WARTOŚCI WSPÓŁCZYNNIKA PRZENIKANIA CIEPŁA U DLA LEPSZEJ EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ BUDYNKÓW

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WARTOŚCI WSPÓŁCZYNNIKA PRZENIKANIA CIEPŁA U DLA LEPSZEJ EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ BUDYNKÓW"

Transkrypt

1 WARTOŚCI WSPÓŁCZYNNIKA PRZENIKANIA CIEPŁA U DLA LEPSZEJ EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ BUDYNKÓW Raport opracowany przez ECOFYS dla EURIMA

2 Thomas Boermans Carsten Petersdorff (Ecofys Niemcy) wraz z międzynarodowym zespołem Ecofys Erwin Mikkers (Ecofys NL) Ronald Voskens (Ecofys Spain) Andy Horsley (Ecofys UK) Michal Siembab (Ecofys Poland) Cinzia Maga (Ecofys Italy) Dokument ten został sporządzony przez Ecofys dla Eurimy w języku angielskim. Żadna z wyżej wymienionych organizacji nie jest odpowiedzialna za rozbieżności pomiędzy oryginalną wersją w języku angielskim a jej polskim tłumaczeniem. PEPLDE ECOFYS GmbH, Eupener Straße 59, Cologne, Germany, Tel

3 WARTOŚCI WSPÓŁCZYNNIKA PRZENIKANIA CIEPŁA U DLA LEPSZEJ EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ BUDYNKÓW Raport opracowany przez ECOFYS dla EURIMA

4 ECOFYS >>> WARTOŚCI WSPÓŁCZYNNIKA PRZENIKANIA CIEPŁA U DLA LEPSZEJ EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ BUDYNKÓW 5 PRZEDMOWA Na Szczycie Gleneagles w lipcu 2005 roku, przywódcy G8 zwrócili uwagę na poważne i długoterminowe wyzwania dotyczące bezpiecznej i czystej energii, zmian klimatu i zrównoważonego rozwoju. Zgadzając się z tym, że trzeba działać szybko i zdecydowanie, przyjęli oni Plan Działań i rozpoczęli oni dialog z innymi znaczącymi użytkownikami energii. Przywódcy G8 zwrócili się do Międzynarodowej Agencji Energii (IEA) o przygotowanie rekomendacji do działań i o to aby stała się ona głównym partnerem w dialogu. IEA przedstawiła polityczne rekomendacje na Szczycie G8 w St. Petersburgu w czerwcu 2006 roku a w czerwcu następnego roku w Heiligendamm. Kolejne zalecenia będą prezentowane na przyszłych szczytach G8. Budynki są największym użytkownikiem końcowej energii. Prawie 40% światowej energii końcowej jest zużywane przez budynki, włączając w to oświetlenie, zainstalowane urządzenia i sprzęt. Znaczące i efektywne kosztowo możliwości, aby ograniczyć zużycie energii w budynkach, występują zarówno w krajach członkowskich IEA jak i w krajach rozwijających się. Polityka, która ma na celu ograniczenie zużycia energii i gazów cieplarnianych, a także zapewnić zrównoważony rozwój musi zawierać działania, które ograniczą zużycie energii końcowej w budynkach. Konsekwentne zalecenia dla polityki dotyczącej budynków są ważnym składnikiem pakietów rekomendacji IEA dla G8. Co więcej, Zarząd IEA poparł pięć konkretnych zaleceń dla polityki dotyczącej efektywności energetycznej w budynkach w marcu 2007 i zachęca zdecydowanie wszystkie kraje członkowskie IEA do włączenia się w te polityczne działania. Jedną z rekomendacji IEA jest egzekwowanie i regularne uaktualnianie obowiązkowych standardów dla nowych budynków (Warunki Techniczne). Te wymagania powinny opierać się na najniższych kosztach w dłuższym czasie, aby zapewnić że nowe budynki są budowane tak, aby być efektywnymi energetycznie. Zalecenia proponują także ustanowienie wymagań energetycznych dla budynków istniejących, które mają zostać poddane znaczącej renowacji. Ten raport sporządzony przez Ecofys dla EURIMA, jest cennym wkładem do prac IEA w tworzenie politycznych rekomendacji, szczególnie Warunków Technicznych, raport Ecofys zarówno wspiera jak i rozszerza zalecania IEA. Pokazując lukę pomiędzy istniejącymi wymaganiami i ekonomicznym optimum na przestrzeni 30 lat, raport Ecofys potwierdza, że nawet w krajach o długiej tradycji wymagań energetycznych, nadal istnieje spory potencjał, aby zwiększyć wydajność w nowych budynkach bez dodatkowych kosztów dla użytkowników końcowych. Raport ten pokazuje również, że wymagania efektywności dla budynków modernizowanych powinny być prawie takie same jak dla budynków nowych. Łącząc to z wcześniejszymi raportami Ecofys EURIMA, należy podkreślić potencjalne zyski efektywności, które są osiągalne poprzez modernizację budynków jak i politykę dotyczącą podnoszenia ich standardu. IEA przyjmuje z zadowoleniem ten nowy raport, doceniając jego wkład w dialog pomiędzy rządami, głównymi użytkownikami energii końcowej i innymi stronami zaangażowanymi w podnoszenie efektywności energetycznej nowych i modernizowanych budynków na całym świecie. William Ramsay Deputy Executive Director of IEA * INTERNATIONAL ENERGY AGENCY

5 6 ECOFYS >>> WARTOŚCI WSPÓŁCZYNNIKA PRZENIKANIA CIEPŁA U DLA LEPSZEJ EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ BUDYNKÓW SPIS TREŚCI 1 PODSUMOWANIE 8 2 WPROWADZENIE Struktura i ograniczenia analizy Wydajność ekonomiczna elementów budynku Optimum ekonomiczne Prosta inwestycja liniowa Dom pasywny Zastosowanie analizy i jej założenia/ograniczenia 14 3 PODSTAWOWE DANE Mapy europejskich indeksów temperaturowych HDD/CDD Definicja indeksów temperaturowych HDD/CDD Europejska mapa indeksu temperaturowego HDD Europejska mapa indeksu temperaturowego CDD 17 4 IZOLACJA I CHŁODZENIE Wpływ stref klimatycznych Wpływ elementów budynku Wrażliwość powiązana z innymi czynnikami Wnioski dotyczące zużycia energii do chłodzenia 27 5 WARTOŚCI WSPÓŁCZYNNIKA U ZGODNE Z EFEKTYWNOŚCIĄ KOSZTOWĄ Metodologia Mechanizm optymalnej wartości współczynnika U 31

6 ECOFYS >>> WARTOŚCI WSPÓŁCZYNNIKA PRZENIKANIA CIEPŁA U DLA LEPSZEJ EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ BUDYNKÓW Obliczenia danych wyjściowych Ceny energii Koszty inwestycyjne Wyniki 39 6 WARTOŚCI WSPÓŁCZYNNIKA U ZGODNE Z CELAMI I OCHRONĄ KLIMATU Podstawowe dane Metodologia Wyniki Analiza wrażliwości celów POST-Kioto 52 7 PRZEGLĄD WYNIKÓW EFEKTYWNOŚCI KOSZTOWEJ I OCHRONY KLIMATU 56 8 PORÓWNANIE WYNIKÓW Efektywna kosztowo wartość U wymagane wartości U Weryfikacja wyników w kontekście dyrektywy EPBD 61 9 WNIOSKI BIBLIOGRAFIA 64 ZAŁĄCZNIK 1 66 ZAŁĄCZNIK 2 70 ZAŁĄCZNIK 3 74 ZAŁĄCZNIK 4 78 ZAŁĄCZNIK 5 99

7 8 ECOFYS >>> WARTOŚCI WSPÓŁCZYNNIKA PRZENIKANIA CIEPŁA U DLA LEPSZEJ EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ BUDYNKÓW PODSUMOWANIE Kalkulacje ogólnej efektywności energetycznej budynków zgodnie z dyrektywą EPBD muszą uwzględniać podejście zintegrowane, które bierze pod uwagę wszystkie straty i zyski energii budynku. Krajowe i regionalne wymagania odnośnie efektywności energetycznej są określane w krajowych lub lokalnych rozporządzeniach dotyczących w pełni zintegrowanej efektywności energetycznej. W wielu krajach dodatkowe wymagania odnośnie przepływu energii przez poszczególne elementy budynku wyrażane są w wartościach U lub R, będących źródłem informacji, dotyczących obniżenia kosztów i podniesienia komfortu, w celu zapewnienia niskiego zużycia energii budynku, co pozwoli wykorzystać energię w jak najefektywniejszy sposób. Jednak krajowe wymagania wartości współczynnika U wobec poszczególnych elementów budynku (dach, podłoga, ściany, okna, etc.) są często minimalne i nie stanowią ekonomicznego optimum, ani nie osiągają określonych celów w zakresie ochrony środowiska. Dodatkowo gwałtowny wzrost cen energii w ostatnich latach oraz prowadzone obecnie dyskusje dotyczące ochrony klimatu w istotny sposób zmieniły warunki graniczne stosowania izolacji w europejskich budynkach. Celem tego raportu jest wniesienie wkładu w prowadzoną obecnie polityczną dyskusję na temat dokonania zmian w krajowych i regionalnych wymaganiach dotyczących wartości U dla poszczególnych elementów budynku. Odnośnie zalecanych wartości współczynnika U, można byłoby wybierać z ekonomicznego punktu widzenia i obliczać ekonomiczne optimum stopnia izolacji wynikające z koniecznych kosztów inwestycji i według oszczędności kosztów energii ze zredukowanego zapotrzebowania energii na ogrzewanie i chłodzenie. Inną metodą jest oszacowanie niezbędnego stopnia izolacji, potrzebnego do osiągnięcia celów ochrony klimatu. W niniejszej analizie zostały oszacowane wyniki obu metod, prowadząc do następujących wniosków: > Różne metody zarówno opłacalności inwestycji jak i osiągnięcia celów związanych z ochroną klimatu, prowadzą do porównywalnych maksymalnych wartości współczynnika U. Oznacza to, że ochrona środowiska i rentowność nie stoją w sprzeczności, lecz mogą dobrze ze sobą współgrać. > Zalecane maksymalne wartości współczynnika U, wynikające z analiz bazujących na wydajności ekonomicznej i możliwych do zrealizowania celów POST-Kioto są w większości przypadków ambitniejsze niż obecne standardy krajowe i dają przestrzeń na podniesienie poziomu wymogów. > Analiza pokazuje, że jeśli wartość energii oszczędzonej z ogrzewania i chłodzenia przekracza całkowity koszt inwestycji związanej z izolacją, optymalna wartość współczynnika U (głównie zdeterminowane przez zastosowanie izolacji) jest taka sama zarówno dla budynków już istniejących jak i nowo projektowanych tak długo, dopóki nie pojawią się ograniczenia techniczne. W tym sensie zalecane wartości współczynnika U dotyczą zarówno budynków już istniejących jak i nowo budowanych. > Na południu Europy w budynkach mieszkalnych izolacja termiczna redukuje także zużycie energii potrzebnej do chłodzenia budynków mieszkalnych. Szczególnie izolacja dachu i ścian w połączeniu z odpowiednim zacienieniem i dobrą wentylacją daje bardzo stabilne i znaczne oszczędności. Zoptymalizowany zestaw izolacji podłogi, dachu oraz ścian przynosi istotne i opłacalne redukcje energii zużywanej do ocieplania bądź chłodzenia.

8

9 10 ECOFYS >>> WARTOŚCI WSPÓŁCZYNNIKA PRZENIKANIA CIEPŁA U DLA LEPSZEJ EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ BUDYNKÓW Z raportów wynika, że te zasady mogą być wprowadzone poprzez dyrektywę EPBD, jeśli zostaną zawarte w krajowych rozporządzeniach, przez wprowadzenie minimalnego poziomu izolacji (lub maksymalnej wartości współczynnika U) i dodanie go do wymogów dotyczących ogólnej efektywności energetycznej. Kalkulacja ogólnej efektywności energetycznej budynków według dyrektywy EPBD musi uwzględniać podejście zintegrowane, które bierze pod uwagę zasady obliczeń podane w zestawie standardów CEN dla wszystkich strat i zysków energii budynku. Krajowa i lokalna efektywność energetyczna jest regulowana krajowymi i regionalnymi rozporządzeniami dotyczącymi w pełni zintegrowanej ogólnej efektywności energetycznej. W wielu krajach dodatkowe wymagania dotyczące maksymalnego przepływu energii przez poszczególne elementy budynku wyrażane są w wartościach U lub R. Jednak krajowe wymagania wartości U wobec poszczególnych elementów budynku (dach, podłoga, ściany, okna, etc.) są często minimalne i nie są optymalne ekonomicznie ani nie osiągają określonych celów w zakresie ochrony środowiska. Celem tego raportu jest wniesienie wkładu w prowadzoną obecnie polityczną dyskusję na temat wymaganych lub zalecanych przez państwo bądź region wartości współczynnika U dla elementów budynku i poddanie ich do ponownego rozważenia. Jeśli chodzi o zalecenia związane z wartością współczynnika U, istnieją dwie linie argumentów, za którymi warto podążać: 1. Efektywność kosztów: Art. 6. dyrektywy EPBD Budynki istniejące mówi, że jeśli budynek o powierzchni użytkowej powyżej 1000 m 2 podlega gruntownej modernizacji, to jego efektywność energetyczna powinna być podniesiona w celu spełnienia minimum wymogów na tyle, na ile jest to technicznie, funkcjonalnie i ekonomicznie osiągalne. Bardzo ważne jest ocenienie, które środki są technicznie, funkcjonalnie i ekonomicznie wykonalne dla przeciętnych warunków rynkowych. 2. Zmiana klimatu: W dyskusji POST-Kioto 25 ministrów ochrony środowiska UE wytyczyło cel ograniczenia emisji gazów cieplarnianych o 70-90% do roku Biorąc pod uwagę okres modernizacji lat w sektorze budowlanym, każdy budynek podlegający renowacji w 2010 powinien spełnić te wymagania. Aby wytyczyć cele na szeroką skalę w roku 2010, już teraz musi być demonstrowana ich wykonalność. Nasuwa się pytanie, co tak naprawdę znaczy cel redukcji o 70-90% dla maksymalnego zużycia energii i związanego z tym minimalnego standardu izolacji w zmodernizowanych budynkach w różnych strefach klimatycznych Europy? Aby rekomendować minimalne poziomy wydajności termicznej elementów budynków w Europie, zostały powzięte następujące kroki: > Opis podstawowych danych: utworzenie map indeksów temperaturowych HDD i CDD dla 25 państw UE; obliczenie wpływu izolacji na zużycie energii do celu chłodzenia w Europie południowej. > Rekomendacja wartości współczynnika U (poziomy wydajności termicznej) bazujących na wydajności ekonomicznej i dwóch scenariuszach cenowych z raportu Ecofys Sensitivity analysis of cost effective climate protection in the EU building stock, który odnosi się do: Scenariusza WEO (World Economic Outlook); Scenariusza cen maksymalnych. > Obliczenie minimalnych wymagań wobec ogólnej wydajności energetycznej, aby osiągnąć cele wytyczone w POST-Kioto i wniosek zgodny ze standardami izolacji. Szczegółowe podejście, dające wyniki i ich interpretację jest opisane w kolejnych rozdziałach.

10 ECOFYS >>> WARTOŚCI WSPÓŁCZYNNIKA PRZENIKANIA CIEPŁA U DLA LEPSZEJ EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ BUDYNKÓW STRUKTURA I OGRANICZENIE ANALIZY W wielu krajach Europy wymagana obecnie wartość współczynnika U dla budynków mieszkalnych może być rozpatrywana według minimalnych poziomów właściwości. Nie opiera się to już wyłącznie na zmianie warunków ekonomicznych, wynikających z rosnących cen energii w ciągu ostatnich lat, ale odzwierciedla zwiększające się zaangażowanie w ograniczenie emisji CO 2 i chęć uniknięcia zmiany klimatu. Te wymagane wartości współczynnika U są przyjęte lub wynikają z obliczeń bazujących na zintegrowanej metodzie zastosowanej do całkowitej efektywności energetycznej budynków, zgodnie z zasadami dyrektywy EPBD (2.1.1). Biorąc pod uwagę jakąkolwiek cenę energii, można zdefiniować trzy opcje dla polepszenia efektywności energetycznej - zobacz Rys. 2. Opcja 1: wymogi prawne (minimalna wydajność energetyczna). Opcja 2: optimum ekonomiczne (zakres najlepszych praktyk). Opcja 3: maksymalna wydajność energetyczna (aktualny stan rozwoju techniki). Celem niniejszej analizy jest rekomendowanie wartości współczynnika U dla elementów budynku ścian, dachu i podłogi dla budynków mieszkalnych (nowo budowanych i już istniejących) na poziomie ekonomicznego optimum (opcja 2). Zamierzonym odbiorcą docelowym raportu są politycy i twórcy przepisów. Wszystkie analizy bazują na parametrach mających zastosowanie w kontekście społecznym i uwzględniające stopy procentowe, podatki i koszty zmniejszenia (obniżenia) CO 2. Mają one zastosowanie w analizach dotyczących wydajności ekonomicznej na poziomie społeczeństwa, ale niekoniecznie są odpowiednie dla inwestorów i właścicieli domów prywatnych. Jako przedmiot analizy wybrano Opcję 2. Opcja 1 wykazuje braki, ponieważ nie zapewnia pełnych korzyści dla środowiska i nie jest optymalnie ekonomiczna. Opcja 3 prawdopodobnie także nie jest optymalna ekonomicznie, jest jednak wciąż efektywna i powinna dostarczać nawet bardziej wymiernych korzyści dla środowiska. Jednakże potencjalna złożoność zastosowania tej ostatniej opcji nie została rozpatrzona w niniejszej analizie (2.1.3). Uważa się, że ta opcja wymagałaby więcej lokalnych i szczegółowych analiz, które zawierałyby również założenia domu pasywnego (2.1.4) WYDAJNOŚĆ EKONOMICZNA ELEMENTÓW BUDYNKU Dyrektywa EPBD wymaga zintegrowanych obliczeń środków redukujących zapotrzebowanie na energię np. zyski z energii słonecznej, wewnętrzne wytwarzanie ciepła i zewnętrzne dostawy energii dla celów ogrzewania i chłodzenia. Analiza nie optymalizuje pomiędzy możliwą redukcją zużywanej energii a środkami zaopatrującymi budynek w energię. Dla każdego z elementów podłogi, ścian, dachu została obliczona optymalna wartość współczynnika U konieczna do redukcji zużycia energii na ogrzewanie i chłodzenie. Żadne interakcje ani zależności nie zostały uwzględnione. Jednak w osobnym rozdziale scharakteryzowano połączenie środków izolacji, aby oszacować wpływ izolacji na chłodzenie - zobacz Rozdział 4. Również, wyniki analizy (wartości współczynnika U dla wszystkich trzech elementów) zostały scalone i obliczono ogólną efektywność energetyczną typowego budynku zgodnie z metodą obliczeniową EPBD dla czterech państw: Szwecji, Polski, Holandii i Hiszpanii.

11 12 ECOFYS >>> WARTOŚCI WSPÓŁCZYNNIKA PRZENIKANIA CIEPŁA U DLA LEPSZEJ EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ BUDYNKÓW OPTIMUM EKONOMICZNE Dla każdego z elementów budynku wartości współczynnika U są wyznaczane niezależnie od indywidualnej grubości izolacji, co stanowi (teoretycznie) maksymalną korzyść z przeprowadzanych inwestycji i oszczędności kosztów zużycia energii. Optimum ekonomiczne, z oszczędności kosztów inwestycji i energii jest wyliczone teoretycznie. Optimum jest umiejscowione w minimalnej strefie krzywej kosztów całkowitych. Z tego powodu w praktyce optimum pokrywa dość szeroką strefę (zobacz Rys. 1 i Rys. 2). Rys. 1. Definicja optimum ekonomicznego Koszty + Liniowe koszty inwestycji max. IC -ΔE = optimum Koszty całkowite ujemne = zysk Grubość izolacji Oszczędność energii Koszty - Rys. 2. Umiejscowienie optimum ekonomicznego Koszty + Liniowe koszty inwestycji optimum ekonomiczne koszty neutralne Koszty - minimum NAJLEPSZE W PRAKTYCE Grubość izolacji Najnowocześniejsze rozwiązania Oszczędności energii Zarówno na prawo jak i na lewo od teoretycznego optimum ekonomicznego współczynnika U, na bazie odpowiedniego optimum, inwestycje uznawane są tak długo za korzystne dopóki koszty całkowite inwestycji i koszty oszczędności energii są ujemne. Ale nawet poza punktem neutralności kosztów pojedynczego środka, łączna kombinacja środków może usprawiedliwiać inwestowanie poza tym punktem, jeśli łączne koszty tej kombinacji środków są ujemne. Jednak to nie zostało uwzględnione w niniejszej analizie. Analiza zawiera obliczenia i porównuje względną pozycję optimum na bazie istniejących bądź wymaganych lub zalecanych obecnie w państwach UE wartości współczynnika U. Należy uznać, że także inne przyczyny niż optimum ekonomiczne mogą odnosić się do istniejących danych wartości współczynnika U w krajowych i lokalnych rozporządzeniach lub zaleceniach. Wskutek kształtu krzywej kosztów w pobliżu optimum (zobacz Rys. 1 i Rys. 2) możliwe jest wykroczenie poza obliczone optimum z wciąż rozsądną wydajnością ekonomiczną, co prowadzi do większych oszczędności energii i ograniczenia emisji CO 2. Biorąc pod uwagę nie tylko efektywność ekonomiczną, ale również cele ochrony środowiska, ograniczoną zależność od importu energii, itd., może to być znacząca opcja, która jest już realizowana w niektórych rozpatrywanych państwach.

12 ECOFYS >>> WARTOŚCI WSPÓŁCZYNNIKA PRZENIKANIA CIEPŁA U DLA LEPSZEJ EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ BUDYNKÓW PROSTA INWESTYCJA LINIOWA Jak już wspomniano, raport nie uwzględnia dodatkowych nakładów i/lub unikniętych czy obniżonych nakładów wywołanych potrzebą zmian fizycznych budynku wynikających ze zmiany grubości izolacji ani nie pozwala ona na obniżenie nakładów w innych wskaźnikach efektywności energetycznej lub w projekcie budynku. Przykłady: > Stale rosnące nakłady byłyby konieczne przy zwiększeniu grubości izolacji, gdyż pogrubiona warstwa izolacyjna niesie ze sobą potrzeby dalszych inwestycji takich jak: grubsze ramy okien; zwiększona szerokość szczelin wentylacyjnych; zwiększona szerokość ściany nośnej; zastosowanie innych więźb dachowych, itd. Rys. 3. Koszty inwestycji nieliniowej (1) Koszty + Koszty inwestycji nieliniowych Koszty inwestycji liniowej Koszty całkowite Grubość izolacji Oszczędność energii Koszty - > Pozytywnym skutkiem pogrubienia izolacji jest niższe zużycie energii, które wymagałoby mniejszej wydajności kotła i systemu dystrybucji ciepła w budynku. Rys. 4. Koszty inwestycji nieliniowej (2) Koszty + Koszty inwestycji nieliniowej Koszty całkowite Grubość izolacji Oszczędność energii Koszty - Raport ten nie uwzględnia pozytywnych czy negatywnych zmian w kosztach inwestycji przy zwiększonej grubości izolacji poszczególnych elementów, ani nie zajmuje się wpływem innych elementów budynku czy skutków innych inwestycji związanych z energią. Raport zakłada prostą inwestycję liniową, opierającą się na narastającym wzroście kosztów na każdy centymetr grubości izolacji.

13 14 ECOFYS >>> WARTOŚCI WSPÓŁCZYNNIKA PRZENIKANIA CIEPŁA U DLA LEPSZEJ EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ BUDYNKÓW DOM PASYWNY Analiza, jak już wspomniano, nie zajmuje się kompletną oceną budynku dla ustalenia najwydajniejszego ekonomicznie połączenia środków efektywnych energetycznie ale bierze pod uwagę stopień izolacji elementów przyjmując tradycyjne systemy ogrzewania. Jednak łącząc różne środki efektywne energetycznie w znaczący sposób można osiągnąć synchronizację oszczędności energii i kosztów jak na przykład w przypadku koncepcji domu pasywnego. Koncepcja domu pasywnego polega na ograniczeniu potrzeby ogrzewania i chłodzenia do absolutnego minimum. Z tego powodu absolutnym priorytetem jest redukcja zużycia energii związanej z ogrzewaniem, chłodzeniem i wentylacją. Pozostałe zapotrzebowanie energii jest zaspokajane przez połączone rozwiązanie wentylacyjno-grzewczo-chłodzące, które wykorzystuje raczej ciepło słoneczne, energię fotowoltaiczną, pompę ciepła i/lub pochodząca z ziemi energię cieplną lub chłodząca. Zasadnicza koncepcja nie bazuje na tradycyjnych systemach grzewczych i wentylacyjnych. Idea domu pasywnego zakłada również ograniczenie do absolutnego minimum zjawiska mostków termicznych poprzez projekt konstrukcji (lub modernizacji). Koncepcja domu pasywnego równoważy ekonomicznie różne wcześniej wspomniane rozwiązania. Powszechnie stosowane wartości współczynnika U dla domu pasywnego mieszczą się w przedziale od U=0,10 do 0,05 W/m 2 K i często wprowadzają grubość izolacji przekraczającą cm. 2.2 ZASTOSOWANIE ANALIZY I JEJ ZAŁOŻENIA/OGRANICZENIA Podsumowując i nawiązując do ograniczeń i restrykcji wspomnianych w Rozdziale 2.1, analiza jest skierowana do polityków i twórców przepisów. Oczekuje się, że analiza stanie się bodźcem do ponownego rozważenia krajowych wymogów lub zaleceń dotyczących wartości współczynnika U z uwzględnieniem: budynków mieszkalnych: nowo projektowanych i już istniejących; obecnych i spodziewanych cen energii; udziału krajowego sektora budowlanego w realizacji celu POST-Kioto odnośnie CO 2. Wyniki bazują na: danych klimatycznych ze 100 miast europejskich; optymalnej ekonomicznie wartość współczynnika U (wartość przenikania ciepła w W/m 2 K), przedstawiając pewien zakres w pobliżu tej teoretycznej wartości; optimum ekonomicznym przedstawiającym wartość Najlepszej Praktyki dla pojedynczych elementów budynku jak konstrukcja ścian, dachu i podłogi; uproszczonej liniowości w kosztach inwestycji; ogólnych cenach materiałów izolacyjnych i materiałów dodatkowych; przeciętnych wartościach współczynnika U nie izolowanych lub już istniejących konstrukcji; cenach energii i parytecie nośników energii wg stref (północ, centrum, południe, wschód); kosztach inwestycji środków izolacyjnych (północ, centrum, południe, wschód); (społecznych) stopach procentowych 4% i 6% (odpowiednio zachód i wschód); budynkach mieszkalnych z tradycyjnymi systemami grzewczymi i wentylacyjnymi (bez systemów odzysku ciepła, bez domów pasywnych). Wymagania lepszych wartości współczynnika U wynikających z potrzeby wyższych wartości termicznych, kiedy stosuje się ogrzewanie elektryczne nie zostały wzięte pod uwagę. Nie są rozważane również wymagania lepszych wartości U wynikających z innych fizycznych warunków jak zagrożenie kondensacją pary wodnej, czy wymagań akustycznych.

14 ECOFYS >>> WARTOŚCI WSPÓŁCZYNNIKA PRZENIKANIA CIEPŁA U DLA LEPSZEJ EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ BUDYNKÓW 15 3 ] PODSTAWOWE DANE 3.1 MAPY EUROPEJSKICH INDEKSÓW TEMPERATUROWYCH HDD/CDD DEFINICJE INDEKSÓW TEMPERATUROWYCH HDD/CDD Indeks temperaturowy HDD (ang. heating degree days/stopniodnia ogrzewania) wyraża dotkliwość chłodu przez określony okres czasu, biorąc pod uwagę zarówno temperaturę zewnętrzną jak i temperaturę pokojową. Dane do obliczenia indeksu temperaturowego HDD dla miast europejskich zostały zaczerpnięte z METEONORM. Indeks temperaturowy HDD został obliczony zgodnie z metodologią stosowaną przez EUROSTAT, która kształtuje ogólną i porównywalną bazę. Zewnętrzne i wewnętrzne warunki budynku mogą powodować zapotrzebowanie na dodatkową energię zużywaną do chłodzenia i wentylacji w celu osiągnięcia określonego poziomu komfortu. Ten poziom komfortu może być określony w przepisach dotyczących budynku lub być podany jako specyfikacje użytkownika. Po to, aby uzyskać warunki komfortowe obliczenia ilościowe energii do chłodzenia bazują albo na stopniach chłodzenia (w podobny sposób jak indeks temperaturowy HDD), albo wynikają z iteratywnej kalkulacji (jak to zostało zrobione w tym opracowaniu z programem kalkulacyjnym TRNSys) skierowanej na utrzymanie poziomu komfortu w budynku przy danej temperaturze komfortu. Podczas przygotowywania niniejszej analizy EUROSTAT pracował nad metodologią obliczania indeksu temperaturowego CDD. Ponieważ nie zostało to sfinalizowane zastosowano metodologię jak w USA (ASHRAE). Pomimo, że w międzyczasie Stany Zjednoczone przyjęły inne podejście rozwinięte przez PNLL, nie wpływa to na wnioski analizy. Użycie indeksów temperaturowych HDD i CDD dla przedstawienia modelu rozkładu energii jest akceptowalnym do celów niniejszego raportu przybliżeniem rzeczywistości. Metodologia obliczania HDD i CDD oraz tabela wyników dla wybranych miast europejskich są opisane w Załączniku nr 1.

15 16 ECOFYS >>> WARTOŚCI WSPÓŁCZYNNIKA PRZENIKANIA CIEPŁA U DLA LEPSZEJ EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ BUDYNKÓW EUROPEJSKA MAPA INDEKSU TEMPERATUROWEGO HDD Bazując na obliczeniach indeksu temperaturowego HDD można sporządzić następującą mapę: Rys. 5. Europejska mapa indeksu temperaturowego HDD (metoda EUROSTAT) Trzeba zaznaczyć, że ze względu na ograniczoną liczbę miast zawartych na mapie, wykaz indeksów temperaturowych HDD nie przedstawia w pełni wszystkich szczegółów lokalnych.

16 ECOFYS >>> WARTOŚCI WSPÓŁCZYNNIKA PRZENIKANIA CIEPŁA U DLA LEPSZEJ EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ BUDYNKÓW EUROPEJSKA MAPA INDEKSU TEMPERATUROWEGO CDD Podobnie można sporządzić następującą europejską mapę indeksu temperaturowego CDD: Rys. 6. Europejska mapa indeksu temperaturowego CCD (metoda ASHRAE) Trzeba zaznaczyć, że ze względu na ograniczoną liczbę miast zawartych na mapie, wykaz indeksów temperaturowych CDD nie przedstawia w pełni wszystkich szczegółów lokalnych.

17 18 ECOFYS >>> WARTOŚCI WSPÓŁCZYNNIKA PRZENIKANIA CIEPŁA U DLA LEPSZEJ EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ BUDYNKÓW 4 ] IZOLACJA I CHŁODZENIE Raport Ecofys Zmniejszenie emisji CO 2. Emisje w istniejących zasobach mieszkaniowych. Roszerzenie Dyrektywy EPBD wykazał w uzupełnieniu do raportu, że izolacja poza oszczędnością energii w sezonie grzewczym, przynosi również oszczędności energii zużywanej do chłodzenia w południowym klimacie podczas lata. Aby oszacować wpływ zaizolowania budynku na zapotrzebowanie chłodzenia w klimacie gorącym i wynikający z tego wpływ na wydajność ekonomiczną zastosowanych środków izolacji, obliczenia zostały przeprowadzone za pomocą programu symulacji termicznych TRNSYS. Na początku obliczenia zostały przeprowadzone dla standardowego domu szeregowego w Europie południowej i dla domu wielorodzinnego o typowej masywnej konstrukcji, średnich zyskach wewnętrznych, zewnętrznym zacienieniu i naturalnej wentylacji tak, aby stworzyć przeciętną sytuację pojedynczego budynku na południu Europy, w którym już stosuje się rozsądne strategie pasywnego chłodzenia. Kształt przyjęto ze standardowych domów użytych we wcześniejszych raportach Ecofys (Ecofys II do VI). Punkt wyjścia dla oszacowania wpływu na zapotrzebowanie energii do chłodzenia z dodatkowej izolacji jest opisany poniżej: Przyjęte modele budynków: > Dom jednorodzinny (skrót: SFH): Dom szeregowy o powierzchni użytkowej 120 m 2 > Dom wielorodzinny (skrót: MFH): Blok mieszkalny o powierzchni użytkowej 1600 m 2 Założono, że oba przyjęte budynki mają następującą charakterystykę: > materiały budowlane: ściany z cegieł, betonowe stropy i podłogi, jasne pokrycie dachowe; > zyski wewnętrzne: 3 W/m 2 ; > zewnętrzne zacienienie okien (75%); > wentylacja naturalna przeciętna dzienna wymiana powietrza: 0,65 (przenikanie i wentylacja przez okna); nocna wymiana powietrza: 2,5; > aktywne chłodzenie przez system klimatyzacyjny, utrzymywana maksymalna komfortowa temperatura: 25 C; > wstępny punkt wyjścia: nie zastosowana żadna izolacja. Dla przeanalizowania wpływu izolacji, wewnętrznych zysków ciepła i zacienienia na potrzebę chłodzenia w celu utrzymania komfortowych warunków we wspomnianych budynkach, został zastosowany następujący pakiet środków : > ściany: wartość współczynnika U zredukowana z 1,7 do 0,6 W/m 2 K; > dach: wartość współczynnika U zredukowana z 2,25 do 0,5 W/m 2 K; > podłoga: wartość współczynnika U zredukowana z 1,0 do 0,5 W/m 2 K.

18 [kwh/m2 a] [kwh/m2 a] ECOFYS >>> WARTOŚCI WSPÓŁCZYNNIKA PRZENIKANIA CIEPŁA U DLA LEPSZEJ EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ BUDYNKÓW WPŁYW STREF KLIMATYCZNYCH Ponieważ zewnętrzne warunki klimatyczne w znaczny sposób determinują potrzebę chłodzenia, przeprowadzono analizy opisanych budynków w Sewilli (908 CDD), Marsylii (427 CDD) i w Lyonie (128 CDD). Wyniki podano w kwh energii zużywanej do chłodzenia na m 2 powierzchni użytkowej 2. Rys. 7. Zużycie energii do chłodzenia domu jednorodzinnego (SFH) w Sewilli, Marsylii i Lyonie Zapotrzebowanie na energię do chłodzenia domu jednorodzinnego [kwh/m2 a] Izolacja: ściana 0,6 / dach 0,5 / podłoga 0,5 W/m2K bez izolacji z izolacją Sewilla Marsylia Lyon Rys. 8. Energia zużywana do chodzenia domu wielorodzinnego (MFH) w Sewilli, Marsylii i Lyonie Zapotrzebowanie na energię do chłodzenia domu wielorodzinnego [kwh/m2 a] Izolacja: ściana 0,6 /dach 0,5 / podłoga 0,5 W/m2K bez izolacji z izolacją Sewilla Marsylia Lyon 2 Zużycie energii w kwh/m 2 odnosi się do m 2 powierzchni użytkowej: do 1m 2 ze 120 m 2 domu jednorodzinnego i do 1 m 2 z 1600 m 2 domu wielorodzinnego.

19 [kwh/m2 a] 20 ECOFYS >>> WARTOŚCI WSPÓŁCZYNNIKA PRZENIKANIA CIEPŁA U DLA LEPSZEJ EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ BUDYNKÓW Wyniki pokazują, że po zastosowaniu izolacji mogą być zrealizowane pokaźne oszczędności energii potrzebnej do chłodzenia. Równocześnie widoczne jest, że całkowite zużycie energii do chłodzenia w budynkach mieszkalnych znacznie maleje w klimacie umiarkowanym jak Lyon w porównaniu z klimatem gorącym jak Sewilla. Obliczone zapotrzebowanie na chłodzenie wynoszące zero dla Lyonu odzwierciedla fakt, że przeciętna temperatura pomieszczenia w całym budynku przy braku aktywnego systemu chłodzącego nie przekracza 25 C w czasie lata. Sytuacja może być inna w przypadku jednopokojowego apartamentu w budynku z dachem skierowanym na południe. 4.2 WPŁYW ELEMENTÓW BUDYNKU Wpływ pojedynczych środków izolujących ściany zewnętrzne, dach, lub podłogę opisano za pomocą poniższych wykresów. Rys. 9. Oszczędność energii wynikająca z izolacji w Sewilli Oszczędności zapotrzebowania energii do chłodzenia [kwh/m2 a] SFH i MFH Sewilla Izolacja: ściana 0,6 / dach 0,5 / podłoga 0,5 W/m2K dom jednorodzinny SFH dom wielorodzinny MFH tylko ściana tylko dach tylko podłoga kombinacja ściany, dachu i podłogi Patrząc na pojedyncze środki izolacji ścian, dachu, lub podłogi widoczne jest, że na różne sposoby przyczyniają się one do oszczędności, które dają łącznie wszystkie środki izolacyjne. Izolacja ściany przyjętego domu jednorodzinnego w Sewilli redukuje zużycie energii potrzebnej do chłodzenia o 4 kwh/m 2 rocznie. Zaskakująco wpływ izolacji dachu jest pozytywny. Dzieje się tak wskutek szczególnie wysokich temperatur dachu, spowodowanych promieniowaniem słonecznym, co prowadzi do wyższych temperatur jego powierzchni. W tym przypadku izolacja przynosi korzyści termiczne. Izolacja podłogi natomiast przyczynia się do wzrostu zużycia energii na chłodzenie w klimacie gorącym. Jest to spowodowane redukcją efektu chłodzenia, które dają niskie temperatury gruntu latem. Z drugiej strony w sezonie zimowym izolacja podłogi powoduje oszczędności energii zużywanej do ogrzewania. Stąd zalecane wartości współczynnika przenikania ciepła U w niniejszej analizie uwzględniają wpływ izolacji na potrzebę ogrzewania i chłodzenia. Jeśli jednak chodzi o izolację podłogi, należałoby rozważyć inne ograniczenia, aby sprostać wymaganiom takim jak komfort akustyczny (hałas od dźwięków uderzeniowych), fizyka budowli (poziom temperatury powierzchni przy danych warunkach wilgotności w celu uniknięcia kondensacji lub pożądanej szybkiej reakcji na ogrzewanie podłogowe), które mogłoby wymagać zwiększenia izolacji (niższej wartości współczynnika U) dla podłóg.

20 [kwh/m2 a] ECOFYS >>> WARTOŚCI WSPÓŁCZYNNIKA PRZENIKANIA CIEPŁA U DLA LEPSZEJ EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ BUDYNKÓW 21 Można zauważyć analogiczny wpływ izolacji na zapotrzebowanie na chłodzenie, jednak na niższym poziomie, dla domu jednorodzinnego w Marsylii - zobacz Rys. 10. Rys. 10. Oszczędność energii wynikająca z izolacji w Marsylii Oszczędność energii zużywanej do chłodzenia [kwh/m2 a] SFH i MFH w Marsylii Izolacja: ściana 0,6 / dach 0,5 / podłoga 0,5 W/m2K dom jednorodzinny SFH dom wielorodzinny MFH tylko ściany tylko dach tylko podłoga kombinacja ściany, dachu i podłogi Z Rys. 7. i Rys. 8. można wywnioskować, że dla Lyonu, jak opisano praktycznie nie ma potrzeby chłodzenia budynków mieszkalnych a wpływ izolacji dachu, ścian zewnętrznych lub podłogi na potrzebę chłodzenia może być pominięty. 4.3 WRAŻLIWOŚĆ POWIĄZANA Z INNYMI CZYNNIKAMI W trzecim kroku dokonano analizy wrażliwości dla oszacowania wpływ różnych, branych pod uwagę czynników: zewnętrzne zacienienie, wewnętrzne zyski ciepła, sposoby wentylacji i masa termiczna na potrzebę chłodzenia, w stosunku do stopnia użytej izolacji. Dokonano symulacji następujących scenariuszy: brak zewnętrznego zacienienia okien (sytuacja referencyjna: 75% zacienienia); większe zyski wewnętrzne: 5 W/m 2 (sytuacja referencyjna: 3 W/m 2 ); brak wentylacji nocnej (sytuacja referencyjna: nocna wymiana powietrza: 2,5); budynki o lekkiej drewnianej konstrukcji (sytuacja referencyjna: cegły i beton). Wyniki analiz wrażliwości dla przyjętego domu jednorodzinnego (SFH) i wielorodzinnego (MFH) dla trzech wybranych miejsc zilustrowane są na poniższych wykresach.

U-VALUES FOR BETTER ENERGY PERFORMANCE OF BUILDINGS. Report established by ECOFYS for EURIMA

U-VALUES FOR BETTER ENERGY PERFORMANCE OF BUILDINGS. Report established by ECOFYS for EURIMA U-VALUES FOR BETTER ENERGY PERFORMANCE OF BUILDINGS Report established by ECOFYS for EURIMA Thomas Boermans Carsten Petersdorff (Ecofys Niemcy) wraz z międzynarodowym zespołem Ecofys Erwin Mikkers (Ecofys

Bardziej szczegółowo

Efektywna ekonomicznie ochrona klimatu w zasobach mieszkaniowych Unii Europejskiej - analiza wpływu kosztów energii

Efektywna ekonomicznie ochrona klimatu w zasobach mieszkaniowych Unii Europejskiej - analiza wpływu kosztów energii Efektywna ekonomicznie ochrona klimatu w zasobach mieszkaniowych Unii Europejskiej - analiza wpływu kosztów energii Raport opracowany przez ECOFYS dla Eurima EFEKTYWNA EKONOMICZNIE OCHRONA KLIMATU 06 CZERWCA

Bardziej szczegółowo

audyt energetyczny budynku.

audyt energetyczny budynku. Sektor budowlany zużywa 40% całkowitej energii w UE, więc realizacja celów polityki klimatycznej bez radykalnego zmniejszenia zużycia energii w budynkach nie jest możliwe. Około 85% tej energii jest przeznaczana

Bardziej szczegółowo

Letni komfort. z mineralną wełną szklaną URSA. Stockbyte/Thinkstock

Letni komfort. z mineralną wełną szklaną URSA. Stockbyte/Thinkstock Letni komfort z mineralną wełną szklaną URSA Stockbyte/Thinkstock Twój letni komfort z URSA! istockphoto/thinkstock Nasz dom jest naszą ostoją, miejscem, które kochamy i gdzie spędzamy najlepsze momenty

Bardziej szczegółowo

Przykładowe rozwiązania ścian dwuwarstwowych z wykorzystaniem asortymentu Xella

Przykładowe rozwiązania ścian dwuwarstwowych z wykorzystaniem asortymentu Xella System 20 cm PLUS łączy zalety bloków SILKA i YTONG z bloczkami YTONG MULTIPOR i jest najlepszym oraz najnowocześniejszym rozwiązaniem budowlanym proponowanym przez firmę Xella. Jego stosowanie gwarantuje

Bardziej szczegółowo

OCENA OCHRONY CIEPLNEJ

OCENA OCHRONY CIEPLNEJ OCENA OCHRONY CIEPLNEJ 26. W jakich jednostkach oblicza się opór R? a) (m 2 *K) / W b) kwh/m 2 c) kw/m 2 27. Jaka jest zależność pomiędzy współczynnikiem przewodzenia ciepła λ, grubością warstwy materiału

Bardziej szczegółowo

Perspektywy termomodernizacji i budownictwa niskoenergetycznego w Polsce

Perspektywy termomodernizacji i budownictwa niskoenergetycznego w Polsce Perspektywy termomodernizacji i budownictwa niskoenergetycznego w Polsce dr inż. Arkadiusz Węglarz Dyrektor ds. Zrównoważonego rozwoju w KAPE S.A., adiunkt na Wydziale Inżynierii Lądowej PW 2010-07-13

Bardziej szczegółowo

Opracowanie charakterystyki energetycznej wg nowych wymagań prawnych

Opracowanie charakterystyki energetycznej wg nowych wymagań prawnych Opracowanie charakterystyki energetycznej wg nowych wymagań prawnych - wprowadzenie, najważniejsze zmiany Adam Ujma Wydział Budownictwa Politechnika Częstochowska 10. Dni Oszczędzania Energii Wrocław 21-22.10.2014

Bardziej szczegółowo

Krok 1 Dane ogólne Rys. 1 Dane ogólne

Krok 1 Dane ogólne Rys. 1 Dane ogólne Poniższy przykład ilustruje w jaki sposób można przeprowadzić analizę technicznoekonomiczną zastosowania w budynku jednorodzinnym systemu grzewczego opartego o konwencjonalne źródło ciepła - kocioł gazowy

Bardziej szczegółowo

Projektowanie systemów WKiCh (03)

Projektowanie systemów WKiCh (03) Projektowanie systemów WKiCh (03) Przykłady analizy projektowej dla budynku mieszkalnego bez chłodzenia i z chłodzeniem. Prof. dr hab. inż. Edward Szczechowiak Politechnika Poznańska Wydział Budownictwa

Bardziej szczegółowo

Audyt energetyczny podstawą dobrej termomodernizacji budynków Źródła finansowania przedsięwzięć termomodernizacyjnych i ekoenergetycznych

Audyt energetyczny podstawą dobrej termomodernizacji budynków Źródła finansowania przedsięwzięć termomodernizacyjnych i ekoenergetycznych Audyt energetyczny podstawą dobrej termomodernizacji budynków Źródła finansowania przedsięwzięć termomodernizacyjnych i ekoenergetycznych mgr inż. Krzysztof Szczotka www.agh.e du.pl BUDOWNICTWO

Bardziej szczegółowo

Krajowy plan mający na celu zwiększenie liczby budynków o niskim zużyciu energii

Krajowy plan mający na celu zwiększenie liczby budynków o niskim zużyciu energii Krajowy plan mający na celu zwiększenie liczby budynków o niskim zużyciu energii Struktura zużycia energii w Polsce Ponad 13 mln istniejących mieszkań Blisko 1 mln mieszkań nie posiadających ocieplenia!

Bardziej szczegółowo

Jak zbudować dom poradnik

Jak zbudować dom poradnik Jak zbudować dom poradnik Technologie Koszty budowy Finansowanie inwestycji Domem energooszczędnym jest budynek, na którego ogrzanie zużywamy przynajmniej o 30% mniej energii niż w typowych budynkach,

Bardziej szczegółowo

Głęboka Termomodernizacja

Głęboka Termomodernizacja Głęboka Termomodernizacja Polska Mapa Drogowa 2050 Koszty optymalne Dan Staniaszek Buildings Performance Institute Europe Dyrektywa w sprawie charakterystyki energetycznej budynków (Dyrektywa) zawiera

Bardziej szczegółowo

Projektowana charakterystyka energetyczna

Projektowana charakterystyka energetyczna Projektowana charakterystyka energetyczna Od 1 stycznia 2009 roku do każdego projektu jest obowiązek przygotowania charakterystyki energetycznej obiektu budowlanego, opracowanej zgodnie z przepisami dotyczącymi

Bardziej szczegółowo

- stosunek kosztów eksploatacji (Coraz droższe paliwa kopalne/ coraz tańsze pompy ciepła)

- stosunek kosztów eksploatacji (Coraz droższe paliwa kopalne/ coraz tańsze pompy ciepła) Czy pod względem ekonomicznym uzasadnione jest stosowanie w systemach grzewczych w Polsce sprężarkowej pompy ciepła w systemie monowalentnym czy biwalentnym? Andrzej Domian, Michał Zakrzewski Pompy ciepła,

Bardziej szczegółowo

Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. Warszawa, 4.11.2011. mgr inż. Dariusz Koc Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A.

Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. Warszawa, 4.11.2011. mgr inż. Dariusz Koc Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. Wymagania w zakresie ochrony cieplnej budynków w Polsce Optymalizacja standardu energetycznego budynków w projektowaniu Badania termowizyjne w diagnostyce cieplnej budynków Krajowa Agencja Poszanowania

Bardziej szczegółowo

Sposób przygotowania świadectwa: metodologia, podstawowe wzory i założenia

Sposób przygotowania świadectwa: metodologia, podstawowe wzory i założenia Sposób przygotowania świadectwa: metodologia, podstawowe wzory i założenia Opracowanie: BuildDesk Polska 6 listopada 2008 roku Minister Infrastruktury podpisał najważniejsze rozporządzenia wykonawcze dotyczące

Bardziej szczegółowo

Sylabus kursu. Tytuł kursu: Program szkoleniowy z energooszczędnej renowacji starych budynków. Dla Projektu ETEROB

Sylabus kursu. Tytuł kursu: Program szkoleniowy z energooszczędnej renowacji starych budynków. Dla Projektu ETEROB Sylabus kursu Tytuł kursu: Program szkoleniowy z energooszczędnej renowacji starych Dla Projektu ETEROB 1 Kontrolka dokumentu Informacje Kraj Polska Właściciel dokumentu BSW Data sporządzenia 23/11/2014

Bardziej szczegółowo

Maria Dreger Konfederacja Budownictwa i Nieruchomości

Maria Dreger Konfederacja Budownictwa i Nieruchomości Efektywność w budownictwie czyli Wykorzystać szansę Maria Dreger Konfederacja Budownictwa i Nieruchomości maria.dreger@rockwool.pl Rezerwy są wszędzie, ale uwaga na budynki - ponad 5 mln obiektów zużywających

Bardziej szczegółowo

COLORE budynek energooszczędny

COLORE budynek energooszczędny Analiza zużycia energii cieplnej budynku COLOE przy ul. Karmelkowej we Wrocławiu na tle budynku referencyjnego (wg WT 2008) Zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi (Prawo Budowlane (Dz.U. nr 191 z 18.10.2007,

Bardziej szczegółowo

Program Audytor OZC. Program Audytor OZC. Program Audytor OZC. Program Audytor OZC. Program Audytor OZC. FB VII w09 2006-01-24

Program Audytor OZC. Program Audytor OZC. Program Audytor OZC. Program Audytor OZC. Program Audytor OZC. FB VII w09 2006-01-24 Przegląd d komputerowych narzędzi wspomagania analizy zagadnień fizyki budowli Krzysztof Żmijewski Doc. Dr hab. Inż. itp. itd. Zakład Budownictwa Ogólnego Zespół Fizyki Budowli 3.0 służy do określania

Bardziej szczegółowo

Zasoby a Perspektywy

Zasoby a Perspektywy PERSPEKTYWY ROZWOJU BUDOWNICTWA NISKOENERGETYCZNEGO Dr hab. Inż. Jan Danielewicz, prof. PWr Dr inż. Małgorzata Szulgowska-Zgrzywa Zasoby a Perspektywy Regulacje prawne w zakresie ochrony cieplnej Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Audyt energetyczny klucz do optymalnej termomodernizacji budynków. Źródła finansowania przedsięwzięć termomodernizacyjnych i ekoenergetycznych

Audyt energetyczny klucz do optymalnej termomodernizacji budynków. Źródła finansowania przedsięwzięć termomodernizacyjnych i ekoenergetycznych Audyt energetyczny klucz do optymalnej termomodernizacji budynków Źródła finansowania przedsięwzięć termomodernizacyjnych i ekoenergetycznych Krzysztof Szczotka PRZEDSIĘWZIĘCIA DLA POPRAWY EFEKTYWNOŚCI

Bardziej szczegółowo

LISTA SPRAWDZAJĄCA DLA ZARZĄDCY / WŁAŚCIELA BUDYNKU TERMOMODERNIZACJA W BUDYNKACH WIELORODZINNYCH

LISTA SPRAWDZAJĄCA DLA ZARZĄDCY / WŁAŚCIELA BUDYNKU TERMOMODERNIZACJA W BUDYNKACH WIELORODZINNYCH LISTA SPRAWDZAJĄCA DLA ZARZĄDCY / WŁAŚCIELA BUDYNKU TERMOMODERNIZACJA W BUDYNKACH WIELORODZINNYCH CZY BUDYNEK WIELORODZINNY POWINIEN BYĆ ZMODERNIZOWANY W CELU POPRAWY EFEKTYWNOŚCI ENERGTYCZNEJ? Zapotrzebowanie

Bardziej szczegółowo

Określenie wymagań charakterystyki energetycznej budynków zgodne z kryterium kosztu optymalnego

Określenie wymagań charakterystyki energetycznej budynków zgodne z kryterium kosztu optymalnego Systemy wsparcia inwestycji efektywności energetycznej Finanse Prawo Ryzyko Określenie wymagań charakterystyki energetycznej budynków zgodne z kryterium kosztu optymalnego Aleksander Panek 6 marca 2012;

Bardziej szczegółowo

Część teoretyczna pod redakcją: Prof. dr. hab. inż. Dariusza Gawina i Prof. dr. hab. inż. Henryka Sabiniaka

Część teoretyczna pod redakcją: Prof. dr. hab. inż. Dariusza Gawina i Prof. dr. hab. inż. Henryka Sabiniaka Część teoretyczna pod redakcją: Prof. dr. hab. inż. Dariusza Gawina i Prof. dr. hab. inż. Henryka Sabiniaka Autorzy: Prof. dr hab. inż. Dariusz Gawin rozdziały: 1, 2, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4 i 7.5; Dr inż.

Bardziej szczegółowo

2. Izolacja termiczna wełną mineralną ISOVER

2. Izolacja termiczna wełną mineralną ISOVER 2. Izolacja termiczna wełną mineralną ISOVER wstęp Każdy właściciel chciałby uniknąć strat ciepła związanych z ogrzewaniem budynku w porze zimowej. Nie wystarczy tylko zaizolować dach czy też ściany, ale

Bardziej szczegółowo

R = 0,2 / 0,04 = 5 [m 2 K/W]

R = 0,2 / 0,04 = 5 [m 2 K/W] ZADANIA (PRZYKŁADY OBLICZENIOWE) z komentarzem 1. Oblicz wartość oporu cieplnego R warstwy jednorodnej wykonanej z materiału o współczynniku przewodzenia ciepła = 0,04 W/mK i grubości d = 20 cm (bez współczynników

Bardziej szczegółowo

Wpływ sposobu ogrzewania na efektywność energetyczną budynku

Wpływ sposobu ogrzewania na efektywność energetyczną budynku Wpływ sposobu ogrzewania na efektywność energetyczną budynku dr inż. Adrian Trząski MURATOR 2015, JAKOŚĆ BUDYNKU: ENERGIA * KLIMAT * KOMFORT Warszawa 4-5 Listopada 2015 Charakterystyka energetyczna budynku

Bardziej szczegółowo

ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ DLA BUDYNKU MIESZKALNEGO

ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ DLA BUDYNKU MIESZKALNEGO ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ DLA BUDYNKU MIESZKALNEGO WAŻNE DO 3 Grudnia 2022 NUMER ŚWIADECTWA 01/2012 BUDYNEK OCENIANY RODZAJ BUDYNKU Budynek wolnostojący ADRES BUDYNKU Bydgoszcz - Smukała,

Bardziej szczegółowo

Wienkra: Hydro Kit - Moduł centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej dla systemów MULTI V

Wienkra: Hydro Kit - Moduł centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej dla systemów MULTI V Wienkra: Hydro Kit - Moduł centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej dla systemów MULTI V Hydro Kit LG jest elementem kompleksowych rozwiązań w zakresie klimatyzacji, wentylacji i ogrzewania, który

Bardziej szczegółowo

fizyka budowli zużycie energii w budownictwie

fizyka budowli zużycie energii w budownictwie fizyka budowli Karolina Kurtz-Orecka dr inż., arch. Wydział Budownictwa i Architektury Katedra Dróg, Mostów i Materiałów Budowlanych 1 zużycie energii w budownictwie TRANSPORT WYDOBYCIE PRODUKCJA SKŁADOWANIE

Bardziej szczegółowo

ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ

ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ Dla budynku mieszkalnego nr: Budynek Zeroenergetyczny 1 Ważne do: Budynek oceniany: Dom jednorodzinny wolnostojący "Budynek ZERO" Rodzaj budynku Adres budynku Całość/Część budynku Rok zakończenia budowy/rok

Bardziej szczegółowo

Biurowiec niskoenergetyczny i pasywny w Euro-Centrum, zastosowane technologie, doświadczenia użytkownika

Biurowiec niskoenergetyczny i pasywny w Euro-Centrum, zastosowane technologie, doświadczenia użytkownika Biurowiec niskoenergetyczny i pasywny w Euro-Centrum, zastosowane technologie, doświadczenia użytkownika dr Stanisław Grygierczyk Park Naukowo-Technologiczny Euro-Centrum 05.07.2012 r., Kraków 1. Dlaczego

Bardziej szczegółowo

Zasada działania jest podobna do pracy lodówki. Z jej wnętrza, wypompowywuje się ciepło i oddaje do otoczenia.

Zasada działania jest podobna do pracy lodówki. Z jej wnętrza, wypompowywuje się ciepło i oddaje do otoczenia. Pompy ciepła Zasada działania pompy ciepła polega na pozyskiwaniu ciepła ze środowiska ( wody, gruntu i powietrza) i przekazywaniu go do odbiorcy jako ciepło grzewcze. Ciepło pobrane z otoczenia sprężane

Bardziej szczegółowo

Efektywność energetyczna szansą na modernizację i rozwój polskiej gospodarki

Efektywność energetyczna szansą na modernizację i rozwój polskiej gospodarki Efektywność energetyczna szansą na modernizację i rozwój polskiej gospodarki Efektywność energetyczna w budownictwie a wdrażanie dyrektyw Tomasz Gałązka Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki

Bardziej szczegółowo

ANALIZA PORÓWNAWCZA ZUŻYCIA I KOSZTÓW ENERGII DLA BUDYNKU JEDNORODZINNEGO W SŁUBICACH I FRANKFURCIE NAD ODRĄ

ANALIZA PORÓWNAWCZA ZUŻYCIA I KOSZTÓW ENERGII DLA BUDYNKU JEDNORODZINNEGO W SŁUBICACH I FRANKFURCIE NAD ODRĄ HENRYK KWAPISZ *1 ANALIZA PORÓWNAWCZA ZUŻYCIA I KOSZTÓW ENERGII DLA BUDYNKU JEDNORODZINNEGO W SŁUBICACH I FRANKFURCIE NAD ODRĄ COMPARATIVE ANALYSIS OF ENERGY CONSUMPTION AND COSTS FOR SINGLE FAMILY HOUSE

Bardziej szczegółowo

ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ DLA BUDYNKU MIESZKALNEGO Budynek mieszkalny

ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ DLA BUDYNKU MIESZKALNEGO Budynek mieszkalny ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ DLA BUDYNKU MIESZKALNEGO Budynek mieszkalny WAŻNE DO 30 styczeń 2020 NUMER ŚWIADECTWA 3/2010 BUDYNEK OCENIANY RODZAJ BUDYNKU Budynek wolnostojący ADRES BUDYNKU

Bardziej szczegółowo

Waloryzacja właściwości środowiskowych konstrukcji stalowych Poradnik projektowania. June 2014

Waloryzacja właściwości środowiskowych konstrukcji stalowych Poradnik projektowania. June 2014 Waloryzacja właściwości środowiskowych konstrukcji stalowych Poradnik projektowania June 2014 Wprowadzenie Celem poradnika projektowania jest dostarczenie informacji dotyczących poszczególnych etapów oceny

Bardziej szczegółowo

Koszty inwestycyjne związane z budownictwem energooszczędnym i pasywnym

Koszty inwestycyjne związane z budownictwem energooszczędnym i pasywnym Koszty inwestycyjne związane z budownictwem energooszczędnym i pasywnym Decyzja o budowie domu zapada raz na wiele lat, w naszym kraju często raz na całe życie. Jest to zatem decyzja ważna, a dokonane

Bardziej szczegółowo

ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ DLA BUDYNKU Budynek przedszkola

ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ DLA BUDYNKU Budynek przedszkola ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ DLA BUDYNKU Budynek przedszkola WAŻNE DO 19 Grudnia 2022 NUMER ŚWIADECTWA 1/2012 BUDYNEK OCENIANY RODZAJ BUDYNKU ADRES BUDYNKU CAŁOŚĆ/CZĘŚĆ BUDYNKU ROK ZAKOŃCZENIA

Bardziej szczegółowo

budownictwo niskoenergetyczne

budownictwo niskoenergetyczne budownictwo niskoenergetyczne lata 80-te XX w. Dania, Szwecja niskoenergetyczny standard budynków nowych znaczne grubości termoizolacji minimalizowanie mostków termicznych szczelność powietrzna budynków

Bardziej szczegółowo

Informacja o pracy dyplomowej

Informacja o pracy dyplomowej Informacja o pracy dyplomowej 1. Nazwisko i Imię: Duda Dawid adres e-mail: Duda.Dawid1@wp.pl 2. Kierunek studiów: Mechanika I Budowa Maszyn 3. Rodzaj studiów: inżynierskie 4. Specjalnośd: Systemy, Maszyny

Bardziej szczegółowo

TERMOMODERNIZACJA CERTYFIKACJA ENERGETYCZNA BUDYNKÓW

TERMOMODERNIZACJA CERTYFIKACJA ENERGETYCZNA BUDYNKÓW TERMOMODERNIZACJA CERTYFIKACJA ENERGETYCZNA BUDYNKÓW opracował: mgr inŝ. Dariusz Jazdończyk STAN ISTNIEJĄCY GENEZA TERMOMODERNIZACJI W POLSCE KOSZTY ENERGETYCZNE BUDYNKU W UNII EUROPEJSKIEJ W POLSCE 4,5%

Bardziej szczegółowo

Efektywność energetyczna jako temat ważny politycznie (cz.1)

Efektywność energetyczna jako temat ważny politycznie (cz.1) Efektywność energetyczna jako temat ważny politycznie (cz.1) Przygotowała: Ilona Jędrasik Sekretariat Koalicji Klimatycznej Polski Klub Ekologiczny Okręg Mazowiecki Efektywność energetyczna w Polsce W

Bardziej szczegółowo

AUDYT NAPĘDU ELEKTRYCZNEGO

AUDYT NAPĘDU ELEKTRYCZNEGO Wytyczne do audytu wykonano w ramach projektu Doskonalenie poziomu edukacji w samorządach terytorialnych w zakresie zrównoważonego gospodarowania energią i ochrony klimatu Ziemi dzięki wsparciu udzielonemu

Bardziej szczegółowo

BUDOWNICTWO ENERGOOSZCZĘDNE W POLSCE

BUDOWNICTWO ENERGOOSZCZĘDNE W POLSCE BUDOWNICTWO ENERGOOSZCZĘDNE W POLSCE Projektowanie, wdrożenie, audyty dr inż. Arkadiusz Węglarz U S T A W A z dnia 29 sierpnia 2014 r. O charakterystyce energetycznej budynków Ustawa określa: 1) zasady

Bardziej szczegółowo

Inteligentna izolacja energooszczędnego domu

Inteligentna izolacja energooszczędnego domu Inteligentna izolacja energooszczędnego domu Sprawdź, jak zbudować tani i jednocześnie wydajny dom na miarę swoich potrzeb Charakterystyczne dla nowoczesnych domów, oprócz atrakcyjnej architektury, są

Bardziej szczegółowo

Głęboka termomodernizacja wymagania wynikające z nowego prawodawstwa UE

Głęboka termomodernizacja wymagania wynikające z nowego prawodawstwa UE FUNDUSZ UNIA EUROPEJSKA SPÓJNOŚCI Głęboka termomodernizacja wymagania wynikające z nowego prawodawstwa UE Podtytuł prezentacji Edward Kolbusz Zastępca Dyrektora Departamentu Gospodarki Niskoemisyjnej NFOŚiGW

Bardziej szczegółowo

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Wraz z analizą możliwości racjonalnego wykorzystania wysokosprawnych alternatywnych systemów zaopatrzenia w energię. Budynek mieszkalny jednorodzinny ul.

Bardziej szczegółowo

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Wraz z analizą możliwości racjonalnego wykorzystania wysokosprawnych alternatywnych systemów zaopatrzenia w energię. Budynek użyteczności publicznej biurowy

Bardziej szczegółowo

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Budynek mieszkalny jednorodzinny.,. Warszawa . Budynek oceniany Rodzaj budynku Inwestor Adres budynku Całość/Część budynku Liczba lokali mieszkalnych Powierzchnia

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie analiz LCC do wyboru systemów poprawiających jakość powietrza wewnętrznego

Zastosowanie analiz LCC do wyboru systemów poprawiających jakość powietrza wewnętrznego Zastosowanie analiz LCC do wyboru systemów poprawiających jakość powietrza wewnętrznego Market Transformation Towards Nearly Zero Energy Buildings Through Widespread Useof Integrated Energy Design Dr inż.

Bardziej szczegółowo

Kategorie budynków ze względu na zapotrzebowanie i zużycie energii

Kategorie budynków ze względu na zapotrzebowanie i zużycie energii Kategorie budynków ze względu na zapotrzebowanie i zużycie energii Budynki można dzielić na różne kategorie. Jedną z nich jest zapotrzebowanie na energię. Zgodnie z klasyfikacją zaproponowaną przez Prof.

Bardziej szczegółowo

AUDYTY TERMOMODERNIZACYJNE A STOSOWANIE AKTUALNYCH NORM

AUDYTY TERMOMODERNIZACYJNE A STOSOWANIE AKTUALNYCH NORM AUDYTY TERMOMODERNIZACYJNE A STOSOWANIE AKTUALNYCH NORM Piotr Kukla Opracowanie w ramach realizacji projektu Doskonalenie poziomu edukacji w samorządach terytorialnych w zakresie zrównoważonego gospodarowania

Bardziej szczegółowo

ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ. Obliczeniowe zapotrzebowanie na nieodnawialną energię pierwotną ¹

ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ. Obliczeniowe zapotrzebowanie na nieodnawialną energię pierwotną ¹ Dla budynku mieszkalnego nr: 260/2009 1 Ważne do: 24 sierpnia 2019 Budynek oceniany: Budynek mieszkalno-usługowy ISKRA III w Warszawie Rodzaj budynku Adres budynku Całość/Część budynku Rok zakończenia

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKIE SŁONECZNE DNI ENERGIA SŁOŃCA FOTOWOLTAIKA TECHNOLOGIE, OPŁACALNOSĆ, REALIZACJE

EUROPEJSKIE SŁONECZNE DNI ENERGIA SŁOŃCA FOTOWOLTAIKA TECHNOLOGIE, OPŁACALNOSĆ, REALIZACJE EUROPEJSKIE SŁONECZNE DNI ENERGIA SŁOŃCA FOTOWOLTAIKA TECHNOLOGIE, OPŁACALNOSĆ, REALIZACJE Uwarunkowania prawne wspierania instalacji fotowoltaicznych ze środków UE w latach 2014-2020 Wojewódzki Fundusz

Bardziej szczegółowo

EKRAN 5. Zyski ciepła wg rozporządzenia [1]

EKRAN 5. Zyski ciepła wg rozporządzenia [1] Zyski ciepła Wprowadzone zyski ciepła na poziomie całego budynku mogą być takie same dla lokali, jednak najczęściej tak nie jest. Czasami występuje konieczność określania zysków ciepła na poziomie lokalu,

Bardziej szczegółowo

Zmiana wymagań dotyczących efektywności energetycznej budynków a inne aspekty projektowania

Zmiana wymagań dotyczących efektywności energetycznej budynków a inne aspekty projektowania KONFERENCJA BUDOWLANA PROJEKTOWANIE BUDYNKÓW OD 2017 ROKU NOWE WYMAGANIA W ZAKRESIE EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ, Warszawa 16.11.2016 Zmiana wymagań dotyczących efektywności energetycznej budynków a inne

Bardziej szczegółowo

Kompatybilność grzejników niskotemperaturowych z pompami ciepła

Kompatybilność grzejników niskotemperaturowych z pompami ciepła Kompatybilność grzejników niskotemperaturowych z pompami ciepła Kompatybilność grzejników niskotemperaturowych z pompami ciepła Przyszłe uwarunkowania i trendy w technice budowlanej Poprawa standardów

Bardziej szczegółowo

Porównanie kolektora płaskiego i próżniowego.

Porównanie kolektora płaskiego i próżniowego. Porównanie kolektora płaskiego i próżniowego. Z jaką sprawnością mogą pracować kolektory słoneczne? Czy każdy kolektor próżniowy gwarantuje większe uzyski ciepła? Porównanie popularnych na rynku typów

Bardziej szczegółowo

Którędy budynki tracą ciepło?

Którędy budynki tracą ciepło? Którędy budynki tracą ciepło? 120 100 80 60 40 20 0 1 2 3 4 5 6 7 8 - Straty ciepła w budynku nieocieplonym - Straty ciepła w budynku po ociepleniu Podsumowując straty ciepła: 1 całkowite, 2- wentylacja

Bardziej szczegółowo

Audyt energetyczny Zmiana mocy zamówionej. Łukasz Polakowski

Audyt energetyczny Zmiana mocy zamówionej. Łukasz Polakowski Audyt energetyczny Zmiana mocy zamówionej Łukasz Polakowski Audyt energetyczny Definicja audytu Audyt energetyczny, to analiza głównych ścieżek przepływu energii w celu znalezienia możliwości poprawy ich

Bardziej szczegółowo

Dyrektywa weszła w życie 8 lipca 2010 r. ( 20 dni po opublikowaniu). Warunkowość ex ante - Dyrektywa 2010/31/UE. Kraków, 5-6 lipca 2012 r.

Dyrektywa weszła w życie 8 lipca 2010 r. ( 20 dni po opublikowaniu). Warunkowość ex ante - Dyrektywa 2010/31/UE. Kraków, 5-6 lipca 2012 r. Ministerstwo Transportu, Budownictwa I Gospodarki Morskiej Ministry of Transport, Construction and Maritime Economy Efektywność energetyczna oraz racjonalne wykorzystanie zasobów energetycznych w aspekcie

Bardziej szczegółowo

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Prezentacja IV Potwierdzenie spełnienia wymagań Programu przez projekt budowlany

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Prezentacja IV Potwierdzenie spełnienia wymagań Programu przez projekt budowlany Prezentacja IV Potwierdzenie spełnienia wymagań Programu przez projekt budowlany 22 listopada 2013 Dokumenty Dokumenty przedstawiane weryfikatorowi do weryfikacji: projekt budowlany (po wydaniu pozwolenia

Bardziej szczegółowo

budownictwo niskoenergetyczne - standard pasywny

budownictwo niskoenergetyczne - standard pasywny budownictwo niskoenergetyczne - standard pasywny 1 budownictwo zrównoważone zasada 4r zmniejszenie (reduce): materiały budowlane zużycie energii ponowne użycie (reuse): ponowne użycie materiałów recykling

Bardziej szczegółowo

Budynki energooszczędne i pasywne-koszty eksploatacji

Budynki energooszczędne i pasywne-koszty eksploatacji Budynki energooszczędne i pasywne-koszty eksploatacji Nikogo nie trzeba przekonywać, jak istotne są koszty eksploatacyjne domu. Wśród nich w polskich warunkach szczególnie ważne są koszty paliw i energii

Bardziej szczegółowo

European Institute of Environmental Energy POLAND, Ltd 00-791 WARSZAWA AUDYT ENERGETYCZNY OŚWIETLENIA WEWNĘTRZNEGO BUDYNKU BIUROWO- LABORATORYJNEGO

European Institute of Environmental Energy POLAND, Ltd 00-791 WARSZAWA AUDYT ENERGETYCZNY OŚWIETLENIA WEWNĘTRZNEGO BUDYNKU BIUROWO- LABORATORYJNEGO European Institute of Environmental Energy POLAND, Ltd 00-791 WARSZAWA UL. CHOCIMSKA 31/9 AUDYT ENERGETYCZNY OŚWIETLENIA WEWNĘTRZNEGO BUDYNKU BIUROWO- LABORATORYJNEGO w Lesznie. Wykonawca: mgr inż. Ryszard

Bardziej szczegółowo

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Budynek mieszkalny jednorodzinny.,. Warszawa . Budynek oceniany Rodzaj budynku Inwestor Adres budynku Całość/Część budynku Liczba lokali mieszkalnych Powierzchnia

Bardziej szczegółowo

RAPORT: Stan energetyczny budynków w Polsce. Raport Stan energetyczny budynków w Polsce. analytics

RAPORT: Stan energetyczny budynków w Polsce. Raport Stan energetyczny budynków w Polsce. analytics RAPORT: Stan energetyczny budynków w Polsce Raport Stan energetyczny budynków w Polsce analytics Słowo wstępne Z dniem 1 stycznia 2009 roku w Polsce zaczęły obowiązywać postanowienia nowelizacji ustawy

Bardziej szczegółowo

Raport BŹEP: Referencyjne zastosowania gazowej mikrokogeneracji MCHP XRGI w prosumenckiej energetyce budynkowej. dr inż.

Raport BŹEP: Referencyjne zastosowania gazowej mikrokogeneracji MCHP XRGI w prosumenckiej energetyce budynkowej. dr inż. Raport BŹEP: Referencyjne zastosowania gazowej mikrokogeneracji MCHP XRGI w prosumenckiej energetyce budynkowej dr inż. Tomasz Wałek Spis rzeczy - 1 Skojarzone wytwarzanie ciepła i energii elektrycznej

Bardziej szczegółowo

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Projekt: BUDYNEK PRZEPOMPOWNI ŚCIEKÓW - ocieplenie ul. Sejneńska 86 16-400 Suwałki Właściciel budynku: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Suwałkach

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do certyfikacji energetycznej budynków

Wprowadzenie do certyfikacji energetycznej budynków Michał Strzeszewski Wprowadzenie do certyfikacji energetycznej budynków Poradnik W Y D A N I E D R U G I E Wprowadzenie do certyfikacji energetycznej budynków. Poradnik. Wersja 2.00 (sierpień 2010). W

Bardziej szczegółowo

Program Systemu Zielonych Inwestycji (GIS)

Program Systemu Zielonych Inwestycji (GIS) Program Systemu Zielonych Inwestycji (GIS) Zarządzanie energią w budynkach wybranych podmiotów sektora finansów publicznych, część 5) Uwarunkowania techniczne i ocena merytoryczna projektów Dariusz Szymczak

Bardziej szczegółowo

Możliwości obniżania kosztów eksploatacji budynków w świetle wchodzącej w życie dyrektywy w sprawie charakterystyki energetycznej budynków

Możliwości obniżania kosztów eksploatacji budynków w świetle wchodzącej w życie dyrektywy w sprawie charakterystyki energetycznej budynków Możliwości obniżania kosztów eksploatacji budynków w świetle wchodzącej w życie dyrektywy w sprawie charakterystyki energetycznej budynków Zmiany cen surowców 2007 Survey of energy sources Alternatywne

Bardziej szczegółowo

Finansowanie efektywności energetycznej w budynkach z funduszy europejskich w ramach perspektywy finansowej 2014-2020 Katowice, 11 czerwca 2015 r.

Finansowanie efektywności energetycznej w budynkach z funduszy europejskich w ramach perspektywy finansowej 2014-2020 Katowice, 11 czerwca 2015 r. Finansowanie efektywności energetycznej w budynkach z funduszy europejskich w ramach perspektywy finansowej 2014-2020 Katowice, 11 czerwca 2015 r. Dokument określający strategię interwencji funduszy europejskich

Bardziej szczegółowo

Regulacja sektora ciepłowniczego. Bogusław Regulski

Regulacja sektora ciepłowniczego. Bogusław Regulski Regulacja sektora ciepłowniczego Bogusław Regulski Rynek ciepła w liczbach Zapotrzebowanie na ciepło w Polsce : ~900 PJ* Około 30% (280 PJ) stanowi zużycie ciepła w przemyśle. Pozostałe 70% (620 PJ) konsumuje

Bardziej szczegółowo

Najnowsze technologie eksploatacji urządzeń grzewczych

Najnowsze technologie eksploatacji urządzeń grzewczych Najnowsze technologie eksploatacji urządzeń grzewczych FIRMA FUNKCJONUJE NA RYNKU OD 25 LAT POD OBECNĄ NAZWĄ OD 2012 ROKU. ŚWIADCZY USŁUGI W ZAKRESIE MONTAŻU NOWOCZESNYCH INSTALACJI C.O. ORAZ KOTŁOWNI,

Bardziej szczegółowo

ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ

ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ Dla budynku nr: 25/09/2014/ŁD 1 Ważne do: Budynek oceniany: Budynek biurowo garażowy - budynek E Rodzaj budynku Adres budynku Całość/Część budynku Rok zakończenia budowy/rok oddania do użytkowania Rok

Bardziej szczegółowo

Technologia gazowej mikrokogeneracji MCHP 6-20 kwe

Technologia gazowej mikrokogeneracji MCHP 6-20 kwe dr inż. Tomasz Wałek GHP Poland Sp. z o.o. Technologia gazowej mikrokogeneracji MCHP 6-20 kwe ENERGYREGION - Efektywny rozwój rozproszonej energetyki odnawialnej w połączeniu z konwencjonalną w regionach.

Bardziej szczegółowo

Obliczenia wstępne i etapy projektowania instalacji solarnych

Obliczenia wstępne i etapy projektowania instalacji solarnych Obliczenia wstępne i etapy projektowania instalacji solarnych Projektowanie instalacji solarnych I. S t o s o w a n i e k o l e k t o r ó w w b u d o w n i c t w i e 1. r o d z a j e s y s

Bardziej szczegółowo

H-Block Izolacyjna Płyta Konstrukcyjna Spis treści

H-Block Izolacyjna Płyta Konstrukcyjna Spis treści H-Block H-Block Izolacyjna Płyta Konstrukcyjna Spis treści Idea produktu... 3 Warianty płyty H-Block... 4 Zastosowanie Izolacyjnych Płyt Konstrukcyjnych H-Block... 5 H-Block plus... 6 Zastosowanie Izolacyjnych

Bardziej szczegółowo

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Budynek mieszkalny jednorodzinny.,. Warszawa . Budynek oceniany Rodzaj budynku Inwestor Adres budynku Całość/Część budynku Liczba lokali mieszkalnych Powierzchnia

Bardziej szczegółowo

Mapa drogowa modernizacji budynków w Polsce. Prezentuje: Marek Zaborowski

Mapa drogowa modernizacji budynków w Polsce. Prezentuje: Marek Zaborowski Mapa drogowa modernizacji budynków w Polsce Prezentuje: Marek Zaborowski Partnerzy Autorzy BPIE FEWE NAPE KAPE IES Instytut na Rzecz Ekorozwoju Współpraca RAP Stowarzyszenia Certyfikatorów i Audytorów

Bardziej szczegółowo

WPŁYW FOTOWOLTAIKI NA KLASĘ ENERGETYCZNĄ BUDYNKU

WPŁYW FOTOWOLTAIKI NA KLASĘ ENERGETYCZNĄ BUDYNKU WPŁYW FOTOWOLTAIKI NA KLASĘ ENERGETYCZNĄ BUDYNKU Adam Hernas Warszawa 21 luty 2013 r. www.solartime.pl PRZYCZYNY PODJĘCIA TEMATU Osiągnięcie 20 % oszczędności w zużyciu energii pierwotnej w Unii do 2020

Bardziej szczegółowo

WSTĘP ZAŁOŻENIA DO PROJEKTU

WSTĘP ZAŁOŻENIA DO PROJEKTU UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA Przykład analizy opłacalności przedsięwzięcia inwestycyjnego WSTĘP Teoria i praktyka wypracowały wiele metod oceny efektywności przedsięwzięć inwestycyjnych.

Bardziej szczegółowo

Propozycje wymagań technicznych oraz zmian prawnych

Propozycje wymagań technicznych oraz zmian prawnych Wymagania techniczne i możliwości wsparcia dla termomodernizowanych budynków Centrum Zielna Warszawa, 8 czerwca 2016 Propozycje wymagań technicznych oraz zmian prawnych Szymon Firląg Buildings Performance

Bardziej szczegółowo

Załączniki 4. Metodologia wyznaczania efektywności energetycznej stolarki budowlanej

Załączniki 4. Metodologia wyznaczania efektywności energetycznej stolarki budowlanej Załączniki 4. Metodologia wyznaczania efektywności energetycznej stolarki budowlanej Spis treści 1. Wprowadzenie... 2 2. Wymagania ujęte w dyrektywach 2009/125/WE oraz 2010/30/UE... 2 3. Określenie efektywności

Bardziej szczegółowo

ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ. Budynek mieszkalny jednorodzinny. Aleja Platynowa 7, 05-500 Józefosław

ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ. Budynek mieszkalny jednorodzinny. Aleja Platynowa 7, 05-500 Józefosław Dla budynku mieszkalnego nr: 464/2010 1 Ważne do: 26 lutego 2020 Budynek oceniany: Osiedle domów jednorodzinnych Willa Diamond Budynek Cc Rodzaj budynku Budynek mieszkalny jednorodzinny Adres budynku Całość/Część

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT ROBOCZY SŁUŻB KOMISJI

DOKUMENT ROBOCZY SŁUŻB KOMISJI KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia XXX r. [ ](2013) XXX draft DOKUMT ROBOCZY SŁUŻB KOMISJI Wytyczne dotyczące dyrektywy 2012/27/UE w sprawie efektywności energetycznej, zmiany dyrektyw 2009/125/WE i 2010/30/UE

Bardziej szczegółowo

BUDYNKI PASYWNE FAKTY I MITY. Opracowanie: Magdalena Szczerba

BUDYNKI PASYWNE FAKTY I MITY. Opracowanie: Magdalena Szczerba BUDYNKI PASYWNE FAKTY I MITY Opracowanie: Magdalena Szczerba MITY Budynki bardzo drogie na etapie budowy Są droższe ale o 5-10% w zależności od wyposażenia Co generuje dodatkowe koszty Zwiększona grubość

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie OZE i mikrokogeneracji. nzeb. dr inż. Adrian Trząski

Zastosowanie OZE i mikrokogeneracji. nzeb. dr inż. Adrian Trząski Zastosowanie OZE i mikrokogeneracji w budynkach nzeb dr inż. Adrian Trząski Kryterium - zapotrzebowanie na energię pierwotną Wymagania nzeb WT 2013 ogrzewanie i cwu Wymagania nzeb WT 2013 chłodzenie Wymagania

Bardziej szczegółowo

System Zarządzania Energią według wymagań normy ISO 50001

System Zarządzania Energią według wymagań normy ISO 50001 System Zarządzania Energią według wymagań normy ISO 50001 Informacje ogólne ISO 50001 to standard umożliwiający ustanowienie systemu i procesów niezbędnych do osiągnięcia poprawy efektywności energetycznej.

Bardziej szczegółowo

ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ DLA BUDYNKU

ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ DLA BUDYNKU ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ DLA BUDYNKU WAŻNE DO 6 maj 2020 NUMER ŚWIADECTWA BUDYNEK OCENIANY RODZAJ BUDYNKU ADRES BUDYNKU CAŁOŚĆ/CZĘŚĆ BUDYNKU ROK ZAKOŃCZENIA BUDOWY ROK ODDANIA DO UŻYTKOWANIA

Bardziej szczegółowo

Wybrane zagadnienia przenikania ciepła i pary wodnej przez przegrody. Krystian Dusza Jerzy Żurawski

Wybrane zagadnienia przenikania ciepła i pary wodnej przez przegrody. Krystian Dusza Jerzy Żurawski Wybrane zagadnienia przenikania ciepła i pary wodnej przez przegrody jednowarstwowe Krystian Dusza Jerzy Żurawski Doświadczenia eksploatacyjne przegród jednowarstwowych z ceramiki poryzowanej Krystian

Bardziej szczegółowo

Piotr Obłękowski Główny Specjalista Departament Ochrony Klimatu Wydział Efektywności Energetycznej w Budownictwie

Piotr Obłękowski Główny Specjalista Departament Ochrony Klimatu Wydział Efektywności Energetycznej w Budownictwie Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Wymagania dotyczące energooszczędnych budynków użyteczności publicznej w kontekście Wytycznych Technicznych i osiągnięcia klasy (A, B, C) energooszczędności

Bardziej szczegółowo

Opłacalność odzysku ciepła w centralach wentylacyjnych

Opłacalność odzysku ciepła w centralach wentylacyjnych Opłacalność odzysku ciepła w centralach wentylacyjnych W oparciu o stworzony w formacie MS Excel kod obliczeniowy przeprowadzono analizę opłacalności stosowania wymienników krzyżowych, regeneratorów obrotowych,

Bardziej szczegółowo

Wymaganie do spełnienia przez budynek energooszczędny: Obliczenia i sposób ich prezentacji w projekcie jest analogiczny do pkt 3!!!

Wymaganie do spełnienia przez budynek energooszczędny: Obliczenia i sposób ich prezentacji w projekcie jest analogiczny do pkt 3!!! 4. Sporządzenie świadectwa energetycznego w Excelu dla zmodyfikowanego budynku, poprzez wprowadzenie jednej lub kilku wymienionych zmian, w celu uzyskania standardu budynku energooszczędnego, tj. spełniającego

Bardziej szczegółowo

Efektywna Energetycznie Stolarka Okienna. pasywnej w Budzowie. dr arch. Agnieszka Cena Soroko Dolnośląska Agencja Energii i Środowiska

Efektywna Energetycznie Stolarka Okienna. pasywnej w Budzowie. dr arch. Agnieszka Cena Soroko Dolnośląska Agencja Energii i Środowiska Efektywna Energetycznie Stolarka Okienna na przykładzie szkoły pasywnej w Budzowie dr arch. Agnieszka Cena Soroko Dolnośląska Agencja Energii i Środowiska ZADANIA PRZEGRÓD PRZEŹROCZYSTYCH Przegrody przeźroczyste

Bardziej szczegółowo