IvoBase Injector. Instrukcja obsługi

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "IvoBase Injector. Instrukcja obsługi"

Transkrypt

1 IvoBase Injector Instrukcja obsługi

2 Spis treści Budowa urządzenia, spis elementów 3 1. Wprowadzenie / Znaki i Symbole Słowo wstępne 1.2 Wprowadzenie 1.3 Objaśnienia do instrukcji obsługi 1.4 Uwagi dotyczące różnych wersji zasilania 2. Bezpieczeństwo przede wszystkim Przeznaczenie urządzenia 2.2 Zasady bezpiecznej pracy 3. Opis produktu Budowa urządzenia 3.2 Miejsca niebezpieczne i zastosowane zabezpieczenia 3.3 Opis funkcjonalny 4. Zainstalowanie i pierwsze uruchomienie Rozpakowanie i sprawdzenie zawartości opakowania 4.2 Wybór miejsca 4.3 Usuwanie zabezpieczeń transportowych 4.4 Podłączenia 4.5 Pierwsze uruchomienie 5. Korzystanie z menu i ustawienia początkowe Wprowadzenie do obsługi urządzenia 5.2 Wyjaśnieni funkcji przycisków 5.3 Wyjaśnienie struktury ekranu 5.4 Ustawienia konfiguracja i informacja 5.5 Wyjaśnienie znaczenia symboli na wyświetlaczu 5.6 Opis znaczenia sygnałów dźwiękowych 6. Wskazówki praktyczne, opis programu Włączanie i wyłączanie 6.2 Ładowanie 6.3 Rozpoczynanie procesu tłoczenia 6.4 Rozszerzone możliwości i funkcje specjalne 7. Pielęgnacja, czyszczenie i diagnostyka Prace kontrolne i pielęgnacyjne 7.2 Opróżnianie pojemnika wody odpadowej 7.3 Wymiana grzałek 7.4 Wymiana czujnika temperatury 7.5 Czyszczenie 7.6 Test grzałki 7.7 Porady serwisowe 8. Co robić, gdy Komunikaty o błędach 8.2 Wycieki materiału z puszki 8.3 Wycieki materiału z głowicy tłoczącej 8.4 Problemy techniczne 8.5 Naprawy 9. Dane produktu Zawartość opakowania 9.2 Dane techniczne 9.3 Dopuszczalne warunki pracy 9.4 Dopuszczalne warunki transportu i przechowywania 9.5 Zobowiązania gwarancyjne 10. Dodatek Struktura programu 2

3 Budowa urządzenia Tłocznia 1. Czujnik temperatury 2. Grzałka 3. Ostrzeżenia 4. Wskaźnik stanu urządzenia (OSD) 5. Lampka ostrzegawcza 6. Zaciski 7. Uchwyt drzwiczek 8. Komora polimeryzacyjna 9. Głowica tłocząca 10. Panel sterowania 11. Nóżka gumowa 12. Pojemnik wody odpadowej 13. Kabel zasilający 14. Obudowa 15. Kapsuła 16. Drzwiczki zabezpieczające 17. Puszka 18. Moletowana śruba mocująca pokrywy 19. Otwory wentylacyjne 20. Wyłącznik zasilania 21. Gniazdo zasilania 22. Wgłębiony uchwyt 23. Gniazdo USB 24. Płytka znamionowa 25. Uchwyt puszki 26. Otwór odpływowy

4 Puszka 40 Wkładka izolacyjna 45 Zatrzask mocujący 41 Występ centrujący 46 Wgłębienie na filtr odpowietrzający 42 Pokrywka puszki 47 Śruby 43 Obudowa puszki 48 Powierzchnia nagrzewania 44 Mocowanie zatrzasku 49 Powierzchnia czujnika Szablon częściowy 62 Szablon pełny 63 Wkładka centrująca 64 Pomoc dla demontażu 4

5 Panel kontrolny 71 Przycisk ustawień 72 Przycisk informacyjny Kursor w prawo Kursor w lewo 75 Przycisk Programu Przycisk programu Przycisk RMR Przycisk - 79 Przycisk Przycisk ESC 81 Przycisk ENTER Przycisk Następny program 83 Przycisk Programu Przycisk STOP 85 Przycisk START Dioda LED START Rękawice termiczne Kabel danych USB 102 Zestaw kontroli temperatury Proszę zwrócić uwagę, że lista części dotyczy całej Instrukcji obsługi. W dalszej części mogą się znaleźć Odwołania do numerów podanych wyżej. 5

6 1. Wprowadzenie / Znaki i Symbole 1.1 Słowo wstępne 1.3 Uwagi do instrukcji obsługi. Drogi Kliencie. Dziękujemy za zakup urządzenia IvoBase Injector. Jest to nowoczesne urządzenie tłoczące do zastosowań w protetyce dentystycznej. Zostało zaprojektowane zgodnie z najnowszymi standardami techniki. Jednak przy niewłaściwej obsłudze może stanowić zagrożenie dla ludzi i mienia. Dlatego prosimy o przeczytanie przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i uważne przeczytanie Instrukcji obsługi Życzymy przyjemnej pracy. 1.2 Wprowadzenie Symbole umieszczone w instrukcji obsługi i na urządzeniu, ułatwią Państwu odnalezienie ważnych miejsc i dadzą następujące wskazówki: Zagrożenie i ryzyko Ważne informacje - Dotyczy urządzenia: IvoBase Injector/G2 - Odbiorcy: Technicy dentystyczni. Instrukcja obsługi służy bezpiecznemu, wygodnemu i efektywnemu użytkowaniu urządzenia IvoBase Injector. W przypadku utraty instrukcji obsługi, inny egzemplarz będzie udostępniony w odpowiednim serwisie firmy IVOCLAR. 1.4 Uwagi dotyczące różnych wersji zasilania Urządzenie jest dostępne w następujących wersjach zasilania sieciowego V / Hz V / Hz W Instrukcji Obsługi opisana jest wersja napięciowa V Proszę zwrócić uwagę, ze zakres napięć pokazany na zdjęciach (np. na tabliczce znamionowej) może różnic się od wersji napięciowej waszego urządzenia. Niedopuszczalne postępowanie. Niebezpieczeństwo oparzeń Niebezpieczeństwo zgniecenia. Niebezpieczeństwo pożaru Konieczność przeczytania instrukcji obsługi 6

7 2. Bezpieczeństwo przede wszystkim Ten rozdział powinny przeczytać wszystkie osoby, które pracują z piecem IvoBase Injector oraz osoby zajmujące się jego obsługą lub naprawami. Wskazówek tu zawartych należy bezwzględnie przestrzegać! Zagrożenie i ryzyko 2.1 Przeznaczenie urządzenia IvoBase Injector jest przeznaczony wyłącznie do obróbki specjalnych mas dentystycznych. Wolno używać go tylko do tego celu. Inne zastosowanie lub stosowanie w sposób wykraczający poza normalne użytkowanie, np. do wtryskiwania innych materiałów itp. jest niedopuszczalne. Za szkody wynikłe z użytkowania urządzenia niezgodnie z przeznaczeniem, producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności. Ryzyko ponosi wyłącznie użytkownik Zagrożenie i ryzyko Należy upewnić się, że nie ma możliwości wniknięcia do wnętrza urządzenia płynów lub innych obcych obiektów. Właściwe użytkowanie obejmuje także: - Przestrzeganie poleceń, przepisów i wskazówek zawartych w niniejszej instrukcji obsługi. - Przestrzeganie poleceń, przepisów i wskazówek zawartych w instrukcji obsługi materiału. - Użytkowanie we właściwych warunkach pracy i otoczenia (patrz rozdz.9). - Właściwą konserwację urządzenia IvoBase Injector Urządzenie może być przenoszone trzymając za spodnią stronę pola operacyjnego oraz za wgłębienia transportowe na tylnej ściance Niedopuszczalne postępowanie Należy upewnić się, że puszka jest właściwie ustawiona. Nie wolno rozpoczynać programu wtryskiwania, jeśli puszka nie jest właściwie spozycjonowana Niedopuszczalne postępowanie Nie wolno umieszczać na urządzeniu żadnych obiektów. 7

8 Niedopuszczalne postępowanie Niedopuszczalne postępowanie Pokrywę górną wolno zdejmować jedynie przy wyłączonym urządzeniu i wtyczce kabla zasilającego wyjętej z gniazda sieciowego. Nie dopuszczać do przedostawania się obcych obiektów do wnętrza urządzenia przez otwory wentylacyjne Niedopuszczalne postępowanie Niedopuszczalne postępowanie Zatrzaski mocujące należy zdejmować z puszki poprzez obrót a nie naciskanie Nie wolno używać urządzenia z widocznymi uszkodzeniami np. grzałek, drzwiczek bezpieczeństwa, zatrzasków itp Niedopuszczalne postępowanie Niebezpieczeństwo oparzeń Nie wolno otwierać drzwiczek zabezpieczających podczas biegu programu Nie wolno wkładać lub wyjmować puszki bez użycia rękawic termicznych Niedopuszczalne postępowanie Niebezpieczeństwo oparzeń Nie wolno użytkować urządzenia z zatkanym otworem odpływowym. Nie wkładać ręki do wnętrza gorącego urządzenia! Nie wolno sięgać do wnętrza urządzenia kiedy pali się czerwona lampka ostrzegawcza. Kiedy lampka zgaśnie, wnętrze może być nadal gorące pomimo braku ostrzeżenia. 8

9 2.2 Zasady bezpiecznej pracy Urządzenie jest zbudowane zgodnie z normami EN i jest dostarczane w należytym stanie technicznym, gwarantującym bezpieczeństwo. Aby ten stan utrzymać i zapewnić bezawaryjną pracę mechanizmu, użytkownik musi znać wskazówki i ostrzeżenia zawarte w niniejszej instrukcji obsługi: Jest bardzo ważne, aby użytkownik zapoznał się z ostrzeżeniami i warunkami pracy. Pozwoli to nie dopuścić do wyrządzenia szkód osobom obsługującym i zniszczeń w materiałach/lub mieniu. W przypadku szkód powstałych w wyniku niewłaściwej obsługi i /lub używania urządzenia niezgodnie z przeznaczeniem, wygasa wszelka odpowiedzialność producenta oraz zobowiązania gwarancyjne. Przed włączeniem urządzenia upewnić się, czy napięcie podane na tabliczce znamionowej jest zgodne z napięciem w sieci elektrycznej. Gniazdo sieciowe powinno być zaopatrzone we własny odłącznik zasilania. Wtyczkę sieciową włączać tylko do gniazda z bolcem ochronnym. Nie ustawiać urządzenia na stole z materiałów palnych (stosować przepisy państwowe, tzn.,. zachować odpowiednią odległość od przedmiotów palnych). Nie zasłaniać otworów wentylacyjnych. W czasie pracy urządzenia nie dotykać rozgrzanych elementów. Niebezpieczeństwo oparzeń! Urządzenie czyścić tylko suchą lub lekko wilgotną ściereczką. Nie używać rozpuszczalników. Przed przystąpieniem do pracy, wyjąć wtyczkę z gniazda sieci elektrycznej. Do transportu używać oryginalnych opakowań fabrycznych. Przed zapakowaniem do transportu urządzenie należy wystudzić Przed kalibracją, konserwacją, naprawą lub jakakolwiek wymianą elementów która wymaga otworzenia obudowy urządzenia, należy odłączyć zasilanie i schłodzić urządzenie. Po pracach konserwacyjnych, przeprowadzić próby bezpieczeństwa (próba wysokonapięciowa i próba obwodu ochronnego). Używać tylko bezpieczników odpowiedniego typu i o odpowiedniej wartości prądu znamionowego. Jeżeli zachodzi przypuszczenie, że dalsza bezpieczna praca nie jest możliwa, urządzenie wyłączyć i zabezpieczyć przed przypadkowym użyciem. Przypuszczenie, że dalsza bezpieczna praca nie jest możliwa zachodzi gdy: uszkodzenie jest widoczne, urządzenie nie pracuje, po dłuższym przechowywaniu w niesprzyjających warunkach. Używać tylko oryginalnych części zamiennych. Do zapewnienia bezawaryjnej pracy niezbędne jest utrzymanie właściwych warunków pracy (patrz Rozdz. 9.2 Dane techniczne). Jeżeli urządzenie było składowany w otoczeniu o niskiej temperaturze lub podwyższonej wilgotności, przed użyciem trzeba go aklimatyzować w stanie otwartym (bez napięcia), w temperaturze pokojowej przez czas potrzebny do wyschnięcia lub wyrównania temperatur, około 1 godzinę. Urządzenie jest sprawdzone do pracy na poziomie do 2000 metrów nad poziomem morza. Urządzenie wolno używać tylko w pomieszczeniach zamkniętych. Utylizacja Jakakolwiek przerwa w przewodzie zabezpieczającym zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz urządzenia oraz jakiekolwiek poluzowanie podłączeń przewodu zabezpieczającego mogą powodować zagrożenie dla użytkownika w przypadku niesprawności urządzenia. Celowe usunięcie przewodu zabezpieczającego jest niedopuszczalne. Nie należy stosować materiałów powodujących powstawanie szkodliwych gazów W trakcie obróbki materiałów stomatologicznych w urządzeniu IvoBase Injector stosowany jest monomer. Ta substancja zawiera metakrylan metylu (MMA) który jest wysoce łatwopalny. należy zachować ostrożność przy pracy z tym materiałem i unikać bezpośredniego kontaktu ze skórą. Należy przestrzegać szczegółowych zaleceń dotyczących zdrowia i bezpieczeństwa znajdujących się w instrukcji obsługi materiału. Zużytego urządzenia nie wolno wyrzucać do zwykłego domowego śmietnika. Należy zastosować zasady utylizacji określone w dyrektywie Rady UE 9

10 3. Opis produktu 3.1 Budowa urządzenia Urządzenie IvoBase Injector zbudowane jest z następujących elementów: - Zasadnicze urządzenie z komorą polimeryzacyjną i panelem sterowania - Puszka - Pojemnik na wodę odpadową - Kabel zasilający 3.2 Miejsca niebezpieczne i zastosowane zabezpieczenia Opis miejsc niebezpiecznych urządzenia: Niebezpieczny obszar Komora polimeryzacyjna Komora polimeryzacyjna Elementy elektryczne Rodzaj zagrożenia Ryzyko oparzenia Ryzyko zmiażdżenia Opis zastosowanych w urządzeniu zabezpieczeń: Ryzyko porażenia prądem 3.3 Opis funkcjonalny IvoBase Injector został skonstruowany dla IvoBase System i umożliwia automatyczne i kontrolowane wykonanie procesu wtryskiwania. Urządzenie może być używane do obróbki zarówno materiałów samo polimeryzujących jak i termo polimeryzujących. Wbudowane grzejniki pozwalają rozgrzać puszkę do 120oC. Dzięki kontrolowanemu i automatycznemu wtryskowi umożliwia wykonywanie wysokiej jakości prac o wyjątkowych właściwościach fizycznych. Proces wtrysku przeprowadzany w urządzeniu IvoBase Injector może być zasadniczo podzielony na cztery etapy (patrz tabela): Faza ciasta: Na tym etapie materiał uzyskuje konsystencję odpowiednia do wtrysku. Faza wtrysku: Na tym etapie materiał jest wtryskiwany do puszki poprzez ruch głowicy wtryskującej. Faza polimeryzacji: Kontrolowane grzanie inicjuje polimeryzację z kompensacją skurczu temperaturowego. Faza chłodzenia: Podczas tej fazy następuje normalizacja temperatury i nacisku. Środek zabezpieczający Działanie Przewód ochronny. Bezpieczniki. Zabezpieczenie przed porażeniem prądem Zabezpieczenie przed porażeniem prądem 1. Faza ciasta 2. Faza wtrysku 3. Faza polimeryzacji 4. Faza chłodzenia (opcja) Obudowa i pokrywy Zabezpiecza przed porażeniem prądem, oparzeniem i zgnieceniem Siła wtrysku Czerwona lampka ostrzegawcza Ostrzega o gorących elementach w komorze polimeryzacyjnej Temperatura 10

11 4. Instalacja i pierwsze uruchomienie 4.1 Rozpakowanie i sprawdzenie zawartości opakowania Opakowanie zapewnia: - Możliwość wielokrotnego użytku - Mechanizm zamykania z uchwytami do transportu - Idealne zabezpieczenie wkładkami styropianowymi - Łatwość transportu / rozpakowywania - Możliwość podziału opakowania na moduły Wyjąć części urządzenia z opakowania i umieścić je na odpowiedniej podstawie. Należy przeczytać zalecenia na zewnątrz opakowania. Proszę wziąć pod uwagę, że urządzenie jest bardzo ciężkie. Powinno być zawsze podnoszone i przenoszone przez co najmniej dwie osoby (patrz rysunek) 4.2 Wybór miejsca Ustawić urządzenie gumowymi nóżkami na płaskiej powierzchni. Upewnić się, czy w pobliżu nie ma grzejnika lub innego źródła ciepła. Zachować odpowiednią odległość urządzenia od ściany, aby umożliwić swobodną cyrkulację powietrza. Zachować także odpowiedni odstęp urządzenia od użytkownika, gdyż przy otwartych drzwiczkach bezpieczeństwa z urządzenia zostaje wypromieniowana duża ilość ciepła. Urządzenia nie wolno ustawiać i uruchamiać w pomieszczeniach zagrożonych wybuchem. 4.3 Usuwanie zabezpieczeń transportowych Po właściwym ulokowaniu urządzenia można usunąć zabezpieczenia transportowe (taśma samoprzylepna) z drzwiczek bezpieczeństwa i pojemnika na wodę odpadową. IvoBase Injector jest wyposażony w specjalne wgłębione uchwyty na tylnej ściance a od frontu może być wygodnie podtrzymywany za panel sterowania Należy sprawdzić dostawę, czy jest kompletna (patrz Specyfikacja Produktu w rozdziale 9) i nieuszkodzona. W przypadku uszkodzeń lub braków, należy natychmiast skontaktować się z Serwisem Ivoclar Vivadent. Pakowanie i wysyłanie poszczególnych elementów Opakowanie urządzenia może być utylizowane w normalnym domowym śmietniku. Jednakże zaleca się zatrzymanie oryginalnego opakowania dla przyszłych potrzeb serwisowych i transportowych. Opakowanie umożliwia proste i bezpieczne przesyłanie. Należy po prostu użyć odpowiednich wkładek z tworzywa i zagiąć boczne skrzydła. 11

12 4.4 Podłączenia Podłączenie zasilania Należy upewnić się, że napięcie podane na tabliczce znamionowej urządzenia odpowiada napięciu w lokalnej sieci zasilającej. Następnie podłączyć kabel zasilający (13) do gniazdka zasilania (21). Podłączanie kabla danych USB Jeśli zajdzie potrzeba np. uaktualnienia oprogramowania, połącz urządzenie z laptopem/pc przy pomocy kabla danych USB (101) włączonego do portu USB (23). 12

13 4.5 Pierwsze uruchomienie 1. Podłącz przewód sieciowy (13) do gniazdka w ścianie. 2. Ustaw wyłącznik sieciowy (20) w pozycji włączony I Zaraz po włączeniu na wyświetlaczu ukazuje się przez kilka sekund ekran startowy. Urządzenie rozpoczyna automatyczny test sprawności. podczas którego skontrolowane zostaje działanie wszystkich komponentów. Podczas samokontroli na wyświetlaczu pokazują się następujące informacje: a) b) d) c) a) Wersja oprogramowania b) Pasek postępu c) Napięcie zasilania d) Ilość wykonanych cykli wtrysku Jeżeli którykolwiek z komponentów urządzenia jest wadliwy lub zaistnieją warunki do pokazania Porady (np. Hint 1700 ),na ekranie pojawi się odpowiednia informacja. Jeśli wszystko jest w porządku, wyświetlacz przejdzie do stanu spoczynkowego i rozlegnie się sygnał akustyczny. Należy upewnić się, że drzwiczki bezpieczeństwa są zamknięte w trakcie samokontroli Wskaźnik stanu spoczynkowego Po teście samokontroli ukazują się wskazania stanu spoczynkowego i zostaje załadowany ostatnio wykonywany program. a) b) c) d) a) Stan urządzenia b) Numer programu c) Możliwości klawiatury d) Nazwa programu 13

14 5. Menu i ustawienia początkowe 5.1 Wprowadzenie do obsługi urządzenia IvoBase Injektor jest wyposażony w wyświetlacz graficzny z podświetleniem. Urządzeniem można sterować za pośrednictwem szczelnej klawiatury membranowej. Klawisze numeryczne i funkcyjne pozwalają programować i kontrolować działanie urządzenia Przycisk Funkcja Informacje Numer seryjny, wersja oprogramowania itp. Przyciski ENTER, ESC ENTER Potwierdzenie wprowadzonych danych numerycznych ESC Zakończenie wprowadzania danych bez akceptacji wartości Powrót z bieżącego do poprzedniego ekranu Potwierdzenie informacji o błędzie STOP Podwójne naciśnięcie przerywa wykonywanie programu Naciśnięcie STOP potwierdza sygnał dźwiękowy START (Dioda LED Start) Uruchamia wybrany program. Zielona dioda LED sygnalizuje wykonywanie programu RMR (Residual monomer Reduction) Dzięki tej funkcji można obniżyć resztkową zawartość monomeru do wartości poniżej 1% (zgodnie z ISO ) Podstawowe znaczenia ekranów Stand by (Stan spoczynku) 5.2 Wyjaśnienie funkcji przycisków Przycisk Funkcja Przycisk Program 1 Naciśnięcie spowoduje przejście do Programu 1 Przycisk Program 2 Naciśnięcie spowoduje przejście do Programu 2 Przycisk Program 3 Naciśnięcie spowoduje przejście do Programu 3 Przycisk Następny program Przyciski do przesuwania kursora Stan urządzenia i/lub programu Obszar zaleceń Ekran postępu programu Status programu Aktualnie wybrany Program Nazwa programu lub materiału Obszar statusu Najważniejsze informacje są wyświetlane na ekranie głównym Zalecana akcja do wykonania Wskaźnik czasu pozostałego Informacja graficzna statusu Przyciski kursora w lewo i prawo Przyciski używane do zmiany wartości numerycznych Przyciski Plus/Minus Przyciski używane do zmiany wartości numerycznych Ustawienia Ustawienia, programowanie, programy specjalne itp. 14

15 5.4 Ustawienia, programy specjalne i informacja Naciśnięcie przycisku Settings (Ustawienia) daje dostęp do ekranu ustawień (pokazane będą ostatnio wybrane ustawienia). Przyciskami Kursorów (73, 74) można przełączać się pomiędzy możliwymi ustawieniami. Z tego ekranu można wyjść przyciskiem ESC (80) lub przyciskiem któregokolwiek programu (75, 76, 83) Ustawienia (Settings) Ustawienia oznaczone * są zabezpieczone kodem przez Ivoclar Vivadent. Kod zostanie udostępniony w razie potrzeby. Funkcja Kontrast jednostki temperatury Wybór języka Widok wyświetlacza Krótki opis Regulacja kontrastu za pomocą przycisków Minus/Plus. Przełączanie pomiędzy C i F za pomocą przycisków Minus/Plus. Umożliwia wybór języka Funkcja Widok wyświetlacza Krótki opis Generalna blokada zapisu Test klawiatury Test grzejników Częstotliwość serwisowania Przywracanie ustawień fabrycznych Pozwala aktywować/deaktywować Generalną blokadę zapisu przyciskami + i po wprowadzeniu hasła użytkownika. Generalna blokada odnosi się do wszystkich programów Pozwala skontrolować klawiaturę Pozwala na skontrolowanie systemu grzewczego. Szczegóły w rozdziale 7.6 Test grzejników Tu można ustawić częstotliwość przypomnień o serwisowaniu. Resetuje wszystkie wartości i parametry do ustawień fabrycznych Informacje Poprzez przycisk Information (72) można uzyskać dostęp do ekranu informacji (zostaną pokazane ostatnio wybrane informacje). Przyciski kursorów (73, 74) mogą być użyte do przełączania pomiędzy możliwymi informacjami. Z tego ekranu można wyjść przyciskiem ESC (80) Głośność Przyciskami Minus/Plus ustawia się wymaganą głośność. Informacja Widok wyświetlacza Krótki opis Dźwięki Przyciski Minus/Plus pozwalają wybrać odpowiedni sygnał dźwiękowy. Numer seryjny Numer seryjny urządzenia Programowanie * Pozwala zmienić parametry aktualnie wybranego programu Wersja programu Aktualnie zainstalowana wersja oprogramowania Zmiana nazwy * Pozwala zmienić nazwę aktualnie wybranego programu Pozwala zmienić nazwę materiału Ilość cykli Ilość godzin pracy Ilość wszystkich wykonanych cykli programu (wtrysków) Czas Przyciskami Minus/Plus zmienia się ustawienia czasu. Data ostatniej kalibracji Data Przyciskami Minus/Plus zmienia się ustawienia daty. 15

16 Informacja Widok wyświetlacza Krótki opis Napięcie zasilania Lista błędów Numer seryjny urządzenia Aktualnie zainstalowana wersja oprogramowania 5.5 Wyjaśnienie symboli na wyświetlaczu Nazwa Znaczenie Symbol Otwarte drzwi Możliwy start Zabezpieczenie przed zapisem Generalna blokada zapisu Wybór strony Pokazuje, że drzwiczki są otwarte, Aby uruchomić program, drzwiczki muszą być zamknięte Pokazuje, że urządzenie jest gotowe do pracy. Drzwiczki są zamknięte i można uruchomić program. Zamknięta kłódka pokazuje, że jest uaktywniona blokada możliwości zapisu programu. Przy otwartej kłódce opcja jest nieaktywna (można przełączać klawiszami + lub ). Jeśli wyświetlany jest ten symbol znaczy to, że włączona jest generalna blokada zapisu działająca dla wszystkich programów. Parametry programu dostępne są na dwóch stronach. Poprzez wybranie kursorem odpowiedniego symbolu i zatwierdzenie klawiszem ENTER można przejść do odpowiedniej strony. START Opis znaczenia sygnałów dźwiękowych Ustawienia rodzaju sygnału i siły dźwięku wybrane przez użytkownika maja zastosowanie do wszystkich sygnałów dźwiękowych. Sygnał dźwiękowy można wyłączyć klawiszem STOP. 1. Po zakończeniu samokontroli Wybrany sygnał krótko informuje użytkownika o zakończeniu automatycznej samokontroli. 2. W przypadku wystąpienia błędu Błędy są sygnalizowane przez specjalny sygnał błędu (niekończące się pikanie). Sygnał może być potwierdzony (wyłączony) przez naciśnięcie klawisza STOP, jednakże błąd pozostanie widoczny na ekranie. Po potwierdzeniu błędu klawiszem ESC, sygnał dźwiękowy wyłącza się także. 3. Po zakończeniu programu wtrysku Wybrany sygnał dźwiękowy krótko informuje użytkownika o zakończeniu programu wtrysku. 4. Przy otwieraniu drzwiczek bezpieczeństwa podczas trwania programu wtrysku W przypadku otworzenia drzwiczek bezpieczeństwa podczas wykonywania programu, użytkownik jest ostrzegany sygnałem błędu (niekończące się pikanie). Sygnał może być wyłączony poprzez zamknięcie drzwiczek. 5.7 Wskaźnik stanu urządzenia Wbudowany optyczny wskaźnik stanu urządzenia (OSD) pokazuje stan, w jakim znajduje się urządzenie. Kolor zielony biały czerwony Żółty (migający) Aktywność Urządzenie jest gotowe do pracy (drzwiczki zamknięte i zakończona samokontrola) Urządzenie jest w fazie przygotowania (drzwiczki otwarte) Proces wtrysku w toku; Urządzenie pracuje. Informacja, uwaga lub sygnał błędu 16

17 6. Wskazówki praktyczne 6.1 Włączanie i wyłączanie Ustaw wyłącznik sieciowy (20) w pozycji I. Urządzenie przeprowadzi automatyczny test samokontroli. W tym czasie nie należy manipulować urządzeniem Ekran stanu spoczynkowego Po pomyślnym zakończeniu samokontroli wyświetlany jest ekran spoczynkowy. Teraz można wybrać program. Po umieszczeniu puszki w urządzeniu i zamknięciu drzwiczek bezpieczeństwa, w sekcji zaleceń ekranu pojawi się symbol START. Wybrany program można uruchomić klawiszem START. Przeczytaj uważnie zalecenia do wykonania poniżej - Musisz być absolutnie pewny, że obydwie połówki puszki ostygły do temperatury pokojowej przed wtryskiwaniem. Temperatura >30 o C może naruszyć kontrole polimeryzacji i doprowadzić do nieprawidłowego dopasowania. - Przy pracy z materiałami samo polimeryzującymi należy zachować jak najkrótszy czas pomiędzy mieszaniem materiału a wtryskiem. Świecenie lampki ostrzegawczej (5) informuje, że temperatura wtryskiwacza jest wysoka i że podczas ładowania lub wyjmowania puszki z urządzenia istnieje ryzyko oparzenia Ekran przebiegu programu Stan programu Aktualnie wybrany Program Program lub Nazwa materiału Pasek zaawansowania Wskaźnik czasu pozostałego Graficzna informacja o stanie Przy wyjmowaniu puszki z urządzenia zawsze stosuj rękawice ochronne dołączone do urządzenia. 6.2 Rozpoczynanie procesu tłoczenia Z przyczyn praktycznych należy zapoznać się z Instrukcją Stosowania używanego materiału 6.2 Ładowanie Aby załadować IvoBase Injector należy wykonać następujące czynności Krok 1: Otwórz drzwiczki bezpieczeństwa (16). Krok 2: Umieść puszkę w uchwycie przeznaczonym do tego celu jak pokazano na obrazku. Upewnij się, że puszka siedzi pewnie i dosunięta jest do końca. Powinna zaskoczyć na swoje miejsce z charakterystycznym dźwiękiem. Krok 3: Zamknij drzwiczki. Jeśli OSD zapali się na zielono, urządzenie jest gotowe do pracy. Krok 1: Wybierz odpowiedni program (P1 do P20) Krok 2: Otwórz drzwiczki bezpieczeństwa i wstaw puszkę do urządzenia. Puszka powinna zaskoczyć na miejsce co sygnalizuje właściwa pozycję. Krok 3: Zamknij drzwiczki bezpieczeństwa. Urządzenia nie można uruchomić jeśli drzwiczki bezpieczeństwa pozostaną otwarte. Naciśnij START aby uruchomić program. Wykonanie programu można obserwować na ekranie prze biegu programu. 6.3 Rozszerzone możliwości i funkcje specjalne Generalna blokada zapisu Jeśli programy są zablokowane dla zapisu w całości, na liście parametrów pojawi się zamknięta, pełna kłódka. Przy aktywnej opcji nie jest możliwe wybranie ustawienia Renaming (Zmiana nazwy). Wskazówka w postaci zamkniętej kłódki jest wyświetlana obok symbolu klawiatury Zatrzymywanie biegnącego programu Pojedyncze naciśnięcie STOP spowoduje wyświetlenie ekranu porzucenia programu. Możesz teraz porzucić program (przerwać wykonywanie) przez ponowne naciśnięcie STOP, lub nacisnąć ESC co spowoduje zamknięcie ekranu porzucania i podjęcie wykonywania programu. 17

18 Jeśli w trakcie wykonywania programu zostaną otwarte drzwiczki bezpieczeństwa, wykonywanie programu będzie przerwane z przyczyn bezpieczeństwa. Podczas przerwy w programie zielona dioda LED w przycisku START miga. Po zamknięciu drzwiczek proces zostanie automatycznie podjęty Funkcja RMR (Redukcja pozostałości monomeru) Naciśnięcie klawisza RMR (77) aktywuje funkcję RMR. W ten sposób resztkowa zawartość monomeru w opracowywanym materiale może być zredukowana poniżej 1% Uaktualnianie oprogramowania Użytkownik będzie miał możliwość przeprowadzenia uaktualnienia oprogramowania przy pomocy komputera PC i kabla USB. Aby to wykonać, należy wejść w mod pobierania programu poprzez jednoczesne naciskanie dwóch klawiszy specjalnych w momencie włączania urządzenia. Bliższe informacje można znaleźć w Instrukcji Uaktualniania Oprogramowania w centrum pobierania Download Center (www.ivoclarvivadent.com/downloadcenter). 18

19 7. Konserwacja, Czyszczenie, Diagnostyka Ten rozdział opisuje procedury konserwacji i czyszczenia urządzenia IvoBase Injector możliwe do wykonania przez użytkownika. Wszystkie inne prace muszą być wykonywane przez wykwalifikowany personel serwisowy Ivoclar Vivadent. Częstotliwość przeprowadzania prac konserwacyjnych jest uzależniona od intensywności użytkowania urządzenia i od metod pracy stosowanych przez użytkownika. Z tego powodu podane wartości mają charakter orientacyjny To urządzenie zostało zaprojektowane do typowego wykorzystania w pracowniach protetycznych. Jeśli sprzęt jest wykorzystywany w trybie pracy ciągłej, należy spodziewać się przedwczesnego zużycia elementów zużywalnych Części zużywalne, to na przykład: - Grzałka - Zaciski Elementy zużywalne nie są objęte gwarancją. Proszę zwracać uwagę na terminy obsługi. 7.1 Opróżnianie pojemnika wody odpadowej W trakcie procesu polimeryzacji wewnątrz urządzenia następuje kondensacja wody, która jest odprowadzana kanałem odpływowym. Należy regularnie sprawdzać poziom wody odpadowej i w razie konieczności opróżniać pojemnik. Pojemnik wody odpadowej może być wyjęty z urządzenia i wstawiony z powrotem w sposób pokazany na obrazku. 7.1 Kontrola i konserwacja Co: Sprawdzić, czy wszystkie połączenia wtykowe są właściwie połączone. Sprawdzić poziom wody w zbiorniku wody odpadowej i opróżnić (patrz rozdz. 7.2). Sprawdzić grzałkę pod kątem zanieczyszczeń i uszkodzeń (patrz rozdz. 7.3) Sprawdzić czujnik temperatury pod kątem zanieczyszczeń i uszkodzeń (patrz rozdz. 7.4) Sprawdzić drzwiczki bezpieczeństwa pod kątem zanieczyszczeń i uszkodzeń. Kiedy: co tydzień codziennie co tydzień co tydzień codziennie Sprawdzić, czy klawiatura nie ma widocznych uszkodzeń. Jeżeli jest uszkodzona, musi być wymieniona w co tydzień autoryzowanym punkcie serwisowym firmy IVOCLAR. 7.1 Wymiana grzałki Przed wymianą grzałki należy odłączyć urządzenie od sieci System grzewczy urządzenia IvoBase Injector został zbudowany w sposób umożliwiający w razie potrzeby użytkownikowi samodzielna wymianę grzałek (w przypadku uszkodzenia albo konserwacji). Demontaż grzejnika: Aby zdemontować grzejnik należy postępować w następujący sposób: Krok 1: Odkręć dwie moletowane śruby z tyłu i zdejmij pokrywę. 19

20 Krok 2: Odłącz kable od OSD 7.4 Wymiana czujnika temperatury Przed wymianą czujnika temperatury należy odłączyć urządzenie od sieci Krok 3: Odłącz wtyk grzałki Czujnik temperatury urządzenia IvoBase Injector został zbudowany w sposób umożliwiający w razie potrzeby użytkownikowi samodzielna wymianę grzałek (w przypadku uszkodzenia albo konserwacji). Sprawdzaj co tydzień czy czujnik temperatury nie jest zabrudzony lub zgięty. Sprawdzaj także czy prawidłowo przylega do włożonej puszki oraz ze względu na inne uszkodzenia. Demontaż czujnika temperatury: Aby zdemontować czujnik temperatury należy postępować w następujący sposób: Krok 4: Odłącz wtyczkę z napisem heater. Krok 1: Odkręć dwie moletowane śruby z tyłu i zdejmij pokrywę. Krok 5: Odkręć śruby grzałki Krok 2: Odłącz kable od OSD Krok 6: Wyjmij grzałkę Krok 3: Odłącz wtyczkę z napisem puszka. Montaż grzałki: Umieść grzałkę w jej oryginalnej pozycji (wycentruj grzałkę przy pomocy włożonej puszki) i zamocuj w ustalonej pozycji śrubami. (Dalszy montaż przeprowadź w kolejności odwrotnej do demontażu wykonaj Krok 6 do 1). 20

Sterownik Pracy Wentylatora Fx21

Sterownik Pracy Wentylatora Fx21 PRODUCENT URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH Sterownik Pracy Wentylatora Fx21 Płynna regulacja obrotów wentylatora. Miękki start wentylatora. Ustawiane progi min. i max. obrotów wentylatora. Duży cyfrowy wyświetlacz.

Bardziej szczegółowo

Pęseta R/C do SMD AX-503. Instrukcja obsługi

Pęseta R/C do SMD AX-503. Instrukcja obsługi Pęseta R/C do SMD AX-503 Instrukcja obsługi 1. OPIS OGÓLNY Pęseta R/C do SMD umożliwia szybki i precyzyjny pomiar drobnych elementów układów. Żeby wykorzystać miernik w pełni, proszę przeczytać uważnie

Bardziej szczegółowo

Przenośny alarm do drzwi / okien

Przenośny alarm do drzwi / okien Przenośny alarm do drzwi / okien Instrukcja obsługi Nr produktu: 751571 Wersja 01/09 PRZEZNACZENIE Ten przenośny alarm wejściowy przeznaczony jest do zabezpieczania drzwi i okien. Produkt uwalnia sygnał

Bardziej szczegółowo

Maszyna do baniek mydlanych Eurolite

Maszyna do baniek mydlanych Eurolite INSTRUKCJA OBSŁUGI Maszyna do baniek mydlanych Eurolite Produkt nr: 590796 Strona 1 z 5 WSTĘP Dziękujemy za wybranie produktu EUROLITE Bubble Machine. Przed rozruchem urządzenia, należy upewnić się, że

Bardziej szczegółowo

Delvotest Inkubator. Instrukcja obsługi. Wersja 1.0

Delvotest Inkubator. Instrukcja obsługi. Wersja 1.0 Delvotest Inkubator Instrukcja obsługi Wersja 1.0 Przedmowa Dziękujemy za zakup naszego produktu: Delvotest Inkubator. Ten podręcznik przeznaczony dla użytkowników i zawiera informacje oraz wskazówki funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

6M 500V 6M 1000V MEGAOMOMIERZ

6M 500V 6M 1000V MEGAOMOMIERZ 6M 500V 6M 1000V MEGAOMOMIERZ INSTRUKCJA OBSŁUGI WSTĘP Miernik ten jest łatwym w użyciu, przenośnym 3 ½ cyfrowym megaomomierzem zaprojektowanym do łatwego pomiaru rezystancji izolacji przy użyciu tylko

Bardziej szczegółowo

Szklany czajnik z regulacją temperatury

Szklany czajnik z regulacją temperatury Szklany czajnik z regulacją temperatury Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup czajnika z wyłącznikiem bezpieczeństwa, możliwością wyboru temperatury, wskaźnikiem poziomu wody i sygnałem dźwiękowym. Prosimy

Bardziej szczegółowo

Termohigrometr TFA , zew. -40 do +70

Termohigrometr TFA , zew. -40 do +70 INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 672433 Termohigrometr TFA 30.5024, zew. -40 do +70 Strona 1 z 6 Dziękujemy za zakup urządzenia marki TFA 1. Przed pierwszym użyciem - Pamiętaj aby dokładnie zapoznać się

Bardziej szczegółowo

Rejestrator temperatury i wilgotności TFA LOG32TH, Od -40 do +70 C, Od 0 do 100% RH

Rejestrator temperatury i wilgotności TFA LOG32TH, Od -40 do +70 C, Od 0 do 100% RH INSTRUKCJA OBSŁUGI Rejestrator temperatury i wilgotności TFA LOG32TH, Od -40 do +70 C, Od 0 do 100% RH Nr produktu: 1234882 Strona 1 z 5 1. Wprowadzenie Dziękujemy bardzo za zakup jednego z naszych produktów.

Bardziej szczegółowo

GARDENA. Zestaw do zdalnego sterowania. Instrukcja obsługi

GARDENA. Zestaw do zdalnego sterowania. Instrukcja obsługi GARDENA Zestaw do zdalnego sterowania Instrukcja obsługi GARDENA zestaw do zdalnego sterowania Witamy w ogrodzie GARDENA Tłumaczenie oryginalnej niemieckiej instrukcji obsługi. Prosimy uważnie przeczytać

Bardziej szczegółowo

Ekspres do kawy z timerem 550 W

Ekspres do kawy z timerem 550 W Ekspres do kawy z timerem 550 W Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup ekspresu do kawy z timerem. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad, aby mogli Państwo optymalnie

Bardziej szczegółowo

NAGRZEWNICA PROMIENNIKOWA. Instrukcja Obsługi

NAGRZEWNICA PROMIENNIKOWA. Instrukcja Obsługi NAGRZEWNICA PROMIENNIKOWA Instrukcja Obsługi SCHEMAT ELEKTRYCZNY L 1 L2 = promienniki podczerwieni Fuse = Bezpiecznik Blue = niebieski Brown = brązowy Rys. 1 Montaż GŁÓWNE KOMPONENTY BEZPIECZEŃSTWO!!!

Bardziej szczegółowo

Krótka instrukcja obsługi testo 610

Krótka instrukcja obsługi testo 610 Krótka instrukcja obsługi testo 610 1. Nasadka ochronna: Pozycja parkingowa 2. Czujnik wilgotności/temperatury 3. Wyświetlacz 4. Przyciski kontrolne 5. Komora baterii (z tyłu) Ustawienia podstawowe Urządzenie

Bardziej szczegółowo

6M 500V 6M 1000V MEGAOMOMIERZ INSTRUKCJA OBSŁUGI

6M 500V 6M 1000V MEGAOMOMIERZ INSTRUKCJA OBSŁUGI 6M 500V 6M 1000V MEGAOMOMIERZ INSTRUKCJA OBSŁUGI WSTĘP Miernik ten jest łatwym w użyciu, przenośnym 3 ½ cyfrowym megaomomierzem zaprojektowanym do łatwego pomiaru rezystancji izolacji przy użyciu tylko

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI Piece do pizzy

INSTRUKCJA OBSŁUGI Piece do pizzy STALGAST Sp. z o.o. ul. Łubinowa 4a, 3-878 Warszawa tel. 22 517 15 75; fax 22 517 15 77 www.stalgast.com; e-mail:stalgast@stalgast.com INSTRUKCJA OBSŁUGI Piece do pizzy MODELE: 78113, 7813, 781113, 78113,

Bardziej szczegółowo

FOLLOW SPOT FL-1200 DMX

FOLLOW SPOT FL-1200 DMX www.flash-butrym.pl FOLLOW SPOT FL-1200 DMX Instrukcja użytkownika Dziękujemy za dokonanie zakupu naszego reflektora prowadzącego FL-1200 DMX. Mając na uwadze bezpieczeństwo jak i najlepsze użytkowanie

Bardziej szczegółowo

SR Ivocap Equipment System

SR Ivocap Equipment System SR Ivocap Equipment System Instrukcja obsługi 2 Spis treści Wygląd urządzenia, spis części 4 1. Wprowadzenie / Znaki i Symbole 5 1.1 Wprowadzenie 1.2 Oznaczenia i symbole 1.3 Objaśnienia do instrukcji

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi T-8280

Instrukcja obsługi T-8280 Instrukcja obsługi T-8280 Spis treści Gwarancja...2 Opis urządzenia...3 Dane techniczne...3 Wymagania dotyczące środowiska pracy i ochrony...4 Zawartość opakowania:...5 UWAGA!!...5 Instrukcje bezpieczeństwa...6

Bardziej szczegółowo

HD CVI DVR Serii 1U Skrócona instrukcja obsługi

HD CVI DVR Serii 1U Skrócona instrukcja obsługi HD CVI DVR Serii 1U Skrócona instrukcja obsługi Strona 1 z 5 Witamy Dziękujemy za zakup rejestratora firmy HD-SIGHT. Skrócona instrukcja obsługi pomoże Państwu poznać zakupiony produkt. Przed instalacją,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA CHŁODNICE POWIETRZA

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA CHŁODNICE POWIETRZA INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA CHŁODNICE POWIETRZA 1 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP 1.1. Zalecenia dla użytkownika... 3 1.2. Dyrektywy, normy i deklaracje... 3 1.3. Tabliczki znamionowe... 3 2. BEZPIECZEŃSTWO 2.1. Przeznaczenie

Bardziej szczegółowo

PAKOWARKA PRÓŻNIOWA VAC-6T

PAKOWARKA PRÓŻNIOWA VAC-6T PAKOWARKA PRÓŻNIOWA VAC-6T Analogowy panel sterowania Czasowa regulacja próżni INSTRUKCJA OBSŁUGI, INSTALACJI I UŻYTKOWANIA PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Pakowarka próżniowa VAC-6T Analogowy panel sterowania

Bardziej szczegółowo

Sejf Conrad 20EA z zamkiem elektronicznym, pojemność: 8,2 l

Sejf Conrad 20EA z zamkiem elektronicznym, pojemność: 8,2 l INSTRUKCJA OBSŁUGI Sejf Conrad 20EA z zamkiem elektronicznym, pojemność: 8,2 l Nr produktu 755009 Strona 1 z 5 Przeznaczenie Sejf jest używany do przechowywania wartościowych przedmiotów. Posiada on trwałą

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI ELEKTRYCZNY PIEC KONWEKCYJNY

INSTRUKCJA OBSŁUGI ELEKTRYCZNY PIEC KONWEKCYJNY INSTRUKCJA OBSŁUGI ELEKTRYCZNY PIEC KONWEKCYJNY LineMiss STALGAST 2005 Panel sterowania CLASSIC Panel sterowania może być obsługiwany ręcznie lub pracować w trybie programowanym. W każdym trybie pracy

Bardziej szczegółowo

Stacja pogodowa WS 9130IT Nr art.:

Stacja pogodowa WS 9130IT Nr art.: Stacja pogodowa WS 9130IT Nr art.: 656339 Otwór do powieszenia Wyświetlacz Przedział baterii Klawisze operacyjne Nóżka Ustawienia początkowe. Uwaga: Ta stacja pogody obsługuje tylko jeden czujnik temperatury.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Nawilżacz B 400 Dyfuzyjny nawilżacz powietrza. Dyfuzyjny nawilżacz B 400

Instrukcja obsługi. Nawilżacz B 400 Dyfuzyjny nawilżacz powietrza. Dyfuzyjny nawilżacz B 400 Nawilżacz B 400 Dyfuzyjny nawilżacz powietrza Instrukcja obsługi Dyfuzyjny nawilżacz B 400 Najprostszy w obsłudze Najprostszy w czyszczeniu; Cicha praca Automatyczny higrostat Automatyczny wyłącznik Dry-Pol

Bardziej szczegółowo

STRONA 1. Alkomat / Instrukcja Obsługi

STRONA 1. Alkomat / Instrukcja Obsługi STRONA 1 Alkomat / Instrukcja Obsługi Dziękujemy za zakup alkomatu Vordon. Przed pierwszym użyciem proszę się dokładnie zapoznać z instrukcją obsługi, szczególnie z informacją zawartą w sekcji Informacje

Bardziej szczegółowo

WÖHLER CM 220. Miernik tlenku węgla (CO) Technika na miarę. Zawartość: 1. Ważne wskazówki. 2. Specyfikacja. 3. Elementy obsługi. 4. Obsługa urządzenia

WÖHLER CM 220. Miernik tlenku węgla (CO) Technika na miarę. Zawartość: 1. Ważne wskazówki. 2. Specyfikacja. 3. Elementy obsługi. 4. Obsługa urządzenia WÖHLER CM 220 Miernik tlenku węgla (CO) Zawartość: 1. Ważne wskazówki 2. Specyfikacja 3. Elementy obsługi 4. Obsługa urządzenia 5. Kalibracja 0-ppm 6. Usuwanie usterek 7. Skutki stężenia CO 8. Usuwanie

Bardziej szczegółowo

APARAT SŁUCHOWY Z ŁADOWARKĄ VOCAL PLUS (model JH-338) Ostrzeżenia: 1. Przed podłączeniem do źródła zasilania należy upewnić się, czy aparat jest

APARAT SŁUCHOWY Z ŁADOWARKĄ VOCAL PLUS (model JH-338) Ostrzeżenia: 1. Przed podłączeniem do źródła zasilania należy upewnić się, czy aparat jest APARAT SŁUCHOWY Z ŁADOWARKĄ VOCAL PLUS (model JH-338) Ostrzeżenia: 1. Przed podłączeniem do źródła zasilania należy upewnić się, czy aparat jest prawidłowo ułożony w ładowarce. 2. Podczas ładowania na

Bardziej szczegółowo

Alkomat 4 w 1, AT 6389ET, 2 wyświetlacze LCD, zakres 0-1,9 promila

Alkomat 4 w 1, AT 6389ET, 2 wyświetlacze LCD, zakres 0-1,9 promila INSTRUKCJA OBSŁUGI Alkomat 4 w 1, AT 6389ET, 2 wyświetlacze LCD, zakres 0-1,9 promila Nr produktu 856992 Strona 1 z 7 Przeznaczenie produktu Zastosowanie alkomatu obejmuje pomiar poziomu alkoholu w wydychanym

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI AA17000 / AA17500

INSTRUKCJA OBSŁUGI AA17000 / AA17500 INSTRUKCJA OBSŁUGI AA17000 / AA17500 1 I. PARAMETRY 1. Napięcie zasilania 220-240V~ 2. Moc wyjściowa 1650-2050W 3. Moc grzałki 1000-1200W 4. Prędkość powietrza 342 km/h 5. Klasa ochrony p.poż IPX4 6. Wymiary

Bardziej szczegółowo

Ładowanie akumulatorów kwasowo- ołowiowych

Ładowanie akumulatorów kwasowo- ołowiowych Prostownik Voltcraft VCW 12000 Instrukcja obsługi Nr produktu: 855980 Opis urządzenia 1 Uchwyt do przenoszenia urządzenia 2 Komora na kable (z tyłu prostownika) 3 Wyświetlacz 4 Gniazdko 12 V (z tyłu prostownika)

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi GRZEJNIK ELEKTRYCZNY EWH-2000W V_1_00

Instrukcja obsługi GRZEJNIK ELEKTRYCZNY EWH-2000W V_1_00 Instrukcja obsługi GRZEJNIK ELEKTRYCZNY EWH-2000W V_1_00 02 Instrukcja obsługi - grzejnik elektryczny EWH-2000W 1 OPIS SYMBOLI Produkt jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami zawartymi w dyrektywach Unii

Bardziej szczegółowo

Przejściówka przeciwprzepięciowa

Przejściówka przeciwprzepięciowa INSTRUKCJA OBSŁUGI Przejściówka przeciwprzepięciowa Nr produktu: 611503 Strona 1 z 7 Spis treści WSTĘP... 2 ZAKRES DOSTAWY... 2 ZASADY BEZPIECZEŃSTWA... 2 DLA WŁASNEGO BEZPIECZEŃSTWA... 3 PRZEZNACZENIE...

Bardziej szczegółowo

AHD DVR Skrócona instrukcja obsługi

AHD DVR Skrócona instrukcja obsługi AHD DVR Skrócona instrukcja obsługi Strona 1 z 5 Witamy Dziękujemy za zakup rejestratora firmy HD-SIGHT. Skrócona instrukcja obsługi pomoże Państwu poznać zakupiony produkt. Przed instalacją, prosimy o

Bardziej szczegółowo

Miernik uniwersalny MIE0154 MIE0155 MIE0156. Instrukcja obsługi

Miernik uniwersalny MIE0154 MIE0155 MIE0156. Instrukcja obsługi Miernik uniwersalny MIE0154 MIE0155 MIE0156 Instrukcja obsługi Instrukcja obsługi WSTĘP MIE0154/MIE0155/MIE0156 z cyfrowym wyświetlaczem, charakteryzuje się dużą ilością funkcji, prostotą i wygodą użytkowania

Bardziej szczegółowo

Instalacja. - Osłona przeciwpodmuchowa. - Szalka (Ø 90mm) dla modeli z odczytem 0.1mg. - Szalka (Ø 130mm) dla modeli z odczytem 1mg

Instalacja. - Osłona przeciwpodmuchowa. - Szalka (Ø 90mm) dla modeli z odczytem 0.1mg. - Szalka (Ø 130mm) dla modeli z odczytem 1mg Instalacja 1) Wypakuj wagę 1) Usuń pas zabezpieczający 2) Usuń czerwoną zaślepkę 3) Wyjmij wagę z opakowania Dla modeli z odczytem 1mg i 0.1mg : - Osłona przeciwpodmuchowa - Szalka (Ø 90mm) dla modeli

Bardziej szczegółowo

MASZYNA DO DYMU FLZ-2000M Instrukcja Obsługi

MASZYNA DO DYMU FLZ-2000M Instrukcja Obsługi MASZYNA DO DYMU FLZ-2000M Instrukcja Obsługi www.flash-butrym.pl Strona 1 UWAGA! Trzymaj to urządzenie z dala od deszczu i wilgoci! Przed otwarciem obudowy, odłącz urządzenie od zasilania! Przed podłączeniem

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu i obsługi

Instrukcja montażu i obsługi Instrukcja montażu i obsługi Regulacja R11/RT Regulacja R11-SB/RT ComfortLine FunctionLine Spis treści Spis treści...strona Normy/przepisy...3 Montaż...4 Połaczenie elektr./regulator temp. kotła...5 Widok

Bardziej szczegółowo

Termometr TFA , 0-69 C, prysznicowy

Termometr TFA , 0-69 C, prysznicowy INSTRUKCJA OBSŁUGI Termometr TFA 30-1046, 0-69 C, prysznicowy Nr produktu 672446 Strona 1 z 5 Termometr prysznicowy Dziękujemy za wybór tego termometru cyfrowego prysznicowego TFA. 1. Przed użyciem termometru

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Tablicowy wskaźnik pętli prądowej. Typ: NEF30 MC LPI

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Tablicowy wskaźnik pętli prądowej. Typ: NEF30 MC LPI INSTRUKCJA OBSŁUGI Tablicowy wskaźnik pętli prądowej Typ: NEF30 MC LPI Wejście analogowe prądowe Zasilanie 24V DC Zakres prądowy od 3.6 do 20.4mA Zakres wyświetlania od -1999 do 9999 Łatwy montaż w otworze

Bardziej szczegółowo

Stacja lutownicza cyfrowa Toolcraft ST100- D, 100 W, C

Stacja lutownicza cyfrowa Toolcraft ST100- D, 100 W, C INSTRUKCJA OBSŁUGI Stacja lutownicza cyfrowa Toolcraft ST100- D, 100 W, 150-450 C Nr produktu 588900 Strona 1 z 7 Pierwsze uruchomienie Rozpakować stację lutowniczą i sprawdzić, czy żadna z części nie

Bardziej szczegółowo

PA100U PRZENOŚNY WZMACNIACZ Z WEJŚCIEM USB

PA100U PRZENOŚNY WZMACNIACZ Z WEJŚCIEM USB PA100U PRZENOŚNY WZMACNIACZ Z WEJŚCIEM USB INSTRUKCJA OBSŁUGI 1. Wstęp INSTRUKCJA OBSŁUGI Niniejsza instrukcja przeznaczona jest dla użytkowników w krajach Unii Europejskiej. Ważne informacje dotyczące

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI GRZAŁKA DO PODGRZEWACZY

INSTRUKCJA OBSŁUGI GRZAŁKA DO PODGRZEWACZY INSTRUKCJA OBSŁUGI GRZAŁKA DO PODGRZEWACZY v1.0 -.12.2009 MODEL: 430700 Stalgast sp. z o.o. ul. Staniewicka 5 03-310 Warszawa tel.: 022 517 15 75 fax: 022 517 15 77 www.stalgast.com email: stalgast@stalgast.com

Bardziej szczegółowo

Odkurzacz kompaktowy OK-1403

Odkurzacz kompaktowy OK-1403 Odkurzacz kompaktowy OK-1403 INSTRUKCJA OBSŁUGI GWARANCJA INSTRUKCJA OBSŁUGI ODKURZACZ KOMPAKTOWY OK-1403 OPIS URZĄDZENIA 11 2 1 1. metalowe rury 2. regulator ssania 3. wąż elastyczny 4. pokrywa przednia

Bardziej szczegółowo

Elektroniczny Termostat pojemnościowych ogrzewaczy wody

Elektroniczny Termostat pojemnościowych ogrzewaczy wody Elektroniczny Termostat pojemnościowych ogrzewaczy wody ETE-1 Instrukcja obsługi Załącznik do Instrukcji obsługi i użytkowania elektrycznego pojemnościowego ogrzewacza wody typ WJ-Q i WJW-Q Zakład Urządzeń

Bardziej szczegółowo

DRY 35 Przenośny osuszacz powietrza.

DRY 35 Przenośny osuszacz powietrza. wer. 210111 PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "AVICOLD" Sp.J. 43-400 CIESZYN, ul. BIELSKA 61c tel. / fax: 0-33-85-67-444, 0-33-85-67-445, http://www.avicold.com.pl 0-33-85-67-446 e-mail: avicold@avicold.com.pl

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI I UŻYTKOWANIA

INSTRUKCJA INSTALACJI I UŻYTKOWANIA Kurtyny powietrzne STOPAIR 4 A691291 do 94 INSTRUKCJA INSTALACJI I UŻYTKOWANIA Uważnie przeczytać przed każdą czynnością i zachować do późniejszego wglądu SPIS TREŚCI 1- CHARAKTERYSTYKA URZĄDZENIA... Strona

Bardziej szczegółowo

Termometr do basenu i pokoju

Termometr do basenu i pokoju Termometr do basenu i pokoju Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup termometru do basenu i pokoju. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad, aby mogli Państwo optymalnie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI I KONSERWACJI. Szlifierko-Polerka MAP-2 Art. 330/00. carlo de giorgi s.r.l.

INSTRUKCJA OBSŁUGI I KONSERWACJI. Szlifierko-Polerka MAP-2 Art. 330/00. carlo de giorgi s.r.l. INSTRUKCJA OBSŁUGI I KONSERWACJI Szlifierko-Polerka MAP-2 Art. 330/00 carlo de giorgi s.r.l. UWAGA: w przypadku uszkodzenia lub awarii urządzenia w celu naprawy należy skontaktować się z serwisem: Sanitex

Bardziej szczegółowo

Niania elektroniczna Motorola Babyphone

Niania elektroniczna Motorola Babyphone INSTRUKCJA OBSŁUGI Niania elektroniczna Motorola Babyphone Nr produktu 260051 Strona 1 z 8 1. Zakres dostawy: 1 x Jednostka rodzica 1 x Jednostka dziecka 2 x akumulator AAA dla jednostki rodzica 1 x zasilacz

Bardziej szczegółowo

Wersja polska PROLIGHT Instrukcja obsługi

Wersja polska PROLIGHT Instrukcja obsługi Instrukcja obsługi - 1 - Haze 400 FT Spis treści 1. Wprowadzenie... 3 2. Zastrzeżenia do pracy urządzenia... 3 3. Rozpakowanie... 4 4. Przygotowanie urządzenia do pracy... 4 5. Uruchomienie... 4 6. Protokół

Bardziej szczegółowo

Mikrosilnik bezszczotkowy Forte 200 alpha

Mikrosilnik bezszczotkowy Forte 200 alpha Mikrosilnik bezszczotkowy Forte 200 alpha Instrukcja obsługi Rysunek: 1. Zasilacz 2. Rozrusznik kolanowy 3. Regulator obrotów 4. Przełącznik obroty lewe/prawe 5. Włącznik auto-pilota 6. Przełącznik sterowanie

Bardziej szczegółowo

NJB1-Y Przekaźnik napięcia jednofazowego Instrukcja obsługi

NJB1-Y Przekaźnik napięcia jednofazowego Instrukcja obsługi 0 Przed rozpoczęciem montażu i eksploatacji uważnie przeczytać instrukcję. Norma: IEC 60947-5-1 NJB1-Y Przekaźnik napięcia jednofazowego Instrukcja obsługi 1. Przeznaczenie Przekaźniki utraty i kolejności

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi kalibratora napięcia i prądu pętli

Instrukcja obsługi kalibratora napięcia i prądu pętli Informacje dotyczące bezpieczeństwa Aby uniknąć porażenia prądem elektrycznym lub obrażeń: Nigdy nie podłączaj do dwóch gniazd wejściowych lub do dowolnego gniazda wejściowego i uziemionej masy napięcia

Bardziej szczegółowo

MONTAŻ - Montaż grzałki, wymianę kabla oraz serwis należy powierzyć wykwalifikowanej osobie. - Element grzejny QSX montuje się niezależnie od

MONTAŻ - Montaż grzałki, wymianę kabla oraz serwis należy powierzyć wykwalifikowanej osobie. - Element grzejny QSX montuje się niezależnie od MONTAŻ - Montaż grzałki, wymianę kabla oraz serwis należy powierzyć wykwalifikowanej osobie. - Element grzejny QSX montuje się niezależnie od termostatu. - Element grzejny montuje się wyłącznie w dolnej

Bardziej szczegółowo

Centronic EasyControl EC545-II

Centronic EasyControl EC545-II Centronic EasyControl EC545-II pl Instrukcja montażu i obsługi Pilot 5-kanałowy Ważne informacje dla: montera / elektryka / użytkownika Prosimy przekazać je odpowiednim osobom! Użytkownik winien zachować

Bardziej szczegółowo

MASZYNA DO CZYSZCZENIA BUTÓW

MASZYNA DO CZYSZCZENIA BUTÓW Instrukcja instalowania, obsługi i konserwacji MASZYNA DO CZYSZCZENIA BUTÓW Szanowny Kliencie Przed podłączeniem urządzenia dokładnie przeczytaj całą instrukcję obsługi, aby niewłaściwym użytkowaniem nie

Bardziej szczegółowo

UPROSZCZONA INSTRUKCJA OBSŁUGI EVOLIS ZENIUS

UPROSZCZONA INSTRUKCJA OBSŁUGI EVOLIS ZENIUS UPROSZCZONA INSTRUKCJA OBSŁUGI EVOLIS ZENIUS Uproszczona instrukcja obsługi Evolis Zenius Spis treści 1 WPROWADZENIE....3 1.1 Wypakowanie....3 1.2 Opis i funkcje drukarki....3 1.3 Instalacja....4 1.3.1

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsługi Monitora Dotykowego Multi- touch

Instrukcja Obsługi Monitora Dotykowego Multi- touch Instrukcja Obsługi Monitora Dotykowego Multi- touch SPIS TREŚCI Przed uruchomieniem... 4 Bezpieczeństwo.... 5 Instalacja sterownika... 7 Podłączenie nakładki dotykowej...12 Kalibracja nakładki dotykowej...13

Bardziej szczegółowo

Regulator wilgotności powietrza Renkforce 1170728

Regulator wilgotności powietrza Renkforce 1170728 INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 001170728 Regulator wilgotności powietrza Renkforce 1170728 Strona 1 z 7 Przeznaczenie produktu Regulacja wilgotności powietrza, pomiar wilgotności za pomocą zintegrowanego

Bardziej szczegółowo

MIERNIK CĘGOWY AC AX-202. Instrukcja obsługi

MIERNIK CĘGOWY AC AX-202. Instrukcja obsługi MIERNIK CĘGOWY AC AX-202 Instrukcja obsługi Bezpieczeństwo Międzynarodowe symbole bezpieczeństwa Ten symbol w odniesieniu do innego symbolu lub gniazda oznacza, że użytkownik musi odnieść się do instrukcji

Bardziej szczegółowo

ORVALDI ATS. Automatic Transfer Switch (ATS)

ORVALDI ATS. Automatic Transfer Switch (ATS) ORVALDI ATS Automatic Transfer Switch (ATS) 1. Wprowadzenie ORVALDI ATS pozwala na zasilanie krytycznych odbiorów z dwóch niezależnych źródeł. W przypadku zaniku zasilania lub wystąpienia zakłóceń podstawowego

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi TERMOHIGROMETR LVT15 #071055

Instrukcja obsługi TERMOHIGROMETR LVT15 #071055 Instrukcja obsługi TERMOHIGROMETR LVT15 #071055 Opis produktu: Kompaktowy termohigrometr LVT 15 służy do pomiaru temperatury powietrza oraz względnej wilgotności powietrza (RH). Na podstawie tych pomiarów

Bardziej szczegółowo

KIESZONKOWY MULTIMETR CYFROWY AX-MS811. Instrukcja obsługi

KIESZONKOWY MULTIMETR CYFROWY AX-MS811. Instrukcja obsługi KIESZONKOWY MULTIMETR CYFROWY AX-MS811 Instrukcja obsługi Bezpieczeństwo Międzynarodowe symbole bezpieczeństwa Ten symbol użyty w odniesieniu do innego symbolu lub gniazda oznacza, że należy przeczytać

Bardziej szczegółowo

AKUMULATOROWA WIERTARKO- WKRĘTARKA

AKUMULATOROWA WIERTARKO- WKRĘTARKA AKUMULATOROWA WIERTARKO- WKRĘTARKA INSTRUKCJA OBSŁUGI EUB-4119 2 Spis treści I. ZASADY BEZPIECZEŃSTWA... 2 II. OPIS NARZĘDZIA... 3 III. MOCOWANIE I ZDEJMOWANIE WIERTŁA I BITÓW WKRĘTARKI... 5 IV. ZMIANA

Bardziej szczegółowo

KARTA TECHNICZNA INSTRUKCJA MONTAŻU. HydroFLOW AquaKLEAR P P60, P100, P120, P160

KARTA TECHNICZNA INSTRUKCJA MONTAŻU. HydroFLOW AquaKLEAR P P60, P100, P120, P160 tel. 500 068 835, fax. 324450684 e-mail: biuro@hydropath.pl www.hydropath.pl KARTA TECHNICZNA INSTRUKCJA MONTAŻU HydroFLOW AquaKLEAR P P60, P100, P120, P160 URZĄDZENIA DO UZDATNIANIA I OCHRONY WODY dok.

Bardziej szczegółowo

MIKROPROCESOROWY ODSTRASZACZ DŹWIĘKOWY V2.0

MIKROPROCESOROWY ODSTRASZACZ DŹWIĘKOWY V2.0 MIKROPROCESOROWY ODSTRASZACZ DŹWIĘKOWY V2.0 INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI 1 2 SPIS TREŚCI BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA...4 ZALECENIA MONTAŻOWE...4 DANE TECHNICZNE...4 ZASTOSOWANIE...5 ZASADA DZIAŁANIA...5

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Gazowy kocioł grzewczy Logano GE434 / Logano plus GB /2000 PL Instrukcja dla użytkownika

Instrukcja obsługi. Gazowy kocioł grzewczy Logano GE434 / Logano plus GB /2000 PL Instrukcja dla użytkownika 6301 0212 05/2000 PL Instrukcja dla użytkownika Instrukcja obsługi Gazowy kocioł grzewczy Logano GE434 / Logano plus GB434 Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do obsługi Wstęp Szanowny Kliencie! Gazowe

Bardziej szczegółowo

Zasilacz laboratoryjny liniowy PS 1440

Zasilacz laboratoryjny liniowy PS 1440 Zasilacz laboratoryjny liniowy PS 1440 Instrukcja obsługi Nr produktu: 511840 Wersja 06/09 Opis działania Zasilacz laboratoryjny działa za pomocą wysoce wydajnej i stałej technologii liniowej. Wyjście

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Nagrzewnica gazowa BAO-15, BAO-50

Instrukcja obsługi Nagrzewnica gazowa BAO-15, BAO-50 Instrukcja obsługi Nagrzewnica gazowa BAO-15, BAO-50 Przed uruchomieniem urządzenia zapoznaj się dokładnie z instrukcją obsługi! Zasady bezpieczeństwa 1. Nigdy nie używaj nagrzewnicy w pobliżu łatwopalnych

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA PANEL STERUJĄCY MT-5

INSTRUKCJA PANEL STERUJĄCY MT-5 INSTRUKCJA PANEL STERUJĄCY MT-5 Panel sterujący MT-5 miernik cyfrowy z wyświetlaczem LCD. Wskazuje informacje systemu, oznaczenia wykrytych błędów i aktualne parametry pracy. Duże i czytelne symbole i

Bardziej szczegółowo

Ogrzewacz naścienny IR Komfort Master FB307D

Ogrzewacz naścienny IR Komfort Master FB307D Ogrzewacz naścienny IR Komfort Master FB307D INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA SPIS TREŚCI Wstęp Instalacja Instalacja elektryczna Użytkowanie Konserwacja Parametry techniczne Opis produktu Lista akcesoriów Ochrona

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI DT-3290

INSTRUKCJA OBSŁUGI DT-3290 INSTRUKCJA OBSŁUGI DŁugopisowy wskaźnik napięcia DT-3290 Wydanie LS 13/01 Bezpieczeństwo Międzynarodowe Znaki Bezpieczeństwa: Symbol ten oznacza konieczność zapoznania się z instrukcją obsługi przed rozpoczęciem

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI ORAZ MONTAŻU PROMIENNIK ELEKTRYCZNY. typu REF

INSTRUKCJA OBSŁUGI ORAZ MONTAŻU PROMIENNIK ELEKTRYCZNY. typu REF www.ecocaloria.com INSTRUKCJA OBSŁUGI ORAZ MONTAŻU PROMIENNIK ELEKTRYCZNY typu REF Dziękujemy, że wybrali Państwo produkt firmy!!! Cieszymy się, że możemy zaliczyć Państwa do grona naszych Klientów i wierzymy,

Bardziej szczegółowo

UWAGI WSTĘPNE SPIS TREŚCI

UWAGI WSTĘPNE SPIS TREŚCI UWAGI WSTĘPNE Przed podłączeniem i użytkowaniem urządzenia prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszą instrukcją obsługi. W razie jakichkolwiek problemów ze zrozumieniem jej treści prosimy o skontaktowanie

Bardziej szczegółowo

Intenso Powerbank 2600

Intenso Powerbank 2600 Intenso Powerbank 2600 Version 1.1 Instrukcja obsługi Strona 1-7 Instrukcja obsługi POWERBANK 2600 Strona 1 z 7 Zawartość zestawu Intenso Powerbank 2600 Micro USB kabel do ładowania Instrukcja obsługi

Bardziej szczegółowo

Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi, instalacji i serwisowania TEC-44. Zawór kulowy z napędem 02/14

Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi, instalacji i serwisowania TEC-44. Zawór kulowy z napędem 02/14 Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi, instalacji i serwisowania TEC-44 Zawór kulowy z napędem 02/14 OGÓLNE INFORMACJE O OBSŁUDZE TEC-44 to zawór kulowy sterowany mikroprocesorem, zaprojektowany do

Bardziej szczegółowo

Sterownik wymiennika gruntowego

Sterownik wymiennika gruntowego Sterownik wymiennika gruntowego Instrukcja obsługi i montażu WPROWADZENIE Urządzenie jest przeznaczone do sterowania pracą wymiennika gruntowego w systemach wentylacji mechanicznej. Głównym celem sterownika

Bardziej szczegółowo

UPROSZCZONA INSTRUKCJA OBSŁUGI EVOLIS TATTOO 2

UPROSZCZONA INSTRUKCJA OBSŁUGI EVOLIS TATTOO 2 UPROSZCZONA INSTRUKCJA OBSŁUGI EVOLIS TATTOO 2 Uproszczona instrukcja obsługi Evolis Tattoo 2 Spis treści 1 WPROWADZENIE....3 1.1 Wypakowanie....3 1.2 Opis i funkcje drukarki....3 1.3 Instalacja....4 1.3.1

Bardziej szczegółowo

PERKOLATOR DO KAWY SERIA PC

PERKOLATOR DO KAWY SERIA PC INSTRUKCJA OBSŁUGI PERKOLATOR DO KAWY SERIA PC Jedno urządzenie, dwie funkcje Perkolator do kawy lub warnik do wody U45PC167 U45PC188 U45PC190 Wprowadzenie Dziękujemy Państwu za zakup perkolatora do kawy

Bardziej szczegółowo

PRZETWORNICA NAPIĘCIA DC NA AC MOC: 100W 150W 300W 350W 400W 600W. Instrukcja obsługi

PRZETWORNICA NAPIĘCIA DC NA AC MOC: 100W 150W 300W 350W 400W 600W. Instrukcja obsługi PRZETWORNICA NAPIĘCIA DC NA AC MOC: 100W 150W 300W 350W 400W 600W Instrukcja obsługi 1. OPIS 2. PODŁĄCZANIE URZĄDZENIA Podłącz czerwony przewód z czerwonego zacisku (+) akumulatora do czerwonego gniazda

Bardziej szczegółowo

Era Internet Stacjonarny Modem ADSL Webr@cer 821. Instrukcja obsługi

Era Internet Stacjonarny Modem ADSL Webr@cer 821. Instrukcja obsługi Era Internet Stacjonarny Modem A Webr@cer 821 Instrukcja obsługi 1. Modem bezprzewodowy A 1.1. Panel przedni Etykieta Działanie Wył. Opis Urządzenie nie jest zasilanie Wł. Urządzenie podłączone do zasilania

Bardziej szczegółowo

Tester akumulatorów 12/24 V Profi Power. Instrukcja obsługi. www.conrad.pl. Nr produktu: 857400

Tester akumulatorów 12/24 V Profi Power. Instrukcja obsługi. www.conrad.pl. Nr produktu: 857400 Tester akumulatorów 12/24 V Profi Power Instrukcja obsługi Nr produktu: 857400 Tester z wyświetlaczem LCD przeznaczony do wszystkich rodzajów akumulatorów kwasowo- ołowiowych. Jedno urządzenie, trzy opcje

Bardziej szczegółowo

Bezprzewodowy, elektryczny spieniacz do mleka 3w1

Bezprzewodowy, elektryczny spieniacz do mleka 3w1 Bezprzewodowy, elektryczny spieniacz do mleka 3w1 Szanowny Kliencie, Dziękujemy za zakup spieniacza do mleka. Dzięki temu urządzeniu łatwo spienisz mleko i będziesz cieszyć się kawą z pianką z mleka lub

Bardziej szczegółowo

GŁOWICA RUCHOMA LED 144W. Instrukcja Obsługi. www.flash-butrym.pl Strona 1

GŁOWICA RUCHOMA LED 144W. Instrukcja Obsługi. www.flash-butrym.pl Strona 1 GŁOWICA RUCHOMA LED 144W Instrukcja Obsługi 1. Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa UWAGA Proszę zapoznać się uważnie z instrukcją, która zawiera ważne informacje dotyczące instalacji, użytkowania i konserwacji

Bardziej szczegółowo

Uniwersalna ładowarka solarna Voltcraft SL-2, NiMH, AA

Uniwersalna ładowarka solarna Voltcraft SL-2, NiMH, AA INSTRUKCJA OBSŁUGI Uniwersalna ładowarka solarna Voltcraft SL-2, NiMH, AA Nr produktu 200175 Strona 1 z 5 Przeznaczenie Produkt ten przeznaczony jest do ładowania dwóch akumulatorów NiMH za pomocą zintegrowanej

Bardziej szczegółowo

Fabrycznie zadana temperatura ustawiona jest na 0 st. C

Fabrycznie zadana temperatura ustawiona jest na 0 st. C INSTRUKCJE AKO 14012, AKO 14023, AKO 14031, AKO 14112, AKO 14123 Opis ogólny: Elektroniczne termometry i termostaty do paneli, przeznaczone są do wyświetlania, sterowania i regulacji niskich lub wysokich

Bardziej szczegółowo

Lutownicę oraz kolbę lutowniczą należy podłączyć tylko do napięcia sieciowego 230V~/50Hz używanego w gospodarstwach domowych.

Lutownicę oraz kolbę lutowniczą należy podłączyć tylko do napięcia sieciowego 230V~/50Hz używanego w gospodarstwach domowych. Lutownica transformatorowa Instrukcja obsługi Nr produktu: 58852 Przeznaczenie Zestaw lutowniczy zawiera wszystkie elementy niezbędne do przeprowadzenia wszystkich prac związanych z lutowaniem elementów

Bardziej szczegółowo

PROGRAMOWALNA CZUJKA TEMPERATURY td-1_pl 01/13

PROGRAMOWALNA CZUJKA TEMPERATURY td-1_pl 01/13 TD-1 PROGRAMOWALNA CZUJKA TEMPERATURY td-1_pl 01/13 1. Zastosowania Czujka umożliwia pomiar temperatury i może być stosowana do informowania o: zbyt niskiej temperaturze np. w szklarni, kwiaciarni, pokoju

Bardziej szczegółowo

1. Przeznaczenie urządzenia... 2 2. Umiejscowienie... 2 3. Rozpoczęcie użytkowania... 2. 4. Konserwacja... 7 5. Dane techniczne...

1. Przeznaczenie urządzenia... 2 2. Umiejscowienie... 2 3. Rozpoczęcie użytkowania... 2. 4. Konserwacja... 7 5. Dane techniczne... Naświetlarka UV Podręcznik użytkownika Wszelkie kopiowanie, odtwarzanie i rozpowszechnianie niniejszej instrukcji wymaga pisemnej zgody firmy Transfer Multisort Elektronik. 1. Przeznaczenie urządzenia...

Bardziej szczegółowo

SYSTEM E G S CENTRALKA, SYGNALIZATOR INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

SYSTEM E G S CENTRALKA, SYGNALIZATOR INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA SYSTEM E G S CENTRALKA, SYGNALIZATOR INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA Senel RK Warszawa 1/12 SPIS TREŚCI 1. PRZEZNACZENIE CENTRALKI I SYGNALIZATORA str. 3 2. DANE TECHNICZNE str. 3 3. BUDOWA I DZIAŁANIE str. 4 3.1.

Bardziej szczegółowo

MIERNIK PARAMETRÓW SIECI NA SZYNÊ TYPU N27D INSTRUKCJA OBS UGI

MIERNIK PARAMETRÓW SIECI NA SZYNÊ TYPU N27D INSTRUKCJA OBS UGI MIERNIK PARAMETRÓW SIECI NA SZYNÊ TYPU N27D INSTRUKCJA OBS UGI 1 Spis treści 1. PRZEZNACZENIE i budowa miernika... 5 2. ZESTAW MIERNIKA... 6 3. WYMAGANIA PODSTAWOWE, BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA... 6 4.

Bardziej szczegółowo

Quick News Sprzedaż. Krótki przewodnik dla sterowania SC 30

Quick News Sprzedaż. Krótki przewodnik dla sterowania SC 30 Quick News Sprzedaż SCHWING GmbH Heerstraße 9 27 44653 Herne, Germany Phone +49 23 25 / 987-0 Fax +49 23 25 / 72922 info@schwing.de www.schwing.de Krótki przewodnik dla sterowania SC 30 Szanowni Państwo,

Bardziej szczegółowo

Instrukcje użytkowania Czajnik bezprzewodovy TYP:EL75611/EL75612

Instrukcje użytkowania Czajnik bezprzewodovy TYP:EL75611/EL75612 Instrukcje użytkowania Czajnik bezprzewodovy TYP:EL75611/EL75612 Zalecenia bezpieczeństwa W celu zapewnienia stałego bezpieczeństwa i niskiego ryzyka porażenia prądem elektrycznym, należy przestrzegać

Bardziej szczegółowo

Termometr Nr produktu 000103434

Termometr Nr produktu 000103434 INSTRUKCJA OBSŁUGI Termometr Nr produktu 000103434 Strona 1 z 7 2. PRZEZNACZENIE DO UŻYCIA Ten poręczny, bezprzewodowy termometr pozwala na monitorowanie temperatury zdalnych punktów pomiarowych, takich

Bardziej szczegółowo

REGULATOR POMPY CYRKULACYJNEJ RPC-01

REGULATOR POMPY CYRKULACYJNEJ RPC-01 REGULATOR POMPY CYRKULACYJNEJ RPC-01 strona 2 Spis treści Spis treści 1 Informacje ogólne 4 1.1 Wstęp 4 1.2 Skład zestawu 4 1.3 Środki ostrożności 5 1.4 Postępowanie ze zużytym sprzętem 6 2 Podłączanie

Bardziej szczegółowo

Kompresor LA 10 Nr produktu 000562184

Kompresor LA 10 Nr produktu 000562184 INSTRUKCJA OBSŁUGI Kompresor LA 10 Nr produktu 000562184 Strona 1 z 8 3.0 Opis produktu 3.1 Zawartość 1 Kompresor LA 10 z wężem wysokiego ciśnienia (ze złączką do wentyli samochodowych) i jednym złączem

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI AA17050 / AA17550

INSTRUKCJA OBSŁUGI AA17050 / AA17550 INSTRUKCJA OBSŁUGI AA17050 / AA17550 ŚRODKI OSTROŻNOŚCI 1. Montaż urządzenia może dokonać z odpowiednimi uprawnieniami SEP 2. Przed przystąpieniem do konserwacji odłącz zasilanie 3. Nie opierać/wieszać

Bardziej szczegółowo

Odkurzacz. Nr produktu

Odkurzacz. Nr produktu INSTRUKCJA OBSŁUGI Odkurzacz Nr produktu 001170855 Strona 1 z 6 Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa Niniejsze urządzenie nie jest przeznaczone do tego, aby było używane przez osoby (włączając w to dzieci)

Bardziej szczegółowo

Termometr cyfrowy Voltcraft K101, na czujnik typu K, 1 kanał

Termometr cyfrowy Voltcraft K101, na czujnik typu K, 1 kanał INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 000100311 Termometr cyfrowy Voltcraft K101, na czujnik typu K, 1 kanał Strona 1 z 7 Szanowni Państwo, Dziękujemy za zakup produktu marki Voltcraft. To bardzo dobra decyzja.

Bardziej szczegółowo