Tauron przejmuje. Reorganizacja spółek w Grupie. Znakomite wyniki finansowe. Ochrona środowiska a priorytety polskiej prezydencji

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Tauron przejmuje. Reorganizacja spółek w Grupie. Znakomite wyniki finansowe. Ochrona środowiska a priorytety polskiej prezydencji"

Transkrypt

1 Nr 9 (35) Wrzesień 2011 M a g a z y n G r u p y T a u r o N ISSN strategia Reorganizacja spółek w Grupie wywiad ANDRZEJ KRASZEWSKI Ochrona środowiska a priorytety polskiej prezydencji biznes Znakomite wyniki finansowe Tauron przejmuje GZE

2

3 od redakcji 3 edytorial Miesiąc dobrych wiadomości 4 Wywiad Energetyka i ochrona klimatu celami polskiej prezydencji 6 Flesz Przyjęto projekt kolejnej Ustawy emisyjnej Startuje program rozwoju gospodarki niskoemisyjnej Zmian sprzedawców prądu wciąż mało Największa elektrownia słoneczna pod Tarnowem Dobre praktyki na rynku energii 50 proc. energii z OZE w 2050? 8 BIZNES Dwucyfrowy wzrost przychodów 9 Notowania Dalsze spadki CO 2 10 Wydarzenia Tauron przejmuje GZE od Vattenfalla 12 W Grupie Umowa z ArcelorMittal Niższa emisja w Jaworznie W trosce o środowisko Odwadnianie w Sobieskim Innowacje z pomocą obszarom Natura 2000 Sezon inwestycyjny w pełni Gortat i Tauron zarażają koszykówką 16 marketing Promocja przedłużona! 17 wydarzenia Nowa muzyka po raz szósty! Opera Wrocławska 19 na świecie 18 W Unii Nie tylko CO 2 na celowniku 20 strategia Program reorganizacji Grupy Tauron 22 Na świecie Rynek energii: Nowa Zelandia 24 wydarzenia Słowak zwycięzcą Tour de Pologne 26 Prawdy i mity Budownictwo efektywne energetycznie 28 Energia inaczej Ognisty podmuch 30 Felieton Beckahamowie zakałą ludzkości Miesiąc dobrych wiadomości Mamy do czynienia z okresem napięć społecznych na Zachodzie, niezbyt ciekawą sytuacją finansową na światowych giełdach, szybującym pod chmury kursem szwajcarskiego franka A my mamy naprawdę dużo dobrych wiadomości dla Czytelników naszego magazynu. Po pierwsze, Grupa Tauron osiągnęła bardzo dobre wyniki za pierwsze półrocze. Nie każda firma może pochwalić się dwucyfrowym (w miliardach złotych!) wzrostem przychodów w takim czasie. W pierwszym półroczu 2011 r. wyniosły one ponad 10,3 mld zł, a zysk netto wzrósł aż o 27,1 proc., do 728 mln zł. Szczegółowe wyniki finansowe odnajdziecie Państwo wewnątrz numeru. Po drugie, Grupa Tauron podpisała 23 sierpnia umowę o przejęciu od Vattenfall AB spółki Górnośląski Zakład Elektroenergetyczny. Akwizycja pozwoli Tauronowi stać się kluczowym dystrybutorem energii na terenie Polski południowej. Dzięki tej transakcji wzrośnie także liczba klientów końcowych oraz wolumen dystrybuowanej i sprzedawanej energii elektrycznej. Tauron spodziewa się, że transakcja będzie dodatkowo źródłem synergii wynikających z integracji nabytych aktywów. Zyskujemy aktywa, które pozwolą na dostęp do dużego i chłonnego rynku Górnego Śląska komentuje transakcję prezes Taurona, Dariusz Lubera. Po trzecie, radosnym wydarzeniem dla kibiców i Grupy Tauron był niewątpliwie sukces Polaka Michała Gołasia w walce o koszulkę najlepszego górala Taurona, tegorocznego, 68. Tour de Pologne. To ważny i prestiżowy tytuł, gdyż etapy górskie uchodzą za najtrudniejsze i wymagające doskonałej techniki. Zapraszamy do przeczytania wywiadu z prof. Andrzejem Kraszewskim, ministrem środowiska. Rozmowa dotyczy głównie problemów klimatycznych i ogromu prac, jakie czekają nas podczas polskiej prezydencji w UE. Ochrona klimatu jest jednym z głównych tematów polskiej prezydencji w obszarze środowiska. ( ) Jednak koszty związane z redukcją emisji CO 2 nie mogą być ponoszone tylko w Europie, która odpowiada za proc. światowej emisji mówi minister. I przypomina, że Polska zawetowała podwyższenie przez UE poziomu redukcji emisji CO 2 z 20 do 25 proc. Drugie półrocze tego roku będzie nie mniej pracowite od minionego. W celu optymalizacji struktury Grupy, wprowadziliśmy program jej reorganizacji. Dążymy do uporządkowania struktury właścicielskiej oraz do wdrożenia nowoczesnego modelu biznesowego. Zakłada on strukturę organizacyjną z jedną spółką w każdym z obszarów biznesowych. Obecnie finalizowane są procesy łączenia spółek w trzech obszarach biznesowych. Od września w naszej Grupie działać będą spółki Tauron Wytwarzanie, Tauron Dystrybucja i Tauron Ciepło. Szczegóły wewnątrz numeru i w następnych wydaniach naszego miesięcznika. Zapraszam do lektury! Magdalena Rusinek Redaktor naczelna Wydawca: Tauron Polska Energia SA, Departament Komunikacji Rynkowej i PR dyrektor: Paweł Gniadek, tel Redakcja: Polska Energia, ul. Lwowska 23, Katowice, fax , Redaktor naczelny: Magdalena Rusinek, tel Zastępca red. naczelnego: Marcin Lauer, tel Zespół redakcyjny: Jacek Sakrejda, tel , Marietta Stefaniak, tel , Południowy Koncern Węglowy SA: Zofia Mrożek, tel ; Południowy Koncern Energetyczny SA: Dariusz Wójcik, tel ; Elektrownia Stalowa Wola SA: Jerzy Wieleba, tel ; Enion SA: Ewa Groń, tel ; EnergiaPro SA: Anna Wojcieszczyk, tel ; Elektrociepłownia Tychy SA: Aleksandra Gajecka, tel ; Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Katowice SA: Karolina Kmon, tel ; Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Dąbrowie Górniczej SA: Marek Sztuka, tel ; Tauron Sprzedaż sp. z o.o.: Elżbieta Bukowiec, tel ; Tauron Obsługa Klienta: Katarzyna Sierszuła, tel ; Tauron Ekoenergia: Monika Meinhart Burzyńska, tel Realizacja wydawnicza: Direct Publishing Group, ul. Genewska 37, Warszawa, Biuro reklamy: Gabriela Bajer, tel wew. 114 Wydawca nie odpowiada za treść reklam i ogłoszeń. Redakcja nie zwraca materiałów oraz zastrzega sobie prawo ich redagowania i skracania. Zdjęcie na okładce: Marcin Lauer/Corbis, numer zamknięto 30 sierpnia 2011 r. 3

4 wywiad Polska Energia 9 (35) 2011 Energetyka i ochrona klimatu celami polskiej prezydencji Rozmowa z Prof. Andrzejem Kraszewskim, ministrem środowiska 4 rozmawiał: Emil Różański Trwa polska prezydencja w UE. Czy Polska będzie miała szansę na realizację swoich celów? Obecnie Unia żyje problemami gospodarczymi Grecji oraz Hiszpanii, Irlandii i Włoch, a także kryzysem w Afryce Północnej. Trzeba pamiętać, że polska prezydencja powinna służyć przede wszystkim interesowi całej Unii Europejskiej. Najlepszą odpowiedzią na kryzys jest zjednoczona i solidarna w swoich działaniach Europa. Z naszego punktu widzenia ważna jest ochrona podstawowych wartości, które udało się Unii osiągnąć w ciągu ostatnich dziesięcioleci. Polskie priorytety wpisują się w koncepcję, że im więcej Europy, tym lepiej poradzimy sobie z problemami. Oznacza to szereg praktycznych działań, w tym np. sprawniejsze instytucje, lepsze wydawanie pieniędzy z unijnego budżetu, więcej europejskiego przywództwa i polityki europejskiej w kontekście globalnym. Działania podejmowane ponad granicami krajów i współpraca pomiędzy wszystkimi partnerami to również ważny element skutecznej ochrony środowiska. Tak więc solidarna Europa jest kluczem realizacji zarówno polityki gospodarczej, jak i klimatycznej. Wypracowując wspólne stanowiska na forum unijnym, mamy nie tylko szansę na realizację priorytetów i skuteczną walkę z problemami, ale możemy też budować silną pozycję wobec głównych aktorów na arenie międzynarodowej. Wśród przyjętych w maju przez Radę Ministrów priorytetów polskiej prezydencji jest bezpieczna Europa. Czy pod tym pojęciem kryją się także kwestie bezpieczeństwa energetycznego UE i krajów członkowskich? Kwestie wspólnego bezpieczeństwa są istotą funkcjonowania Unii Europejskiej. W czasie prezydencji ważne jest ustalenie podstawowych zasad zewnętrznej polityki energetycznej UE. Dzięki temu pozycja państw członkowskich wobec głównych producentów, dostawców i konsumentów energii może być wzmocniona. Przyczyni się to zarówno do oszczędności surowców, jak i większej konkurencyjności gospodarki europejskiej oraz zrównoważonego wzrostu gospodarczego. Z punktu widzenia środowiska i ochrony klimatu istotnym elementem bezpieczeństwa energetycznego jest stałe inwestowanie w poprawę efektywności energetycznej, a tym samym ograniczanie zużycia energii, dywersyfikacja dostaw oraz promowanie nisko- i bezemisyjnych źródeł energii. Zapewnienie bezpieczeństwa wymaga jednak dużej rozwagi. Ostatecznie każde z paliw powinno mieć swoje miejsce w miksie energetycznym. Jaką rolę podczas polskiej prezydencji będą odgrywały kwestie związane z sektorem energetycznym, redukcją emisji CO 2 i ochroną klimatu? Ochrona klimatu jest jednym z głównych tematów polskiej prezydencji w obszarze środowiska. Chcemy, aby Unia Europejska pozostała liderem w tym zakresie. Jednak koszty związane z redukcją emisji CO 2 nie mogą być ponoszone tylko w Europie, która odpowiada za proc. światowej emisji. Gdyby tak miało być, to Europa ryzykuje utratę konkurencyjności przy jednoczesnym braku skutecznego wpływu na ochronę klimatu. Jedynym rozwiązaniem tego problemu jest doprowadzenie do zawarcia prawnie wiążącego porozumienia obejmującego największych emitentów. To jest cel naszych starań, jako prezydencji w Radzie UE, w kontekście zbliżającej się 17. Konferencji Klimatycznej ONZ w Durbanie. Tam też zapadnie decyzja o dalszych losach Protokołu z Kioto. Unia musi w sposób pragmatyczny mówić jednym głosem, a naszą rolą jest sprawne wypracowywanie i reprezentowanie jednolitego stanowiska. W czerwcu Polska zawetowała podwyższenie przez UE poziomu redukcji emisji CO 2 z 20 do 25 proc. Czy to weto będzie miało wpływ na przebieg polskiej prezydencji? Ochrona środowiska, a zwłaszcza ochrona klimatu, jest ściśle związana z gospodarką i te kwestie nie mogą być rozpatrywane osobno. Przyjęcie szybszej ścieżki redukcji emisji było niewykonalne w warunkach polskiej gospodarki, a do tego sprzeczne z mandatem Rady Europejskiej mówiącym o przejściu na wyższy cel redukcyjny wtedy, gdy zarówno kraje rozwinięte, jak i rozwijające się podejmą stosowne wysiłki. Wygórowane tempo redukcji doprowadziłoby do generowania zbyt dużych kosztów gospodarek wielu państw członkowskich oraz osłabienia ich konkurencyjności. Weto spowodowane było tym, że nie mieliśmy wystarczającej ilości danych, a nie tym, że Polska nie jest zainteresowana gospodarką niskoemisyjną. Brakowało analiz na temat skutków ekonomicznych, jakie wynikają z 25-proc. redukcji emisji. I tych analiz wciąż nie ma, mimo wielokrotnych obietnic ze strony komisarz Hedegaard. Trudno jest więc podejmować ryzyko związane z wyższymi celami redukcyjnymi, gdy nieznane są konsekwencje takich decyzji. Te zagrożenia nie dotyczą tylko Polski, której energetyka w 90 proc. oparta jest na węglu, ale również innych państw członkowskich. Jeżeli polityka redukcji emisji dwutlenku węgla nie ma charakteru globalnego, nie są w nią zaangażowani najwięksi emitenci, to pozbawiona jest większego sensu. Przegramy w wyścigu z gospodarkami, które nie podzielają naszych ambicji. Czy prezydencja będzie ułatwiała czy utrudniała Polsce zabieganie o swoje interesy energetyczne? Rolą prezydencji jest dbanie o interes energetyczny UE, który powinien opierać się na solidarności i wspólnych wysiłkach poszczególnych krajów członkowskich w drodze do zielonej gospodarki. Jak wiadomo, nasz kraj jest prawie całkowicie uzależniony od węgla, a w dążeniu do niskoemisyjności nie jest to najlepsze źródło energii. Mając na uwadze uwarunkowania sektora energetycznego Polski i innych państw UE, jako prezydencja środowiskowa opowiadamy się za stopniowym ograniczaniem emisji CO 2. Trze-

5 a przede wszystkim poszczególnych państw członkowskich. ba jednak pamiętać, że krajom o słabszej gospodarce brakuje środków inwestycyjnych. Paradoksalnie wysokie koszty energii i emisji mogą zniwelować i tak skromne możliwości inwestowania w nowoczesne technologie oraz doprowadzić do upadku całych gałęzi gospodarki lub przeniesienia ich poza granice Unii Europejskiej. Celem polskiej prezydencji jest takie kształtowanie polityki klimatycznej w UE, aby redukcja emisji i zrównoważony wzrost gospodarczy szły w parze, podwyższając konkurencyjność unijnych gospodarek. Na drugą połowę roku 2011 zaplanowano przedstawienie szczegółów dotyczących mapy drogowej gospodarki niskoemisyjnej do roku Czy jest to ewentualne pole do kolejnego konfliktu pomiędzy Polską a KE? Mówimy o dwóch mapach drogowych. Ta, dotycząca niskoemisyjnej gospodarki, została opublikowana w marcu 2011 r. i była przedmiotem dyskusji w Radzie Ministrów Środowiska w Luksemburgu w czerwcu br. Pod koniec roku powinna zostać opublikowana mapa drogowa dotycząca tylko sektora energetycznego. Mapa drogowa gospodarki niskoemisyjnej 2050 jest przejawem europejskich ambicji odgrywania roli światowego lidera w walce ze zmianami klimatycznymi. Polska, co do zasady, popiera ten kierunek polityki klimatycznej. Czekamy na zaprezentowanie przez Komisję Europejską analizy skutków dotyczących wyższych celów redukcyjnych w poszczególnych państwach członkowskich. Warto podkreślić, że konkluzje Rady Europejskiej mówią o proc. redukcji emisji do roku 2050 w stosunku do 1990 dla grupy wszystkich państw rozwiniętych. Unia Europejska do tej pory nie przyjęła szczegółowych zobowiązań w tym zakresie, ponieważ nie zostały one rozdzielone pomiędzy państwa rozwinięte. Dotychczasowy komunikat KE (czyli właśnie ta niskoemisyjna mapa drogowa 2050) bardzo ogólnie przedstawia propozycje dotyczące sposobów osiągnięcia proponowanych celów (redukcje emisji rzędu 25 proc., 40 proc., 60 proc. i 80 proc. odpowiednio w latach 2020, 2030, 2040 i 2050). Nie zawiera również rzeczywistych możliwości zastosowania konkretnych technologii, w tym alternatywnych rozwiązań. Liczymy, że analiza skutków, na którą od dawna czekamy, będzie uwzględniała szczegółowe scenariusze przedstawiające wpływ na konkurencyjność gospodarki UE, foto: MATERIAŁY PRASOWE MIN. ŚRODOWISKA Czy wśród najważniejszych tematów energetycznych podczas polskiej prezydencji znajdą się także energetyka jądrowa i gaz łupkowy? Nie tylko dla Polski, ale również dla sporej grupy państw członkowskich UE, zbyt duże uzależnienie od jednego źródła gazu jest problemem. Gaz łupkowy jest tu interesującym rozwiązaniem, ponieważ przy zachowaniu odpowiednich norm środowiskowych może pełnić ważną rolę w przyszłości. Wydobycie gazu z łupków i jego udział w bilansie energetycznym kraju może okazać się pomocne w realizacji polityki energetycznej i klimatycznej całej Unii Europejskiej. Strategicznym celem jest przede wszystkim zmiana bilansu energetycznego, wzrost udziału gazu bardziej ekologicznego niż węgiel, oraz spadek uzależnienia od importu. Dzięki szerszemu wykorzystaniu gazu łupkowego Polska mogłaby podnieść poziom bezpieczeństwa energetycznego, zmniejszyć ilość zanieczyszczeń powietrza i zwiększyć efektywność energetyczną. Jeśli chodzi o energetykę jądrową, to do czasu katastrofy w Japonii wydawało się, że przeżywa ona swój renesans w Europie. Niezależnie od ostatecznych decyzji w kraju, będziemy w tym półroczu współpracować nad tym zagadnieniem na forum europejskim. Prezydencja środowiskowa, poprzez Polską Agencję Atomistyki, będzie dążyła do wypracowania jednej dyrektywy dotyczącej ochrony radiologicznej, która wyznaczy podstawowe normy bezpieczeństwa. Drugim priorytetowym zadaniem w tym obszarze będzie monitorowanie postępów wykonywania testów odporności (ang. stress tests). Każde ze źródeł energii ma swoje zalety i wady możliwe do oceny m.in. poprzez ilość emitowanego dwutlenku węgla, i na to musimy zwracać uwagę. Efektem naszych działań powinien być bilans energetyczny, który z jednej strony uwzględnia aspekty środowiskowe, a z drugiej dostarcza taniej i konkurencyjnej energii. 5

6 Flesz Polska Energia 9 (35) 2011 PRZYJĘTO PROJEKT KOLEJNEJ USTAWY środowiskowej Rada Ministrów przyjęła 2 sierpnia projekt ustawy o systemie bilansowania i rozliczania wielkości emisji dwutlenku siarki (SO 2 ) i tlenków azotu (NO x ) dla dużych źródeł spalania. Zgodnie z projektem ustawy, powstanie system bilansowania i rozliczania wielkości emisji dwutlenku siarki (SO 2 ) i tlenków azotu (NO x ) przeznaczony dla dużych źródeł spalania. Będą w nim gromadzone, szacowane i zestawiane wszystkie informacje o emitowanych przez te źródła gazach. Chodzi o kotły energetyczne, ciepłownicze, turbiny gazowe oraz przewody kominowe, do których są one podłączane. Do ustawy dołączony będzie wykaz zakładów, w których eksploatowane są duże źródła spalania. Przyjęte w projekcie ustawy rozwiązania mają ekonomicznie zachęcić operatorów do redukcji tych gazów. Handel uprawnieniami do emisji SO 2 i NO x będzie realizowany tylko w Polsce. W systemie bilansowania określony będzie m.in. krajowy roczny pułap emisji dwutlenku siarki i tlenku azotu oraz ustalona liczba uprawnień do emisji. Krajowy roczny pułap emisji to maksymalna wielkość emisji dwutlenku siarki i tlenków azotu w poszczególnych latach, jaka może być wyemitowana do powietrza ze wszystkich dużych źródeł spalania. Nabywcą uprawnień do emisji może być wyłącznie operator. W jego dyspozycji będą uprawnienia do emisji na poziomie wynikającym z wielkości rzeczywi- stej produkcji energii elektrycznej i produkcji ciepła, pomnożonej przez roczny pułapowy wskaźnik emisji SO 2 i NO x podawany przez krajowy ośrodek bilansowania i zarządzania emisjami. W ustawie zaznaczono, że operator ma możliwość handlu niewykorzystanymi uprawnieniami do emisji. Będzie też mógł, na podstawie wielkości produkcji elektrycznej lub produkowanego ciepła określonych w raporcie rocznym oraz rocznych pułapowych wskaźnikach emisji, obliczyć dla zakładu (z dokładnością do 1 kg) roczny limit emisji SO 2 i NO x za dany rok sprawozdawczy. Przyjęte w ustawie przepisy pozwolą operatorom dużych źródeł spalania stopniowo dochodzić do ustalonych w traktacie o przystąpieniu RP do Unii Europejskiej pułapów emisji dwutlenku siarki i tlenków azotu do końca 2015 r. (EM) STARTUJE PROGRAM ROZWOJU GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ Rada Ministrów przyjęła 16 sierpnia założenia Narodowego Programu Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej (NPRGN). Podstawowym celem programu jest praca nad niskimi emisjami, przy zapewnieniu zrównoważonego rozwoju kraju. Jego osiągnięciu sprzyjać będzie przede wszystkim rozbudowa niskoemisyjnych źródeł energii, a także poprawa efektywności gospodarowania surowcami i materiałami oraz efektywności energetycznej, wykorzystywanie nowych technologii niskoemisyjnych, zapobieganie powstawaniu oraz poprawa efektywności gospodarowania odpadami i promocja nowych wzorców konsumpcji. Efektem osiągnięcia tych celów ma być m.in. zmiana struktury wytwarzania energii. Chodzi o większe wykorzystanie źródeł odnawialnych i zastosowanie energii jądrowej. Ma to również przyspieszyć modernizację sektora energetycznego i innych sektorów przemysłowych, zwłaszcza pod kątem rozwoju infrastruktury, poprawić efektywność energetyczną we wszystkich branżach oraz zwiększyć wsparcie dla działań innowacyjnych. Adresatami NPRGN będą przedsiębiorcy wszystkich sektorów gospodarki, samorządy terytorialne i gospodarcze, a także organizacje pozarządowe i z otoczenia biznesu. Ze swoim przesłaniem program ma także dotrzeć do obywateli i skłonić ich do działania zgodnego z wytyczonymi celami. Jego wdrożenie ma ułatwić adaptację wszystkich branż do wymogów gospodarki niskoemisyjnej. Program ma być finansowany m.in. z budżetu państwa, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, środków Unii Europejskiej i pomocy udzielanej przez państwa członkowskie EFTA. (ER) Jednym z celów programu jest promocja nowych wzorów konsumpcji Foto: ARC 6 wciąż mało Zmian sprzedawców prądu Na koniec pierwszego półrocza 2011 r. ogólna liczba klientów biznesowych, którzy zmienili sprzedawcę prądu wyniosła Oznaczało to, że w pierwszych sześciu miesiącach roku sprzedawcę zmieniło 5286 firm. Dane na ten temat według informacji zebranych od operatorów systemów dystrybucyjnych przedstawił w sierpniu Urząd Regulacji Energetyki (URE). W segmencie klientów energetyki zaliczanych do grupy taryfowej G, w której dominują gospodarstwa domowe, zmiany nie zachodzą tak szybko. Na koniec czerwca 2011 r. prąd od nowych sprzedawców kupowało 1798 gospodarstw domowych, co oznacza, że w tym roku ich liczba wzrosła zaledwie o 458. Ogólna liczba klientów, korzystających z prawa zmiany sprzedawcy energii od początku jego istnienia, wzrosła do blisko 15 tys. (14695). Jest to wciąż niewiele, ale kupują oni istotne ilości energii elektrycznej. Klientom, którzy zmienili sprzedawcę, dostarczono jej w pierwszym półroczu br. już około 16,1 TWh. (EM)

7 NAJWIĘKSZA ELEKTROWNIA SŁONECZNA POD TARNOWEM Rozpoczęła się budowa elektrowni słonecznej w gminie Wierzchosławice, w okolicach Tarnowa. Obiekt będzie się składał z 4445 paneli słonecznych o łącznej mocy 1 MW. Energia produkowana w elektrowni będzie sprzedawana do sieci elektroenergetycznej. Tarnów i okolice to jeden z najbardziej nasłonecznionych subregionów w kraju, tzw. polski biegun ciepła. Całkowity koszt inwestycji szacowany jest na około 9,5 mln zł. Powołana przez gminę spółka Energia Wierzchosławice otrzymała w grudniu 2010 r. ponad 4,8 mln zł dofinansowania z Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na realizację projektu do 2013 r. Pozostałe pieniądze to wkład własny gminy i wsparcie uzyskane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Według danych Urzędu Regulacji Energetyki, w Polsce istnieją cztery elektrownie słoneczne o łącznej mocy zaledwie 0,104 MW. (EM) Panele fotowoltaiczne powoli wrastają w polski krajobraz Foto: shutterstock DOBRE PRAKTYKI NA RYNKU ENERGII Prezes Urzędu Regulacji Energetyki (URE) rozpoczął publiczne konsultacje projektu Wytycznych Dobrych Praktyk, regulującego m.in. zmianę sprzedawcy energii i rachunki za energię. Wytyczne to dokument Europejskiej Rady Regulatorów Energetyki (CEER). Rada przygotowała projekt Wytycznych Dobrych Praktyk w zakresie modelu detalicznego rynku energii, ze szczególnym uwzględnieniem zmiany sprzedawcy energii i rachunków przesyłanych klientom. Zaproponowała 17 rekomendacji w obszarze jakości obsługi klienta i praw odbiorców, w tym osiem dotyczących zmiany sprzedawcy i siedem dotyczących rachunków. CEER zaproponowała m.in. zamieszczenie na rachunkach wysyłanych klientom czytelnych informacji na temat możliwości zadawania pytań i adresowania skarg w zakresie zawartości rachunku. Kolejne rekomendacje dotyczą m.in. prawa klientów do określania częstotliwości opłat lub możliwości wyboru formy płatności. Proces publicznych konsultacji Wytycznych Dobrych Praktyk zostanie zakończony 14 września. (EM) 50 PROC. ENERGII Z OZE W 2050? To nie marzenie, lecz realny plan gospodarczy mówi Marek Sawicki, minister rolnictwa. W jego resorcie powołano Zespół ds. Odnawialnych Źródeł Energii, zajmujący się opracowaniem strategicznego programu, dzięki któremu ten cel ma zostać osiągnięty. Zespół będzie ciałem doradczym w zakresie zmian w prawie oraz wyborze technologii, które powinny być preferowane w informacjach przekazywanych w trakcie szeroko rozumianych działań edukacyjnych. Będzie również pełnił rolę jednostki opiniotwórczej oraz wspomagającej prace Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi dodaje Marek Sawicki. Marek Sawicki argumentuje, że cel 50 proc. energii z OZE w 2050 r. jest możliwy do osiągnięcia. W jego ocenie, w świetle ostatnich doświadczeń związanych z energią jądrową, widać wyraźnie, że trzeba znaleźć inne źródła, aby zabezpieczać potrzeby energetyczne. Rolnictwo jako przestrzeń produkcyjna, to miejsce na wytwarzanie energii odnawialnej nie tylko z biomasy. Minister widzi także możliwości w zakresie energii słonecznej, wykorzystania powierzchni obiektów służących rolnictwu, a także energii wiatrowej i hydroenergetyki. Minister Marek Sawicki powołał zespół zajmujący się przyszłością OZE Widać wyraźnie, że w rolnictwie tkwi ogromny, niewykorzystany dotychczas potencjał i szansa na to, aby sektor ten był samowystarczalny energetycznie powiedział Marek Sawicki. Minister rolnictwa przekonuje, że rozwój energetyki odnawialnej w Europie powinien opierać się o biomasę produkowaną w Europie, a nie importowaną z innych części świata. Struktura rolnictwa w większości państw członkowskich oraz energetyczna charakterystyka biomasy jednoznacznie określają, że racjonalne jest jej wykorzystanie lokalnie, w miejscu powstawania przekonuje Marek Sawicki. (Er) Foto: arc min. rolnictwa 7

8 biznes Polska Energia 9 (35) 2011 Dwucyfrowy wzrost przychodów Przychody Grupy Tauron w I półroczu 2011 r. wyniosły ponad 10,3 mld zł. Po doprowadzeniu do porównywalności przychody Grupy wyniosłyby około 8,1 mld zł, co oznacza wzrost o 11,4 proc. w stosunku do I połowy 2010 r., kiedy to Grupa wypracowała niemal 7,3 mld zł przychodów Zysk netto wzrósł o 27,1 proc., z 573 mln zł w pierwszym półroczu 2010 r. do 728 mln zł w I półroczu 2011 r. EBITDA Marża EBITDA (zysk operacyjny powiększony o amortyzację) wyniosła 15,8 proc., a po doprowadzeniu do porównywalności 20,2 proc., czyli dokładnie tyle, co w pierwszym półroczu 2010 r. Wartość EBITDA Wytwarzania wyniosła blisko 4 proc. więcej niż w I połowie 2010 r. ponad 655 mln zł. W segmencie Dystrybucja wzrost był znacznie większy i wyniósł niemal 21 proc., a EBITDA miała wartość ponad 664 mln zł. Największy wzrost dotyczy segmentu Wydobycia, gdzie spółka osiągnęła ponad 61-proc. wzrost EBITDA w I półroczu 2011 r. do ponad 97 mln zł, z ponad 60 mln zł przed rokiem. Dariusz Lubera, prezes zarządu Tauron Polska Energia: Drugi kwartał oraz całe pierwsze półrocze tego roku z pewnością możemy zaliczyć do udanych. Wzrost wyników daje powody do zadowolenia. To efekt intensywnej pracy i konsekwentnie realizowanej strategii. Dzięki wielu programom prowadzonym we wszystkich segmentach uzyskujemy efekty zarówno po stronie przychodowej, jak i kosztowej. W rezultacie rosną przychody i jeszcze szybciej zyski. Nadal widzimy rezerwy w Grupie, które można uwolnić, a skutecznie realizowana restrukturyzacja i program efektywności tylko nam w tym mogą pomóc. Krzysztof Zawadzki, wiceprezes zarządu ds. ekonomiczno-finansowych Tauron Polska Energia: Nadal poprawiamy wyniki, mimo że baza jest coraz wyższa. Tak dynamiczny wzrost wyników finansowych zarówno w drugim kwartale, jak i całym półroczu oraz utrzymanie marży EBITDA na ponad 20 proc. poziomie przy rosnącej sprzedaży, zawdzięczamy przede wszystkim działaniom prowadzonym w Grupie, a także dobrej sytuacji na rynku energii. Z pewnością na uwagę zasługuje fakt, że uporaliśmy się z problemami geologicznymi związanymi z wydobyciem węgla, co znalazło odzwierciedlenie w wynikach tego segmentu. Zyski były wyższe niemal w każdym z obszarów naszej działalności. foto: arc foto: arc 8 Najważniejsze dane operacyjne i wyniki finansowe Kluczowe dane operacyjne II kwartał 2010 r. II kwartał 2011 r. zmiana I półrocze 2010 r. I półrocze 2011 r. zmiana Wydobycie węgla 0,86 1,44 67,9% 2,22 2,60 17,0% kamiennego (mln ton) Wytwarzanie energii elektrycznej 4,90 5,31 8,3% 10,21 11,21 9,8% (produkcja netto) (TWh) W tym: ze źródeł 0,3 0,23-23,2% 0,53 0,46-13,1% odnawialnych Wytwarzanie ciepła (PJ) 2,41 2,04-15,4% 10,52 9,40-10,6% Dystrybucja (TWh) 9,11 9,41 3,3% 18,76 19,42 3,5% Sprzedaż energii 8,27 9,34 12,8% 16,90 18,57 10,2% elektrycznej (TWh) Liczba klientów Dystrybucja (tys.) ,3% ,3% Wyniki finansowe za II kw. i I pół r. II kwartał 2010 r. II kwartał 2011 r. zmiana I półrocze 2010 r. I półrocze 2011 r. zmiana Przychody (mln zł) ,2% ,3% doprowadzone ,7% ,4% do porównywalności [1] EBITDA (mln zł) ,5% ,2% EBIT (mln zł) ,2% ,8% Zysk netto (mln zł) ,3% ,1% [1] W związku ze zmianą modelu sprzedaży energii elektrycznej, wartość przychodów z obowiązkowej sprzedaży wytworzonej energii poprzez obrót publiczny w I półroczu 2010 r. stanowiła sprzedaż wewnętrzną w Grupie i podlegała wyłączeniu konsolidacyjnemu. Inwestycje i zadłużenie Grupa Tauron znacząco zwiększyła wartość inwestycji w I półroczu 2011 r. Wyniosły one 789 mln zł i były o 48,8 proc. wyższe niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Większość inwestycji (88 proc.) koncentrowało się na segmentach Dystrybucji i Wytwarzania. Znaczący wzrost inwestycji w Obszarze Wytwarzania wynika ze wzrostu nakładów na nowe moce wytwórcze (z 51 do 122 mln zł) oraz pozostałych nakładów (w tym głównie na instalacje NO x oraz modernizację istniejących kotłów na kotły biomasowe). W Obszarze Dystrybucji wzrost inwestycji wynika ze wzrostu wydatków na modernizację istniejącego majątku sieciowego (o ok. 70 mln zł). Wzrost nakładów na budowę nowych przyłączy wynosił ok. 8 mln zł. Zadłużenie spadło na koniec czerwca do 1,3 mld zł. Trzy miesiące wcześniej było to 1,4 mld zł, a na koniec 2010 r. ok. 1,5 mld zł. Środki pieniężne Grupy wzrosły z 850 mln zł na koniec marca 2011 r. do niemal 1,4 mld zł na koniec czerwca tego roku. (RuM)

9 notowania Kome ntar z Dalsze spadki CO2 Witold Lebek Biuro Analiz Operacyjnych Departament Obrotu Energią Średnie ceny i wolumeny energii elektrycznej na TGE i rynku bilansującym w lipcu 2011 r TGE CRO TGE CRO TGE CRO TGE CRO TGE CRO TGE CRO lip lip 4 lip 7 lip 10 lip 13 lip 16 lip 19 lip 22 lip 25 lip 28 lip 4 lip 7 lip 10 lip 13 lip 16 lip 19 lip 22 lip 25 lip 28 lip lip lip lip 22 lip 25 lip 28 lip 31 lip trendy cenowe 130 na rynku węgla i emisji co 1 lip 4 lip 7 lip 10 lip 13 lip 162 lip 13,50 w lipcu 2011 r. 0 1,46 13,30 13,50 1,46 1,45 13,10 13,30 1,45 1,44 1,46 13,50 12,90 13,10 1,44 1,43 1,45 13,30 12,70 12,90 13,10 12,50 12,70 12,90 12,30 12,50 12,70 12,10 12,30 12,50 11,90 12,10 12,30 11,70 11,90 12,10 11,50 11,70 BNX SPO Euro/USD 1 lip 4 lip 7 lip BNX 10 SPO lip 13 lip 16 lip Euro/USD 19 lip 22 lip 25 lip 28 lip 11,70 1 lip 4 lip 7 lip 10 lip 13 lip BNX SPO 16 lip 22 lip 25 lip 28 lip 4 lip 7 lip 22 lip 25 lip 28 lip 11,90 11,50 19 lip Euro/USD 1,43 1,42 1,44 1,42 1,41 1,43 1,41 1,40 1,42 1,40 1,39 1,41 1,39 1,38 1,40 1,38 1,37 1,39 1,37 1,38 11,50 EUR/MW 60 EUR/MW Wolumen obrotu [MWh] Wolumen obrotu [MWh] Wolumen obrotu [MWh] Cena [PLN/MWh] Cena [PLN/MWh] Cena [PLN/MWh] Wyznaczone jako priorytety unijnej prezydencji Polski działania w zakresie polityki energetycznej pozostają w cieniu złej sytuacji gospodarczej w Grecji. Niekorzystne informacje płynęły również z Włoch, gdzie dług publiczny przekroczył 119 proc. PKB. W USA rosła presja polityczna na zmniejszanie deficytu budżetu federalnego. Burzliwe dyskusje zakończyły się jego zwiększeniem o kolejne 2 mld $. Rynek surowców odreagowywał czerwcowe spadki. Ropa WTI notowana była w przedziale od 94,94 do 99,87 $/bbl z zamknięciem na poziomie czerwca 95,7 $/bbl (+0,28 $/bbl), natomiast Brent wzrósł na zamknięciu miesiąca do 116,74 $/bbl (+4,26 $/bbl). Stabilizacja miała również miejsce na rynku węgla. Kontrakty CIF ARA Front month zdrożały w ciągu miesiąca jedynie o 1 $ do poziomu 123,58 $/t. Odmienną sytuację obserwowaliśmy na rynku uprawnień do emisji CO2. Przyjęta w czerwcu przez KE dyrektywa o efektywności energetycznej, w połączeniu z kolejnymi informacjami o włączeniu sektora lotniczego do systemu, czy też informacja Międzynarodowej Organizacji Morskiej (IMO) o redukcji emisji o proc. do 2030 r. dla nowobudowanych jednostek, spowodowały dalsze spadki notowań. W lipcu zamknięcie miesiąca na rynku spot ukształtowało się na poziomie 12,11 /t, co oznacza spadek o 1,27 /t MtM. Według analityków Barclays Capital, coraz większy wpływ na notowania CO2 ma kurs do $ (korelacja na poziomie 88 proc.). Mimo informacji o braku możliwości przeniesienia się greckiego kryzysu na inne państwa UE (Włochy, Hiszpania, Portugalia), spadki nadal mogą mieć miejsce ze względu małe prawdopodobieństwo pojawienia się w najbliższym czasie optymistycznych informacji makroekonomicznych. Polski rynek spot charakteryzował się w minionym miesiącu dużymi spadkami cen. Średnia cena RDN na TGE wyniosła 187,29 zł/mwh (46,93 /MWh) i była niższa od średniej z czerwca o blisko 18 zł/mwh. O blisko 22 zł/mwh spadła średnia cena na rynku bilansującym, która wyniosła 182,96 zł/mwh i była najniższa od początku roku, co spowodowane było głównie przez testy nowego bloku w Bełchatowie, niższą o ponad 3 st. C średniomiesięczną temperaturą oraz niezmiennym, licząc rok do roku, zapotrzebowaniem systemowym na moc. Na tle rynków ościennych ceny spot w Polsce były średnio o około 0,5 /MWh wyższe niż w Niemczech (46,40 /MWh), o 0,25 /MWh w odniesieniu do cen spot w Czechach (46,68 /MWh) i o ponad 8 /MWh wyższe niż na NordPool (38,78 /MWh). Na rynku terminowym kontrakty CAL12 i kwartalne (Q4-11) wykazywały się niewielką zmiennością. CAL12 pod koniec lipca notowany był po 203 zł/mwh, co w porównaniu z zamknięciem czerwca dało spadek o 0,88 zł/mwh, natomiast kontrakty na Q4-11 potaniały o 0,4 zł/mwh. W Niemczech CAL12 odrabiając straty z czerwca wzrósł do poziomu 57,48 /MWh (+0,76 /MWh MtM). 1,37 1 lip 10 lip 13 lip 16 lip 19 lip Średnie ceny energii w kontraktach Spot na rynkach europejskich w lipcu 2011 r. 50 EUR/MW lip lip 15 1 lip OTE NordPool 4 lipepex Spot 7 lip EPEX Spot 10 lip OTE 13 lip NordPool 16 lip 19 lip TGE 22 lip 25 lip 28 lip 31 lip 4 lip 10 lip 13 lip 19 lip 22 lip 25 lip 28 lip 31 lip 22 lip 25 lip 28 lip 31 lip 7 lip EPEX Spot 4 lip 7 lip OTE 10 lip 16 lip TGE NordPool 13 lip 16 lip TGE 19 lip 9

10 Wydarzenia Polska Energia 9 (35) 2011 Tauron przejmuje GZE od Vattenfalla Tauron podpisał umowę na zakup od szwedzkiego koncernu Vattenfall AB spółkę Górnośląski Zakład Elektroenergetyczny, do której należą m.in. Vattenfall Distribution Poland zajmująca się dystrybucją energii elektrycznej na terenie Górnego Śląska oraz Vattenfall Sales Poland odpowiedzialna za sprzedaż energii GZE jest jednym z kluczowych graczy na polskim rynku energii elektrycznej oraz największym dostawcą elektryczności na Górnym Śląsku pod względem wolumenu dostarczonej energii. Tauron i Vattenfall podpisały 23 sierpnia umowę sprzedaży 99,98 proc. akcji GZE. Całkowita wartość transakcji Aleksander Grad, Minister Skarbu Państwa: Tego typu transakcje przeprowadzone na zasadach czysto biznesowych to dobry znak, że spółka tak ważna dla polskiej gospodarki potrafi skorzystać z pojawiającej się na rynku możliwości zwiększenia swojej wartości. foto: Struktura Górnośląskiego Zakładu Elektroenergetycznego Vattenfall Business Services Poland Sp.zo.o. VBSP Przedmiot transakcji (1) Struktura korporacyjna po zakończeniu transakcji Górnośląski Zakład Elektroenergetyczny S.A. (1) 100% 99,8% 99,9% Vattenfall Vattenfall Network Vattenfall Sales Distribution Services Poland Poland Sp.z o.o. Poland S.A. Sp.z o.o. BUD Vattenfall Wolin-North Sp.z o.o. 6,83% BU RSE Towarowa Gielda Energii S.A. BUS wynosi 4,6 mld zł, co odzwierciedla wartość firmy 3,5 mld zł oraz środki pieniężne netto w wysokości 1,1 mld zł. Akwizycja będzie sfinansowana z nowej transzy istniejącego programu obligacji oraz gotówką, co umożliwia stabilna sytuacja finansowa Taurona i niski poziom zadłużenia. Transakcja musi być jeszcze zatwierdzona przez UOKiK. Akwizycja GZE wpisuje się w strategię Grupy Tauron powiedział Dariusz Lubera, prezes zarządu Tauron Polska Energia. Przejmując te aktywa, wykorzystujemy Polscy gracze na rynku dystrybucji 10

11 Co zyska Grupa Tauron dzięki akwizycji GZE: Umowę podpisuje prezes zarządu Tauron Polska Energia, Dariusz Lubera. Z lewej wiceprezes Taurona Krzysztof Zawadzki, z prawej prezes Vattenfall Poland, Torbjörn Wahlborg Kwiecień 2011 Maj 2011 Lipiec 2011 Sierpień 2011 Następne kroki Kluczowe daty Procesu Rozpoczęcie procesu sprzedaży Złożenie Ofert Niewiążących Oferta Wiążąca Podpisanie SPA (Umowy Kupna Sprzedaży) Uzyskanie zgody Regulatora Zamknięcie transakcji Foto: marcin lauer Wzmocnienie pozycji Grupy Tauron jako wiodącego gracza na polskim rynku energetycznym. Wzrost w wybranych kluczowych segmentach działalności Tauron: Dystrybucja (+11 TWh dystrybucji, +1,1 mln klientów), Obrót (+6,8 TWh sprzedaży, +1,1 mln klientów), Odnawialne Źródła Energii (+30 MW generacji). Korzystne położenie geograficzne oraz uzyskanie potencjalnych synergii. Redukcja ryzyka związanego z ekspozycją na CO 2 poprzez nabycie 30 MW farmy wiatrowej oraz większy wolumen energii z OZE. W połączonej organizacji zostaną wdrożone najlepsze wzorce z obydwu grup. Optymalizacja kosztów związanych z aktywnym zarządzaniem ryzykiem rynkowym. Poprawa struktury finansowej Grupy, jak również profilu ryzyka biznesowego Taurona. Szansa na znaczącą ekspansję wybranych głównych segmentów działalności na rynku lokalnym. Transakcja powinna przyczynić się do progresywnej ponownej oceny ratingu aktywów dystrybucyjnych i obrotowych w Polsce oraz samego Taurona. Gliwicka siedziba spółki Vattenfall Dystrybucja Foto: arc vattenfall poland okazję, która pojawiła się na polskim rynku energetycznym. Możliwość integracji infrastruktury dystrybucyjnej na południu Polski, gdzie głównie koncentruje się nasza działalność, jest dla nas korzystna. Zyskujemy aktywa, które uzupełnią naszą działalność i pozwolą wygenerować dodatkową wartość w postaci większego bezpieczeństwa dla naszych obecnych i potencjalnych klientów, know-how i lepszy dostęp do dużego i chłonnego rynku Górnego Śląska. Przejęcie to pozwoli Tauronowi stać się kluczowym dystrybutorem energii na terenie Polski południowej. Dzięki tej transakcji wzrośnie także liczba klientów końcowych oraz wolumen dystrybuowanej i sprzedawanej energii elektrycznej. Grupa Tauron spodziewa się, że transakcja będzie dodatkowo źródłem synergii wynikających z integracji nabytych aktywów. (ml) 11

12 W Grupie Polska Energia 9 (35) 2011 EC Nowa Umowa z ArcelorMittal Elektrociepłownia EC Nowa i ArcelorMittal Poland podpisały 25 lipca umowę na dostawę i odbiór mediów energetycznych, paliw gazowych i pozostałych produktów. Wolumen obrotu finansowego pomiędzy firmami to w ciągu pięciu lat kwota oscylująca wokół dwóch miliardów złotych. Umowa ta otwiera nowy etap współpracy pomiędzy obiema firmami. Dotychczas ArcelorMittal Poland był jednym z naszych kluczowych klientów, a dzięki umowie staje się również partnerem biznesowym Grupy Tauron. Proponowane rozwiązania i nowe zasady współpracy, wpisujące się w strategię Grupy Tauron, pozwalają na umocnienie pozycji obydwu firm i otwierają drogę do kolejnych wspólnych projektów mówi Joanna Schmid, wiceprezes zarządu Taurona ds. strategii i rozwoju. Jako lider na polskim rynku stali dbamy o umacnianie współpracy w kluczowym dla nas obszarze dostaw energii. Cieszymy się, że kontrakt, który dziś zawieramy, pozwoli nam rozwinąć dotychczas prowadzone działania i zapewni stabilną pracę naszych zakładów. Jesteśmy także dumni z faktu, że możemy wspólnie działać na rzecz ochrony środowiska, co jest jednym z priorytetów strategii Arcelor- Mittal Poland powiedział Surojit Ghosh, dyrektor finansowy i członek zarządu ArcelorMittal Poland. Jednym z ważnych elementów kontraktu jest określenie zakresu inwestycji realizowanych przez EC Nowa w celu zapewnienia potrzeb ArcelorMittal Poland oraz określenie warunków osiągnięcia zwrotu z tych inwestycji w wyniku realizacji umowy. Elektrociepłownia przygotowuje się do budowy turbogeneratora upustowo-kondensacyjnego o mocy 50 MW, mającego zastąpić dwa obecne turbogeneratory o mocy 25 MW każdy. Inwestycja ma na celu zapewnienie dostaw energii elektrycznej i ciepła technologicznego do ArcelorMittal Poland oraz ciepła grzewczego do PEC w Dąbrowie Górniczej, przy jednoczesnej poprawie techniczno-ekonomicznych wskaźników wytwarzania. Zarządy EC Nowa i ArcelorMittal Poland zobowiązały się do podjęcia rozmów na temat długoletniego (minimum piętnastoletniego) kontraktu regulującego zasady współpracy. Jego zawarcie planowane jest jeszcze w trakcie obowiązywania podpisanej obecnie umowy. (RuM) Uroczyste podpisanie umowy pomiędzy EC Nowa a ArcelorMittal z udziałem przedstawicieli zarządu Taurona Foto: ARC P K E Niższa emisja w Jaworznie 12 Tablica informująca o projekcie w Jaworznie III Foto: Tomasz Leśniowski W Elektrowni Jaworzno III (PKE) realizowane jest zadanie dostosowania kotła OP-650k na blokach nr 1-6 do obniżenia emisji tlenków siarki (NO x ). Celem projektu jest obniżenie wielkości stężenia dwutlenku azotu w spalinach odprowadzanych z kotłów bloków energetycznych poniżej 200 mg NO x /m3u. Obniżanie wielkości emisji dwutlenków węgla i siarki oraz tlenków azotu jest jednym z priorytetów zapisanych w strategii korporacyjnej Grupy Tauron dla Obszaru Wytwarzanie. Przedmiotem zadania jest zaprojektowanie i wykonanie kompletnych instalacji odazotowania spalin dla kotłów opalanych węglem kamiennym i biomasą. Docelowo chodzi o obniżenie emisji NO x do średnio- -godzinnego poziomu niższego lub równego 190 mg/m3u (w przeliczeniu na dwutlenek azotu przy zawartości 6 proc. tlenu w spalinach ). Projektowana instalacja w żaden sposób nie pogorszy parametrów pracy i dyspozycyjności bloków oraz przydatności handlowej gipsu, popiołu lotnego i żużla. Prace nad wypracowaniem optymalnego rozwiązania technicznego i ekonomicznego dla elektrowni zakończyły się w 2010 r. podpisaniem umowy z wykonawcą zadania konsorcjum Fortum Power and Heat Oy i ZRE Katowice. Zgodnie z harmonogramem w czerwcu zakończono wszystkie prace montażowe i testy funkcjonalne na instalacji przykotłowej oraz instalacji magazynowania i rozładunku mocznika. Obecnie trwa ruch regulacyjny oraz optymalizacja kotła nr 2. Następnie rozpocznie się 72-godzinny ruch próbny. Zakończenie prac przewidziane jest na 25 sierpnia. Rozpoczęcie pomiarów gwarancyjnych zaplanowane jest na październik. Równolegle do prac związanych z blokiem nr 2 realizowane są dostawy elementów do realizacji drugiego etapu na bloku nr 4. (TL)

13 ENION W trosce o środowisko Wiele powstałych przed laty stanowisk transformatorów w Głównych Punktach Zasilania (GPZ) w znacznej części nie spełnia obowiązujących obecnie przepisów ochrony środowiska, dlatego systematycznie są one modernizowane. Częstochowski oddział Enionu zrealizuje w tym roku trzy takie proekologiczne inwestycje w GPZ Mijaczów, Pohulanka i Julianka. W każdym z nich przewidziano budowę kompleksowego systemu mis, obejmującego odwodnienie wszystkich transformatorów znajdujących się na stacji. W modernizowanych obiektach zastosowany zostanie nowy system odwadniania mis z wykorzystaniem tzw. pomp BundGard. Są one wyposażone Roboty w GPZ Julianka zdj. JACEK PIERSIAK w czujniki substancji ropopochodnych. Gdy w misach gromadzi się czysta woda opadowa, pompy odprowadzają ją do drenażu rozsączającego. Jeśli jednak czujniki stwierdzą obecność niepożądanych substancji, automatycznie wyłączą pompy i za pomocą telemechaniki przekażą sygnał alarmowy do służb dyspozytorskich o wycieku oleju z transformatora. System ten pozwala na rezygnację z budowy studni dla separatorów koalescencyjnych oraz podziemnych zbiorników na wodę opadową i oznacza oszczędności rzędu tysięcy zł na jednej stacji. W Juliance roboty już się rozpoczęły, a w dwóch pozostałych miejscach niebawem ruszą dokumentacja techniczna jest już gotowa i trzeba tylko dopiąć formalności prawne. Wszystkie prace zakończą się w grudniu br. Na lata następne przewidziane są modernizacje kolejnych stacji. (JP) PKW Odwadnianie w Sobieskim Zakład Górniczy Sobieski z Południowego Koncernu Węglowego jest jedną z najbardziej zawodnionych kopalń węgla w Europie. Dopływ wód dołowych do wyrobisk wynosi ponad 60 m sześc. na minutę, co pociąga za sobą utrzymywanie w pełnej sprawności systemu głównego odwadniania. Od początku swojego istnienia, równocześnie z rozwojem produkcji, zakład realizuje zadania z zakresu ochrony środowiska. Inwestycjom związanym ze zwiększeniem efektywności wydobycia węgla towarzyszą działania mające na celu uzyskanie ekologicznego produktu oraz ochrona środowiska. Aby to osiągnąć, przyjęto program wytyczający działania o charakterze proekologicznym. Jednym z nich jest modernizacja pompowni głównego odwadniania. W związku z wyeksploatowaniem pomp, procedurę ich wymiany podjęto na poziomie 500 m, w rejonie Piłsudski. Po przeprowadzeniu analizy ekonomicznej i przetargu, podjęto decyzję Panel operatorski nowoczesnego zestawu pompowego Nowy zestaw pompowy zabudowany w pompowni głównego odwodnienia w rejonie Piłsudski Foto: RADOSŁAW SZUSTER o budowie nowocześniejszych zestawów pompowych. Analizy rzeczywistych kosztów jednostkowych tłoczenia wody dołowej pompami potwierdzają prognozowane efekty. Dzięki inwestycji, oszczędności energii elektrycznej sięgną 10 proc. Kwasoodporne materiały zastosowane do wykonania elementów ruchomych pomp pozwalają na zwiększenie ich żywotności, a cichobieżność poprawia komfort pracy obsługi pompowni. Ponadto, dzięki zastosowaniu wysokosprawnych silników, zmniejsza się emisja ciepła do otoczenia, a panel obsługi z monitoringiem pozwala na ciągłą obserwację stanu pracy zestawów pompowych i umożliwa odpowiednią diagnostykę oraz wcześniejsze reagowanie na nieprawidłowości. W dodatku mniejsze gabaryty zestawów pompowych poprawiają dostęp do nich, co umożliwia bezpieczniejsze i swobodniejsze wykonywanie prac konserwacyjno-remontowych. Wymianę pomp w pompowniach głównego odwadniania ZG Sobieski przewidziano również w kolejnych latach. (AC) 13

14 W Grupie Polska Energia 9 (35) 2011 EnergiaPro Innowacje z pomocą obszarom Natura 2000 Wybudowana w latach 70. XX wieku linia energetyczna 110 kv relacji huta Silesia-Jankowice (w powiecie rybnickim) ulegnie już wkrótce ogromnym przeobrażeniom. Przebudowę wymusiły zbyt małe zdolności przesyłowe i silne zalesienie terenu, powodujące częste zrywanie przewodów podczas ekstremalnych warunków atmosferycznych, takich jak huraganowy wiatr czy wzmożone opady mokrego, szybko zamarzającego śniegu. Linia biegnie przez obszary europejskiej sieci Natura 2000, zatem budowa wymagała uzyskania odpowiednich decyzji środowiskowych. Na odcinku z Dobrzenia do Borek zastosowano po raz pierwszy na Opolszczyźnie słupy rurowe. Przebudowa obejmuje wymianę fundamentów, słupów kratowych na rurowe, przewodów roboczych na segmentowe oraz przewodu odgromowego na skojarzony ze światłowodem. Zastosowane słupy są znacznie wyższe od dotychczasowych, co gwarantuje ochronę przed ryzykiem zerwania przewodów przez upadające drzewa. Atutami linii tego typu są też znacznie mniejsze powierzchnie fundamentów, ograniczające zapotrzebowanie na teren i umożliwiające utrzymanie części zalesienia. Przebudowa 22-kilometrowego odcinka zakończy się w grudniu 2011 r. (AW) Montaż słupa rurowego. Ta technologia stosowana jest na Opolszczyźnie po raz pierwszy Fundament pod słup rurowy fot. ARC ELBUD Katowice PEC Katowice/PEC w Dąbrowie Górniczej Sezon inwestycyjny w pełni 14 Wśród zadań realizowanych przez spółki Obszaru Ciepło są zarówno inwestycje odtworzeniowe, jak i związane z przyłączeniem do systemu ciepłowniczego nowych klientów. Większość zadań związanych z odtwarzaniem składników majątkowych spółki realizują w oparciu o pożyczki preferencyjne oferowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW) w Katowicach. Takim zadaniem jest między innymi wymiana izolacji na magistrali wschodniej Elektrociepłowni Katowice DN 600 na odcinku od komory 878C1 w kierunku ulicy Stalowej w Sosnowcu. Celem podejmowanych działań jest przede wszystkim ograniczanie strat ciepła podczas przesyłu. Kolejne zadanie, również sfinansowane z wykorzystaniem pożyczki preferencyjnej WFOŚiGW, to przebudowa sieci ciepłowniczej na osiedlu Łęknice w Dąbrowie Górniczej. Zakres inwestycji obejmuje wymianę technologii rurociągów, likwidację kanałów ciepłowniczych oraz optymalizację średnic rurociągów. Wśród przedsięwzięć związanych z przyłączaniem nowych klientów do systemu ciepłowniczego znalazły się obiekty krytej pływalni, sali gimnastycznej oraz budynki mieszkalne zarządzane przez spółdzielnie mieszkaniowe oraz zakłady gospodarki komunalnej. Takie działania to dodatkowe przyrosty mocy zamówionej dla spółek. (MS) Po zakończeniu sezonu grzewczego spółki ciepłownicze prowadzą liczne inwestycje Fot: ANDRZEJ KAMIŃSKI

15 Tauron sprzedaż Gortat i Tauron zarażają koszykówką Ponad tysiąc dzieci trenujących w ośmiu polskich miastach to bilans największej z dotychczasowych, 4. edycji Marcin Gortat Camp. Jednym z głównych partnerów akcji był Tauron. Przez osiem dni, od 10 do 20 lipca, znakomity polski koszykarz występujący w NBA, Marcin Gortat, prowadził treningi dla zainteresowanych koszykówką dzieci w wieku 9-13 lat. Serię obozów szkoleniowych rozpoczął trening w Krakowie, a zakończył w Gdyni. Poza tym najmłodsi adepci koszykówki mieli okazję spotkać się z mistrzem w Lublinie, Łodzi, Olsztynie, Płocku, Radomiu i Siedlcach. Ideą obozów jest popularyzowanie koszykówki i zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży. Naszym celem jest zachęcenie młodych ludzi do gry w basket, a przy okazji odciągnięcie ich od komputera powiedział Marcin Gortat. Żeby to osiągnąć, organizator akcji, Fundacja Marcina Gortata MG13, przykłada dużą wagę, żeby obozy z roku na rok stawały się coraz ciekawsze. Marcin Gortat już teraz układa plany na kolejną edycję spotkań z dziećmi. W przyszłym roku chcę zmienić trochę formułę tych spotkań i jeszcze ją uatrakcyjnić. Planuję sprowadzić trenerów oraz innych zawodników z NBA zapowiedział podczas konferencji prasowej poprzedzającej ostatni trening z dziećmi. Podczas każdego z campów wyróżniani byli najlepsi młodzi zawodnicy. Wielu z nich ma szansę za kilka lub kilkanaście lat pójść w ślady Gortata i występować w najlepszych ligach świata. Na razie z wielkim zaangażowaniem ćwiczyły i grały na parkietach podczas treningów. Warto wspomnieć utalentowanego 13-letniego Miłosza z Radomia, który już teraz ma 198 cm wzrostu. Marcin Gortat na pewno doskonale zapamięta rywalizację jeden na jeden z 11-letnią Anią z Sierakowic. Nie dość, że rzuciła mistrzowi kosza, to jeszcze grając w obronie zmusiła go do oddania niecelnego rzutu. Oprócz udziału w zajęciach ściśle sportowych, uczestnicy Marcin Gortat Camp 2011 mieli okazję otrzymać autograf zawodnika Phoenix Suns, zrobić sobie z nim pamiątkowe zdjęcie i zadać koszykarzowi pytania na temat kariery sportowej oraz tajników gry w koszykówkę. Gortat, jak każdy dobry trener, odpowiadał na wszystkie nurtujące młodych zawodników pytania. W pojawiających się w mediach komentarzach na temat akcji nie brak było Uczestnicy Marcin Gortat Camp mieli okazję zagrać jeden na jeden z zawodnikiem NBA głosów, jak potrzebne dla promocji sportu są tego typu imprezy dodatkowo wspierane przykładem i charyzmą sportowców takich jak Marcin Gortat, a także zaangażowaniem społecznie odpowiedzialnych sponsorów. Sam zawodnik wielokrotnie dziękował partnerom akcji, w tym Tauronowi, bez których organizacja tak dużej imprezy nie doszłaby do skutku. A bez niej nie byłoby szansy zarazić koszykarską pasją tylu młodych ludzi. (AG) Młodzi adepci koszykówki ze swoim mistrzem Zawodnik NBA cierpliwie rozdawał autografy i pozował do pamiątkowych zdjęć FOTO: ARC TAURON Marcin Gortat z uczestnikami czwartego już campu Marcin Gortat chętnie odpowiadał na pytania młodych zawodników 15

16 promocja Polska Energia 9 (35) 2011 Promocja przedłużona! Jeszcze do końca września małe i średnie przedsiębiorstwa mogą przystępować do promocji Gwarancja stałej ceny. Czas jej trwania został bowiem wydłużony o trzy miesiące, a klienci wciąż mają możliwość zyskania dla swoich firm proponowanej gwarancji nawet przez 14 miesięcy. Wybierając naszą promocję, już teraz można bezpiecznie planować przyszłość swojego biznesu 16 Produkt na miarę potrzeb Małe i średnie przedsiębiorstwa to bardzo zróżnicowana grupa firm, stąd też produkty kierowane do tego segmentu klientów systematycznie się zmieniają. Właściwe dopasowanie oferty do potrzeb i oczekiwań rynku to szansa na zwiększenie zarówno poziomu satysfakcji klientów, jak również ich lojalności względem firmy. Chcemy, aby marka Tauron oznaczała rozwiązania przyjazne dla biznesu, w szczególności bezpieczeństwo współpracy w zakresie planowania kosztów zaopatrzenia w energię. Właściwie skomponowana oferta wpływa zarówno na wzrost zadowolenia klientów, jak również ich skłonność do rekomendowania naszych usług innym przedsiębiorcom mówi Ireneusz Perkowski, prezes zarządu Tauron Sprzedaż. Kilkanaście tysięcy klientów w promocji Promocja skierowana jest do przedsiębiorców, którzy chcą efektywnie planować koszty działalności firmy i tym samym skutecznie zarządzać swoim biznesem. Racjonalne planowanie wydatków i właściwa alokacja pozostałych środków pieniężnych może stanowić o ich sukcesie rynkowym i zwiększeniu przewagi konkurencyjnej. Jak dotąd z oferty Taurona skorzystało kilkanaście tysięcy małych i średnich firm. Wśród przedsiębiorców, którzy wzięli udział w promocji, znaczną większość stanowią właściciele sklepów, przedsiębiorstw handlowo-usługowych oraz przedstawiciele spółdzielni mieszkaniowych. Promocja znalazła uznanie również wśród innych branż, takich jak zakłady fryzjerskie, piekarnie, apteki czy placówki oświatowe. Jesteśmy zadowoleni z faktu, że nasza kolejna oferta spotyka się z tak dobrym odbiorem wśród klientów. Duża liczba wniosków o udział w promocji to jeden z powodów, dla którego termin na ich złożenie został przedłużony do końca września mówi Ireneusz Perkowski. Proste zasady Aby wziąć udział w promocji, wystarczy wypełnić wniosek, podpisać go i wysłać pocztą lub złożyć w Punkcie Obsługi Klienta, którego adres znajduje się na fakturze za energię elektryczną. Wnioski można pobierać m.in. ze strony -pe.pl, na której znajdują się szczegóły promocji oraz jej regulamin. Prawie 90 proc. klientów, którzy korzystali z wcześniejszych ofert promocyjnych, decyduje się na ponowne wzięcie udziału w promocji Gwarancja stałej ceny. (JM)

17 wydarzenia Nowa muzyka po raz szósty Tegoroczna, szósta już edycja katowickiego festiwalu Tauron Nowa Muzyka, w pełni potwierdziła, że nasza przyciągająca kilkanaście tysięcy osób impreza w pełni zasłużyła na tytuł najlepszego małego europejskiego festiwalu, jakim została uhonorowana w zeszłym roku przez European Festival Awards W tym roku, zgodnie z tradycją, na kilku scenach rozstawionych w postindustrialnej scenerii dawnej kopalni Katowice, pojawiły się zarówno największe gwiazdy nowych brzmień, jak i najciekawsi debiutanci. Festiwal również po raz kolejny wyszedł w miasto: otwierający tegoroczną edycję koncert legendarnej formacji Lamb pozwolił publiczności poznać katowicki Szyb Wilson, natomiast finał z udziałem rewelacyjnego Jamiego Woona odbył się w najstarszej świątyni stolicy Górnego Śląska kościele ewangelicko-augsburskim pod wezwaniem Zmartwychwstania Pańskiego. Koncerty Główną atrakcją festiwalu były bez wątpienia koncerty na terenie kopalni, które już na stałe wrosły w kulturalny krajobraz Katowic. To właśnie tam była okazja zobaczyć niesamowite laserowe show genialnego Brazylijczyka Amona Tobina prezentującego materiał ze swojej najnowszej płyty lub posłuchać nastrojowej fuzji jazzu z zimnofalową elektroniką w wykonaniu uwielbianego przez polską publiczność zespołu Little Dragon. Miłośnicy nieco bardziej ekstremalnych odmian muzyki tanecznej ucieszyli się zapewne z wizyty Mary Anne Hobbs, kultowej prezenterki brytyjskiego Oprawa graficzna festiwalu nawiązuje do regionalnych motywów tu słynna winda paciorkowa z gmachu Sejmu Śląskiego radia, która przywiozła ze sobą czołówkę światowego dubstepu od klimatycznego, odrobinę ambientowego Boxcuttera, przez nieznającego żadnych gatunkowych ograniczeń Roskę po a Rasa G, jednego z najbardziej radykalnych przedstawicieli nowej muzyki opartej na afrykańskich tradycjach. Tak obszernej i przekrojowej prezentacji tego gatunku nie zapewnia żaden festiwal w Polsce. Szósta edycja Tauron Nowa Muzyka to także artyści grający muzykę wymykającą się jakimkolwiek próbom zaszufladkowania: rockowo-taneczno-kabaretowy Bonaparte Circus Show, mroczny, przebojowy i hip-hopowy Spoek Mathambo, eteryczna Emika czy mianowany jednym z najciekawszych spadkobierców Briana Eno młody Litwin, występujący jako Eleven Tigers. Nie zabrakło również miejsca dla prawdziwych klasyków tanecznych brzmień. Na festiwalowych scenach pojawili się najciekawsi przedstawiciele berlińskiej sceny elektronicznej Apparat oraz Modeselector, którzy już w zeszłym roku, grając pod wspólnym szyldem Moderat, udowodnili, że porwanie 10 tysięcy ludzi do tańca jest dla nich czymś zupełnie normalnym. Warto było również zwrócić uwagę na występy When the Saints Go Machine, Daisuke Tanabe i całej grupy polskich gwiazd, uzupełniających line-up tegorocznego festiwalu, które w niczym nie odstają od zagranicznych konkurentów. Imprezy towarzyszące Festiwalowi towarzyszyły różne imprezy: warsztaty fotograficzne, warsztaty muzyczne oraz wycieczki pod szyldem Alternatiff Turistik, pozwalające poznać uroki industrialnych zabytków Górnego Śląska. Przygotowano też specjalną strefę dla dzieci, w której najmłodsi fani nietypowych brzmień mogli spędzić czas pod opieką wysoko wykwalifikowanych opiekunów. Marceli Szpak Opera Wrocławska 19. na świecie Opera Wrocławska, której partnerem jest Tauron, znalazła się na 19. miejscu wśród najaktywniejszych oper na świecie Ranking opublikował serwis uchodzący za najbardziej prestiżowy portal tematyczny. Kryterium wyboru stanowiła liczba przedstawień operowych wystawianych w sezonie Opera Wrocławska wyprzedziła inne polskie sceny operowe, które znalazły się w pierwszej setce Warszawę (21.), Poznań (31.) oraz Gdańsk (94.). Ciężko pracowaliśmy na tę pozycję. W sezonie wystawiliśmy łącznie 220 spektakli, w tym 159 operowych. Biorąc pod uwagę, że wszystko to działo się na jednej scenie i że zgodnie z naszymi szacunkami spektakle w tym czasie zobaczyło blisko 90 tys. widzów, to ogromny sukces mówi Ewa Michnik, dyrektor Opery Wrocławskiej. Nowy sezon (2011/2012) rozpocznie się 8 września spektaklem Don Giovanni Wolfganga Amadeusza Mozarta. W połowie listopada w Hali Stulecia opera zaprezentuje premierę mega widowiska Kniaź Igor Aleksandra Borodina, a w grudniu odbędzie się światowa premiera Pułapki Zygmunta Krauzego, na podstawie dramatu Tadeusza Różewicza. (RuM) 17

18 W Unii Polska Energia 9 (35) 2011 Nie tylko CO 2 na celowniku Komisja Europejska kontynuuje swoje działania w zakresie poprawy jakości powietrza 18 Stanisław Tokarski prezes zarządu Południowego Koncernu Energetycznego Zagadnienie jakości powietrza co jakiś czas powraca do obszaru działań podejmowanych przez Komisję Europejską (KE). Temat ten poddany został ponownie pod dyskusję na początku tego roku. KE właśnie uruchomiła poprzez swoją stronę internetową proces publicznych konsultacji celem wypracowania nowych długoterminowych celów w zakresie jakości powietrza. Warto bliżej przyjrzeć się temu zagadnieniu i dotychczas podejmowanym działaniom. Strategia klimatyczna w zakresie zanieczyszczenia powietrza 4 maja 2001 r. Komisja Europejska w swoim komunikacie sformułowała Program Czystego Powietrza dla Europy CAFE (Clean Air For Europe). Jego celem było ustanowienie długoterminowej, zintegrowanej strategii stawiania czoła zanieczyszczeniu powietrza oraz ochrony przed jego wpływem na środowisko i ludzkie zdrowie. Program został ostatecznie opublikowany w 2005 r. Wtedy to KE skierowała do Rady oraz do Parlamentu Europejskiego komunikat w sprawie strategii tematycznej w zakresie zanieczyszczenia powietrza, w którym zwróciła uwagę na negatywny wpływ zanieczyszczenia powietrza na zdrowie ludzkie oraz środowisko naturalne. Do najbardziej kłopotliwych zanieczyszczeń na poziomie gruntu zaliczono ozon oraz drobny pył. W komunikacie można było przeczytać, że na obszarze Unii Europejskiej zawartość drobnego pyłu PM2,5 zawieszonego w powietrzu jest przyczyną skrócenia statystycznej długości życia o około 8 miesięcy, co przekłada się na 3,6 miliona lat życia traconych corocznie. Jerzy Janikowski szef Biura Współpracy Międzynarodowej Taurona Pomimo efektywnego wprowadzenia obowiązujących celów polityki w zakresie ochrony środowiska, w roku 2020 statystyczna długość życia nadal miałaby być krótsza o około 5,5 miesiąca. Zarówno drobny pył zawieszony, jak i ozon, są odpowiedzialne za przedwczesne zgony oraz choroby tak wśród dzieci, jak i starszych osób. Wszystko to przekłada się na konkretne straty finansowe, które były szacowane przez Komisję Europejską tylko w zakresie ludzkiego zdrowia na poziomie od 189 do 609 miliardów euro rocznie w 2020 roku. Realizacja celów redukcji zanieczyszczeń Komisja Europejska bardzo szybko sformułowała, a następnie doprowadziła do przyjęcia, dyrektywę 2001/81/EC, tzw. dyrektywę NEC (pułapową), określającą dopuszczalny poziom emisji na terenie poszczególnych państw członkowskich czterech zanieczyszczeń będących wynikiem aktywności ludzkiej: dwutlenku siarki, tlenków azotu, amoniaku oraz lotnych związków organicznych (VOC). Kolejną regulacją w zakresie jakości powietrza była dyrektywa 2008/50/WE. Wprowadza ona zasady oceny jakości powietrza w odniesieniu do dwutlenku siarki, tlenków azotu, pyłu zawieszonego, ołowiu, benzenu i tlenku węgla. Nakłada także obowiązki w zakresie udostępniania społeczeństwu informacji na temat jakości powietrza. Dyrektywa odnosi się również do transgranicznych zanieczyszczeń powietrza oraz wytycza wartości dopuszczalne i progi alarmowe dla ochrony zdrowia ludzkiego. Państwa członkowskie mają także opracować plany działań krótko- terminowych w celu ograniczenia zagrożeń związanych z zanieczyszczeniem powietrza, bądź skrócenia czasu ich występowania. Kraje członkowskie zostały też zobowiązane najpóźniej do 1 stycznia 2009 r. do zaprojektowania wystarczającej liczby stacji pomiarowych tła miejskiego do prowadzenia pomiarów PM2,5. Do 11 czerwca 2010 r. miały natomiast zostać wprowadzone w życie i przekazane Komisji Europejskiej przepisy krajowe wdrażające zapisy dyrektywy o jakości powietrza. Dyskusja o jakości powietrza znowu powraca W styczniu br. pojawiły się pierwsze zapowiedzi dalszych działań Komisji Europejskiej w sprawie poprawy jakości powietrza. Do najważniejszych należy deklaracja rewizji dyrektywy NEC, wsparcia dla krajów członkowskich przy dostosowaniu się do ustalonych unijnych standardów jakości powietrza czy dodatkowych działań w zakresie pakietu klimatyczno-energetycznego i wykorzystania funduszy spójności, jak również wsparcia badań, które pomogą w walce o jakość powietrza. Komisja Europejska zakomunikowała także swój aktywny udział w negocjacjach na międzynarodowych konwencjach związanych z jakością powietrza, w tym rewizji protokołu z Göteborga (w sprawie przeciwdziałania zakwaszeniu, eutrofizacji i powstawaniu ozonu w warstwie przyziemnej). Dla przypomnienia warto zaznaczyć, że Unia Europejska wykorzystuje w swojej polityce legislację ustanawiającą limity ograniczające emisje ukierunkowane na konkretne ich źródła (np. dla produkcji przemysłowej czy wytwarzania energii regulowane przez dyrektywę o emisjach przemysłowych tzw. dyrektywę IED 2010/75/UE), wymogi dla źródeł mobilnych (samochodów i ciężarówek) w postaci standardów Euro oraz wspomnianą wcześniej dyrektywę pułapową NEC, ustanawiającą indywidualne limity dla poszczególnych krajów unijnych.

19 Kroki w kierunku poprawy polityki UE w zakresie jakości powietrza Zasygnalizowane w styczniu działania Komisji Europejskiej zaowocowały pojawieniem się dwa miesiące później dokumentu roboczego nakreślającego kierunki przygotowywanego przez Komisję Europejską przeglądu unijnej polityki w zakresie jakości powietrza. Kolejnym krokiem był uruchomiony 30 czerwca proces społecznych konsultacji w tym obszarze. Jest on podzielony na dwa kwestionariusze. Pierwszy, krótki, dla ogółu społeczeństwa, i drugi, dłuższy, dla ekspertów oraz pracowników administracji. Komisja Europejska sama wskazuje, że 49 proc. Europejczyków mieszka na obszarach, które nie spełniają unijnych celów dotyczących jakości powietrza i powołuje się na badania Eurobarometru, według których 36 proc. obywateli wymienia zanieczyszczenie powietrza jako jeden z głównych problemów środowiskowych. Zaskakujące wydaje się zatem pytanie w kwestionariuszu o to, czy powietrze w miejscu zamieszkania jest według respondentów czyste i jakie ta czystość ma dla nich znaczenie. Czy nie odnosi się zatem wrażenia, że tak ukierunkowane konsultacje społeczne będą miały na celu jedynie legitymizację działań Komisji Europejskiej w kierunku wytyczenia nowych celów dla przyszłej unijnej polityki w zakresie ochrony powietrza? Propozycje Komisji Europejskiej w tym zakresie mają się pojawić w 2013 r. Foto: corbis Co będzie kluczowe przy rewizji dotychczasowej polityki Z punktu widzenia Polski kluczowymi zagadnieniami przy pracach nad nowelizacją unijnej polityki w zakresie jakości powietrza wydają się analizy wpływu nowych propozycji na poszczególne kraje członkowskie, ich gospodarki oraz sytuację gospodarstw domowych. Nie można mówić o uśrednianiu kosztów na poziomie całej Unii, bo bardzo zniekształca to uzyskane wyniki. Trzeba także zwracać uwagę, czy proponowane nowe ograniczenia nie są rozszerzane na inne substancje i pierwiastki, których obecność może być efektem pracy konkretnych zakładów produkcyjnych. W takim przypadku analiza wpływu powinna zostać przeprowadzona ze szczególną starannością, aby nową polityką w zakresie jakości powietrza nie spowodowała poważnych zakłóceń funkcjonowania sektora przemysłowego w poszczególnych państwach unijnych. Bardzo ważnym aspektem jest także przyjęta wycena wartości życia ludzkiego. Dla każdego z nas jest ono bezcenne, stąd ustanowienie stosunkowo wysokiej jego wartości nie budzi żadnych wątpliwości. Takie postępowanie może jednak spowodować, że konieczność ponoszenia olbrzymich i ekonomicznie niepotrzebnych nakładów finansowych zostanie doskonale wytłumaczona właśnie wartością przeżytych dodatkowych kilku miesięcy, bądź zniknięciem absencji chorobowych. Wystarczy tylko, aby ludzkie życie było odpowiednio drogie i można wówczas uzasadnić wszelkie koszty. Czy jest to jednak właściwe podejście, szczególnie z punktu widzenia gospodarek poszczególnych krajów członkowskich oraz ich konkurencyjności na światowym rynku? 19

20 strategia Polska Energia 9 (35) 2011 Program reorganizacji Grupy Tauron Działamy w zmieniającym się otoczeniu. Zmienne są warunki naszego funkcjonowania oraz koniunktura gospodarcza. Modyfikowane są również przepisy regulujące działalność firm energetycznych. By przygotować się na zmiany, intensywnie monitorujemy rynek i podejmujemy działania zmierzające do optymalizacji struktury Grupy W tym celu wprowadziliśmy program reorganizacji, który podzieliliśmy na dwa główne segmenty. W jego ramach dążymy do uporządkowania struktury właścicielskiej Grupy, ale również do wdrożenia docelowego modelu biznesowego. Grupa Tauron powstała w 2006 r. Rządowy program zakładał utworzenie czterech dużych podmiotów energetycznych, na tyle silnych, by mogły skutecznie konkurować z innymi europejskimi przedsiębiorstwami z rynku energii. Połączono wytwórców, dystrybutorów i sprzedawców z różnych regionów, więc zadania podmiotów w naturalny sposób dublowały się. Aby uporządkować tę sytuację, w 2010 r. rozpoczęto wdrażanie nowego modelu biznesowego i zintegrowano spółki o takiej samej działalności. Elektrowania Łagisza (PKE) od września będzie częścią Tauron Wytwarzanie Foto: ARC 20 Tauron Dystrybucja będzie posiadać ponad 193 tys. km linii energetycznych Celem utworzenia Tauron Ciepło jest integracja podmiotów ciepłowniczych na rynku śląsko-dąbrowskim

Europejski kongres w Katowicach

Europejski kongres w Katowicach Nr 6 (32) Czerwiec 2011 M a g a z y n G r u p y T a u r o N ISSN 1689-5304 Europejski kongres w Katowicach wywiad Joanna Schmid Nowa strategia umocni pozycję Taurona na rynku wydarzenia Na papieskim święcie

Bardziej szczegółowo

Inwestycje na półmetku

Inwestycje na półmetku M a g a z y n G r u p y T a u r O N ISSN 1689-5304 Nr 7 (33) Lipiec 2011 Inwestycje na półmetku wywiad Marek Woszczyk Chcę dokończyć proces liberalizacji rynku energii prawdy i mity Gaz łupkowy w Polsce:

Bardziej szczegółowo

Nr 9 (47) Wrzesień 2012. magazyn grupy tauron ISSN 1689-5304. biznes. Dobre wyniki półrocza. strategia. Wspólne IT. wydarzenia.

Nr 9 (47) Wrzesień 2012. magazyn grupy tauron ISSN 1689-5304. biznes. Dobre wyniki półrocza. strategia. Wspólne IT. wydarzenia. Nr 9 (47) Wrzesień 2012 magazyn grupy tauron ISSN 1689-5304 biznes Dobre wyniki półrocza strategia Wspólne IT Tauron Nowa Muzyka wydarzenia biznes Polska Energia 9 (47) 2012 Prezes zarządu Dariusz Lubera

Bardziej szczegółowo

Produkty dla dużego biznesu. Węgiel na trzy lata. Przyszłość energetyki wiatrowej. Nr 3 (53) marzec 2013. magazyn grupy tauron ISSN 1689-5304.

Produkty dla dużego biznesu. Węgiel na trzy lata. Przyszłość energetyki wiatrowej. Nr 3 (53) marzec 2013. magazyn grupy tauron ISSN 1689-5304. Nr 3 (53) marzec 2013 magazyn grupy tauron ISSN 1689-5304 oferta Produkty dla dużego biznesu biznes Węgiel na trzy lata wywiad Przyszłość energetyki wiatrowej promocja Na nartach z Tauronem wydarzenia

Bardziej szczegółowo

Test wiedzy inwestorskiej zaliczony! Gaz zmieni polską elektroenergetykę. Tauron Wytwarzanie drugim producentem energii w Polsce

Test wiedzy inwestorskiej zaliczony! Gaz zmieni polską elektroenergetykę. Tauron Wytwarzanie drugim producentem energii w Polsce Nr 11 (37) Listopad 2011 M a g a z y n G r u p y T a u r o N ISSN 1689-5304 wywiad Gaz zmieni polską elektroenergetykę strategia Tauron Wytwarzanie drugim producentem energii w Polsce Test wiedzy inwestorskiej

Bardziej szczegółowo

polska w XVIII finale WOŚP! Prawo energetyczne Rynek energii: Kanada Zarządzanie projektami NR 1 (15) styczeń 2010

polska w XVIII finale WOŚP! Prawo energetyczne Rynek energii: Kanada Zarządzanie projektami NR 1 (15) styczeń 2010 polska EnerGIA magazyn NR 1 (15) styczeń 2010 grupy tauron ISSN 1689-5304 Graliśmy w XVIII finale WOŚP! Prawo energetyczne Rynek energii: Kanada Zarządzanie projektami wywiad wydarzenia spis treści PRAWDY

Bardziej szczegółowo

polska w Ekstraklasie Wywiad z prof. Krzysztofem Żmijewskim Elektryczne samochody Rynek energii w Chinach Ropa glonowa

polska w Ekstraklasie Wywiad z prof. Krzysztofem Żmijewskim Elektryczne samochody Rynek energii w Chinach Ropa glonowa polska EnerGIA magazyn NR 11 (13) listopad 2009 grupy tauron ISSN 1689-5304 TAURON w Ekstraklasie Wywiad z prof. Krzysztofem Żmijewskim Elektryczne samochody Rynek energii w Chinach Ropa glonowa Creating

Bardziej szczegółowo

polska młodzież wraca na stoki Reorganizacja sprzedaży Rynek energii Turcja Ujarzmić wiatr NR 1 (27) styczeń 2011

polska młodzież wraca na stoki Reorganizacja sprzedaży Rynek energii Turcja Ujarzmić wiatr NR 1 (27) styczeń 2011 polska EnerGIA magazyn NR 1 (27) styczeń 2011 grupy tauron ISSN 1689-5304 Tauron Bachleda Ski młodzież wraca na stoki Reorganizacja sprzedaży Rynek energii Turcja Ujarzmić wiatr wydarzenia spis treści

Bardziej szczegółowo

polska Tauron zbudują blok gazowy Foto Dej 7.0 Karpacki Wyścig Kurierów Energia w Rosji Energetyka słoneczna

polska Tauron zbudują blok gazowy Foto Dej 7.0 Karpacki Wyścig Kurierów Energia w Rosji Energetyka słoneczna polska EnerGIA magazyn NR 6 (8) czerwiec 2009 grupy tauron ISSN 1689-5304 Tauron i PGNiG zbudują blok gazowy Foto Dej 7.0 Karpacki Wyścig Kurierów Energia w Rosji Energetyka słoneczna Karpacki Wyścig Kurierów

Bardziej szczegółowo

Korzyści z prywatyzacji odczuje każdy z nas

Korzyści z prywatyzacji odczuje każdy z nas polska EnerGIA magazyn NR 8 (10) sierpień 2009 grupy tauron ISSN 1689-5304 Jan Bury Korzyści z prywatyzacji odczuje każdy z nas Rynek energii Hiszpania Czas biogazu Energetyczny ekofan spis treści Prawdy

Bardziej szczegółowo

Nowe farmy wiatrowe Grupy Tauron. Oferta dla biznesu: Giełda Prawa Majątkowe. Prof. Jerzy Hausner o stanie energetyki

Nowe farmy wiatrowe Grupy Tauron. Oferta dla biznesu: Giełda Prawa Majątkowe. Prof. Jerzy Hausner o stanie energetyki Nr 11 (61) listopad 2013 magazyn grupy tauron ISSN 1689-5304 biznes Oferta dla biznesu: Giełda Prawa Majątkowe wywiad Prof. Jerzy Hausner o stanie energetyki raport Zimowy blackout w Polsce fikcja czy

Bardziej szczegółowo

polska Forum Ekonomiczne w Krynicy Idziemy na giełdę Geotermia Rynek energii w Portugalii Strategie grup energetycznych

polska Forum Ekonomiczne w Krynicy Idziemy na giełdę Geotermia Rynek energii w Portugalii Strategie grup energetycznych polska EnerGIA magazyn NR 9 (11) wrzesień 2009 grupy tauron ISSN 1689-5304 Forum Ekonomiczne w Krynicy Idziemy na giełdę Geotermia Rynek energii w Portugalii Strategie grup energetycznych spis treści Wydarzenia

Bardziej szczegółowo

TAURON BACHLEDA SKI na WORLD PRESS PHOTO

TAURON BACHLEDA SKI na WORLD PRESS PHOTO NR 3 (65) MARZEC 2014 POBIERZ MAGAZYN W WERSJI NA TABLET M A G A Z Y N GRU P Y T A U R O N ISSN 1689-5304 Promocja TAURON BACHLEDA SKI na WORLD PRESS PHOTO str. 23 str. 4 Wywiad z prezesem PKOl Andrzej

Bardziej szczegółowo

DEBIUT OBLIGACJI NA RYNKU

DEBIUT OBLIGACJI NA RYNKU NR 4 (78) KWIECIEŃ 2015 POBIERZ MAGAZYN W WERSJI NA TABLET MAGAZYN GRUPY TAURON Biznes DEBIUT OBLIGACJI NA RYNKU CATALYST str. 8 str. 4 GOŚĆ NUMERU Paweł Tamborski Spółki energetyczne mocne na giełdzie

Bardziej szczegółowo

POWRÓT KRÓLA MAGAZYN GRUPY TAURON. Promocja. str. 22. Innowacje i relacje z otoczeniem kluczem do powodzenia firm POBIERZ MAGAZYN W WERSJI NA TABLET

POWRÓT KRÓLA MAGAZYN GRUPY TAURON. Promocja. str. 22. Innowacje i relacje z otoczeniem kluczem do powodzenia firm POBIERZ MAGAZYN W WERSJI NA TABLET NR 7 (81) LIPIEC 2015 POBIERZ MAGAZYN W WERSJI NA TABLET MAGAZYN GRUPY TAURON Promocja POWRÓT KRÓLA str. 22 str. 4 GOŚĆ NUMERU Jerzy Hausner Innowacje i relacje z otoniem klum do powodzenia firm str. 18

Bardziej szczegółowo

Finansowanie inwestycji energetycznych w Polsce

Finansowanie inwestycji energetycznych w Polsce Finansowanie inwestycji energetycznych w Polsce Maj 2011 Finansowanie inwestycji energetycznych w Polsce 2 Szanowni Państwo, Z przyjemnością przekazujemy Państwu raport na temat sektora elektroenerge tycznego

Bardziej szczegółowo

ENERGETYKA MA SIĘ BARDZO DOBRZE

ENERGETYKA MA SIĘ BARDZO DOBRZE Maj upłynął w energetyce przede wsztstkim pod znakiem przygotowań do prywatyzacji Tauronu, 2. co do wielkości grupy w Polsce. Ale nie tylko. Intensywne zabiegi trwały również wokół sprzedaży Energii -

Bardziej szczegółowo

MAGAZYN PRACOWNIKÓW PGE GÓRNICTWO i ENERGETYKA KONWENCJONALNA STYCZEŃ 2014 NR 1 (42) nabierają tempa

MAGAZYN PRACOWNIKÓW PGE GÓRNICTWO i ENERGETYKA KONWENCJONALNA STYCZEŃ 2014 NR 1 (42) nabierają tempa MAGAZYN PRACOWNIKÓW PGE GÓRNICTWO i ENERGETYKA KONWENCJONALNA EKspress STYCZEŃ 2014 NR 1 (42) INWESTYCJE nabierają tempa SPIS TREŚCI Trzecia edycja Programu Dobrowolnych Odejść 19 Już dzisiaj zaplanujmy

Bardziej szczegółowo

Raport z konferencji POWER RING 2011 ENERGY ROADMAP 2050. Europejska polityka energetyczno-klimatyczna a polskie cele gospodarki niskoemisyjnej

Raport z konferencji POWER RING 2011 ENERGY ROADMAP 2050. Europejska polityka energetyczno-klimatyczna a polskie cele gospodarki niskoemisyjnej Raport z konferencji POWER RING 2011 ENERGY ROADMAP 2050 Europejska polityka energetyczno-klimatyczna a polskie cele gospodarki niskoemisyjnej Ministerstwo Gospodarki, Pl. Trzech Krzyży 3/5 Warszawa, 16

Bardziej szczegółowo

Portowi specjaliści. 10 lat spółki INTER BALT s. 20 MAGAZYN KORPORACYJNY

Portowi specjaliści. 10 lat spółki INTER BALT s. 20 MAGAZYN KORPORACYJNY MAGAZYN KORPORACYJNY STYCZEŃ 2014 NR 1 (9) Portowi specjaliści 10 lat spółki INTER BALT s. 20 TO BYŁ UDANY ROK... Jerzy Podsiadło, prezes zarządu Węglokoks S.A. podsumowuje minione dwanaście miesięcy dla

Bardziej szczegółowo

Grupa ČEZ. Energia bez granic. Raport roczny Elektrownia Skawina S.A. 2006. Elektrownia Skawina S.A. Raport Roczny 2006 BIG

Grupa ČEZ. Energia bez granic. Raport roczny Elektrownia Skawina S.A. 2006. Elektrownia Skawina S.A. Raport Roczny 2006 BIG CYAN MAGENTA YELLOW BLACK BIG BIG BIG BIG BIG BIG CYAN MAGENTA YELLOW BLACK Elektrownia Skawina S.A. Raport Roczny 2006 Grupa ČEZ Raport roczny Elektrownia Skawina S.A. 2006 Energia bez granic CYAN MAGENTA

Bardziej szczegółowo

Po pierwsze: wysokie standardy. Elektryczna 9/2014. Pół. Konsekwencje dla umów na rynku dostarczania energii elektrycznej. Przed I wojną światową

Po pierwsze: wysokie standardy. Elektryczna 9/2014. Pół. Konsekwencje dla umów na rynku dostarczania energii elektrycznej. Przed I wojną światową KLIENT DYSTRYBUCJA PRZESY Elektryczna ISSN 1897-3833 Biuletyn Branżowy 9/2014 Wydawnictwo Polskiego Towarzystwa Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej Z działalności Towarzystwa Paragraf w sieci Wydarzenia

Bardziej szczegółowo

Spis treści CZĘŚĆ OPISOWA... 18 1. WSTĘP... 18

Spis treści CZĘŚĆ OPISOWA... 18 1. WSTĘP... 18 GMINA KURZĘTNIK W ODPOWIEDZI NA WYZWANIA KLIMATYCZNE OPRACOWANIE PLANU GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ - PROJEKT - Kurzętnik, 2015 Spis treści STRESZCZENIE... 4 CZĘŚĆ OPISOWA... 18 1. WSTĘP... 18 1.1 Podstawa

Bardziej szczegółowo

Budżet UE 2014 2020 dla Polski. Jak efektywnie wykorzystać fundusze unijne? Materiały pokonferencyjne pod redakcją Sidonii Jędrzejewskiej

Budżet UE 2014 2020 dla Polski. Jak efektywnie wykorzystać fundusze unijne? Materiały pokonferencyjne pod redakcją Sidonii Jędrzejewskiej Budżet UE 2014 2020 dla Polski. Jak efektywnie wykorzystać fundusze unijne? Materiały pokonferencyjne pod redakcją Sidonii Jędrzejewskiej Budżet UE 2014 2020 dla Polski. Jak efektywnie wykorzystać fundusze

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. za rok 2014

Sprawozdanie Zarządu z działalności PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. za rok 2014 Sprawozdanie Zarządu z działalności PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. za rok 2014 zakończony dnia 31 grudnia 2014 roku Spis treści 1 Opis działalności PGE S.A. 4 1.1 Czynniki istotne dla rozwoju PGE S.A.

Bardziej szczegółowo

Nr 268 1/2015. w numerze: Ciepłownictwo w świetle konkluzji ostatniego szczytu klimatyczno-energetycznego

Nr 268 1/2015. w numerze: Ciepłownictwo w świetle konkluzji ostatniego szczytu klimatyczno-energetycznego Nr 268 1/2015 w numerze: Ciepłownictwo w świetle konkluzji ostatniego szczytu klimatyczno-energetycznego Modernizacja źródeł ciepła czy warto i czy to się opłaca Podsumowanie PPCS w roku 2014 Izba Gospodarcza

Bardziej szczegółowo

BIULETYN POLSKI KOMITET ŚWIATOWEJ RADY ENERGETYCZNEJ

BIULETYN POLSKI KOMITET ŚWIATOWEJ RADY ENERGETYCZNEJ BIULETYN POLSKI KOMITET ŚWIATOWEJ RADY ENERGETYCZNEJ ROK 2013, NUMER 1 MINISTER GOSPODARKI: GÓRNICTWO ZAMKNIE ROK ZYSKIEM RZĘDU 2 MLD ZŁ Polskie górnictwo powinno zamknąć 2012 rok zyskiem netto rzędu 2

Bardziej szczegółowo

Zmieniliśmy kod genetyczny organizacji

Zmieniliśmy kod genetyczny organizacji LIST PREZESA ZARZĄDU 2 Zmieniliśmy kod genetyczny organizacji Miniony rok był czasem bardzo poważnych zmian w Grupie ENEA Rok 2014, w mojej ocenie, był bardzo udany tak dla ENEA S.A., jak i całej Grupy

Bardziej szczegółowo

Projekt Wersja 0.1 Projekt Polityki energetycznej Polski do 2050 roku

Projekt Wersja 0.1 Projekt Polityki energetycznej Polski do 2050 roku Projekt Wersja 0.1 Projekt Polityki energetycznej Polski do 2050 roku Warszawa, sierpień 2014 r. Spis treści 1. Wprowadzenie... 3 1.1. Założenia ogólne... 3 1.2. Ocena realizacji poprzedniej polityki energetycznej...

Bardziej szczegółowo

Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Kraśnik

Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Kraśnik Numer rejestru 14031 Temat: Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Kraśnik Nazwa i adres Zamawiającego Miasto Kraśnik ul. Lubelska 84 23-200 Kraśnik Nazwa i adres jednostki autorskiej ul. Gdańska 76

Bardziej szczegółowo