WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY"

Transkrypt

1 WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY I WYDZIAŁ LEKARSKI, ODDZIAŁ STOMATOLOGII PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY DLA STUDENTÓW II ROKU STUDIÓW LICENCJACKICH KIERUNEK ZDROWIE PUBLICZNE SPECJALNOŚĆ HIGIENA STOMATOLOGICZNA ROK AKADEMICKI 2010/11

2 WŁADZE UCZELNI i I WYDZIAŁU LEKARSKIEGO W ROKU AKADEMICKIM 2010/11 Rektor prof. dr hab. Marek Krawczyk Prorektorzy - ds. Dydaktyczno-wychowawczych prof. dr hab. Marek Kulus - ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą prof. dr hab. Sławomir Majewski - ds. Klinicznych, Inwestycji i Współpracy z Regionem dr hab. Sławomir Nazarewski - ds. Kadr prof. dr hab. Anna Kamińska Dziekan I Wydziału Lekarskiego prof. dr hab. Mirosław Wielgoś Prodziekan I Wydziału Lekarskiego - ds. Oddziału Stomatologii prof. dr hab. Renata Górska Prodziekan I Wydziału Lekarskiego - d/s. I/II r. prof. dr hab. Barbara Górnicka Prodziekan I Wydziału Lekarskiego - d/s. III/IV r. prof. dr hab. Kazimierz Niemczyk Prodziekan I Wydziału Lekarskiego - d/s. V/VI r. prof. dr hab. Krzysztof Zieniewicz Prodziekan I Wydziału Lekarskiego - d/s. przewodów doktorskich prof. dr hab. Cezary Kowalewski Prodziekan I Wydziału Lekarskiego - d/s. studiów doktoranckich prof. dr hab. Piotr Pruszczyk Pełnomocnik Rektora - d/s. nauczania elektroradiologii dr hab. Andrzej Cieszanowski Pełnomocnik Dziekana - d/s. nauczania technik dentystycznych prof. dr hab. Leopold Wagner Pełnomocnik Dziekana - d/s. nauczania higieny stomatologicznej dr hab. Sylwia Słotwińska Pełnomocnik Dziekana - d/s. nauczania audiofonologii dr hab. Krzysztof Morawski Dziekanat Oddziału Stomatologii p.o. Z-cy Kierownika Dziekanatu mgr Anna Furtak Higiena stomatologiczna I, II, III Małgorzata Mścichowska tel.(022) czynny codziennie w godz. 10:30 15:00 - Tel. (022) Fax (022)

3 Kierunek: Specjalność: Rok studiów, semestr: Tryb studiów: Nazwa : Typ : Poziom Rok akademicki: 2010/2011 ZDROWIE PUBLICZNE HIGIENA STOMATOLOGICZNA II rok, 1 semestr stacjonarne STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA obowiązkowy kierunkowy podstawowy Język wykładowy: polski Nazwa jednostki dydaktycznej prowadzącej zajęcia: Kierownika Zakładu Osoby odpowiedzialnej za dydaktykę: Rodzaj zajęć: Zakład Stomatologii Zachowawczej Prof. dr hab. n. med. Elżbieta Jodkowska Dr hab. n. med. Sylwia Małgorzata Słotwińska Wykłady, seminaria, ćwiczenia Liczba godzin: wykłady: 10 ćwiczenia: 30 seminaria: 10 Liczba punktów ECTS Metody dydaktyczne: Wymagania wstępne Założenia i cele 5 Prezentacja multimedialna, aktywne uczestnictwo studenta w realizacji tematów seminariów, dyskusja. Program ćwiczeń jest realizowany w ramach zajęć ze studentami kierunku lekarsko-dentystycznego - praca na cztery ręce. Wiadomości podane na seminariach na I roku z anatomia, fizjologia i patologia narządu żucia. Kontynuacja poznania podstawowej wiedzy z zakresu patologii zębów (część 3

4 Treści merytoryczne : Metody oceny pracy studenta (forma i warunki zaliczenia ) obowiązkowa: uzupełniająca: informacji podano podczas zajęć z anatomii, patologii i fizjologii narządu żucia) oraz nauka prowadzenia dokumentacji medycznej i organizacji pracy w warunkach gabinetu dentystycznego, zgodnie z zasadami aseptyki i antyseptyki oraz ergonomii; praca w zespole stomatologicznym. Praca higienistki dentystycznej ćwiczenia praktyczne. Próchnica cementu korzeniowego: etiologia, diagnostyka, zapobieganie, leczenie. Halitoza: etiologia, diagnostyka, profilaktyka, leczenie. Zastosowanie ozonu w leczeniu stomatologicznym. Dezynfekcja i sterylizacja w gabinecie stomatologicznym. Standardy zachowań. Kontrola zakażeń w placówkach opieki zdrowotnej. Zakażenia krzyżowe. Regulamin i organizacja pracy w Zakładzie Stomatologii Zachowawczej. Dokumentacja stomatologiczna. Archiwizacja danych. Karta badania pacjenta. Wskaźniki próchnicy i wskaźniki higieny jamy ustnej. Doskonalenie i wykorzystanie zdobytej wiedzy w warunkach pracy higienistki dentystycznej. Dokumentacja stomatologiczna. Zakładanie karty badania pacjenta. Czynna asysta w zespole stomatologicznym praca na 4 ręce. Poznawanie wzajemnych relacji w zespole stomatologicznym. Na podstawie obecności na zajęciach oraz pozytywnie zaliczonego sprawdzianu końcowego. 1. Stomatologia zachowawcza. Zarys kliniczny, Red. Zbigniew Jańczuk, PZWL Podręcznik dla asystentek i higienistek stomatologicznych, Red. Zbigniew Jańczuk, PZWL Wiadomości podane na wykładach. Kwartalnik: Asystentka i Higienistka Stomatologiczna. Wydawnictwo: As Media. 4

5 Rok akademicki: 2010/2011 Kierunek: ZDROWIE PUBLICZNE Specjalność: HIGIENA STOMATOLOGICZNA Rok studiów, II rok semestr: Semestr III zimowy seminaria, IV semestr letni ćwiczenia Tryb studiów: stacjonarny Nazwa : PERIODONTOLOGIA Typ : obowiązkowy Poziom podstawowy Język wykładowy: polski Nazwa jednostki dydaktycznej prowadzącej zajęcia: Kierownika Zakładu Osoby odpowiedzialnej za dydaktykę: Rodzaj zajęć: Liczba godzin: Zakład Chorób Błony Śluzowej i Przyzębia Prof. dr hab. Renata Górska Dr n.med. Maria Anna Nowakowska Ćwiczenia i seminaria wykłady: - ćwiczenia: 50 godz seminaria: 20 godz Liczba punktów ECTS Metody dydaktyczne: Wymagania wstępne Założenia i cele Treści merytoryczne : 8 Seminaria w grupach 20 osobowych. Ćwiczenia w grupach 10 osobowych. Praca na 4 ręce wraz ze studentami IV roku stomatologii. Wiadomości z kursu I. Etiopatogeneza i epidemiologia chorób przyzębia i błony śluzowej, wykonywanie podstawowych zabiegów higienicznych. Anatomia i fizjologia przyzębia. Profilaktyka domowa i profesjonalna. Odżywianie. Wywiad. Badanie pacjenta. Klasyfikacja chorób przyzębia. Ergonomia pracy. 5

6 Metody oceny pracy studenta (forma i warunki zaliczenia ) obowiązkowa: Obowiązuje coll wejściowe tematyka I roku. Zaliczenie treści kończących zajęcia., coll końcowe. 1. Podręcznik dla asystentek i higienistek stomatologicznych. Pod red. Zbigniewa Jańczuka, Wydawnictwo Lekarskie PZWL 2. Asystowanie w stomatologii. Podręcznik dla asyst i higienistek stomatologicznych. Pod red. Marka Bladowskiego, Wydawnictwo Medyczne Urban & Partner 3. Praktyczna periodontologia kliniczna pod red. Z. Jańczuka, Wydawnictwo Kwintesencja Profilaktyka profesjonalna w stomatologii Z. Jańczuk, PZWL Wiadomości podane na seminariach i ćwiczeniach prowadzonych przez nasz Zakład. uzupełniająca: cd z I roku 6

7 Rok akademicki: 2010/2011 Kierunek: Zdrowie Publiczne Specjalność: Higiena Stomatologiczna Rok studiów, II rok, semestr III (zimowy) semestr: Tryb studiów: Stacjonarny Nazwa STOMATOLOGIA WIEKU ROZWOJOWEGO : Typ : Obowiązkowy Poziom Podstawowy Język wykładowy: Polski Nazwa jednostki Zakład Stomatologii Dziecięcej WUM dydaktycznej prowadzącej zajęcia: Dorota Olczak-Kowalczyk dr hab.n.med. Kierownika Zakładu Anna Grzybowska - starszy wykładowca Osoby odpowiedzialnej za dydaktykę: Rodzaj zajęć: Wykłady, seminaria, ćwiczenia Liczba godzin: wykłady: 10 godzin dydaktycznych ćwiczenia: 10 godzin dydaktycznych seminaria: 10 godzin dydaktycznych Liczba punktów ECTS Metody dydaktyczne: Wymagania wstępne Założenia i cele Treści merytoryczne : 3 Program nauczania odbywa się w formie seminariów, wykładów i ćwiczeń. Studenci zapoznają się z podstawowymi problemami stomatologii dziecięcej. Studentów obowiązuje teoretyczne przygotowanie się do seminariów zgodnie z zalecanym piśmiennictwem. Celem nauczania jest przygotowanie studentów do pracy zespołowej w gabinecie stomatologicznym oraz wykonywanie zleconych przez lekarza zabiegów profilaktycznych. Tematyka wykładów: 1. Epidemiologia i etiologia choroby próchnicowej i zapaleń dziąseł u dzieci. 2. Zasady opracowywania i wypełnieniania ubytków próchnicowych. Techniki i materiały stosowane w stomatologii dziecięcej. 3. Powikłania choroby próchnicowej. Choroby miazgi, zapalenia okołokorzeniowe objawy kliniczne. 7

8 Metody oceny pracy studenta (forma i warunki zaliczenia ) obowiązkowa: uzupełniająca: 4. Leczenie endodontyczne zębów mlecznych i stałych niedojrzałych. Instrumentarium, technika zabiegów, leki. 5. Urazy zębów mlecznych i stałych. Zasady postępowania klinicznego. Tematyka seminariów: 1. Badanie przedmiotowe i podmiotowe dziecka w gabinecie stomatologicznym. Diagnostyka chorób jamy ustnej. 2. Symptomatologia i przebieg procesu próchnicowego w uzębieniu dziecięcym. Trudności diagnostyczne. Klasyfikacja ubytków próchnicowych. Diagram. 3. Metody leczenia chorób miazgi w zębach dziecięcych. Instrumentarium, techniki zabiegów, leki. 4. Zabiegi chirurgiczne u dzieci, podcięcie wędzidełka, odbarczenie ropnia podśluzówkowego, ekstrakcja zęba. Wskazania i przeciwwskazania. Powikłania miejscowe i ogólne. Zasady postępowania, instrumentarium.znieczulenia. 6. Profilaktyka i leczenie początkowych zmian próchnicowych. Remineralizacja, uszczelnianie bruzd i zagłębień anatomicznych. Techniki zabiegów. Przyczyny niepowodzeń. Tematyka ćwiczeń: 1. Badanie dziecka podmiotowe i przedmiotowe. 2. Rejestrowanie stanu jamy ustnej dziecka oraz wykonywanie dokumentacji medycznej. 3. Zabiegi profilaktyczne (fluoryzacja, uszczelnianie bruzd i szczelin). 4. Demonstracja podstawowych zabiegów w stomatologii dziecięcej. 5. Przygotowanie materiałów w gabinecie stomatologicznym i sterylizacja. Zaliczenie zajęć na podstawie obecności i aktywnego udziału w seminariach i ćwiczeniach. 1. Materiały do ćwiczeń z pedodoncji (skrypt) O.W.AM. w Warszawie 1997,pod red. M.Szpringer-Nodzak 2. Stomatologia wieku rozwojowego PZWL, 2003, red. M.Szpringer- Nodzak, M.Wochna-Sobańska 3. Stomatologia Dziecięca Cameron A.C., Widmem R.P., wydanie pierwsze polskie pod redakcją U. Karczmarek, Urban&Partner, Wrocław,

9 Kierunek: Specjalność: Rok studiów, semestr: Tryb studiów: Nazwa : Typ : Poziom Język wykładowy: Nazwa jednostki dydaktycznej prowadzącej zajęcia: Kierownika Zakładu Osoby odpowiedzialnej za dydaktykę: Rodzaj zajęć: Rok akademicki: 2010/2011 Zdrowie publiczne Higiena stomatologiczna Rok II, semestr III Stacjonarne Farmakologia Obowiązkowy Podstawowy Polski Katedra i Zakład Farmakologii Doświadczalnej i Klinicznej Andrzej Członkowski, prof. dr hab. med. Agnieszka Piechal, dr n. med. Wykłady, ćwiczenia i seminaria Liczba godzin: wykłady: 20 ćwiczenia: 10 seminaria: 15 Liczba punktów ECTS Metody dydaktyczne: Wymagania wstępne Założenia i cele 5 Seminaria, wykłady i ćwiczenia odbywają się 1 raz w tygodniu (łącznie 3 godziny) Studenta obowiązuje znajomość podstaw biologii i fizjologii. Celem nauczania farmakologii jest przyswojenie faktów, pojęć i zasad stanowiących podstawy racjonalnej farmakoterapii oraz zrozumienie podstawowych korzyści, niebezpieczeństw i trudności związanych z terapią. 9

10 Treści merytoryczne : Metody oceny pracy studenta (forma i warunki zaliczenia ) obowiązkowa: uzupełniająca: Student w ciągu semestru opanowuje wiadomości z zakresu farmakologii ogólnej, chemioterapii, leków przewodu pokarmowego, układu oddechowego, krążenia, immunologicznego oraz nerwowego. Studenta obowiązuje obecność na wszystkich wykładach, seminariach i ćwiczeniach. Jeżeli odrobienie zajęć jest niemożliwe prowadzący może zgodzić się na zaliczenie ustne. Po III semestrze studenta obowiązuje zaliczenie kolokwium pisemnego z zakresu wykładów, ćwiczeń i seminariów. Zaliczone kolokwium upoważnia studenta do przystąpienia do egzaminu pisemnego w sesji zimowej po III semestrze. Meszaros J. Gajewska-Meszaros S. Podstawy farmakologii wyd.3 Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2006 Kostowski W., Herman Z. Farmakologia - Podstawy farmakoterapii, tom I-II Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2008, Dodruk z

11 Kierunek: Specjalność: Rok studiów, semestr: Tryb studiów: Nazwa : Rok akademicki: 2010/2011 ZDROWIE PUBLICZNE HIGIENA STOMATOLOGICZNA II rok, semestr IV stacjonarne CHOROBY ZAKAŹNE (przedmiot nauczany w 4 Klinikach przy Woj.Szpitalu Zakaźnym, ul. Wolska 37) Typ : obowiązkowy Poziom zaawansowany Język wykładowy: polski Nazwa jednostki Klinika Hepatologii i Nabytych Niedoborów Immunologicznych dydaktycznej prowadzącej zajęcia: dr hab.med. Alicja Wiercińska Drapało prof. WUM Kierownika Zakładu dr n.med. Wojciech Stańczak Osoby odpowiedzialnej za dydaktykę: Rodzaj zajęć: wykłady, seminaria Liczba godzin: wykłady: 1 godz. ćwiczenia: seminaria: 3 godz. Liczba punktów ECTS Metody dydaktyczne: Wymagania wstępne Założenia i cele Treści merytoryczne : wykłady 1 godz., seminaria 2 godz. * Podstawowa wiedza z zakresu epidemiologii, fizjologii i parazytologii. Ogólna wiedza z zakresu chorób zakaźnych, drogi przenoszenia, profilaktyka. Postępowanie poekspozycyjne na HIV, HBV i HCV. Wirusowe zapalenia wątroby Profilaktyka oraz postępowanie poekspozycyjne zakażeń HBV, HCV i HIV Profilaktyka chorób zakaźnych 11

12 Metody oceny pracy studenta (forma i warunki zaliczenia ) obowiązkowa: Zaliczenie zajęć na podstawie obecności na wykładach i seminariach. 1.Choroby zakaźne i pasożytnicze, pod red. prof. Z. Dziubka; PZWL, wyd. III, Choroby zakaźne wieku dziecięcego, skrypt AM; 1998, pod red. dr n. med. M. Marczyńskiej 3.Choroby zakaźne i pasożytnicze, J. Cianciara, J.Juszczyk; wyd.i, uzupełniająca: 1.Choroby zakaźne i pasożytnicze. Epidemiologia, profilaktyka, pod red. W.Magdzika, D. Naruszewicz Lesiuk, A. Zielińskiego; -Medica Press, Infectious Diseases, G. Mandel, J. Benett, R. Dolin, Choroby wewnętrzne, pod red. A. Szczeklika; Medycyna Praktyczna, * Łączna liczba godzin dla studentów w 4 Klinikach wciągu 5 dni zajęć wynosi: seminaria-10h wykłady-5h Rok akademicki: 2010/2011 Kierunek: Specjalność: Rok studiów, semestr: Tryb studiów: Nazwa : Typ : Poziom ZDROWIE PUBLICZNE HIGIENA STOAMTOLOGICZNA II rok, semestr IV stacjonarne CHOROBY ZAKAŹNE (przedmiot nauczany w 4 Klinikach przy Woj.Szpitalu Zakaźnym, ul. Wolska 37) obowiązkowy zaawansowany Język wykładowy: polski 12

13 Nazwa jednostki dydaktycznej prowadzącej zajęcia: Kierownika Zakładu Osoby odpowiedzialnej za dydaktykę: Rodzaj zajęć: Klinika Chorób Odzwierzęcych i Tropikalnych p/o dr n.med. Maria Olszyńska - Krowicka dr n.med. Wojciech Basiak wykłady, seminaria Liczba godzin: wykłady: 1 godz. ćwiczenia: seminaria: 2 godz. Liczba punktów ECTS Metody dydaktyczne: Wymagania wstępne Założenia i cele Treści merytoryczne : Metody oceny pracy studenta (forma i warunki zaliczenia ) obowiązkowa: uzupełniająca: wykłady 1 godz., seminaria 2 godz.* Podstawowa wiedza z zakresu epidemiologii, fizjologii i parazytologii. Ogólna wiedza z zakresu chorób zakaźnych, drogi przenoszenia, profilaktyka. Postępowanie poekspozycyjne na HIV, HBV i HCV. Choroby brudnych rąk związane z nimi problemy epidemiologiczne Przegląd chorób odzwierzęcych ze szczególnym uwzględnieniem węzłowic Zaliczenie zajęć na podstawie obecności na wykładach i seminariach. 1.Choroby zakaźne i pasożytnicze, pod red. prof. Z. Dziubka; PZWL, wyd. III, Choroby zakaźne wieku dziecięcego, skrypt AM; 1998, pod red. dr n. med. M. Marczyńskiej 3. Choroby zakaźne i pasożytnicze, J.Cianciara, J. Juszczyk, wyd. I, Choroby zakaźne i pasożytnicze. Epidemiologia, profilaktyka, pod red 13

14 W.Magdzika, D. Naruszewicz Lesiuk, A. Zielińskiego; -Medica Press, Infectious Diseases, G. Mandel, J. Benett, R. Dolin, Choroby wewnętrzne, pod red. A. Szczeklika; Medycyna Praktyczna, * Łączna liczba godzin dla studentów w 4 Klinikach wciągu 5 dni zajęć wynosi: seminaria-10h wykłady-5h Rok akademicki: 2010/2011 Kierunek: ZDROWIE PUBLICZNE Specjalność: HIGIENA STOMATOLOGICZNA Rok studiów, II rok, semestr IV semestr: Tryb studiów: stacjonarne Nazwa CHOROBY ZAKAŹNE : (przedmiot nauczany w 4 Klinikach przy Woj.Szpitalu Zakaźnym, ul. Wolska 37) Typ : obowiązkowy Poziom zaawansowany Język wykładowy: polski Nazwa jednostki dydaktycznej prowadzącej zajęcia: Kierownika Zakładu Osoby odpowiedzialnej za dydaktykę: Rodzaj zajęć: Klinika Chorób Zakaźnych dla Dorosłych dr hab. med. Andrzej Horban dr n.med. Ewa Rzadkiewicz wykłady, seminaria Liczba godzin: wykłady: 1 godz. ćwiczenia: 0 seminaria: 2 godz. Liczba punktów ECTS Metody dydaktyczne: Wymagania wstępne wykłady 1 godz., seminaria 2 godz. Podstawowa wiedza z zakresu epidemiologii, fizjologii i parazytologii. 14

15 Założenia i cele Treści merytoryczne : Metody oceny pracy studenta (forma i warunki zaliczenia ) obowiązkowa: uzupełniająca: Ogólna wiedza z zakresu chorób zakaźnych, drogi przenoszenia, profilaktyka. Postępowanie poekspozycyjne na HIV, HBV, HCV Powikłania śródczaszkowe zakażeń twarzoczaszki Uogólnione zakażenia bakteryjne - posocznica Zaliczenie zajęć na podstawie obecności na wykładach i seminariach 1.Choroby zakaźne i pasożytnicze, pod red. prof. Z. Dziubka; PZWL, wyd. III, Choroby zakaźne wieku dziecięcego, skrypt AM; 1998, pod red. dr n. med. M. Marczyńskiej 3.Choroby zakaźne i pasożytnicze, J. Cianciara. J. Juszczyk; wyd.i, Choroby zakaźne i pasożytnicze. Epidemiologia, profilaktyka, pod red W.Magdzika, D. Naruszewicz Lesiuk, A. Zielińskiego; -Medica Press, Infectious Diseases, G. Mandel, J. Benett, R. Dolin, Choroby wewnętrzne, pod red. A. Szczeklika; Medycyna Praktyczna, * Łączna liczba godzin dla studentów w 4 Klinikach wciągu 5 dni zajęć wynosi: seminaria-10h wykłady-5h Kierunek: Specjalność: Rok studiów, semestr: Tryb studiów: Nazwa : Typ : Poziom Rok akademicki: 2010/2011 ZDROWIE PUBLICZNE HIGIENA STOMATOLOGICZNA II rok, semestr IV stacjonarne CHOROBY ZAKAŹNE (przedmiot nauczany w 4 Klinikach przy Woj.Szpitalu Zakaźnym, ul. Wolska 37) obowiązkowy zaawansowany 15

16 Język wykładowy: polski Nazwa jednostki dydaktycznej prowadzącej zajęcia: Kierownika Zakładu Osoby odpowiedzialnej za dydaktykę: Rodzaj zajęć: Klinika Chorób Zakaźnych Wieku Dziecięcego dr hab.med. Magdalena Marczyńska - prof. WUM dr n.med.barbara Kowalik-Mikołajewska wykłady, seminaria Liczba godzin: wykłady: 2 godz. ćwiczenia: seminaria: 3 godz. Liczba punktów ECTS Metody dydaktyczne: Wymagania wstępne Założenia i cele Treści merytoryczne : Metody oceny pracy studenta (forma i warunki zaliczenia ) obowiązkowa: wykłady 2 godz., seminaria 3 godz.* Podstawowa wiedza z zakresu epidemiologii, fizjologii i parazytologii. Ogólna wiedza z zakresu chorób zakaźnych, drogi przenoszenia, profilaktyka. Postępowanie poekspozycyjne na HIV, HBV i HCV. Zmiany na śluzówkach w chorobach zakaźnych wieku dziecięcego Zakażenia bakteryjne jamy ustnej AIDS zespół nabytego niedoboru odporności Zaliczenie zajęć na podstawie obecności na wykładach i seminariach. 1.Choroby zakaźne i pasożytnicze, pod red. prof. Z. Dziubka; PZWL, wyd.,iii,

17 uzupełniająca: 2.Choroby zakaźne wieku dziecięcego, skrypt AM; 1998, pod red. dr n. med. M. Marczyńskiej 3. Choroby zakaźne i pasożytnicze, J.Cianciara, J. Juszczyk, wyd.i, Choroby zakaźne i pasożytnicze. Epidemiologia, profilaktyka, pod red. W. Magdzika, D. Naruszewicz Lesiuk, A. Zielińskiego; -Medica Press, Infectious Diseases, G. Mandel, J. Benett, R. Dolin, Choroby wewnętrzne, pod red. A. Szczeklika; Medycyna Praktyczna, ** Łączna liczba godzin dla studentów w 4 Klinikach wciągu 5 dni zajęć wynosi: seminaria-10h wykłady-5h 17

18 Kierunek: Specjalność: Rok studiów, semestr: Tryb studiów: Nazwa : Typ : Rok akademicki: 2010/2011 ZDROWIE PUBLICZNE Higiena Stomatologiczna II letni Stacjonarne NADZÓR SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNY obowiązkowy Poziom Podstawowy Język wykładowy: Polski Nazwa jednostki dydaktycznej prowadzącej zajęcia: Kierownika Zakładu Osoby odpowiedzialnej za dydaktykę: Rodzaj zajęć: Zakład Profilaktyki Zagrożeń Środowiskowych i Alergologii Prof. dr hab. n med. Bolesława Smoliński Lek. med. Grażyna Dulny Seminarium Liczba godzin: wykłady: ćwiczenia: seminaria: 15 godzin Liczba punktów ECTS Metody dydaktyczne: Wymagania wstępne Założenia i cele Treści merytoryczne : 1 Zajęcia seminaryjne Podstawowe wiadomości z zakresu mikrobiologii i prawa Znajomość wymogów dotyczących prawidłowej profilaktyki zakażeń Zapoznanie studenta z aktualnie obowiązującymi wymogami prawnymi dotyczącymi profilaktyki zakażeń 1. Charakterystyka organizacji nadzoru sanitarno-epidemiologicznego w Polsce 2. Wykaz obowiązujących badań oraz szczepień, wykonywanych u pracowników wykonujących pracę technika dentystycznego 18

19 Metody oceny pracy studenta (forma i warunki zaliczenia ) obowiązkowa: uzupełniająca: 3. Wymagania sanitarne dotyczące projektowania i budowy gabinetu stomatologicznego. 4. Wymagania prawne dotyczące mikroklimatu w gabinecie zabiegowym lub pracowni stomatologicznej 5. Wymagania sanitarne dotyczące wyposażenia gabinetu stomatologicznego 6. Definicja Dezynfekcji i Sterylizacji 7. Rodzaje Sterylizacji i zasady sterylizacji 8. Dezynfekcja i sterylizacja sprzętu stomatologicznego 9. Opis dróg przenoszenia chorób zakaźnych oraz sposoby profilaktyki 10. Podział chemicznych środków dezynfekcyjnych stosowanych do dezynfekcji narzędzi, powierzchni, skóry i błon śluzowych 11. Techniki mycia i dezynfekcji rąk pracowników służby zdrowia mających kontakt z pacjentem i materiałem zakaźnym 12. Zasady aseptyki i antyseptyki 13. Indywidualne środki ochrony przed biologicznymi czynnikami chorobotwórczymi 14. Zasady dezynfekcji dużych i małych powierzchni 15. Zasady postępowania z pacjentem zakażonym 16. Zasady postępowania poekspozycyjnego 17. Zasady zgłaszania chorób zakaźnych do Inspekcji Sanitarnej 18. Definicja pojęć izolacja, nadzór sanitarno-epidemiologiczny, kwarantanna, Zaliczenie testowe pisemne na ostatnich zajęciach Maria Curuś, Procedury Higieny w placówkach ochrony zdrowia, Instytut Problemów Ochrony Zdrowia, Warszawa Jerzy. T. Marcinkowski, Higiena, Profilaktyka i Organizacja w Zawodach Medycznych, Wydawnictwo Lekarskie PZWL,

20 Kierunek: Specjalność: Rok studiów, semestr: Tryb studiów: Nazwa : Typ : Rok akademicki: 2010/2011 Zdrowie Publiczne Higiena Stomatologiczna II, semestr letni Licencjackie stacjonarne OCHRONA ŚRODOWISKA Przedmiot obowiązkowy; grupa treści podstawowe Poziom Podstawowy Język wykładowy: Polski Nazwa jednostki Zakład Profilaktyki Zagrożeń Środowiskowych i Alergologii dydaktycznej prowadzącej zajęcia: Prof. dr hab. n. med. Bolesław K. Samoliński Kierownika Zakładu Dr inż. Barbara Piekarska Osoby odpowiedzialnej za dydaktykę: Rodzaj zajęć: Wykłady Liczba godzin: wykłady: 15 ćwiczenia: seminaria: Liczba punktów ECTS Metody dydaktyczne: Wymagania wstępne Założenia i cele 1 Wykłady: 2 godz. tygodniowo, przez 7 tygodni, 1 godz. tygodniowo, przez 1 tydzień Znajomość podstawowych zagadnień z zakresu ochrony środowiska. Celem nauczania jest zapoznanie studentów z problematyką ochrony środowiska podejmowanych działań umożliwiających zachowanie lub przywracanie równowagi przyrodniczej, służącej nie tylko prawidłowemu funkcjonowaniu środowiska przyrodniczego, ale przede wszystkim prawidłowemu funkcjonowaniu człowieka. W ramach wykładów studenci zostaną zapoznani z zagadnieniami dotyczącymi stanowiska człowieka w przyrodzie oraz stosunku człowieka do otaczającego go Świata. Zależności człowieka od otoczenia mają charakter interakcji. Następuje antropogenizacja środowiska, ale człowiek pozostaje 20

21 Treści merytoryczne : także pod wielorakim jego wpływem. Celem wykładów jest również zwrócenie uwagi studentów na rodzaje czynników środowiskowych: czynników fizycznych i klimatyczno meteorologicznych, czynników chemicznych znajdujących się jako zanieczyszczenia w żywności, glebie, wodzie oraz powietrzu. Aby zamknąć krąg wzajemnych interakcji nie sposób jest choćby w bardzo dużym skrócie nie wspomnieć o promocji zdrowia, podkreśleniu znaczenia zachowań prozdrowotnych oraz mechanizmów kontroli jakości poszczególnych elementów środowiska, co pozwoli na przeciwdziałanie negatywnym skutkom oddziaływania środowiska przyrodniczego na zdrowie człowieka. 1. Tło ekologiczne nauk medycznych. a. Podstawy ekologii: zakres i przedmiot zainteresowania ekologii b. Podstawowe pojęcia z zakresu ochrony środowiska (środowisko, ochrona środowiska, ekosystem); c. Obieg materii i przepływ energii w środowisku; d. Zasoby i użytki środowiska przyrodniczego. 2. Zasoby środowiska przyrodniczego środowisko w którym człowiek żyje a. Sposoby klasyfikacji zasobów środowiska przyrodniczego; b. Zasoby niewyczerpywalne; c. Zasoby wyczerpywane; d. Zasoby odnawialne: zasoby wodne (znaczenie wody do picia w zapobieganiu chorobom i ochronie zdrowia), powietrze atmosferyczne, gleba; e. Zasoby nieodnawialne: surowce mineralne i surowce energetyczne. 3. Stanowisko człowieka w przyrodzie człowiek a środowisko. a. Definicje i zadania ekologii człowieka przykłady definicji ekologii człowieka; b. Podstawowe zasady i prawa ekologii człowieka c. Środowisko człowieka elementy środowiska człowieka: środowisko naturalne (przyroda ożywiona i nieożywiona) i środowisko sztuczne (środowisko społeczne i kulturowe), pojęcie sozologii; d. Definicja zdrowia, pojęcie higieny; e. Interakcje człowiek środowisko krajobraz naturalny, 21

22 krajobraz antropogenny, krajobraz zdewastowany; 4. Stan środowiska naturalnego a zdrowie człowieka a. Środowisko naturalne i jego wpływ na zdrowie człowieka: użytkowanie środowiska, zanieczyszczenie i skażenie środowiska przyrodniczego; b. Zdrowotne funkcje środowiska przyrodniczego, na przykładzie zasobów leśnych; c. Cywilizacyjne zagrożenia środowiska czynniki środowiskowe mające wpływ na zdrowie człowieka rodzaje. 5. Źródła i rodzaje oddziaływań czynników egzogenicznych na organizm człowieka czynniki fizyczne i meteorologiczne. a. Hałas definicja, podział, wpływ hałasu na organizm człowieka, możliwości wykorzystania ultradźwięków i infradźwięków w medycynie; b. Wibracje definicja, rodzaje, reakcja organizmu na działanie wibracji; c. Promieniowanie definicja, rodzaje, skutki oddziaływania na organizm człowieka; d. Temperatura powietrza, wilgotność powietrza, ruch powietrza. 6. Źródła i rodzaje oddziaływań czynników egzogenicznych na organizm człowieka czynniki chemiczne i biologiczne a. Związki chemiczne dodawane do żywności rodzaje; b. Związki chemiczne wykorzystywane w produkcji żywności rodzaje; c. Zanieczyszczenia chemiczne i biologiczne gleb; d. Zanieczyszczenia chemiczne i biologiczne wód. 7. Instrumenty ochrony środowiska wykorzystywane w upowszechnianiu zdrowego trybu życia a. Instrumenty społeczne oparte na świadomości ekologicznej społeczeństwa; b. Edukacja ekologiczna cele, odbiorcy; c. Promocja zdrowia filary tworzące strategię promocji zdrowia, modele funkcjonowania systemu ochrony zdrowia i promocji człowieka; d. Profilaktyka wymierne korzyści dla społeczeństwa; e. Edukacja zdrowotna i wychowanie zdrowotne, cele. 22

23 Metody oceny pracy studenta (forma i warunki zaliczenia ) obowiązkowa: uzupełniająca: 8. Źródła informacji o środowisku wykorzystywane w ochronie zdrowia a. Monitoring środowiska przyrodniczego definicja, struktura i cele. Pisemna praca na zaliczenie 1. Jethon Zb., Grzybowski A, 2000 Medycyna zapobiegawcza i środowiskowa Wydawnictwo Lekarskie PZWL. Wydanie II poprawione i uzupełnione. 2. Kolarzyk E Wybrane problemy higieny i ekologii człowieka. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego. Kraków. 3. Siemiński M Środowiskowe zagrożenia zdrowia. Wydawnictwo naukowe PWN Warszawa. 4. Wolański N, 2006 Ekologia człowieka Podstawy ochrony środowiska i zdrowia człowieka. T 1. Wrażliwość na czynniki środowiska i biologiczne zmiany przystosowawcze. Wydawnictwo PWN Warszawa. 5. Wolański N, 2006 Ekologia człowieka Podstawy ochrony środowiska i zdrowia człowieka. T 2. Ewolucja i dostosowanie biokulturowe. Wydawnictwo PWN Warszawa. 1. Chełmicki W Woda. Zasoby, degradacja, ochrona. Wydawnictwo Naukowe PWN Warszawa. 2. Karaczun Zb. M., Indeka L.G 1999 Ochrona środowiska. Drugie wydanie. Wydawnictwo Aries. Warszawa.. 3. Kurnatowska A Ekologia. Jej związki z różnymi dziedzinami wiedzy medycznej. Wydawnictwo Naukowe PWN Warszawa. 4. Kurnatowska A Ekologia. Jej związki z różnymi dziedzinami wiedzy. Wydawnictwo Naukowe PWN Warszawa Łódź. 5. Manahan St. E, 2006 Toksykologia środowiska. Aspekty chemiczne i biochemiczne. Wydawnictwo PWN Warszawa. 6. Siemiński M Środowiskowe zagrożenia zdrowia. Inne wzywania. Wydawnictwo naukowe PWN Warszawa 23

24 Kierunek: Specjalność: Rok studiów, semestr: Tryb studiów: Nazwa : Typ : Rok akademicki: 2010/2011 Zdrowie Publiczne Higiena stomatologiczna II rok, 4 semestr stacjonarne HISTORIA STOMATOLOGII Z ETYKĄ ZAWODOWĄ podstawowy Poziom podstawowy Język wykładowy: polski Nazwa jednostki dydaktycznej prowadzącej zajęcia: Kierownika Zakładu Osoby odpowiedzialnej za dydaktykę: Rodzaj zajęć: Zakład Propedeutyki i Profilaktyki Stomatologicznej WUM dr hab. n. med. prof. nadzw. WUM Leopold Wagner Prof. dr hab. n. med. Tadeusz Bączkowski Wykłady i seminaria Liczba godzin: wykłady: 10 ćwiczenia: - seminaria: 5 Liczba punktów ECTS Metody dydaktyczne: Wymagania wstępne Założenia i cele 1 Wykłady 2 godz./tydz., całkowita liczba tygodni 5; Seminaria 2 godz./tydz.(przez 2 tyg.) i 1 godz./tydz.(przez 1 tydzień), całkowita liczba tygodni 3; Zdolność logicznego myślenia Uczenie i wyjaśnienie norm moralnych jest niezbędne dla absolwenta, który powinien być świadomy służeniu innym w procesie uprawiania zawodu. W normach tych uwzględnia się także relacje pomiędzy członkami zespołu stomatologicznego. 24

25 Treści merytoryczne : Metody oceny pracy studenta (forma i warunki zaliczenia ) obowiązkowa: uzupełniająca: Treści kształcenia obejmują wybrane zagadnienia z etyki lekarskiej dotyczące moralności, powinności, praw i obowiązków oraz zachowań personelu medycznego wobec chorych jak i ich najbliższego otoczenia. Seminaria i kolokwia zaliczeniowe 1. Jesionowski M. Historia stomatologii polskiej. Wyd. II, PZWL, Warszawa Wajs S. Wybrane wydarzenia z historii dentystyki. Sanmedia, Warszawa Kronika medycyny (pod red. Heinza Schotta), Wydawnictwo Kronika, Warszawa Brzeziński T. (red.) Historia medycyny. Wyd. II, WL PZWL, Warszawa Dzieje I Wydziału Lekarskiego Akademii medycznej w Warszawie ( ). Pod red. M. Krawczyka, tom II, wyd. Czelej, Lublin 2008r. 2. Protetyka Stomatologiczna Czasopismo 3. Nowoczesny Technik Dentystyczny Czasopismo 25

26 Rok akademicki: 2010/2011 Kierunek: ZDROWIE PUBLICZNE Specjalność: Higiena stomatologiczna Rok studiów, Rok II semestr: semestr letni Tryb studiów: Stacjonarne Nazwa : SOCJOLOGIA Typ : obowiązkowy (ogólny) Poziom Podstawowy Język wykładowy: Polski Nazwa jednostki dydaktycznej prowadzącej zajęcia: Kierownika Zakładu Osoby odpowiedzialnej za dydaktykę: Rodzaj zajęć: Zakład Epidemiologii Instytutu Medycyny Społecznej Maria Mularczyk-Bal, dr n. med. Cecylia Łabanowska, dr n. hum. Wykład i seminarium Liczba godzin: wykłady: 20 ćwiczenia: seminaria: 10 Liczba punktów ECTS Metody dydaktyczne: 2 wykłady 10 tygodni seminaria 5 tygodni Wymagania wstępne Założenia i cele Treści merytoryczne Brak wymagań wstępnych Z zakresu wiedzy teoretycznej, student powinien: - poznać podstawowe pojęcia socjologiczne - nabyć wiedzę o zmianach społecznych i działaniu ludzi oraz o wybranych problemach społecznych współczesnego społeczeństwa Umiejętności oczekiwane od studenta po zakończeniu kursu to: -stosowanie pojęć socjologicznych w opisie i analizie społecznej rzeczywistości - używanie wiedzy socjologicznej dla lepszego rozumienia ludzi i radzenia sobie w trudnych sytuacjach życiowych Tematyka wykładów 26