40 2= CONFERENCE ATOMIQUE Ii. Im. Im AkAll

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "40 2= CONFERENCE ATOMIQUE Ii. Im. Im AkAll"

Transkrypt

1 9 9 DWUTYGODNIV POLSKIEGO ZWIĄZKU FlIATELISTOW Znayzi'k LIR wydany z rikazj' kongreim Pokoju w Sztokholmie 0~111~~ ~ ~~111~/~9.~1 ULA c 40 2= CONFERENCE ATOMIQUE Ii. Im. Im AkAll Znaczek Szwajcarii wydany na otwarcie II-ej Międzynarodowej Konferencji Atomowej w Genewie NR 17 ROK V WARSZAWA 1 WRZESIEŃ 1958

2 DRUGIE WYDANIE PROWIZORYCZNE DLA B. OKUPACJI NIEMIECKIEJ W serii artykułów ogłoszonych w r w Filateliście" w n-rach 5, 6 i 7 omówiłem znaczki tego wydania, opierając się głównie na pracy prof. Stanisława Miksteina. W ostatnim z tych artykułów opisałem błędy i usterki tego wydania. Zachęcony zainteresowaniem z jakim artykuły te spotkały się zarówno w kraju jak i za granicą, pragnę podzielić się z Czytelnikami dalszymi, częściowo nigdzie jeszcze nie ogłoszonymi szczegółami o błędach i usterkach, występujących na tych znaczkach. Nie będę powtarzał tego, co o tydi błędach pisałem uprzednio. Dla ułatwienia jed- (błędy i usterki) nak zbieraczom zrozumienia niniejszego artykułu, zamieszczam tabelę błędów, która wskazuje charakterystyczne cechy błędów i usterek oraz ich położenie w arkuszu. Ponadto reprodukowane są wszystkie błędy i usterki w dwukrotnym powiększeniu (wykonane graficznie przez kol. St. Babińskiego). Przy ustalaniu prawdziwości znaczków tego wydania z błędami czy usterkami niezbędne jest uwzględnienie następujących o- koliczności: A. Charakterystyczna dla znaczków tego wydania i omówiona już uprzednio cecha a Bl e d li i usterki Oznaczenie błędów Na jakim znaczku lo arkuszu na formie I na formie II B1 B2 B3 B4 B5 B6 B B9 BIO BII I BI2 313 B14 1 BI Odmiana formy c, B :e3 5 o O. B 3t F. < u O 1:,, I- N L' b ih i m o..., ffi e-. O gl, Brak 3-i:iti poziomej kreski POCZTA (kropka w P") POLSKA ( S" wyżej) 2ij < M o O Q. O t, O. POLSKA większy odstęp między O-L-S POLSKA (kropka in P") POLSKA (litery LiK z góry ścięci POLSKA (uszkodzona litera O" uiygisda jak E." POLSKA: (dwukropek) 2 S (cyfry szeroko rozstawione) 2 A a I b I I B b bxixx 3 C A 2 I 2 B C D - ti, h _ k \ k I m 3 E n 322

3 Pocata Polska Puzta Polska (ic osc ot OZ G! Ge RozilE. formy B 1 15 G B Poczta Poiska Poczta Polska P P P P P P Rożno forniv B 4 B 't Poczta Polska 5 ReVine formy B 5 Poczta Polska Poczta Palla MINIMI 111=MW B b B 7 323

4 mianowicie przerwy w 1 i 2 poziomej kresce (p. tablica str. 111 nr 6/IV) występują i na niektórych znaczkach z błędami lub usterkami, a mianowicie na: B 2 (kropka między literami o" c"), B 5 (kropka w lit. P" w słowie Poczta") B 6 (litera s" położona wyżej), B 8 (litera o" zamiast a" w słowie Poczta"), B 10 (kropka w literze P" w słowie Polska"), B 11 (ścięte litery Isk" w słowie Polska"), B 12 (uszkodzona litera,,o" w słowie Polska" wygląda jak litera e"), B 13 (dwukropek po słowie Polska"), B 14 (mniejszy odstęp między 3 i 4 kreską), B 15 (zwiększony odstęp między cyframi 2" 5"). Stwierdzenie tych przerw na. badanych znaczkach stanowi bardzo ważny element ekspertyzy. Niestety praktyczne znaczenie tych przerw zmniejsza bardzo wydatnie okoliczność, że przerwy te są widoczne tylko wtedy, jeżeli nie wypadają na literach uprzedniego również czarnego nadruku Gen. Gouv. Warschau". Ponadto i z innych przyczyn przerwy te często są niewidoczne np. wskutek zalania farbą itd. Ponieważ błędy na znaczkach tego wydania zbierane są bardzo często w parkach lub blokach (co niewątpliwie podwyższa znacznie ich wartość filatelistyczną) znaczenie mają nie tylko przerwy w kreskach na znaczkach z błędami czy usterkami, lecz gdy takich nie ma również przerwy na znaczkach z nimi sąsiadujących. I tak np.: B I ( Pocata" zamiast Poczta") znajduje się na znaczku drugim w formie I, na którym przerw w kreskach nie ma, ale sąsiednie znaczki, zarówno z lewej strony (1-szy znaczek w arkuszu), jak i z prawej strony (3-ci znaczek w arkuszu) mają przerwy w pierwszej kresce. O ile więc tylko przerwy te są widoczne stanowią one wielką pomoc w ekspertyzie. B. Bardzo ważną dla ekspertyzy znaczków tego wydania jest charakterystyczna cecha, która umożliwia nawet na pojedynczych znaczkach bez bocznych marginesów stwierdzenie ich pochodzenia ze skrajnych szeregów (I-go t 10-go pionowego). Stwierdzenie to możliwe jest na podstawie położenia na znaczkach kresek poziomych, których jest 4. Pierwsze dwie kreski przekreślają nadruk Gen. Gouv. Warschau", zaś kreski 3 i 4 Deutsches Reich". Kreski 1 i 2 są odmiennie zbudowane jak 3 i 4. Kreski I i 2 przekreślają całą szerokość znaczków i ciągną się z nielicznymi i bardzo wąskimi przerwami przez całą szerokość arkusza. Kreski te są jednak nieco krótsze niż cała szerokość arkusza i dlatego na skrajnych zarówno lewych jak i prawych znaczkach kreski te nie dochodzą do samych brzegów znaczków. Wskutek tego zostaje wąska 11/2 2 mm przestrzeń nie zadrukowana 1 i 2 kreską na znaczkach skrajnych z lewej i prawej strony. (O ile naturalnie cały nadruk jest przesunięty). Natomiast na wszystkich nie skrajnych znaczkach kreski 1 i 2 przebiegają przez całą szerokość znaczka aż do samych jego brzegów. W odróżnieniu od I i 2 kreski, kreski 3 i 4 nie przebiegają nieprzerwanie przez cały arkusz, lecz kreski te zaczynają się i kończą na każdym poszczególnym znaczku, w odległości około 2 mm od zarówno lewego jak i prawego brzegu znaczka. Z powyższego wynika, jak łatwo jest stwierdzić, czy znaczek pochodzi ze skrajnie lewego, czy prawego, tj. 1 lub 10 szeregu. Na znaczkach skrajnie lewego tj. I-go szeregu I i 2 pozioma kreska z lewej strony nie dochodzą do brzegów znaczka o 11/2 do 2 min i obie te kreski położone są z lewej strony na tym samym pionie co kreski 3 i 4. Na znaczkach skrajnie prawego, tj. 10 szeregu rzecz ma się odwrotnie, a mianowicie I i 2 pozioma kreska z prawej strony nie dochodzą do brzegu znaczka o 11/2 2 mm i obie te kreski położone są z prawej strony na tym samym pionie co kreski 3 i 4. Natomiast na wszystkich innych, tj. nie skrajnych znaczkach, a więc znaczkach z szeregów 2 9, kreski I i 2 przebiegają przez całą szerokość znaczka, zaś kreski 3 i 4 zaczynają i kończą się I1/1 do 2 mm od brzegów znaczka a więc w innym pionie niż kreski 1 i 2. Istniejąca możliwość stwierdzenia na znaczkach tego wydania, czy pojedynczy znaczek pochodzi z pierwszego lub dziesiątego szeregu ma bardzo duże znaczenie, przede wszystkim dla ekspertyzy tych błędów i usterek, które występują na znaczkach położonych w tych właśnie szeregach. Najczęściej bowiem fałszerze tej charakterystycznej cechy znaczków skrajnie położonych nie zauważali i nie uwzględniali. Odnosi się to do następujących błędów czy usterek: B 6 (znaczek 11-ty, litera s" położona wyżej), B 9 (znaczek 80-ty większy odstęp między literami o-1-s' w słowie Polska"), i B 12 (znaczek 41 litera o" w Polska" wygląda jak litera e"). Cecha ta ma często również znaczenie dla ekspertyzy błędów i usterek na znaczkach sąsiadujących ze znaczkami skrajnymi, a więc położonych w szeregach 2 9, o ile znaczki z tymi błędami czy usterkami są w parkach lub blokach ze znaczkami skrajnymi; umożliwia to stwierdzenie, że 324

5 Poczto Polska Poczta Pol ska Poczta Po 1 ska Po czta r15 Pol ska B 9 Poczta Po ska bo-- - Poczta polska Poczta Poisita Różne orny B9 B 10 B 1I R..> 61-7: o formy Poczta Polska PSI Pei Pel KOznc l'ormy. u1 Poczta Polska' B V% B Poczta Polska P o ls ka poczta Polska D t4 Pry wxt t na vobot E 15 a wie B

6 znaczek z błędem, czy usterką pochodzi z właściwego szeregu znaczków, co przy ekspertyzie ma również duże znaczenie. Wypadki te zachodzą przy błędach: B 1 (2-gi znaczek Pocata" zamiast Poczta"), B 7 (49-ty znaczek litera k" odwrócona), B 15 (82-gi znaczek, cyfry 2" i 5" rozsunięte). C. Cecha omówiona uprzednio (B) dająca możność ustalenia, że znaczek pochodzi ze skrajnego szeregu ma duże znaczenie przy ekspertyzie znaczków z usterką B 12, która występuje na 41 znaczku tych arkuszy, które przedrukowano formą II z ugrupowaniem błędów k - n. Usterka polega na tym, że w słowie Polska" litera o" została uszkodzona tak, że przypomina literę e". Należy jednak zwrócić uwagę, że przy B 12 choć litera o" przechodziła różne stopnie uszkodzenia (z których przykładowo kilka pokazano na rysunku), to jednak zawsze jest oczywiste, że jest to uszkodzona. czcionka o", a nie omyłkowo wstawiona czcionka e". Spotyka się jednak znaczki z najzupełniej wyrażną literą e" (np. na znaczku 25/71/2 fen.). Znaczki z taką wyraźną literą e" nie są usterką katalogowaną pod B-12, gdyż nie są 41 znaczkami w arkuszu. Zasadniczym zaś warunkiem autentyczności usterki B 12 jest ustalenie, że znaczek pochodzi z pierwszego skrajnie lewego szeregu w arkuszu. Znaczki z normalną literą e" (Polska) należy uważać za prywatną robotę, ponieważ nie udało się stwierdzić ani pozycji takiego znaczka w arkuszu, ani stałego występowania. D. Osobną, nader ciekawą grupę stanowią usterki: B 2 (kropka między literami o" c"), B 5 (kropka w P" w słowie Poczta"), B 10 (kropka w P" w słowie Polska"), B 12 (litera o" w słowie Polska" wskutek uszkodzenia przypomina literę e"). Usterki te bowiem nie mają formy stałej, ponieważ w trakcie druku zmieniały swój wygląd. Reprodukowane dla przykładu różne rysunki tych zmian, nie wyczerpują wszystkich ich wariantów. Dlatego stwierdzenie na znaczku innej nieco niż reprodukowana forma usterki, nie jest dowodem nieprawdziwości nadruku. Podobnie przedstawia się sprawa przy błędzie B 4 (brak 3-ej poziomej kreski). Z reguły kreska ta nie znika całkowicie z nadruku i ślad jej jest widoczny, najczęściej nie w całej jej normalnej długości (18 mm). Widocznie czcionka tej kreski nie wypadła całkowicie ze składu formy drukarskiej, lecz z powodu usunięcia się podkładu wgłębiła się tylko i przechyliła, tak, że ślad jednej z jej krawędzi jest prawie zawsze widoczny. Różne formy tych śla- dów są przykładowo reprodukowane, nie wyczerpują jednak wszystkich spotykanych wariantów tego błędu. Siady tej kreski widoczne są na wszystkich wartościach znaczków przedrukowanych formą I (na 97 znaczku), z wyjątkiem znaczka wartości 25/71/2 fen., na którym najczęściej (ale nie zawsze) brak zupełnie 3-ej kreski i nie ma jej śladu. Wytłumaczyć to można tym, że znaczki 71/2 fen. z nadrukiem cyfry 25" były ostatnimi, które przedrukowano formą I, a mianowicie jej odmianą C" ugrupowanie błędów c". Widocznie w tym ostatnim okresie kreska ta albo zupełnie wypadła ze składu, albo tak się zagłębiła, że nie zostawiała już śladu na przedrukowanych znaczkach. Przy wszystkich ostatnio omówionych usterkach (B 2, B 4, B 5, B 10 i B 12), przy których wygląd uszkodzonych liter, kropek czy kresek nie zawsze jest identyczny lecz zmienia się, narzucała się myśl, czy nie można by ustalić w jakiej kolejności w obrębie tego samego ugrupowania błędu poszczególne wartości zostały przedrukowane. Wzorując się na prof. Miksteinie który na podstawie zmian w ugrupowaniach błędów (a n) zdołał ustalić jakie wartości znaczków zostały przedrukowane każdym z 12-tu (a n) ugrupowań błędów (p. tablice str. 127 nr 7/IV) wydawało się, że po ewentualnym ustaleniu jakiejś kolejności w ewolucji tych usterek i ustaleniu wartości znaczków, na których pewne stadia tych zmian występują, będzie można ustalić także kolejność przedruku poszczególnych wartości w obrębie poszczególnych ugrupowań błędów. Okazało się to jednak niewykonalne, nie tylko z powodu szczupłości dostępnego materiału porównawczego, ale z dwóch jeszcze przyczyn: a) uszkodzenia liter, kropek i kresek nie zawsze tylko kolejno się w czasie druku zwiększały, ale czasem i zmniejszały (np. przez oczyszczenie formy drukarskiej). Wskutek tego ustalenie ścisłej kolejności uszkodzeń nie zawsze jest możliwe; b) w czasie druku nie przedrukowano widocznie kolejno całego zapasu jednej wartości znaczków, potem drugiej, trzeciej itp., lecz przedrukowano zapasy znaczków nie zwracając uwagi na ich wartość nominalną. Skutkiem tego jedną i tę samą wartość przedrukowano w obrębie jednego ugrupowania błędów w kilku partiach, a więc i z różnymi stadiami uszkodzeń. E. Na osobne omówienie zasługuje usterka B 9 (większy odstęp między literami o-1-s" w słowie Polska"). Usterka ta ma 3 różne formy. Różnice jednak nie polegają jakby z dotychczasowych opisów można oczekiwać na różnych odstępach liter o-1-s" w słowie Polska", ale na co dotąd nie zwrócono uwagi na różnych od- 326

7 stępach liter P-o-c" w słowie Poczta". Te różne odstępy powodują, że długość słowa Poczta" w jednym wypadku wynosi 7 mm, w innych 71/2 mm, przy czym w drugim wypadku są jeszcze dwa odmienne odstępy między literami P-o" oraz o-c", łącznie więc są trzy formy tej usterki u- widocznione na rysunku. Według dotychczasowych ustaleń, opartych na szczupłym materiale i dlatego prawdopodobnie niekompletnym, usterka B 9, na której długość słowa Poczta" wynosi: a) 7 mm występuje na znaczkach wartości nominalnej 5 pf i 20 pf; b) 71/2 mm, a odstęp zwiększony jest zarówno między literami P-o", jak i o-c" występuje na znaczkach wartości nominalnej 3, 15 i 30 pf; c) 71/2 mm, a zwiększony jest odstęp tylko między literami P-o" (natomiast normalny między o-c") występuje na znaczkach wartości nominalnej 10, 15, 30 i 40 pf. F. Nie mniejsze znaczenie dla ekspertyzy mają i inne drobne, lecz stale występujące usterki, np. Szczerby" w 4-tej poziomej kresce na B 6 (litera S" wyżej) i B 11 (ścięte litery Isk"), lub uszkodzenie główki cyfry 2" na B 15 (większy odstęp między cyframi 2 i 5). Są to cechy bardzo charak- terystyczne dla tych błędów, które ułatwiają znacznie ich ekspertyzę, zwłaszcza że są z reguły dobrze widoczne. G. Wreszcie należy jeszcze wspomnieć o jednej usterce, a mianowicie braku litery o" w słowie Poczta", przy czym litera o" albo całkowicie zanika, albo widoczny jest jej ślad. Podpisany stwierdził, że usterka ta występuje na znaczkach wartości nominalnej 3, 5, 10, 20, 30 i 40 pf przedrukowanych formą II na 41 znaczku, a więc na tej formie i na tym znaczku, na którym później pojawia się usterka B 12 (uszkodzone o" w Polska"), która występuje tylko w ugrupowaniu błędów k-n". Usterka brak o" w Poczta" może zatem występować w ugrupowaniu błędów d-h". Ponieważ, jednak nie udało się dotąd ustalić, w którym z tych ugrupowań błąd ten występuje i czy tylko częściowo czy też w ciągu całego jednego lub kilku ugrupowań, usterki tej na razie nie skatalogowano. Być może, że uwagi powyższe umożliwią zbieraczom w niektórych wypadkach stwierdzenie autentyczności nadruku, bez uciekania się do pomocy ekspertów i pozwolą im w ten sposób zapoznać się ze smakiem" samoistnych badań filatelistycznych. Józef Tislowitz JESZCZE O POCZCIE INTERNOWANYCH W SZWAJCARII Wymowa znaczków, nalepek i stempli o- brazujących koleje losu jakie przechodziliśmy w 2-giej wojnie światowej to temat niezwykle obszerny i pasjonujący. Polonica pocztowe z tego okresu opowiadają o tym co się działo w kraju (nalepki poczty tajnej", znaczki powstańcze), w obozach jenieckich (znaczki i poczta międzyobozowa) i wszędzie tam, gdzie przeciwstawialiśmy się orężem lub propagandą najeźdźcy. W krajach Europy Zachodniej jak i na dalekim Wschodzie (w dzisiejszym Pakistanie, w Karaczi stacjonowały jednostki polskie), w Związku Radzieckim, w Stanach Zjednoczonych, wszędzie tam natrafiamy na polonica pocztowe, wydania nalepek, kart okolicznościowych protestujących przeciwko przemocy hitlerowskiej lub sławiących wyczyny oręża polskiego. Wnikliwe badania pozwalają. stopniowo wyłuskać i rozgraniczyć wydania urzędowe podyktowane koniecznością pocztową, wydania miejscowe wprawdzie nie urzędowe ale usprawiedliwione okolicznościami miejsca i chwili, wreszcie wydania czysto spekulacyjne, bo i takie istnieją. Każdy ukazujący się w FILATELIŚCIE" artykuł omawiający ten obszerny temat witamy z ciekawością i w przeświadczeniu, że drobne nawet wzmianki dotyczące tematu polonica w okresie wojny światowej" w większym lub mniejszym stopniu rejestrują fakty pocztowe, które z biegiem czasu ulec mogą zapomnieniu, a odpowiedni materiał rozproszeniu i zniszczeniu. Toteż z wielkim zainteresowaniem przestudiowałem w nr 6 z 15 marca br. FILATELISTY" artykuł kol. Perzyńskiego o poczcie Obozów Internowanych w Szwajcarii. Po artykule opublikowanym w nr 20 z 15 października 1957 r. dotyczącym poczty międzyobozowej w Niemczech jest to już druga udana próba systematycznego ujęcia, tym razem historii pocźty obozów internowanych na obszarze Szwajcarii. Przypuszczam, że podanie garści wiadomości o poszczególnych obozach zainteresuje Czytelników FILATELISTY". Jak wiadomo oddziały polskie wchodzące w skład II-giej Dywizji Strzelców Pieszych, przeszły w 1940 r. granicę Szwajcarii, gdzie zostały internowane w poszczególnych obozach. Duża ilość tych obozów daje ciekawy temat do zbiorów specjalizowanych stempli z poszczególnych miejscowości. I. Uzupełniając listę podaną w FILATE- LIŚCIE" z 15 marca 1958 r. podaję następujące obozy (w cudzysłowie oznaczono 327

8 w skrócie w jakiej wersji językowej zredagowany jest stempel: fr" po francusku, n" po niemiecku, i wł" po włosku). Bussnang fr", Ennetmoos n", Gebenstorf fr", Granges pres-sion fr", Herisau fr", Holderbank (Aarg) Lostallo fr", Massagno fr", Schangnau fr", Slon fr", Tobel fr", Vico Marcole fr". Być może, że niektóre z tych nazw pokrywają się z nazwami podanymi w sposób zniekształcony w wymienionej wyżej liście (Gelbensdorf, Herissu). 2. Stempel obozu Arcona fr" mam w wersji francuskiej, a nie włoskiej, zaś stemple Niederrohrdorf fr", Oberegg fr", Riniken fr" w wersji francuskiej zamiast nięmieckiej. W formie uzupełnienia listy podaję, że napisy obozów: Eriswil fr", Gudo fr", Lommis fr", Nusshof fr" i Zollbrńck fr" są w wersji francuskiej. 3. W formie uzupełnienia zdjęć podaję: nr 13 bis Legenda jak na stemplu nr 13 jednak wyraz Portofrei" umieszczony półkolisto nad krzyżem. Posiadane przeze mnie stemple wykonane są przeważnie tuszem czarnym, rzadziej fioletowym, zdarzają się również w kolorze ciemnoniebieskim. Stempel Tobel fr" mam na pocztówce typ 3 ze znaczkiem nr 2. Odnośnie znaczka nr 1 to istnieje on podobnie jak znaczek 2-gi w formie małych arkusików-czworobloków. A oto garść szczegółów dotyczących poszczególnych obozów: W obozie Elgg a później Meilen przebywał dowódca internowanej dywizji wraz ze swoim sztabem. W obozie Thórigen znajdowało się dowództwo 6-go pułku. W PfMfikon (Zch) i Lommis czynne były wewnętrzne obozy szkoleniowe, w Wetzikon (Zch) działało gimnazjum polskie dla internowanych. Z wyższych uczelni szwajcarskich korzystali uczestnicy obozów w St. Gallen (Wyższa Szkoła Handlowa), Winterthur (Politechnika) i Fribourg (Uniwersytet). W obozie Wiesendangen był polski szpital, a obóz Leysin przeznaczony był dla internowanych zagrożonych gruźlicą. Burgdorf miał charakter obozu gospodarczego (magazyny, warsztaty) a Oberegg był obozem karnym. Na zakończenie zwracam się do Czytelników FILATELISTY" z prośbą o podzielenie się dalszymi uwagami i szczegółami na temat poczty obozów internowanych w Szwajcarii. Stanisław Kossobudzki W uzupełnieniu artykułu kol. Macieja Perzyńskiego z nr 6/8 Filatelisty" podaję, iż cenzura szwajcarska posiadała poza wymienionymi już stempelkami zawierającymi numery, również inne stempelki. Załączona ilustracja w pierwszym pionowym rzędzie pokazuje stempelki opisane przez kol. Perzyńskiego. Drugi rząd pionowy zawiera typ II, Trzeci rząd pionowy pierwsze dwa stempelki przedstawiają typ III, następne dwa stempelki typ IV oraz ostatnie dwa stempelki typ V. Stempelki te mam z korespondencji, którą otrzymywałem od swego brata. Wymiary typów: I wysokość 5,5, długość 11,5 mm II wys, ramki 5,5 mm, dł ramki 9 mm III wysgkość 5 mm, długość 18,5 mm IV wysokość 5-5,5 mm, długość ca 8 mm V wys. ramki 8,5 mm, dł. ramki 11-11,5 mm. Roman Winiarek Wszyscy filateliści biorą udział w organizacji Wystawy stulecia znaczka polskiego POLSKA 1960" 328

9 NO W O :C ZAGRANICZNE ARGENTYNA. Z okazji 100-lecia pierwszych znaczków Argentyny oraz wystawy filatelistycznej Eficon" wydano serię z 8 znaczków, na których część rysunków przedstawia reprodukcje znaczków argentyńskich z r BERLIN ZACHODNI. Z okazji 78-go Zjazdu Niemieckich Katolików, który odbył się w Berlinie sierpnia, berlińska dyrekcja pocztowa wydała w I-szym dniu zjazdu 2 znaczki: 10 Pf zielony/czarny i 20 Pf czerwony/czarny w nakładzie tys. szt. Rysunek wzorowany jest na oficjalnych plakatach, propagujących ten zjazd i przedstawia postać Chrystusa na tle orbit symbolizujących kosmos. Znaczki mają wprawdzie moc obiegową poza Berlinem zachodnim na terenie całej NRF, z wyjątkiem terytorium Saary, nie będą jednak sprzedawane w okienkach urzędów pocztowych NRF, lecz wysyłane na zamówienie tylko przez obsługujące zbieraczy Biuro Pocztowe we Frankfurcie. w owalu z lewej strony oraz flagami USA i Ekwadoru z prawej strony. O podobnym rysunku wydano jeszcze dalsze 2 znaczki: jeden dla upamiętnienia wizyty w Ekwadorze prezydenta Hondurasu dr Ramona Villeda Morales (wartości nominalnej Sucres 2 ) i drugi z okazji wizyty ministra spraw zagranicznych Kolumbii (wartości nomin. S 1,80).... ecuador 5/ e«,.0 urk+,11iluunk..».1...s:i,u241,214 Di las 111/ł ~MIRKA AL "J. &A. a... J -,-..'.. N k. ON..kl I, 0,5,11.'e GRECJA. 1 lipca wydano serię lotniczą o wysokich nominałach. Każdy ze znaczków ma odmienny rysunek i przedstawia jedno z miast portowych Grecji: Drs 10 Pireus (port Aten), Drs 15 Saloniki, Drs 20 Patras, Drs 25 Hermupolis (na wyspie Syra), Drs 30 Volos (Tessalia), zniszczony kilka lat temu przez wybuch wulkanu, a obecnie odbudowany, Drs 50 Kawala i Drs 100 Heraklejon (Kandia) na Krecie. lub 1r, ar w ww./ CORREOS Dł G1JATIMAIA.0 BRAZYLIA. Z okazji 100-leda otwarcia I-szej Centralnej Linii Kolejowej, wydano znaczek $ 2,50 brunatny, na którym reprodukowana jest lokomotywa z czasów otwarcia linii kolejowej na tle drapacza chmur. DOMINIKAŃSKA REP. W związku z apelem ogólnego zebrania ONZ o zwiększenie pomocy dla uchodżców palestyńskich, wydano specjalną serię znaczków. Przedrukowano mianowicie 8 trójkątnych znaczków różnych wartości serii olimpijskiej, (w łącznej ilości 400 tys. szt. oraz bloki składające się z 80 tys. znaczków), dodatkową opłatą +2 c" względnie + 5 c" oraz czerwonym półksiężycem i gwiazdą Dawida. EKWADOR wydał z okazji wizyty wiceprezydenta USA R. Nixona znaczek wartości nominalnej Sucres 2 z portretem Nixona... AUL AIL-a AL 11b."..."... GWATEMALA wydała serię lotniczą Czerwonego Krzyża, składającą się z 4-ch znaczków: 1, 2, 3 i 4 c. Na znaczku 1 c z lewej strony emblemat Czerwonego Krzyża, z prawej mapa Gwatemali, na znaczku 2 c u góry owalny portret Jose Rinz Angelo a na dole Czerwony Krzyż i matka z chorym dzieckiem, na znaczku 3 c Pedro de Bethamcourt udziela pomocy choremu na tle dymiącego wulkanu i 4 c portret Rafaela Ayan i emblemat Czerwonego Krzyża. 329

10 dwa znaczki wartości 1 sunkami kwiatów. INDIE. Dla uczczenia 100-lecia urodzin dr D. K. Karwe znanego pedagoga i pioniera kształcenia kobiet indyjskich, wydano znaczek 15 np w kolorze jasno/brunatnym z jego portretem. ISLANDIA. W lipcu ukazały się Kr i 2,50 Kr z ry- JUGOSLAWIA. 5 maja z okazji Tygodnia Czerwonego Krzyża ukazał się znaczek z rysunkiem znaczka 15 Din ONZ z roku 1953 (Kat. Zumstein 766). Zamiast wartości 15 Din umieszczono w prawym górnym rogu emblemat Czerwonego Krzyża, a z lewej strony cyfrę 2" (Din). W czasie trwania Tygodnia Czerwonego Krzyża znaczek ten musiał obowiązkowo być umieszczany na wszelkich przesyłkach pocztowych jako dodatkowa opłata. W razie braku tej dopłaty na przesyłce ponosił ją odbiorca. W tym celu część nakładu wyżej opisanego znaczka zaopatrzono nadrukiem,,porto" w lewym górnym rogu znaczka, pod nadrukiem cyfry 2". czątkiem VIII w. pierwszy przeszedł te okolice, które dziś nazywają Kanadą Zachodnią". KOLONIE FRANC. Dla kilku kolonii francuskich wydano znaczki z rysunkami kwiatów. I tak: dla FRANC. AFRYKI RÓW- NIKOWEJ wydano znaczek 10 fr (Euadania), 25 fr (Spathodea), dla FRANC. AFRY- KI ZACH. znaczki 10 fr (Gloriosa), 30 fr (Cystoperma) i 65 fr (Crinum moorei), dla franc. SOMALI znaczek 10 fr (Haemantus); dla NOWEJ KALEDONII 4 fr (anthoslemon) i 15 fr (Hihiscus) oraz dla VALLIS i FUTUNY znaczek 15 fr (Montrouziera). KOLUMBIA. 13 maja wydano z okazji Międzynarodowego Roku Geofizycznego serię składającą się z 3 znaczków: 10 c czarny, 25 c zielony i $ 1 purpurowy. Na znaczkach jest portret Francisco Diose de Caldas wynalazcy hepsometru, tj. przyrządu określającego wysokość położenia przez temperaturę kipienia wody. Wynalazca był znanym matematykiem oraz odegrał również wybitną rolę w walkach o niezależność Kolumbii. 2 czerwca wydano znaczek 5 ctv w nakładzie 7 mln na rzecz Czerwonego Krzyża. Na znaczku przedstawiona jest karetka sanitarna, do której pielęgniarki wnoszą chorego. Z lewej strony emblemat Czerwonego Krzyża. KANADA. 4 czerwca wydano znaczek 5 c niebieski dla uczczenia słynnego francuskiego odkrywcy Pierre Gauthier de Varenne Sieure de la Verendrije, który z po- KUBA. Z podwójnej okazji 1) Dnia Znaczka oraz 2) Krajowej Wystawy Filatelistycznej wydano 24 kwietnia 2 znaczki, oba w kolorze niebieskim/żółtym. Na znaczku 4 c przedstawiona jest starodawna mapa Kuby, zaś na znaczku lotniczym 29 c mapa z częś- 330

11 cią Środkowej Ameryki i zachodnich brzegów Europy i Afryki, na której nakreślona jest morska droga z 1756 r., która prowadziła przez Kubę. Na obu znaczkach jest napis, wskazujący na Dzień Znaczka oraz na wystawę filatelistyczną. Towarzystwo Filatelistyczne, organizujące wystawę wydało z tej okazji 2 bloczki, na których oprócz napisów propagujących wystawę umieszczone są te same znaczki (na jednym 4 c, na drugim 29 c.), lecz w innych kolorach (zielonym/różowym). Bloczki te nie miały charakteru urzędowego i nie mia ły mocy obiegowej. Ponieważ jednak wydano je na podstawie specjalnego dekretu rządowego i drukowano identycznymi kliszami, nie można odmówić im półoficjalnego charakteru. PERU. Z okazji wystawy, którą Republika Peru urządziła w Paryżu, wydano serię z 4-ch znaczków, które wykonane były we Francji; na znaczku 65 c kobieta w narodowym peruwiańskim stroju na tle katedry w Limie, 1,50 s jeździec na tle peruwiańskiego krajobrazu i znaczek 25 s mapa Peru i produkty tego kraju. POS fa R. P R 1 A NAS O /b~ ( Z7,c/ERACOVITA NATURALIST POSTA. R. P. ROM I NAWA c cc O O W c_ -LiE.RACOVITA CREATORUla RUMUNIA. W najbliższym czasie ukażą się 2 znaczki dla uczczenia rumuńskiego badacza jaskiń Emila Racowita ( ). Znaczek wartości 55 bani w dwóch odcieniach koloru niebieskiego przedstawia portret uczonego i mapę Antarktyki, zaś znaczek wartości 1,20 lei fioletowy/oliwkowy portret tegoż uczonego na tle groty. SAN MARINO. 23 lipca wydano 2 znaczki lotnicze o rysunku podobnym lecz nie identycznym: 200 Lir brunatno/niebieski z widokiem góry Monte Titano z miastem San Marino na szczycie i 300 Lir fioletowy/czerwony z widokiem tej samej góry z wędrowcem i mułami na pierwszym planie. Znaczki te drukowane są parami i przedzielone wąskim białym paskiem, na którym reprodukowany jest herb Republiki San Marino. SOMALI FRANC. 7 lipca ukazała się seria składająca się z 4 znaczków z rysunkami zwierząt: 30 c dzik, 40 c lampart, 50 c gazela i lotniczy 100 fr - stado gazeli. CHAMPION pf LI BERTY ; -, kf) \friria united STATES POSTAGE USA. W zainaugurowanej w r wydaniem znaczka z portretem zmarłego tragicznie prezydenta Filipin Ramona Magsaysay obliczonej na szereg lat serii Champion of Liberty" (bojownicy o wolność) pojawią się w tym roku 4 znaczki: 2 z portretem Simona Boliwara i 2 z portretem Lajosa Kossutha. 21 lipca br. ukazały się znaczki 4 c i 8 c z portretem Simona Boliwara ( ), bohatera południowo amerykańskiego, który walczył o wolność i niepodległość Wenezueli, Kolumbii, Peru i Boliwii (nazwa tej ostatniej pochodzi właśnie od jego nazwiska). Rysunek znaczków identyczny jak na znaczku z 1957 r., zmieniony jest tylko portret i tekst podpisu. 1 sierpnia wydano nowy znaczek z portretem Abrahama Lincolna (reprodukcja porretu Douglasa Volka z narodowej galerii sztuki w Waszyngtonie) wartości 4 c w związku z podwyższeniem opłaty pocztowej z 3 c na 4 c. T k_*" TILItti LAM ri t: rut CóW. NciutP VIETNAM. W czerwcu br. wydano dalsze 2 znaczki w związku z wystawą wyrobów rękodzielniczych i drobnego przemysłu, która odbyła się w Chanoi w styczniumarcu br. Jeden zaczek wartości 150 ddng niebieskozielony/bnunatny, drugi wartości dóng fioletowy/ciemnoszary. Na znaczku przedstawiony jest koszyczek z trzciny, rzeżbiona waza srebrna i koronkowa robótka. 331

12 Z okazji I-go światowego kongresu Związku Młodych Robotników, który odbył się w Pradze lipca, wydano znaczek 150 diing zielony/czerwony z emblematem kongresu i odpowiednim napisem. WŁOCHY. Leoncavallo i Puccini, dwaj słynni włoscy kompozytorzy o- per zostali uczczeni wydaniem dwóch znaczków po Lir 25. Jeden ze znaczków w kolka r z e czerwonym/niebieskim przedstawia prolog do o- pery Pajace", drugi w kolorze niebieskim - scenę z opery Cyganeria". CO W ROKU 1888 PISANO O POLSKIEJ FILATELISTYCE Niemieckie Stowarzyszenie Filatelistyczne Philatelia" obchodziło uroczyście w r jubileusz swego istnienia. Z tej okazji wydano biuletyn, w którym niemiecki filatelista Ryszard Wagner zamieścił artykuł na temat: Filatelistyka w Polsce" (die Philatelie in Polen). Artykuł o polskich filatelistach wzbudził duże zainteresowanie. Ponieważ biuletyn stowarzyszenia Philatelia" miał bardzo ograniczony nakład - szybko się wyczerpał. Poruszone w nim zagadnienie filatelistyki na terenach polskich było tematem wielu dyskusji w klubach filatelistycznych większych miast w Europie. Dlatego też _redakcja jednego z największych pism filatelistycznych Illustrierłe Briefmarken Zeitung" przedrukowała w nr 3 z dnia r. in extenso artykuł R. Wagnera Filatelistyka w Polsce". Pismo Illustrierte Briefmarken Zeitung", założone w początkach 1888 r., wychodziło 2 razy w miesiącu i było oficjalnym organem wielu stowarzyszeń filatelistycznych z większych miast Europy lak: Berlina, Brna, Kopenhagi, Zeitzu, Rygi, Stuttgartu, Brugii, Hanoweru, Giesen, Hamburga, Dortmundu i Reichenbergu. Ryszard Wagner, bezwiedny propagator polskiej filatelistyki, mia ł okazję odwiedzić podczas swych częstych podróży ośrodki filatelistyczne w kilku miastach polskich. Wrażenia z tych podróży, dotyczące specjalnie filatelisłyki, przedstawił we wspomnianym artykule. Wypowiedzi jego biorąc pod uwagę narodowość autora, są tym bardziej interesujące, że aczkolwiek w tym okresie Ojczyzna nasza nie posiadała niepodległości, dał on artykułowi tytuł Filatelistyka w Polsce" i wykazał, że charakter tej kulturalnej rozrywki miał za podłoże kultywowanie odrębności narodowej i krzewienie uczuć patriotycznych. R. Wag- ner tak wprowadza czytelników w nieznany dotychczas filatelistom niemieckim temat:.na życzenie Stowarzyszenia Philatelia", bym do jubileuszowego zeszytu napisał coś bardzo ciekawego, doszedłem do wniosku, że dobrze będzie, jeżeli czytelnikom przedstawię zupełnie nieznane zagadnienie: Ruch filatelistyczny w Królestwie Jagiellonów w Polsce". Po krótkim rysie historycznym z epilogiem 3 zaborów stwierdza dalej:...podczas moich podróży przez kraj polski miałem możność poznać wielu polskich filatelistów i byłem zaskoczony ich znajomością zagadnienia". Zauważa, że polscy filateliści choć nie mają żadnej organizacji, ponieważ zaborcy nie zezwalają im na tworzenie stowarzyszeń, reprezentują całkiem odrębny kierunek zbierania. Katalogami Polacy nie interesują się specjalnie. Większość zbiera raczej to, co jest łatwe do osiągnięcia. Spotyka się wielu filatelistów, którzy układają swe zbiory nie na podstawie nazw krajów na znaczkach, a raczej według stempli miejscowości, gdzie dany znaczek był użyty. Z tej też przyczyny niektóre znaczki umieszczane są w innych krajach zamiast macierzystych np.: austriackie pod Liechtenstein, angielskie w Irlandii, hiszpańskie pod Maroko etc. W tych wypadkach o kwalifikowaniu znaczka do danego kraju decyduje miejscowość stempla. Naturalnie stempel musi być wyraźnie czytelny. Zauważył, że Polacy nie są skłonni do poświęcenia zbyt wielu pieniędzy na nabywanie rzadkości filatelistycznych. Po przeczytaniu cenników z ofertami różnych rarytasów, Polak rzuca ofertę do kosza, a album odkłada na spód szafy. Woli czas wolny przepędzić z flintą na polowaniu, niż denerwować się trudnymi do zdobycia rzadkościami". Niechętnie zbierane są znaczki z godłami zaborców. Wagnerowi wydaje się dziwne, 332

CZESŁAW SŁANIA 22.10.1921 Czeladź Data i miejsce urodzin Czesława Słani. 1927 Przeprowadzka wraz z rodziną do wsi Osmolice koło Lublina 1945 Wstąpienie do Krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych. 1947-1949

Bardziej szczegółowo

Wolne miasto Gdańsk /Danzig

Wolne miasto Gdańsk /Danzig Datowanie przedmiotu: 1920 Opis przedmiotu: 1920 14VI-21XII wydanie przedrukowane Datowanie przedmiotu: 1920 Opis przedmiotu: 1920,10 VIII-20XI wydanie prowizoryczne Datowanie przedmiotu: 1920 Opis przedmiotu:

Bardziej szczegółowo

KĄCIK JĘZYKA ANGIELSKIEGO

KĄCIK JĘZYKA ANGIELSKIEGO KĄCIK JĘZYKA ANGIELSKIEGO Język angielski jest językiem międzynarodowym. Posługują się nim ludzie na całym świecie. Ty jesteś jedną z tych osób. Warto więc dowiedzieć się w jakich państwach mówi się po

Bardziej szczegółowo

Zabezpieczenia polskich banknotów

Zabezpieczenia polskich banknotów Zabezpieczenia polskich banknotów www.nbp.pl Banknoty obiegowe emitowane przez NBP z serii Władcy polscy 0 złotych Książe Mieszko I Denar srebrna moneta z okresu panowania Mieszka I 0 mm x 0 mm 0 złotych

Bardziej szczegółowo

FORMACJE LOTNICZE BŁĘKITNEJ ARMII GEN. J.HALLERA W DOKUMENTACJI POCZTOWEJ

FORMACJE LOTNICZE BŁĘKITNEJ ARMII GEN. J.HALLERA W DOKUMENTACJI POCZTOWEJ FORMACJE LOTNICZE BŁĘKITNEJ ARMII GEN. J.HALLERA W DOKUMENTACJI POCZTOWEJ POLSKA AKADEMIA FILATELISTYKI CIECHOCINEK 28 MAJ 2011 JACEK KOSMALA 1 TŁO HISTORYCZNE 22.01.1917 - Orędzie Prezydenta USA W. Wilsona

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA ŁAMANIA GŁOWY Część IV POKROPEK

AKADEMIA ŁAMANIA GŁOWY Część IV POKROPEK AKADEMIA ŁAMANIA GŁOWY Część IV POKROPEK Pokropek został wymyślony w japońskim wydawnictwie Nikoli, specjalizującym się w łamigłówkach. Po raz pierwszy opublikowano go w czerwcu 1989 r. w jednym z czasopism

Bardziej szczegółowo

Podczas pobytu w Żywcu artysta malarz portretował wielu mieszczan żywieckich.

Podczas pobytu w Żywcu artysta malarz portretował wielu mieszczan żywieckich. Historia Szkoły bogata, ciekawa, mało znana Odcinek 17. Czy wiesz, że uznanym artystą malarzem i równocześnie nauczycielem tej szkoły był Jan Kazimierz Olpiński, który uczył w niej rysunków, a jego twórczość

Bardziej szczegółowo

Bogusław Olechnowski. Katalog Jan Paweł II. na beznominałowych kartkach pocztowych i kopertach wydanych przez Rejonowy Urząd Poczty w Zielonej Górze

Bogusław Olechnowski. Katalog Jan Paweł II. na beznominałowych kartkach pocztowych i kopertach wydanych przez Rejonowy Urząd Poczty w Zielonej Górze Bogusław Olechnowski Katalog Jan Paweł II na beznominałowych kartkach pocztowych i kopertach wydanych przez Rejonowy Urząd Poczty w Zielonej Górze Zielona Góra, lipiec 2001 1 Od Autora Wydanie niniejszego

Bardziej szczegółowo

ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY GR. B ROK SZKOLNY 2014/2015. Projekt edukacyjny Mieszkamy w Polsce!

ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY GR. B ROK SZKOLNY 2014/2015. Projekt edukacyjny Mieszkamy w Polsce! ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY GR. B ROK SZKOLNY 2014/2015 Projekt edukacyjny Mieszkamy w Polsce! Wstęp W procesie wychowawczo dydaktycznym obejmującym całość wpływów i oddziaływań kształtujących rozwój dziecka

Bardziej szczegółowo

SKARBY STANISŁAWA AUGUSTA

SKARBY STANISŁAWA AUGUSTA Monety kolekcjonerskie SKARBY STANISŁAWA AUGUSTA Wacław Ii Czeski SKARBY STANISŁAWA AUGUSTA Wyjątkowa seria złotych i srebrnych monet kolekcjonerskich o nominałach 500 zł i 50 zł SKARBY STANISŁAWA AUGUSTA

Bardziej szczegółowo

Wincenty Kućma. światło w cieniu WYSTAWA RZEŹBY, RYSUNKU I FOTOGRAFII

Wincenty Kućma. światło w cieniu WYSTAWA RZEŹBY, RYSUNKU I FOTOGRAFII Wincenty Kućma światło w cieniu WYSTAWA RZEŹBY, RYSUNKU I FOTOGRAFII Wincenty Kućma, urodzony 25 maja 1935 roku w Zbilutce (obecnie Zbelutka) na Kielecczyznie. W latach 1957-1962 studiował na Wydziale

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN TUWIM 2013 międzyszkolny biblioteczny konkurs plastyczny na ilustrację do utworów Juliana Tuwima dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych

REGULAMIN TUWIM 2013 międzyszkolny biblioteczny konkurs plastyczny na ilustrację do utworów Juliana Tuwima dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych Biblioteka ZSO nr 8 w Kielcach zaprasza wszystkie dzieci z klas IV-VI Sp. oraz I-III /Gim. do udziału w konkursie Tuwim 2013 Konkurs plastyczny na ilustrację do utworów Juliana Tuwima W dniach 12-18.12.2013

Bardziej szczegółowo

Zmodernizowane zabezpieczenia polskich banknotów

Zmodernizowane zabezpieczenia polskich banknotów zabezpieczenia polskich banknotów banknoty Narodowy Bank Polski zaprezentował banknoty powszechnego obiegu o nominałach 0, 0, 0 i 00 złotych ze zmodernizowanymi zabezpieczeniami. Najważniejsze zmiany,

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 11 marca 2013 r. Poz. 333

Warszawa, dnia 11 marca 2013 r. Poz. 333 Warszawa, dnia 11 marca 2013 r. Poz. 333 ROZPORZĄDZENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 15 lutego 2013 r. w sprawie ustanowienia Odznaki Honorowej za Zasługi dla Ochrony Praw Dziecka, ustalenia

Bardziej szczegółowo

strona 1 Wszystko ok. Polecam

strona 1 Wszystko ok. Polecam strona 1 1 Spis treści Wprowadzenie...3 Organizatorzy i Patronat...4 Komitet Organizacyjny...5 Komitet Honorowy...5 Program Krajowej Wystawy Filatelistycznej i Konferencji Naukowej...6 Dodatkowe imprezy

Bardziej szczegółowo

KLUCZ ODPOWIEDZI. K O N K U R S H I S T O R Y C Z N Y dla gimnazjów etap szkolny

KLUCZ ODPOWIEDZI. K O N K U R S H I S T O R Y C Z N Y dla gimnazjów etap szkolny KLUCZ ODPOWIEDZI K O N K U R S H I S T O R Y C Z N Y dla gimnazjów etap szkolny Zadanie 1. max. 7 p. Wiosna Ludów na ziemiach polskich Zaznacz w tabeli (wpisując w odpowiednią rubrykę literę ), czy poniższe

Bardziej szczegółowo

Zmodernizowane zabezpieczenia polskich banknotów

Zmodernizowane zabezpieczenia polskich banknotów zabezpieczenia polskich banknotów banknoty Narodowy Bank Polski zaprezentował banknoty powszechnego obiegu o nominałach 0, 0, 0 i 00 złotych ze zmodernizowanymi zabezpieczeniami. Najważniejsze zmiany,

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O. 05. Imię 06. Data urodzenia (dd/mm/rrrr)

WNIOSEK O. 05. Imię 06. Data urodzenia (dd/mm/rrrr) WNIOSEK O q ZMIANĘ DANYCH ADRESOWYCH/NAZWISKA/IMIENIA q WYPŁATĘ ŚWIADCZENIA NA RACHUNEK BANKOWY q ZMIANĘ RACHUNKU BANKOWEGO q WYPŁATĘ ŚWIADCZENIA OSOBY ZAMIESZKAŁEJ ZA GRANICĄ MIEJSCE ZŁOŻENIA PISMA 01.

Bardziej szczegółowo

Zmodernizowane zabezpieczenia polskich banknotów

Zmodernizowane zabezpieczenia polskich banknotów zabezpieczenia polskich banknotów banknoty Narodowy Bank Polski zaprezentował banknoty powszechnego obiegu o nominałach 0, 0, 0 i 00 złotych ze zmodernizowanymi zabezpieczeniami. Najważniejsze zmiany,

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje od 1 grudnia 2014 r.

Obowiązuje od 1 grudnia 2014 r. Obowiązuje od 1 grudnia 2014 r. Regulamin świadczenia usługi pocztowej niepowszechnej przesyłka marketingowa w obrocie krajowym (tekst jednolity) Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin świadczenia

Bardziej szczegółowo

2007 rok. DATOWNIKI JEDNODNIOWE.

2007 rok. DATOWNIKI JEDNODNIOWE. 2007 rok. DATOWNIKI JEDNODNIOWE. 1. 24.03.2007 ŁOBŻENICA rys. wizerunek popiersia Ojca świętego Jana Pawła II w piusce i tekst : WYSTAWA WIELKIEMU RODAKOWI POCZTA POLSKA. JA, SYN TEJ ZIEMI, POLSKIEJ ZIEMI

Bardziej szczegółowo

Szanowni Mieszkańcy Krzczonowic!

Szanowni Mieszkańcy Krzczonowic! Szanowni Mieszkańcy Krzczonowic! W związku ze zbliżającą się 70. rocznicą wybuchu II wojny światowej ( 1 września 2009 r. ) grupa byłych i obecnych mieszkańców naszej wsi w składzie: 1. Krzysztof Granat

Bardziej szczegółowo

CENY UWZGLĘDNIAJĄ PODATEK VAT W WYSOKOŚCI

CENY UWZGLĘDNIAJĄ PODATEK VAT W WYSOKOŚCI 1. Usługi krajowe połączenia standardowe, SMS, MMS, Internet USŁUGI Połączenia krajowe (cena za minutę połączenia) 0,29 zł 0,24 zł SMS 0,12 zł 0,10 zł MMS 0,50 zł 0,41zł Transmisja danych (cena za 100

Bardziej szczegółowo

Całostki polskie i rosyjskie w obiegu na ziemiach polskich w latach 1848-1872. PAF Ciechocinek 28.05.2011 Bogdan Pelc

Całostki polskie i rosyjskie w obiegu na ziemiach polskich w latach 1848-1872. PAF Ciechocinek 28.05.2011 Bogdan Pelc Całostki polskie i rosyjskie w obiegu na ziemiach polskich w latach 1848-1872 PAF Ciechocinek 28.05.2011 Bogdan Pelc Cel Ogólnie: przybliżenie tematu zarys historyczny Klasyfikacja kopert Rosji Carskiej

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Identyfikacji Wizualnej

Podręcznik Identyfikacji Wizualnej Podręcznik Identyfikacji Wizualnej 1. ZESTAWIENIE ZNAKÓW 1 Znak RDC występuje w wersji pełnej z dopiskiem: Polskie Radio. Podstawowa wersja znaku składa się z symbolu graficznego RDC. Znak jako podstawowy

Bardziej szczegółowo

Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 2013. Szkolenie

Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 2013. Szkolenie Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 2013 Szkolenie Promocja, rozliczanie, kontrola oraz najczęstsze nieprawidłowości w projektach realizowanych w ramach MRPO Kraków, 2013 r. 1 PLAN SPOTKANIA

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceny dla poszczególnych form wypowiedzi z języka polskiego

Kryteria oceny dla poszczególnych form wypowiedzi z języka polskiego oceny dla poszczególnych form wypowiedzi z języka polskiego SPS TREŚC Zaproszenie... 2 Opowiadanie... 3 Opowiadanie z dialogiem... 4 Opis postaci... 5 Opis dzieła sztuki... 6 Opis krajobrazu... 7 Opis

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia. Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia. Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 4 do SIWZ Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych rejestrowanych

Bardziej szczegółowo

Godło i sztandar Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Godło AEP

Godło i sztandar Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Godło AEP Załącznik 1 Godło i sztandar Akademii Ekonomicznej w Poznaniu Godło AEP Godło AEP jest barwną kompozycją słowno-graficzną w postaci płaskiego pierścienia z wypełnioną powierzchnią pierścieniową i wewnętrzną

Bardziej szczegółowo

Przestępczość ubezpieczeniowa z perspektywy firmy assistance

Przestępczość ubezpieczeniowa z perspektywy firmy assistance Przestępczość ubezpieczeniowa z perspektywy firmy assistance Szczecin, 11 12 marca 2010 No 1 Independent Worldwide Service Network for Insurance and Assistance Companies GRUPA CORIS MIĘDZYNARODOWA SIEĆ

Bardziej szczegółowo

Konspekt zajęć zintegrowanych w klasie III

Konspekt zajęć zintegrowanych w klasie III Konspekt zajęć zintegrowanych w klasie III Autor: mgr Iwona Bereś Krąg tematyczny: Z NICH MOŻEMY BYĆ DUMNI Temat dnia: Galeria wielkich Polaków. Zamierzenia edukacyjne /edukacja polonistyczna, społeczno-przyrodnicza,

Bardziej szczegółowo

Ignacy Domeyko. Obywatel Świata

Ignacy Domeyko. Obywatel Świata Ignacy Domeyko Obywatel Świata Czasy młodości Ignacy Domeyko urodził się 31 lipca 1802 w Niedźwiadce na terenie dzisiejszej Białorusi. Od najmłodszych lat interesował się naukami ścisłymi, a w szczególności

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 19 lutego 2013 r. Poz. 227. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych 1) z dnia 5 lutego 2013 r.

Warszawa, dnia 19 lutego 2013 r. Poz. 227. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych 1) z dnia 5 lutego 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 19 lutego 2013 r. Poz. 227 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych 1) z dnia 5 lutego 2013 r. w sprawie postępowania o nadanie Odznaki Honorowej

Bardziej szczegółowo

Zapoznanie dzieci z podstawową wiedzą o Unii Europejskiej. Przybliżanie kultur, zwyczajów innych państw: Włochy, Hiszpania

Zapoznanie dzieci z podstawową wiedzą o Unii Europejskiej. Przybliżanie kultur, zwyczajów innych państw: Włochy, Hiszpania O P R A C O W A N I E : M O N I K A M I S Z C Z A K M A G D A L E N A U R B A N I A K Zapoznanie dzieci z podstawową wiedzą o Unii Europejskiej. Przybliżanie kultur, zwyczajów innych państw: Włochy, Hiszpania

Bardziej szczegółowo

Oferta Firma Truphone Zone

Oferta Firma Truphone Zone Oferta Oferta Firma Zone Proste plany taryfowe Dzięki planom taryfowym Zone połączenie lokalne to dla Ciebie również połączenie z jednym z krajów w Zone: Wielką Brytanią, Niemcami, Holandią, Stanami Zjednoczonymi,

Bardziej szczegółowo

CENNIK PREPAID. USŁUGI cena z VAT cena bez VAT. SMS 0,12 zł 0,10 zł. MMS 0,50 zł 0,41zł

CENNIK PREPAID. USŁUGI cena z VAT cena bez VAT. SMS 0,12 zł 0,10 zł. MMS 0,50 zł 0,41zł 1. Usługi krajowe połączenia standardowe, SMS, MMS, Internet USŁUGI Połączenia krajowe 0,29 zł 0,24 zł SMS 0,12 zł 0,10 zł MMS 0,50 zł 0,41zł 0,10 zł 0,08 zł Jedna stawka za połączenia do wszystkich sieci

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy z wymaganiami edukacyjnymi przedmiotu historia i społeczeństwo dla klasy IV szkoły podstawowej, do programu nauczania DKOS 4014-35/02

Plan wynikowy z wymaganiami edukacyjnymi przedmiotu historia i społeczeństwo dla klasy IV szkoły podstawowej, do programu nauczania DKOS 4014-35/02 Plan wynikowy z wymaganiami edukacyjnymi przedmiotu historia i społeczeństwo dla klasy IV szkoły podstawowej, do programu nauczania DKOS 4014-35/02 Wiesława Surdyk-Fertsch i Bogumiła Olszewska Dział programu

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNY INFORMATOR o zabezpieczeniach banknotów euro

PODRĘCZNY INFORMATOR o zabezpieczeniach banknotów euro 1 EUR = 3,45280 LTL NASZ PIENIĄDZ PODRĘCZNY INFORMATOR o zabezpieczeniach banknotów euro Szczegółowych informacji udzielają: EUROPEJSKI BANK CENTRALNY Sonnemannstrasse 20 D-60314 Frankfurt am Main Germany

Bardziej szczegółowo

Kalendarz roku szkolnego 2013/2014

Kalendarz roku szkolnego 2013/2014 Kalendarz roku szkolnego 2013/2014 Termin Wydarzenie 2 września2013 r. Rozpoczęcie roku szkolnego 2i 3 stycznia 2013 r. Dzień wolny po odpracowaniu w dniu 14 i 28 września 2013r. Grudzień 2013 Próbne egzaminy

Bardziej szczegółowo

Poważny krok w kierunku normalności

Poważny krok w kierunku normalności Poważny krok w kierunku normalności Dwadzieścia lat po podpisaniu polsko-niemieckiego Traktatu o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy : wyniki raportu Instytutu Allensbach na temat relacji polskoniemieckich

Bardziej szczegółowo

KATALOG OZNAKOWANIA POJAZDOW

KATALOG OZNAKOWANIA POJAZDOW Załącznik nr 9 KATALOG OZNAKOWANIA POJAZDOW Oznakowanie zewnętrzne: 1) Malowanie każdego zakupionego pojazdu będzie odbywać się po uprzednich uzgodnieniach Operatora z Zamawiającym, według ustalanych na

Bardziej szczegółowo

W TYM MIEJSCU NALEŻY WPISAĆ TEMAT PRACY DYPLOMOWEJ

W TYM MIEJSCU NALEŻY WPISAĆ TEMAT PRACY DYPLOMOWEJ POLITECHNIKA ŚLĄSKA WYDZIAŁ GÓRNICTWA I GEOLOGII Kierunek: Specjalność: Rodzaj studiów: Imię NAZWISKO W TYM MIEJSCU NALEŻY WPISAĆ TEMAT PRACY DYPLOMOWEJ PRACA DYPLOMOWA MAGISTERSKA WYKONANA W TU PODAĆ

Bardziej szczegółowo

Przemiany w przemyśle i usługach

Przemiany w przemyśle i usługach Przemiany w przemyśle i usługach Grupa A Ropa naftowa jest powszechnie wykorzystywanym surowcem mineralnym, szczególnie w energetyce i transporcie. Zapisz trzy inne przykłady zastosowania ropy naftowej.

Bardziej szczegółowo

Wstęp do inwentarza. zespołu/ zbioru: KOLEKCJA OSOBISTA HENRYKA EBERSA

Wstęp do inwentarza. zespołu/ zbioru: KOLEKCJA OSOBISTA HENRYKA EBERSA ARCHIWUM OŚRODKA KARTA 02-536 Warszawa ul. Narbutta 29 Wstęp do inwentarza zespołu/ zbioru: KOLEKCJA OSOBISTA HENRYKA EBERSA 1884; 1887; 1889-1891; 1893-1896; 1898-1899; 1903-1904; 1906-1907; 1909-1910;

Bardziej szczegółowo

Projekt Cykl Wystaw Poza Cenzurą. 9-18 wrzesień 2010 Radom

Projekt Cykl Wystaw Poza Cenzurą. 9-18 wrzesień 2010 Radom Projekt Cykl Wystaw Poza Cenzurą 9-18 wrzesień 2010 Radom Raport Akademii Liderów: Poza Cenzurą - Wystawa Piotra Kutkowskiego, Radom 9-18 października 2010 -------------------------------------- 2/6 Upowszechnianie

Bardziej szczegółowo

Open Art Competition Regulations

Open Art Competition Regulations Open Art Competition Regulations IFCAS Foundation KRS 0000 490 051 ul. Pomorska 10/11 NIP 58 622 86 994 81-314 Gdynia POLAND Phone: +48 731 739 699 (EN) Email: office@ifcasfoundation.org +48 530 980 010

Bardziej szczegółowo

Data publikacji ogłoszenia: 23-09-2015 Termin składania dokumentów: 28-09-2015, do godz.15:00 Komórka organizacyjna: Rodzaj ogłoszenia:

Data publikacji ogłoszenia: 23-09-2015 Termin składania dokumentów: 28-09-2015, do godz.15:00 Komórka organizacyjna: Rodzaj ogłoszenia: Usługa: Świadczenie usług pocztowych w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych oraz ich ewentualnych zwrotów w obrocie krajowym i zagranicznym dla Urzędu Miejskiego w Bychawie.

Bardziej szczegółowo

WORDPRESS INSTRUKCJA OBSŁUGI

WORDPRESS INSTRUKCJA OBSŁUGI WORDPRESS INSTRUKCJA OBSŁUGI Zapraszamy do zapoznania się z Instrukcją obsługi panelu CMS Wordpress, która w krótkim czasie i bez większego kłopotu pozwoli na edycję treści i zawartości strony, w tym:

Bardziej szczegółowo

STANISŁAW WYSPIAŃSKI I JÓZEF MEHOFFER KOLEDZY I RYWALE ZE SZKOLNEJ ŁAWKI. Ewelina Sobczyk - Podleszańska

STANISŁAW WYSPIAŃSKI I JÓZEF MEHOFFER KOLEDZY I RYWALE ZE SZKOLNEJ ŁAWKI. Ewelina Sobczyk - Podleszańska STANISŁAW WYSPIAŃSKI I JÓZEF MEHOFFER KOLEDZY I RYWALE ZE SZKOLNEJ ŁAWKI Ewelina Sobczyk - Podleszańska Stanisław stan się sławny Mateusz dar Boga Ignacy ognisty Józef niech Bóg pomnoży Stanisław Wyspiański

Bardziej szczegółowo

Elektroniczny podręcznik Selection Drzwi przesuwne i składane

Elektroniczny podręcznik Selection Drzwi przesuwne i składane Elektroniczny podręcznik Selection Drzwi przesuwne i składane Wersja: 1.0 Nazwa: Tematy: PL_Przesuwne-Składane_V1.PDF 1 Konstrukcje drzwi przesuwnych i składanych w SelectionProfessional...2 1.1 Zróżnicowanie

Bardziej szczegółowo

Kategoria Szkoły podstawowe

Kategoria Szkoły podstawowe Kategoria Szkoły podstawowe O punkcie Y wiadomo, że odcinek łączący go z PK 41 jest podstawą trójkąta równoramiennego, którego trzeci wierzchołek stanowi PK o numerze podzielnym przez 13, a od Y do PK

Bardziej szczegółowo

Na prezentacje zaprasza Zosia Majkowska i Katarzyna Kostrzewa

Na prezentacje zaprasza Zosia Majkowska i Katarzyna Kostrzewa Na prezentacje zaprasza Zosia Majkowska i Katarzyna Kostrzewa Kraków Kraków położony jest w województwie małopolskim. Był siedzibą królów Polski. To król Kazimierz Odnowiciel przeniósł swoja siedzibę z

Bardziej szczegółowo

Regulamin IV Powiatowego Konkursu Historycznego: Dla przeszłych i przyszłych lat. Edycja 2015: Powiat Chrzanowski pod okupacją niemiecką

Regulamin IV Powiatowego Konkursu Historycznego: Dla przeszłych i przyszłych lat. Edycja 2015: Powiat Chrzanowski pod okupacją niemiecką Regulamin IV Powiatowego Konkursu Historycznego: Dla przeszłych i przyszłych lat. Edycja 2015: Powiat Chrzanowski pod okupacją niemiecką dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY SZKOLENIOWE WORD PODSTAWOWY

MATERIAŁY SZKOLENIOWE WORD PODSTAWOWY MATERIAŁY SZKOLENIOWE WORD PODSTAWOWY 2013 Klawiatura narzędzie do wpisywania tekstu. 1. Wielkie litery piszemy z wciśniętym klawiszem SHIFT albo z włączonym klawiszem CAPSLOCK. 2. Litery typowe dla języka

Bardziej szczegółowo

do ukończenia 24 roku życia w relacjach innych niż określone w 34 ust.2;

do ukończenia 24 roku życia w relacjach innych niż określone w 34 ust.2; Zmiana nr 7 Taryfy przewozowej Spółki PKP Intercity (TP-IC) Obowiązuje od dnia 28 czerwca 2015 r. W Taryfie przewozowej Spółki PKP Intercity (TP-IC) obowiązującej od dnia 16 listopada 2014 r., wprowadza

Bardziej szczegółowo

UNIJNE LOGO PRODUKTÓW EKOLOGICZNYCH

UNIJNE LOGO PRODUKTÓW EKOLOGICZNYCH UNIJNE LOGO PRODUKTÓW EKOLOGICZNYCH UNIJNE LOGO PRODUKTÓW EKOLOGICZNYCH WPROWADZENIE Unijne logo produktów ekologicznych to połączenie dwóch dobrze znanych symboli: flagi europejskiej oficjalnego emblematu

Bardziej szczegółowo

ŚLĄSKIE MONETY HABSBURGÓW MARIA TERESA I PÓŹNIEJSZE KATALOG

ŚLĄSKIE MONETY HABSBURGÓW MARIA TERESA I PÓŹNIEJSZE KATALOG ŚLĄSKIE MONETY HABSBURGÓW MARIA TERESA I PÓŹNIEJSZE KATALOG Piotr Kalinowski KALETY 2006 Słowo wstępu Katalog, który macie Państwo przed sobą powstał na podstawie wydanego w 1988 dzieła Ivo Halački Mince

Bardziej szczegółowo

2004 rok. DATOWNIKI JEDNODNIOWE. trzymającego kontur świata i tekst : PAPIEŻ PIELGRZYM JAN PAWEŁ II NA ZNACZKACH POCZTOWYCH ŚWIATA.

2004 rok. DATOWNIKI JEDNODNIOWE. trzymającego kontur świata i tekst : PAPIEŻ PIELGRZYM JAN PAWEŁ II NA ZNACZKACH POCZTOWYCH ŚWIATA. 2004 rok. DATOWNIKI JEDNODNIOWE. 1. 02.04.2004 KAZIMIERZ DOLNY trzymającego kontur świata i tekst : PAPIEŻ PIELGRZYM JAN PAWEŁ II NA ZNACZKACH POCZTOWYCH ŚWIATA. 2. 18.05.2004 JAROCIN POZNAŃSKI 1 w piusce

Bardziej szczegółowo

Organizacja Traktatu Północnoatlantyckiego, (ang. North Atlantic Treaty Organization, NATO; organizacja politycznowojskowa powstała 24 sierpnia 1949

Organizacja Traktatu Północnoatlantyckiego, (ang. North Atlantic Treaty Organization, NATO; organizacja politycznowojskowa powstała 24 sierpnia 1949 Organizacja Traktatu Północnoatlantyckiego, (ang. North Atlantic Treaty Organization, NATO; organizacja politycznowojskowa powstała 24 sierpnia 1949 na mocy podpisanego 4 kwietnia 1949 Traktatu Północnoatlantyckiego.

Bardziej szczegółowo

WZÓR LEGITYMACJI POSELSKIEJ

WZÓR LEGITYMACJI POSELSKIEJ WZÓR LEGITYMACJI POSELSKIEJ Wzór nr 1 do 6 Legitymacja poselska ma postać karty identyfikacyjnej o wymiarach 85,6 x 53,98 x 0,82 mm, wykonanej z tworzywa sztucznego, zawierającej elementy zabezpieczające

Bardziej szczegółowo

Andrzej Jezierski. Cecylia Leszczyńska HISTORIA

Andrzej Jezierski. Cecylia Leszczyńska HISTORIA Andrzej Jezierski Cecylia Leszczyńska HISTORIA Wydawnictwo Key Text Warszawa 2003 Spis treści Od autorów 13 Rozdział 1 Polska w średniowieczu 1.1. Państwo 15 1.2. Ludność 19 1.2.1. Zaludnienie 19 1.2.2.

Bardziej szczegółowo

Plan obchodów rocznic, dziedzictwa, tradycji i pamięci narodowej na rok 2012 na terenie miasta Katowice

Plan obchodów rocznic, dziedzictwa, tradycji i pamięci narodowej na rok 2012 na terenie miasta Katowice Plan obchodów rocznic, dziedzictwa, tradycji i pamięci narodowej na rok 2012 na terenie miasta Katowice Data Miejsce obchodów Forma obchodów 4 kwietnia Szkoła Policji Posadzenie Dębów Pamięci i odsłonięcie

Bardziej szczegółowo

budowa i zasady użycia logo Fundacji Orange

budowa i zasady użycia logo Fundacji Orange budowa i zasady użycia 1 budowa i kolorystyka 1.1 A B logo Orange deskryptor Podstawowy znak Fundacji Orange składa się z logotypu Orange i deskryptora: Fundacja Orange, umieszczonego z prawej strony.

Bardziej szczegółowo

Świadczenie usług poligraficznych dla Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu w 2015 roku

Świadczenie usług poligraficznych dla Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu w 2015 roku Świadczenie usług poligraficznych dla Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu w 2015 roku 1 Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) Oznaczenie przedmiotu zamówienia według kodu CPV: Kod: 79823000-9 Nazwa: Usługi

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 13 czerwca 2013 r. Poz. 3707 UCHWAŁA NR XXIX/184/2013 RADY GMINY KAMIENIEC ZĄBKOWICKI. z dnia 25 kwietnia 2013 r.

Wrocław, dnia 13 czerwca 2013 r. Poz. 3707 UCHWAŁA NR XXIX/184/2013 RADY GMINY KAMIENIEC ZĄBKOWICKI. z dnia 25 kwietnia 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 13 czerwca 2013 r. Poz. 3707 UCHWAŁA NR XXIX/184/2013 RADY GMINY KAMIENIEC ZĄBKOWICKI z dnia 25 kwietnia 2013 r. w sprawie przyjęcia projektów

Bardziej szczegółowo

ETIUDA 1 STATYSTYKI. Rozstrzygnięcie: lipiec 2013 r.

ETIUDA 1 STATYSTYKI. Rozstrzygnięcie: lipiec 2013 r. ETIUDA 1 STATYSTYKI Rozstrzygnięcie: lipiec 2013 r. Konkurs ETIUDA na finansowanie stypendiów doktorskich został ogłoszony po raz pierwszy przez Narodowe Centrum Nauki 15 grudnia 2012 roku. W ramach konkursu

Bardziej szczegółowo

Rozp. 1408/71: art. 12; art. 72 Rozp. 574/72: art. 10a; art. 85.2 i 3. 1.1. Nazwisko ( 1a )...

Rozp. 1408/71: art. 12; art. 72 Rozp. 574/72: art. 10a; art. 85.2 i 3. 1.1. Nazwisko ( 1a )... KOMISJA ADMINISTRACYJNA DS. ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO PRACOWNIKÓW MIGRUJĄCYCH Patrz: Pouczenie na stronie 3 E 405 ( 1 ) ZAŚWIADCZE DOTYCZĄCE SUMOWANIA OKRESÓW UBEZPIECZENIA, ZATRUDNIENIA LUB PRACY NA

Bardziej szczegółowo

OKOLICZNOŚCIOWE WYDANIE GAZETKI SZKOLNEJ KLASY III PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. ARMII KRAJOWEJ

OKOLICZNOŚCIOWE WYDANIE GAZETKI SZKOLNEJ KLASY III PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. ARMII KRAJOWEJ OKOLICZNOŚCIOWE WYDANIE GAZETKI SZKOLNEJ KLASY III PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. ARMII KRAJOWEJ 1 Drogi Czytelniku! Życzymy Ci przyjemnej lektury Szkolnego Newsa. Zachęcamy do refleksji nad pytaniem

Bardziej szczegółowo

Godło Uniwersytetu Przyrodniczego. w Poznaniu. Księga Znaku

Godło Uniwersytetu Przyrodniczego. w Poznaniu. Księga Znaku Godło Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu Księga Znaku 1 Wstęp Herb jest zaszczytnym znakiem graficznym Uczelni składającym się z godła umieszczonego na tarczy z zastosowaniem odpowiedniego barwienia

Bardziej szczegółowo

Padlet wirtualna tablica lub papier w Internecie

Padlet wirtualna tablica lub papier w Internecie Padlet wirtualna tablica lub papier w Internecie Umiejętność gromadzenia, a potem przetwarzania, wykorzystania i zastosowania informacji w celu rozwiązania jakiegoś problemu, jest uważana za jedną z kluczowych,

Bardziej szczegółowo

Zwiększenie konkurencyjności regionów poprzez społeczną odpowiedzialność biznesu (CSR)

Zwiększenie konkurencyjności regionów poprzez społeczną odpowiedzialność biznesu (CSR) Zwiększenie konkurencyjności regionów poprzez społeczną odpowiedzialność biznesu (CSR) Zapraszamy na szkolenia informacyjne podnoszące kompetencje pracowników i właścicieli mikro, małych i średnich przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXX /546/13 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 26 kwietnia 2013 r.

Uchwała Nr XXX /546/13 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 26 kwietnia 2013 r. Uchwała Nr XXX /546/13 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie ustanowienia Odznaki Honorowej

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu literacko-plastycznego W czym upatruję człowieczeństwo Janusza Korczaka?

Regulamin konkursu literacko-plastycznego W czym upatruję człowieczeństwo Janusza Korczaka? Regulamin konkursu literacko-plastycznego W czym upatruję człowieczeństwo Janusza Korczaka? 1 1. Organizatorem konkursu jest Katedra Pedagogiki w Instytucie Matematyki i Informatyki Państwowej Wyższej

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2010

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2010 Zawód: technik usług pocztowych i finansowych Symbol cyfrowy zawodu: 421[02] Numer zadania: 1 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu 421[02]-01-102 Czas trwania egzaminu:

Bardziej szczegółowo

Dr Jan Dąbrowski Wrocław - AM

Dr Jan Dąbrowski Wrocław - AM Dr Jan Dąbrowski Wrocław - AM ekslibrisy stomatologów w zbiorach biblioteki akademii medycznej we wrocławiu W skład bogatej kolekcji zbiorów specjalnych Biblioteki Akademii Medycznej we Wrocławiu wchodzą,

Bardziej szczegółowo

Ocena nr 4/05 sprawozdania z działalności Fundacji Fundusz Pomocy Sybirakom

Ocena nr 4/05 sprawozdania z działalności Fundacji Fundusz Pomocy Sybirakom U R ZĄ D D O S P R A W K O M B A T A N T Ó W I O S Ó B R E P R E S J O N O W A N Y C H B I U R O D Y R E K T O R A G E N E R A L N E G O S t a n o w i s k o d s. K o n t r o l i Warszawa, 15 czerwca 2004

Bardziej szczegółowo

Diety należą się osobie odbywającej podróż służbową na terenie kraju na pokrycie zwiększonych kosztów wyżywienia oraz zwrot wydatków z tytułu m.in.

Diety należą się osobie odbywającej podróż służbową na terenie kraju na pokrycie zwiększonych kosztów wyżywienia oraz zwrot wydatków z tytułu m.in. DELEGACJE KRAJOWE Diety należą się osobie odbywającej podróż służbową na terenie kraju na pokrycie zwiększonych kosztów wyżywienia oraz zwrot wydatków z tytułu m.in.: noclegów, przejazdu do miejsca delegowania

Bardziej szczegółowo

AUTOR I JEGO DZIEŁO Rodowity mieszkaniec Zdun, Pan Krzysztof J. Guzek jest autorem herbu Gminy Zduny.

AUTOR I JEGO DZIEŁO Rodowity mieszkaniec Zdun, Pan Krzysztof J. Guzek jest autorem herbu Gminy Zduny. HERB GMINY ZDUNY AUTOR I JEGO DZIEŁO Rodowity mieszkaniec Zdun, Pan Krzysztof J. Guzek jest autorem herbu Gminy Zduny. Autor herbu jest członkiem Towarzystwa Heraldycznego Szkocji. Oryginał herbu gminy

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 2010 r. w sprawie legitymacji służbowej funkcjonariusza Służby Więziennej

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 2010 r. w sprawie legitymacji służbowej funkcjonariusza Służby Więziennej projekt z 27 maja 2010 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 2010 r. w sprawie legitymacji służbowej funkcjonariusza Służby Więziennej Na podstawie art. 37 ust. 3 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010

Bardziej szczegółowo

Cennik Oferty Play Mix

Cennik Oferty Play Mix Cennik Oferty Play Mix Cennik Oferty Play Mix Cennik Usług Telekomunikacyjnych P4 Sp. z o.o. obowiązuje od 3 września 2007r do odwołania Wszystkie ceny w niniejszym Cenniku podane są w złotych polskich

Bardziej szczegółowo

Mobilność zawodowa 2008 r. Wyniki badania Manpower

Mobilność zawodowa 2008 r. Wyniki badania Manpower podaż popyt Mobilność zawodowa 2008 r. Wyniki badania Manpower Spis treści Badanie Mobilność zawodowa 1 Wyniki globalne 2 Aneks 10 Badanie Mobilność zawodowa Badanie Manpower Mobilność zawodowa zostało

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 17 września 2015 r. Poz. 1411 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 11 września 2015 r.

Warszawa, dnia 17 września 2015 r. Poz. 1411 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 11 września 2015 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 17 września 2015 r. Poz. 1411 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 11 września 2015 r. w sprawie wzoru formularza wpłaty gotówkowej oraz polecenia

Bardziej szczegółowo

Konwalie PRL KRUK i LIS znaczek 1964 pocztówka

Konwalie PRL KRUK i LIS znaczek 1964 pocztówka Konwalie PRL KRUK i LIS znaczek 1964 pocztówka Konwalie PRL KRUK i LIS znaczek 1964 pocztówka Datowanie przedmiotu: 1969 Autor: G. RUSS ( Gustaw? ) Wydawca: Wydawnictwo Polskiego Towarzystwa Turystyczno

Bardziej szczegółowo

projektu EURONET 50/50 MAX

projektu EURONET 50/50 MAX Nowe narzędzia dla szkół i gmin uczestniczących w projekcie: Facebook projektu EURONET 50/50 MAX Paulina Kozubek Asystent projektów www.pnec.org.pl Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć Energie Cités 31-016

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG POCZTOWYCH

Wzór umowy UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG POCZTOWYCH Załącznik nr 8 do SIWZ Wzór umowy UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG POCZTOWYCH zawarta w Tarnowie w dniu pomiędzy: Gminą Tarnów, zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym, reprezentowanym przez Grzegorza Kozioł

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU STUDENCKIEGO NA PROJEKT KONCEPCYJNY DOBUDOWY WINDY DO WIEŻY LATARNI MORSKIEJ ROZEWIE 2.

REGULAMIN KONKURSU STUDENCKIEGO NA PROJEKT KONCEPCYJNY DOBUDOWY WINDY DO WIEŻY LATARNI MORSKIEJ ROZEWIE 2. REGULAMIN KONKURSU STUDENCKIEGO NA PROJEKT KONCEPCYJNY DOBUDOWY WINDY DO WIEŻY LATARNI MORSKIEJ ROZEWIE 2. I. Postanowienia ogólne 1. Przedmiotem konkursu jest projekt koncepcyjny dobudowy windy dla osób

Bardziej szczegółowo

PALIĆ, NIE PALIĆ- OTO JEST PYTANIE?

PALIĆ, NIE PALIĆ- OTO JEST PYTANIE? REGULAMIN konkursu na projekt graficzny pod hasłem PALIĆ, NIE PALIĆ- OTO JEST PYTANIE? Projekt graficzny - to proces tworzenia przemyślanych kompozycji, złożonych z liter oraz ilustracji (zdjęć, rysunków),

Bardziej szczegółowo

629-35 - 69, 628-37 - 04 621-07 - 57, 628-90 - 17 WARSZAWA, MAJ 95

629-35 - 69, 628-37 - 04 621-07 - 57, 628-90 - 17 WARSZAWA, MAJ 95 CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT ZESPÓŁ REALIZACJI BADAŃ 629-35 - 69, 628-37 - 04 621-07 - 57, 628-90 - 17 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET:

Bardziej szczegółowo

Instrukcja korzystania z serwisu Geoportal wybrane zagadnienia dotyczące ochrony przyrody (wersja 1.0)

Instrukcja korzystania z serwisu Geoportal wybrane zagadnienia dotyczące ochrony przyrody (wersja 1.0) Instrukcja korzystania z serwisu Geoportal wybrane zagadnienia dotyczące ochrony przyrody (wersja 1.0) Poznań, 25.07.2011 r. W połowie 2010 roku Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska przygotowała interaktywną

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 11 stycznia 2013 r. Poz. 44 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 20 grudnia 2012 r.

Warszawa, dnia 11 stycznia 2013 r. Poz. 44 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 20 grudnia 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 11 stycznia 2013 r. Poz. 44 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie wzorów wniosków w zakresie refundacji leku, środka

Bardziej szczegółowo

Polacy podczas I wojny światowej

Polacy podczas I wojny światowej Polacy podczas I wojny światowej 1. Orientacje polityczne Polaków przed rokiem 1914 Orientacja proaustriacka (koncepcja austropolska) Szansa to unia z Austrią, a największym wrogiem Rosja 1908 r. we Lwowie

Bardziej szczegółowo

Cennik Oferty Play Online na Kartę

Cennik Oferty Play Online na Kartę Cennik Oferty Play Online na Kartę Cennik Usług Telekomunikacyjnych P4 sp. z o.o. obowiązuje od 20.07.2010 r. do odwołania (zmieniony dn. 01.07.2013 r.) Wszystkie ceny w niniejszym Cenniku podane są w

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE MIASTA WROCŁAWIA

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE MIASTA WROCŁAWIA WPISUJEMY SWÓJ PESEL LUB NIP 1. Identyfikator NIP/numer PESEL 2. Numer dokumentu (sprawy) DEKLARACJĘ NALEŻY WYPEŁNIĆ KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE DUŻYMI DRUKOWANYMI LITERAMI CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU SENTO DESIGNER

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU SENTO DESIGNER INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU SENTO DESIGNER Jesteśmy pewni, że nasz program szybko przypadnie państwu do gustu, a instrukcja sprawnie i łatwo wyjaśni możliwości kreacji z Sento Designera:) Zatem do dzieła!

Bardziej szczegółowo

w Katowicach, Pl. Sejmu Śląskiego 2 ul. Gliwicka 214

w Katowicach, Pl. Sejmu Śląskiego 2 ul. Gliwicka 214 Centrum Kultury Katowice Młodzieżowy Dom Kultury Katowice, 17.03.2015 Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół i placówek oświatowych Pragniemy Państwa poinformować, że organizujemy IV edycję konkursu plastycznego

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI GEOGRAFIA JAKO NAUKA 9

SPIS TREŚCI GEOGRAFIA JAKO NAUKA 9 GEOGRAFIA JAKO NAUKA 9 I PLANETA ZIEMIA. ZIEMIA JAKO CZĘŚĆ WSZECHŚWIATA 1. Pierwotne wyobrażenia o kształcie Ziemi i ich ewolucja 11 2. Wszechświat. Układ Słoneczny 12 3. Ruch obrotowy Ziemi i jego konsekwencje

Bardziej szczegółowo

Tworzenie prezentacji w MS PowerPoint

Tworzenie prezentacji w MS PowerPoint Tworzenie prezentacji w MS PowerPoint Program PowerPoint dostarczany jest w pakiecie Office i daje nam możliwość stworzenia prezentacji oraz uatrakcyjnienia materiału, który chcemy przedstawić. Prezentacje

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA REDAKCYJNE DOTYCZĄCE PISANIA PRAC KOŃCOWYCH

WYMAGANIA REDAKCYJNE DOTYCZĄCE PISANIA PRAC KOŃCOWYCH WYMAGANIA REDAKCYJNE DOTYCZĄCE PISANIA PRAC KOŃCOWYCH na studiach podyplomowych MECHANIZMY FUNKCJONOWANIA STREFY EURO Projekt realizowany z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWA NIEMIECKIE A ROZBIORY RZECZYPOSPOLITEJ

PAŃSTWA NIEMIECKIE A ROZBIORY RZECZYPOSPOLITEJ PAŃSTWA NIEMIECKIE A ROZBIORY RZECZYPOSPOLITEJ Scenariusz lekcji do filmu edukacyjnego Noc w galerii PAŃSTWA NIEMIECKIE A ROZBIORY RZECZYPOSPOLITEJ. CZĘŚĆ I: WPROWADZENIE 2 Czas pracy: 45 minut. Materiały

Bardziej szczegółowo

Opodatkowanie dochodów z pracy najemnej wykonywanej za granicą

Opodatkowanie dochodów z pracy najemnej wykonywanej za granicą Opodatkowanie dochodów z pracy najemnej wykonywanej za granicą Uzyskując dochody z tytułu pracy najemnej wykonywanej za granicą, w większości przypadków należy pamiętać o rozliczeniu się z nich także w

Bardziej szczegółowo