Projekt planu studiów

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Projekt planu studiów"

Transkrypt

1 Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Wydział/Instytut/Katedra PLAN STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA STUDIA NIESTACJONARNE Profil kształcenia : ogólnoakademicki WNEiZ-Z-O-I-N-18/1Z WNEiZ-Z-O-I-N-18/1Z-KM WNEiZ-Z-O-I-N-18/1Z-ZJ Projekt planu studió WNEiZ-Z-O-I-N-18/1Z-ZMB WNEiZ-Z-O-I-N-18/1Z-ZP WNEiZ-Z-O-I-N-18/1Z-ZZLP kierunek: zarządzanie specjalność: kompetencje menedżerskie zarządzanie marketingoe biznesie zarządzanie przedsiębiorstem zarządzanie zasobami ludzkimi przedsiębiorstie zarządzanie jakością specjalizacja: brak Zatierdzony Uchałą nr 151/5/218 Rady Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniersytetu Szczecińskiego z dnia 1 maja 218 roku. Oboiązuje dla cyklu od roku akademickiego 218/21 Liczba godzin Lp. Kod przedmiot u Przedmiot Blok obieralny SN SN- PR Stat. GR prze dm. Razem Godziny zajęć, tym: Inne formy zajęć lk ć k lb p s ćs zt o inne I rok II rok I sem. II sem. III sem. IV sem. i V sem. III rok VI sem. i i i i i I OGÓLNOUCZELNIANE 1 elementy socjologii A O ochrona łasności intelektualnej A O technologie informacyjne A O Blok [3/1/5 ECTS] Język obcy A,F,H,N,R 4 język angielski Blok [3/1/5 ECTS] 5 język francuski Blok [3/1/5 ECTS] 6 język hiszpański Blok [3/1/5 ECTS] 7 język niemiecki Blok [3/1/5 ECTS] 8 język rosyjski Blok [3/1/5 ECTS] Razem Blok [3/1/5 ECTS] Blok [3/1/5 ECTS] Język obcy A,F,H,N,R język angielski Blok [3/1/5 ECTS] 1 język francuski Blok [3/1/5 ECTS] 11 język hiszpański Blok [3/1/5 ECTS] , 17:26:52 Strona 1 z 17

2 Liczba godzin Lp. Kod przedmiot u Przedmiot Blok obieralny SN SN- PR Stat. GR prze dm. Razem Godziny zajęć, tym: Inne formy zajęć lk ć k lb p s ćs zt o inne I rok II rok I sem. II sem. III sem. IV sem. i V sem. III rok VI sem. i i i i i 12 język niemiecki Blok [3/1/5 ECTS] 13 język rosyjski Blok [3/1/5 ECTS] Razem Blok [3/1/5 ECTS] Razem OGÓLNOUCZELNIANE II PODSTAWOWE 1 matematyka A O nauka o przedsiębiorstie A O podstay finansó A O podstay praa A O podstay zarządzania A O mikroekonomia A O statystyka A O Razem PODSTAWOWE III KIERUNKOWE 1 podstay makroekonomii A O systemy informatyczne zarządzaniu A O e-biznes A O elementy psychologii A O etyka biznesu A O marketing A O planoanie działalności gospodarczej A O podstay rachunkoości A O zachoania konsumentó A O zachoania organizacyjne A O zarządzanie projektami A O polityka gospodarcza A O rachunkoość zarządcza A O , 17:26:52 Strona 2 z 17

3 Liczba godzin Lp. Kod przedmiot u Przedmiot Blok obieralny SN SN- PR Stat. GR prze dm. Razem Godziny zajęć, tym: Inne formy zajęć lk ć k lb p s ćs zt o inne I rok II rok I sem. II sem. III sem. IV sem. i V sem. III rok VI sem. i i i i i 14 spółczesne teorie firmy A O zarządzanie relacjami z klientem A O analiza ekonomiczna A O badania marketingoe A O praktyki zaodoe A O przedsiębiorczość A O torzenie i rozój małej firmy A O międzynarodoe stosunki gospodarcze A O zarządzanie kapitałem trałym A O zarządzanie procesami A O zarządzanie jakością A O zarządzanie zasobami ludzkimi A O Blok [15/1/2 ECTS] Język obcy z elementami biznesoymi [moduł] 26 język angielski z elementami biznesoymi Blok [15/1/2 ECTS] M F język francuski z elementami biznesoymi Blok [15/1/2 ECTS] M F język hiszpański z elementami biznesoymi Blok [15/1/2 ECTS] M F język niemiecki z elementami biznesoymi Blok [15/1/2 ECTS] M F język rosyjski z elementami biznesoymi Blok [15/1/2 ECTS] M F Razem Blok [15/1/2 ECTS] Blok [15/1/2 ECTS] Język obcy z elementami biznesoymi [moduł] 31 język angielski z elementami biznesoymi Blok [15/1/2 ECTS] M F język francuski z elementami biznesoymi Blok [15/1/2 ECTS] M F język hiszpański z elementami biznesoymi Blok [15/1/2 ECTS] M F język niemiecki z elementami biznesoymi Blok [15/1/2 ECTS] M F język rosyjski z elementami biznesoymi Blok [15/1/2 ECTS] M F Razem Blok [15/1/2 ECTS] , 17:26:52 Strona 3 z 17

4 Liczba godzin Lp. Kod przedmiot u Przedmiot Blok obieralny SN SN- PR Stat. GR prze dm. Razem Godziny zajęć, tym: Inne formy zajęć lk ć k lb p s ćs zt o inne I rok II rok I sem. II sem. III sem. IV sem. i V sem. III rok VI sem. i i i i i Razem KIERUNKOWE IV POZOSTAŁE PRZEDMIOTY / MODUŁY Blok [/1/1ECTS] 1 seminarium dyplomoe Blok [/1/1ECTS] M F 1 1 Razem Blok [/1/1ECTS] 1 1 Blok [/1/1ECTS] 2 seminarium dyplomoe Blok [/1/1ECTS] M F 1 1 Razem Blok [/1/1ECTS] 1 1 Blok [/1/8 ECTS] 3 seminarium dyplomoe Blok [/1/8 ECTS] M F 8 8 Razem Blok [/1/8 ECTS] 8 8 Razem POZOSTAŁE PRZEDMIOTY / MODUŁY V INNE DO ZALICZENIA 1 szkolenie BHP A O szkolenie biblioteczne A O kultura myślenia i argumentacji A O informacja naukoa A O Razem INNE DO ZALICZENIA Łącznie (I+II+III+IV+V) VI SPECJALNOŚCI / SPECJALIZACJE / MODUŁY SPECJALNOŚCIOWE VI1 kompetencje menedżerskie 1 formy spółdziałania gospodarczego przedsiębiorst A O komunikacja organizacji A O praca spółczesnego menedżera A O przygotoyanie projektó o dofinansoanie A O e-marketing A O , 17:26:52 Strona 4 z 17

5 Liczba godzin Lp. Kod przedmiot u Przedmiot Blok obieralny SN SN- PR Stat. GR prze dm. Razem Godziny zajęć, tym: Inne formy zajęć lk ć k lb p s ćs zt o inne I rok II rok I sem. II sem. III sem. IV sem. i V sem. III rok VI sem. i i i i i 6 narzędzia informatyczne zarządzaniu projektami i pracą zespołoą A O zarządzanie pracą zespołoą A O zarządzanie zmianą A O 2 2 analiza rynku A O controlling A O 2 2 doskonalenie funkcjonoania organizacji A O 2 2 kształtoanie kultury organizacyjnej A O 2 2 ocena efektyności inestycji A O projektoanie organizacji A O zarządzanie produkcją A O analiza biznesoa A O 2 2 gry menedżerskie A O narzędzia informatyczne operacyjnym zarządzaniu finansami A O operacyjne zarządzanie finansami A O zarządzanie zasobami niematerialnymi A O zintegroane systemy zarządzania A O 2 2 Razem kompetencje menedżerskie Łącznie na specjalność VI1 (I+II+III+IV+V+VI1) VI zarządzanie jakością projektoanie organizacji A O zarządzanie małym przedsiębiorstem A O zarządzanie produkcją A O zarządzanie zmianą A O polityka przemysłoa A O 2 2 strategie marketingoe A O 1 1 system logistyczny przedsiębiorsta A O 2 2 zarządzanie kapitałem intelektualnym A O zarządzanie zasobami niematerialnymi A O , 17:26:52 Strona 5 z 17

6 Liczba godzin Lp. Kod przedmiot u Przedmiot Blok obieralny SN SN- PR Stat. GR prze dm. Razem Godziny zajęć, tym: Inne formy zajęć lk ć k lb p s ćs zt o inne I rok II rok I sem. II sem. III sem. IV sem. i V sem. III rok VI sem. i i i i i 1 11 analiza rynku A O doskonalenie funkcjonoania organizacji A O innoacyjne strategie rozoju przedsiębiorst kształtoanie konkurencyjności przedsiębiorsta A O A O zarządzanie finansami przedsiębiorstie A O 2 2 zarządzanie jakością produktu A O zastosoanie narzędzi informatycznych zarządzaniu finansami A O ocena efektyności inestycji A O systemy spomagania decyzji A O zintegroane systemy zarządzania A O Razem zarządzanie jakością Łącznie na specjalność VI2 (I+II+III+IV+V+VI2) VI zarządzanie marketingoe biznesie komunikacja marketingoa A O kreatyność i innoacje A O 2 2 obsługa klienta A O zarządzanie małym przedsiębiorstem A O metody ilościoe zarządzaniu A O zarządzanie pracą zespołoą A O zarządzanie sprzedażą A O analiza informacji marketingoych A O 2 2 e-marketing A O konkurencyjność gospodaroania A O 2 2 nooczesne formy przedsiębiorst A O 2 2 strategie marketingoe A O zarządzanie łańcuchem dosta A O zarządzanie zmianą A O efektyność marketingu A O , 17:26:52 Strona 6 z 17

7 Liczba godzin Lp. Kod przedmiot u Przedmiot Blok obieralny SN SN- PR Stat. GR prze dm. Razem Godziny zajęć, tym: Inne formy zajęć lk ć k lb p s ćs zt o inne I rok II rok I sem. II sem. III sem. IV sem. i V sem. III rok VI sem. i i i i i funkcje menedżera - studia przypadkó A O 1 1 nooczesne odmiany rachunku kosztó A O techniki transakcji międzynarodoych A O zastosoanie systemó informatycznych zarządzaniu A O Razem zarządzanie marketingoe biznesie Łącznie na specjalność VI3 (I+II+III+IV+V+VI3) VI zarządzanie przedsiębiorstem nooczesne formy przedsiębiorst A O projektoanie organizacji A O 2 2 zarządzanie pracą zespołoą A O zarządzanie produkcją A O formy spółdziałania gospodarczego przedsiębiorst A O obsługa klienta A O 2 2 polityka przemysłoa A O 2 2 zarządzanie zmianą A O 2 2 finanse przedsiębiorst A O innoacyjne strategie rozoju przedsiębiorst A O koszty logistyczne A O kształtoanie konkurencyjności przedsiębiorsta narzędzia informatyczne finansach przedsiębiorst A O A O strategie marketingoe A O nooczesne koncepcje i metody zarządzania przedsiębiorstem A O ocena efektyności inestycji A O stosunki pracy UE A O systemy spomagania decyzji A O zarządzanie kapitałem intelektualnym A O Razem zarządzanie przedsiębiorstem Łącznie na specjalność VI4 (I+II+III+IV+V+VI4) , 17:26:52 Strona 7 z 17

8 Liczba godzin Lp. Kod przedmiot u Przedmiot Blok obieralny SN SN- PR Stat. GR prze dm. Razem Godziny zajęć, tym: Inne formy zajęć lk ć k lb p s ćs zt o inne I rok II rok I sem. II sem. III sem. IV sem. i V sem. III rok VI sem. i i i i i VI zarządzanie zasobami ludzkimi przedsiębiorstie nooczesne formy przedsiębiorst A O rynek pracy teorii i praktyce A O zarządzanie czasem organizacji A O zarządzanie zespołami praconiczymi A O 2 2 komunikacja organizacji A O 2 2 kształtoanie kultury organizacyjnej A O 2 2 obsługa klienta A O planoanie i pozyskianie praconikó A O komunikacja marketingoa A O 2 2 kreatyność i innoacje A O 2 2 motyoanie i rozój praconikó A O ocenianie praconikó A O prao pracy A O spraozdaczość personalna A O zarządzanie zdroiem praconikó przedsiębiorstie kształtoanie konkurencyjności przedsiębiorsta A O 2 2 A O menedżer innoacji A O projekty unijne ZZL A O systemy informatyczne zarządzaniu personelem A O zarządzanie zmianą A O Razem zarządzanie zasobami ludzkimi przedsiębiorstie Łącznie na specjalność VI5 (I+II+III+IV+V+VI5) , 17:26:52 Strona 8 z 17

9 1. Informacje dotyczące yboru przez studenta przedmiotó / modułó, specjalności / specjalizacji 2. PRAKTYKI (podać rodzaj i miejsce praktyki, określić: semestr, liczbę godzin, punkty ECTS) Student studió pierszego stopnia odbya praktyki zaodoe ybranej przez siebie instytucji/przedsiębiorstie IV semestrze (12 godzin, 4 punkty ECTS) 3. WARUNKI ZALICZENIA SEMESTRU (ROKU) 4. WARUNKI UKOŃCZENIA STUDIÓW Według Regulaminu Studió Uniersytetu Szczecińskiego, uzyskanie 18 punktó ECTS oraz złożenie i zaliczenie pracy dyplomoej i egzaminu dyplomoego z ynikiem, co najmniej dostatecznym. Warunki ukończenia studió raz z zasadami obliczania oceny końcoej studió reguluje Regulamin Studió Uniersytetu Szczecińskiego z dnia 2 marca 212 r. 5. WYKAZ EGZAMINÓW I ZALICZEŃ Rok Sem Przedmiot Specjalność, specjalizacja E ZO Z 1 1 elementy socjologii [konersatorium] 1 matematyka [ykład] 1 matematyka [ćiczenia] 1 nauka o przedsiębiorstie [ykład] 1 nauka o przedsiębiorstie [ćiczenia] 1 ochrona łasności intelektualnej [ykład] 1 podstay finansó [ykład] 1 podstay finansó [ćiczenia] 1 podstay makroekonomii [ykład] 1 podstay makroekonomii [ćiczenia] 1 podstay praa [ykład] 1 podstay zarządzania [ykład] 1 podstay zarządzania [ćiczenia] 1 systemy informatyczne zarządzaniu [laboratorium] 1 systemy informatyczne zarządzaniu [ykład] 1 szkolenie BHP [ykład] 1 szkolenie biblioteczne [ykład] 1 technologie informacyjne [laboratorium] 1 technologie informacyjne [ykład] 1 Razem semestr e-biznes [laboratorium] 1 e-biznes [ykład] 1 elementy psychologii [konersatorium] 1

10 Rok Sem Przedmiot Specjalność, specjalizacja E ZO Z 1 2 etyka biznesu [konersatorium] 1 marketing [ykład] 1 marketing [ćiczenia] 1 mikroekonomia [ykład] 1 mikroekonomia [ćiczenia] 1 planoanie działalności gospodarczej [ykład] 1 planoanie działalności gospodarczej [ćiczenia] 1 podstay rachunkoości [ykład] 1 podstay rachunkoości [ćiczenia] 1 zachoania konsumentó [ykład] 1 zachoania organizacyjne [ykład] 1 zachoania organizacyjne [ćiczenia] 1 zarządzanie projektami [ykład] 1 zarządzanie projektami [ćiczenia] 1 Razem semestr Razem rok formy spółdziałania gospodarczego przedsiębiorst [ykład] kompetencje menedżerskie 1 język angielski [lektorat] 1 język francuski [lektorat] 1 język hiszpański [lektorat] 1 język niemiecki [lektorat] 1 język rosyjski [lektorat] 1 komunikacja marketingoa [ykład] zarządzanie marketingoe biznesie 1 komunikacja marketingoa [ćiczenia] zarządzanie marketingoe biznesie 1 komunikacja organizacji [ykład] kompetencje menedżerskie 1 kreatyność i innoacje [ykład] zarządzanie marketingoe biznesie 1 kultura myślenia i argumentacji [konersatorium] 1 nooczesne formy przedsiębiorst [ykład] zarządzanie przedsiębiorstem 1 zarządzanie zasobami ludzkimi przedsiębiorstie 1 obsługa klienta [ykład] zarządzanie marketingoe biznesie 1 obsługa klienta [ćiczenia] zarządzanie marketingoe biznesie 1 polityka gospodarcza [ykład] 1

11 Rok Sem Przedmiot Specjalność, specjalizacja E ZO Z 2 3 polityka gospodarcza [ćiczenia] 1 praca spółczesnego menedżera [konersatorium] kompetencje menedżerskie 1 praca spółczesnego menedżera [ykład] kompetencje menedżerskie 1 projektoanie organizacji [ykład] zarządzanie jakością 1 zarządzanie przedsiębiorstem 1 przygotoyanie projektó o dofinansoanie [ykład] kompetencje menedżerskie 1 rachunkoość zarządcza [ykład] 1 rachunkoość zarządcza [ćiczenia] 1 rynek pracy teorii i praktyce [ykład] zarządzanie zasobami ludzkimi przedsiębiorstie 1 rynek pracy teorii i praktyce [ćiczenia] zarządzanie zasobami ludzkimi przedsiębiorstie 1 statystyka [laboratorium] 1 statystyka [ykład] 1 statystyka [ćiczenia] 1 spółczesne teorie firmy [konersatorium] 1 zarządzanie czasem organizacji [ykład] zarządzanie zasobami ludzkimi przedsiębiorstie 1 zarządzanie małym przedsiębiorstem [ykład] zarządzanie jakością 1 zarządzanie marketingoe biznesie 1 zarządzanie małym przedsiębiorstem [ćiczenia] zarządzanie jakością 1 zarządzanie pracą zespołoą [ykład] zarządzanie przedsiębiorstem 1 zarządzanie produkcją [ykład] zarządzanie jakością 1 zarządzanie przedsiębiorstem 1 zarządzanie relacjami z klientem [ykład] 1 zarządzanie relacjami z klientem [ćiczenia] 1 zarządzanie zespołami praconiczymi [ykład] zarządzanie zasobami ludzkimi przedsiębiorstie 1 zarządzanie zmianą [ykład] zarządzanie jakością 1 Razem semestr analiza ekonomiczna [ykład] 1 analiza ekonomiczna [ćiczenia] 1 badania marketingoe [ykład] 1 badania marketingoe [ćiczenia] 1 e-marketing [laboratorium] kompetencje menedżerskie 1 formy spółdziałania gospodarczego przedsiębiorst [ykład] zarządzanie przedsiębiorstem 1

12 Rok Sem Przedmiot Specjalność, specjalizacja E ZO Z 2 4 formy spółdziałania gospodarczego przedsiębiorst [ćiczenia] zarządzanie przedsiębiorstem 1 informacja naukoa [ykład] 1 język angielski [lektorat] 1 język francuski [lektorat] 1 język hiszpański [lektorat] 1 język niemiecki [lektorat] 1 język rosyjski [lektorat] 1 komunikacja organizacji [ykład] zarządzanie zasobami ludzkimi przedsiębiorstie 1 kształtoanie kultury organizacyjnej [ykład] zarządzanie zasobami ludzkimi przedsiębiorstie 1 metody ilościoe zarządzaniu [laboratorium] zarządzanie marketingoe biznesie 1 metody ilościoe zarządzaniu [ykład] zarządzanie marketingoe biznesie 1 metody ilościoe zarządzaniu [ćiczenia] zarządzanie marketingoe biznesie 1 narzędzia informatyczne zarządzaniu projektami i pracą zespołoą [laboratorium] kompetencje menedżerskie 1 obsługa klienta [ykład] zarządzanie przedsiębiorstem 1 zarządzanie zasobami ludzkimi przedsiębiorstie 1 obsługa klienta [ćiczenia] zarządzanie zasobami ludzkimi przedsiębiorstie 1 planoanie i pozyskianie praconikó [ykład] zarządzanie zasobami ludzkimi przedsiębiorstie 1 planoanie i pozyskianie praconikó [ćiczenia] zarządzanie zasobami ludzkimi przedsiębiorstie 1 polityka przemysłoa [ykład] zarządzanie jakością 1 zarządzanie przedsiębiorstem 1 praktyki zaodoe [praktyka] 1 przedsiębiorczość [ykład] 1 przedsiębiorczość [ćiczenia] 1 seminarium dyplomoe [seminarium] 1 strategie marketingoe [ykład] zarządzanie jakością 1 system logistyczny przedsiębiorsta [ykład] zarządzanie jakością 1 torzenie i rozój małej firmy [ykład] 1 torzenie i rozój małej firmy [ćiczenia] 1 zarządzanie kapitałem intelektualnym [ykład] zarządzanie jakością 1 zarządzanie pracą zespołoą [ykład] kompetencje menedżerskie 1 zarządzanie marketingoe biznesie 1 zarządzanie sprzedażą [ykład] zarządzanie marketingoe biznesie 1

13 Rok Sem Przedmiot Specjalność, specjalizacja E ZO Z 2 4 zarządzanie zasobami niematerialnymi [ykład] zarządzanie jakością 1 zarządzanie zmianą [ykład] kompetencje menedżerskie 1 zarządzanie przedsiębiorstem 1 Razem semestr Razem rok analiza informacji marketingoych [laboratorium] zarządzanie marketingoe biznesie 1 analiza rynku [ykład] analiza rynku [ćiczenia] kompetencje menedżerskie 1 zarządzanie jakością 1 kompetencje menedżerskie 1 zarządzanie jakością 1 controlling [ykład] kompetencje menedżerskie 1 doskonalenie funkcjonoania organizacji [ykład] kompetencje menedżerskie 1 zarządzanie jakością 1 e-marketing [laboratorium] zarządzanie marketingoe biznesie 1 e-marketing [ykład] zarządzanie marketingoe biznesie 1 finanse przedsiębiorst [ykład] zarządzanie przedsiębiorstem 1 innoacyjne strategie rozoju przedsiębiorst [ykład] innoacyjne strategie rozoju przedsiębiorst [ćiczenia] zarządzanie jakością 1 zarządzanie przedsiębiorstem 1 zarządzanie jakością 1 zarządzanie przedsiębiorstem 1 język angielski z elementami biznesoymi [lektorat] 1 język francuski z elementami biznesoymi [lektorat] 1 język hiszpański z elementami biznesoymi [lektorat] 1 język niemiecki z elementami biznesoymi [lektorat] 1 język rosyjski z elementami biznesoymi [lektorat] 1 komunikacja marketingoa [ykład] zarządzanie zasobami ludzkimi przedsiębiorstie 1 konkurencyjność gospodaroania [ykład] zarządzanie marketingoe biznesie 1 koszty logistyczne [ykład] zarządzanie przedsiębiorstem 1 kreatyność i innoacje [ykład] zarządzanie zasobami ludzkimi przedsiębiorstie 1 kształtoanie konkurencyjności przedsiębiorsta [ykład] zarządzanie jakością 1 zarządzanie przedsiębiorstem 1 kształtoanie konkurencyjności przedsiębiorsta [ćiczenia] zarządzanie jakością 1

14 Rok Sem Przedmiot Specjalność, specjalizacja E ZO Z 3 5 kształtoanie konkurencyjności przedsiębiorsta [ćiczenia] zarządzanie przedsiębiorstem 1 kształtoanie kultury organizacyjnej [ykład] kompetencje menedżerskie 1 międzynarodoe stosunki gospodarcze [ykład] 1 międzynarodoe stosunki gospodarcze [ćiczenia] 1 motyoanie i rozój praconikó [ykład] zarządzanie zasobami ludzkimi przedsiębiorstie 1 motyoanie i rozój praconikó [ćiczenia] zarządzanie zasobami ludzkimi przedsiębiorstie 1 narzędzia informatyczne finansach przedsiębiorst [laboratorium] zarządzanie przedsiębiorstem 1 nooczesne formy przedsiębiorst [ykład] zarządzanie marketingoe biznesie 1 ocena efektyności inestycji [laboratorium] kompetencje menedżerskie 1 ocena efektyności inestycji [ykład] kompetencje menedżerskie 1 ocena efektyności inestycji [ćiczenia] kompetencje menedżerskie 1 ocenianie praconikó [ykład] zarządzanie zasobami ludzkimi przedsiębiorstie 1 prao pracy [ykład] zarządzanie zasobami ludzkimi przedsiębiorstie 1 projektoanie organizacji [konersatorium] kompetencje menedżerskie 1 projektoanie organizacji [ykład] kompetencje menedżerskie 1 seminarium dyplomoe [seminarium] 1 spraozdaczość personalna [ykład] zarządzanie zasobami ludzkimi przedsiębiorstie 1 strategie marketingoe [ykład] strategie marketingoe [ćiczenia] zarządzanie marketingoe biznesie 1 zarządzanie przedsiębiorstem 1 zarządzanie marketingoe biznesie 1 zarządzanie przedsiębiorstem 1 zarządzanie finansami przedsiębiorstie [ykład] zarządzanie jakością 1 zarządzanie jakością produktu [ykład] zarządzanie jakością 1 zarządzanie kapitałem trałym [ykład] 1 zarządzanie kapitałem trałym [ćiczenia] 1 zarządzanie procesami [ykład] 1 zarządzanie procesami [ćiczenia] 1 zarządzanie produkcją [ykład] kompetencje menedżerskie 1 zarządzanie zdroiem praconikó przedsiębiorstie [ykład] zarządzanie zasobami ludzkimi przedsiębiorstie 1 zarządzanie zmianą [ykład] zarządzanie marketingoe biznesie 1 zarządzanie łańcuchem dosta [ykład] zarządzanie marketingoe biznesie 1

15 Rok Sem Przedmiot Specjalność, specjalizacja E ZO Z 3 5 zastosoanie narzędzi informatycznych zarządzaniu finansami [laboratorium] zarządzanie jakością 1 Razem semestr analiza biznesoa [ykład] kompetencje menedżerskie 1 efektyność marketingu [ykład] zarządzanie marketingoe biznesie 1 efektyność marketingu [ćiczenia] zarządzanie marketingoe biznesie 1 funkcje menedżera - studia przypadkó [ykład] zarządzanie marketingoe biznesie 1 gry menedżerskie [laboratorium] kompetencje menedżerskie 1 język angielski z elementami biznesoymi [lektorat] 1 język francuski z elementami biznesoymi [lektorat] 1 język hiszpański z elementami biznesoymi [lektorat] 1 język niemiecki z elementami biznesoymi [lektorat] 1 język rosyjski z elementami biznesoymi [lektorat] 1 kształtoanie konkurencyjności przedsiębiorsta [ykład] zarządzanie zasobami ludzkimi przedsiębiorstie 1 menedżer innoacji [ćiczenia] zarządzanie zasobami ludzkimi przedsiębiorstie 1 narzędzia informatyczne operacyjnym zarządzaniu finansami [laboratorium] kompetencje menedżerskie 1 nooczesne koncepcje i metody zarządzania przedsiębiorstem [ykład] zarządzanie przedsiębiorstem 1 nooczesne koncepcje i metody zarządzania przedsiębiorstem [ćiczenia] zarządzanie przedsiębiorstem 1 nooczesne odmiany rachunku kosztó [ykład] zarządzanie marketingoe biznesie 1 nooczesne odmiany rachunku kosztó [ćiczenia] zarządzanie marketingoe biznesie 1 ocena efektyności inestycji [ykład] ocena efektyności inestycji [ćiczenia] zarządzanie jakością 1 zarządzanie przedsiębiorstem 1 zarządzanie jakością 1 zarządzanie przedsiębiorstem 1 operacyjne zarządzanie finansami [ykład] kompetencje menedżerskie 1 operacyjne zarządzanie finansami [ćiczenia] kompetencje menedżerskie 1 projekty unijne ZZL [laboratorium] zarządzanie zasobami ludzkimi przedsiębiorstie 1 projekty unijne ZZL [ykład] zarządzanie zasobami ludzkimi przedsiębiorstie 1 seminarium dyplomoe [seminarium] 1 stosunki pracy UE [ykład] zarządzanie przedsiębiorstem 1 systemy informatyczne zarządzaniu personelem [laboratorium] zarządzanie zasobami ludzkimi przedsiębiorstie 1 systemy informatyczne zarządzaniu personelem [ykład] zarządzanie zasobami ludzkimi przedsiębiorstie 1 systemy spomagania decyzji [laboratorium] zarządzanie jakością 1

16 Rok Sem Przedmiot Specjalność, specjalizacja E ZO Z 3 6 systemy spomagania decyzji [laboratorium] zarządzanie przedsiębiorstem 1 systemy spomagania decyzji [ykład] zarządzanie jakością 1 zarządzanie przedsiębiorstem 1 techniki transakcji międzynarodoych [ykład] zarządzanie marketingoe biznesie 1 zarządzanie jakością [ykład] 1 zarządzanie jakością [ćiczenia] 1 zarządzanie kapitałem intelektualnym [ykład] zarządzanie przedsiębiorstem 1 zarządzanie zasobami ludzkimi [ykład] 1 zarządzanie zasobami ludzkimi [ćiczenia] 1 zarządzanie zasobami niematerialnymi [ykład] kompetencje menedżerskie 1 zarządzanie zmianą [ykład] zarządzanie zasobami ludzkimi przedsiębiorstie 1 zastosoanie systemó informatycznych zarządzaniu [laboratorium] zarządzanie marketingoe biznesie 1 zastosoanie systemó informatycznych zarządzaniu [ykład] zarządzanie marketingoe biznesie 1 zintegroane systemy zarządzania [ykład] kompetencje menedżerskie 1 zarządzanie jakością 1 zintegroane systemy zarządzania [ćiczenia] zarządzanie jakością 1 Razem semestr Razem rok

17 Objaśnienia: E egzamin zo zaliczenie z oceną z zaliczenie * inne formy zajęć ykłady lk lektoraty ć ćiczenia k konersatoria lb laboratoria p praconia dyplomoa s seminarium dyplomoe ćs ćiczenia specjalistyczne zt zajęcia terenoe o obóz pk punkty ECTS Stat.przedm. status przedmiotu O/F oboiązkoy/fakultatyny SN standardy nauczycielskie (ypełnić tylko dla kierunkó kształcących nauczycieli pisując "N" rubryce) SN-PR liczba godzin praktyk (ypełnić tylko dla kierunkó kształcących nauczycieli pisując "N" rubryce) GR Grupa A/M administracyjna/ modułoa podpis kieronika jednostki podpis dziekana

Zatwierdzony Uchwałą Rady Wydziału Zarządzania i Ekonomiki Usług nr... z dnia... Stat. SN- PR. dm. Razem. 5 język rosyjski Blok [18/1/2 ECTS]

Zatwierdzony Uchwałą Rady Wydziału Zarządzania i Ekonomiki Usług nr... z dnia... Stat. SN- PR. dm. Razem. 5 język rosyjski Blok [18/1/2 ECTS] Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług Wydział/Instytut/Katedra PLAN STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA STUDIA NIESTACJONARNE Profil kształcenia : ogólnoakademicki kierunek: logistyka specjalność: logistyka biznesie

Bardziej szczegółowo

Zatwierdzony Uchwałą Rady Wydziału Zarządzania i Ekonomiki Usług nr... z dnia... Stat. SN- PR. dm. Razem. 5 język rosyjski Blok [30/1/2 ECTS] B1

Zatwierdzony Uchwałą Rady Wydziału Zarządzania i Ekonomiki Usług nr... z dnia... Stat. SN- PR. dm. Razem. 5 język rosyjski Blok [30/1/2 ECTS] B1 Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług Wydział/Instytut/Katedra PLAN STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA STUDIA STACJONARNE Profil kształcenia : ogólnoakademicki kierunek: logistyka specjalność: logistyka biznesie

Bardziej szczegółowo

Projekt planu studiów

Projekt planu studiów Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Wydział/Instytut/Katedra PLAN STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA STUDIA NIESTACJONARNE Profil kształcenia : ogólnoakademicki Projekt planu studió kierunek: ekonomia specjalność:

Bardziej szczegółowo

Projekt planu studiów

Projekt planu studiów Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Wydział/Instytut/Katedra PLAN STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA STUDIA NIESTACJONARNE Profil kształcenia : ogólnoakademicki Projekt planu studió kierunek: ekonomia specjalność:

Bardziej szczegółowo

WNEiZ-FiR-O-I-N-17/18Z [ID 12374]

WNEiZ-FiR-O-I-N-17/18Z [ID 12374] Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Wydział/Instytut/Katedra PLAN STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA STUDIA NIESTACJONARNE Profil kształcenia : ogólnoakademicki kierunek: finanse i rachunkoość specjalność:

Bardziej szczegółowo

STUDIA NIESTACJONARNE Profil kształcenia : ogólnoakademicki

STUDIA NIESTACJONARNE Profil kształcenia : ogólnoakademicki Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Wydział/Instytut/Katedra PLAN STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA STUDIA NIESTACJONARNE Profil kształcenia : ogólnoakademicki kierunek: finanse i rachunkoość specjalność:

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje od roku akademickiego 2016/2017 zatwierdzony Uchwałą Rady Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania nr 260/06/2016 z dnia 16 czerwca 2016

Obowiązuje od roku akademickiego 2016/2017 zatwierdzony Uchwałą Rady Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania nr 260/06/2016 z dnia 16 czerwca 2016 Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Wydział/Instytut/Katedra PLAN STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA STUDIA STACJONARNE Profil kształcenia : praktyczny kierunek: przedsiębiorczość i inestycje specjalność:

Bardziej szczegółowo

Stat. SN- PR. dm. Razem. 5 język rosyjski Blok [24/1/2 ECTS] 3 język hiszpański Blok [24/1/2 ECTS] 4 język niemiecki Blok [24/1/2 ECTS]

Stat. SN- PR. dm. Razem. 5 język rosyjski Blok [24/1/2 ECTS] 3 język hiszpański Blok [24/1/2 ECTS] 4 język niemiecki Blok [24/1/2 ECTS] Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Wydział/Instytut/Katedra PLAN STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA STUDIA NIESTACJONARNE Profil kształcenia : ogólnoakademicki kierunek: zarządzanie specjalność: zarządzanie

Bardziej szczegółowo

STUDIA STACJONARNE Profil kształcenia : ogólnoakademicki

STUDIA STACJONARNE Profil kształcenia : ogólnoakademicki Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Wydział/Instytut/Katedra PLAN STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA STUDIA STACJONARNE Profil kształcenia : ogólnoakademicki kierunek: finanse i rachunkoość specjalność: rachunkoość

Bardziej szczegółowo

Stat. SN- PR. dm. Razem. 1 dodatkowe zajęcia z wychowania fizycznego M F język rosyjski Blok [30/1/2 ECTS]

Stat. SN- PR. dm. Razem. 1 dodatkowe zajęcia z wychowania fizycznego M F język rosyjski Blok [30/1/2 ECTS] Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Wydział/Instytut/Katedra PLAN STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA STUDIA STACJONARNE Profil kształcenia : ogólnoakademicki kierunek: zarządzanie specjalność: zarządzanie kapitałem

Bardziej szczegółowo

specjalność: analizy gospodarcze ekonomia menedżerska specjalizacja: brak

specjalność: analizy gospodarcze ekonomia menedżerska specjalizacja: brak Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Wydział/Instytut/Katedra WNEiZ-E-O-I-S-17/18Z WNEiZ-E-O-I-S-17/18Z-AG WNEiZ-E-O-I-S-17/18Z-EM PLAN STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA STUDIA STACJONARNE Profil kształcenia

Bardziej szczegółowo

Projekt planu studiów

Projekt planu studiów Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Wydział/Instytut/Katedra PLAN STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA STUDIA NIESTACJONARNE Profil kształcenia : ogólnoakademicki Projekt planu studió kierunek: ekonomia specjalność:

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONA WERSJA WYDRUKU

SKRÓCONA WERSJA WYDRUKU Wydział Praa i Administracji Wydział/Instytut/Katedra SKRÓCONA WERSJA WYDRUKU PLAN STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA STUDIA STACJONARNE Profil kształcenia : ogólnoakademicki kierunek: Ekonomiczno-prany specjalność:

Bardziej szczegółowo

Projekt planu studiów

Projekt planu studiów Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług Wydział/Instytut/Katedra PLAN STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA STUDIA NIESTACJONARNE Profil kształcenia : ogólnoakademicki Projekt planu studió kierunek: finanse i rachunkoość

Bardziej szczegółowo

WNEiZ-FiR-O-I-S-16/17Z

WNEiZ-FiR-O-I-S-16/17Z Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Wydział/Instytut/Katedra PLAN STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA STUDIA STACJONARNE Profil kształcenia : ogólnoakademicki WNEiZ-FiR-O-I-S-16/17Z WNEiZ-FiR-O-I-S-16/17Z-BiZFP

Bardziej szczegółowo

Projekt planu studiów

Projekt planu studiów Uniersytet Szczeciński Wydział/Instytut/Katedra PLAN STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA STUDIA STACJONARNE Profil kształcenia : ogólnoakademicki Projekt planu studió kierunek: ekonomiczno-prany specjalność: doradzto

Bardziej szczegółowo

WZiEU-L-O-I-S-17/18Z. STUDIA STACJONARNE Profil kształcenia : ogólnoakademicki

WZiEU-L-O-I-S-17/18Z. STUDIA STACJONARNE Profil kształcenia : ogólnoakademicki Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług Wydział/Instytut/Katedra PLN STUDIÓW PIERWSZEG STPNI STUDI STCJNRNE Profil kształcenia : ogólnoakademicki WZiEU-L--I-S-17/18Z WZiEU-L--I-S-17/18Z-LB WZiEU-L--I-S-17/18Z-MUL

Bardziej szczegółowo

WNEiZ-FiR-O-I-S-17/18Z

WNEiZ-FiR-O-I-S-17/18Z Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Wydział/Instytut/Katedra PLAN STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA STUDIA STACJONARNE Profil kształcenia : ogólnoakademicki WNEiZ-FiR-O-I-S-17/18Z WNEiZ-FiR-O-I-S-17/18Z-FSiZ

Bardziej szczegółowo

Forma zaliczenia Razem. Egz.\zal. po sem. O F SN. Po sem. 3 i 4 - ZZO

Forma zaliczenia Razem. Egz.\zal. po sem. O F SN. Po sem. 3 i 4 - ZZO Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania PLAN STUDIÓW pierwszego stopnia KIERUNEK: Zarządzanie studia niestacjonarne Profil kształcenia: ogólnoakademicki specjalność/i: Kompetencje menedżerskie, Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Projekt planu studiów

Projekt planu studiów Wydział Humanistyczny Wydział/Instytut/Katedra Projekt planu studió WH-PSoc-P-I-N-18/19Z PLAN STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA STUDIA NIESTACJONARNE Profil kształcenia : praktyczny kierunek: praca socjalna specjalność:

Bardziej szczegółowo

specjalność: brak specjalizacja: brak

specjalność: brak specjalizacja: brak Wydział Humanistyczny Wydział/Instytut/Katedra WH-AK-P-I-S-16/17Z PLAN STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA STUDIA STACJONARNE Profil kształcenia : praktyczny kierunek: animacja kultury specjalność: brak specjalizacja:

Bardziej szczegółowo

specjalność: sektor publiczny sektor prywatny specjalizacja: brak

specjalność: sektor publiczny sektor prywatny specjalizacja: brak Wydział Praa i Administracji Wydział/Instytut/Katedra WPiA+WNEiZ-EP-O-I-S-17/18Z WPiA+WNEiZ-EP-O-I-S-17/18Z-SPr WPiA+WNEiZ-EP-O-I-S-17/18Z-SPu PLAN STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA STUDIA STACJONARNE Profil

Bardziej szczegółowo

Stat. SN- PR. dm. Razem. 5 metodologia pracy naukowej A O język francuski Blok [18/1/2 ECTS] 8 język hiszpański Blok [18/1/2 ECTS]

Stat. SN- PR. dm. Razem. 5 metodologia pracy naukowej A O język francuski Blok [18/1/2 ECTS] 8 język hiszpański Blok [18/1/2 ECTS] Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Wydział/Instytut/Katedra PLAN STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA kierunek: finanse i rachunkoość WNEiZ-FiR-O-II-N-6/7Z WNEiZ-FiR-O-II-N-6/7Z-BiRF WNEiZ-FiR-O-II-N-6/7Z-DFK

Bardziej szczegółowo

Stat. SN- PR. dm. Razem. 2 rachunkowość zarządcza A O funkcjonowanie współczesnej gospodarki A O

Stat. SN- PR. dm. Razem. 2 rachunkowość zarządcza A O funkcjonowanie współczesnej gospodarki A O Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Wydział/Instytut/Katedra PLAN STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA STUDIA NIESTACJONARNE Profil kształcenia : ogólnoakademicki kierunek: informatyka i ekonometria specjalność:

Bardziej szczegółowo

Projekt planu studiów

Projekt planu studiów Wydział Humanistyczny Wydział/Instytut/Katedra Projekt planu studió WH-PSoc-P-I-S-18/19Z PLAN STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA STUDIA STACJONARNE Profil kształcenia : praktyczny kierunek: praca socjalna specjalność:

Bardziej szczegółowo

Projekt planu studiów

Projekt planu studiów Wydział Matematyczno-Fizyczny Wydział/Instytut/Katedra Projekt planu studió WMF-M-O-I-N-16/17Z WMF-M-O-I-N-16/17Z-N WMF-M-O-I-N-16/17Z-ZM PLAN STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA STUDIA NIESTACJONARNE Profil kształcenia

Bardziej szczegółowo

specjalność: sektor publiczny, sektor prywatny STUDIA STACJONARNE

specjalność: sektor publiczny, sektor prywatny STUDIA STACJONARNE Wydział Praa i Administracji Wydział/Instytut/Katedra PLAN STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA STUDIA STACJONARNE Profil kształcenia : ogólnoakademicki kierunek: ekonomiczno-prany specjalność: sektor publiczny,

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONA WERSJA WYDRUKU

SKRÓCONA WERSJA WYDRUKU Wydział Humanistyczny Wydział/Instytut/Katedra SKRÓCONA WERSJA WYDRUKU WH-Pe-O-I-S-16/17Z WH-Pe-O-I-S-16/17Z-POiR PLAN STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA STUDIA STACJONARNE Profil kształcenia : ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

WNEiZ-FiR-O-I-S-18/19Z. PLAN STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA STUDIA STACJONARNE Profil kształcenia : ogólnoakademicki

WNEiZ-FiR-O-I-S-18/19Z. PLAN STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA STUDIA STACJONARNE Profil kształcenia : ogólnoakademicki Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Wydział/Instytut/Katedra PLAN STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA STUDIA STACJONARNE Profil kształcenia : ogólnoakademicki WNEiZ-FiR-O-I-S-18/19Z WNEiZ-FiR-O-I-S-18/19Z-DFMSP

Bardziej szczegółowo

Godziny zajęć, w tym: Inne formy zajęć. dm. Razem. lk ć k lb p s ćs. 5 informacja naukowa A O wychowanie fizyczne Blok [30/1/0 ECTS]

Godziny zajęć, w tym: Inne formy zajęć. dm. Razem. lk ć k lb p s ćs. 5 informacja naukowa A O wychowanie fizyczne Blok [30/1/0 ECTS] Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Wydział/Instytut/Katedra WNEiZ-IB--I-S-18/19Z WNEiZ-IB--I-S-18/19Z-IiMSB WNEiZ-IB--I-S-18/19Z-PB PLN STUDIÓW PIERWSZEG STPNI STUDI STCJNRNE Profil kształcenia :

Bardziej szczegółowo

Stat. SN- PR. dm. Razem. 2 rachunkowość zarządcza A O funkcjonowanie współczesnej gospodarki A O

Stat. SN- PR. dm. Razem. 2 rachunkowość zarządcza A O funkcjonowanie współczesnej gospodarki A O Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Wydział/Instytut/Katedra PLAN STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA STUDIA STACJONARNE Profil kształcenia : ogólnoakademicki kierunek: informatyka i ekonometria specjalność:

Bardziej szczegółowo

Zatwierdzony Uchwałą Rady Wydziału Filologicznego nr 109/2016 z dnia r. Obowiązuje dla cyklu od roku akademickiego 2016/2017

Zatwierdzony Uchwałą Rady Wydziału Filologicznego nr 109/2016 z dnia r. Obowiązuje dla cyklu od roku akademickiego 2016/2017 Wydział ilologiczny Wydział/Instytut/Katedra W-/Ish-O-I-S-16/17Z W-/Ish-O-I-S-16/17Z-KT W-/Ish-O-I-S-16/17Z-JTH PLAN STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA STUDIA STACJONARNE Profil kształcenia : ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

Plan studiów. specjalność: brak specjalizacja: brak

Plan studiów. specjalność: brak specjalizacja: brak Wydział Filologiczny Wydział/Instytut/Katedra Plan studió WF-F/PR-PzDJO-O-II-S-18/19Z PLAN STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA STUDIA STACJONARNE Profil kształcenia : ogólnoakademicki kierunek: filologia - specjalność:

Bardziej szczegółowo

specjalizacja: brak Obowiązuje od roku akademickiego 2016/2017 Zatwierdzony Uchwałą Rady Wydziału Matematyczno - Fizycznego nr... z dnia...

specjalizacja: brak Obowiązuje od roku akademickiego 2016/2017 Zatwierdzony Uchwałą Rady Wydziału Matematyczno - Fizycznego nr... z dnia... Wydział Matematyczno-Fizyczny Wydział/Instytut/Katedra PLAN STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA STUDIA STACJONARNE Profil kształcenia : ogólnoakademicki kierunek: matematyka specjalność: matematyczna analityka

Bardziej szczegółowo

Projekt planu studiów

Projekt planu studiów Wydział Humanistyczny Wydział/Instytut/Katedra Projekt planu studió WH-Pe-P-II-N-18/19Z WH-Pe-P-II-N-18/19Z-PWiP PLAN STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA STUDIA NIESTACJONARNE Profil kształcenia : praktyczny kierunek:

Bardziej szczegółowo

Stat. SN- PR. dm. Razem. 2 język angielski Blok [30/1/2 ECTS] 2 rachunkowość zarządcza A O

Stat. SN- PR. dm. Razem. 2 język angielski Blok [30/1/2 ECTS] 2 rachunkowość zarządcza A O Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Wydział/Instytut/Katedra PLAN STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA STUDIA STACJONARNE Profil kształcenia : ogólnoakademicki kierunek: informatyka i ekonometria specjalność:

Bardziej szczegółowo

Projekt planu studiów

Projekt planu studiów Wydział Humanistyczny Wydział/Instytut/Katedra Projekt planu studió WH-Pe-P-II-N-17/18Z WH-Pe-P-II-N-17/18Z-PWiP PLAN STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA STUDIA NIESTACJONARNE Profil kształcenia : praktyczny kierunek:

Bardziej szczegółowo

Projekt planu studiów

Projekt planu studiów Wydział Humanistyczny Wydział/Instytut/Katedra Projekt planu studió WH-Pe-P-II-S-17/18Z WH-Pe-P-II-S-17/18Z-PWiP PLAN STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA STUDIA STACJONARNE Profil kształcenia : praktyczny kierunek:

Bardziej szczegółowo

WF-F/Ish-O-I-S-16/17Z WF-F/Ish-O-I-S-16/17Z-KT WF-F/Ish-O-I-S-16/17Z-JwTH

WF-F/Ish-O-I-S-16/17Z WF-F/Ish-O-I-S-16/17Z-KT WF-F/Ish-O-I-S-16/17Z-JwTH Wydział ilologiczny Wydział/Instytut/Katedra W-/Ish-O-I-S-16/17Z W-/Ish-O-I-S-16/17Z-KT W-/Ish-O-I-S-16/17Z-JTH PLAN STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA STUDIA STACJONARNE Profil kształcenia : ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

Zatwierdzony Uchwałą Rady Wydziału Filologicznego nr 129/2016 z dnia 22 września 2016 r. Godziny zajęć, w tym: Inne formy zajęć. dm.

Zatwierdzony Uchwałą Rady Wydziału Filologicznego nr 129/2016 z dnia 22 września 2016 r. Godziny zajęć, w tym: Inne formy zajęć. dm. Wydział ilologiczny Wydział/Instytut/Katedra W-/G-O-I-N-17/18Z W-/G-O-I-N-17/18Z-KT W-/G-O-I-N-17/18Z-JNGiB PLAN STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA STUDIA NIESTACJONARNE Profil kształcenia : ogólnoakademicki kierunek:

Bardziej szczegółowo

Zatwierdzony Uchwałą Rady Wydziału Filologicznego nr 109/2016 z dnia r. Obowiązuje dla cyklu od roku akademickiego 2017/2018

Zatwierdzony Uchwałą Rady Wydziału Filologicznego nr 109/2016 z dnia r. Obowiązuje dla cyklu od roku akademickiego 2017/2018 Wydział ilologiczny Wydział/Instytut/Katedra W-/Ish--I-S-17/18Z W-/Ish--I-S-17/18Z-KT W-/Ish--I-S-17/18Z-JTH PLN STUDIÓW PIERWSZEG STPNI STUDI STCJNRNE Profil kształcenia : ogólnoakademicki kierunek: filologia

Bardziej szczegółowo

Projekt planu studiów

Projekt planu studiów Wydział Humanistyczny Wydział/Instytut/Katedra Projekt planu studió WH-S-O-II-S-18/19Z WH-S-O-II-S-18/19Z-BS(p,k,r) WH-S-O-II-S-18/19Z-KiDR WH-S-O-II-S-18/19Z-SOiZ PLAN STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA STUDIA

Bardziej szczegółowo

WKFiPZ-ZP-P-II-S-17/18Z

WKFiPZ-ZP-P-II-S-17/18Z Wydział Kultury Fizycznej i Promocji Zdroia Wydział/Instytut/Katedra PLAN STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA STUDIA STACJONARNE Profil kształcenia : praktyczny kierunek: zdroie publiczne WKFiPZ-ZP-P-II-S-17/18Z

Bardziej szczegółowo

WF-F/Ish-O-I-N-15/16Z WF-F/Ish-O-I-N-15/16Z-KT WF-F/Ish-O-I-N-15/16Z-JwTH

WF-F/Ish-O-I-N-15/16Z WF-F/Ish-O-I-N-15/16Z-KT WF-F/Ish-O-I-N-15/16Z-JwTH Wydział ilologiczny Wydział/Instytut/Katedra W-/Ish--I-N-/1Z W-/Ish--I-N-/1Z-KT W-/Ish--I-N-/1Z-JTH PLN STUDIÓW PIERWSZEG STPNI STUDI NIESTCJNRNE Profil kształcenia : ogólnoakademicki kierunek: filologia

Bardziej szczegółowo

Projekt planu studiów

Projekt planu studiów Wydział Matematyczno-Fizyczny Wydział/Instytut/Katedra PLAN STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA STUDIA STACJONARNE Profil kształcenia : ogólnoakademicki WMF-M-O-I-S-16/17Z WMF-M-O-I-S-16/17Z-MAPG WMF-M-O-I-S-16/17Z-N

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONA WERSJA WYDRUKU

SKRÓCONA WERSJA WYDRUKU Wydział Filologiczny Wydział/Instytut/Katedra SKRÓCN WERSJ WYDRUKU WF-F/FRosyj.zDJ--I-S-16/17Z -PNDJ-j.chiń. WF-F/FRosyj.zDJ--I-S-16/17Z-PNDJ-j.nor. WF-F/FRosyj.zDJ--I-S-16/17Z PLN STUDIÓW PIERWSZEG STPNI

Bardziej szczegółowo

STUDIA STACJONARNE Profil kształcenia : ogólnoakademicki

STUDIA STACJONARNE Profil kształcenia : ogólnoakademicki Wydział ilologiczny Wydział/Instytut/Katedra PLN STUDIÓW PIERWSZEG STPNI STUDI STCJNRNE Profil kształcenia : ogólnoakademicki kierunek: filologia - specjalność: skandynaistyka - studia noreskie specjalność:

Bardziej szczegółowo

STUDIA NIESTACJONARNE Profil kształcenia : ogólnoakademicki

STUDIA NIESTACJONARNE Profil kształcenia : ogólnoakademicki Wydział ilologiczny Wydział/Instytut/Katedra W-/sN--I-N-16/17Z W-/sN--I-N-16/17Z-T W-/sN--I-N-16/17Z-JNKiB PLN STUDIÓW PIERWSZEG STPNI STUDI NIESTCJNRNE Profil kształcenia : ogólnoakademicki kierunek:

Bardziej szczegółowo

WF-F/sN-O-I-S-17/18Z WF-F/sN-O-I-S-17/18Z-T WF-F/sN-O-I-S-17/18Z-JNwKiB

WF-F/sN-O-I-S-17/18Z WF-F/sN-O-I-S-17/18Z-T WF-F/sN-O-I-S-17/18Z-JNwKiB Wydział ilologiczny Wydział/Instytut/Katedra W-/sN--I-S-17/18Z W-/sN--I-S-17/18Z-T W-/sN--I-S-17/18Z-JNKiB PLN STUDIÓW PIERWSZEG STPNI STUDI STCJNRNE Profil kształcenia : ogólnoakademicki kierunek: filologia

Bardziej szczegółowo

Projekt planu studiów. WH-Pe-P-I-N-18/19Z

Projekt planu studiów. WH-Pe-P-I-N-18/19Z Projekt planu studió Wydział Humanistyczny Wydział/Instytut/Katedra WH-Pe-P-I--18/19Z WH-Pe-P-I--18/19Z-EEiI WH-Pe-P-I--18/19Z-PWiP PL STUDIÓW PIERWSZEG STPI STUDI IESTCJRE Profil kształcenia : praktyczny

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONA WERSJA WYDRUKU

SKRÓCONA WERSJA WYDRUKU Wydział ilologiczny Wydział/Instytut/Katedra SKRÓCN WERSJ WYDRUKU W-/sN--I-S-16/17Z W-/sN--I-S-16/17Z -T W-/sN--I-S-16/17Z - JNKiB PLN STUDIÓW PIERWSZEG STPNI STUDI STCJNRNE Profil kształcenia : ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

Projekt planu studiów

Projekt planu studiów Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług Wydział/Instytut/Katedra PLAN STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA STUDIA STACJONARNE Profil ksałcenia : ogólnoakademicki Projekt planu studiów kierunek: logistyka specjalność:

Bardziej szczegółowo

Zatwierdzony Uchwałą Rady Wydziału Zarządzania i Ekonomiki Usług nr... z dnia... Obowiązuje dla cyklu od roku akademickiego 2016/2017

Zatwierdzony Uchwałą Rady Wydziału Zarządzania i Ekonomiki Usług nr... z dnia... Obowiązuje dla cyklu od roku akademickiego 2016/2017 Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług Wydział/Instytut/Katedra WZiEU-L/inż-O-I-S-16/17Z WZiEU-L/inż-O-I-S-16/17Z-ISL WZiEU-L/inż-O-I-S-16/17Z-ITL PLAN STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA STUDIA STACJONARNE Profil

Bardziej szczegółowo

Projekt planu studiów. WH-Pe-P-I-S-17/18Z

Projekt planu studiów. WH-Pe-P-I-S-17/18Z Projekt planu studió Wydział Humanistyczny Wydział/Instytut/Katedra WH-Pe-P-I-S-17/18Z WH-Pe-P-I-S-17/18Z-EEiI WH-Pe-P-I-S-17/18Z-PWiP PL STUDIÓW PIERWSZEG STPI STUDI STCJRE Profil kształcenia : praktyczny

Bardziej szczegółowo

WH-Pe-P-I-S-17/18Z. specjalność: pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna edukacja elementarna i integracyjna specjalizacja: brak

WH-Pe-P-I-S-17/18Z. specjalność: pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna edukacja elementarna i integracyjna specjalizacja: brak Wydział Humanistyczny Wydział/Instytut/Katedra WH-Pe-P-I-S-17/18Z WH-Pe-P-I-S-17/18Z-EEiI WH-Pe-P-I-S-17/18Z-PWiP PL STUDIÓW PIERWSZEG STPI STUDI STCJRE Profil kształcenia : praktyczny kierunek: pedagogika

Bardziej szczegółowo

specjalność: brak specjalizacja: brak

specjalność: brak specjalizacja: brak Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Wydział/Instytut/Katedra WNEiZ-P--II-S-16/17Z PLN STUDIÓW DRUGIEG STPNI STUDI STCJNRNE Profil kształcenia : ogólnoakademicki kierunek: Public anagement specjalność:

Bardziej szczegółowo

Zatwierdzony Uchwałą Rady Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania nr... z dnia... Godziny zajęć, w tym: Inne formy zajęć.

Zatwierdzony Uchwałą Rady Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania nr... z dnia... Godziny zajęć, w tym: Inne formy zajęć. Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Wydział/Instytut/Katedra WNEiZ-ZiIP-O-I-S-17/18Z WNEiZ-ZiIP-O-I-S-17/18Z-II WNEiZ-ZiIP-O-I-S-17/18Z-IPZ WNEiZ-ZiIP-O-I-S-17/18Z-ZP PLAN STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONA WERSJA WYDRUKU

SKRÓCONA WERSJA WYDRUKU Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Wydział/Instytut/Katedra PLAN STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA STUDIA STACJONARNE Profil ksałcenia : ogólnoakademicki SKRÓCONA WERSJA WYDRUKU kierunek: zarządzanie i

Bardziej szczegółowo

Projekt planu studiów

Projekt planu studiów Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Wydział/Instytut/Katedra PLAN STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA STUDIA STACJONARNE Profil kształcenia : ogólnoakademicki Projekt planu studió kierunek: informatyka i ekonometria

Bardziej szczegółowo

WH-BN-O-II-N-17/18Z. STUDIA NIESTACJONARNE Profil kształcenia : ogólnoakademicki

WH-BN-O-II-N-17/18Z. STUDIA NIESTACJONARNE Profil kształcenia : ogólnoakademicki Wydział Humanistyczny Wydział/Instytut/Katedra PLN STUDIÓW DRUGIEG STPNI STUDI NIESTCJNRNE Profil kształcenia : ogólnoakademicki kierunek: bezpieczeństo narodoe WH-BN--II-N-17/18Z WH-BN--II-N-17/18Z-BSE

Bardziej szczegółowo

STUDIA STACJONARNE Profil kształcenia : ogólnoakademicki. specjalność: brak

STUDIA STACJONARNE Profil kształcenia : ogólnoakademicki. specjalność: brak Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Wydział/Instytut/Katedra PLN STUDIÓW DRUGIEG STPNI STUDI STCJNRNE Profil kształcenia : ogólnoakademicki kierunek: Rynek nieruchomości specjalność: brak boiązuje

Bardziej szczegółowo

Projekt planu studiów

Projekt planu studiów Wydział Humanistyczny Wydział/Instytut/Katedra Projekt planu studió WH-PSpe-P-I-S-17/18Z WH-PSpe-P-I-S-17/18Z-EiRziPWE WH-PSpe-P-I-S-17/18Z-LSiPWE PL STUDIÓW PIERWSZEG STPI STUDI STCJRE Profil kształcenia

Bardziej szczegółowo

specjalność: geomonitoring geoinformacja edukacja środowiskowa specjalizacja: brak

specjalność: geomonitoring geoinformacja edukacja środowiskowa specjalizacja: brak Wydział Nauk o Ziemi Wydział/Instytut/Katedra WNoZ-Geogr-O-I-S-17/18Z WNoZ-Geogr-O-I-S-17/18Z-EŚ WNoZ-Geogr-O-I-S-17/18Z-Geoin WNoZ-Geogr-O-I-S-17/18Z-Geom PLAN STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA STUDIA STACJONARNE

Bardziej szczegółowo

WH-BN-O-II-S-17/18Z. STUDIA STACJONARNE Profil kształcenia : ogólnoakademicki

WH-BN-O-II-S-17/18Z. STUDIA STACJONARNE Profil kształcenia : ogólnoakademicki Wydział Humanistyczny Wydział/Instytut/Katedra PLN STUDIÓW DRUGIEG STPNI STUDI STCJNRNE Profil kształcenia : ogólnoakademicki kierunek: bezpieczeństo narodoe WH-BN--II-S-17/18Z WH-BN--II-S-17/18Z-BSE WH-BN--II-S-17/18Z-ZBP

Bardziej szczegółowo

specjalność: brak specjalizacja: brak

specjalność: brak specjalizacja: brak Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Wydział/Instytut/Katedra WNEiZ-GN-P-I-S-17/18Z PLAN STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA STUDIA STACJONARNE Profil kształcenia : praktyczny kierunek: gospodarka nieruchomościami

Bardziej szczegółowo

Projekt planu studiów

Projekt planu studiów Wydział Teologiczny Wydział/Instytut/Katedra PLAN STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA STUDIA STACJONARNE Profil kształcenia : ogólnoakademicki Projekt planu studió kierunek: nauki o rodzinie specjalność: profilaktyka

Bardziej szczegółowo

specjalność: brak specjalizacja: brak

specjalność: brak specjalizacja: brak Wydział Nauk o Ziemi Wydział/Instytut/Katedra WNoZ-Geogr-O-I-S-16/17Z PLAN STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA STUDIA STACJONARNE Profil kształcenia : ogólnoakademicki kierunek: geografia specjalność: brak specjalizacja:

Bardziej szczegółowo

Projekt planu studiów

Projekt planu studiów Wydział Humanistyczny Wydział/Instytut/Katedra PLN STUDIÓW DRUGIEG STPNI STUDI STCJNRNE Profil kształcenia : ogólnoakademicki Projekt planu studió kierunek: pedagogika specjalna specjalność: czesne spomaganie

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje od roku akademickiego 2016/2017

Obowiązuje od roku akademickiego 2016/2017 Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania PLAN STUDIÓW pierwszego stopnia KIERUNEK: Ekonomia studia niestacjonarne specjalność/i: Ekonomia menedżerska, Analizy gospodarcze, Profil kształcenia: ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

Stat. SN- PR. dm. Razem. 2 język niemiecki Blok [18/1/2 ECTS] 3 język rosyjski Blok [18/1/2 ECTS] 4 socjologia czasu wolnego A O

Stat. SN- PR. dm. Razem. 2 język niemiecki Blok [18/1/2 ECTS] 3 język rosyjski Blok [18/1/2 ECTS] 4 socjologia czasu wolnego A O Wydział Kultury Fizycznej i Promocji Zdroia Wydział/Instytut/Katedra WKFiPZ+[WZiEU]-TiR-P-II-N-18/19Z WKFiPZ+[WZiEU]-TiR-P-II-N-18/19Z-ZPTiR PLAN STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA STUDIA NIESTACJONARNE Profil kształcenia

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA KIERUNEK: STUDIA STACJONARNE specjalność/i: Ekonomia menedżerska

PLAN STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA KIERUNEK: STUDIA STACJONARNE specjalność/i: Ekonomia menedżerska Kod US/WNEiZ Wydział/Instytut/Katedra PLAN STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA KIERUNEK: EKONOMIA STUDIA STACJONARNE specjalność/i: Ekonomia menedżerska Oboiązuje od roku akademickiego 0/0 Rynki międzynarodoe Zatierdzony

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje od roku akademickiego 2016/2017

Obowiązuje od roku akademickiego 2016/2017 Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania PLAN STUDIÓW pierwszego stopnia KIERUNEK: Ekonomia studia stacjonarne specjalność/i: Ekonomia menedżerska, Analizy gospodarcze, Profil kształcenia: ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA

PLAN STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA US/WNEiZ Wydział/Instytut/Katedra PLAN STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA KIERUNEK: EKONOMIA STUDIA NIESTACJONARNE specjalność/i: Ekonomia menedżerska Oboiązuje od roku akademickiego 0/0 Zatierdzony Uchałą Rady

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje dla cyklu od roku akademickiego 2016/2017. Stat. SN- PR. dm. Razem. 2 wychowanie fizyczne Blok [20/1/1 ECTS]

Obowiązuje dla cyklu od roku akademickiego 2016/2017. Stat. SN- PR. dm. Razem. 2 wychowanie fizyczne Blok [20/1/1 ECTS] Wydział Praa i Administracji Wydział/Instytut/Katedra PLAN STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA STUDIA STACJONARNE Profil kształcenia : ogólnoakademicki kierunek: administracja specjalność: administracja ogólna administracja

Bardziej szczegółowo

specjalność: internet w zarządzaniu i biznesie analityk biznesowy IT metody ilościowe w biznesie inżynieria oprogramowania specjalizacja: brak

specjalność: internet w zarządzaniu i biznesie analityk biznesowy IT metody ilościowe w biznesie inżynieria oprogramowania specjalizacja: brak Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Wydział/Instytut/Katedra WNEiZ-IiE--I-N-/17Z WNEiZ-IiE--I-N-/17Z-BIT WNEiZ-IiE--I-N-/17Z-IZiB WNEiZ-IiE--I-N-/17Z-I WNEiZ-IiE--I-N-/17Z-MIB PLN STUDIÓW PIERWSZEG

Bardziej szczegółowo

specjalność: internet w zarządzaniu i biznesie analityk biznesowy IT metody ilościowe w biznesie inżynieria oprogramowania specjalizacja: brak

specjalność: internet w zarządzaniu i biznesie analityk biznesowy IT metody ilościowe w biznesie inżynieria oprogramowania specjalizacja: brak Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Wydział/Instytut/Katedra WNEiZ-IiE--I-S-16/17Z WNEiZ-IiE--I-S-16/17Z-BIT WNEiZ-IiE--I-S-16/17Z-IZiB WNEiZ-IiE--I-S-16/17Z-I WNEiZ-IiE--I-S-16/17Z-MIB PLN STUDIÓW

Bardziej szczegółowo

Forma zaliczenia Egz/ zal po. Godziny zajęć, w tym: semestrze. Razem. ćs ć k le l p s

Forma zaliczenia Egz/ zal po. Godziny zajęć, w tym: semestrze. Razem. ćs ć k le l p s Załącznik nr 11a Plan studió niestacjonarnych I stopnia Wydział Kultury Fizycznej i Promocji Zdroia 1). PLAN STUDIÓW Oboiązuje od roku akademickiego 01/013 Zatierdzony Uchałą Rady Wydziału nr 30/01 z dnia

Bardziej szczegółowo

Projekt planu studiów

Projekt planu studiów Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Wydział/Instytut/Katedra PLN STUDIÓW PIERWSZEG STPNI STUDI STCJNRNE Profil kształcenia : ogólnoakademicki Projekt planu studió kierunek: informatyka i ekonometria

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 PLAN STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA. Profil kształcenia: ogólnoakademicki

Załącznik nr 1 PLAN STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA. Profil kształcenia: ogólnoakademicki Kod przedmiotu Forma zaliczenia Egz/ zal po sem. Załącznik nr 1 Wydział/Instytut/Katedra PLAN STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA STUDIA STACJONARNE Profil kształcenia: ogólnoakademicki KIERUNEK: specjalność/i: DZIENNIKARSTWO

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie. PLAN STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA Wydział/Instytut/Katedr a STUDIA STACJONARNE specjalności: Kształtowanie menedżera KIERUNEK :

Zarządzanie. PLAN STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA Wydział/Instytut/Katedr a STUDIA STACJONARNE specjalności: Kształtowanie menedżera KIERUNEK : KIERUNEK : Zarządzanie PLAN STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA Wydział/Instytut/Katedr a STUDIA STACJONARNE specjalności: Kształtowanie menedżera Zarządzanie marketingowe w ie Marketing i usługi Zarządzanie relacjami

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. obowiązuje dla studentów rozpoczynających naukę w roku akademickim 2019/2020. Kierunek: ZARZĄDZANIE

PLAN STUDIÓW. obowiązuje dla studentów rozpoczynających naukę w roku akademickim 2019/2020. Kierunek: ZARZĄDZANIE PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA im. Witelona w Legnicy WYDZIAŁ: NAUK TECHNICZNYCH I EKONOMICZNYCH PLAN STUDIÓW obowiązuje dla studentów rozpoczynających naukę w roku akademickim 2019/2020 Kierunek: ZARZĄDZANIE

Bardziej szczegółowo

Plan studiów na kierunku ZARZĄDZANIE Specjalność Rachunkowość i Zarządzanie Finansami

Plan studiów na kierunku ZARZĄDZANIE Specjalność Rachunkowość i Zarządzanie Finansami Lp. Profil kształcenia: ogólnoakademicki Forma studiów: niestacjonarne Forma kształcenia/poziom studiów: II stopnia Uzyskane kwalifikacje: II stopnia, tytuł magistra Obszar kształcenia: w zakresie nauk

Bardziej szczegółowo

Plan studiów od roku akademickiego 2017/18 - studia licencjackie

Plan studiów od roku akademickiego 2017/18 - studia licencjackie PWSZ im. St. Pigonia w Krośnie Kierunek: Zarządzanie Specjalność: Zarządzanie w przedsiębiorstwie Forma: studia niestacjonarne Plan studiów od roku akademickiego 20/8 - studia licencjackie Rok I Rok II

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. obowiązuje dla studentów rozpoczynających naukę w roku akademickim 2017/2018

PLAN STUDIÓW. obowiązuje dla studentów rozpoczynających naukę w roku akademickim 2017/2018 PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA im. Witelona w Legnicy PLAN STUDIÓW obowiązuje dla studentów rozpoczynających naukę w roku akademickim 2017/2018 WYDZIAŁ: NAUK TECHNICZNYCH I EKONOMICZNYCH Kierunek: ZARZĄDZANIE

Bardziej szczegółowo

PLANY STUDIÓW I 0 STACJONARNYCH 6 SEMESTRÓW 1800 godz punktów ECTS I ROK STUDIÓW (od roku akademickiego 2012/2013) studia 3 - letnie

PLANY STUDIÓW I 0 STACJONARNYCH 6 SEMESTRÓW 1800 godz punktów ECTS I ROK STUDIÓW (od roku akademickiego 2012/2013) studia 3 - letnie PLANY STUDIÓW I 0 STACJONARNYCH 6 SEMESTRÓW 1800 godz. - 180 punktów ECTS I ROK STUDIÓW (od roku akademickiego 2012/2013) studia 3 - letnie KIERUNEK: ZARZĄDZANIE Specjalność: Zarządzanie przedsiębiorstwami

Bardziej szczegółowo

Program obowiązujący studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2013/2014

Program obowiązujący studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2013/2014 Program oboiązujący studentó rozpoczynających studia roku akademickim 2013/2014 I rok - semestr I Rok akademicki 2013/2014 Lp. Naza 1. Mikroekonomia 1 30 30 15 15 0 0 0 4 zaliczenie 2. Podstay zarządzania

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA

PLAN STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA US/WNEiZ Wydział/Instytut/Katedra PLAN STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA STUDIA STACJONARNE KIERUNEK: specjalność/i: EKONOMIA Ekonomia menedżerska Integracja europejska Ekonomika sektora publicznego Obowiązuje

Bardziej szczegółowo

PLANY STUDIÓW I 0 STACJONARNYCH 6 SEMESTRÓW 1800 godz punktów ECTS I ROK STUDIÓW ( od roku akademickiego 2012/2013) studia 3 - letnie

PLANY STUDIÓW I 0 STACJONARNYCH 6 SEMESTRÓW 1800 godz punktów ECTS I ROK STUDIÓW ( od roku akademickiego 2012/2013) studia 3 - letnie PLANY STUDIÓW I 0 STACJONARNYCH 6 SEMESTRÓW 1800 godz. - 180 punktów ECTS I ROK STUDIÓW ( od roku akademickiego 2012/2013) studia 3 - letnie KIERUNEK: ZARZĄDZANIE Specjalność: Organizacja i zarządzanie

Bardziej szczegółowo

specjalność: brak Obowiązuje od roku akademickiego 2015/2016 Zatwierdzony Uchwałą Rady Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania nr... z dnia...

specjalność: brak Obowiązuje od roku akademickiego 2015/2016 Zatwierdzony Uchwałą Rady Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania nr... z dnia... Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Wydział/Instytut/Katedra PLN STUDIÓW PIERWSZEG STPNI STUDI STCJNRNE Profil kształcenia : ogólnoakademicki kierunek: Economics and IT pplications specjalność: brak

Bardziej szczegółowo