EL-INWEST RADZISZEWSKI PIOTR Musuły ul. Pogodna 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "EL-INWEST RADZISZEWSKI PIOTR 96-321 Musuły ul. Pogodna 1"

Transkrypt

1 EL-INWEST RADZISZEWSKI PIOTR Musuły ul. Pogodna 1 PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Słupy i oprawy oświetleniowe Rozdzielnice wolnostojące Linie kablowe nn NAZWA INWESTYCJI : Modernizacja oświetlenia Centralnej Płaszczyzny Postoju Samolotów oraz wymiana słupów na bazie KOL ADRES INWESTYCJI : Jednostka Wojskowa 3463 Radom INWESTOR : 12 Terenowy Oddział Lotniskowy ADRES INWESTORA : Warszawa ul. Nowowiejska 28A WYKONAWCA ROBÓT : ADRES WYKONAWCY : BRANŻA : elektryczna SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Piotr Radziszewski DATA OPRACOWANIA : Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR : Data opracowania Data zatwierdzenia Dokument został opracowany przy pomocy programu NORMA PRO

2 PRZEDMIAR Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 1 Roboty demontażowe 1 KNR 2-01 Przekopy kontrolne o głębok.do 1.0 m i szer.dna do 0.4 w gruncie kat. III m d analogia 7 m RAZEM KNR 5-10 d analogia R=0,8, S=0,8, M=0 3 KNR 5-10 d analogia R=0,8 S=0,8 M=0 4 Kalkulacja indywidualna d.1 5 Kalkulacja indywidualna d.1 Demontaż słupów oświetleniowych o masie do 1100 kg w gruncie kat.i-iii wraz z oprawami oraz fundamentami RAZEM Demontaż wolnostojących rozdzielnic nn 1 kv Gospodarka materiałami z demontażu (składowanie, przewóz we wskazane miejsce do 10km kpl. itp.) 1 kpl RAZEM Utylizacja materiałów z demontażu kpl. 1 kpl RAZEM Oświetlenie CPPS oraz wymiana słupów na bazie KOL 6 KNR 5-10 Zdjęcie i ponowne założenie płyt o masie do 20 kg na kanał kablowy RAZEM KNR 2-01 Ręczne kopanie rowów dla kabli o głębok.do 0.8 m i szer.dna do 0.4 w gruncie kat. m III 405 m RAZEM KNR 5-10 Nasypanie warstwy piasku grub. 0.1 m na dno rowu kablowego o szer.do 0.4 m m m RAZEM KNR 2-01 Ręczne zasypywanie rowów dla kabli o głębok.do 0.6 m i szer.dna do 0.4 m w m gruncie kat. III 405 m RAZEM KNR 2-01 Ręczne kopanie rowów dla kabli o głębok.do 0.8 m i szer.dna do 0.6 w gruncie kat. m III 250 m RAZEM KNR 5-10 Nasypanie warstwy piasku grub. 0.1 m na dno rowu kablowego o szer.do 0.6 m m m RAZEM KNR 2-01 Ręczne zasypywanie rowów dla kabli o głębok.do 0.6 m i szer.dna do 0.6 m w m gruncie kat. III 250 m RAZEM KNR 5-10 Mechaniczne przepychanie rur stalowych o śr. do 100 mm pod drogami i nasypami m za pierwszą rurę 45 m RAZEM KNR 5-10 Ręczne układanie kabli wielożyłowych o masie do 2.0 kg/m na nap.znam.poniżej m kv w kanałach odkrywanych bez mocowania (kabel YKY 4x35) 20 m RAZEM KNR 5-10 Ręczne układanie kabli wielożyłowych o masie do 2.0 kg/m na nap. znamionowe m poniżej 110 kv w rowach kablowych (kabel YKY 4x35) 250 m RAZEM KNR 5-10 Układanie kabli wielożyłowych o masie do 3.0 kg/m na nap. znamionowe poniżej m kv w rurach pustakach lub kanałach zamkniętych (kabel YKY 4x35) 35 m RAZEM KNR Ręczne układanie kabli wielożyłowych o masie do 2.0 kg/m na nap. znamionowe poniżej 110 kv w rowach kablowych (kabel YKY 5x35) m

3 PRZEDMIAR Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 253 m RAZEM KNR 5-10 Ręczne układanie kabli wielożyłowych o masie do 0.5 kg/m na nap. znamionowe m poniżej 110 kv w rowach kablowych (YKY 4x6) 126 m RAZEM KNR 5-10 Ręczne układanie kabli wielożyłowych o masie do 0.5 kg/m na nap.znam.poniżej m kv w kanałach odkrywanych bez mocowania (YKY 3x6) 20 m RAZEM KNR 5-10 Ręczne układanie kabli wielożyłowych o masie do 0.5 kg/m na nap. znamionowe m poniżej 110 kv w rowach kablowych (YKYżo 3x6) 498 m RAZEM KNR 5-10 Układanie kabli wielożyłowych o masie do 0.5 kg/m na nap. znamionowe poniżej m kv w rurach pustakach lub kanałach zamkniętych (YKYżo 3x6) 35 m RAZEM KNR 5-10 Ręczne układanie kabli wielożyłowych o masie do 0.5 kg/m na nap. znamionowe m poniżej 110 kv w rowach kablowych (YKSY 10x1,5) 253 m RAZEM KNR 5-08 Montaż uziomu powierzchniowego w wykopie o głęb. do 0.8 m w gruncie kat.iii m m RAZEM KNR 5-08 Łączenie przewodów uziemiających przez spawanie w wykopie - bednarka mm RAZEM KNR 5-08 Mechaniczne pogrążanie uziomów prętowych w gr.kat. III m m RAZEM KNR 5-10 Montaż głowic kablowych - zarobienie na sucho końca kabla Cu 3-żyłowego o przekr.do 16 mm2 na nap.do 1 kv o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych RAZEM KNR 5-10 Montaż głowic kablowych - zarobienie na sucho końca kabla Cu 4-żyłowego o przekr.do 16 mm2 na nap.do 1 kv o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych RAZEM KNR 5-10 Montaż głowic kablowych - zarobienie na sucho końca kabla Cu 4-żyłowego o przekr.do 50 mm2 na nap.do 1 kv o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych KNR 5-10 Montaż głowic kablowych - zarobienie na sucho końca kabla Cu 4-żyłowego o przekr.do 50 mm2 na nap.do 1 kv o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych RAZEM KNR 5-10 Montaż głowic kablowych - obróbka kabli sygnalizacyjnych wielożyłowych bez pancerza o ilości żył do RAZEM KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami przedsiębiernymi o poj.łyżki 0.15 m3 w gr.kat.iii z m transp.urobku samochod.samowyładowczymi na odległość do 1 km 40 m RAZEM KNR 2-31 Podbudowa wyk.ręcznie z gruntu stabilizowanego cementem m m RAZEM Kalkulacja indywidualna Dostawa i montaż fundamentów prefabrykowanych dla masztów 16m Kalkulacja indywidualnniowych Dostawa i montaż fundamentów prefabrykowanych dla masztów słupów oświetle Kalkulacja indywidualna Dostawa i montaż fundamentów prefabrykowanych dla tablic oświetleniowych RAZEM

4 PRZEDMIAR Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 36 KNR 2-01 Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 3 m m kat.gr.iii-iv 25 m RAZEM KNR 2-01 Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.i-iii m m RAZEM KNR 5-10 Montaż na gotowym fundamencie masztu oświetleniowego h=16m analogia KNR 5-10 Mocowanie śrubami projektorów o cieżarze do 17.0 kg na masztach stalowych analogia RAZEM KNR 5-10 Montaż na maszcie oprawy przeszkodowej z podłączeniem KNR 5-10 Mechaniczne stawianie słupów oświetleniowych o masie do 480 kg w gruncie analogia kat.i-iii KNR 5-10 Mocowanie na słupach śrubami opraw oświetleniowych analogia KNR 5-08 Montaż w maszcie leżącym przewodu m analogia 44 m RAZEM KNR 5-08 Montaż w maszcie leżącym linki stalowej ocynkowanej m analogia 36 m RAZEM KNR 5-10 Montaż tablicy TO na gotowym fundamencie analogia RAZEM KNR 5-10 Montaż tablic oświetleniowych TO-1... TO-7 na gotowym fundamencie analogia KNR 5-10 Montaż tablicy elektrycznej TUPS analogia RAZEM KNR 5-08 Mechaniczne wykonanie ślepych otworów w betonie głęb.do 8cm i śr.do 10mm KNR 5-08 Montaż na gotowym podłożu konstrukcji wsporczych przykręcanych do 5 kg na ścianie (do 4 mocow.) RAZEM KNR 5-08 Montaż urządzenia UPS analogia RAZEM Kalkulacja indywidualna Pomiar natężenia oświetlenia na PPS kpl. 1 kpl RAZEM

5 PRZEDMIAR Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 52 KNP 18 D13 Pomiar linii kablowej 4-żyłowej odc odc RAZEM KNP 18 D13 Pomiar linii kablowej 5-20 żył w obwodach sterowania, sygnalizacji lub pomiaru odc odc KNR 4-03 Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego pomiar napięcia 4 pomiar KNR 4-03 Sprawdzenie i pomiar kompletnego 2,3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego pomiar napięcia 7 pomiar RAZEM KNR 4-03 Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego pomiar pomiar RAZEM KNR 4-03 Następny pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego pomiar pomiar RAZEM Kalkulacja indywidualna Dostawa wózka-napędu elektrycznego, przenośnego do opuszczania korony słupa kpl. 1 kpl RAZEM Kalkulacja indywidualna udział pracowników dostawcy masztów w montażu i szkolenie dzień 3 dzień RAZEM Kalkulacja indywidualna obsługa geodezyjna kpl. 1 kpl RAZEM

6 Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Cena. Koszt 1 Roboty demontażowe KNR analogia 1 d.1 Przekopy kontrolne o głębok.do 1.0 m i szer.dna do 0.4 w gruncie kat. III Ilość m *0.955= r-g 0.93 Razem pozycja KNR d.1 07 analogia R= 0,8, S=0,8, M=0 Demontaż słupów oświetleniowych o masie do 1100 kg w gruncie kat.i-iii wraz z oprawami oraz fundamentami 999 (7.88*0.8=6.304)*0.955= r-g żuraw samochodowy 4 t m-g *0.8=1.504= samochód skrzyniowy 5,0 t m-g *0.8=0.36= przyczepa dłużycowa do 4.5 t m-g *0.8=0.32= Razem pozycja KNR d.1 01 analogia R= 0,8 S=0,8 M=0 Demontaż wolnostojących rozdzielnic nn 1 kv 999 (3.4*0.8=2.72)*0.955= r-g samochód dostawczy 0.9 t m-g *0.8=0.632= Razem pozycja Kalkulacja indywidualna d.1 Gospodarka materiałami z demontażu (składowanie, przewóz we wskazane miejsce do 10km itp.) kpl r-g Razem pozycja Kalkulacja indywidualna d.1 Utylizacja materiałów z demontażu kpl r-g Razem pozycja Oświetlenie CPPS oraz wymiana słupów na bazie KOL 6 KNR Zdjęcie i ponowne założenie płyt o masie do 20 kg na kanał kablowy *0.955= r-g Razem pozycja KNR Ręczne kopanie rowów dla kabli o głębok.do 0.8 m i szer.dna do 0.4 w gruncie kat. III m *0.955= r-g 0.74 Razem pozycja KNR Nasypanie warstwy piasku grub. 0.1 m na dno rowu kablowego o szer.do 0.4 m *0.955= r-g piasek do betonów zwykłych m m samochód samowyładowczy 5 t m-g Razem pozycja

7 Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Cena. Koszt Ilość 9 KNR Ręczne zasypywanie rowów dla kabli o m głębok.do 0.6 m i szer.dna do 0.4 m w gruncie kat. III *0.955= r-g 0.31 Razem pozycja KNR Ręczne kopanie rowów dla kabli o głębok.do 0.8 m i szer.dna do 0.6 w gruncie kat. III m *0.955= r-g 1.12 Razem pozycja KNR Nasypanie warstwy piasku grub. 0.1 m na dno rowu kablowego o szer.do 0.6 m *0.955= r-g piasek do betonów zwykłych m m samochód samowyładowczy 5 t m-g Razem pozycja KNR Ręczne zasypywanie rowów dla kabli o głębok.do 0.6 m i szer.dna do 0.6 m w gruncie kat. III m *0.955= r-g 0.46 Razem pozycja KNR Mechaniczne przepychanie rur stalowych o śr. do 100 mm pod drogami i nasypami - za pierwszą rurę *0.955= r-g rury stalowe bez szwu przewodowe m 1.04 czarne o śr. do 100 mm tlen techniczny m acetylen techniczny rozpuszczony kg bale iglaste obrzynane m krawędziaki iglaste m m samochód dostawczy 0.9 t m-g samochód skrzyniowy 5,0 t m-g dźwignik hydrauliczny przenośny z napędem m-g 0.46 spalinowym 250 t pompa wysokociśnieniowa hydrauliczna m-g 0.46 elektryczna 250 atm zespół prądotwórczy trójfazowy przewoźny m-g kva Razem pozycja KNR Ręczne układanie kabli wielożyłowych o masie do 2.0 kg/m na nap.znam.poniżej 110 kv w kanałach odkrywanych bez mocowania (kabel YKY 4x35) *0.955= r-g spoiwo cynowo-ołowiowe LC-40 kg benzyna do ekstrakcji dm wazelina techniczna kg lakier asfaltowy ogólnego stosowania czarny dm m

8 Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Cena. Koszt opaski kablowe OKi szt taśma izolacyjna Denso m kabel YKY 4x35 m 1.00 Ilość samochód dostawczy 0.9 t m-g przyczepa do przewożenia kabli do 4 t m-g ciągnik kołowy kw (75-85 KM) m-g żuraw samochodowy 4 t m-g Razem pozycja KNR Ręczne układanie kabli wielożyłowych o masie do 2.0 kg/m na nap. znamionowe poniżej 110 kv w rowach kablowych (kabel YKY 4x35) *0.955= r-g spoiwo cynowo-ołowiowe LC-40 kg benzyna do ekstrakcji dm wazelina techniczna kg lakier asfaltowy ogólnego stosowania dm czarny opaski kablowe OKi szt folia kalandrowana z PCW uplastycznionego m grub.powyżej mm gat.i/ii taśma izolacyjna Denso m kabel YKY 4x35 m 1.00 m samochód dostawczy 0.9 t m-g samochód skrzyniowy 5,0 t m-g przyczepa do przewożenia kabli do 4 t m-g ciągnik kołowy kw (75-85 KM) m-g żuraw samochodowy 4 t m-g Razem pozycja KNR Układanie kabli wielożyłowych o masie do 3.0 kg/m na nap. znamionowe poniżej 110 kv w rurach pustakach lub kanałach zamkniętych (kabel YKY 4x35) *0.955= r-g spoiwo cynowo-ołowiowe LC-40 kg benzyna do ekstrakcji dm wazelina techniczna kg opaski kablowe OKi szt 0.08 kabel YKY 4x35 m 1.00 m samochód dostawczy 0.9 t m-g przyczepa do przewożenia kabli do 4 t m-g ciągnik kołowy kw (75-85 KM) m-g żuraw samochodowy 4 t m-g Razem pozycja KNR Ręczne układanie kabli wielożyłowych o masie do 2.0 kg/m na nap. znamionowe poniżej 110 kv w rowach kablowych (kabel YKY 5x35) *0.955= r-g spoiwo cynowo-ołowiowe LC-40 kg benzyna do ekstrakcji dm wazelina techniczna kg m

9 Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Cena. Koszt lakier asfaltowy ogólnego stosowania dm czarny opaski kablowe OKi szt folia kalandrowana z PCW uplastycznionego m grub.powyżej mm gat.i/ii taśma izolacyjna Denso m kabel YKY 5x35 m 1.00 Ilość samochód dostawczy 0.9 t m-g samochód skrzyniowy 5,0 t m-g przyczepa do przewożenia kabli do 4 t m-g ciągnik kołowy kw (75-85 KM) m-g żuraw samochodowy 4 t m-g Razem pozycja KNR Ręczne układanie kabli wielożyłowych o masie do 0.5 kg/m na nap. znamionowe poniżej 110 kv w rowach kablowych (YKY 4x6) *0.955= r-g spoiwo cynowo-ołowiowe LC-40 kg benzyna do ekstrakcji dm wazelina techniczna kg lakier asfaltowy ogólnego stosowania dm czarny opaski kablowe OKi szt folia kalandrowana z PCW uplastycznionego m grub.powyżej mm gat.i/ii taśma izolacyjna Denso m kabel YKY 4x6 m 1.00 m samochód dostawczy 0.9 t m-g samochód skrzyniowy 5,0 t m-g przyczepa do przewożenia kabli do 4 t m-g ciągnik kołowy kw (75-85 KM) m-g żuraw samochodowy 4 t m-g Razem pozycja KNR Ręczne układanie kabli wielożyłowych o masie do 0.5 kg/m na nap.znam.poniżej 110 kv w kanałach odkrywanych bez mocowania (YKY 3x6) *0.955= r-g spoiwo cynowo-ołowiowe LC-40 kg benzyna do ekstrakcji dm wazelina techniczna kg lakier asfaltowy ogólnego stosowania dm czarny opaski kablowe OKi szt taśma izolacyjna Denso m kabel YKYżo 3x6 m 1.00 m samochód dostawczy 0.9 t m-g przyczepa do przewożenia kabli do 4 t m-g ciągnik kołowy kw (75-85 KM) m-g żuraw samochodowy 4 t m-g Razem pozycja KNR Ręczne układanie kabli wielożyłowych o masie do 0.5 kg/m na nap. znamionowe poniżej 110 kv w rowach kablowych (YKYżo 3x6) m

10 Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Cena. Koszt Ilość *0.955= r-g spoiwo cynowo-ołowiowe LC-40 kg benzyna do ekstrakcji dm wazelina techniczna kg lakier asfaltowy ogólnego stosowania dm czarny opaski kablowe OKi szt folia kalandrowana z PCW uplastycznionego m grub.powyżej mm gat.i/ii taśma izolacyjna Denso m kabel YKYżo 3x6 m samochód dostawczy 0.9 t m-g samochód skrzyniowy 5,0 t m-g przyczepa do przewożenia kabli do 4 t m-g ciągnik kołowy kw (75-85 KM) m-g żuraw samochodowy 4 t m-g Razem pozycja KNR Układanie kabli wielożyłowych o masie do 0.5 kg/m na nap. znamionowe poniżej 110 kv w rurach pustakach lub kanałach zamkniętych (YKYżo 3x6) *0.955= r-g spoiwo cynowo-ołowiowe LC-40 kg benzyna do ekstrakcji dm wazelina techniczna kg opaski kablowe OKi szt 0.08 kabel YKYżo 3x6 m 1.00 m samochód dostawczy 0.9 t m-g przyczepa do przewożenia kabli do 4 t m-g ciągnik kołowy kw (75-85 KM) m-g żuraw samochodowy 4 t m-g Razem pozycja KNR Ręczne układanie kabli wielożyłowych o masie do 0.5 kg/m na nap. znamionowe poniżej 110 kv w rowach kablowych (YKSY 10x1,5) *0.955= r-g spoiwo cynowo-ołowiowe LC-40 kg benzyna do ekstrakcji dm wazelina techniczna kg lakier asfaltowy ogólnego stosowania dm czarny opaski kablowe OKi szt folia kalandrowana z PCW uplastycznionego m grub.powyżej mm gat.i/ii taśma izolacyjna Denso m kabel YKSY 10x1,5 m samochód dostawczy 0.9 t m-g samochód skrzyniowy 5,0 t m-g przyczepa do przewożenia kabli do 4 t m-g ciągnik kołowy kw (75-85 KM) m-g żuraw samochodowy 4 t m-g m

11 Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Cena. Koszt Ilość Razem pozycja KNR Montaż uziomu powierzchniowego w wykopie o głęb. do 0.8 m w gruncie kat.iii m *0.955= r-g bednarka ocynkowana FeZn 30x4 m materiały pomocnicze(od M) % spawarka elektryczna transformatorowa m-g 0.61 do 500 A Razem pozycja KNR Łączenie przewodów uziemiających przez spawanie w wykopie - bednarka 120mm *0.955= r-g spawarka elektryczna transformatorowa m-g 0.13 do 500 A Razem pozycja KNR Mechaniczne pogrążanie uziomów prętowych w gr.kat. III *0.955= r-g pręty stalowe ocynkowane m materiały pomocnicze(od M) % 2.50 m wibromłot elektryczny lub spalinowy do m-g kW spawarka elektryczna transformatorowa m-g 0.16 do 500 A Razem pozycja KNR Montaż głowic kablowych - zarobienie na sucho końca kabla Cu 3-żyłowego o przekr.do 16 mm2 na nap.do 1 kv o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych *0.955= r-g końcówki kablowe typu K do zaprasowania szt 3.00 na żyłach miedzianych (6) uchwyty kablowe uniwersalne typ UKU szt opaski kablowe OKi szt przewód miedziany wielodrutowy, typ L m 0.40 o przekroju 16 mm spoiwo cynowo-ołowiowe LC-40 kg wazelina techniczna kg benzyna do ekstrakcji dm końcówki kablowe tłoczone typu B-311 szt 0.50 do lutowania na żyłach miedzianych o przekroju 16 mm pasta do lutowania ręcznego Pal-1 kg 0.02 Razem pozycja KNR Montaż głowic kablowych - zarobienie na sucho końca kabla Cu 4-żyłowego o przekr.do 16 mm2 na nap.do 1 kv o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych *0.955= r-g

12 Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Cena. Koszt Ilość końcówki kablowe typu K do zaprasowania szt 4.00 na żyłach miedzianych (6) uchwyty kablowe uniwersalne typ UKU szt opaski kablowe OKi szt przewód miedziany wielodrutowy, typ L m 0.40 o przekroju 16 mm spoiwo cynowo-ołowiowe LC-40 kg wazelina techniczna kg benzyna do ekstrakcji dm końcówki kablowe tłoczone typu B-311 szt 0.50 do lutowania na żyłach miedzianych o przekroju 16 mm pasta do lutowania ręcznego Pal-1 kg 0.02 Razem pozycja KNR Montaż głowic kablowych - zarobienie na sucho końca kabla Cu 4-żyłowego o przekr.do 50 mm2 na nap.do 1 kv o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych *0.955= r-g końcówki kablowe typu K do zaprasowania szt 4.00 na żyłach miedzianych (35) uchwyty kablowe uniwersalne typ UKU szt opaski kablowe OKi szt przewód miedziany wielodrutowy, typ L m 0.50 o przekroju 16 mm spoiwo cynowo-ołowiowe LC-40 kg wazelina techniczna kg benzyna do ekstrakcji dm końcówki kablowe tłoczone typu B-311 szt 0.50 do lutowania na żyłach miedzianych o przekroju 16 mm pasta do lutowania ręcznego Pal-1 kg 0.02 Razem pozycja KNR Montaż głowic kablowych - zarobienie na sucho końca kabla Cu 4-żyłowego o przekr.do 50 mm2 na nap.do 1 kv o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych *0.955= r-g końcówki kablowe typu K do zaprasowania szt 4.00 na żyłach miedzianych (35) uchwyty kablowe uniwersalne typ UKU szt opaski kablowe OKi szt przewód miedziany wielodrutowy, typ L m 0.50 o przekroju 16 mm spoiwo cynowo-ołowiowe LC-40 kg wazelina techniczna kg benzyna do ekstrakcji dm końcówki kablowe tłoczone typu B-311 szt 0.50 do lutowania na żyłach miedzianych o przekroju 16 mm pasta do lutowania ręcznego Pal-1 kg 0.02 Razem pozycja KNR Montaż głowic kablowych - obróbka kabli sygnalizacyjnych wielożyłowych bez pancerza o ilości żył do *0.955= r-g uchwyty kablowe uniwersalne typ UKU szt opaski kablowe OKi szt

13 Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Cena. Koszt Ilość oznaczniki niepalne na przewody szt wazelina techniczna kg 0.05 Razem pozycja KNR Roboty ziemne wykon.koparkami przedsiębiernymi o poj.łyżki 0.15 m3 w gr.kat.iii z transp.urobku samochod.samowyładowczymi na odległość do 1 km m r-g koparko-spycharka 0.15 m3 m-g samochód samowyładowczy 5 t m-g 0.22 Razem pozycja KNR Podbudowa wyk.ręcznie z gruntu stabilizowanego cementem 999 r-g 0.82 m cement portlandzki zwykły bez dodatków t krawędziaki iglaste kl.ii m woda m materiały pomocnicze(od M) % 0.50 Razem pozycja Kalkulacja indywidualna Dostawa i montaż fundamentów prefabrykowanych dla masztów 16m 999 8*0.955= r-g Fundament dla masztu 16m samochód skrzyniowy pow 15,0-20,0 t m-g żuraw samochodowy 20 t m-g 2.55 Razem pozycja Kalkulacja indywidualna Dostawa i montaż fundamentów prefabrykowanych dla masztów słupów oświetleniowych 999 3*0.955= r-g Fundament dla słupa oświetleniowego samochód skrzyniowy do 10,0 t m-g żuraw samochodowy 4 t m-g 1.55 Razem pozycja Kalkulacja indywidualna Dostawa i montaż fundamentów prefabrykowanych dla tablic oświetleniowych 999 2*0.955= r-g Fundament tablicy oświetleniowej samochód skrzyniowy 5,0 t m-g żuraw samochodowy 4 t m-g 0.50 Razem pozycja KNR Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 3 m kat.gr.iii-iv *0.955= r-g 1.36 m

14 Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Cena. Koszt Ilość Razem pozycja KNR Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.i-iii m *0.955= r-g Razem pozycja KNR analogia Montaż na gotowym fundamencie masztu oświetleniowego h=16m *0.955= r-g maszt oświetleniowy o wysokości 16m, szt 1.00 stalowy, ocynkowany, z opuszczaną elektrycznie koroną-głowicą, przystosowany do montażu 2 projektorów 1000W i oprawy przeszkodowej, malowany w pasy biało-czerwone, dostarczany wraz z prefabrykowanym fundamentem np. MOG-16-OG/2/II (Elmonter), wraz z "systemowymi przewodami relacji TO-1...To-7 - poszczególne oprawy na maszcie, ze stopą podstawy i kotwami mocującymi żuraw samochodowy 4 t m-g samochód skrzyniowy 5,0 t m-g przyczepa dłużycowa do 4.5 t m-g 0.40 Razem pozycja KNR analogia Mocowanie śrubami projektorów o cieżarze do 17.0 kg na masztach stalowych *0.955= r-g projektor metalohalogenkowy, asymetryczny, kpl W, o niskim współczynni- ku olśnienia, wraz z układem zapłonowym dostarczanym oddzielnie np. MVP-507 Philips samochód dostawczy 0.9 t m-g 0.06 Razem pozycja KNR Montaż na maszcie oprawy przeszkodowej z podłączeniem *0.955= r-g oprawa oświetlenia przeszkodowego, 1.00 LED, 230V, 50Hz niskiej intensywności A spełniająca wymagania ICAO ANEKS samochód dostawczy 0.9 t m-g 0.06 Razem pozycja KNR analogia Mechaniczne stawianie słupów oświetleniowych o masie do 480 kg w gruncie kat.i-iii *0.955= r-g

15 Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Cena. Koszt słup oświetleniowy o wysokości 9m, z szt 1.00 wysięgnikiem 1m, stalowy, ocynkowany, dostarczony z prefabrykowanym fundamentem np. BETA 9/1/1 z fundamentem B-120 Ilość żuraw samochodowy 4 t m-g samochód skrzyniowy 5,0 t m-g przyczepa dłużycowa do 4.5 t m-g 0.40 Razem pozycja KNR analogia Mocowanie na słupach śrubami opraw oświetleniowych 999 3*0.955= r-g oprawa oświetleniowa sodowa, wysokoprężna kpl 1.00 typu ulicznego o mocy 150W samochód dostawczy 0.9 t m-g 0.04 Razem pozycja KNR analogia Montaż w maszcie leżącym przewodu m *0.955= r-g przewód YDYżo 3x2,5 m materiały pomocnicze(od M) % 2.50 Razem pozycja KNR analogia Montaż w maszcie leżącym linki stalowej ocynkowanej *0.955= r-g m linka stalowa ocynkowana fi 3 m materiały pomocnicze(od M) % 2.50 Razem pozycja KNR analogia Montaż tablicy TO na gotowym fundamencie *0.955= r-g tablica oświetleniowa TO wyposażona szt 1.00 zgodnie z rysunkami E-7a1 i E-7a samochód dostawczy 0.9 t m-g 1.10 Razem pozycja KNR analogia Montaż tablic oświetleniowych TO-1... TO-7 na gotowym fundamencie *0.955= r-g tablica oświetleniowa TO-1..TO-7 wyposażona szt 1.00 zgodnie z rysunkami E-8a1 i E-8a samochód dostawczy 0.9 t m-g 1.10 Razem pozycja

16 Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Cena. Koszt Ilość 47 KNR Montaż tablicy elektrycznej TUPS 1 02 analogia *0.955= r-g tablica elektryczna TUPS, montaż naścienny, szt 1.00 wyposażona zgodnie z rysun- kami E-6a1 i E-6a samochód dostawczy 0.9 t m-g 1.10 Razem pozycja KNR Mechaniczne wykonanie ślepych otworów w betonie głęb.do 8cm i śr.do 10mm *0.955= r-g Razem pozycja KNR Montaż na gotowym podłożu konstrukcji wsporczych przykręcanych do 5 kg na ścianie (do 4 mocow.) *0.955= r-g konstrukcje wsporcze dla UPS szt materiały pomocnicze(od M) % 2.50 Razem pozycja KNR analogia Montaż urządzenia UPS *0.955= r-g urządzenie UPS, 1kVA, tp=2h szt 1.00 Razem pozycja Kalkulacja indywidualna Pomiar natężenia oświetlenia na PPS kpl r-g Razem pozycja KNP 18 D Pomiar linii kablowej 4-żyłowej odc r-g 2.10 Razem pozycja KNP 18 D Pomiar linii kablowej 5-20 żył w obwodach sterowania, sygnalizacji lub pomiaru odc r-g 4.10 Razem pozycja KNR Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1- fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia pomiar. 999 r-g 1.30 Razem pozycja KNR Sprawdzenie i pomiar kompletnego 2, 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia pomiar. 999 r-g

17 Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Cena. Koszt Ilość Razem pozycja KNR Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego pomiar r-g 1.24 Razem pozycja KNR Następny pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego pomiar. 999 r-g 0.56 Razem pozycja Kalkulacja indywidualna 59 Kalkulacja indywidualna Dostawa wózka-napędu elektrycznego, przenośnego do opuszczania korony słupa kpl. 1 wózek napęd elektryczny, przenośny 1.00 do opuszczania korony słupa Razem pozycja udział pracowników dostawcy masztów dzień 3 w montażu i szkolenie 999 dzień 1.00 Razem pozycja Kalkulacja indywidualna obsługa geodezyjna kpl r-g Razem pozycja Ogółem wartość kosztorysowa robót Słownie:

18 ZESTAWIENIE ROBOCIZNY Lp. Nazwa Jm Ilość Cena. 1. robocizna r-g robocizna dzień 3.00 RAZEM Słownie:

19 ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW Lp. Nazwa Jm Ilość Cena. 1. acetylen techniczny rozpuszczony kg bale iglaste obrzynane m bednarka ocynkowana FeZn 30x4 m benzyna do ekstrakcji dm cement portlandzki zwykły bez dodatków 35 t folia kalandrowana z PCW uplastycznionego grub.powyżej m mm gat.i/ii 7. Fundament dla masztu 16m Fundament dla słupa oświetleniowego Fundament tablicy oświetleniowej kabel YKSY 10x1,5 m kabel YKY 4x35 m kabel YKY 4x6 m kabel YKY 5x35 m kabel YKYżo 3x6 m kabel YKYżo 3x6 m konstrukcje wsporcze dla UPS szt końcówki kablowe tłoczone typu B-311 do lutowania na szt żyłach miedzianych o przekroju 16 mm2 18. końcówki kablowe typu K do zaprasowania na żyłach szt miedzianych (35) 19. końcówki kablowe typu K do zaprasowania na żyłach szt miedzianych (6) 20. krawędziaki iglaste m krawędziaki iglaste kl.ii m lakier asfaltowy ogólnego stosowania czarny dm linka stalowa ocynkowana fi 3 m maszt oświetleniowy o wysokości 16m, stalowy, ocynkowany, szt 4.00 z opuszczaną elektrycznie koroną-głowicą, przy- stosowany do montażu 2 projektorów 1000W i oprawy przeszkodowej, malowany w pasy biało-czerwone, dostarczany wraz z prefabrykowanym fundamentem np. MOG-16-OG/2/II (Elmonter), wraz z "systemowymi przewodami relacji TO-1...To-7 - poszczególne oprawy na maszcie, ze stopą podstawy i kotwami mocującymi 25. opaski kablowe OKi szt oprawa oświetlenia przeszkodowego, LED, 230V, 50Hz 4.00 niskiej intensywności A spełniająca wymagania ICAO ANEKS oprawa oświetleniowa sodowa, wysokoprężna typu ulicznego kpl 4.00 o mocy 150W 28. oznaczniki niepalne na przewody szt pasta do lutowania ręcznego Pal-1 kg piasek do betonów zwykłych m pręty stalowe ocynkowane m projektor metalohalogenkowy, asymetryczny, 1000W, o kpl 7.00 niskim współczynniku olśnienia, wraz z układem zapłonowym dostarczanym oddzielnie np. MVP-507 Philips 33. przewód miedziany wielodrutowy, typ L o przekroju 16 m mm2 34. przewód YDYżo 3x2,5 m rury stalowe bez szwu przewodowe czarne o śr. do 100 m mm 36. słup oświetleniowy o wysokości 9m, z wysięgnikiem 1m, szt 4.00 stalowy, ocynkowany, dostarczony z prefabrykowanym fundamentem np. BETA 9/1/1 z fundamentem B spoiwo cynowo-ołowiowe LC-40 kg tablica elektryczna TUPS, montaż naścienny, wyposażona szt 1.00 zgodnie z rysunkami E-6a1 i E-6a2 39. tablica oświetleniowa TO-1..TO-7 wyposażona zgodnie szt 4.00 z rysunkami E-8a1 i E-8a2 40. tablica oświetleniowa TO wyposażona zgodnie z rysunkami szt 1.00 E-7a1 i E-7a2 41. taśma izolacyjna Denso m tlen techniczny m uchwyty kablowe uniwersalne typ UKU szt urządzenie UPS, 1kVA, tp=2h szt wazelina techniczna kg woda m wózek napęd elektryczny, przenośny do opuszczania korony 1.00 słupa 48. materiały pomocnicze zł RAZEM Słownie:

20 ZESTAWIENIE SPRZĘTU Lp. Nazwa Jm Ilość Cena. 1. ciągnik kołowy kw (75-85 KM) m-g dźwignik hydrauliczny przenośny z napędem spalinowym 250 t m-g koparko-spycharka 0.15 m3 m-g pompa wysokociśnieniowa hydrauliczna elektryczna 250 atm m-g przyczepa dłużycowa do 4.5 t m-g przyczepa do przewożenia kabli do 4 t m-g samochód dostawczy 0.9 t m-g samochód samowyładowczy 5 t m-g samochód skrzyniowy 5,0 t m-g samochód skrzyniowy do 10,0 t m-g samochód skrzyniowy pow 15,0-20,0 t m-g spawarka elektryczna transformatorowa do 500 A m-g wibromłot elektryczny lub spalinowy do 3kW m-g zespół prądotwórczy trójfazowy przewoźny 20 kva m-g żuraw samochodowy 20 t m-g żuraw samochodowy 4 t m-g RAZEM Słownie:

Przedmiar robót Strona 1/5. Nr Podstawa Nr ST Opis robót Jm Ilość Cena jedn.brutto Wartość brutto 1 KNR /03

Przedmiar robót Strona 1/5. Nr Podstawa Nr ST Opis robót Jm Ilość Cena jedn.brutto Wartość brutto 1 KNR /03 Przedmiar robót Strona 1/5 Nr Podstawa Nr ST Opis robót Jm Ilość Cena jedn.brutto Wartość brutto 1 KNR 2-01 0707/03 2 KNR 5-10 1106/01 3 KNR 2-01 0701/03 4 KNR 2-01 0704/03 5 KNR 5-10 0301/01 6 KNR 5-10

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

PRZEDMIAR ROBÓT. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień PRZEDMIAR ROBÓT 45314310-7 Układanie kabli Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień NAZWA INWESTYCJI : Linia kablowa przyłącza do budynku "Trzynastki" oraz odłączenie kabli SN 15kV ze stacji

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Budowa linii oświetlenia ulcznego w Ksawerowie ul.cienista. Data: 2014-07-28. Sprawdzający:... Zamawiający: Wykonawca: ...

Przedmiar robót. Budowa linii oświetlenia ulcznego w Ksawerowie ul.cienista. Data: 2014-07-28. Sprawdzający:... Zamawiający: Wykonawca: ... Przedmiar robót Data: 2014-07-28 Sprawdzający:... Zamawiający: Wykonawca:...... Budowa linii oświetlenia Zuzia (C) DataComp 1994-2009(lic. 15061) strona nr: 2 1 Element 1.1 KNNR 5/1001/3 (2) Montaż i stawianie

Bardziej szczegółowo

NARZUTY Koszty pośrednie [Kp]... % R, S Zysk [Z]... % R+Kp(R), S+Kp(S) VAT [V]... % Σ(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))

NARZUTY Koszty pośrednie [Kp]... % R, S Zysk [Z]... % R+Kp(R), S+Kp(S) VAT [V]... % Σ(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S)) PRZEDMIAR NAZWA INWESTYCJI : OŚWIETLENIE TABLICY INFORMACYJNEJ ADRES INWESTYCJI : UL. DZIĘGIELOWA DZ. 4/4 POZNAŃ NARAMOWICE INWESTOR : UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU ADRES INWESTORA : UL.

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS INWESTORSKI

KOSZTORYS INWESTORSKI EL-MEDIA NAZWA INWESTYCJI : Oświetlenie uliczne ADRES INWESTYCJI : Kobyłka ul. Mała INWESTOR : Gina Kobyłka ADRES INWESTORA : 05-230 Kobyłka ul. Wołoińska 1 KOSZTORYS INWESTORSKI SPORZĄDZIŁ KALKULACJE

Bardziej szczegółowo

ul. Chodkiwicza 15/211, 85-065 Bydgoszcz

ul. Chodkiwicza 15/211, 85-065 Bydgoszcz ERGOPROJEKT ul Chodkiwicza 15/211, 85-065 Bydgoszcz NAZWA INWESTYCJI : Budowa linii kablowej oświetleniowej na ul Otorowskiej w Bydgoszczy ADRES INWESTYCJI : działki nr 16/1, 19, 43 (obręb 462) w Bydgoszczy

Bardziej szczegółowo

L p. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt jedn. 1 Oświetlenie ulicy Kwiatowej. d. 0701-02 0.8 m i szer.dna do 0.4 w gruncie kat. III

L p. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt jedn. 1 Oświetlenie ulicy Kwiatowej. d. 0701-02 0.8 m i szer.dna do 0.4 w gruncie kat. III Podstawa Opis j Nakłady Koszt Oświetlenie ulicy Kwiatowej KNR 2-0 Ręczne kopanie rowów dla kabli o głębok.do d. 070-02 0.8 i szer.dna do 0.4 w gruncie kat. III obiar = 753 0.77990.955=0.744804r-g/ 2 KNR

Bardziej szczegółowo

Kosztorys nakładczy. Wartość kosztorysowa Słownie: Oświetlenie zewnętrzne ulicy Zielonej - Etap I

Kosztorys nakładczy. Wartość kosztorysowa Słownie: Oświetlenie zewnętrzne ulicy Zielonej - Etap I Wartość kosztorysowa Słownie: Kosztorys nakładczy Oświetlenie zewnętrzne ulicy Zielonej - Etap I Obiekt Kod CPV 45316100-6 Budowa Darłowo Inwestor Gmina Miasto Darłowo, 76-150 Darłowo Pl. Kościuszki 9

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Czerniejewo ul. Poznańska. Budowa : Koszrorysy. Obiekt : Czerniejewo ul. Poznańska. Adres : Czerniejewo ul.

PRZEDMIAR ROBÓT. Czerniejewo ul. Poznańska. Budowa : Koszrorysy. Obiekt : Czerniejewo ul. Poznańska. Adres : Czerniejewo ul. STRONA TYTUŁOWA ORGBUD-SERWIS Poznań PRZEDMIAR ROBÓT Budowa : Koszrorysy Obiekt : Adres : Inwestor : Gmina Czerniejewo Adres : 62-250 Czerniejewo, ul. Poznańska 8 Budowa : Koszrorysy Obiekt : Adres : Data:

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie:

PRZEDMIAR ROBÓT. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: PRZEDMIAR ROBÓT Obiekt Zespół boisk i urządzeń sportowych z modułowym sytemowymbudynkiem zaplecza boisk " ORLIK 2012 " Zławieś Mała dz. Nr. 194/13,

Bardziej szczegółowo

AKPB ARCHITEKCI PIOTR BARTOSIK 36/70 PRZEDMIAR ROBÓT

AKPB ARCHITEKCI PIOTR BARTOSIK 36/70 PRZEDMIAR ROBÓT AKPB ARCHITEKCI PIOTR BARTOSIK 61-699 POZNAŃ, OS. WICHROWE WZGÓRZE 36/7 PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : ZESPÓŁ BOISK SPORTOWYCH wraz z zapleczem sanitarnym w ramach programu ORLIK 212 - KOD CPV 45233-9

Bardziej szczegółowo

Gmina Mniów 26-080 Mniów ul. Centralna 9 PRZEDMIAR

Gmina Mniów 26-080 Mniów ul. Centralna 9 PRZEDMIAR Gmina Mniów 26-080 Mniów ul. Centralna 9 PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45316110-9 Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego 45316100-6 Instalowanie urządzeń oświetlenia

Bardziej szczegółowo

Wartość kosztorysowa Słownie: PRZEDMIAR ROBÓT

Wartość kosztorysowa Słownie: PRZEDMIAR ROBÓT Wartość kosztorysowa Słownie: PRZEDMIAR ROBÓT Obiekt Kod CPV 45122000-8 - Próbne wykopy 45231400-9 - Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych 45316110-9 - Instalowanie urządzeń oświetlenia

Bardziej szczegółowo

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 1 Linia kablowa SN

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 1 Linia kablowa SN 15013803 Tyniec Mały dz 451 PRZEDMIAR Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.. Poszcz Raze 1 Linia kablowa SN 1 KNNR 5 Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. IV 3 d.1 0701-03 20*0,6*1 3 12,000

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR KOSZTORYSOWY

PRZEDMIAR KOSZTORYSOWY API Sp.z o.o. ul. Mickiewicza 27/8, 6-835 Poznań PRZEDMIAR KOSZTORYSOWY NAZWA INWESTYCJI : Oświetlenie uliczne ADRES INWESTYCJI : Bytkowo ul Porzeczkowa INWESTOR : Gmina Rokietnica ADRES INWESTORA : ul.

Bardziej szczegółowo

Rodos [8877] Tabela elementów. Numer elementu. OŚWIETLENIE ZEWNĘTRZNE DEMONTAŻE Razem k.b. 1/1

Rodos [8877] Tabela elementów. Numer elementu. OŚWIETLENIE ZEWNĘTRZNE DEMONTAŻE Razem k.b. 1/1 Tabela elementów Numer elementu Opis robót 1 2 3 OŚWIETLENIE ZEWNĘTRZNE DEMONTAŻE Wartość 1/1 Przedmiar robót Nr poz. Podstawa Opis robót Jm Ilość 1 2 3 4 5 1 KNNR 6 0805/04 2 KNNR 1 0306/09 3 KNNR 5 0701/03

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót BUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO PRZY DRODZE POWIATOWEJ NR 1498K ROPA-WYSOWA ZDRÓJ-BLECHNARKA-GRANICA PAŃSTWA W MIEJSCOWOSCI KLIMKÓWKA

Przedmiar robót BUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO PRZY DRODZE POWIATOWEJ NR 1498K ROPA-WYSOWA ZDRÓJ-BLECHNARKA-GRANICA PAŃSTWA W MIEJSCOWOSCI KLIMKÓWKA Przedmiar robót BUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO PRZY DRODZE POWIATOWEJ NR 1498K ROPA-WYSOWA ZDRÓJ-BLECHNARKA-GRANICA PAŃSTWA W MIEJSCOWOSCI KLIMKÓWKA Budowa: OŚWIETLENIE ULICZNE Zamawiający: GMINA ROPA ROPA

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT OSP Grębocice - Oświetlenie zewnętrzne

PRZEDMIAR ROBÓT OSP Grębocice - Oświetlenie zewnętrzne PRZEDMIAR ROBÓT OSP Grębocice - Oświetlenie zewnętrzne Przedmiot robót: Oświetlenie zewnętrzne terenu OSP Grębocice, działka nr 421 Zamawiający: Gmina Grębocice 59-150 Grębocice ul. Głogowska 3 Wykonawca

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS INWESTORSKI

KOSZTORYS INWESTORSKI NAZWA INWESTYCJI : Budowa oświetlenia ulicznego ADRES INWESTYCJI : Dziekanów Leśny ul. Waligóry INWESTOR : Urzad Miejski Łoianki ADRES INWESTORA : Łoianki ul. Warszawska 115 BRANŻA : elektryczna DATA OPRACOWANIA

Bardziej szczegółowo

Zatwierdzam: KOSZTORYS ŚLEPY

Zatwierdzam: KOSZTORYS ŚLEPY Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Zatwierdzam: KOSZTORYS ŚLEPY I N S T A L A C J A E L E K T R Y C Z N A Obiekt CENTRUM KULTURALNO-TURYSTYCZNE Z INFASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ-ELEKTRYCZNE

Bardziej szczegółowo

Przedmiar Robót C-GR127. CPV 45311100-1, 45311200-2, 45315500-3, 45315600-4. Specyfikacja techniczna ST.SE.01.

Przedmiar Robót C-GR127. CPV 45311100-1, 45311200-2, 45315500-3, 45315600-4. Specyfikacja techniczna ST.SE.01. Inwestor: Gmina Bojszowy ul. Gaikowa 35 43-220 Bojszowy Wykonawca: Przedmiar Robót C-GR127. CPV 45311100-1, 45311200-2, 45315500-3, 45315600-4. Specyfikacja techniczna ST.SE.01. Nazwa budowy: Przebudowa

Bardziej szczegółowo

Przedmiar. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie:

Przedmiar. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Przedmiar Obiekt Inwestor Gmina Olkusz Koszty zakupu Kosztorys Strona 2/7 Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena Koszt jedn. 1

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIARY ROBÓT. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR : Data zatwierdzenia. Data opracowania 20.05.

PRZEDMIARY ROBÓT. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR : Data zatwierdzenia. Data opracowania 20.05. PRZEDMIARY ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : BUDOWA OŚWIETLENIA PARKU ADRES INWESTYCJI : PRZY PLACU WOLNOŚCI W ŻUROMINIE INWESTOR : Burmistrz Gminy i Miasta Żuromin ADRES INWESTORA : Plac Piłsudskiego 3, 09-300

Bardziej szczegółowo

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU Proyel ul Nadrzeczna 1b 72-100 Goleniów PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zaówień 45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych 45316110-9 Instalowanie drogowego

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Budowa ulicy Sportowej - Oświetlenie uliczne 45311000-0 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

Przedmiar robót. Budowa ulicy Sportowej - Oświetlenie uliczne 45311000-0 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych Przedmiar robót Obiekt Kod CPV Budowa Inwestor 45311000-0 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych Darłowo Urząd Miasta Darłowo Sporządził Tadeusz Połoczański Koszalin wrzesień 2010

Bardziej szczegółowo

file://c:\documents and Settings\mroczek\Pulpit\MODUú-BOISKO_SPORTOWE_...

file://c:\documents and Settings\mroczek\Pulpit\MODUú-BOISKO_SPORTOWE_... Strona 1 z 12 Kosztorys - Inwestorski Obiekt Boisko sportowe "ORLIK 2012" z modułowym, systyemowym zapleczem socjalnym. Uzupełnienie kosztorysu podstawowego w oparciu o pytania oferenta.. Budowa Bartoszyce

Bardziej szczegółowo

Kosztorys nakładczy. Budowa przyłącza energetycznego do schroniska dla zwierząt przy ulicy Targowej w Mielcu

Kosztorys nakładczy. Budowa przyłącza energetycznego do schroniska dla zwierząt przy ulicy Targowej w Mielcu Kosztorys nakładczy Data: 2016-06-11 Zamawiający: Gmina Miejska Mielec 39-300 Mielec, ul Żeromskiego 26 Jednostka opracowująca kosztorys: BTE Firma Elektryczna Działowscy Sp. z o.o. 39-331 Chorzelów, Chrząstów

Bardziej szczegółowo

Przedmiar Robót KOS-118.(106) CPV Specyfikacja techniczna SST-IE.

Przedmiar Robót KOS-118.(106) CPV Specyfikacja techniczna SST-IE. Inwestor: Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie Al. Mickiewicza 21 Kraków Wykonawca: Przedmiar Robót KOS-118.(106) CPV 45310000-3. Specyfikacja techniczna SST-IE. Nazwa budowy: Przebudowa

Bardziej szczegółowo

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : DATA OPRACOWANIA : grudzień 2007. Stawka roboczogodziny : Poziom cen :

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : DATA OPRACOWANIA : grudzień 2007. Stawka roboczogodziny : Poziom cen : PRZEDMIAR NAZWA INWESTYCJI : Budowa Boisk Sportowych oraz parkinu przy Gimnazjum ADRES INWESTYCJI : Białe Błota ul. Centralna, Gronowa, Czwartaków INWESTOR : Urząd Gminy Białe Błota ADRES INWESTORA : 86-005

Bardziej szczegółowo

Oświetlenie skweru im. HILAREGO KRZYSZTOFIAKA u zbiegu ulic Gen. J. Hallera i Obr. Weterplatte w Katowicach. Budowa: oświetlenie zewnętrzne

Oświetlenie skweru im. HILAREGO KRZYSZTOFIAKA u zbiegu ulic Gen. J. Hallera i Obr. Weterplatte w Katowicach. Budowa: oświetlenie zewnętrzne P R Z E D M I A R R O B Ó T Oświetlenie skweru im. HILAREGO KRZYSZTOFIAKA u zbiegu ulic Gen. J. Hallera i Obr. Weterplatte w Katowicach Budowa: Zamawiający: oświetlenie zewnętrzne Miejski Zarząd Ulic i

Bardziej szczegółowo

Zakład Elektryczny ELMAR Marcin Bernacki 56-400 Oleśnica, ul. Krzywoustego 2a/2 PRZEDMIAR ROBÓT

Zakład Elektryczny ELMAR Marcin Bernacki 56-400 Oleśnica, ul. Krzywoustego 2a/2 PRZEDMIAR ROBÓT Zakład Elektryczny ELMAR Marcin Bernacki 56-400 Oleśnica, ul. Krzywoustego 2a/2 PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : Budowa linii kablowej nn zasilającej ośw. uliczne ADRES INWESTYCJI : Chojnów, ul. Saorządowa

Bardziej szczegółowo

VOLT - AMPER Projektowanie, nadzory, kosztorysy i wykonawstwo w budownictwie 85-863 Bydgoszcz ul. Łomżyńska 49/27. DATA OPRACOWANIA : lipiec 2014

VOLT - AMPER Projektowanie, nadzory, kosztorysy i wykonawstwo w budownictwie 85-863 Bydgoszcz ul. Łomżyńska 49/27. DATA OPRACOWANIA : lipiec 2014 VOLT - AMPER Projektowanie, nadzory, kosztorysy i wykonawstwo w budownictwie 85-863 Bydgoszcz ul. Łomżyńska 49/27 PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : Budowa oświetlenia drogowego z szafką oświetleniową

Bardziej szczegółowo

N A K Ł A D Y R, M, S. Projekt zalicznikowych linii zasilających - Rudziczka NAKŁADY RMS

N A K Ł A D Y R, M, S. Projekt zalicznikowych linii zasilających - Rudziczka NAKŁADY RMS N A K Ł A D Y R, M, S Temat nr : 15_-41_-01_ Budowa : PRACE ELEKTROENERGETYCZNE Obiekt : Przepompownie ścieków wraz z projektem zagospodarowania terenu wokół pompowni. Projekt zalicznikowych linii zasilających

Bardziej szczegółowo

Przepompownia Ścieków - Parysów dz Urząd Gminy Parysów Roboty elektryczne. Sprawdzający: Inwestor: Wykonawca: Wykonujący: ...

Przepompownia Ścieków - Parysów dz Urząd Gminy Parysów Roboty elektryczne. Sprawdzający: Inwestor: Wykonawca: Wykonujący: ... Inwestor: Budowa: Urząd Gminy Parysów Roboty elektryczne Sprawdzający: Inwestor: Wykonawca: Wykonujący:............ Kosztorys 1 Zasilanie 1 KNNR 5/405/7 Skrzynki i rozdzielnie skrzynkowe wraz z konstrukcją,

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Biuro Projektów BPBM BIMOR Sp. z o.o. ul. Jagiellońska 67/68, 70-382 Szczecin

PRZEDMIAR ROBÓT. Biuro Projektów BPBM BIMOR Sp. z o.o. ul. Jagiellońska 67/68, 70-382 Szczecin Biuro Projektów BPBM BIMOR Sp. z o.o. ul. Jagiellońska 67/68, 70-382 Szczecin PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. DATA OPRACOWANIA : dd.mm.rrrr. Stawka roboczogodziny : NARZUTY Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł. Słownie: zero i 00/100 zł

PRZEDMIAR ROBÓT. DATA OPRACOWANIA : dd.mm.rrrr. Stawka roboczogodziny : NARZUTY Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł. Słownie: zero i 00/100 zł PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : Budowa pomostu na palach na jeziorze Dąbrowskim w Gołubiu w ramach projektu "Kajakiem przez Pomorze - szlaki kaszub jeziornych - poprawa infrastruktury turystycznej"

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT Oświetlenie drogowe - ul. Lipowa

PRZEDMIAR ROBÓT Oświetlenie drogowe - ul. Lipowa PRZEDMIAR ROBÓT Oświetlenie drogowe - ul. Lipowa Przedmiot robót: Oświetlenie drogowe ul. Lipowej w Jerzmanowej Zamawiający: Gmina Jerzmanowa 67-222 Jerzmanowa ul. Głogowska 7 Wykonawca prac: Rodzaj robót:

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT P R Z E D M I A R R O B Ó T Budowa : Budowa sieci elektroenergetycznej Obiekt : Zasilanie elektroenergetyczne Kościan, ul. Składowa: zakład - przyłączenie do sieci elektroenergetycznej

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Oświetlenie zewnętrzne terenu

Przedmiar robót. Oświetlenie zewnętrzne terenu Przedmiar robót Oświetlenie zewnętrzne terenu Obiekt Budynek mieszkalny wielorodzinny z usługami i garażem podziemnym w Tychach przy ul. Grota Roweckiego na działce nr 563/13 Kod CPV 453161, 453142, 453143,

Bardziej szczegółowo

Nr Podstawa Opis Jm Ilość. Wytyczenie i inwentaryzacja instalacji podlegajacych ewidencji - odcinek ponad 500m

Nr Podstawa Opis Jm Ilość. Wytyczenie i inwentaryzacja instalacji podlegajacych ewidencji - odcinek ponad 500m Nr Podstawa Opis Jm Ilość PRZEDMIAR Element Linie NN. WYIND /50/2 () 2 KNR 20/70/2 (2) 3 KNR 20/70/5 (2) 4 KNR 50/30/ 5 KNR 50/30/2 6 KNR 50/303/ 7 KNR 50/4/2 8 KNR 50/4/3 9 KNR 50/4/ 0 KNR 50/03/4 ()

Bardziej szczegółowo

Lp. Nazwa działu Od Do Ślepy

Lp. Nazwa działu Od Do Ślepy Lp. Nazwa działu Od Do Ślepy - 1 - Lp. Podstawa Opis jedn.ob. Obiar Ślepy 1 KNR-W 5-10 Zdjęcie i ponowne założenie płyt na kanał kablowy 18 0307-04 2 KNNR-W 9 Deontaż kabli wielożyłowych o asie 3,0-5,5

Bardziej szczegółowo

K O S Z T O R Y S O F E R T O W Y

K O S Z T O R Y S O F E R T O W Y F O R M U L A R Z O F E R T O W Y K O S Z T O R Y S O F E R T O W Y Budowa : Oświetlenie Obiekt : Nekla ul. Sienkiewicza, Słoneczna dz. 933/12, 952 gmina Nekla Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości

Bardziej szczegółowo

Kosztorys. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie:

Kosztorys. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Wartość kosztorysowa Cena kosztorysowa Słownie: Kosztorys Obiekt Budowa stacji transformatorowej z agregatem prądotwórczym, rozdzielnią średniego i niskiego napięcia, przebudowa sieci elektroenergetycznej

Bardziej szczegółowo

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : inż. Tomasz Kraweć DATA OPRACOWANIA : STYCZEŃ Stawka roboczogodziny : Poziom cen : SEKOCENBUD 2008

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : inż. Tomasz Kraweć DATA OPRACOWANIA : STYCZEŃ Stawka roboczogodziny : Poziom cen : SEKOCENBUD 2008 NAZWA INWESTYCJI : BUDOWA SIECI KANALIZACJI LESZCZ - KALBORNIA - DĄBRÓWNO ADRES INWESTYCJI : LESZCZ, KALBORNIA, DĄBRÓWNO GM. DĄBRÓWNO INWESTOR : URZĄD GMINY DĄBRÓWNO BRANŻA : ELEKTRYCZNA CPV-45310000-3

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Opracowanie: PERBO-PROJEKT Sp. z o.o Kraków, ul. Mazowiecka 4/6.

PRZEDMIAR ROBÓT. Opracowanie: PERBO-PROJEKT Sp. z o.o Kraków, ul. Mazowiecka 4/6. PRZEDMIAR ROBÓT Opracowanie: PERBO-PROJEKT Sp. z o.o. 30-036 Kraków, ul. Mazowiecka 4/6. Obiekt Budowa Działki 861/2, 861/1 i 863 Myślenice Obręb 3 Inwestor Urząd Miasta i Gminy Myślenice, 32-400 Myślenice,

Bardziej szczegółowo

BIURO PROJEKTOWE. OBSŁUGA INWESTYCJI BUDOWLANYCH "EFEKT" Sławomir Karsznia 84-100 Puck, ul. Abrahama 23A

BIURO PROJEKTOWE. OBSŁUGA INWESTYCJI BUDOWLANYCH EFEKT Sławomir Karsznia 84-100 Puck, ul. Abrahama 23A BIURO PROJEKTOWE. OBSŁUGA INWESTYCJI BUDOWLANYCH "EFEKT" Sławomir Karsznia 84-100 Puck, ul. Abrahama 23A KOSZTORYS NAKŁADCZY NAZWA INWESTYCJI : Projekt budowy linii kablowej oświetlenia drogowego wraz

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY. Ręczne rozebranie nawierzchni chodników z płyt chodnikowych betonowych 35x35x5 cm na podsypce piaskowej

KOSZTORYS OFERTOWY. Ręczne rozebranie nawierzchni chodników z płyt chodnikowych betonowych 35x35x5 cm na podsypce piaskowej KOSZTORYS OFERTOWY Lp. Podstawa wyceny Opis Jedn. miary Ilość Cena zł 1 2 3 4 5 6 7 Budowa linii oświetlenia przejścia pomiędzy ul. Dolnośląską i Warsztatową w m. Września. 1 KNNR 5 0719-07 Ręczne rozebranie

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY. NARZUTY Koszty pośrednie [Kp]... % R, S Zysk [Z]... % R+Kp(R), S+Kp(S) VAT [V]... % Σ(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))

KOSZTORYS OFERTOWY. NARZUTY Koszty pośrednie [Kp]... % R, S Zysk [Z]... % R+Kp(R), S+Kp(S) VAT [V]... % Σ(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S)) KOSZTORYS OFERTOWY NAZWA INWESTYCJI : Zasilanie i sterowanie przepopowni kanalizacyjnej Pp-2 ADRES INWESTYCJI : Budków, g. śarnów, dz. nr ewid. 522, obręb Budków INWESTOR : Gina śarnów ADRES INWESTORA

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR DATA OPRACOWANIA : 14.08.2012. Stawka roboczogodziny :

PRZEDMIAR DATA OPRACOWANIA : 14.08.2012. Stawka roboczogodziny : ELZIT SP. Z O.O. UL. BUDOWLANYCH 4C 84-200 WEJHERO- WO PRZEDMIAR NAZWA INWESTYCJI : Wyiana elektroenergetycznych linii kablowych SN 15kV poiędzy stacjai PG-1, MW, WO, WŁ w kapusie Politechniki Gdańskiej

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Budowa oświetlenia odcinka wałow nad rzeką Lubatówka w Krosnie

Przedmiar robót. Budowa oświetlenia odcinka wałow nad rzeką Lubatówka w Krosnie Przedmiar robót Budowa oświetlenia odcinka wałow nad rzeką Lubatówka w Krosnie Data: 2011-10-04 Budowa: Budowa oświetlenia ulicznego Obiekt: Oświetlenie odcinka wałów nad rzeką Lubatówka w Krosnie Zamawiający:

Bardziej szczegółowo

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż Wiesław Kapłon DATA OPRACOWANIA : 01.2015. Poziom cen : IV kw 2014. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie:

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż Wiesław Kapłon DATA OPRACOWANIA : 01.2015. Poziom cen : IV kw 2014. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: Przedmiar robót elektrycznych NAZWA INWESTYCJI : Budowa oświetlenia wraz z monitoringiem boiska sportowego ADRES INWESTYCJI : ul. Mickiewicza 9;; 64-500 Szamotuły INWESTOR : Zespół Szkół nr 1 ADRES INWESTORA

Bardziej szczegółowo

Rywałd maszt monitoringu

Rywałd maszt monitoringu , Rywałd ma monitoringu NAZWA INWESTYCJI : Oświetlenie zewnętrzne i monitoring ADRES INWESTYCJI : dz. 143/5, 83-200 Rywałd INWESTOR : Urząd Gminy Starogard Gdański ADRES INWESTORA : ul. Sikorskiego 9,

Bardziej szczegółowo

K O S Z T O R Y S O F E R T O W Y

K O S Z T O R Y S O F E R T O W Y F O R M U L A R Z O F E R T O W Y K O S Z T O R Y S O F E R T O W Y Budowa : Obiekt : ULICA J.III SOBIESKIEGO W ŻAGANIU OŚWIETLENIE DROGOWE Inwestor : GMINA ŻAGAŃ O STATUSIE MIEJSKIM PL. SŁOWIAŃSKI 17,

Bardziej szczegółowo

Rodos KS Strona 1. file://localhost/c:/documents and Settings/sssssss/Ustawienia lokalne/temporary Internet Files/Content.

Rodos KS Strona 1. file://localhost/c:/documents and Settings/sssssss/Ustawienia lokalne/temporary Internet Files/Content. Rodos KS Strona Przedmiar Robót Instalacje elektryczne Obiekt Oświetlenie drogi Kod CPV 0000- Budowa Łososina Dolna, dz. nr Inwestor Gmina Łososina Dolna Nowy Sącz, styczeń 00 r. "Rekomendacja Jakości"

Bardziej szczegółowo

NAKŁADY RZECZOWE. 97-400 Bełchatów oś.słoneczne 8/35. Pracownia Projektowa Instalacji Elektrycznych Tomasz Bara

NAKŁADY RZECZOWE. 97-400 Bełchatów oś.słoneczne 8/35. Pracownia Projektowa Instalacji Elektrycznych Tomasz Bara Pracownia Projektowa Instalacji Elektrycznych Tomasz Bara 97-4 Bełchatów oś.słoneczne 8/5 NAKŁADY RZECZOWE NAZWA INWESTYCJI : Budowa nowej stacji Transformatorowej 15/4kV wraz z przyłączem zasilającym.

Bardziej szczegółowo

Montaż opraw oświetleniowych przykręcanych świetlówkowych 2x40W- FIBRA 236 PC 6,0000 Obmiar 6,0000

Montaż opraw oświetleniowych przykręcanych świetlówkowych 2x40W- FIBRA 236 PC 6,0000 Obmiar 6,0000 Znak: VII 39/6/11 Załącznik nr 1.2 do SIWZ Budynek przeznaczony na siedzibę Prokuratury Rejonowej w Brodnicy, położony przy ul. Wiejskiej 4 w Brodnicy. II. Instalacje elektryczne. L.p. Podstawa opisu Spec.

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR DATA OPRACOWANIA : 08.10.2013. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR : Data zatwierdzenia

PRZEDMIAR DATA OPRACOWANIA : 08.10.2013. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR : Data zatwierdzenia PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych 45112100-6 Roboty w zakresie kopania rowów 45223810-7 Konstrukcje gotowe NAZWA

Bardziej szczegółowo

Przedmiar. rowu do 0.8 m - kable demontowane 190 m 1.4 KNR 201/704/3 (3)

Przedmiar. rowu do 0.8 m - kable demontowane 190 m 1.4 KNR 201/704/3 (3) strona nr: 1 Przedmiar 1 ST 04.01.00 ODSZUKANIE I PRZEŁOśENIE ISTNIEJĄCYCH KABLI NN 1.1 Odszukanie kabli ułoŝonych w ziemi za pomoćą przyrządów pomiarowych - kalkulacja Zakładu Energetycznego 10 szt 1.2

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 310000-3,Roboty instalacyjne elektryczne

PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 310000-3,Roboty instalacyjne elektryczne 45310000-3, Roboty instalacyjne e PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 310000-3,Roboty instalacyjne elektryczne NAZWA INWESTYCJI : ROZBUDOWA BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIM-

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Rafał Sitko DATA OPRACOWANIA : 09.2013. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie:

PRZEDMIAR. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Rafał Sitko DATA OPRACOWANIA : 09.2013. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: ENEOS Sp. z o.o. ul. Strzeszyńska 58, 60-479 Poznań PRZEDMIAR NAZWA INWESTYCJI : Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Topolowej w Szczecinie. ADRES INWESTYCJI : ul. Topolowa, Szczecin. INWESTOR : Gina

Bardziej szczegółowo

WEGA s.c. USŁUGI PROJEKTOWE I INWESTYCYJNE T. i J. STRZELECCY PŁOCK UL. GEN. WŁ. ANDERSA 26 INSTALACJE ELEKTRYCZNE PRZEDMIAR ROBÓT

WEGA s.c. USŁUGI PROJEKTOWE I INWESTYCYJNE T. i J. STRZELECCY PŁOCK UL. GEN. WŁ. ANDERSA 26 INSTALACJE ELEKTRYCZNE PRZEDMIAR ROBÓT WYKONAWCA: WEGA s.c. USŁUGI PROJEKTOWE I INWESTYCYJNE T. i J. STRZELECCY 09-410 PŁOCK UL. GEN. WŁ. ANDERSA 26 INWESTOR: MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 16 09-400 PŁOCK UL. WOLSKIEGO 8 OBIEKT: PROJEKT BUDOWLANY

Bardziej szczegółowo

NARZUTY Koszty pośrednie [Kp]... % R, S Zysk [Z]... % R+Kp(R), M, S+Kp(S) VAT [V]... % Σ(R+Kp(R)+Z(R), M+Z(M), S+Kp(S)+Z(S))

NARZUTY Koszty pośrednie [Kp]... % R, S Zysk [Z]... % R+Kp(R), M, S+Kp(S) VAT [V]... % Σ(R+Kp(R)+Z(R), M+Z(M), S+Kp(S)+Z(S)) P.P.U.H. "VITARO" UL. 11-GO LISTOPADA 11e/39, 97-500 Radomsko PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne 45311000-0 Roboty w zakresie okablowania

Bardziej szczegółowo

AUTOR PROGRAMU : PHP "INFO-BIS" KRAKOW tel.411-81-25,412-22-82 KOSZTORYS SLEPY ========================= WYKONAWCA :

AUTOR PROGRAMU : PHP INFO-BIS KRAKOW tel.411-81-25,412-22-82 KOSZTORYS SLEPY ========================= WYKONAWCA : AUTOR PROGRAMU : PHP "INFO-BIS" KRAKOW tel.411-81-25,412-22-82 KOSZTORYS SLEPY ========================= WYKONAWCA : INWESTOR : TAURON DYSTRYBUCJA S.A. ODDZIAL W TARNOWIE UL.LWOWSKA 72-96B,33-100 TARNOW

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Montaż stanowisk słupowych oraz opraw oświetleniowych znajduje się w przedmiarze robót części architektoniczno-budowlanej

PRZEDMIAR ROBÓT. Montaż stanowisk słupowych oraz opraw oświetleniowych znajduje się w przedmiarze robót części architektoniczno-budowlanej PRZEDMIAR ROBÓT Obiekt Kod CPV Budowa Inwestor 45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 45315700-5 - Instalowanie stacji rozdzielczych 45311000-0 - Roboty w zakresie

Bardziej szczegółowo

Przedmiar Robót. Szczecin 2014.06.02. GLOBAL PROJEKT Andrzej Dyczkowski 70-785 SZCZECIN UL. Łubinowa 20a

Przedmiar Robót. Szczecin 2014.06.02. GLOBAL PROJEKT Andrzej Dyczkowski 70-785 SZCZECIN UL. Łubinowa 20a GLOBAL PROJEKT Andrzej Dyczkowski 70-785 SZCZECIN UL. Łubinowa 20a Szczecin 2014.06.02 Przedmiar Robót Nazwa : Przyłącze elektroenergetyczne do miejsca wypoczynku adres inwestycji : Warzymice dz nr ewi17

Bardziej szczegółowo

Wartość kosztorysowa Słownie: PRZEDMIAR ROBÓT

Wartość kosztorysowa Słownie: PRZEDMIAR ROBÓT Wartość kosztorysowa Słownie: PRZEDMIAR ROBÓT Obiekt Rozbudowa oczyszczalni scieków w Toporzysku - komora napowietrzania, fundament pod dmuchawę. Kod CPV 45232200-4 45231400-9 45311000-0 45311200-2 45315300-1

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Oświetlenie Rynku Miejskiego zasilane ze stacjitrafo ZOR SO nr 2 etap II

Przedmiar robót. Oświetlenie Rynku Miejskiego zasilane ze stacjitrafo ZOR SO nr 2 etap II Przedmiar robót Oświetlenie Rynku Miejskiego zasilane ze stacjitrafo ZOR SO nr 2 etap II Nazwa i kod CPV: 45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych 45311100-1 Roboty w zakresie

Bardziej szczegółowo

Wykonawca: Kosztorys Ślepy

Wykonawca: Kosztorys Ślepy Inwestor: Urząd Miejski ul. Kopernika 19 87-720 Ciechocinek Wykonawca: Nr: 1 Kosztorys Ślepy Nazwa budowy: Przebudowa oświetlenia ulicznego - ul. Tężniowa w Ciechocinku Obiekt: Oświetlenie uliczne Rodzaj

Bardziej szczegółowo

Kosztorys. Instalacja agregatu prądotwórczego i redundantnych UPS w obiekcie Warszawa ul. Taborowa 33

Kosztorys. Instalacja agregatu prądotwórczego i redundantnych UPS w obiekcie Warszawa ul. Taborowa 33 Kosztorys Data:20-06-2011 Budowa: Nr STWiOR:E 1 Kody CPV:45223810-7 Konstrukcje gotowe 45262212-0 Kopanie rowów 45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych 45315600-4 Instalacje

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówie 45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

PRZEDMIAR. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówie 45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówie 45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych NAZWA INWESTYCJI : KANALIZACJA SANITARNA CINIENIOWA Z PRZYŁCZAMI ADRES INWESTYCJI : OLSZEWO-BORKI

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót BUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO DROGI GMINNEJ W LIPOWEJ - OD SŁUPA NR 9/O DO SŁUPA NR 252

Przedmiar robót BUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO DROGI GMINNEJ W LIPOWEJ - OD SŁUPA NR 9/O DO SŁUPA NR 252 Przedmiar robót BUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO DROGI GMINNEJ W LIPOWEJ - OD SŁUPA NR 9/O DO SŁUPA NR 252 Kod CPV 45231400-9 - Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych 45316110-9 - Instalowanie

Bardziej szczegółowo

NARZUTY Koszty pośrednie [Kp]... % R, S Zysk [Z]... % R+Kp(R), S+Kp(S) VAT [V]... % Σ(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))

NARZUTY Koszty pośrednie [Kp]... % R, S Zysk [Z]... % R+Kp(R), S+Kp(S) VAT [V]... % Σ(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S)) KOSZTORYS OFERTOWY - Montaż słupów wraz z fundamentami oświetlenia ulicznego w m-ci Tomaszów Lubelski ul. Jachymka, Okulickiego, Reymonta, Wojtkowiaka, Wyzwolenia NAZWA INWESTYCJI : Montaż słupów wraz

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ofertowy. Rewitalizacja Miasta Tomaszów Lubelski poprzez remont uliczek Starego Miasta oraz Parku Miejskiego.

Kosztorys ofertowy. Rewitalizacja Miasta Tomaszów Lubelski poprzez remont uliczek Starego Miasta oraz Parku Miejskiego. Kosztorys ofertowy Rewitalizacja Miasta Tomaszów Lubelski poprzez remont uliczek Starego Miasta oraz Parku Miejskiego. Data: 2014-10-02 Kody CPV: 45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT P R Z E D M I A R R O B Ó T Budowa : POLSKI ZWIAZEK DZIAŁKOWCÓW, RODZINNY OGRÓD DZIAŁKOWY "SIEROSŁAW3" w Porzywnicy modernizacja sieci zasilajacych poszczególne działki

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT ZALICZNIKOWE LINIE KABLOWE OSWIETLENIA TERENU DEMONTAŻ KABLI ISTNIEJĄCYCH

PRZEDMIAR ROBÓT ZALICZNIKOWE LINIE KABLOWE OSWIETLENIA TERENU DEMONTAŻ KABLI ISTNIEJĄCYCH PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO-USŁUGOWE "MIASTOPROJEKT-LUBLIN" Sp. z o.o. 20-481 LUBLIN ul. K. Olszewskiego 5 PRZEDMIAR ROBÓT Zlec.: 10/09 Uowa: 16/OZP/2009 ZALICZNIKOWE LINIE KABLOWE OSWIETLENIA TERENU DEMONTAŻ

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Oświetlenie drogowe przy ul. Różanej w Piekarach Śląskich.

Przedmiar robót. Oświetlenie drogowe przy ul. Różanej w Piekarach Śląskich. Przedmiar robót Data: 2011-02-28 Budowa: Oświetlenie drogowe dzielnicy Józefka w Piekarach Śląskich ULICA RÓŻANA Obiekt: CPV : 45316110-9 Zamawiający: Zamawiający : Gmina Miejska Piekary Śląskie 41-947

Bardziej szczegółowo

PROINBUD-T Dąbrowa Górnicza, ul.dąbskiego 5/88 Przedsiębiorstwo Usług Inwestycyjnych PRZEDMIAR ROBÓT

PROINBUD-T Dąbrowa Górnicza, ul.dąbskiego 5/88 Przedsiębiorstwo Usług Inwestycyjnych PRZEDMIAR ROBÓT PROINBUD-T 41-310 Dąbrowa Górnicza, ul.dąbskiego 5/88 Przedsiębiorstwo Usług Inwestycyjnych PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : Oświetlenie ul. Krakowskiej w Katowicach ADRES INWESTYCJI : Odcinek od ul.

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT P R Z E D M I A R R O B Ó T Budowa : POLSKI ZWIAZEK DZIAŁKOWCÓW, RODZINNY OGRÓD DZIAŁKOWY "SIEROSŁAW3" w Porzywnicy modernizacja sieci zasilajacych poszczególne działki

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Przebudowa zabytkowej alei w Dowspudzie. Oświetlenie zewnętrzne

PRZEDMIAR ROBÓT. Przebudowa zabytkowej alei w Dowspudzie. Oświetlenie zewnętrzne Zakład Projektowo Usługowy "PROJEKT" Stanisław Olejnik Data opracowania: 2011-06-06 PRZEDMIAR ROBÓT Nazwa zamówienia: Przebudowa zabytkowej alei w Dowspudzie. Oświetlenie zewnętrzne Adres inwestycji: Dowspuda

Bardziej szczegółowo

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW. 0,388 km/1

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW. 0,388 km/1 Lp. Podst Opis i wyliczenia j.. Poszcz Raze MONTAŻ AGREGATU PRĄDOTWÓRCZEGO ORAZ URZĄDZENIA ZAPEWNIAJĄCEGO BEZPRZERWOWE PODTRZYMANIE ZASILANIA 1 DEMONTAZ ISTNIEJĄCYCH LINII 0,4 kv 1 d.1 E - 0510 2700-05

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR KOSZTORYSOWY DO OFERT

PRZEDMIAR KOSZTORYSOWY DO OFERT PRZEDMIAR KOSZTORYSOWY DO OFERT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 450-7 Roboty budowlane zakresie budowy linii napowietrznych 45-7 Podstacje transformatorowe 45400-9 Roboty budowlane w

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Budynek tlenowni wraz z fundamentem zewnetrznym na zbiornik tlenu - Instalacje Elektryczne

Przedmiar robót. Budynek tlenowni wraz z fundamentem zewnetrznym na zbiornik tlenu - Instalacje Elektryczne Przedmiar robót Obiekt Budowa Inwestor Nowy Szpital w Olkuszu Sp. z o.o. ul. 1000-lecia 13, 32-300 Olkusz Grupa Nowy Szpital Sp. z o.o. ul. Mazowiecka 13b/6, 70-526 Szczecin Przedmiar robót Strona 2/5

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ofertowy. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie:

Kosztorys ofertowy. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Kosztorys ofertowy Obiekt Budowa Cmentarz komunalny przy ilicy Zadumy w Gołdapi, dz. ewid. 226/8 Koszty zakupu Suwałki wrzesień 2011r. Kosztorys

Bardziej szczegółowo

Przedmiar Robót C-GR72(46). CPV 45311100-1, 45311200-2. Specyfikacja techniczna ST.SE.01,00,00.

Przedmiar Robót C-GR72(46). CPV 45311100-1, 45311200-2. Specyfikacja techniczna ST.SE.01,00,00. Inwestor: Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach ul. Raciborska 37 40-074 Katowice Wykonawca: Przedmiar Robót C-GR72(46). CPV 45311100-1, 45311200-2. Specyfikacja techniczna ST.SE.01,00,00. Nazwa budowy:

Bardziej szczegółowo

Przedmiot kosztorysu: Budowa zbiornika buforowego wraz z pompownią zasilaniem,

Przedmiot kosztorysu: Budowa zbiornika buforowego wraz z pompownią zasilaniem, Zaawiający: Zaawiający: Zaawiający: Zaawiający: Zaawiający: Zaawiający: Zaawiający: Zaawiający: Zaawiający: Zaawiający: Zaawiający: Zaawiający: Zaawiający: Zaawiający: Cena koorysowa: Zaawiający: Cena

Bardziej szczegółowo

DATA OPRACOWANIA : 03.02.2010. Stawka roboczogodziny :

DATA OPRACOWANIA : 03.02.2010. Stawka roboczogodziny : PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : Wymiana instalacji elektrycznej w budynku Gminy Niebylec ADRES INWESTYCJI : Niebylec INWESTOR : Gmina niebylec, Bank ADRES INWESTORA : Niebylec BRANŻA : Elektryczna DATA

Bardziej szczegółowo

Dokument został opracowany przy pomocy programu NORMA STD

Dokument został opracowany przy pomocy programu NORMA STD NOW-EKO 10-542 OLSZTYN, ul.dąbroszczaków 39 PRZEDMIAR NAZWA INWESTYCJI : BUDOWA KAMER ADRES INWESTYCJI : GOŁDAP INWESTOR : Wojewoda Warmińsko-Mazurski ADRES INWESTORA : Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego

Bardziej szczegółowo

NARZUTY Koszty pośrednie [Kp]... % R, S Zysk [Z]... % R+Kp(R), S+Kp(S) Podatek VAT [PV]... % Σ(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))

NARZUTY Koszty pośrednie [Kp]... % R, S Zysk [Z]... % R+Kp(R), S+Kp(S) Podatek VAT [PV]... % Σ(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S)) Biuro Projektowo-Wykonawcze "ELEKTRA" Agata Strzelczak ul. Paderewskiego 2-6, 63-400 Ostrów Wielkopolski PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : Budowa oświetlenia ulicznego ADRES INWESTYCJI : Sulierzyce ul.

Bardziej szczegółowo

Przedmiar Robót KAZ-119. Specyfikacja Techniczna ST.

Przedmiar Robót KAZ-119. Specyfikacja Techniczna ST. Inwestor: Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich ul. Kordeckiego 20 85-225 Bydgoszcz Wykonawca: 2014-06 Przedmiar Robót KAZ-119. Specyfikacja Techniczna ST. Nazwa budowy:

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Krościenko Wyżne ul. Parkowa

Przedmiar robót. Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Krościenko Wyżne ul. Parkowa Przedmiar robót Data: 2014-11-24 Budowa: Kody CPV: 45000000-7 Roboty budowlane 45112100-6 Roboty w zakresie kopania rowów 45112310-1 Podsypywanie gleby 45232000-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów

Bardziej szczegółowo

Biuro Projektowe Budownictwa " PARTNER" s.c Łódź, ul. Nowa 29/31. OPRACOWAŁ : Tomasz Maciukiewicz DATA OPRACOWANIA : marzec 2012

Biuro Projektowe Budownictwa  PARTNER s.c Łódź, ul. Nowa 29/31. OPRACOWAŁ : Tomasz Maciukiewicz DATA OPRACOWANIA : marzec 2012 Biuro Projektowe Budownictwa " PARTNER" s.c. 90-030 Łódź, ul. Nowa 29/31 PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : Zewnetrzna instalacja elektryczna i oświetlenie terenu bud.b ADRES INWESTYCJI : Łąka g.stepnica

Bardziej szczegółowo

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE :. SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR :. DATA OPRACOWANIA : 09.2009. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: INWESTOR : Data zatwierdzenia

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE :. SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR :. DATA OPRACOWANIA : 09.2009. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: INWESTOR : Data zatwierdzenia PRZEDMIAR ROBÓT 45310000-3 NAZWA INWESTYCJI : Reont dróg ginnych ulic Drzyały, podwale, Lopy, Strazacka, Szewska, Spółdzielcza, Lwicka, Szkolna, Krótka ADRES INWESTYCJI : NIEMODLIN INWESTOR : URZĄD GMINY

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR PRACOWNIA PROJEKTOWA ZEH "WIS" LESZNO 64-100 LESZNO UL. UNII EUROPEJSKIEJ 3

PRZEDMIAR PRACOWNIA PROJEKTOWA ZEH WIS LESZNO 64-100 LESZNO UL. UNII EUROPEJSKIEJ 3 PRACOWNIA PROJEKTOWA ZEH "WIS" LESZNO 64-100 LESZNO UL. UNII EUROPEJSKIEJ 3 Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych NAZWA INWESTYCJI

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : M. Mielnicki DATA OPRACOWANIA : Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: zero i 00/100 zł

PRZEDMIAR ROBÓT. SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : M. Mielnicki DATA OPRACOWANIA : Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: zero i 00/100 zł PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : Budynek Wojewódzkiego Szpitala - rozdzielnica "J" - modernizacja ADRES INWESTYCJI : Warszawa, ul. Kondratowicza 8 INWESTOR : Wojewódzki Szpital Bródnowski Samodzielny

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS - NAKŁADY RZECZOWE

KOSZTORYS - NAKŁADY RZECZOWE KOSZTORYS - NAKŁADY RZECZOWE Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych NAZWA INWESTYCJI : MODERNIZACJI INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ

Bardziej szczegółowo

K O S Z T O R Y S O F E R T O W Y

K O S Z T O R Y S O F E R T O W Y F O R M U L A R Z O F E R T O W Y K O S Z T O R Y S O F E R T O W Y Budowa : POLSKI ZWIAZEK DZIAŁKOWCÓW, RODZINNY OGRÓD DZIAŁKOWY "SIEROSŁAW3" w Porzywnicy Obiekt : modernizacja sieci elektroenergety i

Bardziej szczegółowo

INSTALACJE ELEKTRYCZNE w BUDYNKU S.U.W.

INSTALACJE ELEKTRYCZNE w BUDYNKU S.U.W. PRZEDMIAR ROBÓT Budowa : PRZEBUDOWA S.U.W. i SIECI WODOCIĄGOWYCH w Gm. OLSZÓWKA Obiekt : MODERNIZACJA STACJI UZDATNIANIA WODY w m. OLSZÓWKA Decyzja nr 204/2009, lokalizacja na działkach: 223/1, 223/4,

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót Zewnetrzna instalacja elektryczna

Przedmiar robót Zewnetrzna instalacja elektryczna Przedmiar robót Zewnetrzna instalacja elektryczna Obiekt Kod CPV 45231400-9 - Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych Inwestor Gmina Chojnice, ul. 31 Stycznia 56, 89-600 Chojnice Biuro

Bardziej szczegółowo

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Tomasz Musiałowicz DATA OPRACOWANIA : październik 2010 r.

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Tomasz Musiałowicz DATA OPRACOWANIA : październik 2010 r. BIOPAX-WBWW Sp z oo Al Solidarności 82 ; 00-145 Warszawa KOSZTORYS NAKŁADCZY NAZWA INWESTYCJI : Wymiana wyposażenia reaktora nr 1 oczyszczalni ścieków w miejscowości Czerwin ADRES INWESTYCJI : Gmina Czerwin

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Wartość kosztorysowa: Przedmiot kosztorysu: Budowa oświetlenia ulicznego w m. Wiślinka, ul. Szkolna, Ustronna

Przedmiar robót. Wartość kosztorysowa: Przedmiot kosztorysu: Budowa oświetlenia ulicznego w m. Wiślinka, ul. Szkolna, Ustronna Przediar robót Przediot koorysu: Budowa oświetlenia ulicznego w. Wiślinka, ul. Szkolna, Ustronna Lokalizacja: Wiślinka, ul. Szkolna, Ustronna, g. Pruszcz Gdański Zaawiający: Gina Pruszcz Gdański 83-000

Bardziej szczegółowo