WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY"

Transkrypt

1 WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY I WYDZIAŁ LEKARSKI, ODDZIAŁ STOMATOLOGII PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY DLA STUDENTÓW II ROKU STUDIÓW LICENCJACKICH KIERUNEK ZDROWIE PUBLICZNE SPECJALNOŚĆ HIGIENA STOMATOLOGICZNA ROK AKADEMICKI 2010/11

2 WŁADZE UCZELNI i I WYDZIAŁU LEKARSKIEGO W ROKU AKADEMICKIM 2010/11 Rektor prof. dr hab. Marek Krawczyk Prorektorzy - ds. Dydaktyczno-wychowawczych prof. dr hab. Marek Kulus - ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą prof. dr hab. Sławomir Majewski - ds. Klinicznych, Inwestycji i Współpracy z Regionem dr hab. Sławomir Nazarewski - ds. Kadr prof. dr hab. Anna Kamińska Dziekan I Wydziału Lekarskiego prof. dr hab. Mirosław Wielgoś Prodziekan I Wydziału Lekarskiego - ds. Oddziału Stomatologii prof. dr hab. Renata Górska Prodziekan I Wydziału Lekarskiego - d/s. I/II r. prof. dr hab. Barbara Górnicka Prodziekan I Wydziału Lekarskiego - d/s. III/IV r. prof. dr hab. Kazimierz Niemczyk Prodziekan I Wydziału Lekarskiego - d/s. V/VI r. prof. dr hab. Krzysztof Zieniewicz Prodziekan I Wydziału Lekarskiego - d/s. przewodów doktorskich prof. dr hab. Cezary Kowalewski Prodziekan I Wydziału Lekarskiego - d/s. studiów doktoranckich prof. dr hab. Piotr Pruszczyk Pełnomocnik Rektora - d/s. nauczania elektroradiologii dr hab. Andrzej Cieszanowski Pełnomocnik Dziekana - d/s. nauczania technik dentystycznych prof. dr hab. Leopold Wagner Pełnomocnik Dziekana - d/s. nauczania higieny stomatologicznej dr hab. Sylwia Słotwińska Pełnomocnik Dziekana - d/s. nauczania audiofonologii dr hab. Krzysztof Morawski Dziekanat Oddziału Stomatologii p.o. Z-cy Kierownika Dziekanatu mgr Anna Furtak Higiena stomatologiczna I, II, III Małgorzata Mścichowska tel.(022) czynny codziennie w godz. 10:30 15:00 - Tel. (022) Fax (022)

3 Kierunek: Specjalność: Rok studiów, semestr: Tryb studiów: Nazwa : Typ : Poziom Rok akademicki: 2010/2011 ZDROWIE PUBLICZNE HIGIENA STOMATOLOGICZNA II rok, 1 semestr stacjonarne STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA obowiązkowy kierunkowy podstawowy Język wykładowy: polski Nazwa jednostki dydaktycznej prowadzącej zajęcia: Kierownika Zakładu Osoby odpowiedzialnej za dydaktykę: Rodzaj zajęć: Zakład Stomatologii Zachowawczej Prof. dr hab. n. med. Elżbieta Jodkowska Dr hab. n. med. Sylwia Małgorzata Słotwińska Wykłady, seminaria, ćwiczenia Liczba godzin: wykłady: 10 ćwiczenia: 30 seminaria: 10 Liczba punktów ECTS Metody dydaktyczne: Wymagania wstępne Założenia i cele 5 Prezentacja multimedialna, aktywne uczestnictwo studenta w realizacji tematów seminariów, dyskusja. Program ćwiczeń jest realizowany w ramach zajęć ze studentami kierunku lekarsko-dentystycznego - praca na cztery ręce. Wiadomości podane na seminariach na I roku z anatomia, fizjologia i patologia narządu żucia. Kontynuacja poznania podstawowej wiedzy z zakresu patologii zębów (część 3

4 Treści merytoryczne : Metody oceny pracy studenta (forma i warunki zaliczenia ) obowiązkowa: uzupełniająca: informacji podano podczas zajęć z anatomii, patologii i fizjologii narządu żucia) oraz nauka prowadzenia dokumentacji medycznej i organizacji pracy w warunkach gabinetu dentystycznego, zgodnie z zasadami aseptyki i antyseptyki oraz ergonomii; praca w zespole stomatologicznym. Praca higienistki dentystycznej ćwiczenia praktyczne. Próchnica cementu korzeniowego: etiologia, diagnostyka, zapobieganie, leczenie. Halitoza: etiologia, diagnostyka, profilaktyka, leczenie. Zastosowanie ozonu w leczeniu stomatologicznym. Dezynfekcja i sterylizacja w gabinecie stomatologicznym. Standardy zachowań. Kontrola zakażeń w placówkach opieki zdrowotnej. Zakażenia krzyżowe. Regulamin i organizacja pracy w Zakładzie Stomatologii Zachowawczej. Dokumentacja stomatologiczna. Archiwizacja danych. Karta badania pacjenta. Wskaźniki próchnicy i wskaźniki higieny jamy ustnej. Doskonalenie i wykorzystanie zdobytej wiedzy w warunkach pracy higienistki dentystycznej. Dokumentacja stomatologiczna. Zakładanie karty badania pacjenta. Czynna asysta w zespole stomatologicznym praca na 4 ręce. Poznawanie wzajemnych relacji w zespole stomatologicznym. Na podstawie obecności na zajęciach oraz pozytywnie zaliczonego sprawdzianu końcowego. 1. Stomatologia zachowawcza. Zarys kliniczny, Red. Zbigniew Jańczuk, PZWL Podręcznik dla asystentek i higienistek stomatologicznych, Red. Zbigniew Jańczuk, PZWL Wiadomości podane na wykładach. Kwartalnik: Asystentka i Higienistka Stomatologiczna. Wydawnictwo: As Media. 4

5 Rok akademicki: 2010/2011 Kierunek: ZDROWIE PUBLICZNE Specjalność: HIGIENA STOMATOLOGICZNA Rok studiów, II rok semestr: Semestr III zimowy seminaria, IV semestr letni ćwiczenia Tryb studiów: stacjonarny Nazwa : PERIODONTOLOGIA Typ : obowiązkowy Poziom podstawowy Język wykładowy: polski Nazwa jednostki dydaktycznej prowadzącej zajęcia: Kierownika Zakładu Osoby odpowiedzialnej za dydaktykę: Rodzaj zajęć: Liczba godzin: Zakład Chorób Błony Śluzowej i Przyzębia Prof. dr hab. Renata Górska Dr n.med. Maria Anna Nowakowska Ćwiczenia i seminaria wykłady: - ćwiczenia: 50 godz seminaria: 20 godz Liczba punktów ECTS Metody dydaktyczne: Wymagania wstępne Założenia i cele Treści merytoryczne : 8 Seminaria w grupach 20 osobowych. Ćwiczenia w grupach 10 osobowych. Praca na 4 ręce wraz ze studentami IV roku stomatologii. Wiadomości z kursu I. Etiopatogeneza i epidemiologia chorób przyzębia i błony śluzowej, wykonywanie podstawowych zabiegów higienicznych. Anatomia i fizjologia przyzębia. Profilaktyka domowa i profesjonalna. Odżywianie. Wywiad. Badanie pacjenta. Klasyfikacja chorób przyzębia. Ergonomia pracy. 5

6 Metody oceny pracy studenta (forma i warunki zaliczenia ) obowiązkowa: Obowiązuje coll wejściowe tematyka I roku. Zaliczenie treści kończących zajęcia., coll końcowe. 1. Podręcznik dla asystentek i higienistek stomatologicznych. Pod red. Zbigniewa Jańczuka, Wydawnictwo Lekarskie PZWL 2. Asystowanie w stomatologii. Podręcznik dla asyst i higienistek stomatologicznych. Pod red. Marka Bladowskiego, Wydawnictwo Medyczne Urban & Partner 3. Praktyczna periodontologia kliniczna pod red. Z. Jańczuka, Wydawnictwo Kwintesencja Profilaktyka profesjonalna w stomatologii Z. Jańczuk, PZWL Wiadomości podane na seminariach i ćwiczeniach prowadzonych przez nasz Zakład. uzupełniająca: cd z I roku 6

7 Rok akademicki: 2010/2011 Kierunek: Zdrowie Publiczne Specjalność: Higiena Stomatologiczna Rok studiów, II rok, semestr III (zimowy) semestr: Tryb studiów: Stacjonarny Nazwa STOMATOLOGIA WIEKU ROZWOJOWEGO : Typ : Obowiązkowy Poziom Podstawowy Język wykładowy: Polski Nazwa jednostki Zakład Stomatologii Dziecięcej WUM dydaktycznej prowadzącej zajęcia: Dorota Olczak-Kowalczyk dr hab.n.med. Kierownika Zakładu Anna Grzybowska - starszy wykładowca Osoby odpowiedzialnej za dydaktykę: Rodzaj zajęć: Wykłady, seminaria, ćwiczenia Liczba godzin: wykłady: 10 godzin dydaktycznych ćwiczenia: 10 godzin dydaktycznych seminaria: 10 godzin dydaktycznych Liczba punktów ECTS Metody dydaktyczne: Wymagania wstępne Założenia i cele Treści merytoryczne : 3 Program nauczania odbywa się w formie seminariów, wykładów i ćwiczeń. Studenci zapoznają się z podstawowymi problemami stomatologii dziecięcej. Studentów obowiązuje teoretyczne przygotowanie się do seminariów zgodnie z zalecanym piśmiennictwem. Celem nauczania jest przygotowanie studentów do pracy zespołowej w gabinecie stomatologicznym oraz wykonywanie zleconych przez lekarza zabiegów profilaktycznych. Tematyka wykładów: 1. Epidemiologia i etiologia choroby próchnicowej i zapaleń dziąseł u dzieci. 2. Zasady opracowywania i wypełnieniania ubytków próchnicowych. Techniki i materiały stosowane w stomatologii dziecięcej. 3. Powikłania choroby próchnicowej. Choroby miazgi, zapalenia okołokorzeniowe objawy kliniczne. 7

8 Metody oceny pracy studenta (forma i warunki zaliczenia ) obowiązkowa: uzupełniająca: 4. Leczenie endodontyczne zębów mlecznych i stałych niedojrzałych. Instrumentarium, technika zabiegów, leki. 5. Urazy zębów mlecznych i stałych. Zasady postępowania klinicznego. Tematyka seminariów: 1. Badanie przedmiotowe i podmiotowe dziecka w gabinecie stomatologicznym. Diagnostyka chorób jamy ustnej. 2. Symptomatologia i przebieg procesu próchnicowego w uzębieniu dziecięcym. Trudności diagnostyczne. Klasyfikacja ubytków próchnicowych. Diagram. 3. Metody leczenia chorób miazgi w zębach dziecięcych. Instrumentarium, techniki zabiegów, leki. 4. Zabiegi chirurgiczne u dzieci, podcięcie wędzidełka, odbarczenie ropnia podśluzówkowego, ekstrakcja zęba. Wskazania i przeciwwskazania. Powikłania miejscowe i ogólne. Zasady postępowania, instrumentarium.znieczulenia. 6. Profilaktyka i leczenie początkowych zmian próchnicowych. Remineralizacja, uszczelnianie bruzd i zagłębień anatomicznych. Techniki zabiegów. Przyczyny niepowodzeń. Tematyka ćwiczeń: 1. Badanie dziecka podmiotowe i przedmiotowe. 2. Rejestrowanie stanu jamy ustnej dziecka oraz wykonywanie dokumentacji medycznej. 3. Zabiegi profilaktyczne (fluoryzacja, uszczelnianie bruzd i szczelin). 4. Demonstracja podstawowych zabiegów w stomatologii dziecięcej. 5. Przygotowanie materiałów w gabinecie stomatologicznym i sterylizacja. Zaliczenie zajęć na podstawie obecności i aktywnego udziału w seminariach i ćwiczeniach. 1. Materiały do ćwiczeń z pedodoncji (skrypt) O.W.AM. w Warszawie 1997,pod red. M.Szpringer-Nodzak 2. Stomatologia wieku rozwojowego PZWL, 2003, red. M.Szpringer- Nodzak, M.Wochna-Sobańska 3. Stomatologia Dziecięca Cameron A.C., Widmem R.P., wydanie pierwsze polskie pod redakcją U. Karczmarek, Urban&Partner, Wrocław,

9 Kierunek: Specjalność: Rok studiów, semestr: Tryb studiów: Nazwa : Typ : Poziom Język wykładowy: Nazwa jednostki dydaktycznej prowadzącej zajęcia: Kierownika Zakładu Osoby odpowiedzialnej za dydaktykę: Rodzaj zajęć: Rok akademicki: 2010/2011 Zdrowie publiczne Higiena stomatologiczna Rok II, semestr III Stacjonarne Farmakologia Obowiązkowy Podstawowy Polski Katedra i Zakład Farmakologii Doświadczalnej i Klinicznej Andrzej Członkowski, prof. dr hab. med. Agnieszka Piechal, dr n. med. Wykłady, ćwiczenia i seminaria Liczba godzin: wykłady: 20 ćwiczenia: 10 seminaria: 15 Liczba punktów ECTS Metody dydaktyczne: Wymagania wstępne Założenia i cele 5 Seminaria, wykłady i ćwiczenia odbywają się 1 raz w tygodniu (łącznie 3 godziny) Studenta obowiązuje znajomość podstaw biologii i fizjologii. Celem nauczania farmakologii jest przyswojenie faktów, pojęć i zasad stanowiących podstawy racjonalnej farmakoterapii oraz zrozumienie podstawowych korzyści, niebezpieczeństw i trudności związanych z terapią. 9

10 Treści merytoryczne : Metody oceny pracy studenta (forma i warunki zaliczenia ) obowiązkowa: uzupełniająca: Student w ciągu semestru opanowuje wiadomości z zakresu farmakologii ogólnej, chemioterapii, leków przewodu pokarmowego, układu oddechowego, krążenia, immunologicznego oraz nerwowego. Studenta obowiązuje obecność na wszystkich wykładach, seminariach i ćwiczeniach. Jeżeli odrobienie zajęć jest niemożliwe prowadzący może zgodzić się na zaliczenie ustne. Po III semestrze studenta obowiązuje zaliczenie kolokwium pisemnego z zakresu wykładów, ćwiczeń i seminariów. Zaliczone kolokwium upoważnia studenta do przystąpienia do egzaminu pisemnego w sesji zimowej po III semestrze. Meszaros J. Gajewska-Meszaros S. Podstawy farmakologii wyd.3 Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2006 Kostowski W., Herman Z. Farmakologia - Podstawy farmakoterapii, tom I-II Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2008, Dodruk z

11 Kierunek: Specjalność: Rok studiów, semestr: Tryb studiów: Nazwa : Rok akademicki: 2010/2011 ZDROWIE PUBLICZNE HIGIENA STOMATOLOGICZNA II rok, semestr IV stacjonarne CHOROBY ZAKAŹNE (przedmiot nauczany w 4 Klinikach przy Woj.Szpitalu Zakaźnym, ul. Wolska 37) Typ : obowiązkowy Poziom zaawansowany Język wykładowy: polski Nazwa jednostki Klinika Hepatologii i Nabytych Niedoborów Immunologicznych dydaktycznej prowadzącej zajęcia: dr hab.med. Alicja Wiercińska Drapało prof. WUM Kierownika Zakładu dr n.med. Wojciech Stańczak Osoby odpowiedzialnej za dydaktykę: Rodzaj zajęć: wykłady, seminaria Liczba godzin: wykłady: 1 godz. ćwiczenia: seminaria: 3 godz. Liczba punktów ECTS Metody dydaktyczne: Wymagania wstępne Założenia i cele Treści merytoryczne : wykłady 1 godz., seminaria 2 godz. * Podstawowa wiedza z zakresu epidemiologii, fizjologii i parazytologii. Ogólna wiedza z zakresu chorób zakaźnych, drogi przenoszenia, profilaktyka. Postępowanie poekspozycyjne na HIV, HBV i HCV. Wirusowe zapalenia wątroby Profilaktyka oraz postępowanie poekspozycyjne zakażeń HBV, HCV i HIV Profilaktyka chorób zakaźnych 11

12 Metody oceny pracy studenta (forma i warunki zaliczenia ) obowiązkowa: Zaliczenie zajęć na podstawie obecności na wykładach i seminariach. 1.Choroby zakaźne i pasożytnicze, pod red. prof. Z. Dziubka; PZWL, wyd. III, Choroby zakaźne wieku dziecięcego, skrypt AM; 1998, pod red. dr n. med. M. Marczyńskiej 3.Choroby zakaźne i pasożytnicze, J. Cianciara, J.Juszczyk; wyd.i, uzupełniająca: 1.Choroby zakaźne i pasożytnicze. Epidemiologia, profilaktyka, pod red. W.Magdzika, D. Naruszewicz Lesiuk, A. Zielińskiego; -Medica Press, Infectious Diseases, G. Mandel, J. Benett, R. Dolin, Choroby wewnętrzne, pod red. A. Szczeklika; Medycyna Praktyczna, * Łączna liczba godzin dla studentów w 4 Klinikach wciągu 5 dni zajęć wynosi: seminaria-10h wykłady-5h Rok akademicki: 2010/2011 Kierunek: Specjalność: Rok studiów, semestr: Tryb studiów: Nazwa : Typ : Poziom ZDROWIE PUBLICZNE HIGIENA STOAMTOLOGICZNA II rok, semestr IV stacjonarne CHOROBY ZAKAŹNE (przedmiot nauczany w 4 Klinikach przy Woj.Szpitalu Zakaźnym, ul. Wolska 37) obowiązkowy zaawansowany Język wykładowy: polski 12

13 Nazwa jednostki dydaktycznej prowadzącej zajęcia: Kierownika Zakładu Osoby odpowiedzialnej za dydaktykę: Rodzaj zajęć: Klinika Chorób Odzwierzęcych i Tropikalnych p/o dr n.med. Maria Olszyńska - Krowicka dr n.med. Wojciech Basiak wykłady, seminaria Liczba godzin: wykłady: 1 godz. ćwiczenia: seminaria: 2 godz. Liczba punktów ECTS Metody dydaktyczne: Wymagania wstępne Założenia i cele Treści merytoryczne : Metody oceny pracy studenta (forma i warunki zaliczenia ) obowiązkowa: uzupełniająca: wykłady 1 godz., seminaria 2 godz.* Podstawowa wiedza z zakresu epidemiologii, fizjologii i parazytologii. Ogólna wiedza z zakresu chorób zakaźnych, drogi przenoszenia, profilaktyka. Postępowanie poekspozycyjne na HIV, HBV i HCV. Choroby brudnych rąk związane z nimi problemy epidemiologiczne Przegląd chorób odzwierzęcych ze szczególnym uwzględnieniem węzłowic Zaliczenie zajęć na podstawie obecności na wykładach i seminariach. 1.Choroby zakaźne i pasożytnicze, pod red. prof. Z. Dziubka; PZWL, wyd. III, Choroby zakaźne wieku dziecięcego, skrypt AM; 1998, pod red. dr n. med. M. Marczyńskiej 3. Choroby zakaźne i pasożytnicze, J.Cianciara, J. Juszczyk, wyd. I, Choroby zakaźne i pasożytnicze. Epidemiologia, profilaktyka, pod red 13

14 W.Magdzika, D. Naruszewicz Lesiuk, A. Zielińskiego; -Medica Press, Infectious Diseases, G. Mandel, J. Benett, R. Dolin, Choroby wewnętrzne, pod red. A. Szczeklika; Medycyna Praktyczna, * Łączna liczba godzin dla studentów w 4 Klinikach wciągu 5 dni zajęć wynosi: seminaria-10h wykłady-5h Rok akademicki: 2010/2011 Kierunek: ZDROWIE PUBLICZNE Specjalność: HIGIENA STOMATOLOGICZNA Rok studiów, II rok, semestr IV semestr: Tryb studiów: stacjonarne Nazwa CHOROBY ZAKAŹNE : (przedmiot nauczany w 4 Klinikach przy Woj.Szpitalu Zakaźnym, ul. Wolska 37) Typ : obowiązkowy Poziom zaawansowany Język wykładowy: polski Nazwa jednostki dydaktycznej prowadzącej zajęcia: Kierownika Zakładu Osoby odpowiedzialnej za dydaktykę: Rodzaj zajęć: Klinika Chorób Zakaźnych dla Dorosłych dr hab. med. Andrzej Horban dr n.med. Ewa Rzadkiewicz wykłady, seminaria Liczba godzin: wykłady: 1 godz. ćwiczenia: 0 seminaria: 2 godz. Liczba punktów ECTS Metody dydaktyczne: Wymagania wstępne wykłady 1 godz., seminaria 2 godz. Podstawowa wiedza z zakresu epidemiologii, fizjologii i parazytologii. 14

15 Założenia i cele Treści merytoryczne : Metody oceny pracy studenta (forma i warunki zaliczenia ) obowiązkowa: uzupełniająca: Ogólna wiedza z zakresu chorób zakaźnych, drogi przenoszenia, profilaktyka. Postępowanie poekspozycyjne na HIV, HBV, HCV Powikłania śródczaszkowe zakażeń twarzoczaszki Uogólnione zakażenia bakteryjne - posocznica Zaliczenie zajęć na podstawie obecności na wykładach i seminariach 1.Choroby zakaźne i pasożytnicze, pod red. prof. Z. Dziubka; PZWL, wyd. III, Choroby zakaźne wieku dziecięcego, skrypt AM; 1998, pod red. dr n. med. M. Marczyńskiej 3.Choroby zakaźne i pasożytnicze, J. Cianciara. J. Juszczyk; wyd.i, Choroby zakaźne i pasożytnicze. Epidemiologia, profilaktyka, pod red W.Magdzika, D. Naruszewicz Lesiuk, A. Zielińskiego; -Medica Press, Infectious Diseases, G. Mandel, J. Benett, R. Dolin, Choroby wewnętrzne, pod red. A. Szczeklika; Medycyna Praktyczna, * Łączna liczba godzin dla studentów w 4 Klinikach wciągu 5 dni zajęć wynosi: seminaria-10h wykłady-5h Kierunek: Specjalność: Rok studiów, semestr: Tryb studiów: Nazwa : Typ : Poziom Rok akademicki: 2010/2011 ZDROWIE PUBLICZNE HIGIENA STOMATOLOGICZNA II rok, semestr IV stacjonarne CHOROBY ZAKAŹNE (przedmiot nauczany w 4 Klinikach przy Woj.Szpitalu Zakaźnym, ul. Wolska 37) obowiązkowy zaawansowany 15

16 Język wykładowy: polski Nazwa jednostki dydaktycznej prowadzącej zajęcia: Kierownika Zakładu Osoby odpowiedzialnej za dydaktykę: Rodzaj zajęć: Klinika Chorób Zakaźnych Wieku Dziecięcego dr hab.med. Magdalena Marczyńska - prof. WUM dr n.med.barbara Kowalik-Mikołajewska wykłady, seminaria Liczba godzin: wykłady: 2 godz. ćwiczenia: seminaria: 3 godz. Liczba punktów ECTS Metody dydaktyczne: Wymagania wstępne Założenia i cele Treści merytoryczne : Metody oceny pracy studenta (forma i warunki zaliczenia ) obowiązkowa: wykłady 2 godz., seminaria 3 godz.* Podstawowa wiedza z zakresu epidemiologii, fizjologii i parazytologii. Ogólna wiedza z zakresu chorób zakaźnych, drogi przenoszenia, profilaktyka. Postępowanie poekspozycyjne na HIV, HBV i HCV. Zmiany na śluzówkach w chorobach zakaźnych wieku dziecięcego Zakażenia bakteryjne jamy ustnej AIDS zespół nabytego niedoboru odporności Zaliczenie zajęć na podstawie obecności na wykładach i seminariach. 1.Choroby zakaźne i pasożytnicze, pod red. prof. Z. Dziubka; PZWL, wyd.,iii,

17 uzupełniająca: 2.Choroby zakaźne wieku dziecięcego, skrypt AM; 1998, pod red. dr n. med. M. Marczyńskiej 3. Choroby zakaźne i pasożytnicze, J.Cianciara, J. Juszczyk, wyd.i, Choroby zakaźne i pasożytnicze. Epidemiologia, profilaktyka, pod red. W. Magdzika, D. Naruszewicz Lesiuk, A. Zielińskiego; -Medica Press, Infectious Diseases, G. Mandel, J. Benett, R. Dolin, Choroby wewnętrzne, pod red. A. Szczeklika; Medycyna Praktyczna, ** Łączna liczba godzin dla studentów w 4 Klinikach wciągu 5 dni zajęć wynosi: seminaria-10h wykłady-5h 17

18 Kierunek: Specjalność: Rok studiów, semestr: Tryb studiów: Nazwa : Typ : Rok akademicki: 2010/2011 ZDROWIE PUBLICZNE Higiena Stomatologiczna II letni Stacjonarne NADZÓR SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNY obowiązkowy Poziom Podstawowy Język wykładowy: Polski Nazwa jednostki dydaktycznej prowadzącej zajęcia: Kierownika Zakładu Osoby odpowiedzialnej za dydaktykę: Rodzaj zajęć: Zakład Profilaktyki Zagrożeń Środowiskowych i Alergologii Prof. dr hab. n med. Bolesława Smoliński Lek. med. Grażyna Dulny Seminarium Liczba godzin: wykłady: ćwiczenia: seminaria: 15 godzin Liczba punktów ECTS Metody dydaktyczne: Wymagania wstępne Założenia i cele Treści merytoryczne : 1 Zajęcia seminaryjne Podstawowe wiadomości z zakresu mikrobiologii i prawa Znajomość wymogów dotyczących prawidłowej profilaktyki zakażeń Zapoznanie studenta z aktualnie obowiązującymi wymogami prawnymi dotyczącymi profilaktyki zakażeń 1. Charakterystyka organizacji nadzoru sanitarno-epidemiologicznego w Polsce 2. Wykaz obowiązujących badań oraz szczepień, wykonywanych u pracowników wykonujących pracę technika dentystycznego 18

19 Metody oceny pracy studenta (forma i warunki zaliczenia ) obowiązkowa: uzupełniająca: 3. Wymagania sanitarne dotyczące projektowania i budowy gabinetu stomatologicznego. 4. Wymagania prawne dotyczące mikroklimatu w gabinecie zabiegowym lub pracowni stomatologicznej 5. Wymagania sanitarne dotyczące wyposażenia gabinetu stomatologicznego 6. Definicja Dezynfekcji i Sterylizacji 7. Rodzaje Sterylizacji i zasady sterylizacji 8. Dezynfekcja i sterylizacja sprzętu stomatologicznego 9. Opis dróg przenoszenia chorób zakaźnych oraz sposoby profilaktyki 10. Podział chemicznych środków dezynfekcyjnych stosowanych do dezynfekcji narzędzi, powierzchni, skóry i błon śluzowych 11. Techniki mycia i dezynfekcji rąk pracowników służby zdrowia mających kontakt z pacjentem i materiałem zakaźnym 12. Zasady aseptyki i antyseptyki 13. Indywidualne środki ochrony przed biologicznymi czynnikami chorobotwórczymi 14. Zasady dezynfekcji dużych i małych powierzchni 15. Zasady postępowania z pacjentem zakażonym 16. Zasady postępowania poekspozycyjnego 17. Zasady zgłaszania chorób zakaźnych do Inspekcji Sanitarnej 18. Definicja pojęć izolacja, nadzór sanitarno-epidemiologiczny, kwarantanna, Zaliczenie testowe pisemne na ostatnich zajęciach Maria Curuś, Procedury Higieny w placówkach ochrony zdrowia, Instytut Problemów Ochrony Zdrowia, Warszawa Jerzy. T. Marcinkowski, Higiena, Profilaktyka i Organizacja w Zawodach Medycznych, Wydawnictwo Lekarskie PZWL,

20 Kierunek: Specjalność: Rok studiów, semestr: Tryb studiów: Nazwa : Typ : Rok akademicki: 2010/2011 Zdrowie Publiczne Higiena Stomatologiczna II, semestr letni Licencjackie stacjonarne OCHRONA ŚRODOWISKA Przedmiot obowiązkowy; grupa treści podstawowe Poziom Podstawowy Język wykładowy: Polski Nazwa jednostki Zakład Profilaktyki Zagrożeń Środowiskowych i Alergologii dydaktycznej prowadzącej zajęcia: Prof. dr hab. n. med. Bolesław K. Samoliński Kierownika Zakładu Dr inż. Barbara Piekarska Osoby odpowiedzialnej za dydaktykę: Rodzaj zajęć: Wykłady Liczba godzin: wykłady: 15 ćwiczenia: seminaria: Liczba punktów ECTS Metody dydaktyczne: Wymagania wstępne Założenia i cele 1 Wykłady: 2 godz. tygodniowo, przez 7 tygodni, 1 godz. tygodniowo, przez 1 tydzień Znajomość podstawowych zagadnień z zakresu ochrony środowiska. Celem nauczania jest zapoznanie studentów z problematyką ochrony środowiska podejmowanych działań umożliwiających zachowanie lub przywracanie równowagi przyrodniczej, służącej nie tylko prawidłowemu funkcjonowaniu środowiska przyrodniczego, ale przede wszystkim prawidłowemu funkcjonowaniu człowieka. W ramach wykładów studenci zostaną zapoznani z zagadnieniami dotyczącymi stanowiska człowieka w przyrodzie oraz stosunku człowieka do otaczającego go Świata. Zależności człowieka od otoczenia mają charakter interakcji. Następuje antropogenizacja środowiska, ale człowiek pozostaje 20

21 Treści merytoryczne : także pod wielorakim jego wpływem. Celem wykładów jest również zwrócenie uwagi studentów na rodzaje czynników środowiskowych: czynników fizycznych i klimatyczno meteorologicznych, czynników chemicznych znajdujących się jako zanieczyszczenia w żywności, glebie, wodzie oraz powietrzu. Aby zamknąć krąg wzajemnych interakcji nie sposób jest choćby w bardzo dużym skrócie nie wspomnieć o promocji zdrowia, podkreśleniu znaczenia zachowań prozdrowotnych oraz mechanizmów kontroli jakości poszczególnych elementów środowiska, co pozwoli na przeciwdziałanie negatywnym skutkom oddziaływania środowiska przyrodniczego na zdrowie człowieka. 1. Tło ekologiczne nauk medycznych. a. Podstawy ekologii: zakres i przedmiot zainteresowania ekologii b. Podstawowe pojęcia z zakresu ochrony środowiska (środowisko, ochrona środowiska, ekosystem); c. Obieg materii i przepływ energii w środowisku; d. Zasoby i użytki środowiska przyrodniczego. 2. Zasoby środowiska przyrodniczego środowisko w którym człowiek żyje a. Sposoby klasyfikacji zasobów środowiska przyrodniczego; b. Zasoby niewyczerpywalne; c. Zasoby wyczerpywane; d. Zasoby odnawialne: zasoby wodne (znaczenie wody do picia w zapobieganiu chorobom i ochronie zdrowia), powietrze atmosferyczne, gleba; e. Zasoby nieodnawialne: surowce mineralne i surowce energetyczne. 3. Stanowisko człowieka w przyrodzie człowiek a środowisko. a. Definicje i zadania ekologii człowieka przykłady definicji ekologii człowieka; b. Podstawowe zasady i prawa ekologii człowieka c. Środowisko człowieka elementy środowiska człowieka: środowisko naturalne (przyroda ożywiona i nieożywiona) i środowisko sztuczne (środowisko społeczne i kulturowe), pojęcie sozologii; d. Definicja zdrowia, pojęcie higieny; e. Interakcje człowiek środowisko krajobraz naturalny, 21

22 krajobraz antropogenny, krajobraz zdewastowany; 4. Stan środowiska naturalnego a zdrowie człowieka a. Środowisko naturalne i jego wpływ na zdrowie człowieka: użytkowanie środowiska, zanieczyszczenie i skażenie środowiska przyrodniczego; b. Zdrowotne funkcje środowiska przyrodniczego, na przykładzie zasobów leśnych; c. Cywilizacyjne zagrożenia środowiska czynniki środowiskowe mające wpływ na zdrowie człowieka rodzaje. 5. Źródła i rodzaje oddziaływań czynników egzogenicznych na organizm człowieka czynniki fizyczne i meteorologiczne. a. Hałas definicja, podział, wpływ hałasu na organizm człowieka, możliwości wykorzystania ultradźwięków i infradźwięków w medycynie; b. Wibracje definicja, rodzaje, reakcja organizmu na działanie wibracji; c. Promieniowanie definicja, rodzaje, skutki oddziaływania na organizm człowieka; d. Temperatura powietrza, wilgotność powietrza, ruch powietrza. 6. Źródła i rodzaje oddziaływań czynników egzogenicznych na organizm człowieka czynniki chemiczne i biologiczne a. Związki chemiczne dodawane do żywności rodzaje; b. Związki chemiczne wykorzystywane w produkcji żywności rodzaje; c. Zanieczyszczenia chemiczne i biologiczne gleb; d. Zanieczyszczenia chemiczne i biologiczne wód. 7. Instrumenty ochrony środowiska wykorzystywane w upowszechnianiu zdrowego trybu życia a. Instrumenty społeczne oparte na świadomości ekologicznej społeczeństwa; b. Edukacja ekologiczna cele, odbiorcy; c. Promocja zdrowia filary tworzące strategię promocji zdrowia, modele funkcjonowania systemu ochrony zdrowia i promocji człowieka; d. Profilaktyka wymierne korzyści dla społeczeństwa; e. Edukacja zdrowotna i wychowanie zdrowotne, cele. 22

23 Metody oceny pracy studenta (forma i warunki zaliczenia ) obowiązkowa: uzupełniająca: 8. Źródła informacji o środowisku wykorzystywane w ochronie zdrowia a. Monitoring środowiska przyrodniczego definicja, struktura i cele. Pisemna praca na zaliczenie 1. Jethon Zb., Grzybowski A, 2000 Medycyna zapobiegawcza i środowiskowa Wydawnictwo Lekarskie PZWL. Wydanie II poprawione i uzupełnione. 2. Kolarzyk E Wybrane problemy higieny i ekologii człowieka. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego. Kraków. 3. Siemiński M Środowiskowe zagrożenia zdrowia. Wydawnictwo naukowe PWN Warszawa. 4. Wolański N, 2006 Ekologia człowieka Podstawy ochrony środowiska i zdrowia człowieka. T 1. Wrażliwość na czynniki środowiska i biologiczne zmiany przystosowawcze. Wydawnictwo PWN Warszawa. 5. Wolański N, 2006 Ekologia człowieka Podstawy ochrony środowiska i zdrowia człowieka. T 2. Ewolucja i dostosowanie biokulturowe. Wydawnictwo PWN Warszawa. 1. Chełmicki W Woda. Zasoby, degradacja, ochrona. Wydawnictwo Naukowe PWN Warszawa. 2. Karaczun Zb. M., Indeka L.G 1999 Ochrona środowiska. Drugie wydanie. Wydawnictwo Aries. Warszawa.. 3. Kurnatowska A Ekologia. Jej związki z różnymi dziedzinami wiedzy medycznej. Wydawnictwo Naukowe PWN Warszawa. 4. Kurnatowska A Ekologia. Jej związki z różnymi dziedzinami wiedzy. Wydawnictwo Naukowe PWN Warszawa Łódź. 5. Manahan St. E, 2006 Toksykologia środowiska. Aspekty chemiczne i biochemiczne. Wydawnictwo PWN Warszawa. 6. Siemiński M Środowiskowe zagrożenia zdrowia. Inne wzywania. Wydawnictwo naukowe PWN Warszawa 23

24 Kierunek: Specjalność: Rok studiów, semestr: Tryb studiów: Nazwa : Typ : Rok akademicki: 2010/2011 Zdrowie Publiczne Higiena stomatologiczna II rok, 4 semestr stacjonarne HISTORIA STOMATOLOGII Z ETYKĄ ZAWODOWĄ podstawowy Poziom podstawowy Język wykładowy: polski Nazwa jednostki dydaktycznej prowadzącej zajęcia: Kierownika Zakładu Osoby odpowiedzialnej za dydaktykę: Rodzaj zajęć: Zakład Propedeutyki i Profilaktyki Stomatologicznej WUM dr hab. n. med. prof. nadzw. WUM Leopold Wagner Prof. dr hab. n. med. Tadeusz Bączkowski Wykłady i seminaria Liczba godzin: wykłady: 10 ćwiczenia: - seminaria: 5 Liczba punktów ECTS Metody dydaktyczne: Wymagania wstępne Założenia i cele 1 Wykłady 2 godz./tydz., całkowita liczba tygodni 5; Seminaria 2 godz./tydz.(przez 2 tyg.) i 1 godz./tydz.(przez 1 tydzień), całkowita liczba tygodni 3; Zdolność logicznego myślenia Uczenie i wyjaśnienie norm moralnych jest niezbędne dla absolwenta, który powinien być świadomy służeniu innym w procesie uprawiania zawodu. W normach tych uwzględnia się także relacje pomiędzy członkami zespołu stomatologicznego. 24

25 Treści merytoryczne : Metody oceny pracy studenta (forma i warunki zaliczenia ) obowiązkowa: uzupełniająca: Treści kształcenia obejmują wybrane zagadnienia z etyki lekarskiej dotyczące moralności, powinności, praw i obowiązków oraz zachowań personelu medycznego wobec chorych jak i ich najbliższego otoczenia. Seminaria i kolokwia zaliczeniowe 1. Jesionowski M. Historia stomatologii polskiej. Wyd. II, PZWL, Warszawa Wajs S. Wybrane wydarzenia z historii dentystyki. Sanmedia, Warszawa Kronika medycyny (pod red. Heinza Schotta), Wydawnictwo Kronika, Warszawa Brzeziński T. (red.) Historia medycyny. Wyd. II, WL PZWL, Warszawa Dzieje I Wydziału Lekarskiego Akademii medycznej w Warszawie ( ). Pod red. M. Krawczyka, tom II, wyd. Czelej, Lublin 2008r. 2. Protetyka Stomatologiczna Czasopismo 3. Nowoczesny Technik Dentystyczny Czasopismo 25

26 Rok akademicki: 2010/2011 Kierunek: ZDROWIE PUBLICZNE Specjalność: Higiena stomatologiczna Rok studiów, Rok II semestr: semestr letni Tryb studiów: Stacjonarne Nazwa : SOCJOLOGIA Typ : obowiązkowy (ogólny) Poziom Podstawowy Język wykładowy: Polski Nazwa jednostki dydaktycznej prowadzącej zajęcia: Kierownika Zakładu Osoby odpowiedzialnej za dydaktykę: Rodzaj zajęć: Zakład Epidemiologii Instytutu Medycyny Społecznej Maria Mularczyk-Bal, dr n. med. Cecylia Łabanowska, dr n. hum. Wykład i seminarium Liczba godzin: wykłady: 20 ćwiczenia: seminaria: 10 Liczba punktów ECTS Metody dydaktyczne: 2 wykłady 10 tygodni seminaria 5 tygodni Wymagania wstępne Założenia i cele Treści merytoryczne Brak wymagań wstępnych Z zakresu wiedzy teoretycznej, student powinien: - poznać podstawowe pojęcia socjologiczne - nabyć wiedzę o zmianach społecznych i działaniu ludzi oraz o wybranych problemach społecznych współczesnego społeczeństwa Umiejętności oczekiwane od studenta po zakończeniu kursu to: -stosowanie pojęć socjologicznych w opisie i analizie społecznej rzeczywistości - używanie wiedzy socjologicznej dla lepszego rozumienia ludzi i radzenia sobie w trudnych sytuacjach życiowych Tematyka wykładów 26

Choroby zakaźne i pasożytnicze Kod przedmiotu

Choroby zakaźne i pasożytnicze Kod przedmiotu Choroby zakaźne i pasożytnicze - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Choroby zakaźne i pasożytnicze Kod przedmiotu 12.0-WL-Lek-ChZiP Wydział Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu Kierunek Lekarski

Bardziej szczegółowo

Sylabus na rok 2014-2015

Sylabus na rok 2014-2015 Sylabus na rok 04-05 () Nazwa przedmiotu Propedeutyka stomatologiczna w pracy położnej () Nazwa jednostki prowadzącej Instytut Położnictwa i Ratownictwa Medycznego przedmiot Katedra: Położnictwa (3) Kod

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU OBOWIĄZKOWEGO NA WYDZIALE LEKARSKIM I ROK AKADEMICKI 2015/2016 PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY dla studentów VI roku

PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU OBOWIĄZKOWEGO NA WYDZIALE LEKARSKIM I ROK AKADEMICKI 2015/2016 PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY dla studentów VI roku PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU OBOWIĄZKOWEGO NA WYDZIALE LEKARSKIM I ROK AKADEMICKI 2015/2016 PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY dla studentów VI roku 1. NAZWA PRZEDMIOTU : Propedeutyka Stomatologii 2. NAZWA JEDNOSTKI

Bardziej szczegółowo

KATEDRA CHIRURGII STOMATOLOGICZNEJ I SZCZĘKOWO- TWARZOWEJ ZAKŁAD CHIRURGII STOMATOLOGICZNEJ

KATEDRA CHIRURGII STOMATOLOGICZNEJ I SZCZĘKOWO- TWARZOWEJ ZAKŁAD CHIRURGII STOMATOLOGICZNEJ DLA STUDENTÓW III ROKU ODDZIAŁU STOMATOLOGII SEMESTR VI (LETNI) 1. Zapoznanie z organizacją Katedry, w szczególności z organizacją Zakładu Chirurgii Stomatologicznej. Powiązania chirurgii stomatologicznej

Bardziej szczegółowo

Choroby wewnętrzne - gastroenterologia Kod przedmiotu

Choroby wewnętrzne - gastroenterologia Kod przedmiotu Choroby wewnętrzne - gastroenterologia - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Choroby wewnętrzne - gastroenterologia Kod przedmiotu 12.0-WL-Lek-ChW-G Wydział Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu

Bardziej szczegółowo

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY I WYDZIAŁ LEKARSKI, ODDZIAŁ STOMATOLOGII PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY DLA STUDENTÓW I ROKU STUDIÓW LICENCJACKICH KIERUNEK TECHNIKI DENTYSTYCZNE ROK AKADEMICKI 2010/11 WŁADZE UCZELNI

Bardziej szczegółowo

Choroby wewnętrzne - pulmonologia Kod przedmiotu

Choroby wewnętrzne - pulmonologia Kod przedmiotu Choroby wewnętrzne - pulmonologia - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Choroby wewnętrzne - pulmonologia Kod przedmiotu 12.0-WL-Lek-ChW-P Wydział Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu Kierunek

Bardziej szczegółowo

Rok akademicki 2015/2016. Dr hab. n. med. Prof.UR Bogumił Lewandowski

Rok akademicki 2015/2016. Dr hab. n. med. Prof.UR Bogumił Lewandowski Rok akademicki 05/06 () Nazwa Propedeutyka stomatologiczna w pracy położnej () Nazwa jednostki prowadzącej Instytut Położnictwa i Ratownictwa Medycznego przedmiot Katedra: Położnictwa (3) Kod - (4) Studia

Bardziej szczegółowo

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne. Choroby Zakaźne

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne. Choroby Zakaźne S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne Kod WLS Ch.Zak. modułu Rodzaj modułu Wydział PUM Kierunek studiów Specjalność Poziom studiów Forma studiów Rok studiów Nazwa modułu Choroby Zakaźne

Bardziej szczegółowo

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY I WYDZIAŁ LEKARSKI, ODDZIAŁ STOMATOLOGII PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY DLA STUDENTÓW II ROKU STUDIÓW LICENCJACKICH KIERUNEK ZDROWIE PUBLICZNE SPECJALNOŚĆ HIGIENA STOMATOLOGICZNA

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. Nazwa przedmiotu HIGIENA Z ELEMENTAMI DIETETYKI. 2. Numer kodowy BIO03c. 3. Język, w którym prowadzone są zajęcia polski

KARTA PRZEDMIOTU. 1. Nazwa przedmiotu HIGIENA Z ELEMENTAMI DIETETYKI. 2. Numer kodowy BIO03c. 3. Język, w którym prowadzone są zajęcia polski Projekt OPERACJA SUKCES unikatowy model kształcenia na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Medycznego w Łodzi odpowiedzią na potrzeby gospodarki opartej na wiedzy współfinansowany ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Dr hab. n. med. Prof.UR Bogumił Lewandowski

Dr hab. n. med. Prof.UR Bogumił Lewandowski () Nazwa przedmiotu Propedeutyka stomatologiczna w pracy położnej () Nazwa jednostki prowadzącej Instytut Położnictwa i Ratownictwa Medycznego przedmiot Katedra: Położnictwa (3) Kod przedmiotu - (4) Studia

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA MEDYCZNA W WARSZAWIE

AKADEMIA MEDYCZNA W WARSZAWIE AKADEMIA MEDYCZNA W WARSZAWIE I WYDZIAŁ LEKARSKI, ODDZIAŁ STOMATOLOGII PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY DLA STUDENTÓW II ROKU STUDIÓW LICENCJACKICH KIERUNEK ZDROWIE PUBLICZNE SPECJALNOŚĆ HIGIENA STOMATOLOGICZNA

Bardziej szczegółowo

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY I WYDZIAŁ LEKARSKI, ODDZIAŁ STOMATOLOGII INFORMATOR DYDAKTYCZNY DLA STUDENTÓW STUDIÓW LICENCJACKICH KIERUNEK TECHNIKI DENTYSTYCZNE III ROK ROK AKADEMICKI 2009/10 1 WŁADZE

Bardziej szczegółowo

Kierunek Lekarsko- dentystyczny Wydziału Lekarskiego Oddziału Stomatologicznego

Kierunek Lekarsko- dentystyczny Wydziału Lekarskiego Oddziału Stomatologicznego Kierunek Lekarsko- dentystyczny Wydziału Lekarskiego Oddziału Stomatologicznego KARTA PRZEDMIOTU 1. Nazwa przedmiotu, typ przedmiotu (podstawowy, kierunkowy) Stomatologia dziecięca i profilaktyka stomatologiczna

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK PRAKTYK PRAKTYCZNE NAUCZANIE KLINICZNE KIERUNEK LEKARSKO-DENTYSTYCZNY

DZIENNIK PRAKTYK PRAKTYCZNE NAUCZANIE KLINICZNE KIERUNEK LEKARSKO-DENTYSTYCZNY DZIENNIK PRKTYK PRKTYCZNE NUCZNIE KLINICZNE KIERUNEK LEKRSKO-DENTYSTYCZNY DZIENNIK PRKTYK kierunek lekarsko-dentystyczny Imię i nazwisko studenta PESEL Numer albumu zdjęcie Nazwa uczelni Data wystawienia

Bardziej szczegółowo

Onkologia - opis przedmiotu

Onkologia - opis przedmiotu Onkologia - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Onkologia Kod przedmiotu 12.0-WL-Lek-On Wydział Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu Kierunek Lekarski Profil praktyczny Rodzaj studiów jednolite

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU OBOWIĄZKOWEGO NA WYDZIALE LEKARSKIM I ROK AKADEMICKI 2015/2016 PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY dla STUDENTÓW II ROKU STUDIÓW

PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU OBOWIĄZKOWEGO NA WYDZIALE LEKARSKIM I ROK AKADEMICKI 2015/2016 PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY dla STUDENTÓW II ROKU STUDIÓW PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU OBOWIĄZKOWEGO NA WYDZIALE LEKARSKIM I ROK AKADEMICKI 2015/2016 PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY dla STUDENTÓW II ROKU STUDIÓW 1. NAZWA PRZEDMIOTU :Epidemiologia 2. NAZWA JEDNOSTKI (jednostek

Bardziej szczegółowo

Choroby wewnętrzne - kardiologia Kod przedmiotu

Choroby wewnętrzne - kardiologia Kod przedmiotu Choroby wewnętrzne - kardiologia - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Choroby wewnętrzne - kardiologia Kod przedmiotu 12.0-WL-Lek-ChW-K Wydział Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu Kierunek

Bardziej szczegółowo

Wydział Lekarski UM w Łodzi Kierunek lekarsko dentystyczny Kierunek Stomatologia Nazwa Przedmiotu Stomatologia dziecięca i profilaktyka

Wydział Lekarski UM w Łodzi Kierunek lekarsko dentystyczny Kierunek Stomatologia Nazwa Przedmiotu Stomatologia dziecięca i profilaktyka Wydział Lekarski UM w Łodzi Kierunek lekarsko dentystyczny Kierunek Stomatologia Nazwa Przedmiotu Stomatologia dziecięca i profilaktyka stomatologiczna Jednostka prowadząca zajęcia Katedra i Zakład Stomatologii

Bardziej szczegółowo

2 RAMOWY PROGRAM STAŻU PODYPLOMOWEGO LEKARZA DENTYSTY

2 RAMOWY PROGRAM STAŻU PODYPLOMOWEGO LEKARZA DENTYSTY Załącznik nr 2 RAMOWY PROGRAM STAŻU PODYPLOMOWEGO LEKARZA DENTYSTY Cel stażu: pogłębienie wiedzy teoretycznej oraz doskonalenie i utrwalenie praktycznych umiejętności z zakresu promocji zdrowia oraz zapobiegania,

Bardziej szczegółowo

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne. Ortodoncja

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne. Ortodoncja S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne Kod modułu Rodzaj modułu/przedmiotu Kod modułu/przedmiotu Wydział PUM Kierunek studiów Specjalność Poziom studiów Forma studiów Rok studiów Semestr

Bardziej szczegółowo

Medycyna rodzinna - opis przedmiotu

Medycyna rodzinna - opis przedmiotu Medycyna rodzinna - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Medycyna rodzinna Kod przedmiotu 12.0-WL-Lek-MRodz Wydział Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu Kierunek Lekarski Profil praktyczny Rodzaj

Bardziej szczegółowo

Chirurgia naczyniowa - opis przedmiotu

Chirurgia naczyniowa - opis przedmiotu Chirurgia naczyniowa - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Chirurgia naczyniowa Kod przedmiotu 12.0-WL-Lek-ChN Wydział Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu Kierunek Lekarski Profil praktyczny

Bardziej szczegółowo

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne Ortodoncja

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne Ortodoncja Kod modułu Rodzaj modułu/przedmiotu Wydział PUM Kierunek studiów Specjalność Poziom studiów Forma studiów Rok studiów S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) Nazwa modułu I nforma cje ogólne Ortodoncja Obowiązkowy

Bardziej szczegółowo

Choroby wewnętrzne - diabetologia Kod przedmiotu

Choroby wewnętrzne - diabetologia Kod przedmiotu Choroby wewnętrzne - diabetologia - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Choroby wewnętrzne - diabetologia Kod przedmiotu 12.0-WL-Lek-ChW-D Wydział Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu Kierunek

Bardziej szczegółowo

Sylabus Część A - Opis przedmiotu kształcenia Chirurgia stomatologiczna

Sylabus Część A - Opis przedmiotu kształcenia Chirurgia stomatologiczna Nazwa modułu/przedmiotu Chirurgia stomatologiczna Wydział Sylabus Część A - Opis przedmiotu kształcenia Chirurgia stomatologiczna Lekarsko-Stomatologiczny Grupa szczegółowych efektów kształcenia Kod grupy

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Inżynieria Biomedyczna Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy moduł kierunkowy ogólny Rodzaj zajęć: wykład, seminarium PROPEDEUTYKA NAUK MEDYCZNYCH Propedeutica Medical Sciences Forma

Bardziej szczegółowo

Program specjalizacji w ORTODONCJI

Program specjalizacji w ORTODONCJI CENTRUM MEDYCZNE KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO Program specjalizacji w ORTODONCJI Dla lekarzy stomatologów posiadających specjalizację I stopnia w chirurgii stomatologicznej Warszawa 1999 (c) Copyrigth by

Bardziej szczegółowo

Otolaryngologia - opis przedmiotu

Otolaryngologia - opis przedmiotu Otolaryngologia - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Otolaryngologia Kod przedmiotu 12.0-WL-Lek-Ol Wydział Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu Kierunek Lekarski Profil praktyczny Rodzaj studiów

Bardziej szczegółowo

SYLABUS. Nazwa przedmiotu/modułu. Farmakologia Kliniczna. Wydział Lekarski I. Nazwa kierunku studiów. Lekarski. Język przedmiotu

SYLABUS. Nazwa przedmiotu/modułu. Farmakologia Kliniczna. Wydział Lekarski I. Nazwa kierunku studiów. Lekarski. Język przedmiotu Nazwa przedmiotu/modułu Wydział Nazwa kierunku studiów Poziom kształcenia Forma studiów Język przedmiotu Wydział Lekarski I Lekarski Jednolite magisterskie stacjonarne polski SYLABUS Farmakologia Kliniczna

Bardziej szczegółowo

SYLABUS PRZEDMIOTU / MODUŁU KSZTAŁCENIA Lp. Element Opis

SYLABUS PRZEDMIOTU / MODUŁU KSZTAŁCENIA Lp. Element Opis SYLABUS PRZEDMIOTU / MODUŁU KSZTAŁCENIA Lp. Element Opis 1 Nazwa Stany nagłe w chorobach zakaźnych 2 Typ obowiązkowy 3 Instytut Nauk o Zdrowiu 4 Kod PPWSZ-RM--39 5 Kierunek, kierunek: Ratownictwo Medyczne

Bardziej szczegółowo

TEMATYKA zajęć II roku semestr zimowy. ĆWICZENIA 2: Wywiad i badanie stomatologiczne zewnątrzustne. Badania dodatkowe.

TEMATYKA zajęć II roku semestr zimowy. ĆWICZENIA 2: Wywiad i badanie stomatologiczne zewnątrzustne. Badania dodatkowe. TEMATYKA zajęć II roku semestr zimowy ĆWICZENIA 1: Organizacja zajęć. Ćwiczenia organizacyjne, regulamin zajęć, przydział stanowisk pracy i fantomów. ĆWICZENIA 2: Wywiad i badanie stomatologiczne zewnątrzustne.

Bardziej szczegółowo

Kierunek Lekarsko- dentystyczny Wydziału Lekarskiego Oddziału Stomatologicznego

Kierunek Lekarsko- dentystyczny Wydziału Lekarskiego Oddziału Stomatologicznego Kierunek Lekarsko- dentystyczny Wydziału Lekarskiego Oddziału Stomatologicznego KARTA PRZEDMIOTU 1. Nazwa przedmiotu, typ przedmiotu (podstawowy, kierunkowy) Nauczanie przedkliniczne - Stomatologia dziecięca

Bardziej szczegółowo

Sylabus Część A - Opis przedmiotu kształcenia. obowiązkowy X fakultatywny kierunkowy X podstawowy polski X angielski inny

Sylabus Część A - Opis przedmiotu kształcenia. obowiązkowy X fakultatywny kierunkowy X podstawowy polski X angielski inny Nazwa modułu/przedmiotu Protetyka stomatologiczna 2 Wydział Kierunek studiów Specjalności Poziom studiów Sylabus Część A - Opis przedmiotu kształcenia Lekarsko-Stomatologiczny lekarsko-dentystyczny jednolite

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY NA ROK AKADEMICKI 2011/2012 NAZWA JEDNOSTKI: Katedra i Klinika Pulmonologii, Alergologii i Onkologii Pulmonologicznej

PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY NA ROK AKADEMICKI 2011/2012 NAZWA JEDNOSTKI: Katedra i Klinika Pulmonologii, Alergologii i Onkologii Pulmonologicznej PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY NA ROK AKADEMICKI 2011/2012 NAZWA JEDNOSTKI: Katedra i Klinika Pulmonologii, Alergologii i Onkologii Pulmonologicznej 1. Adres jednostki: Adres: ul. Szamarzewskiego 84, 60-569 Poznań

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU OBOWIĄZKOWEGO NA WYDZIALE LEKARSKIM I ROK AKADEMICKI 2016/2017 PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY dla STUDENTÓW II ROKU STUDIÓW

PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU OBOWIĄZKOWEGO NA WYDZIALE LEKARSKIM I ROK AKADEMICKI 2016/2017 PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY dla STUDENTÓW II ROKU STUDIÓW PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU OBOWIĄZKOWEGO NA WYDZIALE LEKARSKIM I ROK AKADEMICKI 2016/2017 PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY dla STUDENTÓW II ROKU STUDIÓW 1. NAZWA PRZEDMIOTU :Epidemiologia 2. NAZWA JEDNOSTKI (jednostek

Bardziej szczegółowo

SYLABUS. rok akademicki 2016/2017

SYLABUS. rok akademicki 2016/2017 SYLABUS rok akademicki 2016/2017 Nazwa przedmiotu/modułu Nazwa jednostki/-ek w której/ -ych jest Zakład Stomatologii Dziecięcej przedmiot realizowany e-mail jednostki stdzieci@umb.edu.pl Wydział Lekarski

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu. Karta przedmiotu. obowiązuje w roku akademickim 2012/2013

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu. Karta przedmiotu. obowiązuje w roku akademickim 2012/2013 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu Karta przedmiotu Instytut Zdrowia obowiązuje w roku akademickim 2012/2013 Kierunek studiów: Pielęgniarstwo Profil: Praktyczny Forma studiów: Stacjonarne Kod

Bardziej szczegółowo

Stomatologia. Chirurgia szczękowa

Stomatologia. Chirurgia szczękowa WU Stomatologia. Chirurgia szczękowa WU 1-49 Wydawnictwa informacyjne i ogólne WU 50-95 Etyka. Praktyka zawodowa i personel. Dokumentacja WU 100-113.7 Anatomia. Fizjologia. Higiena WU 140-166 Choroby.

Bardziej szczegółowo

Kierunek Lekarsko- dentystyczny Wydziału Lekarskiego Oddziału Stomatologicznego

Kierunek Lekarsko- dentystyczny Wydziału Lekarskiego Oddziału Stomatologicznego Kierunek Lekarsko- dentystyczny Wydziału Lekarskiego Oddziału Stomatologicznego KARTA PRZEDMIOTU 1. Nazwa przedmiotu, typ przedmiotu (podstawowy, kierunkowy) Stomatologia dziecięca i profilaktyka stomatologiczna

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU FAKULTATYWNEGO NA WYDZIALE LEKARSKIM I ROK AKADEMICKI 2015/2016 PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY

PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU FAKULTATYWNEGO NA WYDZIALE LEKARSKIM I ROK AKADEMICKI 2015/2016 PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU FAKULTATYWNEGO NA WYDZIALE LEKARSKIM I ROK AKADEMICKI 2015/2016 PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY 1. NAZWA PRZEDMIOTU : Psychiatria w pytaniach i odpowiedziach. 2. NAZWA JEDNOSTKI (jednostek

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do procedury opracowywania i okresowego przeglądu programów kształcenia II WYDZIAŁ LEKARSKI. Rok: IV.

Załącznik nr 2 do procedury opracowywania i okresowego przeglądu programów kształcenia II WYDZIAŁ LEKARSKI. Rok: IV. 1. Metryczka Nazwa Wydziału: Program kształcenia (Kierunek studiów, poziom i profil kształcenia, forma studiów np.: Zdrowie publiczne I stopnia profil praktyczny, studia stacjonarne): Rok akademicki: 2015/2016

Bardziej szczegółowo

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne Kod modułu Rodzaj modułu Wydział PUM Kierunek studiów Specjalność Poziom studiów S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) Nazwa modułu I nforma cje ogólne Materiałoznawstwo i sprzęt stomatologiczny Obowiązkowy

Bardziej szczegółowo

Nagrody za osiągnięcia organizacyjne

Nagrody za osiągnięcia organizacyjne Nagrody za osiągnięcia organizacyjne Za wkład pracy oraz osobiste zaangaŝowanie w działalność organizacyjną na rzecz dynamicznego rozwoju Uczelni, Jego Magnificencja Rektor przyznał nagrody następującym

Bardziej szczegółowo

Okulistyka - opis przedmiotu

Okulistyka - opis przedmiotu Okulistyka - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Okulistyka Kod przedmiotu 12.0-WL-Lek-O Wydział Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu Kierunek Lekarski Profil praktyczny Rodzaj studiów jednolite

Bardziej szczegółowo

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne Kod modułu Rodzaj modułu/przedmiotu Wydział PUM Kierunek studiów Specjalność Poziom studiów Forma studiów Rok studiów Nazwa modułu Stomatologia zachowawcza

Bardziej szczegółowo

Chirurgia - opis przedmiotu

Chirurgia - opis przedmiotu Chirurgia - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Chirurgia Kod przedmiotu 12.0-WL-Lek-Ch Wydział Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu Kierunek Lekarski Profil praktyczny Rodzaj studiów jednolite

Bardziej szczegółowo

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć Nazwa modułu: Propedeutyka nauk medycznych Rok akademicki: 2016/2017 Kod: JFM-1-603-s Punkty ECTS: 2 Wydział: Fizyki i Informatyki Stosowanej Kierunek: Fizyka Medyczna Specjalność: - Poziom studiów: Studia

Bardziej szczegółowo

KIERUNEK LEKARSKO-DENTYSTYCZNY (Stacjonarny i niestacjonarny)

KIERUNEK LEKARSKO-DENTYSTYCZNY (Stacjonarny i niestacjonarny) PLAN STUDIÓW 2012-2017 KIERUNEK LEKARSKO-DENTYSTYCZNY (Stacjonarny i niestacjonarny) I ROK / I SEMESTR 1. Anatomia Katedra i Zakład Anatomii Prawidłowej Człowieka 68 7 ZO 8 60 0 2. Biochemia z elementamii

Bardziej szczegółowo

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne Kod modułu Rodzaj modułu Wydział PUM Kierunek studiów Specjalność Poziom studiów Forma studiów Rok studiów Nazwa modułu WSPÓŁCZESNA EKOLOGIA I OCHRONA

Bardziej szczegółowo

Samokształcenie (Sk) Zajęcia praktyczne (W) (Ć) (L) (S) (Zp) laboratoryjne III 30 35 15 3

Samokształcenie (Sk) Zajęcia praktyczne (W) (Ć) (L) (S) (Zp) laboratoryjne III 30 35 15 3 Kod przedmiotu: IOZRM-L-3k23-2012-S Pozycja planu: B23 1. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane Nazwa przedmiotu Kierunek studiów Poziom studiów Profil studiów Forma studiów Specjalność - Jednostka

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU SYLABUS PRZEDMIOTU. Obowiązuje od roku akademickiego: 2011/2012

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU SYLABUS PRZEDMIOTU. Obowiązuje od roku akademickiego: 2011/2012 PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU SYLABUS Obowiązuje od roku akademickiego: 2011/2012 Instytut Zdrowia Kierunek studiów: Ratownictwo medyczne Kod kierunku: 12.9 Specjalność: - 1. PRZEDMIOT

Bardziej szczegółowo

Ginekologia i położnictwo - opis przedmiotu

Ginekologia i położnictwo - opis przedmiotu Ginekologia i położnictwo - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Ginekologia i położnictwo Kod przedmiotu 12.0-WL-Lek-GiP Wydział Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu Kierunek Lekarski Profil

Bardziej szczegółowo

Spis treści CZĘŚĆ I PROPEDEUTYKA STOMATOLOGII

Spis treści CZĘŚĆ I PROPEDEUTYKA STOMATOLOGII Spis treści CZĘŚĆ I PROPEDEUTYKA STOMATOLOGII 1. Poradnia stomatologiczna wyposażenie Teresa Chodacka......... 15 Wyposażenie podstawowe............................. 16 Wyposażenie pomocnicze.............................

Bardziej szczegółowo

Przedmiot: DEMOGRAFIA I EPIDEMIOLOGIA

Przedmiot: DEMOGRAFIA I EPIDEMIOLOGIA Przedmiot: DEMOGRAFIA I EPIDEMIOLOGIA I. Informacje ogólne Jednostka organizacyjna Nazwa przedmiotu Kod przedmiotu Język wykładowy Rodzaj przedmiotu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny) Poziom (np. pierwszego

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z PLANU STUDIÓW. jednolite magisterskie Rok 2013/2014, semestr zimowy

RAPORT Z PLANU STUDIÓW. jednolite magisterskie Rok 2013/2014, semestr zimowy Instytut: I Wydział Lekarski z Oddziałem Stomatologicznym Kierunek: Lekarsko - dentystyczny mgr/st Specjalność: Brak RAPORT Z PLANU STUDIÓW jednolite magisterskie Rok 2013/2014, semestr zimowy Forma studiów:

Bardziej szczegółowo

STUDIA STACJONARNE/NIESTACJONARNE JEDNOLITE MAGISTERSKIE KIERUNEK:LEKARSKO-DENTYSTYCZNY ROK : 1 rok akademicki 2012/2013

STUDIA STACJONARNE/NIESTACJONARNE JEDNOLITE MAGISTERSKIE KIERUNEK:LEKARSKO-DENTYSTYCZNY ROK : 1 rok akademicki 2012/2013 NAZWA MODUŁU (PRZEDMIOTU) KIERUNEK:LEKARSKO-DENTYSTYCZNY ROK : 1 rok akademicki 2012/2013 Suma w roku SESTR 1 SESTR 2 ZALICZENIA 1 Biologia 3 3 ZAL 40 15 0 25 0 15 25 Katedra i Zakład Biologii i Parazytologii

Bardziej szczegółowo

Opis modułu kształcenia

Opis modułu kształcenia Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie Instytut Zdrowia Publicznego Opis modułu kształcenia Nazwa modułu (przedmiotu) Choroby zakaźne Kod podmiotu Kierunek studiów Ratownictwo medyczne Profil kształcenia

Bardziej szczegółowo

Choroby wewnętrzne - nefrologia Kod przedmiotu

Choroby wewnętrzne - nefrologia Kod przedmiotu Choroby wewnętrzne - nefrologia - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Choroby wewnętrzne - nefrologia Kod przedmiotu 12.0-WL-Lek-ChW-N Wydział Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu Kierunek

Bardziej szczegółowo

Sylabus Część A - Opis przedmiotu kształcenia. kierunkowy X podstawowy polski X angielski inny

Sylabus Część A - Opis przedmiotu kształcenia. kierunkowy X podstawowy polski X angielski inny Sylabus Część A - Opis przedmiotu kształcenia Nazwa modułu/przedmiotu Fizjologia narządu żucia Wydział Kierunek studiów Specjalności Poziom studiów Forma studiów Lekarsko-Stomatologiczny lekarsko-dentystyczny

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU OBOWIĄZKOWEGO NA WYDZIALE LEKARSKIM I ROK AKADEMICKI 2012/2013 PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY V roku

PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU OBOWIĄZKOWEGO NA WYDZIALE LEKARSKIM I ROK AKADEMICKI 2012/2013 PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY V roku PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU OBOWIĄZKOWEGO NA WYDZIALE LEKARSKIM I ROK AKADEMICKI 2012/2013 PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY V roku 1. NAZWA PRZEDMIOTU : PULMONOLOGIA 2. NAZWA JEDNOSTKI (jednostek ) realizującej

Bardziej szczegółowo

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć Nazwa modułu: Propedeutyka nauk medycznych Rok akademicki: 2015/2016 Kod: EIB-1-180-s Punkty ECTS: 2 Wydział: Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej Kierunek: Inżynieria Biomedyczna

Bardziej szczegółowo

Suma godzin w roku SEMESTR 1 SEMESTR 2 ZALICZENIA semestr. Razem. semestr W S Ćw P W S Ćw P W S Ćw P

Suma godzin w roku SEMESTR 1 SEMESTR 2 ZALICZENIA semestr. Razem. semestr W S Ćw P W S Ćw P W S Ćw P NOWY PROGRAM STUDIÓW (od roku akademickiego 2013/2014) KIERUNEK:LEKARSKO-DENTYSTYCZNY ROK : 1 2013/2014 Suma w roku SESTR 1 SESTR 2 1 Biologia 3 3 ZAL 40 15 0 25 0 15 25 Katedra i Zakład Biologii i Parazytologii

Bardziej szczegółowo

Karta modułu/higiena

Karta modułu/higiena Karta modułu/higiena Informacje ogólne o module/przedmiocie. Poziom : studia pierwszego stopnia 1. Kierunek studiów: Kosmetologia 3. Forma studiów: stacjonarne 4. Rok: I 5. Semestr: II 6. Nazwa modułu/przedmiotu:

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY I PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU FAKULTATYWNEGO NA KIERUNKU LEKARSKIM ROK AKADEMICKI 2016/2017

PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY I PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU FAKULTATYWNEGO NA KIERUNKU LEKARSKIM ROK AKADEMICKI 2016/2017 PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY I PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU FAKULTATYWNEGO NA KIERUNKU LEKARSKIM ROK AKADEMICKI 2016/2017 1. NAZWA PRZEDMIOTU : Dawkowanie leków u dzieci 2. NAZWA JEDNOSTKI (jednostek ) realizującej

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY I PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU FAKULTATYWNEGO NA KIERUNKU LEKARSKIM ROK AKADEMICKI 2016/2017

PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY I PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU FAKULTATYWNEGO NA KIERUNKU LEKARSKIM ROK AKADEMICKI 2016/2017 PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY I PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU FAKULTATYWNEGO NA KIERUNKU LEKARSKIM ROK AKADEMICKI 2016/2017 1. NAZWA PRZEDMIOTU : Problemy psychiatryczne w pytaniach i odpowiedziach 2. NAZWA JEDNOSTKI

Bardziej szczegółowo

Sylabus A. INFORMACJE OGÓLNE

Sylabus A. INFORMACJE OGÓLNE Sylabus A. INFORMACJE OGÓLNE Nazwa Komentarz Nazwa Zdrowie publiczne Kierunek studiów Zdrowie publiczne Jednostka prowadząca Zakład Zdrowia Publicznego Kierownik jednostki Dr hab. n. med. Beata Karakiewicz

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY NA ROK AKADEMICKI 2011/2012 NAZWA JEDNOSTKI: Zakład Farmakologii Klinicznej Katedry Kardiologii 1. Adres jednostki: Adres: ul. Długa 1/2 Tel. /Fax (61) 8533-161 Strona WWW www.zfk.ump.edu.pl

Bardziej szczegółowo

I Wydział Lekarski z Oddziałem Stomatologicznym Kierunek: higiena stomatologiczna Poziom studiów: pierwszy stopień Profil: praktyczny

I Wydział Lekarski z Oddziałem Stomatologicznym Kierunek: higiena stomatologiczna Poziom studiów: pierwszy stopień Profil: praktyczny LISTA WSZYSTKICH PRZEDMIOTÓW WRAZ Z PRZYPISANYMI EFEKTAMI KSZTAŁCENIA, KTÓRE MOGĄ BYĆ UZNANE NA PODSTAWIE OCENY EFEKTÓW UCZENIA SIĘ ZDOBYTYCH NA DRODZE EDUKACJI POZAFORMALNEJ I NIEFORMALNEJ NA ROK AKADEMICKI

Bardziej szczegółowo

Pielęgniarstwo Praktyczny Studia pierwszego stopnia. Studia stacjonarne Licencjat pielęgniarstwa

Pielęgniarstwo Praktyczny Studia pierwszego stopnia. Studia stacjonarne Licencjat pielęgniarstwa KARTA PRZEDMIOTU CECHA PRZEDMIOTU OPIS INFORMACJE OGÓLNE O PRZEDMIOCIE Jednostka realizująca Instytut Nauk o Zdrowiu Kierunek Profil kształcenia Poziom realizacji przedmiotu Forma kształcenia Tytuł zawodowy

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Wykład monograficzny z nauk biologicznych KOD WF/II/st/31

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Wykład monograficzny z nauk biologicznych KOD WF/II/st/31 KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Wykład monograficzny z nauk biologicznych KOD WF/II/st/31 2. KIERUNEK: Wychowanie fizyczne. Specjalność: wychowanie fizyczne w służbach mundurowych 3. POZIOM STUDIÓW

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do procedury opracowywania i okresowego przeglądu programów kształcenia. Prof. Krzysztof Owczarek. III rok. zimowy + letni.

Załącznik nr 2 do procedury opracowywania i okresowego przeglądu programów kształcenia. Prof. Krzysztof Owczarek. III rok. zimowy + letni. 1. Metryczka Nazwa Wydziału: Program kształcenia (Kierunek studiów, poziom i profil kształcenia, forma studiów np.: Zdrowie publiczne I stopnia profil praktyczny, studia stacjonarne): Rok akademicki: 2015/16

Bardziej szczegółowo

Sylabus Część A - Opis przedmiotu kształcenia. obowiązkowy X fakultatywny kierunkowy X podstawowy polski X angielski inny

Sylabus Część A - Opis przedmiotu kształcenia. obowiązkowy X fakultatywny kierunkowy X podstawowy polski X angielski inny Nazwa modułu/przedmiotu Protetyka stomatologiczna 2 Wydział Kierunek studiów Specjalności Poziom studiów Sylabus Część A - Opis przedmiotu kształcenia Lekarsko-Stomatologiczny lekarsko-dentystyczny jednolite

Bardziej szczegółowo

SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA (2015/ /2017) (skrajne daty)

SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA (2015/ /2017) (skrajne daty) Załącznik nr 4 do Uchwały Senatu nr 430/0/205 SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA 205-207 (205/206-206/207) (skrajne daty).. PODSTAWOWE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE/MODULE Nazwa przedmiotu/ modułu Propedeutyka

Bardziej szczegółowo

Warszawski Uniwersytet Medyczny Dziekanat II Wydziału Lekarskiego

Warszawski Uniwersytet Medyczny Dziekanat II Wydziału Lekarskiego Warszawski Uniwersytet Medyczny Dziekanat II Wydziału Lekarskiego 1. Metryczka Nazwa Wydziału: II Wydział Lekarski Program kształcenia Fizjoterapia studia licencjackie I stopnia, profil praktyczny, studia

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU OBOWIĄZKOWEGO NA WYDZIALE LEKARSKIM I ROK AKADEMICKI 2014/2015 PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY dla STUDENTÓW II ROKU STUDIÓW

PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU OBOWIĄZKOWEGO NA WYDZIALE LEKARSKIM I ROK AKADEMICKI 2014/2015 PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY dla STUDENTÓW II ROKU STUDIÓW PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU OBOWIĄZKOWEGO NA WYDZIALE LEKARSKIM I ROK AKADEMICKI 2014/2015 PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY dla STUDENTÓW II ROKU STUDIÓW 1. NAZWA PRZEDMIOTU : Psychologia lekarska 2. NAZWA JEDNOSTKI

Bardziej szczegółowo

Ortopedia i ortopedia dziecięca z traumatologią i elementami rehabilitacji. narządu ruchu - opis przedmiotu

Ortopedia i ortopedia dziecięca z traumatologią i elementami rehabilitacji. narządu ruchu - opis przedmiotu Ortopedia i ortopedia dziecięca z traumatologią i elementami rehabilitacji narządu ruchu - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Ortopedia i ortopedia dziecięca z traumatologią i elementami

Bardziej szczegółowo

Sylabus. Lekarsko-Stomatologiczny Stomatologia. jednolite magisterskie x I stopnia II stopnia III stopnia podyplomowe

Sylabus. Lekarsko-Stomatologiczny Stomatologia. jednolite magisterskie x I stopnia II stopnia III stopnia podyplomowe 60 30 Wykłady (WY) Seminaria (SE) Ćwiczenia audytoryjne (CA) Ćwiczenia kierunkowe - niekliniczne (CN) Ćwiczenia kliniczne () Ćwiczenia laboratoryjne (CL) Ćwiczenia w warunkach symulowanych (CS) Zajęcia

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU SYLABUS PRZEDMIOTU. Obowiązuje od roku akademickiego: 2011/2012

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU SYLABUS PRZEDMIOTU. Obowiązuje od roku akademickiego: 2011/2012 PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU SYLABUS Obowiązuje od roku akademickiego: 2011/2012 Instytut Zdrowia Kierunek studiów: Pielęgniarstwo Kod kierunku: 12.6 Specjalność: - 1. PRZEDMIOT NAZWA

Bardziej szczegółowo

Sylabus Część A - Opis przedmiotu kształcenia Protetyka stomatologiczna 2. kierunkowy X podstawowy polski X angielski inny

Sylabus Część A - Opis przedmiotu kształcenia Protetyka stomatologiczna 2. kierunkowy X podstawowy polski X angielski inny Nazwa modułu/przedmiotu Sylabus Część A - Opis przedmiotu kształcenia Protetyka stomatologiczna 2 Grupa szczegółowych efektów kształcenia Kod grupy C Nazwa grupy Nauki przedkliniczne Wydział Kierunek studiów

Bardziej szczegółowo

Ginekologia i położnictwo - opis przedmiotu

Ginekologia i położnictwo - opis przedmiotu Ginekologia i położnictwo - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Ginekologia i położnictwo Kod przedmiotu 12.0-WL-Lek-GiP Wydział Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu Kierunek Lekarski Profil

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU OBOWIĄZKOWEGO NA WYDZIALE LEKARSKIM I ROK AKADEMICKI 2014/2015 PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY dla studentów V roku

PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU OBOWIĄZKOWEGO NA WYDZIALE LEKARSKIM I ROK AKADEMICKI 2014/2015 PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY dla studentów V roku PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU OBOWIĄZKOWEGO NA WYDZIALE LEKARSKIM I ROK AKADEMICKI 2014/2015 PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY dla studentów V roku 1. NAZWA PRZEDMIOTU : Nefrologia 2. NAZWA JEDNOSTKI (jednostek )

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2014/2015

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2014/2015 Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Karta przedmiotu Wydział Zdrowia i Nauk Medycznych obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2014/2015 Kierunek studiów: Kosmetologia

Bardziej szczegółowo

Przedkliniczna Stomatologia Zintegrowana

Przedkliniczna Stomatologia Zintegrowana ĆWICZENIA 1: Organizacja zajęć. Przedkliniczna Stomatologia Zintegrowana II rok zblokowane zajęcia praktyczne + seminaria Rok akademicki 2012/13 Ćwiczenia organizacyjne, regulamin zajęć, przydział stanowisk

Bardziej szczegółowo

SYLABUS. Fizjoterapia kliniczna w kardiologii i pulmonologii. Studia Kierunek studiów Poziom kształcenia Forma studiów

SYLABUS. Fizjoterapia kliniczna w kardiologii i pulmonologii. Studia Kierunek studiów Poziom kształcenia Forma studiów SYLABUS Nazwa przedmiotu Fizjoterapia kliniczna w kardiologii i pulmonologii Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Wydział Medyczny, Instytut Fizjoterapii, Katedra Rehabilitacji Kod przedmiotu Studia Kierunek

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU FAKULTATYWNEGO NA WYDZIALE LEKARSKIM I ROK AKADEMICKI 2015/2016 PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY

PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU FAKULTATYWNEGO NA WYDZIALE LEKARSKIM I ROK AKADEMICKI 2015/2016 PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU FAKULTATYWNEGO NA WYDZIALE LEKARSKIM I ROK AKADEMICKI 2015/2016 PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY 1. NAZWA PRZEDMIOTU : FAKULTET DIAGNOSTYKA LABORATORYJNA PRZY ŁÓŻKU CHOREGO 2. NAZWA

Bardziej szczegółowo

Radiologia - opis przedmiotu

Radiologia - opis przedmiotu Radiologia - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Radiologia Kod przedmiotu 12.8-WL-Lek-R Wydział Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu Kierunek Lekarski Profil praktyczny Rodzaj studiów jednolite

Bardziej szczegółowo

Sylabus Część A - Opis przedmiotu kształcenia Nazwa modułu/przedmiotu Protetyka przedkliniczna Grupa szczegółowych efektów kształcenia

Sylabus Część A - Opis przedmiotu kształcenia Nazwa modułu/przedmiotu Protetyka przedkliniczna Grupa szczegółowych efektów kształcenia Sylabus Część A - Opis przedmiotu kształcenia Nazwa modułu/przedmiotu Protetyka przedkliniczna Grupa szczegółowych efektów kształcenia Wydział Kierunek studiów Specjalności Poziom studiów Lekarsko- Stomatologiczny

Bardziej szczegółowo

Kierunek Lekarsko- dentystyczny Wydziału Lekarskiego Oddziału Stomatologicznego

Kierunek Lekarsko- dentystyczny Wydziału Lekarskiego Oddziału Stomatologicznego Kierunek Lekarsko- dentystyczny Wydziału Lekarskiego Oddziału Stomatologicznego KARTA PRZEDMIOTU 1. Nazwa przedmiotu, typ przedmiotu (podstawowy, kierunkowy) Stomatologia dziecięca i profilaktyka stomatologiczna

Bardziej szczegółowo

Ramowy program zajęć praktycznych dla kierunku lekarsko-dentystycznego. 1. Cel praktycznego nauczania

Ramowy program zajęć praktycznych dla kierunku lekarsko-dentystycznego. 1. Cel praktycznego nauczania Załącznik nr 2 Ramowy program zajęć praktycznych dla kierunku lekarsko-dentystycznego 1. Cel praktycznego nauczania Celem praktycznego nauczania jest pogłębienie wiedzy teoretycznej oraz doskonalenie i

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013 Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Karta przedmiotu obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013 WydziałPsychologii i Nauk Humanistycznych Kierunek studiów:

Bardziej szczegółowo

Przedmiot: GENETYKA. I. Informacje ogólne Jednostka organizacyjna

Przedmiot: GENETYKA. I. Informacje ogólne Jednostka organizacyjna Przedmiot: GENETYKA I. Informacje ogólne Jednostka organizacyjna Nazwa przedmiotu Kod przedmiotu Język wykładowy Rodzaj przedmiotu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny) Poziom (np. pierwszego lub drugiego

Bardziej szczegółowo

Ginekologia i położnictwo - opis przedmiotu

Ginekologia i położnictwo - opis przedmiotu Ginekologia i położnictwo - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Ginekologia i położnictwo Kod przedmiotu 12.0-WL-Lek-GiPoł Wydział Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu Kierunek Lekarski Profil

Bardziej szczegółowo

Sanitariusz szpitalny kurs kwalifikacyjny PROGRAM Tryb nauki: e-learning + praktyka w szpitalu stacjonarny

Sanitariusz szpitalny kurs kwalifikacyjny PROGRAM Tryb nauki: e-learning + praktyka w szpitalu stacjonarny Sanitariusz szpitalny kurs kwalifikacyjny PROGRAM Tryb nauki: e-learning + praktyka w szpitalu stacjonarny CEL KSZTAŁCENIA Kurs Sanitariusz szpitalny przeznaczony jest dla osób, chcących podnieść swoje

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU FAKULTATYWNEGO NA WYDZIALE LEKARSKIM I ROK AKADEMICKI 2014/2015 PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY

PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU FAKULTATYWNEGO NA WYDZIALE LEKARSKIM I ROK AKADEMICKI 2014/2015 PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU FAKULTATYWNEGO NA WYDZIALE LEKARSKIM I ROK AKADEMICKI 2014/2015 PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY 1. NAZWA PRZEDMIOTU : FAKULTET DIAGNOSTYKA LABORATORYJNA PRZY ŁÓŻKU CHOREGO 2. NAZWA

Bardziej szczegółowo

Sylabus Część A - Opis przedmiotu kształcenia

Sylabus Część A - Opis przedmiotu kształcenia Nazwa modułu/przedmiotu Protetyka stomatologiczna 3 Wydział Kierunek studiów Specjalności Poziom studiów Sylabus Część A - Opis przedmiotu kształcenia Lekarsko-Stomatologiczny lekarsko-dentystyczny jednolite

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ KULTURY FIZYCZNEJ I OCHRONY ZDROWIA. Katedra Fizjoterapii i Nauk o Zdrowiu. Kierunek: Fizjoterapia

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ KULTURY FIZYCZNEJ I OCHRONY ZDROWIA. Katedra Fizjoterapii i Nauk o Zdrowiu. Kierunek: Fizjoterapia PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ KULTURY FIZYCZNEJ I OCHRONY ZDROWIA Katedra Fizjoterapii i Nauk o Zdrowiu Kierunek: Fizjoterapia SYLABUS Nazwa przedmiotu Podstawy fizjoterapii klinicznej

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ KULTURY FIZYCZNEJ I OCHRONY ZDROWIA. Katedra Fizjoterapii i Nauk o Zdrowiu. Kierunek: Fizjoterapia

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ KULTURY FIZYCZNEJ I OCHRONY ZDROWIA. Katedra Fizjoterapii i Nauk o Zdrowiu. Kierunek: Fizjoterapia Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 12/2012 Rektora PWSZ w Koninie z dnia 28 lutego 2012 w sprawie ustalenia wzoru sylabusa PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ KULTURY FIZYCZNEJ I OCHRONY ZDROWIA

Bardziej szczegółowo

SYLABUS x 8 x

SYLABUS x 8 x SYLABUS Nazwa przedmiotu/modułu Wydział Nazwa kierunku studiów Poziom kształcenia Forma studiów Język przedmiotu Reumatologia Lekarski I Lekarski Jednolite magisterskie 5-letnie Stacjonarne polski Rodzaj

Bardziej szczegółowo