PL ISSN INDEKS lat MIESIĘCZNIK POLSKIEGO ZWIĄZKU INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW BUDOWNICTWA NR 1 STYCZEŃ 2014

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PL ISSN 0033-2038 INDEKS 37067. 85 lat MIESIĘCZNIK POLSKIEGO ZWIĄZKU INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW BUDOWNICTWA NR 1 STYCZEŃ 2014"

Transkrypt

1 PL ISSN INDEKS lat MIESIĘCZNIK POLSKIEGO ZWIĄZKU INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW BUDOWNICTWA NR 1 STYCZEŃ 2014

2

3 SPIS TREŚCI Tematyka czasopisma: Przegląd Budowlany jest miesięcznikiem naukowo-technicznym o ponad 85-letniej historii. Zawiera opracowania i przeglądy nowych technologii, specjalisty czne artykuły z zakresu najnowszych rozwiązań i badań w budownictwie ogólnym, informacje o nowych produktach, materiałach budowlanych i nowoczesnych technologiach. Przegląd Budowlany is a scientific and technical magazine with over 85 years of tradition, addressed to engineers active in the construction field. Przegląd Budowlany (Builders review) presents elaborates and reviews related to new technologies, specialist articles devoted to the most recent solutions and research results from the general construction field, as well as information on new products, construction materials and technologies. The magazine is published by Polish Association of Engineers and Construction Technologists. Artykuły problemowe są recenzowane. Przegląd Budowlany jest rejestrowany w bazie danych o zawartości polskich czasopism technicznych BazTech, dostępnej bezpłatnie w Internecie pod adresem oraz Index Copernicus Journals Master List Redakcja: ul. Świętokrzyska 14 A, Warszawa tel./faks: (22) Internet: Wersja papierowa czasopisma jest wersją pierwotną Redaktor Naczelna: mgr Agnieszka Stachecka-Rodziewicz Marketing i reklama: mgr inż. Grażyna Furmańczyk-Ziemińska Korekta: Jacek Grzybowski Wydawca: Zarząd Główny Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa, ul. Świętokrzyska 14 A, Warszawa, tel./faks: (22) Kolegium Redakcyjne: prof. dr hab. inż. M. Abramowicz prof. dr hab. inż. W. Buczkowski mgr inż. arch. W. Korzeniewski prof. dr hab. inż. R. Marcinkowski mgr inż. J. Tworek Rada Programowa Czasopism i Wydawnictw PZITB w kadencji Przewodniczący: prof. dr hab. inż. Janusz Kawecki Wiceprzewodniczący: prof. dr hab. inż. Jan Bień Wiceprzewodniczący: prof. dr hab. inż. Leonard Runkiewicz Sekretarz: dr hab. inż. Anna Halicka Członkowie: Prof. dr hab. inż. Kazimierz Furtak Prof. dr hab. inż. Józef Jasiczak Prof. dr hab. inż. Ryszard Kowalczyk Prof. dr hab. inż. Aleksander Kozłowski Prof. dr hab. inż. Mieczysław Kuczma Prof. dr hab. inż. Zbigniew Sikora Prof. dr hab. inż. Adam Zybura Dr inż. Roman Gąćkowski Recenzenci zewnętrzni: Prof. Dr-Ing. Piotr Noakowski Exponent Industrial Structures, Dusseldorf Dr. hab. inż. Abdrahman Alsabry, Uniwersytet Zielonogórski, Prof. UZ Mgr inż. arch. Władysław Korzeniewski Redaktor statystyczny Mgr inż. Tadeusz Cichoński, Szkoła Główna Handlowa Redaktor językowy: Doc. dr inż. Wojciech Roszak Lund University, Szwecja Okładka: Budowa Roku 2012 Nowy Terminal Pasażerski Międzynarodowego Portu Lotniczego we Wrocławiu Ogłoszenia krajowe i zagraniczne zamówienia i przesyłki kierować na adres redakcji. Cena 1 egz. 19,00 zł (plus 5% VAT) Prenumerata i sprzedaż: tel./faks: (22) DTP: Fabryka Promocji Materiałów niezamówionych redakcja nie zwraca i zachowuje sobie prawo do skrótów, zmian tytułów i wprowadzania śródtytułów. Nie ponosi też odpowiedzialności za treść reklam zamieszczonych na łamach czaso pisma. RYNEK BUDOWLANY 2 Abstrakty Abstracts 3 List Podsekretarza Stanu Janusza Żbika z Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju do Ryszarda Trykosko Przewodniczącego Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa Wydarzenia 4 Świąteczne posiedzenie Zarządu Głównego Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa 5 Posiedzenie Komitetu Technicznego ISO/TC98 w Tokio (Japonia) Andrzej M. Brandt 8 I Konferencja Naukowo-Techniczna TECH-BUD 2013 Problematyka projektowania i wykonawstwa w aspekcie stosowania nowych technologii, materiałów i nowoczesnej techniki w budownictwie. Normy europejskie teoria a praktyka Maciej Gruszczyński 9 Sprawozdanie z ogólnopolskiego wydarzenia Czas Inżynierów na Wydziale Budownictwa i Architektury Politechniki Lubelskiej Izabela Gałat 11 Wielka Gala Polska Przedsiębiorczość 2013 Orły Polskiego Budownictwa 2013 Aktualności 12 W Krośnicach powstaje basen z ruchomym dnem Miasteczko ruchu drogowego w Pile otwarte Kontrakty za 7,4 miliona złotych Unibep wybuduje trzy siódemki tj. kolejne 777 mieszkań w Warszawie Wmurowano kamień węgielny pod wieżę kontroli lotów Park Rozwoju zdobył nagrodę Artykuły sponsorowane 14 Odpowiedzialność reprezentantów upadłej spółki za jej długi Piotr Zimmerman, Mateusz Medyński, Zimmerman i Wspólnicy sp.k. RYNEK BUDOWLANY Konferencje 15 XXIX Ogólnopolska Konferencja Warsztaty Pracy Projektanta Konstrukcji Beskidy-Gliwice 2014, Szczyrk 16 XIII Konferencja Naukowo-Techniczna Warsztat Pracy Rzeczoznawcy Budowlanego Cedzyna Artykuły problemowe TECH-BUD Zastosowanie nowoczesnych betonów specjalnych na przykładzie naprawy falochronu wyspowego w porcie Gdynia Maciej Gruszczyński 24 Niezamierzony efekt częściowego zamocowania stropów ze sprężonych płyt kanałowych Wit Derkowski AWARIE BUDOWLANE 28 Stan awaryjny trybuny stadionu w Zielonej Górze wywołany synchronicznym tańcem kibiców Krzysztof Wilde, Magdalena Rucka, Karol Grębowski 33 Usterki wilgotnościowe w obszarze wewnętrznego patio komunikacyjnego jako następstwo sposobu eksploatacji oraz błędów projektowych i wykonawczych Maciej Niedostatkiewicz 38 Błędy na etapie projektowania przyczyną stanu awaryjnego świetlików hali przemysłowej Bronisław Gosowski, Paweł Lorkowski, Michał Redecki 44 Naprawa stalowych dźwigarów głównych wiaduktu metodą prostowania termicznego po awarii w trakcie budowy Dariusz Sobala, Maciej Kulpa, Tomasz Siwowski Konstrukcje Elementy Materiały 51 Nietypowy przypadek oddziaływania termicznego w analizie nośności hali przemysłowej Krzysztof Chudoba, Szymon Seręga, Maciej Suchodoła 1 PRZEGLĄD BUDOWLANY 1/2014

4 STRESZCZENIA ABSTRACTS Krzysztof Wilde, Magdalena Rucka, Karol Grębowski, Stan awaryjny trybuny stadionu w Zielonej Górze wywołany synchronicznym tańcem kibiców str. 28 Excessive oscillations of tribune structure in Zielona Góra under synchronized crowd-induced excitation W artykule przedstawiono badania i naprawy trybuny stadionu żużlowego w Zielonej Górze narażonej na nadmierne drgania podczas synchronicznego tańca kibiców. W trakcie prac wykonano dwa etapy wzmocnień: za pomocą dodatkowych słupków (zalecenie zespołu z Uniwersytetu Zielonogórskiego) oraz wzmocnienie dodatkowymi stężeniami całej konstrukcji zadaszenia trybuny. Przedstawiono wyniki badań pomiarowych in situ dla dwóch etapów wzmacniania konstrukcji oraz symulacje numeryczne sprawdzające efektywności przestrzennego wzmocnienia zadaszenia trybuny. In the paper the dynamic analysis of tribune of speedway arena in Zielona Góra is presented. The aim of the research is to understand the reason of excessive structure vibrations as well as provide the method for vibration reduction. The in situ measurements, experimental modal analysis as well as numerical simulation for conducted structural strengthening are presented. PRZEGLĄD BUDOWLANY 1/2014 Maciej Niedostatkiewicz, Usterki wilgotnościowe w obszarze wewnętrznego patio komunikacyjnego jako następstwo sposobu eksploatacji oraz błędów projektowych i wykonawczych str. 33 Damp-related defects within the area of a patio as a consequence of manner of use and errors in design and workmanship Bronisław Gosowski, Paweł Lorkowski, Michał Redecki, Błędy na etapie projektowania przyczyną stanu awaryjnego świetlików hali przemysłowej str. 38 Design errors as a cause of emergency of skylights in industrial building Dariusz Sobala, Maciej Kulpa, Tomasz Siwowski, Naprawa stalowych dźwigarów głównych wiaduktu metodą prostowania termicznego po awarii w trakcie budowy str. 44 W artykule przedstawiono opis usterek stropu nad podziemną halą garażową budynku mieszkalno usługowego który zaprojektowany oraz wykonany został w technologii stropodachu odwróconego. W pracy przedstawiono analizę wpływu przyjętych rozwiązań projektowych i wykonawczych oraz dotychczasowego sposobu eksploatacji na stan techniczny stropu oraz zaproponowano koncepcje rozwiązania projektowego przebudowy jego fragmentu użytkowanego jako wewnętrzne patio komunikacyjne. This article describes defects in the ceiling above the underground garage of a residential and service building, designed and built using flat roof technology with inverted order of layers. An analysis is made of how the solutions adopted in design and construction, and the manner of use, have affected the technical condition of the ceiling, and design concepts are proposed for the reconstruction of that part of it which is used as a patio. W artykule przedstawiono wadliwą konstrukcję świetlików podłużnych hali przemysłowej, wykonanych z rur prostokątnych, czego efektem były pękające w nich szyby. Na podstawie analizy pracy statycznej świetlików jako konstrukcji przestrzennych, współpracujących z konstrukcją przekrycia, a także analizy zachowania się węzłów z wykorzystaniem MES, wyjaśniono przyczynę pękania szyb w świetlikach. Artykuł zakończono wnioskami i zaleceniami odnośnie naprawy i poprawnego konstruowania tego typu świetlików. The faulty design of longitudinal skylights made of rectangular hollow sections have been presented as a cause of breaking of glass installed in them. On the base of spatial static analysis of skylights and covering interaction, and also the joints behaviour executed by FEM, the reason for breaking of glass has been explained. Conclussions and recommendations regarding the repair and proper construction of this type of skylights have been given at the end. W artykule przedstawiono zrealizowaną naprawę plastycznie zdeformowanych stalowych dźwigarów walcowanych metodą prostowania termicznego. Naprawiane dźwigary główne wiaduktu uległy deformacji w wyniku awarii, jaka miała miejsce w trakcie budowy. Zastosowana metoda naprawy i zrealizowane procedury kontrolne pozwoliły na przywrócenie pierwotnego stanu uszkodzonym dźwigarom i ponowne ich wbudowanie w przęsło wiaduktu drogowego. Repair of viaduct s steel girders by heat straightening after the failure during construction This paper presents a realized repair of plastic deformed steel rolled beams using heat straightening method. Repaired steel girders were deformed due to accident that occurred during construction. The method used in repair and control procedures carried out made it possible to restore the original characteristics of the damaged beams and re-assembly into a road viaduct span. 2 Krzysztof Chudoba, Szymon Seręga, Maciej Suchodoła, Nietypowy przypadek oddziaływania termicznego w analizie nośności hali przemysłowej str. 51 An atypical case of thermal action in analysis of the load capacity of an industrial building W artykule przedstawiono przypadek nietypowego oddziaływania termicznego w analizie nośności hali grafityzacji, która eksploatowana jest w bardzo trudnym środowisku, ze względu na procesy technologiczne związane z grafityzacją wyrobów zachodzącą w temperaturze około 3000 C. Dodatkowym czynnikiem wpływającym niekorzystnie na trwałość konstrukcji nośnej obiektu są incydentalne zjawiska erupcji w trakcie procesu grafityzacji. Opisano sposób szacowania poziomu temperatury w trakcie wybuchu materiału pieca grafityzacji oraz procedurę przyjętą do analizy nośności elementów dźwigara stalowego konstrukcji dachu hali. Podsumowano także sformułowane zalecenia i wnioski odnośnie poziomu bezpieczeństwa użytkowania obiektu oraz wymaganych prac naprawczych i wzmacniających. This article describes a case of atypical thermal action in an analysis of the load capacity of an industrial building used for graphitization, which functions in a very difficult environment in view of the technological processes relating to the graphitization of products, which takes place at a temperature of around 3000 C. An additional factor having an adverse effect on the durability of the load-bearing structure involves incidences of the phenomenon of eruption during the graphitization process. A description is given of a method for estimating the level of temperature during explosion of the material of the graphitization furnace, and of the procedure adopted for analysing the load capacity of the steel girder elements of the roof structure. Conclusions and recommendations are also presented regarding the safety of use of the building and required repair and reinforcement works.

5 RYNEK BUDOWLANY 3

6 WYDARZENIA Świąteczne posiedzenie Zarządu Głównego Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa RYNEK BUDOWLANY 4 W dniu 10 grudnia 2013 roku odbyło się posiedzenie Zarządu Głównego Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa, na którym podsumowano rok Posiedzenie podzielone było na dwie części. Pierwsza porządkująca prace w starym roku i zamierzenia na nowy rok oraz druga uroczysta. Część merytoryczną Przewodniczący PZITB Ryszard Trykosko rozpoczął od wspomnienia zmarłego 10 września 2013 roku zasłużonego dla nauki, budownictwa i samego PZITB profesora dr. inż. Stanisława Kajfasza. Profesor Kajfasz w latach był Przewodniczącym Komitetu Nauki PZITB, w okresie Przewodniczącym Zarządu Głównego PZITB, zaś od roku 1994 przez wiele lat jego Wiceprzewodniczącym. Zasługi profesora Kajfasza przez wiele lat dodawały splendoru i chwały naszej Organizacji, dlatego Jego pamięć uczczono minutą ciszy. Następnie przyjęto protokół z poprzedniego posiedzenia Zarządu, omówiono wykonanie budżetu za ostatni rok. Przyjęto plan budżetowy na rok 2014, biorąc pod uwagę obchody Jubileuszu 80-lecia PZITB. Rok Jubileuszowy naszej Organizacji będzie powiązany z Jubileuszem 60-lecia Konferencji Krynickiej. Sekretarz PZITB Wiktor Piwkowski przedstawił program działań ZG PZITB na lata , zwracając uwagę na bardzo istotny wątek zagadnienia dotyczące młodzieży oraz budowanie pozycji społecznej inżyniera jako zawodu zaufania społecznego. Wspomniał także, że Komisja Kodyfikacyjna Prawa budowlanego, w której uczestniczy Przewodniczący PZITB Ryszard Trykosko, daje naszemu Stowarzyszeniu szansę na podkreślenie swojego głosu i opinii w tworzeniu nowego Prawa budowlanego. Sekretarz Piwkowski wspomniał o wielkich budowach, które są wizytówką jakości naszego budownictwa; i tak w lutym 2014 roku PZITB zorganizuje sympozjum naukowe na temat budowy tunelu pod Martwą Wisłą w Gdańsku, a jesienią tego roku na temat warszawskiego wieżowca Warsaw Spire. W przyszłych latach będą prezentowane kolejne przedsięwzięcia. Następnym ważnym zagadnieniem dla PZITB jest model archiwizowania dokumentacji historycznej Organizacji liczącej 80 lat oraz taka koordynacja konferencji naukowych w kraju, aby tematyka nie powtarzała się i pozwoliła na optymalizację ich dorobku i jak najlepsze ich wykorzystanie. Zadaniem na najbliższe lata jest także rozwój struktur PZITB na wyższych uczelniach oraz współpraca z zagranicą: Niemcami, Ukrainą, Białorusią, Rosją i Skandynawią. Nie należy zapominać także o współpracy z organizacjami inżynierskimi w kraju, a szczególnie ze Związkiem Mostowców RP i SARP. Propozycja Sekretarza połączenia Zjazdu Nadzwyczajnego ZG PZITB z obchodami Dnia Budowlanych spotkała się z dużym zainteresowaniem zebranych. W drugiej części posiedzenia Przewodniczący PZITB Ryszard Trykosko powitał przybyłych Gości: Janusza Żbika Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju, Krzysztofa Antczaka Dyrektora Departamentu Gospodarki Przestrzennej i Mieszkalnictwa, Teresę Jakutowicz z Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju oraz Andrzeja Rocha Dobruckiego Prezesa Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa. Podsekretarz Stanu Janusz Żbik zaznaczył, jak bardzo docenia działalność naszego Stowarzyszenia i jego wkład w środowisko techniczne i naukowe, a także w integrację środowiska budowlanego. Wspomniał, że ostatnie zmiany, jakie nastąpiły w Ministerstwie, personalne i organizacyjne, wszystkim wyjdą na dobre. Co prawda struktury dopiero się tworzą, ale zadania mamy wciąż te same. Zanim złożę życzenia, chciałbym serdecznie podziękować władzom Stowarzyszenia, panom: Ryszardowi Trykosko i Wiktorowi Piwkowskiemu. Taka współpraca z Ministerstwem, jaka prezentowana jest przez władze Stowarzyszenia, jest po prostu modelowa. Życzę wszystkim, żebyśmy realizowali swoje zadania, żebyśmy mieli z tego mnóstwo satysfakcji, zapewniam ze swej strony, że nie będziemy ustawać w wysiłkach, żeby robić dla naszego środowiska jak najwięcej (list Podsekretarza Stanu publikujemy na str. 3). Ryszard Trykosko podziękował za wystąpienie oraz wyraził chęć kontynuowania współpracy i działań dotyczących podniesienia rangi inżyniera. Zaznaczył, że Stowarzyszeniu zależy na takim przygotowaniu technika i inżyniera do zawodu, aby stał się fachowcem odpowiedzialnym za konstrukcję, budowę i bezpieczeństwo. Złożył podziękowania i życzenia dla całego resortu oraz życzenia świąteczne dla wszystkich zebranych.

7 WYDARZENIA Posiedzenie Komitetu Technicznego ISO/TC98 w Tokio (Japonia) Andrzej M. Brandt Komitet Techniczny ISO/TC98 Podstawy projektowania konstrukcji prowadzony jest w Polsce od jego powstania w 1961 roku 1. Kolejne doroczne zebrania Komitetu, Podkomitetów i Grup Roboczych zorganizowano w Tokio na zaproszenie Architectural Institute of Japan (AIJ) w dniach od 11 do 15 listopada 2013 r. Wszystkie posiedzenia odbywały się w Tokio w budynku (AIJ). W zebraniach uczestniczyli przedstawiciele komitetów normalizacyjnych następujących krajów: Australia, Chile, Dania, Hiszpania, Japonia, Kanada, Republika Korei, Polska, Republika Czeska, Republika Południowej Afryki, Stany Zjednoczone A.P., Wielka Brytania, oraz nieoficjalnie Republika Chińska (Taiwan). Ze strony polskiej w posiedzeniach uczestniczyli prof. Tadeusz Chmielewski i prof. Zbigniew Zembaty z Politechniki Opolskiej, dr inż. Szymon Imiełowski z Politechniki Warszawskiej oraz mgr inż. Joanna Warszawska, prowadząca sekretariat i piszący te słowa, jako przewodniczący Komitetu TC98 i Podkomitetu SC2 Niezawodność konstrukcji (fot. 1, 2). Podobnie jak w latach poprzednich, podczas tego tygodnia odbyły się zarówno plenarne posiedzenia Komitetu i Podkomitetów, jak i dwóch Grup Roboczych, które przygotowały projekty norm. Posiedzenie Podkomitetu SC1 Terminologia i symbole nie odbyło się ze względu na trudności finansowe, występujące już od kilku lat w sekretariacie tego Podkomitetu. Co więcej, podczas posiedzeń w Tokio, otrzymano z Holandii oficjalną informację o rezygnacji z prowadzenia sekretariatu Podkomitetu SC1. Formalnie przez jeden rok SC1 pozostanie pod opieką Holandii, aby umożliwić organizację przejęcia sekretariatu tego Podkomitetu przez innego członka TC. Podczas pierwszego dnia, w poniedziałek 11 listopada, odbyły się posiedzenia Grupy Roboczej SC2/WG1, która zakończyła opracowanie projektu nowego wydania podstawowej normy ISO 2394 Ogólne zasady niezawodności konstrukcji. Poprzednie wydanie tej normy z 1998 roku uznano już w 2009 r. za nieodpowiadające rozwojowi pojęć i wymagań w tej dziedzinie. Grupę Roboczą prowadzi prof. Michael H. Faber z Uniwersytetu w Lyngby (Dania). Grupa ta spotkała się już dwukrotnie w ciągu roku, prowadząc równocześnie ożywioną wymianę tekstów i uwag przez internet. Podczas 1 Krótki opis historii i zadań ISO/TC98 jest opublikowany w Przeglądzie Budowlanym, 2011, nr 1, str. 5 i 6 posiedzeń w Tokio uzgodniono wprowadzenie zmian, wynikających z ankiety, przeprowadzonej wśród członków Komitetu TC98/SC 2. W dyskusji uczestniczyli także w charakterze obserwatorów delegaci, którzy nie są formalnie członkami Grupy Roboczej. W dniu 12 listopada rozpoczęto prace grupy Roboczej SC3/WG9 nad przygotowaniem nowego wydania Normy ISO 3010:2010 Oddziaływania sejsmiczne na konstrukcje. Przewodniczącym tej grupy jest prof. Yuji Ishiyama z Japonii. Podczas dwóch posiedzeń przygotowano program działania i rozdzielono zadania pomiędzy członków grupy, a termin publikacji Normy przewidziany jest w sierpniu 2017 r. Fot. 1. Delegaci na posiedzenie ISO/TC98 w Tokio w listopadzie 2013 r. Ważnym uzupełnieniem posiedzeń było zorganizowane w środę 13 listopada przez delegację japońską Seminarium dla licznie zaproszonych specjalistów japońskich, które miało na celu przedstawienie zagadnień normalizacyjnych prowadzonych w ISO/TC98 w środowisku technicznym w Tokio. W Seminarium wzięli udział wszyscy członkowie delegacji krajowych uczestniczących w posiedzeniach. Krótkie referaty kilku delegatów zawierały najważniejsze informacje o celach i zakresie prac prowadzonych w ISO/TC98. Wszystkie referaty i wypowiedzi były tłumaczone odpowiednio na język angielski i japoński. W Seminarium uczestniczyło ponad 100 osób, głównie pracownicy naukowi AIL, a także grupa studentów. Referat wprowadzający przedstawił prof. A. M. Brandt, zapoznając uczestników z zakresem prac w ISO/TC98 5 RYNEK BUDOWLANY

8 WYDARZENIA RYNEK BUDOWLANY 6 oraz z formami działania w grupach roboczych i podkomitetach. Prof M. H. Faber (Dania) nakreślił zasady i zakres opracowania nowej edycji Normy ISO 2394:1998 Podstawy niezawodności konstrukcji. Pan Robert Bachman (USA) opisał zakres Normy ISO13033 Oddziaływania sejsmiczne na niekonstrukcyjne elementy budynków. Prof. Yuji Ishiyama (Japonia) przedstawił zasady opracowywania nowej edycji Normy ISO 3010:2010 Oddziaływania sejsmiczne na konstrukcje. Prof. Milan Holicky (Republika Czeska) zajął się przedstawieniem obecnej sytuacji w normalizacji konstrukcji budowlanych w Europie. Dr Jim Harris (USA) omówił rolę i znaczenie normalizacji w projektowaniu konstrukcji w USA. Pan H. Fukuyama i prof. H. Yokota (Japonia) przedstawili w dwóch oddzielnych referatach normalizację projektowania w Japonii, odpowiednio w budownictwie i konstrukcjach inżynierskich Dyskusja panelowa na zakończenie Seminarium pozwoliła na wymianę opinii i objęła wiele dodatkowych wyjaśnień. Po wykładach nastąpiła dyskusja panelowa, prowadzona przez prof. T. Takada (Japonia) i prof. A. M. Brandta, w której wyjaśniono szereg Fot. 2. Troje członków delegacji polskiej na posiedzenia w Tokio szczegółowych spraw, m.in. zagadnienie wdrożenia nowych pojęć i zasad w dziedzinie niezawodności i obciążeń konstrukcji budowlanych, które powodują konieczność tworzenia nowych norm ISO i nowelizacji poprzednio opracowanych. Nowe normy ISO wpływają na rozwój normalizacji krajowych i regionalnych. Członkowie delegacji na posiedzenia ISO/TC98 odpowiadali na liczne pytania, dotyczące m.in. rozwoju norm międzynarodowych i ich wpływu na normy w poszczególnych krajach. Seminarium zakończył prof. Jun Kanda z Uniwersytetu w Tokio, podsumowując przedstawione tematy. Seminarium było dobrze zorganizowane od strony technicznej i niewątpliwie poszerzyło wiedzę uczestników o celach i formach działania ISO/TC98. Zbiór wszystkich przedstawianych ilustracji wykładów, wydrukowanych w postaci oddzielnego tomu, rozdano uczestnikom. W następnym dniu (czwartek, 14 listopada) odbyły się kolejno posiedzenia Podkomitetów SC2 Niezawodność konstrukcji i SC3 Obciążenia i oddziaływania. Posiedzenie Podkomitetu SC2 pod przewodnictwem prof. A. M. Brandta rozpoczęło sprawozdanie sekretariatu, prowadzonego przez Polskę, a obejmujące stan wszystkich działań w ostatnim roku. Następnie, prof. M.H. Faber przedstawił wyniki pracy Grupy Roboczej WG1, w której zakończono opracowanie projektu Normy ISO 2394, bliskiego do postaci końcowej. Wobec zakończenia większości opracowywanych obecnie norm w Podkomitecie SC2, rozpatrzono propozycje dalszych prac. Sugestie dotyczyły m.in. nowelizacji norm ISO 22111:2007 Podstawy projektowania konstrukcji. Ogólne zasady oraz ISO 4356:1977 Odkształcenia budowli w stanach granicznych użytkowania. Tego samego dnia po południu, odbyło się plenarne posiedzenie Podkomitetu SC3 Obciążenia i oddziaływania, którego sekretariat prowadzony jest przez Japonię; posiedzenie prowadził przewodniczący SC 3, prof. Jun Kanda z Uniwersytetu w Tokio. Po sprawozdaniu z działalności w okresie od posiedzenia w Warszawie w ubiegłym roku, które zawierało m.in. informację o skierowaniu do publikacji nowego wydania Normy ISO 4355:2013 Obciążenie śniegiem na dachach, opracowanej przez Grupę Roboczą SC 3/WG 1, którą kierował prof. T. Thiis (Norwegia). Zakończona została także praca Grupy Roboczej SC 3/ WG11 pod przewodnictwem Roberta Bachmana (USA). Nowa Norma ISO 13033:2013 Oddziaływania sejsmiczne elementów niekonstrukcyjnych budynków została opublikowana w bieżącym roku. Przygotowanie Raportu Technicznego Przykłady projektowania obiektów w obszarach sejsmicznych na podstawie ISO 23469:2005 uległo przedłużeniu, a zakończenie przewidziane jest dopiero w przyszłym roku. Raport ten oznaczony jako ISO/DTR opracowuje Grupa Robocza WG10 pod przewodnictwem prof. S. Mori (Japonia). Plenarne posiedzenie Komitetu Technicznego ISO/TC 98 odbyło się 15 listopada pod przewodnictwem prof. A. M. Brandta. Przedstawione sprawozdania z pracy Komitetu i wszystkich trzech Podkomitetów zostały przyjęte, przy czym krótkie sprawozdanie z Podkomitetu SC1 przedstawił prof. A. M. Brandt na podstawie nadesłanego tekstu, wobec nieobecności przedstawicieli tego sekretariatu. Sprawy bieżące obejmowały przegląd programu prac, informację o normalizacji europejskiej (CEN/TC 250), przedstawioną przez prof. M. Holický ego. Omawiano także nową sytuację, powstałą wobec rezygnacji Holandii z prowadzenia sekretariatu Podkomitetu SC1 Terminologia i symbole. Wiadomość ta nadesłana została w trakcie posiedzenia, chociaż już poprzednio było to przewidywane. Nowa sytuacja powoduje konieczność ulokowania sekretariatu SC1 w innym kraju w ciągu roku od decyzji Holandii.

9 WYDARZENIA Na zakończenie posiedzenia TC98, zebrani przyjęli zaproszenie ze strony prof. M. H. Fabera do odbycia posiedzeń w Danii w listopadzie lub na początku grudnia 2014 roku. Posiedzenie TC98, podobnie jak obu Podkomitetów i Grup Roboczych, zakończyło się przyjęciem szeregu rezolucji, które w sposób formalny zawierają uzyskane wyniki. Warto przy tym stwierdzić, że wszystkie zebrania przyniosły pozytywne rezultaty, a działalność całego Komitetu TC98 rozwija się systematycznie. W bieżącym roku opublikowano dwie ważne Normy ISO i podjęto nowe tematy. Ważnym elementem organizacyjnym zebrań w Tokio było zakończenie kadencji przewodniczącego TC98 i SC2 przez prof. A. M. Brandta, który działał w tych organach od 1961 roku, a przewodniczył od lat 80-tych. Funkcje te, po przeprowadzeniu odpowiednich procedur, objął dr inż. Szymon Imiełowski z Wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej. Nowy przewodniczący obejmie swoje funkcje od stycznia W dniu 15 listopada niemal wszyscy uczestnicy posiedzeń pojechali na wycieczkę techniczną, zorganizowaną przez stronę japońską. Wycieczka miała na celu zapoznanie się ze skalą i formami zniszczeń budynków i infrastruktury w rejonie dotkniętym trzęsieniem ziemi i powodzią tsunami w marcu 2011 roku. Oględziny tych terenów były konieczne wobec prowadzenia w Podkomitecie SC3 oraz w TC98 prac nad nowelizacją kilku norm i przygotowanie Raportu Technicznego, związanych bezpośrednio z tymi zjawiskami (rys. 2). Po południu uczestnicy przejechali słynnym szybkim pociągiem Shinkansen z Tokio do Ichinoseki (330 km), gdzie zarezerwowano nocleg w Hotelu Sunroute. Od wczesnego rana następnego dnia grupa autokarem przejechała przez cały region dotknięty klęską, rozpoczynając od miejscowości Kesennuma, w której obejrzano zniszczenia i intensywne prace przy odbudowie nabrzeży portowych, całkowicie zniszczonych podczas kataklizmu. Następnym etapem było miasto Minamisannriku, w którym nadbrzeżne centrum uległo także zupełnemu zniszczeniu. W kolejnej miejscowości Ishinomaki Ogawa szczegółowo oglądano zabudowania dużej szkoły podstawowej. Żelbetowe konstrukcje budynków zostały poważnie uszkodzone, a kilkadziesięcioro dzieci zginęło. W mieście Onagawa woda zalała parter budynku szpitala, położonego na wysokim umocnionym brzegu, a fala tsunami miała ponad 20 m wysokości. W niższej części miasta, przy brzegu, fale przewróciły dwa domy o konstrukcji żelbetowej, a inne budynki mniej odporne zniknęły bez śladu. We wszystkich odwiedzanych miejscach powstały małe kapliczki, przy których ludzie gromadzą się, modlą się i ustawiają kwiaty. Zakres zniszczeń zrobił ogromne wrażenie na uczestnikach wycieczki; łącznie w wyniku działania fal tsunami zginęło ok osób. Powrót z wycieczki nastąpił pociągiem z miasta Sendai do Tokio. Organizatorzy przygotowali delegatom dobre warunki pracy w nowoczesnym budynku AIL w centrum Tokio. Posiedzenia odbyły się od godz.9.30 do 16.30, z przerwą na posiłek w licznych restauracjach w pobliżu siedziby AIJ. W czwartek 14 listopada wszyscy uczestnicy zebrań zostali zaproszeni przez delegację japońską na wieczorny obiad w tradycyjnej restauracji w zabytkowej dzielnicy Tokio. Spotkanie to odbyło się w bardzo przyjemnej atmosferze przy rozmowach i dyskusjach i przy stołach zastawionych lokalnymi potrawami. W listopadzie klimat w Japonii jest łagodny, odpowiadający wczesnej jesieni, co umożliwiło delegatom spacery po tym ogramnym i nowoczesnym mieście. Przyjęte rezolucje i szczegółowe sprawozdania z posiedzeń będą w ciągu kilku tygodni opracowane i udostępnione na portalu ISO. Posiedzenia przyniosły niewatpliwy postęp w działalności ISO/TC98, a prowadzenie sekretariatów Komitetu i Podkomitetu SC2 przez Polskę przynosi dobre rezultaty, ogólnie uznawane. RYNEK BUDOWLANY 16 stycznia 2014 Hotel Marriott, Warszawa www. utilities.powerpol.pl 7

10 WYDARZENIA I Konferencja Naukowo-Techniczna TECH-BUD 2013 Problematyka projektowania i wykonawstwa w aspekcie stosowania nowych technologii, materiałów i nowoczesnej techniki w budownictwie. Normy europejskie teoria a praktyka. RYNEK BUDOWLANY 8 W dniach 23 do 25 października 2013 r. odbyła się w Krakowie, w Sali Konferencyjnej Hotelu Novotel I Konferencja Naukowo-Techniczna TECH-BUD 2013, której organizatorem był Małopolski Oddział Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa CUTOB. Tematyka Konferencji obejmowała nowoczesne rozwiązania konstrukcyjno-materiałowo-technologiczne wykorzystywane we współczesnym budownictwie. Nad doborem tematyki prezentacji oraz ich merytoryczną oceną pracował Komitet Naukowy, którego przewodniczącym został prof. dr hab. inż. Kazimierz Flaga dr h.c. Patronat nad Konferencją objął minister transportu, budownictwa i gospodarki morskiej Sławomir Nowak oraz JM rektor Politechniki Krakowskiej prof. dr hab. inż. Kazimierz Furtak. Patronat branżowy objęły: Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa Oddział Małopolski w Krakowie oraz Małopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa, natomiast patronat medialny: Inżynier Budownictwa, Inżynieria i Budownictwo, Izolacje, Materiały Budowlane i Przegląd Budowlany. Sponsorami Konferencji zostały firmy: Fisher Polska, S&P Polska, Uretek, Betomax, CPJS, MC Bauchemie i Weber Saint-Gobain. Wystąpienia prelegentów pogrupowane zostały w sześciu sesjach tematycznych. Ogółem wygłoszono 36 referatów, które dotyczyły szeroko rozumianej problematyki aplikacji nowoczesnych metod i technologii we współczesnym budownictwie. Na szczególną uwagę zasługuje I sesja Konferencji, w której przedstawiono problemy techniczne związane z realizacją największych inwestycji realizowanych w Polsce w ostatnich latach. Podczas tej sesji dwa wykłady wygłosił Przewodniczący PZITB Kol. Ryszard Trykosko. Były one poświęcone największym inwestycjom realizowanym na terenie Gdańska, to jest Stadionu PGE Arena i tunelu drogowego pod Martwą Wisłą. Nadto w tej sesji prof. Kazimierz Flaga, honorowy członek PZITB, zaprezentował niezwykle ciekawy wykład nt. nowatorskich rozwiązań materiałowo-technologicznych przy budowie Świątyni Świętej Bożej Opatrzności. Uzupełnieniem tej sesji były wykłady poświęcone takim inwestycjom jak naprawa Falochronu Wyspowego w Porcie Gdynia czy budowa tunelu drogowego w Lalikach. Na zakończenie poszczególnych sesji organizatorzy przewidzieli czas na dyskusję, która bardzo często kontynuowana była w kuluarach. Szczególnie gorąca dyskusja dotyczyła jakości obecnie obowiązujących norm europejskich oraz przewidywanych terminów ich nowelizacji. Teksty wszystkich wykładów zostały wydane w obszernym wydawnictwie konferencyjnym. Trudno w tym miejscu nie wspomnieć o wysokim poziomie wygłaszanych podczas sesji referatów firmowych. W Konferencji wzięło udział 127 uczestników reprezentujących środowisko projektantów, wykonawców, rzeczoznawców budowlanych, producentów, firmy oraz przedstawicieli świata nauki. Za Komitet Organizacyjny dr inż. Maciej Gruszczyński Artykuły z konferencji prezentujemy na str

11 WYDARZENIA Sprawozdanie z ogólnopolskiego wydarzenia Czas Inżynierów na Wydziale Budownictwa i Architektury Politechniki Lubelskiej Inż. Izabela Gałat, przewodnicząca Koła Młodych PZITB przy Politechnice Lubelskiej 13 listopada 2013 r. w Auli III Wydziału Architektury Politechniki Lubelskiej miało miejsce uroczyste otwarcie wydarzenia Czas Inżynierów. W skład tej inicjatywy wchodził konkurs konstruktorski na stalową konstrukcję żurawia wieżowego Zapuść Żurawia oraz Ogólnopolskie Seminarium Studentów Budownictwa Budujemy Pasję. Nad realizacją pieczę sprawował komitet organizacyjny w składzie: inż. Izabela Gałat przewodnicząca, inż. Ewa Lyssy wiceprzewodnicząca, Marzena Kołpa wiceprzewodnicząca, inż. Konrad Kisiel, inż. Paweł Błaszczak, inż. Mateusz Michalczyk, inż. Marcin Dębiński, mgr inż. Przemysław Brzyski, Radosław Wróbel. W dalszej części spotkania przeprowadzono sesje referatowe Geoinżynieria i fundamentowanie oraz Technologia i materiały budowlane, prezentację sponsorską wygłosiła także firma Ruukki. RYNEK BUDOWLANY W uroczystym otwarciu wzięli udział przedstawiciele Politechnik: Białostockiej, Gdańskiej, Lubelskiej, Łódzkiej, Poznańskiej, Śląskiej, Świętokrzyskiej, Krakowskiej, SGGW i WAT, rektor Politechniki Lubelskiej dr hab. inż. Andrzej Wac-Włodarczyk, prof. PL, kadra naukowa WBIA, w tym władze dziekańskie: dr hab. inż. Ewa Błazik-Borowa, prof. PL, dr inż. Anna Życzyńska, dr hab.inż. Wojciech Franus, wiceprezes Fundacji Rozwoju Politechniki Lubelskiej dr inż. Maciej Trochonowicz, przedstawiciele sponsorów, sekretarz generalny Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa mgr inż. Wiktor Piwkowski, starosta lubelski Paweł Pikula. Drugi dzień (14 listopada) przebiegał pod znakiem konkursu Zapuść Żurawia. Od godziny 9.00 drużyny brały udział w sesji montażowej na czas, a następnie w sesji obciążającej. Konstrukcje będące odwzorowaniem żurawia wieżowego o wysokości do 2,5 m i wysięgu 1,5 m poddawane były obciążeniu maszyną wytrzymałościową w laboratorium Wydziału Budownictwa Politechniki Lubelskiej. Nad prawidłowym przebiegiem montażu, mocowania i obciążania konstrukcji czuwała komisja konkursowa, której przewodniczył dr inż. Marcin Górecki. Do ostatecznej punktacji, jaką mogła uzyskać drużyna, wliczały się: uzyskana siła obciążająca najbliższa założonej wartości 15 kn, ograniczenie ugięcia konstrukcji do 150 mm oraz jej masa. W ciągu dnia odbyły się trzy sesje montażowe i na bieżąco sesje obciążające, które zakończyły się około godziny W tym czasie uczestnicy udzielali wywiadów w prasie i radio, które objęło wydarzenie patronatem oraz tym mediom, które przybyły na Wydział Budownictwa i Architektury zaciekawione inicjatywą. Dzień trzeci Czasu Inżynierów rozpoczął się o godz sesją konferencyjną Inżynieria drogowa. Następnie swoje prace studenci przedstawili w dwóch sesjach Konstrukcje budowlano-inżynierskie. Łącznie w ciągu 9

12 WYDARZENIA RYNEK BUDOWLANY trwania wydarzenia zaprezentowano 22 referaty zgrupowane w 4 bloki tematyczne. Prace studentów zostaną opublikowane w monografii wydanej przez Wydział Budownictwa i Architektury. Po zakończeniu części referatowej seminarium Budujemy Pasję komisja oceniająca, której przewodniczył dr inż. Piotr Kuboń, udała się na obrady. O godzinie wyniki konkursu Zapuść Żurawia przedstawił Marcin Górecki. Klasyfikacja wygląda następująco: 1. miejsce drużyna z Politechniki Śląskiej; 2. miejsce drużyna NIEWYBOCZALNI z Politechniki Gdańskiej; 3. miejsce drużyna ŻURAWINA z Politechniki Lubelskiej. Wyniki oceny referatów w ramach seminarium Budujemy Pasję przedstawił Piotr Kuboń, a wyglądają one następująco: 1. miejsce Marcin Łuczkowski z Politechniki Krakowskiej za prezentację Węzły stalowe poddane obciążeniom dynamicznym. Modelowanie bryłowe połączeń stalowych przy użyciu programu ANSYS ; 2. miejsce Sylwia Jabłońska z Politechniki Krakowskiej za prezentację Sposoby wzmacniania istniejących fundamentów mikropale jetgrounting na przykładzie obiektu wielkokubaturowego ; 3. miejsce Miłosz Niedziela z Politechniki Lubelskiej za prezentację Badanie właściwości mechanicznych keramzytu modyfikowanego komunalnym osadem ściekowym ; Wyróżnienie Grzegorz Olszewski z Politechniki Poznańskiej za prezentację Wielokryterialna optymalizacja ram żelbetowych. Łącznie w wydarzeniu Czas Inżynierów wzięło udział 53 uczestników spoza Lublina oraz 6 opiekunów. Liczba wszystkich osób zaangażowanych w przedsięwzięcie zbliżyła się do 150. Wygłoszono 22 prezentacje z części seminaryjnej, a w części konstruktorskiej udział wzięło 11 drużyn. Po ogłoszeniu wyników wszyscy uczestnicy wzięli udział w gali wieńczącej wydarzenie Czas Inżynierów. Podziękowania należą się wszystkim firmom, które wsparły organizatorów zarówno finansowo, jak i merytorycznie, zwłaszcza sponsorowi strategicznemu firmie Ruukki oraz głównemu firmie Jotun. Całe wydarzenie nie odbyłoby się również bez wykonawców konstrukcji konkursowych. Organizację wydarzenia można uznać za sukces. Przyczyniła się do poszerzenia wiedzy teoretycznej oraz praktycznej wśród studentów, a przede wszystkim integracji młodej kadry inżynierskiej i promocji Wydziału Budownictwa i Architektury Politechniki Lubelskiej, a także uczelni jako całości. 10

13 WYDARZENIA Wielka Gala Polska Przedsiębiorczość 2013 Organizator przedsięwzięcia: Mazowieckie Zrzeszenie Handlu Przemysłu i Usług członek Pracodawców RP 23 listopada 2013 r. uroczyście przedstawili Laureatów VII edycji konkursu Orły Polskiego Budownictwa, VIII edycji konkursu Samorząd Przyjazny Przedsiębiorczości, XI edycji konkursu Mazowiecka Firma roku oraz VII edycji konkursu Perły Medycyny. Połączenie tych przedsięwzięć jest szczególne, wskazuje bowiem na szereg cech łączących Laureatów, reprezentujących jednakże różne branże. Bez wątpienia Laureaci to podmioty, które nadają ton rozwoju nie tylko polskiej przedsiębiorczości, ale również polskiej gospodarce. Laureaci konkursu Orły Polskiego Budownictwa 2013 Biura architektoniczne i projektowe I Nagroda ARBO PROJEKT Sp. z o.o. Budownictwo mieszkaniowe I Nagroda Zakład Remontowo-Budowlany Stanisław Romaniuk II Nagroda Toruńskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. Budownictwo przemysłowe i specjalistyczne I Nagroda DEPENBROCK Polska Sp. z o.o. Sp. K. II Nagroda Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Budowlane BUDECON S.A. Infrastruktura inżynieryjna, drogowa i energetyczna przychód do 3 mln I Nagroda Specjalistyczny Zakład Robót Budowlano- -Wiertniczych EURO-WIERT Sp. z o.o. II Nagroda Zakład Robót Inżynieryjno-Instalacyjnych INSTDOM Krzysztof Domiński Instalatorstwo, elektrotechnika I Nagroda BSP Service Sp. z o.o. II Nagroda P.P.H.U. Elektrobud Instalatorstwo Elektryczne Marian Janas Producenci materiałów budowlanych I Nagroda Cemex Polska Sp. z o.o. II Nagroda Jadar Sp. z o.o. III Nagroda Usługi Budowlane WES-BUD PLUS s.c. W. Frys, M. Frys-Żurek III Nagroda BETONLIT Sp. z o.o. Usługi deweloperskie przychód do 10 mln I Nagroda STOK Developer Sp. z o.o. II Nagroda Soft Elektronik Sp. z o.o. III Nagroda White Stone Development Sp. z o.o. Usługi deweloperskie przychód od 10 do 100 mln I Nagroda Przedsiębiorstwo Budowlane BUDOTEX Sp. z o.o. II Nagroda Zakład Budowlany SIEMASZKO Lesław Siemaszko III Nagroda HM Inwest S.A. RYNEK BUDOWLANY Generalny wykonawca I Nagroda Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Budowlane BUDECON S.A. II Nagroda FHU MULTI PROJEKT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. K. III Nagroda Firma Produkcyjno-Handlowo-Usługowa Zakład Budowlany KLIMEX Zbigniew Klimek Handel i dystrybucja I Nagroda Usługi Projektowo-Remontowo-Budowlane Prorembud Zbigniew Młodawski II Nagroda ARS-1 FHU Marta Jurkowska Infrastruktura inżynieryjna, drogowa i energetyczna przychód powyżej 3 mln I Nagroda Firma Inżynieryjno-Budowlana F.I.B. TA- LAGA II Nagroda P.P.H.U. MAXBUD Michał Borcuch III Nagroda Zakład Transportu Energetyki w Połańcu Sp. z o.o. Usługi deweloperskie przychód powyżej 100 mln I Nagroda Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego DACH BUD Sp. z o.o. II Nagroda UNIDEVELOPMENT S.A. III Nagroda Przedsiębiorstwo Budowlane GÓRSKI Sp. z o.o. S.K.A Usługi dla budownictwa I Nagroda DAAS Sp. z o.o. Zarządzanie nieruchomościami I Nagroda Zarząd Budynków Miejskich i Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. II Nagroda Zgierska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Zgierzu III Nagroda Spółdzielnia Mieszkaniowa Autosan Nagroda specjalna w kategorii Ochrona środowiska Sposób ograniczenia rozprzestrzeniania się oraz likwidacja pożarów w zwałowiskach odpadów powęglowych Barosz-Gwimet Sp. z o.o. Tegorocznym Laureatom gratulujemy! 11

14 AKTUALNOŚCI RYNEK BUDOWLANY 12 W Krośnicach powstaje basen z ruchomym dnem W Krośnicach (pow. milicki) trwa budowa krytej pływalni z ruchomym dnem. Bę - dzie to czwarty tego rodzaju obiekt w Polsce. Inwestycję o wartości ok. 19,8 mln zł netto realizuje firma Skanska. Inwestycja obejmuje budowę krytej pływalni wraz z łącznikiem scalającym halę basenową z istniejącym budynkiem hali sportowej. Powstający dwukondygnacyjny obiekt, częściowo podpiwniczony, kryty dwuspadowym dachem, będzie miał wysokość 12 m. Na parterze znajdzie się pełnowymiarowy sześciotorowy basen pływacki z ruchomym dnem o szerokości 8,5 m, na którym będą mogły się odbywać zawody sportowe, basen rekreacyjny wyposażony w zjeżdżalnię rurową, strefa SPA oraz brodzik. Na piętrze powstaną trybuny na 152 osoby. Do dyspozycji użytkowników będzie także gabinet kosmetyczny, fitness, solarium, sauny, kawiarnia, siłownia i kręgielnia z czterema 28-metrowymi torami. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata Budowa ruszyła w drugiej połowie października. Do tej pory zakończone zostały prace ziemne wykopy w ilości 10 tys. m 3, do głębokości 6 m. Łącznie wykonanych zostanie 13 tys. m 3 robót ziemnych. Rozpoczęliśmy przygotowania do realizacji płyty fundamentowej o grubości 60 cm mówi Łukasz Żalik, Kierownik Budowy, Skanska. Budowa części basenowej, wraz z pozwoleniem na użytkowanie, będzie ukończona do marca 2015 r. Natomiast budowa łącznika pomiędzy basenem a halą sportową zostanie sfinalizowana do końca 2016 roku. Do budowy basenu zużytych zostanie 6 tys. m 3 betonu konstrukcyjnego i 300 ton stali zbrojeniowej. Basen w Krośnicach będzie wyposażony w ruchome dno. Podobne obiekty funkcjonują w Olsztynie, Szczecinie i Rudzie Śląskiej. Krośnicki basen będzie czwartym w Polsce o takiej konstrukcji. Ta innowacyjna technologia umożliwia płynne regulowanie zanurzenia dna, co zwiększa możliwości wykorzystania basenu, pozwala na zagospodarowanie niecki basenowej tak, by równocześnie mogły się w niej odbywać różne zajęcia wymagające zróżnicowanej głębokości wody. To rozwiązanie jest bardzo korzystne również pod względem ekonomicznym. Przy zróżnicowanym poziomie dna, ilość wody do ogrzania jest mniejsza niż przy tradycyjnym rozwiązaniu, co pozwala na oszczędność energii. Pierwsze ruchome dno zostało zamontowane na basenie w Holandii. Miasteczko ruchu drogowego w Pile otwarte Ścieżki rowerowe, ulice z sygnalizacją świetlną i znakami w wersji mini z tego będą korzystać najmłodsi mieszkańcy Piły chcący poznać zasady ruchu drogowego. Nowoczesny obiekt powstał w ramach projektu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Budujemy miasteczka ruchu drogowego. Wykonawcą inwestycji o wartości niemal 490 tys. zł netto była firma Skanska. Pilskie miasteczko ruchu drogowego powstało przy ul. Dąbrowskiego. Jest częścią ogólnopolskiego projektu MSWiA finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Do końca 2014 roku na terenie Polski ma powstać 20 takich miasteczek. Budowa pilskiego miasteczka trwała niecałe 5 miesięcy. Do budowy miasteczka zużyto 158 ton mieszanki mineralno-asfaltowej w kolorze czarnym, natomiast ścieżka rowerowa w kolorze czerwonym pochłonęła 4,1 tony mieszanki. Pilskie miasteczko ruchu drogowego powstało w pobliżu Zespołu Szkół nr 2 im. Królowej Jadwigi. Ze względu na bliskie sąsiedztwo budowy i szkoły, Skanska, w ramach ogólnopolskiej akcji edukacyjnej, spotkała się z dziećmi z tej placówki. Od 2008 roku Skanska edukuje i wyposaża najmłodszych w elementy odblaskowe, a także promuje umiejętność bezpiecznego poruszania się po drodze, zwłaszcza w pobliżu budowy. Przez 5 lat w kilkuset spotkaniach w ramach akcji wzięło udział ok. 55 tys. dzieci. Kontrakty za 7,4 miliona złotych Wirbet należący do grupy Radpol, producent strunobetonowych żerdzi wirowanych, rozpoczął realizację kontraktów dla spółek energetycznych z grupy Energa i Tauron Dystrybucja. W ramach zawartych umów, do końca 2014 roku Wirbet dostarczy na potrzeby obu firm co najmniej 9,7 tys. sztuk strunobetonowych żerdzi wirowanych. Będą one wykorzystywane do budowy i eksploatacji linii energetycznych średnich i niskich napięć w Polsce. Wartość kontraktów wynosi ponad 7,4 mln zł. Produkowane w naszej fabryce strunobetonowe żerdzie wirowane to obecnie podstawowy element konstrukcyjny stosowany w napowietrznych liniach energetycznych. Mimo iż zajmują mało miejsca, cechuje je pełne bezpieczeństwo i wytrzymałość nawet w ekstremalnych warunkach pogodowych. Stąd obecnie koncerny energetyczne decydują się korzystać właśnie z tego rozwiązania budując bądź modernizując istniejące napowietrzne linie energetyczne. Żerdzie takie z powodzeniem wykorzystywane są też przy innych projektach budowalnych, gdzie wymagane są duże wytrzymałości elementów nośnych i bezpieczne posadowienie konstrukcji komentuje Paweł Pasik, prezes zarządu Wirbet SA.

15 AKTUALNOŚCI Unibep wybuduje trzy siódemki, to jest kolejne 777 mieszkań w Warszawie Spółka Giełdowa Unibep należąca do Wschodniego Klastra Budowlanego podpisała umowę na wybudowanie w systemie generalnego wykonawstwa osiedla wielorodzinnego na warszawskich Bielanach. Umowa o wartości ok. 134 mln zł netto podpisana ze spółką należącą do Grupy Turret Development, jest największą w tym roku umową spółki w segmencie budownictwa mieszkaniowego. Unibep za wybudowanie osiedla Słodowiec City otrzyma wynagrodzenie wysokości 133,777 mln zł netto. Budynek Słodowiec City stanowi pierzeję ul. Juliusza Słowackiego i ul. Stefana Żeromskiego w Warszawie. Bryła osiedla o zróżnicowanej wysokości od 9 do 11 kondygnacji dobrze wpasuje się w charakter nowoczesnej części Bielan. Osiedle będzie bardzo dobrze skomunikowane z centrum Warszawy m.in. dzięki stacji metra Słodowiec położonej 200 m od budynku. Kondygnacja przyziemia od strony ul. Słowackiego stanowić będzie część mieszkalną z ogródkami na dachu garażu podziemnego, w części przyziemia od ul. Żeromskiego zaprojektowano natomiast lokale usługowe i administracyjne. Osiedle Słodowiec City to 777 mieszkań o zróżnicowanej powierzchni przy średnim metrażu mieszkania ok 42 m 2 oraz podwyższonej wysokości do ok. 275 cm. Wszystkie mieszkania posiadają loggie lub tarasy, a mieszkania położone na parterze będą miały dostęp do tarasów będących częścią zielonych ogródków, oddzielonych żywopłotami od stref ogólnych dziedzińca. Łączna powierzchnia użytkowa mieszkań to ponad 33 tys. m 2, na lokale usługowe przeznaczono ok m 2. Mieszkańcy będą mieli dostęp do 3-poziomowego garażu podziemnego, w sumie na terenie osiedla do dyspozycji będzie 799 miejsc postojowych. Wmurowano kamień węgielny pod wieżę kontroli lotów Już za rok nad portem lotniczym Poznań Ławica górować będzie niemal 34-metrowa nowoczesna wieża kontroli ruchu lotniczego wraz z ośrodkiem radiokomunikacyjnym. Inwestycję o wartości ponad 22 mln zł netto na zlecenie Polskiej Agencji Żeglugi Powie - t rznej realizuje firma Skanska. Dzisiaj wmurowano kamień węgielny pod tę realizację. W ramach inwestycji realizowane są dwa obiekty: budynek główny, którego najwyższą częścią będzie wieża oraz budynek techniczny. Do tej pory wykonane zostały roboty ziemne wykopy, fundamenty, a także żelbetowo-murowana konstrukcja ścian budynku technicznego, żelbetowe ściany piwnic i stropy nad piwnicami oraz znaczna część żelbetowych ścian parteru w budynku głównym. Dobiega końca wykonanie rezerwowego przyłącza energetycznego, które prowadzone jest z terenu portu lotniczego. Jednocześnie kontynuowana jest realizacja instalacji podposadzkowych wod.-kan. i elektrycznych w zakresie instalacji odgromowych. RYNEK BUDOWLANY Park Rozwoju zdobył nagrodę Realizowany w Warszawie przez spółkę Echo Investment kompleks biurowy Park Rozwoju zwyciężył w konkursie CEE Green Building Awards 2013 w kategorii BREEAM Design Stage Assessment. Celem konkursu CEE Green Building Awards organizowanego przez EuropaProperty jest wyróżnienie najlepszych inwestycji z Europy Środkowo-Wschodniej, realizowanych zgodnie z najwyższymi międzynarodowymi standardami ekologicznymi. W konkursie rywalizują projekty już posiadające certyfikaty BREEAM lub LEED, a także będące jeszcze w trakcie procesu certyfikacji. Zgłoszone inwestycje ocenia niezależne jury, w skład którego wchodzą przedstawiciele branży nieruchomości komercyjnych z regionu CEE. Kompleks biurowy Park Rozwoju powstający w Warszawie przy ul. Konstruktorskiej, już na etapie projektowym, w październiku 2012 roku, otrzymał certyfikat BREEAM z oceną Very Good i jednym z najlepszych wyników w Polsce 67,83%. Inwestycja realizowana jest w dwóch etapach pierwszy zakończy w I kwartale 2014 roku. Zakończenie drugiego etapu inwestycji, który rozpoczął się w listopadzie br., zaplanowano na II kwartał 2015 roku. Projekt architektoniczny Parku Rozwoju powstał w pracowni JEMS Architekci. 13

16 ARTYKUŁY SPONSOROWANE Odpowiedzialność reprezentantów upadłej spółki za jej długi P. Zimmerman M. Medyński ARTYKUŁY SPONSOROWANE Piotr Zimmerman, radca prawny, Mateusz Medyński, radca prawny, Zimmerman i Wspólnicy sp.k. Wbrew powszechnej opinii, że posiadanie własnej spółki (także spółki z o.o. lub akcyjnej) chroni przed odpowiedzialnością za jej długi, polskie prawo przewiduje liczne regulacje stanowiące zagrożenie dla członków zarządu oraz szansę dla wierzycieli na odzyskanie choć części swych długów, nawet jeżeli spółka-dłużnik jest już niewypłacalna. Warto jest chwilkę zastanowić się nad podstawami takiej odpowiedzialności, bo często kiedy reprezentanci niewypłacalnych spółek dowiadują się o niej, jest już za późno na podjęcie działań zaradczych. Po pierwsze, zgodnie z art. 299 Kodeksu spółek handlowych, za wszystkie długi komercyjne spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, w przypadku braku możliwości egzekucji tych długów od samej spółki, solidarnie ze spółką odpowiadają członkowie jej zarządu. Podobny przepis dotyczące długów publiczno-prawnych (podatki, składki ZUS) przewiduje art. 116 Ordynacji Podatkowej. Wspólnicy takiej odpowiedzialności nie podlegają, ale dla członków zarządu może stanowić to poważny problem, bowiem odpowiadają osobiście całym swoim majątkiem. Bardzo łatwo jest także skorzystać z takiej odpowiedzialności, jeżeli jest się wierzycielem. Wystarczy wykazać, że ma się wymagalny dług wobec spółki i nie udało się go od spółki odzyskać oraz, że określona osoba jest (lub kiedy powstał dług była) członkiem zarządu, by sąd orzekł na korzyść wierzyciela. Dłużnik (członek zarządu) może się bronić wskazując jedną z trzech sytuacji: (i) złożył wniosek o ogłoszenie upadłości w terminie (14 dni od powstania stanu niewypłacalności spółki), (ii) wniosek nie został złożony w terminie nie z jego winy (np. był obłożnie chory, czy przebywał za granicą bez możliwości kontaktu ze spółką etc.) albo (iii) pomimo braku złożenia wniosku w terminie wierzyciel nie poniósł szkody (np. majątek spółki w czasie opóźnienia nie stracił na wartości itd.) Problematycznym jest fakt, że to członek zarządu musi udowodnić, że zachodzi któraś z powyższych okoliczności, zatem cały ciężar dowodowy w tym postępowaniu przerzucony jest na pozwanego. Dla wierzycieli dochodzących swoich długów to szalenie wygodne, dla członków zarządu zaś bardzo uciążliwe. Dla spółek akcyjnych nie przewidziano aż tak szerokiej odpowiedzialności. Choć art. 116 Ordynacji Podatkowej obowiązuje tak samo, nie ma odpowiednika art. 299 Kodeksu spółek handlowych. Członkowie zarządu spółki akcyjnej odpowiadają jednak na podstawie art. 21 Prawa upadłościowego i naprawczego (jak zresztą wszyscy reprezentanci spółek, zarówno osobowych jak i kapitałowych) za szkodę wyrządzoną spóźnionym (lub zaniechanym) wnioskiem o ogłoszenie upadłości. Zakres odpowiedzialności jest szerszy (bo szkoda to nie tylko niezapłacona faktura, ale np. nie uzyskane przez brak zapłaty ze strony dłużnika korzyści), ale ciężar udowodnienia szkody i winy członka zarządu spoczywa już na wierzycielu, który będzie musiał się bardziej napracować, żeby odzyskać swoje pieniądze. Archiwum od ręki archiwalne spisy treści na stronach www 14

17 Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa Oddział w Gliwicach przy współpracy Oddziałów w Bielsku-Białej, Katowicach i Małopolskiego w Krakowie XXIX Ogólnopolska Konferencja Warsztaty Pracy Projektanta Konstrukcji Beskidy Gliwice 2014 NAPRAWY I WZMOCNIENIA KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH KONSTRUKCJE ŻELBETOWE Program WPPK ( ) obejmuje: wykłady zamówione u autorów wywodzących się z renomowanych uczelni, instytutów, biur i pracowni projektowych (szczególne osiągnięcia rewitalizacji i nadbudowy konstrukcji w obiektach żelbetowych, podstawy prawne oraz metodologia postępowania przy naprawach, wzmacnianiu i rozbiórkach konstrukcji żelbetowych, oraz bezpieczeństwo przy pracach remontowych, przegląd historyczny stosowanych obciążeń oraz rozwoju cech materiałów: betonu i stali, metody określenia wytrzymałości betonu na podstawie diagnostycznych badań konstrukcji, a także zagadnienia lokalizacji wad w konstrukcji oraz lokalizacji stali zbrojeniowej a ponadto ocena parametrów stali zbrojeniowej, metody diagnostyki zagrożenia korozyjnego konstrukcji żelbetowych, w tym korozją biologiczną, zagadnienia wpływów dynamicznych w naprawach i remontach a także ocena konstrukcji żelbetowych po pożarze, metody niszczenia i cięcia betonu w pracach remontowych i rozbiórkowych, materiały do napraw i wzmocnień konstrukcji żelbetowych oraz technologie i metody odtwarzania konstrukcji żelbetowych, naprawy konstrukcji żelbetowych przez torkretowanie, uszczelnienie wskrośne przegród z betonu oraz metody naprawy rys poprzez iniekcję, zabezpieczenie i regeneracja zagrożonych korozją konstrukcji z betonu, spawanie prętów zbrojeniowych w naprawach i remontach, zastosowanie metalowych trzpieni rozporowych i wklejanych w robotach remontowych, oraz naprawa i uszczelnienie dylatacji, poszukiwanie rezerw nożności przez analizę obliczeniową, wzmacnianie konstrukcji żelbetowych przez konstrukcję żelbetową, elementami stalowymi oraz przez sprężenie, wzmacnianie konstrukcji żelbetowych taśmami i matami węglowymi, wraz z metodami obliczeń, wzmacnianie i remonty kołowych i prostokątnych zbiorników, także przez sprężanie, zagadnienia remontowe budynków z wielkiej płyty w tym zagadnienia remontowe warstwy fakturowej, prostowanie wychylonych z pionu budynków); referaty i komunikaty opracowane przez kadrę techniczną wiodących firm wykonawczych i produkcyjnych, dyskusje tematyczne zainspirowane przez wygłoszone wykłady, referaty i komunikaty zainspirowane tematyką wygłoszonych wykładów, referatów i komunikatów; prezentacje firm oferujących programy komputerowe oraz firm produkujących i oferujących materiały i sprzęt dla budownictwa; prezentacje wydawnictw technicznych i naukowych; spotkania kameralne, specjalistyczne i promocyjne; Wydane będą tradycyjnie materiały obejmujące wygłoszone wykłady (do 1800 str.) oraz informacje techniczno-handlowe specjalistycznych firm. Patron Branżowy POLSKA IZBA INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA RADA KRAJOWA MAŁOPOLSKA OKRĘGOWA IZBA INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA W KRAKOWIE ŚLĄSKA OKRĘGOWA IZBA INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA W KATOWICACH Generalni Partnerzy Merytoryczni Adres Komitetu Organizacyjnego: PZITB Oddział w Gliwicach, Gliwice, ul. Dubois 16 BIURO: tel./faks (32) , uczestnicy rejestracja, wystawcy Szczegółowe informacje organizacyjne wraz z Komunikatem nr 1 i Kartą Zgłoszenia Uczestnictwa zamieszczone są na stronie: KOSZTY UCZESTNICTWA *) nr opcji do wpisania w Karcie Zgłoszenia Uczestnictwa *) W tabeli podane zostały ceny netto, do których należy doliczyć obowiązującą Standard (decyduje data wpływu środków na konto) stawkę podatku VAT równą 23%. Uczestnicy Konferencji członkowie PZITB niestowarzyszeni Liczba miejsc dla niewymagających standard hotelu ** Orle Gniazdo zł zł 10 (pokój jednoosobowy) dla niewymagających standard hotelu ** Orle Gniazdo zł zł 20 (miejsce w pokoju dwuosobowym) podstawowy standard hotelu *** Orle Gniazdo zł zł 0 (pokój jednoosobowy) podstawowy standard hotelu *** Orle Gniazdo zł zł 25 (miejsce w pokoju dwuosobowym) dla wymagających standard hotelu **** Hotel Meta (stała linia autobusowo-busowa) zł zł 20 (pokój jednoosobowy) dla wymagających standard hotelu **** Hotel Meta (stała linia autobusowo-busowa) zł zł 40 (miejsce w pokoju dwuosobowym) bez noclegów i śniadań zł zł 40 Pakiet dla firm do r. standard hotelu ** Orle Gniazdo (2 miejsca w pokoju 2 os. + 1 szt. materiałów konferencyjnych) zł 0 Cena uczestnictwa w pokojach dwuosobowych nie uległa zmianie w porównaniu do 2010 roku, gdy Oddział PZITB w Gliwicach organizował XXV Jubileuszowe WPPK Opłaty prosimy wnosić na konto PZITB Oddział Gliwice ING Bank Śląski nr z podaniem nazwiska uczestnika i wybranego numeru opcji wpłaty wg tabeli KOSZTY UCZESTNICTWA. O uczestnictwie w WPPK i otrzymaniu wybranego standardu decyduje kolejność wpłat na konto. Ze względu na duże zainteresowanie, na stronie internetowej podawane będą aktualnie dostępne liczby miejsc w poszczególnych opcjach. Partnerzy Merytoryczni Generalni Partnerzy Medialni Partnerzy Medialni

18 Konferencje Kielce Cedzyna, maja 2014 r. RYNEK BUDOWLANY MIEJSCE WARSZTATÓW: Hotel ORW ECHO w Cedzynie k. Kielc. Uczestnicy Konferencji zakwaterowani będą w hotelu ECHO oraz w hotelach GROMADA i UROCZYSKO położonych w sąsiedztwie. Rozpoczęcie Konferencji 21 maja (środa) około godz. 13:00. Zakończenie Konferencji 23 maja (piątek) około godz. 14:00. TEMATYKA WARSZTATÓW: Zagadnienia formalno-prawne w działalności Rzeczoznawcy Budowlanego. Systemy monitoringu i nieniszczące metody badawcze stosowane w ocenie stanu technicznego obiektów budowlanych z analizą wyników i przykładami zastosowań. Ocena stanu technicznego i trwałości konstrukcji z uwzględnieniem wpływu środowiska i innych oddziaływań zewnętrznych, w tym zagadnienia eksploatacji obiektów o konstrukcji wielkopłytowej. Zagadnienia eksploatacji i bezpieczeństwa w drogownictwie. Ocena stanu technicznego instalacji wewnętrznej obiektów budowlanych i sieci zewnętrznych oraz podlegających dopuszczeniom przez Dozór Techniczny. ADRES KOMITETU ORGANIZACYJNEGO: Politechnika Świętokrzyska w Kielcach, Wydział Budownictwa i Architektury Rzeczoznawstwo 2014, Kielce, Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 7, tel. (41) , faks (41) , Konto bankowe: PZITB O/Kielce, Kielce, ul. Sienkiewicza 48/50 nr: z dopiskiem: Rzeczoznawstwo 2014 KOMITET NAUKOWO-PROGRAMOWY: Przewodniczący: prof. dr hab. inż. Leonard Runkiewicz Członkowie: Prof. dr hab. inż. Antoni Biegus Prof. dr hab. Wiesław Buczkowski Prof. dr hab. inż. Lech Czarnecki Prof. dr hab. inż. Kazimierz Flaga Dr hab. inż. Wiesława Głodkowska, prof. PKsz Prof. dr hab. inż. Zbigniew Grabowski Dr hab. inż. Anna Halicka, prof. PL Prof. dr hab. inż. Jerzy Hola Dr hab. inż. Marek Iwański, prof. PŚk Dr hab. inż. Zbigniew Janowski, prof. PK Dr hab. inż. Maria Kaszyńska Prof. dr hab. inż. Mieczysław S. Kuczma Prof. dr hab. inż. Andrzej Kuliczkowski Dr hab. inż. Paweł Lewiński, prof. ITB Prof. dr hab. inż. Andrzej Łapko Prof. dr hab. inż. Cezary Madryas Dr hab. inż. Krystyna Nagrodzka-Godycka, prof. PG Dr hab. inż. Jerzy Z. Piotrowski, prof. PŚk Dr inż. Marian Płachecki Prof. dr hab. inż. Wojciech Radomski Dr hab. inż. Antoni Różowicz, prof. PŚk Dr hab. inż. Zbigniew Rusin, prof. PŚk Dr hab. inż. Tomasz Siwowski, prof. PRz Prof. dr hab. inż. Włodzimierz Starosolski Dr inż. Jacek Szer Prof. dr hab. inż. Kazimierz Szulborski Prof. dr hab. inż. Marian Tracz Prof. dr hab. inż. Wiesław Trąmpczyński Dr hab. inż. Tadeusz Urban, prof. PŁ Dr hab. inż. Krzysztof Wojdyga, prof. PW Prof. dr hab. inż. Jerzy Ziółko Prof. dr hab. inż. Adam Zybura KOMITET ORGANIZACYJNY: Przewodniczący: prof. dr hab. inż. Wiesław Trąmpczyński Zastępcy przewodniczącego: dr inż. Barbara Goszczyńska, mgr inż. Wiktor Piwkowski Członkowie: mgr inż. Tadeusz Durak, dr inż. Stefan Szałkowski, dr hab. inż. Grzegorz Świt Sekretarz organizacyjny: mgr Aneta Sadura-Jamróz 16

19 TECH-BUD 2013 Zastosowanie nowoczesnych betonów specjalnych na przykładzie naprawy falochronu wyspowego w porcie Gdynia Dr inż. Maciej Gruszczyński, Politechnika Krakowska, Stowarzyszenie Producentów Betonu Towarowego w Polsce 1. Wprowadzenie W połowie 2006 roku rozpoczęły się prace w Porcie Gdynia, których celem była naprawa uszkodzeń, poprawa stabilności i wzmocnienie konstrukcji falochronu wyspowego. Przedmiotowy obiekt powstał w latach i praktycznie, poza doraźną naprawą uszkodzeń wojennych nie przechodził poważniejszych napraw i remontów. Z tego powodu Zarząd Morskiego Portu Gdynia zadecydował o konieczności istotnej naprawy i modernizacji konstrukcji na całej długości 2019 m. Przedmiotowy falochron wykonany został z segmentów żelbetowych, pięciokomorowych o długości 40 m i wysokości 18 m każdy (fot. 1, 2). Fot. 1. Widok gotowego segmentu falochronu (fot. archiwum ZMPG S.A.) Opracowany projekt modernizacji falochronu zakładał poprawę stabilności konstrukcji poprzez jej poszerzenie o 2,5 m, jak również podwyższenie konstrukcji nosków falochronu do wysokości 4,40 m ponad lustro wody oraz naprawę wszelkiego typu innych uszkodzeń spowodowanych prawie 80-letnią eksploatacją. Na rysunku 1 przedstawiono schemat naprawy przedmiotowej konstrukcji kolorem czarnym zaznaczono elementy, do wykonania których wykorzystano beton cementowo-polimerowy. Fot. 2. Holowanie gotowego segmentu falochronu do miejsca zatopienia (fot. archiwum ZMPG S.A) W przedmiotowej naprawie zdecydowano się na wykorzystanie betonu cementowo-polimerowego ze względu na jego zalety w stosunku do betonu zwykłego, z których najważniejsze to [6, 7, 9]: znaczące ograniczenie odkształceń skurczowych i modułu sprężystości, wysoka przyczepność do stali i betonu stwardniałego, istotnie większa wytrzymałość na rozciąganie przy zginaniu, bardzo wysoka trwałość w warunkach oddziaływania wody morskiej i znakozmiennych temperatur. 2. Etapy naprawy konstrukcji falochronu Przedmiotowa konstrukcja falochronu wykazywała znaczne uszkodzenia w postaci licznych pęknięć i zarysowań. Beton w konstrukcji nosków i belki cumowniczej praktycznie na całej długości nosił ślady uszkodzeń, będących skutkiem działania wody morskiej i znakozmiennych temperatur (fot. 3). Naprawa przedmiotowej konstrukcji falochronu wyspowego w Porcie Gdynia przebiegała etapami, z których najważniejsze to: 17

20 TECH-BUD 2013 Rys. 1. Przekrój konstrukcji falochronu kolorem czarnym zaznaczono elementy wykonane z betonu cementowopolimerowego (1 ścianka szczelna Larsena, 2 ściana poszerzająca, 3 parapet wieńczący, 4 element prefabrykowany tzw. łamacz fal, 5 nosek falochronu, 6 belka cumownicza Fot. 3. Uszkodzenia belki cumowniczej falochronu wyspowego w Porcie Gdynia Fot. 4. Usunięcie warstwy skorodowanego betonu z konstrukcji falochronu Fot. 5. Betonowanie ściany poszerzającej konstrukcję falochronu 18 usunięcie warstwy skorodowanego betonu (fot. 4), wykonanie ścianki poszerzającej konstrukcję o 2,5 m poprzez jej zabetonowanie metodą Contractor betonem klasy C30/37 w osłonie ścianki szczelnej Larsena (fot. 5), budowa parapetu wieńczącego ścianę poszerzającą z betonu cementowo-polimerowego klasy C35/45, ustawienie na wykonanej konstrukcji poszerzającej elementów prefabrykowanych tzw. łamaczy fal z betonu klasy C30/37 (fot. 6), odtworzenie konstrukcji nosków i belki cumowniczej falochronu betonem cementowo-polimerowym klasy C35/ Cel i zakres badań Celem wykonanego programu badań, którego inicjatorem był Marek Aleksiun, był wybór optymalnej recepty betonu modyfikowanego dodatkiem dyspersji ko- Fot. 6. Prefabrykowane łamacze fal ustawione na poszerzonej konstrukcji falochronu polimeru styrenowo-akrylowego, którego produkcja jest możliwa na standardowej wytwórni betonu towarowego. Podyktowane było to faktem, że proponowane przez dostawców chemii budowlanej rozwiązania materiałowo-technologiczne w postaci gotowych, suchych mieszanek typu ready mix nie były akceptowalne ze względów ekonomicznych. Mieszanki betonu cementowo-polimerowego wykonano na bazie cementu portlandzkiego CEM I 42,5N

I Konferencja techniczna

I Konferencja techniczna I N F O R M AT O R KATOWICKIEGO ODDZIAŁU PZITB II PÓŁROCZE 2014 Redakcja: Kolegium Redakcyjne Oddziału PZITB Katowice, ul. Podgórna 4 tel. fax. 32-255-46-65 i n f o r m a t o r @ p z i t b. ka t o w i

Bardziej szczegółowo

Miesięcznik Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa. Twórcza działalność inżyniera. Drewno klejone n Problemy techniczne w budowie tuneli

Miesięcznik Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa. Twórcza działalność inżyniera. Drewno klejone n Problemy techniczne w budowie tuneli 10 2008 Nr 10 (55) Październik 2008 PL ISsN 1732-3428 Miesięcznik Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa Twórcza działalność inżyniera Drewno klejone n Problemy techniczne w budowie tuneli System samowznosz¹cy

Bardziej szczegółowo

Miesięcznik Nr 12 (34) grudzień 2006 PL ISSN 1732-3428. Nowe normy. Quo vadis PIIB? Podatek dochodowy w budownictwie

Miesięcznik Nr 12 (34) grudzień 2006 PL ISSN 1732-3428. Nowe normy. Quo vadis PIIB? Podatek dochodowy w budownictwie Miesięcznik Nr 12 (34) grudzień 2006 PL ISSN 1732-3428 Nowe normy Quo vadis PIIB? Podatek dochodowy w budownictwie 04/2005 pl Budujcie korzystaja c z kompetencji specjalistów techniki deskowań Rusztowanie

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Nowe kierownictwo Zarządu Krajowego SITK RP...3

Spis treści. Nowe kierownictwo Zarządu Krajowego SITK RP...3 1 Spis treści Nowe kierownictwo Zarządu Krajowego SITK RP.............................3 Działalność Oddziału............................................7 Kalendarium Oddziału............................................7

Bardziej szczegółowo

Inżynier. Mazowsza Dwumiesięcznik Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa nr 4 (56), lipiec 2015. - str. 7

Inżynier. Mazowsza Dwumiesięcznik Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa nr 4 (56), lipiec 2015. - str. 7 dr Mateusz Kruk : - Podstawową rolą Instytutu, jako polskiej jednostki naukowej, jest wspieranie naukowe i eksperckie całej dziedziny budownictwa. Dlatego oferta Instytutu jest tak szeroka - str. 8-9 Prof.

Bardziej szczegółowo

Inżynier. Mazowsza Dwumiesięcznik Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa nr 3 (49), czerwiec 2014. Umacniamy prestiż budowlanych. str.

Inżynier. Mazowsza Dwumiesięcznik Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa nr 3 (49), czerwiec 2014. Umacniamy prestiż budowlanych. str. IV edycja Konkursu MOIIB Firma Inżynierska Mazowsza roku 2014 - str. 12 Dariusz Walasek: - Odpowiednio zestawiony model informacyjny BIM jest efektywnym trójwymiarowym wirtualnym projektem, jako podstawy

Bardziej szczegółowo

05/2010 (23) (GRUDZIEŃ) Sukces na miarę regionu str. 5 Wyjątkowa pod każdym względem str. 8 Świadectwo tamtych dni str. 12

05/2010 (23) (GRUDZIEŃ) Sukces na miarę regionu str. 5 Wyjątkowa pod każdym względem str. 8 Świadectwo tamtych dni str. 12 05/2010 (23) (GRUDZIEŃ) Sukces na miarę regionu str. 5 Wyjątkowa pod każdym względem str. 8 Świadectwo tamtych dni str. 12 Szanowni Państwo, Już po raz szósty mam przyjemność składać życzenia świąteczne

Bardziej szczegółowo

Dlaczego bankrutują? Specjalizacja techniczno-budowlana Nasuwka tunelu. Dodatek specjalny PL ISSN 1732-3428 NR 04 (105) KWIECIEŃ

Dlaczego bankrutują? Specjalizacja techniczno-budowlana Nasuwka tunelu. Dodatek specjalny PL ISSN 1732-3428 NR 04 (105) KWIECIEŃ 4 2013 NR 04 (105) KWIECIEŃ PL ISSN 1732-3428 MIESIĘCZNIK POLSKIEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA Dodatek specjalny Inżynier budownictwa kwiecień 2013 Prefabrykacja Bez nazwy-1 53 2013-03-26 11:40:50 Dodatek

Bardziej szczegółowo

PL ISSN 1732-3428. Termografia. Nowoczesne maszyny budowlane Jak postępować z obiektami zabytkowymi

PL ISSN 1732-3428. Termografia. Nowoczesne maszyny budowlane Jak postępować z obiektami zabytkowymi 3 2010 NR 03 (71) Marzec PL ISSN 1732-3428 MIESIĘCZNIK POLSKIEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA Termografia Nowoczesne maszyny budowlane Jak postępować z obiektami zabytkowymi NR 1 NA WIECIE GMV jest najwi

Bardziej szczegółowo

luty PL ISSN 1732-3428 MIESIĘCZNIK POLSKIEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA Zmiana zasad rękojmi Windy w modernizowanych budynkach Osuszanie budynku

luty PL ISSN 1732-3428 MIESIĘCZNIK POLSKIEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA Zmiana zasad rękojmi Windy w modernizowanych budynkach Osuszanie budynku 2 2015 luty PL ISSN 1732-3428 MIESIĘCZNIK POLSKIEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA Zmiana zasad rękojmi Windy w modernizowanych budynkach Osuszanie budynku spis treści 2 2015 9 Andrzej Roch Dobrucki, prezes

Bardziej szczegółowo

Nr 4 (31) 2011 listopad 2011 Radosnego przeżywania Świąt Bożego Narodzenia oraz zdrowia i wszelkiej pomyślności w Nowym Roku 2012

Nr 4 (31) 2011 listopad 2011 Radosnego przeżywania Świąt Bożego Narodzenia oraz zdrowia i wszelkiej pomyślności w Nowym Roku 2012 Nr 4 (31) 2011 listopad 2011 Radosnego przeżywania Świąt Bożego Narodzenia oraz zdrowia i wszelkiej pomyślności w Nowym Roku 2012 życzy Rada ŚlOIIB Boże Narodzenie Joseph von Eichendorff Pusty rynek. Nad

Bardziej szczegółowo

PL ISSN 1732-3428 NR 09 (87) WRZESIEŃ MIESIĘCZNIK POLSKIEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA. Nowatorska Czajka Kontrole ciepłomierzy i wodomierzy

PL ISSN 1732-3428 NR 09 (87) WRZESIEŃ MIESIĘCZNIK POLSKIEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA. Nowatorska Czajka Kontrole ciepłomierzy i wodomierzy 9 2011 NR 09 (87) WRZESIEŃ PL ISSN 1732-3428 MIESIĘCZNIK POLSKIEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA KTO SPRAWUJE NADZÓR AUTORSKI Nowatorska Czajka Kontrole ciepłomierzy i wodomierzy SPIS TREŚCI Spis treści

Bardziej szczegółowo

Zbiorniki wodne Problemy kierownika budowy

Zbiorniki wodne Problemy kierownika budowy MIESIĘCZNIK NR 7 8 (28 29) LIPIEC SIERPIEŃ 2006 PL ISSN 1732-3428 Błędy projektanta Zbiorniki wodne Problemy kierownika budowy Prezydent RP podziękował byłemu premierowi i wskazał nowego. Zjazd Polskiej

Bardziej szczegółowo

Z okazji Dnia Budowlanych sukcesów i zadowolenia na polu zawodowym życzy wszystkim czytelnikom Informatora

Z okazji Dnia Budowlanych sukcesów i zadowolenia na polu zawodowym życzy wszystkim czytelnikom Informatora Nr 3 (21)/2009 październik 2009 Z okazji Dnia Budowlanych sukcesów i zadowolenia na polu zawodowym życzy wszystkim czytelnikom Informatora Rada ŚlOIIB Konkurs Budowa Roku 2008 nagroda I stopnia i tytuł

Bardziej szczegółowo

Białystok. marzec 2011. Najlepsze budowy Nagrodzono wykonawców najlepiej zbudowanych w zeszłym roku obiektów str. 8

Białystok. marzec 2011. Najlepsze budowy Nagrodzono wykonawców najlepiej zbudowanych w zeszłym roku obiektów str. 8 ISSN 1732-6990 Nr 1(32)/2011 Wiatr nie wystawia rachunków Kształtowanie i analiza konstrukcji parków wiatrowych str. 17 Fot. Monika Urban Fot. DELTA Białystok Fot. Krzysztof Wereszczyński marzec 2011 Białystok

Bardziej szczegółowo

PL ISSN 1732-3428 NR 02 (92) LUTY MIESIĘCZNIK POLSKIEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA. Ceny w budownictwie 2011 Tłocznie ścieków

PL ISSN 1732-3428 NR 02 (92) LUTY MIESIĘCZNIK POLSKIEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA. Ceny w budownictwie 2011 Tłocznie ścieków 2 2012 NR 02 (92) LUTY PL ISSN 1732-3428 MIESIĘCZNIK POLSKIEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA NIŻSZA SKŁADKA OC Ceny w budownictwie 2011 Tłocznie ścieków Serwis dla profesjonalistów z branży budowlanej przejrzysty

Bardziej szczegółowo

alik M w Stanisła fot.

alik M w Stanisła fot. fot. Stanisław Malik AGH Uczelnia Sukcesu Miło nam poinformować, iż w ostatnim czasie nasza uczelnia kilkakrotnie była honorowana przez niezależne instytucje. W ostatnich dniach maja dziennik Rzeczpospolita

Bardziej szczegółowo

STRONA 61 STRONA 72 STRONA 65. REDAKCJA redaktor naczelny - Piotr Ruszewski, sekretarz redakcji - Waldemar Gabis

STRONA 61 STRONA 72 STRONA 65. REDAKCJA redaktor naczelny - Piotr Ruszewski, sekretarz redakcji - Waldemar Gabis EXPRESS BIZNESU 1 2 EXPRESS BIZNESU Po wakacyjnych urlopach wracamy do pracy uśmiechnięci i wypoczęci, by ze zdwojoną siłą podbijać świat. Zanim jednak ruszycie Państwo na ten podbój, zapraszam do poczytania

Bardziej szczegółowo

Miesięcznik Związku Miast Polskich. Nr 10 (201) listopad 2013 ISBN 1730-5187. Rozmowy o przyszłości XI Kongres Miast Polskich

Miesięcznik Związku Miast Polskich. Nr 10 (201) listopad 2013 ISBN 1730-5187. Rozmowy o przyszłości XI Kongres Miast Polskich Miesięcznik Związku Miast Polskich Nr 10 (201) listopad 2013 ISBN 1730-5187 Rozmowy o przyszłości XI Kongres Miast Polskich ZE ZWIĄZKU ZE ZWIĄZKU W NUMERZE IV Podczas posiedzenia w Brzezinach 15 listopada

Bardziej szczegółowo

2 Dwumiesięcznik stowarzyszenia architektów Polskich / www.archsarp.pl wrzesień / PaźDziernik 2011 081-809 sn 2 #8 is

2 Dwumiesięcznik stowarzyszenia architektów Polskich / www.archsarp.pl wrzesień / PaźDziernik 2011 081-809 sn 2 #8 is wrzesień / październik 2011 #8 issn 2081-8092 Dwumiesięcznik Stowarzyszenia Architektów Polskich / www.archsarp.pl 3 2 W numerze: wydawca stowarzyszenie architektów polskich sarp 00-950 warszawa ul. foksal

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie z tradycjami

Stowarzyszenie z tradycjami BIULETYN ŁÓDZKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA ISSN 1732-1328 nr IV/2014 (45) W numerze: Stowarzyszenie z tradycjami Wywiad z Przewodniczącym PZITB oraz: Istotne zmiany w prawie Wyroby budowlane

Bardziej szczegółowo

WYDAWNICTWO ZACHODNIEJ IZBY PRZEMYSŁOWO-HANDLOWEJ 7 (62) /2013. 5lat. Lubuskiego Lidera Biznesu. wrzesień 2013 1

WYDAWNICTWO ZACHODNIEJ IZBY PRZEMYSŁOWO-HANDLOWEJ 7 (62) /2013. 5lat. Lubuskiego Lidera Biznesu. wrzesień 2013 1 WYDAWNICTWO ZACHODNIEJ IZBY PRZEMYSŁOWO-HANDLOWEJ 7 (62) /2013 5lat Lubuskiego Lidera Biznesu wrzesień 2013 1 Laptop: 3 kg Smartfon: 150 g Biznes tym lepiej funkcjonuje, im łatwiej Ci wziąć go ze sobą.

Bardziej szczegółowo

PROGNOZY Z OBAWAMI EUROPA DWÓCH PRĘDKOŚCI ZAMIATANIE DEFICYTU POD DYWAN WYNIKI BRANŻY LEPSZE NIŻ NASTROJE

PROGNOZY Z OBAWAMI EUROPA DWÓCH PRĘDKOŚCI ZAMIATANIE DEFICYTU POD DYWAN WYNIKI BRANŻY LEPSZE NIŻ NASTROJE MAZOWIECKA FIRMA ROKU str. 112 str. 156 PERŁY MEDYCYNY str. 126 ORŁY POLSKIEGO BUDOWNICTWA Cena 4.20 zł (w tym 8% VAT) Nr 1 (55) Styczeń/Luty 2012 PROGNOZY Z OBAWAMI str. 38 EUROPA DWÓCH PRĘDKOŚCI str.

Bardziej szczegółowo

indeks Wicepremier Janusz Piechociński gościem Politechniki Świętokrzyskiej PISMO POLITECHNIKI ŚWIĘTOKRZYSKIEJ W KIELCACH 71 ROK 2013 ISSN 142 2991

indeks Wicepremier Janusz Piechociński gościem Politechniki Świętokrzyskiej PISMO POLITECHNIKI ŚWIĘTOKRZYSKIEJ W KIELCACH 71 ROK 2013 ISSN 142 2991 indeks NR Politechnika Świętokrzyska 71 ROK 2013 ISSN 142 2991 PISMO POLITECHNIKI ŚWIĘTOKRZYSKIEJ W KIELCACH Wicepremier Janusz Piechociński gościem Politechniki Świętokrzyskiej GALERIA INDEKSU Politechnika

Bardziej szczegółowo

O FINANSACH STR. NA POKŁADZIE LIBERATORA SPACER?

O FINANSACH STR. NA POKŁADZIE LIBERATORA SPACER? SŁÓW KILKA O FINANSACH STR. 10 NA POKŁADZIE LIBERATORA STR. 22 KAWA A MOŻE SPACER? STR. 30 MEGAWAT TRANSFORMACJA W numerze 3 SŁOWO OD REDAKTORA Utarło się powiedzenie, że maj to najpiękniejszy miesiąc.

Bardziej szczegółowo

Białystok. grudzień 2010. Nasza Jaga Trwa budowa stadionu piłkarskiego regionu północno-wschodniej Polski w Białymstoku str. 12

Białystok. grudzień 2010. Nasza Jaga Trwa budowa stadionu piłkarskiego regionu północno-wschodniej Polski w Białymstoku str. 12 ISSN 1732-6990 Nr 4(31)/2010 Tylko my mamy taki łuk Widowiskowy montaż konstrukcji wiaduktu nad ulicą gen. Maczka w Białymstoku str. 10 Fot. Mikołaj Malesza Fot. Barbara Klem Fot. Władysław Kazberuk grudzień

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR ODDZIAŁU MAŁOPOLSKIEGO PZITB W KRAKOWIE W KADENCJI 2008 2010

INFORMATOR ODDZIAŁU MAŁOPOLSKIEGO PZITB W KRAKOWIE W KADENCJI 2008 2010 INFORMATOR ODDZIAŁU MAŁOPOLSKIEGO PZITB W KRAKOWIE W KADENCJI 2008 2010 NR 3 Redakcja: Prezydium Oddziału PZITB 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 28, tel / fax: 012 422-30-83 e-mail: pzitb@pzitb.org.pl

Bardziej szczegółowo

S T O W A R Z Y S Z E N I E A R C H I T E K T Ó W P O L S K I C H. l u t y / m a r z e c 2 0 0 8

S T O W A R Z Y S Z E N I E A R C H I T E K T Ó W P O L S K I C H. l u t y / m a r z e c 2 0 0 8 S T O W A R Z Y S Z E N I E A R C H I T E K T Ó W P O L S K I C H l u t y / m a r z e c 2 0 0 8 ISSN 0239-3549 Spis treści Najlepszy Dyplom na Politechnice Śląskiej...6 Parę kwestii dotyczących Warszawy...7

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI I. WPROWADZENIE II. RADA KRAJOWA FSNT-NOT III. DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWA DOBRA KULTURY TECHNICZNEJ V. DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA

SPIS TREŚCI I. WPROWADZENIE II. RADA KRAJOWA FSNT-NOT III. DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWA DOBRA KULTURY TECHNICZNEJ V. DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA S K R Ó T OCENA DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU GŁÓWNEGO FSNT-NOT W 2011 ROKU oraz SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GŁÓWNEJ KOMISJI REWIZYJNEJ FSNT- NOT ZA ROK 2011 W przygotowaniu opracowania uczestniczyli: A.Barski,

Bardziej szczegółowo

Most na kryzys Sydney Harbour Bridge

Most na kryzys Sydney Harbour Bridge Cena 12 zł (w tym 7% VAT) nr 4 (25) lipiec sierpień 2009 Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne nr 4 (25) lipiec sierpień 2009 ISSN 1734-6681 Most na kryzys Sydney Harbour Bridge LOŻA EKSPERTÓW POSTAW NA

Bardziej szczegółowo