Systemy kształcenia i wynagradzania bibliotekarzy w Niemczech

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Systemy kształcenia i wynagradzania bibliotekarzy w Niemczech"

Transkrypt

1 Bernhard Kwoka Herne Systemy kształcenia i wynagradzania bibliotekarzy w Niemczech Zawód bibliotekarza w Niemczech w XIX w. przybliżył polskiemu czytelnikowi Zdzisław Gębołyś w swojej pracy Zawód bibliotekarski na ziemiach niemieckich w latach [1]. Wiek XX wraz z rewolucją naukowo-techniczną i informacyjną wpłynął w zasadniczy sposób na pracę bibliotek oraz zawód bibliotekarza i przyniósł co oczywiste poważne zmiany[2]. W Niemczech rozwinęła się struktura zawodu bibliotekarskiego, która w zdecydowany sposób różni się od systemu polskiego. Cechą charakterystyczną jest tutaj dzisiaj powoli zanikający wyraźny podział na bibliotekarzy bibliotek publicznych i bibliotekarzy bibliotek naukowych. Inną dla bibliotekarstwa niemieckiego specyficzną cechą jest czterostopniowa hierarchia służby bibliotecznej. Są to: podstawowy / pierwszy stopień służby bibliotecznej (einfacher Dienst), średni / drugi stopień służby bibliotecznej (mittlerer Dienst), wyższy / trzeci stopień służby bibliotecznej (gehobener Dienst), najwyższy / czwarty stopień służby bibliotecznej (höherer Dienst). Już sama niemiecka terminologia służb bibliotecznych jest dosyć powikłana, dlatego nie obeszło się tutaj bez pomocy odpowiedniego słownika[3]. Republika Federalna Niemiec jak sama nazwa wskazuje jest federacją, dobrowolnym związkiem krajów (landów), mających w wielu dziedzinach własne ustawodawstwo. Fakt ten rzutuje na sprawy finansowania bibliotek oraz formy kształcenia bibliotekarzy. Sprawy kultury, kształcenia i szkolnictwa wyższego leżą w gestii krajów związkowych, które koordynuje Konferencja Krajowych Ministrów Kultury (Konferenz der Kultusminister der Länder). Mimo to ale też dlatego istnieje w Niemczech ogromna różnorodność w zakresie kształcenia, z czym z kolei związana jest różnorodność tytułów naukowych i zawodowych, 1

2 które można uzyskać. W ostatnim czasie obserwuje się tutaj jednak tendencje do pewnego ujednolicenia także ze względu na Unię Europejską. Chodzi o uzyskanie przejrzystości i porównywalności wykształcenia oraz tytułów zawodowych i naukowych. Kształcenie bibliotekarzy Generalnie można powiedzieć, że najniższe stanowiska podstawowej służby bibliotecznej zanikają, co związane jest z wyższym poziomem wykształcenia. W zakresie średniej służby bibliotecznej kształcono do roku 1998 w Republice Federalnej Niemiec asystentów bibliotecznych. Obecnie oficjalna nazwa zawodu brzmi Fachowiec d/s mediów i służb informacyjnych (Fachangestellte/r für Medien und Informationsdienste = FAMI). Pracownicy wyższej służby bibliotecznej legitymują się dyplomem (bibliotekarz dyplomowany) lub tytułem Bachelor (licencjat), które uzyskuje się po 6 semestrach studiów. Aby móc zostać pracownikiem najwyższej służby bibliotecznej, należy wykazać się co najmniej ukończonymi studiami magisterskimi (obecnie Master ) lub też ukończyć studia podyplomowe (po studiach magisterskich lub doktoranckich). Absolwenci wszystkich rodzajów szkół mają możliwość uzyskania statusu urzędnika państwowego, jednak w ostatnim czasie obserwuje się tutaj tendencje do redukcji ilości urzędników państwowych nie tylko w bibliotekach. Głośno stawia się nawet pytanie, czy wszyscy nauczyciele muszą być urzędnikami państwowymi. System kształcenia bibliotekarzy w Niemczech obrazuje poniższy diagram[4]: 2

3 Komentarz: Po ukończeniu szkoły podstawowej/średniej następuje nauka zawodu Fachowiec d/s mediów i służb informacyjnych (FAMI), która kończy się na trzynastej klasie. Absolwenci mają możliwość uzupełnienia wykształcenia i złożenia dodatkowego egzaminu w Izbie Przemysłowo-Handlowej i uzyskania tytułu Specjalista d/s mediów i służb informacyjnych (IHK Fachwirt Medien und Informationsdienste). Otwarta jest także droga do podjęcia studiów bibliotekarskich lub innych (tytuł: Bachelor (LIS) lub odpowiednio innej dziedziny). Studia trwają 6 semestrów. Po trzecim roku studiów możliwa jest kontynuacja studiów i uzyskanie tytułu Master, MLIS. Tytuł ten zdobyć można także poprzez dokształcanie w odpowiedniej szkole. 1. Służba biblioteczna pierwszego i drugiego stopnia (podstawowa i średnia) Kandydaci na pracowników średniej służby bibliotecznej kształcą się w szkołach zawodowych i jednocześnie zdobywają praktyczne doświadczenie w bibliotekach (przeważnie miejskich). Uczniowie pochodzący z krajów związkowych Badenia- Wirtembergia, Bawaria, Nadrenia-Palatynat i Kraj Saary zdobywają wiedzę teoretyczną w szkole zawodowej w Calw (Badenia-Wirtembergia) a uczniowie z krajów związkowych Brandenburgia, Meklemburgia-Pomorze, Saksonia, Saksonia-Anhalt i Turyngia uczęszczają do szkoły w Sonderhausen (Turyngia). Są to szkoły zawodowe z internatem. Własne szkoły zawodowe, leżące w pobliżu miejsca zamieszkania ich uczniów, posiadają kraje związkowe Berlin, Hamburg, Hesja oraz Nadrenia Północna-Westfalia. Uczniowie szkół zawodowych mogą wybierać różne specjalizacje, jak np. archiwum, biblioteka, informacja i dokumentacja, dokumentacja medyczna[5]. 2. Służba biblioteczna trzeciego i czwartego stopnia (wyższa i najwyższa) Kształcenie bibliotekarzy służby stopni wyższego i najwyższego jest w zależności od kraju związkowego mocniej zróżnicowane: 3

4 Badenia-Wirtembergia Wyższa Szkoła Mediów w Stuttgarcie (Hochschule der Medien, Stuttgart) na Wydziale Informacji i Komunikacji[6] oferuje studia m.in. na kierunkach Zarządzanie w bibliotekarstwie i informacji, Serwisy elektroniczne oraz Informatyka gospodarcza (studia kończą się egzaminem na stopień Bachelor = licencjat) a także studia podyplomowe od semestru letniego 2007/2008 na kierunku Zarządzanie biblioteką i informacją (Tytuł: Master = Magister z uprawnieniami do najwyższej służby bibliotecznej) oraz Systemy i serwisy informacyjne (Tytuł: Master = magister). Bawaria W Bawarii istnieje ciągle jeszcze podział na kierunki studiów dla bibliotekarzy bibliotek publicznych i bibliotekarzy bibliotek naukowych. I tak Wyższa Szkoła Administracji Publicznej i Prawa w Monachium (Fachhochschule für Öffentliche Verwaltung und Rechtspflege, München)[7] kształci bibliotekarzy dyplomowanych dla bibliothek naukowych na kierunku Archiwistyka i bibliotekarstwo. Instytucją kształcącą bibliotekarzy jest także Bawarska Biblioteka Państwowa w Monachium (Bayerische Staatsbibliothek, München)[8], która kształci bibliotekarzy najwyższej służby bibliotecznej dla bibliotek naukowych oraz bibliotekarzy służb średnich dla bibliotek naukowych i publicznych. Jej zadaniem jest przeprowadzenie egzaminu wstępnego, egzaminów w czasie studiów oraz umożliwienie odbycia praktyk zawodowych. Wykształcenie teoretyczne zdobywają studenci we wspomnianej już wyżej Wyższej Szkole Administracji Publicznej i Prawa w Monachium. Berlin Na Wolnym Uniwersytecie w Berlinie istnieje Centrum Dokształcające (Freie Universität Berlin, Weiterbildungszentrum)[9], w którym można na różnych stopniach zaawansowania zdobywać i poszerzać wiedzę bibliotekarską. W Instytucie Nauki o Bibliotece i Informacji na Uniwersytecie im. Humboldta (Humboldt- Universität zu Berlin, Institut für Bibliotheks- und Informationswissenschaft)[10] można zdobyć tytuł naukowy Bachelor (w ramach trwających 6 semestrów studiów podstawowych 4

5 lub też podyplomowych) a także tytuły Master of Arts (Library and Information Science) [M.A. (LIS)] w ramach studiów podyplomowych trwających 4 semestry oraz tytuły doktora i doktora habilitowanego. Instytut ten prowadzi teoretyczne kształcenie referendarzy bibliotecznych (jeden z możliwych tytułów przyszłych urzędników państwowych). Brandenburgia Na Wydziale Nauki o Informacji Wyższej Szkoły Fachowej w Poczdamie (Fachhochschule Potsdam, FB Informationswissenschaften)[11] można zdobyć tytuł dyplomowanego archiwisty, bibliotekarza lub dokumentalisty. Instytut Informacji i Dokumentacji tejże szkoły (Institut für Information und Dokumentation (IID) der FH Potsdam)[12] prowadzi dokształcanie do zawodu Dokumentalista naukowy. Hamburg Na wydziale Biblioteka i Informacja Wyższej Szkoły Nauk Stosowanych w Hamburgu (Hochschule für angewandte Wissenschaften, FB Bibliothek und Information)[13] można uzyskać tytuł bibliotekarza dyplomowanego na kierunku Zarządzanie biblioteką i informacją oraz dokumentalisty dyplomowanego na kierunku Media i informacja. Hesja Wydział Zarządzania Informacją i Zasobami Wiedzy na Wyższej Szkole Fachowej w Darmstadt (Fachhochschule Darmstadt, FB Informations- und Wissensmanagement)[14] kształci menedżerów informacji. Punktami ciężkości studiów są: informacja ekonomiczna, medialna, chemiczna oraz bibliotekarstwo. Po 2 semestrach studiów podstawowych studenci mogą wybrać odpowiedni kierunek. Absolwenci bibliotekarstwa otrzymują tytuł bibliotekarza dyplomowanego. Planuje się wprowadzenie studiów kończących się uzyskaniem stopni naukowych Bachelor lub Master (licencjat, magister). Dolna Saksonia Na Wyższej Szkole Fachowej w Hanowerze istnieje wydział o nazwie Informacja i Komunikacja (Fachhochschule Hannover, FB Informations- und Kommunikations- 5

6 wesen)[15], który oferuje studia Zarządzanie informacją m.in. także w bibliotekach naukowych i umożliwia uzyskanie tytułu Bachelor, który jednocześnie uprawnia do pracy w średniej służbie bibliotecznej w bibliotekach naukowych. Możliwe jest także podjęcie studiów magisterskich (tytuł: Master ) w zakresie Zarządzania informacją i zasobami wiedzy. Kształceniem bibliotekarzy dla najwyższej służby bibliotecznej w bibliotekach naukowych Dolnej Saksonii zajmuje się Biblioteka im. Wilhelma Gottfrieda Leibnitza, Dolnosaska Biblioteka Krajowa w Hanowerze (Gottfried-Wilhelm-Leibnitz-Bibliothek, Niedersächsische Landesbibliothek, Hannover)[16]. Biblioteka ta kształci także fachowców średniej służby bibliotecznej w zakresie służby medialnej i informacyjnej. Nadrenia Północna-Westfalia W Nadrenii Północnej-Westfalii zniesiono podział na studia dla bibliotekarzy bibliotek naukowych i bibliotekarzy bibliotek publicznych. Na Wydziale Nauk o Informacji i Komunikacji Wyższej Szkoły Fachowej w Kolonii (Fachhochschule Köln, Fakultät für Informations- und Kommunikationswisseschaft)[17] można uzyskać tytuł bibliotekarza dyplomowanego oraz po dodatkowych studiach tytuł Master of Information Science. Od r szkoła ta prowadzić będzie także dokształcanie bibliotekarzy, które dotychczas było w gestii Centrum Bibliotek Szkół Wyższych Nadrenii Północnej-Westfalii (Hochschulbibliothekszentrum). Nadrenia-Palatynat Kształcenie bibliotekarzy najwyższej służby bibliotecznej koordynuje tutaj Krajowe Centrum Biblioteczne w Koblencji (Landesbibliothekszentrum Rheinland-Pfalz, Koblenz)[18], które w tym zakresie współpracuje z Bawarską Szkołą Bibliotekarską w Monachium (teoria) i bibliotekami naukowymi w Nadrenii-Palatynacie (praktyka). Saksonia W Wyższej Szkole Techniki, Ekonomii i Kultury w Lipsku istnieje Wydział Media (Hochschule für Technik, Wirtschaft und Kultur Leipzig, FB Medien)[19], który oferuje studia w zakresie nauki o bibliotece i informacji, księgarstwa/ekonomiki wydawnictw, 6

7 techniki medialnej, muzeologii i in. W zakresie bibliotekarstwa można uzyskać tytuł bibliotekarza dyplomowanego. Finansowanie bibliotek Jak już wspomniano, biblioteki w Niemczech finansowane są przez różne jednostki administracyjne[20]. Z budżetu Republiki Federalnej Niemiec finansowana jest przede wszystkim Niemiecka Biblioteka Narodowa (Biblioteki w Lipsku i Frankfurcie nad Menem oraz Niemieckie Archiwum Muzyczne w Berlinie), centralne biblioteki fachowe oraz wspólnie z krajami związkowymi Biblioteka Państwowa w Berlinie. Biblioteki publiczne dotowane są przez odpowiednie samorządy terytorialne (miasto, gmina). Dodać trzeba, że utrzymywanie biblioteki publicznej jest dobrowolym świadczeniem danej jednostki samorządowej. Biblioteki szkół wyższych oraz biblioteki krajowe finansowane są z budżetu krajów związkowych, ponieważ jak już wspomniano sprawy kultury i kształcenia leżą w ich gestii. Kwestia finansowania jest o tyle ważna, że ma ona decydujący wpływ na sprawę wynagrodzenia pracowników bibliotek. Wynagrodzenie bibliotekarzy Do 30 września 2005 r. obowiązywała w Niemczech umowa płacowa dla pracowników służb publicznych (Bundesangestelltentarifvertrag BAT). Oczywiście ze względu na federalny charakter Republiki Federalnej zróżnicowany. Różne chociaż w końcowym efekcie porównywalne tabele istniały dla pracowników samorządów terytorialnych (miasta, gminy) oraz dla pracowników instytucji finansowanych z budżetu Republiki Federalnej i krajów związkowych. Istniały także różne tabele dla pracowników zachodniej części Republiki i dla pracowników jej wschodniej części (była NRD). Wynagrodzenie pracowników w nowych krajach związkowych wynosi do dzisiaj 94% wynagrodzenia ich kolegów w krajach zachodnich Republiki Federalnej Niemiec. Od 1 października 2005 r. obowiązuje nowa umowa płacowa dla służb publicznych (Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst TVöD), którą jak i dotychczasowe wynegocjowały związki zawodowe w rozmowach z pracodawcami, których reprezentuje 7

8 federalny minister spraw wewnętrznych. Celem nowego systemu jest zastąpienie sztywnego systemu BAT systemem, który umożliwia honorowanie indywidualnego wysiłku pracownika. Bez federalnej struktury życie w Republice Federalnej byłoby monotonne. Nowy system płacowy przejęły początkowo jedynie instytucje finansowane z budżetu federalnego oraz jednostki finansowane przez samorządy terytorialne. Instytucje finansowane przez kraje związkowe przejęły nowy system dopiero 1 listopada 2006 r. W ramach tej umowy płacowej istnieją różne tabele wynagrodzeń dla pracowników jednostek samorządowych, krajów związkowych oraz jednostek finansowanych z budżetu federalnego. Oddzielne tabele istnieją dla pracowników mających status urzędnika państwowego oraz dla pracowników bez takiego statusu. W dalszym ciągu różne tabele stosowane są w zachodnich i wschodnich krajach związkowych (wspomniane już 94 % dochodu). Podając przykłady, ograniczymy się do zachodnich krajów związkowych, prezentując tabelę wynagrodzeń pracowników jednostek finansowanych z budżetu federalnego. Płace na podobnych stanowiskach w różnych jednostkach (kraje związkowe, samorządy) są zbliżone. 1. Tabela wynagrodzeń pracowników jednostek finansowanych z budżetu federalnego[21] 8

9 2. Tabela stopni rozwoju wynagrodzeń Grupa 2 do 15 Stopień 1 przydzielany jest w momencie przyjęcia do pracy Stopień 2 po roku pracy Stopień 3 po 3 latach pracy Stopień 4 po 6 latach pracy Stopień 5 po 10 latach pracy Stopień 6 po 15 latach pracy Grupa 1 Stopień 1 pomija się Stopień 2 przydzielany jest w momencie przyjęcia do pracy Stopień 3 po 4 latach pracy Stopień 4 po 8 latach pracy Stopień 5 po 12 latach pracy Stopień 6 po 16 latach pracy 9

10 Grupa 1 (najniższy / pierwszy stopień służby bibliotecznej) Monatliches Gehalt = płaca miesięczna Jahressumme = suma roczna Jahressonderzahlung = gratyfikacja roczna (90% płacy miesięcznej) Grupa 6 (Fachowy pracownik średniej służby bibliotecznej drugi stopień) Monatliches Gehalt = płaca miesięczna Jahressumme = suma roczna Jahressonderzahlung = gratyfikacja roczna (90% płacy miesięcznej) 10

11 Grupa 9 (Pracownik wyższej służby bibliotecznej [trzeci stopień] bibliotekarz dyplomowany, Bachelor) Monatliches Gehalt = płaca miesięczna Jahressumme = suma roczna Jahressonderzahlung = gratyfikacja roczna (80% płacy miesięcznej) Grupa 13 (Pracownik najwyższej służby bibliotecznej [czwarty stopień] bibliotekarz naukowy, bibliotekarz dziedzinowy, Master ) Monatliches Gehalt = płaca miesięczna Jahressumme = suma roczna Jahressonderzahlung = gratyfikacja roczna (60% płacy miesięcznej) 11

12 Grupa 15 (Pracownik najwyższej służby bibliotecznej [czwarty stopień] dyrektor) Monatliches Gehalt = płaca miesięczna Jahressumme = suma roczna Jahressonderzahlung = gratyfikacja roczna (60% płacy miesięcznej) Analiza proponowanych w latach 2006 i 2007 w fachowym piśmie Der Bibliotheksdienst [22] ( Służba Biblioteczna ) miejsc pracy dla bibliotekarzy różnych grup zawodowych wykazała co następuje: Proponowana pozycja Wynagrodzenie (grupa wg TVÖD) Pracownik biblioteki (najniższego stopnia) T 3 Fachowiec służby średniej / Asystent T 8 biblioteczny / Fachowiec d/s mediów i służb informacyjnych Bibliotekarz dyplomowany / Urzędnik T 9 biblioteczny / Inspektor biblioteczny Bibliotekarz dyplomowany / Urzędnik T 11 biblioteczny / Inspektor biblioteczny na stanowisku kierowniczym 12

13 Bibliotekarz naukowy / Referent naukowy / T 13 Referendarz biblioteczny / Radca biblioteczny / Pracownik naukowy Kierownik biblioteki instytutowej T 15 (uniwersytet) Zastępca dyrektora biblioteki uniwersyteckiej T 15 Dyrektor biblioteki uniwersyteckiej T 15 / T 15Ü W przypadku urzędników państwowych stosuje się odpowiednie zaszeregowanie przewidziane dla tej grupy pracowników (np. T 9 odpowiednio A 9). To samo dotyczy pracowników samorządów terytorialnych. Wysokość wynagrodzenia netto zależna jest od osobistej sytuacji danego pracownika (stan cywilny, ilość dzieci, klasa podatkowa itp.). Na koniec jeszcze jako dodatek na następnej stronie tabela średnich wynagrodzeń brutto w Republice Federalnej Niemiec[23]. Komentarz: Wyliczona średnia płaca brutto wynosi: 2792,00 Euro. Bibliotekarz służby średniej (Bibliotekarz dyplomowany / Bachelor = grupa T 9) po trzech latach pracy otrzymuje średnie miesięczne wynagrodzenie brutto w wysokości 2570,00 Euro (3 stopień tabeli wynagrodzeń) a po sześciu latach pracy 2912,00 Euro (4 stopień w tabeli wynagrodzeń). Maksymalnie po 15 latach pracy wynagrodzenie w grupie T 9 wynosi obecnie 3392,00 Euro. Na dalszym etapie planowane jest wprowadzenie premii motywacyjnych. Podsumowując, należy stwierdzić, że od wielu już lat a szczególnie w okresie słabej koniunktury gospodarczej ostatnich lat, jednostki finansujące biblioteki w Niemczech jak chyba niestety wszędzie skłaniały się wyraźnie do oszczędzania ograniczając wydatki na potrzeby kultury i edukacji z fatalnymi zresztą skutkami[24]. W najlepszym wypadku wydatki te pozostawały przez wiele lat na tym samym poziomie przy jednoczesnym wzroście cen, w tym także cen książek. Czy odczuwalna ostatnio poprawa sytuacji gospodarczej pozytywnie wpłynie na sytuację bibliotek i bibliotekarzy, pokaże przyszłość. 13

14 3. Tabela średnich wynagrodzeń brutto w Republice Federalnej Niemiec 14

15 1. GĘBOŁYŚ, Z. Zawód bibliotekarski na ziemach niemieckich w latach , Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, ISBN Literatura na temat zawodu i kształcenia bibliotekarzy w Niemczech: Studium, Aus- und Fortbildung. Bibliothek Compact Bad Honnef: Bock + Herchen, 2007, s BAGŁAJEWSKA-MIGLUS, E., BERG, R. Polnisch. Wörterbuch für Bibliotheken. Deutsch- Polnisch, Polnisch-Deutsch, Wiesbaden: Harrassowitz ISBN ISBN HOBOHM, H.-Ch. Der Bibliotheks-Bachelor. Oder was ist wirklich neu am neuen Berufsbild des Bibliothekars. Dostępny w World Wide Web: Der-Bibliotheks-Bachelor.pdf infobub.arbeitsagentur.de/berufe Por. KESSLER, W. Biblioteki publiczne w Niemczech. Bibliotekarz Warmińsko-Mazurski 2000, nr 1-2, s , tutaj s Tabele i przykłady wg: Was Deutsche wirklich verdienen? Dostępny w World Wide Web: Wyniki programu PISA (Program Międzynarodowej Oceny Umiejętności Uczniów) zob.: oraz 15

Stawka wynagrodzenia zasadniczego w złotych 1. Profesorowie Profesor zwyczajny 5390, ,00 Profesor nadzwyczajny posiadający.

Stawka wynagrodzenia zasadniczego w złotych 1. Profesorowie Profesor zwyczajny 5390, ,00 Profesor nadzwyczajny posiadający. Załącznik nr 1 do Regulaminu wynagradzania pracowników UŁ Tabela miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli akademickich zatrudnionych na stanowiskach naukowo-dydaktycznych, naukowych i

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1999 Nr 41 poz. 419 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I SZTUKI

Dz.U. 1999 Nr 41 poz. 419 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I SZTUKI Kancelaria Sejmu s. 1/1 Dz.U. 1999 Nr 41 poz. 419 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I SZTUKI z dnia 9 marca 1999 r. w sprawie wymagań kwalifikacyjnych uprawniających do zajmowania określonych stanowisk w

Bardziej szczegółowo

KRÓTKA INFORMACJA O POLSKIM SYSTEMIE EDUKACJI 2017/18

KRÓTKA INFORMACJA O POLSKIM SYSTEMIE EDUKACJI 2017/18 KRÓTKA INFORMACJA O POLSKIM SYSTEMIE EDUKACJI 2017/18 REFORMA POLSKIEGO SYSTEMU EDUKACJI Od początku 2017 r. wprowadzana jest reforma oświaty, której głównym celem jest lepsze przygotowanie uczniów kończących

Bardziej szczegółowo

I 1.090, , ,00 II 1.095, , ,00 III 1.100, , ,00 IV 1.110, , ,00 V 1.125, ,00 1.

I 1.090, , ,00 II 1.095, , ,00 III 1.100, , ,00 IV 1.110, , ,00 V 1.125, ,00 1. ZAŁĄCZNIKI Nr 2-5 do Rozporządzenia MNiSzW z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w uczelni

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 13 kwietnia 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 13 kwietnia 2011 r. Dziennik Ustaw Nr 88 5354 Poz. 498 498 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 13 kwietnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY EDUKACJI W EUROPIE STAN OBECNY I PLANOWANE REFORMY NIEMCY

SYSTEMY EDUKACJI W EUROPIE STAN OBECNY I PLANOWANE REFORMY NIEMCY SYSTEMY EDUKACJI W EUROPIE STAN OBECNY I PLANOWANE REFORMY NIEMCY Listopad 2011 1. Populacja uczących się i język nauczania W 2009 r. liczba osób w wieku do 29 lat wynosiła 24 587 432 (30, 1% ludności),

Bardziej szczegółowo

Oferta stypendialna DAAD w roku akademickim 2017/2018

Oferta stypendialna DAAD w roku akademickim 2017/2018 Oferta stypendialna DAAD w roku akademickim 2017/2018 Oferta stypendialna DAAD dla Polaków DAAD DAAD (Niemiecka Centrala Wymiany Akademickiej) jest wspólną organizacją niemieckich szkół wyższych i reprezentuje

Bardziej szczegółowo

ABSOLWENCI 2011/2012

ABSOLWENCI 2011/2012 RAPORT Wykonawca: Biuro Karier DSW WROCŁAW, październik 2012 Spis treści 1. Informacje wprowadzające... 3 2. Absolwenci uczestniczący w badaniu... 4 Płeć Absolwentów... 4 Miejsce zamieszkania Absolwentów...

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1) z dnia... 2010 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1) z dnia... 2010 r. Projekt z dnia 4 maja 2010 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1) z dnia... 2010 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli szkół artystycznych, placówek kształcenia

Bardziej szczegółowo

ZAGRANICZNE SYSTEMY SZKOLNICTWA WYŻSZEGO

ZAGRANICZNE SYSTEMY SZKOLNICTWA WYŻSZEGO ZAGRANICZNE SYSTEMY SZKOLNICTWA WYŻSZEGO PRAKTYCZNY PRZEWODNIK PO UZNAWALNOŚCI WYKSZTAŁCENIA MATERIAŁ INFORMACYJNY OPRACOWANY PRZEZ WYDZIAŁ UZNAWALNOŚCI WYKSZTAŁCENIA POLSKI ENIC-NARIC Warszawa, 2016 r.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Regulaminu wynagradzania pracowników UJ CM

Załącznik nr 1 do Regulaminu wynagradzania pracowników UJ CM Załącznik nr 1 do Regulaminu wynagradzania pracowników UJ CM TABELA MIESIĘCZNYCH MINIMALNYCH STAWEK WYNAGRODZENIA ZASADNICZEGO NAUCZYCIELI AKADEMICKICH ZATRUDNIONYCH NA STANOWISKACH NAUKOWO-DYDAKTYCZNYCH,

Bardziej szczegółowo

REGULACJA PŁAC POLITECHNIKA ŚLĄSKA GLIWICE

REGULACJA PŁAC POLITECHNIKA ŚLĄSKA GLIWICE REGULACJA PŁAC 1.09.2004 POLITECHNIKA ŚLĄSKA GLIWICE 8 T A B E L A miesięcznych stawek dodatku funkcyjnego dla pracowników niebędących nauczycielami akademickimi L.p. 1 Kategoria Miesięczna stawka 2 3

Bardziej szczegółowo

ZAGRANICZNE SYSTEMY SZKOLNICTWA WYŻSZEGO

ZAGRANICZNE SYSTEMY SZKOLNICTWA WYŻSZEGO ZAGRANICZNE SYSTEMY SZKOLNICTWA WYŻSZEGO PRAKTYCZNY PRZEWODNIK PO UZNAWALNOŚCI WYKSZTAŁCENIA MATERIAŁ INFORMACYJNY OPRACOWANY PRZEZ WYDZIAŁ UZNAWALNOŚCI WYKSZTAŁCENIA POLSKI ENIC-NARIC Warszawa, 2016 r.

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Warszawski Wydział Biologii

Uniwersytet Warszawski Wydział Biologii Uniwersytet Warszawski Wydział Biologii Pracownia Dydaktyki Biologii 02-096 Warszawa, ul. Ilji Miecznikowa 1 tel. (22) 554 25 18 e-mail: ltuszynska@biol.uw.edu.pl bgawronska@biol.uw.edu.pl Z A W Ó D :

Bardziej szczegółowo

Regulamin Studiów Podyplomowych w Wyższej Szkole Komunikacji Społecznej w Gdyni

Regulamin Studiów Podyplomowych w Wyższej Szkole Komunikacji Społecznej w Gdyni Regulamin Studiów Podyplomowych w Wyższej Szkole Komunikacji Społecznej w Gdyni Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy regulamin określa prawa i obowiązki słuchaczy studiów podyplomowych, prowadzonych

Bardziej szczegółowo

KIERUNKI POLITYKI KADROWEJ W UMK

KIERUNKI POLITYKI KADROWEJ W UMK Załącznik nr 1 do uchwały Nr 13 Senatu UMK z dnia 27 lutego 2007 r. KIERUNKI POLITYKI KADROWEJ W UMK 1 Do zajmowania stanowisk naukowo-dydaktycznych w Uniwersytecie niezbędne są udokumentowane osiągnięcia

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Zawodowa Administracji Publicznej Nadrenia-Palatynat - Wydział Administracji -

Wyższa Szkoła Zawodowa Administracji Publicznej Nadrenia-Palatynat - Wydział Administracji - Wyższa Szkoła Zawodowa Administracji Publicznej Nadrenia-Palatynat - Wydział Administracji - Wyższa Szkoła Zawodowa Administracji Publicznej Nadrenia-Palatynat Wyższa Szkoła Zawodowa Administracji Publicznej

Bardziej szczegółowo

EAIiIB - Elektrotechnika - opis kierunku 1 / 5

EAIiIB - Elektrotechnika - opis kierunku 1 / 5 EAIiIB Elektrotechnika opis kierunku 1 / 5 Warunki rekrutacji na studia Wymagania wstępne i dodatkowe: Warunkiem przystąpienia do rekrutacji na studia drugiego stopnia jest posiadanie kwalifikacji pierwszego

Bardziej szczegółowo

studia I stopnia i co dalej?

studia I stopnia i co dalej? Studia magisterskie w trójstopniowym systemie bolońskim studia I stopnia i co dalej? system Your Topic boloński Goes Here Bolonia, Your Subtopics 19 czerwca Go Here 1999 r. - ministrowie edukacji 29 krajów

Bardziej szczegółowo

I POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1) Studia wyższe studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie.

I POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1) Studia wyższe studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie. Załącznik do uchwały nr 53/2016 z dnia 27 kwietnia 2016 r. WYTYCZNE DLA RAD WYDZIAŁÓW DOTYCZĄCE SPOSOBU USTALANIA PROGRAMÓW KSZTAŁCENIA, W TYM PLANÓW I PROGRAMÓW STUDIÓW, STUDIÓW DOKTORANCKICH, STUDIÓW

Bardziej szczegółowo

Edukacja i szkolenia w przemyśle targowym oraz w branży eventów w Niemczech

Edukacja i szkolenia w przemyśle targowym oraz w branży eventów w Niemczech Stowarzyszenie Niemieckiego Przemysłu Targowego Edukacja i szkolenia w przemyśle targowym oraz w branży eventów w Niemczech Bettina Rosenbach Konferencja PIPT, Gdańsk, 23 października 2012 Event Manger

Bardziej szczegółowo

Projekt Foresight Akademickie Mazowsze 2030

Projekt Foresight Akademickie Mazowsze 2030 Projekt Foresight Akademickie Mazowsze 2030 ZAKRES NOWELIZACJI USTAWY PRAWO O SZKOLNICTWIE WYŻSZYM Maria Tomaszewska Akademia Leona Koźmińskiego 16 grudnia 2010 r. Projekt współfinansowany ze środków Unii

Bardziej szczegółowo

Słowo "magister znaczy po łacinie " mistrz.

Słowo magister znaczy po łacinie  mistrz. Słowo "magister znaczy po łacinie " mistrz. W średniowieczu prawna organizacja uniwersytetów wzorowana była na cechach rzemieślniczych. Ukończenie pełnego cyklu szkolenia przez czeladnika, oznaczało przemianę

Bardziej szczegółowo

Praca tymczasowa - Umowa taryfowo-płacowa

Praca tymczasowa - Umowa taryfowo-płacowa Pomiędzy Zrzeszeniem Niemieckich Agencji Pracy Tymczasowej (Interessenverband Deutscher Zeitarbeitsunternehmen) - igz e.v. Erphostraße 56, 48145 Münster a niżej podpisanymi związkami zawodowymi - członkami

Bardziej szczegółowo

REGULACJA PŁAC POLITECHNIKA ŚLĄSKA GLIWICE

REGULACJA PŁAC POLITECHNIKA ŚLĄSKA GLIWICE REGULACJA PŁAC 1.01.2005 POLITECHNIKA ŚLĄSKA GLIWICE T A B E L A miesięcznych stawek dodatku funkcyjnego dla pracowników niebędących nauczycielami akademickimi L.p. 1 Kategoria Miesięczna stawka 2 3 1.

Bardziej szczegółowo

Edukacja w Niemczech

Edukacja w Niemczech Niemcy Źródło: http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title =Plik:Flag_of_Germany.svg [5.04.2010] Źródło: www.pk.org.pl[5.04.2010] Niemcy Republika federalna, Tworzy ją 16 krajów związkowych (landów), Liczba

Bardziej szczegółowo

Opis Wymagania Egzamin Stanowiska w służbie bibliotecznej

Opis Wymagania Egzamin Stanowiska w służbie bibliotecznej Opis Wymagania Egzamin Stanowiska w służbie bibliotecznej - Adiunkt biblioteczny - Adiunkt dokumentacji naukowej - Asystent biblioteczny - Asystent dokumentacji naukowej - Bibliotekarz - Dokumentalista

Bardziej szczegółowo

Zawód: rolnik! Gdzie i po co zdobyć wykształcenie rolnicze?

Zawód: rolnik! Gdzie i po co zdobyć wykształcenie rolnicze? https://www. Zawód: rolnik! Gdzie i po co zdobyć wykształcenie rolnicze? Autor: Tadeusz Śmigielski Data: 9 kwietnia 2017 W każdym województwie jest kilkanaście, kilkadziesiąt szkół, w których uczniowie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU Załącznik do Zarządzenia nr 15/2014 Rektora UEP z dnia 28 marca 2014 roku REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU 1 1. Niniejszy regulamin wynagradzania, zwany dalej regulaminem,

Bardziej szczegółowo

XVII 5-8 stanowisku kierowniczym 2. Kwestor wyższe 8, w tym 4 na. XVI 4-7 stanowisku kierowniczym 3. Zastępca Kanclerza wyższe 6, w tym 4 na

XVII 5-8 stanowisku kierowniczym 2. Kwestor wyższe 8, w tym 4 na. XVI 4-7 stanowisku kierowniczym 3. Zastępca Kanclerza wyższe 6, w tym 4 na Tabela A Załącznik Nr 1 Podstawowych stanowisk, wymagań kwalifikacyjnych i zaszeregowania pracowników: naukowo-technicznych, inżynieryjno-technicznych, administracyjnych, ekonomicznych i obsługi. Lp. Stanowisko

Bardziej szczegółowo

Warunki rekrutacji na studia

Warunki rekrutacji na studia GGiOŚ - Ekologiczne Źródła Energii - opis kierunku 1 / 5 Warunki rekrutacji na studia Wymagania wstępne i dodatkowe: Ukończenie studiów pierwszego stopnia na kierunku: Ekologiczne Źródła Energii, na Wydziale

Bardziej szczegółowo

RENATA MAJEWSKA JAK OBLICZAĆ WYNAGRODZENIA NAUCZYCIELI SAMORZĄDOWYCH

RENATA MAJEWSKA JAK OBLICZAĆ WYNAGRODZENIA NAUCZYCIELI SAMORZĄDOWYCH RENATA MAJEWSKA JAK OBLICZAĆ WYNAGRODZENIA NAUCZYCIELI SAMORZĄDOWYCH Spis treści Jak obliczać wynagrodzenia nauczycieli samorządowych 1. Wynagrodzenie zasadnicze nauczycieli... 3 2. Dodatek za wysługę

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 40/2014 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Oświęcimiu z dnia 1 lipca 2014 roku

Zarządzenie nr 40/2014 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Oświęcimiu z dnia 1 lipca 2014 roku PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA IM. ROTMISTRZA WITOLDA PILECKIEGO W OŚWIĘCIMIU w sprawie: wzoru suplementu do dyplomu Zarządzenie nr 40/2014 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. rotmistrza

Bardziej szczegółowo

342,00 (z wysługą lat 20%) adiunktów, starszych wykładowców, starszych

342,00 (z wysługą lat 20%) adiunktów, starszych wykładowców, starszych Porozumienie Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ze Związkami Zawodowymi zawarte w dniu 29 maja 2013 r. w sprawie zasad podwyższenia wynagrodzeń pracowników Uczelni.

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa SZKOŁY WYŻSZE W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM W 2010 R.

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa SZKOŁY WYŻSZE W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM W 2010 R. URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa Informacja sygnalna Data opracowania: 30.06.2011 r. Kontakt: e-mail:sekretariatuswaw@stat.gov.pl tel. 22 464 23 15, 22 464 23 12 faks 22

Bardziej szczegółowo

Prof. dr hab. Jerzy Stańczyk

Prof. dr hab. Jerzy Stańczyk Prof. dr hab. Jerzy Stańczyk WYDZIAŁ PIELĘGNIARSTWA I POŁOŻNICTWA Senat Akademii Medycznej w Łodzi w dniu 12 XII 1996 r. podjął Uchwałę (11/96), w której zapisano, że z dniem 1 X 1997 r. zostaje powołany

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie. SUPLEMENT DO DYPLOMU ważny z dyplomem nr..

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie. SUPLEMENT DO DYPLOMU ważny z dyplomem nr.. Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 53/2013 z dnia 14 czerwca 2013 r. pieczęć urzędowa Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Wzór suplementu do dyplomu Niniejszy suplement do dyplomu jest oparty na modelu

Bardziej szczegółowo

Warunki rekrutacji na studia

Warunki rekrutacji na studia FiIS Fizyka Medyczna opis kierunku 1 / 5 Warunki rekrutacji na studia Wymagania wstępne i dodatkowe: Kandydat na studia II stopnia na kierunku Fizyka Medyczna powinien posiadać ugruntowaną wiedzę w zakresie

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1999 Nr 26 poz. 234 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I SZTUKI

Dz.U. 1999 Nr 26 poz. 234 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I SZTUKI Kancelaria Sejmu s. 1/9 Dz.U. 1999 Nr 26 poz. 234 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I SZTUKI z dnia 9 marca 1999 r. w sprawie wymagań kwalifikacyjnych i trybu stwierdzania kwalifikacji uprawniających do

Bardziej szczegółowo

LKR 4101-05-06/2013 P/13/151 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LKR 4101-05-06/2013 P/13/151 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LKR 4101-05-06/2013 P/13/151 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę P/13/151 Zapewnienie prawa do jednakowego wynagradzania

Bardziej szczegółowo

UPRAWNIENIA WYDZIAŁÓW DO PROWADZENIA STUDIÓW NA OKREŚLONYM KIERUNKU, POZIOMIE I PROFILU KSZTAŁCENIA 17 LISTOPADA 2017 SPRAWOZDANIE

UPRAWNIENIA WYDZIAŁÓW DO PROWADZENIA STUDIÓW NA OKREŚLONYM KIERUNKU, POZIOMIE I PROFILU KSZTAŁCENIA 17 LISTOPADA 2017 SPRAWOZDANIE 17 LISTOPADA 2017 UPRAWNIENIA WYDZIAŁÓW DO PROWADZENIA STUDIÓW NA OKREŚLONYM KIERUNKU, POZIOMIE I PROFILU KSZTAŁCENIA SPRAWOZDANIE OŚRODEK BADAŃ JAKOŚCI KSZTAŁCENIA I EWALUACJI UNIWERSYTET KARDYNAŁA STEFANA

Bardziej szczegółowo

SUPLEMENT DO DYPLOMU *)

SUPLEMENT DO DYPLOMU *) Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu SUPLEMENT DO DYPLOMU *) ważny z dyplomem nr xxx (ODPIS PRZEZNACZONY DO AKT) I. INFORMACJE O POSIADACZU DYPLOMU 1. Nazwisko: XXX 2. Imię (imiona): Xxx

Bardziej szczegółowo

Edukacja zawodowa rozpoczyna się na poziomie szkoły średniej drugiego stopnia. Istnieją dwie ścieżki umożliwiające zdobycie kwalifikacji zawodowych:

Edukacja zawodowa rozpoczyna się na poziomie szkoły średniej drugiego stopnia. Istnieją dwie ścieżki umożliwiające zdobycie kwalifikacji zawodowych: W Niemczech długość trwania obowiązku szkolnego zależ na jest od landu i rodzaju kształcenia. Kształcenie w pełnym wymiarze jest obowiązkowe dla uczniów od 6 do 15 lub 16 roku życia, a kształcenie w niepełnym

Bardziej szczegółowo

Działania Biblioteki Pedagogicznej CEN w Białymstoku na rzecz wsparcia szkół i doskonalenia zawodowego nauczycieli

Działania Biblioteki Pedagogicznej CEN w Białymstoku na rzecz wsparcia szkół i doskonalenia zawodowego nauczycieli Działania Biblioteki Pedagogicznej CEN w Białymstoku na rzecz wsparcia szkół i doskonalenia zawodowego nauczycieli Oprac. Biblioteka Pedagogiczna Specyfika, odmienność Biblioteki pedagogiczne prowadzą

Bardziej szczegółowo

1. WSTĘP 2. TYPY SZKÓŁ W NIEMCZECH

1. WSTĘP 2. TYPY SZKÓŁ W NIEMCZECH 1. WSTĘP We wszystkich krajach członkowskich Unii Europejskiej edukacja szkolna to pierwszy, obowiązkowy etap kształcenia. Jednak między poszczególnymi krajami występują duże różnice strukturalno-programowe

Bardziej szczegółowo

ZAGRANICZNE SYSTEMY SZKOLNICTWA WYŻSZEGO

ZAGRANICZNE SYSTEMY SZKOLNICTWA WYŻSZEGO ZAGRANICZNE SYSTEMY SZKOLNICTWA WYŻSZEGO PRAKTYCZNY PRZEWODNIK PO UZNAWALNOŚCI WYKSZTAŁCENIA MATERIAŁ INFORMACYJNY OPRACOWANY PRZEZ WYDZIAŁ UZNAWALNOŚCI WYKSZTAŁCENIA POLSKI ENIC-NARIC Warszawa, 2016 r.

Bardziej szczegółowo

W ramach tego projektu nauczyciele szkoły wyjechali do Nieniec do Germerheim na wymianę doświadczeń do szkoły zawodowej - Die Berufsbildende Schule.

W ramach tego projektu nauczyciele szkoły wyjechali do Nieniec do Germerheim na wymianę doświadczeń do szkoły zawodowej - Die Berufsbildende Schule. Zarówno nauczanie, jak racjonalne zgłębianie rzeczywistości, jeśli są prawdziwe i inspirujące, prowadzą nas do samego progu tajemnicy absolutnej i wywołują poczucie głębokiej pokory i szacunku. /Theodore

Bardziej szczegółowo

Kwestionariusz ankiety online badania losów zawodowych absolwentów UPJPII na gruncie założeń reformy szkolnictwa wyższego

Kwestionariusz ankiety online badania losów zawodowych absolwentów UPJPII na gruncie założeń reformy szkolnictwa wyższego Załącznik nr 7 do Uchwały nr 29/2013 Senatu UPJPII z dnia 17 czerwca 2013 r. Kwestionariusz ankiety online badania losów zawodowych absolwentów UPJPII na gruncie założeń reformy szkolnictwa wyższego Formularz

Bardziej szczegółowo

Podyplomowe Studium Teologii Na Wydziale Teologicznym UMK w Toruniu

Podyplomowe Studium Teologii Na Wydziale Teologicznym UMK w Toruniu Podyplomowe Studium Teologii Na Wydziale Teologicznym UMK w Toruniu I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Decyzję o powołaniu Podyplomowego Studium Teologii podejmuje Rektor Uniwersytetu Mikołaja Kopernika na wniosek

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa SZKOŁY WYŻSZE W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM W 2013 R.

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa SZKOŁY WYŻSZE W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM W 2013 R. URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa Informacja sygnalna Kontakt: e-mail:sekretariatuswaw@stat.gov.pl tel. 22 464 23 15 faks 22 846 76 67 Data opracowania: 04.07.2014 r. Internet:

Bardziej szczegółowo

EAIiIB - Automatyka i Robotyka - opis kierunku 1 / 5

EAIiIB - Automatyka i Robotyka - opis kierunku 1 / 5 EAIiIB Automatyka i Robotyka opis kierunku 1 / 5 Warunki rekrutacji na studia Wymagania wstępne i dodatkowe: Warunkiem przystąpienia do rekrutacji na studia drugiego stopnia jest posiadanie kwalifikacji

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA IM. ANGELUSA SILESIUSA W WAŁBRZYCHU. SUPLEMENT DO DYPLOMU ważny z dyplomem nr..

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA IM. ANGELUSA SILESIUSA W WAŁBRZYCHU. SUPLEMENT DO DYPLOMU ważny z dyplomem nr.. pieczęć urzędowa PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA IM. ANGELUSA SILESIUSA W WAŁBRZYCHU Niniejszy suplement do dyplomu jest oparty na modelu opracowanym przez Komisję Europejską, Radę Europy oraz UNESCO/CEPES.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2011/2012. Wydział Filologiczny

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2011/2012. Wydział Filologiczny PROGRAM STUDIÓ YŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ ROKU AKADEMICKIM 2011/2012 kod w SID data zatwierdzenia przez Radę ydziału pieczęć i podpis dziekana ydział Filologiczny Studia wyższe prowadzone na kierunku

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 5 czerwca 1992 r. Nr 46 TREŚĆ: Poz.: ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW 205 - z dnia 28 maja 1992 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad i trybu

Bardziej szczegółowo

Wynagrodzenia a poziom wykształcenia

Wynagrodzenia a poziom wykształcenia Wynagrodzenia a poziom wykształcenia Artykuł powstał w oparciu o wyniki Internetowego Badania Wynagrodzeń przeprowadzonego przez portal wynagrodzenia.pl wraz z wp.pl, interia.pl, bankier.pl, pracuj.pl,

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA MORSKA w GDYNI. SUPLEMENT DO DYPLOMU ważny z dyplomem nr..

AKADEMIA MORSKA w GDYNI. SUPLEMENT DO DYPLOMU ważny z dyplomem nr.. Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 6 Rektora AMG z 24.02.2014 r. pieczęć urzędowa Wzór suplementu do dyplomu AKADEMIA MORSKA w GDYNI Niniejszy suplement do dyplomu jest oparty na modelu opracowanym przez

Bardziej szczegółowo

Uznanie zagranicznych dyplomów w celu kontynuacji kształcenia w Polskiej uczelni. Hanna Reczulska. Warszawa, 23 października 2013r.

Uznanie zagranicznych dyplomów w celu kontynuacji kształcenia w Polskiej uczelni. Hanna Reczulska. Warszawa, 23 października 2013r. Uznanie zagranicznych dyplomów w celu kontynuacji kształcenia w Polskiej uczelni. Hanna Reczulska Warszawa, 23 października 2013r. Ramy prawne Uznanie świadectw uprawniających do podjęcia studiów: umowy

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Zarządzenia Nr 3 b / 2013 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koszalinie z 18 lutego 2013 r.

Załącznik do Zarządzenia Nr 3 b / 2013 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koszalinie z 18 lutego 2013 r. Załącznik do Zarządzenia Nr 3 b / 2013 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koszalinie z 18 lutego 2013 r. ZASADY PRZEPROWADZANIA EGZAMINU DYPLOMOWEGO Z PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO NA STUDIACH NIESTACJONARNYCH

Bardziej szczegółowo

Funkcjonowanie szkół w różnych krajach

Funkcjonowanie szkół w różnych krajach Funkcjonowanie szkół w różnych krajach Do szkół podstawowych uczęszczają dzieci w wieku od 5 do 11 lat. Rozróżniamy 3 typy szkół: Infant Schools (5 do 7 lat), Junior Schools (7 do 11 lat), Combined Infant

Bardziej szczegółowo

KSZTAŁCENIE PIELĘGNIAR ĘGNIAREK CO DALEJ? Luty 2008 rok

KSZTAŁCENIE PIELĘGNIAR ĘGNIAREK CO DALEJ? Luty 2008 rok KSZTAŁCENIE PIELĘGNIAR ĘGNIAREK CO DALEJ? Luty 2008 rok 1 HISTORIA Kształcenie pielęgniarek w systemie szkolnictwa średniego 5-letnie licea pielęgniarskie (ostatni nabór w roku 1991), 2 letnie szkoły policealne/pomaturalne

Bardziej szczegółowo

RYNEK PRACY W NIEMCZECH

RYNEK PRACY W NIEMCZECH RYNEK PRACY W NIEMCZECH 1. UNIWERSYTETY W NIEMCZECH 2. ZATRUDNIENIE W NIEMCZECH NAJWIĘKSZE UNIWERSYTETY Uniwersytet Ludwiga Maximiliana w Monachium.WYDZIAŁY; 1. Teologia katolicka 2. Teologia ewangelicka

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH: FILOLOGIA, SPECJALNOŚĆ: FILOLOGIA SŁOWIAŃSKA JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE

PROGRAM NAUCZANIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH: FILOLOGIA, SPECJALNOŚĆ: FILOLOGIA SŁOWIAŃSKA JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE PROGRAM NAUCZANIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH: FILOLOGIA, SPECJALNOŚĆ: FILOLOGIA SŁOWIAŃSKA JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE I. WYMAGANIA OGÓLNE: Studia na kierunku filologia, specjalność filologia słowiańska

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 1 września 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 1 września 2011 r. Dziennik Ustaw Nr 196 11220 Poz. 1167 1167 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 1 września 2011 r. w sprawie tytułów zawodowych nadawanych absolwentom studiów, warunków wydawania

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa SZKOŁY WYŻSZE W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM W 2014 R.

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa SZKOŁY WYŻSZE W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM W 2014 R. URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa Informacja sygnalna Kontakt: e-mail:sekretariatuswaw@stat.gov.pl tel. 22 464 23 15 faks 22 846 76 67 Data opracowania: 06.07.2015 r. Internet:

Bardziej szczegółowo

Propozycje wykorzystania finansowania nauki

Propozycje wykorzystania finansowania nauki Propozycje wykorzystania finansowania nauki S t r o n a 2 Spis treści Doctoral Programme in Political and Social Sciences... 3 Stypendia naukowe dla wybitnych młodych naukowców 2017 r.... 4 LIDER VIII

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA WROCŁAWSKA

POLITECHNIKA WROCŁAWSKA POLITECHNIKA WROCŁAWSKA Niniejszy suplement do dyplomu oparty jest na modelu opracowanym przez Komisję Europejską, Radę Europy oraz UNESCO/CEPES. Ma on dostarczyć obiektywnych pełnych informacji dla lepszego

Bardziej szczegółowo

Regulamin wynagradzania pracowników

Regulamin wynagradzania pracowników Regulamin wynagradzania pracowników Zarządzenie Nr 3/2010 Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Szczawnicy dotyczy: wprowadzenie Regulaminu Wynagradzania Pracowników Miejskiej Biblioteki Publicznej

Bardziej szczegółowo

Niemcy: Ośrodek naukowo-badawczy

Niemcy: Ośrodek naukowo-badawczy Niemcy: Ośrodek naukowo-badawczy dr Monika Schidorowitz 20.11.2009 Lublin Agenda 1. Liczby i fakty 2. System szkolnictwa wyższego 3. Doktorat 4. Życie w Niemczech 5. Inicjatywa Doskonałości 6. Jednostki

Bardziej szczegółowo

GGiOŚ - Ochrona Środowiska - opis kierunku 1 / 5

GGiOŚ - Ochrona Środowiska - opis kierunku 1 / 5 GGiOŚ Ochrona Środowiska opis kierunku 1 / 5 Warunki rekrutacji na studia Wymagania wstępne i dodatkowe: Kandydat powinien posiadać wiedzę na poziomie liceum z zakresu nauk ścisłych i przyrodniczych, w

Bardziej szczegółowo

Studia podyplomowe w świetle nowych regulacji prawnych

Studia podyplomowe w świetle nowych regulacji prawnych Seminarium Bolońskie Zadania uczelni wynikające z aktualnych uregulowań prawnych dotyczących Krajowych Ram Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego i systemów zapewniania jakości Akademia im. Jana Długosza

Bardziej szczegółowo

Warunki życia i pracy w krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Departament Rynku Pracy

Warunki życia i pracy w krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Departament Rynku Pracy NIEMCY SPIS TREŚCI 1. Informacje ogólne o Niemczech... 1 1.1 Informacje geograficzne... 1 1.2. Cechy charakterystyczne Niemiec... 1 1.3. Powszechne święta narodowe i dni wolne od pracy... 2 1.4. Telefony

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA NA STUDIACH PODYPLOMOWYCH WIEDZA O ROSJI WSPÓŁCZESNEJ. I. WYMAGANIA OGÓLNE (w tym wymagany poziom wykształcenia wyższego)

PROGRAM NAUCZANIA NA STUDIACH PODYPLOMOWYCH WIEDZA O ROSJI WSPÓŁCZESNEJ. I. WYMAGANIA OGÓLNE (w tym wymagany poziom wykształcenia wyższego) PROGRAM NAUCZANIA NA STUDIACH PODYPLOMOWYCH WIEDZA O ROSJI WSPÓŁCZESNEJ I. WYMAGANIA OGÓLNE (w tym wymagany poziom wykształcenia wyższego) Studia podyplomowe w zakresie Wiedzy o Rosji współczesnej w Instytucie

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA TWORZENIA I LIKWIDOWANIA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

PROCEDURA TWORZENIA I LIKWIDOWANIA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH 1. Podstawy prawne 1.1. Regulacje zewnętrzne: Ustawa z dnia 27 lipca 2005r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2005r. Nr 164.poz.1365 ze zm.) Rozporządzenie Ministra Nauki I Szkolnictwa Wyższego z

Bardziej szczegółowo

Projekt z dnia 13 grudnia 2016 r. z dnia..

Projekt z dnia 13 grudnia 2016 r. z dnia.. Projekt z dnia 13 grudnia 2016 r. R O Z P O R Z Ą D Z E N I E M I N I S T R A N A U K I I S Z K O L N I C T WA W Y Ż S Z E G O 1) z dnia.. w sprawie tytułów zawodowych nadawanych absolwentom studiów, warunków

Bardziej szczegółowo

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej. Astrofizyka i kosmologia. Obszar nauk ścisłych. Studia drugiego stopnia. Profil ogólnoakademicki

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej. Astrofizyka i kosmologia. Obszar nauk ścisłych. Studia drugiego stopnia. Profil ogólnoakademicki Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 12 Rektora UJ z 15 lutego 2012 r. Program kształcenia na studiach wyższych Nazwa Wydziału Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Nazwa kierunku studiów Określenie

Bardziej szczegółowo

OŚWIATA I WYCHOWANIE W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W ROKU SZKOLNYM 2004/2005

OŚWIATA I WYCHOWANIE W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W ROKU SZKOLNYM 2004/2005 OŚWIATA I WYCHOWANIE W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W ROKU SZKOLNYM 2004/2005 W systemie oświaty i wychowania wraz z wprowadzeniem z dniem 1 września 1999 r. reformy szkolnictwa oraz reformy ustroju szkolnego

Bardziej szczegółowo

element kształcenia wysoko lub bardzo wysoko. W przypadku Wydziału Nauk Ekonomicznych ocena ta była nieco niższa. Podobnie niżej od średniej oceniono

element kształcenia wysoko lub bardzo wysoko. W przypadku Wydziału Nauk Ekonomicznych ocena ta była nieco niższa. Podobnie niżej od średniej oceniono Raport z analizy wyników badania losów zawodowych absolwentów Wydziału Nauk Ekonomicznych UWM w Olsztynie rocznika 2012/2013 w 6 miesięcy po ukończeniu studiów Przedmiotem analizy są wyniki badania losów

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WPISÓW DO SUPLEMENTU DO DYPLOMU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W ELBLĄGU. SUPLEMENT DO DYPLOMU ważny z dyplomem nr..

INSTRUKCJA WPISÓW DO SUPLEMENTU DO DYPLOMU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W ELBLĄGU. SUPLEMENT DO DYPLOMU ważny z dyplomem nr.. INSTRUKCJA WPISÓW DO SUPLEMENTU DO DYPLOMU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W ELBLĄGU Niniejszy suplement do dyplomu jest oparty na modelu opracowanym przez Komisję Europejską, Radę Europy oraz UNESCO/CEPES.

Bardziej szczegółowo

stanu na koniec okresu Bezrobotni według Osoby do 12 miesięcy nauki ogółem od dnia ukończenia

stanu na koniec okresu Bezrobotni według Osoby do 12 miesięcy nauki ogółem od dnia ukończenia INFORMACJA LOKALNA O ZAWODZIE NAUCZYCIEL JĘZYKA NIEMIECKIEGO (KOD 233011) ANALIZA SYTUACJI NA RYNKU PRACY Zawód Nauczyciel języka niemieckiego to jeden z 2360 zawodów ujętych w obowiązującej od 1 lipca

Bardziej szczegółowo

Co dalej, gimnazjalisto?

Co dalej, gimnazjalisto? Co dalej, gimnazjalisto? Z dniem 1 września 2012 roku w szkołach ponadgimnazjalnych weszło w życie Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET WARSZAWSKI WYDZIAŁ HISTORYCZNY

UNIWERSYTET WARSZAWSKI WYDZIAŁ HISTORYCZNY UNIWERSYTET WARSZAWSKI WYDZIAŁ HISTORYCZNY Koncepcja kształcenia na studiach I i II stopnia, studiach doktoranckich i studiach podyplomowych, uchwalona przez Radę Wydziału Historycznego 24.10.2012 r. Koncepcja

Bardziej szczegółowo

ZAGRANICZNE SYSTEMY SZKOLNICTWA WYŻSZEGO

ZAGRANICZNE SYSTEMY SZKOLNICTWA WYŻSZEGO ZAGRANICZNE SYSTEMY SZKOLNICTWA WYŻSZEGO PRAKTYCZNY PRZEWODNIK PO UZNAWALNOŚCI WYKSZTAŁCENIA MATERIAŁ INFORMACYJNY OPRACOWANY PRZEZ WYDZIAŁ UZNAWALNOŚCI WYKSZTAŁCENIA POLSKI ENIC-NARIC Warszawa, 2016 r.

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA ZWIĄZANA Z PROGRAMEM STUDIÓW NA KIERUNKU ZARZĄDZANIE PROWADZONYM NA WYDZIALE ADMINISTRACJI I EKONOMII WSEI W LUBLINIE

DOKUMENTACJA ZWIĄZANA Z PROGRAMEM STUDIÓW NA KIERUNKU ZARZĄDZANIE PROWADZONYM NA WYDZIALE ADMINISTRACJI I EKONOMII WSEI W LUBLINIE Nazwa kierunku studiów DOKUMENTACJA ZWIĄZANA Z PROGRAMEM STUDIÓW NA KIERUNKU ZARZĄDZANIE PROWADZONYM NA WYDZIALE ADMINISTRACJI I EKONOMII WSEI W LUBLINIE ZARZĄDZANIE I STOPIEŃ Poziom kształcenia/poziom

Bardziej szczegółowo

Ścieżki kształcenia dla absolwenta gimnazjum

Ścieżki kształcenia dla absolwenta gimnazjum Ścieżki kształcenia dla absolwenta gimnazjum Od 1 września 2012 roku obowiązuje nowa struktura szkolnictwa ponadgimnazjalnego. Oto krótka ściągawka dla gimnazjalistów i ich rodziców. Z dniem 1 września

Bardziej szczegółowo

Warunki i tryb rekrutacji oraz limity miejsc na studia doktoranckie w roku akademickim 2008/2009

Warunki i tryb rekrutacji oraz limity miejsc na studia doktoranckie w roku akademickim 2008/2009 Załącznik nr 1 do uchwały nr 405 Senatu UZ z dn. 28.05.2008r. Warunki i tryb rekrutacji oraz limity miejsc na studia doktoranckie w roku akademickim 2008/2009 1 1. Na studia doktoranckie może być przyjęta

Bardziej szczegółowo

Porozumienie uzgodnili: Rektor Prorektor ds. Ogólnych Przewodnicząca KZ NSZZ "Solidarność" V-ce Przewodniczący KZ NSZZ "Solidarność" Prezes RU ZNP

Porozumienie uzgodnili: Rektor Prorektor ds. Ogólnych Przewodnicząca KZ NSZZ Solidarność V-ce Przewodniczący KZ NSZZ Solidarność Prezes RU ZNP Porozumienie Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ze Związkami Zawodowymi zawarte w dniu 6 czerwca 2014 r. w sprawie zasad podwyższania wynagrodzeń pracowników Uczelni

Bardziej szczegółowo

Organizacja ostatniego semestru studiów I i II stopnia na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych w roku akademickim 2016/2017 na Wydziale IEiK.

Organizacja ostatniego semestru studiów I i II stopnia na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych w roku akademickim 2016/2017 na Wydziale IEiK. Organizacja ostatniego semestru studiów I i II stopnia na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych w roku akademickim 2016/2017 na Wydziale IEiK. Na studiach stacjonarnych I stopnia, ostatni, siódmy,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU Załącznik do Zarządzenia nr 10/2017 Rektora UEP z dnia 24 lutego 2017 roku REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU 1 1. Niniejszy regulamin wynagradzania, zwany dalej

Bardziej szczegółowo

Sytuacja zawodowa osób z wyższym wykształceniem w Polsce i w krajach Unii Europejskiej w 2012 r.

Sytuacja zawodowa osób z wyższym wykształceniem w Polsce i w krajach Unii Europejskiej w 2012 r. 1 Urz d Statystyczny w Gda sku W Polsce w 2012 r. udział osób w wieku 30-34 lata posiadających wykształcenie wyższe w ogólnej liczbie ludności w tym wieku (aktywni zawodowo + bierni zawodowo) wyniósł 39,1%

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU

UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU Wydział Matematyki i Informatyki PASJA TO SZUKANIE NOWYCH ROZWIĄZAŃ. STUDIUJ Z NAMI I UCZYŃ Z NIEJ SPOSÓB NA ŻYCIE. O WYDZIALE 30.01.1919 r. utworzono Wydział

Bardziej szczegółowo

Instytut Filologii Angielskiej Uniwersytet Wrocławski

Instytut Filologii Angielskiej Uniwersytet Wrocławski Instytut Filologii Angielskiej Uniwersytet Wrocławski Kierunek: FILOLOGIA Specjalność: FILOLOGIA ANGIELSKA Profil: ogólnoakademicki Poziom kształcenia: II stopnia (studia magisterskie) Forma studiów: stacjonarna

Bardziej szczegółowo

Dlaczego warto studiować w Instytucie Polityki Społecznej

Dlaczego warto studiować w Instytucie Polityki Społecznej Dlaczego warto studiować w Instytucie Polityki Społecznej.? profesjonalna kadra Pracownicy Instytutu Polityki Społecznej to wykwalifikowana kadra i uznani naukowcy (z wielu dziedzin, bo nasze studia mają

Bardziej szczegółowo

Raport z badań dotyczących oceny jakości kształcenia i przydatności oferty edukacyjnej Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy

Raport z badań dotyczących oceny jakości kształcenia i przydatności oferty edukacyjnej Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy Maryla Bieniek-Majka 1 Raport z badań dotyczących oceny jakości kształcenia i przydatności oferty edukacyjnej Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy 1. Wstęp W celu podwyższania jakości kształcenia

Bardziej szczegółowo

Wydział Humanistyczny

Wydział Humanistyczny Wydział Humanistyczny W badaniu wzięło udział 343 absolwentów (obrona pracy w roku 212) Kierunki: Administracja 62 osób Filozofia 31 osób Historia 6 osoby Politologia 8 osób Socjologia 36 osób Stosunki

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 8 A/ 2012 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 im. Stanisławy Łakomik w Czeladź z dnia 16 maja 2012 r.

Zarządzenie Nr 8 A/ 2012 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 im. Stanisławy Łakomik w Czeladź z dnia 16 maja 2012 r. Zarządzenie Nr 8 A/ 2012 Dyrektora w Czeladź z dnia 16 maja 2012 r. W sprawie: ustalenia wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników administracji na poszczególnych stanowiskach, oraz tabel miesięcznych

Bardziej szczegółowo

ROCZNE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI UCZELNI 1)

ROCZNE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI UCZELNI 1) ROCZNE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI UCZELNI 1) Sprawozdanie za rok Część 1. Informacje ogólne Dane podstawowe o uczelni Pełna nazwa: REGON: Dane adresowe siedziby uczelni: Telefon: Faks: Strona internetowa:

Bardziej szczegółowo

Szkoły Ponadgimnazjalne. Co warto o nich wiedzieć?

Szkoły Ponadgimnazjalne. Co warto o nich wiedzieć? Szkoły Ponadgimnazjalne. Co warto o nich wiedzieć? Absolwent gimnazjum ma do wyboru trzy typy szkół ponadgimnazjalnych: Liceum Ogólnokształcące Technikum Zasadniczą Szkołę Zawodową TYPY SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 28/2016/2017 Senatu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. z dnia 30 stycznia 2017 r.

Uchwała nr 28/2016/2017 Senatu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. z dnia 30 stycznia 2017 r. Uchwała nr 28/2016/2017 Senatu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie wytycznych dla rad podstawowych jednostek organizacyjnych dotyczących uchwalania programów

Bardziej szczegółowo

ELINOR-OSTROM-SCHULE. Szkoła im. Elinor Ostrom w Berlinie Ekonomiczna Szkoła Zawodowa kształcąca w zawodach biurowych. Kletke Möckelmann dyrektorka

ELINOR-OSTROM-SCHULE. Szkoła im. Elinor Ostrom w Berlinie Ekonomiczna Szkoła Zawodowa kształcąca w zawodach biurowych. Kletke Möckelmann dyrektorka Szkoła im. Elinor Ostrom w Berlinie Ekonomiczna Szkoła Zawodowa kształcąca w zawodach biurowych Kletke Möckelmann dyrektorka Dwie siedziby szkoły w dzielnicy Berlin-Pankow Mandelstr. 6-8 10409 Berlin Pappelallee

Bardziej szczegółowo