ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 412

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 412"

Transkrypt

1 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 412 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 16 Data wydania: 7 stycznia 2015 r. Nazwa i adres AB 412 CENTRUM BADAŃ JAKOŚCI spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. M. Skłodowskiej-Curie Lubin Kod identyfikacji dziedziny/obiektu badań C/8/P; C/9/P; C/22/P C/8; C/9; C/10; C/22 G/3; G/9 K/9/P; K/22/P K/9; K/22 N/8/P; N/9/P N/9; N/10 Dziedzina/obiekt badań: Badania chemiczne i pobieranie próbek wyrobów i materiałów konstrukcyjnych w tym metali i kompozytów, wody, wody do spożycia, gleby, osadów, ścieków, powietrza, gazów odlotowych Badania chemiczne odpadów, gruntów, paliw stałych Badania dotyczące inżynierii środowiska drgania, oświetlenie, mikroklimat, pole elektromagnetyczne, hałas w środowisku pracy, gazy odlotowe, hałas w środowisku ogólnym Badania mikrobiologiczne i pobieranie próbek wody do spożycia, osadów Badania mikrobiologiczne próbek środowiskowych, wody, wyrobów konsumpcyjnych przeznaczonych dla ludzi w tym żywności Badania właściwości fizycznych i pobieranie próbek wody, wody do spożycia, gleby, osadów, ścieków, wyrobów i materiałów konstrukcyjnych w tym metali i kompozytów, gazów odlotowych, powietrza Badania właściwości fizycznych odpadów, gruntów, paliw stałych KIEROWNIK DZIAŁU AKREDYTACJI LABORATORIÓW TADEUSZ MATRAS Niniejszy dokument jest załącznikiem do Certyfikatu Akredytacji Nr AB 412 z dnia r. Status akredytacji oraz aktualność zakresu akredytacji można potwierdzić na stronie internetowej PCA Dział Akredytacji Laboratoriów Wydanie nr 16, 7 stycznia 2015 r. str. 1/41

2 Wydział Badań Jakości Głogów WBJ-1 ul. Żukowicka 1, Głogów Elastyczny zakres akredytacji Woda Stężenie metali ścieki Metoda płomieniowej absorpcyjnej spektrometrii atomowej (FAAS) 1) Odpady O) 6) (wyciągi wodne): kod 01 01, 0103, 0105, 03 03, 04 01, 06 04, 06 05, 07 02, 10 01, 10 03, 10 04, 10 06, 15 01, 15 02, 16 01, 16 02, 16 08, 16 11, 17 01, 17 02, 17 03, 17 05, 17 06, 17 09, 19 02, 19 05, 19 08, 19 09, 19 12, Grunty (wyciąg wodny) Odpady O) 6) : kod 01 01, 0103, 0105, 03 03, 04 01, 06 04, 06 05, 07 02, 10 01, 10 03, 10 04, 10 06, 15 01, 15 02, 16 01, 16 02, 16 08, 16 11, 17 01, 17 02, 17 03, 17 05, 17 06, 17 09, 19 02, 19 05, 19 08, 19 09, 19 12, Metoda absorpcyjnej spektrometrii atomowej z atomizacją elektrotermiczną (ETAAS) 1) Stężenie metali i niemetali Metoda emisyjnej spektrometrii atomowej ze wzbudzeniem w plazmie indukcyjnie sprzężonej (ICP-OES) 1) Stężenie i zawartość metali Metoda płomieniowej absorpcyjnej spektrometrii atomowej (FAAS) 1) Stężenie i zawartość metali Metoda absorpcyjnej spektrometrii atomowej z atomizacją elektrotermiczną (ETAAS) 1) Stężenie metali i niemetali Metoda emisyjnej spektrometrii atomowej ze wzbudzeniem w plazmie indukcyjnie sprzężonej (ICP-OES) 1) ph 1-12 Metoda potencjometryczna Stężenie i zawartość fluorków stężenie (0, ) mg/l zawartość (1, ) mg/kg WBJ-1/IB/101 2) PN-ISO ) PN-EN ISO ) PN-EN ISO ) WBJ-1/IB/101 2) PN-ISO ) PN-EN ) PN-EN ) PN-EN ISO ) PN-EN ) PN-EN ) PN-EN ISO ) PN-EN ) PN-EN ) PN-EN ISO 10523:2012 PN-EN :2006 PN-EN :2006 PN-C :1978 PN-EN :2006 PN-EN :2006 Metoda potencjometryczna Zawartość wilgoci metoda wagowa 3) WBJ-1/IB/165 3) Grunty O) kody odpadów według Rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie katalogu odpadów. 1) W ramach elastycznego zakresu akredytacji dopuszcza się: stosowanie zaktualizowanych metod znormalizowanych, zmianę zakresu pomiarowego metody oraz dodanie badanej cechy w ramach obiektu i metody. 2) W ramach elastycznego zakresu akredytacji dopuszcza się: modyfikację własnych metod badawczych, zmianę zakresu pomiarowego metody oraz dodanie badanej cechy w ramach obiektu i metody. 3) W ramach elastycznego zakresu akredytacji dopuszcza się: modyfikację własnych metod badawczych oraz zmianę zakresu pomiarowego metody w ramach obiektu i metody. 6) W ramach elastycznego zakresu akredytacji dopuszcza się: dodanie obiektu w ramach danej grupy odpadów z wyłączeniem biologicznie niebezpiecznych. Aktualna Lista badań prowadzonych w ramach zakresu elastycznego jest dostępna na każde żądanie w akredytowanym podmiocie. Dział Akredytacji Laboratoriów Wydanie nr 16, 7 stycznia 2015 r. str. 2/41

3 Woda, ścieki Środowisko ogólne próbki gazów odlotowych pobrane do roztworów pochłaniających Środowisko pracy próbki powietrza pobrane na filtry Środowisko pracy próbki powietrza pobrane do roztworów pochłaniających, powietrze Stężenie fluorków (0, ) mg/l Metoda potencjometryczna ph 1-12 Metoda potencjometryczna Przewodność elektryczna właściwa (1-4000) µs/cm (0,001-4) ms/cm Metoda konduktometryczna Stężenie: COS, H 2S, CS 2, SO 2, COS (0,0018-0,05) mg w próbce H 2S (0,0033-0,130) mg w próbce CS 2 (0,0032-0,160) mg w próbce SO 2 (0,76-50) mg w próbce Stężenie H 2SO 4 (0,29-200) mg w próbce Zawartość wolnej krystalicznej krzemionki w pyle (0,020-10) mg w próbce (0,5-100) % Zawartość chlorowodoru (0,01-0,50) mg w próbce Stężenie chlorowodoru (0,5-25) mg/m 3 Zawartość amoniaku (0,03-3,0) mg w próbce Stężenie amoniaku (6,0-600) mg/m 3 Stężenie tlenku i ditlenku azotu tlenku azotu (0,7 11,6) mg/m 3 ditlenku azotu (0,2 3,6) mg/m 3 PN-C :1978 PN-EN ISO 10523:2012 PN-EN 27888:1999 WBJ-1/IB/39 wydanie 5 z dnia r. WBJ-1/IB/36 wydanie 5 z dnia r. PN-Z :1991 PN-93/Z z wyłączeniem pkt 7 PN-71-Z PN-Z :2008 Dział Akredytacji Laboratoriów Wydanie nr 16, 7 stycznia 2015 r. str. 3/41

4 Środowisko pracy próbki powietrza pobrane na filtry, powietrze Środowisko pracy próbki powietrza pobrane na filtry Elastyczny zakres akredytacji Środowisko ogólne próbki gazów odlotowych pobranych na filtry oraz do roztworów, próbki pyłów z imisji pobranych na filtry, próbki pyłów opadowych pobranych do pojemników Zawartość olejów mineralnych wysokorafinowanych z wyłączeniem cieczy obróbkowych frakcja wdychalna (0,30-20) mg w próbce Stężenie olejów mineralnych wysokorafinowanych z wyłączeniem cieczy obróbkowych frakcja wdychalna (0,50-33) mg/m 3 Zawartość kwasu siarkowego (0,05-5,1) mg w próbce Stężenie kwasu siarkowego (0,10-10,1) mg/m 3 Metoda turbidymetryczna Stężenie ditlenku siarki (0,20 10) mg/ m 3 Metoda turbidymetryczna Zawartość metali Stężenie metali Metoda płomieniowej absorpcyjnej 1), 2) spektrometrii atomowej (FAAS) Metoda absorpcyjnej spektrometrii atomowej z atomizacją 1), 2) elektrotermiczną (ETAAS) PN-Z :2006+Az1:2009 PN-91/Z PN-Z :1994 WBJ-1/IB/41 2) WBJ-1/IB/40 2) PN-EN ) PN-EN ) Środowisko pracy powietrze Środowisko pracy próbki powietrza pobrane na filtry Stężenie metali - frakcja wdychalna - frakcja respirabilna Metoda emisyjnej spektrometrii atomowej ze wzbudzeniem w plazmie indukcyjnie sprzężonej (ICP-OES) 2) Zawartość metali Metoda emisyjnej spektrometrii atomowej ze wzbudzeniem w plazmie indukcyjnie sprzężonej (ICP-OES) 2) WBJ-1/IB/192 2) WBJ-1/IB/192 2) Wersja strony: B 1) W ramach elastycznego zakresu akredytacji dopuszcza się: stosowanie zaktualizowanych metod znormalizowanych, zmianę zakresu pomiarowego metody oraz dodanie badanej cechy w ramach obiektu i metody. 2) W ramach elastycznego zakresu akredytacji dopuszcza się: modyfikację własnych metod badawczych zmianę zakresu pomiarowego metody oraz dodanie badanej cechy w ramach obiektu i metody. Aktualna Lista badań prowadzonych w ramach zakresu elastycznego jest dostępna na każde żądanie w akredytowanym podmiocie. Dział Akredytacji Laboratoriów Wydanie nr 16, 7 stycznia 2015 r. str. 4/41

5 Miedź Ołów Siarczan (VI) niklu (II) Koncentrat miedzi Szlam anodowy Kwas siarkowy Elastyczny zakres akredytacji Miedzi Ołów Półprodukty hutnicze i górnicze, koncentrat miedzi Koncentrat miedzi Zawartość siarki (2-25) ppm Metoda wysokotemperaturowego spalania z detekcją IR Zawartość tlenu (0,01-1,0) % Metoda wysokotemperaturowego spalania z detekcją IR Zawartość miedzi (90,00-99,50) % Metoda elektrograwimetryczna i płomieniowa absorpcyjna spektrometria atomowa (FAAS) Zawartość srebra (0,0200-0,7000) % Metoda płomieniowej absorpcyjnej spektrometrii atomowej (FAAS) Zawartość ołowiu (94,00-99,50) % Zawartość niklu (20,00-35,00) % Zawartość srebra ( ) ppm Metoda płomieniowej atomowej spektrometrii absorpcyjnej (FAAS) Zawartość srebra (10,00-90,00) % nia potencjometrycznego Stężenie kwasu siarkowego (60,0 99,0) % Zawartość metali i niemetali Metoda optycznej spektrometrii emisyjnej ze wzbudzeniem iskrowym (OES) 2) Zawartość metali Metoda płomieniowej absorpcyjnej spektrometrii atomowej (FAAS) 2) Zawartość metali Metoda płomieniowej absorpcyjnej spektrometrii atomowej (FAAS) 2) Zawartość węgla całkowitego Metoda wysokotemperaturowego spalania z detekcją IR 3) Zawartość miedzi WBJ-1/IB/134 wydanie 5 z dnia r. WBJ-1/IB/167 wydanie 5 z dnia r. WBJ-1/IB/21 wydanie 6 z dnia r. WBJ-1/IB/58 wydanie 5 z dnia r. WBJ-1/IB/30 wydanie 7 z dnia r. WBJ-1/IB/4 wydanie 6 z dnia r. WKJ-4/IB/69 wydanie 2 z dnia r. WBJ-1/IB/9 wydanie 6 z dnia r. WBJ-1/IB/194 wydanie 3 z dnia r. WBJ-1/IB/168 2) WBJ-1/IB/176 2) WBJ-1/IB/14 2) WBJ-1/IB/131 3) 3) WKJ-4/IB/46 3) 2) W ramach elastycznego zakresu akredytacji dopuszcza się: modyfikację własnych metod badawczych, zmianę zakresu pomiarowego metody oraz dodanie badanej cechy w ramach obiektu i metody. 3) W ramach elastycznego zakresu akredytacji dopuszcza się: modyfikację własnych metod badawczych oraz zmianę zakresu pomiarowego metody w ramach obiektu i metody. Aktualna Lista badań prowadzonych w ramach zakresu elastycznego jest dostępna na każde żądanie w akredytowanym podmiocie. Dział Akredytacji Laboratoriów Wydanie nr 16, 7 stycznia 2015 r. str. 5/41

6 Paliwa stałe: węgiel kamienny, koks Paliwa stałe: węgiel kamienny Paliwa stałe: koks Popiół paleniskowy, żużel paleniskowy Elastyczny zakres akredytacji Popiół paleniskowy, żużel paleniskowy Masa elektrodowa Zawartość siarki całkowitej (0,10 1,20) % Ciepło spalania ( ) kj/kg Metoda kalorymetryczna Wartość opałowa Zawartość popiołu (2,00-30,00) % Zawartość części lotnych (12,00-40,00) % Zawartość wilgoci w próbce analitycznej (0,10-10,00) % Zawartość węgla całkowitego (40,0 96,0) % Metoda wysokotemperaturowego spalania z detekcją IR Zawartość siarki całkowitej (0,30-2,00) % Metoda wysokotemperaturowego spalania z detekcją IR Zawartość wilgoci całkowitej Zawartość wilgoci pierwszego stopnia (przemijającej) (4,00-20,00) % Zawartość wilgoci drugiego stopnia (wilgoć w węglu powietrzno-suchym) (0,10-10,00) % Zawartość wilgoci całkowitej (2,00-25,00) % Zawartość wilgoci całkowitej Zakres (0,04-15,0)% metoda wagowa Zawartość wilgoci analitycznej Zakres (0,02-5,0)% metoda wagowa Zawartość węgla całkowitego Metoda wysokotemperaturowego spalania z detekcją IR 3) Zawartość węgla całkowitego Metoda wysokotemperaturowego spalania z detekcją IR 3) PN-ISO 334:1997 PN-ISO 1928:2002 PN-G-04513:1981 PN-ISO 1171:2002 PN-G-04512:1980 PN-G-04512:1980/Az1:2002 ISO 562:2010 PN-G-04516:1998 PN-ISO 11722:2009 PN-80/G PN-G-04571:1998 PN-G-04584:2001 PN-ISO 589:2006 PN-80/G PN-ISO 589:2006 PN-80/G PN-ISO 589:2006 PN-80/G PN-80/G WBJ-1/IB/109 wyanie 7 z dnia r. WBJ-1/IB/131 3) WBJ-1/IB/131 3) 3) W ramach elastycznego zakresu akredytacji dopuszcza się: modyfikację własnych metod badawczych oraz zmianę zakresu pomiarowego metody w ramach obiektu i metody. Aktualna Lista badań prowadzonych w ramach zakresu elastycznego jest dostępna na każde żądanie w akredytowanym podmiocie. Dział Akredytacji Laboratoriów Wydanie nr 16, 7 stycznia 2015 r. str. 6/41

7 Wydział Badań Jakości Głogów WBJ-1 Rejon Lubin ul. M. Skłodowskiej-Curie 64, Lubin Środowisko pracy powietrze Środowisko pracy mikroklimat gorący Środowisko pracy mikroklimat umiarkowany Środowisko pracy mikroklimat zimny Pobieranie próbek w celu oceny narażenia zawodowego na: - pyły przemysłowe - frakcja wdychalna - frakcja respirabilna - substancje organiczne - frakcja wdychalna - substancje nieorganiczne - frakcja wdychalna - frakcja respirabilna - frakcja torakalna - metale - frakcja wdychalna - frakcja respirabilna Metoda dozymetrii indywidualnej Metoda stacjonarna Wskaźnik narażenia Stężenie pyłu frakcja wdychalna (0,05-80) mg/m 3 Metoda filtracyjno-wagowa Stężenie pyłu frakcja respirabilna (0,05-30) mg/m 3 Metoda filtracyjno-wagowa Stężenie CO, SO 2, NO, NO 2 CO (1,16-349) mg/m 3 SO 2 (0,27-27) mg/m 3 NO (0,62-62) mg/m 3 NO 2 (0,19-19) mg/m 3 Metoda elektrochemiczna Temperatura powietrza (20-60) C Temperatura wilgotna naturalna (20-60) C Temperatura poczernionej kuli (20-80) C Metoda pomiarowa bezpośrednia Wskaźnik WBGT Temperatura powietrza (0-60) C Wilgotność (5-95) % Prędkość powietrza (0,1-10) m/s Metoda pomiarowa bezpośrednia Wskaźnik PMV Wskaźnik PPD Temperatura powietrza (0-10) C Temperatura poczernionej kuli (0-20) C Wilgotność powietrza (5-95) % Prędkość powietrza (0,1-10) m/s Metoda pomiarowa bezpośrednia Wskaźnik IREQ min Wskaźnik t wc PN-Z :2002+Az1:2004 PN-EN 689:2002 PN-91/Z PN-91/Z WBJ-1/IB/180 wydanie 2 z dnia r. PN-EN 27243:2005 PN-EN ISO 7730:2006 PN-EN ISO 11079:2008 Wersja strony: B Dział Akredytacji Laboratoriów Wydanie nr 16, 7 stycznia 2015 r. str. 7/41

8 Środowisko pracy oświetlenie światłem elektrycznym Środowisko pracy drgania mechaniczne działające na organizm człowieka przez kończyny górne Środowisko pracy drgania mechaniczne o ogólnym działaniu na organizm człowieka Środowisko pracy hałas Natężenie oświetlenia ( ) lx Metoda pomiarowa bezpośrednia Równomierność oświetlenia Skuteczne, skorygowane częstotliwościowo wartości przyspieszeń drgań (0, ) m/s 2 Metoda próbkowania Ekspozycja dzienna, wyrażona w postaci równoważnej energetycznie dla 8-godzin działania sumy wektorowej skutecznych, skorygowanych częstotliwościowo przyspieszeń drgań, wyznaczonych dla trzech składowych kierunkowych (a hwx, a hwy, a hwz) Ekspozycja trwająca 30 minut i krócej, wyrażona w postaci sumy wektorowej skutecznych, ważonych częstotliwościowo przyśpieszeń drgań, wyznaczonych dla trzech składowych kierunkowych (a hwx, a hwy, a hwz) Skuteczne, skorygowane częstotliwościowo wartości przyspieszeń drgań (0, ) m/s 2 Metoda próbkowania Ekspozycja dzienna, wyrażona w postaci równoważnego energetycznie dla 8-godzin działania skutecznego, skorygowanego częstotliwościowo przyspieszenia drgań, dominującego wśród przyspieszeń drgań, wyznaczonych dla trzech składowych kierunkowych z uwzględnieniem właściwych współczynników (1.4a hwx, 1.4a hwy, a hwz) Ekspozycja trwająca 30 minut i krócej, wyrażona w postaci skutecznego, ważonego częstotliwościowo przyśpieszenia drgań, dominującego wśród przyśpieszeń drgań, wyznaczonych dla trzech składowych kierunkowych z uwzględnieniem właściwych współczynników (1.4a hwx, 1.4a hwy, a hwz) Równoważny poziom dźwięku A Maksymalny poziom dźwięku A Szczytowy poziom dźwięku C (35-139) db Metoda pomiarowa bezpośrednia Poziom ekspozycji na hałas odniesiony do: - 8-godz. dobowego wymiaru czasu pracy, - tygodnia pracy PN-83/E WBJ-1/IB/184 wydanie 2 z dnia r. PN-EN ISO :2004 PN-EN ISO :2004 PN-EN A1:2011 PN-N-01307:1994 PN-EN ISO 9612:2011 z wyłączeniem metody obejmującej Strategię 2 punkt 10 i Strategię 3 punkt 11 Dział Akredytacji Laboratoriów Wydanie nr 16, 7 stycznia 2015 r. str. 8/41

9 Środowisko pracy pole elektromagnetyczne Środowisko ogólne hałas pochodzący od instalacji, urządzeń i zakładów przemysłowych Natężenie pola elektrycznego E zakres częstotliwości 50 Hz - 1 khz zakres (0,3-25) kv/m zakres częstotliwości 1 khz MHz zakres (1,2-1000) V/m Metoda pomiarowa bezpośrednia Natężenie pola magnetycznego H zakres częstotliwości (0-0,5) Hz zakres 80 A/m - 90 ka/m zakres częstotliwości 0,5 Hz - 1 khz zakres 80 A/m - 3 ka/m zakres częstotliwości (1 100) khz zakres (2-200) A/m zakres częstotliwości 100 khz 10MHz zakres (0,3-72) A/m zakres częstotliwości (10 60) MHz zakres (0,03-4) A/m Metoda pomiarowa bezpośrednia Równoważny poziom dźwięku A (24-137) db Metoda pomiarowa bezpośrednia Równoważny poziom dźwięku A dla czasu odniesienia T wyrażony wskaźnikiami, L Aeq,D L Aeq,N PN-T :2002 Załącznik nr 7 do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia r. (Dz. U. 2014, poz. 1542) z wyłączeniem punktu F. Dział Akredytacji Laboratoriów Wydanie nr 16, 7 stycznia 2015 r. str. 9/41

10 Wydział Badań Jakości Legnica WBJ-2 ul. Złotoryjska 194, Legnica Osady ściekowe, Sucha pozostałość (sucha masa) PN-EN 12880:2004 szlamy (2-90) % Straty przy prażeniu (zawartość PN-EN 12879:2004 substancji organicznych) (7-80) % ph PN-EN 12176: Metoda potencjometryczna Gleby ph PN-ISO 10390: Metoda potencjometryczna Sucha pozostałość PN-ISO 11465:1999 (75-99,6) % Zawartość przyswajalnego fosforu P 2O 5 (5,0-20) mg/100g P (2,2-8,9) mg/100g PN-R-04023:1996 Osady ściekowe szlamy, gleby Stężenie azotu amonowego (0,05-40) g/kg (0,005-4) % Azot Kjeldahla (0,5-109) g/kg (0,05-10,9) % WBJ-2/IB/159 wydanie 2 z dnia r. PN-EN 13342:2002 PN-ISO 5664:2002 Dział Akredytacji Laboratoriów Wydanie nr 16, 7 stycznia 2015 r. str. 10/41

11 Elastyczny zakres akredytacji Osady ściekowe, szlamy Gleby Stężenie pierwiastków śladowych Metoda płomieniowej absorpcyjnej 1), 2) spektrometrii atomowej (FAAS) Stężenie pierwiastków śladowych i fosforu ogólnego Metoda emisyjnej spektrometrii atomowej ze wzbudzeniem w plazmie indukcyjnie sprzężonej 1), 2) (ICP-OES) Stężenie rtęci Metoda absorpcyjnej spektrometrii atomowej z techniką amalgamacji 3) Stężenie metali Metoda płomieniowej absorpcyjnej spektrometrii atomowej (FAAS) 2) Metoda emisyjnej spektrometrii atomowej ze wzbudzeniem w plazmie indukcyjnie sprzężonej (ICP-OES) 2) Stężenie rtęci Metoda absorpcyjnej spektrometrii atomowej z techniką amalgamacji 3) PN-EN ) WBJ-2/IB/147 2) PN-EN ) WBJ-2/IB/147 2) WBJ-2/IB/151 3) WBJ-2/IB/155 2) WBJ-2/IB/151 3) 1) W ramach elastycznego zakresu akredytacji dopuszcza się: stosowanie zaktualizowanych metod znormalizowanych, zmianę zakresu pomiarowego metody oraz dodanie badanej cechy w ramach obiektu i metody. 2) W ramach elastycznego zakresu akredytacji dopuszcza się: modyfikację własnych metod badawczych, zmianę zakresu pomiarowego metody oraz dodanie badanej cechy w ramach obiektu i metody. 3) W ramach elastycznego zakresu akredytacji dopuszcza się: modyfikację własnych metod badawczych oraz zmianę zakresu pomiarowego metody w ramach obiektu i metody. Aktualna Lista badań prowadzonych w ramach zakresu elastycznego jest dostępna na każde żądanie w akredytowanym podmiocie. Dział Akredytacji Laboratoriów Wydanie nr 16, 7 stycznia 2015 r. str. 11/41

12 Woda, ścieki ph 2-12 Metoda potencjometryczna Zawiesiny (2, ) mg/l Chemiczne Zapotrzebowanie Tlenu ChZT ( ) mg/l O 2 Stężenie siarczanów ( ) mg/l Indeks fenolowy (0,002-45) mg/l Stężenie chlorków ( ) mg/l nia potencjometrycznego Przewodność elektryczna właściwa (0, ) µs/cm Metoda konduktometryczna Stężenie azotu azotynowego (0, ) mg/l NO 2 (0, ) mg/l N-NO 2 Biochemiczne zapotrzebowanie tlenu BZT 5 (0,5-6,0) mg/l Metoda elektrochemiczna Biochemiczne zapotrzebowanie tlenu BZT 5 (3 2100) mg/l Metoda elektrochemiczna Sumaryczne stężenie wapnia i magnezu (0,2-9,5) mmol/l PN-EN ISO 10523:2012 PN-EN 872:2007+Ap1:2007 PN-ISO 15705:2005 PN-ISO 9280:2002 PN-ISO 6439:1994 PN-ISO 9297:1994 PN-EN 27888:1999 PN-EN 26777:1999 PN-EN :2002 PN-EN :2002 PN-ISO 6059:1999 Twardość ogólna (20-915) mg/l CaCO 3 Stężenie wapnia (1,6-5,0) mmol/l (64-200) mg/l Stężenie magnezu Stężenie substancji rozpuszczonych ( ) mg/l PN-ISO 6058:1999 PN-C :1999 PN-ISO 6059:1999 PN-ISO 6058:1999 PN-EN 15216:2010 Dział Akredytacji Laboratoriów Wydanie nr 16, 7 stycznia 2015 r. str. 12/41

13 Woda, ścieki Elastyczny zakres akredytacji Woda, ścieki Stężenie metali i niemetali Zn (0,01-15) mg/l Cd (0, ) mg/l Pb (0,02-300) mg/l Mn (0,002-70) mg/l Ni (0,002-15) mg/l As (0, ) mg/l Metoda spektometrii mas z jonizacją w plazmie indukcyjnie sprzężonej ICP-MS Azot Kjeldahla (0,1-1800) mg/l Azot ogólny + Stężenie azotu amonowego N-NH 4 (1-430) mg/l Stężenie metali i niemetali Metoda emisyjnej spektrometrii atomowej ze wzbudzeniem w plazmie indukcyjnie sprzężonej (ICP-OES) 1) Stężenie metali Metoda płomieniowej absorpcyjnej spektrometrii atomowej (FAAS) 1) Stężenie rtęci Metoda absorpcyjnej spektrometrii atomowej z generowaniem zimnych par rtęci (CVAAS) Metoda absorpcyjnej spektrometrii 3), 4) atomowej z techniką amalgamacji Stężenie anionów PN-EN ISO :2006 PN-EN ISO :2005 PN-EN ISO :2005 PN-EN 25663:2001 WBJ-2/IB/161 wydanie 1 z dnia r. PN-ISO 5664:2002 PN-EN ISO ) PN-ISO ) WBJ-2/IB/157 3) PN-EN ) Metoda chromatografii jonowej (IC) 1) PN-EN ISO ) 1) W ramach elastycznego zakresu akredytacji dopuszcza się: stosowanie zaktualizowanych metod znormalizowanych, zmianę zakresu pomiarowego metody oraz dodanie badanej cechy w ramach obiektu i metody. 3) W ramach elastycznego zakresu akredytacji dopuszcza się: modyfikację własnych metod badawczych oraz zmianę zakresu pomiarowego metody w ramach obiektu i metody. 4) W ramach elastycznego zakresu akredytacji dopuszcza się: stosowanie zaktualizowanych metod znormalizowanych oraz zmianę zakresu pomiarowego metody w ramach obiektu i metody. Aktualna Lista badań prowadzonych w ramach zakresu elastycznego jest dostępna na każde żądanie w akredytowanym podmiocie. Dział Akredytacji Laboratoriów Wydanie nr 16, 7 stycznia 2015 r. str. 13/41

14 Siarczan(VI) niklu(ii) Koncentrat miedzi Środowisko ogólne próbki pyłu z imisji pobrane na filtry Środowisko ogólne próbki powietrza z imisji pobrane do roztworu pochłaniającego Środowisko ogólne próbki gazów odlotowych pobranych do roztworów pochłaniających Elastyczny zakres akredytacji Koncentrat miedzi Zawartość niklu (22,8-28,4) % Metoda emisyjnej spektrometrii atomowej ze wzbudzeniem w plazmie indukcyjnie sprzężonej (ICP-OES) Zawartość srebra ( ) ppm Metoda płomieniowej absorpcyjnej spektrometrii atomowej (FAAS) Stężenie metali i niemetali Pb 25 ng - 10 g w próbce Cd 10 ng - 1,0 g w próbce Ni 20 ng - 1,0 g w próbce As 20 ng - 10 g w próbce Metoda spektometrii mas z jonizacją w plazmie indukcyjnie sprzężonej (ICP-MS) Stężenie miedzi 20 ng - 40 g w próbce Metoda spektometrii mas z jonizacją w plazmie indukcyjnie sprzężonej (ICP-MS) Zawartość metali i niemetali w pyle zawieszonym Cr (0,0004 0,08) mg w próbce Mn (0,002 0,54) mg w próbce Zn (0,007 0,300) mg w próbce Metoda emisyjnej spektrometrii atomowej ze wzbudzeniem w plazmie indukcyjnie sprzężonej (ICP-OES) Stężenie disiarczku węgla (CS 2) (0,05-60) mg w próbce Stężenie ditlenku siarki (SO 2) (1,0-32,0) g w próbce Stężenie tritlenku siarki (SO 3) (0, ) mg w próbce Stężenie arsenowodoru (AsH 3) (0,002-0,025) mg w próbce Zawartość miedzi WBJ-2/IB/23 wydanie 2 z dnia r. WKJ-4/IB/69 wydanie 2 z dnia r. PN-EN 14902:2010 WBJ-2/IB/164 wydanie 1 z dnia r. WBJ-2/IB/68 Wydanie 4 z dnia r. WBJ-2/IB/75 wydanie 6 z dnia r. WBJ-2/IB/73 wydanie 5 z dnia r. WBJ-2/IB/74 wydanie 5 z dnia r. WBJ-2/IB/77 wydanie 4 z dnia r. 3) WKJ-4/IB/46 3) 3) W ramach elastycznego zakresu akredytacji dopuszcza się: modyfikację własnych metod badawczych oraz zmianę zakresu pomiarowego metody w ramach obiektu i metody. Aktualna Lista badań prowadzonych w ramach zakresu elastycznego jest dostępna na każde żądanie w akredytowanym podmiocie. Dział Akredytacji Laboratoriów Wydanie nr 16, 7 stycznia 2015 r. str. 14/41

15 Środowisko ogólne próbki gazów odlotowych pobranych do roztworów pochłaniających Gazy odlotowe E) Środowisko ogólne próbki gazów odlotowych pobranych do roztworów pochłaniających Gazy odlotowe E) Stężenie ditlenku siarki (SO 2) (9,6-100) mg/próbkę Stężenie disiarczku węgla (CS 2), siarkowodoru (H 2S) CS 2 (0, ) mg/m 3 (0,002-63) mg w próbce H 2S (0, ) mg/m 3 (0,001-61) mg w próbce Stężenie dwutlenku siarki (SO 2) (0,22 111) mg/m 3 SO 2 2- (0,2 50) mg/lso 4 Metoda chromatografii jonowej (IC) Stężenie fluorowodoru (0, ) mg/ m 3 0,5 μg mg w próbce (0, ) mg/l Metoda potencjometryczna Gazy odlotowe Stężenie tlenków azotu (NO x) (0,006-40) mg/m 3 0,06 μg - 0,4 mg w próbce Elastyczny zakres akredytacji Środowisko ogólne próbki pyłu z imisji pobrane na filtry Stężenie ditlenku siarki (SO 2) (0, ) mg/m 3 (0,001-50) mg w próbce Zawartość metali ciężkich Metoda płomieniowej absorpcyjnej spektrometrii atomowej (FAAS) 1) WBJ-2/IB/72 wydanie 3 z dnia r. WBJ-2/IB/75 wydanie 6 z dnia r. PN-EN 14791:2006 ISO 15713:2006 WBJ-2/IB/71 wydanie 5 z dnia r. WBJ-2/IB/73 wydanie 5 z dnia r. PN-Z ) Środowisko ogólne próbki gazów odlotowych pobranych do roztworu pochłaniającego Miedź Stężenie anionów Metoda chromatografii jonowej (IC) 1) PN-EN ISO ) Zawartość metali i niemetali Metoda optycznej spektrometrii emisyjnej ze wzbudzeniem iskrowym (OES) 2) WBJ-2/IB/158 2) 1) W ramach elastycznego zakresu akredytacji dopuszcza się: stosowanie zaktualizowanych metod znormalizowanych, zmianę zakresu pomiarowego metody oraz dodanie badanej cechy w ramach obiektu i metody. 2) W ramach elastycznego zakresu akredytacji dopuszcza się: modyfikację własnych metod badawczych, zmianę zakresu pomiarowego metody oraz dodanie badanej cechy w ramach obiektu i metody. Aktualna Lista badań prowadzonych w ramach zakresu elastycznego jest dostępna na każde żądanie w akredytowanym podmiocie. E) Laboratorium spełnia wymagania dokumentu PKN-CEN/TS 15675:2009. Dział Akredytacji Laboratoriów Wydanie nr 16, 7 stycznia 2015 r. str. 15/41

16 Elastyczny zakres akredytacji Gazy odlotowe E) Środowisko ogólne próbki gazów odlotowych pobranych na filtry oraz do roztworów pochłaniających Gazy odlotowe E) Środowisko ogólne próbki gazów odlotowych pobranych na filtry oraz do roztworów pochłaniających Stężenie metali Metoda płomieniowej absorpcyjnej spektrometrii atomowej 1), 2) (FAAS) Stężenie metali Metoda emisyjnej spektrometrii atomowej ze wzbudzeniem w plazmie indukcyjnie sprzężonej (ICP-OES) 1), 2) Stężenie rtęci Metoda absorpcyjnej spektrometrii atomowej z generowaniem zimnych par rtęci (CVAAS) 4) WBJ-2/IB/78 2) PN-EN ) PN-EN ) 1) W ramach elastycznego zakresu akredytacji dopuszcza się: stosowanie zaktualizowanych metod znormalizowanych, zmianę zakresu pomiarowego metody oraz dodanie badanej cechy w ramach obiektu i metody. 2) W ramach elastycznego zakresu akredytacji dopuszcza się: modyfikację własnych metod badawczych, zmianę zakresu pomiarowego metody oraz dodanie badanej cechy w ramach obiektu i metody. 4) W ramach elastycznego zakresu akredytacji dopuszcza się: stosowanie zaktualizowanych metod znormalizowanych oraz zmianę zakresu pomiarowego metody w ramach obiektu i metody. Aktualna Lista badań prowadzonych w ramach zakresu elastycznego jest dostępna na każde żądanie w akredytowanym podmiocie. E) Laboratorium spełnia wymagania dokumentu PKN-CEN/TS 15675:2009. Dział Akredytacji Laboratoriów Wydanie nr 16, 7 stycznia 2015 r. str. 16/41

17 Wydział Badań Jakości Legnica WBJ-2 Rejon Lubin ul. M. Skłodowskiej-Curie 187a, Lubin Ścieki Pobieranie próbek do badań chemicznych fizycznych Metoda manualna i automatyczna Temperatura pobranej próbki (0,5-50) 0 C PN-ISO :1997 WBJ-2/IB/168 wydanie 1 z dnia r. Wody podziemne Pobieranie próbek do badań chemicznych fizycznych Temperatura pobranej próbki (0,5-50) 0 C PN-ISO :2004 WBJ-2/IB/168 wydanie 1 z dnia r. Woda Pobieranie próbek do badań chemicznych, fizycznych i mikrobiologicznych Temperatura pobranej próbki (0,5-50) 0 C PN-ISO :2003 WBJ-2/IB/168 wydanie 1 z dnia r. Woda, ph PN-EN ISO 10523:2012 ścieki 2-12 Metoda potencjometryczna Osady ściekowe Pobieranie próbek osadów do badań PN-EN ISO :2011 chemicznych, fizycznych, mikrobiologicznych i parazytologicznych Gleby Pobieranie próbek gleb do badań WBJ-2/IPP/9 Gazy odlotowe E) Środowisko ogólne próbki gazów odlotowych pobranych do roztworów pochłaniających Gazy odlotowe E) chemicznych i fizycznych Stężenie disiarczku węgla (CS 2) CS 2 (0, ) mg/m 3 (0,002-63) mg w próbce Stężenie kwasu siarkowego (8,3-3333,3) mg/m 3 (0,25-100) mg w próbce Stężenie amoniaku (6-600) mg/m 3 (0,03 3,0) mg w próbce Stężenie tlenku węgla, dwutlenku węgla, dwutlenku siarki, tlenków azotu, tlenu CO (6-6250) mg/m 3 SO 2 ( ) mg/m 3 CO 2 (0,10-20) % Metoda NDIR NO x (5-3350) mg/m 3 Metoda chemiluminescencyjna O 2 (0,10-21) % Metoda paramagnetyczna Emisja CO, CO 2, SO 2, NO x,( w przeliczeniu na NO 2 ) wydanie 2 z dnia r. WBJ-2/IB/75 wydanie 6 z dnia r. WBJ-2/IB/74 wydanie 5 z dnia r. WBJ-2/IB/175 wydanie 2 z dnia r. PN-ISO 10396:2001 E) Laboratorium spełnia wymagania dokumentu PKN-CEN/TS 15675:2009. Dział Akredytacji Laboratoriów Wydanie nr 16, 7 stycznia 2015 r. str. 17/41

18 Gazy odlotowe E) Strumień objętości gazu dla ciśnień dynamicznych > 10 Pa Metoda spiętrzenia Prędkość: (1,4-6) m/s Metoda anemometryczna Pobieranie próbek pyłu do oznaczania stężenia pyłu Stężenie pyłu (0, ) g/m 3 Metoda grawimetryczna Emisja pyłu Pobieranie próbek pyłu do oznaczania stężenia pyłu Stężenie pyłu (0,001 0,05) g/m 3 Metoda grawimetryczna Emisja pyłu Pobieranie próbek do oznaczania stężenia SO 2 Emisja SO 2 Pobieranie próbek do badań pyłu PM-10 Stężenie pyłu (1-40) mg/m 3 Metoda impakcyjna Emisja pyłu PM-10 Pobieranie próbek do oznaczania stężeń związków organicznych. Metoda aspiracyjna z zastosowaniem rurek z sorbentem Emisja związków organicznych Pobieranie próbek do oznaczania stężenia H 2SO 4, NH 3, CS 2, H 2S Metoda aspiracyjna z zastosowaniem roztworów pochłaniających Emisja H 2SO 4, NH 3, CS 2, H 2S Stężenie masowe ogólnego węgla organicznego TVOC Stężenie TVOC (5-1700) mg/m 3 Metoda ciągłej detekcji płomieniowojonizacyjnej Emisja TVOC PN-Z :1994 PN-EN :2007 PN-EN 14791:2006 PN-EN ISO 23210:2010 PN-EN 13649:2005 WBJ-2/IB/180 wydanie 1 z dnia r. WBJ-2/IPP/1 wydanie 6 z dnia r. PN-EN 12619:2013 Wersja strony: B E) Laboratorium spełnia wymagania dokumentu PKN-CEN/TS 15675:2009. Dział Akredytacji Laboratoriów Wydanie nr 16, 7 stycznia 2015 r. str. 18/41

19 Gazy odlotowe E) Pobieranie próbek do oznaczenia wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych Emisja wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (z obliczeń) Pobieranie próbek do oznaczania stężenia metali i niemetali Emisja metali i niemetali ISO :2003 Metoda B PN-EN 14385:2005 WBJ-2/IB/183 wydanie 2 z dnia r. Gazy odlotowe Podziemne wyrobiska górnicze: powietrze Środowisko ogólne: powietrze (imisja) Urządzenia redukujące zanieczyszczenia gazów odlotowych E) Urządzenia redukujące zanieczyszczenia gazów odlotowych E) Gazy odlotowe Pobieranie próbek do oznaczenia stężenia Hg Emisja Hg Pobieranie próbek do oznaczania stężenia chlorowodoru Emisja HCl Stężenie chlorowodoru (0,33-100) mg/m 3 (0,01-3,0) mg w próbce Pobieranie próbek do oznaczania fluorowodoru Emisja HF Pobieranie próbek do oznaczenia stężenia związków organicznych Metoda izolacyjna Emisja związków organicznych Pobieranie próbek do oznaczenia stężenia związków organicznych Metoda aspiracyjna i izolacyjna Skuteczność odpylania Skuteczność redukcji ogólnego węgla organicznego TOC, SO 2, NO x, związków organicznych Pobieranie próbek do oznaczania stężenia HCl, SO 2, NO x Metoda aspiracyjna z zastosowaniem roztworów pochłaniających Emisja HCl, SO 2, NO x Stężenie tlenków azotu (NO x) (0,006-40) mg/m 3 0,06 μg - 0,4 mg w próbce Stężenie ditlenku siarki (SO 2) (0, ) mg/m 3 (0,001-50) mg w próbce PN-EN 13211:2006 PN-EN 1911:2011 ISO 15713:2006 WBJ-2/IPP/1 wydanie 6 z dnia r. PN-EN :2007 PN-Z :1994 PN-87/M pkt metoda A WBJ-2/IB/179 wydanie 1 z dnia r. WBJ-2/IPP/1 wydanie 6 z dnia r. WBJ-2/IB/71 wydanie 5 z dnia r. WBJ-2/IB/73 wydanie 5 z dnia r. Wersja strony: B E) Laboratorium spełnia wymagania dokumentu PKN-CEN/TS 15675:2009. Dział Akredytacji Laboratoriów Wydanie nr 16, 7 stycznia 2015 r. str. 19/41

20 Środowisko ogólne: próbki powietrza z imisji pobrane do roztworu pochłaniającego Stężenie kwasu siarkowego (0,25-100) mg w próbce Stężenie amoniaku (0,03-3,0) mg w próbce Stężenie chlorowodoru (0,01-3,0) mg w próbce Stężenie disiarczku węgla (CS 2) (0,05-60) mg w próbce Stężenie ditlenku siarki (SO 2) (1,0-32,0) g w próbce WBJ-2/IB/74 wydanie 5 z dnia r. WBJ-2/IB/175 wydanie 2 z dnia r. WBJ-2/IB/177 wydanie 1 z dnia r. WBJ-2/IB/75 wydanie 6 z dnia r. WBJ-2/IB/73 wydanie 5 z dnia r. Dział Akredytacji Laboratoriów Wydanie nr 16, 7 stycznia 2015 r. str. 20/41

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 610

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 610 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 610 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 11 Data wydania: 11 maja 2015 r. Nazwa i adres AQUA Spółka Akcyjna

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 543

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 543 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 543 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 13, Data wydania: 24 września 2015 r. Nazwa i adres AB 543 POWIATOWA

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 610

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 610 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 610 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 13 Data wydania: 31 maja 2017 r. Nazwa i adres AQUA Spółka Akcyjna

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1357

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1357 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1357 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 5 Data wydania: 19 lipca 2016 r. AB 1357 Nazwa i adres GALESS

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 610

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 610 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 610 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 12 Data wydania: 16 maja 2016 r. Nazwa i adres AQUA Spółka Akcyjna

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1448

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1448 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1448 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 3 Data wydania: 25 sierpnia 2015 r. Nazwa i adres: ZAKŁAD

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 396

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 396 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 396 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 14 Data wydania: 17 sierpnia 2016 r. Nazwa i adres MIEJSKIE

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1448

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1448 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1448 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 2 Data wydania: 8 lipca 2014 r. Nazwa i adres: ZAKŁAD WODOCIĄGÓW

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 362

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 362 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 362 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 14 Data wydania: 3 września 2014 r. AB 362 Nazwa i adres ZARZĄD

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 814

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 814 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 814 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 10 Data wydania: 17 sierpnia 2016 r. AB 814 Nazwa i adres PRZEDSIĘBIORSTWO

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1144

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1144 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1144 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 6 Data wydania: 3 grudnia 2013 r. Nazwa i adres AB 1144 EKOLOGIS

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 618

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 618 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 618 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 12, Data wydania: 6 listopada 2014 r. Nazwa i adres WOJEWÓDZKA

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1158

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1158 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1158 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 5 Data wydania: 9 kwietnia 2013 r. Nazwa i adres GÓRNOŚLĄSKIE

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1183

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1183 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1183 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 3 Data wydania: 19 marca 2012 r. Nazwa i adres AB 1183 LUBELSKA

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 513

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 513 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 513 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 8, Data wydania: 6 czerwca 2012 r. Nazwa i adres POWIATOWA STACJA

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 888

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 888 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 888 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 10 Data wydania: 10 marca 2016 r. Nazwa i adres: AB 888 ZAKŁAD

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 986

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 986 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 986 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 12 Data wydania: 25 listopada 2016 r. Nazwa i adres: HSW -

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1158

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1158 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1158 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 7 Data wydania: 3 lutego 2015 r. Nazwa i adres GÓRNOŚLĄSKIE

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1188

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1188 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1188 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 6, Data wydania: 24 lipca 2015 r. Nazwa i adres AB 1188,,WODOCIĄGI

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 888

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 888 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 888 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 8 Data wydania: 27 marca 2014 r. Nazwa i adres: AB 888 ZAKŁAD

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 814

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 814 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 814 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 9 Data wydania: 20 kwietnia 2015 r. AB 814 Nazwa i adres PRZEDSIĘBIORSTWO

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1245

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1245 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1245 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 4 Data wydania: 27 lutego 2014 r. Nazwa i adres AB 1245 ZAKŁADY

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 602

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 602 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 602 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 7 Data wydania: 29 lutego 2012 r. Nazwa i adres AB 602 POWIATOWA

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 362

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 362 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 362 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 16 Data wydania: 16 września 2016 r. AB 362 Nazwa i adres ZARZĄD

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 739

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 739 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 739 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 10, Data wydania: 01 lipca 2015 r. Nazwa i adres AB xxx AB

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1169

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1169 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1169 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 6 Data wydania: 13 stycznia 2015 r. Nazwa i adres AB 1169

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1188

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1188 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1188 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 7, Data wydania: 20 maja 2016 r. Nazwa i adres AB 1188,,WODOCIĄGI

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1426

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1426 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1426 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 7 Data wydania: 15 kwietnia 2016 Nazwa i adres: OTTO ENGINEERING

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 325

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 325 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 325 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 14, Data wydania: 24 kwietnia 2015 r. Nazwa i adres: AB 325

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1188

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1188 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1188 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 5, Data wydania: 19 maja 2014 r. Nazwa i adres AB 1188,,WODOCIĄGI

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1433

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1433 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1433 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 5 Data wydania: 31 marca 2017 r. Nazwa i adres: AB 1433 KATOWICKIE

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 936

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 936 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 936 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 10 Data wydania: 7 lipca 2016 r. Nazwa i adres WOJEWÓDZKA STACJA

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 362

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 362 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 362 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 17 Data wydania: 6 lipca 2017 r. AB 362 Nazwa i adres ZARZĄD

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 964

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 964 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 964 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 12 Data wydania: 29 lipca 2016 r. Nazwa i adres AB 964 GRUPA

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1152

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1152 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1152 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 12, Data wydania: 30 listopada 2015 r. Nazwa i adres POWIATOWA

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1079

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1079 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1079 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 6, Data wydania: 29 września 2014 r. Nazwa i adres WODOCIĄGI

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 489

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 489 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 489 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Zakres akredytacji Nr AB 489 Wydanie nr 17, Data wydania: 13 maja 2016

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 610

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 610 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 610 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 7, Data wydania: 30 czerwca 2011 r. AB 610 Nazwa i adres AQUA

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1372

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1372 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1372 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 4 Data wydania: 11 września 2015 r. AB 1372 Nazwa i adres ZAKŁAD

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1158

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1158 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1158 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 8 Data wydania: 15 marca 2016 r. AB 1158 Nazwa i adres GÓRNOŚLĄSKIE

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1303

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1303 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1303 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 4 Data wydania: 28 sierpnia 2014 r. Nazwa i adres AB 1303

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1153

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1153 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1153 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 8, Data wydania: 16 sierpnia 2016 r. Nazwa i adres TOP 2001

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1024

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1024 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1024 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 8 Data wydania: 11 marca 2015 r. Nazwa i adres AB 1024 SOWIX"

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1539

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1539 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1539 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 3 Data wydania: 2 września 2016 r. Nazwa i adres ARQUES Sp.

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 895

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 895 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 895 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 10 Data wydania: 14 marca 2016 r. Nazwa i adres LUBELSKI WĘGIEL

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 769

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 769 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 769 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 11 Data wydania: 22 sierpnia 2016 r. AB 769 Nazwa i adres INNEKO

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB-E

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB-E ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB-E wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 2 Data wydania: dzień miesiąca 2012 r. AB XXX Nazwa i adres FIRMA

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 893

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 893 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 893 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 10 Data wydania: 16 stycznia 2017 r. Nazwa i adres AB 893 PRZEDSIĘBIORSTWO

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1044

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1044 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1044 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 9 Data wydania: 20 marca 2017 r. Nazwa i adres EKO-KOMPLEKS

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 118

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 118 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 118 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 14, Data wydania: 30 września 2016 r. AB 118 Nazwa i adres WOJEWÓDZKI

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 646

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 646 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 646 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 12 Data wydania: 27 maja 2015 r. Nazwa i adres: AB 646 Kod identyfikacji

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 811

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 811 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 811 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 12, Data wydania: 23 grudnia 2014 r. Nazwa i adres: AB 811

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 811

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 811 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 811 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 13, Data wydania: 1 czerwca 2015 r. Nazwa i adres: AB 811 Kod

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 936

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 936 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 936 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 9 Data wydania: 9 czerwca 2015 r. Nazwa i adres WOJEWÓDZKA

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 896

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 896 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 896 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 13 Data wydania: 1 czerwca 2015 r. Nazwa i adres AB 896 Kod

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1298

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1298 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1298 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 4 Data wydania: 16 stycznia 2015 r. Nazwa i adres: MIEJSKIE

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1158

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1158 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1158 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 9 Data wydania: 27 marca 2017 r. AB 1158 Nazwa i adres GÓRNOŚLĄSKIE

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 799

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 799 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 799 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 8 Data wydania: 12 lipca 2012 r. Nazwa i adres AB 799 INSTYTUT

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1168

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1168 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1168 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 9 Data wydania: 20 grudnia 2016 r. Nazwa i adres AB 1168 SYNTHOS

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 498

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 498 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 498 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 15 Data wydania: 13 kwietnia 2017 r. AB 498 Nazwa i adres MILAB

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 561

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 561 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 561 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 13, Data wydania: 22 października 2015 r. Nazwa i adres AB

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 755

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 755 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 755 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 16, Data wydania: 13 czerwca 2016 r. Nazwa i adres POWIATOWA

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 542

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 542 Zakres akredytacji Nr AB 542 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 542 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 13, Data wydania: 08 grudnia 2014

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1006

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1006 PCA Zakres akredytacji Nr AB 908 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1006 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 5 Data wydania: 26 lutego

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 458

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 458 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 458 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 9, Data wydania: 8 stycznia 2015 r. Nazwa i adres INSTYTUT

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1257

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1257 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1257 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 8 Data wydania: 9 grudnia 2016 r. Nazwa i adres EGMAX, KATARZYNA

Bardziej szczegółowo

OFERTA BADAŃ I POMIARÓW WYKONYWANCH W ODDZIALE LABORATORYJNYM PSSE W ZDUŃSKIEJ WOLI NA 2017r. (z dnia 04 stycznia 2017r.)

OFERTA BADAŃ I POMIARÓW WYKONYWANCH W ODDZIALE LABORATORYJNYM PSSE W ZDUŃSKIEJ WOLI NA 2017r. (z dnia 04 stycznia 2017r.) OFERT BDŃ I POMIRÓW WYKONYWNCH W ODDZILE LBORTORYJNYM PSSE W ZDUŃSKIEJ WOLI N 2017r. (z dnia 04 stycznia 2017r.) Sekcja Badań Higieny Środowiska i Sekcja naliz Instrumentalnych 1 L.p. Badane obiekty/grupy

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 541

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 541 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 541 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 8, Data wydania: 22 lipca 2011 r. Nazwa i adres AB 541 POWIATOWA

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 408

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 408 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 408 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 19 Data wydania: 30 sierpnia 2017 r. Nazwa i adres AB 408 EKOPERFEX

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 801

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 801 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 801 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 7, Data wydania: 4 września 2013 r. Nazwa i adres: AB 801 Kod

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1302

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1302 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1302 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 9 Data wydania: 30 września 2015 r. Nazwa i adres CENTRUM

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 967

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 967 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 967 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 9, Data wydania: 3 września 2015 r. Nazwa i adres Laboratorium

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1365

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1365 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1365 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 2 Data wydania: 15 października 2013 r. Nazwa i adres: AB

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 513

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 513 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 513 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 11, Data wydania: 22 lipca 2015 r. Nazwa i adres AB 513 POWIATOWA

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 832

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 832 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 832 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 8, Data wydania: 30 lipca 2014 r. Nazwa i adres: GRUPOWA OCZYSZCZALNIA

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1126

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1126 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1126 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 9 Data wydania: 14 listopada 2016 r. Nazwa i adres AB 1126

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 883

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 883 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 883 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 13 Data wydania: 13 stycznia 2016 r. Nazwa i adres AB 883 ENEA

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1554

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1554 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1554 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 1, Data wydania: 10 marca 2015 r. Nazwa i adres AB 1554 ARSO

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 964

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 964 PCA akredytacji Nr AB 964 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 964 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 10 Data wydania: 10 lipca 2014 r.

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 984

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 984 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 984 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 5, Data wydania: 10 września 2012 r. Nazwa i adres AB 984 PRZEDSIĘBIORSTWO

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 561

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 561 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 561 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 12, Data wydania: 24 października 2014 r. Nazwa i adres AB

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 127 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 127 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 127 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 14 Data wydania: 28 lipca 2014 r. Nazwa i adres: AB 127 WOJEWÓDZKI

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1245

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1245 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1245 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 3 Data wydania: 18 lutego 2013 r. Nazwa i adres ZAKŁADY METALOWE

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 618

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 618 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 618 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 13, Data wydania: 03 lipca 2015 r. Nazwa i adres WOJEWÓDZKA

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1010

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1010 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1010 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 11, Data wydania: 18 stycznia 2016 r. Nazwa i adres: AB 1010

Bardziej szczegółowo

Wykaz badań wykonywanych w Oddziale Laboratoryjnym Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Jeleniej Górze

Wykaz badań wykonywanych w Oddziale Laboratoryjnym Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Jeleniej Górze Wykaz badań wykonywanych w Oddziale Laboratoryjnym Powiatowej Stacji SanitarnoEpidemiologicznej w Jeleniej Górze Laboratorium Badań Fizykochemicznych / Laboratorium Analiz Instrumentalnych środki spożywcze

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1469

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1469 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1469 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 5 Data wydania: 11 sierpnia 2017 r. Nazwa i adres: EKOS POZNAŃ

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1028

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1028 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1028 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 7 Data wydania: 28 stycznia 2015 r. Nazwa i adres OPA-ROW

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1264

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1264 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1264 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 9 Data wydania: 30 kwietnia 2015 r. Nazwa i adres AB 1264

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1075

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1075 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1075 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 8 Data wydania: 6 maja 2015 r. Nazwa i adres AB 1075 LABORATORIUM

Bardziej szczegółowo

WYKAZ METOD BADAWCZYCH w WBJ-2 (emisja, imisja)

WYKAZ METOD BADAWCZYCH w WBJ-2 (emisja, imisja) L.p. 1 2 3 4 5 Badany obiekt Oznaczany składnik lub parametr Stężenie tlenków azotu (NO x ) WYKAZ METOD BADAWCZYCH w WBJ-2 (emisja, imisja) badawcza Sposób wykonania (nr instrukcji operacyjnej, nr normy

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 646

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 646 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 646 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 8 Data wydania: 5 września 2011 r. Nazwa i adres: AB 646 INSTYTUT

Bardziej szczegółowo

OFERTA BADAŃ I POMIARÓW WYKONYWANCH W ODDZIALE LABORATORYJNYM PSSE W ZDUŃSKIEJ WOLI NA 2017r. (z dnia 04 stycznia 2017r.)

OFERTA BADAŃ I POMIARÓW WYKONYWANCH W ODDZIALE LABORATORYJNYM PSSE W ZDUŃSKIEJ WOLI NA 2017r. (z dnia 04 stycznia 2017r.) OFERT BDŃ I POMIRÓW WYKONYWNCH W ODDZILE LBORTORYJNYM PSSE W ZDUŃSKIEJ WOLI N 2017r. (z dnia 04 stycznia 2017r.) Sekcja Badań Higieny Środowiska i Sekcja naliz Instrumentalnych 1 L.p. Badane obiekty/grupy

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 636

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 636 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 636 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 13, Data wydania: 22 lipca 2016 r. Nazwa i adres AB 636 POWIATOWA

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 408

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 408 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 408 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 18 Data wydania: 23 czerwca 2016 r. Nazwa i adres AB 408 EKOPERFEX

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 811

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 811 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 811 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 14, Data wydania: 4 sierpnia 2016 r. Nazwa i adres: AB 811

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 967

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 967 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 967 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 8, Data wydania: 17 listopada 2014 r. Nazwa i adres Laboratorium

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 901

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 901 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 901 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 10, Data wydania: 20 marca 2017 r. Nazwa i adres AB 901 PRZEDSIĘBIORSTWO

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 602

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 602 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 602 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 6 Data wydania: 19 maja 2011 r. AB 602 Nazwa i adres POWIATOWA

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1436

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1436 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1436 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 2 Data wydania: 13 marca 2014 roku Nazwa i adres: AB 1436

Bardziej szczegółowo