SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE"

Transkrypt

1 SPRAWOZDANIE PREZYDIUM Z DZIAŁALNOŚCI IZBY ZA OKRES OD DO ROKU 1. Stan prawny Status formalno-prawny Izba Coachingu została wpisana w dniu r. do Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej oraz Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS Izbie nadano numer statystyczny REGON Obecnie wirtualne biuro Izby mieści się w Warszawie, przy ul. Nowogrodzkiej 31. Izbie nadano numer identyfikacji podatkowej NIP Czas trwania Izby jest nieoznaczony Skład osobowy Prezydium Prezydium w składzie: Małgorzata Marczewska - Prezes Izby Coachingu Kacper Godlewski vice Prezes Izby Coachingu Dagmara Miąsek Sekretarz Prezydium Izby Coachingu Agnieszka Kasprzycka członek Prezydium Hanna Zaleska członek Prezydium Prezydium w składzie: Dagmara Miąsek Sekretarz Prezydium Izby Coachingu, p.o. Prezesa Izby Coachingu Małgorzata Marczewska - Prezes Izby Coachingu Kacper Godlewski vice Prezes Izby Coachingu Agnieszka Kasprzycka członek Prezydium Hanna Zaleska członek Prezydium 1

2 2. Cele strategiczne i główne kierunki rozwoju Izby Coachingu W roku 2011 Prezydium Izby Coachingu, realizowało trzy główne cele strategiczne rozwoju Izby, ustalone w latach ubiegłych: a. stworzenie silnej, dynamicznej i opiniotwórczej organizacji, która wspierać będzie rozwój coachingu o najwyższych standardach; b. stworzenie ustawodawczych warunków do ustanowienia zawodu coacha; c. profesjonalizacja rynku coachingu w Polsce. Wskazane powyżej cele realizowane były przez: a. wspieranie Członków Izby Coachingu w rozwoju promocja, wsparcie merytoryczne (seminaria, doradztwo), współpraca, wymiana wiedzy i doświadczeń przy tworzeniu Kodeksu Etycznego Coacha, systemu akredytacji Izby Coachingu, oraz innych dokumentów Izby Coachingu; b. powołanie Grupy Grandparentingowej oraz stworzenie projektu systemu akredytacji Izby Coachingu ustanowienie wymogów niezbędnych do uzyskania akredytacji dla coachów indywidualnych i szkół coachingowych, promowanie dobrych standardów zawodowych, współpraca różnych środowisk coachingowych. c. współpracę z uczelniami partnerstwo, współpraca merytoryczna (udział w projektach, wspieranie systemu akredytacji coachingu), rozwijanie wiedzy o coachingu jako alternatywie zawodowej, umożliwienie odbywania stażu w Izbie Coachingu; d. współpraca ze światem Biznesu dostarczanie wiedzy, rekomendowanie firm i promowanie firm członkowskich oraz wymagań akredytacyjnych, promowanie wiedzy o coachingu użytecznym społecznie; wymiana doświadczeń. e. promowanie i budowanie pozytywnego wizerunku Izby Coachingu aktywność Członków Izby wyrażająca się przez uczestnictwo w projektach, seminariach, dzielenie się wiedzą, promowanie Izby wśród swoich klientów, pozyskiwanie nowych Członków, płacenie składek, udział w pracach Komisji Eksperckich; f. stworzenie prężnie działającego Biura Izby Coachingu. 3. Ważniejsze wydarzenia, które miały wpływ na rozwój Izby Coachingu 2

3 3.1. Udział w II Międzynarodowej Naukowej Konferencji Coachingu, Izba Coachingu nawiązała współpracę z Centrum Coachingu przy Akademii Leona Koźmińskiego. Została partnerem merytorycznym jednej z największych konferencji nt. coachingu w Polsce. Kontakty nawiązane podczas konferencji zaowocowały również współpracą przy projekcie systemu akredytacji Izby Coachingu. Partnerstwo merytoryczne nad wydarzeniami organizowanymi przez Centrum Coachingu ma swój ciąg dalszy do dnia dzisiejszego Powołanie i praca Grupy Grandparentingowej; od Prezydium Izby Coachingu wraz z Komisją Ekspercką ds. Akredytacji powołało zespół złożony ze specjalistów i praktyków z dziedziny coachingu oraz dziedzin pokrewnych, do utworzenia systemu akredytacji Izby Coachingu. System akredytacji ma zawierać wymogi do akredytacji coacha indywidualnego i szkół coachingowych. Wymogi te będą promować najwyższe standardy pracy zawodowej coacha. W pracach Grupy Grandparentingowej wzięły udział autorytety środowiska naukowego i biznesowego. Grupie przewodniczy Monika Zubrzycka-Nowak. Spotkania Grupy w podzespołach odbywały się cyklicznie przez cały rok System akredytacji jest obecnie na etapie konsultacji społecznych ze wszystkimi członkami Izby Coachingu Udział bądź patronat w seminariach i konferencjach organizowanych przez podmioty z różnych obszarów działalności. VIII Festiwal Przedsiębiorczości BOSS, Bilans Kapitału Ludzkiego premiera wyników badań PARP, Racjonalna Terapia Zachowania stopnia II Od chaosu do samoorganizacji, Warsztat Ustawienia organizacyjne w biznesie na Pomorzu, Dyscyplin Inteligencji Emocjonalnej, Program AIKIDO UMYSŁU Cykl warsztatów superwizyjnych w Oddziale Pomorskim Izby Coachingu. inauguracja

4 Przez cały rok na Pomorzu odbywały się warsztaty superwizyjne pt. Superwizja jako narzedzie rozwoju coacha lidera. Warsztaty wykorzystywały najnowsze metody w superwizji oraz refleksję nad własnymi doświadczeniami. Prowadzone były przez Magdę Kozarow coacha z międzynarodowymi uprawnieniami do prowadzenia superwizji. W sumie odbyło się 6 spotkań. Ostatnie miało miejsce 2 lutego 2012 roku Patronat nad sekcją Coaching na portalu HRnews, marzec W marcu Izba Coachingu została patronem sekcji Coaching portalu HR news. Od tamtej pory członkowie Izby Coachingu mogą publikować swoje artykuły oraz materiały merytoryczne na temat coachingu na stronie partnera. Współpraca zakłada również bezpłatną promocję wszystkich wydarzeń organizowanych oraz wspieranych przez Izbę I rocznica działania Oddziału Pomorskiego organizacja seminarium Coaching jak system, Walne Zgromadzenie Członków Izby Coachingu, Na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia Izby Coachingu przyjęto dokumenty: Sprawozdanie finansowe Izby Coachingu za 2010 rok, sprawozdanie merytoryczne Prezydium Izby Coachingu za 2010 oraz sprawozdania merytoryczne Sądu Koleżeńskiego oraz Komisji Rewizyjnej. Dodatkowo powołano nową Komisję Rewizyjną Izby Coachingu 3.8. Seminarium Izby Coachingu, Case study: coaching jako ważny składnik programu rozwoju kadry menedżerskiej Universal McCann ; Spotkanie to w zamierzeniu miało otwierać cykl seminariów Izby Coachingu pt. Executive coaching najlepsze rozwiązania w praktyce, którego celem było ukazanie wartości i znaczenia coachingu w biznesie. Seminarium poprowadził Członek Izby Coachingu Olaf Żylicz z Instytutu Rozwoju Biznesu wraz z Zofią Sanejko Wiceprezes Domu Mediowego Universal McCann Walne Zgromadzenie Członków Izby Coachingu, Na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia Izby Coachingu powołane zostały nowe władze Izby Coachingu, które do czasu oficjalnego objęcia władzy w marcu 2012, uczestniczyły w życiu władz Izby jako elekci. Na spotkaniu dotychczasowa Prezes Izby Małgorzata Marczewska, przekazała pełnienie obowiązków Prezesa Izby Dagmarze Miąsek - członkowi Prezydium 4

5 3.10. Objęcie patronatem Studiów Podyplomowych Coachingu na Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, od Izba Coachingu została głównym partnerem merytorycznym Studiów Podyplomowych Coachingu na SGH. W ramach współpracy przewidziane są wspólne badania naukowe, konferencje, spotkania, patronaty nad wydarzeniami organizowanymi przez jedną i drugą stronę Wykorzystanie oferty Izby Coachingu. Kilka firm skorzystało z możliwości promowania swoich wydarzeń poprzez media Izby (stronę internetową, portal społecznościowy Facebook, mailing). 4. Planowane działania w roku W oparciu o główne kierunki rozwoju Izby Coachingu określone w punkcie 2 niniejszego sprawozdania, Prezydium Izby Coachingu planuje następujące działania: Zwiększenie zasięgu terytorialnego Izby Coachingu (kontynuacja rozmów w sprawie utworzenia nowych oddziałów Izby Coachingu, pozyskiwanie nowych Członków); Wsparcie wizerunkowe i marketingowe Członków Izby (patronat, partnerstwo, przebudowa i wykorzystanie strony internetowej oraz portalu społecznościowego Facebook); Inauguracja systemu akredytacji, przedstawienie projektu systemu akredytacji Walnemu Zgromadzeniu, rozpoczęcie procesów akredytacji jesienią Przestrzeganie i propagowanie Kodeksu Etycznego Coacha; Uruchomienie części interaktywnej strony internetowej Izby Coachingu (extranet) Cykl seminariów Izby Coachingu Zorganizowanie cyklu konferencji skierowanych do biznesu. Kontynuacja rozmów o współpracy z mediami oraz nawiązywanie nowych kontaktów; Nawiązanie współpracy ze środowiskiem akademickim (partnerstwo z wybranymi uczelniami wyższymi); 5

6 Zwiększenie rozpoznawalności Izby Coachingu (pozytywny wizerunek, współpraca z różnymi podmiotami, prezentacja Izby w instytucjach administracji publicznej) oraz merytoryczne przygotowanie (definicja coachingu, zasady etyczne, system akredytacji) do rozpoczęcia rozmów z przedstawicielami władz legislacyjnych na temat ustanowienia zawodu coacha. Prezydium: Prezes Agnieszka Kasprzycka, Adam Aduszkiewicz, Dagmara Miąsek, Benedykt Peczko, Hanna Zaleska Sporządzono dnia 28 maja 2012 roku 6

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE SPRAWOZDANIE PREZYDIUM Z DZIAŁALNOŚCI IZBY ZA OKRES OD 01.01.2010 DO 31.12.2010 ROKU 1. Stan prawny. 1.1. Status formalno-prawny Izba Coachingu została wpisana w dniu 16.09.2009 r. do Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Forum Darczyńców w Polsce. w 2013 roku. Warszawa, 27 maja 2014 r.

Sprawozdanie z działalności Forum Darczyńców w Polsce. w 2013 roku. Warszawa, 27 maja 2014 r. Sprawozdanie z działalności Forum Darczyńców w Polsce w 2013 roku Warszawa, 27 maja 2014 r. SPIS TREŚCI 1. O FORUM 2. WŁADZE 3. FINANSE 4. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI W 2013 ROKU 4.1. DZIAŁALNOŚĆ EDUKACYJNA

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU GŁÓWNEGO POLSKIEGO TOWARZYSTWA INFORMATYCZNEGO Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA ZA ROK 2005

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU GŁÓWNEGO POLSKIEGO TOWARZYSTWA INFORMATYCZNEGO Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA ZA ROK 2005 POLSKIE TOWARZYSTWO INFORMATYCZNE ZARZĄD GŁÓWNY SPRAWOZDANIE ZARZĄDU GŁÓWNEGO POLSKIEGO TOWARZYSTWA INFORMATYCZNEGO Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA ZA ROK 2005 1. Informacje wstępne Polskie Towarzystwo Informatyczne

Bardziej szczegółowo

31 marca 2015. Sprawozdanie z przejrzystości działania Deloitte Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa

31 marca 2015. Sprawozdanie z przejrzystości działania Deloitte Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa 31 marca 2015 Sprawozdanie z przejrzystości działania Deloitte Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa Spis treści List Prezesa Zarządu spółki Deloitte Polska Sp. z o.o. będącej

Bardziej szczegółowo

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Zarząd Krajowy

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Zarząd Krajowy Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Zarząd Krajowy SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POLSKIEGO TOWARZYSTWA EKONOMICZNEGO W 2012 ROKU Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Zarząd Krajowy SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POLSKIEGO

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI PODLASKIEGO STOWARZYSZENIA POMOCY DZIECIOM Z PORAŻENIEM MÓZGOWYM JASNY CEL ZA ROK 2010

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI PODLASKIEGO STOWARZYSZENIA POMOCY DZIECIOM Z PORAŻENIEM MÓZGOWYM JASNY CEL ZA ROK 2010 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI PODLASKIEGO STOWARZYSZENIA POMOCY DZIECIOM Z PORAŻENIEM MÓZGOWYM JASNY CEL ZA ROK 2010 Białystok dn. 08.03.2011r. 1 Podlaskie Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom z Porażeniem Mózgowym

Bardziej szczegółowo

Droga do Polski Przedsiębiorczej

Droga do Polski Przedsiębiorczej Droga do Polski Przedsiębiorczej Droga do Polski Przedsiębiorczej List od Rzecznika Droga do Polski Przedsiębiorczej Wierzymy, że narodową cecha Polaków jest przedsiębiorczość. Polska to kraj wielkich

Bardziej szczegółowo

UMOWA o utworzeniu Klastra pod nazwą: Klaster e-innowacji

UMOWA o utworzeniu Klastra pod nazwą: Klaster e-innowacji UMOWA o utworzeniu Klastra pod nazwą: Klaster e-innowacji zawarta w dniu 16 maja 2011 r. w Warszawie, pomiędzy: 1. Ośrodek Innowacji i Rozwoju Technologii IT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (jednostka

Bardziej szczegółowo

TRZY GRY SYMULACYJNE! Weź udział, by nauczyć się jak efektywnie zaplanować i wdrożyć dobry projekt. Zero rutyny. Adaptacyjny charakter spotkania

TRZY GRY SYMULACYJNE! Weź udział, by nauczyć się jak efektywnie zaplanować i wdrożyć dobry projekt. Zero rutyny. Adaptacyjny charakter spotkania WYBIERZ GRĘ Limity uczestników! TRZY GRY SYMULACYJNE! Weź udział, by nauczyć się jak efektywnie zaplanować i wdrożyć dobry projekt. 2Forum KIEROWNIKÓW PROJEKTÓW 2012, Warszawa 23-24 kwietnia INNOWACJE

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu Fundacji Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych z działalności w 2012 roku

Sprawozdanie Zarządu Fundacji Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych z działalności w 2012 roku 1 Sprawozdanie Zarządu Fundacji Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych z działalności w 2012 roku Dane organizacji Nazwa: Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych Siedziba: 00-031 Warszawa, ul. Szpitalna

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI W 2012R.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI W 2012R. RAPORT 2012 1 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI W 2012R. Stowarzyszenia Wspierania Organizacji Pozarządowych MOST adres: 40-047 Katowice, ul. Kościuszki 70/1 Spis treści I. Wstęp i sprawy organizacyjne... 3

Bardziej szczegółowo

Świętokrzyskie Centra Rozwoju Sektora Pozarządowego

Świętokrzyskie Centra Rozwoju Sektora Pozarządowego Biuletyn informacyjny NR 1 2012 Świętokrzyskie Centra Rozwoju Sektora Pozarządowego Niniejszy biuletyn wydany został w ramach projektu Świętokrzyskie Centra Rozwoju Sektora Pozarządowego, realizowanego

Bardziej szczegółowo

SKIEROWANA SPECJALNIE DO

SKIEROWANA SPECJALNIE DO OFERTA SZKOLENIOWA SKIEROWANA SPECJALNIE DO DORADCÓW ZAWODOWYCH str. 1 WSTĘP Niniejsza oferta szkoleniowa została przygotowana specjalnie dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Brodnicy, w szczególności

Bardziej szczegółowo

Poznański Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości zamiast Zarząd PAIP

Poznański Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości zamiast Zarząd PAIP Poznański Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości zamiast Zarząd PAIP Badanie potencjału organizacji studenckich w ramach projektu Spinnet. Stworzenie sieci organizacji studenckich działających na rzecz

Bardziej szczegółowo

,,Warunki, obszar i założenia do działania Sieci Współpracy Aglomeracji. Kalisko-Ostrowskiej. Opracował: Andrzej Spychalski

,,Warunki, obszar i założenia do działania Sieci Współpracy Aglomeracji. Kalisko-Ostrowskiej. Opracował: Andrzej Spychalski Sieć Współpracy Aglomeracji Kalisko Ostrowskiej. Raport końcowy Zespołu Projektowego opracowany w ramach projektu: POKL.08.01.02 30 012/11 Sieć Współpracy Aglomeracji Kalisko Ostrowskiej współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANY RAPORT SPOŁECZNY ANG SPÓŁDZIELNI DORADCÓW KREDYTOWYCH

ZINTEGROWANY RAPORT SPOŁECZNY ANG SPÓŁDZIELNI DORADCÓW KREDYTOWYCH ZINTEGROWANY RAPORT SPOŁECZNY ANG SPÓŁDZIELNI DORADCÓW KREDYTOWYCH SPIS TREŚCI 01 02 03 04 List Artura Nowak- -Gocławskiego s.4 Interesariusze ANG Spółdzielni Doradców Kredytowych s.6 ANG Spółdzielnia

Bardziej szczegółowo

Zadania realizowane przez członków ZG PTI w XI kadencji

Zadania realizowane przez członków ZG PTI w XI kadencji Zadania realizowane przez członków ZG PTI w XI kadencji Załącznik do sprawozdania Prezes PTI Marian Noga Wiceprezes ds. naukowych Barbara Królikowska Kierowanie Zarządem Głównym, realizacja kompetencji

Bardziej szczegółowo

Prowadzimy bliską współpracę z Ambasadą Wielkiej Brytanii w Polsce oraz Ambasadą RP w Londynie.

Prowadzimy bliską współpracę z Ambasadą Wielkiej Brytanii w Polsce oraz Ambasadą RP w Londynie. British Polish Chamber of Commerce AL. Szucha 3/14 00-580 Warszawa Tel/Fax: +48 22 622 20 56 www.bpcc.org.pl Brytyjsko-Polska Izba Handlowa (BPCC) - to rozbudowana sieć brytyjskopolskich kontaktów biznesowych.

Bardziej szczegółowo

Raport o stanie przedsiębiorczości w dzielnicy Praga-Południe

Raport o stanie przedsiębiorczości w dzielnicy Praga-Południe Raport o stanie przedsiębiorczości w dzielnicy Praga-Południe Warszawa, 2013 Raport o stanie przedsiębiorczości w dzielnicy Praga-Południe Przygotowany w ramach Projektu Europejskiego Stołeczne Forum

Bardziej szczegółowo

Studia podyplomowe. Wyróżnij się na rynku pracy. w Uczelni Kwiatkowskiego. Zajęcia prowadzone przez ekspertów-praktyków

Studia podyplomowe. Wyróżnij się na rynku pracy. w Uczelni Kwiatkowskiego. Zajęcia prowadzone przez ekspertów-praktyków Studia podyplomowe w Uczelni Kwiatkowskiego Wyróżnij się na rynku pracy Zajęcia prowadzone przez ekspertów-praktyków Współpraca z partnerami biznesowymi oraz organizacjami Zajęcia w formie warsztatów,

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU RADY NA LATA 2010-2015

STRATEGIA ROZWOJU RADY NA LATA 2010-2015 STRATEGIA ROZWOJU RADY NA LATA 2010-2015 GŁÓWNI PARTNERZY RADY: URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO ELBLĄSKIE STOWARZYSZENIE WSPIERANIA INICJATYW POZARZĄDOWYCH I.Wstęp Rada Organizacji

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI WYDZIAŁ EKONOMII I ZARZĄDZANIA PAKIET INFORMACYJNY

UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI WYDZIAŁ EKONOMII I ZARZĄDZANIA PAKIET INFORMACYJNY UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI WYDZIAŁ EKONOMII I ZARZĄDZANIA PAKIET INFORMACYJNY kierunek ZARZĄDZANIE Studia II Stopnia ROK AKADEMICKI 2013/2014 EUROPEJSKI SYSTEM TRANSFERU PUNKTÓW 1 CZĘŚĆ II.A. INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Fundacji Centrum Edukacji Obywatelskiej

Sprawozdanie z działalności Fundacji Centrum Edukacji Obywatelskiej Warszawa, 27.06.2013 r. Sprawozdanie z działalności Fundacji Centrum Edukacji Obywatelskiej (organizacja pożytku publicznego) za okres 1 stycznia 31 grudnia 2012 r. Spis treści 1. Dane organizacji... 4

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. J. Korczaka Centrum Kształcenia Podyplomowego i Kursowego

Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. J. Korczaka Centrum Kształcenia Podyplomowego i Kursowego Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. J. Korczaka Centrum Kształcenia Podyplomowego i Kursowego Centrum Kształcenia Podyplomowego i Kursowego Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Korczaka w Warszawie jest odpowiedzią

Bardziej szczegółowo

Wyższej Szkoły Biznesu w dąbrowie Górniczej

Wyższej Szkoły Biznesu w dąbrowie Górniczej Nr 24 Październik 2014 ISSN 1505-0653 Wyższej Szkoły Biznesu w dąbrowie Górniczej GAUDEAMUS IGITUR 2014/2015 Inauguracja Roku Akademickiego w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej 7 października

Bardziej szczegółowo

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Zarząd Krajowy

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Zarząd Krajowy Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Zarząd Krajowy Sprawozdanie z działalności Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w 2013 roku Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Zarząd Krajowy Sprawozdanie z działalności Polskiego

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z Rady Północnej Izby Gospodarczej 5 marca 2013 r.

Sprawozdanie z Rady Północnej Izby Gospodarczej 5 marca 2013 r. Sprawozdanie z Rady Północnej Izby Gospodarczej 5 marca 2013 r. W posiedzeniu uczestniczyło 17 osób, w tym 9 Członków Rady, Prezes Oddziału w Choszcznie, Prezes Oddziału w Koszalinie, Przewodniczący Zachodniopomorskiego

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY za rok obrotowy obejmujący okres od 01.07.2009 r. do 30.06.2010 r.

RAPORT ROCZNY za rok obrotowy obejmujący okres od 01.07.2009 r. do 30.06.2010 r. RAPORT ROCZNY za rok obrotowy obejmujący okres od 01.07.2009 r. do 30.06.2010 r. INFOSYSTEMS S.A. INFOSYSTEMS S.A. Spis treści 1. List Prezesa Zarządu INFOSYSTEMS S.A. do Akcjonariuszy... 3 2. Osiągnięte

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2015/2016

studia podyplomowe 2015/2016 studia podyplomowe 2015/2016 www.wsb.pl KIERUNKI STUDIÓW Z OBSZARÓW: ADMINISTRACJA I BEZPIECZEŃSTWO EKOLOGIA I ENERGIA FINANSE HR IT JĘZYKI OBCE KOMPETENCJE MENEDŻERSKIE LOGISTYKA MARKETING I SPRZEDAŻ

Bardziej szczegółowo

Lista dobrych praktyk w podziale nad obszary Benchmarking klastrów w Polsce edycja 2010

Lista dobrych praktyk w podziale nad obszary Benchmarking klastrów w Polsce edycja 2010 Lista dobrych praktyk w podziale nad obszary Benchmarking klastrów w Polsce edycja 2010 1. Rozwój zasobów ludzkich Obszar: 1. Rozwój zasobów ludzkich Lubuski Klaster Metalowy Podlaski Klaster Obróbki Metali

Bardziej szczegółowo