PROGRAM SZKOLE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROGRAM SZKOLE 2015 1"

Transkrypt

1 SZKOLE

2 WST P Edukacj L Oréal Professionnel stworzono specjalnie z myêlà o potrzebach Twojego salonu. Ka dego roku staramy si stworzyç nowà i atrakcyjnà ofert szkoleniowà, odpowiadajàcà nie tylko potrzebom rynku, ale tak e opartà na g ównych wartoêciach marki czyli zaawansowanych technologiach, profesjonalnej ekspertyzie, modzie i trendach. W 2015 roku oferujemy wiele nowych i ciekawych szkoleƒ, dzi ki którym Ty i Twój zespó b dziecie zmotywowani poprzez rozwijanie kreatywnoêci i nabywanie nowych umiej tnoêci. Inspirujàce wydarzenia artystyczne zapewnià nowe mo liwoêci rozwoju wykraczajàce poza informacje o produktach, aby rozwijaç dzia alnoêç salonu. Szkolenia prowadzone przez nasz kreatywny, pe en pasji i zaanga owania zespó edukatorów i artystów wspó pracujàcych z markà pozwolà z sukcesem wprowadziç nowe us ugi w Twoim salonie, a nasi mi dzynarodowi partnerzy artystyczni podzielà si swojà wiedzà, pasjà i doêwiadczeniem mi dzynarodowym. Wierzymy, e nasz program szkoleƒ spe ni Twoje oczekiwania oraz przyczyni si do rozwoju Twojego salonu. Niech 2015 b dzie rokiem MARZE, DOSKONA- LENIA SI, OSIÑGANIA SUKCESU RAZEM. Adrianna Kuênar Manager dzia u Szkoleƒ L Oréal Professionnel

3 07 NASZE WARTOÂCI 15 NASZA OFERTA SZKOLENIOWA 23 ROZWIJAJ USŁUGI W SALONIE 35 ROZWIJAJ SWÓJ BIZNES 41 ROZWIJAJ SWOJĄ KREATYWNOÂå

4 WYZNACZANIE TRENDÓW nasze WARTOÂCI PIONIERSKIE BADANIA PROFESJONALNA EKSPERTYZA

5 MARKA L'ORÉ AL PROFESSIONNEL OBECNA JEST PODCZAS TYGODNI MODY W PARY U, NOWYM JORKU, MEDIOLANIE, LONDYNIE ORAZ BIERZE UDZIA W PONAD 800 INNYCH POKAZACH MODY NA CA YM ÂWIECIE wyznaczanie TRENDÓW B DÑC OFICJALNYM PARTNEREM PARYSKIEGO TYGODNIA MODY, L'ORÉ AL PROFESSIONNEL ÂCIÂLE WSPÓ PRACUJE Z NAJWI KSZYMI PROJEKTANTAMI MODY I NAJLEPSZYMI FRYZJERAMI Z CA EGO ÂWIATA.

6 pionier w badaniach WSZYSTKIE NASZE PRODUKTY I USŁUGI OPRACOWYWANE SÑ ZA POMOCÑ INNOWACYJNYCH TECHNOLOGII: NAJWY SZE ST ENIE SK ADNIKÓW AKTYWNYCH ORAZ NAJBARDZIEJ PRECYZYJNE DAWKI UNIKALNYCH CZÑSTECZEK. OD 1909 ROKU DZIA ZAAWANSOWANYCH BADA L'ORÉAL WSPÓŁPRACUJE Z ZESPO EM ZAANGA OWANYCH BADACZY. STALE WPROWADZAMY INNOWACJE I UDOSKONALAMY FORMU Y, ABY ZASPOKOIå POTRZEBY NAJLEPSZYCH FRYZJERÓW NA ÂWIECIE I NAJWA NIEJSZYCH EKSPERTÓW W DZIEDZINIE W OSÓW.

7 profesjonalna EKSPERTYZA PRACA FRYZJERA PODCZAS TYGODNI MODY JEST IDEALNÑ OKAZJÑ DO SPRAWDZENIA JAKOÂCI I SKUTECZNOÂCI PRODUKTÓW, KTÓRE PA STWU OFERUJEMY. ARTYÂCI STYLIZUJÑCY NIEZLICZONÑ ILOÂå MODELEK MAJÑ ZA ZADANIE STWORZENIE PI KNYCH, WYRAFINOWANYCH, A PRZEDE WSZYSTKIM PERFEKCYJNYCH FRYZUR. PO TYM TEÂCIE, PODPISANIE SI FRYZJERA POD PRODUKTEM JEST PRAWDZIWYM DOWODEM JEGO JAKOÂCI.

8 oferta SZKOLENIOWA NASZA OFERTA ZAWIERA NAJWA NIEJSZE KATEGORIE SZKOLE MAJÑCE NA CELU PRZEKAZANIE CI KLUCZOWEJ WIEDZY O NASZYCH PRODUKTACH, ZAINSPIROWANIE CI ORAZ ROZWINI CIE TWOJEGO BIZNESU I US UG W SALONIE. 15

9 DOSKONAŁOŚĆ Z ACZ Y N A SI W R A Z 9 Z I NSPI RUJÑCY M I LU Dè M I. Zespół edukacji L Oréal Professionnel z pasją poświęca się wizji, która przyświeca wszystkim pomagać tworzyć, inspirować i rozwijać uzdolnionych fryzjerów, przekazując im unikalne spojrzenie, doświadczenie i niepowtarzalną wiedzę. Z ogromną dumą przedstawiamy grono fryzjerów i artystów oraz utalentowany zespół edukatorów. Ta grupa wyjątkowych indywidualistów razem zapewnia całkowicie unikalne doświadczenie edukacyjne. Naszym celem jest dzielenie się filozofią ciągłego uczenia się we wciąż zmieniającej się branży. Doświadczeni profesjonaliści, styliści celebrytów, obsypani nagrodami laureaci i wschodzące gwiazdy tworzą naszą ekscentryczną grupę artystów, którzy pokrywają wszystkie dziedziny związane z fryzjerstwem, w tym koloryzację, strzyżenie, stylizację i rozwijanie działalności salonu. 2 ambasadorów 16 TRAINERS Karol Czubak Manager ds. Artystycznych i Rozwoju Biznesu Adrianna Kuźnar Artur Bernacki Mirosław Mierzejewski Jan Pospiszyl Manager ds. Szkoleƒ Agnieszka Rzeska Specjalista ds. Administracji AKADEMIA KATOWICE EDUKATORZY Jacek Balcewicz Honorata Wierzbowska AKADEMIA POZNA EDUKATORZY Joanna Orłowska-Kryłowska AKADEMIA GDA SK EDUKATOR Michał Jach, Joanna Foszcz, Irena Miksa AKADEMIA WARSZAWA EDUKATORZY Julita Senio EDUKATOR-PARTNER 17

10 PARTNER ARTYSTYCZNY HAUTE COIFFURE FRANÇAISE WIELKIE FRYZJERSTWO FRANCJI SEKCJA POLSKA Międzynarodowa sieć działająca w 42 krajach, zrzeszająca 1500 wyróżniających się salonów fryzjerskich, posiadająca znak najwyższej jakości. H.C.F. to klub niezależnych fryzjerów. Kim są Fryzjerzy H.C.F.? Jednocześnie artystami, wysoko wykwalifikowanymi rzemieślnikami i szefami firm. Nierzadko wpływowi w swoich lokalnych społecznościach, szczycą się wybitną klientelą wśród mężczyzn i kobiet, którą przyciąga doskonałość usług. Związani z modą i trendami, pozostają zawsze w pogotowiu. Sekcja Polska H.C.F. powstała w 1998 roku, aktualnie do stowarzyszenia należy 20 salonów. Ich celem jest podnoszenie standardu usług i wprowadzanie najnowszych tendencji na rynek polski. Prezydent polskiej sekcji H.C.F.: Tomasz Migdal tel. (95)

11 Jacques Alexandre Academie Le Monde de Laetitia Guenaou Warsztaty It Looks Klucz Koloru Color Trophy Zmiana Koloru Warsztaty KreatywnoÊci Kreatywne Blondy Look Book Street Art Christophe Gaillet Look Book Strzy enia Pi kny kolor bez amoniaku z Inoa Colorscopie Barwy Komunikacji Look Book Upi cia Glamour Szkolenie w Barcelonie Kreatywne Blondy Ekspert Piel gnacji Ton w ton z Dia Look Book Stylizacje Sesyjne Ekspert Piel gnacji Pla owe fale z Beach Waves Look Book Stylizacje Sesyjne Filip Galas Haircut Academy Salon Emotion Wiecznie modne loki z Dulcia Advanced Ponadczasowe wygładzenie z X-Tenso Moisturist Ekspert Piel gnacji Szkolenie w Porto Kongres Biznesowy Salon Expert L Oréal Business Forum Legendarny kolor z Majirel Kongres Artystyczny Salon Expert Celebrity Looks Szkolenie w Rzymie MENU SZKOLEŃ I. ROZWIJAJ USŁUGI W SWOIM SALONIE SZKOLENIA PODSTAWOWE 1. PODSTAWY KOLORU... str. 25 Klucz Koloru Zmiana Koloru Warsztaty KreatywnoÊci Kreatywne Blondy 2. PODSTAWY PIEL GNACJI... str. 27 Ekspert Piel gnacji USŁUGI W SALONIE 1. KOLORYZACJA... str. 29 Pi kny kolor bez amoniaku z Inoa Legendarny kolor z Majirel Ton w ton z Dia 2. KOMUNIKACJA I DORADZTWO STYLU... str. 31 Barwy Komunikacji Colorscopie 3. ZMIANA FORMY... str. 33 Pla owe fale z Beach Waves Wiecznie modne loki z Dulcia Advanced Ponadczasowe wygładzenie z X-Tenso Moisturist II. ROZWIJAJ SWÓJ BIZNES BIZNES I OBSŁUGA KLIENTA... str Kongres Biznesowy Salon Expert 2. Szkolenia Iwona Marhulets III. ROZWIJAJ SWOJĄ KREATYWNOÂå STYLIZACJE I TRENDY... str Look Book Strzy enia 2. Look Book Upi cia Glamour 3. Look Book Street Art 4. Look Book Stylizacje Sesyjne 5. Warsztaty It Looks 6. Celebrity Looks SZKOLENIA W AKADEMIACH ZAGRANICZNYCH... str Szkolenie w Barcelonie 2. Szkolenie w Porto 3. Szkolenie w Rzymie WYDARZENIA ARTYSTYCZNE... str L Oréal Business Forum 2. Kongres Artystyczny Salon Expert 3. Color Trophy SZKOLENIA PARTNERSKIE...str Le Monde de Laetitia Guenaou 2. Jacques Alexandre Academie 3. Filip Galas Haircut Academy 4. Christophe Gaillet 21

12 TA CZ Âå U SZKOLE DEDYKOWANA JEST ROZWIJANIU TWOICH TECHNICZNYCH UMIEJ TNOÂCI W ZAKRESIE KOLORYZACJI, PIEL GNACJI ORAZ ZMIANY FORMY. rozwijaj swoje USŁUGI TO PIERWSZY KROK DO SUKCESU TWEGO SALONU.

13 PODSTAWY KOLORU AKADEMIA L ORÉAL PROFESSIONNEL INTERAKTYWNA TEORIA PRAKTYKA ZABIERZ NARZ DZIA # KLUCZ KOLORU Dla fryzjerów rozpoczynajàcych prac z koloryzacjà L Oréal Professionnel. Zalecamy 3 tygodnie praktyki przed przystàpieniem do kolejnych sta y. Reguły kolorymetrii WysokoÊç tonów Podkłady rozjaêniajàce Koloryzacja utleniajàca Koloryzacja ton w ton Pokrycie siwych włosów PRAKTYKA / 2 DNI / EDUKATOR / 600 PLN + VAT LUB PAKIET HANDLOWY / CERTYFIKAT # ZMIANA KOLORU Dla fryzjerów pragnàcych poznaç zaawansowane techniki zmiany koloru na włosach wczeêniej koloryzowanych. Zmiana refleksów RozjaÊnianie włosów koloryzowanych Przyciemnianie Dialog z Klientkà PRAKTYKA / 1 DZIE / EDUKATOR / 300 PLN + VAT LUB PAKIET HANDLOWY / CERTYFIKAT # WARSZTATY KREATYWNOÂCI Dla fryzjerów, którzy chcieliby rozwinàç swoje umiej tnoêci w dziedzinie estetyki połàczeƒ kolorystycznych i oferowaç Klientce nowoczesnà koloryzacj lub dekoloryzacj zgodnie z jej upodobaniem. Zasady estetycznych połàczeƒ kolorystycznych Indywidualny dobór koloryzacji (INOA, Majirel, Luo Color, INOA Supr me, DIA Richesse, DIA Light) Produkty do koloryzacji i dekoloryzacji Dialog z Klientkà PRAKTYKA / 1 DZIE / EDUKATOR / 300 PLN + VAT LUB PAKIET HANDLOWY / CERTYFIKAT # KREATYWNE BLONDY Dla fryzjerów, którzy chcieliby rozwinàç swoje umiej tnoêci oraz poszerzyç wiedz podczas warsztatów z paletà Blondów. Nowe oblicze Blondów Ró norodne produkty, techniki i efekty Blond PRAKTYKA / 1 DZIE / EDUKATOR / 300 PLN + VAT LUB PAKIET HANDLOWY / CERTYFIKAT WI CEJ INFORMACJI U TWOJEGO REPREZENTANTA HANDLOWEGO 25

14 PODSTAWY PIELĘGNACJI AKADEMIA L ORÉAL PROFESSIONNEL INTERAKTYWNA TEORIA PRAKTYKA Produkty do pielęgnacji włosów są niezbędne nie tylko dla fryzjerów, ale również dla klientów, aby mogli oni utrzymać efekt fryzury w domu. Zrozumienie tego, która gama naszych produktów odpowiada potrzebom włosów Twojej klientki sprawi, że uczestnicy zyskają pewność siebie w zalecaniu produktów, od podstawowego wyboru do dedykowanych rozwiązań dla odżywiania włosów. Uczestnik zyskuje wiedzę, która następnie rozwinie sprzedaż detaliczną w salonie. # EKSPERT PIEL GNACJI Dla fryzjerów chcàcych odkryç produkty do piel gnacji L Oréal Professionnel, poznaç potrzeby Klientek i dostosowaç odpowiednià usług technicznà w salonie. Profesjonalna diagnoza w osów Poznanie potrzeb Klientki Propozycje usług technicznych w salonie Propozycja produktów do kontynuacji w domu Obsługa Klientki wg nowoczesnego programu Salon Emotion PRAKTYKA / 1 DZIE / EDUKATOR / 300 PLN + VAT LUB PAKIET HANDLOWY / CERTYFIKAT WI CEJ INFORMACJI U TWOJEGO REPREZENTANTA HANDLOWEGO 27

15 KOLORYZACJA AKADEMIA L ORÉAL PROFESSIONNEL INTERAKTYWNA TEORIA PRAKTYKA ZABIERZ NARZ DZIA Zyskanie zaufania i zaangażowania klienta w polecaniu to umiejętność, którą posiadać musi każdy członek zespołu w salonie. Rozmawianie o usługach koloryzacji to podstawa, aby zyskać zaufanie klienta i rozwijać działalność biznesową salonu. Nauczyć się umiejętności i etapów wymaganych do zapewnienia właściwego wprowadzenia nowych usług, oferowania zmiany lub odświeżenia koloru włosów podczas konsultacji. # PI KNY KOLOR BEZ AMONIAKU Z INOA Dla fryzjerów, którzy chcà poznaç sekrety rewolucyjnej koloryzacji INOA oraz nauczyç si zaawansowanych technik globalnych i cz Êciowych. Âwiat INOA Profesjonalna diagnostyka INOA Kreatywne techniki z INOA PRAKTYKA / 1 DZIE / EDUKATOR / 300 PLN + VAT LUB PAKIET HANDLOWY / CERTYFIKAT # LEGENDARNY KOLOR Z MAJIREL Dla fryzjerów, którzy chcà poznaç sekrety legendarnej koloryzacji MAJIREL oraz nauczyç si zaawansowanych technik globalnych i cz Êciowych. Âwiat Majirel oraz NOWOÂå: MAJIREL HIGH LIFT Profesjonalna diagnostyka Majirel Techniki koloryzacji Majirel PRAKTYKA / 1 DZIE / EDUKATOR / 300 PLN + VAT LUB PAKIET HANDLOWY / CERTYFIKAT # TON W TON Z DIA Dla fryzjerów, którzy chcà poznaç Êwiat koloryzacji ton w ton Dia Richesse i Dia Light Âwiat Dia Richesse i Dia Light Profesjonalna diagnostyka Dia Richesse i Dia Light kreatywne wykorzystanie produktów w codziennej pracy w salonie PRAKTYKA / 1 DZIE / EDUKATOR / 300 PLN + VAT LUB PAKIET HANDLOWY / CERTYFIKAT WI CEJ INFORMACJI U TWOJEGO REPREZENTANTA HANDLOWEGO 29

16 KOMUNIKACJA I DORADZTWO STYLU AKADEMIA L ORÉAL PROFESSIONNEL WARSZTATY KREATYWNE # BARWY KOMUNIKACJI Dla całej ekipy salonu. Dla fryzjerów chcàcych rozwinàç swoje umiej tnoêci w dziedzinie komunikacji z Klientkà. Dla mened erów pragnàcych wprowadziç innowacyjny system komunikacji z Klientkà. Odkrycie 4 barw komunikacji Rozpoznanie typów Klientek w Twoim salonie Sztuka dialogu Jeszcze lepsza obs uga Klienta PRAKTYKA / 2 DNI / EDUKATOR / 600 PLN + VAT LUB PAKIET HANDLOWY / CERTYFIKAT # COLORSCOPIE : INDYWIDUALNA PROPOZYCJA Dla zaawansowanych stylistów, którzy chcà nauczyç si interpretacji osobowoêci i stylu Klientki, aby w aêciwie doradziç jej wybór odcieni najpe niej podkreêlajàcych jej urod. Interpretacja stylu i upodobaƒ Klientki Umiej tnoêci proponowania Klientce us ug Symbolika kluczowych elementów wizerunku: kszta t, kolor, dodatki, w osy, postawa Typy: jasny, ciemny, ciep y, zimny Praca na modelkach PRAKTYKA / 1 DZIE / EDUKATOR / 300 PLN + VAT LUB PAKIET HANDLOWY / CERTYFIKAT WI CEJ INFORMACJI U TWOJEGO REPREZENTANTA HANDLOWEGO 31

17 ZMIANA FORMY AKADEMIA L ORÉAL PROFESSIONNEL INTERAKTYWNA TEORIA PRAKTYKA ZABIERZ NARZ DZIA Rozbudź wyobraźnię i kreatywność dzięki szkoleniu ZMIANA FORMY. Moda jest główną inspiracją fryzjerów. Kierując się tym, L Oréal Professionnel nadało tym szkoleniom całkiem nowy wymiar. W zależności od panujących w danym sezonie trendów, oferujemy trzy typy szkoleń dostosowanych do potrzeb Twojej Klientki. # PLA OWE FALE Z BEACH WAVES # WIECZNIE MODNE LOKI Z DULCIA ADVANCED # PONADCZASOWE WYGŁADZENIE Z X-TENSO MOISTURIST Dla fryzjerów zainteresowanych nowoczesnymi i bezpiecznymi usπugami zmiany formy: efektu fal prosto z pla y z us ugà Beach Waves, trwa ej ondulacji Dulcia Advanced i trwa ego prostowania X-Tenso Moisturist. Forma jako element wizerunku Kszta ty twarzy zasady dopasowywania formy do Klientki Poznanie produktów: Beach Waves, Dulcia Advanced, X-Tenso Moisturist Profesjonalna diagnoza w osów przed zmianà formy Wiedza niezb dna, by rozmawiàc o us udze z Klientkà PRAKTYKA / 1 DZIE / EDUKATOR / 300 PLN + VAT LUB PAKIET HANDLOWY / CERTYFIKAT WI CEJ INFORMACJI U TWOJEGO REPREZENTANTA HANDLOWEGO 33

18 rozwijaj swój BIZNES NASI EKSPERCI NAUCZÑ CI JAK ZARZÑDZAå S A L O N E M I ROZWIJAå BIZNES.

19 KONGRES BIZNESOWY Tematyka Prezentacja innowacyjnych rozwiązań i strategii biznesowych. Dwa dni pełne prelekcji i warsztatów. Wsparcie dla rozwoju biznesowego Twojego Salonu Expert. Rozwiązania technologiczne w biznesie Prezentacja rozwiàzaƒ technologicznych, pomocnych w rozwoju biznesu. Omówienie dost pnych narz dzi w zakresie promocji i programów lojalnoêciowych itp. Innowacyjne płatności Znane nazwiska ze świata biznesu... Magdalena Dziewguć Kamila Kaliszyk Prelegenci Head of Google for Work Central Eastern Europe. Mened er z kilkunastoletnim doêwiadczeniem w bran y teleinformatycznej. Jest ekspertem zarzàdzania segmentem B2B i budowania strategii rozwoju dla firm usługowych. Jako jedna z niewielu kobiet na Êwiecie ukoƒczyła mened erskie studia podyplomowe na Harvard Business School. Dyrektor ds. Rozwoju Rynku i Akceptacji Kart Płatniczych w polskim oddziale MasterCard Europe. Kamila dołàczyła do MasterCard w 2000 roku, jako Technology Account Manager. Póêniej jako Senior Account Manager, była odpowiedzialna za rozwój biznesu i współprac z wi kszoêcià polskich banków. Brała równie udział we wprowadzaniu kart World MasterCard i budowaniu programu lojalnoêciowego World MasterCard Rewards. Omówienie zagadnieƒ zwiàzanych z płatnoêciami jak ich dost pnoêç wpływa na wydatki klientów, jakie rozwiàzania oferuje rynek itp. Standardy obsługi klienta w usługach Agnieszka Gletkier Dyrektor Marketingu i Sprzeda y hotelu Hilton. Karier w Hiltonie zacz ła w 2009 roku. Poczàtkowa faza jej pracy polegała na dostosowaniu hotelu do wymogów sieci pod kàtem marketingowym i sprzeda owym, ustawieniu polityki cenowej, w kontekêcie progów cenowych i sezonowoêci. Wpływ standardów obsługi klienta na lojalnoêç, wielkoêç zakupów, a w rezultacie na sukces biznesowy Salonu Expert. Organizacja przestrzeni Prezentacja najciekawszych rozwiàzaƒ w zakresie aran acji wn trz i omówienie wpływu organizacji przestrzeni na zadowolenie klientów. Koncepcja Retail w usługach Robert Majkut Designer, Robert Majkut Design. Jest jednym z wiodàcych polskich designerów. Dzi ki wypracowanemu własnemu stylowi i marce nale y do najpopularniejszych polskich projektantów i twórców miejsc o szczególnym, pionierskim charakterze. Nominowany do Elle Style Awards w kategorii Dobry Design. Z pomysłów Majkuta w Polsce skorzystali ju m.in. Gra yna Kulczyk, Leszek Czarnecki i twórca Alior Banku Wojciech Sobieraj. oraz gość specjalny, Modest Amaro, polski kucharz i restaurator, właściciel restauracji Atelier Amaro, która w 2013 jako pierwsza w Polsce została oznaczona gwiazdką Michelin. Prezentacja efektywnych rozwiàzaƒ z zakresu sprzedaêy detalicznej i ich wpływ na rozwój biznesu. Przyjdź i dowiedz się, w jaki sposób rozwinąć Swój Salon Expert! 37

20 SZKOLENIA IWONA MARHULETS SALON KLIENTA WARSZTATY KREATYWNE Jeśli swoją pracę wykonujesz z pasją, zawsze będziesz pragnął wiedzieć i umieć więcej. Nigdy nie przestaniesz się doskonalić, bo ciekawość i chęć odkrywania tego co można zrobić jeszcze lepiej bądź inaczej, inspiruje Cię do pracy i prowadzi na szczyt kariery, a profesjonalne zarządzanie salonem oraz obsługa klienta, stają się źródłem Twojej radości, satysfakcji i spełnienia. # AKADEMIA MENED ERA # PROWADZENIE MAŁEGO SALONU # OBSŁUGA KLIENTA W 15 KROKACH # IDEALNA RECEPCJA # SUPER TRENER W SALONIE FRYZJERSKIM # COACHING MENED ERSKI KONTAKT I ZAPISY: Iwona Marhulets, tel , AKADEMIA L ORÉAL PROFESSIONNEL INTERAKTYWNA TEORIA WARSZTATY KREATYWNE SCENKI # SALON EMOTION Dla całej ekipy salonu. Przedstawienie badaƒ rynkowych 7 kluczowych elementów wizyty Klientki w salonie Krzywa emocjonalna Wdro enie i plan działania WARSZTATY KREATYWNE / 1 DZIE / EDUKATOR / 1350 PKT SALON EXPERT / CERTYFIKAT WI CEJ INFORMACJI U TWOJEGO REPREZENTANTA HANDLOWEGO LUB NA STRONIE 39

21 rozwiń swoją KREATYWNOÂå JESTEÂMY ÂWIATOWYM PARTNEREM WSPÓ PRACUJÑCYM Z NAJLEPSZYMI FRYZJERAMI GOTOWYMI WSPIERAå, INSPIROWAå I ROZPALAå KREATYWNÑ ISKR FRYZJERSTWA. 41

22 STYLIZACJE I TRENDY Fot. Paweł Biegun Fot. Aneta Kowalczyk Fot. Maciej Kaniuk AKADEMIA L ORÉAL PROFESSIONNEL DEMONSTRACJA KROK PO KROKU PRAKTYKA ZABIERZ NARZ DZIA LookBook to nowa propozycja szkoleń przekazująca najnowsze tendencje w strzyżeniach i stylizacjach. Oferta oparta na wyjątkowym albumie pełnym inspiracji stworzonych przez fryzjerów dla fryzjerów i Klientek Salonów Expert, przeniesie Cię do świata trendów obowiązujących we fryzjerstwie, odkrywając przy tym tajniki profesjonalnych technik strzyżeń i stylizacji, a ciekawe materiały szkoleniowe zainspirują Cię i udoskonalą Twój warsztat fryzjerski. # LOOK BOOK STRZY ENIA Dla fryzjerów pragnàcych poszerzyç swój warsztat technik strzy enia i stylizacji. Prezentacja 3 technik strzy eƒ i stylizacji krok po kroku PRAKTYKA / 1 DZIE / TRENER TECNI ART / 2000 PKT SALON EXPERT / ZAPEWNIAMY 1 GŁÓWK TRENINGOWÑ / DYPLOM Fot. Jakub Kamiński Fot. Anna Dyszkiewicz Fot. Aga Rzymek # LOOK BOOK UPI CIA GLAMOUR Dla fryzjerów i stylistów chcàcych poznaç nowoczesne i eleganckie techniki koków i upi ç. Zaawansowane technicznie i nowoczesne koki dla doêwiadczonych stylistów Zaczerpni cie pomys ów i inspiracji z najnowszych trendów panujàcych w modzie i fryzjerstwie PRAKTYKA / 1 DZIE / TRENER TECNI ART / OBSERWACJA 1100 PKT SALON EXPERT / PRAKTYKA 2400 PKT SALON EXPERT / WŁASNA MODELKA Z DŁUGIMI WŁOSAMI / DYPLOM # LOOK BOOK STREET ART Dla fryzjerów i stylistów chcàcych poznaç nowoczesne i eleganckie techniki czesania warkoczy i plecionek. Fot. Weronika Kosińska Zaawansowane technicznie i nowoczesne warkocze dla doêwiadczonych fryzjerów Zaczerpni cie pomysłów i inspiracji z najnowszych trendów panujàcych w modzie i fryzjerstwie PRAKTYKA / 1 DZIE / TRENER TECNI ART / 2150 PKT SALON EXPERT / WYPO YCZAMY GŁÓWK TRENINGOWÑ # LOOK BOOK STYLIZACJE SESYJNE Dla doêwiadczonych fryzjerów i stylistów pragnàcych poznaç tajniki profesjonalnej sesji zdj ciowej. Fot. Leszek Czaplewski Fot. Weronika Kosińska Fot. Dominik Papaj Tworzenie koncepcji sesji zdj ciowej Współpraca z fotografem i makija ystà Stworzenie fryzury i 2 profesjonalne zdj cia PRAKTYKA / 1 DZIE / TRENER TECNI ART, FOTOGRAF, MAKIJA YSTA / 4800 PKT SALON EXPERT / WŁASNA MODELKA WI CEJ INFORMACJI U TWOJEGO REPREZENTANTA HANDLOWEGO LUB NA STRONIE 43

23 STYLIZACJE I TRENDY AKADEMIA L ORÉAL PROFESSIONNEL HOTEL DEMONSTRACJA KROK PO KROKU POKAZ Jak co roku i tym razem zaprezentujemy Wam nowe talenty i rozwiniemy te już Wam znane. Będziemy inspirować, uczyć i doskonalić tych, dla których Kolekcja L'Oréal Professionnel jest wyjątkowym wydarzeniem i dla tych, których Klientki z niecierpliwością czekają na odkrycie najmodniejszych trendów. # WARSZTATY IT LOOKS Dla doêwiadczonych fryzjerów i stylistów podà ajàcych za Êwiatowymi trendami mody i szukajàcych inspiracji w codziennej pracy. Prezentacja najnowszych tendencji It Looks INSPIRACJE / 1 DZIE / TRENER IT LOOKS / PAKIET HANDLOWY / CERTYFIKAT W tym roku odwiedzimy największe miasta w Polsce, a na scenie nasi Tecni Artyści zaprezentują Wam piękne kolory, atrakcyjne strzyżenia i stylizacje. Będziemy BLIŻEJ WAS. # CELEBRITY LOOKS Dla doêwiadczonych fryzjerów i stylistów podà ajàcych za Êwiatowymi trendami mody i szukajàcych inspiracji w codziennej pracy. Look&Learn w duchu Celebrity Looks to propozycja: Strzy eƒ Koloryzacji Stylizacji POKAZ / WIECZÓR / TRENER TECNI ART / PAKIET HANDLOWY WI CEJ INFORMACJI U TWOJEGO REPREZENTANTA HANDLOWEGO 45

24 BARCELONA AKADEMIE EUROPEJSKIE AKADEMIA L ORÉAL PROFESSIONNEL INTERAKTYWNA TEORIA DEMONSTRACJA KROK PO KROKU PRAKTYKA ZABIERZ NARZ DZIA PORTO Szkolenia w Akademiach zagranicznych to wyjątkowa możliwość poznania ciekawych technik strzyżeń, koloryzacji i stylizacji. Warsztaty poprowadzą najlepsi światowi styliści. Każdy z uczestników w kameralnej grupie będzie miał okazję zainspirować się, jak również przećwiczyć poznane techniki w części praktycznej pod okiem ekspertów. Dodatkowym atutem szkoleń w zagranicznych Akademiach będzie poznawanie nowych kultur, obyczajów, smaków oraz historii. # SZKOLENIE W BARCELONIE Hiszpania. Zabierzemy Was w niezwyk à podró do Barcelony, gdzie poznamy kultur, smaki i styl pe en tempramentu i s oƒca. Zapewnimy dobrej jakoêci szkolenie z lokalnym ID ARTIST L Oréal Professionnel, wspania à atmosfer i niezapomniane wra enia. 5 DNI / 2 DNI SZKOLENIA W AKADEMII / PKT SALON EXPERT / KWIECIE 2015 # SZKOLENIE W PORTO Portugalia. Kilka dni inspiracji w kraju najdalej wysuni tym na zachód Europy. Nie mo na ju dalej si gnàç po inspiracje, ni Portugalia. Akademia L Oréal Professionnel w Porto zapewni Wam wra enia, które na d ugo pozostanà w Waszej pami ci. 5 DNI / 2 DNI SZKOLENIA / PKT SALON EXPERT / CZERWIEC 2015 # SZKOLENIE W RZYMIE Włochy. Powtórka z rozrywki szkolenie w Rzymie w Akademii L Oréal Professionnel. Po ubiegłorocznym sukcesie szkolenia z Ruggero Venturi i Vittorio Masciarelli, jego druga edycja. 5 DNI / 2 DNI SZKOLENIA / PKT SALON EXPERT / PAèDZIERNIK 2015 RZYM WI CEJ INFORMACJI U TWOJEGO REPREZENTANTA HANDLOWEGO LUB NA STRONIE 47

25 SZKOLENIA PARTNERSKIE I POKAZY 3 DNI NIEZWYKLE INSPIRUJĄCYCH WARSZTATÓW W CANNES Kluczem do sukcesu Twojego salonu będzie niezwykle bogaty program poświęcony szkoleniom i pokazom, by pomóc Ci w rozwoju Twojej działalności w nowoczesny i skuteczny sposób. Zdobądź wiedzę w dziedzinie biznesu, rozwiń swoją kreatywność i umiejętności techniczne by lepiej rozwinąć swój salon. # L ORÉAL BUSINESS FORUM Dla właêcicieli salonów. CZ Âå BIZNESOWA Ogromny wachlarz rozwiàzaƒ biznesowych by sprostaç potrzebom klientek. CZ Âå TECHNICZNA Wzbogacenie i optymalizacja us ug w Twoim salonie by w pe ni usatysfakcjonowaç klientki. CZ Âå ARTYSTYCZNA Inspirujàce pokazy by rozwinàç Twojà kreatywnoêç. INSPIRACJE / PREZENTACJE / WARSZTATY / 3 DNI Już w czerwcu zabierzemy Was w miejsce, gdzie z dala od codziennej pracy znajdziemy czas na inspiracje, relaks i rozrywkę. Wszystko w odpowiednich proporcjach z naciskiem na INSPIRACJE. # KONGRES ARTYSTYCZNY SALON EXPERT Dla właêcicieli, managerów szukajàcych inspiracji i wymiany doêwiadczeƒ z innymi uczestnikami kongresu. Pokaz fryzjerski Koncert gwiazdy muzycznej Âwietna zabawa INSPIRACJE / 1 DZIE / NOCLEG Już 7 edycja konkursu Color Trophy, którego tematem będzie Kolor w Wielkim Mieście. Konkurencja, emocje, inspiracje i moc zabawy wieczorem. Mamy za sobą 6 udanych edycji konkursu, z pewnością i siódma edycja zaskoczy wielu. Już myślimy nad niespodziankami jakie będą czekać na Was tej jesieni. # L ORÉAL COLOR TROPHY Dla wszystkich fryzjerów. Rozstrzygni cie konkursu Gala wieczorna Show gwiazdy zagranicznej INSPIRACJE / 1 DZIE WI CEJ INFORMACJI U TWOJEGO REPREZENTANTA HANDLOWEGO LUB NA STRONIE 49

26 LE MONDE DE LAETITIA GUENAOU KRAKÓW DEMONSTRACJA PRAKTYKA ZABIERZ KROK NARZ DZIA PO KROKU Le Monde de Laetitia Guenaou to kolejny krok na wspólnej drodze Laetiti Guenaou i Adelajdy Tatomir-Dyras, właścicielki krakowskiego Salonu Roman. Jest to pomysł dojrzewający przez wiele lat i będący kontynuacją ich współpracy w zakresie szkoleń i rozwoju stylistów. Laetitia Guenaou Stylistka, Fryzjer Ambasador L Oréal Professionnel, Członek zespołu kreatywnego francuskiej Haute Coiffure, Założycielka Cizoir i Ondual Hair LAETITIA GUENAOU # STRZY ENIE, STRZY ENIE I KOLOR, KOKI # ROZWÓJ ARTYSTYCZNY, KREATYWNOÂå # LOOK & LEARN PRAKTYKA / 1 DZIE / 6550 PKT SALON EXPERT * / LOOK&LEARN 2650 PKT SALON EXPERT * LE MONDE DE LAETITIA GUENAOU # STRZY ENIA # STRZY ENIA I KOLOR # KOKI PRAKTYKA / 1 DZIE / STRZY ENIA I KOLOR 2850 PKT SALON EXPERT * / STRZY ENIA, KOKI 2200 PKT SALON EXPERT * Kreacja: Laetitia Guenaou KONTAKT: tel , MIEJSCE SZKOLENIA: Kraków, ul. Bracka 7/3 * Mo liwoêç rozliczenia gotówkowego. 51

27 JACQUES ALEXANDRE ACADEMIE JACQUES ALEXANDRE ACADEMIE DEMONSTRACJA KROK PO KROKU PRAKTYKA ZABIERZ NARZ DZIA Jacques Alexandre Academie to Akademia z długą i bogatą tradycją, która została założona w 1974 roku w Paryżu. Na naszych szkoleniach staramy się Państwu przekazać nie tylko najnowsze tendencje strzyżeń czy upięć. Nie mamy tajemnic, krok po kroku pokazujemy jak przygotować, czesać i wystylizować strzyżenia lub upięcia ślubne czy wieczorowe. Początkującym pokazujemy tajniki czesania bazowych upięć. # DZIE KREATORA Strzy enie najnowszej linii i tendencje kolorystyczne proponowane przez paryskich kreatorów Zapoznanie si z aktualnoêciami i w bezpoêrednim kontakcie z instruktorami poznanie ewolucji w strzy eniach PRAKTYKA / 1 DZIE / JACEK I FRYDERYK TATOMIR, JACEK BAKAJ / 3050 PKT SALON EXPERT * # KOKI Zapoznanie si z technikà upinania włosów i kreacja koków Presti owy pokaz techniki upinania włosów: klasyczny, na podkładkach, nowoczesne techniki w modzie koków Haute Couture PRAKTYKA / 1 DZIE / JACEK I FRYDERYK TATOMIR / 3050 PKT SALON EXPERT * Fot. Paweł Biegun KONTAKT: tel ; , MIEJSCE SZKOLENIA: Kraków, ul. Sławkowska 4, I pi tro * Mo liwoêç rozliczenia gotówkowego. 53

28 FILIP GALAS HAIRCUT ACADEMY FILIP GALAS HAIRCUT ACADEMY DEMONSTRACJA KROK PO KROKU PRAKTYKA ZABIERZ NARZ DZIA NAUCZYMY CIĘ JAK PRECYZYJNIE CIĄĆ. Uczymy, jak precyzyjnie ciąć włosy, gdyż umiejętność dobrego strzyżenia jest gwarancją sukcesu każdego salonu i fryzjera. Nasze techniki wymagają skupienia, dokładności i konsekwencji. Nagrodą za naszą pracę są naturalnie układające się włosy, gwarantujące komfort samodzielnego układania w domu. Wierzę, że kluczem do sukcesu jest rozwój i postęp całej ekipy. Tylko tą drogą możemy osiągnąć zamierzony cel doskonałość i perfekcję naszych umiejętności oraz usług. # BASIC # BASIC VOL. 2 Dla poczàtkujàcych oraz Êredniozaawansowanych i doêwiadczonych fryzjerów. Nauka 19 podstawowych technik na trzech zasadniczych długoêciach Trening od 1 do 4 dni (6h/dziennie) Mo liwoêç połàczenia z indywidualnymi treningami PRAKTYKA / 1 DZIE / 2200 PKT SALON EXPERT* / CERTYFIKAT FILIP GALAS HAIRCUT ACADEMY / ZAPEWNIAMY 1 GŁÓWK TRENINGOWÑ # S A LO N F R I E N D LY VOL. 1 WŁOSY KRÓTKIE VOL. 2 WŁOSY ÂREDNIEJ DŁUGOÂCI VOL. 3 WŁOSY DŁUGIE Dla fryzjerów z minimum 5-cio letnim sta em oraz wszystkim tym, którzy odbyli szkolenie BASIC. Nauka 3 najmodniejszych ci ç na wybranej długoêci włosów (vol.1, vol. 2, vol. 3), które zmieniajà si co sezon PRAKTYKA / 1 DZIE / 2200 PKT SALON EXPERT * / CERTYFIKAT FILIP GALAS HAIRCUT ACADEMY / ZAPEWNIAMY 1 GŁÓWK TRENINGOWÑ Fot. Maciej Kaniuk Pytania o szczegóły szkoleƒ i terminy prosimy kierowaç drogà telefonicznà lub mailowà do naszej konsultantki ds. edukacji Agnieszki Klinowskiej. KONTAKT: tel , MIEJSCE SZKOLENIA: Warszawa, ul. Noakowskiego 12/14 * Mo liwoêç rozliczenia gotówkowego. 55

29 CHRISTOPHE GAILLET KRAKÓW DEMONSTRACJA PRAKTYKA ZABIERZ KROK NARZ DZIA PO KROKU Światowej sławy stylista i szkoleniowiec l Oréal Professionnel Paris. Charyzmatyczny trener uczący praktycznych i komercyjnych technik strzyżen i stylizacji. Stylista na pokazach mody takich jak m.in. Balanciaga, Lanvin, Mugler, Azzaro, Pacco Rabanne, Eva Minge. Jeden z nielicznych stylistów posiadający tytuły mistrza Francji, Europy, Świata, Kanady, Polski, Bułgarii, Wielkiej Brytanii. Jako drugi w historii fryzjerstwa Francji zdobywca międzynarodowego tytułu fryzjera roku 2014 AIPP. Kreator artystycznej grupy Wielkiego Fryzjerstwa Francji oraz jej Dyrektor Artystyczny Założyciel marki Salon Artistic Performer szkolenia i opieka artystyczna dla salonów fryzjerskich na całym świecie. Pasjonat kultury w szczególnosci historii Polski XX wieku. # SENSITIV CUT NOWE PRAKTYCZNO-SALONOWE PODEJÂCIE DO TECHNIK STRZY E I STYLIZACJI W OSÓW Dla wszystkich fryzjerów na ró nych poziomach zaawansowania zawodowego, chcàcych poznaç nowatorskà filozofi SENSTITIV CUT. : Jedna filozofia Jedna technika Jedno narz dzie Skuteczny i szybki rezultat idealny w pracy salonowej Symbioza materii w osa i praktycznej wiedzy ka dego fryzjera PRAKTYKA Z OBSERWACJÑ / 1-2 DNIA / 6550 PKT SALON EXPERT / ZAPEWNIAMY GŁÓWKI TRENINGOWE Kreacja: Christophe Gaillet KONTAKT: Mariusz Krysa tel , * Mo liwoêç rozliczenia gotówkowego. 57

30 INFORMACJE praktyczne Internet INTERNET TO DZISIAJ PODSTAWOWE, ŁATWE I SZYBKIE ŹRÓDŁO INFORMACJI. DZIĘKI SZYBKO ROZWIJAJĄCYM SIĘ NOWYM MEDIOM, OBECNOŚĆ W SIECI JEST NIE TYLKO MILE WIDZIANA, ALE WRĘCZ POŻĄDANA. NIE ZOSTAŃ W TYLE I POMYŚL O OBECNOŚCI W SIECI JUŻ TERAZ. AKADEMIA WARSZAWA ul. Duchnicka 3, Warszawa AKADEMIA KATOWICE ul. Warszawska 21, Katowice AKADEMIA POZNA ul. Ogrodowa 17, Poznaƒ ZOSTA NASZYM FANEM facebook.com/lorealprofessionnelpl SZKOLENIA ONLINE youtube.com/user/lorealprofessionnelp instagram.com/lorealprofessionnelpl AKADEMIA GDA SK ul. Długie Ogrody 41/43, Gdaƒsk JEŚLI TWÓJ KLIENT MA PYTANIA DOTYCZĄCE PRODUKTÓW, JESTEŚMY ZAWSZE DO TWOJEJ DYSPOZYCJI: * (pn - pt ) * Koszt po àczenia = 1 impuls + VAT 59

Dążymy do doskonałości

Dążymy do doskonałości Dążymy do doskonałości Program akademii dedykowany jest dla: - Właścicieli salonów - Fryzjerów pracujących - Uczniów szkół zawodowych i techników - Stażystów - Pasjonatów fryzjerstwa Co Nas wyróżnia? +

Bardziej szczegółowo

Tylko osoby, które chcą się uczyć i nieustannie doskonalić swoje umiejętności mają szansę na odniesienie sukcesu.

Tylko osoby, które chcą się uczyć i nieustannie doskonalić swoje umiejętności mają szansę na odniesienie sukcesu. Sezon na szkolenia Tylko osoby, które chcą się uczyć i nieustannie doskonalić swoje umiejętności mają szansę na odniesienie sukcesu. Pełna oferta szkoleń na stronie internetowej: Tekst: Ewa Mielcarek Współcześnistyliścifryzurpowinnicecho-

Bardziej szczegółowo

nothing passion hair creative

nothing passion hair creative impossible is nothing dge passion hair ing creative Wyobraźnia bez wiedzy może stworzyć rzeczy piękne. Wiedza bez wyobraźni najwyżej doskonałe. Albert Einstein spis treści szkolenia cut/step1 01 02 03

Bardziej szczegółowo

Pomorska Akademia Kulinarna

Pomorska Akademia Kulinarna Pomorska Akademia Kulinarna Dlaczego powstała Akademia? Niestety dawno już minęły czasy, gdy wspólne, wielopokoleniowe gotowanie stanowiło ważny domowy rytuał, w czasie którego rodzinne tradycje i przepisy

Bardziej szczegółowo

KMS California jest częścią Kao Salon Division.

KMS California jest częścią Kao Salon Division. FOR PROFESSIONAL STYLISTS AND THEIR CLIENTS. KMS California jest częścią Kao Salon Division. Naszym celem jest wzbogacenie codziennego życia stylistów, właścicieli salonów i ich klientów poprzez zaufane

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIA SENS.US ACADEMY

SZKOLENIA SENS.US ACADEMY SZKOLENIA SENS.US ACADEMY Kalendarz szkoleń Styczeń 18.01 NIEDZIELA Reguły koloryzacji M3K i nowość TAB>U Color 19.01 PONIEDZIAŁEK Techniki projektowania strzyżeń 25.01 NIEDZIELA Reguły koloryzacji MC2

Bardziej szczegółowo

Aby powsta unikalny obiekt architektury potrzebna jest wizja i ludzie, którzy wcielà jà w ycie. HRK Real Estate & Construction

Aby powsta unikalny obiekt architektury potrzebna jest wizja i ludzie, którzy wcielà jà w ycie. HRK Real Estate & Construction LUDZIE TO FUNDAMENT Aby powsta unikalny obiekt architektury potrzebna jest wizja i ludzie, którzy wcielà jà w ycie. Misjà HRK Real Estate & Construction jest pozyskiwanie specjalistów, którzy stanà si

Bardziej szczegółowo

Skuteczne Zarządzanie Zespołem i motywacja pracowników

Skuteczne Zarządzanie Zespołem i motywacja pracowników Skuteczne Zarządzanie Zespołem i motywacja pracowników Opinie o naszych szkoleniach: Agnieszka Sz. Wrocław: Ciekawie ujęty temat, świetna atmosfera, dużo praktycznych ćwiczeń, otwartość trenera, super

Bardziej szczegółowo

H A R M O N O G R A M S Z K O L E N I A. Ośrodek Szkoleniowy Centrum Nauki i Biznesu ŻAK Organizator szkolenia. 04 lipca 07 września 2011r.

H A R M O N O G R A M S Z K O L E N I A. Ośrodek Szkoleniowy Centrum Nauki i Biznesu ŻAK Organizator szkolenia. 04 lipca 07 września 2011r. H A R M O N O G R A M S Z K O L E N I A Ośrodek Szkoleniowy Centrum Nauki i Biznesu ŻAK Organizator szkolenia ul. Duża 8 25-304 Kielce nazwa szkolenia Fryzjer Data i miejsce 04 lipca 07 września 2011r.

Bardziej szczegółowo

www.russellbedford.pl Russell Bedford Oferta usług Legal Tax Audit Accounting Corporate Finance Business Consulting Training

www.russellbedford.pl Russell Bedford Oferta usług Legal Tax Audit Accounting Corporate Finance Business Consulting Training Oferta usług BranżA HOTELARSKA Legal Tax Audit Accounting Corporate Finance Business Consulting Training Russell w liczbach Grupa doradcza Russell jest członkiem międzynarodowej sieci niezależnych firm

Bardziej szczegółowo

Akademia Kompetencji Trenerskich

Akademia Kompetencji Trenerskich Akademia Kompetencji Trenerskich Program Akademii Kompetencji trenerskich ma na celu wyposa enie uczestników w niezbêdne kompetencje potrzebne do prowadzenia szkoleñ, prezentacji i warsztatów. Po ukoñczeniu

Bardziej szczegółowo

Oferta Usługa szkoleniowo doradcza z zakresu zarządzania przez kompetencje w MSP

Oferta Usługa szkoleniowo doradcza z zakresu zarządzania przez kompetencje w MSP Usługa szkoleniowo doradcza z zakresu zarządzania przez Szanowni Państwo, Mamy przyjemność zaprosić Państwa firmę do udziału w usłudze szkoleniowodoradczej z zakresu zarządzania kompetencjami w MSP, realizowanej

Bardziej szczegółowo

Szkolenia & Events 2011

Szkolenia & Events 2011 Szkolenia & Events 2011 WYPRZEDZIĆ TENDENCJE I WIEDZIEĆ JAK JE ZAPROPONOWAĆ. OTO NOWE WYZWANIA - KLUCZ DO OSIĄGNIĘCIA SUKCESU. Kompetencje i profesjonalizm nie wystarczają. Dziś, jak nigdy dotąd, należy

Bardziej szczegółowo

Organizatorem konkursu jest L Oréal Polska z siedzibą przy ul. Daniszewskiej 4 w Warszawie.

Organizatorem konkursu jest L Oréal Polska z siedzibą przy ul. Daniszewskiej 4 w Warszawie. REGULAMIN KONKURSU L ORÉAL COLOR TROPHY 2015 Organizatorem konkursu jest L Oréal Polska z siedzibą przy ul. Daniszewskiej 4 w Warszawie. II. UCZESTNICY KONKURSU Uczestnikiem konkursu musi być fryzjer,

Bardziej szczegółowo

akademie artègo edukacja artègo

akademie artègo edukacja artègo oferta edukacji 2016 edukacja artègo Z punktu widzenia marki artègo dla większości klientów rozwój własnych umiejętności i zdolności jest jednym z ważniejszych elementów bycia fryzjerem. Ciągłe udoskonalanie

Bardziej szczegółowo

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą szkoleń zamkniętych na 2013 r.

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą szkoleń zamkniętych na 2013 r. Zapraszamy do zapoznania się z ofertą szkoleń zamkniętych na 2013 r. SPRZEDAŻ, NEGOCJACJE, WINDYKACJA, REKLAMACJE Kim jesteśmy? Trenerzy rada programowa Tematy szkoleń Najciekawsze projekty opisy Szkolenia

Bardziej szczegółowo

WARSZTATY INDYWIDUALNE

WARSZTATY INDYWIDUALNE NOWY SEZON WARSZTATY INDYWIDUALNE WARSZAWA/POLSKA 2014 WARSZTATY INDYWIDUALNE SPECJALNIE DLA CIEBIE W nowym sezonie 2014 proponujemy wyjątkowe rozwiązanie na polskim rynku szkoleniowym. Specjalnie dla

Bardziej szczegółowo

Jak zostać przedsiębiorcą, czyli własna firma za unijne pieniądze Anna Szymańska Wiceprezes Zarządu DGA S.A. Poznań, 20 kwietnia 2016 r.

Jak zostać przedsiębiorcą, czyli własna firma za unijne pieniądze Anna Szymańska Wiceprezes Zarządu DGA S.A. Poznań, 20 kwietnia 2016 r. Jak zostać przedsiębiorcą, czyli własna firma za unijne pieniądze Anna Szymańska Wiceprezes Zarządu DGA S.A. Poznań, 20 kwietnia 2016 r. UWAGA w obecnej perspektywie UE maksymalna kwota dotacji nie przekracza

Bardziej szczegółowo

Diagnoza stanu designu w Polsce 2015

Diagnoza stanu designu w Polsce 2015 2015 Diagnoza stanu designu w Polsce 2015 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości www.parp.gov.pl/design Agnieszka Haber Łódź Festiwal Design 10/10/2015 333 firmy 72% członek zarządu/właściciel firmy

Bardziej szczegółowo

Klub Absolwenta rozwiązuje, obecnie najpoważniejsze problemy z jakimi spotykają się obecnie młodzi ludzie:

Klub Absolwenta rozwiązuje, obecnie najpoważniejsze problemy z jakimi spotykają się obecnie młodzi ludzie: Klub Absolwenta Klub Absolwenta rozwiązuje, obecnie najpoważniejsze problemy z jakimi spotykają się obecnie młodzi ludzie: Pierwszy, problem wysokiego bezrobocia wśród absolwentów uczelni wyższych (gwarancja

Bardziej szczegółowo

Skuteczne Techniki Sprzedaży

Skuteczne Techniki Sprzedaży Skuteczne Techniki Sprzedaży warsztaty w budowaniu długofalowych relacji z klientami Korzyści z udziału w naszym szkoleniu: wzrost sprzedaży w firmie, dzięki wykorzystaniu skutecznych technik sprzedaży,

Bardziej szczegółowo

I. Organizator konkursu Organizatorem konkursu jest L Oréal Polska z siedzibą przy ul. Daniszewskiej 4 w Warszawie.

I. Organizator konkursu Organizatorem konkursu jest L Oréal Polska z siedzibą przy ul. Daniszewskiej 4 w Warszawie. Regulamin konkursu L`Oréal Color Trophy 2014 I. Organizator konkursu Organizatorem konkursu jest L Oréal Polska z siedzibą przy ul. Daniszewskiej 4 w Warszawie. II. Uczestnicy konkursu Uczestnikiem konkursu

Bardziej szczegółowo

Konferencja Monitoring Rynku Budowlanego 2012. Oferta sponsoringowa dla Partnerów. 25 października 2012 r. Hotel LORD Al. Krakowska 218, Warszawa

Konferencja Monitoring Rynku Budowlanego 2012. Oferta sponsoringowa dla Partnerów. 25 października 2012 r. Hotel LORD Al. Krakowska 218, Warszawa Konferencja Monitoring Rynku Budowlanego 2012 Oferta sponsoringowa dla Partnerów 25 października 2012 r. Hotel LORD Al. Krakowska 218, Warszawa Czym jest konferencja Monitoring Rynku Budowlanego 2012?

Bardziej szczegółowo

BLOK II. SEM ZEBRA Edukacja (20 maja 2016)

BLOK II. SEM ZEBRA Edukacja (20 maja 2016) CAŁA WIEDZA O ZARZĄDZANIU W JEDNYM SŁOWIE Warsztaty dla Menedżerów System Edukacji Menedżerskiej ZEBRA BLOK I. Psychologia sukcesu, SEM ZEBRA Zarządzanie (15 kwietnia 2016) Weź udział w pierwszym dniu

Bardziej szczegółowo

Środki unijne dla branży transportowej. Bezpłatny kurs EFS

Środki unijne dla branży transportowej. Bezpłatny kurs EFS Środki unijne dla branży transportowej. Bezpłatny kurs EFS Celem głównym projektu jest podniesienie kwalifikacji z zakresu wdrażania rozwiązań proekologicznych u pracowników przedsiębiorstw branży TSL.

Bardziej szczegółowo

Szanowni Goście Nauczyciele Mistrzowie Uczniowie,

Szanowni Goście Nauczyciele Mistrzowie Uczniowie, Uwaga bezpłatne autobusy spod Spodka w Katowicach. Szanowni Goście Nauczyciele Mistrzowie Uczniowie, Kolejny raz mamy zaszczyt zaprosić Was i Waszych podopiecznych oraz Współpracowników na rozpoznawalne

Bardziej szczegółowo

PERFEKCYJNA ASYSTENTKA OFERTA SZKOLENIA

PERFEKCYJNA ASYSTENTKA OFERTA SZKOLENIA PERFEKCYJNA ASYSTENTKA OFERTA SZKOLENIA Gdynia, 2012 SZKOLENIA W PERFECT CONSULTING W Perfect Consulting programy szkoleniowe opracowywane są i realizowane z punktu widzenia korzyści, jakie mają przynieść

Bardziej szczegółowo

Pomagamy zrozumieć. Usługi tłumaczeniowe. Fachowo i stylistycznie na najwyższym poziomie. Polska

Pomagamy zrozumieć. Usługi tłumaczeniowe. Fachowo i stylistycznie na najwyższym poziomie. Polska Pomagamy zrozumieć Usługi tłumaczeniowe Fachowo i stylistycznie na najwyższym poziomie Polska Pomagamy zrozumieć Nasi klienci tak jak my niestrudzenie są aktywni na całym świecie. Pracujemy na nasz wspólny

Bardziej szczegółowo

Zespó Szkó Samochodowych

Zespó Szkó Samochodowych Program sta owy w ramach projektu S t a i n w e s t y c j w p r z y s z o Zespó Szkó Samochodowych Rodzaj zaj : Sta e zawodowe dla uczniów Imi i nazwisko nauczyciela: Mariusz Rakowicz Liczba uczniów w

Bardziej szczegółowo

O firmie PharmoVit Ltd

O firmie PharmoVit Ltd O firmie PharmoVit Ltd Wierzymy, że wszystko co najlepsze dla człowieka znajduje się w naturze właśnie dlatego tworzymy unikalne i niepowtarzalne na rynku receptury oparte na składnikach naturalnych. Misja,

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie Usługa realizowana w ramach Projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP

Zaproszenie Usługa realizowana w ramach Projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP Zaproszenie Usługa realizowana w ramach Projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP Szanowni Państwo, Mam przyjemność zaprosić Państwa firmę do udziału w Usłudze

Bardziej szczegółowo

tróżka Źródło: www.fotolia.pl

tróżka Źródło: www.fotolia.pl Ogród na tarasie Wiele bylin przeżywa właśnie pełnię swego rozkwitu, ale nie jest jeszcze za późno, aby dosadzić nowe efektowne rośliny i wzbogacić swój taras niezwykłymi aranżacjami. tróżka Źródło: www.fotolia.pl

Bardziej szczegółowo

Norymberga, Niemcy 14 17 września 2016. galabau-messe.com

Norymberga, Niemcy 14 17 września 2016. galabau-messe.com Norymberga, Niemcy 14 17 września 2016 galabau-messe.com WSZYSTKO DLA ZIELENI Większe. Ładniejsze. Bardziej zielone. Targi GaLaBau kwitną i rosną. Równo 1.400 wystawców z całego świata oraz dodatkowa hala

Bardziej szczegółowo

Eureka Filary marki. Innowacyjność. Dostarczona. Dopasowanie Otwartość. wartość/efekt. Partnerstwo

Eureka Filary marki. Innowacyjność. Dostarczona. Dopasowanie Otwartość. wartość/efekt. Partnerstwo 1 Innowacyjność Dopasowanie Otwartość Partnerstwo Dostarczona wartość/efekt Współtworzymy sukcesy naszych Klientów w oparciu o trafną diagnozę organizacji, otoczenia biznesowego, wnikliwą analizę szans

Bardziej szczegółowo

Przedszkole nr 5 im. JASIA i MAŁGOSI w Wałczu

Przedszkole nr 5 im. JASIA i MAŁGOSI w Wałczu Projekt pn. Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie wałeckim Priorytet III Działanie 3.5 Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007

Bardziej szczegółowo

Serdecznie zapraszamy opolskich przedsiębiorców oraz instytucje otoczenia biznesu do udziału w wydarzeniu pn. BIZNES MIXER KOOPERACJA.

Serdecznie zapraszamy opolskich przedsiębiorców oraz instytucje otoczenia biznesu do udziału w wydarzeniu pn. BIZNES MIXER KOOPERACJA. Serdecznie zapraszamy opolskich przedsiębiorców oraz instytucje otoczenia biznesu do udziału w wydarzeniu pn. BIZNES MIXER KOOPERACJA. Data: 28 kwietnia 2016r. Miejsce: Centrum Wystawienniczo-Kongresowe

Bardziej szczegółowo

Eksperci w wyposażeniu przestrzeni handlowej.

Eksperci w wyposażeniu przestrzeni handlowej. Eksperci w wyposażeniu przestrzeni handlowej www.caps-group.com 2 CO ROBIMY? Grupa CAPS oferuje innowacyjne i skuteczne rozwiązania dla kompleksowego wyposażenia powierzchni handlowych, edukacyjnych, biurowych,

Bardziej szczegółowo

Usługi telekomunikacyjne dla segmentu biznesowego i operatorskiego w Polsce 2015. Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2016-2021

Usługi telekomunikacyjne dla segmentu biznesowego i operatorskiego w Polsce 2015. Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2016-2021 Usługi telekomunikacyjne dla segmentu biznesowego i operatorskiego w Polsce 2015 2 Język: polski, angielski Data publikacji: styczeń 2016 Format: pdf Cena od: 2200 Sprawdź w raporcie Ile wart jest biznesowy

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: VII /ST Poznań, dnia r. (adres i nazwa wykonawcy) ZAPYTANIE CENOWE

Znak sprawy: VII /ST Poznań, dnia r. (adres i nazwa wykonawcy) ZAPYTANIE CENOWE Załącznik nr3 do regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza kwoty określonej w art. 4 pkt 8 ustawy Pzp Znak sprawy: VII.4124. 14.2015/ST Poznań, dnia 24.07.2015 r. (adres

Bardziej szczegółowo

NOWY MARKETING BEAUTY

NOWY MARKETING BEAUTY III KONFERENCJA KLUBU BIZNESU BEAUTY INSPIRATION 28-29 MAJA 2015 WARSZAWA NOWY MARKETING BEAUTY najnowsze strategie pozyskiwania klientów Hotel AIRPORT OKĘCIE Konferencja dla managerów i właścicieli ośrodków

Bardziej szczegółowo

BALLADINE. top. glamour. Świąteczny. z polskimi markami BALLADINE.COM MODNE KUPONY Z RABATAMI. inspiracje MAGAZYN. w środku SKLEP ONLINE DO -20%

BALLADINE. top. glamour. Świąteczny. z polskimi markami BALLADINE.COM MODNE KUPONY Z RABATAMI. inspiracje MAGAZYN. w środku SKLEP ONLINE DO -20% MAGAZYN BALLADINE NR 4 GRUDZIEŃ 2014 w środku KUPONY Z RABATAMI DO top 10 MODNE inspiracje Świąteczny glamour z polskimi markami SKLEP ONLINE BALLADINE.COM 1 KUPONY RABATOWE NAJLEPSZE POLSKIE MARKI -15%

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN MISTRZOSTW FRYZJERSKICH PUCHAR ŚLĄSKA 2016 KATEGORIE STARTOWA DAMSKA OBOWIĄZKOWE DWIE KONKURENCJE

REGULAMIN MISTRZOSTW FRYZJERSKICH PUCHAR ŚLĄSKA 2016 KATEGORIE STARTOWA DAMSKA OBOWIĄZKOWE DWIE KONKURENCJE REGULAMIN MISTRZOSTW FRYZJERSKICH PUCHAR ŚLĄSKA 2016 KATEGORIE STARTOWA DAMSKA OBOWIĄZKOWE DWIE KONKURENCJE PUCHAR ŚLĄSKA WE FRYZJERSTWIE [NAGRODY] [SPONSORZY] [PARTNERZY] DYPLOMY DLA KAŻDEGO ZAWODNIKA

Bardziej szczegółowo

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą szkoleń zamkniętych na 2013r.

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą szkoleń zamkniętych na 2013r. Zapraszamy do zapoznania się z ofertą szkoleń zamkniętych na 2013r. ZARZĄDZANIE DLA KADRY MANAGERSKIEJ Kim jesteśmy? Trenerzy rada programowa Tematy szkoleń Najciekawsze projekty opisy Szkolenia badanie

Bardziej szczegółowo

JUBILEUSZOWA OFERTA SZCZĘŚLIWA 13!

JUBILEUSZOWA OFERTA SZCZĘŚLIWA 13! JUBILEUSZOWA OFERTA SZCZĘŚLIWA 13! TO JUŻ Perfect Consulting Rok 2012 jest dla Perfect Consulting Rokiem Szczególnego Jubileuszu! Już od 13 lat promujemy zasadę, że największym zasobem organizacji są zatrudnieni

Bardziej szczegółowo

kompozyt-expo www.kompozyty.krakow.pl Kraków,05-06 paêdziernika 2016 7. Mi dzynarodowe Targi Materiałów,Technologii i Wyrobów Kompozytowych

kompozyt-expo www.kompozyty.krakow.pl Kraków,05-06 paêdziernika 2016 7. Mi dzynarodowe Targi Materiałów,Technologii i Wyrobów Kompozytowych kompozyt-expo 7. Mi dzynarodowe Targi Materiałów,Technologii i Wyrobów Kompozytowych Kraków,05-06 paêdziernika 2016 www.kompozyty.krakow.pl Najwa niejsze wydarzenie w bran y Mi dzynarodowe Targi Materiałów,

Bardziej szczegółowo

INSPIRUJEMY DO WIELKOŚCI SZKOŁA TUTORÓW X EDYCJA: GDAŃSK, GORZÓW WLKP., KATOWICE, LUBLIN, ŁÓDŹ, OLSZTYN, POZNAŃ, RZESZÓW, TORUŃ, WARSZAWA, WROCŁAW

INSPIRUJEMY DO WIELKOŚCI SZKOŁA TUTORÓW X EDYCJA: GDAŃSK, GORZÓW WLKP., KATOWICE, LUBLIN, ŁÓDŹ, OLSZTYN, POZNAŃ, RZESZÓW, TORUŃ, WARSZAWA, WROCŁAW INSPIRUJEMY DO WIELKOŚCI SZKOŁA TUTORÓW X EDYCJA: GDAŃSK, GORZÓW WLKP., KATOWICE, LUBLIN, ŁÓDŹ, OLSZTYN, POZNAŃ, RZESZÓW, TORUŃ, WARSZAWA, WROCŁAW CO PROPONUJEMY? Szkoła Tutorów to nowatorski, 64-godzinny

Bardziej szczegółowo

LEAN MANAGEMENT OPTYMALIZACJA PRODUKCJI OFERTA SZKOLENIA

LEAN MANAGEMENT OPTYMALIZACJA PRODUKCJI OFERTA SZKOLENIA LEAN MANAGEMENT OPTYMALIZACJA PRODUKCJI OFERTA SZKOLENIA Gdynia, 2012 SZKOLENIA W PERFECT CONSULTING W Perfect Consulting programy szkoleniowe opracowywane są i realizowane z punktu widzenia, jakie mają

Bardziej szczegółowo

www.russellbedford.pl Russell Bedford Oferta usług BranżA energetycznej

www.russellbedford.pl Russell Bedford Oferta usług BranżA energetycznej Russell Oferta usług BranżA energetycznej Legal Tax Audit Accounting Corporate Finance Business Consulting Training Russell w liczbach Grupa doradcza Russell jest członkiem międzynarodowej sieci niezależnych

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji dzia Rocznego Planu Wspomagania

Sprawozdanie z realizacji dzia Rocznego Planu Wspomagania Za cznik nr 13 Sprawozdanie z realizacji dzia Rocznego Planu Wspomagania w obszarze: Efekty Oferta : Rodzice s partnerami szko y w projekcie: Bezpo rednie wsparcie rozwoju szkó poprzez wdro enie zmodernizowanego

Bardziej szczegółowo

ZROZUMIEĆ KOLORYZACJĘ TO POZNAĆ GŁĘBIĘ JEJ PRZEBIEGU

ZROZUMIEĆ KOLORYZACJĘ TO POZNAĆ GŁĘBIĘ JEJ PRZEBIEGU ZROZUMIEĆ KOLORYZACJĘ TO POZNAĆ GŁĘBIĘ JEJ PRZEBIEGU ZROZUMIEĆ KOLORYZACJĘ TO POZNAĆ GŁĘBIĘ JEJ PRZEBIEGU Akademia Koloru Wella Professionals aby wszystko poznać, wszystkiego doświadczyć, wszystko wyrazić.

Bardziej szczegółowo

Jak stworzyć i przeprowadzić genialną prezentację sprzedażową?

Jak stworzyć i przeprowadzić genialną prezentację sprzedażową? WARSZTATY Jak stworzyć i przeprowadzić genialną prezentację sprzedażową? Prezentujesz, ekscytujesz, przekonujesz Version 1,0 O WARSZTACH Zamiast robić wrażenie na Kliencie, bądź pod jego wrażeniem Brian

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O PROJEKCIE:

INFORMACJE O PROJEKCIE: INFORMACJE O PROJEKCIE: Numer i nazwa Priorytetu Numer i nazwa Działania: Okres realizacji projektu: Partner nr. 1: Partner nr. 2: CELE SZCZEGÓŁOWE PROJEKTU: 1. Zapewnienie uczniom Zasadniczej Szkoły Zawodowej

Bardziej szczegółowo

Efektywna Komunikacja i rozwiązywanie konfliktów

Efektywna Komunikacja i rozwiązywanie konfliktów Efektywna Komunikacja i rozwiązywanie konfliktów Korzyści z udziału w naszym szkoleniu: Głównym celem szkolenia jest poznanie zasad, skutecznych metod i dostarczenie niezbędnych narzędzi do budowania pozytywnych

Bardziej szczegółowo

Chillout w pracy. Nowatorska koncepcja

Chillout w pracy. Nowatorska koncepcja Chillout w pracy Wypoczęty pracownik to dobry pracownik. Ciężko z tym stwierdzeniem się nie zgodzić, ale czy możliwy jest relaks w pracy? Jak dzięki aranżacji biura sprawić frajdę pracownikom? W każdej

Bardziej szczegółowo

CETT BARCELONA. Turystyka & Hotelarstwo Edukacja / Badania

CETT BARCELONA. Turystyka & Hotelarstwo Edukacja / Badania CETT BARCELONA Turystyka & Hotelarstwo Edukacja / Badania CETT Barcelona Tourism/ Hospitality Education & Research, jednocząca Uniwersytety w Barcelonie. Został utworzony w 1969 roku, zyskała znaczącą

Bardziej szczegółowo

ROZWIĄZANIA DLA BIZNESU

ROZWIĄZANIA DLA BIZNESU ROZWIĄZANIA DLA BIZNESU OFERTA DLA FIRM I INSTYTUCJI Cudotwórnia Events - kim jesteśmy? Cudotwórnia Events jest firmą zajmującą się kompleksową organizacją różnego typu wydarzeń oraz imprez. W naszej ofercie

Bardziej szczegółowo

MotoFocus.pl - to nowoczesne rozwiązania w badaniach marketingowych

MotoFocus.pl - to nowoczesne rozwiązania w badaniach marketingowych MotoFocus.pl - dział badania rynku i opinii MotoFocus.pl jest polską firmą badawczą specjalizującą się w badaniach rynku motoryzacyjnego. Już od blisko 10 lat przeprowadzamy badania marketingowe oraz sondaże

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Czym jest Legal Market Day 2014? 5 powodów, dla których warto wziąć udział. Agenda konferencji. Prelegenci

Spis treści. Czym jest Legal Market Day 2014? 5 powodów, dla których warto wziąć udział. Agenda konferencji. Prelegenci Spis treści Czym jest Legal Market Day 2014? 5 powodów, dla których warto wziąć udział Agenda konferencji Prelegenci Co wyróżnia Legal Market Day 2014? Innowacyjna formuła Legal Market Day 2014 Legal Market

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIA PUBLICZNE

WYSTĄPIENIA PUBLICZNE WYSTĄPIENIA PUBLICZNE PROGRAM SZKOLENIA Gdynia, 2012 Wystąpienia publiczne SZKOLENIA W PERFECT CONSULTING W programy szkoleniowe opracowywane są i realizowane z punktu widzenia korzyści, jakie mają przynieść

Bardziej szczegółowo

3M Dział Materiałów do Reklamy Wizualnej KOMUNIKACJA MARKI. 1 31 July 2014. All Rights Reserved.

3M Dział Materiałów do Reklamy Wizualnej KOMUNIKACJA MARKI. 1 31 July 2014. All Rights Reserved. KOMUNIKACJA MARKI 1 Wyzwania Rynku Reklamy Konsumenci otrzymują ponad 1000 komunikatów reklamowych dziennie. Zbudowanie silnej marki może stać się kluczem do osiągnięcia przewagi konkurencyjnej firmy.

Bardziej szczegółowo

MOBILNOŚĆ ZAWODOWA POLSKIEGO RZEMIEŚLNIKA SZANSĄ NA ROZWÓJ

MOBILNOŚĆ ZAWODOWA POLSKIEGO RZEMIEŚLNIKA SZANSĄ NA ROZWÓJ MOBILNOŚĆ ZAWODOWA POLSKIEGO RZEMIEŚLNIKA SZANSĄ NA ROZWÓJ Program Leonardo da Vinci jest częścią programu edukacyjnego Unii Europejskiej "Uczenie się przez całe życie" (Lifelong Learning Programme). Realizowany

Bardziej szczegółowo

OFERTA WSPÓŁPRACY. Prezentacja firmy Apetito

OFERTA WSPÓŁPRACY. Prezentacja firmy Apetito OFERTA WSPÓŁPRACY Prezentacja firmy Apetito o nas... BON Apetito Sp. z o.o. powstała w 2009 roku i konsekwentnie tworzy sieć restauracji pod nazwą BONapetito, w których klienci mogą kupować pyszne jedzenie

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Czym jest Legal Market Day 2016? Jakie były poprzednie edycje Legal Market Day? 5 powodów, dla których warto wziąć udział

Spis treści. Czym jest Legal Market Day 2016? Jakie były poprzednie edycje Legal Market Day? 5 powodów, dla których warto wziąć udział Spis treści Czym jest Legal Market Day 2016? Jakie były poprzednie edycje Legal Market Day? 5 powodów, dla których warto wziąć udział Agenda konferencji Prelegenci Co wyróżnia Legal Market Day 2016? Innowacyjna

Bardziej szczegółowo

Book EDUCATION ALFAPARF MILANO 2014

Book EDUCATION ALFAPARF MILANO 2014 Book EDUCATION ALFAPARF MILANO 2014 Wejście w świat Education ALFAPARF MILANO oznacza uczestnictwo w programie, którego bezdyskusyjnymi i absolutnymi bohaterami są STYLIŚCI FRYZUR i ich działalność. Dzisiaj

Bardziej szczegółowo

Oferta szkoleniowa dla: Powiatowych Urzędów Pracy. Global Finance Doradztwo Sp. z o.o. ul. Smolki 13, 30-513 Kraków www.gfszkolenia.

Oferta szkoleniowa dla: Powiatowych Urzędów Pracy. Global Finance Doradztwo Sp. z o.o. ul. Smolki 13, 30-513 Kraków www.gfszkolenia. Oferta szkoleniowa dla: Powiatowych Urzędów Pracy Spis treści: 1. Opis firmy gwarancja jakości 2. Opis metod i miejsc prowadzenia szkoleń 3. Oferta szkoleniowa dla pracowników: Temat szkolenia Sposoby

Bardziej szczegółowo

Giving light a new experience

Giving light a new experience Philips Ledino O wietlenie punktowe 57915/31/16 Giving light a new experience Wewn trz eleganckich i delikatnych tarczy wykonanych z najwy szej jako ci aluminium znajduj si mniejsze okr gi diod LED. Te

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN MISTRZOSTW FRYZJERSKICH PUCHAR ŚLĄSKA KATEGORIE STARTOWA DAMSKA OBOWIĄZKOWE DWIE KONKURENCJE

REGULAMIN MISTRZOSTW FRYZJERSKICH PUCHAR ŚLĄSKA KATEGORIE STARTOWA DAMSKA OBOWIĄZKOWE DWIE KONKURENCJE REGULAMIN MISTRZOSTW FRYZJERSKICH PUCHAR ŚLĄSKA KATEGORIE STARTOWA DAMSKA OBOWIĄZKOWE DWIE KONKURENCJE PUCHAR ŚLĄSKA WE FRYZJERSTWIE [NAGRODY] [SPONSORZY] [PATRONI MEDIALNI] DYPLOMY DLA KAŻDEGO ZAWODNIKA

Bardziej szczegółowo

omnia.pl, ul. Kraszewskiego 62A, 37-500 Jarosław, tel. +48 16 621 58 10 www.omnia.pl kontakt@omnia.pl

omnia.pl, ul. Kraszewskiego 62A, 37-500 Jarosław, tel. +48 16 621 58 10 www.omnia.pl kontakt@omnia.pl .firma Dostarczamy profesjonalne usługi oparte o nowoczesne technologie internetowe Na wstępie Wszystko dla naszych Klientów Jesteśmy świadomi, że strona internetowa to niezastąpione źródło informacji,

Bardziej szczegółowo

FESTIVAL OPEN HAIR R E G U L A M I N. XXIX Ogólnopolski Konkurs Uczniów Fryzjerstwa im. Antoine a Cierplikowskiego. Sieradz, dnia 21 lipca 2013

FESTIVAL OPEN HAIR R E G U L A M I N. XXIX Ogólnopolski Konkurs Uczniów Fryzjerstwa im. Antoine a Cierplikowskiego. Sieradz, dnia 21 lipca 2013 XXIX Ogólnopolski Konkurs Uczniów Fryzjerstwa im. Antoine a Cierplikowskiego R E G U L A M I N XXIX Ogólnopolski Konkurs Uczniów Fryzjerstwa im. Antoine'a Cierplikowskiego Sieradz, dnia 21 lipca 2013 Miejsce

Bardziej szczegółowo

Lubuska Akademia Sportu

Lubuska Akademia Sportu Człowiek najlepsza inwestycja Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Lubuska Akademia Sportu Zespół projektu Patrycja Górniak p.o. Dyrektora

Bardziej szczegółowo

Rynek IT w Polsce 2015. Prognozy rozwoju na lata 2015-2020

Rynek IT w Polsce 2015. Prognozy rozwoju na lata 2015-2020 2 Język: polski, angielski Data publikacji: sierpień 2015 Format: pdf Cena od: 2000 Sprawdź w raporcie Jaka jest wartość rynku IT w Polsce? Jakie są prognozy dla rynku IT w Polsce do roku 2020? Jaka jest

Bardziej szczegółowo

RYNNY DACHOWE Z MIEDZI MATERIA NA SUKCES

RYNNY DACHOWE Z MIEDZI MATERIA NA SUKCES RYNNY DACHnowe 19-11-2006 22:39 Strona 1 BUDOWNICTWO I POKRYCIA DACHOWE RYNNY DACHOWE Z MIEDZI MATERIA NA SUKCES Niech miedê b dzie znakiem Paƒstwa obecnoêci na budowie! RYNNY DACHnowe 19-11-2006 22:39

Bardziej szczegółowo

Bielska Wyższa Szkoła im. J. Tyszkiewicza WIZAŻ I KREOWANIE WIZERUNKU

Bielska Wyższa Szkoła im. J. Tyszkiewicza WIZAŻ I KREOWANIE WIZERUNKU Bielska Wyższa Szkoła im. J. Tyszkiewicza WIZAŻ I KREOWANIE WIZERUNKU Oprac. mgr Bożena Kowalska WIZAŻ I KREOWANIE WIZERUNKU "To nauka widzenia i kształtowania stylu, słuchania, współpracy, kreatywności

Bardziej szczegółowo

Rola specjalistycznych źródeł wiedzy. w procesie zarządzania biznesem

Rola specjalistycznych źródeł wiedzy. w procesie zarządzania biznesem Rola specjalistycznych źródeł wiedzy w procesie zarządzania biznesem Koncern wydawniczy Wolters Kluwer jest jednym z największych profesjonalnych Wydawnictw na świecie. Działa w 26 krajach; Zatrudnia ponad

Bardziej szczegółowo

TAJEMNICA BANKOWA I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH W PRAKTYCE BANKOWEJ

TAJEMNICA BANKOWA I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH W PRAKTYCE BANKOWEJ OFERTA dotyczące realizacji e-szkolenia nt: TAJEMNICA BANKOWA I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH W PRAKTYCE BANKOWEJ dla sektora bankowego OFERTA dotycząca realizacji e-szkolenia nt.: Tajemnica bankowa i ochrona

Bardziej szczegółowo

CHCEMY PARTNERA, KTÓRY MYŚLI JAK MY.

CHCEMY PARTNERA, KTÓRY MYŚLI JAK MY. BRAND BOOK --- PARTNERSTWO --- CHCEMY PARTNERA, KTÓRY MYŚLI JAK MY. Słuchamy Ciebie. Rozumiemy, że w partnerstwie chodzi o coś więcej niż tylko świetne produkty. Także rozpocznijmy dialog na nowo dialog

Bardziej szczegółowo

PICART PERSONAL. KELNER (Chef de rang) od zaraz Kuchnia: niemiecka (regionalna) i międzynardowa, 2 restauracje. Liczba miejsc pracy: 1

PICART PERSONAL. KELNER (Chef de rang) od zaraz Kuchnia: niemiecka (regionalna) i międzynardowa, 2 restauracje. Liczba miejsc pracy: 1 do ekskluzywnej restauracji w hotelu 4* (56 pokoi, 600m2 SPA) w niewielkiej miejscowości w okolicach Kassel w rejonie Hochsauerland KELNER (Chef de rang) od zaraz Kuchnia: niemiecka (regionalna) i międzynardowa,

Bardziej szczegółowo

Drodzy Państwo, CAPITAL SERVICE Oferujemy kompleksowe wsparcie w prowadzeniu własnego biznesu.

Drodzy Państwo, CAPITAL SERVICE Oferujemy kompleksowe wsparcie w prowadzeniu własnego biznesu. Drodzy Państwo, CAPITAL SERVICE jest dynamicznie rozwijającą się instytucją finansową z wieloletnim doświadczeniem. Firma powstała w 1999 roku i posiada ponad 100 oddziałów pod marką KredytOK na terenie

Bardziej szczegółowo

Opis seminariów magisterskich (studia stacjonarne)

Opis seminariów magisterskich (studia stacjonarne) Opis seminariów magisterskich (studia stacjonarne) 1. Specjalność: Menedżer personalny Prowadzący seminarium: prof. UG dr hab. Halina Czubasiewicz Tytuł seminarium: Zarządzanie ludźmi 1. Procesy doboru

Bardziej szczegółowo

Skuteczna Rozmowa Telefoniczna

Skuteczna Rozmowa Telefoniczna Skuteczna Rozmowa Telefoniczna warsztaty w budowaniu długofalowych relacji z klientami Korzyści z udziału w naszym szkoleniu: wzrost skuteczności i oczekiwanych efektów prowadzonych rozmów telefonicznych,

Bardziej szczegółowo

INTELIGENTNA FARBA DLA PRAWDZIWYCH EKSPERTÓW KOLORYZACJI DO TWORZENIA WYRAFINOWANEGO PIĘKNA.

INTELIGENTNA FARBA DLA PRAWDZIWYCH EKSPERTÓW KOLORYZACJI DO TWORZENIA WYRAFINOWANEGO PIĘKNA. PERMANENTNA FARBA DO WŁOSÓW INTELIGENTNA FARBA DLA PRAWDZIWYCH EKSPERTÓW KOLORYZACJI DO TWORZENIA WYRAFINOWANEGO PIĘKNA. NIEZAWODNE DZIAŁANIE 100% pokrycie siwizny Wyjątkowa trwałość Doskonała jednolitość

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA MENEDŻERA: MODUŁ IV - Motywowanie i delegowanie zadań pracownikom

AKADEMIA MENEDŻERA: MODUŁ IV - Motywowanie i delegowanie zadań pracownikom AKADEMIA MENEDŻERA: MODUŁ IV - Motywowanie i delegowanie zadań pracownikom Informacje o usłudze Numer usługi 2016/04/11/6138/7828 Cena netto 1 190,00 zł Cena brutto 1 463,70 zł Cena netto za godzinę 74,38

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA WYBRANYCH REALIZACJI ZORGANIZOWANYCH PRZY UŻYCIU OPROGRAMOWANIA DO ZARZĄDZANIA GOŚĆMI

PREZENTACJA WYBRANYCH REALIZACJI ZORGANIZOWANYCH PRZY UŻYCIU OPROGRAMOWANIA DO ZARZĄDZANIA GOŚĆMI PREZENTACJA WYBRANYCH REALIZACJI ZORGANIZOWANYCH PRZY UŻYCIU OPROGRAMOWANIA DO ZARZĄDZANIA GOŚĆMI Właścicielem systemu EVENTRY jest firma APLAN, która od 2009 roku dostarcza oprogramowanie dla firm oraz

Bardziej szczegółowo

Przyszłość to technologia

Przyszłość to technologia Przyszłość to technologia - twórz ją z nami Innowacyjne projekty dla prestiżowych klientów Wdrażamy jedne z największych w kraju projekty z dziedziny informatyki i nowoczesnych technologii. Realizujemy

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM KURSU FRYZJER 170H

HARMONOGRAM KURSU FRYZJER 170H HARMONOGRAM KURSU FRYZJER 170H HARMONOGRAM ZAJĘĆ KURSU "FRYZJER" DATA GODZINY ZAJĘĆ 2015-04-30 9.00-15.35 8H 2015-05-04 9.00-15.35 8H 2015-05-05 9.00-15.35 8H MIEJSCE ZAJĘĆ teoretycznych i prakt. Salon

Bardziej szczegółowo

eduarch 2015 kreatywny marketing dla profesjonalistów

eduarch 2015 kreatywny marketing dla profesjonalistów eduarch 2015 kreatywny marketing dla profesjonalistów : - jesteśmy zespołem kreującym i realizujący projekty szeroko rozumianego event marketingu (szkolenia, konferencje, seminaria, warsztaty, performance

Bardziej szczegółowo

Województwo Lubuskie, 2016 r.

Województwo Lubuskie, 2016 r. Województwo Lubuskie, 2016 r. Kursy kwalifikacyjne, szkolenia doskonalące dla nauczycieli w zakresie tematyki związanej z nauczanym zawodem. Studia podyplomowe itp. Np. uczelnie wyższe w przypadku szkoleń

Bardziej szczegółowo

BTI BUSINESS LEADERS SCHOOL SZKOŁA LIDERÓW BIZNESU

BTI BUSINESS LEADERS SCHOOL SZKOŁA LIDERÓW BIZNESU BTI BUSINESS LEADERS SCHOOL SZKOŁA LIDERÓW BIZNESU BTI CONSULTING W LICZBACH ponad 30 lat na rynku ponad 5 mln klientów w 36 krajach świata 2 000 akredytowanych trenerów więcej niż 200 000 dni szkoleniowych

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 24.05.2012 r.

Warszawa, 24.05.2012 r. Relacje administracji rz dowej z otoczeniem na przyk adzie dwóch projektów realizowanych przez Departament S by Cywilnej KPRM Warszawa, 24.05.2012 r. Zakres projektów realizowanych przez DSC KPRM W latach

Bardziej szczegółowo

Przegląd działań w 2015 roku

Przegląd działań w 2015 roku Program Gospodarczy Organizacja Społecznie Zaangażowana Dołącz do prestiżowego grona firm, od których klienci kupują częściej, więcej i wobec których wykazują dużą lojalność konsumencką Przegląd działań

Bardziej szczegółowo

ENGLISH SUMMER CAMP 2015

ENGLISH SUMMER CAMP 2015 ENGLISH SUMMER CAMP 2015 Szanowni Państwo! Właśnie rozpoczynamy organizację obozu English Summer Camp 2015. Chcielibyśmy zaprosić Państwa współpracy i prosić o wsparcie materialne naszych działań. Niestety

Bardziej szczegółowo

OFERTA REKLAMOWA 2011

OFERTA REKLAMOWA 2011 OFERTA REKLAMOWA 2011 INNOVAWEB KOBIETA MIESIĘCZNIE ODWIEDZA NAS 2.4 MLN INTERNAUTEK * GENERUJĄC W SUMIE 21 MLN ODSŁON* SPĘDZAJĄC ŚREDNIO 9 MIN PODCZAS WIZYTY** Źródło: * Google Analytics (lipiec 2011

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRAKTYKI ZAWODOWEJ TECHNIK USLUG FRYZJERSKICH:

PROGRAM PRAKTYKI ZAWODOWEJ TECHNIK USLUG FRYZJERSKICH: Centrum Nauki i Biznesu ŻAK Plac Rynek 8 Starachowice Tel. (41) 2747024 starachowice@zak.edu.pl PROGRAM PRAKTYKI ZAWODOWEJ TECHNIK USLUG FRYZJERSKICH: SEMESTR III- CZAS TRAWANIA PRAKTYKI 4 TYGODNIE W wyniku

Bardziej szczegółowo

Metamorfozy - wizaż i stylizacja (warsztaty)

Metamorfozy - wizaż i stylizacja (warsztaty) Metamorfozy - wizaż i stylizacja (warsztaty) Informacje o usłudze Numer usługi 2016/02/04/7100/2902 Cena netto 330,00 zł Cena brutto 330,00 zł Cena netto za godzinę 47,14 zł Cena brutto za godzinę 47,14

Bardziej szczegółowo

Biznesowe szkolenia dla managera salonu beauty i spa

Biznesowe szkolenia dla managera salonu beauty i spa Biznesowe szkolenia dla managera salonu beauty i spa Prowadzi: Marta Fiłoń, trener biznesu spa&beauty Organizator: BEAUTY INSPIRATION EDYCJA JESIEŃ 2016 3 dni Kompletnej wiedzy do prowadzenia zyskownego

Bardziej szczegółowo

Od fartucha ochronnego dla spawacza po jedwabny szal - nowy katalog World Wide Work by MEWA już dostępny

Od fartucha ochronnego dla spawacza po jedwabny szal - nowy katalog World Wide Work by MEWA już dostępny Od fartucha ochronnego dla spawacza po jedwabny szal - nowy katalog World Wide Work by MEWA już dostępny W nowym katalogu World Wide Work by MEWA kobiety znajdą to, czego z pewnością oczekują. Mężczyźni

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie FORUM PRACODAWCÓW. w Kielcach, ul. Sienkiewicza 68 www.fp.kielce.com

Stowarzyszenie FORUM PRACODAWCÓW. w Kielcach, ul. Sienkiewicza 68 www.fp.kielce.com Stowarzyszenie FORUM PRACODAWCÓW w Kielcach, ul. Sienkiewicza 68 www.fp.kielce.com 20 lat na rzecz przedsiębiorczości Działamy od 1994 roku Skupiamy przedsiębiorców i menedżerów Działamy w województwie

Bardziej szczegółowo

Miesięczne opłaty abonamentowa w promocji DIALOG bez ograniczeń

Miesięczne opłaty abonamentowa w promocji DIALOG bez ograniczeń Megaszybki internet o prędkości do 12 Mb/s i rozmowy bez ograniczeń w ramach abonamentu telefonicznego to nowa oferta promocyjna Telefonii DIALOG SA. Od 27 lutego Klienci wybrać mogą jedną z trzech opcji

Bardziej szczegółowo

Cennik reklam na Nyskim Portalu Internetowym

Cennik reklam na Nyskim Portalu Internetowym Cennik reklam na Nyskim Portalu Internetowym www.ilovenysa.pl Krótko o ilovenysa.pl Idea I Love Nysa narodziła się w 2010 roku. Nasz Portal internetowy kierujemy przede wszystkim do ludzi młodych mających

Bardziej szczegółowo

O F E R T A Z P A S J Ą

O F E R T A Z P A S J Ą O F E R T A Z P A S J Ą Pełne zaangażowanie i życzliwa współpraca! Propozycje szkoleniowe Propozycje interwencyjne Propozycje eventowe Nasze propozycje obejmują wyłącznie działania, które możemy realizować

Bardziej szczegółowo