Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download ""

Transkrypt

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21 KosztBud Białystok ul. Swobofna 58/24 tel./fax ; Kosztorysowanie FORTE 9.01 Prawa autorskie INWESTPROJEKT-SŁUPSK Roboty budowlane w zakresie budowy zakładów uzdatniania, oczyszczania oraz spalania odpadów Oczyszczalnia Lebiedzie Zaówienie: Lokalizacja: Lebiedzie dz. Nr 965, 966 g. Sterdyń Zaawiający: Urząd Giny Sterdyń ul. Tadeusza kościuszki 6 Lp Kod CPV Nazwa Data przediaru: Identyfikator kosztorysu: OCZYSZCZALNIA LEBIEDZIE WK Karta tytułowa wyk.dn: str Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kopletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inŝynierii lądowej i wodnej Roboty w zakresie instalowania, wydobycia produkcji oraz budowy obiektów budowlanych przeysłu naftowego i gazowniczego Roboty budowlane w zakresie budowy zakładów uzdatniania, oczyszczania oraz spalania odpadów OCZYSZCZALNIA LEBIEDZIE

22 KosztBud Białystok ul. Swobofna 58/24 tel./fax ; Kosztorysowanie FORTE 9.01 Prawa autorskie INWESTPROJEKT-SŁUPSK Roboty budowlane w zakresie budowy zakładów uzdatniania, oczyszczania oraz spalania odpadów Oczyszczalnia Lebiedzie Lp Kod CPV Nazwa Identyfikator kosztorysu: OCZYSZCZALNIA LEBIEDZIE WD Spis działów przediaru robót wyk.dn: str Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kopletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inŝynierii lądowej i wodnej 1 Wiata - składowisko osadu 2 Budynek duchaw 3 Budynek techniczny na skratki i piasek 4 Studzienka wodoierzowa - deontaŝ 5 Rozbiórka punktu zlewowego 6 Nawierzchnia betonowa 7 Chodnik z płytek 35x35c 8 Tereny zielone OCZYSZCZALNIA LEBIEDZIE

23 KosztBud Białystok ul. Swobofna 58/24 tel./fax ; Kosztorysowanie FORTE 9.01 Prawa autorskie INWESTPROJEKT-SŁUPSK Roboty budowlane w zakresie budowy zakładów uzdatniania, oczyszczania oraz spalania odpadów Oczyszczalnia Lebiedzie Identyfikator kosztorysu: OCZYSZCZALNIA LEBIEDZIE W1 Przediar robót wyk.dn: str. 1 Nr Nazwa Jednostka iary 1 Wiata - składowisko osadu 1 KNNR ,74 Wykopy liniowe szer o ścianach pionowych z ręczny wydobycie urobku w gruntach suchych głęb.wykopu do 1.5, kat.gruntu I-II (4,12+4,44)*2*0,55*1,20 (4,12+4,44)*2*0,40*1,20*2 2u KNNR ,11 Podkłady betonowe na podłoŝu gruntowy z betonu zwykłego B-7,5 z kruszywa naturalnego (4,12+4,44)*2*0,65*0,10 1,11 3u KNR ,34 Ławy fundaentowe Ŝelbetowe prostokątne o szerokości do 0,6 z betonu B-15 (4,12+4,44)*2*0,65*0,30 3,34 4u KNNR t 0,01 Zbrojenie konstrukcji onolitycznych prętai stalowyi okrągłyi, gładkii o średnicy do 14 (4,12+4,44)/0,25*1,06*0,222/1000 0,01 5u KNNR t 0,03 Zbrojenie konstrukcji onolitycznych prętai stalowyi okrągłyi, Ŝebrowanyi o średnicy do 14 (4,12+4,44)*4*0,888/1000 0,03 6u KNR ,56 Izolacje przeciwwilgociowe dwiea warstwai papy asfaltowej izolacyjnej na lepiku na gorąco ław fundaentowych betonowych (4,12+4,44)*2*0,50 8,56 7 Uzupełnienie do KNR 2-02 Nory nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane ,02 Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wys.4.5 z bloczków betonowych gr.ścian 25 c na zaprawie ceentowej (4,12+4,44)*2*0,90-0,38*0,90*7 8 Uzupełnienie do KNR 2-02 Nory nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane ,39 Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wys.4.5 z bloczków betonowych gr.ścian 40 c na zaprawie ceentowej 0,38*0,90*7 2,39 9u KNR ,11 Izolacja przeciwwilgociowa pionowa z dwóch warstw roztworu asfaltowego wykonana na zino - pierwsza warstwa (4,12+4,44+0,13*3)*2*0,90 16,11 10u KNR ,11 Izolacja przeciwwilgociowa pionowa z dwóch warstw roztworu asfaltowego wykonana na zino - następna warstwa 11u KNNR ,16 Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych, szerokości 0,8-2,5, głębokości do 1,5, w gruncie kat. I-III, z zagęszczenie ręczny 27,74 -(1,11+3,34) -(4,12+4,44)*2*0,25*0,90-0,38*0,13*0,80*7 12u KNR ,21 Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wysokości do 4,5 i grub. 1 cegły lecz z cegieł budowlanych pełnych kl. 15, na zaprawie ceentowo-wapiennej M-7 (4,12+4,44)*2*1,50-2,98*1,50 13 KNNR betonu 0,26 Betonowanie konstrukcji zbrojonych w deskowaniu tradycyjny słupów prostokątnych 0,14*0,14*1,50*9 0,26 14u KNR ,41 Słupy o długości do 2 i przekroju poprzeczny ponad 180 c 0,16*0,16*1,65*4 0,16*0,16*2,0*3 0,16*0,16*(1,65+2,0)/2*2 15u KNR ,41 Ray górne i płatwie o długości ponad 3 i przekroju poprzeczny ponad 180 c 4,79*0,16*0,18*3 0,41 16u KNR ,01 Miecze i zastrzały o przekroju poprzeczny do 180 c 0,70*0,10*0,10*2 0,01 11,30 16,44 15,41-2,39 27,74-4,45-3,85-0,28 25,68-4,47 0,17 0,15 0,09 Ilość OCZYSZCZALNIA LEBIEDZIE

24 W1 Przediar robót wyk.dn: str. 2 Nr Nazwa Jednostka iary Ilość 17u KNR ,38 Krokwie zwykłe o długości ponad 4,5 i przekroju poprzeczny do 180 c 5,88*0,05*0,16*8 0,38 18u KNNR ,17 Izolacje z folii polietylenowej przyocowanej do konstrukcji drewnianej 4,79*5,88 28,17 19u KNR ,17 Ołacenie połaci dachowych łatai 38x50 rozstawie łat ponad 24 c 20u KNR ,08 Wiatrownice o przekroju poprzeczny do 180 c (4,79*2+5,88)*0,025*0,20 0,08 21 Uzupełnienie do KNR 2-02 Nory nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane ,17 Pokrycie dachów o nachyleniu połaci do 85% blachą powlekaną dachówką na łatach powierzchnia dachu do KNR 0-18 IGM ,17 MontaŜ eleentów wykończeniowych typu "Siding" - układanie podsufitki 23 Uzupełnienie do KNR 2-02 Nory nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane ,47 Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu do 25 c 5,88*0,25 1,47 24 Uzupełnienie do KNR 2-02 Nory nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane ,18 Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu ponad 25 c (4,79*2+5,88)*0,40 6,18 25 KNR ,79 Rynna PVC WAVIN MINI KNR szt 1,00 Lej spustowy PVC WAVIN MINI 75/55 27 KNR szt 2,00 Denko zew. rynny PVC WAVIN MINI KNR ,80 Rura spustowa PVC WAVIN MINI 55 3,80 3,80 29 KNR szt 2,00 Kolano rury spustowej PVC WAVIN MINI KNR szt 1,00 Wylewka rury spustowej PVC WAVIN MINI 55 31u KNNR ,43 Tynki zewnętrzne zwykłe III kategorii, na ścianach płaskich i powierzchniach pozioych (4,50*2+4,80+4,0*2+4,17*2+0,38+0,13*3)*1,50-2,98*1,50*2 32 KNR ,43 Dwukrotne alowanie farbai eulsyjnyi tynków gładkich bez grunt. (powierzchnie zewn.) 33u KNNR ,41 Podkłady na podłoŝu gruntowy z ubitego piasku do zapraw 17,07*0,20 3,41 34u KNR ,07 Izolacje pozioe z papy asfaltowej na sucho, ze sarowanie zakładów - jedna warstwa 35u KNNR ,07 Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy ceentowej grubości 20, zatarte na ostro 36u KNNR ,07 Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy ceentowej, ziana grubości o 10 [U=6] 37u KNNR ,07 Posadzki z płytek "Gres" o wyiarach powyŝej 15x15 c, układanych etodą regularną na zaprawie klejowej 38u KNR ,64 Cokoliki płytkowe z płytek gresowych układane na klej etodą zwykłą z przecinanie płytek - cokolik 10 c 4,0+4,17*2+0,38*2+0,38*2+0,13*2*3 14,64 39 KNNR ,200 Warstwy podsypkowe piaskowe zagęszczane w sposób echaniczny, gr.warstwy po zagęszczeniu 5 c 4,50*1,60 7, KNNR ,200 Podbudowy betonowe pielęgnacja podbudowy piaskie i wodą, gr.warstwy po zagęszczeniu 10 c 41 KNR ,200 Nawierzchnie betonowe warstwa górna o gr.5 c 42 KNR ,200 Nawierzchnie betonowe warstwa górna, kaŝdy dalszy 1 c gr.pow.5 c [R=25;M=25;S=25] 2 Budynek duchaw 43 KNR otwór 12,00 Wykucie otworów o powierzchni do 0.05 na śruby w fundaentach betonowych o głęb.do 40c 44 KNR zestaw 3,00 Osadzenie śrub fundaentowych w gotowych otworach zestaw 4 szt.śrub osadzonych w otworach o głęb.do 40c OCZYSZCZALNIA LEBIEDZIE 46,37-8,94

25 W1 Przediar robót wyk.dn: str. 3 Nr Nazwa Jednostka iary Ilość 45 KNR otwór 12,00 Zalanie otworów kotwicznych i przestrzeni podaszynowej otwory kotwiczne o pow.do 0.05 i głęb.do 40c 46u KNNR ,32 Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - urłaty i podwaliny (bez ceny ateriałów) (3,68+2,48)*2 12,32 47u KNNR ,18 Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - urłaty i podwaliny (cena ateriałów na 1 3 drewna w konstrukcji) 12,32*0,10*0,05*3 0,18 48u KNNR ,31 Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - słupy (bez ceny ateriałów) 2,97*10 3,15*11 3,12*8 49u KNNR ,45 Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - słupy (cena ateriałów na 1 3 drewna w konstrukcji) 89,31*0,10*0,05 0,45 50u KNNR ,32 Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - oczepy (bez ceny ateriałów) (3,68+2,48)*2 12,32 51u KNNR ,12 Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - oczepy (cena ateriałów na 1 3 drewna w konstrukcji) 12,32*0,10*0,05*2 0,12 52u KNNR ,76 Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - krokwie zwykłe (bez ceny ateriałów) 3,22*8 25,76 53u KNNR ,14 Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - krokwie zwykłe (cena ateriałów na 1 3 drewna w konstrukcji) 25,76*0,14*0,038 0,14 54u KNNR ,60 Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - wyiany (bez ceny ateriałów) 1,20+0,60*2*2 3,60 55u KNNR ,04 Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - wyiany (cena ateriałów na 1 3 drewna - krawędziaków w konstrukcji) 3,60*0,10*0,05*2 0,04 56u KNNR ,52 Łacenie połaci dachowych 4,20*3,22 13,52 57u KNR ,08 Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej deska okapowa o przekroju poprzeczny drewna do 180 c (4,20+3,22)*2*0,14*0,038 0,08 58u KNR ,41 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe poz.z jednej warstwy płyt z wełny ineralnej do izolacji stropów drewnianych, sufitów podwieszanych i podłóg na legarach, grubości 100 3,82*2,62-2,62*0,038*6 59u KNR ,41 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe poz.z jednej warstwy płyt z wełny in. do izol. stropów drew.sufitów podwiesz.i podłóg na legarach, gr.50, układ. na sucho 60u KNNR ,14 Izolacja z foli przyocowanej do konstrukcji drewnianej - folia dachowa 4,20*3,40 14,28 61 Uzupełnienie do KNR 2-02 Nory nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane ,28 Pokrycie dachów o nachyleniu połaci do 85% blachą powlekaną dachówką na łatach powierzchnia dachu do 50 4,20*3,40 14,28 62 Uzupełnienie do KNR 2-02 Nory nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane ,08 Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu ponad 25 c (4,20+3,40)*2*0,40 6,08 63 Uzupełnienie do KNR 2-02 Nory nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane ,05 Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu do 25 c 4,20*0,25 1,05 64 KNR 0-18 IGM ,51 MontaŜ eleentów wykończeniowych typu "Siding" układanie podsufitki 4,20*3,22-3,82*2,62 65 KNR ,20 Rynna PVC WAVIN MINI KNR szt 1,00 Lej spustowy PVC WAVIN MINI 75/55 67 KNR szt 2,00 Denko zew. rynny PVC WAVIN MINI 75 OCZYSZCZALNIA LEBIEDZIE 29,70 34,65 24,96 10,01-0,60 13,52-10,01

26 W1 Przediar robót wyk.dn: str. 4 Nr Nazwa Jednostka iary Ilość 68 KNR ,00 Rura spustowa PVC WAVIN MINI 55 3,0 3,00 69 KNR szt 2,00 Kolano rury spustowej PVC WAVIN MINI KNR szt 1,00 Wylewka rury spustowej PVC WAVIN MINI KNR szt 2,00 Nasady wentylacyjne blaszane, średnica wlotu do 30 c 72 KNR szt 2,00 Czerpnie ścienne,kołowe o średnicy u KNNR ,68 Okna jednokoorowe z PCW typu VEKA z okuciai obwiedniowyi o pow. do 0,6 0,45*0,75*2 0,68 74u KNNR ,87 Bray drewniane raowe dwuskrzydłowe stałe z ościeŝnicai, obite klepką 1,40*2,05 2,87 75 Uzupełnienie do KNR 2-02 Nory nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane ,45 Pokrycie ścian i sufitu blachą powlekaną trapezową 3,54*3,05+3,57*3,15+2,34*(3,05+3,15)/2*2 -(1,50*2,20+0,60*0,90*2) 3,54*2,34 76 Uzupełnienie do KNR 2-02 Nory nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane ,10 Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu do 25 c 3,05*0,15*2 3,15*0,15*2 (0,60+0,90)*2*0,25 (1,50+2,20*2)*0,25 77u KNNR ,17 Izolacje z folii polietylenowej przyocowanej do konstrukcji drewnianej 3,54*3,05+3,57*3,15+2,34*(3,05+3,15)/2*2 -(1,50*2,20+0,60*0,90*2) 78u KNR ,80 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe poz.z jednej warstwy płyt z wełny ineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych urowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowy..., grubości ,45 -(89,31+3,60)*0,05 79 KNR 0-21 IGM ,83 Ściany z płyt wiórowych 3,78*3,19+3,78*3,29+2,58*(3,19+3,29)/2*2 -(1,50*2,20+0,60*0,90*2) 80 KNR 0-23 IGM ,35 Dopieplenie ścian w technologii lekko-okrej 3,82*3,19+3,82*3,29+2,62*(3,19+3,29)/2*2 -(1,50*2,20+0,60*0,90*2) 81 KNR 0-23 IGM ,10 Ochrona naroŝników wypukłych z kątownikie atalowy 3,05*2 3,15*2 (0,60+0,90*2)*2 1,50+2,20*2 82 Uzupełnienie do KNR 2-02 Nory nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane ,30 Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu do 25 c 0,60*0,25*2 0,30 83 KNR ,01 Izolacja pozioa Atlas Woder E 3,82*2,62 10,01 84 KNR ,01 Izolacja pozioa Atlas Woder E - kolejna warstwa 85u KNNR ,28 Jednowarstwowe izolacje pozioe z płyt styropianowych od. 20, grubości 100, układnych na wierzchu konstrukcji na sucho 3,54*2,34 8,28 86u KNNR ,82 Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy ceentowej grubości 20, zatarte na ostro 87u KNNR ,82 Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy ceentowej, ziana grubości o 10 88u KNNR ,82 Posadzki z płytek "Gres" o wyiarach powyŝej 15x15 c, układanych etodą regularną na zaprawie klejowej 3 Budynek techniczny na skratki i piasek 36,55-4,38 8,28 0,92 0,95 0,75 1,48 36,55-4,38 40,45-4,65 41,21-4,38 41,73-4,38 6,10 6,30 4,80 5,90 OCZYSZCZALNIA LEBIEDZIE

27 W1 Przediar robót wyk.dn: str. 5 Nr Nazwa Jednostka iary Ilość 89 KNNR ,30 Wykopy liniowe szer o ścianach pionowych z ręczny wydobycie urobku w gruntach suchych głęb.wykopu do 1.5, kat.gruntu III-IV (4,26+3,0)*2*1,05*1,20 18,30 90 KNNR ,36 Podkłady betonowe (4,26+3,0)*2*0,25*0,10 0,36 91 KNNR ,71 Deskowanie tradycyjne konstrukcji betonowych lub Ŝelbetowych ław fundaentowych (4,26+3,50+3,76+3,0)*2*0,30 8,71 92 KNNR t 0,01 Zbrojenie konstrukcji onolitycznych prętai stalowyi okrągłyi gładkii o średnicy do 14 (4,26+3,0)*2/0,25*1,06*0,222/1000 0,01 93 KNNR t 0,05 Zbrojenie konstrukcji onolitycznych prętai stalowyi okrągłyi Ŝebrowanyi o średnicy do 14 (4,26+3,0)*2*4*0,888/1000 0,05 94 KNNR betonu 1,09 Betonowanie konstrukcji zbrojonych w deskowaniu tradycyjny ścian prostych (4,26+3,0)*2*0,25*0,30 1,09 95 Uzupełnienie do KNR 2-02 Nory nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane ,07 Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wys.4.5 z bloczków betonowych gr.ścian 25 c na zaprawie ceentowej (4,26+3,0)*2*0,90 13,07 96 KNR ,62 Wyprawa z zaprawy wodoszczelnej (4,26+3,50)*2*1,20 18,62 97 KNR 0-17 IGM ,30 Przyklejenie płyt styropianowych do ścian (4,40+3,64)*2*1,20 19,30 98 KNR 0-17 IGM ,30 Przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach 99 KNNR ,95 Zasypywanie wykopów szer o ścianach pionowych głęb.wykopu do 1.5, grunt.kat.i-iii 18,30 -(0,36+1,09) -(4,26+3,0)*2*0,80*0, KNR ,74 Ściany budynków 1-kondygnacyjnych z bloczków z betonu koórkowego o wys.do 4.5 i gr.24 c 3,76*2,80+3,76*3,72+3,50*(3,0+3,92)/2*2 48, KNNR otwór 2,00 OścieŜa otworów w ścianach urowanych o grubości 1 cegły 102 KNNR ,80 Deskowanie tradycyjne konstrukcji betonowych lub Ŝelbetowych belek, podciągów i wieńców (4,26+0,25)*2*0,20 1, KNNR t 0,01 Zbrojenie konstrukcji onolitycznych prętai stalowyi okrągłyi gładkii o średnicy do 14 4,20*2/0,25*1,06*0,222/1000 0, KNNR t 0,03 Zbrojenie konstrukcji onolitycznych prętai stalowyi okrągłyi Ŝebrowanyi o średnicy do 14 4,20*2*4*0,888/1000 0, KNNR betonu 0,43 Betonowanie konstrukcji zbrojonych w deskowaniu tradycyjny belek, podciągów i wieńców 4,26*0,25*0,20*2 0, KNNR ,04 Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej urlaty i podwaliny (at.kol.07) 5,02*2 10, KNNR ,16 Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej urlaty i podwaliny (at.do kol.01) 10,04*0,14*0,038*3 0, KNNR ,65 Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej krokwie zwykłe (at.kol.11) 4,85*9 43, KNNR ,23 Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej krokwie zwykłe (at.do kol.05) 43,65*0,14*0,038 0, KNNR ,35 Łacenie połaci dachowych 5,02*4,85 24,35 18,30-1,45-2,90 OCZYSZCZALNIA LEBIEDZIE

28 W1 Przediar robót wyk.dn: str. 6 Nr Nazwa Jednostka iary Ilość 111 KNR ,11 Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej deska okapowa o przekroju poprzeczny drewna do 180 c (5,02+4,85)*2*0,14*0,038 0, KNNR ,98 Izolacja z foli przyocowanej do konstrukcji drewnianej 4,26*3,50-0,038*3,50*7 113 KNR ,56 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny ineralnej pozioe z płyt układanych na sucho - jedna warstwa (2,45+0,55*2)*3,82 13, Uzupełnienie do KNR 2-02 Nory nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane ,35 Pokrycie dachów o nachyleniu połaci do 85% blachą powlekaną dachówką na łatach powierzchnia dachu do Uzupełnienie do KNR 2-02 Nory nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane ,89 Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu ponad 25 c (5,02+4,85*2)*0,40 5, Uzupełnienie do KNR 2-02 Nory nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane ,51 Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu do 25 c 5,02*0,25*2 2, KNR ,02 Rynna PVC WAVIN MINI KNR szt 1,00 Lej spustowy PVC WAVIN MINI 75/ KNR szt 2,00 Denko zew. rynny PVC WAVIN MINI KNR ,80 Rura spustowa PVC WAVIN MINI KNR szt 2,00 Kolano rury spustowej PVC WAVIN MINI KNR szt 1,00 Wylewka rury spustowej PVC WAVIN MINI KNNR ,22 Okna o powierzchni do 0.6 0,45*0,48 0, KNNR ,52 OścieŜnice drewniane 1,20*2,10 2, KNNR ,26 Skrzydła drzwiowe zewnętrzne pełne 1,10*2,05 2, KNR 0-23 IGM ,72 Dopieplenie ścian w technologii lekko-okrej 4,26*3,0+4,26*3,92+3,64*(3,0+3,92)/2*3 -(1,20*2,12) 127 KNR 0-23 IGM ,00 Ochrona naroŝników wypukłych z kątownikie atalowy 3,0*2 3,92*2 0,60*3 1,12+2,12*2 128 KNR ,60 WyłoŜenie gzysów i podokienników dachówką karpiówką pojedynczą, wykonanie ręczne 129 KNNR ,81 Izolacja z foli przyocowanej do konstrukcji drewnianej 3,76*3,14 11, KNR 0-18 IGM ,81 MontaŜ eleentów wykończeniowych typu "Siding" układanie podsufitki 131 KNNR ,78 Tynki zwykłe wewnętrzne III kat.ścian i słupów 3,76*3,0+3,76*3,92+3,0*(3,0+3,92)/2*2 46, KNNR ,74 Tynki wewnętrzne gładkie - alowanie farbą eulsyjną bez gruntowania dwukrotne 3,76*3,0+3,76*3,92+3,0*(3,0+3,92)/2*2 -(3,76+3,0)*2*2,0 133u KNNR ,79 Dwukrotne alowanie z dwukrotny szpachlowanie tynków wewnętrznych gładkich, farbą ftalową 14,91-0,93 67,26-2,54 6,00 7,84 1,80 5,36 46,78-27,04 OCZYSZCZALNIA LEBIEDZIE

29 W1 Przediar robót wyk.dn: str. 7 Nr Nazwa Jednostka iary Ilość 134 KNNR ,26 Podkłady z ubitych ateriałów sypkich 3,76*3,0*0,20 2, KNNR ,69 Podkłady betonowe 3,76*3,0*0,15 1, KNNR ,28 Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni pozioych z papy na lepiku, jednowarstwowe 3,76*3,0 11, KNNR ,28 Izolacje pozioe przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych, układanych na wierzchu konstrukcji na sucho, jednowarstwowe 138 KNNR ,28 Warstwy wyrównawcze pod posadzki, zatarte na ostro, gr KNNR ,28 Warstwy wyrównawcze pod posadzki - ziana gr.o 10 [R=3;M=3;S=3] 140 KNNR ,28 Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek ponad 15x KNR ,52 Cokoliki płytkowe z kaieni sztucznych układanych na klej z przecinanie płytek etodą kobinowaną, wy.płytek 20x20 c - cokolik 10 c (3,76+3,0+0,10)*2-1,20 12, KNNR ,85 Warstwy odcinające zagęszczane ręcznie, gr.warstwy po zagęszczeniu 10 c 1,90*1,50 2, KNNR ,85 Podbudowy betonowe pielęgnacja podbudowy piaskie i wodą, gr.warstwy po zagęszczeniu 15 c 144 KNR ,85 Nawierzchnie betonowe warstwa górna o gr.5 c 4 Studzienka wodoierzowa - deontaŝ 145 KNR 405 to I kpl 1,00 DeontaŜ studni rewizyjnych z kręgów betonowych w gotowy wykopie - studnia z kręgów o średnicy 1500 i głębokości KNR 405 to I ,50 DeontaŜ studni rewizyjnych z kręgów betonowych w gotowy wykopie - studnia z kręgów o średnicy za kaŝde 0.5 róŝnicy głębokości 5 Rozbiórka punktu zlewowego 147u KNNR ,80 Rozbiórka eleentów Ŝelbetowych 6 Nawierzchnia betonowa 148 KNNR ,500 Warstwy podsypkowe piaskowe zagęszczane w sposób echaniczny, gr.warstwy po zagęszczeniu 5 c 149 KNNR ,500 Podbudowy betonowe pielęgnacja podbudowy piaskie i wodą, gr.warstwy po zagęszczeniu 10 c 150 KNR ,500 Nawierzchnie betonowe warstwa górna o gr.5 c 151 KNR ,500 Nawierzchnie betonowe warstwa górna, kaŝdy dalszy 1 c gr.pow.5 c [R=25;M=25;S=25] 152 KNNR ,500 Wykonanie i zagęszczanie echaniczne warstwy o gr.po zagęszczeniu 10 c 153 KNR ,000 Nawierzchnie betonowe warstwa górna o gr.5 c 154 KNR ,000 Nawierzchnie betonowe warstwa górna, kaŝdy dalszy 1 c gr.pow.5 c [R=25;M=25;S=25] 155 KNR ,500 Izolacje przeciwwilgociowe z papy - izolacja powierzchni pozioych na lepiku na zino - pierwsza warstwa ,000 Wypełnienie spoin sylikone 7 Chodnik z płytek 35x35c 157u KNNR ,00 Chodniki z płyt betonowych o wyiarach 35x35x5 c, kl. I układane na podsypce piaskowej, spoiny wypełniane piaskie 8 Tereny zielone 158 KNR [R=0,955] ha 0,020 Ręczne rozrzucanie ieszanki z torfu i ziei urodzajnej na terenie płaski, gr.warstwy 2 c 196,0/ , KNR [R=0,955] ha 0,020 Ręczne rozrzucanie ieszanki z torfu i ziei urodzajnej na terenie płaski, dodatek za kaŝdy następny 1 c gr.warstwy OCZYSZCZALNIA LEBIEDZIE

30 W1 Przediar robót wyk.dn: str. 8 Nr Nazwa Jednostka iary Ilość 160u KNR [R=0,955] 196,00 Wykonanie trawników dywanowych siewe w terenie płaski z nawoŝenie, grunt kat. III Koniec wydruku OCZYSZCZALNIA LEBIEDZIE

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43 Urządzenia Sanitarne i Ochrony Środowiska dr inŝ. Ryszard Wenda PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień Instalowanie rozdzielni elektrycznych Kładzenie kabli Roboty w zakresie przewodów instalacji elektrycznych oraz opraw elektrycznych NAZWA INWESTYCJI : Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Lebiedziach ADRES INWESTYCJI : Lebiedzie g. Sterdyń INWESTOR : Gina Sterdyń ADRES INWESTORA : ul. T. Kościuszko 6, Sterdyń BRANśA : elektryczna SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : gr inŝ. Karol Citkowski SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : inŝ. Janusz Karski DATA OPRACOWANIA : VI 2007 Ogółe wartość kosztorysowa robót : zł Słownie: Opracował: Dokuent został opracowany przy poocy prograu NORMA PRO

44 DZIAŁY KOSZTORYSU Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Lebiedziach - Instalacje elektroenergetyczne Lp. Nazwa działu Kod wg CPV Od Do Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Lebiedziach - Instalacje elektroenergetyczne 1 Rozbudowa istniejącej szafki układu poiarowego Rozbudowa istniejącej rozdzielnicy "R" Rozbudowa istniejącej rozdzielnicy 1R MontaŜ projektowanej szafy "R2" MontaŜ projektowanej szafy "R3" MontaŜ projektowanej szafy "R5" Instalacje kablowe w terenie Roboty w budynku nr Budynek składowania osadu "11" - instalacje elektryczne Budynek technologiczny "5" - instalacje elektryczne MontaŜ eleentów AKPiA i kabli sterowniczych Nora PRO Wersja 4.12

45 PRZEDMIAR ROBÓT Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Lebiedziach - Instalacje elektroenergetyczne Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.. Poszcz Raze Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Lebiedziach - Instalacje elektroenergetyczne 1 Rozbudowa istniejącej szafki układu poiarowego 1.1 KNR-W analogia MontaŜ osprzętu odułowego w rozdzielnicach - wyłącznik nadprądowy 1- bieg. Wyiana wkładek bezpiecznikowych na gg 160A 3 szt 3,000 RAZEM 3, KNR-W 5-08 MontaŜ osprzętu odułowego w rozdzielnicach - wyłącznik nadprądowy 1- szt analogia bieg. Wyiana wkładek bezpiecznikowych na gg 100A 3 szt 3,000 RAZEM 3, KNR-W 5-08 MontaŜ osprzętu odułowego w rozdzielnicach - wyłącznik nadprądowy 3- szt analogia bieg. wył. nadpr. 3-faz C 63A 1 szt 1,000 2 Rozbudowa istniejącej rozdzielnicy "R" 2.1 KNR-W 5-08 MontaŜ osprzętu odułowego w rozdzielnicach - rozłącznik lub wyłącznik przeciwporaŝeniowy szt analogia 3 (4) - biegunowy Stycznik 100A 2.2 KNR-W analogia 2.3 KNR-W analogia 2.4 KNR-W KNR-W KNR-W KNR-W KNR-W KNP 18 D analogia 1 szt 1,000 MontaŜ eleentów rozdzielnic odułowych - szyna nośna szt (2b) 2 szt 2,000 RAZEM 2,000 MontaŜ osprzętu odułowego w rozdzielnicach - rozłącznik lub wyłącznik przeciwporaŝeniowy szt 3 (4) - biegunowy wył. róŝn. prąd. 3-faz 40A 30A AC 1 szt 1,000 MontaŜ osprzętu odułowego w rozdzielnicach - wyłącznik nadprądowy 2- szt bieg. wył. nadpr. 1P 3 szt 3,000 RAZEM 3,000 MontaŜ osprzętu odułowego w rozdzielnicach - wyłącznik nadprądowy 3- szt bieg. 1 szt 1,000 MontaŜ osprzętu odułowego w rozdzielnicach - rozłącznik lub wyłącznik przeciwporaŝeniowy szt 3 (4) - biegunowy rozł-bezp 3x63A + 2x (3x25A) 3 szt 3,000 RAZEM 3,000 MontaŜ osprzętu odułowego w rozdzielnicach - wyłącznik nadprądowy 1- szt bieg. Wkładki bezpiecznikowe gg 63A 3 szt 3,000 RAZEM 3,000 MontaŜ osprzętu odułowego w rozdzielnicach - wyłącznik nadprądowy 1- szt bieg. Wkładki bezpiecznikowe gg 25A 6 szt 6,000 RAZEM 6,000 Poiary rozdzielnic prądu ziennego lub stałego niskiego napięcia do 20 pól szt Poiary po rozbudowie 1 szt 1,000 3 Rozbudowa istniejącej rozdzielnicy 1R 3.1 KNR-W 5-08 MontaŜ osprzętu odułowego w rozdzielnicach - rozłącznik lub wyłącznik przeciwporaŝeniowy szt analogia 3 (4) - biegunowy wył. róŝn. prąd. 3-faz 40A 30A AC 1 szt 1, KNR-W analogia szt MontaŜ osprzętu odułowego w rozdzielnicach - rozłącznik lub wyłącznik przeciwporaŝeniowy 3 (4) - biegunowy szt czujnik zaniku fazy CZF-2B (F&F) 1 szt 1, Nora PRO Wersja 4.12

46 PRZEDMIAR ROBÓT Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Lebiedziach - Instalacje elektroenergetyczne Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.. Poszcz Raze 3.3 KNR-W 5-08 MontaŜ osprzętu odułowego w rozdzielnicach - rozłącznik lub wyłącznik przeciwporaŝeniowy szt analogia 3 (4) - biegunowy wyłącznik silnikowy PKZMO-6,3 1 szt 1, KNR-W analogia 3.5 KNR-W analogia 3.6 KNR-W KNR-W analogia 3.8 KNR-W analogia MontaŜ osprzętu odułowego w rozdzielnicach - rozłącznik lub wyłącznik przeciwporaŝeniowy 3 (4) - biegunowy szt stycznik DILM7-01(230V50HZ,240V60HZ) 1 szt 1,000 MontaŜ osprzętu odułowego w rozdzielnicach - wyłącznik nadprądowy 2- szt bieg. styki poocnicze do PKZMO - NHI11-PKZ0 1 szt 1,000 MontaŜ osprzętu odułowego w rozdzielnicach - wyłącznik nadprądowy 2- szt bieg. wył. nadpr. 1P 1 szt 1,000 MontaŜ osprzętu odułowego w rozdzielnicach - wyłącznik nadprądowy 2- szt bieg. terostat do szaf LEGRAND nr ref szt 1,000 MontaŜ osprzętu odułowego w rozdzielnicach - rozłącznik lub wyłącznik przeciwporaŝeniowy 3 (4) - biegunowy szt rezystor grzejny 120W LEGRAND nr ref szt 1,000 4 MontaŜ projektowanej szafy "R2" 4.1 KNR-W 5-08 Przygotowanie podłoŝa do zabudowania aparatów - kucie echaniczne pod aparat analogia kołki kotwiące M10 w podłoŝu z betonu - aparat o 3-4 otworach ocujących Przygotowanie iejsca zainstalowania rozdzielnicy "R2" 1 aparat 1, KNR-W KNP 18 D MontaŜ skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o asie do 500kg wraz z konstrukcją szt. - ocowanie przez przykręcenie do gotowego podłoŝa Rozdzielnica "R2" - kopletna z obudową i wyposaŝenie wg scheatu (rezerwa iejsca in 30%) 1 szt. 1,000 Poiary rozdzielnic prądu ziennego lub stałego niskiego napięcia do 20 pól szt 1 szt 1, KNP 18 D13 Poiary rozdzielnic prądu ziennego lub stałego niskiego napięcia za kaŝde kpl następne 5 pól powyŝej kpl 44,000 RAZEM 44,000 5 MontaŜ projektowanej szafy "R3" 5.1 KNR-W 5-08 Przygotowanie podłoŝa do zabudowania aparatów - kucie echaniczne pod aparat analogia kołki kotwiące M10 w podłoŝu z betonu - aparat o 3-4 otworach ocujących Przygotowanie iejsca zainstalowania rozdzielnicy "R3" 5.2 KNR-W KNP 18 D aparat 1,000 MontaŜ skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o asie do 500kg wraz z konstrukcją - ocowanie przez przykręcenie do gotowego podłoŝa szt. Rozdzielnica "R3" - kopletna z obudową i wyposaŝenie wg scheatu (rezerwa iejsca in 30%) 1 szt. 1,000 Poiary rozdzielnic prądu ziennego lub stałego niskiego napięcia do 20 pól szt 1 szt 1, KNP 18 D13 Poiary rozdzielnic prądu ziennego lub stałego niskiego napięcia za kaŝde kpl następne 5 pól powyŝej kpl 44,000 RAZEM 44,000 6 MontaŜ projektowanej szafy "R5" 6.1 KNR-W 5-08 Przygotowanie podłoŝa do zabudowania aparatów - kucie echaniczne pod aparat analogia kołki kotwiące M10 w podłoŝu z betonu - aparat o 3-4 otworach ocujących Przygotowanie iejsca zainstalowania rozdzielnicy "R5" Nora PRO Wersja 4.12

47 PRZEDMIAR ROBÓT Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Lebiedziach - Instalacje elektroenergetyczne Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.. Poszcz Raze 1 aparat 1, KNR-W KNP 18 D MontaŜ skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o asie do 150kg wraz z konstrukcją - ocowanie przez przykręcenie do gotowego podłoŝa Rozdzielnica "R5" - kopletna z obudową i wyposaŝenie wg scheatu (rezerwa iejsca in 30%) 1 szt. 1,000 Poiary rozdzielnic prądu ziennego lub stałego niskiego napięcia do 20 pól szt 1 szt 1, KNP 18 D13 Poiary rozdzielnic prądu ziennego lub stałego niskiego napięcia za kaŝde kpl następne 5 pól powyŝej 20 3 kpl 3,000 RAZEM 3,000 7 Instalacje kablowe w terenie 7.1 KNR-W 2-01 Ręczne kopanie rowów dla kabli o głębokości do 0.8 i szerokości dna do w gruncie kat. III 83 83,000 RAZEM 83, KNR-W 5-10 Nasypanie warstwy piasku na dno rowu kablowego o szerokości do KNR-W KNR-W KNR-W KNR-W KNR-W KNR-W KNR-W KNR-W KNR-W KNR-W KNR-W *83 166,000 RAZEM 166,000 Układanie rur ochronnych z PCW o średnicy do 110 w wykopie 40 40,000 RAZEM 40,000 Ręczne zasypywanie rowów dla kabli o głębokości do 0.8 i szerokości dna do 0.4 w gruncie kat. III 83 83,000 RAZEM 83,000 Ręczne układanie kabli wieloŝyłowych o asie do 2.0 kg/ na napięcie znaionowe poniŝej 110 kv w rowach kablowych YKY 5x ,000 RAZEM 57,000 Ręczne układanie kabli wieloŝyłowych o asie do 2.0 kg/ na napięcie znaionowe poniŝej 110 kv w rowach kablowych YKY 5x ,000 RAZEM 10,000 Ręczne układanie kabli wieloŝyłowych o asie do 1.0 kg/ na napięcie znaionowe poniŝej 110 kv w rowach kablowych YKY 5x ,000 RAZEM 26,000 Ręczne układanie kabli wieloŝyłowych o asie do 0.5 kg/ na napięcie znaionowe poniŝej 110 kv w rowach kablowych YKY 5x ,000 RAZEM 31,000 Ręczne układanie kabli wieloŝyłowych o asie do 0.5 kg/ na napięcie znaionowe poniŝej 110 kv w rowach kablowych YKY 5x2, ,000 RAZEM 75,000 Układanie bednarki w rowach kablowych - bednarka do ,000 RAZEM 120,000 MontaŜ na gotowy podłoŝu konstrukcji wsporczych przykręcanych do 1kg na szt. ścianie (2 ocowania) 13 szt. 13,000 RAZEM 13,000 Przykręcanie do gotowych otworów korytek 'U575' szerokości 100 korytka KPJ100H ,000 RAZEM 12,000 MontaŜ na gotowy podłoŝu konstrukcji wsporczych przykręcanych do 1kg na szt. ścianie (1 ocowanie) WWS 50 7 szt. 7,000 szt Nora PRO Wersja 4.12

PRZEDMIAR ROBÓT - Instalacje elektryczne w granicach ogrodzenia

PRZEDMIAR ROBÓT - Instalacje elektryczne w granicach ogrodzenia GEOKART - INTERNATIONAL Sp z o.o. ul. Wita Stwosza 44, 35-113 Rzeszów PRZEDMIAR ROBÓT - Instalacje elektryczne w granicach ogrodzenia NAZWA INWESTYCJI : OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW W MIEJSCOWOŚCI ŚWINIARY INWESTOR

Bardziej szczegółowo

PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com PRZEDMIAR ROBÓT

PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com PRZEDMIAR ROBÓT PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : Roozbudowa budynku szkoły o szyb windy dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Instalacje elektryczne. ADRES INWESTYCJI : 63-300 Pleszew, ul.poznańska 38, dz.nr

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Pracownia Usług Projektowych Mariusz Kłosowski Chojnice ul. Gdańska 54 89-604 Chojnice

Przedmiar robót. Pracownia Usług Projektowych Mariusz Kłosowski Chojnice ul. Gdańska 54 89-604 Chojnice Pracownia Usług Projektowych Mariusz Kłosowski Chojnice ul Gdańska 54 89-604 Chojnice Przediar robót NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa i ziana sposobu uŝytkowania poieszczeń bibliotecznych z przeznaczenie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Wiesław Baluta DATA OPRACOWANIA : 26.03.2013r WYKONAWCA : INWESTOR : Data opracowania 26.03.

PRZEDMIAR ROBÓT. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Wiesław Baluta DATA OPRACOWANIA : 26.03.2013r WYKONAWCA : INWESTOR : Data opracowania 26.03. NAZWA INWESTYCJI : Rozbudowa budynku Ośrodka Zdrowia - instalacje elektryczne wnętrzowe ADRES INWESTYCJI : Liszno, g. Rejowiec Fabryczny, dz. nr 338, 1630, 329, 303, 71 INWESTOR : Gina Rejowiec Fabryczny

Bardziej szczegółowo

ZP 16 - ATR23-10 ZAŁĄCZNIK NR 7C

ZP 16 - ATR23-10 ZAŁĄCZNIK NR 7C ZP 16 - ATR23-10 ZAŁĄCZNIK NR 7C PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : Reont Dou Studenckiego Aicus ADRES INWESTYCJI : ul. Chopina 55, 71-450 Szczecin INWESTOR : ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS NAKŁADCZY. 95-030 Rzgów, ul. Guzewska 14. EKO-KOMPLEKS J. Fidrysiak, J. Budzińska Sp.J.

KOSZTORYS NAKŁADCZY. 95-030 Rzgów, ul. Guzewska 14. EKO-KOMPLEKS J. Fidrysiak, J. Budzińska Sp.J. EKO-KOMPLEKS J. Fidrysiak, J. Budzińska Sp.J. 95-030 Rzgów, ul. Guzewska 14 KOSZTORYS NAKŁADCZY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji

Bardziej szczegółowo

28/30 PRZEDMIAR ROBÓT

28/30 PRZEDMIAR ROBÓT Adinistrcja Ogrodowa Warszawa ul. Ogrodowa 28/30 PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : Wyiana instalacje elektryczne w węźle cieplny ADRES INWESTYCJI : Warszawa ul..grzybowska 88 INWESTOR : ZGN Warszawa -

Bardziej szczegółowo

KS INSTALACJE Karol Sarnacki ul. Ceramiczna 31, 05-230 Kobyłka

KS INSTALACJE Karol Sarnacki ul. Ceramiczna 31, 05-230 Kobyłka KS INSTALACJE Karol Sarnacki ul. Ceraiczna, 05-20 Kobyłka PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : DOSTOSOWANIE ISTNIEJĄCEJ INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ NA POTRZEBY CHŁO- DZENIA DUŻEJ SCENY ORAZ FOYER

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45313100-5 Instalowanie wind

PRZEDMIAR ROBÓT. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45313100-5 Instalowanie wind ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45313100-5 Instalowanie wind NAZWA INWESTYCJI : MONTAś PODNOŚNIKA DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH W BUDYNKU MU- ZEUM IM. J. MALCZEWSKIEGO W RADOMIU ADRES INWESTYCJI

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR NAZWA INWESTYCJI : TEATR MUZYCZNY ROMA - SALA KAMERALNA ADRES INWESTYCJI : WARSZAWA, UL. NOWOGRODZKA 49 BRANŻA : INSTALACJE ELEKTRYCZNE

PRZEDMIAR NAZWA INWESTYCJI : TEATR MUZYCZNY ROMA - SALA KAMERALNA ADRES INWESTYCJI : WARSZAWA, UL. NOWOGRODZKA 49 BRANŻA : INSTALACJE ELEKTRYCZNE PRZEDMIAR NAZWA INWESTYCJI : TEATR MUZYCZNY ROMA - SALA KAMERALNA ADRES INWESTYCJI : WARSZAWA, UL. NOWOGRODZKA 49 BRANŻA : INSTALACJE ELEKTRYCZNE DATA OPRACOWANIA : 11.2008 WYKONAWCA : INWESTOR : Data

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS - NAKŁADY RZECZOWE

KOSZTORYS - NAKŁADY RZECZOWE KOSZTORYS - NAKŁADY RZECZOWE Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych NAZWA INWESTYCJI : MODERNIZACJI INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ

Bardziej szczegółowo

ul. Chodkiwicza 15/211, 85-065 Bydgoszcz

ul. Chodkiwicza 15/211, 85-065 Bydgoszcz ERGOPROJEKT ul Chodkiwicza 15/211, 85-065 Bydgoszcz NAZWA INWESTYCJI : Budowa linii kablowej oświetleniowej na ul Otorowskiej w Bydgoszczy ADRES INWESTYCJI : działki nr 16/1, 19, 43 (obręb 462) w Bydgoszczy

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY ślepy

KOSZTORYS OFERTOWY ślepy Załącznik B KOSZTORYS OFERTOWY ślepy Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 4530000-3 Roboty instalacyjne elektryczne TYTUŁ PROJEKTU: MODERNIZACJA ŚWIETLIC WIEJSKICH W LINOWIE I W ŻYTKIEJMACH

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

PRZEDMIAR. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień PRZEDMIAR 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień NAZWA INWESTYCJI : ZABUDOWA TARASU W BUDYNKU CENTRUM REHABILITACJI ROLNIKÓW KRUS "NIWA" ADRES INWESTYCJI

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

PRZEDMIAR ROBÓT. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne NAZWA INWESTYCJI : INSTALACJA ELEKTRYCZNA. BUDYNEK WIELOFUNKCYJNEGO OBIEKTU USŁUGOWEGO INFRAS-

Bardziej szczegółowo

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 1 DemontaŜ instalacji elektrycznej istniejącej (kod CPV: ; )

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 1 DemontaŜ instalacji elektrycznej istniejącej (kod CPV: ; ) instalacje elektryczne-izba tradycji bez oddyiania Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.. Poszcz Raze 1 DeontaŜ instalacji elektrycznej istniejącej (kod CPV:45311100-1;453115200-2) 1 kalk. własna DeontaŜ tablic

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY. NARZUTY Koszty pośrednie [Kp]... % R, S Zysk [Z]... % R+Kp(R), S+Kp(S) VAT [V]... % Σ(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))

KOSZTORYS OFERTOWY. NARZUTY Koszty pośrednie [Kp]... % R, S Zysk [Z]... % R+Kp(R), S+Kp(S) VAT [V]... % Σ(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S)) KOSZTORYS OFERTOWY NAZWA INWESTYCJI : Zasilanie i sterowanie przepopowni kanalizacyjnej Pp-2 ADRES INWESTYCJI : Budków, g. śarnów, dz. nr ewid. 522, obręb Budków INWESTOR : Gina śarnów ADRES INWESTORA

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT DATA OPRACOWANIA : 23.10.2014 WYKONAWCA : INWESTOR : Data zatwierdzenia. Data opracowania 23.10.2014

PRZEDMIAR ROBÓT DATA OPRACOWANIA : 23.10.2014 WYKONAWCA : INWESTOR : Data zatwierdzenia. Data opracowania 23.10.2014 ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 4540000-4 Tynkowanie 4540000-7 Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie 4544000-7 Nakładanie powierzchni kryjących

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. ul. Bystra 7, Poznań. SKANSKA S.A. Oddział Budownictwa Ogólnego

PRZEDMIAR ROBÓT. ul. Bystra 7, Poznań. SKANSKA S.A. Oddział Budownictwa Ogólnego SKANSKA S.A. Oddział Budownictwa Ogólnego w Poznaniu ul. Bystra 7, Poznań PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : Budynek Laboratoryjno-Warsztatowo-Biurowy "H", segent III. ADRES INWESTYCJI : 60-963 Poznań,

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS INWSTORSKI - Przebudowa instalacji elektrycznych i teletechnicznych w pomieszczeniach piwnic w części południowozachodniej

KOSZTORYS INWSTORSKI - Przebudowa instalacji elektrycznych i teletechnicznych w pomieszczeniach piwnic w części południowozachodniej KOSZTORYS INWSTORSKI - Przebudowa instalacji elektrycznych i teletechnicznych w poieszczeniach piwnic w części południowozachodniej Zaku Ujazdowskigo NAZWA INWESTYCJI : Centru Sztuki Współczesnej - Zaek

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

KOSZTORYS OFERTOWY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Projektowanie Instalacji Elektrycznych Maria Ślusarek 62-800 Kalisz ul. Radwana 7 45310000-3 45310000-3 45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych KOSZTORYS OFERTOWY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego

Bardziej szczegółowo

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 1 DEMONTAśE DemontaŜ tablic rozdzielczych o powierzchni do 0.5 m2

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 1 DEMONTAśE DemontaŜ tablic rozdzielczych o powierzchni do 0.5 m2 Lp Podst Opis i wyliczenia j Poszcz Raze 1 DEMONTAśE 1 KNNR 9 d1 0201-05 DeontaŜ tablic rozdzielczych o powierzchni do 05 2 1 1000 2 KNNR 9 d1 0402-05 DeontaŜ gniazd instalacyjnych wtykowych nieuszczelnionych

Bardziej szczegółowo

W1 Przedmiar robót wyk.dn: 2009-03-16 str. 1 Nr Nazwa Jednostka Ilość

W1 Przedmiar robót wyk.dn: 2009-03-16 str. 1 Nr Nazwa Jednostka Ilość Reiza OSP w Bobrowej Woli - reont instalacji elektrycznej Identyfikator koorysu: UGZ01-Reiza OSP w Bobrowej Woli-reont inst-elektrycznej Koorysowanie FORTE 9.52 Prawa autorskie INWESTPROJEKT-SŁUPSK W1

Bardziej szczegółowo

Lp. Nr spec.techn. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Razem. Ręczne wykucie wnęki - dodatek za każdy następny 1 dm3 w podłożu ceglanym (do 5 dm3)

Lp. Nr spec.techn. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Razem. Ręczne wykucie wnęki - dodatek za każdy następny 1 dm3 w podłożu ceglanym (do 5 dm3) z koplekse zabiegowy OPAL PRZEDMIAR ROBÓT Str. 1 Lp. Nr spec.techn. Podstawa Opis i wyliczenia j.. Raze Instalacje elektryczne w łączniku z koplekse zabiegowy OPAL 1 45311000-0 Instalacja elektryczna 1.1

Bardziej szczegółowo

Wykonanie instalacji elektrycznej w wężle cieplnym. Krzyżanowskiego 48. DATA OPRACOWANIA : 17.03.16 r.

Wykonanie instalacji elektrycznej w wężle cieplnym. Krzyżanowskiego 48. DATA OPRACOWANIA : 17.03.16 r. Wykonanie instalacji elektrycznej w wężle cieplny Krzyżanowskiego 8 PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa instalacji gazowej, odernizacja kotłowni gazowej wraz z wyianą kotła - prace elektryczne

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. "INWEST-SAN" INŻYNIERIA SANITARNA Zbigniew Łojewski. Sieroczyn 36D 77-300 Człuchów

PRZEDMIAR ROBÓT. INWEST-SAN INŻYNIERIA SANITARNA Zbigniew Łojewski. Sieroczyn 36D 77-300 Człuchów "INWEST-SAN" INŻYNIERIA SANITARNA Zbigniew Łojewski Sieroczyn 36D 77-300 Człuchów PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 4530000-3 Roboty instalacyjne elektryczne 45300- Roboty

Bardziej szczegółowo

Zakład Elektryczny ELMAR Marcin Bernacki 56-400 Oleśnica, ul. Krzywoustego 2a/2 PRZEDMIAR ROBÓT

Zakład Elektryczny ELMAR Marcin Bernacki 56-400 Oleśnica, ul. Krzywoustego 2a/2 PRZEDMIAR ROBÓT Zakład Elektryczny ELMAR Marcin Bernacki 56-400 Oleśnica, ul. Krzywoustego 2a/2 PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : Budowa linii kablowej nn zasilającej ośw. uliczne ADRES INWESTYCJI : Chojnów, ul. Saorządowa

Bardziej szczegółowo

REMONT SANITARIATÓW W TEATRZE DRAMATYCZNYM - INSTALACJE ELEKTRYCZNE

REMONT SANITARIATÓW W TEATRZE DRAMATYCZNYM - INSTALACJE ELEKTRYCZNE A Creative Design 0-87 Warszawa ul. Pancera 0/ PRZEDMIAR ROBÓT - ETAP II NAZWA INWESTYCJI : PROJEKT WYKONAWCZY ARANŻACJI WNĘTRZ TOALET DLA WIDZÓW W TEATRZE DRAMATYCZ- NYM W WARSZAWIE - ŁAZIENKA DAMSKA,

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR DATA OPRACOWANIA : 08.10.2013. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR : Data zatwierdzenia

PRZEDMIAR DATA OPRACOWANIA : 08.10.2013. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR : Data zatwierdzenia PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych 45112100-6 Roboty w zakresie kopania rowów 45223810-7 Konstrukcje gotowe NAZWA

Bardziej szczegółowo

Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat. II-IV - 10 cm głębokości

Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat. II-IV - 10 cm głębokości Odnowa Centru Krowiarki -uprosz. Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.. Poszcz Raze Kosztorys na wykonanie robót zwiazanych z odnową Zielone Centru Krowiarek 1 45233253-7 CHODNIK W SEGMENCIE A-D 1 d.1 KNR

Bardziej szczegółowo

17/U4 PRZEDMIAR ROBÓT

17/U4 PRZEDMIAR ROBÓT Doino Grupa Architektoniczna 71-417 Szczecin, ul. Felczaka 17/U4 PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 31625300-6 Alary antywłaaniowe 45314320-0 Instalowanie okablowania koputerowego

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS ELEKTRYCZNY

KOSZTORYS ELEKTRYCZNY KOSZTORYS ELEKTRYCZNY Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Ilość Cena jedn. Wartość 1 WĘZEŁ CIEPLNY 1.1 ZASILENIE WĘZŁA 1 d.1.1 KNNR 5 0114-08 Przepusty rurowe hermetyczne w ścianie z rur o śr.do 36 mm szt. 1

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Jarosław Okniński (elektryczna) DATA OPRACOWANIA : lipiec 2012. Stawka roboczogodziny :

PRZEDMIAR ROBÓT. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Jarosław Okniński (elektryczna) DATA OPRACOWANIA : lipiec 2012. Stawka roboczogodziny : ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 4500- Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 455000-8 Instalowanie urządzeń elektrycznego ogrzewania i innego sprzętu elektrycznego w budynkach

Bardziej szczegółowo

W1 Przedmiar robót wyk.dn: 08-10-23 str. 1 Nr Nazwa Jednostka Ilość

W1 Przedmiar robót wyk.dn: 08-10-23 str. 1 Nr Nazwa Jednostka Ilość Kosztorysowanie FORTE 8.02 Prawa autorskie INWESTPROJEKT-SŁUPSK Adaptacja istniejącego budynku zaplecza sali ginastycznej na potrzeby Orlik 2012 w śabnie Identyfikator kosztorysu: ROBOTY BUDOWLANE W1 Przediar

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Krzysztof Butkiewicz SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : techn. Stefan Butkiewicz DATA OPRACOWANIA : 14.05.

PRZEDMIAR ROBÓT. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Krzysztof Butkiewicz SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : techn. Stefan Butkiewicz DATA OPRACOWANIA : 14.05. ATD - Architekci s.c. Wrocław ul. Oleśnicka 15b NAZWA INWESTYCJI : Budynek produkcyjno-agazynowy ADRES INWESTYCJI : Rudna Wielka g. Wąsosz INWESTOR : Cheeko - Syste sp. z o.o. ADRES INWESTORA : Wrocław

Bardziej szczegółowo

Kosztorys. Instalacja agregatu prądotwórczego i redundantnych UPS w obiekcie Warszawa ul. Taborowa 33

Kosztorys. Instalacja agregatu prądotwórczego i redundantnych UPS w obiekcie Warszawa ul. Taborowa 33 Kosztorys Data:20-06-2011 Budowa: Nr STWiOR:E 1 Kody CPV:45223810-7 Konstrukcje gotowe 45262212-0 Kopanie rowów 45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych 45315600-4 Instalacje

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT-linie oświetlenia ulicznego

PRZEDMIAR ROBÓT-linie oświetlenia ulicznego PRZEDMIAR ROBÓT-linie oświetlenia ulicznego Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych NAZWA INWESTYCJI : przebudowa oświetlenia

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR INSTALACJE ELEKTRYCZNE

PRZEDMIAR INSTALACJE ELEKTRYCZNE PRZEDMIAR INSTALACJE ELEKTRYCZNE Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 4530000-3 Roboty instalacyjne elektryczne 453000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych 4535000-8

Bardziej szczegółowo

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : inż. Tomasz Kraweć DATA OPRACOWANIA : STYCZEŃ Stawka roboczogodziny : Poziom cen : SEKOCENBUD 2008

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : inż. Tomasz Kraweć DATA OPRACOWANIA : STYCZEŃ Stawka roboczogodziny : Poziom cen : SEKOCENBUD 2008 NAZWA INWESTYCJI : BUDOWA SIECI KANALIZACJI LESZCZ - KALBORNIA - DĄBRÓWNO ADRES INWESTYCJI : LESZCZ, KALBORNIA, DĄBRÓWNO GM. DĄBRÓWNO INWESTOR : URZĄD GMINY DĄBRÓWNO BRANŻA : ELEKTRYCZNA CPV-45310000-3

Bardziej szczegółowo

ODPADÓW OPAKOWANIOWYCH. A d r e s : DZIAŁKA NR GEOD.70/1 UL.EKOLOGICZNA 1 BIAŁA PODLASKA Opis robót : ROBOTY ELEKTRYCZNE Data : 2014-07-25 Str: 1

ODPADÓW OPAKOWANIOWYCH. A d r e s : DZIAŁKA NR GEOD.70/1 UL.EKOLOGICZNA 1 BIAŁA PODLASKA Opis robót : ROBOTY ELEKTRYCZNE Data : 2014-07-25 Str: 1 B u d o w a : BIAŁA PODLASKA O b i e k t : WIATA PRZYGOTOWANIA DO RECYKLINGU ODPADÓW OPAKOWANIOWYCH A d r e s : DZIAŁKA NR GEOD.70/1 UL.EKOLOGICZNA 1 BIAŁA PODLASKA Data : 2014-07-25 Str: 1 1. STAN : INSTALACJE

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. RupHOUSE Katarzyna Rupniewska Józefów ul. Zawiszy Czarnego 31

PRZEDMIAR ROBÓT. RupHOUSE Katarzyna Rupniewska Józefów ul. Zawiszy Czarnego 31 RupHOUSE Katarzyna Rupniewska 05-420 Józefów ul. Zawiszy Czarnego 31 PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne NAZWA INWESTYCJI : Budynek

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR DĘBICA, ul. Raczyńskich 3 PROINWEST PROJEKTOWANIE I REALIZACJA INWESTYCJI S.C. A. BAUER, W. CEBULA

PRZEDMIAR DĘBICA, ul. Raczyńskich 3 PROINWEST PROJEKTOWANIE I REALIZACJA INWESTYCJI S.C. A. BAUER, W. CEBULA PROINWEST PROJEKTOWANIE I REALIZACJA INWESTYCJI S.C. A. BAUER, W. CEBULA 39-200 DĘBICA, ul. Raczyńskich 3 PRZEDMIAR NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa Budynku OSP w Nagoszynie o windę i pochylnię dla osób niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT NR.4/E CPV45316100-6

PRZEDMIAR ROBÓT NR.4/E CPV45316100-6 BeMM Architekci Sp.Z o.o. ul. Dąbrowiecka 32.6-932 Warszawa PRZEDMIAR ROBÓT NR.4/E CPV45316100-6 NAZWA INWESTYCJI : Oświetlenie terenu boisk szkolnych ADRES INWESTYCJI : Warszawa ul. Staffa INWESTOR :

Bardziej szczegółowo

Przedmiar/obmiar robót

Przedmiar/obmiar robót Str. 79 1. 1. 1. Obiekt: Zasilanie główne i tablicy rozdzielczej TK 1. 1. 1. KNNR 05-0103-040 Element: Zasilanie główne i tablicy rozdzielczej TK Rury winidurowe o śr.do 47 mm układane n.t. na betonie

Bardziej szczegółowo

Przedmiot kosztorysu: Budowa zbiornika buforowego wraz z pompownią zasilaniem,

Przedmiot kosztorysu: Budowa zbiornika buforowego wraz z pompownią zasilaniem, Zaawiający: Zaawiający: Zaawiający: Zaawiający: Zaawiający: Zaawiający: Zaawiający: Zaawiający: Zaawiający: Zaawiający: Zaawiający: Zaawiający: Zaawiający: Zaawiający: Cena koorysowa: Zaawiający: Cena

Bardziej szczegółowo

Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie równinnym i nizinnym BEZ POMIARÓW GEODEZYJNYCH

Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie równinnym i nizinnym BEZ POMIARÓW GEODEZYJNYCH Budynek garaowy 0800 Lp Podst Opis i wyliczenia j Poszcz Raze Budynek garazowy CPV 500-0 BRANZA BUDOWLANA Roboty ziene CPV 50000- KNR -0 d 0-0 KNR -0 d 07-0 KNR -0 d 005-0 KNR -0 d 0-0 5 KNR-W - d 8 008-0

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT NR 4/EM/15

PRZEDMIAR ROBÓT NR 4/EM/15 ROBÓT NR 4/EM/15 NAZWA INWESTYCJI : WYMIENNIKOWNIA CIEPŁA ADRES INWESTYCJI : GLIWICE, UL. DZIEWANNY 5 INWESTOR : WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA ADRES INWESTORA : GLIWICE, UL. DZIEWANNY 5 BRANŻA : TECHNOLOGICZNA,

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. NARZUTY Koszty pośrednie [Kp]... % R, S Zysk [Z]... % R+Kp(R), S+Kp(S) VAT [V]... % Σ(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))

PRZEDMIAR. NARZUTY Koszty pośrednie [Kp]... % R, S Zysk [Z]... % R+Kp(R), S+Kp(S) VAT [V]... % Σ(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S)) Fira Inżynierjna "WITMAK" Witold Makówka 93-608 Łódź, ul Wólczańska 63/3 PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 45311100-1 Roboty

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

PRZEDMIAR. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych DEMIURG Kopleksowa Obsługa Inwestycji ul.czechosłowacka 71/3, 61-425 Poznań PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

Bardziej szczegółowo

Lp. Kod wg Nazwa działu

Lp. Kod wg Nazwa działu Kod klasyfikacji robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień CPV 1 Lp. Kod wg Nazwa działu Od Do CPV Remont Pomieszczeń Laboratorium Analitycznego Śląskiego Szpitala Reumatologiczno-Rechabilitacyjnego w Ustroniu

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. DATA OPRACOWANIA : sierpień 2011 WYKONAWCA : INWESTOR : Data zatwierdzenia. Data opracowania sierpień 2011

PRZEDMIAR ROBÓT. DATA OPRACOWANIA : sierpień 2011 WYKONAWCA : INWESTOR : Data zatwierdzenia. Data opracowania sierpień 2011 Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45000000-7 Roboty budowlane 45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych NAZWA INWESTYCJI : Budowa sieci wodociągowej przesyłowo-rozdzielczej

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT NR 3/EM/15

PRZEDMIAR ROBÓT NR 3/EM/15 ROBÓT NR 3/EM/15 NAZWA INWESTYCJI : WYMIENNIKOWNIA CIEPŁA ADRES INWESTYCJI : GLIWICE, UL. GROTTGERA 68-70 INWESTOR : WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA ADRES INWESTORA : GLIWICE, UL. GROTTGERA 68-70 BRANŻA : TECHNOLOGICZNA,

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. Instalacje elektryczne

PRZEDMIAR. Instalacje elektryczne PRZEDMIAR Instalacje elektryczne NAZWA INWESTYCJI : Hydrofornia zlokalizowana w adoptowanej części budynku gospodarczego ADRES INWESTYCJI : działka nr 319/5, Doinów G Mełgiew INWESTOR : Urząd Giny Mełgiew

Bardziej szczegółowo

Lp. Nazwa działu Od Do Ślepy

Lp. Nazwa działu Od Do Ślepy Lp. Nazwa działu Od Do Ślepy - 1 - Lp. Podstawa Opis jedn.ob. Obiar Ślepy 1 KNR-W 5-10 Zdjęcie i ponowne założenie płyt na kanał kablowy 18 0307-04 2 KNNR-W 9 Deontaż kabli wielożyłowych o asie 3,0-5,5

Bardziej szczegółowo

DATA OPRACOWANIA : 03.02.2010. Stawka roboczogodziny :

DATA OPRACOWANIA : 03.02.2010. Stawka roboczogodziny : PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : Wymiana instalacji elektrycznej w budynku Gminy Niebylec ADRES INWESTYCJI : Niebylec INWESTOR : Gmina niebylec, Bank ADRES INWESTORA : Niebylec BRANŻA : Elektryczna DATA

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT- ROBOTY ELEKTRYCZNE II ETAP BEZ SIECI TELEMETRYCZNYCH

PRZEDMIAR ROBÓT- ROBOTY ELEKTRYCZNE II ETAP BEZ SIECI TELEMETRYCZNYCH "DORBUD" Projektowanie,nadzorowanie i doradztwo techniczne w budownictwie gr.inŝ.z.kapłun 58-200 DzierŜoniów,.ul.Modrzewiowa 34 ROBÓT- ROBOTY ELEKTRYCZNE II ETAP BEZ SIECI TELEMETRYCZNYCH Klasyfikacja

Bardziej szczegółowo

B-AS Kosztorysowanie FORTE 9.52

B-AS Kosztorysowanie FORTE 9.52 B-AS Koorysowanie FORTE 9.52 Prawa autorskie INWESTPROJEKT-SŁUPSK 45316100-6 Instalowanie zewnętrznego sprzętu oświetleniowego Zespół boisk sportowych "ORLIK 2012" 68-120 Iłowa ul. Piaskowa dz. nr 625/2

Bardziej szczegółowo

Kosztorys. NAZWA INWESTYCJI : Montaż tablicy bezpiecznikowej T2-3W BRANŻA : Instalacje Elektryczne

Kosztorys. NAZWA INWESTYCJI : Montaż tablicy bezpiecznikowej T2-3W BRANŻA : Instalacje Elektryczne Kosztorys NAZWA INWESTYCJI : Montaż tablicy bezpiecznikowej T2-3W BRANŻA : Instalacje Elektryczne SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : gr inż. Mariusz Maciaszczyk DATA OPRACOWANIA : 04.2010 Ogółe wartość kosztorysowa

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR PRACOWNIA PROJEKTOWA ZEH "WIS" LESZNO 64-100 LESZNO UL. UNII EUROPEJSKIEJ 3

PRZEDMIAR PRACOWNIA PROJEKTOWA ZEH WIS LESZNO 64-100 LESZNO UL. UNII EUROPEJSKIEJ 3 PRACOWNIA PROJEKTOWA ZEH "WIS" LESZNO 64-100 LESZNO UL. UNII EUROPEJSKIEJ 3 Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych NAZWA INWESTYCJI

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Irena Lisek DATA OPRACOWANIA : 21.08.2011. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR :

PRZEDMIAR. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Irena Lisek DATA OPRACOWANIA : 21.08.2011. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR : PRZEDMIAR NAZWA INWESTYCJI : Instalacje elektryczne wewnętrzne ADRES INWESTYCJI : Bodzanów, dz. nr ewid. 1106/9 gm. Biskupice INWESTOR : Gmina Biskupice SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Irena Lisek DATA OPRACOWANIA

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS INWESTORSKI

KOSZTORYS INWESTORSKI EL-MEDIA NAZWA INWESTYCJI : Oświetlenie uliczne ADRES INWESTYCJI : Kobyłka ul. Mała INWESTOR : Gina Kobyłka ADRES INWESTORA : 05-230 Kobyłka ul. Wołoińska 1 KOSZTORYS INWESTORSKI SPORZĄDZIŁ KALKULACJE

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Instalacje elektryczne

Przedmiar robót. Instalacje elektryczne Przedmiar robót Instalacje elektryczne Data: 2012-05-15 Budowa: Internat Międzyszkolny - remont pomieszczeń kuchennych - remont instalacji elektrycznych wewnętrznych Kody CPV: 45310000-3 Roboty instalacyjne

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. 1. KNNR Konstrukcje wsporcze przykręcane pod korytka kablowe Jednostka: szt 106,0000

Przedmiar robót. 1. KNNR Konstrukcje wsporcze przykręcane pod korytka kablowe Jednostka: szt 106,0000 Data utworzenia: 2012-08-27 Remont budynku wielofunkcyjnego w Drozdowie - ROBOTY ELEKTRYCZNE Przedmiar robót Dział nr 1. Sala weselna 1. KNNR 5 1101-0200 Konstrukcje wsporcze przykręcane pod korytka kablowe

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł Podatek VAT : zł Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

PRZEDMIAR ROBÓT. Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł Podatek VAT : zł Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : Kliatyzacja poieszczeń III piętra budynku Sądu Rejonowego w Poznaniu przy ul. Młyńskiej A ADRES INWESTYCJI : 6-729 Poznań ul. Młyńska A INWESTOR : Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Montaż stanowisk słupowych oraz opraw oświetleniowych znajduje się w przedmiarze robót części architektoniczno-budowlanej

PRZEDMIAR ROBÓT. Montaż stanowisk słupowych oraz opraw oświetleniowych znajduje się w przedmiarze robót części architektoniczno-budowlanej PRZEDMIAR ROBÓT Obiekt Kod CPV Budowa Inwestor 45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 45315700-5 - Instalowanie stacji rozdzielczych 45311000-0 - Roboty w zakresie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Hala sportowa z łącznikiem przy Gimnazjum nr 112 imienia Króla Jana III Sobieskiego INSTALACJE ELEKTRYCZNE

PRZEDMIAR ROBÓT. Hala sportowa z łącznikiem przy Gimnazjum nr 112 imienia Króla Jana III Sobieskiego INSTALACJE ELEKTRYCZNE PRZEDMIAR ROBÓT Hala sportowa z łącznikie przy Ginazju nr 112 iienia Króla Jana III Sobieskiego INSTALACJE ELEKTRYCZNE ADRES INWESTYCJI : ul. Solipska 17/19 02-482 Warszawa działka nr ewid. 101/3 z obrębu

Bardziej szczegółowo

INSTAL-ELEKTR [BEZ ODGROM].ath

INSTAL-ELEKTR [BEZ ODGROM].ath Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.. Poszcz Raze Przebudowa (odernizacja) budynków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Środzie Śląskiej - instalacje elektryczne Deontaż. Rozdzielnice d.. KNNR 9 0202-07

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. NAZWA INWESTYCJI : Budowa szybu dźwigu osobowego zewnętrznego dobudowanego do budynku Ośrodka Zdrowia w Przecławiu

PRZEDMIAR ROBÓT. NAZWA INWESTYCJI : Budowa szybu dźwigu osobowego zewnętrznego dobudowanego do budynku Ośrodka Zdrowia w Przecławiu ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziene 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 45310000-3 Roboty instalacyjne

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : inż Jerzy Kubacki SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR :... DATA OPRACOWANIA : 08.02.2009

PRZEDMIAR. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : inż Jerzy Kubacki SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR :... DATA OPRACOWANIA : 08.02.2009 Projektowanie i Nadzór w Branży Elektrycznej inż. Jerzy Kubacki 84-3 Lębork ul. Piotra skargi 51 PRZEDMIAR NAZWA INWESTYCJI : Wyina instalacji w poieszczeniach biurowych ADRES INWESTYCJI : 84-3 Lębork

Bardziej szczegółowo

INSTALACJE ELEKTRYCZNE w BUDYNKU S.U.W.

INSTALACJE ELEKTRYCZNE w BUDYNKU S.U.W. PRZEDMIAR ROBÓT Budowa : PRZEBUDOWA S.U.W. i SIECI WODOCIĄGOWYCH w Gm. OLSZÓWKA Obiekt : MODERNIZACJA STACJI UZDATNIANIA WODY w m. OLSZÓWKA Decyzja nr 204/2009, lokalizacja na działkach: 223/1, 223/4,

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. DATA OPRACOWANIA : 23.02.2009 r. Stawka roboczogodziny : Poziom cen : Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: zero i 00/100 zł

PRZEDMIAR ROBÓT. DATA OPRACOWANIA : 23.02.2009 r. Stawka roboczogodziny : Poziom cen : Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: zero i 00/100 zł PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : BOISKO DO PIŁKI NOśNEJ O NAWIERZCHNI SYNTETYCZNEJ ADRES INWESTYCJI : OSTRÓW Wlk ul. KROTOSZYŃSKA 171 INWESTOR : GMINA MIASTO OSTRÓW Wlk ADRES INWESTORA : OSTRÓW Wlk.

Bardziej szczegółowo

93-312 Łódź ul. Tuszyńska 155. Przedsiębiorstwo Projektowo-Budowlane "Ekobud" s.c. Ewa i Remigiusz Owczarek

93-312 Łódź ul. Tuszyńska 155. Przedsiębiorstwo Projektowo-Budowlane Ekobud s.c. Ewa i Remigiusz Owczarek Przedsiębiorstwo Projektowo-Budowlane "Ekobud" s.c. Ewa i Reigiusz Owczarek 93-312 Łódź ul. Tuszyńska 155 PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45310000-3 Roboty instalacyjne

Bardziej szczegółowo

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 1 Linia kablowa SN

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 1 Linia kablowa SN 15013803 Tyniec Mały dz 451 PRZEDMIAR Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.. Poszcz Raze 1 Linia kablowa SN 1 KNNR 5 Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. IV 3 d.1 0701-03 20*0,6*1 3 12,000

Bardziej szczegółowo

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW. Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 1 KNNR szt RAZEM KNNR

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW. Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 1 KNNR szt RAZEM KNNR KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 1 KNNR 9 0201-01 Demontaż i ponowny montaż tablic rozdzielczych o powierzchni do 0.5 m2 szt 1 szt 1.000 2 KNNR 5 0407-04 Rozłącznik lub

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Czerniejewo ul. Poznańska. Budowa : Koszrorysy. Obiekt : Czerniejewo ul. Poznańska. Adres : Czerniejewo ul.

PRZEDMIAR ROBÓT. Czerniejewo ul. Poznańska. Budowa : Koszrorysy. Obiekt : Czerniejewo ul. Poznańska. Adres : Czerniejewo ul. STRONA TYTUŁOWA ORGBUD-SERWIS Poznań PRZEDMIAR ROBÓT Budowa : Koszrorysy Obiekt : Adres : Inwestor : Gmina Czerniejewo Adres : 62-250 Czerniejewo, ul. Poznańska 8 Budowa : Koszrorysy Obiekt : Adres : Data:

Bardziej szczegółowo

2 KNR 5-14. szt. 0103-05

2 KNR 5-14. szt. 0103-05 Projekty Instalacji Elektrycznych inŝ. Krzyof Chłopek ul. Połowniaka 15/23, 25-634 KIelce Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego 45311200-2

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45262700-8 Przebudowa budynków

PRZEDMIAR ROBÓT. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45262700-8 Przebudowa budynków ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa pomieszczeń na węzeł cieplny ADRES INWESTYCJI : Łódź ul.wólczańska 157 INWESTOR : Agencja UŜytkowania i Poszanowania

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT OSP Grębocice - Oświetlenie zewnętrzne

PRZEDMIAR ROBÓT OSP Grębocice - Oświetlenie zewnętrzne PRZEDMIAR ROBÓT OSP Grębocice - Oświetlenie zewnętrzne Przedmiot robót: Oświetlenie zewnętrzne terenu OSP Grębocice, działka nr 421 Zamawiający: Gmina Grębocice 59-150 Grębocice ul. Głogowska 3 Wykonawca

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Przędsiębiorstwo Instalacyjno-Budowlane BCJ sp.jawna. ul.piekarska 12 ;Tarnobrzeg. Dla: PGKIM w Sandomierzu Spółka z o.o.

PRZEDMIAR ROBÓT. Przędsiębiorstwo Instalacyjno-Budowlane BCJ sp.jawna. ul.piekarska 12 ;Tarnobrzeg. Dla: PGKIM w Sandomierzu Spółka z o.o. Przędsiębiorstwo Instalacyjno-Budowlane BCJ sp.jawna ul.piekarska 12 ;Tarnobrzeg PRZEDMIAR ROBÓT Dla: PGKIM w Sandomierzu Spółka z o.o. ul. Przemysłowa 12; 27-600 Sandomierz Rodzaj robót: br.elektryczna

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

PRZEDMIAR ROBÓT. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne NAZWA INWESTYCJI : INSTALACJA ELEKTRYCZNA. BUDYNEK WIELOFUNKCYJNEGO OBIEKTU USŁUGOWEGO INFRAS-

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Nazwa zamówienia: Roboty remontowe w budynku hangaru technicznego nr 83 w kompleksie lotniskowym w Świdwinie

PRZEDMIAR ROBÓT. Nazwa zamówienia: Roboty remontowe w budynku hangaru technicznego nr 83 w kompleksie lotniskowym w Świdwinie PRZEDMIAR ROBÓT Nazwa zaówienia: Roboty reontowe w budynku hangaru technicznego nr 83 w kopleksie lotniskowy w Świdwinie Grupa robót wg CPV: 452, 454 Nazwy i kody kategorii robót budowlanych: (nazwy i

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Rafał Sitko DATA OPRACOWANIA : 09.2013. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie:

PRZEDMIAR. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Rafał Sitko DATA OPRACOWANIA : 09.2013. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: ENEOS Sp. z o.o. ul. Strzeszyńska 58, 60-479 Poznań PRZEDMIAR NAZWA INWESTYCJI : Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Topolowej w Szczecinie. ADRES INWESTYCJI : ul. Topolowa, Szczecin. INWESTOR : Gina

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne Zakład Gospodarowania Nieruchoościai w Dzielnicy Wola st Warszawy 01-225 Warszawa ul Bea 70 PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zaówień 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne NAZWA

Bardziej szczegółowo

Termomodernizacja budynków Oczyszczalni Ścieków w Cieszynie. Instalacje elektryczne. Identyfikator kosztorysu: CIESZYN-OCZYSZCZALNIA

Termomodernizacja budynków Oczyszczalni Ścieków w Cieszynie. Instalacje elektryczne. Identyfikator kosztorysu: CIESZYN-OCZYSZCZALNIA Koorysowanie FORTE 9.52 Prawa autorskie INWESTPROJEKT-SŁUPSK Teroodernizacja budynków Oczyszczalni Ścieków w Cieszynie. Instalacje elektryczne. Identyfikator koorysu: CIESZYN-OCZYSZCZALNIA W1 Przediar

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT P R Z E D M I A R R O B Ó T Inwestor : Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad matką i dzieckiem. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki ul. Bolesława Krysiewicza 7/8,

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 310000-3,Roboty instalacyjne elektryczne

PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 310000-3,Roboty instalacyjne elektryczne 45310000-3, Roboty instalacyjne e PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 310000-3,Roboty instalacyjne elektryczne NAZWA INWESTYCJI : ROZBUDOWA BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIM-

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. 70-204 Szczecin, ul. Rybacka 1. POMORSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY W Szczecinie

PRZEDMIAR. 70-204 Szczecin, ul. Rybacka 1. POMORSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY W Szczecinie POMORSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY W Szczecinie 70-204 Szczecin, ul. Rybacka 1 PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 45315100-9 Instalacyjne

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS ELEKTRYCZNY - OFERTOWY

KOSZTORYS ELEKTRYCZNY - OFERTOWY KOSZTORYS EEKTRYCZNY - OFERTOWY NAZWA INWESTYCJI : Instalacja elektryczna wewnętrzna oraz odgoowa - adaptacja budynku na poieszczenia Zakładu Aktywności Zawodowej ADRES INWESTYCJI : Koźin Wielkopolski

Bardziej szczegółowo

Zatwierdzam: KOSZTORYS ŚLEPY

Zatwierdzam: KOSZTORYS ŚLEPY Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Zatwierdzam: KOSZTORYS ŚLEPY I N S T A L A C J A E L E K T R Y C Z N A Obiekt CENTRUM KULTURALNO-TURYSTYCZNE Z INFASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ-ELEKTRYCZNE

Bardziej szczegółowo

Nr Podstawa Opis Jm Ilość. Wytyczenie i inwentaryzacja instalacji podlegajacych ewidencji - odcinek ponad 500m

Nr Podstawa Opis Jm Ilość. Wytyczenie i inwentaryzacja instalacji podlegajacych ewidencji - odcinek ponad 500m Nr Podstawa Opis Jm Ilość PRZEDMIAR Element Linie NN. WYIND /50/2 () 2 KNR 20/70/2 (2) 3 KNR 20/70/5 (2) 4 KNR 50/30/ 5 KNR 50/30/2 6 KNR 50/303/ 7 KNR 50/4/2 8 KNR 50/4/3 9 KNR 50/4/ 0 KNR 50/03/4 ()

Bardziej szczegółowo

Przedmiar. Przebudowa III kondygnacji Domu Kultury wraz z obserwatorium astronomicznym. Instalacje elektryczne wewnętrzne.

Przedmiar. Przebudowa III kondygnacji Domu Kultury wraz z obserwatorium astronomicznym. Instalacje elektryczne wewnętrzne. Przedmiar Przebudowa III kondygnacji Domu Kultury wraz z obserwatorium astronomicznym. Instalacje elektryczne wewnętrzne. Data: 2008-06-03 Obiekt: Dom Kultury, ul. Sobieskiego 11A, 42-286 Koszęcin Zamawiający:

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR KOSZTORYSOWY

PRZEDMIAR KOSZTORYSOWY API Sp.z o.o. ul. Mickiewicza 27/8, 6-835 Poznań PRZEDMIAR KOSZTORYSOWY NAZWA INWESTYCJI : Oświetlenie uliczne ADRES INWESTYCJI : Bytkowo ul Porzeczkowa INWESTOR : Gmina Rokietnica ADRES INWESTORA : ul.

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT P R Z E D M I A R R O B Ó T Inwestor : TARPIL Sp. z o.o. 64-920 Piła ul Rynkowa 42 Opracował : R.P. Data : 2015-09-04 SPIS DZIAŁÓW PRZEDMIARU Lp. SPIS DZIAŁÓW PRZEDMIARU

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. DATA OPRACOWANIA : czerwiec 2011 r.

PRZEDMIAR ROBÓT. DATA OPRACOWANIA : czerwiec 2011 r. PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : Reont sali konferencyjnej ADRES INWESTYCJI : Zduńska Wola, ul. Złotnickiego 25 INWESTOR : Powiat Zduńskowolski ADRES INWESTORA : Zduńska Wola, ul. Złotnickiego 25 SPORZĄDZIŁ

Bardziej szczegółowo

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - SST 001

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - SST 001 Lp. Podst Opis i wyliczenia j.. Poszcz Raze 1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - SST 001 1 KNR 4-01 Rozbiórka eleentów konstrukcji betonowych zbrojonych - rozebranie płyty stropodachu 3 d.1 0212-03 budynku 30*0.25

Bardziej szczegółowo

ELPRO Warszawa ul. Ząbkowska 38a lok 17. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Dariusz Jaroń DATA OPRACOWANIA : grudzień.2014 r. Ogółem wartość kosztorysowa robót :

ELPRO Warszawa ul. Ząbkowska 38a lok 17. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Dariusz Jaroń DATA OPRACOWANIA : grudzień.2014 r. Ogółem wartość kosztorysowa robót : ELPRO Warszawa ul. Ząbkowska 38a lok 17 PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : POMIESZCZENIA CENTRUM DYSPOZYTORSKIEGO -INSTALACJE ELEKTRYCZNE ADRES INWESTYCJI : 00-685 WARSZAWA.UL.POZNAŃSKA 22/HOŻA 56 INWESTOR

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT Instalacje elektryczne na potrzeby serwerowni V piętra

PRZEDMIAR ROBÓT Instalacje elektryczne na potrzeby serwerowni V piętra ARCHITEKCI TOAGI 15-258 BIAŁYSTOK ul.pod Krzywą 33/1A PRZEDMIAR ROBÓT Instalacje elektryczne na potrzeby serwerowni V piętra Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45310000-3 Roboty instalacyjne

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY STUDIO ARCHITEKTURY REKREACYJNEJ OLAF CHMIELEWSKI 02-535 Warszawa, ul. Łowicka 51 / 31a e-ail: olafarch@o2.pl, tel/fax 0-22 849 57 01 0-607 100 588 PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY BUDOWA BOISK SPORTOWYCH

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót - remont instalacji elektrycznej w Domu Studenckim

Przedmiar robót - remont instalacji elektrycznej w Domu Studenckim Pracownia projektowa gr inż. arch. Bernard Łopacz ul. Środkowa 5, 7-00 Racibórz Przediar robót - reont instalacji elektrycznej w Dou Studencki DS ADRES INWESTYCJI : Katowice Ligota, ul. Studencka 7 INWESTOR

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. 41-300 DĄBROWA GÓRNICZA, ul.łączą- CA 53 EM-PROJEKT PRACOWNIA PROJEKTO- WA TOMASZ MOSKALEWICZ

PRZEDMIAR ROBÓT. 41-300 DĄBROWA GÓRNICZA, ul.łączą- CA 53 EM-PROJEKT PRACOWNIA PROJEKTO- WA TOMASZ MOSKALEWICZ EM-PROJEKT PRACOWNIA PROJEKTO- WA TOMASZ MOSKALEWICZ 41-300 DĄBROWA GÓRNICZA, ul.łączą- CA 53 ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45000000-7 Roboty budowlane 45111100-9 Roboty w zakresie

Bardziej szczegółowo