INSTRUKCJA OBSŁUGI CYFROWY MIERNIK CĘGOWY PRĄDU AC/DC CMP SONEL S. A. ul. Wokulskiego Świdnica

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INSTRUKCJA OBSŁUGI CYFROWY MIERNIK CĘGOWY PRĄDU AC/DC CMP SONEL S. A. ul. Wokulskiego Świdnica"

Transkrypt

1 INSTRUKCJA OBSŁUGI CYFROWY MIERNIK CĘGOWY PRĄDU AC/DC CMP-2000 SONEL S. A. ul. Wokulskiego Świdnica Wersja

2 2 INSTRUKCJA OBSŁUGI CMP-2000 wersja 1.02

3 SPIS TREŚCI 1 WSTĘP ROZPAKOWANIE I SPRAWDZENIE URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWO OBSŁUGI INFORMACJE NA TEMAT BEZPIECZEŃSTWA WYGLĄD URZĄDZENIA AUTOMATYCZNE WYŁĄCZANIE ZASILANIA (APO) WYKONYWANIE POMIARÓW POMIAR NAPIĘCIA POMIAR PRĄDÓW POMIAR REZYSTANCJI POMIAR CIĄGŁOŚCI TESTOWANIE DIOD POMIAR POJEMNOŚCI POMIAR TEMPERATURY POMIAR CZĘSTOTLIWOŚCI POMIAR WYPEŁNIENIA IMPULSU (CYKLU ROBOCZEGO) DANE TECHNICZNE KONSERWACJA WYMIANA BATERII INSTRUKCJA OBSŁUGI CMP-2000 wersja

4 4 INSTRUKCJA OBSŁUGI CMP-2000 wersja 1.02

5 1 Wstęp Niniejsza instrukcja zawiera informacje i ostrzeżenia, które muszą być przestrzegane, aby zapewnić bezpieczeństwo zarówno użytkownika jak i samego urządzenia. OSTRZEŻENIE! Przed użyciem przyrządu należy zapoznać się z treścią "Informacji na temat bezpieczeństwa". Niniejszy miernik cęgowy jest przenośnym przyrządem pomiarowym ze zliczaniem do 6600 przeznaczonym do użycia w laboratorium, podczas pomiarów terenowych, w warunkach domowych oraz wszędzie tam, gdzie niezbędny jest pomiar wartości wysokoprądowych. Urządzenie zapewnia bezpieczne przeprowadzanie pomiarów dzięki osłonie dłoni użytkownika. Ponadto wzmocniona obudowa miernika chroni go przed uderzeniami mechanicznymi i jest ognioodporna. Miernik posiada również elektroniczne zabezpieczenia przeciążeniowe wszystkich funkcji i zakresów pomiarowych. Dostępne jest również etui (wyposażenie opcjonalne) ułatwiające przenoszenie miernika i chroniące go przed uszkodzeniami. 2 Rozpakowanie i sprawdzenie urządzenia Po rozpakowaniu nowego miernika cęgowego, w zestawie powinny znajdować się następujące elementy: 1. Cyfrowy miernik cęgowy. 2. Przewody pomiarowe (jeden czarny, jeden czerwony). 3. Bateria 9V (w mierniku). 4. Sonda temperatury typu K. 5. Instrukcja obsługi. 6. Futerał. Jeżeli brak któregokolwiek z ww. elementów lub w chwili odbioru którykolwiek z nich jest uszkodzony, należy skontaktować sie z dystrybutorem, od którego zakupiono urządzenie. INSTRUKCJA OBSŁUGI CMP-2000 wersja

6 3 Bezpieczeństwo obsługi Następujące środki ostrożności muszą być przestrzegane w celu zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa podczas pracy, obsługi i naprawy tego miernika: 1. Należy przeczytać niniejszą instrukcję obsługi dokładnie i do końca przed rozpoczęciem obsługi miernika. Należy zwrócić szczególną uwagę na OSTRZEŻENIA, które informują o potencjalnie niebezpiecznych działaniach. Instrukcje zawarte w tych ostrzeżeniach muszą być przestrzegane. 2. Przed każdym użyciem miernika zawsze należy sprawdzić samo urządzenie, przewody pomiarowe i akcesoria pod kątem jakichkolwiek uszkodzeń lub nieprawidłowości. W razie jakichkolwiek nieprawidłowości (np. przerwane przewody pomiarowe, popękana obudowa, brak odczytu na wyświetlaczu itp.) nie wolno wykonywać żadnych pomiarów. 3. Nie należy wystawiać miernika na bezpośrednie działanie promieni słonecznych, skrajnych temperatur i wilgoci. 4. Nigdy nie pozostawać w kontakcie z uziemieniem podczas prowadzenia pomiarów elektrycznych. Nie dotykać nieosłoniętych metalowych rur, gniazdek, elementów armatury itp., które mogą być uziemione. Należy zapewnić sobie dobrą izolację od uziemienia dzięki suchemu ubraniu roboczemu, obuwiu z gumowymi podeszwami, matom izolującym, itd. 5. Aby uniknąć porażenia prądem należy zachować UWAGĘ podczas pracy z napięciami powyżej 40V DC lub 20V AC. Takie napięcia stwarzają niebezpieczeństwo porażenia prądem. 6. Nigdy nie przekraczać maksymalnej dopuszczalnej wartości wejściowej jakiejkolwiek funkcji podczas wykonywania pomiaru. Maksymalne zakresy podane są w danych technicznych urządzenia. 7. Nigdy nie dotykać odsłoniętych przewodów elektrycznych, złączy ani żadnych obwodów pod napięciem podczas próby wykonania pomiarów. 8. Nie używać miernika w atmosferze zagrożonej wybuchem (np. w obecności łatwopalnych gazów, oparów lub pyłu). 9. Podczas sprawdzania obecności napięcia, upewnić się, że funkcja napięcia działa prawidłowo, poprzez uprzedni odczyt znanego napięcia zakładając, że zerowy odczyt wskazuje na brak napięcia. 6 INSTRUKCJA OBSŁUGI CMP-2000 wersja 1.02

7 Zawsze sprawdzać miernik przed i po przeprowadzeniu pomiarów w obwodzie o znanym napięciu. 10. Kalibracja i naprawa urządzenia powinny być przeprowadzane wyłącznie przez wykwalifikowanych i wyszkolonych techników serwisowych. 11. Należy pamiętać: Myśl bezpiecznie, działaj bezpiecznie. 4 Informacje na temat bezpieczeństwa Czyszczenie Przetrzeć obudowę wilgotną szmatką z dodatkiem łagodnego detergentu. Nie używać substancji agresywnych ani rozpuszczalników. Zanieczyszczenia lub wilgoć w gniazdach urządzenia mogą wpłynąć na odczyty. Bezpieczeństwo: Spełnia wymagania normy IEC (EN ), IEC (EN ), CAT III 1000V, CAT IV 600V, Klasa II, Stopień zanieczyszczenia 2, do użytku wewnątrz pomieszczeń. Stopień ochrony obudowy wg PE-EN 60529: IP20. Kompatybilność elektromagnetyczna: Spełnia wymagania normy EN : Symbole użyte na urządzeniu: Niebezpieczne napięcie. Uwaga - sprawdź dołączone dokumenty Prąd zmienny Prąd stały Uziemienie Urządzenie chronione podwójną izolacją (klasa II) INSTRUKCJA OBSŁUGI CMP-2000 wersja

8 5 Wygląd urządzenia 8 INSTRUKCJA OBSŁUGI CMP-2000 wersja 1.02

9 1. VΩHz% Gniazdo wejściowe (Napięcie, Rezystancja, Częstotliwość, Wypełnienie impulsu, Pojemność, Test diod) Jest to wejście dodatnie dla pomiarów napięcia, rezystancji, częstotliwości, wypełnienia impulsu, pojemności i testowania diod. Do tego gniazda podłącza się czerwony przewód pomiarowy. 2. Gniazdo wejściowe COM Jest to wejście ujemne (masa) wspólne dla wszystkich funkcji pomiarowych oprócz pomiarów prądu. Do gniazda podłącza się czarny przewód pomiarowy. 3. Gniazda wejściowe do pomiaru temperatury Usunąć przewody pomiarowe i przesunąć przełącznik TEMP, aby zasłonić gniazda pomiarowe a odsłonić gniazda sondy temperaturowej. 4. Wyświetlacz Wyświetlacz wskazuje zmierzoną wartość sygnału, tryb funkcjonowania oraz inne symbole i komunikaty. 5. Przycisk Ω/ / Zmiana trybów pomiarowych: Ω. 6. Przycisk ZERO Na zakresie prądów stałych, przycisk ten służy do zerowania wskazań wyświetlacza. Wciśnij przycisk ZERO na ponad 2 sekundy, aby wyjść z trybu zerowania prądu stałego. W pozostałych funkcjach przycisk służy do pomiaru w trybie względnym. Naciśnij przycisk ZERO, aby wyjść z trybu względnego. W trybie względnym, wartość na wyświetlaczu LCD jest zawsze różnicą między przechowywaną w pamięci wartością referencyjną a aktualnym odczytem. Na przykład, jeśli wartość referencyjna wynosi 24,00V a aktualny odczyt wynosi 12,50V, to wyświetlacz wskaże - INSTRUKCJA OBSŁUGI CMP-2000 wersja

10 11,50V. Jeśli nowy odczyt jest taki sam jak wartość referencyjna, to wyświetlacz pokaże zero. 7. Przełącznik obrotowy wyboru funkcji pomiarowej/zakresu Przełącznik obrotowy służy do wyboru funkcji pomiarowych oraz do wyboru zakresu pomiarowego dla prądu. 8. Przycisk INRUSH Funkcja INRUSH umożliwia precyzyjne uchwycenie wartości prądu rozruchu z początkowego 100-milisekundowego okresu, tuż po załączeniu urządzenia. Funkcja INRUSH jest używana na zakresach prądu przemiennego AC. 1. Nacisnąć przycisk INRUSH, aby wejść w ten tryb pomiaru, a na ekranie pojawi się komunikat ----" oraz INRUSH". 2. Nacisnąć przycisk otwierający cęgi miernika i objąć nimi tylko jeden pojedynczy przewód, a następnie włączyć zasilanie urządzenia. 3. Odczytać wartość początkowego prądu rozruchowego bezpośrednio z wyświetlacza. 4. Wcisnąć przycisk INRUSH na więcej niż 2 sekundy, aby wyjść z tego trybu pomiarów. 5. Minimalny zakres sygnału wejściowego: > 100 cyfr. 6. Odczyt wyniku pomiaru prądu rozruchu następuje na wyświetlaczu pomocniczym (małym). Na wyświetlaczu głównym pokazywany jest prąd pobierany przez urządzenie. 7. Częstotliwość próbkowania wynosi 6x/100ms (60Hz). 9. Przycisk MAX/MIN Symbol MAX" oznacza maksymalną wartość pomiaru a MIN" minimalną wartość wykonywanego pomiaru. Nacisnąć przycisk MAX/MIN dłużej niż 2 sekundy, aby wyjść do normalnego trybu pomiaru. Zapisana wartość funkcji MAX/MIN pojawia się na pomocniczym polu wyświetlacza, a wartość mierzona pokazana jest na głównym polu wyświetlacza. 10 INSTRUKCJA OBSŁUGI CMP-2000 wersja 1.02

11 10. Przycisk podświetlenia Nacisnąć przycisk aby włączyć podświetlenie na około 60 sekund. 11. Przycisk HOLD Nacisnąć przycisk HOLD, aby wejść w tryb zatrzymania wyniku pomiaru (Data Hold). W trybie zatrzymania wyniku pomiaru, na wyświetlaczu cyfrowym zostaje wyświetlony bieżący wynik pomiaru i jednocześnie pojawia się komunikat HOLD. Nacisnąć przycisk HOLD ponownie, aby wyjść z trybu zatrzymania a wyświetlacz zacznie pokazywać wynik bieżących pomiarów. 12. Dźwignia otwierająca cęgi Nacisnąć przycisk, aby otworzyć cęgi urządzenia. Po zwolnieniu przycisku, cęgi zostaną zamknięte. 13. Cęgi pomiarowe Mierzą zarówno prąd stały (DC) jak i zmienny (AC) płynący przez przewód. Oznaczenie +" na szczęce cęgów informuje o kierunku przepływu prądu stałego odczytywanego przez przyrząd, jako dodatni kierunek prądu stałego płynącego przez badany przewód. Odczyt pokazywany na wyświetlaczu jest dodatni. 6 Automatyczne wyłączanie zasilania (APO) Automatyczne wyłączanie zasilania: po około 30 minutach. Przed wyłączeniem generowana jest seria sygnałów dźwiękowych. Po automatycznym wyłączeniu zasilania, nacisnąć dowolny przycisk, aby ponownie uruchomić miernik, a odczyt pomiaru zostanie pokazany na wyświetlaczu. Blokowanie funkcji automatycznego wyłączania zasilania: Wcisnąć i przytrzymać przycisk MAX/MIN podczas obracania przełącznika funkcji z pozycji Off" na jakąkolwiek pozycję, aby włączyć miernik. Funkcja automatycznego wyłączania zasilania zostaje wyłączona. Symbol "APO" zniknie z wyświetlacza LCD. INSTRUKCJA OBSŁUGI CMP-2000 wersja

12 7 Wykonywanie pomiarów Przed wykonaniem jakichkolwiek pomiarów należy przeczytać informacje w punkcie "Bezpieczeństwo obsługi". Zawsze przed przystąpieniem do pomiarów należy sprawdzić miernik i jego akcesoria pod kątem uszkodzeń, zabrudzeń (nadmierne zabrudzenie, obecność smaru itd.) lub defektów. Sprawdzić przewody pomiarowe pod kątem pęknięć lub przetarcia izolacji i upewnić się, że wtyki przewodów bez trudu można włożyć do gniazd urządzenia. Jeżeli mają miejsce jakiekolwiek nieprawidłowości, nie rozpoczynać żadnych pomiarów. 7.1 Pomiar napięcia 1. Ustawić przełącznik funkcji/zakresu na pozycję V~/V. OSTRZEŻENIE! Aby uniknąć porażenia prądem elektrycznym, uszkodzenia miernika i / lub urządzeń, nie należy wykonywać żadnych pomiarów napięcia powyżej 1000V DC / 750V AC. Są to napięcia maksymalne, do jakich zaprojektowany jest miernik. Potencjał gniazda COM" w stosunku do ziemi nie powinien nigdy przekraczać 500V. 2. Podłączyć czarny przewód pomiarowy do gniazda wejściowego COM. 3. Podłączyć czerwony przewód pomiarowy do gniazda wejściowego VΩ. Napięcie jest zawsze mierzone w układzie równoległym do punktu pomiaru. 4. Przyłożyć końcówki pomiarowe do obwodu/urządzenia, które ma być zmierzone i wykonać pomiar napięcia. 5. Po zakończeniu pomiaru odłączyć przewody pomiarowe miernika. 12 INSTRUKCJA OBSŁUGI CMP-2000 wersja 1.02

13 7.2 Pomiar prądów OSTRZEŻENIE! Przyrząd jest przeznaczony do pomiaru prądu w obwodach o maksymalnej różnicy potencjałów 500V AC w stosunku do potencjału ziemi. Pomiary prądu w obwodach, w których występuje większa różnica potencjałów niż 500V stanowi potencjalne ryzyko porażenia prądem, zniszczenia miernika i/lub mierzonego urządzenia. Przed pomiarem należy upewnić się, że przewody pomiarowe są wyjęte z gniazd wejściowych miernika. Cęgi pomiarowe są chronione na przeciążenie napięcia 500V AC trwające do 1 minuty. Nie należy dokonywać pomiarów w obwodach, jeżeli maksymalny potencjał przewodu prądowego w stosunku do ziemi jest nieznany. Nie wolno przekraczać maksymalnych wartości mierzonego prądu, do jakich przeznaczony jest miernik. 1. Ustawić przełącznik funkcji/zakresu na pozycję A~/A. 2. Nacisnąć przycisk otwierający cęgi miernika i objąć nimi pojedynczy przewód. Cęgi pomiarowe powinny być całkowicie zamknięte przed odczytem pomiaru. 3. Najdokładniejszy pomiar uzyskuje się wtedy, gdy przewód znajduje się w środku cęgów pomiarowych. 4. Odczyt prądu zostanie wskazany na wyświetlaczu głównym. 5. Jeżeli wybrany zakres pomiarowy jest zbyt duży, należy wybrać niższy, aż do uzyskania najlepszej możliwej rozdzielczości pomiaru. 7.3 Pomiar rezystancji 1. Ustawić przełącznik funkcji/zakresu na pozycję "Ω". 2. Wyłączyć zasilanie obwodu, w którym będzie przeprowadzany pomiar. Jeżeli na mierzonym elemencie występuje zewnętrzne napięcie, to prawidłowy odczyt będzie niemożliwy. 3. Podłączyć czerwony przewód pomiarowy do gniazda "VΩ" a czarny do gniazda COM". INSTRUKCJA OBSŁUGI CMP-2000 wersja

14 4. Przyłożyć końcówki pomiarowe do punktów pomiaru i odczytać wartość na wyświetlaczu. 7.4 Pomiar ciągłości 1. Ustawić przełącznik funkcji na pozycję. Nacisnąć przycisk Ω/ /, aby wybrać sprawdzenie ciągłości. 2. Wyłączyć zasilanie obwodu, w którym będzie przeprowadzany pomiar. Jeżeli na mierzonym elemencie występuje zewnętrzne napięcie, to prawidłowy odczyt będzie niemożliwy. 3. Podłączyć czerwony przewód pomiarowy do gniazda VΩ a czarny do gniazda COM. 4. Przyłożyć końcówki pomiarowe do dwóch punktów, pomiędzy którymi ma być sprawdzona ciągłość. Sygnał dźwiękowy jest przy wartościach rezystancji poniżej ok. 30Ω. 7.5 Testowanie diod 1. Ustawić przełącznik funkcji/zakresu na pozycję " ". Nacisnąć przycisk Ω/ / dwa razy, aby wybrać test diod. 2. Wyłączyć zasilanie obwodu, na którym będzie przeprowadzany pomiar. Jeżeli na mierzonym elemencie występuje zewnętrzne napięcie, to prawidłowy odczyt będzie niemożliwy. 3. Podłączyć czerwony przewód pomiarowy do gniazda VΩ" a czarny do gniazda COM". 4. Przyłożyć końcówki pomiarowe do sprawdzanej diody. Spadek napięcia na diodzie w kierunku przewodzenia powinien wynosić ok. 0,6V (typowo dla diody krzemowej). 5. Zamienić końcówki pomiarowe. Jeżeli dioda jest dobra, to wyświetlacz pokaże OL". Jeżeli dioda jest zwarta, to wyświetlacz pokaże 0.00" lub inną liczbę. 6. Jeżeli dioda jest rozwarta, to OL" będzie wskazywane dla obu kierunków. 7. Wskazanie dźwiękowe: poniżej 0,03V. 14 INSTRUKCJA OBSŁUGI CMP-2000 wersja 1.02

15 7.6 Pomiar pojemności 1. Ustawić przełącznik funkcji/zakresu na pozycję " ". 2. Podłączyć czerwony przewód pomiarowy do gniazda VΩ" a czarny do gniazda COM". 3. Rozładować kondensator przed wykonaniem pomiarów pojemności. 4. Przyłożyć końcówki pomiarowe do mierzonej pojemności. Należy pamiętać o poprawnej polaryzacji przy mierzeniu kondensatorów spolaryzowanych. 5. Odczytać wartość pojemności bezpośrednio z wyświetlacza. 6. Miernik ma własną pojemność wewnętrzną na zakresach 6,6nF i 660nF, co jest normalnym statusem przyrządu. Przed przeprowadzeniem pomiaru należy wcisnąć przycisk ZERO, aby wyzerować pojemność szczątkową. 7. Jeżeli po przyłożeniu końcówek pomiarowych do mierzonej pojemności na wyświetlaczu pojawi się komunikat "dis.c" oznacza to, że na mierzonej pojemności znajduje się napięcie, które należy rozładować przed pomiarem. 7.7 Pomiar temperatury 1. Ustawić przełącznik funkcji/zakresu na pozycję Temp". 2. Usunąć przewody pomiarowe i przesunąć przełącznik TEMP, aby zasłonić gniazda pomiarowe. 3. Podłączyć sondę temperatury typu K bezpośrednio do miernika, aby zmierzyć temperaturę. 4. Przeprowadzić pomiar temperatury końcówką pomiarową sondy temperatury i odczytać wynik pomiaru na wyświetlaczu. 7.8 Pomiar częstotliwości 1. Ustawić przełącznik funkcji/zakresu na pozycję Hz/%". 2. Podłączyć czerwony przewód pomiarowy do gniazda "VΩ" a czarny do gniazda COM". 3. Podłączyć końcówki pomiarowe do punktu pomiaru i odczytać częstotliwość na głównym wyświetlaczu. INSTRUKCJA OBSŁUGI CMP-2000 wersja

16 7.9 Pomiar wypełnienia impulsu (cyklu roboczego) 1. Ustawić przełącznik funkcji/zakresu na pozycję Hz/%". 2. Podłączyć czerwony przewód pomiarowy do gniazda VΩ" a czarny do gniazda COM". 3. Odczyt wyniku pomiaru wypełnienia impulsu (w %) następuje na wyświetlaczu dodatkowym (małym). 8 Dane techniczne Wyświetlacz: wskazanie 6600, analogowa linijka składająca się z 66 segmentów. Polaryzacja: Automatyczna, (-) wskazanie polaryzacji ujemnej. Wskazanie wartości poza zakresem pomiarowym: wyświetlany jest symbol (OL) lub (-OL). Wskaźnik niskiego poziomu baterii: pojawia się, gdy napięcie baterii spadnie poniżej poziomu zapewniającego dokładny pomiar. Odświeżanie wskazań pomiaru: 2,8x/sek. nominalnie, 28x/sek. linijka analogowa. Środowisko pracy: 0 C do 50 C przy wilgotności względnej < 70%. Środowisko przechowywania: -20 C do 60 C przy wilgotności względnej < 80%. Współczynnik temperaturowy: 0,1 x (podana dokładność) / C (< 18 C lub > 28 C). Automatyczne wyłączanie zasilania: 30 minut po ostatniej zmianie przełącznika obrotowego lub zmianie trybu. Wysokość: 2000m. Zasilanie: Standardowa 9-woltowa bateria. Żywotność baterii: przeciętnie 75 godzin z baterią węglowocynkową. Możliwość otwarcia szczęk: 57mm - przewód, 70 x 18mm - szynoprzewód. Rozmiar: (wys. x szer. x głęb.): 281 x 108 x 53 mm. Masa: ok. 570 gram (z baterią). 16 INSTRUKCJA OBSŁUGI CMP-2000 wersja 1.02

17 Dokładność jest podawana jako: ± ([% odczytu] + [liczba najmniej znaczących cyfr]) w temperaturze 18 C do 28 C, przy wilgotności względnej do 70%. Napięcie stałe Zakres Rozdzielczość Dokładność Impedancja wejściowa 660mV 0,1mV ±(0,5% + 2 cyfry) >100MΩ 6,6V 1mV ±(0,5% + 2 cyfry) 10MΩ 66V 10mV ±(0,5% + 2 cyfry) 9,1MΩ 660V 100mV ±(0,5% + 2 cyfry) 9,1MΩ 1000V 1V ±(0,5% + 2 cyfry) 9,1MΩ Zabezpieczenie przed przeciążeniem: 1000V DC lub 750V AC rms. Napięcie zmienne (True RMS) Zakres Rozdzielczość Dokładność Impedancja wejściowa 660mV 0,1mV ±(1,5% + 8 cyfr) Hz >100MΩ 6,6V 1mV ±(1,5% + 8 cyfr) Hz 10MΩ 66V 10mV ±(1,5% + 8 cyfr) Hz 9,1MΩ 660V 100mV ±(1,5% + 8 cyfr) Hz 9,1MΩ 750V 1V ±(1,5% + 8 cyfr) Hz 9,1MΩ Współczynnik szczytu: 3. True RMS specyfikowane od 5% do 100% zakresu. Zakres częstotliwości: 50Hz ~ 1kHz. Dokładność pomiaru f: ± (0,1% odczytu + 5 cyfr). Odczyt na dodatkowym wyświetlaczu. Minimalny zakres napięcia wejściowego: > 500 cyfr. Zabezpieczenie przed przeciążeniem: 1000V DC lub 750V AC rms. Prąd zmienny (True RMS) Zakres Rozdzielczość Dokładność 600A 0,1A A ±(2,0% + 10 cyfr) Hz A ±(3,0% + 10 cyfr) Hz 1500A 1A A ±(2,5% + 10 cyfr) Hz A ±(3,5% + 10 cyfr) Hz A ±(5,0% + 10 cyfr) Hz Współczynnik szczytu: 3. INSTRUKCJA OBSŁUGI CMP-2000 wersja

18 True RMS specyfikowane od 5% do 100% zakresu. Zakres częstotliwości: 50Hz ~ 1kHz. Dokładność pomiaru f: ± (0,1% odczytu + 5 cyfr). Odczyt na dodatkowym wyświetlaczu. Minimalny zakres prądu wejściowego: > 500 cyfr. Zabezpieczenie przed przeciążeniem: 1500A AC. Prąd stały Zakres Rozdzielczość Dokładność 600A 0,1A A ±(2,0% + 5 cyfr) 2000A 1A A ±(3,0% + 5 cyfr) A ±(5,0% + 5 cyfr) Zabezpieczenie przed przeciążeniem: 2000A DC przez maksymalnie 60 sekund. Rezystancja Zakres Rozdzielczość Dokładność Napięcie rozwarcia 660Ω 0,1Ω ±(1,0% + 5 cyfr) -3,2V d.c. 6,6kΩ 1Ω ±(1,0% + 5 cyfr) -1,1V d.c. 66kΩ 10Ω ±(1,0% + 5 cyfr) -1,1V d.c. 660kΩ 100Ω ±(1,0% + 5 cyfr) -1,1V d.c. 6,6mΩ 1kΩ ±(2,0% + 5 cyfr) -1,1V d.c. 66MΩ 10kΩ ±(3,5% + 5 cyfr) -1,1V d.c. Zabezpieczenie przed przeciążeniem: 600V DC lub AC rms. Pomiary ciągłości Zakres Sygnał akustyczny Czas reakcji Napięcie rozwarcia 660Ω mniej niż 30Ω ok. 100ms -3,2V d.c. Testowanie diod Zakres Rozdzielczość Dokładność Prąd pomiarowy 2V 1mV ±(1,5% + 5 cyfr) 0,8mA Napięcie rozwarcia 3,2V typowy prąd stały d.c. 18 INSTRUKCJA OBSŁUGI CMP-2000 wersja 1.02

19 Pojemność Zakres Rozdzielczość Dokładność 6,6nF 1pF ±(3,0% + 30 cyfr) 66nF 10pF ±(3,0% + 10 cyfr) 660nF 100pF ±(3,0% + 30 cyfr) 6,6μF 1nF ±(3,0% + 10 cyfr) 66μF 10nF ±(3,0% + 10 cyfr) 660μF 100nF ±(3,0% + 10 cyfr) 6,6mF 1μF ±(5,0% + 10 cyfr) Zabezpieczenie przed przeciążeniem: 600V DC lub AC rms. Temperatura Zakres Rozdzielczość Dokładność C 1 C ±(1,0% + 2 C) C, ±(2,0% + 3 C) 1 C C F 1 F ±(1,0% + 4 F) F, ±(2,0% + 6 F) 1 F F Zabezpieczenie przed przeciążeniem: 60V DC lub 30V AC rms. Typ czujnika Termopara typu K Częstotliwość Zakres Rozdzielczość Dokładność Poziom wyzwalania 66Hz 0,01Hz ±(0,1% + 5 cyfr) >3,2V 660Hz 0,1Hz ±(0,1% + 5 cyfr) >3,2V 6,6kHz 1Hz ±(0,1% + 5 cyfr) >3,2V 66kHz 10Hz ±(0,1% + 5 cyfr) >3,2V 660kHz 100Hz ±(0,1% + 5 cyfr) >3,2V 1MHz 1kHz ±(0,1% + 5 cyfr) >3,2V Minimalny zakres sygnału wejściowego: > 10Hz. Minimalna szerokość impulsu: > 1us. Granice wypełnienia impulsu: > 30% oraz < 70%. Zabezpieczenie przed przeciążeniem: 600V DC lub AC rms. INSTRUKCJA OBSŁUGI CMP-2000 wersja

20 Wypełnienie impulsu (Cykl roboczy) Dokładność Zakres Rozdzielczość Szerokość impulsu (5V logiczne) % 0,1% >10μs ±(2,0% + 10 cyfr) Zakres częstotliwości: 5% do 95% (40Hz do 20kHz). Zabezpieczenie przed przeciążeniem: 600V DC lub AC rms. 9 Konserwacja Konserwacja obejmuje okresowe czyszczenie urządzenia i wymianę baterii. Obudowę urządzenia można czyścić suchą szmatką, aby usunąć wszelkie ślady oleju, tłuszczu lub zabrudzenia. Nigdy nie używać płynnych rozpuszczalników ani detergentów. Naprawy lub serwisowanie nie ujęte w niniejszej instrukcji powinny być przeprowadzane wyłącznie przez wykwalifikowany personel. 10 Wymiana baterii OSTRZEŻENIE! Aby uniknąć porażenia prądem elektrycznym, przed wymianą baterii należy zakończyć wszystkie pomiary i wyjąć przewody pomiarowe z gniazd wejściowych miernika. Baterię należy wymienić na nową, dokładnie tego samego typu. Miernik jest zasilany baterią typu 6LR61 (6F22, NEDA 1604 lub równoważną baterią 9V). Kiedy miernik wyświetla, to konieczna jest wymiana baterii, aby utrzymać prawidłowe działanie. Zastosuj poniższą procedurę, by wymienić baterie: 1. Odłączyć przewody pomiarowe od wszelkich źródeł napięcia, ustawić przełącznik obrotowy w pozycji OFF i wyjąć przewody pomiarowe z gniazd wejściowych. 2. Pokrywa baterii jest przymocowana do podstawy urządzenia za pomocą śrub. Używając śrubokręta krzyżowego, wykręcić śruby z pokrywy baterii i zdjąć pokrywę. 3. Wyjąć baterię i zastąpić ją nową identyczną baterią 9V. 4. Założyć z powrotem pokrywę baterii i dokręcić śruby. 20 INSTRUKCJA OBSŁUGI CMP-2000 wersja 1.02

INSTRUKCJA OBSŁUGI CYFROWY MIERNIK CĘGOWY PRĄDU AC/DC CMP SONEL S. A. ul. Wokulskiego Świdnica

INSTRUKCJA OBSŁUGI CYFROWY MIERNIK CĘGOWY PRĄDU AC/DC CMP SONEL S. A. ul. Wokulskiego Świdnica INSTRUKCJA OBSŁUGI CYFROWY MIERNIK CĘGOWY PRĄDU AC/DC CMP-2000 SONEL S. A. ul. Wokulskiego 11 58-100 Świdnica Wersja 1.04 15.10.2015 2 INSTRUKCJA OBSŁUGI CMP-2000 wersja 1.03 SPIS TREŚCI 1 WSTĘP...5 2

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI MIERNIK CĘGOWY #5490 DT-3368

INSTRUKCJA OBSŁUGI MIERNIK CĘGOWY #5490 DT-3368 INSTRUKCJA OBSŁUGI MIERNIK CĘGOWY #5490 DT-3368 Charakterystyka: wyświetlacz 4 cyfry kategoria bezpieczeństwa CAT III 600V pomiar True RMS automatyczna zmiana zakresu pomiar prądu zmiennego i stałego do

Bardziej szczegółowo

KIESZONKOWY MULTIMETR CYFROWY AX-MS811. Instrukcja obsługi

KIESZONKOWY MULTIMETR CYFROWY AX-MS811. Instrukcja obsługi KIESZONKOWY MULTIMETR CYFROWY AX-MS811 Instrukcja obsługi Bezpieczeństwo Międzynarodowe symbole bezpieczeństwa Ten symbol użyty w odniesieniu do innego symbolu lub gniazda oznacza, że należy przeczytać

Bardziej szczegółowo

V & A VA312 Multimetr cęgowy Numer katalogowy - # 5173

V & A VA312 Multimetr cęgowy Numer katalogowy - # 5173 V & A VA312 Multimetr cęgowy Numer katalogowy - # 5173 INSTRUKCJA OBSŁUGI DOKŁADNIE ZAPOZNAJ SIĘ Z INSTRUKCJĄ OBSŁUGI PRZED ROZPOCZĘCIEM PRACY Niestosowanie się do zaleceń zawartych w instrukcji może spowodować

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Nr produktu: Miernik Cęgowy Extech EX710, CAT III 600 V

Instrukcja obsługi. Nr produktu: Miernik Cęgowy Extech EX710, CAT III 600 V Miernik Cęgowy Extech EX710, CAT III 600 V Instrukcja obsługi Nr produktu: 121670 Opis Opis miernika (model EX730) 1. Cęgi 2. Przycisk otwierający cęgi 3. Przyciski sterowania Przycisk funkcji 'zamrażania'

Bardziej szczegółowo

Miernik Cęgowy Extech EX730, CAT III 600 V

Miernik Cęgowy Extech EX730, CAT III 600 V Miernik Cęgowy Extech EX730, CAT III 600 V Instrukcja obsługi Nr produktu: 121642 Opis Opis miernika (model EX730) 1. Miernik cęgowy 2. Przycisk otwierający miernik 3. Przyciski sterowania Zapamiętywanie

Bardziej szczegółowo

MIERNIK CĘGOWY AC AX-202. Instrukcja obsługi

MIERNIK CĘGOWY AC AX-202. Instrukcja obsługi MIERNIK CĘGOWY AC AX-202 Instrukcja obsługi Bezpieczeństwo Międzynarodowe symbole bezpieczeństwa Ten symbol w odniesieniu do innego symbolu lub gniazda oznacza, że użytkownik musi odnieść się do instrukcji

Bardziej szczegółowo

Pęseta R/C do SMD AX-503. Instrukcja obsługi

Pęseta R/C do SMD AX-503. Instrukcja obsługi Pęseta R/C do SMD AX-503 Instrukcja obsługi 1. OPIS OGÓLNY Pęseta R/C do SMD umożliwia szybki i precyzyjny pomiar drobnych elementów układów. Żeby wykorzystać miernik w pełni, proszę przeczytać uważnie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI DT-3216

INSTRUKCJA OBSŁUGI DT-3216 INSTRUKCJA OBSŁUGI DŁugopisowy wskaźnik napięcia DT-3216 Wydanie LS 13/01 OPIS DT-3216 to długopisowy wskaźnik napięcia z wyświetlaczem. Wskazuje napięcie AC/DC, rezystancję oraz wykonuje pomiary testu

Bardziej szczegółowo

MIERNIK CĘGOWY AC/DC AX-203. Instrukcja obsługi

MIERNIK CĘGOWY AC/DC AX-203. Instrukcja obsługi MIERNIK CĘGOWY AC/DC AX-203 Ω Instrukcja obsługi Bezpieczeństwo Międzynarodowe symbole bezpieczeństwa Ten symbol w odniesieniu do innego symbolu lub gniazda oznacza, że użytkownik musi zapoznać się z instrukcją

Bardziej szczegółowo

MULTIMETR CYFROWY AX-582 INSTRUKCJA OBSŁUGI

MULTIMETR CYFROWY AX-582 INSTRUKCJA OBSŁUGI MULTIMETR CYFROWY AX-582 INSTRUKCJA OBSŁUGI 1. Wiadomości ogólne Multimetr umożliwia pomiar napięć i prądów stałych oraz zmiennych, rezystancji, pojemności, temperatury, częstotliwości, testu ciągłości,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI M-320 #02905 KIESZONKOWY MULTIMETR CYFROWY

INSTRUKCJA OBSŁUGI M-320 #02905 KIESZONKOWY MULTIMETR CYFROWY INSTRUKCJA OBSŁUGI M-320 #02905 KIESZONKOWY MULTIMETR CYFROWY! 1. WSTĘP Instrukcja obsługi dostarcza informacji dotyczących bezpieczeństwa i sposobu użytkowania, parametrów technicznych oraz konserwacji

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi miernika uniwersalnego MU-07L

Instrukcja obsługi miernika uniwersalnego MU-07L 1. Informacje ogólne Miernik MU-07L umożliwia pomiary napięć stałych (do 600V) i przemiennych (do 600V), natężenia prądu stałego (do 10A), oporności (do 2MΩ) oraz sprawdzanie diod półprzewodnikowych, ciągłości

Bardziej szczegółowo

MIERNIK CĘGOWY PRĄDU AC/DC CHY 99T

MIERNIK CĘGOWY PRĄDU AC/DC CHY 99T INSTRUKCJA OBSŁUGI MIERNIK CĘGOWY PRĄDU AC/DC CHY 99T CHY FIREMATE Co., LTD., TAIWAN Spis treści Strona 1. BEZPIECZEŃSTWO POMIARÓW...3 2. SPECYFIKACJA TECHNICZNA...5 2.1. Charakterystyka ogólna...5 2.2.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi kalibratora napięcia i prądu pętli

Instrukcja obsługi kalibratora napięcia i prądu pętli Informacje dotyczące bezpieczeństwa Aby uniknąć porażenia prądem elektrycznym lub obrażeń: Nigdy nie podłączaj do dwóch gniazd wejściowych lub do dowolnego gniazda wejściowego i uziemionej masy napięcia

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Amperomierz cęgowy

Instrukcja obsługi. Amperomierz cęgowy Instrukcja obsługi Amperomierz cęgowy Spis treści 1 INSTRUKCJA OBSŁUGI... 4 1.1 Środki ostrożności... 4 1.1.1 Wstęp... 4 1.1.2 Użytkowanie... 4 1.1.3 Symbole... 5 1.1.4 Instrukcje... 5 2 OPIS... 6 2.1

Bardziej szczegółowo

AUTOMATYCZNY MULTIMETR CYFROWY

AUTOMATYCZNY MULTIMETR CYFROWY AUTOMATYCZNY MULTIMETR CYFROWY True RMS CIE 3129B INSTRUKCJA OBSŁUGI Spis treści Strona 1. INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA... 3 2. SPECYFIKACJA... 3 3. ZAKRESY I DOKŁADNOŚCI... 3 4. OBSŁUGA MIERNIKA...

Bardziej szczegółowo

SAMOCHODOWY MULTIMETR CYFROWY TES 1550 #02969 INSTRUKCJA OBSŁUGI

SAMOCHODOWY MULTIMETR CYFROWY TES 1550 #02969 INSTRUKCJA OBSŁUGI SAMOCHODOWY MULTIMETR CYFROWY TES 1550 #02969 INSTRUKCJA OBSŁUGI! 1. WSTĘP. Miernik jest przenośnym multimetrem cyfrowym zaprojektowanym do pomiarów: obrotów silnika spalinowego (tachometr indukcyjny);

Bardziej szczegółowo

Mastech MS8222 Multimetr cyfrowy Numer katalogowy - # 5178

Mastech MS8222 Multimetr cyfrowy Numer katalogowy - # 5178 Mastech MS8222 Multimetr cyfrowy Numer katalogowy - # 5178 INSTRUKCJA OBSŁUGI DOKŁADNIE ZAPOZNAJ SIĘ Z INSTRUKCJĄ OBSŁUGI PRZED ROZPOCZĘCIEM PRACY Niestosowanie się do zaleceń zawartych w instrukcji może

Bardziej szczegółowo

6M 500V 6M 1000V MEGAOMOMIERZ

6M 500V 6M 1000V MEGAOMOMIERZ 6M 500V 6M 1000V MEGAOMOMIERZ INSTRUKCJA OBSŁUGI WSTĘP Miernik ten jest łatwym w użyciu, przenośnym 3 ½ cyfrowym megaomomierzem zaprojektowanym do łatwego pomiaru rezystancji izolacji przy użyciu tylko

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI CIE 2605B CYFROWY MIERNIK CĘGOWY AC/DC

INSTRUKCJA OBSŁUGI CIE 2605B CYFROWY MIERNIK CĘGOWY AC/DC INSTRUKCJA OBSŁUGI CIE 2605B CYFROWY MIERNIK CĘGOWY AC/DC SPIS TREŚCI WPROWADZENIE... 3 ZAWARTOŚĆ ZESTAWU... 3 BEZPIECZEŃSTWO OBSŁUGI... 3 INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA 4 OPIS PRZYRZĄDU...6 PRZEPROWADZANIE

Bardziej szczegółowo

strona 1 MULTIMETR CYFROWY M840D INSTRUKCJA OBSŁUGI

strona 1 MULTIMETR CYFROWY M840D INSTRUKCJA OBSŁUGI strona 1 MULTIMETR CYFROWY M840D INSTRUKCJA OBSŁUGI 1. WPROWADZENIE. Prezentowany multimetr cyfrowy jest zasilany bateryjnie. Wynik pomiaru wyświetlany jest w postaci 3 1 / 2 cyfry. Miernik może być stosowany

Bardziej szczegółowo

MULTIMETR CYFROWY GSM-880 INSTRUKCJA OBSŁUGI

MULTIMETR CYFROWY GSM-880 INSTRUKCJA OBSŁUGI MULTIMETR CYFROWY GSM-880 INSTRUKCJA OBSŁUGI 1 INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA Żeby zapewnić bezpieczną pracę oraz wykorzystać w pełni funkcjonalność miernika, proszę uważnie przeczytać informacje

Bardziej szczegółowo

MIERNIK CĘGOWY ACA INSTRUKCJA OBSŁUGI

MIERNIK CĘGOWY ACA INSTRUKCJA OBSŁUGI 2602 MIERNIK CĘGOWY ACA INSTRUKCJA OBSŁUGI SPIS TREŚCI WPROWADZENIE... 4 ZAWARTOŚĆ ZESTAWU... 4 ZALECENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA OBSŁUGI... 5 STANDARDY BEZPIECZEŃSTWA... 6 OPIS MIERNIKA... 7 POMIARY...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI DT-3290

INSTRUKCJA OBSŁUGI DT-3290 INSTRUKCJA OBSŁUGI DŁugopisowy wskaźnik napięcia DT-3290 Wydanie LS 13/01 Bezpieczeństwo Międzynarodowe Znaki Bezpieczeństwa: Symbol ten oznacza konieczność zapoznania się z instrukcją obsługi przed rozpoczęciem

Bardziej szczegółowo

CIE-2601C MIERNIK CĘGOWY 1000A AC

CIE-2601C MIERNIK CĘGOWY 1000A AC INSTRUKCJA OBSŁUGI CIE-2601C MIERNIK CĘGOWY 1000A AC 1 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE... 3 ZAWARTOŚĆ ZESTAWU... 3 BEZPIECZEŃSTWO OBSŁUGI... 3 INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA. 4 OPIS PRZYRZĄDU... 6 PRZEPROWADZANIE

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI CHY 9001

INSTRUKCJA OBSŁUGI CHY 9001 INSTRUKCJA OBSŁUGI CHY 9001 Miernik cęgowy prądu AC CHY FIREMATE Co., LTD., TAIWAN Spis treści Strona 1. BEZPIECZEŃSTWO POMIARÓW...3 2. SPECYFIKACJA TECHNICZNA...5 2.1. Charakterystyka ogólna...5 2.2.

Bardziej szczegółowo

TES 1601 #02982 TES 1602 #02983

TES 1601 #02982 TES 1602 #02983 INSTRUKCJA OBSŁUGI TES 1601 #02982 TES 1602 #02983 TESTER IZOLACJI! 1. INFORMACJE O BEZPIECZEŃSTWIE Przed przystąpieniem do pomiarów lub naprawy testera należy zapoznać się z niniejszą instrukcją. Aby

Bardziej szczegółowo

AUTOMATYCZNY MULTIMETR CYFROWY. True RMS CIE 3130B INSTRUKCJA OBSŁUGI

AUTOMATYCZNY MULTIMETR CYFROWY. True RMS CIE 3130B INSTRUKCJA OBSŁUGI AUTOMATYCZNY MULTIMETR CYFROWY True RMS CIE 3130B INSTRUKCJA OBSŁUGI Spis treści Strona 1. INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA...2 2. SPECYFIKACJA...3 3. ZAKRESY I DOKŁADNOŚCI...3 4. OBSŁUGA MIERNIKA...5

Bardziej szczegółowo

CYFROWY TESTER IZOLACJI AX-T2400. Instrukcja obsługi

CYFROWY TESTER IZOLACJI AX-T2400. Instrukcja obsługi CYFROWY TESTER IZOLACJI AX-T2400 Instrukcja obsługi INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA Przeczytaj poniższe informacje dotyczące bezpieczeństwa przed przystąpieniem do pracy lub serwisowania miernika.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI MULTIMETR PRZEMYSŁOWY DT-9931

INSTRUKCJA OBSŁUGI MULTIMETR PRZEMYSŁOWY DT-9931 INSTRUKCJA OBSŁUGI MULTIMETR PRZEMYSŁOWY DT-9931 Wydanie LS 13/01 OPIS DT-9931 to przemysłowy multimetr RLC rozbudowany o wiele funkcji pomiarowych. Mierzy napięcie i prąd AC/DC, rezystancję, indukcyjność,

Bardziej szczegółowo

6M 500V 6M 1000V MEGAOMOMIERZ INSTRUKCJA OBSŁUGI

6M 500V 6M 1000V MEGAOMOMIERZ INSTRUKCJA OBSŁUGI 6M 500V 6M 1000V MEGAOMOMIERZ INSTRUKCJA OBSŁUGI WSTĘP Miernik ten jest łatwym w użyciu, przenośnym 3 ½ cyfrowym megaomomierzem zaprojektowanym do łatwego pomiaru rezystancji izolacji przy użyciu tylko

Bardziej szczegółowo

CIE 3604C MIERNIK CĘGOWY TRUE RMS 1000A Z TESTEREM REZYSTANCJI IZOLACJI

CIE 3604C MIERNIK CĘGOWY TRUE RMS 1000A Z TESTEREM REZYSTANCJI IZOLACJI INSTRUKCJA OBSŁUGI CIE 3604C MIERNIK CĘGOWY TRUE RMS 1000A Z TESTEREM REZYSTANCJI IZOLACJI SPIS TREŚCI WPROWADZENIE... 3 ZAWARTOŚĆ ZESTAWU... 3 BEZPIECZEŃSTWO OBSŁUGI... 3 INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI EasyTester

INSTRUKCJA OBSŁUGI EasyTester INSTRUKCJA OBSŁUGI EasyTester Cęgowy tester elektryka NIEAF-SMITT, HOLLAND -2- Spis treści Strona 1. BEZPIECZEŃSTWO...5 2. OBSŁUGA MIERNIKA...7 2.1. Włączenie i wyłączenie miernika...7 2.2. Automatyczne

Bardziej szczegółowo

MULTIMETR CYFROWY AX-588B

MULTIMETR CYFROWY AX-588B MULTIMETR CYFROWY AX-588B Instrukcja obsługi 1. Wiadomości ogólne Multimetr umożliwia pomiar napięć i prądów stałych oraz zmiennych, rezystancji, pojemności, indukcyjności, temperatury, częstotliwości,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Multimetr kieszonkowy DT920B

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Multimetr kieszonkowy DT920B INSTRUKCJA OBSŁUGI Multimetr kieszonkowy DT920B 1. INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA Miernik DT920B zaprojektowany został zgodnie z normą IEC61010 w odniesieniu do elektronicznych przyrządów pomiarowych

Bardziej szczegółowo

Cyfrowy miernik cęgowy AX-3550

Cyfrowy miernik cęgowy AX-3550 Cyfrowy miernik cęgowy AX-3550 Instrukcja obsługi 1. Informacje dotyczące bezpieczeństwa Aby uniknąć porażenia prądem elektrycznym lub obrażeń ciała, a także uniknąć uszkodzenia miernika lub testowanego

Bardziej szczegółowo

CHY 513 TERMOMETR I KALIBRATOR DO SOND K/J/T/E

CHY 513 TERMOMETR I KALIBRATOR DO SOND K/J/T/E INSTRUKCJA OBSŁUGI CHY 513 TERMOMETR I KALIBRATOR DO SOND K/J/T/E CHY FIREMATE Co., LTD., TAIWAN Spis treści Strona 1. BEZPIECZEŃSTWO POMIARÓW...3 2. CHARAKTERYSTYKA TERMOMETRU...4 2.1. Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

MULTIMETR CYFROWY AX-101B INSTRUKCJA OBSŁUGI

MULTIMETR CYFROWY AX-101B INSTRUKCJA OBSŁUGI MULTIMETR CYFROWY AX-101B INSTRUKCJA OBSŁUGI I. WSTĘP Urządzenie to jest stabilnym i bezpiecznym, poręcznym multimetrem z wyświetlaczem 3 ½ cyfry. Multimetr umożliwia wykonywanie pomiarów napięcia DC,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI CĘGOWY MULTIMETR CYFROWY MS2026 MS2026R

INSTRUKCJA OBSŁUGI CĘGOWY MULTIMETR CYFROWY MS2026 MS2026R INSTRUKCJA OBSŁUGI CĘGOWY MULTIMETR CYFROWY MS2026 MS2026R wersja 1.0 Wstęp Instrukcja obsługi dostarcza informacji dotyczących bezpieczeństwa i sposobu użytkowania, parametrów technicznych oraz konserwacji

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI MIERNIK CĘGOWY DT-356

INSTRUKCJA OBSŁUGI MIERNIK CĘGOWY DT-356 INSTRUKCJA OBSŁUGI MIERNIK CĘGOWY DT-356 Wydanie LS 13/07 Bezpieczeństwo Międzynarodowe Znaki Bezpieczeństwa: Symbol ten oznacza konieczność zapoznania się z instrukcja obsługi przed rozpoczęciem pracy

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. MINI MULTIMETR CYFROWY M M

INSTRUKCJA OBSŁUGI. MINI MULTIMETR CYFROWY M M INSTRUKCJA OBSŁUGI MINI MULTIMETR CYFROWY M - 838 M - 838+ www.atel.com.pl/produkt.php?hash=02915! 1 2 I. WPROWADZENIE Przed przystąpieniem do normalnej eksploatacji miernika, prosimy zapoznać się z możliwościami

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi miernika uniwersalnego MU-02D

Instrukcja obsługi miernika uniwersalnego MU-02D Instrukcja obsługi miernika uniwersalnego MU-02D 1. Informacje ogólne Miernik MU-02D umożliwia pomiary napięć stałych (do 1000V) i przemiennych (do 750V), natężenia prądu stałego (do 10A), oporności (do

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI TERMOMETR CYFROWY

INSTRUKCJA OBSŁUGI TERMOMETR CYFROWY INSTRUKCJA OBSŁUGI TERMOMETR CYFROWY 9612 tel: 91 880 88 80 www.thermopomiar.pl info@thermopomiar.pl Spis treści Strona 1. WSTĘP...3 2. BEZPIECZEŃSTWO...3 3. SPECYFIKACJA TECHNICZNA...4 3.1. Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

KT 890 MULTIMETRY CYFROWE INSTRUKCJA OBSŁUGI WPROWADZENIE: 2. DANE TECHNICZNE:

KT 890 MULTIMETRY CYFROWE INSTRUKCJA OBSŁUGI WPROWADZENIE: 2. DANE TECHNICZNE: MULTIMETRY CYFROWE KT 890 INSTRUKCJA OBSŁUGI Instrukcja obsługi dostarcza informacji dotyczących parametrów technicznych, sposobu uŝytkowania oraz bezpieczeństwa pracy. WPROWADZENIE: Mierniki umożliwiają

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Multimetr SMD-100 #

Instrukcja obsługi Multimetr SMD-100 # Instrukcja obsługi Multimetr SMD-100 # 3472 4 Prawidłowe usuwanie produktu Oznaczenie umieszczone na produkcie lub w odnoszących się do niego tekstach wskazuje, że produktu po upływie okresu użytkowania

Bardziej szczegółowo

UNIWERSALNY MIERNIK z pomiarem RLC CHY 20 INSTRUKCJA OBSŁUGI

UNIWERSALNY MIERNIK z pomiarem RLC CHY 20 INSTRUKCJA OBSŁUGI UNIWERSALNY MIERNIK z pomiarem RLC CHY 20 INSTRUKCJA OBSŁUGI INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA OBSŁUGI... 3 DANE OGÓLNE... 3 SPECYFIKACJA ELEKTRYCZNA... 3 POMIARY... 4 Przycisk MAX HOLD... 4 Pomiar napięcia

Bardziej szczegółowo

SE-071 MIERNIK CĘGOWY MILIAMPEROWY do kontroli pętli 4 ~ 20mA

SE-071 MIERNIK CĘGOWY MILIAMPEROWY do kontroli pętli 4 ~ 20mA INSTRUKCJA OBSŁUGI SE-071 MIERNIK CĘGOWY MILIAMPEROWY do kontroli pętli 4 ~ 20mA 1 1. WPROWADZENIE Poniższa instrukcja zawiera informacje i ostrzeżenia, których należy przestrzegać, aby posługiwać się

Bardziej szczegółowo

Termometr cyfrowy. Model DM-300. Instrukcja obsługi

Termometr cyfrowy. Model DM-300. Instrukcja obsługi Termometr cyfrowy Model DM-300 Instrukcja obsługi Wszelkie kopiowanie, odtwarzanie i rozpowszechnianie niniejszej instrukcji wymaga pisemnej zgody firmy Transfer Multisort Elektronik. Wstęp Urządzenie

Bardziej szczegółowo

CYFROWY MULTIMETR KIESZONKOWY AX-MS8221A. Instrukcja obsługi

CYFROWY MULTIMETR KIESZONKOWY AX-MS8221A. Instrukcja obsługi CYFROWY MULTIMETR KIESZONKOWY AX-MS8221A Instrukcja obsługi SPIS TREŚCI 1. Informacje dotyczące bezpieczeństwa... 3 2. Opis... 4 3. Specyfikacje... 5 4. Wykonywanie pomiarów... 9 4.1. Pomiar napięcia...

Bardziej szczegółowo

Multimetr cyfrowy Extech EX410, CAT III 600 V

Multimetr cyfrowy Extech EX410, CAT III 600 V INSTRUKCJA OBSŁUGI Multimetr cyfrowy Extech EX410, CAT III 600 V Nr produktu 122308 Strona 1 z 15 1. Gumowa ochronna obudowa 2. Wyświetlacz LCD 2000 znaków 3. Przycisk F 4. Przycisk C 5. Przełącznik funkcji

Bardziej szczegółowo

MULTIMETR CYFROWY AX-588. Instrukcja obsługi

MULTIMETR CYFROWY AX-588. Instrukcja obsługi MULTIMETR CYFROWY AX-588 Instrukcja obsługi 1. Wiadomości ogólne Multimetr umożliwia pomiar napięć i prądów stałych oraz zmiennych, rezystancji, pojemności, indukcyjności, temperatury, częstotliwości,

Bardziej szczegółowo

KARTA KATALOGOWA Nazwa: Miliomomierz EM480C 0.1mOhm EnergyLab Typ: EG-EM480C

KARTA KATALOGOWA Nazwa: Miliomomierz EM480C 0.1mOhm EnergyLab Typ: EG-EM480C KARTA KATALOGOWA Nazwa: Miliomomierz EM480C 0.1mOhm EnergyLab Typ: EG-EM480C CECHY 1. Pomiar bardzo małej rezystancji jedną, cztero-przewodową izolowaną parą zacisków. 2. Przydatny pomiar rezystancji,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. MULTIMETR CYFROWY AteX UT 93

INSTRUKCJA OBSŁUGI. MULTIMETR CYFROWY AteX UT 93 INSTRUKCJA OBSŁUGI MULTIMETR CYFROWY AteX UT 93 #02955 PRZED URUCHOMIENIEM PRZYRZĄDU DOKŁADNIE ZAPOZNAJ SIĘ Z INSTRUKCJĄ OBSŁUGI Nie zastosowanie się do tego polecenia jak i do innych uwag zawartych w

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI MIERNIK CĘGOWY DT-362

INSTRUKCJA OBSŁUGI MIERNIK CĘGOWY DT-362 INSTRUKCJA OBSŁUGI MIERNIK CĘGOWY DT-362 Wydanie LS 13/07 Bezpieczeństwo DTR.MC-01 Międzynarodowe Znaki Bezpieczeństwa: Symbol ten oznacza konieczność zapoznania się z instrukcja obsługi przed rozpoczęciem

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI MULTIMETR CĘGOWY CYFROWY TES / wydanie grudzień2004

INSTRUKCJA OBSŁUGI MULTIMETR CĘGOWY CYFROWY TES / wydanie grudzień2004 INSTRUKCJA OBSŁUGI MULTIMETR CĘGOWY CYFROWY TES 3040 12/2001-4 wydanie grudzień2004 PRZEDSIĘBIORSTWO AUTOMATYZACJI I POMIARÓW INTROL Sp. z o.o. ul. Kościuszki 112, 40-519 Katowice tel. 032/ 205 33 44,

Bardziej szczegółowo

MULTIMER CYFROWY CĘGOWY SERIA UT211 MIE0183. Instrukcja obsługi

MULTIMER CYFROWY CĘGOWY SERIA UT211 MIE0183. Instrukcja obsługi MULTIMER CYFROWY CĘGOWY SERIA UT211 MIE0183 Instrukcja obsługi Drogi użytkowniku, Dziękujemy za wybranie naszego produktu Multimer Cyfrowy Cęgowy, seria UT211. Aby używanie przyrządu było bezpieczne,

Bardziej szczegółowo

Axiomet AX Uwagi dotyczące bezpieczeństwa. 2. Cechy charakterystyczne

Axiomet AX Uwagi dotyczące bezpieczeństwa. 2. Cechy charakterystyczne Axiomet AX-150 1. dotyczące bezpieczeństwa Urządzenie spełnia wymogi normy IEC1010 (standard bezpieczeństwa opublikowany przez Międzynarodową Komisję Elektrotechniczną) dotyczące konstrukcji. Przed rozpoczęciem

Bardziej szczegółowo

Miernik uniwersalny UT151B MIE0167. Instrukcja obsługi

Miernik uniwersalny UT151B MIE0167. Instrukcja obsługi Miernik uniwersalny UT151B MIE0167 Instrukcja obsługi I. WSTĘP Mierniki z serii UT151 charakteryzują się maksymalnym odczytem o wartości 1999, oraz miarodajnym i rzetelnym pomiarem. Zostały wyposażone

Bardziej szczegółowo

UNI-T UT33B/C/D Multimetr cyfrowy Numer katalogowy UT33B - # 5281 UT33C - # UT33D - #

UNI-T UT33B/C/D Multimetr cyfrowy Numer katalogowy UT33B - # 5281 UT33C - # UT33D - # UNI-T UT33B/C/D Multimetr cyfrowy Numer katalogowy UT33B - # 5281 UT33C - # UT33D - # INSTRUKCJA OBSŁUGI DOKŁADNIE ZAPOZNAJ SIĘ Z INSTRUKCJĄ OBSŁUGI PRZED ROZPOCZĘCIEM PRACY Niestosowanie się do zaleceń

Bardziej szczegółowo

Multimetr cyfrowy 6w1 AX-190A

Multimetr cyfrowy 6w1 AX-190A Multimetr cyfrowy 6w1 AX-190A Instrukcja obsługi 1. Zasady bezpieczeństwa NIGDY nie należy stosować napięcia lub prądu do miernika, który przekracza określone wartości maksymalne. Funkcja Maksymalne wartości

Bardziej szczegółowo

MULTIMETR CYFROWY KEW

MULTIMETR CYFROWY KEW INSTRUKCJA OBSŁUGI MULTIMETR CYFROWY KEW 1009 KYORITSU ELECTRICAL INSTRUMENTS WORKS, LTD., Spis treści Strona 1. BEZPIECZEŃSTWO POMIARÓW...3 2. CHARAKTERYSTYKA MIERNIKA...5 3. SPECYFIKACJA TECHNICZNA...6

Bardziej szczegółowo

UNI-T UT39A/B/C Multimetr cyfrowy Numer katalogowy - UT39A # 5278 UT39B # 5279 UT39C # 5280

UNI-T UT39A/B/C Multimetr cyfrowy Numer katalogowy - UT39A # 5278 UT39B # 5279 UT39C # 5280 UNI-T UT39A/B/C Multimetr cyfrowy Numer katalogowy - UT39A # 5278 UT39B # 5279 UT39C # 5280 INSTRUKCJA OBSŁUGI DOKŁADNIE ZAPOZNAJ SIĘ Z INSTRUKCJĄ OBSŁUGI PRZED ROZPOCZĘCIEM PRACY Niestosowanie się do

Bardziej szczegółowo

MULTIMETR CYFROWY MY-74 INSTRUKCJA OBSŁUGI OSTRZEŻENIE

MULTIMETR CYFROWY MY-74 INSTRUKCJA OBSŁUGI OSTRZEŻENIE MULTIMETR CYFROWY MY-74 INSTRUKCJA OBSŁUGI! OSTRZEŻENIE PRZED URUCHOMIENIEM PRZYRZĄDU ZAPOZNAJ SIĘ DOKŁADNIE Z INSTRUKCJĄ OBSŁUGI Nie zastosowanie się do tego polecenia jak i do innych uwag zawartych w

Bardziej szczegółowo

TM-508A MILIOMOMIERZ

TM-508A MILIOMOMIERZ INSTRUKCJA OBSŁUGI TM-508A MILIOMOMIERZ 0,1mΩ 20kΩ Cechy miernika 1. Pomiar bardzo małych rezystancji metodą 4-ro przewodową przy pomocy 2-ch par przewodów pomiarowych z klipsami. 2. Bezpiecznik 0,5A/250V

Bardziej szczegółowo

MIERNIK CĘGOWY PRĄDU ACA/DCA M-600

MIERNIK CĘGOWY PRĄDU ACA/DCA M-600 INSTRUKCJA OBSŁUGI Made in Japan MIERNIK CĘGOWY PRĄDU ACA/DCA M-600 MULTI MEASURING INSTRUMENTS CO., LTD., TOKYO, JAPAN -2- Spis treści Strona 1. BEZPIECZEŃSTWO POMIARÓW...5 2. CHARAKTERYSTYKA MIERNIKA...6

Bardziej szczegółowo

Multimetry cyfrowe Agilent U1251B, U1252B i U1253B

Multimetry cyfrowe Agilent U1251B, U1252B i U1253B Multimetry cyfrowe Agilent U1251B, U1252B i U1253B Seria cyfrowych multimetrów przenośnych Agilent U1250B dzięki swojej funkcjonalności znajdzie zastosowanie w najbardziej wymagających aplikacjach. Seria

Bardziej szczegółowo

UNI-T UT50D Multimetr cyfrowy Numer katalogowy UT50D - # 4960

UNI-T UT50D Multimetr cyfrowy Numer katalogowy UT50D - # 4960 UNI-T UT50D Multimetr cyfrowy Numer katalogowy UT50D - # 4960 INSTRUKCJA OBSŁUGI DOKŁADNIE ZAPOZNAJ SIĘ Z INSTRUKCJĄ OBSŁUGI PRZED ROZPOCZĘCIEM PRACY Niestosowanie się do zaleceń zawartych w instrukcji

Bardziej szczegółowo

Miernik uniwersalny MIE0154 MIE0155 MIE0156. Instrukcja obsługi

Miernik uniwersalny MIE0154 MIE0155 MIE0156. Instrukcja obsługi Miernik uniwersalny MIE0154 MIE0155 MIE0156 Instrukcja obsługi Instrukcja obsługi WSTĘP MIE0154/MIE0155/MIE0156 z cyfrowym wyświetlaczem, charakteryzuje się dużą ilością funkcji, prostotą i wygodą użytkowania

Bardziej szczegółowo

UNI-T UT207A Cyfrowy miernik uniwersalny

UNI-T UT207A Cyfrowy miernik uniwersalny UNI-T Cyfrowy miernik uniwersalny INSTRUKCJA OBSŁUGI DOKŁADNIE ZAPOZNAJ SIĘ Z INSTRUKCJĄ OBSŁUGI PRZED ROZPOCZĘCIEM PRACY Niestosowanie się do zaleceń zawartych w instrukcji może spowodować uszkodzenie

Bardziej szczegółowo

AX-850 Instrukcja obsługi

AX-850 Instrukcja obsługi AX-850 Instrukcja obsługi Informacje dotyczące bezpieczeństwa Aby uniknąć porażenia prądem elektrycznym lub obrażeń: Nigdy nie podłączaj do dwóch gniazd wejściowych lub do dowolnego gniazda wejściowego

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROFESJONALNY MULTIMETR PRZEMYSŁOWY DT-9929

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROFESJONALNY MULTIMETR PRZEMYSŁOWY DT-9929 INSTRUKCJA OBSŁUGI PROFESJONALNY MULTIMETR PRZEMYSŁOWY DT-9929 Wydanie LS 13/01 OPIS DT-9929 to profesjonalny multimetr przemysłowy rozbudowany w wiele funkcji pomiarowych. Charakteryzuje go wysoka dokładność,

Bardziej szczegółowo

KT 33 MULTIMETRY CYFROWE INSTRUKCJA OBSŁUGI. Strona 1

KT 33 MULTIMETRY CYFROWE INSTRUKCJA OBSŁUGI. Strona 1 MULTIMETRY CYFROWE KT 33 INSTRUKCJA OBSŁUGI Instrukcja obsługi dostarcza informacji dotyczących parametrów technicznych, sposobu uŝytkowania oraz bezpieczeństwa pracy. Strona 1 1. WPROWADZENIE: Mierniki

Bardziej szczegółowo

CHY 510 TERMOMETR DO SOND K

CHY 510 TERMOMETR DO SOND K INSTRUKCJA OBSŁUGI CHY 510 TERMOMETR DO SOND K CHY FIREMATE Co., LTD., TAIWAN Spis treści Strona 1. BEZPIECZEŃSTWO POMIARÓW...3 2. CHARAKTERYSTYKA TERMOMETRU...4 2.1. Charakterystyka ogólna...4 2.2. Specyfikacja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi miernika uniwersalnego MU-39P

Instrukcja obsługi miernika uniwersalnego MU-39P 1. Informacje ogólne Miernik MU-39P umożliwia pomiary napięć stałych (do 1000V) i przemiennych (do 750V), natężenia prądu stałego (do 10A) i przemiennego (do 10A), oporności (do 200MΩ), pojemności (do

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI BM115/116

INSTRUKCJA OBSŁUGI BM115/116 INSTRUKCJA OBSŁUGI BM115/116 Mierniki cęgowe prądu AC Producent: BRYMEN Technology Co., TAIWAN Spis treści Strona 1. BEZPIECZEŃSTWO POMIARÓW...3 2. CHARAKTERYSTYKA MIERNIKA...6 3. OBSŁUGA MIERNIKA...7

Bardziej szczegółowo

POLSKIEJ AKADEMII NAUK Gdańsk ul. J. Fiszera 14 Tel. (centr.): Fax:

POLSKIEJ AKADEMII NAUK Gdańsk ul. J. Fiszera 14 Tel. (centr.): Fax: Gdańsk, 13.04.2016r. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia do zapytania nr 6/D/SKO/2016 I. Przedmiot zamówienia: Dostawa multimetru cyfrowego II. Opis przedmiotu zamówienia: Dane ogólne (wymagania minimalne,

Bardziej szczegółowo

M 830 M 830 BUZ M 838

M 830 M 830 BUZ M 838 MULTIMETRY CYFROWE M 830 M 830 BUZ M 838 INSTRUKCJA OBSŁUGI Instrukcja obsługi dostarcza informacji dotyczących parametrów technicznych, sposobu użytkowania oraz bezpieczeństwa pracy. 1. WPROWADZENIE:

Bardziej szczegółowo

ESCORT OGÓLNE DANE TECHNICZNE

ESCORT OGÓLNE DANE TECHNICZNE ESCORT 898 - OGÓLNE DANE TECHNICZNE Wyświetlacz: Oba pola cyfrowe główne i pomocnicze wyświetlacza ciekłokrystalicznego (LCD) mają oba długość 5 cyfry i maksymalne wskazanie 51000. Automatyczne wskazanie

Bardziej szczegółowo

Automatyczny kieszonkowy multimetr cyfrowy AX-105

Automatyczny kieszonkowy multimetr cyfrowy AX-105 Automatyczny kieszonkowy multimetr cyfrowy AX-105 INSTRUKCJA OBSŁUGI I.Informacje ogólne Multimetr wyposażony jest w wyświetlacz LCD 3 ¾ cyfry, o wysokości tekstu 18,9mm z wyraźnym odczytem, dużą stabilnością

Bardziej szczegółowo

MIERNIK MT-1705 True RMS PROSKIT INSTRUKCJA OBSŁUGI

MIERNIK MT-1705 True RMS PROSKIT INSTRUKCJA OBSŁUGI MIERNIK MT-1705 True RMS PROSKIT INSTRUKCJA OBSŁUGI Dokładnie zapoznaj się z instrukcją obsługi przed rozpoczęciem pracy. Niestosowanie się do zaleceń zawartych w instrukcji może spowodować zagrożenie

Bardziej szczegółowo

AC50A. Miernik cęgowy. Instrukcja obsługi

AC50A. Miernik cęgowy. Instrukcja obsługi AC50A Miernik cęgowy Instrukcja obsługi Spis treści Miernik Cęgowy AC50A Wstęp... 2 Zawartość zestawu... 2 Transport i przechowywanie... 2 Bezpieczeństwo... 2 Właściwa obsługa... 3 Cechy miernika... 3

Bardziej szczegółowo

Miernik analogowy AX Instrukcja obsługi

Miernik analogowy AX Instrukcja obsługi Miernik analogowy AX-7003 Instrukcja obsługi Symbole Prąd stały Prąd zmienny Uziemienie Uwaga Niebezpieczne napięcie Symbol rozładowania baterii Podwójna izolacja Ostrzeżenia i środki ostrożności Nie używaj

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI CĘGOWY MULTIMETR CYFROWY MS2138 MS2138R

INSTRUKCJA OBSŁUGI CĘGOWY MULTIMETR CYFROWY MS2138 MS2138R INSTRUKCJA OBSŁUGI CĘGOWY MULTIMETR CYFROWY MS2138 MS2138R Wstęp Instrukcja obsługi dostarcza informacji dotyczących bezpieczeństwa i sposobu użytkowania, parametrów technicznych oraz konserwacji multimetru

Bardziej szczegółowo

UNI-T UT33A Multimetr cyfrowy Numer katalogowy UT33A - # 5281

UNI-T UT33A Multimetr cyfrowy Numer katalogowy UT33A - # 5281 UNI-T UT33A Multimetr cyfrowy Numer katalogowy UT33A - # 5281 INSTRUKCJA OBSŁUGI DOKŁADNIE ZAPOZNAJ SIĘ Z INSTRUKCJĄ OBSŁUGI PRZED ROZPOCZĘCIEM PRACY Niestosowanie się do zaleceń zawartych w instrukcji

Bardziej szczegółowo

Multimetr z testerem kablowym CT-3 Nr produktu

Multimetr z testerem kablowym CT-3 Nr produktu INSTRUKCJA OBSŁUGI Multimetr z testerem kablowym CT-3 Nr produktu 000121931 Strona 1 z 7 OPIS PRODUKTU Multimetr (w dalszej części dokumentu zwany DMM) wskazuje zmierzoną wartość na wyświetlaczu cyfrowym.

Bardziej szczegółowo

MULTIMER CYFROWY CĘGOWY SERIA UT220 MIE0180. Instrukcja obsługi

MULTIMER CYFROWY CĘGOWY SERIA UT220 MIE0180. Instrukcja obsługi MULTIMER CYFROWY CĘGOWY SERIA UT220 MIE0180 Instrukcja obsługi Drogi użytkowniku, Dziękujemy za wybranie naszego produktu Multimer Cyfrowy Cęgowy, seria UT220. Aby używanie przyrządu było bezpieczne,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI MCP MS-302 WOLTOMIERZ ANALOGOWY AC/DC

INSTRUKCJA OBSŁUGI MCP MS-302 WOLTOMIERZ ANALOGOWY AC/DC INSTRUKCJA OBSŁUGI MCP MS-302 WOLTOMIERZ ANALOGOWY AC/DC 1. BEZPIECZEŃSTWO POMIARÓW Znaczenie symbolu UWAGA Oznaczenie to wskazuje warunki pracy i zasady obsługi przyrządu, których nieprzestrzeganie grozi

Bardziej szczegółowo

CYFROWY MIERNIK CĘGOWY MIE UT201 MIE UT202. Instrukcja obsługi

CYFROWY MIERNIK CĘGOWY MIE UT201 MIE UT202. Instrukcja obsługi CYFROWY MIERNIK CĘGOWY MIE0067 - UT201 MIE0068 - UT202 Instrukcja obsługi Zasady bezpiecznego użytkowania Uwaga: przed użyciem, należy dokładnie przeczytać instrukcję obsługi i zachować ją w celu późniejszego

Bardziej szczegółowo

CHY 386P MANOMETR DWUKANAŁOWY RÓŻNICOWY

CHY 386P MANOMETR DWUKANAŁOWY RÓŻNICOWY INSTRUKCJA OBSŁUGI CHY 386P MANOMETR DWUKANAŁOWY RÓŻNICOWY Producent: CHY FIREMATE Co., LTD., TAIWAN -2- Spis treści Strona 1. BEZPIECZEŃSTWO POMIARÓW...4 2. CHARAKTERYSTYKA MANOMETRU...5 2.1. Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

MULTIMETR PIÓROWY KEW

MULTIMETR PIÓROWY KEW INSTRUKCJA OBSŁUGI MULTIMETR PIÓROWY KEW 1030 KYORITSU ELECTRICAL INSTRUMENTS WORKS, LTD., TOKYO, JAPAN -2- Spis treści Strona 1. BEZPIECZEŃSTWO POMIARÓW...5 2. CHARAKTERYSTYKA MIERNIKA...9 3. SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Cyfrowy miernik cęgowy UT221

Cyfrowy miernik cęgowy UT221 Cyfrowy miernik cęgowy UT221 MIE0181 Instrukcja obsługi i. WPROWADZENIE Miernik UT221 jest bezpiecznym w użyciu i dokładnym miernikiem cyfrowym z 3 5/6 cyfrowym wyświetlaczem. Urządzenie posiada dużą

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI UNIWERSALNY MULTIMETR Z DETEKTOREM PRZEWODÓW LA-1014

INSTRUKCJA OBSŁUGI UNIWERSALNY MULTIMETR Z DETEKTOREM PRZEWODÓW LA-1014 INSTRUKCJA OBSŁUGI UNIWERSALNY MULTIMETR Z DETEKTOREM PRZEWODÓW I TESTEREM linii LA-1014 Wydanie LS 13/01 Bezpieczeństwo Międzynarodowe Znaki Bezpieczeństwa: Symbol ten oznacza konieczność zapoznania się

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI CYFROWY MULTIMETR CĘGOWY

INSTRUKCJA OBSŁUGI CYFROWY MULTIMETR CĘGOWY INSTRUKCJA OBSŁUGI CYFROWY MULTIMETR CĘGOWY MS2101 #03948 wersja 1.1 Wstęp Instrukcja obsługi dostarcza informacji dotyczących bezpieczeństwa i sposobu uŝytkowania, parametrów technicznych oraz konserwacji

Bardziej szczegółowo

Gotronik. UT195DS multimetr cyfrowy uniwersalny Uni-t

Gotronik. UT195DS multimetr cyfrowy uniwersalny Uni-t UT195DS multimetr cyfrowy przemysłowy Cena : 700,00 zł Nr katalogowy : UT195DS Producent : Uni-t Dostępność : Dostępny Stan magazynowy : wysoki Średnia ocena : brak recenzji Utworzono 31-12-2017 UT195DS

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROVA15. Przystawka cęgowa ACA/DCA 400mA/4A/30A. Prova Instruments Inc.

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROVA15. Przystawka cęgowa ACA/DCA 400mA/4A/30A. Prova Instruments Inc. INSTRUKCJA OBSŁUGI PROVA15 Przystawka cęgowa ACA/DCA 400mA/4A/30A Prova Instruments Inc. EN61010-2-032 CAT II 600V CAT III 300V Stopień zanieczyszczenia: 2 OSTRZEŻENIE Należy uważnie przeczytać niniejszą

Bardziej szczegółowo

MULTIMER CYFROWY CĘGOWY SERIA UT200 MIE0067 MIE0068. Instrukcja obsługi

MULTIMER CYFROWY CĘGOWY SERIA UT200 MIE0067 MIE0068. Instrukcja obsługi MULTIMER CYFROWY CĘGOWY SERIA UT200 MIE0067 MIE0068 Instrukcja obsługi Drogi użytkowniku, Dziękujemy za wybranie naszego produktu Multimer Cyfrowy Cęgowy, seria UT200. Aby używanie przyrządu było bezpieczne,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI CMP-401

INSTRUKCJA OBSŁUGI CMP-401 INSTRUKCJA OBSŁUGI CĘGOWY MIERNIK PRĄDU AC/DC CMP-401 Wersja 1.6 Cyfrowy miernik cęgowy CMP-401 przeznaczony jest do cęgowych pomiarów prądu przemiennego i stałego. Ponadto miernik umożliwia pomiar napięć

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI KIESZONKOWY MULTIMETR CĘGOWY MASTECH

INSTRUKCJA OBSŁUGI KIESZONKOWY MULTIMETR CĘGOWY MASTECH INSTRUKCJA OBSŁUGI KIESZONKOWY MULTIMETR CĘGOWY MASTECH MS2008B #06450 wersja 1.1 Wstęp Instrukcja obsługi dostarcza informacji dotyczących bezpieczeństwa i sposobu uŝytkowania, parametrów technicznych

Bardziej szczegółowo

DVM830 MULTIMETR CYFROWY 3 ½ CYFROWY

DVM830 MULTIMETR CYFROWY 3 ½ CYFROWY MULTIMETR CYFROWY 3 ½ CYFROWY INSTRUKCJA OBSŁUGI 2 1. Wstęp DIGITAL MULTIMETER 3 ½ DIGITS Niniejsza instrukcja przeznaczona jest dla użytkowników w krajach Unii Europejskiej. Ważne informacje dotyczące

Bardziej szczegółowo