Warunki dotyczące kart przepłaconych firmy Transact Payments Limited

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Warunki dotyczące kart przepłaconych firmy Transact Payments Limited"

Transkrypt

1 Warunki dotyczące kart przepłaconych firmy Transact Payments Limited ISTOTNA INFORMACJA: Przed aktywacją Rachunku należy dokładnie przeczytać niniejszą Umowę. Warunki niniejszej Umowy oraz opłaty mają zastosowanie do wszystkich Klientów począwszy od 23/10/ Definicje i interpretacja: Rachunek Dodatkowa karta Posiadacz dodatkowej karty Umowa inny niż rachunek depozytowy, nieoprocentowany rachunek związany z Kartą i prowadzony wyłącznie w celu realizacji Transakcji. każda dodatkowa karta, która została wystawiona w dowolnym momencie po udanej rejestracji Rachunku. osoba będąca posiadaczem Dodatkowej karty. bezterminowa umowa pomiędzy Klientem a firmą Transact Payments Limited uwzględniająca niniejsze warunki, z późniejszymi zmianami. Autoryzowany akt autoryzacji przekazu płatniczego przy użyciu Karty oraz (i) kodu PIN lub (ii) kodu CVX i daty ważności lub (iii) podpisu Posiadacza karty. Dostępne saldo wartość dostępnych niewydatkowanych środków na Rachunku. Dzień roboczy poniedziałek do piątku od godziny 9.00 do czasu środkowoeuropejskiego, w wyłączeniem świąt bankowych i państwowych w Polsce i Gibraltarze. Karta Klient Tabela opłat i limitów Opłata Karta Instant Issue KYC fizyczne urządzenie powiązane z elektronicznie przechowywaną wartością pieniężną w formie roszczenia w stosunku do firmy Transact Payments Limited i/lub fizyczny lub cyfrowy mechanizm zapewniający dostęp do Rachunku, który został wydany przez firmę Transact Payments Limited, by umożliwić realizację Transakcji, i który w zależności od kontekstu obejmuje każdy lub wszystkie z następujących elementów: (1) Kartę podstawową, (2) Dodatkową kartę, (3) Kartę wirtualną, (4) Kartę spersonalizowaną, (5) Kartę Instant Issue oraz (6) każdą kartę przekazaną Klientowi przez firmę Transact Payments Limited w zamian za Kartę. osoba, której wniosek o Usługi płatnicze został rozpatrzony pozytywnie, której firma Transact Payments Limited wydała przynajmniej jedną Kartę oraz która jest odpowiedzialną osobą pod względem prawnym i finansowym, na rzecz której firma Transact Payments Limited świadczy Usługi płatnicze. Zwrot Klient oznacza samego Klienta i/lub każdą osobę, której Klient udostępnił Kartę jako Posiadaczowi dodatkowej karty zgodnie z niniejszymi Warunkami. załącznik do niniejszej Umowy. każda opłata należna ze strony Klienta, o której mowa w Tabeli opłat i limitów. wydawana od ręki niespersonalizowana karta, którą można użytkować w ramach niższych określonych limitów dotyczących uzupełniania, transakcji i spłaty. ang. Know Your Client Poznaj swojego klienta wymagania dotyczące znajomości Bridgestone Prepaid MasterCard_Warunki dotyczące kart przepłaconych firmy_23 Oct

2 klientów oraz informacji o klientach regulowanych podmiotów lub form działalności. Okres przedawnienia oznacza 6 lat po rozwiązaniu niniejszej Umowy. Punkt handlowousługowy sprzedawca detaliczny lub inna osoba akceptująca zapłatę w formie elektronicznej (epieniądz). Usługi płatnicze oznaczają wszystkie usługi płatnicze i usługi związane z pieniądzem elektronicznym, a także powiązane usługi udostępniane Klientowi i/lub Posiadaczom karty dodatkowej poprzez Rachunek i/lub Kartę. Karta fizyczna karta spersonalizowana, która może być stosowana w Transakcjach online i offline. spersonalizowana Karta podstawowa pierwsza Karta wystawiona Klientowi przez firmę Transact Payments Limited w wyniku rejestracji Rachunku. Uzupełnienie Program Transakcja Nazwa użytkownika i hasło dodanie środków na Rachunek Klienta. MasterCard lub Visa w zależności od sytuacji oraz informacji na Karcie. realizacja lub próba wykonania (i) płatności lub zakupu towarów lub usług w Punkcie handlowo-usługowym, w który dokonywana jest płatność (w całości lub częściowo) przy użyciu Usług płatniczych, z uwzględnieniem sytuacji, w której zapłata dokonywana jest przez internet, telefonicznie lub w formie przekazu pocztowego albo (ii) wypłaty gotówki z bankomatu lub banku przy użyciu Karty spersonalizowanej połączona z naliczeniem opłat z tytułu wypłaty środków przez firmę Transact Payments Limited lub stronę trzecią. zestaw osobistych kodów wybranych przez Klienta w celu uzyskania dostępu do Usług płatniczych. Karta wirtualna karta nieposiadająca fizycznej formy, której zastosowanie ogranicza się do zakupów internetowych, telefonicznych lub przy użyciu przekazu pocztowego. 2. Kontakt z firmą Transact Payments Limited Kartami można zarządzać w trybie online pod lub telefonicznie, dzwoniąc na lub by zgłosić utratę lub kradzież Karty. W każdym momencie w okresie obowiązywania Umowy Klient ma prawo otrzymać niniejsze Warunki na żądanie bez dodatkowych opłat. 3. Umowa, Karta i Rachunek Klienta 3.1. Kartę wydaje i Usługi płatnicze dostarcza firma Transact Payments Limited zarejestrowana w Gibraltarze pod numerem , będąca wystawcą pieniądza elektronicznego autoryzowanym i regulowanym przez gibraltarski Urząd Nadzoru Finansowego. Firma Transact Payments Limited uzyskała także autoryzację w Polsce. Siedziba firmy: 57/63 Line Wall Road, Gibraltar. Bridgestone Prepaid MasterCard_Warunki dotyczące kart przepłaconych firmy_23 Oct

3 3.2. Szczegółowe dane dotyczące autoryzacji firmy Transact Payments Limited wydanej przez gibraltarski Urząd Nadzoru Finansowego dostępne są w rejestrze państwowym Komisji na stronie Firma Transact Payments Limited posiada licencję głównego członka Programów. MasterCard to zarejestrowany znak towarowy firmy MasterCard International Incorporated. Visa to zarejestrowany znak towarowy firmy Visa International Niniejsze Warunki regulują zasady współpracy pomiędzy firmą Transact Payments Limited a Klientem w zakresie świadczenia Usług płatniczych. Niniejsza Umowa zawiera także istotne ostrzeżenia i informacje mogące wpływać na prawa Klienta oraz możliwości odzyskania środków. Zakłada się, że aktywując swój Rachunek, Klient akceptuje i w pełni rozumie warunki określone w niniejszej Umowie i zgadza się ich przestrzegać poprzez korzystanie z Karty i/lub potwierdzenie swojej akceptacji Karta nie jest kartą kredytową i nie jest wydawana przez bank. W momencie zakupu Karty Klient ma możliwość wyboru Karty Instant Issue, Karty wirtualnej lub Karty spersonalizowanej. W przypadku zakupu Karty wirtualnej Klient może ją w każdej chwili ulepszyć za opłatą do Karty spersonalizowanej. Następnie Klient może zachować Rachunek karty wirtualnej lub zamknąć go i korzystać wyłącznie ze swojej Karty spersonalizowanej. Bez względu na rodzaj Karty Klient może posiadać tylko jeden Rachunek z Dostępnym saldem Usługi płatnicze Klienta zostaną aktywowane dopiero po przekazaniu wymaganych informacji umożliwiających identyfikację Klienta oraz spełnienie wszystkich obowiązujących wymogów dotyczących KYC oraz zapobiegania praniu brudnych pieniędzy. Firma Transact Payments Limited rejestruje takie dane i dokumenty zgodnie z wszystkimi obowiązującymi wymogami prawa i organów nadzoru Klient może dokonać Uzupełnienia z zastrzeżeniem limitów określonych w Tabeli opłat i limitów. Firma Transact Payments Limited zastrzega sobie prawo do zmiany limitów oraz odrzucenia Uzupełnienia. Uzupełnienie podlega stosownej opłacie Każde odwołanie do waluty (np. euro (EUR) i funta szterlinga (GBP)) oznacza kwotę, w jakiej Karta Klienta została denominowana lub jej równowartość w walucie lokalnej Dostępne saldo na Karcie i/lub Rachunku nie podlega oprocentowaniu Usługi płatnicze są to przedpłacone usługi płatnicze i nie stanowią produktu kredytowego ani bankowego. W związku z powyższym Klient jest zobowiązany zapewnić wystarczające Dostępne saldo w celu zapłaty za każdy zakup, każdą płatność lub wypłatę środków przy użyciu Usług płatniczych (z uwzględnieniem podatku VAT oraz pozostałych obowiązujących podatków, obciążeń i opłat). Jeżeli z jakiegokolwiek powodu Transakcja zostanie przetworzona i jej kwota przekracza Dostępne saldo, Klient jest zobowiązany bezzwłocznie zwrócić kwotę takiej nadwyżki, a firma Transact Payments Limited ma prawo wstrzymać przetwarzanie wszystkich istniejących lub następnych Transakcji Niniejsza Umowa nie przyznaje Klientowi żadnych praw w stosunku do Programu, jego podmiotów powiązanych ani stron trzecich Do rejestracji Usług płatniczych uprawnione są jedynie osoby powyżej 18 roku życia. Jednak każdy Klient może udostępnić Usługi płatnicze osobie, która nie ukończyła 18 lat, za którą jednak ponosi odpowiedzialność zgodnie z postanowieniami art Niektóre Punkty handlowo-usługowe mogą nie akceptować Transakcji realizowanych przez osoby poniżej 18 roku życia. Klient odpowiada za każde wykorzystanie Usług płatniczych przez takie osoby. Bridgestone Prepaid MasterCard_Warunki dotyczące kart przepłaconych firmy_23 Oct

4 4. Limity usług Ograniczenia dotyczące Transakcji są uzależnione od rodzaju Karty, indywidualnych schematów użytkowania oraz profili ryzyka płatniczego. W celu zapobiegania praniu brudnych pieniędzy oraz oszustwom firma Transact Payments Limited zastrzega sobie prawo do zmiany poszczególnych ograniczeń dotyczących płatności (z uwzględnieniem tych opublikowanych lub uwzględnionych w niniejszej Umowie) bez uprzedzenia oraz w zakresie koniecznym, by spełnić spoczywające na niej obowiązki regulacyjne. 5. Korzystanie z Usług płatniczych 5.1. Klient może korzystać z Usług płatniczych do wysokości Dostępnego salda w celu realizacji Transakcji w Punktach handlowo-usługowych odpowiedniego Programu. W przypadku braku Dostępnego salda do zapłaty za Transakcję niektóre Punkty handlowo-usługowe nie zezwalają na połączenie zapłaty przy użyciu Karty lub Rachunku z innymi formami płatności Kartę (poza Kartą wirtualną) można wykorzystywać do wypłaty środków z bankomatu i banków, które oferują taką usługę, zgodnie z postanowieniami Tabeli opłat i limitów (z zastrzeżeniem maksymalnej kwoty ustalonej przez odpowiedniego operatora bankomatu lub bank), chyba że firma Transact Payments Limited poinformuje inaczej Wartość każdej Transakcji i wysokość opłat należnych ze strony Klienta na mocy niniejszej Umowy zostanie potrącona z Dostępnego salda Raz autoryzowanej Transakcji nie można wycofać. W Europejskim Obszarze Gospodarczym firma Transact Payments Limited zapewnia przekazanie zapłaty do operatora usług płatniczych danego Punktu handlowo-usługowego w ciągu jednego dnia roboczego (lub 4 dni roboczych, jeżeli Transakcja realizowana jest w walucie innej niż GBP lub EUR). Jeżeli operator usług płatniczych Punktu handlowo-usługowego mieści się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, firma Transact Payments Limited realizuje płatność tak szybko, jak to możliwe Aby zabezpieczyć Klienta i firmę Transact Payments Limited przed oszustwem, Punkty handlowousługowe i operatorzy bankomatów wymagają elektronicznej autoryzacji przed przetworzeniem każdej Transakcji. Jeżeli Punkt handlowo-usługowy lub operator bankomatu nie jest w stanie uzyskać elektronicznej autoryzacji, może nie być w stanie zatwierdzić Transakcji Klienta Firma Transact Payments Limited może odmówić autoryzacji każdej z Usług płatniczych, która mogłaby naruszyć niniejsze warunki lub, jeżeli firma Transact Payments Limited posiada uzasadnione podstawy, by podejrzewać popełnienie lub planowanie popełnienia oszustwa przez Klienta lub stronę trzecią albo innego rodzaju bezprawne lub niedozwolone wykorzystanie Usług płatniczych Usługi płatnicze podlegają opłatom zgodnie z Tabelą opłat i limitów. Opłata transakcyjna stosowana jest w odniesieniu do każdej Transakcji. Opłata z tytułu wypłaty środków stosowana jest w odniesieniu do wypłaty środków pieniężnych w bankomatach przy użyciu Karty. Ponadto wypłata środków może także podlegać obowiązującym opłatom, zasadom i przepisom odpowiedniego operatora bankomatu lub banku. Klient zobowiązany jest sprawdzić, czy takie dodatkowe opłaty mają zastosowanie, ponieważ po wypłacie środków nie podlegają one zwrotowi W stosownym przypadku Klient może wnioskować do firmy Transact Payments Limited o wydanie do trzech Kart dodatkowych dla Posiadaczy karty dodatkowej w ramach Rachunku Klienta. Posiadacze karty dodatkowej, za których Klient ponosi prawną odpowiedzialność, muszą mieć ukończone 13 lat. Wszyscy pozostali Posiadacze karty dodatkowej muszą mieć 18 lub więcej lat. Warunkiem rejestracji Dodatkowej karty jest przyjęcie przez Klienta do wiadomości, że firma Transact Payments Limited nie ponosi żadnej odpowiedzialności za korzystanie z Dodatkowej karty przez jej Posiadacza w ramach Transakcji niezatwierdzonych przez Klienta. Po udanej rejestracji firma Transact Payments Limited Bridgestone Prepaid MasterCard_Warunki dotyczące kart przepłaconych firmy_23 Oct

5 przyśle Klientowi Dodatkową kartę, za którą naliczy Opłatę z tytułu Dodatkowej karty. Po otrzymaniu Dodatkowej karty, Klient może przekazać ją Posiadaczowi dodatkowej karty, pod warunkiem że: i. przekaże także kopię niniejszych warunków (które są wiążące dla Klienta i Posiadacza dodatkowej karty); i iv. Dodatkowa karta będzie stosowana wyłącznie przez tą osobę; Klient zachowa Kartę podstawową; Klient poinformuje Posiadacza dodatkowej karty, że zatrzymał Kartę podstawową oraz że nadal może korzystać z Rachunku; v. Klient przekaże firmie Transact Payments Limited dodatkowe informacje i dokumenty umożliwiające przestrzeganie wszystkich obowiązujących wymogów dotyczących KYC oraz zapobiegania praniu brudnych pieniędzy; vi. Klient autoryzuje Transakcje wykonane przez Posiadacza dodatkowej karty, który ukończył 13 rok życia Klient jest odpowiedzialny za korzystanie z Usług płatniczych oraz za wszystkie opłaty poniesione przez Posiadacz(y) dodatkowej karty. Klient w dalszym ciągu jest uznawany za właściciela środków aktualnie lub w przyszłości wpłaconych na Rachunek. Korzystanie z Karty, dla której zarejestrowano Posiadacza dodatkowej karty, będzie traktowane jako potwierdzenie, że Klient przekazał Posiadaczowi dodatkowej karty niniejsze warunki, które zostały przez Posiadacza dodatkowej karty przyjęte. Klient ponosi odpowiedzialność za Transakcje, wypłatę środków z bankomatów, opłaty poniesione przez Posiadaczy dodatkowej karty. Wszystkie Transakcje wykonane przy użyciu Kart Klienta i związane z nimi opłaty realizowane są w ramach tego samego Rachunku Korzystanie z Usług płatniczych lub dostęp do nich może podlegać okazjonalnym zakłóceniom, na przykład w przypadku konieczności konserwacji systemów przez firmę Transact Payments Limited. Wszelkie problemy związane z korzystaniem z Karty lub Rachunku należy zgłaszać Obsłudze Klienta poprzez stronę internetową firmy Transact Payments Limited. Firma Transact Payments Limited postara się rozwiązać każdy problem Po aktywacji usługi Klient ma możliwość przekazania swojego Dostępnego salda lub jego części z Karty lub Rachunku Klienta na inne Karty lub Rachunki. W przypadku przekazania instrukcji przelewu środków z Rachunku Klienta na inny Rachunek wnioskowana kwota zostanie odliczona z Rachunku Klienta i uznana na Rachunku wskazanym do przekazania Dostępnego salda lub jego części. Za tego typu transakcję Klient może zostać obciążony Opłatą z tytułu przelewu między rachunkami zgodnie z Tabelą opłat i limitów. 6. Warunki korzystania z Kart w określonych Punktach handlowo-usługowych 6.1. W niektórych przypadkach firma Transact Payments Limited lub Punkty handlowo-usługowe mogą wymagać od Klienta posiadania Dostępnego salda powyżej kwoty Transakcji. Na przykład w restauracjach Klient może zostać obciążony dodatkowo 15% wartości rachunku z tytułu napiwku lub opłaty za usługę dodanej przez restaurację lub samego Klienta W niektórych przypadkach Punkty handlowo-usługowe mogą wymagać weryfikacji, czy Dostępne saldo Klienta pokrywa kwotę Transakcji, oraz uruchomić blokadę w odpowiedniej kwocie na Dostępnym saldzie Klienta, na przykład przy wynajmie samochodu. Jeżeli Punkt handlowo-usługowy dokona blokady autoryzacyjnej Rachunku Klienta, Klient nie ma dostępu do danych środków do czasu zakończenia lub zwolnienia Transakcji przez Punkt handlowo-usługowy, co może trwać do 30 dni. Bridgestone Prepaid MasterCard_Warunki dotyczące kart przepłaconych firmy_23 Oct

6 6.3. W przypadku korzystania z karty na stacji benzynowej, z zastrzeżeniem akceptacji Punktu handlowousługowego, Karta Klienta może podlegać blokadzie autoryzacyjnej o wstępnie ustalonej kwocie w odpowiedniej walucie. W przypadku niewykorzystania całej blokady autoryzacyjnej lub braku Dostępnego salda, by dokonać tego typu blokady, kwota blokady autoryzacyjnej może być utrzymywana przez 30 dni, zanim zostanie ponownie oddana do dyspozycji Klienta Niektóre Punkty handlowo-usługowe mogą nie akceptować płatności przy użyciu Usług płatniczych oferowanych przez firmę Transact Payments Limited. Klient jest zobowiązany sprawdzić politykę każdego Punktu handlowo-usługowego. Firma Transact Payments Limited nie przyjmuje na siebie odpowiedzialności za odmowę akceptacji płatności przy użyciu oferowanych przez nią Usług płatniczych przez Punkt handlowo-usługowy. 7. Zarządzanie Rachunkami i ich ochrona 7.1. Klient ponosi odpowiedzialność za swoją Kartę, Nazwę użytkownika, PIN i hasła do Rachunku. Karty ani danych zabezpieczających Rachunek nie należy przekazywać innym osobom Klient jest zobowiązany przechowywać numer swojego Rachunku, PIN, Nazwę użytkownika i hasło w bezpieczny sposób w innym miejscu niż Kartę lub zapisać numer swojej Karty i nie przekazywać go innym osobom. W związku z powyższym: i. należy zapamiętać swój PIN bezzwłocznie po jego otrzymaniu, a następnie zniszczyć przesyłkę pocztową lub inny autoryzowany komunikat, w którym go przekazano; i iv. nie należy zapisywać swojego numeru PIN na Karcie ani rzeczach zazwyczaj przechowywanych wraz z Kartą; należy zachować PIN w tajemnicy i nie stosować go, gdy ktoś inny patrzy; nie należy ujawniać swojego numeru PIN żadnej osobie poza jego ustnym ujawnieniem (nie na piśmie) osobie upoważnionej (na mocy art. 5.8) do korzystania z Karty lub Rachunku Użytkownik Karty (Kart) jest zobowiązany złożyć swój podpis na pasku podpisu na każdej Karcie spersonalizowanej bezzwłocznie po jej otrzymaniu. Jeżeli Karta umożliwia wypłatę środków, firma Transact Payments Limited przekaże Klientowi pocztą lub w inny zatwierdzony sposób osobisty numer identyfikacyjny (PIN) do danej Karty. PIN jest konieczny, by dokonać wypłaty środków z bankomatu lub w banku W przypadku zapomnienia numeru PIN należy skontaktować się z Obsługą Klienta w celu uzyskania zastępczego numeru, który zostanie wysłany do Klienta. Jeżeli konieczne jest ponowne wysłanie numeru PIN z powodu niezgłoszenia przez Klienta poprawnego podstawowego adresu, firma Transact Payments Limited naliczy Opłatę z tytułu wymiany numeru PIN Klient posiada lub tworzy Nazwę użytkownika i hasło w momencie zamawiania Karty podstawowej. Nazwa użytkownika i hasło są niezbędne do realizacji następujących funkcji związanych z Usługami płatniczymi w trybie online: i. zmiany zarejestrowanych danych, i iv. sprawdzenia kwoty Dostępnego salda, sprawdzenia danych Transakcji, wnioskowania o ulepszenie lub Dodatkową kartę (jeżeli jest dostępna), v. zgłoszenia utraty lub kradzieży Karty, vi. zmiany Nazwy użytkownika lub Hasła. Bridgestone Prepaid MasterCard_Warunki dotyczące kart przepłaconych firmy_23 Oct

7 7.6. Z Usług płatniczych ma prawo korzystać wyłącznie Klient lub Posiadacz dodatkowej karty Jeżeli art. 7.6 nie stanowi inaczej, Klientowi nie wolno przekazywać Karty żadnej innej osobie ani pozwalać innej osobie na korzystanie z Usług płatniczych. Kartę należy przechowywać w bezpiecznym miejscu Nieprzestrzeganie postanowień art. 7.2 może uniemożliwić dochodzenie roszczeń, w przypadku gdy firma Transact Payments Limited będzie w stanie udowodnić, że Klient świadomie nie zabezpieczył informacji lub dopuścił się oszustwa, rażącego zaniedbania lub nie postępował z należytą starannością. We wszystkich pozostałych okolicznościach maksymalna odpowiedzialność Klienta jest zgodna z postanowieniami art W razie przekonania, że dane zabezpieczające Rachunek lub Kartę są znane innej osobie należy bezzwłocznie skontaktować się z firmą Transact Payments Limited Po wygaśnięciu Karty do Rachunku lub znalezieniu Karty po zgłoszeniu jej utraty lub kradzieży Klient zgadza się zniszczyć swoją Kartę (swoje Karty), przecinając je na dwie części poprzez pasek magnetyczny. 8. Weryfikacja tożsamości 8.1. W przypadku zawierania Transakcji przez internet niektóre strony internetowe wymagają podania nazwiska i adresu. W takiej sytuacji należy przekazać ostatni adres zarejestrowany przez Klienta jako adres Rachunku. Adres Rachunku jest także adresem, na który firma Transact Payments Limited wysyła wszelką korespondencję Klient jest zobowiązany zgłosić każdą zmianę adresu Rachunku lub swoich danych kontaktowych w ciągu 7 dni, na przykład kontaktując się z Obsługą Klienta, której operator może prosić o potwierdzenie zgłoszenia na piśmie. Klient odpowiada za wszelkie straty powstałe bezpośrednio w wyniku niezgłoszenia zmiany z powodu nienależytego opóźnienia, rażącego zaniedbania lub oszustwa po stronie Klienta. Firma Transact Payments Limited jest zobowiązana zweryfikować nowy adres Rachunku, w związku z czym zażąda od Klienta odpowiednich dowodów Firma Transact Payments Limited zastrzega sobie prawo weryfikacji tożsamości i adresu domowego Klienta w każdym momencie (na przykład żądając odpowiednich oryginalnych dokumentów), także w celu zapobiegania oszustwom i/lub praniu brudnych pieniędzy. Ponadto w momencie składania wniosku lub w każdej chwili w przyszłości Klient upoważnia firmę Transact Payments Limited do przeprowadzenia elektronicznej kontroli tożsamości w odniesieniu do Rachunku Klienta bezpośrednio lub poprzez odpowiednie strony trzecie. 9. Komunikacja dotycząca Rachunku Firma Transact Payments Limited nie wysyła papierowych wyciągów, chyba że Klient o nie poprosi. Dostępne saldo i historię Transakcji można sprawdzić w każdej chwili po zalogowaniu na Rachunek. Usługa internetowa jest darmowa, a w ramach niej Klient może wybrać różne formy wyciągów z Rachunku. 10. Anulowanie Usług płatniczych Aby anulować Usługi płatnicze, Klient jest zobowiązany złożyć wniosek o anulowanie w trybie online, wysyłając na adres informacją o chęci anulowania oraz uzyskania zwrotu niewykorzystanych środków. należy wysłać do firmy Transact Payments Limited z adresu poczty elektronicznej podanego w momencie rejestracji Rachunku. Następnie Departament Bridgestone Prepaid MasterCard_Warunki dotyczące kart przepłaconych firmy_23 Oct

8 Obsługi Klienta zawiesza możliwość dalszego korzystania z Usług płatniczych Gdy firma Transact Payments Limited otrzyma wszystkie niezbędne informacje od Klienta (z uwzględnieniem KYC) oraz przetworzono wszystkie Transakcje i obowiązujące opłaty, firma Transact Payments Limited zwróci Klientowi Dostępne saldo pomniejszone o należne jej opłaty, pod warunkiem że: i. Klient nie dopuścił się oszustwa lub rażącego zaniedbania ani w jakikolwiek sposób nie stworzył podstaw do uzasadnionego podejrzenia o oszustwo lub rażące zaniedbanie oraz firma Transact Payments Limited nie ma obowiązku zatrzymać Dostępnego salda na mocy prawa lub przepisów lub na wniosek policji, sądu lub organu nadzoru Po anulowaniu Usług płatniczych Klient jest zobowiązany zniszczyć swoją Kartę (swoje Karty) Jeżeli po zwrocie Dostępnego salda okaże się, że Klient wykonał dalsze Transakcje przy użyciu Karty lub naliczono z tego tytułu opłaty albo firma Transact Payments Limited otrzyma uchylenie wcześniej sfinansowanych transakcji, firma Transact Payments Limited zawiadomi Klienta o tego typu kwocie, a Klient jest zobowiązany bezzwłocznie zwrócić ją na żądanie jako swój dług. 11. Prawo do anulowania Umowy ( okres do namysłu ) Klient ma prawo wycofać się z niniejszej Umowy w następujących sytuacjach: jeżeli zakupił Usługi płatnicze przekazem pocztowym, internetowo, faksem, cyfrowo lub pocztą elektroniczną, Klientowi przysługuje tak zwany okres do namysłu wynoszący 14 dni, licząc od dnia udanej rejestracji Rachunku, w trakcie którego Klient ma prawo wycofać się z niniejszej Umowy i anulować Usługi płatnicze bez żadnej kary, jednak po odliczeniu uzasadnionych kosztów poniesionych przez firmę Transact Payments Limited w związku z wykonaniem którejkolwiek części usług przed ich anulowaniem. Klient jest zobowiązany skontaktować się z firmą Transact Payments Limited w ciągu 14 dni i poinformować o chęci wycofania się z niniejszej Umowy. W takiej sytuacji Klientowi nie wolno korzystać z Usług płatniczych. Następnie firma Transact Payments Limited anuluje Usługi płatnicze i zwraca Klientowi kwotę Dostępnego salda na Rachunku. Jednak przed zwrotem firma Transact Payments Limited zastrzega sobie prawo do zatrzymania Dostępnego salda przez maksymalnie 30 dni roboczych od momentu otrzymania instrukcji Klienta, by mieć pewność, że otrzymała szczegóły wszystkich transakcji. Jeżeli Klient skorzystał z karty kredytowej lub debetowej, by zakupić i/lub uzupełnić swoją Kartę lub swój Rachunek, firma Transact Payments Limited może zatrzymać środki przez odpowiedni okres konieczny, by zapobiec obciążeniu zwrotnemu karty kredytowej lub debetowej Klienta Po upływie okresu do namysłu Klient może anulować Usługi płatnicze wyłącznie zgodnie z postanowieniami art Wygaśnięcie i zwrot środków Na Karcie drukowana jest data ważności. Ze środków na Rachunku można korzystać przez cały okres kończący się w dacie ważności Karty ( Data ważności ). Jeżeli w dniu, w którym przypada Data ważności na Rachunkach Klienta pozostają jakiekolwiek środki, firma Transact Payments Limited wystawi nową Kartę (i obciąży Klienta stosowną opłatą) w imieniu Klienta oraz zawiadomi Klienta (pocztą elektroniczną skierowaną na ostatni znany adres ), że nowa Karta jest gotowa do wysyłki. Firma Transact Payments Limited poprosi Klienta o podanie miejsca, do którego należy wysłać nową Kartę. Firma Transact Payments Limited zatrzyma nową Kartę do czasu otrzymania od Klientów informacji na temat miejsca wysyłki. Bridgestone Prepaid MasterCard_Warunki dotyczące kart przepłaconych firmy_23 Oct

9 12.2. Usługi płatnicze i niniejsza Umowa ulegają rozwiązaniu w Dacie ważności, chyba że Klient otrzyma nową Kartę przed upływem Daty ważności zgodnie z postanowieniami art Po upływie Daty ważności Klient nie może korzystać z Karty, która straciła ważność Niezależnie od Daty ważności środki Klienta mogą zostać zwrócone po skontaktowaniu się z firmą Transact Payments Limited w dowolnym czasie przed końcem Okresu przedawnienia. Po Okresie przedawnienia środki Klienta nie podlegają zwrotowi. W przypadku złożenia wniosku o zwrot środków przed rozwiązaniem Umowy (tj. przed podaną na Karcie, w tym nowej Karcie, Datą ważności) firma Transact Payments Limited może naliczyć Opłatę z tytułu zwrotu środków (zgodnie z Tabelą opłat i limitów) Karty należące do Posiadaczy dodatkowych kart tracą ważność po upływie Daty ważności podanej na Karcie podstawowej Klienta, jednak zgodnie z postanowieniami art wydana zostanie jedynie nowa Karta podstawowa. Klient może wnioskować o wydanie nowych Dodatkowych kart zgodnie z postanowieniami art Firma Transact Payments Limited ma bezwzględne prawo rozliczyć, przekazać lub wykorzystać kwoty znajdujące się na Rachunku (Rachunkach) lub Kartach w celu zaspokojenia wszystkich lub części przysługujących jej należności lub opłat, których nie zapłacono w terminie. 13. Zakończenie lub zawieszenie Usług płatniczych Firma Transact Payments Limited może zakończyć możliwość korzystania z Usług płatniczych przez Klienta z zachowaniem przynajmniej 2-miesięcznego okresu wypowiedzenia Możliwość korzystania z Usług płatniczych zostanie zakończona po upływie Daty ważności zgodnie z postanowieniami art Firma Transact Payments Limited może w dowolnym momencie zawiesić możliwość korzystania z Usług płatniczych na taki okres, jaki może być w uzasadniony sposób wymagany, bez uprzedzenia: i. w przypadku usterki lub awarii systemu przetwarzania danych, i iv. jeżeli ma uzasadnione podstawy, by twierdzić, że Klient korzystał z Usług płatniczych lub istnieje prawdopodobieństwo, że będzie korzystał z Usług płatniczych albo zezwoli na ich wykorzystanie z naruszeniem postanowień niniejszej Umowy lub w celu popełnienia przestępstwa, w przypadku zagrożenia Dostępnego salda ryzykiem oszustwa lub niewłaściwego wykorzystania, jeżeli podejrzewa, że Klient przekazał fałszywe lub wprowadzające w błąd informacje, v. na podstawie orzeczenia lub zalecenia policji lub odpowiedniego organu rządowego lub organu nadzoru Jeżeli stwierdzono, że którakolwiek z Transakcji została wykonana lub opłaty naliczone z tytułu użytkowania Karty po jakimkolwiek działaniu zostały pobrane przez firmę Transact Payments Limited zgodnie z postanowieniami art. 13.1, Klient jest zobowiązany do natychmiastowego zwrotu takich kwot. 14. Utrata lub kradzież Karty Klient jest zobowiązany zabezpieczyć swoje środki, tak jakby to była gotówka. Bridgestone Prepaid MasterCard_Warunki dotyczące kart przepłaconych firmy_23 Oct

10 14.2. Klient powinien traktować swoje środki jak gotówkę w portfelu i odpowiednio się o nie troszczyć. W przypadku utraty lub kradzieży Karty albo podejrzenia, że inna osoba korzysta z Usług płatniczych bez zgody Klienta lub w przypadku zniszczenia albo wadliwego działania Karty: i. Klient jest zobowiązany skontaktować się z firmą Transact Payments Limited tak szybko, jak to możliwe, by przekazać numer Rachunku lub Karty, a także Nazwę użytkownika i hasło lub inne wymagane dane identyfikacyjne, tak aby firma Transact Payments Limited mogła mieć pewność, że rozmawia z Klientem, oraz pod warunkiem że firma Transact Payments Limited otrzymała zgodę Klienta na zamknięcie Rachunku, przekaże następnie Posiadaczowi karty nową Kartę wraz z odpowiednim nowym Rachunkiem uzupełnionym o kwotę odpowiadającą ostatniemu Dostępnemu saldu Klienta Klient ponosi odpowiedzialność maksymalnie do kwoty 150 euro z tytułu strat wynikających z nieupoważnionych Transakcji wykonanych przed powiadomieniem firmy Transact Payments Limited o utracie lub kradzieży Karty. Jeżeli dochodzenie prowadzone przez firmę Transact Payments Limited potwierdzi, że sporne transakcje zostały zatwierdzone przez Klienta lub że Klient dopuścił się oszustwa albo rażącego zaniedbania (na przykład nie zabezpieczając swojej Karty przedpłaconej lub swojego numeru PIN), firma Transact Payments Limited może zażądać zwrotu wypłaconych środków i Klient może zostać pociągnięty do odpowiedzialności za straty, jakie firma Transact Payments Limited poniesie w wyniku zastosowania Karty przedpłaconej. Firma Transact Payments Limited może także obciążyć Klienta Opłatą z tytułu dochodzenia określoną w Tabeli opłat. Klient nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne straty po zgłoszeniu utraty lub kradzieży, chyba że firma Transact Payments Limited w uzasadniony sposób ustali, że działał zgodnie z art f.2, w którym to przypadku Klient odpowiada za wszystkie straty Po zgłoszeniu utraty lub kradzieży firma Transact Payments Limited zawiesi Usługi płatnicze tak szybko, jak to możliwe, by ograniczyć dalsze straty. Firma Transact Payments Limited może jedynie podjąć kroki mające na celu zapobiec nieupoważnionemu wykorzystaniu Usług płatniczych, jeżeli Klient przekaże numer Rachunku lub Karty oraz Nazwę użytkownika i hasło lub jeżeli Klient przedstawi wystarczające dane umożliwiające identyfikację Klienta i odpowiedniego Rachunku Nowe Karty zostaną wysłane na ostatni adres Rachunku zarejestrowany przez Posiadacza karty. Nieprzekazanie prawidłowego adresu powoduje naliczenie Opłaty z tytułu nowej Karty Jeżeli Klient znajdzie lub odzyska Kartę, której utratę lub kradzież zgłoszono, jest zobowiązany bezzwłocznie zniszczyć znalezioną Kartę, przecinając ją na pół poprzez pasek magnetyczny W przypadku utraty lub kradzieży Karty albo w przypadku, gdy firma Transact Payments Limited podejrzewa, że Usługi płatnicze są niewłaściwie wykorzystywane, Klient zgadza się udzielić pomocy firmie Transact Payments Limited, jej agentom, organom nadzoru oraz policji 15. Opłaty i wymiana walutowa Usługi płatnicze podlegają opłatom określonym w Tabeli opłat i limitów. Za uregulowanie opłat odpowiada Klient. Opłaty różnią się w zależności od produktów oraz zmian w Tabeli opłat Firma Transact Payments Limited odliczy podatek VAT oraz pozostałe podatki, obciążenia i opłaty należne jej ze strony Klienta od Dostępnego salda. W przypadku braku Dostępnego salda lub jeżeli podatek VAT lub inne podatki, obciążenia lub opłaty przekraczają Dostępne saldo, Klient jest bezzwłocznie zobowiązany zapłacić taką nadwyżkę W przypadku korzystania z Usług płatniczych w walucie innej niż waluta, w której je denominowano, kwotą odliczaną od Dostępnego salda będzie kwota Transakcji przeliczona na walutę Rachunku według kursu określonego przez Program w dniu przetworzenia Transakcji, który to kurs może zostać Bridgestone Prepaid MasterCard_Warunki dotyczące kart przepłaconych firmy_23 Oct

11 zastosowany bez uprzedzenia. Więcej informacji dostępnych jest na stronie internetowej MasterCard lub Visa (w zależności od sytuacji). Klient może zostać także obciążony Opłatą z tytułu wymiany walutowej określoną w Tabeli opłat i limitów. 16. Odpowiedzialność firmy Transact Payments Limited Z zastrzeżeniem postanowień art i 14.3: i. żadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialności wobec drugiej Strony za straty lub szkody pośrednie lub wtórne (w tym między innymi za utratę działalności, zysków lub przychodów) poniesione w związku z niniejszą Umową z tytułu odpowiedzialności umownej, deliktowej (z uwzględnieniem zaniedbania), naruszenia obowiązku ustawowego itp.; a b c d e f firma Transact Payments Limited nie ponosi odpowiedzialności: jeżeli Klient nie jest w stanie korzystać z Usług płatniczych zgodnie z postanowieniami art. 4 i 10 lub z podanych tam przyczyn; za usterkę lub awarię leżącą poza jej uzasadnioną kontrolą w związku z Usługami płatniczymi, z uwzględnieniem między innymi braku Dostępnego salda lub usterki albo awarii systemów przetwarzania danych; jeżeli Punkt handlowo-usługowy odmawia akceptacji Transakcji i nie anuluje autoryzacji lub blokady autoryzacyjnej; za towary lub usługi zakupione przy użyciu Karty; za straty, oszustwa lub kradzieże zgłoszone po upływie 13 miesięcy po zdarzeniu; jeżeli Klient lub Posiadacz dodatkowej karty działa: 16.1.f f f.3. z nienależytym opóźnieniem, w oszukańczy sposób lub z rażącym zaniedbaniem W najpełniejszym zakresie dozwolonym zgodnie z odpowiednim prawem oraz z zastrzeżeniem postanowień art całkowita odpowiedzialność firmy Transact Payments Limited wynikająca z niniejszej Umowy jest ograniczona zgodnie z poniższymi postanowieniami: i. w przypadku wady Karty z winy firmy Transact Payments Limited odpowiedzialność ta ogranicza się do wymiany Karty lub wedle uznania firmy Transact Payments Limited spłaty Klientowi Dostępnego salda; i w przypadku nieprawidłowego odliczenia sumy od Dostępnego salda z winy firmy Transact Payments Limited odpowiedzialność ta ogranicza się do zapłaty Klientowi jej równowartości Klientowi oraz we wszystkich pozostałych sytuacjach spowodowanych przez firmę Transact Payments Limited odpowiedzialność ta ogranicza się do spłaty kwoty Dostępnego salda Żadne z postanowień niniejszej Umowy nie wyklucza ani nie ogranicza odpowiedzialności żadnej ze Stron za śmierć lub obrażenia ciała w wyniku zaniedbania lub świadomego wprowadzenia w błąd przez taką Stronę Żadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialności ani nie narusza niniejszej Umowy, jeżeli opóźnienie w wykonaniu lub niewykonanie obowiązków wynikających z niniejszej Umowy spowodowane jest Bridgestone Prepaid MasterCard_Warunki dotyczące kart przepłaconych firmy_23 Oct

12 przyczynami lub warunkami leżącymi poza jej uzasadnioną kontrolą i Strona taka nie jest w stanie naprawić tej sytuacji przy zachowaniu należytej staranności. 17. Zwroty z tytułu Transakcji Transakcję uznaje się za nieupoważnioną, jeżeli Klient nie wyraził na nią zgody. Jeżeli Klient uważa, że Transakcja została wykonana bez jego zgody, powinien skontaktować się z firmą Transact Payments Limited zgodnie z postanowieniami art Roszczenie o zwrot upoważnionej Transakcji należy złożyć w ciągu 8 tygodni po dniu, w którym środki zostały odliczone od Dostępnego salda. W ciągu 10 dni roboczych po otrzymaniu roszczenia o zwrot firma Transact Payments Limited zwróci pełną kwotę Transakcji lub przedstawi Klientowi uzasadnienie odmowy zwrotu Roszczenie o zwrot z tytułu nieupoważnionej lub nieprawidłowo wykonanej Transakcji należy złożyć bez zbędnych opóźnień, jednak w żadnym przypadku nie później niż 13 miesięcy po dacie transakcji Jeżeli Klient nie akceptuje uzasadnienia odmowy zwrotu lub wyników rozpatrzenia roszczenia o zwrot, ma prawo złożyć reklamację lub skontaktować się z organem ds. reklamacji, o którym mowa w art Obciążenia płatnicze i zwrot kosztów Firma Transact Payments Limited może naliczyć opłaty z tytułu każdej z usług i każdego z produktów, z jakich Klient korzysta lub o które wnioskuje, na podstawie Tabeli opłat Jeżeli wniosek, transakcja, sporna transakcja, arbitraż lub wystornowana transakcja obejmuje koszty strony trzeciej, koszty takie leżą w gestii Klienta i zostaną odliczone od jego Rachunku lub naliczone mu w inny sposób Firma Transact Payments Limited może obciążyć Klienta opłatą administracyjną w następujących okolicznościach: i. jeżeli Klient dokonuje zapłaty, która podlega następnie wystornowaniu po upływie 60 dni w wyniku przekazania niewłaściwych informacji o Rachunku lub niewłaściwej dokumentacji KYC; i w przypadku złożenia wniosku o postępowanie arbitrażowe w odniesieniu do spornej Transakcji; by pokryć koszty i wydatki poniesione przez firmę Transact Payments Limited w celu obsługi wsparcia rachunku Klienta (np. wniosek o wsparcie prawne, wsparcie policji, sądu lub innego organu sądowego) Firma Transact Payments Limited może obciążyć Klienta opłatą z tytułu płatności zwrotnych, jeżeli bank odbiorca odmawia przyjęcia płatności po złożeniu wniosku o przelanie środków. 19. Spory dotyczące płatności Firma Transact Payments Limited pragnie zapewnić klientom łatwy dostęp do swojego zespołu obsługi klienta, który przyjmuje, rejestruje, bada i odpowiada na reklamacje Firma Transact Payments Limited traktuje reklamacje bardzo poważnie i wykorzystuje je, by ocenić możliwości przeglądu swojego sposobu działania i spełnienia oczekiwań klientów. Podstawowym celem firmy Transact Payments Limited jest rozstrzyganie reklamacji Klienta w możliwie szybki i efektywny sposób oraz dokumentowanie kroków, jakie należy podjąć. Bridgestone Prepaid MasterCard_Warunki dotyczące kart przepłaconych firmy_23 Oct

13 19.3. W pierwszej instancji Klient kontaktuje się z Zespołem Obsługi Klientów. Firma Transact Payments Limited oczekuje, że Zespół Obsługi Klientów odpowie na reklamację w ciągu pięciu dni roboczych Jeżeli po otrzymaniu odpowiedzi od Zespołu Obsługi Klientów Klient jest niezadowolony z rezultatów, powinien skontaktować się bezpośrednio z Dyrektorem ds. Reklamacji firmy Transact Payments Limited na piśmie pod adresem Jeżeli Dyrektor ds. Reklamacji nie jest w stanie odpowiedzieć na reklamacje w terminie natychmiastowym, Klient otrzyma potwierdzenie, że reklamacja została odebrana i będzie prowadzone formalne dochodzenie. Przewiduje się, że Klient otrzyma formalną informację o podjętych ustaleniach w ciągu czterech tygodni Jeżeli Dyrektor ds. Reklamacji firmy Transact Payments Limited nie jest w stanie rozstrzygnąć skargi, a Klient pragnie przekazać swoją reklamacje dalej, należy skontaktować się Komisją Nadzoru Finansowego, Plac Powstańców Warszawy 1, Warszawa na piśmie, pocztą elektroniczną w celu uzyskania dalszych wskazówek Klient jest zobowiązany przedstawić wszystkie rachunki i informacje dotyczące roszczenia Jeżeli dochodzenie pokaże, że firma Transact Payments Limited nieprawidłowo odliczyła środki z Dostępnego salda Klienta, zwróci odpowiednią kwotę. Jeżeli firma Transact Payments Limited następnie ustali, że zwrócona kwota została odliczona prawidłowo, może odliczyć ją od Dostępnego salda Klienta i obciążyć Klienta opłatą z tytułu dochodzenia. Jeżeli Klient nie posiada wystarczającego Dostępnego salda, jest zobowiązany bezzwłocznie zapłacić daną kwotę na żądanie W przypadku sporu pomiędzy Posiadaczem karty a Punktem handlowo-usługowym, pod warunkiem że Klient jest w stanie udowodnić, że podjął już wszelkie możliwe starania, by rozstrzygnąć ten spór, firma Transact Payments Limited postara się pomóc Klientowi na tyle, na ile jest to możliwe. Za pomoc udzieloną w tego typu sporze firma Transact Payments Limited może obciążyć Klienta opłatą z tytułu przetworzenia obciążenia zwrotnego zgodnie z Tabelą opłat i limitów. W przypadku nierozstrzygniętego sporu z Punktem handlowo-usługowym, jeżeli Transakcję wykonano przy użyciu Karty, Klient odpowiada a taką Transakcję i jest zobowiązany rozstrzygnąć spór bezpośrednio z odpowiednim Punktem handlowo-usługowym. 20. Dane osobowe Firma Transact Payments Limited pełni funkcję administratora danych osobowych Klienta i przetwarza dane osobowe przekazane jej w związku z Rachunkiem Klienta w celu zarządzania Rachunkiem oraz udzielenia usług związanych z Rachunkiem i niniejszą Umową. Zgodnie z obowiązującymi przepisami i swoją polityką prywatności firma Transact Payments Limited może także wykorzystywać dane osobowe w celach marketingowych oraz w celu badania rynku Firma Transact Payments Limited może sprawdzić dane osobowe Klienta w innych organizacjach oraz uzyskać dalsze informacje na temat Klienta w celu weryfikacji jego tożsamości i przestrzegania obowiązujących przepisów o zapobieganiu praniu brudnych pieniędzy i przepisów regulacyjnych. Informacje o zapytaniach zostaną odnotowane w aktach Klienta. Zgodnie ze swoją polityką prywatności i obowiązującym prawem firma Transact Payments Limited może przekazać dane osobowe dostarczone przez Klienta określonym nazwanym stronom trzecim (w tym podmiotom zajmującym się przetwarzaniem danych) w celu realizacji swoich obowiązków i praw wynikających z niniejszej Umowy, z uwzględnieniem stron trzecich mieszczących się poza Unią Europejską, gdzie mogą obowiązywać inne standardy ochrony danych. Firma Transact Payments Limited może także ujawnić dane osobowe Klienta na mocy prawa lub na żądanie właściwego organu. Bridgestone Prepaid MasterCard_Warunki dotyczące kart przepłaconych firmy_23 Oct

14 20.3. Akceptując niniejsze warunki, Klient przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że jego dane osobowe będą przetwarzane w wyżej określony sposób Klient widział politykę prywatności firmy Transact Payments Limited i przyjmuje do wiadomości oraz akceptuje jej postanowienia (z późniejszymi zmianami). 21. Zmiany w warunkach Firma Transact Payments Limited może zaktualizować niniejsze warunki (w tym Tabelę opłat i limitów). Zawiadomienie o zmianach zostanie umieszczone na stronie internetowej lub zostanie przesłane pocztą elektroniczną albo przy użyciu urządzeń mobilnych z przynajmniej 2-miesięcznym wyprzedzeniem. Kontynuacja korzystania z Usług płatniczych po upływie wyżej wspomnianych 2 miesięcy oznacza potwierdzenie akceptacji zaktualizowanych lub zmienionych warunków. W przeciwnym razie Klient powinien bezzwłocznie zaprzestać korzystania z tego typu usług zgodnie z zasadami dotyczącymi anulowania Umowy (art. 10). 22. Postanowienia końcowe Firma Transact Payments Limited może scedować swoje prawa, udziały lub obowiązki wynikające z niniejszej Umowy na stronę trzecią (także w wyniku fuzji, konsolidacji lub przejęcia całości albo znaczącej części swojej działalności i aktywów związanych z niniejszą Umową) z zachowaniem 2- miesięcznego okresu powiadomienia. Tego typu cesja nie ma niekorzystnego wpływu na prawa lub obowiązki Klienta wynikające z niniejszej Umowy Warunki niniejszej Umowy mogą być egzekwowane wyłącznie przez Strony Umowy, z zastrzeżeniem, że Programy i ich podmioty powiązane mogą egzekwować prawa przyznane im na mocy niniejszej Umowy Ewentualne odstąpienia lub ustępstwa na rzecz Klienta, na jakie firma Transact Payments Limited wyrazi zgodę, nie wpływają na jej prawa i obowiązki wynikające z niniejszej Umowy Klient i każdy Posiadacz dodatkowej karty zgadza się nie korzystać z Usług płatniczych w nielegalny sposób oraz zgadza się zabezpieczyć firmę Transact Payments Limited przed wszelkimi roszczeniami lub postępowaniami wniesionymi w sprawie takiego nielegalnego wykorzystania Usług płatniczych Niniejsza Umowa oraz dokumenty w niej wspomniane stanowią całość porozumienia Stron i zastępują wszelkie wcześniejsze umowy pomiędzy Stronami w zakresie przedmiotu niniejszej Umowy. 23. Ochrona środków Środki Klienta są chronione prawem. W przypadku niewypłacalności firmy Transact Payments Limited pieniądz elektroniczny Klienta jest zabezpieczony przed wszelkimi roszczeniami ze strony innych wierzycieli. 24. Przepisy i prawo Usługi płatnicze, Karta i Rachunek stanowią produkty płatnicze, a nie produkty depozytowe, kredytowe lub bankowe i jako takie nie są objęte polskim Bankowym Funduszem Gwarancyjnym ani gibraltarskim Programem Gwarancji Depozytowych W najpełniejszym zakresie dozwolonym zgodnie z prawem oraz bez uszczerbku dla praw Klienta jako konsumenta niniejsza Umowa oraz wszelkie spory i roszczenia wynikające z niniejszej Umowy lub z Bridgestone Prepaid MasterCard_Warunki dotyczące kart przepłaconych firmy_23 Oct

15 jej przedmiotu albo zawarcia (w tym spory lub roszczenia pozaumowne) podlegają prawu polskiemu, zgodnie z którym będą interpretowane, oraz wyłącznej właściwości polskich sądów Bridgestone Prepaid MasterCard_Warunki dotyczące kart przepłaconych firmy_23 Oct

16 Tabela opłat i limitów Niniejsze opłaty mają zastosowanie do wszystkich Klientów począwszy od 23/10/2013 Opłaty za wydanie karty Opłaty Nowa karta 15,00 Opłaty za transakcje i użytkowanie karty Wypłata w bankomacie (możliwe są także opłaty operatora bankomatu) 3,00 Opłata za wymianę walutową 2,75% Zapytanie o saldo w bankomacie 0,35 Odmowa wypłaty w bankomacie 0,50 Zmiana numeru PIN 1,00 Płatność gotówką w banku 5,00 Opłata z przelew wychodzący SEPA 5,00 Opłata za przelew wychodzący międzynarodowy (nie euro, poza UE/EOG) 50,00 Opłata za wpłatę na rachunek/uzupełnienie rachunku (patrz informacje na temat możliwości uzupełnienia rachunku i obowiązujących opłat na stronie internetowej) Krajowy przelew bankowy SEPA, bankowy depozyt gotówkowy/zwrot z bankomatu 1,00% Międzynarodowy przelew bankowy 2,00% Różne opłaty Przetworzenie obciążenia zwrotnego 20,00 Wyższy poziom weryfikacji tożsamości (II poziom IDV) 5,00 Wyższy poziom weryfikacji tożsamości ID (III poziom IDV) 10,00 Opłaty okresowe Roczna opłata za konto od 2 lat na 15,00 Opłata za brak aktywności na rachunku (należna miesięcznie w przypadku braku transakcji na rachunku przez kolejne 6 miesięcy) 2,50 WPŁATA NA RACHUNEK, UZUPEŁNIENIE RACHUNKU I WYKORZYSTANIE LIMITÓW Firma Transact Payments Limited stosuje własne limity wpłat na Rachunek i Karty uzależnione od rodzaju karty, poziomu IDV, zastosowanej metody wpłaty oraz określonych wewnętrznych kryteriów zarządzania ryzykiem. W pewnych przypadkach firma Transact Payments Limited może nie uznać wpłaty na Rachunek Klienta w trybie natychmiastowym, ale dopiero po uzasadnionym okresie, by uniknąć niewłaściwego wykorzystania Rachunku i oszustwa strony trzeciej. Szczegółowe informacje w tym zakresie przedstawiono na stronie internetowej (w ramach specyfikacji produktu). Bridgestone Prepaid MasterCard_Warunki dotyczące kart przepłaconych firmy_23 Oct

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 93 /2011 PREZYDENTA MIASTA SKARŻYSKO KAMIENNA. z dnia 9 maja 2011 roku

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 93 /2011 PREZYDENTA MIASTA SKARŻYSKO KAMIENNA. z dnia 9 maja 2011 roku Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 93 /2011 PREZYDENTA MIASTA SKARŻYSKO KAMIENNA z dnia 9 maja 2011 roku w sprawie : określenia zasad, sposobu i trybu przyznawania i korzystania ze służbowych kart płatniczych przy

Bardziej szczegółowo

Regulamin funkcjonowania karty bankomatowej w Banku Spółdzielczym w Suszu.

Regulamin funkcjonowania karty bankomatowej w Banku Spółdzielczym w Suszu. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 27/2000 Zarządu BS w Suszu z dnia 14.09.2000 r. Regulamin funkcjonowania karty bankomatowej w Banku Spółdzielczym w Suszu. Do użytku wewnętrznego Susz, wrzesień 2000 1 ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

Regulamin Przelewy24. http://www.przelewy24.pl/pop_print.php?i=240. 1 of 5 21.12.2014 22:27. Definicje

Regulamin Przelewy24. http://www.przelewy24.pl/pop_print.php?i=240. 1 of 5 21.12.2014 22:27. Definicje Regulamin Przelewy24 Definicje Akceptant - ilekroć w Regulaminie jest mowa o Akceptancie rozumie się przez to Sprzedawcę oraz Odbiorcę Płatności; ilekroć w Regulaminie jest mowa o Sprzedawcy lub Odbiorcy

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z Kart Korporacyjnych American Express w Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu

Regulamin korzystania z Kart Korporacyjnych American Express w Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 78 /2007 z dnia 12 września 2007 r. Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu Regulamin korzystania z Kart Korporacyjnych American Express w Uniwersytecie Przyrodniczym

Bardziej szczegółowo

Poniższy regulamin reguluje zasady dokonywania zamówień w sklepie internetowym www.polishfood24.co.uk działającym pod adresem: www.polishfood24.co.

Poniższy regulamin reguluje zasady dokonywania zamówień w sklepie internetowym www.polishfood24.co.uk działającym pod adresem: www.polishfood24.co. REGULAMIN 1) INFORMACJE OGÓLNE: Poniższy regulamin reguluje zasady dokonywania zamówień w sklepie internetowym www.polishfood24.co.uk działającym pod adresem: www.polishfood24.co.uk Ilekroć w regulaminie

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO SPÓŁKA PLUS KREDYT (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r.

TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO SPÓŁKA PLUS KREDYT (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r. Duma Przedsiębiorcy 1/5 TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO SPÓŁKA PLUS KREDYT (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r. Wysokość opłat Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi Przelew do Play w P4 Sp. z o. o.

Regulamin usługi Przelew do Play w P4 Sp. z o. o. Regulamin usługi Przelew do Play w P4 Sp. z o. o. 1. Postanowienia ogólne Niniejszy Regulamin usługi Przelew do Play w P4 Sp. z o. o., określa zasady, zakres, sposób i tryb świadczenia przez P4 Sp. z o.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTRZYMYWANIA I UŻYTKOWANIA KARTY PODARUNKOWEJ. 1. Definicje

REGULAMIN OTRZYMYWANIA I UŻYTKOWANIA KARTY PODARUNKOWEJ. 1. Definicje REGULAMIN OTRZYMYWANIA I UŻYTKOWANIA KARTY PODARUNKOWEJ 1. Definicje Bankomat: oznacza urządzenie służące do pobierania gotówki w sposób zautomatyzowany. Punkt Obsługi: Punkt obsługi klienta znajdujący

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje od 01.06.2015r.

Obowiązuje od 01.06.2015r. DZIAŁ II DEPOZYTY OSÓB FIZYCZNYCH Obowiązuje od 01062015r Lp Rozdział 1 Obsługa rachunków oszczędnościowych, oszczędnościowo-rozliczeniowych (ROR) Wyszczególnienie czynności 1 Otwarcie, i prowadzenie i

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI 0% z kartą w sklepach meblowych. 1 Definicje

REGULAMIN PROMOCJI 0% z kartą w sklepach meblowych. 1 Definicje REGULAMIN PROMOCJI 0% z kartą w sklepach meblowych 1 Definicje ORGANIZATOR Sygma Bank Polska S.A., o kapitale zakładowym wynoszącym 25 000 000 zł (opłacony w całości), z siedzibą w Warszawie, ul. Suwak

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO IDEALNA FIRMA (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r.

TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO IDEALNA FIRMA (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r. Duma Przedsiębiorcy 1/5 TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO IDEALNA FIRMA (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r. Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku Rozliczeniowego

Bardziej szczegółowo

2. Klient dokona wyboru obowiązującego w Sklepie internetowym sposobu płatności:

2. Klient dokona wyboru obowiązującego w Sklepie internetowym sposobu płatności: REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO WWW.VITADIET.PL INFORMACJE OGÓLNE 1. Sprzedaż odbywa się za pośrednictwem Internetu w formie umowy zawieranej na odległość, pomiędzy składającym zamówienie, zwanym dalej

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego Atelier Tiu

Regulamin sklepu internetowego Atelier Tiu Regulamin sklepu internetowego Atelier Tiu I. Informacje o firmie Sklep internetowy Atelier Tiu prowadzony jest za pośrednictwem strony internetowej w domenie www.ateliertiu.pl. Właścicielem sklepu jest:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN USŁUGI PŁATNOŚCI ELEKTRONICZNYCH

REGULAMIN USŁUGI PŁATNOŚCI ELEKTRONICZNYCH REGULAMIN USŁUGI PŁATNOŚCI ELEKTRONICZNYCH Niniejszy regulamin przeznaczony jest dla podmiotów, które zawarły z PayU umowę o korzystanie z Systemu na warunkach określonych przez PayU w Regulaminie Systemu.

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT I PROWIZJI DLA RACHUNKÓW PROWADZONYCH W ZŁOTYCH POLSKICH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 28 czerwca 2016 r.

TABELA OPŁAT I PROWIZJI DLA RACHUNKÓW PROWADZONYCH W ZŁOTYCH POLSKICH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 28 czerwca 2016 r. 1/8 TABELA OPŁAT I PROWIZJI DLA RACHUNKÓW PROWADZONYCH W ZŁOTYCH POLSKICH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 28 czerwca 2016 r. Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku 0,00 0,00

Bardziej szczegółowo

WYKAZ NAJWAŻNIEJSZYCH ZMIAN (wprowadzanych z dniem połączenia działalności operacyjnej Alior Banku i Meritum Banku)

WYKAZ NAJWAŻNIEJSZYCH ZMIAN (wprowadzanych z dniem połączenia działalności operacyjnej Alior Banku i Meritum Banku) WYKAZ NAJWAŻNIEJSZYCH ZMIAN (wprowadzanych z dniem połączenia działalności operacyjnej Alior Banku i Banku) Rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe Wprowadzana Nazwy produktów Dokumenty regulujące wysokość

Bardziej szczegółowo

1. Operator WOJMOR Wojciech Nowicki z siedzibą w Baninie ul. Polna 11

1. Operator WOJMOR Wojciech Nowicki z siedzibą w Baninie ul. Polna 11 REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI DOSTĘPU DO INTERNETU ROZDZIAŁ I Terminologia 1. Operator WOJMOR Wojciech Nowicki z siedzibą w Baninie ul. Polna 11 2. Abonent osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna

Bardziej szczegółowo

Sklep internetowy, działająca pod adresem www.hurtowniabudowlana24.pl, jest prowadzona przez: Maxcomers Sp. z o.o. ul. Iwonicka 39 A.

Sklep internetowy, działająca pod adresem www.hurtowniabudowlana24.pl, jest prowadzona przez: Maxcomers Sp. z o.o. ul. Iwonicka 39 A. Sklep internetowy, działająca pod adresem www.hurtowniabudowlana24.pl, jest prowadzona przez: Maxcomers Sp. z o.o. REGULAMIN ZAKUPÓW 1. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ 3000 punktów Sygma Bonus za 4 transakcje kartą 14.09-31.10.15

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ 3000 punktów Sygma Bonus za 4 transakcje kartą 14.09-31.10.15 REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ 3000 punktów Sygma Bonus za 4 transakcje kartą 14.09-31.10.15 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin (dalej zwany Regulaminem ) określa zasady uczestnictwa w programie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sprzedaży Premiowej,, Akcja SMS

Regulamin Sprzedaży Premiowej,, Akcja SMS Regulamin Sprzedaży Premiowej,, Akcja SMS 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin Programu Sprzedaży Premiowej Akcja SMS (dalej zwany Regulaminem) określa zasady uczestnictwa w Programie Sprzedaży

Bardziej szczegółowo

Kantor online - regulamin

Kantor online - regulamin Regulamin: Kantor online - regulamin Regulamin świadczenia usług w serwisie E-kantorwalutowy.pl Definicje

Bardziej szczegółowo

1. Postanowienia ogólne. 2. Definicje

1. Postanowienia ogólne. 2. Definicje 1 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady i tryb przeprowadzenia Konkursu Wygraj karnet na Open era z kartą kredytową dla posiadanej karty. ( Regulamin ). 2. Organizatorem Konkursu

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania ze służbowych kart płatniczych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie. Rozdział 1 Postanowienia ogólne

Regulamin korzystania ze służbowych kart płatniczych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie. Rozdział 1 Postanowienia ogólne Regulamin korzystania ze służbowych kart płatniczych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie Załącznik Nr 1do zarządz. Nr 97/2013 Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Regulamin korzystania ze służbowych

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Bezpłatna Weryfikacja tożsamości

Regulamin Promocji Bezpłatna Weryfikacja tożsamości Regulamin Promocji Bezpłatna Weryfikacja tożsamości 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin Promocji Bezpłatna Weryfikacja tożsamości (zwany dalej Regulaminem ) określa zasady uczestnictwa w Promocji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA ZE SŁUŻBOWYCH KART PŁATNICZYCH NA UNIWERSYTECIE EKONOMICZNYM W POZNANIU. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN KORZYSTANIA ZE SŁUŻBOWYCH KART PŁATNICZYCH NA UNIWERSYTECIE EKONOMICZNYM W POZNANIU. I. Postanowienia ogólne Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 42/2015 Rektora UEP z dnia 24 lipca 2015 r. REGULAMIN KORZYSTANIA ZE SŁUŻBOWYCH KART PŁATNICZYCH NA UNIWERSYTECIE EKONOMICZNYM W POZNANIU I. Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Zarabiaj z ekontem mobilnym III edycja

Regulamin promocji Zarabiaj z ekontem mobilnym III edycja Regulamin promocji Zarabiaj z ekontem mobilnym III edycja 1 Regulamin Promocji Zarabiaj z ekontem mobilnym III edycja 1. Organizator Promocji 1. Promocja Zarabiaj z ekontem mobilnym III edycja, zwana dalej

Bardziej szczegółowo

Rozdział III Tabela opłat i prowizji dotycząca osób fizycznych

Rozdział III Tabela opłat i prowizji dotycząca osób fizycznych Rozdział III Tabela opłat i prowizji dotycząca osób fizycznych obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Barcinie od dnia 01.01.2015r. po Aneksie nr 1 z dnia 29.01.2014r. obowiązującym od dnia 01.02.2015r.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Z mbankiem zyskuj na Allegro. Obowiązuje od 13.07.2015 r. do 26.07.2015 r.

Regulamin Promocji Z mbankiem zyskuj na Allegro. Obowiązuje od 13.07.2015 r. do 26.07.2015 r. Regulamin Promocji Z mbankiem zyskuj na Allegro Obowiązuje od 13.07.2015 r. do 26.07.2015 r. REGULAMIN PROMOCJI Z mbankiem zyskuj na Allegro 1 ORGANIZATOR PROMOCJI 1. Promocja Z mbankiem zyskuj na Allegro

Bardziej szczegółowo

Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS

Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 1 umowa o prowadzenie bankowych rachunków dla osób fizycznych dalej jako Umowa 2 potwierdzenie zawarcia Umowy o prowadzenie bankowych rachunków dla osób fizycznych 3

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Darmowa wpłata w Placówkach Sygma Bank Polska. 1. Postanowienia ogólne

Regulamin Promocji Darmowa wpłata w Placówkach Sygma Bank Polska. 1. Postanowienia ogólne Regulamin Promocji Darmowa wpłata w Placówkach Sygma Bank Polska 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem ) określa zasady uczestnictwa w promocji pod nazwą Darmowa wpłata

Bardziej szczegółowo

Regulamin Płacę z Allegro za zakupy

Regulamin Płacę z Allegro za zakupy Regulamin Płacę z Allegro za zakupy Artykuł 1. ZASADY ORAZ WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG 1.1. Przystąpienie i korzystanie przez Użytkowników z usługi Płacę z Allegro za zakupy nie jest związane z otwarciem

Bardziej szczegółowo

Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS

Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 1 umowa o prowadzenie bankowych rachunków dla osób fizycznych dalej jako Umowa 2 potwierdzenie zawarcia Umowy o prowadzenie bankowych rachunków dla osób fizycznych 3

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI 0% z kartą

REGULAMIN PROMOCJI 0% z kartą REGULAMIN PROMOCJI 0% z kartą 1 Definicje ORGANIZATOR Sygma Bank Polska S.A., o kapitale zakładowym wynoszącym 25 000 000 zł (opłacony w całości), z siedzibą w Warszawie, ul. Suwak 3, 02-676 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 6/2012 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Żarach z dnia 06 marca 2012r.

Zarządzenie Nr 6/2012 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Żarach z dnia 06 marca 2012r. Zarządzenie Nr 6/2012 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Żarach z dnia 06 marca 2012r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu przyznawania i korzystania ze służbowych kart płatniczych

Bardziej szczegółowo

Wysokość opłat Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku Rozliczeniowego. Otwarcie Rachunku Pomocniczego

Wysokość opłat Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku Rozliczeniowego. Otwarcie Rachunku Pomocniczego Duma Przedsiębiorcy 1/5 TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO FIRMA TO JA Z PREMIĄ 1 dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, wprowadzona w dnia 30 lipca 2015 r. Wysokość opłat Opłaty podstawowe

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego z dnia 15.12.2014 / Umowa sprzedaży

Regulamin sklepu internetowego z dnia 15.12.2014 / Umowa sprzedaży Regulamin sklepu internetowego z dnia 15.12.2014 / Umowa sprzedaży 1 Informacje ogólne Sklep internetowy działający pod adresem http://agapo.pl prowadzony jest przez firmę: PC-NET Rafał Latacz wpisaną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN USŁUGI PŁATNOŚCI KARTAMI PŁATNICZYMI

REGULAMIN USŁUGI PŁATNOŚCI KARTAMI PŁATNICZYMI REGULAMIN USŁUGI PŁATNOŚCI KARTAMI PŁATNICZYMI Niniejszy regulamin przeznaczony jest dla podmiotów, które zawarły z PayU umowę o korzystanie z Systemu na warunkach określonych przez PayU w Regulaminie

Bardziej szczegółowo

Wzór Umowy UMOWA. Przedmiot Umowy

Wzór Umowy UMOWA. Przedmiot Umowy Załącznik nr 6 dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: RK 09/2014. Nazwa zadania: dostawa materiałów reklamowych dla Polskiego Radia Regionalnej Rozgłośni w Kielcach Radio

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Z mbankiem taniej na Allegro

Regulamin Promocji Z mbankiem taniej na Allegro Regulamin Promocji Z mbankiem taniej na Allegro REGULAMIN PROMOCJI Z mbankiem taniej na Allegro 1 ORGANIZATOR PROMOCJI 1. Promocja Z mbankiem taniej na Allegro zwana dalej Promocją, organizowana jest przez

Bardziej szczegółowo

1. Informacje ogólne

1. Informacje ogólne Regulamin Serwisu (obowiązujący z dniem 7 luty 2010) 1. Informacje ogólne Homepay jest serwisem obsługującym płatności internetowe prowadzonym przez firmę PeSoft Paweł Wachnik zwaną dalej PeSoft z siedzibą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PŁATNOŚCI W SERWISIE DOTPAY REGULAMIN PŁATNOŚCI W SERWISIE DOTP AY REGULAMIN PŁATNOŚCI W SERWISIE DOTPAY

REGULAMIN PŁATNOŚCI W SERWISIE DOTPAY REGULAMIN PŁATNOŚCI W SERWISIE DOTP AY REGULAMIN PŁATNOŚCI W SERWISIE DOTPAY REGULAMIN PŁATNOŚCI W SERWISIE DOTPAY REGULAMIN PŁATNOŚCI W SERWISIE DOTP AY REGULAMIN PŁATNOŚCI W SERWISIE DOTPAY Biuro Obsługi Klienta Dotpay ul. Wielicka 72 30-552 Kraków, Polska Tel.: + 48126882600

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki polityki zakupu

Ogólne warunki polityki zakupu Ogólne warunki polityki zakupu Definicje Regulamin: Niniejszy Regulamin Sprzedaży Sprzętu (zwany dalej RSS). Fon Technology, S.L.: Firma dostarczająca lub sprzedająca produkty przez stronę internetową,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO budohurt24.pl

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO budohurt24.pl REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO budohurt24.pl I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy

Bardziej szczegółowo

Karta kredytowa. Visa Classic. Przewodnik użytkownika

Karta kredytowa. Visa Classic. Przewodnik użytkownika Karta kredytowa Visa Classic Przewodnik użytkownika 1. Aktywacja karty 2. Korzystanie z karty Serdecznie witamy w gronie posiadaczy karty kredytowej Visa Classic eurobanku Aby móc przekonać się o wszystkich

Bardziej szczegółowo

Regulamin Kredytu 0% 5,10 rat

Regulamin Kredytu 0% 5,10 rat Regulamin Kredytu 0% 5,10 rat Karta Limit kredytowy Organizator 1. Definicje Karta Kredytowa Real MasterCard, Karta Kredytowa Sygma Bank MasterCard założona w punkcie sprzedaży Partnera Real Finanse. Kwota

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Zarabiaj z ekontem mobilnym IV edycja

Regulamin promocji Zarabiaj z ekontem mobilnym IV edycja Regulamin promocji Zarabiaj z ekontem mobilnym IV edycja 1 Regulamin Promocji Zarabiaj z ekontem mobilnym IV edycja 1 Organizator Promocji 1. Promocja Zarabiaj z ekontem mobilnym IV edycja, zwana dalej

Bardziej szczegółowo

Wysokość opłat Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku Rozliczeniowego. Otwarcie Rachunku Pomocniczego

Wysokość opłat Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku Rozliczeniowego. Otwarcie Rachunku Pomocniczego Duma Przedsiębiorcy 1/5 TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO FIRMA I EMERYTURA PLUS dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 2 lutego 2015 r. Wysokość opłat

Bardziej szczegółowo

Tabela opłat i prowizji dla kart kredytowych Credit Agricole Bank Polska S.A. obowiązujące od dnia 12 kwietnia 2015 r.

Tabela opłat i prowizji dla kart kredytowych Credit Agricole Bank Polska S.A. obowiązujące od dnia 12 kwietnia 2015 r. RODZAJ KARTY I. OPŁATY I PROWIZJE Tabela opłat i prowizji dla kart kredytowych Credit Agricole Bank Polska S.A. obowiązujące od dnia 12 kwietnia 2015 r. Visa Gold MasterCard Gold Visa Silver MasterCard

Bardziej szczegółowo

Załącznik do zarządzenia nr 4/2015 z dnia 24 lutego 2015 roku

Załącznik do zarządzenia nr 4/2015 z dnia 24 lutego 2015 roku Załącznik do zarządzenia nr 4/2015 z dnia 24 lutego 2015 roku Regulamin w sprawie zasad, sposobu i trybu przyznawania i korzystania ze służbowych kart płatniczych przy dokonywaniu wydatków oraz zasad rozliczania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN TRANSAKCJI WYMIANY WALUT DLA KLIENTÓW INDYWIDUALANYCH

REGULAMIN TRANSAKCJI WYMIANY WALUT DLA KLIENTÓW INDYWIDUALANYCH Strona 1 z 5 REGULAMIN TRANSAKCJI WYMIANY WALUT DLA KLIENTÓW INDYWIDUALANYCH Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin Transakcji Wymiany Walut dla Klientów Indywidualnych, zwany dalej Regulaminem,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Zyskuj z ekontem. obowiązuje od 01.03.2016 roku do 31.12.2016 roku

Regulamin Promocji Zyskuj z ekontem. obowiązuje od 01.03.2016 roku do 31.12.2016 roku Regulamin Promocji Zyskuj z ekontem obowiązuje od 01.03.2016 roku do 31.12.2016 roku Regulamin Promocji Zyskuj z ekontem 1 Organizator Promocji 1. Promocja Zyskuj z ekontem, zwana dalej Promocją, organizowana

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania terminowych lokat oszczędnościowych i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną w FM Bank PBP S.A.

Regulamin otwierania terminowych lokat oszczędnościowych i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną w FM Bank PBP S.A. Regulamin otwierania terminowych lokat oszczędnościowych i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną w FM Bank PBP S.A. 1 Niniejszy Regulamin określa warunki otwierania rachunków terminowych lokat

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY REALIZOWANEJ PRZEZ RECTUS POLSKA SP. Z O.O.

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY REALIZOWANEJ PRZEZ RECTUS POLSKA SP. Z O.O. OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY REALIZOWANEJ PRZEZ RECTUS POLSKA SP. Z O.O. I. Postanowienia ogólne 1. Ogólne Warunki Sprzedaży Towarów i Usług, zwane dalej OWS, określają zasady współpracy handlowej pomiędzy

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Pucku

Bank Spółdzielczy w Pucku Bank Spółdzielczy w Pucku WYCIĄG Z TARYFY PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BS W PUCKU ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE KLIENT INDYWIDUALNY OBRÓT OSZCZĘDNOŚCIOWY W ZŁOTYCH Obowiązujący od 01.10.2015r. RACHUNKI

Bardziej szczegółowo

3. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet.

3. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet. REGULAMIN Postanowienia Ogólne 1. Warunki korzystania z oferty proponowanej przez sklep internetowy kuxido.com reguluje poniższy dokument, zwany w dalszej części "Regulaminem". 2. Właścicielem sklepu kuxido.com

Bardziej szczegółowo

Imię i nazwisko Pożyczkobiorcy:... Adres poczty elektronicznej (e-mail):... Numer Pożyczki:...

Imię i nazwisko Pożyczkobiorcy:... Adres poczty elektronicznej (e-mail):... Numer Pożyczki:... Załącznik nr 1 do UMOWY POŻYCZKI RATALNEJ WZÓR OŹWIADCZENIA O ODSTĄPIENIU OD UMOWY (formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od Umowy Pożyczki) KS Marcin Lipiński 18-400

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania terminowych lokat i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego

Regulamin otwierania terminowych lokat i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego Regulamin otwierania terminowych lokat i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego 1 Niniejszy Regulamin określa warunki otwierania rachunków terminowych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDOSTĘPNIANIA INFORMACJI DOTYCZĄCYCH DANYCH OSOBOWYCH PRZETWARZANYCH W ZBIORZE BIURA INFORMACJI KREDYTOWEJ S.A.

REGULAMIN UDOSTĘPNIANIA INFORMACJI DOTYCZĄCYCH DANYCH OSOBOWYCH PRZETWARZANYCH W ZBIORZE BIURA INFORMACJI KREDYTOWEJ S.A. REGULAMIN UDOSTĘPNIANIA INFORMACJI DOTYCZĄCYCH DANYCH OSOBOWYCH PRZETWARZANYCH W ZBIORZE BIURA INFORMACJI KREDYTOWEJ S.A. ZAŁĄCZNIK DO UCHWAŁY ZARZĄDU NR 19 /2006 Z DNIA 10 MARCA 2006 R. Warszawa, marzec

Bardziej szczegółowo

1. Właścicielem Internetowego Sklepu Massada The Natural Therapy Poland, zwanego dalej Sklepem jest:

1. Właścicielem Internetowego Sklepu Massada The Natural Therapy Poland, zwanego dalej Sklepem jest: Regulamin Sklepu Massada The Natural Therapy Poland I. Informacje Ogólne 1. Właścicielem Internetowego Sklepu Massada The Natural Therapy Poland, zwanego dalej Sklepem jest: Transformulas-Poland Adres:

Bardziej szczegółowo

Regulamin Serwisu. Data Anulacji Bezkosztowej termin, do którego można anulować rezerwację bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów;

Regulamin Serwisu. Data Anulacji Bezkosztowej termin, do którego można anulować rezerwację bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów; Regulamin Serwisu Regulamin obowiązujący Klienta korzystającego z serwisu rezerwacji hotelowych GlobHotel Sp. z o.o. I. Definicje Biuro Obsługi Klienta (BOK) wydzielona jednostka organizacyjna Operatora,

Bardziej szczegółowo

Karta kredytowa. Visa Classic. Przewodnik użytkownika

Karta kredytowa. Visa Classic. Przewodnik użytkownika Karta kredytowa Visa Classic Przewodnik użytkownika 1. Aktywacja karty 2. Korzystanie z karty Serdecznie witamy w gronie posiadaczy karty kredytowej Visa Classic eurobanku Aby móc przekonać się o wszystkich

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KARTY PODARUNKOWEJ KARI. 1 Przedmiot regulaminu

REGULAMIN KARTY PODARUNKOWEJ KARI. 1 Przedmiot regulaminu REGULAMIN KARTY PODARUNKOWEJ KARI 1 Przedmiot regulaminu 1.1. Niniejszy regulamin określa warunki nabywania i korzystania z Kart Podarunkowych Kari, w szczególności prawa i obowiązki Użytkowników Kart

Bardziej szczegółowo

1 Podstawowe obowiązki EuroBook.pl. EuroBook.pl zobowiązuje się, za wynagrodzeniem, w szczególności do:

1 Podstawowe obowiązki EuroBook.pl. EuroBook.pl zobowiązuje się, za wynagrodzeniem, w szczególności do: OGÓLNE WARUNKI UMOWY Przedmiot umowy. Zamawiający zleca EuroBook.pl sp. z o.o. ("EuroBook.pl"), na warunkach określonych poniżej oraz w "Zamówieniu reklamy (obowiązujące wzory umów), a także w Załącznikach

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Tabela opłat i prowizji dotycząca rachunków bieżących i pomocniczych

Rozdział I Tabela opłat i prowizji dotycząca rachunków bieżących i pomocniczych Rozdział I Tabela opłat i prowizji dotycząca rachunków bieżących i pomocniczych obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Barcinie od dnia 01.01.2015r. po Aneksie nr 1 z dnia 29.01.2014r. obowiązującym od dnia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYDAWANIA I UŻYWANIA KARTY PKO VISA BUSINESS ELECTRON

REGULAMIN WYDAWANIA I UŻYWANIA KARTY PKO VISA BUSINESS ELECTRON REGULAMIN WYDAWANIA I UŻYWANIA KARTY PKO VISA BUSINESS ELECTRON Spis treści Rozdział 1 Postanowienia ogólne 2 Rozdział 2 Wydanie karty 3 Rozdział 3 Zasady bezpieczeństwa 3 Rozdział 4 Używanie karty 4 Rozdział

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO. I Postanowienia ogólne

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO. I Postanowienia ogólne REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO I Postanowienia ogólne 1. Właścicielem oraz administratorem sklepu internetowego dostępnego pod adresem internetowym www.fundacja-amg.pl jest: Fundacja na rzecz studentów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG I ORGANIZACJI PŁATNOŚCI SYSTEMU GoPay

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG I ORGANIZACJI PŁATNOŚCI SYSTEMU GoPay REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG I ORGANIZACJI PŁATNOŚCI SYSTEMU GoPay 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin został wydany na podstawie ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz art. 384

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FIRMY PPHU EUROECOTEX

REGULAMIN FIRMY PPHU EUROECOTEX REGULAMIN FIRMY PPHU EUROECOTEX Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem ) reguluje zasady dokonywania zakupów w firmie PPHU EUROECOTEX, działającym pod adresem http://www.wyposazsklep.pl oraz na serwisie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK Załącznik 1 do Umowy Udzielania Pożyczek Gotówkowych REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK Regulamin stanowi szczegółowy opis zasad udzielania Pożyczek i jest integralną częścią Umowy Udzielania Pożyczek Gotówkowych.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Lojalnościowego KLIK

Regulamin Programu Lojalnościowego KLIK Regulamin Programu Lojalnościowego KLIK 1. Definicje Terminy i pojęcia użyte w niniejszym Regulaminie, o ile z kontekstu nie wynika inaczej, otrzymały następujące znaczenie: 1.1. Program Program lojalnościowy

Bardziej szczegółowo

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy.

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy. Załącznik nr 9 do SIWZ Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy. 1. Umowa w sprawie realizacji zamówienia publicznego zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DOŁADOWANIA KARTY KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ PRZEZ SERWIS INTERNETOWY

REGULAMIN DOŁADOWANIA KARTY KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ PRZEZ SERWIS INTERNETOWY REGULAMIN DOŁADOWANIA KARTY KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ PRZEZ SERWIS INTERNETOWY Użyte pojęcia i definicje mają poniżej przedstawione znaczenie: KM-Płock Komunikacja Miejska Płock Sp. z o.o., ul. Przemysłowa

Bardziej szczegółowo

1. Sklep Lampadina, Marta Babik prowadzi sprzedaż towarów przez sieć internetową.

1. Sklep Lampadina, Marta Babik prowadzi sprzedaż towarów przez sieć internetową. Regulamin, cennik przesyłek 1. Sklep Lampadina, Marta Babik prowadzi sprzedaż towarów przez sieć internetową. Dane rejestrowe firmy: Lampadina, Marta Babik, ul. Gawota 11a/1, 02-830 Warszawa, NIP: 951-187-

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. 1 Definicje

REGULAMIN. 1 Definicje REGULAMIN Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki sprzedaży prowadzonej przez intesy sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu w serwisie internetowym dostępnym pod adresem www.platformaprzetargowa.eu. 1 Definicje

Bardziej szczegółowo

4. Wzór Umowy stanowi Załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu.

4. Wzór Umowy stanowi Załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu. REGULAMIN WYDAWANIA KART VISA DLA CZŁONKÓW SPÓŁDZIELCZYCH KAS ROZDZIAŁ I - Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa warunki wydawania, używania i obsługi Kart VISA dla członków SKOK oraz zasady rozliczania

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Regulamin. Programu Lojalnościowego KLIK

Regulamin. Regulamin. Programu Lojalnościowego KLIK Regulamin Regulamin Programu Lojalnościowego KLIK 1. Definicje Terminy i pojęcia użyte w niniejszym Regulaminie, o ile z kontekstu nie wynika inaczej, otrzymały następujące znaczenie: 1.1. Program Program

Bardziej szczegółowo

Zasady ochrony danych osobowych w ramach Programu BONUS. 1. Warunki ogólne

Zasady ochrony danych osobowych w ramach Programu BONUS. 1. Warunki ogólne Zasady ochrony danych osobowych w ramach Programu BONUS 1. Warunki ogólne Niniejsze zasady dotyczą przetwarzania danych osobowych uczestników Programu Lojalnościowego ( Uczestnik ). Państwa dane osobowe

Bardziej szczegółowo

Regulamin wydawania i używania kart debetowych Inteligo. Spis treści Rozdział 1. Postanowienia ogólne... 2. Rozdział 2. Wydanie karty...

Regulamin wydawania i używania kart debetowych Inteligo. Spis treści Rozdział 1. Postanowienia ogólne... 2. Rozdział 2. Wydanie karty... Obowiązuje od 3 września 2012 r. do 2 stycznia 2013 r. Regulamin wydawania i używania kart debetowych Inteligo Spis treści Rozdział 1. Postanowienia ogólne... 2 Rozdział 2. Wydanie karty... 2 Rozdział

Bardziej szczegółowo

roboczych po zaksięgowaniu wpłaty z odliczeniem dni świątecznych i dni wolnych od pracy (świąt, sobót i niedziel) 5) Klient korzystający z Systemu

roboczych po zaksięgowaniu wpłaty z odliczeniem dni świątecznych i dni wolnych od pracy (świąt, sobót i niedziel) 5) Klient korzystający z Systemu Regulamin sprzedaży za pośrednictwem Internetu biletów na imprezy organizowane przez Nail Center s.c.beata Drąg, Liliana Witwicka W treści niniejszego Regulaminu pojęcia mają następujące znaczenie: 1)

Bardziej szczegółowo

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y W L I M A N O W E J

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y W L I M A N O W E J Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 3/10/2004 Zarządu BS w Limanowej z dnia 19.10.2004r. I zm. 9/05/2007 z 31.05.2007 II zm. 5/07/2007 z 12.07.2007r. III zm.6/06/2008 z 12.06.2008r B A N K S P Ó Ł D Z I E L C

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN: 1- SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ. 1. Zamówienia można składać:

REGULAMIN: 1- SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ. 1. Zamówienia można składać: REGULAMIN: 1. Sklep internetowy działający pod adresem www.sklep.niro-bio.pl prowadzony jest przez Przedsiębiorstwo Produkcyjno _ Usługowo Handlowe NIRO Sp. z o.o. z siedzibą w Bronowie 42-283 ; przy ulicy

Bardziej szczegółowo

.., zwanymi dalej Wykonawcą o następującej treści:

.., zwanymi dalej Wykonawcą o następującej treści: Umowa nr WUP/.. /2015 zawarta w dniu.... 2015 r. dotyczy wniosku.. pomiędzy: Województwem Zachodniopomorskim Wojewódzkim Urzędem Pracy w Szczecinie z siedzibą przy ul. A. Mickiewicza 41, 70-383 Szczecin,

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje od dnia 1 listopada 2014 r.

Obowiązuje od dnia 1 listopada 2014 r. Załącznik do Uchwały nr 148/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Czarnkowie z dnia 31.10. 2014 r. BANK SPÓŁDZIELCZY W CZARNKOWIE TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZWIĄZANYCH Z FUNKCJONOWANIEM KART PŁATNICZYCH I KREDYTOWYCH

Bardziej szczegółowo

Kontakt z właścicielem serwisu możliwy jest pod numerem telefonu 661-713-716 lub za pośrednictwem poczty e-mail pod adresem akademia@akademiatp.pl.

Kontakt z właścicielem serwisu możliwy jest pod numerem telefonu 661-713-716 lub za pośrednictwem poczty e-mail pod adresem akademia@akademiatp.pl. Właścicielem serwisu internetowego znajdującego się pod adresem www.akademiatp.pl jest Akademia Transportu i Przedsiębiorczości Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie przy ul. Annopol 4B, wpisana do rejestru

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług prawnych drogą elektroniczną przez Kancelarię Radcy Prawnego Ewelinę Siwik

Regulamin świadczenia usług prawnych drogą elektroniczną przez Kancelarię Radcy Prawnego Ewelinę Siwik Regulamin świadczenia usług prawnych drogą elektroniczną przez Kancelarię Radcy Prawnego Ewelinę Siwik Niniejszy regulamin świadczenia usług prawnych drogą elektroniczną, zwany dalej "Regulaminem", określa

Bardziej szczegółowo

BRE BANK SA Oddział Bankowości Detalicznej. Regulamin przyjmowania i rozpatrywania reklamacji w MultiBanku

BRE BANK SA Oddział Bankowości Detalicznej. Regulamin przyjmowania i rozpatrywania reklamacji w MultiBanku BRE BANK SA Oddział Bankowości Detalicznej Regulamin przyjmowania i rozpatrywania reklamacji w MultiBanku Łódź, grudzień 2011 1 Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin przyjmowania i rozpatrywania

Bardziej szczegółowo

4. W sklepie oferowane są produkty fabrycznie nowe, pozbawione wad fizycznych.

4. W sklepie oferowane są produkty fabrycznie nowe, pozbawione wad fizycznych. REGULAMIN SKLEPU OBOWIĄZUJĄCY DO DNIA 24.12.2014 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Sklep internetowy działający pod adresem: www.sklep.branq.eu prowadzony jest przez firmę: F.H.U. Rafał Zielonka mieszczącą się

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Korzystania z usług oferowanych przez OdkryjDubaj.pl

Ogólne Warunki Korzystania z usług oferowanych przez OdkryjDubaj.pl Ogólne Warunki Korzystania z usług oferowanych przez OdkryjDubaj.pl 1. ZASADY OGÓLNE 1. Firma OdkryDubaj.pl, wpisana do rejestru Ewidencji Działalności Gospodarczej w Jabłonnej pod numerem 3669, NIP 716-217-99-78,

Bardziej szczegółowo

Czas trwania Promocji obejmuje okres od dnia 14 listopada 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r. włącznie.

Czas trwania Promocji obejmuje okres od dnia 14 listopada 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r. włącznie. REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ: Bilet za transakcje 1. Nazwa sprzedaży premiowej Sprzedaż premiowa nosi nazwę: Bilet za transakcje, zwana jest dalej Promocją. 2. Nazwa podmiotu organizującego Promocję Organizatorem

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 5 Zarządu Banku Sp0ółdzielczego w Dołhobyczowie z dnia 03.01.2011 r.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 5 Zarządu Banku Sp0ółdzielczego w Dołhobyczowie z dnia 03.01.2011 r. BANK SPÓŁDZIIELCZY W DOŁHOBYCZOWIIE Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 5 Zarządu Banku Sp0ółdzielczego w Dołhobyczowie z dnia 03.01.2011 r. REGULAMIN KARTY PŁATNICZEJ VISA BUSINESS DEBETOWA Dołhobyczów, styczeń

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DO 25.12.14r. I. Postanowienia Ogólne

REGULAMIN DO 25.12.14r. I. Postanowienia Ogólne REGULAMIN DO 25.12.14r. I. Postanowienia Ogólne 1. Regulamin określa zasady dokonywania transakcji w Sklepie Internetowym FOR MEN działającym pod adresem www.formen.com.pl, który prowadzony jest przez

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Promocja oprocentowania karty Real

Regulamin Promocji Promocja oprocentowania karty Real Regulamin Promocji Promocja oprocentowania karty Real 1 Postanowienia ogólne 1.1. Niniejszy Regulamin określa zasady Promocji pod nazwą Promocja oprocentowania karty Real (zwanej dalej Promocją ) organizowanej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOKAT TERMINOWYCH OTWIERANYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W FM BANK PBP S.A. ZA POŚREDNICTWEM PORTALU WWW.SMARTLOKATY.PL

REGULAMIN LOKAT TERMINOWYCH OTWIERANYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W FM BANK PBP S.A. ZA POŚREDNICTWEM PORTALU WWW.SMARTLOKATY.PL O n l i n e REGULAMIN LOKAT TERMINOWYCH OTWIERANYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W FM BANK PBP S.A. ZA POŚREDNICTWEM PORTALU WWW.SMARTLOKATY.PL 1 Niniejszy Regulamin określa warunki otwierania i prowadzenia rachunków

Bardziej szczegółowo

POTWIERDZENIE ZAWARCIA UMOWY POŻYCZKI

POTWIERDZENIE ZAWARCIA UMOWY POŻYCZKI POTWIERDZENIE ZAWARCIA UMOWY POŻYCZKI Zawartej dnia w miejscowości w związku z zamknięciem Aukcji ogłoszonej w serwisie CapitalClub.pl, na warunkach określonych w Ogólnych Warunkach Umów Pożyczek zawieranych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI. Kredyt 0% na start

REGULAMIN PROMOCJI. Kredyt 0% na start REGULAMIN PROMOCJI Kredyt 0% na start 1 Definicje KARTA Karta kredytowa Sygma Bank MasterCard wydana przez Organizatora NAGRODA Możliwość dokonania zmiany opcji spłaty wybranej Transakcji Kartą dokonanej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu internetowego ADAKO

Regulamin Sklepu internetowego ADAKO Regulamin Sklepu internetowego ADAKO Niniejszy regulamin określa warunki sprzedaży prowadzonej za pośrednictwem sklepu internetowego ADAKO dostępnego pod adresem: http://vag-com.pl/index.php?mod=sklep

Bardziej szczegółowo

Imie i Nazwisko, adres (taki jak w banku), Nr i seria dowodu osobistego

Imie i Nazwisko, adres (taki jak w banku), Nr i seria dowodu osobistego UMOWA TRANSAKCJI WYMIANY WALUT zawarta w dniu xx.xx.xxxx r. pomiędzy: Inter Exchange SP. Z O.O. z siedzibą w WARSZAWIE, przy ul. Grójeckiej 79, 00-807 Warszawa wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do SIWZ UMOWA nr... na dostawę materiałów budowlanych zawarta w dniu 2014 r. w Łasku pomiędzy: a 1) Skarbem Państwa Jednostką Wojskową 1158 w Łasku a) z siedzibą: 98 100 Łask, ul. 9-go Maja

Bardziej szczegółowo

1. Postanowienia ogólne. 2. Definicje

1. Postanowienia ogólne. 2. Definicje 1 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady i tryb przeprowadzenia Konkursu Wygraj karnet na Open era z kartą kredytową dla nowej karty. ( Regulamin ). 2. Organizatorem Konkursu Wygraj

Bardziej szczegółowo