PROGRAM SZKOLE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROGRAM SZKOLE 2015 1"

Transkrypt

1 SZKOLE

2 WST P Edukacj L Oréal Professionnel stworzono specjalnie z myêlà o potrzebach Twojego salonu. Ka dego roku staramy si stworzyç nowà i atrakcyjnà ofert szkoleniowà, odpowiadajàcà nie tylko potrzebom rynku, ale tak e opartà na g ównych wartoêciach marki czyli zaawansowanych technologiach, profesjonalnej ekspertyzie, modzie i trendach. W 2015 roku oferujemy wiele nowych i ciekawych szkoleƒ, dzi ki którym Ty i Twój zespó b dziecie zmotywowani poprzez rozwijanie kreatywnoêci i nabywanie nowych umiej tnoêci. Inspirujàce wydarzenia artystyczne zapewnià nowe mo liwoêci rozwoju wykraczajàce poza informacje o produktach, aby rozwijaç dzia alnoêç salonu. Szkolenia prowadzone przez nasz kreatywny, pe en pasji i zaanga owania zespó edukatorów i artystów wspó pracujàcych z markà pozwolà z sukcesem wprowadziç nowe us ugi w Twoim salonie, a nasi mi dzynarodowi partnerzy artystyczni podzielà si swojà wiedzà, pasjà i doêwiadczeniem mi dzynarodowym. Wierzymy, e nasz program szkoleƒ spe ni Twoje oczekiwania oraz przyczyni si do rozwoju Twojego salonu. Niech 2015 b dzie rokiem MARZE, DOSKONA- LENIA SI, OSIÑGANIA SUKCESU RAZEM. Adrianna Kuênar Manager dzia u Szkoleƒ L Oréal Professionnel

3 07 NASZE WARTOÂCI 15 NASZA OFERTA SZKOLENIOWA 23 ROZWIJAJ USŁUGI W SALONIE 35 ROZWIJAJ SWÓJ BIZNES 41 ROZWIJAJ SWOJĄ KREATYWNOÂå

4 WYZNACZANIE TRENDÓW nasze WARTOÂCI PIONIERSKIE BADANIA PROFESJONALNA EKSPERTYZA

5 MARKA L'ORÉ AL PROFESSIONNEL OBECNA JEST PODCZAS TYGODNI MODY W PARY U, NOWYM JORKU, MEDIOLANIE, LONDYNIE ORAZ BIERZE UDZIA W PONAD 800 INNYCH POKAZACH MODY NA CA YM ÂWIECIE wyznaczanie TRENDÓW B DÑC OFICJALNYM PARTNEREM PARYSKIEGO TYGODNIA MODY, L'ORÉ AL PROFESSIONNEL ÂCIÂLE WSPÓ PRACUJE Z NAJWI KSZYMI PROJEKTANTAMI MODY I NAJLEPSZYMI FRYZJERAMI Z CA EGO ÂWIATA.

6 pionier w badaniach WSZYSTKIE NASZE PRODUKTY I USŁUGI OPRACOWYWANE SÑ ZA POMOCÑ INNOWACYJNYCH TECHNOLOGII: NAJWY SZE ST ENIE SK ADNIKÓW AKTYWNYCH ORAZ NAJBARDZIEJ PRECYZYJNE DAWKI UNIKALNYCH CZÑSTECZEK. OD 1909 ROKU DZIA ZAAWANSOWANYCH BADA L'ORÉAL WSPÓŁPRACUJE Z ZESPO EM ZAANGA OWANYCH BADACZY. STALE WPROWADZAMY INNOWACJE I UDOSKONALAMY FORMU Y, ABY ZASPOKOIå POTRZEBY NAJLEPSZYCH FRYZJERÓW NA ÂWIECIE I NAJWA NIEJSZYCH EKSPERTÓW W DZIEDZINIE W OSÓW.

7 profesjonalna EKSPERTYZA PRACA FRYZJERA PODCZAS TYGODNI MODY JEST IDEALNÑ OKAZJÑ DO SPRAWDZENIA JAKOÂCI I SKUTECZNOÂCI PRODUKTÓW, KTÓRE PA STWU OFERUJEMY. ARTYÂCI STYLIZUJÑCY NIEZLICZONÑ ILOÂå MODELEK MAJÑ ZA ZADANIE STWORZENIE PI KNYCH, WYRAFINOWANYCH, A PRZEDE WSZYSTKIM PERFEKCYJNYCH FRYZUR. PO TYM TEÂCIE, PODPISANIE SI FRYZJERA POD PRODUKTEM JEST PRAWDZIWYM DOWODEM JEGO JAKOÂCI.

8 oferta SZKOLENIOWA NASZA OFERTA ZAWIERA NAJWA NIEJSZE KATEGORIE SZKOLE MAJÑCE NA CELU PRZEKAZANIE CI KLUCZOWEJ WIEDZY O NASZYCH PRODUKTACH, ZAINSPIROWANIE CI ORAZ ROZWINI CIE TWOJEGO BIZNESU I US UG W SALONIE. 15

9 DOSKONAŁOŚĆ Z ACZ Y N A SI W R A Z 9 Z I NSPI RUJÑCY M I LU Dè M I. Zespół edukacji L Oréal Professionnel z pasją poświęca się wizji, która przyświeca wszystkim pomagać tworzyć, inspirować i rozwijać uzdolnionych fryzjerów, przekazując im unikalne spojrzenie, doświadczenie i niepowtarzalną wiedzę. Z ogromną dumą przedstawiamy grono fryzjerów i artystów oraz utalentowany zespół edukatorów. Ta grupa wyjątkowych indywidualistów razem zapewnia całkowicie unikalne doświadczenie edukacyjne. Naszym celem jest dzielenie się filozofią ciągłego uczenia się we wciąż zmieniającej się branży. Doświadczeni profesjonaliści, styliści celebrytów, obsypani nagrodami laureaci i wschodzące gwiazdy tworzą naszą ekscentryczną grupę artystów, którzy pokrywają wszystkie dziedziny związane z fryzjerstwem, w tym koloryzację, strzyżenie, stylizację i rozwijanie działalności salonu. 2 ambasadorów 16 TRAINERS Karol Czubak Manager ds. Artystycznych i Rozwoju Biznesu Adrianna Kuźnar Artur Bernacki Mirosław Mierzejewski Jan Pospiszyl Manager ds. Szkoleƒ Agnieszka Rzeska Specjalista ds. Administracji AKADEMIA KATOWICE EDUKATORZY Jacek Balcewicz Honorata Wierzbowska AKADEMIA POZNA EDUKATORZY Joanna Orłowska-Kryłowska AKADEMIA GDA SK EDUKATOR Michał Jach, Joanna Foszcz, Irena Miksa AKADEMIA WARSZAWA EDUKATORZY Julita Senio EDUKATOR-PARTNER 17

10 PARTNER ARTYSTYCZNY HAUTE COIFFURE FRANÇAISE WIELKIE FRYZJERSTWO FRANCJI SEKCJA POLSKA Międzynarodowa sieć działająca w 42 krajach, zrzeszająca 1500 wyróżniających się salonów fryzjerskich, posiadająca znak najwyższej jakości. H.C.F. to klub niezależnych fryzjerów. Kim są Fryzjerzy H.C.F.? Jednocześnie artystami, wysoko wykwalifikowanymi rzemieślnikami i szefami firm. Nierzadko wpływowi w swoich lokalnych społecznościach, szczycą się wybitną klientelą wśród mężczyzn i kobiet, którą przyciąga doskonałość usług. Związani z modą i trendami, pozostają zawsze w pogotowiu. Sekcja Polska H.C.F. powstała w 1998 roku, aktualnie do stowarzyszenia należy 20 salonów. Ich celem jest podnoszenie standardu usług i wprowadzanie najnowszych tendencji na rynek polski. Prezydent polskiej sekcji H.C.F.: Tomasz Migdal tel. (95)

11 Jacques Alexandre Academie Le Monde de Laetitia Guenaou Warsztaty It Looks Klucz Koloru Color Trophy Zmiana Koloru Warsztaty KreatywnoÊci Kreatywne Blondy Look Book Street Art Christophe Gaillet Look Book Strzy enia Pi kny kolor bez amoniaku z Inoa Colorscopie Barwy Komunikacji Look Book Upi cia Glamour Szkolenie w Barcelonie Kreatywne Blondy Ekspert Piel gnacji Ton w ton z Dia Look Book Stylizacje Sesyjne Ekspert Piel gnacji Pla owe fale z Beach Waves Look Book Stylizacje Sesyjne Filip Galas Haircut Academy Salon Emotion Wiecznie modne loki z Dulcia Advanced Ponadczasowe wygładzenie z X-Tenso Moisturist Ekspert Piel gnacji Szkolenie w Porto Kongres Biznesowy Salon Expert L Oréal Business Forum Legendarny kolor z Majirel Kongres Artystyczny Salon Expert Celebrity Looks Szkolenie w Rzymie MENU SZKOLEŃ I. ROZWIJAJ USŁUGI W SWOIM SALONIE SZKOLENIA PODSTAWOWE 1. PODSTAWY KOLORU... str. 25 Klucz Koloru Zmiana Koloru Warsztaty KreatywnoÊci Kreatywne Blondy 2. PODSTAWY PIEL GNACJI... str. 27 Ekspert Piel gnacji USŁUGI W SALONIE 1. KOLORYZACJA... str. 29 Pi kny kolor bez amoniaku z Inoa Legendarny kolor z Majirel Ton w ton z Dia 2. KOMUNIKACJA I DORADZTWO STYLU... str. 31 Barwy Komunikacji Colorscopie 3. ZMIANA FORMY... str. 33 Pla owe fale z Beach Waves Wiecznie modne loki z Dulcia Advanced Ponadczasowe wygładzenie z X-Tenso Moisturist II. ROZWIJAJ SWÓJ BIZNES BIZNES I OBSŁUGA KLIENTA... str Kongres Biznesowy Salon Expert 2. Szkolenia Iwona Marhulets III. ROZWIJAJ SWOJĄ KREATYWNOÂå STYLIZACJE I TRENDY... str Look Book Strzy enia 2. Look Book Upi cia Glamour 3. Look Book Street Art 4. Look Book Stylizacje Sesyjne 5. Warsztaty It Looks 6. Celebrity Looks SZKOLENIA W AKADEMIACH ZAGRANICZNYCH... str Szkolenie w Barcelonie 2. Szkolenie w Porto 3. Szkolenie w Rzymie WYDARZENIA ARTYSTYCZNE... str L Oréal Business Forum 2. Kongres Artystyczny Salon Expert 3. Color Trophy SZKOLENIA PARTNERSKIE...str Le Monde de Laetitia Guenaou 2. Jacques Alexandre Academie 3. Filip Galas Haircut Academy 4. Christophe Gaillet 21

12 TA CZ Âå U SZKOLE DEDYKOWANA JEST ROZWIJANIU TWOICH TECHNICZNYCH UMIEJ TNOÂCI W ZAKRESIE KOLORYZACJI, PIEL GNACJI ORAZ ZMIANY FORMY. rozwijaj swoje USŁUGI TO PIERWSZY KROK DO SUKCESU TWEGO SALONU.

13 PODSTAWY KOLORU AKADEMIA L ORÉAL PROFESSIONNEL INTERAKTYWNA TEORIA PRAKTYKA ZABIERZ NARZ DZIA # KLUCZ KOLORU Dla fryzjerów rozpoczynajàcych prac z koloryzacjà L Oréal Professionnel. Zalecamy 3 tygodnie praktyki przed przystàpieniem do kolejnych sta y. Reguły kolorymetrii WysokoÊç tonów Podkłady rozjaêniajàce Koloryzacja utleniajàca Koloryzacja ton w ton Pokrycie siwych włosów PRAKTYKA / 2 DNI / EDUKATOR / 600 PLN + VAT LUB PAKIET HANDLOWY / CERTYFIKAT # ZMIANA KOLORU Dla fryzjerów pragnàcych poznaç zaawansowane techniki zmiany koloru na włosach wczeêniej koloryzowanych. Zmiana refleksów RozjaÊnianie włosów koloryzowanych Przyciemnianie Dialog z Klientkà PRAKTYKA / 1 DZIE / EDUKATOR / 300 PLN + VAT LUB PAKIET HANDLOWY / CERTYFIKAT # WARSZTATY KREATYWNOÂCI Dla fryzjerów, którzy chcieliby rozwinàç swoje umiej tnoêci w dziedzinie estetyki połàczeƒ kolorystycznych i oferowaç Klientce nowoczesnà koloryzacj lub dekoloryzacj zgodnie z jej upodobaniem. Zasady estetycznych połàczeƒ kolorystycznych Indywidualny dobór koloryzacji (INOA, Majirel, Luo Color, INOA Supr me, DIA Richesse, DIA Light) Produkty do koloryzacji i dekoloryzacji Dialog z Klientkà PRAKTYKA / 1 DZIE / EDUKATOR / 300 PLN + VAT LUB PAKIET HANDLOWY / CERTYFIKAT # KREATYWNE BLONDY Dla fryzjerów, którzy chcieliby rozwinàç swoje umiej tnoêci oraz poszerzyç wiedz podczas warsztatów z paletà Blondów. Nowe oblicze Blondów Ró norodne produkty, techniki i efekty Blond PRAKTYKA / 1 DZIE / EDUKATOR / 300 PLN + VAT LUB PAKIET HANDLOWY / CERTYFIKAT WI CEJ INFORMACJI U TWOJEGO REPREZENTANTA HANDLOWEGO 25

14 PODSTAWY PIELĘGNACJI AKADEMIA L ORÉAL PROFESSIONNEL INTERAKTYWNA TEORIA PRAKTYKA Produkty do pielęgnacji włosów są niezbędne nie tylko dla fryzjerów, ale również dla klientów, aby mogli oni utrzymać efekt fryzury w domu. Zrozumienie tego, która gama naszych produktów odpowiada potrzebom włosów Twojej klientki sprawi, że uczestnicy zyskają pewność siebie w zalecaniu produktów, od podstawowego wyboru do dedykowanych rozwiązań dla odżywiania włosów. Uczestnik zyskuje wiedzę, która następnie rozwinie sprzedaż detaliczną w salonie. # EKSPERT PIEL GNACJI Dla fryzjerów chcàcych odkryç produkty do piel gnacji L Oréal Professionnel, poznaç potrzeby Klientek i dostosowaç odpowiednià usług technicznà w salonie. Profesjonalna diagnoza w osów Poznanie potrzeb Klientki Propozycje usług technicznych w salonie Propozycja produktów do kontynuacji w domu Obsługa Klientki wg nowoczesnego programu Salon Emotion PRAKTYKA / 1 DZIE / EDUKATOR / 300 PLN + VAT LUB PAKIET HANDLOWY / CERTYFIKAT WI CEJ INFORMACJI U TWOJEGO REPREZENTANTA HANDLOWEGO 27

15 KOLORYZACJA AKADEMIA L ORÉAL PROFESSIONNEL INTERAKTYWNA TEORIA PRAKTYKA ZABIERZ NARZ DZIA Zyskanie zaufania i zaangażowania klienta w polecaniu to umiejętność, którą posiadać musi każdy członek zespołu w salonie. Rozmawianie o usługach koloryzacji to podstawa, aby zyskać zaufanie klienta i rozwijać działalność biznesową salonu. Nauczyć się umiejętności i etapów wymaganych do zapewnienia właściwego wprowadzenia nowych usług, oferowania zmiany lub odświeżenia koloru włosów podczas konsultacji. # PI KNY KOLOR BEZ AMONIAKU Z INOA Dla fryzjerów, którzy chcà poznaç sekrety rewolucyjnej koloryzacji INOA oraz nauczyç si zaawansowanych technik globalnych i cz Êciowych. Âwiat INOA Profesjonalna diagnostyka INOA Kreatywne techniki z INOA PRAKTYKA / 1 DZIE / EDUKATOR / 300 PLN + VAT LUB PAKIET HANDLOWY / CERTYFIKAT # LEGENDARNY KOLOR Z MAJIREL Dla fryzjerów, którzy chcà poznaç sekrety legendarnej koloryzacji MAJIREL oraz nauczyç si zaawansowanych technik globalnych i cz Êciowych. Âwiat Majirel oraz NOWOÂå: MAJIREL HIGH LIFT Profesjonalna diagnostyka Majirel Techniki koloryzacji Majirel PRAKTYKA / 1 DZIE / EDUKATOR / 300 PLN + VAT LUB PAKIET HANDLOWY / CERTYFIKAT # TON W TON Z DIA Dla fryzjerów, którzy chcà poznaç Êwiat koloryzacji ton w ton Dia Richesse i Dia Light Âwiat Dia Richesse i Dia Light Profesjonalna diagnostyka Dia Richesse i Dia Light kreatywne wykorzystanie produktów w codziennej pracy w salonie PRAKTYKA / 1 DZIE / EDUKATOR / 300 PLN + VAT LUB PAKIET HANDLOWY / CERTYFIKAT WI CEJ INFORMACJI U TWOJEGO REPREZENTANTA HANDLOWEGO 29

16 KOMUNIKACJA I DORADZTWO STYLU AKADEMIA L ORÉAL PROFESSIONNEL WARSZTATY KREATYWNE # BARWY KOMUNIKACJI Dla całej ekipy salonu. Dla fryzjerów chcàcych rozwinàç swoje umiej tnoêci w dziedzinie komunikacji z Klientkà. Dla mened erów pragnàcych wprowadziç innowacyjny system komunikacji z Klientkà. Odkrycie 4 barw komunikacji Rozpoznanie typów Klientek w Twoim salonie Sztuka dialogu Jeszcze lepsza obs uga Klienta PRAKTYKA / 2 DNI / EDUKATOR / 600 PLN + VAT LUB PAKIET HANDLOWY / CERTYFIKAT # COLORSCOPIE : INDYWIDUALNA PROPOZYCJA Dla zaawansowanych stylistów, którzy chcà nauczyç si interpretacji osobowoêci i stylu Klientki, aby w aêciwie doradziç jej wybór odcieni najpe niej podkreêlajàcych jej urod. Interpretacja stylu i upodobaƒ Klientki Umiej tnoêci proponowania Klientce us ug Symbolika kluczowych elementów wizerunku: kszta t, kolor, dodatki, w osy, postawa Typy: jasny, ciemny, ciep y, zimny Praca na modelkach PRAKTYKA / 1 DZIE / EDUKATOR / 300 PLN + VAT LUB PAKIET HANDLOWY / CERTYFIKAT WI CEJ INFORMACJI U TWOJEGO REPREZENTANTA HANDLOWEGO 31

17 ZMIANA FORMY AKADEMIA L ORÉAL PROFESSIONNEL INTERAKTYWNA TEORIA PRAKTYKA ZABIERZ NARZ DZIA Rozbudź wyobraźnię i kreatywność dzięki szkoleniu ZMIANA FORMY. Moda jest główną inspiracją fryzjerów. Kierując się tym, L Oréal Professionnel nadało tym szkoleniom całkiem nowy wymiar. W zależności od panujących w danym sezonie trendów, oferujemy trzy typy szkoleń dostosowanych do potrzeb Twojej Klientki. # PLA OWE FALE Z BEACH WAVES # WIECZNIE MODNE LOKI Z DULCIA ADVANCED # PONADCZASOWE WYGŁADZENIE Z X-TENSO MOISTURIST Dla fryzjerów zainteresowanych nowoczesnymi i bezpiecznymi usπugami zmiany formy: efektu fal prosto z pla y z us ugà Beach Waves, trwa ej ondulacji Dulcia Advanced i trwa ego prostowania X-Tenso Moisturist. Forma jako element wizerunku Kszta ty twarzy zasady dopasowywania formy do Klientki Poznanie produktów: Beach Waves, Dulcia Advanced, X-Tenso Moisturist Profesjonalna diagnoza w osów przed zmianà formy Wiedza niezb dna, by rozmawiàc o us udze z Klientkà PRAKTYKA / 1 DZIE / EDUKATOR / 300 PLN + VAT LUB PAKIET HANDLOWY / CERTYFIKAT WI CEJ INFORMACJI U TWOJEGO REPREZENTANTA HANDLOWEGO 33

18 rozwijaj swój BIZNES NASI EKSPERCI NAUCZÑ CI JAK ZARZÑDZAå S A L O N E M I ROZWIJAå BIZNES.

19 KONGRES BIZNESOWY Tematyka Prezentacja innowacyjnych rozwiązań i strategii biznesowych. Dwa dni pełne prelekcji i warsztatów. Wsparcie dla rozwoju biznesowego Twojego Salonu Expert. Rozwiązania technologiczne w biznesie Prezentacja rozwiàzaƒ technologicznych, pomocnych w rozwoju biznesu. Omówienie dost pnych narz dzi w zakresie promocji i programów lojalnoêciowych itp. Innowacyjne płatności Znane nazwiska ze świata biznesu... Magdalena Dziewguć Kamila Kaliszyk Prelegenci Head of Google for Work Central Eastern Europe. Mened er z kilkunastoletnim doêwiadczeniem w bran y teleinformatycznej. Jest ekspertem zarzàdzania segmentem B2B i budowania strategii rozwoju dla firm usługowych. Jako jedna z niewielu kobiet na Êwiecie ukoƒczyła mened erskie studia podyplomowe na Harvard Business School. Dyrektor ds. Rozwoju Rynku i Akceptacji Kart Płatniczych w polskim oddziale MasterCard Europe. Kamila dołàczyła do MasterCard w 2000 roku, jako Technology Account Manager. Póêniej jako Senior Account Manager, była odpowiedzialna za rozwój biznesu i współprac z wi kszoêcià polskich banków. Brała równie udział we wprowadzaniu kart World MasterCard i budowaniu programu lojalnoêciowego World MasterCard Rewards. Omówienie zagadnieƒ zwiàzanych z płatnoêciami jak ich dost pnoêç wpływa na wydatki klientów, jakie rozwiàzania oferuje rynek itp. Standardy obsługi klienta w usługach Agnieszka Gletkier Dyrektor Marketingu i Sprzeda y hotelu Hilton. Karier w Hiltonie zacz ła w 2009 roku. Poczàtkowa faza jej pracy polegała na dostosowaniu hotelu do wymogów sieci pod kàtem marketingowym i sprzeda owym, ustawieniu polityki cenowej, w kontekêcie progów cenowych i sezonowoêci. Wpływ standardów obsługi klienta na lojalnoêç, wielkoêç zakupów, a w rezultacie na sukces biznesowy Salonu Expert. Organizacja przestrzeni Prezentacja najciekawszych rozwiàzaƒ w zakresie aran acji wn trz i omówienie wpływu organizacji przestrzeni na zadowolenie klientów. Koncepcja Retail w usługach Robert Majkut Designer, Robert Majkut Design. Jest jednym z wiodàcych polskich designerów. Dzi ki wypracowanemu własnemu stylowi i marce nale y do najpopularniejszych polskich projektantów i twórców miejsc o szczególnym, pionierskim charakterze. Nominowany do Elle Style Awards w kategorii Dobry Design. Z pomysłów Majkuta w Polsce skorzystali ju m.in. Gra yna Kulczyk, Leszek Czarnecki i twórca Alior Banku Wojciech Sobieraj. oraz gość specjalny, Modest Amaro, polski kucharz i restaurator, właściciel restauracji Atelier Amaro, która w 2013 jako pierwsza w Polsce została oznaczona gwiazdką Michelin. Prezentacja efektywnych rozwiàzaƒ z zakresu sprzedaêy detalicznej i ich wpływ na rozwój biznesu. Przyjdź i dowiedz się, w jaki sposób rozwinąć Swój Salon Expert! 37

20 SZKOLENIA IWONA MARHULETS SALON KLIENTA WARSZTATY KREATYWNE Jeśli swoją pracę wykonujesz z pasją, zawsze będziesz pragnął wiedzieć i umieć więcej. Nigdy nie przestaniesz się doskonalić, bo ciekawość i chęć odkrywania tego co można zrobić jeszcze lepiej bądź inaczej, inspiruje Cię do pracy i prowadzi na szczyt kariery, a profesjonalne zarządzanie salonem oraz obsługa klienta, stają się źródłem Twojej radości, satysfakcji i spełnienia. # AKADEMIA MENED ERA # PROWADZENIE MAŁEGO SALONU # OBSŁUGA KLIENTA W 15 KROKACH # IDEALNA RECEPCJA # SUPER TRENER W SALONIE FRYZJERSKIM # COACHING MENED ERSKI KONTAKT I ZAPISY: Iwona Marhulets, tel , AKADEMIA L ORÉAL PROFESSIONNEL INTERAKTYWNA TEORIA WARSZTATY KREATYWNE SCENKI # SALON EMOTION Dla całej ekipy salonu. Przedstawienie badaƒ rynkowych 7 kluczowych elementów wizyty Klientki w salonie Krzywa emocjonalna Wdro enie i plan działania WARSZTATY KREATYWNE / 1 DZIE / EDUKATOR / 1350 PKT SALON EXPERT / CERTYFIKAT WI CEJ INFORMACJI U TWOJEGO REPREZENTANTA HANDLOWEGO LUB NA STRONIE 39

21 rozwiń swoją KREATYWNOÂå JESTEÂMY ÂWIATOWYM PARTNEREM WSPÓ PRACUJÑCYM Z NAJLEPSZYMI FRYZJERAMI GOTOWYMI WSPIERAå, INSPIROWAå I ROZPALAå KREATYWNÑ ISKR FRYZJERSTWA. 41

22 STYLIZACJE I TRENDY Fot. Paweł Biegun Fot. Aneta Kowalczyk Fot. Maciej Kaniuk AKADEMIA L ORÉAL PROFESSIONNEL DEMONSTRACJA KROK PO KROKU PRAKTYKA ZABIERZ NARZ DZIA LookBook to nowa propozycja szkoleń przekazująca najnowsze tendencje w strzyżeniach i stylizacjach. Oferta oparta na wyjątkowym albumie pełnym inspiracji stworzonych przez fryzjerów dla fryzjerów i Klientek Salonów Expert, przeniesie Cię do świata trendów obowiązujących we fryzjerstwie, odkrywając przy tym tajniki profesjonalnych technik strzyżeń i stylizacji, a ciekawe materiały szkoleniowe zainspirują Cię i udoskonalą Twój warsztat fryzjerski. # LOOK BOOK STRZY ENIA Dla fryzjerów pragnàcych poszerzyç swój warsztat technik strzy enia i stylizacji. Prezentacja 3 technik strzy eƒ i stylizacji krok po kroku PRAKTYKA / 1 DZIE / TRENER TECNI ART / 2000 PKT SALON EXPERT / ZAPEWNIAMY 1 GŁÓWK TRENINGOWÑ / DYPLOM Fot. Jakub Kamiński Fot. Anna Dyszkiewicz Fot. Aga Rzymek # LOOK BOOK UPI CIA GLAMOUR Dla fryzjerów i stylistów chcàcych poznaç nowoczesne i eleganckie techniki koków i upi ç. Zaawansowane technicznie i nowoczesne koki dla doêwiadczonych stylistów Zaczerpni cie pomys ów i inspiracji z najnowszych trendów panujàcych w modzie i fryzjerstwie PRAKTYKA / 1 DZIE / TRENER TECNI ART / OBSERWACJA 1100 PKT SALON EXPERT / PRAKTYKA 2400 PKT SALON EXPERT / WŁASNA MODELKA Z DŁUGIMI WŁOSAMI / DYPLOM # LOOK BOOK STREET ART Dla fryzjerów i stylistów chcàcych poznaç nowoczesne i eleganckie techniki czesania warkoczy i plecionek. Fot. Weronika Kosińska Zaawansowane technicznie i nowoczesne warkocze dla doêwiadczonych fryzjerów Zaczerpni cie pomysłów i inspiracji z najnowszych trendów panujàcych w modzie i fryzjerstwie PRAKTYKA / 1 DZIE / TRENER TECNI ART / 2150 PKT SALON EXPERT / WYPO YCZAMY GŁÓWK TRENINGOWÑ # LOOK BOOK STYLIZACJE SESYJNE Dla doêwiadczonych fryzjerów i stylistów pragnàcych poznaç tajniki profesjonalnej sesji zdj ciowej. Fot. Leszek Czaplewski Fot. Weronika Kosińska Fot. Dominik Papaj Tworzenie koncepcji sesji zdj ciowej Współpraca z fotografem i makija ystà Stworzenie fryzury i 2 profesjonalne zdj cia PRAKTYKA / 1 DZIE / TRENER TECNI ART, FOTOGRAF, MAKIJA YSTA / 4800 PKT SALON EXPERT / WŁASNA MODELKA WI CEJ INFORMACJI U TWOJEGO REPREZENTANTA HANDLOWEGO LUB NA STRONIE 43

23 STYLIZACJE I TRENDY AKADEMIA L ORÉAL PROFESSIONNEL HOTEL DEMONSTRACJA KROK PO KROKU POKAZ Jak co roku i tym razem zaprezentujemy Wam nowe talenty i rozwiniemy te już Wam znane. Będziemy inspirować, uczyć i doskonalić tych, dla których Kolekcja L'Oréal Professionnel jest wyjątkowym wydarzeniem i dla tych, których Klientki z niecierpliwością czekają na odkrycie najmodniejszych trendów. # WARSZTATY IT LOOKS Dla doêwiadczonych fryzjerów i stylistów podà ajàcych za Êwiatowymi trendami mody i szukajàcych inspiracji w codziennej pracy. Prezentacja najnowszych tendencji It Looks INSPIRACJE / 1 DZIE / TRENER IT LOOKS / PAKIET HANDLOWY / CERTYFIKAT W tym roku odwiedzimy największe miasta w Polsce, a na scenie nasi Tecni Artyści zaprezentują Wam piękne kolory, atrakcyjne strzyżenia i stylizacje. Będziemy BLIŻEJ WAS. # CELEBRITY LOOKS Dla doêwiadczonych fryzjerów i stylistów podà ajàcych za Êwiatowymi trendami mody i szukajàcych inspiracji w codziennej pracy. Look&Learn w duchu Celebrity Looks to propozycja: Strzy eƒ Koloryzacji Stylizacji POKAZ / WIECZÓR / TRENER TECNI ART / PAKIET HANDLOWY WI CEJ INFORMACJI U TWOJEGO REPREZENTANTA HANDLOWEGO 45

24 BARCELONA AKADEMIE EUROPEJSKIE AKADEMIA L ORÉAL PROFESSIONNEL INTERAKTYWNA TEORIA DEMONSTRACJA KROK PO KROKU PRAKTYKA ZABIERZ NARZ DZIA PORTO Szkolenia w Akademiach zagranicznych to wyjątkowa możliwość poznania ciekawych technik strzyżeń, koloryzacji i stylizacji. Warsztaty poprowadzą najlepsi światowi styliści. Każdy z uczestników w kameralnej grupie będzie miał okazję zainspirować się, jak również przećwiczyć poznane techniki w części praktycznej pod okiem ekspertów. Dodatkowym atutem szkoleń w zagranicznych Akademiach będzie poznawanie nowych kultur, obyczajów, smaków oraz historii. # SZKOLENIE W BARCELONIE Hiszpania. Zabierzemy Was w niezwyk à podró do Barcelony, gdzie poznamy kultur, smaki i styl pe en tempramentu i s oƒca. Zapewnimy dobrej jakoêci szkolenie z lokalnym ID ARTIST L Oréal Professionnel, wspania à atmosfer i niezapomniane wra enia. 5 DNI / 2 DNI SZKOLENIA W AKADEMII / PKT SALON EXPERT / KWIECIE 2015 # SZKOLENIE W PORTO Portugalia. Kilka dni inspiracji w kraju najdalej wysuni tym na zachód Europy. Nie mo na ju dalej si gnàç po inspiracje, ni Portugalia. Akademia L Oréal Professionnel w Porto zapewni Wam wra enia, które na d ugo pozostanà w Waszej pami ci. 5 DNI / 2 DNI SZKOLENIA / PKT SALON EXPERT / CZERWIEC 2015 # SZKOLENIE W RZYMIE Włochy. Powtórka z rozrywki szkolenie w Rzymie w Akademii L Oréal Professionnel. Po ubiegłorocznym sukcesie szkolenia z Ruggero Venturi i Vittorio Masciarelli, jego druga edycja. 5 DNI / 2 DNI SZKOLENIA / PKT SALON EXPERT / PAèDZIERNIK 2015 RZYM WI CEJ INFORMACJI U TWOJEGO REPREZENTANTA HANDLOWEGO LUB NA STRONIE 47

25 SZKOLENIA PARTNERSKIE I POKAZY 3 DNI NIEZWYKLE INSPIRUJĄCYCH WARSZTATÓW W CANNES Kluczem do sukcesu Twojego salonu będzie niezwykle bogaty program poświęcony szkoleniom i pokazom, by pomóc Ci w rozwoju Twojej działalności w nowoczesny i skuteczny sposób. Zdobądź wiedzę w dziedzinie biznesu, rozwiń swoją kreatywność i umiejętności techniczne by lepiej rozwinąć swój salon. # L ORÉAL BUSINESS FORUM Dla właêcicieli salonów. CZ Âå BIZNESOWA Ogromny wachlarz rozwiàzaƒ biznesowych by sprostaç potrzebom klientek. CZ Âå TECHNICZNA Wzbogacenie i optymalizacja us ug w Twoim salonie by w pe ni usatysfakcjonowaç klientki. CZ Âå ARTYSTYCZNA Inspirujàce pokazy by rozwinàç Twojà kreatywnoêç. INSPIRACJE / PREZENTACJE / WARSZTATY / 3 DNI Już w czerwcu zabierzemy Was w miejsce, gdzie z dala od codziennej pracy znajdziemy czas na inspiracje, relaks i rozrywkę. Wszystko w odpowiednich proporcjach z naciskiem na INSPIRACJE. # KONGRES ARTYSTYCZNY SALON EXPERT Dla właêcicieli, managerów szukajàcych inspiracji i wymiany doêwiadczeƒ z innymi uczestnikami kongresu. Pokaz fryzjerski Koncert gwiazdy muzycznej Âwietna zabawa INSPIRACJE / 1 DZIE / NOCLEG Już 7 edycja konkursu Color Trophy, którego tematem będzie Kolor w Wielkim Mieście. Konkurencja, emocje, inspiracje i moc zabawy wieczorem. Mamy za sobą 6 udanych edycji konkursu, z pewnością i siódma edycja zaskoczy wielu. Już myślimy nad niespodziankami jakie będą czekać na Was tej jesieni. # L ORÉAL COLOR TROPHY Dla wszystkich fryzjerów. Rozstrzygni cie konkursu Gala wieczorna Show gwiazdy zagranicznej INSPIRACJE / 1 DZIE WI CEJ INFORMACJI U TWOJEGO REPREZENTANTA HANDLOWEGO LUB NA STRONIE 49

26 LE MONDE DE LAETITIA GUENAOU KRAKÓW DEMONSTRACJA PRAKTYKA ZABIERZ KROK NARZ DZIA PO KROKU Le Monde de Laetitia Guenaou to kolejny krok na wspólnej drodze Laetiti Guenaou i Adelajdy Tatomir-Dyras, właścicielki krakowskiego Salonu Roman. Jest to pomysł dojrzewający przez wiele lat i będący kontynuacją ich współpracy w zakresie szkoleń i rozwoju stylistów. Laetitia Guenaou Stylistka, Fryzjer Ambasador L Oréal Professionnel, Członek zespołu kreatywnego francuskiej Haute Coiffure, Założycielka Cizoir i Ondual Hair LAETITIA GUENAOU # STRZY ENIE, STRZY ENIE I KOLOR, KOKI # ROZWÓJ ARTYSTYCZNY, KREATYWNOÂå # LOOK & LEARN PRAKTYKA / 1 DZIE / 6550 PKT SALON EXPERT * / LOOK&LEARN 2650 PKT SALON EXPERT * LE MONDE DE LAETITIA GUENAOU # STRZY ENIA # STRZY ENIA I KOLOR # KOKI PRAKTYKA / 1 DZIE / STRZY ENIA I KOLOR 2850 PKT SALON EXPERT * / STRZY ENIA, KOKI 2200 PKT SALON EXPERT * Kreacja: Laetitia Guenaou KONTAKT: tel , MIEJSCE SZKOLENIA: Kraków, ul. Bracka 7/3 * Mo liwoêç rozliczenia gotówkowego. 51

27 JACQUES ALEXANDRE ACADEMIE JACQUES ALEXANDRE ACADEMIE DEMONSTRACJA KROK PO KROKU PRAKTYKA ZABIERZ NARZ DZIA Jacques Alexandre Academie to Akademia z długą i bogatą tradycją, która została założona w 1974 roku w Paryżu. Na naszych szkoleniach staramy się Państwu przekazać nie tylko najnowsze tendencje strzyżeń czy upięć. Nie mamy tajemnic, krok po kroku pokazujemy jak przygotować, czesać i wystylizować strzyżenia lub upięcia ślubne czy wieczorowe. Początkującym pokazujemy tajniki czesania bazowych upięć. # DZIE KREATORA Strzy enie najnowszej linii i tendencje kolorystyczne proponowane przez paryskich kreatorów Zapoznanie si z aktualnoêciami i w bezpoêrednim kontakcie z instruktorami poznanie ewolucji w strzy eniach PRAKTYKA / 1 DZIE / JACEK I FRYDERYK TATOMIR, JACEK BAKAJ / 3050 PKT SALON EXPERT * # KOKI Zapoznanie si z technikà upinania włosów i kreacja koków Presti owy pokaz techniki upinania włosów: klasyczny, na podkładkach, nowoczesne techniki w modzie koków Haute Couture PRAKTYKA / 1 DZIE / JACEK I FRYDERYK TATOMIR / 3050 PKT SALON EXPERT * Fot. Paweł Biegun KONTAKT: tel ; , MIEJSCE SZKOLENIA: Kraków, ul. Sławkowska 4, I pi tro * Mo liwoêç rozliczenia gotówkowego. 53

28 FILIP GALAS HAIRCUT ACADEMY FILIP GALAS HAIRCUT ACADEMY DEMONSTRACJA KROK PO KROKU PRAKTYKA ZABIERZ NARZ DZIA NAUCZYMY CIĘ JAK PRECYZYJNIE CIĄĆ. Uczymy, jak precyzyjnie ciąć włosy, gdyż umiejętność dobrego strzyżenia jest gwarancją sukcesu każdego salonu i fryzjera. Nasze techniki wymagają skupienia, dokładności i konsekwencji. Nagrodą za naszą pracę są naturalnie układające się włosy, gwarantujące komfort samodzielnego układania w domu. Wierzę, że kluczem do sukcesu jest rozwój i postęp całej ekipy. Tylko tą drogą możemy osiągnąć zamierzony cel doskonałość i perfekcję naszych umiejętności oraz usług. # BASIC # BASIC VOL. 2 Dla poczàtkujàcych oraz Êredniozaawansowanych i doêwiadczonych fryzjerów. Nauka 19 podstawowych technik na trzech zasadniczych długoêciach Trening od 1 do 4 dni (6h/dziennie) Mo liwoêç połàczenia z indywidualnymi treningami PRAKTYKA / 1 DZIE / 2200 PKT SALON EXPERT* / CERTYFIKAT FILIP GALAS HAIRCUT ACADEMY / ZAPEWNIAMY 1 GŁÓWK TRENINGOWÑ # S A LO N F R I E N D LY VOL. 1 WŁOSY KRÓTKIE VOL. 2 WŁOSY ÂREDNIEJ DŁUGOÂCI VOL. 3 WŁOSY DŁUGIE Dla fryzjerów z minimum 5-cio letnim sta em oraz wszystkim tym, którzy odbyli szkolenie BASIC. Nauka 3 najmodniejszych ci ç na wybranej długoêci włosów (vol.1, vol. 2, vol. 3), które zmieniajà si co sezon PRAKTYKA / 1 DZIE / 2200 PKT SALON EXPERT * / CERTYFIKAT FILIP GALAS HAIRCUT ACADEMY / ZAPEWNIAMY 1 GŁÓWK TRENINGOWÑ Fot. Maciej Kaniuk Pytania o szczegóły szkoleƒ i terminy prosimy kierowaç drogà telefonicznà lub mailowà do naszej konsultantki ds. edukacji Agnieszki Klinowskiej. KONTAKT: tel , MIEJSCE SZKOLENIA: Warszawa, ul. Noakowskiego 12/14 * Mo liwoêç rozliczenia gotówkowego. 55

29 CHRISTOPHE GAILLET KRAKÓW DEMONSTRACJA PRAKTYKA ZABIERZ KROK NARZ DZIA PO KROKU Światowej sławy stylista i szkoleniowiec l Oréal Professionnel Paris. Charyzmatyczny trener uczący praktycznych i komercyjnych technik strzyżen i stylizacji. Stylista na pokazach mody takich jak m.in. Balanciaga, Lanvin, Mugler, Azzaro, Pacco Rabanne, Eva Minge. Jeden z nielicznych stylistów posiadający tytuły mistrza Francji, Europy, Świata, Kanady, Polski, Bułgarii, Wielkiej Brytanii. Jako drugi w historii fryzjerstwa Francji zdobywca międzynarodowego tytułu fryzjera roku 2014 AIPP. Kreator artystycznej grupy Wielkiego Fryzjerstwa Francji oraz jej Dyrektor Artystyczny Założyciel marki Salon Artistic Performer szkolenia i opieka artystyczna dla salonów fryzjerskich na całym świecie. Pasjonat kultury w szczególnosci historii Polski XX wieku. # SENSITIV CUT NOWE PRAKTYCZNO-SALONOWE PODEJÂCIE DO TECHNIK STRZY E I STYLIZACJI W OSÓW Dla wszystkich fryzjerów na ró nych poziomach zaawansowania zawodowego, chcàcych poznaç nowatorskà filozofi SENSTITIV CUT. : Jedna filozofia Jedna technika Jedno narz dzie Skuteczny i szybki rezultat idealny w pracy salonowej Symbioza materii w osa i praktycznej wiedzy ka dego fryzjera PRAKTYKA Z OBSERWACJÑ / 1-2 DNIA / 6550 PKT SALON EXPERT / ZAPEWNIAMY GŁÓWKI TRENINGOWE Kreacja: Christophe Gaillet KONTAKT: Mariusz Krysa tel , * Mo liwoêç rozliczenia gotówkowego. 57

30 INFORMACJE praktyczne Internet INTERNET TO DZISIAJ PODSTAWOWE, ŁATWE I SZYBKIE ŹRÓDŁO INFORMACJI. DZIĘKI SZYBKO ROZWIJAJĄCYM SIĘ NOWYM MEDIOM, OBECNOŚĆ W SIECI JEST NIE TYLKO MILE WIDZIANA, ALE WRĘCZ POŻĄDANA. NIE ZOSTAŃ W TYLE I POMYŚL O OBECNOŚCI W SIECI JUŻ TERAZ. AKADEMIA WARSZAWA ul. Duchnicka 3, Warszawa AKADEMIA KATOWICE ul. Warszawska 21, Katowice AKADEMIA POZNA ul. Ogrodowa 17, Poznaƒ ZOSTA NASZYM FANEM facebook.com/lorealprofessionnelpl SZKOLENIA ONLINE youtube.com/user/lorealprofessionnelp instagram.com/lorealprofessionnelpl AKADEMIA GDA SK ul. Długie Ogrody 41/43, Gdaƒsk JEŚLI TWÓJ KLIENT MA PYTANIA DOTYCZĄCE PRODUKTÓW, JESTEŚMY ZAWSZE DO TWOJEJ DYSPOZYCJI: * (pn - pt ) * Koszt po àczenia = 1 impuls + VAT 59

studia podyplomowe 2013/2014

studia podyplomowe 2013/2014 studia podyplomowe 2013/2014 www.wsb.pl 51 ATRAKCYJNYCH KIERUNKÓW STUDIÓW Z DZIEDZIN TAKICH JAK: ADMINISTRACJA I BEZPIECZEŃSTWO FINANSE HR IT JĘZYKI OBCE LOGISTYKA MARKETING I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI PEDAGOGIKA

Bardziej szczegółowo

beauty inspiration Sprzedaż w salonie beauty i spa wizaz nowy dział: Peelingi ziołowe Trendy spa 2015 Jak być bardziej widocznym w internecie

beauty inspiration Sprzedaż w salonie beauty i spa wizaz nowy dział: Peelingi ziołowe Trendy spa 2015 Jak być bardziej widocznym w internecie biznes kosmetyka medycyna estetyczna spa wizaz beauty numer 1/2015 styczeń-luty inspiration magazyn dla managera nowy dział: wizaz Peelingi ziołowe Trendy spa 2015 Jak być bardziej widocznym w internecie

Bardziej szczegółowo

questus Diploma in Professional Marketing Programy certyfikowane Akredytowane Centrum Szkoleniowe i Egzaminacyjne The Chartered Institute of Marketing

questus Diploma in Professional Marketing Programy certyfikowane Akredytowane Centrum Szkoleniowe i Egzaminacyjne The Chartered Institute of Marketing questus Programy certyfikowane The Chartered Institute of Marketing Diploma in Professional Marketing Akredytowane Centrum Szkoleniowe i Egzaminacyjne The Chartered Institute of Marketing CIM The Chartered

Bardziej szczegółowo

polskich przykładów społecznej odpowiedzialności biznesu Iwona Kuraszko Szymon Augustyniak

polskich przykładów społecznej odpowiedzialności biznesu Iwona Kuraszko Szymon Augustyniak 15 polskich przykładów społecznej odpowiedzialności biznesu Iwona Kuraszko Szymon Augustyniak 15 polskich przykładów społecznej odpowiedzialności biznesu Iwona Kuraszko Szymon Augustyniak Spis treści 1

Bardziej szczegółowo

Magazyn BRE Banku dla ludzi przedsiębiorczych Nr 11/ lato 2013. Cezary Stypułkowski mbank: nadchodzi rebranding Grupy BRE >

Magazyn BRE Banku dla ludzi przedsiębiorczych Nr 11/ lato 2013. Cezary Stypułkowski mbank: nadchodzi rebranding Grupy BRE > Magazyn BRE Banku dla ludzi przedsiębiorczych Nr 11/ lato 2013 Cezary Stypułkowski mbank: nadchodzi rebranding Grupy BRE > od początku 4 Podsumowanie kwartału ludzie 6 Moim zdaniem Ernest Pytlarczyk Zmiana

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2015/2016

studia podyplomowe 2015/2016 studia podyplomowe 2015/2016 www.wsb.pl KIERUNKI STUDIÓW Z OBSZARÓW: ADMINISTRACJA I BEZPIECZEŃSTWO EKOLOGIA I ENERGIA FINANSE HR IT JĘZYKI OBCE KOMPETENCJE MENEDŻERSKIE LOGISTYKA MARKETING I SPRZEDAŻ

Bardziej szczegółowo

Wiadomości. 4 Artur Ulrich ponownie w zespole Viessmann. 4 Akademia Viessmann perspektywy 2010. 5 MatriX-Roadshow. 6 Viessmann laureatem Teraz Polska

Wiadomości. 4 Artur Ulrich ponownie w zespole Viessmann. 4 Akademia Viessmann perspektywy 2010. 5 MatriX-Roadshow. 6 Viessmann laureatem Teraz Polska Magazyn Techniki Grzewczej nr 1 (36) lipiec 2010 Ochrona klimatu motorem innowacji i rozwoju 1 Spis treści Wydawca: Viessmann sp. z o.o. ul. Karkonoska 65 53-015 Wrocław Polskie godło promocyjne Teraz

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowe. Targi Górnictwa, Przemysłu Energetycznego i Hutniczego

Międzynarodowe. Targi Górnictwa, Przemysłu Energetycznego i Hutniczego BIZNES EXPO - szansa na zysk Wydawnictwo bezpłatne. ISSN: 1424-610X Wrzesień 2011 Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach Międzynarodowe Targi Górnictwa, Przemysłu Energetycznego i Hutniczego Konferencja

Bardziej szczegółowo

Liczby nie kłamią. Postaw na Edukację INFORMATOR

Liczby nie kłamią. Postaw na Edukację INFORMATOR 9 Liczby nie kłamią. Postaw na Edukację 12 37 INFORMATOR Spis treści Liczby nie kłamią. Postaw na Edukację Wstęp... 3 Dlaczego warto studiować w Edukacji... 4 Misja i odpowiedzialność społeczna... 6 Słowniczek

Bardziej szczegółowo

KUŹNIA KADR IV. Dlaczego współpraca z praktyką gospodarczą jest tak istotna dla Uczelni. Satysfakcja z rozwoju

KUŹNIA KADR IV. Dlaczego współpraca z praktyką gospodarczą jest tak istotna dla Uczelni. Satysfakcja z rozwoju Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Numer projektu: POKL.04.01.01-00-311/10 FABER EST SUAE QUISQUE FORTUNAE Magazyn nr 2/2013 (6) KUŹNIA KADR IV Dlaczego

Bardziej szczegółowo

Akademia Strategicznego Przywództwa (Management II) Nabór do ostatnich grup 5. edycji trwa! Zapisz si na www.icaninstitute.pl/asp

Akademia Strategicznego Przywództwa (Management II) Nabór do ostatnich grup 5. edycji trwa! Zapisz si na www.icaninstitute.pl/asp Harvard Business Review Polska rekomenduje Advanced Executive Education Piąta edycja w Polsce Wybitni światowi eksperci i najnowsze metody budowy wartości firmy w warunkach niepewności i intensywnej konkurencji

Bardziej szczegółowo

Katalog firm i usług. www.ecommercepolska.pl

Katalog firm i usług. www.ecommercepolska.pl Katalog firm i usług www.ecommercepolska.pl Wstęp Izba Gospodarki Elektronicznej jest podmiotem reprezentującym branżę e-commerce. Naszym celem jest rozwój polskiego rynku usług świadczonych drogą elektroniczną,

Bardziej szczegółowo

RAPORT MAGAZYNU MENEDŻERÓW I INFORMATYKÓW. Kariera w IT 2012. Rynek pracy w branży IT w Polsce PRACA.COMPUTERWORLD.PL. Partnerzy raportu:

RAPORT MAGAZYNU MENEDŻERÓW I INFORMATYKÓW. Kariera w IT 2012. Rynek pracy w branży IT w Polsce PRACA.COMPUTERWORLD.PL. Partnerzy raportu: LISTOPAD 2011 CZERWIEC 2011 Rynek pracy w branży IT w Polsce RAPORT MAGAZYNU MENEDŻERÓW I INFORMATYKÓW Kariera w IT 2012 PRACA.COMPUTERWORLD.PL Partnerzy raportu: WRAPORCIE KARIERA W IT 2012 UCZELNIE 4

Bardziej szczegółowo

Jak powstaje projekt

Jak powstaje projekt Program Leonardo da Vinci Jak powstaje projekt od pomys u do realizacji Poradnik dla wnioskodawców projektów wielostronnych www.leonardo.org.pl Tekst dr Agnieszka Mazur-Baraƒska, Izabela Laskowska Konsultacje

Bardziej szczegółowo

www.wsl.com.pl informator 2012/2013 dla kandydatów na studia I stopnia Współpraca partnerska Stałe czesne LogMeeting - spotkania z logistyką

www.wsl.com.pl informator 2012/2013 dla kandydatów na studia I stopnia Współpraca partnerska Stałe czesne LogMeeting - spotkania z logistyką www.wsl.com.pl informator 2012/2013 dla kandydatów na studia I stopnia Współpraca partnerska Stałe czesne LogMeeting - spotkania z logistyką 2 www.wsl.com.pl Spis treści List od Rektora Logistyka co to

Bardziej szczegółowo

Harvard Business Review Polska poleca

Harvard Business Review Polska poleca Harvard Business Review Polska poleca General Management Program Uwaga: Tylko 175 miejsc. Start od września 2012 r. Najnowsze światowe metody i sprawdzone narzędzia zwiększenia efektywności menedżerów!

Bardziej szczegółowo

CITIGROUP 2003 RAPORT ROCZNY

CITIGROUP 2003 RAPORT ROCZNY CITIGROUP 2003 RAPORT ROCZNY 100 krajów 6 kontynentów 104 miliardy USD kapita u (z uprzywilejowanymi powierniczymi papierami wartoêciowymi) 275 000 pracowników kim jesteêmy jesteêmy przedsi biorstwem finansowym

Bardziej szczegółowo

Inwestowanie w wiedzę zawsze przynosi największe zyski. - Benjamin Franklin

Inwestowanie w wiedzę zawsze przynosi największe zyski. - Benjamin Franklin Inwestowanie w wiedzę zawsze przynosi największe zyski. - Benjamin Franklin Uczenie się jest procesem, z którym stykamy się całe życie, nie ogranicza się wyłącznie do dzieciństwa i młodości. Człowiek przez

Bardziej szczegółowo

Marketing Przedsi biorstw Spo ecznych

Marketing Przedsi biorstw Spo ecznych Marketing Przedsi biorstw Spo ecznych Nidzica 2011 Publikacja przygotowana w ramach projektu Marketing przedsi biorstw spo ecznych realizowanego przy udziale Êrodków Ministerstwa Pracy i Polityki Spo ecznej

Bardziej szczegółowo

TOMASZ MARSZAŁŁ OPAKOWANIA PROMOCJA. druk niskonakładowy W GRONIE TOP 50 MARKETINGOWCÓW EUROPY. szklane MARKETING eventowy i targowy

TOMASZ MARSZAŁŁ OPAKOWANIA PROMOCJA. druk niskonakładowy W GRONIE TOP 50 MARKETINGOWCÓW EUROPY. szklane MARKETING eventowy i targowy wszystko o skutecznej reklamie www.oohmagazine.pl kwiecień - czerwiec 2014 cena: 15 PLN OPAKOWANIA szklane MARKETING eventowy i targowy PROMOCJA tekstylia reklamowe kalendarze POS innowacje i wyspy druk

Bardziej szczegółowo

To nie takie proste. 10za50za10 wkrótce wielki finał konkursu inqbe. Infoshare wiedza jest dla wszystkich

To nie takie proste. 10za50za10 wkrótce wielki finał konkursu inqbe. Infoshare wiedza jest dla wszystkich WSZYSTKO O e-biznesie e-profit MAJ 2013 To nie takie proste piotr chmielewski o obecności w sieciach społecznościowych Foto: Kuklińscy Photography 10za50za10 wkrótce wielki finał konkursu inqbe Infoshare

Bardziej szczegółowo

Hotelarstwo w najlepszym standardzie

Hotelarstwo w najlepszym standardzie Hotelarstwo w najlepszym standardzie 2014 b ro s z u r a ko r p o r a c y j n a Hotelarstwo w najlepszym standardzie 2014 b ro s z u r a ko r p o r a c y j n a Orbis broszura korporacyjna 2014 2 3 Hotelarstwo

Bardziej szczegółowo

Management. Najnowsze światowe metody i sprawdzone narzędzia zwiększenia efektywności menedżerów! Ponad 1800 absolwentów poprzednich edycji!

Management. Najnowsze światowe metody i sprawdzone narzędzia zwiększenia efektywności menedżerów! Ponad 1800 absolwentów poprzednich edycji! General Management Program Dwunasta edycja w Polsce! Nowość: Portal Wiedzy Management Najnowsze światowe metody i sprawdzone narzędzia zwiększenia efektywności menedżerów! Advanced General Basic Management

Bardziej szczegółowo

III edycja poznaj wnioski i opinie specjalistów z sektora outsourcingu

III edycja poznaj wnioski i opinie specjalistów z sektora outsourcingu Ogólnopolskie Badanie Rynku 2013 Outsourcingu III edycja poznaj wnioski i opinie specjalistów z sektora outsourcingu Payroll consulting Administracja wynagrodzeniami Zarzàdzanie dokumentacjà personalnà

Bardziej szczegółowo

Jak się wyszkolić, by szkolić innych

Jak się wyszkolić, by szkolić innych Jak się wyszkolić, by szkolić innych Wprowadzenie w problematykę zawodu trenera Wydanie I Wydawca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ul. Pańska 81/83 00-834 Warszawa www.parp.gov.pl Copyright by

Bardziej szczegółowo

Oko na Białystok Komunikacja w Kompanii Piwowarskiej Rynek w branży IT należy do pracowników

Oko na Białystok Komunikacja w Kompanii Piwowarskiej Rynek w branży IT należy do pracowników marzec (50) 2014 ISSN 2083-5302 W numerze Oko na Białystok Komunikacja w Kompanii Piwowarskiej Rynek w branży IT należy do pracowników A w nim: Zarządzanie zasobami ludzkimi w otoczeniu międzynarodowym

Bardziej szczegółowo

Przedsi biorczoêç. Pierwszy wybór profesjonalisty

Przedsi biorczoêç. Pierwszy wybór profesjonalisty Przedsi biorczoêç Jak odnieêç sukces w negocjacjach Paul Steele, John Murphy, Richard Russill Prze o y Grzegorz uczkiewicz It s a Deal. A practical negotiation handbook format B5, obj. 172 s. oprawa broszurowa,

Bardziej szczegółowo

SZUKAJ PRACY BRANŻE Z EUROSTUDENTEM WYDANIE TARGOWE. Rozwiń się z Nami! ZRÓB KARIERĘ INWESTYCJA W PRZYSZŁOŚĆ W KORPORACJI Z POTENCJAŁEM

SZUKAJ PRACY BRANŻE Z EUROSTUDENTEM WYDANIE TARGOWE. Rozwiń się z Nami! ZRÓB KARIERĘ INWESTYCJA W PRZYSZŁOŚĆ W KORPORACJI Z POTENCJAŁEM Dynamiczny rozwój w Infosys BPO Poland www.eurostudent.pl październik 2014 Rozwiń się z Nami! KONKURS PZU: INWESTYCJA W PRZYSZŁOŚĆ WYGRAJ 5.000 ZŁ! WYDANIE TARGOWE SZUKAJ PRACY RAPORT SPECJALNY ZRÓB KARIERĘ

Bardziej szczegółowo

* * * * * agencje reklamowe

* * * * * agencje reklamowe * * * * * agencje reklamowe 04 Panorama świątecznych gadżetów reklamowych W maju Starlink przedstawił zestawienie wydatków na reklamę. Potem pojawiły się prognozy wydatków na działania promocyjne na 2010

Bardziej szczegółowo