PROGRAM KSZTAŁCENIA. WYDZIAŁ: MECHANICZNO-ENERGETYCZNY KIERUNEK: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN z obszaru nauk technicznych

Save this PDF as:
Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROGRAM KSZTAŁCENIA. WYDZIAŁ: MECHANICZNO-ENERGETYCZNY KIERUNEK: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN z obszaru nauk technicznych"

Transkrypt

1 WYDZIAŁ: MECHANICZNO-ENERGETYCZNY KIERUNEK: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN z obszaru nauk technicznych PROGRAM KSZTAŁCENIA POZIOM KSZTAŁCENIA: II stopień, studia magisterskie FORMA STUDIÓW: stacjonarna PROFIL: akademicki JĘZYK STUDIÓW: język polski Zawartość: 1. Zakładane efekty zał. nr 1 2. Program studiów zał. nr 2 Korekta edytorska_kwiecień 201 Inżynieria i aparatura procesowa... 2 Inżynieria lotnicza Inżynieria niskich temperatur Maszyny i urządzenia energetyczne..... Uchwała Rady Wydziału z dnia Obowiązuje od

2 1. Opis PROGRAM STUDIÓW specjalność INŻYNIERIA I APARATURA PROCESOWA Zał. nr 2 do Programu semestrów: punktów ECTS konieczna do uzyskania kwalifikacji: 90 Wymagania wstępne (w szczególności w przypadku studiów II stopnia): kwalifikacje I stopnia oraz kompetencje inżynierskie do kontynuowania na studiach II stopnia: wiedza z zakresu matematyki, fizyki i chemii, umożliwiająca zrozumienie podstaw mechaniki, materiałoznawstwa i zasad konstrukcji maszyn, wiedza z zakresu mechaniki, wytrzymałości materiałów oraz podstaw konstrukcji maszyn, umożliwiająca zrozumienie i projektowanie podstawowych elementów maszyn, umiejętność wykorzystania do formułowania i rozwiązywania zadań inżynierskich metod analitycznych, symulacyjnych i eksperymentalnych, wiedza z zakresu przepływu płynów z uwzględnieniem wszystkich procesów cieplnych, wiedza na temat zapisu konstrukcji z wykorzystaniem CAD 2D i D, umiejętność komunikacji w języku angielskim oraz prezentacji i dokumentacji wyników eksperymentu oraz prezentacji i dokumentacji wyników zadania o charakterze projektowym Po ukończeniu studiów absolwent uzyskuje tytuł zawodowy: magister inżynier kwalifikacje II stopnia Możliwość kontynuacji studiów: studia III stopnia doktoranckie Sylwetka absolwenta, możliwości zatrudnienia: Absolwent posiada wiedzę i umiejętności w zakresie: mechaniki, projektowania, wytwarzania i eksploatacji maszyn i systemów wytwórczych oraz technologii proekologicznych i bezpieczeństwa technicznego. Jest przygotowany do: twórczego wykorzystania metod i technologii informatycznych wspomagających projektowanie, wytwarzanie i eksploatację maszyn oraz dobór materiałów inżynierskich; kierowania i rozwijania produkcji w przedsiębiorstwach przemysłowych oraz zarządzania procesami technologicznymi; prowadzenia badań w instytutach naukowo-badawczych; 2

3 zarządzania pracowniami projektowymi z zakresu konstrukcji maszyn i procesów technologicznych; prowadzenia działalności gospodarczej. Posiada niezbędną wiedzę i umiejętności w zakresie projektowania, badania i eksploatacji aparatury i urządzeń dla realizacji operacji jednostkowych inżynierii procesowej m.in. filtracji, sedymentacji, mieszania, odpylania, rektyfikacji, krystalizacji, ekstrakcji, adsorpcji. Potrafi kontrolować procesy wytwarzania i przetwarzania substancji m.in. paliwa, surowce, woda, żywność, farmaceutyki, odpady. Zna język obcy na poziomie biegłości B2+ oraz drugi język obcy na poziomie A1 lub A2. Wskazanie związku z misją Uczelni i strategią jej rozwoju: Program zgodny jest z misją uczelni w zakresie przekazywania wiedzy i umiejętności z zachowaniem wysokiej jakości oraz kształtowanie twórczych, krytycznych i tolerancyjnych osobowości studentów, poprzez rozwijanie i pielęgnowanie silnego poczucia wspólnoty akademickiej opartej na łączności intelektualnej i społecznej studentów i pracowników. 2. Dziedziny nauki i dyscypliny naukowe, do których odnoszą się efekty : nauki techniczne. Zwięzła analiza zgodności zakładanych efektów z potrzebami rynku pracy: Zakładane efekty zapewniają przyrost kompetencji inżynierskich uzyskanych na I stopniu, głównie w zakresie wiedzy i umiejętności, ze szczególnym uwzględnieniem kreatywności w rozwiązywaniu określonych problemów technicznych. Program wyposaża więc absolwenta w atrybuty umożliwiające mu dostosowanie się do dynamicznie zmieniających się wymagań rynku pracy.

4 . Lista modułów :.1. Lista modułów obowiązkowych:.1.1. Lista modułów kierunkowych Moduł Przedmioty obowiązkowe kierunkowe Nazwa (grupę pkt. ECTS Form a 2 kur su/ grup y kurs ów Kurs/grupa o 1 MSN062 Mechanika analityczna 2 K2MBM_W T Z K Ob 2 MSN16 Współczesne materiały inżynierskie 1 K2MBM_W ,5 T Z K Ob MSN16 Współczesne materiały inżynierskie 1 K2MBM_U ,75 T Z P K Ob MSN16 Współczesne materiały inżynierskie 1 K2MBM_U ,75 T Z P K Ob 5 MSN050 Mechatronika i systemy sterowania 2 K2MBM_W ,5 T E K Ob 6 MSN050 Mechatronika i systemy sterowania 2 K2MBM_U ,5 T Z P K Ob 7 MSN061 Modelowanie i optymalizacja 1 K2MBM_W T E K Ob 8 MSN061 Modelowanie i optymalizacja 2 K2MBM_U ,25 T Z P K Ob 9 MSN192 Zintegrowane systemy wytwarzania 2 K2MBM_W T Z K Ob 10 MSN192 Zintegrowane systemy wytwarzania 1 K2MBM_U ,75 T Z P K Ob 11 MSN1560 Seminarium dyplomowe 2 K2MBM_U06 K2MBM_U07 K2MBM_K01 K2MBM_K0 K2MBM_K0 K2MBM_K05 Razem ,50 1 BK punktów ECTS przypisanych godzinom wymagających bezpośredniego kontaktu nauczycieli i studentów 2 Tradycyjna T, zdalna Z Egzamin E, zaliczenie na ocenę Z. W grupie po literze E lub Z wpisać w nawiasie formę kursu końcowego (w, c, l, s, p) Kurs/ grupa Ogólnouczelniany O 5 Kurs/ grupa Praktyczny P. W grupie w nawiasie wpisać liczbę punktów ECTS dla o charakterze praktycznym 6 KO ogólnego, PD podstawowy, K kierunkowy, S specjalnościowy 7 W wybieralny, Ob obowiązkowy ,5 T Z P K Ob

5 Razem (dla modułów kierunkowych): godzin ZZU godzin CNPS punktów ECTS punktów ECTS w ć l p s ,50.2 Lista modułów wybieralnych.2.1 Lista modułów ogólnego Moduł Przedmioty humanistyczno-menedżerskie (min. 2 pkt ECTS): Nazwa (grupę Kurs/grupa o 1 HSN100200BK Przedmiot humanistyczny 1 K2MBM_W07 K2MBM_K ,5 T Z O KO W 2 ZSN100200BK Nauki o zarządzaniu 1 K2MBM_W ,5 T Z O KO W Razem Moduł Języki obce (min. pkt ECTS): Nazwa (grupę Kurs/grupa o 1 JZL100655BK Język obcy (kontynuacja), poziom B2+ 1 K2MBM_U ,75 T Z O P KO W 2 JZL100655BK Język obcy (drugi), dowolny poziom K2MBM_U ,5 T Z O P KO W Razem ,25 1 BK punktów ECTS przypisanych godzinom wymagających bezpośredniego kontaktu nauczycieli i studentów 2 Tradycyjna T, zdalna Z Egzamin E, zaliczenie na ocenę Z. W grupie po literze E lub Z wpisać w nawiasie formę kursu końcowego (w, c, l, s, p) Kurs/ grupa Ogólnouczelniany O 5 Kurs/ grupa Praktyczny P. W grupie w nawiasie wpisać liczbę punktów ECTS dla o charakterze praktycznym 6 KO ogólnego, PD podstawowy, K kierunkowy, S specjalnościowy 7 W wybieralny, Ob obowiązkowy 5

6 Razem dla modułów ogólnego: godzin ZZU godzin CNPS punktów ECTS punktów ECTS w ć l p s , Lista modułów kierunkowych Moduł Bezpieczeństwo techniczne (min. punkty ECTS): Nazwa (grupę godzin Kurs/grupa o 1 MSN00 Analiza awarii maszyn i urządzeń 2 K2MBM_W T Z K W 2 MSN00 Analiza awarii maszyn i urządzeń 1 K2MBM_U ,75 T Z P K W MSN002 Analiza awaryjności maszyn energetycznych 2 K2MBM_W T Z K W MSN002 Analiza awaryjności maszyn energetycznych 1 K2MBM_U ,75 T Z P K W 5 MSN00 Failure Analysis of Machine and Devices 2 K2MBM_W T Z K W 6 MSN00 Failure Analysis of Machine and Devices 1 K2MBM_U ,75 T Z P K W Razem , Moduł Projekt indywidualny magisterski (min. 9 pkt ECTS): Nazwa (grupę Kurs/grupa o 1 MSN152 Projekt indywidualny magisterski 6 K2MBM_U07 K2MBM_K01 K2MBM_K T Z P K W K2MBM_K05 Razem

7 Moduł Praca dyplomowa magisterska (min. 20 pkt ECTS): Nazwa (grupę Kurs/grupa o 1 MSN1610 Praca dyplomowa magisterska K2MBM_U07 K2MBM_K01 K2MBM_K T Z P K W K2MBM_K05 Razem BK punktów ECTS przypisanych godzinom wymagających bezpośredniego kontaktu nauczycieli i studentów 2 Tradycyjna T, zdalna Z Egzamin E, zaliczenie na ocenę Z. W grupie po literze E lub Z wpisać w nawiasie formę kursu końcowego (w, c, l, s, p) Kurs/ grupa Ogólnouczelniany O 5 Kurs/ grupa Praktyczny P. W grupie w nawiasie wpisać liczbę punktów ECTS dla o charakterze praktycznym 6 KO ogólnego, PD podstawowy, K kierunkowy, S specjalnościowy 7 W wybieralny, Ob obowiązkowy Razem dla modułów kierunkowych: godzin ZZU godzin CNPS punktów ECTS punktów ECTS BK w ć l p s , Lista modułów specjalnościowych 1 MSN MSN0271 MSN Moduł specjalność Inżynieria i aparatura procesowa (min. pkt ECTS): Nazwa (grupę Komputerowe wspomaganie projektów inżynierskich Komputerowe wspomaganie projektów inżynierskich Konstrukcja i eksploatacja aparatury procesowej 1 2 S2IAP_W0 S2IAP_U0 Kurs/grupa o ,5 Z S W ,5 Z P S W 1 S2IAP_W ,5 Z S W 7

8 Konstrukcja i eksploatacja aparatury MSN S2IAP_U ,5 Z P S W procesowej 5 MSN051 Krystalizacja i krystalizatory 2 S2IAP_W Z S W 6 MSN051 Krystalizacja i krystalizatory 1 S2IAP_U ,75 Z P S W 7 MSN0600 Mieszanie i mieszalniki 1 S2IAP_U ,75 Z P S W 8 MSN0600 Mieszanie i mieszalniki 1 S2IAP_U ,75 Z P S W 9 MSN0651 Operacje dynamiczne w inżynierii procesowej 2 S2IAP_W E S W 10 MSN0651 Operacje dynamiczne w inżynierii procesowej 2 S2IAP_U ,5 Z P S W 11 MSN120 Termodynamika procesowa 1 S2IAP_W ,5 E S W 12 MSN120 Termodynamika procesowa 1 S2IAP_U ,75 Z P S W 1 MSN110 Wymienniki ciepła i wyparki 1 S2IAP_W ,5 Z S W 1 MSN110 Wymienniki ciepła i wyparki 1 S2IAP_U ,75 Z P S W 15 MSN021 Metody i aparaty do rozdziału zawiesin 1 S2IAP_W ,5 Z S W 16 MSN021 Metody i aparaty do rozdziału zawiesin 1 S2IAP_U ,75 Z P S W Pomiary własności roztworów, zawiesin i 17 MSN S2IAP_W Z S W materiałów ziarnistych Pomiary własności roztworów, zawiesin i 18 MSN S2IAP_U ,5 Z P S W materiałów ziarnistych Operacje dyfuzyjno-cieplne w inżynierii 19 MSN065 2 S2IAP_W E S W procesowej Operacje dyfuzyjno-cieplne w inżynierii 20 MSN065 2 S2IAP_U ,5 Z P S W procesowej Operacje dyfuzyjno-cieplne w inżynierii 21 MSN065 1 S2IAP_U ,75 Z P S W procesowej Projektowanie kompleksowe systemów 22 MSN S2IAP_W Z S W technologicznych Projektowanie kompleksowe systemów 2 MSN S2IAP_U ,75 Z P S W technologicznych Razem BK punktów ECTS przypisanych godzinom wymagających bezpośredniego kontaktu nauczycieli i studentów 2 Tradycyjna T, zdalna Z Egzamin E, zaliczenie na ocenę Z. W grupie po literze E lub Z wpisać w nawiasie formę kursu końcowego (w, c, l, s, p) Kurs/ grupa Ogólnouczelniany O 5 Kurs/ grupa Praktyczny P. W grupie w nawiasie wpisać liczbę punktów ECTS dla o charakterze praktycznym 6 KO ogólnego, PD podstawowy, K kierunkowy, S specjalnościowy 7 W wybieralny, Ob obowiązkowy Razem dla modułów specjalnościowych: w ć l p s godzin ZZU godzin CNPS punktów ECTS punktów ECTS

9 .. Moduł praca dyplomowa Typ pracy dyplomowej magisterska semestrów pracy dyplomowej punktów ECTS punktów ECTS 1 20 MSN1610 Charakter pracy dyplomowej eksperymentalna/projektowa/studialno-analityczna 5. Sposoby weryfikacji zakładanych efektów Typ wykład ćwiczenia laboratorium projekt seminarium praca dyplomowa Sposoby weryfikacji zakładanych efektów egzamin, kolokwium test, kolokwium, ocena poszczególnych zadań wejściówka, sprawozdanie z laboratorium obrona projektu udział w dyskusji, prezentacja tematu, esej przygotowana praca dyplomowa 6. punktów ECTS, którą student musi uzyskać na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich i studentów (wpisać sumę punktów ECTS dla / grup oznaczonych kodem ) 6,5 punktów ECTS 7. punktów ECTS, którą student musi uzyskać w ramach z zakresu nauk podstawowych punktów ECTS z przedmiotów obowiązkowych 0 punktów ECTS z przedmiotów wybieralnych 0 punktów ECTS 0 9

10 8. punktów ECTS, którą student musi uzyskać w ramach o charakterze praktycznym, w tym laboratoryjnych i projektowych (wpisać sumę punktów ECTS /grup oznaczonych kodem P) punktów ECTS z przedmiotów obowiązkowych 10 w tym laboratoryjnych i projektowych 7 punktów ECTS z przedmiotów wybieralnych 51 w tym laboratoryjnych i projektowych w tym praca dyplomowa punktów ECTS Minimalna punktów ECTS, którą student musi uzyskać, realizując moduły oferowane na zajęciach uczelnianych lub na innym kierunku studiów (wpisać sumę punktów ECTS /grup oznaczonych kodem O) 5 punktów ECTS 10. punktów ECTS, którą student może uzyskać, realizując moduły wybieralne (min. 0 % całkowitej liczby punktów ECTS) 70 punktów ECTS (78 %) 11. Zakres egzaminu dyplomowego 1. Zagadnienia teoretyczne 1.1. Ruch cząstki w płynie, prędkość opadania Proces filtracji, podstawowe równanie, filtracja pod stałym ciśnieniem. 1.. Obliczanie przeponowych wymienników ciepła: rozkład temperatury, równania bilansu strumienia ciepła. 1.. Obliczanie mocy mieszania. Intensywność mieszania Wnikanie i przenikanie masy Destylacja prosta, obliczanie składu destylatu teoretyczna półek w kolumnie rektyfikacyjnej Obliczenia bilansowe w procesach absorpcji i desorpcji Podstawy teoretyczne procesu krystalizacji Istota procesu adsorpcji Charakterystyka materiałów ziarnistych, definicje wielkości cząstek i współczynników kształtu. 10

11 2. Zagadnienia konstrukcyjne 2.1. Rozwiązania konstrukcyjne osadników Aparaty do filtracji. 2.. Hydrocyklony i cyklony, konstrukcja i zasada działania. 2.. Budowa i zasada działania wirówek Mieszalniki cieczy, rozwiązania konstrukcyjne, rodzaje mieszadeł Konstrukcja przeponowych wymienników ciepła Aparaty wyparne, konstrukcje, zasady działania Aparaty do krystalizacji, konstrukcje, zasady działania Aparaty kolumnowe półkowe i z wypełnieniem Urządzenia do odpylania gazów.. Zagadnienia eksploatacyjne.1. Metody wyznaczania składu granulometrycznego materiałów ziarnistych..2. Współpraca urządzeń do rozdziału zawiesin (hydrocyklon, osadnik, filtr) w procesach technologicznych... Kompensacja wydłużeń cieplnych w przeponowych wymiennikach ciepła... Optymalny czas filtracji..5. Wytwarzanie zawiesin w mieszalnikach..6. Przepływ dwufazowy gaz ciecz w kolumnie z wypełnieniem..7. Dobór prędkości gazu w kolumnie półkowej..8. Wybór metody krystalizacji i typu krystalizatora..9. Zastosowanie procesów absorpcyjno-desorpcyjnych..10 Zastosowanie procesu adsorpcji w przemyśle. 12. Wymagania dotyczące terminu określonych /grup lub wszystkich w poszczególnych modułach. kursu Nazwa kursu Termin do... (numer semestru) Uchwała RW nr /D/2008 z dnia Warunkiem dopuszczenia studenta do realizacji modułu praca dyplomowa jest zaliczenie wszystkich przedmiotów objętych planem studiów w semestrach poprzedzających semestr dyplomowy. 1. Plan studiów (załącznik nr 1) 11

12 1. Opis PROGRAM STUDIÓW specjalność INŻYNIERIA LOTNICZA Zał. nr 2 do Programu semestrów: punktów ECTS konieczna do uzyskania kwalifikacji: 90 Wymagania wstępne (w szczególności w przypadku studiów II stopnia): kwalifikacje I stopnia oraz kompetencje inżynierskie do kontynuowania na studiach II stopnia: wiedza z zakresu matematyki, fizyki i chemii, umożliwiająca zrozumienie podstaw mechaniki, materiałoznawstwa i zasad konstrukcji maszyn, wiedza z zakresu mechaniki, wytrzymałości materiałów oraz podstaw konstrukcji maszyn, umożliwiająca zrozumienie i projektowanie podstawowych elementów maszyn, umiejętność wykorzystania do formułowania i rozwiązywania zadań inżynierskich metod analitycznych, symulacyjnych i eksperymentalnych, wiedza z zakresu przepływu płynów z uwzględnieniem wszystkich procesów cieplnych, wiedza na temat zapisu konstrukcji z wykorzystaniem CAD 2D i D, umiejętność komunikacji w języku angielskim oraz prezentacji i dokumentacji wyników eksperymentu oraz prezentacji i dokumentacji wyników zadania o charakterze projektowym Po ukończeniu studiów absolwent uzyskuje tytuł zawodowy: magister inżynier kwalifikacje II stopnia Możliwość kontynuacji studiów: studia III stopnia doktoranckie Sylwetka absolwenta, możliwości zatrudnienia: Absolwent posiada wiedzę i umiejętności w zakresie: mechaniki, projektowania, wytwarzania i eksploatacji maszyn i systemów wytwórczych oraz technologii proekologicznych i bezpieczeństwa technicznego. Jest przygotowany do: twórczego wykorzystania metod i technologii informatycznych wspomagających projektowanie, wytwarzanie i eksploatację maszyn oraz dobór materiałów inżynierskich; 12

13 kierowania i rozwijania produkcji w przedsiębiorstwach przemysłowych oraz zarządzania procesami technologicznymi; prowadzenia badań w instytutach naukowo-badawczych; zarządzania pracowniami projektowymi z zakresu konstrukcji maszyn i procesów technologicznych; prowadzenia działalności gospodarczej. Posiada niezbędną wiedzę i umiejętności w zakresie projektowania, badania i eksploatacji statków powietrznych ze szczególnym uwzględnieniem planowania, organizacji i kontroli procesu obsługi statków powietrznych, ich napraw oraz remontów. Zna język obcy na poziomie biegłości B2+ oraz drugi język obcy na poziomie A1 lub A2. Wskazanie związku z misją Uczelni i strategią jej rozwoju: Program zgodny jest z misją uczelni w zakresie przekazywania wiedzy i umiejętności z zachowaniem wysokiej jakości oraz kształtowanie twórczych, krytycznych i tolerancyjnych osobowości studentów, poprzez rozwijanie i pielęgnowanie silnego poczucia wspólnoty akademickiej opartej na łączności intelektualnej i społecznej studentów i pracowników 2. Dziedziny nauki i dyscypliny naukowe, do których odnoszą się efekty : nauki techniczne. Zwięzła analiza zgodności zakładanych efektów z potrzebami rynku pracy: Zakładane efekty zapewniają przyrost kompetencji inżynierskich uzyskanych na I stopniu, głównie w zakresie wiedzy i umiejętności, ze szczególnym uwzględnieniem kreatywności w rozwiązywaniu określonych problemów technicznych. Program wyposaża więc absolwenta w atrybuty umożliwiające mu dostosowanie się do dynamicznie zmieniających się wymagań rynku pracy. 1

14 L.p.. Lista modułów :.1. Lista modułów obowiązkowych:.1.1. Lista modułów kierunkowych Moduł Przedmioty obowiązkowe kierunkowe Nazwa (grupę Kurs/grupa o 1 MSN050 Mechatronika i systemy sterowania 2 K2MBM_W ,5 T E K Ob 2 MSN050 Mechatronika i systemy sterowania 2 K2MBM_U ,5 T Z P K Ob MSN16 Współczesne materiały inżynierskie 1 K2MBM_W ,5 T Z K Ob MSN16 Współczesne materiały inżynierskie 1 K2MBM_U ,75 T Z P K Ob 5 MSN16 Współczesne materiały inżynierskie 1 K2MBM_U ,75 T Z P K Ob 6 MSN062 Mechanika analityczna 2 K2MBM_W T Z K Ob 7 MSN061 Modelowanie i optymalizacja 1 K2MBM_W T E K Ob 8 MSN061 Modelowanie i optymalizacja 2 K2MBM_U ,25 T Z P K Ob 9 MSN192 Zintegrowane systemy wytwarzania 2 K2MBM_W T Z K Ob 10 MSN192 Zintegrowane systemy wytwarzania 1 K2MBM_U ,75 T Z P K Ob K2MBM_U06 K2MBM_U07 11 MSN1560 Seminarium dyplomowe 2 K2MBM_K01 K2MBM_K0 K2MBM_K0 K2MBM_K ,5 T Z P K Ob Razem ,5 1 BK punktów ECTS przypisanych godzinom wymagających bezpośredniego kontaktu nauczycieli i studentów 2 Tradycyjna T, zdalna Z Egzamin E, zaliczenie na ocenę Z. W grupie po literze E lub Z wpisać w nawiasie formę kursu końcowego (w, c, l, s, p) Kurs/ grupa Ogólnouczelniany O 5 Kurs/ grupa Praktyczny P. W grupie w nawiasie wpisać liczbę punktów ECTS dla o charakterze praktycznym 6 KO ogólnego, PD podstawowy, K kierunkowy, S specjalnościowy 7 W wybieralny, Ob obowiązkowy 1

15 L.p. Razem (dla modułów kierunkowych): godzin ZZU godzin CNPS punktów ECTS punktów ECTS w ć l p s ,5.2 Lista modułów wybieralnych.2.1 Lista modułów ogólnego Moduł Przedmioty humanistyczno-menedżerskie (min. 2 pkt ECTS): Nazwa (grupę Kurs/grupa o 1 ZSN100200BK Nauki o zarządzaniu 1 K2MBM_W ,5 T Z O K W 2 HSN100200BK Przedmiot humanistyczny 1 K2MBM_W07 K2MBM_K ,5 T Z O K W ZSN100200BK L.p Moduł Języki obce (min. pkt ECTS): Nazwa (grupę Kurs/grupa o 1 JZL10000BK Język obcy (kontynuacja) poziom B2+ 1 K2MBM_U ,75 T Z O P KO W 2 JZL10000BK Język obcy poziom A1 lub A2 K2MBM_U ,5 T Z O P KO W Razem ,25 1 BK punktów ECTS przypisanych godzinom wymagających bezpośredniego kontaktu nauczycieli i studentów 2 Tradycyjna T, zdalna Z Egzamin E, zaliczenie na ocenę Z. W grupie po literze E lub Z wpisać w nawiasie formę kursu końcowego (w, c, l, s, p) Kurs/ grupa Ogólnouczelniany O 5 Kurs/ grupa Praktyczny P. W grupie w nawiasie wpisać liczbę punktów ECTS dla o charakterze praktycznym 6 KO ogólnego, PD podstawowy, K kierunkowy, S specjalnościowy 7 W wybieralny, Ob obowiązkowy 15

16 Razem dla modułów ogólnego: godzin ZZU godzin CNPS punktów ECTS punktów ECTS w ć l p s , Lista modułów kierunkowych Moduł Bezpieczeństwo techniczne (min. punkty ECTS): Nazwa (grupę Kurs/grupa o 1 MSN00 Analiza awarii maszyn i urządzeń 2 K2MBM_W T Z K W 2 MSN00 Analiza awarii maszyn i urządzeń 1 K2MBM_U ,75 T Z P K W MSN002 Analiza awaryjności maszyn energetycznych 2 K2MBM_W T Z K W MSN002 Analiza awaryjności maszyn energetycznych 1 K2MBM_U ,75 T Z P K W 5 MSN00 Failure Analysis of Machine and Devices 2 K2MBM_W T Z K W 6 MSN00 Failure Analysis of Machine and Devices 1 K2MBM_U ,75 T Z P K W Razem ,75 L.p Moduł Projekt indywidualny magisterski (min. 9 pkt ECTS): Nazwa (grupę 1 MSN152 Projekt indywidualny magisterski 6 K2MBM_U07 K2MBM_K01 K2MBM_K0 K2MBM_K05 Razem Kurs/grupa o T Z P K W 16

17 L.p Moduł Praca dyplomowa magisterska (min. 20 pkt ECTS): Nazwa (grupę Kurs/grupa o 1 MSN1610 Praca dyplomowa magisterska K2MBM_U07 K2MBM_K01 K2MBM_K T Z P K W K2MBM_K05 Razem BK punktów ECTS przypisanych godzinom wymagających bezpośredniego kontaktu nauczycieli i studentów 2 Tradycyjna T, zdalna Z Egzamin E, zaliczenie na ocenę Z. W grupie po literze E lub Z wpisać w nawiasie formę kursu końcowego (w, c, l, s, p) Kurs/ grupa Ogólnouczelniany O 5 Kurs/ grupa Praktyczny P. W grupie w nawiasie wpisać liczbę punktów ECTS dla o charakterze praktycznym 6 KO ogólnego, PD podstawowy, K kierunkowy, S specjalnościowy 7 W wybieralny, Ob obowiązkowy Razem dla modułów kierunkowych: godzin ZZU godzin CNPS punktów ECTS punktów ECTS w ć l p s ,75... Lista modułów specjalnościowych.2..1 Moduł specjalność Inżynieria lotnicza (min. pkt ECTS) w ć l p s ZZU CNPS Kurs/grupa Nazwa (grupę - o uczel- niany 1 MSN0080 Budowa statków latających 2 S2ILO_W T Z S W 2 MSN0080 Budowa statków latających 1 S2ILO_U ,75 T Z P S W MSN0269 Instalacje energetyczne statków powietrznych 1 S2ILO_W ,5 T Z S W MSN0269 Instalacje energetyczne statków powietrznych 1 S2ILO_U ,75 T Z P S W 17

18 5 MSN0790 Podstawy teorii drgań 2 S2ILO_W T E S W 6 MSN0790 Podstawy teorii drgań 1 S2ILO_U ,75 T Z P S W 7 MSN0861 Prawo lotnicze 1 S2ILO_W ,5 T Z S W 8 MSN0861 Prawo lotnicze 1 S2ILO_U ,75 T Z P S W 9 MSN0910 Projektowanie zespołów napędowych 2 S2ILO_W T E S W 10 MSN0910 Projektowanie zespołów napędowych 1 S2ILO_U ,75 T Z P S W 11 MSN0910 Projektowanie zespołów napędowych 1 S2ILO_U ,75 T Z P S W 12 MSN1281 Trwałość i niezawodność statków powietrznych 2 S2ILO_W T Z S W 1 MSN171 Wybrane zagadnienia mechaniki płynów 1 S2ILO_W ,5 T Z S W 1 MSN171 Wybrane zagadnienia mechaniki płynów 1 S2ILO_U ,75 T Z P S W 15 MSN171 Wybrane zagadnienia mechaniki płynów 1 S2ILO_U ,75 T Z P S W 16 MSN0201 Dynamika lotu i aerosprężystość statków 2 S2ILO_W T E S W 17 MSN0201 Dynamika lotu i aerosprężystość statków 2 S2ILO_U ,5 T Z P S W 18 MSN090 Mechanika lotu śmigłowców 2 S2ILO_W T Z S W 19 MSN090 Mechanika lotu śmigłowców 1 S2ILO_U ,75 T Z P S W 20 MSN090 Mechanika lotu śmigłowców 1 S2ILO_U ,75 T Z P S W 21 MSN0562 Metody numeryczne w projektowaniu konstrukcji S2ILO_U T Z P S W 22 MSN171 Zarządzanie bezpieczeństwem w lotnictwie 2 S2ILO_W T Z S W Razem ,5 1 BK punktów ECTS przypisanych godzinom wymagających bezpośredniego kontaktu nauczycieli i studentów 2 Tradycyjna T, zdalna Z Egzamin E, zaliczenie na ocenę Z. W grupie po literze E lub Z wpisać w nawiasie formę kursu końcowego (w, c, l, s, p) Kurs/ grupa Ogólnouczelniany O 5 Kurs/ grupa Praktyczny P. W grupie w nawiasie wpisać liczbę punktów ECTS dla o charakterze praktycznym 6 KO ogólnego, PD podstawowy, K kierunkowy, S specjalnościowy 7 W wybieralny, Ob obowiązkowy Razem dla modułów specjalnościowych: godzin ZZU godzin CNPS punktów ECTS punktów ECTS w ć l p s ,5 18

19 .. Moduł praca dyplomowa Typ pracy dyplomowej magisterska semestrów pracy dyplomowej punktów ECTS punktów ECTS 1 20 MSN1610 Charakter pracy dyplomowej eksperymentalna/projektowa/studialno-analityczna 5. Sposoby weryfikacji zakładanych efektów Typ wykład ćwiczenia laboratorium projekt seminarium praca dyplomowa Sposoby weryfikacji zakładanych efektów egzamin, kolokwium test, kolokwium, ocena poszczególnych zadań wejściówka, sprawozdanie z laboratorium obrona projektu udział w dyskusji, prezentacja tematu, esej przygotowana praca dyplomowa 6. punktów ECTS, którą student musi uzyskać na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich i studentów (wpisać sumę punktów ECTS dla / grup oznaczonych kodem ) 6,0 punktów ECTS 7. punktów ECTS, którą student musi uzyskać w ramach z zakresu nauk podstawowych punktów ECTS z przedmiotów obowiązkowych 0 punktów ECTS z przedmiotów wybieralnych 0 punktów ECTS 0 19

20 8. punktów ECTS, którą student musi uzyskać w ramach o charakterze praktycznym, w tym laboratoryjnych i projektowych (wpisać sumę punktów ECTS /grup oznaczonych kodem P) punktów ECTS z przedmiotów obowiązkowych 10 w tym laboratoryjnych i projektowych 7 punktów ECTS z przedmiotów wybieralnych 9 w tym laboratoryjnych i projektowych w tym praca dyplomowa punktów ECTS Minimalna punktów ECTS, którą student musi uzyskać, realizując moduły oferowane na zajęciach uczelnianych lub na innym kierunku studiów (wpisać sumę punktów ECTS /grup oznaczonych kodem O) 5 punktów ECTS 10. punktów ECTS, którą student może uzyskać, realizując moduły wybieralne (min. 0 % całkowitej liczby punktów ECTS) 70 punktów ECTS (78 %) 11. Zakres egzaminu dyplomowego 1. Zagadnienia teoretyczne 1.1. Układy swobodne i nieswobodne, więzy i ich klasyfikacja Budowa i działanie komputerowych systemów pomiarowych. 1.. Flatter skrzydła - objawy, przyczyny, metody eliminacji. 1.. Dywergencja skrzydła samolotu 1.5. Ciąg wirnika nośnego przy opływie osiowym Moment reakcyjny wirnika nośnego Sterowność śmigłowca Miary bezpieczeństwa lotniczego Klasyfikacji wypadków lotniczych Nadmiarowanie w konstrukcjach lotniczych. 2. Zagadnienia konstrukcyjne 2.1. Przetworniki analogowo-cyfrowe w systemach akwizycji danych 20

21 2.2. Czujniki w systemach akwizycji danych 2.. Buffeting konstrukcji lotniczych 2.. Drgania typu Shimmy 2.5. Metodyka wstępnych obliczeń gazodynamicznych jednoprzepływowych silników turbinowych 2.6. Metodyka wstępnych obliczeń gazodynamicznych dwuprzepływowych silników turbinowych 2.7. Budowa i działanie instalacji klimatyzacji statku powietrznego 2.8. Konstrukcja i działanie instalacji paliwowych statków powietrznych 2.9. Budowa i działanie instalacji hydraulicznych statków powietrznych Materiały konstrukcyjne stosowane w budowie statków powietrznych.. Zagadnienia eksploatacyjne.1. Metody kształtowania niezawodności w procesie projektowania statków powietrznych.2. Zasady kontroli sprawności systemów: paliwowego, hydraulicznego i pneumatycznego.. Metodyka badania wypadku lotniczego.. Charakterystyka zjawisk wpływających na fizyczne starzenie się obiektów technicznych.5. Rodzaje trwałości statków powietrznych.6. Zagadnienia wytrzymałości zmęczeniowej podzespołów statku powietrznego.7. Modele niezawodnościowe.8. Licencjonowanie personelu lotniczego.9. Poszukiwanie i ratownictwo lotnicze.10. Charakterystyka metod obsługiwania statków powietrznych. 12. Wymagania dotyczące terminu określonych /grup lub wszystkich w poszczególnych modułach. kursu Nazwa kursu Termin do... (numer semestru) Uchwała RW nr /D/2008 z dnia Warunkiem dopuszczenia studenta do realizacji modułu praca dyplomowa jest zaliczenie wszystkich przedmiotów objętych planem studiów w semestrach poprzedzających semestr dyplomowy. 1. Plan studiów (załącznik nr 1) 21

22 2. Opis PROGRAM STUDIÓW specjalność INŻYNIERIA NISKICH TEMPERATUR Zał. nr 2 do Programu semestrów: punktów ECTS konieczna do uzyskania kwalifikacji: 90 Wymagania wstępne (w szczególności w przypadku studiów II stopnia): kwalifikacje I stopnia oraz kompetencje do kontynuowania na studiach II stopnia: wiedza z zakresu matematyki, fizyki i chemii, umożliwiająca zrozumienie podstaw mechaniki, materiałoznawstwa i zasad konstrukcji maszyn, wiedza z zakresu mechaniki, wytrzymałości materiałów oraz podstaw konstrukcji maszyn, umożliwiająca zrozumienie i projektowanie podstawowych elementów maszyn, umiejętność wykorzystania do formułowania i rozwiązywania zadań inżynierskich metod analitycznych, symulacyjnych i eksperymentalnych, wiedza z zakresu przepływu płynów z uwzględnieniem wszystkich procesów cieplnych, wiedza na temat zapisu konstrukcji z wykorzystaniem CAD 2D i D, umiejętność komunikacji w języku angielskim oraz prezentacji i dokumentacji wyników eksperymentu oraz prezentacji i dokumentacji wyników zadania o charakterze projektowym Możliwość kontynuacji studiów: studia III stopnia doktoranckie Po ukończeniu studiów absolwent uzyskuje tytuł zawodowy: magister kwalifikacje II stopnia Sylwetka absolwenta, możliwości zatrudnienia: Absolwent posiada wiedzę i umiejętności w zakresie: mechaniki, projektowania, wytwarzania i eksploatacji maszyn i systemów wytwórczych oraz technologii proekologicznych i bezpieczeństwa technicznego. Jest przygotowany do: twórczego wykorzystania metod i technologii informatycznych wspomagających projektowanie, wytwarzanie i eksploatację maszyn oraz dobór materiałów inżynierskich; kierowania i rozwijania produkcji w przedsiębiorstwach przemysłowych oraz zarządzania procesami technologicznymi; prowadzenia badań w instytutach 22

23 naukowo-badawczych; zarządzania pracowniami projektowymi z zakresu konstrukcji maszyn i procesów technologicznych; prowadzenia działalności gospodarczej. Posiada niezbędną wiedzę i umiejętności w zakresie projektowania, badania i eksploatacji maszyn i urządzeń generujących niskie temperatury, odpowiednio do -5 C w chłodnictwie oraz w zakresie od 120 K (-15 C) do ułamków Kelwina w kriogenice, m.in. dla potrzeb techniki, nauki i medycyny. Zna język obcy na poziomie biegłości B2+. Wskazanie związku z misją Uczelni i strategią jej rozwoju: Program zgodny jest z misją uczelni w zakresie przekazywania wiedzy i umiejętności z zachowaniem wysokiej jakości oraz kształtowanie twórczych, krytycznych i tolerancyjnych osobowości studentów, poprzez rozwijanie i pielęgnowanie silnego poczucia wspólnoty akademickiej opartej na łączności INNelektualnej i społecznej studentów i pracowników. 5. Dziedziny nauki i dyscypliny naukowe, do których odnoszą się efekty : nauki techniczne. Zwięzła analiza zgodności zakładanych efektów z potrzebami rynku pracy: Zakładane efekty zapewniają przyrost kompetencji inżynierskich uzyskanych na I stopniu, głównie w zakresie wiedzy i umiejętności, ze szczególnym uwzględnieniem kreatywności w rozwiązywaniu określonych problemów technicznych. Program wyposaża więc absolwenta w atrybuty umożliwiające mu dostosowanie się do dynamicznie zmieniających się wymagań rynku pracy. 2

24 . Lista modułów : 7.1. Lista modułów obowiązkowych: Lista modułów kierunkowych Moduł Przedmioty obowiązkowe kierunkowe Nazwa (grupę Kurs/grupa o 1 MSN062 Mechanika analityczna 2 K2MBM_W ,00 T Z K Ob 2 MSN16 Współczesne materiały inżynierskie 1 K2MBM_W ,50 T Z K Ob MSN16 Współczesne materiały inżynierskie 1 K2MBM_U ,75 T Z P K Ob MSN16 Współczesne materiały inżynierskie 1 K2MBM_U ,75 T Z P K Ob 5 MSN050 Mechatronika i systemy sterowania 2 K2MBM_W ,50 T E K Ob 6 MSN050 Mechatronika i systemy sterowania 2 K2MBM_U ,50 T Z P K Ob 7 MSN061 Modelowanie i optymalizacja 1 K2MBM_W ,00 T E K Ob 8 MSN061 Modelowanie i optymalizacja 2 K2MBM_U ,25 T Z P K Ob 9 MSN192 Zintegrowane systemy wytwarzania 2 K2MBM_W ,00 T Z K Ob 10 MSN192 Zintegrowane systemy wytwarzania 1 K2MBM_U ,75 T Z P K Ob K2MBM_U06 K2MBM_U07 11 MSN1560 Seminarium dyplomowe 2 K2MBM_K01 K2MBM_K0 K2MBM_K0 K2MBM_K ,50 T Z P K Ob Razem ,50 1 BK punktów ECTS przypisanych godzinom wymagających bezpośredniego kontaktu nauczycieli i studentów 2 Tradycyjna T, zdalna Z Egzamin E, zaliczenie na ocenę Z. W grupie po literze E lub Z wpisać w nawiasie formę kursu końcowego (w, c, l, s, p) Kurs/ grupa Ogólnouczelniany O 5 Kurs/ grupa Praktyczny P. W grupie w nawiasie wpisać liczbę punktów ECTS dla o charakterze praktycznym 6 KO ogólnego, PD podstawowy, K kierunkowy, S specjalnościowy 7 W wybieralny, Ob obowiązkowy 2

25 Razem (dla modułów kierunkowych): punktów ECTS godzin godzin punktów w ć l p s BK ZZU CNPS ECTS ,50.2 Lista modułów wybieralnych.2.1 Lista modułów ogólnego Moduł Przedmioty humanistyczno-menedżerskie (min. 2 pkt ECTS): Nazwa (grupę Kurs/grupa o 1 HSN100200BK Przedmiot humanistyczny 1 K2MBM_W07 K2MBM_K ,50 T Z O KO W 2 ZSN100200BK Nauki o zarządzaniu 1 K2MBM_W ,50 T Z O KO W Razem , Moduł Języki obce (min. pkt ECTS): Nazwa (grupę Kurs/grupa o -uczel- niany 1 JZL100709BK Język obcy (kontynuacja) poziom B2+ 1 K2MBM_U ,75 T Z O P KO W 2 JZL100710BK Język obcy poziom A1 lub A2 K2MBM_U ,50 T Z O P KO W Razem ,25 1 BK punktów ECTS przypisanych godzinom wymagających bezpośredniego kontaktu nauczycieli i studentów 2 Tradycyjna T, zdalna Z Egzamin E, zaliczenie na ocenę Z. W grupie po literze E lub Z wpisać w nawiasie formę kursu końcowego (w, c, l, s, p) Kurs/ grupa Ogólnouczelniany O 5 Kurs/ grupa Praktyczny P. W grupie w nawiasie wpisać liczbę punktów ECTS dla o charakterze praktycznym 6 KO ogólnego, PD podstawowy, K kierunkowy, S specjalnościowy 7 W wybieralny, Ob obowiązkowy 25

26 Razem dla modułów ogólnego: punktów ECTS godzin godzin punktów w ć l p s BK ZZU CNPS ECTS , Lista modułów kierunkowych Moduł Bezpieczeństwo techniczne (min punkty ECTS) Nazwa (grupę Kurs/grupa o K2MBM_W05 1 MSN00 Analiza awarii maszyn i urządzeń ,00 T Z K W K2MBM_K05 2 MSN00 Analiza awarii maszyn i urządzeń 1 K2MBM_U ,75 T Z P K W MSN002 Analiza awaryjności maszyn energetycznych 2 S2MUE_W ,00 T Z K W MSN002 Analiza awaryjności maszyn energetycznych 1 S2MUE_U ,75 T Z P K W K2MBM_W05 5 MSN00 Failure Analysis of Machines and Devices ,00 T Z K W K2MBM_K05 6 MSN00 Failure Analysis of Machines and Devices 1 K2MBM_U ,75 T Z P K W Razem , Moduł Projekt indywidualny magisterski (min. 9 pkt ECTS): Nazwa (grupę Kurs/grupa o 1 MSN152 Projekt indywidualny magisterski 6 K2MBM_U07 K2MBM_K01 K2MBM_K ,00 T Z P K W K2MBM_K05 Razem ,00 26

27 Moduł Praca dyplomowa magisterska (min. 20 pkt ECTS): Nazwa (grupę Kurs/grupa o 1 MSN1610 Praca dyplomowa magisterska K2MBM_U07 K2MBM_K01 K2MBM_K ,00 T Z P K W K2MBM_K05 Razem ,00 1 BK punktów ECTS przypisanych godzinom wymagających bezpośredniego kontaktu nauczycieli i studentów 2 Tradycyjna T, zdalna Z Egzamin E, zaliczenie na ocenę Z. W grupie po literze E lub Z wpisać w nawiasie formę kursu końcowego (w, c, l, s, p) Kurs/ grupa Ogólnouczelniany O 5 Kurs/ grupa Praktyczny P. W grupie w nawiasie wpisać liczbę punktów ECTS dla o charakterze praktycznym 6 KO ogólnego, PD podstawowy, K kierunkowy, S specjalnościowy 7 W wybieralny, Ob obowiązkowy Razem dla modułów kierunkowych: w ć l p s godzin ZZU godzin CNPS punktów ECTS punktów ECTS BK ,75... Lista modułów specjalnościowych.2..1 Moduł specjalność Inżynieria niskich temperatur (min. pkt ECTS): Nazwa (grupę Kurs/grupa o Termodynamiczne podstawy inżynierii niskich 1 MSN S2INN_W ,00 T Z S W temperatur Termodynamiczne podstawy inżynierii niskich 2 MSN S2INN_U ,75 T Z P S W temperatur MSN0 Kriogenika 2 S2INN_W ,00 T E S W MSN0 Kriogenika 2 S2INN_U ,50 T Z P S W 5 MSN0 Kriogenika 2 S2INN_U ,50 T Z P S W 27

28 6 MSN0162 Chłodnictwo sprężarkowe i absorpcyjne 2 S2INN_W ,00 T E S W 7 MSN0162 Chłodnictwo sprężarkowe i absorpcyjne 1 S2INN_U ,75 T Z P S W 8 MSN0162 Chłodnictwo sprężarkowe i absorpcyjne 2 S2INN_U ,50 T Z P S W 9 MSN011 Materiały oraz czynniki chłodnicze i kriogeniczne 2 S2INN_W ,00 T Z S W 10 MSN0621 Normatywy i kody projektowe 1 S2INN_W ,50 T Z S W 11 MSN0272 Komputerowe wspomaganie projektowania urządzeń niskotemperaturowych 2 S2INN_U ,50 T Z P S W 12 MSN1052 Systemy konwersji energii 2 S2INN_W ,00 T E S W 1 MSN1052 Systemy konwersji energii 2 S2INN_U ,50 T Z P S W 1 MSN151 Urządzenia i instalacje niskotemperaturowe 1 S2INN_W ,50 T Z S W 15 MSN151 Urządzenia i instalacje niskotemperaturowe S2INN_U ,25 T Z P S W 16 MSN1152 Technologie gazowe i kriogeniczne 1 S2INN_W ,50 T Z S W 17 MSN1152 Technologie gazowe i kriogeniczne 1 S2INN_U ,75 T Z P S W 18 MSN105 Systemy kriogeniczne 1 S2INN_W ,50 T Z S W 19 MSN105 Systemy kriogeniczne 1 S2INN_U ,75 T Z P S W 20 MSN0615 Nadprzewodnictwo stosowane 1 S2INN_W ,50 T Z S W 21 MSN0622 Numeryczna analiza zjawisk przepływowych 1 S2INN_U ,75 T Z P S W Razem ,00 1 BK punktów ECTS przypisanych godzinom wymagających bezpośredniego kontaktu nauczycieli i studentów 2 Tradycyjna T, zdalna Z Egzamin E, zaliczenie na ocenę Z. W grupie po literze E lub Z wpisać w nawiasie formę kursu końcowego (w, c, l, s, p) Kurs/ grupa Ogólnouczelniany O 5 Kurs/ grupa Praktyczny P. W grupie w nawiasie wpisać liczbę punktów ECTS dla o charakterze praktycznym 6 KO ogólnego, PD podstawowy, K kierunkowy, S specjalnościowy 7 W wybieralny, Ob obowiązkowy Razem dla modułów specjalnościowych: punktów ECTS godzin godzin punktów w ć l p s ZZU CNPS ECTS ,00 28

29 .5. Moduł praca dyplomowa Typ pracy dyplomowej magisterska semestrów pracy dyplomowej punktów ECTS punktów ECTS 1 20 MSN1610 Charakter pracy dyplomowej eksperymentalna/projektowa/studialno-analityczna 5. Sposoby weryfikacji zakładanych efektów Typ wykład ćwiczenia laboratorium projekt seminarium praca dyplomowa Sposoby weryfikacji zakładanych efektów egzamin, kolokwium test, kolokwium, ocena poszczególnych zadań wejściówka, sprawozdanie z laboratorium obrona projektu udział w dyskusji, prezentacja tematu, esej przygotowana praca dyplomowa 6. punktów ECTS, którą student musi uzyskać na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich i studentów (wpisać sumę punktów ECTS dla / grup oznaczonych kodem ) 6,5 punktów ECTS 7. punktów ECTS, którą student musi uzyskać w ramach z zakresu nauk podstawowych punktów ECTS z przedmiotów obowiązkowych 0 punktów ECTS z przedmiotów wybieralnych 0 punktów ECTS 0 29

30 8. punktów ECTS, którą student musi uzyskać w ramach o charakterze praktycznym, w tym laboratoryjnych i projektowych (wpisać sumę punktów ECTS /grup oznaczonych kodem P) punktów ECTS z przedmiotów obowiązkowych 10 w tym laboratoryjnych i projektowych 7 punktów ECTS z przedmiotów wybieralnych 51 w tym laboratoryjnych i projektowych w tym praca dyplomowa 2 20 punktów ECTS Minimalna punktów ECTS, którą student musi uzyskać, realizując moduły oferowane na zajęciach uczelnianych lub na innym kierunku studiów (wpisać sumę punktów ECTS /grup oznaczonych kodem O) 5 punktów ECTS 10. punktów ECTS, którą student może uzyskać, realizując moduły wybieralne (min. 0 % całkowitej liczby punktów ECTS) 70 punktów ECTS (78 %) 11. Zakres egzaminu dyplomowego 1. Zagadnienia teoretyczne 1.1. Zasad nieosiągalności zera bezwzględnego i jej konsekwencje Zależność pomiędzy temperaturą i energią. 1.. Optymalizacja procesów i urządzeń cieplnych metodą minimalizacji generowania entropii. 1.. Obieg chłodniczy Lindego i jego porównanie z cyklem Carnota Różnice pomiędzy rzeczywistym i teoretycznym obiegiem parowym ziębiarek sprężarkowych Sprężanie praca, ciepło, optymalizacja procesu oraz jego znaczenie dla obiegów chłodniczych i kriogenicznych Kogeneracja i trigeneracja definicje i ich zastosowanie Rozprężanie izentropowe, dławienie izentalpowe oraz wypływ swobodny opis i porównanie procesów Skraplarki i chłodziarki Joule a-thomsona - odwzorowanie cykli na wykresie T-s, bilans energetyczny, wydajność Skraplarki i chłodziarki Claude a - odwzorowanie cykli na wykresie T-s, bilans energetyczny, wydajność. 0

31 1.11. Podstawy działania i schematy przepływowe chłodziarek kriogenicznych Metody uzyskiwania temperatur poniżej 1 K Termodynamiczne podstawy rozdziału mieszanin gazowych Nadprzewodnictwo definicja i opis zjawiska Zastosowanie próżni w urządzeniach kriogenicznych. 2. Zagadnienia konstrukcyjne 2.1. Wymienniki ciepła stosowanie w urządzeniach kriogenicznych Izolacje w urządzeniach kriogenicznych i chłodniczych. 2.. Instalacje rektyfikacji powietrza schematy przepływowe. 2.. Materiały stosowane w urządzeniach kriogenicznych Charakterystyka konstrukcji kriogenicznych rurociągów jedno- i wielokanałowych Zbiorniki skroplonych gazów - charakterystyka budowy i podstawy projektowe Budowa kriostatów helowych zalewowych i przepływowych Budowa kriogenicznej chłodziarki Stirlinga Budowa kriogenicznej chłodziarki Gifforda-McMachona Budowa kriogenicznych pomp próżniowych Rodzaje chłodziarek sprężarkowych i ich podstawowe parametry konstrukcyjne.. Zagadnienia eksploatacyjne.1. Zasady bezpiecznego posługiwania się czynnikami kriogenicznymi..2. Zasady kriostatowania magnesów nadprzewodzących kąpielą w helu ciekłym... Zasady kriostatowania magnesów nadprzewodzących helem nadkrytycznym... Smarowanie ruchomych elementów urządzeń kriogenicznych..5. Zapotrzebowanie energetyczne i sprawność termodynamiczna urządzeń kriogenicznych..6. Zastosowanie helu nadciekłego..7. Zasady eksploatacji wysokowydajnych kriogenicznych pomp próżniowych..8. Podstawowe zasady stosowania naturalnych i syntetycznych czynników chłodniczych w instalacjach chłodniczych..9. Podstawowe zasady regulacji parametrów pracy sprężarkowej instalacji chłodniczej..10. Możliwości zastosowania urządzeń absorpcyjnych w układach kogeneracji i trigeneracji. 1

32 12. Wymagania dotyczące terminu określonych /grup lub wszystkich w poszczególnych modułach. kursu Uchwała RW nr /D/2008 z dnia Nazwa kursu Warunkiem dopuszczenia studenta do realizacji modułu praca dyplomowa jest zaliczenie wszystkich przedmiotów objętych planem studiów w semestrach poprzedzających semestr dyplomowy. Termin do... (numer semestru) 1. Plan studiów (załącznik nr 1) 2

33 1. Opis PROGRAM STUDIÓW specjalność MASZYNY I URZĄDZENIA ENERGETYCZNE Zał. nr 2 do Programu semestrów: punktów ECTS konieczna do uzyskania kwalifikacji: 90 Wymagania wstępne (w szczególności w przypadku studiów II stopnia): kwalifikacje I stopnia oraz kompetencje inżynierskie do kontynuowania na studiach II stopnia: wiedza z zakresu matematyki, fizyki i chemii, umożliwiająca zrozumienie podstaw mechaniki, materiałoznawstwa i zasad konstrukcji maszyn, wiedza z zakresu mechaniki, wytrzymałości materiałów oraz podstaw konstrukcji maszyn, umożliwiająca zrozumienie i projektowanie podstawowych elementów maszyn, umiejętność wykorzystania do formułowania i rozwiązywania zadań inżynierskich metod analitycznych, symulacyjnych i eksperymentalnych, wiedza z zakresu przepływu płynów z uwzględnieniem wszystkich procesów cieplnych, wiedza na temat zapisu konstrukcji z wykorzystaniem CAD 2D i D, umiejętność komunikacji w języku angielskim oraz prezentacji i dokumentacji wyników eksperymentu oraz prezentacji i dokumentacji wyników zadania o charakterze projektowym Możliwość kontynuacji studiów: studia III stopnia doktoranckie Po ukończeniu studiów absolwent uzyskuje tytuł zawodowy: magister inżynier kwalifikacje II stopnia Sylwetka absolwenta, możliwości zatrudnienia: Absolwent posiada wiedzę i umiejętności w zakresie: mechaniki, projektowania, wytwarzania i eksploatacji maszyn i systemów wytwórczych oraz technologii proekologicznych i bezpieczeństwa technicznego. Jest przygotowany do: twórczego wykorzystania metod i technologii informatycznych wspomagających projektowanie, wytwarzanie i eksploatację maszyn oraz dobór materiałów inżynierskich; kierowania i rozwijania produkcji w przedsiębiorstwach przemysłowych oraz

34 zarządzania procesami technologicznymi; prowadzenia badań w instytutach naukowo-badawczych; zarządzania pracowniami projektowymi z zakresu konstrukcji maszyn i procesów technologicznych; prowadzenia działalności gospodarczej. Posiada niezbędną wiedzę i umiejętności w zakresie projektowania, wytwarzania oraz badania i eksploatacji maszyn i urządzeń wykorzystywanych w procesie konwersji energii i jej dystrybucji. Zna język obcy na poziomie biegłości B2+ oraz drugi język obcy na poziomie A1 lub A2. Wskazanie związku z misją Uczelni i strategią jej rozwoju: Program zgodny jest z misją uczelni w zakresie przekazywania wiedzy i umiejętności z zachowaniem wysokiej jakości oraz kształtowanie twórczych, krytycznych i tolerancyjnych osobowości studentów, poprzez rozwijanie i pielęgnowanie silnego poczucia wspólnoty akademickiej opartej na łączności intelektualnej i społecznej studentów i pracowników 2. Dziedziny nauki i dyscypliny naukowe, do których odnoszą się efekty : nauki techniczne. Zwięzła analiza zgodności zakładanych efektów z potrzebami rynku pracy: Zakładane efekty zapewniają przyrost kompetencji inżynierskich uzyskanych na I stopniu, głównie w zakresie wiedzy i umiejętności, ze szczególnym uwzględnieniem kreatywności w rozwiązywaniu określonych problemów technicznych. Program wyposaża więc absolwenta w atrybuty umożliwiające mu dostosowanie się do dynamicznie zmieniających się wymagań rynku pracy.

35 . Lista modułów :.1. Lista modułów obowiązkowych:.1.1. Lista modułów kierunkowych Moduł Przedmioty obowiązkowe kierunkowe Nazwa (grupę Kurs/grupa o 1 MSN062 Mechanika analityczna 2 K2MBM_W T Z K Ob 2 MSN16 Współczesne materiały inżynierskie 1 K2MBM_W ,5 T Z K Ob MSN16 Współczesne materiały inżynierskie 1 K2MBM_U ,75 T Z P K Ob MSN16 Współczesne materiały inżynierskie 1 K2MBM_U ,75 T Z P K Ob 5 MSN050 Mechatronika i systemy sterowania 2 K2MBM_W ,5 T E K Ob 6 MSN050 Mechatronika i systemy sterowania 2 K2MBM_U ,5 T Z P K Ob 7 MSN061 Modelowanie i optymalizacja 1 K2MBM_W T E K Ob 8 MSN061 Modelowanie i optymalizacja 2 K2MBM_U ,25 T Z P K Ob 9 MSN192 Zintegrowane systemy wytwarzania 2 K2MBM_W T Z K Ob 10 MSN192 Zintegrowane systemy wytwarzania 1 K2MBM_U ,75 T Z P K Ob K2MBM_U06 K2MBM_U07 11 MSN1560 Seminarium dyplomowe 2 K2MBM_K01 K2MBM_K0 K2MBM_K0 K2MBM_K ,5 T Z P K Ob Razem ,5 1 BK punktów ECTS przypisanych godzinom wymagających bezpośredniego kontaktu nauczycieli i studentów 2 Tradycyjna T, zdalna Z Egzamin E, zaliczenie na ocenę Z. W grupie po literze E lub Z wpisać w nawiasie formę kursu końcowego (w, c, l, s, p) Kurs/ grupa Ogólnouczelniany O 5 Kurs/ grupa Praktyczny P. W grupie w nawiasie wpisać liczbę punktów ECTS dla o charakterze praktycznym 6 KO ogólnego, PD podstawowy, K kierunkowy, S specjalnościowy 7 W wybieralny, Ob obowiązkowy Razem (dla modułów kierunkowych): punktów ECTS godzin godzin punktów w ć l p s BK ZZU CNPS ECTS ,5 5

36 .2 Lista modułów wybieralnych.2.1 Lista modułów ogólnego Moduł Przedmioty humanistyczno-menedżerskie (min. 2 pkt ECTS): Nazwa (grupę Kurs/grupa o 1 HSN100200BK Przedmiot humanistyczny 1 K2MBM_W07 K2MBM_K ,5 T Z O KO W 2 ZSN100200BK Nauki o zarządzaniu 1 K2MBM_W ,5 T Z O KO W Razem Moduł Języki obce (min. pkt ECTS): Nazwa (grupę Kurs/grupa o -uczel- niany 1 JZL100709BK Język obcy (kontynuacja) poziom B2+ 1 K2MBM_U ,75 T Z O P KO W 2 JZL100710BK Język obcy poziom A1 lub A2 K2MBM_U ,5 T Z O P KO W Razem ,25 1 BK punktów ECTS przypisanych godzinom wymagających bezpośredniego kontaktu nauczycieli i studentów 2 Tradycyjna T, zdalna Z Egzamin E, zaliczenie na ocenę Z. W grupie po literze E lub Z wpisać w nawiasie formę kursu końcowego (w, c, l, s, p) Kurs/ grupa Ogólnouczelniany O 5 Kurs/ grupa Praktyczny P. W grupie w nawiasie wpisać liczbę punktów ECTS dla o charakterze praktycznym 6 KO ogólnego, PD podstawowy, K kierunkowy, S specjalnościowy 7 W wybieralny, Ob obowiązkowy Razem dla modułów ogólnego: punktów ECTS godzin godzin punktów w ć l p s BK ZZU CNPS ECTS ,25 6

37 .2.2. Lista modułów kierunkowych Moduł Bezpieczeństwo techniczne (min. punkty ECTS): Nazwa (grupę Kurs/grupa o 1 MSN00 Analiza awarii maszyn i urządzeń 2 K2MBM_W T Z K W 2 MSN00 Analiza awarii maszyn i urządzeń 1 K2MBM_U ,75 T Z P K W MSN002 Analiza awaryjności maszyn energetycznych 2 K2MBM_W T Z K W MSN002 Analiza awaryjności maszyn energetycznych 1 K2MBM_U ,75 T Z P K W 5 MSN00 Failure Analysis of Machine and Devices 2 K2MBM_W T Z K W 6 MSN00 Failure Analysis of Machine and Devices 1 K2MBM_U ,75 T Z P K W Razem , Moduł Projekt indywidualny magisterski (min. 9 pkt ECTS): Nazwa (grupę Kurs/grupa o 1 MSN152 Projekt indywidualny magisterski 6 K2MBM_U07 K2MBM_K01 K2MBM_K T Z P K W K2MBM_K05 Razem Moduł Praca dyplomowa magisterska (min. 20 pkt ECTS): Nazwa (grupę 1 MSN1610 Praca dyplomowa magisterska K2MBM_U07 K2MBM_K01 K2MBM_K0 K2MBM_K05 Razem BK punktów ECTS przypisanych godzinom wymagających bezpośredniego kontaktu nauczycieli i studentów 2 Tradycyjna T, zdalna Z Egzamin E, zaliczenie na ocenę Z. W grupie po literze E lub Z wpisać w nawiasie formę kursu końcowego (w, c, l, s, p) Kurs/ grupa Ogólnouczelniany O 5 Kurs/ grupa Praktyczny P. W grupie w nawiasie wpisać liczbę punktów ECTS dla o charakterze praktycznym Kurs/grupa o T Z P K W 7

PROGRAM KSZTAŁCENIA. Uchwała Rady Wydziału z dnia 26.09.2012 Obowiązuje od 01.10.2012

PROGRAM KSZTAŁCENIA. Uchwała Rady Wydziału z dnia 26.09.2012 Obowiązuje od 01.10.2012 PROGRAM KSZTAŁCENIA WYDZIAŁ: MECHANICZNO-ENERGETYCZNY KIERUNEK: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN z obszaru nauk technicznych POZIOM KSZTAŁCENIA: II stopień, studia magisterskie FORMA STUDIÓW: niestacjonarna PROFIL:

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA. Uchwała Rady Wydziału z dnia Obowiązuje od

PROGRAM KSZTAŁCENIA. Uchwała Rady Wydziału z dnia Obowiązuje od PROGRAM KSZTAŁCENIA WYDZIAŁ: MECHANICZNO-ENERGETYCZNY KIERUNEK: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN z obszaru nauk technicznych POZIOM KSZTAŁCENIA: I stopień, studia inżynierskie FORMA STUDIÓW: niestacjonarna PROFIL:

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW. Uchwała Rady Wydziału z dnia Obowiązuje od Zawartość: Zał. nr 2 do Programu kształcenia

PROGRAM STUDIÓW. Uchwała Rady Wydziału z dnia Obowiązuje od Zawartość: Zał. nr 2 do Programu kształcenia PROGRAM STUDIÓW Zał. nr 2 do Programu Zał. nr 12 do Uchwały Rady Wydziału nr 116/15/2016-2020 WYDZIAŁ: MECHANICZNO-ENERGETYCZNY KIERUNEK: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN z obszaru nauk technicznych POZIOM KSZTAŁCENIA:

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA. Uchwała Rady Wydziału z dnia Obowiązuje od

PROGRAM KSZTAŁCENIA. Uchwała Rady Wydziału z dnia Obowiązuje od PROGRAM KSZTAŁCENIA WYDZIAŁ: MECHANICZNO-ENERGETYCZNY KIERUNEK: ENERGETYKA z obszaru nauk technicznych POZIOM KSZTAŁCENIA: I stopień, studia inżynierskie FORMA STUDIÓW: niestacjonarna PROFIL: akademicki

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW. WYDZIAŁ: Podstawowych Problemów Techniki KIERUNEK: Matematyka stosowana

PROGRAM STUDIÓW. WYDZIAŁ: Podstawowych Problemów Techniki KIERUNEK: Matematyka stosowana WYDZIAŁ: Podstawowych Problemów Techniki KIERUNEK: Matematyka stosowana PROGRAM STUDIÓW należy do obszaru w zakresie nauk ścisłych, dziedzina nauk matematycznych, dyscyplina matematyka, z kompetencjami

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA. Uchwała Rady Wydziału z dnia Obowiązuje od

PROGRAM KSZTAŁCENIA. Uchwała Rady Wydziału z dnia Obowiązuje od PROGRAM KSZTAŁCENIA WYDZIAŁ: MECHANICZNO-ENERGETYCZNY KIERUNEK: ENERGETYKA z obszaru nauk technicznych POZIOM KSZTAŁCENIA: I stopień, studia inżynierskie FORMA STUDIÓW: niestacjonarna PROFIL: akademicki

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. Załącznik nr 1 do Programu studiów WYDZIAŁ MECHANICZNO-ENERGETYCZNY KIERUNEK: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN

PLAN STUDIÓW. Załącznik nr 1 do Programu studiów WYDZIAŁ MECHANICZNO-ENERGETYCZNY KIERUNEK: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN Załącznik nr d Prgramu studiów PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ MECHANICZNO-ENERGETYCZNY KIERUNEK: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN POZIOM KSZTAŁCENIA: II stpień, studia magisterskie FORMA STUDIÓW: stacjnarna PROFIL: akademicki

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW. Zał. nr 2 do ZW 33/2012 Załącznik nr 2 do Programu kształcenia WYDZIAŁ: MECHANICZNO-ENERGETYCZNY KIERUNEK: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN

PROGRAM STUDIÓW. Zał. nr 2 do ZW 33/2012 Załącznik nr 2 do Programu kształcenia WYDZIAŁ: MECHANICZNO-ENERGETYCZNY KIERUNEK: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN Zał. nr 2 do ZW /2012 Załącznik nr 2 do Programu kształcenia PROGRAM STUDIÓW WYDZIAŁ: MECHANICZNO-ENERGETYCZNY KIERUNEK: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN POZIOM KSZTAŁCENIA: I stopień, studia inżynierskie FORMA

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. Załącznik nr 1 do Programu studiów WYDZIAŁ MECHANICZNO-ENERGETYCZNY KIERUNEK: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN

PLAN STUDIÓW. Załącznik nr 1 do Programu studiów WYDZIAŁ MECHANICZNO-ENERGETYCZNY KIERUNEK: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN Załącznik nr d Prgramu studiów PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ MECHANICZNO-ENERGETYCZNY KIERUNEK: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN POZIOM KSZTAŁCENIA: II stpień, studia magisterskie FORMA STUDIÓW: stacjnarna PROFIL: akademicki

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. Załącznik nr 2 do Programu studiów WYDZIAŁ: MECHANICZNO-ENERGETYCZNY KIERUNEK: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN

PLAN STUDIÓW. Załącznik nr 2 do Programu studiów WYDZIAŁ: MECHANICZNO-ENERGETYCZNY KIERUNEK: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN Załącznik nr 2 do Programu studiów PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ: MECHANICZNO-ENERGETYCZNY KIERUNEK: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN POZIOM KSZTAŁCENIA: I stopień, studia inżynierskie FORMA STUDIÓW: niestacjonarna PROFIL:

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. Załącznik nr 2 do Programu studiów WYDZIAŁ: MECHANICZNO-ENERGETYCZNY KIERUNEK: ENERGETYKA

PLAN STUDIÓW. Załącznik nr 2 do Programu studiów WYDZIAŁ: MECHANICZNO-ENERGETYCZNY KIERUNEK: ENERGETYKA Załącznik nr 2 do Programu studiów PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ: MECHANICZNO-ENERGETYCZNY KIERUNEK: ENERGETYKA POZIOM KSZTAŁCENIA: I stopień, studia inżynierskie FORMA STUDIÓW: niestacjonarna PROFIL: akademicki

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. Załącznik nr 1 do Programu studiów WYDZIAŁ MECHANICZNO-ENERGETYCZNY KIERUNEK: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN

PLAN STUDIÓW. Załącznik nr 1 do Programu studiów WYDZIAŁ MECHANICZNO-ENERGETYCZNY KIERUNEK: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN Załącznik nr 1 d Prgramu studiów PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ MECHANICZNO-ENERGETYCZNY KIERUNEK: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN POZIOM KSZTAŁCENIA: II stpień, studia magisterskie FORMA STUDIÓW: stacjnarna PROFIL: gólnakademicki

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. Załącznik nr 1 do Programu studiów WYDZIAŁ MECHANICZNO-ENERGETYCZNY KIERUNEK: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN

PLAN STUDIÓW. Załącznik nr 1 do Programu studiów WYDZIAŁ MECHANICZNO-ENERGETYCZNY KIERUNEK: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN Załącznik nr d Prgramu studiów PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ MECHANICZNO-ENERGETYCZNY KIERUNEK: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN POZIOM KSZTAŁCENIA: II stpień, studia magisterskie FORMA STUDIÓW: stacjnarna PROFIL: akademicki

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. Zał. nr 3 do ZW 33/2012 Załącznik nr 1 Programu studiów. WYDZIAŁ: Informatyki i Zarządzania. KIERUNEK: informatyka

PLAN STUDIÓW. Zał. nr 3 do ZW 33/2012 Załącznik nr 1 Programu studiów. WYDZIAŁ: Informatyki i Zarządzania. KIERUNEK: informatyka Zał nr do ZW /0 Załącznik nr Programu studiów PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ: Informatyki i Zarządzania KIERUNEK: informatyka POZIOM KSZTAŁCENIA: I / II * stopień, studia licencjackie / inżynierskie / magisterskie*

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW. 1. Opis Liczba semestrów: 4 Liczba punktów ECTS konieczna do uzyskania kwalifikacji: 120

PROGRAM STUDIÓW. 1. Opis Liczba semestrów: 4 Liczba punktów ECTS konieczna do uzyskania kwalifikacji: 120 PROGRAM STUDIÓW Zał. nr 2 do ZW 33/2012 Zał. nr 2 do Programu kształcenia 1. Opis Liczba semestrów: 4 Liczba punktów ECTS konieczna do uzyskania kwalifikacji: 120 Wymagania wstępne: ukończone studia I

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW. Zał. nr 1 do ZW 13/2019. Przyporządkowany do dyscypliny: D1 inżynieria chemiczna. studia drugiego stopnia (4 sem.

PROGRAM STUDIÓW. Zał. nr 1 do ZW 13/2019. Przyporządkowany do dyscypliny: D1 inżynieria chemiczna. studia drugiego stopnia (4 sem. Zał. nr 1 do ZW 13/2019 PROGRAM STUDIÓW WYDZIAŁ: KIERUNEK STUDIÓW: Przyporządkowany do dyscypliny: Chemiczny Inżynieria chemiczna i procesowa D1 inżynieria chemiczna POZIOM KSZTAŁCENIA: FORMA STUDIÓW:

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW. 1. Opis Liczba semestrów: 4 Liczba punktów ECTS konieczna do uzyskania kwalifikacji: 120

PROGRAM STUDIÓW. 1. Opis Liczba semestrów: 4 Liczba punktów ECTS konieczna do uzyskania kwalifikacji: 120 PROGRAM STUDIÓW Zał. nr 2 do ZW 33/2012 Zał. nr 2 do Programu kształcenia 1. Opis Liczba semestrów: 4 Liczba punktów konieczna do uzyskania kwalifikacji: 120 Wymagania wstępne: ukończone studia I stopnia

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW. 1. Opis Liczba semestrów: 3 Liczba punktów ECTS konieczna do uzyskania kwalifikacji: 90

PROGRAM STUDIÓW. 1. Opis Liczba semestrów: 3 Liczba punktów ECTS konieczna do uzyskania kwalifikacji: 90 PROGRAM STUDIÓW Zał. nr 2 do ZW 33/2012 Zał. nr 2 do Programu kształcenia 1. Opis Liczba semestrów: 3 Liczba punktów konieczna do uzyskania kwalifikacji: 90 Wymagania wstępne: ukończone studia I stopnia

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. Załącznik nr 1 do Programu studiów WYDZIAŁ MECHANICZNO-ENERGETYCZNY KIERUNEK: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN

PLAN STUDIÓW. Załącznik nr 1 do Programu studiów WYDZIAŁ MECHANICZNO-ENERGETYCZNY KIERUNEK: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN Załącznik nr d Prgramu studiów PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ MECHANICZNO-ENERGETYCZNY KIERUNEK: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN POZIOM KSZTAŁCENIA: II stpień, studia magisterskie FORMA STUDIÓW: stacjnarna PROFIL: akademicki

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. Załącznik nr 1 do Programu studiów WYDZIAŁ MECHANICZNO-ENERGETYCZNY KIERUNEK: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN

PLAN STUDIÓW. Załącznik nr 1 do Programu studiów WYDZIAŁ MECHANICZNO-ENERGETYCZNY KIERUNEK: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN Załącznik nr d Prgramu studiów PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ MECHANICZNO-ENERGETYCZNY KIERUNEK: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN POZIOM KSZTAŁCENIA: II stpień, studia magisterskie FORMA STUDIÓW: stacjnarna PROFIL: akademicki

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. Zał. nr 3 do ZW 33/2012 Załącznik nr 1 do Programu studiów. WYDZIAŁ: Informatyki i Zarządzania. KIERUNEK: Inżynieria systemów

PLAN STUDIÓW. Zał. nr 3 do ZW 33/2012 Załącznik nr 1 do Programu studiów. WYDZIAŁ: Informatyki i Zarządzania. KIERUNEK: Inżynieria systemów Zał. nr do ZW /0 Załącznik nr do Programu studiów PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ: Informatyki i Zarządzania KIERUNEK: Inżynieria systemów POZIOM KSZTAŁCENIA: I / II * stopień, studia licencjackie / inżynierskie

Bardziej szczegółowo

KARTA PROGRAMU STUDIÓW

KARTA PROGRAMU STUDIÓW KARTA PROGRAMU STUDIÓW Załącznik nr 13 do Księgi Jakości Kształcenia Nazwa programu (kierunku studiów): INŻYNIERIA ŚRODOWISKA Nazwa wydziału: WYDZIAŁ MECHANICZNY program uchwała Rady Wydziału z dnia obowiązuje

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. Załącznik nr 1 do Programu studiów WYDZIAŁ MECHANICZNO-ENERGETYCZNY KIERUNEK: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN

PLAN STUDIÓW. Załącznik nr 1 do Programu studiów WYDZIAŁ MECHANICZNO-ENERGETYCZNY KIERUNEK: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN Załącznik nr d Prgramu studiów PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ MECHANICZNO-ENERGETYCZNY KIERUNEK: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN POZIOM KSZTAŁCENIA: II stpień, studia magisterskie FORMA STUDIÓW: stacjnarna PROFIL: akademicki

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. Zał. nr 3 do ZW 33/2012 Załącznik nr 1 do Programu studiów. WYDZIAŁ: Informatyki i Zarządzania. KIERUNEK: Inżynieria systemów

PLAN STUDIÓW. Zał. nr 3 do ZW 33/2012 Załącznik nr 1 do Programu studiów. WYDZIAŁ: Informatyki i Zarządzania. KIERUNEK: Inżynieria systemów Zał. nr do ZW /0 Załącznik nr do Programu studiów PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ: Informatyki i Zarządzania KIERUNEK: Inżynieria systemów POZIOM KSZTAŁCENIA: I / II * stopień, studia licencjackie / inżynierskie

Bardziej szczegółowo

Kierunek: Automatyka i Robotyka Specjalność: ARK Komputerowe sieci sterowania

Kierunek: Automatyka i Robotyka Specjalność: ARK Komputerowe sieci sterowania Kierunek: Automatyka i Robotyka Specjalność: ARK Komputerowe sieci sterowania. Opis semestrów: PROGRAM STUDIÓW punktów ECTS konieczna do uzyskania kwalifikacji: 90 Wymagania wstępne (w szczególności w

Bardziej szczegółowo

Warunki rekrutacji na studia

Warunki rekrutacji na studia EiP - Energetyka - opis kierunku 1 / 5 Warunki rekrutacji na studia Wymagania wstępne i dodatkowe: Studia II stopnia na kierunku Energetyka mogą podejmować kandydaci, którzy ukończyli studia I stopnia

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW Kierunek Informatyka Specjalność: Systemy baz danych Studia stacjonarne od 2016/2017

PROGRAM STUDIÓW Kierunek Informatyka Specjalność: Systemy baz danych Studia stacjonarne od 2016/2017 PROGRAM STUDIÓW Kierunek Informatyka Specjalność: Systemy baz danych Studia stacjonarne od 201/2017 Zał. nr 2 do ZW /2012 Zał. nr 2 do Programu kształcenia 1. Opis semestrów: Wymagania wstępne (w szczególności

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA. I-STOPNIA (stopień) STACJONARNY (system) SPECJALNOŚĆ:

PROGRAM NAUCZANIA. I-STOPNIA (stopień) STACJONARNY (system) SPECJALNOŚĆ: PROGRAM NAUCZANIA Załącznik nr 1 do ZW 1/2007 KIERUNEK: WYDZIAŁ: STUDIA: SPECJALNOŚĆ: ELEKTROTECHNIKA ELEKTRYCZNY I-STOPNIA (stopień) STACJONARNY (system) Uchwała z dnia 22.12.2008 r. Obowiązuje od 01.10.2008

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA. I-STOPNIA (stopień) STACJONARNY (system) SPECJALNOŚĆ:

PROGRAM NAUCZANIA. I-STOPNIA (stopień) STACJONARNY (system) SPECJALNOŚĆ: PROGRAM NAUCZANIA Załącznik nr 1 do ZW 1/2007 KIERUNEK: WYDZIAŁ: STUDIA: SPECJALNOŚĆ: ELEKTROTECHNIKA ELEKTRYCZNY I-STOPNIA (stopień) STACJONARNY (system) Uchwała z dnia 27.04.2009 r. i 25.05.2009 r. Obowiązuje

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2015/2016

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2015/2016 PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2015/2016 data zatwierdzenia przez Radę Wydziału kod programu studiów pieczęć i podpis dziekana Wydział Matematyczno-Fizyczno-Techniczny

Bardziej szczegółowo

Plan dla studiów prowadzonych w formie stacjonarnej

Plan dla studiów prowadzonych w formie stacjonarnej Egzamin po semestrze Plan dla studiów prowadzonych w formie stacjonarnej WYDZIAŁ: MECHANICZNY Kierunek: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN Poziom kształcenia: II stopięń Profil kształcenia: ogólnoakademicki Efekty

Bardziej szczegółowo

KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA

KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA Załącznik nr 1 do Programu kształcenia KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA Wydział: Mechaniczno-Energetyczny Kierunek studiów: Mechanika i Budowa Maszyn (MBM) Stopień studiów: II Umiejscowienie kierunku w obszarze

Bardziej szczegółowo

KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA

KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA Załącznik nr 1 do Programu kształcenia (dla studiów rozpoczynających się w roku akad.2015/2016) KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA Wydział: Mechaniczno-Energetyczny Kierunek studiów: Mechanika i Budowa Maszyn

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA. Uchwała Rady Wydziału z dnia Obowiązuje od

PROGRAM KSZTAŁCENIA. Uchwała Rady Wydziału z dnia Obowiązuje od PROGRAM KSZTAŁCENIA Zał. nr 1 do ZW /01 WYDZIAŁ: INŻYNIERII ŚRODOWISKA KIERUNEK: INŻYNIERIA ŚRODOWISKA z obszaru nauk technicznych POZIOM KSZTAŁCENIA: I stopień, studia inżynierskie FORMA STUDIÓW: stacjonarna

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA. Uchwała Rady Wydziału z dnia Obowiązuje od

PROGRAM KSZTAŁCENIA. Uchwała Rady Wydziału z dnia Obowiązuje od PROGRAM KSZTAŁCENIA Zał. nr 1 do ZW /01 WYDZIAŁ: INŻYNIERII ŚRODOWISKA KIERUNEK: INŻYNIERIA ŚRODOWISKA z obszaru nauk technicznych POZIOM KSZTAŁCENIA: I stopień, studia inżynierskie FORMA STUDIÓW: niestacjonarna

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA. Uchwała Rady Wydziału z dnia Obowiązuje od

PROGRAM KSZTAŁCENIA. Uchwała Rady Wydziału z dnia Obowiązuje od PROGRAM KSZTAŁCENIA Zał. nr 1 do ZW /01 WYDZIAŁ: INŻYNIERII ŚRODOWISKA KIERUNEK: INŻYNIERIA ŚRODOWISKA z obszaru nauk technicznych POZIOM KSZTAŁCENIA: I stopień, studia inżynierskie FORMA STUDIÓW: niestacjonarna

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA. Uchwała Rady Wydziału z dnia Obowiązuje od

PROGRAM KSZTAŁCENIA. Uchwała Rady Wydziału z dnia Obowiązuje od PROGRAM KSZTAŁCENIA Zał. nr 1 do ZW /01 WYDZIAŁ: INŻYNIERII ŚRODOWISKA KIERUNEK: INŻYNIERIA ŚRODOWISKA z obszaru nauk technicznych POZIOM KSZTAŁCENIA: I stopień, studia inżynierskie FORMA STUDIÓW: stacjonarna

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI WYDZIAŁ MATEMATYKI, INFORMATYKI I EKONOMETRII PROGRAM STUDIÓW STACJONARNYCH. poziom: drugi stopień profil: ogólnoakademicki

UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI WYDZIAŁ MATEMATYKI, INFORMATYKI I EKONOMETRII PROGRAM STUDIÓW STACJONARNYCH. poziom: drugi stopień profil: ogólnoakademicki UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI WYDZIAŁ MATEMATYKI, INFORMATYKI I EKONOMETRII PROGRAM STUDIÓW STACJONARNYCH kierunek: INŻYNIERIA DANYCH poziom: drugi stopień profil: ogólnoakademicki rekrutacja w roku akademickim

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW Kierunek Informatyka Specjalność Projektowanie systemów informatycznych Studia stacjonarne od 2016/2017

PROGRAM STUDIÓW Kierunek Informatyka Specjalność Projektowanie systemów informatycznych Studia stacjonarne od 2016/2017 PROGRAM STUDIÓW Kierunek Informatyka Specjalność Projektowanie systemów informatycznych Studia stacjonarne od 201/2017 Zał. nr 2 do ZW /2012 Zał. nr 2 do Programu kształcenia 1. Opis semestrów: Wymagania

Bardziej szczegółowo

załącznik nr 2 do Zarządzenia Rektora PG nr 20 z r.

załącznik nr 2 do Zarządzenia Rektora PG nr 20 z r. załącznik nr 2 do Zarządzenia Rektora PG nr 20 z 28.07.201 r. PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ ELEKTROTECHNIKI I AUTOMATYKI, WYDZIAŁ MECHANICZNY, OCEANOTECHNIKI I OKRĘTOWNICTWA KIERUNEK:ENERGETYKA poziom kształcenia:

Bardziej szczegółowo

Zał. nr 1 do ZW 33/2012 PROGRAM KSZTAŁCENIA

Zał. nr 1 do ZW 33/2012 PROGRAM KSZTAŁCENIA PROGRAM KSZTAŁCENIA Zał. nr do ZW /0 WYDZIAŁ: Informatyki i Zarządzania KIERUNEK: Inżynieria systemów z obszaru wiedzy: nauki techniczne z dziedziny nauki: nauki techniczne w dyscyplinie naukowej informatyka,

Bardziej szczegółowo

KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ) KIERUNEK ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Legnica 2011/2012 Kierunek: Zarządzanie i inżynieria produkcji, studia pierwszego stopnia

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW. studia drugiego stopnia (3 sem. magisterskie)

PROGRAM STUDIÓW. studia drugiego stopnia (3 sem. magisterskie) Zał. nr 1 do ZW 13/2019 PROGRAM STUDIÓW WYDZIAŁ: KIERUNEK STUDIÓW: Przyporządkowany do dyscypliny: Chemiczny Technologia chemiczna D1 inżynieria chemiczna POZIOM KSZTAŁCENIA: studia drugiego stopnia (3

Bardziej szczegółowo

Kierunek: Automatyka i Robotyka Specjalność: AUR Systemy automatyki i robotyki

Kierunek: Automatyka i Robotyka Specjalność: AUR Systemy automatyki i robotyki Kierunek: Automatyka i Robotyka Specjalność: AUR Systemy automatyki i robotyki. Opis Liczba semestrów: 4 PROGRAM STUDIÓW Liczba punktów ECTS konieczna do uzyskania kwalifikacji: 90 Wymagania wstępne (w

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. efekty kształcenia

PLAN STUDIÓW. efekty kształcenia WYDZIAŁ: KIERUNEK: poziom kształcenia: profil: forma studiów: Lp. O/F kod modułu/ przedmiotu* Semestr 1 1 O PG_00041847 Fizyka kwantowa Wydział Oceanotechniki i Okrętownictwa Energetyka II stopnia ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW Kierunek Informatyka Specjalność Projektowanie Systemów Informatycznych Studia stacjonarne od 2017/2018

PROGRAM STUDIÓW Kierunek Informatyka Specjalność Projektowanie Systemów Informatycznych Studia stacjonarne od 2017/2018 1. Opis PROGRAM STUDIÓW Kierunek Informatyka Specjalność Projektowanie Systemów Informatycznych Studia stacjonarne od 2017/2018 Zał. nr 2 do ZW 33/2012 semestrów: 3 Wymagania wstępne (w szczególności w

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA. Uchwała Rady Wydziału z dnia Obowiązuje od

PROGRAM KSZTAŁCENIA. Uchwała Rady Wydziału z dnia Obowiązuje od PROGRAM KSZTAŁCENIA Zał. nr 1 do ZW /01 WYDZIAŁ: INŻYNIERII ŚRODOWISKA KIERUNEK: INŻYNIERIA ŚRODOWISKA z obszaru nauk technicznych POZIOM KSZTAŁCENIA: I stopień, studia inżynierskie FORMA STUDIÓW: stacjonarna

Bardziej szczegółowo

Po ukończeniu studiów absolwent uzyskuje tytuł zawodowy: MAGISTER INŻYNIER kwalifikacje II stopnia. Sylwetka absolwenta, możliwości zatrudnienia:

Po ukończeniu studiów absolwent uzyskuje tytuł zawodowy: MAGISTER INŻYNIER kwalifikacje II stopnia. Sylwetka absolwenta, możliwości zatrudnienia: . Opis Liczba semestrów: Zał. nr do ZW /0 Zał. nr do Programu kształcenia Obowiązuje od 0 października 0 PROGRAM STUDIÓW (Informatyka, Systemy i sieci komputerowe) Liczba punktów ECTS konieczna do uzyskania

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW. Kierunek Informatyka Specjalność: Projektowanie systemów informatycznych (PSI) Studia niestacjonarne od 2016/2017

PROGRAM STUDIÓW. Kierunek Informatyka Specjalność: Projektowanie systemów informatycznych (PSI) Studia niestacjonarne od 2016/2017 PROGRAM STUDIÓW Zał. nr 2 do ZW /2012 Zał. nr 2 do Programu kształcenia 1. Opis Kierunek Informatyka Specjalność: Projektowanie systemów informatycznych (PSI) Studia niestacjonarne od 201/2017 semestrów:

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ ENERGETYKI I PALIW KIERUNEK TECHNOLOGIA CHEMICZNA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ ENERGETYKI I PALIW KIERUNEK TECHNOLOGIA CHEMICZNA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ ENERGETYKI I PALIW KIERUNEK TECHNOLOGIA CHEMICZNA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA STACJONARNE - INŻYNIERSKIE Objaśnienia: Klasa przedmiotu: O ogólny, P podstawowy, K kierunkowy, S specjalnościowy

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. Zał. nr 3 do ZW 33/2012 Załącznik nr 1 do Programu studiów WYDZIAŁ: MECHANICZNO-ENERGETYCZNY KIERUNEK: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN

PLAN STUDIÓW. Zał. nr 3 do ZW 33/2012 Załącznik nr 1 do Programu studiów WYDZIAŁ: MECHANICZNO-ENERGETYCZNY KIERUNEK: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN Zał. nr d ZW /2012 Załącznik nr 1 d Prgramu studiów PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ: MECHANICZNO-ENERGETYCZNY KIERUNEK: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN POZIOM KSZTAŁCENIA: I stpień, studia inżynierskie FORMA STUDIÓW: stacjnarna

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW. Liczba semestrów: 3 Liczba punktów ECTS konieczna do uzyskania kwalifikacji: 90

PROGRAM STUDIÓW. Liczba semestrów: 3 Liczba punktów ECTS konieczna do uzyskania kwalifikacji: 90 1. Opis PROGRAM STUDIÓW Zał. nr 2 do ZW /2012 Zał. nr 2 do Programu kształcenia semestrów: ECTS konieczna do uzyskania kwalifikacji: 90 Wymagania wstępne: Kandydat musi: - posiadać tytuł zawodowy inżynier

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW. Liczba semestrów: 3 Liczba punktów ECTS konieczna do uzyskania kwalifikacji: 90

PROGRAM STUDIÓW. Liczba semestrów: 3 Liczba punktów ECTS konieczna do uzyskania kwalifikacji: 90 1. Opis PROGRAM STUDIÓW Zał. nr 2 do ZW /2012 Zał. nr 2 do Programu kształcenia semestrów: ECTS konieczna do uzyskania kwalifikacji: 90 Wymagania wstępne: Kandydat musi: - posiadać tytuł zawodowy inżynier

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW Kierunek Informatyka Specjalność Projektowanie Systemów Informatycznych Studia niestacjonarne od 2017/2018

PROGRAM STUDIÓW Kierunek Informatyka Specjalność Projektowanie Systemów Informatycznych Studia niestacjonarne od 2017/2018 1. Opis PROGRAM STUDIÓW Kierunek Informatyka Specjalność Projektowanie Systemów Informatycznych Studia niestacjonarne od 2017/2018 Zał. nr 2 do ZW 33/2012 Zał. nr 2 do Programu kształcenia semestrów: 3

Bardziej szczegółowo

OPIS PROGRAMU STUDIÓW. 1.1 Liczba semestrów: Całkowita liczba punktów ECTS konieczna do ukończenia studiów na danym poziomie: 210

OPIS PROGRAMU STUDIÓW. 1.1 Liczba semestrów: Całkowita liczba punktów ECTS konieczna do ukończenia studiów na danym poziomie: 210 1. Opis ogólny OPIS PROGRAMU STUDIÓW Zał. nr do ZW 1/019 Zał. nr do Programu studiów 1.1 semestrów: 7 1. Całkowita punktów ECTS konieczna do ukończenia studiów na danym poziomie: 10 1. zajęć: 550 1.4 Wymagania

Bardziej szczegółowo

Plan dla studiów prowadzonych w formie stacjonarnej

Plan dla studiów prowadzonych w formie stacjonarnej Egzamin po semestrze Plan dla studiów prowadzonych w formie stacjonarnej WYDZIAŁ: MECHANICZNY Kierunek: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN Poziom kształcenia: II stopięń Profil kształcenia: ogólnoakademicki Efekty

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW. Liczba punktów ECTS konieczna do uzyskania kwalifikacji:

PROGRAM STUDIÓW. Liczba punktów ECTS konieczna do uzyskania kwalifikacji: 1. Opis PROGRAM STUDIÓW Zał. nr 2 do ZW 33/2012 Zał. nr 2 do Programu kształcenia semestrów: 4 punktów ECTS konieczna do uzyskania kwalifikacji: Wymagania wstępne (w szczególności w przypadku studiów II

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT NAUK TECHNICZNYCH PWSW w Przemyślu

INSTYTUT NAUK TECHNICZNYCH PWSW w Przemyślu INSTYTUT NAUK TECHNICZNYCH PWSW w Przemyślu PROGRAM STUDIÓW KIERUNEK: Mechatronika profil praktyczny Specjalność I: Projektowanie systemów mechatronicznych Specjalność II: Mechatronika samochodowa (cykl

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW. Liczba semestrów: 3 Liczba punktów ECTS konieczna do uzyskania kwalifikacji: 90

PROGRAM STUDIÓW. Liczba semestrów: 3 Liczba punktów ECTS konieczna do uzyskania kwalifikacji: 90 1. Opis PROGRAM STUDIÓW Zał. nr 2 do ZW /2012 Zał. nr 2 do Programu kształcenia semestrów: ECTS konieczna do uzyskania kwalifikacji: 90 Wymagania wstępne: Kandydat musi: - posiadać tytuł zawodowy inżynier

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2015/16

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2015/16 PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2015/16 data zatwierdzenia przez Radę Wydziału kod programu studiów pieczęć i podpis dziekana Wydział Matematyczno-Fizyczno-Techniczny Studia

Bardziej szczegółowo

Pompy i wentylatory. Pumps and fans. Inżynieria Środowiska I stopień (I stopień / II stopień) Ogólno akademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

Pompy i wentylatory. Pumps and fans. Inżynieria Środowiska I stopień (I stopień / II stopień) Ogólno akademicki (ogólno akademicki / praktyczny) Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr 10/12 z dnia 21 lutego 2012r. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod Nazwa Pompy i wentylatory Nazwa w języku angielskim Pumps and fans Obowiązuje od roku akademickiego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA nr 9/2012 SENATU PODHALAŃSKIEJ PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ w NOWYM TARGU z dnia 27 kwietnia 2012 r.

UCHWAŁA nr 9/2012 SENATU PODHALAŃSKIEJ PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ w NOWYM TARGU z dnia 27 kwietnia 2012 r. UCHWAŁA nr 9/2012 SENATU PODHALAŃSKIEJ PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ w NOWYM TARGU z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie wytycznych dotyczących projektowania i dokumentowania programów kształcenia

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH NAZWA WYDZIAŁU: Wydział Elektrotechniki i Automatyki, Wydział Mechaniczny, Wydział Oceanotechniki i Okrętownictwa NAZWA KIERUNKU: Energetyka POZIOM KSZTAŁCENIA:

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ TRANSPORTU I INFORMATYKI MECHANIKA I BUDOWA MASZYN I STOPIEŃ PRAKTYCZNY

WYDZIAŁ TRANSPORTU I INFORMATYKI MECHANIKA I BUDOWA MASZYN I STOPIEŃ PRAKTYCZNY WYDZIAŁ TRANSPORTU I INFORMATYKI Nazwa kierunku Poziom Profil Symbole efektów na kierunku K_W01 K _W 02 K _W03 K _W04 K _W05 K _W06 MECHANIKA I BUDOWA MASZYN I STOPIEŃ PRAKTYCZNY Efekty - opis słowny Po

Bardziej szczegółowo

Układy napędowe maszyn - opis przedmiotu

Układy napędowe maszyn - opis przedmiotu Układy napędowe maszyn - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Układy napędowe maszyn Kod przedmiotu 06.1-WM-MiBM-P-59_15gen Wydział Kierunek Wydział Mechaniczny Mechanika i budowa maszyn

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW. Po ukończeniu studiów absolwent uzyskuje tytuł zawodowy: MAGISTER INŻYNIER kwalifikacje II stopnia

PROGRAM STUDIÓW. Po ukończeniu studiów absolwent uzyskuje tytuł zawodowy: MAGISTER INŻYNIER kwalifikacje II stopnia . Opis PROGRAM STUDIÓW Zał. nr do ZW /0 Zał. nr do Programu kształcenia Liczba semestrów: Wymagania wstępne (w szczególności w przypadku studiów II stopnia): REKRUTACJA wymagania corocznie określane przez

Bardziej szczegółowo

Warunki rekrutacji na studia

Warunki rekrutacji na studia EiP - Energetyka - opis kierunku 1 / 5 Warunki rekrutacji na studia Wymagania wstępne i dodatkowe: Studia II stopnia na kierunku Energetyka mogą podejmować kandydaci, którzy ukończyli studia I stopnia

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW. KIERUNEK STUDIÓW: Przyporządkowany do dyscypliny: D1 nauki chemiczne. studia drugiego stopnia (4 sem.

PROGRAM STUDIÓW. KIERUNEK STUDIÓW: Przyporządkowany do dyscypliny: D1 nauki chemiczne. studia drugiego stopnia (4 sem. Zał. nr 1 do ZW 13/2019 PROGRAM STUDIÓW WYDZIAŁ: KIERUNEK STUDIÓW: Przyporządkowany do dyscypliny: Chemiczny Chemia D1 nauki chemiczne POZIOM KSZTAŁCENIA: FORMA STUDIÓW: PROFIL: SPECJALNOŚĆ: JĘZYK PROWADZENIA

Bardziej szczegółowo

Studia: Pierwszego stopnia - stacjonarne. Liczba godzin zajęć w semestrach z tego sem I sem II sem III sem IV sem V sem VI sem VII.

Studia: Pierwszego stopnia - stacjonarne. Liczba godzin zajęć w semestrach z tego sem I sem II sem III sem IV sem V sem VI sem VII. PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA PLAN STUDIÓW im. Witelona w Legnicy dla studentów rozpoczynających naukę w roku akademickim 2019/2020 Kierunek: Zarządzanie i inżynieria produkcji WYDZIAŁ NAUK TECHNICZNYCH

Bardziej szczegółowo

Zał. nr 3 do ZW 33/2012 Załącznik nr 1 do Programu studiów PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ ARCHITEKTURY KIERUNEK: ARCHITEKTURA I URBANISTYKA

Zał. nr 3 do ZW 33/2012 Załącznik nr 1 do Programu studiów PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ ARCHITEKTURY KIERUNEK: ARCHITEKTURA I URBANISTYKA Zał. nr do ZW /2012 Załącznik nr 1 do Programu studiów PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ ARCHITEKTURY KIERUNEK: ARCHITEKTURA I URBANISTYKA POZIOM KSZTAŁCENIA: II stopień, studia magisterskie FORMA STUDIÓW: niestacjonarna

Bardziej szczegółowo

Kierunkowe efekty kształcenia wraz z odniesieniem do efektów obszarowych. Energetyka studia I stopnia

Kierunkowe efekty kształcenia wraz z odniesieniem do efektów obszarowych. Energetyka studia I stopnia Załącznik 3 do uchwały nr /d/05/2012 Wydział Mechaniczny PK Kierunkowe efekty kształcenia wraz z odniesieniem do efektów Kierunek: Energetyka studia I stopnia Lista efektów z odniesieniem do efektów Kierunek:

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI WYDZIAŁ MATEMATYKI, INFORMATYKI I EKONOMETRII PROGRAM STUDIÓW STACJONARNYCH

UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI WYDZIAŁ MATEMATYKI, INFORMATYKI I EKONOMETRII PROGRAM STUDIÓW STACJONARNYCH UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI WYDZIAŁ MATEMATYKI, INFORMATYKI I EKONOMETRII PROGRAM STUDIÓW STACJONARNYCH kierunek: INŻYNIERIA DANYCH poziom: pierwszy stopień profil: ogólnoakademicki rekrutacja w roku akademickim

Bardziej szczegółowo

Przedmioty/moduły. informatycznych. suma 4,0 3,0 4,0 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Przedmioty/moduły. informatycznych. suma 4,0 3,0 4,0 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Załącznik nr 2 do Uchwały nr 1647 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 17 grudnia 2014 r. PROGRAM STUDIÓW I INFORMACJE OGÓLNE 1. Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: Wydział Matematyki i Informatyki

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA dla kierunku Elektrotechnika studiów II stopnia o profilu ogólnoakademickim stacjonarne

PROGRAM KSZTAŁCENIA dla kierunku Elektrotechnika studiów II stopnia o profilu ogólnoakademickim stacjonarne PROGRAM KSZTAŁCENIA dla kierunku Elektrotechnika studiów II stopnia o profilu ogólnoakademickim stacjonarne Program kształcenia dla określonego kierunku, poziomu studiów i profilu kształcenia obejmuje

Bardziej szczegółowo

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć Nazwa modułu: Podstawy termodynamiki Rok akademicki: 2015/2016 Kod: MIC-1-206-s Punkty ECTS: 5 Wydział: Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej Kierunek: Inżynieria Ciepła Specjalność: - Poziom studiów:

Bardziej szczegółowo

Termodynamika techniczna - opis przedmiotu

Termodynamika techniczna - opis przedmiotu Termodynamika techniczna - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Termodynamika techniczna Kod przedmiotu 06.1-WM-MiBM-P-38_15gen Wydział Kierunek Wydział Mechaniczny Mechanika i budowa maszyn

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. Załącznik nr 1 do Programu studiów WYDZIAŁ MECHANICZNO-ENERGETYCZNY KIERUNEK: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN

PLAN STUDIÓW. Załącznik nr 1 do Programu studiów WYDZIAŁ MECHANICZNO-ENERGETYCZNY KIERUNEK: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN Załącznik nr d Prgramu studiów PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ MECHANICZNO-ENERGETYCZNY KIERUNEK: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN POZIOM KSZTAŁCENIA: I stpień, studia inżynierskie FORMA STUDIÓW: stacjnarna PROFIL: akademicki

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW Kierunek Informatyka Specjalność inteligentne systemy informatyczne (ISI) Studia niestacjonarne od 2016/2017

PROGRAM STUDIÓW Kierunek Informatyka Specjalność inteligentne systemy informatyczne (ISI) Studia niestacjonarne od 2016/2017 PROGRAM STUDIÓW Kierunek Informatyka Specjalność inteligentne systemy informatyczne (ISI) Studia niestacjonarne od 201/2017 Zał. nr 2 do ZW /2012 Zał. nr 2 do Programu kształcenia 1. Opis semestrów: Wymagania

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. Zał. nr 3 do ZW 33/2012 Załącznik nr 1 do Programu studiów WYDZIAŁ: MECHANICZNO-ENERGETYCZNY KIERUNEK: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN

PLAN STUDIÓW. Zał. nr 3 do ZW 33/2012 Załącznik nr 1 do Programu studiów WYDZIAŁ: MECHANICZNO-ENERGETYCZNY KIERUNEK: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN Zał. nr d ZW /2012 Załącznik nr 1 d Prgramu studiów PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ: MECHANICZNO-ENERGETYCZNY KIERUNEK: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN POZIOM KSZTAŁCENIA: I stpień, studia inżynierskie FORMA STUDIÓW: stacjnarna

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA. Uchwała Rady Wydziału z dnia Obowiązuje od

PROGRAM KSZTAŁCENIA. Uchwała Rady Wydziału z dnia Obowiązuje od PROGRAM KSZTAŁCENIA Zał. nr 1 do ZW 33/2012 WYDZIAŁ: Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii KIERUNEK: Górnictwo i Geologia z obszaru nauk technicznych POZIOM KSZTAŁCENIA: II stopień, studia magisterskie FORMA

Bardziej szczegółowo

KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA

KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA Załącznik nr 1 do Programu kształcenia KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA Wydział: Mechaniczno-Energetyczny Kierunek studiów: ENERGETYKA (ENG) Stopień studiów: II Umiejscowienie kierunku w obszarze Kierunek

Bardziej szczegółowo

Kierunek: Technologia Chemiczna Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne. Wykład Ćwiczenia

Kierunek: Technologia Chemiczna Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne. Wykład Ćwiczenia Wydział: Energetyki i Paliw Kierunek: Technologia Chemiczna Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne Rocznik: 014/015 Język wykładowy: Polski Semestr 1 STC-1-105-s Mechanika techniczna

Bardziej szczegółowo

P r o g r a m s t u d i ó w

P r o g r a m s t u d i ó w Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 207 Senatu UMK z dnia 29 listopada 2016 r. P r o g r a m s t u d i ó w Wydział prowadzący kierunek studiów: Wydział Chemii Kierunek studiów: chemia kryminalistyczna Poziom

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW. studia drugiego stopnia (4 sem. magisterskie)

PROGRAM STUDIÓW. studia drugiego stopnia (4 sem. magisterskie) Zał. nr 1 do ZW 13/2019 PROGRAM STUDIÓW WYDZIAŁ: KIERUNEK STUDIÓW: Przyporządkowany do dyscypliny: Chemiczny Technologia chemiczna D1 inżynieria chemiczna POZIOM KSZTAŁCENIA: studia drugiego stopnia (4

Bardziej szczegółowo

EAIiIB - Elektrotechnika - opis kierunku 1 / 5

EAIiIB - Elektrotechnika - opis kierunku 1 / 5 EAIiIB Elektrotechnika opis kierunku 1 / 5 Warunki rekrutacji na studia Wymagania wstępne i dodatkowe: Warunkiem przystąpienia do rekrutacji na studia drugiego stopnia jest posiadanie kwalifikacji pierwszego

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku Energetyka

Efekty kształcenia dla kierunku Energetyka Załącznik nr 5 do Uchwały Nr 673 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 6 marca 2015 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 187 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 26 marca 2013 roku zmieniającej Uchwałę Nr 916 Senatu UWM

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA dla kierunku ELEKTROTECHNIKA studiów II stopnia o profilu ogólnoakademickim

PROGRAM KSZTAŁCENIA dla kierunku ELEKTROTECHNIKA studiów II stopnia o profilu ogólnoakademickim PROGRAM KSZTAŁCENIA dla kierunku ELEKTROTECHNIKA studiów II stopnia o profilu ogólnoakademickim Program kształcenia dla określonego kierunku, poziomu studiów i profilu kształcenia obejmuje opis zakładanych

Bardziej szczegółowo

Inżynieria procesowa w ochronie zdrowia i środowiska

Inżynieria procesowa w ochronie zdrowia i środowiska Politechnika Białostocka 15.03.2017 Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH I STOPNIA (INŻ.) Plan obowiązuje od roku akademickiego 2017/2018 Inżynieria procesowa w ochronie

Bardziej szczegółowo

Warunki rekrutacji na studia

Warunki rekrutacji na studia EiP - Technologia Chemiczna - opis kierunku 1 / 5 Warunki rekrutacji na studia Wymagania wstępne i dodatkowe: Kandydat musi posiadać dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia na kierunku technologia

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Rolniczy w Krakowie Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki

Uniwersytet Rolniczy w Krakowie Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki Uniwersytet Rolniczy w Krakowie Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki Efekty dla programu : Kierunek: Zarządzanie i inżynieria produkcji Specjalności: Inżynieria produkcji surowcowej, Infrastruktura

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja związana z programem studiów na kierunku FIZYKA prowadzonym na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym. Szkoła Nauk Ścisłych

Dokumentacja związana z programem studiów na kierunku FIZYKA prowadzonym na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym. Szkoła Nauk Ścisłych Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 37 Senatu UKSW z dnia 26 marca 2015 r. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 27/16 Rady Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego. Szkoła Nauk Ścisłych z dnia 12 kwietnia 2016r. Dokumentacja

Bardziej szczegółowo

OPIS ZAKŁADANYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA. RODZAJ UZYSKIWANYCH KWALIFIKACJI: kwalifikacje drugiego stopnia

OPIS ZAKŁADANYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA. RODZAJ UZYSKIWANYCH KWALIFIKACJI: kwalifikacje drugiego stopnia OPIS ZAKŁADANYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA NAZWA WYDZIAŁU: Wydział Mechaniczny NAZWA KIERUNKU: Mechanika i Budowa Maszyn POZIOM KSZTAŁCENIA: studia drugiego stopnia PROFIL KSZTAŁCENIA: ogólno akademicki RODZAJ

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW Zał. nr 3 do ZW 33/2012. KIERUNEK: Górnictwo i Geologia z obszaru nauk technicznych. POZIOM KSZTAŁCENIA: II stopień, studia magisterskie

PLAN STUDIÓW Zał. nr 3 do ZW 33/2012. KIERUNEK: Górnictwo i Geologia z obszaru nauk technicznych. POZIOM KSZTAŁCENIA: II stopień, studia magisterskie WYDZIAŁ: Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii KIERUNEK: Górnictwo i Geologia z obszaru nauk technicznych PLAN STUDIÓW Zał. nr do ZW /0 zał. nr do programu studiów POZIOM KSZTAŁCENIA: II stopień, studia

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. WYDZIAŁ: Podstawowych Problemów Techniki..

PLAN STUDIÓW. WYDZIAŁ: Podstawowych Problemów Techniki.. PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ: Podstawowych Problemów Techniki.. KIERUNEK:. Matematyka stosowana należy do obszaru kształcenia w zakresie nauk ścisłych, dziedzina nauk matematycznych, dyscyplina matematyka, z kompetencjami

Bardziej szczegółowo

Zał. nr 3 do ZW 33/2012 Zał. Nr 1 do Programu studiów. Obowiązuje od 01.10.2012 r. *niepotrzebne skreślić

Zał. nr 3 do ZW 33/2012 Zał. Nr 1 do Programu studiów. Obowiązuje od 01.10.2012 r. *niepotrzebne skreślić Zał. nr 3 do ZW 33/2012 Zał. Nr 1 do Programu studiów PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ: ELEKTRYCZNY KIERUNEK: AUTOMATYKA I ROBOTYKA POZIOM KSZTAŁCENIA: I / II * stopień, studia licencjackie / inżynierskie / magisterskie*

Bardziej szczegółowo

Kierunek: Technologia Chemiczna Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne. Wykład Ćwiczenia

Kierunek: Technologia Chemiczna Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne. Wykład Ćwiczenia Wydział: Energetyki i Paliw Kierunek: Technologia Chemiczna Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne Rocznik: 018/019 Język wykładowy: Polski Semestr 1 STC-1-105-s Mechanika techniczna

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku Mechanika i budowa maszyn

Efekty kształcenia dla kierunku Mechanika i budowa maszyn Załącznik nr 17 do Uchwały Nr 673 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 6 marca 2015 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 187 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 26 marca 2013 roku zmieniającej Uchwałę Nr 916 Senatu UWM

Bardziej szczegółowo

S Y L A B U S P R Z E D M I O T U

S Y L A B U S P R Z E D M I O T U "Z A T W I E R D Z A M" Dziekan Wydziału Nowych Technologii i Chemii dr hab. inż. Stanisław CUDZIŁO Warszawa, dnia... S Y L A B U S P R Z E D M I O T U NAZWA PRZEDMIOTU: Inżynieria chemiczna Wersja anglojęzyczna:

Bardziej szczegółowo

Rok akademicki: 2014/2015 Kod: SEN-2-105-SM-s Punkty ECTS: 3. Kierunek: Energetyka Specjalność: Systemy, maszyny i urządzenia energetyczne

Rok akademicki: 2014/2015 Kod: SEN-2-105-SM-s Punkty ECTS: 3. Kierunek: Energetyka Specjalność: Systemy, maszyny i urządzenia energetyczne Nazwa modułu: Pompy, sprężarki i wentylatory Rok akademicki: 2014/2015 Kod: SEN-2-105-SM-s Punkty ECTS: 3 Wydział: Energetyki i Paliw Kierunek: Energetyka Specjalność: Systemy, maszyny i urządzenia energetyczne

Bardziej szczegółowo