EL-INWEST RADZISZEWSKI PIOTR Musuły ul. Pogodna 1

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "EL-INWEST RADZISZEWSKI PIOTR 96-321 Musuły ul. Pogodna 1"

Transkrypt

1 EL-INWEST RADZISZEWSKI PIOTR Musuły ul. Pogodna 1 PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Słupy i oprawy oświetleniowe Rozdzielnice wolnostojące Linie kablowe nn NAZWA INWESTYCJI : Modernizacja oświetlenia Centralnej Płaszczyzny Postoju Samolotów oraz wymiana słupów na bazie KOL ADRES INWESTYCJI : Jednostka Wojskowa 3463 Radom INWESTOR : 12 Terenowy Oddział Lotniskowy ADRES INWESTORA : Warszawa ul. Nowowiejska 28A WYKONAWCA ROBÓT : ADRES WYKONAWCY : BRANŻA : elektryczna SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Piotr Radziszewski DATA OPRACOWANIA : Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR : Data opracowania Data zatwierdzenia Dokument został opracowany przy pomocy programu NORMA PRO

2 PRZEDMIAR Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 1 Roboty demontażowe 1 KNR 2-01 Przekopy kontrolne o głębok.do 1.0 m i szer.dna do 0.4 w gruncie kat. III m d analogia 7 m RAZEM KNR 5-10 d analogia R=0,8, S=0,8, M=0 3 KNR 5-10 d analogia R=0,8 S=0,8 M=0 4 Kalkulacja indywidualna d.1 5 Kalkulacja indywidualna d.1 Demontaż słupów oświetleniowych o masie do 1100 kg w gruncie kat.i-iii wraz z oprawami oraz fundamentami RAZEM Demontaż wolnostojących rozdzielnic nn 1 kv Gospodarka materiałami z demontażu (składowanie, przewóz we wskazane miejsce do 10km kpl. itp.) 1 kpl RAZEM Utylizacja materiałów z demontażu kpl. 1 kpl RAZEM Oświetlenie CPPS oraz wymiana słupów na bazie KOL 6 KNR 5-10 Zdjęcie i ponowne założenie płyt o masie do 20 kg na kanał kablowy RAZEM KNR 2-01 Ręczne kopanie rowów dla kabli o głębok.do 0.8 m i szer.dna do 0.4 w gruncie kat. m III 405 m RAZEM KNR 5-10 Nasypanie warstwy piasku grub. 0.1 m na dno rowu kablowego o szer.do 0.4 m m m RAZEM KNR 2-01 Ręczne zasypywanie rowów dla kabli o głębok.do 0.6 m i szer.dna do 0.4 m w m gruncie kat. III 405 m RAZEM KNR 2-01 Ręczne kopanie rowów dla kabli o głębok.do 0.8 m i szer.dna do 0.6 w gruncie kat. m III 250 m RAZEM KNR 5-10 Nasypanie warstwy piasku grub. 0.1 m na dno rowu kablowego o szer.do 0.6 m m m RAZEM KNR 2-01 Ręczne zasypywanie rowów dla kabli o głębok.do 0.6 m i szer.dna do 0.6 m w m gruncie kat. III 250 m RAZEM KNR 5-10 Mechaniczne przepychanie rur stalowych o śr. do 100 mm pod drogami i nasypami m za pierwszą rurę 45 m RAZEM KNR 5-10 Ręczne układanie kabli wielożyłowych o masie do 2.0 kg/m na nap.znam.poniżej m kv w kanałach odkrywanych bez mocowania (kabel YKY 4x35) 20 m RAZEM KNR 5-10 Ręczne układanie kabli wielożyłowych o masie do 2.0 kg/m na nap. znamionowe m poniżej 110 kv w rowach kablowych (kabel YKY 4x35) 250 m RAZEM KNR 5-10 Układanie kabli wielożyłowych o masie do 3.0 kg/m na nap. znamionowe poniżej m kv w rurach pustakach lub kanałach zamkniętych (kabel YKY 4x35) 35 m RAZEM KNR Ręczne układanie kabli wielożyłowych o masie do 2.0 kg/m na nap. znamionowe poniżej 110 kv w rowach kablowych (kabel YKY 5x35) m

3 PRZEDMIAR Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 253 m RAZEM KNR 5-10 Ręczne układanie kabli wielożyłowych o masie do 0.5 kg/m na nap. znamionowe m poniżej 110 kv w rowach kablowych (YKY 4x6) 126 m RAZEM KNR 5-10 Ręczne układanie kabli wielożyłowych o masie do 0.5 kg/m na nap.znam.poniżej m kv w kanałach odkrywanych bez mocowania (YKY 3x6) 20 m RAZEM KNR 5-10 Ręczne układanie kabli wielożyłowych o masie do 0.5 kg/m na nap. znamionowe m poniżej 110 kv w rowach kablowych (YKYżo 3x6) 498 m RAZEM KNR 5-10 Układanie kabli wielożyłowych o masie do 0.5 kg/m na nap. znamionowe poniżej m kv w rurach pustakach lub kanałach zamkniętych (YKYżo 3x6) 35 m RAZEM KNR 5-10 Ręczne układanie kabli wielożyłowych o masie do 0.5 kg/m na nap. znamionowe m poniżej 110 kv w rowach kablowych (YKSY 10x1,5) 253 m RAZEM KNR 5-08 Montaż uziomu powierzchniowego w wykopie o głęb. do 0.8 m w gruncie kat.iii m m RAZEM KNR 5-08 Łączenie przewodów uziemiających przez spawanie w wykopie - bednarka mm RAZEM KNR 5-08 Mechaniczne pogrążanie uziomów prętowych w gr.kat. III m m RAZEM KNR 5-10 Montaż głowic kablowych - zarobienie na sucho końca kabla Cu 3-żyłowego o przekr.do 16 mm2 na nap.do 1 kv o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych RAZEM KNR 5-10 Montaż głowic kablowych - zarobienie na sucho końca kabla Cu 4-żyłowego o przekr.do 16 mm2 na nap.do 1 kv o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych RAZEM KNR 5-10 Montaż głowic kablowych - zarobienie na sucho końca kabla Cu 4-żyłowego o przekr.do 50 mm2 na nap.do 1 kv o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych KNR 5-10 Montaż głowic kablowych - zarobienie na sucho końca kabla Cu 4-żyłowego o przekr.do 50 mm2 na nap.do 1 kv o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych RAZEM KNR 5-10 Montaż głowic kablowych - obróbka kabli sygnalizacyjnych wielożyłowych bez pancerza o ilości żył do RAZEM KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami przedsiębiernymi o poj.łyżki 0.15 m3 w gr.kat.iii z m transp.urobku samochod.samowyładowczymi na odległość do 1 km 40 m RAZEM KNR 2-31 Podbudowa wyk.ręcznie z gruntu stabilizowanego cementem m m RAZEM Kalkulacja indywidualna Dostawa i montaż fundamentów prefabrykowanych dla masztów 16m Kalkulacja indywidualnniowych Dostawa i montaż fundamentów prefabrykowanych dla masztów słupów oświetle Kalkulacja indywidualna Dostawa i montaż fundamentów prefabrykowanych dla tablic oświetleniowych RAZEM

4 PRZEDMIAR Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 36 KNR 2-01 Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 3 m m kat.gr.iii-iv 25 m RAZEM KNR 2-01 Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.i-iii m m RAZEM KNR 5-10 Montaż na gotowym fundamencie masztu oświetleniowego h=16m analogia KNR 5-10 Mocowanie śrubami projektorów o cieżarze do 17.0 kg na masztach stalowych analogia RAZEM KNR 5-10 Montaż na maszcie oprawy przeszkodowej z podłączeniem KNR 5-10 Mechaniczne stawianie słupów oświetleniowych o masie do 480 kg w gruncie analogia kat.i-iii KNR 5-10 Mocowanie na słupach śrubami opraw oświetleniowych analogia KNR 5-08 Montaż w maszcie leżącym przewodu m analogia 44 m RAZEM KNR 5-08 Montaż w maszcie leżącym linki stalowej ocynkowanej m analogia 36 m RAZEM KNR 5-10 Montaż tablicy TO na gotowym fundamencie analogia RAZEM KNR 5-10 Montaż tablic oświetleniowych TO-1... TO-7 na gotowym fundamencie analogia KNR 5-10 Montaż tablicy elektrycznej TUPS analogia RAZEM KNR 5-08 Mechaniczne wykonanie ślepych otworów w betonie głęb.do 8cm i śr.do 10mm KNR 5-08 Montaż na gotowym podłożu konstrukcji wsporczych przykręcanych do 5 kg na ścianie (do 4 mocow.) RAZEM KNR 5-08 Montaż urządzenia UPS analogia RAZEM Kalkulacja indywidualna Pomiar natężenia oświetlenia na PPS kpl. 1 kpl RAZEM

5 PRZEDMIAR Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 52 KNP 18 D13 Pomiar linii kablowej 4-żyłowej odc odc RAZEM KNP 18 D13 Pomiar linii kablowej 5-20 żył w obwodach sterowania, sygnalizacji lub pomiaru odc odc KNR 4-03 Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego pomiar napięcia 4 pomiar KNR 4-03 Sprawdzenie i pomiar kompletnego 2,3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego pomiar napięcia 7 pomiar RAZEM KNR 4-03 Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego pomiar pomiar RAZEM KNR 4-03 Następny pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego pomiar pomiar RAZEM Kalkulacja indywidualna Dostawa wózka-napędu elektrycznego, przenośnego do opuszczania korony słupa kpl. 1 kpl RAZEM Kalkulacja indywidualna udział pracowników dostawcy masztów w montażu i szkolenie dzień 3 dzień RAZEM Kalkulacja indywidualna obsługa geodezyjna kpl. 1 kpl RAZEM

6 Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Cena. Koszt 1 Roboty demontażowe KNR analogia 1 d.1 Przekopy kontrolne o głębok.do 1.0 m i szer.dna do 0.4 w gruncie kat. III Ilość m *0.955= r-g 0.93 Razem pozycja KNR d.1 07 analogia R= 0,8, S=0,8, M=0 Demontaż słupów oświetleniowych o masie do 1100 kg w gruncie kat.i-iii wraz z oprawami oraz fundamentami 999 (7.88*0.8=6.304)*0.955= r-g żuraw samochodowy 4 t m-g *0.8=1.504= samochód skrzyniowy 5,0 t m-g *0.8=0.36= przyczepa dłużycowa do 4.5 t m-g *0.8=0.32= Razem pozycja KNR d.1 01 analogia R= 0,8 S=0,8 M=0 Demontaż wolnostojących rozdzielnic nn 1 kv 999 (3.4*0.8=2.72)*0.955= r-g samochód dostawczy 0.9 t m-g *0.8=0.632= Razem pozycja Kalkulacja indywidualna d.1 Gospodarka materiałami z demontażu (składowanie, przewóz we wskazane miejsce do 10km itp.) kpl r-g Razem pozycja Kalkulacja indywidualna d.1 Utylizacja materiałów z demontażu kpl r-g Razem pozycja Oświetlenie CPPS oraz wymiana słupów na bazie KOL 6 KNR Zdjęcie i ponowne założenie płyt o masie do 20 kg na kanał kablowy *0.955= r-g Razem pozycja KNR Ręczne kopanie rowów dla kabli o głębok.do 0.8 m i szer.dna do 0.4 w gruncie kat. III m *0.955= r-g 0.74 Razem pozycja KNR Nasypanie warstwy piasku grub. 0.1 m na dno rowu kablowego o szer.do 0.4 m *0.955= r-g piasek do betonów zwykłych m m samochód samowyładowczy 5 t m-g Razem pozycja

7 Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Cena. Koszt Ilość 9 KNR Ręczne zasypywanie rowów dla kabli o m głębok.do 0.6 m i szer.dna do 0.4 m w gruncie kat. III *0.955= r-g 0.31 Razem pozycja KNR Ręczne kopanie rowów dla kabli o głębok.do 0.8 m i szer.dna do 0.6 w gruncie kat. III m *0.955= r-g 1.12 Razem pozycja KNR Nasypanie warstwy piasku grub. 0.1 m na dno rowu kablowego o szer.do 0.6 m *0.955= r-g piasek do betonów zwykłych m m samochód samowyładowczy 5 t m-g Razem pozycja KNR Ręczne zasypywanie rowów dla kabli o głębok.do 0.6 m i szer.dna do 0.6 m w gruncie kat. III m *0.955= r-g 0.46 Razem pozycja KNR Mechaniczne przepychanie rur stalowych o śr. do 100 mm pod drogami i nasypami - za pierwszą rurę *0.955= r-g rury stalowe bez szwu przewodowe m 1.04 czarne o śr. do 100 mm tlen techniczny m acetylen techniczny rozpuszczony kg bale iglaste obrzynane m krawędziaki iglaste m m samochód dostawczy 0.9 t m-g samochód skrzyniowy 5,0 t m-g dźwignik hydrauliczny przenośny z napędem m-g 0.46 spalinowym 250 t pompa wysokociśnieniowa hydrauliczna m-g 0.46 elektryczna 250 atm zespół prądotwórczy trójfazowy przewoźny m-g kva Razem pozycja KNR Ręczne układanie kabli wielożyłowych o masie do 2.0 kg/m na nap.znam.poniżej 110 kv w kanałach odkrywanych bez mocowania (kabel YKY 4x35) *0.955= r-g spoiwo cynowo-ołowiowe LC-40 kg benzyna do ekstrakcji dm wazelina techniczna kg lakier asfaltowy ogólnego stosowania czarny dm m

8 Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Cena. Koszt opaski kablowe OKi szt taśma izolacyjna Denso m kabel YKY 4x35 m 1.00 Ilość samochód dostawczy 0.9 t m-g przyczepa do przewożenia kabli do 4 t m-g ciągnik kołowy kw (75-85 KM) m-g żuraw samochodowy 4 t m-g Razem pozycja KNR Ręczne układanie kabli wielożyłowych o masie do 2.0 kg/m na nap. znamionowe poniżej 110 kv w rowach kablowych (kabel YKY 4x35) *0.955= r-g spoiwo cynowo-ołowiowe LC-40 kg benzyna do ekstrakcji dm wazelina techniczna kg lakier asfaltowy ogólnego stosowania dm czarny opaski kablowe OKi szt folia kalandrowana z PCW uplastycznionego m grub.powyżej mm gat.i/ii taśma izolacyjna Denso m kabel YKY 4x35 m 1.00 m samochód dostawczy 0.9 t m-g samochód skrzyniowy 5,0 t m-g przyczepa do przewożenia kabli do 4 t m-g ciągnik kołowy kw (75-85 KM) m-g żuraw samochodowy 4 t m-g Razem pozycja KNR Układanie kabli wielożyłowych o masie do 3.0 kg/m na nap. znamionowe poniżej 110 kv w rurach pustakach lub kanałach zamkniętych (kabel YKY 4x35) *0.955= r-g spoiwo cynowo-ołowiowe LC-40 kg benzyna do ekstrakcji dm wazelina techniczna kg opaski kablowe OKi szt 0.08 kabel YKY 4x35 m 1.00 m samochód dostawczy 0.9 t m-g przyczepa do przewożenia kabli do 4 t m-g ciągnik kołowy kw (75-85 KM) m-g żuraw samochodowy 4 t m-g Razem pozycja KNR Ręczne układanie kabli wielożyłowych o masie do 2.0 kg/m na nap. znamionowe poniżej 110 kv w rowach kablowych (kabel YKY 5x35) *0.955= r-g spoiwo cynowo-ołowiowe LC-40 kg benzyna do ekstrakcji dm wazelina techniczna kg m

9 Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Cena. Koszt lakier asfaltowy ogólnego stosowania dm czarny opaski kablowe OKi szt folia kalandrowana z PCW uplastycznionego m grub.powyżej mm gat.i/ii taśma izolacyjna Denso m kabel YKY 5x35 m 1.00 Ilość samochód dostawczy 0.9 t m-g samochód skrzyniowy 5,0 t m-g przyczepa do przewożenia kabli do 4 t m-g ciągnik kołowy kw (75-85 KM) m-g żuraw samochodowy 4 t m-g Razem pozycja KNR Ręczne układanie kabli wielożyłowych o masie do 0.5 kg/m na nap. znamionowe poniżej 110 kv w rowach kablowych (YKY 4x6) *0.955= r-g spoiwo cynowo-ołowiowe LC-40 kg benzyna do ekstrakcji dm wazelina techniczna kg lakier asfaltowy ogólnego stosowania dm czarny opaski kablowe OKi szt folia kalandrowana z PCW uplastycznionego m grub.powyżej mm gat.i/ii taśma izolacyjna Denso m kabel YKY 4x6 m 1.00 m samochód dostawczy 0.9 t m-g samochód skrzyniowy 5,0 t m-g przyczepa do przewożenia kabli do 4 t m-g ciągnik kołowy kw (75-85 KM) m-g żuraw samochodowy 4 t m-g Razem pozycja KNR Ręczne układanie kabli wielożyłowych o masie do 0.5 kg/m na nap.znam.poniżej 110 kv w kanałach odkrywanych bez mocowania (YKY 3x6) *0.955= r-g spoiwo cynowo-ołowiowe LC-40 kg benzyna do ekstrakcji dm wazelina techniczna kg lakier asfaltowy ogólnego stosowania dm czarny opaski kablowe OKi szt taśma izolacyjna Denso m kabel YKYżo 3x6 m 1.00 m samochód dostawczy 0.9 t m-g przyczepa do przewożenia kabli do 4 t m-g ciągnik kołowy kw (75-85 KM) m-g żuraw samochodowy 4 t m-g Razem pozycja KNR Ręczne układanie kabli wielożyłowych o masie do 0.5 kg/m na nap. znamionowe poniżej 110 kv w rowach kablowych (YKYżo 3x6) m

10 Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Cena. Koszt Ilość *0.955= r-g spoiwo cynowo-ołowiowe LC-40 kg benzyna do ekstrakcji dm wazelina techniczna kg lakier asfaltowy ogólnego stosowania dm czarny opaski kablowe OKi szt folia kalandrowana z PCW uplastycznionego m grub.powyżej mm gat.i/ii taśma izolacyjna Denso m kabel YKYżo 3x6 m samochód dostawczy 0.9 t m-g samochód skrzyniowy 5,0 t m-g przyczepa do przewożenia kabli do 4 t m-g ciągnik kołowy kw (75-85 KM) m-g żuraw samochodowy 4 t m-g Razem pozycja KNR Układanie kabli wielożyłowych o masie do 0.5 kg/m na nap. znamionowe poniżej 110 kv w rurach pustakach lub kanałach zamkniętych (YKYżo 3x6) *0.955= r-g spoiwo cynowo-ołowiowe LC-40 kg benzyna do ekstrakcji dm wazelina techniczna kg opaski kablowe OKi szt 0.08 kabel YKYżo 3x6 m 1.00 m samochód dostawczy 0.9 t m-g przyczepa do przewożenia kabli do 4 t m-g ciągnik kołowy kw (75-85 KM) m-g żuraw samochodowy 4 t m-g Razem pozycja KNR Ręczne układanie kabli wielożyłowych o masie do 0.5 kg/m na nap. znamionowe poniżej 110 kv w rowach kablowych (YKSY 10x1,5) *0.955= r-g spoiwo cynowo-ołowiowe LC-40 kg benzyna do ekstrakcji dm wazelina techniczna kg lakier asfaltowy ogólnego stosowania dm czarny opaski kablowe OKi szt folia kalandrowana z PCW uplastycznionego m grub.powyżej mm gat.i/ii taśma izolacyjna Denso m kabel YKSY 10x1,5 m samochód dostawczy 0.9 t m-g samochód skrzyniowy 5,0 t m-g przyczepa do przewożenia kabli do 4 t m-g ciągnik kołowy kw (75-85 KM) m-g żuraw samochodowy 4 t m-g m

11 Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Cena. Koszt Ilość Razem pozycja KNR Montaż uziomu powierzchniowego w wykopie o głęb. do 0.8 m w gruncie kat.iii m *0.955= r-g bednarka ocynkowana FeZn 30x4 m materiały pomocnicze(od M) % spawarka elektryczna transformatorowa m-g 0.61 do 500 A Razem pozycja KNR Łączenie przewodów uziemiających przez spawanie w wykopie - bednarka 120mm *0.955= r-g spawarka elektryczna transformatorowa m-g 0.13 do 500 A Razem pozycja KNR Mechaniczne pogrążanie uziomów prętowych w gr.kat. III *0.955= r-g pręty stalowe ocynkowane m materiały pomocnicze(od M) % 2.50 m wibromłot elektryczny lub spalinowy do m-g kW spawarka elektryczna transformatorowa m-g 0.16 do 500 A Razem pozycja KNR Montaż głowic kablowych - zarobienie na sucho końca kabla Cu 3-żyłowego o przekr.do 16 mm2 na nap.do 1 kv o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych *0.955= r-g końcówki kablowe typu K do zaprasowania szt 3.00 na żyłach miedzianych (6) uchwyty kablowe uniwersalne typ UKU szt opaski kablowe OKi szt przewód miedziany wielodrutowy, typ L m 0.40 o przekroju 16 mm spoiwo cynowo-ołowiowe LC-40 kg wazelina techniczna kg benzyna do ekstrakcji dm końcówki kablowe tłoczone typu B-311 szt 0.50 do lutowania na żyłach miedzianych o przekroju 16 mm pasta do lutowania ręcznego Pal-1 kg 0.02 Razem pozycja KNR Montaż głowic kablowych - zarobienie na sucho końca kabla Cu 4-żyłowego o przekr.do 16 mm2 na nap.do 1 kv o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych *0.955= r-g

12 Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Cena. Koszt Ilość końcówki kablowe typu K do zaprasowania szt 4.00 na żyłach miedzianych (6) uchwyty kablowe uniwersalne typ UKU szt opaski kablowe OKi szt przewód miedziany wielodrutowy, typ L m 0.40 o przekroju 16 mm spoiwo cynowo-ołowiowe LC-40 kg wazelina techniczna kg benzyna do ekstrakcji dm końcówki kablowe tłoczone typu B-311 szt 0.50 do lutowania na żyłach miedzianych o przekroju 16 mm pasta do lutowania ręcznego Pal-1 kg 0.02 Razem pozycja KNR Montaż głowic kablowych - zarobienie na sucho końca kabla Cu 4-żyłowego o przekr.do 50 mm2 na nap.do 1 kv o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych *0.955= r-g końcówki kablowe typu K do zaprasowania szt 4.00 na żyłach miedzianych (35) uchwyty kablowe uniwersalne typ UKU szt opaski kablowe OKi szt przewód miedziany wielodrutowy, typ L m 0.50 o przekroju 16 mm spoiwo cynowo-ołowiowe LC-40 kg wazelina techniczna kg benzyna do ekstrakcji dm końcówki kablowe tłoczone typu B-311 szt 0.50 do lutowania na żyłach miedzianych o przekroju 16 mm pasta do lutowania ręcznego Pal-1 kg 0.02 Razem pozycja KNR Montaż głowic kablowych - zarobienie na sucho końca kabla Cu 4-żyłowego o przekr.do 50 mm2 na nap.do 1 kv o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych *0.955= r-g końcówki kablowe typu K do zaprasowania szt 4.00 na żyłach miedzianych (35) uchwyty kablowe uniwersalne typ UKU szt opaski kablowe OKi szt przewód miedziany wielodrutowy, typ L m 0.50 o przekroju 16 mm spoiwo cynowo-ołowiowe LC-40 kg wazelina techniczna kg benzyna do ekstrakcji dm końcówki kablowe tłoczone typu B-311 szt 0.50 do lutowania na żyłach miedzianych o przekroju 16 mm pasta do lutowania ręcznego Pal-1 kg 0.02 Razem pozycja KNR Montaż głowic kablowych - obróbka kabli sygnalizacyjnych wielożyłowych bez pancerza o ilości żył do *0.955= r-g uchwyty kablowe uniwersalne typ UKU szt opaski kablowe OKi szt

13 Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Cena. Koszt Ilość oznaczniki niepalne na przewody szt wazelina techniczna kg 0.05 Razem pozycja KNR Roboty ziemne wykon.koparkami przedsiębiernymi o poj.łyżki 0.15 m3 w gr.kat.iii z transp.urobku samochod.samowyładowczymi na odległość do 1 km m r-g koparko-spycharka 0.15 m3 m-g samochód samowyładowczy 5 t m-g 0.22 Razem pozycja KNR Podbudowa wyk.ręcznie z gruntu stabilizowanego cementem 999 r-g 0.82 m cement portlandzki zwykły bez dodatków t krawędziaki iglaste kl.ii m woda m materiały pomocnicze(od M) % 0.50 Razem pozycja Kalkulacja indywidualna Dostawa i montaż fundamentów prefabrykowanych dla masztów 16m 999 8*0.955= r-g Fundament dla masztu 16m samochód skrzyniowy pow 15,0-20,0 t m-g żuraw samochodowy 20 t m-g 2.55 Razem pozycja Kalkulacja indywidualna Dostawa i montaż fundamentów prefabrykowanych dla masztów słupów oświetleniowych 999 3*0.955= r-g Fundament dla słupa oświetleniowego samochód skrzyniowy do 10,0 t m-g żuraw samochodowy 4 t m-g 1.55 Razem pozycja Kalkulacja indywidualna Dostawa i montaż fundamentów prefabrykowanych dla tablic oświetleniowych 999 2*0.955= r-g Fundament tablicy oświetleniowej samochód skrzyniowy 5,0 t m-g żuraw samochodowy 4 t m-g 0.50 Razem pozycja KNR Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 3 m kat.gr.iii-iv *0.955= r-g 1.36 m

14 Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Cena. Koszt Ilość Razem pozycja KNR Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.i-iii m *0.955= r-g Razem pozycja KNR analogia Montaż na gotowym fundamencie masztu oświetleniowego h=16m *0.955= r-g maszt oświetleniowy o wysokości 16m, szt 1.00 stalowy, ocynkowany, z opuszczaną elektrycznie koroną-głowicą, przystosowany do montażu 2 projektorów 1000W i oprawy przeszkodowej, malowany w pasy biało-czerwone, dostarczany wraz z prefabrykowanym fundamentem np. MOG-16-OG/2/II (Elmonter), wraz z "systemowymi przewodami relacji TO-1...To-7 - poszczególne oprawy na maszcie, ze stopą podstawy i kotwami mocującymi żuraw samochodowy 4 t m-g samochód skrzyniowy 5,0 t m-g przyczepa dłużycowa do 4.5 t m-g 0.40 Razem pozycja KNR analogia Mocowanie śrubami projektorów o cieżarze do 17.0 kg na masztach stalowych *0.955= r-g projektor metalohalogenkowy, asymetryczny, kpl W, o niskim współczynni- ku olśnienia, wraz z układem zapłonowym dostarczanym oddzielnie np. MVP-507 Philips samochód dostawczy 0.9 t m-g 0.06 Razem pozycja KNR Montaż na maszcie oprawy przeszkodowej z podłączeniem *0.955= r-g oprawa oświetlenia przeszkodowego, 1.00 LED, 230V, 50Hz niskiej intensywności A spełniająca wymagania ICAO ANEKS samochód dostawczy 0.9 t m-g 0.06 Razem pozycja KNR analogia Mechaniczne stawianie słupów oświetleniowych o masie do 480 kg w gruncie kat.i-iii *0.955= r-g

15 Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Cena. Koszt słup oświetleniowy o wysokości 9m, z szt 1.00 wysięgnikiem 1m, stalowy, ocynkowany, dostarczony z prefabrykowanym fundamentem np. BETA 9/1/1 z fundamentem B-120 Ilość żuraw samochodowy 4 t m-g samochód skrzyniowy 5,0 t m-g przyczepa dłużycowa do 4.5 t m-g 0.40 Razem pozycja KNR analogia Mocowanie na słupach śrubami opraw oświetleniowych 999 3*0.955= r-g oprawa oświetleniowa sodowa, wysokoprężna kpl 1.00 typu ulicznego o mocy 150W samochód dostawczy 0.9 t m-g 0.04 Razem pozycja KNR analogia Montaż w maszcie leżącym przewodu m *0.955= r-g przewód YDYżo 3x2,5 m materiały pomocnicze(od M) % 2.50 Razem pozycja KNR analogia Montaż w maszcie leżącym linki stalowej ocynkowanej *0.955= r-g m linka stalowa ocynkowana fi 3 m materiały pomocnicze(od M) % 2.50 Razem pozycja KNR analogia Montaż tablicy TO na gotowym fundamencie *0.955= r-g tablica oświetleniowa TO wyposażona szt 1.00 zgodnie z rysunkami E-7a1 i E-7a samochód dostawczy 0.9 t m-g 1.10 Razem pozycja KNR analogia Montaż tablic oświetleniowych TO-1... TO-7 na gotowym fundamencie *0.955= r-g tablica oświetleniowa TO-1..TO-7 wyposażona szt 1.00 zgodnie z rysunkami E-8a1 i E-8a samochód dostawczy 0.9 t m-g 1.10 Razem pozycja

16 Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Cena. Koszt Ilość 47 KNR Montaż tablicy elektrycznej TUPS 1 02 analogia *0.955= r-g tablica elektryczna TUPS, montaż naścienny, szt 1.00 wyposażona zgodnie z rysun- kami E-6a1 i E-6a samochód dostawczy 0.9 t m-g 1.10 Razem pozycja KNR Mechaniczne wykonanie ślepych otworów w betonie głęb.do 8cm i śr.do 10mm *0.955= r-g Razem pozycja KNR Montaż na gotowym podłożu konstrukcji wsporczych przykręcanych do 5 kg na ścianie (do 4 mocow.) *0.955= r-g konstrukcje wsporcze dla UPS szt materiały pomocnicze(od M) % 2.50 Razem pozycja KNR analogia Montaż urządzenia UPS *0.955= r-g urządzenie UPS, 1kVA, tp=2h szt 1.00 Razem pozycja Kalkulacja indywidualna Pomiar natężenia oświetlenia na PPS kpl r-g Razem pozycja KNP 18 D Pomiar linii kablowej 4-żyłowej odc r-g 2.10 Razem pozycja KNP 18 D Pomiar linii kablowej 5-20 żył w obwodach sterowania, sygnalizacji lub pomiaru odc r-g 4.10 Razem pozycja KNR Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1- fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia pomiar. 999 r-g 1.30 Razem pozycja KNR Sprawdzenie i pomiar kompletnego 2, 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia pomiar. 999 r-g

17 Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Cena. Koszt Ilość Razem pozycja KNR Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego pomiar r-g 1.24 Razem pozycja KNR Następny pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego pomiar. 999 r-g 0.56 Razem pozycja Kalkulacja indywidualna 59 Kalkulacja indywidualna Dostawa wózka-napędu elektrycznego, przenośnego do opuszczania korony słupa kpl. 1 wózek napęd elektryczny, przenośny 1.00 do opuszczania korony słupa Razem pozycja udział pracowników dostawcy masztów dzień 3 w montażu i szkolenie 999 dzień 1.00 Razem pozycja Kalkulacja indywidualna obsługa geodezyjna kpl r-g Razem pozycja Ogółem wartość kosztorysowa robót Słownie:

18 ZESTAWIENIE ROBOCIZNY Lp. Nazwa Jm Ilość Cena. 1. robocizna r-g robocizna dzień 3.00 RAZEM Słownie:

19 ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW Lp. Nazwa Jm Ilość Cena. 1. acetylen techniczny rozpuszczony kg bale iglaste obrzynane m bednarka ocynkowana FeZn 30x4 m benzyna do ekstrakcji dm cement portlandzki zwykły bez dodatków 35 t folia kalandrowana z PCW uplastycznionego grub.powyżej m mm gat.i/ii 7. Fundament dla masztu 16m Fundament dla słupa oświetleniowego Fundament tablicy oświetleniowej kabel YKSY 10x1,5 m kabel YKY 4x35 m kabel YKY 4x6 m kabel YKY 5x35 m kabel YKYżo 3x6 m kabel YKYżo 3x6 m konstrukcje wsporcze dla UPS szt końcówki kablowe tłoczone typu B-311 do lutowania na szt żyłach miedzianych o przekroju 16 mm2 18. końcówki kablowe typu K do zaprasowania na żyłach szt miedzianych (35) 19. końcówki kablowe typu K do zaprasowania na żyłach szt miedzianych (6) 20. krawędziaki iglaste m krawędziaki iglaste kl.ii m lakier asfaltowy ogólnego stosowania czarny dm linka stalowa ocynkowana fi 3 m maszt oświetleniowy o wysokości 16m, stalowy, ocynkowany, szt 4.00 z opuszczaną elektrycznie koroną-głowicą, przy- stosowany do montażu 2 projektorów 1000W i oprawy przeszkodowej, malowany w pasy biało-czerwone, dostarczany wraz z prefabrykowanym fundamentem np. MOG-16-OG/2/II (Elmonter), wraz z "systemowymi przewodami relacji TO-1...To-7 - poszczególne oprawy na maszcie, ze stopą podstawy i kotwami mocującymi 25. opaski kablowe OKi szt oprawa oświetlenia przeszkodowego, LED, 230V, 50Hz 4.00 niskiej intensywności A spełniająca wymagania ICAO ANEKS oprawa oświetleniowa sodowa, wysokoprężna typu ulicznego kpl 4.00 o mocy 150W 28. oznaczniki niepalne na przewody szt pasta do lutowania ręcznego Pal-1 kg piasek do betonów zwykłych m pręty stalowe ocynkowane m projektor metalohalogenkowy, asymetryczny, 1000W, o kpl 7.00 niskim współczynniku olśnienia, wraz z układem zapłonowym dostarczanym oddzielnie np. MVP-507 Philips 33. przewód miedziany wielodrutowy, typ L o przekroju 16 m mm2 34. przewód YDYżo 3x2,5 m rury stalowe bez szwu przewodowe czarne o śr. do 100 m mm 36. słup oświetleniowy o wysokości 9m, z wysięgnikiem 1m, szt 4.00 stalowy, ocynkowany, dostarczony z prefabrykowanym fundamentem np. BETA 9/1/1 z fundamentem B spoiwo cynowo-ołowiowe LC-40 kg tablica elektryczna TUPS, montaż naścienny, wyposażona szt 1.00 zgodnie z rysunkami E-6a1 i E-6a2 39. tablica oświetleniowa TO-1..TO-7 wyposażona zgodnie szt 4.00 z rysunkami E-8a1 i E-8a2 40. tablica oświetleniowa TO wyposażona zgodnie z rysunkami szt 1.00 E-7a1 i E-7a2 41. taśma izolacyjna Denso m tlen techniczny m uchwyty kablowe uniwersalne typ UKU szt urządzenie UPS, 1kVA, tp=2h szt wazelina techniczna kg woda m wózek napęd elektryczny, przenośny do opuszczania korony 1.00 słupa 48. materiały pomocnicze zł RAZEM Słownie:

20 ZESTAWIENIE SPRZĘTU Lp. Nazwa Jm Ilość Cena. 1. ciągnik kołowy kw (75-85 KM) m-g dźwignik hydrauliczny przenośny z napędem spalinowym 250 t m-g koparko-spycharka 0.15 m3 m-g pompa wysokociśnieniowa hydrauliczna elektryczna 250 atm m-g przyczepa dłużycowa do 4.5 t m-g przyczepa do przewożenia kabli do 4 t m-g samochód dostawczy 0.9 t m-g samochód samowyładowczy 5 t m-g samochód skrzyniowy 5,0 t m-g samochód skrzyniowy do 10,0 t m-g samochód skrzyniowy pow 15,0-20,0 t m-g spawarka elektryczna transformatorowa do 500 A m-g wibromłot elektryczny lub spalinowy do 3kW m-g zespół prądotwórczy trójfazowy przewoźny 20 kva m-g żuraw samochodowy 20 t m-g żuraw samochodowy 4 t m-g RAZEM Słownie:

Przedmiar robót: CGR19-19-01-11.

Przedmiar robót: CGR19-19-01-11. Inwestor: ASP Katowice ul. Raciborska 37 40-074 Katowice Wykonawca: Przedmiar robót: CGR19-19-01-11. CPV: 45311100-1, 45311200-2, 45315500-3, 45315600-4, 45315700-5, 45317200-4, 45317300-5. Specyfikacja

Bardziej szczegółowo

46-300 Olesno, ul. Pieloka 21

46-300 Olesno, ul. Pieloka 21 Biuro Projektów Instalacji Elektrycznych "MR" 46-070 Komprachcice, Ochodze ul. Górna 22-f 45100000-8 45113000-2 45232423-3 45231400-9 45310000-3 45316100-6 45317000-2 31000000-6 74200000-1 74260000-9 Klasyfikacja

Bardziej szczegółowo

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Gizela Bielawska DATA OPRACOWANIA : 01,02,2013. Stawka roboczogodziny : Poziom cen : IV kw 2012

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Gizela Bielawska DATA OPRACOWANIA : 01,02,2013. Stawka roboczogodziny : Poziom cen : IV kw 2012 PRZEDMIAR NAZWA INWESTYCJI : Nadbudowa pomieszczeń nad chłodnią dla celów poczekalni wraz z pomieszczeniem przygotowania dla pacjentów w Pracowni Diagnostyki Obrazowej- pracowni rezonansu magnetycznego

Bardziej szczegółowo

Lp. Podstawa kalkulacji / Opis pozycji Ilość Jedn. miary. Poz. 5. KNR 201-0701-02-20 IZOiEPB ORGBUD W-wa

Lp. Podstawa kalkulacji / Opis pozycji Ilość Jedn. miary. Poz. 5. KNR 201-0701-02-20 IZOiEPB ORGBUD W-wa B u d o w a : BIAŁA PODLASKA O b i e k t : USUNIĘCIE KOLIZJI LINII ELEKTROENEREGETYCZNYCH A d r e s : DZ. NR EWID.2196/9 PL.RUBINA, BIAŁA PODLASKA Data : 2011-03-25 Str: 1 1. STAN : DEMONTAś LINII KABLOWEJ

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY - INSTALACJA ODDYMIANIA - DOSTOSO- WANIE KLATKI SCHODOWEJ DO WARUNKÓW PPOZ

KOSZTORYS OFERTOWY - INSTALACJA ODDYMIANIA - DOSTOSO- WANIE KLATKI SCHODOWEJ DO WARUNKÓW PPOZ KOSZTORYS OFERTOWY - INSTALACJA ODDYMIANIA - DOSTOSO- WANIE KLATKI SCHODOWEJ DO WARUNKÓW PPOZ. - PRZED- SZKOLE SAMORZĄDOWE NR 1 BUDYNEK "A" PRZY ULICY CHO- CIMSKIEJ 17 NAZWA INWESTYCJI : PRZEDSZKOLE NR

Bardziej szczegółowo

pfa Piotr Fortuna Architekci 81-310 Gdynia, ul. Ślęska 33/85 PRZEDMIAR

pfa Piotr Fortuna Architekci 81-310 Gdynia, ul. Ślęska 33/85 PRZEDMIAR pfa Piotr Fortuna Architekci 81-310 Gdynia, ul. Ślęska 33/85 PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego 45314320-0 Instalowanie okablowania

Bardziej szczegółowo

Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena jedn. Koszt jedn. Budynek mieszkalny, jednorodzinny - "Wróbelek" 1 STAN SUROWY ZAMKNIĘTY 1.

Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena jedn. Koszt jedn. Budynek mieszkalny, jednorodzinny - Wróbelek 1 STAN SUROWY ZAMKNIĘTY 1. Lp. Podstawa Opis jm Nakład Cena Koszt Budynek mieszkalny, jednorodzinny - "Wróbelek" 1 STAN SUROWY ZAMKNIĘTY 1.1 Roboty ziemne 1 KNR -01 d.1. 016-01 1 Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia

Opis Przedmiotu Zamówienia Opis Przedmiotu Zamówienia Modernizacji istniejącego oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Białowieża 1. W zakres modernizacji wchodzi: 1 KNNR 9 1005-03 Demontaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgnik

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS ŚLEPY. Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : Słownie: zero i 00/100 zł WYKONAWCA : INWESTOR :

KOSZTORYS ŚLEPY. Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : Słownie: zero i 00/100 zł WYKONAWCA : INWESTOR : KOSZTORYS ŚLEPY NAZWA INWESTYCJI : REMONT KLATKI SCHODOWEJ ADRES INWESTYCJI : LUBLINIEC UL.EDYTY STEIN 11 INWESTOR : Gmina Lubliniec ADRES INWESTORA : 42-700 LUBLINIEC ul. PADEREWSKIEGO 5 Wartość kosztorysowa

Bardziej szczegółowo

INSTALACYJNE ROBOTY ELEKTRYCZNE

INSTALACYJNE ROBOTY ELEKTRYCZNE SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ROZBUDOWA I MODERNIZACJA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W MIEJSCOWOŚCI CHOCZEWO GMINA CHOCZEWO INSTALACYJNE ROBOTY ELEKTRYCZNE (Kod CPV 45315100-9) LINIE

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR WYKONAWCA : INWESTOR : Data opracowania 15 październik 2013. Data zatwierdzenia. ul. Finlandzka 12 lok. 1, 03-903 Warszawa

PRZEDMIAR WYKONAWCA : INWESTOR : Data opracowania 15 październik 2013. Data zatwierdzenia. ul. Finlandzka 12 lok. 1, 03-903 Warszawa en-em Projekt, projektowanie architektoniczne - Norbert Sawicki ul. Finlandzka 12 lok. 1, 03-903 Warszawa PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45311100-1 Roboty w zakresie okablowania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SE1 WEWNĘTRZNE INSTALACJE ELEKTRYCZNE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SE1 WEWNĘTRZNE INSTALACJE ELEKTRYCZNE PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO-USŁUGOWE SPÓŁKA Z O.O. 20-481 LUBLIN UL. K. OLSZEWSKIEGO 5 KONTO BANKOWE Bank PEKAO SA III O/Lublin: 19 1240 2382 1111 0000 4553 2171 TEL. 081 745 35 21 do 22 TEL./ FAX 0-81

Bardziej szczegółowo

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Grzegorz Domański DATA OPRACOWANIA : 01.2012. Stawka roboczogodziny : Poziom cen :

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Grzegorz Domański DATA OPRACOWANIA : 01.2012. Stawka roboczogodziny : Poziom cen : PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : Rozbudowa, Nadbudowa i Ziana Sposobu Użytkowania Istniejącego Budynku na Funkcje Biurowe z Garaże w Kondygnacji Podzienej ADRES INWESTYCJI : Poznań, ul.małachowskiego

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT 7/ZSO/2009 - BUDYNEK GŁÓWNY SZK. PODSTAWOWEJ

PRZEDMIAR ROBÓT 7/ZSO/2009 - BUDYNEK GŁÓWNY SZK. PODSTAWOWEJ PRZEDMIAR ROBÓT 7/ZSO/2009 - BUDYNEK GŁÓWNY SZK. PODSTAWOWEJ Obiekt Kod CPV 45261210-9 Budowa Hel, ul. Szkolna 1 Inwestor ZSO HEL Biuro kosztorysowe KOSZTBUD Maciej Łubkowski Sporządził mgr inż. Maciej

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót na budowę monitoringu "podwórka kulturalnego" przy ul.wojska Polskiego i przejścia podziemnego pod ul.anny Łajming

Przedmiar robót na budowę monitoringu podwórka kulturalnego przy ul.wojska Polskiego i przejścia podziemnego pod ul.anny Łajming Przediar robót na budowę onitoringu "podwórka kulturalnego" przy ul.wojska Polskiego i przejścia podzienego pod ul.anny Łajing w Słupsku NAZWA ROBÓT BUDOWLANYCH : Budowa onitoringu "podwórka kulturalnego"

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS BUDOWLANY. ARCHECO sp. z o.o. ul.sosnowa 30/2 55-075 Bielany Wrocławskie

KOSZTORYS BUDOWLANY. ARCHECO sp. z o.o. ul.sosnowa 30/2 55-075 Bielany Wrocławskie ARCHECO sp. z o.o. ul.sosnowa 30/2 55-075 Bielany Wrocławskie KOSZTORYS BUDOWLANY NAZWA INWESTYCJI : DOM JEDNORODZINNY WOLNOSTOJĄCY "TOMASZEK" BRANśA : BUDOWLANA Stawka roboczogodziny : 14,49 zł Poziom

Bardziej szczegółowo

Projekt budowlano wykonawczy dla realizacji remontu pt.:

Projekt budowlano wykonawczy dla realizacji remontu pt.: PRZEDSIĘBIORSTWO TRAF 10-693 OLSZTYN, UL. Zaruskiego 21, 089 5425423 Egz. nr 3/5 DOKUMENTACJA TECHNICZNA Projekt budowlano wykonawczy dla realizacji remontu pt.: Przystosowanie budynku oraz instalacji

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. ul. Bema 70, 01-225 Warszawa. Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy

PRZEDMIAR ROBÓT. ul. Bema 70, 01-225 Warszawa. Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy ul. Bema 70, 01-225 Warszawa PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 50531400-0 Usługi w zakresie napraw

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA AKOR ANDRZEJ KORYNEK. 51-662 WROCŁAW UL.STEFCZYKA 69 10/1 tel. 71 3478406; 790486944; email:akor@ mm.

PRZEDMIAR PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA AKOR ANDRZEJ KORYNEK. 51-662 WROCŁAW UL.STEFCZYKA 69 10/1 tel. 71 3478406; 790486944; email:akor@ mm. PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA AKOR ANDRZEJ KORYNEK 5-66 WROCŁAW UL.STEFCZYKA 69 0/ tel. 7 478406; 790486944; email:akor@ mm.pl PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45400000- Roboty

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBOT. Podstawa opracowania: KNR 2-01, KNR 4-01, KNR 2-18, KNR 2-18W, KNNR 4, KNR 2-19W, KNR 2-28, KNR 2-19, KNNR 11, KNNR 1 Waluta: PLN

PRZEDMIAR ROBOT. Podstawa opracowania: KNR 2-01, KNR 4-01, KNR 2-18, KNR 2-18W, KNNR 4, KNR 2-19W, KNR 2-28, KNR 2-19, KNNR 11, KNNR 1 Waluta: PLN Inwestor: Gmina Niwiska 36-147 Niwiska 430 PRZEDMIAR ROBOT Nazwa budowy: Wykonanie sieci wodociągowej dn 90 oraz kanalizacji sanitarnej dn 200 w miejscowości Niwiska Podstawa opracowania: KNR 2-01, KNR

Bardziej szczegółowo

"IZOTOP SERVICE" Sp. z o. o. 80-808 Gdańsk, ul. Biskupa Wronki 7. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Tadeusz Piotrowski DATA OPRACOWANIA : 02.

IZOTOP SERVICE Sp. z o. o. 80-808 Gdańsk, ul. Biskupa Wronki 7. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Tadeusz Piotrowski DATA OPRACOWANIA : 02. "IZOTOP SERVICE" Sp. z o. o. 80-808 Gdańsk, ul. Biskupa Wronki 7 PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : Instalacja onitoringu CCTV IP - odernizacja systeu ADRES INWESTYCJI : Budynek PKP S.A. przy ul. Dyrekcyjnej

Bardziej szczegółowo

WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. D-01.03.01b. PRZEBUDOWA NAPOWIETRZNYCH LINII 110kV CPV: 45314300-4

WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. D-01.03.01b. PRZEBUDOWA NAPOWIETRZNYCH LINII 110kV CPV: 45314300-4 WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH D-01.03.01b PRZEBUDOWA NAPOWIETRZNYCH LINII 110kV CPV: 45314300-4 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot WWiORB Przedmiotem niniejszych Warunków Wykonania i Odbioru Robót

Bardziej szczegółowo

Budowa obiektów małej architektury w miejscu publicznym projekt placu zabaw Działka nr 761/2

Budowa obiektów małej architektury w miejscu publicznym projekt placu zabaw Działka nr 761/2 NAZWA OPRACOWANIA: INWESTOR: LOKALIZACJA: PROJEKTOWAŁ: Budowa obiektów małej architektury w miejscu publicznym projekt placu zabaw Działka nr 761/2 Urząd Miejski w Żabnie ul. Władysława Jagiełły 1, 33-240

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA l ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA l ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA l ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST I 02.03. INSTALACJE ELEKTRYCZNE Roboty w zakresie okablowania elektrycznego CPV 45311100-1 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych wewnętrznych

Bardziej szczegółowo

G3 ARCHITEKCI MARCIN ZAJĄCZKOWSKI 512 249 936, 90-755 Łódź, ul. 1 Maja 75

G3 ARCHITEKCI MARCIN ZAJĄCZKOWSKI 512 249 936, 90-755 Łódź, ul. 1 Maja 75 G3 ARCHITEKCI MARCIN ZAJĄCZKOWSKI 512 249 936, 90-755 Łódź, ul. 1 Maja 75 Projekt przebudowy i nadbudowy związanej ze zmianą sposobu użytkowania budynku mieszkalnego na biurowo-usługowohandlowy Łódź ul.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INWESTOR SĄD REJONOWY W UL.KOŚCIUSZKI 18 62-100 WĄGROWIEC SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT KOD CPV 45000000-7 1 SPIS TREŚCI: 1 WSTĘP... 4 1.1 PRZEDMIOT ST... 4 1.2 ZAKRES STOSOWANIA ST...

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INWESTOR SĄD REJONOWY POZNAŃ STARE MIASTO 61-729 Poznań ul. Młyńska 1a SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT KOD CPV 45000000-7 SPIS TREŚCI: 1 WSTĘP... 3 1 1.1 PRZEDMIOT ST... 3 1.2 ZAKRES

Bardziej szczegółowo

Bielsko-Biała kwiecień 2010 2 SPIS TREŚCI 1. CZĘŚĆ OGÓLNA... 3 1.1.Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego... 3 1.2.Przedmiot ST... 3 1.3.Zakres stosowania ST... 3 1.4.Przedmiot i zakres robót objętych

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania 2. Zakres i przedmiot opracowania 3. Przeznaczenie obiektu

OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania 2. Zakres i przedmiot opracowania 3. Przeznaczenie obiektu CZĘŚĆ ELEKTRYCZNA SPIS ZAWARTOŚCI 1. Strona tytułowa str. nr 1 2. Spis zawartości str. nr 2 3. Opis techniczny str. nr 3 4. Rysunki - Toalety - rzuty fundamentów uziomy fundamentowe rys. nr E1 - Toalety

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Przebudowa instalacji elektrycznej oraz budowa instalacji teletechnicznej w Zespole Szkół w Dziaduszycach. Nazwa zadania: Inwestor:

PRZEDMIAR ROBÓT. Przebudowa instalacji elektrycznej oraz budowa instalacji teletechnicznej w Zespole Szkół w Dziaduszycach. Nazwa zadania: Inwestor: Załącznik Nr 2 do SIWZ PRZEDMIAR ROBÓT Nazwa zadania: Przebudowa instalacji elektrycznej oraz budowa instalacji teletechnicznej w Zespole Szkół w Dziaduszycach Inwestor: Zespół Szkół w Dziaduszycach Dziaduszyce

Bardziej szczegółowo