WYŻSZA SZKOŁA HANDLOWA W RADOMIU

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WYŻSZA SZKOŁA HANDLOWA W RADOMIU"

Transkrypt

1

2 Asystent rodziny (studia kwalifikacyjne) Dlaczego warto wybrać ten kierunek Zdobywasz kwalifikacje do wykonywania nowego zawodu Program kursu jest zgody z Ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z dnia r. (Decyzja nr 26/2012/Ar wydana przez MPiPS Program konsultowany z naukowcami i praktykami w zakresie pomocy socjalnej Podczas studiów Zdobywasz wiedzę z zakresu prawa, psychologii, terapii rodzin oraz metodyki pracy asystenta rodziny Ćwiczysz umiejętności opiekuńczo-wychowawcze Rozwijasz umiejętności komunikacyjne oraz negocjacyjne Dowiesz się jak należy postępować w sytuacji kryzysowej Zdobywasz wiedzę na temat aktywizacji rodziny oraz sporządzania planu pracy z rodziną Zapoznasz się z ustawą o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie Poznasz procedury Niebieskiej Karty. Dni Dialogu Kultur Świata taniec turecki przygotowany przez studentów programu Erasmus. Program jest skierowany do Absolwentów studiów licencjackich lub magisterskich chcących poszerzyć wiedzę dotyczącą zagadnień rodziny Pracowników socjalnych Psychologów Pedagogów Osób pracujących w charakterze asystentów rodziny Pracowników Urzędów Gmin Wszystkich zainteresowanych pracą asystenta rodziny. Studenci chętnie angażują się w wolontariat. Warsztaty fotograficzne dla dzieci z domu dziecka przygotowane przez studentów WSH. Po studiach Możesz prowadzić różne formy wsparcia rodziny: poradnictwo, terapię, rozwiązywać różne problemy społeczne, czy opiekuńczo-wychowawcze Posiadasz umiejętności interpersonalne i komunikacyjne Jesteś wyposażony w wiedzę z zakresu psychologii, prawa i medycznych podstaw związanych z funkcjonowaniem rodziny Potrafisz samodzielnie dobierać odpowiednie metody podczas pracy z rodziną. Biuro Studiów Podyplomowych Ul. Traugutta 61a, Radom Tel , fax

3 Program studiów 1. Wybrane zagadnienia prawa rodzinnego, administracyjnego, karnego, cywilnego, zabezpieczenia społecznego, prawa pracy 2. Zadania i uprawnienia asystenta rodziny 3. Podstawy psychologii rozwojowej i wychowawczej z elementami pedagogiki 4. Zadania i uprawnienia asystenta rodziny 5. Definicje rodziny, jej struktura, funkcje oraz potrzeby i problemy 6. Metodyka pracy asystenta rodziny 7. Mediacje w rodzinie 8. Metody aktywizacji rodziny 9. Sporządzenie planu pracy z rodziną 10. Interwencja kryzysowa w rodzinie 11. Edukacja zdrowotna rodziny 12. Organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży 13. Pomoc rodzinie w funkcjonowaniu w środowisku lokalnym 14. Współpraca asystenta z rodzinami oraz służbami wspierającymi rodzinę 15. Analiza własnych możliwości i ograniczeń w wykonywaniu zadań asystenta rodziny. Studenci WSH to zgrana społeczność akademicka. Studia poleciła mi znajoma, która jest absolwentką studiów podyplomowych. Jestem pewien, że zdobyta wiedza przyda mi się w mojej przyszłej pracy zawodowej. Szczególnie polecam zajęcia z praktykami, którzy dzielą się swoim doświadczeniem, a liczne przykłady z praktyki zawodowej sprawiają, że wiedza staje się bliższa i jest szybciej przyswajana. Marcin Przybytniewski studia podyplomowe WSH Studenci WSH biorą udział w projektach społecznych skierowanych do dzieci i młodzieży. Organizacja zajęć Studia obejmują 240 godz. zajęć dydaktycznych, 2 semestry. Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele Forma zajęć: wykłady, ćwiczenia, konwersatoria, warsztaty Dokumenty wymagane od kandydatów na studia to: Odpis ukończenia studiów wyższych Podanie do Rektora Kwestionariusz osobowy Ksero 2 stron dowodu osobistego 2 zdjęcia legitymacyjne

4 Audyt i kontrola wewnętrzna w gospodarce i administracji Dlaczego warto wybrać ten kierunek Audytor wewnętrzny to istotna funkcja w każdym przedsiębiorstwie, wpływająca na efektywność działań organizacji Zdobędziesz interdyscyplinarną wiedzę, pozwalającą na ocenę jakości i efektywności działań w firmie Zdobędziesz możliwość ubiegania się o międzynarodowe certyfikaty Do wykonywania zawodu przygotują Cię doświadczeni audytorzy posługujący się wiedzą praktyczną opartą na podstawach etycznych. Studenckie warsztaty prasowe. Program jest skierowany do Kadry kierowniczej oraz pracowników administracji rządowej na szczeblu centralnym i wojewódzkim Pracowników wszystkich szczebli urzędów i jednostek samorządów terytorialnych Pracowników komórek kontroli wewnętrznej różnego rodzaju przedsiębiorstw i instytucji finansowych Przedsiębiorców i osób, które chcą podnieść swoje kwalifikacje zawodowe Jarosław Kalinowski, poseł do PE, był jednym z fundatorów wyjazdu do Europarlamentu w konkursie Wygraj bilet do Europarlamentu zorganizowanym przez WSH. Ambasador Palestyny w WSH w ramach cyklu Wykłady Otwarte. Podczas studiów Zdobędziesz wiedzę z zakresu audytu zgodną z międzynarodowymi standardami oraz ustawodawstwem UE Zapoznasz się ze standardami kontroli określonymi przez ministra finansów Przygotowujesz się do międzynarodowych egzaminów na audytora wewnętrznego, np. Certified Internal Auditor (CIA) czy Certified Government Auditing Professional (CGAP) Ćwiczysz praktyczne aspekty przeprowadzania audytu wewnętrznego pod okiem doświadczonych praktyków-audytorów Zapoznajesz się z metodyką przeprowadzania audytu podczas zajęć warsztatowych Zdobędziesz wiedzę o systemie funkcjonowania kontroli wewnętrznej w podmiotach gospodarczych i administracji publicznej, o procesach planowania i wykonywania audytu oraz o roli systemów kontroli wewnętrznej i audytu w ich działalności Pozyskasz umiejętności posługiwania się zdobytą wiedzą w działalności praktycznej Po studiach Jesteś specjalistą z zakresu problematyki audytu wewnętrznego i kontroli Potrafisz sprawnie posługiwać się metodologią i dostępnymi narzędziami w zakresie audytu Potrafisz efektywnie wykorzystać wiedzę zdobytą podczas studiów z zakresu rachunkowości, sprawozdawczości finansowej i gospodarczej, analizy ekonomicznej i zarządzania Potrafisz stworzyć system kontroli wewnętrznej w przedsiębiorstwie oraz poprzez to usprawnić identyfikowanie, oszacowanie i efektywne zarządzanie ryzykiem związanym z osiąganiem zasadniczych celów w przedsiębiorstwie Biuro Studiów Podyplomowych Ul. Traugutta 61a, Radom Tel , fax

5 Program studiów 1. Podstawy organizacji i zarządzania 2. Ustrój administracji publicznej i procedura administracyjna 3. Finanse publiczne i prawo finansowe 4. Finanse przedsiębiorstw 5. Zamówienia publiczne 6. Wybrane zagadnienia z mikroekonomii i makroekonomii 7. Rachunkowość finansowa i sprawozdawczość finansowa 8. Elementy rachunkowości zarządczej 9. Standardy audytu wewnętrznego 10. Metodyka przeprowadzania audytu wewnętrznego 11. Oszacowanie ryzyka audytu wewnętrznego 12. Praktyczne aspekty realizacji zadań audytorskich 13. Obszary audytu wewnętrznego 14. Etyczne aspekty kontroli audytu wewnętrznego Rozpoczęcie roku akademickiego. Audytor wewnętrzny to poszukiwany i atrakcyjny zawód wymagający jednak wszechstronnej wiedzy z wielu dyscyplin gospodarczych, w tym głównie z zakresu finansów i finansów publicznych. Dlatego też oprócz wiedzy teoretycznej - ustawicznie pogłębianej (zwłaszcza, jeżeli dotyczy to pomocy ze środków unijnych) oferujemy Państwu także szeroki zakres zajęć warsztatowych, prowadzonych przez praktyków, co stanowić powinno najlepszą bazę dla przyszłych audytorów. Program studiów jest tak skonstruowany, że słuchacze, po uzyskaniu teoretycznych fundamentów, ćwiczą praktyczne umiejętności pod okiem audytorów z wieloletnim doświadczeniem. Dr Monika Filipiuk, specjalistka z zakresu audytu i kontroli (na różnych etapach procedowania) projektów współfinansowanych ze środków europejskich Krzysztof Kwiatkowski, wykładowca WSH. Organizacja zajęć Program studiów obejmuje 208 godz. zajęć dydaktycznych, 2 semestry Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele Forma zajęć: wykłady, ćwiczenia, konwersatoria, warsztaty Dokumenty wymagane od kandydatów na studia to: Odpis ukończenia studiów wyższych Podanie do Rektora Kwestionariusz osobowy Ksero 2 stron dowodu osobistego 2 zdjęcia legitymacyjne

6 Bezpieczeństwo wewnętrzne Dlaczego warto wybrać ten kierunek Profesjonalna i wykwalifikowana kadra wykładowców z doświadczeniem w obszarze bezpieczeństwa Współpraca Uczelni z instytucjami dbającymi o bezpieczeństwo Możliwość zdobycia umiejętności analizowania zjawisk i rozwiązywania problemów bezpieczeństwa w skali krajowej i globalnej Zdobycie przygotowania do zatrudnienia w strukturach i jednostkach Wojska Polskiego. Podczas studiów Zdobywasz wiedzę z zakresu bezpieczeństwa w różnych obszarach Podnosisz swoje kwalifikacje zawodowe Ćwiczysz umiejętności przydatne w sytuacjach zagrożenia WSH podpisuje umowę o współpracy ze Strażą Miejską. Gen. Roman Polko, wykładowca WSH. Program jest skierowany do Pracowników i kandydatów do struktur administracji publicznej Członków zespołów reagowania kryzysowego Pracowników i funkcjonariuszy organizacji zajmujących się bezpieczeństwem obywateli w szczególności: Straży Pożarnej, Policji, Straży Miejskiej, Wojska Polskiego, Służb Specjalnych Absolwentów studiów wyższych zainteresowanych tematyką bezpieczeństwa. Po studiach Potrafisz dokonać analizy procesów dotyczących bezpieczeństwa i porządku publicznego Potrafisz podejmować decyzje w sytuacjach kryzysowych Posiadasz wiedzę z zakresu planowania i organizacji przedsięwzięć obronnych Jesteś przygotowany do pracy w jednostkach administracji publicznej, siłach zbrojnych, jednostkach administracyjnych straży, policji, służbach inspekcyjnych oraz w przedsiębiorstwach i organizacjach pozarządowych. Biuro Studiów Podyplomowych Ul. Traugutta 61a, Radom Tel , fax

7 Program studiów 1. Instytucje i prawo UE w zakresie bezpieczeństwa wewnętrznego 2. Problemy współczesnego państwa 3. Instytucje bezpieczeństwa wewnętrznego 4. Prawno-konstytucyjne podstawy bezpieczeństwa narodowego i bezpieczeństwa wewnętrznego 5. Bezpieczeństwo teleinformatyczne 6. Ochrona informacji niejawnych 7. Bezpieczeństwo przemysłowe 8. Współczesne problemy i rodzaje terroryzmu 9. Służby specjalne we współczesnym państwie 10. Psychologiczne aspekty sytuacji kryzysowych 11. Podstawy kryminologii i kryminalistyki 12. Bezpieczeństwo sfery publicznej 13. Ochrona osób, mienia, obiektów i obszarów 14. Skutki migracji dla bezpieczeństwa wewnętrznego WSH zawarła porozumienie z Komendą Wojewódzką Policji w zakresie współpracy i realizacji praktyk dla studentów kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne. Miałam wiele wątpliwości, wybierając studia podyplomowe. Teraz wiem, że dokonałam dobrego wyboru, zarówno uczelni, jak i kierunku. Żałuję, że studia trwały tylko 2 semestry i że tak szybko rozstajemy się z Uczelnią, wspaniałymi wykładowcami i cudowną grupą. Już teraz myślę o podjęciu kolejnego kierunku studiów. Agnieszka Gębska absolwentka studiów podyplomowych Krzysztof Rutkowski podczas spotkania ze studentami kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne. Prelekcja zatytułowana Praktyka działalności detektywistycznej odbyła się w ramach programu upraktyczniania studiów. Organizacja zajęć Program studiów: 180 godz. zajęć dydaktycznych Studia trwają 2 semestry Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele. Dokumenty wymagane od kandydatów na studia to: Odpis ukończenia studiów wyższych Podanie do Rektora Kwestionariusz osobowy Ksero 2 stron dowodu osobistego 2 zdjęcia legitymacyjne

8 Bezpieczeństwo i higiena pracy Dlaczego warto wybrać ten kierunek Zdobędziesz rzetelną i aktualną wiedzę Podniesiesz swoje kwalifikacje i oszlifujesz swoje umiejętności Przygotujesz się do uzyskania najwyższego statusu i uprawnień zawodowych w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy według najnowszych standardów europejskich. Debata ekspercka Kryzys finansowy czy nasze pieniądze są bezpieczne? Program jest skierowany do Osób pracujących lub planujących rozpocząć pracę w służbach BHP Osób chcących podnieść swoje kwalifikacje, poszerzyć wiedzę z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy Absolwentów szkół wyższych pragnących uzyskać nową specjalność zawodową Panel dyskusyjny ambasadorów podczas Dni Dialogu Kultur Świata. Zajęcia prowadzone są w nowocześnie wyposażonych salach. Podczas studiów Zdobędziesz wiedzę w zakresie prawa pracy, psychologii pracy, zarządzania bezpieczeństwem, ochrony przeciwpożarowej Zapoznasz się z problematyką ergonomii, ryzyka zawodowego, wypadkoznawstwa Poznasz obowiązujące w Unii Europejskiej zasady zarządzania bezpieczeństwem pracy Zdobędziesz umiejętności w zakresie analizy prawnej i ekonomicznej systemu zarządzania BHP w stopniu pozwalającym na samodzielne identyfikowanie zagrożeń oraz ocenę ryzyka zawodowego Poznasz sposoby wdrażania systemu zarządzania BHP w miejscu pracy Zdobędziesz wiedzę na temat warsztatu pedagogicznego instruktora BHP Po studiach Jesteś przygotowany do pracy w przedsiębiorstwach, firmach oraz ośrodkach szkoleniowych Możesz poszukiwać pracy w różnego rodzaju sektorach gospodarki, m. in.: górnictwie, budownictwie, szkolnictwie, służbie zdrowia, służbach mundurowych, administracji państwowej oraz samorządach terytorialnych Potrafisz wdrażać system zarządzania BHP w swojej firmie Potrafisz identyfikować zagrożenia oraz dokonać oceny ryzyka zawodowego Znasz ważniejsze postanowienia Kodeksu pracy, rozporządzeń i innych aktów prawnych dotyczących problematyki bhp oraz potrafisz nadzorować ich przestrzeganie. Biuro Studiów Podyplomowych Ul. Traugutta 61a, Radom Tel , fax

9 Program studiów 1. Prawna ochrona pracy 2. Zagrożenia neuropsychoimmunologiczne w środowisku pracy 3. Psychospołeczne uwarunkowania środowiska pracy 4. Organizacja służby BHP 5. Ocena ryzyka zawodowego 6. Ergonomia i fizjologia 7. Podstawy dydaktyczne pracy instruktora BHP 8. Analiza zagrożeń na stanowisku pracy 9. Bezpieczeństwo w budownictwie 10. Pomiary czynników szkodliwych środowiska pracy 11. Pierwsza pomoc podczas wypadku w pracy 12. Psychologiczne aspekty nauczania dorosłych 13. Praca pedagogiczna instruktora BHP 14. Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy 15. Rachunek kosztów 16. Ochrona przeciwpożarowa w środowisku pracy 17. Wprowadzenie do ochrony środowiska 18. Warsztat metodyczny instruktora BHP 19. Wypadkoznawstwo Bogdan Klich podczas wykładu otwartego pn. Bezpieczeństwo w NATO i Unii Europejskiej. Zdecydowałem się na studia podyplomowe ze względu na pracę zawodową. Niewątpliwymi atutami studiów w WSH są niska cena oraz małe grupy, co pozwala na interakcję z wykładowcami oraz sprzyja nawiązywaniu ciekawych kontaktów zawodowych. Istotne jest również to, że uczelnia nawiązuje współpracę z praktykami, którzy mogą przekazywać wiedzę rzeczywiście przydatną w rozwiązywaniu codziennych problemów zawodowych. Mgr Sławomir Przybysz, absolwent studiów podyplomowych Jerzy Hausner w WSH w ramach cyklu Wykłady Otwarte. Organizacja zajęć Studia trwają 2 semestry, 230 godz. zajęć dydaktycznych, zajęcia odbywają się w soboty i niedziele Forma zajęć: ćwiczenia, wykłady, konwersatoria Dokumenty wymagane od kandydatów na studia to: Odpis ukończenia studiów wyższych Podanie do Rektora Kwestionariusz osobowy Ksero 2 stron dowodu osobistego 2 zdjęcia legitymacyjne

10 Business English Dlaczego warto wybrać ten kierunek Będziesz przygotowany do funkcjonowania w anglojęzycznym środowisku biznesowym Będąc anglistą zyskasz umiejętności prowadzenia zajęć z Business English Może służyć jako przygotowanie do egzaminu z angielskiego języka biznesowego English for Business oferowanego na całym świecie przez Londyńską Izbę Przemysłowo-Handlową Podczas studiów Zdobywasz wiedzę i umiejętności niezbędne w anglojęzycznym środowisku biznesowym Poznajesz terminologię i frazeologię języka biznesu Pogłębiasz wiedzę na temat podstaw języka biznesu Nabywasz umiejętności autoprezentacji i komunikacji w biznesie (tzw. business skills) Ćwiczysz rozumienie i analizę tekstów biznesowoprawnych Opanowujesz zasady, formy i styl różnych pism sporządzanych dla potrzeb firm (business writing). WSH jest organizatorem wyjazdów studyjnych do Brukseli. Program jest skierowany do Nauczycieli języka angielskiego Osób zainteresowanych prowadzeniem kursów Business English Absolwentów filologii angielskiej i lingwistyki stosowanej Osób z dobrą znajomością języka angielskiego Obecnych bądź przyszłych pracowników międzynarodowych firm, którzy potrzebują znajomości języka angielskiego na poziomie biznesowym. Zia Mojadedi, Ambasador Afganistanu w WSH. Wykład nt. Afganistan wczoraj i dziś. Po studiach Jesteś przygotowany do pracy w anglojęzycznym środowisku w firmach międzynarodowych Nauczyciele są przygotowani do prowadzenia kursów Business English Możesz podejść do egzaminu językowego i zdobyć certyfikat LCCI IQ Biuro Studiów Podyplomowych Ul. Traugutta 61a, Radom Tel , fax

11 Program studiów 1. Business Vocabulary: - zarządzanie, marketing, bankowość, finanse, komunikacja, handel, rynek, dystrybucja, transport, produkcja, zatrudnienie, ochrona środowiska, ochrona konsumenta, struktura firmy, globalizacja 2. Business Writing: - zasady pisania listów handlowych; - korespondencja służbowa: memo, raport, ogłoszenie - korespondencja handlowa: oferta, zamówienie, reklamacja, ulotka reklamowa - podanie o pracę, życiorys, list motywacyjny, referencje 3. Business Skills: - język prezentacji, narad, negocjacji, konferencji, rozmowy telefoniczne, kontakty służbowe, analiza tekstów biznesowo-prawnych, komunikacja międzykulturowa 4. Case Studie 5. Business Translation: - cechy charakterystyczne języka specjalistycznego, tłumaczenie tekstów języka biznesu (pol. ang., ang. pol.) 6. Business Culture Ambasador Tajlandii w WSH w ramach cyklu Wykłady Międzynarodowe. Studia Business English to przede wszystkim wykładowcy z odpowiednim przygotowaniem merytorycznym i szeroką wiedzą w tej dziedzinie. Nauka na tym kierunku pozwoliła mi poszerzyć znajomość terminologii z różnych dziedzin biznesu i ugruntować zdobytą wcześniej wiedzę. Ponadto zwiększyły się moje kompetencje językowe w prowadzeniu kursów biznesowych w firmach. Agnieszka Walkiewicz absolwentka studiów podyplomowych WSH Debata kandydatów do Europarlamentu w WSH. Organizacja zajęć Program studiów obejmuje 180 godz. zajęć dydaktycznych, 2 semestry Forma zajęć: wykłady, ćwiczenia, konwersatoria, warsztaty, projekty. Dokumenty wymagane od kandydatów na studia to: Odpis ukończenia studiów wyższych Podanie do Rektora Kwestionariusz osobowy Ksero 2 stron dowodu osobistego 2 zdjęcia legitymacyjne

12 Coaching Dlaczego warto wybrać ten kierunek Kierunek objęty opieką Grupy Active Change Studia przygotowują Cię do samodzielnego prowadzenia szkoleń Wypracowujesz cechy profesjonalnego coacha Dowiesz się jak zdobyte zasoby wiedzy i umiejętności odpowiednio zastosować do zmotywowania i towarzyszenia klientowi w celowym usprawnianiu jego funkcjonowania, pomożesz np. znaleźć balans między życiem osobistym a zawodowym, pozostać lub powrócić na wytyczone drogi. Rozwiniesz umiejętności interpersonalne przydatne w innych kontekstach zawodowych (np. w pracy menedżera), a także poszerzysz wiedzę, którą możesz wykorzystywać w pracy konsultanta. Zajęcia obejmują warsztaty i wykłady, które kształtują postawę coacha i rozwijają umiejętności w zakresie prowadzenia sesji oraz wpływają również silnie na osobisty rozwój. Program jest skierowany do Profesjonalnych doradców zawodowych, specjalistów w zakresie rozwoju zawodowego Dyrektorów, kierowników, profesjonalistów zatrudnionych w działach HR Psychologów i terapeutów Trenerów i konsultantów Osób pracujących w roli coacha, które chcą podnieść swoje kompetencje zawodowe Osób pragnących doskonalić się zawodowo i osobiście. Praktyczne umiejętności słuchacze kierunku coaching nabywają podczas sesji superwizowanych. Podczas studiów Zrozumiesz istotę coachingu Poznasz proces pracy w coachingu oraz narzędzia niezbędne w pracy coacha Zapoznasz się z różnymi typami coachingu Lepiej poznasz siebie i swoje predyspozycje do pełnienia roli coacha Rozwiniesz swoje kompetencje interpersonalne Poznasz różne modele sesji coachingowych Przećwiczysz różne metody pracy coacha Zdobędziesz praktyczne umiejętności stosowania metod i narzędzi coachingowych. Jacek Rozenek, wykładowca WSH. Po studiach Znasz warsztat pracy profesjonalnego coacha Potrafisz precyzyjnie zaplanować i przeprowadzić szkolenie, zgodnie z potrzebami klienta indywidualnego Potrafisz zaplanować własną ścieżkę kariery jako zawodowego trenera Potrafisz pracować z grupą i stosować zdobytą podczas studiów wiedzę. Biuro Studiów Podyplomowych Ul. Traugutta 61a, Radom Tel , fax

13 Program studiów 1. Trening interpersonalny 2. Podstawy zarządzania dla coachów 3. Podstawy psychologii człowieka dorosłego 4. Proces pracy w coachingu 5. Narzędzia coachingu 6. Coaching biznesowy 7. Coaching kariery 8. Life coaching 9. Coaching grupowy 10. Coaching relacji 11. Komunikacja i metakomunikacja w relacji z klientem 12. Zarządzanie czasem w pracy coacha 13. Kreatywność w pracy coacha 14. Metody radzenia sobie z klientem trudnym 15. Praca z oporem i ograniczającymi przekonaniami 16. Aspekty międzykulturowe w coachingu 17. Pierwszy kontakt z klientem autoprezentacja 18. Sesje superwizowane 19. Typy osobowości w coachingu Debata ekspercka Kryzys finansowy - czy nasze pieniądze są bezpieczne? Na programie studiów podyplomowych z coachingu skorzysta każdy, kto jest zainteresowany rozwojem osobistym i kształceniem przez całe życie - coaching to metoda, którą z powodzeniem można stosować i w biznesie, i w życiu osobistym. Na studiach nie zawiodą się menedżerowie, liderzy zespołów i przedsiębiorcy, którzy widzą wartość w coachingowym zarządzaniu przez cele. Dotyczy to również pracowników działów HR, trenerów biznesu, doradców zawodowych czy nauczycieli. Dzięki studiom uzupełnią i rozwiną swoją dotychczasową wiedzę najnowszymi trendami na rynku, który coraz bardziej docenia współpracę ze specjalistami posiadającymi dyplom coacha. Mgr Magdalena Jelonkiewicz-Bałdys, coach i trener. Aleksander Gudzowaty - polski biznesmen, jeden z najbogatszych Polaków - WSH, spotkanie z cyklu Business Class. Organizacja zajęć Studia trwają 2 semestry, 170 godz. zajęć dydaktycznych Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele Formy zajęć: warsztaty, ćwiczenia, konwersatoria, case study Dokumenty wymagane od kandydatów na studia to: Odpis ukończenia studiów wyższych Podanie do Rektora Kwestionariusz osobowy Ksero 2 stron dowodu osobistego 2 zdjęcia legitymacyjne

14 Doradztwo finansowe Dlaczego warto wybrać ten kierunek Zdobędziesz nowy, rozwijający się w Polsce zawód Posiądziesz wiedzę, niezbędną w pracy ukierunkowanej na objęcie klienta indywidualnego kompleksowym i profesjonalnym, a także niezależnym doradztwem finansowym Zarówno wiedza jak również zdobyte umiejętności umożliwią Ci prawidłowe funkcjonowanie na rynku pracy. Program jest skierowany do Osób zajmujących się doradztwem finansowym, które chcą poszerzać kwalifikacje zawodowe zgodnie ze stale rosnącymi i zmieniającymi się wyzwaniami rynku Pośredników finansowych Osób odpowiedzialnych w przedsiębiorstwach za planowanie finansów i strategii finansowych Pracowników różnych instytucji finansowych, m.in. banków, biur maklerskich, firm ubezpieczeniowych Osób zainteresowanych tematyką ekonomiczną, chcących pogłębiać swoją wiedzę. Debata ekspercka Kryzys finansowy - czy nasze pieniądze są bezpieczne? Sale wykładowe wyposażone są w bezprzewodowy Internet. Podczas studiów Zdobywasz wiedzę o zarządzaniu finansami klientów indywidualnych oraz portfelami przedsiębiorstw Wypracowujesz umiejętność samodzielnego poruszania się w obszarze finansów Dowiesz się jak ocenić sytuację ekonomiczną firmy oraz dostosować odpowiednią strategię do wykonanej analizy Ćwiczysz umiejętność planowania gospodarki finansowej klientów Wypracowujesz umiejętność wykonywania obowiązków profesjonalnie i niezależnie Ćwiczysz umiejętność autoprezentacji i argumentacji Pracujesz nad terminowością i odpowiedzialnością w wykonywaniu powierzonych zadań z zachowaniem zasady kreatywności. Po studiach Jesteś przygotowany do wykonywania zawodu, który może zapewnić wysokie dochody Jesteś przygotowany do podjęcia pracy w pionach finansowych przedsiębiorstw produkcyjnych, instytucjach rynku finansowego, funduszach emerytalnych, giełdach papierów wartościowych, biurach maklerskich, towarzystwach ubezpieczeniowych, funduszach powierniczych, firmach konsultingowych Potrafisz samodzielnie poruszać się po rynku finansowym Posiadasz umiejętność sprawnego zarządzania powierzonymi zasobami i kapitałem w różnych przedsiębiorstwach Posiadasz szeroką wiedzę na temat inwestowania, kredytowania czy ubezpieczeń Jesteś przygotowany do dogłębnej analizy sytuacji ekonomicznej każdego gospodarstwa domowego oraz skonstruowania indywidualnej strategii finansowej zgodnie z potrzebami i preferencjami klientów, obejmującej zarówno plan wydatków, oszczędności, jak i inwestycji. Biuro Studiów Podyplomowych Ul. Traugutta 61a, Radom Tel , fax

15 Program studiów 1. Organizacja i instytucje rynku finansowego w Polsce 2. Podstawy makroekonomii 3. Dystrybucja produktów finansowych 4. Ocena opłacalności inwestycji 5. Kredyty bankowe oraz pożyczki gotówkowe 6. Konta oszczędnościowo-rozliczeniowe oraz lokaty bankowe 7. Doradztwo finansowe w Polsce i Unii Europejskiej 8. Zarządzanie finansami indywidualnymi 9. Zarządzanie portfelami papierów wartościowych 10. Trening umiejętności interpersonalnych 11. Rynek walutowy i rynek ubezpieczeń 12. Nowe technologie w pracy doradcy finansowego 13. Wycena wartości spółki kapitałowej Prof. Grzegorz Kołodko - polski polityk, ekonomista, były wicepremier i minister finansów - wykład inauguracyjny podczas rozpoczęcia roku akademickiego w WSH, październik 2011 r. Doradztwo finansowe to doskonała praca dla osób, które nie lubią wykonywać obowiązków rutynowo, a jednocześnie są bardzo sumienne i kreatywne. Wiedza i umiejętności nabyte na tym kierunku studiów przydadzą się każdemu, nie tylko w życiu zawodowym, ale i przy zarządzaniu własnym kapitałem. Ten zawód wymaga samodyscypliny, ale też może dostarczyć satysfakcji, bo od nakładu pracy zależą rezultaty. Mgr Michał Wagner specjalista z zakresu ekonomii, manager w korporacji finansowej Uczelnia wyposażona jest w nowoczesny system komunikacji ze studentami. Organizacja zajęć Program studiów obejmuje 170 godz. zajęć dydaktycznych, 2 semestry Forma zajęć: wykłady, ćwiczenia, konwersatoria, warsztaty Dokumenty wymagane od kandydatów na studia to: Odpis ukończenia studiów wyższych Podanie do Rektora Kwestionariusz osobowy Ksero 2 stron dowodu osobistego 2 zdjęcia legitymacyjne

16 Doradztwo zawodowe Dlaczego warto wybrać ten kierunek Zostaniesz przygotowany do profesjonalnego pełnienia roli doradcy zawodowego. Pogłębisz wiedzę teoretyczną i praktyczną dotyczącą procesów psychologicznych, społecznych, etycznych, ekonomicznych i prawnych związanych z dostosowaniem zawodowym, doradzaniem, edukacją zawodową oraz rynkiem pracy w Polsce i UE. Zainspirujemy Cię do samokształcenia i tworzenia własnych narzędzi pracy. Staniesz się profesjonalnym doradcą zawodowym przygotowanym do udzielania pomocy zawodowej młodzieży, a także dorosłym Rozwiniesz swoje umiejętności interpersonalne i społeczne. Podczas studiów Przygotowujesz się do wykonywania czynności związanych z zawodem doradcy zawodowego Poznajesz niezbędne metody i narzędzia w codziennej pracy doradcy Nabywasz umiejętność trafnego wyboru zawodu oraz planowania kariery zawodowej Uczysz się stosowania nowoczesnych technik rekrutacji i selekcji kandydatów Wypracowujesz zdolności przywódcze i organizacyjne Ćwiczysz umiejętność efektywnego wyszukiwania informacji z różnych środków przekazu Studenci mają dostęp do bezprzewodowego Internetu. Spotkanie Rady Pracodawców w WSH. Program jest skierowany do Pracowników instytucji publicznych (rządowych, samorządowych) Członków organizacji pozarządowych Pracowników przedsiębiorstw Pracowników szkół i placówek edukacyjnych Pracowników instytucji szkoleniowych Wszystkich, którzy chcą wykonywać zawód doradcy zawodowego i udzielać porad związanych z wyborem przyszłego zawodu, kierunku kształcenia lub przygotowywać szkolenia dla poszukujących pracy. Po studiach Zdobywasz wiedzę niezbędną do wykonywania zawodu doradcy zawodowego Jesteś przygotowany do wykonywania obowiązków szkolnego doradcy zawodowego Potrafisz udzielać indywidualnych porad uczniom Jesteś przygotowany do prowadzenia grupowych zajęć aktywizujących Możesz ubiegać się o pracę w powiatowych i wojewódzkich urzędach pracy, poradniach psychologiczno-pedagogicznych, centrach pomocy rodzinie, organizacjach i instytucjach prowadzących pozarządowe pośrednictwo pracy, zespołach orzekających o stopniu niepełnosprawności, zakładach pracy, agencjach doradztwa zawodowego, Ochotniczych Hufcach Pracy, jednostkach szkolących. Biuro Studiów Podyplomowych Ul. Traugutta 61a, Radom Tel , fax

17 Program studiów 1. Doradztwo zawodowe w Polsce i za granicą 2. Psychologia stresu zawodowego 3. Elementy psychologii komunikacji i zarządzania personelem 4. Zawodoznawstwo 5. Doradztwo zawodowe dla osób bezrobotnych 6. Elementy psychologii rozwojowej 7. Metodyka pracy doradcy zawodowego w szkole 8. Narzędzia teleinformatyczne w pracy doradcy zawodowego 9. Autoprezentacja i wystąpienia publiczne 10. Podstawy prawa i etyki zawodowej 11. Doradztwo zawodowe osób niepełnosprawnych 12. Metodyka planowania kariery zawodowej 13. Style pracy doradczej i zarządzanie zmianą 14. Rola UE a działania na rzecz zwiększania zatrudnienia Studenckie warsztaty prasowe. Organizacja zajęć Program studiów obejmuje 350 godz. zajęć dydaktycznych, 3 semestry Forma zajęć: wykłady, ćwiczenia, konwersatoria, warsztaty Aleksander Gudzowaty polski biznesmen, jeden z najbogatszych Polaków WSH, spotkanie z cyklu Business Class. Pomimo deregulacji zawodu gorąco wszystkim polecam studia podyplomowe z zakresu doradztwa zawodowego, ponieważ jest to okazja do spotkania z ludźmi, którzy są specjalistami w tej dziedzinie, mogą przekazać wiele cennych informacji praktycznych, z życia zawodowego wziętych oraz poznać ludzi o podobnych zainteresowaniach. Dla osób, które już pracują w zawodzie, to okazja do wymiany doświadczeń oraz poszerzenia i usystematyzowania posiadanej wiedzy. Krzysztof Skomra doradca zawodowy, pośrednik pracy Studenci WSH zrzeszeni w Kołach Naukowych siedziba Sądu Najwyższego. Dokumenty wymagane od kandydatów na studia to: Odpis ukończenia studiów wyższych Podanie do Rektora Kwestionariusz osobowy Ksero 2 stron dowodu osobistego 2 zdjęcia legitymacyjne

Studia Podyplomowe Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

Studia Podyplomowe Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna Studia Podyplomowe Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna I. Informacje ogólne II. Rekrutacja III. Charakterystyka studiów kwalifikacyjnych IV. Treści programowe V. Efekty kształcenia I. Informacje ogólne

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży zaprasza na Studia Podyplomowe na czterech kierunkach.

Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży zaprasza na Studia Podyplomowe na czterech kierunkach. PWSIiP w Łomży zaprasza na Studia Podyplomowe Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży zaprasza na Studia Podyplomowe na czterech kierunkach. Zarządzanie finansami banków i przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Czas trwania studiów podyplomowych: 3 semestry (360 godzin dydaktycznych + 75 godzin praktyk)

Czas trwania studiów podyplomowych: 3 semestry (360 godzin dydaktycznych + 75 godzin praktyk) Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie Wydział Pedagogiczny Studia podyplomowe Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna. Edycja II finansowana z Europejskiego Funduszu Socjalnego-EFS Uprawnienia:

Bardziej szczegółowo

II stopień SYLWETKA ABSOLWENTA: Pedagogika Opiekuńczo-Resocjalizacyjna

II stopień SYLWETKA ABSOLWENTA: Pedagogika Opiekuńczo-Resocjalizacyjna Pedagogika Opiekuńczo-Resocjalizacyjna 1. Studenci zdobywają wiedzę z teoretycznych podstaw w zakresie pedagogiki penitencjarnej, pedagogiki czasu wolnego, gerontopedagogiki. Posiadają uporządkowaną wiedzę

Bardziej szczegółowo

Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie Studia podyplomowe Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna. Edycja I - 2011/2012

Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie Studia podyplomowe Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna. Edycja I - 2011/2012 Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie Studia podyplomowe Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna. Edycja I - 11/12 Uprawnienia: Studia kwalifikacyjne, tzn. nadające kwalifikacje do zajmowania

Bardziej szczegółowo

Studia Podyplomowe Asystent Rodziny

Studia Podyplomowe Asystent Rodziny Studia Podyplomowe Asystent Rodziny I. Informacje ogólne II. III. IV. Rekrutacja Charakterystyka studiów kwalifikacyjnych Program studiów V. Efekty kształcenia I. Informacje ogólne Czas trwania: 2 semestry

Bardziej szczegółowo

Studia menedżerskie. Opis kierunku. WSB Opole - Studia podyplomowe. ,,Studia menedżerskie'' - studia podyplomowe w WSB w Opolu- edycja VI.

Studia menedżerskie. Opis kierunku. WSB Opole - Studia podyplomowe. ,,Studia menedżerskie'' - studia podyplomowe w WSB w Opolu- edycja VI. Studia menedżerskie WSB Opole - Studia podyplomowe Opis kierunku,,studia menedżerskie'' - studia podyplomowe w WSB w Opolu- edycja VI. Zarządzanie przedsiębiorstwem wymaga od menedżerów zdolności do osiągania

Bardziej szczegółowo

1. Studia Podyplomowe Doradztwo Zawodowe i Personalne

1. Studia Podyplomowe Doradztwo Zawodowe i Personalne Studia Podyplomowe realizowane przez Warszawską Szkołę Zarządzania Szkołę Wyższą wspólnie ze Studium Kształcenia Kadr(SKK) 1. Studia Podyplomowe Doradztwo Zawodowe i Personalne Wszyscy zainteresowani z

Bardziej szczegółowo

Studia Podyplomowe. Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna

Studia Podyplomowe. Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna I. Informacje ogólne Studia Podyplomowe Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna II. III. IV. Rekrutacja Charakterystyka studiów kwalifikacyjnych Program studiów V. Efekty kształcenia I. Informacje ogólne

Bardziej szczegółowo

Kierunek studiów: STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE Specjalność: międzynarodowe stosunki ekonomiczne STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA SYLWETKA ABSOLWENTA

Kierunek studiów: STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE Specjalność: międzynarodowe stosunki ekonomiczne STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA SYLWETKA ABSOLWENTA Specjalność: międzynarodowe stosunki ekonomiczne STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Specjalność międzynarodowe stosunki ekonomiczne skierowana jest do osób, które pragną aktywnie działać na rynkach międzynarodowych,

Bardziej szczegółowo

STUDIA PODYPLOMOWE. Administrowanie kadrami i płacami (miejsce:wrocław) Komunikacja społeczna i public relations (miejsce: Wrocław)

STUDIA PODYPLOMOWE. Administrowanie kadrami i płacami (miejsce:wrocław) Komunikacja społeczna i public relations (miejsce: Wrocław) STUDIA PODYPLOMOWE Administrowanie kadrami i płacami (miejsce:wrocław) Celem studiów jest przygotowanie specjalistów z zakresu administrowania kadrami i płacami. Studia mają pogłębić wiedzę z dziedziny

Bardziej szczegółowo

Studia Podyplomowe Zarządzanie bezpieczeństwem państwa

Studia Podyplomowe Zarządzanie bezpieczeństwem państwa Studia Podyplomowe Zarządzanie bezpieczeństwem państwa I. Informacje ogólne II. Rekrutacja III. Charakterystyka studiów kwalifikacyjnych IV. Treści programowe V. Efekty kształcenia I. Informacje ogólne

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka studiów Podyplomowe studia skierowane są do:

Charakterystyka studiów Podyplomowe studia skierowane są do: Akademia Sztuki w Szczecinie ogłasza nabór na drugą edycję dwusemestralnych studiów podyplomowych: Zarządzanie kulturą z wybranymi aspektami zarządzania szkolnictwem artystycznym 219 godzin zajęć zostanie

Bardziej szczegółowo

Doradztwo zawodowe i psychospołeczne z e-doradztwem (3 semestry)

Doradztwo zawodowe i psychospołeczne z e-doradztwem (3 semestry) Doradztwo zawodowe i psychospołeczne z e-doradztwem (3 semestry) WSB Szczecin - Studia podyplomowe Opis kierunku Doradztwo zawodowe i psychospołeczne z e-doradztwem studia podyplomowe w WSB w Szczecinie

Bardziej szczegółowo

Doradztwo zawodowe z elementami coachingu

Doradztwo zawodowe z elementami coachingu Doradztwo zawodowe z elementami coachingu WSB Gdynia - Studia podyplomowe Opis kierunku Doradztwo zawodowe z elementami coachingu - studia w WSB w Gdyni Profesja doradcy zawodowego to możliwość wykonywania

Bardziej szczegółowo

Oferta Instytutu Kształcenia Ustawicznego Nauczycieli BD Center

Oferta Instytutu Kształcenia Ustawicznego Nauczycieli BD Center Oferta Instytutu Kształcenia Ustawicznego Nauczycieli BD Center Instytut Kształcenia Ustawicznego Nauczycieli BD Center Głównym celem szkoleń realizowanych przez BD Center w ramach Instytutu Kształcenia

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 59/2016/IX Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 15 grudnia 2016 r.

Uchwała Nr 59/2016/IX Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 15 grudnia 2016 r. Uchwała Nr 59/2016/IX Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla studiów podyplomowych Grafika komputerowa w technice i reklamie prowadzonych

Bardziej szczegółowo

KWALIFIKACJE ABSOLWENTA: Absolwent specjalności Branding jest przygotowany do realizacji zadań zawodowych w trzech obszarach:

KWALIFIKACJE ABSOLWENTA: Absolwent specjalności Branding jest przygotowany do realizacji zadań zawodowych w trzech obszarach: PLAN STUDIÓW NA KIERUNKU: Komunikacja wizerunkowa (reklama, public relations, branding) Studia niestacjonarne II stopnia (magisterskie) SPECJALNOŚĆ: branding PROGRAM OBOWIĄZUJĄCY OD ROKU AKADEMICKIEGO

Bardziej szczegółowo

Studia podyplomowe Rozwój osobisty- studia coachingu

Studia podyplomowe Rozwój osobisty- studia coachingu Załącznik do Uchwały Rady Instytutu INHS w Płocku Nr /16 z dnia 8 września 16 roku Studia podyplomowe Rozwój osobisty- studia coachingu I. WYMAGANIA OGÓLNE Studia zawodowe inżynierskie, licencjackie, magisterskie.

Bardziej szczegółowo

STUDIA Z GWARANCJĄ SUKCESU

STUDIA Z GWARANCJĄ SUKCESU Wyższa Szkoła Administracji Publicznej im. Stanisława Staszica w Białymstoku Wyższa Szkoła Administracji Publicznej im. Stanisława Staszica w Białymstoku ul. Ks.Stanisława Suchowolca 6, 15-567 Białystok

Bardziej szczegółowo

Raport WSB 2014 www.wsb.pl

Raport WSB 2014 www.wsb.pl Studenci, Absolwenci, Pracodawcy. Raport WSB 2014 www.wsb.pl WPROWADZENIE prof. dr hab. Marian Noga Dyrektor Instytutu Współpracy z Biznesem WSB we Wrocławiu Z przyjemnością oddaję w Państwa ręce pierwszy

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA z siedzibą w Poznaniu PROGRAM KSZTAŁCENIA. PEDAGOGIKA / Pedagogika doradztwo zawodowe i personalne z przedsiębiorczością

WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA z siedzibą w Poznaniu PROGRAM KSZTAŁCENIA. PEDAGOGIKA / Pedagogika doradztwo zawodowe i personalne z przedsiębiorczością PROGRAM KSZTAŁCENIA Kierunek Obszar/obszary kształcenia, w których umiejscowiony jest kierunek studiów PEDAGOGIKA / Pedagogika doradztwo zawodowe i personalne z przedsiębiorczością NAUKI SPOŁECZNE Forma

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych KIERUNEK EKONOMIA studia stacjonarne i niestacjonarne uzupełniające magisterskie (II stopnia)

Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych KIERUNEK EKONOMIA studia stacjonarne i niestacjonarne uzupełniające magisterskie (II stopnia) Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych KIERUNEK EKONOMIA studia stacjonarne i niestacjonarne uzupełniające magisterskie (II stopnia) Specjalności: ekonomia menedżerska finanse i rynki finansowe NOWOŚĆ!

Bardziej szczegółowo

Wybór specjalności na kierunku ekonomia

Wybór specjalności na kierunku ekonomia Studia I stopnia Rok akademicki 2016/2017 Wybór specjalności na kierunku ekonomia Katedry organizujące dydaktykę na kierunku ekonomia (Wydział NE) Katedra Mikroekonomii i Ekonomii Instytucjonalnej Katedra

Bardziej szczegółowo

Menedżer Fitness & Wellness

Menedżer Fitness & Wellness Menedżer Fitness & Wellness Studia Podyplomowe Zostań pierwszym w Polsce Dyplomowanym Menedżerem Fitness & Wellness. Kreowanie standardów zarządzania sportem poprzez edukowanie i podnoszenie kwalifikacji

Bardziej szczegółowo

KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK ZARZĄDZANIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK ZARZĄDZANIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ) KIERUNEK ZARZĄDZANIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Legnica 2011/2012 Kierunek: Zarządzanie Zarządzanie przedsiębiorstwem Absolwenci specjalności zarządzanie przedsiębiorstwem

Bardziej szczegółowo

kierunek PEDAGOGIKA specjalność: PORADNICTWO ZAWODOWE I COACHING KARIERY (studia 2-letnie magisterskie)

kierunek PEDAGOGIKA specjalność: PORADNICTWO ZAWODOWE I COACHING KARIERY (studia 2-letnie magisterskie) kierunek PEDAGOGIKA specjalność: PORADNICTWO ZAWODOWE I COACHING KARIERY (studia 2-letnie magisterskie) Studia na specjalności Poradnictwo zawodowe i coaching kariery umożliwiają zdobycie interdyscyplinarnej

Bardziej szczegółowo

MBA Zarządzanie Strategiczne. Politechnika Gdańska oferuje i zaprasza do uczestnictwa w programie MBA: Zarządzanie Strategiczne.

MBA Zarządzanie Strategiczne. Politechnika Gdańska oferuje i zaprasza do uczestnictwa w programie MBA: Zarządzanie Strategiczne. Zaproszenie na studia MBA MBA Zarządzanie Strategiczne Politechnika Gdańska oferuje i zaprasza do uczestnictwa w programie MBA: Zarządzanie Strategiczne. Prowadzony w języku angielskim Program MBA Politechniki

Bardziej szczegółowo

Specjalności. Finanse i rachunkowość studia I stopnia

Specjalności. Finanse i rachunkowość studia I stopnia Specjalności Finanse i rachunkowość studia I stopnia specjalność: Rachunkowość gospodarcza i budżetowa Absolwent specjalności Rachunkowość gospodarcza i budżetowa posiada rozległą i głęboką wiedzę na temat

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA PEDAGOGIKI I ADMINISTRACJI im. MIESZKA I w POZNANIU. WYDZIAŁ ZAMIEJSCOWY w NOWYM TOMYŚLU

WYŻSZA SZKOŁA PEDAGOGIKI I ADMINISTRACJI im. MIESZKA I w POZNANIU. WYDZIAŁ ZAMIEJSCOWY w NOWYM TOMYŚLU WYŻSZA SZKOŁA PEDAGOGIKI I ADMINISTRACJI im. MIESZKA I w POZNANIU WYDZIAŁ ZAMIEJSCOWY w NOWYM TOMYŚLU Nowy Tomyśl 2011 INFORMACJE OGÓLNE Wyższa Szkoła Pedagogiki i Administracji im. Mieszka I w Poznaniu

Bardziej szczegółowo

Reklama cyfrowa z elementami technik multimedialnych i fotopoligraficznych

Reklama cyfrowa z elementami technik multimedialnych i fotopoligraficznych Reklama cyfrowa z elementami technik multimedialnych i fotopoligraficznych WSB Opole - Studia podyplomowe Opis kierunku,,reklama cyfrowa z elementami technik multimedialnych i foto-poligraficznych'' -

Bardziej szczegółowo

I. Część ogólna programu studiów.

I. Część ogólna programu studiów. I. Część ogólna programu studiów.. Wstęp: Kierunek edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych jest umiejscowiony w obszarze sztuki (Sz). Program studiów dla prowadzonych w uczelni specjalności

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych KIERUNEK FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ studia stacjonarne i niestacjonarne licencjackie (I stopnia)

Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych KIERUNEK FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ studia stacjonarne i niestacjonarne licencjackie (I stopnia) Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych KIERUNEK FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ studia stacjonarne i niestacjonarne licencjackie (I stopnia) Specjalności: finanse przedsiębiorstw informatyka w finansach Ulotka

Bardziej szczegółowo

Studia Podyplomowe. Studium Pomocy Psychologicznej

Studia Podyplomowe. Studium Pomocy Psychologicznej I. Informacje ogólne Studia Podyplomowe Studium Pomocy Psychologicznej II. III. IV. Rekrutacja Charakterystyka studiów kwalifikacyjnych Program studiów V. Efekty kształcenia I. Informacje ogólne Czas trwania:

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA z siedzibą w Poznaniu

WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA z siedzibą w Poznaniu PROGRAM KSZTAŁCENIA Kierunek Obszar/obszary kształcenia, w których umiejscowiony jest kierunek studiów PEDAGOGIKA / Edukacja wczesnoszkolna z wychowaniem przedszkolnym NAUKI SPOŁECZNE Forma kształcenia

Bardziej szczegółowo

Podstawowe obszary, jakie wchodzą w zakres kształcenia, są następujące:

Podstawowe obszary, jakie wchodzą w zakres kształcenia, są następujące: PROGRAM NAUCZANIA NA KIERUNKU: Komunikacja wizerunkowa (reklama, public relations, branding) SPECJALNOŚĆ: public relations FORMA STUDIÓW : niestacjonarne POZIOM KSZTAŁCENIA : II stopnia PROGRAM OBOWIĄZUJĄCY

Bardziej szczegółowo

Wydział Matematyki Stosowanej. Politechniki Śląskiej w Gliwicach

Wydział Matematyki Stosowanej. Politechniki Śląskiej w Gliwicach Wydział Matematyki Stosowanej Politechniki Śląskiej w Gliwicach Wydział Matematyki Stosowanej jeden z 13 wydziałów Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Od kilkunastu lat główną siedzibą Wydziału oraz Instytutu

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA z siedzibą w Poznaniu PROGRAM KSZTAŁCENIA

WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA z siedzibą w Poznaniu PROGRAM KSZTAŁCENIA PROGRAM KSZTAŁCENIA Kierunek Obszar/obszary kształcenia, w których umiejscowiony jest kierunek studiów PEDAGOGIKA / Pedagogika opiekuńczo - wychowawcza NAUKI SPOŁECZNE Forma kształcenia STUDIA PODYPLOMOWE

Bardziej szczegółowo

AKTYWNE FORMY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH

AKTYWNE FORMY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH Podyplomowe Studia Zarządzania Zasobami Ludzkimi Dzięki skutecznemu zarządzaniu zasobami ludzkimi firma moŝe budować trwałą przewagę konkurencyjną. Dobrze zmotywowany, lojalny zespół efektywniej przyczynia

Bardziej szczegółowo

Agnieszka Kwiatkowska

Agnieszka Kwiatkowska Warsztat: PR-owiec - dziennikarzem. Rola mediów w PR Warsztat: PR - ostatnia szansa w kryzysie Opis warsztatów: Warsztaty wprowadzą słuchaczy w jedną z dziedzin PR - Media Relations Uczestnicy dowiedzą

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA z siedzibą w Poznaniu PROGRAM KSZTAŁCENIA

WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA z siedzibą w Poznaniu PROGRAM KSZTAŁCENIA PROGRAM KSZTAŁCENIA Kierunek Obszar/obszary kształcenia, w których umiejscowiony jest kierunek studiów PEDAGOGIKA / Mediacje i negocjacje NAUKI SPOŁECZNE Forma kształcenia STUDIA PODYPLOMOWE (studia pierwszego

Bardziej szczegółowo

PODYPLOMOWE STUDIA MENEDŻERSKIE ORGANIZACJI I ZARZADZANIA W KULTURZE FIZYCZNEJ Program ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNO PROGRAMOWE

PODYPLOMOWE STUDIA MENEDŻERSKIE ORGANIZACJI I ZARZADZANIA W KULTURZE FIZYCZNEJ Program ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNO PROGRAMOWE PODYPLOMOWE STUDIA MENEDŻERSKIE ORGANIZACJI I ZARZADZANIA W KULTURZE FIZYCZNEJ Program ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNO PROGRAMOWE I. Informacje ogólne Podyplomowe Studia Menedżerskie Organizacji i Zarządzania

Bardziej szczegółowo

Lp. Produkt/Usługa Charakterystyka/Dane techniczne

Lp. Produkt/Usługa Charakterystyka/Dane techniczne Lp. Produkt/Usługa Charakterystyka/Dane techniczne 1. Kurs: Podstawy obsługi komputera, Internet (85 godzin) 2. 3. 4. Kurs: Grafika komputerowa w tworzeniu opracowań reklamowych (110 godzin) Kurs: Jak

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Łódzki. Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny. Instytut Finansów PROGRAM KSZTAŁCENIA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH FINANSE W PRAKTYCE

Uniwersytet Łódzki. Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny. Instytut Finansów PROGRAM KSZTAŁCENIA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH FINANSE W PRAKTYCE Uniwersytet Łódzki Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Instytut Finansów PROGRAM KSZTAŁCENIA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH FINANSE W PRAKTYCE 1. Nazwa studiów podyplomowych: Finanse w praktyce 2. Zwięzły opis studiów:

Bardziej szczegółowo

Doradztwo zawodowe z elementami coachingu

Doradztwo zawodowe z elementami coachingu Doradztwo zawodowe z elementami coachingu WSB Gdańsk - Studia podyplomowe Opis kierunku Doradztwo zawodowe z elementami coachingu - studia w WSB w Gdańsku. Profesja doradcy zawodowego to możliwość wykonywania

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH

WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH Nazwa szkolenia Certyfikat Do kogo jest skierowane szkolenie Cele szkolenia Animacji 2D - wprowadzenie Szkolenie przeznaczone dla osób chcących uzyskać teoretyczną wiedzę i umiejętności

Bardziej szczegółowo

Szkoła Trenerów STO. pomożemy Ci w tym!

Szkoła Trenerów STO. pomożemy Ci w tym! Szkoła Trenerów STO Jeśli chcesz: zdobyć nowy, prestiżowy zawód doskonalić swoje umiejętności rozwijać się pomożemy Ci w tym! Dzięki udziałowi w naszym projekcie możesz: zrealizować swoje życiowe cele

Bardziej szczegółowo

Studia Podyplomowe. Socjoterapia

Studia Podyplomowe. Socjoterapia Studia Podyplomowe Socjoterapia I. Informacje ogólne II. III. IV. Rekrutacja Charakterystyka studiów kwalifikacyjnych Program studiów V. Efekty kształcenia I. Informacje ogólne Czas trwania: 2 semestry

Bardziej szczegółowo

Psychologia w zarządzaniu organizacjami - certyfikat Franklin University

Psychologia w zarządzaniu organizacjami - certyfikat Franklin University Psychologia w zarządzaniu organizacjami - certyfikat Franklin University WSB Szczecin - Studia podyplomowe Opis kierunku Psychologia w zarządzaniu organizacjami - certyfikat Franklin University - studia

Bardziej szczegółowo

Terapia pedagogiczna i socjoterapia WSB Poznań we współpracy z NODN EURO CREATOR Piła - Studia podyplomowe

Terapia pedagogiczna i socjoterapia WSB Poznań we współpracy z NODN EURO CREATOR Piła - Studia podyplomowe Terapia pedagogiczna i socjoterapia WSB Poznań we współpracy z NODN EURO CREATOR Piła - Studia podyplomowe Opis kierunku Terapia pedagogiczna z socjoterapią (3 semestry) - studia podyplomowe w NODN EURO

Bardziej szczegółowo

Studia podyplomowe OLIGOFRENOPEDAGOGIKA - EDUKACJA I REWALIDACJA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH INTELEKTUALNIE (III semestr)

Studia podyplomowe OLIGOFRENOPEDAGOGIKA - EDUKACJA I REWALIDACJA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH INTELEKTUALNIE (III semestr) Studia podyplomowe OLIGOFRENOPEDAGOGIKA - EDUKACJA I REWALIDACJA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH INTELEKTUALNIE (III semestr) Termin: 25.03.2017; 22.04.2017 godz. 9:00 Czas trwania 3 semestry (kwalifikacyjne) Łączna

Bardziej szczegółowo

Organizacja i zarządzanie oświatą (studia modułowe) WSB Poznań we współpracy z NODN EURO CREATOR Piła - Studia podyplomowe

Organizacja i zarządzanie oświatą (studia modułowe) WSB Poznań we współpracy z NODN EURO CREATOR Piła - Studia podyplomowe Organizacja i zarządzanie oświatą (studia modułowe) WSB Poznań we współpracy z NODN EURO CREATOR Piła - Studia podyplomowe Opis kierunku Organizacja i zarządzanie oświatą (studia modułowe) studia podyplomowe

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych Akademii Marynarki Wojennej

Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych Akademii Marynarki Wojennej Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych Akademii Marynarki Wojennej Program kształcenia studiów podyplomowych Przygotowanie pedagogiczne Gdynia 2014 r. Podstawa prawna realizacji studiów. Ustawa Prawo

Bardziej szczegółowo

LUBUSKIE STOWARZYSZENIE PROFILAKTYKI SPOŁECZNEJ W III SEKTORZE

LUBUSKIE STOWARZYSZENIE PROFILAKTYKI SPOŁECZNEJ W III SEKTORZE LUBUSKIE STOWARZYSZENIE PROFILAKTYKI SPOŁECZNEJ W III SEKTORZE O NAS Działalność naszego stowarzyszenia skierowana jest do wszystkich osób zainteresowanych profilaktyką oraz promocją zdrowego i aktywnego

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA z siedzibą w Poznaniu PROGRAM KSZTAŁCENIA BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE / ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM

WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA z siedzibą w Poznaniu PROGRAM KSZTAŁCENIA BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE / ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM PROGRAM KSZTAŁCENIA Kierunek Obszar/obszary kształcenia, w których umiejscowiony jest kierunek studiów BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE / ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM NAUKI SPOŁECZNE Forma kształcenia STUDIA PODYPLOMOWE

Bardziej szczegółowo

Ośrodek Doskonalenia Kadr ATENA Słupsk, ul. Filmowa 2/6/A tel/fax: , k

Ośrodek Doskonalenia Kadr ATENA Słupsk, ul. Filmowa 2/6/A tel/fax: , k Ośrodek Doskonalenia Kadr ATENA 76-200 Słupsk, ul. Filmowa 2/6/A tel/fax: 59 841 38 55, 59 841 38 50 k. 501 657 200 e-mail: okkatena@poczta.fm wpis do rejestru KO w Gdańsku Nr 1/03 KO-II-4013/2/03/JG wpis

Bardziej szczegółowo

WZORCOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW FINANSE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI

WZORCOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW FINANSE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI WZORCOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW FINANSE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia Kierunek studiów finanse należy do obszaru kształcenia

Bardziej szczegółowo

ZAGADNIENIA KIERUNKOWE rok akademicki 2014/2015. Pedagogika, studia II stopnia

ZAGADNIENIA KIERUNKOWE rok akademicki 2014/2015. Pedagogika, studia II stopnia ZAGADNIENIA KIERUNKOWE 1. Pedagogika jako nauka źródła pedagogiki jako nauki teoretycznej i praktycznej, miejsce pedagogiki w systemie nauk oraz jej powiązania z innymi dyscyplinami; interdyscyplinarność

Bardziej szczegółowo

Zainwestuj w siebie! Pomyśl o swojej przyszłości!

Zainwestuj w siebie! Pomyśl o swojej przyszłości! Zainwestuj w siebie! Pomyśl o swojej przyszłości! Polska liderem branży logistycznej w Europie Środkowo-Wschodniej Raport Banku Światowego Logistyka w transporcie drogowym Wybitni specjaliści i praktycy

Bardziej szczegółowo

Specjalność Menedżer Sportu i Rekreacji. Wychowanie Fizyczne - studia II stopnia

Specjalność Menedżer Sportu i Rekreacji. Wychowanie Fizyczne - studia II stopnia Specjalność Menedżer Sportu i Rekreacji Wychowanie Fizyczne - studia II stopnia Jaki jest idealny kandydat? Zainteresowany kształtowaniem nowoczesnego rynku sportu i rekreacji. Zainteresowany marketingiem

Bardziej szczegółowo

środa, 22 lutego 2012

środa, 22 lutego 2012 Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Lublinie 20-030 Lublin, ul. Obrońców Pokoju 2, tel. (081) 531 85 56 20-358 Lublin, ul. Olchowa 8, tel. (081) 744 21 13 fax. 081 463 17 30 ŁYK HISTORII - Uczelnia została

Bardziej szczegółowo

STUDIA PODYPLOMOWE. Menedżerskie dla MŚP

STUDIA PODYPLOMOWE. Menedżerskie dla MŚP STUDIA PODYPLOMOWE Menedżerskie dla MŚP Rodzaj studiów: doskonalące Liczba godzin: 280 Liczba semestrów: dwa semestry Kierownik studiów: dr Leszek Pruszkowski Koszt studiów podyplomowych: 1400 zł - semestr

Bardziej szczegółowo

Wpisany przez Marek Kowalczyk sobota, 14 sierpnia :44 - Poprawiony poniedziałek, 03 października :32

Wpisany przez Marek Kowalczyk sobota, 14 sierpnia :44 - Poprawiony poniedziałek, 03 października :32 Wydział Nauk o Zdrowiu i Nauk Społecznych KIERUNEK PEDAGOGIKA studia stacjonarne i niestacjonarne licencjackie (I stopnia) Specjalności: wychowanie przedszkolne z edukacją wczesnoszkolną pedagogika resocjalizacyjna

Bardziej szczegółowo

Organizacja i zarządzanie oświatą

Organizacja i zarządzanie oświatą Organizacja i zarządzanie oświatą Informacje o usłudze Numer usługi 2016/04/08/7405/7768 Cena netto 1 250,00 zł Cena brutto 1 250,00 zł Cena netto za godzinę 12,25 zł Cena brutto za godzinę 12,25 Możliwe

Bardziej szczegółowo

Studia Podyplomowe. Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną - Oligofrenopedagogika

Studia Podyplomowe. Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną - Oligofrenopedagogika Studia Podyplomowe Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną - Oligofrenopedagogika I. Informacje ogólne II. III. IV. Rekrutacja Charakterystyka studiów kwalifikacyjnych Program

Bardziej szczegółowo

słuchaczom uzyskanie praktycznych rozwiązań i wskazówek będących skutkiem zdobytych doświadczeń w pracy z wieloma spółkami giełdowymi.

słuchaczom uzyskanie praktycznych rozwiązań i wskazówek będących skutkiem zdobytych doświadczeń w pracy z wieloma spółkami giełdowymi. Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 156610 Temat: Studia Podyplomowe Rachunkowość Zarządcza i Controlling. Nowoczesne systemy oparte na technologii informatycznej - III edycja 9-12 Październik

Bardziej szczegółowo

ZASADY ODBYWANIA PRAKTYK PEDAGOGICZNYCH

ZASADY ODBYWANIA PRAKTYK PEDAGOGICZNYCH WYŻSZA SZKOŁA MENEDŻERSKA W LEGNICY ZASADY ODBYWANIA PRAKTYK PEDAGOGICZNYCH Październik 2012 r. 1 ZASADY ODBYWANIA PRAKTYK PEDAGOGICZNYCH W WYŻSZEJ SZKOLE MENEDŻERSKIEJ W LEGNICY Wydział Zarządzania i

Bardziej szczegółowo

BIEGŁY DO SPRAW ZAPOBIEGANIA I WYKRYWANIA PRZESTĘPSTW GOSPODARCZYCH I KORUPCJI. Partner studiów:

BIEGŁY DO SPRAW ZAPOBIEGANIA I WYKRYWANIA PRZESTĘPSTW GOSPODARCZYCH I KORUPCJI. Partner studiów: BIEGŁY DO SPRAW ZAPOBIEGANIA I WYKRYWANIA PRZESTĘPSTW GOSPODARCZYCH I KORUPCJI Partner studiów: Odbiorcy: Osoby zainteresowane specjalizacją w zakresie profesjonalnego zapobiegania i wykrywania nadużyć

Bardziej szczegółowo

Dziekanat. Zawody po naszych kierunkach: www.ekonomia.zut.edu.pl. Wydział Ekonomiczny

Dziekanat. Zawody po naszych kierunkach: www.ekonomia.zut.edu.pl. Wydział Ekonomiczny www.ekonomia.zut.edu.pl Dziekanat Wydział Ekonomiczny ul. Żołnierska 47 71-210 Szczecin +48 91 91 449 69 00 : +48 91 449 69 51, 52, 56 nie: +48 91 449 69 53 dziekanat.wekon@zut.edu.pl Zawody po naszych

Bardziej szczegółowo

STUDIUM SOCJOTERAPII I POMOCY PSYCHOLOGICZNEJ

STUDIUM SOCJOTERAPII I POMOCY PSYCHOLOGICZNEJ Studia podyplomowe STUDIUM SOCJOTERAPII I POMOCY PSYCHOLOGICZNEJ I. Informacje ogólne II. III. IV. Rekrutacja Charakterystyka studiów kwalifikacyjnych Efekty kształcenia I. Informacje ogólne Czas trwania:

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH AKADEMIA TRENERÓW BIZNESU

PROGRAM KSZTAŁCENIA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH AKADEMIA TRENERÓW BIZNESU PROGRAM KSZTAŁCENIA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH AKADEMIA TRENERÓW BIZNESU 1. Nazwa studiów podyplomowych: Akademia trenerów biznesu 2. Zwięzły opis kierunku Studia podyplomowe Akademia trenerów biznesu prowadzone

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 28/2013/IV Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 26 kwietnia 2013 r.

Uchwała Nr 28/2013/IV Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 26 kwietnia 2013 r. Uchwała Nr 28/2013/IV Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla studiów podyplomowych Zarządzanie Logistyką w Przedsiębiorstwie, prowadzonych

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK PEDAGOGICZNYCH UKSW. Podyplomowe Studia Kwalifikacyjne

WYDZIAŁ NAUK PEDAGOGICZNYCH UKSW. Podyplomowe Studia Kwalifikacyjne Załącznik do Uchwały Nr 82/2016 Senatu UKSW z dnia 19 maja 2016 r. WYDZIAŁ NAUK PEDAGOGICZNYCH UKSW Podyplomowe Studia Kwalifikacyjne PODNOSZENIE KOMPETENCJI NAUCZYCIELSKICH W PRACY Z UCZNIEM O SPECJALNYCH

Bardziej szczegółowo

Informator 2013/2014 STUDIA STACJONARNE STUDIA NIESTACJONARNE STUDIA PODYPLOMOWE. www.it.ukw.edu.pl. inżynierskie II magisterskie uzupełniające

Informator 2013/2014 STUDIA STACJONARNE STUDIA NIESTACJONARNE STUDIA PODYPLOMOWE. www.it.ukw.edu.pl. inżynierskie II magisterskie uzupełniające Wydział Matematyki Fizyki i Techniki INSTYTUT TECHNIKI STUDIA STACJONARNE inżynierskie II magisterskie uzupełniające STUDIA NIESTACJONARNE inżynierskie II magisterskie uzupełniające STUDIA PODYPLOMOWE

Bardziej szczegółowo

Tabela 2. Struktura i zakres treści programów modułowych umożliwiających prowadzenie szkoleń z wykorzystaniem e-learningu

Tabela 2. Struktura i zakres treści programów modułowych umożliwiających prowadzenie szkoleń z wykorzystaniem e-learningu 3. Efektywna współpraca z klientem urzędu 2. Dane o rynku i ich wykorzystywanie 1. Rola i zadania służb zatrudnienia Tabela 2. Struktura i zakres treści programów modułowych umożliwiających prowadzenie

Bardziej szczegółowo

KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA dla studiów I stopnia na kierunku Bezpieczeństwo Narodowe

KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA dla studiów I stopnia na kierunku Bezpieczeństwo Narodowe KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA dla studiów I stopnia na kierunku Bezpieczeństwo Narodowe KIERUNEK: Bezpieczeństwo Narodowe OBSZARY KSZTAŁCENIA: nauki społeczne SYLWETKA ABSOLWETA: Absolwent ma WIEDZĘ: dotyczącą

Bardziej szczegółowo

Program studiów dla kierunku ZARZĄDZANIE - studia pierwszego stopnia - dla cyklu kształcenia od roku akademickiego 2014/2015

Program studiów dla kierunku ZARZĄDZANIE - studia pierwszego stopnia - dla cyklu kształcenia od roku akademickiego 2014/2015 Program studiów dla kierunku ZARZĄDZANIE - studia pierwszego stopnia - dla cyklu kształcenia od roku akademickiego 2014/2015 I. Ogólna charakterystyka studiów Studia pierwszego stopnia studia licencjackie

Bardziej szczegółowo

Doradztwo i Coaching. program studiów II stopnia. cdv.pl

Doradztwo i Coaching. program studiów II stopnia. cdv.pl cdv.pl Doradztwo i Coaching program studiów II stopnia cdv.pl Fakty: Collegium Da Vinci to jedyna uczelnia w Polsce uprawniona do nadawania tytułu magistra doradztwa i coachingu. Tym samym nasi Absolwenci

Bardziej szczegółowo

Studia Podyplomowe Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną Oligofrenopedagogika

Studia Podyplomowe Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną Oligofrenopedagogika Studia Podyplomowe Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną Oligofrenopedagogika I. Informacje ogólne II. Rekrutacja III. Charakterystyka studiów kwalifikacyjnych IV. Treści programowe

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Bezpieczeństwo i higiena pracy Bezpieczeństwo i higiena pracy WSB Bydgoszcz - Studia podyplomowe Opis kierunku Bezpieczeństwo, higiena i ochrona środowiska pracy - studia podyplomowe w WSB w Bydgoszczy Obecnie zadania służby bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Koncepcja kształcenia

Koncepcja kształcenia LOGISTYKA Koncepcja kształcenia Koncepcja kształcenia na kierunku Logistyka powstała pod wpływem potrzeb rynku pracy, wskazówek praktyków gospodarczych oraz po szczegółowej analizie programów nauczania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE MARKĄ. Doradztwo i outsourcing

ZARZĄDZANIE MARKĄ. Doradztwo i outsourcing ZARZĄDZANIE MARKĄ Doradztwo i outsourcing Pomagamy zwiększać wartość marek i maksymalizować zysk. Prowadzimy projekty w zakresie szeroko rozumianego doskonalenia organizacji i wzmacniania wartości marki:

Bardziej szczegółowo

Na stronie internetowej www.job.poznan.pl znajdują się aktualne oferty pracy.

Na stronie internetowej www.job.poznan.pl znajdują się aktualne oferty pracy. Pośrednictwo pracy prowadzone w Powiatowym Urzędzie Pracy w Poznaniu polega na udzielaniu pomocy osobom bezrobotnym i poszukującym pracy w uzyskaniu odpowiedniego zatrudnienia oraz pracodawcom w pozyskiwaniu

Bardziej szczegółowo

KONKURS HEROSI ORGANIZACJI WSPARCIE DLA KADRY ZARZĄDZAJĄCEJ I DZIAŁÓW HR

KONKURS HEROSI ORGANIZACJI WSPARCIE DLA KADRY ZARZĄDZAJĄCEJ I DZIAŁÓW HR PROPOZYCJA UDZIAŁU W PROJEKCIE DORADCZO-SZKOLENIOWYM PROPOZYCJA UDZIAŁU W PROJEKCIE DORADCZO-SZKOLENIOWYM WSPÓŁFINANSOWANYM ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ KONKURS HEROSI ORGANIZACJI WSPARCIE DLA KADRY ZARZĄDZAJĄCEJ

Bardziej szczegółowo

Współpraca podmiotów służb publicznych

Współpraca podmiotów służb publicznych Współpraca podmiotów służb publicznych WSB Szczecin - Studia podyplomowe Opis kierunku Współpraca podmiotów służb publicznych - studia podyplomowe w WSB w Szczecinie Konkurencja na rynkach gospodarczych,

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Bezpieczeństwo i higiena pracy Bezpieczeństwo i higiena pracy WSB Toruń - Studia podyplomowe Opis kierunku Studia podyplomowe Bezpieczeństwo i higiena pracy w WSB w Toruniu Obecnie zadania służby bezpieczeństwa i higieny pracy mogą

Bardziej szczegółowo

Przewodnik ABK po stażach i praktykach w WSP TWP. Projekt współfinansowany z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Przewodnik ABK po stażach i praktykach w WSP TWP. Projekt współfinansowany z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Przewodnik ABK po stażach i praktykach w WSP TWP Interesują mnie staże i praktyki: SHtraining - firma szkoleniowa Praktyki w dziale rekrutacji Praktyki przy organizacji szkoleń otwartych Polskie Towarzystwo

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA EDUKACYJNO - ZAWODOWEGO. w GIMNAZJUM MIEJSKIM IM. JANA PAWŁA II W GŁOWNIE. w roku szkolnym 2015/2016

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA EDUKACYJNO - ZAWODOWEGO. w GIMNAZJUM MIEJSKIM IM. JANA PAWŁA II W GŁOWNIE. w roku szkolnym 2015/2016 WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA EDUKACYJNO - ZAWODOWEGO w GIMNAZJUM MIEJSKIM IM. JANA PAWŁA II W GŁOWNIE w roku szkolnym 2015/2016 Podstawa prawna Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.

Bardziej szczegółowo

Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 9 listopada 2011 roku

Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 9 listopada 2011 roku ZARZĄDZENIE Nr 84/2011 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 9 listopada 2011 roku zmieniające zasady organizacji studiów podyplomowych Zarządzanie jakością Na podstawie 7 Regulaminu

Bardziej szczegółowo

ZAGADNIENIA KIERUNKOWE rok akademicki 2015/2016. Pedagogika, studia II stopnia

ZAGADNIENIA KIERUNKOWE rok akademicki 2015/2016. Pedagogika, studia II stopnia ZAGADNIENIA KIERUNKOWE 1. Pedagogika jako nauka źródła pedagogiki jako nauki teoretycznej, praktycznej i empirycznej, miejsce pedagogiki w systemie nauk oraz jej powiązania z innymi dyscyplinami; interdyscyplinarność

Bardziej szczegółowo

Kierunek Ekonomia Rok I Lp. Przedmioty Blok Wymiar

Kierunek Ekonomia Rok I Lp. Przedmioty Blok Wymiar Kierunek Ekonomia Rok I Semestr 1 Semestr 2 Matematyka wstęp 60 1 30 30 1 Matematyka A 60 6 30 30 E 2 Podstawy statystyki A 60 6 30 30 E 3 Podstawy mikroekonomii A 60 6 30 30 E 4 Podstawy makroekonomii

Bardziej szczegółowo

Rekrutacja zakończona! Prosimy o pozostawienie kontaktu za pomocą formularza, a powiadomimy Cię o najbliższej rekrutacji!

Rekrutacja zakończona! Prosimy o pozostawienie kontaktu za pomocą formularza, a powiadomimy Cię o najbliższej rekrutacji! Wycena nieruchomości WSB Wrocław - Studia podyplomowe Opis kierunku Rekrutacja zakończona! Prosimy o pozostawienie kontaktu za pomocą formularza, a powiadomimy Cię o najbliższej rekrutacji! Wycena nieruchomości

Bardziej szczegółowo

FINANSOWE I RACHUNKOWE ASPEKTY ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI UNIJNYMI

FINANSOWE I RACHUNKOWE ASPEKTY ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI UNIJNYMI FINANSOWE I RACHUNKOWE ASPEKTY ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI UNIJNYMI dr Elżbieta Hajduga Adiunkt Katedry Rachunkowości i Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu Opieka merytoryczna prof. dr hab. Grażyna

Bardziej szczegółowo

Program dla studiów podyplomowych. Edukacja dla bezpieczeństwa

Program dla studiów podyplomowych. Edukacja dla bezpieczeństwa Program dla studiów podyplomowych Edukacja dla bezpieczeństwa Instytut prowadzący studia podyplomowe Nazwa studiów Typ studiów Instytut Politologii Edukacja dla bezpieczeństwa Studia kwalifikacyjne Studia

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W RADOMIU

POWIATOWY URZĄD PRACY W RADOMIU POWIATOWY URZĄD PRACY W RADOMIU BANK PROGRAMÓW GRUPOWYCH PORAD ZAWODOWYCH I GRUPOWEJ INFORMACJI ZAWODOWEJ 2013r. Bank Programów Porad Grupowych i Grupowych Informacji Zawodowych w Powiatowym Urzędzie Pracy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr./2014 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 27 czerwca 2014 r.

UCHWAŁA Nr./2014 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 27 czerwca 2014 r. PSP.40-4/14 (projekt) UCHWAŁA Nr./014 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 7 czerwca 014 r. w sprawie utworzenia specjalności kształcenia Zarządzanie zasobami ludzkimi na studiach

Bardziej szczegółowo

PRZEDSTAWIA OFERTĘ DYDAKTYCZNĄ DLA BRANŻY FITNESS

PRZEDSTAWIA OFERTĘ DYDAKTYCZNĄ DLA BRANŻY FITNESS PRZEDSTAWIA OFERTĘ DYDAKTYCZNĄ DLA BRANŻY FITNESS Wyższa Szkoła Zarządzania i Coachingu została powołana w celu wypełnienia luki na rynku edukacyjnym, a tym samym przygotowania fachowców do pracy na rzecz

Bardziej szczegółowo

ZAGADNIENIA DO EGZAMINU DYPLOMOWEGO W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015 WYDZIAŁ PEDAGOGICZNY KIERUNEK:

ZAGADNIENIA DO EGZAMINU DYPLOMOWEGO W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015 WYDZIAŁ PEDAGOGICZNY KIERUNEK: ZAGADNIENIA DO EGZAMINU DYPLOMOWEGO W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015 WYDZIAŁ PEDAGOGICZNY KIERUNEK: 1. PEDAGOGIKA studia I stopnia, profil praktyczny, specjalność: a) EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA Z WYCHOWANIEM

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W RADOMIU

POWIATOWY URZĄD PRACY W RADOMIU POWIATOWY URZĄD PRACY W RADOMIU BANK PROGRAMÓW GRUPOWYCH PORAD ZAWODOWYCH I GRUPOWEJ INFORMACJI ZAWODOWEJ 2014r. Bank Programów Porad Grupowych i Grupowych Informacji Zawodowych w Powiatowym Urzędzie Pracy

Bardziej szczegółowo

Terapia pedagogiczna studia podyplomowe uzupełniające kursy kwalifikacyjne dla nauczycieli

Terapia pedagogiczna studia podyplomowe uzupełniające kursy kwalifikacyjne dla nauczycieli Terapia pedagogiczna studia podyplomowe uzupełniające kursy kwalifikacyjne dla nauczycieli WSB Poznań - Studia podyplomowe Opis kierunku Terapia pedagogiczna studia podyplomowe uzupełniające kursy kwalifikacyjne

Bardziej szczegółowo