Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download ""

Transkrypt

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21 KosztBud Białystok ul. Swobofna 58/24 tel./fax ; Kosztorysowanie FORTE 9.01 Prawa autorskie INWESTPROJEKT-SŁUPSK Roboty budowlane w zakresie budowy zakładów uzdatniania, oczyszczania oraz spalania odpadów Oczyszczalnia Lebiedzie Zaówienie: Lokalizacja: Lebiedzie dz. Nr 965, 966 g. Sterdyń Zaawiający: Urząd Giny Sterdyń ul. Tadeusza kościuszki 6 Lp Kod CPV Nazwa Data przediaru: Identyfikator kosztorysu: OCZYSZCZALNIA LEBIEDZIE WK Karta tytułowa wyk.dn: str Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kopletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inŝynierii lądowej i wodnej Roboty w zakresie instalowania, wydobycia produkcji oraz budowy obiektów budowlanych przeysłu naftowego i gazowniczego Roboty budowlane w zakresie budowy zakładów uzdatniania, oczyszczania oraz spalania odpadów OCZYSZCZALNIA LEBIEDZIE

22 KosztBud Białystok ul. Swobofna 58/24 tel./fax ; Kosztorysowanie FORTE 9.01 Prawa autorskie INWESTPROJEKT-SŁUPSK Roboty budowlane w zakresie budowy zakładów uzdatniania, oczyszczania oraz spalania odpadów Oczyszczalnia Lebiedzie Lp Kod CPV Nazwa Identyfikator kosztorysu: OCZYSZCZALNIA LEBIEDZIE WD Spis działów przediaru robót wyk.dn: str Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kopletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inŝynierii lądowej i wodnej 1 Wiata - składowisko osadu 2 Budynek duchaw 3 Budynek techniczny na skratki i piasek 4 Studzienka wodoierzowa - deontaŝ 5 Rozbiórka punktu zlewowego 6 Nawierzchnia betonowa 7 Chodnik z płytek 35x35c 8 Tereny zielone OCZYSZCZALNIA LEBIEDZIE

23 KosztBud Białystok ul. Swobofna 58/24 tel./fax ; Kosztorysowanie FORTE 9.01 Prawa autorskie INWESTPROJEKT-SŁUPSK Roboty budowlane w zakresie budowy zakładów uzdatniania, oczyszczania oraz spalania odpadów Oczyszczalnia Lebiedzie Identyfikator kosztorysu: OCZYSZCZALNIA LEBIEDZIE W1 Przediar robót wyk.dn: str. 1 Nr Nazwa Jednostka iary 1 Wiata - składowisko osadu 1 KNNR ,74 Wykopy liniowe szer o ścianach pionowych z ręczny wydobycie urobku w gruntach suchych głęb.wykopu do 1.5, kat.gruntu I-II (4,12+4,44)*2*0,55*1,20 (4,12+4,44)*2*0,40*1,20*2 2u KNNR ,11 Podkłady betonowe na podłoŝu gruntowy z betonu zwykłego B-7,5 z kruszywa naturalnego (4,12+4,44)*2*0,65*0,10 1,11 3u KNR ,34 Ławy fundaentowe Ŝelbetowe prostokątne o szerokości do 0,6 z betonu B-15 (4,12+4,44)*2*0,65*0,30 3,34 4u KNNR t 0,01 Zbrojenie konstrukcji onolitycznych prętai stalowyi okrągłyi, gładkii o średnicy do 14 (4,12+4,44)/0,25*1,06*0,222/1000 0,01 5u KNNR t 0,03 Zbrojenie konstrukcji onolitycznych prętai stalowyi okrągłyi, Ŝebrowanyi o średnicy do 14 (4,12+4,44)*4*0,888/1000 0,03 6u KNR ,56 Izolacje przeciwwilgociowe dwiea warstwai papy asfaltowej izolacyjnej na lepiku na gorąco ław fundaentowych betonowych (4,12+4,44)*2*0,50 8,56 7 Uzupełnienie do KNR 2-02 Nory nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane ,02 Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wys.4.5 z bloczków betonowych gr.ścian 25 c na zaprawie ceentowej (4,12+4,44)*2*0,90-0,38*0,90*7 8 Uzupełnienie do KNR 2-02 Nory nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane ,39 Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wys.4.5 z bloczków betonowych gr.ścian 40 c na zaprawie ceentowej 0,38*0,90*7 2,39 9u KNR ,11 Izolacja przeciwwilgociowa pionowa z dwóch warstw roztworu asfaltowego wykonana na zino - pierwsza warstwa (4,12+4,44+0,13*3)*2*0,90 16,11 10u KNR ,11 Izolacja przeciwwilgociowa pionowa z dwóch warstw roztworu asfaltowego wykonana na zino - następna warstwa 11u KNNR ,16 Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych, szerokości 0,8-2,5, głębokości do 1,5, w gruncie kat. I-III, z zagęszczenie ręczny 27,74 -(1,11+3,34) -(4,12+4,44)*2*0,25*0,90-0,38*0,13*0,80*7 12u KNR ,21 Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wysokości do 4,5 i grub. 1 cegły lecz z cegieł budowlanych pełnych kl. 15, na zaprawie ceentowo-wapiennej M-7 (4,12+4,44)*2*1,50-2,98*1,50 13 KNNR betonu 0,26 Betonowanie konstrukcji zbrojonych w deskowaniu tradycyjny słupów prostokątnych 0,14*0,14*1,50*9 0,26 14u KNR ,41 Słupy o długości do 2 i przekroju poprzeczny ponad 180 c 0,16*0,16*1,65*4 0,16*0,16*2,0*3 0,16*0,16*(1,65+2,0)/2*2 15u KNR ,41 Ray górne i płatwie o długości ponad 3 i przekroju poprzeczny ponad 180 c 4,79*0,16*0,18*3 0,41 16u KNR ,01 Miecze i zastrzały o przekroju poprzeczny do 180 c 0,70*0,10*0,10*2 0,01 11,30 16,44 15,41-2,39 27,74-4,45-3,85-0,28 25,68-4,47 0,17 0,15 0,09 Ilość OCZYSZCZALNIA LEBIEDZIE

24 W1 Przediar robót wyk.dn: str. 2 Nr Nazwa Jednostka iary Ilość 17u KNR ,38 Krokwie zwykłe o długości ponad 4,5 i przekroju poprzeczny do 180 c 5,88*0,05*0,16*8 0,38 18u KNNR ,17 Izolacje z folii polietylenowej przyocowanej do konstrukcji drewnianej 4,79*5,88 28,17 19u KNR ,17 Ołacenie połaci dachowych łatai 38x50 rozstawie łat ponad 24 c 20u KNR ,08 Wiatrownice o przekroju poprzeczny do 180 c (4,79*2+5,88)*0,025*0,20 0,08 21 Uzupełnienie do KNR 2-02 Nory nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane ,17 Pokrycie dachów o nachyleniu połaci do 85% blachą powlekaną dachówką na łatach powierzchnia dachu do KNR 0-18 IGM ,17 MontaŜ eleentów wykończeniowych typu "Siding" - układanie podsufitki 23 Uzupełnienie do KNR 2-02 Nory nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane ,47 Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu do 25 c 5,88*0,25 1,47 24 Uzupełnienie do KNR 2-02 Nory nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane ,18 Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu ponad 25 c (4,79*2+5,88)*0,40 6,18 25 KNR ,79 Rynna PVC WAVIN MINI KNR szt 1,00 Lej spustowy PVC WAVIN MINI 75/55 27 KNR szt 2,00 Denko zew. rynny PVC WAVIN MINI KNR ,80 Rura spustowa PVC WAVIN MINI 55 3,80 3,80 29 KNR szt 2,00 Kolano rury spustowej PVC WAVIN MINI KNR szt 1,00 Wylewka rury spustowej PVC WAVIN MINI 55 31u KNNR ,43 Tynki zewnętrzne zwykłe III kategorii, na ścianach płaskich i powierzchniach pozioych (4,50*2+4,80+4,0*2+4,17*2+0,38+0,13*3)*1,50-2,98*1,50*2 32 KNR ,43 Dwukrotne alowanie farbai eulsyjnyi tynków gładkich bez grunt. (powierzchnie zewn.) 33u KNNR ,41 Podkłady na podłoŝu gruntowy z ubitego piasku do zapraw 17,07*0,20 3,41 34u KNR ,07 Izolacje pozioe z papy asfaltowej na sucho, ze sarowanie zakładów - jedna warstwa 35u KNNR ,07 Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy ceentowej grubości 20, zatarte na ostro 36u KNNR ,07 Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy ceentowej, ziana grubości o 10 [U=6] 37u KNNR ,07 Posadzki z płytek "Gres" o wyiarach powyŝej 15x15 c, układanych etodą regularną na zaprawie klejowej 38u KNR ,64 Cokoliki płytkowe z płytek gresowych układane na klej etodą zwykłą z przecinanie płytek - cokolik 10 c 4,0+4,17*2+0,38*2+0,38*2+0,13*2*3 14,64 39 KNNR ,200 Warstwy podsypkowe piaskowe zagęszczane w sposób echaniczny, gr.warstwy po zagęszczeniu 5 c 4,50*1,60 7, KNNR ,200 Podbudowy betonowe pielęgnacja podbudowy piaskie i wodą, gr.warstwy po zagęszczeniu 10 c 41 KNR ,200 Nawierzchnie betonowe warstwa górna o gr.5 c 42 KNR ,200 Nawierzchnie betonowe warstwa górna, kaŝdy dalszy 1 c gr.pow.5 c [R=25;M=25;S=25] 2 Budynek duchaw 43 KNR otwór 12,00 Wykucie otworów o powierzchni do 0.05 na śruby w fundaentach betonowych o głęb.do 40c 44 KNR zestaw 3,00 Osadzenie śrub fundaentowych w gotowych otworach zestaw 4 szt.śrub osadzonych w otworach o głęb.do 40c OCZYSZCZALNIA LEBIEDZIE 46,37-8,94

25 W1 Przediar robót wyk.dn: str. 3 Nr Nazwa Jednostka iary Ilość 45 KNR otwór 12,00 Zalanie otworów kotwicznych i przestrzeni podaszynowej otwory kotwiczne o pow.do 0.05 i głęb.do 40c 46u KNNR ,32 Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - urłaty i podwaliny (bez ceny ateriałów) (3,68+2,48)*2 12,32 47u KNNR ,18 Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - urłaty i podwaliny (cena ateriałów na 1 3 drewna w konstrukcji) 12,32*0,10*0,05*3 0,18 48u KNNR ,31 Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - słupy (bez ceny ateriałów) 2,97*10 3,15*11 3,12*8 49u KNNR ,45 Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - słupy (cena ateriałów na 1 3 drewna w konstrukcji) 89,31*0,10*0,05 0,45 50u KNNR ,32 Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - oczepy (bez ceny ateriałów) (3,68+2,48)*2 12,32 51u KNNR ,12 Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - oczepy (cena ateriałów na 1 3 drewna w konstrukcji) 12,32*0,10*0,05*2 0,12 52u KNNR ,76 Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - krokwie zwykłe (bez ceny ateriałów) 3,22*8 25,76 53u KNNR ,14 Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - krokwie zwykłe (cena ateriałów na 1 3 drewna w konstrukcji) 25,76*0,14*0,038 0,14 54u KNNR ,60 Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - wyiany (bez ceny ateriałów) 1,20+0,60*2*2 3,60 55u KNNR ,04 Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - wyiany (cena ateriałów na 1 3 drewna - krawędziaków w konstrukcji) 3,60*0,10*0,05*2 0,04 56u KNNR ,52 Łacenie połaci dachowych 4,20*3,22 13,52 57u KNR ,08 Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej deska okapowa o przekroju poprzeczny drewna do 180 c (4,20+3,22)*2*0,14*0,038 0,08 58u KNR ,41 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe poz.z jednej warstwy płyt z wełny ineralnej do izolacji stropów drewnianych, sufitów podwieszanych i podłóg na legarach, grubości 100 3,82*2,62-2,62*0,038*6 59u KNR ,41 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe poz.z jednej warstwy płyt z wełny in. do izol. stropów drew.sufitów podwiesz.i podłóg na legarach, gr.50, układ. na sucho 60u KNNR ,14 Izolacja z foli przyocowanej do konstrukcji drewnianej - folia dachowa 4,20*3,40 14,28 61 Uzupełnienie do KNR 2-02 Nory nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane ,28 Pokrycie dachów o nachyleniu połaci do 85% blachą powlekaną dachówką na łatach powierzchnia dachu do 50 4,20*3,40 14,28 62 Uzupełnienie do KNR 2-02 Nory nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane ,08 Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu ponad 25 c (4,20+3,40)*2*0,40 6,08 63 Uzupełnienie do KNR 2-02 Nory nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane ,05 Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu do 25 c 4,20*0,25 1,05 64 KNR 0-18 IGM ,51 MontaŜ eleentów wykończeniowych typu "Siding" układanie podsufitki 4,20*3,22-3,82*2,62 65 KNR ,20 Rynna PVC WAVIN MINI KNR szt 1,00 Lej spustowy PVC WAVIN MINI 75/55 67 KNR szt 2,00 Denko zew. rynny PVC WAVIN MINI 75 OCZYSZCZALNIA LEBIEDZIE 29,70 34,65 24,96 10,01-0,60 13,52-10,01

26 W1 Przediar robót wyk.dn: str. 4 Nr Nazwa Jednostka iary Ilość 68 KNR ,00 Rura spustowa PVC WAVIN MINI 55 3,0 3,00 69 KNR szt 2,00 Kolano rury spustowej PVC WAVIN MINI KNR szt 1,00 Wylewka rury spustowej PVC WAVIN MINI KNR szt 2,00 Nasady wentylacyjne blaszane, średnica wlotu do 30 c 72 KNR szt 2,00 Czerpnie ścienne,kołowe o średnicy u KNNR ,68 Okna jednokoorowe z PCW typu VEKA z okuciai obwiedniowyi o pow. do 0,6 0,45*0,75*2 0,68 74u KNNR ,87 Bray drewniane raowe dwuskrzydłowe stałe z ościeŝnicai, obite klepką 1,40*2,05 2,87 75 Uzupełnienie do KNR 2-02 Nory nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane ,45 Pokrycie ścian i sufitu blachą powlekaną trapezową 3,54*3,05+3,57*3,15+2,34*(3,05+3,15)/2*2 -(1,50*2,20+0,60*0,90*2) 3,54*2,34 76 Uzupełnienie do KNR 2-02 Nory nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane ,10 Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu do 25 c 3,05*0,15*2 3,15*0,15*2 (0,60+0,90)*2*0,25 (1,50+2,20*2)*0,25 77u KNNR ,17 Izolacje z folii polietylenowej przyocowanej do konstrukcji drewnianej 3,54*3,05+3,57*3,15+2,34*(3,05+3,15)/2*2 -(1,50*2,20+0,60*0,90*2) 78u KNR ,80 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe poz.z jednej warstwy płyt z wełny ineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych urowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowy..., grubości ,45 -(89,31+3,60)*0,05 79 KNR 0-21 IGM ,83 Ściany z płyt wiórowych 3,78*3,19+3,78*3,29+2,58*(3,19+3,29)/2*2 -(1,50*2,20+0,60*0,90*2) 80 KNR 0-23 IGM ,35 Dopieplenie ścian w technologii lekko-okrej 3,82*3,19+3,82*3,29+2,62*(3,19+3,29)/2*2 -(1,50*2,20+0,60*0,90*2) 81 KNR 0-23 IGM ,10 Ochrona naroŝników wypukłych z kątownikie atalowy 3,05*2 3,15*2 (0,60+0,90*2)*2 1,50+2,20*2 82 Uzupełnienie do KNR 2-02 Nory nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane ,30 Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu do 25 c 0,60*0,25*2 0,30 83 KNR ,01 Izolacja pozioa Atlas Woder E 3,82*2,62 10,01 84 KNR ,01 Izolacja pozioa Atlas Woder E - kolejna warstwa 85u KNNR ,28 Jednowarstwowe izolacje pozioe z płyt styropianowych od. 20, grubości 100, układnych na wierzchu konstrukcji na sucho 3,54*2,34 8,28 86u KNNR ,82 Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy ceentowej grubości 20, zatarte na ostro 87u KNNR ,82 Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy ceentowej, ziana grubości o 10 88u KNNR ,82 Posadzki z płytek "Gres" o wyiarach powyŝej 15x15 c, układanych etodą regularną na zaprawie klejowej 3 Budynek techniczny na skratki i piasek 36,55-4,38 8,28 0,92 0,95 0,75 1,48 36,55-4,38 40,45-4,65 41,21-4,38 41,73-4,38 6,10 6,30 4,80 5,90 OCZYSZCZALNIA LEBIEDZIE

27 W1 Przediar robót wyk.dn: str. 5 Nr Nazwa Jednostka iary Ilość 89 KNNR ,30 Wykopy liniowe szer o ścianach pionowych z ręczny wydobycie urobku w gruntach suchych głęb.wykopu do 1.5, kat.gruntu III-IV (4,26+3,0)*2*1,05*1,20 18,30 90 KNNR ,36 Podkłady betonowe (4,26+3,0)*2*0,25*0,10 0,36 91 KNNR ,71 Deskowanie tradycyjne konstrukcji betonowych lub Ŝelbetowych ław fundaentowych (4,26+3,50+3,76+3,0)*2*0,30 8,71 92 KNNR t 0,01 Zbrojenie konstrukcji onolitycznych prętai stalowyi okrągłyi gładkii o średnicy do 14 (4,26+3,0)*2/0,25*1,06*0,222/1000 0,01 93 KNNR t 0,05 Zbrojenie konstrukcji onolitycznych prętai stalowyi okrągłyi Ŝebrowanyi o średnicy do 14 (4,26+3,0)*2*4*0,888/1000 0,05 94 KNNR betonu 1,09 Betonowanie konstrukcji zbrojonych w deskowaniu tradycyjny ścian prostych (4,26+3,0)*2*0,25*0,30 1,09 95 Uzupełnienie do KNR 2-02 Nory nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane ,07 Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wys.4.5 z bloczków betonowych gr.ścian 25 c na zaprawie ceentowej (4,26+3,0)*2*0,90 13,07 96 KNR ,62 Wyprawa z zaprawy wodoszczelnej (4,26+3,50)*2*1,20 18,62 97 KNR 0-17 IGM ,30 Przyklejenie płyt styropianowych do ścian (4,40+3,64)*2*1,20 19,30 98 KNR 0-17 IGM ,30 Przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach 99 KNNR ,95 Zasypywanie wykopów szer o ścianach pionowych głęb.wykopu do 1.5, grunt.kat.i-iii 18,30 -(0,36+1,09) -(4,26+3,0)*2*0,80*0, KNR ,74 Ściany budynków 1-kondygnacyjnych z bloczków z betonu koórkowego o wys.do 4.5 i gr.24 c 3,76*2,80+3,76*3,72+3,50*(3,0+3,92)/2*2 48, KNNR otwór 2,00 OścieŜa otworów w ścianach urowanych o grubości 1 cegły 102 KNNR ,80 Deskowanie tradycyjne konstrukcji betonowych lub Ŝelbetowych belek, podciągów i wieńców (4,26+0,25)*2*0,20 1, KNNR t 0,01 Zbrojenie konstrukcji onolitycznych prętai stalowyi okrągłyi gładkii o średnicy do 14 4,20*2/0,25*1,06*0,222/1000 0, KNNR t 0,03 Zbrojenie konstrukcji onolitycznych prętai stalowyi okrągłyi Ŝebrowanyi o średnicy do 14 4,20*2*4*0,888/1000 0, KNNR betonu 0,43 Betonowanie konstrukcji zbrojonych w deskowaniu tradycyjny belek, podciągów i wieńców 4,26*0,25*0,20*2 0, KNNR ,04 Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej urlaty i podwaliny (at.kol.07) 5,02*2 10, KNNR ,16 Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej urlaty i podwaliny (at.do kol.01) 10,04*0,14*0,038*3 0, KNNR ,65 Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej krokwie zwykłe (at.kol.11) 4,85*9 43, KNNR ,23 Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej krokwie zwykłe (at.do kol.05) 43,65*0,14*0,038 0, KNNR ,35 Łacenie połaci dachowych 5,02*4,85 24,35 18,30-1,45-2,90 OCZYSZCZALNIA LEBIEDZIE

28 W1 Przediar robót wyk.dn: str. 6 Nr Nazwa Jednostka iary Ilość 111 KNR ,11 Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej deska okapowa o przekroju poprzeczny drewna do 180 c (5,02+4,85)*2*0,14*0,038 0, KNNR ,98 Izolacja z foli przyocowanej do konstrukcji drewnianej 4,26*3,50-0,038*3,50*7 113 KNR ,56 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny ineralnej pozioe z płyt układanych na sucho - jedna warstwa (2,45+0,55*2)*3,82 13, Uzupełnienie do KNR 2-02 Nory nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane ,35 Pokrycie dachów o nachyleniu połaci do 85% blachą powlekaną dachówką na łatach powierzchnia dachu do Uzupełnienie do KNR 2-02 Nory nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane ,89 Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu ponad 25 c (5,02+4,85*2)*0,40 5, Uzupełnienie do KNR 2-02 Nory nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane ,51 Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu do 25 c 5,02*0,25*2 2, KNR ,02 Rynna PVC WAVIN MINI KNR szt 1,00 Lej spustowy PVC WAVIN MINI 75/ KNR szt 2,00 Denko zew. rynny PVC WAVIN MINI KNR ,80 Rura spustowa PVC WAVIN MINI KNR szt 2,00 Kolano rury spustowej PVC WAVIN MINI KNR szt 1,00 Wylewka rury spustowej PVC WAVIN MINI KNNR ,22 Okna o powierzchni do 0.6 0,45*0,48 0, KNNR ,52 OścieŜnice drewniane 1,20*2,10 2, KNNR ,26 Skrzydła drzwiowe zewnętrzne pełne 1,10*2,05 2, KNR 0-23 IGM ,72 Dopieplenie ścian w technologii lekko-okrej 4,26*3,0+4,26*3,92+3,64*(3,0+3,92)/2*3 -(1,20*2,12) 127 KNR 0-23 IGM ,00 Ochrona naroŝników wypukłych z kątownikie atalowy 3,0*2 3,92*2 0,60*3 1,12+2,12*2 128 KNR ,60 WyłoŜenie gzysów i podokienników dachówką karpiówką pojedynczą, wykonanie ręczne 129 KNNR ,81 Izolacja z foli przyocowanej do konstrukcji drewnianej 3,76*3,14 11, KNR 0-18 IGM ,81 MontaŜ eleentów wykończeniowych typu "Siding" układanie podsufitki 131 KNNR ,78 Tynki zwykłe wewnętrzne III kat.ścian i słupów 3,76*3,0+3,76*3,92+3,0*(3,0+3,92)/2*2 46, KNNR ,74 Tynki wewnętrzne gładkie - alowanie farbą eulsyjną bez gruntowania dwukrotne 3,76*3,0+3,76*3,92+3,0*(3,0+3,92)/2*2 -(3,76+3,0)*2*2,0 133u KNNR ,79 Dwukrotne alowanie z dwukrotny szpachlowanie tynków wewnętrznych gładkich, farbą ftalową 14,91-0,93 67,26-2,54 6,00 7,84 1,80 5,36 46,78-27,04 OCZYSZCZALNIA LEBIEDZIE

29 W1 Przediar robót wyk.dn: str. 7 Nr Nazwa Jednostka iary Ilość 134 KNNR ,26 Podkłady z ubitych ateriałów sypkich 3,76*3,0*0,20 2, KNNR ,69 Podkłady betonowe 3,76*3,0*0,15 1, KNNR ,28 Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni pozioych z papy na lepiku, jednowarstwowe 3,76*3,0 11, KNNR ,28 Izolacje pozioe przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych, układanych na wierzchu konstrukcji na sucho, jednowarstwowe 138 KNNR ,28 Warstwy wyrównawcze pod posadzki, zatarte na ostro, gr KNNR ,28 Warstwy wyrównawcze pod posadzki - ziana gr.o 10 [R=3;M=3;S=3] 140 KNNR ,28 Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek ponad 15x KNR ,52 Cokoliki płytkowe z kaieni sztucznych układanych na klej z przecinanie płytek etodą kobinowaną, wy.płytek 20x20 c - cokolik 10 c (3,76+3,0+0,10)*2-1,20 12, KNNR ,85 Warstwy odcinające zagęszczane ręcznie, gr.warstwy po zagęszczeniu 10 c 1,90*1,50 2, KNNR ,85 Podbudowy betonowe pielęgnacja podbudowy piaskie i wodą, gr.warstwy po zagęszczeniu 15 c 144 KNR ,85 Nawierzchnie betonowe warstwa górna o gr.5 c 4 Studzienka wodoierzowa - deontaŝ 145 KNR 405 to I kpl 1,00 DeontaŜ studni rewizyjnych z kręgów betonowych w gotowy wykopie - studnia z kręgów o średnicy 1500 i głębokości KNR 405 to I ,50 DeontaŜ studni rewizyjnych z kręgów betonowych w gotowy wykopie - studnia z kręgów o średnicy za kaŝde 0.5 róŝnicy głębokości 5 Rozbiórka punktu zlewowego 147u KNNR ,80 Rozbiórka eleentów Ŝelbetowych 6 Nawierzchnia betonowa 148 KNNR ,500 Warstwy podsypkowe piaskowe zagęszczane w sposób echaniczny, gr.warstwy po zagęszczeniu 5 c 149 KNNR ,500 Podbudowy betonowe pielęgnacja podbudowy piaskie i wodą, gr.warstwy po zagęszczeniu 10 c 150 KNR ,500 Nawierzchnie betonowe warstwa górna o gr.5 c 151 KNR ,500 Nawierzchnie betonowe warstwa górna, kaŝdy dalszy 1 c gr.pow.5 c [R=25;M=25;S=25] 152 KNNR ,500 Wykonanie i zagęszczanie echaniczne warstwy o gr.po zagęszczeniu 10 c 153 KNR ,000 Nawierzchnie betonowe warstwa górna o gr.5 c 154 KNR ,000 Nawierzchnie betonowe warstwa górna, kaŝdy dalszy 1 c gr.pow.5 c [R=25;M=25;S=25] 155 KNR ,500 Izolacje przeciwwilgociowe z papy - izolacja powierzchni pozioych na lepiku na zino - pierwsza warstwa ,000 Wypełnienie spoin sylikone 7 Chodnik z płytek 35x35c 157u KNNR ,00 Chodniki z płyt betonowych o wyiarach 35x35x5 c, kl. I układane na podsypce piaskowej, spoiny wypełniane piaskie 8 Tereny zielone 158 KNR [R=0,955] ha 0,020 Ręczne rozrzucanie ieszanki z torfu i ziei urodzajnej na terenie płaski, gr.warstwy 2 c 196,0/ , KNR [R=0,955] ha 0,020 Ręczne rozrzucanie ieszanki z torfu i ziei urodzajnej na terenie płaski, dodatek za kaŝdy następny 1 c gr.warstwy OCZYSZCZALNIA LEBIEDZIE

30 W1 Przediar robót wyk.dn: str. 8 Nr Nazwa Jednostka iary Ilość 160u KNR [R=0,955] 196,00 Wykonanie trawników dywanowych siewe w terenie płaski z nawoŝenie, grunt kat. III Koniec wydruku OCZYSZCZALNIA LEBIEDZIE

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43 Urządzenia Sanitarne i Ochrony Środowiska dr inŝ. Ryszard Wenda PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień Instalowanie rozdzielni elektrycznych Kładzenie kabli Roboty w zakresie przewodów instalacji elektrycznych oraz opraw elektrycznych NAZWA INWESTYCJI : Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Lebiedziach ADRES INWESTYCJI : Lebiedzie g. Sterdyń INWESTOR : Gina Sterdyń ADRES INWESTORA : ul. T. Kościuszko 6, Sterdyń BRANśA : elektryczna SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : gr inŝ. Karol Citkowski SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : inŝ. Janusz Karski DATA OPRACOWANIA : VI 2007 Ogółe wartość kosztorysowa robót : zł Słownie: Opracował: Dokuent został opracowany przy poocy prograu NORMA PRO

44 DZIAŁY KOSZTORYSU Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Lebiedziach - Instalacje elektroenergetyczne Lp. Nazwa działu Kod wg CPV Od Do Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Lebiedziach - Instalacje elektroenergetyczne 1 Rozbudowa istniejącej szafki układu poiarowego Rozbudowa istniejącej rozdzielnicy "R" Rozbudowa istniejącej rozdzielnicy 1R MontaŜ projektowanej szafy "R2" MontaŜ projektowanej szafy "R3" MontaŜ projektowanej szafy "R5" Instalacje kablowe w terenie Roboty w budynku nr Budynek składowania osadu "11" - instalacje elektryczne Budynek technologiczny "5" - instalacje elektryczne MontaŜ eleentów AKPiA i kabli sterowniczych Nora PRO Wersja 4.12

45 PRZEDMIAR ROBÓT Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Lebiedziach - Instalacje elektroenergetyczne Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.. Poszcz Raze Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Lebiedziach - Instalacje elektroenergetyczne 1 Rozbudowa istniejącej szafki układu poiarowego 1.1 KNR-W analogia MontaŜ osprzętu odułowego w rozdzielnicach - wyłącznik nadprądowy 1- bieg. Wyiana wkładek bezpiecznikowych na gg 160A 3 szt 3,000 RAZEM 3, KNR-W 5-08 MontaŜ osprzętu odułowego w rozdzielnicach - wyłącznik nadprądowy 1- szt analogia bieg. Wyiana wkładek bezpiecznikowych na gg 100A 3 szt 3,000 RAZEM 3, KNR-W 5-08 MontaŜ osprzętu odułowego w rozdzielnicach - wyłącznik nadprądowy 3- szt analogia bieg. wył. nadpr. 3-faz C 63A 1 szt 1,000 2 Rozbudowa istniejącej rozdzielnicy "R" 2.1 KNR-W 5-08 MontaŜ osprzętu odułowego w rozdzielnicach - rozłącznik lub wyłącznik przeciwporaŝeniowy szt analogia 3 (4) - biegunowy Stycznik 100A 2.2 KNR-W analogia 2.3 KNR-W analogia 2.4 KNR-W KNR-W KNR-W KNR-W KNR-W KNP 18 D analogia 1 szt 1,000 MontaŜ eleentów rozdzielnic odułowych - szyna nośna szt (2b) 2 szt 2,000 RAZEM 2,000 MontaŜ osprzętu odułowego w rozdzielnicach - rozłącznik lub wyłącznik przeciwporaŝeniowy szt 3 (4) - biegunowy wył. róŝn. prąd. 3-faz 40A 30A AC 1 szt 1,000 MontaŜ osprzętu odułowego w rozdzielnicach - wyłącznik nadprądowy 2- szt bieg. wył. nadpr. 1P 3 szt 3,000 RAZEM 3,000 MontaŜ osprzętu odułowego w rozdzielnicach - wyłącznik nadprądowy 3- szt bieg. 1 szt 1,000 MontaŜ osprzętu odułowego w rozdzielnicach - rozłącznik lub wyłącznik przeciwporaŝeniowy szt 3 (4) - biegunowy rozł-bezp 3x63A + 2x (3x25A) 3 szt 3,000 RAZEM 3,000 MontaŜ osprzętu odułowego w rozdzielnicach - wyłącznik nadprądowy 1- szt bieg. Wkładki bezpiecznikowe gg 63A 3 szt 3,000 RAZEM 3,000 MontaŜ osprzętu odułowego w rozdzielnicach - wyłącznik nadprądowy 1- szt bieg. Wkładki bezpiecznikowe gg 25A 6 szt 6,000 RAZEM 6,000 Poiary rozdzielnic prądu ziennego lub stałego niskiego napięcia do 20 pól szt Poiary po rozbudowie 1 szt 1,000 3 Rozbudowa istniejącej rozdzielnicy 1R 3.1 KNR-W 5-08 MontaŜ osprzętu odułowego w rozdzielnicach - rozłącznik lub wyłącznik przeciwporaŝeniowy szt analogia 3 (4) - biegunowy wył. róŝn. prąd. 3-faz 40A 30A AC 1 szt 1, KNR-W analogia szt MontaŜ osprzętu odułowego w rozdzielnicach - rozłącznik lub wyłącznik przeciwporaŝeniowy 3 (4) - biegunowy szt czujnik zaniku fazy CZF-2B (F&F) 1 szt 1, Nora PRO Wersja 4.12

46 PRZEDMIAR ROBÓT Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Lebiedziach - Instalacje elektroenergetyczne Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.. Poszcz Raze 3.3 KNR-W 5-08 MontaŜ osprzętu odułowego w rozdzielnicach - rozłącznik lub wyłącznik przeciwporaŝeniowy szt analogia 3 (4) - biegunowy wyłącznik silnikowy PKZMO-6,3 1 szt 1, KNR-W analogia 3.5 KNR-W analogia 3.6 KNR-W KNR-W analogia 3.8 KNR-W analogia MontaŜ osprzętu odułowego w rozdzielnicach - rozłącznik lub wyłącznik przeciwporaŝeniowy 3 (4) - biegunowy szt stycznik DILM7-01(230V50HZ,240V60HZ) 1 szt 1,000 MontaŜ osprzętu odułowego w rozdzielnicach - wyłącznik nadprądowy 2- szt bieg. styki poocnicze do PKZMO - NHI11-PKZ0 1 szt 1,000 MontaŜ osprzętu odułowego w rozdzielnicach - wyłącznik nadprądowy 2- szt bieg. wył. nadpr. 1P 1 szt 1,000 MontaŜ osprzętu odułowego w rozdzielnicach - wyłącznik nadprądowy 2- szt bieg. terostat do szaf LEGRAND nr ref szt 1,000 MontaŜ osprzętu odułowego w rozdzielnicach - rozłącznik lub wyłącznik przeciwporaŝeniowy 3 (4) - biegunowy szt rezystor grzejny 120W LEGRAND nr ref szt 1,000 4 MontaŜ projektowanej szafy "R2" 4.1 KNR-W 5-08 Przygotowanie podłoŝa do zabudowania aparatów - kucie echaniczne pod aparat analogia kołki kotwiące M10 w podłoŝu z betonu - aparat o 3-4 otworach ocujących Przygotowanie iejsca zainstalowania rozdzielnicy "R2" 1 aparat 1, KNR-W KNP 18 D MontaŜ skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o asie do 500kg wraz z konstrukcją szt. - ocowanie przez przykręcenie do gotowego podłoŝa Rozdzielnica "R2" - kopletna z obudową i wyposaŝenie wg scheatu (rezerwa iejsca in 30%) 1 szt. 1,000 Poiary rozdzielnic prądu ziennego lub stałego niskiego napięcia do 20 pól szt 1 szt 1, KNP 18 D13 Poiary rozdzielnic prądu ziennego lub stałego niskiego napięcia za kaŝde kpl następne 5 pól powyŝej kpl 44,000 RAZEM 44,000 5 MontaŜ projektowanej szafy "R3" 5.1 KNR-W 5-08 Przygotowanie podłoŝa do zabudowania aparatów - kucie echaniczne pod aparat analogia kołki kotwiące M10 w podłoŝu z betonu - aparat o 3-4 otworach ocujących Przygotowanie iejsca zainstalowania rozdzielnicy "R3" 5.2 KNR-W KNP 18 D aparat 1,000 MontaŜ skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o asie do 500kg wraz z konstrukcją - ocowanie przez przykręcenie do gotowego podłoŝa szt. Rozdzielnica "R3" - kopletna z obudową i wyposaŝenie wg scheatu (rezerwa iejsca in 30%) 1 szt. 1,000 Poiary rozdzielnic prądu ziennego lub stałego niskiego napięcia do 20 pól szt 1 szt 1, KNP 18 D13 Poiary rozdzielnic prądu ziennego lub stałego niskiego napięcia za kaŝde kpl następne 5 pól powyŝej kpl 44,000 RAZEM 44,000 6 MontaŜ projektowanej szafy "R5" 6.1 KNR-W 5-08 Przygotowanie podłoŝa do zabudowania aparatów - kucie echaniczne pod aparat analogia kołki kotwiące M10 w podłoŝu z betonu - aparat o 3-4 otworach ocujących Przygotowanie iejsca zainstalowania rozdzielnicy "R5" Nora PRO Wersja 4.12

47 PRZEDMIAR ROBÓT Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Lebiedziach - Instalacje elektroenergetyczne Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.. Poszcz Raze 1 aparat 1, KNR-W KNP 18 D MontaŜ skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o asie do 150kg wraz z konstrukcją - ocowanie przez przykręcenie do gotowego podłoŝa Rozdzielnica "R5" - kopletna z obudową i wyposaŝenie wg scheatu (rezerwa iejsca in 30%) 1 szt. 1,000 Poiary rozdzielnic prądu ziennego lub stałego niskiego napięcia do 20 pól szt 1 szt 1, KNP 18 D13 Poiary rozdzielnic prądu ziennego lub stałego niskiego napięcia za kaŝde kpl następne 5 pól powyŝej 20 3 kpl 3,000 RAZEM 3,000 7 Instalacje kablowe w terenie 7.1 KNR-W 2-01 Ręczne kopanie rowów dla kabli o głębokości do 0.8 i szerokości dna do w gruncie kat. III 83 83,000 RAZEM 83, KNR-W 5-10 Nasypanie warstwy piasku na dno rowu kablowego o szerokości do KNR-W KNR-W KNR-W KNR-W KNR-W KNR-W KNR-W KNR-W KNR-W KNR-W KNR-W *83 166,000 RAZEM 166,000 Układanie rur ochronnych z PCW o średnicy do 110 w wykopie 40 40,000 RAZEM 40,000 Ręczne zasypywanie rowów dla kabli o głębokości do 0.8 i szerokości dna do 0.4 w gruncie kat. III 83 83,000 RAZEM 83,000 Ręczne układanie kabli wieloŝyłowych o asie do 2.0 kg/ na napięcie znaionowe poniŝej 110 kv w rowach kablowych YKY 5x ,000 RAZEM 57,000 Ręczne układanie kabli wieloŝyłowych o asie do 2.0 kg/ na napięcie znaionowe poniŝej 110 kv w rowach kablowych YKY 5x ,000 RAZEM 10,000 Ręczne układanie kabli wieloŝyłowych o asie do 1.0 kg/ na napięcie znaionowe poniŝej 110 kv w rowach kablowych YKY 5x ,000 RAZEM 26,000 Ręczne układanie kabli wieloŝyłowych o asie do 0.5 kg/ na napięcie znaionowe poniŝej 110 kv w rowach kablowych YKY 5x ,000 RAZEM 31,000 Ręczne układanie kabli wieloŝyłowych o asie do 0.5 kg/ na napięcie znaionowe poniŝej 110 kv w rowach kablowych YKY 5x2, ,000 RAZEM 75,000 Układanie bednarki w rowach kablowych - bednarka do ,000 RAZEM 120,000 MontaŜ na gotowy podłoŝu konstrukcji wsporczych przykręcanych do 1kg na szt. ścianie (2 ocowania) 13 szt. 13,000 RAZEM 13,000 Przykręcanie do gotowych otworów korytek 'U575' szerokości 100 korytka KPJ100H ,000 RAZEM 12,000 MontaŜ na gotowy podłoŝu konstrukcji wsporczych przykręcanych do 1kg na szt. ścianie (1 ocowanie) WWS 50 7 szt. 7,000 szt Nora PRO Wersja 4.12

KOSZTORYS OFERTOWY - INSTALACJA ODDYMIANIA - DOSTOSO- WANIE KLATKI SCHODOWEJ DO WARUNKÓW PPOZ

KOSZTORYS OFERTOWY - INSTALACJA ODDYMIANIA - DOSTOSO- WANIE KLATKI SCHODOWEJ DO WARUNKÓW PPOZ KOSZTORYS OFERTOWY - INSTALACJA ODDYMIANIA - DOSTOSO- WANIE KLATKI SCHODOWEJ DO WARUNKÓW PPOZ. - PRZED- SZKOLE SAMORZĄDOWE NR 1 BUDYNEK "A" PRZY ULICY CHO- CIMSKIEJ 17 NAZWA INWESTYCJI : PRZEDSZKOLE NR

Bardziej szczegółowo

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Gizela Bielawska DATA OPRACOWANIA : 01,02,2013. Stawka roboczogodziny : Poziom cen : IV kw 2012

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Gizela Bielawska DATA OPRACOWANIA : 01,02,2013. Stawka roboczogodziny : Poziom cen : IV kw 2012 PRZEDMIAR NAZWA INWESTYCJI : Nadbudowa pomieszczeń nad chłodnią dla celów poczekalni wraz z pomieszczeniem przygotowania dla pacjentów w Pracowni Diagnostyki Obrazowej- pracowni rezonansu magnetycznego

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS BUDOWLANY. ARCHECO sp. z o.o. ul.sosnowa 30/2 55-075 Bielany Wrocławskie

KOSZTORYS BUDOWLANY. ARCHECO sp. z o.o. ul.sosnowa 30/2 55-075 Bielany Wrocławskie ARCHECO sp. z o.o. ul.sosnowa 30/2 55-075 Bielany Wrocławskie KOSZTORYS BUDOWLANY NAZWA INWESTYCJI : DOM JEDNORODZINNY WOLNOSTOJĄCY "TOMASZEK" BRANśA : BUDOWLANA Stawka roboczogodziny : 14,49 zł Poziom

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR WYKONAWCA : INWESTOR : Data opracowania 15 październik 2013. Data zatwierdzenia. ul. Finlandzka 12 lok. 1, 03-903 Warszawa

PRZEDMIAR WYKONAWCA : INWESTOR : Data opracowania 15 październik 2013. Data zatwierdzenia. ul. Finlandzka 12 lok. 1, 03-903 Warszawa en-em Projekt, projektowanie architektoniczne - Norbert Sawicki ul. Finlandzka 12 lok. 1, 03-903 Warszawa PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45311100-1 Roboty w zakresie okablowania

Bardziej szczegółowo

pfa Piotr Fortuna Architekci 81-310 Gdynia, ul. Ślęska 33/85 PRZEDMIAR

pfa Piotr Fortuna Architekci 81-310 Gdynia, ul. Ślęska 33/85 PRZEDMIAR pfa Piotr Fortuna Architekci 81-310 Gdynia, ul. Ślęska 33/85 PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego 45314320-0 Instalowanie okablowania

Bardziej szczegółowo

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inŝ. Norbert Walkiewicz DATA OPRACOWANIA : 10.07.2008. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR :

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inŝ. Norbert Walkiewicz DATA OPRACOWANIA : 10.07.2008. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR : PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : CENTRUM ZAAWANSOWANYCH TECHNOLIGII ADRES INWESTYCJI : OLSZTYN UL.. OCZAPOWSKIEGO 7 INWESTOR : UNIWERSYSTET WARMIŃSKO MAZURSKI BRANśA : TELETECHNICZNA SPORZĄDZIŁ KALKULACJE

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Budowa przyszkolnej hali sportowej w Koniuszy

Przedmiar robót. Budowa przyszkolnej hali sportowej w Koniuszy Przedmiar robót Budowa przyszkolnej hali sportowej w Koniuszy Budowa: Budowa przyszkolnej hali sportowej w Koniuszy - ROBOTY BUDOWLANE Obiekt: Szkoła Podstawowa w Koniuszy, Koniusza 19, 32-104 Koniusza

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót: CGR19-19-01-11.

Przedmiar robót: CGR19-19-01-11. Inwestor: ASP Katowice ul. Raciborska 37 40-074 Katowice Wykonawca: Przedmiar robót: CGR19-19-01-11. CPV: 45311100-1, 45311200-2, 45315500-3, 45315600-4, 45315700-5, 45317200-4, 45317300-5. Specyfikacja

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA AKOR ANDRZEJ KORYNEK. 51-662 WROCŁAW UL.STEFCZYKA 69 10/1 tel. 71 3478406; 790486944; email:akor@ mm.

PRZEDMIAR PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA AKOR ANDRZEJ KORYNEK. 51-662 WROCŁAW UL.STEFCZYKA 69 10/1 tel. 71 3478406; 790486944; email:akor@ mm. PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA AKOR ANDRZEJ KORYNEK 5-66 WROCŁAW UL.STEFCZYKA 69 0/ tel. 7 478406; 790486944; email:akor@ mm.pl PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45400000- Roboty

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót na budowę monitoringu "podwórka kulturalnego" przy ul.wojska Polskiego i przejścia podziemnego pod ul.anny Łajming

Przedmiar robót na budowę monitoringu podwórka kulturalnego przy ul.wojska Polskiego i przejścia podziemnego pod ul.anny Łajming Przediar robót na budowę onitoringu "podwórka kulturalnego" przy ul.wojska Polskiego i przejścia podzienego pod ul.anny Łajing w Słupsku NAZWA ROBÓT BUDOWLANYCH : Budowa onitoringu "podwórka kulturalnego"

Bardziej szczegółowo

Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena jedn. Koszt jedn. Budynek mieszkalny, jednorodzinny - "Wróbelek" 1 STAN SUROWY ZAMKNIĘTY 1.

Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena jedn. Koszt jedn. Budynek mieszkalny, jednorodzinny - Wróbelek 1 STAN SUROWY ZAMKNIĘTY 1. Lp. Podstawa Opis jm Nakład Cena Koszt Budynek mieszkalny, jednorodzinny - "Wróbelek" 1 STAN SUROWY ZAMKNIĘTY 1.1 Roboty ziemne 1 KNR -01 d.1. 016-01 1 Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INWESTOR SĄD REJONOWY W UL.KOŚCIUSZKI 18 62-100 WĄGROWIEC SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT KOD CPV 45000000-7 1 SPIS TREŚCI: 1 WSTĘP... 4 1.1 PRZEDMIOT ST... 4 1.2 ZAKRES STOSOWANIA ST...

Bardziej szczegółowo

"IZOTOP SERVICE" Sp. z o. o. 80-808 Gdańsk, ul. Biskupa Wronki 7. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Tadeusz Piotrowski DATA OPRACOWANIA : 02.

IZOTOP SERVICE Sp. z o. o. 80-808 Gdańsk, ul. Biskupa Wronki 7. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Tadeusz Piotrowski DATA OPRACOWANIA : 02. "IZOTOP SERVICE" Sp. z o. o. 80-808 Gdańsk, ul. Biskupa Wronki 7 PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : Instalacja onitoringu CCTV IP - odernizacja systeu ADRES INWESTYCJI : Budynek PKP S.A. przy ul. Dyrekcyjnej

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

PRZEDMIAR ROBÓT. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień P.U.H.Indo Mieczysław Tkaczyk 80-297 Banino ul.ogrodowa5 PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robó wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45213221-8 Roboy budowlane w zakresie budowy agazynów NAZWA INWESTYCJI: ADRES INWESTYCJI:

Bardziej szczegółowo

Stawka roboczogodziny : Poziom cen : średnie IV kw. 2006 wg. SEKOCENBUD NARZUTY Koszty pośrednie [Kp]... % R, S Zysk [Z]... % R+Kp(R), M, S+Kp(S)

Stawka roboczogodziny : Poziom cen : średnie IV kw. 2006 wg. SEKOCENBUD NARZUTY Koszty pośrednie [Kp]... % R, S Zysk [Z]... % R+Kp(R), M, S+Kp(S) BIURO BUDOWLANE "ASKONA" ul. Tetajera 5a, 7-30 Szczecin tel. 487 59 6, ko. 608 / 46 4 33 PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : REMONT SANITARIATÓW I UMYWALNI DAMSKICH I MĘS- KICH W INTERNACIE ADRES INWESTYCJI

Bardziej szczegółowo

III KWARTAŁ 2010 R. WYDAWNICTWO BEZPŁATNE SYSTEM. www.sekocenbud.pl

III KWARTAŁ 2010 R. WYDAWNICTWO BEZPŁATNE SYSTEM. www.sekocenbud.pl WYDAWNICTWO BEZPŁATNE Ośrodek Wdrożeń Ekonomiczno - Organizacyjnych Budownictwa Promocja Sp. z o.o. 02-769 Warszawa, ul. Migdałowa 4 SYSTEM www.sekocenbud.pl BIULETYN CEN ROBÓT REMONTOWYCH PO KLĘSKACH

Bardziej szczegółowo

46-300 Olesno, ul. Pieloka 21

46-300 Olesno, ul. Pieloka 21 Biuro Projektów Instalacji Elektrycznych "MR" 46-070 Komprachcice, Ochodze ul. Górna 22-f 45100000-8 45113000-2 45232423-3 45231400-9 45310000-3 45316100-6 45317000-2 31000000-6 74200000-1 74260000-9 Klasyfikacja

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR OBSŁUGA PROCESU BUDOWLANEGO LUCYNA AWIER BIAŁYSTOK UL.M.SKŁODOWSKIEJ-CURIE 19/13

PRZEDMIAR OBSŁUGA PROCESU BUDOWLANEGO LUCYNA AWIER BIAŁYSTOK UL.M.SKŁODOWSKIEJ-CURIE 19/13 OBSŁUGA PROCESU BUDOWLANEGO LUCYNA AWIER BIAŁYSTOK UL.M.SKŁODOWSKIEJ-CURIE 19/13 PRZEDMIAR NAZWA INWESTYCJI : REMONT ELEWACJI BUDYNEK GŁÓWNY BEZ PIWNIC ADRES INWESTYCJI : UL.ZŁOTA 4 BIAŁYSTOK INWESTOR

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT 7/ZSO/2009 - BUDYNEK GŁÓWNY SZK. PODSTAWOWEJ

PRZEDMIAR ROBÓT 7/ZSO/2009 - BUDYNEK GŁÓWNY SZK. PODSTAWOWEJ PRZEDMIAR ROBÓT 7/ZSO/2009 - BUDYNEK GŁÓWNY SZK. PODSTAWOWEJ Obiekt Kod CPV 45261210-9 Budowa Hel, ul. Szkolna 1 Inwestor ZSO HEL Biuro kosztorysowe KOSZTBUD Maciej Łubkowski Sporządził mgr inż. Maciej

Bardziej szczegółowo

Nazwa i kody według Wspólnego Słownika Zamówień:

Nazwa i kody według Wspólnego Słownika Zamówień: PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY na Kompleksową realizację zadania p.n. Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół w Lotyniu w ramach formuły zaprojektuj i wybuduj Nazwa i kody według Wspólnego Słownika Zamówień:

Bardziej szczegółowo

PRZEBUDOWA BUDYNKU KONTRASTY WRAZ ZE ZMIANA SPOSOBU U

PRZEBUDOWA BUDYNKU KONTRASTY WRAZ ZE ZMIANA SPOSOBU U generalny projektant: ATΞLIΞR XXI PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA KRZYSZTOF KALERT 7 0 5 3 5 S Z C Z E C I N UL. OSIEK 1 / 4 NIP 851 1 1 9 21 05 T 048 9 1 4 6 4 3 7 6 3 M 695426810 E atelier_xxi@wp.pl Część

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT P R Z E D M I A R R O B Ó T Budowa : Termomodernizacja budynku przy ul. Parkowa 3 w Lwówku Śląskim Obiekt : Zespół Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Lwówku Śląskim Roboty

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Hala sportowa z łącznikiem przy Gimnazjum nr 112 imienia Króla Jana III Sobieskiego

PRZEDMIAR ROBÓT. Hala sportowa z łącznikiem przy Gimnazjum nr 112 imienia Króla Jana III Sobieskiego PRZEDMIAR ROBÓT Hala sportowa z łącznikiem przy Gimnazjum nr imienia Króla Jana III Sobieskiego ADRES INWESTYCJI : ul. Solipska 7/9 0-8 Warszawa działka nr ewid. 0/ z obrębu -08-9 INWESTOR : Miasto Stołeczne

Bardziej szczegółowo

BIULETYN BRB CEN ROBÓT BUDOWLANYCH INWESTYCYJNYCH II KWARTAŁ 2015 R. ZESZYT 25/2015 (1573)

BIULETYN BRB CEN ROBÓT BUDOWLANYCH INWESTYCYJNYCH II KWARTAŁ 2015 R. ZESZYT 25/2015 (1573) Ośrodek Wdrożeń Ekonomiczno-Organizacyjnych Budownictwa PROMOCJA Sp. z o.o. ZESZYT 25/2015 (1573) BIULETYN CEN ROBÓT BUDOWLANYCH INWESTYCYJNYCH BRB II KWARTAŁ 2015 R. SPIS TREŚCI Wprowadzenie... 7 2.0.

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (Dokumentacja Projektowa) Dz. nr 176/1, 176/2, 177/1, 177/2, 161/1, ul. Leśna 12-250 Orzysz

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (Dokumentacja Projektowa) Dz. nr 176/1, 176/2, 177/1, 177/2, 161/1, ul. Leśna 12-250 Orzysz Łódź, dnia Przedmiot Zamówienia: BUDOWA OBIEKTU AKTYWIZACJI I WSPÓŁPRACY W ORZYSZU WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU W RAMACH TWORZENIA PÓŁNOCNEGO SZLAKU RYBACKIEGO Opracowanie: Szczegółowy Opis Przedmiotu

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS ŚLEPY. Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : Słownie: zero i 00/100 zł WYKONAWCA : INWESTOR :

KOSZTORYS ŚLEPY. Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : Słownie: zero i 00/100 zł WYKONAWCA : INWESTOR : KOSZTORYS ŚLEPY NAZWA INWESTYCJI : REMONT KLATKI SCHODOWEJ ADRES INWESTYCJI : LUBLINIEC UL.EDYTY STEIN 11 INWESTOR : Gmina Lubliniec ADRES INWESTORA : 42-700 LUBLINIEC ul. PADEREWSKIEGO 5 Wartość kosztorysowa

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY ARCHITEKTURY remontu i docieplenia obiektów pompowni Bachury

PROJEKT WYKONAWCZY ARCHITEKTURY remontu i docieplenia obiektów pompowni Bachury Pracownia Architektury Mariusz C. Stepaniuk 15-689 Białystok, ul.pietkiewicza 9 m.34 Pracownia: 15-399 Białystok, ul.hurtowa 13 Tel./fax. +85 745 90-88, kom. 0-603-755-221 E-mail: marcer@poczta.onet.pl

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SE1 WEWNĘTRZNE INSTALACJE ELEKTRYCZNE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SE1 WEWNĘTRZNE INSTALACJE ELEKTRYCZNE PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO-USŁUGOWE SPÓŁKA Z O.O. 20-481 LUBLIN UL. K. OLSZEWSKIEGO 5 KONTO BANKOWE Bank PEKAO SA III O/Lublin: 19 1240 2382 1111 0000 4553 2171 TEL. 081 745 35 21 do 22 TEL./ FAX 0-81

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INWESTOR SĄD REJONOWY POZNAŃ STARE MIASTO 61-729 Poznań ul. Młyńska 1a SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT KOD CPV 45000000-7 SPIS TREŚCI: 1 WSTĘP... 3 1 1.1 PRZEDMIOT ST... 3 1.2 ZAKRES

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ZADANIE: REMONT SALI GIMNASTYCZNEJ ADRES: SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KAZIMIERZA WIELKIEGO 64-730 WIELEŃ UL. SZKOLNA INWESTOR: SZKOŁA PODSTAWOWA 64-730 WIELEŃ

Bardziej szczegółowo