dr inż. Wojciech Musiał Politechnika Koszalińska, Wydział: Mechanika i Budowa Maszyn; Tel. kom

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "dr inż. Wojciech Musiał Politechnika Koszalińska, Wydział: Mechanika i Budowa Maszyn; Tel. kom. 661 201 823"

Transkrypt

1 dr inż. Wojciech Musiał Politechnika Koszalińska, Wydział: Mechanika i Budowa Maszyn; Tel. kom Tytuł: Wygładzanie powierzchni krzywoliniowych z wykorzystaniem robota przemysłowego oraz zastosowaniem systemów CAD/CAM Streszczenie: W artykule zaprezentowano metodę obróbki polegającą na realizacji procesu wygładzania z wykorzystaniem robota przemysłowego wyposażonego w głowicę obróbkową, umożliwiającą szlifowanie powierzchni kształtowych z wykorzystaniem sygnału EA oraz składowych siły w strefie obróbki. Do przygotowania plików sterujących robota przemysłowego wykorzystano systemy CAD/CAM. Title: The polishing the curvilinear surfaces from utilization the industrial robot as well as the use of systems the CAD/CAM Abstract: In article was presented the method of processing, which consists in realization of polishing process with utilization the industrial robot equipped in processing knuckle. This knuckle enables the shape surfaces polishing with utilization the AE signal as well as components the strength in zone of processing. To the preparation of files steering the industrial robot were used the CAD/CAM systems. Wstęp Współczesne linie produkcyjne charakteryzują się coraz większym nasyceniem zautomatyzowanych systemów produkcyjnych. Ważną rolę odgrywają w nich roboty przemysłowe, które pełnią zarówno funkcję transportową jak i technologiczno-obróbkową (jako manipulatory oraz roboty montażowe a także spawające i zgrzewające). Roboty coraz częściej stosowane są jako urządzenia technologiczne prowadzące głowice laserowe oraz plazmowe. Realizują również obróbkę ścierną oraz skrawaniem poprzez specjalistyczne elektrowrzeciona szlifierskie lub frezarskie [4]. W artykule przedstawiono propozycję wykorzystania robota przemysłowego 5 osiowego firmy ABB do realizacji obróbki powierzchni krzywoliniowych z zastosowaniem specjalnych głowic szlifierskich umożliwiających, wygładzanie powierzchni kształtowych [1,7,8]. Zaprojektowane głowice obróbkowe charakteryzujące się precyzyjnym dosuwem wgłębnym wykonane są w oparciu o siłowniki piezoelektryczne. Dosuw wgłębny generowany za pomocą stosów piezoelektrycznych ma za zadanie kompensację niedokładności pozycjonowania ramion robota przemysłowego, w taki sposób aby zwiększać jakość powierzchni po szlifowaniu. Do sterowania dosuwem wgłębnym wykorzystano sygnał EA oraz składowe siły w strefie obróbki [4,5,6]. 1

2 Do opracowania kodów sterujących pracą robota użyto systemów CAD/CAM w celu zbudowania modeli przedmiotów obrabianych, a następnie na ich podstawie wykorzystując oprogramowanie CAM wygenerowano kody numeryczne dla sterownika robota przemysłowego. Dzięki temu możliwe było opracowanie ścieżek narzędziowych dla przedmiotów charakteryzujących się złożoną geometrią zbudowaną z krzywych typu nurbs. Sposób realizacji obróbki z wykorzystaniem robota przemysłowego Proces wygładzania z wykorzystaniem robota przemysłowego zrealizowano według pomysłu przedstawionego na rysunku 1. Rys. 1. Zasada realizacji ruchu kompensującego W celu kontrolowania warstwy skrawanej zastosowano sygnał EA oraz składowe siły wykorzystując do tego celu odpowiednio czujnik EA oraz siłomierz. Wykorzystanie sygnałów monitorujących proces obróbkowy przedstawiono na rysunku 2. Rys. 2. Zasada realizacji obróbki powierzchni swobodnych przy użyciu aktywnej głowicy obróbkowej prowadzonej przez ramię robota Regulację dosuwu wgłębnego zrealizowano wykorzystując sygnał EA, umożliwiający monitorowanie głębokości wnikania ziaren ściernych w obrabiany materiał. Dzięki temu możliwe jest kompensowanie dosuwu w taki sposób aby głowica obróbkowa prowadzona przez ramię robota utrzymywała narzędzie ścierne na określonej ścieżce narzędziowej i na ustalonym poziomie wnikania ziaren ściernych w obrabiany materiał (rys. 3). 2

3 Rys. 3. Sposób realizacji procesu wygładzania powierzchni krzywoliniowych z wykorzystaniem głowicy obróbkowej oraz sygnału EA Zastosowanie sygnału EA w połączeniu z czujnikiem siły w strefie obróbki, pozwala na kontrolowanie procesu skrawania określonej warstwy materiału obrabianego. Jest to możliwe dzięki monitorowaniu głębokości wnikania ziaren ściernych w obrabiany materiał. Przeprowadzone badania wykazały dużą korelację między głębokością wnikania ziarna ściernego w materiał obrabiany a poziomem sygnału EA, co wyraża się również ścisłą korelacją między wartością chropowatości uzyskiwanej na powierzchni szlifowanej a poziomem sygnału EA (rys. 4). Rys. 4. Korelacja między wartością chropowatości wyrażonej parametrem Ra zmierzonej na powierzchni obrabianej a poziomem sygnału EA wyrażonej modułem r składowej stałej sygnału emisji akustycznej STANOWISKO BADAWCZE Na podstawie zrealizowanych badań rozpoznawczych i przedstawionych założeń funkcjonalnych, zbudowano stanowisko badawcze umożliwiające realizacje procesu wygładzania materiałów trudnoskrawalnych z wykorzystaniem robota przemysłowego. 3

4 Zaprezentowaną zasadę realizacji dosuwu wgłębnego wykorzystano do budowy głowicy obróbkowej przeznaczonej do współpracy z 5-osiowym robotem (manipulatorem) przemysłowym (ABB 140) (rys. 5). Rys. 5. Widok stanowiska badawczego (robot przemysłowy wraz z głowicą obróbkową) Do budowy głowicy wykorzystano zespół dosuwu piezoelektrycznego, którego zadaniem, jest kompensacja dosuwu wgłębnego narzędzia ściernego względem materiału obrabianego. Zastosowane stosy piezoelektryczne pozwalają na realizację kompensacji w zakresie 200 µm (0,2 mm). Pozwala to na pełną kompensację błędu ruchu ramion robota, która w tym przypadku (dla tego robota) wynosi 0,1 mm. W celu weryfikacji poprawności realizacji procesu obróbkowego wykonano modele 3D przedmiotów obrabianych, a następnie na tej podstawie wykorzystując specjalistyczne oprogramowanie oraz specjalnie do tego zadania opracowany postprocesor, uzyskano program sterujący dla robota przemysłowego (rys. 6 i 7). Rys. 6. Widok stanowiska badawczego wraz z opracowanymi kodami CNC 4

5 Rys. 7. Realizacja procesu szlifowania z wykorzystaniem robota oraz głowicy obróbkowej System sterowania został zaprojektowany w oparciu o regulator fuzzy logic oraz specjalistyczny wzmacniacz pozwalający na proporcjonalną zmianę napięcia sterującego zespołem stosów piezoelektrycznych pod wpływem zmian sygnału EA oraz składowych siły (rys. 8). Rys. 8. System sterowania i akwizycji sygnałów pomiarowych Na rysunku 9 zaprezentowano aplikację opracowaną na potrzeby sterowania zespołem dosuwu piezoelektrycznego. Rys. 9. Przykłady zbiorów rozmytych Na rysunku 10 oraz 11 przedstawiono przykład pozyskiwania danych o geometrii, która 5

6 zostanie poddana obróbce z wykorzystaniem robota przemysłowego. Za pomocą skanera marki ATOS dokonano pomiaru, w celu uzyskania na tej podstawie modelu 3D CAD a następnie na tej podstawie z wykorzystaniem systemów CAM, wygenerowano kod numeryczny umożliwiający sterowanie robotem (do tego celu wykorzystano oprogramowanie ZW3D (CAD) oraz system EUREKA (maszyna wirtualna)). Rys. 10. Obiekt digitalizacji pokryty proszkiem kredowym Aby uzyskać model 3D obiektu rzeczywistego należy go pokryć proszkiem kredowym oraz umieścić na nim punkty referencyjne, aby system przetwarzania optycznego z określoną dokładnością mógł dokonać digitalizacji. Na rysunku 10 przedstawiono fazę odczytywania prążków Moire a. Po dokończeniu procedury digitalizacji możliwe jest dokonanie analizy geometrycznej uzyskanego modelu, a następnie po zastosowaniu odpowiedniego oprogramowania możliwe jest otrzymanie w pełni sparametryzowanego obiektu 3D z możliwością przetwarzania go w systemach CAM (rys. 11). Rys. 11. Model po skanowaniu z analizą odchyłek 6

7 4. PODSUMOWANIE Zaprezentowane w artykule rozwiązanie konstrukcyjne podlega modernizacjom i jest testowane w Katedrze Inżynierii Produkcji oraz katedrze Mechaniki Precyzyjnej Politechniki Koszalińskiej. W dalszych etapach badawczych planuje się testowanie głowicy i badanie systemu sterowania kompensacją dosuwu z wykorzystaniem metod sztucznej inteligencji, w tym regulatorów fuzzy logic. 1. BIBLIOGRAFIA 1. Nowicki B., Pracki M.: Badanie niekonwencjonalnego gładzenia powierzchni o podwójnej krzywiźnie. Materiały XXVI Naukowej Szkoły Obróbki Ściernej, Łódź 2003, s Musiał W., Baran J., Radowski M., Chabura R.: Innowacyjne narzędzia do obróbki otworów, powierzchni płaskich i powierzchni kształtowych. Mechanik nr 2/2012, s (wykaz artykułów płyta CD) 3. Sawik T., Optymalizacja dyskretna w elastycznych systemach produkcyjnych. Wydawnictwo Naukowo-Techniczne Warszawa Plichta J., Musiał W.: Innowacyjne narzędzia ścierne do wygładzania powierzchni kształtowych za pomocą robota przemysłowego, Współczesne problemy obróbki ściernej. Wyd. P. K. Monografia nr 167, Koszalin 2009, s Musiał W., Schmechel M.: Propozycja budowy innowacyjnego narzędzia ściernego przeznaczonego szlifowania materiałów trudnoobrabialnych, Współczesne problemy obróbki ściernej. Wyd. P. K. Monografia nr 167, Koszalin 2009, s Musiał W.: Stanowisko badawcze do realizacji mikro i nanoszlifowania oraz skrawania z możliwością kompleksowego monitorowania procesu obróbkowego. Pierwsze warsztaty Nanotechnologiczne. Materiały konferencyjne Mielno/ Koszalina Kacalak W., Bałasz B., Królikowski T., Lipiński D.: Kierunki rozwoju mikro- i nanoszlifowania, Rozdział w monografii Współczesne problemy obróbki ściernej pod redakcją Jarosława Plichty; s Koszalin Kacalak W., Tandecka K., Tomkowski R.: Metodyka analizy i oceny topografii powierzchni czynnej folii ściernych, Podstawy i technika obróbki Ściernej, Politechnika Łódzka, Wydz. Mech., Łódź 2010, str

KATALOG ROZWIĄZAŃ INNOWACYJNYCH PROJEKTU KLUCZOWEGO NOWOCZESNE TECHNOLOGIE MATERIAŁOWE STOSOWANE W PRZEMYŚLE LOTNICZYM

KATALOG ROZWIĄZAŃ INNOWACYJNYCH PROJEKTU KLUCZOWEGO NOWOCZESNE TECHNOLOGIE MATERIAŁOWE STOSOWANE W PRZEMYŚLE LOTNICZYM Informator został sfinansowany z funduszy Projektu Kluczowego POIG.01.01.02-00-015/08 KATALOG ROZWIĄZAŃ INNOWACYJNYCH PROJEKTU KLUCZOWEGO NOWOCZESNE TECHNOLOGIE MATERIAŁOWE STOSOWANE W PRZEMYŚLE LOTNICZYM

Bardziej szczegółowo

ANALIZA ODKSZTAŁCENIA CIENKIEJ ŚCIANKI W SYSTEMIE NX W OBRÓBCE HPC ANALYSIS OF DEFORMATION OF THIN-WALL IN NX IN HPC MACHINING

ANALIZA ODKSZTAŁCENIA CIENKIEJ ŚCIANKI W SYSTEMIE NX W OBRÓBCE HPC ANALYSIS OF DEFORMATION OF THIN-WALL IN NX IN HPC MACHINING Prof. PRz dr hab. inż. Jan BUREK jburek@prz.edu.pl Dr inż. Łukasz ŻYŁKA, zylka@prz.edu.pl Mgr inż. Marcin PŁODZIEŃ plodzien@prz.edu.pl Mgr inż. Michał GDULA gdulam@prz.edu.pl Mgr inż. Jarosław BUK jbuk@prz.edu.pl

Bardziej szczegółowo

od lewej: Donal Tusk - premier prof. Edward Chlebus - Dyrektor Centrum CAMT

od lewej: Donal Tusk - premier prof. Edward Chlebus - Dyrektor Centrum CAMT 1Przedstawienie CAMT Obszary badawcze i kompetencje C A M T FP C mies zc z ą si ę w najnow s z yc h trendach rozwojowych technologii, systemów wytwórczych i systemów informatycznych rozwijanych nie tylko

Bardziej szczegółowo

WYBÓR PUNKTÓW POMIAROWYCH

WYBÓR PUNKTÓW POMIAROWYCH Scientific Bulletin of Che lm Section of Technical Sciences No. 1/2008 WYBÓR PUNKTÓW POMIAROWYCH WE WSPÓŁRZĘDNOŚCIOWEJ TECHNICE POMIAROWEJ MAREK MAGDZIAK Katedra Technik Wytwarzania i Automatyzacji, Politechnika

Bardziej szczegółowo

SYSTEM POMIAROWY DO MONITOROWANIA PĘKANIA POŁĄCZEŃ MONTAŻOWYCH STOSOWANYCH W PRZEMYŚLE LOTNICZYM

SYSTEM POMIAROWY DO MONITOROWANIA PĘKANIA POŁĄCZEŃ MONTAŻOWYCH STOSOWANYCH W PRZEMYŚLE LOTNICZYM SYSTEM POMIAROWY DO MONITOROWANIA PĘKANIA POŁĄCZEŃ MONTAŻOWYCH STOSOWANYCH W PRZEMYŚLE LOTNICZYM Andrzej ZBROWSKI, Tomasz SAMBORSKI, Tomasz GIESKO, Dariusz BOROŃSKI, Tomasz MACHNIEWICZ Połączenia nitowe

Bardziej szczegółowo

Miesięcznik Naukowo-Techniczny Agenda Wydawnicza SIMP NR 7/2013

Miesięcznik Naukowo-Techniczny Agenda Wydawnicza SIMP NR 7/2013 Rok założenia 1909 www.mechanik.media.pl PL ISSN 0025-6552 Index 36522X Cena 16,00 zł (w tym 8% VAT) Miesięcznik Naukowo-Techniczny Agenda Wydawnicza SIMP NR 7/2013 ROCZNIK 86 NR 7 LIPIEC 2013 METROLOGIA

Bardziej szczegółowo

DIGITALIZACJA GEOMETRII WKŁADEK OSTRZOWYCH NA POTRZEBY SYMULACJI MES PROCESU OBRÓBKI SKRAWANIEM

DIGITALIZACJA GEOMETRII WKŁADEK OSTRZOWYCH NA POTRZEBY SYMULACJI MES PROCESU OBRÓBKI SKRAWANIEM Dr inż. Witold HABRAT, e-mail: witekhab@prz.edu.pl Politechnika Rzeszowska, Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa Dr hab. inż. Piotr NIESŁONY, prof. PO, e-mail: p.nieslony@po.opole.pl Politechnika Opolska,

Bardziej szczegółowo

ANALIZA PROCESÓW TRIBOLOGICZNYCH Z WYKORZYSTANIEM SZTUCZNYCH SIECI NEURONOWYCH

ANALIZA PROCESÓW TRIBOLOGICZNYCH Z WYKORZYSTANIEM SZTUCZNYCH SIECI NEURONOWYCH Dr hab. inż. Henryk CZARNECKI, prof. PCz Instytut Marketingu Politechnika Częstochowska DOI: 10.17814/mechanik.2015.7.223 ANALIZA PROCESÓW TRIBOLOGICZNYCH Z WYKORZYSTANIEM SZTUCZNYCH SIECI NEURONOWYCH

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie symulacji komputerowych w projektowaniu podsystemu magazynowania ESP z wykorzystaniem programu Enterprise Dynamics

Zastosowanie symulacji komputerowych w projektowaniu podsystemu magazynowania ESP z wykorzystaniem programu Enterprise Dynamics Arkadiusz Gola, Marta Osak Katedra Organizacji Przedsiębiorstwa, Politechnika Lubelska E mail:a.gola@pollub.pl, martaosak@wp.pl Zastosowanie symulacji komputerowych w projektowaniu podsystemu magazynowania

Bardziej szczegółowo

CoroMill 176. innowacja we frezowaniu. Miesięcznik Naukowo-Techniczny Agenda Wydawnicza SIMP NR 3/2013

CoroMill 176. innowacja we frezowaniu. Miesięcznik Naukowo-Techniczny Agenda Wydawnicza SIMP NR 3/2013 Rok założenia 1909 www.mechanik.media.pl PL ISSN 0025-6552 Index 36522X Cena 16,00 zł (w tym 8% VAT) Miesięcznik Naukowo-Techniczny Agenda Wydawnicza SIMP NR 3/2013 CoroMill 176 innowacja we frezowaniu

Bardziej szczegółowo

Doświadczalne metody wyznaczania niepewności pomiaru sondami przedmiotowymi. Słowa kluczowe: niepewność pomiaru, obrabiarki CNC, sonda przedmiotowa.

Doświadczalne metody wyznaczania niepewności pomiaru sondami przedmiotowymi. Słowa kluczowe: niepewność pomiaru, obrabiarki CNC, sonda przedmiotowa. Dr inż. Elżbieta Jacniacka Politechnika Lubelska, Wydział Mechaniczny ul. Nadbystrzycka 36, 20-618 Lublin E-mail: e.jacniacka@pollub.pl Dr inż. Leszek Semotiuk Politechnika Lubelska, Wydział Mechaniczny

Bardziej szczegółowo

STANOWISKO DO MONITORINGU SYSTEMÓW PRODUKCYJNYCH W CZASIE RZECZYWISTYM

STANOWISKO DO MONITORINGU SYSTEMÓW PRODUKCYJNYCH W CZASIE RZECZYWISTYM STANOWISKO DO MONITORINGU SYSTEMÓW PRODUKCYJNYCH W CZASIE RZECZYWISTYM Grzegorz ĆWIKŁA Streszczenie: Praca stanowi przegląd metod kontroli przepływu produkcji i monitoringu systemów produkcyjnych z zastosowaniem

Bardziej szczegółowo

I Sympozjum Naukowe Elektryków i Informatyków

I Sympozjum Naukowe Elektryków i Informatyków I Sympozjum Naukowe Elektryków i Informatyków Konferencje Politechnika Lubelska Politechnika Lubelska Wydział Elektrotechniki I informatyki ul. Nadbystrzycka 38A 20-618 Lublin I Sympozjum Naukowe Elektryków

Bardziej szczegółowo

ELEMENTY I SYSTEMY UMOŻLIWIAJĄCE POZYSKIWANIE, ANALIZĘ I PREZENTACJĘ DANYCH PRODUKCYJNYCH

ELEMENTY I SYSTEMY UMOŻLIWIAJĄCE POZYSKIWANIE, ANALIZĘ I PREZENTACJĘ DANYCH PRODUKCYJNYCH ELEMENTY I SYSTEMY UMOŻLIWIAJĄCE POZYSKIWANIE, ANALIZĘ I PREZENTACJĘ DANYCH PRODUKCYJNYCH Grzegorz ĆWIKŁA Streszczenie: Artykuł przedstawia zagadnienia związane z integracją systemu produkcyjnego przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

Ustawianie maszyny sterowanej numerycznie

Ustawianie maszyny sterowanej numerycznie Ustawianie maszyny sterowanej numerycznie Witold Habrat, Roman Wdowik Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa, Politechnika Rzeszowska Streszczenie: W artykule przedstawiono zagadnienie ustawiania maszyn sterowanych

Bardziej szczegółowo

Modernizacja i rozbudowa infrastruktury badawczej laboratorium badań Instytutu Techniki Górniczej KOMAG

Modernizacja i rozbudowa infrastruktury badawczej laboratorium badań Instytutu Techniki Górniczej KOMAG dr inż. Włodzimierz MADEJCZYK Instytut Techniki Górniczej KOMAG Modernizacja i rozbudowa infrastruktury badawczej laboratorium badań Instytutu Techniki Górniczej KOMAG S t r e s z c z e n i e W artykule

Bardziej szczegółowo

Andrzej Zbrowski 1), Tomasz Wolszakiewicz 2) 1. Wprowadzenie

Andrzej Zbrowski 1), Tomasz Wolszakiewicz 2) 1. Wprowadzenie 66 A. Zbrowski, T. Wolszakiewicz Aparatura badawczo-testowa do wykrywania i śledzenia procesów pękania w materiałach wysokoenergetycznych Research and test apparatus for detection and monitoring the crack

Bardziej szczegółowo

PROBLEMY ROZWOJU MASZYN ROBOCZYCH

PROBLEMY ROZWOJU MASZYN ROBOCZYCH XXVIII KONFERENCJA PROBLEMY ROZWOJU MASZYN ROBOCZYCH PROGRAM KONFERENCJI ZAKOPANE 26-29 stycznia 2015 KOMITET HONOROWY Profesorowie: Marian KRÓLAK Jan RYŚ Zbigniew SMALKO Józef WOJNAROWSKI KOMITET NAUKOWY

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie wyników pomiarów przemieszczenia głowicy generatora obciążenia dynamicznego do weryfikacji modelu MES stojaka

Wykorzystanie wyników pomiarów przemieszczenia głowicy generatora obciążenia dynamicznego do weryfikacji modelu MES stojaka Mgr inż. Krzysztof MAZUREK Centrum Mechanizacji Górnictwa KOMAG Dr hab.inż. Stanisław SZWEDA Politechnika Śląska Wykorzystanie wyników pomiarów przemieszczenia głowicy generatora obciążenia dynamicznego

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie technik wspomagania komputerowego procesów odlewniczych do projektowania elementów protez serca.

Zastosowanie technik wspomagania komputerowego procesów odlewniczych do projektowania elementów protez serca. Zastosowanie technik wspomagania komputerowego procesów odlewniczych do projektowania elementów protez serca. Jerzy Józef Sobczak, Aleksander Karwiński, Wojciech Leśniewski, Piotr Wieliczko, Andrzej Gil,

Bardziej szczegółowo

Dlaczego płacić więcej?

Dlaczego płacić więcej? ISSN 2081-7002 numer 2/2013 www.e-obrobkametalu.pl Dlaczego płacić więcej? Ta sama produktywność oraz trwałość narzędzia za mniejszą cenę z płytkami Nadeszła efektywność w kosztach TURNING LINE CNMG 1204..

Bardziej szczegółowo

OPTYMALIZACJA MODELU STANOWISKA PRACY Z WYKORZYSTANIEM INŻYNIERII ODWROTNEJ (RE)

OPTYMALIZACJA MODELU STANOWISKA PRACY Z WYKORZYSTANIEM INŻYNIERII ODWROTNEJ (RE) Bartłomiej Będkowski, Jerzy Madej Optymalizacja modelu stanowiska pracy z wykorzystaniem inżynierii odwrotnej (RE) OPTYMALIZACJA MODELU STANOWISKA PRACY Z WYKORZYSTANIEM INŻYNIERII ODWROTNEJ (RE) Bartłomiej

Bardziej szczegółowo

PARAMETRYZACJA GWINTOWNIKÓW WYGNIATAJĄCYCH W SYSTEMIE CATIA V5

PARAMETRYZACJA GWINTOWNIKÓW WYGNIATAJĄCYCH W SYSTEMIE CATIA V5 Mgr inż. Hubert MICHALCZUK DOI: 10.17814/mechanik.2015.7.271 Politechnika Częstochowska, Instytut Technologii Mechanicznych P.P.U. MAG-RYŚ Rędziny nowoczesna narzędziownia Dr hab. inż. Henryk CZARNECKI,

Bardziej szczegółowo

ZAAWANSOWANE METODY IDENTYFIKACJI BŁĘDÓW OBRABIAREK 1. WPROWADZENIE

ZAAWANSOWANE METODY IDENTYFIKACJI BŁĘDÓW OBRABIAREK 1. WPROWADZENIE InŜynieria Maszyn, R. 15, z. 1-2, 2010 obrabiarka, błąd przestrzenny identyfikacja, metoda Paweł TUREK 1 Wojciech KWAŚNY 1 Jerzy JĘDRZEJEWSKI 1 ZAAWANSOWANE METODY IDENTYFIKACJI BŁĘDÓW OBRABIAREK Przedstawiono

Bardziej szczegółowo

POZYCJONOWANIE NARZĘDZI W OBRÓBCE PIĘCIOOSIOWEJ Z WYKORZYSTANIEM SYSTEMU CAM HYPERMILL

POZYCJONOWANIE NARZĘDZI W OBRÓBCE PIĘCIOOSIOWEJ Z WYKORZYSTANIEM SYSTEMU CAM HYPERMILL Dr hab. inż. Jan BUREK, prof. PRz, e-mail: jburek@prz.edu.pl Mgr inż. Michał GDULA, e-mail: gdulam@prz.edu.pl Mgr inż. Marcin PŁODZIEŃ, e-mail: plodzien@prz.edu.pl Mgr inż. Karol ŻURAWSKI, e-mail: zurawski@prz.edu.pl

Bardziej szczegółowo

Systemy skanerów 3D. Profesjonalne systemy skanerów 3D dla Przemysłu

Systemy skanerów 3D. Profesjonalne systemy skanerów 3D dla Przemysłu Systemy skanerów 3D Profesjonalne systemy skanerów 3D dla Przemysłu Skanery 3D firmy SMARTTECH innowacyjność i doświadczenie w pomiarach 3D Skanery 3D to systemy do bezdotykowego pomiaru kształtu obiektów

Bardziej szczegółowo

efektywne rozwiązania CAM

efektywne rozwiązania CAM hypermill efektywne rozwiązania CAM Optymalizacja procesów, bezpieczne inwestycje, sukces w produkcji EVATRONIX SA, polski przedstawiciel firmy OPEN MIND Technologies AG, oferuje Państwu oprogramowanie

Bardziej szczegółowo

Linia produktów VERICUT firmy CGTech

Linia produktów VERICUT firmy CGTech Linia produktów VERICUT firmy CGTech VERICUT VERIFICATION Moduły oprogramowania VERICUT To podstawowy moduł linii produktów VERICUT. Zawiera wszystko, co jest niezbędne do symulacji i weryfikacji 3- osiowego

Bardziej szczegółowo

OCENA GOTOWOŚCI TECHNOLOGII JAKO ELEMENT PROCESU KOMERCJALIZACJI

OCENA GOTOWOŚCI TECHNOLOGII JAKO ELEMENT PROCESU KOMERCJALIZACJI OCENA GOTOWOŚCI TECHNOLOGII JAKO ELEMENT PROCESU KOMERCJALIZACJI Bożena KACZMARSKA, Jerzy BOCHNIA, Wacław GIERULSKI Streszczenie: W pracy przedstawiono istotę metody oceny gotowości technologii (TRL -

Bardziej szczegółowo

MECHATRONIKA. 1. WPROWADZENIA i POJĘCIA PODSTAWOWE. Dr hab. inż. Andrzej PIĘTAK prof. UWM. 2009r 1

MECHATRONIKA. 1. WPROWADZENIA i POJĘCIA PODSTAWOWE. Dr hab. inż. Andrzej PIĘTAK prof. UWM. 2009r 1 Dr hab. inż. Andrzej PIĘTAK prof. UWM MECHATRONIKA 1. WPROWADZENIA i POJĘCIA PODSTAWOWE - Podstawowe pojęcia mechatroniki - Przykłady urządzeń mechatronicznych - Analiza procesowa systemów mechatronicznych

Bardziej szczegółowo