Utylizacja Jakakolwiek przerwa w przewodzie zabezpieczającym zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz urządzenia oraz jakiekolwiek poluzowanie podłączeń przewodu zabezpieczającego mogą powodować zagrożenie dla użytkownika w przypadku niesprawności urządzenia. Celowe usunięcie przewodu zabezpieczającego jest niedopuszczalne. Nie należy stosować materiałów powodujących powstawanie szkodliwych gazów W trakcie obróbki materiałów stomatologicznych w urządzeniu IvoBase Injector stosowany jest monomer. Ta substancja zawiera metakrylan metylu (MMA) który jest wysoce łatwopalny. należy zachować ostrożność przy pracy z tym materiałem i unikać bezpośredniego kontaktu ze skórą. Należy przestrzegać szczegółowych zaleceń dotyczących zdrowia i bezpieczeństwa znajdujących się w instrukcji obsługi materiału. Zużytego urządzenia nie wolno wyrzucać do zwykłego domowego śmietnika. Należy zastosować zasady utylizacji określone w dyrektywie Rady UE 9

10 3. Opis produktu 3.1 Budowa urządzenia Urządzenie IvoBase Injector zbudowane jest z następujących elementów: - Zasadnicze urządzenie z komorą polimeryzacyjną i panelem sterowania - Puszka - Pojemnik na wodę odpadową - Kabel zasilający 3.2 Miejsca niebezpieczne i zastosowane zabezpieczenia Opis miejsc niebezpiecznych urządzenia: Niebezpieczny obszar Komora polimeryzacyjna Komora polimeryzacyjna Elementy elektryczne Rodzaj zagrożenia Ryzyko oparzenia Ryzyko zmiażdżenia Opis zastosowanych w urządzeniu zabezpieczeń: Ryzyko porażenia prądem 3.3 Opis funkcjonalny IvoBase Injector został skonstruowany dla IvoBase System i umożliwia automatyczne i kontrolowane wykonanie procesu wtryskiwania. Urządzenie może być używane do obróbki zarówno materiałów samo polimeryzujących jak i termo polimeryzujących. Wbudowane grzejniki pozwalają rozgrzać puszkę do 120oC. Dzięki kontrolowanemu i automatycznemu wtryskowi umożliwia wykonywanie wysokiej jakości prac o wyjątkowych właściwościach fizycznych. Proces wtrysku przeprowadzany w urządzeniu IvoBase Injector może być zasadniczo podzielony na cztery etapy (patrz tabela): Faza ciasta: Na tym etapie materiał uzyskuje konsystencję odpowiednia do wtrysku. Faza wtrysku: Na tym etapie materiał jest wtryskiwany do puszki poprzez ruch głowicy wtryskującej. Faza polimeryzacji: Kontrolowane grzanie inicjuje polimeryzację z kompensacją skurczu temperaturowego. Faza chłodzenia: Podczas tej fazy następuje normalizacja temperatury i nacisku. Środek zabezpieczający Działanie Przewód ochronny. Bezpieczniki. Zabezpieczenie przed porażeniem prądem Zabezpieczenie przed porażeniem prądem 1. Faza ciasta 2. Faza wtrysku 3. Faza polimeryzacji 4. Faza chłodzenia (opcja) Obudowa i pokrywy Zabezpiecza przed porażeniem prądem, oparzeniem i zgnieceniem Siła wtrysku Czerwona lampka ostrzegawcza Ostrzega o gorących elementach w komorze polimeryzacyjnej Temperatura 10

11 4. Instalacja i pierwsze uruchomienie 4.1 Rozpakowanie i sprawdzenie zawartości opakowania Opakowanie zapewnia: - Możliwość wielokrotnego użytku - Mechanizm zamykania z uchwytami do transportu - Idealne zabezpieczenie wkładkami styropianowymi - Łatwość transportu / rozpakowywania - Możliwość podziału opakowania na moduły Wyjąć części urządzenia z opakowania i umieścić je na odpowiedniej podstawie. Należy przeczytać zalecenia na zewnątrz opakowania. Proszę wziąć pod uwagę, że urządzenie jest bardzo ciężkie. Powinno być zawsze podnoszone i przenoszone przez co najmniej dwie osoby (patrz rysunek) 4.2 Wybór miejsca Ustawić urządzenie gumowymi nóżkami na płaskiej powierzchni. Upewnić się, czy w pobliżu nie ma grzejnika lub innego źródła ciepła. Zachować odpowiednią odległość urządzenia od ściany, aby umożliwić swobodną cyrkulację powietrza. Zachować także odpowiedni odstęp urządzenia od użytkownika, gdyż przy otwartych drzwiczkach bezpieczeństwa z urządzenia zostaje wypromieniowana duża ilość ciepła. Urządzenia nie wolno ustawiać i uruchamiać w pomieszczeniach zagrożonych wybuchem. 4.3 Usuwanie zabezpieczeń transportowych Po właściwym ulokowaniu urządzenia można usunąć zabezpieczenia transportowe (taśma samoprzylepna) z drzwiczek bezpieczeństwa i pojemnika na wodę odpadową. IvoBase Injector jest wyposażony w specjalne wgłębione uchwyty na tylnej ściance a od frontu może być wygodnie podtrzymywany za panel sterowania Należy sprawdzić dostawę, czy jest kompletna (patrz Specyfikacja Produktu w rozdziale 9) i nieuszkodzona. W przypadku uszkodzeń lub braków, należy natychmiast skontaktować się z Serwisem Ivoclar Vivadent. Pakowanie i wysyłanie poszczególnych elementów Opakowanie urządzenia może być utylizowane w normalnym domowym śmietniku. Jednakże zaleca się zatrzymanie oryginalnego opakowania dla przyszłych potrzeb serwisowych i transportowych. Opakowanie umożliwia proste i bezpieczne przesyłanie. Należy po prostu użyć odpowiednich wkładek z tworzywa i zagiąć boczne skrzydła. 11

12 4.4 Podłączenia Podłączenie zasilania Należy upewnić się, że napięcie podane na tabliczce znamionowej urządzenia odpowiada napięciu w lokalnej sieci zasilającej. Następnie podłączyć kabel zasilający (13) do gniazdka zasilania (21). Podłączanie kabla danych USB Jeśli zajdzie potrzeba np. uaktualnienia oprogramowania, połącz urządzenie z laptopem/pc przy pomocy kabla danych USB (101) włączonego do portu USB (23). 12

13 4.5 Pierwsze uruchomienie 1. Podłącz przewód sieciowy (13) do gniazdka w ścianie. 2. Ustaw wyłącznik sieciowy (20) w pozycji włączony I Zaraz po włączeniu na wyświetlaczu ukazuje się przez kilka sekund ekran startowy. Urządzenie rozpoczyna automatyczny test sprawności. podczas którego skontrolowane zostaje działanie wszystkich komponentów. Podczas samokontroli na wyświetlaczu pokazują się następujące informacje: a) b) d) c) a) Wersja oprogramowania b) Pasek postępu c) Napięcie zasilania d) Ilość wykonanych cykli wtrysku Jeżeli którykolwiek z komponentów urządzenia jest wadliwy lub zaistnieją warunki do pokazania Porady (np. Hint 1700 ),na ekranie pojawi się odpowiednia informacja. Jeśli wszystko jest w porządku, wyświetlacz przejdzie do stanu spoczynkowego i rozlegnie się sygnał akustyczny. Należy upewnić się, że drzwiczki bezpieczeństwa są zamknięte w trakcie samokontroli Wskaźnik stanu spoczynkowego Po teście samokontroli ukazują się wskazania stanu spoczynkowego i zostaje załadowany ostatnio wykonywany program. a) b) c) d) a) Stan urządzenia b) Numer programu c) Możliwości klawiatury d) Nazwa programu 13

14 5. Menu i ustawienia początkowe 5.1 Wprowadzenie do obsługi urządzenia IvoBase Injektor jest wyposażony w wyświetlacz graficzny z podświetleniem. Urządzeniem można sterować za pośrednictwem szczelnej klawiatury membranowej. Klawisze numeryczne i funkcyjne pozwalają programować i kontrolować działanie urządzenia Przycisk Funkcja Informacje Numer seryjny, wersja oprogramowania itp. Przyciski ENTER, ESC ENTER Potwierdzenie wprowadzonych danych numerycznych ESC Zakończenie wprowadzania danych bez akceptacji wartości Powrót z bieżącego do poprzedniego ekranu Potwierdzenie informacji o błędzie STOP Podwójne naciśnięcie przerywa wykonywanie programu Naciśnięcie STOP potwierdza sygnał dźwiękowy START (Dioda LED Start) Uruchamia wybrany program. Zielona dioda LED sygnalizuje wykonywanie programu RMR (Residual monomer Reduction) Dzięki tej funkcji można obniżyć resztkową zawartość monomeru do wartości poniżej 1% (zgodnie z ISO ) Podstawowe znaczenia ekranów Stand by (Stan spoczynku) 5.2 Wyjaśnienie funkcji przycisków Przycisk Funkcja Przycisk Program 1 Naciśnięcie spowoduje przejście do Programu 1 Przycisk Program 2 Naciśnięcie spowoduje przejście do Programu 2 Przycisk Program 3 Naciśnięcie spowoduje przejście do Programu 3 Przycisk Następny program Przyciski do przesuwania kursora Stan urządzenia i/lub programu Obszar zaleceń Ekran postępu programu Status programu Aktualnie wybrany Program Nazwa programu lub materiału Obszar statusu Najważniejsze informacje są wyświetlane na ekranie głównym Zalecana akcja do wykonania Wskaźnik czasu pozostałego Informacja graficzna statusu Przyciski kursora w lewo i prawo Przyciski używane do zmiany wartości numerycznych Przyciski Plus/Minus Przyciski używane do zmiany wartości numerycznych Ustawienia Ustawienia, programowanie, programy specjalne itp. 14

15 5.4 Ustawienia, programy specjalne i informacja Naciśnięcie przycisku Settings (Ustawienia) daje dostęp do ekranu ustawień (pokazane będą ostatnio wybrane ustawienia). Przyciskami Kursorów (73, 74) można przełączać się pomiędzy możliwymi ustawieniami. Z tego ekranu można wyjść przyciskiem ESC (80) lub przyciskiem któregokolwiek programu (75, 76, 83) Ustawienia (Settings) Ustawienia oznaczone * są zabezpieczone kodem przez Ivoclar Vivadent. Kod zostanie udostępniony w razie potrzeby. Funkcja Kontrast jednostki temperatury Wybór języka Widok wyświetlacza Krótki opis Regulacja kontrastu za pomocą przycisków Minus/Plus. Przełączanie pomiędzy C i F za pomocą przycisków Minus/Plus. Umożliwia wybór języka Funkcja Widok wyświetlacza Krótki opis Generalna blokada zapisu Test klawiatury Test grzejników Częstotliwość serwisowania Przywracanie ustawień fabrycznych Pozwala aktywować/deaktywować Generalną blokadę zapisu przyciskami + i po wprowadzeniu hasła użytkownika. Generalna blokada odnosi się do wszystkich programów Pozwala skontrolować klawiaturę Pozwala na skontrolowanie systemu grzewczego. Szczegóły w rozdziale 7.6 Test grzejników Tu można ustawić częstotliwość przypomnień o serwisowaniu. Resetuje wszystkie wartości i parametry do ustawień fabrycznych Informacje Poprzez przycisk Information (72) można uzyskać dostęp do ekranu informacji (zostaną pokazane ostatnio wybrane informacje). Przyciski kursorów (73, 74) mogą być użyte do przełączania pomiędzy możliwymi informacjami. Z tego ekranu można wyjść przyciskiem ESC (80) Głośność Przyciskami Minus/Plus ustawia się wymaganą głośność. Informacja Widok wyświetlacza Krótki opis Dźwięki Przyciski Minus/Plus pozwalają wybrać odpowiedni sygnał dźwiękowy. Numer seryjny Numer seryjny urządzenia Programowanie * Pozwala zmienić parametry aktualnie wybranego programu Wersja programu Aktualnie zainstalowana wersja oprogramowania Zmiana nazwy * Pozwala zmienić nazwę aktualnie wybranego programu Pozwala zmienić nazwę materiału Ilość cykli Ilość godzin pracy Ilość wszystkich wykonanych cykli programu (wtrysków) Czas Przyciskami Minus/Plus zmienia się ustawienia czasu. Data ostatniej kalibracji Data Przyciskami Minus/Plus zmienia się ustawienia daty. 15

16 Informacja Widok wyświetlacza Krótki opis Napięcie zasilania Lista błędów Numer seryjny urządzenia Aktualnie zainstalowana wersja oprogramowania 5.5 Wyjaśnienie symboli na wyświetlaczu Nazwa Znaczenie Symbol Otwarte drzwi Możliwy start Zabezpieczenie przed zapisem Generalna blokada zapisu Wybór strony Pokazuje, że drzwiczki są otwarte, Aby uruchomić program, drzwiczki muszą być zamknięte Pokazuje, że urządzenie jest gotowe do pracy. Drzwiczki są zamknięte i można uruchomić program. Zamknięta kłódka pokazuje, że jest uaktywniona blokada możliwości zapisu programu. Przy otwartej kłódce opcja jest nieaktywna (można przełączać klawiszami + lub ). Jeśli wyświetlany jest ten symbol znaczy to, że włączona jest generalna blokada zapisu działająca dla wszystkich programów. Parametry programu dostępne są na dwóch stronach. Poprzez wybranie kursorem odpowiedniego symbolu i zatwierdzenie klawiszem ENTER można przejść do odpowiedniej strony. START Opis znaczenia sygnałów dźwiękowych Ustawienia rodzaju sygnału i siły dźwięku wybrane przez użytkownika maja zastosowanie do wszystkich sygnałów dźwiękowych. Sygnał dźwiękowy można wyłączyć klawiszem STOP. 1. Po zakończeniu samokontroli Wybrany sygnał krótko informuje użytkownika o zakończeniu automatycznej samokontroli. 2. W przypadku wystąpienia błędu Błędy są sygnalizowane przez specjalny sygnał błędu (niekończące się pikanie). Sygnał może być potwierdzony (wyłączony) przez naciśnięcie klawisza STOP, jednakże błąd pozostanie widoczny na ekranie. Po potwierdzeniu błędu klawiszem ESC, sygnał dźwiękowy wyłącza się także. 3. Po zakończeniu programu wtrysku Wybrany sygnał dźwiękowy krótko informuje użytkownika o zakończeniu programu wtrysku. 4. Przy otwieraniu drzwiczek bezpieczeństwa podczas trwania programu wtrysku W przypadku otworzenia drzwiczek bezpieczeństwa podczas wykonywania programu, użytkownik jest ostrzegany sygnałem błędu (niekończące się pikanie). Sygnał może być wyłączony poprzez zamknięcie drzwiczek. 5.7 Wskaźnik stanu urządzenia Wbudowany optyczny wskaźnik stanu urządzenia (OSD) pokazuje stan, w jakim znajduje się urządzenie. Kolor zielony biały czerwony Żółty (migający) Aktywność Urządzenie jest gotowe do pracy (drzwiczki zamknięte i zakończona samokontrola) Urządzenie jest w fazie przygotowania (drzwiczki otwarte) Proces wtrysku w toku; Urządzenie pracuje. Informacja, uwaga lub sygnał błędu 16

17 6. Wskazówki praktyczne 6.1 Włączanie i wyłączanie Ustaw wyłącznik sieciowy (20) w pozycji I. Urządzenie przeprowadzi automatyczny test samokontroli. W tym czasie nie należy manipulować urządzeniem Ekran stanu spoczynkowego Po pomyślnym zakończeniu samokontroli wyświetlany jest ekran spoczynkowy. Teraz można wybrać program. Po umieszczeniu puszki w urządzeniu i zamknięciu drzwiczek bezpieczeństwa, w sekcji zaleceń ekranu pojawi się symbol START. Wybrany program można uruchomić klawiszem START. Przeczytaj uważnie zalecenia do wykonania poniżej - Musisz być absolutnie pewny, że obydwie połówki puszki ostygły do temperatury pokojowej przed wtryskiwaniem. Temperatura >30 o C może naruszyć kontrole polimeryzacji i doprowadzić do nieprawidłowego dopasowania. - Przy pracy z materiałami samo polimeryzującymi należy zachować jak najkrótszy czas pomiędzy mieszaniem materiału a wtryskiem. Świecenie lampki ostrzegawczej (5) informuje, że temperatura wtryskiwacza jest wysoka i że podczas ładowania lub wyjmowania puszki z urządzenia istnieje ryzyko oparzenia Ekran przebiegu programu Stan programu Aktualnie wybrany Program Program lub Nazwa materiału Pasek zaawansowania Wskaźnik czasu pozostałego Graficzna informacja o stanie Przy wyjmowaniu puszki z urządzenia zawsze stosuj rękawice ochronne dołączone do urządzenia. 6.2 Rozpoczynanie procesu tłoczenia Z przyczyn praktycznych należy zapoznać się z Instrukcją Stosowania używanego materiału 6.2 Ładowanie Aby załadować IvoBase Injector należy wykonać następujące czynności Krok 1: Otwórz drzwiczki bezpieczeństwa (16). Krok 2: Umieść puszkę w uchwycie przeznaczonym do tego celu jak pokazano na obrazku. Upewnij się, że puszka siedzi pewnie i dosunięta jest do końca. Powinna zaskoczyć na swoje miejsce z charakterystycznym dźwiękiem. Krok 3: Zamknij drzwiczki. Jeśli OSD zapali się na zielono, urządzenie jest gotowe do pracy. Krok 1: Wybierz odpowiedni program (P1 do P20) Krok 2: Otwórz drzwiczki bezpieczeństwa i wstaw puszkę do urządzenia. Puszka powinna zaskoczyć na miejsce co sygnalizuje właściwa pozycję. Krok 3: Zamknij drzwiczki bezpieczeństwa. Urządzenia nie można uruchomić jeśli drzwiczki bezpieczeństwa pozostaną otwarte. Naciśnij START aby uruchomić program. Wykonanie programu można obserwować na ekranie prze biegu programu. 6.3 Rozszerzone możliwości i funkcje specjalne Generalna blokada zapisu Jeśli programy są zablokowane dla zapisu w całości, na liście parametrów pojawi się zamknięta, pełna kłódka. Przy aktywnej opcji nie jest możliwe wybranie ustawienia Renaming (Zmiana nazwy). Wskazówka w postaci zamkniętej kłódki jest wyświetlana obok symbolu klawiatury Zatrzymywanie biegnącego programu Pojedyncze naciśnięcie STOP spowoduje wyświetlenie ekranu porzucenia programu. Możesz teraz porzucić program (przerwać wykonywanie) przez ponowne naciśnięcie STOP, lub nacisnąć ESC co spowoduje zamknięcie ekranu porzucania i podjęcie wykonywania programu. 17

18 Jeśli w trakcie wykonywania programu zostaną otwarte drzwiczki bezpieczeństwa, wykonywanie programu będzie przerwane z przyczyn bezpieczeństwa. Podczas przerwy w programie zielona dioda LED w przycisku START miga. Po zamknięciu drzwiczek proces zostanie automatycznie podjęty Funkcja RMR (Redukcja pozostałości monomeru) Naciśnięcie klawisza RMR (77) aktywuje funkcję RMR. W ten sposób resztkowa zawartość monomeru w opracowywanym materiale może być zredukowana poniżej 1% Uaktualnianie oprogramowania Użytkownik będzie miał możliwość przeprowadzenia uaktualnienia oprogramowania przy pomocy komputera PC i kabla USB. Aby to wykonać, należy wejść w mod pobierania programu poprzez jednoczesne naciskanie dwóch klawiszy specjalnych w momencie włączania urządzenia. Bliższe informacje można znaleźć w Instrukcji Uaktualniania Oprogramowania w centrum pobierania Download Center (www.ivoclarvivadent.com/downloadcenter). 18

19 7. Konserwacja, Czyszczenie, Diagnostyka Ten rozdział opisuje procedury konserwacji i czyszczenia urządzenia IvoBase Injector możliwe do wykonania przez użytkownika. Wszystkie inne prace muszą być wykonywane przez wykwalifikowany personel serwisowy Ivoclar Vivadent. Częstotliwość przeprowadzania prac konserwacyjnych jest uzależniona od intensywności użytkowania urządzenia i od metod pracy stosowanych przez użytkownika. Z tego powodu podane wartości mają charakter orientacyjny To urządzenie zostało zaprojektowane do typowego wykorzystania w pracowniach protetycznych. Jeśli sprzęt jest wykorzystywany w trybie pracy ciągłej, należy spodziewać się przedwczesnego zużycia elementów zużywalnych Części zużywalne, to na przykład: - Grzałka - Zaciski Elementy zużywalne nie są objęte gwarancją. Proszę zwracać uwagę na terminy obsługi. 7.1 Opróżnianie pojemnika wody odpadowej W trakcie procesu polimeryzacji wewnątrz urządzenia następuje kondensacja wody, która jest odprowadzana kanałem odpływowym. Należy regularnie sprawdzać poziom wody odpadowej i w razie konieczności opróżniać pojemnik. Pojemnik wody odpadowej może być wyjęty z urządzenia i wstawiony z powrotem w sposób pokazany na obrazku. 7.1 Kontrola i konserwacja Co: Sprawdzić, czy wszystkie połączenia wtykowe są właściwie połączone. Sprawdzić poziom wody w zbiorniku wody odpadowej i opróżnić (patrz rozdz. 7.2). Sprawdzić grzałkę pod kątem zanieczyszczeń i uszkodzeń (patrz rozdz. 7.3) Sprawdzić czujnik temperatury pod kątem zanieczyszczeń i uszkodzeń (patrz rozdz. 7.4) Sprawdzić drzwiczki bezpieczeństwa pod kątem zanieczyszczeń i uszkodzeń. Kiedy: co tydzień codziennie co tydzień co tydzień codziennie Sprawdzić, czy klawiatura nie ma widocznych uszkodzeń. Jeżeli jest uszkodzona, musi być wymieniona w co tydzień autoryzowanym punkcie serwisowym firmy IVOCLAR. 7.1 Wymiana grzałki Przed wymianą grzałki należy odłączyć urządzenie od sieci System grzewczy urządzenia IvoBase Injector został zbudowany w sposób umożliwiający w razie potrzeby użytkownikowi samodzielna wymianę grzałek (w przypadku uszkodzenia albo konserwacji). Demontaż grzejnika: Aby zdemontować grzejnik należy postępować w następujący sposób: Krok 1: Odkręć dwie moletowane śruby z tyłu i zdejmij pokrywę. 19

20 Krok 2: Odłącz kable od OSD 7.4 Wymiana czujnika temperatury Przed wymianą czujnika temperatury należy odłączyć urządzenie od sieci Krok 3: Odłącz wtyk grzałki Czujnik temperatury urządzenia IvoBase Injector został zbudowany w sposób umożliwiający w razie potrzeby użytkownikowi samodzielna wymianę grzałek (w przypadku uszkodzenia albo konserwacji). Sprawdzaj co tydzień czy czujnik temperatury nie jest zabrudzony lub zgięty. Sprawdzaj także czy prawidłowo przylega do włożonej puszki oraz ze względu na inne uszkodzenia. Demontaż czujnika temperatury: Aby zdemontować czujnik temperatury należy postępować w następujący sposób: Krok 4: Odłącz wtyczkę z napisem heater. Krok 1: Odkręć dwie moletowane śruby z tyłu i zdejmij pokrywę. Krok 5: Odkręć śruby grzałki Krok 2: Odłącz kable od OSD Krok 6: Wyjmij grzałkę Krok 3: Odłącz wtyczkę z napisem puszka. Montaż grzałki: Umieść grzałkę w jej oryginalnej pozycji (wycentruj grzałkę przy pomocy włożonej puszki) i zamocuj w ustalonej pozycji śrubami. (Dalszy montaż przeprowadź w kolejności odwrotnej do demontażu wykonaj Krok 6 do 1). 20

Instrukcja obs ugi. Analizatory zawartości wilgoci HR83 i HR83-P

Instrukcja obs ugi. Analizatory zawartości wilgoci HR83 i HR83-P Instrukcja obs ugi Analizatory zawartości wilgoci HR83 i HR83-P Widok ogólny halogenowego analizatora zawartości wilgoci HR83 27 28 29 30 31 32 33 26 25 24 23 33 22 21 12 13 14 20 19 18 17 16 15 6 7 8

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA EKSPLOATACJI. Dwupłaszczowych zbiorników przeznaczonych do naziemnego składowania i dystrybucji AdBlue. BlueMaster

INSTRUKCJA EKSPLOATACJI. Dwupłaszczowych zbiorników przeznaczonych do naziemnego składowania i dystrybucji AdBlue. BlueMaster INSTRUKCJA EKSPLOATACJI Dwupłaszczowych zbiorników przeznaczonych do naziemnego składowania i dystrybucji AdBlue BlueMaster PL INSTRUKCJA EKSPLOATACJI DWUPŁASZCZOWYCH ZBIORNIKÓW PRZEZNACZONYCH DO NAZIEMNEGO

Bardziej szczegółowo

IMMERWATER 300 INOX. Instrukcja montażu i obsługi

IMMERWATER 300 INOX. Instrukcja montażu i obsługi IMMERWATER 300 INOX Instrukcja montażu i obsługi 1 SPIS TREŚCI 1. ŚRODKI OSTROŻNOŚCI... 3 2. BUDOWA POMPY CIEPŁA... 5 3. WYPOSAŻENIE STANDARDOWE POMPY CIEPŁA... 6 4. INSTALACJA POMPY CIEPŁA... 6 4.1. WYBÓR

Bardziej szczegółowo

Pompa ciepła do przygotowania c.w.u. Rickenbacher HP. Instrukcja Montażu i Obsługi

Pompa ciepła do przygotowania c.w.u. Rickenbacher HP. Instrukcja Montażu i Obsługi Pompa ciepła do przygotowania c.w.u. Rickenbacher HP Instrukcja Montażu i Obsługi Spis treści 1. Wiadomości ogólne 3 2. Dane techniczne/budowa.... 5 3. Podłączenie pompy ciepła do instalacji elektrycznej.

Bardziej szczegółowo

Pompa ciepła c.w.u. NUOS EVO INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI

Pompa ciepła c.w.u. NUOS EVO INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI Pompa ciepła c.w.u. NUOS EVO INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI NUOS EVO Szanowny kliencie Pragniemy podziękować,że dokonaliście zakupu naszego podgrzewacza wody z pompą ciepła. Mamy nadzieję, że spełni ono

Bardziej szczegółowo

ECONCEPT 15-25 A Kocioł kondensacyjny wiszący jednofunkcyjny

ECONCEPT 15-25 A Kocioł kondensacyjny wiszący jednofunkcyjny Kocioł kondensacyjny wiszący jednofunkcyjny INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA, INSTALOWANIA I KONSERWACJI 2 ! Uważnie przeczytać ostrzeżenia znajdujące się w niniejszej instrukcji, ponieważ dostarczają one ważnych

Bardziej szczegółowo

IMMERWATER 300 v.2 INOX. Instrukcja montażu i obsługi

IMMERWATER 300 v.2 INOX. Instrukcja montażu i obsługi IMMERWATER 300 v.2 INOX Instrukcja montażu i obsługi 1 SPIS TREŚCI 1. ŚRODKI OSTROŻNOŚCI...3 2. BUDOWA POMPY CIEPŁA...5 3. WYPOSAŻENIE STANDARDOWE POMPY CIEPŁA...6 4. INSTALACJA POMPY CIEPŁA...6 4.1. WYBÓR

Bardziej szczegółowo

Defensor PH27/PH27A. Nawilżacze Adiabatyczne. Instrukcja obsługi 2533422 PL 0801

Defensor PH27/PH27A. Nawilżacze Adiabatyczne. Instrukcja obsługi 2533422 PL 0801 Defensor PH27/PH27A Nawilżacze Adiabatyczne Instrukcja obsługi 2533422 PL 0801 Spis treści 1 Wstęp 4 1.1 Na początek 4 1.2 Uwagi dotyczące instrukcji obsługi 4 2 Bezpieczeństwo 6 3 Przegląd produktu 8

Bardziej szczegółowo

Przeznaczenie. Aktualizacja. Znaki towarowe. Ekologia. Bezpieczeństwo

Przeznaczenie. Aktualizacja. Znaki towarowe. Ekologia. Bezpieczeństwo Dziękujemy za zakup dekodera PVR HD 7000. Prosimy o dokładne zapoznanie się z Instrukcją obsługi dzięki temu można będzie bez kłopotu i bezpiecznie skonfigurować urządzenie, a potem maksymalnie wykorzystywać

Bardziej szczegółowo

LASER MFP SP 1000S. Instrukcja obsługi

LASER MFP SP 1000S. Instrukcja obsługi TELECOM LASER MFP SP 1000S Instrukcja obsługi Przed użyciem urządzenia należy przeczytać niniejszy podręcznik i zachować go, aby móc z niego korzystać w przyszłości. W celu bezpiecznego i prawidłowego

Bardziej szczegółowo

[XX OC] Speed- Mix. Instrukcja obsługi Instalacja i konserwacja

[XX OC] Speed- Mix. Instrukcja obsługi Instalacja i konserwacja [XX OC] Speed- Mix Instrukcja obsługi Instalacja i konserwacja 2 POKRYWA PRZEDNIE DRZWI WYŚWIETLACZ PANEL WYBORU PRZYCISKÓW POJEMNIKI PROWADNICE MISY MIESZAJĄCE ZBIORNIK NA WODĘ (WERSJA AA) OBUDOWA MECHANIZMU

Bardziej szczegółowo

ELE ac 16/18/20. Instrukcji obsługi 08.02- 50249850 04.03. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Set

ELE ac 16/18/20. Instrukcji obsługi 08.02- 50249850 04.03. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Set 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Set 0 ELE ac 16/18/20 08.02- Instrukcji obsługi p 50249850 04.03 Wstęp Bezpieczna eksploatacja wózka wymaga dokładnego zapoznania się z informacjami podanymi w niniejszej ORYGINLNEJ INSTRUKCJI

Bardziej szczegółowo

DC Sufitowy Klimatyzator Kasetowy typu Split

DC Sufitowy Klimatyzator Kasetowy typu Split Instal acja Instru kcja obsługi DC Sufitowy Klimatyzator Kasetowy typu Split Instalacja powinna zostać przeprowadzona przez wykwalifikowanego technika. W trosce o bezpieczeństwo i komfort użytkownika prosimy

Bardziej szczegółowo

Spis treści. >>> Spis treści

Spis treści. >>> Spis treści >>> Spis treści Spis treści Spis treści 2 Gwarancja 24-miesięczna 6 Gwarancja 6 Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa 7 Urządzenie nawigacyjne 9 Zawartość instrukcji obsługi 9 Użytkowanie 9 Nawigacja 9 Obrazy*

Bardziej szczegółowo

Monitor UV-900. Instrukcja obsługi. Dokument przetłumaczony z języka angielskiego

Monitor UV-900. Instrukcja obsługi. Dokument przetłumaczony z języka angielskiego Monitor UV-900 Instrukcja obsługi Dokument przetłumaczony z języka angielskiego Strona celowo pozostawiona pusta Spis treści Spis treści Wprowadzenie.... Wymagania wstępne....2 Ważne informacje dla Użytkownika....3

Bardziej szczegółowo

Dla własnego bezpieczeństwa i komfortu, zachęcamy do uważnego przeczytania rozdziału Bezpieczeństwo przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia.

Dla własnego bezpieczeństwa i komfortu, zachęcamy do uważnego przeczytania rozdziału Bezpieczeństwo przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia. pagepro 1480MF Instrukcja obsługi Szanowny Kliencie Dla własnego bezpieczeństwa i komfortu, zachęcamy do uważnego przeczytania rozdziału Bezpieczeństwo przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia. Decydując

Bardziej szczegółowo

WERSJA POLSKA ENGLISH USER GUIDE LG-H815. www.lg.com MFL69196101 (1.0)

WERSJA POLSKA ENGLISH USER GUIDE LG-H815. www.lg.com MFL69196101 (1.0) USER GUIDE WERSJA POLSKA ENGLISH LG-H815 MFL69196101 (1.0) www.lg.com UWAGA: Pamiętaj, że telefon LG-H815 często wykorzystuje połączenia danych. Wykup u swojego Operatora stosowny pakiet danych, by uniknąć

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi urządzenia ABPM 6100

Instrukcja obsługi urządzenia ABPM 6100 Regulatory Affairs Representative Welch Allyn Limited Navan Business Park Dublin Road Navan, County Meath, Republic of Ireland Welch Allyn, Inc. 4341 State Street Road Skaneateles Falls, NY 13153 USA www.welchallyn.com

Bardziej szczegółowo

WAŻNE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

WAŻNE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA WAŻNE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA PAŃSTWA BEZPIECZEŃSTWO ORAZ BEZPIECZEŃSTWO OSÓB TRZECICH JEST BARDZO WAŻNE Niniejsza instrukcja zawiera ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa, z którymi należy się zapoznać

Bardziej szczegółowo

Fluke 434 II /435 II /437 II

Fluke 434 II /435 II /437 II Fluke 434 II /435 II /437 II Trójfazowy analizator jakości energii PL Styczeń 2012 2012Fluke Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. Wydrukowano w UE Wszystkie nazwy produktów są zastrzeżonymi znakami

Bardziej szczegółowo

PumpDrive. Instrukcja obsługi. Przetwornica częstotliwości samoczynnie chłodzona, niezależna od silników

PumpDrive. Instrukcja obsługi. Przetwornica częstotliwości samoczynnie chłodzona, niezależna od silników Instrukcja obsługi 4070.81/7--61 PumpDrive Przetwornica częstotliwości samoczynnie chłodzona, niezależna od silników przeznaczona do: montażu nasilniku(mm) montażu naścianie (WM) montażu w szafie rozdzielczej

Bardziej szczegółowo

Projektor Acer. Seria X1160/X1260 Podręcznik użytkownika

Projektor Acer. Seria X1160/X1260 Podręcznik użytkownika Projektor Acer Seria X1160/X1260 Podręcznik użytkownika Copyright 2007. Acer Incorporated. Wszelkie prawa zastrzeżone. Podręcznik użytkownika projektora Acer serii X1160/X1260 Wydanie oryginalne: 8/2007

Bardziej szczegółowo

WF80F5E2Q WF80F5E1Q WF80F5E0Q WF80F5E2W WF80F5E1W WF80F5E0W. Pralka automatyczna. Instrukcja obsługi. wyobraź sobie możliwości

WF80F5E2Q WF80F5E1Q WF80F5E0Q WF80F5E2W WF80F5E1W WF80F5E0W. Pralka automatyczna. Instrukcja obsługi. wyobraź sobie możliwości WF80F5E2Q WF80F5E1Q WF80F5E0Q WF80F5E2W WF80F5E1W WF80F5E0W WF70F5E2Q WF70F5E1Q WF70F5E0Q WF70F5E2W WF70F5E1W WF70F5E0W WF60F4E2Q WF60F4E1Q WF60F4E0Q WF60F4E2W WF60F4E1W WF60F4E0W Pralka automatyczna Instrukcja

Bardziej szczegółowo

"ktrnhbxtcrbq djljyfuhtdfntkm. Scaldacqua elettrici Electric water heaters Calentadores eléctricos Podgrzewacze elektryczne Boilere electrice

ktrnhbxtcrbq djljyfuhtdfntkm. Scaldacqua elettrici Electric water heaters Calentadores eléctricos Podgrzewacze elektryczne Boilere electrice IT GB ES PL RO RU Scaldacqua elettrici Electric water heaters Calentadores eléctricos Podgrzewacze elektryczne Boilere electrice "ktrnhbxtcrbq djljyfuhtdfntkm UWAGI OGÓLNE 1. Niniejsza broszura stanowi

Bardziej szczegółowo

System alarmowy OLYMPIA Protect 9061 GSM

System alarmowy OLYMPIA Protect 9061 GSM INSTRUKCJA OBSŁUGI System alarmowy OLYMPIA Protect 9061 GSM Produkt nr: 791567 Strona 1 z 40 Wprowadzenie Informacje o użytkowniku Zakupiony system alarmowy jest pasywnym systemem bezpieczeństwa i został

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Cyfrowy odbiornik telewizji satelitarnej DVR-7400 HD

Instrukcja obsługi Cyfrowy odbiornik telewizji satelitarnej DVR-7400 HD Instrukcja obsługi Cyfrowy odbiornik telewizji satelitarnej EchoStar International Corporation Calle La Granja 100 Nave 1 Poligono Industrial de Alcobendas 28108 Alcobendas, Madryt (Hiszpania) www.echostareurope.com

Bardziej szczegółowo

Projektor PE401H. Podręcznik użytkownika. Nr modelu NP-PE401H

Projektor PE401H. Podręcznik użytkownika. Nr modelu NP-PE401H Projektor PE401H Podręcznik użytkownika Nr modelu NP-PE401H Wer.1/04/2013 DLP, BrilliantColor i DLP Link są znakami towarowymi Texas Instruments. IBM jest znakiem towarowym lub zastrzeżonym znakiem towarowym

Bardziej szczegółowo

Lodówka. Instrukcja obsługi. wyobraź sobie nieograniczone możliwości

Lodówka. Instrukcja obsługi. wyobraź sobie nieograniczone możliwości Lodówka Instrukcja obsługi POLAND Urządzenie wolno stojące wyobraź sobie nieograniczone możliwości Dziękujemy za zakupienie produktu firmy Samsung. Aby móc korzystać z pełniejszej obsługi, prosimy zarejestrować

Bardziej szczegółowo

19-calowy Kolorowy monitor Ciekłokrystaliczny (LCD)

19-calowy Kolorowy monitor Ciekłokrystaliczny (LCD) 19-calowy Kolorowy monitor Ciekłokrystaliczny (LCD) Instrukcja obsługi Copyright 2005, Wszystkie prawa zastrzeżone. Niniejszy podręcznik chroniony jest prawem autorskim. Znaki towarowe: MS-DOS i Windows

Bardziej szczegółowo

WERSJA POLSKA ENGLISH. Instrukcja obsługi User Guide LG-D331. www.lg.com MFL68587618 (1.0)

WERSJA POLSKA ENGLISH. Instrukcja obsługi User Guide LG-D331. www.lg.com MFL68587618 (1.0) WERSJA POLSKA ENGLISH Instrukcja obsługi User Guide LG-D331 MFL68587618 (1.0) www.lg.com UWAGA! Pamiętaj, że telefon LG-D331 często wykorzystuje połączenia danych. Wykup u swojego Operatora stosowny pakiet

Bardziej szczegółowo