1.2. kierunek: Architektura, studia w języku angielskim W II = D 10 + P. gdzie D ocena na dyplomie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "1.2. kierunek: Architektura, studia w języku angielskim W II = D 10 + P. gdzie D ocena na dyplomie"

Transkrypt

1 Załącznik nr 2 do warunków i trybu rekrutacji na studia wyższe w Politechnice Wrocławskiej na rok akademicki 2015/2016 (dotyczący wskaźnika rekrutacyjnego W II (o którym mowa w p. 4.2.) i dodatkowych warunków przyjęć na studia II stopnia (o których mowa w p. 4.4.)). 1. Wydział Architektury 1.1. kierunek: Architektura studia stacjonarne Wskaźnik rekrutacyjny W II kandydata na studia II stopnia jest liczony wg wzoru: W II = D 10 + P D ocena na dyplomie P - wynik Portfolio. Maksymalna liczba punktów P wynosi 50. Portfolio w formacie A3 powinno zawierać następujące projekty wykonane na pierwszym stopniu studiów na kierunku Architektura lub Architektura i Urbanistyka (dotyczy kursu/ przedmiotu): - projekt dyplomowy, - trzy projekty z projektowania architektonicznego, - dwa projekty z projektowania urbanistycznego, - jeden projekt z projektowania konstrukcji lub projekt z budownictwa. Portfolio powinno być wykonane według załączonego wzoru formatek. Ponadto portfolio powinno zawierać oświadczenie o autorstwie prac projektowych wykonywanych w czasie studiów I stopnia na kierunku Architektura lub Architektura i Urbanistyka. inżynier architekt, magister inżynier architekt Architektura, Architektura i Urbanistyka akredytowane przez Państwową/Polską Komisję Akredytacyjną kierunek: Architektura, studia w języku angielskim Wskaźnik rekrutacyjny W II kandydata na studia II stopnia jest liczony wg wzoru: W II = D 10 + P D ocena na dyplomie P - wynik Portfolio. Maksymalna liczba punktów P wynosi 50. Portfolio w formacie A3 powinno zawierać następujące projekty wykonane na pierwszym stopniu studiów na kierunku Architektura lub Architektura i Urbanistyka (dotyczy kursu/ przedmiotu): - projekt dyplomowy, - trzy projekty z projektowania architektonicznego, - dwa projekty z projektowania urbanistycznego, - jeden projekt z projektowania konstrukcji lub projekt z budownictwa. Portfolio powinno być wykonane według załączonego wzoru formatek. Ponadto portfolio powinno zawierać oświadczenie o autorstwie prac projektowych wykonywanych w czasie studiów I stopnia na kierunku Architektura lub Architektura i Urbanistyka. inżynier architekt, magister inżynier architekt

2 Architektura, Architektura i Urbanistyka akredytowane przez Państwową/Polską Komisję Akredytacyjną Ponadto kandydat musi wykazać się udokumentowaną znajomością języka angielskiego na poziomie równoważnym certyfikatowi B kierunek: Architektura studia niestacjonarne W II = D 10 + OD OD wynik przypisany kierunkowi odbytych studiów Liczba punktów OD wynosi: - dla kierunku Architektura, Architektura i Urbanistyka 25 punktów, - dla kierunku Budownictwo 15 punktów - dla kierunku Gospodarka Przestrzenna 10 punktów - dla kierunku Architektura Krajobrazu 10 punktów - dla kierunku Inżynieria Środowiska 5 punktów, inżynier architekt, magister inżynier architekt Architektura, Architektura i Urbanistyka, Budownictwo, Gospodarka Przestrzenna, Architektura Krajobrazu, Inżynieria Środowiska 1.4. kierunek: Gospodarka Przestrzenna Wskaźnik rekrutacyjny W II kandydata na studia II stopnia jest liczony wg wzoru: W II = D 10 D ocena na dyplomie, inżynier architekt, magister inżynier architekt bez ograniczeń 2. Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego 2.1. kierunek: Budownictwo W II = D 10 + OD +E, OD wynik przypisany kierunkowi odbytych studiów określony na podstawie oceny osiągnięcia efektów kształcenia na studiach I stopnia w odniesieniu do efektów kształcenia określonych na kierunku Strona 2

3 Budownictwo na Wydziale Budownictwa Lądowego i Wodnego Politechniki Wrocławskiej. Liczba punktów OD wynosi: - dla kierunku Budownictwo - 25; - dla kierunków dopuszczalnych: Architektura, Architektura i Urbanistyka oraz Inżynieria Środowiska, wartość wskaźnika OD jest określana na podstawie danych z Karty ewaluacji wiedzy i kompetencji kandydata/kandydatki na studia II stopnia na kierunku Budownictwo na Wydziale Budownictwa Lądowego i Wodnego Politechniki Wrocławskiej, wypełnianej przez kandydata/kandydatkę. Wydziałowa Komisja Kwalifikacyjna na studia II stopnia weryfikuje wartość wskaźnika w oparciu o ww kwestionariusz i suplement do dyplomu kandydata/kandydatki. Maksymalna liczba punktów OD wynosi 25. E wynik z egzaminu organizowanego przez Politechnikę Wrocławską w zakresie obowiązującym dla egzaminu dyplomowego studiów I stopnia dla kierunku Budownictwo na Wydziale Budownictwa Lądowego i Wodnego Politechniki Wrocławskiej (z uwzględnieniem zasad obliczania wartości E podanych w p Warunków i trybu rekrutacji). Maksymalna liczba punktów E wynosi 27,5. Budownictwo, Architektura, Architektura i Urbanistyka, Inżynieria Środowiska (Uczelnie polskie, na których kandydaci ukończyli studia muszą posiadać akredytację Polskiej Komisji Akredytacyjnej do prowadzenia studiów na tych kierunkach) 2.2. kierunek: Budownictwo, studia w języku angielskim W II = D 10 + OD +E, OD wynik przypisany kierunkowi odbytych studiów określony na podstawie oceny osiągnięcia efektów kształcenia na studiach I stopnia w odniesieniu do efektów kształcenia określonych na kierunku Budownictwo na Wydziale Budownictwa Lądowego i Wodnego Politechniki Wrocławskiej. Liczba punktów OD wynosi: - dla kierunku Budownictwo - 25; - dla kierunków dopuszczalnych: Architektura, Architektura i Urbanistyka oraz Inżynieria Środowiska, wartość wskaźnika OD jest określana na podstawie danych z Karty ewaluacji wiedzy i kompetencji kandydata/kandydatki na studia II stopnia na kierunku Budownictwo na Wydziale Budownictwa Lądowego i Wodnego Politechniki Wrocławskiej, wypełnianej przez kandydata/kandydatkę. Wydziałowa Komisja Kwalifikacyjna na studia II stopnia weryfikuje wartość wskaźnika w oparciu o ww kwestionariusz i suplement do dyplomu kandydata/kandydatki. Maksymalna liczba punktów OD wynosi 25. Strona 3

4 E wynik z egzaminu organizowanego przez Politechnikę Wrocławską w zakresie obowiązującym dla egzaminu dyplomowego studiów I stopnia dla kierunku Budownictwo na Wydziale Budownictwa Lądowego i Wodnego Politechniki Wrocławskiej (z uwzględnieniem zasad obliczania wartości E podanych w p Warunków i trybu rekrutacji). Maksymalna liczba punktów E wynosi 27,5. Budownictwo, Architektura, Architektura i Urbanistyka, Inżynieria Środowiska (Uczelnie polskie, na których kandydaci ukończyli studia muszą posiadać akredytację Polskiej Komisji Akredytacyjnej do prowadzenia studiów na tych kierunkach) Ponadto kandydat musi wykazać się udokumentowaną znajomością języka angielskiego na poziomie równoważnym certyfikatowi B2. Strona 4

5 Imię i nazwisko kandydatki/kandydata nr PESEL Ukończony kierunek studiów Ukończony stopień studiów KARTA EWALUACJI WIEDZY I KOMPETENCJI KANDYDATKI/KANDYDATA NA STUDIA II STOPNIA NA KIERUNKU BUDOWNICTWO NA WYDZIALE BUDOWNICTWA LĄDOWEGO I WODNEGO POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ Uwaga: Tabelę wypełnia kandydatka/kandydat na studia! kompetencje wymagane od kandydatów zgodnie z programem kształcenia uchwalonym przez RWBLiW PWr (uchwała RW nr 120/8/ z dnia r.) wg suplementu do dyplomu studiów I stopnia nazwy przedmiotów liczba ECTS dla poszczególnych przedmiotów posiada wiedzę z zakresu chemii, umożliwiającą zrozumienie podstaw chemicznych właściwości i budowy materiałów budowlanych ma umiejętność odczytywania ze zrozumieniem rysunków architektonicznych, budowlanych i geodezyjnych oraz potrafi sporządzić odpowiednią projektową dokumentację graficzną w środowisku wybranych programów CAD ma wiedzę i kompetencje z zakresu mechaniki ogólnej, wytrzymałości materiałów oraz zasad ogólnego kształtowania konstrukcji budowlanych posiada znajomość i umiejętność stosowania zasad mechaniki i analizy konstrukcji prętowych w zakresie statyki, dynamiki i stateczności; potrafi przyjąć odpowiednie modele obliczeniowe i wykonać analizę statyczną prostych konstrukcji prętowych statycznie wyznaczalnych i niewyznaczalnych posiada wiedzę i umiejętności z zakresu zaprojektowania wybranych elementów i prostych konstrukcji: metalowych, żelbetowych, drewnianych, murowych i zespolonych zna podstawy mechaniki gruntów i zasady modelowania, wymiarowania i konstruowania fundamentów zna podstawy fizyki budowli oraz rozumie zjawiska dotyczące transferu ciepła i dyfuzji wilgoci obiektach budowlanych potrafi poprawnie wybrać i zastosować narzędzia do rozwiązywania problemów analizy i projektowania obiektów budowlanych oraz prowadzenia robót budowlanych; umie sporządzić kosztorys i harmonogram robót budowlanych, projekt zagospodarowania placu budowy oraz projekt wykonania robót budowlanych ma wiedzę i podstawowe umiejętności z zakresu projektowania obiektów budownictwa hydrotechnicznego i mostowego oraz związanego z infrastrukturą transportową RAZEM: N = WARTOŚĆ WSKAŹNIKA: S = (N/117)*25 = (Z DOKŁADNOŚCIĄ DO 0,01) Data i podpis kandydatki/kandydata:.. DECYZJA KOMISJI - WARTOŚĆ WSKAŹNIKA: OD = Data i podpisy członków Wydziałowej Komisji Kwalifikacyjnej na studia II stopnia: 1. Prof. dr hab. inż. Bronisław Gosowski 2. Dr hab. inż. Stanisław Kostecki, prof. PWr 3. Dr hab. inż. Ryszard Kutyłowski, prof. PWr 4. Dr inż. Andrzej Batog 5. Dr inż. Piotr Berkowski (przewodniczący) Wrocław, dnia Strona 5

6 3. Wydział Chemiczny 3.1. kierunek: Biotechnologia OD wynik oceny dorobku odbytych studiów w zakresie wybranych przedmiotów i obejmuje: wszystkie przedmioty i kursy wyszczególnione w suplemencie do przedstawionego dyplomu lub w indeksie kandydata. Ocenę stanowi średnia arytmetyczna wszystkich ocen pozytywnych z przedmiotów i kursów odbytych studiów, pomnożona przez cztery. inżynier, licencjat, magister, magister inżynier Na studia II stopnia (rozpoczynające się semestrem zimowym),studia 4-semestralne - będą przyjmowani kandydaci posiadający stopień licencjata, inżyniera, magistra lub magistra inżyniera. Na studia II stopnia (rozpoczynające się semestrem letnim), studia 3-semestralne - będą przyjmowani kandydaci posiadający dyplom inżyniera lub magistra inżyniera. brak ograniczeń 3.2. kierunek: Biotechnologia, studia w języku angielskim OD wynik oceny dorobku odbytych studiów w zakresie wybranych przedmiotów i obejmuje: wszystkie przedmioty i kursy wyszczególnione w suplemencie do przedstawionego dyplomu lub w indeksie kandydata. Ocenę stanowi średnia arytmetyczna wszystkich ocen pozytywnych z przedmiotów i kursów odbytych studiów, pomnożona przez cztery. Ponadto kandydat musi wykazać się udokumentowaną znajomością języka angielskiego na poziomie równoważnym certyfikatowi typu B2. inżynier, licencjat, magister, magister inżynier Na studia II stopnia (rozpoczynające się semestrem zimowym), studia 4-semestralne - będą przyjmowani kandydaci posiadający stopień licencjata, inżyniera, magistra lub magistra inżyniera. Na studia II stopnia (rozpoczynające się semestrem letnim), studia 3-semestralne - będą przyjmowani kandydaci posiadający dyplom inżyniera lub magistra inżyniera. brak ograniczeń Strona 6

7 3.3. kierunek: Chemia OD wynik oceny dorobku odbytych studiów w zakresie wybranych przedmiotów i obejmuje: wszystkie przedmioty i kursy wyszczególnione w suplemencie do przedstawionego dyplomu lub w indeksie kandydata. Ocenę stanowi średnia arytmetyczna wszystkich ocen pozytywnych z przedmiotów i kursów odbytych studiów, pomnożona przez cztery. inżynier, licencjat, magister, magister inżynier Na studia II stopnia (rozpoczynające się semestrem zimowym), studia 4-semestralne - będą przyjmowani kandydaci posiadający stopień licencjata, inżyniera, magistra lub magistra inżyniera. Na studia II stopnia (rozpoczynające się semestrem letnim), studia 3-semestralne - będą przyjmowani kandydaci posiadający dyplom inżyniera lub magistra inżyniera. brak ograniczeń 3.4. kierunek: Chemia, studia w języku angielskim OD wynik oceny dorobku odbytych studiów w zakresie wybranych przedmiotów i obejmuje: wszystkie przedmioty i kursy wyszczególnione w suplemencie do przedstawionego dyplomu lub w indeksie kandydata. Ocenę stanowi średnia arytmetyczna wszystkich ocen pozytywnych z przedmiotów i kursów odbytych studiów, pomnożona przez cztery. Ponadto kandydat musi wykazać się udokumentowaną znajomością języka angielskiego na poziomie równoważnym certyfikatowi typu B2. inżynier, licencjat, magister, magister inżynier Na studia II stopnia (rozpoczynające się semestrem zimowym), studia 4-semestralne - będą przyjmowani kandydaci posiadający stopień licencjata, inżyniera, magistra lub magistra inżyniera. Na studia II stopnia (rozpoczynające się semestrem letnim), studia 3-semestralne - będą przyjmowani kandydaci posiadający dyplom inżyniera lub magistra inżyniera. brak ograniczeń Strona 7

8 3.5. kierunek: Inżynieria Chemiczna i Procesowa OD wynik oceny dorobku odbytych studiów w zakresie wybranych przedmiotów i obejmuje: wszystkie przedmioty i kursy wyszczególnione w suplemencie do przedstawionego dyplomu lub w indeksie kandydata. Ocenę stanowi średnia arytmetyczna wszystkich ocen pozytywnych z przedmiotów i kursów odbytych studiów, pomnożona przez cztery. inżynier, licencjat, magister, magister inżynier Na studia II stopnia (rozpoczynające się semestrem zimowym), studia 4-semestralne - będą przyjmowani kandydaci posiadający stopień licencjata, inżyniera, magistra lub magistra inżyniera. Na studia II stopnia (rozpoczynające się semestrem letnim), studia 3-semestralne - będą przyjmowani kandydaci posiadający dyplom inżyniera lub magistra inżyniera. brak ograniczeń 3.6. kierunek: Inżynieria Chemiczna i Procesowa, studia w języku angielskim OD wynik oceny dorobku odbytych studiów w zakresie wybranych przedmiotów i obejmuje: wszystkie przedmioty i kursy wyszczególnione w suplemencie do przedstawionego dyplomu lub w indeksie kandydata. Ocenę stanowi średnia arytmetyczna wszystkich ocen pozytywnych z przedmiotów i kursów odbytych studiów, pomnożona przez cztery. inżynier, licencjat, magister, magister inżynier Na studia II stopnia (rozpoczynające się semestrem zimowym), studia 4-semestralne - będą przyjmowani kandydaci posiadający stopień licencjata, inżyniera, magistra lub magistra inżyniera. Na studia II stopnia (rozpoczynające się semestrem letnim), studia 3-semestralne - będą przyjmowani kandydaci posiadający dyplom inżyniera lub magistra inżyniera. brak ograniczeń Strona 8

9 3.7. kierunek: Inżynieria Materiałowa OD wynik oceny dorobku odbytych studiów w zakresie wybranych przedmiotów i obejmuje: wszystkie przedmioty i kursy wyszczególnione w suplemencie do przedstawionego dyplomu lub w indeksie kandydata. Ocenę stanowi średnia arytmetyczna wszystkich ocen pozytywnych z przedmiotów i kursów odbytych studiów, pomnożona przez cztery. inżynier, licencjat, magister, magister inżynier Na studia II stopnia (rozpoczynające się semestrem zimowym), studia 4-semestralne - będą przyjmowani kandydaci posiadający stopień licencjata, inżyniera, magistra lub magistra inżyniera. Na studia II stopnia (rozpoczynające się semestrem letnim), studia 3-semestralne - będą przyjmowani kandydaci posiadający dyplom inżyniera lub magistra inżyniera. brak ograniczeń 3.8. kierunek: Technologia Chemiczna OD wynik oceny dorobku odbytych studiów w zakresie wybranych przedmiotów i obejmuje: wszystkie przedmioty i kursy wyszczególnione w suplemencie do przedstawionego dyplomu lub w indeksie kandydata. Ocenę stanowi średnia arytmetyczna wszystkich ocen pozytywnych z przedmiotów i kursów odbytych studiów, pomnożona przez cztery. inżynier, licencjat, magister, magister inżynier Na studia II stopnia (rozpoczynające się semestrem zimowym), studia 4-semestralne - będą przyjmowani kandydaci posiadający stopień licencjata, inżyniera, magistra lub magistra inżyniera. Na studia II stopnia (rozpoczynające się semestrem letnim), studia 3-semestralne - będą przyjmowani kandydaci posiadający dyplom inżyniera lub magistra inżyniera. brak ograniczeń 3.9. kierunek: Technologia Chemiczna, studia w języku angielskim Strona 9

10 OD wynik oceny dorobku odbytych studiów w zakresie wybranych przedmiotów i obejmuje: wszystkie przedmioty i kursy wyszczególnione w suplemencie do przedstawionego dyplomu lub w indeksie kandydata. Ocenę stanowi średnia arytmetyczna wszystkich ocen pozytywnych z przedmiotów i kursów odbytych studiów, pomnożona przez cztery. Ponadto kandydat musi wykazać się udokumentowaną znajomością języka angielskiego na poziomie równoważnym certyfikatowi typu B2. inżynier, licencjat, magister, magister inżynier Na studia II stopnia (rozpoczynające się semestrem zimowym), studia 4-semestralne - będą przyjmowani kandydaci posiadający stopień licencjata, inżyniera, magistra lub magistra inżyniera. Na studia II stopnia (rozpoczynające się semestrem letnim), studia 3-semestralne - będą przyjmowani kandydaci posiadający dyplom inżyniera lub magistra inżyniera. brak ograniczeń 4. Wydział Elektroniki 4.1. kierunek: Automatyka i Robotyka Wskaźnik rekrutacyjny W II kandydata na studia II stopnia jest liczony wg wzoru: Automatyka i Robotyka, Informatyka, Elektronika, Telekomunikacja, Elektronika i Telekomunikacja, Teleinformatyka, Elektrotechnika, Mechanika i Budowa Maszyn, Fizyka Techniczna, Mechatronika, Inżynieria Biomedyczna kierunek: Automatyka i Robotyka, studia w języku angielskim Wskaźnik rekrutacyjny W II kandydata na studia II stopnia jest liczony wg wzoru: Strona 10

11 Automatyka i Robotyka, Informatyka, Elektronika, Telekomunikacja, Elektronika i Telekomunikacja, Teleinformatyka, Elektrotechnika, Mechanika i Budowa Maszyn, Fizyka Techniczna, Mechatronika, Inżynieria Biomedyczna kierunek: Informatyka Wskaźnik rekrutacyjny kandydata na studia II stopnia jest liczony wg wzoru: Informatyka, Elektronika, Telekomunikacja, Elektronika i Telekomunikacja, Teleinformatyka, Automatyka i Robotyka, Fizyka Techniczna 4.4. kierunek Informatyka, studia w języku angielskim Wskaźnik rekrutacyjny kandydata na studia II stopnia jest liczony wg wzoru: Studia II stopnia (rozpoczynające się semestrem letnim), studia 3-semestralne, Informatyka, Elektronika, Telekomunikacja, Elektronika i Telekomunikacja, Teleinformatyka, Automatyka i Robotyka, Fizyka Techniczna Studia II stopnia (rozpoczynające się semestrem zimowym), studia 4-semestralne licencjat, magister, dla - Informatyka, Elektronika, Telekomunikacja, Elektronika i Telekomunikacja, Teleinformatyka, Automatyka i Robotyka, Fizyka Techniczna dla licencjat, magister - Informatyka 4.5. kierunek: Teleinformatyka Wskaźnik rekrutacyjny kandydata na studia II stopnia jest liczony wg wzoru: Strona 11

12 Teleinformatyka, Informatyka, Elektronika, Telekomunikacja, Elektronika i Telekomunikacja, Automatyka i Robotyka 4.6. kierunek: Elektronika Wskaźnik rekrutacyjny kandydata na studia II stopnia jest liczony wg wzoru: Elektronika, Telekomunikacja, Elektronika i Telekomunikacja, Informatyka, Automatyka i Robotyka, Teleinformatyka, Inżynieria Akustyczna, Elektrotechnika, Mechatronika, Bioinżynieria, Inżynieria Biomedyczna, Fizyka Techniczna 4.7. kierunek: Telekomunikacja Wskaźnik rekrutacyjny kandydata na studia II stopnia jest liczony wg wzoru: Telekomunikacja, Elektronika, Elektronika i Telekomunikacja, Informatyka, Automatyka i Robotyka, Teleinformatyka, Elektrotechnika, Mechatronika, Bioinżynieria, Fizyka Techniczna 4.8. kierunek: Elektronika, studia w języku angielskim Wskaźnik rekrutacyjny kandydata na studia II stopnia jest liczony wg wzoru: Strona 12

13 Elektronika, Telekomunikacja, Elektronika i Telekomunikacja, Informatyka, Automatyka i Robotyka, Teleinformatyka, Elektrotechnika, Mechatronika, Bioinżynieria, Inżynieria Biomedyczna, Fizyka Techniczna 4.9. kierunek: Telekomunikacja, studia w języku angielskim Wskaźnik rekrutacyjny kandydata na studia II stopnia jest liczony wg wzoru: Telekomunikacja, Elektronika, Elektronika i Telekomunikacja, Informatyka, Automatyka i Robotyka, Teleinformatyka, Elektrotechnika, Mechatronika, Bioinżynieria, Fizyka Techniczna. 5. Wydział Elektryczny 5.1. kierunek: Elektrotechnika OD wynik oceny dorobku odbytych studiów przypisany kierunkowi odbytych studiów i w zakresie wybranych przedmiotów. Maksymalna liczba punktów OD wynosi 25. Zasady ustalania liczby punktów OD dla poszczególnych (dopuszczalnych) kierunków studiów podane są poniżej. - Elektrotechnika (studia inżynierskie na uczelniach krajowych i zagranicznych). Wynik OD jest równy 25 punktów. - inne pokrewne kierunki studiów, których programy nauczania zawierają treści z Podstaw Elektrotechniki lub Teorii Obwodów lub Teorii Pola Elektromagnetycznego (do 5 punktów OD) oraz treści co najmniej jednego przedmiotu kierunkowego spośród: 1. Maszyny Elektryczne i Napęd Elektryczny (do 5 punktów OD) 2. Urządzenia Elektryczne (do 5 punktów OD) 3. Podstawy Automatyki (do 5 punktów OD) 4. Technika Wysokich Napięć (do 5 punktów OD) Konieczne jest uzupełnienie w trakcie studiów II stopnia brakujących kursów spośród wymienionych powyżej, wskazanych przez Wydziałową Komisje Kwalifikacyjną. Strona 13

14 5.2. kierunek: Elektrotechnika, studia w języku angielskim OD wynik oceny dorobku odbytych studiów przypisany kierunkowi odbytych studiów i w zakresie wybranych przedmiotów. Maksymalna liczba punktów OD wynosi 25. Zasady ustalania liczby punktów OD dla poszczególnych (dopuszczalnych) kierunków studiów podane są poniżej. - Elektrotechnika (studia inżynierskie na uczelniach krajowych i zagranicznych). Wynik OD jest równy 25 punktów. - inne pokrewne kierunki studiów, których programy nauczania zawierają treści z Podstaw Elektrotechniki lub Teorii Obwodów lub Teorii Pola Elektromagnetycznego (do 5 punktów OD) oraz treści co najmniej jednego przedmiotu kierunkowego spośród: 1. Maszyny Elektryczne i Napęd Elektryczny (do 5 punktów OD) 2. Urządzenia Elektryczne (do 5 punktów OD) 3. Podstawy Automatyki (do 5 punktów OD) 4. Technika Wysokich Napięć (do 5 punktów OD) Konieczne jest uzupełnienie w trakcie studiów II stopnia brakujących kursów spośród wymienionych powyżej, wskazanych przez Wydziałową Komisje Kwalifikacyjną. Ponadto kandydat na studia musi wykazać się udokumentowaną znajomością języka angielskiego na poziomie równoważnym certyfikatowi B kierunek: Automatyka i Robotyka OD wynik oceny dorobku odbytych studiów przypisany kierunkowi odbytych studiów i w zakresie wybranych przedmiotów. Maksymalna liczba punktów OD wynosi 25. Zasady ustalania liczby punktów OD dla poszczególnych (dopuszczalnych) kierunków studiów podane są poniżej. - Automatyka i Robotyka (studia inżynierskie na uczelniach krajowych i zagranicznych). Wynik OD jest Strona 14

15 równy 25 punktów. - inne pokrewne kierunki studiów, których programy nauczania zawierają treści z Podstaw Automatyki lub Teorii Sterowania (do 5 punktów OD) oraz treści co najmniej jednego przedmiotu kierunkowego spośród: 1. Napęd Elektryczny (do 5 punktów OD) 2. Podstawy Robotyki (do 5 punktów do OD) 3. Technika Mikroprocesorowa (do 5 punktów OD) 4. Elektrotechnika w zakresie Obwody Elektryczne i Magnetyczne (do 5 punktów OD) Konieczne jest uzupełnienie w trakcie studiów II stopnia brakujących kursów spośród wymienionych powyżej, wskazanych przez Wydziałową Komisje Kwalifikacyjną. 6. Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii 6.1. kierunek: Górnictwo i Geologia Wskaźnik rekrutacyjny W II kandydata na studia II stopnia jest liczony wg wzoru: OD wynik rozmowy kwalifikacyjnej. Maksymalna liczba punktów OD wynosi 25., brak ograniczeń 6.1. kierunek: Górnictwo i Geologia, studia w języku angielskim Wskaźnik rekrutacyjny W II kandydata na studia II stopnia jest liczony wg wzoru: OD wynik rozmowy kwalifikacyjnej. Maksymalna liczba punktów OD wynosi 25., brak ograniczeń 7. Wydział Inżynierii Środowiska 7.1 kierunek: Inżynieria Środowiska Strona 15

16 OD wynik oceny dorobku odbytych studiów. Maksymalna liczba punktów OD wynosi 25. Wartość OD dla kandydata zostanie określona na podstawie sumy ocen uzyskanych z maksymalnie pięciu wybranych przez kandydata, kursów projektowych odpowiadających grupie tematycznej i obejmujących wymaganą zawartość projektu: 1. Ciepłownictwo projekt kotłowni wodnej, 2. Gazownictwo projekt sieci i instalacji gazowej, 3. Gospodarka odpadami bilans odpadów komunalnych wraz z systemem ich zagospodarowania, 4. Instalacje wodociągowe i kanalizacyjne (instalacje sanitarne) projekt instalacji wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej i deszczowej w budynku, 5. Kanalizacja projekt grawitacyjnej sieci kanalizacyjnej, 6. Wentylacja bytowa projekt wentylacji mechanicznej bytowej z chłodzeniem, 7. Ochrona powietrza rozkład zanieczyszczeń w otoczeniu źródła emisji, 8. Oczyszczanie wody projekt zakładu oczyszczania wody, 9. Oczyszczanie ścieków bilans ładunków zanieczyszczeń i projekt oczyszczalni ścieków, 10. Ogrzewnictwo projekt instalacji centralnego ogrzewania wodnego, 11. Wentylacja przemysłowa projekt wentylacji mechanicznej przemysłowej, 12. Wodociągi projekt ujęcia wody i sieci wodociągowej. - Inżynieria Środowiska, - inne kierunki podejmowanego kierunku oraz przedmioty kierunkowe spełniające, w co najmniej 50% te wymagania. Strona 16

17 KWESTIONARIUSZ OCENY DOROBKU STUDIÓW dla kandydatów starających się o przyjęcie na studia II stopnia na kierunku Inżynieria Środowiska Wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki Wrocławskiej Imię i nazwisko kandydata Stopień 1 ukończonych studiów Kierunek ukończonych studiów Nazwa ukończonej uczelni Wartość wskaźnika rekrutacyjnego W II określana jest ze wzoru: wartość OD określana jest na podstawie sumy ocen 3 uzyskanych z maksymalnie PIĘCIU, wybranych przez kandydata kursów projektowych, odpowiadających grupie tematycznej i obejmujących wymaganą zawartość projektu. Wpisane oceny należy zsumować. Lp. Grupa tematyczna i wymagana zawartość kursu projektowego Ocena 1. Ciepłownictwo projekt kotłowni wodnej 2. Gazownictwo projekt sieci i instalacji gazowej 3. Gospodarka odpadami bilans odpadów komunalnych wraz z systemami ich zagospodarowania 4. Instalacje wodociągowe i kanalizacyjne (instalacje sanitarne) projekt instalacji wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej i deszczowej w budynku 5. Kanalizacja projekt grawitacyjnej sieci kanalizacyjnej 6. Wentylacja bytowa projekt wentylacji mechanicznej bytowej z chłodzeniem 7. Ochrona powietrza rozkład zanieczyszczeń w otoczeniu źródła emisji 8. Oczyszczanie wody projekt zakładu oczyszczania wody 9. Oczyszczanie ścieków bilans ładunków zanieczyszczeń i projekt oczyszczalni ścieków 10. Ogrzewnictwo projekt instalacji centralnego ogrzewania wodnego 11. Wentylacja przemysłowa projekt wentylacji mechanicznej przemysłowej 12. Wodociągi projekt ujęcia wody i sieci wodociągowej Suma ocen z wybranych kursów (wypełnia kandydat): OD = WYBÓR SPECJALNOŚCI STUDIÓW II STOPNIA W poniższej tabeli należy określić kolejność wyboru specjalności studiów wpisując cyfry 1, 2 i 3 przy każdej specjalności, 1 oznacza specjalność wybieraną w pierwszej kolejności. Należy wypełnić wszystkie trzy wiersze tabeli. Lp. Specjalność studiów Kolejność wyboru 1. Inżynieria Ochrony Atmosfery (IOA) 2. Klimatyzacja, Ogrzewnictwo i Instalacje Sanitarne (KOiIS) 3. Zaopatrzenie w Wodę, Usuwanie Ścieków i Zagospodarowanie Odpadów (ZWUŚiZO) Data i podpis kandydata Data i podpis przewodniczącego Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej 1 Np. studia stacjonarne I stopnia, jednolite studia magisterskie, studia II stopnia itd. 2 W wypadku Zamiejscowych Ośrodków Dydaktycznych (ZOD), Filii i innych podać nazwę i lokalizację ośrodka 3 Skala ocen: 2,0; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0. Ocenę 5,5 należy liczyć jako 5,0. Strona 17

18 7.2. kierunek: Inżynieria Środowiska, studia w języku angielskim OD rozmowa kwalifikacyjna sprawdzająca znajomość języka angielskiego. - Inżynieria Środowiska, - inne kierunki studiów, których program nauczania obejmuje przedmioty podstawowe spełniające w 100% wymagania standardów nauczania obowiązujących na studiach inżynierskich podejmowanego kierunku oraz przedmioty kierunkowe spełniające, w co najmniej 50% te wymagania kierunek: Ochrona Środowiska OD wynik oceny dorobku odbytych studiów. Maksymalna liczba punktów OD wynosi 25. Wartość OD zostanie określona na podstawie programu studiów I stopnia. Jeżeli przynajmniej 60% zajęć realizowanych w trakcie studiów stanowiły seminaria, ćwiczenia audytoryjne, laboratoryjne, projektowe lub terenowe OD = 25, w przeciwnym wypadku OD = 0. - Ochrona Środowiska, - inne kierunki studiów, których program nauczania obejmuje przedmioty podstawowe spełniające w 100% wymagania standardów nauczania obowiązujących na studiach inżynierskich podejmowanego kierunku oraz przedmioty kierunkowe spełniające, w co najmniej 50% te wymagania. Strona 18

19 KWESTIONARIUSZ OCENY DOROBKU STUDIÓW dla kandydatów starających się o przyjęcie na studia II stopnia na kierunku Ochrona Środowiska Wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki Wrocławskiej Imię i nazwisko kandydata Stopień 4 ukończonych studiów Kierunek ukończonych studiów Nazwa ukończonej uczelni Wartość wskaźnika rekrutacyjnego W II określana jest ze wzoru OD zależy od udziału procentowego liczby godzin zajęć realizowanych w trakcie studiów w formie ćwiczeń audytoryjnych, laboratoryjnych, projektowych lub terenowych i seminariów. Lp. Forma zajęć 1. Wykłady 2. Ćwiczenia 3. Projekty 4. Laboratoria i zajęcia terenowe 5. Seminaria Liczba godzin w trakcie studiów I stopnia 6 Udział procentowy formy zajęć Suma 100% Na podstawie powyższej tabeli proszę skreślić odpowiednią kratkę: OD = 25 przynajmniej 60% zajęć realizowanych w trakcie studiów stanowiły ćwiczenia audytoryjne, laboratoryjne, projektowe lub terenowe i seminaria. OD = 0 mniej niż 60% zajęć realizowanych w trakcie studiów stanowiły ćwiczenia audytoryjne, laboratoryjne, projektowe lub terenowe i seminaria. WYBÓR SPECJALNOŚCI STUDIÓW II STOPNIA W poniższej tabeli należy określić kolejność wyboru specjalności studiów wpisując cyfry 1, 2, 3 i 4 przy każdej specjalności, 1 oznacza specjalność wybieraną w pierwszej kolejności. Należy wypełnić wszystkie cztery wiersze tabeli. Lp. Specjalność studiów Kolejność wyboru 1. Biotechnologia Środowiska (BŚ) 2. Gospodarka Odpadami (GO) 3. Systemy Ochrony Atmosfery (SOA) 4. Systemy Ochrony Wód i Gleby (SOWiG) Data i podpis kandydata Data i podpis przewodniczącego Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej 4 Np. studia stacjonarne I stopnia, jednolite studia magisterskie, studia II stopnia itd. 5 W wypadku Zamiejscowych Ośrodków Dydaktycznych (ZOD), Filii i innych podać nazwę i lokalizację ośrodka 6 Suma godzin danej formy zajęć łącznie we wszystkich semestrach studiów: np. 40 wykładów po 30 godzin/semestr daje 1200 godzin Strona 19

20 8. Wydział Informatyki i Zarządzania 8.1. kierunek: Informatyka OD wynik oceny dorobku odbytych studiów w zakresie wybranych przedmiotów i obejmuje: wszystkie przedmioty i kursy wyszczególnione w suplemencie do przedstawionego dyplomu lub w indeksie kandydata. Ocenę stanowi średnia arytmetyczna wszystkich ocen obliczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. brak ograniczeń 8.2. kierunek: Zarządzanie, (studia 4-semestralne) OD wynik przypisany kierunkowi odbytych studiów zgodnie z załączoną tabelą. Kandydat ukończył studia I stopnia w roku akademickim 2014/2015 PUNKTY OD Na kierunku Zarządzanie w obszarze nauk społecznych 25 Na kierunku Zarządzanie w obszarze nauk humanistycznych 15 Na innym kierunku w obszarze nauk społecznych 10 licencjat, magister, wszystkie kierunki w obszarze nauk społecznych, Zarządzanie w obszarze nauk humanistycznych Kandydat ukończył studia I stopnia przed rokiem akademickim 2014/2015 PUNKTY OD Na kierunkach: Zarządzanie lub Zarządzanie i Marketing 25 Na kierunkach: Ekonomia, Finanse i Bankowość, Finanse i Rachunkowość, Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze, Informatyka i Ekonometria 20 licencjat, magister, Strona 20

21 brak ograniczeń 8.3. kierunek: Zarządzanie, (studia 3-semestralne) OD wynik oceny dorobku odbytych studiów w zakresie wybranych przedmiotów i obejmuje: wszystkie przedmioty i kursy wyszczególnione w suplemencie do przedstawionego dyplomu lub w indeksie kandydata. Ocenę stanowi średnia arytmetyczna wszystkich ocen obliczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. brak ograniczeń 8.4. kierunek: Informatyka, studia w języku angielskim OD wynik oceny dorobku odbytych studiów w zakresie wybranych przedmiotów i obejmuje: wszystkie przedmioty i kursy wyszczególnione w suplemencie do przedstawionego dyplomu lub w indeksie kandydata. Ocenę stanowi średnia arytmetyczna wszystkich ocen obliczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Ponadto kandydat musi wykazać się udokumentowaną znajomością języka angielskiego na poziomie równoważnym certyfikatowi B2. inżynier, licencjat, magister, magister inżynier - w przypadku ukończenia studiów inżynierskich dowolny kierunek - w przypadku ukończenia studiów licencjackich kierunek Informatyka 8.5. kierunek: Zarządzanie, studia w języku angielskim Strona 21

22 OD wynik przypisany kierunkowi odbytych studiów zgodnie z załączoną tabelą. Kandydat ukończył studia I stopnia w roku akademickim 2014/2015 PUNKTY OD Na kierunku Zarządzanie w obszarze nauk społecznych 25 Na kierunku Zarządzanie w obszarze nauk humanistycznych 15 Na innym kierunku w obszarze nauk społecznych 10 licencjat, magister, wszystkie kierunki w obszarze nauk społecznych, Zarządzanie w obszarze nauk humanistycznych Kandydat ukończył studia I stopnia przed rokiem akademickim 2014/2015 PUNKTY OD Na kierunkach: Zarządzanie lub Zarządzanie i Marketing 25 Na kierunkach: Ekonomia, Finanse i Bankowość, Finanse i Rachunkowość, Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze, Informatyka i Ekonometria 20 licencjat, magister, brak ograniczeń Ponadto kandydat musi wykazać się udokumentowaną znajomością języka angielskiego na poziomie równoważnym certyfikatowi B kierunek: Inżynieria Systemów OD wynik oceny dorobku odbytych studiów w zakresie wybranych przedmiotów i obejmuje: wszystkie przedmioty i kursy wyszczególnione w suplemencie do przedstawionego dyplomu lub w indeksie kandydata. Ocenę stanowi średnia arytmetyczna wszystkich ocen obliczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. brak ograniczeń Strona 22

23 9. Wydział Mechaniczno-Energetyczny 9.1. kierunek: Energetyka OD wynik oceny dorobku odbytych studiów. Maksymalna liczba punktów OD wynosi 25. Wynik oceny dorobku studiów OD jest ustalony według wzoru: OD = S 25, w którym wskaźnik S określa zgodność kompetencji kandydata z kompetencjami niezbędnymi do kontynuowania kształcenia na studiach II stopnia określonymi w Kierunkowych Efektach Kształcenia dla studiów II stopnia, odpowiednio dla kierunku studiów energetyka. Wartość wskaźnika zgodności kompetencji S weryfikuje Wydziałowa Komisja Kwalifikacyjna w oparciu o wypełniony przez kandydata/kandydatkę kwestionariusz podany niżej. brak ograniczeń Strona 23

24 Kwestionariusz do oceny dorobku studiów kandydata/kandydatki na studia II stopnia na kierunku energetyka... Imię i nazwisko kandydata/kandydatki... Kierunek ukończonych studiów... Stopień ukończonych studiów (studia I stopnia, studia magisterskie jednolite/ii stopnia)... Nazwa uczelni 1 Termodynamika 2 Mechanika płynów 3 Materiałoznawstwo 4 Mechanika i wytrzymałość materiałów 5 Podstawy konstrukcji maszyn 6 Elektrotechnika 7 Elektronika i automatyka 8 Spalanie i paliwa 9 Maszyny przepływowe - projekt 10 Kotły energetyczne - projekt 11 Maszyny elektryczne - laboratorium 12 Badanie maszyn - laboratorium 13 Pomiary (miernictwo) energetyczne -laboratorium 14 Elektrownie i elektrociepłownie - laboratorium 15 Przesyłanie energii elektrycznej 16 Techniki oczyszczania spalin 1. Przy zrealizowanych przedmiotach (posiadanych kompetencjach) proszę wstawić znak X. n S 2. Obliczyć wskaźnik zgodności kompetencji S ze wzoru: 16 =. w którym n oznacza ilość wstawionych znaków X. Wynik podać w zaokrągleniu do 0,01.. Data i podpis kandydata/kandydatki Data i podpisy członków Wydziałowej Komisji Kwalifikacyjnej..... Data i podpis przewodniczącego Wydziałowej Komisji Kwalifikacyjnej Strona 24

25 9.2. kierunek: Energetyka, studia w języku angielskim Wskaźnik rekrutacyjny kandydata na studia II stopnia jest sumą: OD wynik oceny dorobku odbytych studiów. Maksymalna liczba punktów OD wynosi 25. Wynik oceny dorobku studiów OD jest ustalony według wzoru: OD = S 25, w którym wskaźnik S określa zgodność kompetencji kandydata z kompetencjami niezbędnymi do kontynuowania kształcenia na studiach II stopnia określonymi w Kierunkowych Efektach Kształcenia dla studiów II stopnia, odpowiednio dla kierunku studiów energetyka. Wartość wskaźnika zgodności kompetencji S weryfikuje Wydziałowa Komisja Kwalifikacyjna w oparciu o wypełniony przez kandydata/kandydatkę kwestionariusz podany niżej. brak ograniczeń Strona 25

26 Kwestionariusz do oceny dorobku studiów kandydata/kandydatki na studia II stopnia na kierunku energetyka, studia w języku angielskim... Imię i nazwisko kandydata/kandydatki... Kierunek ukończonych studiów... Stopień ukończonych studiów (studia I stopnia, studia magisterskie jednolite/ii stopnia)... Nazwa uczelni 1 Termodynamika 2 Mechanika płynów 3 Materiałoznawstwo 4 Mechanika i wytrzymałość materiałów 5 Podstawy konstrukcji maszyn 6 Elektrotechnika 7 Elektronika i automatyka 8 Spalanie i paliwa 9 Maszyny przepływowe - projekt 10 Kotły energetyczne - projekt 11 Maszyny elektryczne - laboratorium 12 Badanie maszyn - laboratorium 13 Pomiary (miernictwo) energetyczne -laboratorium 14 Elektrownie i elektrociepłownie - laboratorium 15 Przesyłanie energii elektrycznej 16 Techniki oczyszczania spalin 1. Przy zrealizowanych przedmiotach (posiadanych kompetencjach) proszę wstawić znak X. n S 2. Obliczyć wskaźnik zgodności kompetencji S ze wzoru: 16 =. w którym n oznacza ilość wstawionych znaków X. Wynik podać w zaokrągleniu do 0,01.. Data i podpis kandydata/kandydatki Data i podpisy członków Wydziałowej Komisji Kwalifikacyjnej..... Data i podpis przewodniczącego Wydziałowej Komisji Kwalifikacyjnej Strona 26

27 9.3. kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn Wskaźnik rekrutacyjny kandydata na studia II stopnia jest sumą: OD wynik oceny dorobku odbytych studiów. Maksymalna liczba punktów OD wynosi 25. Wynik oceny dorobku studiów OD jest ustalony według wzoru: OD = S 25, w którym wskaźnik S określa zgodność kompetencji kandydata z kompetencjami niezbędnymi do kontynuowania kształcenia na studiach II stopnia określonymi w Kierunkowych Efektach Kształcenia dla studiów II stopnia, odpowiednio dla kierunku studiów mechanika i budowa maszyn. Wartość wskaźnika zgodności kompetencji S weryfikuje Wydziałowa Komisja Kwalifikacyjna w oparciu o wypełniony przez kandydata/kandydatkę kwestionariusz podany niżej. brak ograniczeń Strona 27

28 Kwestionariusz do oceny dorobku studiów kandydata/kandydatki na studia II stopnia na kierunku mechanika i budowa maszyn... Imię i nazwisko kandydata/kandydatki... Kierunek ukończonych studiów... Stopień ukończonych studiów (studia I stopnia, studia magisterskie jednolite/ii stopnia)... Nazwa uczelni 1 Termodynamika 2 Techniczna mechanika płynów (aerodynamika) - laboratorium 3 Mechanika 4 Wytrzymałość Materiałów 5 Materiałoznawstwo 6 Podstawy Konstrukcji Maszyn 7 Elektrotechnika, elektronika 8 Automatyka, robotyka 9 Spalanie i paliwa laboratorium 10 Budowa maszyn (kotły, turbiny, sprężarki, wentylatory, pompy, silniki spalinowe) 11 Badanie maszyn (diagnostyka) - laboratorium 12 Metrologia 13 Techniki wytwarzania 14 Zarządzanie środowiskiem i ekologia 1. Przy zrealizowanych przedmiotach (posiadanych kompetencjach) proszę wstawić znak X. n 2. Obliczyć wskaźnik zgodności kompetencji S ze wzoru: S =. 14 w którym n oznacza ilość wstawionych znaków X. Wynik podać w zaokrągleniu do 0,01.. Data i podpis kandydata/kandydatki Data i podpisy członków Wydziałowej Komisji Kwalifikacyjnej..... Data i podpis przewodniczącego Wydziałowej Komisji Kwalifikacyjnej Strona 28

29 9.4. kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn, studia w języku angielskim Wskaźnik rekrutacyjny kandydata na studia II stopnia jest sumą: OD wynik oceny dorobku odbytych studiów. Maksymalna liczba punktów OD wynosi 25. Wynik oceny dorobku studiów OD jest ustalony według wzoru: OD = S 25, w którym wskaźnik S określa zgodność kompetencji kandydata z kompetencjami niezbędnymi do kontynuowania kształcenia na studiach II stopnia określonymi w Kierunkowych Efektach Kształcenia dla studiów II stopnia, odpowiednio dla kierunku studiów mechanika i budowa maszyn. Wartość wskaźnika zgodności kompetencji S weryfikuje Wydziałowa Komisja Kwalifikacyjna w oparciu o wypełniony przez kandydata/kandydatkę kwestionariusz podany niżej. brak ograniczeń Strona 29

30 Kwestionariusz do oceny dorobku studiów kandydata/kandydatki na studia II stopnia na kierunku mechanika i budowa maszyn w języku angielskim... Imię i nazwisko kandydata/kandydatki... Kierunek ukończonych studiów... Stopień ukończonych studiów (studia I stopnia, studia magisterskie jednolite/ii stopnia)... Nazwa uczelni 1 Termodynamika 2 Techniczna mechanika płynów (aerodynamika) - laboratorium 3 Mechanika 4 Wytrzymałość Materiałów 5 Materiałoznawstwo 6 Podstawy Konstrukcji Maszyn 7 Elektrotechnika, elektronika 8 Automatyka, robotyka 9 Spalanie i paliwa laboratorium 10 Budowa maszyn (kotły, turbiny, sprężarki, wentylatory, pompy, silniki spalinowe) 11 Badanie maszyn (diagnostyka) - laboratorium 12 Metrologia 13 Techniki wytwarzania 14 Zarządzanie środowiskiem i ekologia 1. Przy zrealizowanych przedmiotach (posiadanych kompetencjach) proszę wstawić znak X. n 2. Obliczyć wskaźnik zgodności kompetencji S ze wzoru: S =. 14 w którym n oznacza ilość wstawionych znaków X. Wynik podać w zaokrągleniu do 0,01.. Data i podpis kandydata/kandydatki Data i podpisy członków Wydziałowej Komisji Kwalifikacyjnej..... Data i podpis przewodniczącego Wydziałowej Komisji Kwalifikacyjnej Strona 30

31 10. Wydział Mechaniczny kierunek: Automatyka i Robotyka OD = 15 x WG + RK*, WG współczynnik wagi przypisany kandydatowi, zależny od stopnia zgodności standardu kształcenia ukończonego kierunku studiów I stopnia ze standardem kształcenia kierunku, na który się rekrutuje. Ocena dokonywana jest przez Wydziałową Komisję Kwalifikacyjną na podstawie dokumentów złożonych przez kandydata (dyplom i suplement). Sposób wyznaczania WG odbywa się na podstawie tabeli 1 (podana niżej). Maksymalna liczba punktów WG wynosi 1. RK* wynik rozmowy kwalifikacyjnej. Maksymalna liczba punktów RK wynosi 10. * Wydział zastrzega sobie prawo do rozmowy kwalifikacyjnej w przypadku liczby kandydatów przekraczającej przyjęte limity miejsc. Maksymalna liczba punktów OD wynosi 25. Wydział nie przyjmuje kandydatów z zerowym wskaźnikiem oceny dorobku OD. Automatyka i Robotyka, Elektronika, Elektronika i Telekomunikacja, Elektrotechnika, Energetyka, Informatyka, Informatyka Stosowana, Inżynieria Biomedyczna, Inżynieria Materiałowa, Inżynieria Systemów, Lotnictwo i Kosmonautyka, Mechanika i Budowa Maszyn, Mechatronika, Transport, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji L.p. Ukończone studia I stopnia na kierunku * Tabela 1. Współczynnik wagi do oceny dorobku kandydatów na studia II stopnia na Wydziale Mechanicznym na kierunek: MiBM (1) MTR (3) AiR (4) ZiP (5) IB (6) 1 Automatyka i Robotyka ,8 0,8 2 Budownictwo 0, Chemia 0, ,3 0,5 4 Elektronika 0 0,8 0,8 0 0,6 5 Elektronika i Telekomunikacja 0 0,8 0,8 0 0,6 6 Elektrotechnika 0,5 0,8 0,7 0 0,6 7 Energetyka 0,8 0,5 0,6 0,5 0 8 Fizyka Techniczna 0 0, ,6 9 Górnictwo i Geologia 0, Informatyka 0 0 0, Informatyka Stosowana 0 0,5 0,5 0,5 0,5 12 Inżynieria Biomedyczna 0,8 0,7 0,7 0, Inżynieria Chemiczna i Procesowa , Inżynieria Materiałowa 0,8 0 0,4 0 0,6 Strona 31

32 15 Inżynieria Systemów 0,5 0,5 0,5 0,5 0,6 16 Logistyka 0, , Lotnictwo i Kosmonautyka 0,8 0,5 0,7 0, Mechanika i Budowa Maszyn 1 0,8 0,8 0,8 0,8 19 Mechatronika 0, ,8 0,8 20 Metalurgia 0, Technika Rolnicza i Leśna 0, Technologia Chemiczna , Technologia Drewna , Technologia Żywności i Żywienia Człowieka , Towaroznawstwo , Transport 0,8 0,5 0,6 0, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji 1 0,4 0,4 1 0,4 * Dla pozostałych kierunków współczynnik wagi wynosi zero. (1) Mechanika i Budowa Maszyn (2) Transport (3) Mechatronika (4) Automatyka i Robotyka (5) Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (6) Inżynieria Biomedyczna kierunek: Inżynieria Biomedyczna OD = 15 x WG + 10 x RK*, WG współczynnik wagi przypisany kandydatowi, zależny od stopnia zgodności standardu kształcenia ukończonego kierunku studiów I stopnia ze standardem kształcenia kierunku, na który się rekrutuje. Ocena dokonywana jest przez Wydziałową Komisję Kwalifikacyjną na podstawie dokumentów złożonych przez kandydata (dyplom i suplement). Sposób wyznaczania WG odbywa się na podstawie tabeli 1 (podana powyżej). Maksymalna liczba punktów WG wynosi 1. RK* wynik rozmowy kwalifikacyjnej. Maksymalna liczba punktów RK wynosi 1. * Wydział zastrzega sobie prawo do rozmowy kwalifikacyjnej w przypadku liczby kandydatów przekraczającej przyjęte limity miejsc. Maksymalna liczba punktów OD wynosi 25. Wydział nie przyjmuje kandydatów z zerowym wskaźnikiem oceny dorobku OD. DODATKOWE WARUNKIPRZYJĘĆ Automatyka i Robotyka, Chemia, Elektronika, Elektronika i Telekomunikacja, Elektrotechnika, Fizyka Strona 32

33 Techniczna, Informatyka Stosowana, Inżynieria Biomedyczna, Inżynieria Materiałowa, Inżynieria Systemów, Mechanika i Budowa Maszyn, Mechatronika, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn OD = 15 x WG + 10 x RK*, WG współczynnik wagi przypisany kandydatowi, zależny od stopnia zgodności standardu kształcenia ukończonego kierunku studiów I stopnia ze standardem kształcenia kierunku, na który się rekrutuje. Ocena dokonywana jest przez Wydziałową Komisję Kwalifikacyjną na podstawie dokumentów złożonych przez kandydata (dyplom i suplement). Sposób wyznaczania WG odbywa się na podstawie tabeli 1 (podana powyżej). Maksymalna liczba punktów WG wynosi 1. RK* wynik rozmowy kwalifikacyjnej. Maksymalna liczba punktów RK wynosi 1. * Wydział zastrzega sobie prawo do rozmowy kwalifikacyjnej w przypadku liczby kandydatów przekraczającej przyjęte limity miejsc. Maksymalna liczba punktów OD wynosi 25. Wydział nie przyjmuje kandydatów z zerowym wskaźnikiem oceny dorobku OD. Automatyka i Robotyka, Budownictwo, Chemia, Elektrotechnika, Energetyka, Górnictwo i Geologia, Inżynieria Biomedyczna, Inżynieria Materiałowa, Inżynieria Systemów, Logistyka, Lotnictwo i Kosmonautyka, Mechanika i Budowa Maszyn, Mechatronika, Metalurgia, Technika Rolnicza i Leśna, Transport, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn, studia w języku angielskim OD = 15 x WG + 10 x RK*, WG współczynnik wagi przypisany kandydatowi, zależny od stopnia zgodności standardu kształcenia ukończonego kierunku studiów I stopnia ze standardem kształcenia kierunku, na który się rekrutuje. Ocena dokonywana jest przez Wydziałową Komisję Kwalifikacyjną na podstawie dokumentów złożonych przez kandydata (dyplom i suplement). Sposób wyznaczania WG odbywa się na podstawie tabeli 1 (podana powyżej). Maksymalna liczba punktów WG wynosi 1. RK* wynik rozmowy kwalifikacyjnej. Maksymalna liczba punktów RK wynosi 1. * Wydział zastrzega sobie prawo do rozmowy kwalifikacyjnej w przypadku liczby kandydatów przekraczającej przyjęte limity miejsc. Maksymalna liczba punktów OD wynosi 25. Wydział nie przyjmuje kandydatów z zerowym wskaźnikiem oceny dorobku OD. Strona 33

34 Automatyka i Robotyka, Budownictwo, Chemia, Elektrotechnika, Energetyka, Górnictwo i Geologia, Inżynieria Biomedyczna, Inżynieria Materiałowa, Inżynieria Systemów, Logistyka, Lotnictwo i Kosmonautyka, Mechanika i Budowa Maszyn, Mechatronika, Metalurgia, Technika Rolnicza i Leśna, Transport, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji kierunek: Mechatronika OD = 15 x WG + 10 x RK*, WG współczynnik wagi przypisany kandydatowi, zależny od stopnia zgodności standardu kształcenia ukończonego kierunku studiów I stopnia ze standardem kształcenia kierunku, na który się rekrutuje. Ocena dokonywana jest przez Wydziałową Komisję Kwalifikacyjną na podstawie dokumentów złożonych przez kandydata (dyplom i suplement). Sposób wyznaczania WG odbywa się na podstawie tabeli 1 (podana powyżej). Maksymalna liczba punktów WG wynosi 1. RK* wynik rozmowy kwalifikacyjnej. Maksymalna liczba punktów RK wynosi 1. * Wydział zastrzega sobie prawo do rozmowy kwalifikacyjnej w przypadku liczby kandydatów przekraczającej przyjęte limity miejsc. Maksymalna liczba punktów OD wynosi 25. Wydział nie przyjmuje kandydatów z zerowym wskaźnikiem oceny dorobku OD. Automatyka i Robotyka, Elektronika, Elektronika i Telekomunikacja, Elektrotechnika, Energetyka, Fizyka Techniczna, Informatyka Stosowana, Inżynieria Biomedyczna, Inżynieria Systemów, Lotnictwo i Kosmonautyka, Mechanika i Budowa Maszyn, Mechatronika, Transport, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji kierunek: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji OD = 15 x WG + 10 x RK*, WG współczynnik wagi przypisany kandydatowi, zależny od stopnia zgodności standardu kształcenia ukończonego kierunku studiów I stopnia ze standardem kształcenia kierunku, na który się rekrutuje. Ocena dokonywana jest przez Wydziałową Komisję Kwalifikacyjną na podstawie dokumentów złożonych przez kandydata (dyplom i suplement). Sposób wyznaczania WG odbywa się na podstawie tabeli 1 (podana powyżej). Maksymalna liczba punktów WG wynosi 1. Strona 34

35 RK* wynik rozmowy kwalifikacyjnej. Maksymalna liczba punktów RK wynosi 1. * Wydział zastrzega sobie prawo do rozmowy kwalifikacyjnej w przypadku liczby kandydatów przekraczającej przyjęte limity miejsc. Maksymalna liczba punktów OD wynosi 25. Wydział nie przyjmuje kandydatów z zerowym wskaźnikiem oceny dorobku OD. Automatyka i Robotyka, Chemia, Energetyka, Informatyka Stosowana, Inżynieria Biomedyczna, Inżynieria Chemiczna i Procesowa, Inżynieria Systemów, Logistyka, Lotnictwo i Kosmonautyka, Mechanika i Budowa Maszyn, Mechatronika, Technologia Chemiczna, Technologia Drewna, Technologia Żywności i Żywienia Człowieka, Towaroznawstwo, Transport, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji kierunek: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, studia w języku angielskim OD = 15 x WG + 10 x RK*, WG współczynnik wagi przypisany kandydatowi, zależny od stopnia zgodności standardu kształcenia ukończonego kierunku studiów I stopnia ze standardem kształcenia kierunku, na który się rekrutuje. Ocena dokonywana jest przez Wydziałową Komisję Kwalifikacyjną na podstawie dokumentów złożonych przez kandydata (dyplom i suplement). Sposób wyznaczania WG odbywa się na podstawie tabeli 1 (podana powyżej). Maksymalna liczba punktów WG wynosi 1. RK* wynik rozmowy kwalifikacyjnej. Maksymalna liczba punktów RK wynosi 1. * Wydział zastrzega sobie prawo do rozmowy kwalifikacyjnej w przypadku liczby kandydatów przekraczającej przyjęte limity miejsc. Maksymalna liczba punktów OD wynosi 25. Wydział nie przyjmuje kandydatów z zerowym wskaźnikiem oceny dorobku OD. DODATKOWE KRYTERIA PRZYJĘĆ wymagany tytuł dopuszczalne kierunki ukończonych studiów Automatyka i Robotyka, Chemia, Energetyka, Informatyka Stosowana, Inżynieria Biomedyczna, Inżynieria Chemiczna i Procesowa, Inżynieria Systemów, Logistyka, Lotnictwo i Kosmonautyka, Mechanika i Budowa Maszyn, Mechatronika, Technologia Chemiczna, Technologia Drewna, Technologia Żywności i Żywienia Człowieka, Towaroznawstwo, Transport, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji. 11. Wydział Podstawowych Problemów Techniki kierunek: Fizyka (studia 4-semestralne) Wskaźnik rekrutacyjny W II kandydata na studia II stopnia jest liczony wg wzoru: Strona 35

Ponadto Portfolio powinno zawierać oświadczenie o autorstwie prac projektowych wykonywanych w czasie studiów I stopnia na kierunku Architektura.

Ponadto Portfolio powinno zawierać oświadczenie o autorstwie prac projektowych wykonywanych w czasie studiów I stopnia na kierunku Architektura. Załącznik nr 2 do warunków i trybu rekrutacji na studia wyższe w Politechnice Wrocławskiej na rok akademicki 2016/2017 (dotyczący wskaźnika rekrutacyjnego W II (o którym mowa w p. 4.2.) i dodatkowych warunków

Bardziej szczegółowo

1. Oświadczenie kandydata. Oświadczenie kandydata

1. Oświadczenie kandydata. Oświadczenie kandydata Załącznik nr 2 do warunków i trybu rekrutacji na studia wyższe w Politechnice Wrocławskiej na rok akademicki 2017/2018 (dotyczący wskaźnika rekrutacyjnego W II (o którym mowa w p. 4.2.) i dodatkowych warunków

Bardziej szczegółowo

1. Oświadczenie kandydata. Oświadczenie kandydata

1. Oświadczenie kandydata. Oświadczenie kandydata Załącznik nr 2 do warunków i trybu rekrutacji na studia wyższe w Politechnice Wrocławskiej na rok akademicki 2018/2019 (dotyczący wskaźnika rekrutacyjnego WII (o którym mowa w p. 4.2.) i dodatkowych warunków

Bardziej szczegółowo

1.2. kierunek: Architektura i Urbanistyka, studia w języku angielskim

1.2. kierunek: Architektura i Urbanistyka, studia w języku angielskim Załącznik nr 2 do warunków i trybu rekrutacji na studia w Politechnice Wrocławskiej na rok akademicki 2012/2013 (dotyczący wskaźnika rekrutacyjnego W II (o którym mowa w p. 4.2.) i dodatkowych warunków

Bardziej szczegółowo

Wydział Architektury

Wydział Architektury Załącznik 4 Zasady postępowania kwalifikacyjnego na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych II stopnia w roku akademickim 2012/13 Wydział Architektury Kierunek studiów: architektura i urbanistyka

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DLA KANDYDATÓW NA STUDIA II STOPNIA na Wydziale Budownictwa Lądowego i Wodnego Politechniki Wrocławskiej INFORMACJE OGÓLNE

INFORMACJA DLA KANDYDATÓW NA STUDIA II STOPNIA na Wydziale Budownictwa Lądowego i Wodnego Politechniki Wrocławskiej INFORMACJE OGÓLNE INFORMACJA DLA KANDYDATÓW NA STUDIA II STOPNIA na Wydziale Budownictwa Lądowego i Wodnego Politechniki Wrocławskiej DOTYCZĄCA REKRUTACJI PRZEPROWADZANEJ W LUTYM 2017 r. INFORMACJE OGÓLNE Studia II stopnia

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DLA KANDYDATÓW NA STUDIA II STOPNIA na Wydziale Budownictwa Lądowego i Wodnego Politechniki Wrocławskiej INFORMACJE OGÓLNE

INFORMACJA DLA KANDYDATÓW NA STUDIA II STOPNIA na Wydziale Budownictwa Lądowego i Wodnego Politechniki Wrocławskiej INFORMACJE OGÓLNE INFORMACJA DLA KANDYDATÓW NA STUDIA II STOPNIA na Wydziale Budownictwa Lądowego i Wodnego Politechniki Wrocławskiej DOTYCZĄCA REKRUTACJI PRZEPROWADZANEJ W LIPCU-WRZEŚNIU 2016 r. INFORMACJE OGÓLNE Studia

Bardziej szczegółowo

Zakres rozmów kwalifikacyjnych obowiązujących kandydatów na studia drugiego stopnia w semestrze zimowym w roku akademickim 2017/2018

Zakres rozmów kwalifikacyjnych obowiązujących kandydatów na studia drugiego stopnia w semestrze zimowym w roku akademickim 2017/2018 WYDZIAŁ MECHANICZNY Kandydat powinien posiadać umiejętności z języka obcego na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego, pozwalające mu na czynne uczestnictwo w wybranych zajęciach

Bardziej szczegółowo

Wydział Architektury matematyka albo fizyka i astronomia albo fizyka albo chemia albo biologia albo geografia. Gospodarka przestrzenna* (WA WIL WIŚ)

Wydział Architektury matematyka albo fizyka i astronomia albo fizyka albo chemia albo biologia albo geografia. Gospodarka przestrzenna* (WA WIL WIŚ) 1) w załączniku nr 1: a) w 6 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 3. Na wydziale mogą zostać powołane dwie komisje rekrutacyjne oddzielnie dla studiów stacjonarnych i oddzielnie dla studiów niestacjonarnych. Ponadto

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DLA KANDYDATÓW NA STUDIA II STOPNIA na Wydziale Budownictwa Lądowego i Wodnego Politechniki Wrocławskiej INFORMACJE OGÓLNE

INFORMACJA DLA KANDYDATÓW NA STUDIA II STOPNIA na Wydziale Budownictwa Lądowego i Wodnego Politechniki Wrocławskiej INFORMACJE OGÓLNE INFORMACJA DLA KANDYDATÓW NA STUDIA II STOPNIA na Wydziale Budownictwa Lądowego i Wodnego Politechniki Wrocławskiej DOTYCZĄCA REKRUTACJI PRZEPROWADZANEJ W LIPCU-WRZEŚNIU 2014 r. INFORMACJE OGÓLNE Studia

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ MECHANICZNY. Zakres rozmów kwalifikacyjnych obowiązujących kandydatów na studia drugiego stopnia w roku akademickim 2017/2018

WYDZIAŁ MECHANICZNY. Zakres rozmów kwalifikacyjnych obowiązujących kandydatów na studia drugiego stopnia w roku akademickim 2017/2018 WYDZIAŁ MECHANICZNY automatyka i robotyka energetyka inżynieria materiałowa inżynieria produkcji nie przewiduje się przeprowadzania rozmowy kwalifikacyjnej mechanika i budowa maszyn mechatronika transport

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ MECHANICZNY. Zakres rozmowy kwalifikacyjnej obejmuje: automatyka i robotyka. energetyka. inżynieria materiałowa

WYDZIAŁ MECHANICZNY. Zakres rozmowy kwalifikacyjnej obejmuje: automatyka i robotyka. energetyka. inżynieria materiałowa Zakres rozmów kwalifikacyjnych obowiązujących kandydatów na studia drugiego stopnia w semestrze letnim w roku akademickim 2016/2017 WYDZIAŁ MECHANICZNY automatyka i robotyka energetyka inżynieria materiałowa

Bardziej szczegółowo

biologia biotechnologia

biologia biotechnologia Załącznik do uchwały nr 17 Senatu ZUT z dnia 26 marca 2012 r. Wykaz kierunków studiów, których ukończenie uprawnia kandydatów do ubiegania się o przyjęcie na określony kierunek studiów drugiego stopnia

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 64/2016 Senatu AGH z dnia 25 maja 2016 r.

Uchwała nr 64/2016 Senatu AGH z dnia 25 maja 2016 r. Uchwała nr 64/2016 Senatu AGH z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na pierwszy rok studiów pierwszego i drugiego stopnia w roku akademickim

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Rektora Politechniki Gdańskiej nr 17/2012 z 4 lipca 2012 r.

Zarządzenie Rektora Politechniki Gdańskiej nr 17/2012 z 4 lipca 2012 r. Zarządzenie Rektora Politechniki Gdańskiej nr 17/2012 z 4 lipca 2012 r. w sprawie: wysokości opłat za usługi edukacyjne związane z kształceniem osób będących obywatelami polskimi i obywatelami państw członkowskich

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 55/2017. Senatu AGH z dnia 31 maja 2017 r.

Uchwała Nr 55/2017. Senatu AGH z dnia 31 maja 2017 r. Uchwała Nr 55/2017 Senatu AGH z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na pierwszy rok studiów pierwszego i drugiego stopnia w roku akademickim

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 72/2014. Senatu AGH z dnia 28 maja 2014 r.

Uchwała nr 72/2014. Senatu AGH z dnia 28 maja 2014 r. Uchwała nr 72/2014 Senatu AGH z dnia 28 maja 2014 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na pierwszy rok studiów pierwszego i drugiego stopnia w roku akademickim 2015/2016 Na podstawie art. 169 ust.

Bardziej szczegółowo

ZASADY PRZYJĘĆ NA I ROK STUDIÓW STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH I i II STOPNIA W POLITECHNICE KOSZALIŃSKIEJ W ROKU AKADEMICKIM 2016/2017

ZASADY PRZYJĘĆ NA I ROK STUDIÓW STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH I i II STOPNIA W POLITECHNICE KOSZALIŃSKIEJ W ROKU AKADEMICKIM 2016/2017 Załącznik do Uchwały Senatu PK Nr 20/2015 z dnia 22 kwietnia 2015 r. ZASADY PRZYJĘĆ NA I ROK STUDIÓW STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH I i II STOPNIA W POLITECHNICE KOSZALIŃSKIEJ W ROKU AKADEMICKIM 2016/2017

Bardziej szczegółowo

ROZWÓJ POTENCJAŁU I OFERTY DYDAKTYCZNEJ POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ

ROZWÓJ POTENCJAŁU I OFERTY DYDAKTYCZNEJ POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ REGULAMIN REKRUTACJI NA STUDIA II STOPNIA W JĘZYKU ANGIELSKIM NA ROK 2010/2011 wdrażanych w ramach projektu pn. Rozwój potencjału i oferty dydaktycznej Politechniki Wrocławskiej, realizowanego w ramach

Bardziej szczegółowo

Kierunki i specjalności na stacjonarnych studiach I i II stopnia zatwierdzone do uruchomienia w roku akademickim 2015/16

Kierunki i specjalności na stacjonarnych studiach I i II stopnia zatwierdzone do uruchomienia w roku akademickim 2015/16 Kierunki i specjalności na stacjonarnych studiach I i II stopnia zatwierdzone do uruchomienia w roku akademickim 2015/16 Załącznik 1 Wydział Architektury architektura architektura architektura krajobrazu

Bardziej szczegółowo

Wydział Architektury

Wydział Architektury Załącznik do Zarządzenia nr 36 Rektora PK z dnia 30 maja 2017 r. 1. Opłaty za usługi edukacyjne na studiach stacjonarnych I i II stopnia wynoszą: Architektury x 17 x 16 krajobrazu urbanistyka i transport)

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 72/2013. Senatu AGH z dnia 29 maja 2013 r.

Uchwała nr 72/2013. Senatu AGH z dnia 29 maja 2013 r. Uchwała nr 72/2013 Senatu AGH z dnia 29 maja 2013 r. w sprawie reasumpcji Uchwały nr 96/2012 Senatu AGH z dnia 30 maja 2012 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na pierwszy rok studiów w roku akademickim

Bardziej szczegółowo

Tekst ujednolicony Uchwały nr 73/2013 Senatu AGH zmieniony Uchwałą nr 53/2014 Senatu AGH. Uchwała nr 73/2013. Senatu AGH z dnia 29 maja 2013 r.

Tekst ujednolicony Uchwały nr 73/2013 Senatu AGH zmieniony Uchwałą nr 53/2014 Senatu AGH. Uchwała nr 73/2013. Senatu AGH z dnia 29 maja 2013 r. Tekst ujednolicony Uchwały nr 73/2013 Senatu AGH zmieniony Uchwałą nr 53/2014 Senatu AGH Uchwała nr 73/2013 Senatu AGH z dnia 29 maja 2013 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na pierwszy rok studiów

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Rektora Politechniki Gdańskiej nr 12/2013 z 24 kwietnia 2013 r.

Zarządzenie Rektora Politechniki Gdańskiej nr 12/2013 z 24 kwietnia 2013 r. Zarządzenie Rektora Politechniki Gdańskiej nr 12/2013 z 24 kwietnia 2013 r. w sprawie: wysokości opłat usługi edukacyjne zwiąne z kształceniem osób będących obywatelami polskimi i obywatelami państw członkowskich

Bardziej szczegółowo

komisję kwalifikacyjną powołaną do oceny portfolio, według następujących zasad:

komisję kwalifikacyjną powołaną do oceny portfolio, według następujących zasad: Załącznik 4 Zasady postępowania kwalifikacyjnego na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych II stopnia w roku akademickim 2015/16 Wydział Architektury Kierunek studiów: architektura (w języku polskim)

Bardziej szczegółowo

INFORMATYKA studia licencjackie*

INFORMATYKA studia licencjackie* INFORMATYKA studia licencjackie* pierwszego stopnia 3 lata * Istnieje możliwość zmiany rodzaju studiów po I roku na studia inżynierskie. nowa matura konkurs świadectw dojrzałości 1. Dla kandydatów, którzy

Bardziej szczegółowo

Rok 2015; poz. 84. UCHWAŁA Nr 43. Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. z dnia 24 marca 2015 r.

Rok 2015; poz. 84. UCHWAŁA Nr 43. Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. z dnia 24 marca 2015 r. BIULETYN PRAWNY UNIWERSYTETU MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU Rok 2015; poz. 84 UCHWAŁA Nr 43 Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 24 marca 2015 r. zmieniająca uchwałę Nr 74 Senatu UMK z

Bardziej szczegółowo

PISMO OKÓLNE Nr 16/10/11 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 31 maja 2011 roku

PISMO OKÓLNE Nr 16/10/11 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 31 maja 2011 roku PISMO OKÓLNE Nr 16/10/11 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 31 maja 2011 roku w sprawie zasad przyjęć na studia doktoranckie na Politechnice Śląskiej w roku akademickim 2012/2013. Podaje się do wiadomości

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 73/2013. Senatu AGH z dnia 29 maja 2013 r.

Uchwała nr 73/2013. Senatu AGH z dnia 29 maja 2013 r. Uchwała nr 73/2013 Senatu AGH z dnia 29 maja 2013 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na pierwszy rok studiów pierwszego i drugiego stopnia w roku akademickim 2014/2015 1 Postanowienia ogólne Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Kierunkowe efekty kształcenia wraz z odniesieniem do efektów obszarowych. Budownictwo studia I stopnia

Kierunkowe efekty kształcenia wraz z odniesieniem do efektów obszarowych. Budownictwo studia I stopnia Załącznik 1 do uchwały nr /d/05/2012 Wydział Inżynierii Lądowej PK Kierunkowe efekty kształcenia wraz z odniesieniem do efektów Kierunek: Budownictwo studia I stopnia Lista efektów z odniesieniem do efektów

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 69/2015. Senatu AGH z dnia 27 maja 2015 r.

Uchwała nr 69/2015. Senatu AGH z dnia 27 maja 2015 r. Uchwała nr 69/2015 Senatu AGH z dnia 27 maja 2015 r. w sprawie ustalenia planowanej liczby miejsc na pierwszym roku w roku akademickim 2015/2016 na kierunkach, na które będzie prowadzona rekrutacja Na

Bardziej szczegółowo

INFORMATYKA studia licencjackie*

INFORMATYKA studia licencjackie* INFORMATYKA studia licencjackie* Jednostka prowadząca Wydział Matematyki i Informatyki pierwszego stopnia stacjonarne Czas trwania studiów 3 lata * Istnieje możliwość zmiany rodzaju studiów po I roku na

Bardziej szczegółowo

Uchwała Senatu PG nr 277/2015/XXIII z 20 maja 2015 r.

Uchwała Senatu PG nr 277/2015/XXIII z 20 maja 2015 r. Uchwała Senatu PG nr 77/015/XXIII z 0 maja 015 r. w sprawie: ustalenia Warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji kandydatów na stacjonarne i niestacjonarne studia drugiego stopnia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA nr VIII/79/16/17 Senatu Politechniki Śląskiej z dnia 24 kwietnia 2017 roku

UCHWAŁA nr VIII/79/16/17 Senatu Politechniki Śląskiej z dnia 24 kwietnia 2017 roku UCHWAŁA nr VIII/79/16/17 Senatu Politechniki Śląskiej z dnia 24 kwietnia 2017 roku w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studiach doktoranckich oraz ich formy w roku akademickim 2017/2018 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

ZASADY PRZYJĘĆ NA I ROK STUDIÓW STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH I i II STOPNIA W POLITECHNICE KOSZALIŃSKIEJ W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015

ZASADY PRZYJĘĆ NA I ROK STUDIÓW STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH I i II STOPNIA W POLITECHNICE KOSZALIŃSKIEJ W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015 ZASADY PRZYJĘĆ NA I ROK STUDIÓW STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH I i II STOPNIA W POLITECHNICE KOSZALIŃSKIEJ W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015 1. Kandydaci na I rok studiów przyjmowani są: w wyniku postępowania

Bardziej szczegółowo

INFORMATYKA studia licencjackie*

INFORMATYKA studia licencjackie* Jednostka prowadząca INFORMATYKA studia licencjackie* pierwszego stopnia stacjonarne 3 lata * Istnieje możliwość zmiany rodzaju studiów po I roku na studia inżynierskie. nowa matura konkurs świadectw dojrzałości

Bardziej szczegółowo

PISMO OKÓLNE Nr 15/10/11 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 31 maja 2011 roku

PISMO OKÓLNE Nr 15/10/11 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 31 maja 2011 roku PISMO OKÓLNE Nr 15/10/11 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 31 maja 2011 roku w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia I i II stopnia na Politechnice Śląskiej w roku akademickim 2012/2013. Podaje

Bardziej szczegółowo

Warunki, tryb oraz termin rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na studia I i II stopnia w Politechnice Częstochowskiej w roku akademickim 2017/2018

Warunki, tryb oraz termin rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na studia I i II stopnia w Politechnice Częstochowskiej w roku akademickim 2017/2018 Warunki, tryb oraz termin rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na studia I i II stopnia w Politechnice Częstochowskiej w roku akademickim 2017/2018 Zasady rekrutacji określają warunki przyjęć na następujące

Bardziej szczegółowo

Ujednolicony tekst decyzji uwzględnia zmiany wprowadzone decyzją nr: 188/2017 Rektora PW

Ujednolicony tekst decyzji uwzględnia zmiany wprowadzone decyzją nr: 188/2017 Rektora PW Ujednolicony tekst decyzji uwzględnia zmiany wprowadzone decyzją nr: 188/2017 Rektora PW POLITECHNIKA WARSZAWSKA Decyzja nr 72 /2017 Rektora Politechniki Warszawskiej z dnia 22 maja 2017 r. w sprawie wysokości

Bardziej szczegółowo

Studia stacjonarne II stopnia KIERUNEK WYDZIAŁ 1 2 3 4 5

Studia stacjonarne II stopnia KIERUNEK WYDZIAŁ 1 2 3 4 5 PARAMETRY DO OPISU ZASAD PRZYJĘĆ W poniższej tabeli podano parametry do opisu zasad przyjęć, dla wszystkich wydziałów, kierunków i form studiów PW: 1. Wykaz kierunków o zbliżonym profilu programowym których

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA ÓDZKA. INFORMACJA o wydzia ach, kierunkach, rodzajach studiûw oraz specjalnoúciach w Politechnice Ûdzkiej

POLITECHNIKA ÓDZKA. INFORMACJA o wydzia ach, kierunkach, rodzajach studiûw oraz specjalnoúciach w Politechnice Ûdzkiej POLITECHNIKA ÓDZKA INFORMACJA o wydzia ach, kierunkach, rodzajach studiûw oraz specjalnoúciach w Politechnice Ûdzkiej 2004 INFORMACJI O ZASADACH REKRUTACJI, STUDIACH I LIMITACH PRZYJÊÆ UDZIELA ORAZ DOKUMENTY

Bardziej szczegółowo

I. Studia pierwszego stopnia

I. Studia pierwszego stopnia I. Studia 1. Ekonomia a) nowa matura konkurs świadectw dojrzałości Lp. Wymagane przedmioty Przelicznik dla poziomu przedmiotu podstawowy rozszerzony Matematyka p1 = 0,60 p1 = 0,70 1. * albo geografia albo

Bardziej szczegółowo

EAIiIB - Automatyka i Robotyka - opis kierunku 1 / 5

EAIiIB - Automatyka i Robotyka - opis kierunku 1 / 5 EAIiIB Automatyka i Robotyka opis kierunku 1 / 5 Warunki rekrutacji na studia Wymagania wstępne i dodatkowe: Warunkiem przystąpienia do rekrutacji na studia drugiego stopnia jest posiadanie kwalifikacji

Bardziej szczegółowo

PISMO OKÓLNE Nr 28/15/16 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 21 marca 2016 roku

PISMO OKÓLNE Nr 28/15/16 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 21 marca 2016 roku PISMO OKÓLNE Nr 28/15/16 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 21 marca 2016 roku w sprawie warunków i trybu rekrutacji kandydatów oraz formy studiów doktoranckich na Politechnice Śląskiej w roku akademickim

Bardziej szczegółowo

ZASADY REKRUTACJI NA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA (STACJONARNE I NIESTACJONARNE)

ZASADY REKRUTACJI NA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA (STACJONARNE I NIESTACJONARNE) ZASADY REKRUTACJI NA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA (STACJONARNE I NIESTACJONARNE) 1) Podstawą przyjęcia na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego stopnia w Zachodniopomorskim Uniwersytecie

Bardziej szczegółowo

I. Studia pierwszego stopnia

I. Studia pierwszego stopnia I. Studia pierwszego stopnia 1. Informatyka studia licencjackie* Jednostka prowadząca pierwszego stopnia stacjonarne 3 lata * Istnieje możliwość zmiany rodzaju studiów po I roku na studia inżynierskie.

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁY, KIERUNKI, POZIOMY, TRYBY STUDIOWANIA ORAZ SPECJALNOŚCI OFEROWANE NA STUDIACH NIESTACJONARNYCH

WYDZIAŁY, KIERUNKI, POZIOMY, TRYBY STUDIOWANIA ORAZ SPECJALNOŚCI OFEROWANE NA STUDIACH NIESTACJONARNYCH WYDZIAŁY, KIERUNKI, POZIOMY, TRYBY STUDIOWANIA ORAZ SPECJALNOŚCI OFEROWANE NA STUDIACH NIESTACJONARNYCH I. STUDIA PROWADZONE W WARSZAWIE Wydział ADMINISTRACJI I NAUK SPOŁECZNYCH Kierunek Administracja

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW BUDOWNICTWO STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW BUDOWNICTWO STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI UCZELNIA TECHNICZNO-HANDLOWA IM. H. CHODKOWSKIEJ WYDZIAŁ IŻYNIERYJNY Warszawa, rok 2014 EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW BUDOWNICTWO STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI Objaśnienie

Bardziej szczegółowo

1. Opłaty za usługi edukacyjne na studiach stacjonarnych I i II stopnia wynoszą: Wydział Architektury

1. Opłaty za usługi edukacyjne na studiach stacjonarnych I i II stopnia wynoszą: Wydział Architektury Załącznik do Zarządzenia nr 23 Rektora PK z dnia 11 maja 2015 r. 1. Opłaty za usługi edukacyjne na ch stacjonarnych I i II stopnia wynoszą: Architektura x 17 x 16 Architektura x 14 x 14 Architektura x

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania EKONOMIA. Lp. Wymagane przedmioty Przelicznik dla poziomu przedmiotu rozszerzony p Matematyka

Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania EKONOMIA. Lp. Wymagane przedmioty Przelicznik dla poziomu przedmiotu rozszerzony p Matematyka EKONOMIA nowa matura konkurs świadectw dojrzałości Lp. Wymagane przedmioty Przelicznik dla poziomu przedmiotu rozszerzony p Matematyka 1 = 0,70 albo podstawowy p 1.* 1 = 0,60 albo geografia albo historia

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 56/2017. Senatu AGH z dnia 31 maja 2017 r.

Uchwała nr 56/2017. Senatu AGH z dnia 31 maja 2017 r. Uchwała nr 56/2017 Senatu AGH z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie ustalenia planowanej liczby miejsc na pierwszym roku w roku akademickim 2017/2018 na kierunkach, na które będzie prowadzona rekrutacja Na

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania EKONOMIA. p 1 = 0,40 p 1 = 0,60. p 2 = 0,20 p 2 = 0,30

Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania EKONOMIA. p 1 = 0,40 p 1 = 0,60. p 2 = 0,20 p 2 = 0,30 EKONOMIA nowa matura konkurs świadectw dojrzałości Lp. Wymagane przedmioty Przelicznik dla poziomu przedmiotu podstawowy rozszerzony 1. * albo geografia albo historia albo wiedza o społeczeństwie p 1 =

Bardziej szczegółowo

INFORMATYKA studia licencjackie*

INFORMATYKA studia licencjackie* Załącznik nr 8 do Uchwały nr 74 Senatu UMK z dnia 27 maja 2014 r. INFORMATYKA studia licencjackie* Jednostka prowadząca pierwszego stopnia stacjonarne Czas trwania studiów 3 lata * Istnieje możliwość zmiany

Bardziej szczegółowo

ZASADY REKRUTACJI NA STUDIA (STACJONARNE I NIESTACJONARNE) PIERWSZEGO STOPNIA

ZASADY REKRUTACJI NA STUDIA (STACJONARNE I NIESTACJONARNE) PIERWSZEGO STOPNIA ZASADY REKRUTACJI NA STUDIA (STACJONARNE I NIESTACJONARNE) PIERWSZEGO STOPNIA 1) Podstawą przyjęcia na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego stopnia w Zachodniopomorskim Uniwersytecie

Bardziej szczegółowo

PISMO OKÓLNE Nr 22/09/10 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 31 maja 2010 roku

PISMO OKÓLNE Nr 22/09/10 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 31 maja 2010 roku PISMO OKÓLNE Nr 22/09/10 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 31 maja 2010 roku w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia I i II stopnia na Politechnice Śląskiej w roku akademickim 2011/2012. Podaje

Bardziej szczegółowo

Warunki i tryb rekrutacji na studia w Politechnice Częstochowskiej w roku akademickim 2015/2016

Warunki i tryb rekrutacji na studia w Politechnice Częstochowskiej w roku akademickim 2015/2016 Warunki i tryb rekrutacji na studia w Politechnice Częstochowskiej w roku akademickim 2015/2016 Zasady rekrutacji określają warunki przyjęć na następujące rodzaje studiów: - stacjonarne: pierwszego i drugiego

Bardziej szczegółowo

WARUNKI I TRYB REKRUTACJI KANDYDATÓW ORAZ FORMY STUDIÓW DOKTORANCKICH NA POLITECHNICE ŚLĄSKIEJ W ROKU AKADEMICKIM 2015/2016

WARUNKI I TRYB REKRUTACJI KANDYDATÓW ORAZ FORMY STUDIÓW DOKTORANCKICH NA POLITECHNICE ŚLĄSKIEJ W ROKU AKADEMICKIM 2015/2016 Załącznik do Uchwały Nr XXVII/221/14/15 WARUNKI I TRYB REKRUTACJI KANDYDATÓW ORAZ FORMY STUDIÓW DOKTORANCKICH NA POLITECHNICE ŚLĄSKIEJ W ROKU AKADEMICKIM 2015/2016 1 1. Na studia doktoranckie może być

Bardziej szczegółowo

Warunki i tryb rekrutacji na studia w Politechnice Śląskiej w roku akademickim 2006/2007

Warunki i tryb rekrutacji na studia w Politechnice Śląskiej w roku akademickim 2006/2007 Załącznik do Pisma Okólnego Nr 10/05/06 Warunki i tryb rekrutacji na studia w Politechnice Śląskiej w roku akademickim 2006/2007 1 1. Przy ustalaniu punktowego wyniku kwalifikacji kandydatów, którzy zdawali

Bardziej szczegółowo

Uchwała Senatu PG nr 53/2017/XXIV z 15 marca 2017 r.

Uchwała Senatu PG nr 53/2017/XXIV z 15 marca 2017 r. Uchwała Senatu PG nr 53/017/XXIV z 15 marca 017 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w załączniku do Uchwały Senatu PG nr 370/016 z 18 maja 016: Warunki, tryb oraz termin rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji

Bardziej szczegółowo

1. Bezpieczeństwo i higiena pracy, 4. Informatyka w zarządzaniu przedsiębiorstwem, 2. Zarządzanie przedsiębiorstwem i ochrona środowiska,

1. Bezpieczeństwo i higiena pracy, 4. Informatyka w zarządzaniu przedsiębiorstwem, 2. Zarządzanie przedsiębiorstwem i ochrona środowiska, Na kierunku ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI oferujemy 4 specjalności: 1. Bezpieczeństwo i higiena pracy, 4. Informatyka w zarządzaniu przedsiębiorstwem, 2. Zarządzanie przedsiębiorstwem i ochrona środowiska,

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Rektora Politechniki Gdańskiej nr 26/2014 z 25 kwietnia 2014 r.

Zarządzenie Rektora Politechniki Gdańskiej nr 26/2014 z 25 kwietnia 2014 r. Zarządzenie Rektora Politechniki Gdańskiej w sprawie: wysokości opłat usługi edukacyjne zwiąne z kształceniem osób będących obywatelami polskimi i obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej lub

Bardziej szczegółowo

Lp. KIERUNEK STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA KIERUNKI UPOWAŻNIAJĄCE DO PODJĘCIA STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA

Lp. KIERUNEK STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA KIERUNKI UPOWAŻNIAJĄCE DO PODJĘCIA STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA 1. Administracja 1. Administracja 2. Bezpieczeństwo narodowe 3. Bezpieczeństwo wewnętrzne 4. Ekonomia 5. Europeistyka 6. Nauki o rodzinie 7. Politologia 8. Praca socjalna 9. Prawo 10. Socjologia 11. Stosunki

Bardziej szczegółowo

Uchwała Rady Wydziału Inżynierii Lądowej z dnia 28 marca 2012 roku nr 5.3/SD/03/2012

Uchwała Rady Wydziału Inżynierii Lądowej z dnia 28 marca 2012 roku nr 5.3/SD/03/2012 Uchwała Rady Wydziału Inżynierii Lądowej z dnia 28 marca 2012 roku nr 5.3/SD/03/2012 w sprawie zasad przyjęć na I rok studiów I, II i III stopnia (stacjonarnych i niestacjonarnych) na Wydział Inżynierii

Bardziej szczegółowo

Kierunki i specjalności na stacjonarnych studiach I i II stopnia stanowiące ofertę edukacyjną w roku akademickim 2018/19

Kierunki i specjalności na stacjonarnych studiach I i II stopnia stanowiące ofertę edukacyjną w roku akademickim 2018/19 Załącznik nr 2 do uchwały nr 42/d/05/2017 Kierunki i specjalności na stacjonarnych studiach I i II stopnia stanowiące ofertę edukacyjną w roku akademickim 2018/19 Wydział Architektury architektura (architecture)

Bardziej szczegółowo

Wykaz kierunków studiów, po których istnieje możliwość kontynuacji nauki na studiach II stopnia w UWM w Olsztynie roku ak.

Wykaz kierunków studiów, po których istnieje możliwość kontynuacji nauki na studiach II stopnia w UWM w Olsztynie roku ak. Wykaz kierunków studiów, po których istnieje możliwość kontynuacji nauki na studiach II stopnia w UWM w Olsztynie roku ak. 2012/2013 Lp. KIERUNEK STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA KIERUNKI UPOWAŻNIAJĄCE 1 Administracja

Bardziej szczegółowo

Lp. KIERUNEK STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA KIERUNKI UPOWAŻNIAJĄCE DO PODJĘCIA STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA

Lp. KIERUNEK STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA KIERUNKI UPOWAŻNIAJĄCE DO PODJĘCIA STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA 2. Bezpieczeństwo narodowe 3. Bezpieczeństwo wewnętrzne 4. Ekonomia 5. Europeistyka 6. Nauki o rodzinie 7. Politologia 8. Praca socjalna 9. Prawo 10. Socjologia 11. Stosunki międzynarodowe 12. Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

EAIiIB - Elektrotechnika - opis kierunku 1 / 5

EAIiIB - Elektrotechnika - opis kierunku 1 / 5 EAIiIB Elektrotechnika opis kierunku 1 / 5 Warunki rekrutacji na studia Wymagania wstępne i dodatkowe: Warunkiem przystąpienia do rekrutacji na studia drugiego stopnia jest posiadanie kwalifikacji pierwszego

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 68/2015. Senatu AGH z dnia 27 maja 2015 r.

Uchwała nr 68/2015. Senatu AGH z dnia 27 maja 2015 r. Opracowano na podstawie: Uchwały nr 152/2015 Senatu AGH z dnia 25 listopada 2015 r. Uchwała nr 68/2015 Senatu AGH z dnia 27 maja 2015 r. w sprawie warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Rektora Politechniki Gdańskiej nr 4/2015 z 3 lutego 2015 r.

Zarządzenie Rektora Politechniki Gdańskiej nr 4/2015 z 3 lutego 2015 r. Zarządzenie Rektora Politechniki Gdańskiej w sprawie: wysokości opłat świadczone usługi edukacyjne dla osób będących obywatelami polskimi i obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej lub państw

Bardziej szczegółowo

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej ASTRONOMIA

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej ASTRONOMIA studiów ASTRONOMIA pierwszego stopnia 3 lata nowa matura konkurs świadectw dojrzałości albo informatyka 1. * albo geografia albo historia albo wiedza o społeczeństwie * Kandydat wskazuje jeden przedmiot,

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR 201 3 /201 4 DLA KAN DYDATÓW NA STUDIA II STOPNIA

INFORMATOR 201 3 /201 4 DLA KAN DYDATÓW NA STUDIA II STOPNIA POLI TECH N I KA KRAKOWSKA i m. Tadeusza Kości uszki INFORMATOR 201 3 /201 4 DLA KAN DYDATÓW NA STUDIA II STOPNIA OPRACOWANIE: Dział Spraw Studenckich Politechniki Krakowskiej ul. Warszawska 24; 31-155

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW KIERUNEK INŻYNIERIA ŚRODOWISKA STUDIA I STOPNIA ROK AKADEMICKI 2015/2016

PLAN STUDIÓW KIERUNEK INŻYNIERIA ŚRODOWISKA STUDIA I STOPNIA ROK AKADEMICKI 2015/2016 UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI WYDZIAŁ UDOWNICTWA, ARCHITEKTURY I INŻYNIERII ŚRODOWISKA PLAN STUDIÓW KIERUNEK INŻYNIERIA ŚRODOWISKA STUDIA I STOPNIA ROK AKADEMICKI 2015/2016 Program przyjęto Uchwałą Rady Wydziału

Bardziej szczegółowo

Warunki i tryb rekrutacji na studia stacjonarne I stopnia

Warunki i tryb rekrutacji na studia stacjonarne I stopnia Na podstawie art. 62 ust. 1 pkt 2 oraz art. 169 ust. 2, 3, 4 i 5 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27.07.2005 (Dz. U. Nr 164 poz. 1365 z późn. zm.) Senat AGH w Uchwale nr 99/2011 oraz w Uchwale

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ MATEMATYKI, FIZYKI I CHEMII

WYDZIAŁ MATEMATYKI, FIZYKI I CHEMII Matematyka WYDZIAŁ MATEMATYKI, FIZYKI I CHEMII oraz nie studia pierwszego stopnia wszystkich kandydatów odbędzie się według poniższych kryteriów. Dla kandydatów z NOWĄ MATURĄ: Pod uwagę bierze się wyniki

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 31/2013 z dnia 24 maja 2013 r.

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 31/2013 z dnia 24 maja 2013 r. Zasady klasyfikacji przy postępowaniu rekrutacyjnym Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 31/2013 z dnia 24 maja 2013 r. 1. Wydziałowa komisja rekrutacyjna przeprowadzając postępowanie rekrutacyjne kieruje

Bardziej szczegółowo

KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ) KIERUNEK ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Legnica 2011/2012 Kierunek: Zarządzanie i inżynieria produkcji, studia pierwszego stopnia

Bardziej szczegółowo

Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii Rok akademicki 2016/2017 Kryterium zakres kwalifikacji Załącznik nr 7

Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii Rok akademicki 2016/2017 Kryterium zakres kwalifikacji Załącznik nr 7 WYDZIAŁ MATEMATYKI, FIZYKI I CHEMII v Matematyka oraz nie studia pierwszego stopnia Wstęp na studia: na podstawie złożenia wymaganych dokumentów, według kolejności rejestracji (zapisów) w systemie Internetowej

Bardziej szczegółowo

ZASADY PRZYJĘĆ NA I ROK STUDIÓW STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH I i II STOPNIA W POLITECHNICE KOSZALIŃSKIEJ W ROKU AKADEMICKIM 2010/2011

ZASADY PRZYJĘĆ NA I ROK STUDIÓW STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH I i II STOPNIA W POLITECHNICE KOSZALIŃSKIEJ W ROKU AKADEMICKIM 2010/2011 Załącznik do Uchwały Senatu Nr 23/2009 z dnia 22 kwietnia 2009 r. ZASADY PRZYJĘĆ NA I ROK STUDIÓW STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH I i II STOPNIA W POLITECHNICE KOSZALIŃSKIEJ W ROKU AKADEMICKIM 2010/2011

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 21/2014 Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie z dnia 6 czerwca 2014 r.

ZARZĄDZENIE Nr 21/2014 Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie z dnia 6 czerwca 2014 r. Rb-D.0201-1-21/14 ZARZĄDZENIE Nr 21/2014 Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie z dnia 6 czerwca 2014 r. w sprawie wysokości opłat za świadczenie usług edukacyjnych w Akademii

Bardziej szczegółowo

Kierunkowe efekty kształcenia

Kierunkowe efekty kształcenia Politechnika Poznańska Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska BUDOWNICTWO: Kierunkowe efekty kształcenia K_W01 K_W02 K_W03 K_W04 K_W05 WIEDZA ma wiedzę z działów matematyki, fizyki, chemii i innych

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 8/2017. Rady Wydziału Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska Uniwersytetu Wrocławskiego. z dnia 20 stycznia 2017 r.

Uchwała nr 8/2017. Rady Wydziału Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska Uniwersytetu Wrocławskiego. z dnia 20 stycznia 2017 r. Uchwała nr 8/2017 Rady Wydziału Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 20 stycznia 2017 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad rekrutacji na studia na Wydział Nauk

Bardziej szczegółowo

PARAMETRY DO OPISU ZASAD PRZYJĘĆ NA STUDIA STACJONARNE II STOPNIA 2016/17

PARAMETRY DO OPISU ZASAD PRZYJĘĆ NA STUDIA STACJONARNE II STOPNIA 2016/17 PARAMETRY DO OPISU ZASAD PRZYJĘĆ NA STUDIA STACJONARNE II STOPNIA 2016/17 Poniższa tabela przedstawia szczegóły procedur kwalifikacyjnych kandydatów dla poszczególnych programów. Kolumny tej tabeli oznaczone

Bardziej szczegółowo

Zasady postępowania kwalifikacyjnego na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I stopnia w roku akademickim 2012/13

Zasady postępowania kwalifikacyjnego na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I stopnia w roku akademickim 2012/13 Załącznik 3 Zasady postępowania kwalifikacyjnego na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I stopnia w roku akademickim 2012/13 Wydział Architektury Kryterium kwalifikacyjnym jest egzamin wstępny

Bardziej szczegółowo

ZASADY PRZYJĘĆ NA I ROK STUDIÓW STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH I i II STOPNIA W POLITECHNICE KOSZALIŃSKIEJ W ROKU AKADEMICKIM 2011/2012

ZASADY PRZYJĘĆ NA I ROK STUDIÓW STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH I i II STOPNIA W POLITECHNICE KOSZALIŃSKIEJ W ROKU AKADEMICKIM 2011/2012 ZASADY PRZYJĘĆ NA I ROK STUDIÓW STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH I i II STOPNIA W POLITECHNICE KOSZALIŃSKIEJ W ROKU AKADEMICKIM 2011/2012 1. Kandydaci na I rok studiów przyjmowani są: w wyniku postępowania

Bardziej szczegółowo

KARTA UZNANIA DOROBKU. Uczelnia..

KARTA UZNANIA DOROBKU. Uczelnia.. Proszę o uznanie dotychczasowego dorobku uzyskanego podczas studiów w. w okresie na podstawie przedstawionego indeksu/innego dokumentu ** nr.. wg programu studiów na Wydziale Inżynierii Środowiska st.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 46 REKTORA UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO

ZARZĄDZENIE NR 46 REKTORA UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO ZARZĄDZENIE NR 46 REKTORA UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO z dnia 29 maja 2015 roku zmieniające zarządzenie nr 38 Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 9 kwietnia 2013 r. w sprawie wysokości opłat

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk o Ziemi GEOGRAFIA. p 1 = 0,30 p 1 = 0,50. p 2 = 0,30 p 2 = 0,50

Wydział Nauk o Ziemi GEOGRAFIA. p 1 = 0,30 p 1 = 0,50. p 2 = 0,30 p 2 = 0,50 GEOGRAFIA Geografia albo matematyka albo 1. * historia albo chemia albo fizyka albo fizyka i astronomia albo biologia albo informatyka ** Język obcy nowożytny część 2. pisemna podstawowy rozszerzony p

Bardziej szczegółowo

Opłata za semestr Kierunek studiów Pierwszy stopień Drugi stopień

Opłata za semestr Kierunek studiów Pierwszy stopień Drugi stopień Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 38 Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 9 kwietnia 2013 r. Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 61 Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 25 czerwca 2014 r. 1.

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk o Ziemi GEOGRAFIA. p 1 = 0,30 p 1 = 0,50. p 2 = 0,30 p 2 = 0,50

Wydział Nauk o Ziemi GEOGRAFIA. p 1 = 0,30 p 1 = 0,50. p 2 = 0,30 p 2 = 0,50 GEOGRAFIA nowa matura konkurs świadectw dojrzałości Geografia albo matematyka albo 1. * historia albo chemia albo fizyka albo fizyka i astronomia albo biologia albo informatyka ** Język obcy nowożytny

Bardziej szczegółowo

Wydział Architektury

Wydział Architektury Załącznik nr 2 do uchwały Senatu nr 17/d/02/2016 z dnia 26 lutego 2016 r. Zasady postępowania kwalifikacyjnego na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych II stopnia w roku akademickim 2016/17 Wydział

Bardziej szczegółowo

Uchwała Senatu Politechniki Gdańskiej nr 66/2013/XXIII z 20 lutego 2013 r.

Uchwała Senatu Politechniki Gdańskiej nr 66/2013/XXIII z 20 lutego 2013 r. Uchwała Senatu Politechniki Gdańskiej nr 66/2013/XXIII z 20 lutego 2013 r. w sprawie: przyjęcia Zasad przyjęć kandydatów na stacjonarne i niestacjonarne studia trzeciego stopnia (doktoranckie) na Politechnice

Bardziej szczegółowo

Kierunki studiów prowadzone w Warszawie

Kierunki studiów prowadzone w Warszawie KIERUNKI I SPECJALNOŚCI STUDIÓW NIESTACJONARNYCH PIERWSZEGO I DRUGIEGO STOPNIA Kierunki studiów prowadzone w Warszawie Kierunek ADMINISTRCAJA Administacji i Nauk Społecznych 6 semestrów 4 semestry Bez

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 71/2013. Senatu AGH z dnia 29 maja 2013 r.

Uchwała nr 71/2013. Senatu AGH z dnia 29 maja 2013 r. Uchwała nr 71/2013 Senatu AGH z dnia 29 maja 2013 r. w sprawie ustalenia planowanej liczby miejsc na pierwszym roku w roku akademickim 2013/2014. 1. Na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. 4a ustawy z dnia 27

Bardziej szczegółowo

I. Studia pierwszego stopnia

I. Studia pierwszego stopnia I. Studia 1. Geografia a) nowa matura konkurs świadectw dojrzałości Geografia albo matematyka albo 1. * historia albo chemia albo fizyka albo fizyka i astronomia albo biologia albo informatyka ** Język

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 68 REKTORA UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO

ZARZĄDZENIE NR 68 REKTORA UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO ZARZĄDZENIE NR 68 REKTORA UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO z dnia 10 lipca 2013 roku zmieniające zarządzenie nr 38 Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 9 kwietnia 2013 r. w sprawie wysokości opłat

Bardziej szczegółowo

system: stacjonarne Uchwała Rady W M z dnia

system: stacjonarne Uchwała Rady W M z dnia Egzamin po semestr WYDZIAŁ: Mechaniczny Wszystkie specjalności Podstawa prawna, standard: Rozporządzenie MNiSW z dn. 1.07.007 Uchwała Rady W M z dnia Obowiązuje od Lp. Nazwa przedmiotu A. Grupa przedmiotów

Bardziej szczegółowo

WARUNKI REKRUTACJI NA PIERWSZY ROK STUDIÓW STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH PIERWSZEGO I DRUGIEGO STOPNIA NA ROK AKADEMICKI 2017/2018

WARUNKI REKRUTACJI NA PIERWSZY ROK STUDIÓW STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH PIERWSZEGO I DRUGIEGO STOPNIA NA ROK AKADEMICKI 2017/2018 Załącznik do Uchwały Nr 612/XXXVIII/XIV/2016 Senatu PB z dnia 28 kwietnia 2016 r. WARUNKI REKRUTACJI NA PIERWSZY ROK STUDIÓW STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH PIERWSZEGO I DRUGIEGO STOPNIA NA ROK AKADEMICKI

Bardziej szczegółowo

KIERUNEK: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN

KIERUNEK: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa Lp. KIERUNEK: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN im. J. A. Komeńskiego w Lesznie PLANU STUDIÓW /STACJONARNE - 7 SEMESTRÓW/ Rok akademicki 200/20 A E ZO Ogółem W Ć L P W Ć L P K

Bardziej szczegółowo

Planowanie infrastruktury technicznej. Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 15 Ćwiczenia: 30. niestacjonarne: Wykłady: 9 Ćwiczenia: 18

Planowanie infrastruktury technicznej. Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 15 Ćwiczenia: 30. niestacjonarne: Wykłady: 9 Ćwiczenia: 18 Karta przedmiotu Wydział: Wydział Finansów Kierunek: Gospodarka przestrzenna I. Informacje podstawowe Nazwa przedmiotu Planowanie infrastruktury technicznej Nazwa przedmiotu w j. ang. Język prowadzenia

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR 201 5 /201 6 DLA KAN DYDATÓW NA STUDIA II STOPNIA

INFORMATOR 201 5 /201 6 DLA KAN DYDATÓW NA STUDIA II STOPNIA POLI TECH N I KA KRAKOWSKA i m. Tadeusza Kości uszki INFORMATOR 201 5 /201 6 DLA KAN DYDATÓW NA STUDIA II STOPNIA OPRACOWANIE: Dział Spraw Studenckich Politechniki Krakowskiej ul. Warszawska 24; 31-155

Bardziej szczegółowo