WYŻSZA SZKOŁA HANDLOWA W RADOMIU

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WYŻSZA SZKOŁA HANDLOWA W RADOMIU"

Transkrypt

1

2 Asystent rodziny (studia kwalifikacyjne) Dlaczego warto wybrać ten kierunek Zdobywasz kwalifikacje do wykonywania nowego zawodu Program kursu jest zgody z Ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z dnia r. (Decyzja nr 26/2012/Ar wydana przez MPiPS Program konsultowany z naukowcami i praktykami w zakresie pomocy socjalnej Podczas studiów Zdobywasz wiedzę z zakresu prawa, psychologii, terapii rodzin oraz metodyki pracy asystenta rodziny Ćwiczysz umiejętności opiekuńczo-wychowawcze Rozwijasz umiejętności komunikacyjne oraz negocjacyjne Dowiesz się jak należy postępować w sytuacji kryzysowej Zdobywasz wiedzę na temat aktywizacji rodziny oraz sporządzania planu pracy z rodziną Zapoznasz się z ustawą o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie Poznasz procedury Niebieskiej Karty. Dni Dialogu Kultur Świata taniec turecki przygotowany przez studentów programu Erasmus. Program jest skierowany do Absolwentów studiów licencjackich lub magisterskich chcących poszerzyć wiedzę dotyczącą zagadnień rodziny Pracowników socjalnych Psychologów Pedagogów Osób pracujących w charakterze asystentów rodziny Pracowników Urzędów Gmin Wszystkich zainteresowanych pracą asystenta rodziny. Studenci chętnie angażują się w wolontariat. Warsztaty fotograficzne dla dzieci z domu dziecka przygotowane przez studentów WSH. Po studiach Możesz prowadzić różne formy wsparcia rodziny: poradnictwo, terapię, rozwiązywać różne problemy społeczne, czy opiekuńczo-wychowawcze Posiadasz umiejętności interpersonalne i komunikacyjne Jesteś wyposażony w wiedzę z zakresu psychologii, prawa i medycznych podstaw związanych z funkcjonowaniem rodziny Potrafisz samodzielnie dobierać odpowiednie metody podczas pracy z rodziną. Biuro Studiów Podyplomowych Ul. Traugutta 61a, Radom Tel , fax

3 Program studiów 1. Wybrane zagadnienia prawa rodzinnego, administracyjnego, karnego, cywilnego, zabezpieczenia społecznego, prawa pracy 2. Zadania i uprawnienia asystenta rodziny 3. Podstawy psychologii rozwojowej i wychowawczej z elementami pedagogiki 4. Zadania i uprawnienia asystenta rodziny 5. Definicje rodziny, jej struktura, funkcje oraz potrzeby i problemy 6. Metodyka pracy asystenta rodziny 7. Mediacje w rodzinie 8. Metody aktywizacji rodziny 9. Sporządzenie planu pracy z rodziną 10. Interwencja kryzysowa w rodzinie 11. Edukacja zdrowotna rodziny 12. Organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży 13. Pomoc rodzinie w funkcjonowaniu w środowisku lokalnym 14. Współpraca asystenta z rodzinami oraz służbami wspierającymi rodzinę 15. Analiza własnych możliwości i ograniczeń w wykonywaniu zadań asystenta rodziny. Studenci WSH to zgrana społeczność akademicka. Studia poleciła mi znajoma, która jest absolwentką studiów podyplomowych. Jestem pewien, że zdobyta wiedza przyda mi się w mojej przyszłej pracy zawodowej. Szczególnie polecam zajęcia z praktykami, którzy dzielą się swoim doświadczeniem, a liczne przykłady z praktyki zawodowej sprawiają, że wiedza staje się bliższa i jest szybciej przyswajana. Marcin Przybytniewski studia podyplomowe WSH Studenci WSH biorą udział w projektach społecznych skierowanych do dzieci i młodzieży. Organizacja zajęć Studia obejmują 240 godz. zajęć dydaktycznych, 2 semestry. Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele Forma zajęć: wykłady, ćwiczenia, konwersatoria, warsztaty Dokumenty wymagane od kandydatów na studia to: Odpis ukończenia studiów wyższych Podanie do Rektora Kwestionariusz osobowy Ksero 2 stron dowodu osobistego 2 zdjęcia legitymacyjne

4 Audyt i kontrola wewnętrzna w gospodarce i administracji Dlaczego warto wybrać ten kierunek Audytor wewnętrzny to istotna funkcja w każdym przedsiębiorstwie, wpływająca na efektywność działań organizacji Zdobędziesz interdyscyplinarną wiedzę, pozwalającą na ocenę jakości i efektywności działań w firmie Zdobędziesz możliwość ubiegania się o międzynarodowe certyfikaty Do wykonywania zawodu przygotują Cię doświadczeni audytorzy posługujący się wiedzą praktyczną opartą na podstawach etycznych. Studenckie warsztaty prasowe. Program jest skierowany do Kadry kierowniczej oraz pracowników administracji rządowej na szczeblu centralnym i wojewódzkim Pracowników wszystkich szczebli urzędów i jednostek samorządów terytorialnych Pracowników komórek kontroli wewnętrznej różnego rodzaju przedsiębiorstw i instytucji finansowych Przedsiębiorców i osób, które chcą podnieść swoje kwalifikacje zawodowe Jarosław Kalinowski, poseł do PE, był jednym z fundatorów wyjazdu do Europarlamentu w konkursie Wygraj bilet do Europarlamentu zorganizowanym przez WSH. Ambasador Palestyny w WSH w ramach cyklu Wykłady Otwarte. Podczas studiów Zdobędziesz wiedzę z zakresu audytu zgodną z międzynarodowymi standardami oraz ustawodawstwem UE Zapoznasz się ze standardami kontroli określonymi przez ministra finansów Przygotowujesz się do międzynarodowych egzaminów na audytora wewnętrznego, np. Certified Internal Auditor (CIA) czy Certified Government Auditing Professional (CGAP) Ćwiczysz praktyczne aspekty przeprowadzania audytu wewnętrznego pod okiem doświadczonych praktyków-audytorów Zapoznajesz się z metodyką przeprowadzania audytu podczas zajęć warsztatowych Zdobędziesz wiedzę o systemie funkcjonowania kontroli wewnętrznej w podmiotach gospodarczych i administracji publicznej, o procesach planowania i wykonywania audytu oraz o roli systemów kontroli wewnętrznej i audytu w ich działalności Pozyskasz umiejętności posługiwania się zdobytą wiedzą w działalności praktycznej Po studiach Jesteś specjalistą z zakresu problematyki audytu wewnętrznego i kontroli Potrafisz sprawnie posługiwać się metodologią i dostępnymi narzędziami w zakresie audytu Potrafisz efektywnie wykorzystać wiedzę zdobytą podczas studiów z zakresu rachunkowości, sprawozdawczości finansowej i gospodarczej, analizy ekonomicznej i zarządzania Potrafisz stworzyć system kontroli wewnętrznej w przedsiębiorstwie oraz poprzez to usprawnić identyfikowanie, oszacowanie i efektywne zarządzanie ryzykiem związanym z osiąganiem zasadniczych celów w przedsiębiorstwie Biuro Studiów Podyplomowych Ul. Traugutta 61a, Radom Tel , fax

5 Program studiów 1. Podstawy organizacji i zarządzania 2. Ustrój administracji publicznej i procedura administracyjna 3. Finanse publiczne i prawo finansowe 4. Finanse przedsiębiorstw 5. Zamówienia publiczne 6. Wybrane zagadnienia z mikroekonomii i makroekonomii 7. Rachunkowość finansowa i sprawozdawczość finansowa 8. Elementy rachunkowości zarządczej 9. Standardy audytu wewnętrznego 10. Metodyka przeprowadzania audytu wewnętrznego 11. Oszacowanie ryzyka audytu wewnętrznego 12. Praktyczne aspekty realizacji zadań audytorskich 13. Obszary audytu wewnętrznego 14. Etyczne aspekty kontroli audytu wewnętrznego Rozpoczęcie roku akademickiego. Audytor wewnętrzny to poszukiwany i atrakcyjny zawód wymagający jednak wszechstronnej wiedzy z wielu dyscyplin gospodarczych, w tym głównie z zakresu finansów i finansów publicznych. Dlatego też oprócz wiedzy teoretycznej - ustawicznie pogłębianej (zwłaszcza, jeżeli dotyczy to pomocy ze środków unijnych) oferujemy Państwu także szeroki zakres zajęć warsztatowych, prowadzonych przez praktyków, co stanowić powinno najlepszą bazę dla przyszłych audytorów. Program studiów jest tak skonstruowany, że słuchacze, po uzyskaniu teoretycznych fundamentów, ćwiczą praktyczne umiejętności pod okiem audytorów z wieloletnim doświadczeniem. Dr Monika Filipiuk, specjalistka z zakresu audytu i kontroli (na różnych etapach procedowania) projektów współfinansowanych ze środków europejskich Krzysztof Kwiatkowski, wykładowca WSH. Organizacja zajęć Program studiów obejmuje 208 godz. zajęć dydaktycznych, 2 semestry Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele Forma zajęć: wykłady, ćwiczenia, konwersatoria, warsztaty Dokumenty wymagane od kandydatów na studia to: Odpis ukończenia studiów wyższych Podanie do Rektora Kwestionariusz osobowy Ksero 2 stron dowodu osobistego 2 zdjęcia legitymacyjne

6 Bezpieczeństwo wewnętrzne Dlaczego warto wybrać ten kierunek Profesjonalna i wykwalifikowana kadra wykładowców z doświadczeniem w obszarze bezpieczeństwa Współpraca Uczelni z instytucjami dbającymi o bezpieczeństwo Możliwość zdobycia umiejętności analizowania zjawisk i rozwiązywania problemów bezpieczeństwa w skali krajowej i globalnej Zdobycie przygotowania do zatrudnienia w strukturach i jednostkach Wojska Polskiego. Podczas studiów Zdobywasz wiedzę z zakresu bezpieczeństwa w różnych obszarach Podnosisz swoje kwalifikacje zawodowe Ćwiczysz umiejętności przydatne w sytuacjach zagrożenia WSH podpisuje umowę o współpracy ze Strażą Miejską. Gen. Roman Polko, wykładowca WSH. Program jest skierowany do Pracowników i kandydatów do struktur administracji publicznej Członków zespołów reagowania kryzysowego Pracowników i funkcjonariuszy organizacji zajmujących się bezpieczeństwem obywateli w szczególności: Straży Pożarnej, Policji, Straży Miejskiej, Wojska Polskiego, Służb Specjalnych Absolwentów studiów wyższych zainteresowanych tematyką bezpieczeństwa. Po studiach Potrafisz dokonać analizy procesów dotyczących bezpieczeństwa i porządku publicznego Potrafisz podejmować decyzje w sytuacjach kryzysowych Posiadasz wiedzę z zakresu planowania i organizacji przedsięwzięć obronnych Jesteś przygotowany do pracy w jednostkach administracji publicznej, siłach zbrojnych, jednostkach administracyjnych straży, policji, służbach inspekcyjnych oraz w przedsiębiorstwach i organizacjach pozarządowych. Biuro Studiów Podyplomowych Ul. Traugutta 61a, Radom Tel , fax

7 Program studiów 1. Instytucje i prawo UE w zakresie bezpieczeństwa wewnętrznego 2. Problemy współczesnego państwa 3. Instytucje bezpieczeństwa wewnętrznego 4. Prawno-konstytucyjne podstawy bezpieczeństwa narodowego i bezpieczeństwa wewnętrznego 5. Bezpieczeństwo teleinformatyczne 6. Ochrona informacji niejawnych 7. Bezpieczeństwo przemysłowe 8. Współczesne problemy i rodzaje terroryzmu 9. Służby specjalne we współczesnym państwie 10. Psychologiczne aspekty sytuacji kryzysowych 11. Podstawy kryminologii i kryminalistyki 12. Bezpieczeństwo sfery publicznej 13. Ochrona osób, mienia, obiektów i obszarów 14. Skutki migracji dla bezpieczeństwa wewnętrznego WSH zawarła porozumienie z Komendą Wojewódzką Policji w zakresie współpracy i realizacji praktyk dla studentów kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne. Miałam wiele wątpliwości, wybierając studia podyplomowe. Teraz wiem, że dokonałam dobrego wyboru, zarówno uczelni, jak i kierunku. Żałuję, że studia trwały tylko 2 semestry i że tak szybko rozstajemy się z Uczelnią, wspaniałymi wykładowcami i cudowną grupą. Już teraz myślę o podjęciu kolejnego kierunku studiów. Agnieszka Gębska absolwentka studiów podyplomowych Krzysztof Rutkowski podczas spotkania ze studentami kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne. Prelekcja zatytułowana Praktyka działalności detektywistycznej odbyła się w ramach programu upraktyczniania studiów. Organizacja zajęć Program studiów: 180 godz. zajęć dydaktycznych Studia trwają 2 semestry Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele. Dokumenty wymagane od kandydatów na studia to: Odpis ukończenia studiów wyższych Podanie do Rektora Kwestionariusz osobowy Ksero 2 stron dowodu osobistego 2 zdjęcia legitymacyjne

8 Bezpieczeństwo i higiena pracy Dlaczego warto wybrać ten kierunek Zdobędziesz rzetelną i aktualną wiedzę Podniesiesz swoje kwalifikacje i oszlifujesz swoje umiejętności Przygotujesz się do uzyskania najwyższego statusu i uprawnień zawodowych w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy według najnowszych standardów europejskich. Debata ekspercka Kryzys finansowy czy nasze pieniądze są bezpieczne? Program jest skierowany do Osób pracujących lub planujących rozpocząć pracę w służbach BHP Osób chcących podnieść swoje kwalifikacje, poszerzyć wiedzę z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy Absolwentów szkół wyższych pragnących uzyskać nową specjalność zawodową Panel dyskusyjny ambasadorów podczas Dni Dialogu Kultur Świata. Zajęcia prowadzone są w nowocześnie wyposażonych salach. Podczas studiów Zdobędziesz wiedzę w zakresie prawa pracy, psychologii pracy, zarządzania bezpieczeństwem, ochrony przeciwpożarowej Zapoznasz się z problematyką ergonomii, ryzyka zawodowego, wypadkoznawstwa Poznasz obowiązujące w Unii Europejskiej zasady zarządzania bezpieczeństwem pracy Zdobędziesz umiejętności w zakresie analizy prawnej i ekonomicznej systemu zarządzania BHP w stopniu pozwalającym na samodzielne identyfikowanie zagrożeń oraz ocenę ryzyka zawodowego Poznasz sposoby wdrażania systemu zarządzania BHP w miejscu pracy Zdobędziesz wiedzę na temat warsztatu pedagogicznego instruktora BHP Po studiach Jesteś przygotowany do pracy w przedsiębiorstwach, firmach oraz ośrodkach szkoleniowych Możesz poszukiwać pracy w różnego rodzaju sektorach gospodarki, m. in.: górnictwie, budownictwie, szkolnictwie, służbie zdrowia, służbach mundurowych, administracji państwowej oraz samorządach terytorialnych Potrafisz wdrażać system zarządzania BHP w swojej firmie Potrafisz identyfikować zagrożenia oraz dokonać oceny ryzyka zawodowego Znasz ważniejsze postanowienia Kodeksu pracy, rozporządzeń i innych aktów prawnych dotyczących problematyki bhp oraz potrafisz nadzorować ich przestrzeganie. Biuro Studiów Podyplomowych Ul. Traugutta 61a, Radom Tel , fax

9 Program studiów 1. Prawna ochrona pracy 2. Zagrożenia neuropsychoimmunologiczne w środowisku pracy 3. Psychospołeczne uwarunkowania środowiska pracy 4. Organizacja służby BHP 5. Ocena ryzyka zawodowego 6. Ergonomia i fizjologia 7. Podstawy dydaktyczne pracy instruktora BHP 8. Analiza zagrożeń na stanowisku pracy 9. Bezpieczeństwo w budownictwie 10. Pomiary czynników szkodliwych środowiska pracy 11. Pierwsza pomoc podczas wypadku w pracy 12. Psychologiczne aspekty nauczania dorosłych 13. Praca pedagogiczna instruktora BHP 14. Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy 15. Rachunek kosztów 16. Ochrona przeciwpożarowa w środowisku pracy 17. Wprowadzenie do ochrony środowiska 18. Warsztat metodyczny instruktora BHP 19. Wypadkoznawstwo Bogdan Klich podczas wykładu otwartego pn. Bezpieczeństwo w NATO i Unii Europejskiej. Zdecydowałem się na studia podyplomowe ze względu na pracę zawodową. Niewątpliwymi atutami studiów w WSH są niska cena oraz małe grupy, co pozwala na interakcję z wykładowcami oraz sprzyja nawiązywaniu ciekawych kontaktów zawodowych. Istotne jest również to, że uczelnia nawiązuje współpracę z praktykami, którzy mogą przekazywać wiedzę rzeczywiście przydatną w rozwiązywaniu codziennych problemów zawodowych. Mgr Sławomir Przybysz, absolwent studiów podyplomowych Jerzy Hausner w WSH w ramach cyklu Wykłady Otwarte. Organizacja zajęć Studia trwają 2 semestry, 230 godz. zajęć dydaktycznych, zajęcia odbywają się w soboty i niedziele Forma zajęć: ćwiczenia, wykłady, konwersatoria Dokumenty wymagane od kandydatów na studia to: Odpis ukończenia studiów wyższych Podanie do Rektora Kwestionariusz osobowy Ksero 2 stron dowodu osobistego 2 zdjęcia legitymacyjne

10 Business English Dlaczego warto wybrać ten kierunek Będziesz przygotowany do funkcjonowania w anglojęzycznym środowisku biznesowym Będąc anglistą zyskasz umiejętności prowadzenia zajęć z Business English Może służyć jako przygotowanie do egzaminu z angielskiego języka biznesowego English for Business oferowanego na całym świecie przez Londyńską Izbę Przemysłowo-Handlową Podczas studiów Zdobywasz wiedzę i umiejętności niezbędne w anglojęzycznym środowisku biznesowym Poznajesz terminologię i frazeologię języka biznesu Pogłębiasz wiedzę na temat podstaw języka biznesu Nabywasz umiejętności autoprezentacji i komunikacji w biznesie (tzw. business skills) Ćwiczysz rozumienie i analizę tekstów biznesowoprawnych Opanowujesz zasady, formy i styl różnych pism sporządzanych dla potrzeb firm (business writing). WSH jest organizatorem wyjazdów studyjnych do Brukseli. Program jest skierowany do Nauczycieli języka angielskiego Osób zainteresowanych prowadzeniem kursów Business English Absolwentów filologii angielskiej i lingwistyki stosowanej Osób z dobrą znajomością języka angielskiego Obecnych bądź przyszłych pracowników międzynarodowych firm, którzy potrzebują znajomości języka angielskiego na poziomie biznesowym. Zia Mojadedi, Ambasador Afganistanu w WSH. Wykład nt. Afganistan wczoraj i dziś. Po studiach Jesteś przygotowany do pracy w anglojęzycznym środowisku w firmach międzynarodowych Nauczyciele są przygotowani do prowadzenia kursów Business English Możesz podejść do egzaminu językowego i zdobyć certyfikat LCCI IQ Biuro Studiów Podyplomowych Ul. Traugutta 61a, Radom Tel , fax

11 Program studiów 1. Business Vocabulary: - zarządzanie, marketing, bankowość, finanse, komunikacja, handel, rynek, dystrybucja, transport, produkcja, zatrudnienie, ochrona środowiska, ochrona konsumenta, struktura firmy, globalizacja 2. Business Writing: - zasady pisania listów handlowych; - korespondencja służbowa: memo, raport, ogłoszenie - korespondencja handlowa: oferta, zamówienie, reklamacja, ulotka reklamowa - podanie o pracę, życiorys, list motywacyjny, referencje 3. Business Skills: - język prezentacji, narad, negocjacji, konferencji, rozmowy telefoniczne, kontakty służbowe, analiza tekstów biznesowo-prawnych, komunikacja międzykulturowa 4. Case Studie 5. Business Translation: - cechy charakterystyczne języka specjalistycznego, tłumaczenie tekstów języka biznesu (pol. ang., ang. pol.) 6. Business Culture Ambasador Tajlandii w WSH w ramach cyklu Wykłady Międzynarodowe. Studia Business English to przede wszystkim wykładowcy z odpowiednim przygotowaniem merytorycznym i szeroką wiedzą w tej dziedzinie. Nauka na tym kierunku pozwoliła mi poszerzyć znajomość terminologii z różnych dziedzin biznesu i ugruntować zdobytą wcześniej wiedzę. Ponadto zwiększyły się moje kompetencje językowe w prowadzeniu kursów biznesowych w firmach. Agnieszka Walkiewicz absolwentka studiów podyplomowych WSH Debata kandydatów do Europarlamentu w WSH. Organizacja zajęć Program studiów obejmuje 180 godz. zajęć dydaktycznych, 2 semestry Forma zajęć: wykłady, ćwiczenia, konwersatoria, warsztaty, projekty. Dokumenty wymagane od kandydatów na studia to: Odpis ukończenia studiów wyższych Podanie do Rektora Kwestionariusz osobowy Ksero 2 stron dowodu osobistego 2 zdjęcia legitymacyjne

12 Coaching Dlaczego warto wybrać ten kierunek Kierunek objęty opieką Grupy Active Change Studia przygotowują Cię do samodzielnego prowadzenia szkoleń Wypracowujesz cechy profesjonalnego coacha Dowiesz się jak zdobyte zasoby wiedzy i umiejętności odpowiednio zastosować do zmotywowania i towarzyszenia klientowi w celowym usprawnianiu jego funkcjonowania, pomożesz np. znaleźć balans między życiem osobistym a zawodowym, pozostać lub powrócić na wytyczone drogi. Rozwiniesz umiejętności interpersonalne przydatne w innych kontekstach zawodowych (np. w pracy menedżera), a także poszerzysz wiedzę, którą możesz wykorzystywać w pracy konsultanta. Zajęcia obejmują warsztaty i wykłady, które kształtują postawę coacha i rozwijają umiejętności w zakresie prowadzenia sesji oraz wpływają również silnie na osobisty rozwój. Program jest skierowany do Profesjonalnych doradców zawodowych, specjalistów w zakresie rozwoju zawodowego Dyrektorów, kierowników, profesjonalistów zatrudnionych w działach HR Psychologów i terapeutów Trenerów i konsultantów Osób pracujących w roli coacha, które chcą podnieść swoje kompetencje zawodowe Osób pragnących doskonalić się zawodowo i osobiście. Praktyczne umiejętności słuchacze kierunku coaching nabywają podczas sesji superwizowanych. Podczas studiów Zrozumiesz istotę coachingu Poznasz proces pracy w coachingu oraz narzędzia niezbędne w pracy coacha Zapoznasz się z różnymi typami coachingu Lepiej poznasz siebie i swoje predyspozycje do pełnienia roli coacha Rozwiniesz swoje kompetencje interpersonalne Poznasz różne modele sesji coachingowych Przećwiczysz różne metody pracy coacha Zdobędziesz praktyczne umiejętności stosowania metod i narzędzi coachingowych. Jacek Rozenek, wykładowca WSH. Po studiach Znasz warsztat pracy profesjonalnego coacha Potrafisz precyzyjnie zaplanować i przeprowadzić szkolenie, zgodnie z potrzebami klienta indywidualnego Potrafisz zaplanować własną ścieżkę kariery jako zawodowego trenera Potrafisz pracować z grupą i stosować zdobytą podczas studiów wiedzę. Biuro Studiów Podyplomowych Ul. Traugutta 61a, Radom Tel , fax

13 Program studiów 1. Trening interpersonalny 2. Podstawy zarządzania dla coachów 3. Podstawy psychologii człowieka dorosłego 4. Proces pracy w coachingu 5. Narzędzia coachingu 6. Coaching biznesowy 7. Coaching kariery 8. Life coaching 9. Coaching grupowy 10. Coaching relacji 11. Komunikacja i metakomunikacja w relacji z klientem 12. Zarządzanie czasem w pracy coacha 13. Kreatywność w pracy coacha 14. Metody radzenia sobie z klientem trudnym 15. Praca z oporem i ograniczającymi przekonaniami 16. Aspekty międzykulturowe w coachingu 17. Pierwszy kontakt z klientem autoprezentacja 18. Sesje superwizowane 19. Typy osobowości w coachingu Debata ekspercka Kryzys finansowy - czy nasze pieniądze są bezpieczne? Na programie studiów podyplomowych z coachingu skorzysta każdy, kto jest zainteresowany rozwojem osobistym i kształceniem przez całe życie - coaching to metoda, którą z powodzeniem można stosować i w biznesie, i w życiu osobistym. Na studiach nie zawiodą się menedżerowie, liderzy zespołów i przedsiębiorcy, którzy widzą wartość w coachingowym zarządzaniu przez cele. Dotyczy to również pracowników działów HR, trenerów biznesu, doradców zawodowych czy nauczycieli. Dzięki studiom uzupełnią i rozwiną swoją dotychczasową wiedzę najnowszymi trendami na rynku, który coraz bardziej docenia współpracę ze specjalistami posiadającymi dyplom coacha. Mgr Magdalena Jelonkiewicz-Bałdys, coach i trener. Aleksander Gudzowaty - polski biznesmen, jeden z najbogatszych Polaków - WSH, spotkanie z cyklu Business Class. Organizacja zajęć Studia trwają 2 semestry, 170 godz. zajęć dydaktycznych Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele Formy zajęć: warsztaty, ćwiczenia, konwersatoria, case study Dokumenty wymagane od kandydatów na studia to: Odpis ukończenia studiów wyższych Podanie do Rektora Kwestionariusz osobowy Ksero 2 stron dowodu osobistego 2 zdjęcia legitymacyjne

14 Doradztwo finansowe Dlaczego warto wybrać ten kierunek Zdobędziesz nowy, rozwijający się w Polsce zawód Posiądziesz wiedzę, niezbędną w pracy ukierunkowanej na objęcie klienta indywidualnego kompleksowym i profesjonalnym, a także niezależnym doradztwem finansowym Zarówno wiedza jak również zdobyte umiejętności umożliwią Ci prawidłowe funkcjonowanie na rynku pracy. Program jest skierowany do Osób zajmujących się doradztwem finansowym, które chcą poszerzać kwalifikacje zawodowe zgodnie ze stale rosnącymi i zmieniającymi się wyzwaniami rynku Pośredników finansowych Osób odpowiedzialnych w przedsiębiorstwach za planowanie finansów i strategii finansowych Pracowników różnych instytucji finansowych, m.in. banków, biur maklerskich, firm ubezpieczeniowych Osób zainteresowanych tematyką ekonomiczną, chcących pogłębiać swoją wiedzę. Debata ekspercka Kryzys finansowy - czy nasze pieniądze są bezpieczne? Sale wykładowe wyposażone są w bezprzewodowy Internet. Podczas studiów Zdobywasz wiedzę o zarządzaniu finansami klientów indywidualnych oraz portfelami przedsiębiorstw Wypracowujesz umiejętność samodzielnego poruszania się w obszarze finansów Dowiesz się jak ocenić sytuację ekonomiczną firmy oraz dostosować odpowiednią strategię do wykonanej analizy Ćwiczysz umiejętność planowania gospodarki finansowej klientów Wypracowujesz umiejętność wykonywania obowiązków profesjonalnie i niezależnie Ćwiczysz umiejętność autoprezentacji i argumentacji Pracujesz nad terminowością i odpowiedzialnością w wykonywaniu powierzonych zadań z zachowaniem zasady kreatywności. Po studiach Jesteś przygotowany do wykonywania zawodu, który może zapewnić wysokie dochody Jesteś przygotowany do podjęcia pracy w pionach finansowych przedsiębiorstw produkcyjnych, instytucjach rynku finansowego, funduszach emerytalnych, giełdach papierów wartościowych, biurach maklerskich, towarzystwach ubezpieczeniowych, funduszach powierniczych, firmach konsultingowych Potrafisz samodzielnie poruszać się po rynku finansowym Posiadasz umiejętność sprawnego zarządzania powierzonymi zasobami i kapitałem w różnych przedsiębiorstwach Posiadasz szeroką wiedzę na temat inwestowania, kredytowania czy ubezpieczeń Jesteś przygotowany do dogłębnej analizy sytuacji ekonomicznej każdego gospodarstwa domowego oraz skonstruowania indywidualnej strategii finansowej zgodnie z potrzebami i preferencjami klientów, obejmującej zarówno plan wydatków, oszczędności, jak i inwestycji. Biuro Studiów Podyplomowych Ul. Traugutta 61a, Radom Tel , fax

15 Program studiów 1. Organizacja i instytucje rynku finansowego w Polsce 2. Podstawy makroekonomii 3. Dystrybucja produktów finansowych 4. Ocena opłacalności inwestycji 5. Kredyty bankowe oraz pożyczki gotówkowe 6. Konta oszczędnościowo-rozliczeniowe oraz lokaty bankowe 7. Doradztwo finansowe w Polsce i Unii Europejskiej 8. Zarządzanie finansami indywidualnymi 9. Zarządzanie portfelami papierów wartościowych 10. Trening umiejętności interpersonalnych 11. Rynek walutowy i rynek ubezpieczeń 12. Nowe technologie w pracy doradcy finansowego 13. Wycena wartości spółki kapitałowej Prof. Grzegorz Kołodko - polski polityk, ekonomista, były wicepremier i minister finansów - wykład inauguracyjny podczas rozpoczęcia roku akademickiego w WSH, październik 2011 r. Doradztwo finansowe to doskonała praca dla osób, które nie lubią wykonywać obowiązków rutynowo, a jednocześnie są bardzo sumienne i kreatywne. Wiedza i umiejętności nabyte na tym kierunku studiów przydadzą się każdemu, nie tylko w życiu zawodowym, ale i przy zarządzaniu własnym kapitałem. Ten zawód wymaga samodyscypliny, ale też może dostarczyć satysfakcji, bo od nakładu pracy zależą rezultaty. Mgr Michał Wagner specjalista z zakresu ekonomii, manager w korporacji finansowej Uczelnia wyposażona jest w nowoczesny system komunikacji ze studentami. Organizacja zajęć Program studiów obejmuje 170 godz. zajęć dydaktycznych, 2 semestry Forma zajęć: wykłady, ćwiczenia, konwersatoria, warsztaty Dokumenty wymagane od kandydatów na studia to: Odpis ukończenia studiów wyższych Podanie do Rektora Kwestionariusz osobowy Ksero 2 stron dowodu osobistego 2 zdjęcia legitymacyjne

16 Doradztwo zawodowe Dlaczego warto wybrać ten kierunek Zostaniesz przygotowany do profesjonalnego pełnienia roli doradcy zawodowego. Pogłębisz wiedzę teoretyczną i praktyczną dotyczącą procesów psychologicznych, społecznych, etycznych, ekonomicznych i prawnych związanych z dostosowaniem zawodowym, doradzaniem, edukacją zawodową oraz rynkiem pracy w Polsce i UE. Zainspirujemy Cię do samokształcenia i tworzenia własnych narzędzi pracy. Staniesz się profesjonalnym doradcą zawodowym przygotowanym do udzielania pomocy zawodowej młodzieży, a także dorosłym Rozwiniesz swoje umiejętności interpersonalne i społeczne. Podczas studiów Przygotowujesz się do wykonywania czynności związanych z zawodem doradcy zawodowego Poznajesz niezbędne metody i narzędzia w codziennej pracy doradcy Nabywasz umiejętność trafnego wyboru zawodu oraz planowania kariery zawodowej Uczysz się stosowania nowoczesnych technik rekrutacji i selekcji kandydatów Wypracowujesz zdolności przywódcze i organizacyjne Ćwiczysz umiejętność efektywnego wyszukiwania informacji z różnych środków przekazu Studenci mają dostęp do bezprzewodowego Internetu. Spotkanie Rady Pracodawców w WSH. Program jest skierowany do Pracowników instytucji publicznych (rządowych, samorządowych) Członków organizacji pozarządowych Pracowników przedsiębiorstw Pracowników szkół i placówek edukacyjnych Pracowników instytucji szkoleniowych Wszystkich, którzy chcą wykonywać zawód doradcy zawodowego i udzielać porad związanych z wyborem przyszłego zawodu, kierunku kształcenia lub przygotowywać szkolenia dla poszukujących pracy. Po studiach Zdobywasz wiedzę niezbędną do wykonywania zawodu doradcy zawodowego Jesteś przygotowany do wykonywania obowiązków szkolnego doradcy zawodowego Potrafisz udzielać indywidualnych porad uczniom Jesteś przygotowany do prowadzenia grupowych zajęć aktywizujących Możesz ubiegać się o pracę w powiatowych i wojewódzkich urzędach pracy, poradniach psychologiczno-pedagogicznych, centrach pomocy rodzinie, organizacjach i instytucjach prowadzących pozarządowe pośrednictwo pracy, zespołach orzekających o stopniu niepełnosprawności, zakładach pracy, agencjach doradztwa zawodowego, Ochotniczych Hufcach Pracy, jednostkach szkolących. Biuro Studiów Podyplomowych Ul. Traugutta 61a, Radom Tel , fax

17 Program studiów 1. Doradztwo zawodowe w Polsce i za granicą 2. Psychologia stresu zawodowego 3. Elementy psychologii komunikacji i zarządzania personelem 4. Zawodoznawstwo 5. Doradztwo zawodowe dla osób bezrobotnych 6. Elementy psychologii rozwojowej 7. Metodyka pracy doradcy zawodowego w szkole 8. Narzędzia teleinformatyczne w pracy doradcy zawodowego 9. Autoprezentacja i wystąpienia publiczne 10. Podstawy prawa i etyki zawodowej 11. Doradztwo zawodowe osób niepełnosprawnych 12. Metodyka planowania kariery zawodowej 13. Style pracy doradczej i zarządzanie zmianą 14. Rola UE a działania na rzecz zwiększania zatrudnienia Studenckie warsztaty prasowe. Organizacja zajęć Program studiów obejmuje 350 godz. zajęć dydaktycznych, 3 semestry Forma zajęć: wykłady, ćwiczenia, konwersatoria, warsztaty Aleksander Gudzowaty polski biznesmen, jeden z najbogatszych Polaków WSH, spotkanie z cyklu Business Class. Pomimo deregulacji zawodu gorąco wszystkim polecam studia podyplomowe z zakresu doradztwa zawodowego, ponieważ jest to okazja do spotkania z ludźmi, którzy są specjalistami w tej dziedzinie, mogą przekazać wiele cennych informacji praktycznych, z życia zawodowego wziętych oraz poznać ludzi o podobnych zainteresowaniach. Dla osób, które już pracują w zawodzie, to okazja do wymiany doświadczeń oraz poszerzenia i usystematyzowania posiadanej wiedzy. Krzysztof Skomra doradca zawodowy, pośrednik pracy Studenci WSH zrzeszeni w Kołach Naukowych siedziba Sądu Najwyższego. Dokumenty wymagane od kandydatów na studia to: Odpis ukończenia studiów wyższych Podanie do Rektora Kwestionariusz osobowy Ksero 2 stron dowodu osobistego 2 zdjęcia legitymacyjne