Egzemplarz bezpłatny Nr 1 (32) Grudzień 2013 ISSN Przewodniczący Rady Powiatu Tadeusz Kiełbowicz. Wicestarosta Przeworski dr Leszek Kisiel

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Egzemplarz bezpłatny Nr 1 (32) Grudzień 2013 ISSN 1509-4421. Przewodniczący Rady Powiatu Tadeusz Kiełbowicz. Wicestarosta Przeworski dr Leszek Kisiel"

Transkrypt

1 ISSN Egzemplarz bezpłatny Nr 1 (32) Grudzień 2013 W ten błogosławiony czas Bożego Narodzenia, gdy Bóg zamieszkuje pośród nas, życzymy radosnego i pogodnego przeżycia Świąt w rodzinnym gronie. Niech Boża Dziecina błogosławi w życiu rodzinnym i zawodowym, niech napełnia siłą i miłością, a Nowy Rok będzie źródłem prawdziwej radości. Wicestarosta Przeworski dr Leszek Kisiel Przewodniczący Rady Powiatu Tadeusz Kiełbowicz Starosta Przeworski Zbigniew Kiszka

2 Strona 2 Grudzień 2013 Szanowni Państwo, Mieszkańcy Powiatu Przeworskiego! Koniec roku to czas refleksji i podsumowań. To również czas, kiedy zostawia się za sobą to, co wydarzyło się w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy i z nadzieją spogląda w przyszłość, jaka czeka po Nowym Roku. Najprostszą i najczęściej stosowaną przez mieszkańców miarą w odniesieniu do poziomu skuteczności działań samorządu są zrealizowane inwestycje oraz obsługa interesantów. Mamy więc przyjemność przekazać w Państwa ręce świąteczny numer Samorządowego Czasopisma Informacyjnego Powiat Przeworski będący podsumowaniem działań mijającego roku. Koniec roku to także koniec bieżącej perspektywy finansowej Unii Europejskiej na lata , która musi być rozliczona do 2015 r. W tym okresie samorządowi powiatu przeworskiego udało się pozyskać ponad 70 mln zł środków unijnych oraz ok. 55 mln zł z budżetu państwa, samorządów gminnych i innych źródeł. Łączna wartość projektów sięgnęła kwoty ok. 145 mln zł. Dzięki tym środkom możliwa była realizacja wielu projektów podnoszących jakość życia mieszkańców naszego powiatu oraz pomoc dla ponad 13 tys. osób bezrobotnych na różne formy aktywizacji, w tym na uruchomienie własnych wymarzonych działalności gospodarczych. Mamy poczucie, że nie zmarnowaliśmy danej nam szansy, gdyż do jednej złotówki wydanej przez powiat z dochodów własnych i kredytów pozyskano ok. 6 zł z zewnątrz. Realizacja projektów z zakresu infrastruktury drogowej w powiecie przeworskim przyczyniła się do zwiększenia komfortu jazdy, bezpieczeństwa pieszych i ruchu pojazdów oraz skrócenia czasu podróży, wzrostu możliwości rozwoju gospodarczego, zapewnienia odpowiedniego dostępu komunikacyjnego do terenów inwestycyjnych, rozwoju sieci korytarzy transportowych integrujących region oraz łączących go z Europą poprzez doprowadzenie staraniem samorządów do wybudowania drugiego węzła autostradowego na terenie powiatu. Powiat przeworski inwestuje również w edukację. Dzięki unijnym dotacjom możliwa była rozbudowa bazy dydaktycznej Zespołu Szkół Zawodowych w Przeworsku oraz realizacja projektu Podkarpacie stawia na zawodowców. Głównym celem projektów jest promocja szkolnictwa zawodowego, dlatego też szkoły kształcą w kierunkach deficytowych w regionie. Podniosła się jakość nauczania młodzieży szkolnej w zawodach technicznych, wychodząc naprzeciw potrzebom rynku pracy oraz w kierunkach ogólnych umożliwiających kontynuację nauki na wyższych uczelniach. Bardzo ważnym dla nas zadaniem jest poprawienie jakości usług medycznych świadczonych przez nasz szpital oraz poprawa dostępności pacjentów do tych usług, dlatego w ostatnich latach zainwestowano ok. 14,2 mln zł, m.in. w termomodernizację budynków SP ZOZ w Przeworsku, a także nadbudowę i przebudowę Bloku Operacyjnego oraz OAiIT. Obecnie SP ZOZ realizuje projekt współfinansowany ze środków UE w ramach RPO WP za kwotę ok. 3 mln zł, o którym mowa na str. 6. Inwestycje te i inne działania dyrekcji i personelu szpitala wpłynęły na to, że już drugi rok z rzędu szpital znalazł się w Złotej Setce Rankingu Rzeczpospolitej Bezpieczny Szpital. Nasz powiat, jako jeden z nielicznych w Polsce, realizuje w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich scalenia poprawiające warunki gospodarowania na wsi za kwotę 28,7 mln zł, którą w całości pokrywa UE i Skarb Państwa. Podsumowując, warto zaznaczyć, że powiat przeworski w Ogólnopolskim Rankingu Powiatów prowadzonym przez Związek Powiatów Polskich w 2013 r. w kategorii do 120 tys. mieszkańców zajmuje 15 miejsce w Polsce, a 1 w województwie podkarpackim, za wyniki osiągnięte przez samorząd oraz zrealizowane projekty. Przed nami nowy okres programowania, który przynosi nowe wyzwania. Etap projektowania inwestycji wymaga czasu, a jej późniejsza realizacja odpowiednio dużych środków finansowych. W chwili obecnej pozyskanie środków na udział własny do projektu staje się jedną z większych barier dla większości samorządów, które inwestowały w mijającej perspektywie. Od 2014 r. nie będzie tak korzystnych instrumentów dotacyjnych, jak były dotychczas, a inwestycje drogowe będą niemożliwe do realizacji, ponieważ nowa pespektywa nie przewiduje dofinansowania na drogi lokalne z wyjątkiem tych, które mają kluczowe znaczenie dla połączeń komunikacyjnych z węzłami autostradowymi. Chcemy jednak zapewnić, że działania samorządu powiatu przeworskiego nadal zmierzać będą w kierunku budowania coraz lepszej jakości życia mieszkańców. Dlatego też z myślą o naszym powiecie i jego mieszkańcach przygotowujemy nowe wnioski umożliwiające powstawanie terenów inwestycyjnych dla firm tworzących nowe miejsca pracy. Wniosek Zintegrowany Rozwój Przeworsko Dynowskiego Obszaru Wsparcia, złożony do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, uzyskał 5 pozycję w kraju oraz dofinansowanie w wys ,95 zł. Realizując wszystkie wyżej wymienione działania nie zapominamy o zadaniach powiatu mających na celu profesjonalną i szybką obsługę naszych mieszkańców przez pracowników Starostwa Powiatowego i jednostek organizacyjnych. Każdy z nas wchodząc w Nowy Rok jest pełen nadziei i wiary, że będzie on nie gorszy od tego, który już za nami. Życzymy więc Państwu, aby 2014 Rok był czasem radości, zdrowia, spełnienia marzeń w każdej dziedzinie życia oraz realizacji życiowych celów i zamierzeń. Wicestarosta Przeworski Starosta Przeworski dr Leszek Kisiel Zbigniew Kiszka

3 Grudzień 2013 Strona 3 Powiatowy Zarząd Dróg w Przeworsku Usuwanie skutków działania klęsk żywiołowych Ul. Augustowska w Sieniawie Droga Leżachów przez wieś Droga Rączyna - Roźwienica Przebudowa drogi powiatowej ul. Kasztanowa i ul. Augustowska w m. Sieniawa Wartość robót wyniosła ,95 zł przy dofinansowaniu z MAiC ,00 zł i Miasta i Gminy Sieniawa ,95 zł. Wykonawcą robót było Przedsiębiorstwo Robót Drogowo - Mostowych z Tomaszowa Lubelskiego. Przebudowa drogi powiatowej Leżachów przez wieś Wartość robót ,34 zł przy dofinansowaniu z MAiC ,00 zł i Miasta i Gminy Sieniawa ,34 zł. Wykonawcą robót była firma Strabag Sp. z o.o. z Pruszkowa. Przebudowa drogi powiatowej Rączyna - Roźwienica Wartość robót ,10 zł przy dofinansowaniu z MAiC ,00 zł i Miasta i Gminy Kańczuga ,10 zł. Wykonawcą robót była firma Strabag Sp. z o.o. z Pruszkowa. Współpraca z gminami w zakresie remontów i budowy chodników Chodnik w Zarzeczu Chodnik w Kisielowie Chodnik w Gniewczynie Łańcuckiej Odcinek chodnika o dł. 73 m w ciągu drogi Zarzecze - Żurawiczki wraz z poszerzeniem drogi Wartość robót to ,45 zł przy dofinansowaniu przez Gminę Zarzecze - 20,000 zł. Wykonawcą robót był Powiatowy Zarząd Dróg w Przeworsku. Chodnik o dł. 230 m w ciągu drogi powiatowej Kańczuga - Jarosław w m. Kisielów Wartość wykonanych robót zł sfinansowana przez Urząd Gminy w Zarzeczu w ramach programu Odnowa wsi. Wykonawcą robót była firma Roboty Budowlano - Drogowe Granit Ryszard Kłak z Zarzecza. Chodnik o dł. 900 m (część I) w ciągu drogi Gniewczyna - Świętoniowa Wartość wykonanych robót w 2013 r. wynosi zł przy dofinansowaniu z gminy Tryńcza zł Dokończenie robót nastąpi w 2014 r. (termin r.) Wykonawcą jest firma Roboty Budowlano Drogowe Granit Ryszard Kłak z Zarzecza. W ramach współpracy z gminami wykonano chodniki przy drogach powiatowych relacji: - Jagiełła przez wieś o dł. 350 m, - Sieniawa - Gorzyce w m. Gorzyce o dł. 150 m, - Tryńcza - Wólka Małkowa w m. Tryńcza o dł. 410 m. Wartość robót sfinansowanych przez Gminę Tryńcza wyniosła ,10 zł. Wykonawcą robót była firma Dro - Bruk Bogdan Wojtuń z Gniewczyny Trynieckiej.

4 Strona 4 Grudzień 2013 Prace wykonane przez Powiatowy Zarząd Dróg Remonty dróg powiatowych W II kwartale br. wykonane zostały przez pracowników PZD remonty cząstkowe dróg. Remonty zostały wykonane przy użyciu masy bitumicznej na gorąco, tłucznia grysów łamanych i emulsji asfaltowej. Do wykonania tych prac zużyto: masa bitumiczna t. emulsja asfaltowa - 21 t. grys betonowy t. grys łamany t. tłuczeń, kliniec - 20 t. Remonty mostów W ramach remontu mostu w ciągu drogi Kańczuga - Zarzecze (na tzw. Psim Młynku) na rzece Pantalówce dokonano wymiany wszystkich elementów drewnianych mostu takich jak: poprzecznice, dylinę górną i dolną, poręcze itd. Wartość wykonanych przez PZD robót to zł. Przygotowanie do Zimowego Utrzymania Dróg sezon 2013/2014 r. Drogi powiatowe będą utrzymywane w 5 standardzie zimowego utrzymania dróg. Standard ten przewiduje następujące warunki: - odśnieżanie jezdni na całej szerokości, - odśnieżanie zatok autobusowych, obiektów towarzyszących oraz części poboczy - posypywanie jezdni na odcinkach decydujących o ruchu tj.: 1. Spadki podłużne powyżej 4%, 2. Rejon skrzyżowań z drogami o nawierzchni bitumicznej, 3. Niebezpieczne łuki poziome, 4. Skrzyżowania z liniami kolejowymi (przejazdy). Na drogach powiatowych objętych zimowym utrzymaniem (ZUD) mogą wystąpić utrudnienia i krótkotrwałe przerwy w ruchu. Do zwalczania śliskości zimowej zostanie użytych 5 pługopiaskarek w tym: - 2 pługopiaskarki na nośniku samochód Star pługopiaskarka Schmid na nośniku samochód MAN 17-1 pługopiaskarka Kupper Weisser na nośniku samochód MAN 19-1 pługopiaskarka na nośniku samochód Ził. Do zwalczania śliskości zimowej na drogach powiatowych w 5 standardzie przeznaczy się: 250 t soli, 1500 m 3 materiałów uszarstniających (piasek o frakcji 0-4 mm). Materiały te zostaną zmagazynowane na placach składowych w Niżatycach i w Sieniawie. Piaskarki stacjonować będą w Niżatycach (4 szt.) i Sieniawie (1 szt.). Most na Psim Młynku Remonty (renowacje) rowów i poboczy W br. przy renowacji rowów i poboczy pracowały trzy koparko - ładowarki PZD. Wykopano: mb rowów, 9680 mb poboczy oraz przeprowadzono remont cząstkowy 12 szt. przepustów. Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego W ramach poprawy BRD pracownicy PZD wykonali następujące prace: - postawiono 87 szt. znaków drogowych - odnowiono 54 szt. znaków drogowych - wykonano 52 szt. przejść dla pieszych - wyremontowano 46 mb uszkodzonych barier energochłonnych. Pługopiaskarka na podnośniku samochodowym MAN W celu przygotowania się do ZUD przeprowadzono remonty: samochodów (nośników) - w szczególności układów hamulcowych, wymiany opon, akumulatorów oraz piaskarek w szczególności napędów ślimaków i taśm, sterowania. Za zimowe utrzymanie dróg powiatowych odpowiedzialny jest Powiatowy Zarząd Dróg w Przeworsku. Tomasz Lenar Dyrektor PZD w Przeworsku Ryszard Wiśniowski Kierownik Sekcji Utrzymania Dróg i Mostów

5 Grudzień 2013 Strona 5 Sezon turystyczny w Przeworskiej Kolejce Dojazdowej w 2013 roku Powiatowy Zarząd Dróg w Przeworsku na mocy decyzji Zarządu Powiatu Przeworskiego od stycznia 2013 r. zarządza Przeworską Kolejką Dojazdową Przeworsk Dynów. W celu przygotowania się do sezonu turystycznego w 2013 r. już od marca rozpoczęto prace utrzymaniowe i remontowe zarówno na trasie kolejki jak i taboru kolejowego. Prace te polegały na: odwodnieniu korpusu nawierzchni kolejowej, wymianie podkładów na torowisku, wymianie (remoncie) rozjazdów, przejazdów, remoncie budowli inżynieryjnych (mosty, przepusty), wycince zakrzaczeń, remoncie lokomotyw i wagonów. Ponadto został przeprowadzony przegląd (diagnostyka) torowiska i budowli inżynieryjnych. Sezon został rozpoczęty 1 czerwca br. Pociąg kursował na całej trasie (46,2 km), przejazdy odbywały się w soboty i niedziele (od pierwszej soboty czerwca do ostatniej niedzieli sierpnia) a we wrześniu tylko w niedziele. PKD pokonuje całą trasę w 2 godz. 45 min. Jest możliwość uruchomienia przejazdów specjalnych na życzenie grup zorganizowanych. W tym sezonie odbyło się 38 przejazdów specjalnych na zamówienie (7245 osoby). Od kilku lat wzrasta liczba turystów korzystających z kolejki, a w ciągu ostatnich 10 lat nastąpiło podwojenie przewozów turystycznych (z 5,7 tys. do 12 tys. osób), co świadczy o zainteresowaniu tą atrakcją turystyczną Podkarpacia. Jedną z głównych atrakcji, oprócz pięknych widoków terenu Podgórza Rzeszowskiego i Pogórza Przemyskiego, widoków doliny rzeki Mleczki i Sanu, jest najdłuższy tunel na linii wąskotorowej w Europie (602 m) łączący wyżej wymienione krainy geograficzne. PZD w ramach własnej działalności prowadzi prace utrzymaniowe i drobne remonty celem utrzymania ruchu kolejki i zapewnienia bezpieczeństwa. Jednakże dużych potrzeb utrzymaniowo remontowych nie jest w stanie pokryć budżet Powiatu jak i PZD, dlatego jesteśmy zmuszeni do szukania rożnych form dofinansowań celem zapewnienia ciągłości działalności turystycznej i bezpieczeństwa przewozów na PKD. Wizyta międzynarodowej grupy miłośników kolejek wąskotorowych Od 17 do 19 października 2013 r. PKD gościła międzynarodową grupę miłośników kolejek wąskotorowych - turystów z Niemiec, Austrii, Anglii, Norwegii, Irlandii, Szwajcarii i Japonii. Przyjazd grupy, której celem było przeprowadzenie plenerowych sesji zdjęciowych tzn. fotostopów pociągu o napędzie parowym, zorganizowała firma Plandampfteam GbR Henry Riedel & Stefan Lohr z Kaulsdorf w Niemczech. W ramach umowy z PZD firma niemiecka sprowadziła z Gnieźnieńskiej Kolejki Dojazdowej parowóz Px48, który przez 3 dni był elementem napędowym, w różny sposób skonfigurowanych składów towarowo osobowych. 19 października br. z kierownictwem grupy oraz dziennikarzami spotkał się Starosta Przeworski Zbigniew Kiszka. Podczas spotkania turyści zagraniczni podzielili się wrażeniami z pobytu w Polsce i przejazdu naszą kolejką, podkreślając jej atrakcyjność turystyczną.

6 Strona 6 Grudzień 2013 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Przeworsku Kompleksowa informatyzacja SP ZOZ w Przeworsku jako element Podkarpackiego Systemu Informacji Medycznej (PSIM) Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Przeworsku jest w trakcie realizacji w/w projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata Całkowita wartość projektu: ,00 zł Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: ,08 zł Kwota dofinansowania z budżetu Powiatu Przeworskiego ,55 zł Środki własne szpitala: ,37 zł. Podkarpacki System Informacji Medycznej" (PSIM) to system teleinformatyczny służący gromadzeniu, analizie i udostępnianiu zasobów cyfrowych z udzielonych lub planowanych usług medycznych w placówkach służby zdrowia na terenie całego województwa. W projekcie udział bierze 8 szpitali wojewódzkich oraz 21 powiatowych i miejskich. Rozbudowa funkcjonujących w tych jednostkach służby zdrowia systemów teleinformatycznych pozwoli na zdalne komunikowanie się pacjentów z placówkami, wzrośnie poziom bezpieczeństwa danych przetwarzanych przez jednostki, jak również zwiększy się efektywność funkcjonowania tychże placówek. Rozwiązanie będzie miało budowę hierarchiczną - dwupoziomową, w której wyróżnia się warstwę lokalną zlokalizowaną w zakładach opieki zdrowotnej będących beneficjentami projektu i warstwę regionalną zlokalizowaną w regionalnym centrum Podkarpackiego Systemu Informacji Medycznej (w skrócie RCIM Regionalne Centrum Informacji Medycznej). Obie warstwy (regionalna i lokalna) projektowanego rozwiązania będą połączone przez dedykowany interfejs wykorzystujący zdefiniowane usługi elektroniczne. Na poziomie warstwy regionalnej realizowane będą usługi dostarczane wszystkim obywatelom, usługi integrujące działania jednostek służby zdrowia i usługi dedykowane organom działającym na poziomie regionalnym i ponadregionalnym. Ogólną strukturę logiczną systemu spełniającą ww. założenia i uwzględniającą komponenty konieczne do uruchomienia zaplanowanych usług elektronicznych zaprezentowano na schemacie. System informacji medycznej ma pełnić rolę nowoczesnego, kompleksowego systemu rejestrowania wszystkich procesów zachodzących w systemie ochrony zdrowia, zapewniającym wielokierunkowe i wielopoziomowe zarządzanie danymi. Elektroniczna wymiana informacji związanej ze zdrowiem pacjenta pomiędzy placówkami ochrony zdrowia (zwłaszcza szpitalami, placówkami wykonującymi specjalistyczne badania) jest podstawą dla kontynuacji leczenia i szybkiej reakcji na zagrożenie życia i zdrowia pacjenta. Projekt zmierza do stworzenia warunków lekarzom, diagnostom i innym specjalistom ochrony zdrowia, aby podejmowali oni swoje decyzje w oparciu o pełnię informacji o stanie zdrowia pacjenta, jego wcześniejszych problemach zdrowotnych, wynikach badań, wykonanych zabiegach, przepisanych lekach, alergiach, przy zachowaniu właściwej ochrony danych osobowych pacjenta. Zakres projektu realizowanego przez SP ZOZ w Przeworsku obejmuje głównie: Budowę sieci strukturalnej kategorii 6 wraz z dedykowaną instalacją elektryczną. Prace związane z dostosowaniem serwerowni. Zakup infrastruktury sprzętowej: serwerów (5 szt.), zestawów komputerowych (125 szt.), drukarek sieciowych, sprzętu do elektronicznej inwentaryzacji, systemu archiwizacji i dystrybucji obrazów PACS/RIS dla RTG, Zakup oprogramowania dziedzinowego wraz z jego wdrożeniem dla części administracyjnej i medycznej. Integracja z Regionalnym Centrum Informacji Medycznej. Zakończenie realizacji projektu nastąpi w dniu r. Listę usług elektronicznych uruchamianych w ramach PSIM przedstawia tabela.

7 Grudzień 2013 Strona 7 Lp Pełna nazwa e-usługi / Nazwa skrócona Informacja medyczna dla obywateli Podkarpacia e-informator Rejestracja pacjentów do jednostek służby zdrowia e-rejestracja Udostępnienie Elektronicznego Rekordu Pacjenta ERP - Elektroniczny Rekord Pacjenta Udostępnienie Regionalnego Rejestru Danych Ratunkowych RRDR Regionalny Rejestr Danych Ratunkowych Wymiana elektronicznych informacji medycznych pomiędzy jednostkami opieki zdrowotnej EPW-ZOZ Elektroniczna Platforma Współpracy ZOZ Wymiana elektronicznych informacji pomiędzy jednostkami opieki zdrowotnej a podmiotami nadzorującymi te jednostki i koordynującymi politykę zdrowotną w regionie EPN-Elektroniczna Platforma Nadzoru Uwagi Jest to elektroniczna usługa udostępniająca obywatelom Podkarpacia informacje o jednostkach opieki zdrowotnej realizujących świadczenia finansowane ze środków publicznych, zakresie udzielanych świadczeń przez te jednostki oraz warunkach dostępności świadczeń. Publikacja tych informacji jest realizowana poprzez portal WWW, e-kioski informacyjne oraz z wykorzystaniem telecentrum. Usługa jest dedykowana obywatelom Podkarpacia. Jest to elektroniczna usługa umożliwiająca rejestrację pacjentów na wizyty/pobyty w jednostkach opieki zdrowotnej (objętych projektem). Elektroniczna rejestracja odbywa się z wykorzystaniem portalu WWW i/lub interfejsów umożliwiających współpracę systemów lokalnych jednostek opieki zdrowotnej z platformą. Usługa jest dedykowana obywatelom oraz jednostkom opieki zdrowotnej. Założono, że na poziomie regionalnym udostępniana będzie informacja pozwalająca pacjentowi wybrać jednostkę realizującą usługi medyczne, a sam proces rejestracji odbywał się będzie z wykorzystanie systemu informatycznego uruchomionego na poziomie lokalnym jednostki. Jest to elektroniczna usługa wspomagająca udostępnianie elektronicznej dokumentacji medycznej pacjenta w ramach regionalnej sieci jednostek służby zdrowia. Założono że, udostępnienie informacji odbywa się za pośrednictwem portalu WWW oraz interfejsów umożliwiających współpracę systemów lokalnych jednostek opieki zdrowotnej z platformą regionalną ERP. Platforma ERP będzie umożliwiała odszukanie i udostępnienie danych, same dane medyczne będą gromadzone w rejestrach lokalnych zakładów opieki zdrowotnej. Usługa dedykowana jest dla obywateli, jednostek opieki zdrowotnej oraz specjalistów medycznych. Jest to elektroniczna usługa udostępniająca uprawnionym podmiotom informacje o aktualnie dostępnych zasobach systemu ratownictwa medycznego gromadzone w ramach regionalnego rejestru danych ratunkowych (RRDR). Założono integrację tego rejestru z rozwiązaniami lokalnymi jednostek służby zdrowia realizującymi usługi w trybie ratownictwa medycznego (np. szpitale oddziały ratunkowe) oraz regionalnym centrum zarządzania ratownictwem medycznym. Udostępnienie oraz wymiana informacji odbywa się poprzez portal WWW lub z wykorzystaniem dedykowanych interfejsów umożliwiających integrację RRDR z rozwiązaniami lokalnymi jednostek opieki zdrowotnej i centrum zarządzania ratownictwem medycznym. Usługa jest dedykowana jednostkom opieki zdrowotnej, specjalistom medycznym, centrum zarządzania ratownictwem medycznym, centrum zarządzania kryzysowego. Jest to elektroniczna usługa umożliwiająca wymianę informacji pomiędzy jednostkami opieki zdrowotnej. Dotyczy to zarówno informacji związanych z zapewnieniem ciągłości opieki nad pacjentem, jak również obszaru diagnostyki obrazowej. Wymiana informacji odbywa się z wykorzystaniem portalu WWW lub interfejsów umożliwiających współpracę systemów lokalnych jednostek opieki zdrowotnej. Usługa jest wykorzystywana przez jednostki opieki zdrowotnej na rzecz pacjenta. Jest to elektroniczna usługa umożliwiająca jednostkom opieki zdrowotnej przekazywanie informacji w zakresie: struktury organizacyjnej jednostek i lokalizacji, zasobów materialnych (sprzęt i aparatura medyczna) posiadanych przez jednostki, sytuacji finansowej jednostek, zawartych kontraktów i realizacji tych kontraktów, kolejek oczekujących na realizację usług medycznych. Wymiana informacji odbywa się poprzez portal WWW i z wykorzystaniem interfejsów umożliwiających współprace z systemami lokalnymi jednostek. Usługa dedykowana jest jednostkom opieki zdrowotnej oraz podmiotom nadzorującym i monitorującym. Zaproszenie na bezpłatne badanie cytologiczne i mammograficzne Drogie Panie, w trosce o Wasze zdrowie zapraszamy na badania cytologiczne i mammograficzne. Regularne wykonywanie tych badań jest najskuteczniejszą formą profilaktyki raka szyjki macicy i raka piersi. W ramach Populacyjnego Programu Wczesnego Wykrywania Raka Piersi oraz Profilaktyki i Wczesnego Wykrywania Raka Szyjki Macicy zapraszamy Panie w wieku lat raz na trzy lata na bezpłatne badanie cytologiczne oraz Panie w wieku lat raz na dwa lata na bezpłatne badanie mammograficzne. Na badanie zapraszamy do: - BADANIE MAMMOGRAFICZNE - Pracownia mammograficzna w Przeworsku w godz rejestracja osobiście lub pod nr tel , - BADANIE CYTOLOGICZNE: - Poradnia ginekologiczno położnicza w Przeworsku rejestracja osobiście lub pod nr tel W dniu badania prosimy zabrać ze sobą dowód osobisty i dowód ubezpieczenia, który jest ważny 1 miesiąc!

8 Strona 8 Grudzień 2013 Przekazanie sprzętu i wyposażenia medycznego dla SP ZOZ w Przeworsku W tym roku Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy po raz pierwszy miała dwa cele: tradycyjnie już pomoc dzieciom, ale także osobom starszym. Tym samym postanowiono wesprzeć oddziały geriatryczne w całym kraju. Na liście placówek objętych takim wsparciem znalazł się również Oddział Geriatryczny SP ZOZ w Przeworsku. 15 listopada br. w przeworskiej placówce odbyło się symboliczne przekazanie sprzętu, jaki Fundacja Jerzego Owsiaka zakupiła dla Oddziału Geriatrycznego. Wartość podarowanych rzeczy to ponad 420 tys. zł. Na uroczystość przybyli przedstawiciele władz miasta, gminy i powiatu, a także specjaliści z dziedziny geriatrii. Wśród przywiezionego sprzętu znalazło się 25 łóżek sterowanych elektronicznie, 5 materacy przeciwodleżynowych. Do tego przyłóżkowe urządzenia rehabilitacyjne, dzięki którym pacjent nie musi wstawać na rehabilitację kończyn, kardiomonitor, podnośnik elektroniczny dla pacjentów leżących, który ułatwił nie tylko życie pacjentom, ale także pracę personelowi oddziału, który do tej pory musiał wszystkich pacjentów przenosić siłą własnych mięśni. Nowa aparatura to także ultrasonograf, aparat do EKG, rotor Thera, elektroniczna waga krzesełkowa, dwa fotele kąpielowe, spirometr, dwa wózki inwalidzkie, trzy pompy strzykawkowe ze stojakami, inhalator pneumatyczny czy pionizator do nauki chodzenia. Szpital w Przeworsku jest jednym z nielicznych w kraju, w którym od 30 już lat funkcjonuje Oddział Geriatryczny. Znajduje się w nim 30 łóżek i praktycznie cały czas każde z nich jest zajęte. Pacjenci oddziałów geriatrycznych zmagają się z szeregiem różnych dolegliwości, więc tym samym pobyt na takim oddziale jest o wiele dłuższy niż na oddziale wewnętrznym. W związku z tym cały ten sprzęt jest bardzo potrzebny. Gdyby nie pomoc Fundacji, to nie moglibyśmy sobie pozwolić na zakup takiej aparatury. Do takich oddziałów wciąż trzeba dopłacać, gdyż przynoszą straty, a jednocześnie są niezbędne. Wycena Narodowego Funduszu Zdrowia jest zbyt niska, a zauważyć należy, iż pacjenci w oddziałach geriatrycznych leczeni są kompleksowo, a taka diagnostyka jest kosztowna. Sprzęt jest bardzo ważny, ale najważniejsza jest jednak zmiana świadomości społecznej, która - miejmy nadzieję - dokona się dzięki Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy. Warto przypomnieć, że to nie pierwszy dar Fundacji dla przeworskiej placówki. Wcześniej zakupiony i przekazany został sprzęt o wartości prawie ,00 zł. Sylwia Czwartkowska - Kierownik Działu Metodyczno - Organizacyjnego w SP ZOZ w Przeworsku Program Wyrównywania Różnic Między Regionami II Ranking Szpitali Rzeczpospolitej listopada 2013 r. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Przeworsku podpisał umowę o dofinansowanie projektu ze środków PFRON w ramach Programu Wyrównywania Różnic Między Regionami II. Celem głównym programu jest zapewnienie osobom niepełnosprawnym najwyższej jakości usług medycznych poprzez uzupełnienie i częściową wymianę wyeksploatowanego sprzętu rehabilitacyjnego. W wyniku realizacji projektu zostanie zakupiony sprzęt rehabilitacyjny do fizykoterapii i kinezyterapii z przeznaczeniem na Oddział Rehabilitacji Ogólnoustrojowej i Neurologicznej, Oddział Neurologii i Udarowy oraz dla Gabinetu Rehabilitacji Zabiegowej w Przeworsku. Łączna wartość projektu wynosi ,06 zł a dofinansowanie ze środków PFRON ,00 zł. Doposażenie SP ZOZ w Przeworsku w niezbędny sprzęt rehabilitacyjny spowoduje poprawę poziomu świadczonych usług medycznych, zwiększy dostępność i ilość wykonywanych zabiegów rehabilitacyjnych oraz zostaną wprowadzone nowe metody terapeutyczne. SP ZOZ w Przeworsku znalazł się w Złotej setce w zestawieniu zabiegowych szpitali wielospecjalistycznych i onkologicznych w Polsce zdobywając 739 punktów co uplasowało placówkę na 92 miejscu. Z województwa podkarpackiego tylko 4 szpitale znalazły się w Złotej Setce : Szpital Specjalistyczny Pro- Familia z Rzeszowa, Szpital Powiatowy z Mielca, Szpital Wojewódzki nr 2 z Rzeszowa i SP ZOZ z Przeworska. Po raz dziesiąty Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia zorganizowało na zlecenie Rzeczpospolitej Ranking Bezpieczny Szpital. W rankingu uczestniczyło 216 zabiegowych szpitali wielospecjalistycznych i onkologicznych, 15 zabiegowych szpitali monospecjalistycznych i 15 szpitali niezabiegowych. W ramach badania oceniany był szpital w 15 obszarach m.in. w obszarze zarządzania, jakości usług, budynków, bloku operacyjnego, diagnostyki, komfortu pobytu pacjenta, polityki lekowej, certyfikaty jakości. Wysokie miejsce placówki jest wynikiem ciężkiej pracy wszystkich pracowników: lekarzy, personelu pielęgniarskiego oraz pracowników administracji i zaplecza technicznego.

9 Grudzień 2013 Strona 9 Starostwo Powiatowe w Przeworsku i Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Przeworsku byli organizatorami imprezy plenerowej pn. Niedziela dla zdrowia, która odbyła się w niedzielę 16 czerwca na terenie Zespołu Pałacowo Parkowego w Przeworsku. W ramach akcji promującej zdrowy styl życia były wykonywane przez pracowników SP ZOZ m.in. bezpłatne badania: poziomu glukozy i cholesterolu we krwi, kwasu moczowego we krwi, test na obecność Helicobacter Pylori, PSA, badania tętna, ciśnienia tętniczego krwi, pomiar tlenku węgla w wydychanym powietrzu, wykrywanie migotania przedsionków, badanie słuchu i w kierunku osteoporozy, badanie stóp. Za przygotowanie i udział w imprezie oraz promocję zdrowia Starosta Przeworski Zbigniew Kiszka na ręce Naczelnej Pielęgniarki SP ZOZ w Przeworsku Marzanny Pelc złożył czek o wartości zł. Szkoły ponadgimnazjalne Zespół Szkół Rolniczych w Zarzeczu, Zespół Szkół Zawodowych w Przeworsku, Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Przeworsku i Zespół Szkół w Kańczudze, zaprezentowały na swoich stoiskach zdrową żywność, którą można było degustować. Swoje stoiska zaprezentowały również instytucje dbające o zdrowie i bezpieczeństwo mieszkańców Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna, Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Przeworsku, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Przeworsku, Podkarpacka Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych z/s w Przeworsku oraz ZHR Przeworsk. Celem Niedzieli dla zdrowia była nie tylko promocja zdrowia ale i promocja naszych lokalnych młodych artystów. Na scenie zaprezentowały się zespoły z Państwowej Szkoły Muzycznej w Przeworsku, Miejskiego Ośrodka Kultury w Przeworsku, dzieci z Przedszkola Miejskiego nr 3 w Przeworsku i Szkoły Podstawowej nr 1 w Przeworsku, Zespół Pieśni i Tańca Sieteszanie z Sieteszy, Szkolny teatr Ku wielkiej klapie z Zespołu Szkół Zawodowych w Przeworsku. Zgromadzona publiczność miała okazję obejrzeć także pokaz Klubu Tańca Towarzyskiego Show Dance i akrobatyczno gimnastycznego ze Szkoły Podstawowej w Zarzeczu, dzieci z Przeworskiego Klubu Karate Kyokushinkai. Podczas imprezy można było nieodpłatnie zwiedzić Muzeum - Pałac Lubomirskich oraz Muzeum Pożarnictwa. Zorganizowano wiele gier i konkursów z nagrodami, dla dzieci i dorosłych związanych ze zdrowiem. Imprezie towarzyszył rajd rowerowy dla zdrowia zorganizowany przez PKTR Leliwa. Komenda Powiatowa Policji oraz Komenda Powiatowa Państwowej Straży w Przeworsku zaprezentowała dzieciom wozy. Gwiazdą imprezy był Andrzej Cierniewski - wszechstronnie utalentowany artysta, który przede wszystkim śpiewa ale i komponuje wiele swoich utworów. Impreza zakończyła się zabawą taneczną. Agnieszka Kozak - Asystent Dyrektora ds. Promocji Zdrowia i Profilaktyki w SP ZOZ w Przeworsku Niedziela dla zdrowia

10 Strona 10 Grudzień 2013 Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Przeworsku Funkcjonowanie PSSE Przeworsk w aspekcie profilaktyki zdrowotnej Profilaktyka zdrowotna to prezentacja wzorców zdrowego stylu życia, ale przede wszystkim zapobieganie powstaniu chorób, ograniczenie ich następstw oraz eliminacja czynników szkodliwych. Mimo szerszego dostępu do informacji - Ryszard Trelka Dyrektor PSSE media, internet, zauważa się konieczność prowadzenia edukacji zdrowotnej z uwagi na ciągłe zmiany w płaszczyźnie ekonomicznej, społecznej prowadzące do powstawania nowych czynników chorobotwórczych i zagrożeń zdrowotnych. Jednym z zadań Państwowej Inspekcji Sanitarnej w Przeworsku jest realizacja działań oświatowo - zdrowotnych. Wdrożenie i koordynacja powyższych zadań ustawowych ma na celu ochronę zdrowia mieszkańców powiatu przeworskiego oraz kształtowanie odpowiednich postaw i zachowań zdrowotnych społeczeństwa. Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Przeworsku realizuje działania profilaktyczne w obszarze: chorób zakaźnych i niezakaźnych, żywienia, nikotyny, środków psychoaktywnych. Profilaktyka i promocja zdrowia propagowana jest w formie programów, akcji i kampanii, które są inicjowane na terenie naszego powiatu w oparciu o daną sytuację epidemiologiczną. Od lat kontynuowane są działania programowe pt. Trzymaj formę, Czyste powietrze wokół nas, Nie pal przy mnie, proszę, Znajdź właściwe rozwiązanie, Moje dziecko idzie do szkoły, Zawsze razem, Zapobieganie chorobom przenoszonym drogą płciową. Edukacja młodzieży szkolnej, Kleszcz mały czy duży nic dobrego nie wróży, Wybierz życie. Pierwszy krok, Pierwszy dzwonek. W ubiegłym roku edukacją w zakresie profilaktyki zdrowotnej objęto 6247 dzieci i młodzieży z 93 placówek nauczania i wychowania. Działania PSSE wspierane są przez dyrekcje przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Podziękowania należą się również koordynatorom szkolnym, którymi są: nauczyciele, pedagodzy i pielęgniarki szkolne, to właśnie dzięki nim można dotrzeć do szerokiego grona adresatów programów profilaktycznych. W 2013 r. zakończono, trwający 3 lata, projekt Odświeżamy nasze miasta. TOB3CIT (Tobacco Free Cities), w ramach którego współpracowano z Urzędem Gminy w Gaci, Urzędem Gminy w Tryńczy, Strażą Miejską w Przeworsku, Komendą Powiatową Policji w Przeworsku. Obecnie PSSE w Przeworsku przystępuje do realizacji nowego programu edukacyjnego Profilaktyczny program w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych. Główny Inspektor Sanitarny we współpracy z Państwową Agencją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Krajowym Biurem ds. Przeciwdziałania Narkomanii, Instytutem Medycyny Pracy im. Prof. J. Nofera w Łodzi oraz Instytutem Medycyny Wsi im. W. Chodźki w Lublinie w ramach zawiązanego partnerstwa rozpoczął realizację Profilaktycznego programu w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych współfinansowanego w ramach Szwajcarsko - Polskiego Programu Współpracy. Głównym celem realizacji jest przeciwdziałanie używaniu środków psychoaktywnych. Okazuje się, że problem dopalaczy jest nadal aktualny. Jak twierdzi Marek Mróz z Wojewódzkiej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Rzeszowie - problem narasta. Do końca sierpnia zostało zabezpieczonych prawie 800 podejrzanych produktów. Bez żadnej wątpliwości 95% stanowiły dopalacze, sprzedawane pod postacią proszku do czyszczenia. Lucyna Szela, terapeutka Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnień w Rzeszowie, potwierdza, że problem zażywania dopalaczy się pogłębia. Mówi, że według młodych ludzi środki te nie są uznawane za narkotyki. Dopalacz to potoczna nazwa produktu zawierającego substancje psychoaktywne, które nie są umieszczone na liście środków kontrolowanych przez ustawę o przeciwdziałaniu narkomanii. Mimo, iż ustawodawca dodaje do załączników ustawy nowe substancje celem ich kontrolowania, na rynku pojawiają się zamienniki, które nie są zdelegalizowane. Walka z dopalaczami to jak walka z wiatrakami, dlatego czujność rodziców nie powinna być uśpiona! Warto się szczepić! W okresie od października do kwietnia trwa wzmożona liczba zachorowań na grypę. Skuteczną ochroną przed grypą mogą być szczepienia ochronne. Szczepionka powoduje łagodny przebieg choroby i chroni przed powikłaniami, jakie wywołuje wirus grypy, nie jest to równoznaczne z tym, że osoby zaszczepione nie będą chorować na grypę. Taka profilaktyka jest istotnym elementem ochrony zdrowia, pomaga przerwać łańcuch epidemiologiczny rozprzestrzeniania się infekcji, co jest bardzo ważne wśród grup podwyższonego ryzyka, zmniejsza ryzyko powstania nowych szczepów, ogranicza koszty w aspekcie społecznym i medycznym. Z danych statystycznych PSSE w Przeworsku wynika, że w sezonie grypy 2012/2013 zgłoszonych zostało 996 zachorowań, natomiast zaszczepionych zostało 1402 osoby. Dane dotyczą powiatu przeworskiego. PSSE Przeworsk

11 Grudzień 2013 Strona 11 Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Przeworsku Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka Od 2006 r. Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Przeworsku prowadzi comiesięczne konsultacje dla rodziców w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dzieci do 6 roku życia z terenu miasta i powiatu przeworskiego. W wybranej przez siebie placówce dowiedzą się szczegółowo, jak będzie wyglądała organizacja zajęć w ramach wczesnego wspomagania rozwoju. Co powinno niepokoić rodziców w rozwoju dziecka? W przypadku dzieci małych mówi się często o rozwoju ruchowym w kontekście powiązań motoryki i funkcji poznawczych rozwój psychoruchowy. Dlatego braki w rozwoju ruchowym często sygnalizują opóźnienia w rozwoju poznawczym, emocjonalnym, społecznym. W pierwszych miesiącach życia opóźnienia w rozwoju ruchowym to jedyny często sygnał nieprawidłowości w rozwoju dziecka. Zaobserwowanie tych nieprawidłowości powinno skutkować pogłębioną diagnozą lekarską i psychologiczną. W kwietniu 2012 r. podjęte zostały działania zmierzające do wdrożenia na terenie poradni zajęć w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. Były one podyktowane tym, że w ostatnich latach wzrosła liczba konsultowanych małych dzieci, u których rodzice zauważają niepokojące zachowania czy nieprawidłowości rozwojowe. Dzięki przychylności Starostwa Powiatowego w Przeworsku od września 2012 r. placówka prowadzi zajęcia dla dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju. Jest to forma pomocy dzieciom niepełnosprawnym oraz ich rodzinom. Zapewnia dzieciom bezpłatną, kompleksową, profesjonalną pomoc od urodzenia, albo od momentu wykrycia niepełnosprawności, aż do podjęcia obowiązku szkolnego. Zajęcia organizowane w ramach wczesnego wspomagania mają na celu pobudzanie psychoruchowego i społecznego rozwoju dziecka. Prowadzone są zależnie od jego potrzeb przez specjalistów: logopedę, psychologa bądź pedagoga. Aby dziecko mogło być objęte w/w zajęciami musi posiadać opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju. Opinia ta jest wydawana przez zespoły orzekające działające w publicznych oraz niepublicznych poradniach psychologiczno - pedagogicznych, w tym specjalistycznych. By ją uzyskać należy udać się do poradni właściwej dla miejsca zameldowania lub jeżeli dziecko jest zameldowane w miejscu innym niż chodzi do przedszkola do poradni, która opiekuje się danym przedszkolem. Pracownicy tych placówek poinformują, jaka jest procedura ubiegania się o opinię. Z opinią rodzice powinni udać się do placówki, która realizuje wczesne wspomaganie rozwoju. Może to być m.in.: poradnia psychologiczno - pedagogiczna, przedszkole integracyjne, przedszkole ogólnodostępne, specjalny ośrodek szkolno - wychowawczy czy ośrodek rehabilitacyjno - edukacyjno - wychowawczy. Drodzy Rodzice! Jeśli widzicie, że Wasze dziecko nie rozwija się prawidłowo, jeśli macie jakiekolwiek wątpliwości czy rozwój umysłowy, rozwój mowy przebiega prawidłowo, jeśli coś budzi Wasze obawy skontaktujcie się z naszą poradnią. U nas uzyskacie poradę, diagnozę, a także jeśli będzie zachodziła taka potrzeba opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju i będziecie mogli skorzystać z pomocy, która będzie potrzebna Waszemu dziecku do pełniejszego i szczęśliwszego rozwoju. Zapraszamy na konsultacje w każdy pierwszy piątek miesiąca (rejestracja telefoniczna, tel: (16) )! Pedagog Barbara Buczek Katarzyna Bocheńska - Wojtas Dyrektor PPP w Przeworsku

12 Strona 12 Grudzień 2013 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Przeworsku Istota rodziny zastępczej zawodowej o charakterze pogotowia rodzinnego Rodzina zastępcza to jedno z ważniejszych ogniw systemu opieki nad dzieckiem i rodziną w Polsce. Stanowi bliskie dziecku środowisko, pozwala nawiązać nowe, czasem jedyne więzi emocjonalne, a tym samym zapobiec negatywnym dla rozwoju dziecka skutkom sieroctwa społecznego. W zawodowej rodzinie zastępczej, pełniącej funkcję pogotowia rodzinnego, umieszcza się dzieci na pobyt okresowy, do czasu unormowania sytuacji dziecka, nie dłużej niż na okres 4 miesięcy (w szczególnych sytuacjach pobyt może być przedłużony do 8 miesięcy lub do zakończenia postępowania sądowego o powrót dziecka do rodziny, przysposobienie lub umieszczenie w rodzinnej pieczy zastępczej). Na terenie powiatu przeworskiego funkcjonują dwie rodziny zastępcze zawodowe pełniące funkcję pogotowia rodzinnego, które w tym roku odwiedził Starosta Przeworski Zbigniew Kiszka wraz z członkami Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Rodziny i Pomocy Społecznej - Stanisławem Tompalskim i Janem Pieniążkiem oraz Dyrektorem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Przeworsku Ewą Rybczak. Jedna z rodzin mieszka w Przeworsku. Od 2005 r., przez prawie 8 letni okres swojej działalności, otoczyła opieką i wychowaniem 19 dzieci. Siedem z nich zostało adoptowanych, troje powróciło do rodziny biologicznej, jedno zostało umieszczone w rodzinie zastępczej niezawodowej, sześć trafiło do placówki opiekuńczo - wychowawczej, a w konsekwencji troje z nich umieszczono w rodzinach zastępczych i troje adoptowano. Druga rodzina zastępcza, pełniąca funkcję pogotowia rodzinnego, mieszka na terenie Gminy Tryńcza. Od 2008 r. otoczyła opieką i wychowaniem 13 dzieci. Sześć z nich zostało adoptowanych, jedno powróciło do rodziny biologicznej, jedno zostało umieszczone w specjalistycznej placówce opiekuńczo - wychowawczej, jedno przebywa w hospicjum, a dwoje trafiło do placówki opiekuńczo - wychowawczej. W chwili obecnej w każdej z tych rodzin przebywa po dwoje dzieci, które oczekują na uregulowanie sytuacji prawnej. Pomimo swoich obowiązków, wychowywania własnych dzieci, rodziny te sprawują opiekę nad dziećmi, które często są niechciane przez swoich rodziców biologicznych. Jest to praca wymagająca całodobowego zaangażowania się i poświęcenia. PCPR w Przeworsku jest pełne uznania dla w/w rodzin zastępczych. To właśnie dzięki otwartości i zaangażowaniu członków rodziny zastępczej, trafiające tam dzieci mogą powrócić do emocjonalnej i zdrowotnej równowagi. Pogotowie rodzinne jest przystanią przygotowującą dzieci do powrotu do domu rodzinnego, która pokonała kryzys, albo też do umieszczenia w docelowym środowisku rodzinnym, najczęściej rodzinie adopcyjnej. To niezwykle trudne zadanie i zapewne rodzinom tym przyświeca misja pomocy dzieciom, którą realizują każdego dnia, dając dzieciom miłość, dom i poczucie bezpieczeństwa. Szkolenia dla kandydatów na rodziny zastępcze PCPR przygotowuje do pełnienia roli rodziny zastępczej dwie rodziny, które zgłosiły gotowość do zaopiekowania się dziećmi potrzebującymi opieki. Zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej każdy kandydat na rodzinę zastępczą niespokrewnioną z dzieckiem oraz zawodową niespokrewnioną z dzieckiem musi przejść odpowiednie szkolenia. Zwykle szkolenia takie trwają około 3 miesiące. Podczas szkolenia kandydaci zapoznają się m.in. z zasadami funkcjonowania rodzin zastępczych, typowymi problemami związanymi z opieką zastępczą oraz sposobami radzenia sobie z nimi. Po ukończeniu szkolenia i przejściu badań psychologicznych kandydaci pozytywnie ocenieni przez zespół szkolący otrzymują zaświadczenie kwalifikacyjne do pełnienia roli rodziny zastępczej. Osoby zainteresowane zapraszamy do siedziby PCPR w Przeworsku, ul. Lwowska 16, tel. (16) Program korekcyjno - edukacyjny dla sprawców przemocy domowej PCPR w Przeworsku realizuje już po raz trzeci program korekcyjno - edukacyjny dla osób stosujących przemoc w rodzinie w ramach Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Stanowi on integralną część całego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz uzupełnia różne formy interwencji prawnych i administracyjnych podejmowanych wobec tych osób. Naczelnym celem programu jest redukcja zachowań agresywnych u jego uczestników, kształtowanie postawy partnerstwa i szacunku wobec innych osób oraz odpowiedzialności za popełnione czyny przemocowe. Programem objęto 10 sprawców przemocy domowej.

13 Grudzień 2013 Strona 13 Środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Przeworskim w 2013 r. W 2013 r. Powiat Przeworski otrzymał z PFRON środki finansowe według algorytmu w wysokości zł, z tego zł to zobowiązania dotyczące dofinansowania kosztów działania Warsztatów Terapii Zajęciowej w Przeworsku, które są prowadzone przez Fundację Pomocy Młodzieży Wzrastanie im. Jana Pawła II. Codziennie korzysta z nich 50 osób niepełnosprawnych. Fundacja, która powstała w roku 1991 (aktualny wpis do KRS numer: ) posiada nowy Zarząd, w skład którego wchodzą: Przewodniczący Zarządu: Marian Żołyniak oraz członkowie Zarządu: Paweł Madej, Janusz Wylaź, Marta Ulma Baran i Tadeusz Sroczyk. Siedziba Fundacji mieści się nadal w Łopuszce Małej 13. Środki na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej realizowane przez PUP w Przeworsku i społecznej realizowane przez PCPR w Przeworsku wyniosły zł. PCPR w Przeworsku jest realizatorem zadań, które mogą być finansowane ze środków PFRON tj.: zaopatrzenie w sprzęt rehabilitacyjny oraz przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze, uczestnictwo w turnusach rehabilitacyjnych, sport, kultura, rekreacja i turystyka osób niepełnosprawnych, likwidacja barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych, w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych, usługi tłumacza języka migowego lub tłumacza - przewodnika oraz dofinansowanie kosztów działania warsztatów terapii zajęciowej. Wszystkie dofinansowania przyznawane są osobom prawnie uznanym za niepełnosprawne. Cieszą się one dużym zainteresowaniem, jednak wielkość środków, jakie Powiat otrzymuje z PFRON nie pozwala na zaspokojenie wszystkich potrzeb. Do końca października 2013 r. PCPR w Przeworsku zrealizował 261 wniosków o dofinansowanie do zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze. Na ten cel,,aktywny samorząd PCPR w Przeworsku kontynuuje realizację rozpoczętego w 2012 r. pilotażowego programu,,aktywny samorząd, przyjmując rolę Realizatora programu. Celem głównym programu jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo beneficjentów pomocy w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji. Formy wsparcia przewidziane i opisane w programie adresowane są do uprawnionych osób fizycznych posiadających orzeczenia o stopniu niepełnosprawności. Program obejmuje następujące obszary wsparcia: Moduł I Obszar A likwidacja bariery transportowej: (pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu, pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B), Obszar B likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym: (pomoc w zakupie sprzętu wydatkowano kwotę zł, z czego zł przypada na dofinansowania dla dzieci i młodzieży. Najczęściej dofinansowywane były przedmioty i środki pomocnicze tj.: aparaty słuchowe z wkładkami usznymi, protezy kończyn dolnych, obuwie ortopedyczne, wózki inwalidzkie, balkoniki, materace przeciwodleżynowe, cewniki, pieluchomajtki, w zakupie których udział bierze Narodowy Fundusz Zdrowia. Dużym zainteresowaniem osób niepełnosprawnych cieszą się turnusy rehabilitacyjne. Są one podstawową formą rehabilitacji społecznej, aktywnej rehabilitacji połączonej z elementami wypoczynku. Wydatkowanie kwoty zł pozwoliło na dofinansowanie turnusów dla 57 osób niepełnosprawnych i 24 ich opiekunów, w tym zł stanowiły środki na dofinansowanie dla dzieci i młodzieży z opiekunami. Na dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych przeznaczono kwotę zł. Wnioskodawcami byli: Polski Związek Niewidomych, Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów oraz Towarzystwo Przyjaciół Dzieci. W ramach likwidacji barier architektonicznych w komunikowaniu się i technicznych, w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych, zawarto 15 umów na łączną kwotę zł. elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania, dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania), Obszar C likwidacja barier w poruszaniu się: (pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym, pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym, pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny), Obszar D pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej. Moduł II pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym. Moduł III szkolenia kadr samorządów oraz organizacji pozarządowych z zakresu problematyki niepełnosprawności. Ewa Rybczak Dyrektor PCPR w Przeworsku

14 Strona 14 Grudzień 2013 W bieżącym roku decyzją Ministra przyznano zł ze środków Funduszu Pracy w ramach tzw. algorytmu na aktywizację osób bezrobotnych w powiecie przeworskim. Kwota ta była nieznacznie wyższa od Adam Zabłocki kwoty otrzymanej w roku ubiegłym. Na realizowany projekt systemowy Więcej szans w powiecie przeworskim z funduszy unijnych otrzymano natomiast zł. W toku realizacji projektu zorganizowano staże dla 396 osób, prace interwencyjne dla 26 osób oraz szkolenia dla 30 osób. Ponadto 81 osób rozpoczęło działalność gospodarczą także dzięki wsparciu finansowemu w formie bezzwrotnej dotacji. Ze względu na rosnącą stopę bezrobocia starania o zwiększenie liczby środków na aktywizację osób bezrobotnych mają szczególne znaczenie dla lokalnego rynku pracy. W bieżącym roku kwota środków uzyskanych dodatkowo zwiększyła niemal o 1/3 kwotę całości środków na aktywizację. Pozyskano dodatkowe kwoty m.in. dzięki przystąpieniu do projektów konkursowych z EFS. Realizacja projektu Stawiamy na aktywność ( zł) pozwoliła już części z 176 osób objętych projektem odbyć staże, a także skorzystać z zajęć aktywizacyjnych. Ponadto w ramach wydatkowania środków 20 osobom zostały sfinansowane szkolenia zawodowe. Budżet projektu Niezbędnik bezrobotnego zł m.in. pozwolił 131 osobom, po okresie wsparcia z zakresu poradnictwa zawodowego, odbyć staże i uzyskać zwrot kosztów dojazdu do miejsca ich realizowania Powiatowy Urząd Pracy w Przeworsku Zestawienie kwot uzyskanych na aktywizację osób bezrobotnych w latach 2011 r. - listopad 2013 r. Środki na aktywizację osób bezrobotnych osób bezrobotnych. W bieżącym roku PUP realizował także w ramach kwot z Funduszu Pracy dwa programy specjalne skierowane do grup osób bezrobotnych w specyficznej sytuacji na rynku pracy. Ogólna liczba osób objętych aktywizacją na koniec października br. wyniosła: Forma aktywizacji Liczba osób bezrobotnych objętych wsparciem Staże 1006 Prace interwencyjne 270 Prace społecznie użyteczne 143 Roboty publiczne 81 Dotacje na rozpoczęcie 98 działalności Liczba osób zatrudnionych 48 w ramach doposażenia stanowiska pracy Szkolenia zawodowe 95 Ogółem Adam Zabłocki Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Przeworsku Struktura bezrobocia w powiecie przeworskim Na koniec października 2013 r. liczba osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Przeworsku wyniosła Według podziału na płeć nieznacznie więcej tj. 51,4% stanowiły kobiety. Większość zarejestrowanych 62,7% jest osobami długotrwale bezrobotnymi, a 40,3% nie posiada żadnego lub pełnego 6 miesięcznego okresu praktyki w danym zawodzie, 27% bezrobotnych nie ma żadnych kwalifikacji zawodowych. Największa liczba bezrobotnych mieszka na terenie Miasta i Gminy Przeworsk: 2526, Miasta i Gminy Kańczuga: 998, Gminy Tryńcza: 670, Gminy Zarzecze: 556, Miasta i Gminy Sieniawa: 515, Gminy Jawornik Polski: 376, Gminy Gać: 352, najmniej osób bezrobotnych zarejestrowanych jest z Gminy Adamówka: Liczba osób bezrobotnych zarejestrowanych w latach 2011 październik 2013 r r r r. algorytm EFS projekt konkursowy projekt konkursowy rezerwa ministra Powiatowy Urząd Pracy w Przeworsku pozyskał także dodatkowe środki w ramach tzw. rezerwy ministra oraz, po minimalizowaniu tzw. wydatków fakultatywnych dotyczących funkcjonowania urzędu, uzyskał zgodę na przeznaczenie zaoszczędzonych kwot tj zł - na rzecz aktywizacji I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 2011 r r r.

15 Grudzień 2013 Strona 15 Informacja o możliwości rejestracji za pośrednictwem formularza elektronicznego Powiatowy Urząd Pracy informuje, że od 27 maja 2013 r. weszły w życie nowe przepisy dotyczące możliwości rejestracji za pośrednictwem formularza elektronicznego (Rozporządzenie MPiPS z dnia 12 listopada 2012 r. Dz. U. z 26 listopada 2012 r. poz. 1299). Po wybraniu linku Elektroniczna rejestracja otworzy się strona publicznych służb zatrudnienia (praca.gov.pl), na której należy wybrać Zgłoszenie do rejestracji osoby bezrobotnej lub Zgłoszenie do rejestracji osoby poszukującej pracy. W kolejnym kroku wypełnić należy ankietę wstępną, po czym system umożliwi wybór następujących opcji: 1. Zgłoszenie do rejestracji w powiatowym urzędzie pracy Ten rodzaj rejestracji nie wymaga podpisania formularza podpisem kwalifikowanym lub profilem zaufanym epu- AP. Po wprowadzeniu danych system wyznacza termin stawiennictwa w PUP, który jest nie dłuższy niż 7 dni roboczych od dnia przekazania danych. Rejestracja zostanie dokonana po osobistym zgłoszeniu się na wizytę, na którą należy dostarczyć niezbędne dokumenty. W przypadku niestawiennictwa w wyznaczonym terminie dane przekazane przez osoby ubiegające się o zarejestrowanie są usuwane z systemu teleinformatycznego publicznych służb zatrudnienia. 2. Rejestracja w powiatowym urzędzie pracy Ten rodzaj rejestracji nie wymaga wizyty w urzędzie. Do formularza rejestracji konieczne jest dołączenie wszystkich zeskanowanych dokumentów niezbędnych do rejestracji. Formularz należy podpisać podpisem kwalifikowanym lub profilem zaufanym epuap. Instrukcja rejestracji znajduje się na stronie: https://www.praca.gov.pl/eurzad/pomoc/ index.html. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: w. 21. JUNIOR program aktywizacji zawodowej absolwentów niepełnosprawnych Powiat Przeworski realizuje w 2013 r. program JUNIOR program aktywizacji zawodowej absolwentów niepełnosprawnych finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i Powiatowego Urzędu Pracy w Przeworsku. Głównym celem programu jest zdobycie przez młode osoby niepełnosprawne doświadczenia zawodowego w ramach stażu tj. nabycie praktycznych umiejętności do wykonywania pracy przez wykonywanie zadań w miejscu pracy. Uczestnikami programu są osoby z orzeczonym znacznym, umiarkowanym lub lekkim stopniem niepełnosprawności w wieku do 25 lat lub w przypadku osób posiadających wyższe wykształcenie, do 27 roku życia w okresie 12 miesięcy od dnia ukończenia studiów, skierowane na staż do pracodawcy zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U poz. 674 tekst jedn. ze zm.). Zgodnie z wnioskiem o przystąpienie przez samorząd powiatowy do Programu w 2013 r. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczył środki w wysokości zł na finansowanie zadań określonych w programie w tym na świadczenia na rehabilitację zawodową dla absolwentów skierowanych na staż przez powiatowy urząd pracy, premie dla doradców zawodowych za sprawowanie opieki, premie dla pracodawców z tytułu odbycia staży przez niepełnosprawnych absolwentów. Z programu skorzystało 11 osób bezrobotnych z niepełnosprawnością skierowanych do odbycia stażu u 10 pracodawców. Realizacja działań w ramach programu przyczynia się do poprawy sytuacji niepełnosprawnych absolwentów na rynku pracy. Stażyści mają możliwość wykorzystania dotychczasowych kwalifikacji, uzyskania nowych umiejętności, zaprezentowania się pracodawcy, a doświadczenie zawodowe zdobyte podczas programu ułatwia uzyskanie zatrudnienia w miejscu stażu lub poszukiwanie pracy po zakończeniu programu.

16 Strona 16 Grudzień 2013 Muzeum w Przeworsku Zespół Pałacowo - Parkowy - Jakie są plany działalności Muzeum na rok 2014? - Pięć miesięcy mojej pracy to niedługi okres, ale już zdążyłem zaplanować wspólnie z kadrą Muzeum sporo działań. Zarząd Powiatu Przeworskiego zgłosił do Zarządu Województwa Podkarpackiego przygotowany przez Muzeum wniosek, w którym staraliśmy się uzasadnić konieczność rewitalizacji obiektu. Projekt został wpisany na wstępną listę priorytetowych przedsięwzięć dla województwa podkarpackiego. Przedsięwzięcia będą realizowane w nowej perspektywie finansowej W 2014 r. zaplanowaliśmy wystawy czasowe historyczne i etnograficzne, z dziedziny sztuki, o tematyce obyczajowej, pokonkursowe. - Co planuje Pan z dziedziny działań promocyjnych na rzecz Muzeum? - Przykładem działalności promocyjnej idącej z duchem czasów jest utworzenie na stronie facebook.pl profilu Muzeum. Przygotowujemy promocję Muzeum na bilbordach. Nawiązaliśmy współpracę z portalem internetowym Skarby Podkarpackie, gdzie udostępniamy fotografie z naszych zbiorów, w przygotowaniu jest nowa strona internetowa. Na Noc Muzeów (17 maja Rozmowa z Tomaszem Sykiem - Dyrektorem Muzeum w Przeworsku - W co zainwestuje Muzeum w roku 2014? - Inwestycje obejmą remont pomieszczeń magazynowych (wraz z zakupem wyposażenia regałów do przechowywania eksponatów), remont korytarza w galerii, kontynuacja remontu kordegardy, remont pomieszczenia biurowego w Muzeum Pożarnictwa. Z myślą o zabytkowym parku planujemy zakup sprzętu do pielęgnacji terenów zielonych. Na pielęgnację drzew - pomników przyrody w historycznym parku składamy wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska. Planujemy również modernizację ekspozycji stałej Działu Historii Miasta i Regionu co będzie uzależnione od przyznania środków przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Planowany jest także częściowy remont oranżerii remont uzależniony od wyniku oceny wniosku, który złożyliśmy do MKiDN, złożyliśmy również wniosek do MKiDN na sfinansowanie dokumentacji technicznej, która będzie potrzebna do wnioskowania o środki na modernizację nowoczesnej sygnalizacji pożaru, włamania i napadu, kontroli dostępu, monitoringu wizyjnego. Do 30 listopada udało nam się 2014 r.) planujemy koncert połączony z wolnym zwiedzaniem wszystkich ekspozycji. Formą promocji, adresowaną do przeworszczan, będzie Tomasz Syk - Dyrektor Muzeum łącznie złożyć 7 wniosków do różnych programów MKiDN o finansowanie naszych działań, czekamy na ocenę. Obecnie przygotowujemy cykl spotkań tematycznych o historii Przeworska. - Jakie plany i pomysły na kwerendy i badania naukowe mają pracownicy Muzeum? - Dział Historii Pożarnictwa: badania terenowe w miejscowościach powiatu przeworskiego i wywiady z prezesami OSP, strażakami na temat działalności straży; Dział Historyczno- Artystyczny: zbiory sztuki książąt Lubomirskich, działalność Andrzeja Lubomirskiego, zespół pałacowo-parkowy w Przeworsku historia rozwoju przestrzennego, zmiany kompozycyjne i stylistyczne; Dział Historii Miasta i Regionu: kwerenda biblioteczna i muzealna, badania terenowe do tematów: regionalne bożonarodzeniowe ozdoby wnętrza domu na wsi, przeworski strój ludowy, obrzędowość wiosenna w regionie, pożywienie wiejskie w regionie przeworskim, sztuka ludowa rzeźba i malarstwo oraz plastyka obrzędowa, twórcy ludowi z regionu; historia Cukrowni Przeworsk. Przygotowywane są materiały do III tomu Przeworskich Studiów Regionalnych. - Jakie nowe opracowania i pozycje wydawnicze ukażą się w 2014 r. nakładem Muzeum? - Kilka pozycji książkowych, katalogi, informacyjne foldery wystaw: Stąd pochodzę o tym mówię, Drzeworyty ze zbiorów Muzeum Etnograficznego w Krakowie. Foldery i ulotki promocyjne Muzeum, osobny folder promocyjny o Muzeum Pożarnictwa. Ukaże się również tom II Przeworskich Studiów Regionalnych. wnioski do ogłoszonych konkursów w Urzędzie Marszałkowskim. - Co jeszcze można powiedzieć o działalności Muzeum pod Pana kierownictwem? - Ponadto podjęliśmy następujące działania. Kino letnie - otrzymaliśmy informację z PKP Intercity o pozytywnym rozpatrzeniu naszej prośby o sponsoring kina letniego od 2014 r. Będziemy mogli w okresie letnim zagospodarować wolny czas mieszkańcom poprzez seanse kinowe. Założyliśmy Stowarzyszenie Przyjaciół Muzeum w Przeworsku, które będzie miało na celu integrować mieszkańców poprzez organizację wydarzeń kulturalnych i innych. Stowarzyszenie będzie kolejnym sposobem na pozyskiwanie zewnętrznych środków finansowych, których nie może pozyskiwać Muzeum. Prezesem Stowarzyszenia została Małgorzata Wołoszyn pracownik Muzeum. 26 września 2013 r. Rada Powiatu Przeworskiego przekazała Muzeum w użytkowanie na czas nieokreślony teren dawnych ogrodów pałacowych, które będą od tej chwili zarządzane przez Muzeum. Już trwają prace porządkowe terenu, mam nadzieję, iż w 2014 r. uda się sfinansować przygotowanie dokumentacji planistycznej na zagospodarowanie tych terenów. Będę stawiał na pomysły ukierunkowane na wykorzystanie tego terenu w taki sposób, aby mógł służyć mieszkańcom do spędzania wolnego czasu. Za takimi rozwiązaniami są przedstawiciele Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Przemyślu, którzy w ostatnim czasie odwiedzili nasz park.

17 Grudzień 2013 Strona 17 Sesja naukowa Przeworskie studia regionalne. Historia i współczesność połączona z promocją I tomu rocznika Przeworskie studia regionalne W latach trwały prace redakcyjne nad wydawnictwem zbiorem artykułów z dziedziny historii, etnografii, z tematyki środowiska przyrodniczo geograficznego. Opracowania podjęli się pracownicy uniwersyteccy, pracownicy Muzeum w Przeworsku, osoby związane zainteresowaniami badawczymi z Przeworskiem i regionem przeworskim. Efekt pracy to I tom rocznika pt. Przeworskie studia regionalne, w którym znalazło się 13 artykułów przygotowanych przez 14 autorów, objętość 312 stron, nakład 400 egzemplarzy. Sesję poprowadził dr Leszek Kisiel - Wicestarosta Przeworski 17 maja 2013 r. w sali balowej Muzeum w Przeworsku w Zespole Pałacowo - Parkowym, odbyła się sesja naukowa pod hasłem: Przeworskie Studia Regionalne. HISTORIA I WSPÓŁCZESNOŚĆ, podczas której zaprezentowano w formie referatów ilustrowanych prezentacjami kilka z tematów zawartych w wydawnictwie. Sesję poprowadził dr Leszek Kisiel Wicestarosta Przeworski. Wystąpili: - Przeworsk w badaniach regionalnych, dr Szczepan Kozak, Uniwersytet Rzeszowski - Rozwój przestrzenny Przeworska, dr Leszek Kisiel, Wyższa Szkoła Społeczno - Gospodarcza w Przeworsku - Życie i działalność ordynata przeworskiego Andrzeja księcia Lubomirskiego w latach Przyczynek do biografii, Bożena Figiela, Muzeum w Przeworsku Zespół Pałacowo - Parkowy - Obiekty sakralne architektury drewnianej na terenie powiatu przeworskiego, dr Małgorzata Skulimowska - Rzeźwicka, Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno - Ekonomiczna w Jarosławiu - Zbiór fotografii w Dziale Historii Pożarnictwa Muzeum w Przeworsku, Wojciech Kruk, Muzeum w Przeworsku Zespół Pałacowo - Parkowy - Koncepcja rewitalizacji oranżerii w dawnej siedzibie Ordynacji xx. Lubomirskich w Przeworsku, dr inż. arch. Marta A. Urbańska, Politechnika Krakowska. Sesja spotkała się z wielkim zainteresowaniem przeworszczan, regionalistów; przybyli także nauczyciele, historycy, działacze społeczni. Obecni byli również autorzy zamieszczonych w roczniku artykułów. Rocznik Przeworskie studia regionalne, wydawnictwa Muzeum w Przeworsku i Starostwa Powiatowego w Przeworsku, jest do nabycia w Muzeum w Przeworsku, w cenie 29 zł. Trwają prace redakcyjne nad II tomem studiów. Muzeum w Przeworsku w bazie Wirtualne Muzea Podkarpacia Oficjalnej prezentacji muzeum na witrynie WIRTU- ALNE MUZEA PODKARPACIA (WMP) dokonał Bogdan Kaczmar - dyrektor Muzeum Okręgowego w Rzeszowie oraz członkowie zespołu realizującego projekt graficy komputerowi: Karolina Pękala, Jakub Basara i Przemysław Nycz. Merytoryczny nadzór nad zawartością informacji o Muzeum w Przeworsku w witrynie WMP pełnili pracownicy Muzeum: historyk sztuki - Bożena Figiela, historycy - Małgorzata Wołoszyn i Wojciech Kruk. Projekt "Wirtualne Muzea Podkarpacia" powstał z inicjatywy Muzeum Okręgowego w Rzeszowie w 2010 r. i działa dzięki uzyskanym dotacjom EFRR. Głównym zadaniem projektu jest umożliwienie zwiedzania wnętrz muzealnych w Internecie oraz przybliżenie zbiorów poprzez użycie najnowszych technologii, które zostały wdrożone w nowo powstałym Laboratorium 3D. Pracownia Laboratorium 3D mieści się w Muzeum Okręgowym w Rzeszowie. Na stronach Muzeum w Przeworsku muzeum.przeworsk.pl i Powiatu Przeworskiego znajduje się ikona Wirtualnych Muzeów Podkarpacia, po kliknięciu której, następuje przekierowanie użytkownika na stronę Po wejściu na stronę należy wybrać muzeum. W przypadku Muzeum w Przeworsku, dostępne jest: panoramiczne zwiedzanie wnętrz pałacowych, obiekty wybrane eksponaty ze zbiorów Muzeum, przedstawione w technologii 3D, w dziale multimediów można obejrzeć krótką filmową prezentację Muzeum. Katarzyna Ignas

18 Strona 18 Grudzień 2013 Polskie Towarzystwo Gimnastyczne Sokół w Przeworsku. W 120 rocznicę powstania wystawa i konferencja. 26 października 2013 r. w sali balowej Muzeum w Przeworsku odbyła się ogólnopolska konferencja naukowa: Z dziejów kultury fizycznej w Polsce. Z okazji 120-tej rocznicy założenia Towarzystwa Gimnastycznego Sokół w Przeworsku, pod patronatem Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego, Marszałka Województwa Podkarpackiego, Dziekana Wydziału Wychowania Fizycznego, Starosty Powiatu Przeworskiego. W trakcie trwania konferencji wystąpili: prof. zw. dr hab. Stanisław Zaborniak z wykładem: Wkład Towarzystwa Gimnastycznego Sokół w rozwój kultury fizycznej w Polsce ( ); dr Agnieszka Mirkiewicz Zarys dziejów TG Sokół w Przeworsku ( ); prof. nadzw. dr hab. Eligiusz Małolepszy Działalność TG Sokół na Północno- Wschodnich Kresach II Rzeczypospolitej. Zarys dziejów; prof. nadzw. dr hab. Andrzej Nowakowski Historiografia gniazd sokolich powiatu wadowickiego; prof. nadzw. dr hab. Tadeusz Zych Losy działaczy tarnobrzeskiego Sokoła po 1939 r.; dr Grzegorz Wnętrzak Sokół bielski i bialski a konflikt polskoniemiecki na pograniczu śląsko-galicyjskim na początku XX wieku (do I wojny światowej); dr Teresa Drozdek-Małolepsza Działalność TG Sokół Dzielnicy Mazowieckiej w świetle Przeglądu Sokolego ( ); dr Ewa Polak Udział członków TG Sokół w Rzeszowie w okręgowych i dzielnicowych zlotach sokolich do 1939 r. Konferencji towarzyszyła wystawa ze zbiorów Muzeum w Przeworsku i ze zbiorów prywatnych dr Agnieszki Mirkiewicz, dr hab. prof. UR Tadeusza Zycha, prof. dr hab. Stanisława Zaborniaka. Podczas konferencji obecni byli m.in. druhowie oddziałów TG Sokół z Krakowa, Mielca i Rymanowa, którzy wystąpili w tradycyjnych sokolich czamarach. Konferencję uświetniły: prezentacja pieśni Marsz Sokołów w wykonaniu uczniów Państwowej Szkoły Muzycznej z Przeworska oraz pokaz akrobatyczny gimnastyków pod kierunkiem dr Grzegorza Bielca z Towarzystwa Gimnastycznego MKS Sokół w Rzeszowie. Małgorzata Wołoszyn Malowany wózek, para siwych koni Dawne zabawki wiejskie Muzeum w Przeworsku Zespół Pałacowo Parkowy, od czerwca do sierpnia 2013 r., w Galerii Magnez, prezentowało wystawę czasową poświęconą wiejskim zabawkom drewnianym i glinianym. Inspiracją do opracowania tego tematu był przede wszystkim jego regionalny wymiar: bliskość ośrodków zabawkarskich, produkujących zabawki z drewna i gliny: Jaworów, Leżajsk, Brzóza Stadnicka, Medynia Głogowska, Pogwizdów. A także chęć popularyzacji i przypomnienia - zabawek tradycyjnych, wykonywanych na wsiach i w małych miasteczkach, którymi bawiły się dzieci wiejskie. Wystawa miała za zadanie odpowiedzieć na pytanie: Czym bawiły się 50, 100 lat temu dzieci na wsi? Zabawkami z naturalnych surowców: drewna, gliny, papieru, szmatek, słomy Niektóre formy dawnych zabawek trwają niezmiennie do dzisiaj w wyrobach plastikowych polskich i zagranicznych. Zabawki produkowane na wsi można było zakupić na cotygodniowych targach i dorocznych odpustach, odbywających się w miastach i miasteczkach. Do dzisiaj w Przeworsku drewniane zabawki kupuje się na rynku w środę i w sobotę u handlarzy rzemieślników. Sprzedają wyroby swoje i znajomych: kosiska i style, trzonki do narzędzi, stolnice, prasy do sera, wiadra klepkowe, maśniczki, sita, grabie, krzesełka drewniane, wałki, łyżki, deseczki do krojenia oraz nieliczne pojedyncze zabawki: konie na biegunach, taczki, koniki z bryczkami, ptaszki klepaki, pukawki. Wystawa przygotowana została ze zbiorów własnych, zbiorów prywatnych oraz ze zbiorów: Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej w Przemyślu, Muzeum Zamku w Łańcucie, Muzeum Ziemi Leżajskiej w Leżajsku, Muzeum Okręgowego w Rzeszowie, Muzeum Historyczno - Archeologicznego w Elblągu, Muzeum Etnograficznego im. S. Udzieli w Krakowie, Muzeum Kresów w Lubaczowie, Gminnego Ośrodka Kultury w Giedlarowej, Gminnego Ośrodka Kultury w Żołyni, Stowarzyszenia Promocji i Rozwoju Młody Mołodycz. Katarzyna Ignas

19 Grudzień 2013 Strona 19 Komenda Powiatowa Policji w Przeworsku Ostatnie pożegnanie Komendanta Powiatowego Policji w Przeworsku 19 listopada 2013 r. na łańcuckim cmentarzu odbyły się uroczystości pogrzebowe Komendanta Powiatowego Policji w Przeworsku insp. Ryszarda Kuli, który zmarł nagle 15 listopada 2013 r. Śp. Ryszard Kula miał 57 lat, pochodził z Łańcuta. Służbę w Policji rozpoczął 1 października 1990 r. Od 1 marca 2004 r. był Pierwszym Zastępcą Komendanta Policji w Leżajsku. 15 marca 2011 r. został powołany na stanowisko Komendanta Powiatowego Policji w Przeworsku. W uroczystościach rodzinie towarzyszyli: Podkarpacki Komendant Wojewódzki Policji nadinsp. Zdzisław Stopczyk oraz Zastępca Podkarpackiego Komendanta Wojewódzkiego Policji insp. Kazimierz Mruk, przedstawiciele władz rządowych i samorządowych, delegacje szkół, straży pożarnej, wojska, leśnictwa oraz liczne grono policjantów i pracowników Policji garnizonu podkarpackiego. Uroczystości pogrzebowe odbyły się zgodnie z policyjnym ceremoniałem. Działania poprawiające bezpieczeństwo na drogach powiatu przeworskiego W celu poprawy bezpieczeństwa na wszystkich szlakach komunikacyjnych powiatu przeworskiego prowadzone są okresowe i cykliczne działania policyjne m. in. Prędkość, Pasy, Bus, Truck, Pieszy, Bezpieczny Weekend, Bezpieczny Bazar, Niechronieni uczestnicy RD, Trzeźwy poranek, Bezpieczna droga do szkoły. Ponadto regularnie dokonywane są przeglądy dróg wspólnie z przedstawicielami instytucji, które są za nie odpowiedzialne w celu poprawy bezpieczeństwa. W I półroczu 2013 r. na terenie powiatu przeworskiego doszło do 8 wypadków drogowych oraz 54 kolizji. W wyniku tych zdarzeń 1 osoba poniosła śmierć, natomiast 10 zostało rannych. Jak wynika ze statystyk dominującą kategorią uczestników ruchu drogowego powodującą wypadki drogowe są kierujący samochodami osobowymi, kolejną kategorią są piesi i rowerzyści. Nietrzeźwych sprawców wypadków drogowych było 5, z czego 3 to kierujący pojazdami i 2 pieszych. Działania ALKOHOL - OGRANICZONA DOSTEPNOŚĆ W lipcu i październiku br. policjanci, wspólnie z przedstawicielami Miejskich i Gminnych Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz funkcjonariuszami Straży Miejskiej, kontrolowali sklepy i lokale gastronomiczne, w których oferowany jest do sprzedaży alkohol. Wspólne działania odbyły się w ramach akcji Alkohol ograniczona dostępność. Sprawdzano, czy w placówkach gastronomicznych i w punktach handlowych przestrzegany jest zakaz podawania i sprzedaży alkoholu osobom nieletnim. Podczas kontroli zwracano uwagę, czy w sklepach i lokalach gastronomicznych widoczna jest informacja o szkodliwości spożywania alkoholu. W przypadku stwierdzenia, że w sklepie lub w jego obrębie spożywany był alkohol, wobec klientów i właścicieli punktów sprzedaży wyciągane były konsekwencje prawne. Podczas trwania działań na terenie powiatu przeworskiego skontrolowano łącznie 18 lokali gastronomicznych oraz 186 sklepów. Ujawniono 3 przypadki spożywania napojów alkoholowych w najbliższym otoczeniu, które zakończyły się postępowaniem mandatowym. Ujawniono również 3 przypadki nieuwidocznienia w miejscu sprzedaży i podawania napojów alkoholowych informacji o szkodliwości spożywania alkoholu - właściciele zobligowali się do skorygowania usterek.

20 Strona 20 Grudzień 2013 Święto Policji Komenda Powiatowa Policji w Przeworsku 26 lipca 2013 r. obchodziła uroczystości związane ze Świętem Policji. Awansujący policjanci z rąk Zastępcy Podkarpackiego Komendanta Wojewódzkiego Policji insp. Sławomira Szczupaka oraz Komendanta Powiatowego Policji w Przeworsku insp. Ryszarda Kuli odebrali nominacje. Na wyższy stopień policyjny z rąk Zastępcy Podkarpackiego Komendanta Wojewódzkiego Policji odebrała I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Przeworsku podinsp. Marzena Woźnik. Na wyższe stopnie policyjne awansowano razem pięćdziesięciu pięciu policjantów: czterech w korpusie oficerów, dwudziestu jeden w korpusie aspirantów, dwudziestu czterech w korpusie podoficerów i sześciu w korpusie szeregowych. Po nominacjach nastąpiły okolicznościowe przemówienia, w których przybyli goście, gratulując policjantom awansów na wyższe stanowiska, życzyli dalszych sukcesów zawodowych. Uroczystość odbyła się przed budynkiem Komendy Powiatowej Policji w Przeworsku. sierż. szt. Ewelina Wrona Oficer Prasowy KPP w Przeworsku Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Przeworsku Działania KP PSP w Przeworsku w liczbach statystycznych Ogólna liczba zdarzeń na dzień r. mających miejsce na terenie Powiatu Przeworskiego to 774. Na tą liczbę składają się liczne interwencje do pożarów czyli do zdarzeń typowych dla strażaków, ale znaczną część stanowią miejscowe zagrożenia. Od kilku już lat zauważa się, że straż pożarna, nie tylko PSP ale i OSP, uczestniczy w różnego rodzaju zdarzeniach innych jak gaszenie pożarów. Spowodowane jest to szybkim rozwojem techniki i różnych dziedzin gospodarki. Alarmów fałszywych nie występuje dużo, ale wszystkie zostały podniesione w dobrej wierze. Statystyki przedstawiają się następująco: Rodzaje Zdarzeń 626 Pożary Miejscowe zagrożenia Alarmy fałszywe 7 Powiat przeworski w 2013 r. był doświadczany przez różnego rodzaju anomalia. W dniach 3 6 maja 2013 r. w wyniku gradobicia zanotowano 83 interwencje do zdarzeń. Kolejnym takim gorącym okresem był 6 12 czerwca 2013 r., gdzie w wyniku obfitych opadów deszczu odnotowano 114 interwencji. POŻARY Małe 125 Średnie 16 Duże 0 Bardzo duże 0 RAZEM 141 MIEJSCOWE ZAGROŻENIA Małe 28 Lokalne 597 Średnie 1 Duże 0 Klęski żywiołowe 0 RAZEM 626 ALARMY FAŁSZYWE Złośliwe 0 W dobrej wierze 7 Z instalacji wykrywania 0 RAZEM 7 SUMA 774

21 Grudzień 2013 Strona 21 Ćwiczenia zgrywające Przeworsk września 2013 r. zostały przeprowadzone ćwiczenia zgrywające w zakresie doskonalenia organizacji działań ratowniczych podmiotów krajowego systemu ratowniczo - gaśniczego oraz podmiotów współdziałających z systemem podczas likwidacji występujących zagrożeń pt. Przeworsk Celem ćwiczeń było doskonalenie podziału zadań operacyjnych w jednostkach administracji samorządowej, powiatowych inspekcjach, służbach i strażach, jednostkach organizacyjnych gmin w sytuacjach kryzysowych wywołanych czynnikami zewnętrznymi oraz rozwijanie cech osobowościowych i zdolności podejmowania trafnych rozwiązań przez osoby funkcyjne, podejmowania optymalnych decyzji i sposobów ich realizacji. Organizatorem była Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie, zaś gospodarzem Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Przeworsku. W ćwiczeniach wzięły udział wytypowane jednostki z pięciu powiatów: jarosławskiego, leżajskiego, lubaczowskiego, przemyskiego i przeworskiego. W punkcie koncentracji sił i środków na stadionie sportowym w Gniewczynie, po przyjęciu meldunku przez Zastępcę Komendanta Wojewódzkiego PSP w Rzeszowie st. bryg. mgr inż. Jana Ziobrę od Komendanta Powiatowego PSP w Przeworsku bryg. Janusza Flaka o gotowości jednostek do ćwiczeń rozpoczęto realizację zaplanowanych scenariuszy ćwiczeń. Podzielono je na cztery epizody. Epizod 1: Wypadek masowy na przejeździe kolejki wąskotorowej na ul. Dynowskiej w Przeworsku Epizod 3: Wypadek samochodu osobowego, wpadnięcie pojazdu do cieku wodnego wraz z pasażerami Epizod 2: Wypadek na odcinku nowo wybudowanego łącznika drogi 835 z autostradą A4 autocysterny przewożącej substancje ropopochodne Epizod 4: Awaria na stacji pomiarowo - redukcyjnej w Tryńczy, ćwiczenia wraz z Gazowym Pogotowiem Technicznym Gaz - System Przyznane awanse, medale i wyróżnienia 10 maja 2013 r. na placu Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Przeworsku odbyły się powiatowe obchody Dnia Strażaka, których organizatorem był Komendant PSP w Przeworsku bryg. Janusz Flak. Podczas uroczystej akademii zostały wręczone awanse na wyższy stopień służbowy, medale oraz wyróżnienia. Awans otrzymali: starszy kapitan Krzysztof Kordjak - młodszy brygadier, ogniomistrz Waldemar Janas - starszy ogniomistrz, strażak Łukasz Lis - starszy strażak. Srebrnym Medalem za Zasługi Dla Pożarnictwa odznaczeni zostali: mł. ogn. Grzegorz Górski i st. ogn. Waldemar Janas. Dyplom Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej otrzymał mł. ogn. Grzegorz Górski. mł. kpt. Piotr Szpytma

22 Strona 22 Grudzień 2013 Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. J. G. Pawlikowskiego w Przemyślu Filia w Przeworsku Anna Haładyj - Kierownik Biblioteki Historia Pedagogicznej Biblioteki w Przeworsku (nazwa ulegała zmianie), w obecnym brzmieniu Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. J. G. Pawlikowskiego w Przemyślu Filia w Przeworsku sięga 1954 r. W okresie tych prawie 60 lat biblioteka zmieniła się z niewielkiej placówki z jednoosobową obsadą w instytucję, w chwili obecnej zatrudniającą czterech nauczycieli - bibliotekarzy z wyższym wykształceniem w zakresie bibliotekoznawstwa i informacji naukowej. Lokalowo biblioteka też zmieniła swoje oblicze. W 1987 r. została przeniesiona z sali lekcyjnej budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Przeworsku, gdzie mieściła się od chwili powstania, do samodzielnego budynku na ulicy Jagiellońskiej pod nr 16, obok siedziby władz samorządowych miasta i powiatu. Od tego momentu można mówić o bibliotece z prawdziwego zdarzenia. Warunki lokalowe pozwoliły na utworzenie przestronnej wypożyczalni z zapleczem magazynowym, pięknej czytelni do pracy prezencyjnej i magazynem na czasopisma. Biblioteka rozpoczęła wówczas oprócz podstawowych zadań, również działalność oświatowo - kulturalną. Zainteresowanie placówką wyraźnie wzrosło i biblioteka zdobyła uznanie w środowisku. W okresie zmian ustrojowych i rozwoju technologii informacyjnej biblioteka stanęła przed kolejnym wyzwaniem. W 2005 r. Podkarpacki Urząd Marszałkowski jako organ prowadzący podjął decyzję o automatyzacji procesów bibliotecznych w sieci bibliotek pedagogicznych byłych województw Podkarpacia. Proces automatyzacji objął wprowadzenie do systemu bibliotecznego Prolib opisów książek, czasopism i zbiorów specjalnych. Pozwoliło to na stworzenie bazy danych, elektroniczne gromadzenie zbiorów, uruchomienie elektronicznej wypożyczalni, udostępnienie elektronicznego katalogu Opac do wyszukiwania i zamawiania dokumentów oraz bazę bibliograficzną Proweb do poszukiwania artykułów z czasopism prenumerowanych w bibliotece. Od czasu przeprowadzenia procesów automatyzacji usług biblioteka jest już biblioteką nowoczesną. Czytelnicy mogą poszukiwać książek poprzez katalog on-line Opac, rezerwować, zamawiać i prolongować wypożyczenia poprzez osobiste konta czytelników z komputerów w dowolnym miejscu, również z domu. Biblioteka w chwili obecnej jest dobrze wyposażona w sprzęt komputerowy i multimedialny. Posiada cztery stanowiska komputerowe w Internetowym Centrum Informacji Multimedialnej z darmowym dostępem do Internetu dla każdego. Osiągnięciem jest zgromadzenie bardzo wartościowego księgozbioru, odpowiadającego potrzebom środowiska, a zwłaszcza nauczycieli i osób uczących się i doskonalących w różnych formach. Zachodzące w obecnym czasie zmiany w prawie oświatowym dotyczące publicznych bibliotek pedagogicznych stawiają przed tymi instytucjami nowe zadania współtworzenia nowego modelu wspomagania szkół, wzbogacenia form aktywności edukacyjnej oraz potrzebę budowania lokalnego partnerstwa z poradniami psychologiczno - pedagogicznymi i ośrodkami doskonalenia nauczycieli. Od października 2011 r. nastąpiła zmiana na stanowisku kierownika PBW w Przemyślu Filia w Przeworsku. Kierownikiem została Anna Haładyj, dotychczasowy pracownik czytelni związany z biblioteką od 1987 r. Anna Haładyj Kierownik PBW Filia w Przeworsku Promocja zbiorów multimedialnych jako forma wspierania lokalnego środowiska szkolnego Nowe wyzwania PBW w Przemyślu Filia w Przeworsku jako publiczna placówka oświatowa odgrywa ważną rolę w środowisku szkolnym w powiecie przeworskim. Głównym celem statutowym Biblioteki jest służenie w szczególności potrzebom kształcących się i doskonalących nauczycieli, studentów przygotowujących się do zawodu nauczyciela oraz słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli. Zmiany w prawie oświatowym wprowadzane w ostatnich latach włączają biblioteki pedagogiczne, obok placówek doskonalenia nauczycieli i poradni pedagogiczno - psychologicznych, w proces tworzenia nowoczesnego systemu wspomagania szkół, placówek oraz pracujących w nich nauczycieli w wykonywaniu zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, w tym w wykorzystywaniu technologii informacyjno-komunikacyjnej oraz wspomaganiu bibliotek szkolnych w obszarze organizacji i zarządzania tymi bibliotekami. Biblioteka pedagogiczna winna być więc dla szkół i nauczycieli swoistym przewodnikiem w świecie zmian w systemie oświaty, w tym zmian prawnych oraz pomagać w ich wdrażaniu. Przeworska filia biblioteki pedagogicznej od lat wspiera nauczycieli, wychowawców i rodziców, a także młodzież i studentów. Zadanie to realizuje między innymi poprzez świadomą politykę gromadzenia literatury niezbędnej w procesie doskonalenia zawodowego nauczycieli i realizacji zadań dydaktycznych. Bogactwo literatury naukowej i metodycznej z dziedziny pedagogiki, psychologii i dziedzin pokrewnych sprawia, że grono czytelników daleko wykracza poza najbliższe środowisko oświatowe. W odpowiedzi na potrzeby wychowawców i pedagogów wzbogacono w ostatnim roku szkolnym ofertę zbiorów multimedialnych, które są wygodnymi i nowoczesnymi narzędziami, przydatnymi każdemu nauczycielowi, wychowawcy i uczniowi. W zbiorach dostępne są m.in., filmowe pakiety edukacyjne przeznaczone do wykorzystania na lekcjach wychowawczych oraz spotkaniach z rodzicami, poświęcone problemom dzieci i młodzieży szkolnej.

23 Grudzień 2013 Strona 23 Lekcje przestrogi 2 to seria filmów o współczesnych zagrożeniach przeznaczona dla młodzieży szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Zawiera ona fabularne opowieści o losach młodych ludzi i ich opiekunów, których dotyka problem uzależnienia od nikotyny, komputera i Internetu, nawiązywania niebezpiecznych w skutkach przyjaźni, czy problem ADHD. Dla uczniów szkół podstawowych przeznaczona jest seria Asertywność. Dzieci spotykające się w szkole, w domu, na ulicy z różnymi sytuacjami często ulegają presji rówieśników i nie potrafią powiedzieć NIE! Filmy tej serii uczą młodych ludzi, jak odmawiać, gdy koledzy namawiają ich do kłamstwa, palenia tytoniu, zażywania używek i dopalaczy, kradzieży, przemocy. Z pomocą psychologa uczą się, jak być asertywnym. W zbiorach znajduje się także bogaty zestaw filmów edukacyjnych w serii Nie zamykaj oczu, skierowanej do nauczycieli i pedagogów z przeznaczeniem do wykorzystania na lekcjach dla młodzieży w wieku od 12 do 19 lat oraz rodziców i katechetów. Obok znanych już tematów tj. zagrożenia alkoholizmem, dopalaczami, paleniem tytoniu, sektami znaleźć można ważne dla młodzieży tematy dotyczące agresji, mobbingu, dysleksji, anoreksji. Inne filmy dotyczą budowania dobrych relacji w klasie, w związkach między młodymi ludźmi i ich wzajemnej odpowiedzialności. Obok filmów edukacyjnych w zbiorach biblioteki znajdują się audiobooki z dziedziny psychologii i komunikacji międzyludzkiej, poświęcone zagadnieniom kreowania wizerunku, psychologii sukcesu, kreatywności, technikom doskonalenia pamięci, rozwijania osobowości czy wystąpień publicznych. Nauczyciele - terapeuci mają do dyspozycji materiały do bajkoterapii i ćwiczeń logopedycznych, zaś nauczyciele przedszkoli audiobooki z zabawami i grami edukacyjnymi. Bogactwo zbiorów, wykwalifikowana kadra nauczycieli - bibliotekarzy oraz profesjonalizm usług to niewątpliwie atuty biblioteki pedagogicznej, która gotowa jest do podejmowania nowych wyzwań i zadań na rzecz szkoły i jej otoczenia. Katarzyna Rudnicka PBW Filia w Przeworsku Agencja Rynku Rolnego w Rzeszowie Istnieje ryzyko przekroczenia przez Polskę kwoty krajowej dostaw mleka w roku kwotowym 2013/2014 Z informacji przekazywanych comiesięcznie przez podmioty skupujące do Dyrektorów OT ARR odnośnie ilości mleka dostarczonego przez dostawców hurtowych wynika, że w roku kwotowy 2013/2014 w sytuacji, gdy dynamika skupu mleka z ostatnich 7 miesięcy utrzyma się na porównywalnym poziomie w kolejnych miesiącach roku kwotowego, istnieje ryzyko przekroczenia przez Polskę kwoty krajowej dostaw. Kwota krajowa przysługująca Polsce na rok kwotowy 2013/2014 wynosi kg. W miesiącach IV - X 2013 r. do podmiotów skupujących dostarczono ok. 5,9 mld kg po przeliczeniu na mleko o referencyjnej zawartości tłuszczu (wg danych zaczytanych do systemu informatycznego ARR na dzień r.). Stopień wykorzystania kwot indywidualnych przysługujących dostawcom hurtowym po 7 miesiącach roku kwotowego 2013/2014 wyniósł ok. 61,15%. Natomiast szacunkowy stopień wykorzystania kwoty krajowej dostaw ukształtował się na poziomie 60,05%. W okresie IV X 2013 r. ilość skupionego mleka ukształtowała się na poziomie wyższym o 0,16% niż w tym samym okresie roku 2012/2013. W miesiącu październiku 2013 r. nastąpił 0,5% spadek dostaw w stosunku do miesiąca września 2013 r. ponadto do podmiotów skupujących dostarczono 825,6 mln kg mleka, tj. o 2,5% więcej niż przed rokiem. Konsekwencją przekroczenia kwoty krajowej będzie konieczność uiszczenia przez dostawców Bernadeta Dżugan hurtowych po zakończeniu roku 2013/2014 opłaty z tytułu nadwyżek. Wysokość opłaty wynosi 27,83 EUR za 100 kg mleka. Jeżeli uważasz, że masz za mało kwoty indywidualnej dostaw, to możesz ją: - Zakupić lub nieodpłatnie nabyć kwotę indywidualną. Wniosek o zatwierdzenie umowy zbycia prawa do KI należy złożyć w terminie od 1 sierpnia do ostatniego dnia lutego danego roku kwotowego. - Wydzierżawić od innego producenta część kwoty indywidualnej. Wniosek o zatwierdzenie umowy oddania w używanie KI w terminie od 1 sierpnia do 31 stycznia danego roku kwotowego. - Dokonać konwersji (zamiany) kwoty indywidualnej sprzedaży bezpośredniej (DB) na kwotę indywidualną dostaw (DH). Wniosek o konwersję KI w terminie od 1 sierpnia do 31 grudnia danego roku kwotowego. Powyższe wnioski dostawca składa osobiście lub przesyła listem poleconym do dyrektora OT ARR (właściwego ze względu na miejsce zamieszkania). Bernadeta Dżugan Kierownik SKPM OT ARR w Rzeszowie

24 Strona 24 Grudzień 2013 Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Biuro Powiatowe w Przeworsku Ustalona została stawka płatności bezpośrednich Są już znane stawki płatności bezpośrednich za 2013 r. Dopłaty w Polsce będą przeliczane wg kursu 4,2288 zł za euro. Europejski Bank Centralny Tomasz Bury ogłosił 30 września br. oficjalny kurs euro, zgodnie z którym będą przeliczane i wypłacane dopłaty bezpośrednie za 2013 r. Kurs ten wynosi 4,2288 zł za euro. Kursy przeliczeniowe obowiązują we wszystkich państwach członkowskich, w których oficjalną walutą nie jest euro. W tym roku przyjęty kurs przeliczeniowy jest wyższy o 0,125 zł niż w ubiegłym roku (wtedy wynosił 4,1038 zł za euro), czyli jest korzystniejszy dla rolników. Maksymalna łączna kwota przeznaczona na dopłaty bezpośrednie w Polsce za 2013 r. wynosi ok. 3,5 mld euro, tj. 14,8 mld zł. Wstępnie szacowane stawki płatności w 2013 r. będą wynosić: Jednolita Płatność Obszarowa (JPO) - 830,30 zł/ha; uzupełniająca płatność obszarowa - do powierzchni innych roślin i do powierzchni gruntów ornych, na których nie jest prowadzona uprawa roślin - 139,39 zł/ha. To oznacza, że zgodnie z powyższymi szacunkowymi stawkami, rolnik może otrzymać w ramach dopłat bezpośrednich za 2013 r. 969,69 zł za ha uprawianego zboża. Trwa wypłata tegorocznych dopłat ONW oraz wsparcia z Programu rolnośrodowiskowego Od 16 października br. zgodnie z przepisami UE ARiMR rozpoczęła wypłatę pomocy dla rolników gospodarujących na obszarach górskich lub innych obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania (płatności ONW). O takie wsparcie ubiegało się wiosną tego roku ponad 726 tys. rolników, a przeznaczono dla nich w sumie 1,37 mld zł. Dotychczas ARiMR wypłaciła ponad 417 mln zł ok. 309 tys. rolników. Analogicznie jak w 2012 r., ARiMR nie będzie doręczała rolnikom decyzji o przyznaniu dopłat ONW, jeżeli powierzchnia do której zostanie przyznana płatność, będzie zgodna z powierzchnią wskazaną przez rolnika w złożonym wiosną wniosku - co oznacza, że decyzje te nie będą zawierały zmniejszeń, odliczeń lub wykluczeń. Od 16 października Agencja wypłaca także wsparcie rolnikom realizującym w swoich gospodarstwach Program rolnośrodowiskowy. Po raz pierwszy ARiMR rozpoczęła realizację tych dopłat tak wcześnie. W poprzednich latach płatności rolnośrodowiskowe były wypłacane tak jak dopłaty bezpośrednie, czyli od 1 grudnia. Wiosną tego roku wnioski o wsparcie z Programu rolnośrodowiskowego złożyło ponad 118,5 tys. rolników, na łączną kwotę 1,63 mld zł. W ciągu trzech pierwszych dni realizacji tych płatności ARiMR wypłaciła ok. 10 mln zł. I Przeworskie Jesienne Pieczenie Ziemniaków 22 września 2013 r. odbyło się I Przeworskie Jesienne Pieczenie Ziemniaków. Imprezę zorganizował Podkarpacki OR ARiMR i BP w Przeworsku. Spotkanie nawiązywało do pięknej polskiej tradycji. Dawniej ludzie spotykali się razem po zakończonych wykopkach przy ognisku i jedli upieczone ziemniaki wyjmowane wprost z popiołu. Tomasz Bury Kierownik BP ARiMR w Przeworsku - inicjator spotkania - podkreślił, iż oprócz walorów tradycyjno - kulturalnych impreza ma na celu pokazanie skali pozytywnych zmian, jakie nastąpiły na obszarach wiejskich dzięki środkom z UE w tym również na terenie powiatu przeworskiego. Podczas imprezy rozstrzygnięto konkurs plastyczny dla uczniów klas od 0 do 3 pt. Ziemniaki Cudaki, główne nagrody w konkursie ufundowała Podkarpacka Izba Rolnicza. Liczne konkursy z nagrodami przeplatane były występem kabaretu działającego przy ZSZ w Przeworsku Ku Wielkiej Klapie oraz opowieściami o tradycjach naszego stołu i historii potraw z ziemniaków. Na licznie przybyłych mieszkańców czekało wiele atrakcji; można było zwiedzać Muzeum w Przeworsku, wykonać i zdobić jesienne anioły, dzieci wykonywały ludziki z ziemniaków. Nie zabrakło również pieczonych ziemniaków prosto z ogniska. Był też konkurs polegający na tym, kto obierze najwięcej ziemniaków w czasie 10 min. Jej uczestnikami byli: Poseł na Sejm RP Jan Bury, Starosta Przeworski Zbigniew Kiszka, Wójt Gminy Zarzecze Wiesław Kubicki, Dyrektor ARiMR Oddziału ARiMR w Rzeszowie Marek Ordyczyński i Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Przeworskiego Karol Benbenek. Rywalizację wygrał Marek Ordyczyński. Największym zainteresowaniem wśród najmłodszych uczestników imprezy cieszył się pokaz zwierząt gospodarskich oraz pokaz sprzętu rolniczego. Gwiazdą wieczoru był LEYENDA DAWAR, indiański zespół reprezentujący muzykę pochodzącą z Ameryki Południowej. Impreza cieszyła się dużym zainteresowaniem i zapewne nie będzie ostatnią. Tomasz Bury Kierownik Biura Powiatowego ARiMR w Przeworsku

25 Grudzień 2013 Strona 25 Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg Zmiany w systemie rejestracji pojazdów oraz zawód przewoźnika drogowego W celu wprowadzenia ułatwień w rejestracji pojazdów sprowadzanych z państw członkowskich Unii Europejskiej Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej kończy prace mające na celu zastąpienie papierowego dokumentu potwierdzającego zapłatę akcyzy dokumentem w wersji elektronicznej, oznacza to, że właściciel pojazdu nie będzie musiał załączać do wniosku o rejestrację pojazdu sprowadzonego z państwa UE papierowego dokumentu. Stanowisko rejestracji pojazdów Zmiany mają wejść w życie już 1 stycznia 2014 r. w tym czasie ma zostać uruchomiona strona internetowa, z której pracownik wydziału komunikacji będzie pobierał dokument potwierdzający zapłatę akcyzy. Prowadzone są również prace nad usługą dzięki, której obywatel będzie mógł sprawdzić w CEPiK historię pojazdu m.in. datę rejestracji oraz informacje o tym czy nie jest kradziony, usługa będzie dostępna online i będzie bezpłatna. Opracowano także dokument, w którym zaproponowano m.in. wprowadzenie jednego numeru rejestracyjnego dla pojazdu, oznacza to, że w przypadku nabycia pojazdu z innego powiatu nie będzie konieczności zmiany tablic rejestracyjnych, rezygnację z wydawania karty pojazdu oraz rezygnację z dokonywania w dowodach rejestracyjnych wpisów kolejnych terminów badań technicznych. Właściciel pojazdu byłby zobligowany do posiadania przy sobie zaświadczenia o przeprowadzonym badaniu technicznym pojazdu wydanym przez uprawnioną stację kontroli pojazdów. Oznacza to również brak konieczności wymiany dowodów rejestracyjnych z powodu braku miejsca na kolejne wpisy terminu badania technicznego. Jeśli zaproponowane zmiany wejdą w życie na pewno w znacznej mierze usprawni to proces rejestracji pojazdów a urzędnicy Starostwa nie będą już zobligowani do weryfikowania wypełnienia przez właścicieli pojazdów sprowadzonych obowiązków wynikających z prawa podatkowego. W związku z koniecznością dostosowania polskich przepisów do wymogów unijnych zawartych w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego ustanawiających wspólne zasady dotyczące warunków wykonywania zawodu przewoźnika drogowego 15 sierpnia br. weszła w życie zmiana do ustawy o transporcie drogowym. Znowelizowane przepisy zastąpiły dotychczasowe licencje na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób autokarem lub autobusem oraz transportu drogowego rzeczy obowiązkiem posiadania Zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, które uprawnia do podjęcia i wykonywania krajowego transportu drogowego. Zezwolenie umożliwia wykonywanie przewozów wyłącznie na terytorium RP zgodnie z rodzajem przewozów w nim określonych, jednak nie uprawnia do wykonywania krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób samochodem osobowym, przewozu osób pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą, przewozu osób taksówką - dla tego rodzaju pojazdów wymagana jest odpowiednia licencja krajowa. Natomiast w międzynarodowym transporcie drogowym wprowadzono wymóg uzyskania licencji wspólnotowej, która jest wydawana w oparciu o posiadane Zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego. Wprowadzono również definicję bazy eksploatacyjnej, zmieniono także termin zgłoszenia do organu zaistniałych zmian w zakresie posiadanego zezwolenia lub poszczególnych licencji z 14 dni do 28 dni licząc od dnia ich powstania. Wydano: praw jazdy i międzynarodowych praw jazdy zezwoleń na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym zaświadczeń o posiadaniu uprawnień do kierowania pojazdami - 96 skierowań na badania lekarskie i psychologiczne - 14 skierowań na egzamin Zatrzymano prawa jazdy Cofnięto uprawnień do kierowania pojazdami Przekazano do innych urzędów akta kierowców Przyjęto z innych urzędów - 92 akta kierowców Zwrócono po zatrzymaniu i przywrócono po cofnięciu uprawnień Wydano: dowodów rejestracyjnych karty pojazdów pozwolenia czasowe Wyrejestrowano pojazdów Zgłoszono zbycie pojazdów Potwierdzono danych pojazdu i właścicieli dla innych urzędów Wycofano czasowo z ruchu - 21 pojazdów Wydano: - 86 kart parkingowych - 6 licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób i rzeczy - 5 wypisów z licencji - 1 zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika - 1 wypis z zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika - 23 zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne - 2 zezwolenia na przewóz regularny w krajowym transporcie drogowym osób - 11 zmian zezwoleń na przewóz regularny w krajowym transporcie drogowym osób Wprowadzono: - 28 czasowych zmian organizacji ruchu - 7 stałych zmian organizacji ruchu Skontrolowano: - 13 ośrodków szkolenia kierowców - 7 stacji kontroli pojazdów - 12 firm transportowych Stan na dzień r. Tomasz Kotliński Naczelnik Wydziału Komunikacji, Transportu i Dróg

26 Strona 26 Grudzień 2013 Wydział Geodezji i Gospodarki Gruntami Scalenia gruntów na terenie powiatu przeworskiego W powiecie przeworskim w okresie obowiązywania programu PROW na lata (o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich) scaleniem gruntów zostało objęte 5 miejscowości, Łopuszka Mała, Pantalowice, Żuklin w Gminie Kańczuga oraz Pełnatycze i Rożniatów w Gminie Zarzecze. Łącznie scaleniem zostało objęte 3 tys. hektarów gruntów a wartość prac scaleniowych wraz z zagospodarowaniem wynosi ok. 19 milionów złotych. Dodatkowo poza programem PROW zostało wszczęte scalenie gruntów obejmujące część wsi Chałupki jako scalenie wokółautostradowe. Scalenie gruntów umożliwia poprawę obszarową gospodarstw rolnych. W tym postępowaniu można scalić własne działki w kształtne, większe obszarowo pola. Można również poprawić rozłóg gruntów poprzez przybliżenie ich do zabudowań. Przeszkodą w rozwoju gospodarstw jest również ich wielkość. W trakcie scalenia gruntów można, za zgodą stron, na wniosek powiększać lub pomniejszać gospodarstwa za ustaloną opłatę. Efektem scalenia są uporządkowane stany prawne, często wcześniej zagmatwane (różne tytuły własności), po scaleniu na koszt Skarbu Państwa dla wszystkich właścicieli zakłada się Księgi Wieczyste. Najważniejszym z efektów scalenia jest samo zagospodarowanie poscaleniowe w wyniku, którego tworzy się nowy dostosowany do współczesnych potrzeb układ komunikacyjny poprzez budowę nowych dróg gminnych, jak również zostaje rozwiązany problem funkcjonowania melioracji szczegółowej. Urządzenia te poddaje się renowacji i dostosowuje się ich do dzisiejszych realiów uprawy gruntów. Zebranie scaleniowe w Chałupkach ( r.) Postępowanie scaleniowe przeprowadza i wykonuje Starosta i jest w 100% finansowane ze środków wspólnotowych i budżetu państwa. Samorząd powiatu czy gminy nie dokłada żadnych środków finansowych. Jest to chyba jedno z nielicznych działań, gdzie nie wymaga się wkładu własnego. Scalenie gruntów to czynności prawno - techniczne zmierzające do racjonalnego ukształtowania obszarów działek rolnych do systemów dróg dojazdowych, rowów melioracyjnych i rzeźby terenu. Zagospodarowanie poscaleniowe drogi Pełnatycze Zagospodarowanie poscaleniowe drogi - Łopuszka Mała Postępowanie scaleniowe lub wymienne może być wszczęte na wniosek większości właścicieli gospodarstw rolnych lub na wniosek właścicieli gruntów, których łączny obszar przekracza połowę powierzchni projektowanego obszaru scalenia. Wynika z tego, że przeprowadzenie scalenia zależy wyłącznie od zorganizowania się lokalnego społeczeństwa. W miejscowościach zainteresowanych scaleniem organizuje się ogólne zebrania informacyjne, na których omawia się cały proces scalenia gruntów. Uczestnicy zebrania podejmują decyzję w sprawie zbierania wniosków o wszczęcie postępowania scaleniowego w głosowaniu. W przypadku podjęcia pozytywnej decyzji, wybierani są przedstawiciele do zbierania podpisów na przygotowanych formularzach. Można zauważyć, że liczba zebranych wniosków ma bezpośredni wpływ na sprawność przeprowadzenia scalenia, udział całego społeczeństwa i frekwencję na późniejszych zebraniach scaleniowych. W nowej perspektywie unijnej również będą mogły być realizowane scalenia. Marian Sochacki Geodeta Powiatowy Naczelnik Wydziału Geodezji i Gospodarki Gruntami

27 Grudzień 2013 Strona 27 Wiesław Kubicki Wójt Gminy Zarzecze W gminie Zarzecze średnia powierzchnia gospodarstwa nie przekracza 3 hektarów. W województwie podkarpackim wynosi 4,6 ha, średnia w skali kraju wynosi 10,4 ha, natomiast w województwie lubuskim jest ponad 20 ha, a zachodniopomorskim ponad 30 ha. Rekordzista w gminie Zarzecze ma gospodarstwo składające się z 209 działek, a gospodarstw posiadających ponad 100 działek jest 3. Istotnym problemem jest również nieuregulowany stan prawny oraz brak odpowiednich dróg dojazdowych do pól. Realizacja scaleń jest bardzo niechętnie podejmowana przez samorządy gminne i powiatowe. Na 21 powiatów, tylko cztery podjęło się scaleń, w tym Starosta Przeworski. Propozycję przystąpienia do scaleń sześć lat temu otrzymali rolnicy z wszystkich miejscowości Gminy Zarzecze. W pierwszym etapie do scaleń przystąpili rolnicy miejscowości Pełnatycze. Scaleniem objęto obszar 537 ha i 459 uczestników scalenia. W trakcie prowadzonych scaleń zlikwidowano wiele drobnych, kilkuarowych działek, utworzono kompleksy gruntów przybliżone do zagród, uregulowano stan prawny wszystkich działek bez potrzeby wydawania pieniędzy na sądy i notariuszy. Jednak największą zdobyczą scaleń jest nowa sieć dróg, zlikwidowane miedze i wąwozy, odwodnienie wielu działek. Ilość działek zmniejszyła się z 1256 do 851. W trakcie scaleń w Pełnatyczach powstało ponad 24 km dróg o szerokości od 6 do 8 metrów, w tym ponad 9 km utwardzonych. Wykonane zostało ponad 6 km rowów melioracyjnych. Koszt wykonania dróg, rowów i rekultywacji wyniósł 2,3 mln. zł. Wpłynęło 26 zastrzeżeń od właścicieli gruntów, z których to 22 zostało rozpatrzone pozytywnie przez Radę Uczestników Scalenia, natomiast 4 odwołania trafiły do Samorządowego Kolegium Odwoławczego. W drugim etapie do scaleń przystąpili mieszkańcy wsi Rożniatów. Scaleniem objętych zostało 510 ha. Rada Uczestników Scalenia rozpatrzyła 28 zastrzeżeń do projektu scalenia z czego 25 załatwiono pozytywnie, a 3 trafiły do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, które to odwołania uznało za niezasadne. W trakcie scaleń nastąpi przebudowa ponad 19 km dróg. Ulice dojazdowe do domów będące własnością po kilkunastu właścicieli, w tym wielu nieżyjących, stały się drogami gminnymi i otrzymają nowe nawierzchnie. Wykonana zostanie obwodnica Rożniatowa o długości ponad 1800 metrów. Łączna wartość robót drogowych i melioracyjnych wyniesie około 2,5 mln zł. Nie udało by się zrealizować scaleń gdyby nie bardzo duże zaangażowanie Rad Uczestników Scalenia z Pełnatycz i Rożniatowa, składających się z rolników poszczególnych wsi, które to poświęciły wiele dni na współpracę z geo- detami i rozpatrywanie zastrzeżeń i uwag. W prowadzenie scaleń na wszystkich etapach zaangażowany był mocno Starosta Przeworski Zbigniew Kiszka. Wspaniałym mediatorem i rozjemcą okazał się Geodeta Powiatowy Marian Sochacki. Tak rolnicy, jak i Gmina nie wydała na prowadzenie scaleń ani złotówki. Rolnicy w trakcie scaleń w pierwszym roku nie płacą podatku rolnego, w drugim tylko 25 % a w trzecim połowę. Po scaleniach zostaną wszystkim właścicielom gruntów założone bezpłatnie księgi wieczyste. Widząc te korzyści sołtysi pozostałych siedmiu wsi Gminy Zarzecze mocno zapalili się do prowadzenia scaleń gruntów w swoich miejscowościach. Urząd Gminy przygotował prawie trzy tysiące imiennych oświadczeń o przystąpieniu do scaleń. Gdyby wszystkie miejscowości przystąpiły do scaleń, to zniknął by na terenie gminy problem dróg i melioracji na przebudowę, których spłynęło by około 20 mln. zł. Ale na razie jest to nasze marzenie. Jan Sobala Sołtys wsi Chałupki Scalenie wokółautostradowe wsi Chałupki obejmuje powierzchnię 192 ha, przy całkowitej pow. wsi 273 ha. W wyniku wykonania zagospodarowania poscaleniowego planuje się: budowę dróg transportu rolnego o dł. 10,5 km, modernizację sieci urządzeń melioracyjnych o dł. 3 km, rekultywację gruntów o pow. ok. 4 ha. Podstawowym celem scalenia gruntów prowadzonego w związku z budową autostrady jest maksymalne wyeliminowanie ujemnych skutków jej wybudowania, tj. zapewnienie możliwości uprawy, a przede wszystkim dojazdów do pól oraz regulacji zakłóconych stosunków wodnych. Scaleniem objęte zostało ok. 70% miejscowości po negocjacjach Starosty z GDDKiA, która w całości pokrywa koszt scalenia. Starosta może wszcząć postępowanie scaleniowe po pozytywnej opinii Rady Sołeckiej. W przypadku Chałupek opinia ta została wsparta jednogłośną decyzją uczestników scalenia na zebraniu wiejskim, co daje pewność, że zostanie przeprowadzone ono sprawnie, z korzyścią dla wszystkich. Na dzień dzisiejszy wykonana jest klasyfikacja gruntów, w większości są to grunty klasy III a, III b oraz IV. Dokonany został także szacunek wartości gruntów. Przeprowadzono pomiar działek, a także ustalono przebieg dróg dojazdowych. Od 25 listopada do końca roku prowadzone są indywidualne rozmowy, w trakcie których zbierane są m. in. życzenia od uczestników scalenia. Prace w zakresie zagospodarowania poscaleniowego terenu przeprowadzone zostaną jesienią 2014 r., czyli po zebraniu przez rolników plonów. Scalenie gruntów wsi Chałupki to inwestycja w przyszłość, nie tylko dla nas, ale i przyszłego pokolenia, dlatego zachęcam pozostałe miejscowości Gminy Przeworsk do scaleń.

28 Strona 28 Grudzień 2013 Wydział Oświaty, Kultury i Ochrony Zdrowia Podkarpacie stawia na zawodowców Powiat Przeworski współpracuje z Wojewódzkim Urzędem Pracy nad realizacją projektu Podkarpacie stawia na zawodowców w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, obejmującego wsparciem szkoły zawodowe. Głównym celem wzajemnej współpracy jest promocja szkolnictwa zawodowego poprzez różne formy wsparcia. Wartość całego projektu dla Powiatu Przeworskiego realizowanego od maja 2012 r. do października 2014 r. będzie wynosić ,58 zł w tym wkład własny ,15 zł. W 2013 r. w ramach projektu młodzież szkół zawodowych uczestniczyła w szkoleniach i kursach tj. obsługa obrabiarek numerycznych CNC, spawanie MAG, kursy carvingu, barmański, kelnerski, cateringu, prawa jazdy, obsługi kasy fiskalnej, operatora kombajnów zbożowych, CISCO, AUTO- CAD. Ponadto w zespołach szkół objętych projektem powstały pracownie doradztwa zawodowego oraz nowe klasopracownie: w ZS w Kańczudze pracownia mechaniczna, hotelarstwa i żywienia; w ZSZ w Przeworsku pracownia mechaniczna, a w ZSR w Zarzeczu pracownia gastronomiczna, rolnicza oraz mobilna pracownia komputerowa. W okresie wakacyjnym młodzież uczestnicząca w projekcie odbyła miesięczne płatne staże w zakładach pracy. Na realizację zadań objętych projektem wydano w 2012r. ponad zł. Katarzyna Solak Wydział Oświaty, Kultury i Ochrony Zdrowia Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich 13 września 2013 r. w Urzędzie Marszałkowskim została podpisana umowa na wykonanie systemu informatycznego PSeAP Podkarpacki System e-administracji Publicznej. Wykonawcą została firma ATOS IT Service Sp. z o.o. Podkarpacki System e-administracji Publicznej ma zapewnić mieszkańcom Podkarpacia możliwość korzystania z usług publicznych dostępnych drogą elektroniczną, a w szczególności umożliwić komunikowanie się obywateli z urzędem przy wykorzystaniu systemów teleinformatycznych oraz zapewnić podniesienie efektywności działania administracji samorządowej na terenie województwa podkarpackiego. Powiat Przeworski jest beneficjentem tego projektu. Jego wartość wynosi zł, a udział własny powiatu to zł. Na przełomie 2012/2013 r. została wykonana infrastruktura pasywna projektu. Projekt zakłada budowę zintegrowanych systemów informatycznych, umożliwiających dostęp obywateli do usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną (e- Administracja), wprowadzenie zdefiniowanych procedur obsługi i standardów informatycznych w zakresie świadczenia e- usług publicznych przez administrację, modernizację infrastruktury teleinformatycznej urzędu administracji i usprawnienie jej działalności, wzrost jakości zarządzania poprzez stworzenie systemu informacji wspomagającego zarządzanie województwem oraz systemu komunikacji jednostek administracji lokalnej. Głównym zadaniem wykonawcy jest zaprojektowanie, wykonanie i wdrożenie Systemu Elektronicznego Obiegu Dokumentów i Systemu e-usług Internetowych w administracji samorządowej z wykorzystaniem platformy epuap. Ponadto, w ramach projektu dostarczony zostanie sprzęt sieciowy do zestawienia łączności w sieci rozległej, serwery, komputery osobiste wraz z niezbędnym oprogramowaniem, urządzenia wielofunkcyjne, zestawy do składania podpisu cyfrowego oraz infomaty. Zostaną również przeprowadzone szkolenia stanowiskowe dla pracowników. Została określona wstępna wizja systemu, w ramach którego powinny zostać stworzone dwa główne segmenty, SeUI System e-usług Internetowych i SEOD System Elektronicznego Obiegu Dokumentów. System będzie stanowił uzupełnienie i rozszerzenie na poziomie regionu zadań, które będą realizowane centralnie w ramach projektu epuap. Oznacza to integrację z platformą epuap oraz maksymalne wykorzystanie jej możliwości do udostępniania e-usług. Ponadto system ma mieć możliwość pełnienia roli systemu Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją EZD w rozumieniu Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. Nr 14, poz. 67). Budowa regionalnego środowiska e-administracji zakłada wprowadzenie zdefiniowanych procedur obsługi i standardów informatycznych a modernizacja infrastruktury teleinformatycznej urzędu administracji lokalnej zoptymalizuje i usprawni działania urzędu, podniesie jakość obsługi obywateli, jak również zapewni podniesienie atrakcyjności regionu dla inwestorów zewnętrznych. Ponadto projekt PSeAP istotnie wpłynie na stan infrastruktury teleinformatycznej w skali całego województwa.

29 Grudzień 2013 Strona 29 System monitoringu i ostrzegania powodziowego na rzekach stwarzających zagrożenie w powiecie przeworskim W listopadzie 2011 r. oddano do użytku System monitoringu i ostrzegania powodziowego na rzekach stwarzających zagrożenie w powiecie przeworskim. 1 marca 2012 r. zostały obsadzone stacje pomiarowe systemu. Koszt budowy systemu po przetargu wyniósł 272 tys. zł, z czego z WFOŚiGW w Rzeszowie pozyskano kwotę w wys zł. Pozostałe koszty zostały poniesione przez: Gm. Jawornik Polski, Gm. Przeworsk, M. Przeworsk, Gm. Tryńcza, M. i Gm. Sieniawa oraz Powiat po zł. System tworzy 11 stacji pomiarowych z panelem słonecznym zlokalizowanych na rzekach stwarzających zagrożenie powodziowe oraz stacji bazowej zlokalizowanej w Powiatowym Centrum Zarządzania Kryzysowego. Osoby kierujące akcją a także mieszkańcy zagrożonych terenów mają na bieżąco wyświetlane wyniki pomiarów z poszczególnych stacji, tj. - monitorowanie stanu wody (poziomu lustra) odbywa się w trybie on-line w głównych rzekach i ich dopływach, - dostarczane są prognozy krótkoterminowe o horyzoncie 1-2 godzinnym, prognozy są kroczące i stale aktualizowane, - system działa bez przerw, raz w roku w grudniu stacje pomiarowe są zdejmowane w celu ich konserwacji, - zarządzanie systemem jest dokonywane na odległość z pulpitu sterującego w PCZK, - częstotliwość pomiarów jest prowadzona przez system według dowolnego ustawienia i według potrzeb (maksymalnie co 2 minuty). W ramach systemu funkcjonuje moduł wczesnego ostrzegania poprzez m.in. automatyczne telefoniczne powiadamianie sms o stanach ostrzegawczych i alarmowych dla osób kierujących akcją przeciwpowodziową w powiecie i gminach. W ramach tego modułu jest możliwość automatycznego powiadamiania mieszkańców terenów zalewowych. System umożliwia mieszkańcom dostęp do informacji hydrologicznych za pośrednictwem strony internetowej: 1 lipca 2013 r. podpisana została umowa na wymianę danych operacyjnych między Instytutem Meteorologii i Gospodarki Wodnej a Powiatem Przeworskim. System został sprawdzony w dniach 6-7 czerwca 2013 r. podczas ulewnych deszczy tzw. oberwania chmury. Według wyników stacji opadowej IMGW w ciągu 2 h spadło ok. 50,6 mm wody na m 2. Podtopione zostały na terenie M. i Gm. Kańczuga następujące miejscowości: Siedleczka, Łopuszka Wielka, Łopuszka Mała, Kańczuga, Krzeczowice, Pantalowice (gdzie ewakuowano jedną rodzinę do szkoły podstawowej). Dynamika przyrostu wody była bardzo duża, największe przyrosty wody zanotowano na stacjach w Łopuszce Wielkiej przyrost ponad 2 m w ciągu 2 h oraz w Siedleczce, gdzie w ciągu pół godziny nastąpił przyrost ok. 1,5 m. W akcji wzięły udział Powiatowy i Gminne Zespoły Zarządzania Kryzysowego, PSP Przeworsk oraz OSP z terenu powiatu. Medale za Długoletnią Służbę 29 maja 2013 r. w Muzeum w Przeworsku Zespole Pałacowo Parkowym w ramach obchodów 15 rocznicy utworzenia samorządu powiatowego oraz Dnia Samorządu Terytorialnego, Wicewojewoda Podkarpacki Alicja Wosik wręczyła pracownikom Starostwa Powiatowego w Przeworsku i powiatowych jednostek organizacyjnych oraz Radnej Rady Powiatu Przeworskiego, na mocy postanowienia Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego, Złote, Srebrne i Brązowe Medale za Długoletnią Służbę. Odznaczenia przyznawane są w nagrodę za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej w służbie Państwa. Podziękowania dla Wicewojewody w imieniu wszystkich odznaczonych przekazał Starosta Przeworski Zbigniew Kiszka. Jan Śliwa Naczelnik Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich

30 Strona 30 Grudzień 2013 Referat Rozwoju Gospodarczego i Zamówień Publicznych Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w powiecie przeworskim Budynek Starostwa Powiatowego w Przeworsku Budynek ZSOiZ w Przeworsku 27 września 2013 r. została podpisana z Zarządem Województwa Podkarpackiego umowa na zadanie inwestycyjne pn. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w powiecie przeworskim. Projekt realizowany będzie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata , osi priorytetowej II Infrastruktura techniczna, działania 2.2 Infrastruktura energetyczna. Termomodernizacją zostaną objęte budynki: Starostwa Powiatowego w Przeworsku i Urzędu Miasta Przeworska oraz budynek Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. Króla Władysława Jagiełły w Przeworsku. W ramach prac wykonane zostanie docieplenie stropodachów obiektów, docieplenie elewacji, wymiana instalacji c.o w budynku administracyjnym oraz montaż kotłowni gazowej i instalacji solarnej budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Przeworsku. Celem realizacji inwestycji jest zmniejszenie wykorzystania energii przekładające się na obniżenie kosztów funkcjonowania ww. instytucji oraz przyczyniające się do ochrony środowiska naturalnego, w konsekwencji czego osiągnięta zostanie znacząco poprawa w dziedzinie świadczenia usług edukacyjnych oraz publicznych przez instytucje, których infrastruktura jest objęta przedmiotowym działaniem. Całkowita wartość projektu po przetargu wynosi: ,54 zł przy dofinansowaniu ze środków Funduszu Rozwoju Regionalnego w wysokości ,99 zł. Planowany termin rozpoczęcia robót budowlanych to I kwartał 2014 r. Zakończenie realizacji projektu planowane jest na 30 września 2014 r. Razem w nową perspektywę września 2013 r. Powiat Przeworski złożył wniosek aplikacyjny do konkursu dotacji Ministerstwa Rozwoju Regionalnego na działania wspierające jednostki samorządu terytorialnego (jst) w zakresie planowania współpracy w ramach miejskich obszarów funkcjonalnych (edycja 2) pt. Zintegrowany Rozwój Przeworsko - Dynowskiego Obszaru Wsparcia. Bez strategii rozwoju, programu rozwoju oraz studium komunikacyjnego żaden samorząd nie może dziś myśleć o rozwoju gospodarczym. Ich wykonanie jest jednak bardzo drogie. Dlatego Powiat Przeworski w partnerstwie z innymi samorządami powiatu przeworskiego i powiatu rzeszowskiego złożył wniosek o pozyskanie środków na ten cel. Listy intencyjne o współpracy w ramach projektu podpisało 12 jst w tym: Gmina Miejska Przeworsk, Gmina Przeworsk, Gmina Adamówka, Miasto i Gmina Sieniawa, Gmina Tryńcza, Gmina Zarzecze, Miasto i Gmina Kańczuga, Gmina Gać, Gmina Jawornik Polski, Gmina Hyżne, Gmina Miejska Dynów oraz Gmina Dynów. Celem konkursu jest stworzenie warunków umożliwiających określenie obszarów współpracy pomiędzy JST w ramach obszarów funkcjonalnych miast. Zakres rzeczowy realizacji projektu obejmuje przeprowadzenie analizy potencjału gospodarczego, turystycznego i społecznego przeworsko - dynowskiego obszaru wsparcia, opracowania zintegrowanej strategii jego rozwoju gospodarczego, programu rozwoju obszaru oraz studium komunikacyjnego, jak również dokumentów technicznych do realizacji określonych w dokumentach strategicznych przedsięwzięć inwestycyjnych, dotyczących rozwoju gospodarczego przeworsko - dynowskiego obszaru wsparcia. Wniosek pomyślnie przeszedł ocenę formalną i merytoryczna uzyskując dofinansowanie w wysokości ,95 zł. Realizacja projektu obejmuje lata Justyna Pakosz Kierownik Referatu Rozwoju Gospodarczego i Zamówień Publicznych

31 Grudzień 2013 Strona 31 Nagrody Starosty Przeworskiego dla nauczycieli 11 października z okazji Dnia Edukacji Narodowej w Muzeum w Przeworsku odbyła się uroczysta gala rozdania Nagród Starosty dla wybitnych pedagogów pracujących w szkołach i placówce, dla których organem prowadzącym jest Zarząd Powiatu Przeworskiego. Za swoją pracę i osiągnięcia zostali nagrodzeni nauczyciele: - z Zespołu Szkół Zawodowych im. Króla Jana III Sobieskiego w Przeworsku Anna Kulas, Zofia Łazar, Ryszard Pieczonka, - z Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. Króla Władysława Jagiełły w Przeworsku Monika Czech, Alicja Domka, Bożena Fejdasz, - z Zespołu Szkół Rolniczych im. Wincentego Witosa w Zarzeczu Lidia 21 października 2013 r. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Przeworsku odbyło się uroczyste wręczenie Stypendiów Starosty Przeworskiego dla najzdolniejszej młodzieży uczęszczającej do szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez powiat przeworski. Na uroczystość przybyli nagrodzeni uczniowie wraz z dyrektorami szkół i rodzicami. Podczas spotkania Starosta Przeworski Zbigniew Kiszka, Wicestarosta dr Leszek Kisiel i Sekretarz Mariusz Pieniążek wręczyli okolicznościowe dyplomy i przekazali swoje gratulacje stypendystom, rodzicom i dyrektorom szkół. Warunki przyznawania stypendiów określone są w Uchwale Nr XXXVI/277/10 Rady Powiatu Przeworskiego z dnia 16 kwietnia 2010 r. w sprawie wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół dla których organem prowadzącym jest Powiat Przeworski. Zgodnie z warunkami zawartymi w uchwale dyrektorzy szkół składają wnioski o stypendia dla uczniów którzy za poprzedni rok szkolny uzyskali średnią co Mach - Florek, Sławomir Lech, - z Zespołu Szkół w Kańczudze Marta Lemiech, Bernadeta Bar, - z Zespołu Szkół w Sieniawie Magdalena Ćwikła, - z Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Przeworsku Dyrektor Katarzyna Bocheńska Wojtas, Mariusz Jesiołowski. Nagrody Starosty zostały wręczone przez Starostę Przeworskiego Zbigniewa Kiszkę, Wicestarostę dr Leszka Kisiela, Członka Zarządu Powiatu Przeworskiego Krystynę Sowę, Sekretarza Powiatu Mariusza Pieniążka i Przewodniczącego Komisji Rady Powiatu Przeworskiego ds. Zdrowia, Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej i Turystyki Zygmunta Zielonkę. Nagrodzonym serdecznie gratulujemy. Stypendia Starosty Przeworskiego dla najzdolniejszej młodzieży najmniej 4,9 i ocenę z zachowania co najmniej bardzo dobrą. Jeśli uczeń może pochwalić się szczególnymi osiągnięciami np. zdobycie tytułu laureata olimpiady, turnieju albo konkursu o zasięgu wojewódzkim, ogólnopolskim lub międzynarodowym wtedy minimalna średnia ocen to 4,75. Komisja stypendialna powołana przez Starostę Przeworskiego opiniuje złożone wnioski, natomiast Zarząd Powiatu Przeworskiego zatwierdza zaopiniowane wnioski. Na rok szkolny 2013/2014 zostało przyznanych 47 stypendiów, w tym dla uczniów z następujących szkół ponadgimnazjalnych: z Zespołu Szkół w Sieniawie, z Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. Króla Władysława Jagiełły w Przeworsku, z Zespołu Szkół Zawodowych im. Króla Jana III Sobieskiego w Przeworsku, z Zespołu Szkół w Kańczudze i z Zespołu Szkół Rolniczych im. Wincentego Witosa w Zarzeczu. Stypendia przyznane są na okres 8 miesięcy dla uczniów klas maturalnych, a dla uczniów pozostałych klas na okres 10 miesięcy.

32 Strona 32 Grudzień 2013 PRZEGLĄD SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH Najcenniejszym i najtrwalszym podarunkiem, jaki można dać dziecku jest wykształcenie Arystoteles Zespół Szkół Zawodowych im. Króla Jana III Sobieskiego w Przeworsku ZSZ im. Króla Jana III Sobieskiego w Przeworsku to szkoła z 50 letnią tradycją w kształceniu zawodowym. Wykształcenie w szkole zdobyło uczniów w różnych zawodach. Systematycznie poszerzana jest oferta kształcenia o nowe kierunki. ZSZ współpracuje z wyższymi uczelniami np. z Politechniką Rzeszowską i Wyższą Szkołą Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. Uzdolnieni uczniowie uczestniczą w zajęciach na tych uczelniach. Szkoła otwiera się także na świat. W tym roku szkolnym zajęcia w szkole prowadzili w języku angielskim studenci z Egiptu i Azerbejdżanu, a nauczyciele z ZSZ w Przeworsku uczestniczyli w szkoleniach w Holandii. Zwraca się także uwagę na wychowanie uczniów. W młodych ludziach kształtuje się postawę patriotyczną i obywatelską. Uczniowie angażują się w Szkolnym Kole Caritas, Klubie Promocji Zdrowia VICTORIA, włączają się w ogólnopolską akcję Szlachetna Paczka i wiele innych działań realizowanych na terenie szkoły. Podkarpacie stawia na zawodowców Kurs AutoCAD Kurs spawania MAG135 ZSZ w Przeworsku realizuje projekt Podkarpacie stawia na zawodowców. W jego ramach do listopada 2013 r. zostały zrealizowane następujące kursy i szkolenia: - kurs obsługi i sterowania obrabiarek numerycznych CNC 6 grup po 5 uczniów (razem 30 uczniów), - kurs AutoCAD narzędzia wspomagające projektowanie I stopień 2 grupy po 10 uczniów (razem 20 uczniów), kurs zakończony egzaminem i otrzymaniem międzynarodowego certyfikatu firmy AUTODESK, - kurs spawania metodą MAG135 3 grupy po 10 uczniów (razem 30 uczniów), kurs zakończony egzaminem i otrzymaniem certyfikatu Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach. - kurs prawa jazdy kat. B 4 grupy po 20 osób (razem 80 uczniów), - kurs informatyczny technologia CISCO 1 grupa 10 uczniów. W okresie wakacyjnym grupa 107 uczniów wzięła udział w płatnych stażach w zakładach pracy Przeworska i okolic. Młodzież została wyposażona w obuwie i odzież roboczą oraz otrzymała: długopisy, identyfikatory, smycze oraz notatniki. Kryterium była średnia ocen z przedmiotów zawodowych a pierwszeństwo mieli uczniowie klas pierwszych. W ramach projektu zakupiono: tokarkę CNC oraz ploter frezujący CNC, 3 laptopy do doradztwa zawodowego, zestawy podręczników do nauki języków obcych oraz przedmiotów zawodowych. Do końca 2014 r. planowane są następujące kursy: - kurs obsługi i sterowania obrabiarek numerycznych CNC 30 uczniów, - kurs AutoCAD narzędzia wspomagające projektowanie I stopień 20 uczniów, - kurs spawania metodą MAG uczniów, - kurs prawa jazdy kat. B 80 uczniów, - kurs informatyczny technologia CISCO 10 uczniów. Proporcjonalnie do ilości uczniów podobna grupa ok. 100 uczniów weźmie udział w płatnych stażach w zakładach i firmach na terenie powiatu przeworskiego. W związku z przedłużeniem realizacji projektu do czerwca 2015 r. planowane jest otwarcie kierunków: operator obrabiarek skrawających oraz monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie. Planowane są dla nauczycieli oraz uczniów kursy i szkolenia powiązane z nowotworzonymi kierunkami kształcenia. Szkoła kształci uczniów w roku 2013/2014 w następujących kierunkach: Liceum Ogólnokształcące: - klasa służb mundurowych - klasa sportów obronnych - klasa humanistyczno - artystyczna Technikum w zawodach: - technik informatyk - technik elektryk - technik pojazdów samochodowych - technik żywienia i usług gastronomicznych - technik budownictwa Zasadnicza Szkoła Zawodowa w zawodach: - mechanik pojazdów samochodowych - murarz - tynkarz - kucharz.

33 Grudzień 2013 Strona 33 Kobierce żółtych liści ścielących się pod nogi, promienie jesiennego słońca i uroczyste dźwięki orkiestry napełniły radosnym nastrojem wszystkich uczestników obchodów 50 lecia istnienia Zespołu Szkół Zawodowych im. Króla Jana III Sobieskiego w Przeworsku w dniu 19 października 2013 r. W tej atmosferze, pełnej wzruszeń, powstał niezwykły pomost pamięci między tymi, którzy tu byli uczniami kiedyś (ok absolwentów), a tymi, którzy są nimi dzisiaj. Każda szkoła tworzona jest przecież dla uczniów i przez nich. Gdy kolumna marszowa złożona z dyrekcji, nauczycieli, zaproszonych gości, absolwentów i uczniów wyruszyła do przeworskiej Bazyliki p.w. Ducha Świętego - życie miasta na chwilę zatrzymało się w codziennej bieganinie. Przechodnie przystawali zaciekawieni, a uczestnicy przeżywali wyjątkowy charakter tego momentu, który przeszedł już do historii szkoły. Jubilare radujcie się w tym dniu! Takie przesłanie skierował do zgromadzonych ks. dziekan Tadeusz Gramatyka. Mszę św. koncelebrował ks. bp Adam Szal. Po skończonej liturgii uczestnicy uroczystości udali się do Miejskiego Ośrodka Kultury, gdzie kontynuowane były uroczystości jubileuszowe. Dostojnych gości w osobach: wicemarszałka województwa podkarpackiego Lucjana Kuźniara, przewodniczącego Sejmiku Podkarpackiego Janusza Magonia, dyrektor nadzoru pedagogicznego Kuratorium Oświaty w Rzeszowie Aliny Pieniążek, burmistrz Marii Dubrawskiej Lichtarskiej, starosty Zbigniewa Kiszki, Przewodniczącego Rady Powiatu Tadeusza Kiełbowicza wraz z radnymi powitali: dyrektor Stanisław Mrugała i Andrzej Rozpotyński przewodniczący Komitetu Organizacyjnego. Gorąco przywitali emerytowanych dyrektorów i nauczycieli Zespołu Szkół Zawodowych w Przeworsku, a przede wszystkim absolwentów. Po wystąpieniach zaproszonych gości, prowadząca uroczystość wicedyrektor ZSZ w Przeworsku Maria Głąb, oddała głos młodzieży, zapraszając do wysłuchania programu słowno muzycznego. Program Sięgnij do wspomnień wraz z prezentacją multimedialną ukazującą metamorfozy placówki w atrakcyjnej formie przybliżył zebranym dzieje szkoły. Nad całokształtem czuwała Maria Głąb. Uczniów przygotowali Andrzej Niedochodowicz, Joanna Śliwińska, Lucyna Pączka i Marta Uchman. Gromkie brawa dowiodły, iż rezultat wielotygodniowych wysiłków był imponujący. Jubileusz 50-lecia Zespołu Szkół Zawodowych Ostatnim etapem obchodów Jubileuszu był powrót do szkoły, gdzie Ludwik Łobos i Lesław Domagała dokonali odsłonięcia tablicy pamiątkowej. Złożono również kwiaty przed tablicą upamiętniającą osobę i pracę śp. dyrektora Lesława Ścisłowicza. Następnie wszyscy uczestnicy uroczystości udali się na halę sportową, gdzie przygotowany został dla wszystkich poczęstunek. W tym miejscu wyrazy szacunku i podziękowań należy złożyć paniom, pracującym w szkolnej stołówce, nauczycielom przedmiotów gastronomicznych oraz młodzieży z klas gastronomicznych. Profesjonalna obsługa gości, wspaniale serwowane potrawy i życzliwa atmosfera sprzyjały chwilom wspomnień, którymi podczas obiadu dzielili się z zebranymi absolwenci. Zainteresowani mogli zwiedzić szkołę, pracownie na warsztatach szkolnych i obejrzeć przygotowane na tę okoliczność wystawy. Wielu spotkało się w klasach z wychowawcami i nauczycielami, oddając się urokowi wspomnień z młodzieńczych lat. Wyjątkowy dzień, pełen wzruszeń, radości i refleksji staje się dzisiaj kolejną kartą w historii Zespołu Szkół Zawodowych im. Króla Jana III Sobieskiego w Przeworsku. Wpisując się w księgę przeszłości, na długo pozostanie żywą kartą w pamięci uczestników zjazdu. Kolejnymi dyrektorami szkoły byli: mgr inż. Franciszek Podzimski 1962/63 mgr Kazimierz Stafiej 1963/ /68 mgr Antoni Machniak 1968/ /73 mgr inż. Lesław Domagała 1973/ /90 mgr inż. Lesław Ścisłowicz 1990/ /11 mgr inż. Stanisław Mrugała od 2010/11. Bogusława Chmura

34 Strona 34 Grudzień 2013 Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. Króla Władysława Jagiełły w Przeworsku U: My już dokonałyśmy wyboru i wiemy, że przeworska Jagiellonka to najlepsza szkoła w powiecie. Chciałybyśmy poznać jednak zdanie Pani Dyrektor, co sprawia, że cieszy się ona takim uznaniem i uczniowie ją wybierają? KS: Na pewno decydują o tym m. in.: wysoka zdawalność matury zarówno na poziomie podstawowym jak i rozszerzonym. Współpraca ze środowiskiem, włączanie się w akcje i imprezy organizowane na terenie miasta i powiatu. W szkole panuje KS: Jesteśmy ponad 100-letnią szkołą, z tradycją, w której wspaniali pedagodzy, wykwalifikowani egzaminatorzy skutecznie przygotowują młodzież do egzaminu maturalnego. Placówka przystosowana dla osób niepełnosprawnych. Od wielu lat współpracujemy z uczelniami wyższymi, tj. z Uniwersytetem Rzeszowskim i Wyższą Szkołą Wschodnioeuropejską w Przemyślu. Uczniowie klasy politechnicznej biorą udział w zajęciach z matematyki oraz w zajęciach laboratoryjnych Rozmowa z Krystyną Ścisłowicz - Dyrektorem ZSOiZ przyjazna atmosfera. Posiadamy dobrą bazę dydaktyczną i lokalową. Zdobyliśmy liczne certyfikaty, m.in.: Krajowy Certyfikat Szkół Promujących Zdrowie. Odnosimy sukcesy na wielu płaszczyznach, m. in.: w rywalizacji sportowej w Mistrzostwach Polski w Biegach na Orientację Patryk Marszałek uczeń klasy 3a zdobył srebrny medal został Wicemistrzem Polski. U: Pobyt w szkole to nie tylko zdobywanie wiedzy. Co jeszcze może ona zaoferować uczniom? KS: Niewątpliwie rozwijanie zainteresowań, uzdolnień i pasji poprzez: koła zainteresowań, wolontariat, PCK, HDK, Samorząd Uczniowski, kształtowanie postaw interpersonalnych i społecznych, angażowanie się na rzecz osób potrzebujących. Mamy wysokie osiągnięcia sportowe w powiecie, rejonie i województwie, realizujemy zadania szkoły z klasą, promując postawy proekologiczne. Działają sekcje sportowe i UKS Jagiellonka. Odbywają się spotkania z ciekawymi ludźmi. Stosujemy technologię informacyjno - komunikacyjną na zajęciach edukacyjnych, dysponujemy multimedialną biblioteką szkolną. U: Czym nasza szkoła wyróżnia się spośród innych w powiecie i regionie? KS: Od kilku lat z dużym powodzeniem prowadzimy projekty współpracy ze szkołami europejskimi połączone z wymianą młodzieży. Uczniowie odwiedzili szkoły partnerskie w Niemczech, Hiszpanii, Islandii, Francji oraz dwukrotnie we Włoszech. Projekty te mają same zalety: przełamywanie barier językowych, poznawanie nowych kultur i tradycji, uczestniczenie w regularnych lekcjach w szkole partnerskiej daje szansę porównania metod nauczania i niejednokrotnie docenienia tego, co własna szkoła oferuje. Takie projekty to również niecodzienna promocja szkoły, regionu i Polski na arenie europejskiej, szczególnie w roku 2013 ogłoszonym jako Europejskim Roku Obywatelstwa. Obecnie kontynuujemy współpracę, w ramach której, oprócz różnych zadań w szkole, dwukrotnej wideokonferencji, planujemy wymianę młodzieży z liceum w Gironie w Hiszpanii. U: Nasi rodzice oraz my, uczniowie, uważamy, że nauka w tej szkole to honor i zobowiązanie. A co Panią Dyrektor napawa dumą, jako osobę, która kieruje tą placówką? z fizyki i informatyki. Kontakt z nowoczesną Uczelnią w Rzeszowie, dysponującą najnowszym zapleczem laboratoryjnym i technicznym, umożliwia kolejnej grupie uczniów wszechstronny rozwój i poszerzenie zakresu swoich umiejętności. Natomiast pracownicy naukowi Uczelni w Przemyślu prowadzą cykliczne zajęcia z klasą prawniczo - medialną, poruszając problematykę, będącą rozszerzeniem realizowanego programu nauczania z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie. Od marca 2013 r. jesteśmy w posiadaniu siłowni. Zakupiony sprzęt nie tylko poprawił bazę sportową naszej placówki, ale również dopełnił bazę sportową w naszym mieście. Już drugi rok stosujemy e-dziennik, który cieszy się dużą popularnością wśród rodziców, uczniów i nauczycieli. Uczniowie naszej Jagiellonki są Stypendystami Fundacji Dzieła Nowego Tysiąclecia. Dwoje absolwentów naszego liceum wzięło udział w Konkursie Akademickim im. bp. Jana Chrapka i na pewno niczego nie stracili, a wiele zyskali, gdyż dziś są studentami dziennikarstwa na Uniwersytecie Jagiellońskim i bezpieczeństwa wewnętrznego na Uniwersytecie Warszawskim. Liczna grupa uczniów pobiera stypendium Starosty Powiatu Przeworskiego, stypendium dla uczniów szczególnie uzdolnionych z terenu województwa podkarpackiego, nagrody dyrektora szkoły. U: Napawa nas dumą fakt, że jest Pani pierwszą kobietą pełniącą funkcję Dyrektora szkoły na przestrzeni ponad 100 lat jej funkcjonowania. W jaki sposób realizujemy motto szkoły: Uczymy się nie dla szkoły, lecz dla życia? KS: Hasło przypomina o wartościach i ideach, które kultywujemy poprzez program wychowania patriotycznego i obywatelskiego oraz program wychowawczy szkoły. Realizujemy projekty edukacyjne: zakończyła się realizacja projektu pn. Młodzieżowe Uniwersytety Matematyczne, a w chwili obecnej klasy pierwsze realizują projekt pn. Sposób na naukę poprzez wdrożenie innowacyjnych programów nauczania z zakresu matematyki, biologii i przedsiębiorczości z wykorzystaniem nowoczesnych niestandardowych narzędzi ICT wraz z e-bookami. U: Dziękujemy za rozmowę. Joanna Kuźma i Kinga Ochab, uczennice klasy II LO o profilu prawniczo - medialnym

35 Grudzień 2013 Strona 35 W roku szkolnym 2013/2014 w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. Króla Władysława Jagiełły w Przeworsku realizowane są następujące profile kształcenia: Liceum Ogólnokształcące - klasy I: - klasa o profilu biologiczno - chemicznym (w ramach projektu Sposób na naukę ). Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: biologia i chemia. W ramach projektu Sposób na naukę uczniowie otrzymają nieodpłatnie tablety oraz materiały szkoleniowe i ćwiczenia. Przewidziana jest również finansowana przez Organizatora wycieczka do Centrum Nauki Kopernik w Warszawie oraz 10- dniowy letni obóz naukowy. Dwukrotnie (VI r. oraz II r.) odbędą się konkursy wiedzy z biologii z cennymi nagrodami (m. in. mikroskopy i książki związane z profilem). - klasa o profilu politechnicznym - uniwersyteckim (we współpracy z Uniwersytetem Rzeszowskim i w ramach projektu Sposób na naukę ). Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: matematyka, fizyka, informatyka. W ramach projektu Sposób na naukę uczniowie otrzymają nieodpłatnie tablety oraz materiały szkoleniowe i ćwiczenia. Przewidziana jest również finansowana przez Organizatora wycieczka do Mennicy Polskiej w Warszawie oraz 10- dniowy letni obóz naukowy. Dwukrotnie (VI r. oraz II r.) odbędą się konkursy wiedzy z przedmiotów kierunkowych z cennymi nagrodami (m. in. kalkulatory graficzne i książki związane z profilem). - klasa o profilu przedsiębiorczości (w ramach projektu Sposób na naukę ) Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: j. angielski, geografia, informatyka. W ramach projektu Sposób na naukę uczniowie otrzymają nieodpłatnie tablety oraz materiały szkoleniowe i ćwiczenia. Przewidziana jest również finansowana przez Organizatora wycieczka na Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie oraz 10-dniowy letni obóz naukowy. Dwukrotnie (VI r. oraz II r.) odbędą się konkursy wiedzy z przedmiotów kierunkowych z cennymi nagrodami (m. in. aparaty fotograficzne i książki związane z profilem). - klasa o profilu psychologiczno-pedagogicznym Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: j. polski, biologia, wiedza o społeczeństwie. W ramach zajęć organizowane będą warsztaty psychologiczne oraz pedagogiczne oraz wycieczki dydaktyczne do placówek związanych z oświatą. - klasa o profilu prawniczo - medialnym (we współpracy z Państwową Wyższą Szkołą Wschodnioeuropejską w Przemyślu) Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: j. polski, historia, wiedza o społeczeństwie. W ramach zajęć organizowane będą warsztaty dziennikarskie oraz prawnicze (współpraca z dziennikarzami Radia i TV Rzeszów, studenci prawa). Liceum Ogólnokształcące - klasy II: - klasa o profilu politechnicznym - uniwersyteckim (we współpracy z Uniwersytetem Rzeszowskim) 2 oddziały. Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: matematyka, fizyka lub geografia, informatyka. - klasa o profilu biologiczno-chemicznym Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: biologia i chemia. W ramach zajęć odbywają się wycieczki dydaktyczne, spotkania z pracownikami naukowymi uczelni wyższych. - klasa o profilu psychologiczno-pedagogicznym 2 oddziały. Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: j. polski, biologia, wiedza o społeczeństwie. W ramach zajęć organizowane będą warsztaty psychologiczne oraz pedagogiczne oraz wycieczki dydaktyczne do placówek związanych z oświatą. - klasa o profilu prawniczomedialnym (we współpracy z Państwową Wyższą Szkołą Wschodnioeuropejską w Przemyślu). Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: j. polski, historia, wiedza o społeczeństwie. W ramach zajęć organizowane będą warsztaty dziennikarskie oraz prawnicze. Liceum Ogólnokształcące - klasy III: - klasa o profilu biologiczno - chemicznym - 2 oddziały. Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: biologia i chemia. - klasa o profilu matematyczno - informatycznym. Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: matematyka i informatyka. - klasa o profilu prawniczo - medialnym. Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: j. polski, historia, wiedza o społeczeństwie. - klasa o profilu europejskim. Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: j. angielski, historia, wiedza o społeczeństwie. We wszystkich klasach trzecich w ramach zajęć pozalekcyjnych prowadzone są konsultacje przedmaturalne ze wszystkich przedmiotów objętych egzaminami maturalnymi.

36 Strona 36 Grudzień 2013 Zespół Szkół w Kańczudze Dobrze przygotowujemy do matury! - Mamy wysoką zdawalność egzaminów - Prowadzimy cykl zajęć wspierający przygotowanie do egzaminów zewnętrznych - Nasi nauczyciele są egzaminatorami OKE w Krakowie - Dysponujemy bogatym księgozbiorem Otwieramy drzwi do lepszej przyszłości! - Przyszłość budujemy na 70-letniej tradycji - Z myślą o Waszej przyszłości organizujemy profesjonalne kursy: kurs ECDL - Core, kurs języka angielskiego, kurs organizatora przyjęć okolicznościowych - catering, kurs carvingu, staże u pracodawców - Kładziemy nacisk na naukę języków obcych - Organizujemy międzynarodową wymianę młodzieży - Współpracujemy z uczelniami wyższymi Budujemy przyjazną atmosferę! - Organizujemy imprezy i uroczystości szkolne, gminne i środowiskowe m.in.: Święto Szkoły, Półmetek, Studniówka, międzyszkolny Happening, WOŚP - Organizujemy dyskoteki integracyjne, andrzejkowe i inne Radzimy, jak zaplanować przyszłość! - Organizujemy spotkania z przedstawicielami uczelni wyższych - Wyjeżdżamy na targi edukacyjne i dni otwarte uczelni wyższych - Prowadzimy doradztwo edukacyjno - zawodowe - Współpracujemy z Powiatowym Urzędem Pracy Aktywizujemy do działania! - W szkole działa: Szkolne Koło CARITAS, Szkolne Koło PCK, Samorząd Uczniowski, Sklepik Uczniowski, Radio Pauza - Działają liczne koła zainteresowań - Talenty sportowe rozwijamy na zajęciach sportowo - rekreacyjnych W roku szkolnym 2013/2014 w ZS w Kańczudze realizowane są następujące kierunki kształcenia: Liceum Ogólnokształcące: - profil humanistyczno - prawny - profil inżynierski Technikum mechaniczne: - użytkowanie obrabiarek skrawających - organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń Technikum żywienia i usług gastronomicznych: - sporządzanie potraw i napojów - organizacja żywienia i usług gastronomicznych Technikum hotelarstwa: - planowanie i realizacja usług w recepcji - obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie. Systematycznie motywujemy do nauki! - Nasi uczniowie otrzymują stypendia naukowe - Przygotowujemy do udziału w konkursach i olimpiadach na różnych szczeblach - Stosujemy nowatorskie metody pracy z wykorzystaniem sprzętu audiowizualnego Zmieniamy się na lepsze! - Proponujemy atrakcyjne i poszukiwane na rynku pracy kierunki kształcenia - Mamy dwie pracownie informatyczne, szkolne centrum multimedialne - Wyposażamy sale lekcyjne w nowoczesny sprzęt audiowizualny m.in. tablice interaktywne - Lekcje wychowania fizycznego prowadzimy w dobrze wyposażonej hali miejskiej Kładziemy nacisk na bezpieczeństwo i zdrowie - Posiadamy wojewódzki certyfikat Szkoły Promującej Zdrowie - Mamy jednozmianowy system nauki - W utrzymaniu bezpieczeństwa na terenie szkoły wspiera nas monitoring Otaczamy opieką i wspieramy! - Uczeń może liczyć na: pomoc pedagoga i szkolnej higienistki, wsparcie finansowe Rady Rodziców, SK Caritas, posiłki w stołówce szkolnej oraz zakup tanich podręczników na szkolnych kiermaszach Łączymy naukę z zabawą i wypoczynkiem! - Organizujemy i dofinansowujemy rowerowe i autokarowe wycieczki krajoznawcze i dydaktyczne - Wyjeżdżamy do teatru, kina i gościmy w szkole grupy teatralne - Organizujemy spotkania z ciekawymi ludźmi kultury, literatury, sportu Angażujemy się w projekty! - Realizujemy projekty,,,podkarpacie stawia na zawodowców,,,przedsiębiorcze szkoły - Zrealizowaliśmy projekt Kompetencje zawodowe kluczem do sukcesu na rynku pracy,,,aktywna edukacja twoją przyszłością" - Posiadamy tytuł Szkoły Jagiellońskiej, jesteśmy pod patronatem Uniwersytetu Jagiellońskiego - Korzystamy z efektów projektu Czwarta władza z klasą.

37 Grudzień 2013 Strona 37 Aktywna Edukacja Twoją Przyszłością Od września 2012 r. do maja 2013 r. Zespół Szkół w Kańczudze realizował projekt pod nazwą Aktywna Edukacja Twoją Przyszłością. Jego beneficjentami byli uczniowie klas I, II oraz III LO. W ramach projektu zakupiono pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji poszczególnych zadań: tablicę interaktywną, laptop oraz projektor krótkoogniskowy, a także pomoce dydaktyczne na dodatkowe zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze z matematyki. Kurs ECDL Core Głównym celem projektu było zwiększenie szans i wyrównanie dysproporcji edukacyjnych 45 uczniów liceum w zakresie kompetencji kluczowych i doradztwa edukacyjno - zawodowego poprzez rozszerzenie oferty edukacyjnej szkoły do r. W ramach projektu zrealizowano następujące zadania: Dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe uczniów z języka angielskiego kurs. Dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe uczniów z informatyki kurs ECDL Core. Konkurs prezentujący efekty pracy uczniów z zajęć językowych i ICT. Dodatkowe zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze z matematyki. Zajęcia z doradztwa edukacyjno - zawodowego oraz wyjazd naukowy. Beneficjenci kursu języka angielskiego otrzymali certyfikaty umiejętności językowych, natomiast beneficjenci kursu ECDL Core Europejskie Certyfikaty Umiejętności Komputerowych. Anna Słysz Podkarpacie stawia na zawodowców Od września 2012 r. do października 2014 r. Zespół Szkół w Kańczudze przy współpracy ze Starostwem Powiatowym w Przeworsku i Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie realizuje projekt Podkarpacie stawia na zawodowców w ramach Działania 9.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, obejmującego wsparciem szkoły zawodowe. Głównym celem jest promocja szkolnictwa zawodowego wśród młodzieży szkolnej. Szkolne pracownie zostały doposażone w nowoczesny sprzęt i pomoce dydaktyczne m. in. tokarkę CNC, tablice interaktywne, laptopy, komputery, sprzęt biurowy oraz podręczniki. W ramach realizacji tego projektu zorganizowano kurs Organizator przyjęć okolicznościowych catering, w którym łącznie uczestniczyło 15 uczniów z klas technikum żywienia i usług gastronomicznych oraz technikum hotelarstwa. W ramach szkolenia beneficjenci odbyli zajęcia teoretyczne i praktyczne w wymiarze 75 godzin. Uczniowie mieli zapewnione materiały dydaktyczne w formie skryptów, które pomogły im w zrozumieniu zagadnień teoretycznych. Ponadto młodzież otrzymała odzież ochronną niezbędną podczas realizacji części praktycznej kursu. W trakcie ostatnich zajęć odbył się egzamin sprawdzający nabytą przez nich wiedzę i umiejętności. Wszyscy uczestnicy otrzymali ocenę pozytywną z egzaminu oraz certyfikaty i zaświadczenia o ukończeniu kursu. 13 uczniów klas technikum żywienia i usług gastronomicznych oraz technikum hotelarstwa uczestniczyło w kursie carvingu, polegającym na rzeźbieniu motywów kwiatowych w owocach i warzywach. Kurs został przeprowadzony przez Pawła Sztenderskiego Mistrza Polski w Carvingu, Złotego Medalisty Pucharu Polski w Carvingu oraz przez Grzegorza Gniecha II Wicemistrza Polski w Carvingu. Każdy beneficjent otrzymał certyfikat ukończenia kursu, komplet profesjonalnych noży oraz materiały szkoleniowe w postaci skryptu. W ramach realizacji projektu zorganizowano również staże dla uczniów technikum w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych, technik hotelarstwa i technik mechanik. Podczas minionych wakacji skorzystało z nich 42 uczniów szkoły. Mogli oni zapoznać się ze środowiskiem swojego zawodu, zdobyli pierwsze doświadczenia i otrzymali wynagrodzenie za pracę w formie stypendium stażowego. Staże odbywały się w firmach i zakładach branży gastronomiczno - hotelarskiej oraz mechanicznej, Kurs carvingu z którymi szkoła od wielu lat współpracuje. Dzięki nawiązanej współpracy przedsiębiorcy mogą stać się w przyszłości potencjalnymi pracodawcami dla tych młodych ludzi. Po zakończonym stażu każdy beneficjent otrzymał zaświadczenie. Nadzór nad prawidłowym przebiegiem staży oraz bieżącą kontrolę sprawowała koordynator ds. staży Monika Nawojska. Uczniowie również zostali objęci doradztwem edukacyjno - zawodowym. Od października 2013 r. rozpoczął się kurs barmański dla 15 uczniów klas technikum żywienia i usług gastronomicznych oraz technikum hotelarstwa. Donata Kozłowska

38 Strona 38 Grudzień 2013 Zespół Szkół w Sieniawie Zespół Szkół w Sieniawie to szkoła o bogatych tradycjach, dbająca o wszechstronny rozwój ucznia i przygotowująca go do podjęcia studiów na każdym wybranym kierunku. Już od pierwszej klasy uczniowie mają możliwość rozwijania swoich różnorodnych zainteresowań i uzdolnień w wielu zajęciach pozalekcyjnych, a nauczyciele systematycznie przygotowują zdolną młodzież do rozmaitych konkursów (szkolnych, powiatowych, regionalnych, wojewódzkich i ogólnopolskich). Uczestnicy tych konkursów nie tylko zdobywają nowe doświadczenia, poszerzają wiedzę, ale też godnie reprezentują szkołę, zajmując wysokie miejsca. Możemy się pochwalić wieloma sukcesami. Jednym z naszych powodów do dumy jest zajęcie przez zespół uczniowski I go miejsca w Konkursie Patriotycznym Jesteśmy Polakami jesteśmy dumni zorganizowanym przez Biuro Poselskie Posła do Parlamentu Europejskiego Tomasza Porębę. Nagrodą dla uczennic, które przygotowały piękną pracę plastyczną była wycieczka do Brukseli i Antwerpii. Konkurs Matematyczny im. prof. Jana Marszała, Wojewódzki Konkurs Wiedzy Technicznej w Jarosławiu i inne. Pierwsza z lewej Agata Grycko, uczennica kl. 1 LO, która zdobyła wyróżnienie w XII Regionalnym Konkursie Recytatorskim i Poetyckim im. Jerzego Hordyńskiego Na ucznia, który rozpoczyna naukę w szkole czeka również wiele atrakcji: wycieczki, wyjazdy integracyjne, regularnie organizowane wyjazdy do kina i teatru, spotkania z ciekawymi ludźmi (np. z dziennikarzami Telewizji Polsat). Uczniowie zainteresowani aktorstwem mogą działać w grupie teatralnej, z kolei pasje czytelnicze można rozwijać, uczestnicząc w spotkaniach młodzieżowego Dyskusyjnego Klubu Książki, które nauczycielki języka polskiego prowadzą we współpracy z Biblioteką Miasta i Gminy Sieniawa. Młodzież biorąca udział w spotkaniach DKK ma szansę w swobodnej atmosferze, przy kawie i ciastku, zapoznać się z wybraną przez siebie współczesną literaturą, podyskutować o niej, a także podzielić się swoimi prywatnymi doświadczeniami czytelniczymi. Ewelina Paluch, Paulina Kowal, pani Magdalena Ćwikła i Katarzyna Płocica z europosłem Tomaszem Porębą w Parlamencie Europejskim Uczniowie ZS w Sieniawie uczestniczą i często odnoszą sukcesy również w innych konkursach: plastycznych, poetyckich, recytatorskich, językowych, ekologicznych i matematycznych, wśród których warto wymienić chociażby: Regionalny Konkurs Recytatorski i Poetycki im. Jerzego Hordyńskiego, Międzyszkolny Konkurs Recytatorski poświęcony twórczości Adama Mickiewicza w Kańczudze, Ogólnopolski Konkurs Ojczyzny Polszczyzny, Pamięć o przeszłości nigdy nie umiera. Dzieje rodu Dzieduszyckich, Międzyszkolny Konkurs z języka angielskiego,,dogged by English, English is Fun... Come and Have Some, Konkurs Ekolog, Ogólnopolski konkurs fotograficzny Płazy wokół nas, Konkurs MÓJ LAS organizowany przez Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Leśnictwa i Drzewnictwa oraz Ligę Ochrony Przyrody, Podkarpacki Konkurs Matematyczny im. Franciszka Lei, Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki Uczniowie ZS w Sieniawie mogą także spełniać się w działalności charytatywnej np. w ubiegłym roku szkolnym przeprowadzono zbiórkę maskotek dla Szkoły Przyszpitalnej w Rzeszowie, a w tym młodzież przyłączyła się do akcji Kartka urodzinowa dla Oliwki. Szkoła dba o zdrowie młodzieży. Obecnie wdrażany jest polsko - szwajcarski program edukacyjny SWISS CONTRI- BUTION: SZKOŁA I PRZEDSZKOLE PRZYJAZNE ŻYWIENIU I AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ, który jest częścią ogólnopolskiego projektu ZACHOWAJ RÓWNOWAGĘ. Podstawowym celem tego projektu jest wdrażanie zasad prawidłowego żywienia

39 Grudzień 2013 Strona 39 i aktywności fizycznej u dzieci i młodzieży. Ponadto w tym roku szkolnym we wszystkich klasach realizowany będzie program Wybierz życie. Pierwszy krok. Jego celem jest zwiększenie poziomu wiedzy uczniów, rodziców i personelu szkolnego, a także pośrednio całej społeczności gminy Sieniawy na temat zakażeń HPV. Zespół Szkół w Sieniawie, wychodząc naprzeciw potrzebom ucznia, rozpoczął organizację wymiany międzynarodowej, w ramach której najzdolniejsza młodzież będzie miała szansę wyjechać za granicę, doskonalić znajomość języków obcych i zdobywać nowe doświadczenia, które na pewno zaprocentują w przyszłości. W bieżącym roku szkolnym podjęta zostanie współpraca z kilkoma uczelniami wyższymi z województwa podkarpackiego, dzięki czemu uczniowie będą mogli uczestniczyć w zajęciach i wykładach prowadzonych przez nauczycieli akademickich. Nauczyciele ZS w Sieniawie stale podnoszą swoje kwalifikacje na kursach, konferencjach i studiach podyplomowych, np. w czasie tegorocznych wakacji Natalia Pyszowska nauczycielka języka angielskiego uczestniczyła w dwutygodniowym kursie metodycznym dla nauczycieli w ramach programu Uczenie się przez całe życie. Szkolenie odbywało się na południu Wielkiej Brytanii w mieście Exeter. Największym atutem szkoły i powodem, dla którego wielu rodziców posyła do nas swoje dzieci, jest stuprocentowa zdawalność na egzaminie maturalnym. Co równie ważne średnie wyniki naszych uczniów z tego egzaminu są zawsze wyższe od średnich w powiecie przeworskim, województwie podkarpackim, czy na terenie działania OKE w Krakowie. Absolwenci dzięki wysokim wynikom na egzaminie maturalnym, bez trudu dostają się na wymarzone kierunki studiów. W ubiegłym roku jeden z naszych uczniów został przyjęty do Wojskowej Akademii Technicznej z najwyższym wynikiem w rekrutacji. Zespół Szkół w Sieniawie zapewnia uczniom szeroką ofertę zajęć pozalekcyjnych przygotowujących do egzaminu maturalnego z każdego przedmiotu, dzięki czemu nie muszą oni korzystać z dodatkowych korepetycji. Poza tym dbamy nie tylko o uczniów zdolnych, ale również słabszych, dla których organizujemy zajęcia wyrównawcze. Uczeń, który wybierze Zespół Szkół w Sieniawie ma nie tylko wiele możliwości rozwoju, ale również dużą szansę na zdobycie pomocy stypendialnej. Jesteśmy placówką z największym odsetkiem uczniów pobierających Stypendium Starosty Przeworskiego za wysokie wyniki w nauce. Ponadto uczniowie korzystają z innych form wspierania rozwoju uzdolnionej młodzieży, do których należą m.in.: Stypendium Prezesa Rady Ministrów, Stypendium Fundacji Pomocy Edukacyjnej dla Młodzieży im. H. i T. Zielińskich, Stypendium w ramach programu wspierania edukacji uzdolnionej młodzieży "Nie zagubić talentu", Stypendium dla najzdolniejszej młodzieży Podkarpacia. Joanna Mazurek W roku szkolnym 2013/2014 w ZS w Sieniawie funkcjonują dwa typy szkół: Liceum Ogólnokształcące i Technikum Informatyczne. W klasie pierwszej Liceum Ogólnokształcącego większość przedmiotów nauczana jest w zakresie podstawowym, wyjątkiem jest język angielski, nauczany w zakresie rozszerzonym. W klasie drugiej istnieją trzy profile: profil politechniczny, z rozszerzonym programem nauczania matematyki, fizyki, informatyki i języka angielskiego, profil medyczny, z rozszerzonym programem nauczania matematyki, biologii i chemii, profil politologiczny, z rozszerzonym programem nauczania języka polskiego, wiedzy o społeczeństwie i języka angielskiego. Lekcja biologii z użyciem nowoczesnego mikroskopu W Liceum Ogólnokształcącym istnieją dwie klasy trzecie: klasa o profilu matematycznym, z rozszerzonym programem nauczania matematyki, języka anielskiego i informatyki, klasa o profilu biologiczno-chemicznym, z biologią chemią i językiem angielskim nauczanymi w zakresie rozszerzonym. Zajęcia specjalizacyjne w Technikum Informatycznym W Technikum Informatycznym kształcącym w zawodzie technik informatyk, uczniowie mają do wyboru dwie specjalizacje: grafika komputerowa i administrowanie sieciowymi systemami operacyjnymi. Natalia Pyszowska

40 Strona 40 Grudzień 2013 Zespół Szkół Rolniczych im. Wincentego Witosa w Zarzeczu Dlaczego warto uczyć się w ZSR w Zarzeczu? Aby wiarygodnie odpowiedzieć na to pytanie, pozwoliłem sobie zadać je tym, którzy przekonują się o tym codziennie na własnej skórze, a więc uczniom. Oto ich wypowiedzi: Szkoła jest bezpieczna. Panuje w niej miła oraz rodzinna atmosfera osiągnięta dzięki przyjaznym relacjom między uczniami i nauczycielami. Szkoła posiada dobrze wykwalifikowaną kadrę oraz kompetentnego dyrektora, służącego nam pomocą. Nauczyciele są mili i życzliwi, zależy im na uczniach, z którymi mają bardzo dobry kontakt. Szkoła proponuje ciekawą ofertę edukacyjną, poprzez różnorodne zajęcia dodatkowe stwarza możliwości wszechstronnego rozwoju ucznia. Pracownie szkolne oraz biblioteka są dobrze wyposażone. Zarówno w szkole, jak i w internacie mamy dostęp do mobilnego Internetu. Mamy możliwość udziału w różnorodnych konkursach, zawodach, w których odnosimy sukcesy. Wiele z nich znanych jest gimnazjalistom, jak np. Biegi Przełajowe o Memoriał Franciszka Sabana, Międzynarodowy Turniej Mikołajkowy oraz Stroik Bożonarodzeniowy. Dzięki organizowanym w szkole kursom i stażom podnosimy swoje kwalifikacje zawodowe. Wraz z nauczycielami uczestniczymy w ciekawych wycieczkach programowych oraz innych dostosowanych do zainteresowań uczniów, np. do kina czy teatru. Uczestniczymy w uroczystościach oraz imprezach szkolnych i gminnych. Przygotowujemy wiele części artystycznych, które prezentujemy nie tylko naszej społeczności, ale również rodzicom, mieszkańcom gminy, uczniom z okolicznych szkół. W gimnazjum często nudziłem się na akademiach. Tutaj nie ma czasu na nudę. Nasze akademie są bardzo ciekawe, oglądającym dają dużo radości oraz skłaniają do refleksji, a nam oprócz tego pozwalają odkrywać ukryte talenty. Dla uczniów z odległych miejscowości szkoła oferuje zakwaterowanie w internacie. Mieszkamy w bardzo dobrych warunkach i płacimy tylko za wyżywienie. Dzięki nauce na jedną zmianę oraz bliskości położenia budynków szkoły i internatu wszyscy się znamy. Nauczyciele znają nas po imieniu. Zarówno w szkole jak i w internacie panuje przyjazna atmosfera. Piękny krajobraz wokół szkoły usytuowanej obok zabytkowego parku stwarza doskonałe warunki do nauki odpoczynku. Podkarpacie stawia na zawodowców W ramach promocji szkolnictwa zawodowego ZSR w Zarzeczu bierze udział w projekcie Podkarpacie stawia na zawodowców, finansowanym z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki obejmującego wsparciem szkoły zawodowe. W roku szkolnym 2012/2013 uczniowie ZSR skorzystali z kilku kursów finansowanych ze środków projektu: kurs barmański 22 uczniów kurs kasy fiskalnej 21 uczniów kurs prawo jazdy 26 uczniów kurs kelnerski 21 uczniów staże 31 uczniów kurs operatorów kombajnów zbożowych 5 uczniów technikum rolniczego. Młodzież kształcąca się w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych W ramach realizowanego projektu Zespół Szkól Rolniczych pozyskał wiele pomocy dydaktycznych: kasy fiskalne, zmywarkę do naczyń, kuchenkę gazową, patelnie elektryczne, rozdrabniarkę do jarzyn, warniki do wody, termosy cateringowe, termosy stalowe, bemary nastawne, wagi kuchenne, kuter, mikser, maszynkę do mięsa, opryskiwacz polowy, sortownik do warzyw, opielacz obsypnik polowy, kwasomierz wodoszczelny, komputery z monitorami, notebooki, projektor NEC, drukarkę oraz utworzono pracownię multimedialną na 15 stanowisk komputerowych. Kurs obsługi kasy fiskalnej W roku szkolnym 2013/2014 w szkole funkcjonuje: - Liceum Ogólnokształcące z innowacją pedagogiczną Edukacja Policyjna - Technikum kształcące w zawodach: technik żywienia i usług gastronomicznych / technik żywienia i gospodarstwa domowego technik rolnik technik informatyk - Technikum Uzupełniające w zawodzie technik żywienia i gospodarstwa domowego - Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy Prowadzenie produkcji rolniczej. Bogusław Bąk

41 Grudzień 2013 Strona 41 "BIESIADA U WITOSA" - 66 rocznica utworzenia Zespołu Szkół Rolniczych w Zarzeczu 30 października 2013 r. społeczność Zespołu Szkół Rolniczych im. Wincentego Witosa obchodziła Dzień Patrona, połączony z 66 rocznicą powstania placówki. Uroczystości rozpoczęły się Mszą Świętą w Kościele parafialnym w Zarzeczu, a następnie przeniosły się do sali Tradycyjnie końcem września uczniowie technikum rolniczego uczestniczyli w największych w naszej części Europy targach, prezentujących nowości w technice rolnej. Uczestnicy mogli wziąć udział w licznych atrakcjach przygotowanych na stoiskach setek wystawców krajowych i zagranicznych. Każdy mógł poczuć się jak prawdziwy farmer zasiadając za sterami najpotężniejszych maszyn, których moc niejednokrotnie przekraczała 500 KM. Wyjazd na targi do Bednar koło Poznania, możliwy był dzięki wsparciu PIGMiUR w Toruniu oraz Podkarpackiej Izby Rolniczej w Boguchwale. Nad bezpieczeństwem młodzieży czuwali nauczyciele: Sławomir Lech, Stanisław Zagaja oraz dyrektor Bogusław Bąk. Stanisław Zagaja Promocja kształcenia w zawodzie technik rolnik wycieczka programowa AGRO SHOW 2013 gimnastycznej, która dla potrzeb akademii została zamieniona przez organizatorów w wierzchosławicką chatę, skąd pochodził nasz patron Wincenty Witos. Na scenie znalazły się rekwizyty ze szkolnej Izby Tradycji Witosówki tj. ślabanek, maśniczka, kołyska, obraz św. Antoniego, beczka do kiszenia kapusty. W takiej scenerii Dyrektor Szkoły Bogusław Bąk powitał wszystkich zaproszonych gości. Następnie młodzież zaprezentowała program zatytułowany: Biesiada u Witosa, podczas którego została przybliżona sylwetka patrona. W czasie okolicznościowych przemówień prelegenci zwracali uwagę na zasługi patrona naszej szkoły dla Polski i Polaków, a także wskazywali na rangę ZSR w gminie i powiecie. Na zakończenie uroczystości goście udali się do stołówki internatu na tradycyjny posiłek, typowy dla czasów, w których żył patron szkoły. Następnie biesiadnicy udali się do Witosówki, gdzie po obejrzeniu zgromadzonych eksponatów dokonali okolicznościowych wpisów do Księgi Gości. Bożena Kolasa XXX Biegi Przełajowe o Memoriał Franciszka Sabana r. w Zespole Szkół Rolniczych w Zarzeczu odbyły się XXX Biegi Przełajowe o Memoriał Franciszka Sabana. W zawodach rozgrywanych w zabytkowym Zespole Pałacowo Parkowym w Zarzeczu wzięło udział 14 drużyn z powiatu przeworskiego i jarosławskiego reprezentujących szkoły podstawowe, gimnazja, jak również szkoły średnie. Rywalizacja została podzielona na kategorie wiekowe tj. szkoły podst. klasy 1-3 oraz klasy 4-6 chłopcy i dziewczęta, gimnazja - chłopcy i dziewczęta oraz podobnie szkoły ponadgimnazjalne. Sędziami głównymi byli nauczyciele wychowania fizycznego w ZSR w Zarzeczu Artur Kic i Sławomir Lech. Zorganizowanie zawodów było możliwe dzięki zaangażowaniu organizatorów tj. ZSR w Zarzeczu, Podkarpackie Zrzeszenie LZS w Rzeszowie, Gmina Zarzecze oraz Starostwo Powiatowe w Przeworsku oraz sponsorom. Sławomir Lech

42 Strona 42 Grudzień 2013 Sukcesy krajoznawczo turystyczne dzieci i młodzieży z Powiatu Przeworskiego w 2013 roku "Przez poznanie kraju ojczystego do jego umiłowania..." to fragment hasła pionierów ruchu krajoznawczo - turystycznego, które oddaje główne cele konkursów krajoznawczo - turystycznych dla dzieci i młodzieży organizowanych przez Starostwo Powiatowe w Przeworsku i Międzyszkolny Oddział PTTK w Przeworsku. W 2013 r. dużym zainteresowaniem wśród młodych krajoznawców z Powiatu Przeworskiego cieszył się XX Wojewódzki Młodzieżowy Konkurs Krajoznawczy "Poznajemy Ojcowiznę", XXIX Wojewódzki Konkurs Krasomówczy Dzieci Szkół Podstawowych, XIV Wojewódzki Konkurs Krasomówczy Młodzieży Szkół Gimnazjalnych, XLII Wojewódzki Konkurs Krasomówczy Młodzieży Szkół Ponadgimnazjalnych oraz VIII Wojewódzki Konkurs Turystyczny Dzieci i Młodzieży Szkolnej Na najlepszy produkt turystyczny mojej Małej Ojczyzny jakiej nie znacie. Młodzież z naszego powiatu w XX Wojewódzkim Młodzieżowym Konkursie Krajoznawczym "Poznajemy Ojcowiznę" pisała w swoich pracach o najpiękniejszych zakątkach województwa podkarpackiego, ludziach zasłużonych dla naszego regionu i powiatu oraz promowała swoje Małe Ojczyzny. Prace nagrodzone na etapie wojewódzkim z Powiatu Przeworskiego: W kategorii szkół podstawowych nagrody otrzymali: Za zajęcie I miejsca Bartosz Zięzio z Zespołu Szkół nr 2 w Manasterzu oraz Fabian Balawender, Paulina Balawender, Katarzyna Borcz i Katarzyna Łojko ze Szkoły Podstawowej Nr 2 w Przeworsku. W kategorii szkół gimnazjalnych nagrody otrzymali: Za zajęcie I miejsca Olga Hnatkowska z Gimnazjum Nr 1 w Przeworsku oraz Katarzyna Rydz, Michalina Duliban i Jolanta Wierzbińska z Gimnazjum w Gaci. W kategorii szkół ponadgimnazjalnych nagrody otrzymali: Za zajęcie I miejsca Paulina Strach z Zespołu Szkół Zawodowych w Przeworsku oraz Artur Wołowiec i Michał Superson z 13. Przeworskiej Drużyny Harcerzy z Kresów. W XX Ogólnopolskim Młodzieżowym Konkursie Krajoznawczym "Poznajemy Ojcowiznę" III miejsce zdobył Bartosz Zięzio ze Szkoły Podstawowej w Manasterzu za pracę Moje dziedzictwo. Tradycje i zwyczaje mojej rodziny, przygotowaną pod opieką Mariana Koby. II miejsce zdobyła Olga Hnatkowska z Gimnazjum nr 1 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Przeworsku za pracę Dziecięce wspomnienia z wojny mojej Prababci Teresy Baj, przygotowaną pod opieką Wiesława Nitychoruka. II miejsce zdobyli Artur Wołowiec i Michał Superson z 13. Przeworskiej Drużyny Harcerzy z Kresów za pracę 20 miesięcy udręki, przygotowaną pod opieką Agnieszki Bernackiej. Nagrodę Centralnej Biblioteki PTTK im. Kazimierza Kulwiecia w Warszawie, otrzymały Katarzyna Rydz, Michalina Duliban i Jolanta Wierzbińska z Gimnazjum w Zespole Szkół w Gaci za pracę Niezwykła lekcja historii, przygotowaną pod opieką Bożeny Lasek. Nagrodę redakcji Poznaj Swój Kraj, otrzymali Fabian Balawender, Paulina Balawender, Katarzyna Borcz i Katarzyna Łojko ze Szkoły Podstawowej nr 2 im. Hugona Kołłątaja w Przeworsku za pracę Z biegiem Mleczki, przygotowaną pod opieką Elżbiety Kubaszek. Podczas Wojewódzkich Konkursów Krasomówczych dzieci i młodzież ze szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z naszego powiatu zwracała szczególną Finaliści Konkursu Poznajemy Ojcowiznę w kat. szkół podstawowych Finaliści Konkursu Krasomówczego w kat. szkół podstawowych

43 Grudzień 2013 Strona 43 uwagę na potrzebę pielęgnacji języka ojczystego oraz zamiłowania do pięknego i sugestywnego mówienia. W kategorii szkół podstawowych nagrody otrzymali, za zajęcie I miejsca - Maria Michalik ze Szkoły Podstawowej Nr 2 w Przeworsku, za zajęcie II miejsca - Natalia Kunach ze Szkoły Podstawowej w Nowosielcach oraz za zajęcie III miejsce - Martyna Szczepańska ze Szkoły Podstawowej Nr 2 Przeworsku. W XXIX Ogólnopolskim Konkursie Krasomówczym Dzieci Szkół Podstawowych w Legnicy III miejsce zdobyła Martyna Szczepańska ze Szkoły Podstawowej Nr 2 w Przeworsku, która opowiadała o Tajemnicy Fortu XIII Twierdzy Przemyśl, uczennicę do konkursu przygotowała Lidia Sztych Hudala. Nagrodę Senatora RP Doroty Czudowskiej otrzymała Maria Michalik ze Laureaci III miejsca Karolina Uchman i Mateusz Kuras Szkoły Podstawowej Nr 2 w Przeworsku za temat Pamiętnik ocalały z wojennej pożogi, obie uczennice do konkursu przygotowała Lidia Sztych Hudala. W XIV Wojewódzkim Konkursie Krasomówczym Młodzieży Szkół Gimnazjalnych nagrody otrzymali, za zajęcie I miejsca - Urszula Gołdasz z Gimnazjum Nr 4 w Urzejowicach oraz za zajęcie III miejsca Aleksandra Zabłocka z Gimnazjum Nr 1 w Przeworsku. Podczas VIII Wojewódzkiego Konkursu Turystycznego Dzieci i Młodzieży Szkolnej Na najlepszy produkt turystyczny mojej Małej Ojczyzny jakiej nie znacie dzieci i młodzież promowała Powiat Przeworski poprzez upowszechnianie tradycji rodzinnych, środowiskowych, szkolnych oraz regionalnych. W tym niezwykłym i barwnym konkursie nagrody w kategorii Szkół Podstawowych otrzymali, za zajęcie II miejsca Wojciech Bondyra i Wiktoria Kowal ze Szkoły Podstawowej Nr 2 w Przeworsku oraz za zajęcie III miejsca Dominika Kołcz i Gabriela Niegosz ze Szkoły Podstawowej w Urzejowicach. W kategorii Szkół Gimnazjalnych nagrody otrzymali za zajęcie I miejsca Sylwia Roszczyk i Jakub Bogusz z Gimnazjum Nr 1 w Przeworsku. W kategorii Szkół Ponadgimnazjalnych nagrody otrzymali za zajęcie III miejsca Karolina Uchman i Mateusz Kuras z Zespołu Szkół Zawodowych w Przeworsku. Marian Dzimira Przewodniczący Wojewódzkich i Ogólnopolskich Konkursów Krajoznawczo - Turystycznych Finaliści Konkursu Krasomówczego w kat. szkół gimnazjalnych Uroczystość nadania sztandaru dla Koła Pszczelarzy w Przeworsku 1 grudnia Starosta Przeworski Zbigniew Kiszka uczestniczył w uroczystości nadania sztandaru dla Koła Pszczelarzy w Przeworsku. Wzorem lat ubiegłych, pszczelarze swoje święto patronalne św. Ambrożego, rozpoczęli uroczystą Mszą św. w kościele oo. Bernardynów w Przeworsku, celebrowaną przez Ojca Gwardiana Marcelego Gęślę. Po Mszy poczty sztandarowe, zaproszeni goście i pszczelarze przeszli do Ratusza, gdzie odbyła się dalsza część uroczystości. Na wstępie przedstawiono rys historyczny działalności Koła. Następnie Prezes RZP w Jarosławiu Stanisław Konieczny odczytał akt nadania sztandaru i przekazał go na ręce Prezesa Koła Pszczelarzy w Przeworsku Stanisława Żyły. Zaproszeni goście i przeworscy pszczelarze dokonali wbicia pamiątkowych, symbolicznych gwoździ w drzewce sztandaru. Uroczystość stała się okazją do przyznania odznaczeń Polskiego Związku Pszczelarskiego dla pszczelarzy i osób wspierających przeworskie pszczelarstwo.

44 Strona 44 Grudzień 2013 Pięć i pół wieku przeworskich Bernardynów Wśród obchodów uroczystości, świąt i wspomnień na szczególną uwagę zasługują wydarzenia historyczne oraz jubileusze. Dziś patrząc z wdzięcznością na ogrom dobra i błogosławieństwa, jakie płynęło w przeciągu minionych pięciu i pół wieku i wciąż płynie przez ręce duchowych synów św. Franciszka z Asyżu, chcemy oddać cześć przeszłym wiekom, czcząc pamięć tych braci, których imiona wyryte są w sercach naszych. Ich wkład w życie społeczne, kulturalne i religijne naszej przeworskiej ziemi jest nieoceniony. Imiona zaś i nazwiska na przeworskiej nekropolii wciąż zatrzymują przechodniów w modlitewnej zadumie. Nie można również przemilczeć ogromu życzliwości i oddania jakim darzono zakonników w brązowych habitach. Przeorane zmarszczkami, spocone czoła oddanego ludu, spękane od pracy ręce nie zawsze kładły chleb na stół dlatego, że wierni byli polskiej kulturze, tradycji i wierze ojców naszych. Zakorzenieni w historii chcemy uczcić pamięć pokoleń. Naszą modlitwą i sercem obejmijmy tych, co przez wieki kierowali swe kroki drogami pokoju zatapiając się w rezerwuar wiary całych pokoleń związanych z duchowym i historycznym dziedzictwem przeworskich Bernardynów. W 2015 r. obchodzić będziemy zacny Jubileusz 550- lecia OO. Bernardynów w Przeworsku. Mimo burz i zawirowań Bracia Mniejsi Bernardyni są stróżami przeworskiego konwentu nieprzerwanie od początku jego istnienia aż po dzień dzisiejszy. Do tej podniosłej chwili jako społeczeństwo ziemi przeworskiej chcemy się przygotować zarówno duchowo jak i intelektualnie. Niech zatem rozpoczęty 4 grudnia br. (w uroczystość św. Barbary patronki kościoła) okres Wielkiej Nowenny przed Jubileuszem będzie dla każdego z nas czasem zbliżenia się do Boga i drugiego człowieka. Program Wielkiej Nowenny przed Jubileuszem 550-lecia OO. Bernardynów w Przeworsku 24 XII 2013 Uroczysta Pasterka o północy, poświęcenie żywej szopki. 31 XII 2013 O północy Msza Święta Noworoczna. Styczeń I - Msza Św. o godz z udziałem Seniorów (Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Uniwersytet Trzeciego Wieku, Związek Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych). Luty II - Msza Św. o godz z udziałem osób konsekrowanych. 13 II - Msza Św. o godz z udziałem chorych, z Sakramentem Namaszczenia oraz błogosławieństwem lourdzkim. Marzec III - Msza Św. o godz z udziałem harcerzy. Kwiecień IV - Godz wieczornica z udziałem grup parafialnych w wigilię kanonizacji Błogosławionego Jana Pawła II. Maj V - Msza Św. o godz z udziałem Straży Pożarnej, czynnej i emerytów, oraz Ochotniczych Straży Pożarnych. 13 V - Msza Św. o godz rozpoczęcie nabożeństw fatimskich. Czerwiec VI - Msze Św. o godz i z udziałem i błogosławieństwem dzieci. Odpust ku czci Św. Antoniego. 15 VI - Msza Św. o godz z udziałem samorządowców. Lipiec VII - Msza Św. o godz z udziałem pracowników Policji. Sierpień VIII - Odpust ku czci Matki Bożej Anielskiej (Porcjunkuli). 3 VIII - Msza Św. o godz Powiatowe Święto Chleba. 15 VIII - Msza Św. o godz z udziałem rolników. II Bernardyńskie Dożynki Parafialne. 31 VIII - Odpust ku czci Matki Bożej Pocieszenia. Wrzesień IX - Msza Św. o godz z udziałem nauczycieli. Październik X - Odpust ku czci Św. Franciszka z Asyżu. II Dekanalne Spotkanie Młodych. 13 X - Msza Św. o godz zakończenie nabożeństw fatimskich. 19 X - Msza Św. o godz z udziałem pracowników Służby Zdrowia (szpital, przychodnie, apteki). 26 X - Msza Św. o godz z udziałem wykładowców i studentów WSSG. Inauguracja roku akademickiego. Listopad XI - Msza Św. o godz z udziałem Koła Łowieckiego Bażant. 22 XI - Msza Św. o godz z udziałem chórów kościelnych. Grudzień XII - Msza Św. o godz z udziałem wszystkich kobiet noszących imię naszej patronki Barbary. Odpust parafialny ku czci Św. Barbary. 7 XII - Msza Św. o godz z udziałem pszczelarzy Serdecznie zapraszają OO. Bernardyni o. Marceli R. Gęśla ofm

45 Grudzień 2013 Strona listopada br. spinningiści Podkarpacia spotkali się w Przeworsku na zawodach o Spinningowy PUCHAR MLECZKI, organizowanych przez Miejskie Koło PZW JAZ Przeworsk. Pogoda nie rozpieszczała zawodników. Po całonocnych opadach deszczu rzeka Mleczka w trakcie zawodów zaczęła przybierać i stawała się mało przeźroczysta, co odbiło się na wynikach zawodów. W zawodach startowało 57 zawodników, z Przeworska, Rzeszowa, Przemyśla, Nowej Sarzyny, Radymna, Kańczugi, Leżajska, Lubaczowa, Dynowa, Jarosławia, Strzyżowa, Pruchnika. Nagrody i puchary wręczył Prezes Zarządu Okręgu PZW w Przemyślu Jan Bieniasz, który otrzymał od Zarządu Koła PZW JAZ Przeworsk za wieloletnie Prezesowanie akt nadania tytułu Honorowego Prezesa Miejskiego Koła PZW JAZ w Przeworsku, który wręczyli Wiceprezesi Koła - Mateusz Kowal oraz Krzysztof Mirkiewicz. Po wręczeniu pucharów, V Spinningowy Puchar Mleczki które ufundował m. in. Starosta Przeworski, odbyło się losowanie nagród dla wszystkich zawodników ufundowanych przez organizatorów i sponsorów. Każdy zawodnik otrzymał również okolicznościowy kubek. Wyniki zawodów: 1.Łukasz Hul ( Koło nr.12 Rzeszów ) (szczupak 52,8) 2.Piotr Peszek (Jaz Przeworsk) (2 okonie) 3.Janusz Pecka (Koło nr 2 Rzeszów ) (kleń) 4.Marcin Kapusta (Jaz Przeworsk) 290 (3 okonie) 5.Waldemar Słota ( Miejskie Dynów ) (okoń) 6.Michał Benbenek ( Jaz Przeworsk) 170 (okoń) Największa ryba Szczupak 52,8 Łukasz Hul Największy Kleń 29,7 Janusz Pecka Największy okoń 27,6 Waldemar Słota Najaktywniejszy zawodnik 3 szt. - Marcin Kapusta. Za zarząd: Mateusz Kowal Okrągły Stół WF z Klasą Inicjatorem i organizatorem Okrągłego Stołu był Krzysztof Mirkiewicz koordynator Programu WF z klasą. Debata odbyła się r. w sali gimnastycznej ZSOiZ w Przeworsku. W spotkaniu uczestniczyli: Andrzej Żak Wicedyrektor, Krzysztof Mirkiewicz koordynator programu, nauczyciele wychowania fizycznego oraz uczniowie szkoły. Debatę prowadzili Maciej Szpejankowski, Wojciech Kowalczyk oraz Łukasz Żyła. Zapisy z jej przebiegu oraz wnioski notowali sekretarze SOS Kamila Giżewska oraz Adrian Lewandowski, a także sami uczniowie na fiszkach i kartkach do głosowania. Debata przyjęła formę dyskusji, a następnie burzy mózgów. Głos przez mikrofon zabierała większość młodzieży zgromadzonej na sali. Uczniowie prezentowali swoje koncepcje, a nauczyciele odpowiadali na pytania oraz podejmowali dyskusję w sprawie zadań. Propozycje nauczycieli: jednokolorowy strój na zajęciach wf, WF osobno czy razem, WF przy muzyce, wspólne bieganie pozalekcyjne, zamontowanie bramek do piłki ręcznej, jednolite stroje w poszczególnych klasach. Propozycje uczniów: nordic walking w parku, dodatkowe zawody w piłce nożnej na obiektach MOSiR w miesiącu czerwcu, intensywniejsze i ciekawsze rozgrzewki, międzyklasowa liga piłki nożnej, sekcja piłki nożnej dla dziewcząt i chłopców, rozgrzewka przy muzyce, rajdy rowerowe, więcej zajęć na świeżym powietrzu, więcej nie przygotowań, kończenie lekcji 5min. przed dzwonkiem. Propozycje wynikające z ankiety: większa ilość lekcji WF z rzędu, więcej meczy kontrolnych z innymi szkołami średnimi, liga szkolna, cheerleaderki szkolne. Wnioski z dyskusji: wyciągając z debaty wnioski, na pierwszym miejscu należy zauważyć potrzebę zamontowania bramek do piłki ręcznej, co nie tylko pozwoli na ulepszenie (właśnie poprzez bramki) gry w piłkę nożną, ale także daje możliwość rozszerzania zagadnień i ćwiczeń z dziedziny piłki ręcznej. Uczniowie postulowali także o większą ilość zajęć na świeżym powietrzu, co na pewno jest dobrym pomysłem, lecz tylko na okres letni, kończenie lekcji 5min. przed dzwonkiem, utworzenie sekcji piłki nożnej dziewcząt i chłopców, wprowadzenie międzyklasowej ligi piłkarskiej zarówno dla chłopców jak i dziewcząt, co daje możliwość sportowej rywalizacji. Krzysztof Mirkiewicz Koordynator Programu WF z klasą

46 Strona 46 Grudzień września 2013 r. odbyła się uroczystość 74 rocznicy wybuchu II wojny światowej, zorganizowana przez Związek Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych Koło Miejsko - Gminne w Przeworsku. 74 rocznica wybuchu II wojny światowej Otwarcia i powitania przybyłych gości dokonał Prezes Zarządu Koła Julian Kamycki. Następnie przypomniał historię wydarzeń rozpoczęcia II wojny światowej. Uroczystość stała się okazją do wręczenia odznaczeń przyznanych przez Zarząd Główny ZKRPiBWP w Warszawie. Dekoracji dokonał Prezes Zarządu Okręgowego płk Henryk Burdon. Najwyższe wyróżnienie Odznakę za Wybitne Zasługi dla ZKRPiBWP otrzymał por. Julian Kamycki. Odznaczenia za Zasługi dla ZKR- PiBWP otrzymali: por. Zofia Góra, por. Bronisław Drozd i Józef Więcław; Krzyż Czynu Zbrojnego Polskiej Samoobrony na Kresach Wschodnich II RP otrzymali: mjr Eugeniusz Kądziołka, Adam Zabłocki, Piotr Wajda; Kombatancki Krzyż Pamiątkowy Zwycięzcom 1945 otrzymał Jan Pieniążek. Dyplomy uznania nadane przez Oddział w Przemyślu z okazji jubileuszu 90 rocznicy urodzin otrzymali: por. Bronisława Bartnicka, por Bronisław Drozd i por. Władysław Ziętek - uczestnicy II wojny światowej. Jubilaci, członkowie wspierający, obchodzący w br. jubileusz 70 lat Tadeusz Gołdasz, Jan Pieniążek i Józef Więcław 60 lat otrzymali od Zarządu życzenia i podziękowania za wspieranie działalności związkowego Koła. List z podziękowaniem od Zarządu za długoletnią pracę społeczną w Kole otrzymała Elżbieta Uchman. Tomaszowi Buremu wręczono legitymację na członka wspierającego. Odznakę za Wybitne Zasługi dla ZKRPiBWP otrzymał por. Julian Kamycki Kombatancki Krzyż Pamiątkowy Zwycięzcom 1945 otrzymał Jan Pieniążek Danuta Krupińska, nauczyciel historii ze Szkoły Podstawowej Nr 2 w Przeworsku, wygłosiła odczyt, przypominając atmosferę tamtych wydarzeń i wojenne losy niezwykłych ludzi - bohaterów II wojny światowej. Na zakończenie Prezes Julian Kamycki podziękował uczestnikom spotkania za udział w uroczystości, wyrażając tym samym nadzieję na dalszą współpracę oraz wspieranie Koła w dalszych działaniach. Spotkanie było okazją do wielu wspomnień i rozmów o ludziach, czynach i zdarzeniach w okresie wojny i walki zbrojnej o niepodległość Polski. Zarząd Koła w Przeworsku Uroczyste obchody Dnia Seniora 14 listopada Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy w Przeworsku zorganizował spotkanie z okazji Dnia Seniora, które odbyło się w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Starostwa Powiatowego w Przeworsku. Dla przeworskich seniorów wciąż młodych duchem to ważne wydarzenie, bo jest okazją do spotkania się w miłej, rodzinnej atmosferze. Jest to czas nie tylko na zabawę, ale i na refleksję. Uroczystość rozpoczęła przewodnicząca przeworskiego oddziału PZERiI Władysława Kula - Michno witając przybyłych uczestników oraz zaproszonych gości. Przewodnicząca na wstępie wygłosiła okolicznościowe przemówienie i złożyła życzenia wszystkim seniorom z okazji ich święta. Zaproszeni goście także pospieszyli z kwiatami i złożyli seniorom życzenia długich lat życia w zdrowiu, szczęściu i radości. Spotkanie uświetnił występ dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Przeworsku. Ich popisy zostały nagrodzone gromkimi brawami. Na koniec był poczęstunek i zabawa przy dźwiękach zespołu. Władysława Kula - Michno Przewodnicząca PZERiI w Przeworsku

47 Grudzień 2013 Strona 47 VII Powiatowe Święto Chleba 4 sierpnia na terenie parku przy Muzeum w Przeworsku odbyło się VII Powiatowe Święto Chleba, którego głównym organizatorem było Starostwo Powiatowe w Przeworsku przy współudziale Powiatowej Rady Kół Gospodyń Wiejskich w Przeworsku. Święto, które tradycyjnie odbyło się w pierwszą niedzielę sierpnia, przypominać ma wszystkim o szacunku do chleba. Wydarzenie współfinansowane było ze środków Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich a Patronat Honorowy nad imprezą objął Marszałek Województwa Podkarpackiego. W tegorocznej edycji udział wzięło 35 Kół Gospodyń Wiejskich z terenu powiatu przeworskiego Białoboki, Dębów i Gać (Gm. Gać), Hucisko Jawornickie (Gm. Jawornik Polski), Lipnik, Niżatyce, Rączyna, Siedleczka i Żuklin (Gm. Kańczuga), Chałupki, Gorliczyna I, Gorliczyna II, Grzęska, Mirocin, Rozbórz, Studzian, Świętoniowa, Ujezna i Urzejowice (Gm. Przeworsk), Pigany i Sieniawa (Gm. Sieniawa), Gniewczyna Tryniecka, Gniewczyna Łańcucka, Gorzyce, Jagiełła, Tryńcza i Wólka Ogryzkowa (Gm. Tryńcza), Łapajówka, Maćkówka I, Maćkówka II, Pełnatycze, Rożniatów, Siennów, Zalesie, Żurawiczki (Gm. Zarzecze). Panie prezentowały na stoiskach chleby i inne domowe wypieki o różnych kształtach i smakach, a także potrawy regionalne, które można było degustować. Z zaprzyjaźnionego powiatu tatrzańskiego gościli członkowie Tatrzańsko-Beskidzkiej Spółdzielni Producentów Gazdowie, którzy prezentowali tradycyjne produkty regionalne związane z gospodarką pasterską. Święto Chleba rozpoczęło się przemarszem korowodu przedstawicielek Kół Gospodyń Wiejskich na czele z Przewodniczącą Powiatowej Rady KGW w Przeworsku Zofią Kalamarz. W korowodzie prowadzonym przez Kapelę Ludową z Gniewczyny szli także przedstawiciele Gminy Tryńcza, która w tym roku przygotowała Część Chlebową, na czele z Przewodniczącym Rady Gminy Tryńcza, Zastępcą Wójta i Skarbnikiem. Poświęcone przez ks. Tadeusza Gramatykę Dziekana Parafii p.w. Ducha Świętego w Przeworsku bochny chleba przekazane zostały na ręce Starosty Przeworskiego Zbigniewa Kiszki oraz zaproszonych gości, a następnie pokrojone i podzielone pomiędzy uczestników uroczystości. Na scenie wystąpił Ludowy Zespół Śpiewaczy Dolanie z Gniewczyny Trynieckiej, Zespół Śpiewaczy Cantus z Gorliczyny, Zespół Śpiewaczy Piganeczki z Pigan, Zespół Piosenki Biesiadnej Jagiellanie z Jagiełły, Zespół Śpiewaczy Aktywni wraz z Kapelą Rutyniarze II z Sieniawy oraz kabaret Big Baby z Leżachowa. Publiczność miała okazję obejrzeć tańce przeworskie w wykonaniu grupy dziecięcej i tańce rzeszowskie w wykonaniu grupy młodzieżowej Zespołu Pieśni i Tańca Sieteszanie z Sieteszy. W rolę konferansjera tradycyjnie już wcielił się Jan Wilk. O godz. 19 na scenie wystąpiła gwiazda wieczoru podhalańska grupa folkowo-rockowa InoRos, która znalazła się w ścisłym finale drugiej edycji programu rozrywkowego Must Be The Music nadawanego na antenie Polsatu. Klaudia Krupa Wydział Oświaty, Kultury i Ochrony Zdrowia

INFORMACJA Z WYKORZYSTANIA ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ZA 2014 ROK

INFORMACJA Z WYKORZYSTANIA ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ZA 2014 ROK INFORMACJA Z WYKORZYSTANIA ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ZA 2014 ROK W roku 2014 Miasto Chełm na sfinansowanie zadań przewidzianych ustawą o rehabilitacji zawodowej

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA LATA 2009 2013

POWIATOWY PROGRAM NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA LATA 2009 2013 Załącznik do Uchwały Nr XXXIV/167/2009 Rady Powiatu w Oławie z dnia 25 marca 2009 r. POWIATOWY PROGRAM NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA LATA 2009 2013 OŁAWA, marzec 2009 rok Podstawa prawna: 1. art.

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr XIX/123/2008 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 27 marca 2008 roku

Uchwała nr XIX/123/2008 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 27 marca 2008 roku Uchwała nr XIX/123/2008 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 27 marca 2008 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie za 2007 rok Na podstawie art. 112

Bardziej szczegółowo

INSTYTUCJONALNE I POZAINSTYTUCJONALNE FORMY WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W POWIECIE ZAWIERCIAŃSKIM. Zawiercie dnia 21.10.2014r.

INSTYTUCJONALNE I POZAINSTYTUCJONALNE FORMY WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W POWIECIE ZAWIERCIAŃSKIM. Zawiercie dnia 21.10.2014r. INSTYTUCJONALNE I POZAINSTYTUCJONALNE FORMY WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W POWIECIE ZAWIERCIAŃSKIM Zawiercie dnia 21.10.2014r. POWIAT ZAWIERCIAŃSKI POWIERZCHNIA 1003,27 km 2 LUDNOŚĆ 122 133 OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE

Bardziej szczegółowo

System wsparcia dzieci niepełnosprawnych w Powiecie Białostockim w ramach środków PFRON realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w

System wsparcia dzieci niepełnosprawnych w Powiecie Białostockim w ramach środków PFRON realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w System wsparcia dzieci niepełnosprawnych w Powiecie Białostockim w ramach środków PFRON realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Białymstoku USTAWA z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXIX / 238 /09 Rady Powiatu Rawickiego z dnia 30 kwietnia 2009 roku

Uchwała Nr XXIX / 238 /09 Rady Powiatu Rawickiego z dnia 30 kwietnia 2009 roku Uchwała Nr XXIX / 238 /09 Rady Powiatu Rawickiego z dnia 30 kwietnia 2009 roku w sprawie przyjęcia informacji na temat realizacji zadań powiatu z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA LATA 2011-2015

POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA LATA 2011-2015 POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA LATA 2011-2015 Według danych szacunkowych liczba niepełnosprawnych zamieszkujących Powiat Wałecki wynosi ok. 20%. Porównywalnie więc do poprzednich

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr XXV/174/13 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 22 marca 2013 r.

Uchwała nr XXV/174/13 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 22 marca 2013 r. Uchwała nr XXV/174/13 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 22 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia Powiatowego programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych w Powiecie Opolskim na lata 2013-2015 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA Z WYKORZYSTANIA ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ZA 2013 ROK

INFORMACJA Z WYKORZYSTANIA ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ZA 2013 ROK INFORMACJA Z WYKORZYSTANIA ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ZA 2013 ROK W roku 2013 Miasto Chełm na sfinansowanie zadań przewidzianych ustawą o rehabilitacji zawodowej

Bardziej szczegółowo

P O W I A T S U W A L S K I

P O W I A T S U W A L S K I AKTUALNE ZASADY P O W I A T S U W A L S K I na jakich udzielane są dofinansowania osobom niepełnosprawnym ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na terenie Powiatu Suwalskiego.

Bardziej szczegółowo

Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2013 rok

Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2013 rok Rada Miejska Iławy Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2013 rok Urząd Miasta w Iławie Ośrodek Psychoedukacji, Profilaktyki Uzależnień i Pomocy Rodzinie w Iławie Miejski Program Przeciwdziałania

Bardziej szczegółowo

Miejski Program Działań na Rzecz Osób. (Uchwała Nr LVI/1262/02 Rady Miasta Szczecin z dnia 2 października 2002r.)

Miejski Program Działań na Rzecz Osób. (Uchwała Nr LVI/1262/02 Rady Miasta Szczecin z dnia 2 października 2002r.) Miejski Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych (Uchwała Nr LVI/1262/02 Rady Miasta Szczecin z dnia 2 października 2002r.) ADRESACI PROGRAMU Niepełnosprawnymi są osoby, których stan fizyczny, psychiczny

Bardziej szczegółowo

Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2012 rok

Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2012 rok Rada Miejska Iławy Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2012 rok Urząd Miasta w Iławie Ośrodek Psychoedukacji, Profilaktyki Uzależnień i Pomocy Rodzinie w Iławie Miejski Program Przeciwdziałania

Bardziej szczegółowo

Instytucjonalna piecza zastępcza to system pieczy zastępczej sprawowany w formie całodobowych placówek opiekuńczo wychowawczych.

Instytucjonalna piecza zastępcza to system pieczy zastępczej sprawowany w formie całodobowych placówek opiekuńczo wychowawczych. Załącznik. Nr 1 do Sprawozdania z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej za rok 2013 Realizacja zapisów uchwały Rady Miasta Krakowa Nr LXXXIII/1267/13 z dnia 25 września 2013r. w sprawie przyjęcia

Bardziej szczegółowo

STATUT POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W KĘPNIE

STATUT POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W KĘPNIE STATUT POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W KĘPNIE I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, zwane dalej Centrum działa na podstawie : 1) ustawy z 5 czerwca 1998 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI PROGRAM NA RZECZ WSPIERANIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

MIEJSKI PROGRAM NA RZECZ WSPIERANIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Załącznik do Uchwały Nr Rady Miejskiej Leszna z dnia MIEJSKI PROGRAM NA RZECZ WSPIERANIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH na lata 2014-2016 1 OPIS PROBLEMU Niepełnosprawność, zgodnie z treścią ustawy o rehabilitacji

Bardziej szczegółowo

Nr projektu WND-RPPK.03.01.00-18-005/11

Nr projektu WND-RPPK.03.01.00-18-005/11 Kompleksowa informatyzacja Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej nr 1 w Rzeszowie, jako element Podkarpackiego Systemu Informacji Medycznej PSIM Nr projektu WND-RPPK.03.01.00-18-005/11 Projekt

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VI/80/15 RADY MIASTA PIEKARY ŚLĄSKIE. z dnia 26 marca 2015 r.

UCHWAŁA NR VI/80/15 RADY MIASTA PIEKARY ŚLĄSKIE. z dnia 26 marca 2015 r. UCHWAŁA NR VI/80/15 RADY MIASTA PIEKARY ŚLĄSKIE z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie przeznaczenia środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Kielce, dnia 4 czerwca 2012 r. Poz. 1670 UCHWAŁA NR XXV/21/12 RADY POWIATU W STASZOWIE. z dnia 9 maja 2012 r.

DZIENNIK URZĘDOWY. Kielce, dnia 4 czerwca 2012 r. Poz. 1670 UCHWAŁA NR XXV/21/12 RADY POWIATU W STASZOWIE. z dnia 9 maja 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Kielce, dnia 4 czerwca 2012 r. Poz. 1670 UCHWAŁA NR XXV/21/12 RADY POWIATU W STASZOWIE z dnia 9 maja 2012 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr LI/58/06 Rady Powiatu

Bardziej szczegółowo

S T A T U T POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W KĘTRZYNIE

S T A T U T POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W KĘTRZYNIE Załącznik do Uchwały Nr XIV/114/2012 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 28 czerwca 2012 S T A T U T POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W KĘTRZYNIE KĘTRZYN, 2012 R. ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Powiatowe

Bardziej szczegółowo

Program promocji zdrowia psychicznego

Program promocji zdrowia psychicznego Program promocji zdrowia psychicznego Cel główny 1: Promocja zdrowia psychicznego i zapobieganie zaburzeniom psychicznym. Załącznik nr 1 Psychicznego Mieszkańców Gminy Bojszowy na lata 2011-2012 cel szczegółowy

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Gorlickiego

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Gorlickiego Załącznik do Uchwały X/89/11 Rady Powiatu Gorlickiego z dnia 20 października Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Gorlickiego Wskaźniki realizacji działao Gorlice październik 2011 I. CEL

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXIX/150/2009 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 18 lutego 2009 roku

Uchwała Nr XXIX/150/2009 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 18 lutego 2009 roku Uchwała Nr XXIX/150/2009 Rady Powiatu Kępińskiego w sprawie określenia rodzaju zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypadające według algorytmu

Bardziej szczegółowo

Program promocji zdrowia psychicznego

Program promocji zdrowia psychicznego Załącznik nr 1 Psychicznego Mieszkańców Gminy Bojszowy na lata 2013-2015 Program promocji zdrowia psychicznego Cel główny 1: Promocja zdrowia psychicznego i zapobieganie zaburzeniom psychicznym. cel szczegółowy

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Sprawozdania z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie za rok 2014

Załącznik Nr 1 do Sprawozdania z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie za rok 2014 Załącznik Nr 1 do Sprawozdania z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie za rok Realizacja uchwały Rady Miasta Krakowa Nr LXXXIII/1267/13 z dnia 25 września 2013 r. w sprawie przyjęcia

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z REALIZACJI PROJEKTU SYSTEMOWEGO. Przyjazne środowisko szansą na integrację społeczną w powiecie średzkim w roku 2013

RAPORT Z REALIZACJI PROJEKTU SYSTEMOWEGO. Przyjazne środowisko szansą na integrację społeczną w powiecie średzkim w roku 2013 Załącznik nr 6 RAPORT Z REALIZACJI PROJEKTU SYSTEMOWEGO Przyjazne środowisko szansą na integrację społeczną w powiecie średzkim w roku 2013 Raport Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Wielkopolskiej

Bardziej szczegółowo

Informator o dostępnych formach opieki zdrowotnej, pomocy społecznej i aktywizacji zawodowej dla osób z zaburzeniami psychicznymi na terenie Powiatu

Informator o dostępnych formach opieki zdrowotnej, pomocy społecznej i aktywizacji zawodowej dla osób z zaburzeniami psychicznymi na terenie Powiatu Informator o dostępnych formach opieki zdrowotnej, pomocy społecznej i aktywizacji zawodowej dla osób z zaburzeniami psychicznymi na terenie Powiatu Jaworskiego Czerwiec 2015 1 Przekazuję Państwu Informator

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z ZAKRESU REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ I ZATRUDNIANIA ORAZ

POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z ZAKRESU REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ I ZATRUDNIANIA ORAZ Załącznik do Uchwały Nr XXV/149/2008 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 30 grudnia 2008 roku POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z ZAKRESU REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ I ZATRUDNIANIA

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr V/26/15 Rady Powiatu w Piszu z dnia 26 marca 2015 r.

Uchwała Nr V/26/15 Rady Powiatu w Piszu z dnia 26 marca 2015 r. Uchwała Nr V/26/15 Rady Powiatu w Piszu z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLV/297/06 Rady Powiatu Pisz z 30 czerwca 2006 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

Bardziej szczegółowo

3. Chorzy psychicznie, w rozumieniu ustawy o ochronie zdrowia psychicznego

3. Chorzy psychicznie, w rozumieniu ustawy o ochronie zdrowia psychicznego Działania Klubu Integracji Społecznej od 2010 roku. TUTUŁ PROGRAMU Zwiększenie szans na zatrudnienie i podniesienie kompetencji społecznych poprzez stworzenie kompleksowego systemu wsparcia dla osób zagrożonych

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W ZAKRESIE REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ I ZATRUDNIANIA ORAZ

POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W ZAKRESIE REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ I ZATRUDNIANIA ORAZ Załącznik do uchwały Nr XXXII/219/2006 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 23 marca 2006 roku POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W ZAKRESIE REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ I ZATRUDNIANIA

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR../../2012 RADY MIEJSKIEJ W TŁUSZCZU z dnia 2012

UCHWAŁA NR../../2012 RADY MIEJSKIEJ W TŁUSZCZU z dnia 2012 Projekt Burmistrza UCHWAŁA NR../../2012 RADY MIEJSKIEJ W TŁUSZCZU z dnia 2012 w sprawie przyjęcia lokalnego programu pomocy społecznej pt.: Programu Aktywności Lokalnej AKADEMIA MĄDREGO RODZICA Na podstawie

Bardziej szczegółowo

2. Plan zadań do realizacji na lata 2008-2015, zawierający cele i kierunki działania

2. Plan zadań do realizacji na lata 2008-2015, zawierający cele i kierunki działania 2. Plan zadań do realizacji na lata, zawierający cele i kierunki działania CEL: Przeciwdziałanie bezrobociu, zmniejszanie skutków bezrobocia Lp. Zadanie Sposób realizacji Realizatorzy działania Źródła

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1. Podstawy prawne strategii

Załącznik nr 1. Podstawy prawne strategii Załącznik nr 1 Podstawy prawne strategii Podstawy prawne strategii Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych to dokument szczególny. Jej kształt stanowi odpowiedź na zmiany społeczno-ekonomiczne dokonujące

Bardziej szczegółowo

Program promocji zdrowia psychicznego

Program promocji zdrowia psychicznego Załącznik nr 1 Psychicznego na. Program promocji zdrowia psychicznego Cel główny 1: Promocja zdrowia psychicznego i zapobieganie zaburzeniom psychicznym. Cel szczegółowy 1.1: upowszechnienie wiedzy na

Bardziej szczegółowo

Ośrodek Interwencji Kryzysowej (OIK) Liczba podjętych działań. 2. Propagowanie informacji dotyczących profilaktyki zaburzeń psychicznych.

Ośrodek Interwencji Kryzysowej (OIK) Liczba podjętych działań. 2. Propagowanie informacji dotyczących profilaktyki zaburzeń psychicznych. Załącznik do Programu Cel główny 1: promocja zdrowia psychicznego i zapobieganie zaburzeniom psychicznym Cel szczegółowy 1.1: upowszechnienie wiedzy na temat zdrowia psychicznego, kształtowanie zachowań

Bardziej szczegółowo

R E A L I Z A C J A REHABILITACJA ZAWODOWA

R E A L I Z A C J A REHABILITACJA ZAWODOWA Załącznik s do Uchwały Nr13 Powiatowej Społecznej Rady ds Osób Niepełnosprawnych z dnia 27 marca 2007 r. Ocena i kontrola realizowanych zadań w roku 2006 zgodnie z Programem na rzecz osób niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

Łomża, 02.07.2009 r. RADY MIEJSKIEJ ŁOMŻY

Łomża, 02.07.2009 r. RADY MIEJSKIEJ ŁOMŻY Łomża, 02.07.2009 r. MOPS-BZiRON - 0711-7 /09 PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ ŁOMŻY Zgodnie z planem pracy Rady Miejskiej Łomży na 2009 rok przekazuję realizację Miejskiego programu działań na rzecz osób

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 363/2013 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO z dnia 11 czerwca 2013 r.

UCHWAŁA NR 363/2013 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO z dnia 11 czerwca 2013 r. UCHWAŁA NR 363/2013 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO z dnia 11 czerwca 2013 r. w sprawie: zmiany Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Grodzisku Wielkopolskim Na podstawie art. 36

Bardziej szczegółowo

OFERTA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

OFERTA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH OFERTA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH R O M A N B I A Ł E K D Y R E K T O R P O W I A T O W E G O U R Z Ę D U P R A C Y W S K A R Ż Y S K U - K A M I E N N E J REJESTRACJA OSOBY

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XV/72/2015 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO. z dnia 31 lipca 2015 r.

UCHWAŁA NR XV/72/2015 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO. z dnia 31 lipca 2015 r. UCHWAŁA NR XV/72/2015 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na

Bardziej szczegółowo

DOTACJE UDZIELANE W 2015 ROKU Z BUDŻETU DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH I DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

DOTACJE UDZIELANE W 2015 ROKU Z BUDŻETU DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH I DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH Załącznik Nr 9 do Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2015 Nr 40/IV/2015 Rady Miasta Płocka z dnia 27 stycznia 2015 roku DOTACJE UDZIELANE W 2015 ROKU Z BUDŻETU DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Bardziej szczegółowo

[P3] Procedura rejestracji danych ratunkowych zasobowych (e-rrdr)

[P3] Procedura rejestracji danych ratunkowych zasobowych (e-rrdr) [P3] Procedura rejestracji danych ratunkowych zasobowych (e-rrdr) Wrocław, październik 2014 Spis treści Spis treści... 2 1. Słownik pojęć... 2 2. [P3] Procedura rejestracji danych ratunkowych zasobowych

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr VIII/55/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 24 lutego 2015 r.

Uchwała Nr VIII/55/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 24 lutego 2015 r. Uchwała Nr VIII/55/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 24 lutego 2015 r. w sprawie: zatwierdzenia Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2015-2020 w Mieście Nowy Sącz. Na

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji Powiatowego Programu Opieki nad Dzieckiem i Rodziną Powiatu Limanowskiego na lata: 2009-2014

Sprawozdanie z realizacji Powiatowego Programu Opieki nad Dzieckiem i Rodziną Powiatu Limanowskiego na lata: 2009-2014 Sprawozdanie z realizacji Powiatowego Programu Opieki nad Dzieckiem i Rodziną Powiatu Limanowskiego na lata: 2009-2014 Program został przyjęty Uchwałą Nr XXVIII/271/09 Rady Powiaty Limanowskiego z dn.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W ZGIERZU

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W ZGIERZU Załącznik do Uchwały nr / /2013 Zarząd Powiatu Zgierskiego z dnia. maja 2013r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W ZGIERZU Rozdział I Postanowienia ogólne. 1 Regulamin określa

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH DLA MIASTA PABIANICE NA 2007 ROK

MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH DLA MIASTA PABIANICE NA 2007 ROK Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Pabianicach Nr VI/ 50 /07 z dnia 28 lutego 2007 r. MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH DLA MIASTA PABIANICE NA 2007 ROK CELE MIEJSKIEGO

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W PABIANICACH. 2006 roku

MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W PABIANICACH. 2006 roku MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W PABIANICACH Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Pabianicach Nr LX/533/06 z dnia 22 lutego 2006 r. MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI PROGRAM NA RZECZ WSPIERANIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH. na lata /PROJEKT/

MIEJSKI PROGRAM NA RZECZ WSPIERANIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH. na lata /PROJEKT/ Załącznik do Uchwały Nr.. Rady Miejskiej Leszna z dnia.. MIEJSKI PROGRAM NA RZECZ WSPIERANIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH na lata 2006-2007 /PROJEKT/ OPIS PROBLEMU Niepełnosprawność, zgodnie z treścią ustawy

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie do Uchwały Nr... Rady Miasta Płocka z dnia...

Uzasadnienie do Uchwały Nr... Rady Miasta Płocka z dnia... Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 464/XXIII/04 Rady Miasta Płocka z dnia 30 marca 2004 roku Plan finansowy podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla Miasta Płocka na rok

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych z Terenu Powiatu Garwolińskiego na rok 2006

Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych z Terenu Powiatu Garwolińskiego na rok 2006 Wstęp. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIX/238/2006 Rady Powiatu Garwolińskiego z dnia 30 marca 2006 r. Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych z Terenu Powiatu Garwolińskiego na rok 2006

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowo-rzeczowe Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzegu za 2012 r.

Sprawozdanie finansowo-rzeczowe Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzegu za 2012 r. Załącznik do Sprawozdania z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzegu za okres od 01.01.2012r. do 31.12.2012r. Sprawozdanie finansowo-rzeczowe Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzegu

Bardziej szczegółowo

Ankieta dotycząca Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na terenie Gminy Urzędów

Ankieta dotycząca Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na terenie Gminy Urzędów Ankieta dotycząca Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na terenie Gminy Urzędów ANKIETA Prosimy o wypełnienie poniższej ankiety. Jest ona skierowana do mieszkańców Gminy Urzędów i ma na celu właściwe

Bardziej szczegółowo

Wsparcie osób z zaburzeniami psychicznymi w systemie pomocy społecznej na terenie Powiatu Tarnogórskiego

Wsparcie osób z zaburzeniami psychicznymi w systemie pomocy społecznej na terenie Powiatu Tarnogórskiego Wsparcie osób z zaburzeniami psychicznymi w systemie pomocy społecznej na terenie Powiatu Tarnogórskiego Osoby z zaburzeniami psychicznymi mogą uzyskać wsparcie w zakresie pomocy społecznej w formie: -specjalistycznego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXV/21/12 RADY POWIATU W STASZOWIE. z dnia 9 maja 2012 r.

UCHWAŁA NR XXV/21/12 RADY POWIATU W STASZOWIE. z dnia 9 maja 2012 r. UCHWAŁA NR XXV/21/12 RADY POWIATU W STASZOWIE z dnia 9 maja 2012 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr LI/58/06 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 28 czerwca 2006 roku w sprawie nadania statutu Powiatowemu Centrum

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr Rady Powiatu Piaseczyńskiego z dnia..

Uchwała Nr Rady Powiatu Piaseczyńskiego z dnia.. Projekt przygotowany w dniu 03.08.2015r przez Zarząd Powiatu Piaseczyńskiego Uchwała Nr Rady Powiatu Piaseczyńskiego z dnia.. w sprawie wprowadzenia zmian w wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji

Bardziej szczegółowo

Plan na 2013 rok. 1 2 3 4 5 6 1. Rehabilitacja zawodowa 100 000 - - -

Plan na 2013 rok. 1 2 3 4 5 6 1. Rehabilitacja zawodowa 100 000 - - - Załącznik do uchwały nr XXVI/164/2013 Rady Powiatu w Białej Podlaskiej z dnia 22 marca 2013 r. Zadania z zakresu zatrudniania oraz rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, na które

Bardziej szczegółowo

S T A T U T SPECJALISTYCZNEGO NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA EDUKACYJNO - REHABILITACYJNEGO. K A T O W I C E UL. UŁAŃSKA 5 a

S T A T U T SPECJALISTYCZNEGO NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA EDUKACYJNO - REHABILITACYJNEGO. K A T O W I C E UL. UŁAŃSKA 5 a S T A T U T SPECJALISTYCZNEGO NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA EDUKACYJNO - REHABILITACYJNEGO K A T O W I C E UL. UŁAŃSKA 5 a Załącznik do Uchwały nr 1/2010 Zarządu Katowickiej Fundacji Pomocy Dzieciom Kalekim

Bardziej szczegółowo

Zmiany w Regulaminie Organizacyjnym Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie

Zmiany w Regulaminie Organizacyjnym Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie Załącznik nr 1 do Uchwały nr 193/2012 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 26.01.2012r. Zmiany w Regulaminie Organizacyjnym Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie W Rozdziale I Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W GMINIE RADOMSKO NA ROK 2014

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W GMINIE RADOMSKO NA ROK 2014 Załącznik do Uchwały NR../. / 2013 Rady Gminy Radomsko z dnia. GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W GMINIE RADOMSKO NA ROK 2014 Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania

Bardziej szczegółowo

DOTACJE UDZIELANE W 2015 ROKU Z BUDŻETU DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH I DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH w złotych

DOTACJE UDZIELANE W 2015 ROKU Z BUDŻETU DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH I DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH w złotych Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr.../2015 Rady Miasta Płocka z dnia... 2015 roku zmieniającej Uchwałę Budżetową Miasta Płocka na 2015 rok Lp. DOTACJE UDZIELANE W 2015 ROKU Z BUDŻETU DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW

Bardziej szczegółowo

Forma przekazania danych

Forma przekazania danych 1.23. RYNEK PRACY 1. Symbol badania: 1.23.06(043) 2. Temat badania: Bezrobotni i poszukujący zarejestrowani w urzędach 3. Rodzaj badania: Badanie stałe 4. Prowadzący badanie: Minister właściwy do spraw

Bardziej szczegółowo

Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Grabica na lata 2012-2015 r.

Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Grabica na lata 2012-2015 r. Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Grabica na lata 2012-2015 r. Załącznik do Uchwały Nr XI/75/2012 Rady Gminy Grabica z dnia 29 lutego 2012 r. Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii

Bardziej szczegółowo

w sprawie Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy i Miasta Żuromin na 2015 rok.

w sprawie Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy i Miasta Żuromin na 2015 rok. UCHWAŁA NR 19/V/15 RADY MIEJSKIEJ W ŻUROMINIE z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy i Miasta Żuromin na 2015 rok. Na podstawie art. 10 ust. 1, 2 i 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

1/ PROFILAKTYKA I ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

1/ PROFILAKTYKA I ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH Zał. Nr.1 do Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2015 r. HARMONOGRAM REALIZACJI ZADAŃ GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2007

HARMONOGRAM REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2007 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr V/21/2007 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 14 lutego 2007 w sprawie: przyjęcia do Gminnego Programu Profilaktyki i Alkoholowych HARMONOGRAM REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr Rady Powiatu w Płocku z dnia

Uchwała nr Rady Powiatu w Płocku z dnia Uchwała nr Rady Powiatu w Płocku z dnia Projekt w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z efektów pracy Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej z realizacji zadań w zakresie organizacji pieczy zastępczej

Bardziej szczegółowo

ZADANIA WŁASNE GMINY Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ (OBLIGATORYJNE)

ZADANIA WŁASNE GMINY Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ (OBLIGATORYJNE) ZADANIA WŁASNE GMINY Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ (OBLIGATORYJNE) ART. 17 ust. 1 1) opracowanie i realizacja gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych ze szczególnym uwzględnieniem programów

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XIV/140/2003 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 1 lipca 2003r.

Uchwała Nr XIV/140/2003 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 1 lipca 2003r. Uchwała Nr XIV/140/2003 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 1 lipca 2003r. w sprawie zatwierdzenia powiatowego programu działań na rzecz osób oraz planu finansowego określającego zadania i wysokość środków

Bardziej szczegółowo

POWIAT RZESZOWSKI WYKORZYSTUJE ŚRODKI UNIJNE NA INWESTYCJE

POWIAT RZESZOWSKI WYKORZYSTUJE ŚRODKI UNIJNE NA INWESTYCJE WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE POWIAT RZESZOWSKI WYKORZYSTUJE ŚRODKI UNIJNE NA INWESTYCJE Zarząd Powiatu Rzeszowskiego od wielu lat dokłada starań by sprostać wymaganiom postawionym przez Unię Europejską i konsekwentnie

Bardziej szczegółowo

STATUT POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W GRYFINIE. Rozdział I. Postanowienia ogólne

STATUT POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W GRYFINIE. Rozdział I. Postanowienia ogólne Załącznik do uchwały Nr XXXVII/471/2006 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 28 czerwca 2006r. STATUT POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W GRYFINIE Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Powiatowe Centrum Pomocy

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Rzeszowie

Regulamin Organizacyjny Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Rzeszowie Załącznik Nr... do Uchwały Nr... Zarządu Powiatu Rzeszowskiego z dnia... Regulamin Organizacyjny Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Rzeszowie Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Powiatowe Centrum Pomocy

Bardziej szczegółowo

Szpital e-otwarty dla Pacjentów Kompleksowa informatyzacja SPZOZ w Przeworsku

Szpital e-otwarty dla Pacjentów Kompleksowa informatyzacja SPZOZ w Przeworsku CASE STUDY: Szpital e-otwarty dla Pacjentów Kompleksowa informatyzacja SPZOZ w Przeworsku Spis treści SPZOZ w Przeworsku / 03 Wyzwania / 04 Rozwiązanie / 05 Korzyści / 08 SPZOZ w Przeworsku Samodzielny

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XV/91/15 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 17 grudnia 2015 r.

Uchwała Nr XV/91/15 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 17 grudnia 2015 r. Uchwała Nr XV/91/15 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia Powiatowego programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych w Powiecie Opolskim na lata 2016-2020 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr XXXV/244/13 Rady Gminy Wilczyn z dnia 26 marca 2013 r. PROGRAM WSPIERANIA RODZINY W GMINIE WILCZYN NA LATA 2013 2015

Załącznik do Uchwały Nr XXXV/244/13 Rady Gminy Wilczyn z dnia 26 marca 2013 r. PROGRAM WSPIERANIA RODZINY W GMINIE WILCZYN NA LATA 2013 2015 Załącznik do Uchwały Nr XXXV/244/13 Rady Gminy Wilczyn z dnia 26 marca 2013 r. PROGRAM WSPIERANIA RODZINY W GMINIE WILCZYN NA LATA I. WSTĘP Program Wspierania Rodzin Gminy Wilczyn na lata zwany dalej Programem

Bardziej szczegółowo

Stan na dzień 30.11.2009r. Wydział Rozwoju Powiatu - pokój 206, tel. 041 39 53 012

Stan na dzień 30.11.2009r. Wydział Rozwoju Powiatu - pokój 206, tel. 041 39 53 012 Informacja o środkach pozyskanych przez Powiat Skarżyski z Unii Europejskiej i wsparciu krajowym w roku 2009, złożonych wnioskach o dofinansowanie oraz planowanych projektach na rok 2010 Stan na dzień

Bardziej szczegółowo

Harmonogram realizacji zadań programu do celu operacyjnego I: PROFILAKTYKA I OŚWIATA ZDROWOTNA

Harmonogram realizacji zadań programu do celu operacyjnego I: PROFILAKTYKA I OŚWIATA ZDROWOTNA Harmonogram realizacji zadań programu do celu operacyjnego I: PROFILAKTYKA I OŚWIATA ZDROWOTNA ZADANIA SPOSÓB REALIZACJI ZADAŃ WYKONAWCY 1. Inicjowanie działań w zakresie promowania zdrowego stylu życia.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr...PROJEKT Rady Powiatu w Opatowie z dnia... 2015 r.

Uchwała Nr...PROJEKT Rady Powiatu w Opatowie z dnia... 2015 r. Uchwała Nr...PROJEKT z dnia... 2015 r. w sprawie podziału środków finansowych przekazanych przez Prezesa Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2015 roku na realizację zadań.

Bardziej szczegółowo

DZIAŁANIA SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA RZECZ OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ. Łódź, 05 czerwca 2013 r.

DZIAŁANIA SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA RZECZ OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ. Łódź, 05 czerwca 2013 r. DZIAŁANIA SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA RZECZ OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ Łódź, 05 czerwca 2013 r. Województwo Łódzkie 268.448 osób niepełnosprawnych w wieku 15 lat i więcej 6.308 dzieci i młodzieży

Bardziej szczegółowo

DOTACJE UDZIELANE W 2016 ROKU Z BUDŻETU DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH I DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH w złotych

DOTACJE UDZIELANE W 2016 ROKU Z BUDŻETU DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH I DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH w złotych Załącznik Nr 9 do Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2016 Nr...Rady Miasta Płocka z dnia... Roku Lp. DOTACJE UDZIELANE W 2016 ROKU Z BUDŻETU DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH I DLA JEDNOSTEK

Bardziej szczegółowo

STATUT POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W WOŁOMINIE ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W WOŁOMINIE ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik do Uchwały Nr XVI-157/2012 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 23.03.2012 r. STATUT POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W WOŁOMINIE ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2007-2013

Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2007-2013 Załącznik do Uchwały Nr XV/109/07 Rady Powiatu w Śremie z dnia 19 grudnia 2007 r. A B C Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2007-2013 Spis Treści: 1. Wprowadzenie...3-4 2.

Bardziej szczegółowo

Harmonogram realizacji zadań programu do celu operacyjnego I: PROFILAKTYKA I OŚWIATA ZDROWOTNA

Harmonogram realizacji zadań programu do celu operacyjnego I: PROFILAKTYKA I OŚWIATA ZDROWOTNA Harmonogram realizacji zadań programu do celu operacyjnego I: PROFILAKTYKA I OŚWIATA ZDROWOTNA ZADANIA SPOSÓB REALIZACJI ZADAŃ WYKONAWCY 1. Inicjowanie działań w zakresie promowania zdrowego stylu życia.

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E

S P R A W O Z D A N I E Kłodzko 10.01.2012 r. S P R A W O Z D A N I E z działalności zespołu ds. rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w latach 2008 2011 w zakresie udzielonych dofinansowao ze środków Paostwowego

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W PRZEWORSKU W LATACH 2006 2008

MIEJSKI PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W PRZEWORSKU W LATACH 2006 2008 MIEJSKI PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W PRZEWORSKU W LATACH 2006 2008 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLII/269/06 Rady Miasta Przeworska z dnia 26 stycznia 2006r. SPIS TRESCI I. Wprowadzenie II. Diagnoza

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA ZADAŃ W RAMACH GMINNEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII DLA MIASTA LUBLIN. Lublin, dnia 6 kwietnia 2016 r.

REALIZACJA ZADAŃ W RAMACH GMINNEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII DLA MIASTA LUBLIN. Lublin, dnia 6 kwietnia 2016 r. REALIZACJA ZADAŃ W RAMACH GMINNEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII DLA MIASTA LUBLIN Lublin, dnia 6 kwietnia 2016 r. Podstawę działań Miasta Lublin w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii stanowi

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XI/277/2015 RADY MIASTA GLIWICE. z dnia 19 listopada 2015 r.

UCHWAŁA NR XI/277/2015 RADY MIASTA GLIWICE. z dnia 19 listopada 2015 r. UCHWAŁA NR XI/277/2015 RADY MIASTA GLIWICE z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla miasta Gliwice na rok 2016 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

1) sposób i zakres współdziałania powiatowego centrum pomocy rodzinie, zwanego dalej "centrum pomocy", z rodzinami zastępczymi;

1) sposób i zakres współdziałania powiatowego centrum pomocy rodzinie, zwanego dalej centrum pomocy, z rodzinami zastępczymi; Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej 1) z dnia 18 października 2004 r. w sprawie rodzin zastępczych (Dz. U. Nr 233, poz. 2344, z 2007 r. Nr 201, poz. 1456) Na podstawie art. 78 ust. 11 ustawy z

Bardziej szczegółowo

I. Stan i struktura bezrobocia na dzień 31.12.2013 roku.

I. Stan i struktura bezrobocia na dzień 31.12.2013 roku. I. Stan i struktura bezrobocia na dzień 31.12.2013 roku. Na koniec grudnia 2013 roku zarejestrowanych było 3650 bezrobotnych w tym z miasta Skierniewice 2253 osoby i z powiatu skierniewickiego 1397 osób.

Bardziej szczegółowo

PRIORYTET I: PROFILAKTYKA I OGRANICZANIE SKUTKÓW NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI. 2012 r. 2015 r. samorządy powiatów i gmin, PFRON,

PRIORYTET I: PROFILAKTYKA I OGRANICZANIE SKUTKÓW NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI. 2012 r. 2015 r. samorządy powiatów i gmin, PFRON, Załącznik do Programu Harmonogram realizacji Wojewódzkiego programu wyrównywania szans i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu oraz pomocy w realizacji zadań na rzecz zatrudniania osób niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr LV/25/10 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 9 czerwca 2010 roku

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr LV/25/10 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 9 czerwca 2010 roku Załącznik nr 2 do Uchwały Nr LV/25/10 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 9 czerwca 2010 roku Informacja dotycząca działań Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Staszowie zrealizowanych w 2009 roku, w ramach

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXX.287.2013 RADY MIASTA EŁKU. z dnia 26 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR XXX.287.2013 RADY MIASTA EŁKU. z dnia 26 marca 2013 r. UCHWAŁA NR XXX.287.2013 RADY MIASTA EŁKU z dnia 26 marca 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Gminy Miasta Ełk na lata 2010-2015. Na

Bardziej szczegółowo

SESJA RADY POWIATU GRODZISEGO W trakcie październikowego posiedzenia Rada podjęła uchwały:

SESJA RADY POWIATU GRODZISEGO W trakcie październikowego posiedzenia Rada podjęła uchwały: SESJA RADY POWIATU GRODZISEGO W trakcie październikowego posiedzenia Rada podjęła uchwały: w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia i wartości punktu do konstrukcji tabeli wynagradzania pracowników

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDYNI z dnia... 2015 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDYNI z dnia... 2015 r. UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDYNI z dnia... 2015 r. w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Na podstawie art. 35a ust. 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY ZARZĄDU POWIATU BĘDZIŃSKIEGO w 2014 r.

PLAN PRACY ZARZĄDU POWIATU BĘDZIŃSKIEGO w 2014 r. PLAN PRACY ZARZĄDU POWIATU BĘDZIŃSKIEGO w 2014 r. 7 Styczeń 2. Projekt uchwały Zarządu Powiatu Będzińskiego w sprawie powołania Komisji opiniującej kandydatów do Nagrody Starosty Będzińskiego w Dziedzinie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XV/106/15 Rady Gminy Santok z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie : uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2016 rok.

Uchwała Nr XV/106/15 Rady Gminy Santok z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie : uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2016 rok. Uchwała Nr XV/106/15 Rady Gminy Santok z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie : uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2016 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 08 marca

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXVIII-48./2009 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 16 kwietnia 2009 roku

Uchwała Nr XXVIII-48./2009 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 16 kwietnia 2009 roku Uchwała Nr XXVIII-48./2009 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 16 kwietnia 2009 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XI/276/2015 RADY MIASTA GLIWICE. z dnia 19 listopada 2015 r.

UCHWAŁA NR XI/276/2015 RADY MIASTA GLIWICE. z dnia 19 listopada 2015 r. UCHWAŁA NR XI/276/2015 RADY MIASTA GLIWICE z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla miasta Gliwice na lata 2016-2020 Na podstawie art. 18 ust

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z EFEKTÓW PRACY ORGANIZATORA RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ ZA OKRES SPRAWOZDAWCZY 2015R.

SPRAWOZDANIE Z EFEKTÓW PRACY ORGANIZATORA RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ ZA OKRES SPRAWOZDAWCZY 2015R. Załącznik do Uchwały Nr.... Rady Powiatu Rawickiego z dnia..... SPRAWOZDANIE Z EFEKTÓW PRACY ORGANIZATORA RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ ZA OKRES SPRAWOZDAWCZY 2015R. Niniejsze sprawozdanie z działalności

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY UDZIELANIA I ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. STEFANA CZARNIECKIEGO W CZARNEJ

PROCEDURY UDZIELANIA I ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. STEFANA CZARNIECKIEGO W CZARNEJ PROCEDURY UDZIELANIA I ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. STEFANA CZARNIECKIEGO W CZARNEJ Podstawa prawna: - Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2013

Bardziej szczegółowo