WYŻSZA SZKOŁA HANDLOWA W RADOMIU

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WYŻSZA SZKOŁA HANDLOWA W RADOMIU"

Transkrypt

1

2 Asystent rodziny (studia kwalifikacyjne) Dlaczego warto wybrać ten kierunek Zdobywasz kwalifikacje do wykonywania nowego zawodu Program kursu jest zgody z Ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z dnia r. (Decyzja nr 26/2012/Ar wydana przez MPiPS Program konsultowany z naukowcami i praktykami w zakresie pomocy socjalnej Podczas studiów Zdobywasz wiedzę z zakresu prawa, psychologii, terapii rodzin oraz metodyki pracy asystenta rodziny Ćwiczysz umiejętności opiekuńczo-wychowawcze Rozwijasz umiejętności komunikacyjne oraz negocjacyjne Dowiesz się jak należy postępować w sytuacji kryzysowej Zdobywasz wiedzę na temat aktywizacji rodziny oraz sporządzania planu pracy z rodziną Zapoznasz się z ustawą o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie Poznasz procedury Niebieskiej Karty. Dni Dialogu Kultur Świata taniec turecki przygotowany przez studentów programu Erasmus. Program jest skierowany do Absolwentów studiów licencjackich lub magisterskich chcących poszerzyć wiedzę dotyczącą zagadnień rodziny Pracowników socjalnych Psychologów Pedagogów Osób pracujących w charakterze asystentów rodziny Pracowników Urzędów Gmin Wszystkich zainteresowanych pracą asystenta rodziny. Studenci chętnie angażują się w wolontariat. Warsztaty fotograficzne dla dzieci z domu dziecka przygotowane przez studentów WSH. Po studiach Możesz prowadzić różne formy wsparcia rodziny: poradnictwo, terapię, rozwiązywać różne problemy społeczne, czy opiekuńczo-wychowawcze Posiadasz umiejętności interpersonalne i komunikacyjne Jesteś wyposażony w wiedzę z zakresu psychologii, prawa i medycznych podstaw związanych z funkcjonowaniem rodziny Potrafisz samodzielnie dobierać odpowiednie metody podczas pracy z rodziną. Biuro Studiów Podyplomowych Ul. Traugutta 61a, Radom Tel , fax

3 Program studiów 1. Wybrane zagadnienia prawa rodzinnego, administracyjnego, karnego, cywilnego, zabezpieczenia społecznego, prawa pracy 2. Zadania i uprawnienia asystenta rodziny 3. Podstawy psychologii rozwojowej i wychowawczej z elementami pedagogiki 4. Zadania i uprawnienia asystenta rodziny 5. Definicje rodziny, jej struktura, funkcje oraz potrzeby i problemy 6. Metodyka pracy asystenta rodziny 7. Mediacje w rodzinie 8. Metody aktywizacji rodziny 9. Sporządzenie planu pracy z rodziną 10. Interwencja kryzysowa w rodzinie 11. Edukacja zdrowotna rodziny 12. Organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży 13. Pomoc rodzinie w funkcjonowaniu w środowisku lokalnym 14. Współpraca asystenta z rodzinami oraz służbami wspierającymi rodzinę 15. Analiza własnych możliwości i ograniczeń w wykonywaniu zadań asystenta rodziny. Studenci WSH to zgrana społeczność akademicka. Studia poleciła mi znajoma, która jest absolwentką studiów podyplomowych. Jestem pewien, że zdobyta wiedza przyda mi się w mojej przyszłej pracy zawodowej. Szczególnie polecam zajęcia z praktykami, którzy dzielą się swoim doświadczeniem, a liczne przykłady z praktyki zawodowej sprawiają, że wiedza staje się bliższa i jest szybciej przyswajana. Marcin Przybytniewski studia podyplomowe WSH Studenci WSH biorą udział w projektach społecznych skierowanych do dzieci i młodzieży. Organizacja zajęć Studia obejmują 240 godz. zajęć dydaktycznych, 2 semestry. Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele Forma zajęć: wykłady, ćwiczenia, konwersatoria, warsztaty Dokumenty wymagane od kandydatów na studia to: Odpis ukończenia studiów wyższych Podanie do Rektora Kwestionariusz osobowy Ksero 2 stron dowodu osobistego 2 zdjęcia legitymacyjne

4 Audyt i kontrola wewnętrzna w gospodarce i administracji Dlaczego warto wybrać ten kierunek Audytor wewnętrzny to istotna funkcja w każdym przedsiębiorstwie, wpływająca na efektywność działań organizacji Zdobędziesz interdyscyplinarną wiedzę, pozwalającą na ocenę jakości i efektywności działań w firmie Zdobędziesz możliwość ubiegania się o międzynarodowe certyfikaty Do wykonywania zawodu przygotują Cię doświadczeni audytorzy posługujący się wiedzą praktyczną opartą na podstawach etycznych. Studenckie warsztaty prasowe. Program jest skierowany do Kadry kierowniczej oraz pracowników administracji rządowej na szczeblu centralnym i wojewódzkim Pracowników wszystkich szczebli urzędów i jednostek samorządów terytorialnych Pracowników komórek kontroli wewnętrznej różnego rodzaju przedsiębiorstw i instytucji finansowych Przedsiębiorców i osób, które chcą podnieść swoje kwalifikacje zawodowe Jarosław Kalinowski, poseł do PE, był jednym z fundatorów wyjazdu do Europarlamentu w konkursie Wygraj bilet do Europarlamentu zorganizowanym przez WSH. Ambasador Palestyny w WSH w ramach cyklu Wykłady Otwarte. Podczas studiów Zdobędziesz wiedzę z zakresu audytu zgodną z międzynarodowymi standardami oraz ustawodawstwem UE Zapoznasz się ze standardami kontroli określonymi przez ministra finansów Przygotowujesz się do międzynarodowych egzaminów na audytora wewnętrznego, np. Certified Internal Auditor (CIA) czy Certified Government Auditing Professional (CGAP) Ćwiczysz praktyczne aspekty przeprowadzania audytu wewnętrznego pod okiem doświadczonych praktyków-audytorów Zapoznajesz się z metodyką przeprowadzania audytu podczas zajęć warsztatowych Zdobędziesz wiedzę o systemie funkcjonowania kontroli wewnętrznej w podmiotach gospodarczych i administracji publicznej, o procesach planowania i wykonywania audytu oraz o roli systemów kontroli wewnętrznej i audytu w ich działalności Pozyskasz umiejętności posługiwania się zdobytą wiedzą w działalności praktycznej Po studiach Jesteś specjalistą z zakresu problematyki audytu wewnętrznego i kontroli Potrafisz sprawnie posługiwać się metodologią i dostępnymi narzędziami w zakresie audytu Potrafisz efektywnie wykorzystać wiedzę zdobytą podczas studiów z zakresu rachunkowości, sprawozdawczości finansowej i gospodarczej, analizy ekonomicznej i zarządzania Potrafisz stworzyć system kontroli wewnętrznej w przedsiębiorstwie oraz poprzez to usprawnić identyfikowanie, oszacowanie i efektywne zarządzanie ryzykiem związanym z osiąganiem zasadniczych celów w przedsiębiorstwie Biuro Studiów Podyplomowych Ul. Traugutta 61a, Radom Tel , fax

5 Program studiów 1. Podstawy organizacji i zarządzania 2. Ustrój administracji publicznej i procedura administracyjna 3. Finanse publiczne i prawo finansowe 4. Finanse przedsiębiorstw 5. Zamówienia publiczne 6. Wybrane zagadnienia z mikroekonomii i makroekonomii 7. Rachunkowość finansowa i sprawozdawczość finansowa 8. Elementy rachunkowości zarządczej 9. Standardy audytu wewnętrznego 10. Metodyka przeprowadzania audytu wewnętrznego 11. Oszacowanie ryzyka audytu wewnętrznego 12. Praktyczne aspekty realizacji zadań audytorskich 13. Obszary audytu wewnętrznego 14. Etyczne aspekty kontroli audytu wewnętrznego Rozpoczęcie roku akademickiego. Audytor wewnętrzny to poszukiwany i atrakcyjny zawód wymagający jednak wszechstronnej wiedzy z wielu dyscyplin gospodarczych, w tym głównie z zakresu finansów i finansów publicznych. Dlatego też oprócz wiedzy teoretycznej - ustawicznie pogłębianej (zwłaszcza, jeżeli dotyczy to pomocy ze środków unijnych) oferujemy Państwu także szeroki zakres zajęć warsztatowych, prowadzonych przez praktyków, co stanowić powinno najlepszą bazę dla przyszłych audytorów. Program studiów jest tak skonstruowany, że słuchacze, po uzyskaniu teoretycznych fundamentów, ćwiczą praktyczne umiejętności pod okiem audytorów z wieloletnim doświadczeniem. Dr Monika Filipiuk, specjalistka z zakresu audytu i kontroli (na różnych etapach procedowania) projektów współfinansowanych ze środków europejskich Krzysztof Kwiatkowski, wykładowca WSH. Organizacja zajęć Program studiów obejmuje 208 godz. zajęć dydaktycznych, 2 semestry Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele Forma zajęć: wykłady, ćwiczenia, konwersatoria, warsztaty Dokumenty wymagane od kandydatów na studia to: Odpis ukończenia studiów wyższych Podanie do Rektora Kwestionariusz osobowy Ksero 2 stron dowodu osobistego 2 zdjęcia legitymacyjne

6 Bezpieczeństwo wewnętrzne Dlaczego warto wybrać ten kierunek Profesjonalna i wykwalifikowana kadra wykładowców z doświadczeniem w obszarze bezpieczeństwa Współpraca Uczelni z instytucjami dbającymi o bezpieczeństwo Możliwość zdobycia umiejętności analizowania zjawisk i rozwiązywania problemów bezpieczeństwa w skali krajowej i globalnej Zdobycie przygotowania do zatrudnienia w strukturach i jednostkach Wojska Polskiego. Podczas studiów Zdobywasz wiedzę z zakresu bezpieczeństwa w różnych obszarach Podnosisz swoje kwalifikacje zawodowe Ćwiczysz umiejętności przydatne w sytuacjach zagrożenia WSH podpisuje umowę o współpracy ze Strażą Miejską. Gen. Roman Polko, wykładowca WSH. Program jest skierowany do Pracowników i kandydatów do struktur administracji publicznej Członków zespołów reagowania kryzysowego Pracowników i funkcjonariuszy organizacji zajmujących się bezpieczeństwem obywateli w szczególności: Straży Pożarnej, Policji, Straży Miejskiej, Wojska Polskiego, Służb Specjalnych Absolwentów studiów wyższych zainteresowanych tematyką bezpieczeństwa. Po studiach Potrafisz dokonać analizy procesów dotyczących bezpieczeństwa i porządku publicznego Potrafisz podejmować decyzje w sytuacjach kryzysowych Posiadasz wiedzę z zakresu planowania i organizacji przedsięwzięć obronnych Jesteś przygotowany do pracy w jednostkach administracji publicznej, siłach zbrojnych, jednostkach administracyjnych straży, policji, służbach inspekcyjnych oraz w przedsiębiorstwach i organizacjach pozarządowych. Biuro Studiów Podyplomowych Ul. Traugutta 61a, Radom Tel , fax

7 Program studiów 1. Instytucje i prawo UE w zakresie bezpieczeństwa wewnętrznego 2. Problemy współczesnego państwa 3. Instytucje bezpieczeństwa wewnętrznego 4. Prawno-konstytucyjne podstawy bezpieczeństwa narodowego i bezpieczeństwa wewnętrznego 5. Bezpieczeństwo teleinformatyczne 6. Ochrona informacji niejawnych 7. Bezpieczeństwo przemysłowe 8. Współczesne problemy i rodzaje terroryzmu 9. Służby specjalne we współczesnym państwie 10. Psychologiczne aspekty sytuacji kryzysowych 11. Podstawy kryminologii i kryminalistyki 12. Bezpieczeństwo sfery publicznej 13. Ochrona osób, mienia, obiektów i obszarów 14. Skutki migracji dla bezpieczeństwa wewnętrznego WSH zawarła porozumienie z Komendą Wojewódzką Policji w zakresie współpracy i realizacji praktyk dla studentów kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne. Miałam wiele wątpliwości, wybierając studia podyplomowe. Teraz wiem, że dokonałam dobrego wyboru, zarówno uczelni, jak i kierunku. Żałuję, że studia trwały tylko 2 semestry i że tak szybko rozstajemy się z Uczelnią, wspaniałymi wykładowcami i cudowną grupą. Już teraz myślę o podjęciu kolejnego kierunku studiów. Agnieszka Gębska absolwentka studiów podyplomowych Krzysztof Rutkowski podczas spotkania ze studentami kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne. Prelekcja zatytułowana Praktyka działalności detektywistycznej odbyła się w ramach programu upraktyczniania studiów. Organizacja zajęć Program studiów: 180 godz. zajęć dydaktycznych Studia trwają 2 semestry Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele. Dokumenty wymagane od kandydatów na studia to: Odpis ukończenia studiów wyższych Podanie do Rektora Kwestionariusz osobowy Ksero 2 stron dowodu osobistego 2 zdjęcia legitymacyjne

8 Bezpieczeństwo i higiena pracy Dlaczego warto wybrać ten kierunek Zdobędziesz rzetelną i aktualną wiedzę Podniesiesz swoje kwalifikacje i oszlifujesz swoje umiejętności Przygotujesz się do uzyskania najwyższego statusu i uprawnień zawodowych w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy według najnowszych standardów europejskich. Debata ekspercka Kryzys finansowy czy nasze pieniądze są bezpieczne? Program jest skierowany do Osób pracujących lub planujących rozpocząć pracę w służbach BHP Osób chcących podnieść swoje kwalifikacje, poszerzyć wiedzę z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy Absolwentów szkół wyższych pragnących uzyskać nową specjalność zawodową Panel dyskusyjny ambasadorów podczas Dni Dialogu Kultur Świata. Zajęcia prowadzone są w nowocześnie wyposażonych salach. Podczas studiów Zdobędziesz wiedzę w zakresie prawa pracy, psychologii pracy, zarządzania bezpieczeństwem, ochrony przeciwpożarowej Zapoznasz się z problematyką ergonomii, ryzyka zawodowego, wypadkoznawstwa Poznasz obowiązujące w Unii Europejskiej zasady zarządzania bezpieczeństwem pracy Zdobędziesz umiejętności w zakresie analizy prawnej i ekonomicznej systemu zarządzania BHP w stopniu pozwalającym na samodzielne identyfikowanie zagrożeń oraz ocenę ryzyka zawodowego Poznasz sposoby wdrażania systemu zarządzania BHP w miejscu pracy Zdobędziesz wiedzę na temat warsztatu pedagogicznego instruktora BHP Po studiach Jesteś przygotowany do pracy w przedsiębiorstwach, firmach oraz ośrodkach szkoleniowych Możesz poszukiwać pracy w różnego rodzaju sektorach gospodarki, m. in.: górnictwie, budownictwie, szkolnictwie, służbie zdrowia, służbach mundurowych, administracji państwowej oraz samorządach terytorialnych Potrafisz wdrażać system zarządzania BHP w swojej firmie Potrafisz identyfikować zagrożenia oraz dokonać oceny ryzyka zawodowego Znasz ważniejsze postanowienia Kodeksu pracy, rozporządzeń i innych aktów prawnych dotyczących problematyki bhp oraz potrafisz nadzorować ich przestrzeganie. Biuro Studiów Podyplomowych Ul. Traugutta 61a, Radom Tel , fax

9 Program studiów 1. Prawna ochrona pracy 2. Zagrożenia neuropsychoimmunologiczne w środowisku pracy 3. Psychospołeczne uwarunkowania środowiska pracy 4. Organizacja służby BHP 5. Ocena ryzyka zawodowego 6. Ergonomia i fizjologia 7. Podstawy dydaktyczne pracy instruktora BHP 8. Analiza zagrożeń na stanowisku pracy 9. Bezpieczeństwo w budownictwie 10. Pomiary czynników szkodliwych środowiska pracy 11. Pierwsza pomoc podczas wypadku w pracy 12. Psychologiczne aspekty nauczania dorosłych 13. Praca pedagogiczna instruktora BHP 14. Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy 15. Rachunek kosztów 16. Ochrona przeciwpożarowa w środowisku pracy 17. Wprowadzenie do ochrony środowiska 18. Warsztat metodyczny instruktora BHP 19. Wypadkoznawstwo Bogdan Klich podczas wykładu otwartego pn. Bezpieczeństwo w NATO i Unii Europejskiej. Zdecydowałem się na studia podyplomowe ze względu na pracę zawodową. Niewątpliwymi atutami studiów w WSH są niska cena oraz małe grupy, co pozwala na interakcję z wykładowcami oraz sprzyja nawiązywaniu ciekawych kontaktów zawodowych. Istotne jest również to, że uczelnia nawiązuje współpracę z praktykami, którzy mogą przekazywać wiedzę rzeczywiście przydatną w rozwiązywaniu codziennych problemów zawodowych. Mgr Sławomir Przybysz, absolwent studiów podyplomowych Jerzy Hausner w WSH w ramach cyklu Wykłady Otwarte. Organizacja zajęć Studia trwają 2 semestry, 230 godz. zajęć dydaktycznych, zajęcia odbywają się w soboty i niedziele Forma zajęć: ćwiczenia, wykłady, konwersatoria Dokumenty wymagane od kandydatów na studia to: Odpis ukończenia studiów wyższych Podanie do Rektora Kwestionariusz osobowy Ksero 2 stron dowodu osobistego 2 zdjęcia legitymacyjne

10 Business English Dlaczego warto wybrać ten kierunek Będziesz przygotowany do funkcjonowania w anglojęzycznym środowisku biznesowym Będąc anglistą zyskasz umiejętności prowadzenia zajęć z Business English Może służyć jako przygotowanie do egzaminu z angielskiego języka biznesowego English for Business oferowanego na całym świecie przez Londyńską Izbę Przemysłowo-Handlową Podczas studiów Zdobywasz wiedzę i umiejętności niezbędne w anglojęzycznym środowisku biznesowym Poznajesz terminologię i frazeologię języka biznesu Pogłębiasz wiedzę na temat podstaw języka biznesu Nabywasz umiejętności autoprezentacji i komunikacji w biznesie (tzw. business skills) Ćwiczysz rozumienie i analizę tekstów biznesowoprawnych Opanowujesz zasady, formy i styl różnych pism sporządzanych dla potrzeb firm (business writing). WSH jest organizatorem wyjazdów studyjnych do Brukseli. Program jest skierowany do Nauczycieli języka angielskiego Osób zainteresowanych prowadzeniem kursów Business English Absolwentów filologii angielskiej i lingwistyki stosowanej Osób z dobrą znajomością języka angielskiego Obecnych bądź przyszłych pracowników międzynarodowych firm, którzy potrzebują znajomości języka angielskiego na poziomie biznesowym. Zia Mojadedi, Ambasador Afganistanu w WSH. Wykład nt. Afganistan wczoraj i dziś. Po studiach Jesteś przygotowany do pracy w anglojęzycznym środowisku w firmach międzynarodowych Nauczyciele są przygotowani do prowadzenia kursów Business English Możesz podejść do egzaminu językowego i zdobyć certyfikat LCCI IQ Biuro Studiów Podyplomowych Ul. Traugutta 61a, Radom Tel , fax

11 Program studiów 1. Business Vocabulary: - zarządzanie, marketing, bankowość, finanse, komunikacja, handel, rynek, dystrybucja, transport, produkcja, zatrudnienie, ochrona środowiska, ochrona konsumenta, struktura firmy, globalizacja 2. Business Writing: - zasady pisania listów handlowych; - korespondencja służbowa: memo, raport, ogłoszenie - korespondencja handlowa: oferta, zamówienie, reklamacja, ulotka reklamowa - podanie o pracę, życiorys, list motywacyjny, referencje 3. Business Skills: - język prezentacji, narad, negocjacji, konferencji, rozmowy telefoniczne, kontakty służbowe, analiza tekstów biznesowo-prawnych, komunikacja międzykulturowa 4. Case Studie 5. Business Translation: - cechy charakterystyczne języka specjalistycznego, tłumaczenie tekstów języka biznesu (pol. ang., ang. pol.) 6. Business Culture Ambasador Tajlandii w WSH w ramach cyklu Wykłady Międzynarodowe. Studia Business English to przede wszystkim wykładowcy z odpowiednim przygotowaniem merytorycznym i szeroką wiedzą w tej dziedzinie. Nauka na tym kierunku pozwoliła mi poszerzyć znajomość terminologii z różnych dziedzin biznesu i ugruntować zdobytą wcześniej wiedzę. Ponadto zwiększyły się moje kompetencje językowe w prowadzeniu kursów biznesowych w firmach. Agnieszka Walkiewicz absolwentka studiów podyplomowych WSH Debata kandydatów do Europarlamentu w WSH. Organizacja zajęć Program studiów obejmuje 180 godz. zajęć dydaktycznych, 2 semestry Forma zajęć: wykłady, ćwiczenia, konwersatoria, warsztaty, projekty. Dokumenty wymagane od kandydatów na studia to: Odpis ukończenia studiów wyższych Podanie do Rektora Kwestionariusz osobowy Ksero 2 stron dowodu osobistego 2 zdjęcia legitymacyjne

12 Coaching Dlaczego warto wybrać ten kierunek Kierunek objęty opieką Grupy Active Change Studia przygotowują Cię do samodzielnego prowadzenia szkoleń Wypracowujesz cechy profesjonalnego coacha Dowiesz się jak zdobyte zasoby wiedzy i umiejętności odpowiednio zastosować do zmotywowania i towarzyszenia klientowi w celowym usprawnianiu jego funkcjonowania, pomożesz np. znaleźć balans między życiem osobistym a zawodowym, pozostać lub powrócić na wytyczone drogi. Rozwiniesz umiejętności interpersonalne przydatne w innych kontekstach zawodowych (np. w pracy menedżera), a także poszerzysz wiedzę, którą możesz wykorzystywać w pracy konsultanta. Zajęcia obejmują warsztaty i wykłady, które kształtują postawę coacha i rozwijają umiejętności w zakresie prowadzenia sesji oraz wpływają również silnie na osobisty rozwój. Program jest skierowany do Profesjonalnych doradców zawodowych, specjalistów w zakresie rozwoju zawodowego Dyrektorów, kierowników, profesjonalistów zatrudnionych w działach HR Psychologów i terapeutów Trenerów i konsultantów Osób pracujących w roli coacha, które chcą podnieść swoje kompetencje zawodowe Osób pragnących doskonalić się zawodowo i osobiście. Praktyczne umiejętności słuchacze kierunku coaching nabywają podczas sesji superwizowanych. Podczas studiów Zrozumiesz istotę coachingu Poznasz proces pracy w coachingu oraz narzędzia niezbędne w pracy coacha Zapoznasz się z różnymi typami coachingu Lepiej poznasz siebie i swoje predyspozycje do pełnienia roli coacha Rozwiniesz swoje kompetencje interpersonalne Poznasz różne modele sesji coachingowych Przećwiczysz różne metody pracy coacha Zdobędziesz praktyczne umiejętności stosowania metod i narzędzi coachingowych. Jacek Rozenek, wykładowca WSH. Po studiach Znasz warsztat pracy profesjonalnego coacha Potrafisz precyzyjnie zaplanować i przeprowadzić szkolenie, zgodnie z potrzebami klienta indywidualnego Potrafisz zaplanować własną ścieżkę kariery jako zawodowego trenera Potrafisz pracować z grupą i stosować zdobytą podczas studiów wiedzę. Biuro Studiów Podyplomowych Ul. Traugutta 61a, Radom Tel , fax

13 Program studiów 1. Trening interpersonalny 2. Podstawy zarządzania dla coachów 3. Podstawy psychologii człowieka dorosłego 4. Proces pracy w coachingu 5. Narzędzia coachingu 6. Coaching biznesowy 7. Coaching kariery 8. Life coaching 9. Coaching grupowy 10. Coaching relacji 11. Komunikacja i metakomunikacja w relacji z klientem 12. Zarządzanie czasem w pracy coacha 13. Kreatywność w pracy coacha 14. Metody radzenia sobie z klientem trudnym 15. Praca z oporem i ograniczającymi przekonaniami 16. Aspekty międzykulturowe w coachingu 17. Pierwszy kontakt z klientem autoprezentacja 18. Sesje superwizowane 19. Typy osobowości w coachingu Debata ekspercka Kryzys finansowy - czy nasze pieniądze są bezpieczne? Na programie studiów podyplomowych z coachingu skorzysta każdy, kto jest zainteresowany rozwojem osobistym i kształceniem przez całe życie - coaching to metoda, którą z powodzeniem można stosować i w biznesie, i w życiu osobistym. Na studiach nie zawiodą się menedżerowie, liderzy zespołów i przedsiębiorcy, którzy widzą wartość w coachingowym zarządzaniu przez cele. Dotyczy to również pracowników działów HR, trenerów biznesu, doradców zawodowych czy nauczycieli. Dzięki studiom uzupełnią i rozwiną swoją dotychczasową wiedzę najnowszymi trendami na rynku, który coraz bardziej docenia współpracę ze specjalistami posiadającymi dyplom coacha. Mgr Magdalena Jelonkiewicz-Bałdys, coach i trener. Aleksander Gudzowaty - polski biznesmen, jeden z najbogatszych Polaków - WSH, spotkanie z cyklu Business Class. Organizacja zajęć Studia trwają 2 semestry, 170 godz. zajęć dydaktycznych Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele Formy zajęć: warsztaty, ćwiczenia, konwersatoria, case study Dokumenty wymagane od kandydatów na studia to: Odpis ukończenia studiów wyższych Podanie do Rektora Kwestionariusz osobowy Ksero 2 stron dowodu osobistego 2 zdjęcia legitymacyjne

14 Doradztwo finansowe Dlaczego warto wybrać ten kierunek Zdobędziesz nowy, rozwijający się w Polsce zawód Posiądziesz wiedzę, niezbędną w pracy ukierunkowanej na objęcie klienta indywidualnego kompleksowym i profesjonalnym, a także niezależnym doradztwem finansowym Zarówno wiedza jak również zdobyte umiejętności umożliwią Ci prawidłowe funkcjonowanie na rynku pracy. Program jest skierowany do Osób zajmujących się doradztwem finansowym, które chcą poszerzać kwalifikacje zawodowe zgodnie ze stale rosnącymi i zmieniającymi się wyzwaniami rynku Pośredników finansowych Osób odpowiedzialnych w przedsiębiorstwach za planowanie finansów i strategii finansowych Pracowników różnych instytucji finansowych, m.in. banków, biur maklerskich, firm ubezpieczeniowych Osób zainteresowanych tematyką ekonomiczną, chcących pogłębiać swoją wiedzę. Debata ekspercka Kryzys finansowy - czy nasze pieniądze są bezpieczne? Sale wykładowe wyposażone są w bezprzewodowy Internet. Podczas studiów Zdobywasz wiedzę o zarządzaniu finansami klientów indywidualnych oraz portfelami przedsiębiorstw Wypracowujesz umiejętność samodzielnego poruszania się w obszarze finansów Dowiesz się jak ocenić sytuację ekonomiczną firmy oraz dostosować odpowiednią strategię do wykonanej analizy Ćwiczysz umiejętność planowania gospodarki finansowej klientów Wypracowujesz umiejętność wykonywania obowiązków profesjonalnie i niezależnie Ćwiczysz umiejętność autoprezentacji i argumentacji Pracujesz nad terminowością i odpowiedzialnością w wykonywaniu powierzonych zadań z zachowaniem zasady kreatywności. Po studiach Jesteś przygotowany do wykonywania zawodu, który może zapewnić wysokie dochody Jesteś przygotowany do podjęcia pracy w pionach finansowych przedsiębiorstw produkcyjnych, instytucjach rynku finansowego, funduszach emerytalnych, giełdach papierów wartościowych, biurach maklerskich, towarzystwach ubezpieczeniowych, funduszach powierniczych, firmach konsultingowych Potrafisz samodzielnie poruszać się po rynku finansowym Posiadasz umiejętność sprawnego zarządzania powierzonymi zasobami i kapitałem w różnych przedsiębiorstwach Posiadasz szeroką wiedzę na temat inwestowania, kredytowania czy ubezpieczeń Jesteś przygotowany do dogłębnej analizy sytuacji ekonomicznej każdego gospodarstwa domowego oraz skonstruowania indywidualnej strategii finansowej zgodnie z potrzebami i preferencjami klientów, obejmującej zarówno plan wydatków, oszczędności, jak i inwestycji. Biuro Studiów Podyplomowych Ul. Traugutta 61a, Radom Tel , fax

15 Program studiów 1. Organizacja i instytucje rynku finansowego w Polsce 2. Podstawy makroekonomii 3. Dystrybucja produktów finansowych 4. Ocena opłacalności inwestycji 5. Kredyty bankowe oraz pożyczki gotówkowe 6. Konta oszczędnościowo-rozliczeniowe oraz lokaty bankowe 7. Doradztwo finansowe w Polsce i Unii Europejskiej 8. Zarządzanie finansami indywidualnymi 9. Zarządzanie portfelami papierów wartościowych 10. Trening umiejętności interpersonalnych 11. Rynek walutowy i rynek ubezpieczeń 12. Nowe technologie w pracy doradcy finansowego 13. Wycena wartości spółki kapitałowej Prof. Grzegorz Kołodko - polski polityk, ekonomista, były wicepremier i minister finansów - wykład inauguracyjny podczas rozpoczęcia roku akademickiego w WSH, październik 2011 r. Doradztwo finansowe to doskonała praca dla osób, które nie lubią wykonywać obowiązków rutynowo, a jednocześnie są bardzo sumienne i kreatywne. Wiedza i umiejętności nabyte na tym kierunku studiów przydadzą się każdemu, nie tylko w życiu zawodowym, ale i przy zarządzaniu własnym kapitałem. Ten zawód wymaga samodyscypliny, ale też może dostarczyć satysfakcji, bo od nakładu pracy zależą rezultaty. Mgr Michał Wagner specjalista z zakresu ekonomii, manager w korporacji finansowej Uczelnia wyposażona jest w nowoczesny system komunikacji ze studentami. Organizacja zajęć Program studiów obejmuje 170 godz. zajęć dydaktycznych, 2 semestry Forma zajęć: wykłady, ćwiczenia, konwersatoria, warsztaty Dokumenty wymagane od kandydatów na studia to: Odpis ukończenia studiów wyższych Podanie do Rektora Kwestionariusz osobowy Ksero 2 stron dowodu osobistego 2 zdjęcia legitymacyjne

16 Doradztwo zawodowe Dlaczego warto wybrać ten kierunek Zostaniesz przygotowany do profesjonalnego pełnienia roli doradcy zawodowego. Pogłębisz wiedzę teoretyczną i praktyczną dotyczącą procesów psychologicznych, społecznych, etycznych, ekonomicznych i prawnych związanych z dostosowaniem zawodowym, doradzaniem, edukacją zawodową oraz rynkiem pracy w Polsce i UE. Zainspirujemy Cię do samokształcenia i tworzenia własnych narzędzi pracy. Staniesz się profesjonalnym doradcą zawodowym przygotowanym do udzielania pomocy zawodowej młodzieży, a także dorosłym Rozwiniesz swoje umiejętności interpersonalne i społeczne. Podczas studiów Przygotowujesz się do wykonywania czynności związanych z zawodem doradcy zawodowego Poznajesz niezbędne metody i narzędzia w codziennej pracy doradcy Nabywasz umiejętność trafnego wyboru zawodu oraz planowania kariery zawodowej Uczysz się stosowania nowoczesnych technik rekrutacji i selekcji kandydatów Wypracowujesz zdolności przywódcze i organizacyjne Ćwiczysz umiejętność efektywnego wyszukiwania informacji z różnych środków przekazu Studenci mają dostęp do bezprzewodowego Internetu. Spotkanie Rady Pracodawców w WSH. Program jest skierowany do Pracowników instytucji publicznych (rządowych, samorządowych) Członków organizacji pozarządowych Pracowników przedsiębiorstw Pracowników szkół i placówek edukacyjnych Pracowników instytucji szkoleniowych Wszystkich, którzy chcą wykonywać zawód doradcy zawodowego i udzielać porad związanych z wyborem przyszłego zawodu, kierunku kształcenia lub przygotowywać szkolenia dla poszukujących pracy. Po studiach Zdobywasz wiedzę niezbędną do wykonywania zawodu doradcy zawodowego Jesteś przygotowany do wykonywania obowiązków szkolnego doradcy zawodowego Potrafisz udzielać indywidualnych porad uczniom Jesteś przygotowany do prowadzenia grupowych zajęć aktywizujących Możesz ubiegać się o pracę w powiatowych i wojewódzkich urzędach pracy, poradniach psychologiczno-pedagogicznych, centrach pomocy rodzinie, organizacjach i instytucjach prowadzących pozarządowe pośrednictwo pracy, zespołach orzekających o stopniu niepełnosprawności, zakładach pracy, agencjach doradztwa zawodowego, Ochotniczych Hufcach Pracy, jednostkach szkolących. Biuro Studiów Podyplomowych Ul. Traugutta 61a, Radom Tel , fax

17 Program studiów 1. Doradztwo zawodowe w Polsce i za granicą 2. Psychologia stresu zawodowego 3. Elementy psychologii komunikacji i zarządzania personelem 4. Zawodoznawstwo 5. Doradztwo zawodowe dla osób bezrobotnych 6. Elementy psychologii rozwojowej 7. Metodyka pracy doradcy zawodowego w szkole 8. Narzędzia teleinformatyczne w pracy doradcy zawodowego 9. Autoprezentacja i wystąpienia publiczne 10. Podstawy prawa i etyki zawodowej 11. Doradztwo zawodowe osób niepełnosprawnych 12. Metodyka planowania kariery zawodowej 13. Style pracy doradczej i zarządzanie zmianą 14. Rola UE a działania na rzecz zwiększania zatrudnienia Studenckie warsztaty prasowe. Organizacja zajęć Program studiów obejmuje 350 godz. zajęć dydaktycznych, 3 semestry Forma zajęć: wykłady, ćwiczenia, konwersatoria, warsztaty Aleksander Gudzowaty polski biznesmen, jeden z najbogatszych Polaków WSH, spotkanie z cyklu Business Class. Pomimo deregulacji zawodu gorąco wszystkim polecam studia podyplomowe z zakresu doradztwa zawodowego, ponieważ jest to okazja do spotkania z ludźmi, którzy są specjalistami w tej dziedzinie, mogą przekazać wiele cennych informacji praktycznych, z życia zawodowego wziętych oraz poznać ludzi o podobnych zainteresowaniach. Dla osób, które już pracują w zawodzie, to okazja do wymiany doświadczeń oraz poszerzenia i usystematyzowania posiadanej wiedzy. Krzysztof Skomra doradca zawodowy, pośrednik pracy Studenci WSH zrzeszeni w Kołach Naukowych siedziba Sądu Najwyższego. Dokumenty wymagane od kandydatów na studia to: Odpis ukończenia studiów wyższych Podanie do Rektora Kwestionariusz osobowy Ksero 2 stron dowodu osobistego 2 zdjęcia legitymacyjne

II stopień SYLWETKA ABSOLWENTA: Pedagogika Opiekuńczo-Resocjalizacyjna

II stopień SYLWETKA ABSOLWENTA: Pedagogika Opiekuńczo-Resocjalizacyjna Pedagogika Opiekuńczo-Resocjalizacyjna 1. Studenci zdobywają wiedzę z teoretycznych podstaw w zakresie pedagogiki penitencjarnej, pedagogiki czasu wolnego, gerontopedagogiki. Posiadają uporządkowaną wiedzę

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA PEDAGOGIKI I ADMINISTRACJI im. MIESZKA I w POZNANIU. WYDZIAŁ ZAMIEJSCOWY w NOWYM TOMYŚLU

WYŻSZA SZKOŁA PEDAGOGIKI I ADMINISTRACJI im. MIESZKA I w POZNANIU. WYDZIAŁ ZAMIEJSCOWY w NOWYM TOMYŚLU WYŻSZA SZKOŁA PEDAGOGIKI I ADMINISTRACJI im. MIESZKA I w POZNANIU WYDZIAŁ ZAMIEJSCOWY w NOWYM TOMYŚLU Nowy Tomyśl 2011 INFORMACJE OGÓLNE Wyższa Szkoła Pedagogiki i Administracji im. Mieszka I w Poznaniu

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH

WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH Nazwa szkolenia Certyfikat Do kogo jest skierowane szkolenie Cele szkolenia Animacji 2D - wprowadzenie Szkolenie przeznaczone dla osób chcących uzyskać teoretyczną wiedzę i umiejętności

Bardziej szczegółowo

Kierunek studiów: STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE Specjalność: międzynarodowe stosunki ekonomiczne STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA SYLWETKA ABSOLWENTA

Kierunek studiów: STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE Specjalność: międzynarodowe stosunki ekonomiczne STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA SYLWETKA ABSOLWENTA Specjalność: międzynarodowe stosunki ekonomiczne STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Specjalność międzynarodowe stosunki ekonomiczne skierowana jest do osób, które pragną aktywnie działać na rynkach międzynarodowych,

Bardziej szczegółowo

KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK ZARZĄDZANIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK ZARZĄDZANIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ) KIERUNEK ZARZĄDZANIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Legnica 2011/2012 Kierunek: Zarządzanie Zarządzanie przedsiębiorstwem Absolwenci specjalności zarządzanie przedsiębiorstwem

Bardziej szczegółowo

Informator 2013/2014 STUDIA STACJONARNE STUDIA NIESTACJONARNE STUDIA PODYPLOMOWE. www.it.ukw.edu.pl. inżynierskie II magisterskie uzupełniające

Informator 2013/2014 STUDIA STACJONARNE STUDIA NIESTACJONARNE STUDIA PODYPLOMOWE. www.it.ukw.edu.pl. inżynierskie II magisterskie uzupełniające Wydział Matematyki Fizyki i Techniki INSTYTUT TECHNIKI STUDIA STACJONARNE inżynierskie II magisterskie uzupełniające STUDIA NIESTACJONARNE inżynierskie II magisterskie uzupełniające STUDIA PODYPLOMOWE

Bardziej szczegółowo

kierunek PEDAGOGIKA specjalność: PORADNICTWO ZAWODOWE I COACHING KARIERY (studia 2-letnie magisterskie)

kierunek PEDAGOGIKA specjalność: PORADNICTWO ZAWODOWE I COACHING KARIERY (studia 2-letnie magisterskie) kierunek PEDAGOGIKA specjalność: PORADNICTWO ZAWODOWE I COACHING KARIERY (studia 2-letnie magisterskie) Studia na specjalności Poradnictwo zawodowe i coaching kariery umożliwiają zdobycie interdyscyplinarnej

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH AKADEMIA TRENERÓW BIZNESU

PROGRAM KSZTAŁCENIA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH AKADEMIA TRENERÓW BIZNESU PROGRAM KSZTAŁCENIA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH AKADEMIA TRENERÓW BIZNESU 1. Nazwa studiów podyplomowych: Akademia trenerów biznesu 2. Zwięzły opis kierunku Studia podyplomowe Akademia trenerów biznesu prowadzone

Bardziej szczegółowo

Oferta Instytutu Kształcenia Ustawicznego Nauczycieli BD Center

Oferta Instytutu Kształcenia Ustawicznego Nauczycieli BD Center Oferta Instytutu Kształcenia Ustawicznego Nauczycieli BD Center Instytut Kształcenia Ustawicznego Nauczycieli BD Center Głównym celem szkoleń realizowanych przez BD Center w ramach Instytutu Kształcenia

Bardziej szczegółowo

MBA Zarządzanie Strategiczne. Politechnika Gdańska oferuje i zaprasza do uczestnictwa w programie MBA: Zarządzanie Strategiczne.

MBA Zarządzanie Strategiczne. Politechnika Gdańska oferuje i zaprasza do uczestnictwa w programie MBA: Zarządzanie Strategiczne. Zaproszenie na studia MBA MBA Zarządzanie Strategiczne Politechnika Gdańska oferuje i zaprasza do uczestnictwa w programie MBA: Zarządzanie Strategiczne. Prowadzony w języku angielskim Program MBA Politechniki

Bardziej szczegółowo

FINANSOWE I RACHUNKOWE ASPEKTY ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI UNIJNYMI

FINANSOWE I RACHUNKOWE ASPEKTY ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI UNIJNYMI FINANSOWE I RACHUNKOWE ASPEKTY ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI UNIJNYMI dr Elżbieta Hajduga Adiunkt Katedry Rachunkowości i Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu Opieka merytoryczna prof. dr hab. Grażyna

Bardziej szczegółowo

AKTYWNE FORMY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH

AKTYWNE FORMY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH Podyplomowe Studia Psychologii w Biznesie Zajęcia w formie warsztatów i treningów umożliwiają słuchaczom kształtowanie umiejętności niezbędnych w pracy z ludźmi: zaangażowania, umiejętności prowadzenia

Bardziej szczegółowo

STUDIA Z GWARANCJĄ SUKCESU

STUDIA Z GWARANCJĄ SUKCESU Wyższa Szkoła Administracji Publicznej im. Stanisława Staszica w Białymstoku Wyższa Szkoła Administracji Publicznej im. Stanisława Staszica w Białymstoku ul. Ks.Stanisława Suchowolca 6, 15-567 Białystok

Bardziej szczegółowo

AUDYT WEWNĘTRZNY W JEDNOSTKACH SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

AUDYT WEWNĘTRZNY W JEDNOSTKACH SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO AUDYT WEWNĘTRZNY W JEDNOSTKACH SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO CEL: Celem PODYPLOMOWEGO STUDIUM AUDYTU WEWNĘTRZNEGO W JEDNOSTKACH SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO jest uporządkowanie i poszerzenie wiedzy pracowników

Bardziej szczegółowo

PRZEDSTAWIA OFERTĘ DYDAKTYCZNĄ DLA BRANŻY FITNESS

PRZEDSTAWIA OFERTĘ DYDAKTYCZNĄ DLA BRANŻY FITNESS PRZEDSTAWIA OFERTĘ DYDAKTYCZNĄ DLA BRANŻY FITNESS Wyższa Szkoła Zarządzania i Coachingu została powołana w celu wypełnienia luki na rynku edukacyjnym, a tym samym przygotowania fachowców do pracy na rzecz

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA z siedzibą w Poznaniu PROGRAM KSZTAŁCENIA. PEDAGOGIKA / Pedagogika doradztwo zawodowe i personalne z przedsiębiorczością

WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA z siedzibą w Poznaniu PROGRAM KSZTAŁCENIA. PEDAGOGIKA / Pedagogika doradztwo zawodowe i personalne z przedsiębiorczością PROGRAM KSZTAŁCENIA Kierunek Obszar/obszary kształcenia, w których umiejscowiony jest kierunek studiów PEDAGOGIKA / Pedagogika doradztwo zawodowe i personalne z przedsiębiorczością NAUKI SPOŁECZNE Forma

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA z siedzibą w Poznaniu PROGRAM KSZTAŁCENIA

WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA z siedzibą w Poznaniu PROGRAM KSZTAŁCENIA PROGRAM KSZTAŁCENIA Kierunek Obszar/obszary kształcenia, w których umiejscowiony jest kierunek studiów PEDAGOGIKA / Mediacje i negocjacje NAUKI SPOŁECZNE Forma kształcenia STUDIA PODYPLOMOWE (studia pierwszego

Bardziej szczegółowo

Wydział Matematyki Stosowanej. Politechniki Śląskiej w Gliwicach

Wydział Matematyki Stosowanej. Politechniki Śląskiej w Gliwicach Wydział Matematyki Stosowanej Politechniki Śląskiej w Gliwicach Wydział Matematyki Stosowanej jeden z 13 wydziałów Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Od kilkunastu lat główną siedzibą Wydziału oraz Instytutu

Bardziej szczegółowo

KONKURS HEROSI ORGANIZACJI WSPARCIE DLA KADRY ZARZĄDZAJĄCEJ I DZIAŁÓW HR

KONKURS HEROSI ORGANIZACJI WSPARCIE DLA KADRY ZARZĄDZAJĄCEJ I DZIAŁÓW HR PROPOZYCJA UDZIAŁU W PROJEKCIE DORADCZO-SZKOLENIOWYM PROPOZYCJA UDZIAŁU W PROJEKCIE DORADCZO-SZKOLENIOWYM WSPÓŁFINANSOWANYM ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ KONKURS HEROSI ORGANIZACJI WSPARCIE DLA KADRY ZARZĄDZAJĄCEJ

Bardziej szczegółowo

AKTYWNE FORMY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH

AKTYWNE FORMY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH Podyplomowe Studia Zarządzania Zasobami Ludzkimi Dzięki skutecznemu zarządzaniu zasobami ludzkimi firma moŝe budować trwałą przewagę konkurencyjną. Dobrze zmotywowany, lojalny zespół efektywniej przyczynia

Bardziej szczegółowo

ZAGADNIENIA DO EGZAMINU DYPLOMOWEGO W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015 WYDZIAŁ PEDAGOGICZNY KIERUNEK:

ZAGADNIENIA DO EGZAMINU DYPLOMOWEGO W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015 WYDZIAŁ PEDAGOGICZNY KIERUNEK: ZAGADNIENIA DO EGZAMINU DYPLOMOWEGO W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015 WYDZIAŁ PEDAGOGICZNY KIERUNEK: 1. PEDAGOGIKA studia I stopnia, profil praktyczny, specjalność: a) EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA Z WYCHOWANIEM

Bardziej szczegółowo

Dziekanat. Zawody po naszych kierunkach: www.ekonomia.zut.edu.pl. Wydział Ekonomiczny

Dziekanat. Zawody po naszych kierunkach: www.ekonomia.zut.edu.pl. Wydział Ekonomiczny www.ekonomia.zut.edu.pl Dziekanat Wydział Ekonomiczny ul. Żołnierska 47 71-210 Szczecin +48 91 91 449 69 00 : +48 91 449 69 51, 52, 56 nie: +48 91 449 69 53 dziekanat.wekon@zut.edu.pl Zawody po naszych

Bardziej szczegółowo

ANALIZA REJESTROWANEJ SYTUACJI W ZAWODZIE NA RYNKU PRACY

ANALIZA REJESTROWANEJ SYTUACJI W ZAWODZIE NA RYNKU PRACY INFORMACJA LOKALNA O ZAWODZIE SPECJALISTA BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY KOD ZAWODU 228203 ANALIZA REJESTROWANEJ SYTUACJI W ZAWODZIE NA RYNKU PRACY Specjalista bezpieczeństwa i higieny pracy to jeden z

Bardziej szczegółowo

Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia na kierunku ekonomia absolwent:

Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia na kierunku ekonomia absolwent: Efekty kształcenia dla kierunku studiów ekonomia Studia pierwszego stopnia profil praktyczny 1. Umiejscowienie kierunku w obszarze. Kierunek studiów ekonomia należy do dziedziny nauk ekonomicznych w ramach

Bardziej szczegółowo

Agnieszka Kwiatkowska

Agnieszka Kwiatkowska Warsztat: PR-owiec - dziennikarzem. Rola mediów w PR Warsztat: PR - ostatnia szansa w kryzysie Opis warsztatów: Warsztaty wprowadzą słuchaczy w jedną z dziedzin PR - Media Relations Uczestnicy dowiedzą

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA z siedzibą w Poznaniu PROGRAM KSZTAŁCENIA

WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA z siedzibą w Poznaniu PROGRAM KSZTAŁCENIA PROGRAM KSZTAŁCENIA Kierunek Obszar/obszary kształcenia, w których umiejscowiony jest kierunek studiów DETEKTYWISTYKA I WYWIAD GOSPODARCZY NAUKI SPOŁECZNE Forma kształcenia STUDIA PODYPLOMOWE (studia pierwszego

Bardziej szczegółowo

to autorski, 100-godzinny program szkoleniowy dla osób, które stawiają pierwsze kroki w pracy trenerskiej.

to autorski, 100-godzinny program szkoleniowy dla osób, które stawiają pierwsze kroki w pracy trenerskiej. to autorski, 100-godzinny program szkoleniowy dla osób, które stawiają pierwsze kroki w pracy trenerskiej. to podstawowa wiedza i najważniejsze umiejętności w pracy trenera. Dlaczego Szkoła Młodych Trenerów?

Bardziej szczegółowo

WEWENĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO W ZESPOLE SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 6 IM. JOACHIMA LELEWLA W POZNANIU

WEWENĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO W ZESPOLE SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 6 IM. JOACHIMA LELEWLA W POZNANIU WEWENĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO W ZESPOLE SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 6 IM. JOACHIMA LELEWLA W POZNANIU Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. nr 256,

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku Zarządzanie stopnia I

Efekty kształcenia dla kierunku Zarządzanie stopnia I Efekty kształcenia dla kierunku Zarządzanie stopnia I 1. Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia: kierunek należy do obszaru kształcenia w zakresie nauk społecznych. 2. Profil kształcenia: ogólnoakademicki.

Bardziej szczegółowo

Doradztwo i Coaching. program studiów II stopnia. cdv.pl

Doradztwo i Coaching. program studiów II stopnia. cdv.pl cdv.pl Doradztwo i Coaching program studiów II stopnia cdv.pl Fakty: Collegium Da Vinci to jedyna uczelnia w Polsce uprawniona do nadawania tytułu magistra doradztwa i coachingu. Tym samym nasi Absolwenci

Bardziej szczegółowo

Studia Podyplomowe. Resocjalizacja i profilaktyka społeczna

Studia Podyplomowe. Resocjalizacja i profilaktyka społeczna I. Informacje ogólne Studia Podyplomowe Resocjalizacja i profilaktyka społeczna II. III. IV. Rekrutacja Charakterystyka studiów kwalifikacyjnych Program studiów V. Efekty kształcenia I. Informacje ogólne

Bardziej szczegółowo

Kierunek Ekonomia Rok I Lp. Przedmioty Blok Wymiar

Kierunek Ekonomia Rok I Lp. Przedmioty Blok Wymiar Kierunek Ekonomia Rok I Semestr 1 Semestr 2 Matematyka wstęp 60 1 30 30 1 Matematyka A 60 6 30 30 E 2 Podstawy statystyki A 60 6 30 30 E 3 Podstawy mikroekonomii A 60 6 30 30 E 4 Podstawy makroekonomii

Bardziej szczegółowo

Studia Podyplomowe. Studium Pomocy Psychologicznej

Studia Podyplomowe. Studium Pomocy Psychologicznej I. Informacje ogólne Studia Podyplomowe Studium Pomocy Psychologicznej II. III. IV. Rekrutacja Charakterystyka studiów kwalifikacyjnych Program studiów V. Efekty kształcenia I. Informacje ogólne Czas trwania:

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk Ekonomicznych i Informatyki KARTA PRZEDMIOTU. Część A

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk Ekonomicznych i Informatyki KARTA PRZEDMIOTU. Część A Przedmiot: Zastosowanie informatyki w finansach publicznych Wykładowca odpowiedzialny za przedmiot: Mgr Edward Czarnecki Cele zajęć z przedmiotu: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk

Bardziej szczegółowo

Studia Podyplomowe. Socjoterapia

Studia Podyplomowe. Socjoterapia Studia Podyplomowe Socjoterapia I. Informacje ogólne II. III. IV. Rekrutacja Charakterystyka studiów kwalifikacyjnych Program studiów V. Efekty kształcenia I. Informacje ogólne Czas trwania: 2 semestry

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA ROZWOJU I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

AKADEMIA ROZWOJU I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Biuro Karier AKADEMIA ROZWOJU I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Wydział Matematyki i Informatyki ul. Umultowska 87 Campus Morasko Czekają na Ciebie: Symulacje rozmów kwalifikacyjnych ds. efektywnego uczenia się ds.

Bardziej szczegółowo

Lista szkoleń. Finansowane ze środków EFS. Lp. Nazwa szkolenia (kursu/warsztatu szkoleniowego) Kod ob. szk. Liczba godz.

Lista szkoleń. Finansowane ze środków EFS. Lp. Nazwa szkolenia (kursu/warsztatu szkoleniowego) Kod ob. szk. Liczba godz. Lista szkoleń Lp. Nazwa szkolenia (kursu/warsztatu szkoleniowego) Kod ob. szk. Liczba godz. Orientacyjna cena dla uczestnika Egzamin końcowy 1 ABC przedsiębiorczości 10 30 150,00 tak nie 2 ABC przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Warsztat GUIDE ME! 8 9 października 2010r. w Łodzi

Warsztat GUIDE ME! 8 9 października 2010r. w Łodzi Warsztat GUIDE ME! 8 9 października 2010r. w Łodzi TEMAT SZKOLENIA Rozpoznanie i analiza potrzeb szkoleniowych Perspektywa organizacji i rynku pracy (obszar 1) Polityka kadrowa i kompetencje trenerskie

Bardziej szczegółowo

KUL. Lubelski Jana Pawła II. europeistyka

KUL. Lubelski Jana Pawła II. europeistyka KUL Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II europeistyka 2 europeistyka European Studies www.kul.pl/unia Tryby studiów stacjonarne I stopnia licencjackie (limit miejsc: 60); niestacjonarne I stopnia

Bardziej szczegółowo

PRAKTYKI LETNIE DLA STUDENTÓW

PRAKTYKI LETNIE DLA STUDENTÓW Emmerson S.A. to jedna z największych i najbardziej znanych polskich firm działających na rynku nieruchomości. Podstawowe segmenty działalności grupy kapitałowej Emmerson S.A. to: nieruchomości mieszkaniowe

Bardziej szczegółowo

Zainwestuj w siebie! Pomyśl o swojej przyszłości!

Zainwestuj w siebie! Pomyśl o swojej przyszłości! Zainwestuj w siebie! Pomyśl o swojej przyszłości! Polska liderem branży logistycznej w Europie Środkowo-Wschodniej Raport Banku Światowego Logistyka w transporcie drogowym Wybitni specjaliści i praktycy

Bardziej szczegółowo

WIADOMOŚCI OGÓLNE Policealna Szkoła Detektywów i Pracowników Ochrony w Poznaniu jest niepubliczną szkołą policealną dla dorosłych, posiadającą uprawnienia szkoły publicznej, kształcącą w zawodzie technik

Bardziej szczegółowo

KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK PEDAGOGIKA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK PEDAGOGIKA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK PEDAGOGIKA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Legnica 2011/2012 Kierunek Pedagogika, studia pierwszego stopnia Opis kierunku i specjalności Studia na kierunku

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr 96/2015 Senatu UKSW z dnia 25 czerwca 2015 r.

Załącznik do Uchwały Nr 96/2015 Senatu UKSW z dnia 25 czerwca 2015 r. Załącznik do Uchwały Nr 96/2015 Senatu UKSW z dnia 25 czerwca 2015 r. Podyplomowe Studia Kwalifikacyjne PEDAGOGIKA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ I TYFLOPEDAGOGIKA WYDZIAŁ NAUK PEDAGOGICZNYCH

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA EDUKACYJNO - ZAWODOWEGO. w GIMNAZJUM MIEJSKIM IM. JANA PAWŁA II W GŁOWNIE. w roku szkolnym 2015/2016

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA EDUKACYJNO - ZAWODOWEGO. w GIMNAZJUM MIEJSKIM IM. JANA PAWŁA II W GŁOWNIE. w roku szkolnym 2015/2016 WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA EDUKACYJNO - ZAWODOWEGO w GIMNAZJUM MIEJSKIM IM. JANA PAWŁA II W GŁOWNIE w roku szkolnym 2015/2016 Podstawa prawna Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.

Bardziej szczegółowo

3-letnie licencjackie studia I stopnia KIERUNEK: PEDAGOGIKA SPECJALNOŚĆ: Organizacja Edukacji i Edukacja Regionalna

3-letnie licencjackie studia I stopnia KIERUNEK: PEDAGOGIKA SPECJALNOŚĆ: Organizacja Edukacji i Edukacja Regionalna 3-letnie licencjackie studia I stopnia KIERUNEK: PEDAGOGIKA SPECJALNOŚĆ: Organizacja Edukacji i Edukacja Regionalna Ogólna charakterystyka specjalności Celem kształcenia na specjalności Organizacja Edukacji

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY NAUCZYCIELA DORADCY ZAWODOWEGO W ROKU SZKOLNYM 2014/2015

PLAN PRACY NAUCZYCIELA DORADCY ZAWODOWEGO W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 PLAN PRACY NAUCZYCIELA DORADCY ZAWODOWEGO W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 Obszar pracy nauczyciela doradcy zawodowego w szkole i jego najważniejsze zadania z zakresu edukacyjno-zawodowego wsparcia ucznia określa

Bardziej szczegółowo

LUBUSKIE STOWARZYSZENIE PROFILAKTYKI SPOŁECZNEJ W III SEKTORZE

LUBUSKIE STOWARZYSZENIE PROFILAKTYKI SPOŁECZNEJ W III SEKTORZE LUBUSKIE STOWARZYSZENIE PROFILAKTYKI SPOŁECZNEJ W III SEKTORZE O NAS Działalność naszego stowarzyszenia skierowana jest do wszystkich osób zainteresowanych profilaktyką oraz promocją zdrowego i aktywnego

Bardziej szczegółowo

Nowe. zatrudnienia. perspektywy. -outplacement na Mazowszu

Nowe. zatrudnienia. perspektywy. -outplacement na Mazowszu Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Nowe perspektywy zatrudnienia -outplacement na Mazowszu Szanowni Państwo, informacja zawarta w niniejszym

Bardziej szczegółowo

EKONOMIA I-go STOPNIA

EKONOMIA I-go STOPNIA Lp. EKONOMIA I-go STOPNIA Przedmioty podstawowe 1 Matematyka 2 Mikroekonomia 3 Podstawy zarządzania 4 Makroekonomia 5 Elementy Prawa 6 Podstawy rachunkowości 7 Statystyka 8 Ekonometria 9 Międzynarodowe

Bardziej szczegółowo

Kontrola i audyt wewnętrzny w przedsiębiorstwach i w administracji publicznej

Kontrola i audyt wewnętrzny w przedsiębiorstwach i w administracji publicznej Nazwa: Rodzaj: Charakterystyka: Kontrola i audyt wewnętrzny w przedsiębiorstwach i w administracji publicznej Studia podyplomowe realizowane we współpracy z Polskim Instytutem Kontroli Wewnętrznej w Warszawie

Bardziej szczegółowo

PODYPLOMOWE STUDIA MENEDŻER INNOWACJI

PODYPLOMOWE STUDIA MENEDŻER INNOWACJI Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora zapraszają na PODYPLOMOWE STUDIA MENEDŻER INNOWACJI Warszawa, październik 2011 r. czerwiec 2012 r. PODYPLOMOWE STUDIA MENEDŻER INNOWACJI Studia prowadzone

Bardziej szczegółowo

RACHUNKOWOŚĆ MIĘDZYNARODOWA AUDYT WEWNĘTRZNY I KONTROLA FINANSOWA

RACHUNKOWOŚĆ MIĘDZYNARODOWA AUDYT WEWNĘTRZNY I KONTROLA FINANSOWA RACHUNKOWOŚĆ MIĘDZYNARODOWA AUDYT WEWNĘTRZNY I KONTROLA FINANSOWA Studia Podyplomowe Wydział Zarządzania Akademia Górniczo Hutnicza im. Stanisława Staszica ADRESACI STUDIÓW Studia RACHUNKOWOŚĆ MIĘDZYNARODOWA

Bardziej szczegółowo

Uczelnia Łazarskiego Wydział Prawa i Administracji

Uczelnia Łazarskiego Wydział Prawa i Administracji Uczelnia Łazarskiego Wydział Prawa i Administracji Prawo lotnicze moduł specjalizacyjny pierwsza w Polsce możliwość studiowania prawa lotniczego na Wydziale Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego Odpowiadając

Bardziej szczegółowo

Nauczanie rachunkowości na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego w Szczecinie

Nauczanie rachunkowości na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego w Szczecinie Nauczanie rachunkowości na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego w Szczecinie Prof. dr hab. K. Winiarska, dr M. Kaczmarek 1. Historia Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania

Bardziej szczegółowo

Studia podyplomowe. Zarządzanie Projektami Badawczymi. udział jest bezpłatny

Studia podyplomowe. Zarządzanie Projektami Badawczymi. udział jest bezpłatny Studia podyplomowe Zarządzanie Projektami Badawczymi udział jest bezpłatny Misja programu kształcenia Misją studiów podyplomowych Zarządzanie projektami badawczymi prowadzonych w Uczelni Łazarskiego w

Bardziej szczegółowo

GOTOWI DO KARIERY. na Wydziale Ekonomii

GOTOWI DO KARIERY. na Wydziale Ekonomii GOTOWI DO KARIERY na Wydziale Ekonomii 1. KANDYDACI Masz otwarty umysł? Chcesz poznać ekonomię oraz mechanizmy gospodarki w skali kraju, Europy i świata podczas praktyk w najlepszych polskich i zagranicznych

Bardziej szczegółowo

www.wsb.net.pl www.facebook.com/poznanwsb www.facebook.com/gdanskwsb www.facebook.com/gliwicewsb

www.wsb.net.pl www.facebook.com/poznanwsb www.facebook.com/gdanskwsb www.facebook.com/gliwicewsb www.wsb.net.pl www.facebook.com/poznanwsb www.facebook.com/gdanskwsb www.facebook.com/gliwicewsb Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu jest niepaństwową uczelnią zawodową utworzoną na podstawie

Bardziej szczegółowo

Oferta szkoleniowa dla: Powiatowych Urzędów Pracy. Global Finance Doradztwo Sp. z o.o. ul. Smolki 13, 30-513 Kraków www.gfszkolenia.

Oferta szkoleniowa dla: Powiatowych Urzędów Pracy. Global Finance Doradztwo Sp. z o.o. ul. Smolki 13, 30-513 Kraków www.gfszkolenia. Oferta szkoleniowa dla: Powiatowych Urzędów Pracy Spis treści: 1. Opis firmy gwarancja jakości 2. Opis metod i miejsc prowadzenia szkoleń 3. Oferta szkoleniowa dla pracowników PUP: Temat szkolenia Zastosowanie

Bardziej szczegółowo

Lp. Produkt/Usługa Charakterystyka/Dane techniczne

Lp. Produkt/Usługa Charakterystyka/Dane techniczne Lp. Produkt/Usługa Charakterystyka/Dane techniczne 1. Kurs: Podstawy obsługi komputera, Internet (85 godzin) 2. 3. 4. Kurs: Grafika komputerowa w tworzeniu opracowań reklamowych (110 godzin) Kurs: Jak

Bardziej szczegółowo

MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION

MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION Uniwersytet Śląski w Katowicach, Gdańska Fundacja Kształcenia Menedżerów oraz Akademia Telewizyjna TVP we współpracy z IAE Aix-En-Provence Graduate School of Management jako instytucją walidującą, zapraszają

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA z siedzibą w Poznaniu PROGRAM KSZTAŁCENIA

WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA z siedzibą w Poznaniu PROGRAM KSZTAŁCENIA PROGRAM KSZTAŁCENIA Kierunek BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE / Profilaktyka społeczna i resocjalizacja Obszar/obszary kształcenia, w których umiejscowiony jest kierunek studiów NAUKI SPOŁECZNE Forma kształcenia

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W RADOMIU

POWIATOWY URZĄD PRACY W RADOMIU POWIATOWY URZĄD PRACY W RADOMIU BANK PROGRAMÓW GRUPOWYCH PORAD ZAWODOWYCH I GRUPOWEJ INFORMACJI ZAWODOWEJ 2013r. Bank Programów Porad Grupowych i Grupowych Informacji Zawodowych w Powiatowym Urzędzie Pracy

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W RADOMIU

POWIATOWY URZĄD PRACY W RADOMIU POWIATOWY URZĄD PRACY W RADOMIU BANK PROGRAMÓW GRUPOWYCH PORAD ZAWODOWYCH I GRUPOWEJ INFORMACJI ZAWODOWEJ 2014r. Bank Programów Porad Grupowych i Grupowych Informacji Zawodowych w Powiatowym Urzędzie Pracy

Bardziej szczegółowo

Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 9 listopada 2011 roku

Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 9 listopada 2011 roku ZARZĄDZENIE Nr 84/2011 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 9 listopada 2011 roku zmieniające zasady organizacji studiów podyplomowych Zarządzanie jakością Na podstawie 7 Regulaminu

Bardziej szczegółowo

RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA I CONTROLLING AUDYT WEWNĘTRZNY I KONTROLA FINANSOWA

RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA I CONTROLLING AUDYT WEWNĘTRZNY I KONTROLA FINANSOWA RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA I CONTROLLING AUDYT WEWNĘTRZNY I KONTROLA FINANSOWA Studia Podyplomowe Wydział Zarządzania Akademia Górniczo Hutnicza im. Stanisława Staszica ADRESACI STUDIÓW Studia RACHUNKOWOŚĆ

Bardziej szczegółowo

Studia podyplomowe Collegium Civitas w partnerstwie z CSRinfo. Studia podyplomowe. Manager CSR. www.civitas.edu.pl/collegium/manager-csr

Studia podyplomowe Collegium Civitas w partnerstwie z CSRinfo. Studia podyplomowe. Manager CSR. www.civitas.edu.pl/collegium/manager-csr Studia podyplomowe Collegium Civitas w partnerstwie z CSRinfo Studia podyplomowe Manager CSR www.civitas.edu.pl/collegium/manager-csr NAJLEPSZY PROGRAM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH CSR W POLSCE Cztery przemyślane

Bardziej szczegółowo

komunikacja współpraca efektywność osobista i zespołu

komunikacja współpraca efektywność osobista i zespołu sycylia - symulacja biznesowa dla zespołów komunikacja współpraca efektywność osobista i zespołu czym się zajmujemy? tworzymy bardziej zmotywowane i skuteczniejsze zespoły konsulting budowanie systemów

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, Zapraszam Państwa do zapoznania się ze szczegółową ofertą szkoleniową oraz z warunkami uczestnictwa w Projekcie.

Szanowni Państwo, Zapraszam Państwa do zapoznania się ze szczegółową ofertą szkoleniową oraz z warunkami uczestnictwa w Projekcie. Szanowni Państwo, mam przyjemność zaprosić Państwa do uczestnictwa w Projekcie Innowacyjne firmy rodzinne podstawą gospodarki Pomorza. Przygotowaliśmy dla Państwa bogaty program szkoleń, uwzględniający

Bardziej szczegółowo

NAUCZANIE RACHUNKOWOŚCI NA WYDZIALE NAUK EKONOMICZNYCH I ZARZĄDZANIA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO W SZCZECINIE

NAUCZANIE RACHUNKOWOŚCI NA WYDZIALE NAUK EKONOMICZNYCH I ZARZĄDZANIA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO W SZCZECINIE УДК 657 Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу NAUCZANIE RACHUNKOWOŚCI NA WYDZIALE NAUK EKONOMICZNYCH I ZARZĄDZANIA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO W SZCZECINIE K. Winiarska,

Bardziej szczegółowo

MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION

MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION Akademia Telewizyjna, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Gdańska Fundacja Kształcenia Menedżerów, we współpracy z IAE Aix-En-Provence Graduate School of Management jako instytucją walidującą, zapraszają

Bardziej szczegółowo

JOB-COACHING NOWOCZESNE DORADZTWO ZAWODOWE I PROFESJONALNA AKTYWIZACJA ZAWODOWA

JOB-COACHING NOWOCZESNE DORADZTWO ZAWODOWE I PROFESJONALNA AKTYWIZACJA ZAWODOWA Z przyjemnością informujemy, iż Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w porozumieniu z firmą Interakcje szkolenia i doradztwo uruchomiła nowe studia podyplomowe pt.: JOB-COACHING NOWOCZESNE DORADZTWO ZAWODOWE

Bardziej szczegółowo

KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK ADMINISTRACJA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK ADMINISTRACJA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK ADMINISTRACJA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Legnica 2011/2012 Kierunek Administracja Administrowanie środowiskiem dawne Administrowanie ochroną środowiska:

Bardziej szczegółowo

Studia Podyplomowe. Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną - Oligofrenopedagogika

Studia Podyplomowe. Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną - Oligofrenopedagogika Studia Podyplomowe Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną - Oligofrenopedagogika I. Informacje ogólne II. III. IV. Rekrutacja Charakterystyka studiów kwalifikacyjnych Program

Bardziej szczegółowo

Krótki opis Tematy spotkań, warsztatów

Krótki opis Tematy spotkań, warsztatów Nazwa instytucji Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Olsztynie Centrum Pracy i Pomocy w Elblągu Krótki opis Tematy spotkań, warsztatów Spotkania z młodzieżą pod hasłem Nabycie umiejętności

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO XIV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE im. Stanisława Staszica WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO AKTY PRAWNE : Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze

Bardziej szczegółowo

www.factotum.pl Zapraszamy Paostwa do zapoznania się z ofertą szkoleo 4 kroki, a w razie dodatkowych pytao prosimy o kontakt.

www.factotum.pl Zapraszamy Paostwa do zapoznania się z ofertą szkoleo 4 kroki, a w razie dodatkowych pytao prosimy o kontakt. Szanowni Państwo, W załączeniu przekazujemy Paostwu ofertę realizacji szkoleo kierowaną do Menedżerów Sprzedaży oraz Doradców współpracujących z firmami finansowo-ubezpieczeniowymi. Projekt został opracowany

Bardziej szczegółowo

CST SYSTEMY ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM. Clear Sky Training. Szkolenia Wdrożenia Doradtwo

CST SYSTEMY ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM. Clear Sky Training. Szkolenia Wdrożenia Doradtwo CST Clear Sky Training SYSTEMY ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM Szkolenia Wdrożenia Doradtwo Clear Sky Consulting Sp. z o.o. założyliśmy w 2011 roku na bazie naszych wspólnych doświadczeń w prowadzeniu projektów

Bardziej szczegółowo

Oficyna MM Wydawnictwo Prawnicze już od 10 lat wspiera kierowniczą kadrę oświatową w kompetentnym i nowatorskim zarządzaniu placówką.

Oficyna MM Wydawnictwo Prawnicze już od 10 lat wspiera kierowniczą kadrę oświatową w kompetentnym i nowatorskim zarządzaniu placówką. KATALOG SZKOLEŃ Oficyna MM Wydawnictwo Prawnicze już od 10 lat wspiera kierowniczą kadrę oświatową w kompetentnym i nowatorskim zarządzaniu placówką. Przygotowujemy publikacje odciążające dyrektorów szkół

Bardziej szczegółowo

KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK INFORMATYKA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK INFORMATYKA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK INFORMATYKA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Legnica 2011/2012 Kierunek Informatyka Studiowanie na kierunku Informatyka daje absolwentom dobre podstawy

Bardziej szczegółowo

Plan studiów na kierunku ZARZĄDZANIE

Plan studiów na kierunku ZARZĄDZANIE studiów: stacjonarne kształcenia/poziom studiów: I stopnia Uzyskane kwalifikacje: I stopnia, tytuł licencjata : pierwszy ECTS godzin dydaktycznych w tym: zorganizowane O Wymagania ogólne 1 Język obcy I

Bardziej szczegółowo

EFG European Financial Guide- Ekspert w doborze produktów finansowych

EFG European Financial Guide- Ekspert w doborze produktów finansowych Zadbaj o swoją przyszłość zawodową i stań się liderem na rynku pracy. Nowy zawód EFG European Financial Guide- Ekspert w doborze produktów finansowych KTO MOŻE APLIKOWAĆ NA SZKOLENIE EFG? W Studium mogą

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk Ekonomicznych Studia stacjonarne II stopnia, rok akademicki 2012/2013. Wybór specjalności na kierunku Finanse i rachunkowość

Wydział Nauk Ekonomicznych Studia stacjonarne II stopnia, rok akademicki 2012/2013. Wybór specjalności na kierunku Finanse i rachunkowość Wydział Nauk Ekonomicznych Studia stacjonarne II stopnia, rok akademicki 2012/2013 Wybór specjalności na kierunku Finanse i rachunkowość KIERUNEK: Finanse i rachunkowość SPECJALNOŚCI: Finanse, podatki

Bardziej szczegółowo

Poradnictwo zawodowe na etapie szkół wyższych na przykładzie działań Biura Karier WSFiZ

Poradnictwo zawodowe na etapie szkół wyższych na przykładzie działań Biura Karier WSFiZ Poradnictwo zawodowe na etapie szkół wyższych na przykładzie działań Biura Karier WSFiZ Dorota Zabielska Biuro Karier Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku 20 listopad 2013 r. Biuro Karier

Bardziej szczegółowo

STUDIA II STOPNIA NA KIERUNKU TURYSTYKA I REKREACJA W INSTYTUCIE GEOGRAFII UNIWERSYTETU PEDAGOGICZNEGO W KRAKOWIE

STUDIA II STOPNIA NA KIERUNKU TURYSTYKA I REKREACJA W INSTYTUCIE GEOGRAFII UNIWERSYTETU PEDAGOGICZNEGO W KRAKOWIE STUDIA II STOPNIA NA KIERUNKU TURYSTYKA I REKREACJA W INSTYTUCIE GEOGRAFII UNIWERSYTETU PEDAGOGICZNEGO W KRAKOWIE Fot. Franciszek Mróz INFORMACJE OGÓLNE Studia trwają: IV semestry Obszary kształcenia:

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja!

Człowiek najlepsza inwestycja! Załącznik 1 Człowiek najlepsza inwestycja! SYLWETKA ABSOLWENTA STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA SPECJALNOŚCI TRANSPORT SPEDYCJA LOGISTYKA NA KIERUNKU EKONOMIA PROJEKT ROZWÓJ POTENCJAŁU WYŻSZEJ SZKOŁY GOSPODARKI

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE (studia licencjackie) specjalności do wyboru: - bezpieczeństwo antyterrorystyczne. - bezpieczeństwo cyberprzestrzeni

BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE (studia licencjackie) specjalności do wyboru: - bezpieczeństwo antyterrorystyczne. - bezpieczeństwo cyberprzestrzeni WyŜsza Szkoła Bezpieczeństwa w Poznaniu prowadzi nabór na studia licencjackie I stopnia. Na kaŝdym z kierunków uczelnia szereg ciekawych specjalności do wyboru. BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE (studia licencjackie)

Bardziej szczegółowo

OPIS ZAKŁADANYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

OPIS ZAKŁADANYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA OPIS ZAKŁADANYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA TABELA ODNIESIEŃ EFEKTÓW KIERUNKOWYCH DO EFEKTÓW OBSZAROWYCH DLA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH WYCENY I GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 22 Rektora

Bardziej szczegółowo

JUBILEUSZOWA OFERTA SZCZĘŚLIWA 13!

JUBILEUSZOWA OFERTA SZCZĘŚLIWA 13! JUBILEUSZOWA OFERTA SZCZĘŚLIWA 13! TO JUŻ Perfect Consulting Rok 2012 jest dla Perfect Consulting Rokiem Szczególnego Jubileuszu! Już od 13 lat promujemy zasadę, że największym zasobem organizacji są zatrudnieni

Bardziej szczegółowo

Kierunek Informatyka. Specjalność Systemy i sieci komputerowe. Specjalność Systemy multimedialne i internetowe

Kierunek Informatyka. Specjalność Systemy i sieci komputerowe. Specjalność Systemy multimedialne i internetowe Kierunek Informatyka Studiowanie na kierunku Informatyka daje absolwentom dobre podstawy z zakresu matematyki, fizyki, elektroniki i metrologii, teorii informacji, języka angielskiego oraz wybranych zagadnień

Bardziej szczegółowo

bezpłatne studia podyplomowe Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

bezpłatne studia podyplomowe Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna Wydział Pedagogiczny Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie ul. Miodowa 21 c Tel. +48 22 831 15 48 zaprasza na bezpłatne studia podyplomowe Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna finansowane

Bardziej szczegółowo

Oferta szkoleniowa dla: Powiatowych Urzędów Pracy. Global Finance Doradztwo Sp. z o.o. ul. Smolki 13, 30-513 Kraków www.gfszkolenia.

Oferta szkoleniowa dla: Powiatowych Urzędów Pracy. Global Finance Doradztwo Sp. z o.o. ul. Smolki 13, 30-513 Kraków www.gfszkolenia. Oferta szkoleniowa dla: Powiatowych Urzędów Pracy Spis treści: 1. Opis firmy gwarancja jakości 2. Opis metod i miejsc prowadzenia szkoleń 3. Oferta szkoleniowa dla pracowników: Temat szkolenia ABC profesjonalnego

Bardziej szczegółowo

STUDIA PODYPLOMOWE Zarządzanie Projektami

STUDIA PODYPLOMOWE Zarządzanie Projektami STUDIA PODYPLOMOWE Zarządzanie Projektami (Program studiów) Opracowanie: dr inż. Jacek Jakieła Program studiów Zarządzanie projektami 2 CEL STUDIÓW, ADRESAT I PROFIL ABSOLWENTA Studia podyplomowe Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA O PROGRAMIE KSZTAŁCENIA DLA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

INFORMACJA DODATKOWA O PROGRAMIE KSZTAŁCENIA DLA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH INFORMACJA DODATKOWA O PROGRAMIE KSZTAŁCENIA DLA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Menedżer projektów EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH 1. Opis efektów kształcenia Symbol efektów kształcenia dla programu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 12/2011 Rady Wydziału Społeczno-Technicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 18 października 2011 r.

UCHWAŁA Nr 12/2011 Rady Wydziału Społeczno-Technicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 18 października 2011 r. UCHWAŁA Nr 12/2011 Rady Wydziału Społeczno-Technicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 18 października 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia planów studiów podyplomowych

Bardziej szczegółowo

STUDIA PODYPLOMOWE Lean Manufacturing

STUDIA PODYPLOMOWE Lean Manufacturing - Strona 1 z 5 - STUDIA PODYPLOMOWE Lean Manufacturing Wielkopolska Szkoła Biznesu wyspecjalizowana jednostka dydaktyczna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu oraz KGHM Letia Legnicki Park Technologiczny

Bardziej szczegółowo

COLLEGE MEDYCZNY. ul. Wesoła 19/3, 25-305 Kielce tel. 41 33 08 800 kom. 535 60 60 14 www.college-med.pl sekretariat@college-med.pl

COLLEGE MEDYCZNY. ul. Wesoła 19/3, 25-305 Kielce tel. 41 33 08 800 kom. 535 60 60 14 www.college-med.pl sekretariat@college-med.pl COLLEGE MEDYCZNY kom. 535 60 60 14 PLACÓWKA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO COLLEGE MEDYCZNY Jest placówką kształcenia dorosłych i młodzieży prowadzącą kursy, szkolenia Decyzją nr 2 z dnia 30.03.2011 Prezydenta

Bardziej szczegółowo

Podyplomowe Studia Menedżerskie

Podyplomowe Studia Menedżerskie Podyplomowe Studia Menedżerskie Efektywne prowadzenie biznesu warunkowane jest w nie tylko aktualną, rzeczową wiedzą menedżerską, ale także wiedzą eksperymentalną oraz umiejętnościami zawodowymi i osobowościowymi

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH CERTYFIKOWANY KIEROWNIK PROJEKTÓW

PROGRAM KSZTAŁCENIA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH CERTYFIKOWANY KIEROWNIK PROJEKTÓW PROGRAM KSZTAŁCENIA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH CERTYFIKOWANY KIEROWNIK PROJEKTÓW 1. Nazwa studiów podyplomowych: Certyfikowany Kierownik Projektów 2. Zwięzły opis kierunku Studia podyplomowe Certyfikowany Kierownik

Bardziej szczegółowo

GOTOWI DO KARIERY. na Wydziale Ekonomii

GOTOWI DO KARIERY. na Wydziale Ekonomii GOTOWI DO KARIERY na Wydziale Ekonomii 1. KANDYDACI Masz otwarty umysł? Chcesz poznać ekonomię oraz mechanizmy gospodarki w skali kraju, Europy i świata podczas praktyk w najlepszych polskich i zagranicznych

Bardziej szczegółowo