PRZEDMIAR ROBÓT. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PRZEDMIAR ROBÓT. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień"

Transkrypt

1 PRZEDMIAR ROBÓT Układanie kabli Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień NAZWA INWESTYCJI : Linia kablowa przyłącza do budynku "Trzynastki" oraz odłączenie kabli SN 15kV ze stacji transformatorowej T ADRES INWESTYCJI : Gdańsk, ul. Wita Stwosza, ul. Macierzy Szkolnej, ul. Polanki, dz. nr 357, 354/2, 352/2 obr. 012 INWESTOR : Uniwersytet Gdański ADRES INWESTORA : Gdańsk, ul. Bażyńskiego 1A BRANŻA : elektryczna SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Wojciech Graban DATA OPRACOWANIA : Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł WYKONAWCA : INWESTOR : Data opracowania Data zatwierdzenia Dokument został opracowany przy pomocy programu NORMA PRO

2 Linia kablowa przyłącza do budynku "Trzynastki" oraz odłączenie kabli SN 15kV ze stacji transformatorowej T Instalacje elektryczne zewnętrzne Gdańsk, ul. Wita Stwosza, ul. Macierzy Szkolnej, ul. Polanki, dz. nr 357, 354/2, 352/2 obr. 012 Lp. Kod pozycji przedmiaru Nr specyfikacji technicznej Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych Nazwa Zasilanie Trzynastki Jednostka Ilość Cena jednostkowa Wartość 1 2 KNR SP01 KSNR SP01 Montaż ustojów prefabrykowanych B- 150 lub U-130 szt. 1 Montaż złączy kablowych typu ZK1a 400A kpl SP SP SP SP SP SP SP SP SP SP SP01 Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce cementowo-piaskowej m2 10 Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych o grubości 15 cm z wypełnieniem spoin zaprawą cementową m2 20 Ręczne kopanie rowów dla kabli o głębokości do 0.8 m i szer. dna do 0.4 m w gruncie kat. III m 308 Nasypanie warstwy piasku grubości 0.1 m na dno rowu kablowego o szer.do 0.4 m m 616 Układanie rur ochronnych z PCW o średnicy do 75 mm w wykopie m 2,5 Mechaniczne przepychanie rur stalowych o średnicy do 100 mm pod drogami i nasypami - za pierwszą rurę m 22 Ręczne układanie kabli wielożyłowych o masie do 5.5 kg/m na napięcie znamionowe poniżej 110 kv w rowach kablowych m 306 Układanie kabli wielożyłowych o masie do 5.5 kg/m na napięcie znamionowe poniżej 110 kv w rurach pustakach lub kanałach zamkniętych m 24,5 Układanie bednarki w rowach kablowych - bednarka do 120 mm2 m 306 Układanie bednarki w kanałach lub tunelach luzem - bednarka do 120 mm2 m 24,5 Montaż głowic kablowych - zarobienie na sucho końca kabla Al 4-żyłowego o przekroju do 240 mm2 na napięcie do 1 kv o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych szt. 2

3 SP SP SP SP SP01 Ręczne zasypywanie rowów dla kabli o głębokości do 0.6 m i szer. dna do 0.4 m w gruncie kat. III m 308 Chodniki z płyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową UWAGA: MATERIAŁ Z DEMONTAŻU m2 10 Nawierzchnia z płyt drogowych betonowych kwadratowych o grubości 15 cm z wypełnieniem spoin piaskiem UWAGA: MATERIAŁ Z DEMONTAŻU m2 20 Układanie kabli jednożyłowych o masie do 3.0 kg/m na napięcie znamionowe poniżej 110 kv w budynkach, budowlach lub na estakadach z mocowaniem m 60 Montaż głowic kablowych - zarobienie na sucho końca kabla Cu 1-żyłowego o przekroju do 240 mm2 na napięcie do 1 kv o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych szt. 8 Badanie szyn zbiorczych i łączeniowych rozdzielnicy do 1 kv do 10 pól (segmentów) kpl SP01 Badanie odcinków linii kablowych do SP01 kv odc SP01 Obsługa geodezyjna kpl 1 22 SP01 Zajęcie pasa drogowego kpl 1 Usunięcie kabli SP SP SP SP SP01 Ręczne kopanie rowów dla kabli o głębokości do 1.0 m i szer. dna do 0.4 m w gruncie kat. I-II m 10 Nasypanie warstwy piasku grubości 0.1 m na dno rowu kablowego o szer.do 0.4 m m 20 Ręczne układanie kabli jednożyłowych o masie do 2.0 kg/m na napięcie znamionowe poniżej 110 kv w rowach kablowych m 30 Układanie bednarki w rowach kablowych - bednarka do 120 mm2 m 10 Łączenie w rowach kabli wielożyłowych o izolacji papierowej i powłoce ołowianej (Al do 150 mm2) na U do 20 kv z kablami 1-żyłowymi z zastosowaniem mufy przelotowej i muf z taśm izolacyjnych kpl. 1

4 SP SP SP01 Łączenie w rowach kabli wielożyłowych o izolacji papierowej i powłoce ołowianej (Al do 150 mm2) na U do 20 kv z kablami 1-żyłowymi z zastosowaniem mufy przelotowej i muf z taśm izolacyjnych kpl. 1 Ręczne zasypywanie rowów dla kabli o głębokości do 0.8 m i szer. dna do 0.4 m w gruncie kat. I-II m 10 Montaż głowic wnętrzowych z taśm izolacyjnych na kablach jednożyłowych (Al do 120 mm2) na U do 20 kv o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych UWAGA: ODŁĄCZENIE ISTNIEJĄCYCH KABLI HAKFtA 3x95 mm2 i 3x120 mm2 szt. 6 Demontaż kabli wielożyłowych o masie kg/m układanych w budynkach i budowlach tworzyw sztucznych UWAGA: WYCOFANIE ISTNIEJĄCYCH KABLI HAKFtA 3x95 KNNR SP01 mm2 i 3x120 mm2 ZE STACJI TRANSFORMATOROWEJ NR T m 12 Badanie odcinków linii kablowych do SP01 kv odc SP01 Obsługa geodezyjna kpl 1 34 SP01 Zasypanie kanałów kablowych w stacji kpl 1 35 SP01 Wykonanie wylewki na zasypanych kanałach kablowych w stacji kpl 1 36 SP01 Utylizacja aparatury i osprzętu elektrycznego SN i NN kpl 1 37 SP01 Usunięcie instalacji uziemień instalacji elektrycznej kpl 1 38 SP01 Montaż skrzynki z zaciskami 95mm2 kpl 1 39 SP01 Montaż TYTANA II i zacisków 95mm2 w RG "budynku 13" kpl 1 40 SP01 Demontaż istniejącej aparatury ze stacji kpl 1 Razem:

5 UG' ZESTAWIENIE ROBOCIZNY 1. robocizna r-g ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW 1. wazelina techniczna kg benzyna do ekstrakcji dm bednarka ocynkowana 30x4 m spoiwo cynowo-ołowiowe LC-40 kg folia kalandrowana z PCW uplastycznionego grub.powyżej mm gat.i/ii m piasek do betonów zwykłych m taśma izolacyjna Denso m rury przepustowe z PCW fi 75mm m śruby zgrubne M20 do M24 z podkładkami i nakrętkami kg złącze typu ZK1 kpl końcówki kablowe Al 240 mm2 szt końcówki kablowe typu Cu 185 mm2 szt końcówki kablowe tłoczone typu B-311 do lutowania na żyłach miedzianych o szt przekroju 16 mm2 14. Mufa kablowa do połączenia kabli HAKFtA 3x95 mm2 i XUHAKXs 1x120 mm2 szt /20 kv 15. Mufa kablowa do połączenia kabli HAKFtA 3x120 mm2 i XUHAKXs 1x120 mm2 szt /20 kv 16. opaski kablowe OKi szt uchwyty kablowe uniwersalne typ UKU szt przewód miedziany wielodrutowy, typ L o przekroju 16 mm2 m Fundament pod złącze kablowe ZK-1 szt słupki oznaczeniowe typu SO 115x20x5 cm szt Obsługa geodezyjna - zasilanie kpl Kabel YAKY 4x240 mm2 m Kabel (N)HXH FE180/E90 1x185 mm2 m Kabel XUHAKXs 1x120 mm2 12/20 kv m Obsługa geodezyjna - usunięcie kabli kpl Zajęcie pasa drogowego kpl Zasypanie kanałów kablowych w stacji kpl Wykonanie wylewki na zasypanych kanałach kablowych w stacji kpl Utylizacja aparatury i osprzętu elektrycznego SN i NN kpl Usunięcie instalacji uziemień instalacji elektrycznej kpl Montaż skrzynki z zaciskami 95mm2 kpl Montaż TYTANA II i zacisków 95mm2 w RG "budynku 13" kpl Demontaż istniejącej aparatury ze stacji kpl materiały pomocnicze zł ZESTAWIENIE SPRZĘTU 1. pompa wysokociśnieniowa hydrauliczna elektryczna 250 atm m-g żuraw samochodowy 4 t m-g żuraw samochodowy 5-6 t m-g dźwignik hydrauliczny przenośny z napędem spalinowym 250 t m-g ciągnik kołowy kw (75-85 KM) m-g samochód dostawczy 0.9 t m-g samochód skrzyniowy do 5 t m-g samochód samowyładowczy 5 t m-g przyczepa do przewożenia kabli do 4 t m-g spawarka elektryczna transformatorowa do 500 A m-g zespół prądotwórczy trójfazowy przewoźny 20 kva m-g Norma PRO Wersja 4.28 Licencja: dla mn

Przedmiar robót. 43-309 Bielsko-Biała ul. Czołgistów 36 tel.: +48 33 8453036 e-mail: biuro@elkent-system.pl. 2014-04-15 Paweł Latek,...

Przedmiar robót. 43-309 Bielsko-Biała ul. Czołgistów 36 tel.: +48 33 8453036 e-mail: biuro@elkent-system.pl. 2014-04-15 Paweł Latek,... Przedmiar robót wraz z pompownią i kolektorem tłocznym dla odwodnienia terenów w rejonie budynku dydaktyczno-laboratoryjnego "C" na terenie Akademii Techniczno-Humanistycznej przy ulicy Willowej w Bielsku-Białej.

Bardziej szczegółowo

Lp. Podstawa kalkulacji / Opis pozycji Ilość Jedn. miary. Poz. 5. KNR 201-0701-02-20 IZOiEPB ORGBUD W-wa

Lp. Podstawa kalkulacji / Opis pozycji Ilość Jedn. miary. Poz. 5. KNR 201-0701-02-20 IZOiEPB ORGBUD W-wa B u d o w a : BIAŁA PODLASKA O b i e k t : USUNIĘCIE KOLIZJI LINII ELEKTROENEREGETYCZNYCH A d r e s : DZ. NR EWID.2196/9 PL.RUBINA, BIAŁA PODLASKA Data : 2011-03-25 Str: 1 1. STAN : DEMONTAś LINII KABLOWEJ

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót: CGR19-19-01-11.

Przedmiar robót: CGR19-19-01-11. Inwestor: ASP Katowice ul. Raciborska 37 40-074 Katowice Wykonawca: Przedmiar robót: CGR19-19-01-11. CPV: 45311100-1, 45311200-2, 45315500-3, 45315600-4, 45315700-5, 45317200-4, 45317300-5. Specyfikacja

Bardziej szczegółowo

46-300 Olesno, ul. Pieloka 21

46-300 Olesno, ul. Pieloka 21 Biuro Projektów Instalacji Elektrycznych "MR" 46-070 Komprachcice, Ochodze ul. Górna 22-f 45100000-8 45113000-2 45232423-3 45231400-9 45310000-3 45316100-6 45317000-2 31000000-6 74200000-1 74260000-9 Klasyfikacja

Bardziej szczegółowo

KosztBud 15-756 Białystok ul. Swobofna 58/24 tel./fax 85 654 38 44; 506 110 199 Kosztorysowanie FORTE 9.01 Prawa autorskie INWESTPROJEKT-SŁUPSK 45252000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy zakładów uzdatniania,

Bardziej szczegółowo

INSTALACYJNE ROBOTY ELEKTRYCZNE

INSTALACYJNE ROBOTY ELEKTRYCZNE SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ROZBUDOWA I MODERNIZACJA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W MIEJSCOWOŚCI CHOCZEWO GMINA CHOCZEWO INSTALACYJNE ROBOTY ELEKTRYCZNE (Kod CPV 45315100-9) LINIE

Bardziej szczegółowo

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Gizela Bielawska DATA OPRACOWANIA : 01,02,2013. Stawka roboczogodziny : Poziom cen : IV kw 2012

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Gizela Bielawska DATA OPRACOWANIA : 01,02,2013. Stawka roboczogodziny : Poziom cen : IV kw 2012 PRZEDMIAR NAZWA INWESTYCJI : Nadbudowa pomieszczeń nad chłodnią dla celów poczekalni wraz z pomieszczeniem przygotowania dla pacjentów w Pracowni Diagnostyki Obrazowej- pracowni rezonansu magnetycznego

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT 7/ZSO/2009 - BUDYNEK GŁÓWNY SZK. PODSTAWOWEJ

PRZEDMIAR ROBÓT 7/ZSO/2009 - BUDYNEK GŁÓWNY SZK. PODSTAWOWEJ PRZEDMIAR ROBÓT 7/ZSO/2009 - BUDYNEK GŁÓWNY SZK. PODSTAWOWEJ Obiekt Kod CPV 45261210-9 Budowa Hel, ul. Szkolna 1 Inwestor ZSO HEL Biuro kosztorysowe KOSZTBUD Maciej Łubkowski Sporządził mgr inż. Maciej

Bardziej szczegółowo

pfa Piotr Fortuna Architekci 81-310 Gdynia, ul. Ślęska 33/85 PRZEDMIAR

pfa Piotr Fortuna Architekci 81-310 Gdynia, ul. Ślęska 33/85 PRZEDMIAR pfa Piotr Fortuna Architekci 81-310 Gdynia, ul. Ślęska 33/85 PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego 45314320-0 Instalowanie okablowania

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIARY ROBÓT. REMONT OCZYSZCZALNI CIEKÓW W m.godzi BY GM.KRO NIEWICE

PRZEDMIARY ROBÓT. REMONT OCZYSZCZALNI CIEKÓW W m.godzi BY GM.KRO NIEWICE ROBÓT Przedmiot opracowania: REMONT OCZYSZCZALNI CIEKÓW W m.godzi BY GM.KRO NIEWICE Adres: Inwestor: DZ.NR EW.74/2 GODZI BY GMINA KRO NIEWICE, GMINA KRO NIEWICE 99-340 KRO NIEWICE Projektowal: Imie i Nazwisko,

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia

Opis Przedmiotu Zamówienia Opis Przedmiotu Zamówienia Modernizacji istniejącego oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Białowieża 1. W zakres modernizacji wchodzi: 1 KNNR 9 1005-03 Demontaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgnik

Bardziej szczegółowo

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Grzegorz Domański DATA OPRACOWANIA : 01.2012. Stawka roboczogodziny : Poziom cen :

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Grzegorz Domański DATA OPRACOWANIA : 01.2012. Stawka roboczogodziny : Poziom cen : PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : Rozbudowa, Nadbudowa i Ziana Sposobu Użytkowania Istniejącego Budynku na Funkcje Biurowe z Garaże w Kondygnacji Podzienej ADRES INWESTYCJI : Poznań, ul.małachowskiego

Bardziej szczegółowo

Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena jedn. Koszt jedn. Budynek mieszkalny, jednorodzinny - "Wróbelek" 1 STAN SUROWY ZAMKNIĘTY 1.

Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena jedn. Koszt jedn. Budynek mieszkalny, jednorodzinny - Wróbelek 1 STAN SUROWY ZAMKNIĘTY 1. Lp. Podstawa Opis jm Nakład Cena Koszt Budynek mieszkalny, jednorodzinny - "Wróbelek" 1 STAN SUROWY ZAMKNIĘTY 1.1 Roboty ziemne 1 KNR -01 d.1. 016-01 1 Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBOT. Podstawa opracowania: KNR 2-01, KNR 4-01, KNR 2-18, KNR 2-18W, KNNR 4, KNR 2-19W, KNR 2-28, KNR 2-19, KNNR 11, KNNR 1 Waluta: PLN

PRZEDMIAR ROBOT. Podstawa opracowania: KNR 2-01, KNR 4-01, KNR 2-18, KNR 2-18W, KNNR 4, KNR 2-19W, KNR 2-28, KNR 2-19, KNNR 11, KNNR 1 Waluta: PLN Inwestor: Gmina Niwiska 36-147 Niwiska 430 PRZEDMIAR ROBOT Nazwa budowy: Wykonanie sieci wodociągowej dn 90 oraz kanalizacji sanitarnej dn 200 w miejscowości Niwiska Podstawa opracowania: KNR 2-01, KNR

Bardziej szczegółowo

Projekt budowlano wykonawczy dla realizacji remontu pt.:

Projekt budowlano wykonawczy dla realizacji remontu pt.: PRZEDSIĘBIORSTWO TRAF 10-693 OLSZTYN, UL. Zaruskiego 21, 089 5425423 Egz. nr 3/5 DOKUMENTACJA TECHNICZNA Projekt budowlano wykonawczy dla realizacji remontu pt.: Przystosowanie budynku oraz instalacji

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót na budowę monitoringu "podwórka kulturalnego" przy ul.wojska Polskiego i przejścia podziemnego pod ul.anny Łajming

Przedmiar robót na budowę monitoringu podwórka kulturalnego przy ul.wojska Polskiego i przejścia podziemnego pod ul.anny Łajming Przediar robót na budowę onitoringu "podwórka kulturalnego" przy ul.wojska Polskiego i przejścia podzienego pod ul.anny Łajing w Słupsku NAZWA ROBÓT BUDOWLANYCH : Budowa onitoringu "podwórka kulturalnego"

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS BUDOWLANY. ARCHECO sp. z o.o. ul.sosnowa 30/2 55-075 Bielany Wrocławskie

KOSZTORYS BUDOWLANY. ARCHECO sp. z o.o. ul.sosnowa 30/2 55-075 Bielany Wrocławskie ARCHECO sp. z o.o. ul.sosnowa 30/2 55-075 Bielany Wrocławskie KOSZTORYS BUDOWLANY NAZWA INWESTYCJI : DOM JEDNORODZINNY WOLNOSTOJĄCY "TOMASZEK" BRANśA : BUDOWLANA Stawka roboczogodziny : 14,49 zł Poziom

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Hala sportowa z łącznikiem przy Gimnazjum nr 112 imienia Króla Jana III Sobieskiego

PRZEDMIAR ROBÓT. Hala sportowa z łącznikiem przy Gimnazjum nr 112 imienia Króla Jana III Sobieskiego PRZEDMIAR ROBÓT Hala sportowa z łącznikiem przy Gimnazjum nr imienia Króla Jana III Sobieskiego ADRES INWESTYCJI : ul. Solipska 7/9 0-8 Warszawa działka nr ewid. 0/ z obrębu -08-9 INWESTOR : Miasto Stołeczne

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS ŚLEPY. Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : Słownie: zero i 00/100 zł WYKONAWCA : INWESTOR :

KOSZTORYS ŚLEPY. Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : Słownie: zero i 00/100 zł WYKONAWCA : INWESTOR : KOSZTORYS ŚLEPY NAZWA INWESTYCJI : REMONT KLATKI SCHODOWEJ ADRES INWESTYCJI : LUBLINIEC UL.EDYTY STEIN 11 INWESTOR : Gmina Lubliniec ADRES INWESTORA : 42-700 LUBLINIEC ul. PADEREWSKIEGO 5 Wartość kosztorysowa

Bardziej szczegółowo

Budowa obiektów małej architektury w miejscu publicznym projekt placu zabaw Działka nr 761/2

Budowa obiektów małej architektury w miejscu publicznym projekt placu zabaw Działka nr 761/2 NAZWA OPRACOWANIA: INWESTOR: LOKALIZACJA: PROJEKTOWAŁ: Budowa obiektów małej architektury w miejscu publicznym projekt placu zabaw Działka nr 761/2 Urząd Miejski w Żabnie ul. Władysława Jagiełły 1, 33-240

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SE1 WEWNĘTRZNE INSTALACJE ELEKTRYCZNE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SE1 WEWNĘTRZNE INSTALACJE ELEKTRYCZNE PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO-USŁUGOWE SPÓŁKA Z O.O. 20-481 LUBLIN UL. K. OLSZEWSKIEGO 5 KONTO BANKOWE Bank PEKAO SA III O/Lublin: 19 1240 2382 1111 0000 4553 2171 TEL. 081 745 35 21 do 22 TEL./ FAX 0-81

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY PROJEKTOWANIE, POMIARY I WYKONAWSTWO INSTALACJI ELKTROENERGETYCZNYCH I SIECI ZASILAJĄCYCH Plac 700 lecia 4; 83-210 Zblewo tel. 602 576 299/783 978 504 PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY Branża : ELEKTRYCZNA

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY - INSTALACJA ODDYMIANIA - DOSTOSO- WANIE KLATKI SCHODOWEJ DO WARUNKÓW PPOZ

KOSZTORYS OFERTOWY - INSTALACJA ODDYMIANIA - DOSTOSO- WANIE KLATKI SCHODOWEJ DO WARUNKÓW PPOZ KOSZTORYS OFERTOWY - INSTALACJA ODDYMIANIA - DOSTOSO- WANIE KLATKI SCHODOWEJ DO WARUNKÓW PPOZ. - PRZED- SZKOLE SAMORZĄDOWE NR 1 BUDYNEK "A" PRZY ULICY CHO- CIMSKIEJ 17 NAZWA INWESTYCJI : PRZEDSZKOLE NR

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) CZĘŚĆ III SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) CZĘŚĆ III SIWZ UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. ul. Konstytucji 3-go Maja 19 05-250 Radzymin tel.: 048 22 786 53 96 fax: 048 22 786 50 49 e-mail: wodociagi@radzymin.pl

Bardziej szczegółowo

Przedmiar. Projekt wewnętrznych instalacji elektrycznych i teletechnicznych przyziemia budynku "L". INSTALACJE TELETECHNICZNE

Przedmiar. Projekt wewnętrznych instalacji elektrycznych i teletechnicznych przyziemia budynku L. INSTALACJE TELETECHNICZNE Przedmiar Projekt wewnętrznych instalacji elektrycznych i teletechnicznych przyziemia budynku "L" INSTALACJE TELETECHNICZNE Data: 2011-02-25 Obiekt: Budynek Dydaktyczno-Laboratoryjny "L" Zamawiający: AKADEMIA

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. ul. Bema 70, 01-225 Warszawa. Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy

PRZEDMIAR ROBÓT. ul. Bema 70, 01-225 Warszawa. Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy ul. Bema 70, 01-225 Warszawa PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 50531400-0 Usługi w zakresie napraw

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR WYKONAWCA : INWESTOR : Data opracowania 15 październik 2013. Data zatwierdzenia. ul. Finlandzka 12 lok. 1, 03-903 Warszawa

PRZEDMIAR WYKONAWCA : INWESTOR : Data opracowania 15 październik 2013. Data zatwierdzenia. ul. Finlandzka 12 lok. 1, 03-903 Warszawa en-em Projekt, projektowanie architektoniczne - Norbert Sawicki ul. Finlandzka 12 lok. 1, 03-903 Warszawa PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45311100-1 Roboty w zakresie okablowania

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT. Roboty w zakresie kanalizacji deszczowej. SST S 02.05.00

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT. Roboty w zakresie kanalizacji deszczowej. SST S 02.05.00 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Roboty w zakresie kanalizacji deszczowej. SST S 02.05.00 Budowa budynku basenu wraz z zapleczem w Szkole Podstawowej nr 10 przy ul. Królewicza

Bardziej szczegółowo

Projekt budowlany przyłączy wodociągowych

Projekt budowlany przyłączy wodociągowych EGZ. NR 1 Projekt budowlany przyłączy wodociągowych Obiekt: Przyłącza wodociągowe Adres: Leśna Podl., 21-542 Leśna Podlaska dz. nr ewid. 14/5, 14/7, 15, 16/20, 16/21, 178,14/6,17 Branża: Sanitarna Inwestor:

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA AKOR ANDRZEJ KORYNEK. 51-662 WROCŁAW UL.STEFCZYKA 69 10/1 tel. 71 3478406; 790486944; email:akor@ mm.

PRZEDMIAR PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA AKOR ANDRZEJ KORYNEK. 51-662 WROCŁAW UL.STEFCZYKA 69 10/1 tel. 71 3478406; 790486944; email:akor@ mm. PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA AKOR ANDRZEJ KORYNEK 5-66 WROCŁAW UL.STEFCZYKA 69 0/ tel. 7 478406; 790486944; email:akor@ mm.pl PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45400000- Roboty

Bardziej szczegółowo