Teresa Wieczorkiewicz. Fizyka i astronomia. Program nauczania, rozkład materiału oraz plan wynikowy Gimnazjum klasy: 3G i 3H

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Teresa Wieczorkiewicz. Fizyka i astronomia. Program nauczania, rozkład materiału oraz plan wynikowy Gimnazjum klasy: 3G i 3H"

Transkrypt

1 Teresa Wieczorkiewicz Fizyka i astronomia Program nauczania, rozkład materiału oraz plan wynikowy Gimnazjum klasy: 3G i 3H Wg podstawy programowej z Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej Wg programu p. Barbary Sagnowskiej autorki programu i podręcznika wydawnictwa ZamKor, Kraków Podręcznik: red. Barbara Sagnowska Świat Fizyki część 3, wydawnictwo ZamKor, Kraków Warszawa, wrzesień 2013

2 PROGRAM NAUCZANIA W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 A. Program nauczania (W nawiasach podano numery wymagań szczegółowych, przekrojowych i doświadczalnych realizowanych w danym dziale). Nr godz. Dział fizyki Liczba Część godz. podręcznika 1 Lekcja organizacyjna Powtórzenie: drgania i fale 2 Sprawdzian (1): drgania i fale 4 Test diagnostyczny (2) z wiedzy i umiejętności z klasy Elektrostatyka (3.2, , , 9.6) Elektrostatyka - doświadczenia Prąd elektryczny ( , , 9.5, ) Elektryczność - doświadczenia Magnetyzm ( , 7.1, 7.12, , 9.10) Magnetyzm i elektromagnetyzm - doświadczenia Optyka ( , , 9.11, 9.14) Optyka - doświadczenia Przygotowanie do egzaminu 4 Razem lekcji teoretycznych 38 Razem lekcji doświadczalnych 13 Uwaga. Program uwzględnia lekcje doświadczalne w podziale na grupy (1 lekcja doświadczalna co dwa tygodnie dla ucznia i co tydzień dla nauczyciela). Uwaga 2. Kursywą zapisano lekcje doświadczalne. Ilość lekcji odpowiada ilości lekcji dla ucznia, nauczyciel prowadzi każdą z lekcji dwukrotnie (1 raz dla każdej grupy). Uwaga 3. Przygotowanie do egzaminu (powtórzenie) jest zależne od odbywających się lekcji, w miarę ich przepadania ilość lekcji przygotowania do egzaminu zostanie zmniejszona. B. Szczegółowy program nauczania 1. Lekcja organizacyjna 2. Powtórzenie: drgania i fale 3. Sprawdzian wiedzy i umiejętności (1): drgania i fale 4. Test diagnostyczny z wiedzy i umiejętności (2) z klasy 1 i Elektrostatyka 6 lekcji + 2 lekcje doświadczeń Temat Liczba godzin lekcyjnych 5. Ładunek elementarny. Budowa krystaliczna soli kuchennej. Przewodniki i izolatory Wzajemne oddziaływanie ciał. Zasada zachowania ładunku Praca pola elektrycznego Ruch w polu elektrycznym. Definicja napięcia. Pole elektryczne. 1

3 Temat Liczba godzin lekcyjnych 1d. Elektryzowanie przez tarcie. Elektryzowanie przez dotyk. 1 dośw 2d. Wzajemne oddziaływanie ciał Elektryzowanie przez indukcję. 1 dośw Powtórzenie 1 Sprawdzian wiedzy i umiejętności (3) 1 2. Prąd elektryczny 8 lekcji + 4 lekcje doświadczeń Temat Liczba godzin lekcyjnych 11. Prąd elektryczny w metalach. Skutki przepływu prądu. Zmiana energii elektrycznej w inne formy energii. Przewodniki i izolatory Napięcie elektryczne. Źródła napięcia. Obwód elektryczny Natężenie prądu. Prawo Ohma Opór elektryczny. I prawo Kirchhoffa Połączenie szeregowe i równoległe Praca i moc prądu. 1 3d. Obserwacja różnorakich skutków przepływu prądu. 1 dośw 4d. Wyznaczanie oporu nieznanego opornika. 1 dośw 5d. Badanie połączenia szeregowego i równoległego. Wyznaczanie mocy żarówki. 1 dośw 6d. Sprawdzian doświadczalny (1) Wyznaczanie ciepła właściwego wody za pomocą grzałki. 1 dośw Powtórzenie 1 Sprawdzian wiedzy i umiejętności (4) 1 3. Magnetyzm 7 lekcji + 3 lekcje doświadczeń Temat Liczba godzin lekcyjnych 19. Źródła pola magnetycznego i jego obraz. Siła magnetyczna Elektromagnes i jego zastosowania Siła elektrodynamiczna. Zasada działania silnika prądu stałego Indukcja elektromagnetyczna. Prądnica Fale elektromagnetyczne. 1 7d. Badanie pól magnetycznych: magnesów płaskich, podkowiastych, przewodnika z prądem i solenoidu. 1 dośw 8d. Badanie oddziaływań między prądem i polem magnetycznym. 1 dośw 9d. Pokaz silników elektrycznych (D 22) 1 dośw Powtórzenie 1 Sprawdzian wiedzy i umiejętności (5) 1

4 4. Optyka 9 lekcji + 4 lekcje doświadczeń Temat Liczba godzin lekcyjnych 26. Źródła światła. Prostoliniowe rozchodzenie się światła. Odbicie światła. Obrazy w zwierciadle płaskim Zwierciadła kuliste Zjawisko załamania światła Soczewki skupiające i rozpraszające Przejście światła przez pryzmat. Barwy Wady wzroku. Krótkowzroczność i dalekowzroczność Porównanie fal mechanicznych i elektromagnetycznych. Maksymalna szybkość przekazu informacji w przyrodzie. 1 10d. Wyznaczenie ogniskowej zwierciadła kulistego wklęsłego 1 dośw. 11d. Doświadczalne badanie zjawiska odbicia i załamania światła 1 dośw. 12d. Obrazy i wyznaczenie ogniskowej soczewki skupiającej 1 dośw. 13d. Sprawdzian doświadczalny (2) Wyznaczenie ogniskowej soczewki skupiającej 1 dośw. Powtórzenie. 1 Sprawdzian wiedzy i umiejętności (6) 1

5 ROZKŁAD MATERIAŁU I PLAN WYNIKOWY Lp 1. Elektrostatyka 6 lekcji + 2 lekcje doświadczeń 5 Ładunek elementarny. Budowa krystaliczna soli kuchennej. Przewodniki i izolatory. 6 Wzajemne oddziaływanie ciał. Zasada zachowania ładunku. 7 Praca pola elektrycznego. 8 Ruch w polu elektrycznym. Definicja napięcia. Pole elektryczne. 1d Elektryzowanie przez tarcie. Elektryzowanie przez dotyk. 2d 9 10 Wzajemne oddziaływanie ciał Elektryzowanie przez indukcję. Powtórzenie Sprawdzian wiedzy i umiejętności (3) opisuje budowę atomu i jego składniki (4.5) podaje przykłady przewodników i izolatorów (4.3) opisuje budowę przewodników i izolatorów (rolę elektronów swobodnych) (4.3) analizuje przepływ ładunków podczas elektryzowania przez dotyk, stosując zasadę zachowania ładunku (4.4) wyjaśnia oddziaływania na odległość ciał naelektryzowanych, posługując się pojęciem pola elektrostatycznego (4.2) rysuje obraz pola centralnego, jednorodnego, dwóch ładunków, zna jednostkę napięcia i jej wymiar, oblicza napięcie. elektryzuje ciało przez potarcie (4.1) wskazuje w otoczeniu zjawiska elektryzowania przez tarcie (4.1) bada doświadczalnie oddziaływanie między ciałami naelektryzowanymi przez tarcie i formułuje wnioski (9.6, 4.2, 8.1, 8.2) elektryzuje ciało przez zetknięcie go z innym ciałem naelektryzowanym (4.1) elektryzuje ciało przez indukcję (4.1) analizuje przepływ ładunków podczas elektryzowania przez indukcję, stosując zasadę zachowania ładunku (4.4) określa jednostkę ładunku (1 C), jako wielokrotność ładunku elementarnego (4.5) objaśnia pojęcie jon (4.5) opisuje budowę krystaliczną soli kuchennej (3.2) wyjaśnia, jak rozmieszczony jest, uzyskany na skutek naelektryzowania, ładunek w przewodniku, a jak w izolatorze (4.3) wyjaśnia i wykonuje obliczenia dotyczące ruchu ładunku w polu elektrycznym, oblicza przyspieszenie ciała w polu elektrycznym. wyjaśnia elektryzowanie przez tarcie (analizuje przepływ elektronów) (4.5) analizuje przepływ ładunków podczas elektryzowania przez dotyk, stosując zasadę zachowania ładunku (4.4) objaśnia elektryzowanie przez indukcję (4.3) opisuje mechanizm zobojętniania ciał naelektryzowanych (metali i dielektryków) (4.4) wyjaśnia uziemianie ciał (4.4)

6 Lp 2. Prąd elektryczny 12 lekcji + 4 lekcje doświadczeń 11 Prąd elektryczny w metalach. Skutki przepływu prądu. Zmiana energii elektrycznej w inne formy energii. Przewodniki i izolatory. 3d Obserwacja różnorakich skutków przepływu prądu. 12 Napięcie elektryczne. Źródła napięcia. Obwód elektryczny. 13 Natężenie prądu. Prawo Ohma. 14 Opór elektryczny. I prawo Kirchhoffa. opisuje przepływ prądu w przewodnikach, jako ruch elektronów swobodnych (4.6) posługuje się intuicyjnie pojęciem napięcia elektrycznego (4.8), podaje przykłady pracy wykonanej przez prąd elektryczny (4.13). wymienia i opisuje skutki przepływu prądu w przewodnikach (4.13), podaje przykłady pracy wykonanej przez prąd elektryczny (4.13). podaje jednostkę napięcia (1 V) (4.8) wskazuje woltomierz, jako przyrząd do pomiaru napięcia (8.12) wymienia źródła napięcia: ogniwo, akumulator, prądnica (4.8) rysuje schematy obwodów, posługując się symbolami elementów wchodzących w jego skład (4.12) oblicza natężenie prądu ze wzoru q I = t (4.7) podaje jednostkę natężenia prądu (1 A) (4.7) podaje zależność wyrażoną przez prawo Ohma (4.9) oblicza opór przewodnika na podstawie wzoru podaje jego jednostkę (1 W ) (4.9) R U I = (4.9) opisuje przemiany energii elektrycznej w grzałce, silniku odkurzacza, żarówce (4.13) wskazuje kierunek przepływu elektronów w obwodzie i umowny kierunek prądu (4.6). objaśnia proporcjonalność q~ t oblicza każdą wielkość ze wzoru q I = t (4.7) przelicza jednostki ładunku (1 C, 1 Ah, 1 As) (4.7) wykazuje doświadczalnie proporcjonalność i definiuje opór elektryczny przewodnika (8.7) oblicza wszystkie wielkości ze wzoru U R = I I ~ U (4.9), oblicza natężenia prądów w gałęziach na podstawie I prawa Kirchhoffa.

7 Lp 15 Połączenie szeregowe wykazuje, że w łączeniu szeregowym natężenie prądu jest i równoległe. takie samo w każdym punkcie obwodu, a w łączeniu równoległym natężenia prądu w poszczególnych gałęziach sumują się (4.7, 4.8) wykazuje, że w łączeniu równoległym napięcia na każdym odbiorniku są takie same, a w łączeniu szeregowym sumują się 4d Wyznaczanie oporu. wyznacza opór elektryczny żarówki (lub opornika) przez pomiar napięcia i natężenia prądu (9.8, 8.1, 8.12) wyznacza moc żarówki (9.9, 8.1, 8.12) 5d Badanie połączenia szeregowego i równoległego. 16 Praca i moc prądu elektrycznego. 6d Sprawdzian doświadczalny (1): Wyznaczanie ciepła właściwego wody za pomocą grzałki. Powtórzenie Sprawdzian wiedzy i umiejętności (4) mierzy natężenie prądu w różnych miejscach obwodu, w którym odbiorniki są połączone szeregowo lub równolegle (8.12) mierzy napięcie na odbiornikach wchodzących w skład obwodu, gdy odbiorniki są połączone szeregowo lub równolegle (8.12) odczytuje dane z tabliczki znamionowej odbiornika (4.10) odczytuje zużytą energię elektryczną na liczniku (4.10) oblicza pracę prądu elektrycznego ze wzoru W UIt (4.10) oblicza moc prądu ze wzoru P UI (4.10) podaje jednostki pracy oraz mocy prądu i przelicza je (4.11) wykonuje pomiary masy wody, temperatury i czasu ogrzewania wody (9.5) odczytuje moc z tablicy znamionowej czajnika (9.5) podaje rodzaj energii, w jaki zmienia się w tym doświadczeniu energia elektryczna (9.5, 4.13) = = oblicza opór zastępczy obwodu złożonego. opisuje doświadczalne wyznaczanie oporu elektrycznego żarówki oraz jej mocy (8.1) zaokrągla wynik pomiaru pośredniego do trzech cyfr znaczących (8.11) na podstawie doświadczenia wnioskuje o sposobie łączenia odbiorników sieci domowej (4.7, 4.8) oblicza każdą z wielkości występujących we wzorach W UIt = W = 2 U R t W = 2 I Rt (4.10, 4.11) wyjaśnia rolę bezpiecznika w obwodzie elektrycznym (4.13) objaśnia sposób dochodzenia do wzoru Pt cw = m D T (9.5) wykonuje obliczenia (9.5) zaokrągla wynik do trzech cyfr znaczących (8.11)

8 Lp 3. Magnetyzm 7 lekcji + 3 lekcje doświadczeń 19 Źródła pola magnetycznego i jego obraz. Siła magnetyczna. 20 Elektromagnes i jego zastosowania 21 Siła elektrodynamiczna Zasada działania silnika prądu stałego 22 Indukcja elektromagnetyczna. Prądnica podaje nazwy biegunów magnetycznych i opisuje oddziaływania między nimi (5.1), wyjaśnia zasadę działania kompasu (5.2), opisuje sposób posługiwania się kompasem (5.2), wyjaśnia i stosuje regułę prawej ręki. opisuje budowę elektromagnesu (5.5), opisuje działanie elektromagnesu na znajdujące się w pobliżu przedmioty żelazne i magnesy (5.5). podaje warunki powstania siły elektrodynamicznej, wyjaśnia i stosuje regułę lewej ręki. na podstawie oddziaływania elektromagnesu z magnesem wyjaśnia zasadę działania silnika na prąd stały (5.6) wyjaśnia działanie prądnicy na modelu. do opisu oddziaływania używa pojęcia pola magnetycznego (5.2) wyjaśnia zachowanie igły magnetycznej, używając pojęcia pola magnetycznego wytworzonego przez prąd elektryczny (5.4). opisuje rolę rdzenia w elektromagnesie (5.5) wskazuje bieguny N i S elektromagnesu (5.5) buduje model i demonstruje działanie silnika na prąd stały (5.6, 8.1) wyjaśnia zjawisko indukcji elektromagnetycznej, stosuje regułę Lentza do ustalania kierunku przepływu prądu indukcyjnego. 23 Fale elektromagnetyczne. 7d Pole magnetyczne magnesów płaskich, podkowiastych, przewodnika z prądem i solenoidu nazywa rodzaje fal elektromagnetycznych (radiowe, promieniowanie podczerwone, światło widzialne, promieniowanie nadfioletowe, rentgenowskie) (7.12), podaje przykłady zastosowania fal elektromagnetycznych (7.12). opisuje zachowanie igły magnetycznej w pobliżu magnesu (5.2) demonstruje działanie prądu w przewodniku na igłę magnetyczną umieszczoną w pobliżu, w tym: zmiany kierunku wychylenia igły przy zmianie kierunku prądu oraz zależność wychylenia igły od pierwotnego jej ułożenia względem przewodnika (9.10, 8.1, 5.4) opisuje fale elektromagnetyczne jako przenikanie się wzajemne pola magnetycznego i elektrycznego (7.1), podaje niektóre ich właściwości (rozchodzenie się w próżni, szybkość, różne długości fal) (7.11). c= m s do opisu oddziaływania używa pojęcia pola magnetycznego (5.2) wyjaśnia zachowanie igły magnetycznej, używając pojęcia pola magnetycznego wytworzonego przez prąd elektryczny (5.4).

9 Lp 8d Badanie indukcji elektromagnetycznej Powtórzenie Sprawdzian wiedzy i umiejętności (5) doświadczalnie demonstruje, że zmieniające się pole magnetyczne jest źródłem prądu elektrycznego w zamkniętym obwodzie (8.1) Lp 4. Optyka 9 lekcji + 4 lekcje doświadczeń 26 Źródła światła. Prostoliniowe rozchodzenie się światła. Odbicie światła. Obrazy w zwierciadłach płaskich. podaje przykłady źródeł światła (7.2) opisuje sposób wykazania, że światło rozchodzi się po liniach prostych (7.2) wskazuje kąt padania i odbicia od powierzchni gładkiej (7.3) opisuje zjawisko rozproszenia światła na powierzchniach chropowatych (7.3) podaje cechy obrazu powstającego w zwierciadle płaskim (7.3) 27 Zwierciadła kuliste szkicuje zwierciadło kuliste wklęsłe i wypukłe (7.4) opisuje oś optyczną główną, ognisko, ogniskową i promień krzywizny zwierciadła (7.4) wykreśla bieg wiązki promieni równoległych do osi optycznej po odbiciu od zwierciadła (7.4) wymienia cechy obrazów otrzymywanych w zwierciadle kulistym (7.4) wskazuje praktyczne zastosowania zwierciadeł (7.4) 10d Wyznaczenie ogniskowej zwierciadła kulistego wklęsłego wyznacza ogniskową zwierciadła oraz otrzymuje ostre obrazy w zwierciadłach kulistych wklęsłych (9.14, 8.1) wyjaśnia powstawanie obszarów cienia i półcienia za pomocą prostoliniowego rozchodzenia się światła w ośrodku jednorodnym (7.2) rysuje konstrukcyjnie obraz punktu lub figury w zwierciadle płaskim (7.3) objaśnia i rysuje konstrukcyjnie ognisko pozorne zwierciadła wypukłego (7.4) rysuje konstrukcyjnie obrazy w zwierciadle wklęsłym (7.4)

10 Lp 28 Zjawisko załamania światła 11d Doświadczalne badanie zjawiska odbicia i załamania światła 29 Soczewki skupiające i rozpraszające 12d Obrazy i wyznaczenie ogniskowej soczewki skupiającej 13d Sprawdzian doświadczalny (2) Wyznaczenie ogniskowej soczewki skupiającej 30 Przejście światła przez pryzmat. Barwy wyjaśnia zjawisko załamania światła i opisuje doświadczenie (9.11, 8.1) szkicuje przejście światła przez granicę dwóch ośrodków i oznacza kąt padania i kąt załamania (7.5) opisuje zjawisko całkowitego wewnętrznego odbicia (7.5) doświadczalnie bada zjawisko załamania światła i opisuje doświadczenie (9.11, 8.1) wyznacza kąt graniczny (7.5) opisuje bieg promieni równoległych do osi optycznej, przechodzących przez soczewkę skupiającą i rozpraszającą (7.6) posługuje się pojęciem ogniska, ogniskowej i osi głównej optycznej (7.6) rysuje konstrukcje obrazów wytworzonych przez soczewki skupiające i rozpraszające (7.7) rozróżnia obrazy rzeczywiste, pozorne, proste, odwrócone, powiększone, pomniejszone (7.7) wytwarza za pomocą soczewki skupiającej ostry obraz przedmiotu na ekranie (9.14, 8.1) Wyznacza ogniskową soczewki (9.14, 8.1) wyjaśnia rozszczepienie światła w pryzmacie posługując się pojęciem światło białe (7.9) opisuje światło białe, jako mieszaninę barw (7.10) rozpoznaje tęczę jako efekt rozszczepienia światła słonecznego (7.9) wyjaśnia pojęcie gęstości optycznej (im większa szybkość rozchodzenia się światła w ośrodku tym rzadszy ośrodek) (7.5) wyjaśnia budowę światłowodów opisuje ich wykorzystanie w medycynie i do przesyłania informacji (7.5) doświadczalnie znajduje ognisko i mierzy ogniskową soczewki skupiającej (7.6) oblicza zdolność skupiającą soczewki ze wzoru z 1 f = i wyraża ją w dioptriach (7.6) opisuje zasadę działania prostych przyrządów optycznych (7.7) wyjaśnia pojęcie światła jednobarwnego (monochromatycznego) i prezentuje je za pomocą wskaźnika laserowego (7.10) wyjaśnia, na czym polega widzenie barwne (7.10)

11 Lp 31 Wady wzroku. Krótkowzroczność i dalekowzroczność 32 Porównanie fal mechanicznych i elektromagnetycznych. Maksymalna szybkość przekazywania informacji Powtórzenie Sprawdzian wiedzy i umiejętności (6) wyjaśnia, na czym polegają wady wzroku: krótkowzroczności i dalekowzroczności (7.8) podaje rodzaje soczewek (skupiająca, rozpraszająca) do korygowania wad wzroku (7.8) wymienia cechy wspólne i różnice w rozchodzeniu się fal mechanicznych i elektromagnetycznych (7.1)v wymienia sposoby przekazywania informacji i wskazuje rolę fal elektromagnetycznych (7.1) opisuje rolę soczewek w korygowaniu wad wzroku (7.8) podaje znak zdolności skupiającej soczewek korygujących krótkowzroczność i dalekowzroczność (7.8) wykorzystuje do obliczeń związek l= c f (7.1) wyjaśnia transport energii przez fale elektromagnetyczne (7.1)

Podstawa programowa III etap edukacyjny

Podstawa programowa III etap edukacyjny strona 1/5 Źródło: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej Więcej: www.reformaprogramowa.men.gov.pl/rozporzadzenie Podstawa programowa III etap

Bardziej szczegółowo

Podstawa programowa z fizyki (III etap edukacyjny) Cele kształcenia wymagania ogólne. Treści nauczania wymagania szczegółowe

Podstawa programowa z fizyki (III etap edukacyjny) Cele kształcenia wymagania ogólne. Treści nauczania wymagania szczegółowe Podstawa programowa z fizyki (III etap edukacyjny) Cele kształcenia wymagania ogólne I. Wykorzystanie wielkości fizycznych do opisu poznanych zjawisk lub rozwiązania prostych zadań obliczeniowych. II.

Bardziej szczegółowo

ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA

ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA PRZYRODA W 4. ODSŁONACH WDROŻENIE INNOWACYJNYCH PROGRAMÓW NAUCZANIA W GIMNAZJACH 1 ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA 1. Przyroda w 4 odsłonach biologia. Autor Iwona Tarnawa-Januszek 2. Przyroda w 4 odsłonach

Bardziej szczegółowo

INNOWACYJNY PROGRAM NAUCZANIA Z WYKORZYSTANIEM EDUKACYJNYCH GIER WIDEO I GIER W TECHNOLOGII FLASH

INNOWACYJNY PROGRAM NAUCZANIA Z WYKORZYSTANIEM EDUKACYJNYCH GIER WIDEO I GIER W TECHNOLOGII FLASH Wirtualna Fizyka Wiedza Prawdziwa nr projektu WND-POKL.03.03.04-00-032/10 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego INNOWACYJNY PROGRAM NAUCZANIA Z WYKORZYSTANIEM

Bardziej szczegółowo

Skrypt edukacyjny do zajęć wyrównawczych z fizyki dla klas III Barbara Kucyniak

Skrypt edukacyjny do zajęć wyrównawczych z fizyki dla klas III Barbara Kucyniak Projekt Wiedza, kompetencje i praktyka to pewna przyszłość zawodowa technika. Kompleksowy Program Rozwojowy dla Technikum nr 1 w Zespole Szkół Technicznych im. Stanisława Staszica w Rybniku, współfinansowany

Bardziej szczegółowo

FIZYKA PHYSICS III etap edukacyjny III rd educational stage

FIZYKA PHYSICS III etap edukacyjny III rd educational stage Cele kształcenia - wymagania ogólne Aims of education general requirements FIZYKA PHYSICS III etap edukacyjny III rd educational stage I. Wykorzystanie wielkości fizycznych do opisu poznanych zjawisk lub

Bardziej szczegółowo

polaryzacja liniowa polaryzacj kołow

polaryzacja liniowa polaryzacj kołow Polaryzacja własność fali poprzecznej (światło). Fala spolaryzowana oscyluje w wybranym kierunku, niespolaryzowana oscyluje we wszystkich kierunkach jednakowo. Polaryzacja światła wiąże się wyłącznie z

Bardziej szczegółowo

Radiokomunikacja naszą pasją Moduł 1 Wprowadzenie do teorii fal radiowych i łączności radiowej

Radiokomunikacja naszą pasją Moduł 1 Wprowadzenie do teorii fal radiowych i łączności radiowej Radiokomunikacja naszą pasją Moduł 1 Wprowadzenie do teorii fal radiowych i łączności radiowej 1 Moduł 1 Wprowadzenie do teorii fal radiowych i łączności radiowej Ładunek elektryczny Ładunek elektryczny

Bardziej szczegółowo

Pracownia fizyczna analiza wyników pomiarów i ich niepewności.

Pracownia fizyczna analiza wyników pomiarów i ich niepewności. 005-0-0 Pracownia fizyczna analiza wyników pomiarów i ich niepewności... Wstęp Zjawiska zachodzące w przyrodzie opisywane są za pomocą odpowiednio zdefiniowanych pojęć zwanych wielkościami fizycznymi.

Bardziej szczegółowo

Program nauczania geografii, IV etap edukacyjny zakres rozszerzony

Program nauczania geografii, IV etap edukacyjny zakres rozszerzony Program nauczania geografii, IV etap edukacyjny zakres rozszerzony Geografia to lubię! SPIS TREŚCI: str. 1. Koncepcja programu... 2 2. Cele edukacyjne w zakresie kształcenia i wychowania... 4 3. Treści

Bardziej szczegółowo

ZESTAW DO ĆWICZEŃ Z OPTYKI GEOMETRYCZNEJ V 7 32

ZESTAW DO ĆWICZEŃ Z OPTYKI GEOMETRYCZNEJ V 7 32 ZESTAW DO ĆWICZEŃ Z OPTYKI GEOMETRYCZNEJ V 7 32 Informacje wstępne Poznanie kompletu rozpoczynamy od obejrzenia poszczególnych elementów, posługując się wykazem. Starajmy się zapamiętać nazwy pomocy i

Bardziej szczegółowo

Częśd I. prof. dr hab. inż. Marek Szkodo, prof. nadzw. PG

Częśd I. prof. dr hab. inż. Marek Szkodo, prof. nadzw. PG Częśd I prof. dr hab. inż. Marek Szkodo, prof. nadzw. PG Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Wykłady: poniedziałek, godz. 19:00-21:00 Aud.

Bardziej szczegółowo

Nowa podstawa programowa na lekcjach przyrody. Anna Kimak-Cysewska 2012

Nowa podstawa programowa na lekcjach przyrody. Anna Kimak-Cysewska 2012 Nowa podstawa programowa na lekcjach przyrody Anna Kimak-Cysewska 2012 Podstawa programowa to dokument w randze rozporządzenia, w którym zapisano to, czego państwo zobowiązuje się nauczyć przeciętnie zdolnego

Bardziej szczegółowo

Terminologia związana z optyką

Terminologia związana z optyką Terminologia związana z optyką 92 Co to jest światło? Światło to zjawisko fizyczne biorące udział w tworzeniu obrazu przez stymulowanie nerwów optycznych, które zasadniczo można zdefiniować jako rodzaj

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Próbna Matura z OPERONEM. Fizyka. Poziom rozszerzony. Listopad 2014

KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Próbna Matura z OPERONEM. Fizyka. Poziom rozszerzony. Listopad 2014 Vademecum Fizyka KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Próbna Matura z OPERONEM nowa vademecum MATURA 015 FIZYKA zakres rozszerzony Fizyka Poziom rozszerzony KOD WEWNĄTRZ Zacznij przygotowania do matury już dziś

Bardziej szczegółowo

3.1 Temperaturowa zależność oporu przewodników(e3)

3.1 Temperaturowa zależność oporu przewodników(e3) 126 Elektryczność 3.1 Temperaturowa zależność oporu przewodników(e3) Celem ćwiczenia jest zbadanie temperaturowej zależności oporu i wyznaczenie temperaturowego współczynnika oporu właściwego α dla kilku

Bardziej szczegółowo

POZIOM PODSTAWOWY 11 MAJA 2015

POZIOM PODSTAWOWY 11 MAJA 2015 Układ graficzny CKE 2013 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. KOD UZUPEŁNIA ZDAJĄCY PESEL Miejsce na naklejkę z kodem EGZAMIN MATURALNY Z FIZYKI I ASTRONOMII POZIOM

Bardziej szczegółowo

POZIOM PODSTAWOWY 11 MAJA 2015

POZIOM PODSTAWOWY 11 MAJA 2015 Układ graficzny CKE 2013 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. KOD UZUPEŁNIA ZDAJĄCY PESEL Miejsce na naklejkę z kodem EGZAMIN MATURALNY Z FIZYKI I ASTRONOMII POZIOM

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MAJ 2014. Czas pracy: 120 minut. Miejscee na naklejkę z kodem KOD PESEL. 1. Sprawdź, czy (zadania. 2. Rozwiązania przeznaczonym.

EGZAMIN MAJ 2014. Czas pracy: 120 minut. Miejscee na naklejkę z kodem KOD PESEL. 1. Sprawdź, czy (zadania. 2. Rozwiązania przeznaczonym. Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 2013 WPISUJE ZDAJĄCY KOD PESEL Miejscee na naklejkę z kodem EGZAMIN MATURALNY Z FIZYKI I ASTRONOMII POZIOM

Bardziej szczegółowo

Metody fizyczne w biologii, medycynie, ochronie środowiska, diagnostyce medycznej i terapii

Metody fizyczne w biologii, medycynie, ochronie środowiska, diagnostyce medycznej i terapii Metody fizyczne w biologii, medycynie, ochronie środowiska, diagnostyce medycznej i terapii Wykład - 4 V rok fizyki Semestr zimowy Plan:. Mikroskopia - mikroskopy optyczne (zasada działania, wady) - mikroskop

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z fizyki zakres podstawowy

Przedmiotowy system oceniania z fizyki zakres podstawowy Przedmiotowy system oceniania z fizyki zakres podstawowy Celem nauczania jest kształtowanie kompetencji kluczowych, niezbędnych człowiekowi w dorosłym życiu, niezależnie od rodzaju wykształcenia i wykonywanego

Bardziej szczegółowo

ŚWIATŁO TO TECHNOLOGIA WIEDZA DLA PROFESJONALNYCH WARSZTATÓW

ŚWIATŁO TO TECHNOLOGIA WIEDZA DLA PROFESJONALNYCH WARSZTATÓW ŚWIATŁO TO TECHNOLOGIA WIEDZA DLA PROFESJONALNYCH WARSZTATÓW WSZYSTKO O TECHNICE OŚWIETLENIOWEJ Od ponad 100 lat HELLA służy swoim partnerom i klientom kompetencją i doświadczeniem. Z tych bogatych doświadczeń

Bardziej szczegółowo

Kod kursu Kod ERASMUSA Jednostka. Instytut Politechniczny Zakład Elektroniki i Telekomunikacji Kier/spec/rok

Kod kursu Kod ERASMUSA Jednostka. Instytut Politechniczny Zakład Elektroniki i Telekomunikacji Kier/spec/rok Nazwa kursu BHP i ergonomia Kod kursu Kod ERASMUSA Jednostka Instytut Politechniczny Zakład Elektroniki i Telekomunikacji Kier/spec/rok Elektronika i Telekomunikacja / I rok Punkty ECTS 1 Rodzaj kursu

Bardziej szczegółowo

organizacji konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych w województwie podkarpackim w roku szkolnym 2013/2014

organizacji konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych w województwie podkarpackim w roku szkolnym 2013/2014 PODKARPACKI KURATOR OŚWIATY REGULAMIN organizacji konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych w województwie podkarpackim w roku szkolnym 2013/2014 I. WSTĘP Podstawa prawna:

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ MECHANICZNY PROGRAM STUDIÓW

WYDZIAŁ MECHANICZNY PROGRAM STUDIÓW WYDZIAŁ MECHANICZNY PROGRAM STUDIÓW Rodzaj studiów: studia niestacjonarne pierwszego stopnia inżynierskie (obowiązuje od roku akademickiego 2007/2008) Kierunek: Specjalność: Mechanika i Budowa Maszyn Inżynieria

Bardziej szczegółowo

Kierunek: Technologia chemiczna

Kierunek: Technologia chemiczna Instytut Chemii Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytet Śląski ul. Szkolna 9 40-006 Katowice tel. (0048) 32-359-1545 e-mail: ich@us.edu.pl www: http://www.chemia.us.edu.pl Kierunek: Technologia

Bardziej szczegółowo

42. Prąd stały. Prawa, twierdzenia, metody obliczeniowe

42. Prąd stały. Prawa, twierdzenia, metody obliczeniowe Prąd stały. Prawa, twierdzenia, metody obliczeniowe 42. Prąd stały. Prawa, twierdzenia, metody obliczeniowe Celem ćwiczenia jest doświadczalne sprawdzenie praw obowiązujących w obwodach prądu stałego,

Bardziej szczegółowo

AKTYWNIE NA MATEMATYCE. Program nauczania matematyki IV etap edukacyjny. Kształcenie ogólne w zakresie podstawowym i rozszerzonym

AKTYWNIE NA MATEMATYCE. Program nauczania matematyki IV etap edukacyjny. Kształcenie ogólne w zakresie podstawowym i rozszerzonym AKTYWNIE NA MATEMATYCE Program nauczania matematyki IV etap edukacyjny Kształcenie ogólne w zakresie podstawowym i rozszerzonym Przedmowa Matematyka jest produktem myśli ludzkiej, niezależnej od doświadczenia,

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 4 lipca 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 4 lipca 2011 r. Dziennik Ustaw Nr 167 9745 Poz. 998 998 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 4 lipca 2011 r. w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach: technik awionik, technik budownictwa

Bardziej szczegółowo

II. CELE LEKCJI A/ Poznawcze i kształtujące

II. CELE LEKCJI A/ Poznawcze i kształtujące Scenariusz lekcji fizyki w III klasie gimnazjum Temat lekcji: jak obliczyć pracę prądu elektrycznego? Autor: mgr BoŜena Sacharska I. INFORMACJE O LEKCJI * Temat lekcji: Jak obliczyć pracę prądu elektrycznego?

Bardziej szczegółowo