Charakterystyka uczestników. Osoby bezrobotne zamierzające rozpocząć własną działalność gospodarczą.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Charakterystyka uczestników. Osoby bezrobotne zamierzające rozpocząć własną działalność gospodarczą."

Transkrypt

1 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 13/2013 Powiatowej Rady Zatrudnienia z dnia r. PLAN SZKOLEŃ OSÓB BEZROBOTNYCH ORAZ INNYCH UPRAWNIONYCH OSÓB PRZEWIDZIANY DO REALIZACJI PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY DLA POWIATU NOWOSĄDECKIEGO W 2014 ROKU Lp. Nazwa i zakres szkolenia Cel szkolenia Orientacyjny czas trwania szkolenia w godzinach Charakterystyka uczestników Liczba miejsc Przewidywany termin realizacji szkolenia** lub dokument potwierdzający ukończenie szkolenia Informacja o egzaminie m 1 Organizacja i prowadzenie własnej firmy -formalno-prawne aspekty prowadzenia działalności gospodarczej; -podstawy finansów i księgowości; -źródła pozyskiwania środków na rozpoczęcie dział. gospodarczej wiedzy niezbędnej do uruchomienia i prowadzenia własnej działalności gospodarczej z uwzględnieniem zasad ubiegania się o środki pomocowe na rozpoczęcie i prowadzenie działalności gospodarczej. ok. 70 godz. Osoby zamierzające rozpocząć własną działalność gospodarczą. 2x 2 Księgowy -rachunkowość jednostek gospodarczych; -podstawy prawne; -system podatkowy; -zasady opłacania składek ZUS i ubezpieczenia zdrowotnego; -komputerowe prowadzenie ksiąg rachunkowych, -obsługa programu Płatnik; -komputerowe wspomaganie pracy księgowego-microsoft Office Excel; -ok. 4,5 miesiąca praktyki u pracodawców pracy na stanowisku samodzielnego księgowego. ok. 900 godz. z wykształceniem średnim lub wyższym ekonomicznym; z doświadczeniem w pracy w księgowości; z dobrą znajomością obsługi komputera (środowisko Windows); z uzdolnieniami rachunkowymi i zdolnością analitycznego myślenia, dokładne, cierpliwe; odporne na stres; bez 15

2 w zawodzie księgowego; sytuacji na rynku pracy* 3 Podatkowa książka przychodów i rozchodów -zagadnienia teoretycznozawodowe niezbędne w pracy na stanowisku księgowego; -moduł kadrowo- płacowy; -komputerowe prowadzenie podatkowej książki przychodów i rozchodów, obsługa programu Płatnik; -komputerowe wspomaganie pracy księgowego-microsoft Office Excel; -ok. 2 miesięczna praktyka u pracodawców niezbędnych do prowadzenia podatkowej książki przychodów i rozchodów z wykorzystaniem programu Płatnik. ok. 470 godz. z wykształceniem średnim lub wyższym ekonomicznym; lub z doświadczeniem w pracy w księgowości, z dobrą znajomością obsługi komputera (Windows); z uzdolnieniami rachunkowymi; ze zdolnością analitycznego myślenia; dokładne, cierpliwe, odporne na stres; bez w zawodzie księgowego; sytuacji na 20 4 Kosztorysant budowlany -podstawowe zagadnienia dotyczące kosztorysowania; -normowanie w kalkulacji kosztorysowej; -przedmiarowanie; -wspomaganie kosztorysowania przy użyciu licencjonowanych programów komputerowych; -moduł przedsiębiorczości; pracy w zawodzie kosztorysanta budowlanego. ok. 305 godz. z wykształceniem średnim lub wyższym budowlanym; posiadające wiedzę technicznobudowlaną oraz ekonomiczno- finansową; z umiejętnością analitycznego myślenia; z umiejętnością obsługi komputera (Windows); bez I kwartał Szkolenie nie będzie realizowane z uwagi na brak odpowiednich kandydatów

3 kosztorysanta budowlanego; będące 5 Technolog wewnętrznych robót wykończeniowych w budownictwie -technologia robót budowlanych; -układanie płytek, glazury, tapetowanie i malowanie; -systemy suchej zabudowy wnętrz; -montaż okien, drzwi i parapetów wewnętrznych; -moduł przedsiębiorczości; -2 miesiące praktyki pracy w branży budowlanej wewnętrzne prace wykończeniowe. ok. 330 godz. bez w branży budowlanej; będące 6 Tapicer meblowy -charakterystyka i obsługa maszyn i urządzeń stosowanych podczas tapicerowania oraz ich konserwacja, -dobieranie rodzaju tapicerki oraz materiałów do konstrukcji, wykonywanie podłoża oraz warstwy tapicerskiej, - krojenie i szycie tkanin oraz naciąganie tkanin na elementy tapicerowane, - estetyczne wykańczanie produktu, -wykonywanie napraw i renowacji mebli tapicerowanych. -1,5 miesięczna praktyka praktycznych niezbędnych do w zawodzie tapicera. ok. 250 godz. bez w zawodzie tapicera meblowego; z dobrym wzrokiem oraz koordynacją wzrokoworuchową; z poczuciem estetyki; będące 15 III/IV kwartał Szkolenie nie będzie realizowane z uwagi na brak środków finansowych oraz odpowiednich kandydatów

4 7 Brukarz -wiadomości teoretycznozawodowe i praktyczne z zakresu użytkowania i obsługi zagęszczarek i ubijaków wibracyjnych; -ogólne zasady organizacji pracy brukarza; -rysunek techniczny; -podstawy wiedzy o robotach brukarskich; - zasady wyznaczania profili podłoży i podbudowy oraz wykonywania podłoża, podbudowy, podsypek; - układanie krawężników drogowych i obrzeży chodnikowych; - zagadnienia dotyczące brukowania nawierzchni ulic, chodników; -moduł przedsiębiorczości; praktycznych niezbędnych do w zawodzie brukarz oraz nabycie uprawnień operatora zagęszczarek i ubijaków wibracyjnych. Uczestnicy odbędą praktykę zawodową w firmach. ok. 235 godz. bez w zawodzie brukarz; wytrzymałe i odporne na długotrwałe zmęczenie; z dobrym wzrokiem i koordynacją wzrokowo- ruchową; sytuacji na rynku pracy* I/II kwartał Szkolenie nie będzie realizowane z uwagi na brak odpowiednich kandydatów -książka operatora maszyn roboczych; -świadectwo na uprawnienia operatora zagęszczarek i ubijaków wibracyjnych

5 8 Monter instalacji wodociągowej, kanalizacyjnej, gazowej i centralnego ogrzewania. -spawanie gazowe spoinami czołowymi blach i rur w procesie 311, -zgrzewanie rurociągów z tworzyw sztucznych, -zasady konserwacji, remontu i naprawy oraz demontażu izolacji, technologie stosowane w pracy montera, rysunek techniczny, projektowanie instalacji, warunki techniczne wykonywania prac monterskich z różnych materiałów, -pompy ciepła i kolektory słoneczne: zasady działania, rodzaje, dobór i zastosowanie -moduł przedsiębiorczości, -1,5 miesiąca praktyki wiedzy, umiejętności i uprawnień niezbędnych do w zawodzie montera instalacji wod.-kan. co, kolektorów słonecznych, pomp ciepła. ok. 600 godz. z wykształceniem min. zasadniczym zawodowym lub średnim, z dobrą koordynacją wzrokoworuchową; bez w zawodzie montera wod.-kan.-co ; będące -książka spawacza, - świadectwo u Kwalifikacyjnego Spawacza ww. metodą, -świadectwo Zgrzewania Tworzyw Sztucznych.

6 9 Kurs spawania blach i rur spoinami pachwinowymi metodami MAG 135 i TIG 141 -wprowadzenie do zagadnienia wytwarzania stali; -złącza spawane; -spawalność stali; skurcz, naprężenia i odkształcenia; -niezgodności spawalnicze; -kontrola i badania; -praktyczne szkolenie spawalnicze dla metody Mag 135 i TIG 141-spoiny pachwinowe; umiejętności i uprawnień niezbędnych do wykonywania pracy w zawodzie spawacza blach i rur spoinami pachwinowymi metodami MAG 135 i TIG 141. ok. 370 godz. Osoby z dobrym stanem zdrowia; bez wytrzymałe i odporne na długotrwałe zmęczenie; w zawodzie spawacza; sytuacji na 2x -książka spawacza, -świadectwo u Kwalifikacyjnego Spawacza ww. metodami Kurs spawania blach i rur spoinami czołowymi metodami MAG 135 i TIG 141 -wprowadzenie do zagadnienia wytwarzania stali; złącza spawane; spawalność stali; skurcz, naprężenia i odkształcenia; niezgodności spawalnicze; kontrola i badania ;przegląd procesów spawania, kontrola i badania, złącza spawane rur, materiały inne niż stale niestopowe, przegląd i konserwacje związane z awarią spawanych urządzeń, normy spawalnicze -praktyczne szkolenie spawalnicze spoinami czołowymi blach i rur dla metody Mag 135 i TIG 141 umiejętności i uprawnień niezbędnych do wykonywania pracy w zawodzie spawacza blach i rur spoinami czołowymi metodami MAG 135 i TIG 141. ok. 4 godz. Osoby spawacze, którzy ukończyli kurs spawania blach i rur spoinami pachwinowymi w metodzie MAG135 i TIG 141 lub ukończyli podstawowy kurs spawania metodą MAG135 i TIG 141wg systemu szkolenia spawaczy do 2007 roku, z dobrym stanem zdrowia; bez wytrzymałe i odporne na długotrwałe zmęczenie; w zawodzie spawacza; sytuacji na II/III kwartał Szkolenie nie będzie realizowane z uwagi na brak odpowiednich kandydatów - książka spawacza, -świadectwo u Kwalifikacyjnego Spawacza ww. metodami

7 11 Operator obrabiarek sterowanych numerycznie -kompletowanie i czytanie dokumentacji technicznej; - materiałoznawstwo; -obróbka skrawaniem; - pomiary warsztatowe; -obsługa obrabiarek CNC -język angielski w branży technicznej; u pracodawców pracy w zawodzie operatora obrabiarek sterowanych numerycznie, w tym umiejętności obsługi komputera i podstawowej znajomości języka angielskiego w branży technicznej ok. 340 godz. z wykształceniem min. średnim zawodowym (technik obróbki skrawaniem, technik elektryk, technik elektronik, technik mechanik); z min. podstawową znajomością języka angielskiego; z dobrą znajomością obsługi komputera (środowisko Windows); bez operatora obrabiarek; znajdujące się w szczególnej sytuacji na rynku pracy* III/IV kwartał Szkolenie nie będzie realizowane z uwagi na brak środków finansowych oraz odpowiednich kandydatów 12 Specjalista logistyk w branży transportowej -zarządzanie w transporcie; -spedycja; -lektorat języka angielskiego w branży transportowej; -obsługa komputera; -2 miesiące praktyki pracy na stanowisku logistyka w przedsiębiorstwie transportowym. ok. 680 godz. z wyższym wykształceniem i dobrą znajomością dwóch języków obcych, w tym języka angielskiego; logistyka w branży transportowej; sytuacji na

8 13 Prawo jazdy kat. C+E - zgodnie z programem zawartym w przepisach resortowych. umiejętności i uprawnień do kierowania samochodami ciężarowymi z naczepami. 45 godz. Osoby posiadające prawo jazdy kat. C oraz uprawnienia w zakresie przewozu rzeczy; bez w zawodzie kierowcy; sytuacji na I/II kwartał Szkolenie było realizowane w trybie szkoleń indywidualnych MEN *** -zaświadczenie o ukończeniu szkolenia podstawowego/ dodatkowego dla osób ubiegających się o prawo jazdy kategorii C+E 14 Szkolenie w ramach kwalifikacji wstępnej przyspieszonej dla prawa jazdy kat. C, C+E, - zgodnie z programem zawartym w przepisach resortowych. uprawnień niezbędnych do w zawodach: kierowca samochodu ciężarowego, kierowca samochodu ciężarowego z naczepami. 140 godz. Osoby z prawem jazdy kat. C, C+E, (wydanym po r. które ukończyły 21 lat), bez w zawodzie kierowcy; sytuacji na 2x -Świadectwo Kwalifikacji Zawodowej 15 Szkolenie okresowe prowadzone w formie kursu okresowego dla prawa jazdy kat. C, C+E, - zgodnie z programem zawartym w przepisach resortowych. uprawnień niezbędnych do w zawodach: kierowca samochodu ciężarowego, kierowca samochodu ciężarowego z naczepami. 35 godz. Osoby z prawem jazdy kat. C, C+E, (wydanym przed r.), bez w zawodzie kierowcy; sytuacji na II/III kwartał -Świadectwo Kwalifikacji Zawodowej

9 16 Pracownik magazynowy z obsługą wózka jezdniowego z napędem silnikowym - podstawy teoretycznozawodowe w pracy na stanowisku magazyniera; - obsługa, kierowanie wózkami jezdniowymi oraz bezpieczna wymiana butli; -obsługa kasy fiskalnej; -zajęcia komputerowe z obsługi licencjonowanego programu fakturowo-magazynowego; pracy w zawodzie magazyniera z uprawnieniami do obsługi wózka jezdniowego z napędem silnikowym. Uczestnicy nabędą również umiejętności: obsługi komputera, kasy fiskalnej i fakturowania. ok.280 godz. z wykształceniem średnim; z dobrą koordynacją wzrokoworuchową; bez w zawodzie magazyniera; sytuacji na 2x -zaświadczenie kwalifikacyjne do obsługi urządzeń transportu bliskiego wydane przez Urząd Dozoru Technicznego 17 Kierowca wózka jezdniowego z napędem silnikowym i bezpieczną wymianą butli gazowych -typy i budowa wózków jezdniowych; -wiadomości z zakresu ładunkoznawstwa i bhp; -bezpieczna wymiana butli; -praktyczna nauka jazdy i wymiana butli pod nadzorem instruktora umiejętności i uprawnień (egzamin UDT) pracy w zawodzie kierowcy-operatora wózków jezdniowych wszystkich typów oraz uprawnień do wymiany butli z gazem propan - butan w wózkach zasilanych gazem ok. 67 godz. bez kwalifikacji zawodowych; bez operatorakierowcy wózków jezdniowych; będące rynku pracy* 2x -zaświadczenie kwalifikacyjne do obsługi urządzeń transportu bliskiego wydane przez Urząd Dozoru Technicznego 18 Przedstawiciel handlowy -rynek i jego komunikacja marketingowa, -planowanie i organizacja czasu pracy przedstawiciela, -komunikacja, -źródła informacji o rynku, -metody pozyskiwania klientów, pracy w zawodzie przedstawiciela handlowego. ok. 260 ; z wykształceniem min. średnim, posiadające prawo jazdy kat. B, ze znajomością obsługi komputera (Windows); z umiejętnościami komunikacyjnymi

10 przygotowanie i organizacja spotkania z klientem, -przeprowadzenie prezentacji, - psychologia sprzedaży i komunikacji z klientem - obsługa kasy fiskalnej; - obsługa licencjonowanego programu fakturowomagazynowego; i zdolnościami organizacyjnymi; bez zdrowotnych do wykonywania pracy w ww. zawodzie; predyspozycje do pracy z klientem; będące 19 Kasjer fakturzysta -podstawy teoretycznozawodowe niezbędne w pracy na stanowisku kasjerafakturzysty; -obsługa kasy fiskalnej; -zajęcia komputerowe z obsługi licencjonowanego programu fakturowo-magazynowego; - warsztaty z autoprezentacji pracy na stanowisku kasjera fakturzysty, w tym obsługi komputera i kasy fiskalnej ok. 230 godz. z wykształceniem gastronomicznym lub handlowym lub doświadczeniem w w/w zawodach; z umiejętnościami komunikacyjnymi; odporne na stres; zdolność współpracy w zespole; bez w branży handlowej; będące rynku pracy * Profesjonalny sprzedawca -podstawy teoretycznozawodowe niezbędne w pracy na stanowisku sprzedawcy; -obsługa kasy fiskalnej; -zajęcia komputerowe z obsługi licencjonowanego programu fakturowo-magazynowego; - warsztaty z autoprezentacji pracy w zawodzie sprzedawcy, w tym obsługi komputera, kas fiskalnych, terminali płatniczych, fakturowania ok. 270 godz. z umiejętnościami komunikacyjnymi; odporne na stres; zdolność współpracy w zespole; bez w branży handlowej; będące 20

11 21 Profesjonalny sprzedawca z modułem języka angielskiego -podstawy teoretycznozawodowe niezbędne w pracy na stanowisku sprzedawcy; -lektorat języka angielskiego w branży handlowej; -obsługa kasy fiskalnej; -zajęcia komputerowe z obsługi licencjonowanego programu fakturowo-magazynowego; - warsztaty z autoprezentacji pracy w zawodzie sprzedawcy, w tym obsługi komputera, kas fiskalnych, terminali płatniczych, fakturowania oraz podstawowej umiejętności porozumiewania się w języku angielskim w branży handlowej. ok. 330 godz. z podstawową znajomością języka angielskiego, z umiejętnościami komunikacyjnymi; odporne na stres; zdolność współpracy w zespole; bez w branży handlowej; będące Recepcjonistka z językiem angielskim -podstawy teoretycznozawodowe niezbędne w pracy na stanowisku recepcjonisty; -lektorat języka angielskiego w branży hotelarskiej; u pracodawców pracy w zawodzie recepcjonisty np. w hotelach, pensjonatach itp. z wykorzystaniem znajomości języka angielskiego ok. 4 godz. posiadające min. wykształcenie średnie w branży hotelarskiej, dobrą znajomość języka angielskiego, komunikatywne, odporne na stres, umiejętność współpracy w grupie, bez w zawodzie recepcjonisty; będące rynku pracy*

12 23 Florystyka z elementami dekoracji i aranżacji wnętrz -podstawy teoretycznozawodowe niezbędne w pracy w zawodzie florysty; -obsługa kasy fiskalnej oraz terminali płatniczych; - zdobienie przedmiotów użytkowych metodą decupage; -aranżacja wnętrz; -moduł przedsiębiorczości, pracy w kwiaciarni lub do uruchomienia własnej działalności gospodarczej w tym zakresie. ok. 360 godz. z dobrym stanem zdrowia; bez z umiejętnościami komunikacyjnymi, manualnymi i uzdolnieniami artystycznymi z poczuciem estetyki; zainteresowane układaniem kompozycji kwiatowych; będące 24 Kosmetyczka-wizażystka ze stylizacją paznokci -wizaż; -kosmetyka; -makijaż; -stylizacja paznokci; -zasady postępowania z klientem; -moduł przedsiębiorczości; -1,5 miesiąca praktyki pracy w charakterze kosmetyczki-wizażystki, stylistki paznokci lub uruchomienia własnej działalności gospodarczej w tym zakresie. ok. 430 godz. z wykształceniem średnim, zainteresowane kosmetyką i modą; ze zdolnościami manualnymi i poczuciem estetyki; z umiejętnościami komunikacyjnymi; miłą aparycją; bez skłonności do alergii; bez zdrowotnych do wykonywania pracy w ww. zawodzie; będące 25 Fryzjer-stylista -zasady pracy w nowoczesnym salonie fryzjerskim; -balayage, pasemka, refleksy; -techniki farbowania (farby pracy w charakterze fryzjera-stylisty lub uruchomienia własnej działalności gospodarczej ok. 465 godz. z wykształceniem min. zasadniczym zawodowym w zakresie fryzjerstwa; ze zdolnościami III kwartał Szkolenie nie będzie realizowane z uwagi na brak

13 trwałe i półtrwałe); -koloryzacja wielowymiarowa; -przedłużenie włosów; - kolorymetria; -nowoczesne techniki strzyżeń; -moduł przedsiębiorczości; -2 miesiące praktyki w tym zakresie. manualnymi, z poczuciem estetyki; z umiejętnościami komunikacyjnymi; bez skłonności do alergii; bez zdrowotnych do wykonywania pracy w ww. zawodzie; będące odpowiednich kandydatów 26 Kelner-barman z językiem angielskim -zasady obsługi gości; -nowoczesne formy przygotowania potraw; -towaroznawstwo alkoholowe i miksologia; -enologia i sommelierstwo (podział win, kraje winiarskie, techniki podawania wina); -technologia sporządzania napojów, deserów i przekąsek; -organizacja i obsługa przyjęć okolicznościowych; -systemy rozliczeń za pomocą kasy fiskalnej, wystawianie rachunków i faktur; -barista (użytkowe gatunki kawy, techniki przygotowania i parzenia kawy, spienianie mleka, obsługa sprzętu baristycznego, przygotowywanie wszystkich rodzajów kaw), -lektorat języka angielskiego;, w tym umiejętności porozumiewania się w języku angielskim, pracy w zawodzie kelnerbarman. ok. 340 godz. z wykształceniem gastronomicznym lub doświadczeniem zawodowym w w/w branży; z umiejętnościami komunikacyjnymi; z miłą aparycją; bez zdrowotnych do wykonywania pracy w ww. zawodzie; będące 15

14 27 Grafika i animacja komputerowa z reklamą i tworzeniem stron WWW -nauka obsługi programów m.in.: Photoshop; CorelDraw; Adobe Flash; -tworzenie stron internetowych w HTML i CSS; -moduł przedsiębiorczości, pracy w zakresie projektowania stron internetowych, tworzenia reklamy i grafiki komputerowej lub uruchomienia działalności gospodarczej w tym zakresie. ok.440 godz. z wykształceniem min. średnim; z dobrą umiejętnością obsługi komputera (Windows- MS Office), z uzdolnieniami plastycznymi; wyobraźnią przestrzenną; kreatywne; z dobrą koordynacją wzrokoworuchową; bez grafika komputerowego; będące 28 Projektowanie w środowisku trójwymiarowym w programach: AutoCAD, Autodesk Inventor i AutoCAD Civil 3D -teoretyczno-zawodowe podstawy dotyczące AutoCAD; -warsztaty komputerowe AutoCAD; -nakładki branżowe: Autodesk Inventor lub AutoCAD Civil 3D -podstawy kosztorysowania; -moduł przedsiębiorczości; u pracodawców pracy w zakresie projektowania w środowisku trójwymiarowym, w programach: AutoCAD, Autodesk Inventor i AutoCAD Civil 3D stopień podstawowy i zaawansowany lub uruchomienia działalności gospodarczej w tym zakresie. ok. 340 godz. z wykształceniem wyższym inżynierskim: budowlanym lub mechanicznym; z dobrą znajomością obsługi komputera (środowisko Windows); bez w zakresie projektowania z wykorzystaniem specjalistycznych programów komputerowych; będące rynku pracy*. -Międzynarodowy Certyfikat Autodesk wydany w języku angielskim

15 29 Szkolenie z zakresu umiejętności poszukiwania pracy niezbędnych do poruszania się po rynku pracy. ok.3 tyg. będące 4x15 osób I, II, III, IV kwartał -metody pracy w Klubie Pracy; -kompetencje a predyspozycje zawodowe; -bariery na drodze do zatrudnienia; -formy zatrudnienia; -dokumenty aplikacyjne; -sztuka mówienia i prezentacji; -rozmowa kwalifikacyjna; -plan poszukiwania pracy; -aktywne poszukiwanie pracy 30 Kursy indywidualne Nabycie, podwyższenie lub zmiana kwalifikacji zawodowych. wg potrzeb (zgodnie z obowiązującymi przepisami) Uzasadnienie celowości szkolenia (m.in. deklaracja pracodawcy o gotowości zatrudnienia po zakończeniu kursu w ramach umowy o pracę na stanowisku zgodnym z kierunkiem szkolenia lub oświadczenie osoby j o uruchomieniu działalności gospodarczej o profilu zgodnym z odbywanym szkoleniem) ok. 220 osób wg potrzeb -wynikające ze specyfiki szkolenia z obowiązujący mi przepisami OGÓŁEM 665 osób * osoby będące rynku pracy to: 1) bezrobotni do 25 roku życia; 2) bezrobotni długotrwale lub kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka;

16 3) bezrobotni powyżej 50 roku życia; 4) bezrobotni bez kwalifikacji zawodowych, bez doświadczenia zawodowego lub bez wykształcenia średniego; 5) bezrobotni samotnie wychowujących co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia; 6) bezrobotni którzy po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęli zatrudnienia; 7) bezrobotni niepełnosprawni. ** faktyczny termin rozpoczęcia szkoleń grupowych uzależniony będzie od ilości osób zainteresowanych uczestnictwem w poszczególnych kursach oraz od wielkości środków finansowych przeznaczonych na realizację usług szkoleniowych. *** Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z dnia 17 lutego 2012 r.) **** Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 września 20 roku w sprawie standardów i warunków prowadzenia usług rynku pracy (Dz. U. Nr 177, poz z późn. zm.)

Orientacyjny czas trwania szkolenia w godzinach. Liczba uczestników szkolenia. Charakterystyka uczestników. Nazwa i zakres szkolenia. Lp.

Orientacyjny czas trwania szkolenia w godzinach. Liczba uczestników szkolenia. Charakterystyka uczestników. Nazwa i zakres szkolenia. Lp. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 18 Powiatowej Rady Rynku Pracy z dnia 15.12.2015. r. PLAN SZKOLEŃ OSÓB BEZROBOTNYCH ORAZ INNYCH UPRAWNIONYCH OSÓB PRZEWIDZIANY DO REALIZACJI PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY DLA

Bardziej szczegółowo

PLAN SZKOLEŃ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY WE WSCHOWIE NA ROK 2014. Szkolenia finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

PLAN SZKOLEŃ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY WE WSCHOWIE NA ROK 2014. Szkolenia finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. PLAN SZKOLEŃ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY WE WSCHOWIE NA ROK 2014 Szkolenia finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. L.P Nazwa i zakres szkoleń 1. Magazynier z obsługą komputera, kasy fiskalnej

Bardziej szczegółowo

PLAN SZKOLEŃ ORGANIZOWANYCH w 2015r. PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W BIAŁYMSTOKU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ

PLAN SZKOLEŃ ORGANIZOWANYCH w 2015r. PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W BIAŁYMSTOKU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ PLAN SZKOLEŃ ORGANIZOWANYCH w 2015r. PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W BIAŁYMSTOKU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ L.p. Nazwa i zakres szkolenia Liczba miejsc dla uczestników szkolenia

Bardziej szczegółowo

PLAN SZKOLEŃ NA 2014 ROK

PLAN SZKOLEŃ NA 2014 ROK PLAN SZKOLEŃ NA 2014 ROK Nazwa szkolenia Zakres szkolenia Liczba miejsc dla uczestników BRUKARZ PODSTAWOWE SZKOLENIE KOMPUTEROWE - techniczne podstawy budownictwa i robót brukarskich; - podstawy wiedzy

Bardziej szczegółowo

PLAN SZKOLEŃ ORGANIZOWANYCH w 2012r. PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W BIAŁYMSTOKU

PLAN SZKOLEŃ ORGANIZOWANYCH w 2012r. PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W BIAŁYMSTOKU PLAN SZKOLEŃ ORGANIZOWANYCH w 2012r. PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W BIAŁYMSTOKU L.p. Nazwa i zakres szkolenia Liczba miejsc dla uczestników szkolenia Przewidywany termin realizacji szkolenia (kwartały)

Bardziej szczegółowo

LISTA SZKOLEŃ DO REALIZACJI W RAMACH ZAPROSZENIA DO SKŁADANIA OFERT Z DNIA 28.05.2012r.

LISTA SZKOLEŃ DO REALIZACJI W RAMACH ZAPROSZENIA DO SKŁADANIA OFERT Z DNIA 28.05.2012r. LISTA SZKOLEŃ DO REALIZACJI W RAMACH ZAPROSZENIA DO SKŁADANIA OFERT Z DNIA 28.05.2012r. Lp. 1. Nowoczesny sekretariat obsługa komputera (Word, Excel, Internet), Kodeks Pracy, zagadnienia kadrowe, obsługa

Bardziej szczegółowo

Plan szkoleń z Europejskiego Funduszu Społecznego na rok 2013 dla osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Bielsku-Białej

Plan szkoleń z Europejskiego Funduszu Społecznego na rok 2013 dla osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Bielsku-Białej POWIATOWY URZĄD PRACY CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ ul. Partyzantów 55 43-300 Bielsko-Biała tel. 4965172 Urząd Pracy fax. 4965151 Plan szkoleń z Europejskiego Funduszu Społecznego na rok 2013 dla osób

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Rzeźnicza 12, 41-200 Sosnowiec, tel. 32/ 297-87-00 PLAN SZKOLEŃ NA 2016 ROK LP. Nazwa i zakres Liczba miejsc dla uczestników szkoleń Przewidywany termin realizacji Orientacyjny

Bardziej szczegółowo

PLAN KIERUNKÓW SZKOLEŃ NA 2015 ROK

PLAN KIERUNKÓW SZKOLEŃ NA 2015 ROK Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 8/2015 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Wałbrzychu z dnia 12.02.2015r. PLAN KIERUNKÓW SZKOLEŃ NA 2015 ROK LP. NAZWA I ZAKRES TRWANIA 1 2 3 4 5 6 7 1. Sprzedawca z obsługą

Bardziej szczegółowo

Plan szkoleń na 2014r. Powiatowy Urząd Pracy w Świętochłowicach planuje przeprowadzić następujące szkolenia.

Plan szkoleń na 2014r. Powiatowy Urząd Pracy w Świętochłowicach planuje przeprowadzić następujące szkolenia. Plan szkoleń na 2014r. Powiatowy Urząd Pracy w Świętochłowicach planuje przeprowadzić następujące. Lp. 1 Szkolenia współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego dla osób bezrobotnych oraz realizowane

Bardziej szczegółowo

Plan szkoleń na 2015r. Powiatowy Urząd Pracy w Świętochłowicach planuje przeprowadzić następujące szkolenia.

Plan szkoleń na 2015r. Powiatowy Urząd Pracy w Świętochłowicach planuje przeprowadzić następujące szkolenia. Plan szkoleń na 2015r. Powiatowy Urząd Pracy w Świętochłowicach planuje przeprowadzić następujące. Lp. 1 Nazwa i zakres Spawanie blach i rur spoinami pachwinowymi metodą MAG, spawanie doczołowe blach metodą

Bardziej szczegółowo

Termin realizacji szkolenia/liczba godzin. 67 h 10

Termin realizacji szkolenia/liczba godzin. 67 h 10 SZKOLENIA OSÓB BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY PLANOWANE DO REALIZACJI PRZEZ POWIATOWE URZĘDY PRACY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO W ROKU 2015. Lp. Nazwa szkolenia Powiatowy Urząd Pracy w Augustowie Termin

Bardziej szczegółowo

AKTUALIZACJA 2015. 27.10.2015 r.

AKTUALIZACJA 2015. 27.10.2015 r. AKTUALIZACJA 2015 27.10.2015 r. Nazwa Zakres DZIAŁ 1 1 Technologie robót wykończeniowych wraz z uprawniami elektroenergetycznymi do 1 kv 2 w ach których szkole jest zewnętrznym ukończe finansowane ze środków

Bardziej szczegółowo

Plan szkoleń grupowych na 2015 rok dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy przewidzianych do realizacji przez Powiatowy Urząd Pracy w Tucholi

Plan szkoleń grupowych na 2015 rok dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy przewidzianych do realizacji przez Powiatowy Urząd Pracy w Tucholi Plan szkoleń grupowych na 2015 rok dla bezrobotnych i poszukujących pracy przewidzianych do realizacji przez Powiatowy Urząd Pracy w Tucholi L.p. Nazwa i zakres Liczba miejsc Przewidywany termin realizacji.

Bardziej szczegółowo

Plan szkoleń przewidzianych do realizacji przez Powiatowy Urząd Pracy w Cieszynie w 2015 roku

Plan szkoleń przewidzianych do realizacji przez Powiatowy Urząd Pracy w Cieszynie w 2015 roku Plan szkoleń ch do przez Powiatowy Urząd Pracy w Cieszynie w 2015 roku Cieszyn, dnia 26.02015r. Szkolenia realizowane w ramach Funduszu Pracy Szkolenie z zakresu umiejętności aktywnego poszukiwania pracy

Bardziej szczegółowo

KIERUNKI SZKOLEŃ ORGANIZOWANYCH w 2009r. PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W BIAŁYMSTOKU

KIERUNKI SZKOLEŃ ORGANIZOWANYCH w 2009r. PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W BIAŁYMSTOKU KIERUNKI SZKOLEŃ ORGANIZOWANYCH w 2009r. PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W BIAŁYMSTOKU L.p. Nazwa i zakres szkolenia Liczba miejsc dla uczestników szkolenia Przewidywany termin realizacji szkolenia (kwartały)

Bardziej szczegółowo

PLAN SZKOLEŃ GRUPOWYCH NA 2015 ROK WSPÓŁFINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO W RAMACH

PLAN SZKOLEŃ GRUPOWYCH NA 2015 ROK WSPÓŁFINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO W RAMACH Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 6/2015 Powiatowej Rady Rynku Pracy w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 06.02.2015r. PLAN SZKOLEŃ GRUPOWYCH NA 2015 ROK WSPÓŁFINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

Bardziej szczegółowo

Planowany termin realizacji. 1 Stolarz meblowy II-III kwartał 10 osób Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia. Dane z terenu powiatu choszczeńskiego

Planowany termin realizacji. 1 Stolarz meblowy II-III kwartał 10 osób Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia. Dane z terenu powiatu choszczeńskiego Dane z terenu powiatu białogardzkiego 1 Stolarz meblowy II-III kwartał 10 osób Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia 2 Tapicer II-III kwartał 10 osób Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia 3 Ratownik wodny

Bardziej szczegółowo

Przewidywany termin realizacji czas trwania. kwartał min. 120 godzin. 2 x 10 II i III kwartał min. 120 godzin

Przewidywany termin realizacji czas trwania. kwartał min. 120 godzin. 2 x 10 II i III kwartał min. 120 godzin PLAN SZKOLEŃ GRUPOWYCH PRZEWIDZIANYCH DO REALIZACJI W ROKU 2015 Lp. Nazwa szkolenia Liczba miejsc 1. Nowoczesny sprzedawcafakturzysta z obsługą kas fiskalnych i terminali płatniczych 2x15 Przewidywany

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Sochaczewie PLAN SZKOLEŃ NA 2014 r.

Powiatowy Urząd Pracy w Sochaczewie PLAN SZKOLEŃ NA 2014 r. Powiatowy Urząd Pracy w Sochaczewie PLAN SZKOLEŃ NA 2014 r. SZKOLENIA GRUPOWE WSPÓŁFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW EFS Lp. Nazwa szkolenia 1. Kurs spawacza metodą TIG oraz MAG. 2. Specjalista ds. księgowokadrowych.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA REKRUTACJI NA SZKOLENIA GRUPOWE PRZEWIDZIANE DO REALIZACJI W 2013 R. W RAMACH ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY

INFORMACJA DOTYCZĄCA REKRUTACJI NA SZKOLENIA GRUPOWE PRZEWIDZIANE DO REALIZACJI W 2013 R. W RAMACH ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY CAZ/RP-550-4-4/13 POWIATOWY URZĄD PRACY W LIMANOWEJ INFORMACJA DOTYCZĄCA REKRUTACJI NA SZKOLENIA GRUPOWE PRZEWIDZIANE DO REALIZACJI W 2013 R. W RAMACH ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY LP. NAZWA SZKOLENIA TERMIN

Bardziej szczegółowo

Plan Szkoleń na rok 2013 (Europejski Fundusz Społeczny)

Plan Szkoleń na rok 2013 (Europejski Fundusz Społeczny) Plan Szkoleń na rok 2013 (Europejski Fundusz Społeczny) Plan szkoleń na rok 2013 został opracowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 września 2010 roku w sprawie

Bardziej szczegółowo

AKTUALIZACJA 2015. 30.06.2015 r.

AKTUALIZACJA 2015. 30.06.2015 r. AKTUALIZACJA 2015 30.06.2015 r. Nazwa Zakres DZIAŁ 1 1 Technologie robót wykończeniowych wraz z uprawniami elektroenergetycznymi do 1 kv 2 w ach których szkole jest zewnętrznym ukończe finansowane ze środków

Bardziej szczegółowo

AKTUALIZACJA. 17.11.2014 r.

AKTUALIZACJA. 17.11.2014 r. AKTUALIZACJA 2014 17.11.2014 r. Lp. Nazwa Zakres Charakterystyka osób, ukończenie DZIAŁ 1 finansowane ze środków Funduszu Pracy 1 2 Szukam pracy w klubie pracy w Świdnicy Szukam pracy w klubie pracy w

Bardziej szczegółowo

PLAN SZKOLEŃ GRUPOWYCH OSÓB BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY W ROKU 2017

PLAN SZKOLEŃ GRUPOWYCH OSÓB BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY W ROKU 2017 PLAN SZKOLEŃ GRUPOWYCH OSÓB BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY W ROKU 2017 LP Nazwa szkolenia Zakres szkolenia Liczba osób Charakterystyka osób, dla których przeznaczone

Bardziej szczegółowo

PLAN SZKOLEŃ NA 2009 ROK

PLAN SZKOLEŃ NA 2009 ROK PLAN SZKOLEŃ NA 2009 ROK PODSTAWA PRAWNA: 1. Art. 40 i 49 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity z dnia 9 kwietnia 2008 roku Dz. U. Nr 69,

Bardziej szczegółowo

PLAN SZKOLEŃ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W CHEŁMNIE NA 2014 ROK

PLAN SZKOLEŃ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W CHEŁMNIE NA 2014 ROK PLAN SZKOLEŃ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W CHEŁMNIE NA 2014 ROK Lp. NAZWA I ZAKRES SZKOLENIA 1 Magazynier z obsługą wózków jezdniowych z napędem silnikowym + bezpieczna obsługa/wymiana butli gazowym (propanbutan).

Bardziej szczegółowo

Realizacja w ramach środków Funduszu Pracy Algorytm

Realizacja w ramach środków Funduszu Pracy Algorytm L.p. Nazwa i zakres szkolenia Liczba miejsc dla uczestników Przewidywany termin realizacji i orientacyjny czas trwania w godzinach Charakterystyka osób, dla których szkolenie jest przeznaczone Realizacja

Bardziej szczegółowo

Szkolenia zrealizowane w powiatowych urzędach pracy w województwie podkarpackim w 2015 roku

Szkolenia zrealizowane w powiatowych urzędach pracy w województwie podkarpackim w 2015 roku Szkolenia zrealizowane w powiatowych urzędach pracy w województwie podkarpackim w 2015 roku 1 Rzeszów 2016 2 SPIS TREŚCI WSTĘP... 5 LICZBA OSÓB PRZESZKOLONYCH W 2015 R. W ROZBICIU NA POSZCZEGÓLNE KATEGORIE

Bardziej szczegółowo

Plan szkoleń Powiatowego Urzędu Pracy w Pile na 2013 rok

Plan szkoleń Powiatowego Urzędu Pracy w Pile na 2013 rok Plan szkoleń Powiatowego Urzędu Pracy w Pile na 2013 rok LP. 1. NAZWA I ZAKRES SZKOLENIA Jak założyć i prowadzić własną firmę Zakres szkolenia obejmuje nabycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do prowadzenia

Bardziej szczegółowo

Plan szkoleń przewidzianych do realizacji przez Powiatowy Urząd Pracy w Cieszynie w 2015 roku

Plan szkoleń przewidzianych do realizacji przez Powiatowy Urząd Pracy w Cieszynie w 2015 roku zrealizowane zrealizowane zrealizowane Plan szkoleń ch do przez Powiatowy Urząd Pracy w Cieszynie w 2015 roku Cieszyn, dnia 26.02015r. Szkolenia realizowane w ramach Funduszu Pracy Szkolenie z zakresu

Bardziej szczegółowo

Plan Szkoleń na rok 2014 (Europejski Fundusz Społeczny)

Plan Szkoleń na rok 2014 (Europejski Fundusz Społeczny) Plan Szkoleń na rok 2014 (Europejski Fundusz Społeczny) Lp. Nazwa i zakres Plan szkoleń na rok 2014 został opracowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 września 20

Bardziej szczegółowo

PLAN SZKOLEŃ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W CHEŁMNIE NA 2017 ROK

PLAN SZKOLEŃ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W CHEŁMNIE NA 2017 ROK PLAN SZKOLEŃ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W CHEŁMNIE NA 2017 ROK Lp. NAZWA I ZAKRES SZKOLENIA LICZBA MIEJSC DLA UCZESTNIKÓ W SZKOLENIA PRZEWIDYWANY TERMIN REALIZACJI ORIENTA- CYJNY CZAS TRWANIA SZKOLENIA W

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIA OSÓB BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY PLANOWANE DO REALIZACJI PRZEZ POWIATOWE URZĘDY PRACY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO W ROKU 2016.

SZKOLENIA OSÓB BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY PLANOWANE DO REALIZACJI PRZEZ POWIATOWE URZĘDY PRACY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO W ROKU 2016. SZKOLENIA OSÓB BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY PLANOWANE DO REALIZACJI PRZEZ POWIATOWE URZĘDY PRACY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO W ROKU 2016. Lp. Nazwa szkolenia Powiatowy Urząd Pracy w Augustowie Kierowca

Bardziej szczegółowo

PLAN SZKOLEŃ ORGANIZOWANYCH w 2015r. PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W BIAŁYMSTOKU W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

PLAN SZKOLEŃ ORGANIZOWANYCH w 2015r. PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W BIAŁYMSTOKU W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO PLAN SZKOLEŃ ORGANIZOWANYCH w 2015r. PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W BIAŁYMSTOKU W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO L.p. Nazwa i zakres szkolenia Liczba miejsc dla uczestników

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO (GDYNIA) Nazwa Szkolenia

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO (GDYNIA) Nazwa Szkolenia ZAŁĄCZNIK NR 1 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO (GDYNIA) Nazwa Szkolenia Obsługa dźwigów budowlanych Obsługa dźwigów towarowych Dźwigi samojezdne - HDS Obsługa podestów ruchomych Kierowca wózków jezdniowych z wymianą

Bardziej szczegółowo

CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ

CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ POWIATOWY URZĄD PRACY W WEJHEROWIE CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ PLAN SZKOLEŃ GRUPOWYCH NA 20 r. - (modyfikacja z dnia 27.05.20 r.) LP NAZWA I ZAKRES SZKOLENIA LICZBA UCZESTNIKÓW PRZEWIDYWANY TERMIN REALIZACJI,

Bardziej szczegółowo

Analiza skuteczności i efektywności szkoleń za rok 2012

Analiza skuteczności i efektywności szkoleń za rok 2012 POWIATOWY URZĄD PRACY W PŁOŃSKU Analiza skuteczności i efektywności szkoleń za rok 2012 Zgodnie z 83 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 września 2010r w sprawie standardów i

Bardziej szczegółowo

PLAN SZKOLEŃ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W CHEŁMNIE NA 2017 ROK

PLAN SZKOLEŃ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W CHEŁMNIE NA 2017 ROK PLAN SZKOLEŃ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W CHEŁMNIE NA 2017 ROK Lp. NAZWA I ZAKRES SZKOLENIA LICZBA MIEJSC DLA UCZESTNIKÓW SZKOLENIA PRZEWIDYWANY TERMIN REALIZACJI ORIENTA- CYJNY CZAS TRWANIA SZKOLENIA W

Bardziej szczegółowo

PLAN SZKOLEŃ NA 2015 ROK PO ZMIANACH

PLAN SZKOLEŃ NA 2015 ROK PO ZMIANACH POWIATOWY URZĄD PRACY W LUBACZOWIE ul. Tadeusza Kościuszki 141 tel. (16) 632 13 86 REGON 650960857 37-600 Lubaczów (16) 632 08 51 NIP 7931045758 e-mail: pup@puplubaczow.pl (16) 632 08 52 faks: wew. 250

Bardziej szczegółowo

Przewidywany termin realizacji i orientacyjny czas trwania w godzinach luty listopad 80 godzin

Przewidywany termin realizacji i orientacyjny czas trwania w godzinach luty listopad 80 godzin PLAN SZKOLEŃ DLA OSÓB BEZROBOTNYCH I INNYCH OSÓB UPRAWNIONYCH ORGANIZOWANYCH PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W RYKACH W 2017r. Lp. Nazwa i zakres szkolenia 1. Szkolenie z zakresu umiejętności poszukiwania

Bardziej szczegółowo

Analiza skuteczności i efektywności szkoleń za rok 2009

Analiza skuteczności i efektywności szkoleń za rok 2009 POWIATOWY URZĄD PRACY W PŁOŃSKU Analiza skuteczności i efektywności szkoleń za rok 2009 W okresie od 01.01.2009r. 31.12.2009r. Powiatowy Urząd Pracy w Płońsku skierował na szkolenia i przekwalifikowania

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Policach. Plan szkoleń grupowych na 2013 r.

Powiatowy Urząd Pracy w Policach. Plan szkoleń grupowych na 2013 r. Powiatowy Urząd Pracy w Policach. Plan szkoleń grupowych na 2013 r. Nazwa szkolenia oraz cele Orientacyjna liczba godzin Planowana liczba miejsc dla uczestników szkolenia Przewidywany termin realizacji

Bardziej szczegółowo

Dokument opracowały: Aldona Ratajczak Monika Zawadzka. Wągrowiec 2014

Dokument opracowały: Aldona Ratajczak Monika Zawadzka. Wągrowiec 2014 PLAN SZKOLEŃ Projekt pn., współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VI Działanie 6.1 Poddziałanie 6.1.3 Dokument opracowały: Aldona Ratajczak

Bardziej szczegółowo

PLAN SZKOLEŃ DLA OSÓB BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY Z ZAKRESU AKTYWNEGO POSZUKIWANIA PRACY W KLUBIE PRACYNA ROK 2013 FUNDUSZ PRACY

PLAN SZKOLEŃ DLA OSÓB BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY Z ZAKRESU AKTYWNEGO POSZUKIWANIA PRACY W KLUBIE PRACYNA ROK 2013 FUNDUSZ PRACY PUP OLKUSZ Lp. nazwaizakres planowana osób 1. Szkolenie z zakresu umiejętności w aktywnym poszukiwaniu pracy - opanowanie umiejętności autoprezentacji, pisania dokumentów aplikacyjnych, - przygotowanie

Bardziej szczegółowo

PLAN SZKOLEŃ realizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Jaśle w 2014 r. Orientacyjny czas trwania szkolenia (w godz.)

PLAN SZKOLEŃ realizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Jaśle w 2014 r. Orientacyjny czas trwania szkolenia (w godz.) POWIATOWY URZĄD PRACY W J A Ś L E 38-200 Jasło, Rynek 18 tel./fax: 0~13 446-50-83, e-mail: sekretariat@pup-jaslo.pl, www: pup-jaslo.pl PLAN SZKOLEŃ realizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Jaśle w 2014

Bardziej szczegółowo

PLAN SZKOLEŃ GRUPOWYCH OSÓB BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY W ROKU 2017

PLAN SZKOLEŃ GRUPOWYCH OSÓB BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY W ROKU 2017 PLAN SZKOLEŃ GRUPOWYCH OSÓB BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY W ROKU 2017 LP Nazwa szkolenia Zakres szkolenia Liczba osób Charakterystyka osób, dla których przeznaczone

Bardziej szczegółowo

Analiza skuteczności i efektywności szkoleń realizowanych w 2014 roku przez Powiatowy Urząd Pracy we Wschowie

Analiza skuteczności i efektywności szkoleń realizowanych w 2014 roku przez Powiatowy Urząd Pracy we Wschowie Analiza skuteczności i efektywności szkoleń realizowanych w 214 roku przez Powiatowy Urząd Pracy we Wschowie W 214 roku Powiatowy Urząd Pracy we Wschowie realizował szkolenia dla osób bezrobotnych i poszukujących

Bardziej szczegółowo

CAZ/RP-EFS-550-5-6/15

CAZ/RP-EFS-550-5-6/15 CAZ/RP-EFS-550-5-6/15 POWIATOWY URZĄD PRACY W LIMANOWEJ PLAN SZKOLEŃ GRUPOWYCH PRZEWIDZIANYCH DO REALIZACJI W 2015 R. W RAMACH PROJEKTU AKTYWIZACJA OSÓB W WIEKU 30 LAT I WIĘCEJ POZOSTAJĄCYCH BEZ PRACY

Bardziej szczegółowo

Termin realizacji szkolenia. kwiecień. marzec/ marzec/ kwiecień 14

Termin realizacji szkolenia. kwiecień. marzec/ marzec/ kwiecień 14 SZKOLENIA OSÓB BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY PLANOWANE DO REALIZACJI PRZEZ POWIATOWE URZĘDY PRACY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO W ROKU 2014. Lp. Nazwa szkolenia Powiatowy Urząd Pracy w Augustowie 1. ABC

Bardziej szczegółowo

Analiza skuteczności i efektywności szkoleń organizowanych w 2009 roku.

Analiza skuteczności i efektywności szkoleń organizowanych w 2009 roku. Dokument sporządzony zgodnie z 40 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 marca 2007 w sprawie szczegółowych warunków prowadzenia przez publiczne służby zatrudnienia usług rynku pracy.

Bardziej szczegółowo

PLAN SZKOLEŃ NA ROK 2015 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój Tylko dla osób bezrobotnych do 30 r. ż.

PLAN SZKOLEŃ NA ROK 2015 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój Tylko dla osób bezrobotnych do 30 r. ż. Powiatowy Urząd Pracy w Gliwicach PLAN SZKOLEŃ NA ROK 2015 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój Tylko dla osób bezrobotnych 30 r. ż. Zmiany Planu zatwierdzone dnia 21.05.2015r. l.p Nazwa

Bardziej szczegółowo

ILOŚĆ GODZIN / TERMIN SZKOLENIA 04-24.05.2010 07-24.06.2010 06 24.09.2010 04 22.10.2010 60 10 21.05.2010 16 27.08.2010 15 26.11.2010 08 26.11.

ILOŚĆ GODZIN / TERMIN SZKOLENIA 04-24.05.2010 07-24.06.2010 06 24.09.2010 04 22.10.2010 60 10 21.05.2010 16 27.08.2010 15 26.11.2010 08 26.11. PLAN SZKOLEŃ: LP. SZKOLENIE / CHARAKTERYSTYKA OSÓB DLA KTÓRYCH SZKOLENIE JEST PRZEZNACZONE ILOŚĆ OSÓB ILOŚĆ GODZIN / TERMIN SZKOLENIA ZAKRES TEMATYCZNY 1 PODSTAWOWY KURS KOMPUTEROWY status osoby bezrobotnej.

Bardziej szczegółowo

PLAN SZKOLEŃ DLA OSÓB BEZROBOTNYCH (aktualizacja):

PLAN SZKOLEŃ DLA OSÓB BEZROBOTNYCH (aktualizacja): PLAN SZKOLEŃ DLA OSÓB BEZROBOTNYCH (aktualizacja): a) W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO NA 2014 ROK Lp. Nazwa i zakres szkolenia Liczba miejsc Przewidywany termin realizacji /rozpoczęcia/ Orientacyjny

Bardziej szczegółowo

60/10 Lakiernik samochodowy 01.09-29.10.2010 8 8 25 25 61/10 Monter kominków 15.09-08.10.2010 5 5 0 0

60/10 Lakiernik samochodowy 01.09-29.10.2010 8 8 25 25 61/10 Monter kominków 15.09-08.10.2010 5 5 0 0 EFEKTYWNOŚĆ SZKOLEŃ GRUPOWYCH ORGANIZOWANYCH W 2010 ROKU Nazwa szkolenia Termin szkolenia Skierow ani Ukoń czyli do 3 do 6 1/10 Grafika komputerowa z elementami 12.05-02.07.2010 8 8 25 38 projektowania

Bardziej szczegółowo

Plan szkoleń na 2016 rok aktualizacja

Plan szkoleń na 2016 rok aktualizacja Powiatowy Urząd Pracy 44-200 Rybnik ul. Jankowicka 1 tel. 32/4226095, 4260036, fax.4223962 e-mail: kancelaria@pup-rybnik.pl www.pup-rybnik.pl SZ.633-8/16/MK Rybnik, dn. 6.09.2016 r. Plan szkoleń na 2016

Bardziej szczegółowo

Oferta kursów w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wodzisławiu Śląskim

Oferta kursów w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wodzisławiu Śląskim Oferta kursów w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wodzisławiu Śląskim Zapraszamy do zapoznania się z ofertą kursową PCKZiU na rok 2016/2017 Placówka może przygotować kurs dostosowany

Bardziej szczegółowo

PLAN SZKOLEŃ GRUPOWYCH DLA OSÓB BEZROBOTNYCH NA 2011 ROK

PLAN SZKOLEŃ GRUPOWYCH DLA OSÓB BEZROBOTNYCH NA 2011 ROK Powiatowy Urząd Pracy w Oświęcimiu ul. Wyspiańskiego 10, 32602 Oświęcim www.pup.oswiecim.pl PLAN SZKOLEŃ GRUPOWYCH DLA OSÓB BEZROBOTNYCH NA 2011 ROK INFROMUJEMY, ŻE W 2011 ROKU URZĄD NIE BĘDZIE FINANSOWAŁ

Bardziej szczegółowo

KAMPANIA PROMOCYJNA NA RZECZ ROZWOJU ZASOBÓW LUDZKICH W POWIECIE KRAKOWSKIM MATERIAŁ OPRACOWANY PRZEZ URZĄD PRACY POWIATU KRAKOWSKIEGO

KAMPANIA PROMOCYJNA NA RZECZ ROZWOJU ZASOBÓW LUDZKICH W POWIECIE KRAKOWSKIM MATERIAŁ OPRACOWANY PRZEZ URZĄD PRACY POWIATU KRAKOWSKIEGO 2014 KAMPANIA PROMOCYJNA NA RZECZ ROZWOJU ZASOBÓW LUDZKICH W POWIECIE KRAKOWSKIM 2014 BZ-SZ BANK REZERW KADROWYCH Szanowny Pracodawco!!! Uprzejmie informujemy, że zgodnie z prowadzoną przez Urząd Pracy

Bardziej szczegółowo

Plan szkoleń oraz kryteria doboru kandydatów na poszczególne szkolenia finansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego:

Plan szkoleń oraz kryteria doboru kandydatów na poszczególne szkolenia finansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego: Plan szkoleń oraz kryteria doboru kandydatów na poszczególne szkolenia finansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego: Lp. Nazwa i zakres szkolenia Liczba miejsc 1. ABC przedsiębiorczości w zakresie

Bardziej szczegółowo

PLAN SZKOLEŃ GRUPOWYCH DLA OSÓB BEZROBOTNYCH Z FUNDUSZU PRACY 2008 ROK. Liczba miejsc uczestników szkoleń. 55 42 w tym 15 Kęty IX - XI

PLAN SZKOLEŃ GRUPOWYCH DLA OSÓB BEZROBOTNYCH Z FUNDUSZU PRACY 2008 ROK. Liczba miejsc uczestników szkoleń. 55 42 w tym 15 Kęty IX - XI Powiatowy Urząd Pracy w Oświęcimiu ul. Wyspiańskiego 10, 32-602 Oświęcim www.pup.oswiecim.pl PLAN SZKOLEŃ GRUPOWYCH DLA OSÓB BEZROBOTNYCH Z FUNDUSZU PRACY 2008 ROK Lp. 1 Nazwa i zakres szkolenia Szkolenie

Bardziej szczegółowo

PLAN SZKOLEŃ GRUPOWYCH NA 2013R. DLA OSÓB BEZROBOTNYCH I INNYCH OSÓB UPRAWNIONYCH DO SZKOLENIA ZAREJESTROWANYCH W PUP W CHRZANOWIE

PLAN SZKOLEŃ GRUPOWYCH NA 2013R. DLA OSÓB BEZROBOTNYCH I INNYCH OSÓB UPRAWNIONYCH DO SZKOLENIA ZAREJESTROWANYCH W PUP W CHRZANOWIE CAZ.RP.541-2/AW/13 Chrzanów dn. 27.02.2013 r. PLAN SZKOLEŃ GRUPOWYCH NA 2013R. DLA OSÓB BEZROBOTNYCH I INNYCH OSÓB UPRAWNIONYCH DO SZKOLENIA ZAREJESTROWANYCH W PUP W CHRZANOWIE Nazwa i zakres Liczba osób

Bardziej szczegółowo

Analiza skuteczności i efektywności organizacji szkoleń zakończonych w 2015 r.

Analiza skuteczności i efektywności organizacji szkoleń zakończonych w 2015 r. POWIATOWY URZĄD PRACY W TARNOWIE 33-1 Tarnów, plac gen. J. Bema 3 Analiza skuteczności i efektywności organizacji szkoleń zakończonych w 215 r. Tarnów 216 r. Zgodnie z 84 Rozporządzenia Ministra Pracy

Bardziej szczegółowo

Plan szkoleń Powiatowego Urzędu Pracy w Gdyni w 2016 roku

Plan szkoleń Powiatowego Urzędu Pracy w Gdyni w 2016 roku Plan szkoleń Powiatowego Pracy w Gdyni w 2016 roku L.p. Nazwa i zakres Ilość osób Termin realizacji / ilość godzin Charakterystyka osób, dla których szkolenie jest przeznaczone Informacja o egzaminie zewnętrznym

Bardziej szczegółowo

II, IV kwartał. kwartał. kwartał. kwartał II, IV. kwartał

II, IV kwartał. kwartał. kwartał. kwartał II, IV. kwartał SZKOLENIA OSÓB BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY PLANOWANE DO REALIZACJI PRZEZ POWIATOWE URZĘDY PRACY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO W ROKU 2013. Lp. 1. Nazwa szkolenia Powiatowy Urząd Pracy w Augustowie Szkolenie

Bardziej szczegółowo

Analiza skuteczności i efektywności szkoleń organizowanych w 2010 roku.

Analiza skuteczności i efektywności szkoleń organizowanych w 2010 roku. Dokument sporządzony zgodnie z 38 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 4 września w sprawie standardów i warunków prowadzenia usług rynku pracy. ( Dz. U. Nr 77, Poz.93). Powiatowy

Bardziej szczegółowo

PLAN SZKOLEŃ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W CHEŁMNIE NA 2013 ROK

PLAN SZKOLEŃ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W CHEŁMNIE NA 2013 ROK PLAN SZKOLEŃ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W CHEŁMNIE NA 2013 ROK Lp. NAZWA I ZAKRES SZKOLENIA 1 Przedstawiciel handlowy. - zapoznanie z technikami sprzedaży, - prowadzenie negocjacji, - sposoby pozyskiwania

Bardziej szczegółowo

Analiza skuteczności i efektywności organizacji szkoleń zakończonych w 2014 r.

Analiza skuteczności i efektywności organizacji szkoleń zakończonych w 2014 r. POWIATOWY URZĄD PRACY W TARNOWIE 33-1 Tarnów, plac gen. J. Bema 3 Analiza skuteczności i efektywności organizacji szkoleń zakończonych w 214 r. Tarnów 215 r. Zgodnie z 84 Rozporządzenia Ministra Pracy

Bardziej szczegółowo

PLAN SZKOLEŃ na 2009

PLAN SZKOLEŃ na 2009 PLAN SZKOLEŃ na Lp Nazwa szkolenia 1 Operator koparek jednonaczyniowych kl. III Zakres szkolenia Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników szkolenia do uzyskania kwalifikacji w zawodzie operatora

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin Przedmiot/zagadnienie Zajęcia praktyczne

Liczba godzin Przedmiot/zagadnienie Zajęcia praktyczne Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia: 1. Kierowca samochodów ciężarowych kat. C - 16 osób Ogółem Wykłady 1. 1. Podstawa prawna i podstawowe pojęcia. 2. Znaki i sygnały drogowe. 3. Komfort pracy i

Bardziej szczegółowo

PRZEWIDYWANY TERMIN REALIZACJI I ORIENTACYJNY CZAS TRWANIA SZKOLENIA

PRZEWIDYWANY TERMIN REALIZACJI I ORIENTACYJNY CZAS TRWANIA SZKOLENIA L.p. NAZWA I ZAKRES SZKOLENIA LICZBA MIEJSC DLA UCZESTNIKÓW SZKOLENIA PRZEWIDYWANY TERMIN REALIZACJI I ORIENTACYJNY CZAS TRWANIA SZKOLENIA Załącznik do Zarządzenia Nr 2/ Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy

Bardziej szczegółowo

PLAN SZKOLEŃ GRUPOWYCH FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY PRZEWIDZIANYCH DO REALIZACJI PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W ŻYWCU W 2015 ROKU

PLAN SZKOLEŃ GRUPOWYCH FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY PRZEWIDZIANYCH DO REALIZACJI PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W ŻYWCU W 2015 ROKU PLAN SZKOLEŃ GRUPOWYCH FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY PRZEWIDZIANYCH DO REALIZACJI PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W ŻYWCU W 2015 ROKU Lp. Nazwa i zakres szkolenia Liczba miejsc dla uczestników Przewidywany

Bardziej szczegółowo

Analiza skuteczności i efektywności organizacji szkoleń zakończonych w 2013 r.

Analiza skuteczności i efektywności organizacji szkoleń zakończonych w 2013 r. POWIATOWY URZĄD PRACY W TARNOWIE 33-100 Tarnów, plac gen. J. Bema 3 BBBBBemaBema 3 Analiza skuteczności i efektywności organizacji szkoleń zakończonych w 2013 r. Tarnów 2014 r. Zgodnie z 83 Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

PLAN SZKOLEŃ NA 2015 r.

PLAN SZKOLEŃ NA 2015 r. PLAN SZKOLEŃ NA r. Szkolenia będą finansowane ze środków Funduszu Pracy, Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

PLAN SZKOLEŃ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W CHEŁMNIE NA 2012 ROK

PLAN SZKOLEŃ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W CHEŁMNIE NA 2012 ROK PLAN SZKOLEŃ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W CHEŁMNIE NA 2012 ROK Lp. NAZWA I ZAKRES SZKOLENIA 1 Kurs operatora koparkoładowarki, wszystkie typy, klasa trzecia. Liczba godzin szkolenia oraz zakres tematyczny

Bardziej szczegółowo

PLAN SZKOLEŃ NA ROK 2015 /aktualizacja z dnia 25.02.2015 r./

PLAN SZKOLEŃ NA ROK 2015 /aktualizacja z dnia 25.02.2015 r./ PLAN SZKOLEŃ NA ROK 2015 /aktualizacja z dnia 25.02.2015 r./ Lp. Nazwa Zakres Liczba osób 1. 2. Operator koparkoładowarki Spawanie blach i rur spoinami pachwinowymi metodą TIG (141) i praktyczne. Program

Bardziej szczegółowo

Plan szkoleń finansowanych z Funduszu Pracy w 2014roku

Plan szkoleń finansowanych z Funduszu Pracy w 2014roku Plan szkoleń finansowanych z Funduszu Pracy w 2014roku L.p. Nazwa i zakres szkolenia Ilość Termin realizacji / ilość godzin Charakterystyka, dla których szkolenie jest przeznaczone Informacja o egzaminie

Bardziej szczegółowo

PLAN SZKOLEŃ GRUPOWYCH 2016

PLAN SZKOLEŃ GRUPOWYCH 2016 PLAN SZKOLEŃ GRUPOWYCH 2016 Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Dworze Gdańskim zaprasza do udziału w szkoleniach przewidzianych w Planie szkoleń na rok 2016" dla osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym

Bardziej szczegółowo

Wykaz placówek działających na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, które otrzymały akredytację w 2014 r.

Wykaz placówek działających na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, które otrzymały akredytację w 2014 r. Wykaz placówek działających na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, które otrzymały akredytację w 2014 r. lp. Nazwa ośrodka lub placówki 1. Ośrodek Kształcenia Zawodowego KURSAL, ul. Gimnazjalna 11,

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy Załącznik nr 1 w Chorzowie. Plan szkoleń na 2016 rok

Powiatowy Urząd Pracy Załącznik nr 1 w Chorzowie. Plan szkoleń na 2016 rok Powiatowy Urząd Pracy Załącznik nr 1 w Chorzowie Plan szkoleń na 2016 rok W ramach projektu: Aktywizacja osób młodych pozostających bez zatrudnienia w mieście Chorzów (II) Program Operacyjny Wiedza Edukacja

Bardziej szczegółowo

KARTUZACH PRZEWIDYW ANY CZAS TRWANIA SZKOLENIA PRZEWIDYWANY TERMIN REALIZACJI SZKOLENIA. sierpień wrzesień 2013. 180 godzin. doświadczeniem budowlanym

KARTUZACH PRZEWIDYW ANY CZAS TRWANIA SZKOLENIA PRZEWIDYWANY TERMIN REALIZACJI SZKOLENIA. sierpień wrzesień 2013. 180 godzin. doświadczeniem budowlanym PLAN SZKOLEŃ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W NA ROK w ramach projektu Rozwój osobisty Twoją inwestycją współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego do osób bezrobotnych

Bardziej szczegółowo

KOREKTA PLANU SZKOLEŃ DLA OSÓB BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY NA ROK 2015

KOREKTA PLANU SZKOLEŃ DLA OSÓB BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY NA ROK 2015 KOREKTA PLANU SZKOLEŃ DLA OSÓB BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY NA ROK 2015 Lp. 1. ABC przedsiębiorczości procedura rejestracji własnej firmy, zasady rozliczania z Urzędem Skarbowym i ZUS, konsultacje

Bardziej szczegółowo

ANKIETA BADAJĄCA POTRZEBY SZKOLENIOWE KLIENTÓW PUP OSÓB BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY

ANKIETA BADAJĄCA POTRZEBY SZKOLENIOWE KLIENTÓW PUP OSÓB BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY W ZŁOTORYI CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ 59-500 Złotoryja, Al. Miła 18 tel./fax 76 87 79 200, 76 87 79 202 e-mail: wrzl@praca.gov.pl, www.pup.zlotoryja.pl ANKIETA BADAJĄCA POTRZEBY

Bardziej szczegółowo

Tylko dla osób bezrobotnych powyżej 30 r. ż. należących do co najmniej jednej z grup:

Tylko dla osób bezrobotnych powyżej 30 r. ż. należących do co najmniej jednej z grup: Powiatowy Urząd Pracy w Gliwicach PLAN SZKOLEŃ NA ROK 2015 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014 2020 Tylko dla osób bezrobotnych powyżej 30 r. ż. należących co najmniej

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Rzeźnicza 12, 41-200 Sosnowiec, tel. 32/ 297-87-00 PLAN SZKOLEŃ NA 2015 ROK LP. Nazwa i zakres szkolenia Liczba miejsc dla uczestników szkoleń Przewidywany termin realizacji szkolenia

Bardziej szczegółowo

Analiza skuteczności i efektywności organizacji szkoleń w 2010 roku

Analiza skuteczności i efektywności organizacji szkoleń w 2010 roku Analiza skuteczności i efektywności organizacji szkoleń w 2010 roku Jaworzno, kwiecień 2011r. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy Polityki Społecznej z dnia 14 września 2010r. w sprawie standardów

Bardziej szczegółowo

ANALIZA SKUTECZNOŚCI I EFEKTYWNOŚCI SZKOLEŃ

ANALIZA SKUTECZNOŚCI I EFEKTYWNOŚCI SZKOLEŃ ANALIZA SKUTECZNOŚCI I EFEKTYWNOŚCI SZKOLEŃ zorganizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Jastrzębiu Zdroju w 203 r. wg stanu na dzień 3.03.204 Opracowanie: Magdalena Bierońska - specjalista do spraw rozwoju

Bardziej szczegółowo

PLAN SZKOLEŃ FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

PLAN SZKOLEŃ FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO PLAN SZKOLEŃ FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO LP. SZKOLENIE ILOŚĆ OSÓB ILOŚĆ GODZIN NIE PRZEGAP TERMIN ZAKRES TEMATYCZNY 1 SPRZEDAŻ PRZEZ INTERNET Z PROJEKTOWANIEM STRON WWW.

Bardziej szczegółowo

Analiza efektywności i skuteczności organizacji szkoleń 2012

Analiza efektywności i skuteczności organizacji szkoleń 2012 Analiza efektywności i skuteczności organizacji szkoleń 2012 Powiatowy Urząd Pracy w Sanoku w 2012r. realizował szkolenia w formie indywidualnej i grupowej. Realizacja zadań przebiegała w oparciu o środki

Bardziej szczegółowo

MODYFIKACJA PLANU SZKOLEŃ NA 2015 r.

MODYFIKACJA PLANU SZKOLEŃ NA 2015 r. MODYFIKACJA PLANU SZKOLEŃ NA 2015 r. L. p. 1. 2. Nazwa szkolenia POMOC KUCHENNA Z OBSŁUGĄ SPRZĘTU SPRZĄTAJĄCEGO + KASA FISKALNA + KSIĄŻECZKA KOMPUTEROWE Zakres szkolenia przestrzeganie zasad BHP, organizacja

Bardziej szczegółowo

Plan szkoleń przewidzianych do realizacji przez Powiatowy Urząd Pracy w Cieszynie w 2013 roku

Plan szkoleń przewidzianych do realizacji przez Powiatowy Urząd Pracy w Cieszynie w 2013 roku Cieszyn, dnia 24.02013r. Plan szkoleń ch do przez Powiatowy Urząd Pracy w Cieszynie w 2013 roku Szkolenia realizowane w ramach Funduszu Pracy 2. 3. Szkolenie z zakresu umiejętności aktywnego poszukiwania

Bardziej szczegółowo

Przewidywany termin realizacji czas trwania. kwartał min. 120 godzin. 15 II/III kwartał Rachunkowość, elementy prawa

Przewidywany termin realizacji czas trwania. kwartał min. 120 godzin. 15 II/III kwartał Rachunkowość, elementy prawa PLAN SZKOLEŃ GRUPOWYCH PRZEWIDZIANYCH DO REALIZACJI W ROKU 2013 Lp. Nazwa szkolenia Liczba miejsc 1. Nowoczesny sprzedawcafakturzysta z obsługą kas fiskalnych i terminali płatniczych 2x15 Przewidywany

Bardziej szczegółowo

Plan szkoleń Powiatowego Urzędu Pracy w Gdyni w 2015 roku

Plan szkoleń Powiatowego Urzędu Pracy w Gdyni w 2015 roku Plan szkoleń Powiatowego Pracy w Gdyni w 2015 roku L.p. Nazwa i zakres Ilość osób Termin realizacji / ilość godzin Charakterystyka osób, dla których szkolenie jest przeznaczone Informacja o egzaminie zewnętrznym

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W PŁOŃSKU. Analiza skuteczności i efektywności szkoleń za rok 2010

POWIATOWY URZĄD PRACY W PŁOŃSKU. Analiza skuteczności i efektywności szkoleń za rok 2010 POWIATOWY URZĄD PRACY W PŁOŃSKU Analiza skuteczności i efektywności szkoleń za rok 2010 W okresie od 01.01.2010r. 31.12.2010r. Powiatowy Urząd Pracy w Płońsku skierował na szkolenia i przekwalifikowania

Bardziej szczegółowo

Aktualne informacje o Edukacji (szkolenia) marzec 2010r.

Aktualne informacje o Edukacji (szkolenia) marzec 2010r. Aktualne informacje o Edukacji (szkolenia) marzec 2010r. Lp. Nazwa Firmy Szkoleniowej 1 Powiatowy Urząd Temat szkolenia Cel szkolenia Miejsce szkolenia Kontakt Źródło Operator koparko ładowarki kl. III

Bardziej szczegółowo

Wykwalifikowani LOGISTYCY. podejmą zatrudnienie

Wykwalifikowani LOGISTYCY. podejmą zatrudnienie LOGISTYCY się 19 osób, które 25 listopada 2014 r. ukończyły szkolenie "Pracownik działu logistyki + 4- tygodniowa praktyka u pracodawcy (w pełnym wymiarze czasu pracy)". Szkolenie było organizowane i finansowane

Bardziej szczegółowo

ANALIZA SKUTECZNOŚCI I EFEKTYWNOŚCI SZKOLEŃ

ANALIZA SKUTECZNOŚCI I EFEKTYWNOŚCI SZKOLEŃ ANALIZA SKUTECZNOŚCI I EFEKTYWNOŚCI SZKOLEŃ zorganizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Jastrzębiu Zdroju w 2014 r. wg stanu na dzień 03.02.2015 Opracowanie: Magdalena Bierońska - specjalista do spraw

Bardziej szczegółowo

PLAN SZKOLEŃ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W CHEŁMNIE NA 2015 ROK

PLAN SZKOLEŃ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W CHEŁMNIE NA 2015 ROK PLAN SZKOLEŃ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W CHEŁMNIE NA 2015 ROK Załącznik nr 4 Lp. NAZWA I ZAKRES SZKOLENIA LICZBA MIEJSC DLA UCZESTNIKÓW SZKOLENIA PRZEWIDYWANY TERMIN REALIZACJI ORIENTA- CYJNY CZAS TRWANIA

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Sieradzu CZAS NA PRACĘ r. do r Opis podjętych działań:

Powiatowy Urząd Pracy w Sieradzu CZAS NA PRACĘ r. do r Opis podjętych działań: Powiatowy Urząd Pracy w Sieradzu realizuje projekt systemowy CZAS NA PRACĘ współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO ( SZCZECIN) Nazwa Szkolenia

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO ( SZCZECIN) Nazwa Szkolenia ZAŁĄCZNIK NR 1 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO ( SZCZECIN) Nazwa Szkolenia Spawanie blach stalowych spoinami czołowymi na usuwalnych podkładkach ceramicznych metoda 136 na uprawnienia PRS Spawanie blach stalowych

Bardziej szczegółowo