PL ISSN INDEKS lat MIESIĘCZNIK POLSKIEGO ZWIĄZKU INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW BUDOWNICTWA NR 1 STYCZEŃ 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PL ISSN 0033-2038 INDEKS 37067. 85 lat MIESIĘCZNIK POLSKIEGO ZWIĄZKU INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW BUDOWNICTWA NR 1 STYCZEŃ 2014"

Transkrypt

1 PL ISSN INDEKS lat MIESIĘCZNIK POLSKIEGO ZWIĄZKU INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW BUDOWNICTWA NR 1 STYCZEŃ 2014

2

3 SPIS TREŚCI Tematyka czasopisma: Przegląd Budowlany jest miesięcznikiem naukowo-technicznym o ponad 85-letniej historii. Zawiera opracowania i przeglądy nowych technologii, specjalisty czne artykuły z zakresu najnowszych rozwiązań i badań w budownictwie ogólnym, informacje o nowych produktach, materiałach budowlanych i nowoczesnych technologiach. Przegląd Budowlany is a scientific and technical magazine with over 85 years of tradition, addressed to engineers active in the construction field. Przegląd Budowlany (Builders review) presents elaborates and reviews related to new technologies, specialist articles devoted to the most recent solutions and research results from the general construction field, as well as information on new products, construction materials and technologies. The magazine is published by Polish Association of Engineers and Construction Technologists. Artykuły problemowe są recenzowane. Przegląd Budowlany jest rejestrowany w bazie danych o zawartości polskich czasopism technicznych BazTech, dostępnej bezpłatnie w Internecie pod adresem oraz Index Copernicus Journals Master List Redakcja: ul. Świętokrzyska 14 A, Warszawa tel./faks: (22) Internet: Wersja papierowa czasopisma jest wersją pierwotną Redaktor Naczelna: mgr Agnieszka Stachecka-Rodziewicz Marketing i reklama: mgr inż. Grażyna Furmańczyk-Ziemińska Korekta: Jacek Grzybowski Wydawca: Zarząd Główny Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa, ul. Świętokrzyska 14 A, Warszawa, tel./faks: (22) Kolegium Redakcyjne: prof. dr hab. inż. M. Abramowicz prof. dr hab. inż. W. Buczkowski mgr inż. arch. W. Korzeniewski prof. dr hab. inż. R. Marcinkowski mgr inż. J. Tworek Rada Programowa Czasopism i Wydawnictw PZITB w kadencji Przewodniczący: prof. dr hab. inż. Janusz Kawecki Wiceprzewodniczący: prof. dr hab. inż. Jan Bień Wiceprzewodniczący: prof. dr hab. inż. Leonard Runkiewicz Sekretarz: dr hab. inż. Anna Halicka Członkowie: Prof. dr hab. inż. Kazimierz Furtak Prof. dr hab. inż. Józef Jasiczak Prof. dr hab. inż. Ryszard Kowalczyk Prof. dr hab. inż. Aleksander Kozłowski Prof. dr hab. inż. Mieczysław Kuczma Prof. dr hab. inż. Zbigniew Sikora Prof. dr hab. inż. Adam Zybura Dr inż. Roman Gąćkowski Recenzenci zewnętrzni: Prof. Dr-Ing. Piotr Noakowski Exponent Industrial Structures, Dusseldorf Dr. hab. inż. Abdrahman Alsabry, Uniwersytet Zielonogórski, Prof. UZ Mgr inż. arch. Władysław Korzeniewski Redaktor statystyczny Mgr inż. Tadeusz Cichoński, Szkoła Główna Handlowa Redaktor językowy: Doc. dr inż. Wojciech Roszak Lund University, Szwecja Okładka: Budowa Roku 2012 Nowy Terminal Pasażerski Międzynarodowego Portu Lotniczego we Wrocławiu Ogłoszenia krajowe i zagraniczne zamówienia i przesyłki kierować na adres redakcji. Cena 1 egz. 19,00 zł (plus 5% VAT) Prenumerata i sprzedaż: tel./faks: (22) DTP: Fabryka Promocji Materiałów niezamówionych redakcja nie zwraca i zachowuje sobie prawo do skrótów, zmian tytułów i wprowadzania śródtytułów. Nie ponosi też odpowiedzialności za treść reklam zamieszczonych na łamach czaso pisma. RYNEK BUDOWLANY 2 Abstrakty Abstracts 3 List Podsekretarza Stanu Janusza Żbika z Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju do Ryszarda Trykosko Przewodniczącego Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa Wydarzenia 4 Świąteczne posiedzenie Zarządu Głównego Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa 5 Posiedzenie Komitetu Technicznego ISO/TC98 w Tokio (Japonia) Andrzej M. Brandt 8 I Konferencja Naukowo-Techniczna TECH-BUD 2013 Problematyka projektowania i wykonawstwa w aspekcie stosowania nowych technologii, materiałów i nowoczesnej techniki w budownictwie. Normy europejskie teoria a praktyka Maciej Gruszczyński 9 Sprawozdanie z ogólnopolskiego wydarzenia Czas Inżynierów na Wydziale Budownictwa i Architektury Politechniki Lubelskiej Izabela Gałat 11 Wielka Gala Polska Przedsiębiorczość 2013 Orły Polskiego Budownictwa 2013 Aktualności 12 W Krośnicach powstaje basen z ruchomym dnem Miasteczko ruchu drogowego w Pile otwarte Kontrakty za 7,4 miliona złotych Unibep wybuduje trzy siódemki tj. kolejne 777 mieszkań w Warszawie Wmurowano kamień węgielny pod wieżę kontroli lotów Park Rozwoju zdobył nagrodę Artykuły sponsorowane 14 Odpowiedzialność reprezentantów upadłej spółki za jej długi Piotr Zimmerman, Mateusz Medyński, Zimmerman i Wspólnicy sp.k. RYNEK BUDOWLANY Konferencje 15 XXIX Ogólnopolska Konferencja Warsztaty Pracy Projektanta Konstrukcji Beskidy-Gliwice 2014, Szczyrk 16 XIII Konferencja Naukowo-Techniczna Warsztat Pracy Rzeczoznawcy Budowlanego Cedzyna Artykuły problemowe TECH-BUD Zastosowanie nowoczesnych betonów specjalnych na przykładzie naprawy falochronu wyspowego w porcie Gdynia Maciej Gruszczyński 24 Niezamierzony efekt częściowego zamocowania stropów ze sprężonych płyt kanałowych Wit Derkowski AWARIE BUDOWLANE 28 Stan awaryjny trybuny stadionu w Zielonej Górze wywołany synchronicznym tańcem kibiców Krzysztof Wilde, Magdalena Rucka, Karol Grębowski 33 Usterki wilgotnościowe w obszarze wewnętrznego patio komunikacyjnego jako następstwo sposobu eksploatacji oraz błędów projektowych i wykonawczych Maciej Niedostatkiewicz 38 Błędy na etapie projektowania przyczyną stanu awaryjnego świetlików hali przemysłowej Bronisław Gosowski, Paweł Lorkowski, Michał Redecki 44 Naprawa stalowych dźwigarów głównych wiaduktu metodą prostowania termicznego po awarii w trakcie budowy Dariusz Sobala, Maciej Kulpa, Tomasz Siwowski Konstrukcje Elementy Materiały 51 Nietypowy przypadek oddziaływania termicznego w analizie nośności hali przemysłowej Krzysztof Chudoba, Szymon Seręga, Maciej Suchodoła 1 PRZEGLĄD BUDOWLANY 1/2014

4 STRESZCZENIA ABSTRACTS Krzysztof Wilde, Magdalena Rucka, Karol Grębowski, Stan awaryjny trybuny stadionu w Zielonej Górze wywołany synchronicznym tańcem kibiców str. 28 Excessive oscillations of tribune structure in Zielona Góra under synchronized crowd-induced excitation W artykule przedstawiono badania i naprawy trybuny stadionu żużlowego w Zielonej Górze narażonej na nadmierne drgania podczas synchronicznego tańca kibiców. W trakcie prac wykonano dwa etapy wzmocnień: za pomocą dodatkowych słupków (zalecenie zespołu z Uniwersytetu Zielonogórskiego) oraz wzmocnienie dodatkowymi stężeniami całej konstrukcji zadaszenia trybuny. Przedstawiono wyniki badań pomiarowych in situ dla dwóch etapów wzmacniania konstrukcji oraz symulacje numeryczne sprawdzające efektywności przestrzennego wzmocnienia zadaszenia trybuny. In the paper the dynamic analysis of tribune of speedway arena in Zielona Góra is presented. The aim of the research is to understand the reason of excessive structure vibrations as well as provide the method for vibration reduction. The in situ measurements, experimental modal analysis as well as numerical simulation for conducted structural strengthening are presented. PRZEGLĄD BUDOWLANY 1/2014 Maciej Niedostatkiewicz, Usterki wilgotnościowe w obszarze wewnętrznego patio komunikacyjnego jako następstwo sposobu eksploatacji oraz błędów projektowych i wykonawczych str. 33 Damp-related defects within the area of a patio as a consequence of manner of use and errors in design and workmanship Bronisław Gosowski, Paweł Lorkowski, Michał Redecki, Błędy na etapie projektowania przyczyną stanu awaryjnego świetlików hali przemysłowej str. 38 Design errors as a cause of emergency of skylights in industrial building Dariusz Sobala, Maciej Kulpa, Tomasz Siwowski, Naprawa stalowych dźwigarów głównych wiaduktu metodą prostowania termicznego po awarii w trakcie budowy str. 44 W artykule przedstawiono opis usterek stropu nad podziemną halą garażową budynku mieszkalno usługowego który zaprojektowany oraz wykonany został w technologii stropodachu odwróconego. W pracy przedstawiono analizę wpływu przyjętych rozwiązań projektowych i wykonawczych oraz dotychczasowego sposobu eksploatacji na stan techniczny stropu oraz zaproponowano koncepcje rozwiązania projektowego przebudowy jego fragmentu użytkowanego jako wewnętrzne patio komunikacyjne. This article describes defects in the ceiling above the underground garage of a residential and service building, designed and built using flat roof technology with inverted order of layers. An analysis is made of how the solutions adopted in design and construction, and the manner of use, have affected the technical condition of the ceiling, and design concepts are proposed for the reconstruction of that part of it which is used as a patio. W artykule przedstawiono wadliwą konstrukcję świetlików podłużnych hali przemysłowej, wykonanych z rur prostokątnych, czego efektem były pękające w nich szyby. Na podstawie analizy pracy statycznej świetlików jako konstrukcji przestrzennych, współpracujących z konstrukcją przekrycia, a także analizy zachowania się węzłów z wykorzystaniem MES, wyjaśniono przyczynę pękania szyb w świetlikach. Artykuł zakończono wnioskami i zaleceniami odnośnie naprawy i poprawnego konstruowania tego typu świetlików. The faulty design of longitudinal skylights made of rectangular hollow sections have been presented as a cause of breaking of glass installed in them. On the base of spatial static analysis of skylights and covering interaction, and also the joints behaviour executed by FEM, the reason for breaking of glass has been explained. Conclussions and recommendations regarding the repair and proper construction of this type of skylights have been given at the end. W artykule przedstawiono zrealizowaną naprawę plastycznie zdeformowanych stalowych dźwigarów walcowanych metodą prostowania termicznego. Naprawiane dźwigary główne wiaduktu uległy deformacji w wyniku awarii, jaka miała miejsce w trakcie budowy. Zastosowana metoda naprawy i zrealizowane procedury kontrolne pozwoliły na przywrócenie pierwotnego stanu uszkodzonym dźwigarom i ponowne ich wbudowanie w przęsło wiaduktu drogowego. Repair of viaduct s steel girders by heat straightening after the failure during construction This paper presents a realized repair of plastic deformed steel rolled beams using heat straightening method. Repaired steel girders were deformed due to accident that occurred during construction. The method used in repair and control procedures carried out made it possible to restore the original characteristics of the damaged beams and re-assembly into a road viaduct span. 2 Krzysztof Chudoba, Szymon Seręga, Maciej Suchodoła, Nietypowy przypadek oddziaływania termicznego w analizie nośności hali przemysłowej str. 51 An atypical case of thermal action in analysis of the load capacity of an industrial building W artykule przedstawiono przypadek nietypowego oddziaływania termicznego w analizie nośności hali grafityzacji, która eksploatowana jest w bardzo trudnym środowisku, ze względu na procesy technologiczne związane z grafityzacją wyrobów zachodzącą w temperaturze około 3000 C. Dodatkowym czynnikiem wpływającym niekorzystnie na trwałość konstrukcji nośnej obiektu są incydentalne zjawiska erupcji w trakcie procesu grafityzacji. Opisano sposób szacowania poziomu temperatury w trakcie wybuchu materiału pieca grafityzacji oraz procedurę przyjętą do analizy nośności elementów dźwigara stalowego konstrukcji dachu hali. Podsumowano także sformułowane zalecenia i wnioski odnośnie poziomu bezpieczeństwa użytkowania obiektu oraz wymaganych prac naprawczych i wzmacniających. This article describes a case of atypical thermal action in an analysis of the load capacity of an industrial building used for graphitization, which functions in a very difficult environment in view of the technological processes relating to the graphitization of products, which takes place at a temperature of around 3000 C. An additional factor having an adverse effect on the durability of the load-bearing structure involves incidences of the phenomenon of eruption during the graphitization process. A description is given of a method for estimating the level of temperature during explosion of the material of the graphitization furnace, and of the procedure adopted for analysing the load capacity of the steel girder elements of the roof structure. Conclusions and recommendations are also presented regarding the safety of use of the building and required repair and reinforcement works.

5 RYNEK BUDOWLANY 3

6 WYDARZENIA Świąteczne posiedzenie Zarządu Głównego Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa RYNEK BUDOWLANY 4 W dniu 10 grudnia 2013 roku odbyło się posiedzenie Zarządu Głównego Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa, na którym podsumowano rok Posiedzenie podzielone było na dwie części. Pierwsza porządkująca prace w starym roku i zamierzenia na nowy rok oraz druga uroczysta. Część merytoryczną Przewodniczący PZITB Ryszard Trykosko rozpoczął od wspomnienia zmarłego 10 września 2013 roku zasłużonego dla nauki, budownictwa i samego PZITB profesora dr. inż. Stanisława Kajfasza. Profesor Kajfasz w latach był Przewodniczącym Komitetu Nauki PZITB, w okresie Przewodniczącym Zarządu Głównego PZITB, zaś od roku 1994 przez wiele lat jego Wiceprzewodniczącym. Zasługi profesora Kajfasza przez wiele lat dodawały splendoru i chwały naszej Organizacji, dlatego Jego pamięć uczczono minutą ciszy. Następnie przyjęto protokół z poprzedniego posiedzenia Zarządu, omówiono wykonanie budżetu za ostatni rok. Przyjęto plan budżetowy na rok 2014, biorąc pod uwagę obchody Jubileuszu 80-lecia PZITB. Rok Jubileuszowy naszej Organizacji będzie powiązany z Jubileuszem 60-lecia Konferencji Krynickiej. Sekretarz PZITB Wiktor Piwkowski przedstawił program działań ZG PZITB na lata , zwracając uwagę na bardzo istotny wątek zagadnienia dotyczące młodzieży oraz budowanie pozycji społecznej inżyniera jako zawodu zaufania społecznego. Wspomniał także, że Komisja Kodyfikacyjna Prawa budowlanego, w której uczestniczy Przewodniczący PZITB Ryszard Trykosko, daje naszemu Stowarzyszeniu szansę na podkreślenie swojego głosu i opinii w tworzeniu nowego Prawa budowlanego. Sekretarz Piwkowski wspomniał o wielkich budowach, które są wizytówką jakości naszego budownictwa; i tak w lutym 2014 roku PZITB zorganizuje sympozjum naukowe na temat budowy tunelu pod Martwą Wisłą w Gdańsku, a jesienią tego roku na temat warszawskiego wieżowca Warsaw Spire. W przyszłych latach będą prezentowane kolejne przedsięwzięcia. Następnym ważnym zagadnieniem dla PZITB jest model archiwizowania dokumentacji historycznej Organizacji liczącej 80 lat oraz taka koordynacja konferencji naukowych w kraju, aby tematyka nie powtarzała się i pozwoliła na optymalizację ich dorobku i jak najlepsze ich wykorzystanie. Zadaniem na najbliższe lata jest także rozwój struktur PZITB na wyższych uczelniach oraz współpraca z zagranicą: Niemcami, Ukrainą, Białorusią, Rosją i Skandynawią. Nie należy zapominać także o współpracy z organizacjami inżynierskimi w kraju, a szczególnie ze Związkiem Mostowców RP i SARP. Propozycja Sekretarza połączenia Zjazdu Nadzwyczajnego ZG PZITB z obchodami Dnia Budowlanych spotkała się z dużym zainteresowaniem zebranych. W drugiej części posiedzenia Przewodniczący PZITB Ryszard Trykosko powitał przybyłych Gości: Janusza Żbika Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju, Krzysztofa Antczaka Dyrektora Departamentu Gospodarki Przestrzennej i Mieszkalnictwa, Teresę Jakutowicz z Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju oraz Andrzeja Rocha Dobruckiego Prezesa Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa. Podsekretarz Stanu Janusz Żbik zaznaczył, jak bardzo docenia działalność naszego Stowarzyszenia i jego wkład w środowisko techniczne i naukowe, a także w integrację środowiska budowlanego. Wspomniał, że ostatnie zmiany, jakie nastąpiły w Ministerstwie, personalne i organizacyjne, wszystkim wyjdą na dobre. Co prawda struktury dopiero się tworzą, ale zadania mamy wciąż te same. Zanim złożę życzenia, chciałbym serdecznie podziękować władzom Stowarzyszenia, panom: Ryszardowi Trykosko i Wiktorowi Piwkowskiemu. Taka współpraca z Ministerstwem, jaka prezentowana jest przez władze Stowarzyszenia, jest po prostu modelowa. Życzę wszystkim, żebyśmy realizowali swoje zadania, żebyśmy mieli z tego mnóstwo satysfakcji, zapewniam ze swej strony, że nie będziemy ustawać w wysiłkach, żeby robić dla naszego środowiska jak najwięcej (list Podsekretarza Stanu publikujemy na str. 3). Ryszard Trykosko podziękował za wystąpienie oraz wyraził chęć kontynuowania współpracy i działań dotyczących podniesienia rangi inżyniera. Zaznaczył, że Stowarzyszeniu zależy na takim przygotowaniu technika i inżyniera do zawodu, aby stał się fachowcem odpowiedzialnym za konstrukcję, budowę i bezpieczeństwo. Złożył podziękowania i życzenia dla całego resortu oraz życzenia świąteczne dla wszystkich zebranych.

7 WYDARZENIA Posiedzenie Komitetu Technicznego ISO/TC98 w Tokio (Japonia) Andrzej M. Brandt Komitet Techniczny ISO/TC98 Podstawy projektowania konstrukcji prowadzony jest w Polsce od jego powstania w 1961 roku 1. Kolejne doroczne zebrania Komitetu, Podkomitetów i Grup Roboczych zorganizowano w Tokio na zaproszenie Architectural Institute of Japan (AIJ) w dniach od 11 do 15 listopada 2013 r. Wszystkie posiedzenia odbywały się w Tokio w budynku (AIJ). W zebraniach uczestniczyli przedstawiciele komitetów normalizacyjnych następujących krajów: Australia, Chile, Dania, Hiszpania, Japonia, Kanada, Republika Korei, Polska, Republika Czeska, Republika Południowej Afryki, Stany Zjednoczone A.P., Wielka Brytania, oraz nieoficjalnie Republika Chińska (Taiwan). Ze strony polskiej w posiedzeniach uczestniczyli prof. Tadeusz Chmielewski i prof. Zbigniew Zembaty z Politechniki Opolskiej, dr inż. Szymon Imiełowski z Politechniki Warszawskiej oraz mgr inż. Joanna Warszawska, prowadząca sekretariat i piszący te słowa, jako przewodniczący Komitetu TC98 i Podkomitetu SC2 Niezawodność konstrukcji (fot. 1, 2). Podobnie jak w latach poprzednich, podczas tego tygodnia odbyły się zarówno plenarne posiedzenia Komitetu i Podkomitetów, jak i dwóch Grup Roboczych, które przygotowały projekty norm. Posiedzenie Podkomitetu SC1 Terminologia i symbole nie odbyło się ze względu na trudności finansowe, występujące już od kilku lat w sekretariacie tego Podkomitetu. Co więcej, podczas posiedzeń w Tokio, otrzymano z Holandii oficjalną informację o rezygnacji z prowadzenia sekretariatu Podkomitetu SC1. Formalnie przez jeden rok SC1 pozostanie pod opieką Holandii, aby umożliwić organizację przejęcia sekretariatu tego Podkomitetu przez innego członka TC. Podczas pierwszego dnia, w poniedziałek 11 listopada, odbyły się posiedzenia Grupy Roboczej SC2/WG1, która zakończyła opracowanie projektu nowego wydania podstawowej normy ISO 2394 Ogólne zasady niezawodności konstrukcji. Poprzednie wydanie tej normy z 1998 roku uznano już w 2009 r. za nieodpowiadające rozwojowi pojęć i wymagań w tej dziedzinie. Grupę Roboczą prowadzi prof. Michael H. Faber z Uniwersytetu w Lyngby (Dania). Grupa ta spotkała się już dwukrotnie w ciągu roku, prowadząc równocześnie ożywioną wymianę tekstów i uwag przez internet. Podczas 1 Krótki opis historii i zadań ISO/TC98 jest opublikowany w Przeglądzie Budowlanym, 2011, nr 1, str. 5 i 6 posiedzeń w Tokio uzgodniono wprowadzenie zmian, wynikających z ankiety, przeprowadzonej wśród członków Komitetu TC98/SC 2. W dyskusji uczestniczyli także w charakterze obserwatorów delegaci, którzy nie są formalnie członkami Grupy Roboczej. W dniu 12 listopada rozpoczęto prace grupy Roboczej SC3/WG9 nad przygotowaniem nowego wydania Normy ISO 3010:2010 Oddziaływania sejsmiczne na konstrukcje. Przewodniczącym tej grupy jest prof. Yuji Ishiyama z Japonii. Podczas dwóch posiedzeń przygotowano program działania i rozdzielono zadania pomiędzy członków grupy, a termin publikacji Normy przewidziany jest w sierpniu 2017 r. Fot. 1. Delegaci na posiedzenie ISO/TC98 w Tokio w listopadzie 2013 r. Ważnym uzupełnieniem posiedzeń było zorganizowane w środę 13 listopada przez delegację japońską Seminarium dla licznie zaproszonych specjalistów japońskich, które miało na celu przedstawienie zagadnień normalizacyjnych prowadzonych w ISO/TC98 w środowisku technicznym w Tokio. W Seminarium wzięli udział wszyscy członkowie delegacji krajowych uczestniczących w posiedzeniach. Krótkie referaty kilku delegatów zawierały najważniejsze informacje o celach i zakresie prac prowadzonych w ISO/TC98. Wszystkie referaty i wypowiedzi były tłumaczone odpowiednio na język angielski i japoński. W Seminarium uczestniczyło ponad 100 osób, głównie pracownicy naukowi AIL, a także grupa studentów. Referat wprowadzający przedstawił prof. A. M. Brandt, zapoznając uczestników z zakresem prac w ISO/TC98 5 RYNEK BUDOWLANY

8 WYDARZENIA RYNEK BUDOWLANY 6 oraz z formami działania w grupach roboczych i podkomitetach. Prof M. H. Faber (Dania) nakreślił zasady i zakres opracowania nowej edycji Normy ISO 2394:1998 Podstawy niezawodności konstrukcji. Pan Robert Bachman (USA) opisał zakres Normy ISO13033 Oddziaływania sejsmiczne na niekonstrukcyjne elementy budynków. Prof. Yuji Ishiyama (Japonia) przedstawił zasady opracowywania nowej edycji Normy ISO 3010:2010 Oddziaływania sejsmiczne na konstrukcje. Prof. Milan Holicky (Republika Czeska) zajął się przedstawieniem obecnej sytuacji w normalizacji konstrukcji budowlanych w Europie. Dr Jim Harris (USA) omówił rolę i znaczenie normalizacji w projektowaniu konstrukcji w USA. Pan H. Fukuyama i prof. H. Yokota (Japonia) przedstawili w dwóch oddzielnych referatach normalizację projektowania w Japonii, odpowiednio w budownictwie i konstrukcjach inżynierskich Dyskusja panelowa na zakończenie Seminarium pozwoliła na wymianę opinii i objęła wiele dodatkowych wyjaśnień. Po wykładach nastąpiła dyskusja panelowa, prowadzona przez prof. T. Takada (Japonia) i prof. A. M. Brandta, w której wyjaśniono szereg Fot. 2. Troje członków delegacji polskiej na posiedzenia w Tokio szczegółowych spraw, m.in. zagadnienie wdrożenia nowych pojęć i zasad w dziedzinie niezawodności i obciążeń konstrukcji budowlanych, które powodują konieczność tworzenia nowych norm ISO i nowelizacji poprzednio opracowanych. Nowe normy ISO wpływają na rozwój normalizacji krajowych i regionalnych. Członkowie delegacji na posiedzenia ISO/TC98 odpowiadali na liczne pytania, dotyczące m.in. rozwoju norm międzynarodowych i ich wpływu na normy w poszczególnych krajach. Seminarium zakończył prof. Jun Kanda z Uniwersytetu w Tokio, podsumowując przedstawione tematy. Seminarium było dobrze zorganizowane od strony technicznej i niewątpliwie poszerzyło wiedzę uczestników o celach i formach działania ISO/TC98. Zbiór wszystkich przedstawianych ilustracji wykładów, wydrukowanych w postaci oddzielnego tomu, rozdano uczestnikom. W następnym dniu (czwartek, 14 listopada) odbyły się kolejno posiedzenia Podkomitetów SC2 Niezawodność konstrukcji i SC3 Obciążenia i oddziaływania. Posiedzenie Podkomitetu SC2 pod przewodnictwem prof. A. M. Brandta rozpoczęło sprawozdanie sekretariatu, prowadzonego przez Polskę, a obejmujące stan wszystkich działań w ostatnim roku. Następnie, prof. M.H. Faber przedstawił wyniki pracy Grupy Roboczej WG1, w której zakończono opracowanie projektu Normy ISO 2394, bliskiego do postaci końcowej. Wobec zakończenia większości opracowywanych obecnie norm w Podkomitecie SC2, rozpatrzono propozycje dalszych prac. Sugestie dotyczyły m.in. nowelizacji norm ISO 22111:2007 Podstawy projektowania konstrukcji. Ogólne zasady oraz ISO 4356:1977 Odkształcenia budowli w stanach granicznych użytkowania. Tego samego dnia po południu, odbyło się plenarne posiedzenie Podkomitetu SC3 Obciążenia i oddziaływania, którego sekretariat prowadzony jest przez Japonię; posiedzenie prowadził przewodniczący SC 3, prof. Jun Kanda z Uniwersytetu w Tokio. Po sprawozdaniu z działalności w okresie od posiedzenia w Warszawie w ubiegłym roku, które zawierało m.in. informację o skierowaniu do publikacji nowego wydania Normy ISO 4355:2013 Obciążenie śniegiem na dachach, opracowanej przez Grupę Roboczą SC 3/WG 1, którą kierował prof. T. Thiis (Norwegia). Zakończona została także praca Grupy Roboczej SC 3/ WG11 pod przewodnictwem Roberta Bachmana (USA). Nowa Norma ISO 13033:2013 Oddziaływania sejsmiczne elementów niekonstrukcyjnych budynków została opublikowana w bieżącym roku. Przygotowanie Raportu Technicznego Przykłady projektowania obiektów w obszarach sejsmicznych na podstawie ISO 23469:2005 uległo przedłużeniu, a zakończenie przewidziane jest dopiero w przyszłym roku. Raport ten oznaczony jako ISO/DTR opracowuje Grupa Robocza WG10 pod przewodnictwem prof. S. Mori (Japonia). Plenarne posiedzenie Komitetu Technicznego ISO/TC 98 odbyło się 15 listopada pod przewodnictwem prof. A. M. Brandta. Przedstawione sprawozdania z pracy Komitetu i wszystkich trzech Podkomitetów zostały przyjęte, przy czym krótkie sprawozdanie z Podkomitetu SC1 przedstawił prof. A. M. Brandt na podstawie nadesłanego tekstu, wobec nieobecności przedstawicieli tego sekretariatu. Sprawy bieżące obejmowały przegląd programu prac, informację o normalizacji europejskiej (CEN/TC 250), przedstawioną przez prof. M. Holický ego. Omawiano także nową sytuację, powstałą wobec rezygnacji Holandii z prowadzenia sekretariatu Podkomitetu SC1 Terminologia i symbole. Wiadomość ta nadesłana została w trakcie posiedzenia, chociaż już poprzednio było to przewidywane. Nowa sytuacja powoduje konieczność ulokowania sekretariatu SC1 w innym kraju w ciągu roku od decyzji Holandii.

9 WYDARZENIA Na zakończenie posiedzenia TC98, zebrani przyjęli zaproszenie ze strony prof. M. H. Fabera do odbycia posiedzeń w Danii w listopadzie lub na początku grudnia 2014 roku. Posiedzenie TC98, podobnie jak obu Podkomitetów i Grup Roboczych, zakończyło się przyjęciem szeregu rezolucji, które w sposób formalny zawierają uzyskane wyniki. Warto przy tym stwierdzić, że wszystkie zebrania przyniosły pozytywne rezultaty, a działalność całego Komitetu TC98 rozwija się systematycznie. W bieżącym roku opublikowano dwie ważne Normy ISO i podjęto nowe tematy. Ważnym elementem organizacyjnym zebrań w Tokio było zakończenie kadencji przewodniczącego TC98 i SC2 przez prof. A. M. Brandta, który działał w tych organach od 1961 roku, a przewodniczył od lat 80-tych. Funkcje te, po przeprowadzeniu odpowiednich procedur, objął dr inż. Szymon Imiełowski z Wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej. Nowy przewodniczący obejmie swoje funkcje od stycznia W dniu 15 listopada niemal wszyscy uczestnicy posiedzeń pojechali na wycieczkę techniczną, zorganizowaną przez stronę japońską. Wycieczka miała na celu zapoznanie się ze skalą i formami zniszczeń budynków i infrastruktury w rejonie dotkniętym trzęsieniem ziemi i powodzią tsunami w marcu 2011 roku. Oględziny tych terenów były konieczne wobec prowadzenia w Podkomitecie SC3 oraz w TC98 prac nad nowelizacją kilku norm i przygotowanie Raportu Technicznego, związanych bezpośrednio z tymi zjawiskami (rys. 2). Po południu uczestnicy przejechali słynnym szybkim pociągiem Shinkansen z Tokio do Ichinoseki (330 km), gdzie zarezerwowano nocleg w Hotelu Sunroute. Od wczesnego rana następnego dnia grupa autokarem przejechała przez cały region dotknięty klęską, rozpoczynając od miejscowości Kesennuma, w której obejrzano zniszczenia i intensywne prace przy odbudowie nabrzeży portowych, całkowicie zniszczonych podczas kataklizmu. Następnym etapem było miasto Minamisannriku, w którym nadbrzeżne centrum uległo także zupełnemu zniszczeniu. W kolejnej miejscowości Ishinomaki Ogawa szczegółowo oglądano zabudowania dużej szkoły podstawowej. Żelbetowe konstrukcje budynków zostały poważnie uszkodzone, a kilkadziesięcioro dzieci zginęło. W mieście Onagawa woda zalała parter budynku szpitala, położonego na wysokim umocnionym brzegu, a fala tsunami miała ponad 20 m wysokości. W niższej części miasta, przy brzegu, fale przewróciły dwa domy o konstrukcji żelbetowej, a inne budynki mniej odporne zniknęły bez śladu. We wszystkich odwiedzanych miejscach powstały małe kapliczki, przy których ludzie gromadzą się, modlą się i ustawiają kwiaty. Zakres zniszczeń zrobił ogromne wrażenie na uczestnikach wycieczki; łącznie w wyniku działania fal tsunami zginęło ok osób. Powrót z wycieczki nastąpił pociągiem z miasta Sendai do Tokio. Organizatorzy przygotowali delegatom dobre warunki pracy w nowoczesnym budynku AIL w centrum Tokio. Posiedzenia odbyły się od godz.9.30 do 16.30, z przerwą na posiłek w licznych restauracjach w pobliżu siedziby AIJ. W czwartek 14 listopada wszyscy uczestnicy zebrań zostali zaproszeni przez delegację japońską na wieczorny obiad w tradycyjnej restauracji w zabytkowej dzielnicy Tokio. Spotkanie to odbyło się w bardzo przyjemnej atmosferze przy rozmowach i dyskusjach i przy stołach zastawionych lokalnymi potrawami. W listopadzie klimat w Japonii jest łagodny, odpowiadający wczesnej jesieni, co umożliwiło delegatom spacery po tym ogramnym i nowoczesnym mieście. Przyjęte rezolucje i szczegółowe sprawozdania z posiedzeń będą w ciągu kilku tygodni opracowane i udostępnione na portalu ISO. Posiedzenia przyniosły niewatpliwy postęp w działalności ISO/TC98, a prowadzenie sekretariatów Komitetu i Podkomitetu SC2 przez Polskę przynosi dobre rezultaty, ogólnie uznawane. RYNEK BUDOWLANY 16 stycznia 2014 Hotel Marriott, Warszawa www. utilities.powerpol.pl 7

10 WYDARZENIA I Konferencja Naukowo-Techniczna TECH-BUD 2013 Problematyka projektowania i wykonawstwa w aspekcie stosowania nowych technologii, materiałów i nowoczesnej techniki w budownictwie. Normy europejskie teoria a praktyka. RYNEK BUDOWLANY 8 W dniach 23 do 25 października 2013 r. odbyła się w Krakowie, w Sali Konferencyjnej Hotelu Novotel I Konferencja Naukowo-Techniczna TECH-BUD 2013, której organizatorem był Małopolski Oddział Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa CUTOB. Tematyka Konferencji obejmowała nowoczesne rozwiązania konstrukcyjno-materiałowo-technologiczne wykorzystywane we współczesnym budownictwie. Nad doborem tematyki prezentacji oraz ich merytoryczną oceną pracował Komitet Naukowy, którego przewodniczącym został prof. dr hab. inż. Kazimierz Flaga dr h.c. Patronat nad Konferencją objął minister transportu, budownictwa i gospodarki morskiej Sławomir Nowak oraz JM rektor Politechniki Krakowskiej prof. dr hab. inż. Kazimierz Furtak. Patronat branżowy objęły: Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa Oddział Małopolski w Krakowie oraz Małopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa, natomiast patronat medialny: Inżynier Budownictwa, Inżynieria i Budownictwo, Izolacje, Materiały Budowlane i Przegląd Budowlany. Sponsorami Konferencji zostały firmy: Fisher Polska, S&P Polska, Uretek, Betomax, CPJS, MC Bauchemie i Weber Saint-Gobain. Wystąpienia prelegentów pogrupowane zostały w sześciu sesjach tematycznych. Ogółem wygłoszono 36 referatów, które dotyczyły szeroko rozumianej problematyki aplikacji nowoczesnych metod i technologii we współczesnym budownictwie. Na szczególną uwagę zasługuje I sesja Konferencji, w której przedstawiono problemy techniczne związane z realizacją największych inwestycji realizowanych w Polsce w ostatnich latach. Podczas tej sesji dwa wykłady wygłosił Przewodniczący PZITB Kol. Ryszard Trykosko. Były one poświęcone największym inwestycjom realizowanym na terenie Gdańska, to jest Stadionu PGE Arena i tunelu drogowego pod Martwą Wisłą. Nadto w tej sesji prof. Kazimierz Flaga, honorowy członek PZITB, zaprezentował niezwykle ciekawy wykład nt. nowatorskich rozwiązań materiałowo-technologicznych przy budowie Świątyni Świętej Bożej Opatrzności. Uzupełnieniem tej sesji były wykłady poświęcone takim inwestycjom jak naprawa Falochronu Wyspowego w Porcie Gdynia czy budowa tunelu drogowego w Lalikach. Na zakończenie poszczególnych sesji organizatorzy przewidzieli czas na dyskusję, która bardzo często kontynuowana była w kuluarach. Szczególnie gorąca dyskusja dotyczyła jakości obecnie obowiązujących norm europejskich oraz przewidywanych terminów ich nowelizacji. Teksty wszystkich wykładów zostały wydane w obszernym wydawnictwie konferencyjnym. Trudno w tym miejscu nie wspomnieć o wysokim poziomie wygłaszanych podczas sesji referatów firmowych. W Konferencji wzięło udział 127 uczestników reprezentujących środowisko projektantów, wykonawców, rzeczoznawców budowlanych, producentów, firmy oraz przedstawicieli świata nauki. Za Komitet Organizacyjny dr inż. Maciej Gruszczyński Artykuły z konferencji prezentujemy na str

11 WYDARZENIA Sprawozdanie z ogólnopolskiego wydarzenia Czas Inżynierów na Wydziale Budownictwa i Architektury Politechniki Lubelskiej Inż. Izabela Gałat, przewodnicząca Koła Młodych PZITB przy Politechnice Lubelskiej 13 listopada 2013 r. w Auli III Wydziału Architektury Politechniki Lubelskiej miało miejsce uroczyste otwarcie wydarzenia Czas Inżynierów. W skład tej inicjatywy wchodził konkurs konstruktorski na stalową konstrukcję żurawia wieżowego Zapuść Żurawia oraz Ogólnopolskie Seminarium Studentów Budownictwa Budujemy Pasję. Nad realizacją pieczę sprawował komitet organizacyjny w składzie: inż. Izabela Gałat przewodnicząca, inż. Ewa Lyssy wiceprzewodnicząca, Marzena Kołpa wiceprzewodnicząca, inż. Konrad Kisiel, inż. Paweł Błaszczak, inż. Mateusz Michalczyk, inż. Marcin Dębiński, mgr inż. Przemysław Brzyski, Radosław Wróbel. W dalszej części spotkania przeprowadzono sesje referatowe Geoinżynieria i fundamentowanie oraz Technologia i materiały budowlane, prezentację sponsorską wygłosiła także firma Ruukki. RYNEK BUDOWLANY W uroczystym otwarciu wzięli udział przedstawiciele Politechnik: Białostockiej, Gdańskiej, Lubelskiej, Łódzkiej, Poznańskiej, Śląskiej, Świętokrzyskiej, Krakowskiej, SGGW i WAT, rektor Politechniki Lubelskiej dr hab. inż. Andrzej Wac-Włodarczyk, prof. PL, kadra naukowa WBIA, w tym władze dziekańskie: dr hab. inż. Ewa Błazik-Borowa, prof. PL, dr inż. Anna Życzyńska, dr hab.inż. Wojciech Franus, wiceprezes Fundacji Rozwoju Politechniki Lubelskiej dr inż. Maciej Trochonowicz, przedstawiciele sponsorów, sekretarz generalny Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa mgr inż. Wiktor Piwkowski, starosta lubelski Paweł Pikula. Drugi dzień (14 listopada) przebiegał pod znakiem konkursu Zapuść Żurawia. Od godziny 9.00 drużyny brały udział w sesji montażowej na czas, a następnie w sesji obciążającej. Konstrukcje będące odwzorowaniem żurawia wieżowego o wysokości do 2,5 m i wysięgu 1,5 m poddawane były obciążeniu maszyną wytrzymałościową w laboratorium Wydziału Budownictwa Politechniki Lubelskiej. Nad prawidłowym przebiegiem montażu, mocowania i obciążania konstrukcji czuwała komisja konkursowa, której przewodniczył dr inż. Marcin Górecki. Do ostatecznej punktacji, jaką mogła uzyskać drużyna, wliczały się: uzyskana siła obciążająca najbliższa założonej wartości 15 kn, ograniczenie ugięcia konstrukcji do 150 mm oraz jej masa. W ciągu dnia odbyły się trzy sesje montażowe i na bieżąco sesje obciążające, które zakończyły się około godziny W tym czasie uczestnicy udzielali wywiadów w prasie i radio, które objęło wydarzenie patronatem oraz tym mediom, które przybyły na Wydział Budownictwa i Architektury zaciekawione inicjatywą. Dzień trzeci Czasu Inżynierów rozpoczął się o godz sesją konferencyjną Inżynieria drogowa. Następnie swoje prace studenci przedstawili w dwóch sesjach Konstrukcje budowlano-inżynierskie. Łącznie w ciągu 9

12 WYDARZENIA RYNEK BUDOWLANY trwania wydarzenia zaprezentowano 22 referaty zgrupowane w 4 bloki tematyczne. Prace studentów zostaną opublikowane w monografii wydanej przez Wydział Budownictwa i Architektury. Po zakończeniu części referatowej seminarium Budujemy Pasję komisja oceniająca, której przewodniczył dr inż. Piotr Kuboń, udała się na obrady. O godzinie wyniki konkursu Zapuść Żurawia przedstawił Marcin Górecki. Klasyfikacja wygląda następująco: 1. miejsce drużyna z Politechniki Śląskiej; 2. miejsce drużyna NIEWYBOCZALNI z Politechniki Gdańskiej; 3. miejsce drużyna ŻURAWINA z Politechniki Lubelskiej. Wyniki oceny referatów w ramach seminarium Budujemy Pasję przedstawił Piotr Kuboń, a wyglądają one następująco: 1. miejsce Marcin Łuczkowski z Politechniki Krakowskiej za prezentację Węzły stalowe poddane obciążeniom dynamicznym. Modelowanie bryłowe połączeń stalowych przy użyciu programu ANSYS ; 2. miejsce Sylwia Jabłońska z Politechniki Krakowskiej za prezentację Sposoby wzmacniania istniejących fundamentów mikropale jetgrounting na przykładzie obiektu wielkokubaturowego ; 3. miejsce Miłosz Niedziela z Politechniki Lubelskiej za prezentację Badanie właściwości mechanicznych keramzytu modyfikowanego komunalnym osadem ściekowym ; Wyróżnienie Grzegorz Olszewski z Politechniki Poznańskiej za prezentację Wielokryterialna optymalizacja ram żelbetowych. Łącznie w wydarzeniu Czas Inżynierów wzięło udział 53 uczestników spoza Lublina oraz 6 opiekunów. Liczba wszystkich osób zaangażowanych w przedsięwzięcie zbliżyła się do 150. Wygłoszono 22 prezentacje z części seminaryjnej, a w części konstruktorskiej udział wzięło 11 drużyn. Po ogłoszeniu wyników wszyscy uczestnicy wzięli udział w gali wieńczącej wydarzenie Czas Inżynierów. Podziękowania należą się wszystkim firmom, które wsparły organizatorów zarówno finansowo, jak i merytorycznie, zwłaszcza sponsorowi strategicznemu firmie Ruukki oraz głównemu firmie Jotun. Całe wydarzenie nie odbyłoby się również bez wykonawców konstrukcji konkursowych. Organizację wydarzenia można uznać za sukces. Przyczyniła się do poszerzenia wiedzy teoretycznej oraz praktycznej wśród studentów, a przede wszystkim integracji młodej kadry inżynierskiej i promocji Wydziału Budownictwa i Architektury Politechniki Lubelskiej, a także uczelni jako całości. 10

13 WYDARZENIA Wielka Gala Polska Przedsiębiorczość 2013 Organizator przedsięwzięcia: Mazowieckie Zrzeszenie Handlu Przemysłu i Usług członek Pracodawców RP 23 listopada 2013 r. uroczyście przedstawili Laureatów VII edycji konkursu Orły Polskiego Budownictwa, VIII edycji konkursu Samorząd Przyjazny Przedsiębiorczości, XI edycji konkursu Mazowiecka Firma roku oraz VII edycji konkursu Perły Medycyny. Połączenie tych przedsięwzięć jest szczególne, wskazuje bowiem na szereg cech łączących Laureatów, reprezentujących jednakże różne branże. Bez wątpienia Laureaci to podmioty, które nadają ton rozwoju nie tylko polskiej przedsiębiorczości, ale również polskiej gospodarce. Laureaci konkursu Orły Polskiego Budownictwa 2013 Biura architektoniczne i projektowe I Nagroda ARBO PROJEKT Sp. z o.o. Budownictwo mieszkaniowe I Nagroda Zakład Remontowo-Budowlany Stanisław Romaniuk II Nagroda Toruńskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. Budownictwo przemysłowe i specjalistyczne I Nagroda DEPENBROCK Polska Sp. z o.o. Sp. K. II Nagroda Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Budowlane BUDECON S.A. Infrastruktura inżynieryjna, drogowa i energetyczna przychód do 3 mln I Nagroda Specjalistyczny Zakład Robót Budowlano- -Wiertniczych EURO-WIERT Sp. z o.o. II Nagroda Zakład Robót Inżynieryjno-Instalacyjnych INSTDOM Krzysztof Domiński Instalatorstwo, elektrotechnika I Nagroda BSP Service Sp. z o.o. II Nagroda P.P.H.U. Elektrobud Instalatorstwo Elektryczne Marian Janas Producenci materiałów budowlanych I Nagroda Cemex Polska Sp. z o.o. II Nagroda Jadar Sp. z o.o. III Nagroda Usługi Budowlane WES-BUD PLUS s.c. W. Frys, M. Frys-Żurek III Nagroda BETONLIT Sp. z o.o. Usługi deweloperskie przychód do 10 mln I Nagroda STOK Developer Sp. z o.o. II Nagroda Soft Elektronik Sp. z o.o. III Nagroda White Stone Development Sp. z o.o. Usługi deweloperskie przychód od 10 do 100 mln I Nagroda Przedsiębiorstwo Budowlane BUDOTEX Sp. z o.o. II Nagroda Zakład Budowlany SIEMASZKO Lesław Siemaszko III Nagroda HM Inwest S.A. RYNEK BUDOWLANY Generalny wykonawca I Nagroda Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Budowlane BUDECON S.A. II Nagroda FHU MULTI PROJEKT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. K. III Nagroda Firma Produkcyjno-Handlowo-Usługowa Zakład Budowlany KLIMEX Zbigniew Klimek Handel i dystrybucja I Nagroda Usługi Projektowo-Remontowo-Budowlane Prorembud Zbigniew Młodawski II Nagroda ARS-1 FHU Marta Jurkowska Infrastruktura inżynieryjna, drogowa i energetyczna przychód powyżej 3 mln I Nagroda Firma Inżynieryjno-Budowlana F.I.B. TA- LAGA II Nagroda P.P.H.U. MAXBUD Michał Borcuch III Nagroda Zakład Transportu Energetyki w Połańcu Sp. z o.o. Usługi deweloperskie przychód powyżej 100 mln I Nagroda Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego DACH BUD Sp. z o.o. II Nagroda UNIDEVELOPMENT S.A. III Nagroda Przedsiębiorstwo Budowlane GÓRSKI Sp. z o.o. S.K.A Usługi dla budownictwa I Nagroda DAAS Sp. z o.o. Zarządzanie nieruchomościami I Nagroda Zarząd Budynków Miejskich i Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. II Nagroda Zgierska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Zgierzu III Nagroda Spółdzielnia Mieszkaniowa Autosan Nagroda specjalna w kategorii Ochrona środowiska Sposób ograniczenia rozprzestrzeniania się oraz likwidacja pożarów w zwałowiskach odpadów powęglowych Barosz-Gwimet Sp. z o.o. Tegorocznym Laureatom gratulujemy! 11

14 AKTUALNOŚCI RYNEK BUDOWLANY 12 W Krośnicach powstaje basen z ruchomym dnem W Krośnicach (pow. milicki) trwa budowa krytej pływalni z ruchomym dnem. Bę - dzie to czwarty tego rodzaju obiekt w Polsce. Inwestycję o wartości ok. 19,8 mln zł netto realizuje firma Skanska. Inwestycja obejmuje budowę krytej pływalni wraz z łącznikiem scalającym halę basenową z istniejącym budynkiem hali sportowej. Powstający dwukondygnacyjny obiekt, częściowo podpiwniczony, kryty dwuspadowym dachem, będzie miał wysokość 12 m. Na parterze znajdzie się pełnowymiarowy sześciotorowy basen pływacki z ruchomym dnem o szerokości 8,5 m, na którym będą mogły się odbywać zawody sportowe, basen rekreacyjny wyposażony w zjeżdżalnię rurową, strefa SPA oraz brodzik. Na piętrze powstaną trybuny na 152 osoby. Do dyspozycji użytkowników będzie także gabinet kosmetyczny, fitness, solarium, sauny, kawiarnia, siłownia i kręgielnia z czterema 28-metrowymi torami. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata Budowa ruszyła w drugiej połowie października. Do tej pory zakończone zostały prace ziemne wykopy w ilości 10 tys. m 3, do głębokości 6 m. Łącznie wykonanych zostanie 13 tys. m 3 robót ziemnych. Rozpoczęliśmy przygotowania do realizacji płyty fundamentowej o grubości 60 cm mówi Łukasz Żalik, Kierownik Budowy, Skanska. Budowa części basenowej, wraz z pozwoleniem na użytkowanie, będzie ukończona do marca 2015 r. Natomiast budowa łącznika pomiędzy basenem a halą sportową zostanie sfinalizowana do końca 2016 roku. Do budowy basenu zużytych zostanie 6 tys. m 3 betonu konstrukcyjnego i 300 ton stali zbrojeniowej. Basen w Krośnicach będzie wyposażony w ruchome dno. Podobne obiekty funkcjonują w Olsztynie, Szczecinie i Rudzie Śląskiej. Krośnicki basen będzie czwartym w Polsce o takiej konstrukcji. Ta innowacyjna technologia umożliwia płynne regulowanie zanurzenia dna, co zwiększa możliwości wykorzystania basenu, pozwala na zagospodarowanie niecki basenowej tak, by równocześnie mogły się w niej odbywać różne zajęcia wymagające zróżnicowanej głębokości wody. To rozwiązanie jest bardzo korzystne również pod względem ekonomicznym. Przy zróżnicowanym poziomie dna, ilość wody do ogrzania jest mniejsza niż przy tradycyjnym rozwiązaniu, co pozwala na oszczędność energii. Pierwsze ruchome dno zostało zamontowane na basenie w Holandii. Miasteczko ruchu drogowego w Pile otwarte Ścieżki rowerowe, ulice z sygnalizacją świetlną i znakami w wersji mini z tego będą korzystać najmłodsi mieszkańcy Piły chcący poznać zasady ruchu drogowego. Nowoczesny obiekt powstał w ramach projektu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Budujemy miasteczka ruchu drogowego. Wykonawcą inwestycji o wartości niemal 490 tys. zł netto była firma Skanska. Pilskie miasteczko ruchu drogowego powstało przy ul. Dąbrowskiego. Jest częścią ogólnopolskiego projektu MSWiA finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Do końca 2014 roku na terenie Polski ma powstać 20 takich miasteczek. Budowa pilskiego miasteczka trwała niecałe 5 miesięcy. Do budowy miasteczka zużyto 158 ton mieszanki mineralno-asfaltowej w kolorze czarnym, natomiast ścieżka rowerowa w kolorze czerwonym pochłonęła 4,1 tony mieszanki. Pilskie miasteczko ruchu drogowego powstało w pobliżu Zespołu Szkół nr 2 im. Królowej Jadwigi. Ze względu na bliskie sąsiedztwo budowy i szkoły, Skanska, w ramach ogólnopolskiej akcji edukacyjnej, spotkała się z dziećmi z tej placówki. Od 2008 roku Skanska edukuje i wyposaża najmłodszych w elementy odblaskowe, a także promuje umiejętność bezpiecznego poruszania się po drodze, zwłaszcza w pobliżu budowy. Przez 5 lat w kilkuset spotkaniach w ramach akcji wzięło udział ok. 55 tys. dzieci. Kontrakty za 7,4 miliona złotych Wirbet należący do grupy Radpol, producent strunobetonowych żerdzi wirowanych, rozpoczął realizację kontraktów dla spółek energetycznych z grupy Energa i Tauron Dystrybucja. W ramach zawartych umów, do końca 2014 roku Wirbet dostarczy na potrzeby obu firm co najmniej 9,7 tys. sztuk strunobetonowych żerdzi wirowanych. Będą one wykorzystywane do budowy i eksploatacji linii energetycznych średnich i niskich napięć w Polsce. Wartość kontraktów wynosi ponad 7,4 mln zł. Produkowane w naszej fabryce strunobetonowe żerdzie wirowane to obecnie podstawowy element konstrukcyjny stosowany w napowietrznych liniach energetycznych. Mimo iż zajmują mało miejsca, cechuje je pełne bezpieczeństwo i wytrzymałość nawet w ekstremalnych warunkach pogodowych. Stąd obecnie koncerny energetyczne decydują się korzystać właśnie z tego rozwiązania budując bądź modernizując istniejące napowietrzne linie energetyczne. Żerdzie takie z powodzeniem wykorzystywane są też przy innych projektach budowalnych, gdzie wymagane są duże wytrzymałości elementów nośnych i bezpieczne posadowienie konstrukcji komentuje Paweł Pasik, prezes zarządu Wirbet SA.

15 AKTUALNOŚCI Unibep wybuduje trzy siódemki, to jest kolejne 777 mieszkań w Warszawie Spółka Giełdowa Unibep należąca do Wschodniego Klastra Budowlanego podpisała umowę na wybudowanie w systemie generalnego wykonawstwa osiedla wielorodzinnego na warszawskich Bielanach. Umowa o wartości ok. 134 mln zł netto podpisana ze spółką należącą do Grupy Turret Development, jest największą w tym roku umową spółki w segmencie budownictwa mieszkaniowego. Unibep za wybudowanie osiedla Słodowiec City otrzyma wynagrodzenie wysokości 133,777 mln zł netto. Budynek Słodowiec City stanowi pierzeję ul. Juliusza Słowackiego i ul. Stefana Żeromskiego w Warszawie. Bryła osiedla o zróżnicowanej wysokości od 9 do 11 kondygnacji dobrze wpasuje się w charakter nowoczesnej części Bielan. Osiedle będzie bardzo dobrze skomunikowane z centrum Warszawy m.in. dzięki stacji metra Słodowiec położonej 200 m od budynku. Kondygnacja przyziemia od strony ul. Słowackiego stanowić będzie część mieszkalną z ogródkami na dachu garażu podziemnego, w części przyziemia od ul. Żeromskiego zaprojektowano natomiast lokale usługowe i administracyjne. Osiedle Słodowiec City to 777 mieszkań o zróżnicowanej powierzchni przy średnim metrażu mieszkania ok 42 m 2 oraz podwyższonej wysokości do ok. 275 cm. Wszystkie mieszkania posiadają loggie lub tarasy, a mieszkania położone na parterze będą miały dostęp do tarasów będących częścią zielonych ogródków, oddzielonych żywopłotami od stref ogólnych dziedzińca. Łączna powierzchnia użytkowa mieszkań to ponad 33 tys. m 2, na lokale usługowe przeznaczono ok m 2. Mieszkańcy będą mieli dostęp do 3-poziomowego garażu podziemnego, w sumie na terenie osiedla do dyspozycji będzie 799 miejsc postojowych. Wmurowano kamień węgielny pod wieżę kontroli lotów Już za rok nad portem lotniczym Poznań Ławica górować będzie niemal 34-metrowa nowoczesna wieża kontroli ruchu lotniczego wraz z ośrodkiem radiokomunikacyjnym. Inwestycję o wartości ponad 22 mln zł netto na zlecenie Polskiej Agencji Żeglugi Powie - t rznej realizuje firma Skanska. Dzisiaj wmurowano kamień węgielny pod tę realizację. W ramach inwestycji realizowane są dwa obiekty: budynek główny, którego najwyższą częścią będzie wieża oraz budynek techniczny. Do tej pory wykonane zostały roboty ziemne wykopy, fundamenty, a także żelbetowo-murowana konstrukcja ścian budynku technicznego, żelbetowe ściany piwnic i stropy nad piwnicami oraz znaczna część żelbetowych ścian parteru w budynku głównym. Dobiega końca wykonanie rezerwowego przyłącza energetycznego, które prowadzone jest z terenu portu lotniczego. Jednocześnie kontynuowana jest realizacja instalacji podposadzkowych wod.-kan. i elektrycznych w zakresie instalacji odgromowych. RYNEK BUDOWLANY Park Rozwoju zdobył nagrodę Realizowany w Warszawie przez spółkę Echo Investment kompleks biurowy Park Rozwoju zwyciężył w konkursie CEE Green Building Awards 2013 w kategorii BREEAM Design Stage Assessment. Celem konkursu CEE Green Building Awards organizowanego przez EuropaProperty jest wyróżnienie najlepszych inwestycji z Europy Środkowo-Wschodniej, realizowanych zgodnie z najwyższymi międzynarodowymi standardami ekologicznymi. W konkursie rywalizują projekty już posiadające certyfikaty BREEAM lub LEED, a także będące jeszcze w trakcie procesu certyfikacji. Zgłoszone inwestycje ocenia niezależne jury, w skład którego wchodzą przedstawiciele branży nieruchomości komercyjnych z regionu CEE. Kompleks biurowy Park Rozwoju powstający w Warszawie przy ul. Konstruktorskiej, już na etapie projektowym, w październiku 2012 roku, otrzymał certyfikat BREEAM z oceną Very Good i jednym z najlepszych wyników w Polsce 67,83%. Inwestycja realizowana jest w dwóch etapach pierwszy zakończy w I kwartale 2014 roku. Zakończenie drugiego etapu inwestycji, który rozpoczął się w listopadzie br., zaplanowano na II kwartał 2015 roku. Projekt architektoniczny Parku Rozwoju powstał w pracowni JEMS Architekci. 13

16 ARTYKUŁY SPONSOROWANE Odpowiedzialność reprezentantów upadłej spółki za jej długi P. Zimmerman M. Medyński ARTYKUŁY SPONSOROWANE Piotr Zimmerman, radca prawny, Mateusz Medyński, radca prawny, Zimmerman i Wspólnicy sp.k. Wbrew powszechnej opinii, że posiadanie własnej spółki (także spółki z o.o. lub akcyjnej) chroni przed odpowiedzialnością za jej długi, polskie prawo przewiduje liczne regulacje stanowiące zagrożenie dla członków zarządu oraz szansę dla wierzycieli na odzyskanie choć części swych długów, nawet jeżeli spółka-dłużnik jest już niewypłacalna. Warto jest chwilkę zastanowić się nad podstawami takiej odpowiedzialności, bo często kiedy reprezentanci niewypłacalnych spółek dowiadują się o niej, jest już za późno na podjęcie działań zaradczych. Po pierwsze, zgodnie z art. 299 Kodeksu spółek handlowych, za wszystkie długi komercyjne spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, w przypadku braku możliwości egzekucji tych długów od samej spółki, solidarnie ze spółką odpowiadają członkowie jej zarządu. Podobny przepis dotyczące długów publiczno-prawnych (podatki, składki ZUS) przewiduje art. 116 Ordynacji Podatkowej. Wspólnicy takiej odpowiedzialności nie podlegają, ale dla członków zarządu może stanowić to poważny problem, bowiem odpowiadają osobiście całym swoim majątkiem. Bardzo łatwo jest także skorzystać z takiej odpowiedzialności, jeżeli jest się wierzycielem. Wystarczy wykazać, że ma się wymagalny dług wobec spółki i nie udało się go od spółki odzyskać oraz, że określona osoba jest (lub kiedy powstał dług była) członkiem zarządu, by sąd orzekł na korzyść wierzyciela. Dłużnik (członek zarządu) może się bronić wskazując jedną z trzech sytuacji: (i) złożył wniosek o ogłoszenie upadłości w terminie (14 dni od powstania stanu niewypłacalności spółki), (ii) wniosek nie został złożony w terminie nie z jego winy (np. był obłożnie chory, czy przebywał za granicą bez możliwości kontaktu ze spółką etc.) albo (iii) pomimo braku złożenia wniosku w terminie wierzyciel nie poniósł szkody (np. majątek spółki w czasie opóźnienia nie stracił na wartości itd.) Problematycznym jest fakt, że to członek zarządu musi udowodnić, że zachodzi któraś z powyższych okoliczności, zatem cały ciężar dowodowy w tym postępowaniu przerzucony jest na pozwanego. Dla wierzycieli dochodzących swoich długów to szalenie wygodne, dla członków zarządu zaś bardzo uciążliwe. Dla spółek akcyjnych nie przewidziano aż tak szerokiej odpowiedzialności. Choć art. 116 Ordynacji Podatkowej obowiązuje tak samo, nie ma odpowiednika art. 299 Kodeksu spółek handlowych. Członkowie zarządu spółki akcyjnej odpowiadają jednak na podstawie art. 21 Prawa upadłościowego i naprawczego (jak zresztą wszyscy reprezentanci spółek, zarówno osobowych jak i kapitałowych) za szkodę wyrządzoną spóźnionym (lub zaniechanym) wnioskiem o ogłoszenie upadłości. Zakres odpowiedzialności jest szerszy (bo szkoda to nie tylko niezapłacona faktura, ale np. nie uzyskane przez brak zapłaty ze strony dłużnika korzyści), ale ciężar udowodnienia szkody i winy członka zarządu spoczywa już na wierzycielu, który będzie musiał się bardziej napracować, żeby odzyskać swoje pieniądze. Archiwum od ręki archiwalne spisy treści na stronach www 14

17 Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa Oddział w Gliwicach przy współpracy Oddziałów w Bielsku-Białej, Katowicach i Małopolskiego w Krakowie XXIX Ogólnopolska Konferencja Warsztaty Pracy Projektanta Konstrukcji Beskidy Gliwice 2014 NAPRAWY I WZMOCNIENIA KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH KONSTRUKCJE ŻELBETOWE Program WPPK ( ) obejmuje: wykłady zamówione u autorów wywodzących się z renomowanych uczelni, instytutów, biur i pracowni projektowych (szczególne osiągnięcia rewitalizacji i nadbudowy konstrukcji w obiektach żelbetowych, podstawy prawne oraz metodologia postępowania przy naprawach, wzmacnianiu i rozbiórkach konstrukcji żelbetowych, oraz bezpieczeństwo przy pracach remontowych, przegląd historyczny stosowanych obciążeń oraz rozwoju cech materiałów: betonu i stali, metody określenia wytrzymałości betonu na podstawie diagnostycznych badań konstrukcji, a także zagadnienia lokalizacji wad w konstrukcji oraz lokalizacji stali zbrojeniowej a ponadto ocena parametrów stali zbrojeniowej, metody diagnostyki zagrożenia korozyjnego konstrukcji żelbetowych, w tym korozją biologiczną, zagadnienia wpływów dynamicznych w naprawach i remontach a także ocena konstrukcji żelbetowych po pożarze, metody niszczenia i cięcia betonu w pracach remontowych i rozbiórkowych, materiały do napraw i wzmocnień konstrukcji żelbetowych oraz technologie i metody odtwarzania konstrukcji żelbetowych, naprawy konstrukcji żelbetowych przez torkretowanie, uszczelnienie wskrośne przegród z betonu oraz metody naprawy rys poprzez iniekcję, zabezpieczenie i regeneracja zagrożonych korozją konstrukcji z betonu, spawanie prętów zbrojeniowych w naprawach i remontach, zastosowanie metalowych trzpieni rozporowych i wklejanych w robotach remontowych, oraz naprawa i uszczelnienie dylatacji, poszukiwanie rezerw nożności przez analizę obliczeniową, wzmacnianie konstrukcji żelbetowych przez konstrukcję żelbetową, elementami stalowymi oraz przez sprężenie, wzmacnianie konstrukcji żelbetowych taśmami i matami węglowymi, wraz z metodami obliczeń, wzmacnianie i remonty kołowych i prostokątnych zbiorników, także przez sprężanie, zagadnienia remontowe budynków z wielkiej płyty w tym zagadnienia remontowe warstwy fakturowej, prostowanie wychylonych z pionu budynków); referaty i komunikaty opracowane przez kadrę techniczną wiodących firm wykonawczych i produkcyjnych, dyskusje tematyczne zainspirowane przez wygłoszone wykłady, referaty i komunikaty zainspirowane tematyką wygłoszonych wykładów, referatów i komunikatów; prezentacje firm oferujących programy komputerowe oraz firm produkujących i oferujących materiały i sprzęt dla budownictwa; prezentacje wydawnictw technicznych i naukowych; spotkania kameralne, specjalistyczne i promocyjne; Wydane będą tradycyjnie materiały obejmujące wygłoszone wykłady (do 1800 str.) oraz informacje techniczno-handlowe specjalistycznych firm. Patron Branżowy POLSKA IZBA INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA RADA KRAJOWA MAŁOPOLSKA OKRĘGOWA IZBA INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA W KRAKOWIE ŚLĄSKA OKRĘGOWA IZBA INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA W KATOWICACH Generalni Partnerzy Merytoryczni Adres Komitetu Organizacyjnego: PZITB Oddział w Gliwicach, Gliwice, ul. Dubois 16 BIURO: tel./faks (32) , uczestnicy rejestracja, wystawcy Szczegółowe informacje organizacyjne wraz z Komunikatem nr 1 i Kartą Zgłoszenia Uczestnictwa zamieszczone są na stronie: KOSZTY UCZESTNICTWA *) nr opcji do wpisania w Karcie Zgłoszenia Uczestnictwa *) W tabeli podane zostały ceny netto, do których należy doliczyć obowiązującą Standard (decyduje data wpływu środków na konto) stawkę podatku VAT równą 23%. Uczestnicy Konferencji członkowie PZITB niestowarzyszeni Liczba miejsc dla niewymagających standard hotelu ** Orle Gniazdo zł zł 10 (pokój jednoosobowy) dla niewymagających standard hotelu ** Orle Gniazdo zł zł 20 (miejsce w pokoju dwuosobowym) podstawowy standard hotelu *** Orle Gniazdo zł zł 0 (pokój jednoosobowy) podstawowy standard hotelu *** Orle Gniazdo zł zł 25 (miejsce w pokoju dwuosobowym) dla wymagających standard hotelu **** Hotel Meta (stała linia autobusowo-busowa) zł zł 20 (pokój jednoosobowy) dla wymagających standard hotelu **** Hotel Meta (stała linia autobusowo-busowa) zł zł 40 (miejsce w pokoju dwuosobowym) bez noclegów i śniadań zł zł 40 Pakiet dla firm do r. standard hotelu ** Orle Gniazdo (2 miejsca w pokoju 2 os. + 1 szt. materiałów konferencyjnych) zł 0 Cena uczestnictwa w pokojach dwuosobowych nie uległa zmianie w porównaniu do 2010 roku, gdy Oddział PZITB w Gliwicach organizował XXV Jubileuszowe WPPK Opłaty prosimy wnosić na konto PZITB Oddział Gliwice ING Bank Śląski nr z podaniem nazwiska uczestnika i wybranego numeru opcji wpłaty wg tabeli KOSZTY UCZESTNICTWA. O uczestnictwie w WPPK i otrzymaniu wybranego standardu decyduje kolejność wpłat na konto. Ze względu na duże zainteresowanie, na stronie internetowej podawane będą aktualnie dostępne liczby miejsc w poszczególnych opcjach. Partnerzy Merytoryczni Generalni Partnerzy Medialni Partnerzy Medialni

18 Konferencje Kielce Cedzyna, maja 2014 r. RYNEK BUDOWLANY MIEJSCE WARSZTATÓW: Hotel ORW ECHO w Cedzynie k. Kielc. Uczestnicy Konferencji zakwaterowani będą w hotelu ECHO oraz w hotelach GROMADA i UROCZYSKO położonych w sąsiedztwie. Rozpoczęcie Konferencji 21 maja (środa) około godz. 13:00. Zakończenie Konferencji 23 maja (piątek) około godz. 14:00. TEMATYKA WARSZTATÓW: Zagadnienia formalno-prawne w działalności Rzeczoznawcy Budowlanego. Systemy monitoringu i nieniszczące metody badawcze stosowane w ocenie stanu technicznego obiektów budowlanych z analizą wyników i przykładami zastosowań. Ocena stanu technicznego i trwałości konstrukcji z uwzględnieniem wpływu środowiska i innych oddziaływań zewnętrznych, w tym zagadnienia eksploatacji obiektów o konstrukcji wielkopłytowej. Zagadnienia eksploatacji i bezpieczeństwa w drogownictwie. Ocena stanu technicznego instalacji wewnętrznej obiektów budowlanych i sieci zewnętrznych oraz podlegających dopuszczeniom przez Dozór Techniczny. ADRES KOMITETU ORGANIZACYJNEGO: Politechnika Świętokrzyska w Kielcach, Wydział Budownictwa i Architektury Rzeczoznawstwo 2014, Kielce, Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 7, tel. (41) , faks (41) , Konto bankowe: PZITB O/Kielce, Kielce, ul. Sienkiewicza 48/50 nr: z dopiskiem: Rzeczoznawstwo 2014 KOMITET NAUKOWO-PROGRAMOWY: Przewodniczący: prof. dr hab. inż. Leonard Runkiewicz Członkowie: Prof. dr hab. inż. Antoni Biegus Prof. dr hab. Wiesław Buczkowski Prof. dr hab. inż. Lech Czarnecki Prof. dr hab. inż. Kazimierz Flaga Dr hab. inż. Wiesława Głodkowska, prof. PKsz Prof. dr hab. inż. Zbigniew Grabowski Dr hab. inż. Anna Halicka, prof. PL Prof. dr hab. inż. Jerzy Hola Dr hab. inż. Marek Iwański, prof. PŚk Dr hab. inż. Zbigniew Janowski, prof. PK Dr hab. inż. Maria Kaszyńska Prof. dr hab. inż. Mieczysław S. Kuczma Prof. dr hab. inż. Andrzej Kuliczkowski Dr hab. inż. Paweł Lewiński, prof. ITB Prof. dr hab. inż. Andrzej Łapko Prof. dr hab. inż. Cezary Madryas Dr hab. inż. Krystyna Nagrodzka-Godycka, prof. PG Dr hab. inż. Jerzy Z. Piotrowski, prof. PŚk Dr inż. Marian Płachecki Prof. dr hab. inż. Wojciech Radomski Dr hab. inż. Antoni Różowicz, prof. PŚk Dr hab. inż. Zbigniew Rusin, prof. PŚk Dr hab. inż. Tomasz Siwowski, prof. PRz Prof. dr hab. inż. Włodzimierz Starosolski Dr inż. Jacek Szer Prof. dr hab. inż. Kazimierz Szulborski Prof. dr hab. inż. Marian Tracz Prof. dr hab. inż. Wiesław Trąmpczyński Dr hab. inż. Tadeusz Urban, prof. PŁ Dr hab. inż. Krzysztof Wojdyga, prof. PW Prof. dr hab. inż. Jerzy Ziółko Prof. dr hab. inż. Adam Zybura KOMITET ORGANIZACYJNY: Przewodniczący: prof. dr hab. inż. Wiesław Trąmpczyński Zastępcy przewodniczącego: dr inż. Barbara Goszczyńska, mgr inż. Wiktor Piwkowski Członkowie: mgr inż. Tadeusz Durak, dr inż. Stefan Szałkowski, dr hab. inż. Grzegorz Świt Sekretarz organizacyjny: mgr Aneta Sadura-Jamróz 16

19 TECH-BUD 2013 Zastosowanie nowoczesnych betonów specjalnych na przykładzie naprawy falochronu wyspowego w porcie Gdynia Dr inż. Maciej Gruszczyński, Politechnika Krakowska, Stowarzyszenie Producentów Betonu Towarowego w Polsce 1. Wprowadzenie W połowie 2006 roku rozpoczęły się prace w Porcie Gdynia, których celem była naprawa uszkodzeń, poprawa stabilności i wzmocnienie konstrukcji falochronu wyspowego. Przedmiotowy obiekt powstał w latach i praktycznie, poza doraźną naprawą uszkodzeń wojennych nie przechodził poważniejszych napraw i remontów. Z tego powodu Zarząd Morskiego Portu Gdynia zadecydował o konieczności istotnej naprawy i modernizacji konstrukcji na całej długości 2019 m. Przedmiotowy falochron wykonany został z segmentów żelbetowych, pięciokomorowych o długości 40 m i wysokości 18 m każdy (fot. 1, 2). Fot. 1. Widok gotowego segmentu falochronu (fot. archiwum ZMPG S.A.) Opracowany projekt modernizacji falochronu zakładał poprawę stabilności konstrukcji poprzez jej poszerzenie o 2,5 m, jak również podwyższenie konstrukcji nosków falochronu do wysokości 4,40 m ponad lustro wody oraz naprawę wszelkiego typu innych uszkodzeń spowodowanych prawie 80-letnią eksploatacją. Na rysunku 1 przedstawiono schemat naprawy przedmiotowej konstrukcji kolorem czarnym zaznaczono elementy, do wykonania których wykorzystano beton cementowo-polimerowy. Fot. 2. Holowanie gotowego segmentu falochronu do miejsca zatopienia (fot. archiwum ZMPG S.A) W przedmiotowej naprawie zdecydowano się na wykorzystanie betonu cementowo-polimerowego ze względu na jego zalety w stosunku do betonu zwykłego, z których najważniejsze to [6, 7, 9]: znaczące ograniczenie odkształceń skurczowych i modułu sprężystości, wysoka przyczepność do stali i betonu stwardniałego, istotnie większa wytrzymałość na rozciąganie przy zginaniu, bardzo wysoka trwałość w warunkach oddziaływania wody morskiej i znakozmiennych temperatur. 2. Etapy naprawy konstrukcji falochronu Przedmiotowa konstrukcja falochronu wykazywała znaczne uszkodzenia w postaci licznych pęknięć i zarysowań. Beton w konstrukcji nosków i belki cumowniczej praktycznie na całej długości nosił ślady uszkodzeń, będących skutkiem działania wody morskiej i znakozmiennych temperatur (fot. 3). Naprawa przedmiotowej konstrukcji falochronu wyspowego w Porcie Gdynia przebiegała etapami, z których najważniejsze to: 17

20 TECH-BUD 2013 Rys. 1. Przekrój konstrukcji falochronu kolorem czarnym zaznaczono elementy wykonane z betonu cementowopolimerowego (1 ścianka szczelna Larsena, 2 ściana poszerzająca, 3 parapet wieńczący, 4 element prefabrykowany tzw. łamacz fal, 5 nosek falochronu, 6 belka cumownicza Fot. 3. Uszkodzenia belki cumowniczej falochronu wyspowego w Porcie Gdynia Fot. 4. Usunięcie warstwy skorodowanego betonu z konstrukcji falochronu Fot. 5. Betonowanie ściany poszerzającej konstrukcję falochronu 18 usunięcie warstwy skorodowanego betonu (fot. 4), wykonanie ścianki poszerzającej konstrukcję o 2,5 m poprzez jej zabetonowanie metodą Contractor betonem klasy C30/37 w osłonie ścianki szczelnej Larsena (fot. 5), budowa parapetu wieńczącego ścianę poszerzającą z betonu cementowo-polimerowego klasy C35/45, ustawienie na wykonanej konstrukcji poszerzającej elementów prefabrykowanych tzw. łamaczy fal z betonu klasy C30/37 (fot. 6), odtworzenie konstrukcji nosków i belki cumowniczej falochronu betonem cementowo-polimerowym klasy C35/ Cel i zakres badań Celem wykonanego programu badań, którego inicjatorem był Marek Aleksiun, był wybór optymalnej recepty betonu modyfikowanego dodatkiem dyspersji ko- Fot. 6. Prefabrykowane łamacze fal ustawione na poszerzonej konstrukcji falochronu polimeru styrenowo-akrylowego, którego produkcja jest możliwa na standardowej wytwórni betonu towarowego. Podyktowane było to faktem, że proponowane przez dostawców chemii budowlanej rozwiązania materiałowo-technologiczne w postaci gotowych, suchych mieszanek typu ready mix nie były akceptowalne ze względów ekonomicznych. Mieszanki betonu cementowo-polimerowego wykonano na bazie cementu portlandzkiego CEM I 42,5N

OBIEKTY BUDOWLANE NA TERENACH GÓRNICZYCH. Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa Oddział w Katowicach

OBIEKTY BUDOWLANE NA TERENACH GÓRNICZYCH. Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa Oddział w Katowicach OBIEKTY BUDOWLANE NA TERENACH GÓRNICZYCH Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa Oddział w Katowicach Katowice wrzesień 2014 Organizator konferencji Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa

Bardziej szczegółowo

VIII Zjazd Kanalizatorów Polskich

VIII Zjazd Kanalizatorów Polskich Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych Oddział w Łodzi Instytut Inżynierii Środowiska i Instalacji Budowlanych Politechniki Łódzkiej Komunikat nr 3 VIII Zjazd Kanalizatorów Polskich PATRONAT

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z XI MIĘDZYNARODOWEJ KONFERENCJI NAUKOWO-TECHNICZNEJ ELEKTROWNIE CIEPLNE. EKSPLOATACJA MODERNIZACJE REMONTY

SPRAWOZDANIE Z XI MIĘDZYNARODOWEJ KONFERENCJI NAUKOWO-TECHNICZNEJ ELEKTROWNIE CIEPLNE. EKSPLOATACJA MODERNIZACJE REMONTY SPRAWOZDANIE Z XI MIĘDZYNARODOWEJ KONFERENCJI NAUKOWO-TECHNICZNEJ ELEKTROWNIE CIEPLNE. EKSPLOATACJA MODERNIZACJE REMONTY Z życia SEP W dniach 5 7 czerwca bieżącego roku odbyła się w Słoku koło Bełchatowa

Bardziej szczegółowo

ORŁY POLSKIEGO BUDOWNICTWA ROZDANE

ORŁY POLSKIEGO BUDOWNICTWA ROZDANE ORŁY POLSKIEGO BUDOWNICTWA ROZDANE..,WWW.KOMPASINWESTYCJI.PL (04.11.2011 00:00:00) www.kompasinwestycji.pl/z_branzy_5235_orly_polskiego_budownictwa_rozdane.htm Family House zostało laureatem V edycji ogólnopolskiego

Bardziej szczegółowo

Konkurs Budowa Roku Podkarpacia 2011

Konkurs Budowa Roku Podkarpacia 2011 Konkurs Budowa Roku Podkarpacia 2011 Organizatorzy konkursu: Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa Oddział w Rzeszowie Podkarpacka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa Budowa Roku Podkarpacia

Bardziej szczegółowo

ZJAZD KOŁA MŁODYCH. POLSKIEGO ZWIĄZKU INśYNIERÓW I TECHNIKÓW BUDOWNICTWA

ZJAZD KOŁA MŁODYCH. POLSKIEGO ZWIĄZKU INśYNIERÓW I TECHNIKÓW BUDOWNICTWA ZJAZD KOŁA MŁODYCH POLSKIEGO ZWIĄZKU INśYNIERÓW I TECHNIKÓW BUDOWNICTWA GDAŃSK 06-08.05.2011 Koło Młodych Polskiego Związku InŜynierów i Techników Budownictwa (KM PZITB) jest pręŝnie rozwijającym się stowarzyszeniem

Bardziej szczegółowo

Humanizacja Zespołów Mieszkaniowych prof. Zbigniew Bać, WyŜsza Szkoła Ekologii i Zarzadzania, Warszawa,

Humanizacja Zespołów Mieszkaniowych prof. Zbigniew Bać, WyŜsza Szkoła Ekologii i Zarzadzania, Warszawa, ARCHBUD 2008 W dniach 3-5 września 2008 r. w Zakopanem odbyła się pierwsza krajowa konferencja naukowo techniczna z cyklu ARCHBUD pt. Problemy współczesnej architektury i budownictwa. Głównym organizatorem

Bardziej szczegółowo

KATASTROFY BUDOWLANE ZAISTNIAŁE W POLSCE W 2013 r.

KATASTROFY BUDOWLANE ZAISTNIAŁE W POLSCE W 2013 r. dr inż. Adam BARYŁKA Centrum Rzeczoznawstwa Budowlanego Sp. z o.o., Warszawa dr inż. Jerzy BARYŁKA Centrum Rzeczoznawstwa Budowlanego Sp. z o.o., Warszawa KATASTROFY BUDOWLANE ZAISTNIAŁE W POLSCE W 2013

Bardziej szczegółowo

XI KRAJOWY ZJAZD PIIB

XI KRAJOWY ZJAZD PIIB XI KRAJOWY ZJAZD PIIB W dniach 6 7 lipca obradował w Warszawie XI Krajowy Zjazd Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa. Uczestniczyło w nim 172 delegatów z 16 Okręgowych IIB, członkowie władz Izby, liczni

Bardziej szczegółowo

Orły Polskiego Budownictwa- największa gala branży budowlanej już po finale

Orły Polskiego Budownictwa- największa gala branży budowlanej już po finale Orły Polskiego Budownictwa- największa gala branży budowlanej już po finale Organizatorzy przedsięwzięcia: Mazowieckie Zrzeszenie Handlu Przemysłu i Usług, Naczelna Rada Zrzeszeń Handlu i Usług oraz Europa

Bardziej szczegółowo

II Ogólnopolska Konferencja Budowa i Eksploatacja Systemów Ciepłowniczych

II Ogólnopolska Konferencja Budowa i Eksploatacja Systemów Ciepłowniczych II Ogólnopolska Konferencja Budowa i Eksploatacja Systemów Ciepłowniczych Rozpoczęcie: 2012-05-17 Zakończenie: 2012-05-18 Miejsce spotkania: Leonów k. Płocka Leonów 7A Wymagania prawne, rekomendowane techniki

Bardziej szczegółowo

BADANIA UZUPEŁNIONE SYMULACJĄ NUMERYCZNĄ PODSTAWĄ DZIAŁANIA EKSPERTA

BADANIA UZUPEŁNIONE SYMULACJĄ NUMERYCZNĄ PODSTAWĄ DZIAŁANIA EKSPERTA dr inż. Paweł Sulik Zakład Konstrukcji i Elementów Budowlanych BADANIA UZUPEŁNIONE SYMULACJĄ NUMERYCZNĄ PODSTAWĄ DZIAŁANIA EKSPERTA Seminarium ITB, BUDMA 2010 Wprowadzenie Instytut Techniki Budowlanej

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE. III Ogólnopolską Konferencję Naukową Młodych Logistyków POLLOGUS 2012. W tym roku tematem przewodnim Konferencji będą:

ZAPROSZENIE. III Ogólnopolską Konferencję Naukową Młodych Logistyków POLLOGUS 2012. W tym roku tematem przewodnim Konferencji będą: ZAPROSZENIE Koło Naukowe Młodych Logistyków JUST IN TIME działające przy Instytucie Przyrodniczo-Technicznym Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu ma zaszczyt zaprosić

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW KOMUNIKACJI RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Oddział w Białymstoku PROGRAM

STOWARZYSZENIE INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW KOMUNIKACJI RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Oddział w Białymstoku PROGRAM 2015 VII Seminarium techniczne 2015 2015 2015 2015 2015 STOWARZYSZENIE INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW KOMUNIKACJI RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ Oddział w Białymstoku PROGRAM Patronat honorowy: Prezes SITK RP prof.

Bardziej szczegółowo

5. Ogólnopolskie Sympozjum Współczesne Problemy Geologii Inżynierskiej w Polsce

5. Ogólnopolskie Sympozjum Współczesne Problemy Geologii Inżynierskiej w Polsce 5. Ogólnopolskie Sympozjum Współczesne Problemy Geologii Inżynierskiej w Polsce Fot. PRG METRO Państwowy Instytut Geologiczny Państwowy Instytut Badawczy Szanowni Państwo! Drogie koleżanki i koledzy! Z

Bardziej szczegółowo

WIELKIE INWESTYCJE PUBLICZNE W MIASTACH AGLOMERACJI

WIELKIE INWESTYCJE PUBLICZNE W MIASTACH AGLOMERACJI ZAPROSZENIE Katedra Urbanistyki i Planowania Przestrzennego Wydziału Architektury Politechniki Śląskiej zaprasza na II konferencję naukową z cyklu: REGION MIASTO WIEŚ Konferencja ma charakter interdyscyplinarny,

Bardziej szczegółowo

Oferta Sponsoringu Konferencji Naukowo-Technicznej Budownictwo Podziemne i Bezpieczeństwo w Komunikacji Drogowej i Infrastrukturze Miejskiej

Oferta Sponsoringu Konferencji Naukowo-Technicznej Budownictwo Podziemne i Bezpieczeństwo w Komunikacji Drogowej i Infrastrukturze Miejskiej Oferta Sponsoringu Konferencji Naukowo-Technicznej Budownictwo Podziemne i Bezpieczeństwo w Komunikacji Drogowej i Infrastrukturze Miejskiej 10 11 kwietnia 2014 r. Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława

Bardziej szczegółowo

HISTORIA KOŁA MŁODYCH PZITB

HISTORIA KOŁA MŁODYCH PZITB HISTORIA KOŁA MŁODYCH PZITB POCZĄTKI DZIAŁALNOŚCI KOŁA MŁODYCH PRZY PZITB/O. SZCZECIŃSKI Listopad 2003 zawiązanie KM z grona studentów Politechniki Szczecińskiej Styczeń 2004 formalna rejestracja istnienia

Bardziej szczegółowo

VIII ŚLĄSKIE FORUM INWESTYCJI, BUDOWNICTWA, NIERUCHOMOŚCI - RAMOWA AGENDA -

VIII ŚLĄSKIE FORUM INWESTYCJI, BUDOWNICTWA, NIERUCHOMOŚCI - RAMOWA AGENDA - PROJEKT z dnia 11.05.2016r. VIII ŚLĄSKIE FORUM INWESTYCJI, BUDOWNICTWA, NIERUCHOMOŚCI - RAMOWA AGENDA - I. Przedsięwzięcie programowe: REWITALIZACJA OSIEDLI MIESZKANIOWYCH I MIAST II. Temat Konferencji:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. INWESTOR: Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Lublinie Sp. z o. o. Al. J. Piłsudskiego 15, 20-407 Lublin

PROJEKT WYKONAWCZY. INWESTOR: Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Lublinie Sp. z o. o. Al. J. Piłsudskiego 15, 20-407 Lublin ul. Tamka 16, 00-349 Warszawa Telefon: 0-22 / 825-09-73 Fax: 0-22 / 825-18-04 www.ctbk.pl ctbk@ctbk.pl TYTUŁ PROJEKTU: ROZBUDOWA I MODERNIZACJA SYSTEMU ZAOPATRZENIA W WODĘ I ODPROWADZENIA ŚCIEKÓW W LUBLINIE.

Bardziej szczegółowo

INWESTOR: Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie ul. Westerplatte 19 31-033 Kraków NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO:

INWESTOR: Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie ul. Westerplatte 19 31-033 Kraków NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO: Usługi Projektowo Budowlane Projekt Technika ul. Skibińskiego 13; 25-819 Kielce tel. 886-720-094; www.projekt-technika.pl email: biuro@projekt-technika.pl INWESTOR: Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej

Bardziej szczegółowo

Baumat i prefabrykacja we współczesnej architekturze. Zespół budynków Malmö Live w Szwecji

Baumat i prefabrykacja we współczesnej architekturze. Zespół budynków Malmö Live w Szwecji Baumat i prefabrykacja we współczesnej architekturze. Zespół budynków Malmö Live w Szwecji W ramach prestiżowej inwestycji Malmö Live w Szwecji powstają budynki apartamentowe z elementów prefabrykowanych

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE BUDYNKO W NISKOENERGETYCZNYCH EFEKTYWNOS C ENERGETYCZNA, EKONOMIA, MIKROKLIMAT

PROJEKTOWANIE BUDYNKO W NISKOENERGETYCZNYCH EFEKTYWNOS C ENERGETYCZNA, EKONOMIA, MIKROKLIMAT Wydarzenia: I dzień - Konferencja II dzień - Szkolenie Wystawa technik EE i OZE Konkurs TOPTEN Okna 2014 Rekomendacje DAES Prezentacje domków NF 40 i NF 15 PROJEKTOWANIE BUDYNKO W NISKOENERGETYCZNYCH EFEKTYWNOS

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU NA NAJLEPIEJ OŚWIETLONĄ GMINĘ, MIASTO I OSIEDLE 2011 ROKU. Konkurs Na Najlepiej Oświetloną Gminę, Miasto i Osiedle 2011 roku.

REGULAMIN KONKURSU NA NAJLEPIEJ OŚWIETLONĄ GMINĘ, MIASTO I OSIEDLE 2011 ROKU. Konkurs Na Najlepiej Oświetloną Gminę, Miasto i Osiedle 2011 roku. REGULAMIN KONKURSU NA NAJLEPIEJ OŚWIETLONĄ GMINĘ, MIASTO I OSIEDLE 2011 ROKU 1. Nazwa Konkurs Na Najlepiej Oświetloną Gminę, Miasto i Osiedle 2011 roku. 2. Organizator Agencja SOMA organizator corocznych

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKA OKRĘGOWA IZBA INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA. Warszawa, 21 września 2012r.

MAZOWIECKA OKRĘGOWA IZBA INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA. Warszawa, 21 września 2012r. MAZOWIECKA OKRĘGOWA IZBA INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA Warszawa, 21 września 2012r. Stowarzyszenia założyciele : PZITB SEP PZITS SITWM SITK ZMRP Polska Izba Inżynierów PRZEWODNICZĄCY RADY KRAJOWEJ Prof. zw. dr

Bardziej szczegółowo

podsumowanie konferencji pierwsze tak duże wydarzenie poświęcone morskiej energetyce wiatrowej na polskich obszarach morskich

podsumowanie konferencji pierwsze tak duże wydarzenie poświęcone morskiej energetyce wiatrowej na polskich obszarach morskich podsumowanie konferencji pierwsze tak duże wydarzenie poświęcone morskiej energetyce wiatrowej na polskich obszarach morskich organizatorzy zaangażowanie lokalnych instytucji konferencja została zorganizowana

Bardziej szczegółowo

Polsko-Czeskie Forum Rozwoju Transportu budujmy przyszłość!

Polsko-Czeskie Forum Rozwoju Transportu budujmy przyszłość! Tekst jest przedstawiony po polsku/czesku/angielsku; Tento text je uveden v polském / čeština / angličtina; This text is provided in Polish/Czech/English Polsko-Czeskie Forum Rozwoju Transportu budujmy

Bardziej szczegółowo

KATASTROFY BUDOWLANE w 2012 roku

KATASTROFY BUDOWLANE w 2012 roku GŁÓWNY URZĄD NADZORU BUDOWLANEGO KATASTROFY BUDOWLANE w 212 roku Warszawa, marzec 213 roku 1 1. WSTĘP Katastrofą budowlaną jest niezamierzone, gwałtowne zniszczenie obiektu budowlanego lub jego części,

Bardziej szczegółowo

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom wciąż zmieniającego się szeroko pojętego rynku nieruchomości w Polsce staramy się, stworzyć sposobność do wymiany

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom wciąż zmieniającego się szeroko pojętego rynku nieruchomości w Polsce staramy się, stworzyć sposobność do wymiany Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom wciąż zmieniającego się szeroko pojętego rynku nieruchomości w Polsce staramy się, stworzyć sposobność do wymiany poglądów na temat problemowych zagadnień napotykanych

Bardziej szczegółowo

AUTORSKA PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA

AUTORSKA PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA AUTORSKA PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA SPÓŁKA Z O.O. 65-018 ZIELONA GÓRA UL. JEDNOŚCI 78 TEL. (048)(68) 327-05-44 FAX (048)(68) 327-18-02 STADIUM : PROJEKT WYKONAWCZY ZAKRES: KONSTRUKCJA UMOWA NR: 6/RA-AI/2014

Bardziej szczegółowo

Jolanta Przyłuska Zarządzanie wiedzą w instytucjach naukowych. Łódź IMP, 4 VI 2014 r. Forum Bibliotek Medycznych 7/2 (14),

Jolanta Przyłuska Zarządzanie wiedzą w instytucjach naukowych. Łódź IMP, 4 VI 2014 r. Forum Bibliotek Medycznych 7/2 (14), Jolanta Przyłuska Zarządzanie wiedzą w instytucjach naukowych. Łódź IMP, 4 VI 2014 r Forum Bibliotek Medycznych 7/2 (14), 366-370 2014 Dr Jolanta Przyłuska Łódź IMP ZARZĄDZANIE WIEDZĄ W INSTYTUCJACH NAUKOWYCH.

Bardziej szczegółowo

Wycieczka techniczna na most Północny przez Wisłę w Warszawie

Wycieczka techniczna na most Północny przez Wisłę w Warszawie Wycieczka techniczna na most Północny przez Wisłę w Warszawie 18 kwietnia 2011 r. Oddział Warszawski ZMRP zorganizował kolejną wycieczkę techniczną na budowę mostu Północnego. Powód był jeden: podnoszenie

Bardziej szczegółowo

79. Konferencja EUROCONSTRUCT 11-12 czerwca, Warszawa. Warszawa

79. Konferencja EUROCONSTRUCT 11-12 czerwca, Warszawa. Warszawa 79. Konferencja EUROCONSTRUCT 11 i 12 Czerwca Warszawa Warszawa 79. Konferencja EUROCONSTRUCT 11-12 czerwca, Warszawa Program 11 czerwca 2015 Program wieczorny Zwiedzanie Zamku Królewskiego Kolacja na

Bardziej szczegółowo

Posiedzenie PKOO SEP i Gdańskie Dni Elektryki Gdańsk, dnia 14 listopada 2014 r. -

Posiedzenie PKOO SEP i Gdańskie Dni Elektryki Gdańsk, dnia 14 listopada 2014 r. - POLSKI KOMITET OCHRONY ODGROMOWEJ Stowarzyszenie Elektryków Polskich ul. Świętokrzyska 14 A, 00-950 Warszawa, tel. 0-22-556 43 09 Posiedzenie PKOO SEP i Gdańskie Dni Elektryki 2014 - Gdańsk, dnia 14 listopada

Bardziej szczegółowo

Pan Jacek Faltynowicz - Prezes Zarządu

Pan Jacek Faltynowicz - Prezes Zarządu Pan Jacek Faltynowicz - Prezes Zarządu Pan Jacek Faltynowicz posiada wykształcenie wyższe (mgr inż.) ukończył w roku 1974 studia na Wydziale Mechanicznym Technologicznym Politechniki Warszawskiej. Pan

Bardziej szczegółowo

II POSIEDZENIE ZESPOŁU

II POSIEDZENIE ZESPOŁU Posiedzenie zespołu ds. opracowania projektu krajowego planu mającego na celu zwiększenie liczby budynków o niemal zerowym zużyciu energii oraz optymalizacji zasad ich finansowania II POSIEDZENIE ZESPOŁU

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z konferencji. 4-5 grudnia 2008 r. Aula Główna Wydziału Organizacji i Zarządzania Politechniki Łódzkiej

Sprawozdanie z konferencji. 4-5 grudnia 2008 r. Aula Główna Wydziału Organizacji i Zarządzania Politechniki Łódzkiej Sprawozdanie z konferencji 4-5 grudnia 2008 r. Aula Główna Wydziału Organizacji i Zarządzania Politechniki Łódzkiej Organizatorzy: Katedra Ekonomii Politechniki Łódzkiej Kierownik: prof. dr hab. Andrzej

Bardziej szczegółowo

Technologia robót budowlanych

Technologia robót budowlanych Technologia robót budowlanych ROK III SEM.5 Wykład 1 ROK AKADEMICKI 2015/2016 Dr inż. Marek Sawicki Zakład Technologii i Zarządzania w Budownictwie Z6 Budynek C-7, pok. 816 Konsultacje: wtorek 13-15, Środa

Bardziej szczegółowo

www.etis.pl ul. Wojska Polskiego 124/20, tel. 34 347 00 61, 668 135 251 NIP: 821-24-06-515 mail: projekty@etis.pl

www.etis.pl ul. Wojska Polskiego 124/20, tel. 34 347 00 61, 668 135 251 NIP: 821-24-06-515 mail: projekty@etis.pl Etis sp. z o.o od początku swojej działalności specjalizuje się w rozwiązaniach klimatyzacyjno wentylacyjnych, zapewniając pełen zakres usług ze specjalizacją w zarządzaniu i realizacji projektów sieciowych.

Bardziej szczegółowo

XVI i XVII wydarzenia z cyklu III KRAKOWSKIE DNI BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO 2016. (24-26 lutego 2016 r.)

XVI i XVII wydarzenia z cyklu III KRAKOWSKIE DNI BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO 2016. (24-26 lutego 2016 r.) XVI i XVII wydarzenia z cyklu III KRAKOWSKIE DNI BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO 2016 (24-26 lutego 2016 r.) III Ogólnopolskie Forum Specjalistyczne - Stała i tymczasowa organizacja ruchu drogowego ORGANIZACJA

Bardziej szczegółowo

W imieniu Komitetu Organizacyjnego konferencji PyCon PL 2011 mam przyjemność zaprosić Państwa do współpracy przy organizacji tegorocznej edycji.

W imieniu Komitetu Organizacyjnego konferencji PyCon PL 2011 mam przyjemność zaprosić Państwa do współpracy przy organizacji tegorocznej edycji. W imieniu Komitetu Organizacyjnego konferencji PyCon PL 2011 mam przyjemność zaprosić Państwa do współpracy przy organizacji tegorocznej edycji. W związku z tym chciałbym zachęcić Państwa do zapoznania

Bardziej szczegółowo

Wielkopolska Rada ds. Bezpieczeństwa Pracy w Budownictwie

Wielkopolska Rada ds. Bezpieczeństwa Pracy w Budownictwie Wielkopolska Rada ds. Bezpieczeństwa Pracy w Budownictwie POWOŁANIE RADY W dniu 8 kwietnia 2002r. w wyniku dyskusji w ramach Okrągłego stołu dotyczącego bezpieczeństwa pracy w wielkopolskim budownictwie

Bardziej szczegółowo

II POWSZECHNA WYSTAWA KRAJOWA KONKURENCYJNA POLSKA POZNAŃ, 2-15 CZERWCA 2014

II POWSZECHNA WYSTAWA KRAJOWA KONKURENCYJNA POLSKA POZNAŃ, 2-15 CZERWCA 2014 M i ędzynarodo w e Targ i P oznańsk i e II POWSZECHNA WYSTAWA KRAJOWA KONKURENCYJNA POLSKA POZNAŃ, 2-15 CZERWCA 2014 Honorowy Patronat Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego WWW.PEWUKA.PL

Bardziej szczegółowo

PLAN DZIAŁANIA KT 317 ds. Wentylacji i Klimatyzacji

PLAN DZIAŁANIA KT 317 ds. Wentylacji i Klimatyzacji Strona 1 PLAN DZIAŁANIA KT 317 ds. Wentylacji i Klimatyzacji STRESZCZENIE KT ds. Wentylacji i Klimatyzacji obejmuje swoim zakresem systemy wentylacji i klimatyzacji w budynkach mieszkalnych zamieszkania

Bardziej szczegółowo

Konferencja Naukowa. Przyszłość polskiej energetyki:

Konferencja Naukowa. Przyszłość polskiej energetyki: Konferencja Naukowa Przyszłość polskiej energetyki: Gaz łupkowy Energia jądrowa Warszawa, 27.04.2012 Spis Treści LIST WPROWADZAJĄCY str. 3 ORGANIZATOR str. 4 OPIS PROJEKTU str. 5 ZAPROSZENI PRELEGENCI

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 17 grudnia 2008 r. w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich

Bardziej szczegółowo

Komunikat nr 1 CELE KONFERENCJI ORGANIZATORZY KOMITET NAUKOWY

Komunikat nr 1 CELE KONFERENCJI ORGANIZATORZY KOMITET NAUKOWY Komunikat nr 1 Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu serdecznie zaprasza na Ogólnopolską Konferencję Edukacyjną nt.: Teoretyczno-metodyczne aspekty edukacji sportowej dzieci i młodzieży na przykładzie

Bardziej szczegółowo

RAPORT POKONFERENCYJNY

RAPORT POKONFERENCYJNY RAPORT POKONFERENCYJNY KONFERENCJA: Szanse rozwoju rynku szkoleniowego na Dolnym Śląsku w nowym okresie programowania 2007-2013 Wrocław, 3 grudnia 2007 r. SPIS TREŚCI: 1. Wstęp...2 2. Ogólna ocena konferencji

Bardziej szczegółowo

III Konferencję Naukową TECHNICZNE I EKOLOGICZNE WYZWANIA LOGISTYKI SUROWCÓW SKALNYCH. Wrocław, 30 maja 2014

III Konferencję Naukową TECHNICZNE I EKOLOGICZNE WYZWANIA LOGISTYKI SUROWCÓW SKALNYCH. Wrocław, 30 maja 2014 wraz z oraz PKP Cargo S.A. organizują III Konferencję Naukową TECHNICZNE I EKOLOGICZNE WYZWANIA LOGISTYKI SUROWCÓW SKALNYCH Wrocław, 30 maja 2014 Komunikat nr 1 CEL KONFERENCJI Celem konferencji jest przegląd

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE. z I KONGRESU POLSKIEGO TOWARZYSTWA CHIRURGII. CHIRURGII STOMATOLOGICZNEJ i IMPLANTOLOGII w WARSZAWIE

SPRAWOZDANIE. z I KONGRESU POLSKIEGO TOWARZYSTWA CHIRURGII. CHIRURGII STOMATOLOGICZNEJ i IMPLANTOLOGII w WARSZAWIE SPRAWOZDANIE z I KONGRESU POLSKIEGO TOWARZYSTWA CHIRURGII CZASZKOWO-SZCZĘKOWO-TWARZOWEJ, CHIRURGII STOMATOLOGICZNEJ i IMPLANTOLOGII w WARSZAWIE W dniach od 10 do 12 maja 2012 roku odbył się w Warszawie

Bardziej szczegółowo

VI Forum. Parlamentów Południowego Bałtyku. Badania naukowe czynnikiem integrującym i szansą rozwoju gospodarczego regionów Południowego Bałtyku

VI Forum. Parlamentów Południowego Bałtyku. Badania naukowe czynnikiem integrującym i szansą rozwoju gospodarczego regionów Południowego Bałtyku VI Forum Parlamentów Południowego Bałtyku Badania naukowe czynnikiem integrującym i szansą rozwoju gospodarczego regionów Południowego Bałtyku PROJEKT PROGRAMU stan na 07.05.2008 r. Kołobrzeg, dn. 18-20

Bardziej szczegółowo

Sposoby ochrony i rekultywacji jezior poznańskich

Sposoby ochrony i rekultywacji jezior poznańskich Konferencja Naukowo-Techniczna Sposoby ochrony i rekultywacji jezior poznańskich pod patronatem honorowym: Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, Marszałka Województwa Wielkopolskiego, Prezydenta

Bardziej szczegółowo

KONGRES TO DOSKONAŁA OKAZJA DO PREZENTACJI

KONGRES TO DOSKONAŁA OKAZJA DO PREZENTACJI Sympozjum Naukowo-Techniczne WOD-KAN-EKO już na stałe wpisało się w kalendarz imprez branżowych poświęconych gospodarce wodno-ściekowej. Umożliwia dostęp do wiedzy, nowych trendów i dyskusję nad rozwojem

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie trzeciej edycji Akademii Młodych Dyplomatów Promocja im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego

Podsumowanie trzeciej edycji Akademii Młodych Dyplomatów Promocja im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego Podsumowanie trzeciej edycji Akademii Młodych Dyplomatów Promocja im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego W roku akademickim 2006/2007 odbyła się III edycja Akademii Młodych Dyplomatów, programu przygotowującego

Bardziej szczegółowo

Plan szkoleń dla członków Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w 2008 roku L.p. Temat kursu Data/miejsce Organizator/Wykładowca

Plan szkoleń dla członków Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w 2008 roku L.p. Temat kursu Data/miejsce Organizator/Wykładowca Plan szkoleń dla członków Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w 2008 roku L.p. Temat kursu Data/miejsce Organizator/Wykładowca 5. branża ogólnobudowlana PZITB Formy organizacyjne i 6.

Bardziej szczegółowo

Katowice wczoraj i dziś

Katowice wczoraj i dziś Katowice wczoraj i dziś Modernizacja infrastruktury ul. Bocheńskiego -1998 Modernizacja infrastruktury Modernizacja infrastruktury Przebudowa ul.bocheńskiego oddano 2002 Ul. Chorzowska w 2003 roku Modernizacja

Bardziej szczegółowo

KONKURENCYJNOŚĆ FIRM REGIONU ŁÓDZKIEGO NA RYNKACH MIĘDZYNARODOWYCH.

KONKURENCYJNOŚĆ FIRM REGIONU ŁÓDZKIEGO NA RYNKACH MIĘDZYNARODOWYCH. Konferencja naukowa Oddziału Łódzkiego PTE Franciszek Sitkiewicz KONKURENCYJNOŚĆ FIRM REGIONU ŁÓDZKIEGO NA RYNKACH MIĘDZYNARODOWYCH. W dniach 9 i 10 czerwca 2006r. w hotelu MOŚCICKI w Spale odbyła się

Bardziej szczegółowo

PRACOWNIA PROJEKTOWA architekt Grażyna Stojek PROJEKT BUDOWLANY. Adres: Szczecin, ul. Broniewskiego 2 działka nr 28 obręb 2036

PRACOWNIA PROJEKTOWA architekt Grażyna Stojek PROJEKT BUDOWLANY. Adres: Szczecin, ul. Broniewskiego 2 działka nr 28 obręb 2036 PRACOWNIA PROJEKTOWA architekt Grażyna Stojek PROJEKT BUDOWLANY Obiekt: Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony Przebudowa i nadbudowa budynku administracji ze zmianą sposobu użytkowania parteru

Bardziej szczegółowo

Filip Kłębczyk Przewodniczący Komitetu Sterującego PyCon PL 2012 http://pl.pycon.org Oferta sponsorska

Filip Kłębczyk Przewodniczący Komitetu Sterującego PyCon PL 2012 http://pl.pycon.org Oferta sponsorska W imieniu Komitetu Sterującego konferencji PyCon PL 2012 mam przyjemność zaprosić Państwa do wsparcia tegorocznej edycji. W związku z tym chciałbym zachęcić Państwa do zapoznania się z naszą ofertą sponsorską.

Bardziej szczegółowo

Krótko o wydarzeniu. Konferencja została stworzona, aby podjąć próbę odpowiedzi na pytania:

Krótko o wydarzeniu. Konferencja została stworzona, aby podjąć próbę odpowiedzi na pytania: Krótko o wydarzeniu Konferencja została stworzona, aby podjąć próbę odpowiedzi na pytania: jakie są kierunki zmian w zakresie przystosowania organizacji pozarządowych do skutecznego i transparentnego realizowania

Bardziej szczegółowo

ZAGADNIENIA PORZĄDKOWANIA MIEJSKIEJ PRZESTRZENI PUBLICZNEJ

ZAGADNIENIA PORZĄDKOWANIA MIEJSKIEJ PRZESTRZENI PUBLICZNEJ Budownictwo 18 Nina Sołkiewicz-Kos, Malwina Tubielewicz-Michalczuk ZAGADNIENIA PORZĄDKOWANIA MIEJSKIEJ PRZESTRZENI PUBLICZNEJ Wprowadzenie Przedmiotem pracy jest analiza przestrzeni miejskiej Gminy Kłomnice

Bardziej szczegółowo

W zamian za udzieloną pomoc Koło Naukowe oferuje Państwu:

W zamian za udzieloną pomoc Koło Naukowe oferuje Państwu: SZANOWNI PAŃSTWO Studenckie Koło Naukowe Logistyki i Transportu działające przy Wydziale Inżynieryjno-Ekonomicznym Transportu Akademii Morskiej w Szczecinie, w związku z organizacją IX Ogólnopolskiego

Bardziej szczegółowo

Ciepłownictwo na warsztatach Placitum w czerwcu 2013r.

Ciepłownictwo na warsztatach Placitum w czerwcu 2013r. Ciepłownictwo na warsztatach Placitum w czerwcu 2013r. Firma Placitum ma zaszczyt zaprosić na trzy nowe szkolenia: "Warsztaty praktyczne z zakresu lokalizacji stanów awaryjnych w preizolownych sieciach

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu o Nagrodę Siemensa dla Absolwentów

Regulamin Konkursu o Nagrodę Siemensa dla Absolwentów Regulamin Konkursu o Nagrodę Siemensa dla Absolwentów PREAMBUŁA Nagroda Siemensa już od 1995 roku jest przyznawana corocznie naukowcom i zespołom badawczym. Służy ona promocji wybitnych osiągnięć w technice

Bardziej szczegółowo

Wola Prestige WolaPrestige.indd 1 03/09/2010 13:27:10

Wola Prestige WolaPrestige.indd 1 03/09/2010 13:27:10 Wola Prestige WolaPrestige.indd 1 03/09/2010 13:27:10 LOKALIZACJA Jednym z największych atutów inwestycji jest lokalizacja. Z osiedla do ścisłego centrum miasta można dojechać samochodem zaledwie w ciągu

Bardziej szczegółowo

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015 Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Karta przedmiotu Wydział Inżynierii Środowiska obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015 Kierunek studiów: Budownictwo Profil:

Bardziej szczegółowo

Ratusz w Tours, w którym odbywała się konferencja. Dr Karol Niciński prowadzi ostatnią sesję konferencji. Dr Karol Niciński wygłasza referat

Ratusz w Tours, w którym odbywała się konferencja. Dr Karol Niciński prowadzi ostatnią sesję konferencji. Dr Karol Niciński wygłasza referat XVI Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna Elastomery 2015 Opracowanie, charakterystyka, Recykling i wytrzymałość, 3 5 listopada 2015, Tours, Francja XVI th International Science and Technology

Bardziej szczegółowo

Konferencja pod patronatem Ministra Rozwoju Regionalnego. Toruń, 23 października 2012 r.

Konferencja pod patronatem Ministra Rozwoju Regionalnego. Toruń, 23 października 2012 r. Program konferencji: PRZESTRZEŃ REGIONU KUJAWSKO-POMORSKIEGO W LATACH 2014-2020 Planowanie przestrzenne w świetle Dyrektywy INSPIRE oraz Rozporządzenia GMES Konferencja pod patronatem Ministra Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Walczak, Artur Urbañski

Krzysztof Walczak, Artur Urbañski SPIS ZAWARTOŚCI DOKUMENTACJI 1.0 INFORMACJE OGÓLNE...3 2.0 PODSTAWA OPRACOWANIA...3 3.0 PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA....4 4.0 WARUNKI GRUNTOWO-WODNE...4 5.0 OPIS ROZWIĄZAŃ KONSTRUKCYJNYCH....5 6.0 UWAGI...5

Bardziej szczegółowo

KONFERENCJA LIFEcogeneration.pl Energia z odpadów jako ekologiczna wizja przyszłości?

KONFERENCJA LIFEcogeneration.pl Energia z odpadów jako ekologiczna wizja przyszłości? KONFERENCJA LIFEcogeneration.pl Energia z odpadów jako ekologiczna wizja przyszłości? Data: 31 MARCA 2016 r. Miejsce: MIĘDZYNARODOWE CENTRUM KONGRESOWE W KATOWICACH Plac Sławika i Antalla 1 40-005 Katowice

Bardziej szczegółowo

Szczecin - Świnoujście 21-23 maja 2014 r.

Szczecin - Świnoujście 21-23 maja 2014 r. Szczecin - Świnoujście 21-23 maja 2014 r. VIII edycja Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej organizowanej przez Katedrę Zarządzania Turystyką Wydziału Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego

Bardziej szczegółowo

www.unimetal.pl NIP: 7671447269

www.unimetal.pl NIP: 7671447269 EGZ. NR 1 UNIMETAL Sp. z o.o. tel. +8 67 26 0 80 ul. Kujańska 10 tel. +8 67 26 22 71 77 00 Złotów fax +8 67 26 26 7 www.unimetal.pl NIP: 76717269 I N W E N T A R Y Z A C J A B U D O W L A N A W R A Z Z

Bardziej szczegółowo

B I U T E T Y N N T I E

B I U T E T Y N N T I E B I U T E T Y N N T I E Nr 4(22) Rok VII Wrocław listopad 2002 1. Posiedzenie Zarządu NTIE W dniu 22 września, w przededniu konferencji dydaktycznej NTIE Dydaktyka Informatyki Ekonomicznej Kształcenie

Bardziej szczegółowo

18-19.05 OFERTA PARTNERSKA WARSZAWA. www.atmosphere-conference.com

18-19.05 OFERTA PARTNERSKA WARSZAWA. www.atmosphere-conference.com 18-19.05 WARSZAWA OFERTA PARTNERSKA with www.atmosphere-conference.com Serdecznie zapraszamy Państwa do współpracy podczas trzeciej edycji konferencji Atmosphere dedykowanej firmom dynamicznie rozwijającym

Bardziej szczegółowo

Studenckie Towarzystwo Naukowe UJ CM

Studenckie Towarzystwo Naukowe UJ CM nauka leży u podstaw każdego postępu, który ma ułatwić życie ludzkie i zmniejszać cierpienie Maria Skłodowska-Curie, 1911 Studenckie Towarzystwo Naukowe UJ CM http://www.stn.cm-uj.krakow.pl stn@cm-uj.krakow.pl

Bardziej szczegółowo

16 KWIETNIA 2012 CENTRUM NAUKI KOPERNIK, UL. WYBRZEŻE KOŚCIUSZKOWSKIE 20, WARSZAWA

16 KWIETNIA 2012 CENTRUM NAUKI KOPERNIK, UL. WYBRZEŻE KOŚCIUSZKOWSKIE 20, WARSZAWA PROGRAM KONFERENCJI* 9:00 9:30 REJESTRACJA UCZESTNIKÓW 9:30 9:45 POWITANIE GOŚCI ANDRZEJ JONAS, REDAKTOR NACZELNY THE WARSAW VOICE PROWADZENIE KONFERENCJI ELŻBIETA WRZECIONKOWSKA, THE WARSZAW VOICE BLOK

Bardziej szczegółowo

WZÓR. Sprawozdanie roczne z działalności uczelnianej organizacji studenckiej (stan na dzień 31 grudnia 2010 r.)

WZÓR. Sprawozdanie roczne z działalności uczelnianej organizacji studenckiej (stan na dzień 31 grudnia 2010 r.) Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 17 Rektora z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu rejestracji uczelnianych organizacji studenckich i uczelnianych organizacji doktorantów na UW WZÓR

Bardziej szczegółowo

25 27 maja 2010. Targi Transportu Szynowego. podsumowanie. www.silesiarailexpo.pl

25 27 maja 2010. Targi Transportu Szynowego. podsumowanie. www.silesiarailexpo.pl podsumowanie Premierowa edycja Targów Transportu Silesia Rail Expo Pierwsza edycja Targów Silesia Rail Expo dobiegła końca. Podczas trzech dni targów, Expo Silesia odwiedziło ponad 2000 gości. Zwiedzający

Bardziej szczegółowo

PROGRAM II ŚWIATOWEGO ZJAZDU INŻYNIERÓW POLSKICH Warszawa, czerwca 2013

PROGRAM II ŚWIATOWEGO ZJAZDU INŻYNIERÓW POLSKICH Warszawa, czerwca 2013 PROGRAM II ŚWIATOWEGO ZJAZDU INŻYNIERÓW POLSKICH Warszawa, 26 28 czerwca 2013 Program Zjazdu obejmuje współudział inżynierów polonijnych w realizacji : Strategii rozwoju nauki i gospodarki w Polsce, ze

Bardziej szczegółowo

Warsztaty PRZEDSIĘBIORCY SZKOŁY ZAWODOWE POMORZA PROBLEMY REKOMENDACJE ROZWIĄZAŃ KIERUNKI DZIAŁAŃ

Warsztaty PRZEDSIĘBIORCY SZKOŁY ZAWODOWE POMORZA PROBLEMY REKOMENDACJE ROZWIĄZAŃ KIERUNKI DZIAŁAŃ Warsztaty PRZEDSIĘBIORCY SZKOŁY ZAWODOWE POMORZA PROBLEMY REKOMENDACJE ROZWIĄZAŃ KIERUNKI DZIAŁAŃ 10 stycznia 2011 - Państwowe Szkoły Budownictwa - Gdańsk ul. Grunwaldzka 238 Patronat: Mieczysław Struk

Bardziej szczegółowo

MS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA

MS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA Materiały prasowe Warszawa, 6 maja 2014 MS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA MS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych zarządza aktywami należącymi do Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego MARS. MARS FIZ

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE NA KONFERENCJĘ DLA FIRM RODZINNYCH. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

ZAPROSZENIE NA KONFERENCJĘ DLA FIRM RODZINNYCH. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPROSZENIE NA KONFERENCJĘ DLA FIRM RODZINNYCH Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Sukcesja w firmie rodzinnej Firma rodzinna to coś więcej niż miejsce

Bardziej szczegółowo

PRACOWNIA PROJEKTOWA ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA ATLANT OPINIA TECHNICZNA

PRACOWNIA PROJEKTOWA ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA ATLANT OPINIA TECHNICZNA PRACOWNIA PROJEKTOWA ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA ATLANT Jan Koperkiewicz, 82-300 Elbląg, ul.prusa 3B/6 NIP 578 102 14 41 tel.: (55) 235 47 25 e-mail: jankoperkiewicz@wp.pl REGON 170049655 OPINIA TECHNICZNA

Bardziej szczegółowo

OSTATNIA SZANSA NA NOWE ŻYCIE CRACOVII

OSTATNIA SZANSA NA NOWE ŻYCIE CRACOVII OSTATNIA SZANSA NA NOWE ŻYCIE CRACOVII Kraków 6 czerwca 2013 NOWA CRACOVIA 2 1. Echo Investment 2. Ocena techniczna istniejącego budynku 3. Wpis do ewidencji zabytków 4. Projekt planu miejscowego Błonia

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE. o zamówieniu wyłączonym spod stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych współfinansowanych z funduszy Unii Europejskiej

OGŁOSZENIE. o zamówieniu wyłączonym spod stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych współfinansowanych z funduszy Unii Europejskiej Nr sprawy: BOA.WKS.142.2.30.2015.ig OGŁOSZENIE o zamówieniu wyłączonym spod stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych współfinansowanych z funduszy Unii Europejskiej Zamawiający: Generalna

Bardziej szczegółowo

Działalność Instytutu

Działalność Instytutu Działalność Instytutu Działalność Instytutu Materiałów i Konstrukcji Budowlanych jest związana głównie z badaniami eksperymentalnymi materiałów budowlanych i elementów konstrukcji (często w skali naturalnej),

Bardziej szczegółowo

Regulacje prawne związane z katastrem nieruchomości

Regulacje prawne związane z katastrem nieruchomości S T O W A R Z Y S Z E N I E G E O D E T Ó W P O L S K I C H Sekcja Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami, Komitet Geodezji PAN Sekcja Informacji i Gospodarki Przestrzennej oraz Oddział SGP w

Bardziej szczegółowo

Energetyczne Forum Nauki i Gospodarki Warszawa, 21-22 stycznia 2016 r.

Energetyczne Forum Nauki i Gospodarki Warszawa, 21-22 stycznia 2016 r. Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji ******* Uczelnia Wydział Prawa i Administracji ******* Fundacja Mercatus et Civis Energetyczne Forum Nauki

Bardziej szczegółowo

Relacja fotograficzna z kampanii na rzecz wydajności energetycznej w sektorze usług

Relacja fotograficzna z kampanii na rzecz wydajności energetycznej w sektorze usług WIELKOPOLSKA AGENCJA ZARZĄDZANIA ENERGIĄ SP. Z O.O. Relacja fotograficzna z kampanii na rzecz wydajności energetycznej w sektorze usług Autorzy: Kinga Świtalska, Maciej Kołowski, Stefan Pawlak Marzec 2012

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZEŃSTWO EKONOMICZNE OBROTU GOSPODARCZEGO. Zaproszenie na Konferencję Naukową INSTYTUT EKONOMICZNY SPOŁECZNEJ AKADEMII NAUK

BEZPIECZEŃSTWO EKONOMICZNE OBROTU GOSPODARCZEGO. Zaproszenie na Konferencję Naukową INSTYTUT EKONOMICZNY SPOŁECZNEJ AKADEMII NAUK Zaproszenie na Konferencję Naukową BEZPIECZEŃSTWO EKONOMICZNE OBROTU GOSPODARCZEGO Warszawa, 22-23 października 2014 r. Hotel JM Apart Hotel, ul. Grzybowska 45 bezpieczenstwoekonomiczne.san.edu.pl CEL

Bardziej szczegółowo

ENERGETYKA PRZYSZŁOŚCI

ENERGETYKA PRZYSZŁOŚCI ENERGETYKA PRZYSZŁOŚCI najnowsze produkty i technologie elektroenergetyczne najlepsze praktykiw zakresie nowoczesnej i bezpiecznej energetyki i elektrotechniki promocja energooszczędności i efektywności

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DOROCZNEJ POLSKO-NIEMIECKIEJ NAGRODY INTEGRACYJNEJ BDA - SARP im. WALTERA HENNA

REGULAMIN DOROCZNEJ POLSKO-NIEMIECKIEJ NAGRODY INTEGRACYJNEJ BDA - SARP im. WALTERA HENNA STOWARZYSZENIE ARCHITEKTÓW POLSKICH SARP REGULAMIN DOROCZNEJ POLSKO-NIEMIECKIEJ NAGRODY INTEGRACYJNEJ BDA - SARP im. WALTERA HENNA uchwalony przez Zarząd Główny SARP w dniu 14.12.2008 r. Do użytku wewnętrznego

Bardziej szczegółowo

X V I T A R G I B U D O W N I C T W A

X V I T A R G I B U D O W N I C T W A X V I T A R G I B U D O W N I C T W A Łódź, 19-22 lutego 2009 r. P R O G R A M T A R G Ó W Czwartek, 19.02.2009 r. 10.00-18.00 targi otwarte dla zwiedzających 11.00-11.40 uroczyste otwarcie XVI Targów

Bardziej szczegółowo

Witamy uczestników Konwencji

Witamy uczestników Konwencji Witamy uczestników Konwencji Motto: Renesans czy Stagnacja? Patronat honorowy: Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Gospodarki Waldemar Pawlak, Minister Infrastruktury Cezary Grabarczyk, Wiceminister Juliusz

Bardziej szczegółowo

1 Organizatorem konkursu jest Zarząd Główny Stowarzyszenia Polskich Architektów Krajobrazu (ZG SPAK).

1 Organizatorem konkursu jest Zarząd Główny Stowarzyszenia Polskich Architektów Krajobrazu (ZG SPAK). Regulamin konkursu Stowarzyszenia Polskich Architektów Krajobrazu na najlepszą dyplomową pracę inżynierską i magisterską z zakresu architektury krajobrazu obronioną w roku akademickim 2014/2015 1 Organizatorem

Bardziej szczegółowo

JERZY KOWALEWSKI publikacje

JERZY KOWALEWSKI publikacje JERZY KOWALEWSKI publikacje 72. Jerzy Kowalewski: Poprzeczne obciążenia krokodyli; Wiadomości Projektanta Budownictwa, Nr 8-9 (283-284) 2014 71. Jerzy Kowalewski: Rola ekspertyz technicznych w modernizacji

Bardziej szczegółowo

VIII Ogólnopolski Zjazd Naukowy Sekcji Toksykologii Klinicznej Polskiego Towarzystwa Lekarskiego. Toksykologia kliniczna XXI wieku

VIII Ogólnopolski Zjazd Naukowy Sekcji Toksykologii Klinicznej Polskiego Towarzystwa Lekarskiego. Toksykologia kliniczna XXI wieku VIII Ogólnopolski Zjazd Naukowy Sekcji Toksykologii Klinicznej Polskiego Towarzystwa Lekarskiego Toksykologia kliniczna XXI wieku połączony ze Zjazdem Oddziału Gdańskiego Polskiego Towarzystwa Farmakologicznego

Bardziej szczegółowo

LaB 2015: Dni pełne wrażeń dla studentów logistyki

LaB 2015: Dni pełne wrażeń dla studentów logistyki LaB 2015: Dni pełne wrażeń dla studentów logistyki VI edycja Konferencji Logistyka a Bezpieczeństwo cieszyła się rekordowym zainteresowaniem. W wydarzeniu organizowanym przez Koło Naukowe Studentów Logistyki

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, 3 KONGRESU ŚWIATA PRZEMYSŁU KOSMETYCZNEGO, który odbędzie się w dniach 16 17 października 2012 roku w Bełchatowie.

Szanowni Państwo, 3 KONGRESU ŚWIATA PRZEMYSŁU KOSMETYCZNEGO, który odbędzie się w dniach 16 17 października 2012 roku w Bełchatowie. Oferta sponsorska Szanowni Państwo, Wydawnictwo Farmacom z redakcją kwartalnika Świat Przemysłu Farmaceutycznego oraz Honorowym Gospodarzem Laboratorium Kosmetycznym AVA mają zaszczyt zaproponować Państwu

Bardziej szczegółowo