BEZPIECZEŃSTWO SYSTEMÓW WYTWARZANIA, TECHNOLOGIE WSPIERAJĄCE OCHRONĘ ZDROWIA I ŚRODOWISKA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "BEZPIECZEŃSTWO SYSTEMÓW WYTWARZANIA, TECHNOLOGIE WSPIERAJĄCE OCHRONĘ ZDROWIA I ŚRODOWISKA"

Transkrypt

1 INSTYTUT ZAAWANSOWANYCH TECHNOLOGII WYTWARZANIA Projekt współfinansowany przez Unię Europejską TEMATYCZNE ZESTAWIENIE DOKUMENTACYJNE BEZPIECZEŃSTWO SYSTEMÓW WYTWARZANIA, TECHNOLOGIE WSPIERAJĄCE OCHRONĘ ZDROWIA I ŚRODOWISKA Zasięg chronologiczny: Zasięg językowy: eng, fre, ger, ita, pol, rus Liczba pozycji: 197 Liczba stronic: 46 Data opracowania: 2009 Opracowała: mgr Elżbieta Karpińska-Pawlak INSTYTUT ZAAWANSOWANYCH TECHNOLOGII WYTWARZANIA, THE INSTITUTE OF ADVANCED MANUFACTURING TECHNOLOGY, Kraków, ul. Wrocławska 37a, tel tel. dyr fax

2 1. Buchholz R., Buchholz A.: Anwendung von Personal-Computern im Bereich der Arbeitssicherheit. Zastosowanie komputera osobistego dla potrzeb bezpieczeństwa pracy. Maschinenmarkt, 1990, t. 96, nr 50, s Zastosowanie komputera PC dla potrzeb rejestracji wypadków przy pracy, okoliczności ich powstania i zaleceń, rejestracji przeglądów stanowisk pracy itp. Ujęte w pamięci komputera informacje i różne programy pozwalają na przeprowadzanie różnorodnych analiz i statystyk z zakresu bezpieczeństwa i ochrony pracy. Podano przykładowe formularze i wzorce rejestrowania wyników kontroli urządzeń lub instrukcji obsługi. 2. Kloza T.: Wymagania bhp w elastycznym systemie produkcyjnym. Prz.Mechan., 1990, t. 49, nr 24, s Zagadnienia związane z bezpieczeństwem pracy człowieka w elastycznym systemie produkcyjnym. Przeanalizowano czynniki wpływające na bezpieczeństwo pracy w takich systemach. Podano schemat zależności organizacyjnych w FMS wraz z opisem roli, jaką w systemie przypisuje się człowiekowi. Wskazano rozwiązania podnoszące bezpieczeństwo pracy w FMS. 3. Sato Y., Henley E.J., Inoue K.: An action-chain model for the design of hazardcontrol systems for robots. Model łańcucha działań do projektowania systemu kontroli niebezpieczeństwa uszkodzeń robotów. IEEE Trans.Reliab., 1990, t. 39, nr 1, s Strategia zapewnienia bezpieczeństwa systemów wielofunkcyjnych, np. robotów. Opracowano metodykę projektowania systemu kontroli ryzyka występowania uszkodzeń bazującą na kategoryzacji zmian działań i dysocjacji łańcuchów działań. W metodyce tej proces uszkodzenia jest modelowany przez przenoszenie pewnych działań przez elementy systemu, przy czym działania te mogą: powodować uszkodzenie stanu lub powodować uszkodzenie funkcji. Zaproponowano działania prowadzące do tworzenia systemów bezpiecznych w razie uszkodzenia. 4. Sona A.: Norme di sicurezza per l'impiego di apparati laser. Normy bezpieczeństwa w odniesieniu do aparatury laserowej. Macchine, 1990, t. 45, nr 3, s Działanie promieniowania laserowego zależy przede wszystkim od długości fali, mocy i energii pochłanianej na jednostkę powierzchni poddanej promieniowaniu oraz od czasu napromieniowania. Na szkodliwe działanie lasera najbardziej narażone są oczy i skóra człowieka. Na podstawie badań eksperymentalnych ustalono maksymalne dopuszczalne poziomy naświetlania promieniami lasera. Międzynarodowa Komisja Elektrotechniczna (IEC) opracowała zestaw norm dotyczących bezpieczeństwa stosowania laserów. 5. Storr A., Lederer R., Zirbs J.: Geometrische Kollisionsprüfung bei NC- Drehmaschinen mit mehreren Werkzeugschlitten. Sprawdzanie kolizyjności geometrycznej przy tokarkach NC z wieloma suportami narzędziowymi. Werkst.u.Betr., 1990, t. 123, nr 1, s Przy równoczesnej pracy kilku suportów narzędziowych występuje niebezpieczeństwo zaistnienia kolizji. Dla uniknięcia tegoż konieczne jest rachunkowe sprawdzanie kolizyjności ruchów. Podano przydatny do tego celu model geometryczny ruchów narzędzi w przestrzeni roboczej obrabiarki oraz niezbędne dane dla jego zastosowania. Przedstawiono sposoby dyskretnego w czasie i ciągłego nadzorowania ryzyka kolizji. 1

3 6. Adam H.: Integration der Arbeits- und Anlagensicherheit in die Projektierung automatisierter flexibler Fertigungssysteme. Integracja bezpieczeństwa pracy i urządzeń w projektowaniu zautomatyzowanych, elastycznych systemów produkcyjnych. Fertigungst.u.Betr., 1991, t. 41, nr 10, s Znaczenie wczesnej integracji wymogów bezpieczeństwa przy planowaniu inwestycji w zakresie FMS. Struktura 15-etapowego przebiegu realizacji inwestycji z uwzględnieniem norm bezpieczeństwa ISO oraz zaleceń VDI Opracowanie złożonych wskazań niezawodności dla potwierdzenia spełnienia założonego programu niezawodności w przyjętym rozwiązaniu projektowym z wykorzystaniem analizy niebezpieczeństw i oceny ryzyka. 7. Ergonomie und Design bei Werkzeugmaschinen. Ergonomia i wzornictwo przemysłowe obrabiarek. Maschine, 1991, t. 45, nr 3, s Omówiono znaczenie ergonomii i wzornictwa w projektowaniu obudowy stanowisk pracy, np. obrabiarek, spełniającej podwójną rolę. Po pierwsze - ochrona obsługi z punktu widzenia bezpieczeństwa (np. obudowa szlifierki pracującej z wysokimi prędkościami). Po drugie - ochrona maszyny przed kurzem, mgłą olejową, wpływem temperatury otoczenia, promieniami słonecznymi itp. Zalecenia wprowadzania nowych obudów przy przezbrajaniu obrabiarek. 8. Kravchenko V.I., Marchuk A.A.: Avtomatizirovannyjj raschet pokazatelejj mashinostroitel'nykh konstrukcijj. Zautomatyzowane obliczanie wskaźników niezawodności konstrukcji maszynowych. Vest.Mashinost., 1991, nr 2, s Opis metody zautomatyzowanego wyznaczania wskaźników niezawodności części maszyn. Metodę tę wykorzystano do prognozowania liczby awarii wyrobów w założonym okresie ich pracy, podniesienia ich bezpieczeństwa w warunkach eksploatacji i do opracowania metodyki przyspieszonych badań niezawodności nowo projektowanych wyrobów. Do wyznaczania wskaźników niezawodności wykorzystuje się pakiet programów opracowanych w języku Fortran-4 na komputer SM Pracę realizuje się w 2 etapach: opracowanie statystycznego modelu matematycznego i obliczanie wskaźników niezawodności. 9. Lizogub V.A., Kushnir A.P.: Vybor uplotnenijj opor kachenija shpindel'nykh uzlov stankov. Wybór uszczelnień dla tocznych podpór zespołów wrzecionowych obrabiarek. Stanki i Instr., 1991, nr 5, s Niezawodność zespołów wrzecionowych obrabiarek zależy m.in. od stopnia zabezpieczenia łożysk podpór wrzeciona przed zanieczyszczeniami niesionymi przez chłodziwo w procesie eksploatacji obrabiarki. Podano tablicę, za pomocą której konstruktor może dokonać przeglądu różnych wariantów uszczelnień i wybrać wariant optymalny ze względu na warunki eksploatacji uszczelnienia. 10. Noske H.: Spannkraftüberwachung an Drehmaschinen. Nadzorowanie siły zamocowania w uchwytach tokarskich. VDI-Z, 1991, t. 133, nr 7, s W celu zapewnienia bezpieczeństwa pracy na tokarkach niezbędna jest czynna kontrola siły zamocowania przedmiotu w uchwycie. Opracowano system hydrauliczny kontrolujący siłę tarcia w uchwycie poprzez pomiar różnicy ciśnienia w trakcie zamocowania. Opisano koncepcję systemu i jego realizację oraz strategię nadzorowania zjawisk tarcia. 2

4 11. Robot deburring has block savings. Oszczędności związane z zastosowaniem robota do tępienia ostrych krawędzi bloku cylindrowego. Mach.a.Prod.Eng., 1991, t. 149, nr 3805, s , 25. Przedstawiono krótki opis wdrożonego w zakładach Rolls-Royce zrobotyzowanego gniazda do tępienia ostrych krawędzi bloków i głowic cylindrowych. W systemie obróbkowym zastosowano pneumatycznie napędzane narzędzie ze stożkową końcówką węglikową wykonującą ruch posuwisto-zwrotny zamiast ruchu obrotowego. Przeanalizowano korzyści wynikające ze stosowania tego typu systemów: skrócenie cyklu obróbkowego, podniesienie jakości obróbki, poprawa warunków higieny oraz bezpieczeństwa pracy. 12. Arborio F.: Laser e sicurezza: un binomio inscindibile. Laser i bezpieczeństwo: para nierozerwalna. Macchine, 1992, t. 47, nr 3, s Podano klasyfikację źródeł laserowych według norm CEI (Włoskiego Komitetu Elektrotechnicznego), ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień bezpieczeństwa pracy. Przedstawiono systemy ochronne stosowane w aparaturze laserowej. Podkreślono konieczność przedsięwzięć administracyjnych w celu zwiększenia bezpieczeństwa pracy, w której wykorzystuje się laser, a także konieczność stosowania ochron osobistych przez użytkowników laserów. Zwrócono szczególną uwagę na znaczenie oznakowania miejsc niebezpiecznych. 13. Będkowski L.: Dyskusja kierunków działalności w diagnostyce technicznej. Probl.Diagnost.Tech., Mater. Konwersatorium, 1992, s Zaproponowano ogólny model procesu diagnozowania. Przedstawiono schemat łańcucha działań w procesie diagnozowania: badanie diagnostyczne, wnioskowanie pomiarowe, wnioskowanie objawowe, wnioskowanie strukturalne i wnioskowanie eksploatacyjne. Do tej pory najlepiej opracowano zagadnienia badań diagnostycznych oraz wnioskowania pomiarowego, zwłaszcza w zakresie metod wibroakustycznych. 14. Druzhinin G.V. i in.: Tipovaja avtomatizirovannaja sistema upravlenija bezopasnost'ju funkcionirovanija tekhnologicheskikh sistem. Typowy zautomatyzowany system sterowania bezpieczeństwem funkcjonowania systemów technologicznych. Nad.Kontr.Kach.(dod.Stand.i Kach.), 1992, nr 1, s Wielopoziomowy zautomatyzowany system sterowania bezpieczeństwem procesów technologicznych obejmuje gromadzenie, przechowywanie i opracowywanie danych o niebezpiecznych sytuacjach mogących zaistnieć w procesie wytwarzania, w celu analizy przyczyn ich powstawania, badania czynników niebezpiecznych i oceny poziomu bezpieczeństwa procesu. Charakterystyki podsystemów funkcjonalnych opisanego systemu. Zastosowania systemu sterowania bezpieczeństwem systemów technologicznych. 15. Europejskie świadectwa dla polskich wyrobów czyli konferencja w NOT. Ochr.Pr., 1992, t. 46, nr 3, s Omówiono znaczenie i celowość certyfikacji. Opisano dotychczasowy system kwalifikacji wyrobów w Polsce do znaku B, Q, i 1. Przedstawiono zmiany w latach 1990 i 1991 zmierzające do wprowadzenia systemu zgodnego z wymaganiami Europejskiej Organizacji ds. Badań i Certyfikacji. Podano warunki dotyczące bezpieczeństwa wyrobów na rynku EWG, zmiany polskiego systemu oceny dla uzyskania certyfikacji na znak CE. 3

5 16. Granger C.: Gaining an edge over chip control. Oszczędzanie ostrza narzędzia przez kontrolę spływu wióra. Mach.a.Prod.Eng., 1992, t. 150, nr 3835, s , 23, Analiza łamania wiórów w procesie toczenia. Skutki niekontrolowanego tworzenia się wióra w warunkach bezzałogowej pracy obrabiarki. Wymagania w odniesieniu do kształtu i wymiarów wiórów, zapewniające łatwe ich usuwanie, magazynowanie i transport oraz bezpieczeństwo operatora. Celowość sterowania procesem tworzenia wióra. 17. Kaun R., Krockenberger O.: Ganzheitliche Planung von Industrieroboter- Anlagen. Leitlinien, Hilfsmittel und Beispiele zur Unterstützung von Planen. Kompleksowe projektowanie stanowisk robotów przemysłowych. Wytyczne, środki pomocnicze i przykłady wspomaganego projektowania. WT-Prod.u.Manag., 1992, t. 82, nr 7/8, s Opracowany w Instytucie Techniki Produkcyjnej i Automatyzacji (IPA) w Stuttgarcie podręcznik projektowania stanowisk robotów przemysłowych zawiera wytyczne do projektowania i zbiór typowych rozwiązań dla różnych przypadków. Zagadnienie bezpieczeństwa pracy i organizacji stanowiska uwzględnia się już w pierwszej fazie projektowania. Podkreślono, że stanowisko z robotem przemysłowym należy projektować jako system. 18. Kowalski J.: Ratyfikacja Konwencji MOP (IV). Atest-Ochr.Pr., 1992, t. 46, nr 10, s Omówiono Konwencję nr 170, dotyczącą bezpieczeństwa przy używaniu substancji chemicznych oraz uzupełniające ją Zalecenie nr 177. Przedstawiono postanowienia, które nie są uregulowane w polskim ustawodawstwie, co jest powodem nieratyfikowania tej Konwencji. Konwencja ta traktuje o ocenie substancji chemicznych z punktu widzenia niebezpieczeństw, jakie stwarzają, zawiera informacje niezbędne dla pracodawcy oraz informacje dla pracowników, stykających się z substancjami chemicznymi w pracy, jak również o stosowanych środkach zabezpieczających. 19. Litjaev V.T.: Sistema avtomaticheskogo kontrolja celostnosti instrumenta. System automatycznej kontroli złamań narzędzia. Mashinostroitel', 1992, nr 10, s. 21. Obróbka przedmiotów na wiertarkach zespołowych obejmuje kolejno operacje wykonywane narzędziami trzpieniowymi. Złamania narzędzi występują najczęściej na początkowych pozycjach obróbkowych. Opracowano system automatycznego nadzorowania złamań wierteł na wiertarkach zespołowych. W skład stanowiska monitorowania wierteł wchodzi urządzenie pomiarowe i blok elektroniczny, sterujący obrotem stołu obrabiarki i blokujący ruch stołu w momencie złamania narzędzia. Opisano działanie urządzenia nadzorującego. 20. Łunarski J.: Układy kontrolne w systemach montażowych. Zesz.Nauk.P.Rzesz., 1992, nr 97, ser. Mechanika, z. 33, s Budowa i struktura układów kontrolnych w systemach montażu automatycznego, funkcje układów kontroli w systemach sterowania oraz przykłady rozwiązań konstrukcyjno-technologicznych układów kontroli technicznej w wybranych operacjach montażu automatycznego. Omówiono układy kontroli operacyjnej, układy do kontroli stanu urządzeń montażowych (układy kontroli położenia i prędkości przemieszczania zespołów i mechanizmów RM i UM, układy awaryjnego blokowania, diagnozowania i prognozowania resursu, układy bezpieczeństwa pracy RM, laserowe układy kontroli wymiarów), układy kontrolne w elastycznych systemach montażowych. 4

6 21. Main B.W., Ward A.C.: What do design engineers really know about safety. Co naprawdę wiedzą inżynierowie-projektanci na temat bezpieczeństwa. Mechan.Eng., 1992, t. 114, nr 8, s Analiza stanu wiedzy i opinii inżynierów amerykańskich na temat uwzględniania wymogów bezpieczeństwa wyrobu w projektowaniu, odpowiedzialności za wyrób (product liability) i finansowania projektów uwzględniających wymogi bezpieczeństwa. Podkreślono świadomość znaczenia bezpieczeństwa we wszystkich etapach prac badawczych oraz wykonawczych, przy niedostatecznym formalnym szkoleniu w tym zakresie. Współczynniki bezpieczeństwa (dotyczące materiału, części, obciążeń), normy dostarczające informacji technicznej i gwarantujące minimum bezpieczeństwa, metody zapewniające bezpieczeństwo (np. analiza ryzyka). 22. Nagel W.: Ujednolicenie przepisów i norm dotyczących maszyn i urządzeń produkcyjnych w krajach EWG - podstawowe założenia i wytyczne. Mechanik, 1992, t. 65, nr 7, s Zasady i zakres ujednolicania przepisów i norm w ramach EWG. Wymagania zawarte w załączniku I i IV Dyrektywy Rady EWG, dotyczące projektowania i konstruowania maszyn oraz wygody i bezpieczeństwa obsługi, mają największy wpływ na zakres i treść norm technicznych i przepisów prawnych odnośnie do ochrony i bezpieczeństwa pracy. Załącznik I dotyczy ochrony zdrowia i bezpieczeństwa w fazie projektowania i konstruowania maszyny. Załącznik IV zawiera wykaz maszyn, w których wymagane jest stosowanie dodatkowych urządzeń ochronnych. 23. Pierwsze w pełni syntetyczne, uniwersalne chłodziwo K-SYNTHO-CUT. Mechanik, 1992, t. 65, nr 5/6, s Opracowany w firmie ALL-CHEMIE koncentrat chłodziwa K-SYNTHO-CUT, przeznaczony (po zmieszaniu z wodą) do wszystkich odmian obróbki skrawaniem, w tym do obróbki szybkościowej. Podstawowe zalety chłodziwa na bazie tego koncentratu to: bezpieczeństwo dla człowieka i środowiska, poprawa jakości powierzchni obrobionych, zmniejszenie zużycia narzędzi, eliminacja korozji części obrobionych, duża trwałość. Podano zakres zastosowania chłodziwa, graniczne warunki, w jakich chłodziwo może być stosowane. Zaletą emulsji na bazie K-SYNTHO-CUT (jeśli nie zawiera szkodliwych domieszek poobróbkowych) jest możliwość jej bezpośredniego odprowadzania do ścieków bez zagrożeń dla środowiska. 24. Plachetka S.: Mögliche Schaltungen für Not-Aus-Einrichtungen. Sicherheit für Industriemaschinen. Możliwe połączenia dla urządzeń zabezpieczająco-wyłączających. Bezpieczeństwo dla maszyn przemysłowych. Masch.u.Werkz., 1992, t. 93, nr 7, s Zgodnie z przepisami, maszyny przemysłowe muszą być wyposażone w wyłączniki awaryjne, wyłączające dopływ prądu do głównych napędów oraz zapewniające zachowanie napięcia w obwodach bezpieczeństwa. Aby spełnić niezawodnie tę funkcję wyłączniki te współpracują z odpowiednimi wyłącznikami pomocniczymi. Stosuje się też układy dwukanałowe, czasem z rozszerzoną kontrolą wewnętrzną kontaktów. Opisano układy tego typu, a także układ dwukanałowy ze zwielokrotnionymi kontaktami dzięki modułowi rozszerza-jącemu BN

7 25. Sawicki A., Otrębski J.: Problemy bezpieczeństwa w projektowaniu przemysłowych systemów automatycznych. Zesz.Nauk.P.Rzesz., 1992, nr 97, ser. Mechanika, z. 33, s Podstawowe problemy bezpieczeństwa w projektowaniu konstrukcji, występującego ryzyka oraz sposobów redukowania go do dopuszczalnego poziomu. Omówiono wybrane pojęcia podstawowe z zakresu bezpieczeństwa: funkcja zapewnienia bezpiecznej pracy, strefa niebezpieczna, ograniczenie przemieszczeń elementów ruchomych w systemie, system ze zdolnością do regeneracji po uszkodzeniu. Przedstawiono strategię bezpieczeństwa. 26. Whiteley B.: Machinery directive puts safety first. Dyrektywa dotycząca obrabiarek kładzie nacisk na bezpieczeństwo. Mach.a.Prod.Eng., 1992, t. 150, nr 3833, s Analiza przewidywanych do stosowania od 1995 r. dokumentów normalizacyjnych w zakresie bezpieczeństwa obrabiarek. Wymagania, jakie będzie musiał spełnić producent obrabiarki, aby zapewnić pełne bezpieczeństwo jej użytkownikowi. Wymagania te dotyczą konstrukcji i badań obrabiarki oraz przygotowania dokumentów zawierających wyniki badań. Organizacja i realizacja prac nad normami bezpieczeństwa, zakresem tematycznym norm. Zawartość norm: A - terminologia, metody, zasady techniczne, B1 - specyficzne aspekty odpowiednie dla szerokiej gamy wyrobów, B2 - bezpieczeństwo urządzeń, C - obrabiarki. 27. Bei der Auswahl von Kühlschmierstoffen gilt eine Reihe von Faktoren zu beachten. Kühlen und Schmieren. Przy wyborze środka chłodząco-smarującego należy brać pod uwagę wiele czynników. Chłodzenie i smarowanie. Masch.u.Werkz., 1993, t. 94, nr 6, s. 42, 44. Informacja o badaniach wpływu chłodzenia na proces szlifowania materiałów ceramicznych ściernicami diamentowymi. Przebadano różne gatunki chłodziw, warunki doprowadzania i odprowadzania chłodziwa oraz stopień czystości chłodziw. Badano wydajność obróbki, zużycie ściernicy oraz czynniki bezpieczeństwa, ekologiczne i ekonomiczne. Opracowano wytyczne technologiczne dla użytkowników oraz wskazania co do doboru chłodziw i urządzeń. Opracowano nowe urządzenia do oczyszczania chłodziw, bibułowy filtr automatyczny i in. 28. Carbon M., Heisig P.: Konstruktive Veränderungen an Werkzeugmaschinen. Bessere Sicht in den Bearbeitungsraum. Zmiany konstrukcyjne obrabiarek. Lepszy wgląd w przestrzeń roboczą. Tech.Rdsch., 1993, t. 85, nr 36, s. 52. Stosowane konstrukcje obrabiarek w maksymalnym stopniu odgradzają operatora od przestrzeni roboczej, co zwiększa bezpieczeństwo, lecz utrudnia obserwację procesu obróbki. Opracowany system chłodzenia-smarowania Bema P1/P2 zabezpiecza przezroczystą osłonę komory obróbkowej przed rozpryskami chłodziwa. Inna metoda to stosowanie we frezarkach tarczy zabezpieczającej szybę, którą można podnieść w krytycznych momentach, np. przy dosuwaniu. 6

8 29. Koźmin M.: Świadectwa dla maszyn. Atest-Ochr.Pr., 1993, t. 47, nr 10, s Zgodnie z zarządzeniem nr 2 Prezesa PKNMiJ z 1988 r. Instytut Obróbki Skrawaniem w Krakowie uprawniony jest do badań obrabiarek do metali na znak bezpieczeństwa. Na podstawie wypowiedzi specjalistów IOS zajmujących się kwalifikacją jakości i bezpieczeństwa obrabiarek stwierdzono, że najczęściej kwestionowane wady to wadliwe instalacje elektryczne, zwłaszcza przeciwporażeniowe, mankamenty ergonomiczne, złe osłony części ruchomych lub ich brak, braki wyłączników awaryjnych oraz napisów ostrzegawczych. 30. Ritter A.: Erfolge in Team. Kleingruppenorientierte Ansätze zur Förderung der Arbeitssicherheit. Sukcesy w zespole. Zwiększenie bezpieczeństwa pracy ukierunkowane na małe grupy robocze. Maschinenmarkt, 1993, t. 99, nr 50, s , 34. Wytyczne w zakresie bezpieczeństwa pracy zalecają powoływanie małych zespołów roboczych, złożonych z pracowników bezpośrednio związanych z produkcją, w celu rozwiązania problemów bhp. W przedsiębiorstwie pilotażowym uzyskano po rocznym wdrażaniu powyższego systemu obniżenie wypadkowości o 35% i zmniejszenie o 69% absencji wskutek wypadków. 31. Service T.: Grinding-wheel standards. Normalizacja ściernic. Cut.Tool Eng., 1993, t. 45, nr 9, s. 26, Zagadnienia dotyczące wymogów i normalizacji w zakresie bezpieczeństwa pracy ściernicami o wiązaniu ceramicznym. Podstawą analiz był dokument z 1988 roku opracowany przez ANSI (Amerykański Instytut Normalizacji). Przedmiotem normalizacji są zasadniczo maksymalne dopuszczalne prędkości obrotowe, co zdaniem autorów wymaga uzupełnienia o wymogi dotyczące warunków przechowywania i eksploatacji ściernic. Podkreślono potrzebę badań w zakresie określania i przewidywania objawów katastroficznych uszkodzeń. Problemy wpływu naprężeń na wytrzymałość oraz na objawy w wyniku zmiennych stanów naprężeń i defektów strukturalnych. 32. Uniwersalne chłodziwa syntetyczne K-SYNTHO-CUT i K-SYNTHO-LUBE. Mechanik, 1993, t. 66, nr 5/6, s Opis dwóch rodzajów bezpiecznych chłodziw syntetycznych prod. firmy ALL- CHEMIE: K-SYNTHO-CUT i K-Syntho-LUBE. Podano krótką ocenę skuteczności obydwu rodzajów chłodziw. 33. Wijers J.L.C.: Europäische Maschinen-Richtlinie hat Konsequenzen. Neue Norm für Sicherheit in der Funkenerosion. Konsekwencje europejskich norm dotyczących obrabiarek. Nowe normy bezpieczeństwa dla obrabiarek elektroerozyjnych. Tech.Rdsch., 1993, t. 85, nr 37, s Od 1 stycznia 1995 roku będą obowiązywać nowe normy europejskie (EN) dotyczące bezpieczeństwa eksploatacji obrabiarek. W opracowanym projekcie norm dla obrabiarek elektroerozyjnych uwzględniono wymagania konstrukcyjne (osłony przestrzeni roboczej, wyłączniki awaryjne itp.) oraz wymagania dotyczące m.in. cieczy dielektrycznej - jej temperatura zapłonu nie może być niższa niż 60 stopni C. Określono warunki, jakie powinno spełniać pomieszczenie, w którym pracuje obrabiarka. 7

9 34. Amine in Kühlschmierstoffen zur Metallbearbeitung. Aminy w cieczach chłodząco-smarujących do obróbki metali. Werkst.u.Betr., 1994, t. 127, nr 1/2, s. 61. W 1993 r. ukazały się techniczne zasady obchodzenia się z materiałami niebezpiecznymi (TRGS 611), z których wynika m.in., że w cieczach chłodzącosmarujących nie powinny być używane aminy dwurzędowe, jak np. stosowana powszechnie dwuetyloamina. Zanieczyszczenie chłodziw aminami dwurzędowymi nie powinno przekraczać 0,2%. Producenci mają obowiązek dostosowania swoich produktów do wymagań TRGS 611. Zaleca się użytkownikom, aby żądali pisemnego potwierdzenia spełnienia tych wymagań, związanych z ochroną zdrowia pracowników (nieobecność substancji rakotwórczych). 35. Fotoelektryczne bariery bezpieczeństwa. Mechanik, 1994, t. 67, nr 5/6, s Opis oferowanych obecnie w Polsce fotoelektrycznych barier bezpieczeństwa firmy Honeywell, stosowanych na stanowiskach pracy tam, gdzie konieczne jest przerwanie ruchu narzędzia - niebezpiecznego dla obsługi stanowiska. Przedstawione bariery bezpieczeństwa składają się z dwóch podstawowych elementów, tj. nadajnika i odbiornika. W nadajniku umieszczone są układy generujące strumienie świetlne, a w odbiorniku układy detekcji. Przecięcie strumienia świetlnego na drodze między nadajnikiem i odbiornikiem powoduje zatrzymanie stanowiska pracy. Podano podstawowe parametry techniczne barier: wysokość, napięcie zasilania, zasięg pracy oraz czas reakcji. 36. Hug J.-L.: Mise en conformité des machines: Agir vite. Dostosowanie obrabiarek do wymagań norm bezpieczeństwa. Należy działać szybko. Mach.Prod., 1994, nr 627, s. 27, 29. Od 1 stycznia 1997 r. we Francji będą obowiązywać zaostrzone normy bezpieczeństwa dla obrabiarek skrawających. Wymagania norm muszą spełniać zarówno obrabiarki nowo wyprodukowane, jak i obrabiarki już pracujące w przemyśle. Normy przewidują wyposażenie obrabiarek w osłony elementów ruchomych, mechanizmów przekazujących energię, w wyłączniki, przyrządy hamujące itp. Należy maksymalnie ograniczyć dostęp operatora do strefy obróbki, osłony i urządzenia zabezpieczające nie mogą utrudniać obserwacji cyklu obróbkowego. 37. Kazanskijj V.L., Vodjanik V.D., Betin V.N.: Novaja SOZh dlja lezvijnojj obrabotki trudnoobrabatyvaemykh stalejj. Nowe chłodziwo do obróbki trudnoobrabialnej stali narzędziami skrawającymi. STIN, 1994, nr 12, s. 36. Charakterystyka nowego chłodziwa o symbolu ML-1, przeznaczonego do obróbki stali łożyskowych. W porównaniu ze stosowanym dotychczas chłodziwem MR-7, nowe chłodziwo odznacza się zdolnością do przeciwdziałania powstawaniu mgły, do przeciwdziałania powstawaniu zadziorów, pozwala zmniejszyć współczynnik tarcia w strefie skrawania oraz zapobiega szybkiemu zużyciu narzędzia; jest bezpieczniejsze dla środowiska naturalnego i dla człowieka obsługującego obrabiarkę. 8

10 38. Lingmann H.: TRGS-Richtlinie reglamentiert gesundheitliches Risiko. Przepisy określające reguły postępowania w kontakcie z substancjami szkodliwymi - ryzyko reglamentowane. Maschine, 1994, t. 48, nr 7/8, s. 18, 21. Sposoby ograniczania możliwości narażania się na toksyczne działanie nitrozoamin - związków niebezpiecznych dla zdrowia, o działaniu rakotwórczym. Podane wymagania (przepisy TRGS 611) dotyczą zarówno producentów, jak i użytkowników chłodziw. Chłodziwa nie mogą zawierać takich środków, które powodują przekształcanie amin, ewentualnie związków aminowych w nitrozoaminy. Nie wolno stosować amin wtórnych w charakterze komponentów chłodziw, a zanieczyszczenia aminami nie mogą przekraczać 0,2%. Należy stosować chłodziwa mające potwierdzenie zgodności z wymogami TRGS Machines-outils: faire face aux nouvelles normes de securite. Obrabiarki wobec nowych norm bezpieczeństwa. Usine Nouv., 1994, nr 2455, s , 62. Europejskie dyrektywy dotyczące bezpieczeństwa odnoszą się do samych obrabiarek (aspekt techniczny) oraz do pracy operatorów obrabiarek (aspekt ludzki). Wprowadzanie w życie dyrektyw budzi obawy związane z przewidywanymi kosztami, a także z terminami obowiązywania nowych norm. Jednak badania przeprowadzone w kilku firmach (Cazeneuve, Huron Graffenstaden) dowodzą, że obecnie produkowane obrabiarki są zgodne z normami bezpieczeństwa, a koszt dodatkowych mechanizmów zabezpieczających, w które wyposaża się obrabiarki, nie przekracza 5% ceny obrabiarki. 40. Materiały kancerogenne w gospodarce. Atest-Ochr.Pr., 1994, t. 47, nr 4, s W zachodnioniemieckim czasopiśmie poświęconym problemom bezpieczeństwa pracy przedstawiono tabelę stosowanych w gospodarce materiałów mających właściwości kancerogenne. Tablicę tę zamieszczono w artykule. Podano w niej materiały lub grupy materiałów, sprzyjających powstawaniu nowotworów, podano zakres stosowania tych materiałów oraz uwagi odnośnie do możliwości ich zastąpienia. W tablicy uwzględniono m.in. azbest, nikiel, nitrozoaminy, kadm, kobalt, beryl i ich związki oraz związki arsenu. 41. Hug J.-L.: Onze ans apres. Jedenaście lat później. Mach.Prod., 1995, nr 633, s. 33, Doświadczenia firmy SKF i MAN z zastosowania w procesach obróbki chłodziwa Blasocut 2000 CF. Producent tego chłodziwa, firma Blaser, uzyskała certyfikację zgodnie z ISO Mineralne chłodziwo Blasocut wykazuje wysoką stabilność własności emulsyjnych, wysoką trwałość eksploatacyjną, nie wymaga stosowania dodatków antybakteryjnych, nie łączy się z olejami obcego pochodzenia. Blasocut 2000 jest chłodziwem nadającym się do stosowania przy obróbce różnych materiałów, ma wysokie walory ekologiczne, jest bezpieczne dla człowieka. 9

11 42. Kern P., Schindhelm R.: Ergonomische Produktgestaltung von handgeführten Werkzeugen. Ergonomiczne kształtowanie narzędzi ręcznych. Maschinenmarkt, 1995, t. 101, nr 11, s , 98, 100. Konkurencja na rynku wymusza korzystanie z wiedzy ergonomicznej podczas projektowania kształtu narzędzi ręcznych, elektronarzędzi i narzędzi pneumatycznych. Projektanci form przemysłowych muszą uwzględniać wiele czynników, w tym czynniki techniczne, technologiczne, ekonomiczne oraz ergonomiczne. Prawidłowo ukształtowany uchwyt narzędzia ręcznego powinien zmniejszać wysiłek użytkownika, wpływać dodatnio na efekt pracy i podnosić jej bezpieczeństwo. Przykładowa analiza ergonomiczna uchwytu wiertarki i kleszczy. 43. Koradecka D.: Bezpieczeństwo w środowisku pracy. Atest-Ochr.Pr., 1995, nr 8, s W dniu 11 października 1994 roku Rada Ministrów podjęła decyzję o ustanowieniu strategicznego programu rządowego (SPR) "Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia człowieka w środowisku pracy". Koordynatorem programu jest CIOP. Celem programu jest stworzenie systemu uwzględniającego przyszłe wejście Polski do UE. Program obejmuje: doskonalenie rozwiązań prawnych, organizacyjnych oraz ekonomicznych systemu; doskonalenie systemu rozpoznawania i oceny zagrożeń zawodowych; unowocześnienie systemu profilaktyki technicznej zagrożeń zawodowych i optymalizację warunków pracy; profilaktykę i promocję zdrowia w miejscu pracy; nowoczesny system informacji i edukacji w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 44. Kowalski T.: Bezpieczeństwo pracy a stopień automatyzacji montażu. Technol.i Autom.Montażu, 1995, nr 3, s Poszukiwanie związku między bezpieczeństwem pracy a stopniem automatyzacji urządzeń montażowych oparto na wskaźniku oceny urządzeń montażowych pod względem stopnia automatyzacji. Podano charakterystykę stopnia automatyzacji (mechanizacja częściowa, mechanizacja kompleksowa, automatyzacja częściowa, automatyzacja operacji, automatyzacja kompleksowa) przy różnych wskaźnikach złożoności wyrobu oraz różnych wskaźnikach automatyzacji. 45. Mark G.: Arbeitsschutz. Warneinrichtungen an Maschinen müssen EG- Richtlinien entsprechen. Bezpieczeństwo pracy. Urządzenia sygnalizacyjnoostrzegawcze obrabiarek muszą odpowiadać wymogom Unii Europejskiej. Maschinenmarkt, 1995, t. 101, nr 15, s W myśl wytycznych UE obowiązujących od 1995 r. wymogi bezpieczeństwa spełniają obrabiarki wyposażone w urządzenia sygnalizacyjne ostrzegające przed niebezpieczeństwem. Dotyczy to obrabiarek pracujących bez nadzoru. Rozróżnia się optyczne i akustyczne sygnały ostrzegawcze, które na ogół wzajemnie się uzupełniają. O ich przydatności decyduje szybkie i prawidłowe rozpoznanie sygnałów przez reprezentatywną grupę osób. 46. Markowski A.S.: Zarządzanie bezpieczeństwem procesów przemysłowych. ATEST-Ochr.Pr., 1995, nr 4, s System zarządzania bezpieczeństwem procesów opracowano w celu identyfikacji, oceny i kontroli zagrożeń przemysłowych. Przedstawiono model tego systemu, uwzględniający zarówno zasady organizacji zarządzania, jak również zasady bezpieczeństwa. Model określa cykl zarządzania bezpieczeństwem i niezbędne narzędzia realizacyjne oraz formułuje obszar działania. Regulatorem tego systemu jest zarządzanie rynkiem, które statyczny model bezpieczeństwa przekształca w stale doskonalony system dynamiczny. 10

Technik mechanik 311504

Technik mechanik 311504 Technik mechanik 311504 Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik mechanik powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: 1) wytwarzania części maszyn i urządzeń; 2) dokonywania

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania - kwalifikacja M19. Podstawy konstrukcji maszyn. Przedmiot: Technologia naprawy elementów maszyn narzędzi i urządzeń

Przedmiotowy system oceniania - kwalifikacja M19. Podstawy konstrukcji maszyn. Przedmiot: Technologia naprawy elementów maszyn narzędzi i urządzeń Przedmiotowy system oceniania - kwalifikacja M19 KL II i III TM Podstawy konstrukcji maszyn nauczyciel Andrzej Maląg Przedmiot: Technologia naprawy elementów maszyn narzędzi i urządzeń CELE PRZEDMIOTOWEGO

Bardziej szczegółowo

Tematy prac dyplomowych inżynierskich kierunek MiBM

Tematy prac dyplomowych inżynierskich kierunek MiBM Tematy prac dyplomowych inżynierskich kierunek MiBM Nr pracy Temat Cel Zakres Prowadzący 001/I8/Inż/2013 002/I8/Inż/2013 003/I8/ Inż /2013 Wykonywanie otworów gwintowanych na obrabiarkach CNC. Projekt

Bardziej szczegółowo

Szkolenia z zakresu obsługi i programowania obrabiarek sterowanych numerycznie CNC

Szkolenia z zakresu obsługi i programowania obrabiarek sterowanych numerycznie CNC Kompleksowa obsługa CNC www.mar-tools.com.pl Szkolenia z zakresu obsługi i programowania obrabiarek sterowanych numerycznie CNC Firma MAR-TOOLS prowadzi szkolenia z obsługi i programowania tokarek i frezarek

Bardziej szczegółowo

Pytania kierunkowe KIB 10 KEEEIA 5 KMiPKM 5 KIS 4 KPB 4 KTMiM 4 KBEPiM 3 KMRiMB 3 KMiETI 2

Pytania kierunkowe KIB 10 KEEEIA 5 KMiPKM 5 KIS 4 KPB 4 KTMiM 4 KBEPiM 3 KMRiMB 3 KMiETI 2 Kierunek: INŻYNIERIA BEZPIECZEŃSTWA I stopień studiów I. Pytania kierunkowe Pytania kierunkowe KIB 10 KEEEIA 5 KMiPKM 5 KIS 4 KPB 4 KTMiM 4 KBEPiM 3 KMRiMB 3 KMiETI 2 Katedra Budowy, Eksploatacji Pojazdów

Bardziej szczegółowo

Znak CE dla akceleratorów medycznych. Jan Kopeć

Znak CE dla akceleratorów medycznych. Jan Kopeć Znak CE dla akceleratorów medycznych Szkoła Fizyki Akceleratorów Medycznych, Świerk 2007 Znaczenie znaku CE dla wyrobów medycznych Znak CE, który producent umieszcza na wyrobie medycznym oznacza spełnienie

Bardziej szczegółowo

Wdrażanie metod analizy środowiskowego ryzyka zdrowotnego do ustalania i przestrzegania normatywów środowiskowych

Wdrażanie metod analizy środowiskowego ryzyka zdrowotnego do ustalania i przestrzegania normatywów środowiskowych Program Wieloletni Wdrażanie metod analizy środowiskowego ryzyka zdrowotnego do ustalania i przestrzegania normatywów środowiskowych Etap II Przegląd wytycznych i zalecanych rozwiązań pod kątem wykorzystania

Bardziej szczegółowo

Przykładowy program szkolenia okresowego pracowników inżynieryjno-technicznych

Przykładowy program szkolenia okresowego pracowników inżynieryjno-technicznych Przykładowy program szkolenia okresowego pracowników inżynieryjno-technicznych 1. Założenia organizacyjno-programowe a) Forma nauczania Kurs z oderwaniem od pracy. b) Cel szkolenia Celem szkolenia jest

Bardziej szczegółowo

Pierwszy olej zasługujący na Gwiazdę. Olej silnikowy marki Mercedes Benz.

Pierwszy olej zasługujący na Gwiazdę. Olej silnikowy marki Mercedes Benz. Pierwszy olej zasługujący na Gwiazdę. Olej silnikowy marki Mercedes Benz. Oryginalny olej silnikowy marki Mercedes Benz. Opracowany przez tych samych ekspertów, którzy zbudowali silnik: przez nas. Kto

Bardziej szczegółowo

Tabela efektów kształcenia. Kształcenie zawodowe teoretyczne

Tabela efektów kształcenia. Kształcenie zawodowe teoretyczne Tabela efektów kształcenia Nazwa przedmiotu / pracowni Podstawy konstrukcji maszyn Tabela przyporządkowania poszczególnym przedmiotom efektów kształcenia dla zawodu : technik pojazdów samochodowych ; symbol:

Bardziej szczegółowo

RAMOWY PROGRAM SZKOLENIA OKRESOWEGO PRACOWNIKÓW INŻYNIERYJNO-TECHNICZNYCH

RAMOWY PROGRAM SZKOLENIA OKRESOWEGO PRACOWNIKÓW INŻYNIERYJNO-TECHNICZNYCH RAMOWY PROGRAM SZKOLENIA OKRESOWEGO PRACOWNIKÓW INŻYNIERYJNO-TECHNICZNYCH Lp. 1. Temat szkolenia Regulacje prawne z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy: a) aktualne przepisy (z uwzględnieniem zmian),

Bardziej szczegółowo

Przykładowe rozwiązanie zadania egzaminacyjnego z informatora

Przykładowe rozwiązanie zadania egzaminacyjnego z informatora Przykładowe rozwiązanie zadania egzaminacyjnego z informatora Rozwiązanie zadania obejmuje: - opracowanie propozycji rozwiązania konstrukcyjnego dla wpustu przenoszącego napęd z wału na koło zębate w zespole

Bardziej szczegółowo

WIERTARKA POZIOMA DO GŁĘBOKICH WIERCEŃ W30-160 W30-200

WIERTARKA POZIOMA DO GŁĘBOKICH WIERCEŃ W30-160 W30-200 WIERTARKA POZIOMA DO GŁĘBOKICH WIERCEŃ W30-160 W30-200 Obrabiarka wyposażona w urządzenia umożliwiające wykonywanie wiercenia i obróbki otworów do długości 8000 mm z wykorzystaniem wysokowydajnych specjalistycznych

Bardziej szczegółowo

TECHNOLOGIA MASZYN. Wykład dr inż. A. Kampa

TECHNOLOGIA MASZYN. Wykład dr inż. A. Kampa TECHNOLOGIA MASZYN Wykład dr inż. A. Kampa Technologia - nauka o procesach wytwarzania lub przetwarzania, półwyrobów i wyrobów. - technologia maszyn, obejmuje metody kształtowania materiałów, połączone

Bardziej szczegółowo

Seminarium Minimalne i zasadnicze wymagania dla maszyn i urządzeń. Okręgowy Inspektorat Pracy Kielce maj 2013 r.

Seminarium Minimalne i zasadnicze wymagania dla maszyn i urządzeń. Okręgowy Inspektorat Pracy Kielce maj 2013 r. Seminarium Minimalne i zasadnicze wymagania dla maszyn i urządzeń MASZYNY I URZĄDZENIA TECHNICZNE nabyte do 31.12.2002 r. udostępnione od 01.01.2003 r. wprowadzone do obrotu od 01.05.2004 r. - znak B (od

Bardziej szczegółowo

Audyt funkcjonalnego systemu monitorowania energii w Homanit Polska w Karlinie

Audyt funkcjonalnego systemu monitorowania energii w Homanit Polska w Karlinie Audyt funkcjonalnego systemu monitorowania energii w Homanit Polska w Karlinie System zarządzania energią to uniwersalne narzędzie dające możliwość generowania oszczędności energii, podnoszenia jej efektywności

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania * Technikum - technik mechanik; 311504 K1 Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi (M.20.

Przykładowy szkolny plan nauczania * Technikum - technik mechanik; 311504 K1 Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi (M.20. Przykładowy szkolny plan nauczania * Typ szkoły: Technikum - 4-letni cykl nauczania /1/ Zawód: technik mechanik; symbol 311504 (na podbudowie kwalifikacji M.20. dla zawodu: ślusarz) Podbudowa programowa:

Bardziej szczegółowo

Podstawy technik wytwarzania PTWII - projektowanie. Ćwiczenie 4. Instrukcja laboratoryjna

Podstawy technik wytwarzania PTWII - projektowanie. Ćwiczenie 4. Instrukcja laboratoryjna PTWII - projektowanie Ćwiczenie 4 Instrukcja laboratoryjna Człowiek - najlepsza inwestycja Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Warszawa 2011 2 Ćwiczenie

Bardziej szczegółowo

Audyt energetyczny jako wsparcie Systemów Zarządzania Energią (ISO 50001)

Audyt energetyczny jako wsparcie Systemów Zarządzania Energią (ISO 50001) Audyt energetyczny jako wsparcie Systemów Zarządzania Energią (ISO 50001) ROMAN KOŁODZIEJ IV Konferencja Naukowo-Techniczna,,Utrzymanie ruchu w przemyśle spożywczym Szczyrk, 26 kwietnia 2012 r. 1 PLAN

Bardziej szczegółowo

Programy szkoleń otwartych

Programy szkoleń otwartych Programy szkoleń otwartych 1. Efektywna ocena zgodności maszyn i urządzeń z wymaganiami dyrektywy maszynowej oznakowanie CE". Seminarium poświęcone w całości dyrektywie maszynowej 98/37/WE (MD). Składa

Bardziej szczegółowo

Załącznik B ZAŁĄCZNIK. Wyroby/grupy wyrobów oraz procedury oceny zgodności stosowane w badaniach wykonywanych przez laboratorium akredytowane

Załącznik B ZAŁĄCZNIK. Wyroby/grupy wyrobów oraz procedury oceny zgodności stosowane w badaniach wykonywanych przez laboratorium akredytowane Załącznik B ZAŁĄCZNIK B Wyroby/grupy wyrobów oraz procedury oceny zgodności stosowane w badaniach wykonywanych przez laboratorium akredytowane ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 197 wydany

Bardziej szczegółowo

Projektowanie przestrzenne. Projektowanie osiedli PN-B-01027:2002P

Projektowanie przestrzenne. Projektowanie osiedli PN-B-01027:2002P 91.020 Projektowanie przestrzenne. Projektowanie osiedli PN-B-01027:2002P Rysunek budowlany - Oznaczenia graficzne stosowane w projektach zagospodarowania działki lub terenu Podano oznaczenia graficzne

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE podstawowe z zakresu słonecznych systemów grzewczych

SZKOLENIE podstawowe z zakresu słonecznych systemów grzewczych SZKOLENIE podstawowe z zakresu słonecznych systemów grzewczych Program autorski obejmujący 16 godzin dydaktycznych (2 dni- 1 dzień teoria, 1 dzień praktyka) Grupy tematyczne Zagadnienia Liczba godzin Zagadnienia

Bardziej szczegółowo

Katedra Technik Wytwarzania i Automatyzacji INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH. Nr ćwiczenia: 1. Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn

Katedra Technik Wytwarzania i Automatyzacji INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH. Nr ćwiczenia: 1. Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn Nr ćwiczenia: 1 Rozwiązania konstrukcyjne maszyn CNC oraz ich możliwości technologiczne Celem ćwiczenia jest poznanie przez studentów struktur kinematycznych maszyn sterowanych numerycznie oraz poznanie

Bardziej szczegółowo

IV. SYSTEM OCENY ZGODNOŚCI OZNAKOWANIE CE

IV. SYSTEM OCENY ZGODNOŚCI OZNAKOWANIE CE IV. SYSTEM OCENY ZGODNOŚCI OZNAKOWANIE CE a. Przepisy europejskie i krajowe dla wyrobów budowlanych obowiązujące po 1 lipca 2013 roku Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 Zapoznanie

Bardziej szczegółowo

OBRÓBKA SKRAWANIEM DOBÓR NARZĘDZI I PARAMETRÓW SKRAWANIA DO FREZOWANIA. Ćwiczenie nr 6

OBRÓBKA SKRAWANIEM DOBÓR NARZĘDZI I PARAMETRÓW SKRAWANIA DO FREZOWANIA. Ćwiczenie nr 6 OBRÓBKA SKRAWANIEM Ćwiczenie nr 6 DOBÓR NARZĘDZI I PARAMETRÓW SKRAWANIA DO FREZOWANIA opracowali: dr inż. Joanna Kossakowska mgr inż. Maciej Winiarski PO L ITECH NI KA WARS ZAWS KA INSTYTUT TECHNIK WYTWARZANIA

Bardziej szczegółowo

Rozdział 4 Planowanie rozwoju technologii - Aleksander Buczacki 4.1. Wstęp 4.2. Proces planowania rozwoju technologii

Rozdział 4 Planowanie rozwoju technologii - Aleksander Buczacki 4.1. Wstęp 4.2. Proces planowania rozwoju technologii Spis treści Wprowadzenie Rozdział 1 Pojęcie i klasyfikacja produktów oraz ich miejsce w strategii firmy - Jerzy Koszałka 1.1. Wstęp 1.2. Rynek jako miejsce oferowania i wymiany produktów 1.3. Pojęcie produktu

Bardziej szczegółowo

WARSZTATY SZKOLENIOWE

WARSZTATY SZKOLENIOWE WARSZTATY SZKOLENIOWE Z ZAKRESU EKSPLOATACJI MASZYN I URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH ORAZ DYREKTYWY BUDOWLANEJ szk ol en ia wa rs ztat y ku r sy Oferta warsztatów szkoleniowo-doradczych z zakresu eksploatacji maszyn

Bardziej szczegółowo

Opis produktu. Zalety

Opis produktu. Zalety Opis produktu Mobil DTE 832 i 846 to wysokiej jakości oleje turbinowe przeznaczone do stosowania w turbinach parowych, gazowych i gazowych cyklu kombinowanego (CCGT) w zróżnicowanych warunkach pracy. Produkty

Bardziej szczegółowo

TOKARKO-WIERTARKA DO GŁĘBOKICH WIERCEŃ STEROWANA NUMERYCZNIE WT2B-160 CNC WT2B-200 CNC

TOKARKO-WIERTARKA DO GŁĘBOKICH WIERCEŃ STEROWANA NUMERYCZNIE WT2B-160 CNC WT2B-200 CNC TOKARKO-WIERTARKA DO GŁĘBOKICH WIERCEŃ STEROWANA NUMERYCZNIE WT2B-160 CNC WT2B-200 CNC Podstawowe parametry: Max. moment obrotowy wrzeciona Max. ciężar detalu w kłach Długość obrabianego otworu 40000 Nm

Bardziej szczegółowo

IV. SYSTEM OCENY ZGODNOŚCI OZNAKOWANIE CE

IV. SYSTEM OCENY ZGODNOŚCI OZNAKOWANIE CE IV. SYSTEM OCENY ZGODNOŚCI OZNAKOWANIE CE 1. Przepisy europejskie i krajowe dla wyrobów budowlanych obowiązujące po 1 lipca 2013 roku Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 Czas

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY PLAN NAUCZANIA DLA KWALIFIKACJI: M.44. ORGANIZACJA I NADZOROWANIE PROCESÓW PRODUKCJI MASZYN I URZĄDZEŃ

SZCZEGÓŁOWY PLAN NAUCZANIA DLA KWALIFIKACJI: M.44. ORGANIZACJA I NADZOROWANIE PROCESÓW PRODUKCJI MASZYN I URZĄDZEŃ SZCZEGÓŁOWY PLAN NAUCZANIA DLA KWALIFIKACJI: M.. ORGANIZACJA I NADZOROWANIE PROCESÓW PRODUKCJI MASZYN I URZĄDZEŃ Przedmiot nauczania PKM PSM konstrukcji sterowania i regulacji Dział programowy Części i

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna obrabiarki. wersja 2013-02-03, wg. TEXT VMX42 U ATC40-05 VMX42 U ATC40

Specyfikacja techniczna obrabiarki. wersja 2013-02-03, wg. TEXT VMX42 U ATC40-05 VMX42 U ATC40 Specyfikacja techniczna obrabiarki wersja 2013-02-03, wg. TEXT VMX42 U ATC40-05 VMX42 U ATC40 KONSTRUKCJA OBRABIARKI HURCO VMX42 U ATC40 Wysoka wytrzymałość mechaniczna oraz duża dokładność są najważniejszymi

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY PLAN NAUCZANIA DLA KWALIFIKACJI: M.. UŻYTKOWANIE OBRABIAREK SKRAWAJĄCYCH W OBRĘBIE ZAWODU: OPERATOR OBRABIAREK SKRAWAJĄCYCH Przedmiot nauczania PEE PKM elektrotechnik i i elektroniki konstrukcji

Bardziej szczegółowo

Diagnostyka procesów i jej zadania

Diagnostyka procesów i jej zadania Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych Uniwersytet Zielonogórski Wykład 1 Literatura 1 J. Korbicz, J.M. Kościelny, Z. Kowalczuk, W. Cholewa (red.): Diagnostyka procesów. Modele, metody sztucznej

Bardziej szczegółowo

Q = 0,005xDxB. Q - ilość smaru [g] D - średnica zewnętrzna łożyska [mm] B - szerokość łożyska [mm]

Q = 0,005xDxB. Q - ilość smaru [g] D - średnica zewnętrzna łożyska [mm] B - szerokość łożyska [mm] 4. SMAROWANIE ŁOŻYSK Właściwe smarowanie łożysk ma bezpośredni wpływ na trwałość łożysk. Smar tworzy nośną warstewkę smarową pomiędzy elementem tocznym a pierścieniem łożyska która zapobiega bezpośredniemu

Bardziej szczegółowo

CZAS WYKONANIA BUDOWLANYCH ELEMENTÓW KONSTRUKCJI STALOWYCH OBRABIANYCH METODĄ SKRAWANIA A PARAMETRY SKRAWANIA

CZAS WYKONANIA BUDOWLANYCH ELEMENTÓW KONSTRUKCJI STALOWYCH OBRABIANYCH METODĄ SKRAWANIA A PARAMETRY SKRAWANIA Budownictwo 16 Piotr Całusiński CZAS WYKONANIA BUDOWLANYCH ELEMENTÓW KONSTRUKCJI STALOWYCH OBRABIANYCH METODĄ SKRAWANIA A PARAMETRY SKRAWANIA Wprowadzenie Rys. 1. Zmiana całkowitych kosztów wytworzenia

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Zasadnicza Szkoła Zawodowa - 3-letni okres nauczania /1//2/ Zawód: operator obrabiarek skrawających; symbol 722307 Podbudowa

Bardziej szczegółowo

SCROUNGER. Zgarniacz oleju. Skuteczny w usuwaniu oleju z chłodziw i roztworów myjących

SCROUNGER. Zgarniacz oleju. Skuteczny w usuwaniu oleju z chłodziw i roztworów myjących Maitland Road, Lion Barn Business Park, Needham Market, Suffolk, IP6 8NZ Tel.: + 44 (0) 1449 726800 Fax: + 44 (0) 1449 721719 info@masterchemical.co.uk www.masterchemical.co.uk SCROUNGER Zgarniacz oleju

Bardziej szczegółowo

TOOLS NEWS B228P. Seria frezów trzpieniowych CERAMIC END MILL. Ultrawysoka wydajność obróbki stopów żaroodpornych na bazie niklu

TOOLS NEWS B228P. Seria frezów trzpieniowych CERAMIC END MILL. Ultrawysoka wydajność obróbki stopów żaroodpornych na bazie niklu TOOLS NEWS B228P Seria frezów trzpieniowych CERAMIC END MILL Ultrawysoka wydajność obróbki stopów żaroodpornych na bazie niklu CERAMIC Seria frezów trzpieniowych Łatwa obróbka materiałów trudnoobrabialnych!

Bardziej szczegółowo

R AM O W Y P R O G R AM P R AK T Y K I Z AW O D O W E J. P R AK T Y K A I ( o g ó l n o k i e r u n k ow a )

R AM O W Y P R O G R AM P R AK T Y K I Z AW O D O W E J. P R AK T Y K A I ( o g ó l n o k i e r u n k ow a ) R AM O W Y P R O G R AM P R AK T Y K I Z AW O D O W E J P R AK T Y K A I ( o g ó l n o k i e r u n k ow a ) Kierunek: mechanika i budowa maszyn Wymiar praktyki: 5 tygodni po I roku studiów, tj. 25 dni

Bardziej szczegółowo

Zasady GMP/GHP, które należy wdrożyć przed wprowadzeniem HACCP

Zasady GMP/GHP, które należy wdrożyć przed wprowadzeniem HACCP System HACCP Od przystąpienia Polski do Unii Europejskiej wszystkie firmy zajmujące się produkcją i dystrybucją żywności muszą wdrożyć i stosować zasady systemu HACCP. Przed opisaniem podstaw prawnych

Bardziej szczegółowo

1. Obliczenia wytrzymałościowe elementów maszyn przy obciążeniu zmiennym PRZEDMOWA 11

1. Obliczenia wytrzymałościowe elementów maszyn przy obciążeniu zmiennym PRZEDMOWA 11 SPIS TREŚCI 1. Obliczenia wytrzymałościowe elementów maszyn przy obciążeniu zmiennym PRZEDMOWA 11 1. ZARYS DYNAMIKI MASZYN 13 1.1. Charakterystyka ogólna 13 1.2. Drgania mechaniczne 17 1.2.1. Pojęcia podstawowe

Bardziej szczegółowo

TCF 160 / TCF 200 / TCF 224 / TCF 250 TCF 275 / TCF 300 TOKARKA KŁOWA STEROWANA NUMERYCZNIE

TCF 160 / TCF 200 / TCF 224 / TCF 250 TCF 275 / TCF 300 TOKARKA KŁOWA STEROWANA NUMERYCZNIE TCF 160 / TCF 200 / TCF 224 / TCF 250 TCF 275 / TCF 300 TOKARKA KŁOWA STEROWANA NUMERYCZNIE PODSTAWOWE PARAMETRY Łoże 3-prowadnicowe Max. moment obrotowy wrzeciona: Max. masa detalu w kłach: Długość toczenia:

Bardziej szczegółowo

Idea Bezpiecznej Maszyny w prostym podejściu. użyj Safety Evaluation Tool. Safety Integrated. www.siemens.pl/safety-evaluation-tool

Idea Bezpiecznej Maszyny w prostym podejściu. użyj Safety Evaluation Tool. Safety Integrated. www.siemens.pl/safety-evaluation-tool Idea Bezpiecznej Maszyny w prostym podejściu użyj Safety Evaluation Tool Safety Integrated www.siemens.pl/safety-evaluation-tool Safety Evaluation Tool jest częścią programu Safety Integrated opracowanego

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH 723103 Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r.

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH 723103 Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH 723103 Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Zasadnicza Szkoła Zawodowa - 3-letni okres nauczania Zawód: Mechanik pojazdów samochodowych; symbol 723103 Podbudowa

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: SYSTEMY PROJEKTOWANIA PROCESÓW TECHNOLOGICZNYCH Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy na specjalności: Automatyzacja wytwarzania i robotyka Rodzaj zajęć:

Bardziej szczegółowo

Temat: Elementy procesu i rodzaje organizacyjne naprawy głównej

Temat: Elementy procesu i rodzaje organizacyjne naprawy głównej Lekcja 14 Temat: Elementy procesu i rodzaje organizacyjne naprawy głównej Proces naprawy głównej to wszystkie działania związane z remontem maszyny lub urządzenia. W skład procesu remontowego wchodzą:

Bardziej szczegółowo

LOTOS OIL SA. dr inż. Rafał Mirek - Biuro Rozwoju i Serwisu Olejowego 1/20

LOTOS OIL SA. dr inż. Rafał Mirek - Biuro Rozwoju i Serwisu Olejowego 1/20 dr inż. Rafał Mirek - Biuro Rozwoju i Serwisu Olejowego 1/20 Serwis środków smarnych oraz współczesne aplikacje informatyczne jako narzędzia kontroli wspierające utrzymanie ruchu VI Konferencja Naukowo

Bardziej szczegółowo

1. Zasady konstruowania elementów maszyn

1. Zasady konstruowania elementów maszyn 3 Przedmowa... 10 O Autorów... 11 1. Zasady konstruowania elementów maszyn 1.1 Ogólne zasady projektowania.... 14 Pytania i polecenia... 15 1.2 Klasyfikacja i normalizacja elementów maszyn... 16 1.2.1.

Bardziej szczegółowo

Plastech 2013, Serock 11-12.04.2013r. Optymalna produkcja na wtryskarkach

Plastech 2013, Serock 11-12.04.2013r. Optymalna produkcja na wtryskarkach Plastech 2013, Serock 11-12.04.2013r Optymalna produkcja na wtryskarkach Czynniki wpływające na jakość wyprasek i efektywność produkcji Wiedza i umiejętności System jakości wtryskarka I peryferia wyrób

Bardziej szczegółowo

BHP PRZY EKSPLOATACJI URZĄDZEŃ W STREFACH ZAGROŻONYCH WYBUCHEM

BHP PRZY EKSPLOATACJI URZĄDZEŃ W STREFACH ZAGROŻONYCH WYBUCHEM BHP PRZY EKSPLOATACJI URZĄDZEŃ W STREFACH ZAGROŻONYCH WYBUCHEM identyfikacja zagrożeń, normy i najlepsze praktyki w zakresie bezpieczeństwa pracy doświadczenia pokontrolne i powypadkowe Państwowej Inspekcji

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE ZASADY BHP ZWIĄZANE Z OBSŁUGĄ URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH. Szkolenia bhp w firmie szkolenie wstępne ogólne 73

PODSTAWOWE ZASADY BHP ZWIĄZANE Z OBSŁUGĄ URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH. Szkolenia bhp w firmie szkolenie wstępne ogólne 73 PODSTAWOWE ZASADY BHP ZWIĄZANE Z OBSŁUGĄ URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH Szkolenia bhp w firmie szkolenie wstępne ogólne 73 Urządzenia techniczne Maszyny i inne urządzenia techniczne powinny być tak konstruowane

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne Technologia napraw zespołów i podzespołów mechanicznych pojazdów samochodowych 723103

Wymagania edukacyjne Technologia napraw zespołów i podzespołów mechanicznych pojazdów samochodowych 723103 Wymagania edukacyjne PRZEDMIOT Technologia napraw zespołów i podzespołów mechanicznych pojazdów samochodowych KLASA II MPS NUMER PROGRAMU NAUCZANIA (ZAKRES) 723103 1. 2. Podstawowe wiadomości o ch spalinowych

Bardziej szczegółowo

Dr hab. inż. Jan Duda. Wykład dla studentów kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji

Dr hab. inż. Jan Duda. Wykład dla studentów kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Automatyzacja i Robotyzacja Procesów Produkcyjnych Dr hab. inż. Jan Duda Wykład dla studentów kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Podstawowe pojęcia Automatyka Nauka o metodach i układach sterowania

Bardziej szczegółowo

I. Efekty kształcenia kwalifikacji zawodowych E.7, E.8 i E.24

I. Efekty kształcenia kwalifikacji zawodowych E.7, E.8 i E.24 Podstawa programowa kształcenia w zawodzie Technik elektryk (311303) I. Efekty kształcenia kwalifikacji zawodowych E.7, E.8 i E.24 E.7 Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych 1. Montaż maszyn

Bardziej szczegółowo

ESG-1640TD. Szlifierka do płaszczyzn. Oferta. POLTRA Sp. z o.o. Centra obróbcze CNC FEELER Narzędzia skrawające Korloy Tyrolit Regeneracja narzędzi

ESG-1640TD. Szlifierka do płaszczyzn. Oferta. POLTRA Sp. z o.o. Centra obróbcze CNC FEELER Narzędzia skrawające Korloy Tyrolit Regeneracja narzędzi Centra obróbcze CNC FEELE Narzędzia skrawające Korloy Tyrolit egeneracja narzędzi POLTA Sp. z o.o. ul. Przemysłowa 29, 37-450 Stalowa Wola tel. 15 844 27 71, fax 15 844 27 70 e-mail: obrabiarki@poltra.pl

Bardziej szczegółowo

Dobór parametrów dla frezowania

Dobór parametrów dla frezowania Dobór parametrów dla frezowania Wytyczne dobru parametrów obróbkowych dla frezowania: Dobór narzędzia. W katalogu narzędzi naleŝy odszukać narzędzie, które z punktu widzenia technologii umoŝliwi zrealizowanie

Bardziej szczegółowo

Nr programu : nauczyciel : Jan Żarów

Nr programu : nauczyciel : Jan Żarów Wymagania edukacyjne dla uczniów Technikum Elektrycznego ZS Nr 1 w Olkuszu przedmiotu : Pracownia montażu i konserwacji maszyn i urządzeń elektrycznych na podstawie programu nauczania : TECHNIK ELEKTRYK

Bardziej szczegółowo

Omówienie podstawowych systemów zarządzania środowiskiem

Omówienie podstawowych systemów zarządzania środowiskiem Omówienie podstawowych systemów zarządzania środowiskiem Do najbardziej znanych systemów zarządzania środowiskiem należą: europejski EMAS światowy ISO 14000 Normy ISO serii 14000 1991 rok -Mędzynarodowa

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRZYGOTOWANY DLA PROWADZENIA STAŻU W GRUPIE ZAWODÓW MECHANICZNYCH

PROGRAM PRZYGOTOWANY DLA PROWADZENIA STAŻU W GRUPIE ZAWODÓW MECHANICZNYCH Program stażu zawodowego dla uczniów zasadniczej szkoły zawodowej kształcących się w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych biorących udział w projekcie Akademia umiejętności współfinansowanego przez

Bardziej szczegółowo

BADANIA URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH ELEMENTEM SYSTEMU BIEŻĄCEJ OCENY ICH STANU TECHNICZNEGO I PROGNOZOWANIA TRWAŁOŚCI

BADANIA URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH ELEMENTEM SYSTEMU BIEŻĄCEJ OCENY ICH STANU TECHNICZNEGO I PROGNOZOWANIA TRWAŁOŚCI BADANIA URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH ELEMENTEM SYSTEMU BIEŻĄCEJ OCENY ICH STANU TECHNICZNEGO I PROGNOZOWANIA TRWAŁOŚCI Opracował: Paweł Urbańczyk Zawiercie, marzec 2012 1 Charakterystyka stali stosowanych w energetyce

Bardziej szczegółowo

Edukacja techniczno-informatyczna I stopień studiów. I. Pytania kierunkowe

Edukacja techniczno-informatyczna I stopień studiów. I. Pytania kierunkowe I stopień studiów I. Pytania kierunkowe Pytania kierunkowe KMiETI 7 KTMiM 7 KIS 6 KMiPKM 6 KEEEiA 5 KIB 4 KPB 3 KMRiMB 2 1. Omów sposób obliczeń pracy i mocy w ruchu obrotowym. 2. Co to jest schemat kinematyczny?

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie. Napędy hydrauliczne są to urządzenia służące do przekazywania energii mechanicznej z miejsca jej wytwarzania do urządzenia napędzanego.

Wprowadzenie. Napędy hydrauliczne są to urządzenia służące do przekazywania energii mechanicznej z miejsca jej wytwarzania do urządzenia napędzanego. Napędy hydrauliczne Wprowadzenie Napędy hydrauliczne są to urządzenia służące do przekazywania energii mechanicznej z miejsca jej wytwarzania do urządzenia napędzanego. W napędach tych czynnikiem przenoszącym

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE MECHANIK PRECYZYJNY

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE MECHANIK PRECYZYJNY Załącznik nr 5 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE MECHANIK PRECYZYJNY SYMBOL CYFROWY 731[03] I. OPIS ZAWODU 1. W wyniku kształcenia w zawodzie absolwent powinien umieć: 1) interpretować podstawowe

Bardziej szczegółowo

BHP na stanowiskach pracy. Regulacje prawne

BHP na stanowiskach pracy. Regulacje prawne BHP na stanowiskach pracy Regulacje prawne Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 26.09.1997 r. Rozporządzenie określa ogólnie obowiązujące przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładach

Bardziej szczegółowo

Techniki CAx. dr inż. Michał Michna. Politechnika Gdańska

Techniki CAx. dr inż. Michał Michna. Politechnika Gdańska Techniki CAx dr inż. Michał Michna 1 Sterowanie CAP Planowanie PPC Sterowanie zleceniami Kosztorysowanie Projektowanie CAD/CAM CAD Klasyfikacja systemów Cax Y-CIM model Planowanie produkcji Konstruowanie

Bardziej szczegółowo

MŁOTY HYDRAULICZNE SERII EC. Wytrzymałe i niezawodne do codziennych prac wyburzeniowych.

MŁOTY HYDRAULICZNE SERII EC. Wytrzymałe i niezawodne do codziennych prac wyburzeniowych. MŁOTY HYDRAULICZNE SERII EC Wytrzymałe i niezawodne do codziennych prac wyburzeniowych. Potrzebujesz niezawodnego młota hydraulicznego do koparki? Prezentujemy młoty hydrauliczne serii EC Nasze nowe młoty

Bardziej szczegółowo

SILNIKI HYDRAULICZNE TYPU SM

SILNIKI HYDRAULICZNE TYPU SM SILNIKI HYDRAULICZNE TYPU SM Opis urządzenia: W wyniku wieloletniej pracy i doświadczeń opracowaliśmy i uruchomiliśmy innowacyjną produkcję nowej generacji silników hydraulicznych, które z pewnością wpłyną

Bardziej szczegółowo

Podstawy Konstrukcji Maszyn. Wykład nr. 1_01

Podstawy Konstrukcji Maszyn. Wykład nr. 1_01 Podstawy Konstrukcji Maszyn Wykład nr. 1_01 Zaliczenie: Kolokwium na koniec semestru obejmujące : - część teoretyczną - obliczenia (tylko inż. i zarz.) Minimum na ocenę dostateczną 55% - termin zerowy

Bardziej szczegółowo

Automatyzacja wytwarzania

Automatyzacja wytwarzania Automatyzacja wytwarzania ESP, CAD, CAM, CIM,... 1/1 Plan wykładu Automatyzacja wytwarzania: NC/CNC Automatyzacja procesów pomocniczych: FMS Automatyzacja technicznego przygotowania produkcji: CAD/CAP

Bardziej szczegółowo

Zmiany w standardzie ISO dr inż. Ilona Błaszczyk Politechnika Łódzka

Zmiany w standardzie ISO dr inż. Ilona Błaszczyk Politechnika Łódzka Zmiany w standardzie ISO 9001 dr inż. Ilona Błaszczyk Politechnika Łódzka 1 W prezentacji przedstawiono zmiany w normie ISO 9001 w oparciu o projekt komitetu. 2 3 4 5 6 Zmiany w zakresie terminów używanych

Bardziej szczegółowo

BADANIE ODPORNOŚCI NA PRZENIKANIE SUBSTANCJI CHEMICZNYCH PODCZAS DYNAMICZNYCH ODKSZTAŁCEŃ MATERIAŁÓW

BADANIE ODPORNOŚCI NA PRZENIKANIE SUBSTANCJI CHEMICZNYCH PODCZAS DYNAMICZNYCH ODKSZTAŁCEŃ MATERIAŁÓW Metoda badania odporności na przenikanie ciekłych substancji chemicznych przez materiały barierowe odkształcane w warunkach wymuszonych zmian dynamicznych BADANIE ODPORNOŚCI NA PRZENIKANIE SUBSTANCJI CHEMICZNYCH

Bardziej szczegółowo

ZB nr 5 Nowoczesna obróbka mechaniczna stopów magnezu i aluminium

ZB nr 5 Nowoczesna obróbka mechaniczna stopów magnezu i aluminium ZB nr 5 Nowoczesna obróbka mechaniczna stopów magnezu i aluminium Prof. dr hab. inż. Józef Kuczmaszewski CZ 5.1 opracowanie zaawansowanych metod obróbki skrawaniem stopów lekkich stosowanych na elementy

Bardziej szczegółowo

VI. SZKOLENIA SPECJALNE

VI. SZKOLENIA SPECJALNE VI. SZKOLENIA SPECJALNE 1. Zasady wzorcowania przyrządów pomiarowych Czas trwania: 1 dzień / 8 godzin lekcyjnych CEL: Zapoznanie uczestników z podstawowymi pojęciami z zakresu metrologii, zasadami doboru

Bardziej szczegółowo

dr inż. Gerard Kałuża Konstrukcja i badania zatapialnych pomp wirowych przeznaczonych do pracy w przestrzeni zagrożonej wybuchem.

dr inż. Gerard Kałuża Konstrukcja i badania zatapialnych pomp wirowych przeznaczonych do pracy w przestrzeni zagrożonej wybuchem. dr inż. Gerard Kałuża Konstrukcja i badania zatapialnych pomp wirowych przeznaczonych do pracy w przestrzeni zagrożonej wybuchem. I. Wstęp II. III. Pompa zatapialna jest urządzeniem elektryczno-mechanicznym.

Bardziej szczegółowo

EKOLOGISTYKA Z A J Ę C I A 2 M G R I N Ż. M A G D A L E N A G R A C Z Y K

EKOLOGISTYKA Z A J Ę C I A 2 M G R I N Ż. M A G D A L E N A G R A C Z Y K EKOLOGISTYKA Z A J Ę C I A 2 M G R I N Ż. M A G D A L E N A G R A C Z Y K ĆWICZENIA 2 Charakterystyka wybranej działalności gospodarczej: 1. Stosowane surowce, materiały, półprodukty, wyroby ze szczególnym

Bardziej szczegółowo

Opis produktu. Zalety

Opis produktu. Zalety Opis produktu Oleje serii Mobilgear 600 są wysokiej jakości olejami przekładniowymi posiadającymi wyjątkowe właściwości do przenoszenia wysokich obciążeń przeznaczonymi do smarowania wszystkich rodzajów

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE na dostawę nowego Centrum obróbkowego typu MF500C QUASER (1 szt.)

ZAPYTANIE OFERTOWE na dostawę nowego Centrum obróbkowego typu MF500C QUASER (1 szt.) Dane identyfikujące Zamawiającego: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe MEDGAL Józef Borowski ul. Wąska 59, 15-122 Białystok NIP: 542 010 34 71, REGON:050211407 tel: (85) 6632-344, 6632-898,

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: KOMPUTEROWE WSPOMAGANIE WYTWARZANIA CAM Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy na specjalności APWiR Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium I KARTA PRZEDMIOTU

Bardziej szczegółowo

Peter Schramm pracuje w dziale technicznym FRIATEC AG, oddział ceramiki technicznej.

Peter Schramm pracuje w dziale technicznym FRIATEC AG, oddział ceramiki technicznej. FRIALIT -DEGUSSIT ZAAWANSOWANA CERAMIKA TECHNICZNA NIEWYCZERPANY POTENCJAŁ Peter Schramm pracuje w dziale technicznym FRIATEC AG, oddział ceramiki technicznej. Jak produkuje się zaawansowaną ceramikę techniczną?

Bardziej szczegółowo

POLSKI RUCH CZYSTSZEJ PRODUKCJI NOT

POLSKI RUCH CZYSTSZEJ PRODUKCJI NOT Seminarium Informacyjno-promocyjne projektu: Propagowanie wzorców produkcji i konsumpcji sprzyjających promocji zasad trwałego i zrównoważonego rozwoju. Zmiany wzorców produkcji i konsumpcji w świetle

Bardziej szczegółowo

Program kształcenia kursu dokształcającego

Program kształcenia kursu dokształcającego Program kształcenia kursu dokształcającego Opis efektów kształcenia kursu dokształcającego Nazwa kursu dokształcającego Tytuł/stopień naukowy/zawodowy imię i nazwisko osoby wnioskującej Dane kontaktowe

Bardziej szczegółowo

Marek Trajdos Klub Paragraf 34 SBT

Marek Trajdos Klub Paragraf 34 SBT Marek Trajdos Klub Paragraf 34 SBT 1. Dyrektywa maszynowa, a inne dyrektywy Wymagania zasadnicze dotyczą maszyn wprowadzanych do obrotu po raz pierwszy na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Są

Bardziej szczegółowo

Praktyczny przykład oceny zgodności zautomatyzowanego sytemu wytwarzania dr inż. Marek Dźwiarek V Sympozjum Bezpieczeństwa Maszyn, Urządzeń i Instalacji Przemysłowych, 22-23.04.2009 r. Zautomatyzowana

Bardziej szczegółowo

1 - posługiwać się bezpiecznie narzędziami Konserwacja i przygotowanie narzędzi do pracy

1 - posługiwać się bezpiecznie narzędziami Konserwacja i przygotowanie narzędzi do pracy PLAN WYNIKWY- MASZYNY I KLASA I- godzina tygodniowo pracowany na podstawie Programu nauczania dla zawodu stolarz nr 74(0)- program przewiduje dwie godziny nauczania przedmiotu w trzyletnim cyklu kształcenia

Bardziej szczegółowo

Podstawowe zasady bezpieczeństwa i higieny pracy związane z obsługą urządzeń technicznych oraz transportem wewnątrzzakładowym.

Podstawowe zasady bezpieczeństwa i higieny pracy związane z obsługą urządzeń technicznych oraz transportem wewnątrzzakładowym. Podstawowe zasady bezpieczeństwa i higieny pracy związane z obsługą urządzeń technicznych oraz transportem wewnątrzzakładowym mgr Adam Błęka Maszyny i inne urządzenia techniczne powinny być tak konstruowane

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz ważniejszych symboli i akronimów... 11

Spis treści. Wykaz ważniejszych symboli i akronimów... 11 Spis treści Wykaz ważniejszych symboli i akronimów... 11 WPROWADZENIE... 15 1. PROBLEMY WYSTĘPUJĄCE W PROCESACH SZLIFOWANIA OTWORÓW ŚCIERNICAMI Z MIKROKRYSTALICZNYM KORUNDEM SPIEKANYM I SPOIWEM CERAMICZNYM...

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZEŃSTWEM I HIGIENĄ PRACY

BEZPIECZEŃSTWEM I HIGIENĄ PRACY Wykład 12. ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM I HIGIENĄ PRACY 1 1. Podstawy prawne zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy: Podstawą regulacji w UE jest Dyrektywa Ramowa o ochronie pracowników przed szkodliwym

Bardziej szczegółowo

CoroMill QD. Wysoka niezawodność frezowania rowków

CoroMill QD. Wysoka niezawodność frezowania rowków CoroMill QD Wysoka niezawodność frezowania rowków Głównym wyzwaniem przy frezowaniu rowków jest zwykle odprowadzanie wiórów, zwłaszcza podczas obróbki rowków głębokich i wąskich. CoroMill QD jest pierwszym

Bardziej szczegółowo

Kinematyka manipulatora równoległego typu DELTA 106 Kinematyka manipulatora równoległego hexapod 110 Kinematyka robotów mobilnych 113

Kinematyka manipulatora równoległego typu DELTA 106 Kinematyka manipulatora równoległego hexapod 110 Kinematyka robotów mobilnych 113 Spis treści Wstęp 11 1. Rozwój robotyki 15 Rys historyczny rozwoju robotyki 15 Dane statystyczne ilustrujące rozwój robotyki przemysłowej 18 Czynniki stymulujące rozwój robotyki 23 Zakres i problematyka

Bardziej szczegółowo

Wzorcowy dokument zabezpieczenia przed wybuchem (DZPW) dla pyłowych atmosfer wybuchowych

Wzorcowy dokument zabezpieczenia przed wybuchem (DZPW) dla pyłowych atmosfer wybuchowych Wzorcowy dokument zabezpieczenia przed wybuchem (DZPW) dla pyłowych atmosfer wybuchowych Celem niniejszego artykułu jest wskazanie pracodawcy co powinien zawierać dokument zabezpieczenia przed wybuchem

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z przedmiotu: Organizacja pracy w laboratorium analitycznym

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z przedmiotu: Organizacja pracy w laboratorium analitycznym Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z przedmiotu: Organizacja pracy w laboratorium analitycznym 1. Podstawowe pojęcia związane z bezpieczeństwem i higieną pracy zna podstawowe pojęcia związane z

Bardziej szczegółowo

Advanced Forming Hartowanie w procesie tłoczenia

Advanced Forming Hartowanie w procesie tłoczenia Advanced Forming Hartowanie w procesie tłoczenia ZAAWANSOWANE FORMOWANIE DLA PRZEMYSŁU SAMOCHODOWEGO Gdy klienci kładą silny nacisk na masę i wytrzymałość Wymagania odnośnie coraz lżejszych elementów z

Bardziej szczegółowo

Oferujemy możliwość zaprojektowania i wdrożenia nietypowego czujnika lub systemu pomiarowego dedykowanego do Państwa potrzeb.

Oferujemy możliwość zaprojektowania i wdrożenia nietypowego czujnika lub systemu pomiarowego dedykowanego do Państwa potrzeb. Projekty dedykowane - wykonywane w przypadkach, gdy standardowe czujniki z oferty katalogowej ZEPWN nie zapewniają spełnienia wyjątkowych wymagań odbiorcy. Każdy projekt rozpoczyna się od zebrania informacji

Bardziej szczegółowo

ZAAWANSOWANE TECHNIKI WYTWARZANIA W MECHATRONICE

ZAAWANSOWANE TECHNIKI WYTWARZANIA W MECHATRONICE : BMiZ Studium: stacj. II stopnia : : MCH Rok akad.: 05/6 Liczba godzin - 5 ZAAWANSOWANE TECHNIKI WYTWARZANIA W MECHATRONICE L a b o r a t o r i u m ( h a l a H 0 Z O S ) Prowadzący: dr inż. Marek Rybicki

Bardziej szczegółowo

Oferta badawcza. XVI Forum Klastra Bioenergia dla Regionu 20 maja 2015r. dr inż. Anna Zamojska-Jaroszewicz

Oferta badawcza. XVI Forum Klastra Bioenergia dla Regionu 20 maja 2015r. dr inż. Anna Zamojska-Jaroszewicz Oferta badawcza XVI Forum Klastra Bioenergia dla Regionu 20 maja 2015r. dr inż. Anna Zamojska-Jaroszewicz Struktura organizacyjna PIMOT Przemysłowy Instytut Motoryzacji Pion Paliw i Energii Odnawialnej

Bardziej szczegółowo

Odniesienie do obszarowych efektów kształcenia 1 2 3. Kierunkowe efekty kształcenia WIEDZA (W)

Odniesienie do obszarowych efektów kształcenia 1 2 3. Kierunkowe efekty kształcenia WIEDZA (W) EFEKTY KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU "MECHATRONIKA" nazwa kierunku studiów: Mechatronika poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia profil kształcenia: ogólnoakademicki symbol kierunkowych efektów kształcenia

Bardziej szczegółowo

DiaSter - system zaawansowanej diagnostyki aparatury technologicznej, urządzeń pomiarowych i wykonawczych. Politechnika Warszawska

DiaSter - system zaawansowanej diagnostyki aparatury technologicznej, urządzeń pomiarowych i wykonawczych. Politechnika Warszawska Jan Maciej Kościelny, Michał Syfert DiaSter - system zaawansowanej diagnostyki aparatury technologicznej, urządzeń pomiarowych i wykonawczych Instytut Automatyki i Robotyki Plan wystąpienia 2 Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo