specjalność: promocja zdrowia specjalizacja: brak

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "specjalność: promocja zdrowia specjalizacja: brak"

Transkrypt

1 Wydział Kultury Fizycznej i Promocji Zdroia Wydział/Instytut/Katedra WKFiPZ-ZP-O-I-S-16/17Z WKFiPZ-ZP-O-I-S-16/17Z-PZ PLAN STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA STUDIA STACJONARNE Profil kształcenia : ogólnoakademicki kierunek: zdroie publiczne specjalność: promocja zdroia specjalizacja: brak zatierdzony Uchałą Rady Wydziału 49/216 z dnia 14 lipca 216r. Oboiązuje dla cyklu od roku akademickiego 216/217 Liczba godzin Lp. Kod przedmiot u Przedmiot Blok obieralny SN SN- PR Stat. GR prze dm. Razem Godziny zajęć, tym: Inne formy zajęć lk ć k lb p s ćs zt o inne I rok II rok I sem. II sem. III sem. IV sem. i V sem. III rok VI sem. i i i i i I OGÓLNOUCZELNIANE 1 ochrona łasności intelektualnej A O technologia informacyjna A O metodyka badań naukoych A O Blok [25/1/1 ECTS] 4 ychoanie fizyczne Blok [25/1/1 ECTS] M F Razem Blok [25/1/1 ECTS] Blok [3/1/2 ECTS] Język obcy A,N,R 5 język angielski Blok [3/1/2 ECTS] M F język niemiecki Blok [3/1/2 ECTS] M F język rosyjski Blok [3/1/2 ECTS] M F Razem Blok [3/1/2 ECTS] Blok [3/1/3 ECTS] Język obcy A,N,R 8 język angielski Blok [3/1/3 ECTS] M F język niemiecki Blok [3/1/3 ECTS] M F język rosyjski Blok [3/1/3 ECTS] M F Razem Blok [3/1/3 ECTS] Blok [6/1/5 ECTS]

2 Liczba godzin Lp. Kod przedmiot u Przedmiot Blok obieralny SN SN- PR Stat. GR prze dm. Razem Godziny zajęć, tym: Inne formy zajęć lk ć k lb p s ćs zt o inne I rok II rok I sem. II sem. III sem. IV sem. i V sem. III rok VI sem. i i i i i Język obcy A,N,R 11 język angielski Blok [6/1/5 ECTS] M F język niemiecki Blok [6/1/5 ECTS] M F język rosyjski Blok [6/1/5 ECTS] M F Razem Blok [6/1/5 ECTS] Razem OGÓLNOUCZELNIANE II PODSTAWOWE 1 dom i rodzina XIX i XX ieku A O ekonomia A O nauki o człoieku - anatomia A O prao A O propedeutyka medycyny A O psychologia A O socjologia A O nauki o człoieku - fizjologia A O propedeutyka medycyny A O biostatystyka A O Razem PODSTAWOWE III KIERUNKOWE 1 komunikacja interpersonalna A O promocja zdroia i edukacja zdrootna A O żyienie człoieka A O ekonomia i finanse opiece zdrootnej A O organizacja i zarządzanie służbie zdroia A O promocja zdroia i edukacja zdrootna A O żyienie człoieka A O nadzór sanitarno-epidemiologiczny A O programy promocji zdroia A O

3 Liczba godzin Lp. Kod przedmiot u Przedmiot Blok obieralny SN SN- PR Stat. GR prze dm. Razem Godziny zajęć, tym: Inne formy zajęć lk ć k lb p s ćs zt o inne I rok II rok I sem. II sem. III sem. IV sem. i V sem. III rok VI sem. i i i i i 1 proseminarium A O praktyki zaodoe A O ubezpieczenia zdrootne A O epidemiologia A O organizacja ratonicta medycznego A O propedeutyka zdroia publicznego A O Blok [3/1/4 ECTS] 16 seminarium dyplomoe Blok [3/1/4 ECTS] M F Razem Blok [3/1/4 ECTS] Blok [3/1/4 ECTS] 17 seminarium dyplomoe Blok [3/1/4 ECTS] M F Razem Blok [3/1/4 ECTS] Razem KIERUNKOWE V INNE DO ZALICZENIA 1 szkolenie BHP i ergonomia A O szkolenie biblioteczne A O Razem INNE DO ZALICZENIA Łącznie (I+II+III+V) VI VI SPECJALNOŚCI / SPECJALIZACJE / MODUŁY SPECJALNOŚCIOWE promocja zdroia higiena A O patologie społeczne A O sanologia A O ychoanie zdrootne A O ychoanie zdrootne A O biomedyczne podstay rozoju i ychoania A O podstay fizjoterapii A O

4 Liczba godzin Lp. Kod przedmiot u Przedmiot Blok obieralny SN SN- PR Stat. GR prze dm. Razem Godziny zajęć, tym: Inne formy zajęć lk ć k lb p s ćs zt o inne I rok II rok I sem. II sem. III sem. IV sem. i V sem. III rok VI sem. i i i i i turystyka uzdroiskoa A O ychoanie zdrootne A O gerontologia A O Blok [14/4/15 ECTS] Promocja zdroia państach Unii Europejskiej i na śiecie - I st. - 3 sem. [moduł] międzynarodoe problemy zdrootne Blok [14/4/15 ECTS] M F polityka społeczna i zdrootna Blok [14/4/15 ECTS] M F zachoania ryzykone dla zdroia Blok [14/4/15 ECTS] M F zdroie środoiskoe Blok [14/4/15 ECTS] M F Razem Promocja zdroia państach Unii Europejskiej i na śiecie Promocja zdroia rodzinie i środoisku pracy - I st. - sem opieka socjalna Blok [14/4/15 ECTS] M F promocja zdroia i higiena zakładach nauczania i ychoania Blok [14/4/15 ECTS] M F rekreacja zdroiu publicznym Blok [14/4/15 ECTS] M F zdroie psychospołeczne Blok [14/4/15 ECTS] M F Razem Promocja zdroia rodzinie i środoisku pracy - I st. - sem Razem Blok [14/4/15 ECTS] Blok [25/1/6 ECTS] Promocja zdroia państach Unii Europejskiej i na śiecie - I st. - 3 sem. (j.p/j.a) 19 2 environmental protection Blok [25/1/6 ECTS] M F ochrona środoiska Blok [25/1/6 ECTS] M F Promocja zdroia rodzinie i środoisku pracy - I st. - sem. 3 (j.p/j.a) [moduł] health problems of children and adolescents Blok [25/1/6 ECTS] M F problemy zdrootne dzieci i młodzieży Blok [25/1/6 ECTS] M F Razem Blok [25/1/6 ECTS] Blok [1/3/11 ECTS] Promocja zdroia państach Unii Europejskiej i na śiecie - I st. - 4 sem. [moduł] demografia Blok [1/3/11 ECTS] M F media edukacji Blok [1/3/11 ECTS] M F

5 Liczba godzin Lp. Kod przedmiot u Przedmiot Blok obieralny SN SN- PR Stat. GR prze dm. Razem Godziny zajęć, tym: Inne formy zajęć lk ć k lb p s ćs zt o inne I rok II rok I sem. II sem. III sem. IV sem. i V sem. III rok VI sem. i i i i i 25 programy zdrootne Blok [1/3/11 ECTS] M F Razem Promocja zdroia państach Unii Europejskiej i na śiecie Promocja zdroia rodzinie i środoisku pracy - I st. - sem. 4 [moduł] antropologia z elementami biometrii Blok [1/3/11 ECTS] M F media zdroiu publicznym Blok [1/3/11 ECTS] M F zagrożenia środoisku pracy Blok [1/3/11 ECTS] M F Razem Promocja zdroia rodzinie i środoisku pracy - I st. - sem Razem Blok [1/3/11 ECTS] Blok [1/3/1 ECTS] Promocja zdroia państach Unii Europejskiej i na śiecie - I st. - 5 sem. [moduł] 29 opieka zdrootna państach Unii Europejskiej Blok [1/3/1 ECTS] M F stan zdroia ludności na śiecie Blok [1/3/1 ECTS] M F spółczesne choroby zakaźne Blok [1/3/1 ECTS] M F Razem Promocja zdroia państach Unii Europejskiej i na śiecie Promocja zdroia rodzinie i środoisku pracy - I st. - sem. 5 [moduł] problemy medyczne i społeczne osób niepełnospranych promocja zdroia i higiena populacji kobiet i dzieci Blok [1/3/1 ECTS] M F Blok [1/3/1 ECTS] M F strategia działań promocyjnych środoisku Blok [1/3/1 ECTS] M F Razem Promocja zdroia rodzinie i środoisku pracy - I st. - sem Razem Blok [1/3/1 ECTS] Blok [11/3/12 ECTS] Promocja zdroia państach Unii Europejskiej i na śiecie - I st. - 6 sem. [moduł] humanizm i zdroie cyilizacji europejskiej Blok [11/3/12 ECTS] M F marketing opiece zdrootnej Blok [11/3/12 ECTS] M F zagrożenia cyilizacyjne Blok [11/3/12 ECTS] M F Razem Promocja zdroia państach Unii Europejskiej i na śiecie Promocja zdroia rodzinie i środoisku pracy - I st. - sem. 6 [moduł] edukacja zdrootna rodzinie Blok [11/3/12 ECTS] M F klaifikoana piersza pomoc Blok [11/3/12 ECTS] M F

6 Liczba godzin Lp. Kod przedmiot u Przedmiot Blok obieralny SN SN- PR Stat. GR prze dm. Razem Godziny zajęć, tym: Inne formy zajęć lk ć k lb p s ćs zt o inne I rok II rok I sem. II sem. III sem. IV sem. i V sem. III rok VI sem. i i i i i 4 promocja zdroia i higiena środoisku pracy Blok [11/3/12 ECTS] M F Razem Promocja zdroia rodzinie i środoisku pracy - I st. - sem Razem Blok [11/3/12 ECTS] Razem promocja zdroia Łącznie na specjalność VI1 (I+II+III+V+VI1) Informacje dotyczące yboru przez studenta przedmiotó / modułó, specjalności / specjalizacji Student ma prao yboru przedmiotó z modułu A (Promocja zdroia rodzinie i środoisku pracy) lub modułu B (Promocja zdroia państach Unii Europejskiej i na śiecie). Moduł jest realizoany przypadku jego yboru przez iększość studentó. Przedmioty mogą być realizoane języku angielskim lub niemieckim tylko przypadku 2 osoboej grupy deklarującej chęć uczestnicta zajęciach proadzonych ybranym języku obcym. 2. PRAKTYKI (podać rodzaj i miejsce praktyki, określić: semestr, liczbę godzin, punkty ECTS) Praktyki zaodoe są integralną częścią programu studió pierszego stopnia zatierdzonego przez Radę Wydziału Kultury Fizycznej i Promocji Zdroia Uniersytetu Szczecińskiego i podlegają oboiązkoemu zaliczeniu zgodnie z ytycznymi zaartymi programie studió. Praktyka obejmuje 12 godzin - 4 tygodnie po IV semestrze (pisy po V semestrze), zaliczenie z oceną. 1. Za praktykę zaodoą naliczane są punkty ECTS (7 pkt ECTS), których liczba odpoiada łącznemu nakładoi pracy Studenta ziązanej z realizacją działań zgodnych z harmonogramem praktyk m. in. ykonyanie ustalonych zadań godzinach pracy instytucji przyjmującej, przygotoyanie się do przydzielonych działań skieroanych ku potrzebom osób starszych, studioanie niezbędnej literatury poszerzającej iedzę Studenta, przygotoyanie dokumentacji z podejmoanych działań i ich opis Dzienniku Praktyk Zaodoych. Studenckie praktyki zaodoe mogą być realizoane jednostkach samorządoych i/lub pozarządoych. Są to m.in. placóki ośiaty zdrootnej, sanatoria, hospicja, domy pomocy społecznej, ośrodki czasoe, placóki administracji państoej i samorządoej, organizacje kultury fizycznej. Program praktyki zaodoej uzależniony jest od specyfiki instytucji, której praktyka jest realizoana. 2. Cele praktyki zaodoej 2.1. Celem ogólnym praktyki zaodoej jest zmocnienie efektó kształcenia poprzez praktyczne zastosoanie iedzy, umiejętności i kompetencji społecznych zdobytych przez Studenta trakcie studió Cele szczegółoe praktyki zaodoej to: - zapoznanie Studenta z celami działalności jednostki, - zapoznanie ze statutem, regulaminem oraz przepisami BHP oboiązującymi danej jednostce, - zapoznanie z formami i metodami pracy jednostki, - zapoznanie ze strukturą organizacyjną i przebiegiem pracy poszczególnych działach ybranej jednostki, - zapoznanie ze specyfiką pracy i oboiązkó na poszczególnych stanoiskach pracy jednostce, - konfrontacja osiągniętych przez Studenta kompetencji podczas procesu nauczania z ymogami instytucji funkcjonujących na rynku pracy, - doskonalenie umiejętności organizacji pracy łasnej, pracy zespołoej, efektynego zarządzania czasem i odpoiedzialności za poierzone zadania, - nabyanie umiejętności poprzez ykonyanie zadań określonych przez organizatora praktyk, - spółuczestniczenie Studenta przedsięzięciach, zadaniach jednostki i dążenie do realizacji założonych celó, - poznanie łasnych możliości zaodoych na rynku pracy oraz naiązanie kontaktó z potencjalnymi pracodacami. 3. Organizacja praktyki zaodoej 3.1. Terminy praktyk dostosoane są do organizacji roku akademickiego uzględniającego; rozpoczęcie roku, jego zakończenie a także terminy sesji egzaminacyjnych oraz czas przeznaczony na przygotoanie do egzaminu dyplomoego Praktyki zaodoe całkoitym ymiarze 4 tygodni (12 godzin) odbyają się po II roku studió Termin praktyk nie koliduje z terminem realizacji innych zajęć przeidzianych programem studió Wszelkie prace koordynacyjne proadzone są przez Opiekuna Praktyk, którego poołuje Dziekan Wydziału Kultury Fizycznej i Promocji Zdroia Uniersytetu Szczecińskiego. Na Opiekuna Praktyk zostaje poołany praconik naukoo-dydaktyczny zatrudniony na tymże Wydziale Student porozumieniu z Opiekunem Praktyk dokonuje yboru jednostek, których realizoać będzie praktyki zaodoe. Student dokonuje yboru spośród jednostek, które zadeklaroały pisemną zgodę przyjęcia na praktyki Praktyki realizoane są przez każdego Studenta ybranych przez siebie jednostkach? zgodnie z zainteresoania studenta Program praktyk raz z harmonogramem ustalany zostaje przez Opiekuna Praktyk porozumieniu z przedstaicielem jednostki przyjmującej przed rozpoczęciem praktyki Za przeproadzenie praktyki, organizację czasu pracy oraz kontrolę ykonyanych czynności odpoiada przyjmująca Studenta na praktykę jednostka oraz Opiekun Praktyk Praktyki zaliczane są przez Opiekuna Praktyk na podstaie przedstaionej przez Studenta dokumentacji zaartej Dzienniku Praktyk potierdzającej realizację zadań zgodnych z celami praktyki.

7 4. Oboiązki Studenta 4.1.Student jest zoboiązany do odbycia praktyki zaodoej ybranej przez siebie jednostce ymiarze przeidzianym programem studió Przed rozpoczęciem praktyk Student poinien zapoznać się z programem i harmonogramem praktyki Student jest zoboiązany do aktynego uczestnicta realizacji zadań poierzanych mu ramach praktyki Student ma oboiązek proadzić Dziennik Praktyk Zaodoych. Po ukończeniu praktyki Student poinien uzyskać pisemne potierdzenie ykonyanych czynności poprzez podpis osoby odpoiedzialnej za realizację praktyki danej jednostce oraz ystaioną opinię o przebiegu praktyki z oceną końcoą Po zakończeniu praktyki Student ma oboiązek dostarczyć Opiekunoi Praktyk ypełniony Dziennik Praktyk Zaodoych oraz opinię o przebiegu praktyki z oceną końcoą. 5. Zaliczenie praktyki 5.1. Zaliczenia praktyki dokonuje Opiekun Praktyk na podstaie dostarczonego przez Studenta ypełnionego Dziennika Praktyk Zaodoych oraz opinii o przebiegu praktyki z oceną końcoą Opiekun Praktyk potierdza zaliczenie praktyki zaodoej pisem oceny końcoej do protokołu oraz indeksu i karty egzaminacyjnej Studenta Dokumentacja ymagana do zaliczenia każdej praktyki poinna być złożona przez Studenta ciągu dóch tygodni od jej zakończenia Nie zaliczenie praktyki zaodoej jest rónoznaczne z koniecznością jej potórzenia trybie określonym regulaminie studió. 6. Zolnienie z praktyki 6.1. O zolnienie z oboiązku odbyania praktyki zaodoej mogą ubiegać się Studenci posiadający udokumentoane dośiadczenie zaodoe lub proadzący działalność, która odpoiada programoi praktyki, okresie nie krótszym niż czas praktyki określony programie studió Decyzję o zolnieniu Studenta z odbyania praktyki podejmuje Dziekan Wydziału Kultury Fizycznej i Promocji Zdroia Uniersytetu Szczecińskiego porozumieniu z Opiekunem Praktyk na podstaie przedstaionej przez Studenta dokumentacji. 6.3.Student, który został zolniony z oboiązku odbycia studenckiej praktyki zaodoej, zachouje przypisane jej punkty ECTS. 7. Postanoienia końcoe 7.1.Uczelnia nie pokrya kosztó ziązanych z organizacją praktyk. 7.2.Wszelkie kestie sporne ziązane z przebiegiem i zaliczeniem praktyk zaodoych rozstrzyga Dziekan Wydziału Kultury Fizycznej i Promocji Zdroia Uniersytetu Szczecińskiego. 3. WARUNKI ZALICZENIA SEMESTRU (ROKU) 1. Zaliczeniu podlegają kolejne semestry studió zgodnie z programem studió. 2. Warunkiem zaliczenia kolejnego semestru jest: 1) uzyskanie zaliczenia szystkich przedmiotó/modułó kształcenia oboiązujących studenta danym semestrze ynikających z planu studió, 2) uzyskanie od początku studió łącznej liczby punktó zgodnej z programem studió z uzględnieniem dopuszczalnego deficytu punktó ECTS. Deficyt punktó ECTS poinien być uzupełniony do końca ostatniego semestru studió. 3. Zaliczenie semestru letniego ymaga dodatkoo potierdzenia indeksie rozliczenia się z łaścią jednostką organizacyjną Biblioteki Głónej Uczelni i odbycia oboiązkoo badań profilaktycznych na kierunkach, na których jest to ymagane. 5. Zaliczenie semestru studió studentom odbyającym częścioe studia za granicą, za zgodą łaściego prorektora, może zostać określone edług indyidualnych terminó uzgodnionych z dziekanem. 4. WARUNKI UKOŃCZENIA STUDIÓW Zaliczenie 18 godzin zajęć, zdobycie 18 pkt ECTS oraz obrona pracy dyplomoej i zdanie egzaminu dyplomoego. 5. WYKAZ EGZAMINÓW I ZALICZEŃ Rok Sem Przedmiot Specjalność, specjalizacja E ZO Z 1 1 dom i rodzina XIX i XX ieku [ykład] 1 ekonomia [ykład] 1 komunikacja interpersonalna [ykład] 1 komunikacja interpersonalna [ćiczenia] 1 nauki o człoieku - anatomia [laboratorium] 1 nauki o człoieku - anatomia [ykład] 1 ochrona łasności intelektualnej [ykład] 1 prao [ykład] 1 promocja zdroia i edukacja zdrootna [ykład] 1 promocja zdroia i edukacja zdrootna [ćiczenia] 1 propedeutyka medycyny [ykład] 1 propedeutyka medycyny [ćiczenia] 1 psychologia [ykład] 1 socjologia [ykład] 1

8 Rok Sem Przedmiot Specjalność, specjalizacja E ZO Z 1 1 szkolenie BHP i ergonomia [ykład] 1 szkolenie biblioteczne [ykład] 1 żyienie człoieka [ykład] 1 żyienie człoieka [ćiczenia] 1 Razem semestr ekonomia i finanse opiece zdrootnej [ykład] 1 ekonomia i finanse opiece zdrootnej [ćiczenia] 1 higiena [ykład] promocja zdroia 1 higiena [ćiczenia] promocja zdroia 1 nauki o człoieku - fizjologia [laboratorium] 1 nauki o człoieku - fizjologia [ykład] 1 organizacja i zarządzanie służbie zdroia [ykład] 1 organizacja i zarządzanie służbie zdroia [ćiczenia] 1 patologie społeczne [ykład] promocja zdroia 1 patologie społeczne [ćiczenia] promocja zdroia 1 promocja zdroia i edukacja zdrootna [ćiczenia] 1 propedeutyka medycyny [ćiczenia] 1 sanologia [ykład] promocja zdroia 1 sanologia [ćiczenia] promocja zdroia 1 technologia informacyjna [laboratorium] 1 ychoanie zdrootne [ykład] promocja zdroia 1 ychoanie zdrootne [ćiczenia] promocja zdroia 1 żyienie człoieka [ykład] 1 żyienie człoieka [ćiczenia] 1 Razem semestr Razem rok biostatystyka [ykład] 1 environmental protection [ykład] promocja zdroia 1 health problems of children and adolescents [ykład] promocja zdroia 1 język angielski [lektorat] 1 język niemiecki [lektorat] 1 język rosyjski [lektorat] 1

9 Rok Sem Przedmiot Specjalność, specjalizacja E ZO Z 2 3 międzynarodoe problemy zdrootne [ykład] promocja zdroia 1 międzynarodoe problemy zdrootne [ćiczenia] promocja zdroia 1 nadzór sanitarno-epidemiologiczny [ykład] 1 ochrona środoiska [ykład] promocja zdroia 1 opieka socjalna [ykład] promocja zdroia 1 opieka socjalna [ćiczenia] promocja zdroia 1 polityka społeczna i zdrootna [ykład] promocja zdroia 1 polityka społeczna i zdrootna [ćiczenia] promocja zdroia 1 problemy zdrootne dzieci i młodzieży [ykład] promocja zdroia 1 promocja zdroia i higiena zakładach nauczania i ychoania [ykład] promocja zdroia 1 promocja zdroia i higiena zakładach nauczania i ychoania [ćiczenia] promocja zdroia 1 rekreacja zdroiu publicznym [ykład] promocja zdroia 1 rekreacja zdroiu publicznym [ćiczenia] promocja zdroia 1 ychoanie fizyczne [ćiczenia] 1 ychoanie zdrootne [ykład] promocja zdroia 1 ychoanie zdrootne [ćiczenia] promocja zdroia 1 zachoania ryzykone dla zdroia [ykład] promocja zdroia 1 zachoania ryzykone dla zdroia [ćiczenia] promocja zdroia 1 zdroie psychospołeczne [ykład] promocja zdroia 1 zdroie psychospołeczne [ćiczenia] promocja zdroia 1 zdroie środoiskoe [ykład] promocja zdroia 1 zdroie środoiskoe [ćiczenia] promocja zdroia 1 Razem semestr antropologia z elementami biometrii [ykład] promocja zdroia 1 antropologia z elementami biometrii [ćiczenia] promocja zdroia 1 biomedyczne podstay rozoju i ychoania [ykład] promocja zdroia 1 biomedyczne podstay rozoju i ychoania [ćiczenia] promocja zdroia 1 demografia [ykład] promocja zdroia 1 demografia [ćiczenia] promocja zdroia 1 język angielski [lektorat] 1 język niemiecki [lektorat] 1 język rosyjski [lektorat] 1

10 Rok Sem Przedmiot Specjalność, specjalizacja E ZO Z 2 4 media edukacji [ykład] promocja zdroia 1 media edukacji [ćiczenia] promocja zdroia 1 media zdroiu publicznym [ykład] promocja zdroia 1 media zdroiu publicznym [ćiczenia] promocja zdroia 1 metodyka badań naukoych [ykład] 1 metodyka badań naukoych [ćiczenia] 1 podstay fizjoterapii [ykład] promocja zdroia 1 podstay fizjoterapii [ćiczenia] promocja zdroia 1 programy promocji zdroia [ykład] 1 programy promocji zdroia [ćiczenia] 1 programy zdrootne [ykład] promocja zdroia 1 programy zdrootne [ćiczenia] promocja zdroia 1 proseminarium [ćiczenia] 1 turystyka uzdroiskoa [ykład] promocja zdroia 1 turystyka uzdroiskoa [ćiczenia] promocja zdroia 1 ychoanie zdrootne [ćiczenia] promocja zdroia 1 zagrożenia środoisku pracy [ykład] promocja zdroia 1 zagrożenia środoisku pracy [ćiczenia] promocja zdroia 1 Razem semestr Razem rok gerontologia [ykład] promocja zdroia 1 gerontologia [ćiczenia] promocja zdroia 1 język angielski [lektorat] 1 język niemiecki [lektorat] 1 język rosyjski [lektorat] 1 opieka zdrootna państach Unii Europejskiej [ykład] promocja zdroia 1 opieka zdrootna państach Unii Europejskiej [ćiczenia] promocja zdroia 1 praktyki zaodoe [praktyka] 1 problemy medyczne i społeczne osób niepełnospranych [ykład] promocja zdroia 1 problemy medyczne i społeczne osób niepełnospranych [ćiczenia] promocja zdroia 1 promocja zdroia i higiena populacji kobiet i dzieci [ykład] promocja zdroia 1 promocja zdroia i higiena populacji kobiet i dzieci [ćiczenia] promocja zdroia 1

11 Rok Sem Przedmiot Specjalność, specjalizacja E ZO Z 3 5 seminarium dyplomoe [seminarium] 1 stan zdroia ludności na śiecie [ykład] promocja zdroia 1 stan zdroia ludności na śiecie [ćiczenia] promocja zdroia 1 strategia działań promocyjnych środoisku [ykład] promocja zdroia 1 strategia działań promocyjnych środoisku [ćiczenia] promocja zdroia 1 ubezpieczenia zdrootne [ykład] 1 spółczesne choroby zakaźne [ykład] promocja zdroia 1 spółczesne choroby zakaźne [ćiczenia] promocja zdroia 1 Razem semestr edukacja zdrootna rodzinie [ykład] promocja zdroia 1 edukacja zdrootna rodzinie [ćiczenia] promocja zdroia 1 epidemiologia [ykład] 1 humanizm i zdroie cyilizacji europejskiej [ykład] promocja zdroia 1 humanizm i zdroie cyilizacji europejskiej [ćiczenia] promocja zdroia 1 klaifikoana piersza pomoc [ykład] promocja zdroia 1 klaifikoana piersza pomoc [ćiczenia] promocja zdroia 1 marketing opiece zdrootnej [ykład] promocja zdroia 1 marketing opiece zdrootnej [ćiczenia] promocja zdroia 1 organizacja ratonicta medycznego [ykład] 1 organizacja ratonicta medycznego [ćiczenia] 1 promocja zdroia i higiena środoisku pracy [ykład] promocja zdroia 1 promocja zdroia i higiena środoisku pracy [ćiczenia] promocja zdroia 1 propedeutyka zdroia publicznego [ykład] 1 propedeutyka zdroia publicznego [ćiczenia] 1 seminarium dyplomoe [seminarium] 1 zagrożenia cyilizacyjne [ykład] promocja zdroia 1 zagrożenia cyilizacyjne [ćiczenia] promocja zdroia 1 Razem semestr Razem rok

12 Objaśnienia: E egzamin zo zaliczenie z oceną z zaliczenie * inne formy zajęć ykłady lk lektoraty ć ćiczenia k konersatoria lb laboratoria p praconia dyplomoa s seminarium dyplomoe ćs ćiczenia specjalistyczne zt zajęcia terenoe o obóz pk punkty ECTS Stat.przedm. status przedmiotu O/F oboiązkoy/fakultatyny SN standardy nauczycielskie (ypełnić tylko dla kierunkó kształcących nauczycieli pisując "N" rubryce) SN-PR liczba godzin praktyk (ypełnić tylko dla kierunkó kształcących nauczycieli pisując "N" rubryce) GR Grupa A/M administracyjna/ modułoa podpis kieronika jednostki podpis dziekana

WKFiPZ-ZP-P-II-S-17/18Z

WKFiPZ-ZP-P-II-S-17/18Z Wydział Kultury Fizycznej i Promocji Zdroia Wydział/Instytut/Katedra PLAN STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA STUDIA STACJONARNE Profil kształcenia : praktyczny kierunek: zdroie publiczne WKFiPZ-ZP-P-II-S-17/18Z

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONA WERSJA WYDRUKU

SKRÓCONA WERSJA WYDRUKU Wydział Humanistyczny Wydział/Instytut/Katedra SKRÓCONA WERSJA WYDRUKU WH-Pe-O-I-S-16/17Z WH-Pe-O-I-S-16/17Z-POiR PLAN STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA STUDIA STACJONARNE Profil kształcenia : ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

specjalność: brak specjalizacja: brak

specjalność: brak specjalizacja: brak Wydział Humanistyczny Wydział/Instytut/Katedra WH-AK-P-I-S-16/17Z PLAN STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA STUDIA STACJONARNE Profil kształcenia : praktyczny kierunek: animacja kultury specjalność: brak specjalizacja:

Bardziej szczegółowo

Projekt planu studiów

Projekt planu studiów Wydział Humanistyczny Wydział/Instytut/Katedra Projekt planu studió WH-PSoc-P-I-N-18/19Z PLAN STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA STUDIA NIESTACJONARNE Profil kształcenia : praktyczny kierunek: praca socjalna specjalność:

Bardziej szczegółowo

Projekt planu studiów

Projekt planu studiów Wydział Humanistyczny Wydział/Instytut/Katedra Projekt planu studió WH-Pe-P-II-S-17/18Z WH-Pe-P-II-S-17/18Z-PWiP PLAN STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA STUDIA STACJONARNE Profil kształcenia : praktyczny kierunek:

Bardziej szczegółowo

Projekt planu studiów

Projekt planu studiów Wydział Humanistyczny Wydział/Instytut/Katedra Projekt planu studió WH-Pe-P-II-N-17/18Z WH-Pe-P-II-N-17/18Z-PWiP PLAN STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA STUDIA NIESTACJONARNE Profil kształcenia : praktyczny kierunek:

Bardziej szczegółowo

Projekt planu studiów

Projekt planu studiów Wydział Humanistyczny Wydział/Instytut/Katedra Projekt planu studió WH-PSoc-P-I-S-18/19Z PLAN STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA STUDIA STACJONARNE Profil kształcenia : praktyczny kierunek: praca socjalna specjalność:

Bardziej szczegółowo

Projekt planu studiów

Projekt planu studiów Wydział Humanistyczny Wydział/Instytut/Katedra Projekt planu studió WH-Pe-P-II-N-18/19Z WH-Pe-P-II-N-18/19Z-PWiP PLAN STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA STUDIA NIESTACJONARNE Profil kształcenia : praktyczny kierunek:

Bardziej szczegółowo

Plan studiów. specjalność: brak specjalizacja: brak

Plan studiów. specjalność: brak specjalizacja: brak Wydział Filologiczny Wydział/Instytut/Katedra Plan studió WF-F/PR-PzDJO-O-II-S-18/19Z PLAN STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA STUDIA STACJONARNE Profil kształcenia : ogólnoakademicki kierunek: filologia - specjalność:

Bardziej szczegółowo

Zatwierdzony Uchwałą Rady Wydziału Filologicznego nr 109/2016 z dnia r. Obowiązuje dla cyklu od roku akademickiego 2016/2017

Zatwierdzony Uchwałą Rady Wydziału Filologicznego nr 109/2016 z dnia r. Obowiązuje dla cyklu od roku akademickiego 2016/2017 Wydział ilologiczny Wydział/Instytut/Katedra W-/Ish-O-I-S-16/17Z W-/Ish-O-I-S-16/17Z-KT W-/Ish-O-I-S-16/17Z-JTH PLAN STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA STUDIA STACJONARNE Profil kształcenia : ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

WF-F/Ish-O-I-S-16/17Z WF-F/Ish-O-I-S-16/17Z-KT WF-F/Ish-O-I-S-16/17Z-JwTH

WF-F/Ish-O-I-S-16/17Z WF-F/Ish-O-I-S-16/17Z-KT WF-F/Ish-O-I-S-16/17Z-JwTH Wydział ilologiczny Wydział/Instytut/Katedra W-/Ish-O-I-S-16/17Z W-/Ish-O-I-S-16/17Z-KT W-/Ish-O-I-S-16/17Z-JTH PLAN STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA STUDIA STACJONARNE Profil kształcenia : ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

Zatwierdzony Uchwałą Rady Wydziału Filologicznego nr 129/2016 z dnia 22 września 2016 r. Godziny zajęć, w tym: Inne formy zajęć. dm.

Zatwierdzony Uchwałą Rady Wydziału Filologicznego nr 129/2016 z dnia 22 września 2016 r. Godziny zajęć, w tym: Inne formy zajęć. dm. Wydział ilologiczny Wydział/Instytut/Katedra W-/G-O-I-N-17/18Z W-/G-O-I-N-17/18Z-KT W-/G-O-I-N-17/18Z-JNGiB PLAN STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA STUDIA NIESTACJONARNE Profil kształcenia : ogólnoakademicki kierunek:

Bardziej szczegółowo

Projekt planu studiów

Projekt planu studiów Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Wydział/Instytut/Katedra PLAN STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA STUDIA NIESTACJONARNE Profil kształcenia : ogólnoakademicki Projekt planu studió kierunek: ekonomia specjalność:

Bardziej szczegółowo

Projekt planu studiów

Projekt planu studiów Wydział Humanistyczny Wydział/Instytut/Katedra Projekt planu studió WH-S-O-II-S-18/19Z WH-S-O-II-S-18/19Z-BS(p,k,r) WH-S-O-II-S-18/19Z-KiDR WH-S-O-II-S-18/19Z-SOiZ PLAN STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA STUDIA

Bardziej szczegółowo

Projekt planu studiów

Projekt planu studiów Wydział Matematyczno-Fizyczny Wydział/Instytut/Katedra Projekt planu studió WMF-M-O-I-N-16/17Z WMF-M-O-I-N-16/17Z-N WMF-M-O-I-N-16/17Z-ZM PLAN STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA STUDIA NIESTACJONARNE Profil kształcenia

Bardziej szczegółowo

Projekt planu studiów

Projekt planu studiów Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Wydział/Instytut/Katedra PLAN STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA STUDIA NIESTACJONARNE Profil kształcenia : ogólnoakademicki Projekt planu studió kierunek: ekonomia specjalność:

Bardziej szczegółowo

Zatwierdzony Uchwałą Rady Wydziału Filologicznego nr 109/2016 z dnia r. Obowiązuje dla cyklu od roku akademickiego 2017/2018

Zatwierdzony Uchwałą Rady Wydziału Filologicznego nr 109/2016 z dnia r. Obowiązuje dla cyklu od roku akademickiego 2017/2018 Wydział ilologiczny Wydział/Instytut/Katedra W-/Ish--I-S-17/18Z W-/Ish--I-S-17/18Z-KT W-/Ish--I-S-17/18Z-JTH PLN STUDIÓW PIERWSZEG STPNI STUDI STCJNRNE Profil kształcenia : ogólnoakademicki kierunek: filologia

Bardziej szczegółowo

WF-F/Ish-O-I-N-15/16Z WF-F/Ish-O-I-N-15/16Z-KT WF-F/Ish-O-I-N-15/16Z-JwTH

WF-F/Ish-O-I-N-15/16Z WF-F/Ish-O-I-N-15/16Z-KT WF-F/Ish-O-I-N-15/16Z-JwTH Wydział ilologiczny Wydział/Instytut/Katedra W-/Ish--I-N-/1Z W-/Ish--I-N-/1Z-KT W-/Ish--I-N-/1Z-JTH PLN STUDIÓW PIERWSZEG STPNI STUDI NIESTCJNRNE Profil kształcenia : ogólnoakademicki kierunek: filologia

Bardziej szczegółowo

Projekt planu studiów. WH-Pe-P-I-N-18/19Z

Projekt planu studiów. WH-Pe-P-I-N-18/19Z Projekt planu studió Wydział Humanistyczny Wydział/Instytut/Katedra WH-Pe-P-I--18/19Z WH-Pe-P-I--18/19Z-EEiI WH-Pe-P-I--18/19Z-PWiP PL STUDIÓW PIERWSZEG STPI STUDI IESTCJRE Profil kształcenia : praktyczny

Bardziej szczegółowo

STUDIA NIESTACJONARNE Profil kształcenia : ogólnoakademicki

STUDIA NIESTACJONARNE Profil kształcenia : ogólnoakademicki Wydział ilologiczny Wydział/Instytut/Katedra W-/sN--I-N-16/17Z W-/sN--I-N-16/17Z-T W-/sN--I-N-16/17Z-JNKiB PLN STUDIÓW PIERWSZEG STPNI STUDI NIESTCJNRNE Profil kształcenia : ogólnoakademicki kierunek:

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONA WERSJA WYDRUKU

SKRÓCONA WERSJA WYDRUKU Wydział Filologiczny Wydział/Instytut/Katedra SKRÓCN WERSJ WYDRUKU WF-F/FRosyj.zDJ--I-S-16/17Z -PNDJ-j.chiń. WF-F/FRosyj.zDJ--I-S-16/17Z-PNDJ-j.nor. WF-F/FRosyj.zDJ--I-S-16/17Z PLN STUDIÓW PIERWSZEG STPNI

Bardziej szczegółowo

WF-F/sN-O-I-S-17/18Z WF-F/sN-O-I-S-17/18Z-T WF-F/sN-O-I-S-17/18Z-JNwKiB

WF-F/sN-O-I-S-17/18Z WF-F/sN-O-I-S-17/18Z-T WF-F/sN-O-I-S-17/18Z-JNwKiB Wydział ilologiczny Wydział/Instytut/Katedra W-/sN--I-S-17/18Z W-/sN--I-S-17/18Z-T W-/sN--I-S-17/18Z-JNKiB PLN STUDIÓW PIERWSZEG STPNI STUDI STCJNRNE Profil kształcenia : ogólnoakademicki kierunek: filologia

Bardziej szczegółowo

WNEiZ-FiR-O-I-N-17/18Z [ID 12374]

WNEiZ-FiR-O-I-N-17/18Z [ID 12374] Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Wydział/Instytut/Katedra PLAN STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA STUDIA NIESTACJONARNE Profil kształcenia : ogólnoakademicki kierunek: finanse i rachunkoość specjalność:

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONA WERSJA WYDRUKU

SKRÓCONA WERSJA WYDRUKU Wydział ilologiczny Wydział/Instytut/Katedra SKRÓCN WERSJ WYDRUKU W-/sN--I-S-16/17Z W-/sN--I-S-16/17Z -T W-/sN--I-S-16/17Z - JNKiB PLN STUDIÓW PIERWSZEG STPNI STUDI STCJNRNE Profil kształcenia : ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

WH-Pe-P-I-S-17/18Z. specjalność: pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna edukacja elementarna i integracyjna specjalizacja: brak

WH-Pe-P-I-S-17/18Z. specjalność: pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna edukacja elementarna i integracyjna specjalizacja: brak Wydział Humanistyczny Wydział/Instytut/Katedra WH-Pe-P-I-S-17/18Z WH-Pe-P-I-S-17/18Z-EEiI WH-Pe-P-I-S-17/18Z-PWiP PL STUDIÓW PIERWSZEG STPI STUDI STCJRE Profil kształcenia : praktyczny kierunek: pedagogika

Bardziej szczegółowo

Projekt planu studiów. WH-Pe-P-I-S-17/18Z

Projekt planu studiów. WH-Pe-P-I-S-17/18Z Projekt planu studió Wydział Humanistyczny Wydział/Instytut/Katedra WH-Pe-P-I-S-17/18Z WH-Pe-P-I-S-17/18Z-EEiI WH-Pe-P-I-S-17/18Z-PWiP PL STUDIÓW PIERWSZEG STPI STUDI STCJRE Profil kształcenia : praktyczny

Bardziej szczegółowo

specjalność: sektor publiczny sektor prywatny specjalizacja: brak

specjalność: sektor publiczny sektor prywatny specjalizacja: brak Wydział Praa i Administracji Wydział/Instytut/Katedra WPiA+WNEiZ-EP-O-I-S-17/18Z WPiA+WNEiZ-EP-O-I-S-17/18Z-SPr WPiA+WNEiZ-EP-O-I-S-17/18Z-SPu PLAN STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA STUDIA STACJONARNE Profil

Bardziej szczegółowo

STUDIA STACJONARNE Profil kształcenia : ogólnoakademicki

STUDIA STACJONARNE Profil kształcenia : ogólnoakademicki Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Wydział/Instytut/Katedra PLAN STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA STUDIA STACJONARNE Profil kształcenia : ogólnoakademicki kierunek: finanse i rachunkoość specjalność: rachunkoość

Bardziej szczegółowo

STUDIA NIESTACJONARNE Profil kształcenia : ogólnoakademicki

STUDIA NIESTACJONARNE Profil kształcenia : ogólnoakademicki Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Wydział/Instytut/Katedra PLAN STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA STUDIA NIESTACJONARNE Profil kształcenia : ogólnoakademicki kierunek: finanse i rachunkoość specjalność:

Bardziej szczegółowo

Projekt planu studiów

Projekt planu studiów Wydział Teologiczny Wydział/Instytut/Katedra PLAN STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA STUDIA STACJONARNE Profil kształcenia : ogólnoakademicki Projekt planu studió kierunek: nauki o rodzinie specjalność: profilaktyka

Bardziej szczegółowo

Projekt planu studiów

Projekt planu studiów Wydział Humanistyczny Wydział/Instytut/Katedra Projekt planu studió WH-PSpe-P-I-S-17/18Z WH-PSpe-P-I-S-17/18Z-EiRziPWE WH-PSpe-P-I-S-17/18Z-LSiPWE PL STUDIÓW PIERWSZEG STPI STUDI STCJRE Profil kształcenia

Bardziej szczegółowo

specjalność: sektor publiczny, sektor prywatny STUDIA STACJONARNE

specjalność: sektor publiczny, sektor prywatny STUDIA STACJONARNE Wydział Praa i Administracji Wydział/Instytut/Katedra PLAN STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA STUDIA STACJONARNE Profil kształcenia : ogólnoakademicki kierunek: ekonomiczno-prany specjalność: sektor publiczny,

Bardziej szczegółowo

Stat. SN- PR. dm. Razem. 2 język niemiecki Blok [18/1/2 ECTS] 3 język rosyjski Blok [18/1/2 ECTS] 4 socjologia czasu wolnego A O

Stat. SN- PR. dm. Razem. 2 język niemiecki Blok [18/1/2 ECTS] 3 język rosyjski Blok [18/1/2 ECTS] 4 socjologia czasu wolnego A O Wydział Kultury Fizycznej i Promocji Zdroia Wydział/Instytut/Katedra WKFiPZ+[WZiEU]-TiR-P-II-N-18/19Z WKFiPZ+[WZiEU]-TiR-P-II-N-18/19Z-ZPTiR PLAN STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA STUDIA NIESTACJONARNE Profil kształcenia

Bardziej szczegółowo

Stat. SN- PR. dm. Razem. 2 rachunkowość zarządcza A O funkcjonowanie współczesnej gospodarki A O

Stat. SN- PR. dm. Razem. 2 rachunkowość zarządcza A O funkcjonowanie współczesnej gospodarki A O Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Wydział/Instytut/Katedra PLAN STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA STUDIA NIESTACJONARNE Profil kształcenia : ogólnoakademicki kierunek: informatyka i ekonometria specjalność:

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje od roku akademickiego 2016/2017 zatwierdzony Uchwałą Rady Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania nr 260/06/2016 z dnia 16 czerwca 2016

Obowiązuje od roku akademickiego 2016/2017 zatwierdzony Uchwałą Rady Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania nr 260/06/2016 z dnia 16 czerwca 2016 Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Wydział/Instytut/Katedra PLAN STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA STUDIA STACJONARNE Profil kształcenia : praktyczny kierunek: przedsiębiorczość i inestycje specjalność:

Bardziej szczegółowo

Stat. SN- PR. dm. Razem. 2 rachunkowość zarządcza A O funkcjonowanie współczesnej gospodarki A O

Stat. SN- PR. dm. Razem. 2 rachunkowość zarządcza A O funkcjonowanie współczesnej gospodarki A O Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Wydział/Instytut/Katedra PLAN STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA STUDIA STACJONARNE Profil kształcenia : ogólnoakademicki kierunek: informatyka i ekonometria specjalność:

Bardziej szczegółowo

Projekt planu studiów

Projekt planu studiów Wydział Matematyczno-Fizyczny Wydział/Instytut/Katedra PLAN STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA STUDIA STACJONARNE Profil kształcenia : ogólnoakademicki WMF-M-O-I-S-16/17Z WMF-M-O-I-S-16/17Z-MAPG WMF-M-O-I-S-16/17Z-N

Bardziej szczegółowo

Stat. SN- PR. dm. Razem. 5 metodologia pracy naukowej A O język francuski Blok [18/1/2 ECTS] 8 język hiszpański Blok [18/1/2 ECTS]

Stat. SN- PR. dm. Razem. 5 metodologia pracy naukowej A O język francuski Blok [18/1/2 ECTS] 8 język hiszpański Blok [18/1/2 ECTS] Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Wydział/Instytut/Katedra PLAN STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA kierunek: finanse i rachunkoość WNEiZ-FiR-O-II-N-6/7Z WNEiZ-FiR-O-II-N-6/7Z-BiRF WNEiZ-FiR-O-II-N-6/7Z-DFK

Bardziej szczegółowo

specjalność: brak specjalizacja: brak

specjalność: brak specjalizacja: brak Wydział Nauk o Ziemi Wydział/Instytut/Katedra WNoZ-Geogr-O-I-S-16/17Z PLAN STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA STUDIA STACJONARNE Profil kształcenia : ogólnoakademicki kierunek: geografia specjalność: brak specjalizacja:

Bardziej szczegółowo

specjalność: analizy gospodarcze ekonomia menedżerska specjalizacja: brak

specjalność: analizy gospodarcze ekonomia menedżerska specjalizacja: brak Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Wydział/Instytut/Katedra WNEiZ-E-O-I-S-17/18Z WNEiZ-E-O-I-S-17/18Z-AG WNEiZ-E-O-I-S-17/18Z-EM PLAN STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA STUDIA STACJONARNE Profil kształcenia

Bardziej szczegółowo

WNEiZ-FiR-O-I-S-17/18Z

WNEiZ-FiR-O-I-S-17/18Z Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Wydział/Instytut/Katedra PLAN STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA STUDIA STACJONARNE Profil kształcenia : ogólnoakademicki WNEiZ-FiR-O-I-S-17/18Z WNEiZ-FiR-O-I-S-17/18Z-FSiZ

Bardziej szczegółowo

Zatwierdzony Uchwałą Rady Wydziału Zarządzania i Ekonomiki Usług nr... z dnia... Stat. SN- PR. dm. Razem. 5 język rosyjski Blok [30/1/2 ECTS] B1

Zatwierdzony Uchwałą Rady Wydziału Zarządzania i Ekonomiki Usług nr... z dnia... Stat. SN- PR. dm. Razem. 5 język rosyjski Blok [30/1/2 ECTS] B1 Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług Wydział/Instytut/Katedra PLAN STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA STUDIA STACJONARNE Profil kształcenia : ogólnoakademicki kierunek: logistyka specjalność: logistyka biznesie

Bardziej szczegółowo

WNEiZ-FiR-O-I-S-16/17Z

WNEiZ-FiR-O-I-S-16/17Z Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Wydział/Instytut/Katedra PLAN STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA STUDIA STACJONARNE Profil kształcenia : ogólnoakademicki WNEiZ-FiR-O-I-S-16/17Z WNEiZ-FiR-O-I-S-16/17Z-BiZFP

Bardziej szczegółowo

Zatwierdzony Uchwałą Rady Wydziału Zarządzania i Ekonomiki Usług nr... z dnia... Stat. SN- PR. dm. Razem. 5 język rosyjski Blok [18/1/2 ECTS]

Zatwierdzony Uchwałą Rady Wydziału Zarządzania i Ekonomiki Usług nr... z dnia... Stat. SN- PR. dm. Razem. 5 język rosyjski Blok [18/1/2 ECTS] Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług Wydział/Instytut/Katedra PLAN STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA STUDIA NIESTACJONARNE Profil kształcenia : ogólnoakademicki kierunek: logistyka specjalność: logistyka biznesie

Bardziej szczegółowo

specjalność: brak specjalizacja: brak

specjalność: brak specjalizacja: brak Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Wydział/Instytut/Katedra WNEiZ-P--II-S-16/17Z PLN STUDIÓW DRUGIEG STPNI STUDI STCJNRNE Profil kształcenia : ogólnoakademicki kierunek: Public anagement specjalność:

Bardziej szczegółowo

Stat. SN- PR. dm. Razem. 2 język angielski Blok [30/1/2 ECTS] 2 rachunkowość zarządcza A O

Stat. SN- PR. dm. Razem. 2 język angielski Blok [30/1/2 ECTS] 2 rachunkowość zarządcza A O Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Wydział/Instytut/Katedra PLAN STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA STUDIA STACJONARNE Profil kształcenia : ogólnoakademicki kierunek: informatyka i ekonometria specjalność:

Bardziej szczegółowo

Projekt planu studiów

Projekt planu studiów Uniersytet Szczeciński Wydział/Instytut/Katedra PLAN STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA STUDIA STACJONARNE Profil kształcenia : ogólnoakademicki Projekt planu studió kierunek: ekonomiczno-prany specjalność: doradzto

Bardziej szczegółowo

Stat. SN- PR. dm. Razem. 1 dodatkowe zajęcia z wychowania fizycznego M F język rosyjski Blok [30/1/2 ECTS]

Stat. SN- PR. dm. Razem. 1 dodatkowe zajęcia z wychowania fizycznego M F język rosyjski Blok [30/1/2 ECTS] Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Wydział/Instytut/Katedra PLAN STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA STUDIA STACJONARNE Profil kształcenia : ogólnoakademicki kierunek: zarządzanie specjalność: zarządzanie kapitałem

Bardziej szczegółowo

Projekt planu studiów

Projekt planu studiów Wydział Humanistyczny Wydział/Instytut/Katedra PLN STUDIÓW DRUGIEG STPNI STUDI STCJNRNE Profil kształcenia : ogólnoakademicki Projekt planu studió kierunek: pedagogika specjalna specjalność: czesne spomaganie

Bardziej szczegółowo

Projekt planu studiów

Projekt planu studiów Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Wydział/Instytut/Katedra PLAN STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA STUDIA NIESTACJONARNE Profil kształcenia : ogólnoakademicki Projekt planu studió kierunek: ekonomia specjalność:

Bardziej szczegółowo

Stat. SN- PR. dm. Razem. 5 język rosyjski Blok [24/1/2 ECTS] 3 język hiszpański Blok [24/1/2 ECTS] 4 język niemiecki Blok [24/1/2 ECTS]

Stat. SN- PR. dm. Razem. 5 język rosyjski Blok [24/1/2 ECTS] 3 język hiszpański Blok [24/1/2 ECTS] 4 język niemiecki Blok [24/1/2 ECTS] Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Wydział/Instytut/Katedra PLAN STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA STUDIA NIESTACJONARNE Profil kształcenia : ogólnoakademicki kierunek: zarządzanie specjalność: zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Projekt planu studiów

Projekt planu studiów Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Wydział/Instytut/Katedra PLAN STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA STUDIA NIESTACJONARNE Profil kształcenia : ogólnoakademicki WNEiZ-Z-O-I-N-18/1Z WNEiZ-Z-O-I-N-18/1Z-KM

Bardziej szczegółowo

specjalność: geomonitoring geoinformacja edukacja środowiskowa specjalizacja: brak

specjalność: geomonitoring geoinformacja edukacja środowiskowa specjalizacja: brak Wydział Nauk o Ziemi Wydział/Instytut/Katedra WNoZ-Geogr-O-I-S-17/18Z WNoZ-Geogr-O-I-S-17/18Z-EŚ WNoZ-Geogr-O-I-S-17/18Z-Geoin WNoZ-Geogr-O-I-S-17/18Z-Geom PLAN STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA STUDIA STACJONARNE

Bardziej szczegółowo

WNEiZ-FiR-O-I-S-18/19Z. PLAN STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA STUDIA STACJONARNE Profil kształcenia : ogólnoakademicki

WNEiZ-FiR-O-I-S-18/19Z. PLAN STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA STUDIA STACJONARNE Profil kształcenia : ogólnoakademicki Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Wydział/Instytut/Katedra PLAN STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA STUDIA STACJONARNE Profil kształcenia : ogólnoakademicki WNEiZ-FiR-O-I-S-18/19Z WNEiZ-FiR-O-I-S-18/19Z-DFMSP

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONA WERSJA WYDRUKU

SKRÓCONA WERSJA WYDRUKU Wydział Praa i Administracji Wydział/Instytut/Katedra SKRÓCONA WERSJA WYDRUKU PLAN STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA STUDIA STACJONARNE Profil kształcenia : ogólnoakademicki kierunek: Ekonomiczno-prany specjalność:

Bardziej szczegółowo

WH-BN-O-II-N-17/18Z. STUDIA NIESTACJONARNE Profil kształcenia : ogólnoakademicki

WH-BN-O-II-N-17/18Z. STUDIA NIESTACJONARNE Profil kształcenia : ogólnoakademicki Wydział Humanistyczny Wydział/Instytut/Katedra PLN STUDIÓW DRUGIEG STPNI STUDI NIESTCJNRNE Profil kształcenia : ogólnoakademicki kierunek: bezpieczeństo narodoe WH-BN--II-N-17/18Z WH-BN--II-N-17/18Z-BSE

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje dla cyklu od roku akademickiego 2016/2017. Stat. SN- PR. dm. Razem. 2 wychowanie fizyczne Blok [20/1/1 ECTS]

Obowiązuje dla cyklu od roku akademickiego 2016/2017. Stat. SN- PR. dm. Razem. 2 wychowanie fizyczne Blok [20/1/1 ECTS] Wydział Praa i Administracji Wydział/Instytut/Katedra PLAN STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA STUDIA STACJONARNE Profil kształcenia : ogólnoakademicki kierunek: administracja specjalność: administracja ogólna administracja

Bardziej szczegółowo

specjalizacja: brak Obowiązuje od roku akademickiego 2016/2017 Zatwierdzony Uchwałą Rady Wydziału Matematyczno - Fizycznego nr... z dnia...

specjalizacja: brak Obowiązuje od roku akademickiego 2016/2017 Zatwierdzony Uchwałą Rady Wydziału Matematyczno - Fizycznego nr... z dnia... Wydział Matematyczno-Fizyczny Wydział/Instytut/Katedra PLAN STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA STUDIA STACJONARNE Profil kształcenia : ogólnoakademicki kierunek: matematyka specjalność: matematyczna analityka

Bardziej szczegółowo

WZiEU-L-O-I-S-17/18Z. STUDIA STACJONARNE Profil kształcenia : ogólnoakademicki

WZiEU-L-O-I-S-17/18Z. STUDIA STACJONARNE Profil kształcenia : ogólnoakademicki Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług Wydział/Instytut/Katedra PLN STUDIÓW PIERWSZEG STPNI STUDI STCJNRNE Profil kształcenia : ogólnoakademicki WZiEU-L--I-S-17/18Z WZiEU-L--I-S-17/18Z-LB WZiEU-L--I-S-17/18Z-MUL

Bardziej szczegółowo

STUDIA STACJONARNE Profil kształcenia : ogólnoakademicki

STUDIA STACJONARNE Profil kształcenia : ogólnoakademicki Wydział ilologiczny Wydział/Instytut/Katedra PLN STUDIÓW PIERWSZEG STPNI STUDI STCJNRNE Profil kształcenia : ogólnoakademicki kierunek: filologia - specjalność: skandynaistyka - studia noreskie specjalność:

Bardziej szczegółowo

Godziny zajęć, w tym: Inne formy zajęć. dm. Razem. lk ć k lb p s ćs. 5 informacja naukowa A O wychowanie fizyczne Blok [30/1/0 ECTS]

Godziny zajęć, w tym: Inne formy zajęć. dm. Razem. lk ć k lb p s ćs. 5 informacja naukowa A O wychowanie fizyczne Blok [30/1/0 ECTS] Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Wydział/Instytut/Katedra WNEiZ-IB--I-S-18/19Z WNEiZ-IB--I-S-18/19Z-IiMSB WNEiZ-IB--I-S-18/19Z-PB PLN STUDIÓW PIERWSZEG STPNI STUDI STCJNRNE Profil kształcenia :

Bardziej szczegółowo

Forma zaliczenia Egz/ zal po. Godziny zajęć, w tym: semestrze. Razem. ćs ć k le l p s

Forma zaliczenia Egz/ zal po. Godziny zajęć, w tym: semestrze. Razem. ćs ć k le l p s Załącznik nr 11a Plan studió niestacjonarnych I stopnia Wydział Kultury Fizycznej i Promocji Zdroia 1). PLAN STUDIÓW Oboiązuje od roku akademickiego 01/013 Zatierdzony Uchałą Rady Wydziału nr 30/01 z dnia

Bardziej szczegółowo

WH-BN-O-II-S-17/18Z. STUDIA STACJONARNE Profil kształcenia : ogólnoakademicki

WH-BN-O-II-S-17/18Z. STUDIA STACJONARNE Profil kształcenia : ogólnoakademicki Wydział Humanistyczny Wydział/Instytut/Katedra PLN STUDIÓW DRUGIEG STPNI STUDI STCJNRNE Profil kształcenia : ogólnoakademicki kierunek: bezpieczeństo narodoe WH-BN--II-S-17/18Z WH-BN--II-S-17/18Z-BSE WH-BN--II-S-17/18Z-ZBP

Bardziej szczegółowo

specjalność: brak specjalizacja: brak

specjalność: brak specjalizacja: brak Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Wydział/Instytut/Katedra WNEiZ-GN-P-I-S-17/18Z PLAN STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA STUDIA STACJONARNE Profil kształcenia : praktyczny kierunek: gospodarka nieruchomościami

Bardziej szczegółowo

Projekt planu studiów

Projekt planu studiów Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług Wydział/Instytut/Katedra PLAN STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA STUDIA NIESTACJONARNE Profil kształcenia : ogólnoakademicki Projekt planu studió kierunek: finanse i rachunkoość

Bardziej szczegółowo

Projekt planu studiów

Projekt planu studiów Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Wydział/Instytut/Katedra PLAN STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA STUDIA STACJONARNE Profil kształcenia : ogólnoakademicki Projekt planu studió kierunek: informatyka i ekonometria

Bardziej szczegółowo

I PRZEDMIOTY OGÓLNOUCZELNIANE

I PRZEDMIOTY OGÓLNOUCZELNIANE Załącznik nr 1 Plan studió stacjonarnych II stopnia Wydział Kultury izycznej i Promocji Zdroia 1). PLAN STUDIÓW boiązuje od roku akademickiego 2016/2017 zatierdzony Uchałą Rady Wydziału Kultury izycznej

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. Plan studiów stacjonarnych II stopnia

PLAN STUDIÓW. Plan studiów stacjonarnych II stopnia Załącznik nr 1 Plan studió stacjonarnych II stopnia Wydział Kultury izycznej i Promocji Zdroia 1). PLAN STUDIÓW KIERUNEK: ychoanie fizyczne SPECJALNŚĆ: nauczycielska boiązuje od roku akademickiego 2015/2016

Bardziej szczegółowo

Projekt planu studiów

Projekt planu studiów Wydział Praa i Administracji Wydział/Instytut/Katedra PLAN STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA STUDIA STACJONARNE Profil kształcenia : ogólnoakademicki Projekt planu studió kierunek: administracja specjalność: administracja

Bardziej szczegółowo

Kultury Fizycznej i Promocji Zdrowia US nr 37/2013 z dnia r; po zmianach zatwierdzonych SPECJALNOŚĆ: nauczycielska

Kultury Fizycznej i Promocji Zdrowia US nr 37/2013 z dnia r; po zmianach zatwierdzonych SPECJALNOŚĆ: nauczycielska Załącznik nr 2 Plan studió stacjonarnych I stopnia Wydział Kultury izycznej i Promocji Zdroia 1). PLAN STUDIÓW boiązuje od roku akademickiego 2014/201 zatierdzony Uchałą Rady Wydziału Kultury izycznej

Bardziej szczegółowo

Zatwierdzony Uchwałą Rady Wydziału Zarządzania i Ekonomiki Usług nr... z dnia... Obowiązuje dla cyklu od roku akademickiego 2016/2017

Zatwierdzony Uchwałą Rady Wydziału Zarządzania i Ekonomiki Usług nr... z dnia... Obowiązuje dla cyklu od roku akademickiego 2016/2017 Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług Wydział/Instytut/Katedra WZiEU-L/inż-O-I-S-16/17Z WZiEU-L/inż-O-I-S-16/17Z-ISL WZiEU-L/inż-O-I-S-16/17Z-ITL PLAN STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA STUDIA STACJONARNE Profil

Bardziej szczegółowo

Zatwierdzony Uchwałą Rady Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania nr... z dnia... Godziny zajęć, w tym: Inne formy zajęć.

Zatwierdzony Uchwałą Rady Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania nr... z dnia... Godziny zajęć, w tym: Inne formy zajęć. Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Wydział/Instytut/Katedra WNEiZ-ZiIP-O-I-S-17/18Z WNEiZ-ZiIP-O-I-S-17/18Z-II WNEiZ-ZiIP-O-I-S-17/18Z-IPZ WNEiZ-ZiIP-O-I-S-17/18Z-ZP PLAN STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA

Bardziej szczegółowo

I PRZEDMIOTY OGÓLNOUCZELNIANE

I PRZEDMIOTY OGÓLNOUCZELNIANE Załącznik nr 2a Plan studió niestacjonarnych I stopnia Wydział Kultury izycznej i Promocji Zdroia PLAN STUDIÓW 1). KIERUNEK: ychoanie fizyczne SPECJALNŚĆ: nauczycielska akultatynie: SPECJALIZACJA: Gimnastyka

Bardziej szczegółowo

Projekt planu studiów

Projekt planu studiów Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług Wydział/Instytut/Katedra PLAN STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA STUDIA STACJONARNE Profil ksałcenia : ogólnoakademicki Projekt planu studiów kierunek: logistyka specjalność:

Bardziej szczegółowo

WZiEU+WKFiPZ-TiR-O-I-S-18/19Z

WZiEU+WKFiPZ-TiR-O-I-S-18/19Z Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług, Wydział Kultury Fizycznej i Promocji Zdroia Wydział/Instytut/Katedra WZiEU+WKFiPZ-TiR--I-S-18/19Z WZiEU+[WKFiPZ]-TiR--I-S-18/19Z-RRiE [WZiEU]+WKFiPZ-TiR--I-S-18/19Z-MT

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONA WERSJA WYDRUKU

SKRÓCONA WERSJA WYDRUKU Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Wydział/Instytut/Katedra PLAN STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA STUDIA STACJONARNE Profil ksałcenia : ogólnoakademicki SKRÓCONA WERSJA WYDRUKU kierunek: zarządzanie i

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje od roku akademickiego 2016/2017

Obowiązuje od roku akademickiego 2016/2017 Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania PLAN STUDIÓW pierwszego stopnia KIERUNEK: Ekonomia studia stacjonarne specjalność/i: Ekonomia menedżerska, Analizy gospodarcze, Profil kształcenia: ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje od roku akademickiego 2016/2017

Obowiązuje od roku akademickiego 2016/2017 Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania PLAN STUDIÓW pierwszego stopnia KIERUNEK: Ekonomia studia niestacjonarne specjalność/i: Ekonomia menedżerska, Analizy gospodarcze, Profil kształcenia: ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

specjalność: brak specjalizacja: brak

specjalność: brak specjalizacja: brak Wydział Biologii Wydział/Instytut/Katedra WB-OiIŚP-O-I-S-18/19Z PLAN STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA STUDIA STACJONARNE Profil ksałcenia : ogólnoakademicki kierunek: ochrona i inżynieria środowiska przyrodniczego

Bardziej szczegółowo

specjalność: internet w zarządzaniu i biznesie analityk biznesowy IT metody ilościowe w biznesie inżynieria oprogramowania specjalizacja: brak

specjalność: internet w zarządzaniu i biznesie analityk biznesowy IT metody ilościowe w biznesie inżynieria oprogramowania specjalizacja: brak Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Wydział/Instytut/Katedra WNEiZ-IiE--I-S-16/17Z WNEiZ-IiE--I-S-16/17Z-BIT WNEiZ-IiE--I-S-16/17Z-IZiB WNEiZ-IiE--I-S-16/17Z-I WNEiZ-IiE--I-S-16/17Z-MIB PLN STUDIÓW

Bardziej szczegółowo

specjalność: internet w zarządzaniu i biznesie analityk biznesowy IT metody ilościowe w biznesie inżynieria oprogramowania specjalizacja: brak

specjalność: internet w zarządzaniu i biznesie analityk biznesowy IT metody ilościowe w biznesie inżynieria oprogramowania specjalizacja: brak Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Wydział/Instytut/Katedra WNEiZ-IiE--I-N-/17Z WNEiZ-IiE--I-N-/17Z-BIT WNEiZ-IiE--I-N-/17Z-IZiB WNEiZ-IiE--I-N-/17Z-I WNEiZ-IiE--I-N-/17Z-MIB PLN STUDIÓW PIERWSZEG

Bardziej szczegółowo

P l a n s t u d i ó w

P l a n s t u d i ó w Załącznik nr 3 do uchały Nr 5 Senatu UMK z dnia 5 lutego 2019 r. P l a n s t u d i ó Wydział proadzący studia: Nauk Pedagogicznych Kierunek na którym są proadzone studia: (naza kierunku musi być adekatna

Bardziej szczegółowo

Projekt planu studiów

Projekt planu studiów Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Wydział/Instytut/Katedra PLN STUDIÓW PIERWSZEG STPNI STUDI STCJNRNE Profil kształcenia : ogólnoakademicki Projekt planu studió kierunek: informatyka i ekonometria

Bardziej szczegółowo

WZiEU+WKFiPZ-TiR-O-I-S-16/17Z. specjalność: menedżer turystyki animator rekreacji ruchowej i ekoturystyki specjalizacja: brak

WZiEU+WKFiPZ-TiR-O-I-S-16/17Z. specjalność: menedżer turystyki animator rekreacji ruchowej i ekoturystyki specjalizacja: brak Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług, Wydział Kultury Fizycznej i Promocji Zdroia Wydział/Instytut/Katedra WZiEU+WKFiPZ-TiR-O-I-S-16/17Z WZiEU+WKFiPZ-TiR-O-I-S-16/17Z-ARRiE WZiEU+WKFiPZ-TiR-O-I-S-16/17Z-MT

Bardziej szczegółowo

STUDIA STACJONARNE Profil kształcenia : ogólnoakademicki. specjalność: brak

STUDIA STACJONARNE Profil kształcenia : ogólnoakademicki. specjalność: brak Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Wydział/Instytut/Katedra PLN STUDIÓW DRUGIEG STPNI STUDI STCJNRNE Profil kształcenia : ogólnoakademicki kierunek: Rynek nieruchomości specjalność: brak boiązuje

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 PLAN STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA. Profil kształcenia: ogólnoakademicki

Załącznik nr 1 PLAN STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA. Profil kształcenia: ogólnoakademicki Kod przedmiotu Forma zaliczenia Egz/ zal po sem. Załącznik nr 1 Wydział/Instytut/Katedra PLAN STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA STUDIA STACJONARNE Profil kształcenia: ogólnoakademicki KIERUNEK: specjalność/i: DZIENNIKARSTWO

Bardziej szczegółowo

Od roku akademickiego 2012/2013 Kierunek: TURYSTYKA I REKREACJA

Od roku akademickiego 2012/2013 Kierunek: TURYSTYKA I REKREACJA Krajoe Ramy Kalifikacji 3.5.1. PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH Od roku akademickiego 2012/2013 Kierunek: TURYSTYKA I REKREACJA Specjalności: 1. Obsługa ruchu turystycznego 2. Rekreacja ruchoa 3. Menedżer

Bardziej szczegółowo

P l a n s t u d i ó w

P l a n s t u d i ó w Załącznik nr 9 do Uchały Nr 40 Rady WPiSM z dnia 16 kietnia 2019 r. P l a n s t u d i ó Wydział proadzący studia: Kierunek na którym są proadzone studia: (naza kierunku musi być adekatna do zaartości programu

Bardziej szczegółowo

Pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna Edukacja elementarna i integracyjna

Pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna Edukacja elementarna i integracyjna wykłady realizowane wspólnie z profilem ogólnoakademickim Forma zaliczenia Egz/ zal po sem. Humanistyczny/Pedagogigki Wydział/Instytut/Katedra PLAN STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA KIERUNEK: PEDAGOGIKA STUDIA

Bardziej szczegółowo