TYTUŁ OPRACOWANIA: WYKONANIE PROJEKTU ZESTAWU SOLARNEGO DO C.W.U DLA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "TYTUŁ OPRACOWANIA: WYKONANIE PROJEKTU ZESTAWU SOLARNEGO DO C.W.U DLA OBIEKTU BUDOWLANEGO"

Transkrypt

1 SOLVER Sp. Z o. o. ul. Zagórska Tarnowskie Góry tel TYTUŁ OPRACOWANIA: WYKONANIE PROJEKTU ZESTAWU SOLARNEGO DO C.W.U DLA OBIEKTU BUDOWLANEGO KOMISARIATU POLICJI W MOKOBODACH UL. KS. BRZÓSKI 1, MOKOBODY INWESTOR: ADRES INWESTYCJI: KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI Z/S W RADOMIU UL. 11-GO LISTOPADA 37/ RADOM KOMISARIAT POLICJI W MOKOBODACH UL. KS. BRZÓSKI MOKOBODY STADIUM: DATA OPRACOWANIA: SIERPIEŃ, 2013 r. PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY CZ. TECHNOLOGICZNA, ELEKTRYCZNA, AKPiA I KONSTRUKCYJNA PROJEKTANT mgr inż. Jerzy Węzik SPECJALNOŚĆ BRANŻA NR UPR. 452/02 Inst. sanitarne bez ograniczeń PODPIS

2 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. Oświadczenia projektantów II. Część sanitarna 1. Opis techniczny 2. Zestawienie elementów instalacji solarnej III. Obliczenia urządzeń instalacji solarnej IV. Instalacja ciepłej wody użytkowej V. Część elektryczna 1. Wytyczne elektryczne VI. Rysunki Rys. 1. Rzut pomieszczenia węzła solarnego Rys. 2. Rzut dachu wraz z usytuowaniem kolektorów Rys. 3. Schemat technologiczny instalacji solarnej Rys. 4. Schemat sposobu mocowania konstrukcji do dachu Rys. 5. Schemat rozdzielni elektrycznej Rys. 6. Rzut parteru instalacja c.w.u. Rys. 7. Rzut piętra instalacja c.w.u. Rys. 8. Rozwinięcie instalacji ciepłej wody użytkowej Załączniki: 1. Uprawnienia projektowe i zaświadczenie o przynależności właściwej do izby samorządu zawodowego Jerzy Węzik 2. Uprawnienia projektowe i zaświadczenie o przynależności właściwej do izby samorządu zawodowego Bartłomiej Kamiński 3. Uprawnienia projektowe i zaświadczenie o przynależności właściwej do izby samorządu zawodowego Jerzy Jakubowski 2

3 1. OŚWIADCZENIA PROJEKTANTÓW OŚWIADCZENIE Ja niżej podpisany stosownie do ustaleń art. 20 ust 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2003 r. nr 207 poz. 2016, z późn. zm.), oświadczam, że: Projekt budowlano - wykonawczy systemu solarnego złożonego z dwóch kolektorów słonecznych i zbiornika o pojemności 300 litrów przeznaczony do realizacji na Komisariacie Policji w Mokobodach został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami, zasadami wiedzy technicznej oraz, że dokumentacja jest kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. Branża sanitarna : mgr inż. Jerzy Węzik nr upr. 452/02 3

4 OŚWIADCZENIE Ja niżej podpisany na podstawie dokonanych oględzin oświadczam, że dodatkowe obciążenia konstrukcji budynku spowodowane zamontowaniem instalacji solarnej nie będą miały wpływu na bezpieczeństwo użytkowania obiektu. Branża konstrukcyjna : inż. Bartłomiej Kamiński nr upr. SLK/0891/PWOK/05 4

5 2. Część sanitarna 1. OPIS TECHNICZNY 1.1. Przedmiot i zakres opracowania Przedmiotem niniejszego opracowania jest przedstawienie technicznego rozwiązania instalacji solarnej, wspomagającej podgrzewanie wody dla potrzeb ciepłej wody użytkowej w budynku Komisariatu Policji w Mokobodach, ul. Ks. Brzóski Podstawa opracowania Zlecenie Inwestora, Wizja lokalna, Inwentaryzacja architektoniczno-budowlana, Inwentaryzacja fotograficzna, Dokumentacja pierwotna dla budynku Komisariatu Policji w Mokobodach, Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity z 2003 r., Dz.U. Nr 207, poz z późn. Zm.). Opinia techniczna dotycząca wpływu projektowanej zabudowy paneli słonecznych na nośność konstrukcji stropodachu budynku, Obowiązujące normy projektowe i przepisy eksploatacyjne Zakres opracowania Zakres opracowania: obliczenia i dobór urządzeń technologicznych, dobór armatury i automatyki, obliczenia i dobór urządzeń systemu zabezpieczeń projektowanej instalacji, konstrukcję wsporczą dla instalacji kolektorów słonecznych, wytyczne w zakresie instalacji elektrycznej, instalacja c.w.u. 5

6 1.4. Przeznaczenie Instalacja solarna ma służyć do wspomagania przygotowania ciepłej wody użytkowej oraz zapewniać min. 45% pokrycia dobowego energii na potrzeby przygotowania c.w.u Stan istniejący Ciepła woda użytkowa dla potrzeb obiektu Komisariatu Policji w Mokobodach przygotowywana jest obecnie w kotłowni gazowej na gaz propan butan magazynowany w zbiorniku na zewnątrz budynku. W budynku nie ma instalacji ciepłej wody użytkowej. Budynek posiada płaski dach stropodach betonowy Rozwiązanie projektowe Założenie projektowe przewiduje przygotowanie ciepłej wody użytkowej za pośrednictwem systemu solarnego, a tym samym częściowe zastąpienie energii pozyskiwanej ze źródeł konwencjonalnych, energią słoneczną pozyskiwaną przez system solarny. Tak pozyskana energia będzie wykorzystywana do podgrzewania wody zgromadzonej w nowo projektowanym podgrzewaczu pojemnościowym systemu solarnego. Projektuje się zabudowę kolektorów słonecznych na dachu budynku o łącznej powierzchni apertury kolektora 4,88 m 2 (łączna powierzchnia brutto 5,08 m 2 ). Urządzenia systemu solarnego zlokalizowane zostaną w pomieszczeniu istniejącej kotłowni. Pomieszczenie wyposażone jest w wentylację grawitacyjną, a także instalację elektryczną i oświetleniową. Do pomieszczenia kotłowni należy doprowadzić ciepłą wodę użytkową Instalacja c.w.u. Dla projektowanej instalacji solarnej dobrano zasobnik solarny o pojemności 300 litrów. Zbiornik wykonany jest z blachy stalowej pokrytej emalią ceramiczną. Wyposażony jest w dwie wężownice spiralne, dolna przeznaczona jest do podłączenia instalacji solarnej, górną natomiast można podłączyć do instalacji c.o. Zbiornik jest izolowany pianką poliuretanowa o grubości min. 50mm. Ochronę antykorozyjną zapewnia anoda tytanowa. 6

7 Zasobniki solarny należy zamontować w pomieszczeniu kotłowni. Brak istniejącego zasobnika c.w.u. Dolną wężownicę należy podłączyć do instalacji solarnej rurą Cu φ18, górną wężownicę podłączyć do istniejącego kotła gazowego również rurą Cu φ18 oraz zaizolować otuliną polietylenową. W zbiorniku należy również zainstalować grzałkę elektryczną 2 kw, podtrzymującą wymaganą temperaturę w zbiorniku w okresie przejściowym, tj. gdy jeszcze nie rozpoczął się sezon grzewczy, a nasłonecznienie jest niewystarczające. Podłączenie do instalacji zimnej i ciepłej wody wykonać rurami PP. Instalacja ciepłej wody użytkowej jest instalacją nową, projektowaną w niniejszym opracowaniu Układ kolektorów słonecznych W niniejszym projekcie zaprojektowano instalację solarną złożoną z 2 kolektorów solarnych typu płaskiego. Wymiary pojedynczego kolektora: 2,107 m x 1,205 m x 0,08 m Powierzchnia brutto: 2,54 m 2 Powierzchnia absorbera: 2,49 m 2 Powierzchnia apertury: 2,44 m 2 Masa pustego kolektora: 49 kg Powłoka wysokoselektywna Projektowana moc wyjściowa na moduł kolektora dla następującej różnicy temperatur Tm-Ta przy nasłonecznieniu G=1000W/m 2 : 0K 10K 30K 50K 70K [W] [W] [W] [W] [W] 2,157 2,063 1,853 1,614 1,346 7

8 Z uwagi na występujące naprężenia termiczne, należy zastosować złączki kompensacyjne między kolektorami. Kolektory zostaną przymocowane do dachu przy pomocy zestawu montażowego wykonanego z materiałów niekorodujących takich jak aluminium lub stal nierdzewna. Do montażu kolektorów na dachu należy zastosować systemową konstrukcję wsporczą z uwagi na niski kąt pochylenia dachu. Lokalizację kolektorów przedstawiono na rysunku nr 2, a sposób mocowania kolektorów na rys Konstrukcja wsporcza pod kolektor Konstrukcja wolnostojąca płaskich kolektorów słonecznych jest wykorzystywana w przypadku przytwierdzania kolektorów na dachu płaskim. Jest to układ ramowy, w którego skład wchodzą aluminiowe profile łączone przy pomocy śrub. Rama opiera się na stopach stalowych kotwionych do konstrukcji dachu. Materiał, z którego wykonana jest konstrukcja pozwala zapobiec korozji jej poszczególnych elementów Grupa pompowa i sterownik W projekcie dobrano podwójną (dwudrogową) grupę pompową wyposażoną w pompę o minimalnych parametrach pracy Q min =0,3m 3 /h, H min =6m. Zadaniem grupy pompowej jest wymuszenie obiegu płynu solarnego od kolektorów słonecznych do dolnej wężownicy projektowanego zasobnika c.w.u. za co bezpośrednio odpowiedzialna jest pompa obiegowa. Pompę obiegową należy zainstalować na rurociągu powrotnym instalacji solarnej (zgodnie z dokumentacją techniczno-ruchową urządzenia). Grupa pompowa zawiera: - pompę solarną, - przepływomierz, - manometr, - dwa termometry, - separator powietrza, - zawór bezpieczeństwa DN 15, 6 bar - dwa zawory napełniająco - spustowe - dwa zawory odcinające, - dwa zawory zwrotne. 8

9 Przepływ płynu solarnego należy ustawić na przepływomierzu na 4,0 5,0 l/min w celu zapewnienia optymalnego uzysku energii. Do sterowania pracą instalacji solarnej dobrano sterownik, którego główne funkcje to: obliczanie ilości ciepła pozyskanego z kolektora słonecznego, sterowanie płynnie pompą ładującą zasobnik, co pozwala na ekonomiczne wykorzystanie energii solarnej, TRYB URLOPOWY zabezpieczający instalację przed przegrzaniem jeśli ciepła woda nie będzie wykorzystywana, przeciwdziałanie zamarzaniu płynu solarnego poprzez uruchamianie pompy kiedy temperatura kolektora spadnie poniżej ustalonego poziomu, funkcja załączenia grzałki lub innego źródła ciepła gdy temperatura zasobnika spadnie poniżej 4 C, zabezpieczenia układu przed przegrzaniem kolektora lub przegrzaniem zasobnika, Sterownik odpowiada również za kontrolowanie temperatury wody w zasobniku, która utrzymywana będzie na poziomie 60 o C. Medium w obiegu instalacji solarnej jest wodny roztwór glikolu propylenowego z dodatkami antykorozyjnymi o minimalnej temperaturze krzepnięcia 30 C Zabezpieczenia i przewody Układ obiegu płynu solarnego zabezpieczony będzie "grupą bezpieczeństwa" w skład której wchodzi zawór bezpieczeństwa, naczynie wzbiorcze i manometr. Układ ten zapewnia zabezpieczenie instalacji przed nadmiernym wzrostem ciśnienia. Dobór zabezpieczeń danej instalacji uzależniony jest od mocy kolektorów oraz zróżnicowane temperatury występujące w układzie glikolowym. Dla projektowanej instalacji solarnej dobrano zawór bezpieczeństwa instalacji glikolowej o średnicy ½ i ciśnieniu otwarcia 6 bar oraz naczynie wzbiorcze solarne o pojemności 25 dm 3. Naczynie przeponowe solarne należy instalować po stronie zimnej czynnika obiegowego. 9

10 Natomiast instalację c.w.u. należy zabezpieczyć zaworem bezpieczeństwa o średnicy ¾ i ciśnieniu otwarcia 6 bar oraz naczyniem wzbiorczym o pojemności 19 dm 3. Należy zastosować zawór trójdrogowy termostatyczny mieszający ¾ na wyjściu c.w.u ze zbiornika w celu ochrony użytkowników przed poparzeniem. Na przewodzie zasilającym zbiornik w zimna wodę należy zamontować zawór antyskażeniowy typu EA DN 20. Przewody instalacji wody zimnej i c.w.u. wykonać z rur z PP DN 20 oraz PP DN 16, PN 20. Armaturę na instalacji wodnej stosować o średnicy DN 20 oraz DN 16 posiadającą atest higieniczny. Przewody instalacji wodnej należy zaizolować cieplnie izolacją z otuliny polietylenowej o grubości 20mm. Przewody instalacji solarnej będą prowadzon po dachu do wolnego szachtu wentylacyjnego, a następnie wzdłóż projektowanej instalacji ciepłej wody wprowadzane przebiciem do pomieszczenia kotłowni, gdzie planuje się ustawienie pojemnościowego podgrzewacza, wraz z kompletną solarną grupą pompową. Instalacje obiegu solarnego należy wykonać z rur miedzianych fi 18 mm łączonych za pomocą złączek zaciskowych lub z zastosowaniem lutu twardego. Przewody solarne należy zaizolować cieplnie za pomocą otuliny z kauczuku syntetycznego gr. 20 mm zabezpieczoną płaszczem odpornym na promieniowanie UV i zabezpieczającym izolację przed uszkodzeniami mechanicznymi Sprawdzenie instalacji Po zmontowaniu instalacji należy przeprowadzić próbę szczelności wszystkich wykonanych instalacji. Podczas próby szczelności należy również wizualnie sprawdzić szczelność złącz. Próbę ciśnieniową wykonać wodą. Wartość ciśnienia próby należy przyjmować w wysokości 1,5 raza ciśnienia roboczego (nie większe niż ciśnienie maksymalne dla poszczególnych elementów systemu poddawanych próbie wg. normy EN :2006) Wytyczne realizacyjne Montaż, próby i odbiór instalacji, oraz przyłączy należy wykonać i przeprowadzić zgodnie z niniejszym projektem, przedmiotowymi normami, obowiązującymi przepisami BHP i p.poż. oraz Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot Budowlano Montażowych. Tom II Instalacje Sanitarne i Przemysłowe. 10

11 1.9. Branża budowlana Po wykonaniu przebić w przegrodach poziomych i pionowych oraz wprowadzeniu przez nie instalacji, należy te miejsca zabezpieczyć wodoodporną pianką poliuretanową. Przewody prowadzić w tulejach ochronnych wypełnionych trwale kitem plastycznym, oraz należy mocować je do przegród budowanych. Mocowanie wykonać za pomocą obejm stalowych z wkładką gumową Wymagania BHP Urządzenia techniczne powinny spełniać wymagania BHP. Eksploatacja oraz montaż urządzeń musi przebiegać zgodnie z wymaganiami dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny pracy. Należy uwzględnić instrukcje zawarte w Dokumentacji Techniczno Ruchowej. Urządzenia należy zamontować w taki sposób, aby zapewnić do nich swobodny dostęp Uwagi końcowe Wszystkie materiały i urządzenia dostarczone na budowę winny posiadać dokumenty świadczące o dopuszczeniu tych wyrobów do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie. 11

12 2. ZESTAWIENIE GŁÓWNYCH ELEMENTÓW INSTALACJI SOLARNEJ Lp. Wyszczególnione urządzenie Jedn. Ilość 1 Kolektor słoneczny płaski szt. 2 2 Zestaw złączek kompensacyjnych dla 2 kolektorów kpl. 1 3 Podgrzewacz pojemnościowy, emaliowany o poj. 300 l szt. 1 4 Grupa pompowa wg opisu szt. 1 5 Sterownik solarny + czujniki wg opisu kpl. 1 6 Naczynie wzbiorcze solarne 25 l szt. 1 7 Naczynie wzbiorcze instalacji c.w.u. 19 l szt. 1 8 Zawór bezpieczeństwa c.w.u., 6 bar, 3/4 szt. 1 9 Przewód Cu φ 18 z izolacją gr. 20 mm m Płyn solarny o temp. krzepnięcia -25 C l Konstrukcja wsporcza dla 2 kolektorów kpl. 1 12

13 III. Obliczenia urządzeń instalacji solarnej ZAPOTRZEBOWANIE CWU 1. Dane wyjściowe: - liczba osób: n1 = 13 - jedn. zapotrzeb. ciepłej wody dla jednej osoby : q1 = 8 l/d - obliczeniowe temperatury wody użytkowej: tcw/tzw = 60/100 C 2. Dobowe zapotrzebowanie CWU. Gd = n x q1 Gd = 13 x 8 = 104 l/d ZAPOTRZEBOWANIE CIEPŁA 1. Dane wyjściowe. - oblicz. zapotrzebowanie CWU: Gd = 104 l/d - oblicz. temp. wody użytkowej: tcw/tzw = 60/10 C 2. Zapotrzebowanie ciepła. Qd = Gd x C x Dt Qd = 104 x 1 x ( ) x 1,163 = 6048 W Qd = 6,1 kw DOBÓR KOLEKTORÓW 1. Dane wyjściowe. - roczne zapotrzebowanie ciepła na cele CWU : Qcw = 6,1 kw - wydajność kolektora : q = 400 kwh/rxm2 - powierzchnia absorpcji: Fa = 2,44 m2 - stopień pokrycia zapotrzebowania ciepła na cele CWU : 45% 2. Obliczeniowa powierzchnia absorbera. Qr Fa = 0, 45 q 13

14 0,45 6,1 365 Fa = = 3,34 m (0,4 0,1) Liczba kolektorów i fa i = Fa 3,34 = 2,44 = 1,4 - przyjęto 2 kolektory DOBÓR POMPY OBIEGOWEJ KOLEKTORÓW 1. Dane wyjściowe. - pow. absorbera : Fa = 2 x 2,44 = 4,88 m2 - jedn. przepływ czynnika grzewczego przez kolektor : q = 50 l/h x m2 - prędkość przepływu czynnika grzewczego : w = 0,3 0,5 m/s - opór obiegu kolektorów: przyjęto hok = 6,0 msw 2. Całkowite natężenie przepływu. G = Fa x q G = 4,88 x 50,0 = 244 l/h G = 0,24 m3/h 3. Obliczeniowa wydajność pompy obiegowej. Vp = 1,2 xg Vp = 1,2 x 0,24 = 0,3 m3/h 4. Obliczeniowa wysokość podnoszenia pompy. Hp Hc Hp = 6,0 msw Dobrano pompe o maksymalnych parametrach Qmin=0,3m3/h, Hmin=6m 14

15 DOBÓR NACZYNIA WZBIORCZEGO PRZEPONOWEGO DLA KOLEKTORÓW 1. Dane wyjściowe. - ilość kolektorów : i = 2 - rury miedziane Ø18 mm : l = 40,0 m - wysokość statyczna : h = 7,0 m - dop. ciśnienie końcowe : pe = 6 bar 2. Określenie całkowitej pojemności instalacji solarnej. - pojemność kolektorów : Vk = 3,37 x 2 = 6,74 l - pojemność przewodów rozdzielczych : Vpr = 25 l Vc = 31,74 l 3. Obliczeniowa pojemność naczynia przeponowego. ( Vv + Vz + Z Vk) ( pe + 1) Vn = ( pe pst) gdzie Vv = 0,01 x Vc = 0,01 x 31,74 = 0,32 l Vz = b x Vc = 0,13 x 31,74 = 4,13 l Pst = 1,5 bar + 0,1 x h = 1,5 + 0,1 x 7 = 2,2 bar (0,32 + 4,13 + 6,74) (6 + 1) Vn = = 20, 61l (6 2,2) Dobrano naczynie wzbiorcze solarne o pojemności 25 l. DOBÓR PODGRZEWACZA CW 1. Dane wyjściowe - powierzchnia absorpcyjna kolektorów: Fa = 4,88 - jedn. pojemność podgrzewacza: Vj = 50l/m2 2. Minimalna pojemność podgrzewacza Vmin = Fa x Vj Vmin = 4,88 x 50,0 = 254 l Dobrano dwa zasobniki CW o pojemności 300 l. 15

16 DOBÓR NACZYNIA PRZEPONOWEGO CW 1. Dane wyjściowe. - pojemność podgrzewacza: V = 330 l - maksymalna temperatura robocza T max = 95 C; e = 0, maks. ciśnienie robocze CW : pmax = 1 MPa - ciśnienie wstępne w naczyniu : po = 0,35 Mpa 2. Pojemność użytkowa naczynia. Vu = V x V x ΔV Vu = 300 x 1 x 0, 0369 = 11,1 l 3. Pojemność całkowita naczynia. ( p max+ 0,1) Vc = Vu ( p max p0) (1 + 0,1) Vc = 11,1 = 18, 7 l (1 0,35) Dobrano naczynie wzbiorcze ciepłej wody 19 l. DOBÓR ZAWORÓW BEZPIECZEŃSTWA 1. Zawór bezpieczeństwa instalacji solarnej Dane wyjściowe. - oblicz. natężenie przepływu przez kolektory : G = 0,3 m3/h - dopuszczalne ciśnienie robocze czynnika grzejnego : pd = 0,6 MPa - gęstość czynnika grzejnego: g = 1030,0 kg/m3 - skorygowany współczynnik wypływu dla zaworu: αc = 0,20 Obliczeniowa przepustowość zaworu. G = 1,1 x 300 = 330 l/h Teoretyczna jednostkowa przepustowość zaworu. qm = 1414,5 (0,6 0) 1030 = kg / m 2 s 16

17 Obliczeniowy przekrój gniazda zaworu. 330 F = = 0, m , Obliczeniowa średnica gniazda zaworu. 4 0, dg = = 0, 0041 m 3,14 dg = 4,1 mm Dobrano solarny zawór bezpieczeństwa ½. 2. Zawór bezpieczeństwa na podgrzewaczu CW. Dane wyjściowe. - oblicz. zapotrzebowanie CWU : Gcw = 104 kg/h - pojemność podgrzewacza : V = 300 l - skorygowany współczynnik wypływu : αc = 0,20 - dopuszczalne ciśnienie robocze CWU : pr = 0,6 MPa - ciśnienie wypływu ( otoczenia ) : p2 = 0 Teoretyczna jednostkowa przepustowość zaworu. qm = 1414,5 (0,6 0) 300 = kg / m 2 s Obliczeniowy przekrój gniazda zaworu. 300 Fg = = 0, m , Obliczeniowa średnica gniazda zaworu. 4 0, dg = = 0, 0053 m 3,14 dg = 5,3 mm Dobrano zawór bezpieczeństwa ¾. 17

18 IV. Instalacja ciepłej wody użytkowej 1. PROJEKTOWANA INSTALACJA WODY ZIMNEJ Budynek jest zasilany w wodę z wewnętrznego wodociągu. Istniejąca instalacja zimnej wody wykonana jest z rur polipropylenowych PP. Instalacja zimnej wody prowadzona do pomieszczenia magazynowego nr 6 kondygnacji parterowej jest nowo projektowana. Należy wykonać ją również z rur PP o średnicy podanej na rysunku. Rury należy prowadzić w izolacji z otulin polietylenowej min. 20 min. Przewidziano podpięcie do istniejących przewodów w pomieszczeniu WC nr 5. Przewody do w/w punktu czerpalnego zaprojektowano w bruzdzie w ścianach oraz suficie. W projekcie zimnej wosy przewidziano montaż jednego nowego zlewu oraz baterii jednouchwytowej, kulowej, naściennej. Wykonaną instalację wody zimnej poddać płukaniu, dezynfekcji oraz próbie ciśnieniowej na 6 bar. 2. PROJEKTOWANA INSTALACJA WODY CIEPŁEJ I CYRKULACJI Rurociągi poziome wody ciepłej należy ułożyć w bruzdach w suficie, równolegle do rur solarnych. Instalacje ciepłej wody zaprojektowano z rur polipropylenu PP łączonych za pomocą kształtek tworzywowych i tworzywo-mosiężnych. Przewody do punktów czerpalnych zaprojektowano w bruzdach w ścianach. Rury należy prowadzić w izolacji z otulin polietylenowej min. 20 mm. Rury układać w taki sposób alby była umożliwiona samokompensacja rur. Aby zapewnić stały dopływ ciepłej wody użytkowej o wymaganej temperaturze przewidziano doprowadzenie do punktów czerpalnych przewodów instalacji cyrkulacyjnej. Instalacja wody cyrkulacyjnej została zaprojektowana tak, żeby zapewnić stałą dostawę ciepłej wody w projektowanym budynku poprzez mieszanie. Przewody cyrkulacyjne należy zaizolować termicznie analogicznie jak przewody wody tj. otuliną polietylenową o grubości min 20 mm. Mieszanie zapewniać będzie pompa cyrkulacyjna o parametrach min. Vp = 0,2 m3/h i Hp=1,0 msw. Instalacja wody ciepłej doprowadza wodę do trzech punktów czerpalnych. W przypadku występujących kolizji z innymi instalacjami, należy wykonywać, przy użyciu kolan, obejścia przeszkód. Wszystkie przejścia przewodów ciepłej i zimnej wody przez przegrody budowlane należy wykonać w tulejach ochronnych z tworzyw sztucznych, umożliwiających swobodne przemieszczenie przewodu w przegrodzie. W obszarze tulei nie może być wykonane żadne 18

19 połączenie na przewodzie. Wykonaną instalację ciepłej wody należy poddać płukaniu, dezynfekcji oraz próbie hydraulicznej. Ciśnienie próbne powinno wynosić 6 bar. 3. MATERIAŁY INSTALACYJNE Lp. Symbol Dn [mm] L proj. [m] 1 Rura PP ,5 2 Rura PP ,5 Lp. Symbol Dn [mm] Ilość [szt] 5 ŁUK ŁUK trójnik PP D16/16/ trójnik PP redukcyjny D16/16/ pompa cyrkulacyjna wg. opisu DN

20 V. Część elektryczna 1. WYTYCZNE ELEKTRYCZNE Urządzenia elektryczne (grupa pompowa, sterownik solarny) należy podłączyć do istniejącej instalacji elektrycznej w pomieszczeniu przeznaczonym na montaż węzła solarnego zgodnie z wytycznymi zawartymi w dokumentacji technicznej tych urządzeń. Czujniki temperatury należy połączyć ze sterownikiem za pomocą kabla ekranowanego 2x0,75 mm 2, natomiast pompę obiegową kablem 3x2,5 mm 2. Ochronę przed dotykiem bezpośrednim powinna zapewniać izolacja fabryczna przewodów oraz odpowiednio dobrany do warunków użytkowania stopień ochrony urządzeń i aparatów elektrycznych. Ochronę przed dotykiem pośrednim stanowić powinny urządzenia ochronne powodujące samoczynne wyłączenie chronionego urządzenia spod napięcia w przypadku zwarcia pomiędzy częścią czynna i częścią przewodząca dostępną lub przewodem ochronnym tego obwodu w czasie tak krótkim, żeby nie wystąpiły niebezpieczne dla człowieka skutki patofizjologiczne przy przepływie prądu rażenia. Odbiorniki chronione powinny być dodatkowo wyłącznikami różnicowo- prądowymi, o różnicowym prądzie wyłączającym 30mA. Instalację należy zabezpieczyć przed przepięciami łączeniowymi i przepięciami atmosferycznymi przez zamontowanie odpowiednich urządzeń ochronnych (ograniczników przepięć). Po zakończeniu robót zostaną wykonane pomiary elektryczne odbiorcze. Należy zamontować skrzynkę elektryczną z następującym wyposażeniem: - wyłącznik różnicowo-prądowy 1-fazowy 25A, 30mA, 2P typ AC - 2 szt. - wyłącznik nadmiarowy "S" B6-1 szt. - wyłącznik nadmiarowy "S" B16 (dla grzałki 2kW) - 1 szt. - wyłącznik nadmiarowy "S" B25-1 szt. - ogranicznik przepięć klasy B+C na przewód fazowy i zerowy - 1 szt. - rozdzielka natynkowa IP55-1 szt. 20

21 VI. Rysunki Rys. 1. Rzut pomieszczenia węzła solarnego Rys. 2. Rzut dachu wraz z usytuowaniem kolektorów Rys. 3. Schemat technologiczny instalacji solarnej Rys. 4. Schemat sposobu mocowania konstrukcji do dachu Rys. 5. Schemat rozdzielni elektrycznej Rys. 6. Rzut parteru instalacja c.w.u. Rys. 7. Rzut piętra instalacja c.w.u. Rys. 8. Rozwinięcie instalacji ciepłej wody użytkowej 21

OBLICZENIA. do projektu instalacji solarnej dla Publicznego Gimnazjum w Osjakowie, ul. Wieluńska 14

OBLICZENIA. do projektu instalacji solarnej dla Publicznego Gimnazjum w Osjakowie, ul. Wieluńska 14 OBLICZENIA do projektu instalacji solarnej dla Publicznego Gimnazjum w Osjakowie, ul. Wieluńska 14 Spis treści : 1. Zapotrzebowanie CWU 2. Zapotrzebowanie ciepła 3. Dobór kolektorów 4. Dobór pompy obiegowej

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. 1. Przedmiot opracowania. 2. Podstawa opracowania. 3. Opis instalacji solarnej

OPIS TECHNICZNY. 1. Przedmiot opracowania. 2. Podstawa opracowania. 3. Opis instalacji solarnej OPIS TECHNICZNY 1. Przedmiot opracowania Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany instalacji solarnej do przygotowywania ciepłej wody użytkowej w budynku Domu Dziecka. 2. Podstawa opracowania - uzgodnienia

Bardziej szczegółowo

1) Bilans całkowitego zapotrzebowania na CWU dla części socjalnej:

1) Bilans całkowitego zapotrzebowania na CWU dla części socjalnej: Montaż układu solarnego 8. OBLICZENIA 8.1. Obieg na potrzeby c.w.u 1) Bilans całkowitego zapotrzebowania na CWU dla części socjalnej: Ilość osób korzystająca z sanitariatów - 25 Ilość CWU na minutę korzystania

Bardziej szczegółowo

Projekt instalacji solarnej i modernizacji kotłowni w budynku Pogotowia Ratunkowego. SPZOZ Rejonowe Pogotowie Ratunkowe ul. Czarna Sosnowiec

Projekt instalacji solarnej i modernizacji kotłowni w budynku Pogotowia Ratunkowego. SPZOZ Rejonowe Pogotowie Ratunkowe ul. Czarna Sosnowiec Temat opracowania: Projekt instalacji solarnej i modernizacji kotłowni w budynku Pogotowia Ratunkowego Lokalizacja obiektu: ul. Obrońców Poczty Gdańskiej 93 Zawiercie Stadium dokumentacji: Projekt budowlano

Bardziej szczegółowo

Temat: Rozbudowa budynku Domu Pomocy Społecznej Górnie

Temat: Rozbudowa budynku Domu Pomocy Społecznej Górnie Temat: Rozbudowa budynku Domu Pomocy Społecznej Górnie Inwestor: Powiat Rzeszów Instalacje: Instalacja solarna dla podgrzewu ciepłej wody ZESPÓŁ AUTORSKI I KARTA UZGODNIEŃ L.p. Branża, opracowanie Projektant

Bardziej szczegółowo

Projekt instalacji kolektorów słonecznych do przygotowania CWU

Projekt instalacji kolektorów słonecznych do przygotowania CWU Projekt instalacji kolektorów słonecznych do przygotowania CWU Inwestor: Babiogórski Park Narodowy z siedziba w Zawoi Adres inwestycji: Os. na Rybnej. Temat opracowania; Montaż zestawu solarnego 2 * 5,20

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Część I TECHNOLOGIA WĘZŁA. Część II AUTOMATYKA WĘZŁA 1. OPIS TECHNICZNY

SPIS TREŚCI. Część I TECHNOLOGIA WĘZŁA. Część II AUTOMATYKA WĘZŁA 1. OPIS TECHNICZNY Część I TECHNOLOGIA WĘZŁA 1. OPIS TECHNICZNY SPIS TREŚCI 1.2. Cel i zakres opracowania 1.1. Podstawa opracowania 1.3. Bilans cieplny węzła 1.4. Projektowany węzeł cieplny 1.5. Rurociągi i armatura 1.6.

Bardziej szczegółowo

Spis treści: OŚWIADCZENIE

Spis treści: OŚWIADCZENIE Spis treści: 1. Informacja bezpieczeństwa i ochrony zdrowia strona 2 2. Podstawa opracowania strona 2 3. Zakres opracowania strona 2 4. Stan istniejący strona 3 5. Projektowane instalacje strona 3 5.1.

Bardziej szczegółowo

Spis zawartości opracowania: 2. Rysunki: Schemat węzła co cwu Meibes HW AF T-H Rzut pomieszczenia węzła. Strona we 2

Spis zawartości opracowania: 2. Rysunki: Schemat węzła co cwu Meibes HW AF T-H Rzut pomieszczenia węzła. Strona we 2 Spis zawartości opracowania: 1. Opis techniczny Str we1-we33 2. Rysunki: Schemat węzła co cwu Meibes HW 50-35 AF T-H Rys nr-we1 Rzut pomieszczenia węzła Rys nr-we2 Strona we 2 WĘZEŁ CIEPLNY Zakres opracowania

Bardziej szczegółowo

Węzeł przygotowania cwu - przedszkole Urząd Gminy Jeleśnia Strona 1

Węzeł przygotowania cwu - przedszkole Urząd Gminy Jeleśnia Strona 1 1. Spis treści... 1 2. Spis rysunków i załączników... 2 3. Opis techniczny... 3-4 3.1. Dane ogólne... 3 3.2. Pompa ciepła opis rozwiązania... 3 4 3.3. Wytyczne budowlane... 4 3.4. Wytyczne elektryczne...

Bardziej szczegółowo

Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania budynku poddanego kompleksowej termomodernizacji. Budynek ul. M. Konopnickiej 3 w Łęczycy.

Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania budynku poddanego kompleksowej termomodernizacji. Budynek ul. M. Konopnickiej 3 w Łęczycy. Ekoprodet Zbigniew Grabarkiewicz Os. Rusa 45/1, 61-245 Poznań tel./fax 618740681/616496960, biuro@ekoprodet.pl Nazwa inwestycji Inwestor Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania budynku poddanego

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: Ogłoszenie z r. o przetargu na zakup instalacji fotowoltaicznej, solarnej oraz pomp ciepła

Dotyczy: Ogłoszenie z r. o przetargu na zakup instalacji fotowoltaicznej, solarnej oraz pomp ciepła Dotyczy: Ogłoszenie z 08.06.2016r. o przetargu na zakup instalacji fotowoltaicznej, solarnej oraz pomp ciepła A. Instalacja fotowoltaiczna 1 Gwarancja na panele fotowoltaiczne Min. 10 lat 2 Gwarancja na

Bardziej szczegółowo

Temat: Rozbudowa budynku Domu Pomocy Społecznej Górnie ZESPÓŁ AUTORSKI I KARTA UZGODNIEŃ

Temat: Rozbudowa budynku Domu Pomocy Społecznej Górnie ZESPÓŁ AUTORSKI I KARTA UZGODNIEŃ Temat: Rozbudowa budynku Domu Pomocy Społecznej Górnie Inwestor: Powiat Rzeszowski Rzeszów ul. Grunwaldzka 15 Instalacje: Instalacja c.o. ZESPÓŁ AUTORSKI I KARTA UZGODNIEŃ L.p. Branża, opracowanie Projektant

Bardziej szczegółowo

OBIEKT : Remont, rozbudowa i przebudowa budynku Centrum Kultury Akademickiej PWSZ

OBIEKT : Remont, rozbudowa i przebudowa budynku Centrum Kultury Akademickiej PWSZ TEMAT : Projekt budowlany instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej OBIEKT : Remont, rozbudowa i przebudowa budynku Centrum Kultury Akademickiej PWSZ ADRES : ul. Czarnieckiego 15 INWESTOR : Państwowa Wyższa

Bardziej szczegółowo

OPRACOWANIE ZAWIERA:

OPRACOWANIE ZAWIERA: OPRACOWANIE ZAWIERA: CZĘŚĆ OPISOWA: 1. Opis techniczny 2. Oświadczenie projektanta i sprawdzającego 3. Uprawnienia projektanta i sprawdzającego CZĘŚĆ GRAFICZNA: S_1 Instalacja C.W.U. rzut parteru skala

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY NADLEŚNICTWO LEŚNY DWÓR PODLEŚNICTWO KRUSZYNA. ROMAN SOBOLEWSKI nr upr. AN/8346 708/86. MIASTKO, MAJ 2008r.

PROJEKT BUDOWLANY NADLEŚNICTWO LEŚNY DWÓR PODLEŚNICTWO KRUSZYNA. ROMAN SOBOLEWSKI nr upr. AN/8346 708/86. MIASTKO, MAJ 2008r. PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI WODOCIĄGOWO-KANALIZACYJNEJ I C.O. BUDYNKU MIESZKALNEGO W ZABUDOWIE BLIŹNIACZEJ W KRUSZYNIE (Nadleśnictwo Leśny Dwór; Podleśnictwo Kruszyna). INWESTOR: NADLEŚNICTWO LEŚNY DWÓR

Bardziej szczegółowo

Konspekt. Profil firmy Zalety kolektorów słonecznych Projektowanie instalacji solarnych Instalacje solarne w Gminie Kraśnik

Konspekt. Profil firmy Zalety kolektorów słonecznych Projektowanie instalacji solarnych Instalacje solarne w Gminie Kraśnik KOLEKTORY SŁONECZNE Konspekt Profil firmy Zalety kolektorów słonecznych Projektowanie instalacji solarnych Instalacje solarne w Gminie Kraśnik Firma SOLVER Sp. z o.o. działa na rynku kolektorów słonecznych

Bardziej szczegółowo

1. PWiK Sp. z o.o. Gliwice nr TT66/1172/2006/4349 z dnia 20.09.2006 r.

1. PWiK Sp. z o.o. Gliwice nr TT66/1172/2006/4349 z dnia 20.09.2006 r. 1 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA. I. Opis techniczny. 1.1. Zakres opracowania. 1.2. Podstawa opracowania. 1.3. Dane ogólne. 1.4. Odbiornik ścieków. 1.5. Źródło wody. 1.6. Dobór wodomierza. 1.7. Instalacja wody

Bardziej szczegółowo

Z A W A R T O Ś Ć O P R A C O W A N I A. 2. Uprawnienia projektanta i zaświadczenie o przynależności do

Z A W A R T O Ś Ć O P R A C O W A N I A. 2. Uprawnienia projektanta i zaświadczenie o przynależności do Z A W A R T O Ś Ć O P R A C O W A N I A 1. Uprawnienia projektanta i zaświadczenie o przynależności do Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa - projektant 2. Uprawnienia projektanta i zaświadczenie

Bardziej szczegółowo

Zestawy solarne z kolektorami płaskimi :

Zestawy solarne z kolektorami płaskimi : OFERTA HURTOWA minimalne zamówienie kontener 20 Zestawy solarne z kolektorami płaskimi : Zestaw 200-II-4M Zestaw 300-II-6M Składa się z : 2 kolektorów płaskich o powierzchni absorpcji 3,52 m 2 zbiornika

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNA INSTALACJI SOLARNEJ*

DOKUMENTACJA TECHNICZNA INSTALACJI SOLARNEJ* DOKUMENTACJA TECHNICZNA INSTALACJI SOLARNEJ* Zawartość projektu: Schemat instalacji solarnej Certyfikat SolarKeymark Dane techniczne kolektora słonecznego Kosztorys Dane inwestora:............ Producent/Dystrybutor:

Bardziej szczegółowo

NIP: 937-236-44-30 REGON: 072848330

NIP: 937-236-44-30 REGON: 072848330 Tel. (033)8149821 Tel. kom. 501659782 INSTAL-PROJEKT mgr inż. Adam Wilczek 43-300 BIELSKO-BIAŁA ul. Poniatowskiego 4a/17 NIP: 937-236-44-30 REGON: 072848330 Inwestor: Prokuratura Okręgowa w Bielsku-Białej

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. 1. Podstawa opracowania Zlecenie Inwestora, Uzgodnienia z Inwestorem, Obowiązujące normy i przepisy.

OPIS TECHNICZNY. 1. Podstawa opracowania Zlecenie Inwestora, Uzgodnienia z Inwestorem, Obowiązujące normy i przepisy. OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania Zlecenie Inwestora, P.B. -,,Architektura, opracowany przez mgr inż. arch. Jacka Najbara, Uzgodnienia z Inwestorem, Obowiązujące normy i przepisy. 2. Zakres opracowania

Bardziej szczegółowo

REMONT CENTRALNEGO OGRZEWANIA W PAWILONACH 7 i 8 W MIEJSKIM SCHRONISKU DLA BEZDOMNYCH ZWIERZĄT

REMONT CENTRALNEGO OGRZEWANIA W PAWILONACH 7 i 8 W MIEJSKIM SCHRONISKU DLA BEZDOMNYCH ZWIERZĄT FIRMA PROJEKTOWO-WYKONAWCZA Inżynier Małgorzata Łukasik 40-406 Katowice ul. Leśnego Potoku 65/1 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr NFOŚiGW/12/2015 z dnia 21.12.2015 roku

ZAPYTANIE OFERTOWE nr NFOŚiGW/12/2015 z dnia 21.12.2015 roku STOWARZYSZENIE GRUPA ODROLNIKA Siedziba, biuro i adres do korespondencji: 33-114 Rzuchowa 1 www.grupa.odrolnika.pl e-mail: grupaodrolnika@wp.pl KRS: 0000113391, NIP: 8732919882, REGON: 852619636 Zamawiający:

Bardziej szczegółowo

Przykładowe schematy instalacji solarnych

Przykładowe schematy instalacji solarnych W skład wyposażenia instalacji solarnej wchodzą: - zestaw kolektorów płaskich lub rurowych, Przykładowe schematy instalacji solarnych - zasobnik ciepłej wody wyposażony w dwie wężownice, grzałkę elektryczną,

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW - KOTŁOWNIA GAZOWA, INSTALACJA GAZU. Produkt Wielkość Ilość Jednostka. Zawór kulowy DN szt. Zawór kulowy DN 20 8 szt.

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW - KOTŁOWNIA GAZOWA, INSTALACJA GAZU. Produkt Wielkość Ilość Jednostka. Zawór kulowy DN szt. Zawór kulowy DN 20 8 szt. ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW - KOTŁOWNIA GAZOWA, INSTALACJA GAZU ZAŁĄCZNIK NR 9 Produkt Wielkość Ilość Jednostka Zestawienie materiałów - kotłownia gazowa Kocioł i automatyka Kocioł kondensacyjny jednofunkcyjny

Bardziej szczegółowo

Fish. Podgrzewacze cwu Zasobniki buforowe Zasobniki cwu Zbiorniki higieniczne Zbiorniki multiwalentne

Fish. Podgrzewacze cwu Zasobniki buforowe Zasobniki cwu Zbiorniki higieniczne Zbiorniki multiwalentne Fish Podgrzewacze cwu Zasobniki buforowe Zasobniki cwu Zbiorniki higieniczne Zbiorniki multiwalentne Spis treści Podgrzewacze i zbiorniki buforowe c.w.u. Fish S1...4 Fish S1E...6 Fish S2...8 Fish S2E...10

Bardziej szczegółowo

PNBT Bachorze 4 BRANŻA SANITARNA PRZEDMIAR Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 1 MONTAŻ POMPY CIEPŁA, WEWNĘTRZNA INST. C.O., MONTAŻ KOTŁA NA BIOMASĘ 1 KNR 215- Rurociągi miedziane o połączeniach

Bardziej szczegółowo

Lp. Nazwa rysunku Skala Nr rysunku 1 Rzut parteru instalacja wod-kan i c.o. 1:50 Is-01 2 Rozwinięcie proj. instalacji wod-kan i c.o.

Lp. Nazwa rysunku Skala Nr rysunku 1 Rzut parteru instalacja wod-kan i c.o. 1:50 Is-01 2 Rozwinięcie proj. instalacji wod-kan i c.o. II. ZAWARTOŚĆ PROJEKTU I. Strona tytułowa II. Zawartość projektu III. Opis techniczny: 1. Dane ogólne 2. Przedmiot i zakres opracowania 3. Podstawa opracowania A. Opis do wewnętrznej instalacji wod-kan

Bardziej szczegółowo

Pracownia Projektowa MONO ART Monika Kucharczyk Rumunki Głodowskie 25 87-600 Lipno PROJEKT BUDOWLANY

Pracownia Projektowa MONO ART Monika Kucharczyk Rumunki Głodowskie 25 87-600 Lipno PROJEKT BUDOWLANY Obiekt: Budynek Domu Kultury w Ostrowitem. Adres: Ostrowite dz. nr: 194/10. gm. Brzuze. INWESTOR: Gmina Brzuze, Brzuze 62. PROJEKT BUDOWLANY Wewnętrzna instalacja c.o. w wydzielonych zespołów sanitarnych

Bardziej szczegółowo

OPIS DO INSTALACJI SANITARNYCH

OPIS DO INSTALACJI SANITARNYCH OPIS DO INSTALACJI SANITARNYCH 1. DANE OGÓLNE Inwestycja obejmuje przebudowę i remont budynku OSP w piotrowicach, dla prawidłowego funkcjonowania zaprojektowano wewnętrzne instalację C.O. oraz instalację

Bardziej szczegółowo

K A R T A T Y T U Ł O W A

K A R T A T Y T U Ł O W A K A R T A T Y T U Ł O W A OBIEKT : Budynek mieszkalny wielorodzinny. Skoczów ul. Ks. Mocko 3/14 TREŚĆ : Projekt techniczny instalacji c.o. BRANŻA : Inst. Sanitarne. INWESTOR : ZARZĄD BUDYNKÓW MIEJSKICH

Bardziej szczegółowo

OBIEKT : Modernizacja budynku mieszkalno-usługowego. Wiślica 34. TREŚĆ : Projekt techniczny inst. C.O. BRANŻA : Instalacje sanitarne

OBIEKT : Modernizacja budynku mieszkalno-usługowego. Wiślica 34. TREŚĆ : Projekt techniczny inst. C.O. BRANŻA : Instalacje sanitarne OBIEKT : Modernizacja budynku mieszkalno-usługowego. Wiślica 34 TREŚĆ : Projekt techniczny inst. C.O. BRANŻA : Instalacje sanitarne INWESTOR : ZARZĄD BUDYNKÓW MIEJSKICH 43-430 Skoczów ul.krzywa 4 PROJEKTOWAŁ:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY PRACOWNIA PROJEKTOWA BRANŻY INSTALACYJNEJ AGENCJA BUDOWLANO-HANDLOWA CYBA 63-400 Ostrów Wielkopolski ul.kościuszki 4/6 tel./fax : 062/736-83-14 tel.kom.: 0602/31-79-80 NIP 622-010-09-88 REGON 59-3-611-25245

Bardziej szczegółowo

IR SANIT Usługi Projektowe Ireneusz Piotrowski 20 857 Lubin, ul. Króla Rogera 8/10 tel: 508 41 40 02, e-mail: irekpiotrowski@wp.pl

IR SANIT Usługi Projektowe Ireneusz Piotrowski 20 857 Lubin, ul. Króla Rogera 8/10 tel: 508 41 40 02, e-mail: irekpiotrowski@wp.pl BRANŻA SANITARNA Temat projektu: PROJEKT BUDOWLANY MODERNIZACJI INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA ZAPLECZA DYDAKTYCZNEGO ZESPOŁU SZKÓŁ IM. M. KOPERNIKA Adres inwestycji: ul. Wilczyńskiego 98 Bełżyce Inwestor:

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania

Zawartość opracowania Zawartość opracowania I Część ogólna 1. Przedmiot opracowania 2. Zakres opracowania dokumentacji technicznej 3. Podstawa opracowania II Opis techniczny projektowanych instalacji 1. Instalacja gazowa III.

Bardziej szczegółowo

Warszawa Hoża 72/33 tel kom NIP

Warszawa Hoża 72/33 tel kom NIP inpro-- projektowanie, nadzory, wykonawstwo budownictwa ogólnego 00-682 Warszawa Hoża 72/33 tel. 625-40-85 kom. 0602-190-624 e-mail: inpro52@go2.pl NIP 527-015-66-83 Projekt budowlano-wykonawczy wymiany

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNA INSTALACJI SOLARNEJ *

DOKUMENTACJA TECHNICZNA INSTALACJI SOLARNEJ * DOKUMENTACJA TECHNICZNA INSTALACJI SOLARNEJ * Zawartość projektu: Schemat instalacji solarnej Certyfikat SolarKeymark Dane techniczne kolektora słonecznego Kosztorys Dane inwestora:............ Producent/Dystrybutor:

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ TECZKI I. OPIS TECHNICZNY CZĘŚĆ GRAFICZNA. 1. Podstawa opracowania. 2. Dane ogólne. 3. Opis stanu istniejącego

ZAWARTOŚĆ TECZKI I. OPIS TECHNICZNY CZĘŚĆ GRAFICZNA. 1. Podstawa opracowania. 2. Dane ogólne. 3. Opis stanu istniejącego ZAWARTOŚĆ TECZKI I. OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania 2. Dane ogólne 3. Opis stanu istniejącego 4. Przedmiot i zakres opracowania 5. Opis instalacji centralnego ogrzewania 6. Grzejniki 7. Rurociągi

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY WEWNĘTRZNYCH INSTALACJI WOD.-KAN. W NADBUDOWYWANYM I ROZBUDOWYWANYM BUDYNKU MIESZKALNYM (SOCJALNYM)

PROJEKT BUDOWLANY WEWNĘTRZNYCH INSTALACJI WOD.-KAN. W NADBUDOWYWANYM I ROZBUDOWYWANYM BUDYNKU MIESZKALNYM (SOCJALNYM) TEMAT: PROJEKT BUDOWLANY WEWNĘTRZNYCH INSTALACJI WOD.-KAN. W NADBUDOWYWANYM I ROZBUDOWYWANYM BUDYNKU MIESZKALNYM (SOCJALNYM) ADRES: INWESTOR: Olsztynek, ul. Wilcza 14a dz. nr 17/52 obr. Olsztynek Gmina

Bardziej szczegółowo

III/2 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

III/2 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA III/2 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA I. Spis zawartości 1.1. Straty ciepła dla budynku 1.2. Instalacja centralnego ogrzewania 1.3. Przewody i rozprowadzenie instalacji 1.4. Próby, montaż, izolacja termiczna

Bardziej szczegółowo

Spis treści 1. PODSTAWA OPRACOWANIA PRZEDMIOT, ZAKRES I CEL OPRACOWANIA LOKALIZACJA OBIEKTÓW OPIS PROJEKTOWANYCH INSTALACJI...

Spis treści 1. PODSTAWA OPRACOWANIA PRZEDMIOT, ZAKRES I CEL OPRACOWANIA LOKALIZACJA OBIEKTÓW OPIS PROJEKTOWANYCH INSTALACJI... Spis treści 1. PODSTAWA OPRACOWANIA... 2 2. PRZEDMIOT, ZAKRES I CEL OPRACOWANIA...2 3. LOKALIZACJA OBIEKTÓW...2 4. OPIS PROJEKTOWANYCH INSTALACJI...2 4.1. INSTALACJA WODY PITNEJ, C.W.U. I CYRKULACJI...2

Bardziej szczegółowo

6. Schematy technologiczne kotłowni

6. Schematy technologiczne kotłowni 6. Schematy technologiczne kotłowni Zaprezentowane schematy kotłowni mają na celu przedstawienie szerokiej gamy rozwiązań systemów grzewczych na bazie urządzeń firmy De Dietrich. Dotyczą one zarówno kotłów

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA TECHNICZNA

KONCEPCJA TECHNICZNA KONCEPCJA TECHNICZNA ZASTOSOWANIE KOLEKTORÓW SŁONECZNYCH DO WSPOMAGANIA OGRZEWANIA WODY UŻYTKOWEJ W BUDYNKACH PRYWATNYCH I UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ W GMINIE NOWY DWÓR MAZOWIECKI Wstęp: Planowana modernizacja

Bardziej szczegółowo

Projekt budowlano wykonawczy Remontu boiska sportowego z budową zaplecza socjalno-technicznego ul. Kawęczyńska 44 w Warszawie

Projekt budowlano wykonawczy Remontu boiska sportowego z budową zaplecza socjalno-technicznego ul. Kawęczyńska 44 w Warszawie Projekt budowlano wykonawczy Remontu boiska sportowego z budową zaplecza socjalno-technicznego ul. Kawęczyńska 44 w Warszawie Projektant: inż. Michał Jasiński upr. 2051/58 Sprawdzający: inż. Danuta Arczewska

Bardziej szczegółowo

GENERALNY WYKONAWCA. FlexiPower Group Sp. z o.o. Sp.K Pabianice, ul. Partyzancka 78/92 tel:

GENERALNY WYKONAWCA. FlexiPower Group Sp. z o.o. Sp.K Pabianice, ul. Partyzancka 78/92 tel: GENERALNY WYKONAWCA FlexiPower Group Sp. z o.o. Sp.K. 95-200 Pabianice, ul. Partyzancka 78/92 tel: +48 42 226 04 53 Projekt Gminny Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii w Województwie Lubelskim

Bardziej szczegółowo

Powiat śywiec ul. Krasińskiego śywiec

Powiat śywiec ul. Krasińskiego śywiec Temat opracowania: Projekt budowlano wykonawczy modernizacji systemu grzewczego w Budynku Powiatowego Centrum Kształcenia Praktycznego w śywcu Zakres opracowania: - Projekt instalacji wewnętrznej dla 3

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. 3. Źródło zasilania Zasilanie w wodę budynku przyszkolnej sali gimnastycznej nastąpi z istniejącego przyłącza wodociągowego,

OPIS TECHNICZNY. 3. Źródło zasilania Zasilanie w wodę budynku przyszkolnej sali gimnastycznej nastąpi z istniejącego przyłącza wodociągowego, OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania. Zlecenie Inwestora, P.B. -,,Architektura, Projekt budowlano-wykonawczy instalacji wod-kan, wykonany przez firmę- Usługi Techniczne ETA Sp. z o.o. - Nowy Sącz, 10.

Bardziej szczegółowo

Zestawy solarne z kolektorami próŝniowymi :

Zestawy solarne z kolektorami próŝniowymi : OFERTA HURTOWA minimalne zamówienie kontener 20 Zestawy solarne z kolektorami próŝniowymi : Zestaw 200-II-4MP Zestaw 300-II-6MP Składa się z : 2 kolektorów AKT 18 o powierzchni absorpcji 3,60 m 2 zbiornika

Bardziej szczegółowo

Instrukcja zestawu solarnego HELIOSIN

Instrukcja zestawu solarnego HELIOSIN Instrukcja zestawu solarnego HELIOSIN z grupą pompową SOLARMASTER - II www.heliosin.pl 1 ) Charakterystyka zestawów solarnych Heliosin W zależności od uwarunkowań technicznych i wymagań użytkownika zestawy

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY POMIESZCZEŃ KOTŁOWNI NA SALĘ KONFERENCYJNO- MULTIMEDIALNĄ ORAZ SIŁOWNIĘ

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY POMIESZCZEŃ KOTŁOWNI NA SALĘ KONFERENCYJNO- MULTIMEDIALNĄ ORAZ SIŁOWNIĘ BIURO PROJEKTOWO - INWESTYCYJNE ANDRZEJ ZARZYCKI 18-400 ŁOMŻA UL.ŁĄKOWA 2A TEL/FAX (0-86) 215-19-71 REGON-200090043 NIP 718-000-44-62 PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY POMIESZCZEŃ KOTŁOWNI NA SALĘ KONFERENCYJNO-

Bardziej szczegółowo

TOM IV WYMIANA INSTALACJI ZIMNEJ WODY, CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ, CYRKULACJI CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ- INTERNAT. Warszawa r.

TOM IV WYMIANA INSTALACJI ZIMNEJ WODY, CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ, CYRKULACJI CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ- INTERNAT. Warszawa r. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA NA WYKONANIE INSTALACJI C.O. GRZEJNIKOWEJ I C.W. Z UWZGLĘDNIENIEM PARAMATRÓW NOWEJ KOTŁOWNI GAZOWEJ WYKONANEJ NA POTRZEBY ZESPOŁU SZKÓŁ TERENÓW ZIELENI W RADZYMINIE WYMIANA INSTALACJI

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA WOD-KAN I CIEPŁEJ WODY ZAWARTOŚĆ ROZDZIAŁU

INSTALACJA WOD-KAN I CIEPŁEJ WODY ZAWARTOŚĆ ROZDZIAŁU INSTALACJA WOD-KAN I CIEPŁEJ WODY ZAWARTOŚĆ ROZDZIAŁU 1. Opis techniczny 2. Rysunki Rys. WK-1 Plan sytuacyjny skala 1:1000 Rys. WK-2 Rzut piwnic inwentaryzacja skala 1:50 Rys. WK-3 Rzut parteru inwentaryzacja

Bardziej szczegółowo

TEMAT : PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJI GAZU ZIEMNEGO NA POTRZEBY KOTŁOWNI GAZOWEJ WBUDOWANEJ DLA BUDYNKU MIESZKALNEGO przy ul.brylowskiej 4, WARSZAWA

TEMAT : PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJI GAZU ZIEMNEGO NA POTRZEBY KOTŁOWNI GAZOWEJ WBUDOWANEJ DLA BUDYNKU MIESZKALNEGO przy ul.brylowskiej 4, WARSZAWA TEMAT : PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJI GAZU ZIEMNEGO NA POTRZEBY KOTŁOWNI GAZOWEJ WBUDOWANEJ DLA BUDYNKU MIESZKALNEGO przy ul.brylowskiej 4, WARSZAWA FAZA BRANŻA INWESTOR PROJEKT WYKONAWCZY SANITARNA ZAKŁAD

Bardziej szczegółowo

NAZWY WŁASNE MATERIAŁÓW I URZĄDZEŃ ZAWARTYCH W PROJEKCIE: Instalacja solarna w DPS w Karsznicach

NAZWY WŁASNE MATERIAŁÓW I URZĄDZEŃ ZAWARTYCH W PROJEKCIE: Instalacja solarna w DPS w Karsznicach NAZWY WŁASNE MATERIAŁÓW I URZĄDZEŃ ZAWARTYCH W PROJEKCIE: Instalacja solarna w DPS w Karsznicach Z1 załącznik nr 1 Lp. Nazwa materiału producent Parametry techniczne dla materiałów równoważnych 1 Kolektory

Bardziej szczegółowo

podgrzewacze i zasobniki c.w.u. solter

podgrzewacze i zasobniki c.w.u. solter podgrzewacze i zasobniki c.w.u. solter innowacyjna konstrukcja dodatkowe króćce przyłączeniowe duża powierzchnia wężownicy większa wydajność c.w.u. większa sprawność kotła kondensacyjnego ceramiczna emalia

Bardziej szczegółowo

Inwestor : POLSKIE TOWARZYSTWO WALKI Z KALECTWEM OD- DZIAŁ TERENOWY W KONINIE. Adres budowy : SOKÓŁKI GM. KAZIMIERZ BISKUPI DZ.

Inwestor : POLSKIE TOWARZYSTWO WALKI Z KALECTWEM OD- DZIAŁ TERENOWY W KONINIE. Adres budowy : SOKÓŁKI GM. KAZIMIERZ BISKUPI DZ. Stadium dokumentacji : PROJEKT BUDOWLANY Nazwa zadania inwestycyjnego : ROZBUDOWA ZAKŁADU AKTYWNO- ŚCI ZAWODOWEJ Obiekt budowlany ROZBUDOWA ZAKŁADU AKTYWNO- ŚCI ZAWODOWEJ Branża Sanitarna Egzemplarz 1

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania

Zawartość opracowania Zawartość opracowania Opis techniczny 1. Wstęp 2. Podstawa opracowania 3. Zakres opracowania 4. Instalacja centralnego ogrzewania 5. Uwagi końcowe Rysunki Rys. 1 Instalacja c.o. Rzut przyziemia skala 1:100

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI: I. Część opisowa. 1. Opis techniczny. II. Część rysunkowa.

SPIS TREŚCI: I. Część opisowa. 1. Opis techniczny. II. Część rysunkowa. 0 SPIS TREŚCI: I. Część opisowa. 1. Opis techniczny II. Część rysunkowa. 1. Rzut przyziemia instalacja wod-kan, p. poż 1: 100 2. Rzut przyziemia kanalizacja deszczowa 1: 100 3. Rzut poziomu górnego instalacja

Bardziej szczegółowo

KRYTA PŁYWALNIA W LIMANOWEJ

KRYTA PŁYWALNIA W LIMANOWEJ Opracowanie Nr KP/949/J/08-PW KRYTA PŁYWALNIA W LIMANOWEJ Branża J- INSTALACJE CENTRALNEGO OGRZEWANIA PROJEKT WYKONAWCZY Zespół autorski : mgr inż. Artur Banachiewicz upr. proj. nr MAP/0068/PWOS/03 mgr

Bardziej szczegółowo

CENNIK 1/2013 obowiązuje od

CENNIK 1/2013 obowiązuje od I.1. KOLEKTORY PRÓŻNIOWE TYP KOLEKTORA 1 Kolektor próżniowy TBK 16-58-1800 pow. absorbera 1,33 / pow. br. 2,72 / sprawność 72% 2 320,00 zł 2 Kolektor próżniowy TBK 22-58-1800 pow. absorbera 1,79 / pow.

Bardziej szczegółowo

Projekt Boisk Sportowych 2012, Zaplecze. Cedry Wielkie, dz. Nr Ew. 46 i 47/2, obręb Cedry Wielkie

Projekt Boisk Sportowych 2012, Zaplecze. Cedry Wielkie, dz. Nr Ew. 46 i 47/2, obręb Cedry Wielkie PROJEKT WYKONAWCZY OBIEKT: Projekt Boisk Sportowych 2012, Zaplecze ADRES: Cedry Wielkie, dz. Nr Ew. 46 i 47/2, obręb Cedry Wielkie BRANŻA: instalacje sanitarne INWESTOR: Urząd Gminy Cedry Wielkie, ul.

Bardziej szczegółowo

PDF stworzony przez wersję demonstracyjną pdffactory www.pdffactory.pl/ 1. Ilość ciepła na potrzeby c.w.u.

PDF stworzony przez wersję demonstracyjną pdffactory www.pdffactory.pl/ 1. Ilość ciepła na potrzeby c.w.u. 1. Ilość ciepła na potrzeby c.w.u. a) Średni dobowy strumień ciepła na potrzeby c.w.u. n liczba użytkowników, n70 osób, q j jednostkowe dobowe zapotrzebowanie na ciepłą wodę dla użytkownika, q j 20 dm

Bardziej szczegółowo

Projekt instalacji solarnej i modernizacji kotłowni gazowej w budynku Przedszkola Publicznego w Bobrownikach

Projekt instalacji solarnej i modernizacji kotłowni gazowej w budynku Przedszkola Publicznego w Bobrownikach Temat opracowania: Projekt instalacji solarnej i modernizacji kotłowni gazowej w budynku Przedszkola Publicznego w Bobrownikach Lokalizacja obiektu: Przedszkole Publiczne w Bobrownikach ul. 1-go Maja 73a

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD USŁUG CIEPŁOWNICZYCH TERMUS S.C. B. I H. BREGUŁA UL. OLESKA 20, 42 700 LUBLINIEC TEL.: 34 351 11 03 E-MAIL: TERMUS@TERMUS.

ZAKŁAD USŁUG CIEPŁOWNICZYCH TERMUS S.C. B. I H. BREGUŁA UL. OLESKA 20, 42 700 LUBLINIEC TEL.: 34 351 11 03 E-MAIL: TERMUS@TERMUS. SPIS TREŚCI 1.0 PODSTAWA OPRACOWANIA.... 3 2.0 PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA.... 3 3.0 CEL OPRACOWANIA.... 3 4.0 INSTALACJA WOD. KAN.... 3 A. URZĄDZENIA SANITARNE... 3 B. PRZEWODY... 4 C. INSTALACJA KANALIZACJI...

Bardziej szczegółowo

I.SPIS TREŚCI...str.1

I.SPIS TREŚCI...str.1 1 I.SPIS TREŚCI....str.1 1. Opis techniczny. str.2-3 2. Obliczenia techniczne.. str.4-5 3. DTR urządzeń str.6-9 4. Oświadczenie projektanta str.10 5. Zaświadczenie Polskiej Izby InŜ. Bud. str.11 6. Uprawnienia

Bardziej szczegółowo

OBLICZENIA. do projektu remontu kotłowni olejowej w budynku Publicznego Gimnazjum w Osjakowie, ul. Wieluńska 14

OBLICZENIA. do projektu remontu kotłowni olejowej w budynku Publicznego Gimnazjum w Osjakowie, ul. Wieluńska 14 OBLICZENIA do projektu remontu kotłowni olejowej w budynku Publicznego Gimnazjum w Osjakowie, ul. Wieluńska 14 Spis treści : 1. Zapotrzebowanie ciepła na cele ogrzewania 2. Zapotrzebowanie ciepła na cele

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY TOM5/e2 TECHNOLOGIA HAMOWNI SILNIKOWEJ

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY TOM5/e2 TECHNOLOGIA HAMOWNI SILNIKOWEJ P A T I O PRACOWNIA PROJEKTOWA ARCHITEKT MAŁGORZATA ADAMCZYK 71-250 BEZRZECZE ul. RAJSKA 1 tel.0-693-226-079, fax 0-91-48-78-852. e-mail mm.adamczyk@op.pl. DATA : LISTOPAD 2011 PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

Bardziej szczegółowo

CENNIK PROMOCYJNY. Grundfos z separatorem, rotametrem i zaw. bezp., sterownik

CENNIK PROMOCYJNY. Grundfos z separatorem, rotametrem i zaw. bezp., sterownik ZESTAWY KOLEKTORÓW PRÓŻNIOWYCH PROMOCJA Cena netto 1. Zestaw do c.w.u 200 litrów - dla 2-3 osób 8 299,00 zł 9 999,00 zł Przeznaczony do przygotowania ciepłej wody użytkowej dla 2-3 osób. W skład zestawu

Bardziej szczegółowo

Tytuł projektu: Projekt przebudowy Parku Techniki Wojskowej Budynek 43

Tytuł projektu: Projekt przebudowy Parku Techniki Wojskowej Budynek 43 MAKRO-BUDOMAT D E V E L O P M E N T SP. Z O.O ********************************************************************************************************************************* Firma jest członkiem Izby

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA I CIEPŁA DLA WENTYLACJI

INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA I CIEPŁA DLA WENTYLACJI AUTORSKA PRACOWNIA ARCHITEKTURY 91 Wacław Stefański 30-039 KRAKÓW, UL.JÓZEFITÓW 1/17 tel.012-634-35-44, tel/fax.012-633-38-18 email: apa@architekci.krakow.pl OBIEKT: BUDYNEK AKADEMII IM. JANA DŁUGOSZA

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY OBIEKT: INWESTOR: ADRES: BRANŻA: Kontener socjalny. ZGKiM w Kleczewie. Genowefa, gm. Kleczew. Sanitarna.

PROJEKT BUDOWLANY OBIEKT: INWESTOR: ADRES: BRANŻA: Kontener socjalny. ZGKiM w Kleczewie. Genowefa, gm. Kleczew. Sanitarna. PROJEKT BUDOWLANY OBIEKT: Kontener socjalny INWESTOR: ZGKiM w Kleczewie ADRES: Genowefa, gm. Kleczew BRANŻA: Sanitarna Projektował:. mgr. inż Karol Bryl GP 7342/116A/94 GP 7342/116B/94 Konin, wrzesień

Bardziej szczegółowo

1. Uprawnienia projektanta i sprawdzającego wraz z zaświadczeniem o przynależności

1. Uprawnienia projektanta i sprawdzającego wraz z zaświadczeniem o przynależności ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. Uprawnienia projektanta i sprawdzającego wraz z zaświadczeniem o przynależności do Izby Inżynierów 2. Oświadczenie projektanta i sprawdzającego o poprawności i kompletności opracowania

Bardziej szczegółowo

PROJEKT INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA I KOTŁOWNI GAZOWEJ. Dom Dziecka ul. Sobieskiego 7, 38-100 Strzyżów tel. 17-276-10-02. Grudzień 2013r.

PROJEKT INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA I KOTŁOWNI GAZOWEJ. Dom Dziecka ul. Sobieskiego 7, 38-100 Strzyżów tel. 17-276-10-02. Grudzień 2013r. 1 PROJEKT INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA I KOTŁOWNI GAZOWEJ Dom Dziecka ul. Sobieskiego 7, 38-100 Strzyżów tel. 17-276-10-02 Grudzień 2013r. 2 OPIS TECHNICZNY do projektu instalacji centralnego ogrzewania

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY

PROJEKT BUDOWLANY ------------------------------------------------------------------------ PROJEKT BUDOWLANY TEMAT: MONTAŻ REDUKTORA CIŚNIENIA WODY ZIMNEJ W ISTNIEJACY UKŁAD SOLARNY DLA POTRZEB PRZYGOTOWANIA CIEPŁEJ WODY

Bardziej szczegółowo

ZABEZPIECZENIE INSTALACJI C.O.

ZABEZPIECZENIE INSTALACJI C.O. POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ INŻYNIERII ŚRODOWISKA ZAKŁAD KLIMATYZACJI I OGRZEWNICTWA mgr inż. Zenon Spik ZABEZPIECZENIE INSTALACJI C.O. Warszawa, kwiecień 2009 r. Kontakt: zenon_spik@is.pw.edu.pl www.is.pw.edu.pl/~zenon_spik

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE. Projektant: mgr inż. Arkadiusz Burnicki. upr. POM/0227/POOS/10. Sprawdzający: mgr inż. Adam Szymborski. upr.

OŚWIADCZENIE. Projektant: mgr inż. Arkadiusz Burnicki. upr. POM/0227/POOS/10. Sprawdzający: mgr inż. Adam Szymborski. upr. OŚWIADCZENIE Oświadczam, że dokumentacja projektu wykonawczego branży sanitarnej dotycząca remontu i modernizacji pomieszczeń informatorium w Urzędzie Statystycznym przy Ul Danusi.4 w Gdańsku jest wykonana

Bardziej szczegółowo

B. KOTŁOWNIA GAZOWA Z POMPĄ CIEPŁA

B. KOTŁOWNIA GAZOWA Z POMPĄ CIEPŁA B. KOTŁOWNIA GAZOWA Z POMPĄ CIEPŁA 1. Dane ogólne Projektuje kotłownie gazową o maksymalnych parametrach czynnika grzewczego 70/55ºC. Zbilansowane zapotrzebowanie ciepła wynosi; 1. instalacja c.o grzejnikowa

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA WOD-KAN. Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji wod-kan w budynku garażu przy ul.skłodowskiej- Curie 1 dz nr 106/8

INSTALACJA WOD-KAN. Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji wod-kan w budynku garażu przy ul.skłodowskiej- Curie 1 dz nr 106/8 Spis zawartości opracowania: 1. Opis techniczny Str 1-9 2. Rysunki: Instalacja wod-kan rzut garażu Instalacja wod-kan - Rozwinięcie instalacji kanalizacji sanitarnej Rys nr-s1 Rys nr-s5 1 INSTALACJA WOD-KAN

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI ZESTAWÓW SOLARNYCH RUROWYCH

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI ZESTAWÓW SOLARNYCH RUROWYCH Ciechanów 05 stycznia 2011 INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI ZESTAWÓW SOLARNYCH RUROWYCH SA-BUD Krzysztof Kubiak 06-400 Ciechanów, ul. Skrzetuskiego 23, NIP 565-103-64-05, REG. 130065400, tel/fax. 023 672 12

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA OPRACOWANIA...

PODSTAWA OPRACOWANIA... SPIS TREŚCI: 1.1. PODSTAWA OPRACOWANIA... 3 1.2. ZAKRES OPRACOWANIA... 3 1.3. MATERIAŁY WYJŚCIOWE... 3 1.4. STAN ISTNIEJĄCY... 3 2. OPIS ROZWIĄZAŃ TECHNICZNYCH... 4 2.1. HYDROFORNIA WODOCIĄGOWA... 4 2.2.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJA WOD.-KAN. CPV , , ,

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJA WOD.-KAN. CPV , , , PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJA WOD.-KAN. CPV 45330000-9, 45343000-3, 45321000-3, 45000000-7 OBIEKT : PRZEBUDOWA BUDYNKU nr 10 ZAKŁADU UTYLIZACJI ODPADÓW KOMUNALNYCH PRZEDSIĘBIORSTWA PRODUKCYJNO USŁUGOWO

Bardziej szczegółowo

ul. Fredry 4A, 66-400 Gorzów Wlkp. tel./fax: 95 729 00 70, tel. kom. 507 152 733 e-mail: biuro@termoinstal.com, www.termoinstal.com PROJEKT BUDOWLANY

ul. Fredry 4A, 66-400 Gorzów Wlkp. tel./fax: 95 729 00 70, tel. kom. 507 152 733 e-mail: biuro@termoinstal.com, www.termoinstal.com PROJEKT BUDOWLANY ul. Fredry 4A, 66-400 Gorzów Wlkp. tel./fax: 95 729 00 70, tel. kom. 507 152 733 e-mail: biuro@termoinstal.com, www.termoinstal.com PROJEKT BUDOWLANY BRANŻA: TEMAT: Sanitarna Modernizacja instalacji c.o.

Bardziej szczegółowo

4.1 Założenia do obliczeń strat ciepła: 4.2 Prowadzenie przewodów: 4.3Elementy grzejne 4.4Armatura i regulacja hydrauliczna instalacji

4.1 Założenia do obliczeń strat ciepła: 4.2 Prowadzenie przewodów: 4.3Elementy grzejne 4.4Armatura i regulacja hydrauliczna instalacji OPIS TECHNICZNY do projektu budowlano-wykonawczego wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania w łączniku budynku Urzędu Miasta w Ząbkach przy ul. Wojska Polskiego 10. 1. Podstawa opracowania. - zlecenie

Bardziej szczegółowo

Projekt Budowlany instalacji c.o. Budynek przy ul. 3 Maja 15 w Czerwionce - Leszczynach. Urząd Gminy i Miasta Czerwionka - Leszczyny

Projekt Budowlany instalacji c.o. Budynek przy ul. 3 Maja 15 w Czerwionce - Leszczynach. Urząd Gminy i Miasta Czerwionka - Leszczyny 44-200 Rybnik, ul. Jankowicka 23/25, tel. 32/ 755-94-72, fax. 32/ 423-86-60 www.energosystemrybnik.pl, e-mail: biuro@energosystemrybnik.pl TYTUŁ OPRACOWANIA: NAZWA I ADRES OBIEKTU: Projekt Budowlany instalacji

Bardziej szczegółowo

Klimatyzacja Pomieszczeń UM w Suwałkach INSTALACJE KLIMATYZACJI ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. CZĘŚĆ OPISOWA. 1. Opis techniczny CZĘŚĆ RYSUNKOWA

Klimatyzacja Pomieszczeń UM w Suwałkach INSTALACJE KLIMATYZACJI ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. CZĘŚĆ OPISOWA. 1. Opis techniczny CZĘŚĆ RYSUNKOWA 1 INSTALACJE KLIMATYZACJI ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. CZĘŚĆ OPISOWA 1. Opis techniczny II. CZĘŚĆ RYSUNKOWA 1. Rzut pomieszczeń instalacja klimatyzacji skala 1:50 2 OPIS TECHNICZNY do projektu budowlanego

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY TOM IV Przebudowa pionów instalacji wodociągowej p.poż. w obrębie klatek schodowych

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY TOM IV Przebudowa pionów instalacji wodociągowej p.poż. w obrębie klatek schodowych PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY TOM IV Przebudowa pionów instalacji wodociągowej p.poż. w obrębie klatek schodowych INWESTYCJA : DOSTOSOWANIE BUDYNKU C.I.S DO WYMOGÓW OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ Wydzielenie

Bardziej szczegółowo

Projekt instalacji kolektorów słonecznych do przygotowania CWU

Projekt instalacji kolektorów słonecznych do przygotowania CWU Projekt instalacji kolektorów słonecznych do przygotowania CWU Inwestor: Babiogórski Park Narodowy z siedziba w Zawoi Adres inwestycji: Osada na Stonowie. Temat opracowania; Montaż zestawu solarnego 5,20

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA ARCHITEX Sp. z o.o. ul. Ostrobramska 78/116 04-175 Warszawa tel./fax 613-94-52 NIP 113-21-55-208 Regon 016003291 Warszawa, dnia 15.12.2007 r DOKUMENTACJA PROJEKTOWA Nazwa i adres Inwestora: Miasto Stołeczne

Bardziej szczegółowo

Zasobniki typu SB

Zasobniki typu SB Zasobniki typu SB220-500 Podgrzewacze typu SB220-500 przeznaczone są do podgrzewania i przechowywania ciepłej wody użytkowej na potrzeby mieszkań, domów jedno- i wielorodzinnych oraz innych obiektów wyposażonych

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ DOKUMENTACJI

ZAWARTOŚĆ DOKUMENTACJI ZAWARTOŚĆ DOKUMENTACJI - OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania 2. Zakres opracowania 3. Rozwiązania projektowe 4. Instalacja zasilania central klimatyzacyjnych 5. Zestawienie podstawowych materiałów

Bardziej szczegółowo

Kosztorys nakładczy. Wartość kosztorysowa Słownie:

Kosztorys nakładczy. Wartość kosztorysowa Słownie: Wartość kosztorysowa Słownie: Kosztorys nakładczy Kod CPV 45000000-7 - Roboty budowlane Budowa Budynek Urzędu Gminy w Krzęcinie, dz. nr 143/1 ul. Tylna 7 Inwestor Urząd Gminy w Krzęcinie Biuro kosztorysowe

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY WYMIANA ISTNIEJĄCEJ INSTALACJI KLIMATYZACJI W POMIESZCZENIU SERWEROWNI

PROJEKT WYKONAWCZY WYMIANA ISTNIEJĄCEJ INSTALACJI KLIMATYZACJI W POMIESZCZENIU SERWEROWNI PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWE AMBIT MAGDALENA ŁOPACKA 80-126 Gdańsk, Ul. S. Lema 7, NIP: 957-084 - 02-85, regon: 220745103, tel. [+48] 504-478 - 968, e-mail: mlopacka10@wp.pl PROJEKT WYKONAWCZY WYMIANA ISTNIEJĄCEJ

Bardziej szczegółowo

Zasobnik buforowy SBP E cool / SOL

Zasobnik buforowy SBP E cool / SOL SBP 200 SBP c.o., stojący, ciśnieniowy, wykonany ze stali, do wspołpracy z pompą ciepła. Służy do hydraulicznego rozdzielenia instalacji źrodła ciepła od instalacji centralnego ogrzewania oraz zapewnia

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY ZASILANIA W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ CENTRAL WENTYLACYJNYCH ARCHIWUM

PROJEKT WYKONAWCZY ZASILANIA W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ CENTRAL WENTYLACYJNYCH ARCHIWUM PROJEKT WYKONAWCZY ZASILANIA W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ CENTRAL WENTYLACYJNYCH ARCHIWUM Adres: 15-888 Białystok, ul. K.S. Wyszyńskiego 1 Obiekt: Część niska archiwum i pomieszczenia biurowe parteru Inwestor:

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA ZAWIERA:

DOKUMENTACJA ZAWIERA: 1 DOKUMENTACJA ZAWIERA: A. Opis techniczny B. Załączniki 1. Warunki techniczne zasilania w ciepło projektowanego budynku wydane przez PEC w Kolnie. C. Część rysunkowa 1. Sytuacja 1:500 rys. nr 1 2. Instalacja

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY OBIEKT: INWESTOR : Dom Dziecka im. J. Korczaka, JEDNOSTKA PROJEKTOWA: BRANśA:

PROJEKT BUDOWLANY OBIEKT: INWESTOR : Dom Dziecka im. J. Korczaka, JEDNOSTKA PROJEKTOWA: BRANśA: PROJEKT BUDOWLANY OBIEKT: Roboty budowlane w zakresie wymiany posadzek, wykonywania ścianek działowych, wymiany stolarki, remontu tynków, glazury oraz malowania pomieszczeń w budynku Domu Dziecka w Olecku.

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU SPIS TREŚCI OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU I. OPIS TECHNICZNY 1. DANE OGÓLNE... 2. PODSTAWA OPRACOWANIA... 3. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA... 4. STAN PROJEKTOWANY... 5. DANE DOTYCZĄCE WIELKOŚCI... 6. OGÓLNA

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Branża Sanitarna. Wewnętrzna instalacja sanitarna wod-kan. mgr inż. Wojciech Gajewski. mgr inż. Dorota Kowalska

PROJEKT BUDOWLANY. Branża Sanitarna. Wewnętrzna instalacja sanitarna wod-kan. mgr inż. Wojciech Gajewski. mgr inż. Dorota Kowalska 1 PROJEKT BUDOWLANY Branża Sanitarna TEMAT: OBIEKT: Adaptacja w części pomieszczeń pokoi polegająca na utworzeniu sanitariatów, Sandomierz działka nr ewid. 764/1 ul. Wojska Polskiego 22 INWESTOR: Bursa

Bardziej szczegółowo