Bazy Danych i Usługi Sieciowe

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Bazy Danych i Usługi Sieciowe"

Transkrypt

1 Bazy Danych i Usługi Sieciowe Drupal, WeBIAS Paweł Daniluk Paweł Witkowski Wydział Fizyki Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki Jesień 2013 P. Daniluk, P.Witkowski BDiUS w. XII Jesień / 36

2 CMS - Sytem Zarządzania Treścią 1 Content Management System 2 Rozwiązanie wygodne 3 Od razu gotowe do użycia 4 Łatwa administracja Przykłady Wordpress (wordpress.org) Joomla! (www.joomla.org/) DotNetNuke (www.dotnetnuke.com) ExpressionEngine (ellislab.com/expressionengine) P. Daniluk, P.Witkowski BDiUS w. XII Jesień / 36

3 Framework 1 Framework 2 Dostarcza komponentów do budowy aplikacji 3 Wymaga budowania aplikacji od podstaw 4 Brak panelu administracyjnego Przykłady Zend (framework.zend.com) Symfony (symfony.com) Django (www.djangoproject.com) CherryPy (www.cherrypy.org) Ruby on Rails (rubyonrails.org) CakePHP (cakephp.org) CodeIgniter (ellislab.com/codeigniter) P. Daniluk, P.Witkowski BDiUS w. XII Jesień / 36

4 Content Management Framework 1 Content Management Framework 2 Narzędzie do tworzenia CMS 3 Dostarcza narzędzi do obsługi zawartości 4 Dostarcza obsługę użytkowników 5 Panel administracyjny Przykłady Drupal (drupal.org) Typo3 (typo3.org) Symfony CMF (cmf.symfony.com) P. Daniluk, P.Witkowski BDiUS w. XII Jesień / 36

5 Czym jest Drupal? 1 Elastyczna aplikacja do tworzenia CMS 2 Zawiera podstawową funkcjonalność CMS 3 Umożliwia implementację dowolnej funkcjonalności za pomocą istniejących modułów modułów własnych P. Daniluk, P.Witkowski BDiUS w. XII Jesień / 36

6 Node 1 Node - segment, węzeł 2 Abstrakcyjny typ zawartości 3 Twórca tworzy specjalizacje - typy zawartości (bundle) type language title status Node created translate promote changed Rysunek : Encja node z wybranymi atrybutami P. Daniluk, P.Witkowski BDiUS w. XII Jesień / 36

7 Node Przykłady typów zawartości Strona - zawartość w HTML z tytułem Artykuł - zawartość w HTML z tytułem i obrazkiem Wpis na blogu - zawartość w HTML z tytułem, obrazkiem i tagami Wydarzenie - zawartość w formacie tekstowym z tytułem i datami Produkt - zawartość w formacie tekstowym z obrazkiem i ceną Sklep - zawartość w formacie tekstowym z dwoma obrazkami, adresem pocztowym, adresem URL Strona podręcznika - zawartość w formacie HTML z zapisywanymi kolejnymi wersjami P. Daniluk, P.Witkowski BDiUS w. XII Jesień / 36

8 Taxonomy 1 Taxonomy - kategorie 2 Metoda oznaczania 3 Klasyfikacja treści według różnego typu słowników 4 Terminy mogą mieć terminy nadrzędne (wiele) name Parent description weight Taxonomy term format Rysunek : Encja Taxonomy term z wybranymi atrybutami P. Daniluk, P.Witkowski BDiUS w. XII Jesień / 36

9 Taxonomy Przykłady słowników i kategorii Sport - snooker, szachy, brydż Żywność - nabiał, mięso, warzywa, owoce, używki Żywność z hierarchią nabiał - sery, jogurty, jajka warzywa - sałaty, fasole, ziemniaki owoce - jabłka, gruszki, cytrusy Sport z hierarchią wielokrotną zawodowy - snooker, szachy, brydż amatrorski - snooker, szachy, brydż, scrabble P. Daniluk, P.Witkowski BDiUS w. XII Jesień / 36

10 User 1 User - użytkownik 2 Ma swoje konto i może dokonać uwierzytelnienia 3 Może mieć różne role i uprawnienia name pass mail signature User access status picture timezone Rysunek : Encja User z wybranymi atrybutami P. Daniluk, P.Witkowski BDiUS w. XII Jesień / 36

11 User Przykłady ról i użytkowników Administrator - może wszystko Ewa Content administrator - dodaje i edytuje treści Jan Olga Sebastian Newsletter administrator - wysyła newsletter Jan Patrycja P. Daniluk, P.Witkowski BDiUS w. XII Jesień / 36

12 Comment 1 Comment - komentarz 2 Zawartość dołączana do node przez użytkowników 3 Komentarze mogą mieć terminy nadrzędne (jeden) subject Parent description status Comment created name hostname mail Rysunek : Encja Comment z wybranymi atrybutami P. Daniluk, P.Witkowski BDiUS w. XII Jesień / 36

13 Comment Przykłady komentarzy zwykły tekst ułożony w wątki tekst w HTML z kategoriami - używany do budowy forum zwykły tekst z gwiazdkami do oceniania artykułu tekst z adresem URL strony zapisy na wydarzenia P. Daniluk, P.Witkowski BDiUS w. XII Jesień / 36

14 Entity 1 Abstrakcyjny typ encji w Drupalu Entity Node User Comment Taxonomy term P. Daniluk, P.Witkowski BDiUS w. XII Jesień / 36

15 Zalety abstrakcyjnych Entity 1 CRUD: Create Read Update Delete 2 Unifikacja operacji na danych serwisu 3 Unikanie powtarzania tych samych fragmentów kodu 4 Każda Entity może mieć Wersje Unikalny adres URL Dołączane pola P. Daniluk, P.Witkowski BDiUS w. XII Jesień / 36

16 Diagram związków entities Node Author Category User Attached Taxonomy term Author Category Comment Rysunek : Diagram związków entities P. Daniluk, P.Witkowski BDiUS w. XII Jesień / 36

17 Field 1 Field - pole 2 Informacja dołączana do entity 3 Może być różnych typów, również złożonych 4 Może mieć różne kontrolki w formularzu dodawania treści 5 Można ją wykorzystywać w różnych entities P. Daniluk, P.Witkowski BDiUS w. XII Jesień / 36

18 Field Przykłady pól i kontrolek Tekst Lista rozwijana Pole tekstowe Pole tekstowe z walidacją Liczba całkowita Lista rozwijana Pole tekstowe Suwak Lokalizacja Pola tekstowe na kraj, miasto, ulica, numer Mapka z możliwością zaznaczania Pola tekstowe na współrzędne GPS P. Daniluk, P.Witkowski BDiUS w. XII Jesień / 36

19 Diagram związków entities z polami Node Author Attached Category User Attached Field Attached Taxonomy term Author Attached Category Comment Rysunek : Encja Field reprezentuje pojedynczą instancję pola P. Daniluk, P.Witkowski BDiUS w. XII Jesień / 36

20 Wymagane składniki systemu 1 Serwer www: Apache, Nginx, IIS 2 PHP 3 Baza danych: MySQL, PostgreSQL, SQLite 4 Można wykorzystać pakiety XAMPP (www.apachefriends.org/en/xampp.html) AMPPS (www.ampps.com) 5 Wybrana wersja Drupal (drupal.org/download) P. Daniluk, P.Witkowski BDiUS w. XII Jesień / 36

21 Instalacja 1 Założenie bazy danych wraz z użytkownikiem z pełnymi uprawnieniami do niej 2 Rozpakowanie plików aplikacji do katalogu serwera www 3 Uruchomienie instalatora przez adres URL 4 Podanie informacji na temat dostępu do bazy danych 5 Podanie podstawowych informacji o stronie i danych administratora P. Daniluk, P.Witkowski BDiUS w. XII Jesień / 36

22 Składniki serwisu 1 Views (drupal.org/project/views), CTools (drupal.org/project/ctools) 2 Panels (drupal.org/project/panels) 3 Pathauto (drupal.org/project/pathauto) 4 Token (drupal.org/project/token) P. Daniluk, P.Witkowski BDiUS w. XII Jesień / 36

23 Moduły dla programisty 1 Devel (drupal.org/project/devel) 2 Theme developer (drupal.org/project/devel_themer) 3 Migrate (drupal.org/project/migrate) 4 Backup and Migrate (drupal.org/project/backup_migrate) P. Daniluk, P.Witkowski BDiUS w. XII Jesień / 36

24 Moduły dla użytkowników 1 CKEditor (drupal.org/project/ckeditor) 2 IMCE (drupal.org/project/imce) 3 Link (drupal.org/project/link) 4 Printer, and PDF versions (drupal.org/project/print) P. Daniluk, P.Witkowski BDiUS w. XII Jesień / 36

25 Szablony graficzne 1 Szablony gotowe Bartik Marinelli Danland BlueMasters 2 Szablony bazowe do tworzenia własnej grafiki Zen Omega AdaptiveTheme P. Daniluk, P.Witkowski BDiUS w. XII Jesień / 36

26 Udostępnianie usług Wymagania 1 Obsługa usług przyjmowanie zapytań zarządzanie zgłoszonymi zadaniami udostępnianie wyników 2 Rejestr użytkowników 3 Obsługa administracyjna P. Daniluk, P.Witkowski BDiUS w. XII Jesień / 36

27 WeBIAS Narzędzie do tworzenia serwisów udostępniających usługi. Tworzenie serwisu definicje 1 usług 2 zasobów obliczeniowych 3 konfiguracja (baza danych, katalogi robocze, etc.) P. Daniluk, P.Witkowski BDiUS w. XII Jesień / 36

28 WeBIAS WeBIAS server Q R Q SQL database WeBIAS scheduler Torque/PBS WeBIAS scheduler HPC server WeBIAS scheduler HPC server HPC cluster P. Daniluk, P.Witkowski BDiUS w. XII Jesień / 36

29 Opis usługi <b i a s> <a p p l i c a t i o n i d=" Test " name=" Test " i n f o=" H e l l o World. "> <d e s c r i p t i o n>this i s t h e s i m p l e s t a p p l i c a t i o n.</ d e s c r i p t i o n> <a u t h o r>b i o e x p l o r a t o r i u m</ a u t h o r> <e m a i l>p a w e b i o e x p l o r a t o r i u m. p l</ e m a i l> <s e t u p> <h e l p _ u r l>/webiasdemo/ page / Test / h e l p</ h e l p _ u r l> </ s e t u p> <p a r a m e t e r s> <e m a i l /> <s e c t i o n i d=" S e c t i o n I n p u t " t i t l e =" Test a p p l i c a t i o n "/> <t e x t i d="name" name="name" t i p="what i s you name?" i n f o="name" o < s e l e c t i d="mood" name="how a r e you?" i n f o="mood" o p t i o n a l="no" t i <o p t i o n v a l u e="0" t e x t=" Fine, t h a n k s. "/> <o p t i o n v a l u e="1" t e x t="not bad. "/> <o p t i o n v a l u e="2" t e x t="don t even ask. "/> <o p t i o n v a l u e="3" t e x t="go away you i n s e n s i t i v e c l o d. "/> </ s e l e c t> </ p a r a m e t e r s> </ a p p l i c a t i o n> </ b i a s> P. Daniluk, P.Witkowski BDiUS w. XII Jesień / 36

30 Formularz zapytania <p a r a m e t e r s> <e m a i l /> <s e c t i o n i d=" S e c t i o n I n p u t " t i t l e =" Test a p p l i c a t i o n "/> <t e x t i d="name" name="name" t i p="what i s you name?" i n f o="name" o p t i o n a l="no" h e l p="#name"/> P. Daniluk, P.Witkowski BDiUS w. XII Jesień / 36

31 Formularz zapytania < s e l e c t i d="mood" name="how a r e you?" i n f o="mood" o p t i o n a l="no" t i p="c mon, j u s t t e l l me. " h e l p="#mood" > <o p t i o n v a l u e="0" t e x t=" Fine, t h a n k s. "/> <o p t i o n v a l u e="1" t e x t="not bad. "/> <o p t i o n v a l u e="2" t e x t="don t even ask. "/> <o p t i o n v a l u e="3" t e x t="go away you i n s e n s i t i v e c l o d. "/> </ s e l e c t> </ p a r a m e t e r s> P. Daniluk, P.Witkowski BDiUS w. XII Jesień / 36

32 Reprezentacja zapytania i wyniku Zapytanie <q u e r y> <name <mood </ q u e r y> t y p e=" v a l u e ">John</name> t y p e=" v a l u e ">0</mood> Wywołanie aplikacji <param_template> / v a r /www/webiasdemo/ examples / t e s t. py name="${name.pcdata}" mood=${mood. PCDATA} </ param_template> Wynik <T e s t R e s u l t> <r e s p o n s e>h e l l o John, t h a t s g r e a t.</ r e s p o n s e > </T e s t R e s u l t > P. Daniluk, P.Witkowski BDiUS w. XII Jesień / 36

33 Formatowanie wejścia/wyjścia P. Daniluk, P.Witkowski BDiUS w. XII Jesień / 36

34 Formatowanie wejścia/wyjścia <html xmlns=" h t t p : //www. w3. org /1999/ xhtml " x m l n s : p y=" h t t p : // g e n s h i. e d g e w a l l. org /" p y : s t r i p=""> <d i v i d=" c e n t e r "> <? python d i c t =[" Fine, t h a n k s. ", "Not bad. ", "Don t even ask. ", "Go away you i n s e n s i t i v e c l o d. " ]?> <p><em>q:</em>what i s your name?</p> <p><em>a:</em>${ q u e r y. t r e e. name.pcdata}</p> <p><em>q:</em>how a r e you?</p> <p><em>a:</em>${ d i c t [ i n t ( q u e r y. t r e e. mood.pcdata) ] }</p> </ d i v> </ html> P. Daniluk, P.Witkowski BDiUS w. XII Jesień / 36

35 Obsługa plików Aplikacje mogą generować pliki wynikowe (np. obrazki), których nie da się wygodnie zakodować w XMLu. Można wskazać jakie pliki znajdujące się w katalogu roboczym maja być zachowane. Pliki wejściowe i wyjściowe składowane są w bazie danych (jako BLOBy). Dostęp przez URL (np. https://bioexploratorium.pl/ep/dedal/ file?uuid=735ce39c4de611e38a5d a&pathname=res_ 2_1.al&runid=129) P. Daniluk, P.Witkowski BDiUS w. XII Jesień / 36

36 Dodatkowe funkcjonalności Dla użytkownika rejestracja użytkowników dostęp do archiwalnych zapytań edycja zapytań i ponowne wysyłanie sprawdzanie poprawności formularza przed wysłaniem (AJAX) Dla administratora raporty i statystyki możliwość włączania i wyłączania aplikacji kontrola dostępu przez użytkowników przeglądanie wszytkich zapytań P. Daniluk, P.Witkowski BDiUS w. XII Jesień / 36

PROJEKTOWANIE I REALIZACJA STRON WWW. Wykład 2 system CMS na przykładzie Joomla. Informatyka i Technologia Informacyjna Suwałki - 2013

PROJEKTOWANIE I REALIZACJA STRON WWW. Wykład 2 system CMS na przykładzie Joomla. Informatyka i Technologia Informacyjna Suwałki - 2013 PROJEKTOWANIE I REALIZACJA STRON WWW Wykład 2 system CMS na przykładzie Joomla Informatyka i Technologia Informacyjna Suwałki - 2013 Kontakt Telefon: 504 495 217 E-mail: gabriel.rogowski@gmail.com Internet:

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WDROŻENIA I UŻYTKOWANIA SYSTEMU. Opracowanie: Tomasz Ajzak Paweł Dymowski Marcin Rokoszewski

INSTRUKCJA WDROŻENIA I UŻYTKOWANIA SYSTEMU. Opracowanie: Tomasz Ajzak Paweł Dymowski Marcin Rokoszewski INSTRUKCJA WDROŻENIA I UŻYTKOWANIA SYSTEMU Opracowanie: Tomasz Ajzak Paweł Dymowski Marcin Rokoszewski SPIS TREŚCI PLATFORMA INTERNETOWA ABSOLWENT I. Serwis Absolwenta... 2 II. Przygotowanie środowiska

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie treścią (CMS) Wykład 04: Systemy zarządzania treścią - omówienie popularnych rozwiązań

Zarządzanie treścią (CMS) Wykład 04: Systemy zarządzania treścią - omówienie popularnych rozwiązań Wykład 04: Systemy zarządzania treścią - omówienie popularnych rozwiązań dr inż. Mariusz Trzaska, mtrzaska@mtrzaska.com, http:// www.mtrzaska.com Zagadnienia Przedstawienie kilku darmowych systemów. Raport

Bardziej szczegółowo

BasicCMS Podręcznik użytkownika

BasicCMS Podręcznik użytkownika BasicCMS Podręcznik użytkownika Strona 1 z 29 Spis treści Słowo wstępne 1. Opis techniczny 1.1 Wymagania minimalne 1.2 Zgodność generowanych stron 1.3 Przeglądarka 2. Konfiguracja 2.1 Wprowadzenie 2.2

Bardziej szczegółowo

Powinieneś wiedzieć... Podstawowa znajomość PHP i wzorca MVC. Działają na wielu platformach i architekturach.

Powinieneś wiedzieć... Podstawowa znajomość PHP i wzorca MVC. Działają na wielu platformach i architekturach. Python kontra PHP czyli węże i słonie Trend web 2.0 przyniósł ze sobą nie tylko nowe podejście do tworzenia stron internetowych, ale również nowe technologie i narzędzia. Wielu z nas słyszało lub miało

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja/Instrukcja. @ School CMS

Dokumentacja/Instrukcja. @ School CMS Dokumentacja/Instrukcja @ School CMS Wstęp... 4 1. Instalacja... 5 1.1. Wstępne przygotowanie.... 5 1.2. Instalacja... 5 1.3. Czynności po instalacyjne.... 6 2. Panel Administracyjny... 7 2.1 Menu Główne...

Bardziej szczegółowo

PLATFORMA ASCENT.DBI PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

PLATFORMA ASCENT.DBI PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PLATFORMA ASCENT.DBI PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Copyright 2008 PC Guard SA. Wszelkie prawa zastrzeżone. Podręcznik użytkownika systemu Ascent.DBI. Ascent.DBI jest systemem, który wspiera koordynację procedur

Bardziej szczegółowo

Projekt techniczny systemu Zielona Linia

Projekt techniczny systemu Zielona Linia Projekt techniczny systemu Zielona Linia wersja nr 1.8 Wykonawca projektu: Telekomunikacja Polska Warszawa 4 stycznia 2012 Projekt Techniczny systemu Zielona Linia Strona 1 z 335 Spis treści 1. WSTĘP...

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika produktu WebSphere Adapter for Oracle E-Business Suite Wersja 7, wydanie 0, pakiet składników Feature Pack 2

Podręcznik użytkownika produktu WebSphere Adapter for Oracle E-Business Suite Wersja 7, wydanie 0, pakiet składników Feature Pack 2 WebSphere Produkty Adapter Wersja 7 Wydanie 0 Feature Pack 2 Podręcznik użytkownika produktu WebSphere Adapter for Oracle E-Business Suite Wersja 7, wydanie 0, pakiet składników Feature Pack 2 WebSphere

Bardziej szczegółowo

Drupal 7 w praktyce. Własna strona WWW w jeden dzień

Drupal 7 w praktyce. Własna strona WWW w jeden dzień Idź do Spis treści Przykładowy rozdział Skorowidz Katalog książek Katalog online Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Czytelnia

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU SYLABUS PRZEDMIOTU 1. PRZEDMIOT. Oprogramowanie profesjonalne CMS (Joomla)

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU SYLABUS PRZEDMIOTU 1. PRZEDMIOT. Oprogramowanie profesjonalne CMS (Joomla) PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU SYLABUS rok akademicki: 2009/2010 Instytut: Techniczny Kierunek studiów: Informatyka Kod kierunku: 11.3 Specjalność: Informatyka stosowana 1. PRZEDMIOT NAZWA

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do Wordpresa

Wprowadzenie do Wordpresa Wprowadzenie do Wordpresa Czym jest Wordpress? Najprościej opisują to sami twórcy: WordPress jest nowoczesną, semantyczną, osobistą platformą publikacyjną, koncentrującą się na estetyce, zgodności z internetowymi

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PANELU ADMINISTRACYJNEGO SYSTEMU CMS

INSTRUKCJA OBSŁUGI PANELU ADMINISTRACYJNEGO SYSTEMU CMS INSTRUKCJA OBSŁUGI PANELU ADMINISTRACYJNEGO SYSTEMU CMS System CMS (Content Managment System) jest to aplikacja internetowa pozwalająca na łatwą aktualizację i rozbudowę strony internetowej. Osoba aktualizująca

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia

Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Opis Przedmiotu Zamówienia Przedmiotem zamówienia jest dostawa oprogramowania - uzupełnienie licencji oprogramowania na potrzeby rozbudowy Systemu Informacyjnego Intranet 1. PRZEDMIOT

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM Z ROZPROSZONYCH I OBIEKTOWYCH SYSTEMÓW BAZ DANYCH

LABORATORIUM Z ROZPROSZONYCH I OBIEKTOWYCH SYSTEMÓW BAZ DANYCH POLITECHNIKA WROCŁAWSKA WYDZIAŁ ELEKTRONIKI LABORATORIUM Z ROZPROSZONYCH I OBIEKTOWYCH SYSTEMÓW BAZ DANYCH System obsługi internetowego rozkładu jazdy oparty o rozproszoną bazę danych AUTORZY: Michał Kowalczyk

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4b do SIWZ Zadanie 12. Oprogramowanie

Załącznik nr 4b do SIWZ Zadanie 12. Oprogramowanie Załącznik nr 4b do SIWZ Zadanie 12. Oprogramowanie S t r o n a 1 S t r o n a 2 Tabela 1 - Karta produktu (wymagania GIS) Zadanie 12 Lp. Zwartość karty Opis 1 Specyfikacja techniczna / funkcjonalna przedmiotu

Bardziej szczegółowo

Moduł Raporty i Formularze

Moduł Raporty i Formularze Moduł Raporty i Formularze Wersja 3.56.303 Spis treści Słowo wstępne 3 Charakterystyka modułu Raporty i Formularze 5 1. Przeznaczenie modułu 5 2. Budowa modułu 6 3. Ikony i skróty klawiszowe 7 Instalacja

Bardziej szczegółowo

Podręcznik WebIssues. Wersja 1.1-beta1. Michał Męciński

Podręcznik WebIssues. Wersja 1.1-beta1. Michał Męciński Wersja 1.1-beta1 Michał Męciński : Wersja 1.1-beta1 Michał Męciński Copyright 2007-2013 Zespół WebIssues Udziela się zezwolenia na kopiowanie, rozpowszechnianie i modyfikację tego dokumentu zgodnie z zasadami

Bardziej szczegółowo

Rails. Receptury. Zbiór gotowych rozwi¹zañ dla twórców aplikacji internetowych. Instalacja i uruchomienie œrodowiska

Rails. Receptury. Zbiór gotowych rozwi¹zañ dla twórców aplikacji internetowych. Instalacja i uruchomienie œrodowiska Rails. Receptury Autor: Rob Orsini T³umaczenie: ukasz Piwko, Leszek Sagalara ISBN: 978-83-246-1049-5 Tytu³ orygina³u: Rails Cookbook Format: B5, stron: oko³o 300 Wydawnictwo Helion ul. Koœciuszki 1c 44-100

Bardziej szczegółowo

Implementacja sieciowego dzienniczka treningowego DziennikBiegowy.pl

Implementacja sieciowego dzienniczka treningowego DziennikBiegowy.pl Uniwersytet Warszawski Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki Alicja Łuszczak, Julia Romanowska, Juliusz Sompolski, Bartłomiej Wołowiec Nr albumu: 248265, 248365, 248396, 248355 Implementacja sieciowego

Bardziej szczegółowo

Różne podejścia do projektowania aplikacji internetowych

Różne podejścia do projektowania aplikacji internetowych Wydział Informatyki Katedra Inżynierii Oprogramowania Inżynieria Oprogramowania i Baz Danych Przemysław Walerianczyk Nr albumu 7143 Różne podejścia do projektowania aplikacji internetowych Praca magisterska

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dot. utworzenia portalu internetowego. Fundacja Rozwoju Podhala

Zapytanie ofertowe dot. utworzenia portalu internetowego. Fundacja Rozwoju Podhala Zapytanie ofertowe dot. utworzenia portalu internetowego Fundacja Rozwoju Podhala Spis treści Spis tabel... Spis rysunków... 1. Wstęp... 3 1.1. Informacje wstępne... 3 1.. Cel oraz założenia projektu...

Bardziej szczegółowo

SZYBKI START Datapolis Process System v 4.2.0.4294

SZYBKI START Datapolis Process System v 4.2.0.4294 Datapolis.com, ul Wiktorska 63, 02-587 Warszawa tel. (+48 22) 398-37-53; fax. (+ 48 22) 398-37-93, office@datapolis.com SZYBKI START Datapolis Process System v 4.2.0.4294 Ostatnia aktualizacja: 10 czerwca

Bardziej szczegółowo

Architektura zorientowana na usługi. Ćwiczenia laboratoryjne

Architektura zorientowana na usługi. Ćwiczenia laboratoryjne Architektura zorientowana na usługi. Ćwiczenia laboratoryjne SKRYPT Krzysztof Rzecki Wydział Fizyki, Matematyki i Informatyki Politechniki Krakowskiej Kraków 2011 Materiały dydaktyczne zostały przygotowane

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ I. System elektronicznego obiegu dokumentów oraz telefonia IP

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ I. System elektronicznego obiegu dokumentów oraz telefonia IP Załącznik nr 1A POVIIG230/13/2013 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ I System elektronicznego obiegu dokumentów oraz telefonia IP Zamówienie obejmuje dostawę wraz z wdrożeniem systemu elektronicznego obiegu

Bardziej szczegółowo

Narzędzia wspierające testowanie Instrukcja do laboratorium

Narzędzia wspierające testowanie Instrukcja do laboratorium Narzędzia wspierające testowanie Instrukcja do laboratorium Organizacja laboratorium Podział na grupy Podczas laboratorium będziecie pracowali w grupach 4-5 osobowych nad wspólną realizacją tych samych

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 1 do umowy Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i utrzymanie portalu internetowego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata

Bardziej szczegółowo

Raportowanie w systemie Asix na bazie usług Reporting Services firmy Microsoft

Raportowanie w systemie Asix na bazie usług Reporting Services firmy Microsoft Pomoc dla użytkowników systemu Asix 7 www.asix.com.pl Raportowanie w systemie Asix na bazie usług Reporting Services firmy Microsoft Dok. Nr PLP7100 Wersja: 2013-09-17 ASKOM i Asix to zastrzeżone znaki

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie. Instytut Politechniczny

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie. Instytut Politechniczny Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie Instytut Politechniczny Kierunek: INFORMATYKA Specjalność: Informatyka stosowana Specjalizacja: Informatyka w telekomunikacji Sławomir Węc PRACA INŻYNIERSKA

Bardziej szczegółowo

Wraz ze stworzeniem najnowszej wersji środowiska

Wraz ze stworzeniem najnowszej wersji środowiska ASP.NET Starter Kit Stefan Turalski Bezpieczne aplikacje internetowe na platformie ASP.NET 2.0 Wraz ze stworzeniem najnowszej wersji środowiska.net, firma Microsoft oddała w ręce programistów znacznie

Bardziej szczegółowo