PROTOKÓŁ NR XXVI/2012 Z SESJI RADY MIEJSKIEJ W PIŁAWIE GÓRNEJ Z DNIA 30 PAŹDZIERNIKA 2012 ROKU.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROTOKÓŁ NR XXVI/2012 Z SESJI RADY MIEJSKIEJ W PIŁAWIE GÓRNEJ Z DNIA 30 PAŹDZIERNIKA 2012 ROKU."

Transkrypt

1 PROTOKÓŁ NR XXVI/2012 Z SESJI RADY MIEJSKIEJ W PIŁAWIE GÓRNEJ Z DNIA 30 PAŹDZIERNIKA 2012 ROKU. Miejsce posiedzenia - sala narad urzędu Miasta. Rozpoczęcie posiedzenia - godzina Zakończenie posiedzenia - godzina Ustawowy skład Rady Miejskiej w Piławie Górnej 15 radnych. Obecnych na posiedzeniu 13 radnych, co stanowi 86,67 % ustawowego składu rady. Radni nieobecni: 1. Jan Zimoch 2. Dariusz Madejski Obrady XXVI sesji Rady Miejskiej w Piławie Górnej otworzyła Halina Przepiórka Przewodnicząca Rady Miejskiej, stwierdzając jednocześnie kworum uprawniające radę do podejmowania uchwał. Na sesji obecne były osoby oddelegowane z Urzędu Miasta oraz zaproszeni goście. ZAŁĄCZNIK NR 1 W posiedzeniu uczestniczyło 13 radnych zgodnie z listą obecności. ZAŁĄCZNIK NR 2 W związku z powyższym po otwarciu sesji i przedstawieniu porządku obrad, co stanowiło punkt 1,2,3 porządek obrad obejmował: 4.Przyjęcie protokółu z poprzedniej sesji. 5. Bezpieczeństwo publiczne w gminie - wystąpienie przedstawiciela Policji, - wystąpienie przedstawiciela Ochotniczej Straży Pożarnej, - wystąpienie przedstawiciela Urzędu Miasta w Piławie Górnej. 6.Przedstawienie informacji z pracy Burmistrza w okresie międzysesyjnym. 7.Informacja Burmistrza o złożonych oświadczeniach majątkowych za 2011 rok. 8.Informacja Przewodniczącej Rady o złożonych przez radnych oświadczeniach majątkowych za 2011 rok. 9. Podjęcie uchwał: a) w sprawie: przyznania pierwszeństwa dotychczasowemu dzierżawcy w nabyciu nieruchomości, b)w sprawie: określenia wysokości stawek opłaty targowej, zasad poboru i terminów płatności, określenia inkasentów oraz wynagrodzenia za inkaso na 2013 rok, c) w sprawie: wprowadzenia opłaty od posiadania psów na 2013 rok, ustalenia jej wysokości, określenia zasad jej poboru i terminu płatności, d) w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych, e) w sprawie: obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2013 rok, f) w sprawie: określenia wzorów formularzy na podatek rolny, g) w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz wzorów formularzy w podatku od nieruchomości na 2013 rok, h) w sprawie: dokonania zmian w budżecie gminy Piława Górna na rok 2012, i) w sprawie: dokonania zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Piława Górna, j) w sprawie: podziału gminy na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych,

2 k) w sprawie: uchwalenia programu współpracy Gminy Piława Górna z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na lata 2013 i Stanowisko Rady w sprawie złożonego przez Wodociągi i Kanalizację wniosku o uchylenie Uchwały nr 95/XXV/2012 Rady Miejskiej w Piławie Górnej z dnia 25 września 2012 roku. 11. Zapytania i wnioski radnych. 12. Ogłoszenia i informacje. 13. Zamknięcie sesji, ustalenie terminu następnego posiedzenia. Ad. 4 Przyjęcie protokółu z poprzedniej sesji. Zgodnie z 41 Statutu Gminy protokół z sesji uważa się za przyjęty, jeżeli nie wniesiono do niego zastrzeżeń lub poprawek. Do dnia dzisiejszego nie wpłynęły żadne uwagi do protokołu Czy są jeszcze jakieś uwagi? Skoro żadnych uwag nie ma stwierdzam, że protokół został przyjęty. Ad 5 Bezpieczeństwo publiczne w gminie - wystąpienie przedstawiciela Policji, - wystąpienie przedstawiciela Ochotniczej Straży Pożarnej, - wystąpienie przedstawiciela Urzędu Miasta w Piławie Górnej. Jednym z najważniejszych zadań w mieście jest zadbanie o to, aby naszym mieszkańcom żyło się bezpiecznie. W związku z tym Rada Miejska raz na rok prosi o informację na temat bezpieczeństwa przedstawicieli policji, straży pożarnej. Na ten temat swoje spostrzeżenia przekazuje też Pani Burmistrz i radni. Rok 2012 jest rokiem szczególnym dla Piławy Górnej, bo obchodzimy 50 lecie nadania praw miejskich i mam wielką przyjemność, przedstawicielom tych jednostek, serdecznie podziękować za współpracę, w imieniu wszystkich radnych i mam nadzieję, że w imieniu wszystkich w mieście. Przewodnicząca Rady wręczyła Komendantowi Państwowej Powiatowej Straży Pożarnej Mirosławowi Hajdukowi, Zastępcy Komendanta Powiatowej Policji Mirosławowi Kolano, Kierownikowi Posterunku w Piławie Górnej Mariuszowi Pankowskiemu oraz przedstawicielowi Ochotniczej Straży Pożarnej w Piławie Górnej Józefowi Reichertowi okolicznościowe statuetki. Zaczęliśmy od miłych akcentów, a teraz będziemy mogli wysłuchać i ewentualnie porozmawiać na temat, w jaki sposób moglibyśmy wspomóc te jednostki, żeby nam żyło się bezpiecznie. Jesteśmy w punkcie 5 i pierwszego o przedstawienie informacji poproszę przedstawiciela policji. Kierownik Posterunku Policji w Piławie Górnej Mariusz Pankowski: Przedstawił informację na temat bezpieczeństwa w mieście. ZAŁĄCZNIK NR 3 Przedstawiciel Ochotniczej Straży Pożarnej w Piławie Górnej Józef Reichert: Przedstawił informację na temat bezpieczeństwa pożarowego w mieście. Zastępca Komendanta Powiatowej Policji w Dzierżoniowie Mirosław Kolano: Cieszę się bardzo, że mogę uczestniczyć po raz pierwszy w tej sesji, bo jest to okazja do poznania się. Myślę, że ta współpraca będzie bardziej uściślona. Na wstępie padło już wiele ciepłych słów, z czego się cieszę, że współpraca jest na dobrym poziomie w Piławie Górnej. Chciałbym państwu przekazać kilka słów, ale nie będzie to statystyka tylko kilka konkretów. Byłem dwa tygodnie temu w Szczytnej na szkoleniu, nasza grupa miała spotkanie z Komendantem Głównym Policji i muszę Państwu przekazać, że są nakreślone bardzo dobre kierunki pracy policji w kraju. Jest tendencja od odstępowania od statystyk, co nam ulżyło, a

3 obywatelowi niewiele to dawało. Najważniejszym wskaźnikiem dla nas będzie poczucie bezpieczeństwa społeczeństwa i przede wszystkim ocena społeczna policji. Chodzi o to, że obywatela ma cieszyć nie to, że mamy np. 80 % wykrywalności, że jest taka dynamika przestępczości, tylko obywatel zapytany, czy w danym mieście czuje się bezpiecznie powie, że tak, bo idąc z pracy o 24, czuje się bezpiecznie, na drodze z pracy do domu spotkał policjanta, a za chwile radiowóz i to jest najlepszy efekt naszej pracy i w tym kierunku będziemy szli. Nacisk jest kładziony szczególnie na prewencję, czyli zapobieganie przestępczości, bo drugim etapem jest skuteczność policji i wykrywanie. Najważniejsze, żeby nie dotknęło przestępstwo społeczeństwa i żeby czuć się bezpiecznie i właśnie przez nasycenie służbami prewencyjnymi będziemy sobie realizować tą politykę. Drugim etapem będzie to, że przestępstwo jest wykryte, mienie zwrócone. Głównym elementem będzie zapobieganie. Muszę państwu powiedzieć, że taki kierunek Komendy Głównej jest, aby dokonywać analizy swoich terenów i maksymalnie zlikwidować posterunki policji. Bardzo wielu Komendantów Powiatowych już dokonało tych likwidacji. Na chwilę obecną w województwie dolnośląskim na 26 powiatów zostało tylko 30 posterunków, z czego w powiecie dzierżoniowskim jest aż 4. Komendant Powiatowy był na spotkaniu z Komendantem Wojewódzkim i wywołany do dyskusji na temat potrzeby dalszego utrzymania tych posterunków. Nasz Komendant Powiatowy stoi na twardym stanowisku, żeby wszystkie posterunki w powiecie dzierżoniowskim utrzymać i przedstawił taką argumentację, że została zaakceptowana i wszystkie posterunki w powiecie dzierżoniowskim będą funkcjonowały. Ja też jestem zwolennikiem tego, że każda gmina powinna mieć swoją policję. W Piławie górnej na pewno będzie ten posterunek utrzymany i musimy dbać o niego i myślę, że stan bezpieczeństwa będzie nie gorszy, ale będziemy robić wszystko, żeby był lepszy. Mogę zapewnić, że my będziemy w miarę naszych możliwości, bo Komenda Powiatowa nie jest sama dla siebie tylko dla powiatu, będziemy wspierać osobowo tę jednostkę, czy na wniosek kierownika, czy naszych analiz, bo ja zdaję sobie sprawę, że 5 osobowa załoga jest za mała. Myślę, że stan bezpieczeństwa w Piławie Górnej jest na zadawalającym poziomie. Oczywiście idealnie nigdy nie będzie, bo nie ma miasta, nie ma kraju na świecie, żeby było 100 % bezpieczeństwa. Będziemy dążyć do tego, aby to bezpieczeństwo było na wysokim poziomie, przy współpracy z organem samorządowym. Chcielibyśmy doposażyć posterunek w nowy radiowóz, z nową kolorystyką, na ile to będzie możliwe przy państwa pomocy, ponieważ ten pojazd, który jest u Państwa jest wyeksploatowany. Proponowałbym, jeżeli macie państwo do mnie jakieś pytania, jakieś uwagi, chcielibyście wskazać jakieś kierunki funkcjonowania policji to jestem otwarty na takie pytania i jeżeli będę wstanie odpowiedzieć to bardzo proszę o zadawanie pytań. Komendant Państwowej Powiatowej Straży Pożarnej Mirosław Hajduk: Może dodam do wypowiedzi członka Zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej, bo może nie wszyscy wiedzą na temat struktury, jaka jest w komendzie Powiatowej. Komenda Powiatowa znajduje się na ulicy Piłsudskiego 26, od lat niezmiennie. Komendantem jestem od 5 lat. Nie wszyscy też wiedzą, jaka jest struktura organizacyjna strażaków, którzy wyjeżdżają do zdarzeń, bo tak naprawdę pracowników jest 66 tj. 63 funkcjonariuszy łącznie z komendantem i 3 pracowników cywilnych. Na oddziale bojowym pracuje 46, czyli tych, którzy bezpośredni wyjeżdżają do zdarzeń. Są to dwie zmiany po 15 osób i trzecia 6 osobowa. Do zdarzeń każdego dnia może wyjechać 9 osób, bo tyle osób stacjonuje w jednostce. Może to się wydawać niektórym mało, a niektórym dużo jak się nic nie dzieje, ale jak się coś dzieje to jest to mało osób i dlatego należy zdawać sobie sprawę jak ważną rolę pełni Ochotnicza Straż Pożarna, dlatego trzeba zadbać o dobre wyposażenie, ale i o przeszkolenie. Jeżeli chodzi o przeszkolenie to takie kursy przeprowadza Komenda Powiatowa i nikt ochotników do takich kursów zmusić nie może. Przepisy jednak w tej sprawie stanowią, że może wyjechać na akcję ktoś, kto skończył 18 lat, jest członkiem OSP, ma zaświadczenie lekarskie, przeszkolenie bhp

4 oraz przeszkolenie minimum podstawowe. Jeszcze raz powtórzę, że rola OSP jest bardzo ważna i od 15 lat powtarzam, że gdyby nie było ochotniczych straży to straż państwową też można byłoby zamknąć. Wracają do interwencji, to żeby pokazać jak to się kształtuje na terenie Piławy Górnej w ubiegłym roku w całym powiecie było 1075 interwencji z tego 53 były w Piławie, w sumie najmniej ze wszystkich gmin. Patrząc na statystykę możemy powiedzieć, że Piława Górna jest najbezpieczniejszą gminą, ale musimy też zwrócić uwagę, że Piława jest najmniejszą, jeżeli chodzi o powierzchnię i ilość mieszkańców. Ten rok do 30 października, czyli do dzisiaj. Było 40 interwencji, w ubiegłym roku 45, w tym samym okresie. Pożarów było 18 w tym roku, w ubiegłym 19. Miejscowe zagrożenia, czyli to, co straż pożarna robi po za pożarami to wypadki drogowe, zanieczyszczenia rzek, ściąganie kotków z drzew, likwidowanie gniazd os czy szerszeni.. Zdarzają się zapalenia sadzy w kominach. Pożar sadzy w kominie rzecz może banalna i prosta, przecież z komina wydobywa się dym i co on może zrobić. Jednak jest to mylne rozumowanie, komin jest od tego, aby odprowadzać produkty spalania, czyli dym. Jak się zapali sadza w kominie, zaczyna wytwarzać się duża temperatura i jest to niebezpieczne? Straż pożarna jest w posiadaniu kamery termowizyjnej, którą można sprawdzić, co się dzieje w kominie. Przy pęknięciu komina może dojść również do zatrucia tlenkiem węgla. W powiecie dzierżoniowskim były takie 3 zdarzenia. Straż pożarna oraz stowarzyszenie Bezpieczna gmina bezpieczny powiat przyłączyły się do ogólnopolskiej akcji Nie dla czadu, która ma na celu zminimalizowanie przypadków zatrucia tlenkiem węgla. Całość działań skupia się na spotkaniach organizowanych z mieszkańcami naszego powiatu, podczas których strażak, ratownik medyczny i policjant będą przekazywać informacje na temat zatrucia tlenkiem węgla, stosowania zabezpieczeń i udzielania pierwszej pomocy. Dodatkowo działanie zostało rozszerzone o informacje z zakresu zagrożeń w ruchu drogowym i zabezpieczeniu mienia. Dzięki działaniom stowarzyszenia "Bezpieczna gmina - bezpieczny powiat" udało się zakupić 110 sztuk czujek tlenku węgla, które to będą przekazywane na spotkaniach mieszkańcom naszego powiatu. Oczywiście nie uda nam się obdarować wszystkich, ale mamy nadzieję, że to zachęci innych do zakupu tej formy zabezpieczenia przed cichym zabójcą, jakim jest tlenek węgla nazywany potocznie czadem. Pani Burmistrz była jedna z pierwszych, którzy wyrazili chęć i taki czujnik otrzymała. Godzina na Sali obecnych 12 radnych. Radny Krzysztof Bielawski: Uważam, że bardzo dobrze się stało, że państwo walczyliście o to, aby Posterunek Policji w Piławie Górnej utrzymać, bo jednak to poczucie bezpieczeństwa, właśnie tak jak Pan mówił, jest wtedy jak się widzi policjanta. Pięciu funkcjonariuszy faktycznie nie zabezpiecza potrzeb posterunku, bo to jest specyficzna służba i nie można powiedzieć, że pracuje się od godziny do godziny, bo wiadomo, że te zdarzenia nie znają dnia ani godziny, a ważne jest żeby tą pomoc otrzymać. Należałoby jakoś organizacyjnie do tego podejść i spowodować, aby dyżury na terenie Piławy Górnej maksymalnie zabezpieczyć. Bardzo często jeżdżę ul. Młynarską. Jest tam ograniczenie do 10 ton i często widzę, że większe tonażowo samochody jeżdżą tą drogą i tutaj taka moja gorąca prośba, bo drogę wyremontowaliśmy dużym nakładem finansowym, aby częściej tę drogę kontrolować. Kierownik Posterunku w Piławie Górnej: Samochody o większej ładowności są zatrzymywane, ale często zdarzają się przypadki pomyłkowego wjazdu, ponieważ nie ma informacji, że dalej jest zjazd bez ograniczenia ładowności. Są też samochody, które wjeżdżają do istniejących tam zakładów kamieniarskich. Nie są te przepisy aż tak notorycznie łamane. Radny Stanisław Pelczar:

5 Chciałbym nawiązać do tego tematu i właśnie jest też problem z samochodami z urobkiem w Kośminie. Owszem zdarza się, że nasi policjanci przyjeżdzają niejednokrotnie i robią, że tak powiem łapankę, bo samochody, które wyjeżdżają z kopalni nie zakrywają plandeką tych ładunków i oczywiście pylą nam. W chwili obecnej nie jest to problem, ale kiedy jest ciepło to naprawdę doskwiera. Prosiłbym, żeby jednak tam od czasu do czasu dla rezonu i postrachu pokazać się. Kierownik Posterunku w Piławie Górnej: Mogę powiedzieć, że w tym roku Wydział Ruchu Drogowego nałożył 30 mandatów i zatrzymał 15 dowodów rejestracyjnych. Zastępca Komendanta Powiatowej Policji: Jeżeli chodzi o te pojazdy, myślę, że sprawa jest do załatwienia. Ja zajmę się tym tematem i przekażę, jako zadanie stałe do ruchu drogowego. Radna Anna Kuźmińska: Kiedyś był Wydział do spraw nieletnich, swego czasu współpracowałam z tym wydziałem, teraz nie ma. Wnioski należy składać na komendę. W Piławie też była osoba, która odpowiadała za współpracę ze szkołami. Owszem są policjanci, którzy mają swoje rejony. W związku z tym mam pytanie, dlaczego zaniechano tego, bo przecież wiadomo, że nieletni najwięcej szkód wyrządzają i są problemy nie tylko związane ze szkodami, ale i narkotykami. Czy to z oszczędności, czy z innej przyczyny? Zastępca Komendanta Powiatowej Policji: Faktycznie funkcjonował Zespół do spraw nieletnich w Dzierżoniowie. Teraz fizycznie ci policjanci też są, tylko w innej strukturze. Jest to podzielone. Dwóch policjantów jest w wydziale kryminalnym zajmującym się sprawami nieletnich i dwóch w wydziale dochodzeniowo-śledczym i oni na bieżąco się tą problematyką zajmują. Zapytania należy teraz kierować do naczelnika wydziału kryminalnego. Radna Anna Kuźmińska: Ale w Piławie nie ma takiej osoby? Zastępca Komendanta Powiatowej Policji: W Piławie nie ma. Od lat obserwujemy, że ilość policjantów w Piławie Górnej jest za mała, a to, że policja pracuje tylko do godziny 15.00, to z tym nie mogę się szczególnie zgodzić. Albo z tym, że w sobotę i niedzielę policji nie ma w ogóle. Pewnie, że się cieszymy, że posterunek jest i zostanie, ale prosimy aby liczbę policjantów zwiększyć o 1 czy 2 osoby. Sam fakt monitoringu w mieście, to dbanie o bezpieczeństwo przez i burmistrza i radę. Od 3 lat monitorujemy Piławę, ale tak naprawdę policjanci nie mają czasy, aby dokonywać odczytów codziennie i sprawdzać, co się na tej Piławie dzieje. Co z tego, że było zdarzenie, że jest monitoring, że kupiliśmy nowy sprzęt komputerowy, jeżeli nie ma takiego efektu jakiego byśmy oczekiwali? Mieszkańcy maja do nas pretensje mówiąc, że jak zgłaszają jakieś zdarzenie słyszą, że kamera nie dochodziła, że było ciemno, albo już jest za późno na odczyt. Myślę, że obsługa monitoringu też powinna być usprawniona. Wieczorami policji w ogóle nie ma. Zgłaszamy, że na stadionie coś się dzieje, założyliśmy nowe krzesełka, wszystko połamane. Monitoring jest i co z tego. Może tych dużych zdarzeń nie ma, ale tej drobnicy w Piławie Górnej jest bardzo dużo. Wystarczy w niedzielę rano iść do kościoła i wtedy się zobaczy, co się w nocy w Piławie działo. Wszystkie kosze poprzewracane, kwiaty powyrywane, tablice porozbijane, a policji nie ma w nocy. Może zmienić godziny dyżurów, bo ludzie muszą wiedzieć, że policja jest w Piławie Górnej.. Zastępca Komendanta Powiatowej Policji: Nie sposób się z panią Burmistrz niezgodzić. Ja jestem w ogóle zwolennikiem jednostek policji całodobowych, bo co to jest za policja, kiedy w danym momencie idę, łapie za klamkę,

6 a policji nie ma. Stan osobowy mamy, jaki mamy, środki mamy, jakie mamy, dlatego staramy się to maksymalnie łatać. Na pewno zobaczycie państwo w najbliższym czasie większą ilość policjantów. Sekretarz Gminy: Chciałbym zapytać o dystrybucję narkotyków na terenie Piławy? Zastępca Komendanta Powiatowej Policji w Dzierżoniowie: Jeżeli chodzi o tematykę narkotyków, ten problem występuje wszędzie, w całym powiecie i muszę powiedzieć, że on z roku na rok utrzymuje się na jednym poziomie. Na terenie Piławy Górnej nie ma tragedii, ale zjawisko jest. Największy problem jest w miastach gdzie odbywają się dyskoteki, natomiast tutaj, nie mam takich danych dzisiaj, ale jest to niewiele. Kierownik Posterunku Policji w Piławie Górnej: Odnotowaliśmy 5 przypadków. Zastępca Komendanta Powiatowej Policji: Na terenie powiatu dzierżoniowskiego jest 70 przypadków ujawnionych. Tragedii jakiejś nie ma, ale cały czas trzymamy rękę na pulsie. My jesteśmy bardzo otwarci na tą tematykę i każda informacja jest dla nas cenna i to sprawdzamy. Czy są jeszcze jakieś zapytania. Nie widzę. Bardzo dziękuję za udział w sesji naszym gościom. Ogłoszono przerwę Po przerwie wznowiono obrady. Inspektor ds. obronnych i obrony cywilnej Danuta Skroban: Przedstawiła informację na temat zabezpieczenia przeciwpożarowego w gminie. ZAŁĄCZNIK NR 4 Radna Dorota Czyżyk: Chciałam zapytać, bo padło stwierdzenie, że w pierwszej połowie 2013 roku zostanie wprowadzony system Kleopatra, na czym to będzie polegać i jak to będzie działać? Pani Danuta Skroban: Dolnośląski Urząd Wojewódzki zakupił laptopy, które będą bezpłatnie przekazane wszystkim urzędom na terenie całego województwa dolnośląskiego wraz z oprogramowaniem. Będą tam mapy cyfrowe i będzie już można zlokalizować zdarzenie tzn. nadciągające burze, wichury. Radna Dorota Czyżyk: Rozumiem, że to będzie stanowisko w Urzędzie, które będzie monitorowało wszystko. Pani Danuta Skroban: Będziemy podłączeni pod jedną sieć w całym województwie. Można też wejść w system smsów, ale niestety mieszkańcy nie chcą podawać swoich telefonów i to umrze śmiercią naturalną. Pani Danusia jest inspektorem do spraw obrony cywilnej i przeczytała nam, ale może umknęła Państwu informacja, że na początku października 2012 roku Piława Górna była urzędem wytypowanym do wizytacji, ponieważ prowadzi sprawy obronności, wojskowe, przeciwpożarowe, przeciwpowodziowe najlepiej nie tylko w powiecie dzierżoniowskim, ale również w całym województwie dolnośląskim. Gościliśmy tutaj starostów, burmistrzów, kierowników, dyrektorów wydziałów z kilku województw. Mieliśmy prezentację o Akcji Kurierskiej, jak również uczestnicy mogli obejrzeć pomieszczenia i sprzęt OC, ponieważ jesteśmy urzędem przodującym w tych sprawach dzięki Pani Danusi. W tym miejscu należą się podziękowanie za pracę dla pani Danusi. Radna Barbara Świetlik: Zrozumiałam, że jest 7 strażaków, którzy mogą brać udział w akcji, a ilu w ogóle ich jest? Pani Danuta Skroban:

7 Ilu jest Pani nie powiem, raz mówią 13, innym razem 16. Jest rozporządzenie na mocy, którego nie mogą uczestniczyć w akcjach ratunkowych strażacy ochotnicy nieprzeszkoleni i państwowa straż pilnuje tego. Z naszego terenu strażacy ochotnicy nie są zainteresowani szkoleniami. Komendant Powiatowy powiedział przed chwilą, że takie szkolenia robi, ale strażacy nie chcą w nich uczestniczyć i nie będą mogli wyjeżdżać nowym samochodem, 7 osób na dzień dzisiejszy może wyjechać nowym samochodem. Radna Zuzanna Pelczar: Proszę powiedzieć coś więcej na temat ostrzegania za pomocą smsów. Pani Danuta Skroban: Do urzędu przychodzą ostrzeżenia o różnych zagrożeniach i gdybyśmy mieli system smsowego ostrzegania mieszkańców, moglibyśmy te smsy wysyłać do mieszkańców. Przewodnicząca rady: Dziękuję serdecznie i gratulujemy za takie wzorcowe prowadzenie spraw bardzo ważnych dla bezpieczeństwa mieszkańców. Ad. 6 Przedstawienie informacji z pracy Burmistrza w okresie międzysesyjnym. 1.Odbyło się spotkanie w Bielawie w sprawie organizacji i funkcjonowania komunikacji miejskiej na terenie powiatu dzierżoniowskiego w 2013 roku. Rozmowy dotyczyły: a) opracowania planu transportowego ( koszt zł ) po stronie Piławy Górnej 32000, b) wypowiedzenie umowy na świadczenie usług przez pana Krzysztof Gajdę przewoźnik do Pieszyc, c) PKS SA w upadłości likwidacyjnej, umowa będzie obowiązywać do końca 2013 roku, d) propozycja wprowadzenia biletu dla seniora po skończeniu 70 lat za 1 zł. 2. podpisano umowy o sprzedaż energii elektrycznej na potrzeby grupy zakupowej utworzonej na podstawie pełnomocnictw udzielonych Prezydentowi Miasta Lubiń. 3. Odbyło się spotkanie w sprawie umowy o eksploatację urządzeń oświetlenia w gminie ustawienie sterowników czasowych, wyłączeń itp. 4. Odbyło się spotkanie z Prezesem WiK w sprawie działalności i współpracy na 2013 rok. 5. Odbyło się spotkanie z przedstawicielami DSS w sprawie uiszczania opłat i ich działalności na terenie Piławy Górnej. 6. Trwają prace nad projektem budżetu gminy na 2013 rok listopada będziemy gościć delegację z Holandii, w związku z tym zapraszam Państwa na spotkanie w dniu 9 listopada 2012 roku o godz w Urzędzie Miasta. Ad. 7 Informacja Burmistrza o złożonych oświadczeniach majątkowych za 2011 rok. Przedstawiła informację o złożonych oświadczeniach majątkowych za rok ZAŁĄCZNIK NR 5 Ad. 8 Informacja Przewodniczącej Rady o złożonych przez radnych oświadczeniach majątkowych za 2011 rok. Przedstawiła informację o złożonych oświadczeniach majątkowych radnych Rady Miejskiej w Piławie Górnej za rok ZAŁĄCZNIK NR 6 Ad. 9 Podjęcie uchwał: a) w sprawie: przyznania pierwszeństwa dotychczasowemu dzierżawcy w nabyciu nieruchomości.

8 Omówiła projekt uchwały wraz z uzasadnieniem w sprawie: przyznania pierwszeństwa dotychczasowemu dzierżawcy w nabyciu nieruchomości. ZAŁĄCZNIK NR 7 Następnie rada w głosowaniu 13 głosami za, bez głosów wstrzymujących i bez głosów przeciwnych podjęła UCHWAŁĘ NR 98/XXVI/2012 ZAŁĄCZNIK NR 8 Ad. 9 b Uchwała w sprawie: określenia wysokości stawek opłaty targowej, zasad poboru i terminów płatności, określenia inkasentów oraz wynagrodzenia za inkaso na 2013 rok. Omówiła projekt uchwały wraz z uzasadnieniem w sprawie: określenia wysokości stawek opłaty targowej, zasad poboru i terminów płatności, określenia inkasentów oraz wynagrodzenia za inkaso na 2013 rok oraz odczytała pismo Pani Wiesławy Ślepokury. ZAŁĄCZNIK NR 9 Czy są jakieś uwagi do projektu uchwały. Przystąpiono do dyskusji, w której głos zabrali radna Dorota Czyżyk, radna Zuzanna Pelczar, radny Tadeusz Chrzanowski, radna Anna Kuźmińska, radna Aneta Burek Uchman. W trakcie dyskusji wypracowany został wniosek, aby w 3 ust. 2 wprowadzić zapis Pobór opłaty targowej powierza się Pani Wiesławie Ślepokura. Zgłoszony został wniosek, więc przegłosujemy go teraz. Za głosowało 7 radnych Przeciw 3 radnych Wstrzymało się od głosu 3 radnych Wniosek został przyjęty. Następnie rada w głosowaniu 13 głosami za, bez głosów wstrzymujących i bez głosów przeciwnych podjęła UCHWAŁĘ NR 99/XXVI/2012 ZAŁĄCZNIK NR 10 Ad. 9 c Uchwała w sprawie: wprowadzenia opłaty od posiadania psów na 2013 rok, ustalenia jej wysokości, określenia zasad jej poboru i terminu płatności. Przedstawiła projekt uchwały wraz z uzasadnieniem w sprawie: wprowadzenia opłaty od posiadania psów na 2013 rok, ustalenia jej wysokości, określenia zasad jej poboru i terminu płatności. ZAŁĄCZNIK NR 11 uchwały w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów na 2013 rok, ustalenia jej wysokości, określenia zasad jej poboru i terminu płatności wraz z propozycją, aby w 1 ust. 2

9 przyjąć kwotę w wysokości 45 zł został zaopiniowany pozytywnie 10 głosami za, przy 3 głosach wstrzymujących. Następnie rada w głosowaniu 11 głosami za, przy 2 głosach wstrzymujących, bez głosów przeciwnych podjęła UCHWAŁĘ NR 100/XXVI/2012 ZAŁĄCZNIK NR 12 Ad. 9 d Uchwała w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. Przedstawiła projekt uchwały wraz z uzasadnieniem w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. ZAŁĄCZNIK NR 13 Następnie rada w głosowaniu 13 głosami za, bez głosów wstrzymujących i bez głosów przeciwnych podjęła UCHWAŁĘ NR 101/XXVI/2012 ZAŁĄCZNIK NR 14 Ad. 9 e Uchwała w sprawie: obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2013 rok. Przedstawiła projekt uchwały wraz z uzasadnieniem w sprawie: obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2013 rok. ZAŁĄCZNIK NR 15 Następnie rada w głosowaniu 12 głosami za, przy 1 głosie wstrzymującym, bez głosów przeciwnych podjęła UCHWAŁĘ NR 102/XXVI/2012 ZAŁĄCZNIK NR 16 Ad. 9 f Uchwała w sprawie: określenia wzorów formularzy na podatek rolny. Przedstawiła projekt uchwały wraz z uzasadnieniem w sprawie: określenia wzorów formularzy na podatek rolny. ZAŁĄCZNIK NR 17 Następnie rada w głosowaniu 13 głosami za, bez głosów wstrzymujących i bez głosów przeciwnych podjęła UCHWAŁĘ NR 103/XXVI/2012 ZAŁĄCZNIK NR 18

10 Ad. 9 g Uchwała w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz wzorów formularzy w podatku od nieruchomości na 2013 rok. Burmistrz przedstawiła projekt uchwały wraz z uzasadnieniem w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz wzorów formularzy w podatku od nieruchomości na 2013 rok. ZAŁĄCZNIK NR 19 uchwały został zaopiniowany pozytywnie wraz z wnioskiem radnego, aby w 1 ust. pkt. 1 od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zaklasyfikowania w ewidencji gruntów i budynków było 0,78 zł od m2 powierzchni, a pozostałe stawki pozostawić bez zmian. Następnie rada w głosowaniu 9 głosami za, przy 3 głosach wstrzymujących, bez głosów przeciwnych podjęła UCHWAŁĘ NR 104/XXVI/2012 ZAŁĄCZNIK NR 20 W trakcie głosowania na sali obecnych 12 radnych. Ad. 9 h Uchwała w sprawie: dokonania zmian w budżecie gminy Piława Górna na rok Przedstawiła projekt uchwały wraz z uzasadnieniem w sprawie: dokonania zmian w budżecie gminy Piława Górna na rok ZAŁĄCZNIK NR 21 Następnie rada w głosowaniu 11 głosami za, przy 1 głosie wstrzymującym i bez głosów przeciwnych podjęła UCHWAŁĘ NR 105/XXVI/2012 ZAŁĄCZNIK NR 22 Ad. 9 i Uchwała w sprawie: dokonania zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Piława Górna. Przedstawiła projekt uchwały wraz z uzasadnieniem w sprawie: dokonania zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Piława Górna. ZAŁĄCZNIK NR 23 Następnie rada w głosowaniu 12 głosami za, przy 1 głosie wstrzymującym i bez głosów przeciwnych podjęła UCHWAŁĘ NR 106/XXVI/2012 ZAŁĄCZNIK NR 24 W trakcie głosowania obecnych 13 radnych.

11 Ad. 9 j Uchwała w sprawie: podziału gminy na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych. Przedstawiła projekt uchwały wraz z uzasadnieniem w sprawie: podziału gminy na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych. ZAŁĄCZNIK NR 25 Następnie rada w głosowaniu 13 głosami za, bez głosów wstrzymujących i bez głosów przeciwnych podjęła UCHWAŁĘ NR 107/XXVI/2012 ZAŁĄCZNIK NR 26 Ad. 9 k Uchwała w sprawie: uchwalenia programu współpracy Gminy Piława Górna z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na lata 2013 i Przedstawiła projekt uchwały wraz z uzasadnieniem w sprawie: uchwalenia programu współpracy Gminy Piława Górna z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na lata 2013 i ZAŁĄCZNIK NR 27 Następnie rada w głosowaniu 13 głosami za, bez głosów wstrzymujących i bez głosów przeciwnych podjęła UCHWAŁĘ NR 108/XXVI/2012 ZAŁĄCZNIK NR 28 Ad. 10 Stanowisko Rady w sprawie złożonego przez Wodociągi i Kanalizację wniosku o uchylenie Uchwały nr 95/XXV/2012 Rady Miejskiej w Piławie Górnej z dnia 25 września 2012 roku. Przedstawiła wniosek Wodociągów i Kanalizacji w Dzierżoniowie o uchylenie Uchwały nr 95/XXV/2012 Rady Miejskiej w Piławie Górnej z dnia 25 września 2012 roku. ZAŁĄCZNIK NR 29 Państwo otrzymaliście ten wniosek na dzisiejszą sesję. Równocześnie zwróciliśmy się do Radcy Prawnego, żeby przeanalizował ten wniosek i podpowiedział Radzie Miejskiej, jak ma się ustosunkować do tego wniosku i myślę, że Państwo przeanalizowaliście temat. Wcześniej Pani Burmistrz informowała nas na komisjach o sprawie, ale gdyby można było Panią Burmistrz poprosić o kilka słów w sprawie tego wniosku, później otworzę dyskusję i podejmiemy stanowisko.

12 Na każdej sesji podejmujemy uchwały o odmowie zatwierdzenia taryf i szkoda, że Pani Przewodnicząca pokserowała tylko wniosek WiK, a nie naszą odpowiedz do Wojewody na podjętą uchwałę, bo oczywiście Wojewoda wystąpił z zapytaniami dość obszernymi do każdego punktu naszego uzasadnienia i takie wyjaśnienia zostały Przewodniczącej przedłożone. Twierdzenie cały czas, że WiK przedstawił firmie z zewnątrz weryfikację taryf i zacytuję fragment należy wskazać na nadużycie popełnione przez WiK w uzasadnieniu do pisma skierowanego zarówno do Organu Nadzoru jak i Rady Gminy polegające na użyciu stwierdzenia, jakoby wniosek taryfowy był zweryfikowany przez wyspecjalizowaną firmę oraz załączenia opinii na temat w/w taryfy, gdyż zgodnie z ustawą o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu jedynym uprawnionym do weryfikacji podmiotem jest burmistrz, a ewentualna weryfikacja dokonana przez osoby trzecie winna być dokonana na jego zlecenie i za jego akceptacją, a nie z inicjatywy przedsiębiorstwa wodociągowokanalizacyjnego. Otwieram dyskusję. Radny Tadeusz Chrzanowski: Propozycję przedstawił radca Prawny. Są trzy wyjścia. Jeżeli od iluś miesięcy nasza rada stoi na stanowisku, z podpowiedzi burmistrza, który analizuje te wszystkie sprawy związane z taryfami, z tymi kosztami, jakie są dla nas i przeciętnego mieszkańca, i my cały czas nie zgadzamy się, i twierdzimy, że tak nie powinno być, żeby nasza gmina płaciła więcej, jak wszystkie inne gminy, to moje zdanie jest takie, że skoro już tyle razy przegłosowywaliśmy odmowę zatwierdzenia tych taryf, więc podtrzymujmy swoje stanowisko, czyli, że nie uchylamy tej uchwały. Zastępca Burmistrza: Chciałam tylko powiedzieć, że Burmistrz nie podpowiada Radzie. Burmistrz weryfikuje wniosek i przedstawia radzie projekt uchwały zgodnie z rozporządzeniem i ustawą. Rada nie musi takiej uchwały podejmować. Reasumując podtrzymujemy zawarte w uzasadnieniu do uchwały wszystkie wskazane nieprawidłowości. Podkreślić należy, że u podstaw przyjęcia przez Radę uchwały o odmowie zatwierdzenia taryf leżała niezgodność wniosku taryfowego z prawem, a w szczególności zapisami: 1.Naruszenie 13 ust. 2 i 7 rozporządzenia taryfowego poprzez niewłaściwy podział odbiorców na grupy taryfowe i tym samym niewyeliminowanie między nimi subsydiowania skrośnego. 2.Naruszenie 3 pkt 1 b i c rozporządzenia poprzez występujące subsydiowanie skrośne z tytułu opłat środowiskowych w taryfie za wodę pomiędzy grupami taryfowymi a także nieuzasadniony wzrost kosztów z tego tytułu dla grupy gospodarstwa domowe. 3.Naruszenia 11. ust 5 pkt 1 rozporządzenia poprzez zastosowanie nieprawidłowej alokacji kosztów ogólnych. Ponadto zwracamy uwagę, że wnioskujący o uchylenie uchwały nie wskazał w swym wniosku, jakiegokolwiek konkretnego przepisu, jaki został naruszony przez Radę, sprowadzając się do ogólnikowego stwierdzenia, że miało ono charakter rażący i dotyczy ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. Radny Krzysztof Bielawski: Mamy tutaj trzy wyjścia i ja proponuję, żeby ten wniosek pominąć milczeniem, dlatego, że służby Wojewody są od tego żeby wskazać, czy ta nasza uchwała jest zasadna. W związku z tym, że trzy razy nie było ze strony Wojewody rozstrzygnięć, które by to zakwestionowały i

13 uważam, że powinniśmy to zostawić biegowi wydarzeń. Jeżeli służby Wojewody uznają, że nie zostało naruszone prawo we wniosku taryfowym, to wtedy górą będzie WiK. Radna Dorota Czyżyk: Przysłuchując się wypowiedziom i być może nie wiem, czy WiK zawyża taryfy, bo prawdę powiedziawszy nie umiemy, jako mieszkańcy tego do końca odczytać. Jeżeli faktycznie zostały źle obliczone, to mnie osobiście, jako mieszkańca dziwi fakt, że Wojewoda nie stwierdził tego faktu wprost, bo nie mamy takiego stwierdzenia. Bijemy się z WiK na argumenty. My twierdzimy, że jest za dużo, oni wskazują, ze nie mamy racji, a powiem szczerze tak czy inaczej, od podwyżki nie uciekniemy. Prędzej, czy później one i tak nas dotkną, nas mieszkańców. Cały rok jesteśmy na starych stawkach za wodę. Każdy z nas prowadzi gospodarstwo domowe i doskonale wie, że jeżeli płaci się jakiś rachunek, nie biorąc pod uwagę, że jakieś większe zużycie mamy, to w którymś momencie przychodzi nam wyrównanie i musimy to zapłacić i wtedy nas to będzie bardzo bolało, bo będzie to duża dziura w portfelu domowym. Ja powiem szczerze, nie wiem. Należałoby w jakiś sposób albo polubownie załatwić, rozmawiać i ustalić jakieś inne rozwiązanie, bo my i tak nie uciekniemy od tych podwyżek. Rozwiązanie podpowiada nam W i K w jednym zdaniu, prawo dopuszcza coś takiego, żeby były dopłaty do taryf za wodę i za ścieki. Jest taka możliwość i warto może nad tym rozwiązaniem się też zastanowić. Jeszcze jedna sprawa, która tutaj wszystkim nam umyka, bo od wielu lat chodzimy po Piławie i mówimy, że śmierdzi i Burmistrz kiedyś mówiła, że jest sposób na tych, którzy opróżniają ścieki w nielegalny sposób. Należałoby może przeprowadzić też taką akcję i trochę ludzi postraszyć. My narzekamy, będziemy narzekać. Straty będą i koszty będą rosły, a nie wiem, czy oni dobrze policzyli, czy źle policzyli. Wiem tylko jedno nie uciekniemy od podwyżek. Wcześniej czy później trzeba będzie zapłacić, czy to będzie 10 %, czy 50% więcej. My musimy się zastanowić, w jaki sposób mieszkańcom pomóc. Zastępca Burmistrza: Chciałabym się odnieść do wypowiedzi pani radnej Czyżyk. Uważam, że przez rok czasu jest niezrozumienie przez panią radną ważnego tematu, który właściwie powraca do nas jak bumerang, co trzy miesiące. Powiem tak, wszystkie trzy uchwały podjęte przez radę są przez Wojewodę utrzymane, więc uchwały są poprawnie zweryfikowane przez Burmistrza i podjęte przez Radę. My też zdajemy sobie sprawę, że koszty mają wodociągi i wskazujemy, gdzie te koszty są zawyżone. My w każdej uchwale wskazujemy, że jest na amortyzacji za dużo, że jest na poborze opłat środowiskowych za dużo i to są niestety duże kwoty, które nie uzasadniają jakby wejścia w życie taryf w przedstawionych wysokościach. Więc nie widzę tutaj innej możliwości, jak nie przyjęcie taryf, bo nikt nie chce płacić więcej, jak powinien płacić. Myślę, że mieszkańcy tego też nie chcą. Dlatego uważam, że jeżeli W i K chciałby pokłonić się w naszą stronę, to powinien dobrze przeczytać nasze uzasadnienie, bo po sesji otrzymuje uchwałę i powinien zweryfikować swoje koszty. W i K stoi na stanowisku takim, jakim stoi i tak jak do nas powiedział w 2009 roku, nie weszliście w fundusz spójności, to w 2015 roku będziecie płacić tyle, ile będą płacić mieszkańcy, którzy weszli w fundusz spójności, czyli 18 zł, czy 20 zł. za m3 wody i ścieków. Radna Dorota Czyżyk: Zapytam jeszcze w ten sposób. W tej chwili mamy uchwałę podjętą o odmowie zatwierdzenia taryf za wodę i ścieki. Może to się zakończyć sprawą sądową. Sprawa sądowa miałaby się odbyć na podstawie, czego, zawyżonych taryf, czy taryf już uchwalonych. Coś musi być zatwierdzone, żeby z tym można było iść do sądu, bo takie jest moje rozumowanie. Nie mogę iść do sądu z czymś, co ktoś mi zaproponuje, bo ja się z tym nie zgadzam. Dopóki coś nie będzie zatwierdzone to tego do sądu nie można oddać. Zastępca Burmistrza:

14 Podjęta uchwała może zostać zaskarżona przez Wojewodę i może być zaskarżona przez wodociągi. Jeżeli ustawodawca uważałby, że stawki tylko i wyłącznie powinny ustalać przedsiębiorstwa wodociągowe to by to napisał w ustawie i nie mielibyśmy nic do powiedzenia. Właśnie po to żeby nie zawyżać, żeby nie przerzucać nie wiadomo, jakich kosztów na mieszkańców, ustawodawca przewidział na terenie danej gminy weryfikację taryf przez Burmistrza. Burmistrz; W uzasadnieniu każdej uchwały jest zapisane, co jest nieprawidłowo wyliczone. To, że będzie podwyżka jest nieuniknione. Mówienie o dofinansowaniu do wodociągów, gdzie dzisiaj gminy może nie będzie stać nawet na jedną inwestycję jest przesadzone. Uważam, że zrobiliśmy bardzo dobrą pracę dla swoich mieszkańców, bo gdyby było podwyżki 5 czy 10 %, to byśmy sobie nawet głowy nie zawracali taryfami. Każdy z nas wie, że jest inflacja i o inflację trzeba podwyższyć taryfy. Na samym początku państwo mówiliście, że przez to, że nie przystąpiliśmy do funduszu spójności mamy taką cenę, ale z czasem Państwo zrozumieliście, że w żadnym dokumencie WiK nie pisze o tym. Wstrzymywanie się od głosu Pani Czyżyk, przy podejmowaniu uchwały wskazuje, że radny jest przeciwko mieszkańcom, bo ja wszystko zrobię, jako Burmistrz, żeby ich bronić i to do dzisiaj obroniliśmy. Przez cały rok nikt w Piławie Górnej nie zapłacił takiej kwoty jak chciał WIK. Radna Dorota Czyżyk: Bardzo się cieszę, że pani Burmistrz walczy, tylko proszę pomyśleć jeszcze w drugim kierunku, co będzie, jeżeli się okaże, że te taryfy będą ustalone, więc jakaś strategia musi być przyjęta, bo ten rok płacimy tak, jak płaciliśmy w poprzednim roku, w następnym nie wiem jak wyjdzie. My za każdym razem walczymy, nie przyjmujemy taryf zaproponowanych przez WiK, ale w którymś momencie te ceny będą musiały wzrosnąć. Ja się boję tylko jednego, że w końcu będzie to taka podwyżka, że my wszyscy będziemy mieli wielką dziurę w portfelach. Czy jest jakiś pomysł na to, kiedy te taryfy będą musiały być w takiej wysokości, jaką proponuje WiK. Ja sobie nawet nie wyobrażam żeby była taka podwyżka. Podwyżki wynikają z dokumentów. Nie ma, co się sprzeczać, bo każdy z Państwa zgodnie z sumieniem swoim będzie działać. My nie rozmawiamy o tym, że we wniosku taryfowym cena nam się nie podoba, tylko tak jak mówię z naruszeniem prawa jest złożony wniosek. Jak będzie ten wniosek dobrze złożony, nie będzie błędów to wtedy nic nie będziemy mogli zrobić. Chciałam zwrócić uwagę, że powinniśmy dyskutować o tym, co mamy zrobić z wnioskiem. Wnioskiem nie treści uchwały. Tak jak mówił wcześniej radny, na podstawie dokumentów, z którymi Państwo się zapoznaliście, radca prawny zaproponowała trzy rozwiązania. Jedno rozwiązanie zaproponował radny, aby pominąć milczeniem ten wniosek. Ja w swojej wypowiedzi zaproponowałam,żeby odpowiedzieć, że utrzymujemy w mocy uchwałę. Radny Tadeusz Chrzanowski: Ja się do tego wniosku przychylam Pani Przewodnicząca. Elegancko byłoby odpowiedzieć. Radny Krzysztof Bielawski: Cały czas mamy do czynienia z prawem. Na dzień dzisiejszy my sobie nie wymyślamy czy my chcemy, czy nie lubimy kogoś, tylko po prostu zgodnie z prawem weryfikujemy i stwierdzamy, że to nie jest zgodne z prawem. Cały czas tutaj mówię, że służby Wojewody muszą naszą uchwałę zweryfikować, czy faktycznie pod względem prawnym jest tak, jak my mówimy. W którymś protokole z posiedzenia Rady, jest takie zdanie na temat wodociągów, kiedy powiedziałem, że dopóki możemy wykorzystywać przepisy prawa, to musimy z tego korzystać, bo może faktycznie kiedyś przyjść taki moment, że wniosek WiK będzie złożony poprawnie i wtedy my pod względem prawnym nie będziemy mogli nic powiedzieć i wtedy

15 będziemy musieli go przyjąć, bo nie będzie żadnych podstaw prawnych, żeby nie przyjąć. Na dzień dzisiejszy mamy podstawy prawne, żeby postąpić tak, jak postąpiliśmy. Wydaje mi się, że nawet nietaktem jest ze strony wodociągów zwracać się do nas i mówić, weźcie tą swoją uchwałę zakwestionujcie. Wygląda na to, że niepoważnie podchodzą do radnych, bo tą uchwałę dokładnie przedyskutowaliśmy i każdy z nas zgodnie ze swoim sumieniem, odczuciem i swoją wiedzą zagłosował. Radny Stanisław Pelczar: Obserwując to wszystko i naszą dyskusję, chciałbym wrócić pamięciom do tego wszystkiego, kiedy zaczął się problem z wodociągami. Proszę Państwa skoro jesteśmy na tym etapie wiemy, że robią to źle to, po co ta dyskusja, przecież to jest sprawa jasna. Uważam, że nie potrzebne są te emocje, uważam, że uzasadnienie z naszej strony jest dobre, uczciwe, podchodzimy do sprawy rzetelnie, tym bardziej, że wcześniej byliśmy wszyscy za uchwałą, więc, o co my dzisiaj rozbijamy kopię i dyskutujemy. O czym? Gdyby Pan nie wiedział, że jest taki wniosek to, w jakimś momencie ktoś by powiedział, że nawet nie powiedziałam, że coś takiego jest. Do Rady Miejskiej wpłynął wniosek, o którym ja informuję radę. Niech Pan postawi wniosek o zamkniecie dyskusji i ja zamknę dyskusję i przegłosujemy wniosek radnego Bielawskiego i mój. Sekretarz: Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym ten wniosek nie jest dla Państwa w żadnym wypadku wiążący. To jest sprawa proceduralna dla W i K. Radny Krzysztof Bielawski: Stawiam formalny wniosek, aby wniosek Wodociągów i Kanalizacji pominąć milczeniem i nie odpowiadać. Radny Bielawski postawił wniosek o to, aby nie odpowiadać. Jest to jedna z propozycji Radczyni, że Rada Miejska wcale nie musi reagować na taki wniosek, który wpłynął do rady, dlatego też bardzo proszę, kto z Państwa radnych jest za tym, aby na ten wniosek Rada Miejska nie odpowiadała żadnym pismem. Proszę o podniesienie ręki Za głosowało 11 radnych Przeciw głosował 1 radny Wstrzymał się od głosowania 1 radny. Ad. 11. Zapytania i wnioski radnych. Radna Dorota Czyżyk: Dzisiaj przy okazji omawiania bezpieczeństwa w gminie przypomniałam sobie pytanie, które zadał na tej sali Pan Dziendziel, pytając, do kogo należy to pomieszczenie na rogu, jak się wychodzi ze ścieżki przy ul. Staszica. Czy już na ten temat wiemy coś więcej? Zastępca Burmistrza: Jest to nasz budynek. Jesteśmy w trakcie wykonywania całej procedury. Mamy decyzję na wycięcie drzew dookoła tego budynku. Natomiast koszt remontu tego daszku wynosiłby 20 tys. zł i nie będziemy tego robić w tym roku. Radna Dorota Czyżyk: Czy tego budynku można się pozbyć tzn. wyburzyć, czy może on jest w jakiejś ewidencji, bo to jest bardzo stary budynek. Jak to w ogóle wygląda? Zastępca Burmistrza: Nie nadaje się on do użytkowania. W środku jest tam studnia nie zakryta. Radna Anna Makowska: Czy jest możliwość zamknięcia drzwi w budynku przy pl. Piastów Śl. 4?

16 Te drzwi są zamykane, ale ciągle je ktoś otwiera. Zastanowimy się jak je skutecznie zabezpieczyć. Radna Anna Makowska: Czy w przyszłości byłaby możliwość, aby powstała ścieżka zdrowia? Wcześniej mówiliśmy, że przy remoncie ul. Groszowieckiej chcielibyśmy, aby był wydzielony pas dla pieszych. Ad. 12. Ogłoszenia i informacje. Przewodnicząca poinformowała o zaproszeniu Pani Burmistrz na spotkanie w dniu 9 listopada z delegacją z Holandii. Spotkanie o godz Na tym sesję Przewodnicząca rady zakończyła. Ustalono termin następnej sesji na 27 listopada 2012 roku.

PROTOKÓŁ NR XXIV/2012 Z SESJI RADY MIEJSKIEJ W PIŁAWIE GÓRNEJ Z DNIA 3 WRZEŚNIA 2012 ROKU.

PROTOKÓŁ NR XXIV/2012 Z SESJI RADY MIEJSKIEJ W PIŁAWIE GÓRNEJ Z DNIA 3 WRZEŚNIA 2012 ROKU. PROTOKÓŁ NR XXIV/2012 Z SESJI RADY MIEJSKIEJ W PIŁAWIE GÓRNEJ Z DNIA 3 WRZEŚNIA 2012 ROKU. Miejsce posiedzenia - sala narad urzędu Miasta. Rozpoczęcie posiedzenia - godzina 14.00. Zakończenie posiedzenia

Bardziej szczegółowo

Posiedzenie otworzył Przewodniczący komisji Grzegorz Jaworski. Powitał zgromadzonych, stwierdziła prawomocność obrad i odczytała porządek posiedzenia:

Posiedzenie otworzył Przewodniczący komisji Grzegorz Jaworski. Powitał zgromadzonych, stwierdziła prawomocność obrad i odczytała porządek posiedzenia: PROTOKÓŁ Nr 7/15 z posiedzenia Komisji Infrastruktury Technicznej i Ochrony Środowiska w sali obrad Urzędu Miasta w dniu 21 maja 2015 roku Lista obecności radnych w załączeniu. Posiedzenie otworzył Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XIII/11 z odbytej w dniu 28 października 2011 r. sesji zwyczajnej Rady Powiatu w Opatowie

Protokół Nr XIII/11 z odbytej w dniu 28 października 2011 r. sesji zwyczajnej Rady Powiatu w Opatowie Protokół Nr XIII/11 z odbytej w dniu 28 października 2011 r. sesji zwyczajnej Rady Powiatu w Opatowie Sesję otworzył i przewodniczył jej obradom pan Zbigniew Wołcerz Przewodniczący Rady Powiatu, który

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr VII/11 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 27 kwietnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie

Protokół Nr VII/11 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 27 kwietnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie Protokół Nr VII/11 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 27 kwietnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Szczepanik o godzinie 13:00 otworzyła

Bardziej szczegółowo

Protokół XII/15. W sesji udział wzięli zgodnie z listą obecności stanowiącą załącznik nr 2 do protokołu:

Protokół XII/15. W sesji udział wzięli zgodnie z listą obecności stanowiącą załącznik nr 2 do protokołu: AB.0002.12.2015 Protokół XII/15 XII zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Młynarach z dnia 06 listopada 2015 roku, która odbyła się w Ośrodku Kultury w Młynarach. Na ogólną liczbę 15 radnych w sesji udział

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 22/2014 posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Piątnica, odbytego w dniu 28 października 2014 r. w sali Urzędu Gminy.

Protokół Nr 22/2014 posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Piątnica, odbytego w dniu 28 października 2014 r. w sali Urzędu Gminy. Protokół Nr 22/2014 posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Piątnica, odbytego w dniu 28 października 2014 r. w sali Urzędu Gminy. Posiedzenie Komisji prowadził Przewodniczący Komisji - pan Romuald Gorlewicz,

Bardziej szczegółowo

Protokół. XXIX sesji nadzwyczajnej Rady Powiatu w Sanoku IV kadencji. z dnia 14 listopada 2012r.

Protokół. XXIX sesji nadzwyczajnej Rady Powiatu w Sanoku IV kadencji. z dnia 14 listopada 2012r. Protokół XXIX sesji nadzwyczajnej Rady Powiatu w Sanoku IV kadencji z dnia 14 listopada 2012r. 1 Ad 1. Otwarcie obrad sesji. Pan Robert Pieszczoch, Przewodniczący Rady Powiatu w Sanoku, otworzył posiedzenie

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr III/2006

PROTOKÓŁ Nr III/2006 PROTOKÓŁ Nr III/2006 z przebiegu III zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Zbąszynku odbytej w dniu 12 grudnia 2006 roku w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Zbąszynku Przewodniczący Rady Wioleta Muszyńska

Bardziej szczegółowo

Protokół nr III/14 z III sesji Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 12 grudnia 2014 r.

Protokół nr III/14 z III sesji Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 12 grudnia 2014 r. RM. 0002.3.2014 Protokół nr III/14 z III sesji Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 12 grudnia 2014 r. III sesja Rady Miejskiej odbyła się w Domu Kultury Uśmiech w Ożarowie Mazowieckim przy ul.

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr LVI / 2007 z posiedzenia Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin Komunikacja Międzygminna w Olkuszu z dnia roku i

Protokół Nr LVI / 2007 z posiedzenia Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin Komunikacja Międzygminna w Olkuszu z dnia roku i 1 Protokół Nr LVI / 2007 z posiedzenia Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin Komunikacja Międzygminna w Olkuszu z dnia 29.11.2007 roku i 06.12.2007 roku Posiedzenie Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 21/13. z posiedzenia Komisji Dróg, Komunikacji i Budownictwa. w dniu 20 grudnia 2013 roku godzina 12.30

Protokół Nr 21/13. z posiedzenia Komisji Dróg, Komunikacji i Budownictwa. w dniu 20 grudnia 2013 roku godzina 12.30 Protokół Nr 21/13 z posiedzenia Komisji Dróg, Komunikacji i Budownictwa w dniu 20 grudnia 2013 roku godzina 12.30 Obrady rozpoczęły się o godzinie 12.30 i trwały do godziny 13.30. Posiedzeniu przewodniczył

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XIII/15. nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 27 października 2015r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku

P R O T O K Ó Ł Nr XIII/15. nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 27 października 2015r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku P R O T O K Ó Ł Nr XIII/15 nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 27 października 2015r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku Nadzwyczajną sesję Rady Miejskiej w Nisku otworzył

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 1/2011 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Pokrzywnica odbytego w dniu 07 marca 2011 r. w lokalu Urzędu Gminy w Pokrzywnicy

Protokół Nr 1/2011 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Pokrzywnica odbytego w dniu 07 marca 2011 r. w lokalu Urzędu Gminy w Pokrzywnicy Protokół Nr 1/2011 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Pokrzywnica odbytego w dniu 07 marca 2011 r. w lokalu Urzędu Gminy w Pokrzywnicy Posiedzeniu Komisji przewodniczyła Przewodnicząca Komisji

Bardziej szczegółowo

3. Spotkanie z Komisją Kultury i Sportu Miasta Karvina godzina Analiza budżetu na 2016 rok dotyczącą wydatków sportowych,

3. Spotkanie z Komisją Kultury i Sportu Miasta Karvina godzina Analiza budżetu na 2016 rok dotyczącą wydatków sportowych, PROTOKÓŁ 0012.6.15.2015 z posiedzenia Komisji Kultury i Sportu w dniu 19 listopada 2015 roku Miejsce posiedzenia: sala nr 130 Urzędu Miasta Czas posiedzenia: 15.00-16.30 W posiedzeniu uczestniczyli członkowie

Bardziej szczegółowo

Protokół nr III.14 z posiedzenia sesji Rady Powiatu Międzyrzeckiego z dnia 29 grudnia 2014 r.

Protokół nr III.14 z posiedzenia sesji Rady Powiatu Międzyrzeckiego z dnia 29 grudnia 2014 r. Protokół nr III.14 z posiedzenia sesji Rady Powiatu Międzyrzeckiego z dnia 29 grudnia 2014 r. Przewodniczący Rady Powiatu Jarosław Szałata otworzył obrady sesji o godzinie 14 10 w Starostwie Powiatowym

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr X/2011 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 24 sierpnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie

Protokół Nr X/2011 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 24 sierpnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie Protokół Nr X/2011 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 24 sierpnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Szczepanik o godzinie 13:00 otworzyła

Bardziej szczegółowo

Sekretarz gminy Przewodniczący komisji Sekretarz gminy Przewodniczący komisji Sekretarz gminy

Sekretarz gminy Przewodniczący komisji Sekretarz gminy Przewodniczący komisji Sekretarz gminy 1 Protokół nr 52/2014 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Mikołajki Pomorskie z dnia 28 kwietnia 2014 roku. Przewodniczący komisji Zuzanna Smoter o godz. 12 00 otworzyła posiedzenie i przywitała

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 56/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 21 października 2014 r.

Protokół Nr 56/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 21 października 2014 r. Protokół Nr 56/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 21 października 2014 r. Obecni wg załączonej listy obecności /zał. nr 1/. Stan obecnych członków Komisji (8 radnych) stanowi

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR IV/15. sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 26 marca 2015 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz.

PROTOKÓŁ NR IV/15. sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 26 marca 2015 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz. PROTOKÓŁ NR IV/15 sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 26 marca 2015 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz. 10 00 W sesji uczestniczyli radni ( 15 radnych lista obecności stanowi

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 9/2015. posiedzenia Komisji Społecznej Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim odbytego w dniu 22 czerwca 2015 roku.

Protokół nr 9/2015. posiedzenia Komisji Społecznej Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim odbytego w dniu 22 czerwca 2015 roku. Protokół nr 9/2015 posiedzenia Komisji Społecznej Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim odbytego w dniu 22 czerwca 2015 roku. Członkowie Komisji zebrali się w sali posiedzeń Komisji, w Ratuszu, Rynek

Bardziej szczegółowo

Protokół z XXIX sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 23 kwietnia 2013 roku.

Protokół z XXIX sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 23 kwietnia 2013 roku. Protokół z XXIX sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 23 kwietnia 2013 roku. Sesja odbyła się w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Sandomierzu obrady rozpoczęto o godz. 10-tej. W Sesji uczestniczyło

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XV/2016. z sesji Rady Miejskiej w Zawidowie. odbytej w dniu 3 marca 2016 roku w sali konferencyjnej. Urzędu Miejskiego w Zawidowie.

Protokół nr XV/2016. z sesji Rady Miejskiej w Zawidowie. odbytej w dniu 3 marca 2016 roku w sali konferencyjnej. Urzędu Miejskiego w Zawidowie. Protokół nr XV/2016 z sesji Rady Miejskiej w Zawidowie odbytej w dniu 3 marca 2016 roku w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Zawidowie. Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Pilarski o godzinie 17.00

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XXIX/08 z sesji Rady Gminy w Dwikozach odbytej w dniu 9 grudnia 2008 roku

PROTOKÓŁ Nr XXIX/08 z sesji Rady Gminy w Dwikozach odbytej w dniu 9 grudnia 2008 roku PROTOKÓŁ Nr XXIX/08 z sesji Rady Gminy w Dwikozach odbytej w dniu 9 grudnia 2008 roku Na ogólną liczbę 15 radnych w obradach sesji udział wzięło 14 radnych zgodnie z załączoną listą obecności. Radna Pani

Bardziej szczegółowo

Protokół. ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne

Protokół. ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne (Komisja Rewizyjna, Komisja Spraw Społecznych, Komisja Budżetu i Finansów) odbytego w dniu 28 marca 2012r. W posiedzeniu udział

Bardziej szczegółowo

Wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Dubeninki z dnia 31 maja 2012r

Wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Dubeninki z dnia 31 maja 2012r Wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Dubeninki z dnia 31 maja 2012r w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Dubeninki z tytułu wykonania budżetu za 2011 rok Opierając się na wypracowanych opiniach

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 16/12. z posiedzenia Komisji Budżetu, Gospodarki i Promocji w dniu 22 sierpnia 2012 r.

Protokół Nr 16/12. z posiedzenia Komisji Budżetu, Gospodarki i Promocji w dniu 22 sierpnia 2012 r. BR.0012.2.6.2012 Protokół Nr 16/12 z posiedzenia Komisji Budżetu, Gospodarki i Promocji w dniu 22 sierpnia 2012 r. Porządek obrad: 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum. 2. Przyjęcie porządku obrad.

Bardziej szczegółowo

Ad. 3 Zapoznanie się z aktualną sytuacją Przedszkola Miejskiego Nr 2 w Lubartowie

Ad. 3 Zapoznanie się z aktualną sytuacją Przedszkola Miejskiego Nr 2 w Lubartowie PROTOKÓŁ Nr 32/13 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji w Przedszkolu Miejskim Nr 2 w Lubartowie przy ul. Kościuszki 1 w dniu 21 maja 2013r. Posiedzenie Komisji rozpoczęło się o godz.

Bardziej szczegółowo

REJESTR UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ W PIŁAWIE GÓRNEJ - VII kadencja

REJESTR UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ W PIŁAWIE GÓRNEJ - VII kadencja SRM-BOK. 0007 REJESTR UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ W PIŁAWIE GÓRNEJ - VII kadencja- 2014-2018 Lp. Nr uchwały Data podjęcia Tytuł uchwały Publikacja Zmiana uchwały Uwagi 1. 1/I/2014 01.12.2014 W sprawie: wyboru

Bardziej szczegółowo

Ad 3 Pani Przewodnicząca Komisji ds. Budżetu i Gospodarki Gminy odczytała proponowany porządek obrad, który stanowi zał. nr 2 nin. protokołu.

Ad 3 Pani Przewodnicząca Komisji ds. Budżetu i Gospodarki Gminy odczytała proponowany porządek obrad, który stanowi zał. nr 2 nin. protokołu. Protokół nr 2/14 z posiedzenia Komisji ds. Budżetu i Gospodarki Gminy, które odbyło się w dniu 4 grudnia 2014 r., o godz. 15.00, w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Rudziniec. Ad 1,2 Przewodnicząca Komisji

Bardziej szczegółowo

Z SESJI RADY GMINY KOMPRACHCICE

Z SESJI RADY GMINY KOMPRACHCICE RG.0002.19.S.VII.2016 PROTOKÓŁ Nr XIX.2016 Z SESJI RADY GMINY KOMPRACHCICE która odbyła się w dniu 7 listopada 2016 r. w sali konferencyjnej w Urzędzie Gminy w Komprachcicach przy ul. Kolejowej 3 w Komprachcicach

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr I I sesji Rady Gminy Białośliwie odbytej w dniu 28 listopada 2014 r. w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Białośliwiu.

P R O T O K Ó Ł Nr I I sesji Rady Gminy Białośliwie odbytej w dniu 28 listopada 2014 r. w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Białośliwiu. 1 P R O T O K Ó Ł Nr I.2014 I sesji Rady Gminy Białośliwie odbytej w dniu 28 listopada 2014 r. w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Białośliwiu. Czas trwania posiedzenia : 10 00-12 10 Obecni : - radni według

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 20/2012 z XX sesji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 29 marca 2012 r.

Protokół Nr 20/2012 z XX sesji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 29 marca 2012 r. Protokół Nr 20/2012 z XX sesji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 29 marca 2012 r. Obecnych 14 radnych - lista obecności stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego protokołu. Ad.1. Otwarcie XX sesji

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XLIV/14 z sesji Rady Miejskiej w Barcinie, która odbyła się w dniu 5 sierpnia 2014 r. w Sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Barcinie

Protokół nr XLIV/14 z sesji Rady Miejskiej w Barcinie, która odbyła się w dniu 5 sierpnia 2014 r. w Sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Barcinie Protokół nr XLIV/14 z sesji Rady Miejskiej w Barcinie, która odbyła się w dniu 5 sierpnia 2014 r. w Sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Barcinie Czas trwania obrad: 10 00 10 18 Sesja została zwołana

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XIII/07 sesji Rady Miejskiej w Przemkowie odbytej w dniu 30 października 2007.

Protokół Nr XIII/07 sesji Rady Miejskiej w Przemkowie odbytej w dniu 30 października 2007. Protokół Nr XIII/07 sesji Rady Miejskiej w Przemkowie odbytej w dniu 30 października 2007. Sesję Rady Miejskiej w Przemkowie rozpoczęto o godz. 9.00, a zakończono o godz. 11.30. Na ogólny stan radnych

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR III/2010. z posiedzenia Rady Miejskiej w Kobylinie w dniu 23 grudnia 2010 roku

PROTOKÓŁ NR III/2010. z posiedzenia Rady Miejskiej w Kobylinie w dniu 23 grudnia 2010 roku PROTOKÓŁ NR III/2010 z posiedzenia w dniu 23 grudnia 2010 roku III sesja została zwołana na dzień 23 grudnia 2010 roku o godzinie 14-tej, w sali Klubu Seniora w Kobylinie. W sesji uczestniczyło 15 radnych

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 29/2013 z posiedzenia Komisji Zdrowia i Spraw Socjalnych z dnia r.

Protokół nr 29/2013 z posiedzenia Komisji Zdrowia i Spraw Socjalnych z dnia r. Lista obecności w załączeniu. Porządek posiedzenia Protokół nr 29/2013 z posiedzenia Komisji Zdrowia i Spraw Socjalnych z dnia 22.01.2013 r. 1. Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie prawomocności obrad. 2.

Bardziej szczegółowo

Protokół nr X/1/11. z sesji Rady Gminy Grodzisko Dolne. odbytej w dniu 27 lipca 2011r. w sali narad Urzędu Gminy

Protokół nr X/1/11. z sesji Rady Gminy Grodzisko Dolne. odbytej w dniu 27 lipca 2011r. w sali narad Urzędu Gminy Protokół nr X/1/11 z sesji Rady Gminy Grodzisko Dolne odbytej w dniu 27 lipca 2011r. w sali narad Urzędu Gminy O godz. 11.15.00 Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Gdański dokonał otwarcia obrad X sesji Rady

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XVIII/2016

PROTOKÓŁ Nr XVIII/2016 PROTOKÓŁ Nr XVIII/2016 z XVIII sesji Rady Powiatu w Lipsku V kadencji odbytej w dniu 10 lutego 2016 roku Sesja odbyła się w Filii Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Solcu nad Wisłą z siedzibą w Szymanowie

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr V/2015 z sesji Rady Gminy odbytej w dniu 16.02.2015 r. w Urzędzie Gminy w Lipuszu

Protokół Nr V/2015 z sesji Rady Gminy odbytej w dniu 16.02.2015 r. w Urzędzie Gminy w Lipuszu Protokół Nr V/2015 z sesji Rady Gminy odbytej w dniu 16.02.2015 r. w Urzędzie Gminy w Lipuszu Ad.1 Obrady sesji rozpoczęto o godz. 14 30. Przewodniczący Rady Gminy Janusz Wawer dokonał otwarcia sesji.

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Z obrad VII otwartej Sesji Rady Miejskiej w Czarnej Wodzie odbytej w dniu 17 września 2007 roku w Urzędzie Miejskim sala konferencyjna

PROTOKÓŁ Z obrad VII otwartej Sesji Rady Miejskiej w Czarnej Wodzie odbytej w dniu 17 września 2007 roku w Urzędzie Miejskim sala konferencyjna PROTOKÓŁ Z obrad VII otwartej Sesji Rady Miejskiej w Czarnej Wodzie odbytej w dniu 17 września 2007 roku w Urzędzie Miejskim sala konferencyjna Obrady Sesji Rady Miejskiej rozpoczęto o godz.17. 00 a zakończono

Bardziej szczegółowo

Powyższa kandydatura została przyjęta jednogłośnie.

Powyższa kandydatura została przyjęta jednogłośnie. Protokół nr LVII/2014 z obrad nadzwyczajnej LVII sesji Rady Powiatu Golubsko Dobrzyńskiego odbytej w dniu 7 października 2014 r. w sali nr 1 Urzędu Miasta Golubia Dobrzynia Ad. 1 O godzinie 15.00 nadzwyczajną

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 3/10 z III Sesji Rady Gminy Kruszyna odbytej w dniu 29 grudnia 2010r w sali nr 3 Urzędu Gminy Kruszyna w godz. od 9.00 do

Protokół nr 3/10 z III Sesji Rady Gminy Kruszyna odbytej w dniu 29 grudnia 2010r w sali nr 3 Urzędu Gminy Kruszyna w godz. od 9.00 do Protokół nr 3/10 z III Sesji Rady Gminy Kruszyna odbytej w dniu 29 grudnia 2010r w sali nr 3 Urzędu Gminy Kruszyna w godz. od 9.00 do 10.40. Obradom przewodniczy Przewodniczący Rady Gminy Anna Kosela Protokolant

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XIII/2016 z Sesji Rady Gminy w Kamienicy odbytej w dniu: 26 lutego 2016 r.

PROTOKÓŁ NR XIII/2016 z Sesji Rady Gminy w Kamienicy odbytej w dniu: 26 lutego 2016 r. 1 PROTOKÓŁ NR XIII/2016 z Sesji Rady Gminy w Kamienicy odbytej w dniu: 26 lutego 2016 r. Sesja odbyła się w Urzędzie Gminy w Kamienicy i trwała od godz. 9 30 do godz. 10 38. W sesji uczestniczyło 14 radnych

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XXIX /2016

P R O T O K Ó Ł Nr XXIX /2016 1 P R O T O K Ó Ł Nr XXIX /2016 z sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej w Koprzywnicy, która odbyła się dnia 5 października 2016 r. w sali konferencyjnej - budynku U M. i G w Koprzywnicy. Sesja rozpoczęła

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XIX/2016 Sesji Rady Powiatu Toruńskiego odbytej w dniu 23 czerwca 2016 r. w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Toruniu

PROTOKÓŁ Nr XIX/2016 Sesji Rady Powiatu Toruńskiego odbytej w dniu 23 czerwca 2016 r. w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Toruniu PROTOKÓŁ Nr XIX/2016 Sesji Rady Powiatu Toruńskiego odbytej w dniu 23 czerwca 2016 r. w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Toruniu Przewodniczący Rady Tomasz Zakrzewski o godz. 14:00 otworzył

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr 35 /13 z posiedzenia Komisji Planowania Przestrzennego i Budownictwa w sali obrad Urzędu Miasta w dniu 21 maja 2013r.

PROTOKÓŁ Nr 35 /13 z posiedzenia Komisji Planowania Przestrzennego i Budownictwa w sali obrad Urzędu Miasta w dniu 21 maja 2013r. PROTOKÓŁ Nr 35 /13 z posiedzenia Komisji Planowania Przestrzennego i Budownictwa w sali obrad Urzędu Miasta w dniu 21 maja 2013r. Posiedzenie Komisji rozpoczęło się o godz. 16 00. Wszyscy radni byli obecni.

Bardziej szczegółowo

Z Sesji Rady Gminy Olsztyn odbytej w dniu 23 kwietnia 2008 roku

Z Sesji Rady Gminy Olsztyn odbytej w dniu 23 kwietnia 2008 roku PROTOKÓŁ NR XVII/08 Z Sesji Rady Gminy Olsztyn odbytej w dniu 23 kwietnia 2008 roku Przewodniczący Rady Gminy Janusz Konieczny o godzinie 11-tej otworzył obrady XVII Sesji Rady Gminy. Po powitaniu radnych

Bardziej szczegółowo

X sesja Rady Gminy w Konecku Rozpoczęto o godz Zakończono godz.10:40

X sesja Rady Gminy w Konecku Rozpoczęto o godz Zakończono godz.10:40 PROTOKÓŁ NR X/11 Z SESJI RADY GMINY W KONECKU z dnia 30 listopada 2011r. Protokołowała: Magdalena Wawrzyniak X sesja Rady Gminy w Konecku Rozpoczęto o godz. 10.00 - Zakończono godz.10:40 Do pkt 1 go porządku

Bardziej szczegółowo

XLIX SESJA RADY MIASTA KRAKOWA

XLIX SESJA RADY MIASTA KRAKOWA STENOGRAM XLIX SESJI RADY MIASTA KRAKOWA VII KADENCJI odbytej w dniu Lp. SPIS TREŚCI Temat Numer strony 1. Otwarcie sesji, przedstawienie porządku obrad, ewentualne zmiany. 3 2. Interpelacje Radnych. 3

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 45/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 25 marca 2014 r.

Protokół Nr 45/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 25 marca 2014 r. Protokół Nr 45/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 25 marca 2014 r. Obecni wg załączonej listy obecności /zał. nr 1/. Stan obecnych członków Komisji (9 radnych) stanowi kworum

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr II. z II sesji Rady Miejskiej w Brusach, która odbyła się 8 grudnia 2014 roku w godz

Protokół Nr II. z II sesji Rady Miejskiej w Brusach, która odbyła się 8 grudnia 2014 roku w godz Protokół Nr II z II sesji Rady Miejskiej w Brusach, która odbyła się 8 grudnia 2014 roku w godz. 9.00 10.30 Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do protokołu sesji. Ponadto w sesji wzięli udział:

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 2/15. Przedstawił członkom Komisji proponowany porządek dzienny posiedzenia.

Protokół Nr 2/15. Przedstawił członkom Komisji proponowany porządek dzienny posiedzenia. Protokół Nr 2/15 z 3-go posiedzenia odbytej w dniu 30 marca 2015 r. w sali narad w Urzędzie Gminy Grabowo. Początek posiedzenia - godzina 11.15, zakończenie - godzina 12.45. Posiedzenie prowadził Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XXV/2012 z przebiegu XXV sesji Rady Gminy w Dąbrowie Zielonej VI kadencji (2010 2014) w dniu 29 listopada 2012 r.

Protokół nr XXV/2012 z przebiegu XXV sesji Rady Gminy w Dąbrowie Zielonej VI kadencji (2010 2014) w dniu 29 listopada 2012 r. Protokół nr XXV/2012 z przebiegu XXV sesji Rady Gminy w Dąbrowie Zielonej VI kadencji (2010 2014) w dniu 29 listopada 2012 r. Radnych obecni w chwili rozpoczęcia sesji o godz. 9 00 15 radnych (Lista obecności

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 0012.6.2011.KPPiZ z posiedzenia Komisji Porządku Publicznego i Zdrowia w dniu 15 czerwca 2011 r.

Protokół Nr 0012.6.2011.KPPiZ z posiedzenia Komisji Porządku Publicznego i Zdrowia w dniu 15 czerwca 2011 r. Protokół Nr 0012.6.2011.KPPiZ z posiedzenia Komisji Porządku Publicznego i Zdrowia w dniu 15 czerwca 2011 r. Miejsce posiedzenia: Urząd Miasta - sala nr 305. Godzina rozpoczęcia: 15 00. Obecnych: a. 5

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr II/2014 Rady Gminy Żukowice z dnia 8 grudnia 2014 r.

P R O T O K Ó Ł Nr II/2014 Rady Gminy Żukowice z dnia 8 grudnia 2014 r. P R O T O K Ó Ł Nr II/2014 Rady Gminy Żukowice z dnia 8 grudnia 2014 r. 1. Otwarcie sesji ===== Przewodnicząca Rady Gminy Żukowice Beata Stachak dokonała otwarcia II zwyczajnej sesji Rady Gminy Żukowice.

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr X/1/2015

Protokół Nr X/1/2015 Protokół Nr X/1/2015 z X nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Rzeszowa odbytej w dniu 7 maja 2015 r. w sali posiedzeń Ratusza, ul. Rynek 1. Na ustawowy stan 25 radnych w X nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Rzeszowa

Bardziej szczegółowo

P r o t o k ó ł Nr XXX/14. z obrad XXX sesji Rady Gminy Nur zorganizowanej w dniu 17 czerwca 2014 r. w budynku GOK w Nurze

P r o t o k ó ł Nr XXX/14. z obrad XXX sesji Rady Gminy Nur zorganizowanej w dniu 17 czerwca 2014 r. w budynku GOK w Nurze P r o t o k ó ł Nr XXX/14 z obrad XXX sesji Rady Gminy Nur zorganizowanej w dniu 17 czerwca 2014 r. w budynku GOK w Nurze Obrady rozpoczęto o godzinie 13 00 zakończono zaś o godzinie 14 00. Na stan 15

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 1/06 z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego RM w dniu 8 grudnia 2006 roku (godz )

Protokół Nr 1/06 z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego RM w dniu 8 grudnia 2006 roku (godz ) Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego BRM.MG.0063-3-1/06 Protokół Nr 1/06 z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego RM w dniu 8 grudnia 2006 roku (godz. 15 15 17 45 ) Ad. 1 Przew.

Bardziej szczegółowo

Zapis stenograficzny (630) 38. posiedzenie Komisji Zdrowia w dniu 21 lutego 2007 r.

Zapis stenograficzny (630) 38. posiedzenie Komisji Zdrowia w dniu 21 lutego 2007 r. ISSN 1643-2851 SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Zapis stenograficzny (630) 38. posiedzenie Komisji Zdrowia w dniu 21 lutego 2007 r. VI kadencja Porządek obrad: 1.Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 28.

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 13/13 z posiedzenia Komisji Rolnictwa, Gospodarki Żywnościowej i Spraw Samorządu w dniu 12 grudnia 2013r.

PROTOKÓŁ NR 13/13 z posiedzenia Komisji Rolnictwa, Gospodarki Żywnościowej i Spraw Samorządu w dniu 12 grudnia 2013r. PROTOKÓŁ NR 13/13 z posiedzenia Komisji Rolnictwa, Gospodarki Żywnościowej i Spraw Samorządu w dniu 12 grudnia 2013r. Posiedzeniu komisji przewodniczył Jan Stępień Przewodniczący Komisji. Lista obecności

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR IX/11. IX sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 10 listopada 2011 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz.

PROTOKÓŁ NR IX/11. IX sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 10 listopada 2011 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz. PROTOKÓŁ NR IX/11 IX sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 10 listopada 2011 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz. 9 00 W sesji uczestniczyli radni ( 15 radnych lista obecności

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR z posiedzenia Komisji Budżetu i Inwestycji z dnia 21 kwietnia 2016r.

PROTOKÓŁ NR z posiedzenia Komisji Budżetu i Inwestycji z dnia 21 kwietnia 2016r. PROTOKÓŁ NR 33.2016 z posiedzenia Komisji Budżetu i Inwestycji z dnia 21 kwietnia 2016r. Obecni: 1. Bogdan Jusiński - Przewodniczący Komisji 2. Mirosław Sobczak - Zastępca Przewodniczącego 3. Stanisław

Bardziej szczegółowo

Protokół z obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Kraina Rawki odbytego w dniu 20 grudnia 2016 roku w Boguszycach

Protokół z obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Kraina Rawki odbytego w dniu 20 grudnia 2016 roku w Boguszycach Początek obrad - godz. 11 Zakończenie obrad - godz. 13 Protokół z obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Kraina Rawki odbytego w dniu 20 grudnia 2016 roku w Boguszycach

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XXII / 2008 Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Wągrowcu odbytej w dniu 28 sierpnia 2008r. w sali Starostwa Powiatowego w Wągrowcu

Protokół nr XXII / 2008 Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Wągrowcu odbytej w dniu 28 sierpnia 2008r. w sali Starostwa Powiatowego w Wągrowcu Protokół nr XXII / 2008 Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Wągrowcu odbytej w dniu 28 sierpnia 2008r. w sali Starostwa Powiatowego w Wągrowcu Sesję Nadzwyczajną rozpoczęto o godz. 16 00 a zakończono

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 10 czerwca 2014.

PROTOKÓŁ NR z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 10 czerwca 2014. PROTOKÓŁ NR 123.2014 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 10 czerwca 2014. Obecni: 1. Tadeusz Groszek - Przewodniczący Komisji 2. Robert Szydlik - Zastępca Przewodniczącego 3. Mirosław Sobczak - Członek

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 12/15. Otwarcia posiedzenia dokonał Przewodniczący Komisji Roman Kubiś, witając członków Komisji, jak i zaproszonych gości.

Protokół Nr 12/15. Otwarcia posiedzenia dokonał Przewodniczący Komisji Roman Kubiś, witając członków Komisji, jak i zaproszonych gości. Protokół Nr 12/15 z posiedzenia Komisji Rodziny i Spraw Społecznych odbytego w dniu 3 listopada 2015 r. w lokalu Urzędu Miasta Zduńska Wola (Urząd Stanu Cywilnego, pokój nr 109) przy ul. S. Złotnickiego

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XX/16 SESJI RADY GMINY OLEŚNICA VII kadencji odbytej w dniu 20 maja 2016 roku w sali narad Urzędu Gminy Oleśnica, ul.

PROTOKÓŁ NR XX/16 SESJI RADY GMINY OLEŚNICA VII kadencji odbytej w dniu 20 maja 2016 roku w sali narad Urzędu Gminy Oleśnica, ul. PROTOKÓŁ NR XX/16 SESJI RADY GMINY OLEŚNICA VII kadencji odbytej w dniu 20 maja 2016 roku w sali narad Urzędu Gminy Oleśnica, ul. 11 Listopada 24 W sesji, której przewodniczył Tadeusz Kunaj Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 33. z posiedzenia Komisji Gospodarczo-Finansowej Rady Gminy Pabianice z dnia 21 grudnia 2009 r.

Protokół Nr 33. z posiedzenia Komisji Gospodarczo-Finansowej Rady Gminy Pabianice z dnia 21 grudnia 2009 r. Protokół Nr 33 z posiedzenia Komisji Gospodarczo-Finansowej Rady Gminy Pabianice z dnia 21 grudnia 2009 r. W posiedzeniu Komisji uczestniczyli radni- członkowie Komisji obecni zgodnie z załączoną listą

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XVIII/2012 XVIII sesji Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 10 lipca 2012 r.

P R O T O K Ó Ł Nr XVIII/2012 XVIII sesji Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 10 lipca 2012 r. P R O T O K Ó Ł Nr XVIII/2012 XVIII sesji Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 10 lipca 2012 r. Obrady XVIII sesji Rady Miejskiej w Pasymiu otworzyła Przewodnicząca Rady Miejskiej Pani Elżbieta Dyrda, witając

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr I/2014 z przebiegu sesji Rady Miejskiej w Wołczynie odbytej w dniu 1 grudnia 2014 r.

Protokół Nr I/2014 z przebiegu sesji Rady Miejskiej w Wołczynie odbytej w dniu 1 grudnia 2014 r. Protokół Nr I/2014 z przebiegu sesji Rady Miejskiej w Wołczynie odbytej w dniu 1 grudnia 2014 r. Sesję rozpoczęto o godzinie 12.00, a zakończono o godzinie 13.45 W sesji uczestniczyli zaproszeni goście

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XXI / 17 z obrad posiedzenia XXI Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy w Przerośli odbytej w dniu 24 marca 2017r.

PROTOKÓŁ NR XXI / 17 z obrad posiedzenia XXI Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy w Przerośli odbytej w dniu 24 marca 2017r. PROTOKÓŁ NR XXI / 17 z obrad posiedzenia XXI Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy w Przerośli odbytej w dniu 24 marca 2017r. W posiedzeniu udział wzięli radni, sołtysi wsi, osoby zaproszone na sesję według załączonych

Bardziej szczegółowo

Zapis stenograficzny (259) 25. posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej w dniu 7 czerwca 2006 r.

Zapis stenograficzny (259) 25. posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej w dniu 7 czerwca 2006 r. ISSN 1643-2851 SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Zapis stenograficzny (259) 25. posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej w dniu 7 czerwca 2006 r. VI kadencja Porządek obrad:

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XXX/2009 XXX Sesji Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 16 listopada 2009 roku

P R O T O K Ó Ł Nr XXX/2009 XXX Sesji Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 16 listopada 2009 roku P R O T O K Ó Ł Nr XXX/2009 XXX Sesji Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 16 listopada 2009 roku Obrady XXX Sesji Rady Miejskiej w Pasymiu otworzył Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Ryszard Żuk, witając przybyłych

Bardziej szczegółowo

Protokół z posiedzenia nr 10/2014 Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Opolskiego II kadencji w dniu 20 listopada 2014 roku

Protokół z posiedzenia nr 10/2014 Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Opolskiego II kadencji w dniu 20 listopada 2014 roku Protokół z posiedzenia nr 10/2014 Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Opolskiego II kadencji w dniu 20 listopada 2014 roku W dniu 20 listopada 2014 roku w Sali konferencyjnej im. Znaku Rodła

Bardziej szczegółowo

Protokół z XI posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Rady Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy w dniu 12 września 2011 r.

Protokół z XI posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Rady Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy w dniu 12 września 2011 r. Protokół z XI posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Rady Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy w dniu 12 września 2011 r. W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji (zgodnie z listą obecności stanowiącą

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 69/2009 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 6 października 2009r.

Protokół Nr 69/2009 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 6 października 2009r. Protokół Nr 69/2009 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 6 października 2009r. Obecni: 1. Grażyna Rek - Przewodnicząca Komisji 2. Waldemar Sikora - Zastępca Przewodniczącego 3. Halina Jusińska - Członek

Bardziej szczegółowo

Obradom przewodniczył Przewodniczący Rady Gminy radny Jan Mirosław Kulasik. Na stan rady (15 radnych), obecnych było 15 radnych.

Obradom przewodniczył Przewodniczący Rady Gminy radny Jan Mirosław Kulasik. Na stan rady (15 radnych), obecnych było 15 radnych. P R O T O K Ó Ł N R XIV / 2015 z sesji Rady Gminy w Kadzidle, która odbyła się w dniu 29 grudnia 2015 roku o godz 9 00 w lokalu Urzędu Gminy (sala narad) w Kadzidle Obradom przewodniczył Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

P r o t o k ó ł Nr XLI/05

P r o t o k ó ł Nr XLI/05 Rada Miejska w Nowym Mieście Lubawskim P r o t o k ó ł Nr XLI/05 z XLI - szej sesji Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim, odbytej w dniu 7 października 2005 r. w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego. Sesję

Bardziej szczegółowo

Protokół Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 24 listopada 2016 r.

Protokół Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 24 listopada 2016 r. Protokół Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 24 listopada 2016 r. Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej - Pani Józefa Rekieć w dniu 24 listopada 2016 r. o godzinie 9:00 otworzyła posiedzenie

Bardziej szczegółowo

ZAPIS STENOGRAFICZNY. Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych (103.) w dniu 8 sierpnia 2013 r. VIII kadencja

ZAPIS STENOGRAFICZNY. Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych (103.) w dniu 8 sierpnia 2013 r. VIII kadencja ZAPIS STENOGRAFICZNY Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych (103.) w dniu 8 sierpnia 2013 r. VIII kadencja Porządek obrad: 1. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 38. posiedzeniu Senatu do

Bardziej szczegółowo

Ad. 2. Protokół z poprzedniego posiedzenia Komisji został przyjęty 12 głosami.

Ad. 2. Protokół z poprzedniego posiedzenia Komisji został przyjęty 12 głosami. Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rolnictwa, Rozwoju Infrastruktury Wsi i Finansów, Wychowania, Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Socjalnych, Przestrzegania Prawa, Porządku Publicznego i Samorządów,

Bardziej szczegółowo

WZÓR..., dnia (...) r.

WZÓR..., dnia (...) r. WZÓR..., dnia......200... (...) r. PORZĄDEK OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA SPRAWOZDAWCZO - WYBORCZEGO CZŁONKÓW KOŁA... POLSKIEGO ZWIĄZKU WĘDKARSKIEGO 1. Otwarcie zebrania przez Prezesa Koła. 2. Powitanie wędkarzy

Bardziej szczegółowo

1. Stwierdzenie prawomocności obrad.

1. Stwierdzenie prawomocności obrad. Protokół : XXIX Sesja Rady Gminy Gać z dnia 16 stycznia 2013 roku 1. Stwierdzenie prawomocności obrad. pan Lesław Stańko Zgodnie z listą obecności w obradach Rady uczestniczy 14 Radnych co stanowi 93 %ogółu.

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr 13/07 Z POSIEDZENIA KOMISJI OŚWIATY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 24 września 2007r

PROTOKÓŁ Nr 13/07 Z POSIEDZENIA KOMISJI OŚWIATY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 24 września 2007r PROTOKÓŁ Nr 13/07 Z POSIEDZENIA KOMISJI OŚWIATY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 24 września 2007r W posiedzeniu udział brali członkowie Komisji: 1) Dominik Mikołajczyk Przewodniczący Komisji, 2) Marcin Klebs,

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XLVIII/14 z nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu w Janowie Lubelski z dnia 14 lipca 2014 roku

Protokół Nr XLVIII/14 z nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu w Janowie Lubelski z dnia 14 lipca 2014 roku Protokół Nr XLVIII/14 z nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu w Janowie Lubelski z dnia 14 lipca 2014 roku W sesji udział wzięło 15 Radnych na stan 17 Radnych oraz zaproszeni goście. Godzina rozpoczęcia sesji

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XV/12. Obradom przewodniczył Andrzej Oset Przewodniczący Rady Gminy Dłutów. Sesję rozpoczęto o godz.13 00, a zakończono o godz

Protokół Nr XV/12. Obradom przewodniczył Andrzej Oset Przewodniczący Rady Gminy Dłutów. Sesję rozpoczęto o godz.13 00, a zakończono o godz Protokół Nr XV/12 Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 26 czerwca 2012 roku w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3. Obradom przewodniczył Andrzej Oset Przewodniczący Rady Gminy Dłutów. Sesję

Bardziej szczegółowo

Protokół XXXV/13. Otwarcia XXXV zwyczajnej sesji Rady Miejskiej we Fromborku dokonał Przewodniczący Rady Miejskiej we Fromborku Krzysztof Hołubowski.

Protokół XXXV/13. Otwarcia XXXV zwyczajnej sesji Rady Miejskiej we Fromborku dokonał Przewodniczący Rady Miejskiej we Fromborku Krzysztof Hołubowski. RO.0002.12.2013.MI Protokół XXXV/13 XXXV zwyczajnej sesji Rady Miejskiej we Fromborku z dnia 28 listopada 2013 roku, która odbyła się w sali obrad Urzędu Miasta i Gminy we Fromborku. Sesję rozpoczęto o

Bardziej szczegółowo

Protokół obrad XXXI Sesji Rady Gminy Polska Cerekiew w dniu roku

Protokół obrad XXXI Sesji Rady Gminy Polska Cerekiew w dniu roku Protokół obrad XXXI Sesji Rady Gminy Polska Cerekiew w dniu 25.09.2014 roku Otwarcia obrad sesji w dniu 25 września 2014 r. dokonał o godz.16.00 Przewodniczący Rady Jerzy Kołeczko wypowiadając formułę

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 21/12. obrad sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Przyłęk. odbytej 6 czerwca 2012 r.

Protokół nr 21/12. obrad sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Przyłęk. odbytej 6 czerwca 2012 r. Protokół nr 21/12 obrad sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Przyłęk odbytej 6 czerwca 2012 r. w sali narad Urzędu Gminy w Przyłęku W sesji udział wzięło 15 radnych, na ogólną liczbę 15, tj. 100% (zgodnie z

Bardziej szczegółowo

XIX SESJA RADY MIASTA KRAKOWA

XIX SESJA RADY MIASTA KRAKOWA STENOGRAM XIX SESJI RADY MIASTA KRAKOWA VII KADENCJI odbytej w dniu 24 czerwca 2015 r. SPIS TREŚCI Lp. Temat Numer strony 1. Otwarcie sesji, przedstawienie porządku obrad, ewentualne zmiany 3 2. Interpelacje

Bardziej szczegółowo

Członkowie Komisji Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego : (lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu)

Członkowie Komisji Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego : (lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu) BRM.0012.6.1.2013 Protokół nr 1/2013 z posiedzenia Komisji Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich odbytego w dniu 21 stycznia 2013 roku Godzina rozpoczęcia obrad:

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XV/16 z obrad sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego w dniu 28 stycznia 2016 roku

Protokół nr XV/16 z obrad sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego w dniu 28 stycznia 2016 roku WRZ.0002.1.2016 Protokół nr XV/16 z obrad sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego w dniu 28 stycznia 2016 roku Sesja Rady Powiatu Wodzisławskiego rozpoczęła się w dniu 28 stycznia 2016 roku o godz. 14.00. Miejscem

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 35/VI/2013 posiedzenia Komisji Ładu Społeczno Prawnego Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 25 czerwca 2013 r.

Protokół nr 35/VI/2013 posiedzenia Komisji Ładu Społeczno Prawnego Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 25 czerwca 2013 r. Protokół nr 35/VI/2013 posiedzenia Komisji Ładu Społeczno Prawnego Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 25 czerwca 2013 r. I. W posiedzeniu uczestniczyli: 1. Członkowie Komisji - stan... 12 - obecnych... 8 -

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR IV/15 Z SESJI RADY MIEJSKIEJ W ŻYCHLINIE z dnia 25 lutego 2015 r.

PROTOKÓŁ NR IV/15 Z SESJI RADY MIEJSKIEJ W ŻYCHLINIE z dnia 25 lutego 2015 r. Sesja trwała od godz. 14.05 do godz. 14.25. PROTOKÓŁ NR IV/15 Z SESJI RADY MIEJSKIEJ W ŻYCHLINIE z dnia 25 lutego 2015 r. Na ogólną liczbę 15 radnych obecnych było 15, zgodnie z listą obecności stanowiącą

Bardziej szczegółowo

REJESTR UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ W PIŁAWIE GÓRNEJ - VII kadencja

REJESTR UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ W PIŁAWIE GÓRNEJ - VII kadencja SRM-BOK. 0007 REJESTR UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ W PIŁAWIE GÓRNEJ - VII kadencja- 2014-2018 Lp. Nr uchwały Data podjęcia Tytuł uchwały Publikacja Zmiana uchwały Uwagi 1. 1/I/2014 01.12.2014 W sprawie: wyboru

Bardziej szczegółowo

Obecni: według załączonych list obecności, które stanowią załącznik nr 1, załącznik nr 2 do protokołu.

Obecni: według załączonych list obecności, które stanowią załącznik nr 1, załącznik nr 2 do protokołu. BRMG-KRW-X.0012.14.2016 Protokół Nr 34-14/2016 z posiedzenia Komisji Zrównoważonego Rozwoju Rady Miasta Gdańska, które odbyło się dnia 29 września 2016 roku (czwartek), rozpoczęte o godz. 8: 30, w sali

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 33 z posiedzenia Komisji Ochrony Środowiska i Rozwoju z dnia 7 marca 2013 r.

Protokół Nr 33 z posiedzenia Komisji Ochrony Środowiska i Rozwoju z dnia 7 marca 2013 r. Protokół Nr 33 z posiedzenia Komisji Ochrony Środowiska i Rozwoju z dnia 7 marca 2013 r. Komisja została przeprowadzona w dwóch częściach. Pierwsza część odbyła się w strażnicy OSP w Piątkowisku, w której

Bardziej szczegółowo

Projekt budżetu gminy na 2012 r. oraz opinia komisji stanowi załącznik do protokołu. ad.5. I kwartał

Projekt budżetu gminy na 2012 r. oraz opinia komisji stanowi załącznik do protokołu. ad.5. I kwartał O. 0012.2.5.2011 PROTOKÓŁ NR 5/2011 z posiedzenia Komisji Budżetu, Prawa i Samorządu Rady Miejskiej w Książu Wlkp. odbytego w dniu 12 grudnia 2011 roku w godz. 10,00-12,55 W Komisji uczestniczyło 8 radnych

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR I/14 z I sesji Rady Miejskiej w Gryfinie w dniu 1 grudnia 2014 r.

PROTOKÓŁ NR I/14 z I sesji Rady Miejskiej w Gryfinie w dniu 1 grudnia 2014 r. PROTOKÓŁ NR I/14 z I sesji Rady Miejskiej w Gryfinie w dniu 1 grudnia 2014 r. Sesja rozpoczęła się o godz. 12 00 i trwała do godz. 14 00. Lista obecności stanowi załącznik nr 1. W posiedzeniu udział wzięli:

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 14/2013 posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Piątnica, odbytego w dniu 19 marca 2013 r. w sali Urzędu Gminy.

Protokół Nr 14/2013 posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Piątnica, odbytego w dniu 19 marca 2013 r. w sali Urzędu Gminy. Protokół Nr 14/2013 posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Piątnica, odbytego w dniu 19 marca 2013 r. w sali Urzędu Gminy. Posiedzenie Komisji prowadził Przewodniczący Komisji - pan Romuald Gorlewicz,

Bardziej szczegółowo