Rozwój sponsoringu tytularnego obiektów sportowych w Polsce

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Rozwój sponsoringu tytularnego obiektów sportowych w Polsce"

Transkrypt

1 Adam ZAJĄCZKOWSKI Politechnika Częstochowska Wydział Zarządzania Rozwój sponsoringu tytularnego obiektów sportowych w Polsce 1. Wstęp Współcześnie zarządzanie obiektem sportowym wiąże się z podejmowaniem wielu decyzji 1. Ma to na celu uzyskanie dwóch fundamentalnych efektów pracy, jednym z nich jest utrzymanie odpowiedniego poziomu stanu technicznego obiektu, drugim natomiast wygenerowanie odpowiedniej korzyści finansowej. Odpowiedni poziom uzyskanych korzyści finansowych swoich działań ma na celu przede wszystkim pokrycie kosztów eksploatacyjnych danego obiektu, ale dąży to głównie to uzyskania nadwyżki finansowej zysków nad kosztami, czyli wygenerowaniu przychodu operacyjnego dla zarządcy. Uzyskiwanie korzyści finansowych przez zarządcę obiektu sportowego możliwe jest dzięki szeregowi alternatywnych działań. Poziom dochodów płynących z eksploatacji obiektu sportowego determinuje jego wielofunkcyjność 2. Ale mimo wszystko istnieje kilka typowych działań dochodowych, które bez względu na kubaturę obiektu i jego pojemność są współcześnie regularnie wykorzystywane. Należą do nich m.in. organizacja biletowanych imprez sportowych oraz muzycznych czy wynajem posiadanej powierzchni administracyjnobiurowej znajdującej się na terenie obiektu. Niemniej jednak nie są to jedyne możliwe źródła uzyskiwania przychodu. W przypadku dużych (ale nie tylko) i drogich w utrzymaniu obiektów sportowych chętnie wykorzystywanym źródłem finansowania jest sponsoring imienny tzw. naming rights. Narodził się on w Stanach Zjednoczonych w 1926 roku i przez wiele lat nie wykraczał terytorialnie poza kontynent amerykański. W Europie na większą skalę pojawił się stosunkowo niedawno, bo pod koniec XX wieku 3. Sponsoring imienny inaczej zwany tytularnym jest w Polsce jest jeszcze rzadko spotykanym zjawiskiem, jednak w ostatnich latach zdecydowanie się to rozwinęło. Ma to ścisły związek z organizacją dużych imprez sportowych, które stały się doskonałym katalizatorem profesjonalizacji działań 1 M. Gębarowski, Zeszyty naukowe Politechniki Rzeszowskiej nr 272, Sponsoring tytularny jako sposób finansowania obiektów sportowych, Wyd. Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 2010, s.3. 2 S. Szczepaniak, Na czym zarabiają stadiony, W podróży 6 [25] (2009), s J. Wasilczuk, K. Zawadzki, Euro czy ten mecz można wygrać?, CeDeWu.pl Wydawnictwa Fachowe, Warszawa 2011, s. 57.

2 w zakresie marketingowego zarządzania przestrzenią sportu. Mistrzostwa Europy w piłce nożnej w 2012 współorganizowane z Ukraina to pierwsze skojarzenie głównego czynnika przyspieszającego te działania, ale patrząc w szerszym horyzoncie międzynarodowych, medialnych imprez sportowych wymagających pełnej profesjonalizacji działań było takich imprez zdecydowanie więcej. Polska tylko w ostatnich latach była jeszcze organizatorem lub współorganizatorem m.in. Mistrzostw Europy w piłce siatkowej kobiet i mężczyzn, halowych Mistrzostw Świata w lekkiej atletyce czy finałów Ligi Światowej w siatkówce mężczyzn. Dodatkowo pełen profesjonalizm zarządczy unaocznił się w organizacji rozgrywek ligowych dyscyplin piłka nożna, siatkówka, piłka ręczna oraz koszykówka. Wywarło to zdecydowany wpływ na szereg działań podmiotów działających na rynku sportowym. W tym na działalność administratorów obiektów sportowych, którzy odważnie starają się korzystać ze sponsoringu tytularnego. Sponsoring tytularny to jedna z wielu alternatyw pozyskiwania środków finansowych przez organizacje profitowe zwłaszcza w branży sportowej. Najczęściej z tym zjawiskiem można spotkać się przy pozyskiwaniu środków finansowych przez podmioty zarządzające obiektami sportowymi. Ostatnia dekada dostarczyła polskiemu społeczeństwu nieprawdopodobny wzrost ilościowo - jakościowy w zakresie posiadania nowoczesnej infrastruktury sportowej. Spowodowane było to organizacją ważnych międzynarodowych imprez sportowych. Spotęgowało to wzrost nowoczesnych form promocji, do których należy sponsoring tytularny. Tekst niniejszej pracy ma na celu przedstawienie rozwoju sponsoringu tytularnego obiektów sportowych jako nowej formy promocji w Polsce poprzez analizę wybranych przypadków zastosowania tej formy promocji. Autor korzystając z danych udostępnianych przez zarządców wybranych obiektów sportowych oraz poprzez analizę danych występujących w literaturze przedstawia polskie przypadki zastosowania naming right w ciągu ostatniej dekady w zakresie infrastruktury sportowej. 2. Teoretyczne tło pojęcia sponsoringu tytularnego W szerokim ujęciu sponsoring tytularny, określany również często anglojęzycznym terminem naming rights, polega na podjęciu aktywności sponsoringowej przez sponsora, który na podstawie stosownego porozumienia nabywa prawo do umieszczenia własnej nazwy w nazwie dowolnego obiektu (np. stadionu, amfiteatru) lub wydarzenia (np. koncertu, konkursu). W zamian za pozyskanie tego prawa sponsor zobowiązuje się do przekazania określonemu podmiotowi (najczęściej właścicielowi obiektu lub organizatorowi wydarzenia)

3 środków finansowych w uzgodnionej wysokości lub do zrealizowania ustalonej z nim inwestycji. Naming rights najczęściej jednak jest pojmowany w wąskim ujęciu, jako przejmowanie praw do nazw kompleksów sportowych 4. Poprzez zawarcie umowy dotyczącej sponsoringu tytularnego podmioty ją podpisujące wymieniają się wzajemnymi ekonomicznymi korzyściami. Podmiot sponsorowany zazwyczaj uzyskuje ściśle określoną w dokumencie gratyfikację finansową. Natomiast podmiot sponsorujący przedsięwzięcia uzyskuje pewien zestaw korzyści związanych z obiektem. W przypadku sponsoringu tytularnego więź środowisk lokalnych ze sponsorem następuje nie tylko za sprawą samej nazwy obiektu, ale również za pośrednictwem elementów marki umieszczonych w jego obrębie 5. Regularnie umowa o sponsoringu tytularnym gwarantuje podmiotowi sponsorującemu m.in. następujące korzyści: - ułożenie znaku graficznego sponsora z różnokolorowych krzeseł na trybunach, - umieszczenie logotypu przedsiębiorstwa na pojedynczych siedziskach dla widzów oraz na planszach reklamowych zlokalizowanych przy boisku, - ułożenie podświetlanych kasetonów zlokalizowanych na zewnętrznych elewacjach obiektów lub na ich dachach, widoczne z dużych odległości. Poniżej przedstawiono ilustracje obrazujące pozycjonowanie logotypu i nazwy przedsiębiorstwa na obiekcie, które zawarł umowę na sponsoring tytularnym (RYSUNEK 1). RYSUNEK 1: Przykład oznaczania obiektu sportowego marką sponsora tytularnego American Express Community Stadium (Anglia) Źródło: ; stan na dzień M. Gębarowski, Naming rights nowatorskie narzędzie marketing sportowego, Marketing i Rynek 8 (2009). 5 M. Gębarowski, Zeszyty naukowe Politechniki Rzeszowskiej nr 272, Sponsoring tytularny jako sposób finansowania obiektów sportowych, Wyd. Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 2010, s.4.

4 Odpowiednie wykorzystanie sponsoringu tytularnego niesie za sobą szereg obopólnych korzyści dla podmiotów zawierających umowę. Obliguje to jednak podmioty ją zawierające do wiarygodnych działań w zakresie współpracy zwłaszcza w zakresie szacowania prawa do nazwy obiektu. Poniżej przedstawiono tabelarycznie korzyści dla sponsora i zarządcy obiektu płynące ze sponsoringu tytularnego (TABELA 1). TABELA 1: Korzyści ze sponsoringu tytularnego Korzyści sponsora 1) Obecność marki w czasie wydarzeń sportowych (także w mediach) nazwa (logo) sponsora jest widoczna w czasie wydarzeń sportowych oraz kulturalnych dla widzów obserwujących wydarzenie na żywo oraz za pośrednictwem mediów. Umowa powinna jasno określać warunki ekspozycji logo sponsora obiektu (elewacja budynku, bilety, bramki wejściowe, kasy biletowe). 2) Wizerunek firmy sponsor uzyskuje wizerunek firmy stabilnej oraz nowoczesnej, która aktywnie angażuje się w życie lokalnej społeczności. 3) Motywacja pracowników sponsor obiektu zazwyczaj ma prawo do użytkowania loży VIP na terenie obiektu bądź uzyskuje pewną pulę biletów na każde wydarzenie do swobodnego zagospodarowania. Wejściówki mogą być rozdysponowane wśród najlepszych pracowników, bądź poprzez losowanie w konkursach. 4) Innowacyjne podejście sponsor może wpływać na rodzaj imprez kulturalnych, które odbywają się na terenie obiektu. Może także sam wychodzić z inicjatywami (np. nadać konkretne nazwy poszczególnym bramkom wejściowym, lożom sponsorskim bądź trybunom prasowym). 5) Działania z zakresu CSR obiekt sportowy jest bazą dla lokalnej społeczności. Sponsor obiektu może ułatwić dostęp do infrastruktury dla okolicznych mieszkańców, organizować dla nich wydarzenia kulturalne itp. Korzyści zarządcy obiektu sportowego 1) Uzyskanie środków finansowych na funkcjonowanie obiektu właściciel obiektu zapewnia sobie regularny napływ środków od sponsora przez dłuższy okres. 2) Prestiż transfer wizerunku sponsora na obiekt. Kibic woli oglądać mecze na obiekcie, którego nazwa kojarzona jest z sukcesem. 3) Nowoczesny wizerunek obiektu uzyskanie nowoczesnego wizerunku profesjonalnie zarządzanego obiektu, który tętni życiem przez wszystkie weekendy w roku. 4) Możliwość organizacji dodatkowych wydarzeń sportowych i kulturalnych organizacja niestandardowych wydarzeń urozmaicających życie obiektu. 5) Stabilizacja działalności możliwości swobodnego funkcjonowania przez cały rok bez kłopotów związanych z płynnością finansową. Źródło: M. Strojny, W. Jankowski, T. Wiśniewski, A. Waliński, Naming rights, rodzący się potencjał w zakresie sprzedaży praw do nazwy obiektów sportowych - raport KPMG - Warszawa 2010, str. 13.dzący się potencjał

5 3. Historyczne tło pojęcia sponsoringu tytularnego Jak wcześniej wspomniano w tekście zjawisko sponsoringu tytularnego narodziło się w Stanach Zjednoczonych. Jako pierwszy zastosował go właściciel fabryki produkującej gumę do żucia William Wrigley Jr. Z jego inicjatywy w 1926 r. stadion, na którym grali baseballiści Chicago Cubs oraz futboliści Chicago Bears, jeden z najistotniejszych obiektów przygotowanych do rozgrywania zawodów w tej dyscyplinie, nazwany został Wrigley Field 6. Natomiast pierwszy przypadek sprzedaży praw do nazwy obiektu sportowego po II wojnie światowej odnotowano w 1953 r.. Na ten rok datuje się wydarzenie, kiedy producent piwa Budweiser (przedsiębiorstwo Anheuser-Busch) zaproponował zmianę nazwy stadionu w St. Louis ze Sportsman s Park na Budweiser Stadium. Obiekt ten był areną domowych meczy baseballowej drużyny St. Louis Cardinals. Inicjatywa browaru nie została jednak zaakceptowana przez władze ligi MLB (Major League Baseball), w której zespół sportowy występował. Przedsiębiorstwo przedstawiło wówczas propozycję kolejnej nazwy Busch Stadium - odwołującej się do nazwiska jednego z założycieli firmy co zostało zaaprobowane. Następnie na rynku pojawiło się piwo produkowane przez Anheuser-Busch i sprzedawane pod marką Busch Bavarian Beer 7. Popularyzacja zjawiska sponsoringu tytularnego obiektów sportowych w Stanach Zjednoczonych nastąpiła jednak dopiero w latach 80. ubiegłego wieku. W latach dziewięcdziesiątych nabywanie praw do nazw obiektów sportowych zaczęło już być bardzo powszechnie wykorzystywane również w krajach europejskich, jednak zjawisko to pojawiało się zdecydowanie rzadziej niż w USA 8. W Europie krajami gdzie najczęściej spotkać można się ze sprzedaż praw do nazwy obiektu sportowego są Niemcy oraz Anglia. W stanach Zjednoczonych obecnie ponad 80 ze 120 klubów amerykańskich Big Leagues (NFL futbol, NBA koszykówka, MLB baseball oraz NHL hokej) gra na stadionach lub w halach, które noszą nazwy sponsorów 9. Przedsiębiorstwa które zdecydowały się na wsparcie administratorów tych obiektów pochodzą z bardzo różnych branż, rozkład ilości przedstawicieli branż najpopularniejszych przedstawiono na poniższym wykresie (RYSUNEK 2). 6 M. Górzyński, Stadion imienia pietruszki, Przekrój 2 [5368] (2010). 7 M. Gębarowski, Naming rights nowatorskie narzędzie marketing sportowego, Marketing i Rynek 8 (2009), s Górzyński M., Stadion..., Przekrój 2 [5368] (2010). 9 Tamże.

6 RYSUNEK 2: Sponsorzy tytularni obiektów sportowych w Stanach Zjednoczonych według podziału branżowego. Źródło: M. Strojny, W. Jankowski, T. Wiśniewski, A. Waliński, Naming rights, rodzący się potencjał w zakresie sprzedaży praw do nazwy obiektów sportowych - raport KPMG - Warszawa 2010 str. 13. Europejscy potentaci w zakresie liczby posiadanych obiektów ze sprzedanym prawem do nazwy obiektu to Niemcy. Skala rozwoju zjawiska widoczna jest szczególnie na obiektach piłkarskich. Spośród 36 możliwych obiektów dwóch najwyższych klas rozgrywkowych piłkarskiej Bundesligi aż 29 ma w swojej nazwie sponsora tytularnego. Co ciekawe prawa do nazwy obiektów równie dobrze sprzedają się i w niższych klasach rozgrywkowych. W trzeciej klasie rozgrywkowej piłkarskiej Bundesligi aż 40% procent obiektów posiada sponsora tytularnego. sdrugi z potentatów Europy w tym zakresie jest Anglia, ale mimo znacznego rozwoju pozyskiwania środków finansowych za pomocą sprzedaży praw do nazwy obiektów statystycznie wygląda to gorzej niż w Niemczech. w Polsce 4. Rozwój sponsoringu tytularnego w Polsce - analiza wybranych przypadków Rynek sponsoringu tytularnego obiektów sportowych w Polsce znajduje się dopiero w początkowej fazie rozwoju. Jednak rozwój ten jest co raz bardziej widoczny. Jeszcze w roku 2010 tylko kilka obiektów sportowych mogło sie pochwalić sprzedażą praw do nazwy obiektu, dziś takich obiektów, które w swej nazwie miały bądź mają sponsora tytularnego jest już 15. Są nimi: - Inea Stadion w Poznaniu, - PGE Arena w Gdańsku, - Kolporter Arena w Kielcach, - Dialog Arena w Lubinie, - Winary Arena w Kaliszu, - SGP Arena w Częstochowie,

7 - Stolzle Stadion STO w Częstochowie, - SPAR Arena w Zielonej Górze, - Centrum Avana w Poznaniu, - Pepsi Arena w Warszawie, - Ergo Arena w Gdańsku-Sopocie, - Atlas Arena w Łodzi, - Orlen Arena w Płocku, - BGŻ Arena w Pruszkowie, - Aquasfera w Olsztynie. Po raz pierwszy ze sponsoringu tytularnego w Polsce skorzystano w Kaliszu, gdzie wielofunkcyjną halę, oddaną do użytku w listopadzie 2006 r., nazwano Winiary Areną (uwzględniając markę producenta żywności). Kolejny przykład stosowania naming rights dotyczy welodromu w Pruszkowie, któremu nadano nazwę BGŻ Arena. Nazwa ta jest efektem umowy parafowanej w lipcu 2008 r. przez przedstawiciela sponsora (banku) oraz prezesa Polskiego Związku Kolarskiego 10. Trzecim obiektem, który w Polsce objęty został sponsoringiem tytularnym, jest stadion piłkarski w Lubinie. W jego nazwie znalazło się odniesienie do marki operatora telekomunikacyjnego. Otwarcie obiektu nazwanego Dialog Areną miało miejsce w marcu 2009 r. 11. Każdy z późniejszych projektów sprzedaży praw do nazwy obiektu sportowego w Polsce był już bardziej profesjonalnie przygotowany. Począwszy od sprzedaży praw do nazwy łódzkiej wielofunkcyjnej hali - Atlas Areny - operatorzy czy administratorzy sportowych aren starali się by cały zakres ich działania dzięki zdolnościom organizacyjno - zarządczym pozwalał uzyskiwać rzeczywiście pełną listę korzyści. I to zarówno dla sponsorującego, jak i sponsorowanego podmiotu. Spośród wszystkich 15 przypadków sprzedaży praw do nazwy obiektu sportowego w Polsce łatwo zaobserwować, iż każda sprzedaż była oddzielnym studium przypadku. Jednak mimo znacznych indywidualnych różnic ilościowo - jakościowych w działaniu nietrudno wykazać progres w postępowaniu zwłaszcza podmiotów zarządzających obiektami. Aby odpowiednio je unaocznić postanowiono przeprowadzić krótką analizę czterech wybranych procesów sprzedaży praw do nazwy wybranych obiektów. 10 M. Gębarowski, Zeszyty naukowe Politechniki Rzeszowskiej nr 272, Sponsoring tytularny jako sposób finansowania obiektów sportowych, Wyd. Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 2010, s stan na dzień

8 W roku 2010 Towarzystwo Ubezpieczeniowe Ergo Hestia pozyskało 5-letnie prawa do nazwy Hali Widowiskowo-Sportowej w Gdańsku-Sopocie za 12,2 milionów złotych. W przygotowaniu projektu wspierała sponsora profesjonalna agencja marketingowa - Sport Innovation.. Ostateczna wartość praw ustalona została na 12,2 mln zł w ciągu pięciu lat 12. W odróżnieniu od wcześniej parafowanych umów widać postęp w wysokości wynegocjowanej kwoty praw, była ona zdecydowanie wyższa. Widać również progres w długości czasu trwania umowy. Kolejnym dobrym przykładem wykorzystania sponsoringu tytularnego przez obiekt jest pozyskanie sponsora przez gdańską Baltic Arenę - jedną z aren piłkarskich Mistrzostw Europy Została ona zawarta w roku W grudniu tego roku ogłoszono rozstrzygnięcie konkursu na sponsora tytularnego. Za prawo do tej nazwy Polska Grupa Energetyczna SA zapłaciła 35 milionów złotych w latach W ramach umowy nowy sponsor pozyskał prawo do wykorzystywania wizerunku oraz nazwy stadionu oraz do korzystania z obiektu w ramach przyznanego pakietu praw reklamowych i komercyjnych. Ponieważ szacunki, co do rocznych kosztów eksploatacyjnych obiektu oscylują w przedziale 10 do 12 mln złotych, oznaczało to, że kwota jaka zasiliła budżet zarządcy obiektu zabezpieczyła ok. 60% środków potrzebnych do pokrycia kosztów eksploatacyjnych sportowej areny 13. Drugą piłkarską euroareną, która pozyskała sponsora tytularnego był Miejski Stadion w Poznaniu. Parafowanie umowy na sprzedaż praw do nazwy tego obiektu nastąpiło w roku 2013, czyli blisko rok po rozgrywkach Euro Prawa do nazwy poznańskiego stadionu pozyskał największy w Wielkopolsce alternatywny operator telekomunikacyjny Inea S.A., Rozmowy między spółką Inea S.A., a konsorcjum Lecha Poznań i Marcelin Management w wyniku których Stadion przy Bułgarskiej od 14 czerwca 2013r. będzie przez najbliższe pięć lat nosił nazwę INEA Stadion, rozpoczęły się już w styczniu 2013 roku,. Pakiet świadczeń sponsorskich objął m.in. zmianę nazwy obiektu, specjalne oznakowanie stadionu, świadczenia marketingowe związane ze sponsoringiem tytularnym i realizację wspólnych inicjatyw. Podpisana umowa ma charakter długoterminowy, natomiast kwota kontraktu została objęta tajemnicą. Nieoficjalnie mówi się, że przedsiębiorstwo Inea S.A. za bycie sponsorem tytularnym zapłaci około 2 milionów złotych rocznie http//www.namingrights.pl; stan na dzień J. Wasilczuk, K. Zawadzki, Euro czy ten mecz można wygrać?, CeDeWu.pl Wydawnictwa Fachowe, Warszawa 2011, s stan na dzień

9 Bardzo interesującym przykładem sprzedaży praw do nazwy obiektu sportowego w Polsce była umowa zawarta 23 października 2013 r. w siedzibie KS Skra Częstochowa przy ul. Loretańskiej 20. Umowa ta została zawarta podczas konferencji prasowej między Klubem Sportowym Skra Częstochowa, a Stolzle Glass Group, austriackim koncernem posiadającym jedną ze swoich fabryk na terenie Częstochowy. Umowa została zawarta na okres 5 lat. Na jej mocy popularna Loreta zmieniła swoją nazwę na Stolzle Stadion Sto. Umowa ta była kolejną umową podpisaną przy współpracy z doradcą Sport Innovation. Warto również nadmienić, że była to pierwsza umowa dotycząca tak kameralnego obiektu jakim jest Stadion KS Skra Częstochowa. Na obiekcie znajduje się tylko 990 miejsc siedzących, zadaszona trybuna VIP (60 miejsc), oświetlenie, które pozwala na rozgrywanie komfortowych warunkach meczów w godzinach wieczornych, a także profesjonalny system nagłośnienia. Obok płyty boiska stoi nowoczesny budynek klubowy o powierzchni użytkowej niemal 600 metrów kwadratowych, w którym znajdą się pomieszczenia klubowe, gabinety odnowy, szatnie i natryski, siłownia, sauna, sala konferencyjna i taras widokowy 15. Tylko te 4 przypadki pozwalają zauważyć znaczne pozytywne różnice w postępowaniu w zakresie działań związanych ze sprzedażą praw do nazwy obiektów sportowych w Polsce. Umowy są zawierane w sposób korzystniejszy dla zainteresowanych stron, są one również zawierane na dłuższe okresy, co ułatwia strategiczne zarządzanie obiektami. A biorąc pod uwagę, iż modernizacja oraz rozbudowa sportowej infrastruktury Polski trwa w dalszym ciągu pozwala to spojrzeć z optymizmem na dalsze działania w zakresie naming rights. Obiektów sportowych o rożnej kubaturze i pojemności czy funkcjonalności będzie coraz więcej, a i wiele tych, które już powstały czeka na swojego sponsora tytularnego. Pierwszymi w kolejce są pozostałe dwie areny piłkarskich Mistrzostw Europy 2012, czyli Stadion Narodowy oraz Stadion Miejski we Wrocławiu. 5. Podsumowanie Kolejne lata pozwalają myśleć z optymizmem, iż w dalszym ciągu wciąż jednak innowacyjny, sponsoring tytularny będzie się rozwijał w sferze obiektów sportowych. Jak widać Euro 2012 stało się doskonałym, głównym katalizatorem nie tylko rozbudowywania obiektów sportowych (dzięki temu uzyskano dodatkowo kilkadziesiąt nowych hal oraz stadionów), ale również wszelkiej działalności zarządczej w zakresie organizacji dużych międzynarodowych oraz krajowych przedsięwzięć. Polsko - ukraińska 15 stan na dzień

10 impreza stała się również czynnikiem przyspieszającym profesjonalizm w zakresie zarządzania nowoczesną infrastrukturą sportową. W zakresie tej profesjonalizacji jest umiejętne pozyskiwanie środków na pokrycie kosztów eksploatacyjnych. Światowe trendy pokazują, iż naming rights jest jednym z tych źródeł finansowania, które znacznie ułatwiają strategiczne zarządzanie operatorom obiektów. Skoro na światowym poziomie rozwinęła się ilościowo i jakościowo infrastruktura sportowa w Polsce rozwinąć musi sie również działalność zarządcza jednostek nimi zarządzających. Obiekty sportowe powstały i w dalszym ciągu powstają przecież nie tylko po to by były sportowymi arenami zmagań, które trwają ok. 1 miesiąca, jak ma to miejsce w przypadku dużych międzynarodowych imprez. Obiekty te mają służyć latami polskiemu społeczeństwu wielowymiarowo. Dzięki rozwojowi naming rights zrealizowanie tego celu będzie znacznie łatwiejsze. Bibliografia Opracowania: 1. M. Gębarowski, Zeszyty naukowe Politechniki Rzeszowskiej nr 272, Sponsoring tytularny jako sposób finansowania obiektów sportowych, Wyd. Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów M. Gębarowski, Naming rights nowatorskie narzędzie marketing sportowego, Marketing i Rynek 8 (2009). 3. M. Górzyński, Stadion imienia pietruszki, Przekrój 2 [5368] (2010). 4. S. Szczepaniak, Na czym zarabiają stadiony, W podróży 6 [25] (2009). 5. J. Wasilczuk, K. Zawadzki, Euro czy ten mecz można wygrać?, CeDeWu.pl Wydawnictwa Fachowe, Warszawa M. Strojny, W. Jankowski, T. Wiśniewski, A. Waliński, Naming rights, rodzący się potencjał w zakresie sprzedaży praw do nazwy obiektów sportowych - raport KPMG - Warszawa Strony internetowe: 1. stan na dzień stan na dzień stan na dzień stan na dzień stan na dzień stan na dzień Adam ZAJĄCZKOWSKI Development of naming rights of sports infrastructure in Poland Key words: sports infrastructure, sponsoring, naming rights, sports facility, sports hall, stadium Naming rights is one of many alternatives to raise funds for organizations perks especially in the sports industry. Most frequently this occurrence can be found in the raising of funds by entities managing sports facilities. The last decade has provided incredible growth of Polish society quantitatively - qualitatively in terms of having a modern sports infrastructure. It is a result of the organization of major international sporting events like Euro It enhanced the growth of modern forms of promotion, which includes the naming rights. Author of aims presented the development of naming rights of sports facilities as a new form of promotion in Poland.

Przygotowania do UEFA EURO 2012. 18 stycznia 2012 r.

Przygotowania do UEFA EURO 2012. 18 stycznia 2012 r. Przygotowania do UEFA EURO 2012 18 stycznia 2012 r. 8 CZERWCA 2012 r. GODZ. 18:00 MECZ OTWARCIA UEFA EURO 2012 TM STADION NARODOWY W WARSZAWIE do meczu otwarcia Polska- Grecja pozostało 142 dni MISTRZOSTWA

Bardziej szczegółowo

Dlaczego Plus jest z Polską Siatkówką?

Dlaczego Plus jest z Polską Siatkówką? Dlaczego Plus jest z Polską Siatkówką? Marketing to nie wszystko Marcin Zbrzyzny Biuro Komunikacji Korporacyjnej Polkomtel S.A. Warszawa, 16 lutego 2009 Siatkówka Mężczyzn Liga Światowa 2005 Sponsoring

Bardziej szczegółowo

Klub piłkarski FKS STAL MIELEC oferta współpracy i reklamy

Klub piłkarski FKS STAL MIELEC oferta współpracy i reklamy Klub piłkarski FKS STAL MIELEC oferta współpracy i reklamy To dobra marka 2-krotny Mistrz Polski Wicemistrz Polski 16 miejsce w tabeli WSZECH CZASÓW LIGI POLSKIEJ Finalista Pucharu Polski Godny reprezentant

Bardziej szczegółowo

W imieniu Miejskiej Areny Kultury i Sportu, chciałbym przedstawić Państwu ofertę współpracy partnerskiej.

W imieniu Miejskiej Areny Kultury i Sportu, chciałbym przedstawić Państwu ofertę współpracy partnerskiej. Oferta współpracy 1. Wstęp Szanowni Państwo, W imieniu Miejskiej Areny Kultury i Sportu, chciałbym przedstawić Państwu ofertę współpracy partnerskiej. Dołożymy wszelkich starań aby przygotowana przez nas

Bardziej szczegółowo

Oferta sponsorska OPOLSKA LIGA FIRM WIOSNA 2014

Oferta sponsorska OPOLSKA LIGA FIRM WIOSNA 2014 Oferta sponsorska OPOLSKA LIGA FIRM WIOSNA 2014 Szanowni Państwo, Pragniemy przedstawić Państwu ofertę współpracy sponsorskiej. Wierzymy, że to co zaproponujemy, zachęci Państwa do współpracy z nami. Niniejsza

Bardziej szczegółowo

OFERTA SPONSORSKA RUDZKIEGO KLUBU SPORTOWGO W ŁODZI

OFERTA SPONSORSKA RUDZKIEGO KLUBU SPORTOWGO W ŁODZI OFERTA SPONSORSKA RUDZKIEGO KLUBU SPORTOWGO W ŁODZI WSTĘP Chcielibyśmy Państwa zainteresować naszą ofertą sponsorską, z nadzieją na podjęcie korzystnej dla obu stron współpracy, która pozwoli współtworzyć

Bardziej szczegółowo

Oferta reklamowo- sponsorska 2010 Gminny Ośrodek Sportu Rekreacji i Turystyki w Luzinie. Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą.

Oferta reklamowo- sponsorska 2010 Gminny Ośrodek Sportu Rekreacji i Turystyki w Luzinie. Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą. Gminny Ośrodek Sportu Rekreacji i Turystyki w Luzinie. Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą. GOSRiT Luzino 2010 1 Witamy w Luzinie! Mamy zaszczyt powitad Paostwa w Hali Widowiskowo-Sportowej im.

Bardziej szczegółowo

OFERTA SPONSORSKA RKS MAZOVIA RAWA MAZOWIECKA RAWSKI KLUB SPORTOWY RAWA MAZOWIECKA

OFERTA SPONSORSKA RKS MAZOVIA RAWA MAZOWIECKA RAWSKI KLUB SPORTOWY RAWA MAZOWIECKA OFERTA SPONSORSKA RKS MAZOVIA RKS MAZOVIA OSIĄGNIĘCIA 1930 POWSTANIE KLUBU 1987-1988 1990-1995 1983/84 1989/90 1993/94 WYSTĘPY W III LIDZE TRYUMF PUCHAR POLSKI - OZPN SKIERNIEWICE RKS MAZOVIA 85 LAT HISTORII

Bardziej szczegółowo

OFERTA WYNAJMU POWIERZCHNI REKLAMOWYCH NA OBIEKTACH SPORTOWYCH. MOSiR BOCHNIA

OFERTA WYNAJMU POWIERZCHNI REKLAMOWYCH NA OBIEKTACH SPORTOWYCH. MOSiR BOCHNIA OFERTA WYNAJMU POWIERZCHNI REKLAMOWYCH NA OBIEKTACH SPORTOWYCH MOSiR BOCHNIA Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji 32-700 Bochnia, ul. Parkowa 3 Tel./fax. 014/612 25 40 www.mosir.bochnia.pl e-mail: mosir_bochnia@poczta.onet.pl

Bardziej szczegółowo

Informacja o poszczególnych inwestycjach

Informacja o poszczególnych inwestycjach UZASADNIENIE Przedmiotowy projekt uchwały jest realizacją przepisu art. 5 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o przygotowaniu finałowego turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012 (Dz. U. Nr

Bardziej szczegółowo

LEGIA WARSZAWA W DRODZE DO EKSTRAKLASY KOSZYKARZY OFERTA WSPÓŁPRACY LEGIA WARSZAWA KOSZYKÓWKA

LEGIA WARSZAWA W DRODZE DO EKSTRAKLASY KOSZYKARZY OFERTA WSPÓŁPRACY LEGIA WARSZAWA KOSZYKÓWKA LEGIA WARSZAWA W DRODZE DO EKSTRAKLASY KOSZYKARZY OFERTA WSPÓŁPRACY ZAPROSZENIE DO WSPÓŁPRACY Szanowni Państwo, Zapraszamy do zapoznania się z ofertą współpracy z sekcją koszykówki Legia Warszawa. Koszykarska

Bardziej szczegółowo

Oferta sponsorska SPR Pogoń Baltica Szczecin 2013-2014

Oferta sponsorska SPR Pogoń Baltica Szczecin 2013-2014 Oferta sponsorska SPR Pogoń Baltica Szczecin 2013-2014 Nasza strategia sukcesu 100% ZAANGAŻOWANIA 100% DETERMINACJI 100% KREATYWNOŚCI Cele sportowe na rok 2013 / 2014 Zwycięstwo w turnieju BALTICA SUMMER

Bardziej szczegółowo

Promocja marki Rzeszów poprzez sport na przykładzie Mistrza Polski Asseco Resovii Rzeszów Bartosz Górski. Wiceprezes Zarządu Asseco Resovii Rzeszów

Promocja marki Rzeszów poprzez sport na przykładzie Mistrza Polski Asseco Resovii Rzeszów Bartosz Górski. Wiceprezes Zarządu Asseco Resovii Rzeszów Promocja marki Rzeszów poprzez sport na przykładzie Mistrza Polski Asseco Resovii Rzeszów Bartosz Górski Wiceprezes Zarządu Asseco Resovii Rzeszów 1 Agenda Sukcesy sportowe sezonu 2012/2013 Wyniki marketingowe

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTAJ WYJATKOWĄ PLATFORMĘ SPONSORSKĄ

WYKORZYSTAJ WYJATKOWĄ PLATFORMĘ SPONSORSKĄ WYKORZYSTAJ WYJATKOWĄ PLATFORMĘ SPONSORSKĄ LECHIA GDAŃSK: BEZCENNA WARTOŚĆ 70 LAT PIŁKARSKIEJ HISTORII 1945 POWSTANIE LEGENDARNEGO KLUBU 1948 PIERWSZY AWANS DO NAJWYŻSZEJ POLSKIEJ KLASY ROZGRYWKOWEJ Zwiąż

Bardziej szczegółowo

BĄDŹ Z NAMI W DRODZE PO SUKCES!

BĄDŹ Z NAMI W DRODZE PO SUKCES! BĄDŹ Z NAMI W DRODZE PO SUKCES! Szanowni Państwo, Z ogromną przyjemnością pragniemy przedstawić państwu ofertę sponsorską oraz zachęcić do współpracy. Sport to bardzo ważna dziedzina życia. Mecze piłkarskie

Bardziej szczegółowo

Licząc na owocną współpracę przesyłam pozdrowienia. Z wyrazami szacunku. Tomasz Matela. Marketing Klubowy MKS Przemysław

Licząc na owocną współpracę przesyłam pozdrowienia. Z wyrazami szacunku. Tomasz Matela. Marketing Klubowy MKS Przemysław Szanowni Państwo! Zarząd Młodzieżowego Klubu Sportowego Przemysław Poznań występuje do Państwa z propozycją współpracy w zakresie sponsoringu w zamian za promocję i reklamę Państwa Firmy. W roku ubiegłym

Bardziej szczegółowo

SPORT & BUSINESS FOUNDATION Football Business Group

SPORT & BUSINESS FOUNDATION Football Business Group SPORT & BUSINESS FOUNDATION Football Business Group Styczeń 2007 Virtual advertising Reklama wirtualna w piłce nożnej SPORT & BUSINESS FOUNDATION Football Business Group Al. Niepodległości 8a/8 61-875

Bardziej szczegółowo

Cennik kibica ceny piłkarskich gadżetów i biletów klubów Orange Ekstraklasy

Cennik kibica ceny piłkarskich gadżetów i biletów klubów Orange Ekstraklasy FOOTBALL BUSINESS GROUP przy współpracy z SPORT & BUSINESS FOUNDATION październik - listopad 2007 Cennik kibica ceny piłkarskich gadżetów i biletów klubów Orange Ekstraklasy Spis treści 1.Wstęp... 3 2.Zestawienie

Bardziej szczegółowo

Zaawansowane usługi identyfikacji na przykładzie projektu Centralnego Systemu Identyfikacji Uczestników Meczów Piłki Nożnej PWPW S.

Zaawansowane usługi identyfikacji na przykładzie projektu Centralnego Systemu Identyfikacji Uczestników Meczów Piłki Nożnej PWPW S. Zaawansowane usługi identyfikacji na przykładzie projektu Centralnego Systemu Identyfikacji Uczestników Meczów Piłki Nożnej PWPW S.A jako Partner Technologiczny Ekstraklasa S.A. Zagadnienia Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Oferta współpracy KKS LECH POZNAŃ S.A.

Oferta współpracy KKS LECH POZNAŃ S.A. Oferta współpracy KKS LECH POZNAŃ S.A. Potencjał KKS Lech Poznao Silna marka, rozpoznawalna na terenie Wielkopolski i całego kraju 6.9 miliona sympatyków Lecha Poznao* Ok. 60% kibiców mieszka poza Poznaniem

Bardziej szczegółowo

Oferta 2015. marketingowa

Oferta 2015. marketingowa Oferta 2015 marketingowa Mazurski Klub Sportowy Ełk Mamy ogromną przyjemność przedstawić Państwu naszą ofertę współpracy w zakresie promocji i marketingu, zawierającą s z e r e g r o z w i ą z a ń u m

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O PROJEKCIE Nazwa projektu: Mini Euro 2012 ( II Mistrzostwa Szkół Podstawowych i Gimnazjów z terenu miasta Rzeszowa).

INFORMACJE O PROJEKCIE Nazwa projektu: Mini Euro 2012 ( II Mistrzostwa Szkół Podstawowych i Gimnazjów z terenu miasta Rzeszowa). INFORMACJE O PROJEKCIE Nazwa projektu: Mini Euro 2012 ( II Mistrzostwa Szkół Podstawowych i Gimnazjów z terenu miasta Rzeszowa). Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu Sport to zdrowie mówił Herkules

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia..

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia.. ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia.. w sprawie warunków powierzania spółce celowej, utworzonej przez Skarb Państwa, zarządzania obiektami budowlanymi powstałymi w wyniku realizacji przedsięwzięć Euro

Bardziej szczegółowo

Mecz Polska Anglia od kuchni, czyli jak zarządzać strefami VIP i Business dzień po dniu. Mikołaj Knop. Współwłaściciel agencji ELEMENT events

Mecz Polska Anglia od kuchni, czyli jak zarządzać strefami VIP i Business dzień po dniu. Mikołaj Knop. Współwłaściciel agencji ELEMENT events Mecz Polska Anglia od kuchni, czyli jak zarządzać strefami VIP i Business dzień po dniu Mikołaj Knop Współwłaściciel agencji ELEMENT events Agenda Event i jego ELEMENTY Sportfive Strefa Hospitality i jej

Bardziej szczegółowo

T-Mobile Ekstraklasa. Piłka nożna Mężczyzn. Sezon 2012/2013

T-Mobile Ekstraklasa. Piłka nożna Mężczyzn. Sezon 2012/2013 42-200 Częstochowa, ul. Dąbrowskiego 38, tel. +48/34/3615734, fax. +48/34/3664261 www.btsport.pl, e-mail: lech@btsport.pl T-Mobile Ekstraklasa Piłka nożna Mężczyzn Sezon 2012/2013 Zaproszenie Rozgrywki

Bardziej szczegółowo

Oferta reklamy na terenie obiektów sportowych zarządzanych przez OCSiR

Oferta reklamy na terenie obiektów sportowych zarządzanych przez OCSiR Oferta reklamy na terenie obiektów sportowych zarządzanych przez OCSiR Wyciąg nart wodnych Wyciąg nart wodnych o długości 800 m z wypożyczalnią sprzętu jest jedną z największych atrakcji sportowych regionu.

Bardziej szczegółowo

WOLONTARIAT NA STADIONIE NARODOWYM W WARSZAWIE - PROPOZYCJA WSPÓŁPRACY

WOLONTARIAT NA STADIONIE NARODOWYM W WARSZAWIE - PROPOZYCJA WSPÓŁPRACY WOLONTARIAT NA STADIONIE NARODOWYM W WARSZAWIE - PROPOZYCJA WSPÓŁPRACY STADION NARODOWY W LICZBACH NAJPOPULARNIEJSZE MIEJSCE W POLSCE KALENDARZ WYDARZEO 2014 * Funkcjonowanie wolontariatu jest uzależnione

Bardziej szczegółowo

SportWin Indicators 2015

SportWin Indicators 2015 SportWin Indicators 2015 R A P O R T Z B A D A N I A W a r s z a w a 1 3. 0 3. 2 0 1 5 1 Badanie SportWin Indicators- 2015 Badanie przeprowadzono techniką CAWI i CATI, w lutym 2015 r. na losowej próbie

Bardziej szczegółowo

YKORZYSTAJ YJĄTKOWĄ LATFORMĘ PONSORSKĄ

YKORZYSTAJ YJĄTKOWĄ LATFORMĘ PONSORSKĄ YKORZYSTAJ YJĄTKOWĄ LATFORMĘ PONSORSKĄ LECHIA GDAŃSK: BEZCENNA WARTOŚĆ 70 LAT PIŁKARSKIEJ HISTORII 1945 POWSTANIE LEGENDARNEGO KLUBU 1948 PIERWSZY AWANS DO NAJWYŻSZEJ POLSKIEJ KLASY ROZGRYWKOWEJ 24 SEZONY

Bardziej szczegółowo

Oferta dla sponsorów Stowarzyszenia Piłkarskie Nadzieje Motor Lublin na sezon 2012/2013

Oferta dla sponsorów Stowarzyszenia Piłkarskie Nadzieje Motor Lublin na sezon 2012/2013 Oferta dla sponsorów Stowarzyszenia Piłkarskie Nadzieje Motor Lublin na sezon 2012/2013 Uczymy gry i miłości do futbolu Stowarzyszenie Piłkarskie Nadzieje Motor Lublin powstało jako inicjatywy ludzi związanych

Bardziej szczegółowo

SPORTS_GOL Piłkarska Oferta Specjalna + EURO2012

SPORTS_GOL Piłkarska Oferta Specjalna + EURO2012 + EURO2012 Marketing Sportowy Sport był, jest i będzie najbardziej uniwersalną platformą sponsoringową, pozwala na masowe dotarcie do konsumentów. Marketing Sportowy w Internecie Internet to doskonałe

Bardziej szczegółowo

Polska Siatkówka 2013

Polska Siatkówka 2013 42-200 Częstochowa, ul. Dąbrowskiego 38, tel. +48/34/3615734, fax. +48/34/3664261 www.btsport.pl, e-mail: lech@btsport.pl Polska Siatkówka 2013 Reprezentacja Polski kobiet i mężczyzn Liga Światowa World

Bardziej szczegółowo

OFERTA SPONSORSKA. www.lotnik-koscielec.pl

OFERTA SPONSORSKA. www.lotnik-koscielec.pl OFERTA SPONSORSKA Nazwa Ludowy Klub Sportowy Lotnik Kościelec Rok założenia 1966 Stadion Pojemność : 700 miejsc Wymiary Boiska : 108 x 72 Barwy Biało Niebieskie Adres Kościelec ul. Wolności 93 42-240 Rudniki

Bardziej szczegółowo

Poznań Katowice Gdańsk Szczecin Kraków Wrocław Gdynia

Poznań Katowice  Gdańsk Szczecin Kraków Wrocław Gdynia Szanowni Państwo, sport i rekreacja stają się w Polsce częścią życia codziennego wielu mieszkańców naszego kraju. Największą popularnością cieszy się oczywiście piłka nożna. Coraz częściej ludzie pragną

Bardziej szczegółowo

Oferta Sponsorska. Szanowni Państwo!

Oferta Sponsorska. Szanowni Państwo! Klub Piłkarski Chrzanów Chrzanów 2009 Szanowni Państwo! Piłka nożna jest od wielu lat najpopularniejszą dyscypliną sportową w wielu krajach i ma najbardziej rozbudowane rozgrywki w skali świata. Na całym

Bardziej szczegółowo

Oferta dla sponsorów Stowarzyszenia Piłkarskie Nadzieje Motor Lublin na sezon 2014/2015

Oferta dla sponsorów Stowarzyszenia Piłkarskie Nadzieje Motor Lublin na sezon 2014/2015 Oferta dla sponsorów Stowarzyszenia Piłkarskie Nadzieje Motor Lublin na sezon 2014/2015 Uczymy gry i miłości do futbolu Stowarzyszenie Piłkarskie Nadzieje Motor Lublin powstało jako inicjatywy ludzi związanych

Bardziej szczegółowo

Gdańsk 2011. Propozycja współpracy dla Sponsorów drużyn Akademii Piłkarskiej Lechia Gdańsk

Gdańsk 2011. Propozycja współpracy dla Sponsorów drużyn Akademii Piłkarskiej Lechia Gdańsk Gdańsk 2011 Propozycja współpracy dla Sponsorów drużyn Akademii Piłkarskiej Lechia Gdańsk Zawartość 1. Wstęp... 3 1.1. Współpraca Akademia Piłkarska Lechia Gdańsk Sponsor... 3 1.2. Szkolenie młodzieży

Bardziej szczegółowo

48 Hour Film Project 2013

48 Hour Film Project 2013 48 Hour Film Project 2013 Propozycja sponsoringu Kiedy na zrobienie filmu masz 48 godzin, liczy się każda minuta. Film czym jest 48HFP? http://www.youtube.com/watch?v=idgn51kf9ve&feature=youtu.be 48HFP

Bardziej szczegółowo

Priorytety Ministerstwa Sportu. na lata 2014-15

Priorytety Ministerstwa Sportu. na lata 2014-15 Priorytety Ministerstwa Sportu i Turystyki na lata 2014-15 Sport - ważny dla Polaków Sport to zdrowie i sprawność fizyczna obywateli Sport efektywne narzędzie budowania relacji i tworzenia społeczeństwa

Bardziej szczegółowo

LOŻE BIZNESOWE NA STADIONIE NARODOWYM WIOSNA LATO 2013

LOŻE BIZNESOWE NA STADIONIE NARODOWYM WIOSNA LATO 2013 LOŻE BIZNESOWE NA STADIONIE NARODOWYM WIOSNA LATO 2013 NIEOGRANICZONE MOŻLIWOŚCI W SERCU MIASTA DLA TWOJEGO BIZNESU, RODZINY I ZNAJOMYCH MIEJSCE NAJWAŻNIEJSZYCH WYDARZEŃ ROZRYWKA, KULTURA, SPORT, NAUKA,

Bardziej szczegółowo

Czy chciałbyś w czasie UEFA EURO 2012TM zabrać swoich przyjaciół do najbardziej prestiżowego miejsca w Poznaniu?

Czy chciałbyś w czasie UEFA EURO 2012TM zabrać swoich przyjaciół do najbardziej prestiżowego miejsca w Poznaniu? Czy chciałbyś w czasie UEFA EURO 2012TM zabrać swoich przyjaciół do najbardziej prestiżowego miejsca w Poznaniu? hospitality prestiż elitarne towarzystwo wyjątkowe emocje Oficjalna Strefa Kibica oferuje

Bardziej szczegółowo

O F E R T A R E K L A M O W A CENTRUM SPORTOWO REKREACYJNEGO SP. Z O.O. W ZGORZELCU

O F E R T A R E K L A M O W A CENTRUM SPORTOWO REKREACYJNEGO SP. Z O.O. W ZGORZELCU O F E R T A R E K L A M O W A CENTRUM SPORTOWO REKREACYJNEGO SP. Z O.O. W ZGORZELCU Rok 2012 NAJLEPSZE MIEJSCA REKLAMOWE W MIEŚCIE!!! OFERTA REKLAMOWA Strona 1 Dlaczego u nas warto inwestować środki na

Bardziej szczegółowo

OFERTA PARTNERSKA AKADEMII FUTBOLU SOKÓŁ SOKOŁÓW MAŁOPOLSKI

OFERTA PARTNERSKA AKADEMII FUTBOLU SOKÓŁ SOKOŁÓW MAŁOPOLSKI T G Ł S O K Ó SOKOŁÓW OFERTA PARTNERSKA AKADEMII FUTBOLU SOKÓŁ SOKOŁÓW MAŁOPOLSKI Szkółka piłkarska pod patronatem zawodnika Mateusza Cetnarskiego KS TG Sokół Sokołów Małopolski, 36-050 Sokołów Małopolski,

Bardziej szczegółowo

Oferta miejsc biznes Warszawa 2 maja 2016 / godz. 16:00

Oferta miejsc biznes Warszawa 2 maja 2016 / godz. 16:00 Oferta miejsc biznes Warszawa 2 maja 2016 / godz. 16:00 Puchar Polski PUCHAR POLSKI TO NAJBARDZIEJ PRESTIŻOWE ROZGRYWKI PUCHAROWE W POLSCE ROZGRYWANE POD PATRONATEM PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ.

Bardziej szczegółowo

Oferta dotycząca współpraca z klubem koszykówki żeńskiej Widzew Łódź

Oferta dotycząca współpraca z klubem koszykówki żeńskiej Widzew Łódź Oferta dotycząca współpraca z klubem koszykówki żeńskiej Widzew Łódź Oferta dotycząca współpraca z klubem koszykówki żeńskiej Widzew Łódź Oferta dotycząca współpraca z klubem koszykówki żeńskiej Widzew

Bardziej szczegółowo

OFERTA SPONSORINGOWA

OFERTA SPONSORINGOWA OFERTA SPONSORINGOWA Jest nam ogromnie miło poinformować Państwa, że w uznaniu osiągnięć sportowych i organizacyjnych Światowa Organizacja Łucznicza FITA wraz z Polskim Związkiem Łuczniczym wyróżniła Ośrodek

Bardziej szczegółowo

Podstawy mikroekonomiczne działalności sportowej

Podstawy mikroekonomiczne działalności sportowej Wydział Nauk Ekonomicznych UW The Evolving European Model of Professional Sports Finance Vladimir Andreff, Paul Staudohar Journal of Sports Economics, (2000) vol 3/1. Konkurencja doskonała Konkurencja

Bardziej szczegółowo

WSPÓŁPRACA BIZNESOWA BUSINESS CO-OPERATION

WSPÓŁPRACA BIZNESOWA BUSINESS CO-OPERATION WSPÓŁPRACA BIZNESOWA BUSINESS CO-OPERATION Siatkarskie święto w Rzeszowie Legenda polskiej siatkówki Duże zainteresowanie mediów Niepowtarzalna atmosfera ZAPROSZENIE DO WSPÓŁPRACY Serdecznie zapraszamy

Bardziej szczegółowo

Nazwa imprezy: Szanowni Państwo!

Nazwa imprezy: Szanowni Państwo! Szanowni Państwo! Międzyszkolny Ludowy Klub Sportowy VOLLEY Gubin zwraca się do Państwa z prośbą o wparcie rzeczowe lub finansowe siatkarskich rozgrywek ligowych w sezonie 2009/2010. Siatkarskie rozgrywki

Bardziej szczegółowo

Marketingowe zarządzanie

Marketingowe zarządzanie Marketingowe zarządzanie obiektami sportowo-rekreacyjnymi Szkolenie dla branży sportowej Zdobądź prestiżowy dyplom potwierdzony przez Akademię Wychowania Fizycznego w Poznaniu. Kreowanie standardów zarządzania

Bardziej szczegółowo

SPONSORING TYTULARNY JAKO SPOSÓB FINANSOWANIA OBIEKTÓW SPORTOWYCH

SPONSORING TYTULARNY JAKO SPOSÓB FINANSOWANIA OBIEKTÓW SPORTOWYCH ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ Nr 272 Zarządzanie i Marketing z. 17 (1/10) 2010 Marcin GĘBAROWSKI 1 SPONSORING TYTULARNY JAKO SPOSÓB FINANSOWANIA OBIEKTÓW SPORTOWYCH Celem artykułu jest przedstawienie

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo! KLUB ŻUŻLOWY ORZEŁ ŁÓDŹ 92-311 Łódź, ul. Dziewiarska 14 Tel/fax: (42) 672 35 08, (42) 672 30 25 klub@orzel.lodz.pl www.orzel.lodz.

Szanowni Państwo! KLUB ŻUŻLOWY ORZEŁ ŁÓDŹ 92-311 Łódź, ul. Dziewiarska 14 Tel/fax: (42) 672 35 08, (42) 672 30 25 klub@orzel.lodz.pl www.orzel.lodz. 2011 92-311 Łódź, ul. Dziewiarska 14 Tel/fax: (42) 672 35 08, (42) 672 30 25 Szanowni Państwo! W imieniu Klubu żużlowego ORZEŁ ŁÓDŹ, mając na uwadze dobro i pomyślny rozwój łódzkiego sportu żużlowego,

Bardziej szczegółowo

AS1. Gdańsk, 24 i 24 listopada 2015 r. Port Lotniczy Gdańsk Sp. zoo. PITCHING SESSION. Mistrzostwa Polski Portów Lotniczych w Piłce Nożnej

AS1. Gdańsk, 24 i 24 listopada 2015 r. Port Lotniczy Gdańsk Sp. zoo. PITCHING SESSION. Mistrzostwa Polski Portów Lotniczych w Piłce Nożnej AS1 Gdańsk, 24 i 24 listopada 2015 r. Port Lotniczy Gdańsk Sp. zoo. PITCHING SESSION Mistrzostwa Polski Portów Lotniczych w Piłce Nożnej Slajd 1 AS1 musi być tytuł prezentacji - nazwa Portu, logotyp, dzień

Bardziej szczegółowo

Rola i odpowiedzialność organizatora imprezy i zarządcy obiektu.

Rola i odpowiedzialność organizatora imprezy i zarządcy obiektu. Projekt jest realizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach Programu Uczenie się przez całe życie. Rola i odpowiedzialność organizatora imprezy i zarządcy obiektu. Na przykładzie wizyty

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, Ze sportowym pozdrowieniem, Zarząd Lechii Gdańsk SA

Szanowni Państwo, Ze sportowym pozdrowieniem, Zarząd Lechii Gdańsk SA Szanowni Państwo, Oddajemy w Państwa ręce materiał, w sposób esencjonalny opisujący możliwości biznesowe, jakie niesie ze sobą współpraca z naszym Klubem. Chcemy przedstawić Państwu korzyści, które mogą

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Krzykowski Adam Szostak ENCYKLOPEDIA. technika zasady siatkarze

Krzysztof Krzykowski Adam Szostak ENCYKLOPEDIA. technika zasady siatkarze Krzysztof Krzykowski Adam Szostak ENCYKLOPEDIA technika zasady siatkarze 4 ENCYKLOPEDIA SIATKÓWKI Spis treści Krótka historia siatkówki 6 Zasady i technika gry 16 Organizacje siatkarskie 64 Najważniejsze

Bardziej szczegółowo

POLSKA CZECHY / 17.11.2015 / STADION Wrocław OFERTA PAKIETÓW BIZNESOWYCH

POLSKA CZECHY / 17.11.2015 / STADION Wrocław OFERTA PAKIETÓW BIZNESOWYCH / 17.11.2015 / STADION Wrocław WPROWADZENIE POLSKA CZECHY 11 października 2015 r. Polska pokonała Irlandię 2:1 i wywalczyła awans do Mistrzostw Europy 2016. Na fali sukcesu naszej Reprezentacji zapraszamy

Bardziej szczegółowo

OFERTA SPONSORSKA Klub sportowy Vistal Gdynia

OFERTA SPONSORSKA Klub sportowy Vistal Gdynia VISTAL GDYNIA MEDALISTKI MISTRZOSTW POLSKI OFERTA SPONSORSKA Klub sportowy Vistal Gdynia Sezon 2014/2015 MARKETING PRZEZ SPORT SZYBKA PROMOCJA BIZNESU W BIAŁYCH RĘKAWICZKACH... Rzeczy, które są nietypowe,

Bardziej szczegółowo

T-Mobile Ekstraklasa. Piłka nożna Mężczyzn. Sezon 2011/2012

T-Mobile Ekstraklasa. Piłka nożna Mężczyzn. Sezon 2011/2012 42-200 Częstochowa, ul. Dąbrowskiego 38, tel. +48/34/3615734, fax. +48/34/3664261 www.btsport.pl, e-mail: lech@btsport.pl T-Mobile Ekstraklasa Piłka nożna Mężczyzn Sezon 2011/2012 Zaproszenie Ekstraklasa

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 555/2015 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 06 maja 2015 roku

Zarządzenie Nr 555/2015 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 06 maja 2015 roku Zarządzenie Nr 555/2015 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 06 maja 2015 roku w sprawie: przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu Polityki Rozwoju Sportu w Płocku do roku 2022 w części

Bardziej szczegółowo

Plus Liga Plus Liga Kobiet

Plus Liga Plus Liga Kobiet Plus Liga Plus Liga Kobiet Sezon 2009/10 Szanowni Państwo Niniejszym chciałbym przedstawić Państwu ofertę reklamy i ingu poprzez wykorzystanie wydarzeń sportowych w ramach rozgrywek Profesjonalnej Ligi

Bardziej szczegółowo

Miejski Klub Sportowy Pogoń Miechów ul. Marii Konopnickiej 19, 32-200 Miechów. Szanowni Państwo,

Miejski Klub Sportowy Pogoń Miechów ul. Marii Konopnickiej 19, 32-200 Miechów. Szanowni Państwo, Miejski Klub Sportowy Pogoń Miechów ul. 32-200 Miechów Szanowni Państwo, w imieniu Zarządu Miejskiego Klubu Sportowego Pogoń Miechów, mam zaszczyt zaprosić Państwa do współpracy z jednym z najstarszych

Bardziej szczegółowo

T-Mobile Ekstraklasa. Piłka nożna Mężczyzn. Sezon 2013/2014

T-Mobile Ekstraklasa. Piłka nożna Mężczyzn. Sezon 2013/2014 42-200 Częstochowa, ul. Dąbrowskiego 38, tel. +48/34/3615734, fax. +48/34/3664261 www.btsport.pl, e-mail: lech@btsport.pl T-Mobile Ekstraklasa Piłka nożna Mężczyzn Sezon 2013/2014 Zaproszenie Ekstraklasa

Bardziej szczegółowo

LPO-4101-09-12/2013 P/13/170 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LPO-4101-09-12/2013 P/13/170 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LPO-4101-09-12/2013 P/13/170 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę P/13/170 Wykorzystanie przez wielkopolskie jednostki samorządu

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE KULTURY FIZYCZNEJ KLUB SPORTOWY POZNAŃ. Nad Bogdanką 6a/16 60-862 Poznań tel.: 0 509 416 895 OFERTA MARKETINGOWA

STOWARZYSZENIE KULTURY FIZYCZNEJ KLUB SPORTOWY POZNAŃ. Nad Bogdanką 6a/16 60-862 Poznań tel.: 0 509 416 895 OFERTA MARKETINGOWA OFERTA MARKETINGOWA STOWARZYSZENIA KULTURY FIZYCZNEJ Spis treści: Słowo wstępu str. 3 Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Klub Sportowy Poznań str. 4 Cele i założenia str. 5 Hala str. 6 Szanowni Państwo!

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowy turniej piłkarski Polish Masters

Międzynarodowy turniej piłkarski Polish Masters 42-200 Częstochowa, ul. Dąbrowskiego 38, tel. +48/34/3615734, fax. +48/34/3664261 www.btsport.pl, e-mail: lech@btsport.pl Międzynarodowy turniej piłkarski Polish Masters 21-22 lipca Wrocław Stadion Miejski

Bardziej szczegółowo

TAURON BASKET LIGA KOBIET

TAURON BASKET LIGA KOBIET TAURON BASKET LIGA KOBIET Analiza ekwiwalentu reklamowego wygenerowanego dla poszczególnych marek RAPORT BADAWCZY ZA OKRES WRZESIEŃ 2014 Wrocław, październik 2014 r. Sponsoring Insight Sponsoring Insight

Bardziej szczegółowo

Raport: BEZPIECZEŃSTWO NA STADIONACH EKSTRAKLASY W 2013 r.

Raport: BEZPIECZEŃSTWO NA STADIONACH EKSTRAKLASY W 2013 r. Raport: BEZPIECZEŃSTWO NA STADIONACH EKSTRAKLASY W 2013 r. SPIS TREŚCI 2 EXECUTIVE SUMMARY W STOSUNKU DO ZESZŁEGO SEZONU (PORÓWNANO OKRESY DO 21. KOLEJKI WŁĄCZNIE) 3 FENOMEN FUTBOLU OD DAWNA PRZYCIĄGA

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo. Z Poważaniem, Komitet Organizacyjny

Szanowni Państwo. Z Poważaniem, Komitet Organizacyjny d Szanowni Państwo W imieniu Komitetu Organizacyjnego przedstawiamy Państwu ofertę udziału w imprezie zaliczanej do cyklu SuperEnduro FIM World Championship 2012/ 2013. Zawody, które odbędą się 8 grudnia

Bardziej szczegółowo

Analiza ankiet 176 uczniów. 1. Czy lubisz sport? Tak 156 (88.63%) Nie 20(11,36%) Czy lubisz sport? tak. nie

Analiza ankiet 176 uczniów. 1. Czy lubisz sport? Tak 156 (88.63%) Nie 20(11,36%) Czy lubisz sport? tak. nie Analiza ankiet 176 uczniów 1. Czy lubisz sport? Tak 156 (88.63%) Nie 2(11,36%) 16 Czy lubisz sport? 14 12 1 tak 8 6 nie 4 2 2. Czy lubisz zajęcia wychowania fizycznego? Tak 15 (85,22%) Nie 26 (14,77%)

Bardziej szczegółowo

www.bsc6.pl 115 zł / osoba za sezon

www.bsc6.pl 115 zł / osoba za sezon www.bsc6.pl Business Soccer Clu6 to elitarne rozgrywki dla drużyn firmowych, drużyn przyjaciół oraz wszystkich miłośników Piłki Nożnej. Mamy przyjemność zaprosić Państwa do udziału w Lidze piłkarskiej

Bardziej szczegółowo

Lech Cup & Lech Conference Oferta sponsoringowa

Lech Cup & Lech Conference Oferta sponsoringowa Poznań, 31 sierpnia 2011 r. Lech Cup & Lech Conference Oferta sponsoringowa Szanowni Państwo, W dniach 10-11 grudnia 2011 r. odbędzie się Lech Cup 2011 jeden z największych i najsilniej obsadzonych turniejów

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE. z działalności Komisji Sportu i Turystyki Rady Miasta Gdańska za okres od 01 stycznia 2014 r. do 29 października 2014 r.

SPRAWOZDANIE. z działalności Komisji Sportu i Turystyki Rady Miasta Gdańska za okres od 01 stycznia 2014 r. do 29 października 2014 r. BRMG.KSIT-IX.0011.1-4.2014.JŚ/291300 Gdańsk, dnia 30.10.2014 r. Rada Miasta Gdańska Pan Bogdan Oleszek Przewodniczący Rady Miasta Gdańska SPRAWOZDANIE z działalności Komisji Sportu i Turystyki Rady Miasta

Bardziej szczegółowo

Eventy w oczach przedsiębiorców

Eventy w oczach przedsiębiorców Eventy w oczach przedsiębiorców Justyna Piesiewicz 11 marca, 2009 All rights reserved Accreo Taxand 1 Czy eventy są ważne; Skuteczna komunikacja w event marketingu; Podsumowanie; Q&A. Agenda All rights

Bardziej szczegółowo

Plus Liga Orlen Liga Kobiet

Plus Liga Orlen Liga Kobiet 42-200 Częstochowa, ul. Dąbrowskiego 38, tel. +48/34/3615734, fax. +48/34/3664261 www.btsport.pl, e-mail: lech@btsport.pl Plus Liga Orlen Liga Kobiet Sezon 2012/2013 Faza Play Off Zaproszenie Szanowni

Bardziej szczegółowo

LZG 4101-010-01/2014 P/14/075 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LZG 4101-010-01/2014 P/14/075 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LZG 4101-010-01/2014 P/14/075 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontroler Jednostka kontrolowana P/14/075 Utrzymanie i

Bardziej szczegółowo

WARTOŚĆ SPONSORINGU SPORTOWEGO W 2012 ROKU - STABILIZACJA

WARTOŚĆ SPONSORINGU SPORTOWEGO W 2012 ROKU - STABILIZACJA MILIARDY NEWSLETTER - PODSUMOWANIE 2012 WARTOŚĆ SPONSORINGU SPORTOWEGO W 2012 ROKU - STABILIZACJA WARTOŚĆ EKSPOZYCJI SPONSORÓW W TELEWIZJI: 2,5 MLD ZŁ NAJWIĘKSZE WARTOŚCI: PIŁKA NOŻNA, SIATKÓWKA, SKOKI

Bardziej szczegółowo

OFERTA DLA SPONSORÓW DRUŻYNY SIATKÓWKI MĘSKIEJ MKS KALISZ W ROZGRYWKACH II LIGI W SEZONIE 2012/2013

OFERTA DLA SPONSORÓW DRUŻYNY SIATKÓWKI MĘSKIEJ MKS KALISZ W ROZGRYWKACH II LIGI W SEZONIE 2012/2013 OFERTA DLA SPONSORÓW DRUŻYNY SIATKÓWKI MĘSKIEJ MKS KALISZ W ROZGRYWKACH II LIGI W SEZONIE 2012/2013 KIM JESTEŚMY? MKS KALISZ MKS Kalisz to klub, zbudowany od początku, przez ludzi zafascynowanych siatkówką.

Bardziej szczegółowo

Miejski Klub Koszykówki w Gnieźnie

Miejski Klub Koszykówki w Gnieźnie Miejski Klub Koszykówki w Gnieźnie www.mkkgniezno.pl LUBISZ SPORT? WEJDŹ DO GRY Z MKK GNIEZNO! KIM JESTEŚMY? Miejski Klub Koszykówki w Gnieźnie www.mkkgniezno. pl MKK Gniezno to najprężniej rozwijający

Bardziej szczegółowo

KOBIECY KLUB PIŁKARSKI TKKF CHECZ GDYNIA OFERTA PARTNER BIZNES CLUB

KOBIECY KLUB PIŁKARSKI TKKF CHECZ GDYNIA OFERTA PARTNER BIZNES CLUB KOBIECY KLUB PIŁKARSKI TKKF CHECZ GDYNIA OFERTA PARTNER BIZNES CLUB Wstęp Szanowni Paostwo! Celem niniejszego dokumentu jest przedstawienie korzyści jakie mogą płynąd ze współpracy z klubem TKKF Checz

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowa Konferencja Szkoleniowa AKADEMIA IAKS INNOWACYJNE ZARZĄDZANIE OBIEKTAMI SPORTOWYMI. Organizatorzy:

Międzynarodowa Konferencja Szkoleniowa AKADEMIA IAKS INNOWACYJNE ZARZĄDZANIE OBIEKTAMI SPORTOWYMI. Organizatorzy: AKADEMIA IAKS INNOWACYJNE ZARZĄDZANIE OBIEKTAMI SPORTOWYMI Organizatorzy: Patronat: Partnerzy: AKADEMIA IAKS Polski Komitet Olimpijski (PKOl) ogólnopolskie Stowarzyszenie związków, organizacji sportowych

Bardziej szczegółowo

MKS ZNICZ PRUSZKÓW OFERTA SPONSORSKA 2015/2016. www.zniczpruszkow.com.pl

MKS ZNICZ PRUSZKÓW OFERTA SPONSORSKA 2015/2016. www.zniczpruszkow.com.pl MKS ZNICZ PRUSZKÓW OFERTA SPONSORSKA 2015/2016 www.zniczpruszkow.com.pl W imieniu własnym, a także całego zarządu klubu piłkarskiego MKS Znicz Pruszków oraz setek wiernych kibiców miejscowej drużyny chciałbym

Bardziej szczegółowo

Na płycie stadionu obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu.

Na płycie stadionu obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu. Z A S A D Y udziału przedstawicieli mediów w sportowych imprezach masowych organizowanych przez Jagiellonię Białystok Sportową Spółkę Akcyjną na Stadionie Miejskim w Białymstoku przy ul. Słonecznej 1 1

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZEŃSTWO IMPREZ MASOWYCH. Mecze piłki nożnej

BEZPIECZEŃSTWO IMPREZ MASOWYCH. Mecze piłki nożnej BEZPIECZEŃSTWO IMPREZ MASOWYCH Mecze piłki nożnej DEFINICJA MECZU PIŁKI NOŻNEJ Na podstawie Ustawy: pod pojęciem meczu piłki nożnej należy przez to rozumieć masową imprezę sportową mającą na celu współzawodnictwo

Bardziej szczegółowo

T-Mobile Ekstraklasa. Piłka nożna Mężczyzn. Sezon 2012/2013 Runda Wiosenna

T-Mobile Ekstraklasa. Piłka nożna Mężczyzn. Sezon 2012/2013 Runda Wiosenna 42-200 Częstochowa, ul. Dąbrowskiego 38, tel. +48/34/3615734, fax. +48/34/3664261 www.btsport.pl, e-mail: lech@btsport.pl T-Mobile Ekstraklasa Piłka nożna Mężczyzn Sezon 2012/2013 Runda Wiosenna Zaproszenie

Bardziej szczegółowo

KOMPLEKS LOTNICZA DLA WSZYSTKICH SPORTÓW

KOMPLEKS LOTNICZA DLA WSZYSTKICH SPORTÓW KOMPLEKS LOTNICZA DLA WSZYSTKICH SPORTÓW WROCŁAWSKI BUDŻET OBYWATELSKI PROJEKT OBYWATELSKI www.facebook.com/nowesportywroclawia 1 1. Przedmiot projektu WBO 2016 PARTNERSTWO NOWE SPORTY WROCŁAWIA Przedmiotem

Bardziej szczegółowo

Wpieranie profesjonalizacji bizesowej i rozwoju piłki nożnej. Poprawa wizerunku piłki nożnej poprzez promocję jej piękna, historii i tradycji

Wpieranie profesjonalizacji bizesowej i rozwoju piłki nożnej. Poprawa wizerunku piłki nożnej poprzez promocję jej piękna, historii i tradycji Fundacja Piłka jest Piękna to niezależna pozarządowa organizacja non-profit, która cały dochód transparentnie przeznacza na realizację celów statutowych: Wpieranie profesjonalizacji bizesowej i rozwoju

Bardziej szczegółowo

Z przyjemnością pragnę przedstawić państwu ofertę sponsorską oraz zachęcić do współpracy.

Z przyjemnością pragnę przedstawić państwu ofertę sponsorską oraz zachęcić do współpracy. Oferta współpracy sponsorskiej Strona 1 OFERTA SPONSORSKA Szanowni Państwo, Z przyjemnością pragnę przedstawić państwu ofertę sponsorską oraz zachęcić do współpracy. Sport jest bardzo ważna dziedzina życia,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN TURNIEJU BIZNESCUP NIEPOŁOMICE 2016 PIŁKARSKIE MISTRZOSTWA FIRM O PUCHAR BURMISTRZA MiG NIEPOŁOMICE

REGULAMIN TURNIEJU BIZNESCUP NIEPOŁOMICE 2016 PIŁKARSKIE MISTRZOSTWA FIRM O PUCHAR BURMISTRZA MiG NIEPOŁOMICE REGULAMIN TURNIEJU BIZNESCUP NIEPOŁOMICE 2016 PIŁKARSKIE MISTRZOSTWA FIRM O PUCHAR BURMISTRZA MiG NIEPOŁOMICE I. O TURNIEJU BIZNESCUP NIEPOŁOMICE Piłkarskie Mistrzostwa Firm o Puchar Burmistrza MiG Niepołomice

Bardziej szczegółowo

1 KS ślęza wrocław 2014/2015. współpraca biznesowa

1 KS ślęza wrocław 2014/2015. współpraca biznesowa 1 KS ślęza wrocław 2014/2015 współpraca biznesowa Zaproszenie do współpracy Serdecznie zapraszamy do współpracy z ekstraklasowym Klubem koszykówki 1 KS Ślęza Wrocław. Dotychczasowe działania pokazują,

Bardziej szczegółowo

Studia Licencjackie Studia Podyplomowe Kursy i Szkolenia

Studia Licencjackie Studia Podyplomowe Kursy i Szkolenia CZĘŚĆ SPORTOWA: (Pytania testowe są wielokrotnego wyboru (więcej niż jedna odpowiedź może być prawidłowa) I. Wiedza bieżąca, ogólna: 1. Wymień aktualnych mistrzów Polski w następujących dyscyplinach: a.

Bardziej szczegółowo

Mecz charytatywny w siatkówce mężczyzn pod auspicjami UNICEF w ramach kampanii pomocy dzieciom w Czadzie UMIERAM Z GŁODU

Mecz charytatywny w siatkówce mężczyzn pod auspicjami UNICEF w ramach kampanii pomocy dzieciom w Czadzie UMIERAM Z GŁODU 42-200 Częstochowa, ul. Dąbrowskiego 38, tel. +48/34/3615734, fax. +48/34/3664261 www.btsport.pl, e-mail: lech@btsport.pl Mecz charytatywny w siatkówce mężczyzn pod auspicjami UNICEF w ramach kampanii

Bardziej szczegółowo

Organizacja zabezpieczenia podoperacji GDAŃSK UEFA EURO 2012. Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku

Organizacja zabezpieczenia podoperacji GDAŃSK UEFA EURO 2012. Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku Organizacja zabezpieczenia podoperacji GDAŃSK UEFA EURO 2012 Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku EURO 2012 Final SF 1 SF 2 Grupa A Warszawa - Wrocław Grupa B Lwów - Charków Grupa C Gdańsk - Poznań Grupa

Bardziej szczegółowo

Business Soccer Clu6 to elitarne rozgrywki dla drużyn firmowych, drużyn przyjaciół oraz wszystkich miłośników Piłki Nożnej.

Business Soccer Clu6 to elitarne rozgrywki dla drużyn firmowych, drużyn przyjaciół oraz wszystkich miłośników Piłki Nożnej. Business Soccer Clu6 to elitarne rozgrywki dla drużyn firmowych, drużyn przyjaciół oraz wszystkich miłośników Piłki Nożnej. Mamy przyjemność zaprosić Państwa do udziału w Lidze piłkarskiej Business Soccer

Bardziej szczegółowo

POLSKA SZWAJCARIA / 18.11.2014 / Wrocław OFERTA PAKIETÓW BIZNESOWYCH

POLSKA SZWAJCARIA / 18.11.2014 / Wrocław OFERTA PAKIETÓW BIZNESOWYCH / 18.11.2014 / Wrocław WPROWADZENIE Stadion Wrocław jest areną sportową najwyższej klasy, na której odbywały się mecze w ramach Mistrzostw Europy UEFA EURO 2012 TM. To właśnie na tym obiekcie Piłkarska

Bardziej szczegółowo

Częstochowa CUP 2015

Częstochowa CUP 2015 Częstochowa CUP 2015 Halowy turniej piłki nożnej Rocznik 2006 i młodsi Organizatorzy: Gmina Miasto Częstochowa Hala Sportowa Częstochowa Sp. z o.o. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Częstochowie Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XLI/548/2013 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 28 listopada 2013 r.

Uchwała Nr XLI/548/2013 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 28 listopada 2013 r. Uchwała Nr XLI/548/2013 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla Ośrodka Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji w Kaliszu samorządowego zakładu

Bardziej szczegółowo

Lech Cup & Lech Conference Oferta sponsoringowa

Lech Cup & Lech Conference Oferta sponsoringowa Lech Cup & Lech Conference 2011 Szanowni Państwo! W dniach 10-11 grudnia 2011 r. odbędzie się Lech Cup 2011 jeden z największych i najsilniej obsadzonych turniejów piłki nożnej chłopców do lat 12 w Europie.

Bardziej szczegółowo

KS Prądniczanka to klub związany z dzielnicą Prądnik Czerwony od 1921 roku. Mało prawdopodobne, aby któremuś z ówczesnych założycieli marzyło się, by

KS Prądniczanka to klub związany z dzielnicą Prądnik Czerwony od 1921 roku. Mało prawdopodobne, aby któremuś z ówczesnych założycieli marzyło się, by KS Prądniczanka to klub związany z dzielnicą Prądnik Czerwony od 1921 roku. Mało prawdopodobne, aby któremuś z ówczesnych założycieli marzyło się, by 90 lat później w tym samym miejscu nadal uprawiano

Bardziej szczegółowo

Oferta Sponsorska. Osiedlowy Klub Sportowy Hutnik Szczecin

Oferta Sponsorska. Osiedlowy Klub Sportowy Hutnik Szczecin Oferta Sponsorska Osiedlowy Klub Sportowy Hutnik Szczecin Strona 1 Szczecin 2009 Oferta Sponsorska Szanowni Państwo! Piłka nożna jest od wielu lat najpopularniejszą dyscypliną sportową w wielu krajach

Bardziej szczegółowo