40 2= CONFERENCE ATOMIQUE Ii. Im. Im AkAll

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "40 2= CONFERENCE ATOMIQUE Ii. Im. Im AkAll"

Transkrypt

1 9 9 DWUTYGODNIV POLSKIEGO ZWIĄZKU FlIATELISTOW Znayzi'k LIR wydany z rikazj' kongreim Pokoju w Sztokholmie 0~111~~ ~ ~~111~/~9.~1 ULA c 40 2= CONFERENCE ATOMIQUE Ii. Im. Im AkAll Znaczek Szwajcarii wydany na otwarcie II-ej Międzynarodowej Konferencji Atomowej w Genewie NR 17 ROK V WARSZAWA 1 WRZESIEŃ 1958

2 DRUGIE WYDANIE PROWIZORYCZNE DLA B. OKUPACJI NIEMIECKIEJ W serii artykułów ogłoszonych w r w Filateliście" w n-rach 5, 6 i 7 omówiłem znaczki tego wydania, opierając się głównie na pracy prof. Stanisława Miksteina. W ostatnim z tych artykułów opisałem błędy i usterki tego wydania. Zachęcony zainteresowaniem z jakim artykuły te spotkały się zarówno w kraju jak i za granicą, pragnę podzielić się z Czytelnikami dalszymi, częściowo nigdzie jeszcze nie ogłoszonymi szczegółami o błędach i usterkach, występujących na tych znaczkach. Nie będę powtarzał tego, co o tydi błędach pisałem uprzednio. Dla ułatwienia jed- (błędy i usterki) nak zbieraczom zrozumienia niniejszego artykułu, zamieszczam tabelę błędów, która wskazuje charakterystyczne cechy błędów i usterek oraz ich położenie w arkuszu. Ponadto reprodukowane są wszystkie błędy i usterki w dwukrotnym powiększeniu (wykonane graficznie przez kol. St. Babińskiego). Przy ustalaniu prawdziwości znaczków tego wydania z błędami czy usterkami niezbędne jest uwzględnienie następujących o- koliczności: A. Charakterystyczna dla znaczków tego wydania i omówiona już uprzednio cecha a Bl e d li i usterki Oznaczenie błędów Na jakim znaczku lo arkuszu na formie I na formie II B1 B2 B3 B4 B5 B6 B B9 BIO BII I BI2 313 B14 1 BI Odmiana formy c, B :e3 5 o O. B 3t F. < u O 1:,, I- N L' b ih i m o..., ffi e-. O gl, Brak 3-i:iti poziomej kreski POCZTA (kropka w P") POLSKA ( S" wyżej) 2ij < M o O Q. O t, O. POLSKA większy odstęp między O-L-S POLSKA (kropka in P") POLSKA (litery LiK z góry ścięci POLSKA (uszkodzona litera O" uiygisda jak E." POLSKA: (dwukropek) 2 S (cyfry szeroko rozstawione) 2 A a I b I I B b bxixx 3 C A 2 I 2 B C D - ti, h _ k \ k I m 3 E n 322

3 Pocata Polska Puzta Polska (ic osc ot OZ G! Ge RozilE. formy B 1 15 G B Poczta Poiska Poczta Polska P P P P P P Rożno forniv B 4 B 't Poczta Polska 5 ReVine formy B 5 Poczta Polska Poczta Palla MINIMI 111=MW B b B 7 323

4 mianowicie przerwy w 1 i 2 poziomej kresce (p. tablica str. 111 nr 6/IV) występują i na niektórych znaczkach z błędami lub usterkami, a mianowicie na: B 2 (kropka między literami o" c"), B 5 (kropka w lit. P" w słowie Poczta") B 6 (litera s" położona wyżej), B 8 (litera o" zamiast a" w słowie Poczta"), B 10 (kropka w literze P" w słowie Polska"), B 11 (ścięte litery Isk" w słowie Polska"), B 12 (uszkodzona litera,,o" w słowie Polska" wygląda jak litera e"), B 13 (dwukropek po słowie Polska"), B 14 (mniejszy odstęp między 3 i 4 kreską), B 15 (zwiększony odstęp między cyframi 2" 5"). Stwierdzenie tych przerw na. badanych znaczkach stanowi bardzo ważny element ekspertyzy. Niestety praktyczne znaczenie tych przerw zmniejsza bardzo wydatnie okoliczność, że przerwy te są widoczne tylko wtedy, jeżeli nie wypadają na literach uprzedniego również czarnego nadruku Gen. Gouv. Warschau". Ponadto i z innych przyczyn przerwy te często są niewidoczne np. wskutek zalania farbą itd. Ponieważ błędy na znaczkach tego wydania zbierane są bardzo często w parkach lub blokach (co niewątpliwie podwyższa znacznie ich wartość filatelistyczną) znaczenie mają nie tylko przerwy w kreskach na znaczkach z błędami czy usterkami, lecz gdy takich nie ma również przerwy na znaczkach z nimi sąsiadujących. I tak np.: B I ( Pocata" zamiast Poczta") znajduje się na znaczku drugim w formie I, na którym przerw w kreskach nie ma, ale sąsiednie znaczki, zarówno z lewej strony (1-szy znaczek w arkuszu), jak i z prawej strony (3-ci znaczek w arkuszu) mają przerwy w pierwszej kresce. O ile więc tylko przerwy te są widoczne stanowią one wielką pomoc w ekspertyzie. B. Bardzo ważną dla ekspertyzy znaczków tego wydania jest charakterystyczna cecha, która umożliwia nawet na pojedynczych znaczkach bez bocznych marginesów stwierdzenie ich pochodzenia ze skrajnych szeregów (I-go t 10-go pionowego). Stwierdzenie to możliwe jest na podstawie położenia na znaczkach kresek poziomych, których jest 4. Pierwsze dwie kreski przekreślają nadruk Gen. Gouv. Warschau", zaś kreski 3 i 4 Deutsches Reich". Kreski 1 i 2 są odmiennie zbudowane jak 3 i 4. Kreski I i 2 przekreślają całą szerokość znaczków i ciągną się z nielicznymi i bardzo wąskimi przerwami przez całą szerokość arkusza. Kreski te są jednak nieco krótsze niż cała szerokość arkusza i dlatego na skrajnych zarówno lewych jak i prawych znaczkach kreski te nie dochodzą do samych brzegów znaczków. Wskutek tego zostaje wąska 11/2 2 mm przestrzeń nie zadrukowana 1 i 2 kreską na znaczkach skrajnych z lewej i prawej strony. (O ile naturalnie cały nadruk jest przesunięty). Natomiast na wszystkich nie skrajnych znaczkach kreski 1 i 2 przebiegają przez całą szerokość znaczka aż do samych jego brzegów. W odróżnieniu od I i 2 kreski, kreski 3 i 4 nie przebiegają nieprzerwanie przez cały arkusz, lecz kreski te zaczynają się i kończą na każdym poszczególnym znaczku, w odległości około 2 mm od zarówno lewego jak i prawego brzegu znaczka. Z powyższego wynika, jak łatwo jest stwierdzić, czy znaczek pochodzi ze skrajnie lewego, czy prawego, tj. 1 lub 10 szeregu. Na znaczkach skrajnie lewego tj. I-go szeregu I i 2 pozioma kreska z lewej strony nie dochodzą do brzegów znaczka o 11/2 do 2 min i obie te kreski położone są z lewej strony na tym samym pionie co kreski 3 i 4. Na znaczkach skrajnie prawego, tj. 10 szeregu rzecz ma się odwrotnie, a mianowicie I i 2 pozioma kreska z prawej strony nie dochodzą do brzegu znaczka o 11/2 2 mm i obie te kreski położone są z prawej strony na tym samym pionie co kreski 3 i 4. Natomiast na wszystkich innych, tj. nie skrajnych znaczkach, a więc znaczkach z szeregów 2 9, kreski I i 2 przebiegają przez całą szerokość znaczka, zaś kreski 3 i 4 zaczynają i kończą się I1/1 do 2 mm od brzegów znaczka a więc w innym pionie niż kreski 1 i 2. Istniejąca możliwość stwierdzenia na znaczkach tego wydania, czy pojedynczy znaczek pochodzi z pierwszego lub dziesiątego szeregu ma bardzo duże znaczenie, przede wszystkim dla ekspertyzy tych błędów i usterek, które występują na znaczkach położonych w tych właśnie szeregach. Najczęściej bowiem fałszerze tej charakterystycznej cechy znaczków skrajnie położonych nie zauważali i nie uwzględniali. Odnosi się to do następujących błędów czy usterek: B 6 (znaczek 11-ty, litera s" położona wyżej), B 9 (znaczek 80-ty większy odstęp między literami o-1-s' w słowie Polska"), i B 12 (znaczek 41 litera o" w Polska" wygląda jak litera e"). Cecha ta ma często również znaczenie dla ekspertyzy błędów i usterek na znaczkach sąsiadujących ze znaczkami skrajnymi, a więc położonych w szeregach 2 9, o ile znaczki z tymi błędami czy usterkami są w parkach lub blokach ze znaczkami skrajnymi; umożliwia to stwierdzenie, że 324

5 Poczto Polska Poczta Pol ska Poczta Po 1 ska Po czta r15 Pol ska B 9 Poczta Po ska bo-- - Poczta polska Poczta Poisita Różne orny B9 B 10 B 1I R..> 61-7: o formy Poczta Polska PSI Pei Pel KOznc l'ormy. u1 Poczta Polska' B V% B Poczta Polska P o ls ka poczta Polska D t4 Pry wxt t na vobot E 15 a wie B

6 znaczek z błędem, czy usterką pochodzi z właściwego szeregu znaczków, co przy ekspertyzie ma również duże znaczenie. Wypadki te zachodzą przy błędach: B 1 (2-gi znaczek Pocata" zamiast Poczta"), B 7 (49-ty znaczek litera k" odwrócona), B 15 (82-gi znaczek, cyfry 2" i 5" rozsunięte). C. Cecha omówiona uprzednio (B) dająca możność ustalenia, że znaczek pochodzi ze skrajnego szeregu ma duże znaczenie przy ekspertyzie znaczków z usterką B 12, która występuje na 41 znaczku tych arkuszy, które przedrukowano formą II z ugrupowaniem błędów k - n. Usterka polega na tym, że w słowie Polska" litera o" została uszkodzona tak, że przypomina literę e". Należy jednak zwrócić uwagę, że przy B 12 choć litera o" przechodziła różne stopnie uszkodzenia (z których przykładowo kilka pokazano na rysunku), to jednak zawsze jest oczywiste, że jest to uszkodzona. czcionka o", a nie omyłkowo wstawiona czcionka e". Spotyka się jednak znaczki z najzupełniej wyrażną literą e" (np. na znaczku 25/71/2 fen.). Znaczki z taką wyraźną literą e" nie są usterką katalogowaną pod B-12, gdyż nie są 41 znaczkami w arkuszu. Zasadniczym zaś warunkiem autentyczności usterki B 12 jest ustalenie, że znaczek pochodzi z pierwszego skrajnie lewego szeregu w arkuszu. Znaczki z normalną literą e" (Polska) należy uważać za prywatną robotę, ponieważ nie udało się stwierdzić ani pozycji takiego znaczka w arkuszu, ani stałego występowania. D. Osobną, nader ciekawą grupę stanowią usterki: B 2 (kropka między literami o" c"), B 5 (kropka w P" w słowie Poczta"), B 10 (kropka w P" w słowie Polska"), B 12 (litera o" w słowie Polska" wskutek uszkodzenia przypomina literę e"). Usterki te bowiem nie mają formy stałej, ponieważ w trakcie druku zmieniały swój wygląd. Reprodukowane dla przykładu różne rysunki tych zmian, nie wyczerpują wszystkich ich wariantów. Dlatego stwierdzenie na znaczku innej nieco niż reprodukowana forma usterki, nie jest dowodem nieprawdziwości nadruku. Podobnie przedstawia się sprawa przy błędzie B 4 (brak 3-ej poziomej kreski). Z reguły kreska ta nie znika całkowicie z nadruku i ślad jej jest widoczny, najczęściej nie w całej jej normalnej długości (18 mm). Widocznie czcionka tej kreski nie wypadła całkowicie ze składu formy drukarskiej, lecz z powodu usunięcia się podkładu wgłębiła się tylko i przechyliła, tak, że ślad jednej z jej krawędzi jest prawie zawsze widoczny. Różne formy tych śla- dów są przykładowo reprodukowane, nie wyczerpują jednak wszystkich spotykanych wariantów tego błędu. Siady tej kreski widoczne są na wszystkich wartościach znaczków przedrukowanych formą I (na 97 znaczku), z wyjątkiem znaczka wartości 25/71/2 fen., na którym najczęściej (ale nie zawsze) brak zupełnie 3-ej kreski i nie ma jej śladu. Wytłumaczyć to można tym, że znaczki 71/2 fen. z nadrukiem cyfry 25" były ostatnimi, które przedrukowano formą I, a mianowicie jej odmianą C" ugrupowanie błędów c". Widocznie w tym ostatnim okresie kreska ta albo zupełnie wypadła ze składu, albo tak się zagłębiła, że nie zostawiała już śladu na przedrukowanych znaczkach. Przy wszystkich ostatnio omówionych usterkach (B 2, B 4, B 5, B 10 i B 12), przy których wygląd uszkodzonych liter, kropek czy kresek nie zawsze jest identyczny lecz zmienia się, narzucała się myśl, czy nie można by ustalić w jakiej kolejności w obrębie tego samego ugrupowania błędu poszczególne wartości zostały przedrukowane. Wzorując się na prof. Miksteinie który na podstawie zmian w ugrupowaniach błędów (a n) zdołał ustalić jakie wartości znaczków zostały przedrukowane każdym z 12-tu (a n) ugrupowań błędów (p. tablice str. 127 nr 7/IV) wydawało się, że po ewentualnym ustaleniu jakiejś kolejności w ewolucji tych usterek i ustaleniu wartości znaczków, na których pewne stadia tych zmian występują, będzie można ustalić także kolejność przedruku poszczególnych wartości w obrębie poszczególnych ugrupowań błędów. Okazało się to jednak niewykonalne, nie tylko z powodu szczupłości dostępnego materiału porównawczego, ale z dwóch jeszcze przyczyn: a) uszkodzenia liter, kropek i kresek nie zawsze tylko kolejno się w czasie druku zwiększały, ale czasem i zmniejszały (np. przez oczyszczenie formy drukarskiej). Wskutek tego ustalenie ścisłej kolejności uszkodzeń nie zawsze jest możliwe; b) w czasie druku nie przedrukowano widocznie kolejno całego zapasu jednej wartości znaczków, potem drugiej, trzeciej itp., lecz przedrukowano zapasy znaczków nie zwracając uwagi na ich wartość nominalną. Skutkiem tego jedną i tę samą wartość przedrukowano w obrębie jednego ugrupowania błędów w kilku partiach, a więc i z różnymi stadiami uszkodzeń. E. Na osobne omówienie zasługuje usterka B 9 (większy odstęp między literami o-1-s" w słowie Polska"). Usterka ta ma 3 różne formy. Różnice jednak nie polegają jakby z dotychczasowych opisów można oczekiwać na różnych odstępach liter o-1-s" w słowie Polska", ale na co dotąd nie zwrócono uwagi na różnych od- 326

7 stępach liter P-o-c" w słowie Poczta". Te różne odstępy powodują, że długość słowa Poczta" w jednym wypadku wynosi 7 mm, w innych 71/2 mm, przy czym w drugim wypadku są jeszcze dwa odmienne odstępy między literami P-o" oraz o-c", łącznie więc są trzy formy tej usterki u- widocznione na rysunku. Według dotychczasowych ustaleń, opartych na szczupłym materiale i dlatego prawdopodobnie niekompletnym, usterka B 9, na której długość słowa Poczta" wynosi: a) 7 mm występuje na znaczkach wartości nominalnej 5 pf i 20 pf; b) 71/2 mm, a odstęp zwiększony jest zarówno między literami P-o", jak i o-c" występuje na znaczkach wartości nominalnej 3, 15 i 30 pf; c) 71/2 mm, a zwiększony jest odstęp tylko między literami P-o" (natomiast normalny między o-c") występuje na znaczkach wartości nominalnej 10, 15, 30 i 40 pf. F. Nie mniejsze znaczenie dla ekspertyzy mają i inne drobne, lecz stale występujące usterki, np. Szczerby" w 4-tej poziomej kresce na B 6 (litera S" wyżej) i B 11 (ścięte litery Isk"), lub uszkodzenie główki cyfry 2" na B 15 (większy odstęp między cyframi 2 i 5). Są to cechy bardzo charak- terystyczne dla tych błędów, które ułatwiają znacznie ich ekspertyzę, zwłaszcza że są z reguły dobrze widoczne. G. Wreszcie należy jeszcze wspomnieć o jednej usterce, a mianowicie braku litery o" w słowie Poczta", przy czym litera o" albo całkowicie zanika, albo widoczny jest jej ślad. Podpisany stwierdził, że usterka ta występuje na znaczkach wartości nominalnej 3, 5, 10, 20, 30 i 40 pf przedrukowanych formą II na 41 znaczku, a więc na tej formie i na tym znaczku, na którym później pojawia się usterka B 12 (uszkodzone o" w Polska"), która występuje tylko w ugrupowaniu błędów k-n". Usterka brak o" w Poczta" może zatem występować w ugrupowaniu błędów d-h". Ponieważ, jednak nie udało się dotąd ustalić, w którym z tych ugrupowań błąd ten występuje i czy tylko częściowo czy też w ciągu całego jednego lub kilku ugrupowań, usterki tej na razie nie skatalogowano. Być może, że uwagi powyższe umożliwią zbieraczom w niektórych wypadkach stwierdzenie autentyczności nadruku, bez uciekania się do pomocy ekspertów i pozwolą im w ten sposób zapoznać się ze smakiem" samoistnych badań filatelistycznych. Józef Tislowitz JESZCZE O POCZCIE INTERNOWANYCH W SZWAJCARII Wymowa znaczków, nalepek i stempli o- brazujących koleje losu jakie przechodziliśmy w 2-giej wojnie światowej to temat niezwykle obszerny i pasjonujący. Polonica pocztowe z tego okresu opowiadają o tym co się działo w kraju (nalepki poczty tajnej", znaczki powstańcze), w obozach jenieckich (znaczki i poczta międzyobozowa) i wszędzie tam, gdzie przeciwstawialiśmy się orężem lub propagandą najeźdźcy. W krajach Europy Zachodniej jak i na dalekim Wschodzie (w dzisiejszym Pakistanie, w Karaczi stacjonowały jednostki polskie), w Związku Radzieckim, w Stanach Zjednoczonych, wszędzie tam natrafiamy na polonica pocztowe, wydania nalepek, kart okolicznościowych protestujących przeciwko przemocy hitlerowskiej lub sławiących wyczyny oręża polskiego. Wnikliwe badania pozwalają. stopniowo wyłuskać i rozgraniczyć wydania urzędowe podyktowane koniecznością pocztową, wydania miejscowe wprawdzie nie urzędowe ale usprawiedliwione okolicznościami miejsca i chwili, wreszcie wydania czysto spekulacyjne, bo i takie istnieją. Każdy ukazujący się w FILATELIŚCIE" artykuł omawiający ten obszerny temat witamy z ciekawością i w przeświadczeniu, że drobne nawet wzmianki dotyczące tematu polonica w okresie wojny światowej" w większym lub mniejszym stopniu rejestrują fakty pocztowe, które z biegiem czasu ulec mogą zapomnieniu, a odpowiedni materiał rozproszeniu i zniszczeniu. Toteż z wielkim zainteresowaniem przestudiowałem w nr 6 z 15 marca br. FILATELISTY" artykuł kol. Perzyńskiego o poczcie Obozów Internowanych w Szwajcarii. Po artykule opublikowanym w nr 20 z 15 października 1957 r. dotyczącym poczty międzyobozowej w Niemczech jest to już druga udana próba systematycznego ujęcia, tym razem historii pocźty obozów internowanych na obszarze Szwajcarii. Przypuszczam, że podanie garści wiadomości o poszczególnych obozach zainteresuje Czytelników FILATELISTY". Jak wiadomo oddziały polskie wchodzące w skład II-giej Dywizji Strzelców Pieszych, przeszły w 1940 r. granicę Szwajcarii, gdzie zostały internowane w poszczególnych obozach. Duża ilość tych obozów daje ciekawy temat do zbiorów specjalizowanych stempli z poszczególnych miejscowości. I. Uzupełniając listę podaną w FILATE- LIŚCIE" z 15 marca 1958 r. podaję następujące obozy (w cudzysłowie oznaczono 327

8 w skrócie w jakiej wersji językowej zredagowany jest stempel: fr" po francusku, n" po niemiecku, i wł" po włosku). Bussnang fr", Ennetmoos n", Gebenstorf fr", Granges pres-sion fr", Herisau fr", Holderbank (Aarg) Lostallo fr", Massagno fr", Schangnau fr", Slon fr", Tobel fr", Vico Marcole fr". Być może, że niektóre z tych nazw pokrywają się z nazwami podanymi w sposób zniekształcony w wymienionej wyżej liście (Gelbensdorf, Herissu). 2. Stempel obozu Arcona fr" mam w wersji francuskiej, a nie włoskiej, zaś stemple Niederrohrdorf fr", Oberegg fr", Riniken fr" w wersji francuskiej zamiast nięmieckiej. W formie uzupełnienia listy podaję, że napisy obozów: Eriswil fr", Gudo fr", Lommis fr", Nusshof fr" i Zollbrńck fr" są w wersji francuskiej. 3. W formie uzupełnienia zdjęć podaję: nr 13 bis Legenda jak na stemplu nr 13 jednak wyraz Portofrei" umieszczony półkolisto nad krzyżem. Posiadane przeze mnie stemple wykonane są przeważnie tuszem czarnym, rzadziej fioletowym, zdarzają się również w kolorze ciemnoniebieskim. Stempel Tobel fr" mam na pocztówce typ 3 ze znaczkiem nr 2. Odnośnie znaczka nr 1 to istnieje on podobnie jak znaczek 2-gi w formie małych arkusików-czworobloków. A oto garść szczegółów dotyczących poszczególnych obozów: W obozie Elgg a później Meilen przebywał dowódca internowanej dywizji wraz ze swoim sztabem. W obozie Thórigen znajdowało się dowództwo 6-go pułku. W PfMfikon (Zch) i Lommis czynne były wewnętrzne obozy szkoleniowe, w Wetzikon (Zch) działało gimnazjum polskie dla internowanych. Z wyższych uczelni szwajcarskich korzystali uczestnicy obozów w St. Gallen (Wyższa Szkoła Handlowa), Winterthur (Politechnika) i Fribourg (Uniwersytet). W obozie Wiesendangen był polski szpital, a obóz Leysin przeznaczony był dla internowanych zagrożonych gruźlicą. Burgdorf miał charakter obozu gospodarczego (magazyny, warsztaty) a Oberegg był obozem karnym. Na zakończenie zwracam się do Czytelników FILATELISTY" z prośbą o podzielenie się dalszymi uwagami i szczegółami na temat poczty obozów internowanych w Szwajcarii. Stanisław Kossobudzki W uzupełnieniu artykułu kol. Macieja Perzyńskiego z nr 6/8 Filatelisty" podaję, iż cenzura szwajcarska posiadała poza wymienionymi już stempelkami zawierającymi numery, również inne stempelki. Załączona ilustracja w pierwszym pionowym rzędzie pokazuje stempelki opisane przez kol. Perzyńskiego. Drugi rząd pionowy zawiera typ II, Trzeci rząd pionowy pierwsze dwa stempelki przedstawiają typ III, następne dwa stempelki typ IV oraz ostatnie dwa stempelki typ V. Stempelki te mam z korespondencji, którą otrzymywałem od swego brata. Wymiary typów: I wysokość 5,5, długość 11,5 mm II wys, ramki 5,5 mm, dł ramki 9 mm III wysgkość 5 mm, długość 18,5 mm IV wysokość 5-5,5 mm, długość ca 8 mm V wys. ramki 8,5 mm, dł. ramki 11-11,5 mm. Roman Winiarek Wszyscy filateliści biorą udział w organizacji Wystawy stulecia znaczka polskiego POLSKA 1960" 328

9 NO W O :C ZAGRANICZNE ARGENTYNA. Z okazji 100-lecia pierwszych znaczków Argentyny oraz wystawy filatelistycznej Eficon" wydano serię z 8 znaczków, na których część rysunków przedstawia reprodukcje znaczków argentyńskich z r BERLIN ZACHODNI. Z okazji 78-go Zjazdu Niemieckich Katolików, który odbył się w Berlinie sierpnia, berlińska dyrekcja pocztowa wydała w I-szym dniu zjazdu 2 znaczki: 10 Pf zielony/czarny i 20 Pf czerwony/czarny w nakładzie tys. szt. Rysunek wzorowany jest na oficjalnych plakatach, propagujących ten zjazd i przedstawia postać Chrystusa na tle orbit symbolizujących kosmos. Znaczki mają wprawdzie moc obiegową poza Berlinem zachodnim na terenie całej NRF, z wyjątkiem terytorium Saary, nie będą jednak sprzedawane w okienkach urzędów pocztowych NRF, lecz wysyłane na zamówienie tylko przez obsługujące zbieraczy Biuro Pocztowe we Frankfurcie. w owalu z lewej strony oraz flagami USA i Ekwadoru z prawej strony. O podobnym rysunku wydano jeszcze dalsze 2 znaczki: jeden dla upamiętnienia wizyty w Ekwadorze prezydenta Hondurasu dr Ramona Villeda Morales (wartości nominalnej Sucres 2 ) i drugi z okazji wizyty ministra spraw zagranicznych Kolumbii (wartości nomin. S 1,80).... ecuador 5/ e«,.0 urk+,11iluunk..».1...s:i,u241,214 Di las 111/ł ~MIRKA AL "J. &A. a... J -,-..'.. N k. ON..kl I, 0,5,11.'e GRECJA. 1 lipca wydano serię lotniczą o wysokich nominałach. Każdy ze znaczków ma odmienny rysunek i przedstawia jedno z miast portowych Grecji: Drs 10 Pireus (port Aten), Drs 15 Saloniki, Drs 20 Patras, Drs 25 Hermupolis (na wyspie Syra), Drs 30 Volos (Tessalia), zniszczony kilka lat temu przez wybuch wulkanu, a obecnie odbudowany, Drs 50 Kawala i Drs 100 Heraklejon (Kandia) na Krecie. lub 1r, ar w ww./ CORREOS Dł G1JATIMAIA.0 BRAZYLIA. Z okazji 100-leda otwarcia I-szej Centralnej Linii Kolejowej, wydano znaczek $ 2,50 brunatny, na którym reprodukowana jest lokomotywa z czasów otwarcia linii kolejowej na tle drapacza chmur. DOMINIKAŃSKA REP. W związku z apelem ogólnego zebrania ONZ o zwiększenie pomocy dla uchodżców palestyńskich, wydano specjalną serię znaczków. Przedrukowano mianowicie 8 trójkątnych znaczków różnych wartości serii olimpijskiej, (w łącznej ilości 400 tys. szt. oraz bloki składające się z 80 tys. znaczków), dodatkową opłatą +2 c" względnie + 5 c" oraz czerwonym półksiężycem i gwiazdą Dawida. EKWADOR wydał z okazji wizyty wiceprezydenta USA R. Nixona znaczek wartości nominalnej Sucres 2 z portretem Nixona... AUL AIL-a AL 11b."..."... GWATEMALA wydała serię lotniczą Czerwonego Krzyża, składającą się z 4-ch znaczków: 1, 2, 3 i 4 c. Na znaczku 1 c z lewej strony emblemat Czerwonego Krzyża, z prawej mapa Gwatemali, na znaczku 2 c u góry owalny portret Jose Rinz Angelo a na dole Czerwony Krzyż i matka z chorym dzieckiem, na znaczku 3 c Pedro de Bethamcourt udziela pomocy choremu na tle dymiącego wulkanu i 4 c portret Rafaela Ayan i emblemat Czerwonego Krzyża. 329

10 dwa znaczki wartości 1 sunkami kwiatów. INDIE. Dla uczczenia 100-lecia urodzin dr D. K. Karwe znanego pedagoga i pioniera kształcenia kobiet indyjskich, wydano znaczek 15 np w kolorze jasno/brunatnym z jego portretem. ISLANDIA. W lipcu ukazały się Kr i 2,50 Kr z ry- JUGOSLAWIA. 5 maja z okazji Tygodnia Czerwonego Krzyża ukazał się znaczek z rysunkiem znaczka 15 Din ONZ z roku 1953 (Kat. Zumstein 766). Zamiast wartości 15 Din umieszczono w prawym górnym rogu emblemat Czerwonego Krzyża, a z lewej strony cyfrę 2" (Din). W czasie trwania Tygodnia Czerwonego Krzyża znaczek ten musiał obowiązkowo być umieszczany na wszelkich przesyłkach pocztowych jako dodatkowa opłata. W razie braku tej dopłaty na przesyłce ponosił ją odbiorca. W tym celu część nakładu wyżej opisanego znaczka zaopatrzono nadrukiem,,porto" w lewym górnym rogu znaczka, pod nadrukiem cyfry 2". czątkiem VIII w. pierwszy przeszedł te okolice, które dziś nazywają Kanadą Zachodnią". KOLONIE FRANC. Dla kilku kolonii francuskich wydano znaczki z rysunkami kwiatów. I tak: dla FRANC. AFRYKI RÓW- NIKOWEJ wydano znaczek 10 fr (Euadania), 25 fr (Spathodea), dla FRANC. AFRY- KI ZACH. znaczki 10 fr (Gloriosa), 30 fr (Cystoperma) i 65 fr (Crinum moorei), dla franc. SOMALI znaczek 10 fr (Haemantus); dla NOWEJ KALEDONII 4 fr (anthoslemon) i 15 fr (Hihiscus) oraz dla VALLIS i FUTUNY znaczek 15 fr (Montrouziera). KOLUMBIA. 13 maja wydano z okazji Międzynarodowego Roku Geofizycznego serię składającą się z 3 znaczków: 10 c czarny, 25 c zielony i $ 1 purpurowy. Na znaczkach jest portret Francisco Diose de Caldas wynalazcy hepsometru, tj. przyrządu określającego wysokość położenia przez temperaturę kipienia wody. Wynalazca był znanym matematykiem oraz odegrał również wybitną rolę w walkach o niezależność Kolumbii. 2 czerwca wydano znaczek 5 ctv w nakładzie 7 mln na rzecz Czerwonego Krzyża. Na znaczku przedstawiona jest karetka sanitarna, do której pielęgniarki wnoszą chorego. Z lewej strony emblemat Czerwonego Krzyża. KANADA. 4 czerwca wydano znaczek 5 c niebieski dla uczczenia słynnego francuskiego odkrywcy Pierre Gauthier de Varenne Sieure de la Verendrije, który z po- KUBA. Z podwójnej okazji 1) Dnia Znaczka oraz 2) Krajowej Wystawy Filatelistycznej wydano 24 kwietnia 2 znaczki, oba w kolorze niebieskim/żółtym. Na znaczku 4 c przedstawiona jest starodawna mapa Kuby, zaś na znaczku lotniczym 29 c mapa z częś- 330

11 cią Środkowej Ameryki i zachodnich brzegów Europy i Afryki, na której nakreślona jest morska droga z 1756 r., która prowadziła przez Kubę. Na obu znaczkach jest napis, wskazujący na Dzień Znaczka oraz na wystawę filatelistyczną. Towarzystwo Filatelistyczne, organizujące wystawę wydało z tej okazji 2 bloczki, na których oprócz napisów propagujących wystawę umieszczone są te same znaczki (na jednym 4 c, na drugim 29 c.), lecz w innych kolorach (zielonym/różowym). Bloczki te nie miały charakteru urzędowego i nie mia ły mocy obiegowej. Ponieważ jednak wydano je na podstawie specjalnego dekretu rządowego i drukowano identycznymi kliszami, nie można odmówić im półoficjalnego charakteru. PERU. Z okazji wystawy, którą Republika Peru urządziła w Paryżu, wydano serię z 4-ch znaczków, które wykonane były we Francji; na znaczku 65 c kobieta w narodowym peruwiańskim stroju na tle katedry w Limie, 1,50 s jeździec na tle peruwiańskiego krajobrazu i znaczek 25 s mapa Peru i produkty tego kraju. POS fa R. P R 1 A NAS O /b~ ( Z7,c/ERACOVITA NATURALIST POSTA. R. P. ROM I NAWA c cc O O W c_ -LiE.RACOVITA CREATORUla RUMUNIA. W najbliższym czasie ukażą się 2 znaczki dla uczczenia rumuńskiego badacza jaskiń Emila Racowita ( ). Znaczek wartości 55 bani w dwóch odcieniach koloru niebieskiego przedstawia portret uczonego i mapę Antarktyki, zaś znaczek wartości 1,20 lei fioletowy/oliwkowy portret tegoż uczonego na tle groty. SAN MARINO. 23 lipca wydano 2 znaczki lotnicze o rysunku podobnym lecz nie identycznym: 200 Lir brunatno/niebieski z widokiem góry Monte Titano z miastem San Marino na szczycie i 300 Lir fioletowy/czerwony z widokiem tej samej góry z wędrowcem i mułami na pierwszym planie. Znaczki te drukowane są parami i przedzielone wąskim białym paskiem, na którym reprodukowany jest herb Republiki San Marino. SOMALI FRANC. 7 lipca ukazała się seria składająca się z 4 znaczków z rysunkami zwierząt: 30 c dzik, 40 c lampart, 50 c gazela i lotniczy 100 fr - stado gazeli. CHAMPION pf LI BERTY ; -, kf) \friria united STATES POSTAGE USA. W zainaugurowanej w r wydaniem znaczka z portretem zmarłego tragicznie prezydenta Filipin Ramona Magsaysay obliczonej na szereg lat serii Champion of Liberty" (bojownicy o wolność) pojawią się w tym roku 4 znaczki: 2 z portretem Simona Boliwara i 2 z portretem Lajosa Kossutha. 21 lipca br. ukazały się znaczki 4 c i 8 c z portretem Simona Boliwara ( ), bohatera południowo amerykańskiego, który walczył o wolność i niepodległość Wenezueli, Kolumbii, Peru i Boliwii (nazwa tej ostatniej pochodzi właśnie od jego nazwiska). Rysunek znaczków identyczny jak na znaczku z 1957 r., zmieniony jest tylko portret i tekst podpisu. 1 sierpnia wydano nowy znaczek z portretem Abrahama Lincolna (reprodukcja porretu Douglasa Volka z narodowej galerii sztuki w Waszyngtonie) wartości 4 c w związku z podwyższeniem opłaty pocztowej z 3 c na 4 c. T k_*" TILItti LAM ri t: rut CóW. NciutP VIETNAM. W czerwcu br. wydano dalsze 2 znaczki w związku z wystawą wyrobów rękodzielniczych i drobnego przemysłu, która odbyła się w Chanoi w styczniumarcu br. Jeden zaczek wartości 150 ddng niebieskozielony/bnunatny, drugi wartości dóng fioletowy/ciemnoszary. Na znaczku przedstawiony jest koszyczek z trzciny, rzeżbiona waza srebrna i koronkowa robótka. 331

12 Z okazji I-go światowego kongresu Związku Młodych Robotników, który odbył się w Pradze lipca, wydano znaczek 150 diing zielony/czerwony z emblematem kongresu i odpowiednim napisem. WŁOCHY. Leoncavallo i Puccini, dwaj słynni włoscy kompozytorzy o- per zostali uczczeni wydaniem dwóch znaczków po Lir 25. Jeden ze znaczków w kolka r z e czerwonym/niebieskim przedstawia prolog do o- pery Pajace", drugi w kolorze niebieskim - scenę z opery Cyganeria". CO W ROKU 1888 PISANO O POLSKIEJ FILATELISTYCE Niemieckie Stowarzyszenie Filatelistyczne Philatelia" obchodziło uroczyście w r jubileusz swego istnienia. Z tej okazji wydano biuletyn, w którym niemiecki filatelista Ryszard Wagner zamieścił artykuł na temat: Filatelistyka w Polsce" (die Philatelie in Polen). Artykuł o polskich filatelistach wzbudził duże zainteresowanie. Ponieważ biuletyn stowarzyszenia Philatelia" miał bardzo ograniczony nakład - szybko się wyczerpał. Poruszone w nim zagadnienie filatelistyki na terenach polskich było tematem wielu dyskusji w klubach filatelistycznych większych miast w Europie. Dlatego też _redakcja jednego z największych pism filatelistycznych Illustrierłe Briefmarken Zeitung" przedrukowała w nr 3 z dnia r. in extenso artykuł R. Wagnera Filatelistyka w Polsce". Pismo Illustrierte Briefmarken Zeitung", założone w początkach 1888 r., wychodziło 2 razy w miesiącu i było oficjalnym organem wielu stowarzyszeń filatelistycznych z większych miast Europy lak: Berlina, Brna, Kopenhagi, Zeitzu, Rygi, Stuttgartu, Brugii, Hanoweru, Giesen, Hamburga, Dortmundu i Reichenbergu. Ryszard Wagner, bezwiedny propagator polskiej filatelistyki, mia ł okazję odwiedzić podczas swych częstych podróży ośrodki filatelistyczne w kilku miastach polskich. Wrażenia z tych podróży, dotyczące specjalnie filatelisłyki, przedstawił we wspomnianym artykule. Wypowiedzi jego biorąc pod uwagę narodowość autora, są tym bardziej interesujące, że aczkolwiek w tym okresie Ojczyzna nasza nie posiadała niepodległości, dał on artykułowi tytuł Filatelistyka w Polsce" i wykazał, że charakter tej kulturalnej rozrywki miał za podłoże kultywowanie odrębności narodowej i krzewienie uczuć patriotycznych. R. Wag- ner tak wprowadza czytelników w nieznany dotychczas filatelistom niemieckim temat:.na życzenie Stowarzyszenia Philatelia", bym do jubileuszowego zeszytu napisał coś bardzo ciekawego, doszedłem do wniosku, że dobrze będzie, jeżeli czytelnikom przedstawię zupełnie nieznane zagadnienie: Ruch filatelistyczny w Królestwie Jagiellonów w Polsce". Po krótkim rysie historycznym z epilogiem 3 zaborów stwierdza dalej:...podczas moich podróży przez kraj polski miałem możność poznać wielu polskich filatelistów i byłem zaskoczony ich znajomością zagadnienia". Zauważa, że polscy filateliści choć nie mają żadnej organizacji, ponieważ zaborcy nie zezwalają im na tworzenie stowarzyszeń, reprezentują całkiem odrębny kierunek zbierania. Katalogami Polacy nie interesują się specjalnie. Większość zbiera raczej to, co jest łatwe do osiągnięcia. Spotyka się wielu filatelistów, którzy układają swe zbiory nie na podstawie nazw krajów na znaczkach, a raczej według stempli miejscowości, gdzie dany znaczek był użyty. Z tej też przyczyny niektóre znaczki umieszczane są w innych krajach zamiast macierzystych np.: austriackie pod Liechtenstein, angielskie w Irlandii, hiszpańskie pod Maroko etc. W tych wypadkach o kwalifikowaniu znaczka do danego kraju decyduje miejscowość stempla. Naturalnie stempel musi być wyraźnie czytelny. Zauważył, że Polacy nie są skłonni do poświęcenia zbyt wielu pieniędzy na nabywanie rzadkości filatelistycznych. Po przeczytaniu cenników z ofertami różnych rarytasów, Polak rzuca ofertę do kosza, a album odkłada na spód szafy. Woli czas wolny przepędzić z flintą na polowaniu, niż denerwować się trudnymi do zdobycia rzadkościami". Niechętnie zbierane są znaczki z godłami zaborców. Wagnerowi wydaje się dziwne, 332

CZESŁAW SŁANIA 22.10.1921 Czeladź Data i miejsce urodzin Czesława Słani. 1927 Przeprowadzka wraz z rodziną do wsi Osmolice koło Lublina 1945 Wstąpienie do Krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych. 1947-1949

Bardziej szczegółowo

Wirtualne Muzeum MOJE WIATRAKI

Wirtualne Muzeum MOJE WIATRAKI Wirtualne Muzeum MOJE WIATRAKI część Znaczki Pocztowe Koperty FDC Datowniki Okolicznościowe z Wiatrakiem Właściciel KOLEKCJI: Wiesław Szkopek Wydanie VII / 11 2015 eksponaty filatelistyczne w Kolekcji

Bardziej szczegółowo

KOŁA PZF PRZY ChDK W CHODZIEŻY

KOŁA PZF PRZY ChDK W CHODZIEŻY INFORMATOR 2000 KOŁA PZF PRZY ChDK W CHODZIEŻY NR 8 LISTOPAD 2000 Wiele razy była mowa o problemach jakie mają filateliści z naszą Pocztą, o nakładach, nieciekawych emisjach, ozdobnych arkusikach itp.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE PREZESA NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO

ZARZĄDZENIE PREZESA NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO ZARZĄDZENIE PREZESA NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO z dnia 24 października 2008 r. w sprawie ustalenia wzoru i wielkości emisji banknotu nominalnej wartości 10 zł oraz terminu wprowadzenia go do obiegu (M.P.

Bardziej szczegółowo

Wolne miasto Gdańsk /Danzig

Wolne miasto Gdańsk /Danzig Datowanie przedmiotu: 1920 Opis przedmiotu: 1920 14VI-21XII wydanie przedrukowane Datowanie przedmiotu: 1920 Opis przedmiotu: 1920,10 VIII-20XI wydanie prowizoryczne Datowanie przedmiotu: 1920 Opis przedmiotu:

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 14 grudnia 2016 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 30/2016 PREZESA NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO. z dnia 1 grudnia 2016 r.

Warszawa, dnia 14 grudnia 2016 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 30/2016 PREZESA NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO. z dnia 1 grudnia 2016 r. MONITOR POLSKI DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 14 grudnia 2016 r. Poz. 1194 ZARZĄDZENIE NR 30/2016 PREZESA NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO z dnia 1 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia

Bardziej szczegółowo

kol.1 kol.2 kol.3 kol.4

kol.1 kol.2 kol.3 kol.4 Załącznik Nr 3 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa wizytówek, papieru firmowego oraz innych druków. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawia poniższe zestawienie:

Bardziej szczegółowo

500 złotych r.

500 złotych r. strona 1 500 złotych 28.02.1919 r. 500 złotych 28.02.1919 r. strona 1 1000 Marek Polskich 23.08.1919 1000 Marek Polskich 23.08.1919 Opis przedmiotu: Rozmiar banknotu - 215 x 135 mm. strona 1 5000 Marek

Bardziej szczegółowo

Wirtualne Muzeum MOJE WIATRAKI

Wirtualne Muzeum MOJE WIATRAKI Wirtualne Muzeum MOJE WIATRAKI część Znaczki Pocztowe Koperty FDC Datowniki Okolicznościowe z Wiatrakiem Właściciel KOLEKCJI: Wiesław Szkopek Wydanie VIII / 05 2016 eksponaty filatelistyczne w Kolekcji

Bardziej szczegółowo

Bogusław Olechnowski. Katalog Jan Paweł II. na beznominałowych kartkach pocztowych i kopertach wydanych przez Rejonowy Urząd Poczty w Zielonej Górze

Bogusław Olechnowski. Katalog Jan Paweł II. na beznominałowych kartkach pocztowych i kopertach wydanych przez Rejonowy Urząd Poczty w Zielonej Górze Bogusław Olechnowski Katalog Jan Paweł II na beznominałowych kartkach pocztowych i kopertach wydanych przez Rejonowy Urząd Poczty w Zielonej Górze Zielona Góra, lipiec 2001 1 Od Autora Wydanie niniejszego

Bardziej szczegółowo

Polskie Towarzystwo Numizmatyczne. Aukcja 28

Polskie Towarzystwo Numizmatyczne. Aukcja 28 PAPERY WARTOŚCOWE 772 *772. 3 % Bon obrony przeciwlotniczej 20 złotych 40,- 800,- - 8 000,- MEDALE POLSKA 773 *773. Zygmunt Waza *15*94* medal koronacyjny Zygmunta Wazy i Anny Av: dwa popiersia i napis,

Bardziej szczegółowo

KĄCIK JĘZYKA ANGIELSKIEGO

KĄCIK JĘZYKA ANGIELSKIEGO KĄCIK JĘZYKA ANGIELSKIEGO Język angielski jest językiem międzynarodowym. Posługują się nim ludzie na całym świecie. Ty jesteś jedną z tych osób. Warto więc dowiedzieć się w jakich państwach mówi się po

Bardziej szczegółowo

Scenariusz zajęd nr 3 Temat: W rocznicę wybuchu II wojny światowej szukamy śladów tamtych wydarzeo w naszej okolicy.

Scenariusz zajęd nr 3 Temat: W rocznicę wybuchu II wojny światowej szukamy śladów tamtych wydarzeo w naszej okolicy. Scenariusz zajęd nr 3 Temat: W rocznicę wybuchu II wojny światowej szukamy śladów tamtych wydarzeo w naszej okolicy. Cele operacyjne: Uczeo: wymienia symbole narodowe, śpiewa hymn, prezentując właściwą

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI. z dnia 31 stycznia 2006 r. w sprawie sposobu uiszczania opłat sądowych. w sprawach cywilnych

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI. z dnia 31 stycznia 2006 r. w sprawie sposobu uiszczania opłat sądowych. w sprawach cywilnych ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 31 stycznia 2006 r. w sprawie sposobu uiszczania opłat sądowych w sprawach cywilnych Na podstawie art. 9 pkt 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych

Bardziej szczegółowo

(12) OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(12) OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO (19) PL (11) 15660 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 15450 (22) Data zgłoszenia: 05.10.2009 (51) Klasyfikacja:

Bardziej szczegółowo

FORMACJE LOTNICZE BŁĘKITNEJ ARMII GEN. J.HALLERA W DOKUMENTACJI POCZTOWEJ

FORMACJE LOTNICZE BŁĘKITNEJ ARMII GEN. J.HALLERA W DOKUMENTACJI POCZTOWEJ FORMACJE LOTNICZE BŁĘKITNEJ ARMII GEN. J.HALLERA W DOKUMENTACJI POCZTOWEJ POLSKA AKADEMIA FILATELISTYKI CIECHOCINEK 28 MAJ 2011 JACEK KOSMALA 1 TŁO HISTORYCZNE 22.01.1917 - Orędzie Prezydenta USA W. Wilsona

Bardziej szczegółowo

2. Czy jestem patriotą? Karol Wojtyła *** [Ziemia trudnej jedności]. Quiz wiedzy o naszej ojczyźnie

2. Czy jestem patriotą? Karol Wojtyła *** [Ziemia trudnej jedności]. Quiz wiedzy o naszej ojczyźnie a. 2. Czy jestem patriotą? Karol Wojtyła *** [Ziemia trudnej jedności]. Quiz wiedzy o naszej ojczyźnie a. 1. Cele lekcji i. a) Wiadomości Uczeń: zna sylwetki znanych Polaków, którzy byli patriotami, wie,

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie dat i nazw miejscowości

Wykorzystanie dat i nazw miejscowości Podręcznik tematyka (12) Ryszard Prange Wykorzystanie dat i nazw miejscowości Wysokie oceny może uzyskać na wystawie taki eksponat tematyczny, który zaprezentuje dobry, ciekawy materiał filatelistyczny.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 25 marca 2014 r. Poz. 240

Warszawa, dnia 25 marca 2014 r. Poz. 240 Warszawa, dnia 25 marca 2014 r. Poz. 240 ZARZĄDZENIE NR 7/2014 PREZESA NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie ustalenia wzorów i wielkości emisji banknotów nominalnej wartości 10

Bardziej szczegółowo

Klasyfikacja niemieckich stempli ambulansów kolejowych. Uwagi i propozycje.

Klasyfikacja niemieckich stempli ambulansów kolejowych. Uwagi i propozycje. 3.1.1.2.9.8.2.1.4.1.2.5.1.2.19.22.1.? Klasyfikacja niemieckich stempli ambulansów kolejowych. Uwagi i propozycje. Marek SITARZ Okręg Śląsko-Dąbrowski PZF Wprowadzenie 2/137 Klasyfikacja Najtrudniejszą

Bardziej szczegółowo

Symbole, insygnia oraz hejnał Gminy Tuchów

Symbole, insygnia oraz hejnał Gminy Tuchów Symbole, insygnia oraz hejnał Gminy Tuchów Rozdział I. Wzory symboli Gminy Tuchów. 1. Symbole Symbolami Gminy Tuchów są: a) herb b) flaga c) sztandar d) hymn. 2. Herb 1. Herb Gminy Tuchów stanowi dwa skrzyżowane

Bardziej szczegółowo

Określenie stref czasu w różnych krajach (Å roda, 16 sierpieå 2006) - - Ostatnia aktualizacja ()

Określenie stref czasu w różnych krajach (Å roda, 16 sierpieå 2006) - - Ostatnia aktualizacja () Określenie stref czasu w różnych krajach (Å roda, 16 sierpieå 2006) - - Ostatnia aktualizacja () W krótkofalarstwie używa się czasu uniwersalnego oznaczonego symbolem UTC. Ułatwia to wzajemną konfrontację

Bardziej szczegółowo

ZABEZPIECZENIA POLSKICH BANKNOTÓW

ZABEZPIECZENIA POLSKICH BANKNOTÓW ZABEZPIECZENIA POLSKICH BANKNOTÓW Narodowy Bank Polski emituje 5 nominałów banknotów: 10zł, 20zł, 50zł, 100zł i 200zł. Banknoty mają różne zabezpieczenia, pozwalające odróżnić je od falsyfikatów. Papier

Bardziej szczegółowo

Najstarsze litograficzne widokówki malborskie. Bernard Jesionowski. Malbork 2008

Najstarsze litograficzne widokówki malborskie. Bernard Jesionowski. Malbork 2008 Najstarsze litograficzne widokówki malborskie Bernard Jesionowski Malbork 2008 Bernard Jesionowski - Najstarsze litograficzne widokówki malborskie Strona 1 W 1869 roku poczta Austrowęgier wydała pierwsze

Bardziej szczegółowo

ZAKON SZPITALNY ŚW. JANA BOŻEGO

ZAKON SZPITALNY ŚW. JANA BOŻEGO ZAKON SZPITALNY ŚW. JANA BOŻEGO Dane na dzień 31-12-2008 Sekretariat Generalny Zakon liczy razem z Nowicjuszami 1232 Braci, którzy przynależą do następujących Prowincji zakonnych: PROWINCJA Profesi Profesi

Bardziej szczegółowo

WYNIKI WIELKIEGO TESTU HISTORYCZNEGO 2012 PRZEPROWADZONEGO Z OKAZJI ROCZNICY ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI PRZEZ POLSKĘ SZKOŁA PODSTAWOWA NR 45

WYNIKI WIELKIEGO TESTU HISTORYCZNEGO 2012 PRZEPROWADZONEGO Z OKAZJI ROCZNICY ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI PRZEZ POLSKĘ SZKOŁA PODSTAWOWA NR 45 WYNIKI WIELKIEGO TESTU HISTORYCZNEGO 2012 PRZEPROWADZONEGO Z OKAZJI ROCZNICY ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI PRZEZ POLSKĘ SZKOŁA PODSTAWOWA NR 45 1. Pierwszy król Polski, który pochodził z dynastii Piastów to:

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie dotyczące wyjazdu kulturalno-edukacyjnego do Warszawy w okresie27-30.09.2012 r.

Sprawozdanie dotyczące wyjazdu kulturalno-edukacyjnego do Warszawy w okresie27-30.09.2012 r. Krasnystaw, dnia 05.10.2012 r. Sprawozdanie dotyczące wyjazdu kulturalno-edukacyjnego do Warszawy w okresie27-30.09.2012 r. W okresie 27-30.09.2012 r. w ramach realizacji projektu systemowego Aktywność

Bardziej szczegółowo

Regulamin IV Powiatowego Konkursu Historycznego: Dla przeszłych i przyszłych lat. Edycja 2015: Powiat Chrzanowski pod okupacją niemiecką

Regulamin IV Powiatowego Konkursu Historycznego: Dla przeszłych i przyszłych lat. Edycja 2015: Powiat Chrzanowski pod okupacją niemiecką Regulamin IV Powiatowego Konkursu Historycznego: Dla przeszłych i przyszłych lat. Edycja 2015: Powiat Chrzanowski pod okupacją niemiecką dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych

Bardziej szczegółowo

Interdyscyplinarny projekt edukacyjny w PSM I st. w Prudniku - Rok Chopinowski

Interdyscyplinarny projekt edukacyjny w PSM I st. w Prudniku - Rok Chopinowski Interdyscyplinarny projekt edukacyjny w PSM I st. w Prudniku - Rok Chopinowski Nasza inicjatywa to przykład szerokiego myślenia o edukacji artystycznej i perspektywicznego myślenia o szkole, jako społeczności

Bardziej szczegółowo

Podczas pobytu w Żywcu artysta malarz portretował wielu mieszczan żywieckich.

Podczas pobytu w Żywcu artysta malarz portretował wielu mieszczan żywieckich. Historia Szkoły bogata, ciekawa, mało znana Odcinek 17. Czy wiesz, że uznanym artystą malarzem i równocześnie nauczycielem tej szkoły był Jan Kazimierz Olpiński, który uczył w niej rysunków, a jego twórczość

Bardziej szczegółowo

S T A N I S Ł A W F O Ł T A

S T A N I S Ł A W F O Ł T A S T A N I S Ł A W F O Ł T A Blok Fi. 138 A z odwróconym numerem (+ A. Kielbasa-Schoeni) Przegląd Filatelistyczny nr 4/2003 strony 23 24 oraz www.phila.pl Kilka słów o FDC (+ A. Kielbasa-Schoeni) http://www.kzp.pl/index.php?artykul=art-2003-02

Bardziej szczegółowo

Wincenty Kućma. światło w cieniu WYSTAWA RZEŹBY, RYSUNKU I FOTOGRAFII

Wincenty Kućma. światło w cieniu WYSTAWA RZEŹBY, RYSUNKU I FOTOGRAFII Wincenty Kućma światło w cieniu WYSTAWA RZEŹBY, RYSUNKU I FOTOGRAFII Wincenty Kućma, urodzony 25 maja 1935 roku w Zbilutce (obecnie Zbelutka) na Kielecczyznie. W latach 1957-1962 studiował na Wydziale

Bardziej szczegółowo

Zabezpieczenia polskich banknotów

Zabezpieczenia polskich banknotów Zabezpieczenia polskich banknotów www.nbp.pl Banknoty obiegowe emitowane przez NBP z serii Władcy polscy 0 złotych Książe Mieszko I Denar srebrna moneta z okresu panowania Mieszka I 0 mm x 0 mm 0 złotych

Bardziej szczegółowo

1979 rok. Stemple pocztowe stosowane przez Pocztę Polską w okresie Pontyfikatu Ojca Świętego Jana Pawła II. STEMPLE JEDNODNIOWE.

1979 rok. Stemple pocztowe stosowane przez Pocztę Polską w okresie Pontyfikatu Ojca Świętego Jana Pawła II. STEMPLE JEDNODNIOWE. Stemple pocztowe stosowane przez Pocztę Polską w okresie Pontyfikatu Ojca Świętego Jana Pawła II. 1979 rok. STEMPLE JEDNODNIOWE. 1. 02.06.1979 WARSZAWA 1 /F.D.C./ rys. herb Jana Pawła II i tekst: WIZYTA

Bardziej szczegółowo

Z góry dziękujemy za życzliwość i liczymy, że będzie Pan zainteresowany uczestnictwem w badaniu.

Z góry dziękujemy za życzliwość i liczymy, że będzie Pan zainteresowany uczestnictwem w badaniu. POLSKA AKADEMIA NAUK INSTYTUT FILOZOFII I SOCJOLOGII UL. NOWY ŚWIAT 72 00-330 WARSZAWA Warszawa, pażdziernik 2008 Szanowny Panie, Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk realizuje badanie

Bardziej szczegółowo

KLUCZ ODPOWIEDZI. K O N K U R S H I S T O R Y C Z N Y dla gimnazjów etap szkolny

KLUCZ ODPOWIEDZI. K O N K U R S H I S T O R Y C Z N Y dla gimnazjów etap szkolny KLUCZ ODPOWIEDZI K O N K U R S H I S T O R Y C Z N Y dla gimnazjów etap szkolny Zadanie 1. max. 7 p. Wiosna Ludów na ziemiach polskich Zaznacz w tabeli (wpisując w odpowiednią rubrykę literę ), czy poniższe

Bardziej szczegółowo

Ł AZIENKI K RÓLEWSKIE

Ł AZIENKI K RÓLEWSKIE Ł AZIENKI K RÓLEWSKIE Pałac na Wyspie Pałac Myślewicki Biały Domek Stara Pomarańczarnia Podchorążówka Stara Kordegarda Amfiteatr Stajnie i wozownie Wejścia do Łazienek Królewskich 2 3 O CO TU CHODZI? Kto

Bardziej szczegółowo

KLASA6 PAKIET3 KARTY PRACY MATEMATYKA

KLASA6 PAKIET3 KARTY PRACY MATEMATYKA 6 PAKIET KARTY PRACY MATEMATYKA Instrukcja matematyka Uważnie czytaj teksty zadań i polecenia. Rozwiązania wpisuj długopisem lub piórem. Nie używaj długopisu w kolorze czerwonym. W zadaniach, w których

Bardziej szczegółowo

SKARBY STANISŁAWA AUGUSTA

SKARBY STANISŁAWA AUGUSTA Monety kolekcjonerskie SKARBY STANISŁAWA AUGUSTA Bolesław Chrobry SKARBY STANISŁAWA AUGUSTA Wyjątkowa seria złotych i srebrnych monet kolekcjonerskich o nominałach 500 zł i 50 zł SKARBY STANISŁAWA AUGUSTA

Bardziej szczegółowo

Przed Wami znajduje się test złożony z 35 pytań. Do zdobycia jest 61 punktów. Na rozwiązanie macie 60 minut. POWODZENIA!!!

Przed Wami znajduje się test złożony z 35 pytań. Do zdobycia jest 61 punktów. Na rozwiązanie macie 60 minut. POWODZENIA!!! Przed Wami znajduje się test złożony z 35 pytań. Do zdobycia jest 61 punktów Na rozwiązanie macie 60 minut. POWODZENIA!!! 1 1. Podaj imię i nazwisko burmistrza Gostynia i starosty Powiatu Gostyńskiego.

Bardziej szczegółowo

Liczba znaczków. 1 grudzień

Liczba znaczków. 1 grudzień Roczny plan emisji znaczków pocztowych na 2008 r. Tekst ujednolicony, opracowany na podstawie: Dz. Urz. MT 2007 nr 3 poz. 11 Dz. Urz. MI 2007 nr 1 poz. 3 Dz. Urz. MI 2008 nr 6 poz. 35 Dz. Urz. MI 2008

Bardziej szczegółowo

Dz.U Nr 18 poz. 167 ROZPORZĄDZENIE MINISTRÓW SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI ORAZ OBRONY NARODOWEJ

Dz.U Nr 18 poz. 167 ROZPORZĄDZENIE MINISTRÓW SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI ORAZ OBRONY NARODOWEJ Kancelaria Sejmu s. 1/6 Dz.U. 1999 Nr 18 poz. 167 ROZPORZĄDZENIE MINISTRÓW SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI ORAZ OBRONY NARODOWEJ z dnia 26 lutego 1999 r. w sprawie sposobu oznaczania materiałów, w tym

Bardziej szczegółowo

Sprawdzian nr 2. Rozdział II. Za wolną Polskę. 1. Przeczytaj uważnie poniższy tekst i zaznacz poprawne zakończenia zdań A C.

Sprawdzian nr 2. Rozdział II. Za wolną Polskę. 1. Przeczytaj uważnie poniższy tekst i zaznacz poprawne zakończenia zdań A C. Rozdział II. Za wolną Polskę GRUPA A 0 1. Przeczytaj uważnie poniższy tekst i zaznacz poprawne zakończenia zdań A C. Wykrzyknąłem z uniesieniem [ ]: Niech żyje Polska wolna, cała i niepodległa!, co w ogóle

Bardziej szczegółowo

ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY GR. B ROK SZKOLNY 2014/2015. Projekt edukacyjny Mieszkamy w Polsce!

ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY GR. B ROK SZKOLNY 2014/2015. Projekt edukacyjny Mieszkamy w Polsce! ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY GR. B ROK SZKOLNY 2014/2015 Projekt edukacyjny Mieszkamy w Polsce! Wstęp W procesie wychowawczo dydaktycznym obejmującym całość wpływów i oddziaływań kształtujących rozwój dziecka

Bardziej szczegółowo

(12) OPI S OCHRONN Y WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(12) OPI S OCHRONN Y WZORU PRZEMYSŁOWEGO (12) OPI S OCHRONN Y WZORU PRZEMYSŁOWEGO (19) PL (11)Rp.1349 (21) Numer zgłoszenia: 1979 5 (51) Klasyfikacja : 09-01 (22) Dat a zgłoszenia: 18.04.200 0 (54) Kube k n a danie obiadowe (73) Uprawnion y z

Bardziej szczegółowo

Kierunki migracji: USA, Indie, Pakistan, Francja, RFN

Kierunki migracji: USA, Indie, Pakistan, Francja, RFN Dane statystyczne Wzrost natężenia migracji Zmiana kontekstu migracji Rozwój komunikacji: internet, skype Nowoczesny transport Koniec zimnej wojny Globalizacja Wybuch nacjonalizmów Wydarzenia polityczne

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 2/2015 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej odbytego w dniu 21 stycznia 2015 r. w godzinach od 13 00 do 15 40

PROTOKÓŁ NR 2/2015 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej odbytego w dniu 21 stycznia 2015 r. w godzinach od 13 00 do 15 40 PROTOKÓŁ NR 2/2015 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej odbytego w dniu 21 stycznia 2015 r. w godzinach od 13 00 do 15 40 Komisja Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej odbyła posiedzenie

Bardziej szczegółowo

PORAŻYN 2015 Krzysztof Piwko. Poczty Miejskie w okupowanej Polsce w latach wprowadzenie i próba klasyfikacji

PORAŻYN 2015 Krzysztof Piwko. Poczty Miejskie w okupowanej Polsce w latach wprowadzenie i próba klasyfikacji PORAŻYN 2015 Krzysztof Piwko Poczty Miejskie w okupowanej Polsce w latach 1914-18 wprowadzenie i próba klasyfikacji Co to jest Poczta Miejska i czym się odróżnia od wydania lokalnego? Poczta MiejskaWydanie

Bardziej szczegółowo

Zadanie Wstaw wykres i dokonaj jego edycji dla poniższych danych. 8a 3,54 8b 5,25 8c 4,21 8d 4,85

Zadanie Wstaw wykres i dokonaj jego edycji dla poniższych danych. 8a 3,54 8b 5,25 8c 4,21 8d 4,85 Zadanie Wstaw wykres i dokonaj jego edycji dla poniższych danych Klasa Średnia 8a 3,54 8b 5,25 8c 4,21 8d 4,85 Do wstawienia wykresu w edytorze tekstu nie potrzebujemy mieć wykonanej tabeli jest ona tylko

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. sporządzony w Genewie dnia 28 września 1984 r. (Dz. U. z dnia 27 grudnia 1988 r.) W imieniu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej RADA PAŃSTWA

PROTOKÓŁ. sporządzony w Genewie dnia 28 września 1984 r. (Dz. U. z dnia 27 grudnia 1988 r.) W imieniu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej RADA PAŃSTWA PROTOKÓŁ do Konwencji z 1979 r. w sprawie transgranicznego zanieczyszczania powietrza na dalekie odległości, dotyczący długofalowego finansowania wspólnego programu monitoringu i oceny przenoszenia zanieczyszczeń

Bardziej szczegółowo

Ignacy Domeyko. Obywatel Świata

Ignacy Domeyko. Obywatel Świata Ignacy Domeyko Obywatel Świata Czasy młodości Ignacy Domeyko urodził się 31 lipca 1802 w Niedźwiadce na terenie dzisiejszej Białorusi. Od najmłodszych lat interesował się naukami ścisłymi, a w szczególności

Bardziej szczegółowo

ZAKON SZPITALNY ŚW. JANA BOŻEGO

ZAKON SZPITALNY ŚW. JANA BOŻEGO ZAKON SZPITALNY ŚW. JANA BOŻEGO Dane na dzień 31-12-2009 Sekretariat Generalny Zakon liczy razem z Nowicjuszami 1204 Braci, którzy przynależą do następujących Prowincji zakonnych: PROWINCJA Profesi Profesi

Bardziej szczegółowo

kod pocztowy miejscowość województwo Telefon TEMAT PRACY (proszę wpisać drukowanymi literami) TAK NIE Rodzaj wymaganego programu do prezentacji:

kod pocztowy miejscowość województwo Telefon TEMAT PRACY (proszę wpisać drukowanymi literami) TAK NIE Rodzaj wymaganego programu do prezentacji: Zgłoszenie uczestnictwa w XI Sesji Studenckich Kół Naukowych Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu 26 maja 2011r. Dane Uczestnika Imię i nazwisko Adres e-mail Nazwa koła naukowego Opiekun

Bardziej szczegółowo

(12) OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(12) OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO (19) PL (11) 15007 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 13529 (22) Data zgłoszenia: 22.08.2008 (51) Klasyfikacja:

Bardziej szczegółowo

Podręcznik stosowania wspólnego znaku w ramach Narodowej Strategii spójności

Podręcznik stosowania wspólnego znaku w ramach Narodowej Strategii spójności Podręcznik stosowania wspólnego znaku w ramach Narodowej Strategii spójności 2007-2013 1. Idea wspólnego znaku Opracowanie i stosowanie wspólnego znaku graficznego dla wszystkich programów pomocowych współfinansowanych

Bardziej szczegółowo

BDG/06/2016/US załącznik nr 1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

BDG/06/2016/US załącznik nr 1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia BDG/06/2016/US załącznik nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych

Bardziej szczegółowo

nr ref.: DOA-ZP-I Załącznik nr 5 do SIWZ WZORY UMÓW Część I

nr ref.: DOA-ZP-I Załącznik nr 5 do SIWZ WZORY UMÓW Część I Załącznik nr 5 do SIWZ nr ref.: DOA-ZP-I.271.2.17.2012 WZORY UMÓW Część I Załącznik nr 1 do wzoru umowy.. pieczątka firmy (nazwa, siedziba) L.p. ASORTYMENT Jednostka Ilość Cena jednostkowa brutto dla

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Dział I Kształt terytorialno-administracyjny i ludność Polski. Do Czytelnika Przedmowa... 13

Spis treści. Dział I Kształt terytorialno-administracyjny i ludność Polski. Do Czytelnika Przedmowa... 13 Spis treści Do Czytelnika.............................................. 11 Przedmowa................................................ 13 Dział I Kształt terytorialno-administracyjny i ludność Polski Część

Bardziej szczegółowo

Plan obchodów rocznic, dziedzictwa, tradycji i pamięci narodowej na rok 2012 na terenie miasta Katowice

Plan obchodów rocznic, dziedzictwa, tradycji i pamięci narodowej na rok 2012 na terenie miasta Katowice Plan obchodów rocznic, dziedzictwa, tradycji i pamięci narodowej na rok 2012 na terenie miasta Katowice Data Miejsce obchodów Forma obchodów 4 kwietnia Szkoła Policji Posadzenie Dębów Pamięci i odsłonięcie

Bardziej szczegółowo

strona 1 Wszystko ok. Polecam

strona 1 Wszystko ok. Polecam strona 1 1 Spis treści Wprowadzenie...3 Organizatorzy i Patronat...4 Komitet Organizacyjny...5 Komitet Honorowy...5 Program Krajowej Wystawy Filatelistycznej i Konferencji Naukowej...6 Dodatkowe imprezy

Bardziej szczegółowo

Dział I Kształt terytorialno-administracyjny i ludność Polski

Dział I Kształt terytorialno-administracyjny i ludność Polski Spis treści Do Czytelnika Przedmowa Dział I Kształt terytorialno-administracyjny i ludność Polski Część I Dawne państwo polskie (do 1795) Rozdział 1. Powstanie Polski i zmiany terytorialno-administracyjne

Bardziej szczegółowo

Zmiana nr 2 do Taryfy przewozowej osób rzeczy i zwierząt Koleje Małopolskie (TP-KMŁ) (moc obowiązująca od dnia 15 kwietnia 2015r)

Zmiana nr 2 do Taryfy przewozowej osób rzeczy i zwierząt Koleje Małopolskie (TP-KMŁ) (moc obowiązująca od dnia 15 kwietnia 2015r) Zmiana nr 2 do Taryfy przewozowej osób rzeczy i zwierząt Koleje Małopolskie (TP-KMŁ) (moc obowiązująca od dnia 15 kwietnia 2015r) W Taryfie przewozowej osób rzeczy i zwierząt Koleje Małopolskie (TP-KMŁ)

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DLA CZĘŚCI II

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DLA CZĘŚCI II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DLA CZĘŚCI II Załącznik nr 1 część II do SIWZ Lp Nazwa artykułu 1. Koperty C4 2. Koperty C5 3. Teczki A4 (z gumką) Liczba (szt.) Razem 1500 szt. (1200 szt. P1; 300 szt. P2) Razem

Bardziej szczegółowo

HENRYK SIENKIEWICZ

HENRYK SIENKIEWICZ HENRYK SIENKIEWICZ 1846-1916 Wczesne lata Urodzony w Woli Okrzejskiej Rodzina zubożała szlachta Jeden z sześciorga dzieci Od 1861 roku w Warszawie Gimnazjum w Warszawie Posada guwernera Studia: medycyna

Bardziej szczegółowo

Całostki polskie i rosyjskie w obiegu na ziemiach polskich w latach 1848-1872. PAF Ciechocinek 28.05.2011 Bogdan Pelc

Całostki polskie i rosyjskie w obiegu na ziemiach polskich w latach 1848-1872. PAF Ciechocinek 28.05.2011 Bogdan Pelc Całostki polskie i rosyjskie w obiegu na ziemiach polskich w latach 1848-1872 PAF Ciechocinek 28.05.2011 Bogdan Pelc Cel Ogólnie: przybliżenie tematu zarys historyczny Klasyfikacja kopert Rosji Carskiej

Bardziej szczegółowo

Działalność poczty polskiej w 1944 roku

Działalność poczty polskiej w 1944 roku Piotr Zubielik Działalność poczty polskiej w 1944 roku Okres odradzania się poczty polskiej w 1944 roku na wyzwalanych obszarach naszego kraju był wielokrotnie szczegółowo opisywany w różnych publikacjach.

Bardziej szczegółowo

Zapoznanie dzieci z podstawową wiedzą o Unii Europejskiej. Przybliżanie kultur, zwyczajów innych państw: Włochy, Hiszpania

Zapoznanie dzieci z podstawową wiedzą o Unii Europejskiej. Przybliżanie kultur, zwyczajów innych państw: Włochy, Hiszpania O P R A C O W A N I E : M O N I K A M I S Z C Z A K M A G D A L E N A U R B A N I A K Zapoznanie dzieci z podstawową wiedzą o Unii Europejskiej. Przybliżanie kultur, zwyczajów innych państw: Włochy, Hiszpania

Bardziej szczegółowo

Załącznik do zarządzenia kanclerza nr 6 z dnia 8 maja 2013 r. KSIĘGA ZNAKU SGH

Załącznik do zarządzenia kanclerza nr 6 z dnia 8 maja 2013 r. KSIĘGA ZNAKU SGH Załącznik do zarządzenia kanclerza nr 6 z dnia 8 maja 2013 r. KSIĘGA ZNAKU SGH Spis treści 1. Godło i logo opis. 2. Godło i logo konstrukcja. 3. Logo pole ochronne. 4. Logotyp i jego warianty. 5. Logotyp

Bardziej szczegółowo

SKARBY STANISŁAWA AUGUSTA

SKARBY STANISŁAWA AUGUSTA Monety kolekcjonerskie SKARBY STANISŁAWA AUGUSTA Wacław Ii Czeski SKARBY STANISŁAWA AUGUSTA Wyjątkowa seria złotych i srebrnych monet kolekcjonerskich o nominałach 500 zł i 50 zł SKARBY STANISŁAWA AUGUSTA

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dot. używania logotypu eraty Santander Consumer Bank w materiałach reklamowych Banku

Instrukcja dot. używania logotypu eraty Santander Consumer Bank w materiałach reklamowych Banku 01. Logotyp Raty Santander Consumer Bank siatka konstrukcyjna strona 1 Instrukcja dot. używania logotypu eraty Santander Consumer Bank w materiałach reklamowych Banku Wrocław, sierpień 2016 r. 1. Logotyp

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 19 października 2015 r. Poz. 3985 UCHWAŁA NR X/67/2015 RADY GMINY GORZKOWICE w sprawie ustanowienia herbu, flagi i innych symboli Gminy Gorzkowice oraz

Bardziej szczegółowo

PRZEKROJE RYSUNKOWE CZ.1 PRZEKROJE PROSTE. Opracował : Robert Urbanik Zespół Szkół Mechanicznych w Opolu

PRZEKROJE RYSUNKOWE CZ.1 PRZEKROJE PROSTE. Opracował : Robert Urbanik Zespół Szkół Mechanicznych w Opolu PRZEKROJE RYSUNKOWE CZ.1 PRZEKROJE PROSTE Opracował : Robert Urbanik Zespół Szkół Mechanicznych w Opolu IDEA PRZEKROJU stosujemy, aby odzwierciedlić wewnętrzne, niewidoczne z zewnątrz, kształty przedmiotu.

Bardziej szczegółowo

3. Przez przesyłki pocztowe, będące przedmiotem zamówienia rozumie się:

3. Przez przesyłki pocztowe, będące przedmiotem zamówienia rozumie się: OAK.KCB.2621/131/16 Załącznik nr 1 do Zaproszenia do składania ofert - Opis przedmiotu zamówienia 1. Przedmiotem zamówienia jest : OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA świadczenie usługi, polegającej na odbiorze

Bardziej szczegółowo

ADMINISTRACJA STRONĄ EMPIRE MUSIC

ADMINISTRACJA STRONĄ EMPIRE MUSIC ADMINISTRACJA STRONĄ EMPIRE MUSIC I.Nawigacja / Poruszanie się pomiędzy działami. Po zalogowaniu na panel należy wybrać do którego działu chcemy wprowadzić zmiany. Lista z działami znajduję po prawej stronie

Bardziej szczegółowo

C e n t r a l n a K o m i s j a E g z a m i n a c y j n a. w W a r s z a w i e SPRAWDZIAN 2011. Klucz punktowania zadań

C e n t r a l n a K o m i s j a E g z a m i n a c y j n a. w W a r s z a w i e SPRAWDZIAN 2011. Klucz punktowania zadań C e n t r a l n a K o m i s j a E g z a m i n a c y j n a w W a r s z a w i e SPRWDZIN 2011 Klucz punktowania zadań (test dla uczniów bez dysfunkcji) KWIECIEŃ 2011 Obszar standardów egzaminacyjnych Sprawdzana

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceny dla poszczególnych form wypowiedzi z języka polskiego

Kryteria oceny dla poszczególnych form wypowiedzi z języka polskiego oceny dla poszczególnych form wypowiedzi z języka polskiego SPS TREŚC Zaproszenie... 2 Opowiadanie... 3 Opowiadanie z dialogiem... 4 Opis postaci... 5 Opis dzieła sztuki... 6 Opis krajobrazu... 7 Opis

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVII/205/2016 RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH. z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie ustanowienia herbu, flagi i pieczęci Gminy Krapkowice

UCHWAŁA NR XVII/205/2016 RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH. z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie ustanowienia herbu, flagi i pieczęci Gminy Krapkowice UCHWAŁA NR XVII/205/2016 RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH w sprawie ustanowienia herbu, flagi i pieczęci Gminy Krapkowice Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA ŁAMANIA GŁOWY Część IV POKROPEK

AKADEMIA ŁAMANIA GŁOWY Część IV POKROPEK AKADEMIA ŁAMANIA GŁOWY Część IV POKROPEK Pokropek został wymyślony w japońskim wydawnictwie Nikoli, specjalizującym się w łamigłówkach. Po raz pierwszy opublikowano go w czerwcu 1989 r. w jednym z czasopism

Bardziej szczegółowo

DECYZJE. (Tekst mający znaczenie dla EOG)

DECYZJE. (Tekst mający znaczenie dla EOG) 14.10.2015 L 267/5 DECYZJE DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2015/1842 z dnia 9 października 2015 r. w sprawie specyfikacji technicznych dotyczących układu, wyglądu i kształtu mieszanych ostrzeżeń zdrowotnych

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr R-64/2013 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 13 września 2013 r.

Zarządzenie Nr R-64/2013 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 13 września 2013 r. Zarządzenie Nr R-64/2013 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 13 września 2013 r. w sprawie wzoru świadectwa ukończenia studiów podyplomowych wydawanego przez Politechnikę Lubelską oraz określenia zasad

Bardziej szczegółowo

WYSTAWY - archiwum. Kobieta w sztuce starożytnej Klub MPiK w Płocku 29.09.1977 - Kobieta w sztuce starożytnej Dom Kultury w Wyszogrodzie 09.

WYSTAWY - archiwum. Kobieta w sztuce starożytnej Klub MPiK w Płocku 29.09.1977 - Kobieta w sztuce starożytnej Dom Kultury w Wyszogrodzie 09. ORGANIZATOR TYTUŁ MIEJSCE CZAS PMA w Warszawie IHKM w Warszawie PPKZ Sezon wykopaliskowy 1975 Muzeum Starożytnego Hutnictwa Mazowieckiego w Pruszkowie Kobieta w sztuce starożytnej WYSTAWY - archiwum Państwowe

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Fotograficznego Moja miejscowość wczoraj i dziś

Regulamin Konkursu Fotograficznego Moja miejscowość wczoraj i dziś Regulamin Konkursu Fotograficznego Moja miejscowość wczoraj i dziś z dnia 04 kwietnia 2016 1 Informacje ogólne 1. Organizatorem Konkursu fotograficznego jest Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania EUROGALICJA

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 14 sierpnia 2012 r. Poz Rozporządzenie. z dnia 7 sierpnia 2012 r.

Warszawa, dnia 14 sierpnia 2012 r. Poz Rozporządzenie. z dnia 7 sierpnia 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 14 sierpnia 2012 r. Poz. 927 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 sierpnia 2012 r. w sprawie określenia wzoru formularza

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dot. używania logotypu eraty Santander Consumer Bank w materiałach reklamowych Banku

Instrukcja dot. używania logotypu eraty Santander Consumer Bank w materiałach reklamowych Banku 01. Logotyp Raty Santander Consumer Bank siatka konstrukcyjna strona 1 Instrukcja dot. używania logotypu eraty Santander Consumer Bank w materiałach reklamowych Banku Wrocław, styczeń 2014 r. 1. Logotyp

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 2 do Umowy nr z dnia OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmiotem zamówienia jest : świadczenie usługi, polegającej na odbiorze i przewozie przesyłek wraz z dokumentami nadawczymi, z Lubelskiej

Bardziej szczegółowo

Makroekonomia 1 - ćwiczenia. mgr Małgorzata Kłobuszewska Zajęcia 5

Makroekonomia 1 - ćwiczenia. mgr Małgorzata Kłobuszewska Zajęcia 5 Makroekonomia 1 - ćwiczenia mgr Małgorzata Kłobuszewska Zajęcia 5 Plan Kartkówka Praca pisemna wszystko, co chcielibyście wiedzieć Jak pisać? Jak pokazywać dane? Zadania do rozwiązania w grupach Praca

Bardziej szczegółowo

OKOLICZNOŚCIOWE WYDANIE GAZETKI SZKOLNEJ KLASY III PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. ARMII KRAJOWEJ

OKOLICZNOŚCIOWE WYDANIE GAZETKI SZKOLNEJ KLASY III PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. ARMII KRAJOWEJ OKOLICZNOŚCIOWE WYDANIE GAZETKI SZKOLNEJ KLASY III PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. ARMII KRAJOWEJ 1 Drogi Czytelniku! Życzymy Ci przyjemnej lektury Szkolnego Newsa. Zachęcamy do refleksji nad pytaniem

Bardziej szczegółowo

Na prezentacje zaprasza Zosia Majkowska i Katarzyna Kostrzewa

Na prezentacje zaprasza Zosia Majkowska i Katarzyna Kostrzewa Na prezentacje zaprasza Zosia Majkowska i Katarzyna Kostrzewa Kraków Kraków położony jest w województwie małopolskim. Był siedzibą królów Polski. To król Kazimierz Odnowiciel przeniósł swoja siedzibę z

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ I OPŁATY DLA LINII ANALOGOWYCH

CZĘŚĆ I OPŁATY DLA LINII ANALOGOWYCH CENNIK USŁUGI TELEFONICZNEJ MULTIMEDIA POLSKA-POŁUDNIE S.A. WYCIĄG Cennik Usługi Telefonicznej Multimedia Polska-Południe S.A. obowiązuje dla Umów Abonenckich i Aneksów do Umów Abonenckich zawartych od

Bardziej szczegółowo

Ty i Google. Niezbędnik dla początkującego

Ty i Google. Niezbędnik dla początkującego Ty i Google Niezbędnik dla początkującego Podstawowe usługi... Jedno konto, wszystkie usługi Jeśli założysz konto w serwisie google masz wtedy dostęp do wszystkich jego funkcji, również tych zaawansowanych.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 11 marca 2013 r. Poz. 333

Warszawa, dnia 11 marca 2013 r. Poz. 333 Warszawa, dnia 11 marca 2013 r. Poz. 333 ROZPORZĄDZENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 15 lutego 2013 r. w sprawie ustanowienia Odznaki Honorowej za Zasługi dla Ochrony Praw Dziecka, ustalenia

Bardziej szczegółowo

Zmodernizowane zabezpieczenia polskich banknotów

Zmodernizowane zabezpieczenia polskich banknotów zabezpieczenia polskich banknotów banknoty Narodowy Bank Polski zaprezentował banknoty powszechnego obiegu o nominałach 0, 0, 0 i 00 złotych ze zmodernizowanymi zabezpieczeniami. Najważniejsze zmiany,

Bardziej szczegółowo

2007 rok. DATOWNIKI JEDNODNIOWE.

2007 rok. DATOWNIKI JEDNODNIOWE. 2007 rok. DATOWNIKI JEDNODNIOWE. 1. 24.03.2007 ŁOBŻENICA rys. wizerunek popiersia Ojca świętego Jana Pawła II w piusce i tekst : WYSTAWA WIELKIEMU RODAKOWI POCZTA POLSKA. JA, SYN TEJ ZIEMI, POLSKIEJ ZIEMI

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Identyfikacji Wizualnej

Podręcznik Identyfikacji Wizualnej Podręcznik Identyfikacji Wizualnej 1. ZESTAWIENIE ZNAKÓW 1 Znak RDC występuje w wersji pełnej z dopiskiem: Polskie Radio. Podstawowa wersja znaku składa się z symbolu graficznego RDC. Znak jako podstawowy

Bardziej szczegółowo

Ekran wyboru menu główne

Ekran wyboru menu główne Wstęp Ten multimedialny program przybliży dzieciom tematykę podziału Polski na województwa. W części edukacyjnej użytkownicy zapoznają się z ogólną charakterystyką i danymi statystycznymi, dotyczącymi

Bardziej szczegółowo

Kalendarz roku szkolnego 2013/2014

Kalendarz roku szkolnego 2013/2014 Kalendarz roku szkolnego 2013/2014 Termin Wydarzenie 2 września2013 r. Rozpoczęcie roku szkolnego 2i 3 stycznia 2013 r. Dzień wolny po odpracowaniu w dniu 14 i 28 września 2013r. Grudzień 2013 Próbne egzaminy

Bardziej szczegółowo

MIĘDZYNARODOWA WYSTAWA FILATELISTYCZNA 900 LAT OBRONY GŁOGOWA GŁOGÓW 2009

MIĘDZYNARODOWA WYSTAWA FILATELISTYCZNA 900 LAT OBRONY GŁOGOWA GŁOGÓW 2009 MIĘDZYNARODOWA WYSTAWA FILATELISTYCZNA 900 LAT OBRONY GŁOGOWA GŁOGÓW 2009 Termin wystawy: 11.11.2009 14.11.2009 roku Wystawa zorganizowana z okazji; - 900 lat Obrony Głogowa - 10 rocznica powstania Powiatu

Bardziej szczegółowo

Bohm 5x? Stanisław Wyspiański

Bohm 5x? Stanisław Wyspiański strona 1 Bohm 5x? Stanisław Wyspiański 2010-04-21 Bohm 5x? Stanisław Wyspiański Opis przedmiotu: Stanisław Wyspiański 1869-1907 Wielki malarz, genialny poeta i dramaturg, tworzy dzieła poświęcone idei

Bardziej szczegółowo

- konkurs literacki 11 czerwca 2013 r. 27 marca 2013 roku.

- konkurs literacki 11 czerwca 2013 r. 27 marca 2013 roku. Prace należy przesłać do 2.06.2013r. na adres mailowy edytao@op.pl lub na CD na adres szkoły. Poszczególne prace będą zaprezentowane i opatrzone komentarzem słownym przez dwóch przedstawicieli grupy, która

Bardziej szczegółowo

= 45 3, = GOTOWI NA EURO? LV L NASZ PIENIĄDZ. 1 stycznia Poznajemy banknoty i monety euro

= 45 3, = GOTOWI NA EURO? LV L NASZ PIENIĄDZ. 1 stycznia Poznajemy banknoty i monety euro Dzień stycznia 05 Poznajemy banknoty i monety euro = R LTL EU 80 45 NASZ PIENIĄDZ 70 EU 8 R 04 LV L GOTOWI NA EURO? 0., = SERIA EUROPA Nowe 5 0 x 6 mm Nowe 0 7 x 67 mm PIERWSZA SERIA 5 0 x 6 mm 0 7 x 67

Bardziej szczegółowo