PROGRAM STUDIÓW. Liczba punktów ECTS konieczna do uzyskania kwalifikacji:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROGRAM STUDIÓW. Liczba punktów ECTS konieczna do uzyskania kwalifikacji:"

Transkrypt

1 1. Opis PROGRAM STUDIÓW Zał. nr 2 do ZW 33/2012 Zał. nr 2 do Programu kształcenia semestrów: 4 punktów ECTS konieczna do uzyskania kwalifikacji: Wymagania wstępne (w szczególności w przypadku studiów II stopnia): Ukończone studia I stopnia na kierunkach: matematyka, informatyka, fizyka Możliwość kontynuacji studiów: Studia III stopnia Po ukończeniu studiów absolwent uzyskuje tytuł zawodowy: Magister kwalifikacje I / II * stopnia Sylwetka absolwenta, możliwości zatrudnienia: Absolwent powinien posiadać pogłębioną wiedzę z zakresu matematyki i jej zastosowań. Absolwent powinien posiadać umiejętności: 1. Konstruowania rozumowań matematycznych, testowania prawdziwości hipotez matematycznych, przedstawiania treści matematycznych w mowie i piśmie; 1 BK punktów ECTS przypisanych om zajęć wymagających bezpośredniego kontaktu nauczycieli i studentów 3 Egzamin E, zaliczenie na ocenę Z. W grupie kursów po literze E lub Z wpisać w nawiasie formę kursu końcowego (w, c, l, s, p) 6 KO kształcenia ogólnego, PD podstawowy, K kierunkowy, S specjalnościowy 7 W wybieralny, Ob obowiązkowy

2 2. Budowania modeli matematycznych niezbędnych w zastosowaniach matematyki; 3. Posługiwania się zaawansowanymi narzędziami informatycznymi przy rozwiązywaniu teoretycznych i praktycznych problemów matematycznych; 4. Samodzielnego poszerzania wiedzy matematycznej w zakresie aktualnych wyników badań. Absolwent powinien być przygotowany do: -samodzielnej pracy w instytucjach wykorzystujących metody matematyczne do przetwarzania i analizy danych; -nauczania matematyki w szkołach wszystkich poziomów - po ukończeniu specjalności nauczycielskiej (zgodnie z odpowiednim rozporządzeniem ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego w sprawie standardów kształcenia nauczycieli) -kontynuacji edukacji na studiach III stopnia ( doktoranckich). Wskazanie związku z misją Uczelni i strategią jej rozwoju: Specjalność Informatyka Matematyczna przygotowuje do rozwiązywania problemów przy tworzeniu modeli matematycznych wymagających niestandardowego wspomagania technikami informatycznymi. 2

3 2. Dziedziny nauki i dyscypliny naukowe, do których odnoszą się efekty kształcenia: Obszar nauk ścisłych Dziedzina: Nauki matematyczne Dyscyplina naukowa: Matematyka 3. Zwięzła analiza zgodności zakładanych efektów kształcenia z potrzebami rynku pracy Znacząca rola informatyki w gospodarce i administracji powoduje, iż na rynku pracy poszukiwani są wysoko wykwalifikowani specjaliści w zakresie komputeryzacji różnych zagadnień. Specjalność Informatyka Matematyczna przygotowuje do rozwiązywania problemów przy tworzeniu modeli matematycznych wymagających niestandardowego wspomagania technikami informatycznymi. Absolwenci tego kierunku doskonale odpowiadają potrzebom rynku w tym zakresie. 4. Lista kursów 4.1. Lista modułów kierunkowych: L.p Przedmioty obowiązkowe kierunkowe (min. 20 pkt ECTS) Tygodniowa Kod grupy kursów Nazwa grupy kursów (grupę kursów oznaczyć symbolem GK) 1. MAP001928Wc Analiza rzeczywista i zespolona GK 2 2 _W01 _W02 _W03 _W04 _W05 _W06 _W07 _U01 _U02 _U03 _U04 _U05 _U07 _U08 _U09 _U12 pkt. ECTS Forma 2 Symbol kierunk. efektu kształ- w ć l p s cenia ZZU Sposób 3 zaliczenia Kurs/grupa kursów grupy ogólno- o CNP zajęć charakt. łączna S BK 1 kursów uczel- niany 4 prakty- rodzaj typ 7 6 cznym T Z P() K Ob 3

4 2. MAP001929Wc Procesy stochastyczne GK 2 2 _W03 _W T E P() K Ob _U15 _K06 3. MAP001931Wc Analiza funkcjonalna i topologie GK 2 2 _W01-07 _U01-14 K2M,AT_K T E(w) P(3,5) K Ob. Razem L.p. Razem (dla modułów kierunkowych): ZZU CNPS punktów ECTS punktów ECTS zajęć BK 1 w ć l p s Lista modułów kształcenia ogólnego: Języki obce (min. 3 pkt ECTS) Tygodniowa pkt. ECTS Forma 2 Kurs/grupa kursów Sposób Kod Nazwa grupy kursów (grupę Symbol kursów kierunk. efektu grupy kursów oznaczyć symbolem GK) kształ-cenia grupy zali- ogólno- o CNP zajęć charakt. w ć l p s ZZU łączna S BK 1 kursów czenia uczel- niany 4 prakty- rodzaj typ 7 6 cznym 5 1. JZL100400BK JĘZ. OBCE -STACJ. WSZYSTKIE 4 _W T Z O P KO Ob _K06 Razem Razem dla modułów kształcenia ogólnego: w ć l p s ZZU CNPS punktów ECTS punktów ECTS zajęć BK 1 4

5 4.3. Lista kursów specjalnościowych Przedmioty wybieralne specjalnościowe (min..35 pkt ECTS): L.p. Kod grupy kursów Nazwa grupy kursów (grupę kursów oznaczyć symbolem GK) Tygodniowa w ć l p s ZZU CNP S pkt. ECTS Forma 2 łączna zajęć BK 1 grupy kursów Symbol kierunk. efektu kształcenia Sposób 3 zaliczenia ogólnouczelniany 4 Kurs/grupa kursów o charakt. praktycznym 5 6 rodzaj typ 7 1. MAP BK 1.1 INP Wcl 1.2 INP Wl 1.3. INP Wcl 1.4 INP Wl PO-W11-MAT-INM ST-IIM-/12/WS Algorytmy i systemy rozproszone GK 2 2 _W08 _W10 _W11 _W12 _U02 _U18 _U16 _U17 _K01 _K02 Złożoność obliczeniowa GK 2 2 _W08 _W10 _W11 _W12 _U16 _U17 _U18 _K01 _K02 Bezpieczeństwo i kryptografia GK 2 2 _W01 _W07, _W11 _W04 _U15, _U16, _U17 _U17 _U10 _K01 Pozyskiwanie wiedzy 2 2 _W04, _W08 _W09, _W12 _W16, _W18 _U11, _U T Z P(4) S W T Z P(4) S W T Z P(4) S W T Z P(2) S W 5

6 1.5 INP Wl 1.6. INP Wc 1.7 INP Wl 1.8 INP Wcl 1.9 MAP Wc 1.10 MAP Wc _U15, _U19 _U20, _U21 _K01, _K02, _K03, _K05, _K06 Programowanie współbieżne GK 2 2 _W08 _W10 _W11 _W12 _U16 _U17 _U18 _K01 _K02 Algorytmy i struktury danych GK 2 2 _W08 _W08 _W08 _U16 _U16 _U16 _U16 _K05 _K05 Bazy danych i aplikacje bazodanowe GK 2 2 _W08 _W08 _W08 _U16 _U16 _U16 _U16 _K05 _K05 Kryptografia GK 2 2 _W01 _W07, _W11 _W04 _U15, _U16, _U17 _U17 _U10 _K01 Algebra abstrakcyjna 2 2 _W01-07 _U01-14 _K01-07 Optymalizacja dyskretna GK 2 2 _W01,_W02, _W03, _W06, _W07, _W08, _W10 _U01, T Z P(4) S W T Z P(5) K W T Z P(5) K W T Z P(4) S W T Z P(3) S W T Z P(4) S W 6

7 1.11 MAP Wl 1.12 MAP Wc 1.13 MAP Wcl _U02, _U03, _U15 _K01, _K02, _K03, _K04, _K05, _K06 _K07 Obliczenia gridowe GK 2 2 _W08 _W10 _W11 _W12 _U02 _U18 _U16 _U17 _K01 _K02 Badania operacyjne GK 2 2 _W01, _W02, _W03, _W06, _W07, _W08, _W10 _U01, _U02, _U03, _U15, _U16, _U17, _U18, _U19 _K01, _K02, _K03, _K04, _K05, _K06 _K07 Statystyczne systemy uczące GK 2 2 _W04, _W08 _W09, _W12 _W16, _W18 _U11, _U12 _U15, _U19 _U20, _U21 _K01, _K02 _K05, _K T Z P(4) S W T Z P(4) S W T Z P(2) S W 7

8 1.14 MAP Wc 1.15 MAP Wc 1.16 MAP Wc 2. MAP BK 2.1 INP Wcl Teoria gier GK 2 2 _W01, _W02, _W03, _W06, _W07, _W08, _W10, _W12 _U01, _U02, _U03, _U04, _U05, _U06, _U07, _U08, _U09, _U10, _U11, _U12, _U13, _U14, _U15, _U16, _U17, _U18, _U19, _U20, _U21 _K01, _K02, _K03, _K04, _K05, _K06 _K07 Metody numeryczne GK 2 2 _W08 _W08 _W08 _U16 _U16 _U16 _U16 _K05 _K05 Równania różniczkowe zwyczajne GK 2 2 _W01-07 _U01-14 _K01-07 PO-W11-MAT-INM ST-IIM-/12/WS Algorytmy i systemy rozproszone GK 2 2 _W08 _W10 _W11 _W12 _U02 _U18 _U T Z T/P P(3) Ob T Z P(5) K Ob T Z P(3) S W T Z P(4) S W 8

9 2.2 INP Wl 2.3. INP Wcl 2.4 INP Wl 2.5 INP Wl 2.6. INP Wc _U17 _K01 _K02 Złożoność obliczeniowa GK 2 2 _W08 _W10 _W11 _W12 _U16 _U17 _U18 _K01 _K02 Bezpieczeństwo i kryptografia GK 2 2 _W01 _W07, _W11 _W04 _U15, _U16, _U17 _U17 _U10 _K01 Pozyskiwanie wiedzy 2 2 _W04, _W08 _W09, _W12 _W16, _W18 _U11, _U12 _U15, _U19 _U20, _U21 _K01, _K02, _K03, _K05, _K06 Programowanie współbieżne GK 2 2 _W08 _W10 _W11 _W12 _U16 _U17 _U18 _K01 _K02 Algorytmy i struktury danych GK 2 2 _W08 _W08 _W08 _U16 _U16 _U16 _U16 _K05 _K T Z P(4) S W T Z P(4) S W T Z P(2) S W T Z P(4) S W T Z P(5) K W 9

10 2.7 INP Wl 2.8 INP Wcl 2.9 MAP Wc 2.10 MAP Wc 2.11 MAP Wl 2.12 MAP Wc Bazy danych i aplikacje bazodanowe GK 2 2 _W08 _W08 _W08 _U16 _U16 _U16 _U16 _K05 _K05 Kryptografia GK 2 2 _W01 _W07, _W11 _W04 _U15, _U16, _U17 _U17 _U10 _K01 Algebra abstrakcyjna 2 2 _W01-07 _U01-14 _K01-07 Optymalizacja dyskretna GK 2 2 _W01,_W02, _W03, _W06, _W07, _W08, _W10 _U01, _U02, _U03, _U15 _K01, _K02, _K03, _K04, _K05, _K06 _K07 Obliczenia gridowe GK 2 2 _W08 _W10 _W11 _W12 _U02 _U18 _U16 _U17 _K01 _K02 Badania operacyjne GK 2 2 _W01, _W02, _W03, _W06, _W07, _W08, _W T Z P(5) K W T Z P(4) S W T Z P(3) S W T Z P(4) S W T Z P(4) S W T Z P(4) S W 10

11 2.13 MAP Wcl 2.14 MAP Wc _U01, _U02, _U03, _U15, _U16, _U17, _U18, _U19 _K01, _K02, _K03, _K04, _K05, _K06 _K07 Statystyczne systemy uczące GK 2 2 _W04, _W08 _W09, _W12 _W16, _W18 _U11, _U12 _U15, _U19 _U20, _U21 _K01, _K02 _K05, _K06 Teoria gier GK 2 2 _W01, _W02, _W03, _W06, _W07, _W08, _W10, _W12 _U01, _U02, _U03, _U04, _U05, _U06, _U07, _U08, _U09, _U10, _U11, _U12, _U13, _U14, _U15, _U16, _U17, _U18, _U19, T Z P(2) S W T Z T/P P(3) Ob 11

12 2.15 MAP Wc 2.16 MAP Wc 3. MAP BK 3.1 INP Wcl 3.2 INP Wl 3.3. INP Wcl 3.4 INP Wl _U20, _U21 _K01, _K02, _K03, _K04, _K05, _K06 _K07 Metody numeryczne GK 2 2 _W08 _W08 _W08 _U16 _U16 _U16 _U16 _K05 _K T Z P(5) K Ob Równania różniczkowe zwyczajne 2 2 _W T Z P(3) S W _U01-14 _K01-07 PO-W11-MAT-INM ST-IIM-/12/WS Algorytmy i systemy rozproszone GK 2 2 _W08 _W10 _W11 _W12 _U02 _U18 _U16 _U17 _K01 _K02 Złożoność obliczeniowa GK 2 2 _W08 _W10 _W11 _W12 _U16 _U17 _U18 _K01 _K02 Bezpieczeństwo i kryptografia GK 2 2 _W01 _W07, _W11 _W04 _U15, _U16, _U17 _U17 _U10 _K01 Pozyskiwanie wiedzy 2 2 _W04, _W08 _W09, _W T Z P(4) S W T Z P(4) S W T Z P(4) S W T Z P(2) S W 12

13 3.5 INP Wl 3.6. INP Wc 3.7 INP Wl 3.8 INP Wcl 3.9 MAP Wc 3.10 MAP Wc _W16, _W18 _U11, _U12 _U15, _U19 _U20, _U21 _K01, _K02, _K03, _K05, _K06 Programowanie współbieżne GK 2 2 _W08 _W10 _W11 _W12 _U16 _U17 _U18 _K01 _K02 Algorytmy i struktury danych GK 2 2 _W08 _W08 _W08 _U16 _U16 _U16 _U16 _K05 _K05 Bazy danych i aplikacje bazodanowe GK 2 2 _W08 _W08 _W08 _U16 _U16 _U16 _U16 _K05 _K05 Kryptografia GK 2 2 _W01 _W07, _W11 _W04 _U15, _U16, _U17 _U17 _U10 _K01 Algebra abstrakcyjna GK 2 2 _W01-07 _U01-14 _K01-07 Optymalizacja dyskretna GK 2 2 _W01,_W02, _W03, _W06, T Z P(4) S W T Z P(5) K W T Z P(5) K W T Z P(4) S W T Z P(3) S W T Z P(4) S W 13

14 3.11 MAP Wl 3.12 MAP Wc 3.13 MAP Wcl _W07, _W08, _W10 _U01, _U02, _U03, _U15 _K01, _K02, _K03, _K04, _K05, _K06 _K07 Obliczenia gridowe GK 2 2 _W08 _W10 _W11 _W12 _U02 _U18 _U16 _U17 _K01 _K02 Badania operacyjne GK 2 2 _W01, _W02, _W03, _W06, _W07, _W08, _W10 _U01, _U02, _U03, _U15, _U16, _U17, _U18, _U19 _K01, _K02, _K03, _K04, _K05, _K06 _K07 Statystyczne systemy uczące GK 2 2 _W04, _W08 _W09, _W12 _W16, _W18 _U11, _U12 _U15, _U19 _U20, _U T Z P(4) S W T Z P(4) S W T Z P(2) S W 14

15 3.14 MAP Wc 3.15 MAP Wc 3.16 MAP Wc 4. MAP BK 4.1 INP Wcl _K01, _K02 _K05, _K06 Teoria gier GK 2 2 _W01, _W02, _W03, _W06, _W07, _W08, _W10, _W12 _U01, _U02, _U03, _U04, _U05, _U06, _U07, _U08, _U09, _U10, _U11, _U12, _U13, _U14, _U15, _U16, _U17, _U18, _U19, _U20, _U21 _K01, _K02, _K03, _K04, _K05, _K06 _K07 Metody numeryczne GK 2 2 _W08 _W08 _W08 _U16 _U16 _U16 _U16 _K05 _K05 Równania różniczkowe zwyczajne GK 2 2 _W01-07 _U01-14 _K01-07 PO-W11-MAT-INM ST-IIM-/12/WS Algorytmy i systemy rozproszone GK 2 2 _W08 _W10 _W T Z T/P P(3) Ob T Z P(5) K Ob T Z P(3) S W T Z P(4) S W 15

16 4.2 INP Wl 4.3. INP Wcl 4.4 INP Wl 4.5 INP Wl 4.6. INP Wc _W12 _U02 _U18 _U16 _U17 _K01 _K02 Złożoność obliczeniowa GK 2 2 _W08 _W10 _W11 _W12 _U16 _U17 _U18 _K01 _K02 Bezpieczeństwo i kryptografia GK 2 2 _W01 _W07, _W11 _W04 _U15, _U16, _U17 _U17 _U10 _K01 Pozyskiwanie wiedzy GK 2 2 _W04, _W08 _W09, _W12 _W16, _W18 _U11, _U12 _U15, _U19 _U20, _U21 _K01, _K02, _K03, _K05, _K06 Programowanie współbieżne GK 2 2 _W08 _W10 _W11 _W12 _U16 _U17 _U18 _K01 _K02 Algorytmy i struktury danych GK 2 2 _W08 _W08 _W08 _U16 _U T Z P(4) S W T Z P(4) S W T Z P(2) S W T Z P(4) S W T Z P(5) K W 16

17 4.7 INP Wl 4.8 INP Wcl 4.9 MAP Wc 4.10 MAP Wc 4.11 MAP Wl 4.12 MAP Wc _U16 _U16 _K05 _K05 Bazy danych i aplikacje bazodanowe GK 2 2 _W08 _W08 _W08 _U16 _U16 _U16 _U16 _K05 _K05 Kryptografia GK 2 2 _W01 _W07, _W11 _W04 _U15, _U16, _U17 _U17 _U10 _K01 Algebra abstrakcyjna 2 2 _W01-07 _U01-14 _K01-07 Optymalizacja dyskretna GK 2 2 _W01,_W02, _W03, _W06, _W07, _W08, _W10 _U01, _U02, _U03, _U15 _K01, _K02, _K03, _K04, _K05, _K06 _K07 Obliczenia gridowe GK 2 2 _W08 _W10 _W11 _W12 _U02 _U18 _U16 _U17 _K01 _K02 Badania operacyjne GK 2 2 _W01, _W02, _W03, T Z P(5) K W T Z P(4) S W T Z P(3) S W T Z P(4) S W T Z P(4) S W T Z P(4) S W 17

18 4.13 MAP Wcl 4.14 MAP Wc _W06, _W07, _W08, _W10 _U01, _U02, _U03, _U15, _U16, _U17, _U18, _U19 _K01, _K02, _K03, _K04, _K05, _K06 _K07 Statystyczne systemy uczące GK 2 2 _W04, _W08 _W09, _W12 _W16, _W18 _U11, _U12 _U15, _U19 _U20, _U21 _K01, _K02 _K05, _K06 Teoria gier GK 2 2 _W01, _W02, _W03, _W06, _W07, _W08, _W10, _W12 _U01, _U02, _U03, _U04, _U05, _U06, _U07, _U08, _U09, _U10, _U11, _U12, _U13, _U14, _U15, T Z P(2) S W T Z P(3) S W 18

19 4.15 MAP Wc 4.16 MAP Wc _U16, _U17, _U18, _U19, _U20, _U21 _K01, _K02, _K03, _K04, _K05, _K06 _K07 Metody numeryczne GK 2 2 _W08 _W08 _W08 _U16 _U16 _U16 _U16 _K05 _K T Z P(5) S Ob Równania różniczkowe zwyczajne GK 2 2 _W T Z P(3) S W _U01-14 _K01-07 Razem L.p Przedmioty obowiązkowe specjalnościowe (min..65 pkt ECTS): Kod grupy kursów Nazwa grupy kursów (grupę kursów oznaczyć symbolem GK) Tygodniowa w ć l p s ZZU CNP S pkt. ECTS Forma 2 łączna zajęć BK 1 grupy kursów Symbol kierunk. efektu kształcenia Sposób 3 zaliczenia ogólnouczelniany 4 Kurs/grupa kursów o charakt. praktycznym 5 6 rodzaj typ 7 1. INP Kurs języka programowania GK 2 2 _W08 _W08 _W08 _U16 _U16 _U16 _U16 _K05 _K05 2. INP Wc Teoretyczne podstawy informatyki GK 2 2 _W08 _W10 _W11 _W12 _U02 _U T Z P(6) S Ob T E(w) P(4) S Ob 19

20 3. MAP D 4. MAP Wc 5. MAP Wc 6. MAP Wc 7. MAP S 8. MAP Wc 9. MAP S _U16 _U17 _K01 _K02 Praca magisterska T Z P K Ob Statystyka matematyczna GK 2 2 _W15 _U01 _U05, _U19 _K01 _K07 Równania różniczkowe zwyczajne GK 2 2 _W01-07 _U01-14 K2M,AT_K01-07 Algebra numeryczna GK 2 2 _W08 _W08 _W08 _W08 _U17 _U17 _U17 _U17 _U17 _K06 _K05 Seminarium dyplomowe 2 2 _W03 _W09 _U15 _K06 Optymalizacja nieliniowa GK 2 2 _W01,K2 MAT_W02, _W03,K2 MAT_W06, _W07,K2 MAT_W08, _W10 _U01, _U02, _U03, _U15, _U16, _U17, _U18, _U19K2M AT_K01,_ K02, _K03,K2 MAT_K04, _K05,K2 MAT_K06 _K07 Seminarium dyplomowe I 2 _W03 _W09 _U15 _K T E(w) P(3,5) S Ob T E(w) P(4) S Ob T E(w) P(4) S Ob T Z S Ob T Z P(3) P/S Ob T Z S Ob 20

21 Razem Razem dla modułów specjalnościowych: ZZU CNPS punktów ECTS w ć l p s punktów ECTS zajęć BK Moduł praktyk (uchwała Rady Wydziału nt. zasad zaliczania praktyki zał. nr ) Nazwa praktyki punktów ECTS punktów ECTS zajęć BK 1 Tryb zaliczenia praktyki Kod Czas trwania praktyki Cel praktyki 3.5 Moduł praca dyplomowa Typ pracy dyplomowej licencjacka / inżynierska / magisterska semestrów pracy dyplomowej punktów ECTS Kod 2 20 MAP001892D Charakter pracy dyplomowej Literaturowa, projekt, program komputerowy, itp.. punktów ECTS BK

22 3.6 Limit punktów w poszczególnych blokach Lista tematyczna Sekcja listy tematycznej Limit punktów Lista modułów kierunkowych Przedmioty obowiązkowe kierunkowe 20 Lista modułów kształcenia ogólnego Języki obce 3 Lista kursów specjalnościowych Przedmioty wybieralne specjalnościowe 35 Przedmioty obowiązkowe specjalnościowe Sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia Typ zajęć Sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia wykład egzamin, kolokwium ćwiczenia test, kolokwium, aktywność laboratorium sprawozdanie z laboratorium seminarium udział w dyskusji, prezentacja tematu, esej praca dyplomowa przygotowana praca dyplomowa 5. punktów ECTS, którą student musi uzyskać na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich i studentów (wpisać sumę punktów ECTS dla kursów/ grup kursów oznaczonych kodem BK 1 ) 54,5. ECTS 6. punktów ECTS, którą student musi uzyskać w ramach zajęć z zakresu nauk podstawowych punktów ECTS z przedmiotów obowiązkowych. punktów ECTS z przedmiotów wybieralnych

23 punktów ECTS 0 7. punktów ECTS, którą student musi uzyskać w ramach zajęć o charakterze praktycznym, w tym zajęć laboratoryjnych i projektowych (wpisać sumę punktów ECTS kursów/grup kursów oznaczonych kodem P) punktów ECTS z przedmiotów 46 obowiązkowych. punktów ECTS z przedmiotów 35 wybieralnych. punktów ECTS Minimalna punktów ECTS, którą student musi uzyskać, realizując moduły kształcenia oferowane na zajęciach ogólnouczelnianych lub na innym kierunku studiów (wpisać sumę punktów ECTS kursów/grup kursów oznaczonych kodem O) 3. punktów ECTS 9. punktów ECTS, którą student może uzyskać, realizując moduły wybieralne (min. 30 % całkowitej liczby punktów ECTS) 67. punktów ECTS 10. Zakres egzaminu dyplomowego Zakres egzaminu dyplomowego określa Komisja ds. Dyplomowania dla kierunku Matematyka podaje go do wiadomości studentów najpóźniej do końca przedostatniego semestru studiów. 11. Wymagania dotyczące terminu zaliczenia określonych kursów/grup kursów lub wszystkich kursów w poszczególnych modułach Terminy zaliczeń określa Regulamin Studiów w Politechnice Wrocławskiej. 23

24 12. Plan studiów (załącznik nr ) Zaopiniowane przez wydziałowy organ uchwałodawczy samorządu studenckiego: Data Imię, nazwisko i podpis przedstawiciela studentów Data Podpis dziekana 24

25 1. Opis PROGRAM STUDIÓW Zał. nr 2 do ZW 33/2012 Zał. nr 2 do Programu kształcenia semestrów:4 punktów ECTS konieczna do uzyskania kwalifikacji:121 Wymagania wstępne (w szczególności w przypadku studiów II stopnia): Ukończone studia I stopnia na kierunkach: Matematyka, Informatyka, Fizyka. Możliwość kontynuacji studiów: Studia III stopnia Po ukończeniu studiów absolwent uzyskuje tytuł zawodowy: magistra kwalifikacje I / II * stopnia Sylwetka absolwenta, możliwości zatrudnienia: Absolwent powinien posiadać pogłębioną wiedzę z zakresu matematyki i jej zastosowań. Absolwent powinien posiadać umiejętności: 1. Konstruowania rozumowań matematycznych, testowania prawdziwości hipotez matematycznych, przedstawiania treści matematycznych w mowie i piśmie; 1 BK punktów ECTS przypisanych om zajęć wymagających bezpośredniego kontaktu nauczycieli i studentów 3 Egzamin E, zaliczenie na ocenę Z. W grupie kursów po literze E lub Z wpisać w nawiasie formę kursu końcowego (w, c, l, s, p) 6 KO kształcenia ogólnego, PD podstawowy, K kierunkowy, S specjalnościowy 7 W wybieralny, Ob obowiązkowy

26 2. Budowania modeli matematycznych niezbędnych w zastosowaniach matematyki; 3. Posługiwania się zaawansowanymi narzędziami informatycznymi przy rozwiązywaniu teoretycznych i praktycznych problemów matematycznych; 4. Samodzielnego poszerzania wiedzy matematycznej w zakresie aktualnych wyników badań. Absolwent powinien być przygotowany do: -samodzielnej pracy w instytucjach wykorzystujących metody matematyczne do przetwarzania i analizy danych; -nauczania matematyki w szkołach wszystkich poziomów - po ukończeniu specjalności nauczycielskiej (zgodnie z odpowiednim rozporządzeniem ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego w sprawie standardów kształcenia nauczycieli) -kontynuacji edukacji na studiach III stopnia (doktoranckich). Wskazanie związku z misją Uczelni i strategią jej rozwoju: Matematyka finansowa i ubezpieczeniowa jest jednym z głównych obszarów zainteresowań badawczych Instytutu Matematyki i Informatyki. Kształcenie wysoko wykwalifikowanej kadry w zakresie zarządzania ryzykiem na 2

27 rynkach finansowych jest jedną z istotnych i wyróżniających się specjalności Wydziału Podstawowych problemów Techniki. 2. Dziedziny nauki i dyscypliny naukowe, do których odnoszą się efekty kształcenia: Nauki ścisłe: Matematyka 3. Zwięzła analiza zgodności zakładanych efektów kształcenia z potrzebami rynku pracy Obecnie na rynku poszukuje się wysoko wykwalifikowanych specjalistów w dziedzinie zarządzania ryzykiem nie tylko na rynkach finansowych, a także specjalistów w zakresie analizy danych rzeczywistych. Specjalność Matematyka Finansowa i Ubezpieczeniowa znakomicie odpowiada tym potrzebom. 4. Lista modułów kształcenia: L.p. 4.1 Lista modułów kierunkowych Kod grupy kursów Moduł Przedmioty obowiązkowe kierunkowe Tygodniowa Nazwa grupy kursów (grupę kursów oznaczyć symbolem GK) pkt. ECTS Forma 2 zajęć BK 1 grupy kursów Symbol kierunk. efektu kształ- w ć l p s ZZU CNPS łączna cenia Sposób 3 zaliczenia ogólnouczelniany 4 Kurs/grupa kursów o charakt. praktycznym 5 6 rodzaj typ 7 1 MAP Wc Procesy stochastyczne 2 2 _W03 _W09 _U15 _K T E(w) P(3,5) K Ob 3

28 2. MAP Wc 3 MAP Wc Analiza rzeczywista i zespolona 2 2 _W01 _W02 _W03 _W04 _W05 _W06 _W07 _U01K2 MAT_U 02K2MA T_U03K 2MAT_ U04K2M AT_U05 _U07K2 MAT_U 08K2MA T_U09K 2MAT_ U12 Analiza funkcjonalna i topologia 2 2 _W01, _W02, _W03, _W04, _W05, _W T Z(w) P(3) K Ob T E(w) P(3,5) K Ob 4

29 _U01, _U02, _U05, _U06, _U08, _U12, _U13, _U14 Razem Razem (dla modułów kierunkowych): ZZU CNPS punktów ECTS w ć l p s punktów ECTS zajęć BK 1 L.p. 4.2 Lista modułów specjalnościowych Kod grupy kursów Moduł Przedmioty obowiązkowe specjalnościowe Tygodniowa Nazwa grupy kursów (grupę kursów oznaczyć symbolem GK) pkt. ECTS zajęć BK 1 Forma 2 grupy kursów Symbol kierunk. efektu kształ- w ć l p s ZZU CNPS łączna cenia Sposób 3 zaliczenia ogólnouczelniany 4 Kurs/grupa kursów o charakt. prakty- rodzaj 6 typ 7 5

30 1 MAP Wc 2 INP Wl 3 MAP Wc Statystyka matematyczna 2 2 _W15 _U01 _U05, _U19 _K01 _K07 Pakiety statystyczne 2 2 _W01, _W02, _W03, _W06, _W07, _W08, _W10 _U01, _U04, _U15, _U16, _U17 Inżynieria finansowa 2 2 _W03 _W09 _U15 cznym T E(w) P(3,5) K Ob T Z(w) P(3) S Ob T E(w) P(3) S Ob 6

31 4 MAP S 5 MAP S 6 MAP S _K06 Seminarium przeglądowe ,5 T Z P S Ob _W03 _W09 _U15 _K06 Seminarium badawcze ,5 T Z P S Ob _W03 _W09 _U15 _K06 Seminarium dyplomowe ,5 T Z P S Ob _W03 _W09 _U15 _K06 Razem ,5 19,5 Razem (dla modułów specjalnosciowych): 4.3 Lista modułów wybieralnych ZZU CNPS punktów ECTS w ć l p s ,5 punktów ECTS zajęć BK 1 7

32 4.3.1 Lista modułów kształcenia ogólnego Moduł Języki obce (min. 3 pkt ECTS): L.p. Kod grupy kursów 1 JZL BK 2 JZL BK Nazwa grupy kursów (grupę kursów oznaczyć symbolem GK) Tygodniowa w ć l p s ZZU CNPS łączna pkt. ECTS Forma 2 Symbol kierunk. efektu kształcenia Sposób 3 zaliczenia Kurs/grupa kursów grupy ogólno- o zajęć charakt. BK 1 kursów uczel- niany 4 prakty- rodzaj typ 7 6 cznym T Z O P KO W Język obcy 1 _K06 Język obcy T E O P KO W _K06 Razem Razem dla modułów kształcenia ogólnego: ZZU CNPS punktów ECTS w ć l p s punktów ECTS zajęć BK Lista modułów specjalnościowych 8

33 L.p. Kod grupy kursów 1 MAP Wl 2 MAP Wl Moduł przedmioty specjalnościowe wybieralne (min. 5 pkt ECTS): Tygodniowa Nazwa grupy kursów (grupę kursów oznaczyć symbolem GK) Statystyka procesów stochastycznych i pól losowych 2 2 _W03 _W09 _U15 _K06 Metody numeryczne w równaniach różniczkowych 2 2 _W03 _W10 _U15 _U16 _K06 _K01 pkt. ECTS Forma 2 Symbol kierunk. efektu kształ- w ć l p s ZZU CNPS łączna cenia Sposób 3 zaliczenia Kurs/grupa kursów grupy ogólno- o zajęć charakt. BK 1 kursów uczel- niany 4 prakty- rodzaj typ 7 6 cznym T Z P(2,5) S W T Z P(2,5) S W 3 MAP Wl K1MAT Analiza danych ankietowych 2 2 K1MAT _W06, K1MAT _W07, K1MAT _W08, K1MAT _W12, K1MAT _W13, K1MAT _W T Z P(2,5) S W 9

34 4 MAP Wc _U019, K1MAT _U20, K1MAT _U21 K1MAT _K01, K1MAT _K02 K1MAT _K03, K1MAT _K04 K1MAT _K06 Optymalizacja nieliniowa 2 2 _W01,K2 MAT_W 02, _W03,K2 MAT_W 06, _W07,K2 MAT_W 08, _W10 K1MAT _U01, K1MAT _U11, K1MAT _U25, K1MAT _U29 _K01,K2 MAT_K 02, _K03,K T Z P(2,5) S W 10

35 5 MAP Wl 6 MAP Wl MAT_K 04, _K05,K2 MAT_K 06 _K07 K1MAT _W05, K1MAT _W09, K1MAT _W11, K1MAT _W16, K1MAT _W17 Teoria estymacji 2 2 _W03 _W09 _U15 _K06 Teoria testowania hipotez statystycznych 2 2 _W04, _W07, _W08, _W12, _W16, _W18 _U02, _U07, T Z P(2,5) S W T Z P(2,5) S W 11

36 7 MAP Wl 8 MAP Wc 9 MAP Wl _U11, _U12, _U15, _U20, _U21 _K01, _K02, _K03 _K05, _K06, _K07 Statystyka obliczeniowa 2 2 _W18 _U20, _U21 _K01 _K07 Równania różniczkowe cząstkowe 2 2 _W03 _W09 _U15 _K06 Statystyka nieparametryczna 2 2 _W01, _W02, T Z P(2,5) S W T Z P(2,5) S W T Z P(2,5) S W 12

37 _W03, _W05, _W12, _W15, _U01, _U02, _U11, _U19, _U20, _U21 K1MAT _K01, K1MAT _K02, K1MAT _K03, K1MT_ K04 K1MAT _K06, K1MAT _K07 Razem , Moduł Matematyka finansowa i ubezpieczeniowa L.p. Kod grupy kursów Nazwa grupy kursów (grupę kursów oznaczyć symbolem GK) Tygodniowa w ć l p s ZZU CNPS łączna pkt. ECTS zajęć BK 1 Forma 2 grupy kursów Symbol kierunk. efektu kształcenia Sposób 3 zaliczenia Kurs/grupa kursów ogólnouczel- o charakt. prakty- rodzaj 6 typ 7 13

38 1 MAP Wl Wstęp do symulacji. Metoda Monte Carlo 2 2 _W03 _W09 _U15 _K06 niany 4 cznym T Z P(2,5) S W 2 MAP Wl 3 MAP Wc 4 MAP Wc 5 MAP Wl Wstęp do matematyki finansów 2 2 _W03 _W09 _U15 _K06 Ubezpieczenia życiowe 2 2 _W03 _W09 _U15 _K06 Stochastyczne modele kontraktów terminowych 2 2 _W03 _W09 _U15 _K06 Analiza statystyczna szeregów czasowych 2 2 _W03 _W T Z P(2,5) S W T Z P(2,5) S W T Z P(2,5) S W T Z P(2,5) S W 14

39 6 MAP Wl 7 MAP Wl 8 MAP Wc 9 MAP Wl _U15 _K06 Symulacje komputerowe procesów stochastycznych 2 2 _W03 _W09 _U15 _K06 Statystyka obliczeniowa 2 2 _W18 _U20, _U21 _K01 _K07 Wybrane aspekty ubezpieczeń i reasekuracji 2 2 _W03 _W09 _U15 _K06 Ubezpieczenia majątkowe 2 2 _W03 _W09 _U15 _K06 Razem T Z P(2,5) S W T Z P(2,5) S W T Z P(2,5) S W T Z P(2,5) S W

40 Razem dla modułów specjalnościowych: ZZU CNPS punktów ECTS w ć l p s punktów ECTS zajęć BK Moduł praktyk (uchwała Rady Wydziału nt. zasad zaliczania praktyki zał. nr ) Nazwa praktyki punktów ECTS punktów ECTS zajęć BK 1 Tryb zaliczenia praktyki Kod Czas trwania praktyki Cel praktyki 4.5 Moduł praca dyplomowa Typ pracy dyplomowej licencjacka / inżynierska / magisterska semestrów pracy dyplomowej punktów ECTS Kod 1 20 MAP001936D Charakter pracy dyplomowej Literaturowa, projekt, program komputerowy, praca z danymi rzeczywistymi punktów ECTS BK Sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia 16

41 Typ zajęć wykład ćwiczenia laboratorium projekt seminarium praktyka Praca dyplomowa Sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia Egzamin, zaliczenie Kolokwia, testy, kartkówki Projekty, praca indywidualna Przygotowanie prezentacji, referat Przygotowanie pracy magisterskiej 6. punktów ECTS, którą student musi uzyskać na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich i studentów (wpisać sumę punktów ECTS dla kursów/ grup kursów oznaczonych kodem BK 1 ) 60,5 ECTS 7. punktów ECTS, którą student musi uzyskać w ramach zajęć z zakresu nauk podstawowych punktów ECTS z przedmiotów 0 obowiązkowych. punktów ECTS z przedmiotów 0 wybieralnych. punktów ECTS 0 8. punktów ECTS, którą student musi uzyskać w ramach zajęć o charakterze praktycznym, w tym zajęć laboratoryjnych i projektowych (wpisać sumę punktów ECTS kursów/grup kursów oznaczonych kodem P) punktów ECTS z przedmiotów obowiązkowych. 30,5 17

42 punktów ECTS z przedmiotów 48 wybieralnych. punktów ECTS 78,5 9. Minimalna punktów ECTS, którą student musi uzyskać, realizując moduły kształcenia oferowane na zajęciach ogólnouczelnianych lub na innym kierunku studiów (wpisać sumę punktów ECTS kursów/grup kursów oznaczonych kodem O) 3 punkty ECTS 10. punktów ECTS, którą student może uzyskać, realizując moduły wybieralne (min. 30 % całkowitej liczby punktów ECTS) 73 punkty ECTS 11. Zakres egzaminu dyplomowego Zakres egzaminu dyplomowego określa Komisja ds. Dyplomowania dla kierunku Matematyka podaje go do wiadomości studentów najpóźniej do końca przedostatniego semestru studiów. 12. Wymagania dotyczące terminu zaliczenia określonych kursów/grup kursów lub wszystkich kursów w poszczególnych modułach Terminy zaliczeń określa Regulamin Studiów w Politechnice Wrocławskiej 13. Plan studiów (załącznik nr ) Zaopiniowane przez wydziałowy organ uchwałodawczy samorządu studenckiego: Data Imię, nazwisko i podpis przedstawiciela studentów Data Podpis dziekana 18

43 1. Opis PROGRAM STUDIÓW Zał. nr 2 do ZW 33/2012 Zał. nr 2 do Programu kształcenia semestrów: 4 punktów ECTS konieczna do uzyskania kwalifikacji:120 Wymagania wstępne (w szczególności w przypadku studiów II stopnia): Ukończone studia I stopnia na kierunkach: matematyka, informatyka, fizyka Możliwość kontynuacji studiów: Studia III stopnia Po ukończeniu studiów absolwent uzyskuje tytuł zawodowy: Magister kwalifikacje I / II * stopnia Sylwetka absolwenta, możliwości zatrudnienia: Absolwent powinien posiadać pogłębioną wiedzę z zakresu matematyki i jej zastosowań. Absolwent powinien posiadać umiejętności: 1. Konstruowania rozumowań matematycznych, testowania prawdziwości hipotez matematycznych, przedstawiania treści matematycznych w mowie i piśmie; 2. Budowania modeli matematycznych niezbędnych w zastosowaniach matematyki; 3. Posługiwania się zaawansowanymi narzędziami informatycznymi przy rozwiązywaniu teoretycznych i praktycznych problemów matematycznych; 4. Samodzielnego poszerzania wiedzy matematycznej w zakresie aktualnych wyników badań. 1

44 Absolwent powinien być przygotowany do: - samodzielnej pracy w instytucjach wykorzystujących metody matematyczne do przetwarzania i analizy danych; - nauczania matematyki w szkołach wszystkich poziomów - po ukończeniu specjalności nauczycielskiej (zgodnie z odpowiednim rozporządzeniem ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego w sprawie standardów kształcenia nauczycieli) - kontynuacji edukacji na studiach III stopnia (doktoranckich). Wskazanie związku z misją Uczelni i strategią jej rozwoju: Matematyka teoretyczna jest jednym z najbardziej istotnych obszarów zainteresowań badawczych Instytutu Matematyki i Informatyki. Kształcenie wysoko wykwalifikowanej kadry w zakresie matematyki jest jedną z istotnych i wyróżniających się specjalności Wydziału Podstawowych problemów Techniki. 2. Dziedziny nauki i dyscypliny naukowe, do których odnoszą się efekty kształcenia: Nauki ścisłe. Matematyka. 3. Zwięzła analiza zgodności zakładanych efektów kształcenia z potrzebami rynku pracy Absolwent powinien być przygotowany do samodzielnej pracy w instytucjach badawczych, naukowych oraz przemysłowych wykorzystujących metody matematyczne oraz do nauczania matematyki w szkołach wszystkich poziomów (po uzyskaniu odpowiednich uprawnień). 2

45 L.p. 4. Lista modułów kształcenia: 4.1. Lista modułów obowiązkowych: Lista modułów kierunkowych Moduł Przedmioty obowiązkowe kierunkowe Kod grupy kursów Nazwa grupy kursów (grupę kursów oznaczyć symbolem GK) Tygodniowa 1. MAP001928Wc Analiza rzeczywista i zespolona GK 2 2 _W01-07 _U01-14 _K MAP001931Wc Analiza funkcjonalna i topologie GK 2 2 _W01-07 _U01-14 _K MAP001929Wc Procesy stochastyczne GK 2 2 _W01-07 _U01-14 _K01-07 pkt. ECTS Forma 2 Symbol kierunk. efektu kształcenia Sposób 3 zaliczenia Kurs/grupa kursów grupy ogólno- o zajęć charakt. w ć l p s ZZU CNPS łączna BK 1 kursów uczel- niany 4 prakty- rodzaj typ 7 6 cznym T Z(w) P(3) K Ob. Razem T E(w) P(3,5) K Ob T E(w) P(3,5) K Ob 1 BK punktów ECTS przypisanych om zajęć wymagających bezpośredniego kontaktu nauczycieli i studentów 3 Egzamin E, zaliczenie na ocenę Z. W grupie kursów po literze E lub Z wpisać w nawiasie formę kursu końcowego (w, c, l, s, p) 6 KO kształcenia ogólnego, PD podstawowy, K kierunkowy, S specjalnościowy 7 W wybieralny, Ob obowiązkowy

46 Razem (dla modułów kierunkowych): ZZU CNPS punktów ECTS punktów ECTS zajęć BK 1 w ć l p s Lista modułów specjalnościowych Moduł Przedmioty obowiązkowe specjalnościowe L.p. Kod grupy kursów 1. MAP S 2. MAP S 3. MAP S 4. MAP Wl Nazwa grupy kursów (grupę kursów oznaczyć symbolem GK) Tygodniowa Seminarium przeglądowe 2 _W01-07 _U01-14 _K01-07 Seminarium dyplomowe 2 2 _W01-07 _U01-14 _K01-07 Seminarium dyplomowe I 2 _W01-07 _U01-14 _K01-07 Informatyczne narzędzia matematyczne 2 2 _W01-07 pkt. ECTS Forma 2 Symbol kierunk. efektu kształcenia Sposób 3 zaliczenia Kurs/grupa kursów grupy ogólno- o zajęć charakt. w ć l p s ZZU CNPS łączna BK 1 kursów uczel- niany 4 prakty- rodzaj typ 7 6 cznym ,5 T Z(s) P S Ob ,5 T Z(s) P S Ob ,5 T Z(s) P S Ob T Z P(3) S Ob 4

47 _U01-14 _K01-07 Razem ,5 13 L.p. Razem (dla modułów specjalnościowych): ZZU CNPS punktów ECTS punktów ECTS zajęć BK 1 w ć l p s ,5 4.2 Lista modułów wybieralnych Lista modułów kształcenia ogólnego Kod grupy kursów Moduł Języki obce (min pkt ECTS): Tygodniowa Nazwa grupy kursów (grupę kursów oznaczyć symbolem GK) 1 Język obcy 1 1 _W13 _K02 2 Język obcy 2 3 _W13 _K02 pkt. ECTS Forma 2 Symbol kierunk. efektu kształ- w ć l p s ZZU CNPS łączna cenia Sposób 3 zaliczenia Kurs/grupa kursów grupy ogólno- o zajęć charakt. BK 1 kursów uczel- niany 4 prakty- rodzaj typ 7 6 cznym T Z O P(1) KO W T Z O P(2) KO W Razem

48 Razem dla modułów kształcenia ogólnego: w ć l p s ZZU CNPS punktów ECTS punktów ECTS zajęć BK Lista modułów kierunkowych L.p. Kod grupy kursów 1. MAP D Moduł kursów kierunkowych (min pkt ECTS): Tygodniowa Nazwa grupy kursów (grupę kursów oznaczyć symbolem GK) Praca magisterska 2 _W03 _W09 _U015 _K06 Razem pkt. ECTS Forma 2 Symbol kierunk. efektu kształ- w ć l p s ZZU CNPS łączna cenia Sposób 3 zaliczenia Kurs/grupa kursów grupy ogólno- o zajęć charakt. BK 1 kursów uczel- niany 4 prakty- rodzaj typ 7 6 cznym T Z P K W Razem dla modułów kierunkowych: 6

49 ZZU CNPS punktów ECTS w ć l p s punktów ECTS zajęć BK Lista modułów specjalnościowych Moduł Lista kursów wybieralnych dla specjalności Matematyka teoretyczna (min pkt ECTS): L.p. Kod grupy kursów Nazwa grupy kursów (grupę kursów oznaczyć symbolem GK) Tygodniowa w ć l p s ZZU CNPS łączna 1. INP001910Wc Kryptografia 2 2 _W01-07 _U01-14 _K MAP001970Wc Analiza harmoniczna GK 2 2 _W01-07 _U01-14 _K MAP001971Wc Analiza na rozmaitościach GK 2 2 _W01-07 _U01-14 _K01-07 pkt. ECTS Forma 2 zajęć BK 1 grupy kursów Symbol kierunk. efektu kształcenia Sposób 3 zaliczenia ogólnouczelniany 4 Kurs/grupa kursów o charakt. praktycznym 5 6 rodzaj T Z P(3) S W T Z P(3) S W T Z P(3) S W typ 7 7

50 4. MAP001972Wc Deskryptywna teoria mnogości GK 2 2 _W01-07 _U01-14 _K MAP001973Wc Gładkie układy dynamiczne GK 2 2 _W01-07 _U MAP001974Wc Jakościowa teoria równań różniczkowych zwyczajnych GK _K _W01-07 _U01-14 _K MAP001975Wc Kombinatoryka skończona GK 2 2 _W01-07 _U01-14 _K MAP001976Wc Logika matematyczna GK 2 2 _W01-07 _U01-14 _K MAP001977Wc Metody analityczne w nieliniowych równaniach różniczkowych cząstkowych GK 2 2 _W01-07 _U01-14 _K MAP001978Wc Probabilistyka nieprzemienna GK 2 2 _W01-07 _U01-14 _K T Z P(3) S W T Z P(3) S W T Z P(3) S W T Z P(3) S W T Z P(3) S W T Z P(3) S W T Z P(3) S W 11. MAP001979Wc Teoria ergodyczna GK T Z P(3) S W 8

51 _W01-07 _U01-14 _K MAP001980Wc Teoria martyngałów GK 2 2 _W01-07 _U01-14 _K MAP001981Wc Teoria pojemności Choqueta GK 2 2 _W01-07 _U01-14 _K MAP001982Wc Teoria potencjału procesów Markowa 1 GK 2 2 _W01-07 _U01-14 _K MAP001986Wc Teoria potencjału procesów Markowa 2 GK 2 2 _W01-07 _U01-14 _K MAP001984Wc Topologiczne układy dynamiczne GK 2 2 _W01-07 _U01-14 _K MAP001965W1 Metody numeryczne w równaniach różniczkowych GK 2 2 _W01-07 _U01-14 _K01-07 Razem T Z P(3) S W T Z P(3) S W T Z P(3) S W T Z P(3) S W T Z P(3) S W T Z P(3) S W 9

52 Moduł Matematyka Teoretyczna (min pkt ECTS): L.p. Kod grupy kursów 1. MAP Wc 2. MAP Wc 3. MAP Wc 4. MAP Wc Nazwa grupy kursów (grupę kursów oznaczyć symbolem GK) Tygodniowa w ć l p s ZZU CNPS łączna Równania różniczkowe cząstkowe GK 2 2 _W01-07 _U01-14 _K01-07 Algebra abstrakcyjna GK 2 2 _W01-07 _U01-14 K2M,AT _K01-07 Geometria i topologia różniczkowe GK 2 2 _W01-07 _U01-14 K2M,AT _K01-07 Równania różniczkowe zwyczajne GK 2 2 _W01-07 _U01-14 K2M,AT _K01-07 pkt. ECTS Forma 2 Symbol kierunk. efektu kształcenia Sposób 3 zaliczenia Kurs/grupa kursów grupy ogólno- o zajęć charakt. BK 1 kursów uczel- niany 4 prakty- rodzaj typ 7 6 cznym T E(w) P(3) S W T E(w) P(3) S W T E(w) P(3) S W T E(w) P(4) S W 10

53 Razem Razem dla modułów specjalnościowych: ZZU CNPS punktów ECTS w ć l p s punktów ECTS zajęć BK 1 11

54 4.2 Moduł praca dyplomowa Typ pracy dyplomowej magisterska semestrów pracy dyplomowej punktów ECTS Kod 2 20 MAP001892D Charakter pracy dyplomowej Literaturowa punktów ECTS BK Sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia Typ zajęć Sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia wykład egzamin, kolokwium ćwiczenia test, kolokwium, aktywność laboratorium sprawozdanie z laboratorium seminarium udział w dyskusji, prezentacja tematu, esej praca dyplomowa przygotowana praca dyplomowa 6. punktów ECTS, którą student musi uzyskać na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich i studentów (wpisać sumę punktów ECTS dla kursów/ grup kursów oznaczonych kodem BK 1 ) 54,5. ECTS 7. punktów ECTS, którą student musi uzyskać w ramach zajęć z zakresu nauk podstawowych 1 BK punktów ECTS przypisanych om zajęć wymagających bezpośredniego kontaktu nauczycieli i studentów 3 Egzamin E, zaliczenie na ocenę Z. W grupie kursów po literze E lub Z wpisać w nawiasie formę kursu końcowego (w, c, l, s, p) 6 KO kształcenia ogólnego, PD podstawowy, K kierunkowy, S specjalnościowy 7 W wybieralny, Ob obowiązkowy

55 punktów ECTS z przedmiotów 0 obowiązkowych. punktów ECTS z przedmiotów 0 wybieralnych. punktów ECTS 0 8. punktów ECTS, którą student musi uzyskać w ramach zajęć o charakterze praktycznym, w tym zajęć laboratoryjnych i projektowych (wpisać sumę punktów ECTS kursów/grup kursów oznaczonych kodem P) punktów ECTS z przedmiotów 23 obowiązkowych. punktów ECTS z przedmiotów 54 wybieralnych. punktów ECTS Minimalna punktów ECTS, którą student musi uzyskać, realizując moduły kształcenia oferowane na zajęciach ogólnouczelnianych lub na innym kierunku studiów (wpisać sumę punktów ECTS kursów/grup kursów oznaczonych kodem O) 3. punktów ECTS 10. punktów ECTS, którą student może uzyskać, realizując moduły wybieralne (min. 30 % całkowitej liczby punktów ECTS) 84. punktów ECTS 11. Zakres egzaminu dyplomowego Zakres egzaminu dyplomowego określa Komisja ds. Dyplomowania dla kierunku Matematyka podaje go do wiadomości studentów najpóźniej do końca przedostatniego semestru studiów. 13

56 12. Wymagania dotyczące terminu zaliczenia określonych kursów/grup kursów lub wszystkich kursów w poszczególnych modułach Terminy zaliczeń określa Regulamin Studiów w Politechnice Wrocławskiej. 13. Plan studiów (załącznik nr ) Zaopiniowane przez wydziałowy organ uchwałodawczy samorządu studenckiego: Data Imię, nazwisko i podpis przedstawiciela studentów Data Podpis dziekana 14

57 1. Opis PROGRAM STUDIÓW Zał. nr 2 do ZW 33/2012 Zał. nr 2 do Programu kształcenia semestrów: 4 punktów ECTS konieczna do uzyskania kwalifikacji: 122 Wymagania wstępne (w szczególności w przypadku studiów II stopnia): Ukończone studia I stopnia na kierunkach: Matematyka, Informatyka, Fizyka. Możliwość kontynuacji studiów: Studia III stopnia. Po ukończeniu studiów absolwent uzyskuje tytuł zawodowy: magistra kwalifikacje I / II * stopnia Sylwetka absolwenta, możliwości zatrudnienia: Absolwent powinien posiadać pogłębioną wiedzę z zakresu matematyki i jej zastosowań. Absolwent powinien posiadać umiejętności: 1. Konstruowania rozumowań matematycznych, testowania prawdziwości hipotez matematycznych, przedstawiania treści matematycznych w mowie i piśmie; 2. Budowania modeli matematycznych niezbędnych w zastosowaniach matematyki; 3. Posługiwania się zaawansowanymi narzędziami informatycznymi przy rozwiązywaniu teoretycznych i praktycznych problemów matematycznych; 4. Samodzielnego poszerzania wiedzy matematycznej w zakresie aktualnych wyników badań. Absolwent powinien być przygotowany do: 1

58 -samodzielnej pracy w instytucjach wykorzystujących metody matematyczne do przetwarzania i analizy danych; -nauczania matematyki w szkołach wszystkich poziomów - po ukończeniu specjalności nauczycielskiej (zgodnie z odpowiednim rozporządzeniem ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego w sprawie standardów kształcenia nauczycieli) -kontynuacji edukacji na studiach III stopnia (doktoranckich). Możliwości zatrudnienia: Specjalista statystyk, konsultant ds. statystycznej analizy danych, asystent w jednostkach prowadzących badania naukowe w zakresie statystycznej analizy danych technicznych, medycznych, demograficznych i innych. Specjalista ds. statystycznej kontroli jakości, ds. niezawodności systemów, ds. planowania doświadczeń w biologii, rolnictwie, geologii, ochronie środowiska. Specjalista ds. statystycznej prognozy produkcji (np. duże zakłady produkcyjne, firmy farmaceutyczne), ds. statystycznej prognozy opcji finansowych Specjalista ds. statystycznej analizy ryzyka (np. banki, firmy windykacyjne) Specjalista ds. analizy danych ankietowych w firmach badań opinii publicznej 2

59 Wskazanie związku z misją Uczelni i strategią jej rozwoju: Statystyka matematyczna jest jednym z głównych obszarów zainteresowań badawczych Instytutu Matematyki i Informatyki. Kształcenie wysoko wykwalifikowanej kadry w zakresie analiz statystycznych jest jedną z istotnych i wyróżniających się specjalności Wydziału Podstawowych problemów Techniki. 2. Dziedziny nauki i dyscypliny naukowe, do których odnoszą się efekty kształcenia: Nauki ścisłe. Matematyka 3. Zwięzła analiza zgodności zakładanych efektów kształcenia z potrzebami rynku pracy Obecnie na rynku poszukuje się wysoko wykwalifikowanych specjalistów w dziedzinie statystycznej analizy danych. Specjalność Statystyka matematyczna znakomicie odpowiada tym potrzebom. 3

60 4. Lista modułów kształcenia: L.p Lista modułów kierunkowych Kod grupy kursów 1 MAP Wc 2 MAP Wc 1 BK punktów ECTS przypisanych om zajęć wymagających bezpośredniego kontaktu nauczycieli i studentów 3 Egzamin E, zaliczenie na ocenę Z. W grupie kursów po literze E lub Z wpisać w nawiasie formę kursu końcowego (w, c, l, s, p) 6 KO kształcenia ogólnego, PD podstawowy, K kierunkowy, S specjalnościowy 7 W wybieralny, Ob obowiązkowy Moduł Przedmioty obowiązkowe kierunkowe Nazwa grupy kursów (grupę kursów oznaczyć symbolem GK) Analiza rzeczywista i zespolona (GK) Procesy stochastyczne (GK) Tygodniowa pkt. ECTS Forma 2 Symbol kierunk. efektu kształcenia Sposób 3 zaliczenia Kurs/grupa kursów w ć l p s ZZU CNPS łączna grupy ogólno- o zajęć charakt. BK 1 kursów uczel- niany 4 praktycznym 6 rodzaj typ T Z(w) P(3) K Ob _W01 - _W07, _U01 - _U05, _U07, _U08, _K01 _K _W03 _W09 _U15 _K T E(w) P(3,5) K Ob

61 3 MAP Wc _K T E(w) P(3.5) K Ob Analiza funkcjonalna i topologia (GK) _W01- _W06 _U01, _U02, _U05, _U06, _U12 - _U14, _K01 _K07 Razem Razem (dla modułów kierunkowych): ZZU CNPS punktów ECTS w ć l p s punktów ECTS zajęć BK 1 5

62 4.1.4 Lista modułów specjalnościowych L.p Modułów Przedmioty specjalnościowe obowiązkowe Tygodniowa Kod grupy kursów 1 MAP Wc 2 MAP Wl 3 MAP Wl 4 MAP Wl Nazwa grupy kursów (grupę kursów oznaczyć symbolem GK) Statystyka matematyczna (GK) Modele liniowe (GK) Pakiety statystyczne (GK) Statystyka nieparametryczna (GK) Symbol kierunk. efektu kształ- pkt. ECTS Forma 2 Sposób 3 zaliczenia Kurs/grupa kursów w ć l p s grupy ogólno- o zajęć charakt. ZZU CNPS łączna cenia BK 1 kursów uczel- niany 4 praktycznym 6 rodzaj typ T E(w) P(3.5) S Ob _W15 _U01, _U19 _K01 _K _W16, _U21, _K01 _K _W18, _U21, _K01 _K _W16, _U20, T E(w) P(3) S Ob T Z(w) P(3) S Ob T E(w) P(3) S Ob 6

63 5 MAP S 6 MAP S 7 MAP S _K01 _K T Z P S Ob Seminarium przeglądowe _W16, _K01 _K T Z P S Ob Seminarium badawcze _W16, _K01 _K ,5 T Z P S Ob Seminarium dyplomowe _K01 _K07 Razem ,5 Razem (dla modułów specjalnościowych): ZZU CNPS punktów ECTS w ć l p s ,5 punktów ECTS zajęć BK 1 7

64 L.p. 4.2 Lista modułów wybieralnych Lista modułów kształcenia ogólnego Kod grupy kursów Moduł Języki obce (min pkt ECTS): Tygodniowa Nazwa grupy kursów (grupę kursów oznaczyć symbolem GK) 1 Język obcy 1 1 _W13, _K06 2 Język obcy 2 3 _W13, _K06 pkt. ECTS Forma 2 Symbol kierunk. efektu kształ- w ć l p s ZZU CNPS łączna cenia Sposób 3 zaliczenia Kurs/grupa kursów grupy ogólno- o zajęć charakt. BK 1 kursów uczel- niany 4 prakty- rodzaj typ 7 6 cznym T Z O P KO W T E O P KO W Razem Razem dla modułów kształcenia ogólnego: ZZU CNPS punktów ECTS w ć l p s Lista modułów specjalnościowych punktów ECTS zajęć BK 1 8

65 Moduł Statystyka matematyczna (min pkt ECTS): L.p. Kod grupy kursów 1 MAP Wl 2 MAP Wl 3 MAP Wl 4 INP Wl 5 MAP Wl Nazwa grupy kursów (grupę kursów oznaczyć symbolem GK) Tygodniowa w ć l p s ZZU CNPS łączna Analiza danych ankietowych (GK) 2 2 _W16, _U21, _K01 _K07 Analiza statystyczna szeregów czasowych (GK) 2 2 _W17, _U21, _K01 Optymalne procedury sekwencyjne dla procesów stochastycznych (GK) _K _W17, _U20 Pozyskiwanie wiedzy (GK) 2 2 _W16, _U21, _K01 _K07 Sekwencyjne decyzje statystyczne (GK) 2 2 _W17, pkt. ECTS Forma 2 Symbol kierunk. efektu kształcenia Sposób 3 zaliczenia Kurs/grupa kursów grupy ogólno- o zajęć charakt. BK 1 kursów uczel- niany 4 prakty- rodzaj typ 7 6 cznym T Z(w) P(2.5) S W T Z(w) P(2.5) S W T Z(w) P(2.5) S W T Z(w) P(2.5) S W T Z(w) P(2.5) S W 9

66 6 MAP Wl 7 MAP Wl 8 MAP Wl 9 MAP Wl 10 MAP Wl 11 MAP Wl _U21, _K01 _K07 Statystyka stosowana (GK) 2 2 _W16, _U20 Statystyka obliczeniowa (GK) 2 2 _W18, _U20 Statystyka procesów stochastycznych i pól 2 2 _W16, losowych _U20, _K01 _K07 Symulacje komputerowe procesów 2 2 _W18, stochastycznych _U20 Teoria estymacji (GK) 2 2 _W16, _U20, _K01 _K07 Teoria testowania hipotez statystycznych (GK) 2 2 _W16, _U20 Razem T Z(w) P(2.5) S W T Z(w) P(2.5) S W T Z(w) P(2.5) S W T Z(w) P(2.5) S W T Z(w) P(2.5) S W T Z(w) P(2.5) S W 660 (540) 1650 (1350) 55 (45) 33 (27) 10

67 Razem dla modułów specjalnościowych: ZZU CNPS punktów ECTS w ć l p s punktów ECTS zajęć BK 1 11

68 4.2 Moduł praktyk (uchwała Rady Wydziału nt. zasad zaliczania praktyki zał. nr ) Nazwa praktyki punktów ECTS punktów ECTS zajęć BK 1 Tryb zaliczenia praktyki Kod Czas trwania praktyki Cel praktyki 4.3 Moduł praca dyplomowa 1 BK punktów ECTS przypisanych om zajęć wymagających bezpośredniego kontaktu nauczycieli i studentów 3 Egzamin E, zaliczenie na ocenę Z. W grupie kursów po literze E lub Z wpisać w nawiasie formę kursu końcowego (w, c, l, s, p) 6 KO kształcenia ogólnego, PD podstawowy, K kierunkowy, S specjalnościowy 7 W wybieralny, Ob obowiązkowy Typ pracy dyplomowej licencjacka / inżynierska / magisterska semestrów pracy dyplomowej punktów ECTS Kod 1 20 MAP001892D Charakter pracy dyplomowej Literaturowa, projekt, program komputerowy punktów ECTS BK Sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia Typ zajęć Sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia wykład Egzamin, zaliczenie ćwiczenia Kolokwia, testy, kartkówki laboratorium Projekty, praca indywidualna projekt seminarium Przygotowanie prezentacji, referat praktyka praca dyplomowa Przygotowanie pracy magisterskiej

69 6. punktów ECTS, którą student musi uzyskać na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich i studentów (wpisać sumę punktów ECTS dla kursów/ grup kursów oznaczonych kodem BK 1 ) 61. ECTS 7. punktów ECTS, którą student musi uzyskać w ramach zajęć z zakresu nauk podstawowych punktów ECTS z przedmiotów 0 obowiązkowych. punktów ECTS z przedmiotów 0 wybieralnych. punktów ECTS 0 8. punktów ECTS, którą student musi uzyskać w ramach zajęć o charakterze praktycznym, w tym zajęć laboratoryjnych i projektowych (wpisać sumę punktów ECTS kursów/grup kursów oznaczonych kodem P) punktów ECTS z przedmiotów 33,5 obowiązkowych. punktów ECTS z przedmiotów 45,5 wybieralnych. punktów ECTS Minimalna punktów ECTS, którą student musi uzyskać, realizując moduły kształcenia oferowane na zajęciach ogólnouczelnianych lub na innym kierunku studiów (wpisać sumę punktów ECTS kursów/grup kursów oznaczonych kodem O) 3. punktów ECTS 13

PROGRAM STUDIÓW. WYDZIAŁ: Podstawowych Problemów Techniki KIERUNEK: Matematyka stosowana

PROGRAM STUDIÓW. WYDZIAŁ: Podstawowych Problemów Techniki KIERUNEK: Matematyka stosowana WYDZIAŁ: Podstawowych Problemów Techniki KIERUNEK: Matematyka stosowana PROGRAM STUDIÓW należy do obszaru w zakresie nauk ścisłych, dziedzina nauk matematycznych, dyscyplina matematyka, z kompetencjami

Bardziej szczegółowo

3. Plan studiów PLAN STUDIÓW. Faculty of Fundamental Problems of Technology Field of study: MATHEMATICS

3. Plan studiów PLAN STUDIÓW. Faculty of Fundamental Problems of Technology Field of study: MATHEMATICS 148 3. Plan studiów PLAN STUDIÓW 3.1. MATEMATYKA 3.1. MATHEMATICS - MSc studies - dzienne studia magisterskie - day studies WYDZIAŁ: PPT KIERUNEK: MATEMATYKA SPECJALNOŚCI: Faculty of Fundamental Problems

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. Zał. nr 3 do ZW 33/2012 Załącznik nr 1 Programu studiów. WYDZIAŁ: Informatyki i Zarządzania. KIERUNEK: informatyka

PLAN STUDIÓW. Zał. nr 3 do ZW 33/2012 Załącznik nr 1 Programu studiów. WYDZIAŁ: Informatyki i Zarządzania. KIERUNEK: informatyka Zał nr do ZW /0 Załącznik nr Programu studiów PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ: Informatyki i Zarządzania KIERUNEK: informatyka POZIOM KSZTAŁCENIA: I / II * stopień, studia licencjackie / inżynierskie / magisterskie*

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. Zał. nr 3 do ZW 33/2012 Załącznik nr 1 do Programu studiów. WYDZIAŁ: Informatyki i Zarządzania. KIERUNEK: Inżynieria systemów

PLAN STUDIÓW. Zał. nr 3 do ZW 33/2012 Załącznik nr 1 do Programu studiów. WYDZIAŁ: Informatyki i Zarządzania. KIERUNEK: Inżynieria systemów Zał. nr do ZW /0 Załącznik nr do Programu studiów PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ: Informatyki i Zarządzania KIERUNEK: Inżynieria systemów POZIOM KSZTAŁCENIA: I / II * stopień, studia licencjackie / inżynierskie

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. Zał. nr 3 do ZW 33/2012. Załącznik nr 1 do Programu studiów. WYDZIAŁ: Informatyki i Zarządzania. KIERUNEK: Informatyka

PLAN STUDIÓW. Zał. nr 3 do ZW 33/2012. Załącznik nr 1 do Programu studiów. WYDZIAŁ: Informatyki i Zarządzania. KIERUNEK: Informatyka Zał. nr do ZW /2012 Załącznik nr 1 do Programu studiów PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ: Informatyki i Zarządzania KIERUNEK: Informatyka POZIOM KSZTAŁCENIA: I / II * stopień, studia licencjackie / inżynierskie / magisterskie*

Bardziej szczegółowo

Po ukończeniu studiów absolwent uzyskuje tytuł zawodowy: MAGISTER INŻYNIER kwalifikacje II stopnia. Sylwetka absolwenta, możliwości zatrudnienia:

Po ukończeniu studiów absolwent uzyskuje tytuł zawodowy: MAGISTER INŻYNIER kwalifikacje II stopnia. Sylwetka absolwenta, możliwości zatrudnienia: . Opis Liczba semestrów: Zał. nr do ZW /0 Zał. nr do Programu kształcenia Obowiązuje od 0 października 0 PROGRAM STUDIÓW (Informatyka, Systemy i sieci komputerowe) Liczba punktów ECTS konieczna do uzyskania

Bardziej szczegółowo

Kierunek: Automatyka i Robotyka Specjalność: ARK Komputerowe sieci sterowania

Kierunek: Automatyka i Robotyka Specjalność: ARK Komputerowe sieci sterowania Kierunek: Automatyka i Robotyka Specjalność: ARK Komputerowe sieci sterowania. Opis semestrów: PROGRAM STUDIÓW punktów ECTS konieczna do uzyskania kwalifikacji: 90 Wymagania wstępne (w szczególności w

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. WYDZIAŁ: Podstawowych Problemów Techniki..

PLAN STUDIÓW. WYDZIAŁ: Podstawowych Problemów Techniki.. PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ: Podstawowych Problemów Techniki.. KIERUNEK:. Matematyka stosowana należy do obszaru kształcenia w zakresie nauk ścisłych, dziedzina nauk matematycznych, dyscyplina matematyka, z kompetencjami

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW Kierunek Informatyka Specjalność: Systemy baz danych Studia stacjonarne od 2016/2017

PROGRAM STUDIÓW Kierunek Informatyka Specjalność: Systemy baz danych Studia stacjonarne od 2016/2017 PROGRAM STUDIÓW Kierunek Informatyka Specjalność: Systemy baz danych Studia stacjonarne od 201/2017 Zał. nr 2 do ZW /2012 Zał. nr 2 do Programu kształcenia 1. Opis semestrów: Wymagania wstępne (w szczególności

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. Zał. nr 3 do ZW 33/2012 Załącznik nr 1 do Programu studiów. WYDZIAŁ: Informatyki i Zarządzania. KIERUNEK: Inżynieria systemów

PLAN STUDIÓW. Zał. nr 3 do ZW 33/2012 Załącznik nr 1 do Programu studiów. WYDZIAŁ: Informatyki i Zarządzania. KIERUNEK: Inżynieria systemów Zał. nr do ZW /0 Załącznik nr do Programu studiów PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ: Informatyki i Zarządzania KIERUNEK: Inżynieria systemów POZIOM KSZTAŁCENIA: I / II * stopień, studia licencjackie / inżynierskie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW. Kierunek Informatyka Specjalność: Projektowanie systemów informatycznych (PSI) Studia niestacjonarne od 2016/2017

PROGRAM STUDIÓW. Kierunek Informatyka Specjalność: Projektowanie systemów informatycznych (PSI) Studia niestacjonarne od 2016/2017 PROGRAM STUDIÓW Zał. nr 2 do ZW /2012 Zał. nr 2 do Programu kształcenia 1. Opis Kierunek Informatyka Specjalność: Projektowanie systemów informatycznych (PSI) Studia niestacjonarne od 201/2017 semestrów:

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW Kierunek Informatyka Specjalność Projektowanie systemów informatycznych Studia stacjonarne od 2016/2017

PROGRAM STUDIÓW Kierunek Informatyka Specjalność Projektowanie systemów informatycznych Studia stacjonarne od 2016/2017 PROGRAM STUDIÓW Kierunek Informatyka Specjalność Projektowanie systemów informatycznych Studia stacjonarne od 201/2017 Zał. nr 2 do ZW /2012 Zał. nr 2 do Programu kształcenia 1. Opis semestrów: Wymagania

Bardziej szczegółowo

Kierunek: Automatyka i Robotyka Specjalność: AUR Systemy automatyki i robotyki

Kierunek: Automatyka i Robotyka Specjalność: AUR Systemy automatyki i robotyki Kierunek: Automatyka i Robotyka Specjalność: AUR Systemy automatyki i robotyki. Opis Liczba semestrów: 4 PROGRAM STUDIÓW Liczba punktów ECTS konieczna do uzyskania kwalifikacji: 90 Wymagania wstępne (w

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW Kierunek Informatyka Specjalność inteligentne systemy informatyczne (ISI) Studia niestacjonarne od 2016/2017

PROGRAM STUDIÓW Kierunek Informatyka Specjalność inteligentne systemy informatyczne (ISI) Studia niestacjonarne od 2016/2017 PROGRAM STUDIÓW Kierunek Informatyka Specjalność inteligentne systemy informatyczne (ISI) Studia niestacjonarne od 201/2017 Zał. nr 2 do ZW /2012 Zał. nr 2 do Programu kształcenia 1. Opis semestrów: Wymagania

Bardziej szczegółowo

Kierunek: Teleinformatyka. Specjalność: TIP - Projektowanie sieci teleinformatycznych. 1. Opis

Kierunek: Teleinformatyka. Specjalność: TIP - Projektowanie sieci teleinformatycznych. 1. Opis Kierunek: Teleinformatyka Specjalność: TIP - Projektowanie sieci teleinformatycznych 1. Opis PROGRAM STUDIÓW Liczba semestrów : 3 Wymagania wstępne (w szczególności w przypadku studiów II stopnia): REKRUTACJA

Bardziej szczegółowo

Zał. nr 1 do ZW 33/2012 PROGRAM KSZTAŁCENIA

Zał. nr 1 do ZW 33/2012 PROGRAM KSZTAŁCENIA PROGRAM KSZTAŁCENIA Zał. nr do ZW /0 WYDZIAŁ: Informatyki i Zarządzania KIERUNEK: Inżynieria systemów z obszaru wiedzy: nauki techniczne z dziedziny nauki: nauki techniczne w dyscyplinie naukowej informatyka,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW Kierunek Informatyka Specjalność Danologia Studia stacjonarne od 2017/2018

PROGRAM STUDIÓW Kierunek Informatyka Specjalność Danologia Studia stacjonarne od 2017/2018 1. Opis PROGRAM STUDIÓW Kierunek Informatyka Specjalność Danologia Studia stacjonarne od 2017/2018 Zał. nr 2 do ZW /2012 Zał. nr 2 do Programu kształcenia semestrów: Wymagania wstępne (w szczególności

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW. Liczba semestrów: 4 Liczba punktów ECTS konieczna do uzyskania kwalifikacji: 120

PROGRAM STUDIÓW. Liczba semestrów: 4 Liczba punktów ECTS konieczna do uzyskania kwalifikacji: 120 1. Opis PROGRAM STUDIÓW Zał. nr 2 do ZW 33/2012 Zał. nr. do Programu kształcenia Liczba semestrów: 4 Liczba punktów ECTS konieczna do uzyskania kwalifikacji: 120 Wymagania wstępne (w szczególności w przypadku

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA. Uchwała Rady Wydziału z dnia 26.09.2012 Obowiązuje od 01.10.2012

PROGRAM KSZTAŁCENIA. Uchwała Rady Wydziału z dnia 26.09.2012 Obowiązuje od 01.10.2012 PROGRAM KSZTAŁCENIA WYDZIAŁ: MECHANICZNO-ENERGETYCZNY KIERUNEK: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN z obszaru nauk technicznych POZIOM KSZTAŁCENIA: II stopień, studia magisterskie FORMA STUDIÓW: niestacjonarna PROFIL:

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH PIERWSZEGO STOPNIA DLA KIERUNKU MATEMATYKA NA WYDZIALE MATEMATYKI, INFORMATYKI I EKONOMETRII UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO

PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH PIERWSZEGO STOPNIA DLA KIERUNKU MATEMATYKA NA WYDZIALE MATEMATYKI, INFORMATYKI I EKONOMETRII UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH PIERWSZEGO STOPNIA DLA KIERUNKU MATEMATYKA NA WYDZIALE MATEMATYKI, INFORMATYKI I EKONOMETRII UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO rekrutacja w roku akademickim 2011/2012 Zatwierdzono:

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW Kierunek Informatyka Specjalność Inżynieria Oprogramowania (IO) Studia stacjonarne od 2016/2017

PROGRAM STUDIÓW Kierunek Informatyka Specjalność Inżynieria Oprogramowania (IO) Studia stacjonarne od 2016/2017 1. Opis PROGRAM STUDIÓW Kierunek Informatyka Specjalność Inżynieria Oprogramowania (IO) Studia stacjonarne od 201/2017 Zał. nr 2 do ZW /2012 Zał. nr 2 do Programu kształcenia semestrów: Wymagania wstępne

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie Instytut Matematyczno-Przyrodniczy Zakład Matematyki

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie Instytut Matematyczno-Przyrodniczy Zakład Matematyki Program studiów na kierunku matematyka (studia I stopnia o profilu ogólnoakademickim, stacjonarne) dotyczy osób zarekrutowanych w roku 2013/14 i w latach następnych Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW. Po ukończeniu studiów absolwent uzyskuje tytuł zawodowy: MAGISTER INŻYNIER kwalifikacje II stopnia

PROGRAM STUDIÓW. Po ukończeniu studiów absolwent uzyskuje tytuł zawodowy: MAGISTER INŻYNIER kwalifikacje II stopnia . Opis PROGRAM STUDIÓW Zał. nr do ZW /0 Zał. nr do Programu kształcenia Liczba semestrów: Wymagania wstępne (w szczególności w przypadku studiów II stopnia): REKRUTACJA wymagania corocznie określane przez

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW Kierunek Informatyka Specjalność Inżynieria Oprogramowania (IO) Studia niestacjonarne od 2016/2017

PROGRAM STUDIÓW Kierunek Informatyka Specjalność Inżynieria Oprogramowania (IO) Studia niestacjonarne od 2016/2017 1. Opis PROGRAM STUDIÓW Kierunek Informatyka Specjalność Inżynieria Oprogramowania (IO) Studia niestacjonarne od 201/2017 Zał. nr 2 do ZW /2012 Zał. nr 2 do Programu kształcenia semestrów: Wymagania wstępne

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja związana z programem studiów na kierunku MATEMATYKA prowadzonym na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym. Szkoła Nauk Ścisłych

Dokumentacja związana z programem studiów na kierunku MATEMATYKA prowadzonym na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym. Szkoła Nauk Ścisłych Załącznik nr 1 do Uchwały 68/18 Rady WMP.SNŚ UKSW w Warszawie z 19.06.2018 roku Dokumentacja związana z programem studiów na kierunku MATEMATYKA prowadzonym na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym. Szkoła

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW Kierunek Informatyka Specjalność Projektowanie Systemów Informatycznych Studia stacjonarne od 2017/2018

PROGRAM STUDIÓW Kierunek Informatyka Specjalność Projektowanie Systemów Informatycznych Studia stacjonarne od 2017/2018 1. Opis PROGRAM STUDIÓW Kierunek Informatyka Specjalność Projektowanie Systemów Informatycznych Studia stacjonarne od 2017/2018 Zał. nr 2 do ZW 33/2012 semestrów: 3 Wymagania wstępne (w szczególności w

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW Kierunek Informatyka Specjalność Inżynieria Oprogramowania (IO) Studia niestacjonarne od 2017/2018

PROGRAM STUDIÓW Kierunek Informatyka Specjalność Inżynieria Oprogramowania (IO) Studia niestacjonarne od 2017/2018 1. Opis PROGRAM STUDIÓW Kierunek Informatyka Specjalność Inżynieria Oprogramowania (IO) Studia niestacjonarne od 2017/2018 Zał. nr 2 do ZW 33/2012 Zał. nr 2 do Programu kształcenia semestrów: 3 Wymagania

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW A. GRUPA ZAJĘĆ Z ZAKRESU NAUK PODSTAWOWYCH I OGÓLNOUCZELNIANYCH LICZBA GODZIN (P/K/PW)** PUNKTY ECTS

PROGRAM STUDIÓW A. GRUPA ZAJĘĆ Z ZAKRESU NAUK PODSTAWOWYCH I OGÓLNOUCZELNIANYCH LICZBA GODZIN (P/K/PW)** PUNKTY ECTS II. PROGRAM STUDIÓW FORMA STUDIÓW: stacjonarne LICZBA SEMESTRÓW: LICZBA PUNKTÓW : MODUŁY KSZTAŁCENIA (zajęcia lub grupy zajęć) wraz z przypisaniem zakładanych efektów kształcenia i liczby punktów : A.

Bardziej szczegółowo

Repetytorium z matematyki 3,0 1,0 3,0 3,0. Analiza matematyczna 1 4,0 2,0 4,0 2,0. Analiza matematyczna 2 6,0 2,0 6,0 2,0

Repetytorium z matematyki 3,0 1,0 3,0 3,0. Analiza matematyczna 1 4,0 2,0 4,0 2,0. Analiza matematyczna 2 6,0 2,0 6,0 2,0 PROGRAM STUDIÓW I INFORMACJE OGÓLNE 1. Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: Wydział Matematyki i Informatyki 2. Nazwa kierunku: Informatyka 3. Oferowane specjalności: 4. Poziom kształcenia: studia pierwszego

Bardziej szczegółowo

Kierunek: Telekomunikacja. Specjalność: TIM - Teleinformatyka i multimedia. 1. Opis

Kierunek: Telekomunikacja. Specjalność: TIM - Teleinformatyka i multimedia. 1. Opis Kierunek: Telekomunikacja Specjalność: TIM - Teleinformatyka i multimedia PROGRAM STUDIÓW 1. Opis Liczba semestrów : 3 Wymagania wstępne (w szczególności w przypadku studiów II stopnia): REKRUTACJA wymagania

Bardziej szczegółowo

WSKAŹNIKI ILOŚCIOWE - Punkty ECTS w ramach zajęć: Efekty kształcenia. Wiedza Umiejętności Kompetencje społeczne (symbole) MK_1. Analiza matematyczna

WSKAŹNIKI ILOŚCIOWE - Punkty ECTS w ramach zajęć: Efekty kształcenia. Wiedza Umiejętności Kompetencje społeczne (symbole) MK_1. Analiza matematyczna PROGRAM STUDIÓW I INFORMACJE OGÓLNE 1. Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: Wydział Matematyki i Informatyki 2. Nazwa kierunku: Informatyka 3. Oferowane specjalności: 4. Poziom kształcenia: studia pierwszego

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW Kierunek Informatyka Specjalność Projektowanie Systemów Informatycznych Studia niestacjonarne od 2017/2018

PROGRAM STUDIÓW Kierunek Informatyka Specjalność Projektowanie Systemów Informatycznych Studia niestacjonarne od 2017/2018 1. Opis PROGRAM STUDIÓW Kierunek Informatyka Specjalność Projektowanie Systemów Informatycznych Studia niestacjonarne od 2017/2018 Zał. nr 2 do ZW 33/2012 Zał. nr 2 do Programu kształcenia semestrów: 3

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH DRUGIEGO STOPNIA DLA KIERUNKU MATEMATYKA NA WYDZIALE MATEMATYKI, INFORMATYKI I EKONOMETRII UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO

PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH DRUGIEGO STOPNIA DLA KIERUNKU MATEMATYKA NA WYDZIALE MATEMATYKI, INFORMATYKI I EKONOMETRII UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH DRUGIEGO STOPNIA DLA KIERUNKU MATEMATYKA NA WYDZIALE MATEMATYKI, INFORMATYKI I EKONOMETRII UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO rekrutacja w roku akademickim 2014/2015 Zatwierdzono:

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIOW. 1 Zestaw kursów i grup kursów obowiazkowych i wybieralnych w układzie semestralnym

PLAN STUDIOW. 1 Zestaw kursów i grup kursów obowiazkowych i wybieralnych w układzie semestralnym Załącznik nr 3 WYDZIAŁ : Podstawowych Problemów Techniki KIERUNEK : Informatyka z obszaru nauk : technicznych POZIOM KSZTAŁCENIA : I stopień, studia inżynierskie FORMA STUDIÓW : stacjonarna PROFIL : ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

1. Opis. Liczba semestrów: 3. Liczba punktów ECTS konieczna do uzyskania kwalifikacji: 90

1. Opis. Liczba semestrów: 3. Liczba punktów ECTS konieczna do uzyskania kwalifikacji: 90 Zał. nr 2 do ZW 33/2012 Zał. nr 2 do Programu kształcenia PROGRAM STUDIÓW Kierunek Informatyka Specjalność Bezpieczeństwo i niezawodność systemów informatycznych (BINSI) Studia stacjonarne 1. Opis Liczba

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH DRUGIEGO STOPNIA DLA KIERUNKU MATEMATYKA NA WYDZIALE MATEMATYKI, INFORMATYKI I EKONOMETRII UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO

PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH DRUGIEGO STOPNIA DLA KIERUNKU MATEMATYKA NA WYDZIALE MATEMATYKI, INFORMATYKI I EKONOMETRII UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH DRUGIEGO STOPNIA DLA KIERUNKU MATEMATYKA NA WYDZIALE MATEMATYKI, INFORMATYKI I EKONOMETRII UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO rekrutacja w roku akademickim 2017/2018 Zatwierdzono:

Bardziej szczegółowo

PROGRAMY STUDIÓW WYDZIAŁ: ELEKTRONIKI KIERUNEK: TELEKOMUNIKACJA. II stopień, studia magisterskie POZIOM KSZTAŁCENIA: FORMA STUDIÓW: niestacjonarna

PROGRAMY STUDIÓW WYDZIAŁ: ELEKTRONIKI KIERUNEK: TELEKOMUNIKACJA. II stopień, studia magisterskie POZIOM KSZTAŁCENIA: FORMA STUDIÓW: niestacjonarna PROGRAMY STUDIÓW WYDZIAŁ: ELEKTRONIKI KIERUNEK: TELEKOMUNIKACJA POZIOM KSZTAŁCENIA: II stopień, studia magisterskie FORMA STUDIÓW: niestacjonarna PROFIL: ogólnoakademicki JĘZYK STUDIÓW: polski SPECJALNOŚCI:

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA. I-STOPNIA (stopień) STACJONARNY (system) SPECJALNOŚĆ:

PROGRAM NAUCZANIA. I-STOPNIA (stopień) STACJONARNY (system) SPECJALNOŚĆ: PROGRAM NAUCZANIA Załącznik nr 1 do ZW 1/2007 KIERUNEK: WYDZIAŁ: STUDIA: SPECJALNOŚĆ: ELEKTROTECHNIKA ELEKTRYCZNY I-STOPNIA (stopień) STACJONARNY (system) Uchwała z dnia 22.12.2008 r. Obowiązuje od 01.10.2008

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA. I-STOPNIA (stopień) STACJONARNY (system) SPECJALNOŚĆ:

PROGRAM NAUCZANIA. I-STOPNIA (stopień) STACJONARNY (system) SPECJALNOŚĆ: PROGRAM NAUCZANIA Załącznik nr 1 do ZW 1/2007 KIERUNEK: WYDZIAŁ: STUDIA: SPECJALNOŚĆ: ELEKTROTECHNIKA ELEKTRYCZNY I-STOPNIA (stopień) STACJONARNY (system) Uchwała z dnia 27.04.2009 r. i 25.05.2009 r. Obowiązuje

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW. Liczba semestrów: 3 Liczba punktów ECTS konieczna do uzyskania kwalifikacji: 90

PROGRAM STUDIÓW. Liczba semestrów: 3 Liczba punktów ECTS konieczna do uzyskania kwalifikacji: 90 1. Opis PROGRAM STUDIÓW Zał. nr 2 do ZW /2012 Zał. nr 2 do Programu kształcenia semestrów: ECTS konieczna do uzyskania kwalifikacji: 90 Wymagania wstępne: Kandydat musi: - posiadać tytuł zawodowy inżynier

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW. Liczba semestrów: 3 Liczba punktów ECTS konieczna do uzyskania kwalifikacji: 90

PROGRAM STUDIÓW. Liczba semestrów: 3 Liczba punktów ECTS konieczna do uzyskania kwalifikacji: 90 1. Opis PROGRAM STUDIÓW Zał. nr 2 do ZW /2012 Zał. nr 2 do Programu kształcenia semestrów: ECTS konieczna do uzyskania kwalifikacji: 90 Wymagania wstępne: Kandydat musi: - posiadać tytuł zawodowy inżynier

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA. Uchwała Rady Wydziału z dnia Obowiązuje od

PROGRAM KSZTAŁCENIA. Uchwała Rady Wydziału z dnia Obowiązuje od PROGRAM KSZTAŁCENIA Zał. nr 1 do ZW 33/2012 WYDZIAŁ: Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii KIERUNEK: Górnictwo i Geologia z obszaru nauk technicznych POZIOM KSZTAŁCENIA: II stopień, studia magisterskie FORMA

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Śląski w Katowicach WYDZIAŁ MATEMATYKI, FIZYKI I CHEMII. Kierunek Matematyka. Studia stacjonarne i niestacjonarne I i II stopnia

Uniwersytet Śląski w Katowicach WYDZIAŁ MATEMATYKI, FIZYKI I CHEMII. Kierunek Matematyka. Studia stacjonarne i niestacjonarne I i II stopnia Uniwersytet Śląski w Katowicach WYDZIAŁ MATEMATYKI, FIZYKI I CHEMII Kierunek Matematyka Studia stacjonarne i niestacjonarne I i II stopnia Organizacja roku akademickiego 2016/2017 Studia stacjonarne I

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW Kierunek Informatyka Specjalność: Internet i Technologie Mobilne (ITM) Studia niestacjonarne od 2016/2017

PROGRAM STUDIÓW Kierunek Informatyka Specjalność: Internet i Technologie Mobilne (ITM) Studia niestacjonarne od 2016/2017 1. Opis PROGRAM STUDIÓW Kierunek Informatyka Specjalność: Internet i Technologie Mobilne (ITM) Studia niestacjonarne od 201/2017 Zał. nr 2 do ZW /2012 Zał. nr 2 do Programu kształcenia semestrów: Wymagania

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA. Uchwała Rady Wydziału z dnia Obowiązuje od

PROGRAM KSZTAŁCENIA. Uchwała Rady Wydziału z dnia Obowiązuje od PROGRAM KSZTAŁCENIA Zał. nr 1 do ZW /01 WYDZIAŁ: INŻYNIERII ŚRODOWISKA KIERUNEK: INŻYNIERIA ŚRODOWISKA z obszaru nauk technicznych POZIOM KSZTAŁCENIA: I stopień, studia inżynierskie FORMA STUDIÓW: niestacjonarna

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI WYDZIAŁ MATEMATYKI, INFORMATYKI I EKONOMETRII PROGRAM STUDIÓW STACJONARNYCH. poziom: drugi stopień profil: ogólnoakademicki

UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI WYDZIAŁ MATEMATYKI, INFORMATYKI I EKONOMETRII PROGRAM STUDIÓW STACJONARNYCH. poziom: drugi stopień profil: ogólnoakademicki UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI WYDZIAŁ MATEMATYKI, INFORMATYKI I EKONOMETRII PROGRAM STUDIÓW STACJONARNYCH kierunek: INŻYNIERIA DANYCH poziom: drugi stopień profil: ogólnoakademicki rekrutacja w roku akademickim

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW. Liczba semestrów: 3 Liczba punktów ECTS konieczna do uzyskania kwalifikacji: 90

PROGRAM STUDIÓW. Liczba semestrów: 3 Liczba punktów ECTS konieczna do uzyskania kwalifikacji: 90 1. Opis PROGRAM STUDIÓW Zał. nr 2 do ZW /2012 Zał. nr 2 do Programu kształcenia semestrów: ECTS konieczna do uzyskania kwalifikacji: 90 Wymagania wstępne: Kandydat musi: - posiadać tytuł zawodowy inżynier

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW. 1. Opis Liczba semestrów: 4 Liczba punktów ECTS konieczna do uzyskania kwalifikacji: 120

PROGRAM STUDIÓW. 1. Opis Liczba semestrów: 4 Liczba punktów ECTS konieczna do uzyskania kwalifikacji: 120 PROGRAM STUDIÓW Zał. nr 2 do ZW 33/2012 Zał. nr 2 do Programu kształcenia 1. Opis Liczba semestrów: 4 Liczba punktów ECTS konieczna do uzyskania kwalifikacji: 120 Wymagania wstępne: ukończone studia I

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja związana z programem studiów na kierunku MATEMATYKA prowadzonym na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym. Szkoła Nauk Ścisłych

Dokumentacja związana z programem studiów na kierunku MATEMATYKA prowadzonym na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym. Szkoła Nauk Ścisłych Załącznik nr 1 do Uchwały 71/18 Rady WMP.SNŚ UKSW w Warszawie z 19.06.2018 roku Dokumentacja związana z programem studiów na kierunku MATEMATYKA prowadzonym na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym. Szkoła

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja związana z programem studiów na kierunku MATEMATYKA prowadzonym na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym. Szkoła Nauk Ścisłych

Dokumentacja związana z programem studiów na kierunku MATEMATYKA prowadzonym na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym. Szkoła Nauk Ścisłych Załącznik nr 2.1 do Uchwały Nr 2/2017 Senatu UKSW z dnia 19 stycznia 2017 r. Załącznik nr 1 do Uchwały 69/18 Rady WMP.SNŚ UKSW w Warszawie z 19.06.2018 roku Dokumentacja związana z programem studiów na

Bardziej szczegółowo

Kierunek: Matematyka Poziom studiów: Studia II stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne

Kierunek: Matematyka Poziom studiów: Studia II stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne Wydział: Matematyki Stosowanej Kierunek: Matematyka Poziom studiów: Studia II stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne Specjalność: Matematyka finansowa Rocznik: 2014/2015 Język wykładowy: Polski Semestr

Bardziej szczegółowo

Zał. nr 3 do ZW 33/2012 Zał. Nr 1 do Programu studiów. Obowiązuje od 01.10.2012 r. *niepotrzebne skreślić

Zał. nr 3 do ZW 33/2012 Zał. Nr 1 do Programu studiów. Obowiązuje od 01.10.2012 r. *niepotrzebne skreślić Zał. nr 3 do ZW 33/2012 Zał. Nr 1 do Programu studiów PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ: ELEKTRYCZNY KIERUNEK: AUTOMATYKA I ROBOTYKA POZIOM KSZTAŁCENIA: I / II * stopień, studia licencjackie / inżynierskie / magisterskie*

Bardziej szczegółowo

1. Postanowienia ogólne

1. Postanowienia ogólne Zał. do ZW 1/2017 Wytyczne do tworzenia programów kształcenia, w tym programów i planów studiów o profilu ogólnoakademickim w Politechnice Wrocławskiej uchwalanych po dniu 1 października 2016 r. 1. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA. Uchwała Rady Wydziału z dnia Obowiązuje od

PROGRAM KSZTAŁCENIA. Uchwała Rady Wydziału z dnia Obowiązuje od PROGRAM KSZTAŁCENIA Zał. nr 1 do ZW /01 WYDZIAŁ: INŻYNIERII ŚRODOWISKA KIERUNEK: INŻYNIERIA ŚRODOWISKA z obszaru nauk technicznych POZIOM KSZTAŁCENIA: I stopień, studia inżynierskie FORMA STUDIÓW: stacjonarna

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin. Tygodniowa liczba godzin. Symbol efektu uczenia się. w ć l p s ZZU CNPS łączna K1_INS_ U05, K1_INS_ U06, K1_INS_ U19 K11,

Liczba godzin. Tygodniowa liczba godzin. Symbol efektu uczenia się. w ć l p s ZZU CNPS łączna K1_INS_ U05, K1_INS_ U06, K1_INS_ U19 K11, Semestr Blok SS I.1 ścieżka kształcenia Systemy sterowania (min. 11 pkt ECTS): Lp. Kod 1 Obliczenia inżynierskie 1 1 0 2 1, Z K W 2 Obliczenia inżynierskie 1 1 0 2 1, Z P K W Sieci sensoryczne 1 1 0 2

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH PIERWSZEGO STOPNIA DLA KIERUNKU INFORMATYKA I EKONOMETRIA

PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH PIERWSZEGO STOPNIA DLA KIERUNKU INFORMATYKA I EKONOMETRIA PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH PIERWSZEGO STOPNIA DLA KIERUNKU INFORMATYKA I EKONOMETRIA NA WYDZIALE MATEMATYKI, INFORMATYKI I EKONOMETRII UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO rekrutacja w roku akademickim 2014/2015

Bardziej szczegółowo

Kierunek: Matematyka Poziom studiów: Studia II stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne

Kierunek: Matematyka Poziom studiów: Studia II stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne Wydział: Matematyki Stosowanej Kierunek: Matematyka Poziom studiów: Studia II stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne Specjalność: Matematyka ubezpieczeniowa Rocznik: 2013/2014 Język wykładowy: Polski

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW Kierunek Informatyka Specjalność Bezpieczeństwo i niezawodność systemów informatycznych (BINSI) Studia niestacjonarne

PROGRAM STUDIÓW Kierunek Informatyka Specjalność Bezpieczeństwo i niezawodność systemów informatycznych (BINSI) Studia niestacjonarne Zał. nr 2 do ZW 33/2012 Zał. nr 2. do Programu kształcenia PROGRAM STUDIÓW Kierunek Informatyka Specjalność Bezpieczeństwo i niezawodność systemów informatycznych (BINSI) Studia niestacjonarne 1. Opis

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA. Uchwała Rady Wydziału z dnia Obowiązuje od Zawartość: 1. Zakładane efekty kształcenia zał. Nr.

PROGRAM KSZTAŁCENIA. Uchwała Rady Wydziału z dnia Obowiązuje od Zawartość: 1. Zakładane efekty kształcenia zał. Nr. PROGRAM KSZTAŁCENIA Zał. nr 1 do ZW /2012 WYDZIAŁ: INŻYNIERII ŚRODOWISKA KIERUNEK: OCHRONA ŚRODOWISKA z obszaru nauk technicznych POZIOM KSZTAŁCENIA: II stopień, studia magisterskie FORMA STUDIÓW: stacjonarna

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Śląski w Katowicach WYDZIAŁ MATEMATYKI, FIZYKI I CHEMII. Kierunek Matematyka. Studia stacjonarne i niestacjonarne I i II stopnia

Uniwersytet Śląski w Katowicach WYDZIAŁ MATEMATYKI, FIZYKI I CHEMII. Kierunek Matematyka. Studia stacjonarne i niestacjonarne I i II stopnia Uniwersytet Śląski w Katowicach WYDZIAŁ MATEMATYKI, FIZYKI I CHEMII Kierunek Matematyka Studia stacjonarne i niestacjonarne I i II stopnia Organizacja roku akademickiego 2017/2018 Studia stacjonarne I

Bardziej szczegółowo

K_U13, K_U14 5 MAT2002 K_W01, K_W02, K_U07 K_W01, K_W02, K_W03, K_U01, K_U03, K_U08, K_U09, K_U13, K_U14 K_W01, K_W02, K_W03, K_U01,

K_U13, K_U14 5 MAT2002 K_W01, K_W02, K_U07 K_W01, K_W02, K_W03, K_U01, K_U03, K_U08, K_U09, K_U13, K_U14 K_W01, K_W02, K_W03, K_U01, II. PROGRAM STUDIÓW. FORMA STUDIÓW: stacjonarne. LICZBA SEMESTRÓW: 3. LICZBA PUNKTÓW : 0. MODUŁY KSZTAŁCENIA (zajęcia lub grupy zajęć) wraz z przypisaniem zakładanych efektów kształcenia i liczby punktów

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW. Po ukończeniu studiów absolwent uzyskuje tytuł zawodowy: INŻYNIER kwalifikacje I stopnia

PROGRAM STUDIÓW. Po ukończeniu studiów absolwent uzyskuje tytuł zawodowy: INŻYNIER kwalifikacje I stopnia . Opis PROGRAM STUDIÓW Zał. nr do ZW /0 Zał. nr do Programu kształcenia Liczba semestrów: Wymagania wstępne (w szczególności w przypadku studiów II stopnia): REKRUTACJA wymagania corocznie określane przez

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW NA KIERUNKU MATEMATYKA

PROGRAM STUDIÓW NA KIERUNKU MATEMATYKA Program studiów na kierunku matematyka (studia I stopnia o profilu praktycznym, stacjonarne) dotyczy osób zarekrutowanych w roku 2017/18 i w latach następnych Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie

Bardziej szczegółowo

Kierunek: Cyberbezpieczeństwo. Specjalność: Bezpieczeństwo danych. 1. Opis PROGRAM STUDIÓW

Kierunek: Cyberbezpieczeństwo. Specjalność: Bezpieczeństwo danych. 1. Opis PROGRAM STUDIÓW Kierunek: Cyberbezpieczeństwo Specjalność: Bezpieczeństwo danych PROGRAM STUDIÓW 1. Opis Liczba semestrów : 7 Wymagania wstępne (w szczególności w przypadku studiów II stopnia): REKRUTACJA wymagania corocznie

Bardziej szczegółowo

Zał. nr 3 do ZW 33/2012 Załącznik nr 1 do Programu studiów PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ ARCHITEKTURY KIERUNEK: ARCHITEKTURA I URBANISTYKA

Zał. nr 3 do ZW 33/2012 Załącznik nr 1 do Programu studiów PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ ARCHITEKTURY KIERUNEK: ARCHITEKTURA I URBANISTYKA Zał. nr do ZW /2012 Załącznik nr 1 do Programu studiów PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ ARCHITEKTURY KIERUNEK: ARCHITEKTURA I URBANISTYKA POZIOM KSZTAŁCENIA: II stopień, studia magisterskie FORMA STUDIÓW: niestacjonarna

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW. 1. Opis Liczba semestrów: 4 Liczba punktów ECTS konieczna do uzyskania kwalifikacji: 120

PROGRAM STUDIÓW. 1. Opis Liczba semestrów: 4 Liczba punktów ECTS konieczna do uzyskania kwalifikacji: 120 PROGRAM STUDIÓW Zał. nr 2 do ZW 33/2012 Zał. nr 2 do Programu kształcenia 1. Opis Liczba semestrów: 4 Liczba punktów konieczna do uzyskania kwalifikacji: 120 Wymagania wstępne: ukończone studia I stopnia

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW. 1. Opis Liczba semestrów: 3 Liczba punktów ECTS konieczna do uzyskania kwalifikacji: 90

PROGRAM STUDIÓW. 1. Opis Liczba semestrów: 3 Liczba punktów ECTS konieczna do uzyskania kwalifikacji: 90 PROGRAM STUDIÓW Zał. nr 2 do ZW 33/2012 Zał. nr 2 do Programu kształcenia 1. Opis Liczba semestrów: 3 Liczba punktów konieczna do uzyskania kwalifikacji: 90 Wymagania wstępne: ukończone studia I stopnia

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW. Liczba punktów ECTS konieczna do uzyskania kwalifikacji:

PROGRAM STUDIÓW. Liczba punktów ECTS konieczna do uzyskania kwalifikacji: 1 Opis PROGRAM STUDIÓW Zał nr 2 d ZW /2012 Zał nr d Prgramu semestrów: punktów knieczna d uzyskania kwalifikacji: Wymagania wstępne (w szczególnści w przypadku studiów II stpnia): Mżliwść kntynuacji studiów:

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA. Uchwała Rady Wydziału z dnia Obowiązuje od

PROGRAM KSZTAŁCENIA. Uchwała Rady Wydziału z dnia Obowiązuje od PROGRAM KSZTAŁCENIA Zał. nr 1 do ZW /01 WYDZIAŁ: INŻYNIERII ŚRODOWISKA KIERUNEK: INŻYNIERIA ŚRODOWISKA z obszaru nauk technicznych POZIOM KSZTAŁCENIA: I stopień, studia inżynierskie FORMA STUDIÓW: niestacjonarna

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA. Uchwała Rady Wydziału z dnia Obowiązuje od

PROGRAM KSZTAŁCENIA. Uchwała Rady Wydziału z dnia Obowiązuje od PROGRAM KSZTAŁCENIA Zał. nr 1 do ZW /01 WYDZIAŁ: INŻYNIERII ŚRODOWISKA KIERUNEK: INŻYNIERIA ŚRODOWISKA z obszaru nauk technicznych POZIOM KSZTAŁCENIA: I stopień, studia inżynierskie FORMA STUDIÓW: stacjonarna

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA. Uchwała Rady Wydziału z dnia Obowiązuje od Zawartość: 1. Zakładane efekty kształcenia zał.

PROGRAM KSZTAŁCENIA. Uchwała Rady Wydziału z dnia Obowiązuje od Zawartość: 1. Zakładane efekty kształcenia zał. PROGRAM KSZTAŁCENIA Zał. nr 1 do ZW /2012 WYDZIAŁ: INŻYNIERII ŚRODOWISKA KIERUNEK: OCHRONA ŚRODOWISKA z obszaru nauk technicznych POZIOM KSZTAŁCENIA: I stopień, inżynierskie FORMA STUDIÓW: stacjonarna

Bardziej szczegółowo

Kierunek: Matematyka Poziom studiów: Studia II stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne

Kierunek: Matematyka Poziom studiów: Studia II stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne Wydział: Matematyki Stosowanej Kierunek: Matematyka Poziom studiów: Studia II stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne Specjalność: Matematyka w informatyce Rocznik: 2013/2014 Język wykładowy: Polski

Bardziej szczegółowo

Kierunek: Matematyka Poziom studiów: Studia II stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne

Kierunek: Matematyka Poziom studiów: Studia II stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne Wydział: Matematyki Stosowanej Kierunek: Matematyka Poziom studiów: Studia II stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne Specjalność: Matematyka finansowa Rocznik: 2013/2014 Język wykładowy: Polski Semestr

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW. Po ukończeniu studiów absolwent uzyskuje tytuł zawodowy: MAGISTER INŻYNIER kwalifikacje II stopnia

PROGRAM STUDIÓW. Po ukończeniu studiów absolwent uzyskuje tytuł zawodowy: MAGISTER INŻYNIER kwalifikacje II stopnia 1. Opis PROGRAM STUDIÓW Zał. nr 2 do ZW /2012 Zał. nr 2 do Programu kształcenia semestrów: Wymagania wstępne (w szczególności w przypadku studiów II stopnia): REKRUTACJA wymagania corocznie określane przez

Bardziej szczegółowo

Lp. SYMBOL NAZWA ZAJĘĆ EFEKTY KSZTAŁCENIA (P/K/PW)** ECTS K_K ŁĄCZNIE 50

Lp. SYMBOL NAZWA ZAJĘĆ EFEKTY KSZTAŁCENIA (P/K/PW)** ECTS K_K ŁĄCZNIE 50 II. PROAM STUDIÓW FORMA STUDIÓW: stacjonarne LICZBA SEMESTRÓW: LICZBA PUNKTÓW : 10 MODUŁY KSZTAŁCENIA (zajęcia lub grupy zajęć) wraz z przypisaniem zakładanych efektów kształcenia i liczby punktów : A.

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH PIERWSZEGO STOPNIA DLA KIERUNKU INŻYNIERIA DANYCH

PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH PIERWSZEGO STOPNIA DLA KIERUNKU INŻYNIERIA DANYCH PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH PIERWSZEGO STOPNIA DLA KIERUNKU INŻYNIERIA DANYCH NA WYDZIALE MATEMATYKI, INFORMATYKI I EKONOMETRII UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO rekrutacja w roku akademickim 2014/2015 Zatwierdzono:

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW Kierunek Informatyka Specjalność: Internet i Technologie Mobilne (ITM) Studia stacjonarne od 2016/2017

PROGRAM STUDIÓW Kierunek Informatyka Specjalność: Internet i Technologie Mobilne (ITM) Studia stacjonarne od 2016/2017 1. Opis PROGRAM STUDIÓW Kierunek Informatyka Specjalność: Internet i Technologie Mobilne (ITM) Studia stacjonarne od 201/2017 Zał. nr 2 do ZW /2012 Zał. nr 2 do Programu kształcenia semestrów: punktów

Bardziej szczegółowo

Kierunek MATEMATYKA, Specjalność MATEMATYKA STOSOWANA

Kierunek MATEMATYKA, Specjalność MATEMATYKA STOSOWANA Załącznik nr 11 do Uchwały nr 236 Rady WMiI z dnia 31 marca 2015 roku Kierunek MATEMATYKA, Specjalność MATEMATYKA STOSOWANA Profil kształcenia: ogólnoakademicki Forma studiów: stacjonarne Forma kształcenia/poziom

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja związana z programem studiów na kierunku MATEMATYKA prowadzonym na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym. Szkoła Nauk Ścisłych

Dokumentacja związana z programem studiów na kierunku MATEMATYKA prowadzonym na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym. Szkoła Nauk Ścisłych Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 29/17 Rady Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego. Szkoła Nauk Ścisłych z dnia 16 maja 2017 r. Dokumentacja związana z programem studiów na kierunku MATEMATYKA prowadzonym na

Bardziej szczegółowo

Kierunek: Teleinformatyka. Specjalność: TIU - Utrzymanie sieci teleinformatycznych. 1. Opis

Kierunek: Teleinformatyka. Specjalność: TIU - Utrzymanie sieci teleinformatycznych. 1. Opis Kierunek: Teleinformatyka Specjalność: TIU - Utrzymanie sieci teleinformatycznych 1. Opis PROGRAM STUDIÓW Liczba semestrów : 7 Wymagania wstępne (w szczególności w przypadku studiów II stopnia): REKRUTACJA

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW. Po ukończeniu studiów absolwent uzyskuje tytuł zawodowy: INŻYNIER kwalifikacje I stopnia

PROGRAM STUDIÓW. Po ukończeniu studiów absolwent uzyskuje tytuł zawodowy: INŻYNIER kwalifikacje I stopnia . Opis PROGRAM STUDIÓW Zał. nr do ZW /0 Zał. nr do Programu kształcenia semestrów: Wymagania wstępne (w szczególności w przypadku studiów II stopnia): REKRUTACJA wymagania corocznie określane przez Senat

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA. Uchwała Rady Wydziału z dnia Obowiązuje od

PROGRAM KSZTAŁCENIA. Uchwała Rady Wydziału z dnia Obowiązuje od PROGRAM KSZTAŁCENIA Zał. nr 1 do ZW /01 WYDZIAŁ: INŻYNIERII ŚRODOWISKA KIERUNEK: INŻYNIERIA ŚRODOWISKA z obszaru nauk technicznych POZIOM KSZTAŁCENIA: I stopień, studia inżynierskie FORMA STUDIÓW: stacjonarna

Bardziej szczegółowo

ECTS Razem 30 Godz. 330

ECTS Razem 30 Godz. 330 3-letnie stacjonarne studia licencjackie kier. Matematyka profil: ogólnoakademicki Semestr 1 Przedmioty wspólne Algebra liniowa z geometrią analityczną I 7 30 30 E Analiza matematyczna I 13 60 60 E Technologie

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH PIERWSZEGO STOPNIA DLA KIERUNKU INFORMATYKA I EKONOMETRIA

PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH PIERWSZEGO STOPNIA DLA KIERUNKU INFORMATYKA I EKONOMETRIA PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH PIERWSZEGO STOPNIA DLA KIERUNKU INFORMATYKA I EKONOMETRIA NA WYDZIALE MATEMATYKI, INFORMATYKI I EKONOMETRII UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO rekrutacja w roku akademickim 2013/2014

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja związana z programem studiów na kierunku MATEMATYKA prowadzonym na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym. Szkoła Nauk Ścisłych

Dokumentacja związana z programem studiów na kierunku MATEMATYKA prowadzonym na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym. Szkoła Nauk Ścisłych Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 37 Senatu UKSW z dnia 26 marca 2015 r. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 70/15 Rady Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego. Szkoła Nauk Ścisłych z dnia 16 czerwca 2015 r. Dokumentacja

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW Zał. nr 3 do ZW 33/2012. KIERUNEK: Górnictwo i Geologia z obszaru nauk technicznych. POZIOM KSZTAŁCENIA: II stopień, studia magisterskie

PLAN STUDIÓW Zał. nr 3 do ZW 33/2012. KIERUNEK: Górnictwo i Geologia z obszaru nauk technicznych. POZIOM KSZTAŁCENIA: II stopień, studia magisterskie WYDZIAŁ: Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii KIERUNEK: Górnictwo i Geologia z obszaru nauk technicznych PLAN STUDIÓW Zał. nr do ZW /0 zał. nr do programu studiów POZIOM KSZTAŁCENIA: II stopień, studia

Bardziej szczegółowo

Przedmioty/moduły. informatycznych. suma 4,0 3,0 4,0 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Przedmioty/moduły. informatycznych. suma 4,0 3,0 4,0 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Załącznik nr 2 do Uchwały nr 1647 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 17 grudnia 2014 r. PROGRAM STUDIÓW I INFORMACJE OGÓLNE 1. Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: Wydział Matematyki i Informatyki

Bardziej szczegółowo

Kierunek: Matematyka Poziom studiów: Studia II stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne

Kierunek: Matematyka Poziom studiów: Studia II stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne Wydział: Matematyki Stosowanej Kierunek: Matematyka Poziom studiów: Studia II stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne Specjalność: Matematyka ubezpieczeniowa Rocznik: 2016/2017 Język wykładowy: Polski

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI WYDZIAŁ MATEMATYKI, INFORMATYKI I EKONOMETRII PROGRAM STUDIÓW STACJONARNYCH

UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI WYDZIAŁ MATEMATYKI, INFORMATYKI I EKONOMETRII PROGRAM STUDIÓW STACJONARNYCH UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI WYDZIAŁ MATEMATYKI, INFORMATYKI I EKONOMETRII PROGRAM STUDIÓW STACJONARNYCH kierunek: INŻYNIERIA DANYCH poziom: pierwszy stopień profil: ogólnoakademicki rekrutacja w roku akademickim

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA. Uchwała Rady Wydziału z dnia r. Obowiązuje od r. Zał. nr 1 do ZW 33/2012

PROGRAM KSZTAŁCENIA. Uchwała Rady Wydziału z dnia r. Obowiązuje od r. Zał. nr 1 do ZW 33/2012 PROGRAM KSZTAŁCENIA Zał. nr 1 do ZW /2012 WYDZIAŁ: INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA KIERUNEK: INFORMATYKA z obszaru nauk: NAUKI TECHNICZNE POZIOM KSZTAŁCENIA: I / II * stopień, studia licencjackie / inżynierskie

Bardziej szczegółowo

Kierunek: Teleinformatyka Specjalność: Projektowanie sieci teleinformatycznych 1. Opis

Kierunek: Teleinformatyka Specjalność: Projektowanie sieci teleinformatycznych 1. Opis Kierunek: Teleinformatyka Specjalność: Projektowanie sieci teleinformatycznych PROGRAM STUDIÓW 1. Opis Liczba semestrów : 7 Wymagania wstępne (w szczególności w przypadku studiów II stopnia): REKRUTACJA

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW. Zał. nr 1 do ZW 13/2019. Przyporządkowany do dyscypliny: D1 inżynieria chemiczna. studia drugiego stopnia (4 sem.

PROGRAM STUDIÓW. Zał. nr 1 do ZW 13/2019. Przyporządkowany do dyscypliny: D1 inżynieria chemiczna. studia drugiego stopnia (4 sem. Zał. nr 1 do ZW 13/2019 PROGRAM STUDIÓW WYDZIAŁ: KIERUNEK STUDIÓW: Przyporządkowany do dyscypliny: Chemiczny Inżynieria chemiczna i procesowa D1 inżynieria chemiczna POZIOM KSZTAŁCENIA: FORMA STUDIÓW:

Bardziej szczegółowo

KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA

KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA Wydział: Matematyki Kierunek studiów: Matematyka i Statystyka (MiS) Studia w j. polskim Stopień studiów: Pierwszy (1) Profil: Ogólnoakademicki (A) Umiejscowienie kierunku

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja związana z programem studiów na kierunku MATEMATYKA prowadzonym na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym. Szkoła Nauk Ścisłych

Dokumentacja związana z programem studiów na kierunku MATEMATYKA prowadzonym na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym. Szkoła Nauk Ścisłych Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 37 Senatu UKSW z dnia 26 marca 2015 r. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 71/15 Rady Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego. Szkoła Nauk Ścisłych z dnia 16 czerwca 2015 r. Dokumentacja

Bardziej szczegółowo

1. Opis. Zał. nr 2 do ZW 33/2012. Zał. nr 2. do Programu kształcenia PROGRAM STUDIÓW. Kierunek Informatyka

1. Opis. Zał. nr 2 do ZW 33/2012. Zał. nr 2. do Programu kształcenia PROGRAM STUDIÓW. Kierunek Informatyka Zał. nr 2 do ZW 33/2012 Zał. nr 2. do Programu kształcenia PROGRAM STUDIÓW Kierunek Informatyka Specjalność Bezpieczeństwo i niezawodność systemów informatycznych (BINSI) Studia niestacjonarne 1. Opis

Bardziej szczegółowo

OPIS PROGRAMU STUDIÓW. 1.1 Liczba semestrów: Całkowita liczba punktów ECTS konieczna do ukończenia studiów na danym poziomie: 210

OPIS PROGRAMU STUDIÓW. 1.1 Liczba semestrów: Całkowita liczba punktów ECTS konieczna do ukończenia studiów na danym poziomie: 210 1. Opis ogólny OPIS PROGRAMU STUDIÓW Zał. nr do ZW 1/2019 Zał. nr 2 do Programu studiów 1.1 semestrów: 7 1.2 Całkowita punktów ECTS konieczna do ukończenia studiów na danym poziomie: 210 1. zajęć: 2400

Bardziej szczegółowo

Kierunek: Cyberbezpieczeństwo. Specjalność: Bezpieczeństwo sieci teleinformatycznych. 1. Opis PROGRAM STUDIÓW

Kierunek: Cyberbezpieczeństwo. Specjalność: Bezpieczeństwo sieci teleinformatycznych. 1. Opis PROGRAM STUDIÓW Kierunek: Cyberbezpieczeństwo Specjalność: Bezpieczeństwo sieci teleinformatycznych 1. Opis PROGRAM STUDIÓW Liczba semestrów : 7 Wymagania wstępne (w szczególności w przypadku studiów II stopnia): REKRUTACJA

Bardziej szczegółowo