IvoBase Injector. Instrukcja obsługi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "IvoBase Injector. Instrukcja obsługi"

Transkrypt

1 IvoBase Injector Instrukcja obsługi

2 Spis treści Budowa urządzenia, spis elementów 3 1. Wprowadzenie / Znaki i Symbole Słowo wstępne 1.2 Wprowadzenie 1.3 Objaśnienia do instrukcji obsługi 1.4 Uwagi dotyczące różnych wersji zasilania 2. Bezpieczeństwo przede wszystkim Przeznaczenie urządzenia 2.2 Zasady bezpiecznej pracy 3. Opis produktu Budowa urządzenia 3.2 Miejsca niebezpieczne i zastosowane zabezpieczenia 3.3 Opis funkcjonalny 4. Zainstalowanie i pierwsze uruchomienie Rozpakowanie i sprawdzenie zawartości opakowania 4.2 Wybór miejsca 4.3 Usuwanie zabezpieczeń transportowych 4.4 Podłączenia 4.5 Pierwsze uruchomienie 5. Korzystanie z menu i ustawienia początkowe Wprowadzenie do obsługi urządzenia 5.2 Wyjaśnieni funkcji przycisków 5.3 Wyjaśnienie struktury ekranu 5.4 Ustawienia konfiguracja i informacja 5.5 Wyjaśnienie znaczenia symboli na wyświetlaczu 5.6 Opis znaczenia sygnałów dźwiękowych 6. Wskazówki praktyczne, opis programu Włączanie i wyłączanie 6.2 Ładowanie 6.3 Rozpoczynanie procesu tłoczenia 6.4 Rozszerzone możliwości i funkcje specjalne 7. Pielęgnacja, czyszczenie i diagnostyka Prace kontrolne i pielęgnacyjne 7.2 Opróżnianie pojemnika wody odpadowej 7.3 Wymiana grzałek 7.4 Wymiana czujnika temperatury 7.5 Czyszczenie 7.6 Test grzałki 7.7 Porady serwisowe 8. Co robić, gdy Komunikaty o błędach 8.2 Wycieki materiału z puszki 8.3 Wycieki materiału z głowicy tłoczącej 8.4 Problemy techniczne 8.5 Naprawy 9. Dane produktu Zawartość opakowania 9.2 Dane techniczne 9.3 Dopuszczalne warunki pracy 9.4 Dopuszczalne warunki transportu i przechowywania 9.5 Zobowiązania gwarancyjne 10. Dodatek Struktura programu 2

3 Budowa urządzenia Tłocznia 1. Czujnik temperatury 2. Grzałka 3. Ostrzeżenia 4. Wskaźnik stanu urządzenia (OSD) 5. Lampka ostrzegawcza 6. Zaciski 7. Uchwyt drzwiczek 8. Komora polimeryzacyjna 9. Głowica tłocząca 10. Panel sterowania 11. Nóżka gumowa 12. Pojemnik wody odpadowej 13. Kabel zasilający 14. Obudowa 15. Kapsuła 16. Drzwiczki zabezpieczające 17. Puszka 18. Moletowana śruba mocująca pokrywy 19. Otwory wentylacyjne 20. Wyłącznik zasilania 21. Gniazdo zasilania 22. Wgłębiony uchwyt 23. Gniazdo USB 24. Płytka znamionowa 25. Uchwyt puszki 26. Otwór odpływowy

4 Puszka 40 Wkładka izolacyjna 45 Zatrzask mocujący 41 Występ centrujący 46 Wgłębienie na filtr odpowietrzający 42 Pokrywka puszki 47 Śruby 43 Obudowa puszki 48 Powierzchnia nagrzewania 44 Mocowanie zatrzasku 49 Powierzchnia czujnika Szablon częściowy 62 Szablon pełny 63 Wkładka centrująca 64 Pomoc dla demontażu 4

5 Panel kontrolny 71 Przycisk ustawień 72 Przycisk informacyjny Kursor w prawo Kursor w lewo 75 Przycisk Programu Przycisk programu Przycisk RMR Przycisk - 79 Przycisk Przycisk ESC 81 Przycisk ENTER Przycisk Następny program 83 Przycisk Programu Przycisk STOP 85 Przycisk START Dioda LED START Rękawice termiczne Kabel danych USB 102 Zestaw kontroli temperatury Proszę zwrócić uwagę, że lista części dotyczy całej Instrukcji obsługi. W dalszej części mogą się znaleźć Odwołania do numerów podanych wyżej. 5

6 1. Wprowadzenie / Znaki i Symbole 1.1 Słowo wstępne 1.3 Uwagi do instrukcji obsługi. Drogi Kliencie. Dziękujemy za zakup urządzenia IvoBase Injector. Jest to nowoczesne urządzenie tłoczące do zastosowań w protetyce dentystycznej. Zostało zaprojektowane zgodnie z najnowszymi standardami techniki. Jednak przy niewłaściwej obsłudze może stanowić zagrożenie dla ludzi i mienia. Dlatego prosimy o przeczytanie przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i uważne przeczytanie Instrukcji obsługi Życzymy przyjemnej pracy. 1.2 Wprowadzenie Symbole umieszczone w instrukcji obsługi i na urządzeniu, ułatwią Państwu odnalezienie ważnych miejsc i dadzą następujące wskazówki: Zagrożenie i ryzyko Ważne informacje - Dotyczy urządzenia: IvoBase Injector/G2 - Odbiorcy: Technicy dentystyczni. Instrukcja obsługi służy bezpiecznemu, wygodnemu i efektywnemu użytkowaniu urządzenia IvoBase Injector. W przypadku utraty instrukcji obsługi, inny egzemplarz będzie udostępniony w odpowiednim serwisie firmy IVOCLAR. 1.4 Uwagi dotyczące różnych wersji zasilania Urządzenie jest dostępne w następujących wersjach zasilania sieciowego V / Hz V / Hz W Instrukcji Obsługi opisana jest wersja napięciowa V Proszę zwrócić uwagę, ze zakres napięć pokazany na zdjęciach (np. na tabliczce znamionowej) może różnic się od wersji napięciowej waszego urządzenia. Niedopuszczalne postępowanie. Niebezpieczeństwo oparzeń Niebezpieczeństwo zgniecenia. Niebezpieczeństwo pożaru Konieczność przeczytania instrukcji obsługi 6

7 2. Bezpieczeństwo przede wszystkim Ten rozdział powinny przeczytać wszystkie osoby, które pracują z piecem IvoBase Injector oraz osoby zajmujące się jego obsługą lub naprawami. Wskazówek tu zawartych należy bezwzględnie przestrzegać! Zagrożenie i ryzyko 2.1 Przeznaczenie urządzenia IvoBase Injector jest przeznaczony wyłącznie do obróbki specjalnych mas dentystycznych. Wolno używać go tylko do tego celu. Inne zastosowanie lub stosowanie w sposób wykraczający poza normalne użytkowanie, np. do wtryskiwania innych materiałów itp. jest niedopuszczalne. Za szkody wynikłe z użytkowania urządzenia niezgodnie z przeznaczeniem, producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności. Ryzyko ponosi wyłącznie użytkownik Zagrożenie i ryzyko Należy upewnić się, że nie ma możliwości wniknięcia do wnętrza urządzenia płynów lub innych obcych obiektów. Właściwe użytkowanie obejmuje także: - Przestrzeganie poleceń, przepisów i wskazówek zawartych w niniejszej instrukcji obsługi. - Przestrzeganie poleceń, przepisów i wskazówek zawartych w instrukcji obsługi materiału. - Użytkowanie we właściwych warunkach pracy i otoczenia (patrz rozdz.9). - Właściwą konserwację urządzenia IvoBase Injector Urządzenie może być przenoszone trzymając za spodnią stronę pola operacyjnego oraz za wgłębienia transportowe na tylnej ściance Niedopuszczalne postępowanie Należy upewnić się, że puszka jest właściwie ustawiona. Nie wolno rozpoczynać programu wtryskiwania, jeśli puszka nie jest właściwie spozycjonowana Niedopuszczalne postępowanie Nie wolno umieszczać na urządzeniu żadnych obiektów. 7

8 Niedopuszczalne postępowanie Niedopuszczalne postępowanie Pokrywę górną wolno zdejmować jedynie przy wyłączonym urządzeniu i wtyczce kabla zasilającego wyjętej z gniazda sieciowego. Nie dopuszczać do przedostawania się obcych obiektów do wnętrza urządzenia przez otwory wentylacyjne Niedopuszczalne postępowanie Niedopuszczalne postępowanie Zatrzaski mocujące należy zdejmować z puszki poprzez obrót a nie naciskanie Nie wolno używać urządzenia z widocznymi uszkodzeniami np. grzałek, drzwiczek bezpieczeństwa, zatrzasków itp Niedopuszczalne postępowanie Niebezpieczeństwo oparzeń Nie wolno otwierać drzwiczek zabezpieczających podczas biegu programu Nie wolno wkładać lub wyjmować puszki bez użycia rękawic termicznych Niedopuszczalne postępowanie Niebezpieczeństwo oparzeń Nie wolno użytkować urządzenia z zatkanym otworem odpływowym. Nie wkładać ręki do wnętrza gorącego urządzenia! Nie wolno sięgać do wnętrza urządzenia kiedy pali się czerwona lampka ostrzegawcza. Kiedy lampka zgaśnie, wnętrze może być nadal gorące pomimo braku ostrzeżenia. 8

9 2.2 Zasady bezpiecznej pracy Urządzenie jest zbudowane zgodnie z normami EN i jest dostarczane w należytym stanie technicznym, gwarantującym bezpieczeństwo. Aby ten stan utrzymać i zapewnić bezawaryjną pracę mechanizmu, użytkownik musi znać wskazówki i ostrzeżenia zawarte w niniejszej instrukcji obsługi: Jest bardzo ważne, aby użytkownik zapoznał się z ostrzeżeniami i warunkami pracy. Pozwoli to nie dopuścić do wyrządzenia szkód osobom obsługującym i zniszczeń w materiałach/lub mieniu. W przypadku szkód powstałych w wyniku niewłaściwej obsługi i /lub używania urządzenia niezgodnie z przeznaczeniem, wygasa wszelka odpowiedzialność producenta oraz zobowiązania gwarancyjne. Przed włączeniem urządzenia upewnić się, czy napięcie podane na tabliczce znamionowej jest zgodne z napięciem w sieci elektrycznej. Gniazdo sieciowe powinno być zaopatrzone we własny odłącznik zasilania. Wtyczkę sieciową włączać tylko do gniazda z bolcem ochronnym. Nie ustawiać urządzenia na stole z materiałów palnych (stosować przepisy państwowe, tzn.,. zachować odpowiednią odległość od przedmiotów palnych). Nie zasłaniać otworów wentylacyjnych. W czasie pracy urządzenia nie dotykać rozgrzanych elementów. Niebezpieczeństwo oparzeń! Urządzenie czyścić tylko suchą lub lekko wilgotną ściereczką. Nie używać rozpuszczalników. Przed przystąpieniem do pracy, wyjąć wtyczkę z gniazda sieci elektrycznej. Do transportu używać oryginalnych opakowań fabrycznych. Przed zapakowaniem do transportu urządzenie należy wystudzić Przed kalibracją, konserwacją, naprawą lub jakakolwiek wymianą elementów która wymaga otworzenia obudowy urządzenia, należy odłączyć zasilanie i schłodzić urządzenie. Po pracach konserwacyjnych, przeprowadzić próby bezpieczeństwa (próba wysokonapięciowa i próba obwodu ochronnego). Używać tylko bezpieczników odpowiedniego typu i o odpowiedniej wartości prądu znamionowego. Jeżeli zachodzi przypuszczenie, że dalsza bezpieczna praca nie jest możliwa, urządzenie wyłączyć i zabezpieczyć przed przypadkowym użyciem. Przypuszczenie, że dalsza bezpieczna praca nie jest możliwa zachodzi gdy: uszkodzenie jest widoczne, urządzenie nie pracuje, po dłuższym przechowywaniu w niesprzyjających warunkach. Używać tylko oryginalnych części zamiennych. Do zapewnienia bezawaryjnej pracy niezbędne jest utrzymanie właściwych warunków pracy (patrz Rozdz. 9.2 Dane techniczne). Jeżeli urządzenie było składowany w otoczeniu o niskiej temperaturze lub podwyższonej wilgotności, przed użyciem trzeba go aklimatyzować w stanie otwartym (bez napięcia), w temperaturze pokojowej przez czas potrzebny do wyschnięcia lub wyrównania temperatur, około 1 godzinę. Urządzenie jest sprawdzone do pracy na poziomie do 2000 metrów nad poziomem morza. Urządzenie wolno używać tylko w pomieszczeniach zamkniętych. Utylizacja Jakakolwiek przerwa w przewodzie zabezpieczającym zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz urządzenia oraz jakiekolwiek poluzowanie podłączeń przewodu zabezpieczającego mogą powodować zagrożenie dla użytkownika w przypadku niesprawności urządzenia. Celowe usunięcie przewodu zabezpieczającego jest niedopuszczalne. Nie należy stosować materiałów powodujących powstawanie szkodliwych gazów W trakcie obróbki materiałów stomatologicznych w urządzeniu IvoBase Injector stosowany jest monomer. Ta substancja zawiera metakrylan metylu (MMA) który jest wysoce łatwopalny. należy zachować ostrożność przy pracy z tym materiałem i unikać bezpośredniego kontaktu ze skórą. Należy przestrzegać szczegółowych zaleceń dotyczących zdrowia i bezpieczeństwa znajdujących się w instrukcji obsługi materiału. Zużytego urządzenia nie wolno wyrzucać do zwykłego domowego śmietnika. Należy zastosować zasady utylizacji określone w dyrektywie Rady UE 9

10 3. Opis produktu 3.1 Budowa urządzenia Urządzenie IvoBase Injector zbudowane jest z następujących elementów: - Zasadnicze urządzenie z komorą polimeryzacyjną i panelem sterowania - Puszka - Pojemnik na wodę odpadową - Kabel zasilający 3.2 Miejsca niebezpieczne i zastosowane zabezpieczenia Opis miejsc niebezpiecznych urządzenia: Niebezpieczny obszar Komora polimeryzacyjna Komora polimeryzacyjna Elementy elektryczne Rodzaj zagrożenia Ryzyko oparzenia Ryzyko zmiażdżenia Opis zastosowanych w urządzeniu zabezpieczeń: Ryzyko porażenia prądem 3.3 Opis funkcjonalny IvoBase Injector został skonstruowany dla IvoBase System i umożliwia automatyczne i kontrolowane wykonanie procesu wtryskiwania. Urządzenie może być używane do obróbki zarówno materiałów samo polimeryzujących jak i termo polimeryzujących. Wbudowane grzejniki pozwalają rozgrzać puszkę do 120oC. Dzięki kontrolowanemu i automatycznemu wtryskowi umożliwia wykonywanie wysokiej jakości prac o wyjątkowych właściwościach fizycznych. Proces wtrysku przeprowadzany w urządzeniu IvoBase Injector może być zasadniczo podzielony na cztery etapy (patrz tabela): Faza ciasta: Na tym etapie materiał uzyskuje konsystencję odpowiednia do wtrysku. Faza wtrysku: Na tym etapie materiał jest wtryskiwany do puszki poprzez ruch głowicy wtryskującej. Faza polimeryzacji: Kontrolowane grzanie inicjuje polimeryzację z kompensacją skurczu temperaturowego. Faza chłodzenia: Podczas tej fazy następuje normalizacja temperatury i nacisku. Środek zabezpieczający Działanie Przewód ochronny. Bezpieczniki. Zabezpieczenie przed porażeniem prądem Zabezpieczenie przed porażeniem prądem 1. Faza ciasta 2. Faza wtrysku 3. Faza polimeryzacji 4. Faza chłodzenia (opcja) Obudowa i pokrywy Zabezpiecza przed porażeniem prądem, oparzeniem i zgnieceniem Siła wtrysku Czerwona lampka ostrzegawcza Ostrzega o gorących elementach w komorze polimeryzacyjnej Temperatura 10

11 4. Instalacja i pierwsze uruchomienie 4.1 Rozpakowanie i sprawdzenie zawartości opakowania Opakowanie zapewnia: - Możliwość wielokrotnego użytku - Mechanizm zamykania z uchwytami do transportu - Idealne zabezpieczenie wkładkami styropianowymi - Łatwość transportu / rozpakowywania - Możliwość podziału opakowania na moduły Wyjąć części urządzenia z opakowania i umieścić je na odpowiedniej podstawie. Należy przeczytać zalecenia na zewnątrz opakowania. Proszę wziąć pod uwagę, że urządzenie jest bardzo ciężkie. Powinno być zawsze podnoszone i przenoszone przez co najmniej dwie osoby (patrz rysunek) 4.2 Wybór miejsca Ustawić urządzenie gumowymi nóżkami na płaskiej powierzchni. Upewnić się, czy w pobliżu nie ma grzejnika lub innego źródła ciepła. Zachować odpowiednią odległość urządzenia od ściany, aby umożliwić swobodną cyrkulację powietrza. Zachować także odpowiedni odstęp urządzenia od użytkownika, gdyż przy otwartych drzwiczkach bezpieczeństwa z urządzenia zostaje wypromieniowana duża ilość ciepła. Urządzenia nie wolno ustawiać i uruchamiać w pomieszczeniach zagrożonych wybuchem. 4.3 Usuwanie zabezpieczeń transportowych Po właściwym ulokowaniu urządzenia można usunąć zabezpieczenia transportowe (taśma samoprzylepna) z drzwiczek bezpieczeństwa i pojemnika na wodę odpadową. IvoBase Injector jest wyposażony w specjalne wgłębione uchwyty na tylnej ściance a od frontu może być wygodnie podtrzymywany za panel sterowania Należy sprawdzić dostawę, czy jest kompletna (patrz Specyfikacja Produktu w rozdziale 9) i nieuszkodzona. W przypadku uszkodzeń lub braków, należy natychmiast skontaktować się z Serwisem Ivoclar Vivadent. Pakowanie i wysyłanie poszczególnych elementów Opakowanie urządzenia może być utylizowane w normalnym domowym śmietniku. Jednakże zaleca się zatrzymanie oryginalnego opakowania dla przyszłych potrzeb serwisowych i transportowych. Opakowanie umożliwia proste i bezpieczne przesyłanie. Należy po prostu użyć odpowiednich wkładek z tworzywa i zagiąć boczne skrzydła. 11

12 4.4 Podłączenia Podłączenie zasilania Należy upewnić się, że napięcie podane na tabliczce znamionowej urządzenia odpowiada napięciu w lokalnej sieci zasilającej. Następnie podłączyć kabel zasilający (13) do gniazdka zasilania (21). Podłączanie kabla danych USB Jeśli zajdzie potrzeba np. uaktualnienia oprogramowania, połącz urządzenie z laptopem/pc przy pomocy kabla danych USB (101) włączonego do portu USB (23). 12

13 4.5 Pierwsze uruchomienie 1. Podłącz przewód sieciowy (13) do gniazdka w ścianie. 2. Ustaw wyłącznik sieciowy (20) w pozycji włączony I Zaraz po włączeniu na wyświetlaczu ukazuje się przez kilka sekund ekran startowy. Urządzenie rozpoczyna automatyczny test sprawności. podczas którego skontrolowane zostaje działanie wszystkich komponentów. Podczas samokontroli na wyświetlaczu pokazują się następujące informacje: a) b) d) c) a) Wersja oprogramowania b) Pasek postępu c) Napięcie zasilania d) Ilość wykonanych cykli wtrysku Jeżeli którykolwiek z komponentów urządzenia jest wadliwy lub zaistnieją warunki do pokazania Porady (np. Hint 1700 ),na ekranie pojawi się odpowiednia informacja. Jeśli wszystko jest w porządku, wyświetlacz przejdzie do stanu spoczynkowego i rozlegnie się sygnał akustyczny. Należy upewnić się, że drzwiczki bezpieczeństwa są zamknięte w trakcie samokontroli Wskaźnik stanu spoczynkowego Po teście samokontroli ukazują się wskazania stanu spoczynkowego i zostaje załadowany ostatnio wykonywany program. a) b) c) d) a) Stan urządzenia b) Numer programu c) Możliwości klawiatury d) Nazwa programu 13

14 5. Menu i ustawienia początkowe 5.1 Wprowadzenie do obsługi urządzenia IvoBase Injektor jest wyposażony w wyświetlacz graficzny z podświetleniem. Urządzeniem można sterować za pośrednictwem szczelnej klawiatury membranowej. Klawisze numeryczne i funkcyjne pozwalają programować i kontrolować działanie urządzenia Przycisk Funkcja Informacje Numer seryjny, wersja oprogramowania itp. Przyciski ENTER, ESC ENTER Potwierdzenie wprowadzonych danych numerycznych ESC Zakończenie wprowadzania danych bez akceptacji wartości Powrót z bieżącego do poprzedniego ekranu Potwierdzenie informacji o błędzie STOP Podwójne naciśnięcie przerywa wykonywanie programu Naciśnięcie STOP potwierdza sygnał dźwiękowy START (Dioda LED Start) Uruchamia wybrany program. Zielona dioda LED sygnalizuje wykonywanie programu RMR (Residual monomer Reduction) Dzięki tej funkcji można obniżyć resztkową zawartość monomeru do wartości poniżej 1% (zgodnie z ISO ) Podstawowe znaczenia ekranów Stand by (Stan spoczynku) 5.2 Wyjaśnienie funkcji przycisków Przycisk Funkcja Przycisk Program 1 Naciśnięcie spowoduje przejście do Programu 1 Przycisk Program 2 Naciśnięcie spowoduje przejście do Programu 2 Przycisk Program 3 Naciśnięcie spowoduje przejście do Programu 3 Przycisk Następny program Przyciski do przesuwania kursora Stan urządzenia i/lub programu Obszar zaleceń Ekran postępu programu Status programu Aktualnie wybrany Program Nazwa programu lub materiału Obszar statusu Najważniejsze informacje są wyświetlane na ekranie głównym Zalecana akcja do wykonania Wskaźnik czasu pozostałego Informacja graficzna statusu Przyciski kursora w lewo i prawo Przyciski używane do zmiany wartości numerycznych Przyciski Plus/Minus Przyciski używane do zmiany wartości numerycznych Ustawienia Ustawienia, programowanie, programy specjalne itp. 14

15 5.4 Ustawienia, programy specjalne i informacja Naciśnięcie przycisku Settings (Ustawienia) daje dostęp do ekranu ustawień (pokazane będą ostatnio wybrane ustawienia). Przyciskami Kursorów (73, 74) można przełączać się pomiędzy możliwymi ustawieniami. Z tego ekranu można wyjść przyciskiem ESC (80) lub przyciskiem któregokolwiek programu (75, 76, 83) Ustawienia (Settings) Ustawienia oznaczone * są zabezpieczone kodem przez Ivoclar Vivadent. Kod zostanie udostępniony w razie potrzeby. Funkcja Kontrast jednostki temperatury Wybór języka Widok wyświetlacza Krótki opis Regulacja kontrastu za pomocą przycisków Minus/Plus. Przełączanie pomiędzy C i F za pomocą przycisków Minus/Plus. Umożliwia wybór języka Funkcja Widok wyświetlacza Krótki opis Generalna blokada zapisu Test klawiatury Test grzejników Częstotliwość serwisowania Przywracanie ustawień fabrycznych Pozwala aktywować/deaktywować Generalną blokadę zapisu przyciskami + i po wprowadzeniu hasła użytkownika. Generalna blokada odnosi się do wszystkich programów Pozwala skontrolować klawiaturę Pozwala na skontrolowanie systemu grzewczego. Szczegóły w rozdziale 7.6 Test grzejników Tu można ustawić częstotliwość przypomnień o serwisowaniu. Resetuje wszystkie wartości i parametry do ustawień fabrycznych Informacje Poprzez przycisk Information (72) można uzyskać dostęp do ekranu informacji (zostaną pokazane ostatnio wybrane informacje). Przyciski kursorów (73, 74) mogą być użyte do przełączania pomiędzy możliwymi informacjami. Z tego ekranu można wyjść przyciskiem ESC (80) Głośność Przyciskami Minus/Plus ustawia się wymaganą głośność. Informacja Widok wyświetlacza Krótki opis Dźwięki Przyciski Minus/Plus pozwalają wybrać odpowiedni sygnał dźwiękowy. Numer seryjny Numer seryjny urządzenia Programowanie * Pozwala zmienić parametry aktualnie wybranego programu Wersja programu Aktualnie zainstalowana wersja oprogramowania Zmiana nazwy * Pozwala zmienić nazwę aktualnie wybranego programu Pozwala zmienić nazwę materiału Ilość cykli Ilość godzin pracy Ilość wszystkich wykonanych cykli programu (wtrysków) Czas Przyciskami Minus/Plus zmienia się ustawienia czasu. Data ostatniej kalibracji Data Przyciskami Minus/Plus zmienia się ustawienia daty. 15

16 Informacja Widok wyświetlacza Krótki opis Napięcie zasilania Lista błędów Numer seryjny urządzenia Aktualnie zainstalowana wersja oprogramowania 5.5 Wyjaśnienie symboli na wyświetlaczu Nazwa Znaczenie Symbol Otwarte drzwi Możliwy start Zabezpieczenie przed zapisem Generalna blokada zapisu Wybór strony Pokazuje, że drzwiczki są otwarte, Aby uruchomić program, drzwiczki muszą być zamknięte Pokazuje, że urządzenie jest gotowe do pracy. Drzwiczki są zamknięte i można uruchomić program. Zamknięta kłódka pokazuje, że jest uaktywniona blokada możliwości zapisu programu. Przy otwartej kłódce opcja jest nieaktywna (można przełączać klawiszami + lub ). Jeśli wyświetlany jest ten symbol znaczy to, że włączona jest generalna blokada zapisu działająca dla wszystkich programów. Parametry programu dostępne są na dwóch stronach. Poprzez wybranie kursorem odpowiedniego symbolu i zatwierdzenie klawiszem ENTER można przejść do odpowiedniej strony. START Opis znaczenia sygnałów dźwiękowych Ustawienia rodzaju sygnału i siły dźwięku wybrane przez użytkownika maja zastosowanie do wszystkich sygnałów dźwiękowych. Sygnał dźwiękowy można wyłączyć klawiszem STOP. 1. Po zakończeniu samokontroli Wybrany sygnał krótko informuje użytkownika o zakończeniu automatycznej samokontroli. 2. W przypadku wystąpienia błędu Błędy są sygnalizowane przez specjalny sygnał błędu (niekończące się pikanie). Sygnał może być potwierdzony (wyłączony) przez naciśnięcie klawisza STOP, jednakże błąd pozostanie widoczny na ekranie. Po potwierdzeniu błędu klawiszem ESC, sygnał dźwiękowy wyłącza się także. 3. Po zakończeniu programu wtrysku Wybrany sygnał dźwiękowy krótko informuje użytkownika o zakończeniu programu wtrysku. 4. Przy otwieraniu drzwiczek bezpieczeństwa podczas trwania programu wtrysku W przypadku otworzenia drzwiczek bezpieczeństwa podczas wykonywania programu, użytkownik jest ostrzegany sygnałem błędu (niekończące się pikanie). Sygnał może być wyłączony poprzez zamknięcie drzwiczek. 5.7 Wskaźnik stanu urządzenia Wbudowany optyczny wskaźnik stanu urządzenia (OSD) pokazuje stan, w jakim znajduje się urządzenie. Kolor zielony biały czerwony Żółty (migający) Aktywność Urządzenie jest gotowe do pracy (drzwiczki zamknięte i zakończona samokontrola) Urządzenie jest w fazie przygotowania (drzwiczki otwarte) Proces wtrysku w toku; Urządzenie pracuje. Informacja, uwaga lub sygnał błędu 16

17 6. Wskazówki praktyczne 6.1 Włączanie i wyłączanie Ustaw wyłącznik sieciowy (20) w pozycji I. Urządzenie przeprowadzi automatyczny test samokontroli. W tym czasie nie należy manipulować urządzeniem Ekran stanu spoczynkowego Po pomyślnym zakończeniu samokontroli wyświetlany jest ekran spoczynkowy. Teraz można wybrać program. Po umieszczeniu puszki w urządzeniu i zamknięciu drzwiczek bezpieczeństwa, w sekcji zaleceń ekranu pojawi się symbol START. Wybrany program można uruchomić klawiszem START. Przeczytaj uważnie zalecenia do wykonania poniżej - Musisz być absolutnie pewny, że obydwie połówki puszki ostygły do temperatury pokojowej przed wtryskiwaniem. Temperatura >30 o C może naruszyć kontrole polimeryzacji i doprowadzić do nieprawidłowego dopasowania. - Przy pracy z materiałami samo polimeryzującymi należy zachować jak najkrótszy czas pomiędzy mieszaniem materiału a wtryskiem. Świecenie lampki ostrzegawczej (5) informuje, że temperatura wtryskiwacza jest wysoka i że podczas ładowania lub wyjmowania puszki z urządzenia istnieje ryzyko oparzenia Ekran przebiegu programu Stan programu Aktualnie wybrany Program Program lub Nazwa materiału Pasek zaawansowania Wskaźnik czasu pozostałego Graficzna informacja o stanie Przy wyjmowaniu puszki z urządzenia zawsze stosuj rękawice ochronne dołączone do urządzenia. 6.2 Rozpoczynanie procesu tłoczenia Z przyczyn praktycznych należy zapoznać się z Instrukcją Stosowania używanego materiału 6.2 Ładowanie Aby załadować IvoBase Injector należy wykonać następujące czynności Krok 1: Otwórz drzwiczki bezpieczeństwa (16). Krok 2: Umieść puszkę w uchwycie przeznaczonym do tego celu jak pokazano na obrazku. Upewnij się, że puszka siedzi pewnie i dosunięta jest do końca. Powinna zaskoczyć na swoje miejsce z charakterystycznym dźwiękiem. Krok 3: Zamknij drzwiczki. Jeśli OSD zapali się na zielono, urządzenie jest gotowe do pracy. Krok 1: Wybierz odpowiedni program (P1 do P20) Krok 2: Otwórz drzwiczki bezpieczeństwa i wstaw puszkę do urządzenia. Puszka powinna zaskoczyć na miejsce co sygnalizuje właściwa pozycję. Krok 3: Zamknij drzwiczki bezpieczeństwa. Urządzenia nie można uruchomić jeśli drzwiczki bezpieczeństwa pozostaną otwarte. Naciśnij START aby uruchomić program. Wykonanie programu można obserwować na ekranie prze biegu programu. 6.3 Rozszerzone możliwości i funkcje specjalne Generalna blokada zapisu Jeśli programy są zablokowane dla zapisu w całości, na liście parametrów pojawi się zamknięta, pełna kłódka. Przy aktywnej opcji nie jest możliwe wybranie ustawienia Renaming (Zmiana nazwy). Wskazówka w postaci zamkniętej kłódki jest wyświetlana obok symbolu klawiatury Zatrzymywanie biegnącego programu Pojedyncze naciśnięcie STOP spowoduje wyświetlenie ekranu porzucenia programu. Możesz teraz porzucić program (przerwać wykonywanie) przez ponowne naciśnięcie STOP, lub nacisnąć ESC co spowoduje zamknięcie ekranu porzucania i podjęcie wykonywania programu. 17

18 Jeśli w trakcie wykonywania programu zostaną otwarte drzwiczki bezpieczeństwa, wykonywanie programu będzie przerwane z przyczyn bezpieczeństwa. Podczas przerwy w programie zielona dioda LED w przycisku START miga. Po zamknięciu drzwiczek proces zostanie automatycznie podjęty Funkcja RMR (Redukcja pozostałości monomeru) Naciśnięcie klawisza RMR (77) aktywuje funkcję RMR. W ten sposób resztkowa zawartość monomeru w opracowywanym materiale może być zredukowana poniżej 1% Uaktualnianie oprogramowania Użytkownik będzie miał możliwość przeprowadzenia uaktualnienia oprogramowania przy pomocy komputera PC i kabla USB. Aby to wykonać, należy wejść w mod pobierania programu poprzez jednoczesne naciskanie dwóch klawiszy specjalnych w momencie włączania urządzenia. Bliższe informacje można znaleźć w Instrukcji Uaktualniania Oprogramowania w centrum pobierania Download Center (www.ivoclarvivadent.com/downloadcenter). 18

19 7. Konserwacja, Czyszczenie, Diagnostyka Ten rozdział opisuje procedury konserwacji i czyszczenia urządzenia IvoBase Injector możliwe do wykonania przez użytkownika. Wszystkie inne prace muszą być wykonywane przez wykwalifikowany personel serwisowy Ivoclar Vivadent. Częstotliwość przeprowadzania prac konserwacyjnych jest uzależniona od intensywności użytkowania urządzenia i od metod pracy stosowanych przez użytkownika. Z tego powodu podane wartości mają charakter orientacyjny To urządzenie zostało zaprojektowane do typowego wykorzystania w pracowniach protetycznych. Jeśli sprzęt jest wykorzystywany w trybie pracy ciągłej, należy spodziewać się przedwczesnego zużycia elementów zużywalnych Części zużywalne, to na przykład: - Grzałka - Zaciski Elementy zużywalne nie są objęte gwarancją. Proszę zwracać uwagę na terminy obsługi. 7.1 Opróżnianie pojemnika wody odpadowej W trakcie procesu polimeryzacji wewnątrz urządzenia następuje kondensacja wody, która jest odprowadzana kanałem odpływowym. Należy regularnie sprawdzać poziom wody odpadowej i w razie konieczności opróżniać pojemnik. Pojemnik wody odpadowej może być wyjęty z urządzenia i wstawiony z powrotem w sposób pokazany na obrazku. 7.1 Kontrola i konserwacja Co: Sprawdzić, czy wszystkie połączenia wtykowe są właściwie połączone. Sprawdzić poziom wody w zbiorniku wody odpadowej i opróżnić (patrz rozdz. 7.2). Sprawdzić grzałkę pod kątem zanieczyszczeń i uszkodzeń (patrz rozdz. 7.3) Sprawdzić czujnik temperatury pod kątem zanieczyszczeń i uszkodzeń (patrz rozdz. 7.4) Sprawdzić drzwiczki bezpieczeństwa pod kątem zanieczyszczeń i uszkodzeń. Kiedy: co tydzień codziennie co tydzień co tydzień codziennie Sprawdzić, czy klawiatura nie ma widocznych uszkodzeń. Jeżeli jest uszkodzona, musi być wymieniona w co tydzień autoryzowanym punkcie serwisowym firmy IVOCLAR. 7.1 Wymiana grzałki Przed wymianą grzałki należy odłączyć urządzenie od sieci System grzewczy urządzenia IvoBase Injector został zbudowany w sposób umożliwiający w razie potrzeby użytkownikowi samodzielna wymianę grzałek (w przypadku uszkodzenia albo konserwacji). Demontaż grzejnika: Aby zdemontować grzejnik należy postępować w następujący sposób: Krok 1: Odkręć dwie moletowane śruby z tyłu i zdejmij pokrywę. 19

20 Krok 2: Odłącz kable od OSD 7.4 Wymiana czujnika temperatury Przed wymianą czujnika temperatury należy odłączyć urządzenie od sieci Krok 3: Odłącz wtyk grzałki Czujnik temperatury urządzenia IvoBase Injector został zbudowany w sposób umożliwiający w razie potrzeby użytkownikowi samodzielna wymianę grzałek (w przypadku uszkodzenia albo konserwacji). Sprawdzaj co tydzień czy czujnik temperatury nie jest zabrudzony lub zgięty. Sprawdzaj także czy prawidłowo przylega do włożonej puszki oraz ze względu na inne uszkodzenia. Demontaż czujnika temperatury: Aby zdemontować czujnik temperatury należy postępować w następujący sposób: Krok 4: Odłącz wtyczkę z napisem heater. Krok 1: Odkręć dwie moletowane śruby z tyłu i zdejmij pokrywę. Krok 5: Odkręć śruby grzałki Krok 2: Odłącz kable od OSD Krok 6: Wyjmij grzałkę Krok 3: Odłącz wtyczkę z napisem puszka. Montaż grzałki: Umieść grzałkę w jej oryginalnej pozycji (wycentruj grzałkę przy pomocy włożonej puszki) i zamocuj w ustalonej pozycji śrubami. (Dalszy montaż przeprowadź w kolejności odwrotnej do demontażu wykonaj Krok 6 do 1). 20

Sterownik Pracy Wentylatora Fx21

Sterownik Pracy Wentylatora Fx21 PRODUCENT URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH Sterownik Pracy Wentylatora Fx21 Płynna regulacja obrotów wentylatora. Miękki start wentylatora. Ustawiane progi min. i max. obrotów wentylatora. Duży cyfrowy wyświetlacz.

Bardziej szczegółowo

Maszyna do baniek mydlanych Eurolite

Maszyna do baniek mydlanych Eurolite INSTRUKCJA OBSŁUGI Maszyna do baniek mydlanych Eurolite Produkt nr: 590796 Strona 1 z 5 WSTĘP Dziękujemy za wybranie produktu EUROLITE Bubble Machine. Przed rozruchem urządzenia, należy upewnić się, że

Bardziej szczegółowo

Rejestrator temperatury i wilgotności TFA LOG32TH, Od -40 do +70 C, Od 0 do 100% RH

Rejestrator temperatury i wilgotności TFA LOG32TH, Od -40 do +70 C, Od 0 do 100% RH INSTRUKCJA OBSŁUGI Rejestrator temperatury i wilgotności TFA LOG32TH, Od -40 do +70 C, Od 0 do 100% RH Nr produktu: 1234882 Strona 1 z 5 1. Wprowadzenie Dziękujemy bardzo za zakup jednego z naszych produktów.

Bardziej szczegółowo

GARDENA. Zestaw do zdalnego sterowania. Instrukcja obsługi

GARDENA. Zestaw do zdalnego sterowania. Instrukcja obsługi GARDENA Zestaw do zdalnego sterowania Instrukcja obsługi GARDENA zestaw do zdalnego sterowania Witamy w ogrodzie GARDENA Tłumaczenie oryginalnej niemieckiej instrukcji obsługi. Prosimy uważnie przeczytać

Bardziej szczegółowo

Szklany czajnik z regulacją temperatury

Szklany czajnik z regulacją temperatury Szklany czajnik z regulacją temperatury Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup czajnika z wyłącznikiem bezpieczeństwa, możliwością wyboru temperatury, wskaźnikiem poziomu wody i sygnałem dźwiękowym. Prosimy

Bardziej szczegółowo

6M 500V 6M 1000V MEGAOMOMIERZ INSTRUKCJA OBSŁUGI

6M 500V 6M 1000V MEGAOMOMIERZ INSTRUKCJA OBSŁUGI 6M 500V 6M 1000V MEGAOMOMIERZ INSTRUKCJA OBSŁUGI WSTĘP Miernik ten jest łatwym w użyciu, przenośnym 3 ½ cyfrowym megaomomierzem zaprojektowanym do łatwego pomiaru rezystancji izolacji przy użyciu tylko

Bardziej szczegółowo

NAGRZEWNICA PROMIENNIKOWA. Instrukcja Obsługi

NAGRZEWNICA PROMIENNIKOWA. Instrukcja Obsługi NAGRZEWNICA PROMIENNIKOWA Instrukcja Obsługi SCHEMAT ELEKTRYCZNY L 1 L2 = promienniki podczerwieni Fuse = Bezpiecznik Blue = niebieski Brown = brązowy Rys. 1 Montaż GŁÓWNE KOMPONENTY BEZPIECZEŃSTWO!!!

Bardziej szczegółowo

Krótka instrukcja obsługi testo 610

Krótka instrukcja obsługi testo 610 Krótka instrukcja obsługi testo 610 1. Nasadka ochronna: Pozycja parkingowa 2. Czujnik wilgotności/temperatury 3. Wyświetlacz 4. Przyciski kontrolne 5. Komora baterii (z tyłu) Ustawienia podstawowe Urządzenie

Bardziej szczegółowo

SR Ivocap Equipment System

SR Ivocap Equipment System SR Ivocap Equipment System Instrukcja obsługi 2 Spis treści Wygląd urządzenia, spis części 4 1. Wprowadzenie / Znaki i Symbole 5 1.1 Wprowadzenie 1.2 Oznaczenia i symbole 1.3 Objaśnienia do instrukcji

Bardziej szczegółowo

HD CVI DVR Serii 1U Skrócona instrukcja obsługi

HD CVI DVR Serii 1U Skrócona instrukcja obsługi HD CVI DVR Serii 1U Skrócona instrukcja obsługi Strona 1 z 5 Witamy Dziękujemy za zakup rejestratora firmy HD-SIGHT. Skrócona instrukcja obsługi pomoże Państwu poznać zakupiony produkt. Przed instalacją,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI Piece do pizzy

INSTRUKCJA OBSŁUGI Piece do pizzy STALGAST Sp. z o.o. ul. Łubinowa 4a, 3-878 Warszawa tel. 22 517 15 75; fax 22 517 15 77 www.stalgast.com; e-mail:stalgast@stalgast.com INSTRUKCJA OBSŁUGI Piece do pizzy MODELE: 78113, 7813, 781113, 78113,

Bardziej szczegółowo

PAKOWARKA PRÓŻNIOWA VAC-6T

PAKOWARKA PRÓŻNIOWA VAC-6T PAKOWARKA PRÓŻNIOWA VAC-6T Analogowy panel sterowania Czasowa regulacja próżni INSTRUKCJA OBSŁUGI, INSTALACJI I UŻYTKOWANIA PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Pakowarka próżniowa VAC-6T Analogowy panel sterowania

Bardziej szczegółowo

Sejf Conrad 20EA z zamkiem elektronicznym, pojemność: 8,2 l

Sejf Conrad 20EA z zamkiem elektronicznym, pojemność: 8,2 l INSTRUKCJA OBSŁUGI Sejf Conrad 20EA z zamkiem elektronicznym, pojemność: 8,2 l Nr produktu 755009 Strona 1 z 5 Przeznaczenie Sejf jest używany do przechowywania wartościowych przedmiotów. Posiada on trwałą

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI AA17000 / AA17500

INSTRUKCJA OBSŁUGI AA17000 / AA17500 INSTRUKCJA OBSŁUGI AA17000 / AA17500 1 I. PARAMETRY 1. Napięcie zasilania 220-240V~ 2. Moc wyjściowa 1650-2050W 3. Moc grzałki 1000-1200W 4. Prędkość powietrza 342 km/h 5. Klasa ochrony p.poż IPX4 6. Wymiary

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Nawilżacz B 400 Dyfuzyjny nawilżacz powietrza. Dyfuzyjny nawilżacz B 400

Instrukcja obsługi. Nawilżacz B 400 Dyfuzyjny nawilżacz powietrza. Dyfuzyjny nawilżacz B 400 Nawilżacz B 400 Dyfuzyjny nawilżacz powietrza Instrukcja obsługi Dyfuzyjny nawilżacz B 400 Najprostszy w obsłudze Najprostszy w czyszczeniu; Cicha praca Automatyczny higrostat Automatyczny wyłącznik Dry-Pol

Bardziej szczegółowo

STRONA 1. Alkomat / Instrukcja Obsługi

STRONA 1. Alkomat / Instrukcja Obsługi STRONA 1 Alkomat / Instrukcja Obsługi Dziękujemy za zakup alkomatu Vordon. Przed pierwszym użyciem proszę się dokładnie zapoznać z instrukcją obsługi, szczególnie z informacją zawartą w sekcji Informacje

Bardziej szczegółowo

Ładowanie akumulatorów kwasowo- ołowiowych

Ładowanie akumulatorów kwasowo- ołowiowych Prostownik Voltcraft VCW 12000 Instrukcja obsługi Nr produktu: 855980 Opis urządzenia 1 Uchwyt do przenoszenia urządzenia 2 Komora na kable (z tyłu prostownika) 3 Wyświetlacz 4 Gniazdko 12 V (z tyłu prostownika)

Bardziej szczegółowo

Termometr TFA , 0-69 C, prysznicowy

Termometr TFA , 0-69 C, prysznicowy INSTRUKCJA OBSŁUGI Termometr TFA 30-1046, 0-69 C, prysznicowy Nr produktu 672446 Strona 1 z 5 Termometr prysznicowy Dziękujemy za wybór tego termometru cyfrowego prysznicowego TFA. 1. Przed użyciem termometru

Bardziej szczegółowo

Stacja lutownicza cyfrowa Toolcraft ST100- D, 100 W, C

Stacja lutownicza cyfrowa Toolcraft ST100- D, 100 W, C INSTRUKCJA OBSŁUGI Stacja lutownicza cyfrowa Toolcraft ST100- D, 100 W, 150-450 C Nr produktu 588900 Strona 1 z 7 Pierwsze uruchomienie Rozpakować stację lutowniczą i sprawdzić, czy żadna z części nie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu i obsługi

Instrukcja montażu i obsługi Instrukcja montażu i obsługi Regulacja R11/RT Regulacja R11-SB/RT ComfortLine FunctionLine Spis treści Spis treści...strona Normy/przepisy...3 Montaż...4 Połaczenie elektr./regulator temp. kotła...5 Widok

Bardziej szczegółowo

MASZYNA DO DYMU FLZ-2000M Instrukcja Obsługi

MASZYNA DO DYMU FLZ-2000M Instrukcja Obsługi MASZYNA DO DYMU FLZ-2000M Instrukcja Obsługi www.flash-butrym.pl Strona 1 UWAGA! Trzymaj to urządzenie z dala od deszczu i wilgoci! Przed otwarciem obudowy, odłącz urządzenie od zasilania! Przed podłączeniem

Bardziej szczegółowo

PA100U PRZENOŚNY WZMACNIACZ Z WEJŚCIEM USB

PA100U PRZENOŚNY WZMACNIACZ Z WEJŚCIEM USB PA100U PRZENOŚNY WZMACNIACZ Z WEJŚCIEM USB INSTRUKCJA OBSŁUGI 1. Wstęp INSTRUKCJA OBSŁUGI Niniejsza instrukcja przeznaczona jest dla użytkowników w krajach Unii Europejskiej. Ważne informacje dotyczące

Bardziej szczegółowo

Elektroniczny Termostat pojemnościowych ogrzewaczy wody

Elektroniczny Termostat pojemnościowych ogrzewaczy wody Elektroniczny Termostat pojemnościowych ogrzewaczy wody ETE-1 Instrukcja obsługi Załącznik do Instrukcji obsługi i użytkowania elektrycznego pojemnościowego ogrzewacza wody typ WJ-Q i WJW-Q Zakład Urządzeń

Bardziej szczegółowo

Niania elektroniczna Motorola Babyphone

Niania elektroniczna Motorola Babyphone INSTRUKCJA OBSŁUGI Niania elektroniczna Motorola Babyphone Nr produktu 260051 Strona 1 z 8 1. Zakres dostawy: 1 x Jednostka rodzica 1 x Jednostka dziecka 2 x akumulator AAA dla jednostki rodzica 1 x zasilacz

Bardziej szczegółowo

Regulator wilgotności powietrza Renkforce 1170728

Regulator wilgotności powietrza Renkforce 1170728 INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 001170728 Regulator wilgotności powietrza Renkforce 1170728 Strona 1 z 7 Przeznaczenie produktu Regulacja wilgotności powietrza, pomiar wilgotności za pomocą zintegrowanego

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI I KONSERWACJI. Szlifierko-Polerka MAP-2 Art. 330/00. carlo de giorgi s.r.l.

INSTRUKCJA OBSŁUGI I KONSERWACJI. Szlifierko-Polerka MAP-2 Art. 330/00. carlo de giorgi s.r.l. INSTRUKCJA OBSŁUGI I KONSERWACJI Szlifierko-Polerka MAP-2 Art. 330/00 carlo de giorgi s.r.l. UWAGA: w przypadku uszkodzenia lub awarii urządzenia w celu naprawy należy skontaktować się z serwisem: Sanitex

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsługi Monitora Dotykowego Multi- touch

Instrukcja Obsługi Monitora Dotykowego Multi- touch Instrukcja Obsługi Monitora Dotykowego Multi- touch SPIS TREŚCI Przed uruchomieniem... 4 Bezpieczeństwo.... 5 Instalacja sterownika... 7 Podłączenie nakładki dotykowej...12 Kalibracja nakładki dotykowej...13

Bardziej szczegółowo

NJB1-Y Przekaźnik napięcia jednofazowego Instrukcja obsługi

NJB1-Y Przekaźnik napięcia jednofazowego Instrukcja obsługi 0 Przed rozpoczęciem montażu i eksploatacji uważnie przeczytać instrukcję. Norma: IEC 60947-5-1 NJB1-Y Przekaźnik napięcia jednofazowego Instrukcja obsługi 1. Przeznaczenie Przekaźniki utraty i kolejności

Bardziej szczegółowo

DRY 35 Przenośny osuszacz powietrza.

DRY 35 Przenośny osuszacz powietrza. wer. 210111 PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "AVICOLD" Sp.J. 43-400 CIESZYN, ul. BIELSKA 61c tel. / fax: 0-33-85-67-444, 0-33-85-67-445, http://www.avicold.com.pl 0-33-85-67-446 e-mail: avicold@avicold.com.pl

Bardziej szczegółowo

Intenso Powerbank 2600

Intenso Powerbank 2600 Intenso Powerbank 2600 Version 1.1 Instrukcja obsługi Strona 1-7 Instrukcja obsługi POWERBANK 2600 Strona 1 z 7 Zawartość zestawu Intenso Powerbank 2600 Micro USB kabel do ładowania Instrukcja obsługi

Bardziej szczegółowo

Mikrosilnik bezszczotkowy Forte 200 alpha

Mikrosilnik bezszczotkowy Forte 200 alpha Mikrosilnik bezszczotkowy Forte 200 alpha Instrukcja obsługi Rysunek: 1. Zasilacz 2. Rozrusznik kolanowy 3. Regulator obrotów 4. Przełącznik obroty lewe/prawe 5. Włącznik auto-pilota 6. Przełącznik sterowanie

Bardziej szczegółowo

Lutownicę oraz kolbę lutowniczą należy podłączyć tylko do napięcia sieciowego 230V~/50Hz używanego w gospodarstwach domowych.

Lutownicę oraz kolbę lutowniczą należy podłączyć tylko do napięcia sieciowego 230V~/50Hz używanego w gospodarstwach domowych. Lutownica transformatorowa Instrukcja obsługi Nr produktu: 58852 Przeznaczenie Zestaw lutowniczy zawiera wszystkie elementy niezbędne do przeprowadzenia wszystkich prac związanych z lutowaniem elementów

Bardziej szczegółowo

Ogrzewacz naścienny IR Komfort Master FB307D

Ogrzewacz naścienny IR Komfort Master FB307D Ogrzewacz naścienny IR Komfort Master FB307D INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA SPIS TREŚCI Wstęp Instalacja Instalacja elektryczna Użytkowanie Konserwacja Parametry techniczne Opis produktu Lista akcesoriów Ochrona

Bardziej szczegółowo

ORVALDI ATS. Automatic Transfer Switch (ATS)

ORVALDI ATS. Automatic Transfer Switch (ATS) ORVALDI ATS Automatic Transfer Switch (ATS) 1. Wprowadzenie ORVALDI ATS pozwala na zasilanie krytycznych odbiorów z dwóch niezależnych źródeł. W przypadku zaniku zasilania lub wystąpienia zakłóceń podstawowego

Bardziej szczegółowo

MIERNIK CĘGOWY AC AX-202. Instrukcja obsługi

MIERNIK CĘGOWY AC AX-202. Instrukcja obsługi MIERNIK CĘGOWY AC AX-202 Instrukcja obsługi Bezpieczeństwo Międzynarodowe symbole bezpieczeństwa Ten symbol w odniesieniu do innego symbolu lub gniazda oznacza, że użytkownik musi odnieść się do instrukcji

Bardziej szczegółowo

Centronic EasyControl EC545-II

Centronic EasyControl EC545-II Centronic EasyControl EC545-II pl Instrukcja montażu i obsługi Pilot 5-kanałowy Ważne informacje dla: montera / elektryka / użytkownika Prosimy przekazać je odpowiednim osobom! Użytkownik winien zachować

Bardziej szczegółowo

Sterownik wymiennika gruntowego

Sterownik wymiennika gruntowego Sterownik wymiennika gruntowego Instrukcja obsługi i montażu WPROWADZENIE Urządzenie jest przeznaczone do sterowania pracą wymiennika gruntowego w systemach wentylacji mechanicznej. Głównym celem sterownika

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI APARATU DO POMIARU TEMPERATURY TOPNIENIA STUART SMP 30

INSTRUKCJA OBSŁUGI APARATU DO POMIARU TEMPERATURY TOPNIENIA STUART SMP 30 A. Uwagi ogólne INSTRUKCJA OBSŁUGI APARATU DO POMIARU TEMPERATURY TOPNIENIA STUART SMP 30 Aparat do mierzenia temperatury Stuart SMP 30 jest urządzeniem służącym do pomiaru temperatur topnienia substancji

Bardziej szczegółowo

UPROSZCZONA INSTRUKCJA OBSŁUGI EVOLIS ZENIUS

UPROSZCZONA INSTRUKCJA OBSŁUGI EVOLIS ZENIUS UPROSZCZONA INSTRUKCJA OBSŁUGI EVOLIS ZENIUS Uproszczona instrukcja obsługi Evolis Zenius Spis treści 1 WPROWADZENIE....3 1.1 Wypakowanie....3 1.2 Opis i funkcje drukarki....3 1.3 Instalacja....4 1.3.1

Bardziej szczegółowo

Termometr Nr produktu 000103434

Termometr Nr produktu 000103434 INSTRUKCJA OBSŁUGI Termometr Nr produktu 000103434 Strona 1 z 7 2. PRZEZNACZENIE DO UŻYCIA Ten poręczny, bezprzewodowy termometr pozwala na monitorowanie temperatury zdalnych punktów pomiarowych, takich

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi kalibratora napięcia i prądu pętli

Instrukcja obsługi kalibratora napięcia i prądu pętli Informacje dotyczące bezpieczeństwa Aby uniknąć porażenia prądem elektrycznym lub obrażeń: Nigdy nie podłączaj do dwóch gniazd wejściowych lub do dowolnego gniazda wejściowego i uziemionej masy napięcia

Bardziej szczegółowo

MIKROPROCESOROWY ODSTRASZACZ DŹWIĘKOWY V2.0

MIKROPROCESOROWY ODSTRASZACZ DŹWIĘKOWY V2.0 MIKROPROCESOROWY ODSTRASZACZ DŹWIĘKOWY V2.0 INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI 1 2 SPIS TREŚCI BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA...4 ZALECENIA MONTAŻOWE...4 DANE TECHNICZNE...4 ZASTOSOWANIE...5 ZASADA DZIAŁANIA...5

Bardziej szczegółowo

Uniwersalna ładowarka solarna Voltcraft SL-2, NiMH, AA

Uniwersalna ładowarka solarna Voltcraft SL-2, NiMH, AA INSTRUKCJA OBSŁUGI Uniwersalna ładowarka solarna Voltcraft SL-2, NiMH, AA Nr produktu 200175 Strona 1 z 5 Przeznaczenie Produkt ten przeznaczony jest do ładowania dwóch akumulatorów NiMH za pomocą zintegrowanej

Bardziej szczegółowo

1. Przeznaczenie urządzenia... 2 2. Umiejscowienie... 2 3. Rozpoczęcie użytkowania... 2. 4. Konserwacja... 7 5. Dane techniczne...

1. Przeznaczenie urządzenia... 2 2. Umiejscowienie... 2 3. Rozpoczęcie użytkowania... 2. 4. Konserwacja... 7 5. Dane techniczne... Naświetlarka UV Podręcznik użytkownika Wszelkie kopiowanie, odtwarzanie i rozpowszechnianie niniejszej instrukcji wymaga pisemnej zgody firmy Transfer Multisort Elektronik. 1. Przeznaczenie urządzenia...

Bardziej szczegółowo

UWAGI WSTĘPNE SPIS TREŚCI

UWAGI WSTĘPNE SPIS TREŚCI UWAGI WSTĘPNE Przed podłączeniem i użytkowaniem urządzenia prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszą instrukcją obsługi. W razie jakichkolwiek problemów ze zrozumieniem jej treści prosimy o skontaktowanie

Bardziej szczegółowo

PERKOLATOR DO KAWY SERIA PC

PERKOLATOR DO KAWY SERIA PC INSTRUKCJA OBSŁUGI PERKOLATOR DO KAWY SERIA PC Jedno urządzenie, dwie funkcje Perkolator do kawy lub warnik do wody U45PC167 U45PC188 U45PC190 Wprowadzenie Dziękujemy Państwu za zakup perkolatora do kawy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Czytnika RFID-DESK

Instrukcja obsługi Czytnika RFID-DESK Instrukcja obsługi Czytnika RFID-DESK Szanowny Kliencie! Dziękujemy bardzo za wybór naszego produktu. Jednocześnie przed rozpoczęciem jego użytkowania, prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszą instrukcją

Bardziej szczegółowo

Era Internet Stacjonarny Modem ADSL Webr@cer 821. Instrukcja obsługi

Era Internet Stacjonarny Modem ADSL Webr@cer 821. Instrukcja obsługi Era Internet Stacjonarny Modem A Webr@cer 821 Instrukcja obsługi 1. Modem bezprzewodowy A 1.1. Panel przedni Etykieta Działanie Wył. Opis Urządzenie nie jest zasilanie Wł. Urządzenie podłączone do zasilania

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Suszarka do włosów

Instrukcja obsługi. Suszarka do włosów Instrukcja obsługi Suszarka do włosów PL 8 1 7 6 2 3 4 5 2 PL Suszarka do włosów Podłączenie do sieci zasilającej Urządzenie należy podłączyć do sieci elektrycznej wyłącznie do gniazdka z uziemieniem,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Alkomat cyfrowy DA-3000M

Instrukcja obsługi. Alkomat cyfrowy DA-3000M Instrukcja obsługi Alkomat cyfrowy DA-3000M Alkomat cyfrowy DA-3000M Alkomat DA-3000 AlcoScent jest małym testerem o zakresie pomiarowym (do 4 promili) i dokładności do dziesiętnych części promila. Wykonuje

Bardziej szczegółowo

GŁOWICA RUCHOMA LED 144W. Instrukcja Obsługi. www.flash-butrym.pl Strona 1

GŁOWICA RUCHOMA LED 144W. Instrukcja Obsługi. www.flash-butrym.pl Strona 1 GŁOWICA RUCHOMA LED 144W Instrukcja Obsługi 1. Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa UWAGA Proszę zapoznać się uważnie z instrukcją, która zawiera ważne informacje dotyczące instalacji, użytkowania i konserwacji

Bardziej szczegółowo

PRZETWORNICA NAPIĘCIA DC NA AC MOC: 100W 150W 300W 350W 400W 600W. Instrukcja obsługi

PRZETWORNICA NAPIĘCIA DC NA AC MOC: 100W 150W 300W 350W 400W 600W. Instrukcja obsługi PRZETWORNICA NAPIĘCIA DC NA AC MOC: 100W 150W 300W 350W 400W 600W Instrukcja obsługi 1. OPIS 2. PODŁĄCZANIE URZĄDZENIA Podłącz czerwony przewód z czerwonego zacisku (+) akumulatora do czerwonego gniazda

Bardziej szczegółowo

Instrukcje użytkowania Czajnik bezprzewodovy TYP:EL75611/EL75612

Instrukcje użytkowania Czajnik bezprzewodovy TYP:EL75611/EL75612 Instrukcje użytkowania Czajnik bezprzewodovy TYP:EL75611/EL75612 Zalecenia bezpieczeństwa W celu zapewnienia stałego bezpieczeństwa i niskiego ryzyka porażenia prądem elektrycznym, należy przestrzegać

Bardziej szczegółowo

Kompresor LA 10 Nr produktu 000562184

Kompresor LA 10 Nr produktu 000562184 INSTRUKCJA OBSŁUGI Kompresor LA 10 Nr produktu 000562184 Strona 1 z 8 3.0 Opis produktu 3.1 Zawartość 1 Kompresor LA 10 z wężem wysokiego ciśnienia (ze złączką do wentyli samochodowych) i jednym złączem

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI AA17050 / AA17550

INSTRUKCJA OBSŁUGI AA17050 / AA17550 INSTRUKCJA OBSŁUGI AA17050 / AA17550 ŚRODKI OSTROŻNOŚCI 1. Montaż urządzenia może dokonać z odpowiednimi uprawnieniami SEP 2. Przed przystąpieniem do konserwacji odłącz zasilanie 3. Nie opierać/wieszać

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA PANEL STERUJĄCY MT-5

INSTRUKCJA PANEL STERUJĄCY MT-5 INSTRUKCJA PANEL STERUJĄCY MT-5 Panel sterujący MT-5 miernik cyfrowy z wyświetlaczem LCD. Wskazuje informacje systemu, oznaczenia wykrytych błędów i aktualne parametry pracy. Duże i czytelne symbole i

Bardziej szczegółowo

Tester akumulatorów 12/24 V Profi Power. Instrukcja obsługi. www.conrad.pl. Nr produktu: 857400

Tester akumulatorów 12/24 V Profi Power. Instrukcja obsługi. www.conrad.pl. Nr produktu: 857400 Tester akumulatorów 12/24 V Profi Power Instrukcja obsługi Nr produktu: 857400 Tester z wyświetlaczem LCD przeznaczony do wszystkich rodzajów akumulatorów kwasowo- ołowiowych. Jedno urządzenie, trzy opcje

Bardziej szczegółowo

Lago SD1. Regulator różnicowy Instrukcja obsługi i instalacji

Lago SD1. Regulator różnicowy Instrukcja obsługi i instalacji Lago SD1 Regulator różnicowy Instrukcja obsługi i instalacji Przed uruchomieniem urządzenia należy zastosować się do wskazówek bezpieczeństwa i dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję. Zasady bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Quick News Sprzedaż. Krótki przewodnik dla sterowania SC 30

Quick News Sprzedaż. Krótki przewodnik dla sterowania SC 30 Quick News Sprzedaż SCHWING GmbH Heerstraße 9 27 44653 Herne, Germany Phone +49 23 25 / 987-0 Fax +49 23 25 / 72922 info@schwing.de www.schwing.de Krótki przewodnik dla sterowania SC 30 Szanowni Państwo,

Bardziej szczegółowo

LINIA 390 BEMAR LB-1.1 BEMAR LB-2.1

LINIA 390 BEMAR LB-1.1 BEMAR LB-2.1 LOZAMEt Łódzkie Zakłady Metalowe LOZAMET Spółka z o.o. 91-202 Łódź, ul.warecka 5 Skr. pocztowa 42, 91-101 Łódź telefon: (042) 613 40 00 fax: (042) 613 40 09 fax: (042) 613 40 10 internet: e-mail: www.lozamet.com.pl

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Akumulatorowy odmrażacz do szyb PLUS 12 V Model-Nr. AT PAP

Instrukcja obsługi. Akumulatorowy odmrażacz do szyb PLUS 12 V Model-Nr. AT PAP 76 307 Model-Nr. AT596 Akumulatorowy odmrażacz do szyb PLUS 12 V Instrukcja obsługi Hergestellt für: INTER-UNION Technohandel GmbH Klaus-von-Klitzing-Str. 2 76829 Landau Germany www.inter-union.de Stand

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsługi. Grzejnik kowektorowy Amacom AMC-G1. r N ie z a k. o n ot co v e. Proszę zachować do dalszego użytku

Instrukcja Obsługi. Grzejnik kowektorowy Amacom AMC-G1. r N ie z a k. o n ot co v e. Proszę zachować do dalszego użytku Instrukcja Obsługi Grzejnik kowektorowy Amacom AMC-G1 Proszę zachować do dalszego użytku r o n ot co v e d / ć a w y r N ie z a k Dane techniczne produktu: Model: AMC-G1 Maksymalny pobór mocy: 2000W Zakresy

Bardziej szczegółowo

EV6 223. Termostat cyfrowy do urządzeń chłodniczych

EV6 223. Termostat cyfrowy do urządzeń chłodniczych Termostat cyfrowy do urządzeń chłodniczych Włączanie / wyłączanie Aby uruchomić urządzenie należy podłączyć zasilanie. (wyłączenie poprzez odpięcie zasilania) Wyświetlacz Po włączeniu i podczas normalnej

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI pilota - nadajnika podczerwieni RC-01

INSTRUKCJA OBSŁUGI pilota - nadajnika podczerwieni RC-01 INSTRUKCJA OBSŁUGI pilota - nadajnika podczerwieni typ: RC-01 Przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia należy dokładnie zapoznać się z niniejszą instrukcją. Producent zastrzega sobie prawo wprowadzania

Bardziej szczegółowo

BLENDER FR-A1, FR-A2 INSTRUKCJA OBSŁUGI DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA

BLENDER FR-A1, FR-A2 INSTRUKCJA OBSŁUGI DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA INSTRUKCJA OBSŁUGI DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA Uwaga! Ryzyko porażenia prądem elektrycznym Należy podłączyć trzy stykową wtyczkę do gniazda z uziemieniem Nie należy stosować przedłużaczy czy rozdzielaczy

Bardziej szczegółowo

Szafka sterownicza typu ABS CP 151-254

Szafka sterownicza typu ABS CP 151-254 15975197PL (12/2014) Instrukcja instalacji i eksploatacji www.sulzer.com 2 Instrukcja instalacji i eksploatacji Szafka sterownicza typu ABS CP 151 153 253 254 Spis treści 1 Ogólne... 3 1.1 Moduł sterujący...

Bardziej szczegółowo

Bezprzewodowy, elektryczny spieniacz do mleka 3w1

Bezprzewodowy, elektryczny spieniacz do mleka 3w1 Bezprzewodowy, elektryczny spieniacz do mleka 3w1 Szanowny Kliencie, Dziękujemy za zakup spieniacza do mleka. Dzięki temu urządzeniu łatwo spienisz mleko i będziesz cieszyć się kawą z pianką z mleka lub

Bardziej szczegółowo

TTW 25000 S / TTW 35000 S

TTW 25000 S / TTW 35000 S TTW 25000 S / TTW 35000 S PL INSTRUKCJA OBSŁUGI DMUCHAWA TRT-BA-TTW25000S35000S-TC-001-PL SPIS TREŚCI 01. Informacje ogólne....................... 01 02. Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa...... 01 03.

Bardziej szczegółowo

REGULOWANE ZASILACZE DC SERIA DPD

REGULOWANE ZASILACZE DC SERIA DPD REGULOWANE ZASILACZE DC SERIA DPD 3 WYJŚCIOWY KLASA LABORATORYJNA INSTRUKCJA OBSŁUGI SPIS TREŚCI 1. Wstęp 2. Informacje i wskazówki dotyczące bezpieczeństwa 3. Ogólne wskazówki 4. Specyfikacje 5. Regulatory

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI GRZAŁKI AKWARIOWEJ HAGEN FLUVAL E

INSTRUKCJA OBSŁUGI GRZAŁKI AKWARIOWEJ HAGEN FLUVAL E INSTRUKCJA OBSŁUGI GRZAŁKI AKWARIOWEJ HAGEN FLUVAL E Dziękujemy za zakup naszego produktu i gratulujemy trafnego wyboru! Uwaga! Zapoznaj się z instrukcją obsługi tego produktu i zachowaj ją na przyszłość

Bardziej szczegółowo

Bezprzewodowy dzwonek zewnętrzny HX (70374) Nr produktu 000613342

Bezprzewodowy dzwonek zewnętrzny HX (70374) Nr produktu 000613342 INSTRUKCJA OBSŁUGI Bezprzewodowy dzwonek zewnętrzny HX (70374) Nr produktu 000613342 Strona 1 z 6 Szanowni klienci, dziękujemy za zakup produktu Heidemann Bezprzewodowy dzwonek zewnętrzny jest kompatybilny

Bardziej szczegółowo

OSUSZACZ WENTYLATOROWY DO PRANIA

OSUSZACZ WENTYLATOROWY DO PRANIA ewt OSUSZACZ WENTYLATOROWY DO PRANIA Instrukcja obsługi Przed użyciem urządzenia należy uważnie zapoznać się z instrukcją obsługi. Proszę wpisać numer seryjny w wolne miejsce poniżej i zachować instrukcję

Bardziej szczegółowo

Dodatkowa pompa solarna 12m HelioSet. Instrukcja instalacji

Dodatkowa pompa solarna 12m HelioSet. Instrukcja instalacji Dodatkowa pompa solarna 12m HelioSet Instrukcja instalacji SPIS TREŚCI WPROWADZENIE 1 Instrukcja...3 1.1 Dokumentacja urządzenia...3 1.2 Dołączone dokumenty...3 1.3 Objaśnienie symboli...3 2 Opis urządzenia...3

Bardziej szczegółowo

ZWORY ELEKTROMAGNETYCZNE - INSTRUKCJA OBSŁUGI

ZWORY ELEKTROMAGNETYCZNE - INSTRUKCJA OBSŁUGI ZWORY ELEKTROMAGNETYCZNE INSTRUKCJA OBSŁUGI Spis treści: 1. Zamki elektromagnetyczne podwieszane 1.1. Parametry techniczne 1.2. Wymiary zamków pojedynczych do drzwi jednoskrzydłowych 1.3. Wymiary zamków

Bardziej szczegółowo

SOL19 ŁADOWARKA SŁONECZNA INSTRUKCJA OBSŁUGI

SOL19 ŁADOWARKA SŁONECZNA INSTRUKCJA OBSŁUGI SOL19 ŁADOWARKA SŁONECZNA INSTRUKCJA OBSŁUGI A B C D latarka dioda LED wejście/wyjście Przycisk wł./wył. statusu 5V (ON/OFF) INSTRUKCJA OBSŁUGI 1. Informacje ogólne Proszę zapoznać się z informacjami w

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI

INSTRUKCJA INSTALACJI INSTRUKCJA INSTALACJI II.SZB2v1.01 ZASILACZ BUFOROWY SZB2v1. Strona: Stron: 1 6 INSTRUKCJA INSTALACJI ZASILACZ BUFOROWY SZB2v1 13,8V 2,2A V1.0 Opracował Sprawdził Zatwierdził Imię i nazwisko Podpis Data

Bardziej szczegółowo

CapMix Mieszalnik do materiałów stomatologicznych w kapsułkach

CapMix Mieszalnik do materiałów stomatologicznych w kapsułkach CapMix Mieszalnik do materiałów stomatologicznych w kapsułkach Instrukcja użycia 1. Zasady bezpieczeństwa UWAGA! Prosimy o uważne zapoznanie się z poniższą informacją przed podłączeniem i uruchomieniem

Bardziej szczegółowo

Kruszarka do lodu TRHB-12

Kruszarka do lodu TRHB-12 Kruszarka do lodu TRHB-12 Instrukcja obsługi i instalacji Niniejsza instrukcja przygotowana została w celu zapewnienia poprawnej i bezpiecznej eksploatacji urządzenia. WARUNKI BEZPIECZNEJ PRACY Używając

Bardziej szczegółowo

LAURA 20/20 LAURA 20/20 F LAURA 20/20 T. Kocioł gazowy wiszący Instrukcja obsługi dla użytkownika

LAURA 20/20 LAURA 20/20 F LAURA 20/20 T. Kocioł gazowy wiszący Instrukcja obsługi dla użytkownika LAURA 20/20 LAURA 20/20 F LAURA 20/20 T R Kocioł gazowy wiszący Instrukcja obsługi dla użytkownika Charakterystyka ogólna LAURA 20/20: Kocioł dwufunkcyjny tj. C.O. i C.W.U. przepływowy. Spalanie odbywa

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi i montażu OKAP KUCHENNY CNL 2002 CNL 1001 TL.1-62

Instrukcja obsługi i montażu OKAP KUCHENNY CNL 2002 CNL 1001 TL.1-62 Instrukcja obsługi i montażu OKAP KUCHENNY CNL 2002 CNL 1001 TL.1-62 Przed pierwszym użyciem Przed pierwszym użyciem prosimy uważnie zapoznać się z instrukcją obsługi, która dostarcza dokładnych informacji

Bardziej szczegółowo

Licznik energii typu KIZ z zatwierdzeniem typu MID i legalizacją pierwotną. Instrukcja obsługi i instalacji

Licznik energii typu KIZ z zatwierdzeniem typu MID i legalizacją pierwotną. Instrukcja obsługi i instalacji Licznik energii typu KIZ z zatwierdzeniem typu MID i legalizacją pierwotną Instrukcja obsługi i instalacji 1 Spis treści: 1. Ważne wskazówki. 2 1.1. Wskazówki bezpieczeństwa....2 1.2. Wskazówki dot. utrzymania

Bardziej szczegółowo

Amperomierz EPM Nr produktu 000128718

Amperomierz EPM Nr produktu 000128718 INSTRUKCJA OBSŁUGI Amperomierz EPM Nr produktu 000128718 Strona 1 z 14 Amperomierz EPM04A/EPM-4C/EPM-4D/EPM-4P EPM-4D (amperomierz z zapotrzebowaniem) : EPM-4D służy do pomiarów wartości RMS prądu AC płynącego

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Elektroniczna niania Nr produktu 260059

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Elektroniczna niania Nr produktu 260059 INSTRUKCJA OBSŁUGI Elektroniczna niania Nr produktu 260059 Układ rodzica 1 Dioda LED ustawiania głośności 3 ZIELONE i 2 CZERWONE diody LED wskazują natężenie dźwięków w pokoju dziecka w zależności od głośności

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu obsługi i karta gwarancyjna NADMUCHOWY GRZEJNIK ŁAZIENKOWY

Instrukcja montażu obsługi i karta gwarancyjna NADMUCHOWY GRZEJNIK ŁAZIENKOWY NADMUCHOWY GRZEJNIK ŁAZIENKOWY Instrukcja montażu obsługi i karta gwarancyjna (uważnie przeczytać przed każdą czynnością dotyczącą grzejnika i zachować do wglądu) 1 - DANE TECHNICZNE Grzejnik jest urządzeniem

Bardziej szczegółowo

Prześcieradło INSTRUKCJA OBSŁUGI. Podgrzewane prześcieradło, nietkane. Przed użyciem należy zapoznać się z instrukcją obsługi.

Prześcieradło INSTRUKCJA OBSŁUGI. Podgrzewane prześcieradło, nietkane. Przed użyciem należy zapoznać się z instrukcją obsługi. 11226321 Prześcieradło INSTRUKCJA OBSŁUGI Podgrzewane prześcieradło, nietkane. Przed użyciem należy zapoznać się z instrukcją obsługi. 1 Wprowadzenie Dziękujemy, że zdecydowałeś się na zakup podgrzewanego

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI STEROWNIK POMIESZCZENIOWY DLA URZĄDZEŃ KLIMATYZACYJNYCH. Typ uproszczony RBC-AS21E

INSTRUKCJA OBSŁUGI STEROWNIK POMIESZCZENIOWY DLA URZĄDZEŃ KLIMATYZACYJNYCH. Typ uproszczony RBC-AS21E INSTRUKCJA OBSŁUGI STEROWNIK POMIESZCZENIOWY DLA URZĄDZEŃ KLIMATYZACYJNYCH Typ uproszczony RBC-AS21E Dziękujemy bardzo za zakup Sterownika Pomieszczeniowego do klimatyzatora TOSHIBA. Przed użyciem Sterownika

Bardziej szczegółowo

STEROWNIK ELEKTRYCZNYCH NAGRZEWNIC POWIETRZA EHC 1 Instrukcja montażu i podłączenia

STEROWNIK ELEKTRYCZNYCH NAGRZEWNIC POWIETRZA EHC 1 Instrukcja montażu i podłączenia STEROWNIK ELEKTRYCZNYCH NAGRZEWNIC POWIETRZA EHC 1 Instrukcja montażu i podłączenia OPIS: EHC 1 jest mikroprocesorowym sterownikiem nagrzewnic elektrycznych z funkcją regulacji PID. Sterownik umożliwia

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi sterownika SOLAR v.2

Instrukcja obsługi sterownika SOLAR v.2 Instrukcja obsługi sterownika SOLAR v.2 Dane: Zasilanie Pobór mocy Maksymalna moc pompy Czujnik wymiary / zakres 230V AC 50Hz 2W 500W ø=8mm, L=60mm / od -35 o C do +110 o C Ustawienia: Układ może pracować

Bardziej szczegółowo

Zalecamy uważne przeczytanie niniejszej instrukcji przed pierwszym uruchomieniem komputera.

Zalecamy uważne przeczytanie niniejszej instrukcji przed pierwszym uruchomieniem komputera. P O L S K I SZYBKI START Gratulujemy nabycia nowego notebooka! Zalecamy uważne przeczytanie niniejszej instrukcji przed pierwszym uruchomieniem komputera. Komputer przybywa do Państwa zabezpieczony wytrzymałym

Bardziej szczegółowo

VR 70. Instrukcja instalacji. Instrukcja instalacji. Dla instalatora. Wydawca / producent Vaillant GmbH

VR 70. Instrukcja instalacji. Instrukcja instalacji. Dla instalatora. Wydawca / producent Vaillant GmbH Instrukcja instalacji Dla instalatora Instrukcja instalacji VR 70 PL Wydawca / producent Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10 info@vaillant.de

Bardziej szczegółowo

GRZEJNIK ŁAZIENKOWY STYLA 2

GRZEJNIK ŁAZIENKOWY STYLA 2 ODPADY ELEKTROTECHNICZNE NIE MOGĄ BYĆ WYRZUCANE WRAZ Z ODPADAMI DOMOWYMI. MUSZĄ BYĆ PRZEKAZANE INSTYTUCJI ZAJMUJĄCEJ SIĘ RECYKLINGIEM. GRZEJNIK ŁAZIENKOWY STYLA 2 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

wersja 07 Instrukcja obsługi urządzenia sterującego do biologicznych przydomowych oczyszczalni ścieków ROTH MICRO-STEP

wersja 07 Instrukcja obsługi urządzenia sterującego do biologicznych przydomowych oczyszczalni ścieków ROTH MICRO-STEP wersja 07 Instrukcja obsługi urządzenia sterującego do biologicznych przydomowych oczyszczalni ścieków ROTH MICRO-STEP Instrukcja obsługi urządzenia sterującego do biologicznych przydomowych oczyszczalni

Bardziej szczegółowo

Tygodniowy zegar sterujący Nr art

Tygodniowy zegar sterujący Nr art Tygodniowy zegar sterujący Nr art. 610376 Zastosowanie. Tygodniowy zegar sterujący do zastosowania w domu, w pracy, w dziedzinach hobbystycznych itp. Zasilanie napięciem zmiennym 230 V, 50 Hz. Maksymalna

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA CZYTNIKA KART PROCESOROWYCH SYGNET 3 IU.02.01.SY3

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA CZYTNIKA KART PROCESOROWYCH SYGNET 3 IU.02.01.SY3 INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA CZYTNIKA KART PROCESOROWYCH SYGNET 3 Spis treści: 1. Wymagania systemowe...2 2. Parametry techniczne...2 3. Zestaw montażowy...2 4. Montaż czytnika...2 5. Instalacja oprogramowania...4

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI TERMOMETR CYFROWY

INSTRUKCJA OBSŁUGI TERMOMETR CYFROWY INSTRUKCJA OBSŁUGI TERMOMETR CYFROWY 9612 tel: 91 880 88 80 www.thermopomiar.pl info@thermopomiar.pl Spis treści Strona 1. WSTĘP...3 2. BEZPIECZEŃSTWO...3 3. SPECYFIKACJA TECHNICZNA...4 3.1. Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Warunki eksploatacji. Zebra PDP 3M Wirtualne przejście dla pieszych

Instrukcja obsługi. Warunki eksploatacji. Zebra PDP 3M Wirtualne przejście dla pieszych Instrukcja obsługi Warunki eksploatacji Wirtualne przejście dla pieszych Ogólne warunki eksploatacji Symulatora 1. Przed rozpoczęciem eksploatacji symulatora prosimy o dokładne zapoznanie się z Instrukcją

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Salamander Numer katalogowy: ,

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Salamander Numer katalogowy: , INSTRUKCJA OBSŁUGI Salamander Numer katalogowy: 744000, 744020 v2.0-04.2013 Stalgast sp. z o.o. ul. Staniewicka 5 03-310 Warszawa tel.: 22 517 15 75 fax: 22 517 15 77 www.stalgast.com email: stalgast@stalgast.com

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsługi. Precyzyjny miliomomierz stołowy Modele 380560 oraz 380562. Wstęp

Instrukcja Obsługi. Precyzyjny miliomomierz stołowy Modele 380560 oraz 380562. Wstęp Instrukcja Obsługi Precyzyjny miliomomierz stołowy Modele 380560 oraz 380562 Wstęp Gratulujemy zakupu precyzyjnego miliomomierza Extech 380560 (117V) lub 380562 (220V). Urządzenie to posiada siedem zakresów

Bardziej szczegółowo

Kompresor programowalny Nr produktu 0001166118

Kompresor programowalny Nr produktu 0001166118 INSTRUKCJA OBSŁUGI Kompresor programowalny Nr produktu 0001166118 Strona 1 z 6 Nr artykułu 21067 Kompresor programowalny Spis treści 1. Przeznaczenie do użycia 4 2. Specyfikacje 4 3. Wskazówki dotyczące

Bardziej szczegółowo

Krótka instrukcja obsługi

Krótka instrukcja obsługi Krótka instrukcja obsługi 8151298 Krótka instrukcja obsługi Cyfrowy panel sterujący MMI Przewód sterujący panelu MMI Uchwyt przewodu pływającego Przewód pływający Rączka przewodu Zasilacz Pokrywa wirnika

Bardziej szczegółowo