Współpraca z pracodawcami jak zostać profesjonalnym doradcą klienta instytucjonalnego

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Współpraca z pracodawcami jak zostać profesjonalnym doradcą klienta instytucjonalnego"

Transkrypt

1 ECK EUREKA tel fax Współpraca z pracodawcami jak zostać profesjonalnym doradcą klienta instytucjonalnego DLACZEGO WARTO WZIĄĆ UDZIAŁ W SZKOLENIU? Publiczna Służba zatrudnienia coraz częściej porównywana jest do działalności firm komercyjnych sektora usług personalnych i rekrutacji, pod względem efektywności, wydajności, realizacji zadań i osiągania celów. Dzisiaj definiowane cele dla pracowników PUP rodzą konsekwencje poszukiwania nowych, skutecznych metod aby je osiągnąć. Znajomość podstawowych mechanizmów marketingu, negocjacji, komunikacji z pracodawcami, czy wizerunku mają bezpośrednie przełożenie na efektywność. Odnosimy się do mechanizmów obowiązujących w firmach komercyjnych w odniesieniu do rynku i szukamy najlepszych rozwiązań dla PUP. Szkolenie nie jest rozważaniem teoretycznym, tylko opieramy się na tzw. case ach biznesowych, a wypracowane rozwiązania staramy się odnieść do realiów rynku pracy i zadań PUP. Zastosowane elementy sesji Assessment Center pozwolą na prowadzenie skutecznej selekcji kandydatów w celu osiągnięciu założonych celów i wyników, oraz spełnienia oczekiwań pracodawców. Adresaci usługi szkoleniowej Szkolenie dedykowane jest pracownikom PUP, którzy mają kontakt z otwartym rynkiem pracy.

2 Wymagania wstępne dla uczestników: znajomość produktów/usług świadczonych przez Powiatowe Urzędy Pracy (PUP), znajomość przebiegu procesu aktywizacji osób bezrobotnych, znajomość lokalnego rynku pracy, na którym działają publiczne służby zatrudnienia. Cele i efekty kształcenia Celem szkolenia jest: zidentyfikowanie czynników, które mają wpływ na efektywność pracy osób zatrudnionych w Powiatowym Urzędzie Pracy na podstawie ćwiczeń grupowych, dyskusji, burzy mózgów, wypracowanie modelu komunikacji z pracodawcami, w celu efektywnie prowadzonej rekrutacji i selekcji, wypracowanie środków zaradczych do głównych przeszkód, z jakimi pracownicy PUP spotykają się w codziennej pracy na podstawie ćwiczeń grupowych, moderowanej dyskusji, burzy mózgów, przekazanie wiedzy na temat dobrych praktyk funkcjonujących na rynku, możliwych do zastosowania w Urzędach Pracy. Po przeprowadzonych zajęciach uczestnik szkolenia będzie posiadał następujące: wiadomości: metody oraz techniki pozyskiwania ofert pracy (strategie sprzedażowe, listy intencyjne), metody rekrutacji z wewnętrznej bazy kandydatów, metody selekcji kandydatów obowiązujące na rynku pracy, sposoby skutecznej komunikacji z pracodawcami w celu podjęcia współpracy. umiejętności: umiejętność identyfikowania metod pozyskiwania ofert pracy, umiejętność identyfikowania i produktów/usług zgodnych z potrzebami rynkowymi, umiejętność przeprowadzania analizy stanowiska pracy i wywiadu behawioralnego i wybranych elementów Assessment Center. Program szkolenia (plan nauczania) Lp. Nazwa zajęć (zagadnienia ogólne) Wymiar godzin Treści nauczania (zagadnienia szczegółowe). Pozyskiwanie ofert pracy oraz nowe strategie rynkowe Case study. Metody pozyskiwania ofert pracy wykorzystywane przez PUP, a firmy komercyjne, Największe strategie marketingowe błękitnego oceanu

3 Nowa strategia pozyskiwania ofert pracy. Kontakt z pracodawcą, oraz kandydatem do pracy. Profesjonalna obsługa klienta. Segmentacja/Profilowanie. Pozycjonowanie, różnicowanie Kontakt z pracodawcą w celu ustalenia szczegółowych warunków współpracy 5. Analiza stanowiska pracy Tworzenie profilu kompetencyjnego Określenie optymalnego modelu selekcji Jak wyselekcjonować odpowiedniego kandydata. Dokonywanie doboru pracowników na wolne miejsca pracy. Badanie kompetencji za pomocą różnych metod selekcyjnych. 9. Jak sprawdzać referencje? Metody pozyskiwania ofert pracy najkorzystniejszych ze względu na rynek pracy, schematy blokowe opisujące poszczególne etapy postępowania w przypadku kontaktu z pracodawcą oraz kandydatem do pracy. Obowiązujące standardy profesjonalnej obsługi klienta w ujęciu rynkowym, rola segmentacji, kryteria segmentacji, wybór segmentu rynku, definiowanie rynku, pozycja naszych produktów/usług, wyróżniki rynkowe, przywilej korzyści oferowanych usług, jaką mamy ofertę. Efektywne pozyskiwanie informacji o stanowisku pracy, jego umiejscowienia w strukturze organizacji, obowiązkach, metodach i narzędziach pracy, określenie kompetencji niezbędnych do właściwego wykonywania pracy. Narzędzia wspomagające efektywny dobór kandydatów dla pracodawcy. Definicja i składowe kompetencji. Związek kompetencji z zachowaniami, model kompetencji w organizacji definicja, celowość, sposoby tworzenia. Zapoznanie się modelami selekcji: kolejnych przeszkód, kompensacyjny, hybrydowy. wybór najlepiej dostosowanego do potrzeb rekrutacji. Nowoczesne metody selekcji. Jak wykorzystać je w praktyce. interview sztuka prowadzenia wywiadu selekcyjnego, rodzaje, etapy, próbki prac, Assessment Center: in-basket, case studies, dyskusje grupowe, symulacje, fact-finding, prezentacje, testy, dokumenty aplikacyjne, niekonwencjonalne metody selekcji. Co wolno pracodawcy, a czego nie wolno podczas badania referencji kandydatów? Jak otrzymać pożądane informacje o kandydacie?

4 Analiza błędów podczas selekcji, wyciąganie wniosków. Kombinatorzy na rynku pracy. Jak ich zdemaskować? Dlaczego czasami kandydaci rezygnują z pracy jeszcze przed jej podjęciem? Zakończenie realizacji oferty pracy 2 2 najczęściej popełniane błędy w ocenie: efekt halo, świeżości, kontrastu, pierwszego wrażenia. stereotypy i uprzedzenia, teoria domniemanej osobowości, samospełniające się proroctwo, jak je niwelować? Zasady prowadzenia obserwacji. jak zdemaskować kandydata, który przedstawia nieprawdziwe informacje w dokumentach aplikacyjnych i podczas rozmowy kwalifikacyjnej. Omówienie najczęstszych przyczyn rezygnacji kandydata z oferty przed podjęciem pracy. Jak motywować kandydatów do podjęcia pracy? Wypracowanie ścieżki realizacji oferty pracy z wyeliminowaniem tzw. złodziei czasu. Nazwa kształcenia i forma zajęć Zajęcia będą łączyły część teoretyczną z praktyczną, m.in. poprzez zastosowanie zróżnicowanych form pracy, jak wykład multimedialny, ćwiczenia, case study oraz możliwość konsultacji z trenerem w formie sesji pytań i odpowiedzi bądź rozmów indywidualnych. Sposób sprawdzenia efektów szkolenia poszkoleniowa ankieta ewaluacyjna Prowadzący zajęcia: Mariusz Kręc Trener, Doradca, Prezes Zarządu firmy outsourcingu personalnego. Absolwent Psychologii w Zarządzaniu. W latach związany z agencją pracy tymczasowej Work Service SA, od początków istnienia firmy. W tym okresie pełnił wiele funkcji kierowniczych oraz był trenerem wewnętrznym i szefem działu doradztwa personalnego struktur terenowych. W projekcie aktywizującym byłych pracowników stoczni Szczecińska Nowa i Stocznia Gdynia (łącznie osób) zatrudniony jako ekspert ds. pośrednictwa pracy w Gdyni i Szczecinie. Autor pionierskiego projektu COZ (Centrum Ofert Zatrudnienia), współpracującego z powiatowymi urzędami pracy, którego celem była maksymalizacja skuteczności działań aktywizujących uczestników projektu i prowadzących do ich zatrudnienia. Współwłaściciel firmy outsourcingu personalnego. Autor programów adaptacyjnych dla nowo zatrudnianych pracowników tymczasowych dla branży Automotive. Łącznie przeszkolił ponad 850 osób.

5 Potwierdzenie uczestnictwa w szkoleniu: zaświadczenie zgodne ze wzorem MEN Termin szkolenia: 5-6 czerwca 205 roku Czas trwania i sposób organizacji: 4 godzin lekcyjnych, 2 dni szkoleniowe Plan zajęć Rozpoczęcie zajęć Zakończenie zajęć :00 7: :00 4:00 Miejsce szkolenia: Wrocław, hotel o standardzie 3*** Inwestycja w szkolenie: 90,00 zł netto za osobę* *Cena netto = cena brutto przy założeniu, że koszt szkolenia jest w co najmniej 70% finansowany ze środków publicznych. W innym przypadku do ceny netto należy doliczyć 23% podatku VAT Inwestycja w szkolenie obejmuje: Przeprowadzenie szkolenia Autorskie materiały szkoleniowe trenera Zaświadczenie Zakwaterowanie w pokojach dwuosobowych Wyżywienie całodzienne Serwis kawowy Ubezpieczenie NNW Obsługa organizacyjna szkolenia Na Państwa życzenie usługa szkoleniowa może obejmować również inne, związane ze szkoleniem usługi: dodatkowy nocleg przed szkoleniem, zakwaterowanie w pokoju jednoosobowym i inne. Usługi te stanowią integralną część usługi szkoleniowej, a ich koszty powiększają należność za usługę szkoleniową. Aby skorzystać z opcji dodatkowych prosimy o zaznaczenie Państwa wyboru na formularzu zgłoszenia lub kontakt z osobą wskazaną w ofercie Termin zgłoszeń: do 05 czerwca 205 Osoby, które zostaną zakwalifikowane do udziału w szkoleniu otrzymają potwierdzenie. Jeżeli macie Państwo szczególne życzenia, co do oznaczenia materiałów szkoleniowych i certyfikatów ukończenia szkolenia (np. realizowanego w ramach projektów EFS) prosimy o zgłoszenie tego faktu osobie do kontaktu. Prosimy również o informację o osobach, które preferują kuchnię wegetariańską.

6 Osoba do kontaktu: Dorota Janik, tel , w.20; ECK Eureka Sp. z o.o. S.K.A., ul. Wojciechowska 9A, jest zarejestrowana przez Sąd Rejestrowy: Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS oraz posiada nadane numery identyfikacyjne NIP oraz REGON Wszystkie formy kształcenia realizowane przez ECK EUREKA realizowane są zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia stycznia 202 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 202 r., poz. 86 z późn. zm.). GRUPA ECK EUREKA realizuje usługi zgodnie z KODEKSEM DOBRYCH PRAKTYK oraz STANDARDEM USŁUGI SZKOLENIOWEJ PIFS. Wysoka jakość naszych usług została potwierdzona przez niezależnych ekspertów. Zostaliśmy uhonorowani tytułem JAKOŚĆ ROKU 20, JAKOŚĆ ROKU 202, JAKOŚĆ ROKU USŁUGA ROKU 203 ORAZ JAKOŚĆ ROKU ZŁOTO za prowadzoną politykę projakościową. W konkursie Business Excellence otrzymaliśmy tytuł PRZYJAZNY PRACODWCA. Szczegóły znajdą Państwo na naszej stronie internetowej