ISSN NR 3/2008. Domenowi milionerzy Corporate Firewall O zaletach geowizualizacji

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ISSN 1509-3603 NR 3/2008. Domenowi milionerzy Corporate Firewall O zaletach geowizualizacji"

Transkrypt

1 ISSN NR 3/2008 Domenowi milionerzy Corporate Firewall O zaletach geowizualizacji

2 O D R E D A K T O R A W Y D A R Z E N I A 3 4 Zaawansowane systemy firewall 6 Świętokrzyskie w sieci 8 Warsztat o sieciach korporacyjnych D O M E N Y 9 9 Domenowi milionerzy 12 Sklep internetowy z domenami U S Ł U G I Osiem razy NASK 18 Zalety Corporate Firewall 21 Bezpieczeństwo systemu IT w firmie 23 Serwis www w klastrze HA B E Z P I E C Z E Ń S T W O ARAKIS monitoruje przestrzeń Internetu B A D A N I A Test autentyczności tęczówki 33 O zaletach geowizualizacji W październiku tego roku odbędzie się dwunasta konferencja z cyklu SECURE. W nawiązaniu do tego wydarzenia w biuletynie publikujemy materiały związane z bezpieczeństwem teleinformatycznym, m.in. artykuł Tomasza Grudzieckiego o działaniu systemu wczesnego wykrywania zagrożeń sieciowych ARAKIS oraz artykuł Michała Rotnickiego, będący próbą odpowiedzi na pytanie, czy opracowanie polityki bezpieczeństwa, przeprowadzenie audytu bezpieczeństwa i uszczelnienie systemów stosowanych w firmie wystarcza, aby prowadzony biznes był w pełni bezpieczny. Z kolei Mariusz Szczęsny pisze o usłudze Corporate Firewall, dzięki której nasi klienci zyskują możliwość skorzystania z najnowszych technologii ochrony styku swojej sieci z niechronioną siecią globalną, bez konieczności zakupu oraz utrzymania własnych urządzeń i systemów do firewallingu. W biuletynie zamieszczamy również drugą część artykułu Adama Czajki i Andrzeja Pacuta na temat testu autentyczności tęczówki. Zachęcam także do lektury artykułu Joanny Łukasiewicz, która wprowadza czytelnika w geografię biur regionalnych NASK. Jak pisze autorka, do niedawna oprócz siedziby centrali NASK na warszawskich Kabatach działało jedynie drugie biuro zlokalizowane w gdańskim Zieleniaku. Ale w ciągu ostatnich trzech lat NASK uruchomił sześć biur regionalnych w dużych miastach i planuje otwarcie następnych. Bieżąca tematyka domenowa to wywiad z Maciejem Kozłowskim, dyrektorem NASK, na temat obecnego stanu i perspektyw rozwojowych domeny.pl, a także artykuł Konrada Marzęckiego o prawnych aspektach obrotu domenami. Autor zwraca m.in. uwagę na to, że umowy zawierane na aukcjach internetowych oraz w sklepach internetowych z domenami nie mogą w rozumieniu prawa polskiego być uznawane za umowy sprzedaży. W biuletynie znajdą Państwo także aktualne informacje związane z prowadzeniem serwisów www. Znana już czytelnikom Agnieszka Kukałowicz pisze tym razem o konfiguracji prostej usługi w środowisku klastrowym o wysokiej dostępności, a Albina Mościcka i Marek Marzec prezentują założenia projektu internetowej mapy lokalizującej zabytki ruchome prezentowane w portalu Polska.pl. 2

3 Wiodące tematy konferencji W Y D A R Z E N I A W programie SECURE 2008 Tematem przewodnim tegorocznej konferencji jest ochrona tożsamości w Internecie. Związanym z tym zagrożeniom i metodom ochrony naszych danych poświęcimy sporą część konferencji. W Warszawie pojawią się przedstawiciele największych polskich serwisów internetowych, m.in. Allegro.pl oraz Nasza-Klasa.pl. W programie SECURE 2008 znajduje się także odrębny blok poświęcony bezpieczeństwu IT w administracji państwowej. Szczególnie interesująco zapowiada się sesja na temat działania powstałych w strukturach administracji CERT-ów: wojskowego i działającego od tego roku w ABW CERT-u rządowego GOV.CERT.PL. Kolejna sesja dotyczy bezpieczeństwa e-bankingu. Współpraca ze Związkiem Banków Polskich oraz przedstawienie doświadczeń międzynarodowych, m.in. ścisłej współpracy CERT-u węgierskiego z tamtejszymi bankami, zapewni wysoki poziom merytoryczny tej części konferencji. Od kilku lat stałym elementem programu SECURE są prezentacje dotyczące budowania świadomości zagrożeń sieciowych. Od kiedy w Polsce powstał tzw. Awarenode, prowadzony wspólnie przez Fundację Dzieci Niczyje i NASK, możemy uczestnikom przekazać najważniejsze informacje dotyczące tego tematu, szczególnie w tym roku, gdy konferencja SECURE odbywa się tuż po dużej międzynarodowej konferencji na ten temat, organizowanej przez polski Awarenode. W trakcie tej sesji będziemy mieli również okazję wysłuchać referatu przedstawiciela agencji ENISA programy uświadamiające to także jeden z podstawowych kierunków działania tej agencji. Zawsze dbamy o to, aby konferencja z cyklu SECURE była okazją do zaprezentowania najnowszych informacji z zakresu działalności operacyjnej i projektowej funkcjonującego w NASK zespołu CERT Polska. Obok doświadczeń wynikających z obsługiwanych przez nas przypadków naruszenia bezpieczeństwa i współpracy z innymi polskimi zespołami reagowania przedstawimy najważniejsze projekty prowadzone obecnie przez zespół, takie jak: ARAKIS, WOMBAT i Honey- Spider Network. Uzupełnieniem informacji o prowadzonej przez NASK działalności w zakresie szeroko rozumianej IT security będzie sesja dotycząca bezpieczeństwa DNS, rozwiązań hostingowych i systemów biometrii. Konferencja SECURE 2008 jest organizowana pod Honorowym Patronatem Grzegorza Schetyny, wicepremiera, ministra spraw wewnętrznych i administracji oraz prof. dr hab. Barbary Kudryckiej, ministra nauki i szkolnictwa wyższego. Współorganizatorami konferencji są Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Europejska Agencja Bezpieczeństwa Sieci i Informacji ENISA. /mm/ Organizatorzy: Partnerzy konferencji: Patroni medialni: 3

4 Światow y Dzień Społeczeństwa Informacyjnego Statuetka InfoStat dla NASK Podczas tegorocznej Gali Światowego Dnia Społeczeństwa Informacyjnego NASK został wyróżniony statuetką InfoStat za zaangażowanie w proces budowy społeczeństwa informacyjnego w Polsce. Uroczystość wręczenia nagród odbyła się 15 maja br. w Zamku Ujazdowskim w Warszawie. Wśród nagrodzonych znaleźli się m.in.: Grzegorz Schetyna, wiceprezes Rady Ministrów, minister spraw wewnętrznych i administracji, wyróżniony za skuteczne stworzenie warunków do wprowadzenia systemu Nr 112 w Polsce i Piotr Krzystek, prezydent Miasta Szczecina za program wspierania rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Szczecinie. Wyróżniono także portal Nasza Klasa za stworzenie fenomenu społeczności informacyjnej. Nagrodą uhonorowano również autorów raportu Diagnoza Społeczna 2007 za kompleksowe badania społeczeństwa informacyjnego w Polsce. Maciej Kozłowski, dyrektor NASK (drugi od prawej) Światowy Dzień Społeczeństwa Informacyjnego ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ przypada 17 maja każdego roku. W tym roku w ciągu kilku tygodni, na przełomie maja i czerwca, odbyło się wiele spotkań oraz konferencji związanych z tematyką społeczeństwa informacyjnego. /mb/ Zaawansowane systemy firewall W ramach cyklu spotkań mających na celu popularyzację tematyki bezpieczeństwa teleinformatycznego NASK zorganizował seminarium, w trakcie którego zaprezentowano różne rodzaje zabezpieczeń typu firewall. Podczas seminarium nie zabrakło omówienia najnowszych rozwiązań dostępnych w ofercie NASK systemów firewall firm Juniper, Check Point i Fortinet. Zaprezentowano m.in. Corporate Firewall nową usługę w ofercie NASK. Jest to rozwiązanie gwarantujące skuteczną ochronę styku sieci firmowej z Internetem, wykorzystujące zaawansowane systemy firewall umiejscowione w infrastrukturze teleinformatycznej NASK. Ten model ochrony gwarantuje firmom profesjonalne zabezpieczenie, zwalniając jednocześnie klientów z konieczności zakupu i utrzymania własnych urządzeń czy systemów do firewallingu (więcej o tym w artykule na s. 18). Do udziału w spotkaniu zaprosiliśmy dyrektorów i managerów ds. IT, firmowych specjalistów zajmujących się rozwojem systemów IT oraz osoby odpowiedzialne za bezpieczeństwo teleinformatyczne w firmach. Aż 57 proc. uczestników seminarium oceniło je jako bardzo ciekawe, 43 proc. jako ciekawe. Materiały z seminarium dostępne są w Centrum wiedzy na stronie internetowej NASK pod adresem: Osoby zainteresowane udziałem w następnych seminariach na temat rozwiązań z zakresu bezpieczeństwa prosimy o kontakt mailowy: (prosimy o podanie imienia, nazwiska, telefonu, stanowiska, nazwy i adresu firmy oraz wskazanie tematyki, która Państwa interesuje). /jł/ 4

5 Modelowanie i symulacja zjawisk naturalnych W Y D A R Z E N I A Piknik Naukowy Tegoroczna, Piknik Naukowy Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik to obecnie największa w Europie plenerowa impreza popularyzująca najciekawsze wyniki badań i osiągnięcia nauki. Od 1997 roku odbywa się na Rynku Nowego Miasta i Podzamczu w Warszawie. jedenasta Konferencja Algorytmy Ewolucyjne i Optymalizacja Globalna (KAEiOG) zorganizowana przez Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych PW i NASK odbyła się od 2 do 4 czerwca br. w Szymbarku na Kaszubach. W tym roku do grupy organizatorów dołączyła Akademia Morska w Gdyni. Konferencja KAEiOG Podobnie jak w latach ubiegłych, i w tym roku partnerem Pikniku był NASK, zapewniając całej imprezie dostęp do Internetu. Dla tak wielkiego przedsięwzięcia (w tym roku w Pikniku uczestniczyło ponad 200 instytucji z dziewiętnastu krajów świata) pomoc techniczna NASK miała istotne znaczenie zważywszy na to, że wystawcy coraz częściej korzystają z najnowszych technik komputerowych i audiowizualnych. Podczas Pikniku można było także odwiedzić namiot, w którym przedstawiciele NASK informowali o zasadach bezpiecznego korzystania z Internetu przez dzieci i młodzież (inicjatywa realizowana w ramach projektu Saferinternet.pl). Każdego roku Piknik przyciąga tłumy zwiedzających: dorosłych, młodzież i dzieci, często całe rodziny. /mb/ Jednym z celów konferencji jest przyciąganie młodych badaczy ponad połowę uczestników stanowili młodzi doktorzy i doktoranci, jak również studenci dyplomanci. Tematyka konferencji obejmowała rozważania poświęcone zagadnieniom modelowania matematycznego procesów ewolucji i genetyki oraz badaniom efektywności algorytmów wyznaczania rozwiązań optymalnych, jak i rezultaty praktycznego zastosowania nowych, opracowanych przez badaczy, algorytmów. Pracownicy Pionu Naukowego NASK oraz studenci Politechniki Warszawskiej zaprezentowali (wykonaną wspólnie) bibliotekę metod optymalizacji globalnej z graficznym środowiskiem do badania efektywności tych metod. Opracowane narzędzie może znaleźć zastosowanie w procesie kształcenia oraz wspierać prace badawczo-rozwojowe. Pracownicy NASK przedstawili również autorską metodę wyznaczania położenia węzłów w sieciach czujników bezprzewodowych. KAEiOG służy integracji polskich naukowców zajmujących się modelowaniem i symulacją zjawisk naturalnych, w tym procesów ewolucyjnych, oraz projektowaniem i analizą algorytmów optymalizacji globalnej, w tym metod stosujących heurystyki i metaheurystyki, często inspirowanych procesami biologicznymi, fizycznymi czy chemicznymi. Szczególną uwagę zwrócono na wykorzystanie tych metod w praktyce, w zagadnieniach optymalnego projektowania, modelowania, sterowania, czy wspomagania decyzji. Zastosowania są rozległe i dotyczą m.in. logistyki, mechaniki, elektroniki, elektroenergetyki, technologii materiałowej, sieci teleinformatycznych, bezprzewodowych sieci ad hoc, ekonomii, ochrony środowiska, itd. Więcej o konferencji na stronie: kaeiog.elka.pw.edu.pl /en-s/ 5

6 Wyniki ankiety Świętokrzyskie w sieci Nasza nowa strona Ponad rok temu NASK uruchomił w województwie świętokrzyskim radiową sieć szerokopasmowego dostępu do Internetu, na którą składa się sześć stacji bazowych w Kielcach, Końskich, Grzybowie koło Staszowa, Jędrzejowie, Ostrowcu Świętokrzyskim i Sandomierzu. Obecnie w zasięgu anten bazowych NASK jest 57 ze 102. gmin tego województwa. 21% 17% mo liwości techniczne korzystna cena usługi atrakcyjne warunki współpracy 62% Czynniki decydujące o podjęciu współpracy z NASK przez lokalnych ISP* mamy już pierwsze wnioski wynikające z realizacji projektu. Dotyczą one m.in. przeprowadzonej w kwietniu ankiety skierowanej do kilkudziesięciu dostawców usług teleinformatycznych korzystających z sieci NASK. Obecnie z nami współdziała ponad czterdziestu lokalnych ISP. Do nawiązania współpracy skłoniła ich przede wszystkim wysoka jakość techniczna usług oferowanych przez NASK był to główny argument dla 62 proc. badanych firm. Wskazywano też na korzystną cenę usługi i atrakcyjne warunki współpracy. W ciągu roku współpracy z NASK operatorzy zwiększyli liczbę obsługiwanych klientów o 64 proc. (dane uzyskane podczas badania). Coraz więcej osób w województwie świętokrzyskim korzysta z dostępu do Internetu. Okazało się również, że ceny oferowane przez ISP klientom końcowym są bardzo zbliżone do średnich cen, które potencjalni użytkownicy sieci uznali za możliwe do przyjęcia (zbliżone do podanych w badaniu potrzeb w województwie świętokrzyskim, przeprowadzonym przez NASK w 2006 roku). ISP biorący udział w ankiecie wyrazili przekonanie, że najważniejsze są dla nich możliwości techniczne, jakie daje sieć zbudowana przez NASK. Aż 96 proc. badanych zadeklarowało, że zamierza rozwijać swoją działalność, wykorzystując system dostarczany przez NASK. Firmy współpracujące z nami pozyskały w ciągu ostatniego roku wielu klientów biznesowych i instytucjonalnych. Ich liczba wzrosła średnio o ponad 50 proc. Usługi oferowane przez partnerów z wykorzystaniem sieci NASK to nie tylko Internet: 54 proc. badanych planuje w najbliższym czasie wprowadzenie usługi telefonii, 20 proc. uruchomienie VoIP. Więcej o realizacji projektu w komentarzu Andrzeja M. Skrzeczkowskiego, kierownika Działu Inżynierii Sieci NASK, s. 7. /jł, mb/ Jednym z celów projektu NASK e-świętokrzyskie budowa sieci radiowej jest aktywizacja lokalnej sieci operatorów ISP (Internet Service Providers), którzy oferują usługę dostępu do Internetu indywidualnym odbiorcom, a także firmom i instytucjom działającym w tym regionie. W rok po uruchomieniu systemu Segment rynku Przyrost w proc. Firmy małe (do 10 pracowników) 52 Przedsiębiorstwa zatrudniające powy ej 10 pracowników 50 Edukacja, administracja, słu ba zdrowia 56 Klienci biznesowi i instytucjonalni obsługiwani przez partnerów NASK* * Dane na podstawie badania kwestionariuszowego (wywiady indywidualne) przeprowadzonego w kwietniu 2008 roku z firmami współpracującymi z NASK. 6

7 Roz wój usług internetow ych W Y D A R Z E N I A ANDRZEJ M. SKRZECZKOWSKI Podsumowanie projektu Z przeprowadzonej ankiety wynika m.in., że z sygnału rozprowadzanego przez sieć powstałą w ramach projektu e-świętokrzyskie korzysta obecnie około mieszkańców tego regionu. To dużo więcej, niż się spodziewaliśmy. Ale ankieta przynosi także odpowiedź na kilka innych ważnych pytań. P Y TA N I E O C E N Y Pierwsze oczekiwanie, dotyczące projektu, miało związek z cenami dostępu do Internetu dla klientów indywidualnych. Projekt miał przynieść spadek cen. Gdyby to był cel projektu, mielibyśmy do czynienia z zakłóceniem konkurencji. A projekt tego nie mógł spowodować. Ceny dostępu do Internetu spadły, ale w wyniku wprowadzenia przez operatora dominującego, pod naciskiem regulatora, oferty BSA. Natomiast w projekcie dla klienta końcowego usługi oferowane są przez lokalnych dostawców, którzy są klientami NASK. Jak wynika z przeprowadzonej ankiety, ceny za usługi dla klienta końcowego wyniosły normalnie około 45 zł za 512 kbps. Skutkiem projektu nie było więc obniżenie cen, ale udostępnienie sygnału dla operatorów tam, gdzie go nie było (lub był bardzo słaby/drogi). I to jest zgodne z celami projektu e-świętokrzyskie. Pojawiało się także pytanie, czy udostępnienie stosunkowo niedrogiego sygnału dla operatorów lokalnych nie spowoduje, że będą oni dyktowali wysokie ceny przy niskiej jakości, czerpiąc nieusprawiedliwione zyski? Oczywiście może się tak zdarzyć. Ale w takiej sytuacji musi zadziałać rynek. Dzięki projektowi e-świętokrzyskie na tym samym terenie możemy podłączyć więcej niż jednego operatora. I wtedy lokalni dostawcy będą ze sobą konkurować. A kiedy tak się dzieje, to zysk operatora jest utrzymywany na właściwym, niezbyt wysokim poziomie. M U S I Z A D Z I A Ł A Ć R Y N E K Podczas jednego z paneli zapytano mnie, czy projekt jest opłacalny dla NASK. Są dwie odpowiedzi. Nie ponieważ budowa sieci w terenie, gdzie jest niewielki popyt i klienci mogą płacić niewielkie pieniądze, nie może być opłacalna. Mimo dofinansowania projekt nie wyjdzie nigdy na plus, choć unijne fundusze powodują, że nie jest też kompletnie nieopłacalny. Tak bo dzięki projektowi powstało zapotrzebowanie na większe przepływności, na lepsze usługi, i takie NASK świadczy, tym razem z użyciem budowanej komercyjnie infrastruktury. Zwiększony popyt ma także wpływ na rozwój usług innych operatorów, którzy na zasa- Po roku od zakończenia projektu e-świętokrzyskie budowa sieci radiowej mo na pokusić się o komentarz i podsumowanie. Okazją do tego jest ankieta przeprowadzona wśród lokalnych operatorów wykorzystujących sieć NASK. 7

8 Właściwy wybór VPN-ów dach normalnej konkurencji oferują swoje usługi, korzystając z efektów projektu. Z O S TA Ń O P E R AT O R E M Podczas dyskusji pojawiało się także pytanie, jak dalej rozwijać sieć? System radiowy jest bardzo dobry, klasy operatorskiej (choć nie ukrywam, że dość drogi). Natomiast pasmo radiowe nie jest z gumy i to fakt podłączamy klientów także po radioliniach. A także i to też jest fakt gdy wzrośnie zapotrzebowanie, to trzeba będzie przejść na światłowody (np. te budowane w projekcie). Także budowa radia nie jest panaceum na wszystko, a jedynie elementem większej układanki. I na koniec pytanie: dlaczego w województwie świętokrzyskim nie jest dobrze z infrastrukturą? Dlatego, że nie ma operatorów lub jest ich za mało. Mój apel podczas każdej konferencji, czy w czasie publicznych wystąpień, jest następujący: jeżeli znasz się na sieci, nie boisz się, czujesz się na siłach coś zrobić i przy tym zarobić sam, to zostań operatorem dla sąsiadów. Dostęp do sieci dostaniesz od nas lub kogokolwiek innego, na inwestycje i rozpoczęcie działalności są pieniądze z UE (specjalnie dla małych operatorów jest 170 mln euro), trzeba tylko chcieć. I jeżeli takich operatorów powstanie dużo, jeżeli wszyscy sąsiedzi będą mieli dostęp do Internetu, dopiero wtedy będziemy mogli mówić o całkowitym zrealizowaniu celów przyświecających powstaniu projektu e-świętokrzyskie. Autor jest kierownikiem Działu Inżynierii Sieci NASK Warsztat o sieciach korporacyjnych nowa W dobie globalizacji Nasza jednym z najważniejszych strona czynników decydujących o sukcesie biznesowym jest zapewnienie niezawodnej i bezpiecznej komunikacji wewnątrz organizacji. Coraz ważniejsze staje się też to, aby przepływ danych generowanych w ramach codziennej pracy firmy odbywał się niezawodnie i bez zbędnego angażowania użytkownika. Dlatego coraz więcej firm szczególnie wielooddziałowych decyduje się na zakup sieci korporacyjnych gwarantujących bezpieczną komunikację między poszczególnymi lokalizacjami w kraju lub za granicą. Tematyce sieci korporacyjnych i aspektom ich implementacji poświęcony został warsztat techniczny, który odbył się w siedzibie NASK. Nasi specjaliści przekazali zaproszonym klientom informacje o właściwym doborze VPN-ów w zależności od specyficznych potrzeb różnych branż. Która sieć najlepiej pasuje do Państwa potrzeb? METRO MPLS SSL IPSec FR/ATM Propozycje z oferty NASK VPN VPN VPN VPN Podczas warsztatu, w części teoretycznej, omówiono możliwości technologii Ethernet, MPLS i SSL na przykładzie usług Metro VPN, MPLS VPN oraz SSL VPN. Kilka warsztatów było poświęconych zaprojektowaniu rozwiązań dla konkretnych firm, których przedstawiciele uczestniczyli w tym spotkaniu. Na przykładach omówiono różne rodzaje i topologie sieci oraz rozwiązano problemy zgłoszone przez słuchaczy. Uczestnicy spotkania wypełnili ankiety, których wyniki pomogą w przygotowywaniu przez NASK następnych seminariów. Średnia ocena warsztatów to 4,13 w skali od 2 do 5. Połączenie oddziałów firmy w jeden LAN Połączenie oddziałów firmy i zapewnienie sprawnego działania aplikacji krytycznych - np. systemu ERP Połączenie oddziałów firmy i zapewnienie sprawnego działania wewnętrznej łączności VoIP Osoby zainteresowane udziałem w następnych warsztatach i seminariach NASK prosimy o kontakt mailowy: (prosimy o podanie imienia, nazwiska, telefonu, stanowiska, nazwy i adresu firmy oraz wskazanie tematyki, która Państwa interesuje). Najwy sze bezpieczeństwo przesyłania danych przez Internet Zapewnienie bezpiecznego i prostego dostępu do zasobów firmy z dowolnego miejsca w Internecie Łączność w pełni odseparowana od publicznej sieci Internet /jł/ 8

9 Doświadczenia krajowego rejestru DOME N Y Domenowi milionerzy W maju, w prowadzonym przez NASK krajowym rejestrze domen internetowych została zarejestrowana milionowa domena.pl. Czy jest to powód do dumy, czy niepokój o to, co dalej? Oczywiście, powód do dumy, bo trzeba to widzieć na tle innych rejestrów. Mamy prawie tyle samo domen co rejestr francuski, więcej niż rejestr hiszpański i prawie tyle samo co rejestr japoński, przy czym tempo przyrostu liczby rejestrowanych domen jest wyższe niż w rejestrze.jp, więc mamy nadzieję, że wkrótce prześcigniemy Japonię... Rejestry krajowe domen rozwijały się różnie, niezależnie od siebie, aczkolwiek w wyniku przynależności rejestratorów do wspólnych organizacji, częstych spotkań, wymiany poglądów i dzielenia się doświadczeniami ich ewolucja zmierza w jednym kierunku rejestry się do siebie upodabniają. Rejestr japoński np. jest dość konserwatywny, stawia się tam pewne ograniczenia dotyczące rejestracji domen. Podobnie konserwatywny rejestr domen miała do niedawna Francja, gdzie uważano, że domen dla osób indywidualnych się nie rejestruje bezpośrednio w rejestrze.fr, a firma może mieć tylko jedną domenę itd. W efekcie we Francji domeną dominującą była.com, a nie.fr. Co prawda, osoby prowadzące rejestr argumentowały, że.fr oznacza elitarną jakość. Ale świat nie idzie na jakość, świat idzie na ilość. Po zliberalizowaniu polityki rejestracji domen rejestr francuski całkiem zresztą nie stracił na jakości. Amerykanie już dawno temu potraktowali domeny w sposób biznesowy, ekspandując z ich rejestracją na cały świat. Obecnie rynek domen internetowych jest otwarty. W rejestrze.pl rejestrujemy domeny z całego świata. Nie stawiamy żadnych ograniczeń terytorialnych co do obywatelstwa osób rejestrujących domeny, czy afiliacji krajowej firm. Polska jest też rynkiem otwartym dla wszystkich rejestrów np. takich jak.com,.org, net,.eu,.fm (Federacja Mikronezji), czy.tv (Tuvalu). W związku z tym proste zasady konkurencji zmuszają nas do pewnych zachowań, przede wszystkim liberalizacji. Mogliśmy tego dokonać dopiero w 2003 roku, po ustanowieniu Sądu Polubownego ds rozstrzygania sporów o nazwy domenowe przy Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji. Od chwili powstania sądu mogliśmy przestać analizować semantycznie nazwy domen i rejestrować wszystko, nawet słowa nieprzystojne bo ta sprawa nie leży w obszarze naszych zainteresowań. W tej chwili prawie wszystkie rejestracje są dokonywane za pośrednictwem ok. 100 rejestratorów, których nazywamy partnerami i mamy W maju tego roku w prowadzonym przez NASK krajowym rejestrze domen internetowych zarejestrowano milionową domenę.pl. Z Maciejem Kozłowskim, dyrektorem NASK, rozmawia Anna Leszkowska, redaktor naczelna miesięcznika Sprawy Nauki. 9

10 .pl jako marka z nimi umowy. Są one ważne, gdyż mają także charakter dyscyplinujący dbając o jakość domeny.pl, musimy dbać o jakość rejestracji. Są to rejestracje bezpośrednie, rejestratorzy bowiem mają dostęp on line do naszej centralnej bazy rejestru.pl. Ale to NASK jest głównym rejestratorem domeny.pl. To do czegoś zobowiązuje? Trzeba powiedzieć, że domena.pl oznacza Polskę, zatem musimy jej nadać odpowiednią jakość, dbać o to, żeby liczba rejestracji i jakość obsługi abonentów były godne tej nazwy. Domena.pl jest z naszego punktu widzenia przede wszystkim dobrą marką, którą NASK dysponuje. Ta marka konkuruje z innymi na terytorium Polski, także z domeną europejską.eu. Polaków nie ciągnie, żeby używać właśnie domeny.eu zamiast.pl? Domena.eu nie jest dla nas bezpośrednią konkurencją, zarejestrowano pod nią dotychczas w Polsce ok. 100 tys. adresów (maj 2008). Jest to liczba pokaźna, ale to, jak są wykorzystywane nazwy domenowe i jaką która ma rangę, widać najlepiej w Internecie, reklamie, na ulicy. Zdecydowanie dominuje.pl, natomiast.eu po uruchomieniu tego rejestru dwa lata temu było na ogół rejestrowane na zapas. Często nazwy, rejestrowane pod.eu i.pl wskazują na ten sam serwis internetowy, ale jako nazwę podstawową podaje się tę pod.pl. Jest to po prostu duplikowanie nazw, ale nie jest to oznaką odejścia od nazwy.pl. Trzeba zresztą dodać, że rejestrację w domenie.eu również prowadzimy w tym przypadku jako partner konsorcjum EURid, odpowiedzialnego za utrzymanie tej domeny. /.../ Jak się ma i ta liczba domen krajowych, i to tempo ich przyrostu do twardych danych: słabnącego od 2005 r. sektora ICT w Polsce oraz naszego 5. miejsca od końca w UE pod względem wydatków na informatykę (liczonych w procentach PKB), nie mówiąc już o liczbie komputerów, zwłaszcza podłączonych do Internetu? Liczba domen może być miernikiem stopnia rozwoju naszego społeczeństwa informacyjnego, czy optymizmu w odniesieniu do rozwijającej się u nas e-gospodarki. Jest to dobry miernik, który oznacza może nie tyle stan rozwoju gospodarki, ile zainteresowanie nią, czyli jej potencjalna dynamikę. Bo rejestracja domen może wyprzedzać to, co później nastąpi. Polacy są coraz bardziej operatywni na tym rynku, młodzi ludzie znakomicie sobie radzą jako przedsiębiorcy operujący domenami. Domena internetowa dzisiaj to często przedmiot obrotu podobnie jak nieruchomość czy dzieło sztuki. Niektóre domeny mają wielką wartość, zatem w sposób naturalny stają się obiektem sprzedaży czy kupna w celu dalszej sprzedaży. Obserwujemy także handel domenami o mniejszej wartości rynkowej, ale za to w dużej liczbie. Dawniej było to zjawisko naganne, nazywane cybersquattingiem, któremu staraliśmy się przeciwdziałać. Dziś jest to po prostu rynek o rosnącej wartości, który jest elementem nowoczesnej gospodarki elektronicznej, na którym wyrosły giełdy obrotu domenami. W odniesieniu do operujących na nim domeniarzy pora zapewne używać jakiejś bardziej szlachetnej nazwy może domejnersi? (domainers). Z przyjemnością zauważam, że młodzi Polacy są bardzo operatywni na tym rynku szczególnie że jest to rynek o skali światowej. Czy wprowadzenie znaków diakrytycznych w domenach jest wynikiem ścigania się z konkurencją, potrzeby wzrostu atrakcyjności? 10

11 Tendencje w światow ym DNS Potrzebne są takie działania, gdyż Internet z jednej strony jest globalny, a z drugiej coraz bardziej się lokalizuje. Obecnie jest wielka potrzeba, aby nazwy domen były pisane w alfabetach lokalnych, a co więcej aby nazwa podstawowa była również wyrażana za pomocą rodzimych znaków. Chińczycy mają np..cn, ale chcą zastąpić to swoim znakiem graficznym tak, aby cała nazwa domenowa była pisana po chińsku. Twórcy Internetu nie przewidzieli tego problemu, zaś jego rozwiązanie nie jest proste. Na przykład domena rosyjska.ru zapisana w cyrylicy to.py a przecież to domena Paragwaju! Są kraje, w których używa się wielu alfabetów lokalnych i powstaje pytanie, czy nie używać ich wariantowo tak, aby nazwy różnie pisane oznaczały fizycznie to samo. Ciekawe, że podobny problem pojawia się np. w odniesieniu do języka szwedzkiego, w którym to samo słowo może mieć wiele pisowni. Sprawę komplikuje fakt, że pochopne decyzje mogłyby osłabić bezpieczeństwo Internetu, dając przestępcom nowe narzędzia do ataków homograficznych, polegających na oszukaństwach przez podszywanie pod kogoś innego z wykorzystaniem nazw łudząco podobnych. Prace na tym prowadzi ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers), a obszerne studium tego problemu zostało wykonane przez Międzynarodową Unię Telekomunikacyjną ITU. Koordynatorem prac wykonanych przez ITU był Andrzej Bartosiewicz szef działu domen internetowych NASK. Trzeba powiedzieć, że nie jest to przypadek, gdyż to właśnie NASK był pionierem we wprowadzaniu znaków narodowych w nazwach domenowych w Europie nie tylko, że jako pierwsi wprowadziliśmy znaki lokalne w domenie krajowej, ale uwzględniliśmy w niej znaki niemieckie wcześniej, niż uczynili to Niemcy w swojej domenie, Francuzi w.fr, itd, a nawet zaimplementowaliśmy grekę, cyrylicę, alfabet arabski, a nawet hebrajski, choć dotychczas jeszcze nie funkcjonują one w swoich domenach narodowych. Świat się ujednolica, globalizuje, a Internet będzie się zamykać w społecznościach lokalnych? Tak, obie te tendencje występują w rozwoju Internetu, są to procesy równoległe. Pewnym przypadkiem, ale jednocześnie ciekawym przykładem jest właśnie ta milionowa domena zarejestrowana pod.pl galeria.radom.pl. Choć globalna, to jednak lokalna, bo będzie dotyczyć w pierwszej kolejności społeczności Radomia. /.../ Wraz z rozwojem domen powstają nowe zapotrzebowania i nowe usługi. Jedną z nich będzie prawdopodobnie scalenie nazwy domeny z numerem telefonu. Co w tej dziedzinie planuje dla Polaków NASK? Jesteśmy krajowym koordynatorem w projekcie ENUM, zaproponowanym przez Międzynarodową Unię Telekomunikacyjną, który zakłada podejście domenowe do adresacji telefonicznej. Nie ma bowiem żadnego powodu, aby numery telefoniczne nie były obsługiwane w ten sam sposób jak domeny internetowe. Taki system dobrze działa, jest trudny do zaatakowania przez hakerów, a nadto stanowi rozwiązanie dla zawiłości i niekonsekwencji, które nastąpiły w rozwoju naszego systemu numerów telefonicznych. Dodatkowo stanowi doskonałą podstawę do adresowania różnych usług internetowych, a w szczególności telefonii internetowej. W koncepcji tego systemu klasyczna telefonia stanie się tylko jedną z usług internetowych. System ten nie zakłada, że wszystko i wszystkich na świecie da się w jednolity sposób ponazywać. Komplikacje z wprowadzaniem lokalnych alfabetów do nazw domen internetowych dobitnie świadczą, że nie byłoby to proste. Wszystko natomiast da się ponumerować! Co więcej, nie trzeba czynić uzgodnień w skali światowej, jak do tego podejść, bo taki system już istnieje jest to światowy system numeracji telefonicznej. Numer telefonu można przypisać do obywatela, czy do urządzenia i stanie się on jego podstawowym identyfikatorem, który można zapisać jako składającą się z cyfr nazwę domenową i dalej obsługiwać ją tak, jak obsługuje się domeny internetowe. Nie oznacza to, że będziemy legitymować się numerem telefonu, który ktoś nam przypisał lub sami sobie przypiszemy. Ten identyfikator będzie tylko podstawą różnych serwisów. Ciekawostką jest, że ENUM ogromnie rozwinął się w Rumunii, która była bardzo zapóźniona w rozwoju tradycyjnej sieci telefonicznej, co zastąpił żywiołowy rozwój telefonii internetowej. Paradoksalnie Rumunia stała się światowym liderem w tym zakresie, przeskakując pewne etapy w rozwoju telekomunikacji. Optymistycznie kończąc najbiedniejsi mają duże szanse na używanie najnowocześniejszych technologii? Oczywiście, że tak. To jest szansa na innowacje, w związku z tym nie zawsze równo przebiega liniowo czasami są skoki technologiczne. Zresztą pojęcie innowacji pozostaje zawsze w relacji ze stanem wyjściowym. Dziękuję za rozmowę. Wywiad opublikowany za zgodą redakcji miesięcznika Sprawy Nauki 11

ISSN 1509-3603 NR 3/2007. Konferencja ISSE/SECURE 2007. Anonimowość w sieci Klienckie honeypoty

ISSN 1509-3603 NR 3/2007. Konferencja ISSE/SECURE 2007. Anonimowość w sieci Klienckie honeypoty ISSN 1509-3603 NR 3/2007 Konferencja ISSE/SECURE 2007 Anonimowość w sieci Klienckie honeypoty O D R E D A K T O R A Stara Biblioteka UW: miejsce konferencji ISSE/SECURE 2007 W tym roku, dzięki współpracy

Bardziej szczegółowo

Śledzenie zagrożeń w sieci Uaktywnienie subdomen

Śledzenie zagrożeń w sieci Uaktywnienie subdomen ISSN 1509-3603 NR1/2010 Śledzenie zagrożeń w sieci Uaktywnienie subdomen Ethernetowa rewolucja Streaming wideo w Polska.pl 3 WYDARZENIA MICHAŁ CHRZANOWSKI DYREKTOR NASK 3 Polski rejestr przoduje 4 NASK

Bardziej szczegółowo

ISSN 1509-3603 NR 1/2009. Kontrola dostępu O czym mówią statystyki Historia złośliwego programu

ISSN 1509-3603 NR 1/2009. Kontrola dostępu O czym mówią statystyki Historia złośliwego programu ISSN 1509-3603 NR 1/2009 Kontrola dostępu O czym mówią statystyki Historia złośliwego programu O D R E D A K T O R A W Y D A R Z E N I A 3 4 Laureat nagrody NASK 5 Usługa Corporate Firewall 6 Dla małych

Bardziej szczegółowo

ISSN 1509-3603 NR 1/2006. Odpowiedzialność w sieci Inny wymiar eksperymentu Docierać dalej

ISSN 1509-3603 NR 1/2006. Odpowiedzialność w sieci Inny wymiar eksperymentu Docierać dalej ISSN 1509-3603 NR 1/2006 Odpowiedzialność w sieci Inny wymiar eksperymentu Docierać dalej O D R E D A K T O R A NASK wkracza dynamicznie w 2006 rok, obejmując zasięgiem sieci radiowej aglomeracje Katowic,

Bardziej szczegółowo

Dzień Bezpiecznego Internetu

Dzień Bezpiecznego Internetu ISSN 1509-3603 NR 1/2007 Dzień Bezpiecznego Internetu Ruszyło e-świętokrzyskie Systemy biometrii O D R E D A K T O R A W Kielcach, Końskich, Grzybowie koło Staszowa, Jędrzejowie i Ostrowcu Świętokrzyskim

Bardziej szczegółowo

20 lat Internetu w Polsce

20 lat Internetu w Polsce ISSN 1509-3603 NR 2/2011 20 lat Internetu w Polsce Kryształowa Antena dla NASK ARAKIS.pl usługa bezpieczeństwa nowej generacji 3 Wydarzenia Michał Chrzanowski Dyrektor NASK 3 20 lat Internetu w Polsce

Bardziej szczegółowo

ISSN 1509-3603 NR 2/2007. U źródeł demokracji Testy programów filtrujących Tomografia sieciowa

ISSN 1509-3603 NR 2/2007. U źródeł demokracji Testy programów filtrujących Tomografia sieciowa ISSN 1509-3603 NR 2/2007 U źródeł demokracji Testy programów filtrujących Tomografia sieciowa O D R E D A K T O R A W kwietniu minęło pięć lat od przeprowadzki NASK do obecnej siedziby przy ulicy Wąwozowej

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Cloud 2013 weryfikacja. Chmura po latach. Integracja w chmurach wg Gartnera

Spis treści. Cloud 2013 weryfikacja. Chmura po latach. Integracja w chmurach wg Gartnera Cloud 2013 1 Spis treści Cloud 2013 weryfikacja Robert Jesionek Chmura po latach Ewa Zborowska, IDC Poland Integracja w chmurach wg Gartnera Barbara Mejssner, it-manager.pl Przejrzysta wspo łpraca i bezpieczne

Bardziej szczegółowo

Wyzwania firm. biznes w chmurach. listopad 2010

Wyzwania firm. biznes w chmurach. listopad 2010 aktualne trendy Praktyczne narzędzia studia przypadków Wyzwania firm WWW.wyzwaniafirm.pl listopad 2010 nowe spojrzenie na it Nowe wyzwania biznesowe wymagają zastosowania innowacyjnych rozwiązań technologicznych

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ AKADEMICKA. Fundacja Fundusz Inicjatyw

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ AKADEMICKA. Fundacja Fundusz Inicjatyw Człowiek - najlepsza inwestycja Czy wiesz, że... n w 2009 r. z woj. świętokrzyskiego do Urzędu Patentowego zgłoszono 47 wynalazków z czego 37 zostało opatentowanych n zatrudnieni w działalności badawczo-rozwojowej

Bardziej szczegółowo

Wyzwania firm. biznes w chmurach. listopad 2010

Wyzwania firm. biznes w chmurach. listopad 2010 aktualne trendy Praktyczne narzędzia studia przypadków Wyzwania firm WWW.wyzwaniafirm.pl listopad 2010 nowe spojrzenie na it Nowe wyzwania biznesowe wymagają zastosowania innowacyjnych rozwiązań technologicznych

Bardziej szczegółowo

Bezpieczniejsza domena z DNSSEC

Bezpieczniejsza domena z DNSSEC ISSN 1509-3603 NR 2/2012 Bezpieczniejsza domena z DNSSEC Konferencja SECURE 2012 Nadużycia w telefonii NASK szkoli aktywnych seniorów 4 Wydarzenia 4 W skrócie 6 Konferencja SECURE 2012 7 Dzień Bezpiecznego

Bardziej szczegółowo

Unified Communications

Unified Communications Unified Communications 1 Spis treści Komunikaty zintegrowane Robert Jesionek Polski rynek otwarty na rozwiązania zunifikowanej komunikacji Barbara Mejssner Na czym polega koncepcja Unified Communications?

Bardziej szczegółowo

ISSN 1509-3603 NR 2/2008. Wirtualny faks Bezpieczeństwo w modelu MSS Serwis zawsze dostępny

ISSN 1509-3603 NR 2/2008. Wirtualny faks Bezpieczeństwo w modelu MSS Serwis zawsze dostępny ISSN 1509-3603 NR 2/2008 Wirtualny faks Bezpieczeństwo w modelu MSS Serwis zawsze dostępny O D R E D A K T O R A W Y D A R Z E N I A 3 3 Już milion domen.pl 4 Dzień Bezpiecznego Internetu 5 Centra Medyczne

Bardziej szczegółowo

Jesteś gotowy na sukces?

Jesteś gotowy na sukces? magazyn firmy nr 1[1]_2009 Poradnik o usługach internetowych dla przedsiębiorców ekspert Jesteś gotowy na sukces? Wykorzystaj potęgę Internetu w Twojej firmie Doradca numeru: w numerze również Estetyczna

Bardziej szczegółowo

2 miliony nazw w domenie.pl

2 miliony nazw w domenie.pl ISSN 1509-3603 NR 1/2011 2 miliony nazw w domenie.pl Telefonia pod obstrzałem Wirtualny świat najmłodszych 3 Wydarzenia Michał Chrzanowski Dyrektor NASK 3 Rekord w polskim rejestrze 4 Eksperci o bezpieczeństwie

Bardziej szczegółowo

W numerze: Zaproszenie do Bolimowa... 2

W numerze: Zaproszenie do Bolimowa... 2 W numerze: Zaproszenie do Bolimowa... 2 Sieć wielu możliwości... 3 Nowy system rejestracji domen... 5 Polska.pl od kuchni... 6 Dokąd zmierza SWIFT... 8 Odrzuceni... 10 ICANN opis reformy... 12 Domeny narodowe...

Bardziej szczegółowo

Rozkręcimy. ekspert. Twój biznes w Internecie. Profesjonalne pozycjonowanie. Nowoczesny panel klienta. Statystyki internetowe

Rozkręcimy. ekspert. Twój biznes w Internecie. Profesjonalne pozycjonowanie. Nowoczesny panel klienta. Statystyki internetowe magazyn firmy nr 1[2]_2010 Poradnik o usługach internetowych dla przedsiębiorców ekspert Rozkręcimy Twój biznes w Internecie Doradca numeru: w numerze również Profesjonalne pozycjonowanie Nowoczesny panel

Bardziej szczegółowo

Książkę tę dedykujemy naszym klientom, którzy nieustannie dbają o poprawę wizerunku i sposobu pracy swoich firm.

Książkę tę dedykujemy naszym klientom, którzy nieustannie dbają o poprawę wizerunku i sposobu pracy swoich firm. Jak wdrożyć CRM Książkę tę dedykujemy naszym klientom, którzy nieustannie dbają o poprawę wizerunku i sposobu pracy swoich firm. Jak wdrożyć CRM Alicja Mazur Dariusz Mazur MADAR Wydawnictwo: MADAR Sp.

Bardziej szczegółowo

NR 6/2011 EGZEMPLARZ BEZPŁATNY REFORMA NAUKI ZMIANY W FINANSOWANIU INNOWACYJNA WIELOPOLSKA

NR 6/2011 EGZEMPLARZ BEZPŁATNY REFORMA NAUKI ZMIANY W FINANSOWANIU INNOWACYJNA WIELOPOLSKA NR 6/2011 EGZEMPLARZ BEZPŁATNY REFORMA NAUKI ZMIANY W FINANSOWANIU INNOWACYJNA WIELOPOLSKA PARTNEREM PROJEKTU JEST: PATRONAT HONOROWY NAD PROJEKTEM SPRAWUJĄ: PATRONAT MEDIALNY NAD PROJEKTEM SPRAWUJĄ: Wydawca:

Bardziej szczegółowo

NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W FIRMIE

NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W FIRMIE Gazeta Finansowa NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W FIRMIE Kolorowy magazyn tygodnika Gazeta Finansowa (bezpłatny, wyłącznie do 46 numeru z 18 24 listopada 2011 r.) Już 16 grudnia specjalne wydanie Magazynu GF Kolorowy

Bardziej szczegółowo

Kierunki rozwoju technologii informacyjnych oraz ich zastosowań w sektorze MSP

Kierunki rozwoju technologii informacyjnych oraz ich zastosowań w sektorze MSP Kierunki rozwoju technologii informacyjnych oraz ich zastosowań w sektorze MSP KIERUNKI ROZWOJU TECHNOLOGII INFORMACYJNYCH ORAZ ICH ZASTOSOWAŃ W SEKTORZE MSP Tomasz Kulisiewicz Marek Średniawa Współpraca

Bardziej szczegółowo

do sukcesu www.brief.pl INTERNET&MOBILE2003 raport strategiczny IAB Polska

do sukcesu www.brief.pl INTERNET&MOBILE2003 raport strategiczny IAB Polska do sukcesu www.brief.pl INTERNET&MOBILE2003 raport strategiczny IAB Polska do sukcesu www.brief.pl INTERNET&MOBILE2003 raport strategiczny IAB Polska AUTORZY RAPORTU IAB Polska: Olgierd Cygan Prezes Zarządu

Bardziej szczegółowo

Wrocław 2000 Plus Studia nad strategią miasta

Wrocław 2000 Plus Studia nad strategią miasta ISSN 1427 2628 URZĄD MIEJSKI WROCŁAWIA BIURO ROZWOJU WROCŁAWIA Wrocław 2000 Plus Studia nad strategią miasta Zeszyt 4 (55) 2004 Wrocław 2004 Wydano na zlecenie Urzędu Miejskiego Wrocławia, pl. Nowy Targ

Bardziej szczegółowo

Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT

Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT Koncepcja Publikacji: Leszek Czech Autorzy: Tomasz Dębicki Olgierd Dziamski Tomasz Kawecki Wojciech Kliber Marcin Kraska Piotr Nowak Michał Przybylski

Bardziej szczegółowo

numer 2/2010 Od konkurencji do współpracy EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO

numer 2/2010 Od konkurencji do współpracy EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO numer 2/2010 Od konkurencji do współpracy EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ROZWOJU POLSKI WSCHODNIEJ Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Od redaktora. Prof. Krzysztof Malinowski zosta³ dyrektorem NASK ds. naukowych

Od redaktora. Prof. Krzysztof Malinowski zosta³ dyrektorem NASK ds. naukowych W numerze: Wydarzenia, nowości... 2 ICANN: spotkanie w Kuala Lumpur... 7 Hotline przy CERT Polska... 8 Podziemie atakuje... 11 Oferta dla biznesu... 13 Systemy mocnego uwierzytelnienia... 14 Badanie telemarketingowe...

Bardziej szczegółowo

Office Manager. Zanim wynajmiesz nowe biuro Mobilność: trend numer 1! Co się kryje w chmurze? Potencjał pokolenia Y. modern

Office Manager. Zanim wynajmiesz nowe biuro Mobilność: trend numer 1! Co się kryje w chmurze? Potencjał pokolenia Y. modern modern Office Manager ZARZĄDZANIE INSPIRACJE TRENDY WIEDZA PROFESJONALIZM KWIECIEŃ 2014 I Nr 4 (95) I Cena 18,50 zł (w tym 8% VAT) ISSN 1895-9261 Zanim wynajmiesz nowe biuro Mobilność: trend numer 1! Co

Bardziej szczegółowo

Andrzej Biesiekirski, Prezes Zarządu Fild.NET

Andrzej Biesiekirski, Prezes Zarządu Fild.NET 1. Prelegenci Andrzej Biesiekirski, Prezes Zarządu Fild.NET Andrzej Baruch, programista aplikacji internetowych w Fild.NET, w tym aplikacji pod platformę SharePoint w technologii MVC. Fild.NET zajmuje

Bardziej szczegółowo

TEMAT NUMERU: BEZPIECZEŃSTWO. GIODO O SKLEPACH INTERNETOWYCH Rozmowa z dr. Wojciechem Wiewiórowskim. Certyfikaty dla sklepów czy warto?

TEMAT NUMERU: BEZPIECZEŃSTWO. GIODO O SKLEPACH INTERNETOWYCH Rozmowa z dr. Wojciechem Wiewiórowskim. Certyfikaty dla sklepów czy warto? www.prevent-magazine.pl KWIECIEŃ 2013 (nr 4) E-Commerce po północy Co się wtedy dzieje w Twoim sklepie? GIODO O SKLEPACH INTERNETOWYCH Rozmowa z dr. Wojciechem Wiewiórowskim Certyfikaty dla sklepów czy

Bardziej szczegółowo