PRZEDMIAR ROBÓT. Biuro Projektów BPBM BIMOR Sp. z o.o. ul. Jagiellońska 67/68, Szczecin

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PRZEDMIAR ROBÓT. Biuro Projektów BPBM BIMOR Sp. z o.o. ul. Jagiellońska 67/68, 70-382 Szczecin"

Transkrypt

1 Biuro Projektów BPBM BIMOR Sp. z o.o. ul. Jagiellońska 67/68, Szczecin PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych Roboty instalacyjne elektryczne NAZWA INWESTYCJI : PRZEBUDOWA BUDOWLI HYDROTECHNICZNYCH BASENU ŁODZIOWEGO W PORCIE JACHTO- WYM W KOŁOBRZEGU ADRES INWESTYCJI : Kołobrzeg - Basen Łodziowy INWESTOR : Zarząd Portu Morskiego w Kołobrzegu ADRES INWESTORA : ul. Stoczniowa 10, Kołobrzeg BRANŻA : elektryczna SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Krzysztof Jankowski DATA OPRACOWANIA : maj 2010 rok Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR : Data opracowania maj 2010 rok Data zatwierdzenia Dokument został opracowany przy pomocy programu NORMA PRO

2 Lp. Wyszczególnienie 1 Spis zawartości kosztorysu 2 Charakterystyka robót 3 Zestawienie pozycji kosztorysu 4 Przedmiar 6 Zestawienie robocizny 7 Zestawienie materiałów 8 Zestawienie sprzętu 9 Tabela elementów scalonych 2

3 2. CHARAKTERYSTYKA ROBÓT I PODSTAWA KALKULACJI A. CHARAKTERYSTYKA ROBÓT Przedmiar obejmuje zestawienie nakładów rzeczowych robocizny i pracy sprzętu w robotach montaŝowych w zakresie elektroenergetycznego zasilania NabrzeŜa Łodziowego w Porcie Jachtowym w Kołobrzegu oraz zaprojektowanie jego oświetlenia. Zakres obejmuje: oświetlenie nabrzeŝa łodziowego zasilanie w energię elektryczną jednostek pływających szafę pomiarową SP szafę pomiarowo-rozdzielczą RG kablowe linie zasilające Przedmiar opracowano na podstawie projektu pn.: PRZEBUDOWA BUDOWLI HYDROTECHNICZNYCH BASENU ŁODZIOWEGO W PORCIE JACHTOWYM W KOŁOBRZEGU CZĘŚĆ ELEKTRYCZNA B. PODSTAWA NAKŁADÓW Nakłady w niniejszym przedmiarze zostały określone na podstawie następujących katalogów: KNR 2-01, KNNR 5, KSNR 5, KNR 5-08, KNR 5-10, KNR-W 5-10, KNR 5-14, KSNR 5, KSNR 9 3

4 POZYCJE KOSZTORYSU Lp. Podstawa Opis jedn.obm. Obmiar Linie kablowe nn 0,4 kv i oświetlenie zewnętrzne. 1 Roboty ziemne dla robót elektroenergetycznych. Nr specyfikacji i odbioru robót zawierającej wymagania dla tej pozycji:st-02 1 KNR Ręczne kopanie rowów dla kabli o głębok.do 0.8 m i m 173 d.1 02 szer.dna do 0.4 w gruncie kat. III 2 KNR Nasypanie warstwy piasku grub. 0.1 m na dno rowu m 173 d.1 01 kablowego o szer.do 0.4 m 3 KNR Mechaniczne przepychanie rur o śr. do 100 mm pod m 6 d.1 01 drogami i nasypami - za pierwszą rurę 4 KNR-W 5-10 Przewierty ręczne pod obiektami dla rury o śr.do 100 m 42 d mm 5 KNR-W 5-10 d Cięcie nawierzchni z betonu na głębokość 5 cm (pod rozdzielnice nabrzeża)- mechanicznie m d.1 KNR-W KNR d KNR d KNR d KNR d KNR d.1 06 Cięcie nawierzchni z betonu (następny 1 cm głębokości) - mechanicznie Krotność = 5 Zasypanie kabla poprzez nasypanie warstwy piasku grub. 0.1 m na dno rowu kablowego o szer.do 0.4 m Mechaniczne zasypywanie rowów dla kabli o głębok.do 0.8 m i szer.dna do 0.4 m w gruncie kat. III-IV Zasypanie kabla poprzez nasypanie warstwy piasku grub. 0.1 m na dno rowu kablowego o szer.do 0.6 m Zasypanie kabla poprzez nasypanie warstwy piasku grub. 0.1 m na dno rowu kablowego - dodatek za każde 0.2 m pow. 0.6 m Wykopy mech.z ręcznym zasyp.o głębok.do 2.5 m w gruncie kat. III przy użyciu koparki podsiębiernej dla słupow oświetl. m 12.5 m 173 m 173 m 47 m 47 m Roboty elektryczne. Nr specyfikacji i odbioru robót zawierającej wymagania dla tej pozycji:st KSNR Demontaż szafy kablowo-pomiarowej kpl. 1 Krotność = 5 13 KNNR Fundamenty prefabrykowane poliestrowe w gruncie szt. 5 kat.iii o objętości w wykopie do 0.1 m3 pod rozdzielnice R-1 - R-5 KNNR Fundamenty prefabrykowane poliestrowe w gruncie kat.iii o objętości w wykopie do 0.25 m3 pod rozdzielniceę RG Krotność = 2 KNNR Fundamenty prefabrykowane poliestrowe w gruncie kat.iii o objętości w wykopie do 0.15 m3 pod szafkę pomiarową szt. 1 szt KSNR Montaż szafki pomiarowej kpl KSNR Montaż rozdzielnic R-1 - R-5 kpl KSNR Montaż rozdzielnicy wolnostojącej RG (dwuczęściowej) kpl KSNR Montaż rozdzielnicy przepływomierz RQ kpl KNR Ręczne układanie kabli wielożyłowych o masie do 0.5 kg/m na nap. znamionowe poniżej 110 kv w rowach m 4 21 KNR KNR KNR KNR KNR KNR KNR KNR KNR KNR kablowych-zasilanie rozdzielnicy RQ Wprowadzenie kabli wielożyłowych o masie do 0.5 kg/m m 4 do rozdz. RQ i R-2 Ręczne układanie kabli wielożyłowych o masie do 1.0 m 167 kg/m na nap. znamionowe poniżej 110 kv w rowach kablowych Ręczne układanie kabli wielożyłowych o masie do 0.5 kg/m na nap. znamionowe poniżej 110 kv w rowach kablowych-kable przepływomierza m 4 Układanie kabli wielożyłowych o masie do 0.5 kg/m - kable przepływomierza m 10 Wprowadzenie kabli wielożyłowych o masie do 1.0 kg/m m 10 do szafki rozdz. Układanie kabli wielożyłowych o masie do 1.0 kg/m na m 48 nap. znamionowe poniżej 110 kv w rurach Ręczne układanie kabli wielożyłowych o masie do 0.5 m 100 kg/m na nap. znamionowe poniżej 110 kv w rowach kablowych Wprowadznie kabli wielożyłowych -YKY4x4mm2 do słupów oświetleniowych i rozdzielnicy Układanie kabli wielożyłowych o masie do 0.5 kg/m na nap. znamionowe poniżej 110 kv w rurach Ręczne układanie kabli wielożyłowych o masie do 0.5 kg/m na nap. znamionowe poniżej 110 kv w rowach kablowych m 10 m 8 m 1

5 POZYCJE KOSZTORYSU Lp. Podstawa Opis jedn.obm. Obmiar 31 KNR Wprowadznie kabli wielożyłowych -YKY5x2,5mm2 do m 4 rozdzielnicy 32 KNR Ręczne układanie kabli wielożyłowych o masie do 3.0 m 3 04 kg/m na nap. znamionowe poniżej 110 kv w rowach kablowych 33 KNR Wprowadznie kabli wielożyłowych -YAKY4x120 mm2 do złącza, rozdzielnicy i szafy pom. m 7 34 KNR KNR Zarobienie na sucho końca kabla Al 4-żyłowego o przekr.do 120 mm2 na nap.do 1 kv o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych Montaż jednotaryfowych liczników energii elektrycznej czynnej - 1 syst.pomiarów.do pomiaru bezpośr.(pomiiar Nab. Łodziowego) szt. 4 szt KNR Montaż jednotaryfowych liczników energii elektrycznej szt czynnej (liczniki istn. ) 37 KNR Montaż wysięgników rurowych o ciężarze do 50 kg na szt słupie 38 KNR Wciąganie przewodów w wysięgnik na ziemi m KNR Mechaniczne stawianie słupów oświetleniowych o masie szt. 1 do 300 kg w gruncie kat.i-iii 40 KNR Montaż na zamontowanym wysięgniku opraw do lamp szt sodowych 41 KNR Podłączenie przewodów kabelkowych w powłoce polwinitowej szt pod zaciski lub bolce (przekrój żył do 4 mm2) do złączy IZK we wnęce słupa oświetleniowego i rozdz. R KNR Układanie bednarki w rowach kablowych - bednarka do m mm2 43 KNR Przyłączenie uziomu poziomego i pionowego do szyn szt. 13 PEN, konstr. słupa oświetl 44 KNNR Mechaniczne pogrążanie uziomów pionowych prętowych szt 2 w gruncie kat III 3 Roboty elektryczne- pomiary. Nr specyfikacji i odbioru robót zawierającej wymagania dla tej pozycji:st KNNR Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-żyłowy odc KNNR Badanie linii kablowej N.N.- kabel 5-żyłowy odc KNNR Badania i pomiary instalacji -sprawdzenie skutecznośći szt. 1 ochrony przeciwporażeniowej (pierwszy pomiar) 48 KNNR Badania i pomiary instalacji -sprawdzenie skutecznośći szt. 30 ochrony przeciwporażeniowej (każdy następny pomiar) 49 KNNR Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego pomiar 6 niskiego napięcia 50 KNNR Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar) szt KNNR Badania i pomiary instalacji uziemiającej (każdy następny szt. 2 pomiar) - 5 -

6 KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem Linie kablowe nn 0,4 kv i oświetlenie zewnętrzne. 1 Roboty ziemne dla robót elektroenergetycznych. Nr specyfikacji i odbioru robót zawierającej wymagania dla tej pozycji:st-02 1 KNR 2-01 Ręczne kopanie rowów dla kabli o głębok.do 0.8 m i m d szer.dna do 0.4 w gruncie kat. III 173 m KNR 5-10 d KNR 5-10 d KNR-W 5-10 d RAZEM Nasypanie warstwy piasku grub. 0.1 m na dno rowu kablowego m o szer.do 0.4 m 173 m RAZEM Mechaniczne przepychanie rur o śr. do 100 mm pod drogami m i nasypami - za pierwszą rurę 6 m RAZEM Przewierty ręczne pod obiektami dla rury o śr.do 100 mm m 42 m RAZEM KNR-W 5-10 Cięcie nawierzchni z betonu na głębokość 5 cm (pod rozdzielnice m d nabrzeża)- mechanicznie 12.5 m RAZEM KNR-W 5-10 Cięcie nawierzchni z betonu (następny 1 cm głębokości) - m d mechanicznie Krotność = m RAZEM KNR 5-10 Zasypanie kabla poprzez nasypanie warstwy piasku grub. m d m na dno rowu kablowego o szer.do 0.4 m 173 m RAZEM KNR 2-01 Mechaniczne zasypywanie rowów dla kabli o głębok.do 0.8 m d m i szer.dna do 0.4 m w gruncie kat. III-IV 173 m RAZEM KNR 5-10 Zasypanie kabla poprzez nasypanie warstwy piasku grub. m d m na dno rowu kablowego o szer.do 0.6 m 47 m RAZEM KNR 5-10 Zasypanie kabla poprzez nasypanie warstwy piasku grub. m d m na dno rowu kablowego - dodatek za każde 0.2 m pow. 0.6 m 47 m RAZEM KNR 2-01 Wykopy mech.z ręcznym zasyp.o głębok.do 2.5 m w gruncie m 3 d kat. III przy użyciu koparki podsiębiernej dla słupow oświetl. 6 m RAZEM Roboty elektryczne. Nr specyfikacji i odbioru robót zawierającej wymagania dla tej pozycji:st KSNR Demontaż szafy kablowo-pomiarowej kpl. 08 Krotność = 5 1 kpl KNNR Fundamenty prefabrykowane poliestrowe w gruncie kat.iii o szt. 04 objętości w wykopie do 0.1 m3 pod rozdzielnice R-1 - R-5 5 szt RAZEM KNNR Fundamenty prefabrykowane poliestrowe w gruncie kat.iii o szt. 06 objętości w wykopie do 0.25 m3 pod rozdzielniceę RG Krotność = 2 szt. objętości w wykopie do 0.15 m3 pod szafkę pomiarową kpl. 15 KNNR Fundamenty prefabrykowane poliestrowe w gruncie kat.iii o KSNR Montaż szafki pomiarowej 04 1 kpl kpl. 17 KSNR Montaż rozdzielnic R-1 - R kpl

7 KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem RAZEM KSNR Montaż rozdzielnicy wolnostojącej RG (dwuczęściowej) kpl kpl KSNR Montaż rozdzielnicy przepływomierz RQ kpl kpl KNR 5-10 Ręczne układanie kabli wielożyłowych o masie do 0.5 kg/m m na nap. znamionowe poniżej 110 kv w rowach kablowychzasilanie rozdzielnicy RQ 4 m KNR KNR KNR KNR KNR KNR KNR KNR KNR KNR KNR KNR KNR KNR KNR RAZEM Wprowadzenie kabli wielożyłowych o masie do 0.5 kg/m do m rozdz. RQ i R-2 4 m RAZEM Ręczne układanie kabli wielożyłowych o masie do 1.0 kg/m m na nap. znamionowe poniżej 110 kv w rowach kablowych 167 m RAZEM Ręczne układanie kabli wielożyłowych o masie do 0.5 kg/m m na nap. znamionowe poniżej 110 kv w rowach kablowychkable przepływomierza 4 m RAZEM Układanie kabli wielożyłowych o masie do 0.5 kg/m - kable m przepływomierza 10 m RAZEM Wprowadzenie kabli wielożyłowych o masie do 1.0 kg/m do m szafki rozdz. 10 m RAZEM Układanie kabli wielożyłowych o masie do 1.0 kg/m na nap. m znamionowe poniżej 110 kv w rurach 48 m RAZEM Ręczne układanie kabli wielożyłowych o masie do 0.5 kg/m m na nap. znamionowe poniżej 110 kv w rowach kablowych 100 m RAZEM Wprowadznie kabli wielożyłowych -YKY4x4mm2 do słupów m oświetleniowych i rozdzielnicy 10 m RAZEM Układanie kabli wielożyłowych o masie do 0.5 kg/m na nap. m znamionowe poniżej 110 kv w rurach 8 m RAZEM Ręczne układanie kabli wielożyłowych o masie do 0.5 kg/m m na nap. znamionowe poniżej 110 kv w rowach kablowych 1 m Wprowadznie kabli wielożyłowych -YKY5x2,5mm2 do rozdzielnicy m 4 m RAZEM Ręczne układanie kabli wielożyłowych o masie do 3.0 kg/m m na nap. znamionowe poniżej 110 kv w rowach kablowych 3 m RAZEM Wprowadznie kabli wielożyłowych -YAKY4x120 mm2 do m złącza, rozdzielnicy i szafy pom. 7 m RAZEM Zarobienie na sucho końca kabla Al 4-żyłowego o szt. przekr.do 120 mm2 na nap.do 1 kv o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych 4 szt RAZEM Montaż jednotaryfowych liczników energii elektrycznej szt. czynnej - 1 syst.pomiarów.do pomiaru bezpośr.(pomiiar Nab. Łodziowego) - 7 -

8 KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 36 KNR 5-14 Montaż jednotaryfowych liczników energii elektrycznej szt czynnej (liczniki istn. ) 4 szt KNR KNR RAZEM Montaż wysięgników rurowych o ciężarze do 50 kg na słupie szt. Wciąganie przewodów w wysięgnik na ziemi m 45 m RAZEM KNR 5-10 Mechaniczne stawianie słupów oświetleniowych o masie do szt kg w gruncie kat.i-iii 40 KNR 5-10 Montaż na zamontowanym wysięgniku opraw do lamp sodowych szt szt RAZEM KNR 5-08 Podłączenie przewodów kabelkowych w powłoce polwinitowej szt pod zaciski lub bolce (przekrój żył do 4 mm2) do złączy IZK we wnęce słupa oświetleniowego i rozdz. R-1 10 szt RAZEM KNR 5-08 Układanie bednarki w rowach kablowych - bednarka do m mm2 128 m RAZEM KNR 5-08 Przyłączenie uziomu poziomego i pionowego do szyn szt PEN, konstr. słupa oświetl 13 szt RAZEM KNNR Mechaniczne pogrążanie uziomów pionowych prętowych w szt 05 gruncie kat III 2 szt RAZEM Roboty elektryczne- pomiary. Nr specyfikacji i odbioru robót zawierającej wymagania dla tej pozycji:st KNNR Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-żyłowy 13 odc RAZEM odc. 46 KNNR Badanie linii kablowej N.N.- kabel 5-żyłowy 04 1 odc KNNR Badania i pomiary instalacji -sprawdzenie skutecznośći szt. 05 ochrony przeciwporażeniowej (pierwszy pomiar) 48 KNNR Badania i pomiary instalacji -sprawdzenie skutecznośći szt. 06 ochrony przeciwporażeniowej (każdy następny pomiar) 30 szt RAZEM KNNR Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego pomiar 01 niskiego napięcia 6 pomiar RAZEM KNNR Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar) szt. 01 odc. 51 KNNR Badania i pomiary instalacji uziemiającej (każdy następny szt. 02 pomiar) 2 szt RAZEM

9 ZESTAWIENIE ROBOCIZNY Lp. Nazwa Jm Ilość Cena jedn. Wartość 1. robocizna r-g RAZEM Słownie: - 9 -

10 ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW Lp. Nazwa Jm Ilość Il inw. Il wyk. Cena jedn. 1. uchwyt krzyżowy profilowany szt złączka 3/4`` szt grot 3/4`` szt wazelina techniczna kg benzyna do ekstrakcji dm Bednarka stalowa ocynkowana 20x2-50x5mm kg bednarka ocynkowana 25x4mm kg folia kalandrowana z PCW uplastycznionego m grub.powyżej mm gat.i/ii 9. Piaski do betonów zwykłych naturalne m piasek do betonów zwykłych m żwir do betonów zwykłych 1-frakcyjny uziarnienie m , mm 12. cement portlandzki 35 bez dodatków t płyty drogowe żelbetowe nestypizowane beton szt klasy B x50x10 cm 14. rury osłonowe SRS76 m taśma izolacyjna Denso m woda m sznur azbestowy pleciony suchy śr. 10 mm kg licznik energii czynnej 10(40A) szt Szafa wolnostojąca do pomiaru półpośredniego kpl typu SZCZECINIANKA prod. ELMAT 20. rozdzielnicea z wyposażeniem w obudowie UCH kpl prod. ELMAT 21. dwuczęściowa rozdzielnica wolnostojąca RG z kpl wyposażeniem prod. ELMAT 22. rozdzielnicea z wyposażeniem w obudowie kpl lampa oświetleniowa kompletna typu SGS103 szt SON T-70 W 24. wysięgnik WŁM1R L=2m prod. MABO szt Lampa sodowa wysokoprężna 70W szt Rura osłonowa do kabli z PVC o śr. 50 mm m uziom pomiedziowany 3/4"- 6 m szt Złącze kabl. do słupów oświetleniowych (bezpiecznikowe) szt IZK Złącze kabl. do słupów oświetleniowych (fazowe) szt IZK Złącze kabl. do słupów oświetleniowych (zerowe) szt ZK końcówki kablowe Al typu 2 ka do podwójnego szt zaprasowania 32. opaski kablowe OKi szt Przewód YDY-750V 3x2,5mm2 m Kabel z żył.cu YKSY-0,6/1KV,3x2,5mm2 (YKY) m Kabel z żył. Cu YKSY-0,6/1KV 5x2,5mm2 (YKY m Kabel sygnaliz. YoKSDYekw 3x1,5mm2 m Kabel z żyłami Cu YKY-0,6/1kV, 4x4 mm2 m Kabel YAKY 4x25 mm2, 0,6/1 kv m Kabel YAKY 4x120 mm2, 0,6/1 kv m słupy stalowe dla oswietlenia zewnętrznego typu szt MSO słupki oznaczeniowe typu SO 115x20x5 cm szt materiały pomocnicze zł RAZEM Wartość Grupa Słownie:

11 ZESTAWIENIE SPRZĘTU Lp. Nazwa Jm Ilość Cena jedn. Wartość 1. Kop.-spych.na p.ciąg.0,15m3(1) m-g koparko-spycharka na podwoziu ciągnika kołowego 0.15 m3 m-g pompa wysokociśnieniowa hydrauliczna elektryczna 250 atm m-g wibromłot m-g żuraw samochodowy 4 t m-g dźwignik hydrauliczny przenośny z napędem spalinowym 250 t m-g środek transportowy m-g ciągnik kołowy kw (75-85 KM) m-g samochód dostawczy 0.9 t m-g samochód skrzyniowy do 5 t m-g przyczepa dłużycowa do 4.5 t m-g samochod samowyładowczy 5 t m-g samochód samowyładowczy 5 t m-g podnośnik montażowy PMH samochodowy m-g przyczepa do przewożenia kabli do 4 t m-g piła spalinowa do cięcia szczelin wraz z tarczą 11 kw m-g spawarka elektryczna transformatorowa do 500 A m-g zespół prądotwórczy trójfazowy przewoźny 20 kva m-g RAZEM Słownie:

12 TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH Lp. Nazwa Rob Mat Sprz Kp Z RAZEM 1 Roboty ziemne dla robót elektroenergetycznych. Nr specyfikacji i odbioru robót zawierającej wymagania dla tej pozycji:st-02 2 Roboty elektryczne. Nr specyfikacji i odbioru robót zawierającej wymagania dla tej pozycji:st-02 3 Roboty elektryczne- pomiary. Nr specyfikacji i odbioru robót zawierającej wymagania dla tej pozycji: ST-02 RAZEM netto podatek VAT Razem brutto Słownie:

Przedmiar robót. 43-309 Bielsko-Biała ul. Czołgistów 36 tel.: +48 33 8453036 e-mail: biuro@elkent-system.pl. 2014-04-15 Paweł Latek,...

Przedmiar robót. 43-309 Bielsko-Biała ul. Czołgistów 36 tel.: +48 33 8453036 e-mail: biuro@elkent-system.pl. 2014-04-15 Paweł Latek,... Przedmiar robót wraz z pompownią i kolektorem tłocznym dla odwodnienia terenów w rejonie budynku dydaktyczno-laboratoryjnego "C" na terenie Akademii Techniczno-Humanistycznej przy ulicy Willowej w Bielsku-Białej.

Bardziej szczegółowo

46-300 Olesno, ul. Pieloka 21

46-300 Olesno, ul. Pieloka 21 Biuro Projektów Instalacji Elektrycznych "MR" 46-070 Komprachcice, Ochodze ul. Górna 22-f 45100000-8 45113000-2 45232423-3 45231400-9 45310000-3 45316100-6 45317000-2 31000000-6 74200000-1 74260000-9 Klasyfikacja

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót: CGR19-19-01-11.

Przedmiar robót: CGR19-19-01-11. Inwestor: ASP Katowice ul. Raciborska 37 40-074 Katowice Wykonawca: Przedmiar robót: CGR19-19-01-11. CPV: 45311100-1, 45311200-2, 45315500-3, 45315600-4, 45315700-5, 45317200-4, 45317300-5. Specyfikacja

Bardziej szczegółowo

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Gizela Bielawska DATA OPRACOWANIA : 01,02,2013. Stawka roboczogodziny : Poziom cen : IV kw 2012

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Gizela Bielawska DATA OPRACOWANIA : 01,02,2013. Stawka roboczogodziny : Poziom cen : IV kw 2012 PRZEDMIAR NAZWA INWESTYCJI : Nadbudowa pomieszczeń nad chłodnią dla celów poczekalni wraz z pomieszczeniem przygotowania dla pacjentów w Pracowni Diagnostyki Obrazowej- pracowni rezonansu magnetycznego

Bardziej szczegółowo

KosztBud 15-756 Białystok ul. Swobofna 58/24 tel./fax 85 654 38 44; 506 110 199 Kosztorysowanie FORTE 9.01 Prawa autorskie INWESTPROJEKT-SŁUPSK 45252000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy zakładów uzdatniania,

Bardziej szczegółowo

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Grzegorz Domański DATA OPRACOWANIA : 01.2012. Stawka roboczogodziny : Poziom cen :

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Grzegorz Domański DATA OPRACOWANIA : 01.2012. Stawka roboczogodziny : Poziom cen : PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : Rozbudowa, Nadbudowa i Ziana Sposobu Użytkowania Istniejącego Budynku na Funkcje Biurowe z Garaże w Kondygnacji Podzienej ADRES INWESTYCJI : Poznań, ul.małachowskiego

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia

Opis Przedmiotu Zamówienia Opis Przedmiotu Zamówienia Modernizacji istniejącego oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Białowieża 1. W zakres modernizacji wchodzi: 1 KNNR 9 1005-03 Demontaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgnik

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY - INSTALACJA ODDYMIANIA - DOSTOSO- WANIE KLATKI SCHODOWEJ DO WARUNKÓW PPOZ

KOSZTORYS OFERTOWY - INSTALACJA ODDYMIANIA - DOSTOSO- WANIE KLATKI SCHODOWEJ DO WARUNKÓW PPOZ KOSZTORYS OFERTOWY - INSTALACJA ODDYMIANIA - DOSTOSO- WANIE KLATKI SCHODOWEJ DO WARUNKÓW PPOZ. - PRZED- SZKOLE SAMORZĄDOWE NR 1 BUDYNEK "A" PRZY ULICY CHO- CIMSKIEJ 17 NAZWA INWESTYCJI : PRZEDSZKOLE NR

Bardziej szczegółowo

Lp. Podstawa kalkulacji / Opis pozycji Ilość Jedn. miary. Poz. 5. KNR 201-0701-02-20 IZOiEPB ORGBUD W-wa

Lp. Podstawa kalkulacji / Opis pozycji Ilość Jedn. miary. Poz. 5. KNR 201-0701-02-20 IZOiEPB ORGBUD W-wa B u d o w a : BIAŁA PODLASKA O b i e k t : USUNIĘCIE KOLIZJI LINII ELEKTROENEREGETYCZNYCH A d r e s : DZ. NR EWID.2196/9 PL.RUBINA, BIAŁA PODLASKA Data : 2011-03-25 Str: 1 1. STAN : DEMONTAś LINII KABLOWEJ

Bardziej szczegółowo

Projekt budowlano wykonawczy dla realizacji remontu pt.:

Projekt budowlano wykonawczy dla realizacji remontu pt.: PRZEDSIĘBIORSTWO TRAF 10-693 OLSZTYN, UL. Zaruskiego 21, 089 5425423 Egz. nr 3/5 DOKUMENTACJA TECHNICZNA Projekt budowlano wykonawczy dla realizacji remontu pt.: Przystosowanie budynku oraz instalacji

Bardziej szczegółowo

pfa Piotr Fortuna Architekci 81-310 Gdynia, ul. Ślęska 33/85 PRZEDMIAR

pfa Piotr Fortuna Architekci 81-310 Gdynia, ul. Ślęska 33/85 PRZEDMIAR pfa Piotr Fortuna Architekci 81-310 Gdynia, ul. Ślęska 33/85 PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego 45314320-0 Instalowanie okablowania

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY PROJEKTOWANIE, POMIARY I WYKONAWSTWO INSTALACJI ELKTROENERGETYCZNYCH I SIECI ZASILAJĄCYCH Plac 700 lecia 4; 83-210 Zblewo tel. 602 576 299/783 978 504 PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY Branża : ELEKTRYCZNA

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót na budowę monitoringu "podwórka kulturalnego" przy ul.wojska Polskiego i przejścia podziemnego pod ul.anny Łajming

Przedmiar robót na budowę monitoringu podwórka kulturalnego przy ul.wojska Polskiego i przejścia podziemnego pod ul.anny Łajming Przediar robót na budowę onitoringu "podwórka kulturalnego" przy ul.wojska Polskiego i przejścia podzienego pod ul.anny Łajing w Słupsku NAZWA ROBÓT BUDOWLANYCH : Budowa onitoringu "podwórka kulturalnego"

Bardziej szczegółowo

"IZOTOP SERVICE" Sp. z o. o. 80-808 Gdańsk, ul. Biskupa Wronki 7. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Tadeusz Piotrowski DATA OPRACOWANIA : 02.

IZOTOP SERVICE Sp. z o. o. 80-808 Gdańsk, ul. Biskupa Wronki 7. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Tadeusz Piotrowski DATA OPRACOWANIA : 02. "IZOTOP SERVICE" Sp. z o. o. 80-808 Gdańsk, ul. Biskupa Wronki 7 PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : Instalacja onitoringu CCTV IP - odernizacja systeu ADRES INWESTYCJI : Budynek PKP S.A. przy ul. Dyrekcyjnej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA l ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA l ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA l ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST I 02.03. INSTALACJE ELEKTRYCZNE Roboty w zakresie okablowania elektrycznego CPV 45311100-1 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych wewnętrznych

Bardziej szczegółowo

INSTALACYJNE ROBOTY ELEKTRYCZNE

INSTALACYJNE ROBOTY ELEKTRYCZNE SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ROZBUDOWA I MODERNIZACJA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W MIEJSCOWOŚCI CHOCZEWO GMINA CHOCZEWO INSTALACYJNE ROBOTY ELEKTRYCZNE (Kod CPV 45315100-9) LINIE

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania 2. Zakres i przedmiot opracowania 3. Przeznaczenie obiektu

OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania 2. Zakres i przedmiot opracowania 3. Przeznaczenie obiektu CZĘŚĆ ELEKTRYCZNA SPIS ZAWARTOŚCI 1. Strona tytułowa str. nr 1 2. Spis zawartości str. nr 2 3. Opis techniczny str. nr 3 4. Rysunki - Toalety - rzuty fundamentów uziomy fundamentowe rys. nr E1 - Toalety

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBOT. Podstawa opracowania: KNR 2-01, KNR 4-01, KNR 2-18, KNR 2-18W, KNNR 4, KNR 2-19W, KNR 2-28, KNR 2-19, KNNR 11, KNNR 1 Waluta: PLN

PRZEDMIAR ROBOT. Podstawa opracowania: KNR 2-01, KNR 4-01, KNR 2-18, KNR 2-18W, KNNR 4, KNR 2-19W, KNR 2-28, KNR 2-19, KNNR 11, KNNR 1 Waluta: PLN Inwestor: Gmina Niwiska 36-147 Niwiska 430 PRZEDMIAR ROBOT Nazwa budowy: Wykonanie sieci wodociągowej dn 90 oraz kanalizacji sanitarnej dn 200 w miejscowości Niwiska Podstawa opracowania: KNR 2-01, KNR

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS BUDOWLANY. ARCHECO sp. z o.o. ul.sosnowa 30/2 55-075 Bielany Wrocławskie

KOSZTORYS BUDOWLANY. ARCHECO sp. z o.o. ul.sosnowa 30/2 55-075 Bielany Wrocławskie ARCHECO sp. z o.o. ul.sosnowa 30/2 55-075 Bielany Wrocławskie KOSZTORYS BUDOWLANY NAZWA INWESTYCJI : DOM JEDNORODZINNY WOLNOSTOJĄCY "TOMASZEK" BRANśA : BUDOWLANA Stawka roboczogodziny : 14,49 zł Poziom

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ofertowy P.B. PRZEBUDOWY DROGI LEŚNEJ

Kosztorys ofertowy P.B. PRZEBUDOWY DROGI LEŚNEJ Inwestor: Skarb Państwa PGL Lasy Państwowe Nadleśnictwo SARBIA z/s w Sarbka 46 64 700 CZARNKÓW Nr umowy: 203/2014 Data oprac.: 25.01.2015 r Podstawa opracowania: KNR 2-31I, KNR 2-01, KNR 2-01I, KNNR 6,

Bardziej szczegółowo

G3 ARCHITEKCI MARCIN ZAJĄCZKOWSKI 512 249 936, 90-755 Łódź, ul. 1 Maja 75

G3 ARCHITEKCI MARCIN ZAJĄCZKOWSKI 512 249 936, 90-755 Łódź, ul. 1 Maja 75 G3 ARCHITEKCI MARCIN ZAJĄCZKOWSKI 512 249 936, 90-755 Łódź, ul. 1 Maja 75 Projekt przebudowy i nadbudowy związanej ze zmianą sposobu użytkowania budynku mieszkalnego na biurowo-usługowohandlowy Łódź ul.

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. ul. Bema 70, 01-225 Warszawa. Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy

PRZEDMIAR ROBÓT. ul. Bema 70, 01-225 Warszawa. Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy ul. Bema 70, 01-225 Warszawa PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 50531400-0 Usługi w zakresie napraw

Bardziej szczegółowo

Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena jedn. Koszt jedn. Budynek mieszkalny, jednorodzinny - "Wróbelek" 1 STAN SUROWY ZAMKNIĘTY 1.

Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena jedn. Koszt jedn. Budynek mieszkalny, jednorodzinny - Wróbelek 1 STAN SUROWY ZAMKNIĘTY 1. Lp. Podstawa Opis jm Nakład Cena Koszt Budynek mieszkalny, jednorodzinny - "Wróbelek" 1 STAN SUROWY ZAMKNIĘTY 1.1 Roboty ziemne 1 KNR -01 d.1. 016-01 1 Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI 1. CZĘŚĆ OGÓLNA 6 2. OPIS - TOM II/D. BUDOWA JAZU KLAPOWEGO. 8. 1.1. Normy i przepisy związane 6 2.1. SPIS RYSUNKÓW 8

SPIS TREŚCI 1. CZĘŚĆ OGÓLNA 6 2. OPIS - TOM II/D. BUDOWA JAZU KLAPOWEGO. 8. 1.1. Normy i przepisy związane 6 2.1. SPIS RYSUNKÓW 8 SPIS TREŚCI 1. CZĘŚĆ OGÓLNA 6 1.1. Normy i przepisy związane 6 2. OPIS - TOM II/D. BUDOWA JAZU KLAPOWEGO. 8 2.1. SPIS RYSUNKÓW 8 2.2. ZAKRES PROJEKTU 8 2.3. OPIS TECHNICZNY 9 2.3.1. Charakterystyka jazu

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY KOSZTORYSOWANIA

PODSTAWY KOSZTORYSOWANIA Piotr Bogacz OLSZTYN 2010 PODSTAWY PRAWNE KOSZTORYSOWANIA 1. Ustawa Kodeks Cywilny (Ustawa z dn.23 kwietnia 1964r: Dz. U. Nr 16 poz.93 z późn. zm.); określa zasadę swobody kształtowania przez strony postanowień

Bardziej szczegółowo

E-PROJEKT. OBIEKT : Budowa publicznego budynku Ośrodka Zdrowia Smardzewice ul. Główna dz. Nr 411 i 412

E-PROJEKT. OBIEKT : Budowa publicznego budynku Ośrodka Zdrowia Smardzewice ul. Główna dz. Nr 411 i 412 E-PROJEKT Wiesław Baluta --------------------------------------------------------------------------------------- PROJEKT BUDOWLANY WEWNĘTRZNYCH INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH OBIEKT : Budowa publicznego budynku

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Instalacji Elektrycznych

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Instalacji Elektrycznych Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Instalacji Elektrycznych CVP45315700-5 -Instalowanie tablic elektrycznych CVP 45311100-1 -Roboty w zakresie instalacji elektrycznych Nazwa Obiektu: Budynek

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Hala sportowa z łącznikiem przy Gimnazjum nr 112 imienia Króla Jana III Sobieskiego

PRZEDMIAR ROBÓT. Hala sportowa z łącznikiem przy Gimnazjum nr 112 imienia Króla Jana III Sobieskiego PRZEDMIAR ROBÓT Hala sportowa z łącznikiem przy Gimnazjum nr imienia Króla Jana III Sobieskiego ADRES INWESTYCJI : ul. Solipska 7/9 0-8 Warszawa działka nr ewid. 0/ z obrębu -08-9 INWESTOR : Miasto Stołeczne

Bardziej szczegółowo

PRZEBUDOWA BUDYNKU KONTRASTY WRAZ ZE ZMIANA SPOSOBU U

PRZEBUDOWA BUDYNKU KONTRASTY WRAZ ZE ZMIANA SPOSOBU U generalny projektant: ATΞLIΞR XXI PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA KRZYSZTOF KALERT 7 0 5 3 5 S Z C Z E C I N UL. OSIEK 1 / 4 NIP 851 1 1 9 21 05 T 048 9 1 4 6 4 3 7 6 3 M 695426810 E atelier_xxi@wp.pl Część

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. Modernizacja sieci niskiego napięcia w Brzesku. Zasilanie ze stacji S-123 Berka Joselewicza obwód nr 1

PROJEKT WYKONAWCZY. Modernizacja sieci niskiego napięcia w Brzesku. Zasilanie ze stacji S-123 Berka Joselewicza obwód nr 1 ELEKTROMEG Sp. z o.o. ul. Towarowa 11 33-100 Tarnów tel. 14 626 47 25 tel. 663 77 67 11 PROJEKT WYKONAWCZY Modernizacja sieci niskiego napięcia w Brzesku Zasilanie ze stacji S-123 Berka Joselewicza obwód

Bardziej szczegółowo