SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE"

Transkrypt

1 SPRAWOZDANIE PREZYDIUM Z DZIAŁALNOŚCI IZBY ZA OKRES OD DO ROKU 1. Stan prawny Status formalno-prawny Izba Coachingu została wpisana w dniu r. do Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej oraz Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS Izbie nadano numer statystyczny REGON Siedziba Izby mieści się w Warszawie, przy ul. Mochnackiego 4 lok. 57 Izbie nadano numer identyfikacji podatkowej NIP Czas trwania Izby jest nieoznaczony Skład osobowy Prezydium Prezydium w składzie: Małgorzata Marczewska Prezes Izby Coachingu Radosław Dzierzędzki vice Prezes Izby Coachingu Adam Stolarzewicz - Sekretarz Prezydium Izby Coachingu Agnieszka Kosicka Hanna Zaleska Prezydium w składzie: Małgorzata Marczewska Prezes Izby Coachingu Agnieszka Kosicka Hanna Zaleska 1

2 Od Prezydium w składzie: Małgorzata Marczewska - Prezes Izby Coachingu Kacper Godlewski vice Prezes Izby Coachingu Dagmara Miąsek Sekretarz Prezydium Izby Coachingu Agnieszka Kasprzycka Agnieszka Kosicka Hanna Zaleska 2. Cele strategiczne i główne kierunki rozwoju Izby Coachingu Prezydium Izby Coachingu, w obecnym składzie, przyjęło trzy główne cele strategiczne rozwoju Izby: 1) stworzenie silnej, dynamicznej i opiniotwórczej organizacji, która wspierać będzie rozwój coachingu o najwyższych standardach; 2) stworzenie ustawodawczych warunków do ustanowienia zawodu coacha; 3) profesjonalizacja rynku coachingu w Polsce. Wskazane powyżej cele realizowane będą przez: a) wspieranie Członków Izby Coachingu w rozwoju promocja, wsparcie merytoryczne (seminaria, doradztwo), współpraca, wymiana wiedzy i doświadczeń przy tworzeniu Kodeksu Etycznego Coacha, systemu akredytacji Izby Coachingu, oraz innych dokumentów Izby Coachingu; b) współpracę z uczelniami partnerstwo, współpraca merytoryczna (wspólne badania, udział w projektach, wspieranie systemu akredytacji coachingu), rozwijanie wiedzy o coachingu jako alternatywie zawodowej, umożliwienie odbywania stażu w Izbie Coachingu; c) współpraca ze światem Biznesu dostarczanie wiedzy, rekomendowanie firm i promowanie firm członkowskich oraz wymagań akredytacyjnych, promowanie wiedzy o coachingu użytecznym społecznie; d) promowanie i budowanie pozytywnego wizerunku Izby Coachingu aktywność Członków Izby wyrażająca się przez uczestnictwo w projektach, seminariach, dzielenie się 2

3 wiedzą, promowanie Izby wśród swoich klientów, pozyskiwanie nowych Członków, płacenie składek, udział w pracach Komisji Eksperckich; e) stworzenie prężnie działającego Biura Izby Coachingu. 3. Ważniejsze wydarzenia, które miały wpływ na rozwój Izby Coachingu 3.1. Rozpoczęcie roku budżetowego 2010 (składki członkowskie) Na mocy uchwały Prezydium z dn rou ustalono wysokość składki członkowskiej oraz tzw. wpisowego. Część firm członkowskich Izby Coachingu złożyło wnioski o rozłożenie płatności na raty. Wszystkie podania rozpatrzone zostały pozytywnie. Zmiany w trybie opłacania składek zostały wprowadzone w maju 2010 roku (możliwość płatności ratalnej bez konieczności kierowania specjalnego wniosku do Prezydium, zniżki dla firm decydujących się na jednorazową płatność całości składki, dookreślenie okresu rozliczeniowego na jeden miesiąc). Kolejną zmianę uchwalono w grudniu 2010 roku (zmiana okresu rozliczeniowego z jednego miesiąca na kwartał). Nowe zasady zaczęły obowiązywać od stycznia 2011 roku Powołanie Biura Izby Coachingu maj 2010 Dzięki pierwszym wpłatom składek członkowskich możliwe stało się powołanie Biura Izby Coachingu. W toku trójstopniowej rekrutacji w kwietniu 2010 roku zatrudniono Asystentkę Prezydium Izby Coachingu. Zawiązano również umowę z Biurem Księgowym Zintegrowane Media Izby Coachingu uruchomienie strony internetowej i newslettera. W oparciu o decyzję Prezydium Izby Coachingu ze stycznia 2010 roku (Uchwała nr 2 z dn roku) zlecono firmie MOUTON Interactive przygotowanie strony internetowej Izby Coachingu wyposażonej w nowoczesne narzędzia do zarządzania stroną, wysyłania newslettera, oraz współtworzenia części interaktywnej strony tzw. Extranetu Powołanie Komisji Eksperckich działających przy Izbie Coachingu W roku 2009 i 2010 powołano Komisje Eksperckie Izby Coachingu: Komisja Ekspercka ds. Etyki i Standardów Coachingu, Komisja Ekspercka ds. Akredytacji Izby Coachingu, 3

4 Komisja Ekspercka ds. Współpracy z Uczelniami Wyższymi. Ze względu na brak osób zainteresowanych regularną pracą w Komisji Eksperckiej ds. Współpracy z Uczelniami Wyższymi w maju 2010 roku działalność tej Komisji została tymczasowo zawieszona Udział w IV Targach Zarządzania Zasobami Ludzkimi kwietnia 2010 roku W dniach kwietnia 2010 roku Izba Coachingu wzięła udział w IV Targach Zarządzania Zasobami Ludzkimi, które odbyły się w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie. Dzięki nawiązanej współpracy organizator Targów firma KDK Sp. z o.o. przewidziała specjalne zniżki dla Członków Izby Coachingu Business Drink Izby Coachingu od kwietnia 2010 roku Od kwietnia 2010 roku w wybrane ostatnie środy miesiąca w jednej z warszawskich winiarni organizowany jest Business Drink Izby Coachingu. Jest to okazja do spotkania dla Członków Izby oraz potencjalnych partnerów biznesowych, rozmowy na temat bieżących działań, projektów, inicjatyw Izby, oraz wymiany wiedzy i doświadczeń Powołanie Oddziału Pomorskiego Izby Coachingu, maj 2010 roku. Na mocy uchwały Prezydium z dn roku powołano pierwszy oddział Izby Coachingu z siedzibą w Gdyni. W ramach funkcjonowania oddziału miał miejsce warsztat: Superwizja jako narzędzie rozwoju coacha lidera (Gdynia, 24 czerwca 2010 roku), spotkanie zespołu z Panią Prezes (27 września 2010 roku) oraz kilka innych spotkań z sympatykami i osobami zaangażowanymi w rozwój Izby Coachingu w rejonie Pomorza. W październiku 2010 roku ruszył cykl seminariów Coaching dla biznesu. W 2010 odbyły się trzy seminaria Walne Zgromadzenie Izby Coachingu, 23 czerwca 2010 roku. Na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia Izby Coachingu przyjęto dokumenty: Sprawozdanie finansowe Izby Coachingu za 2009 rok, Regulamin Prezydium Izby Coachingu, Regulamin Komisji Rewizyjnej, Regulamin Sądu Koleżeńskiego. Dodatkowo wprowadzone zostały zmiany w Statucie Izby Coachingu oraz dokonano wyboru trzech nowych Członków Prezydium Izby. 4

5 3.9. Kodeks Etyczny Coacha projekt Komisji Eksperckiej ds. Etyki Izby Coachingu, lipiec 2010 roku Na początku lipca 2010 roku Komisja Ekspercka ds. Etyki i Standardów Izby Coachingu przedstawiła projekt Kodeksu Etycznego Coacha. Przez trzy miesiące trwały konsultacje środowiskowe dotyczące tego dokumentu (korespondencja mailowa, spotkania indywidualne z Panią Prezes, spotkanie otwarte Komisji Eksperckiej). Walne Zgromadzenie Izby Coachingu z dn. 27 października 2010 roku zarekomendowało przyjęcie Kodeksu Etycznego Coacha. Kodeks został opublikowany na stronie internetowej Izby Coachingu Cykl spotkań i konsultacji społecznych - wrzesień październik 2010 roku. Z inicjatywy Prezydium Izby Coachingu odbyły się spotkania oraz konsultacje na temat projektu Kodeksu Etycznego Coacha, systemu akredytacji Izby Coachingu, oraz strategii rozwoju Izby Coachingu na czas kadencji obecnego Prezydium Izby. Efektem konsultacji jest m.in. opracowanie strategicznego planu rozwoju Izby, wybór metody Grandparentingu dla przygotowania systemu akredytacji Izby Coachingu, wprowadzenie poprawek do projektu Kodeksu Etycznego Coacha Rocznica Rejestracji Izby Coachingu (bezpłatne seminarium z Cecilio Regojo), 21 września 2010 roku. W pierwszą rocznicę Rejestracji Izby Coachingu odbyło się uroczyste seminarium z udziałem zagranicznego gościa Pana Cecilio Regojo nt. ustawień systemowych w coachingu. Udział w wydarzeniu dla Członków Izby Coachingu był bezpłatny. Po spotkaniu uczestnicy zaproszeni zostali na symboliczną lampkę wina Projekt systemu akredytacji Izby Coachingu W wyniku konsultacji społecznych w październiku 2010 roku Prezydium podjęło uchwałę o stworzeniu systemu akredytacji Izby Coachingu w oparciu o tzw. metodę Grandparentingu. W związku z tym odbyły się specjalne spotkania Komisji ds. Akredytacji 5

6 w sprawie zaproszenia do współpracy wybitnych ekspertów i praktyków coachingu, autorytety ze świata biznesu i nauki. W grudniu 2010 i styczniu 2010 sformułowana została grupa około 30 ekspertów, która w 2011 roku ma zająć się stworzeniem koncepcji systemu akredytacji Izby Coachingu Cykl seminariów Izby Coachingu Zatwierdzenie koncepcji cyklu spotkań, wykładów, warsztatów prowadzonych przez Członków Izby Coachingu lub osoby przez nie wskazane. Seminaria mają prezentować case study udanych procesów coachingowych, ciekawe narzędzia użyteczne w pracy coacha, różnego rodzaju nurty i nowe trendy w coachingu oraz dziedzinach pokrewnych (terapii, badaniach psychologicznych, doradztwie organizacyjnym). Cykl skierowany jest do klientów biznesowych korzystających z coachingu lub nim zainteresowanych, menedżerów oraz coachów. Rozpoczęcie projektu przwidziane zostało na I półrocze 2011 roku Biuletyn Izby Coachingu Zatwierdzenie koncepcji Biuletynu Izby Coachingu. Termin rozpoczęcia realizacji projektu uzależniony jest od zgromadzenia odpowiednich funduszy, które przeznaczone zostaną na opracowanie, druk oraz promocję Biuletynu Wykorzystanie oferty Izby Coachingu. Większość firm członkowskich, które opłaciły składki członkowskie nadesłało formularz z opisem firmy do umieszczenia na stronie internetowej Izby Coachingu (zakładka Nasi Członkowie, mapka Znajdź Coacha ). Trzy firmy oraz jedna uczelnia wyższa skorzystała z patronatu Izby Coachingu. Zawiązano trzy partnerstwa. 4. Planowane działania w roku W oparciu o główne kierunki rozwoju Izby Coachingu określone w punkcie 2 niniejszego sprawozdania, Prezydium Izby Coachingu planuje następujące działania: zwiększenie zasięgu terytorialnego Izby Coachingu (kontynuacja rozmów w sprawie utworzenia nowych oddziałów Izby Coachingu, pozyskiwanie nowych Członków); 6

7 wsparcie wizerunkowe i marketingowe Członków Izby (patronat, partnerstwo, wykorzystanie strony internetowej, Biuletyn); wypracowanie i przyjęcie koncepcji systemu akredytacji Izby Coachingu w oparciu o metodę Grandparentingu; przestrzeganie i propagowanie Kodeksu Etycznego Coacha; uruchomienie części interaktywnej strony internetowej Izby Coachingu (extranet) Cykl seminariów Izby Coachingu wydanie Biuletynu Izby Coachingu; kontynuacja rozmów o współpracy z mediami (m.in. kwartalnik Coaching Review, Magazyn Coaching, Wolters Kluwer Polska, Personel Plus, HRNews, Edustacja, HRStandard) oraz nawiązywnie nowych kontaktów; nawiązanie współpracy ze środowiskiem akademickim (partnerstwo z wybranymi uczelniami wyższymi); zwiększenie rozpoznawalności Izby Coachingu (pozytywny wizerunek, współpraca z różnymi podmiotami, prezentacja Izby w instytucjach administracji publicznej) oraz merytoryczne przygotowanie (definicja coachingu, zasady etyczne, system akredytacji) do rozpoczęcia rozmów z przedstawicielami władz legislacyjnych na temat ustanowienia zawodu coacha. Prezydium: Prezes Małgorzata Marczewska, Kacper Godlewski, Agnieszka Kasprzycka, Agnieszka Kosicka, Dagmara Miąsek, Hanna Zaleska Sporządzono dnia 30 maja 2011 roku 7

Sprawozdanie z działalności Forum Darczyńców w Polsce. w 2013 roku. Warszawa, 27 maja 2014 r.

Sprawozdanie z działalności Forum Darczyńców w Polsce. w 2013 roku. Warszawa, 27 maja 2014 r. Sprawozdanie z działalności Forum Darczyńców w Polsce w 2013 roku Warszawa, 27 maja 2014 r. SPIS TREŚCI 1. O FORUM 2. WŁADZE 3. FINANSE 4. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI W 2013 ROKU 4.1. DZIAŁALNOŚĆ EDUKACYJNA

Bardziej szczegółowo

31 marca 2015. Sprawozdanie z przejrzystości działania Deloitte Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa

31 marca 2015. Sprawozdanie z przejrzystości działania Deloitte Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa 31 marca 2015 Sprawozdanie z przejrzystości działania Deloitte Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa Spis treści List Prezesa Zarządu spółki Deloitte Polska Sp. z o.o. będącej

Bardziej szczegółowo

Jak założyć stowarzyszenie? Jak założyć fundację? Jak zostać Organizacją Pożytku Publicznego? Społecznej

Jak założyć stowarzyszenie? Jak założyć fundację? Jak zostać Organizacją Pożytku Publicznego? Społecznej Jak założyć stowarzyszenie? Jak założyć fundację? Jak zostać Organizacją Pożytku Publicznego? Społecznej Paweł Szczyrski Zachodniopomorska Biblioteka Ekonomii Społecznej Zespół redakcyjny serii: Antoni

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU GŁÓWNEGO POLSKIEGO TOWARZYSTWA INFORMATYCZNEGO Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA ZA ROK 2005

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU GŁÓWNEGO POLSKIEGO TOWARZYSTWA INFORMATYCZNEGO Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA ZA ROK 2005 POLSKIE TOWARZYSTWO INFORMATYCZNE ZARZĄD GŁÓWNY SPRAWOZDANIE ZARZĄDU GŁÓWNEGO POLSKIEGO TOWARZYSTWA INFORMATYCZNEGO Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA ZA ROK 2005 1. Informacje wstępne Polskie Towarzystwo Informatyczne

Bardziej szczegółowo

Świętokrzyskie Centra Rozwoju Sektora Pozarządowego

Świętokrzyskie Centra Rozwoju Sektora Pozarządowego Biuletyn informacyjny NR 1 2012 Świętokrzyskie Centra Rozwoju Sektora Pozarządowego Niniejszy biuletyn wydany został w ramach projektu Świętokrzyskie Centra Rozwoju Sektora Pozarządowego, realizowanego

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY za rok obrotowy obejmujący okres od 01.07.2009 r. do 30.06.2010 r.

RAPORT ROCZNY za rok obrotowy obejmujący okres od 01.07.2009 r. do 30.06.2010 r. RAPORT ROCZNY za rok obrotowy obejmujący okres od 01.07.2009 r. do 30.06.2010 r. INFOSYSTEMS S.A. INFOSYSTEMS S.A. Spis treści 1. List Prezesa Zarządu INFOSYSTEMS S.A. do Akcjonariuszy... 3 2. Osiągnięte

Bardziej szczegółowo

Jednostkowy Raport Roczny Spółki SARE SA. za rok obrotowy. 14 kwietnia 2015

Jednostkowy Raport Roczny Spółki SARE SA. za rok obrotowy. 14 kwietnia 2015 Jednostkowy Raport Roczny Spółki SARE SA za rok obrotowy 2014 14 kwietnia 2015 r. Jednostkowy Raport Roczny SARE SA za rok obrotowy 2014 Spis treści: PISMO PREZESA ZARZĄDU SARE SA 1. Informacje o SARE

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorcze i kompetentne aktywizacja zawodowa kobiet

Przedsiębiorcze i kompetentne aktywizacja zawodowa kobiet Walne Zgromadzenie Członków Regionalnej Izby Przemysłowo-Handlowej w Gliwicach str. 4 Przedsiębiorcze i kompetentne aktywizacja zawodowa kobiet str. 7-11 2 (78) 2007 Projekt Econweld ISSN: 1426-63422 Wydawany

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANY RAPORT SPOŁECZNY ANG SPÓŁDZIELNI DORADCÓW KREDYTOWYCH

ZINTEGROWANY RAPORT SPOŁECZNY ANG SPÓŁDZIELNI DORADCÓW KREDYTOWYCH ZINTEGROWANY RAPORT SPOŁECZNY ANG SPÓŁDZIELNI DORADCÓW KREDYTOWYCH SPIS TREŚCI 01 02 03 04 List Artura Nowak- -Gocławskiego s.4 Interesariusze ANG Spółdzielni Doradców Kredytowych s.6 ANG Spółdzielnia

Bardziej szczegółowo

Podlaski Przegląd Społeczny

Podlaski Przegląd Społeczny Podlaski Przegląd Społeczny BEZPŁATNY KWARTALNIK REGIONALNEGO OŚRODKA POLITYKI SPOŁECZNEJ W BIAŁYMSTOKU NR 2(12) / czerwiec 2012 r. ISSN 2081-0946 Czasopismo współfinansowane ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Poznański Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości zamiast Zarząd PAIP

Poznański Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości zamiast Zarząd PAIP Poznański Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości zamiast Zarząd PAIP Badanie potencjału organizacji studenckich w ramach projektu Spinnet. Stworzenie sieci organizacji studenckich działających na rzecz

Bardziej szczegółowo

Raport współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Współpraca firm z sektorem edukacji Raport z badania

Raport współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Współpraca firm z sektorem edukacji Raport z badania Raport współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Współpraca firm z sektorem edukacji Raport z badania Raport powstał jako część projektu Kwalifikacje dla potrzeb

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 29 września 2014 r. Poz. 837 KOMUNIKAT PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA. z dnia 14 lipca 2014 r.

Warszawa, dnia 29 września 2014 r. Poz. 837 KOMUNIKAT PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA. z dnia 14 lipca 2014 r. MONITOR POLSKI DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 29 września 214 r. Poz. 837 KOMUNIKAT PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA z dnia 14 lipca 214 r. w sprawie ogłoszenia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Słowo wstępne... 2. Korzyści wynikające z integracji systemu ISO z kontrolą zarządczą - wywiad z Januszem Pęcherzem, Prezydentem Miasta Kalisza...

Słowo wstępne... 2. Korzyści wynikające z integracji systemu ISO z kontrolą zarządczą - wywiad z Januszem Pęcherzem, Prezydentem Miasta Kalisza... BIULETYN Nr 3 (12)/2014 KONTROLA ZARZĄDCZA W JEDNOSTKACH SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO SPIS TREŚCI Słowo wstępne... 2 Korzyści wynikające z integracji systemu ISO z kontrolą zarządczą - wywiad z Januszem Pęcherzem,

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Polskich Inwestycji Rozwojowych S.A.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Polskich Inwestycji Rozwojowych S.A. Sprawozdanie Zarządu z działalności Polskich Inwestycji Rozwojowych S.A. Za okres od 28 grudnia 2012 r. do 31 grudnia 2013 r. Sprawozdanie Zarządu z działalności Polskich Inwestycji Rozwojowych S.A. Za

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADAMY SPÓŁDZIELNIĘ SOCJALNĄ

ZAKŁADAMY SPÓŁDZIELNIĘ SOCJALNĄ ZAKŁADAMY SPÓŁDZIELNIĘ SOCJALNĄ 1 Spis treści Wstęp........................................... 3 Informacje ogólne................................ 4 Procedury zakładania spółdzielni socjalnej..........

Bardziej szczegółowo

Poradnik dla doradców współpracujących z grupami producentów rolnych

Poradnik dla doradców współpracujących z grupami producentów rolnych Poradnik dla doradców współpracujących z grupami producentów rolnych Mirosława Miłosławska-Kozak Wiesława Nowak Andrzej Dominik Paweł Gąsiorek Początki działania grupowego. Najprostszą formą działania

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI PODLASKIEGO STOWARZYSZENIA POMOCY DZIECIOM Z PORAŻENIEM MÓZGOWYM JASNY CEL ZA ROK 2010

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI PODLASKIEGO STOWARZYSZENIA POMOCY DZIECIOM Z PORAŻENIEM MÓZGOWYM JASNY CEL ZA ROK 2010 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI PODLASKIEGO STOWARZYSZENIA POMOCY DZIECIOM Z PORAŻENIEM MÓZGOWYM JASNY CEL ZA ROK 2010 Białystok dn. 08.03.2011r. 1 Podlaskie Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom z Porażeniem Mózgowym

Bardziej szczegółowo

Analiza sytuacji finansowej, gospodarczej i perspektyw dalszego prowadzenia działalności Warszawa, 3 stycznia 2013 roku

Analiza sytuacji finansowej, gospodarczej i perspektyw dalszego prowadzenia działalności Warszawa, 3 stycznia 2013 roku Jantar Development S.A. Analiza sytuacji finansowej, gospodarczej i perspektyw dalszego prowadzenia działalności Warszawa, 3 stycznia 2013 roku Warszawa, 3 stycznia 2013 r. Szanowni Państwo, niniejszym

Bardziej szczegółowo

Prospekt Emisyjny NETMEDIA SA z siedzibą w Warszawie

Prospekt Emisyjny NETMEDIA SA z siedzibą w Warszawie NETMEDIA SA z siedzibą w Warszawie Niniejszy Prospekt został sporządzony w związku z: Ofertą Publiczną 1.215.000 akcji zwykłych na okaziciela Serii F o wartości nominalnej 0,10 zł każda oraz dopuszczeniem

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA ZA 2013 ROK

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA ZA 2013 ROK SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA ZA 213 ROK Warszawa, czerwiec 214 2 Spis treści I. Podstawy prawne działalności Funduszu 7 II. Ogólne informacje o Funduszu 8 II.1. Struktura organizacyjna

Bardziej szczegółowo

Profesjonalnie działać, skutecznie zmieniać poradnik dla organizacji pozarządowych. Łódź 2010

Profesjonalnie działać, skutecznie zmieniać poradnik dla organizacji pozarządowych. Łódź 2010 2 Wydawca: Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS Opracowanie: Zespół Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS Redakcja: Małgorzata Szewczyk Profesjonalnie działać, skutecznie

Bardziej szczegółowo

II. Informacja o sytuacji majątkowo finansowej...13

II. Informacja o sytuacji majątkowo finansowej...13 1 Spis treści I. Informacje ogólne... 3 1. Informacje o podstawowych produktach i usługach...3 2. Utworzenie i rejestracja Spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym...10 3. Kapitał zakładowy...11 4. Struktura

Bardziej szczegółowo

AKADEMICKA Jak zakładać działalność typu spin off lub spin out

AKADEMICKA Jak zakładać działalność typu spin off lub spin out PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ AKADEMICKA Jak zakładać działalność typu spin off lub spin out Maciej Brodowicz Publikacja została opracowana i wydana w ramach projektu Wiedza i przedsiębiorczość zrealizowanego na terenie

Bardziej szczegółowo

współpraca z wojewódzkimi urzędami pracy w zakresie świadczenia podstawowych usług rynku pracy, w tym w opracowywaniu i aktualizacji informacji

współpraca z wojewódzkimi urzędami pracy w zakresie świadczenia podstawowych usług rynku pracy, w tym w opracowywaniu i aktualizacji informacji WSTĘP Zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności W Investments S.A. za rok obrotowy 2014

Sprawozdanie Zarządu z działalności W Investments S.A. za rok obrotowy 2014 1 2 SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE WSTĘPNE... 6 2. OMÓWIENIE PODSTAWOWYCH WIELKOŚCI EKONOMICZNO-FINANSOWYCH UJAWNIONYCH W ROCZNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM... 6 2.1. Opis czynników i zdarzeń, w tym o nietypowym

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Fundacji Światowe Jamboree za okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Fundacji Światowe Jamboree za okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. Sprawozdanie merytoryczne z działalności Fundacji Światowe Jamboree za okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. DANE FUNDACJI Nazwa: Fundacja Światowe Jamboree Siedziba i adres: ul. Konopnickiej

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, SPIS TREŚCI SŁOWO WSTĘPNE

Szanowni Państwo, SPIS TREŚCI SŁOWO WSTĘPNE SPIS TREŚCI SŁOWO WSTĘPNE SŁOWO WSTĘPNE prof. UAM dr hab. Jacek Guliński 1. PIERWSZE KROKI DO ZAŁOŻENIA WŁASNEJ FIRMY, CZYLI JAKĄ FORMĘ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ WYBRAĆ Marcin Błaszyk, Krzysztof Jarosiński

Bardziej szczegółowo

nr 8 grudzień 2009 NOWE WYTYCZNE W RAMACH DZIAŁANIA 6.2 ZMIANA INSTYTUCJI DOKONUJĄCEJ PŁATNOŚCI W RAMACH PO KL PLANY DZIAŁANIA NA 2010 ROK

nr 8 grudzień 2009 NOWE WYTYCZNE W RAMACH DZIAŁANIA 6.2 ZMIANA INSTYTUCJI DOKONUJĄCEJ PŁATNOŚCI W RAMACH PO KL PLANY DZIAŁANIA NA 2010 ROK nr 8 grudzień 2009 NOWE WYTYCZNE W RAMACH DZIAŁANIA 6.2 ZMIANA INSTYTUCJI DOKONUJĄCEJ PŁATNOŚCI W RAMACH PO KL PLANY DZIAŁANIA NA 2010 ROK STAN WDRAŻANIA PO KL NA PODKARPACIU DOBRE PRAKTYKI PO KL AKTUALNOŚCI

Bardziej szczegółowo

www.instytut-zarzadzania.pl w I edycji Wysoka Jakość w Ochronie Zdrowia Instytut Zarządzania i Rozwoju Jakości sp. z o.o. zaprasza do udziału

www.instytut-zarzadzania.pl w I edycji Wysoka Jakość w Ochronie Zdrowia Instytut Zarządzania i Rozwoju Jakości sp. z o.o. zaprasza do udziału Instytut Zarządzania i Rozwoju Jakości sp. z o.o. zaprasza do udziału w I edycji Ogólnopolskiego Konkursu i Programu Certyfikacji Podmiotów Branży Medycznej Wysoka Jakość w Ochronie Zdrowia Program adresowany

Bardziej szczegółowo