Kosztorys. Instalacja agregatu prądotwórczego i redundantnych UPS w obiekcie Warszawa ul. Taborowa 33

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Kosztorys. Instalacja agregatu prądotwórczego i redundantnych UPS w obiekcie Warszawa ul. Taborowa 33"

Transkrypt

1 Kosztorys Data: Budowa: Nr STWiOR:E 1 Kody CPV: Konstrukcje gotowe Kopanie rowów Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych Instalacje niskiego napięcia Układanie kabli Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania Elektryczne elektrycznych urządzeń rozdzielczych Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych Awaryjny sprzęt elektryczny Obiekt:Urząd do Spraw Cudzoziemców Zamawiający:Urząd do Spraw Cudzoziemców Biuro Informatyki i Ewidencji Cudzoziemców ul. Koszykowa Warszawa Jednostka opracowująca kosztorys:promontel Sp.z o.o. Warszawa ul. Rembielińska 10A/21 Kosztorys opracowali: Leszek Damm,... Sprawdzający:... Zamawiający: Wykonawca:......

2 strona nr: 2 Przedmiar robót 1Nr STWiOR:E 1 Kody CPV: Konstrukcje gotowe Kopanie rowów Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych Instalacje niskiego napięcia Układanie kabli Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania Zainstalowanie agregatu prądotwórczego 1.1Nr STWiOR:E 1 Montaż, dostarczenie i uruchomienie Agregatu kontenerowego prądotwórczego o mocy 400kVA KALKULACJA DOSTAWCY 1 szt 1.2Nr STWiOR:E 1 KNR 201/701/5 (1) Ręczne kopanie rowów dla kabli, szerokość dna do 0.6 m, kategoria gruntu III, głębokość rowu do 0.6 m 36 m 1.3Nr STWiOR:E 1 KNR 231/805/1 Rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej, na podsypce piaskowej, ręcznie, wysokość kostki 8 cm 4 m2 1.4Nr STWiOR:E 1 KNR 510/306/2 Mechaniczne przepychanie rur stalowych pod drogami i nasypami, za pierwszą rurę, do Fi 125 mm 70 m 1.5Nr STWiOR:E 1 KNR 510/306/5 Mechaniczne przepychanie rur stalowych pod drogami i nasypami, dodatek za każdą następną rurę, do Fi 125 mm 56 m 1.6Nr STWiOR:E 1 KNR 510/601/5 kable energetyczne 1-żyłowe 2xYKSY4X185mm2 8 szt 1.7Nr STWiOR:E 1 KNR 508/812/7 bolce, 2xYKSY4x185mm2 8 szt 1.8Nr STWiOR:E 1 kable energetyczne YKY5x10mm2 5 szt 1.9Nr STWiOR:E 1 KNR 508/812/4 bolce, przekrój żył do 16,0 mm2 5 szt 1.10Nr STWiOR:E 1 kable energetyczne YKSY24x1,5 24 szt 1.11Nr STWiOR:E 1 bolce, przekrój żył do 2,5 mm2 24 szt 1.12Nr STWiOR:E 1 KNR 508/602/5 Układanie bednarki uziemiającej w budynkach w ciągach poziomych, bednarka do 120 mm2 na wspornikach na betonie, kucie mechaniczne 80 m 1.13Nr STWiOR:E 1 KNR 401/333/20 Przebicie otworów w ścianach z cegieł, zaprawa cementowa, grubość ścian 3 cegły 4 szt 1.14Nr STWiOR:E 1 KNR 401/206/2 Zabetonowanie otworów w stropach i ścianach, otwory do 0,1 m2, głębokość ponad 10 cm 4 szt 1.15Nr STWiOR:E 1 KNR 510/301/2 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, o szerokości do 0,6 m 36 m 1.16Nr STWiOR:E 1 KNR 201/704/5 (1) Ręczne zasypywanie rowów do kabli, szerokość dna wykopu do 0.6 m, kategoria gruntu III, głębokość rowu do 0.4 m 36 m 1.17Nr STWiOR:E 1 KNR 510/305/2 Układanie rur ochronnych stalowych w wykopie, do Fi 100 mm 16 m

3 strona nr: Nr STWiOR:E 1 KNR 510/103/5 (1) Układanie kabli wielożyłowych układanych ręcznie w rowach kablowych, kabel do 5,5 kg/m, przykrycie kabla folią kalandrowaną z PCW uplastycznionego 2xYKXS4x185mm2 78 m 1.19Nr STWiOR:E 1 KNR 510/103/2 (1) Układanie kabli wielożyłowych układanych ręcznie w rowach kablowych, kabel do 1,0 kg/m, przykrycie kabla folią kalandrowaną z PCW uplastycznionego YKY5x10mm2 39 m 1.20Nr STWiOR:E 1 KNR 510/103/3 (1) Układanie kabli wielożyłowych układanych ręcznie w rowach kablowych, kabel do 2,0 kg/m, przykrycie kabla folią kalandrowaną z PCW uplastycznionego YKSY 24x1,5 39 m 1.21Nr STWiOR:E 1 KNR 510/113/4 Układanie kabli jednożyłowych w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych, do 5,5 kg/m 2xYKXS4x185mm2 28 m 1.22Nr STWiOR:E 1 KNR 510/113/2 Układanie kabli jednożyłowych w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych, do 1,0 kg/m YKY5x10mm2 14 m 1.23Nr STWiOR:E 1 KNR 510/113/3 Układanie kabli jednożyłowych w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych, do 3,0 kg/m YKSY 24x1,4mm2 14 m 1.24Nr STWiOR:E 1 KNR 508/204/13 Przewody wciągane do rur 2xYKSY4x185mm2 - analogia 8 m 1.25Nr STWiOR:E 1 KNR 508/204/13 Przewody izolowane wciągane w rury YKY5x10mm2 -analogia 4 m 1.26Nr STWiOR:E 1 KNR 508/204/13 Przewody izolowane wciągane w rury YKSY24x1,5mm2 -analogia 4 m 1.27Nr STWiOR:E 1 KNR 508/705/2 Demontaż drabinek typu D (proste, narożne, rozgałęźne, redukcyjne), przykręcanie do gotowych otworów, szerokości 400 mm 12 m 1.28Nr STWiOR:E 1 KNR 403/1009/6 Wykonanie ślepych otworów o głębokości do 8 cm mechanicznie, na podłożu betonowym, Fi otworu do 20 mm 50 otwór 1.29Nr STWiOR:E 1 KNR 508/809/5 Osadzenie w podłożu kołków, kołki kotwiące M10, na stropie 50 szt 1.30Nr STWiOR:E 1 KNR 708/603/2 Konstrukcje wsporcze i nośne o masie do 5 kg mocowanie uchwytów do sufitów 50 szt 1.31Nr STWiOR:E 1 KNR 508/705/3 Montaż drabinek siatkowych, szerokości 400 mm KDSH60/3 17 m 1.32Nr STWiOR:E 1 KNR 510/118/5 Układanie kabli wielożyłowych z mocowaniem w budynkach, budowlach lub na estakadach, 2xYKXS4x185mm2 -analogia 46 m 1.33Nr STWiOR:E 1 KNR 510/118/2 Układanie kabli wielożyłowych z mocowaniem w budynkach, budowlach lub na estakadach, YKY5x10mm2 -analogia 22 m 1.34Nr STWiOR:E 1 KNR 510/118/3 Układanie kabli wielożyłowych z mocowaniem w budynkach, budowlach lub na estakadach, YKSY24x1,5mm2 analogia 24 m 1.35Nr STWiOR:E 1 KNR 231/805/1 Ułożenie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej, na podsypce piaskowej, ręcznie, wysokość kostki 8 cm -analogia 4 m2 2Nr STWiOR:E 1 Kody CPV: Elektryczne elektrycznych urządzeń rozdzielczych Instalacje niskiego napięcia Przebudowa Rozdzielnicy Głównej 2.1Nr STWiOR:E 1 KNR 508/401/6 Przygotowanie podłoża do zabudowania aparatów, kucie ręczne pod śruby kotwowe w betonie - do 4 otworów 1 szt 2.2Nr STWiOR:E 1 KNR 508/403/12 Mocowanie szafy SZR - analogia 1 szt

4 strona nr: 4 2.3Nr STWiOR:E 1 KNR 508/403/8 Demontaż wyłącznika DPX 400 -analogia 1 szt 2.4Nr STWiOR:E 1 KNR 508/812/6 bolce, - analogia 32 szt 2.5Nr STWiOR:E 1 KNR 508/212/1 Przewody kabelkowe układane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania, powłoka polwinitowa, łączny przekrój żył 6 mm2 Cu, NKGs 3x1,5mm2 10 m 2.6Nr STWiOR:E 1 kable energetyczne 1-żyłowe NKGs3x1,5mm2 6 szt 2.7Nr STWiOR:E 1 bolce, przekrój żył do 2,5 mm2 6 szt 2.8Nr STWiOR:E 1 KNR 510/601/5 kable energetyczne 2xYKSY4x185mm2 analogia 8 szt 2.9Nr STWiOR:E 1 KNR 508/812/7 bolce, przekrój żył do 240 mm2 2xYKSY4x185mm2 8 szt 2.10Nr STWiOR:E 1 KNR 508/402/1 Mocowanie bezpiecznika NHOO 25A- analogia 3 szt 2.11Nr STWiOR:E 1 kable energetyczne YKY5x10mm2 -analogia 5 szt 2.12Nr STWiOR:E 1 KNR 508/812/4 bolce, przekrój żył do 16,0 mm2 5 szt 2.13Nr STWiOR:E 1 KNRW 403/1208/3 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych, obwód 3-fazowy, pomiar pierwszy 3 pomiar 2.14Nr STWiOR:E 1 KNP 1813/1306/4 Sprawdzenie jednego obwodu instalacji elektrycznej 3-fazowej 3 kpl 3Nr STWiOR:E 1 Kody CPV: Instalacje niskiego napięcia Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych Instalacja oświetlenia 3.1Nr STWiOR:E 1 KNR 508/515/6 Montaż na gotowym podłożu opraw świetlówkowych do oświetlania pomieszczeń przemysłowych z podłączeniem, oprawy pyłoodporne w obudowie z tworzyw sztucznych z odbłyśnikiem, 2x20W, przykręcane końcowe 1 szt 3.2Nr STWiOR:E 1 KNR 508/515/6 Montaż na gotowym podłożu opraw świetlówkowych do oświetlania pomieszczeń przemysłowych z podłączeniem, oprawy pyłoodporne w obudowie z tworzyw sztucznych z odbłyśnikiem, 2x20W, przykręcane końcowe z inwerterem 1 szt 3.3Nr STWiOR:E 1 KNR 508/307/3 Demontaż przycisków instalacyjnych z podłączeniem, łącznik p/t w puszce instalacyjnej świecznikowy -analogia 1 szt 3.4Nr STWiOR:E 1 KNR 508/303/2 Montaż na gotowym podłożu puszek z tworzywa sztucznego z wymiennymi wylotami z podłączeniem, puszki 75x75 mocowane bezśrubowo, 4 wyloty, przewody do 2.5 mm2 2 szt 3.5Nr STWiOR:E 1 KNR 508/302/2 Montaż na gotowym podłożu puszek podtynkowych bakelitowych oraz szczękowych do przyborów natynkowo-wtynkowych, puszki bakelitowe Fi do 80 mm, mocowanie: gips - cement, 3 wyloty, przekrój przewodu do 2,5 mm2 1 szt 3.6Nr STWiOR:E 1 KNR 508/307/3 Montaż na gotowym podłożu łączników i przycisków instalacyjnych z podłączeniem, łącznik p/t w puszce instalacyjnej świecznikowy 1 szt

5 strona nr: 5 3.7Nr STWiOR:E 1 KNR 508/214/2 Przewody kabelkowe układane na gotowych uchwytach bezśrubowych w korytkach i na drabinkach z umocowaniem pojedynczo, powłoka polwinitowa, łączny przekrój żył do 12 mm2 Cu, YDY3x1,5mm2 -analogia 16 m 3.8Nr STWiOR:E 1 KNR 508/214/2 Przewody kabelkowe układane na gotowych uchwytach bezśrubowych w korytkach i na drabinkach z umocowaniem pojedynczo, powłoka polwinitowa, łączny przekrój żył do 12 mm2 Cu, YDY5x2,5 34 m 3.9Nr STWiOR:E 1 kable energetyczne YDY5x2,5mm2 20 szt 3.10Nr STWiOR:E 1 bolce, przekrój żył do 2,5 mm2 20 szt 3.11Nr STWiOR:E 1 KNR 508/402/3 Mocowanie aparatów modułowych wył różnicowoprądowy 25A /0,03 4 biegunowy -analogia 2 szt 3.12Nr STWiOR:E 1 KNR 508/402/3 Mocowanie aparatów modułowych wyłącznik C25A 4 biegunowy -analogia 2 szt 3.13Nr STWiOR:E 1 bolce, przekrój żył do 2,5 mm2 32 szt 3.14Nr STWiOR:E 1 KNRW 403/1208/1 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych, obwód 1-fazowy, pomiar pierwszy 1 pomiar 3.15Nr STWiOR:E 1 KNRW 403/1208/3 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych, obwód 3-fazowy, pomiar pierwszy 2 pomiar 3.16Nr STWiOR:E 1 KNP 1813/1306/4 Sprawdzenie jednego obwodu instalacji elektrycznej 3-fazowej 2 kpl 3.17Nr STWiOR:E 1 KNP 1813/1306/3 Sprawdzenie jednego obwodu instalacji elektrycznej 1-fazowej 2 kpl 4Nr STWiOR:E 1 Kody CPV: Instalacje niskiego napięcia Awaryjny sprzęt elektryczny Instalacja UPS 4.1Nr STWiOR:E 1 Montaż 2 UPS -ów omocy 40kVA z bateriami i bypassem zainstalowane na stojakach dodatkowych 15 cm KALKULACJA DOSTAWCY 1 szt 4.2Nr STWiOR:E 1 KNR 508/402/1 Mocowanie bezpiecznika NHOO 80A -analogia 9 szt 4.3Nr STWiOR:E 1 KNR 510/115/4 estakadach, YKY 5x35mm2 z RG do bypass 10 m 4.4Nr STWiOR:E 1 KNR 510/115/4 estakadach, YKY 5x35mm2 z RG do UPS 20 m 4.5Nr STWiOR:E 1 KNR 510/115/4 estakadach, YKY 5x35mm2 z UPS do bypass 12 m 4.6Nr STWiOR:E 1 KNR 510/601/2 kable energetyczne 1-żyłowe YKY 5x35mm2 50 szt 4.7Nr STWiOR:E 1 bolce, przekrój żył do 50,0 mm2 50 szt 4.8Nr STWiOR:E 1 Odłączenie przewodów pojedynczych w izolacji polwinitowej pod zaciski lub bolce, przekrój żył do 50,0 mm2 5x 35mm2 15 szt

6 strona nr: 6 4.9Nr STWiOR:E 1 Odłączenie przewodów pojedynczych w izolacji polwinitowej pod zaciski lub bolce, przekrój żył do 50,0 mm2 YKY5x50mm2 5 szt 4.10Nr STWiOR:E 1 KNR 510/115/2 Demontaż kabli jednożyłowych bez mocowania w budynkach, budowlach lub na estakadach, 5xLY35mm2 20 m 4.11Nr STWiOR:E 1 KNR 510/115/2 estakadach, 5xLY35mm2 20 m 4.12Nr STWiOR:E 1 KNR 510/601/2 kable energetyczne 1-żyłowe z 5xLY35mm2 10 szt 4.13Nr STWiOR:E 1 bolce, przekrój żył do 50,0 mm2 5xLY35mm2 10 szt 4.14Nr STWiOR:E 1 KNR 510/115/5 estakadach, YKY5x50mm2 12 m 4.15Nr STWiOR:E 1 KNR 510/601/2 kable energetyczne 1-żyłowe YKY5x50mm2 -analogia 10 szt 4.16Nr STWiOR:E 1 bolce, przekrój żył do 50,0 mm2 10 szt 4.17Nr STWiOR:E 1 KNRW 403/1208/3 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych, obwód 3-fazowy, pomiar pierwszy 2 pomiar 4.18Nr STWiOR:E 1 KNP 1813/1306/4 Sprawdzenie jednego obwodu instalacji elektrycznej 3-fazowej 2 kpl

Przedmiar robót: CGR19-19-01-11.

Przedmiar robót: CGR19-19-01-11. Inwestor: ASP Katowice ul. Raciborska 37 40-074 Katowice Wykonawca: Przedmiar robót: CGR19-19-01-11. CPV: 45311100-1, 45311200-2, 45315500-3, 45315600-4, 45315700-5, 45317200-4, 45317300-5. Specyfikacja

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Przebudowa instalacji elektrycznej oraz budowa instalacji teletechnicznej w Zespole Szkół w Dziaduszycach. Nazwa zadania: Inwestor:

PRZEDMIAR ROBÓT. Przebudowa instalacji elektrycznej oraz budowa instalacji teletechnicznej w Zespole Szkół w Dziaduszycach. Nazwa zadania: Inwestor: Załącznik Nr 2 do SIWZ PRZEDMIAR ROBÓT Nazwa zadania: Przebudowa instalacji elektrycznej oraz budowa instalacji teletechnicznej w Zespole Szkół w Dziaduszycach Inwestor: Zespół Szkół w Dziaduszycach Dziaduszyce

Bardziej szczegółowo

46-300 Olesno, ul. Pieloka 21

46-300 Olesno, ul. Pieloka 21 Biuro Projektów Instalacji Elektrycznych "MR" 46-070 Komprachcice, Ochodze ul. Górna 22-f 45100000-8 45113000-2 45232423-3 45231400-9 45310000-3 45316100-6 45317000-2 31000000-6 74200000-1 74260000-9 Klasyfikacja

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR WYKONAWCA : INWESTOR : Data opracowania 15 październik 2013. Data zatwierdzenia. ul. Finlandzka 12 lok. 1, 03-903 Warszawa

PRZEDMIAR WYKONAWCA : INWESTOR : Data opracowania 15 październik 2013. Data zatwierdzenia. ul. Finlandzka 12 lok. 1, 03-903 Warszawa en-em Projekt, projektowanie architektoniczne - Norbert Sawicki ul. Finlandzka 12 lok. 1, 03-903 Warszawa PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45311100-1 Roboty w zakresie okablowania

Bardziej szczegółowo

pfa Piotr Fortuna Architekci 81-310 Gdynia, ul. Ślęska 33/85 PRZEDMIAR

pfa Piotr Fortuna Architekci 81-310 Gdynia, ul. Ślęska 33/85 PRZEDMIAR pfa Piotr Fortuna Architekci 81-310 Gdynia, ul. Ślęska 33/85 PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego 45314320-0 Instalowanie okablowania

Bardziej szczegółowo

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Gizela Bielawska DATA OPRACOWANIA : 01,02,2013. Stawka roboczogodziny : Poziom cen : IV kw 2012

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Gizela Bielawska DATA OPRACOWANIA : 01,02,2013. Stawka roboczogodziny : Poziom cen : IV kw 2012 PRZEDMIAR NAZWA INWESTYCJI : Nadbudowa pomieszczeń nad chłodnią dla celów poczekalni wraz z pomieszczeniem przygotowania dla pacjentów w Pracowni Diagnostyki Obrazowej- pracowni rezonansu magnetycznego

Bardziej szczegółowo

Lp. Podstawa kalkulacji / Opis pozycji Ilość Jedn. miary. Poz. 5. KNR 201-0701-02-20 IZOiEPB ORGBUD W-wa

Lp. Podstawa kalkulacji / Opis pozycji Ilość Jedn. miary. Poz. 5. KNR 201-0701-02-20 IZOiEPB ORGBUD W-wa B u d o w a : BIAŁA PODLASKA O b i e k t : USUNIĘCIE KOLIZJI LINII ELEKTROENEREGETYCZNYCH A d r e s : DZ. NR EWID.2196/9 PL.RUBINA, BIAŁA PODLASKA Data : 2011-03-25 Str: 1 1. STAN : DEMONTAś LINII KABLOWEJ

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót na budowę monitoringu "podwórka kulturalnego" przy ul.wojska Polskiego i przejścia podziemnego pod ul.anny Łajming

Przedmiar robót na budowę monitoringu podwórka kulturalnego przy ul.wojska Polskiego i przejścia podziemnego pod ul.anny Łajming Przediar robót na budowę onitoringu "podwórka kulturalnego" przy ul.wojska Polskiego i przejścia podzienego pod ul.anny Łajing w Słupsku NAZWA ROBÓT BUDOWLANYCH : Budowa onitoringu "podwórka kulturalnego"

Bardziej szczegółowo

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inŝ. Norbert Walkiewicz DATA OPRACOWANIA : 10.07.2008. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR :

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inŝ. Norbert Walkiewicz DATA OPRACOWANIA : 10.07.2008. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR : PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : CENTRUM ZAAWANSOWANYCH TECHNOLIGII ADRES INWESTYCJI : OLSZTYN UL.. OCZAPOWSKIEGO 7 INWESTOR : UNIWERSYSTET WARMIŃSKO MAZURSKI BRANśA : TELETECHNICZNA SPORZĄDZIŁ KALKULACJE

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA AKOR ANDRZEJ KORYNEK. 51-662 WROCŁAW UL.STEFCZYKA 69 10/1 tel. 71 3478406; 790486944; email:akor@ mm.

PRZEDMIAR PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA AKOR ANDRZEJ KORYNEK. 51-662 WROCŁAW UL.STEFCZYKA 69 10/1 tel. 71 3478406; 790486944; email:akor@ mm. PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA AKOR ANDRZEJ KORYNEK 5-66 WROCŁAW UL.STEFCZYKA 69 0/ tel. 7 478406; 790486944; email:akor@ mm.pl PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45400000- Roboty

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY - INSTALACJA ODDYMIANIA - DOSTOSO- WANIE KLATKI SCHODOWEJ DO WARUNKÓW PPOZ

KOSZTORYS OFERTOWY - INSTALACJA ODDYMIANIA - DOSTOSO- WANIE KLATKI SCHODOWEJ DO WARUNKÓW PPOZ KOSZTORYS OFERTOWY - INSTALACJA ODDYMIANIA - DOSTOSO- WANIE KLATKI SCHODOWEJ DO WARUNKÓW PPOZ. - PRZED- SZKOLE SAMORZĄDOWE NR 1 BUDYNEK "A" PRZY ULICY CHO- CIMSKIEJ 17 NAZWA INWESTYCJI : PRZEDSZKOLE NR

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SE1 WEWNĘTRZNE INSTALACJE ELEKTRYCZNE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SE1 WEWNĘTRZNE INSTALACJE ELEKTRYCZNE PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO-USŁUGOWE SPÓŁKA Z O.O. 20-481 LUBLIN UL. K. OLSZEWSKIEGO 5 KONTO BANKOWE Bank PEKAO SA III O/Lublin: 19 1240 2382 1111 0000 4553 2171 TEL. 081 745 35 21 do 22 TEL./ FAX 0-81

Bardziej szczegółowo

Przedmiar. Projekt wewnętrznych instalacji elektrycznych i teletechnicznych przyziemia budynku "L". INSTALACJE TELETECHNICZNE

Przedmiar. Projekt wewnętrznych instalacji elektrycznych i teletechnicznych przyziemia budynku L. INSTALACJE TELETECHNICZNE Przedmiar Projekt wewnętrznych instalacji elektrycznych i teletechnicznych przyziemia budynku "L" INSTALACJE TELETECHNICZNE Data: 2011-02-25 Obiekt: Budynek Dydaktyczno-Laboratoryjny "L" Zamawiający: AKADEMIA

Bardziej szczegółowo

PRZEBUDOWA BUDYNKU KONTRASTY WRAZ ZE ZMIANA SPOSOBU U

PRZEBUDOWA BUDYNKU KONTRASTY WRAZ ZE ZMIANA SPOSOBU U generalny projektant: ATΞLIΞR XXI PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA KRZYSZTOF KALERT 7 0 5 3 5 S Z C Z E C I N UL. OSIEK 1 / 4 NIP 851 1 1 9 21 05 T 048 9 1 4 6 4 3 7 6 3 M 695426810 E atelier_xxi@wp.pl Część

Bardziej szczegółowo

Bielsko-Biała kwiecień 2010 2 SPIS TREŚCI 1. CZĘŚĆ OGÓLNA... 3 1.1.Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego... 3 1.2.Przedmiot ST... 3 1.3.Zakres stosowania ST... 3 1.4.Przedmiot i zakres robót objętych

Bardziej szczegółowo

"IZOTOP SERVICE" Sp. z o. o. 80-808 Gdańsk, ul. Biskupa Wronki 7. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Tadeusz Piotrowski DATA OPRACOWANIA : 02.

IZOTOP SERVICE Sp. z o. o. 80-808 Gdańsk, ul. Biskupa Wronki 7. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Tadeusz Piotrowski DATA OPRACOWANIA : 02. "IZOTOP SERVICE" Sp. z o. o. 80-808 Gdańsk, ul. Biskupa Wronki 7 PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : Instalacja onitoringu CCTV IP - odernizacja systeu ADRES INWESTYCJI : Budynek PKP S.A. przy ul. Dyrekcyjnej

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia

Opis Przedmiotu Zamówienia Opis Przedmiotu Zamówienia Modernizacji istniejącego oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Białowieża 1. W zakres modernizacji wchodzi: 1 KNNR 9 1005-03 Demontaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgnik

Bardziej szczegółowo

INSTALACYJNE ROBOTY ELEKTRYCZNE

INSTALACYJNE ROBOTY ELEKTRYCZNE SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ROZBUDOWA I MODERNIZACJA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W MIEJSCOWOŚCI CHOCZEWO GMINA CHOCZEWO INSTALACYJNE ROBOTY ELEKTRYCZNE (Kod CPV 45315100-9) LINIE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INWESTOR SĄD REJONOWY POZNAŃ STARE MIASTO 61-729 Poznań ul. Młyńska 1a SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT KOD CPV 45000000-7 SPIS TREŚCI: 1 WSTĘP... 3 1 1.1 PRZEDMIOT ST... 3 1.2 ZAKRES

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA l ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA l ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA l ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST I 02.03. INSTALACJE ELEKTRYCZNE Roboty w zakresie okablowania elektrycznego CPV 45311100-1 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych wewnętrznych

Bardziej szczegółowo

Projekt budowlano wykonawczy dla realizacji remontu pt.:

Projekt budowlano wykonawczy dla realizacji remontu pt.: PRZEDSIĘBIORSTWO TRAF 10-693 OLSZTYN, UL. Zaruskiego 21, 089 5425423 Egz. nr 3/5 DOKUMENTACJA TECHNICZNA Projekt budowlano wykonawczy dla realizacji remontu pt.: Przystosowanie budynku oraz instalacji

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania 2. Zakres i przedmiot opracowania 3. Przeznaczenie obiektu

OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania 2. Zakres i przedmiot opracowania 3. Przeznaczenie obiektu CZĘŚĆ ELEKTRYCZNA SPIS ZAWARTOŚCI 1. Strona tytułowa str. nr 1 2. Spis zawartości str. nr 2 3. Opis techniczny str. nr 3 4. Rysunki - Toalety - rzuty fundamentów uziomy fundamentowe rys. nr E1 - Toalety

Bardziej szczegółowo

G3 ARCHITEKCI MARCIN ZAJĄCZKOWSKI 512 249 936, 90-755 Łódź, ul. 1 Maja 75

G3 ARCHITEKCI MARCIN ZAJĄCZKOWSKI 512 249 936, 90-755 Łódź, ul. 1 Maja 75 G3 ARCHITEKCI MARCIN ZAJĄCZKOWSKI 512 249 936, 90-755 Łódź, ul. 1 Maja 75 Projekt przebudowy i nadbudowy związanej ze zmianą sposobu użytkowania budynku mieszkalnego na biurowo-usługowohandlowy Łódź ul.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY ARCHITEKTURY remontu i docieplenia obiektów pompowni Bachury

PROJEKT WYKONAWCZY ARCHITEKTURY remontu i docieplenia obiektów pompowni Bachury Pracownia Architektury Mariusz C. Stepaniuk 15-689 Białystok, ul.pietkiewicza 9 m.34 Pracownia: 15-399 Białystok, ul.hurtowa 13 Tel./fax. +85 745 90-88, kom. 0-603-755-221 E-mail: marcer@poczta.onet.pl

Bardziej szczegółowo

E-PROJEKT. OBIEKT : Budowa publicznego budynku Ośrodka Zdrowia Smardzewice ul. Główna dz. Nr 411 i 412

E-PROJEKT. OBIEKT : Budowa publicznego budynku Ośrodka Zdrowia Smardzewice ul. Główna dz. Nr 411 i 412 E-PROJEKT Wiesław Baluta --------------------------------------------------------------------------------------- PROJEKT BUDOWLANY WEWNĘTRZNYCH INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH OBIEKT : Budowa publicznego budynku

Bardziej szczegółowo

1. Zasilanie obiektu. 2. Tablice bezpiecznikowe

1. Zasilanie obiektu. 2. Tablice bezpiecznikowe 3. INSTALACJE I URZĄDZENIA ELEKTRYCZNE I TELETECHNICZNE. 1. Zasilanie obiektu Zasilanie budynku odbywać się będzie ze złącza kablowego znajdującego się na działce inwestora. Złącze należy zabudować zgodnie

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT MONTAśOWYCH INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH I TELETECHNICZNYCH

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT MONTAśOWYCH INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH I TELETECHNICZNYCH SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT MONTAśOWYCH INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH I TELETECHNICZNYCH 1. Szczegółowe specyfikacje techniczne wymagania techniczne wykonania i odbioru robót

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA Załącznik nr 1 Znak sprawy: AT.272.9.2014. Tab. 1. Wymagania ogólne SPECYFIKACJA TECHNICZNA Lp. Opis Minimalne 1. Lokalizacja Żywiec, ul. Kopernika 83 a 2. Dokumentacja 3. 4. Atesty, dokumenty odbioru

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA wykonania i odbioru robót budowlanych Kod robót instalatorskich CPV 45310000-3; 45317000-2 Wykonanie zasilania awaryjnego wybranych urządzeń elektrycznych zainstalowanych w budynku

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA BRANŻY ELEKTRYCZNEJ 1.1 Przedmiot Specyfikacji Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania techniczne dotyczące

Bardziej szczegółowo