Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego www,kasatak.pl;

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego. e-mail: info@ferratumbank.pl +48 71 716 43 75. www,kasatak.pl; www.ferratum.pl."

Transkrypt

1 Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego Kredytodawca: Adres: (siedziba) Numer telefonu: Adres poczty elektronicznej: Numer faksu: Adres strony internetowej: Pośrednik kredytowy: * Adres: (siedziba) Numer telefonu: Adres poczty elektronicznej: Numer faksu: Adres strony internetowej: 2. Opis głównych cech kredytu Rodzaj kredytu Całkowita kwota kredytu Suma wszystkich środków pieniężnych, które zostaną Panu/Pani udostępnione Terminy i sposób wypłaty kredytu W jaki sposób i w jakim terminie otrzyma Pan/Pani środki pieniężne Czas obowiązywania umowy Zasady i terminy spłaty kredytu www,kasatak.pl; Dane identyfikacyjne: (Adres, z którego ma korzystać konsument) Pożyczka gotówkowa, niezabezpieczona Klient może wnioskować o następujące kwoty pożyczek: zł albo 200 zł albo 300 zł w przypadku Klienta, który w trakcie ostatnich dwunastu miesięcy składa pierwszy wniosek o pożyczkę; zł albo 200 zł albo 300 zł albo 400 zł w przypadku Klienta, który w trakcie ostatnich dwunastu miesięcy składa drugi wniosek o pożyczkę po uprzednim terminowym zwrocie pierwszej pożyczki wraz z należną opłatą administracyjną; zł albo 200 zł albo 300 zł albo 400 zł albo 500 zł w przypadku Klienta, który w trakcie ostatnich dwunastu miesięcy składa trzeci wniosek o pożyczkę po uprzednim terminowym zwrocie dwóch wcześniejszych pożyczek wraz z należnymi opłatami administracyjnymi; zł albo 200 zł albo 300 zł albo 400 zł albo 500 zł albo 600 zł albo 700 zł albo 800zł albo 900zł albo 1000 zł albo 1100 zł albo 1200 w przypadku Klienta, który w trakcie ostatnich dwunastu miesięcy składa czwarty lub kolejny wniosek o pożyczkę po uprzednim terminowym zwrocie wcześniejszych pożyczek wraz z należnymi opłatami administracyjnymi zł albo 1100 zł albo 1200 zł albo 1300 zł albo 1400 zł albo 1500 zł albo 1600 zł albo 1700zł albo 1800zł albo 1900 zł albo 2000 zł w przypadku Klienta, który w trakcie ostatnich dwunastu miesięcy składa czwarty lub kolejny wniosek o pożyczkę po uprzednim terminowym zwrocie wcześniejszych pożyczek wraz z należnymi opłatami administracyjnymi. Po zatwierdzeniu Wniosku o Pożyczkę dokonywany jest przelew na rachunek bankowy Klienta, moment wpłynięcia Pożyczki na konto bankowe Klienta zależne jest od sesji bankowych banku, w którym Kredytobiorca posiada rachunek Pożyczkobiorca może otrzymać płatność w gotówce z biura Monetia Sp. z o.o. lub od jednego z jej agentów, jeśli zdecyduje się na wypłatę Pożyczki w gotówce w dniu udzielenia Pożyczki. 15, 30 lub 60 dni - będzie Pan/Pani musiał/a dokonać spłaty na następujących warunkach: - kwota, liczba i częstotliwość płatności rat kredytu konsumenckiego: Pożyczka jest spłacana w jednej racie w przypadku pożyczki na 15 lub 30 dni obejmującej całkowitą kwotę Pożyczki oraz Opłatę Administracyjną. Pożyczka jest spłacana w dwóch ratach w przypadku pożyczki na 60 dni obejmującej całkowitą kwotę Pożyczki oraz Opłatę Administracyjną. - odsetki lub opłaty będą podlegać spłacie w następujący sposób: całość Pożyczki powiększoną o Opłatę Administracyjną należy spłacić w ciągu 15, 30 lub 60 dni od otrzymania środków

2 Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta Jest to suma wszystkich środków pieniężnych, które kredytodawca udostępnia Panu/Pani oraz wszelkie koszty, które zobowiązany/a będzie Pan/Pani ponieść w związku z umową o kredyt Kwota Termin Opłata Administracyjna Koszt Pożyczki Całkowita kwota do zapłaty przez Klienta (PLN) 100 zł 15 dni 25 zł 125 zł 200 zł 15 dni 50 zł 250 zł 300 zł 15 dni 75 zł 375 zł 400 zł 15 dni 100 zł 500 zł 500 zł 15 dni 125 zł 625 zł 600 zł 15 dni 150 zł 750 zł 700 zł 15 dni 175 zł 875 zł 800 zł 15 dni 200 zł zł 200 zł 30 dni 79 zł 279 zł 300 zł 30 dni 103 zł 403 zł 400 zł 30 dni 131 zł 531 zł 500 zł 30 dni 165 zł 665 zł 600 zł 30 dni 205 zł 805 zł 700 zł 30 dni 222 zł 922 zł 800 zł 30 dni 250 zł zł 900 zł 30 dni 280 zł zł zł 30 dni 285 zł zł zł 30 dni 330 zł zł zł 30 dni 360 zł zł zł 30 dni 390 zł zł zł 30 dni 420 zł zł zł 30 dni 450 zł zł 400 zł 60 dni 200 zł 600 zł 500 zł 60 dni 250 zł 750 zł 600 zł 60 dni 300 zł 900 zł 700 zł 60 dni 350 zł zł 800 zł 60 dni 400 zł zł 900 zł 60 dni 450 zł zł zł 60 dni 550 zł zł zł 60 dni 600 zł zł zł 60 dni 650 zł zł zł 60 dni 705 zł zł zł 60 dni 750 zł zł zł 60 dni 800 zł zł zł 60 dni 850 zł zł zł 60 dni 900 zł zł zł 60 dni 950 zł zł zł 60 dni zł zł zł 60 dni zł zł Odsetki za opóźnienie w wysokości maksymalnej wysokości przewidzianej w art [1] Kodeksu cywilnego, tj. będą równe czterokrotności wysokości stopy kredytu lombardowego Narodowego Banku Polskiego i będą ulegać zmianom wynikającym ze zmian tej stopy. W dacie obowiązywania Formularza Informacyjnego wysokość odsetek za opóźnienie wynosi 12% w skali roku. Inne należności (z tytułu wysłania upomnień): Na dzień zawarcia niniejszej Umowy Pożyczki koszty tych upomnień wynoszą: pierwsze upomnienie wysyłane w terminie 7 (siedmiu) dni od wystąpienia opóźnienia w spłacie 30 zł; drugie upomnienie wysyłane w terminie 14 (czternastu) dni od wystąpienia opóźnienia w spłacie 50 zł; trzecie upomnienie wysyłane w terminie 25 (dwudziestu pięciu) dni od wystąpienia opóźnienia w spłacie 50 zł; czwarte upomnienie wysyłane w terminie 35 (trzydziestu pięciu) dni od wystąpienia opóźnienia w spłacie 50 zł. Jeśli po otrzymaniu pierwszego upomnienia, strony uzgodnią Plan Spłaty Pożyczki, dalsze upomnienia nie

3 będą wysyłane i nie będą pobierane żadne dodatkowe opłaty, pod warunkiem, że Pożyczkobiorca nie będzie zalegać ze spłatami rat Pożyczki wynikającymi z Planu Spłaty. Kredyt wiązany lub w formie odroczonej płatności * nie -opis towaru lub usługi: -cena: Wymagane zabezpieczenia kredytu * - rodzaj zabezpieczenia kredytu: Zabezpieczenie jakie będzie Pan/Pani musiał/a przedstawić w związku z umową o kredyt Informacja czy umowa o kredyt przewiduje gwarancję spłaty całkowitej kwoty kredytu wypłaconej na jej podstawie * Jeżeli zgodnie z postanowieniami umowy o kredyt płatności dokonywane przez Pana/Panią nie są zaliczane do spłaty całkowitej kwoty kredytu, ale będą wykorzystywane do zgromadzenia kapitału przez okresy i na zasadach określonych w umowie o kredyt lub w umowie dodatkowej, to umowa o kredyt nie przewiduje gwarancji spłaty całkowitej kwoty kredytu wypłaconej na jej podstawie 3. Koszty kredytu Stopa oprocentowania kredytu oraz warunki jej zmiany Nie naliczane są odsetki od kwoty kredytu. - stopa stała lub zmienna z podaniem stopy referencyjnej mającej zastosowanie do pierwotnej stopy oprocentowania:

4 Rzeczywista roczna stopa oprocentowania Jest to całkowity koszt kredytu ponoszony przez konsumenta, wyrażony jako wartość procentowa całkowitej kwoty kredytu w stosunku rocznym przedstawiona aby pomóc Panu/Pani w porównaniu oferowanych kredytów Kwota Termin - wszystkie stosowane stopy procentowe w czasie obowiązywania umowy: (Jeżeli umowa o kredyt przewiduje różne stopy oprocentowania w danych okresach obowiązywania umowy) Opłata Administracyjna Koszt Pożyczki Rzeczywista roczna stopa oprocentowa nia 100 zł 15 dni 25 zł 23053% 200 zł 15 dni 50 zł 23053% 300 zł 15 dni 75 zł 23053% 400 zł 15 dni 100 zł 23053% 500 zł 15 dni 125 zł 23053% 600 zł 15 dni 150 zł 23053% 700 zł 15 dni 175 zł 23053% 800 zł 15 dni 200 zł 23053% 200 zł 30 dni 79 zł 5705% 300 zł 30 dni 103 zł 3563% 400 zł 30 dni 131 zł 3070% 500 zł 30 dni 165 zł 3143% 600 zł 30 dni 205 zł 3508% 700 zł 30 dni 222 zł 2781% 800 zł 30 dni 250 zł 2659% 900 zł 30 dni 280 zł 2624% zł 30 dni 285 zł 2031% zł 30 dni 330 zł 2355% zł 30 dni 360 zł 2355% zł 30 dni 390 zł 2355% zł 30 dni 420 zł 2355% zł 30 dni 450 zł 2355% 400 zł 60 dni 200 zł 1086% 500 zł 60 dni 250 zł 1086% 600 zł 60 dni 300 zł 1086% 700 zł 60 dni 350 zł 1086% 800 zł 60 dni 400 zł 1086% 900 zł 60 dni 450 zł 1086% zł 60 dni 550 zł 1349% zł 60 dni 600 zł 1323% zł 60 dni 650 zł 1302% zł 60 dni 705 zł 1306% zł 60 dni 750 zł 1269% zł 60 dni 800 zł 1256% zł 60 dni 850 zł 1245% zł 60 dni 900 zł 1235% zł 60 dni 950 zł 1227% zł 60 dni zł 1219% Obowiązek zawarcia umowy dodatkowej Do uzyskania kredytu konieczne jest zawarcie przez Pana/Panią umowy dodatkowej, w szczególności umowy ubezpieczenia lub innej umowy zł 60 dni zł 1212% - obowiązek zawarcia umowy dodatkowej, w szczególności umowy ubezpieczenia: - rodzaj ubezpieczenia oraz jego koszt:

5 - obowiązek skorzystania z usługi dodatkowej: - rodzaj usługi dodatkowej oraz jej koszt: Koszty, które zobowiązany/a będzie Pan/Pani ponieść w związku z umową o kredyt * Koszty prowadzenia jednego lub kilku rachunków w celu dokonywania wpłat i wypłat środków pieniężnych * Koszty korzystania z kart kredytowych * Inne koszty, które konsument zobowiązany jest ponieść w związku z umową * koszt sprawdzenia zdolności kredytowej w Krajowym Rejestrze Długów oraz w Rejestrze Dłużników ERIF Biuro Informacji Gospodarczej S.A. jednorazowo 1 PLN Koszty wysłania każdego SMS-a w związku z Umową Pożyczki - 0,5 zł plus VAT. Warunki, na jakich koszty związane z umową o kredyt mogą ulegać zmianie * Opłaty notarialne * Skutek braku płatności - w przypadku braku lub opóźnienia płatności może Pan/Pani zostać obciążony/a następującymi opłatami: Opłata upominawcza za wysłanie pierwszego monitu po upływie 7 (siedmiu) dni od wystąpienia opóźnienia wynosi 30 zł; opłata upominawcza za wysłanie drugiego monitu po upływie 14 (czternastu) dni od wystąpienia opóźnienia wynosi 50 zł; opłata upominawcza za wysłanie trzeciego monitu po upływie 25 (dwudziestu pięciu) dni od wystąpienia opóźnienia wynosi 50 zł; opłata upominawcza za wysłanie czwartego monitu po upływie 35 (trzydziestu pięciu) dni od wystąpienia opóźnienia wynosi 50 zl. Jeśli po otrzymaniu pierwszego upomnienia, strony uzgodnią Plan Spłaty Pożyczki, dalsze upomnienia nie będą wysyłane i nie będą pobierane żadne dodatkowe opłaty, pod warunkiem, że Pożyczkobiorca nie będzie zalegać ze spłatami rat Pożyczki wynikającymi z Planu Spłaty. Skutki braku płatności mogą być dla Pana/Pani następujące: 4. Inne ważne informacje: Odstąpienie od umowy W terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy ma Pan/Pani prawo do odstąpienia od umowy: Spłata kredytu przed terminem określonym w umowie Ma Pan/Pani prawo w każdym czasie do spłaty całości lub części kredytu przed terminem określonym w umowie Uprawnienie kredytodawcy do zastrzeżenia prowizji za spłatę kredytu przed terminem * Sprawdzenie w bazie danych Jeżeli kredytodawca odmówi Panu/Pani udzielenia kredytu konsumenckiego na podstawie informacji zawartych w bazie danych kredytodawca niezwłocznie zobowiązany jest przekazać Panu/Pani bezpłatną informację o wynikach tego sprawdzenia oraz wskazać bazę danych, w której tego sprawdzenia dokonano Dodatkowo koszty postępowania windykacyjnego (w tym, koszty postępowania sądowego, komorniczego oraz koszty zastępstwa prawnego i procesowego.) - stopa oprocentowania zadłużenia przeterminowanego: Odsetki za czas opóźnienia w wysokości odsetek maksymalnych określonych w art ustawy z 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.), tj. czterokrotnej wysokości stopy kredytu lombardowego Narodowego Banku Polskiego - dodatkowo w przypadku braku płatności w terminie może Pan/Pani w ciągu 6 (sześciu) dni od upływu terminu płatności wystąpić za pośrednictwem krótkiej wiadomości tekstowej SMS, on-line lub pisemnie wystąpić o kredytodawcy o przedłużenie terminu płatności kredytu. Przedłużenie terminu płatności w opisany wyżej sposób może zostać dokonane dwukrotnie i wiąże się każdorazowo z opłatą za przedłużenie, która wynosi [ ] zł. Przedłużony termin spłaty kredytu wynosi dokładnie tyle dni ile pierwotny termin spłaty kredytu chyba, że Pan/Pani wniesie o inny termin spłaty kredytu a kredytodawca wyrazi zgodę na zmieniony termin spłaty kredytu. Tak W przypadku spłaty kredytu przed terminem określonym w umowie poniesie Pan/Pani następujące koszty: Został/a Pan/Pani sprawdzony/a w bazie danych: Dane personalne klientów Ferratum Krajowy Rejestr Długów Rejestr Dłużników ERIF Biuro Informacji Gospodarczej S.A. Prawo do otrzymania projektu umowy o kredyt Ma Pan/Pani prawo do bezpłatnego otrzymania egzemplarza projektu Umowy Ma Pan/Pani prawo do otrzymania, na wniosek, bezpłatnego projektu umowy Pożyczki o kredyt konsumencki, jeżeli w ocenie kredytodawcy spełnia Pan/Pani warunki do udzielenia kredytu konsumenckiego Czas obowiązywania formularza * Niniejsza informacja jest ważna od dnia 19 luty Dodatkowe informacje podawane w przypadku sprzedaży usług finansowych na odległość a)dane kredytodawcy Kredytodawca: * Adres: (siedziba) Numer telefonu: Adres poczty elektronicznej: Numer faksu:

6 Adres strony internetowej: * Rejestr * Podmiot wpisany do ńskiego Rejestru Spółek pod numerem: C Organ nadzoru * Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz Financial Services Authority (http://www.mfsa.com.mt/pages/contact.aspx), Notabile Road, Attard, BKR 3000,. b)dane dotyczące umowy Odstąpienie od umowy * - ma Pan/Pani prawo do odstąpienia od umowy: - sposób odstąpienia od umowy: pisemnie. Prawo do odstąpienia wykonuje się w drodze pisemnego oświadczenia wysłanego na adres, numer faksu lub adres Ferratum Bank wskazany w pkt 5 lit. a) powyżej - wzór oświadczenia o odstąpieniu stanowi załącznik do umowy pożyczki jak również jest on dostępny na stronie internetowej - termin: 14 dni od zawarcia umowy - skutki: w przypadku odstąpienia od umowy jest Pan/Pani zobowiązany/a do zwrotu kwoty zaciągniętej pożyczki na rachunek bankowy Pożyczkodawcy niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż w terminie 30 dni od daty nadania oświadczenia o odstąpieniu Pożyczkodawcy.. Wybór prawa właściwego * Maltese Do zawartej z Panem/Panią umowy o kredyt będzie miało zastosowanie prawo: Postanowienie umowy dotyczące wyboru prawa właściwego * Wskazanie właściwego postanowienia umowy: 37 Umowy Pożyczki (lub 36 w przypadku umowy online). Język umowy * Za Pana/Pani zgodą w okresie obowiązywania umowy o kredyt zamierzamy się z Panem/Panią porozumiewać w języku: polskim c)dane dotyczące odwołań W przypadku zaistnienia sporu wynikającego z umowy ma Pan/Pani prawo zwrócić się do sądu powszechnego właściwego ze względu na siedzibę Pożyczkodawcy. Spory sądowe wynikające z umowy, Pożyczkobiorca może wytoczyć również przed sąd maltański lub sąd właściwy dla Miasta Stołecznego Warszawy Pozasądowe rozstrzyganie sporów - przysługuje Panu/Pani prawo korzystania z pozasądowego rozstrzygania sporów: - zasady dostępu do procedury pozasądowego rozstrzygania sporów: W przypadku zaistnienia sporu wynikającego z umowy kredytu Kredytobiorca i Kredytodawca powinni dążyć do polubownego rozstrzygnięcia. Skargi i zażalenia Kredytodawca powinien kierować na adres: telefonicznie/faxem na numer Tel ,Fax lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: Pożyczkobiorca ma także możliwość złożenia reklamacji bezpośrednio do Financial Services Authority s Consumer Complaints Manager poprzez stronę internetową instytucji (http://mymoneybox.mfsa.com.mt/pages/viewcontent.aspx?id=7) lub (http://www.mfsa.com.mt/pages/contact.aspx) lub drogą pocztową pod adres: Consumer Complaints Unit, MFSA, Notabile Road, Attard, BKR 3000,. Wszelkie spory powinny zostać rozstrzygnięte na drodze polubownej w terminie 60 dni od daty przyjęcia skargi/zażalenia. * Kredytodawca lub pośrednik kredytowy wypełnia odpowiednie pole, w przypadku gdy informacja dotyczy danego kredytu, lub wskazuje, że dana informacja tego rodzaju kredytu.

Spłata pożyczki Pożyczkę spłacasz w miesięcznych ratach, zgodnie z powyższym harmonogramem spłat. Odbiorca: BezBanQ.pl. Tytuł przelewu - "PESEL"

Spłata pożyczki Pożyczkę spłacasz w miesięcznych ratach, zgodnie z powyższym harmonogramem spłat. Odbiorca: BezBanQ.pl. Tytuł przelewu - PESEL Umowa Pożyczki BezBanQ nr «Umowa» zawarta w dniu RRRR-MM-DD pomiędzy: Pożyczkodawca: BezBanQ.pl z siedzibą w Grudziądzu, przy ul. Waryńskiego 32-36 budynek nr 75, 86-300 Grudziądz pod numerem REGON: 341227751,

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŻYCZKI. Zwanym/ą dalej Pożyczkobiorcą.

UMOWA POŻYCZKI. Zwanym/ą dalej Pożyczkobiorcą. UMOWA POŻYCZKI zawarta we Wrocławiu w dniu..., pomiędzy spółką pod firmą: Kasomat.Pl Spółką Akcyjną z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Komandorskiej 45/5, kod pocztowy 53-342, zarejestrowaną w rejestrze

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO (przygotowany na podstawie warunków, w oparciu o które Bank spodziewa się zawrzeć co najmniej dwie trzecie umów danego rodzaju przy uwzględnieniu

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO (przygotowany na podstawie warunków, w oparciu o które Bank spodziewa się zawrzeć co najmniej dwie trzecie umów danego rodzaju przy uwzględnieniu

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO (przygotowany na podstawie warunków, w oparciu o które Bank spodziewa się zawrzeć co najmniej dwie trzecie umów danego rodzaju przy uwzględnieniu

Bardziej szczegółowo

Umowa Pożyczki Numer [numer_sprawy] Z APRO FINANCIAL POLAND SP Z O.O.

Umowa Pożyczki Numer [numer_sprawy] Z APRO FINANCIAL POLAND SP Z O.O. Umowa Pożyczki Numer [numer_sprawy] Z APRO FINANCIAL POLAND SP Z O.O. Umowa Pożyczki została zawarta w dniu [data_wygenerowania] w [apro_miejscowosc] pomiędzy: Panią/Panem [nazwa_klienta] legitymującym/ą

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŻYCZKI ONLINE NR [ ]

UMOWA POŻYCZKI ONLINE NR [ ] UMOWA POŻYCZKI ONLINE NR [ ] 1. Data zawarcia umowy [ ] Niniejsza umowa ramowa (w dalszej części określana jako "Umowa Pożyczki") została zawarta między Pożyczkodawcą a Pożyczkobiorcą, których szczegółowe

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŻYCZKI NR [ ]

UMOWA POŻYCZKI NR [ ] UMOWA POŻYCZKI NR [ ] 1. Data zawarcia umowy [ ] Niniejsza umowa ramowa (w dalszej części określana jako "Umowa Pożyczki") została zawarta między Pożyczkodawcą a Pożyczkobiorcą, których szczegółowe dane

Bardziej szczegółowo

Regulamin pożyczek SMS Kredyt

Regulamin pożyczek SMS Kredyt Regulamin pożyczek SMS Kredyt 1 Postanowienia ogólne Regulamin określa zasady udzielania przez Pożyczkodawcę pożyczek osobom fizycznym. 2 Definicje Użyte w niniejszym Regulaminie określenia oznaczają:

Bardziej szczegółowo

Ramowa Umowa Pożyczki

Ramowa Umowa Pożyczki Ramowa Umowa Pożyczki 1. DEFINICJE 1. Użyte w Ramowej Umowie Pożyczki określenia oznaczają: 1.1. Dzień Spłaty wynikający z Umowy Pożyczki dzień, w którym Pożyczkobiorca zobowiązany jest wpłacić na rachunek

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŻYCZKI RATALNEJ

UMOWA POŻYCZKI RATALNEJ UMOWA POŻYCZKI RATALNEJ zawarta w w dniu, pomiędzy: ZAPLO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. 17 Stycznia 56, 02-146 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW I POŻYCZEK KONSUMENCKICH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW I POŻYCZEK KONSUMENCKICH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW I POŻYCZEK KONSUMENCKICH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ I. Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin określa, z zastrzeżeniem ust.3, zasady udzielania przez

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŻYCZKI ODNAWIALNEJ VIVUS.PL

UMOWA POŻYCZKI ODNAWIALNEJ VIVUS.PL UMOWA POŻYCZKI ODNAWIALNEJ VIVUS.PL zawarta w Warszawie w dniu..., pomiędzy: VIVUS FINANCE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. 17 Stycznia 56, 02-146 Warszawa, wpisaną

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania kredytów i pożyczek konsumenckich

Regulamin udzielania kredytów i pożyczek konsumenckich Regulamin udzielania kredytów i pożyczek konsumenckich SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWEJ JAWORZNO W JAWORZNIE Data zatwierdzenia: 15.01.2014 r. Podpisy Zarządu: Jacek Gębala, Tadeusz Dubiański,

Bardziej szczegółowo

RAMOWA UMOWA POŻYCZKI

RAMOWA UMOWA POŻYCZKI RAMOWA UMOWA POŻYCZKI zawarta pomiędzy: 1. Creamfinance Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-707), ul. Puławska 111B, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców pod numerem KRS 0000453034, prowadzonym

Bardziej szczegółowo

Ramowa Umowa Pożyczki nr [NumerUmowy]. Pożyczkodawcą:

Ramowa Umowa Pożyczki nr [NumerUmowy]. Pożyczkodawcą: Ramowa Umowa Pożyczki nr [NumerUmowy]. ( zwana dalej Umową Ramową ) zawarta pomiędzy: Wonga.pl sp. z o.o. Pożyczkodawcą: z siedzibą w Warszawie, przy ul. Al. Jerozolimskie 96/1318, 00-807 Warszawa, zarejestrowana

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK I KREDYTÓW KONSUMENCKICH W SPÓŁDZIELCZEJ KASIE OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ PIAST

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK I KREDYTÓW KONSUMENCKICH W SPÓŁDZIELCZEJ KASIE OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ PIAST REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK I KREDYTÓW KONSUMENCKICH W SPÓŁDZIELCZEJ KASIE OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ PIAST 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa zasady, warunki i tryb udzielania oraz spłaty pożyczek

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki udzielania pożyczek ( Regulamin )

Ogólne warunki udzielania pożyczek ( Regulamin ) Ogólne warunki udzielania pożyczek ( Regulamin ) I. Zakres stosowania Regulaminu 1.1. Postanowienia Regulaminu stosuje się do umów pożyczek pieniężnych ( Umowa Pożyczki ), których stronami są Axcess Financial

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim. Rozdział 1 Przepisy ogólne USTAWA z dnia 12 maja 2011 r. Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2011 r. Nr 126, poz. 715, Nr 165, poz. 984, Nr 201, poz. 1181, z 2012 r. poz. 1193, z 2013 r. poz. 1567. 1), 2) o kredycie konsumenckim Rozdział

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/45 USTAWA z dnia 12 maja 2011 r. 1), 2) o kredycie konsumenckim Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2011 r. Nr 126, poz. 715, Nr 165, poz. 984, Nr 201, poz. 1181, z 2012 r. poz. 1193.

Bardziej szczegółowo

UMOWA. Pożyczki Soho Credit nr...

UMOWA. Pożyczki Soho Credit nr... UMOWA Pożyczki Soho Credit nr... zawarta w Warszawie w dniu. pomiędzy: Rapid Finance Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Warszawie, ul. Łucka 7/9, 00-842 Warszawa, zarejestrowaną

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŻYCZKI nr {credit ID)

UMOWA POŻYCZKI nr {credit ID) UMOWA POŻYCZKI nr {credit ID) Z DNIA: {generowana przy przyjęciu wniosku o pożyczkę} zawarta pomiędzy: 1.Business Credit Sp. z o.o., z siedzibą w Suwałkach ul. Papieża Jana Pawła II 16 lok. U1, zarejestrowaną

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK I UMOWA O UDZIELENIE KREDYTU GOTÓWKOWEGO PRZEZNACZONEGO CZĘŚCIOWO NA SPŁATĘ INNYCH KREDYTÓW NR

WNIOSEK I UMOWA O UDZIELENIE KREDYTU GOTÓWKOWEGO PRZEZNACZONEGO CZĘŚCIOWO NA SPŁATĘ INNYCH KREDYTÓW NR WNIOSEK I UMOWA O UDZIELENIE KREDYTU GOTÓWKOWEGO PRZEZNACZONEGO CZĘŚCIOWO NA SPŁATĘ INNYCH KREDYTÓW NR DANE O KREDYCIE Wnioskuję o udzielenie kredytu gotówkowego w wysokości.. zł, na okres mies., na cele

Bardziej szczegółowo

Nową ustawę o kk stosuje się także do umów o kredyt konsumencki oferowanych przez spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe (SKOK).

Nową ustawę o kk stosuje się także do umów o kredyt konsumencki oferowanych przez spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe (SKOK). Nowa ustawa o kredycie konsumenckim Dnia 18 grudnia 2011 roku wchodzi w życie Ustawa z dnia 12 maja 2011 roku o kredycie konsumenckim (DzU z 2011 r. Nr 126, poz. 715, z późn. zm.) dalej dla uproszczenia

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŻYCZKI ZABEZPIECZONEJ (BEZ UBEZPIECZENIA)

UMOWA POŻYCZKI ZABEZPIECZONEJ (BEZ UBEZPIECZENIA) WZÓR UMOWY POŻYCZKI ZABEZPIECZONEJ (BEZ UBEZPIECZENIA) Poniższa umowa zawarta została pomiędzy: Toyota Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Postępu 18b, 02-676 Warszawa, wpisaną do rejestru

Bardziej szczegółowo

UMOWA, KARTA, LIMIT KREDYTU

UMOWA, KARTA, LIMIT KREDYTU Umowa o kartę kredytową Meritum Banku ICB S.A. nr z dnia zawarta pomiędzy: Meritum Bank ICB Spółką Akcyjną z siedzibą w Gdańsku, przy ul. Piastowska7, 80-332 Gdańsk wpisaną do Rejestru

Bardziej szczegółowo

Kredyt IKEA - Umowa o kredyt numer [ ]

Kredyt IKEA - Umowa o kredyt numer [ ] Kredyt IKEA - Umowa o kredyt numer Umowa o kredyt ("Umowa") zawarta pomiędzy Ikano Bank GmbH (spółka z ograniczoną odpowiedzialnością) Oddział w Polsce, z siedzibą przy ul. Postępu 21B, 02-676 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

UMOWA RAMOWA 1. DEFINICJE

UMOWA RAMOWA 1. DEFINICJE UMOWA RAMOWA 1. DEFINICJE Użyte w Ramowej Umowie Pożyczki określenia oznaczają: Data spłaty - oznacza dzień, w którym Pożyczkobiorca winien spłacić Pożyczkę powiększoną o Prowizję za udzielenie Pożyczki

Bardziej szczegółowo

Umowa pożyczki nr [.] I. Przedmiot Umowy

Umowa pożyczki nr [.] I. Przedmiot Umowy zawarta w dniu [.] pomiędzy: Umowa pożyczki nr [.] HERSUS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, ul. Stanisława Przybyszewskiego 17B, 30-128 Kraków, wpisaną do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo