EUR 3,5 HUF 990 CZK 95 PLM 14, /1. FIT Cuba GOA - India Japan Buddhism Varadero Tahiti. City of Joy and Vitality. La Habana.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "EUR 3,5 HUF 990 CZK 95 PLM 14,60 2011/1. FIT Cuba 2011. GOA - India Japan Buddhism Varadero Tahiti. City of Joy and Vitality. La Habana."

Transkrypt

1 EUR 3,5 HUF 990 CZK 95 PLM 14, /1 GOA - India Japan Buddhism Varadero Tahiti FIT Cuba 2011 City of Joy and Vitality La Habana SunnyWorld 1

2 In a nostalgic mood I was lucky to spend four years with my parents in Cuba as a child. Since then Cuba is my love. And it s not just me, but all the other kids who were out there. I still see some of them regularly, or with others we just meet up occasionally. We always dream about going back together to Cuba. We have to make our dreams come true, according to the mission statement of Sunny World. Well we did. In April 2011 we decided to return to Cuba for the old times sake. We had our families with us and also some other friends and family who had never been there before. It was amazing. Nearly every day we experienced a nostalgic overload. We have recalled our childhood memories and we were admiring the Cubans for living in a way they do under such difficult circumstances. We had such great time and saw so much. In Cuba we always realise that material goods are only of secondary importance, human values are so much more important. The bustling city of Havana, the magical sea at Varadero and the beautiful nature in Las Terrazas and Viñales are still keep calling me back. But we got the most from the warm-hearted nation of Cuba. All of us are ready any time to pack and go for another Cuban adventure. Nosztalgiáztunk Olyan szerencsés voltam, hogy gyermekkoromban, Kubában éltem szüleimmel 4 évig. Azóta Kuba egy szerelem. Ez nem csak velem van így, hanem minden olyan gyerekkel, mint én. Sokakkal még ma is összejárunk, vagy hébe-hóba találkozunk. Ilyenkor mindig arról álmodozunk, hogy milyen jó lenne együtt visszamenni Kubába. Az álmokat valóra kell váltani, ez a Sunny World hitvallása. Hát mi valóra is váltottunk áprilisában elhatároztuk, hogy együtt visszamegyünk nosztalgiázni. Velünk jöttek a családtagok és olyanok is, akik még nem jártak ott. Fantasztikus volt. Kicsit minden nap belehaltunk az élménybe. Felidéztük gyerekkorunkat és közben csodáltuk a kubaiakat, hogy ilyen nehéz körülmények között is mennyire emberien élnek. Különleges élményekkel gazdagodtunk. Kubában az ember mindig rádöbben, hogy az anyagi javak csak másodlagosak és sokkal fontosabbak az emberi értékek. A nyüzsgő nagyváros Havannában, a gyönyörű tenger Varadérón, a csodálatos természet Las Terrazasban és Viñalesben mind most is hívogatnak. De a legtöbbet Kuba melegszívű népétől kaptuk. Mindenki úgy érzi, hogy bármikor csomagolna és felkerekedne egy újabb kubai kalandra. Odrobina nostalgii Miałam szczęście spędzić cztery lata mojego dzieciństwa mieszkając z rodzicami na Kubie. Nigdy nie przestałam jej kochać. Zresztą nie tylko ja, to samo czują inni, którzy spędzili tam część swojego dzieciństwa. Niektórzy z nas nadal starają się uczestniczyć w regularnych spotkaniach, innych widuję sporadycznie. Zawsze planujemy wspólną wyprawę na Kubę. Zgodnie z mottem Sunny World trzeba dążyć do spełnienia marzeń. W końcu udało się nam zrealizować te plany. W kwietniu 2011 postanowiliśmy powrócić na Kubę. Zabraliśmy ze sobą swoje rodziny oraz przyjaciół i krewnych, którzy nigdy wcześniej nie mieli okazji odwiedzić naszej wyspy. Było to niesamowite przeżycie; prawie każdego dnia doświadczaliśmy nostalgii. Udało się nam powrócić na chwilę do czasów dzieciństwa; jednocześnie podziwialiśmy siłę Kubańczyków, która umożliwia im egzystencję w tak trudnych warunkach. Bawiliśmy się świetnie i udało się nam dużo zobaczyć. Będąc na Kubie, zawsze dochodzę do wniosku, że dobra materialne mają drugorzędne znaczenie i, że relacje międzyludzkie mają o wiele większą niż pieniądze wartość. Zapierająca dech w piersiach Hawana, magiczne morze w Varadero, zadziwiająca natura w Las Terrazas i Viñales wywarły na wszystkich wielkie wrażenie. Największym przeżyciem było spotkanie z serdecznymi mieszkańcami Kuby. Teraz znowu jesteśmy gotowi w każdej chwili spakować walizkę i wyruszyć na spotkanie kolejnej kubańskiej przygody. Na nostalgickou nótu Měla jsem to štěstí, že jako dítě jsem s rodiči strávila čtyři roky na Kubě. A tehdy mi Kuba přirostla k srdci. Ale nejen mně, také všem ostatním dětem, které tam byly se mnou. Nyní v dospělosti se s některými pravidelně vídám, s jinými pak méně často. Vždy když se sejdeme, společně sníme o návratu na Kubu. Podle známého sloganu časopisu Sunny World si máme naše sny plnit a přesně to jsme udělali. V dubnu 2011 jsme se rozhodli odcestovat na Kubu a připomenout si staré dobré časy. Naše rodiny jely s námi, stejně jako někteří přátelé, kteří tam ještě nikdy nebyli. Bylo to úžasné. Téměř každý den jsme zažili notnou dávku nostalgie. Vzpomínali jsme na zážitky z dětství a obdivovali jsme Kubánce za jejich životní styl v tak tíživých podmínkách. Pobyt jsme si opravdu užili. Na Kubě si člověk vždycky uvědomí, že materiální statky jsou druhořadé. Záleží hlavně na lidských hodnotách. Rušné hlavní město Havana, kouzelná pláž Varadero a nádherná příroda v Las Terrazas a Viñales mě doslova nutí jezdit sem znovu a znovu. Největším zážitkem je však setkání s přátelskými a srdečnými Kubánci. Celá naše parta je kdykoli připravena sbalit se a vydat se za dalším kubánským dobrodružstvím. Judit Sz. Halász Főszerkesztő / Editor in Chief 2 SunnyWorld SunnyWorld 3

3 Sunny World is a quarterly travel magazine published in Budapest. Languages: English-Hungarian- Czech-Polish. Buddhism 52 HU ISSN Gastronomy 58 Tahiti 66 Please send all your comments to the editorial team: AD HOC PLUS 1088 Budapest Rákóczi út 19 HUNGARY Tel: Fax: Cayos de Cuba 32 Old Havana 18 Managing Director: Judit Halász Art Direction and Design: Gábor Radák Marketing Director: János Szabó GOA - India 26 Miramar 22 Japan - The Land of Dolls 36 La Habana 8 Cuban Representative Belen Pedroso Cárdenas Tel: (53-47) Mobile: (53-5) Photos: Corel, Comstock, Image State, Ingram Publishing, Flat Earth, János Szabó Tourist boards: Tahiti Sunny World is also available by subscription Translation: Hungarian: Judit Sz. Halász Polish: Katarzyna Pabijanek Czech: Petra Simonsova Copyright 2011 All rights reserved. No part of the publication may be reproduced without the written permission of Sunny World Cover: Focus FIT CUBA 2011 La Habana - 8 City of joy and Vitality 14 Vedado 18 Old Havana 22 Miramar Discover 26 GOA - India 32 Cayos de Cuba 36 Japan - The Land of Dolls 48 Varadero Gastronomy 58 Bodeguita del Medio Congress 80 International Conferences in Cuba Sports 77 Golf in Varadero 52 Buddhism 66 Tahiti Sri Lankan Dancers 4 SunnyWorld SunnyWorld 5

4 6 SunnyWorld SunnyWorld 7

5 FIT Cuba La Habana Havana is the capital city, major port, and leading commercial centre of Cuba. The city is one of the 14 Cuban provinces. The city/province has 2.1 million inhabitants, and the urban area over 3.5 million, making Havana the largest city in both Cuba and the Caribbean region. lorida a few miles west of the bay. King Philip II of Spain granted Havana the title of City in 1592 and a royal decree in 1634 recognized its importance by officially designated as the "Key to the New World and Rampart of the West Indies". Havana's coat of arms carries this inscription. The Spaniards began building fortifications, and in 1553 they transferred the governor's residence to Havana from Santiago de Cuba on the eastern end of the island, thus making Havana the de facto capital. Nowadays Havana is the center of the Cuban government, and various ministries and headquarters of businesses are based there. Habaneros (inhabitants of Habana) love their city and it s not difficult to see why. Amid the warm crystalline waters of the sparkling Caribbean, over 500 years of roller-coaster history have conspired to create one of Latin America s most electric and culturally unique societies. The stomping ground for swashbuckling pirates, a heavily fortified slave port for the Spanish and a lucrative gambling capital for the North American Mafia, Habana has survived everything that has been thrown at it and still found time to innovate. At the forefront of modern Latino culture, Habana has spawned salsa and mambo, Havana Club rum and Cohiba cigars, mural painting and Che Guevara iconography And the list goes on. Contemporary Havana can essentially be described as three cities in one: Old Havana, Vedado, and the newer suburban districts. 8 SunnyWorld SunnyWorld 9

6 FIT Cuba Havanna Kuba fővárosa, legfontosabb kikötője és vezető kereskedelmi központja. A város egyike a 14 megyének. A megyei jogú városnak 2,1 millió lakosa van, de agglomerációban 3,5 millió ember él. Ezzel Havanna Kuba és a karibi régió legnagyobb városa. II. Fülöp, spanyol király 1592-ben adott városi rangot Havannának és 1634-ben egy királyi rendelet hivatalosan is elismeri fontosságát, és úgy említi, mint Kulcs az Új Világhoz és a Karib-térség Bástyája. Havanna címere tartalmazza ezt a megnevezést. A spanyolok erődítményeket építettek és 1553-ban áthelyezték a kormányzó rezidenciáját a sziget keleti részén található Santiago de Cuba-ból Havannába, ezzel gyakorlatilag fővárosi rangra emelték Havannát. Ma Havanna a kubai kormány központi helye, számos minisztérium és vállalat központ található itt. A Habaneros-ok (havannai lakosok) imádják városukat és nem nehéz kitalálni miért. City of Joy and Vitality A pezsgő Karib tenger meleg, kristálytiszta vizein, 500 év viharos történelme létrehozta Latin-Amerika legvibrálóbb és legegyedibb kultúrájú társadalmát. A hetvenkedő kalózok mulató helyének, a spanyolok erődítménnyé formált rabszolga kikötőjének és az észak-amerikai maffia fényűző szerencsejáték fővárosának nyomai mind megtalálhatók Havannában, túléltek minden viszontagságot és még megújulásra is volt ereje. A latin kultúra úttörőjeként Havannát átszövik a salsa, a mambo, a Havana Club, a Cohiba szivar, a falfestészet és Che Guevara emlékének szálai.és a listát folytathatnánk. A mai Havannát úgy lehet leírni, mint három az egyben várost: Ó Havanna, Vedado, és az újabb külvárosi kerületek. 10 SunnyWorld SunnyWorld 11

7 FIT Cuba Hawana jest stolicą, głównym portem i centrum handlowym Kuby. Jets jedną z 14 kubańskich prowincji. Miasto-prowincja ma 2,1 miliona mieszkańców i obszar o powierzchni powyżej 3,5 milionów, co czyni Kubę jednym z największych miast na Kubie i na Karaibach. Hiszpański król Filip II nadał Hawanie prawa miejskie w 1592 roku, a w 1634 roku dekret królewski uznał rangę miasta nazywając je kluczem do Nowego Świata i bramą do Indii Zachodnich. Nazwa znajduje się do tej pory na hawańskim arsenale. Hiszpanie zaczęli wznoszenie fortyfikacji w 1553 roku i przenieśli siedzibę gobernatora z Santiago de Cuba do Hawany, co uczyniło Hawanę stolicą. Obecnie Hawana jest siedzibą kubańskiego rządu oraz centrum biznesu. Hawańczycy albo Habaneros kochają swoje miasto i nietrudno domyślić się dlaczego. 500 lat bogatej w burzliwe wydarzenia historii i wspaniałe warunki naturalne czynią Hawanę jednym z najbardziej fascynujących centrów miejskich Ameryki Łacińskiej. Schronienie dla korsarzy, solidnie ufortyfikowany port niewolniczy Hiszpanów i stolica hazardu amerykańskiej mafii, Hawana przetrwała wiele burz i czerpiąc ze swej bogatej historii, nie przestaje się rozwijać. Na liście bogatej oferty znajdują się chociażby salsa i mambo, hawański rum, cygara Cohiba, malarstwo ścienne i kultowa postać Che Guevary Ta lista jest bardzo długa. Współczesna Hawana to w rzeczywistości trzy miasta w jednym: Stara Hawana, Vedado, i najnowsze dzielnice podmiejskie. Havana je hlavní město, největší přístav a významné obchodní centrum Kuby. Město je jednou ze 14 kubánských provincií. Žije v něm 2,1 milionu obyvatel, počítáno včetně městské oblasti přes 3,5 milionu, což z Havany činí největší město Kuby a karibského regionu. Florida se nachází jen pár mil na západ. V roce 1592 přiznal Havaně španělský král Filip II. statut města a královský výnos z roku 1634 zdůraznil důležitost města oficiálním titulem Brána do Nového světa a ochranný val Západní Indie. Tento titul je uveden na městském erbu. Španělé začali budovat opevnění a v roce 1553 přemístili do Havany sídlo guvernéra ze Santiago de Cuba na východním konci ostrova, čímž se Havana de facto stala hlavním městem. Dnes je Havana sídlem kubánské vlády a různých ministerstev a firemních centrál. Habaneros (obyvatelé Havany) svoje město milují a není těžké pochopit proč. V křišťálově čistých vodách Karibiku vzniklo za 500 let převratné historie jedno z nejtemperantnějších a nejkulturnějších měst Latinské Ameriky. Základna krvelačných pirátů, opevněný španělský přístav s otroky a výdělečné hlavní město hazardu pro severoamerickou mafii: Havana všechno přežila a neustále se vyvíjí. Jako výkladní skříň latinské kultury dala světu salsu a mambo, kubánský rum Havana Club a doutníky Cohiba, nástěnné malby a bojovníka Che Guevaru... A tento výčet jistě nebude konečný. Současná Havana se dá lehce popsat jako tři města v jednom: tzv. Stará Havana, Vedado a novější příměstské oblasti. 12 SunnyWorld SunnyWorld 13

8 FIT Cuba Modernity and Chic C entro Habana, sometimes described as part of Vedado, is mainly a shopping district that lies between Vedado and Old Havana. The Capitolio Nacional building marks the beginning of Centro Habana, a working class neighborhood. Chinatown and the Real Fabrica de Tabacos Partagás, one of Cuba's oldest cigar factories is located in the area. 14 SunnyWorld SunnyWorld 15

9 FIT Cuba H avanna központját néha Vedado részének tekintik, ez főként bevásárló kerület Vedado és Ó Havanna között. A Capitolium épülete jelzi a Havanna központjának kezdetét, a munkásnegyed szomszédságában. A kínai negyed és a Partagás szivargyár, ami Kuba egyik legrégebbi szivargyára, szintén ezen a területen található. Centro Habana, należące do Vedado, to dzielnica handlowa oddzielająca Vedado od Starej Hawany. Budynek Capitolio stoi na granicy dzielnicy robotniczej Centro Habana. W tej samej okolicy znajdują się Chinatown i jedna z najstarszych kubańskich fabryk cygar Real Fabrica de Tabacos Partagás. Centro Habana, někdy popisováno jako součást Vedado, je obchodní oblast mezi Vedado a Starou Havanou. Capitolio Nacional budova označuje začátek oblasti Centro Habana, kde žije většina pracujících obyvatel. Chinatown a Real Fabrica de Tabacos Partagás, jedna z největších továren v této oblasti na výrobu cigár se nachází právě zde. 16 SunnyWorld SunnyWorld 17

10 FIT Cuba Contemporary Havana can essentially be described as three cities in one: Old Havana, Vedado, and the newer suburban districts. Old Havana, with its narrow streets and overhanging balconies, is the traditional centre of part of Havana's commerce, industry, and entertainment, as well as being a residential area. In the 1980s many parts of Old Havana, including the Plaza de Armas, became part of a projected 35-year multimillion-dollar restoration project, for Cubans to appreciate their past and boost tourism. In the past ten years, with the assistance of foreign aid and under the support of local city historian Eusebio Leal Spengler, large parts of Habana Vieja have been renovated. The city is moving forward with their renovations, with most of the major plazas (Plaza Vieja, Plaza de la Catedral, Plaza de San Francisco and Plaza de Armas) and major tourist streets (Obispo and Mercaderes) near completion. To the north and west a newer section, centred on the uptown area known as Vedado, has become the rival of Old Havana for commercial activity and nightlife. Havanna keskeny utcáival, belógó erkélyeivel hagyományosan Ó is központja Havanna kereskedelmi, ipari és szórakoztatási életének, ugyanakkor egyben lakónegyedként is funkcionál. Az 1980-as években Ó Havanna több része is, melybe a Plaza de Armas is beletartozott, benne volt abban a 35 éves, sokmillió dolláros felújítási projektben, mely a kubaiak számára múltjuk megbecsülését illetve a turizmus fellendítését jelenti. Az elmúlt 10 évben külföldi segítséggel és a helyi városi történész, Eusebio Leal Spengler támogatásával Havanna óvárosának nagy része felújításra került. A város halad tovább a felújításban, a terek legtöbbje (Plaza Vieja, Plaza de la Catedral, Plaza de San Francisco és a Plaza de Armas) és a turizmus szempontjából jelentős utcák (Obispo és Mercaderes) már majdnem készen vannak. Északra és nyugatra egy újabb terület, Vedado található, amely Ó Havannának a kereskedelmi tevékenység és az éjszakai élet szempontjából versenytársává vált. S tara Hawana ze swoimi wąskimi uliczkami i podwieszanymi balkonami jest tradycyjnym centrum hawańskiego handlu, przemysłu i rozrywki, a oprócz tego spełnia funkcje dzielnicy rezydencyjnej. W latach osiemdziesiątych wiele należących do Starej Hawany części, m.in. Plaza de Armas, zostało włączonych do 35-letniego, wycenianego na wiele milionów dolarów projektu restauracji, mającego na celu promocję dziedzictwa kulturalnego wśród Kubańczyków i rozruszanie międzynarodowej turystyki. W ostatnim dziesięcioleciu, dzięki pomocy zagranicznej i poparciu głównego konserwatora miasta Eusebio Leal Spenglera, odnowiono dużą część Starej Hawany. Wkrótce zakończą się prace restauracyjne na największych placach (Plaza Vieja, Plaza de la Catedral, Plaza de San Francisco i Plaza de Armas) i na najsłynniejszych turystycznych deptakach (Obispo i Mercaderes). Vedado to hawańskie śródmieście rywalizujące ze Starą Hawaną pod względem ilości atrakcji życia nocnego oraz intensywnie rozwijającego się handlu. 18 SunnyWorld SunnyWorld 19

11 FIT Cuba S tará Havana se svými úzkými uličkami a vyčnívajícími balkóny je tradičním místem havanského obchodu, průmyslu a zábavy a také rezidenční oblastí. V osmdesátých letech se mnoho částí Staré Havany včetně Plaza de Armas stalo součástí obrovského multimilionového 35-letého projektu na přestavbu této oblasti, která byla zaměřena jak na Kubánce, aby si uvědomili svou historii, ale také na expanzi turismu. V posledních 10 letech za finanční pomoci celého regionu a pod vedením místního historika Eusebio Leal Spengler, byly velké části Habana Vieja renovovány. Město také opravuje všechny hlavní náměstí jako je Plaza Vieja, Plaza de la Catedral, Plaza de San Francisco a Plaza de Armas a dále pak také hlavní turistické třídy jako Obispo and Mercaderes. Směrem na sever a západ v oblasti s názvem Vedado se rodí konkurence Staré Havany jak v oblasti obchodních aktivit, tak také v turistických atrakcích a nabídce bohatého nočního života. Centro Habana, někdy popisováno jako součást Vedado, je obchodní oblast mezi Vedado a Starou Havanou. 20 SunnyWorld SunnyWorld 21

12 FIT Cuba Miramar, located west of Vedado along the coast, remains Havana's exclusive area; mansions, foreign embassies, diplomatic residences, upscale shops, and facilities for foreigners are common in the area. 22 SunnyWorld SunnyWorld 23

13 FIT Cuba Miramar, Vedado-tól nyugatra, a tenger parti részén terül el, és Havanna exkluzív területének számít, ahol paloták, követségek, diplomalakások, előkelő üzletek, és a külföldiek részére különböző lehetőségek találhatók. Miramar, located west of Vedado along the coast, remains Havana's exclusive area; mansions, foreign embassies, diplomatic residences, upscale shops, and facilities for foreigners are common in the area. Elegance and Tranquility Miramar, který leží na západ od Vedado podél pobřeží zůstává havanskou exkluzivní oblastí s drahými domy, zahraničními ambasádami, diplomatickými rezidencemi, drahými značkovými obchody a dalšími službami pro turisty a bohaté Kubánce. 24 SunnyWorld SunnyWorld 25

14 Goa, India for beginners Goa, this tiny jewel on the west coast of India, is the country s second smallest state in terms of area and the fourth smallest in terms of population. The state was liberated from Portuguese rule only in Panaji is the state s capital, and Vasco-da-Gama is its largest town. Internationally renowned for its beaches, Goa has become one of the most popular holiday destinations for European travelers, especially in winter. Besides the smooth sand along the 131-kilometre long coastline, Goa is also known for its World Heritage architecture, including several forts and gothic churches, such as the Bom Jesus Basilica. The State has rich wildlife sanctuaries, too. There are several reasons attracting people to Goa. Firstly, as a consequence of historical developments most Goanese are Christians. This heritage from the time of the Portuguese colonization makes the country very friendly to Europeans. This is not only manifested in the familiar architectural style, but in the non-problematic symbiosis of Christians, Hindus and Muslims. Goa cuisine is an interesting mixture of Portuguese, South- Indian and Arabic tastes, one of the few places in India where you can order both beef and pork, while beer, wine and other alcoholic drinks are also sold freely. Slums that are received by Europeans with aversion elsewhere are hardly found in Goa. Choose Goa as your first experience in India. 26 SunnyWorld SunnyWorld 27

15 Goa, India kezdőknek Goa, Indie dla początkujących Goa, ez a parányi ékszer India nyugati partján, az ország második legkisebb területű és negyedik legkisebb népességű állama. A terület csak 1961-ben szabadult fel a portugál fennhatóság alól. Fővárosa Panaji, legnagyobb települése Vasco da Gama. A tengerpartjairól világszerte ismert állam az évek során az európai turisták egyik legkedveltebb úti céljává vált, főleg a téli hónapokban. A 131 kilométer hosszú tengerpart finom homokja mellett, Goa világörökség részét képező építészeti emlékekkel büszkélkedhet, köztük számtalan erőddel és gótikus templommal, mint például a Bom Jesus bazilika. Az állam gazdag vad rezervátumokban is. Számos ok vonzza ide az embereket. Az egyik, hogy a történelem alakulása miatt a helyiek egy jelentős része keresztény. A portugál gyarmatként eltöltött hosszú idő nyomai barátságossá teszik a helyet. Ez nemcsak az ismerős építészeti motívumokban mutatkozik meg, de abban a békés légkörben is, amelyben itt a keresztények, hinduk és muszlinok együtt élnek. Goa konyhája érdekes keveréke a portugál, dél-indiai és arab ízeknek, azon kevés helyek egyike Indiában, ahol marha és disznóhúst egyaránt lehet rendelni, és a sörhöz, borhoz és más szeszes italokhoz is gond nélkül hozzá lehet jutni. Goában, alig találni itt nyomortelepeket, amelyeket máshol viszolygással fogadnak az Európaiak. Goa, wyspa-klejnot na zachodnim wybrzeżu Indii, jest jedną z najmniejszych i najsłabiej zaludnionych prowincji w Indiach. Stan został uwolniony spod portugalskiej kurateli i przyłączony do Indii dopiero w 1961 roku. Stolicą Goa jest Panaji, a największym skupiskiem ludności - Vasco da Gama. Słynna z piaszczystych plaż wyspa stała się ulubionym celem turystów, szczególnie w zimie. Oprócz 131 kilometrów pięknych plaż, Goa słynie ze starożytnych zabytków, przede wszystkim fortów i gotyckich kościołów, jak na przykład Bazylika Bom Jesus. Na wyspie znajduje się też wiele parków krajobrazowych. O atrakcyjności Goa dla europejskich turystów decyduje kilka powodów. Przede wszystkim, w wyniku wydarzeń historycznych, wielu Goańczyków jest wyznania chrześcijańskiego. Dziedzictwo portugalskiej kolonii czyni wyspę bardzo przystępną dla Europejczyków. Przejawia się to w dobrze nam znanym stylu architektury i w bezproblemowej egzystencji chrześcijan, hinduistów i muzułmanów. Kuchnia Goa jest interesującą mieszanką wpływów portugalskich, południowoindyjskich i arabskich. Goa jest jednym z niewielu miejsc w Indiach, gdzie serwuje się wołowinę, wieprzowinę oraz piwo, wino i inne napoje alkoholowe. Po trzecie, na Goa prawie w ogóle nie ma osiedli nędzy, które na ogół odstraszają Europejczyków. Válasszuk Goa-t első élményként Indiában. Goa powinna być pierwszym przystankiem na trasie indyjskiej podróży. 28 SunnyWorld SunnyWorld 29

16 Goa, Indie pro začátečníky GOA osvobozeno teprve v roce Goa, malinký šperk na západním pobřeží Indie, je svou rozlohou druhým nejmenším a počtem obyvatel čtvrtým nejmenším svazovým státem Indie. Území bylo od portugalské nadvlády Hlavním městem svazvého státu je Panaji, největším městem provincie pak Vasco-da-Gama. Stát známý svým kouzelným pobřežím se stal jedním z nejoblíbenějších cílů cest evropských turistů, především v zimním období. Vedle písčitého pobřeží dlouhého 131 kilometrů se Goa může chlubit také architektonickými památkami, které jsou součástí světového kulturního dědictví, nesčetnými pevnostmi a gotickými chrámy, jako je například bazilika Bom Jesus. Stát je bohatý i na přírodní rezervace. Návštěvníky sem láká mnoho důvodů. Jedním z nich je skutečnost, že kvůli historickému vývoji je značná část místních obyvatel křesťanská. Stopy dlouhé doby portugalské nadvlády činí z tohoto území přátelské místo. To se projevuje nejenom ve známých architektonických motivech, ale i v poklidné atmosféře, ve které zde společně žijí místní křesťané, hindové a muslimové. Kuchyně Goy je zajímavou směsí portugalských, jihoindických a arabských chutí. Je jedním z mála míst v Indii, kde je možné objednat jak hovězí, tak i vepřové maso a kde je možné si bez problémů koupit pivo, víno či jiné alkoholické nápoje. V Goa téměř nenajdete chudinské čtvrtě, které jinde v Indii Evropané snáší jen se sebezapřením. Vyberte si Gou pro své první setkání s Indií. India for beginners 30 SunnyWorld SunnyWorld 31

17 A cay (also spelled key, but both are pronounced alike as key ) is a small, low island consisting mostly of sand or coral. The word is used almost exclusively in the Caribbean. Sand cays are formed when tidal action, wind and sea birds deposit, over a long period of time, coral debris and sand onto reef flats. A cayo vagy más néven korallsziget egy pici, alacsony szigetecske, amelyet főleg homokszemcsék és korallok alkotnak. A Cayo szót szinte kizárólag a Karib-térségben használják. A homok szigeteket a tenger ár-apály tevékenysége, a szél és a tengeri madarak által a sík zátony felületekre hordott korall- és homok törmelék hozza létre nagyon hosszú idő alatt. Kaj (cayo) to mała, nisko położona wyspa zbudowana z piasku i korala. Słowa używa się, przede wszystkim, w rejonie Karaibów. Wyspy z piasku formują się w wyniku ruchów fal, kiedy odchody morskich ptaków, odłamki raf koralowych i piasek twardnieją. Cayo (anglicky key ) je malý, nízký ostrůvek, který většinou tvoří jen písek nebo korály. Tento výraz se používá téměř výhradně pro karibské ostrůvky. Písečné ostrůvky se vytvářejí tak, že příliv nebo odliv, vítr a mořští ptáci delší dobu ukládají korálový odpad a písek na plošiny útesu. 32 SunnyWorld SunnyWorld 33

18 34 SunnyWorld SunnyWorld 35

19 Japan The Land of Dolls Text: Losonczi Judit and Horváth Fruzsina Photos: Japan National Tourist Organization 36 SunnyWorld SunnyWorld 37

20 Japan The Land of Dolls Most nations of the Earth have their own magical, talismanic objects. For the Japanese, one of these is the so called ningyo -s (dolls). The story goes back to A.D and tells us that a girl called Murasaki was only ten years old when she had to put away her doll to marry the god of the sea. Since then, legends tell us that dolls distract evil spirits. Interestingly, there is magical and ancient aura around the dolls even so often used in business. Girls Day was established in the 17th century and is held on the 3rd day of the 3rd month when girls unwrap their collections, consisting of at least 15 dolls, and stand them up around a podium, usually red, in a predetermined hierarchical order. At the bottom are found the poorest, then higher up are the educated people, and finally at the top the emperors. A babák világa Szinte minden nemzet a földön rendelkezik csodatalizmánokkal. A japánoknak az egyik ilyen csodaerejű tárgyuk az ún. ningyo -k vagy babák. A történet még a as évekre nyúlik vissza, amikor is Murasaki, az akkor még tíz éves kislánynak abba kellett hagynia a babázást, hogy férjhez mehessen a tengerek istenéhez. Azóta a legenda szerint a baba távol tartja a sátáni erőket. A babák körül különös ősi és mágikus erő alakult ki, amelyet gyakran az üzleti életben is kihasználnak. A 17. század óta, 3. hó 3.-án ünneplik a Lányok Napját, amikor is a lányok kicsomagolják a legalább 15 babából álló értékes kollekciójukat, egy piros pódiumra helyezik őket megfelelő hierarchikus rendben, úgy, hogy a legszegényebbek legalul, a műveltebbek feljebb és végül az uralkodók az emelvény tetején helyezkednek el. 38 SunnyWorld SunnyWorld 39

21 Japan Kraina lalek Większość narodów na świecie ma swoje magiczne przedmioty. W Japonii, są to lalki ningyo. Historia sięga przełomu VII i IX wieku, kiedy dziesięcioletnia Murasaki musiała porzucić swoje zabawki, aby poślubić boga morza. Od tamtej pory w Japonii panuje przekonanie, że lalki odstraszają złe moce. Mimo, że obecnie starożytna tradycja stała się komercyjnym wydarzeniem, w Japonii nadal obchodzi się ustanowiony w XVII wieku Dzień Dziewczynek. Każdego trzeciego dnia trzeciego miesiąca dziewczynki ustawiają swoje kolekcje składające się z co najmniej piętnastu lalek, na czerwonym podium. Sposób ich ustawienia symbolizuje porządek społeczny, na dole znajdują się lalki wyobrażające biednych, wyżej- wykształconych, a na szczycie lalki wyglądające jak członkowie rodziny panującej. Svět panenek Téměř každý národ na světě má své magické amulety. Jedním z takových magických předmětů pro Japonce je tzv. ningyo (ninďo), nebo-li panenky. Historie sahá zpět až do 8. a 9. století, kdy si tehdy desetiletá holčička Murasaki musela přestat hrát s panenkou, aby se mohla vdát za boha moří. Podle legendy od té doby panenka ochraňuje před ďábelskými silami. Kolem panenek se vytvořil kult pravěké a magické síly, který je často využíván i v obchodním životě. Od 17. století se 3. dne 3. měsíce slaví Den dívek, kdy si dívky rozbalí cennou kolekci čítající minimálně 15 panenek. Ty následně postaví na červený oltářík podle vhodného hierarchického pořadí tak, aby nejchudší stály nejníže, vzdělanější výše a nakonec panovnice, které jsou umístěny až na vrcholu. 40 SunnyWorld SunnyWorld 41

Test sprawdzający znajomość języka angielskiego

Test sprawdzający znajomość języka angielskiego Test sprawdzający znajomość języka angielskiego Imię i Nazwisko Kandydata/Kandydatki Proszę wstawić X w pole zgodnie z prawdą: Brak znajomości języka angielskiego Znam j. angielski (Proszę wypełnić poniższy

Bardziej szczegółowo

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 6

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 6 Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 6 Przetłumacz na język angielski.klucz znajdziesz w drugiej części ćwiczenia. 1. to eat out jeść poza domem Czy często jadasz poza domem?

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM CZĘŚĆ 3. JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM CZĘŚĆ 3. JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. KOD UCZNIA UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY PESEL miejsce na naklejkę EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM CZĘŚĆ 3. JĘZYK ANGIELSKI

Bardziej szczegółowo

Angielski Biznes Ciekawie

Angielski Biznes Ciekawie Angielski Biznes Ciekawie Conditional sentences (type 2) 1. Discuss these two types of mindsets. 2. Decide how each type would act. 3. How would you act? Czy nauka gramatyki języka angielskiego jest trudna?

Bardziej szczegółowo

ALA MA KOTA PRESCHOOL URSYNÓW WARSAW POLAND

ALA MA KOTA PRESCHOOL URSYNÓW WARSAW POLAND ALA MA KOTA PRESCHOOL URSYNÓW WARSAW POLAND Ala ma kota is a network of non-public education preschools which are entered into the register of non-public schools and institutions of the Capital City of

Bardziej szczegółowo

ANKIETA ŚWIAT BAJEK MOJEGO DZIECKA

ANKIETA ŚWIAT BAJEK MOJEGO DZIECKA Przedszkole Nr 1 w Zabrzu ANKIETA ul. Reymonta 52 41-800 Zabrze tel./fax. 0048 32 271-27-34 p1zabrze@poczta.onet.pl http://jedyneczka.bnet.pl ŚWIAT BAJEK MOJEGO DZIECKA Drodzy Rodzice. W związku z realizacją

Bardziej szczegółowo

JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY

JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY EGZAMIN MATURALNY W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY ROZWIĄZANIA ZADAŃ I SCHEMAT PUNKTOWANIA MAJ 2014 ZADANIA ZAMKNIĘTE Zadanie 1. Obszar standardów Rozumienie ze słuchu 1.1. 1.2.

Bardziej szczegółowo

Wymagania szczegółowe 1. Zdający posługuje się w miarę rozwiniętym zasobem środków językowych (leksykalnych,

Wymagania szczegółowe 1. Zdający posługuje się w miarę rozwiniętym zasobem środków językowych (leksykalnych, Część pisemna (poziom podstawowy). Przykładowe zadania z rozwiązaniami 57 TWORZENIE WYPOWIEDZI PISEMNEJ Zadanie 11. (0 10) Uczestniczyłeś(-aś) w międzynarodowej wymianie w Londynie. Napisz list do kolegi

Bardziej szczegółowo

Zestawienie czasów angielskich

Zestawienie czasów angielskich Zestawienie czasów angielskich Present Continuous I am, You are, She/ He/ It is, We/ You/ They are podmiot + operator + (czasownik główny + ing) + reszta I' m driving. operator + podmiot + (czasownik główny

Bardziej szczegółowo

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 4

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 4 Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 4 Przetłumacz na język angielski.klucz znajdziesz w drugiej części ćwiczenia. 1. to be angry with somebody gniewać się na kogoś Czy gniewasz

Bardziej szczegółowo

KILKA WSKAZÓWEK PRZED USTNYM EGZAMINEM MATURALNYM Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

KILKA WSKAZÓWEK PRZED USTNYM EGZAMINEM MATURALNYM Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KILKA WSKAZÓWEK PRZED USTNYM EGZAMINEM MATURALNYM Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO Zadania egzaminacyjne Rozmowa wstępna (rozgrzewka językowa) Zadanie 1 rozmowa sterowana Zadanie 2 ilustracja + 3 pytania Zadanie

Bardziej szczegółowo

Financial support for start-uppres. Where to get money? - Equity. - Credit. - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł)

Financial support for start-uppres. Where to get money? - Equity. - Credit. - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł) Financial support for start-uppres Where to get money? - Equity - Credit - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł) - only for unymployed people - the company must operate minimum

Bardziej szczegółowo

Egzamin maturalny z języka angielskiego Rozmowa wstępna (wyłącznie dla egzaminującego)

Egzamin maturalny z języka angielskiego Rozmowa wstępna (wyłącznie dla egzaminującego) 26 Informator o egzaminie maturalnym z języka obcego nowoŝytnego Część ustna (bez określania poziomu) Przykładowe pytania do rozmowy wstępnej Rozmowa wstępna Rozmowa wstępna (wyłącznie dla egzaminującego)

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY 2012 JĘZYK ANGIELSKI

EGZAMIN MATURALNY 2012 JĘZYK ANGIELSKI Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie EGZAMIN MATURALNY 2012 JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY Kryteria oceniania odpowiedzi MAJ 2012 ZADANIA ZAMKNIĘTE Zadanie 1. Obszar standardów Rozumienie ze

Bardziej szczegółowo

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl Back Twoje konto Wyloguj magda.szewczyk@slo-wroc.pl BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students Tworzenie ankiety Udostępnianie Analiza (55) Wyniki

Bardziej szczegółowo

Lekcja 1 Przedstawianie się

Lekcja 1 Przedstawianie się Lekcja 1 Przedstawianie się i poznawanie innych 2 Wysłuchaj dialogów, najpierw w wersji oryginalnej, później z tłumaczeniem. Powtarzaj poszczególne kwestie za lektorami. Dialog 1 Przedstawianie się w sytuacji

Bardziej szczegółowo

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 8

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 8 Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 8 Przetłumacz na język angielski.klucz znajdziesz w drugiej części ćwiczenia. 1. to take a rest - odpocząć Muszę odpocząć. (5) Czy chcesz

Bardziej szczegółowo

Morskie Oko powstało w dawnym wyrobisku. Morskie Oko (The Eye of the Sea) was developed. Nad wodą. By the water

Morskie Oko powstało w dawnym wyrobisku. Morskie Oko (The Eye of the Sea) was developed. Nad wodą. By the water Nad wodą Morskie Oko powstało w dawnym wyrobisku kamieniołomu w okolicy dzisiejszej ul.fabrycznej. Zbiornik wodny ze względu na częściowo skaliste brzegi nazywano Morskim Okiem. W latach 30. XX wieku przy

Bardziej szczegółowo

Anything else? Are you all right? Are you drinking milk now? Are you single or married? Are you sure? Can I make a phone call please?

Anything else? Are you all right? Are you drinking milk now? Are you single or married? Are you sure? Can I make a phone call please? Anything else? Are you all right? Are you drinking milk now? Are you single or married? Are you sure? Can I make a phone call please? Can you drive a car? Can you meet me tomorrow? Can you recommend a

Bardziej szczegółowo

MATURA USTNA: ZESTAW 1

MATURA USTNA: ZESTAW 1 MATURA USTNA: ZESTAW 1 1 człowiek życie rodzinne i towarzyskie kultura W czasie pobytu za granicą uczestniczysz w kursie języka angielskiego. Jesteś na pierwszych zajęciach. Przedstaw się koledze/koleżance

Bardziej szczegółowo

Vice-mayor of Zakopane Wojciech Solik. Polish Ministry of the Environment Chief Specialist for. Tatras National Park (Slovakia) Director Pawel Majko

Vice-mayor of Zakopane Wojciech Solik. Polish Ministry of the Environment Chief Specialist for. Tatras National Park (Slovakia) Director Pawel Majko April 22, 2012 Vice-mayor of Zakopane Wojciech Solik Tatrzanski Park Narodowy Director Pawel Skawinski (host) Polish Ministry of the Environment Chief Specialist for National Parks Jan Reklewski Tatras

Bardziej szczegółowo

Polska Szkoła Weekendowa, Arklow, Co. Wicklow KWESTIONRIUSZ OSOBOWY DZIECKA CHILD RECORD FORM

Polska Szkoła Weekendowa, Arklow, Co. Wicklow KWESTIONRIUSZ OSOBOWY DZIECKA CHILD RECORD FORM KWESTIONRIUSZ OSOBOWY DZIECKA CHILD RECORD FORM 1. Imię i nazwisko dziecka / Child's name... 2. Adres / Address... 3. Data urodzenia / Date of birth... 4. Imię i nazwisko matki /Mother's name... 5. Adres

Bardziej szczegółowo

Pytania cudzoziemców zwiedzających Muzeum Czartoryskich; Questions of foreigners visiting The Princes Czartoryski Museum

Pytania cudzoziemców zwiedzających Muzeum Czartoryskich; Questions of foreigners visiting The Princes Czartoryski Museum Pytania cudzoziemców zwiedzających Muzeum Czartoryskich; Questions of foreigners visiting The Princes Czartoryski Museum Muzeum Książąt Czartoryskich to jest oddziałem Muzeum Narodowego w Krakowie, będącego

Bardziej szczegółowo

Liebrecht & wood Group, BBI Development Awards

Liebrecht & wood Group, BBI Development Awards www.placunii.pl Plac Unii City Shopping, opened in October 2013, is part of Plac Unii the largest mixed-use investment completed in Warsaw in the recent years. The three level shopping centre offers 15,500

Bardziej szczegółowo

Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI

Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI O tym, dlaczego warto budować pasywnie, komu budownictwo pasywne się opłaca, a kto się go boi, z architektem, Cezarym Sankowskim, rozmawia

Bardziej szczegółowo

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 5

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 5 Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 5 Przetłumacz na język angielski.klucz znajdziesz w drugiej części ćwiczenia. 1. to be to do something mieć coś zrobić Mam jej pomóc jutro.

Bardziej szczegółowo

PORTS AS LOGISTICS CENTERS FOR CONSTRUCTION AND OPERATION OF THE OFFSHORE WIND FARMS - CASE OF SASSNITZ

PORTS AS LOGISTICS CENTERS FOR CONSTRUCTION AND OPERATION OF THE OFFSHORE WIND FARMS - CASE OF SASSNITZ Part-financed by EU South Baltic Programme w w w. p t m e w. p l PROSPECTS OF THE OFFSHORE WIND ENERGY DEVELOPMENT IN POLAND - OFFSHORE WIND INDUSTRY IN THE COASTAL CITIES AND PORT AREAS PORTS AS LOGISTICS

Bardziej szczegółowo

Extraclass. Football Men. Season 2009/10 - Autumn round

Extraclass. Football Men. Season 2009/10 - Autumn round Extraclass Football Men Season 2009/10 - Autumn round Invitation Dear All, On the date of 29th July starts the new season of Polish Extraclass. There will be live coverage form all the matches on Canal+

Bardziej szczegółowo

Effective Governance of Education at the Local Level

Effective Governance of Education at the Local Level Effective Governance of Education at the Local Level Opening presentation at joint Polish Ministry OECD conference April 16, 2012, Warsaw Mirosław Sielatycki Ministry of National Education Doskonalenie

Bardziej szczegółowo

POLISH CULTURAL FOUNDATION

POLISH CULTURAL FOUNDATION 177 Broadway Clark, New Jersey 07066 Tel: 732-382-7197 Fax: 732-382-7169 web: www.pcfnj.org e-mail: pcf@pcfnj.org Accept our cordial invitation to JOIN TODAY! Come visit and experience our hospitality.

Bardziej szczegółowo

UE przyjmuje nowy program Bezpieczny Internet : 55 mln euro, aby Internet stał się bezpieczny dla dzieci

UE przyjmuje nowy program Bezpieczny Internet : 55 mln euro, aby Internet stał się bezpieczny dla dzieci IP/8/899 Bruksela, dnia 9 grudnia 8 r. UE przyjmuje nowy program Bezpieczny Internet : mln euro, aby Internet stał się bezpieczny dla dzieci Od dnia stycznia 9 r. UE będzie miała nowy program Bezpieczny

Bardziej szczegółowo

Kuba Cayo Coco Hotel Melia All Inclusive

Kuba Cayo Coco Hotel Melia All Inclusive Kuba są miejsca, które warto zobaczyć! Kuba Cayo Coco Hotel Melia All Inclusive 1. Ilość nocy/dni: 14 nocy/ 15 dni 2. Trasa: wg programu 3. Miejsce rozpoczęcia programu: Hawana 4. Miejsce zakończenia programu:

Bardziej szczegółowo

Dobry wieczór. Cieszę się, że mogę być na Festiwalu po raz drugi. [Congratulations to Gołda Tencer and the Shalom Foundation.]

Dobry wieczór. Cieszę się, że mogę być na Festiwalu po raz drugi. [Congratulations to Gołda Tencer and the Shalom Foundation.] Ambassador Feinstein s Remarks at the Singer Jewish Cultural Festival, August 28, 2011 Dobry wieczór. Cieszę się, że mogę być na Festiwalu po raz drugi. in a row.] [Good evening. It is a great pleasure

Bardziej szczegółowo

Zadanie 1. Zadanie 2. Zadanie 3.

Zadanie 1. Zadanie 2. Zadanie 3. Zadanie 1. Usłyszysz dwukrotnie trzy teksty. Na podstawie informacji zawartych w nagraniu, w zadaniach 1.1. 1.3. z podanych odpowiedzi wybierz właściwą. Zakreśl literę A lub B. 1.1. Chłopiec dzwoni do

Bardziej szczegółowo

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to teachers

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to teachers 1 z 7 2015-05-14 18:32 Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl Back Twoje konto Wyloguj magda.szewczyk@slo-wroc.pl BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to teachers Tworzenie ankiety Udostępnianie

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY 2011 JĘZYK ANGIELSKI

EGZAMIN MATURALNY 2011 JĘZYK ANGIELSKI Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie EGZAMIN MATURALNY 2011 JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY MAJ 2011 2 Egzamin maturalny z języka angielskiego poziom podstawowy ZADANIA ZAMKNIĘTE Zadanie 1. Obszar

Bardziej szczegółowo

OKECIE BUSINESS POINT Oferta sprzedaży

OKECIE BUSINESS POINT Oferta sprzedaży OKECIE BUSINESS POINT Oferta sprzedaży Oferta budynku biurowego Warszawa, Sabały 60 Okęcie Business Point Office building offer Warsaw, Sabały 60 Street Okecie Business Point Witamy w 5th Avenue Holding

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO POZIOM ROZSZERZONY MAJ 2014 CZĘŚĆ I. Czas pracy: 120 minut. Liczba punktów do uzyskania: 23 WPISUJE ZDAJĄCY

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO POZIOM ROZSZERZONY MAJ 2014 CZĘŚĆ I. Czas pracy: 120 minut. Liczba punktów do uzyskania: 23 WPISUJE ZDAJĄCY Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 2013 KOD WPISUJE ZDAJĄCY PESEL Miejsce na naklejkę z kodem dysleksja EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Virginia Evans Jenny Dooley

Spis treści. Virginia Evans Jenny Dooley pis treści chool... p. y things... p. ports... p. y home... p. 8 y family... p. 0 nimals... p. Free-time activities... p. 8 Food... p. Virginia vans Jenny ooley łownictwo ZZW chool like aths and nglish

Bardziej szczegółowo

photo graphic Jan Witkowski Project for exhibition compositions typography colors : +48 506 780 943 : janwi@janwi.com

photo graphic Jan Witkowski Project for exhibition compositions typography colors : +48 506 780 943 : janwi@janwi.com Jan Witkowski : +48 506 780 943 : janwi@janwi.com Project for exhibition photo graphic compositions typography colors Berlin London Paris Barcelona Vienna Prague Krakow Zakopane Jan Witkowski ARTIST FROM

Bardziej szczegółowo

Wzory organizowania się migrantów z wybranych krajów azjatyckich wyniki badań jakościowych

Wzory organizowania się migrantów z wybranych krajów azjatyckich wyniki badań jakościowych Wzory organizowania się migrantów z wybranych krajów azjatyckich wyniki badań jakościowych Dr Kinga Wysieńska Projekt Tygiel kulturowy czy getta narodowościowe? wzory integracji i wzajemne relacje imigrantów

Bardziej szczegółowo

MATURA USTNA: ZESTAW 1

MATURA USTNA: ZESTAW 1 MATURA USTNA: ZESTAW 1 Twój kolega/twoja koleżanka chce dowiedzieć się czegoś o Twojej klasie. Poniżej podane są 4 kwestie, które musisz omówić w rozmowie z egzaminującym. Liczba uczniów w klasie Atmosfera

Bardziej szczegółowo

A DIFFERENT APPROACH WHERE YOU NEED TO NAVIGATE IN THE CURRENT STREAMS AND MOVEMENTS WHICH ARE EMBEDDED IN THE CULTURE AND THE SOCIETY

A DIFFERENT APPROACH WHERE YOU NEED TO NAVIGATE IN THE CURRENT STREAMS AND MOVEMENTS WHICH ARE EMBEDDED IN THE CULTURE AND THE SOCIETY A DIFFERENT APPROACH WHERE YOU NEED TO NAVIGATE IN THE CURRENT STREAMS AND MOVEMENTS WHICH ARE EMBEDDED IN THE CULTURE AND THE SOCIETY ODMIENNE PODEJŚCIE JAK NAWIGOWAĆ W OBECNYCH NURTACH I RUCHACH, KTÓRE

Bardziej szczegółowo

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 3

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 3 Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 3 Przetłumacz na język angielski.klucz znajdziesz w drugiej części ćwiczenia. 1. to be at the airport być na lotnisku Ona jest teraz na

Bardziej szczegółowo

We Bring Brands to Life. for online portfolio visit www.ms-design.pl

We Bring Brands to Life. for online portfolio visit www.ms-design.pl We Bring Brands to Life for online portfolio visit www.ms-design.pl yetico producent styropianu styrofoam producer Świetliste logo zatopione w płaszczyznach plexi podkreśla innowacyjne podejście firmy

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY JĘZYKA ANGIELSKIEGO

PODSTAWY JĘZYKA ANGIELSKIEGO Dagmara Szonert-Rzepecka PODSTAWY JĘZYKA ANGIELSKIEGO Łódź - 2005 Redakcja i korekta techniczna: Jadwiga Poczyczyńska Skład i łamanie tekstu: Barbara Lebioda Projekt okładki: Barbara Świętochowska Copyright

Bardziej szczegółowo

1 Nazwisko i imiona lub nazwa firmy będącej podmiotem uprawnionym /Surname and forenames or name of firm of applicant/

1 Nazwisko i imiona lub nazwa firmy będącej podmiotem uprawnionym /Surname and forenames or name of firm of applicant/ Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego 02-013 Warszawa-Śródmieście ul. Lindleya 14 Czy jest to twój pierwszy wniosek? Jeśli nie, należy podać numer ewidencyjny /Is this your first application? If not, please

Bardziej szczegółowo

Estimation and planing. Marek Majchrzak, Andrzej Bednarz Wroclaw, 06.07.2011

Estimation and planing. Marek Majchrzak, Andrzej Bednarz Wroclaw, 06.07.2011 Estimation and planing Marek Majchrzak, Andrzej Bednarz Wroclaw, 06.07.2011 Story points Story points C D B A E Story points C D 100 B A E Story points C D 2 x 100 100 B A E Story points C D 2 x 100 100

Bardziej szczegółowo

Angielskie idiomy zestaw 2 BEZPŁATNY FRAGMENT

Angielskie idiomy zestaw 2 BEZPŁATNY FRAGMENT English Mobile Flashcards Angielskie idiomy zestaw 2 BEZPŁATNY FRAGMENT Ewelina Zinkiewicz, Sławomir Zdunek FOCUS ENGLISH SCHOOL s.c. Ewelina Zinkiewicz, Sławomir Zdunek 10-448 Olsztyn, ul. Głowackiego

Bardziej szczegółowo

THE INVESTMENT AREAS - BYTOM, LEŚNA STREET TERENY INWESTYCYJNE - BYTOM, ULICA LEŚNA

THE INVESTMENT AREAS - BYTOM, LEŚNA STREET TERENY INWESTYCYJNE - BYTOM, ULICA LEŚNA TERENY INWESTYCYJNE - BYTOM, ULICA LEŚNA Atrakcyjne tereny inwestycyjne znajdują się przy ul. Leśnej w Bytomiu, w bezpośrednim sąsiedztwie Alei Jana Nowaka-Jeziorańskiego. Przeznaczona do sprzedaży uzbrojona

Bardziej szczegółowo

Krowoderska 52 Apartament Oferta Idealnej Inwestycji

Krowoderska 52 Apartament Oferta Idealnej Inwestycji Krowoderska 52 Apartament Oferta Idealnej Inwestycji FISHEYE Properties Establishment Real Estate Consultants sp.k. ul. Krowoderska 52/4, 31-158 Kraków, Poland, tel. +48 12 630 93 00, fax. +48 12 630 93

Bardziej szczegółowo

NAUCZYCIELE/TEACHERS Nauczyciele z Polskiej Szkoły Sobotniej z Liverpool:

NAUCZYCIELE/TEACHERS Nauczyciele z Polskiej Szkoły Sobotniej z Liverpool: NAUCZYCIELE/TEACHERS Nauczyciele z Polskiej Szkoły Sobotniej z Liverpool: posiadają odpowiednie kwalifikacje, przygotowanie pedagogiczne oraz doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą, stosują w swojej

Bardziej szczegółowo

Pytania cudzoziemców zwiedzających Dom Jana Matejki; Questions of foreigners visiting Jan Matejko House

Pytania cudzoziemców zwiedzających Dom Jana Matejki; Questions of foreigners visiting Jan Matejko House Pytania cudzoziemców zwiedzających Dom Jana Matejki; Questions of foreigners visiting Jan Matejko House The Jan Matejko House a Branch of the National Museum in Krakow and the oldest biographical museum

Bardziej szczegółowo

Darmowa publikacja dostarczona przez www.darmowe-ebooki.pl

Darmowa publikacja dostarczona przez www.darmowe-ebooki.pl Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Ten ebook zawiera darmowy fragment publikacji "Wyrażenia przyimkowe w języku angielskim" Darmowa publikacja dostarczona przez www.darmowe-ebooki.pl Copyright by Złote Myśli

Bardziej szczegółowo

Budynki i zabudowania na terenie (T/N) Buildings / other constructions on site (Y/N)

Budynki i zabudowania na terenie (T/N) Buildings / other constructions on site (Y/N) Poziom wód gruntowych [m] Underground water level [m] Czy były prowadzone badania geologiczne terenu (T/) Were geological research done (Y/) Ryzyko wystąpienia zalań lub obsunięć terenu (T/) Risk of flooding

Bardziej szczegółowo

DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH ... pieczątka nagłówkowa szkoły... kod pracy ucznia KONKURS PRZEDMIOTOWY JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH ETAP SZKOLNY Drogi Uczniu, witaj na I etapie konkursu języka angielskiego. Przeczytaj

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY OD ROKU SZKOLNEGO 2014/2015 JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY ROZWIĄZANIA ZADAŃ I SCHEMATY PUNKTOWANIA (A7)

EGZAMIN MATURALNY OD ROKU SZKOLNEGO 2014/2015 JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY ROZWIĄZANIA ZADAŃ I SCHEMATY PUNKTOWANIA (A7) EGZAMIN MATURALNY OD ROKU SZKOLNEGO 2014/2015 JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY ROZWIĄZANIA ZADAŃ I SHEMATY PUNKTOWANIA (A7) GRUDZIEŃ 2013 Zadanie 1. (0 4) II. Rozumienie wypowiedzi. Zdający rozumie [

Bardziej szczegółowo

2014-10-22 LESSON 20. Poziom A1.2. WWW AUDIO ONLINE VERSION. At a kiosk. - Przy kiosku.

2014-10-22 LESSON 20. Poziom A1.2. WWW AUDIO ONLINE VERSION. At a kiosk. - Przy kiosku. 2014-10-22 LESSON 20 Poziom A1.2. WWW AUDIO ONLINE VERSION At a kiosk. - Przy kiosku. Test 20.1. Make questions and answers. Use the time expressions such as always, often, sometimes, usually, seldom,

Bardziej szczegółowo

Aleje Ujazdowskie 41, Warszawa 41 Ujazdowskie Avenue, Warsaw

Aleje Ujazdowskie 41, Warszawa 41 Ujazdowskie Avenue, Warsaw Aleje Ujazdowskie 41, Warszawa 41 Ujazdowskie Avenue, Warsaw Budynek został wzniesiony około 1876 roku przy Trakcie Królewskim, historycznie najważniejszej arterii Warszawy. Lokalizacja u zbiegu ulicy

Bardziej szczegółowo

Hello Cheeky rozkład materiału

Hello Cheeky rozkład materiału Unit 1 Hello, Cheeky Monkey! witanie się i żegnanie z maskotką podawanie swojego imienia rozpoznawanie postaci w rozpoznawanie poszczególnych części ciała Hello/ Bye-bye Eyes Ears mouth What s that? Who

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY 2012 JĘZYK ANGIELSKI

EGZAMIN MATURALNY 2012 JĘZYK ANGIELSKI Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie EGZAMIN MATURALNY 2012 JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY Kryteria oceniania odpowiedzi CZERWIEC 2012 ZADANIA ZAMKNIĘTE Zadanie 1. Obszar standardów Rozumienie

Bardziej szczegółowo

JĘZYK ANGIELSKI POZIOM ROZSZERZONY (A1)

JĘZYK ANGIELSKI POZIOM ROZSZERZONY (A1) EGZAMIN GIMNAZJALNY W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 JĘZYK ANGIELSKI POZIOM ROZSZERZONY (A1) ROZWIĄZANIA ZADAŃ I SCHEMAT PUNKTOWANIA KWIECIEŃ 2013 Rozumienie ze słuchu Wymagania ogólne II. Rozumienie Uczeń rozumie

Bardziej szczegółowo

Please fill in the questionnaire below. Each person who was involved in (parts of) the project can respond.

Please fill in the questionnaire below. Each person who was involved in (parts of) the project can respond. Project CARETRAINING PROJECT EVALUATION QUESTIONNAIRE Projekt CARETRAINING KWESTIONARIUSZ EWALUACJI PROJEKTU Please fill in the questionnaire below. Each person who was involved in (parts of) the project

Bardziej szczegółowo

[LEKCJA 7. PODRÓŻOWANIE- WYCIECZKA]

[LEKCJA 7. PODRÓŻOWANIE- WYCIECZKA] 20150208 [LEKCJA 7. PODRÓŻOWANIE- WYCIECZKA] ZAWARTOŚĆ Wstęp... 3 Dialog... 4 Słowniczek... 5 Gramatyka... 6 Ćwiczenie... 7 Tłumacznie... 8 Kontakt... 9 2 WSTĘP Jednym z częstym tematem konwersacji są

Bardziej szczegółowo

CZASY ANGIELSKIE W PIGUŁCE

CZASY ANGIELSKIE W PIGUŁCE 1) SIMPLE PRESENT (Czas teraźniejszy prosty) CZASY ANGIELSKIE W PIGUŁCE informujemy o czyimś zwyczaju, przyzwyczajeniu czynności powtarzające się, rutynowe plan lekcji, rozkłady jazdy + czasownik zwykły

Bardziej szczegółowo

Program Incentive Travel

Program Incentive Travel Program Incentive Travel Rum, cygaro i Wyspa Kobiet CUBA & MEKSYK AGENDA WYJAZDU: DZIEŃ 1 WARSZAWA PARYŻ - HAVANA 05:05 Spotkanie uczestników na lotnisku w Warszawie 07:05 Wylot do Paryża 13:45 Wylot z

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI POZIOM PODSTAWOWY

KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI POZIOM PODSTAWOWY Poziom podstawowy Język angielski Język angielski. Poziom podstawowy KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI POZIOM PODSTAWOWY Zadanie 1. Which person L (Liz) J (Jim) 1.1. thinks that a particular TV series is very

Bardziej szczegółowo

KLUCZ PUNKTOWANIA ZADAŃ

KLUCZ PUNKTOWANIA ZADAŃ Egzamin maturalny maj 2009 JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY KLUCZ PUNKTOWANIA ZADAŃ ZADANIA ZAMKNIĘTE Zadanie 1. Obszar standardów ze słuchu 1.1. E 1.2. A 1.3. Zdający selekcjonuje informacje (II. 1 d)

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY 2012 JĘZYK ANGIELSKI

EGZAMIN MATURALNY 2012 JĘZYK ANGIELSKI Centralna Komisja Egzaminacyjna EGZAMIN MATURALNY 2012 JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY Kryteria oceniania odpowiedzi SIERPIEŃ 2012 ZADANIA ZAMKNIĘTE Zadanie 1. Egzamin maturalny z języka angielskiego

Bardziej szczegółowo

Lekcja 10 Podróżowanie

Lekcja 10 Podróżowanie LEKCJA 10 Lekcja 10 Podróżowanie 59 Wysłuchaj dialogów, najpierw w wersji oryginalnej, później z tłumaczeniem. Powtarzaj poszczególne kwestie za lektorami. Dialog 1 Kupowanie biletu na pociąg - Hello,

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY 2013 JĘZYK ANGIELSKI

EGZAMIN MATURALNY 2013 JĘZYK ANGIELSKI Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie EGZAMIN MATURALNY 2013 JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY Kryteria oceniania odpowiedzi MAJ 2013 ZADANIA ZAMKNIĘTE Zadanie 1. Obszar standardów Rozumienie ze

Bardziej szczegółowo

II.Zadaj pytania z czasownikiem to be i udziel krótkiej odpowiedzi według wzoru: Peter is English.--- Is Peter English? Yes, he is / No, he isn t

II.Zadaj pytania z czasownikiem to be i udziel krótkiej odpowiedzi według wzoru: Peter is English.--- Is Peter English? Yes, he is / No, he isn t Język angielski - zjazd 4-5.10 Revision-powtórzenie I.Wstaw odpowiednią formę czasownika być - to be: 1.He...an actor (+) 2.They.good students (+) 3.I..from Poland (+) 4.They..from Germany (-) 5.Philip.Spanish

Bardziej szczegółowo

SCENE 1. Mummy: Grandma s very sick today. Please take it to her now. Be good - and don t stop in the big, dark, wood!

SCENE 1. Mummy: Grandma s very sick today. Please take it to her now. Be good - and don t stop in the big, dark, wood! Scenariusz językowego przedstawienia teatralnego,,czerwony Kapturek połączonego z lekcją języka angielskiego,, Little Red Riding Hood by the Brothers Grimm (June 2013 ) Narrator 1 (a bird): SCENE 1 This

Bardziej szczegółowo

Awareness campaign Safe rail-road level crossing "Stop and Live!"

Awareness campaign Safe rail-road level crossing Stop and Live! Awareness campaign Safe rail-road level crossing "Stop and Live!" www.plk-sa.pl Geneva, 12-13 May 2014 The key objective of the campaign is: What are our objectives? - to promote the correct patterns of

Bardziej szczegółowo

No matter how much you have, it matters how much you need

No matter how much you have, it matters how much you need CSR STRATEGY KANCELARIA FINANSOWA TRITUM GROUP SP. Z O.O. No matter how much you have, it matters how much you need Kancelaria Finansowa Tritum Group Sp. z o.o. was established in 2007 we build trust among

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji usługi Wirtualnej Sieci Prywatnej w systemie Mac OSX

Instrukcja konfiguracji usługi Wirtualnej Sieci Prywatnej w systemie Mac OSX UNIWERSYTETU BIBLIOTEKA IEGO UNIWERSYTETU IEGO Instrukcja konfiguracji usługi Wirtualnej Sieci Prywatnej w systemie Mac OSX 1. Make a new connection Open the System Preferences by going to the Apple menu

Bardziej szczegółowo

Public Schools No. 1 in Chelm Project: The Whole World Is a One Big Chelm

Public Schools No. 1 in Chelm Project: The Whole World Is a One Big Chelm Public Schools No. 1 in Chelm Project: The Whole World Is a One Big Chelm The realization of the programme "The Whole World is One Big Chelm" March 2006 We have completed yet another stage of our programme.

Bardziej szczegółowo

First Polish Reader For beginners Bilingual for speakers of English

First Polish Reader For beginners Bilingual for speakers of English Paula Wojcik First Polish Reader For beginners Bilingual for speakers of English Language Practice Publishing 1 Narrator Paula Wojcik Editor-in-chief Vadim Zubakhin 2010 Language Practice Publishing This

Bardziej szczegółowo

Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing and its consequences for society

Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing and its consequences for society Prof. Piotr Bledowski, Ph.D. Institute of Social Economy, Warsaw School of Economics local policy, social security, labour market Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing

Bardziej szczegółowo

A. Przeczytaj poniższy tekst:

A. Przeczytaj poniższy tekst: 1. A. Przeczytaj poniższy tekst: Portugal is a country situated in the Iberian Peninsula. Its capital is Lisbon, one of the greatest European port cities in the Atlantic Ocean. Portugal is a member of

Bardziej szczegółowo

Cracow University of Economics Poland. Overview. Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005

Cracow University of Economics Poland. Overview. Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005 Cracow University of Economics Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005 - Key Note Speech - Presented by: Dr. David Clowes The Growth Research Unit CE Europe

Bardziej szczegółowo

KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE GLIWICE SUBZONE and its influence on local economy KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE - GLIWICE SUBZONE

KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE GLIWICE SUBZONE and its influence on local economy KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE - GLIWICE SUBZONE KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE GLIWICE SUBZONE and its influence on local economy Definition: WHAT DOES THE SPECIAL ECONOMIC ZONE MEAN? THE SPECIAL ECONOMIC ZONE IS THE SEPERATED AREA WITH ATTRACTIVE TAX

Bardziej szczegółowo

Perspektywy PDF. ==>Download: Perspektywy PDF ebook By 0

Perspektywy PDF. ==>Download: Perspektywy PDF ebook By 0 Perspektywy PDF ==>Download: Perspektywy PDF ebook By 0 Perspektywy PDF By 0 - Are you searching for Perspektywy pdf Books? Now, you will be happy that Perspektywy PDF is available at our online library

Bardziej szczegółowo

Po powtórce zaczynamy naukę kolejnych 10-15 nowych słów i wyrażeń, po czym zostawiamy je w przegródce numer 1. Systematyczność

Po powtórce zaczynamy naukę kolejnych 10-15 nowych słów i wyrażeń, po czym zostawiamy je w przegródce numer 1. Systematyczność Fiszki, metoda powtórkowa. System pięciu przegródek Pierwszego dnia nauki możemy zacząć od przyswojenia 10-15 nowych słówek. Wkładamy je wtedy do przegródki numer 1. Kolejnego dnia zaczynamy od powtórki

Bardziej szczegółowo

NAJPIĘKNIEJSZE CHOINKI TYLKO U NAS! THE MOST BEAUTIFUL CHRISTMAS TREES ONLY FROM US! SPRZEDAŻ HURTOWA WHOLESALE Plantacja Ale Choinki osiąga dużą wydajność dzięki zautomatyzowaniu uprawy, odpowiedniej

Bardziej szczegółowo

1.How do you rate the English language skills of Polish students?

1.How do you rate the English language skills of Polish students? PODSUMOWANIE WYNIKÓW ANKIET DLA OPIEKUNÓW PORTUGALSKICH PODCZAS STAŻU LEONARDO DA VINCI - MAJ 2013 1.How do you rate the English language skills of Polish students? -bad 0 -insufficient 0 -sufficient 0

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Faces of America

Regulamin Konkursu Faces of America Regulamin Konkursu Faces of America Konkurs przeprowadzony zostanie według zasad określonych w niniejszym regulaminie. Przedmiotowe postępowanie nie podlega rygorom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO CZERWIEC 2013 POZIOM ROZSZERZONY CZĘŚĆ I. Czas pracy: 120 minut. Liczba punktów do uzyskania: 23

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO CZERWIEC 2013 POZIOM ROZSZERZONY CZĘŚĆ I. Czas pracy: 120 minut. Liczba punktów do uzyskania: 23 Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 2010 KOD WPISUJE ZDAJĄCY PESEL Miejsce na naklejkę z kodem dysleksja EGZAMIN

Bardziej szczegółowo

Why is it worth learning English? Co się dzieje w naszej szkole? Ciekawostki z pierwszej ręki!!!!

Why is it worth learning English? Co się dzieje w naszej szkole? Ciekawostki z pierwszej ręki!!!! Why is it worth learning English? First of all, English is the most popular language in the world. At present there are about 300-400 million native speakers. They live in: the USA, the UK, Nigeria, Ireland,

Bardziej szczegółowo

Statystyki mogą być sexy czyli Gdańsk i Pomorze w świetle badań Polskiej Organizacji Turystycznej. dr Krzysztof Celuch

Statystyki mogą być sexy czyli Gdańsk i Pomorze w świetle badań Polskiej Organizacji Turystycznej. dr Krzysztof Celuch Statystyki mogą być sexy czyli Gdańsk i Pomorze w świetle badań Polskiej Organizacji Turystycznej dr Krzysztof Celuch JAKI JEST CEL ZBIERANIA DANYCH? CHCEMY SIĘ WYRÓŻNIAĆ! CHCEMY OBCINAĆ KOSZTY! CHCEMY

Bardziej szczegółowo

Paweł Althamer Film, 2005, 1 47. Jacek Malinowski. Wunderteam. HalfAWomen. Przyczepa / RV

Paweł Althamer Film, 2005, 1 47. Jacek Malinowski. Wunderteam. HalfAWomen. Przyczepa / RV 16-21 sierpnia / 16th-21st August Czy praca opowiada (prawdziwą) historię? / Does the artwork tell (a true) story? Paweł Althamer Film, 2005, 1 47 Jacek Malinowski HalfAWomen 2000, 12 50 Wunderteam Przyczepa

Bardziej szczegółowo

[ROBOKIDS MANUAL] ROBOROBO

[ROBOKIDS MANUAL] ROBOROBO 1 2 When you plug in or unplug the cable, be sure to insert pressing the hook of the connection cable. If you want to input the program to your robot, you should first connect the Card reader with the

Bardziej szczegółowo

European teens speaking through art. Europejscy nastolatkowie wypowiadają się poprzez sztukę.

European teens speaking through art. Europejscy nastolatkowie wypowiadają się poprzez sztukę. European teens speaking through art. Europejscy nastolatkowie wypowiadają się poprzez sztukę. The schools which participate in the project are from: Szkoły uczestniczące w projekcie są z: POLAND POLSKI

Bardziej szczegółowo

Opportunities Możliwości Resourcefulness Potencjał

Opportunities Możliwości Resourcefulness Potencjał Opportunities Możliwości Resourcefulness Potencjał Poland is a nation rich in history, culture, and tradition, undergoing tremendous change. Polska jest krajem bogatym w historię, kulturę i tradycję, przechodzącym

Bardziej szczegółowo

Office 365 Midsize Business

Office 365 Midsize Business Office 365 Midsize Business (M) Office 365 Midsize Business produktu Kliknij na łącze powitalne VLSC które otrzymałeś po zamówieniu licencji Congratulations on your newly accepted Open License with Microsoft,

Bardziej szczegółowo

Metropolization : Local Development and Government in Poland

Metropolization : Local Development and Government in Poland Metropolization : Local Development and Government in Poland Lydia COUDROY DE LILLE Université Lumière-Lyon 2 & Centre Géophile - Ecole Normale Supérieure de Lettres et Sciences Humaines de Lyon OCDE-

Bardziej szczegółowo

» meble gabinetowe. executive furniture systems. INTER OFFICE UL.INŻYNIERSKA 5 20-484 LUBLIN TEL/FAX 81-744-52-09 interoffice@poczta.onet.

» meble gabinetowe. executive furniture systems. INTER OFFICE UL.INŻYNIERSKA 5 20-484 LUBLIN TEL/FAX 81-744-52-09 interoffice@poczta.onet. meble gabinetowe executive furniture systems INTER OFFICE UL.INŻYNIERSKA 5 20-484 LUBLIN TEL/FAX 81-744-52-09 interoffice@poczta.onet.pl meble gabinetowe executive furniture 0 Rio Potrzeba nowoczesności

Bardziej szczegółowo

Polska Federacja Klubów Business and Professional Women

Polska Federacja Klubów Business and Professional Women Polska Federacja Klubów Business and Professional Women 5 października 2013 roku zainaugurowała we Dworze Podstolice Kampanię EQUAL PAY DAY na lata 2014-2015 pod hasłem: JOINT ACTION WSPÓLNA AKCJA. Polska

Bardziej szczegółowo