BUDOWA MASZYN I ZARZĄDZANIE PRODUKCJĄ

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "BUDOWA MASZYN I ZARZĄDZANIE PRODUKCJĄ"

Transkrypt

1 Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej BUDOWA MASZYN I ZARZĄDZANIE PRODUKCJĄ Najnowsze osiągnięcia i kierunki rozwoju technologii maszyn pod redakcją Macieja Kupczyka Poznań 2007 Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej

2 Komitet Redakcyjny serii Budowa Maszyn i Zarządzanie Produkcją dr hab. inż. MACIEJ KUPCZYK, prof. nadzw.; dr hab. inż. ANDRZEJ MODRZYŃSKI, prof. nadzw.; dr hab. inż. MARIAN OSTWALD, prof. nadzw.; dr hab. inż. ALEKSANDRA PERTEK-OWSIANNA, dr hab. inż. EDWARD PAJĄK, prof. nadzw. (przewodniczący); mgr inż. KRZYSZTOF ŻYWICKI (sekretarz) Seria ta stanowi kontynuację Zeszytów Naukowych Politechniki Poznańskiej Mechanika (numer 49., ostatni, ukazał się w 2003 r.) Projekt okładki Piotr Gołębniak Redaktor Aleksandra Springer Utwór w całości ani we fragmentach nie może być powielany ani rozpowszechniany za pomocą urządzeń elektronicznych, mechanicznych, kopiujących, nagrywających i innych bez pisemnej zgody posiadacza praw autorskich. Wydanie I ISSN Copyright by Politechnika Poznańska, Poznań 2007 WYDAWNICTWO POLITECHNIKI POZNAŃSKIEJ Poznań, pl. M. Skłodowskiej-Curie 2 tel. (061) , faks (061) Sprzedaż publikacji: Księgarnia Politechnik Poznań, ul. Piotrowo 3 tel. (0 61) ; faks (0 61) Druk: Wydawnictwo i Drukarnia UNI-DRUK s.j Luboń, ul. Przemysłowa 13 tel. (0 61) , faks (o 61)

3 I SYMPOZJUM NAUKOWE Najnowsze osiągnięcia i kierunki rozwoju technologii maszyn w 40. rocznicę powołania Komisji Budowy Maszyn PTPN organizowane pod auspicjami Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk pod honorowym patronatem JM Rektora prof. ADAMA HAMROLA oraz pod patronatem Dziekana Wydziału Budowy Maszyn i Zarządzania PP prof. JANA ŻURKA Dyrektora Instytutu Technologii Mechanicznej prof. EDWARDA PAJĄKA Poznań, listopad 2007 KOMITET NAUKOWY SYMPOZJUM Bogdan BRANOWSKI, PP, WBMiZ; Czesław CEMPEL, PP, WBMiZ; Jan CHAJDA, PP, WBMiZ: Marian DOBRY, PP, WBMiZ:; Ryszard GRAJDEK PP, WBMiZ; Adam HAMROL, PP, WBMiZ; Stanisław JANIK, PP, WBMiZ; Mieczysław KAWALEC, PP, WBMiZ; Zbigniew KŁOS, PP, WMRiT; Maciej KUPCZYK, PP, WBMiZ (przewodniczący); Stanisław LEGUTKO, PP, WBMiZ; Andrzej ŁAWNICZAK, PP, WBMiZ Jerzy MERKISZ, PP, WMRiT; Marek MORZYŃSKI, PP, WMRiT; Edward PAJĄK, PP, WBMiZ; Michał SZWEYCER, PP, WBMiZ; Włodzimierz WALIGÓRA, PP, WMRiT; Janusz WALCZAK, PP, WMRiT; Zenobia WEISS, PP, WBMiZ; Kazimierz WIECZOROWSKI, PP, WBMiZ; Bolesław WOJCIECHOWICZ, PP, WMRiT; Wiesław ZWIERZYCKI, PP, WMRiT Jan ŻUREK, PP, WBMiZ KOMITET ORGANIZACYJNY SYMPOZJUM Maciej Kupczyk przewodniczący; Mieczysław Brock wiceprzewodniczący Michał Libera sekretarz; Piotr Siwak członek

4

5 SPIS TREŚCI Od Redaktora Naukowego Maciej KUPCZYK Zarys działalności Komisji Budowy Maszyn Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk w okresie 40-lecia istnienia... 9 Outline of activity of the mechanical engineering committee of the Poznan society for the advancement of the arts and sciences Bogdan BRANOWSKI Optymalizacja w projektowaniu sprężyn... Optimization in spring design Olaf CISZAK Komputerowo wspomagane modelowanie i symulacja procesów produkcyjnych... Computer aided modelling and simulation of production processes Marian W. DOBRY Nowa generacja zmechanizowanych narzędzi ręcznych dostosowanych do człowieka... A new generation of powered hand-held tools adapted to the human-operator Jacek JACKOWSKI, Andrzej MODRZYŃSKI, Michał SZWEYCER Wybrane problemy recyklingu w odlewniach... Selected problems of recycling in foundries Stanisław JANIK, Izabela GABRYELEWICZ Systemy oceny oddziaływania technologii wytwarzania na środowisko... System of assessing the environmental manufacturing technology Zbigniew KŁOS, Jędrzej KASPRZAK Rola ekobilansowania w kształtowaniu maszyn, urządzeń i systemów... Ecobalancing in the development of the machines, appliances, and systems Jerzy MERKISZ, Przemysław KURCZEWSKI, Robert LEWICKI Wybrane aspekty prośrodowiskowego projektowania silników spalinowych... Selected aspects of environmentally oriented designing of combustion engines.. 9. Agnieszka MERKISZ-GURANOWSKA, Jerzy MERKISZ Wybrane aspekty globalizacji w przemyśle motoryzacyjnym... Selected features of globalization in automotive industry Edward PAJĄK Doświadczenia w zakresie wdrażania koncepcji lean manufacturing w małych firmach produkcyjnych... Introducing lean manufacturing in small enterprises study case

6 6 Spis treści 11. Piotr POSADZY, Robert ROSZAK, Marek MORZYŃSKI Obliczenia aeroelastyczne samolotu... Aeroelasctic calculations of an airplane Roman SIECLA, Kazimierz WIECZOROWSKI, Anna MATUSIAK-SZARANIEC Zużycie nawiertaków... Centre holes Janusz WALCZAK Podstawy i problemy projektowania promieniowych maszyn sprężających... Bases and problems of the designing of the radial compressors Włodzimierz WALIGÓRA, Michał LIBERA Wybrane problemy trwałości zmęczeniowej łożysk tocznych... Selected problems of roller bearings Michał WIECZOROWSKI, Anna MATUSIAK-SZARANIEC, Kazimierz WIECZOROWSKI Badania zużycia ostrzy frezów do rowków wpustowych... Investigations on wear of the milling cutters edges for splineway Jan ŻUREK, Tadeusz DURAS Wizualizacja kolizyjności demontażu wyrobu z zastosowaniem technik komputerowych... The visualization of product disassembly collision with the application of computer technologies Krzysztof ŻYWICKI, Edward PAJĄK Wariantowanie sposobu wykonania powierzchni elementarnych... Execution of features varianting

7 ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI POZNAŃ SKIEJ Nr 6 Budowa Maszyn i Zarządzanie Produkcją 2007 OD REDAKTORA NAUKOWEGO W nawiązaniu do przyjętych w dniu 24 maja 2006 roku na posiedzeniu sprawozdawczo-wyborczym Komisji Budowy Maszyn PTPN kierunków dalszych działań powstała inicjatywa zintensyfikowania jej działalności, m.in. przez zorganizowanie w 2007 roku, w 40. rocznicę powołania Komisji Budowy Maszyn przez Wydział V Nauk Technicznych PTPN i zatwierdzenia jej przez Zarząd PTPN, Sympozjum Naukowego pt. Najnowsze osiągnięcia i kierunki rozwoju technologii maszyn. Celem Sympozjum jest przede wszystkim zaktywizowanie naszego środowiska w kierunku przedstawienia swoich osiągnięć oraz zaoferowania inżynierom i organizatorom produkcji, a także kadrze zarządzającej przedsiębiorstwami, wielu opracowań, które dostarczą wiedzy o stanie i współczesnych tendencjach światowych w zakresie produkcji części maszyn i narzędzi oraz pozwolą na dokonywanie trafniejszych decyzji na etapie projektowania procesu technologicznego i samego procesu konstruowania i wytwarzania części w aspekcie poprawy jakości, wydajności, organizacji produkcji oraz minimalizacji kosztów. Zakres tematyczny Sympozjum dobrano tak, aby obejmował obszar działalności naukowej wszystkich członków Komisji Budowy Maszyn PTPN. W szczególności zaproponowano zaprezentowanie prac z zakresu: współczesnych metod oraz tendencji rozwojowych w zakresie wytwarzania części maszyn i narzędzi, opisu stanu obecnego i kierunków rozwoju planowania, sterowania i zarządzania jakością, tendencji rozwojowych w zakresie automatyzacji, robotyzacji i symulacji procesów technologicznych, głównych kierunków badań w zakresie obróbki skrawaniem, modelowania i optymalizacji konstrukcji, nowych kierunków projektowania konstrukcji wyrobów, współczesnej organizacji procesów wytwarzania i montażu oraz kierunków ich rozwoju, najnowszych osiągnięć w metrologii wielkości geometrycznych i diagnostyce termalnej, nanotechnologii, współczesnych osiągnięć w zakresie eksploatacji maszyn, osiągnięć i kierunków rozwoju inżynierii powierzchni. Należy nadmienić, że mimo znacznego obciążenia członków Komisji BM PTPN licznymi obowiązkami występującymi w szczególnie dużym natężeniu

8 8 Od Redaktora Naukowego pod koniec semestru akademickiego oraz pomimo przyjętego ze względów organizacyjnych stosunkowo krótkiego okresu na przygotowanie artykułów, wiele z zaproponowanych obszarów naukowych zostało przedstawionych w niniejszym opracowaniu. Chciałbym w tym miejscu złożyć podziękowanie prof. Adamowi Hamrolowi JM Rektorowi Politechniki Poznańskiej za przyjęcie honorowego patronatu nad Sympozjum. Zeszyt ten mógł powstać dzięki wsparciu finansowemu ze strony Dziekana Wydziału Budowy Maszyn Politechniki Poznańskiej prof. Jana Żurka oraz przychylności Dyrektora Instytutu Technologii Mechanicznej prof. Edwarda Pająka, przewodniczącego Komitetu Redakcyjnego Zeszytów Naukowych. Podziękowania chciałbym złożyć również wszystkim tym, którzy wsparli inicjatywę zorganizowania Sympozjum poprzez złożenie referatów, w których przedstawili wybrane kierunki swoich zainteresowań naukowych. Dziękuję również Recenzentom za opinie na temat zaprezentowanych artykułów. W związku z okolicznością wydania niniejszego Zeszytu (40-leciem Komisji Budowy Maszyn PTPN) otwiera go artykuł, w którym przedstawiono rys historyczny Komisji. Maciej Kupczyk

9 ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI POZNAŃ SKIEJ Nr 6 Budowa Maszyn i Zarządzanie Produkcją 2007 MACIEJ KUPCZYK ZARYS DZIAŁALNOŚCI KOMISJI BUDOWY MASZYN POZNAŃSKIEGO TOWARZYSTWA PRZYJACIÓŁ NAUK W OKRESIE 40-LECIA ISTNIENIA W 40. rocznicę powołania Komisji Budowy Maszyn przez Wydział V Nauk Technicznych PTPN i zatwierdzenia jej przez Zarząd PTPN przedstawiono w niniejszym opracowaniu syntetyczne podsumowanie działalności Komisji w minionym okresie. W artykule scharakteryzowano pokrótce poszczególne kadencje Komisji Budowy Maszyn oraz zamieszczono informacje o składzie prezydiów Komisji i o działalności wydawniczej. Słowa kluczowe: Komisja Budowy Maszyn, PTPN, rys historyczny 1. KADENCJE KOMISJI BUDOWY MASZYN Komisja Budowy Maszyn została powołana przez Wydział V Nauk Technicznych Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk w dniu 6 kwietnia 1967 roku. W dniu 22 maja 1967 roku została zatwierdzona przez Zarząd PTPN, a ukonstytuowała się 26 października 1967 roku. Komisja Budowy Maszyn wyodrębniła się z Komisji Budowy Maszyn i Elektrotechniki Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk (powstałej 24 października 1958 roku z inicjatywy prof. dr. inż. Feliksa Tychowskiego) jako jedna z czterech nowo powstałych komisji. Oprócz niej utworzono wówczas Komisję Elektrotechniki, Komisję Automatyki i Komisję Technologii Drewna, z tym że ta ostatnia, choć do 1967 roku wchodziła w skład Komisji Budowy Maszyn i Elektrotechniki, to już od 1963 roku jako Podkomisja Technologii Drewna odbywała odrębne zebrania. Podział Komisji Budowy Maszyn i Elektrotechniki był odpowiedzią na pogłębiające się zróżnicowanie zainteresowań naukowych ciągle rosnącej liczby członków z różnych ośrodków naukowo-badawczych (przede wszystkim rekrutujących się z Wydziału Budowy Maszyn i Wydziału Elektrycznego Politechniki Poznańskiej oraz Wydziału Technologii Drewna ówczesnej Wyższej Szkoły Rolniczej w Poznaniu) i środowisk przemysłowych.

10 10 M. Kupczyk Działalność Komisji Budowy Maszyn została ukierunkowana głównie na zagadnienia naukowo-badawcze podejmowane w uczelniach ze zwróceniem uwagi na problemy naukowe nurtujące środowisko przemysłowe. Odzwierciedleniem tego ukierunkowania było m.in. nawiązanie współpracy z Wytwórnią Sprzętu Komunikacyjnego w Poznaniu, a później z Fabryką Łożysk Tocznych w Poznaniu i Wytwórnią Sprzętu Komunikacyjnego w Kaliszu. W ramach prac prowadzonych przez członków Komisji w pierwszym okresie współpracy dokonano m.in. wstępnej oceny obróbki wykańczającej i sposobu sprawdzania jakości wyrobów oraz oceny technologii stosowanej w Wytwórni Sprzętu Komunikacyjnego w Poznaniu na tokarkach rewolwerowych. Pierwsza kadencja działalności Komisji, podczas której jej przewodniczącym był prof. mgr inż. Bronisław Kiepuszewski (pełniący tę funkcję już od 1961 roku w Komisji Budowy Maszyn i Elektrotechniki), a sekretarzem naukowym doc. dr inż. Kazimierz Wieczorowski (sprawujący tę funkcję od 1965 roku w Komisji BMiE), zaznaczyła się wzmożoną działalnością, zarówno pod względem liczby wydanych publikacji, jak i wygłoszonych referatów. Zwłaszcza pod tym drugim względem była to kadencja najbardziej owocna. W okresie pierwszej kadencji odbyło się wiele posiedzeń naukowych, na których wygłosili referaty prof. mgr inż. Bronisław Kiepuszewski, doc. dr inż. Jan Chajda, doc. dr inż. Kazimierz Wieczorowski, dr inż. Jerzy Boszko, dr inż. Adam Dopierała, dr inż. Henryk Grzybowski, dr inż. Mieczysław Kawalec, dr inż. Zbigniew Kulikowski, dr inż. Adam Lejwoda, dr inż. Mieczysław Rembiasz, dr inż. Jacek Wegner, dr inż. Zenobia Weiss, dr inż. Edmund Weiss, dr inż. Stanisław Woelke, dr inż. Henryk Żdanowicz, mgr inż. Andrzej Bondarowski, mgr inż. Wojciech Hellwig, mgr inż. Jerzy Jankowski, mgr inż. Krzysztof Kodym, mgr inż. Stanisław Nowik, mgr inż. Edward Pająk, mgr inż. Marek Przybył, mgr inż. Roman Siecla, mgr inż. Marian Stańczak, mgr inż. Leszek Stróżyk, mgr inż. Roman Szczurowski, mgr inż. Jan Żurek. W okresie tym powstała także inicjatywa zapraszania na posiedzenia naukowe członków studenckich kół naukowych. W kolejnej kadencji (od do roku) funkcję przewodniczącego objął doc. mgr inż. Kazimierz Marcolla, a sekretarzem Komisji został doc. dr inż. Ludwik Rybczyński. Działalność Komisji Budowy Maszyn w tym okresie dotyczyła przede wszystkim takich kierunków, jak analiza zagadnień ujętych w pracach badawczych związanych z doskonaleniem myśli technicznej w opartych na współczesnych metodach programowania i projektowania maszyn oraz opracowania racjonalnych technologii produkcyjnych. Komisja kontynuowała akcję upowszechniania osiągnięć nauki, przede wszystkim w odniesieniu do członków studenckich kół naukowych i młodych inżynierów, oraz uczestniczenia w kształceniu studentów w nowo powstałej dyscyplinie wiedzy, jaką była inżynieria materiałowa. W ramach realizacji kierunku studiów z zakresu inżynierii materiałowej określono w szczególności takie obszary działań, jak kształtowanie się współpracy inżynierów materiałoznawców z konstruktorami,

11 Zarys działalności Komisji Budowy Maszyn 11 współzależność nauki o materiałach z technologią i ich zastosowaniem, podział kierunków nauczania na uczelniach zainteresowanych kształceniem inżynierów materiałoznawców oraz uwzględnienie w programie nauczania możliwości tworzenia nowych materiałów o specjalnych właściwościach. W okresie tym na posiedzeniach naukowych wygłosili swoje referaty prof. dr hab. inż. Tomasz Mikiewicz, prof. dr inż. Zbigniew Głowacki, prof. dr inż. Witold Kręglewski, doc. dr inż. Jan Chajda, doc. dr inż. Jerzy Kowalski, doc. dr inż. Zygmunt Przyłęcki, dr inż. Marian Dudziak, dr inż. Mieczysław Kujawski, dr inż. Michał Szweycer, mgr inż. Bogumiła Nonckiewicz. W kolejnej kadencji (od 24 kwietnia 1975 do 10 listopada 1987 roku) przewodniczącym Komisji był prof. dr inż. Witold Kręglewski, a funkcję sekretarza powierzono dr. inż. Bogdanowi Branowskiemu. Nowe prezydium Komisji wraz z jej członkami za podstawowe kierunki działalności przyjęło zwiększenie liczby członków ze szczególnym uwzględnieniem reprezentantów konstrukcyjnych specjalności mechanicznych rekrutujących się z Wydziału Maszyn Roboczych i Pojazdów Politechniki Poznańskiej. Oprócz bezpośredniej działalności w Komisji podjęto w tym okresie wspólne przedsięwzięcia z innymi jednostkami naukowymi. Dla przykładu należy nadmienić, że w 1977 roku odbyła się I Sesja Naukowa Wydziału Maszyn Roboczych i Pojazdów Politechniki Poznańskiej i Komisji Budowy Maszyn PTPN. Do sześcioosobowego Komitetu Organizacyjnego Sesji weszli prof. dr inż. Witold Kręglewski jako wiceprzewodniczący i dr inż. Bogdan Branowski jako sekretarz. Celem sesji było, jak to określono w protokóle, rozbudzenie środowisk naukowych związanych z Wydziałem MRiP Politechniki Poznańskiej, z którego rekrutowała się w tamtym czasie większość członków Komisji. Obok stworzenia forum dyskusyjnego na sesji postawiono także cele popularyzacyjno-upowszechniające bieżące osiągnięcia naukowe uczelni. Patronat nad I Sesją objął członek Komisji Budowy Maszyn, ówczesny rektor Politechniki Poznańskiej prof. dr hab. inż. Bolesław Wojciechowicz. Także w 1980 roku odbyła się Sesja Naukowa Wydziału MRiP, w której wzięli udział członkowie Komisji Budowy Maszyn PTPN. Inną możliwością upowszechniania nauki w środowisku, jaką przyjęła Komisja w tej kadencji, było organizowanie wspólnych imprez naukowych z NOT-em. Na posiedzeniach Komisji w tym okresie wygłosili swoje referaty prof. dr inż. Witold Kręglewski, doc. dr inż. Władysław Rok, doc. dr inż. Kazimierz Wieczorowski, dr inż. Marian Dudziak, dr inż. Mieczysław Kujawski, dr Włodzimierz Waligóra. W latach aktywność Komisji Budowy Maszyn radykalnie zmalała, a w pewnym okresie ustała, o czym może świadczyć brak protokołów z posiedzeń z tamtego okresu. Świadczyć o tym również mogą informacje o działalności Komisji zawarte w sprawozdaniach rocznych Wydziału V Nauk Technicznych PTPN, w których kilkakrotnie podnosi się tę kwestię, wskazując jednocześnie na jedną z przyczyn słabej aktywności, a mianowicie na potrzebę wznowienia wydawania kolejnych tomów Prac Komisji, gdyż druk tylko streszczeń refe-

12 12 M. Kupczyk ratów w Sprawozdaniach nie zadowala autorów i nie motywuje ich do działalności w Komisjach wchodzących w skład Wydziału V. W dniu 20 listopada 1987 roku na zebraniu zwołanym z inicjatywy Wydziału V Nauk Technicznych w celu reaktywowania działalności Komisji Budowy Maszyn dokonano wyboru nowego prezydium. Przewodniczącym został prof. dr inż. Zbisław Martini, wiceprzewodniczącym prof. mgr inż. Marian Tutak, a sekretarzem dr inż. Jerzy Komosiński. Po roku od reaktywacji Komisja liczyła 19 członków, a na koniec kadencji 25. W celu pozyskania środków na działalność wydawniczą podjęto inicjatywę zwrócenia się o wsparcie finansowe do zakładów przemysłowych. Uzyskano je ze strony Zakładów Przemysłu Metalowego HCP Poznań, ZREMB Poznań i FUM Ostrzeszów. W tej kadencji Komisji, trwającej do 5 grudnia 1990 roku, referaty na jej posiedzeniach wygłosili: dr inż. Jerzy Komosiński, dr inż. Mieczysław Brock, dr inż. Mirosława Prusak, dr inż. Andrzej Wołyński. 5 grudnia 1990 roku powołano na kadencję do 20 kwietnia 1994 roku nowe prezydium Komisji w składzie: doc. dr hab. inż. Włodzimierz Ochocki (przewodniczący), doc. dr hab. inż. Andrzej Ławniczak (wiceprzewodniczący) i dr inż. Andrzej Wołyński (sekretarz), którego po rezygnacji zastąpił 10 czerwca 1992 roku dr inż. Andrzej Kabała. W tej kadencji referaty na posiedzeniach Komisji wygłosili: dr hab. inż. Andrzej Ławniczak prof. nadzw., dr. hab. inż. Włodzimierz Ochocki, prof. nadzw., dr hab. inż. Zbigniew Kłos, dr hab. inż. Jerzy Merkisz i dr inż. Marek Morzyński. Była to kadencja, w której podjęto z dużym sukcesem działania wydawnicze. Wielu członków Komisji Budowy Maszyn w tym okresie uzyskało szczególne wyróżnienia. Tytuły doktora honoris causa Dońskiego Państwowego Uniwersytetu Technicznego w Rostowie nad Donem otrzymali prof. dr inż. Kazimierz Wieczorowski oraz prof. dr hab. inż. Bolesław Wojciechowicz, który został ponadto członkiem Centralnej Komisji ds. Tytułu Naukowego i Stopni Naukowych oraz przewodniczącym Sekcji Podstaw Eksploatacji PAN. Członkami Komitetu Budowy Maszyn PAN zostali: prof. dr hab. Czesław Cempel, prof. dr hab. inż. Mieczysław Kawalec i prof. dr hab. inż. Bolesław Wojciechowicz. Członkiem Komitetu Metrologii i Aparatury Naukowej PAN został prof. dr inż. Jan Chajda, a członkami Sekcji Podstaw Technologii PAN prof. dr inż. Jan Chajda, prof. dr hab. inż. Mieczysław Kawalec, prof. dr hab. inż. Zenobia Weiss i prof. dr inż. dr h.c. Kazimierz Wieczorowski. Pod koniec kadencji Komisja liczyła 28 członków i 2 kandydatów. W kolejnej kadencji, trwającej od 20 kwietnia 1994 do 13 listopada 1997 roku, przewodniczącym Komisji był dr hab. inż. Włodzimierz Ochocki, prof. nadzw., wiceprzewodniczącym była prof. dr hab. inż. Zenobia Weiss, a sekretarzem dr inż. Mieczysław Brock, emeryt. doc. PP. W kadencji tej kontynuowano z dużym sukcesem działalność wydawniczą, drukując prace naukowe członków w kolejnych tomach Prac Komisji Budowy Maszyn PTPN. Na posiedzeniach Komisji referaty naukowe wygłosili: prof. dr hab. inż. Andrzej Ławniczak, prof.

13 Zarys działalności Komisji Budowy Maszyn 13 dr hab. inż. Czesław Oleśkowicz-Popiel, dr hab. inż. Adam Hamrol, prof. nadzw. i dr inż. Jacek Żak. Pod koniec kadencji Komisja liczyła 32 członków zwyczajnych i 2 kandydatów. W dniu 13 listopada 1997 roku wybrano na kolejną kadencję nowe prezydium Komisji Budowy Maszyn, w skład którego weszli dr hab. inż. Stanisław Legutko (przewodniczący) i dr hab. inż. Maciej Kupczyk (sekretarz). Zebrani członkowie podjęli ponadto decyzję o powołaniu dwóch wiceprzewodniczących w osobach prof. dr. hab. inż. Włodzimierza Ochockiego oraz dr. inż. Mieczysława Brocka, emeryt. doc. PP. W tej kadencji, w roku 1998, z inicjatywą zorganizowania jubileuszowej sesji z okazji 40-lecia Komisji Budowy Maszyn i Elektrotechniki PTPN wystąpił prof. dr inż. dr h.c. Kazimierz Wieczorowski, zaś prof. dr hab. inż. Mieczysław Kawalec wystąpił z wnioskiem o wydanie okolicznościowego tomu w Wydawnictwie PTPN. Wystąpienia z tymi inicjatywami zaowocowały wydaniem okolicznościowego tomu Prac Komisji Budowy Maszyn pod redakcją naukową sekretarza Komisji dr. hab. inż. Macieja Kupczyka. Oprócz tomu jubileuszowego w tej kadencji ukazały się drukiem inne prace naukowe, których współautorami były również osoby spoza Komisji. W omawianej kadencji referaty na posiedzeniach Komisji wygłosili: dr hab. inż. Maciej Kupczyk, prof. nadzw., dr inż. Janusz Jermak i dr inż. Roman Staniek. W kadencji tej liczba członków zwyczajnych wzrosła do 36. W kolejnej kadencji (trwającej od 19 grudnia 2000 do 6 maja 2002 roku), skróconej na wniosek prezydium Zarządu PTPN ze względu na przyjętą decyzję o ujednoliceniu terminów wyborów na wszystkich szczeblach Towarzystwa, funkcję przewodniczącego objął ponownie dr hab. inż. Stanisław Legutko, prof. nadzw., wiceprzewodniczącym został dr inż. Mieczysław Brock, emeryt. doc. PP, a sekretarzem dr hab. inż. Maciej Kupczyk, prof. nadzw. W kadencji tej, pomimo braku wsparcia finansowego ze strony Towarzystwa, podjęto działania w celu kontynuowania choćby w ograniczonym zakresie wydawania prac w postaci druku kolejnych tomów Prac Komisji Budowy Maszyn. Środki finansowe na ten cel pozyskiwane były z innych źródeł. Na posiedzeniu Komisji referat naukowy wygłosił dr inż. Michał Libera. Kolejna kadencja działalności Komisji Budowy Maszyn przypadła na okres od 6 maja 2002 roku do 24 maja 2006 roku. W wyniku przeprowadzonych wyborów zebrani na posiedzeniu członkowie wyrazili wolę, aby dotychczasowy skład w osobach: prof. dr hab. inż. Stanisław Legutko przewodniczący, dr inż. Mieczysław Brock, emeryt. doc. PP. wiceprzewodniczący i dr hab. inż. Maciej Kupczyk, prof. nadzw. sekretarz, pełnili w dalszym ciągu swoje funkcje w nowej kadencji. Zgodnie z przyjętą zasadą na kolejnych posiedzeniach komisji referowane były sprawy działalności całego Towarzystwa, w tym przebieg zwyczajnych i nadzwyczajnych walnych zebrań ze szczególnym uwzględnieniem wyborów do władz PTPN, spraw budżetowych i wydawniczych. Sukcesywnie przyjmowano w szeregi Komisji kolejnych członków, tak że pod koniec

14 14 M. Kupczyk kadencji ich liczba wzrosła do 39 (w tym 24 profesorów i doktorów habilitowanych). Na wniosek Komisji kolejnych dwóch jej członków zasiliło szeregi Wydziału V Nauk Technicznych PTPN, a mianowicie prof. dr hab. inż. Adam Hamrol i prof. dr hab. inż. Jan Żurek. W kadencji tej referat naukowy wygłosił dr hab. inż. Edward Pająk, prof. nadzw. Na obecnie trwającą kadencję (od 24 maja 2006 roku) na przewodniczącego Komisji Budowy Maszyn PTPN został wybrany dr hab. inż. Maciej Kupczyk, prof. nadzw. Na funkcję wiceprzewodniczącego zebrani członkowie KBM poparli kandydaturę dr. inż. Mieczysława Brocka, emeryt. doc. PP., a sekretarzem został dr inż. Michał Libera. Jednym ze sformułowanych wniosków ustępującego prezydium było inspirowanie członków Komisji do organizowania sympozjów naukowych w nowej kadencji. Działania takie podjął nowy przewodniczący. Zostały one poparte przez członków Komisji BM, w tym w szczególności przez JM Rektora Politechniki Poznańskiej prof. dr. hab. inż. Adama Hamrola, który przyjął honorowy patronat nad Sympozjum Najnowsze osiągnięcia i kierunki rozwoju technologii maszyn oraz Dziekana Wydziału Budowy Maszyn i Zarządzania Politechniki Poznańskiej prof. dr. hab. inż. Jana Żurka i Dyrektora Instytutu Technologii Mechanicznej dr. hab. inż. Edwarda Pająka, prof. nadzw., którzy wsparli inicjatywę wydania okolicznościowego Zeszytu Naukowego Politechniki Poznańskiej z okazji 40-lecia Komisji Budowy Maszyn PTPN. W bieżącej kadencji referat naukowy wygłosił dr inż. Olaf Ciszak (kandydat na członka). 2. PREZYDIA KOMISJI BUDOWY MASZYN PTPN Składy Prezydiów Komisji Budowy Maszyn Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk od chwili powołania w 1967 roku do chwili obecnej przedstawiono poniżej w formie tabelarycznej. W tabeli 1 obok wyszczególnienia składu osobowego prezydiów podano funkcje i okres ich pełnienia przez poszczególnych przewodniczących, wiceprzewodniczących i sekretarzy naukowych. Kadencje są zróżnicowane pod względem długości. Jako wyznacznik przyjęto terminy wyborów władz Komisji. Dane opracowano, korzystając z zachowanych protokołów z posiedzeń Komisji, posiłkując się jednocześnie przekazanymi do Wydziału V Nauk Technicznych rocznymi sprawozdaniami z działalności Komisji Budowy Maszyn PTPN.

15 Zarys działalności Komisji Budowy Maszyn 15 Tabela 1 Prezydia Komisji Budowy Maszyn Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk Presidiums of the Mechanical Engineering Committee of the Poznań Society for the Advancement of the Arts and Sciences funkcja Skład Prezydium imię i nazwisko Okres pełnienia funkcji kadencja Przewodniczący Sekretarz naukowy prof. mgr inż. Bronisław Kiepuszewski doc. dr inż. Kazimierz Wieczorowski kadencja Przewodniczący Sekretarz naukowy doc. dr inż. Kazimierz Marcolla doc. dr inż. Ludwig Rybczyński kadencja Przewodniczący Sekretarz naukowy prof. dr inż. Witold Kręglewski dr inż. Bogdan Branowski kadencja dalej wakat do Przewodniczący Wiceprzewodniczący Sekretarz naukowy prof. dr inż. Zbisław Martini prof. mgr inż. Marian Tutak dr inż. Jerzy Komosiński kadencja Przewodniczący Wiceprzewodniczący Sekretarz naukowy dr hab. inż. Włodzimierz Ochocki prof. nadzw. doc. dr hab. inż. Andrzej Ławniczak dr inż. Andrzej Wołyński dr inż. Andrzej Kabała

16 16 M. Kupczyk Tabela 1 cd. kadencja Przewodniczący Wiceprzewodniczący Sekretarz naukowy dr hab. inż. Włodzimierz Ochocki prof. nadzw. prof. dr hab. inż. Zenobia Weiss dr inż. Mieczysław Brock, emeryt. doc. kadencja Przewodniczący Wiceprzewodniczący Wiceprzewodniczący Sekretarz naukowy dr hab. inż. Stanisław Legutko, prof. nadzw. prof. dr hab. inż. Włodzimierz Ochocki dr inż. Mieczysław Brock, emeryt. doc. dr hab. inż. Maciej Kupczyk, prof. nadzw. kadencja Przewodniczący Wiceprzewodniczący Wiceprzewodniczący Sekretarz naukowy dr hab. inż. Stanisław Legutko, prof. nadzw. prof. dr hab. inż. Włodzimierz Ochocki dr inż. Mieczysław Brock, emeryt. doc. dr hab. inż. Maciej Kupczyk, prof. nadzw. kadencja Przewodniczący Wiceprzewodniczący Sekretarz naukowy prof. dr hab. inż. Stanisław Legutko dr inż. Mieczysław Brock, emeryt. doc. dr hab. inż. Maciej Kupczyk, prof. nadzw. kadencja od Przewodniczący Wiceprzewodniczący Sekretarz naukowy dr hab. inż. Maciej Kupczyk, prof. nadzw. dr inż. Mieczysław Brock, emeryt. doc. dr inż. Piotr Libera od od od DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA I WYDAWNICZA W miarę rozwoju Komisji Budowy Maszyn i jej wzmożonej działalności naukowej powstała potrzeba dokumentowania prezentowanych na jej forum osiągnięć naukowo-badawczych. Stąd też w Komisji BM kontynuowano rozpoczętą

17 Zarys działalności Komisji Budowy Maszyn 17 w 1961 roku przez Komisję Budowy Maszyn i Elektrotechniki PTPN działalność wydawniczą. Należy podkreślić, że w ówczesnym okresie była to jedyna możliwość publikowania prac z zakresu nauk technicznych poza uczelniami poznańskimi. Prace Komisji BMiE, a później Komisji BM, zyskały szybko znaczną renomę nie tylko w środowisku poznańskim, ale i w całym kraju. Wynikała ona z wysokiego poziomu prezentowanych tam prac naukowo-badawczych. Po podziale Komisji BMiE działalność wydawniczą kontynuowała Komisja Budowy Maszyn PTPN. Od 1969 roku do chwili obecnej ukazały się w ramach Prac tej Komisji 33 monografie. Szczególnie dynamicznie rozwijała się działalność wydawnicza KBM w latach , w którym to okresie wydano 14 prac, oraz w latach , kiedy to wydano aż 16 monografii. Prace te były upowszechniane za pośrednictwem księgarni PTPN przy ul. Mielżyńskiego oraz rozsyłane do bibliotek naukowych, zainteresowanych placówek oraz instytucji krajowych i zagranicznych. Pełne zestawienie monografii wydrukowanych w ramach Prac Komisji Budowy Maszyn Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk przedstawiono w układzie chronologicznym w tabeli 2. W uzupełnieniu należy dodać, że w początkowym okresie funkcjonowania Komisji Budowy Maszyn, tj. w latach ukazało się pięć tomów pod nazwą Prace Komisji Budowy Maszyn i Elektrotechniki, gdyż prace te zostały przyjęte i zatwierdzone do druku w okresie funkcjonowania poprzedniej Komisji. Komitet Redakcyjny tworzyli wówczas: prof. dr inż. Feliks Tychowski przewodniczący, członkami zaś byli prof. mgr inż. Bronisław Kiepuszewski, prof. dr inż. Zbisław Martini, prof. dr inż. Tadeusz Puchałka, prof. mgr inż. Józef Węglarz, doc. dr inż. Wacław Kontek, doc. dr inż. Florian Bogusławski i doc. dr inż. Marian Wnuk. Prace Komisji Budowy Maszyn Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk Tabela 2 Lp. Imię i nazwisko Tytuł Jacek Wegner Wpływ podstawowych parametrów zazębienia na występowanie zjawiska interferencji w kołach zębatych o zarysie Wildhabera-Nowikowa, t. 1, z. 1, Poznań Dominik Senczyk Pozorna zmiana odległości międzypłaszczyznowej, rozmytej linii dyfrakcyjnej w rentgenograficznej analizie strukturalnej metali i stopów, t. 2, z. 2, Poznań 1969

18 18 M. Kupczyk Tabela 2 cd Tomasz Mikiewicz O naprężeniach strukturalnych w stopach zbliżonych do jednorodnych, t. 2, z. 2, Poznań Władysław Kurcin Badanie właściwości mechanicznych stali zahartowanych powierzchniowo indukcyjnie, t. 2, z. 3, Poznań Mieczysław Kawalec Skrawalność stali konstrukcyjnych węglowych wyższej jakości o różnej ziarnistości perlitu, t. 1, z. 2, Poznań Jan Chajda Próba uzależnienia wskaźników skrawalności od udziału perlitu w stalach konstrukcyjnych, t. 1, z. 2, Poznań Jacek Kierzyński Problemy kooperacji w zakresie wyrobów odlewniczych na przykładzie okręgu poznańskiego, t. 1, z. 3, Poznań Jerzy Komosiński Analiza drgań noża tokarskiego przy podłużnym toczeniu stali 45 z uwzględnieniem procesu zużycia ostrza, t. 1, z. 4, Poznań Jacek Wegner Teoretyczna analiza wpływu korekcji na stan obciążenia zębów kół wykonywanych nożem Fellowsa, t. 1, z. 5, Poznań Zenobia Weiss Skrawalność wysokowęglowej stali chromowej przy toczeniu ostrzami ze stali SW18 i spiekanych węglików, t. 1, z. 6, Poznań Adam Lejwoda Obrabialność przy toczeniu wzdłużnym stali kwasoodpornych o wysokiej zawartości chromu i niklu, przesycanych w różnej temperaturze, na podstawie wybranych wskaźników skrawalności, t. 1, z. 6, Poznań Jan Chajda, Leszek Stróżyk Wpływ rodzaju i wielkości zużycia narzędzi na pracę właściwą skrawania, t. 1, z. 7, Poznań Jan Chajda, Kazimierz Wieczorowski 14 Kazimierz Wieczorowski, Kazimierz Kodym Praca właściwa skrawania jako wskaźnik skrawalności, t. 1, z. 7, Poznań 1973 Wpływ kątów ostrza na zużycie noży tokarskich z płytkami z węglików spiekanych S30 przy toczeniu półwyrobów staliwnych, t. 1, z. 7, Poznań 1973

19 Zarys działalności Komisji Budowy Maszyn Tabela 2 cd. 15 Włodzimierz Derski (red.) Badania procesu szlifowania bezkłowego wałków metodą przelotową, t. 3, Poznań 1975 Bronisław Kiepuszewski, Kazimierz Wieczorowski, Eugeniusz Jankowski, Niektóre aspekty występujące przy bezkłowym szlifowaniu wałków metodą przelotową Kazimierz Wieczorowski, Eugeniusz Jankowski, Dokładność wykonania i chropowatość powierzchni wałków przy szlifowaniu bezkłowym przelotowym 16 Praca zbiorowa Nauka przemysłowi, t. 4, s. 118, Poznań 1990 Adam Dopierała, Paweł Jańczak, Mieczysław Kawalec, Obciążenie mechaniczne wierteł z płytkami wieloostrzowymi Kazimierz Wieczorowski, Rozkład obciążenia ostrzy freza ślimakowego Marian Jankowiak, Jerzy Kodym, Zużycie ostrzy z azotku boru podczas frezowania czołowego hartowanej stali Stefan Krajewski, Sterowanie automatyczne szlifierki do otworów z uwzględnieniem dynamiki procesu Kazimierz Wieczorowski, Piotr Tomkowiak, Podstawy technologiczne modernizacji wiertarek w procesie remontu kapitalnego Stanisław Bartczak, Modelowanie matematyczne w projektowaniu optymalnym wrzecienników obrabiarek Jerzy Komosiński, Krystyna Maćkowiak-Łybacka, Maciej Radwan, Badanie przepływu znakowanej cieczy przez zbiornik z uwzględnieniem probabilistycznego modelu przepływu Adam Hamrol, Możliwości diagnozowania stanu ściernicy przy szlifowaniu otworów

20 20 M. Kupczyk Tabela 2 cd Mieczysław Brok, Elastyczna automatyzacja obrabiarek Andrzej Ławniczak, Janusz Schmidt, Filtracja oleju czynnikiem zwiększania trwałości i niezawodności pracy urządzeń hydraulicznych Andrzej Ławniczak, Janusz Schmidt, Hydrauliczna technika proporcjonalna źródłem oszczędności materiałów Zygmunt Przyłęcki, Maszyny do badania właściwości użytkowych warstwy wierzchniej materiałów metalowych 17 Stanisław Legutko Studium podstaw adhezyjnego zużywania narzędzi skrawających, t. 5, Poznań 1993/94 18 Maciej Kupczyk, Kazimierz Wieczorowski Niektóre aspekty skrawania materiałów trudno obrabialnych ostrzami ze specjalnie konstytuowaną warstwą wierzchnią o zwiększonej odporności na zużycie, t. 5/2, Poznań Andrzej Matuszak Überwachung und Prognostizierung des Trendverlaufes der Werkstückqualität in den automatisierten technologischen Systemen, t. 6, Poznań Stanisław Kowalski Wybrane problemy wirujących narzędzi do elektroerozyjnego przecinania metali, t. 7, Poznań Włodzimierz Ochocki Numeryczne sterowanie systemem wtrysku paliwa silników wysokoprężnych, t. 8, Poznań Jarosław Brukwicki Wybrane zagadnienia obróbki skrawaniem z zastosowaniem metody TCAC, t. 9, Poznań Maciej Kupczyk Jakość technologiczna kół zębatych naciętych dłutakami modułowymi pokrytymi warstewką TiN x -Ti w warunkach adhezyjnego zużywania ostrzy, t. 10, Poznań Jan Uniejewski Analiza rozkładu warstwy skrawanej w procesie dłutowania kół zębatych, t. 11, Poznań Jan Żurek Stan i tendencje rozwojowe robotyzacji procesów technologicznych, t. 12, Poznań 1997

MONOGRAFIA WYBRANE PROBLEMY KONSTRUOWANIA I BADAŃ MASZYN I MECHANIZMÓW

MONOGRAFIA WYBRANE PROBLEMY KONSTRUOWANIA I BADAŃ MASZYN I MECHANIZMÓW MONOGRAFIA WYBRANE PROBLEMY KONSTRUOWANIA I BADAŃ MASZYN I MECHANIZMÓW Pod redakcją Józefa Jonaka Lublin, 2009 Opiniodawcy: PROF. DR HAB. INŻ. ANDRZEJ NIEWCZAS DR HAB. INŻ. ANTONI ŚWIĆ, PROF.PL Autorzy:

Bardziej szczegółowo

CoroMill 176. innowacja we frezowaniu. Miesięcznik Naukowo-Techniczny Agenda Wydawnicza SIMP NR 3/2013

CoroMill 176. innowacja we frezowaniu. Miesięcznik Naukowo-Techniczny Agenda Wydawnicza SIMP NR 3/2013 Rok założenia 1909 www.mechanik.media.pl PL ISSN 0025-6552 Index 36522X Cena 16,00 zł (w tym 8% VAT) Miesięcznik Naukowo-Techniczny Agenda Wydawnicza SIMP NR 3/2013 CoroMill 176 innowacja we frezowaniu

Bardziej szczegółowo

Politechniki W NUMERZE: DODATEK SPECJALNY "WOKÓŁ JUBILEUSZU" NASI PROFESOROWIE IMAGINE CUP XIII SEMINARIUM MECHATRONICZNE

Politechniki W NUMERZE: DODATEK SPECJALNY WOKÓŁ JUBILEUSZU NASI PROFESOROWIE IMAGINE CUP XIII SEMINARIUM MECHATRONICZNE Głos Politechniki PISMO POLITECHNIKI POZNAŃSKIEJ PAŹDZIERNIK / LISTOPAD 2009 Rok XVII NR 6 (143) ISSN 1233-5444 W NUMERZE: DODATEK SPECJALNY "WOKÓŁ JUBILEUSZU" NASI PROFESOROWIE IMAGINE CUP XIII SEMINARIUM

Bardziej szczegółowo

Komitet Inżynierii Produkcji Polska Akademia Nauk. Stan i perspektywy badań naukowych w obszarze inżynierii produkcji w Polsce

Komitet Inżynierii Produkcji Polska Akademia Nauk. Stan i perspektywy badań naukowych w obszarze inżynierii produkcji w Polsce Komitet Inżynierii Produkcji Polska Akademia Nauk Stan i perspektywy badań naukowych w obszarze inżynierii produkcji w Polsce Warszawa 2010 Podstawa opracowania: Pozytywnie zaopiniowany wniosek Komitetu

Bardziej szczegółowo

Komfort. i niezawodna ochrona

Komfort. i niezawodna ochrona Przyłbica spawalnicza 3M Speedglas 9100 to rozwiązanie nowej generacji, zapewniające niespotykany dotąd komfort użytkowania. 3M Speedglas 9100 posiada nowy, opatentowany system nagłowia, który idealnie

Bardziej szczegółowo

Dlaczego płacić więcej?

Dlaczego płacić więcej? ISSN 2081-7002 numer 2/2013 www.e-obrobkametalu.pl Dlaczego płacić więcej? Ta sama produktywność oraz trwałość narzędzia za mniejszą cenę z płytkami Nadeszła efektywność w kosztach TURNING LINE CNMG 1204..

Bardziej szczegółowo

Prof. Leszek A. Dobrzański. Kształtowanie struktury i własności powierzchni materiałów inżynierskich i biomedycznych.

Prof. Leszek A. Dobrzański. Kształtowanie struktury i własności powierzchni materiałów inżynierskich i biomedycznych. Prof. Leszek A. Dobrzański 1. Kształtowanie struktury i własności powierzchni materiałów inżynierskich i biomedycznych Gliwice, 2009 Foresight wiodących technologii kształtowania własności powierzchni

Bardziej szczegółowo

PROBLEMY ROZWOJU MASZYN ROBOCZYCH

PROBLEMY ROZWOJU MASZYN ROBOCZYCH XXVIII KONFERENCJA PROBLEMY ROZWOJU MASZYN ROBOCZYCH PROGRAM KONFERENCJI ZAKOPANE 26-29 stycznia 2015 KOMITET HONOROWY Profesorowie: Marian KRÓLAK Jan RYŚ Zbigniew SMALKO Józef WOJNAROWSKI KOMITET NAUKOWY

Bardziej szczegółowo

Katedra Wytrzymałości Materiałów i Metod Komputerowych Mechaniki Wydział Mechaniczny Technologiczny Politechnika Śląska

Katedra Wytrzymałości Materiałów i Metod Komputerowych Mechaniki Wydział Mechaniczny Technologiczny Politechnika Śląska Katedra Wytrzymałości Materiałów i Metod Komputerowych Mechaniki Wydział Mechaniczny Technologiczny Politechnika Śląska Studencka Konferencja Naukowa METODY KOMPUTEROWE 2011 Gliwice, maj 2011 r. Katedra

Bardziej szczegółowo

Politechnika Śląska w Gliwicach

Politechnika Śląska w Gliwicach dr inż. Tatiana Karkoszka Wydział Mechaniczny Technologiczny Politechnika Śląska w Gliwicach Załącznik nr 2 AUTOREFERAT O OSIĄGNIĘCIACH W DZIAŁALNOŚCI NAUKOWO-BADAWCZEJ, DYDAKTYCZNEJ I ORGANIZACYJNEJ Gliwice,

Bardziej szczegółowo

KRAJOWE STANDARDY KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH

KRAJOWE STANDARDY KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt Opracowanie i upowszechnienie Krajowych Standardów Kwalifikacji Zawodowych realizowany przez

Bardziej szczegółowo

indeks Wicepremier Janusz Piechociński gościem Politechniki Świętokrzyskiej PISMO POLITECHNIKI ŚWIĘTOKRZYSKIEJ W KIELCACH 71 ROK 2013 ISSN 142 2991

indeks Wicepremier Janusz Piechociński gościem Politechniki Świętokrzyskiej PISMO POLITECHNIKI ŚWIĘTOKRZYSKIEJ W KIELCACH 71 ROK 2013 ISSN 142 2991 indeks NR Politechnika Świętokrzyska 71 ROK 2013 ISSN 142 2991 PISMO POLITECHNIKI ŚWIĘTOKRZYSKIEJ W KIELCACH Wicepremier Janusz Piechociński gościem Politechniki Świętokrzyskiej GALERIA INDEKSU Politechnika

Bardziej szczegółowo

Rok założenia 1909 www.mechanik.media.pl PL ISSN 0025-6552 Index 36522X Cena 16,00 zł (w tym 8% VAT)

Rok założenia 1909 www.mechanik.media.pl PL ISSN 0025-6552 Index 36522X Cena 16,00 zł (w tym 8% VAT) Rok założenia 1909 www.mechanik.media.pl PL ISSN 0025-6552 Index 36522X Cena 16,00 zł (w tym 8% VAT) Miesięcznik Naukowo-Techniczny Agenda Wydawnicza SIMP NR 7/2012 CoroMill 690 CoroTurn HP Systemy HPC

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY

BIULETYN INFORMACYJNY ISSN 2080-167X BIULETYN INFORMACYJNY 28 Polskiego Towarzystwa Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej Oddział Gdańsk Gdańsk 2014 BIULETYN INFORMACYJNY Polskiego Towarzystwa Elektrotechniki Teoretycznej

Bardziej szczegółowo

Rozstrzyganie sporów Elektrownie wiatrowe

Rozstrzyganie sporów Elektrownie wiatrowe MIESIĘCZNIK NR 9 (30) WRZESIEŃ 2006 PL ISSN 1732-3428 Projektowanie na okres użytkowania Rozstrzyganie sporów Elektrownie wiatrowe w Anglii nie ma prawa budowlanego, budowlańcem, architektem, konstruktorem,

Bardziej szczegółowo

Tradycja i formy wieloletniej współpracy naukowo-technicznej CMG KOMAG z AGH w Krakowie

Tradycja i formy wieloletniej współpracy naukowo-technicznej CMG KOMAG z AGH w Krakowie Prof.zw.dr hab.inż. Adam KLICH Centrum Mechanizacji Górnictwa KOMAG Tradycja i formy wieloletniej współpracy naukowo-technicznej CMG KOMAG z AGH w Krakowie S t r e s z c z e n i e W opracowaniu przedstawiono

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie techniki bimodalnej do transportu kontenerów i pojemników wymiennych

Wykorzystanie techniki bimodalnej do transportu kontenerów i pojemników wymiennych doc. dr inż. Marian Medwid mgr inż. Krzysztof Przepióra Instytut Pojazdów Szynowych TABO Wykorzystanie techniki bimodalnej do transportu kontenerów i pojemników wymiennych W artykule zaprezentowano możliwości

Bardziej szczegółowo

Politechniki. Ósma Noc Naukowców za nami! Studenci PP w konkursie Formuła Student. Bakteryjna praca zespołowa PISMO POLITECHNIKI POZNAŃSKIEJ

Politechniki. Ósma Noc Naukowców za nami! Studenci PP w konkursie Formuła Student. Bakteryjna praca zespołowa PISMO POLITECHNIKI POZNAŃSKIEJ Głos Politechniki PISMO POLITECHNIKI POZNAŃSKIEJ WRZESIEŃ / PAŻDZIERNIK 2014 Rok XXIII NR 04 (182) ISSN 1233-5444 Ósma Noc Naukowców za nami! Studenci PP w konkursie Formuła Student Bakteryjna praca zespołowa

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POLSKIEGO TOWARZYSTWA MECHANIKI TEORETYCZNEJ ISTOSOWANEJW2012ROKU 1

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POLSKIEGO TOWARZYSTWA MECHANIKI TEORETYCZNEJ ISTOSOWANEJW2012ROKU 1 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POLSKIEGO TOWARZYSTWA MECHANIKI TEORETYCZNEJ ISTOSOWANEJW2012ROKU 1 I Działalność organizacyjna Zarząd Główny I.1. Władze Towarzystwa W 2012 roku Zarząd Główny PTMTS działał

Bardziej szczegółowo

indeks ISSN 142 2991 PISMO POLITECHNIKI ŚWIĘTOKRZYSKIEJ W KIELCACH

indeks ISSN 142 2991 PISMO POLITECHNIKI ŚWIĘTOKRZYSKIEJ W KIELCACH indeks ROK 65 2011 ISSN 142 2991 PISMO POLITECHNIKI ŚWIĘTOKRZYSKIEJ W KIELCACH GALERIA INDEKSU Uroczysty wieczór kolęd Gmach Biblioteki Głównej i Rektoratu 5 stycznia 2011 r. SŁOWO REKTORA ENERGIS i kamień

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z WIZYTACJI. (ocena programowa)

RAPORT Z WIZYTACJI. (ocena programowa) dokonanej w dniach 13-14 grudnia 2013 roku na kierunku informatyka prowadzonym w ramach obszaru nauk technicznych na poziomie studiów pierwszego stopnia inżynierskich o profilu ogólnoakademickim realizowanych

Bardziej szczegółowo

Materiały konferencyjne Streszczenia referatów

Materiały konferencyjne Streszczenia referatów Materiały konferencyjne Streszczenia referatów Innowacyjne środki i efektywne metody poprawy bezpieczeństwa i trwałości obiektów budowlanych i infrastruktury transportowej w strategii zrównoważonego rozwoju

Bardziej szczegółowo

KONFERENCJA AKTUALNE PROBLEMY W ELEKTROENERGETYCE

KONFERENCJA AKTUALNE PROBLEMY W ELEKTROENERGETYCE Jurata 2 4 czerwca 203 KONFERENCJA AKTUALNE PROBLEMY W ELEKTROENERGETYCE Systemy elektroenergetyczne Automatyka i sterowanie Problemy rozwoju elektroenergetyki Energetyka odnawialna i sieci elektroenergetyczne

Bardziej szczegółowo

UNIA EUROPEJSKA Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

UNIA EUROPEJSKA Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego UNIA EUROPEJSKA Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego UNIA DLA PRZEDSIĘBIORCZYCH P.R O G R A M K O N K U R E N C Y J N O Ś Ć AUTORZY Doc. dr hab. Tadeusz Baczko Instytut

Bardziej szczegółowo

Matematyka i informatyka na usługach ekonomii

Matematyka i informatyka na usługach ekonomii Ogólnopolska Konferencja Naukowa Matematyka i informatyka na usługach ekonomii dedykowana pamięci Profesora Zbigniewa Czerwińskiego, twórcy poznańskiej szkoły ekonometrii i ekonomii matematycznej Poznań

Bardziej szczegółowo

Innowacyjność, Jakość, Zarządzanie

Innowacyjność, Jakość, Zarządzanie Innowacyjność, Jakość, Zarządzanie Redakcja Witold BIAŁY Katarzyna MIDOR Innowacyjność, Jakość, Zarządzanie GLIWICE 2013 RECENZENCI: dr hab. inż. Jarosław BRODNY, prof. Pol. Śl. dr Ewa W. MARUSZEWSKA

Bardziej szczegółowo

O FINANSACH STR. NA POKŁADZIE LIBERATORA SPACER?

O FINANSACH STR. NA POKŁADZIE LIBERATORA SPACER? SŁÓW KILKA O FINANSACH STR. 10 NA POKŁADZIE LIBERATORA STR. 22 KAWA A MOŻE SPACER? STR. 30 MEGAWAT TRANSFORMACJA W numerze 3 SŁOWO OD REDAKTORA Utarło się powiedzenie, że maj to najpiękniejszy miesiąc.

Bardziej szczegółowo

Poznań 2012 PRAKTYCZNE ASPEKTY WYKORZYSTANIA SYSTEMÓW ERP W WYBRANYCH PRZEDSIĘBIORSTWACH WIELKOPOLSKI

Poznań 2012 PRAKTYCZNE ASPEKTY WYKORZYSTANIA SYSTEMÓW ERP W WYBRANYCH PRZEDSIĘBIORSTWACH WIELKOPOLSKI Poznań 2012 PRAKTYCZNE ASPEKTY WYKORZYSTANIA SYSTEMÓW ERP W WYBRANYCH PRZEDSIĘBIORSTWACH WIELKOPOLSKI AUTORZY Słowo wstępne Łukasz Hadaś, Piotr Cyplik Rozdział 1. Paweł Fajfer, Adam Koliński Rozdział 2.

Bardziej szczegółowo

Jerzy Korczak. Inżynieria procesów logistycznych

Jerzy Korczak. Inżynieria procesów logistycznych Jerzy Korczak Inżynieria procesów logistycznych Jerzy Korczak Inżynieria procesów logistycznych Publikacja współfinansowana z EFS w ramach projektu POKL Rozwój potencjału Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZEŃSTWO SYSTEMÓW WYTWARZANIA, TECHNOLOGIE WSPIERAJĄCE OCHRONĘ ZDROWIA I ŚRODOWISKA

BEZPIECZEŃSTWO SYSTEMÓW WYTWARZANIA, TECHNOLOGIE WSPIERAJĄCE OCHRONĘ ZDROWIA I ŚRODOWISKA INSTYTUT ZAAWANSOWANYCH TECHNOLOGII WYTWARZANIA Projekt współfinansowany przez Unię Europejską TEMATYCZNE ZESTAWIENIE DOKUMENTACYJNE BEZPIECZEŃSTWO SYSTEMÓW WYTWARZANIA, TECHNOLOGIE WSPIERAJĄCE OCHRONĘ

Bardziej szczegółowo