WZiEU+WKFiPZ-TiR-O-I-S-18/19Z

Save this PDF as:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WZiEU+WKFiPZ-TiR-O-I-S-18/19Z"

Transkrypt

1 Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług, Wydział Kultury Fizycznej i Promocji Zdroia Wydział/Instytut/Katedra WZiEU+WKFiPZ-TiR--I-S-18/19Z WZiEU+[WKFiPZ]-TiR--I-S-18/19Z-RRiE [WZiEU]+WKFiPZ-TiR--I-S-18/19Z-MT [WZiEU]+WKFiPZ-TiR--I-S-18/19Z-ZESiT PLN STUDIÓW PIERWSZEG STPNI STUDI STCJNRNE Profil kształcenia : ogólnoakademicki kierunek: turystyka i rekreacja specjalność: menedżer turystyki zarządzanie eventami sportoymi i turystycznymi animator rekreacji ruchoej i ekoturystyki specjalizacja: brak Zatierdzony Uchałą Rady Wydziału Kultury Fizycznej i Promocji Zdroia nr 33/212 oraz nr 34/212 z dnia po zmianach zatierdzonych Uchałą Rady Wydziału Kultury Fizycznej i Promocji Zdroia nr 31/218 oraz nr 32/218 z dnia r. Zatierdzony Uchałą Rady Wydziału Zarządzania i Ekonomiki Usług nr 3.12/11/217/218 z dnia 12 kietnia 218 r. boiązuje dla cyklu od roku akademickiego 218/219 Liczba godzin Lp. Kod przedmiot u Przedmiot Blok obieralny SN SN- PR Stat. GR prze dm. Razem Godziny zajęć, tym: Inne formy zajęć lk ć k lb p s ćs zt o inne I rok II rok I sem. II sem. III sem. IV sem. i V sem. III rok VI sem. i i i i i I GÓLNUCZELNINE 1 techniki informatyczne socjologia ochrona łasności intelektualnej 15 Blok [3/1/ ECTS] 4 ychoanie fizyczne Blok [3/1/ ECTS] M F Razem Blok [3/1/ ECTS] Blok [4/1/4 ECTS] Język obcy,f,h,n,r 5 język angielski Blok [4/1/4 ECTS] 6 język francuski Blok [4/1/4 ECTS] 7 język hiszpański Blok [4/1/4 ECTS] 8 język niemiecki Blok [4/1/4 ECTS] 9 język rosyjski Blok [4/1/4 ECTS] Razem Blok [4/1/4 ECTS] Blok [3/1/3 ECTS] Przedmioty ogólnospołeczne [moduł] 1 etyka Blok [3/1/3 ECTS] 3 3 3

2 Liczba godzin Lp. Kod przedmiot u Przedmiot Blok obieralny SN SN- PR Stat. GR prze dm. Razem Godziny zajęć, tym: Inne formy zajęć lk ć k lb p s ćs zt o inne I rok II rok I sem. II sem. III sem. IV sem. i V sem. III rok VI sem. i i i i i 11 filozofia Blok [3/1/3 ECTS] Razem Blok [3/1/3 ECTS] Blok [4/1/4 ECTS] Język obcy,f,h,n,r 12 język angielski Blok [4/1/4 ECTS] 13 język francuski Blok [4/1/4 ECTS] 14 język hiszpański Blok [4/1/4 ECTS] 15 język niemiecki Blok [4/1/4 ECTS] 16 język rosyjski Blok [4/1/4 ECTS] Razem Blok [4/1/4 ECTS] Blok [4/1/4 ECTS] Język obcy,f,h,n,r 17 język angielski Blok [4/1/4 ECTS] M F język francuski Blok [4/1/4 ECTS] M F język hiszpański Blok [4/1/4 ECTS] M F język niemiecki Blok [4/1/4 ECTS] M F język rosyjski Blok [4/1/4 ECTS] M F Razem Blok [4/1/4 ECTS] Razem GÓLNUCZELNINE II PDSTWWE 1 ekologia i ochrona środoiska ekonomia zarządzanie psychologia fizjologia człoieka historia architektury i sztuki prao Razem PDSTWWE

3 Liczba godzin Lp. Kod przedmiot u Przedmiot Blok obieralny SN SN- PR Stat. GR prze dm. Razem Godziny zajęć, tym: Inne formy zajęć lk ć k lb p s ćs zt o inne I rok II rok I sem. II sem. III sem. IV sem. i V sem. III rok VI sem. i i i i i III KIERUNKWE 1 pedagogika czasu olnego podstay turystyki hotelarsto krajoznasto kształtoanie środoiska i ochrona przyrody podstay rekreacji ekonomika turystyki i rekreacji geografia turystyki obsługa ruchu turystycznego Razem KIERUNKWE V INNE D ZLICZENI 1 szkolenie BHP szkolenie biblioteczne praktyki zaodoe 5 5 Razem INNE D ZLICZENI Łącznie (I+II+III+V) VI VI SPECJLNŚCI / SPECJLIZCJE / MDUŁY SPECJLNŚCIWE animator rekreacji ruchoej i ekoturystyki anatomia piersza pomoc przedlekarska gry i zabay ruchoe trening zdrootny rekreacji gry i zabay ruchoe kinezyprofilaktyka obóz letni organizacja imprez rekreacyjnych

4 Liczba godzin Lp. Kod przedmiot u Przedmiot Blok obieralny SN SN- PR Stat. GR prze dm. Razem Godziny zajęć, tym: Inne formy zajęć lk ć k lb p s ćs zt o inne I rok II rok I sem. II sem. III sem. IV sem. i V sem. III rok VI sem. i i i i i proseminarium ekoturystyka metody statystyczne turystyce i rekreacji 15 metodyka pracy animatora rekreacji analiza działalności gospodarczej przedsiębiorst turystycznych podstay dietetyki Blok [3/1/2 ECTS] Moduł: Instruktor rekreacji ruchoej; dyscyplina: animator czasu olnego animacja zajęć sportoo-rekreacyjnych Blok [3/1/2 ECTS] animation of sporting and recreational Blok [3/1/2 ECTS] Razem Blok [3/1/2 ECTS] Blok [3/1/2 ECTS] Moduł: Instruktor rekreacji ruchoej; dyscyplina: animator czasu olnego gry miejskie Blok [3/1/2 ECTS] park gier Blok [3/1/2 ECTS] Razem Blok [3/1/2 ECTS] Blok [3/1/2 ECTS] B1 Blok przedmiotó do yboru - Blok : Rekreacja aktyna [moduł] 19 płyanie rekreacyjne Blok [3/1/2 ECTS] B1 M F Razem Blok przedmiotó do yboru - Blok : Rekreacja aktyna Blok przedmiotó do yboru - Blok B: Rekreacja zdrootna [moduł] 2 płyanie zdrootne Blok [3/1/2 ECTS] B1 M F Razem Blok przedmiotó do yboru - Blok B: Rekreacja zdrootna Razem Blok [3/1/2 ECTS] B Blok [15/1/2 ECTS] Blok przedmiotó do yboru - Blok : Rekreacja aktyna [moduł] 21 lekkoatletyka Blok [15/1/2 ECTS] M F Razem Blok przedmiotó do yboru - Blok : Rekreacja aktyna Blok przedmiotó do yboru - Blok B: Rekreacja zdrootna [moduł]

5 Liczba godzin Lp. Kod przedmiot u Przedmiot Blok obieralny SN SN- PR Stat. GR prze dm. Razem Godziny zajęć, tym: Inne formy zajęć lk ć k lb p s ćs zt o inne I rok II rok I sem. II sem. III sem. IV sem. i V sem. III rok VI sem. i i i i i 22 podstay samoobrony Blok [15/1/2 ECTS] M F Razem Blok przedmiotó do yboru - Blok B: Rekreacja zdrootna Razem Blok [15/1/2 ECTS] Blok [3/1/2 ECTS] Moduł: Instruktor rekreacji ruchoej; dyscyplina: animator czasu olnego group recreational games Blok [3/1/2 ECTS] zespołoe gry rekreacyjne Blok [3/1/2 ECTS] Razem Blok [3/1/2 ECTS] Blok [3/1/3 ECTS] Blok przedmiotó do yboru - Blok : Rekreacja aktyna [moduł] 25 ćiczenia terenoe - profil rozszerzony Blok [3/1/3 ECTS] Razem Blok przedmiotó do yboru - Blok : Rekreacja aktyna Blok przedmiotó do yboru - Blok B: Rekreacja zdrootna [moduł] 26 ćiczenia terenoe Blok [3/1/3 ECTS] Razem Blok przedmiotó do yboru - Blok B: Rekreacja zdrootna Razem Blok [3/1/3 ECTS] Blok [3/1/2 ECTS] 27 seminarium licencjackie Blok [3/1/2 ECTS] M F Razem Blok [3/1/2 ECTS] Blok [3/2/4 ECTS] Blok przedmiotó do yboru - Blok : Rekreacja aktyna [moduł] ćiczenia terenoe - profil rozszerzony Blok [3/2/4 ECTS] M F taniec toarzyski Blok [3/2/4 ECTS] M F 15 Razem Blok przedmiotó do yboru - Blok : Rekreacja aktyna Blok przedmiotó do yboru - Blok B: Rekreacja zdrootna [moduł] 3 31 ćiczenia rytmiczno-taneczne Blok [3/2/4 ECTS] M F ćiczenia terenoe Blok [3/2/4 ECTS] M F Razem Blok przedmiotó do yboru - Blok B: Rekreacja zdrootna Razem Blok [3/2/4 ECTS]

6 Liczba godzin Lp. Kod przedmiot u Przedmiot Blok obieralny SN SN- PR Stat. GR prze dm. Razem Godziny zajęć, tym: Inne formy zajęć lk ć k lb p s ćs zt o inne I rok II rok I sem. II sem. III sem. IV sem. i V sem. III rok VI sem. i i i i i Blok [13/4/13 ECTS] Blok przedmiotó do yboru - Blok : Rekreacja aktyna fitness Blok [13/4/13 ECTS] podstay treningu funkcjonalnego Blok [13/4/13 ECTS] rekreacja ruchoa osób starszych Blok [13/4/13 ECTS] M F zierzęta rekreacji ruchoej Blok [13/4/13 ECTS] M F Razem Blok przedmiotó do yboru - Blok : Rekreacja aktyna Blok przedmiotó do yboru - Blok B: Rekreacja zdrootna nooczesne formy ruchoe Blok [13/4/13 ECTS] rekreacja ruchoa osób niepełnospranych Blok [13/4/13 ECTS] M F rekreacja ruchoa terenie Blok [13/4/13 ECTS] zierzęta terapii i profilaktyce zdrootnej Blok [13/4/13 ECTS] M F Razem Blok przedmiotó do yboru - Blok B: Rekreacja zdrootna Razem Blok [13/4/13 ECTS] Blok [3/1/1 ECTS] 4 seminarium licencjackie Blok [3/1/1 ECTS] M F Razem Blok [3/1/1 ECTS] Razem animator rekreacji ruchoej i ekoturystyki Łącznie na specjalność VI1 (I+II+III+V+VI1) VI2 1 menedżer turystyki badania rynku turystycznego planoanie marketingoe turystyce i rekreacji negocjacje turystyka a środoisko funkcjonoanie przedsiębiorst turystycznych nooczesne systemy informatyczne turystyce transport turystyczny analiza działalności gospodarczej przedsiębiorst turystycznych nooczesne systemy informatyczne turystyce

7 Liczba godzin Lp. Kod przedmiot u Przedmiot Blok obieralny SN SN- PR Stat. GR prze dm. Razem Godziny zajęć, tym: Inne formy zajęć lk ć k lb p s ćs zt o inne I rok II rok I sem. II sem. III sem. IV sem. i V sem. III rok VI sem. i i i i i 1 podmioty pośrednicta i organizacji turystyce ekonomia menadżerska partnersto i przyództo turystyce i rekreacji programoanie i ocena inestycji turystyce kadry turystyce i rekreacji kieroanie zespołami metody statystyczne turystyce i rekreacji prao turystyce strategie rozoju turystyki na poziomie regionalnym i lokalnym zarządzanie strategiczne Blok [3/1/2 ECTS] 2 seminarium licencjackie Blok [3/1/2 ECTS] M F Razem Blok [3/1/2 ECTS] Blok [3/2/2 ECTS] Zajęcia fakultatyne 1 [moduł] przedmiot do yboru 1 Blok [3/2/2 ECTS] M F przedmioty do yboru Blok [3/2/2 ECTS] M F Razem Blok [3/2/2 ECTS] Blok [15/1/1 ECTS] Przedmiot do yboru języku angielskim lub niemieckim [moduł] przedmiot do yboru języku angielskim Blok [15/1/1 ECTS] M F przedmiot do yboru języku niemieckim Blok [15/1/1 ECTS] M F Razem Blok [15/1/1 ECTS] Blok [3/1/2 ECTS] 25 seminarium licencjackie Blok [3/1/2 ECTS] M F Razem Blok [3/1/2 ECTS] Blok [15/1/1 ECTS] Przedmiot do yboru języku angielskim lub niemieckim [moduł] 26 przedmiot do yboru języku angielskim Blok [15/1/1 ECTS] M F

8 Liczba godzin Lp. Kod przedmiot u Przedmiot Blok obieralny SN SN- PR Stat. GR prze dm. Razem Godziny zajęć, tym: Inne formy zajęć lk ć k lb p s ćs zt o inne I rok II rok I sem. II sem. III sem. IV sem. i V sem. III rok VI sem. i i i i i 27 przedmiot do yboru języku niemieckim Blok [15/1/1 ECTS] M F Razem Blok [15/1/1 ECTS] Blok [3/1/1 ECTS] 28 seminarium licencjackie Blok [3/1/1 ECTS] M F Razem Blok [3/1/1 ECTS] Razem menedżer turystyki Łącznie na specjalność VI2 (I+II+III+V+VI2) VI3 1 zarządzanie eventami sportoymi i turystycznymi aktyność ruchoa adaptacyjna planoanie eventó i bezpieczeństo imprez masoych urządzenia i infrastruktura sportoa organizacji eventó arsztaty żyienioe 15 organizacja imprez sportoych profilaktyka urazoych uszkodzeń narządu ruchu turystyce i rekreacji analiza działalności gospodarczej eventach piersza pomoc przedlekarska popyt i podaż usług turystycznych i sportoych gry miejskie organizacja eventó turystycznych i rekreacyjnych survivaloe formy turystyki i rekreacji elektroniczne narzędzia zarządzania eventami elementy protokołu dyplomatycznego zarządzaniu eventami metodyka pracy event menagera zespołoe gry rekreacyjne autoprezentacja zaodzie event plannera 15 elektroniczne narzędzia zarządzania eventami komercjalizacja eventó sportoo-turystycznych kształtoanie kadr dla potrzeb organizacji eventó miasto jako organizator eventó

9 Liczba godzin Lp. Kod przedmiot u Przedmiot Blok obieralny SN SN- PR Stat. GR prze dm. Razem Godziny zajęć, tym: Inne formy zajęć lk ć k lb p s ćs zt o inne I rok II rok I sem. II sem. III sem. IV sem. i V sem. III rok VI sem. i i i i i niekonencjonalne formy turystyki i rekreacji teambuilding 15 Blok [3/1/2 ECTS] 24 seminarium licencjackie Blok [3/1/2 ECTS] M F Razem Blok [3/1/2 ECTS] Blok [15/1/1 ECTS] Przedmiot do yboru języku angielskim lub niemieckim [moduł] przedmiot do yboru języku angielskim Blok [15/1/1 ECTS] M F przedmiot do yboru języku niemieckim Blok [15/1/1 ECTS] M F Razem Blok [15/1/1 ECTS] Blok [3/1/2 ECTS] 27 seminarium licencjackie Blok [3/1/2 ECTS] M F Razem Blok [3/1/2 ECTS] Blok [3/1/2 ECTS] B1 Przedmiot do yboru animacja eventó Blok [3/1/2 ECTS] B event's animation Blok [3/1/2 ECTS] B Razem Blok [3/1/2 ECTS] B Blok [15/1/1 ECTS] Przedmiot do yboru języku angielskim lub niemieckim [moduł] 3 31 przedmiot do yboru języku angielskim Blok [15/1/1 ECTS] M F przedmiot do yboru języku niemieckim Blok [15/1/1 ECTS] M F Razem Blok [15/1/1 ECTS] Blok [3/1/1 ECTS] 32 seminarium licencjackie Blok [3/1/1 ECTS] M F Razem Blok [3/1/1 ECTS] Razem zarządzanie eventami sportoymi i turystycznymi Łącznie na specjalność VI3 (I+II+III+V+VI3)

10 1. Informacje dotyczące yboru przez studenta przedmiotó / modułó, specjalności / specjalizacji W trakcie rekrutacji na kierunek Turystyka i Rekreacja kandydat ybiera konkretną specjalność: 1/ nimator rekreacji ruchoej i ekoturystyki - specjalność proadzona na Wydziale Kultury Fizycznej i Promocji Zdroia, 2/ Menedżer turystyki - specjalność proadzona na Wydziale Zarządzania i Ekonomiki Usług. 3/Zarządzanie eventami sportoymi i turystycznymi - specjalność proadzona na Wydziale Zarządzania i Ekonomiki Usług W trakcie trania I semestru student ybiera blok przedmiotó do ybory, który realizoany jest od II do VI semestru: BLK : rekreacja aktyna, BLK B: rekreacja zdrootna. W ramach modułu: Instruktor rekreacji ruchoej, dyscyplina: animator czasu olnego, ybiera 1 spośród 2 przedmiotó: - gry miejskie - park gier oraz ma możliości yboru 2 przedmiotó realizoanych języku polskim lub angielskim: - animacja zajęć sportoo-rekreacyjnych/animation of sporting and recreational activites, -zespołoe gry rekreacyjne/group recreational games. W ramach praktyk zaodoych, które są realizoane po II roku studió, student indyidualnie ybiera miejsce odbyania praktyk. Pozostałe przedmioty do yboru: - język obcy, - etyka/filozofia. - seminarium dyplomoe. 2. PRKTYKI (podać rodzaj i miejsce praktyki, określić: semestr, liczbę godzin, punkty ECTS) Praktyki zaodoe: miejsce praktyki ybierane jest indyidualnie - za zasady i formy jej odbyania odpoiada piekun Praktyk; odbyanie praktyki zaczyna się po 1 roku i tra minimum 4 tygodnie (14 godzin); za praktykę student otrzymuje 5 punktó ECTS - potierdzeniem jej zaliczenia jest pis dzienniku praktyk, indeksie studenta oraz karcie okresoych osiągnięć studenta, dokonyany przez piekuna Praktyk. PRKTYKI ZWDWE DL STUDENTÓW STCJNRNYCH WYDZIŁU KFiPZ US LICENCJCKICH STUDIÓW ZWDWYCH Studenckie praktyki zaodoe są obligatoryjnym elementem kształcenia na kierunku studió Turystyka i Rekreacja. Uczelnia zraca szczególną uagę, aby kształcenie nie odbyało się oderaniu od praktyki, dlatego studenci inni mieć możliość eryfikacji sojej iedzy realnych arunkach, spradzania jej konkretnych sytuacjach zaodoych, jak też zaprezentoania się potencjalnym pracodacom. Za praktykę zaodoą można uznać: - pracę kraju lub zagranicą na podstaie umoy o pracę, umoy zlecenia, umoy o dzieło, - praktykę bezpłatną. Student poinien trakcie trania studió odbyć praktykę minimalnym ymiarze 14 godzin. Studenckie praktyki zaodoe trają nie mniej niż 4 tygodnie. dbyają je studenci, zaczynając od drugiego semestru studió, poinni zaś zakończyć na semestrze piątym. Praktyka może być odbyana etapami różnych instytucjach, tej samej instytucji, jak rónież jednorazoo, zależnie od możliości czasoych studenta i potrzeb instytucji. Wybór i miejsce odbyania praktyk są ściśle ziązane ze studioanym kierunkiem i specjalnością oraz zainteresoaniami studenta. Czas trania praktyki tygodniach Liczba godzin Rok studió 4 14 II 1. Praktyki poinny odbyać się czasie olnym od zajęć dydaktycznych. 2. dbyanie praktyki czasie zajęć dydaktycznych możlie jest po uzyskaniu zgody Dziekana d.s. Studenckich. 3. Student ma prao odbyć praktykę jednym okresie lub kilku okresach, jednak łączny czas praktyk nie może być krótszy od ymienionego pkt Podstaą skieroania na praktykę jest zaarcie umoy o praktykę pomiędzy piekunem Praktyk Zaodoych, a zakładem pracy. 5. Wzór umoy o praktykę stanoi załącznik nr Student skieroany na praktykę zoboiązany jest do staienia się określonych umoie o praktykę terminie i miejscu celem realizacji zajęć praktycznych. 7. Dokumentem łaściym dla rejestracji terminó odbyania praktyk oraz czynności merytorycznych realizoanych podczas praktyki jest dziennik praktyk. 8. Student oboiązany jest do dokonyania zapisó określających zakres praktyki dzienniku praktyk zgodnie z jego strukturą. Zapisy poinny być potierdzone przez praconikó podmiotu odpoiedzialnego za organizację praktyki po każdym zakończonym dniu praktyki. 9. Dziennik praktyki poinien być złożony do sekretariatu Zakładu Turystyki i Rekreacji na koniec semestru, którym zakończy się praktyka, nie później niż terminie przeidzianym dla składania indeksu studenta. 1. Student skieroany na praktykę zoboiązany jest do realizacji czynności zleconych przez kieronicto zakładu pracy lub upoażnienie przez nie osoby. 11. Praktykanta oboiązują przepisy praa oboiązujące zakładzie pracy, którym odbya się praktyka. 12. Za nieprzestrzeganie arunkó odbyania praktyki student ponosi sankcje przeidziane Regulaminie Studió Uniersytetu Szczecińskiego 16 ust cena realizacji czynności zleconych praktykantoi oraz zastosoania się do zasad organizacyjnych przyjętych zakładzie pracy należy do kieronicto zakładu pracy lub yznaczonych przez nie osób. 14. Student odbya praktykę nieodpłatnie chyba, że zakład pracy zoboiąże się do ypłaty ustalonego ynagrodzenia. 15. Z zastrzeżeniem rozporządzenia Rady Ministró z dnia 12 sierpnia 1991 roku spraie praktyk studenckich 4 (Dz.U. z 1991r., Nr 73, poz.323 z późniejszymi zmianami) Uniersytet Szczeciński nie ponosi kosztó praktyki. 16. W trakcie praktyki piekun Praktyk Zaodoych może dokonać kontroli przebiegu 3. WRUNKI ZLICZENI SEMESTRU (RKU) 1. Zaliczeniu podlegają kolejne semestry studió zgodnie z programem studió. 2. Warunkiem zaliczenia kolejnego semestru jest: 1) uzyskanie zaliczenia szystkich przedmiotó/modułó kształcenia oboiązujących studenta danym semestrze ynikających z planu studió, 2) uzyskanie od początku studió łącznej liczby punktó zgodnej z programem studió z uzględnieniem dopuszczalnego deficytu punktó ECTS. Deficyt punktó ECTS poinien być uzupełniony do końca ostatniego semestru studió. 3. Zaliczenie semestru letniego ymaga dodatkoo potierdzenia indeksie rozliczenia się z łaścią jednostką organizacyjną Biblioteki Głónej Uczelni i odbycia oboiązkoo badań profilaktycznych na kierunkach, na których jest to ymagane. 5. Zaliczenie semestru studió studentom odbyającym częścioe studia

11 za granicą, za zgodą łaściego prorektora, może zostać określone edług indyidualnych terminó uzgodnionych z dziekanem. 4. WRUNKI UKŃCZENI STUDIÓW Studia kończą się złożeniem egzaminu dyplomoego raz z przedstaieniem pracy licencjackiej. 5. WYKZ EGZMINÓW I ZLICZEŃ Rok Sem Przedmiot Specjalność, specjalizacja E Z Z 1 1 aktyność ruchoa adaptacyjna [ćiczenia] zarządzanie eventami sportoymi i turystycznymi 1 anatomia [laboratorium] animator rekreacji ruchoej i ekoturystyki 1 anatomia [ykład] animator rekreacji ruchoej i ekoturystyki 1 animacja zajęć sportoo-rekreacyjnych [zajęcia terenoe] animator rekreacji ruchoej i ekoturystyki 1 animation of sporting and recreational [zajęcia terenoe] animator rekreacji ruchoej i ekoturystyki 1 badania rynku turystycznego [ykład] menedżer turystyki 1 badania rynku turystycznego [zajęcia terenoe] menedżer turystyki 1 badania rynku turystycznego [ćiczenia] menedżer turystyki 1 ekologia i ochrona środoiska [ykład] 1 ekologia i ochrona środoiska [ćiczenia] 1 ekonomia [ykład] 1 ekonomia [ćiczenia] 1 pedagogika czasu olnego [ykład] 1 pedagogika czasu olnego [ćiczenia] 1 piersza pomoc przedlekarska [ykład] animator rekreacji ruchoej i ekoturystyki 1 piersza pomoc przedlekarska [ćiczenia] animator rekreacji ruchoej i ekoturystyki 1 planoanie eventó i bezpieczeństo imprez masoych [ykład] zarządzanie eventami sportoymi i turystycznymi 1 planoanie marketingoe turystyce i rekreacji [zajęcia terenoe] menedżer turystyki 1 planoanie marketingoe turystyce i rekreacji [ćiczenia] menedżer turystyki 1 podstay turystyki [ykład] 1 podstay turystyki [ćiczenia] 1 szkolenie BHP [ykład] 1 szkolenie biblioteczne [ykład] 1 techniki informatyczne [laboratorium] 1 techniki informatyczne [ykład] 1 urządzenia i infrastruktura sportoa organizacji eventó [ćiczenia] zarządzanie eventami sportoymi i turystycznymi 1 arsztaty żyienioe [ćiczenia] zarządzanie eventami sportoymi i turystycznymi 1 Razem semestr

12 Rok Sem Przedmiot Specjalność, specjalizacja E Z Z 1 2 gry i zabay ruchoe [ćiczenia] animator rekreacji ruchoej i ekoturystyki 1 gry miejskie [zajęcia terenoe] animator rekreacji ruchoej i ekoturystyki 1 hotelarsto [ykład] 1 hotelarsto [zajęcia terenoe] 1 hotelarsto [ćiczenia] 1 krajoznasto [ykład] 1 krajoznasto [zajęcia terenoe] 1 kształtoanie środoiska i ochrona przyrody [ykład] 1 kształtoanie środoiska i ochrona przyrody [ćiczenia] 1 negocjacje [ćiczenia] menedżer turystyki 1 organizacja imprez sportoych [ykład] zarządzanie eventami sportoymi i turystycznymi 1 organizacja imprez sportoych [ćiczenia] zarządzanie eventami sportoymi i turystycznymi 1 park gier [zajęcia terenoe] animator rekreacji ruchoej i ekoturystyki 1 podstay rekreacji [ykład] 1 podstay rekreacji [ćiczenia] 1 profilaktyka urazoych uszkodzeń narządu ruchu turystyce i rekreacji [ćiczenia] zarządzanie eventami sportoymi i turystycznymi 1 płyanie rekreacyjne [ykład] animator rekreacji ruchoej i ekoturystyki 1 płyanie rekreacyjne [zajęcia terenoe] animator rekreacji ruchoej i ekoturystyki 1 płyanie zdrootne [ykład] animator rekreacji ruchoej i ekoturystyki 1 płyanie zdrootne [zajęcia terenoe] animator rekreacji ruchoej i ekoturystyki 1 trening zdrootny rekreacji [ykład] animator rekreacji ruchoej i ekoturystyki 1 trening zdrootny rekreacji [ćiczenia] animator rekreacji ruchoej i ekoturystyki 1 turystyka a środoisko [ćiczenia] menedżer turystyki 1 zarządzanie [ykład] 1 zarządzanie [ćiczenia] 1 Razem semestr Razem rok analiza działalności gospodarczej eventach [ykład] zarządzanie eventami sportoymi i turystycznymi 1 analiza działalności gospodarczej eventach [ćiczenia] zarządzanie eventami sportoymi i turystycznymi 1 ekonomika turystyki i rekreacji [ykład] 1 ekonomika turystyki i rekreacji [ćiczenia] 1 funkcjonoanie przedsiębiorst turystycznych [ykład] menedżer turystyki 1

13 Rok Sem Przedmiot Specjalność, specjalizacja E Z Z 2 3 funkcjonoanie przedsiębiorst turystycznych [ćiczenia] menedżer turystyki 1 geografia turystyki [ykład] 1 geografia turystyki [zajęcia terenoe] 1 geografia turystyki [ćiczenia] 1 group recreational games [zajęcia terenoe] animator rekreacji ruchoej i ekoturystyki 1 gry i zabay ruchoe [ćiczenia] animator rekreacji ruchoej i ekoturystyki 1 język angielski [lektorat] 1 język francuski [lektorat] 1 język hiszpański [lektorat] 1 język niemiecki [lektorat] 1 język rosyjski [lektorat] 1 kinezyprofilaktyka [ykład] animator rekreacji ruchoej i ekoturystyki 1 kinezyprofilaktyka [ćiczenia] animator rekreacji ruchoej i ekoturystyki 1 lekkoatletyka [zajęcia terenoe] animator rekreacji ruchoej i ekoturystyki 1 nooczesne systemy informatyczne turystyce [laboratorium] menedżer turystyki 1 piersza pomoc przedlekarska [ykład] zarządzanie eventami sportoymi i turystycznymi 1 piersza pomoc przedlekarska [ćiczenia] zarządzanie eventami sportoymi i turystycznymi 1 podstay samoobrony [ćiczenia specjalistyczne] animator rekreacji ruchoej i ekoturystyki 1 popyt i podaż usług turystycznych i sportoych [ykład] zarządzanie eventami sportoymi i turystycznymi 1 popyt i podaż usług turystycznych i sportoych [ćiczenia] zarządzanie eventami sportoymi i turystycznymi 1 psychologia [ykład] 1 socjologia [ykład] 1 transport turystyczny [zajęcia terenoe] menedżer turystyki 1 transport turystyczny [ćiczenia] menedżer turystyki 1 ychoanie fizyczne [ćiczenia] 1 zespołoe gry rekreacyjne [zajęcia terenoe] animator rekreacji ruchoej i ekoturystyki 1 Razem semestr analiza działalności gospodarczej przedsiębiorst turystycznych [ykład] menedżer turystyki 1 analiza działalności gospodarczej przedsiębiorst turystycznych [ćiczenia] menedżer turystyki 1 etyka [ykład] 1 filozofia [ykład] 1 fizjologia człoieka [laboratorium] 1

14 Rok Sem Przedmiot Specjalność, specjalizacja E Z Z 2 4 fizjologia człoieka [ykład] 1 gry miejskie [zajęcia terenoe] zarządzanie eventami sportoymi i turystycznymi 1 język angielski [lektorat] 1 język francuski [lektorat] 1 język hiszpański [lektorat] 1 język niemiecki [lektorat] 1 język rosyjski [lektorat] 1 nooczesne systemy informatyczne turystyce [laboratorium] menedżer turystyki 1 obsługa ruchu turystycznego [ykład] 1 obsługa ruchu turystycznego [zajęcia terenoe] 1 obsługa ruchu turystycznego [ćiczenia] 1 obóz letni [obóz] animator rekreacji ruchoej i ekoturystyki 1 obóz letni [ykład] animator rekreacji ruchoej i ekoturystyki 1 ochrona łasności intelektualnej [ykład] 1 organizacja eventó turystycznych i rekreacyjnych [ykład] zarządzanie eventami sportoymi i turystycznymi 1 organizacja eventó turystycznych i rekreacyjnych [ćiczenia] zarządzanie eventami sportoymi i turystycznymi 1 organizacja imprez rekreacyjnych [ykład] animator rekreacji ruchoej i ekoturystyki 1 organizacja imprez rekreacyjnych [ćiczenia] animator rekreacji ruchoej i ekoturystyki 1 podmioty pośrednicta i organizacji turystyce [zajęcia terenoe] menedżer turystyki 1 podmioty pośrednicta i organizacji turystyce [ćiczenia] menedżer turystyki 1 proseminarium [ćiczenia] animator rekreacji ruchoej i ekoturystyki 1 przedmiot do yboru 1 [ykład] menedżer turystyki 1 przedmioty do yboru [ykład] menedżer turystyki 1 seminarium licencjackie [seminarium] menedżer turystyki 1 zarządzanie eventami sportoymi i turystycznymi 1 survivaloe formy turystyki i rekreacji [zajęcia terenoe] zarządzanie eventami sportoymi i turystycznymi 1 ćiczenia terenoe - profil rozszerzony [zajęcia terenoe] animator rekreacji ruchoej i ekoturystyki 1 ćiczenia terenoe [zajęcia terenoe] animator rekreacji ruchoej i ekoturystyki 1 Razem semestr Razem rok

15 Rok Sem Przedmiot Specjalność, specjalizacja E Z Z 3 5 animacja eventó [zajęcia terenoe] zarządzanie eventami sportoymi i turystycznymi 1 ekonomia menadżerska [ykład] menedżer turystyki 1 ekonomia menadżerska [ćiczenia] menedżer turystyki 1 ekoturystyka [ykład] animator rekreacji ruchoej i ekoturystyki 1 ekoturystyka [ćiczenia] animator rekreacji ruchoej i ekoturystyki 1 elektroniczne narzędzia zarządzania eventami [laboratorium] zarządzanie eventami sportoymi i turystycznymi 1 elementy protokołu dyplomatycznego zarządzaniu eventami [ćiczenia] zarządzanie eventami sportoymi i turystycznymi 1 event's animation [zajęcia terenoe] zarządzanie eventami sportoymi i turystycznymi 1 historia architektury i sztuki [ykład] 1 historia architektury i sztuki [ćiczenia] 1 język angielski [lektorat] 1 język francuski [lektorat] 1 język hiszpański [lektorat] 1 język niemiecki [lektorat] 1 język rosyjski [lektorat] 1 metody statystyczne turystyce i rekreacji [ćiczenia] animator rekreacji ruchoej i ekoturystyki 1 metodyka pracy animatora rekreacji [ykład] animator rekreacji ruchoej i ekoturystyki 1 metodyka pracy animatora rekreacji [ćiczenia] animator rekreacji ruchoej i ekoturystyki 1 metodyka pracy event menagera [ykład] zarządzanie eventami sportoymi i turystycznymi 1 metodyka pracy event menagera [ćiczenia] zarządzanie eventami sportoymi i turystycznymi 1 partnersto i przyództo turystyce i rekreacji [ykład] menedżer turystyki 1 praktyki zaodoe [praktyka] 1 prao [ykład] 1 prao [ćiczenia] 1 programoanie i ocena inestycji turystyce [ykład] menedżer turystyki 1 programoanie i ocena inestycji turystyce [ćiczenia] menedżer turystyki 1 przedmiot do yboru języku angielskim [ykład] przedmiot do yboru języku niemieckim [ykład] seminarium licencjackie [seminarium] menedżer turystyki 1 zarządzanie eventami sportoymi i turystycznymi 1 menedżer turystyki 1 zarządzanie eventami sportoymi i turystycznymi 1 animator rekreacji ruchoej i ekoturystyki 1 menedżer turystyki 1

16 Rok Sem Przedmiot Specjalność, specjalizacja E Z Z 3 5 seminarium licencjackie [seminarium] zarządzanie eventami sportoymi i turystycznymi 1 taniec toarzyski [ćiczenia] animator rekreacji ruchoej i ekoturystyki 1 zespołoe gry rekreacyjne [zajęcia terenoe] zarządzanie eventami sportoymi i turystycznymi 1 ćiczenia rytmiczno-taneczne [zajęcia terenoe] animator rekreacji ruchoej i ekoturystyki 1 ćiczenia terenoe - profil rozszerzony [zajęcia terenoe] animator rekreacji ruchoej i ekoturystyki 1 ćiczenia terenoe [zajęcia terenoe] animator rekreacji ruchoej i ekoturystyki 1 Razem semestr analiza działalności gospodarczej przedsiębiorst turystycznych [ykład] animator rekreacji ruchoej i ekoturystyki 1 analiza działalności gospodarczej przedsiębiorst turystycznych [ćiczenia] animator rekreacji ruchoej i ekoturystyki 1 autoprezentacja zaodzie event plannera [konersatorium] zarządzanie eventami sportoymi i turystycznymi 1 elektroniczne narzędzia zarządzania eventami [laboratorium] zarządzanie eventami sportoymi i turystycznymi 1 fitness [zajęcia terenoe] animator rekreacji ruchoej i ekoturystyki 1 kadry turystyce i rekreacji [ykład] menedżer turystyki 1 kadry turystyce i rekreacji [zajęcia terenoe] menedżer turystyki 1 kadry turystyce i rekreacji [ćiczenia] menedżer turystyki 1 kieroanie zespołami [ćiczenia] menedżer turystyki 1 komercjalizacja eventó sportoo-turystycznych [ykład] zarządzanie eventami sportoymi i turystycznymi 1 komercjalizacja eventó sportoo-turystycznych [ćiczenia] zarządzanie eventami sportoymi i turystycznymi 1 kształtoanie kadr dla potrzeb organizacji eventó [ykład] zarządzanie eventami sportoymi i turystycznymi 1 kształtoanie kadr dla potrzeb organizacji eventó [ćiczenia] zarządzanie eventami sportoymi i turystycznymi 1 metody statystyczne turystyce i rekreacji [ćiczenia] menedżer turystyki 1 miasto jako organizator eventó [ykład] zarządzanie eventami sportoymi i turystycznymi 1 niekonencjonalne formy turystyki i rekreacji [zajęcia terenoe] zarządzanie eventami sportoymi i turystycznymi 1 nooczesne formy ruchoe [zajęcia terenoe] animator rekreacji ruchoej i ekoturystyki 1 podstay dietetyki [ykład] animator rekreacji ruchoej i ekoturystyki 1 podstay dietetyki [ćiczenia] animator rekreacji ruchoej i ekoturystyki 1 podstay treningu funkcjonalnego [zajęcia terenoe] animator rekreacji ruchoej i ekoturystyki 1 prao turystyce [ykład] menedżer turystyki 1 przedmiot do yboru języku angielskim [ykład] przedmiot do yboru języku niemieckim [ykład] menedżer turystyki 1 zarządzanie eventami sportoymi i turystycznymi 1 menedżer turystyki 1 zarządzanie eventami sportoymi i turystycznymi 1

17 Rok Sem Przedmiot Specjalność, specjalizacja E Z Z 3 6 rekreacja ruchoa osób niepełnospranych [ykład] animator rekreacji ruchoej i ekoturystyki 1 rekreacja ruchoa osób niepełnospranych [ćiczenia] animator rekreacji ruchoej i ekoturystyki 1 rekreacja ruchoa osób starszych [ykład] animator rekreacji ruchoej i ekoturystyki 1 rekreacja ruchoa osób starszych [ćiczenia] animator rekreacji ruchoej i ekoturystyki 1 rekreacja ruchoa terenie [zajęcia terenoe] animator rekreacji ruchoej i ekoturystyki 1 animator rekreacji ruchoej i ekoturystyki 1 seminarium licencjackie [seminarium] menedżer turystyki 1 zarządzanie eventami sportoymi i turystycznymi 1 strategie rozoju turystyki na poziomie regionalnym i lokalnym [ykład] menedżer turystyki 1 strategie rozoju turystyki na poziomie regionalnym i lokalnym [zajęcia terenoe] menedżer turystyki 1 strategie rozoju turystyki na poziomie regionalnym i lokalnym [ćiczenia] menedżer turystyki 1 teambuilding [ćiczenia] zarządzanie eventami sportoymi i turystycznymi 1 zarządzanie strategiczne [ykład] menedżer turystyki 1 zarządzanie strategiczne [ćiczenia] menedżer turystyki 1 zierzęta rekreacji ruchoej [ykład] animator rekreacji ruchoej i ekoturystyki 1 zierzęta rekreacji ruchoej [ćiczenia] animator rekreacji ruchoej i ekoturystyki 1 zierzęta terapii i profilaktyce zdrootnej [ykład] animator rekreacji ruchoej i ekoturystyki 1 zierzęta terapii i profilaktyce zdrootnej [ćiczenia] animator rekreacji ruchoej i ekoturystyki 1 Razem semestr Razem rok

18 bjaśnienia: E egzamin zo zaliczenie z oceną z zaliczenie * inne formy zajęć ykłady lk lektoraty ć ćiczenia k konersatoria lb laboratoria p praconia dyplomoa s seminarium dyplomoe ćs ćiczenia specjalistyczne zt zajęcia terenoe o obóz pk punkty ECTS Stat.przedm. status przedmiotu /F oboiązkoy/fakultatyny SN standardy nauczycielskie (ypełnić tylko dla kierunkó kształcących nauczycieli pisując "N" rubryce) SN-PR liczba godzin praktyk (ypełnić tylko dla kierunkó kształcących nauczycieli pisując "N" rubryce) GR Grupa /M administracyjna/ modułoa podpis kieronika jednostki podpis dziekana

Stat. SN- PR. dm. Razem. 2 język niemiecki Blok [18/1/2 ECTS] 3 język rosyjski Blok [18/1/2 ECTS] 4 socjologia czasu wolnego A O

Stat. SN- PR. dm. Razem. 2 język niemiecki Blok [18/1/2 ECTS] 3 język rosyjski Blok [18/1/2 ECTS] 4 socjologia czasu wolnego A O Wydział Kultury Fizycznej i Promocji Zdroia Wydział/Instytut/Katedra WKFiPZ+[WZiEU]-TiR-P-II-N-18/19Z WKFiPZ+[WZiEU]-TiR-P-II-N-18/19Z-ZPTiR PLAN STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA STUDIA NIESTACJONARNE Profil kształcenia

Bardziej szczegółowo

WKFiPZ-ZP-P-II-S-17/18Z

WKFiPZ-ZP-P-II-S-17/18Z Wydział Kultury Fizycznej i Promocji Zdroia Wydział/Instytut/Katedra PLAN STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA STUDIA STACJONARNE Profil kształcenia : praktyczny kierunek: zdroie publiczne WKFiPZ-ZP-P-II-S-17/18Z

Bardziej szczegółowo

Zatwierdzony Uchwałą Rady Wydziału Filologicznego nr 109/2016 z dnia r. Obowiązuje dla cyklu od roku akademickiego 2017/2018

Zatwierdzony Uchwałą Rady Wydziału Filologicznego nr 109/2016 z dnia r. Obowiązuje dla cyklu od roku akademickiego 2017/2018 Wydział ilologiczny Wydział/Instytut/Katedra W-/Ish--I-S-17/18Z W-/Ish--I-S-17/18Z-KT W-/Ish--I-S-17/18Z-JTH PLN STUDIÓW PIERWSZEG STPNI STUDI STCJNRNE Profil kształcenia : ogólnoakademicki kierunek: filologia

Bardziej szczegółowo

WF-F/Ish-O-I-N-15/16Z WF-F/Ish-O-I-N-15/16Z-KT WF-F/Ish-O-I-N-15/16Z-JwTH

WF-F/Ish-O-I-N-15/16Z WF-F/Ish-O-I-N-15/16Z-KT WF-F/Ish-O-I-N-15/16Z-JwTH Wydział ilologiczny Wydział/Instytut/Katedra W-/Ish--I-N-/1Z W-/Ish--I-N-/1Z-KT W-/Ish--I-N-/1Z-JTH PLN STUDIÓW PIERWSZEG STPNI STUDI NIESTCJNRNE Profil kształcenia : ogólnoakademicki kierunek: filologia

Bardziej szczegółowo

specjalność: brak specjalizacja: brak

specjalność: brak specjalizacja: brak Wydział Humanistyczny Wydział/Instytut/Katedra WH-AK-P-I-S-16/17Z PLAN STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA STUDIA STACJONARNE Profil kształcenia : praktyczny kierunek: animacja kultury specjalność: brak specjalizacja:

Bardziej szczegółowo

STUDIA NIESTACJONARNE Profil kształcenia : ogólnoakademicki

STUDIA NIESTACJONARNE Profil kształcenia : ogólnoakademicki Wydział ilologiczny Wydział/Instytut/Katedra W-/sN--I-N-16/17Z W-/sN--I-N-16/17Z-T W-/sN--I-N-16/17Z-JNKiB PLN STUDIÓW PIERWSZEG STPNI STUDI NIESTCJNRNE Profil kształcenia : ogólnoakademicki kierunek:

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONA WERSJA WYDRUKU

SKRÓCONA WERSJA WYDRUKU Wydział Filologiczny Wydział/Instytut/Katedra SKRÓCN WERSJ WYDRUKU WF-F/FRosyj.zDJ--I-S-16/17Z -PNDJ-j.chiń. WF-F/FRosyj.zDJ--I-S-16/17Z-PNDJ-j.nor. WF-F/FRosyj.zDJ--I-S-16/17Z PLN STUDIÓW PIERWSZEG STPNI

Bardziej szczegółowo

WF-F/sN-O-I-S-17/18Z WF-F/sN-O-I-S-17/18Z-T WF-F/sN-O-I-S-17/18Z-JNwKiB

WF-F/sN-O-I-S-17/18Z WF-F/sN-O-I-S-17/18Z-T WF-F/sN-O-I-S-17/18Z-JNwKiB Wydział ilologiczny Wydział/Instytut/Katedra W-/sN--I-S-17/18Z W-/sN--I-S-17/18Z-T W-/sN--I-S-17/18Z-JNKiB PLN STUDIÓW PIERWSZEG STPNI STUDI STCJNRNE Profil kształcenia : ogólnoakademicki kierunek: filologia

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONA WERSJA WYDRUKU

SKRÓCONA WERSJA WYDRUKU Wydział Humanistyczny Wydział/Instytut/Katedra SKRÓCONA WERSJA WYDRUKU WH-Pe-O-I-S-16/17Z WH-Pe-O-I-S-16/17Z-POiR PLAN STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA STUDIA STACJONARNE Profil kształcenia : ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONA WERSJA WYDRUKU

SKRÓCONA WERSJA WYDRUKU Wydział ilologiczny Wydział/Instytut/Katedra SKRÓCN WERSJ WYDRUKU W-/sN--I-S-16/17Z W-/sN--I-S-16/17Z -T W-/sN--I-S-16/17Z - JNKiB PLN STUDIÓW PIERWSZEG STPNI STUDI STCJNRNE Profil kształcenia : ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

Projekt planu studiów

Projekt planu studiów Wydział Humanistyczny Wydział/Instytut/Katedra Projekt planu studió WH-Pe-P-II-S-17/18Z WH-Pe-P-II-S-17/18Z-PWiP PLAN STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA STUDIA STACJONARNE Profil kształcenia : praktyczny kierunek:

Bardziej szczegółowo

Projekt planu studiów

Projekt planu studiów Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Wydział/Instytut/Katedra PLAN STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA STUDIA NIESTACJONARNE Profil kształcenia : ogólnoakademicki Projekt planu studió kierunek: ekonomia specjalność:

Bardziej szczegółowo

Zatwierdzony Uchwałą Rady Wydziału Filologicznego nr 109/2016 z dnia r. Obowiązuje dla cyklu od roku akademickiego 2016/2017

Zatwierdzony Uchwałą Rady Wydziału Filologicznego nr 109/2016 z dnia r. Obowiązuje dla cyklu od roku akademickiego 2016/2017 Wydział ilologiczny Wydział/Instytut/Katedra W-/Ish-O-I-S-16/17Z W-/Ish-O-I-S-16/17Z-KT W-/Ish-O-I-S-16/17Z-JTH PLAN STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA STUDIA STACJONARNE Profil kształcenia : ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

Projekt planu studiów

Projekt planu studiów Wydział Humanistyczny Wydział/Instytut/Katedra Projekt planu studió WH-PSoc-P-I-N-18/19Z PLAN STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA STUDIA NIESTACJONARNE Profil kształcenia : praktyczny kierunek: praca socjalna specjalność:

Bardziej szczegółowo

Projekt planu studiów

Projekt planu studiów Wydział Humanistyczny Wydział/Instytut/Katedra Projekt planu studió WH-Pe-P-II-N-17/18Z WH-Pe-P-II-N-17/18Z-PWiP PLAN STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA STUDIA NIESTACJONARNE Profil kształcenia : praktyczny kierunek:

Bardziej szczegółowo

Zatwierdzony Uchwałą Rady Wydziału Filologicznego nr 129/2016 z dnia 22 września 2016 r. Godziny zajęć, w tym: Inne formy zajęć. dm.

Zatwierdzony Uchwałą Rady Wydziału Filologicznego nr 129/2016 z dnia 22 września 2016 r. Godziny zajęć, w tym: Inne formy zajęć. dm. Wydział ilologiczny Wydział/Instytut/Katedra W-/G-O-I-N-17/18Z W-/G-O-I-N-17/18Z-KT W-/G-O-I-N-17/18Z-JNGiB PLAN STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA STUDIA NIESTACJONARNE Profil kształcenia : ogólnoakademicki kierunek:

Bardziej szczegółowo

Projekt planu studiów. WH-Pe-P-I-N-18/19Z

Projekt planu studiów. WH-Pe-P-I-N-18/19Z Projekt planu studió Wydział Humanistyczny Wydział/Instytut/Katedra WH-Pe-P-I--18/19Z WH-Pe-P-I--18/19Z-EEiI WH-Pe-P-I--18/19Z-PWiP PL STUDIÓW PIERWSZEG STPI STUDI IESTCJRE Profil kształcenia : praktyczny

Bardziej szczegółowo

WF-F/Ish-O-I-S-16/17Z WF-F/Ish-O-I-S-16/17Z-KT WF-F/Ish-O-I-S-16/17Z-JwTH

WF-F/Ish-O-I-S-16/17Z WF-F/Ish-O-I-S-16/17Z-KT WF-F/Ish-O-I-S-16/17Z-JwTH Wydział ilologiczny Wydział/Instytut/Katedra W-/Ish-O-I-S-16/17Z W-/Ish-O-I-S-16/17Z-KT W-/Ish-O-I-S-16/17Z-JTH PLAN STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA STUDIA STACJONARNE Profil kształcenia : ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

Projekt planu studiów

Projekt planu studiów Wydział Humanistyczny Wydział/Instytut/Katedra Projekt planu studió WH-Pe-P-II-N-18/19Z WH-Pe-P-II-N-18/19Z-PWiP PLAN STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA STUDIA NIESTACJONARNE Profil kształcenia : praktyczny kierunek:

Bardziej szczegółowo

Projekt planu studiów

Projekt planu studiów Wydział Matematyczno-Fizyczny Wydział/Instytut/Katedra Projekt planu studió WMF-M-O-I-N-16/17Z WMF-M-O-I-N-16/17Z-N WMF-M-O-I-N-16/17Z-ZM PLAN STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA STUDIA NIESTACJONARNE Profil kształcenia

Bardziej szczegółowo

Projekt planu studiów

Projekt planu studiów Wydział Humanistyczny Wydział/Instytut/Katedra Projekt planu studió WH-PSoc-P-I-S-18/19Z PLAN STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA STUDIA STACJONARNE Profil kształcenia : praktyczny kierunek: praca socjalna specjalność:

Bardziej szczegółowo

Plan studiów. specjalność: brak specjalizacja: brak

Plan studiów. specjalność: brak specjalizacja: brak Wydział Filologiczny Wydział/Instytut/Katedra Plan studió WF-F/PR-PzDJO-O-II-S-18/19Z PLAN STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA STUDIA STACJONARNE Profil kształcenia : ogólnoakademicki kierunek: filologia - specjalność:

Bardziej szczegółowo

Projekt planu studiów

Projekt planu studiów Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Wydział/Instytut/Katedra PLAN STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA STUDIA NIESTACJONARNE Profil kształcenia : ogólnoakademicki Projekt planu studió kierunek: ekonomia specjalność:

Bardziej szczegółowo

WH-Pe-P-I-S-17/18Z. specjalność: pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna edukacja elementarna i integracyjna specjalizacja: brak

WH-Pe-P-I-S-17/18Z. specjalność: pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna edukacja elementarna i integracyjna specjalizacja: brak Wydział Humanistyczny Wydział/Instytut/Katedra WH-Pe-P-I-S-17/18Z WH-Pe-P-I-S-17/18Z-EEiI WH-Pe-P-I-S-17/18Z-PWiP PL STUDIÓW PIERWSZEG STPI STUDI STCJRE Profil kształcenia : praktyczny kierunek: pedagogika

Bardziej szczegółowo

Projekt planu studiów. WH-Pe-P-I-S-17/18Z

Projekt planu studiów. WH-Pe-P-I-S-17/18Z Projekt planu studió Wydział Humanistyczny Wydział/Instytut/Katedra WH-Pe-P-I-S-17/18Z WH-Pe-P-I-S-17/18Z-EEiI WH-Pe-P-I-S-17/18Z-PWiP PL STUDIÓW PIERWSZEG STPI STUDI STCJRE Profil kształcenia : praktyczny

Bardziej szczegółowo

WZiEU+WKFiPZ-TiR-O-I-S-16/17Z. specjalność: menedżer turystyki animator rekreacji ruchowej i ekoturystyki specjalizacja: brak

WZiEU+WKFiPZ-TiR-O-I-S-16/17Z. specjalność: menedżer turystyki animator rekreacji ruchowej i ekoturystyki specjalizacja: brak Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług, Wydział Kultury Fizycznej i Promocji Zdroia Wydział/Instytut/Katedra WZiEU+WKFiPZ-TiR-O-I-S-16/17Z WZiEU+WKFiPZ-TiR-O-I-S-16/17Z-ARRiE WZiEU+WKFiPZ-TiR-O-I-S-16/17Z-MT

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje od roku akademickiego 2016/2017 zatwierdzony Uchwałą Rady Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania nr 260/06/2016 z dnia 16 czerwca 2016

Obowiązuje od roku akademickiego 2016/2017 zatwierdzony Uchwałą Rady Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania nr 260/06/2016 z dnia 16 czerwca 2016 Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Wydział/Instytut/Katedra PLAN STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA STUDIA STACJONARNE Profil kształcenia : praktyczny kierunek: przedsiębiorczość i inestycje specjalność:

Bardziej szczegółowo

specjalność: sektor publiczny sektor prywatny specjalizacja: brak

specjalność: sektor publiczny sektor prywatny specjalizacja: brak Wydział Praa i Administracji Wydział/Instytut/Katedra WPiA+WNEiZ-EP-O-I-S-17/18Z WPiA+WNEiZ-EP-O-I-S-17/18Z-SPr WPiA+WNEiZ-EP-O-I-S-17/18Z-SPu PLAN STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA STUDIA STACJONARNE Profil

Bardziej szczegółowo

WZiEU-L-O-I-S-17/18Z. STUDIA STACJONARNE Profil kształcenia : ogólnoakademicki

WZiEU-L-O-I-S-17/18Z. STUDIA STACJONARNE Profil kształcenia : ogólnoakademicki Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług Wydział/Instytut/Katedra PLN STUDIÓW PIERWSZEG STPNI STUDI STCJNRNE Profil kształcenia : ogólnoakademicki WZiEU-L--I-S-17/18Z WZiEU-L--I-S-17/18Z-LB WZiEU-L--I-S-17/18Z-MUL

Bardziej szczegółowo

specjalność: sektor publiczny, sektor prywatny STUDIA STACJONARNE

specjalność: sektor publiczny, sektor prywatny STUDIA STACJONARNE Wydział Praa i Administracji Wydział/Instytut/Katedra PLAN STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA STUDIA STACJONARNE Profil kształcenia : ogólnoakademicki kierunek: ekonomiczno-prany specjalność: sektor publiczny,

Bardziej szczegółowo

specjalność: brak specjalizacja: brak

specjalność: brak specjalizacja: brak Wydział Biologii Wydział/Instytut/Katedra WB-OiIŚP-O-II-S-18/19Z PLAN STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA STUDIA STACJONARNE Profil kształcenia : ogólnoakademicki kierunek: ochrona i inżynieria środoiska przyrodniczego

Bardziej szczegółowo

WNEiZ-FiR-O-I-N-17/18Z [ID 12374]

WNEiZ-FiR-O-I-N-17/18Z [ID 12374] Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Wydział/Instytut/Katedra PLAN STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA STUDIA NIESTACJONARNE Profil kształcenia : ogólnoakademicki kierunek: finanse i rachunkoość specjalność:

Bardziej szczegółowo

Projekt planu studiów

Projekt planu studiów Wydział Humanistyczny Wydział/Instytut/Katedra Projekt planu studió WH-PSpe-P-I-S-17/18Z WH-PSpe-P-I-S-17/18Z-EiRziPWE WH-PSpe-P-I-S-17/18Z-LSiPWE PL STUDIÓW PIERWSZEG STPI STUDI STCJRE Profil kształcenia

Bardziej szczegółowo

STUDIA STACJONARNE Profil kształcenia : ogólnoakademicki

STUDIA STACJONARNE Profil kształcenia : ogólnoakademicki Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Wydział/Instytut/Katedra PLAN STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA STUDIA STACJONARNE Profil kształcenia : ogólnoakademicki kierunek: finanse i rachunkoość specjalność: rachunkoość

Bardziej szczegółowo

STUDIA NIESTACJONARNE Profil kształcenia : ogólnoakademicki

STUDIA NIESTACJONARNE Profil kształcenia : ogólnoakademicki Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Wydział/Instytut/Katedra PLAN STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA STUDIA NIESTACJONARNE Profil kształcenia : ogólnoakademicki kierunek: finanse i rachunkoość specjalność:

Bardziej szczegółowo

Projekt planu studiów

Projekt planu studiów Wydział Humanistyczny Wydział/Instytut/Katedra PLN STUDIÓW DRUGIEG STPNI STUDI STCJNRNE Profil kształcenia : ogólnoakademicki Projekt planu studió kierunek: pedagogika specjalna specjalność: czesne spomaganie

Bardziej szczegółowo

Godziny zajęć, w tym: Inne formy zajęć. dm. Razem. lk ć k lb p s ćs. 5 informacja naukowa A O wychowanie fizyczne Blok [30/1/0 ECTS]

Godziny zajęć, w tym: Inne formy zajęć. dm. Razem. lk ć k lb p s ćs. 5 informacja naukowa A O wychowanie fizyczne Blok [30/1/0 ECTS] Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Wydział/Instytut/Katedra WNEiZ-IB--I-S-18/19Z WNEiZ-IB--I-S-18/19Z-IiMSB WNEiZ-IB--I-S-18/19Z-PB PLN STUDIÓW PIERWSZEG STPNI STUDI STCJNRNE Profil kształcenia :

Bardziej szczegółowo

Stat. SN- PR. dm. Razem. 2 rachunkowość zarządcza A O funkcjonowanie współczesnej gospodarki A O

Stat. SN- PR. dm. Razem. 2 rachunkowość zarządcza A O funkcjonowanie współczesnej gospodarki A O Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Wydział/Instytut/Katedra PLAN STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA STUDIA NIESTACJONARNE Profil kształcenia : ogólnoakademicki kierunek: informatyka i ekonometria specjalność:

Bardziej szczegółowo

Projekt planu studiów

Projekt planu studiów Wydział Humanistyczny Wydział/Instytut/Katedra Projekt planu studió WH-S-O-II-S-18/19Z WH-S-O-II-S-18/19Z-BS(p,k,r) WH-S-O-II-S-18/19Z-KiDR WH-S-O-II-S-18/19Z-SOiZ PLAN STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA STUDIA

Bardziej szczegółowo

STUDIA STACJONARNE Profil kształcenia : ogólnoakademicki

STUDIA STACJONARNE Profil kształcenia : ogólnoakademicki Wydział ilologiczny Wydział/Instytut/Katedra PLN STUDIÓW PIERWSZEG STPNI STUDI STCJNRNE Profil kształcenia : ogólnoakademicki kierunek: filologia - specjalność: skandynaistyka - studia noreskie specjalność:

Bardziej szczegółowo

specjalność: brak specjalizacja: brak

specjalność: brak specjalizacja: brak Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Wydział/Instytut/Katedra WNEiZ-P--II-S-16/17Z PLN STUDIÓW DRUGIEG STPNI STUDI STCJNRNE Profil kształcenia : ogólnoakademicki kierunek: Public anagement specjalność:

Bardziej szczegółowo

Projekt planu studiów

Projekt planu studiów Wydział Matematyczno-Fizyczny Wydział/Instytut/Katedra PLAN STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA STUDIA STACJONARNE Profil kształcenia : ogólnoakademicki WMF-M-O-I-S-16/17Z WMF-M-O-I-S-16/17Z-MAPG WMF-M-O-I-S-16/17Z-N

Bardziej szczegółowo

WH-BN-O-II-N-17/18Z. STUDIA NIESTACJONARNE Profil kształcenia : ogólnoakademicki

WH-BN-O-II-N-17/18Z. STUDIA NIESTACJONARNE Profil kształcenia : ogólnoakademicki Wydział Humanistyczny Wydział/Instytut/Katedra PLN STUDIÓW DRUGIEG STPNI STUDI NIESTCJNRNE Profil kształcenia : ogólnoakademicki kierunek: bezpieczeństo narodoe WH-BN--II-N-17/18Z WH-BN--II-N-17/18Z-BSE

Bardziej szczegółowo

Stat. SN- PR. dm. Razem. 5 język rosyjski Blok [24/1/2 ECTS] 3 język hiszpański Blok [24/1/2 ECTS] 4 język niemiecki Blok [24/1/2 ECTS]

Stat. SN- PR. dm. Razem. 5 język rosyjski Blok [24/1/2 ECTS] 3 język hiszpański Blok [24/1/2 ECTS] 4 język niemiecki Blok [24/1/2 ECTS] Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Wydział/Instytut/Katedra PLAN STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA STUDIA NIESTACJONARNE Profil kształcenia : ogólnoakademicki kierunek: zarządzanie specjalność: zarządzanie

Bardziej szczegółowo

specjalność: analizy gospodarcze ekonomia menedżerska specjalizacja: brak

specjalność: analizy gospodarcze ekonomia menedżerska specjalizacja: brak Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Wydział/Instytut/Katedra WNEiZ-E-O-I-S-17/18Z WNEiZ-E-O-I-S-17/18Z-AG WNEiZ-E-O-I-S-17/18Z-EM PLAN STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA STUDIA STACJONARNE Profil kształcenia

Bardziej szczegółowo

Stat. SN- PR. dm. Razem. 2 rachunkowość zarządcza A O funkcjonowanie współczesnej gospodarki A O

Stat. SN- PR. dm. Razem. 2 rachunkowość zarządcza A O funkcjonowanie współczesnej gospodarki A O Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Wydział/Instytut/Katedra PLAN STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA STUDIA STACJONARNE Profil kształcenia : ogólnoakademicki kierunek: informatyka i ekonometria specjalność:

Bardziej szczegółowo

Stat. SN- PR. dm. Razem. 2 język angielski Blok [30/1/2 ECTS] 2 rachunkowość zarządcza A O

Stat. SN- PR. dm. Razem. 2 język angielski Blok [30/1/2 ECTS] 2 rachunkowość zarządcza A O Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Wydział/Instytut/Katedra PLAN STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA STUDIA STACJONARNE Profil kształcenia : ogólnoakademicki kierunek: informatyka i ekonometria specjalność:

Bardziej szczegółowo

Stat. SN- PR. dm. Razem. 1 dodatkowe zajęcia z wychowania fizycznego M F język rosyjski Blok [30/1/2 ECTS]

Stat. SN- PR. dm. Razem. 1 dodatkowe zajęcia z wychowania fizycznego M F język rosyjski Blok [30/1/2 ECTS] Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Wydział/Instytut/Katedra PLAN STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA STUDIA STACJONARNE Profil kształcenia : ogólnoakademicki kierunek: zarządzanie specjalność: zarządzanie kapitałem

Bardziej szczegółowo

Stat. SN- PR. dm. Razem. 5 metodologia pracy naukowej A O język francuski Blok [18/1/2 ECTS] 8 język hiszpański Blok [18/1/2 ECTS]

Stat. SN- PR. dm. Razem. 5 metodologia pracy naukowej A O język francuski Blok [18/1/2 ECTS] 8 język hiszpański Blok [18/1/2 ECTS] Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Wydział/Instytut/Katedra PLAN STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA kierunek: finanse i rachunkoość WNEiZ-FiR-O-II-N-6/7Z WNEiZ-FiR-O-II-N-6/7Z-BiRF WNEiZ-FiR-O-II-N-6/7Z-DFK

Bardziej szczegółowo

WH-BN-O-II-S-17/18Z. STUDIA STACJONARNE Profil kształcenia : ogólnoakademicki

WH-BN-O-II-S-17/18Z. STUDIA STACJONARNE Profil kształcenia : ogólnoakademicki Wydział Humanistyczny Wydział/Instytut/Katedra PLN STUDIÓW DRUGIEG STPNI STUDI STCJNRNE Profil kształcenia : ogólnoakademicki kierunek: bezpieczeństo narodoe WH-BN--II-S-17/18Z WH-BN--II-S-17/18Z-BSE WH-BN--II-S-17/18Z-ZBP

Bardziej szczegółowo

Projekt planu studiów

Projekt planu studiów Wydział Teologiczny Wydział/Instytut/Katedra PLAN STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA STUDIA STACJONARNE Profil kształcenia : ogólnoakademicki Projekt planu studió kierunek: nauki o rodzinie specjalność: profilaktyka

Bardziej szczegółowo

Projekt planu studiów. WH-NoP-O-I-N-17/18Z

Projekt planu studiów. WH-NoP-O-I-N-17/18Z Projekt planu studió Wydział Humanistyczny Wydział/Instytut/Katedra PLAN STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA STUDIA NIESTACJONARNE Profil kształcenia : ogólnoakademicki WH-NoP-O-I-N-17/18Z WH-NoP-O-I-N-17/18Z-AIPS

Bardziej szczegółowo

WNEiZ-FiR-O-I-S-17/18Z

WNEiZ-FiR-O-I-S-17/18Z Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Wydział/Instytut/Katedra PLAN STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA STUDIA STACJONARNE Profil kształcenia : ogólnoakademicki WNEiZ-FiR-O-I-S-17/18Z WNEiZ-FiR-O-I-S-17/18Z-FSiZ

Bardziej szczegółowo

WNEiZ-FiR-O-I-S-16/17Z

WNEiZ-FiR-O-I-S-16/17Z Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Wydział/Instytut/Katedra PLAN STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA STUDIA STACJONARNE Profil kształcenia : ogólnoakademicki WNEiZ-FiR-O-I-S-16/17Z WNEiZ-FiR-O-I-S-16/17Z-BiZFP

Bardziej szczegółowo

Projekt planu studiów

Projekt planu studiów Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Wydział/Instytut/Katedra PLAN STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA STUDIA NIESTACJONARNE Profil kształcenia : ogólnoakademicki Projekt planu studió kierunek: ekonomia specjalność:

Bardziej szczegółowo

Projekt planu studiów

Projekt planu studiów Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Wydział/Instytut/Katedra PLAN STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA STUDIA NIESTACJONARNE Profil kształcenia : ogólnoakademicki WNEiZ-Z-O-I-N-18/1Z WNEiZ-Z-O-I-N-18/1Z-KM

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONA WERSJA WYDRUKU

SKRÓCONA WERSJA WYDRUKU Wydział Praa i Administracji Wydział/Instytut/Katedra SKRÓCONA WERSJA WYDRUKU PLAN STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA STUDIA STACJONARNE Profil kształcenia : ogólnoakademicki kierunek: Ekonomiczno-prany specjalność:

Bardziej szczegółowo

Projekt planu studiów

Projekt planu studiów Uniersytet Szczeciński Wydział/Instytut/Katedra PLAN STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA STUDIA STACJONARNE Profil kształcenia : ogólnoakademicki Projekt planu studió kierunek: ekonomiczno-prany specjalność: doradzto

Bardziej szczegółowo

Zatwierdzony Uchwałą Rady Wydziału Zarządzania i Ekonomiki Usług nr... z dnia... Stat. SN- PR. dm. Razem. 5 język rosyjski Blok [30/1/2 ECTS] B1

Zatwierdzony Uchwałą Rady Wydziału Zarządzania i Ekonomiki Usług nr... z dnia... Stat. SN- PR. dm. Razem. 5 język rosyjski Blok [30/1/2 ECTS] B1 Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług Wydział/Instytut/Katedra PLAN STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA STUDIA STACJONARNE Profil kształcenia : ogólnoakademicki kierunek: logistyka specjalność: logistyka biznesie

Bardziej szczegółowo

Zatwierdzony Uchwałą Rady Wydziału Zarządzania i Ekonomiki Usług nr... z dnia... Stat. SN- PR. dm. Razem. 5 język rosyjski Blok [18/1/2 ECTS]

Zatwierdzony Uchwałą Rady Wydziału Zarządzania i Ekonomiki Usług nr... z dnia... Stat. SN- PR. dm. Razem. 5 język rosyjski Blok [18/1/2 ECTS] Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług Wydział/Instytut/Katedra PLAN STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA STUDIA NIESTACJONARNE Profil kształcenia : ogólnoakademicki kierunek: logistyka specjalność: logistyka biznesie

Bardziej szczegółowo

WNEiZ-FiR-O-I-S-18/19Z. PLAN STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA STUDIA STACJONARNE Profil kształcenia : ogólnoakademicki

WNEiZ-FiR-O-I-S-18/19Z. PLAN STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA STUDIA STACJONARNE Profil kształcenia : ogólnoakademicki Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Wydział/Instytut/Katedra PLAN STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA STUDIA STACJONARNE Profil kształcenia : ogólnoakademicki WNEiZ-FiR-O-I-S-18/19Z WNEiZ-FiR-O-I-S-18/19Z-DFMSP

Bardziej szczegółowo

specjalność: brak specjalizacja: brak

specjalność: brak specjalizacja: brak Wydział Nauk o Ziemi Wydział/Instytut/Katedra WNoZ-Geogr-O-I-S-16/17Z PLAN STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA STUDIA STACJONARNE Profil kształcenia : ogólnoakademicki kierunek: geografia specjalność: brak specjalizacja:

Bardziej szczegółowo

specjalność: geomonitoring geoinformacja edukacja środowiskowa specjalizacja: brak

specjalność: geomonitoring geoinformacja edukacja środowiskowa specjalizacja: brak Wydział Nauk o Ziemi Wydział/Instytut/Katedra WNoZ-Geogr-O-I-S-17/18Z WNoZ-Geogr-O-I-S-17/18Z-EŚ WNoZ-Geogr-O-I-S-17/18Z-Geoin WNoZ-Geogr-O-I-S-17/18Z-Geom PLAN STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA STUDIA STACJONARNE

Bardziej szczegółowo

specjalizacja: brak Obowiązuje od roku akademickiego 2016/2017 Zatwierdzony Uchwałą Rady Wydziału Matematyczno - Fizycznego nr... z dnia...

specjalizacja: brak Obowiązuje od roku akademickiego 2016/2017 Zatwierdzony Uchwałą Rady Wydziału Matematyczno - Fizycznego nr... z dnia... Wydział Matematyczno-Fizyczny Wydział/Instytut/Katedra PLAN STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA STUDIA STACJONARNE Profil kształcenia : ogólnoakademicki kierunek: matematyka specjalność: matematyczna analityka

Bardziej szczegółowo

specjalność: brak specjalizacja: brak

specjalność: brak specjalizacja: brak Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Wydział/Instytut/Katedra WNEiZ-GN-P-I-S-17/18Z PLAN STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA STUDIA STACJONARNE Profil kształcenia : praktyczny kierunek: gospodarka nieruchomościami

Bardziej szczegółowo

Forma zaliczenia Egz/ zal po. Godziny zajęć, w tym: semestrze. Razem. ćs ć k le l p s

Forma zaliczenia Egz/ zal po. Godziny zajęć, w tym: semestrze. Razem. ćs ć k le l p s Załącznik nr 11a Plan studió niestacjonarnych I stopnia Wydział Kultury Fizycznej i Promocji Zdroia 1). PLAN STUDIÓW Oboiązuje od roku akademickiego 01/013 Zatierdzony Uchałą Rady Wydziału nr 30/01 z dnia

Bardziej szczegółowo

I PRZEDMIOTY OGÓLNOUCZELNIANE

I PRZEDMIOTY OGÓLNOUCZELNIANE Załącznik nr 1 Plan studió stacjonarnych II stopnia Wydział Kultury izycznej i Promocji Zdroia 1). PLAN STUDIÓW boiązuje od roku akademickiego 2016/2017 zatierdzony Uchałą Rady Wydziału Kultury izycznej

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. Plan studiów stacjonarnych II stopnia

PLAN STUDIÓW. Plan studiów stacjonarnych II stopnia Załącznik nr 1 Plan studió stacjonarnych II stopnia Wydział Kultury izycznej i Promocji Zdroia 1). PLAN STUDIÓW KIERUNEK: ychoanie fizyczne SPECJALNŚĆ: nauczycielska boiązuje od roku akademickiego 2015/2016

Bardziej szczegółowo

Projekt planu studiów

Projekt planu studiów Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług Wydział/Instytut/Katedra PLAN STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA STUDIA NIESTACJONARNE Profil kształcenia : ogólnoakademicki Projekt planu studió kierunek: finanse i rachunkoość

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje dla cyklu od roku akademickiego 2016/2017. Stat. SN- PR. dm. Razem. 2 wychowanie fizyczne Blok [20/1/1 ECTS]

Obowiązuje dla cyklu od roku akademickiego 2016/2017. Stat. SN- PR. dm. Razem. 2 wychowanie fizyczne Blok [20/1/1 ECTS] Wydział Praa i Administracji Wydział/Instytut/Katedra PLAN STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA STUDIA STACJONARNE Profil kształcenia : ogólnoakademicki kierunek: administracja specjalność: administracja ogólna administracja

Bardziej szczegółowo

Kultury Fizycznej i Promocji Zdrowia US nr 37/2013 z dnia r; po zmianach zatwierdzonych SPECJALNOŚĆ: nauczycielska

Kultury Fizycznej i Promocji Zdrowia US nr 37/2013 z dnia r; po zmianach zatwierdzonych SPECJALNOŚĆ: nauczycielska Załącznik nr 2 Plan studió stacjonarnych I stopnia Wydział Kultury izycznej i Promocji Zdroia 1). PLAN STUDIÓW boiązuje od roku akademickiego 2014/201 zatierdzony Uchałą Rady Wydziału Kultury izycznej

Bardziej szczegółowo

Projekt planu studiów

Projekt planu studiów Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Wydział/Instytut/Katedra PLAN STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA STUDIA STACJONARNE Profil kształcenia : ogólnoakademicki Projekt planu studió kierunek: informatyka i ekonometria

Bardziej szczegółowo

STUDIA STACJONARNE Profil kształcenia : ogólnoakademicki. specjalność: brak

STUDIA STACJONARNE Profil kształcenia : ogólnoakademicki. specjalność: brak Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Wydział/Instytut/Katedra PLN STUDIÓW DRUGIEG STPNI STUDI STCJNRNE Profil kształcenia : ogólnoakademicki kierunek: Rynek nieruchomości specjalność: brak boiązuje

Bardziej szczegółowo

I PRZEDMIOTY OGÓLNOUCZELNIANE

I PRZEDMIOTY OGÓLNOUCZELNIANE Załącznik nr 2a Plan studió niestacjonarnych I stopnia Wydział Kultury izycznej i Promocji Zdroia PLAN STUDIÓW 1). KIERUNEK: ychoanie fizyczne SPECJALNŚĆ: nauczycielska akultatynie: SPECJALIZACJA: Gimnastyka

Bardziej szczegółowo

specjalność: internet w zarządzaniu i biznesie analityk biznesowy IT metody ilościowe w biznesie inżynieria oprogramowania specjalizacja: brak

specjalność: internet w zarządzaniu i biznesie analityk biznesowy IT metody ilościowe w biznesie inżynieria oprogramowania specjalizacja: brak Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Wydział/Instytut/Katedra WNEiZ-IiE--I-S-16/17Z WNEiZ-IiE--I-S-16/17Z-BIT WNEiZ-IiE--I-S-16/17Z-IZiB WNEiZ-IiE--I-S-16/17Z-I WNEiZ-IiE--I-S-16/17Z-MIB PLN STUDIÓW

Bardziej szczegółowo

specjalność: promocja zdrowia specjalizacja: brak

specjalność: promocja zdrowia specjalizacja: brak Wydział Kultury Fizycznej i Promocji Zdroia Wydział/Instytut/Katedra WKFiPZ-ZP-O-I-S-16/17Z WKFiPZ-ZP-O-I-S-16/17Z-PZ PLAN STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA STUDIA STACJONARNE Profil kształcenia : ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

Projekt planu studiów

Projekt planu studiów Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Wydział/Instytut/Katedra PLN STUDIÓW PIERWSZEG STPNI STUDI STCJNRNE Profil kształcenia : ogólnoakademicki Projekt planu studió kierunek: informatyka i ekonometria

Bardziej szczegółowo

specjalność: internet w zarządzaniu i biznesie analityk biznesowy IT metody ilościowe w biznesie inżynieria oprogramowania specjalizacja: brak

specjalność: internet w zarządzaniu i biznesie analityk biznesowy IT metody ilościowe w biznesie inżynieria oprogramowania specjalizacja: brak Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Wydział/Instytut/Katedra WNEiZ-IiE--I-N-/17Z WNEiZ-IiE--I-N-/17Z-BIT WNEiZ-IiE--I-N-/17Z-IZiB WNEiZ-IiE--I-N-/17Z-I WNEiZ-IiE--I-N-/17Z-MIB PLN STUDIÓW PIERWSZEG

Bardziej szczegółowo

Od roku akademickiego 2012/2013 Kierunek: TURYSTYKA I REKREACJA

Od roku akademickiego 2012/2013 Kierunek: TURYSTYKA I REKREACJA Krajoe Ramy Kalifikacji 3.5.1. PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH Od roku akademickiego 2012/2013 Kierunek: TURYSTYKA I REKREACJA Specjalności: 1. Obsługa ruchu turystycznego 2. Rekreacja ruchoa 3. Menedżer

Bardziej szczegółowo

Zatwierdzony Uchwałą Rady Wydziału Zarządzania i Ekonomiki Usług nr... z dnia... Obowiązuje dla cyklu od roku akademickiego 2016/2017

Zatwierdzony Uchwałą Rady Wydziału Zarządzania i Ekonomiki Usług nr... z dnia... Obowiązuje dla cyklu od roku akademickiego 2016/2017 Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług Wydział/Instytut/Katedra WZiEU-L/inż-O-I-S-16/17Z WZiEU-L/inż-O-I-S-16/17Z-ISL WZiEU-L/inż-O-I-S-16/17Z-ITL PLAN STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA STUDIA STACJONARNE Profil

Bardziej szczegółowo

Projekt planu studiów

Projekt planu studiów Wydział Praa i Administracji Wydział/Instytut/Katedra PLAN STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA STUDIA STACJONARNE Profil kształcenia : ogólnoakademicki Projekt planu studió kierunek: administracja specjalność: administracja

Bardziej szczegółowo

Projekt planu studiów

Projekt planu studiów Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług Wydział/Instytut/Katedra PLAN STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA STUDIA STACJONARNE Profil ksałcenia : ogólnoakademicki Projekt planu studiów kierunek: logistyka specjalność:

Bardziej szczegółowo

Zatwierdzony Uchwałą Rady Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania nr... z dnia... Godziny zajęć, w tym: Inne formy zajęć.

Zatwierdzony Uchwałą Rady Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania nr... z dnia... Godziny zajęć, w tym: Inne formy zajęć. Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Wydział/Instytut/Katedra WNEiZ-ZiIP-O-I-S-17/18Z WNEiZ-ZiIP-O-I-S-17/18Z-II WNEiZ-ZiIP-O-I-S-17/18Z-IPZ WNEiZ-ZiIP-O-I-S-17/18Z-ZP PLAN STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONA WERSJA WYDRUKU

SKRÓCONA WERSJA WYDRUKU Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Wydział/Instytut/Katedra PLAN STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA STUDIA STACJONARNE Profil ksałcenia : ogólnoakademicki SKRÓCONA WERSJA WYDRUKU kierunek: zarządzanie i

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje od roku akademickiego 2016/2017

Obowiązuje od roku akademickiego 2016/2017 Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania PLAN STUDIÓW pierwszego stopnia KIERUNEK: Ekonomia studia niestacjonarne specjalność/i: Ekonomia menedżerska, Analizy gospodarcze, Profil kształcenia: ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

Od roku akademickiego 2012/2013 Kierunek: WYCHOWANIE FIZYCZNE

Od roku akademickiego 2012/2013 Kierunek: WYCHOWANIE FIZYCZNE Krajoe Ramy Kalifikacji 3.5. PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH Od roku akademickiego 2012/2013 Kierunek: WYCHOWANIE FIZYCZNE Specjalności: Wychoanie fizyczne z gimnastyką korekcyjną 2. Wychoanie fizyczne z turystyką

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje od roku akademickiego 2016/2017

Obowiązuje od roku akademickiego 2016/2017 Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania PLAN STUDIÓW pierwszego stopnia KIERUNEK: Ekonomia studia stacjonarne specjalność/i: Ekonomia menedżerska, Analizy gospodarcze, Profil kształcenia: ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA KIERUNEK: STUDIA STACJONARNE specjalność/i: Ekonomia menedżerska

PLAN STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA KIERUNEK: STUDIA STACJONARNE specjalność/i: Ekonomia menedżerska Kod US/WNEiZ Wydział/Instytut/Katedra PLAN STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA KIERUNEK: EKONOMIA STUDIA STACJONARNE specjalność/i: Ekonomia menedżerska Oboiązuje od roku akademickiego 0/0 Rynki międzynarodoe Zatierdzony

Bardziej szczegółowo

specjalność: brak specjalizacja: brak

specjalność: brak specjalizacja: brak Wydział Biologii Wydział/Instytut/Katedra WB-OiIŚP-O-I-S-18/19Z PLAN STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA STUDIA STACJONARNE Profil ksałcenia : ogólnoakademicki kierunek: ochrona i inżynieria środowiska przyrodniczego

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA

PLAN STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA US/WNEiZ Wydział/Instytut/Katedra PLAN STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA KIERUNEK: EKONOMIA STUDIA NIESTACJONARNE specjalność/i: Ekonomia menedżerska Oboiązuje od roku akademickiego 0/0 Zatierdzony Uchałą Rady

Bardziej szczegółowo

Kierunek Zarządzanie studia I stopnia

Kierunek Zarządzanie studia I stopnia Zarządzenie Nr 17/2013 Rektora Akademii ychowania Fizycznego im Jerzego Kukuczki w Katowicach z dnia 17 maja 2013 r w sprawie liczebności grup studenckich na zajęciach dydaktycznych na ydziale Zarządzania

Bardziej szczegółowo

PISMO OKÓLNE NR 18/2014/2015 DZIEKANA WYDZIAŁU TURYSTYKI I REKREACJI W WARSZAWIE z dnia r.

PISMO OKÓLNE NR 18/2014/2015 DZIEKANA WYDZIAŁU TURYSTYKI I REKREACJI W WARSZAWIE z dnia r. PISMO OKÓLNE NR 18/2014/2015 DZIEKANA WYDZIAŁU TURYSTYKI I REKREACJI W WARSZAWIE z dnia 1.07.2015 r. w sprawie: szczegółowej organizacji roku akademickiego 2015/2016 W oparciu o Zarządzenie nr 52/2014/2015

Bardziej szczegółowo

Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie ORGANIZACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2016/2017

Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie ORGANIZACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2016/2017 Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie ORGANIZACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2016/2017 Warszawa lipiec 2016 1 PISMO OKÓLNE NR 9/2015/2016 DZIEKANA WYDZIAŁU TURYSTYKI I REKREACJI W WARSZAWIE

Bardziej szczegółowo

Projekt planu studiów

Projekt planu studiów Wydział Biologii Wydział/Instytut/Katedra Projekt planu studiów WB-OiIŚP-O-I-S-15/16Z PLAN STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA STUDIA STACJONARNE Profil ksałcenia : ogólnoakademicki kierunek: ochrona i inżynieria

Bardziej szczegółowo