BUDOWA MASZYN I ZARZĄDZANIE PRODUKCJĄ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "BUDOWA MASZYN I ZARZĄDZANIE PRODUKCJĄ"

Transkrypt

1 Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej BUDOWA MASZYN I ZARZĄDZANIE PRODUKCJĄ Najnowsze osiągnięcia i kierunki rozwoju technologii maszyn pod redakcją Macieja Kupczyka Poznań 2007 Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej

2 Komitet Redakcyjny serii Budowa Maszyn i Zarządzanie Produkcją dr hab. inż. MACIEJ KUPCZYK, prof. nadzw.; dr hab. inż. ANDRZEJ MODRZYŃSKI, prof. nadzw.; dr hab. inż. MARIAN OSTWALD, prof. nadzw.; dr hab. inż. ALEKSANDRA PERTEK-OWSIANNA, dr hab. inż. EDWARD PAJĄK, prof. nadzw. (przewodniczący); mgr inż. KRZYSZTOF ŻYWICKI (sekretarz) Seria ta stanowi kontynuację Zeszytów Naukowych Politechniki Poznańskiej Mechanika (numer 49., ostatni, ukazał się w 2003 r.) Projekt okładki Piotr Gołębniak Redaktor Aleksandra Springer Utwór w całości ani we fragmentach nie może być powielany ani rozpowszechniany za pomocą urządzeń elektronicznych, mechanicznych, kopiujących, nagrywających i innych bez pisemnej zgody posiadacza praw autorskich. Wydanie I ISSN Copyright by Politechnika Poznańska, Poznań 2007 WYDAWNICTWO POLITECHNIKI POZNAŃSKIEJ Poznań, pl. M. Skłodowskiej-Curie 2 tel. (061) , faks (061) Sprzedaż publikacji: Księgarnia Politechnik Poznań, ul. Piotrowo 3 tel. (0 61) ; faks (0 61) Druk: Wydawnictwo i Drukarnia UNI-DRUK s.j Luboń, ul. Przemysłowa 13 tel. (0 61) , faks (o 61)

3 I SYMPOZJUM NAUKOWE Najnowsze osiągnięcia i kierunki rozwoju technologii maszyn w 40. rocznicę powołania Komisji Budowy Maszyn PTPN organizowane pod auspicjami Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk pod honorowym patronatem JM Rektora prof. ADAMA HAMROLA oraz pod patronatem Dziekana Wydziału Budowy Maszyn i Zarządzania PP prof. JANA ŻURKA Dyrektora Instytutu Technologii Mechanicznej prof. EDWARDA PAJĄKA Poznań, listopad 2007 KOMITET NAUKOWY SYMPOZJUM Bogdan BRANOWSKI, PP, WBMiZ; Czesław CEMPEL, PP, WBMiZ; Jan CHAJDA, PP, WBMiZ: Marian DOBRY, PP, WBMiZ:; Ryszard GRAJDEK PP, WBMiZ; Adam HAMROL, PP, WBMiZ; Stanisław JANIK, PP, WBMiZ; Mieczysław KAWALEC, PP, WBMiZ; Zbigniew KŁOS, PP, WMRiT; Maciej KUPCZYK, PP, WBMiZ (przewodniczący); Stanisław LEGUTKO, PP, WBMiZ; Andrzej ŁAWNICZAK, PP, WBMiZ Jerzy MERKISZ, PP, WMRiT; Marek MORZYŃSKI, PP, WMRiT; Edward PAJĄK, PP, WBMiZ; Michał SZWEYCER, PP, WBMiZ; Włodzimierz WALIGÓRA, PP, WMRiT; Janusz WALCZAK, PP, WMRiT; Zenobia WEISS, PP, WBMiZ; Kazimierz WIECZOROWSKI, PP, WBMiZ; Bolesław WOJCIECHOWICZ, PP, WMRiT; Wiesław ZWIERZYCKI, PP, WMRiT Jan ŻUREK, PP, WBMiZ KOMITET ORGANIZACYJNY SYMPOZJUM Maciej Kupczyk przewodniczący; Mieczysław Brock wiceprzewodniczący Michał Libera sekretarz; Piotr Siwak członek

4

5 SPIS TREŚCI Od Redaktora Naukowego Maciej KUPCZYK Zarys działalności Komisji Budowy Maszyn Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk w okresie 40-lecia istnienia... 9 Outline of activity of the mechanical engineering committee of the Poznan society for the advancement of the arts and sciences Bogdan BRANOWSKI Optymalizacja w projektowaniu sprężyn... Optimization in spring design Olaf CISZAK Komputerowo wspomagane modelowanie i symulacja procesów produkcyjnych... Computer aided modelling and simulation of production processes Marian W. DOBRY Nowa generacja zmechanizowanych narzędzi ręcznych dostosowanych do człowieka... A new generation of powered hand-held tools adapted to the human-operator Jacek JACKOWSKI, Andrzej MODRZYŃSKI, Michał SZWEYCER Wybrane problemy recyklingu w odlewniach... Selected problems of recycling in foundries Stanisław JANIK, Izabela GABRYELEWICZ Systemy oceny oddziaływania technologii wytwarzania na środowisko... System of assessing the environmental manufacturing technology Zbigniew KŁOS, Jędrzej KASPRZAK Rola ekobilansowania w kształtowaniu maszyn, urządzeń i systemów... Ecobalancing in the development of the machines, appliances, and systems Jerzy MERKISZ, Przemysław KURCZEWSKI, Robert LEWICKI Wybrane aspekty prośrodowiskowego projektowania silników spalinowych... Selected aspects of environmentally oriented designing of combustion engines.. 9. Agnieszka MERKISZ-GURANOWSKA, Jerzy MERKISZ Wybrane aspekty globalizacji w przemyśle motoryzacyjnym... Selected features of globalization in automotive industry Edward PAJĄK Doświadczenia w zakresie wdrażania koncepcji lean manufacturing w małych firmach produkcyjnych... Introducing lean manufacturing in small enterprises study case

6 6 Spis treści 11. Piotr POSADZY, Robert ROSZAK, Marek MORZYŃSKI Obliczenia aeroelastyczne samolotu... Aeroelasctic calculations of an airplane Roman SIECLA, Kazimierz WIECZOROWSKI, Anna MATUSIAK-SZARANIEC Zużycie nawiertaków... Centre holes Janusz WALCZAK Podstawy i problemy projektowania promieniowych maszyn sprężających... Bases and problems of the designing of the radial compressors Włodzimierz WALIGÓRA, Michał LIBERA Wybrane problemy trwałości zmęczeniowej łożysk tocznych... Selected problems of roller bearings Michał WIECZOROWSKI, Anna MATUSIAK-SZARANIEC, Kazimierz WIECZOROWSKI Badania zużycia ostrzy frezów do rowków wpustowych... Investigations on wear of the milling cutters edges for splineway Jan ŻUREK, Tadeusz DURAS Wizualizacja kolizyjności demontażu wyrobu z zastosowaniem technik komputerowych... The visualization of product disassembly collision with the application of computer technologies Krzysztof ŻYWICKI, Edward PAJĄK Wariantowanie sposobu wykonania powierzchni elementarnych... Execution of features varianting

7 ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI POZNAŃ SKIEJ Nr 6 Budowa Maszyn i Zarządzanie Produkcją 2007 OD REDAKTORA NAUKOWEGO W nawiązaniu do przyjętych w dniu 24 maja 2006 roku na posiedzeniu sprawozdawczo-wyborczym Komisji Budowy Maszyn PTPN kierunków dalszych działań powstała inicjatywa zintensyfikowania jej działalności, m.in. przez zorganizowanie w 2007 roku, w 40. rocznicę powołania Komisji Budowy Maszyn przez Wydział V Nauk Technicznych PTPN i zatwierdzenia jej przez Zarząd PTPN, Sympozjum Naukowego pt. Najnowsze osiągnięcia i kierunki rozwoju technologii maszyn. Celem Sympozjum jest przede wszystkim zaktywizowanie naszego środowiska w kierunku przedstawienia swoich osiągnięć oraz zaoferowania inżynierom i organizatorom produkcji, a także kadrze zarządzającej przedsiębiorstwami, wielu opracowań, które dostarczą wiedzy o stanie i współczesnych tendencjach światowych w zakresie produkcji części maszyn i narzędzi oraz pozwolą na dokonywanie trafniejszych decyzji na etapie projektowania procesu technologicznego i samego procesu konstruowania i wytwarzania części w aspekcie poprawy jakości, wydajności, organizacji produkcji oraz minimalizacji kosztów. Zakres tematyczny Sympozjum dobrano tak, aby obejmował obszar działalności naukowej wszystkich członków Komisji Budowy Maszyn PTPN. W szczególności zaproponowano zaprezentowanie prac z zakresu: współczesnych metod oraz tendencji rozwojowych w zakresie wytwarzania części maszyn i narzędzi, opisu stanu obecnego i kierunków rozwoju planowania, sterowania i zarządzania jakością, tendencji rozwojowych w zakresie automatyzacji, robotyzacji i symulacji procesów technologicznych, głównych kierunków badań w zakresie obróbki skrawaniem, modelowania i optymalizacji konstrukcji, nowych kierunków projektowania konstrukcji wyrobów, współczesnej organizacji procesów wytwarzania i montażu oraz kierunków ich rozwoju, najnowszych osiągnięć w metrologii wielkości geometrycznych i diagnostyce termalnej, nanotechnologii, współczesnych osiągnięć w zakresie eksploatacji maszyn, osiągnięć i kierunków rozwoju inżynierii powierzchni. Należy nadmienić, że mimo znacznego obciążenia członków Komisji BM PTPN licznymi obowiązkami występującymi w szczególnie dużym natężeniu

8 8 Od Redaktora Naukowego pod koniec semestru akademickiego oraz pomimo przyjętego ze względów organizacyjnych stosunkowo krótkiego okresu na przygotowanie artykułów, wiele z zaproponowanych obszarów naukowych zostało przedstawionych w niniejszym opracowaniu. Chciałbym w tym miejscu złożyć podziękowanie prof. Adamowi Hamrolowi JM Rektorowi Politechniki Poznańskiej za przyjęcie honorowego patronatu nad Sympozjum. Zeszyt ten mógł powstać dzięki wsparciu finansowemu ze strony Dziekana Wydziału Budowy Maszyn Politechniki Poznańskiej prof. Jana Żurka oraz przychylności Dyrektora Instytutu Technologii Mechanicznej prof. Edwarda Pająka, przewodniczącego Komitetu Redakcyjnego Zeszytów Naukowych. Podziękowania chciałbym złożyć również wszystkim tym, którzy wsparli inicjatywę zorganizowania Sympozjum poprzez złożenie referatów, w których przedstawili wybrane kierunki swoich zainteresowań naukowych. Dziękuję również Recenzentom za opinie na temat zaprezentowanych artykułów. W związku z okolicznością wydania niniejszego Zeszytu (40-leciem Komisji Budowy Maszyn PTPN) otwiera go artykuł, w którym przedstawiono rys historyczny Komisji. Maciej Kupczyk

9 ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI POZNAŃ SKIEJ Nr 6 Budowa Maszyn i Zarządzanie Produkcją 2007 MACIEJ KUPCZYK ZARYS DZIAŁALNOŚCI KOMISJI BUDOWY MASZYN POZNAŃSKIEGO TOWARZYSTWA PRZYJACIÓŁ NAUK W OKRESIE 40-LECIA ISTNIENIA W 40. rocznicę powołania Komisji Budowy Maszyn przez Wydział V Nauk Technicznych PTPN i zatwierdzenia jej przez Zarząd PTPN przedstawiono w niniejszym opracowaniu syntetyczne podsumowanie działalności Komisji w minionym okresie. W artykule scharakteryzowano pokrótce poszczególne kadencje Komisji Budowy Maszyn oraz zamieszczono informacje o składzie prezydiów Komisji i o działalności wydawniczej. Słowa kluczowe: Komisja Budowy Maszyn, PTPN, rys historyczny 1. KADENCJE KOMISJI BUDOWY MASZYN Komisja Budowy Maszyn została powołana przez Wydział V Nauk Technicznych Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk w dniu 6 kwietnia 1967 roku. W dniu 22 maja 1967 roku została zatwierdzona przez Zarząd PTPN, a ukonstytuowała się 26 października 1967 roku. Komisja Budowy Maszyn wyodrębniła się z Komisji Budowy Maszyn i Elektrotechniki Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk (powstałej 24 października 1958 roku z inicjatywy prof. dr. inż. Feliksa Tychowskiego) jako jedna z czterech nowo powstałych komisji. Oprócz niej utworzono wówczas Komisję Elektrotechniki, Komisję Automatyki i Komisję Technologii Drewna, z tym że ta ostatnia, choć do 1967 roku wchodziła w skład Komisji Budowy Maszyn i Elektrotechniki, to już od 1963 roku jako Podkomisja Technologii Drewna odbywała odrębne zebrania. Podział Komisji Budowy Maszyn i Elektrotechniki był odpowiedzią na pogłębiające się zróżnicowanie zainteresowań naukowych ciągle rosnącej liczby członków z różnych ośrodków naukowo-badawczych (przede wszystkim rekrutujących się z Wydziału Budowy Maszyn i Wydziału Elektrycznego Politechniki Poznańskiej oraz Wydziału Technologii Drewna ówczesnej Wyższej Szkoły Rolniczej w Poznaniu) i środowisk przemysłowych.

10 10 M. Kupczyk Działalność Komisji Budowy Maszyn została ukierunkowana głównie na zagadnienia naukowo-badawcze podejmowane w uczelniach ze zwróceniem uwagi na problemy naukowe nurtujące środowisko przemysłowe. Odzwierciedleniem tego ukierunkowania było m.in. nawiązanie współpracy z Wytwórnią Sprzętu Komunikacyjnego w Poznaniu, a później z Fabryką Łożysk Tocznych w Poznaniu i Wytwórnią Sprzętu Komunikacyjnego w Kaliszu. W ramach prac prowadzonych przez członków Komisji w pierwszym okresie współpracy dokonano m.in. wstępnej oceny obróbki wykańczającej i sposobu sprawdzania jakości wyrobów oraz oceny technologii stosowanej w Wytwórni Sprzętu Komunikacyjnego w Poznaniu na tokarkach rewolwerowych. Pierwsza kadencja działalności Komisji, podczas której jej przewodniczącym był prof. mgr inż. Bronisław Kiepuszewski (pełniący tę funkcję już od 1961 roku w Komisji Budowy Maszyn i Elektrotechniki), a sekretarzem naukowym doc. dr inż. Kazimierz Wieczorowski (sprawujący tę funkcję od 1965 roku w Komisji BMiE), zaznaczyła się wzmożoną działalnością, zarówno pod względem liczby wydanych publikacji, jak i wygłoszonych referatów. Zwłaszcza pod tym drugim względem była to kadencja najbardziej owocna. W okresie pierwszej kadencji odbyło się wiele posiedzeń naukowych, na których wygłosili referaty prof. mgr inż. Bronisław Kiepuszewski, doc. dr inż. Jan Chajda, doc. dr inż. Kazimierz Wieczorowski, dr inż. Jerzy Boszko, dr inż. Adam Dopierała, dr inż. Henryk Grzybowski, dr inż. Mieczysław Kawalec, dr inż. Zbigniew Kulikowski, dr inż. Adam Lejwoda, dr inż. Mieczysław Rembiasz, dr inż. Jacek Wegner, dr inż. Zenobia Weiss, dr inż. Edmund Weiss, dr inż. Stanisław Woelke, dr inż. Henryk Żdanowicz, mgr inż. Andrzej Bondarowski, mgr inż. Wojciech Hellwig, mgr inż. Jerzy Jankowski, mgr inż. Krzysztof Kodym, mgr inż. Stanisław Nowik, mgr inż. Edward Pająk, mgr inż. Marek Przybył, mgr inż. Roman Siecla, mgr inż. Marian Stańczak, mgr inż. Leszek Stróżyk, mgr inż. Roman Szczurowski, mgr inż. Jan Żurek. W okresie tym powstała także inicjatywa zapraszania na posiedzenia naukowe członków studenckich kół naukowych. W kolejnej kadencji (od do roku) funkcję przewodniczącego objął doc. mgr inż. Kazimierz Marcolla, a sekretarzem Komisji został doc. dr inż. Ludwik Rybczyński. Działalność Komisji Budowy Maszyn w tym okresie dotyczyła przede wszystkim takich kierunków, jak analiza zagadnień ujętych w pracach badawczych związanych z doskonaleniem myśli technicznej w opartych na współczesnych metodach programowania i projektowania maszyn oraz opracowania racjonalnych technologii produkcyjnych. Komisja kontynuowała akcję upowszechniania osiągnięć nauki, przede wszystkim w odniesieniu do członków studenckich kół naukowych i młodych inżynierów, oraz uczestniczenia w kształceniu studentów w nowo powstałej dyscyplinie wiedzy, jaką była inżynieria materiałowa. W ramach realizacji kierunku studiów z zakresu inżynierii materiałowej określono w szczególności takie obszary działań, jak kształtowanie się współpracy inżynierów materiałoznawców z konstruktorami,

11 Zarys działalności Komisji Budowy Maszyn 11 współzależność nauki o materiałach z technologią i ich zastosowaniem, podział kierunków nauczania na uczelniach zainteresowanych kształceniem inżynierów materiałoznawców oraz uwzględnienie w programie nauczania możliwości tworzenia nowych materiałów o specjalnych właściwościach. W okresie tym na posiedzeniach naukowych wygłosili swoje referaty prof. dr hab. inż. Tomasz Mikiewicz, prof. dr inż. Zbigniew Głowacki, prof. dr inż. Witold Kręglewski, doc. dr inż. Jan Chajda, doc. dr inż. Jerzy Kowalski, doc. dr inż. Zygmunt Przyłęcki, dr inż. Marian Dudziak, dr inż. Mieczysław Kujawski, dr inż. Michał Szweycer, mgr inż. Bogumiła Nonckiewicz. W kolejnej kadencji (od 24 kwietnia 1975 do 10 listopada 1987 roku) przewodniczącym Komisji był prof. dr inż. Witold Kręglewski, a funkcję sekretarza powierzono dr. inż. Bogdanowi Branowskiemu. Nowe prezydium Komisji wraz z jej członkami za podstawowe kierunki działalności przyjęło zwiększenie liczby członków ze szczególnym uwzględnieniem reprezentantów konstrukcyjnych specjalności mechanicznych rekrutujących się z Wydziału Maszyn Roboczych i Pojazdów Politechniki Poznańskiej. Oprócz bezpośredniej działalności w Komisji podjęto w tym okresie wspólne przedsięwzięcia z innymi jednostkami naukowymi. Dla przykładu należy nadmienić, że w 1977 roku odbyła się I Sesja Naukowa Wydziału Maszyn Roboczych i Pojazdów Politechniki Poznańskiej i Komisji Budowy Maszyn PTPN. Do sześcioosobowego Komitetu Organizacyjnego Sesji weszli prof. dr inż. Witold Kręglewski jako wiceprzewodniczący i dr inż. Bogdan Branowski jako sekretarz. Celem sesji było, jak to określono w protokóle, rozbudzenie środowisk naukowych związanych z Wydziałem MRiP Politechniki Poznańskiej, z którego rekrutowała się w tamtym czasie większość członków Komisji. Obok stworzenia forum dyskusyjnego na sesji postawiono także cele popularyzacyjno-upowszechniające bieżące osiągnięcia naukowe uczelni. Patronat nad I Sesją objął członek Komisji Budowy Maszyn, ówczesny rektor Politechniki Poznańskiej prof. dr hab. inż. Bolesław Wojciechowicz. Także w 1980 roku odbyła się Sesja Naukowa Wydziału MRiP, w której wzięli udział członkowie Komisji Budowy Maszyn PTPN. Inną możliwością upowszechniania nauki w środowisku, jaką przyjęła Komisja w tej kadencji, było organizowanie wspólnych imprez naukowych z NOT-em. Na posiedzeniach Komisji w tym okresie wygłosili swoje referaty prof. dr inż. Witold Kręglewski, doc. dr inż. Władysław Rok, doc. dr inż. Kazimierz Wieczorowski, dr inż. Marian Dudziak, dr inż. Mieczysław Kujawski, dr Włodzimierz Waligóra. W latach aktywność Komisji Budowy Maszyn radykalnie zmalała, a w pewnym okresie ustała, o czym może świadczyć brak protokołów z posiedzeń z tamtego okresu. Świadczyć o tym również mogą informacje o działalności Komisji zawarte w sprawozdaniach rocznych Wydziału V Nauk Technicznych PTPN, w których kilkakrotnie podnosi się tę kwestię, wskazując jednocześnie na jedną z przyczyn słabej aktywności, a mianowicie na potrzebę wznowienia wydawania kolejnych tomów Prac Komisji, gdyż druk tylko streszczeń refe-

12 12 M. Kupczyk ratów w Sprawozdaniach nie zadowala autorów i nie motywuje ich do działalności w Komisjach wchodzących w skład Wydziału V. W dniu 20 listopada 1987 roku na zebraniu zwołanym z inicjatywy Wydziału V Nauk Technicznych w celu reaktywowania działalności Komisji Budowy Maszyn dokonano wyboru nowego prezydium. Przewodniczącym został prof. dr inż. Zbisław Martini, wiceprzewodniczącym prof. mgr inż. Marian Tutak, a sekretarzem dr inż. Jerzy Komosiński. Po roku od reaktywacji Komisja liczyła 19 członków, a na koniec kadencji 25. W celu pozyskania środków na działalność wydawniczą podjęto inicjatywę zwrócenia się o wsparcie finansowe do zakładów przemysłowych. Uzyskano je ze strony Zakładów Przemysłu Metalowego HCP Poznań, ZREMB Poznań i FUM Ostrzeszów. W tej kadencji Komisji, trwającej do 5 grudnia 1990 roku, referaty na jej posiedzeniach wygłosili: dr inż. Jerzy Komosiński, dr inż. Mieczysław Brock, dr inż. Mirosława Prusak, dr inż. Andrzej Wołyński. 5 grudnia 1990 roku powołano na kadencję do 20 kwietnia 1994 roku nowe prezydium Komisji w składzie: doc. dr hab. inż. Włodzimierz Ochocki (przewodniczący), doc. dr hab. inż. Andrzej Ławniczak (wiceprzewodniczący) i dr inż. Andrzej Wołyński (sekretarz), którego po rezygnacji zastąpił 10 czerwca 1992 roku dr inż. Andrzej Kabała. W tej kadencji referaty na posiedzeniach Komisji wygłosili: dr hab. inż. Andrzej Ławniczak prof. nadzw., dr. hab. inż. Włodzimierz Ochocki, prof. nadzw., dr hab. inż. Zbigniew Kłos, dr hab. inż. Jerzy Merkisz i dr inż. Marek Morzyński. Była to kadencja, w której podjęto z dużym sukcesem działania wydawnicze. Wielu członków Komisji Budowy Maszyn w tym okresie uzyskało szczególne wyróżnienia. Tytuły doktora honoris causa Dońskiego Państwowego Uniwersytetu Technicznego w Rostowie nad Donem otrzymali prof. dr inż. Kazimierz Wieczorowski oraz prof. dr hab. inż. Bolesław Wojciechowicz, który został ponadto członkiem Centralnej Komisji ds. Tytułu Naukowego i Stopni Naukowych oraz przewodniczącym Sekcji Podstaw Eksploatacji PAN. Członkami Komitetu Budowy Maszyn PAN zostali: prof. dr hab. Czesław Cempel, prof. dr hab. inż. Mieczysław Kawalec i prof. dr hab. inż. Bolesław Wojciechowicz. Członkiem Komitetu Metrologii i Aparatury Naukowej PAN został prof. dr inż. Jan Chajda, a członkami Sekcji Podstaw Technologii PAN prof. dr inż. Jan Chajda, prof. dr hab. inż. Mieczysław Kawalec, prof. dr hab. inż. Zenobia Weiss i prof. dr inż. dr h.c. Kazimierz Wieczorowski. Pod koniec kadencji Komisja liczyła 28 członków i 2 kandydatów. W kolejnej kadencji, trwającej od 20 kwietnia 1994 do 13 listopada 1997 roku, przewodniczącym Komisji był dr hab. inż. Włodzimierz Ochocki, prof. nadzw., wiceprzewodniczącym była prof. dr hab. inż. Zenobia Weiss, a sekretarzem dr inż. Mieczysław Brock, emeryt. doc. PP. W kadencji tej kontynuowano z dużym sukcesem działalność wydawniczą, drukując prace naukowe członków w kolejnych tomach Prac Komisji Budowy Maszyn PTPN. Na posiedzeniach Komisji referaty naukowe wygłosili: prof. dr hab. inż. Andrzej Ławniczak, prof.

13 Zarys działalności Komisji Budowy Maszyn 13 dr hab. inż. Czesław Oleśkowicz-Popiel, dr hab. inż. Adam Hamrol, prof. nadzw. i dr inż. Jacek Żak. Pod koniec kadencji Komisja liczyła 32 członków zwyczajnych i 2 kandydatów. W dniu 13 listopada 1997 roku wybrano na kolejną kadencję nowe prezydium Komisji Budowy Maszyn, w skład którego weszli dr hab. inż. Stanisław Legutko (przewodniczący) i dr hab. inż. Maciej Kupczyk (sekretarz). Zebrani członkowie podjęli ponadto decyzję o powołaniu dwóch wiceprzewodniczących w osobach prof. dr. hab. inż. Włodzimierza Ochockiego oraz dr. inż. Mieczysława Brocka, emeryt. doc. PP. W tej kadencji, w roku 1998, z inicjatywą zorganizowania jubileuszowej sesji z okazji 40-lecia Komisji Budowy Maszyn i Elektrotechniki PTPN wystąpił prof. dr inż. dr h.c. Kazimierz Wieczorowski, zaś prof. dr hab. inż. Mieczysław Kawalec wystąpił z wnioskiem o wydanie okolicznościowego tomu w Wydawnictwie PTPN. Wystąpienia z tymi inicjatywami zaowocowały wydaniem okolicznościowego tomu Prac Komisji Budowy Maszyn pod redakcją naukową sekretarza Komisji dr. hab. inż. Macieja Kupczyka. Oprócz tomu jubileuszowego w tej kadencji ukazały się drukiem inne prace naukowe, których współautorami były również osoby spoza Komisji. W omawianej kadencji referaty na posiedzeniach Komisji wygłosili: dr hab. inż. Maciej Kupczyk, prof. nadzw., dr inż. Janusz Jermak i dr inż. Roman Staniek. W kadencji tej liczba członków zwyczajnych wzrosła do 36. W kolejnej kadencji (trwającej od 19 grudnia 2000 do 6 maja 2002 roku), skróconej na wniosek prezydium Zarządu PTPN ze względu na przyjętą decyzję o ujednoliceniu terminów wyborów na wszystkich szczeblach Towarzystwa, funkcję przewodniczącego objął ponownie dr hab. inż. Stanisław Legutko, prof. nadzw., wiceprzewodniczącym został dr inż. Mieczysław Brock, emeryt. doc. PP, a sekretarzem dr hab. inż. Maciej Kupczyk, prof. nadzw. W kadencji tej, pomimo braku wsparcia finansowego ze strony Towarzystwa, podjęto działania w celu kontynuowania choćby w ograniczonym zakresie wydawania prac w postaci druku kolejnych tomów Prac Komisji Budowy Maszyn. Środki finansowe na ten cel pozyskiwane były z innych źródeł. Na posiedzeniu Komisji referat naukowy wygłosił dr inż. Michał Libera. Kolejna kadencja działalności Komisji Budowy Maszyn przypadła na okres od 6 maja 2002 roku do 24 maja 2006 roku. W wyniku przeprowadzonych wyborów zebrani na posiedzeniu członkowie wyrazili wolę, aby dotychczasowy skład w osobach: prof. dr hab. inż. Stanisław Legutko przewodniczący, dr inż. Mieczysław Brock, emeryt. doc. PP. wiceprzewodniczący i dr hab. inż. Maciej Kupczyk, prof. nadzw. sekretarz, pełnili w dalszym ciągu swoje funkcje w nowej kadencji. Zgodnie z przyjętą zasadą na kolejnych posiedzeniach komisji referowane były sprawy działalności całego Towarzystwa, w tym przebieg zwyczajnych i nadzwyczajnych walnych zebrań ze szczególnym uwzględnieniem wyborów do władz PTPN, spraw budżetowych i wydawniczych. Sukcesywnie przyjmowano w szeregi Komisji kolejnych członków, tak że pod koniec

14 14 M. Kupczyk kadencji ich liczba wzrosła do 39 (w tym 24 profesorów i doktorów habilitowanych). Na wniosek Komisji kolejnych dwóch jej członków zasiliło szeregi Wydziału V Nauk Technicznych PTPN, a mianowicie prof. dr hab. inż. Adam Hamrol i prof. dr hab. inż. Jan Żurek. W kadencji tej referat naukowy wygłosił dr hab. inż. Edward Pająk, prof. nadzw. Na obecnie trwającą kadencję (od 24 maja 2006 roku) na przewodniczącego Komisji Budowy Maszyn PTPN został wybrany dr hab. inż. Maciej Kupczyk, prof. nadzw. Na funkcję wiceprzewodniczącego zebrani członkowie KBM poparli kandydaturę dr. inż. Mieczysława Brocka, emeryt. doc. PP., a sekretarzem został dr inż. Michał Libera. Jednym ze sformułowanych wniosków ustępującego prezydium było inspirowanie członków Komisji do organizowania sympozjów naukowych w nowej kadencji. Działania takie podjął nowy przewodniczący. Zostały one poparte przez członków Komisji BM, w tym w szczególności przez JM Rektora Politechniki Poznańskiej prof. dr. hab. inż. Adama Hamrola, który przyjął honorowy patronat nad Sympozjum Najnowsze osiągnięcia i kierunki rozwoju technologii maszyn oraz Dziekana Wydziału Budowy Maszyn i Zarządzania Politechniki Poznańskiej prof. dr. hab. inż. Jana Żurka i Dyrektora Instytutu Technologii Mechanicznej dr. hab. inż. Edwarda Pająka, prof. nadzw., którzy wsparli inicjatywę wydania okolicznościowego Zeszytu Naukowego Politechniki Poznańskiej z okazji 40-lecia Komisji Budowy Maszyn PTPN. W bieżącej kadencji referat naukowy wygłosił dr inż. Olaf Ciszak (kandydat na członka). 2. PREZYDIA KOMISJI BUDOWY MASZYN PTPN Składy Prezydiów Komisji Budowy Maszyn Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk od chwili powołania w 1967 roku do chwili obecnej przedstawiono poniżej w formie tabelarycznej. W tabeli 1 obok wyszczególnienia składu osobowego prezydiów podano funkcje i okres ich pełnienia przez poszczególnych przewodniczących, wiceprzewodniczących i sekretarzy naukowych. Kadencje są zróżnicowane pod względem długości. Jako wyznacznik przyjęto terminy wyborów władz Komisji. Dane opracowano, korzystając z zachowanych protokołów z posiedzeń Komisji, posiłkując się jednocześnie przekazanymi do Wydziału V Nauk Technicznych rocznymi sprawozdaniami z działalności Komisji Budowy Maszyn PTPN.

15 Zarys działalności Komisji Budowy Maszyn 15 Tabela 1 Prezydia Komisji Budowy Maszyn Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk Presidiums of the Mechanical Engineering Committee of the Poznań Society for the Advancement of the Arts and Sciences funkcja Skład Prezydium imię i nazwisko Okres pełnienia funkcji kadencja Przewodniczący Sekretarz naukowy prof. mgr inż. Bronisław Kiepuszewski doc. dr inż. Kazimierz Wieczorowski kadencja Przewodniczący Sekretarz naukowy doc. dr inż. Kazimierz Marcolla doc. dr inż. Ludwig Rybczyński kadencja Przewodniczący Sekretarz naukowy prof. dr inż. Witold Kręglewski dr inż. Bogdan Branowski kadencja dalej wakat do Przewodniczący Wiceprzewodniczący Sekretarz naukowy prof. dr inż. Zbisław Martini prof. mgr inż. Marian Tutak dr inż. Jerzy Komosiński kadencja Przewodniczący Wiceprzewodniczący Sekretarz naukowy dr hab. inż. Włodzimierz Ochocki prof. nadzw. doc. dr hab. inż. Andrzej Ławniczak dr inż. Andrzej Wołyński dr inż. Andrzej Kabała

16 16 M. Kupczyk Tabela 1 cd. kadencja Przewodniczący Wiceprzewodniczący Sekretarz naukowy dr hab. inż. Włodzimierz Ochocki prof. nadzw. prof. dr hab. inż. Zenobia Weiss dr inż. Mieczysław Brock, emeryt. doc. kadencja Przewodniczący Wiceprzewodniczący Wiceprzewodniczący Sekretarz naukowy dr hab. inż. Stanisław Legutko, prof. nadzw. prof. dr hab. inż. Włodzimierz Ochocki dr inż. Mieczysław Brock, emeryt. doc. dr hab. inż. Maciej Kupczyk, prof. nadzw. kadencja Przewodniczący Wiceprzewodniczący Wiceprzewodniczący Sekretarz naukowy dr hab. inż. Stanisław Legutko, prof. nadzw. prof. dr hab. inż. Włodzimierz Ochocki dr inż. Mieczysław Brock, emeryt. doc. dr hab. inż. Maciej Kupczyk, prof. nadzw. kadencja Przewodniczący Wiceprzewodniczący Sekretarz naukowy prof. dr hab. inż. Stanisław Legutko dr inż. Mieczysław Brock, emeryt. doc. dr hab. inż. Maciej Kupczyk, prof. nadzw. kadencja od Przewodniczący Wiceprzewodniczący Sekretarz naukowy dr hab. inż. Maciej Kupczyk, prof. nadzw. dr inż. Mieczysław Brock, emeryt. doc. dr inż. Piotr Libera od od od DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA I WYDAWNICZA W miarę rozwoju Komisji Budowy Maszyn i jej wzmożonej działalności naukowej powstała potrzeba dokumentowania prezentowanych na jej forum osiągnięć naukowo-badawczych. Stąd też w Komisji BM kontynuowano rozpoczętą

17 Zarys działalności Komisji Budowy Maszyn 17 w 1961 roku przez Komisję Budowy Maszyn i Elektrotechniki PTPN działalność wydawniczą. Należy podkreślić, że w ówczesnym okresie była to jedyna możliwość publikowania prac z zakresu nauk technicznych poza uczelniami poznańskimi. Prace Komisji BMiE, a później Komisji BM, zyskały szybko znaczną renomę nie tylko w środowisku poznańskim, ale i w całym kraju. Wynikała ona z wysokiego poziomu prezentowanych tam prac naukowo-badawczych. Po podziale Komisji BMiE działalność wydawniczą kontynuowała Komisja Budowy Maszyn PTPN. Od 1969 roku do chwili obecnej ukazały się w ramach Prac tej Komisji 33 monografie. Szczególnie dynamicznie rozwijała się działalność wydawnicza KBM w latach , w którym to okresie wydano 14 prac, oraz w latach , kiedy to wydano aż 16 monografii. Prace te były upowszechniane za pośrednictwem księgarni PTPN przy ul. Mielżyńskiego oraz rozsyłane do bibliotek naukowych, zainteresowanych placówek oraz instytucji krajowych i zagranicznych. Pełne zestawienie monografii wydrukowanych w ramach Prac Komisji Budowy Maszyn Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk przedstawiono w układzie chronologicznym w tabeli 2. W uzupełnieniu należy dodać, że w początkowym okresie funkcjonowania Komisji Budowy Maszyn, tj. w latach ukazało się pięć tomów pod nazwą Prace Komisji Budowy Maszyn i Elektrotechniki, gdyż prace te zostały przyjęte i zatwierdzone do druku w okresie funkcjonowania poprzedniej Komisji. Komitet Redakcyjny tworzyli wówczas: prof. dr inż. Feliks Tychowski przewodniczący, członkami zaś byli prof. mgr inż. Bronisław Kiepuszewski, prof. dr inż. Zbisław Martini, prof. dr inż. Tadeusz Puchałka, prof. mgr inż. Józef Węglarz, doc. dr inż. Wacław Kontek, doc. dr inż. Florian Bogusławski i doc. dr inż. Marian Wnuk. Prace Komisji Budowy Maszyn Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk Tabela 2 Lp. Imię i nazwisko Tytuł Jacek Wegner Wpływ podstawowych parametrów zazębienia na występowanie zjawiska interferencji w kołach zębatych o zarysie Wildhabera-Nowikowa, t. 1, z. 1, Poznań Dominik Senczyk Pozorna zmiana odległości międzypłaszczyznowej, rozmytej linii dyfrakcyjnej w rentgenograficznej analizie strukturalnej metali i stopów, t. 2, z. 2, Poznań 1969

18 18 M. Kupczyk Tabela 2 cd Tomasz Mikiewicz O naprężeniach strukturalnych w stopach zbliżonych do jednorodnych, t. 2, z. 2, Poznań Władysław Kurcin Badanie właściwości mechanicznych stali zahartowanych powierzchniowo indukcyjnie, t. 2, z. 3, Poznań Mieczysław Kawalec Skrawalność stali konstrukcyjnych węglowych wyższej jakości o różnej ziarnistości perlitu, t. 1, z. 2, Poznań Jan Chajda Próba uzależnienia wskaźników skrawalności od udziału perlitu w stalach konstrukcyjnych, t. 1, z. 2, Poznań Jacek Kierzyński Problemy kooperacji w zakresie wyrobów odlewniczych na przykładzie okręgu poznańskiego, t. 1, z. 3, Poznań Jerzy Komosiński Analiza drgań noża tokarskiego przy podłużnym toczeniu stali 45 z uwzględnieniem procesu zużycia ostrza, t. 1, z. 4, Poznań Jacek Wegner Teoretyczna analiza wpływu korekcji na stan obciążenia zębów kół wykonywanych nożem Fellowsa, t. 1, z. 5, Poznań Zenobia Weiss Skrawalność wysokowęglowej stali chromowej przy toczeniu ostrzami ze stali SW18 i spiekanych węglików, t. 1, z. 6, Poznań Adam Lejwoda Obrabialność przy toczeniu wzdłużnym stali kwasoodpornych o wysokiej zawartości chromu i niklu, przesycanych w różnej temperaturze, na podstawie wybranych wskaźników skrawalności, t. 1, z. 6, Poznań Jan Chajda, Leszek Stróżyk Wpływ rodzaju i wielkości zużycia narzędzi na pracę właściwą skrawania, t. 1, z. 7, Poznań Jan Chajda, Kazimierz Wieczorowski 14 Kazimierz Wieczorowski, Kazimierz Kodym Praca właściwa skrawania jako wskaźnik skrawalności, t. 1, z. 7, Poznań 1973 Wpływ kątów ostrza na zużycie noży tokarskich z płytkami z węglików spiekanych S30 przy toczeniu półwyrobów staliwnych, t. 1, z. 7, Poznań 1973

19 Zarys działalności Komisji Budowy Maszyn Tabela 2 cd. 15 Włodzimierz Derski (red.) Badania procesu szlifowania bezkłowego wałków metodą przelotową, t. 3, Poznań 1975 Bronisław Kiepuszewski, Kazimierz Wieczorowski, Eugeniusz Jankowski, Niektóre aspekty występujące przy bezkłowym szlifowaniu wałków metodą przelotową Kazimierz Wieczorowski, Eugeniusz Jankowski, Dokładność wykonania i chropowatość powierzchni wałków przy szlifowaniu bezkłowym przelotowym 16 Praca zbiorowa Nauka przemysłowi, t. 4, s. 118, Poznań 1990 Adam Dopierała, Paweł Jańczak, Mieczysław Kawalec, Obciążenie mechaniczne wierteł z płytkami wieloostrzowymi Kazimierz Wieczorowski, Rozkład obciążenia ostrzy freza ślimakowego Marian Jankowiak, Jerzy Kodym, Zużycie ostrzy z azotku boru podczas frezowania czołowego hartowanej stali Stefan Krajewski, Sterowanie automatyczne szlifierki do otworów z uwzględnieniem dynamiki procesu Kazimierz Wieczorowski, Piotr Tomkowiak, Podstawy technologiczne modernizacji wiertarek w procesie remontu kapitalnego Stanisław Bartczak, Modelowanie matematyczne w projektowaniu optymalnym wrzecienników obrabiarek Jerzy Komosiński, Krystyna Maćkowiak-Łybacka, Maciej Radwan, Badanie przepływu znakowanej cieczy przez zbiornik z uwzględnieniem probabilistycznego modelu przepływu Adam Hamrol, Możliwości diagnozowania stanu ściernicy przy szlifowaniu otworów

20 20 M. Kupczyk Tabela 2 cd Mieczysław Brok, Elastyczna automatyzacja obrabiarek Andrzej Ławniczak, Janusz Schmidt, Filtracja oleju czynnikiem zwiększania trwałości i niezawodności pracy urządzeń hydraulicznych Andrzej Ławniczak, Janusz Schmidt, Hydrauliczna technika proporcjonalna źródłem oszczędności materiałów Zygmunt Przyłęcki, Maszyny do badania właściwości użytkowych warstwy wierzchniej materiałów metalowych 17 Stanisław Legutko Studium podstaw adhezyjnego zużywania narzędzi skrawających, t. 5, Poznań 1993/94 18 Maciej Kupczyk, Kazimierz Wieczorowski Niektóre aspekty skrawania materiałów trudno obrabialnych ostrzami ze specjalnie konstytuowaną warstwą wierzchnią o zwiększonej odporności na zużycie, t. 5/2, Poznań Andrzej Matuszak Überwachung und Prognostizierung des Trendverlaufes der Werkstückqualität in den automatisierten technologischen Systemen, t. 6, Poznań Stanisław Kowalski Wybrane problemy wirujących narzędzi do elektroerozyjnego przecinania metali, t. 7, Poznań Włodzimierz Ochocki Numeryczne sterowanie systemem wtrysku paliwa silników wysokoprężnych, t. 8, Poznań Jarosław Brukwicki Wybrane zagadnienia obróbki skrawaniem z zastosowaniem metody TCAC, t. 9, Poznań Maciej Kupczyk Jakość technologiczna kół zębatych naciętych dłutakami modułowymi pokrytymi warstewką TiN x -Ti w warunkach adhezyjnego zużywania ostrzy, t. 10, Poznań Jan Uniejewski Analiza rozkładu warstwy skrawanej w procesie dłutowania kół zębatych, t. 11, Poznań Jan Żurek Stan i tendencje rozwojowe robotyzacji procesów technologicznych, t. 12, Poznań 1997

Tematy prac dyplomowych inżynierskich kierunek MiBM

Tematy prac dyplomowych inżynierskich kierunek MiBM Tematy prac dyplomowych inżynierskich kierunek MiBM Nr pracy Temat Cel Zakres Prowadzący 001/I8/Inż/2013 002/I8/Inż/2013 003/I8/ Inż /2013 Wykonywanie otworów gwintowanych na obrabiarkach CNC. Projekt

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: OBRÓBKA UBYTKOWA, NARZĘDZIA I OPRZYRZĄDOWANIE TECHNOLOGICZNE I I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE C1. Zapoznanie studentów ze zjawiskami fizycznymi towarzyszącymi

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy przedmiot kierunkowy Rodzaj zajęć: laboratorium I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE C1. Zapoznanie

Bardziej szczegółowo

Optymalizacja konstrukcji

Optymalizacja konstrukcji Optymalizacja konstrukcji Kształtowanie konstrukcyjne: nadanie właściwych cech konstrukcyjnych przeszłej maszynie określenie z jakiego punktu widzenia (wg jakiego kryterium oceny) będą oceniane alternatywne

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: PODSTAWY MODELOWANIA PROCESÓW WYTWARZANIA Fundamentals of manufacturing processes modeling Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy na specjalności APWiR Rodzaj

Bardziej szczegółowo

1. Obliczenia wytrzymałościowe elementów maszyn przy obciążeniu zmiennym PRZEDMOWA 11

1. Obliczenia wytrzymałościowe elementów maszyn przy obciążeniu zmiennym PRZEDMOWA 11 SPIS TREŚCI 1. Obliczenia wytrzymałościowe elementów maszyn przy obciążeniu zmiennym PRZEDMOWA 11 1. ZARYS DYNAMIKI MASZYN 13 1.1. Charakterystyka ogólna 13 1.2. Drgania mechaniczne 17 1.2.1. Pojęcia podstawowe

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: SYSTEMY PROJEKTOWANIA PROCESÓW TECHNOLOGICZNYCH Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy na specjalności: Automatyzacja wytwarzania i robotyka Rodzaj zajęć:

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ SPOŁECZNO-TECHNICZNY. Instytut Techniczny PROGRAM KSZTAŁCENIA

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ SPOŁECZNO-TECHNICZNY. Instytut Techniczny PROGRAM KSZTAŁCENIA PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ SPOŁECZNO-TECHNICZNY Instytut Techniczny PROGRAM KSZTAŁCENIA Nazwa kierunku studiów MECHANIKA I BUDOWA MASZYN Kod kierunku studiów MiBM_2012_2016 Autorzy

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. Ma podstawową wiedzę w zakresie podstaw inżynierii materiałowej. 2. Ma podstawową wiedzę w zakresie fizyki.

KARTA PRZEDMIOTU. 1. Ma podstawową wiedzę w zakresie podstaw inżynierii materiałowej. 2. Ma podstawową wiedzę w zakresie fizyki. KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Procesy obróbki ubytkowej 2. KIERUNEK: Mechanika i Budowa Maszyn 3. POZIOM STUDIÓW: Studia pierwszego stopnia 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: rok studiów II/ semestr 3 5.

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: KOMPUTEROWE WSPOMAGANIE WYTWARZANIA CAM Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy na specjalności APWiR Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium I KARTA PRZEDMIOTU

Bardziej szczegółowo

ZAAWANSOWANE TECHNIKI WYTWARZANIA W MECHATRONICE

ZAAWANSOWANE TECHNIKI WYTWARZANIA W MECHATRONICE : BMiZ Studium: stacj. II stopnia : : MCH Rok akad.: 05/6 Liczba godzin - 5 ZAAWANSOWANE TECHNIKI WYTWARZANIA W MECHATRONICE L a b o r a t o r i u m ( h a l a H 0 Z O S ) Prowadzący: dr inż. Marek Rybicki

Bardziej szczegółowo

Projektowanie inżynierskie Engineering Design

Projektowanie inżynierskie Engineering Design Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr 10/1 z dnia 1 lutego 01r. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu ETI 6/1 Nazwa modułu Projektowanie inżynierskie Engineering Design Nazwa modułu w języku angielskim

Bardziej szczegółowo

AutoCAD 2011/LT2011+. Kurs projektowania parametrycznego i nieparametrycznego 2D i 3D. Wersja polska i angielska. 2010, Wydawnictwo Naukowe PWN

AutoCAD 2011/LT2011+. Kurs projektowania parametrycznego i nieparametrycznego 2D i 3D. Wersja polska i angielska. 2010, Wydawnictwo Naukowe PWN Alternatywne zasilanie samochodów benzyną oraz gazami LPG i CNG Badania porównawcze dynamiki rozpędzania i emisji spalin Kazimierz M. Romaniszyn 2007, Wydawnictwo WNT Liczba stron: 178 ISBN: 978-83-204-3308-1

Bardziej szczegółowo

OBLICZANIE KÓŁK ZĘBATYCH

OBLICZANIE KÓŁK ZĘBATYCH OBLICZANIE KÓŁK ZĘBATYCH koło podziałowe linia przyporu P R P N P O koło podziałowe Najsilniejsze zginanie zęba następuje wówczas, gdy siła P N jest przyłożona u wierzchołka zęba. Siłę P N można rozłożyć

Bardziej szczegółowo

Edukacja techniczno-informatyczna I stopień studiów. I. Pytania kierunkowe

Edukacja techniczno-informatyczna I stopień studiów. I. Pytania kierunkowe I stopień studiów I. Pytania kierunkowe Pytania kierunkowe KMiETI 7 KTMiM 7 KIS 6 KMiPKM 6 KEEEiA 5 KIB 4 KPB 3 KMRiMB 2 1. Omów sposób obliczeń pracy i mocy w ruchu obrotowym. 2. Co to jest schemat kinematyczny?

Bardziej szczegółowo

Przykładowe rozwiązanie zadania egzaminacyjnego z informatora

Przykładowe rozwiązanie zadania egzaminacyjnego z informatora Przykładowe rozwiązanie zadania egzaminacyjnego z informatora Rozwiązanie zadania obejmuje: - opracowanie propozycji rozwiązania konstrukcyjnego dla wpustu przenoszącego napęd z wału na koło zębate w zespole

Bardziej szczegółowo

Osoba fizyczna Numer i seria mandatu Data nałożenia mandatu Kwota umorzenia

Osoba fizyczna Numer i seria mandatu Data nałożenia mandatu Kwota umorzenia Informacja o dokonanych umorzeniach należności Skarbu Państwa z tytułu grzywien nałożonych w formie mandatów karnych kredytowanych w I kwartale 2011 r. Umorzeń dokonano na podstawie: art. 64 ust. 1 w związku

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Poznań, 16.05.2012r. Raport z promocji projektu Nowa generacja energooszczędnych

Bardziej szczegółowo

Konstrukcje metalowe - podstawy Kod przedmiotu

Konstrukcje metalowe - podstawy Kod przedmiotu Konstrukcje metalowe - podstawy - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Konstrukcje metalowe - podstawy Kod przedmiotu 06.4-WI-BUDP-Konstmet-pods-S16 Wydział Kierunek Wydział Budownictwa,

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Mechatronika Rodzaj przedmiotu: kierunkowy ogólny Rodzaj zajęć: wykład, ćwiczenia Podstawy konstrukcji maszyn Fundamentals of machine design Forma studiów: stacjonarne Poziom

Bardziej szczegółowo

Odniesienie do obszarowych efektów kształcenia 1 2 3. Kierunkowe efekty kształcenia WIEDZA (W)

Odniesienie do obszarowych efektów kształcenia 1 2 3. Kierunkowe efekty kształcenia WIEDZA (W) EFEKTY KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU "MECHATRONIKA" nazwa kierunku studiów: Mechatronika poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia profil kształcenia: ogólnoakademicki symbol kierunkowych efektów kształcenia

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: MODELOWANIE I SYMULACJA PROCESÓW WYTWARZANIA Modeling and Simulation of Manufacturing Processes Kierunek: Mechatronika Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy specjalności PSM Rodzaj zajęć: wykład,

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: PROJEKTOWANIE PROCESÓW TECHNOLOGICZNYCH Designing of technological processes Kierunek: Mechatronika Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy na specjalności: Systemy Sterowania Rodzaj zajęć: Ćwiczenia

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny ITS (Instytutu Transportu Samochodowego)

Biuletyn Informacyjny ITS (Instytutu Transportu Samochodowego) 1. A 5809 III ABC Jakości od 1996 2. Acta of Bioengineering and Biomechanics 1999-2002 3. Advances in Manufacturing Science and Technology (patrz Postępy Technologii Maszyn i Urządzeń) 4. Archives of Civil

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2015/16

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2015/16 PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2015/16 data zatwierdzenia przez Radę Wydziału kod programu studiów pieczęć i podpis dziekana Wydział Matematyczno-Fizyczno-Techniczny Studia

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA ŁÓDZKA INSTYTUT OBRABIAREK I TECHNOLOGII BUDOWY MASZYN. Ćwiczenie D - 4. Zastosowanie teoretycznej analizy modalnej w dynamice maszyn

POLITECHNIKA ŁÓDZKA INSTYTUT OBRABIAREK I TECHNOLOGII BUDOWY MASZYN. Ćwiczenie D - 4. Zastosowanie teoretycznej analizy modalnej w dynamice maszyn POLITECHNIKA ŁÓDZKA INSTYTUT OBRABIAREK I TECHNOLOGII BUDOWY MASZYN Ćwiczenie D - 4 Temat: Zastosowanie teoretycznej analizy modalnej w dynamice maszyn Opracowanie: mgr inż. Sebastian Bojanowski Zatwierdził:

Bardziej szczegółowo

Lista zagadnień kierunkowych pomocniczych w przygotowaniu do egzaminu dyplomowego magisterskiego Kierunek: Mechatronika

Lista zagadnień kierunkowych pomocniczych w przygotowaniu do egzaminu dyplomowego magisterskiego Kierunek: Mechatronika Lista zagadnień kierunkowych pomocniczych w przygotowaniu do Kierunek: Mechatronika 1. Materiały używane w budowie urządzeń precyzyjnych. 2. Rodzaje stali węglowych i stopowych, 3. Granica sprężystości

Bardziej szczegółowo

The development of the technological process in an integrated computer system CAD / CAM (SerfCAM and MTS) with emphasis on their use and purpose.

The development of the technological process in an integrated computer system CAD / CAM (SerfCAM and MTS) with emphasis on their use and purpose. mgr inż. Marta Kordowska, dr inż. Wojciech Musiał; Politechnika Koszalińska, Wydział: Mechanika i Budowa Maszyn; marteczka.kordowska@vp.pl wmusiał@vp.pl Opracowanie przebiegu procesu technologicznego w

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: PROJEKTOWANIE PROCESÓW OBRÓBKI PLASTYCZNEJ II Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy na specjalności APWiR Rodzaj zajęć: projekt I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU

Bardziej szczegółowo

Podstawy Konstrukcji Maszyn. Wykład nr. 1_01

Podstawy Konstrukcji Maszyn. Wykład nr. 1_01 Podstawy Konstrukcji Maszyn Wykład nr. 1_01 Zaliczenie: Kolokwium na koniec semestru obejmujące : - część teoretyczną - obliczenia (tylko inż. i zarz.) Minimum na ocenę dostateczną 55% - termin zerowy

Bardziej szczegółowo

Politechnika Białostocka INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH

Politechnika Białostocka INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH Politechnika Białostocka Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH Temat ćwiczenia: Zwykła próba rozciągania stali Numer ćwiczenia: 1 Laboratorium z przedmiotu:

Bardziej szczegółowo

1. Zasady konstruowania elementów maszyn

1. Zasady konstruowania elementów maszyn 3 Przedmowa... 10 O Autorów... 11 1. Zasady konstruowania elementów maszyn 1.1 Ogólne zasady projektowania.... 14 Pytania i polecenia... 15 1.2 Klasyfikacja i normalizacja elementów maszyn... 16 1.2.1.

Bardziej szczegółowo

KIERUNEK: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN

KIERUNEK: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa Lp. KIERUNEK: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN im. J. A. Komeńskiego w Lesznie PLANU STUDIÓW /STACJONARNE - 7 SEMESTRÓW/ Rok akademicki 200/20 A E ZO Ogółem W Ć L P W Ć L P K

Bardziej szczegółowo

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2015/2016

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2015/2016 Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Karta przedmiotu Wydział Mechaniczny obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2015/2016 Kierunek studiów: Inżynieria Produkcji Forma

Bardziej szczegółowo

Lista Członków i Członków Stowarzyszonych Sekcji Mechaniki Płynów Komitetu Mechaniki PAN Kadencja 2011-2014

Lista Członków i Członków Stowarzyszonych Sekcji Mechaniki Płynów Komitetu Mechaniki PAN Kadencja 2011-2014 Warszawa, 18-10-2012 1 Lista Członków i Członków Stowarzyszonych Sekcji Mechaniki Płynów Komitetu Mechaniki PAN Kadencja 2011-2014 Przewodniczący: Prof. dr hab. Tomasz A. Kowalewski, tkowale@ippt.gov.pl

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: HYDRAULIKA, PNEUMATYKA I SYSTEMY AUTOMATYZACJI PRODUKCJI Hydraulics, pneumatics and production automation systems Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy na

Bardziej szczegółowo

Tematy prac dyplomowych dla III semestru uzupełniających studiów magisterskich kierunek Mechatronika. Rok akademicki 2012/2013

Tematy prac dyplomowych dla III semestru uzupełniających studiów magisterskich kierunek Mechatronika. Rok akademicki 2012/2013 Tematy prac dyplomowych dla III semestru uzupełniających studiów magisterskich kierunek Mechatronika Rok akademicki 2012/2013 Nr Promotor Tytuł / zakres pracy dyplomowej UM/AG1 prof. dr hab. inż. Andrzej

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do Techniki. Materiały pomocnicze do projektowania z przedmiotu: Ćwiczenie nr 2 Przykład obliczenia

Wprowadzenie do Techniki. Materiały pomocnicze do projektowania z przedmiotu: Ćwiczenie nr 2 Przykład obliczenia Materiały pomocnicze do projektowania z przedmiotu: Wprowadzenie do Techniki Ćwiczenie nr 2 Przykład obliczenia Opracował: dr inż. Andrzej J. Zmysłowski Katedra Podstaw Systemów Technicznych Wydział Organizacji

Bardziej szczegółowo

CZŁONKOWIE KOMITETU MECHANIKI PAN, KTÓRZY OTRZYMALI IMIENNIE ZAADRESOWANY LIST I ICH REAKCJA

CZŁONKOWIE KOMITETU MECHANIKI PAN, KTÓRZY OTRZYMALI IMIENNIE ZAADRESOWANY LIST I ICH REAKCJA CZŁONKOWIE KOMITETU MECHANIKI PAN, KTÓRZY OTRZYMALI IMIENNIE ZAADRESOWANY LIST I ICH REAKCJA Lp. Adresat 1. Prof. dr hab. inż. Jan AWREJCEWICZ Kierownik Katedry Automatyki i Biomechaniki Wydział Mechaniczny

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Informatyka Rodzaj przedmiotu: moduł specjalności obowiązkowy: Inżynieria oprogramowania, Sieci komputerowe Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium MODELOWANIE I SYMULACJA Modelling

Bardziej szczegółowo

Badania właściwości zmęczeniowych bimetalu stal S355J2- tytan Grade 1

Badania właściwości zmęczeniowych bimetalu stal S355J2- tytan Grade 1 Badania właściwości zmęczeniowych bimetalu stal S355J2- tytan Grade 1 ALEKSANDER KAROLCZUK a) MATEUSZ KOWALSKI a) a) Wydział Mechaniczny Politechniki Opolskiej, Opole 1 I. Wprowadzenie 1. Technologia zgrzewania

Bardziej szczegółowo

Logistyka I stopień (I stopień / II stopień) Ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

Logistyka I stopień (I stopień / II stopień) Ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny) KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 Z-LOG-1082 Podstawy nauki o materiałach Fundamentals of Material Science

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2015/2016

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2015/2016 PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2015/2016 data zatwierdzenia przez Radę Wydziału kod programu studiów pieczęć i podpis dziekana Wydział Matematyczno-Fizyczno-Techniczny

Bardziej szczegółowo

Metodyka budowy modeli numerycznych kół pojazdów wolnobieżnych wykorzystywanych do analiz zmęczeniowych. Piotr Tarasiuk

Metodyka budowy modeli numerycznych kół pojazdów wolnobieżnych wykorzystywanych do analiz zmęczeniowych. Piotr Tarasiuk Metodyka budowy modeli numerycznych kół pojazdów wolnobieżnych wykorzystywanych do analiz zmęczeniowych Piotr Tarasiuk Cel pracy Poprawa jakości wytwarzanych kół jezdnych - zwiększenie wytrzymałości zmęczeniowej

Bardziej szczegółowo

Obliczanie parametrów technologicznych do obróbki CNC.

Obliczanie parametrów technologicznych do obróbki CNC. Obliczanie parametrów technologicznych do obróbki CNC. Materiały szkoleniowe. Opracował: mgr inż. Wojciech Kubiszyn Parametry skrawania Podczas obróbki skrawaniem można rozróżnić w obrabianym przedmiocie

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania - kwalifikacja M19. Podstawy konstrukcji maszyn. Przedmiot: Technologia naprawy elementów maszyn narzędzi i urządzeń

Przedmiotowy system oceniania - kwalifikacja M19. Podstawy konstrukcji maszyn. Przedmiot: Technologia naprawy elementów maszyn narzędzi i urządzeń Przedmiotowy system oceniania - kwalifikacja M19 KL II i III TM Podstawy konstrukcji maszyn nauczyciel Andrzej Maląg Przedmiot: Technologia naprawy elementów maszyn narzędzi i urządzeń CELE PRZEDMIOTOWEGO

Bardziej szczegółowo

ODPORNOŚĆ STALIWA NA ZUŻYCIE EROZYJNE CZĘŚĆ II. ANALIZA WYNIKÓW BADAŃ

ODPORNOŚĆ STALIWA NA ZUŻYCIE EROZYJNE CZĘŚĆ II. ANALIZA WYNIKÓW BADAŃ Szybkobieżne Pojazdy Gąsienicowe (15) nr 1, 2002 Stanisław JURA Roman BOGUCKI ODPORNOŚĆ STALIWA NA ZUŻYCIE EROZYJNE CZĘŚĆ II. ANALIZA WYNIKÓW BADAŃ Streszczenie: W części I w oparciu o teorię Bittera określono

Bardziej szczegółowo

TECHNOLOGIA MASZYN. Wykład dr inż. A. Kampa

TECHNOLOGIA MASZYN. Wykład dr inż. A. Kampa TECHNOLOGIA MASZYN Wykład dr inż. A. Kampa Technologia - nauka o procesach wytwarzania lub przetwarzania, półwyrobów i wyrobów. - technologia maszyn, obejmuje metody kształtowania materiałów, połączone

Bardziej szczegółowo

ZB nr 5 Nowoczesna obróbka mechaniczna stopów magnezu i aluminium

ZB nr 5 Nowoczesna obróbka mechaniczna stopów magnezu i aluminium ZB nr 5 Nowoczesna obróbka mechaniczna stopów magnezu i aluminium Prof. dr hab. inż. Józef Kuczmaszewski CZ 5.1 opracowanie zaawansowanych metod obróbki skrawaniem stopów lekkich stosowanych na elementy

Bardziej szczegółowo

WPŁYW ODKSZTAŁCENIA WZGLĘDNEGO NA WSKAŹNIK ZMNIEJSZENIA CHROPOWATOŚCI I STOPIEŃ UMOCNIENIA WARSTWY POWIERZCHNIOWEJ PO OBRÓBCE NAGNIATANEM

WPŁYW ODKSZTAŁCENIA WZGLĘDNEGO NA WSKAŹNIK ZMNIEJSZENIA CHROPOWATOŚCI I STOPIEŃ UMOCNIENIA WARSTWY POWIERZCHNIOWEJ PO OBRÓBCE NAGNIATANEM Tomasz Dyl Akademia Morska w Gdyni WPŁYW ODKSZTAŁCENIA WZGLĘDNEGO NA WSKAŹNIK ZMNIEJSZENIA CHROPOWATOŚCI I STOPIEŃ UMOCNIENIA WARSTWY POWIERZCHNIOWEJ PO OBRÓBCE NAGNIATANEM W artykule określono wpływ odkształcenia

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: OBRÓBKA UBYTKOWA, NARZĘDZIA I OPRZYRZĄDOWANIE TECHNOLOGICZNE II Machining, Tools And Technological Instrumentation II Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy

Bardziej szczegółowo

Techniki CAx. dr inż. Michał Michna. Politechnika Gdańska

Techniki CAx. dr inż. Michał Michna. Politechnika Gdańska Techniki CAx dr inż. Michał Michna 1 Komputerowe techniki wspomagania projektowania 2 Techniki Cax - projektowanie Projektowanie złożona działalność inżynierska, w której przenikają się doświadczenie inżynierskie,

Bardziej szczegółowo

MODELOWANIE POŁĄCZEŃ TYPU SWORZEŃ OTWÓR ZA POMOCĄ MES BEZ UŻYCIA ANALIZY KONTAKTOWEJ

MODELOWANIE POŁĄCZEŃ TYPU SWORZEŃ OTWÓR ZA POMOCĄ MES BEZ UŻYCIA ANALIZY KONTAKTOWEJ Jarosław MAŃKOWSKI * Andrzej ŻABICKI * Piotr ŻACH * MODELOWANIE POŁĄCZEŃ TYPU SWORZEŃ OTWÓR ZA POMOCĄ MES BEZ UŻYCIA ANALIZY KONTAKTOWEJ 1. WSTĘP W analizach MES dużych konstrukcji wykonywanych na skalę

Bardziej szczegółowo

Spis treści tomu I. Część pierwsza. Proces skrawania. Rozdział I Wiadomości ogólne prof. dr hab. inż. Eugeniusz. Rozdział II Materiały narzędziowe

Spis treści tomu I. Część pierwsza. Proces skrawania. Rozdział I Wiadomości ogólne prof. dr hab. inż. Eugeniusz. Rozdział II Materiały narzędziowe Spis treści tomu I Część pierwsza Proces skrawania I Wiadomości ogólne prof. dr hab. inż. Eugeniusz Górski 1. Podział obróbki skrawaniem 1 2. Kinematyka skrawania 3 3. Geometria ostrza 5 Literatura 18

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku Mechanika i budowa maszyn

Efekty kształcenia dla kierunku Mechanika i budowa maszyn Załącznik nr 17 do Uchwały Nr 673 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 6 marca 2015 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 187 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 26 marca 2013 roku zmieniającej Uchwałę Nr 916 Senatu UWM

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn Rodzaj przedmiotu: kierunkowy ogólny Rodzaj zajęć: wykład, projekt I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE C1. Uzyskanie przez

Bardziej szczegółowo

STATUT Instytutu Kolejnictwa

STATUT Instytutu Kolejnictwa STATUT Instytutu Kolejnictwa Instytut Kolejnictwa kontynuuje działalność i tradycje Instytutu Naukowo-Badawczego Kolejnictwa, powołanego w 1951 roku na bazie Referatu Doświadczalnego Parowozów Ministerstwa

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Mechatronika Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy na specjalności: systemy sterowania Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium UKŁADY AUTOMATYKI PRZEMYSŁOWEJ Industrial Automatics Systems

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: NAPĘDY I STEROWANIE ELEKTROHYDRAULICZNE MASZYN DRIVES AND ELEKTRO-HYDRAULIC MACHINERY CONTROL SYSTEMS Kierunek: Mechatronika Forma studiów: STACJONARNE Kod przedmiotu: S1_07 Rodzaj przedmiotu:

Bardziej szczegółowo

Pytania kierunkowe KIB 10 KEEEIA 5 KMiPKM 5 KIS 4 KPB 4 KTMiM 4 KBEPiM 3 KMRiMB 3 KMiETI 2

Pytania kierunkowe KIB 10 KEEEIA 5 KMiPKM 5 KIS 4 KPB 4 KTMiM 4 KBEPiM 3 KMRiMB 3 KMiETI 2 Kierunek: INŻYNIERIA BEZPIECZEŃSTWA I stopień studiów I. Pytania kierunkowe Pytania kierunkowe KIB 10 KEEEIA 5 KMiPKM 5 KIS 4 KPB 4 KTMiM 4 KBEPiM 3 KMRiMB 3 KMiETI 2 Katedra Budowy, Eksploatacji Pojazdów

Bardziej szczegółowo

Centrum Kształcenia Ustawicznego. im. Stanisława Staszica w Koszalinie PRACA KONTROLNA. PRZEDMIOT: Eksploatacja maszyn i urządzeń

Centrum Kształcenia Ustawicznego. im. Stanisława Staszica w Koszalinie PRACA KONTROLNA. PRZEDMIOT: Eksploatacja maszyn i urządzeń Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Stanisława Staszica w Koszalinie Jan Jucha Semestr 4 MUZ PRACA KONTROLNA PRZEDMIOT: Eksploatacja maszyn i urządzeń NAUCZYCIEL: W. Abramowski Temat: Opracować proces

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ 2014 Seria: TRANSPORT z. 82 Nr kol. 1903

ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ 2014 Seria: TRANSPORT z. 82 Nr kol. 1903 ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ 2014 Seria: TRANSPORT z. 82 Nr kol. 1903 Piotr FOLĘGA 1 DOBÓR ZĘBATYCH PRZEKŁADNI FALOWYCH Streszczenie. Różnorodność typów oraz rozmiarów obecnie produkowanych zębatych

Bardziej szczegółowo

Kierownik Katedry: Prof. dr hab. inż. Tadeusz BURCZYŃSKI

Kierownik Katedry: Prof. dr hab. inż. Tadeusz BURCZYŃSKI Kierownik Katedry: Prof. dr hab. inż. Tadeusz BURCZYŃSKI Zakład Inteligentnych Systemów Obliczeniowych RMT4-3 Kierownik Zakładu: Prof. dr hab. inż. Tadeusz BURCZYŃSKI Zakład Metod Numerycznych w Termomechanice

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy na specjalności: Przetwórstwo tworzyw polimerowych Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu. Karta przedmiotu - Podstawy budowy maszyn II Katalog ECTS Politechniki Warszawskiej

Opis przedmiotu. Karta przedmiotu - Podstawy budowy maszyn II Katalog ECTS Politechniki Warszawskiej Kod przedmiotu TR.SIK309 Nazwa przedmiotu Podstawy budowy maszyn II Wersja przedmiotu 2015/16 A. Usytuowanie przedmiotu w systemie studiów Poziom kształcenia Studia I stopnia Forma i tryb prowadzenia studiów

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku Mechanika i budowa maszyn

Efekty kształcenia dla kierunku Mechanika i budowa maszyn Załącznik nr 18 do Uchwały Nr 673 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 6 marca 2015 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 187 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 26 marca 2013 roku zmieniającej Uchwałę Nr 916 Senatu UWM

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH Nr ćwiczenia : 1

INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH Nr ćwiczenia : 1 Przedmiot : OBRÓBKA SKRAWANIEM I NARZĘDZIA Temat: Geometria ostrzy narzędzi skrawających KATEDRA TECHNIK WYTWARZANIA I AUTOMATYZACJI INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH Nr ćwiczenia : 1 Kierunek: Mechanika

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: KOMPUTEROWE WSPOMAGANIE PRAC INŻYNIERSKICH Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy na specjalności: Komputerowe projektowanie maszyn i urządzeń Rodzaj zajęć:

Bardziej szczegółowo

Z-ZIP2-303z Zagadnienia optymalizacji Problems of optimization

Z-ZIP2-303z Zagadnienia optymalizacji Problems of optimization KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 0/03 Z-ZIP-303z Zagadnienia optymalizacji Problems of optimization A. USYTUOWANIE

Bardziej szczegółowo

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2015/2016

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2015/2016 Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Karta przedmiotu Wydział Mechaniczny obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 015/016 Kierunek studiów: Inżynieria Produkcji Forma

Bardziej szczegółowo

Komitet Mechaniki PAN Sprawozdanie

Komitet Mechaniki PAN Sprawozdanie Komitet Mechaniki PAN 2007-2010 Sprawozdanie 2007 28 września Wybory uzupełniające do Komitetu, na dwa dodatkowe miejsca. Wybrani: Janusz Orkisz i Wojciech Pietraszkiewicz Opiniowanie kandydatów na członków

Bardziej szczegółowo

Projektowanie i obliczanie połączeń i węzłów konstrukcji stalowych. Tom 2

Projektowanie i obliczanie połączeń i węzłów konstrukcji stalowych. Tom 2 Projektowanie i obliczanie połączeń i węzłów konstrukcji stalowych. Tom 2 Jan Bródka, Aleksander Kozłowski (red.) SPIS TREŚCI: 7. Węzły kratownic (Jan Bródka) 11 7.1. Wprowadzenie 11 7.2. Węzły płaskich

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy na kierunku Rodzaj zajęć: wykład, projekt I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE C1. Uzyskanie przez studentów wiedzy z zakresu

Bardziej szczegółowo

ĆWICZENIA LABORATORYJNE Z MECHANIKI

ĆWICZENIA LABORATORYJNE Z MECHANIKI ĆWICZENIA LABORATORYJNE Z MECHANIKI Praca zbiorowa pod redakcją KRZYSZTOFA S. JANUSZKIEWICZA JULIUSZA GRABSKIEGO ŁÓDŹ 2008 Spis treści Przedmowa... 5 Ćwiczenie 1. Badanie zjawiska tarcia (W. Zwoliński,

Bardziej szczegółowo

Uchwała obowiązuje od dnia podjęcia przez Senat. Traci moc Uchwała nr 144/06/2013 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z 27 czerwca 2013 r.

Uchwała obowiązuje od dnia podjęcia przez Senat. Traci moc Uchwała nr 144/06/2013 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z 27 czerwca 2013 r. Rektor Uniwersytetu Rzeszowskiego al. Rejtana 16c; 35-959 Rzeszów tel.: + 48 17 872 10 00 (centrala) + 48 17 872 10 10 fax: + 48 17 872 12 65 e-mail: rektorur@ur.edu.pl Uchwała nr 282/03/2014 Senatu Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

Rok akademicki: 2012/2013 Kod: EEL s Punkty ECTS: 4. Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: -

Rok akademicki: 2012/2013 Kod: EEL s Punkty ECTS: 4. Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: - Nazwa modułu: Podstawy mechaniki Rok akademicki: 2012/2013 Kod: EEL-1-207-s Punkty ECTS: 4 Wydział: Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej Kierunek: Elektrotechnika Specjalność:

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE KONSTRUKCJI STALOWYCH WEDŁUG EUROKODÓW.

PROJEKTOWANIE KONSTRUKCJI STALOWYCH WEDŁUG EUROKODÓW. PROJEKTOWANIE KONSTRUKCJI STALOWYCH WEDŁUG EUROKODÓW. 1 Wiadomości wstępne 1.1 Zakres zastosowania stali do konstrukcji 1.2 Korzyści z zastosowania stali do konstrukcji 1.3 Podstawowe części i elementy

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: NAPĘDY I STEROWANIE PNEUMATYCZNE MASZYN PNEUMATIC DRIVE AND CONTROL OF MACHINES Kierunek: MECHATRONIKA Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy na specjalności: PROJEKTOWANIE SYSTEMÓW MECHANICZNYCH

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Mechatronika Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy na specjalności: projektowanie systemów mechanicznych Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU TRIBOLOGIA

Bardziej szczegółowo

Egzamin / zaliczenie na ocenę*

Egzamin / zaliczenie na ocenę* WYDZIAŁ PODSTAWOWYCH PROBLEMÓW TECHNIKI Zał. nr 4 do ZW 33/01 KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim PROJEKTOWANIE KONSTRUKCJI MECHANICZNYCH 1 Nazwa w języku angielskim DESIGN OF MECHANICAL CONSTRUCTIONS

Bardziej szczegółowo

CHEMOSERVIS-DWORY S.A.

CHEMOSERVIS-DWORY S.A. USŁUGI Z BRANŻY ELEKTRYCZNEJ: Prace montażowe i modernizacje istniejących instalacji elektrycznych. Wykonywanie remontów i przeglądów instalacji oraz urządzeń elektrycznych w wykonaniu normalnym i przeciwwybuchowym.

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM NAUKI O MATERIAŁACH

LABORATORIUM NAUKI O MATERIAŁACH Politechnika Łódzka Wydział Mechaniczny Instytut Inżynierii Materiałowej LABORATORIUM NAUKI O MATERIAŁACH Ćwiczenie nr 5 Temat: Stale stopowe, konstrukcyjne, narzędziowe i specjalne. Łódź 2010 1 S t r

Bardziej szczegółowo

Podstawy konstrukcji maszyn Kod przedmiotu

Podstawy konstrukcji maszyn Kod przedmiotu Podstawy konstrukcji maszyn - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Podstawy konstrukcji maszyn Kod przedmiotu 06.4-WI-EKP-Podstkonstrmasz-S16 Wydział Kierunek Wydział Budownictwa, Architektury

Bardziej szczegółowo

3. Wstępny dobór parametrów przekładni stałej

3. Wstępny dobór parametrów przekładni stałej 4,55 n1= 3500 obr/min n= 1750 obr/min N= 4,55 kw 0,70 1,00 16 37 1,41 1,4 8 30,7 1,41 1. Obliczenie momentu Moment na kole n1 obliczam z zależności: 9550 9550 Moment na kole n obliczam z zależności: 9550

Bardziej szczegółowo

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Mechanika i Budowa Maszyn Studia pierwszego stopnia. Podstawy konstrukcji maszyn II

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Mechanika i Budowa Maszyn Studia pierwszego stopnia. Podstawy konstrukcji maszyn II Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Mechanika i Budowa Maszyn Studia pierwszego stopnia Przedmiot: Podstawy konstrukcji maszyn II Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy Kod przedmiotu: MBM S 0 5 52-0_ Rok: III Semestr:

Bardziej szczegółowo

RAZEM ECTS. II semestr III semestr IV semestr. w tym forma zajęć ECTS ECTS. forma zajęć

RAZEM ECTS. II semestr III semestr IV semestr. w tym forma zajęć ECTS ECTS. forma zajęć Forma zaliczenia RAZEM Wersja 0/0 Plan dla studiów prowadzonych w formie niestacjonarnej WYDZIAŁ: Mechaniczny Kierunek: Mechanika i budowa maszyn Poziom kształcenia: pierwszego stopnia Profil kształcenia:

Bardziej szczegółowo

Ruch granulatu w rozdrabniaczu wielotarczowym

Ruch granulatu w rozdrabniaczu wielotarczowym JÓZEF FLIZIKOWSKI ADAM BUDZYŃSKI WOJCIECH BIENIASZEWSKI Wydział Mechaniczny, Akademia Techniczno-Rolnicza, Bydgoszcz Ruch granulatu w rozdrabniaczu wielotarczowym Streszczenie: W pracy usystematyzowano

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku Energetyka

Efekty kształcenia dla kierunku Energetyka Załącznik nr 5 do Uchwały Nr 673 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 6 marca 2015 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 187 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 26 marca 2013 roku zmieniającej Uchwałę Nr 916 Senatu UWM

Bardziej szczegółowo

I. Wstępne obliczenia

I. Wstępne obliczenia I. Wstępne obliczenia Dla złącza gwintowego narażonego na rozciąganie ze skręcaniem: 0,65 0,85 Przyjmuję 0,70 4 0,7 0,7 0,7 A- pole powierzchni przekroju poprzecznego rdzenia śruby 1,9 2,9 Q=6,3kN 13,546

Bardziej szczegółowo

Główne pomieszczania Katedry Inżynierii Produkcji, w tym sekretariat, znajdują się w budynku D przy ul. Racławickiej.

Główne pomieszczania Katedry Inżynierii Produkcji, w tym sekretariat, znajdują się w budynku D przy ul. Racławickiej. Katedra Inżynierii Produkcji Politechnika Koszalińska ul. Racławicka 15-17 75-620 Koszalin Główne pomieszczania Katedry Inżynierii Produkcji, w tym sekretariat, znajdują się w budynku D przy ul. Racławickiej.

Bardziej szczegółowo

Podstawy Konstrukcji Maszyn. Wykład nr. 2 Obróbka i montaż części maszyn

Podstawy Konstrukcji Maszyn. Wykład nr. 2 Obróbka i montaż części maszyn Podstawy Konstrukcji Maszyn Wykład nr. 2 Obróbka i montaż części maszyn 1. WSTĘP Przedwojenny Polski pistolet VIS skomplikowana i czasochłonna obróbka skrawaniem Elementy składowe pistoletu podzespoły

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Mechatronika Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy na specjalności projektowanie systemów Rodzaj zajęd: wykład, laboratorium I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: TECHNOLOGIA BUDOWY MASZYN I MONTAŻU PRINCIPLES OF MACHINES BUILDING TECHNOLOGY AND ASSEMBLY Kierunek: Mechatronika Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy na specjalności: projektowanie systemów

Bardziej szczegółowo

nr 1 3 Serwis informacyjny 3 Rozmowy-wywiady 5 Eksploatacja napędów hydraulicznych w niskich temperaturach otoczenia,

nr 1 3 Serwis informacyjny 3 Rozmowy-wywiady 5 Eksploatacja napędów hydraulicznych w niskich temperaturach otoczenia, HiP HYDRAULIKA I PNEUMATYKA R. 31-2011 SPIS TREŚCI nr 1 3 Serwis informacyjny 3 Rozmowy-wywiady cz. I / Ryszard Jasiński 9 Koncepcja sterowania elektrohydraulicznym manipulatorem typu tricept / Piotr Woś,

Bardziej szczegółowo

Dr hab. inż. Jan Duda. Wykład dla studentów kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji

Dr hab. inż. Jan Duda. Wykład dla studentów kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Automatyzacja i Robotyzacja Procesów Produkcyjnych Dr hab. inż. Jan Duda Wykład dla studentów kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Podstawowe pojęcia Automatyka Nauka o metodach i układach sterowania

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH I-go stopnia dla kierunku Mechanika i Budowa Maszyn Etap podstawowy

PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH I-go stopnia dla kierunku Mechanika i Budowa Maszyn Etap podstawowy ydział Mechaniczny 06.1-M-MiBM-N1-EP-000_13 Ć L P/S Ć L P/S Ć L P/S Ć L P/S Ć L P/S Ć L P/S Ć L P/S 441 60 rupa Treści Podstawowych 1. ykład monograficzny 36 2 18 1 18 1 2. Język obcy I* 36 4 18 2 18 2

Bardziej szczegółowo

Program kształcenia i plan studiów podyplomowych: Tworzywa sztuczne w budowie maszyn

Program kształcenia i plan studiów podyplomowych: Tworzywa sztuczne w budowie maszyn Wrocław, 23.09.2015 r. Program kształcenia i plan studiów podyplomowych: Tworzywa sztuczne w budowie maszyn Edycja III, 2015-2016 opracowane zgodnie z Zarządzeniami Wewnętrznymi Politechniki Wrocławskiej

Bardziej szczegółowo

WÓJCIK Ryszard 1 KĘPCZAK Norbert 2

WÓJCIK Ryszard 1 KĘPCZAK Norbert 2 WÓJCIK Ryszard 1 KĘPCZAK Norbert 2 Wykorzystanie symulacji komputerowych do określenia odkształceń otworów w korpusie przekładni walcowej wielostopniowej podczas procesu obróbki skrawaniem WSTĘP Właściwa

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA. I-STOPNIA (stopień) STACJONARNY (system) SPECJALNOŚĆ:

PROGRAM NAUCZANIA. I-STOPNIA (stopień) STACJONARNY (system) SPECJALNOŚĆ: PROGRAM NAUCZANIA Załącznik nr 1 do ZW 1/2007 KIERUNEK: WYDZIAŁ: STUDIA: SPECJALNOŚĆ: ELEKTROTECHNIKA ELEKTRYCZNY I-STOPNIA (stopień) STACJONARNY (system) Uchwała z dnia 27.04.2009 r. i 25.05.2009 r. Obowiązuje

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA. I-STOPNIA (stopień) STACJONARNY (system) SPECJALNOŚĆ:

PROGRAM NAUCZANIA. I-STOPNIA (stopień) STACJONARNY (system) SPECJALNOŚĆ: PROGRAM NAUCZANIA Załącznik nr 1 do ZW 1/2007 KIERUNEK: WYDZIAŁ: STUDIA: SPECJALNOŚĆ: ELEKTROTECHNIKA ELEKTRYCZNY I-STOPNIA (stopień) STACJONARNY (system) Uchwała z dnia 22.12.2008 r. Obowiązuje od 01.10.2008

Bardziej szczegółowo