SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE"

Transkrypt

1 SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE za 2010r. Gdańsk, 25 marca 2011 r. 1

2 SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE za 2010r. sporządzone na podstawie Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001r. dot. ramowego zakresu sprawozdawczości z działalności fundacji (Dz. U. nr 50, poz. 529) oraz art. 23 ust. 1 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o Działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2003r. nr 96, poz. 873 z późniejszymi zmianami) 1) Nazwa (firma) i siedziba, adres, data wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym i numer KRS - u wraz ze statystycznym numerem identyfikacyjnym w systemie REGON, dane dotyczące członków rady (imię i nazwisko według aktualnego wpisu w rejestrze sądowym i adres zamieszkania) oraz określenie celów statutowych organizacji. Nazwa (firma) i siedziba, adres Towarzystwo Przyjaciół, Gdańsk, ul. Ołowianka 9-13 Data wpisu w Krajowym r. Rejestrze Sądowym Numer KRS - u Statystyczny numer identyfikacyjny w systemie REGON Dane dotyczące członków rady (imię i nazwisko według aktualnego wpisu w rejestrze sądowym i adres zamieszkania) 1. Fryderyk Tomala, ul. Dąbrówki 60, Gdańsk 2. Teresa Boguszewska, ul. Jodłowa 4c/6, Tczew 3. Apoloniusz Łysejko, ul. Legionów 34a/21, Gdynia 4. Robert Witkowski, ul. Gryfa Pomorskiego 46c/9, Gdynia 5. Lucjan Boroś, ul. Marynarki Polskiej 134/15, Gdańsk Określenie celów Celem Towarzystwa Przyjaciół Centralnego Muzeum statutowych organizacji Morskiego jest: wspieranie działalności Centralnego Muzeum Morskiego w Gdańsku i działanie na rzecz zachowania obiektów dziedzictwa morskiego, a zwłaszcza latarni morskich polskiego wybrzeża oraz upowszechnianie wiedzy o materialnym i duchowym dziedzictwie morskim, wspieranie innych instytucji realizujących podobne cele, podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, działanie na rzecz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji, działanie na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami, promocja i organizacja wolontariatu na rzecz realizacji celów statutowych Towarzystwa. Data uzyskania statusu Status organizacji pożytku publicznego uzyskano organizacji pożytku r. publicznego 2

3 2) Zasady, formy i zakres działalności statutowej z podaniem realizacji celów statutowych, a także opis głównych zdarzeń prawnych w jej działalności o skutkach finansowych. Towarzystwo realizuje swoje cele poprzez: - współdziałanie z władzami, instytucjami oraz organizacjami zainteresowanymi działalnością Towarzystwa i, - współpracę z pokrewnymi Towarzystwami krajowymi i zagranicznymi oraz osobami fizycznymi, - organizowanie oraz uczestniczenie w zjazdach, konferencjach, sesjach naukowych, sympozjach, wystawach, odczytach, dyskusjach i konkursach o tematyce morskiej oraz związanej z muzealnictwem morskim, - finansowanie lub współfinansowanie zakupów eksponatów dla Centralnego Muzeum Morskiego, jak również innych wydatków związanych z działalnością tego Muzeum, - finansowanie lub współfinansowanie remontów i konserwacji obiektów dziedzictwa morskiego, - honorowanie osób zasłużonych dla krzewienia idei Towarzystwa, - prowadzenie działalności wydawniczej i współpracy z mediami, - organizowanie imprez turystycznych i krajoznawczych, zwiedzanie muzeów, miejsc historycznych, oglądanie widowisk teatralnych i muzycznych. Członkami TP CMM mogą być: - osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawione praw publicznych a także cudzoziemcy mający stałe zameldowanie na terytorium Polski, - osoby prawne. Z inicjatywy Towarzystwa Przyjaciół powstało najpierw, w roku 1960, Muzeum Morskie, przekształcone następnie w Centralne Muzeum Morskie. Przez wszystkie te lata członkowie Towarzystwa nie szczędzili starań we wspieraniu kolejnych szefów tej specyficznej instytucji kultury w dążeniu do jej systematycznego rozwoju, czego efektem jest obecny stan posiadania, zarówno bazy wystawienniczej jak i eksponatów, będących materialną spuścizną wielu pokoleń ludzi żyjących z morza jak i to morze kochających. Również i obecnie Towarzystwo nasze podejmuje szereg działań mających na celu, między innymi, pozyskiwanie środków finansowych, przeznaczanych na dalszy rozkwit naszego muzeum. Robi to poprzez organizowanie i prowadzenie, w sezonie letnim, działalności gospodarczej, polegającej na obsłudze ruchu turystycznego w latarniach morskich wschodniego wybrzeża, od Stilo k/choczewa począwszy, a na Krynicy Morskiej skończywszy. Z posiadanych w 2010r. środków finansowych na realizację celów statutowych wydatkowano: a) na rzecz kwotę ,00 zł., w tym: 3

4 L.p. Opis celu Kwota 1. Model galery śródziemnomorskiej z 1571 roku ,00 2. Narzędzie stolarskie - świder 150,00 3. Model żaglowca wykonanego w Portugalii na początku 5.600,00 XX wieku 4. Obraz Józefa Stolorza Poszukiwacze Atlantydy 4.200,00 5. Medal Gallia Prealucente Tuta Nautis Littera, Francja 1.200,00 po 1878r. 6. Ostemplowana koperta okolicznościowa z m/s Djakarta 29,00 7. Model statku Ro Ro Żerań ,00 8. Statek uzbrojony Stefan Batory (8.000,00 zł.) ,00 9. Ciężki kuter Nieuchwytny (4.000,00 zł.) 10. Kuter uzbrojony KU-6 (1.000,00 zł.) 11. Kuter meldunkowy KU-6 (1.000,00 zł.) 12. Krypa mieszkalna KU-5 (4.000,00 zł.) 13. Holownik pełnomorski Granit , Pucharek, Szwecja, Sztokholm 1941r , Model rosyjskiego pancernika RETVIZAN z początku ,00 XX w. w skali 1: Grafika z końca XVII w. miedzioryt kolorowany pt ,00 Epizod z wojny polsko szwedzkiej Oblężenie Sandomierza, marzec 1656r Tabliczka znamionowa ze statku STRAŻAK 11, Port 50,00 Gdynia. 18. Miara łańcuchowa 500, Kapelusz oficera marynarki francuskiej 4.700, Lampa - szperacz 2.300, Plakietka Rejs Roku 1972, odznaka Ligii Morskiej ,00 53, odznaka Ligii Morskiej 1982, medal z wyobrażeniem św. Jerzego i biblijną sceną uciszenia burzy 22. Drukarka wielofunkcyjna Epson Stylus Photo PX810FW 969, Kutry typu B 368 (3 szt ,00 zł. / 1 szt.) 9.000, Konserwacja obrazu Latarnia morska w Świnoujściu 1.440, Obraz Nokturn z żaglowcem w porcie , Organizacja koncertu muzycznego wraz z wynajmem ,00 fortepianu z okazji 50 lecia CMM 27. Książka na 50 lecie CMM Centralne Muzeum Morskie ,00 w Gdańsku RAZEM ,00 b) na dofinansowanie remontów latarni morskich i obiektów z nimi związanych tj. obiektów dziedzictwa kultury morskiej, kwotę ,90 zł., w tym na: L.p. Opis celu Kwota 1. Projekt dróg dojazdowych do LM Hel 6.000,00 4

5 2. Projekt aranżacji wnętrz budynku Stodoły Rozewie 7.362,90 3. Aktualizacja projektu remontu budynku Stodoły 6.200,00 Rozewie 4. Roboty malarsko konserwatorskie w LM Krynica M ,00 5. Naprawa elewacji i klatki schodowej w LM Rozewie ,00 6. Orzeczenie techniczne wraz z projektem wentylacji w 6.500,00 LM Hel 7. Roboty malarsko konserwatorskie w LM Hel ,00 8. Projekt zagospodarowania terenu wokół LM Hel ,00 9. Konserwacja i malowanie zewnętrzne wieży latarni ,00 morskiej w Rozewiu 10. Konserwacja i malowanie latarni morskiej w Stilo , Prace remontowe w LM Hel ,00 RAZEM ,90 c) na realizację pozostałych celów statutowych w kwocie ,00 zł. w tym: L.p. Opis celu Kwota 1. Ufundowano wyróżnienie honorowe Laur Muzeum ,00 Morskiego z okazji jubileuszów 50-lecia działalności TP CMM i CMM w celu corocznego nagradzania najciekawszych i najwartościowszych merytorycznie osiągnięć pracowniczych, realizowanych przez pracowników CMM indywidualnie i zespołowo. Laureatami tej nagrody w 2010 r. byli: 1. Beata Jakimowicz 2. Monika Jankiewicz Brzostowska 3. Dorota Wesołowska wraz z zespołem 2. Dofinansowano periodyk Nautologia wydawanego 1.000,00 przez Polskie Towarzystwo Nautologiczne, na realizację edycji 147 numeru traktującego o sprawach gospodarki morskiej. 3. Dofinansowano międzynarodowy, marynistyczny 2.500,00 plener malarski, organizowany tradycyjnie przez Stowarzyszenie Marynistów Polskich Oddział w Wejherowie oraz Wejherowskie Centrum Kultury. Wieloletnia współpraca z tymi organizacjami pozwala na realizację takich celów statutowych Towarzystwa jak działanie na rzecz kultury i sztuki, budowanie świadomości kulturowej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami. 4. Ufundowano nagrodę dla p. Iwony Dominiczak z Bydgoszczy za świetnie napisaną i ozdobioną zdjęciami relację ze zdobywania złotej odznaki Miłośników Latarń Morskich BLIZA. Reportaż umieszczony został na stronie internetowej Towarzystwa Przyjaciół CMM. 500,00 5

6 5. Dofinansowano X Konferencję Polskiego Muzealnictwa 3.000,00 Morskiego i Rzecznego. W roku 2010 przypadała jubileuszowa dziesiąta edycja konferencji, której hasło przewodnie Trzymajmy się Morza - nawiązywała do 92 rocznicy utworzenia Ligi Morskiej i Rzecznej (pierwotnie Kolonialnej). Konferencja miała na celu pokazać dobre praktyki związane z ochroną dziedzictwa kulturowego oraz upowszechnianiem szeroko rozumianej tradycji morskiej. Edukacja morska z wyraźnym podkreśleniem konieczności promocji jej w działaniach instytucji, stowarzyszeń, fundacji a także szkolnictwa powszechnego. To także była okazja do prezentacji projektów i inwestycji związanych z tworzeniem zbiorów i kolekcji o tematyce morskiej oraz rzecznej, projektów zwiększających dostęp do kultury morskiej, a także projektów naukowo - badawczych z zakresu ochrony nadrzecznego i morskiego dziedzictwa kultury i techniki. 6. Dofinansowano V tomu publikacji Kadry morskie 8.000,00 Rzeczpospolitej Polska Marynarka Wojenna w latach przygotowywanego wspólnie przez Pracownię Historii Akademii Morskiej w Gdyni kierowanej przez prof. dr hab. J. K. Sawickiego i Polskie Towarzystwo Nautologiczne. RAZEM ,00 d) wydatkowanie środków finansowych, zebranych z wpłat 1% podatku dochodowego, w 2010 r.: Stan środków finansowych na rachunku 1 % na dzień r. Odpis podatkowy 1% za 2009 r. Zasilenie rachunku 1 % przez TPCMM Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku 1 % Wydatkowanie środków finansowych z rachunku 1 % w trakcie 2010r. na zakup 3 szt. modeli kutra typu B ,00 zł. / 1 szt. dla Centralnego Muzeum Morskiego w Gdańsku Stan środków finansowych na rachunku 1 % na dzień r. 7681,27 zł 2.712,68 zł 2.084,30 zł 0,42 zł 9.000,00 zł 3.478,67 zł Ważniejsze wydarzenia i zadania zrealizowane przez TPCMM w 2010r.: 1. Z realizacją statutowej funkcji upowszechniania wiedzy o materialnym i duchowym dziedzictwie morskim związane są, zapoczątkowane przez 6

7 Towarzystwo w latach ubiegłych i kontynuowane w roku sprawozdawczym, następujące przedsięwzięcia: a) organizacja wystaw w Rozewiu: m.in. Kącik Żeromskiego i w budynku Starej Maszynowni, b) kontynuowanie, w 5 latarniach województwa pomorskiego, produktu turystycznego związanego ze zdobywaniem, przez odwiedzających latarnie morskie, odznaki turystycznej Miłośnika Latarń Morskich BLIZA. Od początku tej akcji tj. od sezonu 2006 r. przyznano łącznie odznak, w tym: Odznak Brązowych, 513 Srebrnych i 81 Złotych 2. Nominacja Towarzystwa Przyjaciół CMM do Tytułu Mecenasa Kultury Gdańska za rok Tytuł ten zdobyła firma ENERGA S.A. Ogłoszenie laureatów odbyło się w dniu r. podczas gali w teatrze Wybrzeże w Gdańsku. 3. Podpisanie w dniu r. Umowy Intencyjnej z władzami samorządowymi Gminy Choczewo dotyczącej realizacji idei Towarzystwa tj. budowy Parku Miniatur Latarni Morskich BLIZARIUM. 4. Uczestniczenie przedstawicieli Towarzystwa r. w uroczystości upamiętniającej 80 rocznicę podniesienia biało czerwonej bandery na żaglowcu DAR POMORZA. 5. Udział w dniu 11 sierpnia 2010 r. członków Towarzystwa wraz z osobami towarzyszącymi w kolejnej wycieczce edukacyjno turystycznej, zorganizowanej przez Zarząd TPCMM. Tym razem celem była latarnia morska w Ustce i Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku ze zbiorami obrazów Ignacego Witkiewicza. W całodniowej wycieczce wzięła udział rekordowa ilość uczestników 110 osób. 6. W dniach 8 18 lipca 2010 r. wycieczkę Szlakiem latarń morskich polskiego wybrzeża odbyli członkowie United States Lighthouse Society. Zwiedzając nasze latarnie, ich zamiarem było zdobycie odznaki Złotej Bliza. Sympatycy latarnictwa z USA interesowali się szeroko pojętym dziedzictwem morskim. Pierwszy etap na drodze do odznaki Złotej Blizy został osiągnięty w Rozewiu. Po zwiedzeniu latarń w Krynicy, Nowym Porcie, Porcie Północnym, Wisłoujściu, Helu, Jastarni i Rozewiu uczestnicy wycieczki otrzymali z rąk Prezesa TPCMM Brązowe Blizy. Po zwiedzeniem latarni w Świnoujściu i wszystkich latarni polskiego wybrzeża amerykańscy turyści stali się zdobywcami odznaki Srebrna Bliza. Amerykańscy sympatycy latarnictwa z zapałem zbierali wizy pobytowe nie tylko do naszego paszportu, ale również do swojego dokumentu obowiązującego w ich stowarzyszeniu. Każdy z nich zebrał już w tym dokumencie ponad 200 stempli potwierdzających odwiedzenie latarni na różnych kontynentach. Spełnienie wymagań naszego regulaminu, a więc odwiedzenia 3 zagranicznych obiektów, umożliwiło wręczenie im również odznaki Złota Bliza. W ten sposób nasz sztandarowy produkt turystyczny dotarł aż za ocean. 7. Z okazji VIII Międzynarodowego Dnia Latarni Morskich, obchodzonym w tym roku w dniu 15 sierpnia 2010 r., latarnie morskie w Stilo, Rozewiu, Helu i Krynicy Morskiej odwiedziło 2529 zwiedzających. Data Międzynarodowego Dnia Latarń Morskich (zawsze trzecia niedziela sierpnia), nie została wybrana przypadkowo. Wybrano ją dla uczczenia, uchwalonej w tym dniu w 1789 r. 7

8 przez Kongres Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej, pierwszej ustawy o latarniach morskich. 8. W dniach 8-11 września 2010 r., w stolicy Łotwy - Rydze, odbyło się kolejne spotkanie muzealników i animatorów ruchu turystycznego w krajach basenu Morza Bałtyckiego, na 4-tym Forum Dziedzictwa Kulturowego Krajów Nadbałtyckich. W roku bieżącym odbywało się ono pod kątem prezentowania przez uczestników najważniejszych aspektów organizacyjnych turystyki kulturowej. W ramach tego Forum przedstawiono najciekawsze przykłady lokalnych, regionalnych i ponadregionalnych projektów rozwijających turystykę kulturową w rejonie Bałtyku. Towarzystwo Przyjaciół CMM na Forum reprezentowali: dr Fryderyk Tomala, Teresa Boguszewska i Apoloniusz Łysejko. Prezes w referacie zaprezentował założenia do Międzynarodowej Odznaki Turystycznej Bliza International. Projekt odznaki zakłada rozwijanie oferty turystycznej państw Morza Bałtyckiego w celu rozwoju lokalnej i regionalnej aktywności społecznej w obiektach muzealnych i zabytkowych obiektach nawigacyjnych jakimi są latarnie morskie. Zebranym na Forum uczestnikom przedstawiono realizowany w Polsce, z sukcesem, przez TP CMM produkt turystyczny "Bliza", którego celem jest zachęcanie turystów do odwiedzania, w pierwszym rzędzie, polskich latarń, a następnie latarń zagranicznych. Wykorzystując nasze doświadczenia zaproponowano utworzenie Międzynarodowej Odznaki Turystycznej Bliza International, której celem byłoby szerzenie idei poznawania dziedzictwa kultury morskiej krajów nadbałtyckich. Zainteresowanie tym projektem wyraziły cztery muzea morskie tj. Schiffbau-und Schifffahrtsmuseum w Rostocku, Centralne Muzeum Morskie w Gdańsku, Marinmuseum (Naval Museum) w Karlskronie oraz Lithuanian Sea Museum w Kłajpedzie. 9. Działalność Towarzystwa to nie tylko wycieczki krajoznawczo - edukacyjne dla członków ale również kontakt z młodzieżą. Realizując cele statutowe Towarzystwa docieramy do niej z informacją o dziedzictwie morskim. Przygotowana przez członków naszego Towarzystwa, dla młodzieży szkolnej, prezentacja o polskich latarniach morskich cieszy się dużym zainteresowaniem. Po szkołach w Gdyni, województwach podlaskim i śląskim, ekspozycja zawarta na 20 tablicach trafiła z powrotem do województwa pomorskiego. Tym razem gościła przez cały wrzesień w Zespole Szkół w Choczewie. Uczy się tam ponad 650 dzieci z terenu gminy. Na prośbę dyrekcji przedstawiciele Towarzystwa przeprowadzili prelekcję dla młodzieży gimnazjum i starszych klas szkoły podstawowej w dniu 7 października 2010 r. Słuchający interesowali się nie tylko historią Stilo ale również pozostałych latarń morskich. Szczególne zainteresowanie wywołała informacja o możliwości zdobywania Odznaki Turystycznej Miłośnika Latarń Morskich Bliza. Większość młodzieży zadeklarowała chęć jej zdobywania i na początek chciałaby odwiedzić latarnie w najbliższej okolicy, uzyskując w ten sposób brązową Blizę. Srebrne i złote odznaki pozostawiają sobie na kolejne lata kiedy będą mogli już samodzielnie wyruszać w odleglejsze podróże. 10. W dniu r. przedstawiciele naszego Towarzystwa Prezes p. Fryderyk Tomala i skarbnik p. Robert Witkowski uczestniczyli w obchodach 100 lecia Szkoły Polskiej w Jaworzu Gimnazjum nr 1 im. generała broni Stanisława 8

9 Maczka. W trakcie tej podniosłej uroczystości odbyło się m.in. ślubowanie klas pierwszych, projekcja filmu o szkołach w Jaworzu przygotowanego przez samych uczniów oraz wykład p. Leopolda Kłody o historii Szkoły Polskiej w Jaworzu. Po części oficjalnej przyszedł czas na składanie życzeń przez przybyłych gości. Pan Fryderyk Tomala pogratulował tak pięknego jubileuszu i przekazał na ręce Pani Dyrektor Barbary Szermańskiej medal 50 lecia Towarzystwa Przyjaciół oraz dwie pozycje książkowe poświęcone patronowi szkoły gen. broni Stanisławowi Maczkowi tj. "Gorycz zwycięstwa. Los polskich sił zbrojnych na Zachodzie po II wojnie światowej " - Mieczysława Nurka oraz "Marsz Czarnych Diabłów" - Evana McGilvray a, 11. W dniu 10 grudnia 2010 r., w spichlerzach na Ołowiance w Gdańsku, miała miejsce kulminacja obchodów 50-lecia działalności Centralnego Muzeum Morskiego. Z tej to okazji do siedziby muzeum przybyło wielu znamienitych gości, zarówno ze świata polityki, gospodarki jak i kultury, że wymienimy tylko niektórych: marszałek Senatu RP p. Bogdan Borusewicz, podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury p. Anna Wypych Namiotko, delegat Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego p. Małgorzata Bociąga, poseł na Sejm RP p. Jan Kulas, wicewojewoda pomorski p. Michał Owczarczak, prezydent Gdańska p. Paweł Adamowicz, jak również dyrektorzy pokrewnych jubilatowi instytucji, przedstawiciele służb mundurowych oraz instytucji cywilnych współpracujących na co dzień z CMM, a także liczna grupa pracowników muzeum i delegaci stowarzyszeń działających na rzecz jubilata, w tym oczywiście władze Towarzystwa Przyjaciół Centralnego Muzeum Morskiego z Prezesem p. Fryderykiem Tomalą na czele. 12. Zmiany do statutu TPCMM, uchwalone przez Walne Zebranie Członków w dniu 28 maja 2010r. zostały zarejestrowane przez Sąd Rejonowy Gdańsk Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 23 września 2010r., 13. Po kilkuletnich staraniach Zarząd TP CMM pozyskał do użytkowania, dzięki rozszerzeniu porozumienia z Urzędem Morskim w Gdyni, kolejny obiekt wchodzący w skład placówki Latarnia Morska w Rozewiu. Jest to budynek po dawnej stodole, w którym, po nieodzownym remoncie i modernizacji, urządzona zostanie sala wystawowo - koncertowa oraz nowe pomieszczenie kasowe. Planowany termin oddania obiektu do dyspozycji turystów to przełom czerwca - lipca 2011 r. 14. W miesiącu kwietniu, tuż przed sezonem turystycznym, z inicjatywy Towarzystwa wykonano konserwację i malowanie wież latarń morskich w Stilo oraz Rozewiu, a także wykonano naprawy elewacji i ścian wewnętrznych w latarni morskiej w Helu. 15. W celu polepszenia warunków przebywania turystów w latarniach morskich oraz dla poprawy warunków pracy latarników zainstalowano kolejne już, po Helu, urządzenie klimatyzacji, tym razem w latarni morskiej w Krynicy Morskiej. Stowarzyszenie nie posiada jednostek terenowych a jego jedyną siedzibą jest Centralne Muzeum Morskie w Gdańsku, Gdańsk, ul. Ołowianka

10 Swoim zakresem działania TPCMM obejmuje obszar Polski, ze szczególnym uwzględnieniem województw nadmorskich. Źródłem dochodów Towarzystwa są, wobec braku dotacji, składki członkowskie, 1% podatku dochodowego na rzecz organizacji pożytku publicznego oraz środki finansowe uzyskiwane z prowadzonej działalności gospodarczej tj. obsługi ruchu turystycznego w 4 latarniach morskich, realizowanej na podstawie stosownego porozumienia z Urzędem Morskim w Gdyni. Elementami działalności obsługi ruchu turystycznego były: - udostępnianie ekspozycji muzealnych w latarniach morskich, - sprzedaż pamiątek związanych z tematyką morską, - sprzedaż publikacji Towarzystwa poświęconych tematyce morskiej. 3) Informacja o prowadzonej działalności gospodarczej według wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego Wpis do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego uzyskano w dniu r. Towarzystwo prowadzi działalność gospodarczą w następującym zakresie: 1) sprzedaż detaliczna biletów wstępu do latarń morskich (kod PKD: Z) 2) sprzedaż pamiątek (kod PKD Z) 3) sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet (kod PKD Z), 4) pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami (kod PKD Z) 5) działalność wydawnicza (kod PKD 58.1) 6) sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (kod PKD Z) 7) sprzedaż detaliczna gazet i artykułów piśmiennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (kod PKD Z) 8) działalność obiektów kulturalnych (kod PKD: Z), 9) prace naukowo badawcze (kod PKD: Z). 4) Odpisy uchwał Zarządu Towarzystwa Przyjaciół : Protokół XII/26 z dnia r. 1. Po wnikliwej dyskusji Zarząd podjął uchwałę o przyjęciu preliminarza na 2010 r., zamykającego się po obu stronach kwotą ,- zł, do realizacji i postanowił o skierowaniu go do zatwierdzenia przez Walne Zebranie Członków TP CMM; 2. Zarząd podjął uchwałę o podwyższeniu cen biletów w 3-ch latarniach morskich Helu, Stilo i Krynicy Morskiej do 5 zł za bilet normalny i do 3 zł za bilet ulgowy. Zaznaczyć należy, że ostatnia podwyżka cen usługi wstępu w tych latarniach miała miejsce w 2008 r. W LM Rozewie ceny biletów pozostają w roku bieżącym na dotychczasowym poziomie, tj. 6 zł za bilet normalny i 3 zł 10

11 za bilet ulgowy. Protokół XII/27 z dnia r. 3. Zarząd TP CMM zapoznał się ze sprawozdaniami finansowym i merytorycznym za rok Bilans Towarzystwa sporządzony na dzień roku zamknął się kwotą ,15 zł. zarówno po stronie aktywów jak i pasywów. Zysk netto z działalności wyniósł ,19 zł. Zarząd podjął uchwałę o przyjęciu obu dokumentów i skierowaniu ich do zatwierdzenia przez Walne Zebranie Członków TP CMM, które odbędzie się w dniu 28 maja 2010 r. Jednocześnie Zarząd postanowił zaproponować Walnemu Zebraniu Członków przegłosowanie uchwały o przekazaniu osiągniętego w 2009 r. zysku netto w wysokości ,19 zł. na: 1/ fundusz celowy w wysokości zł., przeznaczony na finansowanie wydatków związanych z działalnością, 2/ fundusz rezerwowy Towarzystwa Przyjaciół CMM w wysokości ,19 zł. 4. Członkowie Zarządu omówili propozycje zmian w treści niektórych paragrafów Statutu Towarzystwa, spowodowane koniecznością doprecyzowania niektórych zadań spoczywających na Walnym Zebraniu Członków i Zarządzie Towarzystwa oraz potrzebą dostosowania kodów działalności gospodarczej Towarzystwa do zmienionej Polskiej Klasyfikacji Działalności. Przedyskutowano również inne projekty uchwał dotyczące formalnego zamknięcia działalności w 2009 roku, preliminarza na rok 2010 oraz nadania godności Honorowego Członka Towarzystwa. Zarząd podjął uchwałę o przyjęciu w/w propozycji i przekazaniu ich pod głosowanie Walnemu Zebraniu Członków. 5. Zarząd podjął uchwałę o przyjęciu do realizacji Planu działania Zarządu Towarzystwa Przyjaciół CMM w 2010 roku Protokół XII/28 z dnia r. 6. Zarząd omówił a następnie przyjął propozycje zmian w statucie Towarzystwa. Postanowił również o zwołaniu Walnego Zebrania Członków oraz ustalił jego program. Protokół XII/30 z dnia r. 7. W ślad za propozycjami Kapituły wyróżnienia Laur CMM Zarząd TP CMM podjął uchwałę o wypłaceniu tegorocznym laureatom nagród w następujących wysokościach: 1. p. Beacie Jakimowicz zł za ponadprzeciętne zaangażowanie w pracy konserwatora i rekonstruktora zabytkowej odzieży, obuwia i tkanin. Aby udoskonalić swój warsztat pracy włożyła dużo wysiłku w pozyskanie odpowiednich narzędzi, pozwalających na obróbkę materiałów zabytkowych. Kolekcja unikatowych ubrań marynarskich z XVII wieku, zakonserwowana i zrekonstruowana przez p. Jakimowicz jest ozdobą ekspozycji prezentowanej w salach muzealnych CMM. 2. p. Monice Jankiewicz - Brzostowskiej zł za podejmowane inicjatywy oraz aktywność znacznie wykraczające poza ramy rutynowych działań muzealnika. P. Jankiewicz Brzostowska jest organizatorką bądź współorganizatorką wielu wystaw prezentowanych w naszym i nie tylko 11

12 muzeum, a poświęconych historii malarstwa marynistycznego. Prowadzi również działalność edukacyjną ze studentami a także uczestniczy od 2003 roku, jako koordynator ze strony CMM, w Bałtyckim Festiwalu Nauki. 3. p. Dorocie Wesołowskiej wraz z zespołem zł za wieloletnią, zaangażowaną pracę w pionie administracyjno technicznym. Pełniąc funkcje kierownicze dała się poznać jako świetny organizator i koordynator prac zespołowych, stymulując podległy sobie zespół pracowników do wielu inicjatyw i pomysłów racjonalizatorskich. Panowie Wiesław Sowiński, Zbigniew Sobieraj, Jan Kosior i Zbigniew Jarocki tworzą bardzo zgrany i operatywny zespół warsztatowy, z pełnym poświęceniem wykonujący wszelkie prace związane z montażem wystaw muzealnych oraz sprawnego funkcjonowania muzeum. Uchwała niniejsza stanowi realizację celu statutowego Towarzystwa, wymienionego w 8 pkt. 1 Statutu TP CMM, a mianowicie wspierania działalności w Gdańsku, poprzez wywołanie, w postaci nagrody Laur CMM, impulsu i bodźca mobilizującego pracowników wszystkich działów muzeum do twórczej pracy. Protokół XII/31 z dnia r. 8. Zarząd TP CMM podjął uchwałę o zawarciu umów z następującymi ubezpieczycielami: - ubezpieczenie OC pracodawcy firma PZU SA, składka 1.977,-zł, płatna jednorazowo, za okres od 14 lipca 2010 r. do 13 lipca 2011 r.; - ubezpieczenie NNW firma UNIQA składka wynosi 5 gr od 1 osoby ubezpieczonej, za okres jak powyżej. Do obliczenia składki przyjęto liczbę 250 tysięcy zwiedzających. Suma składki wynosi zł., płatna w czterech ratach, natomiast górna granica ubezpieczenia poszkodowanego to zł. Termin ubezpieczenia od 15 lipca br. do 14 lipca 2011 r. 9. Zarząd zapoznał się z wnioskiem dyrektora CMM p. J. Litwina dotyczącym możliwości sfinansowania przez Towarzystwo zakupu kolejnych eksponatów, wzbogacających dotychczasową kolekcję modeli statków i okrętów. Zarząd, po wysłuchaniu uzasadnienia, postanowił o wyasygnowaniu niezbędnych kwot na przedmiotowe zakupy. I tak: a/w związku z wnioskiem dyrektora CMM o pomoc w nabyciu 6 modeli jednostek pływających, w tym modelu holownika pełnomorskiego Granit, Zarząd, przychylając się do wniosku, postanowił o wydatkowaniu na ten cel kwoty ,- złotych, w tym ,- zł z puli przeznaczonej w preliminarzu 2010 r. dla CMM. Jednocześnie, realizując uchwałę Walnego Zebrania Członków TP CMM z r. o przeznaczeniu części osiągniętego w 2009 roku zysku netto, w wysokości zł, na fundusz celowy związany z finansowaniem wydatków na rzecz powiększania zbiorów CMM, Zarząd podjął uchwałę o sfinansowaniu z tychże środków i nieodpłatnym przekazaniu muzeum przedmiotowego modelu holownika, za kwotę ,- zł. b/ Zarząd podjął uchwałę aby 3 modele kutrów, wykonane przez p. Zuzańskiego, o wartości łącznej 9 tysięcy złotych, zakupić za środki uzyskane przez Towarzystwo jako organizację pożytku publicznego z tytułu dobrowolnych wpłat 1% podatku dochodowego od osób fizycznych i 12

13 gromadzone na specjalnym koncie, w celu zakupu eksponatów muzealnych. Protokół XII/33 z dnia r. 10. W związku z wnioskiem dyrektora CMM (zał. nr 9) o pomoc w nabyciu modelu pancernika Retvizan, wykonanego przez modelarza z Mińska na Białorusi, Zarząd, przychylając się do wniosku, postanowił o wydatkowaniu na ten cel kwoty złotych z dwóch źródeł finansowania. Po pierwsze, realizując uchwałę Walnego Zebrania Członków TP CMM z r. o przeznaczeniu części osiągniętego w 2009 roku zysku netto, w wysokości zł, na fundusz celowy związany z finansowaniem wydatków na rzecz powiększania zbiorów CMM, Zarząd podjął uchwałę o dofinansowaniu zakupu z pozostałej na tym koncie puli środków w wysokości ,-zł i nieodpłatnym przekazaniu muzeum przedmiotowego modelu pancernika. Pozostałą należność za model pancernika w wysokości 6.400,-zł Zarząd postanowił dołożyć z tegorocznej puli środków finansowych dla CMM, zapisanej w preliminarzu na 2010 r. 5) Informacja o wysokości uzyskanych przychodów, z wyodrębnieniem ich źródeł (np. spadek, zapis, darowizna, środki pochodzące ze źródeł publicznych, w tym z budżetu państwa i budżetu gminy), odpłatnych świadczeń realizowanych przez organizację w ramach celów statutowych z uwzględnieniem kosztów tych świadczeń; jeżeli prowadzono działalność gospodarczą, wynik finansowy tej działalności oraz procentowy stosunek przychodu osiągniętego z działalności gospodarczej do przychodu osiągniętego z pozostałych źródeł. I. Łączne przychody netto Towarzystwa w roku 2010 wyniosły, ,33 zł w tym: 1. z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego, w 6 629,68 zł tym: - składki członkowskie 3 390,00 zł - wpływy z wpłat 1 % dla OPP 2 712,68 zł - darowizny pieniężne 527,00 zł - darowizny rzeczowe 0,00 zł 2. z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego, w tym: 2 450,83 zł - wpłaty tytułu organizowanych wycieczek 2 262,30 zł - udział w X konferencji Polskiego Muzealnictwa Morskiego i 188,53 zł Rzecznego 3. z działalności gospodarczej, w tym ,44 zł - ze sprzedaży biletów wstępu do latarń morskich ,06 zł - ze sprzedaży wydawnictw ,90 zł - ze sprzedaży książki Pół wieku w służbie dziedzictwa 57,00 zł morskiego - ze sprzedaży pamiątek ,78 zł - opłaty pocztowe za przesyłki 282,70 zł 4. z pozostałych źródeł ,38 zł - odsetki bankowe ,98 zł - darowizny rzeczowe 0,00 zł - nadwyżki inwentaryzacyjne 7,86 zł 13

14 - dodatnie różnice kursowe 0,00 zł - pozostałe przychody 3,54 zł II. Koszty realizacji działalności statutowej odpłatnej pożytku 8 577,55 zł publicznego wyniosły: III. Wynik finansowy z działalności gospodarczej wyniósł: ,03 zł IV. Procentowy stosunek przychodu osiągniętego z działalności 97,11 % gospodarczej do przychodu osiągniętego z pozostałych źródeł wyniósł: 6) Informacja o poniesionych kosztach w łącznej kwocie z podziałem na: Łączne koszty Towarzystwa w roku 2010 wyniosły, w tym ,46 zł z podziałem na: - realizację celów statutowych: ,64 zł *) - administrację: ,98 zł - działalność gospodarczą ,41 zł - pozostałe koszty: 4 792,43 zł *) w związku z wydatkowaniem ,00 zł. z rezerwy celowej na zakup eksponatów dla CMM łączne środki finansowe wydatkowane na cele statutowe wyniosły ,64 zł. 7) Dane o: a. liczbie osób zatrudnionych w organizacji z podziałem według zajmowanych stanowisk i z wyodrębnieniem osób zatrudnionych wyłącznie w działalności gospodarczej W 2010 r. TP CMM zatrudniało, na podstawie umowy o pracę, 3 osoby - łącznie 1,5 etatu. Przy obsłudze ruchu turystycznego w latarniach morskich, w sezonie turystycznym roku 2010, zatrudnionych było, na podstawie umowy zlecenia - 20 osób. b. łącznej kwocie wynagrodzeń wypłaconych przez organizację z podziałem na wynagrodzenia, nagrody, premie i inne świadczenia, z wyodrębnieniem całości tych wynagrodzeń osób zatrudnionych wyłącznie w działalności gospodarczej Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła, w tym: ,88 zł - dla etatowych pracowników: ,00 zł - dla osób zatrudnionych wyłącznie w działalności gospodarczej ,29 zł - świadczenia urlopowe 1 571,76 zł - nagrody 1 100,00 zł c. wysokości rocznego lub przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia wypłaconego łącznie członkom zarządu i innych organów organizacji oraz osobom kierującym wyłącznie działalnością gospodarczą z podziałem na wynagrodzenia, nagrody, premie i inne świadczenia Członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej (łącznie 8 osób) w 2010 r. nie otrzymywali wynagrodzenia a jedynie zryczałtowaną miesięczną dietę w łącznej wysokości: ,00 zł brutto (658,50 zł brutto na osobę miesięcznie). 14

15 d. wydatkach na wynagrodzenia z umów zlecenia: Wynagrodzenia z tytułu umów zleceń: w tym, z działalności gospodarczej: ,12 zł ,84 zł e. udzielonych przez organizację pożyczkach pieniężnych, z podziałem według ich wysokości, ze wskazaniem pożyczkobiorców i warunków przyznawania pożyczek oraz z podaniem podstawy statutowej udzielania takich pożyczek Stowarzyszenie nie udzielało pożyczek. f. kwotach ulokowanych na rachunkach bankowych ze wskazaniem banku Towarzystwo Przyjaciół prowadzi konto podstawowe oraz posiada lokaty pieniężne w Powszechnej Kasie Oszczędności Bank Polski S.A. III Oddział w Gdańsku, ul. Okopowa 3. Środki pieniężne Towarzystwa na dzień r. wynosiły ,42 zł w tym: - stan kont bankowych wraz z sumą lokat: ,52 zł - pogotowie kasowe: 2 129,90 zł g. wartości nabytych obligacji oraz wielkości objętych udziałów lub nabytych akcji w spółkach prawa handlowego ze wskazaniem tych spółek Towarzystwo Przyjaciół CMM nie nabywało w 2010 roku żadnych obligacji, udziałów ani akcji. h. nabytych nieruchomościach, ich przeznaczeniu oraz wysokości kwot wydatkowanych na to nabycie Towarzystwo Przyjaciół CMM nie nabywało w 2010 roku nieruchomości. i. nabytych pozostałych środkach trwałych Towarzystwo Przyjaciół CMM zakupiło w 2010 r. nowe środki trwałe, w kwocie 7 900,00 zł netto. j. wartości aktywów i zobowiązań organizacji ujętych we właściwych sprawozdaniach finansowych sporządzanych dla celów statystycznych Wartość aktywów Towarzystwa Przyjaciół na dzień r., wyniosła , 27 zł, natomiast zobowiązania wyniosły ,84 zł. 8) Dane o działalności zleconej organizacji przez podmioty państwowe i samorządowe (usługi, państwowe zadania zlecone i zamówienia publiczne) oraz o wyniku finansowym tej działalności Podmioty państwowe i samorządowe nie zlecały Towarzystwu żadnej działalności. 15

16 9) Informacja o rozliczeniach organizacji z tytułu ciążących zobowiązań podatkowych, a także informacja w sprawie składanych deklaracji podatkowych Stowarzyszenie składa w Pierwszym Urzędzie Skarbowym w Gdańsku następujące deklaracje: 1) PIT 4R deklaracja roczna o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy, 2) PIT 8R deklaracja roczna o zryczałtowanym podatku dochodowym, 3) CIT 8 zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez podatnika podatku dochodowego od osób prawnych, 4) VAT 7 deklaracja dla podatku od towarów i usług. Za okres sprawozdawczy Towarzystwo zobowiązane było wpłacić na rachunek Pierwszego Urzędu Skarbowego: 1) pobrane od wynagrodzeń zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych w łącznej kwocie ,00 zł, 2) pobrany zryczałtowany podatek dochodowy w łącznej kwocie 52 zł, 3) podatek od towarów i usług w łącznej kwocie ,00 zł, 4) podatek dochodowy od osób prawnych w łącznej kwocie 5 479,00 zł. Za okres sprawozdawczy powyższe zobowiązania zostały wpłacone na rachunek Pierwszego Urzędu Skarbowego w Gdańsku. 10) Informacja o przeprowadzanej w okresie sprawozdawczym kontroli, z podaniem jej wyników W 2010 roku w Towarzystwie Przyjaciół CMM nie było przeprowadzanej kontroli zewnętrznej. Zarząd Towarzystwa Przyjaciół : Imię i Nazwisko Stanowisko Podpis dr Fryderyk Tomala Teresa Boguszewska Apoloniusz Łysejko Robert Witkowski Lucjan Boroś Prezes Wiceprezes Wiceprezes Skarbnik Sekretarz sporządzono 25 marca 2011 r. 16

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI GRAŻYNY PIECHOCKIEJ-KRANC RADOSNE DZIECIŃSTWO Z SIEDZIBA W BYDGOSZCZY W ROKU 2005

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI GRAŻYNY PIECHOCKIEJ-KRANC RADOSNE DZIECIŃSTWO Z SIEDZIBA W BYDGOSZCZY W ROKU 2005 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI GRAŻYNY PIECHOCKIEJ-KRANC RADOSNE DZIECIŃSTWO Z SIEDZIBA W BYDGOSZCZY W ROKU 2005 DANE FUNDACJI: Fundacja Grażyny Piechockiej-Kranc Radosne Dzieciństwo z siedziba w

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI NIKT NIE ZOSTAJE ZA OKRES OD 19.03. 2014 r. DO 31.12.2014 r.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI NIKT NIE ZOSTAJE ZA OKRES OD 19.03. 2014 r. DO 31.12.2014 r. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI NIKT NIE ZOSTAJE ZA OKRES OD 19.03. 2014 r. DO 31.12.2014 r. Na podstawie ROZPORZĄDZENIA MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 8 maja 2001 r. w sprawie ramowego zakresu sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Fundacji im. Zofii i Witolda Paryskich za rok 2013

Sprawozdanie z działalności Fundacji im. Zofii i Witolda Paryskich za rok 2013 Sprawozdanie z działalności za rok 2013 Sprawozdanie z działalności Fundacji im. Zofii i Witolda Paryskich za rok 2013 1. Nazwa fundacji, siedziba i adres, data wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym i numer

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI GRUPY PERN PRZYJAŹŃ W ROKU 2013

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI GRUPY PERN PRZYJAŹŃ W ROKU 2013 Płock, dnia 27 lutego 2014 roku I. SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI GRUPY PERN PRZYJAŹŃ W ROKU 2013 NAZWA FUNDACJI Fundacja Grupy PERN Przyjaźń SIEDZIBA I ADRES Płock (09-410 Płock), ul.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE FUNDACJI AKADEMIA MŁODYCH ODKRYWCÓW za rok 2015

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE FUNDACJI AKADEMIA MŁODYCH ODKRYWCÓW za rok 2015 SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE FUNDACJI AKADEMIA MŁODYCH ODKRYWCÓW za rok 2015 1. DANE FUNDACJI Nazwa: Fundacja Akademia Młodych Odkrywców Data wpisu do KRS: 27.11.2012 r. Siedziba: os. Bohaterów Września 12

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności fundacji INSTYTUT INICJATYW POZARZĄDOWYCH

Sprawozdanie z działalności fundacji INSTYTUT INICJATYW POZARZĄDOWYCH Sprawozdanie z działalności fundacji INSTYTUT INICJATYW POZARZĄDOWYCH w roku 2011 1) Nazwa fundacji: siedziba: adres: Instytut Inicjatyw Pozarządowych Warszawa ul. Przybyszewskiego 32/34, 01-824 Warszawa

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE FUNDACJI ROZWOJU BIZNESU STARTER Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA ROK 2013

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE FUNDACJI ROZWOJU BIZNESU STARTER Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA ROK 2013 Fundacja Rozwoju Biznesu STARTER Al. Wyścigowa 14 lok. 402 02-681 Warszawa tel./fax 22 436 10 98 KRS 0000320647 Warszawa, 19 grudnia 2014 roku Podstawa prawna sporządzenia sprawozdania: 1) Ustawa z dnia

Bardziej szczegółowo

2. realizacja projektu W kuźni talentów twórczość uczniów na rzecz społeczności lokalnej dofinansowanego przez Urząd Gminy w Zabierzowie,

2. realizacja projektu W kuźni talentów twórczość uczniów na rzecz społeczności lokalnej dofinansowanego przez Urząd Gminy w Zabierzowie, 5. wyszukiwanie szczególnie uzdolnionych młodych ludzi oraz pomoc i wsparcie ich edukacji, w szczególności poprzez: a) nagradzanie lub sponsorowanie dzieci i młodzieży na rzecz których działa Fundacja,

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Fundacji Familijny Poznań za rok 2009.

Sprawozdanie z działalności Fundacji Familijny Poznań za rok 2009. Sprawozdanie z działalności Fundacji Familijny Poznań za rok 2009. Sprawozdanie sporządzone według punktów zawartych w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001r. w sprawie ramowego zakresu

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI SZTUK WIZUALNYCH za rok 2010

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI SZTUK WIZUALNYCH za rok 2010 Kraków, dnia 31.3.211 r. SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI SZTUK WIZUALNYCH za rok 21 1. Dane Fundacji. Fundacja Sztuk Wizualnych, z siedzibą w Krakowie przy ul. Piekarskiej 11/12, 31-67

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie merytoryczne za rok 2010

Sprawozdanie merytoryczne za rok 2010 S t o w a r z y s z e n i e A J E D N A K Sprawozdanie merytoryczne za rok 2010 STOWARZYSZENIE A JEDNAK ORGANIZACJA POŻYTKU PUBLICZNEGO KRS 0000357690 Ul. Trawowa 25/1, 54 614 Wrocław tel. 609 564 844,

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności fundacji INSTYTUT INICJATYW POZARZĄDOWYCH

Sprawozdanie z działalności fundacji INSTYTUT INICJATYW POZARZĄDOWYCH Sprawozdanie z działalności fundacji INSTYTUT INICJATYW POZARZĄDOWYCH w roku 2012 1) Nazwa fundacji: siedziba: adres: Instytut Inicjatyw Pozarządowych Warszawa ul. Przybyszewskiego 32/34, 01-824 Warszawa

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Fundacji im. Zofii i Witolda Paryskich za rok 2014

Sprawozdanie z działalności Fundacji im. Zofii i Witolda Paryskich za rok 2014 Sprawozdanie z działalności za rok 2014 Sprawozdanie z działalności Fundacji im. Zofii i Witolda Paryskich za rok 2014 1. Nazwa fundacji, siedziba i adres, data wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym i numer

Bardziej szczegółowo

Ocena nr 2/05 sprawozdania z działalności Fundacji Moje Wojenne Dzieciństwo

Ocena nr 2/05 sprawozdania z działalności Fundacji Moje Wojenne Dzieciństwo U R ZĄ D D O S P R A W K O M B A T A N T Ó W I O S Ó B R E P R E S J O N O W A N Y C H B I U R O D Y R E K T O R A G E N E R A L N E G O S t a n o w i s k o d s. K o n t r o l i Warszawa, 16 czerwca 2005

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE FUNDACJI ROZWOJU BIZNESU STARTER Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA ROK 2011

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE FUNDACJI ROZWOJU BIZNESU STARTER Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA ROK 2011 Fundacja Rozwoju Biznesu STARTER Al. Wyścigowa 14 lok. 402 02-681 Warszawa tel./fax 22 436 10 98 KRS 0000320647 Warszawa, 1 lutego 2013 roku Podstawa prawna sporządzenia sprawozdania: 1) Ustawa z dnia

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA ROZWOJU SZKOŁY FILMOWEJ W ŁODZI 90-323 ŁÓDŹ, UL.TARGOWA 61/63

FUNDACJA ROZWOJU SZKOŁY FILMOWEJ W ŁODZI 90-323 ŁÓDŹ, UL.TARGOWA 61/63 FUNDACJA ROZWOJU SZKOŁY FILMOWEJ W ŁODZI 90-323 ŁÓDŹ, UL.TARGOWA 61/63 Sprawozdanie merytoryczne za okres od 01.01.2014 do 31.12.2014 ROCZNE SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI ROZWOJU SZKOŁY

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI PROMOCJI KOMPETENCJI W ROKU 2013

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI PROMOCJI KOMPETENCJI W ROKU 2013 FUNDACJA PROMOCJI KOMPETENCJI FOUNDATION FOR COMPETENCE PROMOTION 91-503 Łódź, ul. Szpacza 21; tel./fax (42) 617 02 91 NIP: 726-252-47-71; REGON: 100115869 Deutsche Bank PBC SA nr.konta 94 1910 1048 2783

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA THEOSIS BOLECHOWO GOLENIÓW REGON NIP

FUNDACJA THEOSIS BOLECHOWO GOLENIÓW REGON NIP FUNDACJA THEOSIS BOLECHOWO 14 72-100 GOLENIÓW REGON 363020412 NIP 8561851308 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI THEOSIS ZA 2015 ROK GOLENIÓW, 08 LISTOPADA 2016 ROK SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności fundacji INSTYTUT INICJATYW POZARZĄDOWYCH

Sprawozdanie z działalności fundacji INSTYTUT INICJATYW POZARZĄDOWYCH Sprawozdanie z działalności fundacji INSTYTUT INICJATYW POZARZĄDOWYCH w roku 2010 1) Nazwa fundacji: siedziba: adres: Instytut Inicjatyw Pozarządowych Warszawa ul. Przybyszewskiego 32/34, 01-824 Warszawa

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE ZA ROK 2011

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE ZA ROK 2011 SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE ZA ROK 2011 Fundacja Kazimierza Wielkiego jest organizacją non-profit, została zarejestrowana 22 kwietnia 2011 roku w VII Wydziale Sądu Rejonowego w Toruniu Krajowy Rejestr Sądowy,

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI ZA ROK 2013

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI ZA ROK 2013 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI ZA ROK 2013 Podpis osoby sporządzającej 1 / 6 1. DANE INFORMACYJNE NAZWA FUNDACJI FUNDACJA NA RZECZ OCHRONY ADRES FUNDACJI, ul. Orla 4 DATA WPISU DO REJESTRU 20.05.2013

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI GRUPY PERN PRZYJAŹŃ W ROKU 2014

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI GRUPY PERN PRZYJAŹŃ W ROKU 2014 I. Płock, dnia 9 lutego 2015 roku SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI GRUPY PERN PRZYJAŹŃ W ROKU 2014 NAZWA FUNDACJI Fundacja Grupy PERN Przyjaźń SIEDZIBA I ADRES Płock (09-410 Płock), ul.

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA JA, MY, ONI. ul. Energetyków 7/10A. 65-729 Zielona Góra REGON 081162283 NIP 929-185-67-55

FUNDACJA JA, MY, ONI. ul. Energetyków 7/10A. 65-729 Zielona Góra REGON 081162283 NIP 929-185-67-55 FUNDACJA JA, MY, ONI ul. Energetyków 7/1A 65-729 Zielona Góra REGON 81162283 NIP 929-185-67-55 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI JA, MY, ONI ZA 213 ROK ZIELONA GÓRA, 2 CZERWCA 214 ROKU 1 SPRAWOZDANIE

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie merytoryczne

Sprawozdanie merytoryczne Sprawozdanie merytoryczne z działalności Włodawskiego Towarzystwa Przyjaciół Chorych Hospicjum we Włodawie za rok 2010 1. Nazwa Włodawskie Towarzystwo Przyjaciół Chorych Hospicjum. Siedziba 22-200 Włodawa,

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Hutniczej Fundacji Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej w Krakowie - OPP z działalności w roku 2009.

Sprawozdanie Hutniczej Fundacji Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej w Krakowie - OPP z działalności w roku 2009. Sprawozdanie Hutniczej Fundacji Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej w Krakowie - OPP z działalności w roku 2009. 1. Nazwa fundacji: Hutnicza Fundacja Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej, siedziba i adres:

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności fundacji w roku 2011

Sprawozdanie z działalności fundacji w roku 2011 Sprawozdanie z działalności fundacji w roku 2011 Sprawozdanie obejmuje okres roku kalendarzowego. Nazwa: FUNDACJA ROZWOJU II LO W CHEŁMIE 1) Podstawa prawna : Ustawa z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE FUNDACJI BIAŁORUSKI DOM INFORMACYJNY ZA ROK 2014

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE FUNDACJI BIAŁORUSKI DOM INFORMACYJNY ZA ROK 2014 SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE FUNDACJI BIAŁORUSKI DOM INFORMACYJNY ZA ROK 2014 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 6 kwietnia 1984 r. (Dz. U. z 1991 r. nr 46, poz. 203 z późn. zm.) oraz Rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE ZA 2009 ROK Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI BARIERA Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE ZA 2009 ROK Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI BARIERA Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE Kraków, dnia 24 kwietnia 2010 r. SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE ZA 2009 ROK Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI BARIERA Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE I. Nazwa organizacji: Fundacja Bariera Siedziba i adres: ul. Smoleńsk 22/25,

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Fundacji im. Zofii i Witolda Paryskich za rok 2015

Sprawozdanie z działalności Fundacji im. Zofii i Witolda Paryskich za rok 2015 Sprawozdanie z działalności za rok 2015 Sprawozdanie z działalności Fundacji im. Zofii i Witolda Paryskich za rok 2015 1. Nazwa fundacji, siedziba i adres, data wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym i numer

Bardziej szczegółowo

2.1. Prezes Renata Bronisz Czyż, zam. 21-040 Świdnik, ul. Kamińskiego 11/5. 2.2. Członkowie: Justyna Szuba, zam. 20-576 Lublin, ul. Bursztynowa 15/167

2.1. Prezes Renata Bronisz Czyż, zam. 21-040 Świdnik, ul. Kamińskiego 11/5. 2.2. Członkowie: Justyna Szuba, zam. 20-576 Lublin, ul. Bursztynowa 15/167 Sprawozdanie z działalności za rok 2012 1 I. Dane podmiotu, którego dotyczy sprawozdanie: 1. Fundacja Emperia, z siedzibą w Lublinie, ul. Projektowa 1, 20-209 Lublin, zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności merytorycznej Stowarzyszenia GEN za 2006 rok.

Sprawozdanie z działalności merytorycznej Stowarzyszenia GEN za 2006 rok. Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci z Zaburzeniami Genetycznymi GEN w Poznaniu os. Lecha 14 http://www.gen.org.pl; e mail : gen@gen.org.pl tel/fax (0 61 ) 87 07 721; kom. 0 607 222 721 NIP 782 22 25 786; REGON:

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI W ROKU

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI W ROKU FUNDACJA DLA MŁODZIEŻY SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI W ROKU 2009 Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001 roku w sprawie ramowego zakresu sprawozdania z działalności fundacji

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności fundacji INSTYTUT INICJATYW POZARZĄDOWYCH

Sprawozdanie z działalności fundacji INSTYTUT INICJATYW POZARZĄDOWYCH Sprawozdanie z działalności fundacji INSTYTUT INICJATYW POZARZĄDOWYCH w roku 2008 1) Nazwa fundacji: siedziba: adres: Instytut Inicjatyw Pozarządowych Warszawa ul. Przybyszewskiego 32/34 data wpisu w Krajowym

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie merytoryczne Stowarzyszenia "Hospicjum Kutnowskie z działalności za 2009 r.

Sprawozdanie merytoryczne Stowarzyszenia Hospicjum Kutnowskie z działalności za 2009 r. Sprawozdanie merytoryczne Stowarzyszenia "Hospicjum Kutnowskie z działalności za 2009 r. 1. Nazwa Stowarzyszenia: Stowarzyszenie Hospicjum Kutnowskie 2. Siedziba i adres : 99-300 Kutno, ul. AL.ZHP 8 3.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie merytoryczne Stowarzyszenia "Hospicjum Kutnowskie z działalności za 2010 r.

Sprawozdanie merytoryczne Stowarzyszenia Hospicjum Kutnowskie z działalności za 2010 r. Sprawozdanie merytoryczne Stowarzyszenia "Hospicjum Kutnowskie z działalności za 2010 r. 1. Nazwa Stowarzyszenia: Stowarzyszenie Hospicjum Kutnowskie 2. Siedziba i adres : 99-300 Kutno, ul. AL.ZHP 8 3.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie merytoryczne z działalno ci Towarzystwa Miło ników Ziemi Muszy skiej jako Organizacji Po ytku Publicznego za 2008 rok, sporz

Sprawozdanie merytoryczne z działalno ci Towarzystwa Miło ników Ziemi Muszy skiej jako Organizacji Po ytku Publicznego za 2008 rok, sporz Sprawozdanie merytoryczne z działalności Towarzystwa Miłośników Ziemi Muszyńskiej jako Organizacji PoŜytku Publicznego za 2008 rok, sporządzone zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI GRAŻYNY PIECHOCKIEJ-KRANC RADOSNE DZIECIŃSTWO Z SIEDZIBA W BYDGOSZCZY W ROKU 2008

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI GRAŻYNY PIECHOCKIEJ-KRANC RADOSNE DZIECIŃSTWO Z SIEDZIBA W BYDGOSZCZY W ROKU 2008 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI GRAŻYNY PIECHOCKIEJ-KRANC RADOSNE DZIECIŃSTWO Z SIEDZIBA W BYDGOSZCZY W ROKU 2008 sporządzone zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001

Bardziej szczegółowo

Fundacja śycia NiezaleŜnego Osób Niepełnosprawnych HUSSAR. Roczne Sprawozdanie Fundacji śycia NiezaleŜnego Osób Niepełnosprawnych HUSSAR

Fundacja śycia NiezaleŜnego Osób Niepełnosprawnych HUSSAR. Roczne Sprawozdanie Fundacji śycia NiezaleŜnego Osób Niepełnosprawnych HUSSAR Roczne Sprawozdanie Fundacji śycia NiezaleŜnego Osób Niepełnosprawnych HUSSAR dla Ministra Pracy i Polityki Społecznej za 2008 rok (podstawa prawna: ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 8 maja

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDZANIE MERYTORYCZNE FUNDACJI CEDUNIS ZA ROK 2009

SPRAWOZDZANIE MERYTORYCZNE FUNDACJI CEDUNIS ZA ROK 2009 SPRAWOZDZANIE MERYTORYCZNE FUNDACJI CEDUNIS ZA ROK 2009 INFORMACJE/OBSZARY SPRAWOZDANIA 1) Nazwa fundacji, jej siedzibę i adres, data wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym i numer KRS-u wraz ze statystycznym

Bardziej szczegółowo

F U N D A C J A A K A D E M I A E U R O P E J S K A K U L I C E - K U E L Z SPRAWOZDANIE. z działalności fundacji AKADEMII EUROPEJSKIEJ KULICE-KUELZ

F U N D A C J A A K A D E M I A E U R O P E J S K A K U L I C E - K U E L Z SPRAWOZDANIE. z działalności fundacji AKADEMII EUROPEJSKIEJ KULICE-KUELZ F U N D A C J A A K A D E M I A E U R O P E J S K A K U L I C E - K U E L Z SPRAWOZDANIE z działalności fundacji AKADEMII EUROPEJSKIEJ KULICE-KUELZ za okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. sporządzone

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA NEUCA DLA ZDROWIA UL. SZOSA BYDGOSKA TORUŃ

FUNDACJA NEUCA DLA ZDROWIA UL. SZOSA BYDGOSKA TORUŃ FUNDACJA NEUCA DLA ZDROWIA UL. SZOSA BYDGOSKA 58 87-100 TORUŃ SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI NEUCA DLA ZDROWIA ZA 2013 ROK Zarząd Fundacji Neuca dla Zdrowia z siedzibą w Toruniu przedkłada poniżej

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI WSPIERANIA NOWOCZESNYCH METOD LECZENIA TERAPIA ALTA za 2010 rok

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI WSPIERANIA NOWOCZESNYCH METOD LECZENIA TERAPIA ALTA za 2010 rok SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI WSPIERANIA NOWOCZESNYCH METOD LECZENIA TERAPIA ALTA za 2010 rok Fundacja Wspierania Nowoczesnych Metod Leczenia TERAPIA ALTA została ustanowiona przez INSTYTUT BIOTECHNOLOGII

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Fundacji im. Jadwigi Chylińskiej (dalej: Fundacja ) za okres od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r.

Sprawozdanie z działalności Fundacji im. Jadwigi Chylińskiej (dalej: Fundacja ) za okres od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r. Warszawa, dnia 21 listopada 2012 r. Sprawozdanie z działalności Fundacji im. Jadwigi Chylińskiej (dalej: Fundacja ) za okres od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r. Sprawozdanie zostało sporządzone

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI za 2014 r.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI za 2014 r. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI za 2014 r. Sprawozdanie z działalności Fundacji NIWA Edukacji i Rozwoju za rok 2014 1. Nazwa fundacji, jej siedziba i adres, data wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym i numer

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Stowarzyszenia Przyjaciół Miasta Kamieńska za rok 2010.

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Stowarzyszenia Przyjaciół Miasta Kamieńska za rok 2010. Sprawozdanie merytoryczne z działalności Stowarzyszenia Przyjaciół Miasta Kamieńska za rok 2010. 1. Informacje ogólne o Stowarzyszeniu Przyjaciół Miasta Kamieńska. Nazwa: Stowarzyszenie Przyjaciół Miasta

Bardziej szczegółowo

Ocena nr 4/05 sprawozdania z działalności Fundacji Fundusz Pomocy Sybirakom

Ocena nr 4/05 sprawozdania z działalności Fundacji Fundusz Pomocy Sybirakom U R ZĄ D D O S P R A W K O M B A T A N T Ó W I O S Ó B R E P R E S J O N O W A N Y C H B I U R O D Y R E K T O R A G E N E R A L N E G O S t a n o w i s k o d s. K o n t r o l i Warszawa, 15 czerwca 2004

Bardziej szczegółowo

Fundacja Edukacyjne Drogi Polek i Polaków

Fundacja Edukacyjne Drogi Polek i Polaków Fundacja Edukacyjne Drogi Polek i Polaków SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI Edukacyjne Drogi Polek i Polaków ZA 2014 ROK I. DANE FUNDACJI: Nazwa: Siedziba i adres: Data rejestracji: Fundacja Edukacyjne

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie. z działalności Stowarzyszenia Na Rzecz Odnowy Zabytków. Parafii Św. Trójcy w Skarżysku Kościelnym

Sprawozdanie. z działalności Stowarzyszenia Na Rzecz Odnowy Zabytków. Parafii Św. Trójcy w Skarżysku Kościelnym Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia Na Rzecz Odnowy Zabytków Parafii Św. Trójcy w Skarżysku Kościelnym za okres od 1 marca do 31 grudnia 2009 I. Dane organizacji: Nazwa - Stowarzyszenia Na Rzecz

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia za rok 2005

Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia za rok 2005 Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia za rok 2005 1. Nazwa Stowarzyszenia Siedziba i adres Data rejestracji 23.06.2001 Nr księgi rejestrowej 0000020434 REGON 572026137 telefon (0 67) 28-29-436 Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE NASZE SERCE ZA ROK 2013

STOWARZYSZENIE NASZE SERCE ZA ROK 2013 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO STOWARZYSZENIE NASZE SERCE Z SIEDZIBĄ W POZNANIU ZA ROK 2013 (01.01.2013 31.12.2013) 1/6 1) Nazwa Stowarzyszenia, jej siedziba i adres, data

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE NASZE SERCE ZA ROK 2015

STOWARZYSZENIE NASZE SERCE ZA ROK 2015 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO STOWARZYSZENIE NASZE SERCE Z SIEDZIBĄ W POZNANIU ZA ROK 2015 (01.01.2015 31.12.2015) 1/6 1) Nazwa Stowarzyszenia, jej siedziba i adres, data

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Fundacji. Katolicka Inicjatywa BERIT za rok 2010

Sprawozdanie z działalności Fundacji. Katolicka Inicjatywa BERIT za rok 2010 Sprawozdanie z działalności Fundacji Katolicka Inicjatywa BERIT za rok 2010 1. Nazwa organizacji Fundacja Katolicka Inicjatywa BERIT 2, siedziba: kraj POLSKA, woj. Dolnośląskie adres: ul. 11-go Listopada

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI OBYWATELSKA PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ NA RZECZ INTEGRACJI, ROZWOJU GOSPODARCZEGO, KULTURY, TURYSTYKI I SPORTU ORAZ ZACHOWANIA TRADYCJI REGIONÓW KRESOWYCH BIŁGORAJ

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie merytoryczne i finansowe. z działalności. Fundacji Pomoc Chorym na Białaczkę. za okres: od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku

Sprawozdanie merytoryczne i finansowe. z działalności. Fundacji Pomoc Chorym na Białaczkę. za okres: od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku Sprawozdanie merytoryczne i finansowe z działalności Fundacji Pomoc Chorym na Białaczkę za okres: od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku Fundacja Pomoc Chorym na Białaczkę Katedra i Klinika Hematologii

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI GRAŻYNY PIECHOCKIEJ-KRANC RADOSNE DZIECIŃSTWO Z SIEDZIBA W BYDGOSZCZY W ROKU 2007

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI GRAŻYNY PIECHOCKIEJ-KRANC RADOSNE DZIECIŃSTWO Z SIEDZIBA W BYDGOSZCZY W ROKU 2007 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI GRAŻYNY PIECHOCKIEJ-KRANC RADOSNE DZIECIŃSTWO Z SIEDZIBA W BYDGOSZCZY W ROKU 2007 sporządzone zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI ZMIANA ZA OKRES OD

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI ZMIANA ZA OKRES OD SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI ZMIANA ZA OKRES OD 01.01.2013 r. DO 31.12.2013 r. Na podstawie ROZPORZĄDZENIA MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 8 maja 2001 r. w sprawie ramowego zakresu sprawozdania

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE. z działalności Fundacji im. Księdza Jordana za rok 2013

SPRAWOZDANIE. z działalności Fundacji im. Księdza Jordana za rok 2013 SPRAWOZDANIE z działalności Fundacji im. Księdza Jordana za rok 2013 Według Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001 roku w sprawie ramowego zakresu sprawozdania z działalności Fundacji.

Bardziej szczegółowo

Fundacja Na Rzecz Wspierania Osób Niepełnosprawnych WYJDŹ Z DOMU

Fundacja Na Rzecz Wspierania Osób Niepełnosprawnych WYJDŹ Z DOMU Fundacja Na Rzecz Wspierania Osób Niepełnosprawnych WYJDŹ Z DOMU 38-321 Moszczenica 78, KRS: 0000414463 Moszczenica dnia 30 grudnia 2014 r. Ministerstwo Zdrowia, ul. Miodowa 15, 00-952 Warszawa Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE z działalności Fundacji im. Księdza Jordana za rok 2014

SPRAWOZDANIE z działalności Fundacji im. Księdza Jordana za rok 2014 SPRAWOZDANIE z działalności Fundacji im. Księdza Jordana za rok 2014 Według Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001 roku w sprawie ramowego zakresu sprawozdania z działalności Fundacji.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI PARTNERSTWO ZA 2012 R.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI PARTNERSTWO ZA 2012 R. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI PARTNERSTWO ZA 2012 R. I. Nazwa: Fundacja PARTNERSTWO Siedziba i adres: ul. Prymasa Tysiąclecia 76F, 01-424 Warszawa tel. (22) 201-05-25 (22) 394-62-79 Fax: (22) 201-05-26

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI PARTNERSTWO ZA 2010 R.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI PARTNERSTWO ZA 2010 R. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI PARTNERSTWO ZA 2010 R. I. Nazwa: Fundacja PARTNERSTWO Siedziba i adres: ul. Prymasa Tysiąclecia 76F, 01-424 Warszawa tel. (22) 201-05-25 (22) 394-62-79 fax; (22) 201-05-26

Bardziej szczegółowo

Fundacja Rozwoju Aktywności Nasze Dzieci Nasz Skarb"

Fundacja Rozwoju Aktywności Nasze Dzieci Nasz Skarb Sprawozdanie z działalności fundacji w roku 2012 Sprawozdanie obejmuje okres roku kalendarzowego. Fundacja Rozwoju Aktywności Nasze Dzieci Nasz Skarb" 1) Podstawa prawna : Ustawa z dnia 6 kwietnia 1984

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie merytoryczne fundacji Wrocławski Inkubator Kulturalno Społeczny Noosfera. za rok 2012

Sprawozdanie merytoryczne fundacji Wrocławski Inkubator Kulturalno Społeczny Noosfera. za rok 2012 Sprawozdanie merytoryczne fundacji Wrocławski Inkubator Kulturalno Społeczny Noosfera Podstawa prawna: ustawa z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. z 1991 r. Nr 46, poz. 203 ze zm.) Do sporządzenia

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności fundacji w roku 2012

Sprawozdanie z działalności fundacji w roku 2012 Sprawozdanie z działalności fundacji w roku 2012 Sprawozdanie obejmuje okres roku kalendarzowego. Nazwa: Fundacja Wspierania Inicjatyw i Rozwoju WIR 1) Podstawa prawna : Ustawa z dnia 6 kwietnia 1984 r.

Bardziej szczegółowo

I. Informacje ogólne o Fundacji

I. Informacje ogólne o Fundacji SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI PRIMUS ZA OKRES 01.09.2010r 31.08.2011r I. Informacje ogólne o Fundacji 1. Nazwa fundacji Fundacja PRIMUS 2. Adres siedziby fundacji 02-793 Warszawa, ul. Zoltana Balo

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI ZA ROK OBROTOWY 2013

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI ZA ROK OBROTOWY 2013 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI ZA ROK OBROTOWY 2013 Nazwa fundacji: Fundacja Wspierania Inicjatyw Muzycznych i Artystycznych Ramtamtam Siedziba i jej adres: ul. 1 maja 3i, 81-807 Sopot Adres e-mail:

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE NASZE SERCE ZA ROK 2009

STOWARZYSZENIE NASZE SERCE ZA ROK 2009 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO STOWARZYSZENIE NASZE SERCE Z SIEDZIBĄ W POZNANIU ZA ROK 2009 (01.01.2009 31.12.2009) 1/6 1) Nazwa Stowarzyszenia, jej siedziba i adres, data

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności fundacji w roku 2011

Sprawozdanie z działalności fundacji w roku 2011 Sprawozdanie z działalności fundacji w roku 2011 1. Nazwa fundacji: Fundacja Pole Dialogu Siedziba i adres: Aktualny adres do korespondencji: Adres poczty elektronicznej 1 : Leżajska 2 lok. 2, 02-155 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności fundacji w roku 2011

Sprawozdanie z działalności fundacji w roku 2011 Sprawozdanie z działalności fundacji w roku 2011 Sprawozdanie obejmuje okres roku kalendarzowego. Nazwa: Fundacja Wspierania Inicjatyw i Rozwoju WIR 1) Podstawa prawna : Ustawa z dnia 6 kwietnia 1984 r.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI AGRO-WSPARCIE ZA 2012 ROK. 2. Siedziba i adres fundacji:... 88-153 Kruszwica, Wróble 37

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI AGRO-WSPARCIE ZA 2012 ROK. 2. Siedziba i adres fundacji:... 88-153 Kruszwica, Wróble 37 Wróble, 01.04.2014r. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI AGRO-WSPARCIE ZA 2012 ROK 1. Nazwa fundacji:... Fundacja Agro - Wsparcie 2. Siedziba i adres fundacji:... 88-153 Kruszwica, Wróble 37 3. Aktualny

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE STOWARZYSZENIA NA RZECZ POMOCY I WSPIERANIA NIKODEMA BYTNERA,, NIKOŚ ZA ROK OBROTOWY OBEJMUJACY OKRES

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE STOWARZYSZENIA NA RZECZ POMOCY I WSPIERANIA NIKODEMA BYTNERA,, NIKOŚ ZA ROK OBROTOWY OBEJMUJACY OKRES SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE STOWARZYSZENIA NA RZECZ POMOCY I WSPIERANIA NIKODEMA BYTNERA,, NIKOŚ ZA ROK OBROTOWY OBEJMUJACY OKRES OD 21.11.2012r DO 31.12.2013r. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 6 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Merytoryczne Fundacji Dziedzictwo Kresowe za rok 2014

Sprawozdanie Merytoryczne Fundacji Dziedzictwo Kresowe za rok 2014 Sprawozdanie Merytoryczne Fundacji Dziedzictwo Kresowe za rok 2014 Podstawa prawna Ustawa z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. z 1991 r. Nr 46, poz. 203 z późn. zm.) Do sporządzenia niniejszego

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ CHÓRU KAMERALNEGO UNIWERSYTETU IM. ADAMA MICKIEWICZA ZA ROK 2005

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ CHÓRU KAMERALNEGO UNIWERSYTETU IM. ADAMA MICKIEWICZA ZA ROK 2005 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ CHÓRU KAMERALNEGO UNIWERSYTETU IM. ADAMA MICKIEWICZA ZA ROK 2005 (sporządzone zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Fundacji Uniwersytetu Rolniczego. za rok 2008

Sprawozdanie z działalności Fundacji Uniwersytetu Rolniczego. za rok 2008 Fundacja Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie al. Mickiewicza 21, 31-120 Kraków tel: +48 12 6624294 fax: +48 12 6624291 e-mail: fundacjaraiar.krakow.pl Sprawozdanie z działalności Fundacji

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Fundacji na Rzecz Myślenia im. Barbary Skargi w roku 2012

Sprawozdanie z działalności Fundacji na Rzecz Myślenia im. Barbary Skargi w roku 2012 Sprawozdanie z działalności Fundacji na Rzecz Myślenia im. Barbary Skargi w roku 2012 1. O Fundacji. 2. Działania w 2012 roku. 3. Działalność gospodarcza. 4. Uchwały Zarządu. 5. Informacja o wysokości

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI "ŚWIAT DZIECIOM" W 2007 r.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI ŚWIAT DZIECIOM W 2007 r. Kraków, 28 czerwca 2008 r., Urząd Skarbowy Kraków Stare Miasto W Krakowie Fundacja "Świat Dzieciom", prowadząca działalność statutową na rzecz ogółu dzieci i młodzieży oraz ich rodzin w sferze zadań publicznych

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia za rok 2010

Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia za rok 2010 Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia za rok 2010 1. Stowarzyszenie Bratniej Pomocy Odd Fellows w Rzeczypospolitej Polskiej Ul. Hugona Kołłątaja 32/6 50-005 Wrocław Data rejestracji w KRS 23.11.2001

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE FUNDACJI AUDEMUS AUDIRE. Sprawozdanie merytoryczne Fundacji AUDEMUS AUDIRE 2013 rok

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE FUNDACJI AUDEMUS AUDIRE. Sprawozdanie merytoryczne Fundacji AUDEMUS AUDIRE 2013 rok SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE FUNDACJI AUDEMUS AUDIRE 2013 1. Fundacja AUDEMUS AUDIRE z siedzibą w Warszawie (02-884) przy ulicy Puławskiej 538, powstała na mocy Aktu Fundacyjnego podpisanego 16 listopada

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Fundacji Instytut Społeczeństwa Wiedzy za rok 2005

Sprawozdanie z działalności Fundacji Instytut Społeczeństwa Wiedzy za rok 2005 Fundacja Instytut Społeczeństwa Wiedzy ul. Górnośląska 14 lok. 1, 00-432 Warszawa tel.: (22) 621 09 72, faks: (22) 621 09 73, e-mail: isw@mbox.pw.edu.pl www.frp.org.pl Sprawozdanie z działalności Fundacji

Bardziej szczegółowo

Członkowie Zarządu: Robert Kidoń - prezes zarządu 34-500 Zakopane, ul. Stroma 15/11

Członkowie Zarządu: Robert Kidoń - prezes zarządu 34-500 Zakopane, ul. Stroma 15/11 Sprawozdanie z działalności fundacji Fundacji Ratownictwa Tatrzańskiego TOPR z siedzibą w Zakopanem za rok 2012 r. - dane według stanu na 31 grudnia 2012 r. 1) nazwa fundacji, siedziba i adres, data wpisu

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA ZA ROK 2014

INFORMACJA DODATKOWA ZA ROK 2014 STOWARZYSZENIE DAJ SZANSĘ NIP: 649-11-17-713 POMOCY DZIECIOM I OSOBOM KALEKIM - NIEPEŁNOSPRAWNYM REGON: 272132015 W ZAWIERCIU INFORMACJA DODATKOWA ZA ROK 2014 Spis tabel: Zmiany w ciągu roku wartości środków

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa na dzień

Informacja dodatkowa na dzień Katowickie Stowarzyszenie na Rzecz Osób Starszych, Niepełnosprawnych i Oczekujących Wsparcia OPOKA 40-129 Katowice ul. Misjonarzy Oblatów 24 1. Spis tabel: (nazwa jednostki) Informacja dodatkowa na dzień

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE ZA ROK 2010 Z DZIAŁALNOŚCI ŻOLIBORSKIEGO STOWARZYSZENIA DOM RODZINA CZŁOWIEK

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE ZA ROK 2010 Z DZIAŁALNOŚCI ŻOLIBORSKIEGO STOWARZYSZENIA DOM RODZINA CZŁOWIEK SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE ZA ROK 2010 Z DZIAŁALNOŚCI ŻOLIBORSKIEGO STOWARZYSZENIA DOM RODZINA CZŁOWIEK Organizacja pożytku publicznego KRS 0000288087 Warszawa, 21.03.2011 1 SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE za

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA JA, MY, ONI. ul. Energetyków 7/10A. 65-729 Zielona Góra REGON 081162283 NIP 929-185-67-55

FUNDACJA JA, MY, ONI. ul. Energetyków 7/10A. 65-729 Zielona Góra REGON 081162283 NIP 929-185-67-55 FUNDACJA JA, MY, ONI ul. Energetyków 7/1A 65-729 Zielona Góra REGON 81162283 NIP 929-185-67-55 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI JA, MY, ONI ZA 214 ROK ZIELONA GÓRA, 24 MARCA 216 ROKU 1 SPRAWOZDANIE

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie merytoryczne fundacji Wrocławski Inkubator Kulturalno Społeczny Noosfera za rok 2015

Sprawozdanie merytoryczne fundacji Wrocławski Inkubator Kulturalno Społeczny Noosfera za rok 2015 Sprawozdanie merytoryczne fundacji Wrocławski Inkubator Kulturalno Społeczny Noosfera za rok 2015 Podstawa prawna: ustawa z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. z 1991 r. Nr 46, poz. 203 ze zm.)

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 23 marca 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 23 marca 2011 r. Dziennik Ustaw Nr 80 4911 Poz. 434 434 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 23 marca 2011 r. w sprawie rocznego sprawozdania merytorycznego z działalności organizacji pożytku publicznego

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI INSTYTUT ARCHITEKTURY. za rok 2012

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI INSTYTUT ARCHITEKTURY. za rok 2012 Kraków, 26.06.2013r. SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI INSTYTUT ARCHITEKTURY za rok 2012 1. Dane Fundacji. Nazwa: Fundacja Instytut Architektury. Adres: ul. Bałuckiego 5B/6, 30-318 Kraków.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie merytoryczne fundacji Wrocławski Inkubator Kulturalno Społeczny Noosfera. za rok 2014

Sprawozdanie merytoryczne fundacji Wrocławski Inkubator Kulturalno Społeczny Noosfera. za rok 2014 Sprawozdanie merytoryczne fundacji Wrocławski Inkubator Kulturalno Społeczny Noosfera Podstawa prawna: ustawa z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. z 1991 r. Nr 46, poz. 203 ze zm.) Do sporządzenia

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Fundacji Energetyka na Rzecz Polski Południowej za okres 01.01.2006 r. 31.12.2006 r.

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Fundacji Energetyka na Rzecz Polski Południowej za okres 01.01.2006 r. 31.12.2006 r. Jaworzno, dnia 25.06.2007 r. Sprawozdanie merytoryczne z działalności Fundacji Energetyka na Rzecz Polski Południowej za okres 01.01.2006 r. 31.12.2006 r. Zgodnie z art. 12 ust.2 ustawy z dnia 06.04.1984

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FORMALNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI NA RZECZ ŻYCIA BEZ DEPRESJI I UZALEŻNIEŃ VITRIOL DLA ORGANU NADZORU ZA ROK 2012

SPRAWOZDANIE FORMALNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI NA RZECZ ŻYCIA BEZ DEPRESJI I UZALEŻNIEŃ VITRIOL DLA ORGANU NADZORU ZA ROK 2012 SPRAWOZDANIE FORMALNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI NA RZECZ ŻYCIA BEZ DEPRESJI I UZALEŻNIEŃ VITRIOL DLA ORGANU NADZORU ZA ROK 2012 Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA ZA ROK 2011

INFORMACJA DODATKOWA ZA ROK 2011 STOWARZYSZENIE DAJ SZANSĘ NIP: 649-11-17-713 POMOCY DZIECIOM I OSOBOM KALEKIM - NIEPEŁNOSPRAWNYM REGON: 272132015 W ZAWIERCIU INFORMACJA DODATKOWA ZA ROK 2011 Spis tabel: Zmiany w ciągu roku wartości środków

Bardziej szczegółowo

b) Stowarzyszenie posiada numery identyfikacyjne nadane prze GUS o / Tarnów REGON 852735443 II Urząd Skarbowy w Tarnowie NIP 9930374679

b) Stowarzyszenie posiada numery identyfikacyjne nadane prze GUS o / Tarnów REGON 852735443 II Urząd Skarbowy w Tarnowie NIP 9930374679 MERYTORYCZNE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI Stowarzyszenia na Rzecz Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym i Ich Rodzinom,,PROMETEUSZ w Zbylitowskiej Górze za rok obrotowy od 01-01-2012 do 31-12-2012 I. Informacja

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE. Zgodnie z rozporządzeniem MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 08 maja 2001 w sprawie ramowego zakresu sprawozdania z działalności fundacji.

SPRAWOZDANIE. Zgodnie z rozporządzeniem MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 08 maja 2001 w sprawie ramowego zakresu sprawozdania z działalności fundacji. SPRAWOZDANIE Zgodnie z rozporządzeniem MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 08 maja 2001 w sprawie ramowego zakresu sprawozdania z działalności fundacji. 1. Nazwa fundacji, jej siedziba i adres, aktualny adres

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Fundacji Dom Krakowski za rok 2009

Sprawozdanie z działalności Fundacji Dom Krakowski za rok 2009 Sprawozdanie z działalności Fundacji Dom Krakowski za rok 2009 Kraków, marzec 2010 Spis treści 1. Informacje o Fundacji, której dotyczy sprawozdanie 2. Działalność statutowa Fundacji 3. Informacja o działalności

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIA SPORTOWEGO MODELARZY ZIEMI ŚWIDNICKIEJ ul. Budowlana 3, 58-100 Świdnica za okres od 05.01. do 31.12. 2007

STOWARZYSZENIA SPORTOWEGO MODELARZY ZIEMI ŚWIDNICKIEJ ul. Budowlana 3, 58-100 Świdnica za okres od 05.01. do 31.12. 2007 Sprawozdanie z działalności merytorycznej STOWARZYSZENIA SPORTOWEGO MODELARZY ZIEMI ŚWIDNICKIEJ ul. Budowlana 3, 58-100 Świdnica za okres od 05.01. do 31.12. 2007 Sprawozdanie sporządzono w formie pisemnej

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Fundacji dla Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie za rok 2007

Sprawozdanie z działalności Fundacji dla Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie za rok 2007 Sprawozdanie z działalności Fundacji dla Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie za rok 2007 1. Podstawa prawna - Ustawa z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach - Rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FORMALNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI NA RZECZ ŻYCIA BEZ DEPRESJI I UZALEŻNIEŃ VITRIOL DLA ORGANU NADZORU ZA ROK 2015

SPRAWOZDANIE FORMALNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI NA RZECZ ŻYCIA BEZ DEPRESJI I UZALEŻNIEŃ VITRIOL DLA ORGANU NADZORU ZA ROK 2015 SPRAWOZDANIE FORMALNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI NA RZECZ ŻYCIA BEZ DEPRESJI I UZALEŻNIEŃ VITRIOL DLA ORGANU NADZORU ZA ROK 2015 Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDZANIE MERYTORYCZNE FUNDACJI CEDUNIS ZA ROK 2010

SPRAWOZDZANIE MERYTORYCZNE FUNDACJI CEDUNIS ZA ROK 2010 SPRAWOZDZANIE MERYTORYCZNE FUNDACJI CEDUNIS ZA ROK 2010 INFORMACJE/OBSZARY SPRAWOZDANIA 1) Nazwa fundacji, jej siedzibę i adres, data wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym i numer KRS-u wraz ze statystycznym

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KRAJOWEJ FUNDACJI OŚWIATOWEJ ZA ROK 2004

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KRAJOWEJ FUNDACJI OŚWIATOWEJ ZA ROK 2004 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KRAJOWEJ FUNDACJI OŚWIATOWEJ ZA ROK 2004 Krajowa Fundacja Oświatowa, zwana dalej FUNDACJĄ, z siedzibą w Warszawie ul. Łabiszyńska 25 w dniu 24 lipca 2003 r. została wpisana

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE POMOCY DZIECIOM Z CHOROBAMI SERCA I NEREK 60-572 Poznań, ul. Szpitalna 27/33 Tel. +48 61 8 491 448

STOWARZYSZENIE POMOCY DZIECIOM Z CHOROBAMI SERCA I NEREK 60-572 Poznań, ul. Szpitalna 27/33 Tel. +48 61 8 491 448 STOWARZYSZENIE POMOCY DZIECIOM Z CHOROBAMI SERCA I NEREK 60-572 Poznań, ul. Szpitalna 27/33 Tel. +48 61 8 491 448 SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA POMOCY DZIECIOM Z CHOROBAMI SERCA

Bardziej szczegółowo