BIOLAN ICELETT Instrukcja instalacji, użytkowania i konserwacji

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "BIOLAN ICELETT Instrukcja instalacji, użytkowania i konserwacji"

Transkrypt

1 BIOLAN ICELETT Instrukcja instalacji, użytkowania i konserwacji PL 1

2

3 BIOLAN ICELETT Instrukcja instalacji, użytkowania i konserwacji Biolan Icelett to bezzapachowa, czysta i przyjazna dla środowiska ubikacja. Ubikację Icelett umieszcza się na podłodze. Nie wymaga ona do obsługi wody ani kanalizacji - tylko energię elektryczną. Zasada działania urządzenia polega na zamrażaniu nieczystości. Urządzenie ochładza nieczystości do temperatury -15 C, w której zatrzymuje się aktywność mikrobiologiczna. Dzięki blokadzie cieplnej utworzonej przez skraplające się powietrze siadanie na ubikacji Icelett jest bardziej przyjemne i nie odczuwa się uczucia zimna. Contents 1. Planowanie i instalacja PL Wymagania techniczne PL Umieszczanie w przestrzeni WC PL-2 2. Użytkowanie i konserwacja PL Przed użyciem PL Ustawianie temperatury zamrażania PL Co można wkładać do ubikacji Icelett PL Używanie materiału spęczniającego PL Opróżnianie PL Czyszczenie PL Dłuższe przerwy w użytkowaniu PL-2 3. Kompostowanie nieczystości z ubikacji PL-3 4. Problemy jakie mogą wystąpić PL Urządzenie nie działa PL Masa nie zamraża się lub zamrażanie następuje powoli PL Hałas związany z pracą urządzenia odbiega od normy PL W urządzeniu świeci się czerwona kontrolka PL W urządzeniu świeci się zielona kontrolka PL-3 5. Utylizacja produktu PL-3 Akcesoria Biolan PL-4 Informacje o gwarancji PL-4 Wymiary długość szerokość wysokość wysokość siedzenia waga wielkość pojemnika wewnętrznego długość przewodu zasilania napięcie bezpiecznik moc zużycie prądu w zakresie dostawy 64 cm 44 cm 56 cm 48 cm 30 kg 20 litrów 2,20 m 230 V 4A 60 W maks. ok. 1,44 kwh/dobę urządzenie toaletowe i 30 szt. worków ulegających biodegradacji PL PL-1

4 PL 1. Planowanie i instalacja Decydując się na miejsce lokalizacji ubikacji Biolan Icelett należy upewnić się, czy jest ono wyposażone w gniazdko elektryczne oraz czy zapewnia dostateczną przestrzeń do użytkowania i konserwacji ubikacji (rysunek z wymiarami przedstawiony jest na stronie 2). Ubikacja nie jest podłączona do systemu wentylacji, ani do kanalizacji. Umieszcza się ją w pozycji poziomej na podłodze. Przy planowaniu instalacji ubikacji należy uwzględnić także kompostowanie nieczystości z ubikacji lub ich utylizację w inny sposób. 1.1 Wymagania techniczne pojemność: na 1 5 ludzi wymiary 64 x 44 x 56 cm (g x s x w) wysokość siedzenia 48 cm wielkość pojemnika wewnętrznego 20 l długość przewodu zasilania 2,2 m waga 30 kg napięcie 230 V moc wyjściowa 60 W bezpiecznik min. 4A maksymalne zużycie prądu ok. 1,44 kwh/dobę 1.2 Umieszczanie w przestrzeni WC Ubikację należy instalować w ciepłych pomieszczeniach. Nie zaleca się instalować ubikacji w pomieszczeniach z ogrzewaniem podłogowym lub znajdujących się w bezpośrednim sąsiedztwie kaloryferów lub innych źródeł ciepła. Ciepło zwiększa zużycie prądu przez urządzenie. Optymalna temperatura pokojowa to C. Urządzenie instalować w pozycji poziomej. Urządzenie można sprowadzić do pozycji poziomej przekręcając przeznaczone w tym celu nogi. Podczas transportu urządzenie powinno być zamocowane za możliwie najniższy punkt. Nie podnosić urządzenia za deskę klozetową. 1. Kontrolki na przednim panelu: lewa czerwona, prawa zielona. 2. Wyłącznik zasilania 3. Regulowanie temperatury zamrażania PL-2 2. Użytkowanie i konserwacja 2.1 Przed użyciem Po transporcie należy odczekać jedną godzinę, zanim uruchomi się urządzenie, aby mógł spłynąć olej z przewodu rurowego. upewnić się, że urządzenie jest ustawione poziomo. W razie potrzeby wyregulować urządzenie przy użyciu stópek regulacyjnych. Docisnąć dół worka do dna pojemnika i zawinąć krawędzie worka wokół obrzeża pojemnika. Ustawić kubeł wewnątrz urządzenia. Pozycja kubła jest prawidłowa, gdy obręcz i pokrywa deski klozetowej są dokładnie dopasowane. Podłączyć wtyczkę do zasilania i włączyć urządzenie korzystając z przełącznika na tylnej ścianie (rys.2) zaświeci się zielona kontrolka. Czerwona kontrolka będzie świecić się, dopóki temperatura wewnątrz nie spadnie do -12 C. Z toalety jednak można korzystać natychmiast. (rys. 1) 2.2 Ustawianie temperatury zamrażania Ustawienie fabryczne temperatury zamrażania to 3½, przy której urządzenie działa w zakresie temperatury -14 i -18 C. Sprawdzić ustawienie. Gdy nie jest prawidłowe, ustawić termostat na 3½. Zastosować ustawienie przy użyciu termostatu (rys.3) z tyłu urządzenia. 2.3 Co można wkładać do ubikacji Icelett Ubikacja Biolan Icelett jest przeznaczona do kompostowania nieczystości z toalety, w tym papieru toaletowego. Do ubikacji nie wolno wkładać niczego, co utrudnia proces kompostowania, nie kompostuje się lub stanowi zagrożenie pożarowe, np.: śmieci, podpasek chemikaliów, wapna detergentów, wody po praniu zapałek, popiołu, niedopałków papierosów 2.4 Używanie materiału spęczniającego W ubikacji Biolan Icelett nie ma potrzeby używania materiału spęczniającego.dodanie go podczas późniejszego kompostowania jest wystarczające. Ze względów wizualnych do substancji opadowej można stosować materiały osadzające, takie jak na przykład Kompost Biolan i Spęczniający Materiał do toalet lub Torf Biolan (patrz Akcesoria na stronie PL-4). Z drugiej strony używanie tych substancji zmniejsza potrzebę dodawania materiału spęczniającego na etapie kompostowania. 2.5 Opróżnianie Ubikację Biolan Icelett należy opróżniać w miarę jak się napełni. Czas opróżniania zależy od częstości użytkowania. Opróżnianie: Zwrócić ujście worka do pojemnika i wyjąć pojemnik podnosząc go z urządzenia. Skompostować odpad w kompostowniku do odpadów domowych lub śmieci ogrodowych. Aby związać ciecz, dodać obficie śmieci do kompostu przed dodaniem nieczystości z ubikacji. Przerwać powierzchnię worka używając na przykład wideł lub mieszadła do kompostu. (patrz Akcesoria na stronie PL-4).Na końcu przykryć odpad obfitą warstwą materiału spęczniającego. Sprawdzić, czy na krawędziach kubła nie utworzył się lód. W razie potrzeby stopić i zetrzeć lód. Przed włożeniem na miejsce nowego worka wysuszyć także ścianki kubła. 2.6 Czyszczenie Ubikację Biolan Icelett czyścić używając wilgotnej szmatki. Można używać popularnych domowych środków czyszczących. Unikać używania zbyt dużej ilości wody. Kubeł można czyścić wodą po uprzednim wyjęciu go z urządzenia. Kubeł wysuszyć przed wyjęciem. Do czyszczenia tylnej ściany nie używać wody. Raz w roku odkurzyć tylną ścianę urządzenia.

5 2.7 Dłuższe przerwy w użytkowaniu Gdy urządzenie nie jest użytkowane przez dłuższy czas: wyciągnąć wtyczkę z gniazdka opróżnić urządzenie wyczyścić i wysuszyć miskę zamrażania urządzenia oraz kubeł pokrywę deski klozetowej pozostawić otwartą 3. Kompostowanie nieczystości z ubikacji Opróżnione nieczystości z ubikacji Biolan Icelett wymagają zawsze kompostowania, zanim zostaną poddane utylizacji. Nieczystości z ubikacji można kompostować w takiej formie w jakiej są lub łącznie z odpadami ogrodowymi i domowymi. W trakcie kompostowania należy przestrzegać miejscowych przepisów dotyczących zagospodarowania odpadów oraz przewidzieć dostateczne odległości ochronne od sąsiadów, studni i akwenów wodnych. Kompostowanie należy organizować w taki sposób, aby z masy glebowej nie wyciekały żadne ciecze. W tym celu szczególnie dobrze przydaje się Kompostownik Ogrodowy Biolan lub Kompostownik Kamienny Biolan (patrz Akcesoria na stronie PL-4). Ze względów higienicznych nieczystości z ubikacji należy kompostować przez co najmniej rok, zanim użyje się je do uprawy roślin jadalnych. Przed zastosowaniem do uprawy roślin ozdobnych wystarczy kompostowanie półroczne. Zakopywanie nieczystości w ziemi jest zabronione. Mikroorganizmy w kompoście rozkładają materię organiczną w warunkach tlenowych. Gdy kompostowanie będzie kontynuowane przez 1-3 lat, wynikiem będzie gleba kompostowa. W celu zapewnienia, że kompostowanie będzie efektywne, należy zadbać o zachowanie warunków życiowych mikroorganizmów. Podstawowe wymagania dotyczące kompostu to obecność tlenu, wilgoci i substancji odżywczych. Mikroorganizmy w kompoście wymagają warunków wilgotnych, a więc kompost musi być odpowiednio wilgotny, ale nie mokry. Nieczystości opróżnione z ubikacji Icelett zawierają dużą ilość cieczy.w związku z tym należy dodać do nich Kompost Biolan i Spęczniający Materiał do Toalet, zanim zostaną one przekazane do kompostownika. Zmniejsza to wilgotność kompostownika (patrz 2.5 Opróżnianie). W celu zapewnienia dostatecznej przewiewności kompostu używać grubego materiału spęczniającego lub gałęzistych plew w warstwach wraz z nieczystościami. Kompost, który jest zbyt ciasno upakowany lub zbyt wilgotny jest beztlenowy i zaczyna czerwienieć i wydzielać zapach. Po dodaniu nieczystości z ubikacji przykryć powierzchnię kompostu ostrożnie materiałem spęczniającym, odpadami ogrodowymi lub torfem. Przy kompostowaniu należy postępować zgodnie z instrukcjami dotyczącymi używanego kompostownika. Nieczystości z ubikacji dokładnie skompostowane stanowią doskonały środek do nawożenia gleby przeznaczonej pod wieloletnie rośliny, krzewy, drzewa i działki warzywne. 4. Problemy jakie mogą wystąpić 4.1 Urządzenie nie działa Sprawdzić, czy: wtyczka jest włożona do gniazdka do urządzenia jest dostarczany prąd i czy świeci się zielona kontrolka na panelu włączone zostało zasilanie za pomocą włącznika zasilania termostat wskazuje wartość 3½. 4.2 Masa nie zamraża się lub zamrażanie następuje powoli Masa zamraża się wolniej, gdy większa jest liczba użytkowników i obciążenie jest wysokie. Gdy urządzenie było użytkowane normalnie, sprawdzić czy: temperatura pokojowa nie przekracza +25 C. urządzenie nie znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie kaloryfera. termostat wskazuje wartość 3½. ściany miski mrożącej nie są pokryte warstwą lodu Gdy na ścianach utworzył się lód, opróżnić i odmrozić ręcznie urządzenie zgodnie z punktami niniejszej instrukcji. 4.3 Hałas związany z pracą urządzenia odbiega od normy Bulgotanie i syczenie pochodzące z obwodu chłodzenia to całkiem normalne dźwięki generowane przez urządzenie chłodnicze. Gdy dźwięk nie jest normalny, sprawdzić czy: urządzenie jest sztywno podparte na wszystkich czterech nogach urządzenie nie dotyka rury wody, ściany, ani innych przedmiotów 4.4 W urządzeniu świeci się czerwona kontrolka Czerwona kontrolka wskazuje, że temperatura w ubikacji jest wyższa od -12 C. gdy ubikacja zostanie włączona po raz pierwszy lub po przerwie w użytkowaniu, czerwona kontrolka świeci się tak długo, dopóki temperatura wewnętrzna miski nie osiągnie -12 C. 4.5 W urządzeniu świeci się zielona kontrolka Nie wskazuje ona awarii. Zielona kontrolka wskazuje tylko, że zasilanie urządzenia jest normalne. Podczas transportu do przewodu rurowego może dostać się pewna ilość oleju sprężarkowego. Odczekać jedną godzinę, zanim uruchomi się urządzenie, aby mógł spłynąć olej z przewodu rurowego. W celu uzyskania informacji na temat przepisów dotyczących kompostowania należy skontaktować się z lokalnym doradcą do spraw zagospodarowania odpadów. Aby uzyskać dodatkowe informacje, odwiedź stronę 5. Utylizacja produktu Utylizując ubikację Biolan Icelett należy przekazać ją do punktu zbiórki urządzeń chłodniczych w celu jej prawidłowego demontażu. Postępować zawsze zgodnie z instrukcjami regionalnymi i specyficznymi dla danego punktu zbiórki odpadów. PL PL-3

6 Akcesoria Biolan Dostępność zależy od kraju. Skonsultuj się z lokalnym przedstawicielem. Kompost Biolan i Spęczniający Materiał do Toalet Kompost Biolan i Spęczniający Materiał do Toalet to mieszanka wykonana z czystej, wysuszonej i przyziemnej kory drzew iglastych i torfu przeznaczona do kompostowania i toalet suchych. Jej regularne dodawania do kompostu czyni masę kompostową przewiewną i sprawia, że kompostowanie jest wydajne i nie wydziela zapachów. Wielkość opakowania: worek 40 litrów, worek 85 litrów Numer produktu: 40 l , 85 l Kod HVAC: 40 litrów , 85 litrów Torf Biolan Torf Biolan to czysty, biały torf sfagnowy bez dodatku nawozów sztucznych i wapna. Jest naturalnie kwaśny. Torf Biolan jest odpowiedni do, na przykład, przechowywania uprawy głównej, użytkowania jako środek do nawożenia gleby oraz użytkowania w misce odparowywania wyciekającej cieczy. Wielkość opakowania: worek 70 litrów Numer produktu: Mieszadło do Kompostu Biolan Mieszadło do Kompostu Biolan jest wykonane z propenu wzmocnionego włóknem szklanym, a więc nie koroduje ani nie utlenia się w miarę upływu czasu. Mieszadło do Kompostu pozwala bez wysiłku mieszać kompost. Numer produktu: Kompostownik Ogrodowy Biolan Kompostownik Ogrodowy Biolan jest przeznaczony do kompostowania odpadów domowych, ogrodowych i nieczystości z toalet w domu jednorodzinnym lub letniskowym. Napełnianie kompostownik ułatwia duża, zawieszona na zawiasach pokrywa. Hermetyczna konstrukcja i regulowana wymiana powietrza zapobiega wysuszaniu masy kompostowej oraz zmniejsza potrzebę konserwacji. Numer produktu: zielony , szary Kompostownik Kamienny Biolan Kompostownik Kamienny Biolan jest przeznaczony do kompostowania odpadów domowych i ogrodowych w domu jednorodzinnym lub letniskowym. Dzięki dużej wielkości szczególnie dobrze nadaje się do kompostowania odpadów ogrodowych i nieczystości z toalet w domkach letniskowych. Kompostownik Kamienny Biolan posiadający kolor naturalnego kamienia dobrze wtapia się w otoczenie i dobrze nadaje się nawet na małych podwórkach. Numer produktu: czerwony granit , szary granit Kompostownik Biolan 220 eco i 550 Kompostowniki Biolan nadają się do całorocznego kompostowania odpadów domowych, ogrodowych i nieczystości z toalet. Izolacja cieplna zapewnia, że komposter skutecznie kontynuuje pracę nawet w warunkach zimowych. Kompostownik 220 eco : numer produktu: zielony , szary Kompostownik Biolan 550 numer produktu: zielony , szary PL Informacje o gwarancji Ubikacja Biolan Icelett jest objęta jednoroczną gwarancją. 1. Gwarancja jest ważna od daty zakupu i obejmuje ewentualne wady materiałowe i wykonawcze. Gwarancja nie obejmuje żadnych szkód pośrednich. 2. Biolan Oy zachowuje prawo do decydowania o naprawie bądź wymianie uszkodzonych części według własnego uznania. 3. Jakiekolwiek szkody wynikające z niedbałego lub siłowego obchodzenia się z urządzeniem będące skutkiem nieprzestrzegania instrukcji obsługi bądź normalnego zużycia nie są objęte niniejszą gwarancją. W sprawach związanych z gwarancją należy konsultować się bezpośrednio z Biolan Oy. Biolan Oy P.O. Box 2, FI KAUTTUA Tel Fax PL-4

7

8 Biolan Oy, P. O. Box 2, FI KAUTTUA Tel , fax

instrukcja obsługi wyobraź sobie możliwości

instrukcja obsługi wyobraź sobie możliwości WF1702WC(C/W) WF1700WC(C/W) WF1602WC(C/W) WF1600WC(C/W) Pralka automatyczna instrukcja obsługi Niniejsza instrukcja została wydrukowana w całości na papierze makulaturowym. wyobraź sobie możliwości Dziękujemy

Bardziej szczegółowo

Lodówka. Instrukcja obsługi. wyobraź sobie nieograniczone możliwości

Lodówka. Instrukcja obsługi. wyobraź sobie nieograniczone możliwości Lodówka Instrukcja obsługi POLAND Urządzenie wolno stojące wyobraź sobie nieograniczone możliwości Dziękujemy za zakupienie produktu firmy Samsung. Aby móc korzystać z pełniejszej obsługi, prosimy zarejestrować

Bardziej szczegółowo

instrukcja obsługi kullanma kılavuzu

instrukcja obsługi kullanma kılavuzu instrukcja obsługi kullanma kılavuzu Pralka Çamaşır Makinesi Steam System EWF 127570W 2 electrolux Spis treści Electrolux. Thinking of you. Aby dowiedzieć się więcej o naszej filozofii, odwiedź naszą stronę

Bardziej szczegółowo

instrukcja obsługi wyobraź sobie możliwości

instrukcja obsługi wyobraź sobie możliwości WF0604N WF0602N WF0600N WF0608N WF0504N WF0502N WF0500N WF0508N Pralka automatyczna instrukcja obsługi wyobraź sobie możliwości Dziękujemy za zakup produktu firmy Samsung. Aby otrzymać kompletną pomoc

Bardziej szczegółowo

POLSKI 4. Spis treści. Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

POLSKI 4. Spis treści. Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa RENLIG PL TR FWM7D5 POLSKI 4 TÜRKÇE 37 POLSKI 4 Spis treści Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa 4 Opis urządzenia 8 Panel sterowania 9 Pierwsze użycie 13 Dostosowanie ustawień do własnych preferencji 13

Bardziej szczegółowo

WF80F5E2Q WF80F5E1Q WF80F5E0Q WF80F5E2W WF80F5E1W WF80F5E0W. Pralka automatyczna. Instrukcja obsługi. wyobraź sobie możliwości

WF80F5E2Q WF80F5E1Q WF80F5E0Q WF80F5E2W WF80F5E1W WF80F5E0W. Pralka automatyczna. Instrukcja obsługi. wyobraź sobie możliwości WF80F5E2Q WF80F5E1Q WF80F5E0Q WF80F5E2W WF80F5E1W WF80F5E0W WF70F5E2Q WF70F5E1Q WF70F5E0Q WF70F5E2W WF70F5E1W WF70F5E0W WF60F4E2Q WF60F4E1Q WF60F4E0Q WF60F4E2W WF60F4E1W WF60F4E0W Pralka automatyczna Instrukcja

Bardziej szczegółowo

"ktrnhbxtcrbq djljyfuhtdfntkm. Scaldacqua elettrici Electric water heaters Calentadores eléctricos Podgrzewacze elektryczne Boilere electrice

ktrnhbxtcrbq djljyfuhtdfntkm. Scaldacqua elettrici Electric water heaters Calentadores eléctricos Podgrzewacze elektryczne Boilere electrice IT GB ES PL RO RU Scaldacqua elettrici Electric water heaters Calentadores eléctricos Podgrzewacze elektryczne Boilere electrice "ktrnhbxtcrbq djljyfuhtdfntkm UWAGI OGÓLNE 1. Niniejsza broszura stanowi

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: MS-GA50VB MS-GA60VB MS-GA80VB MSH-GA50VB MSH-GA60VB MSH-GA80VB SG79Y366H02

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: MS-GA50VB MS-GA60VB MS-GA80VB MSH-GA50VB MSH-GA60VB MSH-GA80VB SG79Y366H02 INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: MS-GA50VB MS-GA60VB MS-GA80VB MSH-GA50VB MSH-GA60VB MSH-GA80VB PL SG79Y366H02 SPIS TREŚCI ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA... 1 NAZWY I FUNKCJE ELEMENTÓW URZĄDZENIA... 4 PRZYGOTOWANIE

Bardziej szczegółowo

GU-X18JR GU-X24JR GU-X36JR

GU-X18JR GU-X24JR GU-X36JR POKOJOWY KLIMATYZATOR KASETOWY TYPU SPLIT INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI POLSKI JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA (PANEL) GX-X8JR (AZ-X8J) GX-X24JR (AZ-X24J) GX-X36JR (AZ-X24J) JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA GU-X8JR GU-X24JR

Bardziej szczegółowo

19-calowy Kolorowy monitor Ciekłokrystaliczny (LCD)

19-calowy Kolorowy monitor Ciekłokrystaliczny (LCD) 19-calowy Kolorowy monitor Ciekłokrystaliczny (LCD) Instrukcja obsługi Copyright 2005, Wszystkie prawa zastrzeżone. Niniejszy podręcznik chroniony jest prawem autorskim. Znaki towarowe: MS-DOS i Windows

Bardziej szczegółowo

Szafa chłodnicza podblatowa

Szafa chłodnicza podblatowa INSTRUKCJA OBSŁUGI Szafa chłodnicza podblatowa v1.0-06.2008 MODEL: 880110 Stalgast sp. z o.o. ul. Staniewicka 5 03-310 Warszawa tel.: 022 517 15 75 fax: 022 517 15 77 www.stalgast.com email: stalgast@stalgast.com

Bardziej szczegółowo

Condair GS...OC wersja C

Condair GS...OC wersja C Condair GS...OC wersja C Nawilżacz parowy opalany gazem - wykonanie zewnętrzne Instrukcja Instalacji, uruchomienia, oraz eksploatacji i konserwacji 2553162 PL 1204 Spis treści 1 Wstęp 4 1.1 Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

PRZED UŻYCIEM PRALKI PO RAZ PIERWSZY PIERWSZY CYKL PRANIA

PRZED UŻYCIEM PRALKI PO RAZ PIERWSZY PIERWSZY CYKL PRANIA 6pl10007.fm5 Page 2 Monday, June 10, 2002 3:48 PM SPIS TREŚCI PRZED UŻYCIEM PRALKI PO RAZ PIERWSZY PIERWSZY CYKL PRANIA ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I OGÓLNE ZALECENIA OPIS PRALKI PRZYGOTOWANIE PRANIA DETERGENTY

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA INSTRUCTIONS FOR USE ZMYWARKA DO NACZYŃ DISHWASHER

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA INSTRUCTIONS FOR USE ZMYWARKA DO NACZYŃ DISHWASHER EN INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA INSTRUCTIONS FOR USE ZMYWARKA DO NACZYŃ DISHWASHER Szanowny Kliencie, Szanowna Klientko, Dziękujemy za zakup zmywarki Mastercook. Dołożyliśmy wszelkich starań i wykorzystaliśmy

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Klimatyzator MODELE M5WMY10KR M5WMY15KR

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Klimatyzator MODELE M5WMY10KR M5WMY15KR INSTRUKCJA OBSŁUGI Klimatyzator MODELE M5WMY10KR M5WMY15KR Przed rozpoczęciem użytkowania klimatyzatora zapoznaj się dokładnie z niniejszą instrukcją i zachowaj ją do późniejszego wykorzystania. SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

IMMERWATER 300 INOX. Instrukcja montażu i obsługi

IMMERWATER 300 INOX. Instrukcja montażu i obsługi IMMERWATER 300 INOX Instrukcja montażu i obsługi 1 SPIS TREŚCI 1. ŚRODKI OSTROŻNOŚCI... 3 2. BUDOWA POMPY CIEPŁA... 5 3. WYPOSAŻENIE STANDARDOWE POMPY CIEPŁA... 6 4. INSTALACJA POMPY CIEPŁA... 6 4.1. WYBÓR

Bardziej szczegółowo

[XX OC] Speed- Mix. Instrukcja obsługi Instalacja i konserwacja

[XX OC] Speed- Mix. Instrukcja obsługi Instalacja i konserwacja [XX OC] Speed- Mix Instrukcja obsługi Instalacja i konserwacja 2 POKRYWA PRZEDNIE DRZWI WYŚWIETLACZ PANEL WYBORU PRZYCISKÓW POJEMNIKI PROWADNICE MISY MIESZAJĄCE ZBIORNIK NA WODĘ (WERSJA AA) OBUDOWA MECHANIZMU

Bardziej szczegółowo

IMMERWATER 300 v.2 INOX. Instrukcja montażu i obsługi

IMMERWATER 300 v.2 INOX. Instrukcja montażu i obsługi IMMERWATER 300 v.2 INOX Instrukcja montażu i obsługi 1 SPIS TREŚCI 1. ŚRODKI OSTROŻNOŚCI...3 2. BUDOWA POMPY CIEPŁA...5 3. WYPOSAŻENIE STANDARDOWE POMPY CIEPŁA...6 4. INSTALACJA POMPY CIEPŁA...6 4.1. WYBÓR

Bardziej szczegółowo

ECONCEPT 15-25 A Kocioł kondensacyjny wiszący jednofunkcyjny

ECONCEPT 15-25 A Kocioł kondensacyjny wiszący jednofunkcyjny Kocioł kondensacyjny wiszący jednofunkcyjny INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA, INSTALOWANIA I KONSERWACJI 2 ! Uważnie przeczytać ostrzeżenia znajdujące się w niniejszej instrukcji, ponieważ dostarczają one ważnych

Bardziej szczegółowo

Pompa ciepła c.w.u. NUOS EVO INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI

Pompa ciepła c.w.u. NUOS EVO INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI Pompa ciepła c.w.u. NUOS EVO INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI NUOS EVO Szanowny kliencie Pragniemy podziękować,że dokonaliście zakupu naszego podgrzewacza wody z pompą ciepła. Mamy nadzieję, że spełni ono

Bardziej szczegółowo

NEPTUNE 7 FA Operating Instructions

NEPTUNE 7 FA Operating Instructions Operating Instructions 107140197 A 301002728 psi bar NEPTUNE 7 FA 1 2 30 3 4 5 6 29 7 28 27 26 25 24 23 22 21 8 9 10 11 12 13 14 20 psi bar 15 16 17 18 19 2 Spis treści 1 Ważne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa...

Bardziej szczegółowo

Roteo 20HV/25H/35/35G User Manual. Version 1.2

Roteo 20HV/25H/35/35G User Manual. Version 1.2 Roteo 20V/25/35/35G User Manual Version 1.2 A B C D E F 1 4 2 3 6 5 11 10 7 8 9 2 4 6 5 3 7 8 9 1 8 7 6 2 3 9 1 4 5 1 6 3 4 5 2 RRC350 RRC350 1 2 3 4 5 6 7 12 11 5 7 9 3 1 10 4 6 8 13 2 Roteo 35/35G: 12

Bardziej szczegółowo

MODUŁ WEWNĘTRZNY HYDROBOX. Seria EHSC Seria EHPX Seria ERSC. Seria EHST20 Seria EHPT20 INSTRUKCJA OBSŁUGI. Polski (PL)

MODUŁ WEWNĘTRZNY HYDROBOX. Seria EHSC Seria EHPX Seria ERSC. Seria EHST20 Seria EHPT20 INSTRUKCJA OBSŁUGI. Polski (PL) MODUŁ WEWNĘTRZNY Seria EHST20 Seria EHPT20 HYDROBOX Seria EHSC Seria EHPX Seria ERSC INSTRUKCJA OBSŁUGI INSTRUKCJA PRZEZNACZONA DLA UŻYTKOWNIKA W celu zapewnienia bezpiecznego i prawidłowego użytkowania

Bardziej szczegółowo

PRZECZYTAJ UWAŻNIE CAŁĄ INSTRUKCJĘ OBSŁUGI PRZED ROZPOCZĘCIEM UŻYTKOWANIA!

PRZECZYTAJ UWAŻNIE CAŁĄ INSTRUKCJĘ OBSŁUGI PRZED ROZPOCZĘCIEM UŻYTKOWANIA! Do podłóg 5 W 1 MOP PAROWY Do dywanu Model: MO5 INSTRUKCJA Do szyb Do ubrań Czyszczenie ręczne PRZECZYTAJ UWAŻNIE CAŁĄ INSTRUKCJĘ OBSŁUGI PRZED ROZPOCZĘCIEM UŻYTKOWANIA! DZIĘKUJEMY Gratulujemy wyboru MOPA

Bardziej szczegółowo

unistor Instrukcja instalacji i konserwacji Instrukcja instalacji i konserwacji Dla instalatora VIH Q 75 B Wydawca / producent Vaillant GmbH

unistor Instrukcja instalacji i konserwacji Instrukcja instalacji i konserwacji Dla instalatora VIH Q 75 B Wydawca / producent Vaillant GmbH Instrukcja instalacji i konserwacji Dla instalatora Instrukcja instalacji i konserwacji unistor VIH Q 75 B Wydawca / producent Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI JONIZATOR WODY. Model: BTM -105D Typ: do montażu pod zlewozmywakiem

INSTRUKCJA OBSŁUGI JONIZATOR WODY. Model: BTM -105D Typ: do montażu pod zlewozmywakiem INSTRUKCJA OBSŁUGI Model: BTM -105D Typ: do montażu pod zlewozmywakiem JONIZATOR WODY Dedykowany do wody bieżającej - Przed użyciem należy przeczytać dokładnie niniejszą instrukcję obsługi. Podręcznik

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi SEMIA CONDENS F 25

Instrukcja obsługi SEMIA CONDENS F 25 Instrukcja obsługi SEMIA CONDENS F 25 Spis treści PROSIMY UWAŻNIE PRZECZYTAĆ PRZED URUCHOMIENIEM URZĄDZENIA 1 Prosimy przeczytać... 2 1.1 Witamy... 2 1.2 Skrócona instrukcja obsługi... 2 1.3 Instalacja

Bardziej szczegółowo

GVW. Skraplacz R134a, R404a, R410a,... www.guentner.de GVW 2010-09

GVW. Skraplacz R134a, R404a, R410a,... www.guentner.de GVW 2010-09 GVW Linia produktów: Opis serii: Seria: Skraplacz Skraplacz R134a, R404a, R410a,... Skraplacz typu W GVW www.guentner.de Strona 2 / 62 Spis treści 1 Ważne informacje podstawowe... 5 1.1 Wskazówki dotyczące

Bardziej szczegółowo

LBP2900 Drukarka laserowa Podręcznik użytkownika

LBP2900 Drukarka laserowa Podręcznik użytkownika POL LBP2900 Drukarka laserowa Podręcznik użytkownika Podręczniki dotyczące drukarki Podręczniki dla tego urządzenia są zorganizowane w sposób przedstawiony poniżej. Zapoznaj się z odpowiednimi sekcjami,

Bardziej szczegółowo

Przeznaczenie. Aktualizacja. Znaki towarowe. Ekologia. Bezpieczeństwo

Przeznaczenie. Aktualizacja. Znaki towarowe. Ekologia. Bezpieczeństwo Dziękujemy za zakup dekodera PVR HD 7000. Prosimy o dokładne zapoznanie się z Instrukcją obsługi dzięki temu można będzie bez kłopotu i bezpiecznie skonfigurować urządzenie, a potem maksymalnie wykorzystywać

Bardziej szczegółowo