Cyfrowe życie dziennikarzy Regionu Azji i Pacyfiku

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Cyfrowe życie dziennikarzy Regionu Azji i Pacyfiku"

Transkrypt

1 Cyfrowe życie dziennikarzy Regionu Azji i Pacyfiku

2 01 Cyfrowe zawirowania w serwisie informacyjnym Środowisko medialne w Regionie Azji i Pacyfiku wciąż się zmienia. Podczas gdy media pozostają rdzeniem tego, jak odczuwamy świat, to sposób, w jaki docieramy do nowych treści i przetwarzamy je, zmienił się nieodwołalnie. Czas przeznaczany przez użytkowników na kanały cyfrowe w większości rynków Regionu Azji i Pacyfiku jest o wiele dłuższy niż czas przeznaczony na kanały offline; przy smartfonach oraz tabletach będących teraz najczęściej wykorzystywanymi urządzeniami w wielu krajach regionu ta zmiana cyfrowa będzie stale zwiększać zasięg. Nie tylko konsumenci dają pierwszeństwo technice cyfrowej. Profesjonaliści w mediach dziennikarze, edytorzy oraz producenci również sięgają po kanały cyfrowe i społecznościowe w celu wyszukiwania, weryfikowania oraz publikowania wiadomości. Podczas gdy tradycyjne metody zbierania wiadomości takie jak wywiady z zainteresowanymi oraz kontakty PR wciąż pozostają kluczowe, to jednak jest jasne, że dziennikarze poszerzają swój warsztat przy pomocy tych źródeł cyfrowych. Potencjalne implikacje dla komunikatorów markowych są ogromne. Jeśli te cyfrowe zawirowania w serwisach informacyjnych Regionu Azji i Pacyfiku zwiastują nowa erę relacji medialnych, staje się jasne, że stosowanie jedynie tradycyjnej taktyki PR nie wystarczy, aby gwarantować udział mediów w nagłaśnianiu wiadomości. Chociaż anegdotyczne dowody sugerują, że media informacyjne przyjmują praktyki cyfrowe stopniowo, chcieliśmy się co do tego upewnić. Cyfryzacja przekształca działalność firmy Weber Shandwick w szczególności w tym, jak współpracujemy z dziennikarzami i jak pracujemy nad przekształceniem marek w spółki medialne poprzez naszą jednostkę tworzenia treści i ich dystrybucji Mediaco. Dlatego kwestią kluczową stało się przebadanie i dokonanie analizy ilościowej tych zmian. Cyfrowe życie dziennikarzy Regionu Azji i Pacyfiku to pierwsze tego typu duże badanie dziennikarzy wymienionego regionu mające na celu ustalenie wpływu cyfryzacji na obsługę serwisów informacyjnych tego regionu. Firma Weber Shandwick objęła tym badaniem 339 dziennikarzy z 10 rynków Regionu Azji i Pacyfiku (Australia, Chiny, Hong Kong, Indie, Indonezja, Japonia, Korea, Filipiny, Singapur oraz Tajlandia). Badanie przeprowadzono online w okresie od listopada 2013 do marca Jye Smith, Dyrektor Mediaco, Asia Pacific. Cyfrowe życie dziennikarzy Regionu Azji i Pacyfiku 1

3 02 Co ustaliliśmy Wyniki naszych badań pokazują wiele ważnych zmian w nawykach pracy oraz w wykorzystaniu mediów przez dziennikarzy w Regionie Azji i Pacyfiku ważnych zarówno dla marki, jak i dla agencji PR. Trzy najważniejsze wnioski wynikające z badania są następujące: Najpierw cyfryzacja Większość badanych dziennikarzy (71%) publikuje obecnie w sektorach cyfrowych, co potwierdza, że dni publikacji jedynie drukowanych są policzone. Co więcej kanał cyfrowy jest tym preferowanym przez dziennikarzy z punktu widzenia ich nawyków jako użytkowników; 68% z nich twierdzi, że najczęściej korzysta z wiadomości online. Współczesny profesjonalista medialny w sposób oczywisty działa w świecie cyfrowym, co nakłada na marki większe zobowiązanie, aby postępować tak samo. Głównym narzędziem źródłowym i badawczym jest Internet Dziennikarze posługują się kanałami cyfrowymi w celu odnalezienia, weryfikowania oraz rozpowszechniania informacji; 36% badanych potwierdziło, że pracują online przy opracowywaniu tekstów. Jeśli chodzi o zaufanie i wiarygodność, dziennikarze traktują pewne kanały cyfrowe (takie jak zwłaszcza korporacyjne strony internetowe oraz blogi) jako strefy wysokiego zaufania nawet w większym stopniu, niż dzieje się to w przypadku analityków bądź agencji PR. Treść markowa mile widziana Bardzo ważną sprawą pozostaje wciąż wyraźny podział publikacji na zawartość informacyjną i reklamową. Jednakże odnotowany w ostatnich latach wzrost dziennikarstwa marki strategii komunikacyjnej koncentrującej się na podawaniu interesujących i użytecznych treści markowych na pierwszym planie i spychaniu dużych treści marketingowo-sprzedażowych na dalszy plan zaciera ten podział. Dla dziennikarzy, od których wymaga się podawania coraz większej liczby informacji w coraz krótszym czasie i przy mniejszej liczbie źródeł, treść wykorzystująca markę taka jak kopia, obraz bądź filmy wideo może de facto stać się wspaniałym źródłem; Cyfrowe życie dziennikarzy Regionu Azji i Pacyfiku 2

4 02 Co ustaliliśmy 77% przebadanych przez nas dziennikarzy potwierdza, że ich agencja informacyjna zawsze bądź czasem publikuje treści dostarczane przez markę. Cyfrowe życie dziennikarzy Regionu Azji i Pacyfiku 3

5 03 Wykorzystanie mediów Media informacyjne w Regionie Azji i Pacyfiku przechodzą zdecydowanie do strefy cyfrowej. Nasze badanie pokazało, że z większość z objętych nim dziennikarzy pracuje w środowisku publikacji cyfrowych ściśle cyfrowych bądź w modelu hybrydowym (cyfryzacja / druk). Jedynie 24% z nich stwierdziło, że opiera się wyłącznie na druku. Dziennikarze tego regionu najchętniej wybierają też kanały online jako miejsce wyszukiwania informacji przez nich samych. Wykorzystanie mediów drukowanych jest niewielkie jedynie 13% objętych badaniem opiera się w poszukiwaniu wiadomości na gazetach drukowanych. I co najbardziej zaskakujące prawie jedna trzecia z respondentów przyznała, że nigdy nie czyta gazety drukowanej. Dla jakiego typu branży medialnej pracujesz? 49% Model hybrydowy druk/ cyfrowy 24% Druk 13% Cyfrowy - wiadomości mainstreamowe 9% Cyfrowy - blog/alternatywne źródło wiadomości 5% Audycje telewizyjne / radiowe Co jest dla Ciebie najczęstszym źródłem informacji? 68% Internet 15% TV 13% Gazeta 4% Inne źródło Jak często czytasz gazety drukowane? 52% Czasami 30% Nigdy 18% Codziennie Cyfrowe życie dziennikarzy Regionu Azji i Pacyfiku 4

6 04 Poszukiwanie i weryfikowanie historii Jeśli chodzi o poszukiwanie i weryfikowanie historii, tradycyjne źródła wciąż w dużym stopniu wpływają na dziennikarzy w omawianym regionie, chociaż źródła cyfrowe w coraz większym stopniu torują sobie drogę w tym obszarze. 64% pytanych o to, skąd biorą pomysły na swoje teksty, wskazało źródła tradycyjne (komunikaty prasowe, agencje PR, kontakty osobiste), podczas gdy pozostałe 36% podało źródła online (media społeczne, blogi, korporacyjne strony internetowe). Jeśli chodzi o specyficzne źródła, osoby dobrze poinformowane w firmach oraz kontakty osobiste pozostają najbardziej popularne, podczas gdy komunikaty prasowe są wciąż uważane za ważny składnik tej strefy. W tym samym czasie źródła cyfrowe stają się kluczowym komponentem procesu tworzenia i weryfikowania historii, a korporacyjne strony internetowe / blogi oraz wyszukiwarki stają się dwoma najczęściej wykorzystywanymi obszarami. Ta podróż wiadomości cyfrowych nie kończy się w tym miejscu. Dziennikarze wykorzystują również osobiste kanały cyfrowe do dystrybucji i promowania swej pracy. Z przebadanych dziennikarzy 79% stwierdziło, że zawsze bądź czasami posługuje się osobistymi blogami i/lub kontami na portalach społecznościowych, aby upublicznić swoje teksty informacyjne. Podobnie 77% stwierdziło, że zawsze lub czasami wchodzą w dyskusję z ludźmi, którzy komentują ich teksty online. Dokładnie jak najczęściej poszukujesz nowych wiadomości i weryfikujesz je? Wybierz tyle odpowiedzi, ile jest prawdziwych. Komunikaty prasowe Agencje PR Korporacyjne strony internetowe / blogi Wyszukiwarki 29% 37% 35% 43% 48% 56% 65% 72% Media społecznościowe 27% Konta korporacyjne w mediach społecznościowych 11% Blogi stron trzecich Cyfrowe życie dziennikarzy Regionu Azji i Pacyfiku 5

7 05 Zaufanie do mediów Zaufanie jest jednym z najbardziej potrzebnych każdemu dziennikarzowi atutów. Muszą oni wiedzieć, że źródła, do których docierają, są dokładne i przejrzyste. I na odwrót: zawiedzione zaufanie może zniszczyć relacje medialne. Wobec tego ważne jest, aby wiedzieć, komu dziennikarze w danym regionie ufają. Niespodziewanie kanały cyfrowe zwłaszcza te będące w posiadaniu marek i zarządzane przez nie mają dobrą pozycję w rankingu zaufania. Korporacyjne strony internetowe oraz blogi zajęły drugie miejsce jako najbardziej godne zaufania wyprzedzone jedynie przez rzeczników korporacyjnych. Natomiast korporacyjne media społeczne wypadły nie tak dobrze, plasując się na najniższym poziomie zaufania. Którym z niżej wymienionych źródeł ufasz, jeśli chodzi o wiarygodność informacji? Zaufanie Obojętność Brak zaufania Rzecznicy korporacyjni 63% 11% 26% Korporacyjne strony internetowe / blogi 52% 14% 34% Wewnętrzny PR / marketing 50% 15% 35% Analitycy 48% 16% 36% Ekspert zewnętrzny 42% 20% 38% Agencja PR 41% 26% 33% Konto korporacyjne w mediach społecznościowych 27% 20% 53% Cyfrowe życie dziennikarzy Regionu Azji i Pacyfiku 6

8 06 Branded Content Marketing treści, reklamy natywne, dziennikarstwo marki nazwij to, jak chcesz, ale treść nakierowana na markę stała się w ostatnich latach główną częścią modelu działalności wydawniczej. Dla rynków wiadomości branded content staje się nowym i ważnym źródłem dochodów. Jednakże branded content to nie tylko kwestia opłacanych mediów. Jeśli wykonany jest prawidłowo, staje się również źródłem wiadomości i faktów dla dziennikarzy. Z wyników naszych badań wynikało, że dziennikarze zaczynają akceptować pomysł przejmowania treści od marki, a większość respondentów stwierdziła, że ich agencja informacyjna zawsze bądź czasami publikuje treści dostarczane przez markę. Podczas gdy popyt ze strony dziennikarzy na pliki medialne z prawem użytkowania (takie jak video czy infografika) jest oczywiście wysoki, przeważająca większość z badanych częściej wykorzystuje tradycyjne kopie i obrazy. Którym z poniższych formatów posługujesz się najczęściej, jeśli chodzi o branded content? 60% Kopia pisma 53% Czy Ty / Twoja agencja informacyjna publikujecie branded content dostarczany przez firmę / markę? 67% Obrazy Infografika Video 25% 30% 6% 10% Zawsze Czasami Nigdy Audio Inne 2% Cyfrowe życie dziennikarzy Regionu Azji i Pacyfiku 7

9 07 Podsumowanie Zmienia się przestrzeń pomiędzy zawartością informacyjną a reklamową. Obecnie dziennikarze zdają sobie sprawę, że zawartość kierowana marką, jeśli dobrze wykorzystana, może być olbrzymim atutem. Dziennikarze słusznie są dumni ze swej niezależności i obiektywizmu i nie oczekujemy (ani nie życzymy sobie) zmiany tego stanu rzeczy w jakiejkolwiek perspektywie czasowej. Jednakże firmy przyjmujące postawę progresywną wobec branded content - czegoś, co odzwierciedla te same jakości, które przyświecają mediom informacyjnym: obiektywizm, istota treści, punktualność, jakość, przejrzystość podnoszą swe szanse na publikacje. Typowy dzień pracy dziennikarza w coraz większym stopniu zależy od nośników cyfrowych. Czy chodzi o wykorzystanie mediów, poszukiwanie nowych historii czy rozpowszechnianie tekstów, kanały cyfrowe są kluczową częścią ich życia prywatnego i zawodowego. W przypadku marek chcących współpracować z tymi dziennikarzami i zwiększać relacje medialne ma sens to, że również działają w tym samym cyfrowym świecie. Na początku niniejszego raportu stwierdziliśmy, że środowisko medialne w Regionie Azji i Pacyfiku wciąż się zmienia. Z naszych badań wynika, że specjaliści marki oraz PR muszą dotrzymywać kroku tym zmianom. Cyfrowa strategia komunikacyjna nakierowana na kwestie redakcyjne będzie nie tylko stanowić uzupełnienie tradycyjnego PR, ale pozwoli również markom na wejście w nową erę relacji medialnych, w których nie są one jedynie częścią historii, ale same tę historię tworzą. Jednym słowem w celu budowania i utrzymania relacji z dziennikarzami marki muszą myśleć i działać tak jak spółki medialne. Cyfrowe życie dziennikarzy Regionu Azji i Pacyfiku 8

10 O Weber Shandwick Weber Shandwick jest wiodącą firmą PR o zasięgu globalnym posiadającą biura w 81 krajach. Jej zróżnicowany zespół badaczy, strategów, analityków, producentów, projektantów, specjalistów do spraw rozwoju oraz aktywatorów kampanii został wyróżniony najbardziej prestiżowymi nagrodami w świecie działań innowacyjnych i kreatywnych oraz wytężonej pracy, takimi jak uhonorowanie jako Agencja na liście Ad Age A-List 2014 oraz zdobycie 23 Lwów na Międzynarodowym Festiwalu Reklamy w Cannes razem ze swą jednostką Prime od roku Weber Shandwick zdobyła również miano Międzynarodowego Konsultanta Roku PRWeek, a serwis Holmes Report nadał jej tytuł Najlepszego Konsultanta w Zakresie Ochrony Zdrowia w roku 2013; firma zdobyła ponadto wiele wyróżnień i nagród jako najlepsze miejsce do pracy. Dysponuje ona głęboką wiedzą i doświadczeniem w wielu sektorach i obszarach specjalizacji takich jak marketing konsumenta, reputacja korporacyjna, ochrona zdrowia, technologia, sprawy publiczne, usługi finansowe, korporacyjna odpowiedzialność społeczna, komunikacje finansowe i zarządzanie kryzysem, posługując się opracowanymi przez siebie społecznymi, cyfrowymi oraz analitycznymi metodologiami. Weber Shandwick jest częścią Interpublic Group (NYSE: IPG). Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź stronę Aby uzyskać więcej informacji na temat badania, łącznie z analizą rynków lokalnych, lub aby dowiedzieć się, w jaki sposób wyniki badań można zastosować do zmiany relacji z mediami i strategii komunikacyjnej, prosimy o kontakt z następującymi osobami: Jye Smith Head of Mediaco, Asia Pacific Michael O Neill Digital Managing Editor Mediaco, Asia Pacific

raport media online Sponsor Partnerzy

raport media online Sponsor Partnerzy raport media online Sponsor Partnerzy wrzesień 2010 1 spis treści 3 Najmłodsze medium połyka konkurencję Internet na rynku mediów rozpycha się łokciami. Coraz częściej wskazywany jest jako podstawowe źródło

Bardziej szczegółowo

mgr inż. Witold Świeczak Instytut Lotnictwa

mgr inż. Witold Świeczak Instytut Lotnictwa Content marketing jako istotny element strategii marketingowej instytucji naukowych mgr inż. Witold Świeczak Instytut Lotnictwa Najlepsi ludzie to tacy, którzy rozumieją jak ważna jest treść. Kierowanie

Bardziej szczegółowo

Katalog usług promocyjnych dla miast

Katalog usług promocyjnych dla miast REKLAMA Media INTERNET eventy strategia Katalog usług promocyjnych dla miast outdoor i regionów 2011/2012 public relations KATALOG.indd 1 11-11-16 13:20 Czy wiesz jak wyglądać będzie gmina, miasto, region,

Bardziej szczegółowo

Prognozy dla świata mediów tradycyjnych i cyfrowych na rok 2015

Prognozy dla świata mediów tradycyjnych i cyfrowych na rok 2015 Prognozy dla świata mediów tradycyjnych i cyfrowych na rok 2015 Od roku 2009 eksperci firmy Millward Brown z całego świata formułują doroczne prognozy na nadchodzący rok, przewidując najbardziej aktualne

Bardziej szczegółowo

MICHAEL PAGE GLOBALNY BAROMETR HR 2013

MICHAEL PAGE GLOBALNY BAROMETR HR 2013 MICHAEL PAGE Plan działania w obszarze HR wspólny cel strategiczny, różne priorytety regionalne ŚWIEŻE SPOJRZENIE NA ZMIANY ZACHODZĄCE W OBSZARZE ZARZĄDZANIA ZASOBAMI LUDZKIMI WE WSPÓŁCZESNYM ŚWIECIE WSTĘP

Bardziej szczegółowo

INBOUND MARKETING JAKO FORMA MARKETINGU INTERNETOWEGO

INBOUND MARKETING JAKO FORMA MARKETINGU INTERNETOWEGO INBOUND MARKETING JAKO FORMA MARKETINGU INTERNETOWEGO mgr inż. Witold Świeczak Instytut Lotnictwa w Warszawie Pion Marketingu Wprowadzenie Żyjemy w czasach rewolucji! Na naszych oczach dokonuje się rewolucja

Bardziej szczegółowo

dla biznesu DODATEK SPECJALNY MAGAZYNU

dla biznesu DODATEK SPECJALNY MAGAZYNU dla biznesu DODATEK SPECJALNY MAGAZYNU spis treści FACEBOOK DLA BIZNESU 4 6 Mobile first, mobile best Dlaczego Mark Zuckerberg wyprasza ze swojego pokoju zespoły projektowe? Jaki cel przyświeca Facebookowi

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie mediów społecznościowych przez firmy w celach marketingowych i wizerunkowych

Wykorzystanie mediów społecznościowych przez firmy w celach marketingowych i wizerunkowych UNIWERSYTET WARSZAWSKI WYDZIAŁ DZIENNIKARSTWA I NAUK POLITYCZNYCH Monika Tomkiewicz Nr albumu: 248760 Wykorzystanie mediów społecznościowych przez firmy w celach marketingowych i wizerunkowych Praca wykonana

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA BIAŁOSTOCKA INSTYTUT ZARZĄDZANIA I MARKETINGU KATEDRA INFORMATYKI I LOGISTYKI

POLITECHNIKA BIAŁOSTOCKA INSTYTUT ZARZĄDZANIA I MARKETINGU KATEDRA INFORMATYKI I LOGISTYKI POLITECHNIKA BIAŁOSTOCKA INSTYTUT ZARZĄDZANIA I MARKETINGU KATEDRA INFORMATYKI I LOGISTYKI Arkadiusz Gawryluk Nr albumu 34072 REKLAMA INTERNETOWA Praca magisterska napisana pod kierunkiem prof. zw. dr

Bardziej szczegółowo

IAB Polska. Wpływ internetu na proces zakupowy produktów i usług

IAB Polska. Wpływ internetu na proces zakupowy produktów i usług IAB Polska Październik 2013 2 E-konsumenci: Consumer Journey Online Podsumowanie Szanowni Państwo, Zapraszamy serdecznie do lektury raportu, który przybliża perspektywę internautów na sieć jako źródło

Bardziej szczegółowo

Wpływ mobilnej technologii informacyjnej na działalność marketingową przedsiębiorstw

Wpływ mobilnej technologii informacyjnej na działalność marketingową przedsiębiorstw GOSPODARKA NARODOWA 7-8 (263-264) Rok LXXXIII/XXIV lipiec-sierpień 2013 s. 37-61 Andrzej SZNAJDER * Wpływ mobilnej technologii informacyjnej na działalność marketingową przedsiębiorstw Streszczenie: Celem

Bardziej szczegółowo

WYSOKIE STANDARDY W CENIE Czynniki brane pod uwagę przez analityków przy tworzeniu rekomendacji

WYSOKIE STANDARDY W CENIE Czynniki brane pod uwagę przez analityków przy tworzeniu rekomendacji WYSOKIE STANDARDY W CENIE Czynniki brane pod uwagę przez analityków przy tworzeniu rekomendacji 2 3 WYSOKIE STANDARDY W CENIE 36 analityków z 13 domów maklerskich odpowiadając na 35 pytań opisało najważniejsze

Bardziej szczegółowo

PARTNER GŁÓWNY PARTNER MERYTORYCZNY

PARTNER GŁÓWNY PARTNER MERYTORYCZNY PARTNER GŁÓWNY PARTNER MERYTORYCZNY BADANIA MARKI PRACODAWCY W INTERNECIE ANALIZA PROCESU REKRUTACYJNEGO BUDOWANIE EVP EDUKACYJNE WARSZTATY EMPLOYER BRANDING KOMPLEKSOWE DORADZTWO EMPLOYER BRANDING I REKRUTACJA

Bardziej szczegółowo

Efektywna komunikacja w internecie

Efektywna komunikacja w internecie Efektywna komunikacja w internecie Cztery najważniejsze obszary skutecznej e-komunikacji: WWW media społecznościowe monitoring mediów mobile Nowe standardy komunikacji W szkole uczono nas tego, jak przebiega

Bardziej szczegółowo

Content marketing jako istotny element strategii marketingowej instytucji naukowych

Content marketing jako istotny element strategii marketingowej instytucji naukowych Witold Świeczak Instytut Lotnictwa, Warszawa Content marketing jako istotny element strategii marketingowej instytucji naukowych Najlepsi ludzie to tacy, którzy rozumieją jak ważna jest treść. Kierowanie

Bardziej szczegółowo

Podręcznik do content marketingu

Podręcznik do content marketingu Projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach programu Uczenie się przez całe życie. Publikacja powstała w wyniku projektu zrealizowanego przy wsparciu finansowym Komisji

Bardziej szczegółowo

Plany wydatków na PR w polskich przedsiębiorstwach w 2013 roku

Plany wydatków na PR w polskich przedsiębiorstwach w 2013 roku Plany wydatków na PR w polskich przedsiębiorstwach w 2013 roku Spis treści 3 Wstęp 4 Plany wydatków na PR w polskich przedsiębiorstwach - Marcin Rzepka 11 Marketing i PR w czasach kryzysu - Adam Sanocki

Bardziej szczegółowo

Rozwój Internetu a segmentacja nabywców i pozycjonowanie oferty przedsiębiorstwa

Rozwój Internetu a segmentacja nabywców i pozycjonowanie oferty przedsiębiorstwa Lidia Danik Instytut Międzynarodowego Zarządzania i Marketingu Rozwój Internetu a segmentacja nabywców i pozycjonowanie oferty przedsiębiorstwa Wprowadzenie Segmentacja i pozycjonowanie uznawane są za

Bardziej szczegółowo

Marketing w sieci. podstawowe zagadnienia, inspiracje i przykłady

Marketing w sieci. podstawowe zagadnienia, inspiracje i przykłady Marketing w sieci podstawowe zagadnienia, inspiracje i przykłady Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie Marketing w sieci podstawowe zagadnienia, inspiracje i przykłady Kraków 2011

Bardziej szczegółowo

raport marketing szeptany Sponsor Partnerzy

raport marketing szeptany Sponsor Partnerzy raport marketing szeptany Sponsor Partnerzy sierpień 2010 spis treści 5 Szeptanie jest w cenie W informacje znalezione w sieci wierzy niemal trzy czwarte Polaków. Jedynym europejskim narodem, który wyprzedza

Bardziej szczegółowo

Spis treści Plan promocji Marki "Łódzkie Energetyczne"

Spis treści Plan promocji Marki Łódzkie Energetyczne Spis treści Plan promocji Marki "Łódzkie Energetyczne" Autorzy: Centrum Badań i Innowacji Pro-Akademia Pod redakcją: Dr Ewy Kochańskiej Łódź 2015 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Andrzej Biesiekirski, Prezes Zarządu Fild.NET

Andrzej Biesiekirski, Prezes Zarządu Fild.NET 1. Prelegenci Andrzej Biesiekirski, Prezes Zarządu Fild.NET Andrzej Baruch, programista aplikacji internetowych w Fild.NET, w tym aplikacji pod platformę SharePoint w technologii MVC. Fild.NET zajmuje

Bardziej szczegółowo

Jak wybrać dobrą agencję PR?

Jak wybrać dobrą agencję PR? Jak wybrać dobrą agencję PR? opracowanie przygotowane przez Związek Firm Public Relations Warszawa 2013 Spis treści Słowo wstępu 3 Typologia przetargów 4 Przed przetargiem 7 Zarządzanie przetargiem 13

Bardziej szczegółowo

Inwestuj w innowacje!

Inwestuj w innowacje! RAPORT i Uczestnicy wszystkich edycji projektu Inwestuj w innowacje! Twoje zdrowie w dobrych rękach Spis treści Wstęp Wstęp 5 Szanowni Państwo, Relacje inwestorskie kluczem do sukcesu spółki? 6 Prezentacje

Bardziej szczegółowo

E-REKLAMY A DECYZJE ZAKUPOWE KONSUMENTÓW. Grażyna Kuś

E-REKLAMY A DECYZJE ZAKUPOWE KONSUMENTÓW. Grażyna Kuś Zeszyty Naukowe Wydziału Informatycznych Technik Zarządzania Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej i Zarządzania Współczesne Problemy Zarządzania Nr 1/2010 E-REKLAMY A DECYZJE ZAKUPOWE KONSUMENTÓW Grażyna

Bardziej szczegółowo

OKLADKA_bankowoscdetal-wybrana.indd 1

OKLADKA_bankowoscdetal-wybrana.indd 1 OKLADKA_bankowoscdetal-wybrana.indd 1 6/8/15 1:56 PM Wyzwania bankowości detalicznej pod redakcją Zbigniewa Jagiełły Gdańsk 2015 Opracowanie redakcyjne: Aleksandra Gibała Projekt graficzny: TOFU Studio

Bardziej szczegółowo

Wstęp: Co trzeba zrobić, aby być gotowym na sukces w branży e-commerce?

Wstęp: Co trzeba zrobić, aby być gotowym na sukces w branży e-commerce? 2015-03-05 RAPORT E-commerce: Jak sprostać wyzwaniom dynamicznego Wstęp: Co trzeba zrobić, aby być gotowym na sukces w branży e-commerce? Od kilkunastu lat obserwujemy dynamiczny rozwój handlu elektronicznego

Bardziej szczegółowo

O INFORMATYCE JĘZYKIEM BIZNESU

O INFORMATYCE JĘZYKIEM BIZNESU IT w bankowości 1 2 O INFORMATYCE JĘZYKIEM BIZNESU Spis treści IT dla banków Barbara Mejssner IT w bankowości myśli nieuczesane Stanisław Matczak Dostęp do aktualnych informacji to większa konkurencyjność

Bardziej szczegółowo

RAPORT mgenerator.pl HANDEL MOBILNY W PRAKTYCE. mgenerator.pl. praktycy.com 2. EDYCJA RAPORTU NA TEMAT RYNKU M-COMMERCE W POLSCE, UE I USA

RAPORT mgenerator.pl HANDEL MOBILNY W PRAKTYCE. mgenerator.pl. praktycy.com 2. EDYCJA RAPORTU NA TEMAT RYNKU M-COMMERCE W POLSCE, UE I USA RAPORT mgenerator.pl 2014 HANDEL MOBILNY W PRAKTYCE 2. EDYCJA RAPORTU NA TEMAT RYNKU M-COMMERCE W POLSCE, UE I USA AUTOR mgenerator.pl.. BADANIA praktycy.com PARTNER STRATEGICZNY Piotr Krawiec Prezes

Bardziej szczegółowo

INBOUND MARKETING JAKO INTEGRALNY ELEMENT STRATEGII MARKETINGOWEJ WSPÓŁCZESNEGO PRZEDSIĘBIORSTWA

INBOUND MARKETING JAKO INTEGRALNY ELEMENT STRATEGII MARKETINGOWEJ WSPÓŁCZESNEGO PRZEDSIĘBIORSTWA INBOUND MARKETING JAKO INTEGRALNY ELEMENT STRATEGII MARKETINGOWEJ WSPÓŁCZESNEGO PRZEDSIĘBIORSTWA Open Access MINIB, 2014, Vol. 12, Issue 2 INBOUND MARKETING JAKO INTEGRALNY ELEMENT STRATEGII MARKETINGOWEJ

Bardziej szczegółowo