INFORMATOR SAMORZĄDOWY WSCHOWSKI. Mieszczański Jarmark Produktów Tradycyjnych. Wschowa, kwiecień 2014r. EGZEMPLARZ BEZPŁATNY

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INFORMATOR SAMORZĄDOWY WSCHOWSKI. Mieszczański Jarmark Produktów Tradycyjnych. Wschowa, kwiecień 2014r. EGZEMPLARZ BEZPŁATNY"

Transkrypt

1 INFORMATOR WSCHOWSKI ISSN Wschowa, kwiecień 2014r. SAMORZĄDOWY Nr (35) EGZEMPLARZ BEZPŁATNY Mieszczański Jarmark Produktów Tradycyjnych Już 11 raz zapraszamy Państwa do uczestnictwa w Mieszczańskim Jarmarku Produktów Tradycyjnych, który odbędzie się w dniach maja na wschowskim Rynku. Jest nam niezmiernie miło poinformować, że nasza impreza ma już swoją rangę w regionie, czego dowodem jest dofinansowanie jej w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska Saksonia kwotą ok Euro. Dofinansowanie to wiąże się z faktem, iż kolejny raz, we Wschowie pojawią się wystawcy z Niemiec. Dodatkowymi atrakcjami Mieszczańskiego Jarmarku Produktów Tradycyjnych będzie prezentacja największej w Polsce patelni plenerowej i połączone z tym gotowanie. Wieczorami będzie można wysłuchać dobrej muzyki. Zagrają dla nas m.in. Muzyka Końca Lata, Kobranocka, BoogieBoys. Dodatkową atrakcją tym razem dla dzieci będzie koncert Majki Jeżowskiej, który odbędzie się w piątek, 23 maja.serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w jednym z największych wydarzeń kulinarnych w regionie. 1

2 Remonty i od tego momentu prowadzone były prace przygotowawcze do przeprowadzenia inwestycji. Remont budynku odbywa się pod ścisłą kontrolą Lubuskiego Konserwatora Zabytków a kamienica odzyskuje swój dawny blask. W ostatnim czasie przeprowadzony został remont chodnika na ulicy Cichej (fragment od ulicy Wolsztyńskiej) we Wschowie. Stare i dziurawe płytki zastąpione zostały nową nawierzchnią nawiązującą do przebudowanych w ostatnich latach chodników przy Placu Grunwaldu. Przyłączenia gospodarstw domowych do sieci gazowej W poniedziałek 3 marca 2014 roku na zaproszenie Burmistrza Miasta i Gminy Wschowa Krzysztofa Grabki doszło do spotkania z przedstawicielami Polskiej Spółki Gazownictwa Oddziału w Poznaniu na czele z Dyrektorem Pionu Inwestycji i Rozwoju Tomaszem Ogibą. Od kilku miesięcy trwały rozmowy Urzędu Miasta i Gminy we Wschowie ze Spółką Gazownictwa. Impulsem do nich były wnioski składane przez mieszkańców Siedlnicy i Osowej Sieni dotyczące przyłączenia gospodarstw domowych do sieci gazowej oraz przystąpienie do uzbrajania II Strefy Aktywności Gospodarczej w rejonie ul. Nowopolnej we Wschowie. Spotkanie, które odbyło się we wschowskim Ratuszu było okazją do przedstawienia aktualnego stanu przygotowań do sporej inwestycji w infrastrukturę gazową w rejonie Wschowy. Dyrektor Tomasz Ogiba poinformował burmistrza oraz jego zastępców o przystąpieniu, w niedługim czasie, do wykonania projektu dot. inwestycji wartej ok. 2,8 mln zł. Zaplanowana inwestycja dotyczy wybudowania pomiędzy Wschową, a Siedlnicą stacji redukcyjnopomiarowej wysokiego ciśnienia, która umożliwi w dalszej kolejności budowę dystrybucyjnej sieci gazowej średniego ciśnienia zasilając Wschowę oraz okoliczne wsie. Wykorzystany zostanie dzięki temu gaz ziemny zaazotowany podgrupy Lw płynący przez gazociąg Kościan Polkowice. Został on wybudowany kilka lat temu i przechodzi przez teren Gminy Wschowa. W początkowych założeniach gazociąg Kościan Polkowice miał być gazociągiem bezpośrednim, który dostarczać miał gaz ziemny poza systemem gazowym do wybranych obiektów KGHM. Zmiana warunków kontraktowych pomiędzy sprzedawcą gazu, a KGHM umożliwiła zmianę funkcji tego gazociągu z bezpośredniego na gazociąg dystrybucyjny, dzięki czemu można będzie transportować gaz ziemny dla wszystkich użytkowników systemu gazowego. W trakcie planowania przez Spółkę Gazownictwa inwestycji władze Gminy Wschowa wywalczyły zamontowanie zespołu zaworów upustowych m.in. w rejonie Siedlnicy. Dzięki temu możliwe będzie już za kilkanaście miesięcy odbieranie z gazociągu głównego gazu do poszczególnych miejscowości. Obecnie prowadzone są prace polegające na przebudowie chodnika przy ulicy Kościuszki (od strony Klasztoru oo. Franciszkanów) oraz modernizacji przejść dla pieszych przy ulicy Niepodległości we Wschowie. Wszystkie wymienione prace drogowe prowadzi firma Drogomel z Góry. Termin zakończenia robót upływa 15 maja. W tym roku w budżecie Miasta i Gminy Wschowa zaplanowane są jeszcze m.in. kontynuacja budowy kompleksu ulic Działkowej i 17 Pułku Ułanów, II etap budowy chodnika w Przyczynie Dolnej, oraz zakończenie przebudowy ulicy Sportowej we Wschowie. Dodatkowo przygotowana zostanie dokumentacja techniczna na budowę ulic Ogińskiego, Kurpińskiego, Parkowej i Kasztanowej. Gmina zaplanowała także udzielenie pomocy finansowej powiatowi wschowskiemu na budowę chodników przy drogach powiatowych w Siedlnicy i w Kandlewie. Dodatkowo wraz z rozpoczęciem wiosny ruszyły prace na budynkach wspólnot mieszkaniowych. Kamienica wspólnoty przy ulicy Niepodległości 19 i Wolności 1 doczekała się wymiany pokrycia dachowego. W najbliższym czasie zaplanowane są również wymiany dachów przy Stablewskiego 2, Daszyńskiego 27, Berwińskiego 7, 9, 11 i Westerplatte 5. Dodatkowo wspólnoty mieszkaniowe planują wykonanie elewacji na budynkach. W najbliższym czasie nowe elewacje mają zostać wykonane przy ulicy Westerplatte. Prowadzone są także rozmowy nad przeprowadzeniem remontu kamienicy przy ulicy Niepodległości. Już dziś mieszkańcy Wschowy mogą zauważyć jak pięknie remontowany jest budynek u zbiegu ulic Westerplatte i Kostki. Przypominamy, że budynek po dawnym hotelu został zakupiony przez firmę Zyguła w 2012 roku 2

3 AKTUALNOŚCI Inwestycje Remont sal wiejskich w Olbrachcicach i Przyczynie Dolnej W tym roku dzięki pozyskanym funduszom zewnętrznym wyremontowane zostaną dwie sale wiejskie w Olbrachcicach i Przyczynie Dolnej. Źródłem dofinansowania projektu Remont Sali wiejskiej w Olbrachcicach jest działanie Odnowa i rozwój wsi, oś 3. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata Zakres rzeczowy projektu obejmuje kompleksowy remont sali wiejskiej w Olbrachcicach tj. prace na zewnątrz (roboty dekarskie wraz z ociepleniem połaci dachowych, instalację odgromową, komin, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej, elewację) i wewnątrz budynku (remont sali głównej, sceny, kantorka, kuchni, adaptację pomieszczenia magazynowego na kotłownię, malowanie sanitariatów i korytarza, adaptację strychu, instalację centralnego ogrzewania, instalację wentylacyjną). Ponadto w ramach projektu zaplanowano remont budynku gospodarczego, ogrodzenie panelowe i założenie trawnika, ścieżkę z budynku gospodarczego do kotłowni. Dodatkowo zostanie przygotowany mini plac zabaw dla dzieci, w skład którego wejdzie huśtawka i karuzela. Obecnie został rozstrzygnięty przetarg nieograniczony na realizację zamówienia pn. Remont Sali wiejskiej w Olbrachcicach. Dokonano wyboru oferty Zakładu Murarskiego Jerzego Mikołajczaka z Bukówca Górnego. Wykonawca zaoferował wykonanie przedmiotu zamówienia za łączną cenę ,14zł brutto. Wyboru oferty dokonano w oparciu o kryterium najniższej ceny. W postępowaniu przetargowym w terminie składania ofert wpłynęły 3 oferty. Zakończenie prac remontowych sali zaplanowane jest na 31 lipca br. Uporządkowanie gospodarki ściekowej Rozpoczęła się realizacja projektu pn. Uporządkowanie gospodarki ściekowej w miejscowościach Osowa Sień i Przyczyna Dolna - roboty uzupełniające, którego celem jest poprawa infrastruktury technicznej oraz warunków życia mieszkańców obu miejscowości poprzez rozbudowę istniejącej kanalizacji sanitarnej. Inwestycja jest dofinansowana ze środków unijnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata , działanie Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej. Umowa o przyznaniu pomocy została podpisana przez Burmistrza Miasta i Gminy Wschowa Krzysztofa Grabkę oraz Skarbnika Gminy Wschowa Annę Benit 01 lipca 2013r. w Zielonej Górze. Zakres rzeczowy projektu obejmuje: roboty przygotowawcze oraz budowę pięciu odcinków kanalizacji sanitarnej w Osowej Sieni, fragment sieci wodociągowej oraz dwa odcinki kanalizacji sanitarnej w Przyczyny Dolnej. Ponadto w ramach inwestycji zostaną dofinansowane tzw. koszty ogólne - obsługa geodezyjna, opłaty za zajęcie pasa drogowego, badanie i określenie współczynnika zagęszczenia gruntu, projekt organizacji ruchu, oznakowanie drogowe podczas robót, nadzór inwestorski oraz dokumentacja techniczna. W wyniku rozstrzygnięcia przetargu inwestycję w Osowej Sieni wykona za kwotę ,63 zł (brutto) Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych i Melioracyjnych Kamel Sp. C. z siedzibą w Lesznie. Natomiast na wykonawcę robót w Przyczynie Dolnej zostało wybrane Przedsiębiorstwo Darem z siedzibą w Głogowie, które zrealizuje zadanie za ,14 zł (brutto). Termin zakończenia robót budowlanych w przypadku obydwu miejscowości wyznaczono na 31 października 2014r. Remont sali wiejskiej w Przyczynie Dolnej dofinansowany będzie ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata Środki zostały pozyskane przez Gminę Wschowa za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania Kraina Lasów i Jezior w siedzibą w Siedlisku, w ramach działania Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju. Zakres rzeczowy inwestycji obejmuje roboty rozbiórkowe, wykonanie nowej konstrukcji oraz pokrycia dachowego z blachy stalowej ocynkowanej i powlekanej, sufitu podwieszanego, ściany izolacji akustycznej, wentylacji, stolarki drzwiowej, roboty malarskie, trzon kuchenny, roboty elektryczne oraz prace na zewnętrz budynku tj. wykonanie elewacji oraz instalacji odgromowej. Ponadto w ramach projektu przewidziano wyposażenie sali wiejskiej w Przyczynie Dolnej w nowe stoły, krzesła oraz dwie kuchenki gazowo elektryczne. Obecnie został rozstrzygnięty przetarg nieograniczony na realizację zadania pn. Remont Sali wiejskiej w Przyczynie Dolnej. Dokonano wyboru oferty Zakładu Budownictwa Ogólnego Zbigniew Kłos, Wschowa, Plac Grunwaldu 7/1, oferującego wykonanie przedmiotu zamówienia za łączną cenę ,23 zł brutto. Wyboru oferty dokonano w oparciu o kryterium najniższej ceny. W postępowaniu przetargowym w terminie składania ofert wpłynęło 6 ofert. Inwestycja zostanie zrealizowana w terminie do 30 września 2014r. Warto przy tej okazji przypomnieć, że do tej pory dzięki pozyskanym funduszom zewnętrznym wyremontowano już sale wiejskie w Wygnańczycach, Łysinach, Lginiu, Siedlnicy, Hetmanicach i Kandlewie. Uzbrojenie II Strefy Aktywności Gospodarczej 30 września 2013r. został złożony wniosek o dofinansowanie projektu pn. Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w ramach strefy aktywności gospodarczej II we Wschowie etap I w ramach konkursu zamkniętego nr LRPO/1.2/1/2013 działanie 1.2 Tworzenie obszarów aktywności gospodarczej i promocja gospodarcza ze środków Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata Zakres rzeczowy obejmuje budowę drogi gminnej wraz ze ścieżką rowerową, odwodnieniem, oświetleniem drogowym, siecią kanalizacji sanitarnej oraz wodociągowej na długości 0.73km. W naborze zostało złożonych 13 wniosków. Pozytywnie pod względem formalnym oceniono 10 projektów, w tym Gminy Wschowa. W związku z powyższym wniosek skierowano do oceny merytorycznej, przeprowadzonej przez Członków Grup Eksperckich oraz Asesorów. W wyniku przeprowadzonej weryfikacji projekt Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w ramach strefy aktywności gospodarczej II we Wschowie etap I uzyskał 81,5 pkt. na 91 możliwych i zajął 5 miejsce na liście rankingowej. 12 lutego 2014r. Zarząd Województwa Lubuskiego podjął uchwałę nr 238/2821/14 w sprawie dofinansowania projektów z zakresu uzbrojenia terenów przeznaczonych pod inwestycje w ramach konkursu zamkniętego nr LRPO/1.2/1/2013. Wn iosek Gminy Wschowa znalazł się na liście podstawowej przeznaczonej do dofinansowania. W międzyczasie pojawił się Inwestor, który kupił od Gminy część obszarów przeznaczonych pod inwestycje w rejonie nowej strefy. W związku ze zmianą struktury własności gruntów Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego wstrzymał proces podpisania umowy o dofinansowanie do czasu otrzymania opinii z Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju. W związku ze zbliżającym się zakończeniem terminu obowiązywania umowy na dostarczanie energii elektrycznej dla jednostek Gminy 3

4 Zakup energii elektrycznej Wschowa został ogłoszony przetarg na świadczenie usług kompleksowych w tym zakresie. W wyniku prowadzonego postępowania przetargowego na Kompleksową dostawę energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej na potrzeby jednostek organizacyjnych Gminy Wschowa wyłoniony został dostawca, którym została firma ENEA SA z siedzibą w Poznaniu. Modernizacja oświetlenia Dobiegł końca projekt unowocześnienia oświetlenia ulicznego, realizowany przez większościowego właściciela infrastruktury oświetleniowej na terenie naszej gminy - firmę ENEOS Sp. z o.o. z Poznania. W ramach przedsięwzięcia wymienione i uzupełnione zostało oświetlenie nie tylko drogowe, na które producent udziela 10-letniej gwarancji, ale również parkowe, na terenie osiedli Jagiellonów, Wolsztyńskiej i Bocznej, gdzie okres gwarancji opiewa na 5 lat. Ponadto, wykonawca dokonał renowacji stylizowanych opraw w obrębie Starego Miasta. Przed rozpoczęciem prac, mieliśmy 1570 źródeł światła, po unowocześnieniu przybyło ich ponad 600. Nowe lampy wykonane w technologii led zwiększą bezpieczeństwo mieszkańców obniżając jednocześnie koszty ponoszone na oświetlanie wschowskich ulic i placów. Zgodnie z umową, z 30 grudnia 2013r., łączna wartość przedsięwzięcia opiewa na zł brutto, a Gmina będzie spłacać to zobowiązanie przez siedem lat, z kwot zaoszczędzonych na naprawach oraz opłatach za energię elektryczną. W drugiej połowie kwietnia przewidziano odbiór techniczny wszystkich wykonanych prac, zaraz potem odbędzie się oficjalna promocja przedsięwzięcia, dzięki której Wschowa pojawi się w mediach ogólnopolskich jako pierwsza Gmina w Polsce realizująca tego typu inwestycję na tak ogromną skalę. Dofinansowanie na boisko przy Szkole Podstawowej nr 2 24 marca 2014r. Sejmik Województwa Lubuskiego uchwalił Program Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Lubuskiego na lata Inwestycja Gminy Wschowa pn. Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 2 we Wschowie została ujęta w Programie na kwotę dofinansowania ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w łącznej wysokości ,00 zł. Całkowita wartość inwestycji wynosi około 1,3 mln zł. Inwestycja realizowana będzie w latach W ramach projektu powstanie boisko wielofunkcyjne ze sztuczną nawierzchnią, zespołem trybun stałych oraz osiatkowaniem. Przewidziane są plansze do gier zespołowych w zakresie piłki koszykowej, ręcznej, siatkowej i nożnej oraz plansza do gry w tenisa ziemnego. Boisko zaprojektowane zostało w technologii umożliwiającej użytkowanie przez cały rok. Wykonana zostanie również nowa droga dojazdowa do szkoły usytuowana z tyłu budynku. Istniejąca droga ze względu na realizację inwestycji zostanie zlikwidowana. Dalsza procedura przyznawania dofinansowania prowadzona będzie przez Departament Infrastruktury Sportowej Ministerstwa Sportu i Turystyki. Gmina Wschowa zobligowana jest do złożenia stosowanego wniosku o dofinansowanie do dnia r. Nowa pracownia językowa w SP 2 Szkoła Podstawowa Nr 2 wzbogaciła się o nowoczesną pracownię językową. Wyposażona jest ona w 24 stanowiska posiadające zestawy słuchawkowe, dodatkowo proces nauczania wspomagany będzie przez rozbudowaną tablicę interaktywną. Koszt tego przedsięwzięcia przekroczył zł, a środki na ten cel pochodziły między innymi z festynu szkolnego, zabawy karnawałowej, a także darowizn Pana Adama Wójcika, Banku Spółdzielczego we Wschowie oraz wkładu finansowego Gminy Wschowa Nowa kuchnia w SP1 W Samorządowym Przedszkolu nr 1 we Wschowie dzięki finansowemu wsparciu Gminy Wschowa wyremontowana została kuchnia oraz zmywalnia. We wtorek, 18 marca Burmistrz Miasta i Gminy Wschowa Krzysztof Grabka wraz z Zastępcą Andrzejem Nowickim odwiedzili przedszkole, by zobaczyć efekty przeprowadzonych prac remontowych. W ramach inwestycji zostały zakupione meble ze stali nierdzewnej wysokiej klasy, zamontowano okap ze stali nierdzewnej, który będzie zapobiegał rozprzestrzenianiu się zapachów po całej placówce. Zamontowano również nowe umywalki oraz kuchenkę gazową. Zakupione zostały także nowe drzwi. Przemyślany projekt pozwolił na funkcjonalne rozplanowanie sprzętów, dzięki czemu wyremontowana kuchnia stała się przestrzenna, praktyczna i wygodna. Całość prezentuje się estetycznie i nowocześnie zapewniając bardzo dobry komfort pracy. Całkowity koszt prowadzonych prac wyniósł 41 tys. złotych. Wizyta włodarzy była również okazją do odwiedzin przedszkolaków. Udrażnianie kanalizacji deszczowej Od dłuższego czasu mieszkańcy Wschowy zgłaszali zły stan kanalizacji deszczowej. Szczególnie dotkliwe utrudnienia pojawiały się po obfitych deszczach czy topniejącym śniegu. Wówczas dochodziło nawet do zalań piwnic, podwórek czy zawilgoceń mieszkań. W obrębie Starego Miasta pewien zakres prac związanych z udrażnianiem kanalizacji deszczowej był poczyniony przy przebrukowaniu ulic w ramach zadania rewitalizacyjnego. W 2013 roku Zakład Melioracyjno-Kanalizacyjny ze Sławy na zlecenie Gminy Wschowa wykonał prace melioracyjne polegające na udrożnieniu rowu, który zbiera wody burzowe z terenu całego miasta. Wówczas 4

5 AKTUALNOŚCI został udrożniony i oczyszczony odkryty rów melioracyjny przy torach kolejowych. Prace te zostały wykonane za kwotę 15 tys. złotych. Od lutego 2014 roku trwał I etap prac czyszczenia kanalizacji deszczowej zlokalizowanej przy fosie od ulicy Herbergera oraz od sklepu TESCO do rowu melioracyjnego znajdującego się przy wschowskim stadionie. Prace te wykonała wschowska Spółka Komunalna za kwotę ,83 zł brutto. Obecnie prowadzony jest II etap prac, który obejmuje m.in. tereny przy murach od ulicy Lipowej i ks. Józefa Rogalińskiego. Na te prace przeznaczono ,80 zł brutto. Poczynione prace powinny pomóc w rozwiązaniu problemu odprowadzania wód deszczowych. Oznakowanie obiektów historycznych we Wschowie Zgodnie z umową zawartą w dniu r. trwa realizacja projektu pn. Oznakowanie obiektów historycznych we Wschowie. W ramach zadania wykonane zostanie 9 dwustronnych, trójjęzycznych, stylizowanych tablic informacyjnych (z jednej strony język polski, z drugiej język angielski i niemiecki). Tablice umieszczone będą w pobliżu najważniejszych zabytków: Ratusz miejski oraz zabytkowe kamieniczki położone przy Pl. Zamkowym, Kościół Farny pw. św. Stanisława Biskupa i Męczennika, Kolegium Jezuickie, Aleja lipowa wraz z Lwim Mostkiem i Figurą św. Jana Nepomucena, Kościół Kripplein Christi - Kościół ewangelicki pw. Żłóbka Chrystusa, Klasztor oo. Franciszkanów i Kościół pw. św. Józefa Oblubieńca NMP, Staromiejski Cmentarz Ewangelicki i dawny cmentarz katolicki - Lapidarium Rzeźby Nagrobnej, Kościół filialny pw. św. Jerzego w Przyczynie Górnej oraz Wieża Ciśnień. Rozstrzygnięto już wszystkie zapytania ofertowe (na wykonanie projektu graficznego, tłumaczenia na język angielski oraz język niemiecki, wykonanie stylizowanych tablic). Planowany termin zakończenia prac przypada na maj 2014r. Warto w tym miejscu wspomnieć, że całkowita wartość projektu wynosi ,78 pln, a wartość dofinansowania ,17 pln. Utworzenie korytarza transportowego - szansą na obwodnicę Wschowy 11 lutego 2014 roku w Starostwie Powiatowym w Głogowie odbyło się kolejne spotkanie w sprawie utworzenia korytarza transportowego, który łączyłby drogę szybkiego ruchu S5 z drogą szybkiego ruchu S3 (z Leszna, przez Wschowę i Głogów w kierunku Bolesławca). W spotkaniu uczestniczyli Burmistrz Miasta i Gminy Wschowa Krzysztof Grabka oraz jego zastępca Andrzej Nowicki. Tego dnia doszło do podpisania listu intencyjnego dotyczącego utworzenia korytarza transportowego, opartego na krajowej 12. List intencyjny podpisany został m.in. przez starostę głogowskiego i bolesławskiego, prezydenta Głogowa i burmistrza Wschowy. Z inicjatywą wyszli przedstawiciele Stowarzyszenia Przedsiębiorców Ziemi Głogowskiej, którzy do współpracy zaprosili przedstawicieli samorządów. Nad poprawnym zsynchronizowaniem działań czuwa posłanka z Głogowa Ewa Drozd, która szefuje parlamentarnemu zespołowi ds. strategii rozwoju Polski Zachodniej. W pierwszej kolejności wybudowany ma zostać most i obwodnica Głogowa. Mieszkańcy tego miasta od wielu lat o to bezskutecznie zabiegali. Przez miasto nad Odrą przejeżdża dziennie 20 tysięcy samochodów. Projekt zyskał poparcie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego i został wpisany do Regionalnego Programu Operacyjnego. W grudniu do Głogowa przyjechał minister transportu i zadeklarował, że budowa mostu i obwodnicy zostanie wpisana do rządowego Programu Budowy Dróg Krajowych i Wyposażenie świetlicy wiejskiej we wsi Łysiny Aktualnie trwa realizacja projektu pn. Wyposażenie świetlicy wiejskiej we wsi Łysiny. Gmina Wschowa jest w trakcie procedury zapytań ofertowych na zakup sprzętu sportowego, sprzętu muzycznego oraz mebli. Planowany termin zakończenia zadania przypada na czerwiec 2014r. Warto w tym miejscu wspomnieć, że umowa o dofinansowanie wspomnianego projektu podpisana została przez Burmistrza Miasta i Gminy Wschowa Krzysztofa Grabkę oraz Skarbnika Miasta i Gminy Wschowa Annę Benit we wrześniu 2013r. Celem projektu jest rozwój aktywności społecznej, promowanie zdrowego trybu życia i integracja mieszkańców wsi Łysiny poprzez zakup sprzętu muzycznego do odtwarzania i nagłośnienia oraz zakup sprzętu sportowego do świetlicy wiejskiej we wsi Łysiny. Wartość całkowita projektu wynosi ,92 pln, a wartość dofinansowania ,18 pln. Autostrad. Do inicjatywy włączył się także marszałek województwa dolnośląskiego, a także starosta polkowicki. Jeśli powstanie most i obwodnica Głogowa, to jednym z dalszych etapów budowy korytarza transportowego będzie budowa obwodnicy Wschowy, o którą miasto walczy od lat. W środę, 12 lutego samorządowcy (wśród nich burmistrz Wschowy Krzysztof Grabka) i przedsiębiorcy wraz z posłanką Ewą Drozd pojechali do Warszawy gdzie spotkali się ze Zbigniewem Rynasiewiczem - sekretarzem stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju i Pełnomocnikiem Rządu do spraw Zarządzania Infrastrukturą Drogową. Obecnie dla rządu priorytetem jest budowa dróg krajowych i autostrad. Rząd praktycznie nie finansuje budowy obwodnic. Taki plan mógłby zaistnieć jeżeli konkretna obwodnica wpisuje się w strategiczne rozwiązania komunikacyjne, które mają znaczenie ponadregionalne. Pojedyncza inwestycja, jaką jest budowa obwodnicy we Wschowie czy Głogowie nie spełnia tych kryteriów. Szansą na tego rodzaju inwestycje jest właśnie stworzenie korytarza transportowego, który miałby charakter ponadregionalny. 5

6 Indywidualizacja procesu nauczania W dalszym ciągu szkoły podstawowe z terenu Gminy Wschowa realizują zajęcia w ramach projektu pn. Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III. Najmłodsi uczniowie dzieci z klas I-III uczęszczają na zajęcia wyrównawcze dla dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu, zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych, zajęcia logopedyczne, socjoterapeutyczne, terapeutyczne i psychoedukacyjne, zajęcia dla uczniów uzdolnionych z zakresu nauk humanistycznych i matematyczno-przyrodniczych, uzdolnionych plastycznie oraz gimnastykę korekcyjną. Zajęcia realizowane będą do końca czerwca 2014r. Gmina Wschowa rozstrzygnęła również przetarg na zakup sprzętu komputerowego i multimedialnego. W ten sposób do szkół (w zależności od potrzeb) trafiły laptopy, komputery stacjonarne oraz projektor. Całkowita wartość projektu wynosi ,60 zł i w 100% pokryta będzie ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Jest to już kolejny, po Lubuskiej Szkole Równych Szans III edycja oraz Lubuskiej Akademii Wiedzy i Umiejętności, projekt edukacyjny realizowany przez szkoły z terenu Gminy Wschowa. rezydencji Jezuitów, a następnie wspólnie z kuratorem wystaw Dariuszem Czwojdrakiem zwiedzili ekspozycje stałe oraz specjalnie na tę okazję przygotowaną wystawę planszową prezentującą dzieje budynku. Atrakcją uroczystości była obecność członków Roty św. Judy Tadeusza oraz ich zaprzyjaźnionego magnata Wiesława Wojciechowskiego. Pełniąc rolę strażników zaprezentowali oni okazały, niezwykle barwny zbiór eksponatów pochodzących z ich własnych, związanych z rycerstwem kolekcji. Oprawę muzyczną Otwarcie nowej siedziby Muzeum Ziemi Wschowskiej 8 marca 2014r. o godz odbyło się uroczyste otwarcie nowej siedziby Muzeum Ziemi Wschowskiej przy Placu Farnym 3 we Wschowie. W uroczystości udział wzięli m.in. przedstawiciele władz Miasta i Gminy Wschowa, Powiatu Wschowskiego, Miasta Leszna, gminnych i powiatowych instytucji, placówek oświatowych, stowarzyszeń oraz przyjaciół muzeum. Na wstępie odbyła się konferencja prasowa dla lokalnych i regionalnych mediów z udziałem Burmistrza Miasta i Gminy Wschowa Krzysztofa Grabki, Dyr. Muzeum Ziemi Wschowskiej Marty Małkus oraz Kustosza Muzeum Dariusza Czwojdraka. O godz rozpoczęła się oficjalna część uroczystości. Po przywitaniu gości Dyr. Muzeum Marta Małkus zaprezentowała historię powstawania ekspozycji, przedstawiła plany i zamierzenia instytucji. Zgromadzeni goście wysłuchali historii na temat całej uroczystości zapewnił kameralny koncert w wykonaniu uzdolnionych uczennic Państwowej Szkoły Muzycznej we Wschowie. W tym szczególnym dla Muzeum Ziemi Wschowskiej dniu zbiory muzealne wzbogaciły się o cenne przedmioty: XVIII wieczną grafikę Marii Józefiny ostatniej królowej Polski żony Augusta III; została ona już włączona do wystawy Klejnot w koronie - Wschowa w czasach saskich. Grafikę, w imieniu Gminy Wschowa, przekazał muzeum Burmistrz Miasta i Gminy Wschowa - Krzysztof Grabka. Prezes Spółki HZZ Osowa Sień - Czesław Kryszkiewicz przekazał w darze dla muzeum zachowane pamiątki z tuby złożonej w fundamentach kolumny Bismarcka. Wśród nich: dokument fundacyjny z 10 kwietnia 1904 r.; pocztówka wydana z okazji położenia kamienia węgielnego kolumny Bismarcka; 84. nr wydawanej we Wschowie gazety: Posen Schlesische Grenz Zeitung; skórzany portfelik oraz druk ulotny. Miejscowy kolekcjoner podarował Muzeum półgrosz koronny Władysława Jagiełły. Zarząd Banku Spółdzielczego we Wschowie objął Mecenatem Gabinet Numizmatyczny. Zadeklarowane wsparcie umożliwi muzeum realizację zaplanowanych na 2014 r. działań związanych m.in. z digitalizacją zbioru, doposażeniem gabinetu w tablice informacyjne, wdrożeniem projektu edukacyjnego oraz promocję ekspozycji. 9 marca w ramach Dnia Otwartego odbyło się w Muzeum Ziemi Wschowskiej przy Placu Farnym 3 oprowadzanie po nowej ekspozycji z kuratorem wystaw P. Dariuszem Czwojdrakiem. Wstęp do muzeum, jak w każdą niedzielę, był bezpłatny, a na gości czekało wiele niespodzianek. Wystawy stałe w nowej siedzibie: I. Rzemiosło artystyczne i użytkowe - kultura materialna Wschowy i ziemi wschowskiej od średniowiecza do XIX w. II. Z bożą pomocą! - bitwa pod Wschową oblicza wielkiej wojny północnej III. Na wierność Rzeczypospolitej - królewskie miasto Wschowa - jego rozwój i znaczenie w dziejach państwa polskiego IV. Klejnot w koronie - Wschowa w czasach saskich V. Gabinet numizmatyczny 6

7 AKTUALNOŚCI Wojewoda Lubuski we Wschowie 24 marca gościł we Wschowie Wojewoda Lubuski Jerzy Ostrouch. Tematem spotkania, które odbyło się w siedzibie Starostwa Powiatowego były problemy z jakimi borykają się gminy wschowskiego powiatu. Burmistrz Wschowy Krzysztof Grabka, jako jedną z najważniejszych kwestii do rozwiązania, poruszył sprawę budowy obwodnicy Wschowy w ciągu Drogi krajowej Nr 12. Projekt ten, według ostatnich ustaleń, powinien być powiązany z budową nowego korytarza transportowego w ciągu drogi krajowej nr 12 od Leszna przez Wschowę i Głogów pomiędzy drogami S5 i S3. O problemie tym rozmawiał Krzysztof Grabka podczas roboczego spotkania z Bogdanem Muchą doradcą wojewody do spraw infrastruktury transportowej. Spotkanie to odbyło się 2 kwietnia w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego w Zielonej Górze. Drugim tematem poruszonym przez burmistrza było zwrócenie uwagi na potrzeby remontowe zabytkowego dawnego zboru Kripplein Christi. Burmistrz Wschowy wskazał na konieczność włączenia się w rozwiązanie tego problemu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Znaczenie i wartość historyczną dawnego zboru podkreśliła również obecna na spotkaniu Wojewódzka Konserwator Zabytków Barbara Bielinis Kopeć. Zastępca Burmistrza Andrzej Nowicki zwrócili także uwagę na problem zbyt niskiego dofinansowania z budżetu państwa zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. Podczas spotkania poruszone zostały także sprawy związane z przekazaniem Nadleśnictwu we Włoszakowicach terenu po dawnym lotnisku w Łysinach. Wojewoda z dużym zainteresowaniem i zrozumieniem odniósł się także do informacji dotyczącej spraw związanych z zagrożeniami zanieczyszczenia środowiska w gminie Wschowa. Podczas wizyty we Wschowie Jerzy Ostrouch zwiedził także nowe siedziby Muzeum Ziemi Wschowskiej oraz Biblioteki Publicznej w dawnym Kollegium Jezuickim na Placu Farnym, które zrobiły na nim olbrzymie wrażenie. zainteresowanego zakupem wspomnianej nieruchomości. Przewodniczący Rady Miejskiej Franciszek Baśczyn poinformował także zebranych, że na kolejnej sesji powołana zostanie komisja, która koordynować będzie prace związane z projektem realizowania w Gminie Wschowa w przyszłości budżetu obywatelskiego. Na zapytanie radnych, m.in. o wygląd sali widowiskowej CKiR we Wschowie, Burmistrz poinformował zebranych o planach związanych z remontem budynku. W pierwszej kolejności zaplanowany jest remont pokrycia dachowego oraz pomieszczeń po byłej dyskotece a w dalszej kolejności przeprowadzenie kapitalnego remontu sali widowiskowej. W tym roku zaplanowano przeprowadzenie remontu dachu, pomieszczeń po Viracocy oraz zamontowanie windy dla osób niepełnosprawnych. XLI Sesja Rady Miejskiej we Wschowie 27 marca odbyła się kolejna Sesja Rady Miejskiej we Wschowie, w której uczestniczyło 21 radnych. W programie obrad znalazły się między innymi: sprawozdanie Burmistrza z realizacji Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi w 2013 roku oraz informacja o działalności Straży Miejskiej we Wschowie. Radni uchwalili także Statut Muzeum Ziemi Wschowskiej oraz powołali Komisję doraźną ds. budżetu obywatelskiego. Jest to odpowiedź na postulat grupy radnych, o którym dyskutowano na poprzedniej sesji. W skład wspomnianej komisji weszli następujący radni: Włodzimierz Drzewiecki, Piotr Buczek, Andrzej Dworkiewicz, Krzysztof Czopek, Tadeusz Sobczuk oraz Pierwszy Zastępca Burmistrza Andrzej Nowicki. Zasugerowano, by komisja przedstawiła swoje propozycje do końca czerwca bieżącego roku. Kraina Lasów i Jezior Sesje Rady Miejskiej we Wschowie XL Sesja Rady Miejskiej we Wschowie 27 lutego 2014 roku odbyła się XL Sesja Rady Miejskiej we Wschowie. W obradach uczestniczyło 21 radnych, którzy, między innymi, zapoznali się ze sprawozdaniami z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii oraz ze sprawozdaniem z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej. Podjęto także kilka uchwał, z których wymienić można wprowadzoną przed obradami przez Burmistrza Krzysztofa Grabkę uchwałę dotyczącą przystąpienia do zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego w rejonie dawnego Kina Hel. Jest to związane z planami inwestora Lokalna Grupa Działania Kraina Lasów i Jezior, której Gmina Wschowa jest członkiem, zakończyła nabór wniosków w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata , oś 4 LEADER, działanie 4.1/413 - Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju. Wnioski składać można było w ramach następujących działań: Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej, Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw, Małe projekty, Odnowa i rozwój wsi. W sumie z terenu naszej gminy wpłynęły 4 wnioski, z czego do dalszej oceny w Urzędzie Marszałkowskim, z bardzo dużą szansą na ostateczne dofinansowanie, rekomendowane zostały 2 wnioski. Jednym z nich, którego autorem jest Gmina Wschowa, jest wniosek Utworzenie kompleksu rekreacyjnego w Parku 1000 lecia. Etap pierwszy. Wnioskowana kwota dofinansowania to ok zł. W jego ramach powstanie tor do mini golfa, natomiast kolejne obiekty infrastruktury pojawią się w późniejszym czasie. Drugi z wniosków, który zakwalifikowany został do dalszej oceny to wniosek Centrum Kultury i Rekreacji dotyczący dofinansowania Dni Wschowy. W tym przypadku wnioskowana kwota wsparcia to ok zł. 7

8 Festiwal 100-droga W dniach od 31 stycznia - 2 lutego 2014 w CKiR we Wschowie odbywał się 3. Festiwal Podróżników 100droga. Zgromadzoną publiczność przywitali Grażyna Struzik i Tomasz Szwarc. Pierwszym prelegentem był wschowianin, podróżnik i turysta Krzysztof Tarka. Spotkania z podróżnikami organizowane przez Stowarzyszenie Twórcze Horyzonty z roku na rok mają coraz więcej sympatyków. W tym roku podczas pierwszego dnia Festiwalu sala była wypełniona po brzegi. Widzowie mogli wysłuchać opowieści: Bartosza Twaróga Mgły północy, Wojciecha Zgoły Poznaj smak Florydy, Bożeny Jarzyńskiej i Marcina Dobasa Nowa Zelandia - między kiwi a oposami, Jerzego Arsoba ROSJA vs JAPONIA - porównania przez cieśninę La Pérouse a, Kamili Kielar Me, bikeself & Kamchatka: no place too far, Alicji Rapsiewicz i Andrzeja Budnika Dwie twarze Pamiru rowerem przez Tadżykistan i Afganistan, Krzysztofa Tarki Kambodża życie po polach śmierci, Anii i Marcina Szymczaków Na bezdrożach Kaukazu Armenia i Gruzja, Tomasza Deko Koczowinicy - Republika Tuwy, Agnieszki Waligóry Rowerem na Krańce Świata, Piotra Strzeżysza Z Alaski na Południe oraz Aleksandra Lwowa Broad Peak dwa razy. Festiwal zakończono filmem,,into the mind. Tradycyjnie już nagrodzono prelegentów. Wręczono cztery równorzędne wyróżnienia oraz nagrodę publiczności. Krzysztof Tarka (Kambodża życie po polach śmierci) za metamorfozę z turysty na Podróżnika. Alicja Rapasiewicz (Dwie twarze Pamiru rowerem przez Tadżykistan i Afganistan) za porywającą kontemplację przestrzeni Pamiru. Piotr Strzeżysz (Z Alaski na Południe) za konsekwentne bycie Włóczykijem i obdarowywanie nas radością tego stanu. Kamila Kielar (Me, bikeself & Kamchatka: no place too far) za dynamikę opowieści i odwagę mierzenia się z dzikimi niedźwiedziami i jeszcze bardziej dzikimi mężczyznami. Przyznano również nagrodę publiczności dla pokazu Anii i Marcina Szymczaków pt.: Na bezdrożach Kaukazu Armenia i Gruzja. Była to nagroda finansowa, ufundowana przez dyrektora Centrum Kultury i Rekreacji Piotra Chałupkę. świecie, którego już nie ma, a który ją ukształtował. Dzieliła się z widzami swoimi przeżyciami oraz zabawnymi anegdotami. Mottem jej opowieści były słowa jej przyjaciela ks. Jerzego Popiełuszki: nie ma lekko. Bohaterka, która skończyła dziewięćdziesiąt dziewięć lat przeniosła zebranych w prawdziwie inny świat. Po projekcji filmu, jego twórcy Dorota Kędzierzawska i Arthur Reinhart spotkali się z widzami i odpowiadali na zadawane pytania. W sobotę, pierwsza projekcja rozpoczęła się o godz. 15:00 filmem pt. Jutro będzie lepiej. Film opowiada o trzech bezdomnych chłopcach, którzy na jednym z rosyjskich dworców opracowują plan ucieczki. Było to spotkanie z młodymi ludźmi, którzy marzą o tym by przez zieloną granicę dostać się do Polski i wrócić do siebie jak będą pany. Najbardziej urzekający, najmłodszy z bohaterów, Pieta nie do końca zdaje sobie sprawę z niebezpieczeństwa czyhającego po drodze. Ujmuje widza swym śmiechem, który odsłania rząd zepsutych, czarnych mleczaków. Wieczorem, publiczność obejrzała film pt. Jestem. Było to spotkanie z dziećmi: Kundlem i Kulką, które spotykają się w swoim życiu z bezlitosnym światem, borykając się z odrzuceniem i brakiem miłości. Dzieci muszą zmierzyć się z okrutnym światem, w którym brakuje akceptacji, matka pije i nad wyraz często zmienia swoich kochanków, gdzie małe kotki są topione a opuszczone, głodujące dziecko nie robi na nikim wrażenia. Po każdej projekcji twórcy filmów - Dorota Kędzierzawska i Arthur Reinhart spotykali się z widzami. Dodatkowo po filmie Jestem publiczność spotkała się z Edytą Jungowską, która w filmie Jestem zagrała rolę matki Kundla. Po raz pierwszy Światłoczuli Twórcy spotkali się z nami podczas dwóch dni i trzech seansów filmowych. Spośród 77 miejsc, które odwiedzają w całej Polsce na tę potrójną ucztę filmową wybrali Wschowę. Dziękujemy! Klub Młodzieżowy Metafora Światłoczuły weekend we Wschowie czyli kręcimy się kinem W piątek 14 marca i w sobotę 15 marca w ramach Polski Światłoczułej wschowianie mieli okazję obejrzeć trzy filmy Doroty Kędzierzawskiej i Arthura Reinharta. W piątek wyświetlony został film dokumentalny pt. Inny świat. Widzowie mogli wysłuchać opowieści wybitnej aktorki Danuty Szaflarskiej. Przez półtorej godziny Danuta Szaflarska mówiła o Klub Młodzieżowy we Wschowie rozpoczął działalność 13 grudnia 2013 roku w miejscu dawnej Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy we Wschowie przy ulicy Niepodległości 1 we Wschowie. Głównym celem działalności Klubu jest stworzenie warunków i miejsca do spotkań młodych ludzi, którzy chcą rozwijać swoje zainteresowania i w ciekawy sposób spędzać wolny czas. Podejmowane działania ukierunkowane są na rozwój aktywności młodzieży oraz poszerzania jej horyzontów. Wszystkich młodych ludzi, którzy chcą skorzystać z oferty Klubu zapraszamy w każdy weekend (od piątku do niedzieli) od godz. 17:00-22:00. Ewa i Jakub Ślipkowie pod koniec października 2013 roku przekonali swoim projektem i pomysłem na prowadzenie Klubu komisję konkursową. Od tego czasu zajmowali 8

9 AKTUALNOŚCI Kalendarium Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych się przygotowaniami do wyposażenia miejsca po byłej bibliotece oraz współpracą z wolontariuszami. Przeprowadzony został również konkurs na logo i nazwę Klubu. Zwycięzcą okazał się Dawid Bilicki, który zaproponował nazwę Metafora. Uroczystego otwarcia Młodzieżowego Klubu Metafora dokonał Burmistrz Miasta i Gminy Wschowa Krzysztof Grabka. W Klubie odbywają się spotkania pod nazwą MOTYWATORY. Są to warsztaty oraz spotkania z ciekawymi ludźmi o różnych profesjach. MOTYWATORY to projekt skierowany do wszystkich tych, którzy szukają inspiracji, motywacji do działania oraz zastanawiają się nad wyborem swojej ścieżki zawodowej. Poza tym w Klubie odbywają się warsztaty fotograficzne, wieczory filmowe oraz koncerty. Do tej pory dla wschowskiej publiczności zagrali: A3 Format, Musicshow oraz INTERNO. Do dyspozycji młodzieży znajdują się cztery sale, które wyposażone są m.in. w sprzęty muzyczne (gitary, klawisze, bębny), tablicę interaktywną czy stół bilardowy. Klub Młodzieżowy jest inicjatywą prowadzoną bezpośrednio przez Urząd Miasta i Gminy Wschowa w ramach realizacji gminnego programu rozwiązywania problemów alkoholowych. Jego koordynatorem z ramienia Urzędu jest pełnomocnik burmistrza ds. profilaktyki i młodzieży - Krzysztof Rękoś. Ewa i Jakub Ślipkowie swój pomysł na prowadzenie klubu wdrażali do końca marca 2014 roku. Ich projekt został w pełni zaakceptowany przez młodzież. Prowadzący nie podjęli się dalszego zarządzania klubem i dlatego od kwietnia nowymi prowadzącymi będą Łukasz Gadkowski i Tomasz Smętek. Klub Młodzieżowy Metafora we Wschowie w dalszym ciągu będzie zarządzany według projektu Ewy i Jakuba Ślipków, ponieważ to właśnie ich projekt prowadzenia klubu został wybrany przez komisję konkursową w zeszłym roku a jego funkcjonowanie odpowiada młodzieży korzystającej z przygotowanej oferty. Przedsiębiorstwo Simply Eight Ośmioro uczniów z I Liceum Ogólnokształcącego we Wschowie, w ramach przedmiotu ekonomia w praktyce, założyło przedsiębiorstwo Simply Eight. Projekt ma charakter edukacyjny i jego założeniem jest nauka w zakresie kierowania i prowadzenia firmy. Młodym wschowianom udało się zainteresować tym pomysłem Burmistrza Krzysztofa Grabkę, czego efektem jest podpisanie oficjalnej umowy, opiewającej na sumę 4000 zł, w ramach której uczniowie wykonają konkretne zadania zlecone przez wschowski samorząd. W ten oto sposób na portalu społecznościowym Facebook powstała strona 1000 rzeczy, które można robić we Wschowie oraz prowadzony jest promujący Wschowę wątek na stronie Skyscrapercity. Poza tym młodzi przedsiębiorcy przeprowadzą wśród swoich rówieśników szeroką ankietę na temat życia kulturalnego w mieście oraz promować będą swoich utalentowanych rówieśników. Projekt trwać będzie do końca maja bieżącego roku. 1 marca obchodziliśmy Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych we Wschowie. Trzy wschowskie instytucje: Muzeum Ziemi Wschowskiej, Biblioteka Publiczna we Wschowie oraz Centrum Kultury i Rekreacji w związku z obchodami przygotowały kilka propozycji w postaci zwiedzania wystaw, emisji filmów dokumentalnych i fabularnych, pokazu teledysków oraz montażu słowno-muzycznego. Cały program tematycznie związany był z marcowymi obchodami. W piątkowych blokach edukacyjnych zaprezentowane zostały dwa filmy dokumentalne: Czy warto było tak żyć reż. Aliny Czerniakowskiej oraz film Oskarżenie Grzegorza Brauna. Pomiędzy filmami w montażu słownomuzycznym zaprezentowała się młodzież z I LO we Wschowie oraz wokalistki z Klubu Piosenki Solo we Wschowie. W godzinach popołudniowych odbył się pokaz teledysków a po nim wyświetlony został film Inka Drugi dzień obchodów rozpoczął się od oficjalnego otwarcia we wschowskim muzeum wystawy: Skazani na karę śmierci w czasach stalinowskich i ich losy przygotowaną przez IPN Wrocław. Słowo wstępne na otwarciu wystawy wygłosił dr Tomasz Gałwiaczek. Dalsza część programu realizowana była w sali widowiskowej CKiR. Ponownie zostały wyświetlone filmy dokumentalne a na zakończenie uroczystości można było obejrzeć dwa filmy fabularne: Śmierć Rotmistrza Pileckiego oraz obraz pt. Generał Nil. Dodatkową atrakcją tych dni była wystawa książek zorganizowana przez Bibliotekę Publiczną we Wschowie. Centrum Kultury i Rekreacji dziękuje wszystkim, którzy przyczynili się do organizacji tych obchodów. Wschowa - moja mała Ojczyzna W Samorządowym Przedszkolu nr 5, w ramach realizacji projektu Wschowa - moja mała Ojczyzna zorganizowano rodzinny konkurs literacki na wiersz o Wschowie. Na konkurs wpłynęło 5 wierszy. 27 lutego br. odbyło się rozstrzygnięcie konkursu. W komisji konkursowej zasiadły: pani Marzena Knaflewska - nauczyciel polonista, przedstawiciel Rady Rodziców, pani dyrektor Lidia Toś, pani Grażyna Staniszewska reprezentująca Grono Pedagogiczne oraz organizatorki konkursu Marzena Hubert i Alicja Juskowiak. Jury nie miało łatwego zadania wszystkie wiersze były oryginalne i opisywały piękno naszego miasta. Po naradzie postanowiono przyznać: I miejsce Aurelii Dworak i jej mamie Angelice Pasternak oraz cztery równorzędne II miejsca: Aleksandrowi Janusowi i jego mamie Katarzynie Janus, Mai Śladewskiej i jej mamie Aldonie Śladowskiej, Maciejowi Koziołkowi i jego mamie Agnieszce Koziołek oraz Maciejowi Jarominowi i jego mamie Agnieszce Jaromin. 5 marca br. odbyło się w przedszkolu uroczyste podsumowanie konkursu. Na spotkanie zaproszeni zostali laureaci, zastępca Burmistrza pan Andrzej Nowicki i pani Dyrektor - Lidia Toś. Zgromadzeni wysłuchali utworów konkursowych recytowanych przez uczennice Gimnazjum nr 2 absolwentki przedszkola. Wszyscy uczestnicy konkursu literackiego otrzymali z rąk pana Burmistrza i pani Dyrektor pamiątkowe dyplomy i nagrody rzeczowe, ufundowane przez Urząd Miasta i Gminy Wschowa. Organizatorki konkursu Marzena Hubert i Alicja Juskowiak serdecznie dziękują dzieciom i rodzicom za udział w konkursie a uczennicom z Gimnazjum nr 2 - za piękną recytację. 9

10 Koncert Karnawałowo Walentynkowy okazją do podziękowań lubinian 55:42. Terminarz rozgrywek został ułożony tak, że drużyny mają 6 tygodni przerwy w grze. Punkty dla wschowskiego zespołu w meczu z SMK Lubin zdobywali: Jakub Chałupka 23, Mariusz Zgrzebnicki 22, Jacek Krówczyński 14, Kurkowiak 10, Walkowski i Daniel Jaskółka 2. W pojedynku z KKS Siechnica: Chałupka 31, Zgrzebnicki 18, Jaskółka 6, Kukowiak 2, Gliński i Klan 1. W zespole z Lubina zagrali wychowankowie WSTK. W meczu z gospodarzami Krystian Naramski zdobył 16 punktów, a Jędrzej Toś 2. W pojedynku z KKS Siechnica Naramski 11, a Toś 4. Wszystkie zespoły grające we Wschowie na co dzień walczą o punkty na parkietach dolnośląskiej III ligi. W piątek, 22 lutego 2014 roku o godzinie 18:00 w hali sportowej Gimnazjum nr 2 we Wschowie odbył się Koncert Karnawałowo Walentynkowy. Dla zgromadzonej publiczności zagrała Młodzieżowa Orkiestra Dęta ze Wschowy oraz z miasta Luckau w Niemczech a także wystąpił zespół mażoretek Finezja. Stowarzyszenie Kultury Ziemi Wschowskiej już po raz dziewiąty zorganizowało takie wydarzenie. Koncert był dedykowany wszystkim tym osobom, III Festiwal Szkół i Usług Doradztwa Zawodowego W piątek, 7 marca w sali sportowej I Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica we Wschowie odbył się III Festiwal Szkół i Usług Doradztwa Zawodowego. Pomysłodawcą i organizatorem wydarzenia była Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna we Wschowie oraz Powiatowy Urząd Pracy we Wschowie. Gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne oraz uczelnie wyższe miały okazję zaprezentować przyszłym uczniom swoje oferty kształcenia. Ponadto, tego dnia młodzież mogła zadawać pytania przedstawicielom placówek edukacyjnych dotyczące kształcenia. Poradnia PsychologicznoPedagogiczna udzielała informacji dotyczących ścieżek kształcenia, a Powiatowy Urząd Pracy przedstawił informacje dotyczące rynku pracy w Powiecie Wschowskim. Dodatkowo, zorganizowana została konferencja pn. Od szkoły do zawodu, która dotyczyła planowania kariery zawodowej. instytucjom, sponsorom i darczyńcom, którzy na co dzień wspierają stowarzyszenie. Jak co roku, Gmina Wschowa dołożyła cząstkę aby Młodzieżowej Orkiestrze Dętej grało się lepiej i by w dalszym ciągu obdarzała nas takimi wspaniałymi koncertami. Burmistrz Miasta i Gminy Wschowa Krzysztof Grabka przekazał dla orkiestry werbel perkusyjny, bongosy oraz dzwonki rurowe. Turniej Koszykówki o Puchar Burmistrza W sobotę, 22 lutego 2014 roku w hali sportowej Gimnazjum nr 2 we Wschowie rozegrany został Turniej Koszykówki o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Wschowa. Wydarzenie zostało zorganizowane przez Wschowsko Sławskie Towarzystwo Koszykówki (WSTK). Puchar burmistrza wywalczył zespół WSTK, który rozegrał dwa mecze i pokonał SMK Lubin 75:61 i KKS Siechnica 62:54. Drugie miejsce w turnieju zajęła drużyna z Siechnic, która pokonała 10

11 AKTUALNOŚCI Hece w bibliotece Od stycznia 2014r. w bibliotece mają miejsce spotkania,,hece w bibliotece. Jest to forma zajęć skierowana do dzieci w wieku od lat. Odbywają się one w piątki, w godzinach , co dwa tygodnie. Głównym celem spotkań jest promocja ciekawej, wartościowej literatury dziecięco-młodzieżowej. Spełniają one także funkcje odprężające oraz wprowadzają w dobry nastrój. W czasie zajęć czytane są fragmenty książek i prowadzone dyskusje na temat przeczytanego tekstu. Dzieci wykonują również urozmaicone prace plastyczno-techniczne związane z bieżącą tematyką oraz uczestniczą w wesołych zabawach. Do tej pory zrealizowane zostały zajęcia pt.,,my się smoków nie boimy,,,viktor Junior wcina herbatniki,,,projektantki torebek czytają literaturę Ewy Nowak oraz,,odwiedzamy Afrykę wraz z Martine i jej białą żyrafą. Pamiątkami dla dzieci były wykonane metodą orgiami kolorowe koszyczki i torebeczki, domki z herbatników, a także figurki z masy solnej. Pasja Życia Biblioteka Od 28 stycznia na parterze w holu biblioteki można było oglądać modele żaglowców. Swoją Pasję Życia przedstawił pan Przemysław Kuchcicki, wschowianin, historyk, z zamiłowania modelarz. Swoją przygodę z modelarstwem rozpoczął już w szkole podstawowej. Przyglądając się pracom kuzyna, który budował modele kartonowe, też postanowił spróbować. Kolejne modele, coraz bardziej udane, tworzył już pod okiem taty. Po ukończeniu szkoły średniej rozpoczął się dla niego zupełnie inny etap pracy modelarskiej. W LOK utworzono klub modelarski, który z biegiem lat wspiął się na szczyty modelarstwa w Polsce. Ale to ciągle nie było to. W 2003 roku udało się panu Kuchcickiemu nawiązać współpracę z wydawnictwem z Poznania, które wydawało wycinanki żaglowców i dało możliwość spotkania się z najwyższej klasy fachowcami szkutnikami. Przez cały miesiąc odwiedzający bibliotekę mogli podziwiać to, co powstało przez kilka lat w jego domowym zaciszu. Ferie zimowe z biblioteką Od 3 lutego, od poniedziałku do piątku, w bibliotece odbywały się zajęcia Zabawy z zimą, zorganizowane w ramach ferii. Podczas dwugodzinnych spotkań dzieci słuchały opowiadań i fragmentów książek o tej mroźnej porze roku, poznawały odległe zimowe krainy i ich mieszkańców, oglądały reprodukcje dzieł znanych malarzy przedstawiające zaśnieżone pejzaże, uczyły się o zimowych zwyczajach zwierząt oraz zapoznawały się z zimowymi sportami. Miały również okazję wykazać się talentem plastycznym, bowiem po spotkaniach z książką następowały zajęcia plastyczne. W pierwszym tygodniu ferii dzieci wykonały więc oszronione gałązki, wycinały pingwiny i bałwanki oraz malowały zimę wykorzystując do tego celu pastę do zębów, w drugim natomiast szydełkowały, tworzyły na kartkach papieru karmniki dla ptaków i ubranka dla swoich pupilów oraz wykonywały walentynkowe karteczki. Ponadto brały udział w przeróżnych zabawach zespołowych i zręcznościowych oraz rozwiązywały łamigłówki i rebusy. Każdego dnia mogły również skorzystać z komputerów, pograć na PlayStation czy pobawić się na podłodze interaktywnej. Atrakcją były także wyświetlane po zajęciach bajki w technologii 3D. Na wszystkich czekał słodki poczęstunek i drobne upominki, za które dziękujemy naszym sponsorom: dyrektorowi I Oddziału Banku PKO we Wschowie, właścicielom Apteki Pod Wagą i Cukierni Paul. Dzieci chętnie korzystały z oferowanych im rozrywek i tłumnie przybywały do biblioteki. Godzinka dla smyka Od lutego biblioteka organizuje cykliczne zajęcia dla dzieci Godzinka dla Smyka. Są to piątkowe spotkania odbywające się co dwa tygodnie, w godz , adresowane do dzieci w wieku 6-9 lat, podczas których czytamy wspólnie ciekawe opowiadania, bawimy się i malujemy. Do tej pory dzieci były już w zaczarowanej krainie emocji, gdzie zgadywały co wyrażają ich twarze, poznawały różne rodzaje uczuć i starały się przelać swoje emocje na kartkę papieru, a także słuchały o Franklinie, który miał bardzo zły dzień. Dowiedziały się również o zasadach panujących w bibliotece, zgadywały, kim jest tajemniczy troll niszczący książki z opowiadania Zbawcy książek, tworzyły litery alfabetu z własnych ciał oraz malowały zakładki do książek. Zapraszamy wszystkie chętne dzieci, które chcą miło spędzić czas na kolejne zajęcia z cyklu Hece w bibliotece i Godzinka dla Smyka. O terminach i tematach spotkań informujemy na bieżąco na stronie internetowej wschowa.com.pl oraz Dzień książki w bibliotece W dniach 4 i 7 marca dzieci z Samorządowego Przedszkola nr 1 we Wschowie uczestniczyły w zajęciach Dzień książki w bibliotece. Zachęcone tańcem integracyjnym przedszkolaki z radością wzięły udział w zabawach związanych tematycznie z popularnymi bajkami: odgadywały kalambury, układały bajkowe puzzle, sprawnie dobierały postacie z bajek, a słuchając Czerwonego Kapturka wcielały się w bohaterów utworu. Spotkanie zakończono przypomnieniem dwóch zasad dotyczących korzystania z biblioteki i szanowania książek. Światowy Dzień Poezji 21 marca obchodzony jest Światowy Dzień Poezji. Z tej okazji, dzień wcześniej, we wschowskiej bibliotece została zaprezentowana bardzo interesująca Dojrzała interpretacja poezji Wisławy Szymborskiej przygotowana przez Zespół Słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku FERMATA LIFE. Ciekawa kompozycja prezentacji twórczości poetki i faktów z jej życia, scenografia, sprawiły że występ został nagrodzony dużymi brawami, a aktorzy usłyszeli dużo miłych słów od widzów. 11

12 Wystawa Teresy Lamprycht To mi w duszy gra pod takim tytułem 13 lutego, o godz , na piętrze biblioteki odbyło się otwarcie wystawy malarstwa wschowskiej artystki amatorki pani Teresy Lamprycht. Na wystawie zaprezentowano 26 obrazów olejnych z kolekcji malarki, będących kopiami najsłynniejszych dzieł światowego malarstwa oraz własnymi kompozycjami. Po oficjalnym otwarciu wystawy przybyli goście mieli okazję w towarzystwie artystki zwiedzić ekspozycję, aby z jej ust usłyszeć co w jej duszy grało w czasie tworzenia dzieł. Kursy komputerowe W Bibliotece Publicznej we Wschowie można rozwijać swoje umiejętności informatyczne na kursach komputerowych. W tej chwili dobiega końca pilotażowy kurs programu Word W planach jest zorganizowanie następnych. Pracownicy biblioteki chcą, aby każdy, kto czuje się wykluczony z tej dziedziny wiedzy mógł wziąć udział w bezpłatnym szkoleniu. Poziom trudności kursu dostosowywany jest do umiejętności uczestników! Biblioteka posiada doskonale wyposażone stanowiska komputerowe, które są do dyspozycji czytelników codziennie w godzinach otwarcia placówki. Dlatego w kursach mogą wziąć udział również osoby nie posiadające komputera. Biblioteka proponuje do wyboru naukę programów z pakietu Microsoft Office. W zależności od zainteresowania mogą to być: Word 2013, Publisher 2013, Power Point 2013 lub Excel Zainteresowani mogą zgłaszać się telefonicznie ( ), drogą elektroniczną lub osobiście w siedzibie biblioteki (Plac Farny 3). Zapraszamy do wschowskiej biblioteki. Przypominamy, że placówka otwarta jest w godzinach: poniedziałek, środa, piątek wtorek, czwartek sobota Miłym akcentem wystawy był minirecital na skrzypcach młodego artysty Krzysztofa Sobczuka. Był to prezent dla pani Teresy od zaprzyjaźnionych wielbicieli jej talentu. Teresa Lamprycht sztuką interesowała się zawsze. Jako dziecko dużo malowała, potem w dorosłym życiu często odwiedzała muzea, by podziwiać obrazy znanych mistrzów. Malarstwem w sposób bardziej profesjonalny zajęła się jednak dopiero w roku 2003, po przejściu na emeryturę. To wtedy nawiązała kontakt ze wschowskim Domem Kultury i tam poznała tajniki warsztatu. Inspiruje ją wszystko: sytuacje, które zaobserwuje, napotkani ludzie, wspomnienia, widoki czy obrazy innych artystów. Jak sama mówi, najbardziej przemawia do niej Art Deco i secesja, ale ceni sobie również szkołę monachijską, XIX wiek i realizm. Prace maluje techniką olejną. Malarstwo jest dla niej uzupełnieniem życia, pomaga się wyciszyć. Obrazem, z którym czuje się związana emocjonalnie jest Lady z Shalott, angielskiego twórcy Johna Wiliama Waterhouse a przedstawiający jedną z bohaterek legendy o Królu Arturze i Rycerzach Okrągłego Stołu Elaine z Astolat. Jest to też jedno z jej pierwszych dzieł. Poza tradycyjnymi obrazami pani Teresa Lamprycht maluje także ikony, dzięki którym chce przybliżyć innym piękno, koloryt i duchowość sztuki sakralnej. Niezwykły talent malarki i subtelne piękno obrazów autorskich oraz reprodukcji sławnych malarzy można było podziwiać do 8 marca. Jest taki koziołek, małpka i 13 marca 2014 roku w bibliotece odbyło się uroczyste podsumowanie konkursu plastycznego Jest taki koziołek, małpka i zorganizowanego z okazji 130 rocznicy urodzin Kornela Makuszyńskiego. Na konkurs wpłynęło 56 prac uczniów klas II i III ze wszystkich szkół podstawowych Miasta i Gminy Wschowa. Komisja oceniająca nagrodziła 7 uczestników: Julię Śliwińską kl. II Osowa Sień, Krystiana Opata kl. II Siedlnica, Emilię Babską kl. III Konradowo, Oliwię Sachweh kl. III SP-2, Zuzannę Olejarz kl. III SP-2, Marcina Kamińskiego kl. II SP-1, Marcina Krauze kl. II Przyczyna Górna. Laureaci otrzymali nagrody książkowe i pamiątkowe dyplomy. Prace konkursowe można oglądać na parterze biblioteki, w głębi holu i na tablicy multimedialnej. Serdecznie zapraszamy. Muzeum Wizyta przedstawicieli szwedzkiego stowarzyszenia 13 marca 2014r. odwiedzili Wschowę przedstawiciele szwedzkiego stowarzyszenia Swedish Military Memorials Abroad - Christian Braunstein i Peter Wetterberg. Celem wizyty było zapoznanie się z historią i reliktami pomnika upamiętniającego Bitwę pod Wschową, który pierwotnie stał na skraju lasu w Nowych Ogrodach. Podczas wizyty panowie zobaczyli również wnętrza muzealne, wysoko ocenili prezentację multimedialną bitwy i wyeksponowane zbiory. Z dużym zainteresowaniem obserwowali obecne w muzeum przedszkolaki, które dzięki projektowi Wschowa, moja mała ojczyzna przez cały tydzień odwiedzały wschowskie muzeum. Tego samego dnia odbyło się spotkanie z Burmistrzami Miasta i Gminy Wschowa - Krzysztofem Grabką, Andrzejem Nowickim oraz Naczelnikiem Wydziału Promocji i Rozwoju Ireneuszem Mieżowcem. Wschowa i okolice szwedzkim przedstawicielom bardzo się podoba ły i dlatego zadeklarowali ponowny przyjazd jeszcze w tym roku. 12

13 AKTUALNOŚCI Skazani na karę śmierci w czasach stalinowskich i ich losy 1 marca, w ramach uroczystości związanych z obchodami Narodowego Dnia Pamięci o Żołnierzach Wyklętych w Muzeum Ziemi Wschowskiej oficjalnie otwarto wystawę pt.: Skazani na karę śmierci w czasach stalinowskich i ich losy. Eksponowane zdjęcia i dokumenty pochodziły głównie ze zbiorów Oddziałowych Biur Edukacji Publicznej IPN w całym kraju i zostały opracowane przez OBEP we Wrocławiu. Wystawa była udostępniona dla zwiedzających do 28 marca 2014r. Łączna frekwencja wyniosła 353 osoby. 25 marca w ramach działań edukacyjnych przedstawiciel poznańskiego oddziału IPN, urodzony wschowianin - Marcin Podemski wygłosił wystąpienie pt. Podziemie niepodległościowe po II wojnie światowej w ujęciu ogólnopolskim i lokalnym na przykładzie powiatu wschowskiego. Z wielką uwagą i zainteresowaniem grupy przybyłych gości: słuchaczy UTW oraz młodzieży szkolnej wysłuchali prezentacji. Prelegent przybliżył zebranym w szczególności mało znane kwestie oporu wobec władzy komunistycznej na terenie Wschowy i jej okolic. Zima w muzeum za nami W okresie ferii zimowych dzieci i młodzież szkolna mogli skorzystać z oferty Muzeum Ziemi Wschowskiej pn. Zima w Muzeum, zrealizowanej przy współpracy z Rotą św. Judy Tadeusza. I tak pierwsza wakacyjna środa zarezerwowana była dla świata średniowiecznych rycerzy. Uczestnicy zajęć dowiedzieli się, jakiej broni używali rycerze czasów średniowiecza, jak chroniono się przed skutkami jej stosowania. Dzieci mogły wziąć do ręki miecz lub topór, założyć na głowę rycerski hełm, a na dłoń rękawicę. Ponadto przekonały się o ciężarze kolczugi i zbroi. Niemniej ważna, a może nawet najważniejsza była nauka o istnieniu świata zasad, według których rycerz powinien był postępować. Przed dziećmi, przybyłymi do muzeum na drugie spotkanie - w środę, r., otworzył się świat Indian północnoamerykańskich. Mogły one dowiedzieć się i zobaczyć na przykładach, jak ubierali się Indianie, jak mieszkali, jak się przemieszczali, jak się leczyli i w co wierzyli, również - jakiej broni używali podczas polowań i walki i jeszcze wiele innych, ciekawych rzeczy. 13 lutego, podczas ostatnich już zajęć z cyklu Zima w Muzeum dzieci poznawały historię zabawek od czasów starożytnych po współczesność. Odkrywały zabawki, jakimi bawili się m.in. mali Egipcjanie sprzed 2000 lat p.n.e. W części warsztatowej dzieci miały okazję wykonać własne zabawki, takie jak kolorowe lwy, niedźwiedzie i lisy, figurki rycerzy. Wszystkim uczestnikom naszych spotkań serdecznie dziękujemy za udział i wykazane zaangażowanie. Podziękowania kierujemy również do naszego sponsora: firmy Dax z Przyczyny Dolnej, hojnie obdarowującego nas wszelkimi materiałami (papier, kredki, pisaki, kleje, nożyczki) niezbędnymi do przeprowadzenia rozmaitych zajęć warsztatowych. Dziękujemy! Kuźnia przeszłości Muzeum Ziemi Wschowskiej Kuźnia przeszłości to nowa propozycja Muzeum Ziemi Wschowskiej, tym razem skierowana do młodych pasjonatów i miłośników miasta i jego najbliższego otoczenia. Projekt ma na celu odkrywanie dziedzictwa kulturowego poprzez pryzmat miejsc i zabytków. Spotkania w ramach projektu o charakterze cyklicznym odbywają się raz w miesiącu. Młodzi ludzie mają okazję uczestniczenia zarówno w spotkaniach terenowych odkrywając niedostępne na co dzień zabytki jak i warsztatowych, dzięki którym będą mieli okazję nabycia praktycznych umiejętności związanych z ochroną i promocją dziedzictwa kulturowego. Serdecznie zapraszamy młodzież w wieku gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym. Kolejne spotkanie 24 kwietnia. Udział w projekcie jest bezpłatny. Wschowa - Królewskie Miasto W numerze 04/2014 tygodnika Gość Niedzielny z r. opublikowano artykuł pt.: Wschowa królewskie miasto. Opowiadał on o królewskich wizytach we Wschowie oraz o okolicznościach im towarzyszących w przypadku królów z saskiej dynastii Wettinów: o posiedzeniach senatu, przyjmowaniu poselstwa tureckiego czy podpisaniu konkordatu. Telewizja Polska promuje Wschowskie muzeum Gorzowski oddział Telewizji Polskiej dwukrotnie, w ostatnim czasie, wyemitował na antenie ogólnopolskiej materiał dot. Muzeum Ziemi Wschowskiej. Pierwsza emisja miała miejsce 8 marca br. i była to relacja z przebiegu uroczystego otwarcia Muzeum. Drugi materiał, z udziałem dyrektor muzeum Marty Małkus mieliśmy okazję oglądać 14 marca w programie Kalejdoskop. W wywiadzie z p. Małkus opowiedziała o historii i specyfice działalności, jak również o planach wschowskiej instytucji. Muzeum w mediach internetowych Muzeum Ziemi Wschowskiej zaprasza do odwiedzania nowo wdrożonej strony internetowej instytucji: pl. Znajdą tam Państwo wiele informacji praktycznych, jak również tych dot. realizowanych projektów, działań edukacyjnych itd. Strona jest na bieżąco aktualizowana. Aktywnie informujemy również o bieżącej działalności muzeum na portalu społecznościowym: Facebook. 13

14 Niedzielne zabawy w muzeum Od Trzech Króli - legendy o nich oraz miejscu przechowywania ich relikwii - po władców Polski, którzy w ramach swych królewskich obowiązków zawitali do Wschowy, nawiązywały tematycznie Niedzielne zabawy w Muzeum, które odbyły się r. Uczestniczące w nich dzieci rysowały portret wybranego przez siebie króla, czerpiąc przykład z wyeksponowanych w Sali Królewskiej Muzeum Ziemi Wschowskiej portretów. Ćwicząc sztukę rysunku i nabywając historyczną wiedzę dzieci świetnie się bawiły, co cieszy nas nieustająco. W ostatnią niedzielę stycznia spotkanie przebiegało pod hasłem Na balu u królowej. Główną bohaterką zabaw była ostatnia Mur będzie naprawiony! Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego przyznał dotację na ratunkowe prace konserwatorskie przy zabytkowych płytach epitafijnych z XVII i XVIII wieku oraz prace związane z zabezpieczeniem części muru okalającego Staromiejski Cmentarz Ewangelicki. Dotację w wysokości ,00 zł przyznano na wniosek zgłoszony do programu Dziedzictwo kulturowe - priorytet 1 Ochrona zabytków. Przyznana kwota umożliwi zabezpieczenie i utrwalenie substancji zabytkowych płyt nagrobnych na dawnym, będącym cennym zabytkiem reformacji w Polsce - Staromiejskim Cmentarzu Ewangelickim (rok założenia 1609). Przeprowadzenie prac to również: zażegnanie stanu degradacji zabytku oraz zlikwidowanie niebezpieczeństwa zawalenia się muru. królowa Polski - Maria Józefa, która najprawdopodobniej odwiedziła Wschowę, towarzysząc swemu mężowi, królowi Augustowi III Sasowi. Portret królowej, będący w zbiorach MZW, uczestnicy zabaw odnaleźli na muzealnej wystawie. 9 lutego odbyły się Niedzielne zabawy w Muzeum nawiązujące do ważnego wydarzenia z dziejów Wschowy tj. do bitwy pod Wschową, która miała miejsce 13 lutego 1706 roku. Sporej gromadce przybyłych dzieci przybliżyliśmy okoliczności, które doprowadziły do tej bitwy, rodzaje umundurowania żołnierzy biorących w niej udział, chorągwie, godła oraz władców krajów, z których pochodzili. Finalnym efektem spotkania było wykonanie przez młodych uczestników chorągiewek nawiązujących do barw flag państwowych Szwecji, Rosji i Saksonii. Motywem przewodnim Niedzielnych zabaw w Muzeum r. była Walka karnawału z postem. Wyrazem tej walki jest słynny obraz Pietera Brueghla Starszego oraz kultywowane zwyczaje ludowe związane z ostatkami, czyli zapustami. Dzieci uczestniczące w tych zabawach mogły poznać tradycje karnawałowe w Europie i na świecie. Szczególnie dużo uwagi poświęcono polskim obrzędom ludowym związanym z tym okresem zwłaszcza ich oprawie i znaczeniu. W drugiej części zabaw, w formie rysunkowej, dzieci przedstawiły swoje wrażenia i skojarzenia związane z karnawałem i postem. 16 marca, na przekór kapryśnej, marcowej pogodzie miłośnicy Niedzielnych zabaw przybyli do muzeum, aby wziąć udział w zajęciach pod hasłem: Żegnaj Marzanno, witaj wiosno! Dzieci wraz z rodzicami poznawali ludowe obrzędy związane z pożegnaniem zimy - zarówno te ogólnopolskie, jak i regionalne. Kolejne Niedzielne zabawy w muzeum : 11 maja: W maju jak w raju - mądrości przysłów. Soli Deo Gloria w modernizacji! Decyzją Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Muzeum Ziemi Wschowskiej uzyskało dotację na modernizację wystawy stałej Soli Deo Gloria w wysokości ,00 zł. Wniosek został zgłoszony do programu Dziedzictwo kulturowe - priorytet 2 - Wspieranie działań muzealnych w ramach naboru I/2014. Przyznana kwota umożliwi zakup m.in. nowoczesnych gablot ekspozycyjnych oraz dedykowanego do charakteru ekspozycji oświetlenia. SOLI DEO GLORIA PROTESTANCKIE DZIEDZICTWO KULTUROWE ZIEMI WSCHOWSKIEJ - podstawowym założeniem wystawy jest ukazanie Wschowy jako ważnego centrum intelektualnego, będącego jednym z pomostów łączących kulturę dawnej Rzeczypospolitej z kulturą europejską. Obok XVII i XVIII wiecznych pamiątek poświęconych członkom zasłużonych dla Korony rodzin Szlichtingów, Potworowskich, Mielęckich i HazaRadlic (portrety trumienne) oraz bezcennych zabytków pochodzących z krypty grobowej Zofii z Ujejskich, żony starosty wschowskiego Hieronima Radomickiego, na wystawie zobaczyć można elementy wyposażenia z kościoła Żłóbka Chrystusa (rzeźby, ołtarz), pochodzące z XVII - XIX w. portrety pastorów, starodruki, barokowe epitafia i przykłady sztuki kamieniarskiej. Sport Na sportowo z Centrum Kultury i Rekreacji Styczeń i luty to tradycyjnie zakończenie rozgrywek w Amatorskiej Lidze Piłki Halowej i Amatorskiej Lidze Siatkówki. W piłkarskiej halówce w sezonie 2013/2014 wystartowała rekordowa ilość drużyn. W I lidze rywalizowało 6 ekip natomiast w II aż 11. W rozrywkach prowadzonych od listopada 2013 roku do połowy lutego 2014 udział wzięło 177 osób. Mecze odbywały się w soboty i niedziele w hali Gimnazjum Nr 2 we Wschowie. Zwycięzcą i mistrzem sezonu 2013\2014 została drużyna Piątki Siedlnica przed Koroną Gol i Pogonią Wschowa. Do drugiej Ligi spadła drużyna Oldboy-ów. Najlepszym strzelcem rozgrywek został Marcin Dobrowolski z Korony Gol, a najlepszym bramkarzem Krzysztof Szkurdź z Glacticos. W rozgrywkach II ligi zwycięstwo i awans do I ligi uzyskała drużyna Żubrów pokonując na finiszu zespół Rozkręcone Betoniary. Wszystkie drużyny otrzymały puchary, a zwycięzcy medale i nagrody rzeczowe. Po prawie 5 miesięcznych rozgrywkach zakończyła się również rywalizacja w Amatorskiej Lidze Siatkówki. Pierwsze miejsce zajął Astromal wyprzedzając Volley Wschowa i W Ostatniej Chwili. Wybrano również najlepszą szóstkę rozgrywek w której znaleźli się następujący zawodnicy: Sebastian Bieleń, Roman Bąkiewicz, 14

15 AKTUALNOŚCI Przemysław Gliński, Józef Kempa, Daniel Sieniuć i Bartek Gadkowski. Wręczono również nagrodę specjalną, którą przyznano za popularyzację i propagowanie wschowskiej siatkówki plażowej i halowej, podnoszenie poziomu sportowego i postawę fair play dla braci Adriana i Michała Szulc z Leszna grających w zespole Astromalu. W ostatnim czasie odbyły się również Mistrzostwa Powiatu Szkół Podstawowych kl. IV, V,VI oraz dziewcząt w halowej piłce nożnej. O to zwycięzcy w poszczególnych klasach: kl. IV- Szkoła Podstawowa w Sławie kl. V Szkoła Podstawowa Nr 1 we Wschowie kl. VI - Szkoła Podstawowa Nr 1 we Wschowie dziewczęta IV-VI - Szkoła Podstawowa w Sławie. Na zakończenie karnawału CKiR zorganizowało Maraton Zumby i Aerobiku Latino gdzie przy gorących rytmach muzyki przez 3 godziny bawiło się wiele pań pod czujnym okiem pięciu instruktorek zajęć fitnes. W roku 2014 w zakresie sportu i rekreacji CKiR przygotowało wiele nowości, jedną z nich będzie duże przedsięwzięcie zaplanowane na cały rok 2014 organizowane wspólnie z klubem sportowym LLKS Osowa Sień pod nazwą POLSKA BIEGA - WSCHOWA BIEGA. W skład cyklu biegowego wchodzi 7 imprez organizowanych przy współpracy z wieloma jednostkami, szkołami, przedszkolami i osobami fizycznymi. Szczegółowy plan imprez zaliczanych do cyklu Polska Biega Wschowa Biega wygląda następująco: II bieg im. Marka Kozaczka - Bluszczowy Szlak cykl imprez biegowych w związku z turniejem piłkarskim Od przedszkola do Ligi Światowej Orlik przy Szkole Podstawowej Nr bieg z okazji Dnia Dziecka w Szkole Podstawowej Nr Bieg Orła - Osowa Sień lub Mistrzostwa Powiatu Wschowskiego w biegach przełajowych Bluszczowy Szlak Bieg Niepodległości - Rynek wschowski Bieg Sylwestrowy Serdecznie Państwa zapraszamy na wszystkie imprezy! Gala Sportu W sobotę, 11 stycznia br. nastąpiło sportowe podsumowanie roku 2013, podczas którego zostały wręczone wyróżnienia najlepszym sportowcom i trenerom. W Gali Sportu oprócz zawodników, trenerów, prezesów wschowskich klubów, rodziców udział wzięli także Burmistrz Miasta i Gminy - Krzysztof Grabka, Naczelnik Wojciech Kuryłło oraz Pełnomocnik Burmistrza ds. Profilaktyki i Młodzieży Krzysztof Rękoś. Formuła Gali Sportu w minionych latach przyjmowała różną postać, od plebiscytów poprzez bale sportowców aż do dzisiejszej formuły, chyba najbardziej trafnej czyli wyboru kandydatów do wyróżnień. Kandydatury te są podawane przez zarządy poszczególnych stowarzyszeń sportowych, za którymi stoją wyniki konkretnych zawodników. Ideą, która przyświeca organizatorom to wyróżnienie tych najlepszych. Bo przecież na wyróżnienia nie zasługują wszyscy. Są tacy, którzy drużynę inspirują, dają przykład, są ambitni, mają talent poparty ciężką pracą, po prostu się wyróżniają. Dotyczy to również sportów indywidualnych, gdzie takie osoby pobudzają do pracy swoich kolegów i koleżanki. I taki właśnie jest sens tych odznaczeń. Ciężką pracą dochodzi się do sukcesów sportowych, a te prestiżowe - jak Gala Sportu przyjdą wtedy same. Oprócz wyróżnień klubowych oraz nagród w kat. Champion uwagę należy zwrócić na Super Championów: Marzenę Piter i Krzysztofa Wierzbickiego oraz na wydarzenie sportowe ubiegłego roku jakim było 60-lecie KS Pogoń Wschowa. Niezawodną oprawę muzyczną zapewniły wokalistki z Klubu Piosenki Solo. Organizatorzy dziękują UMiG we Wschowie za pomoc przy organizacji tej Gali. A oto pełna lista nagrodzonych z podziałem na kategorie. Wyróżnienia: Pogoń Wschowa: Dariusz Bartkowiak, Emil Konieczny Avia Siedlnica: Daniel Faliszewski, Jakub Kurosz Zahir - Volley: Sandra Janik, Daria Grycz CKiR - szachy: Arkadiusz Klonowski, Paweł Brychcy WSTK: Daniel Jaskółka, Jeremiasz Klan SP-1/Gim.1: Julia Pierzchała, Marta Stasiak Gim.2: Julia Piechel Tajfun L.: Michał Kubicki, Dariusz Drzewiecki SKJ - Tradycja: Anna Kubiak, Michał Jóskowiak LLKS: Lidia Zając, Adrian Ławecki-lekkoatletyka, Magdalena Frąckowiak, Miłosz Szcześniewski- biegi górskie, Martyna Rambolińska, Miłosz Golik- biegi przełajowe CHAMPION: WKM: Gabor Zienkiewicz, Marcin Sobol, Igor Zienkiewicz, Bartosz Dorosz Zahir -Volley: Szymon Szymański, Jędrzej Bąkiewicz, Paweł Dederek LLKS: Piotr Drobnik, Dawid Laszczowski, Rafał Matuszczak SKJ Tradycja: Wiktoria Łozowska CKiR Modelarze: Jan Naskręt, Michał Chudzik. Podsumowanie Roku Sportowego 2013 w Koronie W piątek 28 lutego 2014r. Klub Korona uroczyście podsumował Rok Sportowy Każdy kto skorzystał z zaproszenia na to wydarzenie, oprócz wyróżnienia młodych sportowców, ich trenerów i osób wspierających klub mógł zobaczyć nietuzinkowy występ zespołu tanecznego ISKIERKI z Leszna oraz posłuchać utalentowanych piosenkarek z zespołu ZIELE BAND. W czasie trwania całej uroczystości losowane były nagrody dla publiczności, które ufundowali: drogeria Jasmin Małgorzata Michałowska, firma Softus, Anna i Piotr Strapagiel oraz klub Korona. Wyróżnieni zawodnicy, trenerzy i rodzice otrzymali statuetki od klubu oraz nagrody rzeczowe ufundowane przez firmę Sporting z Leszna i zestawy kosmetyczne podarowane przez drogerię Jasmin Małgorzatę Michałowską. W poszczególnych sekcjach i grupach uhonorowani zostali: SEKCJA PIŁKI NOŻNEJ Seniorzy: trener Rafał Kulczykowski zawodnicy Dominik Chrapusta i Mateusz Chudzikiewicz Ryszard Muszkieta i Jerzy Wijata na co dzień wspierający grupę seniorów Trampkarze: trener Bogusław Korczak zawodnicy Kuba Lewicki i Michał Szymański najbardziej zaangażowani rodzice Agnieszka i Mariusz Krzyżosiak Młodzicy: trener Piotr Kolman zawodnicy Mikołaj Pihil i Dominik Klimpel Orliki: trener Piotr Kolman zawodnicy Carlos Drozdowski i Maciej Pihil Szkółka rocznik : trener Zbigniew Filipowski zawodnicy Mikołaj Kozelka i Patryk Kolman 15

16 Rocznik : trener Zbigniew Filipowski zawodnicy Mikołaj Baryła i Dawid Prusak Szkółka rocznik : trener Damian Przybecki SEKCJA KOSZYKÓWKI Kadetki Aleksandra Berek i Aneta Dul Minikoszykówka: trener Czesław Kuppe zawodniczki Martyna Kurkowiak, Katarzyna Piszczewska, Julia Rękoś, Samanta Duda SEKCJA AKROBATYKI trenerka Anna Strapagiel, instruktorka zawodniczki Nicola Strapagiel, Laura Bursztyn i Emilia Sąsiadek Najbardziej zaangażowana mama Ewa Tkacz Najmłodsi sportowcy Korony trenujący w szkółkach akrobatycznej i piłkarskiej otrzymali medale. Ogromnym zaskoczeniem dla młodych piłkarzy był fakt, że ich pierwszy w życiu medal zawieszał im na szyi piłkarz ekstraklasy Miłosz Przybecki z Zagłębia Lubin. Przedstawiciele wschowskich władz samorządowych oraz sponsorzy klubu otrzymali puchary, dyplomy i gadżety klubowe ufundowane przez Koronę. Podczas uroczystości zaprezentowane zostały nowe stroje sportowe, które zakupiono dzięki wsparciu firmy Marmorin, Gminy Wschowa, Banku Spółdzielczego oraz firmy Rowerland. Profesjonalną oprawę konferansjerską Podsumowania Roku Sportowego 2013 zapewnił menadżer sportowy z zaprzyjaźnionego klubu LKS Budowlani z Nowego Tomyśla Robert Salwowski, a fachową obsługę techniczną oraz scenę z nagłośnieniem Zbigniew Zieliński z firmy Ziele Band. Uroczystości przygotowane zostały przez członków zarządu Korony, na czele z Prezesem Tomaszem Stasiakiem a finansowego wsparcia udzieliła firma Marmorin. Spółka Komunalna Odpady po nowemu Minęło 9 miesięcy od dnia wprowadzenia nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Wschowa. Na przełomie lat 2012 i 2013 powstał Związek Międzygminny Eko- Przyszłość z siedzibą w Nowej Soli, do którego przystąpiło 13 gmin powiatów nowosolskiego, wschowskiego i zielonogórskiego, w tym gmina Wschowa. Związek w oparciu o znowelizowaną ustawę o utrzymaniu czystości i porządku w gminach opracował nowe zasady gospodarki odpadami komunalnymi, które to do swoich regulaminów utrzymywania czystości i porządku wprowadziły poszczególne gminy. Obowiązują one również w gminie Wschowa. Nowy system wszedł w życie 1 lipca 2013r. Miniony okres był czasem wprowadzania nowego systemu, przede wszystkim informowania mieszkańców o zmianach i nowych zasadach. Wielu mieszkańcom gminy nastręczało to dużo problemów zwłaszcza z wypełnieniem prawidłowo deklaracji (nie funkcjonuje już podpisywanie umów z firmą wywozową), zapoznaniem się z nowym harmonogramem i częstotliwością odbioru odpadów, prowadzeniem prawidłowej segregacji odpadów oraz dopracowania logistyki w zakresie odbioru odpadów w samej Spółce. Celem usprawnienia odbioru odpadów komunalnych i likwidacji dwuzmianowego systemu pracy Spółka zakupiła trzy nowe śmieciarki, w tym jedna wyposażona w system mycia pojemników i od 1 stycznia br. odpowiadając na sugestie mieszkańców odpady są wywożone w jednozmianowym systemie. Ponadto również od 1 stycznia do obsługi w zakresie odbioru odpadów komunalnych doszła nam jeszcze jedna gmina Niechlów z terenu województwa dolnośląskiego. Spółka Komunalna Wschowa obsługuje obecnie ok. 42 tys. osób w zakresie wywozu odpadów komunalnych. Należy również stwierdzić, iż nastąpiła znaczna poprawa w zakresie prawidłowości segregacji odpadów, jednak aby spełnić wymogi ustawowe w zakresie uzyskania poziomów odzysku i recyklingu i nie płacić z tego tytułu kar, nadal jest jeszcze dużo do zrobienia. Zdarzają się przypadki, iż mimo zadeklarowanej selektywnej zbiórki u źródła (niższa opłata), właściciele nieruchomości nie przestrzegają zasad prawidłowej segregacji zgodnie z obowiązującym Regulaminem utrzymania czystości i porządku w Gminie Wschowa. Rozpoczęły się więc systematyczne kontrole pojemników właścicieli nieruchomości. Przy pierwszym przypadku braku prawidłowej segregacji, będą zostawiane na pojemniku informacje, jeśli sytuacja będzie się powtarzać odpady komunalne nie będą odbierane, a o zaistniałej sytuacji powiadamiany będzie Związek Międzygminny Eko-przyszłość i naliczana opłata jak za odpady bez zadeklarowanej segregacji. Dużym zainteresowaniem wśród mieszkańców cieszy się wschowski punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK) przy ulicy Kazimierza Wielkiego 24a (przy oczyszczalni ścieków), gdzie można bezpł atnie oddać odpady wielkogabarytowe (meble, wykładziny itp.) czy też zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne, odpady zielone z ogrodów, baterie, odpady niebezpieczne jak i odpady opakowaniowe. Punkt czynny jest w dni powszednie w godzinach od do natomiast w każdą sobotę od godziny 9.00 do Trzeba tylko pamiętać aby zabrać ze sobą dowód tożsamości i dowód na to, iż wnoszona jest opłata do Związku Eko-przyszłość za odpady. Menadżer Roku 2013 Prezes zarządu Spółki Komunalnej Wschowa Roman Żaczyk zajął drugie miejsce w prestiżowym konkursie Menadżer Roku 2013, ogłoszonym przez Gazetę Lubuską. Uroczyste wręczenie statuetek i dyplomów miało miejsce w hotelu ForRest w Raculi k. Zielonej Góry. W konkursie udział wzięli szefowie 60 firm z województwa lubuskiego. Celem organizowanego przez Gazetę Lubuską plebiscytu jest przybliżenie sylwetek ludzi, którzy potrafią z dobrymi skutkami zarządzać firmami, tworzą miejsca pracy, wdrażają innowacyjne pomysły, dbają o załogę i lokalną społeczność. Menadżer roku wyłaniany jest w dwóch głosowaniach. W jednym decydujące jest zdanie kapituły, którą w tym roku tworzyli: Elżbieta Polak, marszałek województwa, Roman Fedak, dyrektor Urzędu Statystycznego w Zielonej Górze, prof. dr hab. inż. Tadeusz Kuczyński, rektor Uniwersytetu Zielonogórskiego, Iwona Zielińska, redaktor naczelna Gazety Lubuskiej i Grzegorz Widenka, dyrektor zarządzający oddziału Mediów Regionalnych w Zielonej Górze. W drugim głosowaniu nagrody przyznają czytelnicy Gazety Lubuskiej wysyłając smsy i to oni postanowili wyróżnić Romana Żaczyka. Lepszy od wschowianina okazał się tylko Przemysław Bieńkowski, wiceprezes zielonogórskiej firmy Stelmet. Wschowski Informator Samorządowy Wydawca: Urząd Miasta i Gminy Wschowa, Rynek 1, Wschowa, tel.: , fax:

Rolnicy Gminy Sławno rozpoczęli żniwa

Rolnicy Gminy Sławno rozpoczęli żniwa Urząd Gminy w Sławnie Nakład 2000 egz. Egzemplarz bezpłatny Nr (9) lipiec 2014 Nowoczesne oświetlenie LED w gminie Gmina Sławno jest jednym z niewielu samorządów w regionie, który wymienia tradycyjne lampy

Bardziej szczegółowo

WYDARZENIA, OPINIE, INFORMACJE Z ŻYCIA MIASTA

WYDARZENIA, OPINIE, INFORMACJE Z ŻYCIA MIASTA BEZPŁATNY INFORMATOR MIEJSKI 82-200.pl AKTUALNOŚCI, WYDARZENIA, OPINIE, INFORMACJE Z ŻYCIA MIASTA czerwiec 2012 w numerze: Imprezowe lato Lato to okres wakacji, odpoczynku i dobrej zabawy, czyli licznych

Bardziej szczegółowo

VIII Dni Obornik Śląskich

VIII Dni Obornik Śląskich Urzędu Miejskiego Redakcja: Artur Olszewski, Paulina Kurzejewska, Bartosz Malec 55-120 Oborniki Śląskie, ul. Trzebnicka 1 tel. +48 71 310 35 19 e-mail: redakcja@oborniki-slaskie. pl nakład: 3000 egz. www.

Bardziej szczegółowo

Gródkowskiej i Zwycięstwa w Psarach oraz przy ul. Belnej w Strzyżowicach, który obecnie znajduje się w ocenie. Red

Gródkowskiej i Zwycięstwa w Psarach oraz przy ul. Belnej w Strzyżowicach, który obecnie znajduje się w ocenie. Red Gazeta samorządowa Egzemplarz bezpłatny KWIECIEŃ 2014 NR 04/108 ISSN 1732-985X Ruszyła wymiana sieci wodociągowej w Psarach Pod koniec kwietnia ruszyły prace związane z wymianą sieci wodociągowej w Psarach.

Bardziej szczegółowo

PAŹDZIERNIK 2011/10 (140) ISSN 1640-257X KOLNO - GRABOWO - MAŁY PŁOCK - STAWISKI - TUROŚL. Blok operacyjny na miarę XXI wieku MIESIĘCZNIK

PAŹDZIERNIK 2011/10 (140) ISSN 1640-257X KOLNO - GRABOWO - MAŁY PŁOCK - STAWISKI - TUROŚL. Blok operacyjny na miarę XXI wieku MIESIĘCZNIK PAŹDZIERNIK 2011/10 (140) ISSN 1640-257X KOLNO - GRABOWO - MAŁY PŁOCK - STAWISKI - TUROŚL Blok operacyjny na miarę XXI wieku 1 WYDARZENIA Udana inwestycja Nowoczesne, klimatyzowane pomieszczenia, dwie

Bardziej szczegółowo

Inwestycje w szkoły w 2011 r.;miejsca reakreacyjnestr.1; W Lądku bezpieczniej; Sesja Rady Miejskiej- str.2

Inwestycje w szkoły w 2011 r.;miejsca reakreacyjnestr.1; W Lądku bezpieczniej; Sesja Rady Miejskiej- str.2 DL ebaty ĄDeckieNr 11 (142) 2011 r. LISTOPAD egzemplarz bezpłatny ISSN 1641-425X informator samorządowy Inwestycje w szkoły w 2011 r.;miejsca reakreacyjnestr.1; W Lądku bezpieczniej; Sesja Rady Miejskiej-

Bardziej szczegółowo

Kanonizacja Wielkiego Polaka Jana Pawła II

Kanonizacja Wielkiego Polaka Jana Pawła II KWIECIEŃ 2014/4 (170) ISSN 1640-257X KOLNO - GRABOWO - MAŁY PŁOCK - STAWISKI - TUROŚL Uroczystości przed kościołem Św. Anny w Kolnie Kanonizacja Wielkiego Polaka Jana Pawła II 1 UROCZYSTOŚCI KANONIZACYJNE

Bardziej szczegółowo

Rolnicy podziękowali za plony

Rolnicy podziękowali za plony Nr 9-10 (119-120) wrzesień październik 2010 ISSN 1509-0655 MIESIĘCZNIK SPOŁECZNO-KULTURALNY GMIN I POWIATU LUBELSKIEGO Rolnicy podziękowali za plony l MIJAJĄCA KADENCJA W OCENIE SAMORZĄDOWCÓW l POWIATOWY

Bardziej szczegółowo

NOWODWORSKIE. Lotnisko Modlin str. 2 Stypendyści są wśród nas str. 10. Wywiad z Przewodniczącym Rady str. 6. Miesięcznik Samorządowy

NOWODWORSKIE. Lotnisko Modlin str. 2 Stypendyści są wśród nas str. 10. Wywiad z Przewodniczącym Rady str. 6. Miesięcznik Samorządowy FAKTY NOWODWORSKIE Miesięcznik Samorządowy Egzemplarz bezpłatny Wydanie I /IV 2009 Lotnisko Modlin str. 2 Stypendyści są wśród nas str. 10 Wywiad z Przewodniczącym Rady str. 6 2 Od Redakcji FAKTY NOWODWORSKIE

Bardziej szczegółowo

Konkurs na. Zatrzymani. włamania i kradzieże. Stowarzyszenia Niedźwiadek. dla Przyjaciół. Harmonogram. Uchwała budżetowa gminy Słomniki na rok 2014

Konkurs na. Zatrzymani. włamania i kradzieże. Stowarzyszenia Niedźwiadek. dla Przyjaciół. Harmonogram. Uchwała budżetowa gminy Słomniki na rok 2014 LUTY 2014 NR 233 Jeszcze w 2013 roku nikt nie wierzył, że w Słomnikach w tak krótkim czasie powstanie nowy blok mieszkalny dla 36 rodzin. Mamy rok 2014 i już można obserwować prace wykończeniowe. Obserwatorów

Bardziej szczegółowo

gazeta bezpłatna Gmina i Miasto listopad 2012 Warto było czekać na nowe świetlice

gazeta bezpłatna Gmina i Miasto listopad 2012 Warto było czekać na nowe świetlice PULS Kępic gazeta bezpłatna Gmina i Miasto listopad 2012 Półmetek kadencji Dwa lata pracy nowej władzy w gminie Kępice nowej burmistrz i rady. Co przez 24 miesiące udało się zrealizować? Na ile burmistrz

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Gminne Wieści. Biuletyn informacyjny Gminy Jedlicze

Biuletyn Gminne Wieści. Biuletyn informacyjny Gminy Jedlicze Biuletyn Gminne Wieści ISSN 1642-2651 Biuletyn informacyjny Gminy Jedlicze CHLEBNA DŁUGIE DOBIESZYN JASZCZEW JEDLICZE MODERÓWKA PIOTRÓWKA PODNIEBYLE PORĘBY POTOK ŻARNOWIEC Budżet 2015 Ignacy Gogolewski

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny

Biuletyn Informacyjny Biuletyn Informacyjny MAGAZYN SAMORZĄDOWY MIASTA I GMINY Nr 6 (51) październik 2005 ISNN 1509-1171 nakład 1500 egz. Orzysz (egzemplarz bezpłatny) str. 2 Biuletyn Informacyjny nr 6 (51) Burmistrz Orzysza

Bardziej szczegółowo

ECHO PUSZCZYKOWA informator miejski Wrzesień 2009 nr 8 (210) www.puszczykowo.pl

ECHO PUSZCZYKOWA informator miejski Wrzesień 2009 nr 8 (210) www.puszczykowo.pl ECHO PUSZCZYKOWA informator miejski Wrzesień 2009 nr 8 (210) ISSN 1231-8493 70 lat OD WYBUCHU ii WOJnY ŚWiAtOWeJ s.14 PUSZCZYKOWSKA s.2 jesień kulturalna OFiCJAne OtWARCie s.11 Orlika SPUStOSZenie s.16

Bardziej szczegółowo

czerwiec - lipiec Jawor - STR. 2-10 Priorytety jaworzan priorytetem gminy Samorząd dla mieszkańców

czerwiec - lipiec Jawor - STR. 2-10 Priorytety jaworzan priorytetem gminy Samorząd dla mieszkańców Jawor - STR. 2-10 Priorytety jaworzan priorytetem gminy Samorząd dla mieszkańców Zbliża się okres rozpoczęcia nowego okresu programowa środków unijnych, który obejmuje lata 2014-2020. Nowe środki, które

Bardziej szczegółowo

Śpiewajcie aniołowie, pasterze grajcie Mu

Śpiewajcie aniołowie, pasterze grajcie Mu NUMER 11/(8) ISTOPAD 2009 EZPŁATNY MIESIĘCZNIK UMIG SEROCK ZŁOTA OKAIZACJA IZNESU Gmina uhonorowana Certyfikatem Akcji Przejrzysta Polska Śpiewajcie aniołowie, pasterze grajcie Mu INFORMATOR MIASTA I GMINY

Bardziej szczegółowo

16 2 - STR. 11 - STR.

16 2 - STR. 11 - STR. Z okazji Dnia Kobiet, wszystkim Paniom - mieszkankom Jawora oraz Powiatu Jaworskiego składamy serdeczne życzenia zdrowia, radości, szczęścia i uśmiechu. Niech każdy dzień będzie powodem do zadowolenia

Bardziej szczegółowo

Nowe atrakcje w Twierdzy

Nowe atrakcje w Twierdzy Miesięcznik Samorządowy Egzemplarz bezpłatny, Wydanie 58/ Luty 2014 Konserwator zabytków wybrany! str. 8 Nowe atrakcje w Twierdzy Modlin str. 9 Od Redakcji Spis treści Temat Numeru Konserwator Zabytków

Bardziej szczegółowo

32/2012 ISSN 1731-8467 NAKŁAD 1000 EGZ. GAZETA BEZPŁATNA

32/2012 ISSN 1731-8467 NAKŁAD 1000 EGZ. GAZETA BEZPŁATNA 32/2012 ISSN 1731-8467 NAKŁAD 1000 EGZ. GAZETA BEZPŁATNA Teatralnie i rodzinnie Teatralnie w dolinie Chodelki to hasło pikniku rodzinnego, który odbył się na boisku obok Gimnazjum w Borzechowie. str. 2

Bardziej szczegółowo

samorząd, praca, biznes, edukacja, przetargi, ogłoszenia

samorząd, praca, biznes, edukacja, przetargi, ogłoszenia issn 2080 6132 miasto Nowa ruda gmina Nowa ruda miasto i gmina radków Numer 10 (23) Bożków wita proboszcza» czyt. str. 4 Projekt polsko-czeski» czyt. str. 4 Bezpłatny informator samorządowy 19 maja 1 czerwca

Bardziej szczegółowo

Andrzej Dąbrowski zaśpiewał podczas gali Babinicza Do zakochania jeden krok!

Andrzej Dąbrowski zaśpiewał podczas gali Babinicza Do zakochania jeden krok! Numer 1 (222) STYCZEŃ 2015 ISSN 1428-1198 www.stare-babice.pl Miesięcznik Gminny istniejemy od 1990 roku Andrzej Dąbrowski zaśpiewał podczas gali Babinicza Do zakochania jeden krok! (czyt. str. 10 i 12)

Bardziej szczegółowo

Aż 1/4 budżetu na inwestycje

Aż 1/4 budżetu na inwestycje www.um.ciechanow.pl MIESIĘCZNIK NR 1/166 STYCZEŃ 2006 W numerze: Plany inwestycyjne samorządu miejskiego 36. sesja Rady Miasta Na co wydały pieniądze Zarządy Osiedli w 2005 roku Miejski Zespól Szkół Nr

Bardziej szczegółowo

Iwona i Dariusz Snopkowscy Zakochani od dwudziestu lat

Iwona i Dariusz Snopkowscy Zakochani od dwudziestu lat 2 LUDZIE Ewa Łączyńska-Widz Markowe BWA Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bogdan Zdrojewski wręczył dyrektor Biura Wystaw Artystycznych Ewie Łączyńskiej- Widz nagrodę Marka Radia Kraków za wystawę

Bardziej szczegółowo

NR 11/238 ISSN: 1234-5911

NR 11/238 ISSN: 1234-5911 www.bip.tczew.pl www. tczew.pl NR 11/238 Grudzień NR 1/228 2010 r. ISSN: Styczeń 1234-5911 2010 r. ISSN: 1234-5911 Wszystkim Tczewianom, ich bliskim i gościom, którzy zgromadzą się w naszych domach przy

Bardziej szczegółowo

Położenie takiej warstwy asfaltu zastąpi wykazane braki grubości podbudowy

Położenie takiej warstwy asfaltu zastąpi wykazane braki grubości podbudowy Nr 11 (34) listopad 2005 Miesięcznik Samorządu Gminy Teresin egzemplarz bezpłatny Nie będzie miejsca w gminie dla nieuczciwych wykonawców Dobiegający końca rok 2005 jest rekordowym pod względem ilości

Bardziej szczegółowo

W numerze: Nr 2/2012. marzec kwiecień. Ogłoszenie o naborze. Walne zebrania OSP. Pogrzeb legendy sportu. Wierzba energetyczna.

W numerze: Nr 2/2012. marzec kwiecień. Ogłoszenie o naborze. Walne zebrania OSP. Pogrzeb legendy sportu. Wierzba energetyczna. Nr 2/2012 marzec kwiecień bezpłatne ISSN 2080-1122 W numerze: Ogłoszenie o naborze W terminie 14 31 maja można składać w siedzibie Fundacji Rozwoju Gmin PRYM wnioski o przyznanie pomocy w ramach działania

Bardziej szczegółowo

Tak świętowaliśmy Dni Wołomina

Tak świętowaliśmy Dni Wołomina I N F O R M A T O R U R Z Ę D U M I E J S K I E G O W W O Ł O M I N I E Numer 1, czerwiec-sierpień 2015 r. w w w.naszwolomin. p l Tak świętowaliśmy Dni Wołomina W numerze m.in.: Audyty w spółkach i jednostkach

Bardziej szczegółowo

1 lipca wystartowało. Wielkich inwestycji ciąg dalszy

1 lipca wystartowało. Wielkich inwestycji ciąg dalszy ISSN 1426-770X Nakład 6000 egz. MIESIĘCZNIK NR 6/205 CZERWIEC 2009 W numerze: Wójt Kiwit w ogniu pytań mieszkańców gminy nadzwyczajna sesja rad: powiatu, miasta i gminy Ciechanów Laurka dla MOSiR Archeolodzy

Bardziej szczegółowo

Strzegom. Bardzo ważną inwestycją była przebudowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej ul. Szarych Szeregów, Wesołej i Reja. Miliony na inwestycje!

Strzegom. Bardzo ważną inwestycją była przebudowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej ul. Szarych Szeregów, Wesołej i Reja. Miliony na inwestycje! Gminne Wiadomości Strzegom Gminne Wiadomości STRZEGOM Nr 35, 25.02.2014 r. Rok IiI ISSN 2299 579X. Następne wydanie: 11.03.2014 r. STRZEGOM Była dyskusja o ul. Olszowej Bardzo ważną inwestycją była przebudowa

Bardziej szczegółowo

ALARM POWODZIOWY W KRAKOWIE

ALARM POWODZIOWY W KRAKOWIE ISSN 1426-3211 egz. bezpłatny, rok XV, nr 3 Magazyn Rady i Zarządu Dzielnicy XII Bieżanów-Prokocim Miasta Krakowa BIEŻANÓW NOWY BIEŻANÓW PROKOCIM NOWY PROKOCIM NA KOZŁÓWCE RŻĄKA W numerze: Alarm Powodziowy...

Bardziej szczegółowo