KIJÓW.CENTRUM, Al. Krasińskiego 34

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KIJÓW.CENTRUM, Al. Krasińskiego 34"

Transkrypt

1 KIJÓW.CENTRUM, Al. Krasińskiego Zabawa z nowoczesną technologią przygotowana przez Berry Life - interaktywna ściana/ podłoga/ witryna Co wiesz o Unii Europejskiej? konkursy i quizy (we współpracy z Małopolskim Regionalnym Centrum Informacji Europejskiej), kawiarnia filmowa, I piętro DuŜa sala Rozpoczęcie Małopolskiej Nocy Naukowców 2011 Marek Sowa, Marszałek Województwa Małopolskiego Rozstrzygnięcie konkursu W przebraniu za Naukowca wręczenie nagród Widowisko teatralne z pokazami chemicznymi Była sobie chemia w setną rocznicę Nagrody Nobla dla Marii Skłodowskiej-Curie Scenariusz i reŝyseria: Marek Pacuła Widowisko przygotowane przez Wydział Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego Wykonanie: naukowcy i studenci z Naukowego Koła Chemików UJ Koncert Orkiestry Reprezentacyjnej Akademii Górniczo-Hutniczej. W repertuarze znane utwory muzyki rozrywkowej i filmowej m.in. Chattanooga Choo Choo, Bohemian Rhapsody, przeboje Phila Collinsa, The Incredibles, Pirates of Caribbean i wiele innych Sanctum 3D, reŝyseria: Alister Grierson Ponadto Hol Wystawa prac nagrodzonych w poprzednich konkursach, organizowanych w ramach Nocy Naukowców oraz wystawa plakatów Nocy Naukowców w związku z 5. rocznicą organizacji przedsięwzięcia w Małopolsce. Kawiarnia filmowa, I piętro Dowiedz się więcej o Unii Europejskiej czyli punkt informacyjny Komisji Europejskiej. Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ul. Mickiewicza 30, Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki 1

2 Katedra Elektrotechniki i Elektroenergetyki, Budynek B-1, I piętro, H113 Wysokie napięcia w elektroenergetyce burza w laboratorium Godziny: 18.00, 18.45, 19.30, 20.15, 21.00, 21.45, 22.30, ( grupy zorganizowane) Laboratorium Wysokich Napięć prezentacja Laboratorium Wysokich Napięć burza w laboratorium pokazy wyładowań piorunowych iskry i ślizgi w laboratorium pokazy wyładowań iskrowych i ślizgowych generator napięć udarowych transformator Tesli Wydział Energetyki i Paliw, Budynek D-9, ul. Kawiory 40, sale 025, 101, 138 Prezentacja Samochody elektryczne zasilanie wodorem czy ogniwami litowymi? Zwiedzanie - pokazy, demonstracje, eksperymenty Godziny: 18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 23.00, ( grupy zorganizowane) Laboratorium ogniw paliwowych Laboratorium konwersji energii Laboratorium biopaliwa - alternatywne paliwa silnikowe Laboratorium chemiczne chemia jest łatwa i przyjemna Spotkania z nauką i naukowcami Godzina Ogniwa paliwowe, prof. dr hab. inŝ. Janina Molenda Godzina Ogniwa paliwowe, prof. dr hab. inŝ. Piotr Tomczyk, Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej, Budynek C-1 Wykłady z transmisją na Ŝywo w Internecie Rezerwacja miejsc tylko dla grup zorganizowanych- szczegółowa informacja na stronie Budynek C-1, sala wykładowa 224, Transmisja wideo: Godzina Czy kupić telewizor 3D, czy poczekać na holograficzny?, dr hab. Janusz Przewoźnik 2

3 Godzina Woda substancja pełna tajemnic, dr hab. Wiesław Marek Woch Pokazy i demonstracje Budynek C1 korytarz Godziny Fizyka show: Lodowa kraina - świat w ciekłym azocie Fizyczne latawce - lewitacja nadprzewodników Termodynamiczne armatnie wiwaty - czy moŝna strzelać z wody? Między magią a fizyką - magnetyzm i elektryczność Zwiedzanie pracowni naukowych Wydziału Rezerwacja miejsc tylko dla grup zorganizowanych- szczegółowa informacja na stronie Budynek C1 Godziny: 18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 20.30, 21.00, 21.30, 22.00, 22.30, 23.00, ( grupy zorganizowane) Laboratorium fizyki powierzchni i nanostruktur Laboratorium fotoemisji elektronowej ARUPS Laboratorium pomiarów ciepła właściwego i oporu elektrycznego Laboratorium pomiarów własności fizycznych materiałów Wydział InŜynierii Mechanicznej i Robotyki Godziny: 18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 23.00, ( grupy zorganizowane) Nowoczesne maszyny i urządzenia górnicze Budynek B-2, sala 03 (przyziemie, łącznik B-1 B-2), hala maszyn B-2 Muzeum w Kopalni Doświadczalnej PrzybliŜenie zagadnień pracy maszyn i urządzeń górniczych w przemyśle wydobywczym i surowcowym Prezentacja stanowisk badawczych Zwiedzanie Kopalni Doświadczalnej Zwiedzanie laboratoriów badawczych Pokazy multimedialne Budynek D -1 parter Komora bezechowa i pogłosowa Pokaz działania komory bezechowej i pogłosowej w Katedrze Mechaniki i Wibroakustyki, przedstawienie wybranych zagadnień z inŝynierii akustycznej i wibroakustyki. 3

4 Ośrodek Historii Techniki z Muzeum budynek C-2; V p.(wejście z windy w C-3 od ul. Czarnowiejskiej) Wystawa Panta rhei historyczne zmiany w rachubie czasu - kolekcja od zegarów słonecznych począwszy do zegarów współczesnych włącznie. Spotkania z nauką i naukowcami Prelekcja z pokazem multimedialnym na temat wynalazków i rozwoju technik pomiarów czasu oraz ich wpływ na rozwój cywilizacji. Konkursy i warsztaty Jak zbudować zegar słoneczny? Zasady działania czasomierzy od najdawniejszych po dzisiejsze Zwiedzanie Muzeum AGH i Techniki Godziny 18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 23.00, Spotkania z nauką i naukowcami Prelekcja na temat: historii AGH historii górnictwa, hutnictwa i rozwoju rzemiosła Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki Wydział Form Przemysłowych ul. Smoleńsk 9 Hasło programu: Coś o dizajnie Godziny: Spotkania z nauką i naukowcami Sala 108, I p. Godzina Historia polskiego wzornictwa Stowarzyszenie Warsztaty Krakowskie , prof. Maria Dziedzic Godziny Barwa we wzornictwie, dr Agata Kwiatkowska - Lubańska Godzina Plakat jako środek komunikacji, prof. Władysław Pluta 4

5 Wycieczka po budynku Wydziału dawne Muzeum Techniczno-Przemysłowe, mgr BoŜydar Tobiasz Godziny 18.00, 19.30, (zbiórka przy portierni) Prezentacja historii budynku przy ul. Smoleńsk 9, oprowadzanie po zabytkowych wnętrzach zazwyczaj niedostępnych dla odwiedzających budynek. Wizyta w Bibliotece Głównej ASP - Z tajników starej biblioteki Miejsce: Biblioteka Główna ASP, II p. Godziny 18.30, 19.00, 19.30, Podczas prezentacji przedstawiona zostanie historia Biblioteki, jej wyposaŝenie zaprojektowane specjalnie przez projektantów z Warsztatów Krakowskich oraz najcenniejsze, niedostępne na co dzień zbiory z Gabinetu Plakatów oraz Gabinetu Rycin. Warsztaty projektowe Godziny: 18.00, Sala: 06 Warsztaty dla dzieci projektowanie opakowań, mgr Piotr Michura, mgr Kamil Kamysz Do czego słuŝy opakowanie? Jak właściwie wygląda jego projektowanie i realizacja? Czy opakowanie powinno mieć uchwyt? A jeśli tak, to jak mógłby wyglądać? Podczas warsztatów uczestnicy dowiedzą się, jak funkcja opakowania wpływa na jego formę. Godziny: 19.00, Sala: 305 Barwa we wnętrzu - dr Agata Kwiatkowska-Lubańska, dr BoŜena Groborz Projektowanie kolorystyki wnętrza. Praca z wzornikami i atlasami barw, badanie wpływu oświetlenia na odbiór barwy w komorze świetlnej Pantone. Opracowanie palety barwnej dla własnego mieszkania lub domu. Godziny: 18.00, Sala: 007 Dizajn od pomysłu do przemysłu, mgr Jakub Gołębiewski, mgr Grzegorz Matusik Mini warsztaty ukazujące w pigułce wycinek pracy projektanta wzornictwa przemysłowego od idei do modelu, moŝliwość poznania technik wspomagających projektowanie i narzędzi usprawniających prototypowanie. Godziny: 19.00, Sala: 302 Projektowanie plakatu, mgr Szymon Kiwerski Codziennie mijamy je setki razy. Co sprawia, Ŝe niektóre z nich przykuwają naszą uwagę, a na resztę nie zwracamy uwagi? Czy informacja to jedyna funkcja plakatu? Czym jest tak naprawdę plakat? Warsztaty to doskonała okazja, aby pod bacznym okiem projektanta 5

6 w praktyce poznać podstawowe zasady kompozycji, czytelności i klarowności przekazu w plakacie. Prezentacje/warsztaty non stop Godziny: Heliografia natychmiastowy obraz w tradycyjnej fotografii, dr Piotr Witosławski, tech. Marcin Limanowski MoŜliwość samodzielnego wykonania odbitki fotograficznej bez uŝycia aparatu fotograficznego. Miejsce: ciemnia fotograficzna Papier doda ci skrzydeł, mgr Monika Wojtaszek-Dziadusz, mgr Helena Kosiba Czy moŝna zrobić krzesło z kartki papieru? Czy jajo w papierowej koszulce wyląduje bez szwanku po upadku z trzeciego piętra? Miejsce: hol na III p. Szybkie prototypowanie frezarka cyfrowa, spec. Maciej Syrzistie Sala: 013 Rysunek konstruowany w procesie projektowania produktu, dr Anna Liskiewicz Sala: 104 Sztuki wizualne na Wydziale Form Przemysłowych, prof. Andrzej Ziębliński, mgr Dawid Kozłowski, mgr Miłosz Pobiedziński Miejsce: hol na I p. Wystawa w galerii Schody, Wydział Form Przemysłowych ASP w Krakowie, dr Paweł Orłowski Instytut Ekspertyz Sądowych im. Prof. dra Jana Sehna ul. Westerplatte 9 Hasło programu: List samobójcy Pokazy, demonstracje powyŝej 16 roku Ŝycia Godziny: 18.00, 18.45, 19.30, 20.15, 21.00, Na przykładzie zainscenizowanego miejsca zdarzenia zademonstrowane zostanie w jaki sposób badania róŝnego rodzaju śladów pozostawionych na miejscu zdarzenia pozwalają odtworzyć jego przebieg. Omówione zostanie: wykrywanie i zabezpieczanie śladów na miejscu zdarzenia (odciski palców, ślady biologiczne, mikroślady) analiza antropologiczna - rany i charakterystyczne uszkodzenia kości związane z uŝyciem broni palnej badanie nieznanych substancji celem ustalenia czy są to substancje psychoaktywne analiza DNA 6

7 badanie autentyczności dokumentów badania porównawcze łusek i pocisków Zwiedzanie Laboratoria Pracowni Genetyki Sądowej Laboratoria Pracowni Badania Mikrośladów Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk ul. Radzikowskiego 152 (przy Rondzie Ofiar Katynia) Hasło programu: Stulecie odkrycia jądra atomowego Prezentacje, doświadczenia i eksperymenty z udziałem publiczności Godziny W Ogrodach Nauki IFJ PAN, stworzonych przez załoŝyciela Instytutu prof. Henryka Niewodniczańskiego, współpracownika odkrywcy jądra atomowego Ernesta Rutherforda: o Stulecie jądra atomowego - przedstawienie doświadczeń obrazujących róŝne aspekty fizyki jądrowej, w tym moŝliwość samodzielnego wykonania eksperymentu pod okiem naukowca oraz prezentacja osiągnięć naukowych Instytutu, w szczególności związanych z eksperymentami prowadzonymi przy uŝyciu akceleratorów (Wielki Zderzacz Cząstek, cyklotron, synchrotron), a takŝe eksperymenty wykorzystujące składniki jądra atomowego neutrony i protony. Zwiedzanie Godziny Dziś i jutro fizyki jądrowej w Instytucie Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk zwiedzanie najciekawszych miejsc Instytutu o Cyklotron wraz ze stanowiskiem terapii oka przy pomocy wiązki protonów: cyklotron przyspieszający protony, wykorzystywane w terapii nowotworów oka. o Pracownia akceleratora liniowego typu Van de Graffa wraz z układem mikrowiązki protonowej - unikalna w Polsce aparatura badawcza, stwarzająca moŝliwości analizy mikroobszarów wykorzystywanej w technologiach innowacyjnych XXI wieku. o Laboratorium spektrometru całego ciała badanie odpowie na pytanie jak wiele szkodliwych substancji promieniotwórczych zawiera Twoje ciało. o Pracownia generatora neutronów prędkich, gdzie neutrony powstają w wyniku reakcji syntezy jądrowej izotopów wodoru reakcji, która moŝe stać się źródłem energii wytwarzanej w tokamakach dla przyszłych pokoleń. Spotkanie z nauką i naukowcami Aula IFJ PAN Godziny:

8 Poznawanie przez zderzanie - dwa oblicza fizyki jądrowej w IFJ PAN - dyskurs popularno-naukowy pomiędzy badaczem cząstek elementarnych i fizykiem doświadczalnym. Przedstawione zostaną dwa aspekty zastosowań akceleratorów jeden, prowadzący do poznania budowy Wszechświata oraz drugi ukazujący uŝycie akceleratorów w terapii nowotworowej. Pokazy Sala Rady Naukowej IFJ PAN Godziny Tajemniczy świat jąder atomowych, film w reŝyserii Jerzego Grębosza - podróŝ od makroświata galaktyk do mikroświata atomów i cząstek elementarnych. Kronika filmowa Instytut Fizyki Jądrowej PAN jako nowatorskie centrum badawcze wprowadzi widzów w nieprzenikniony świat jąder atomowych, ich elementów neutronów i protonów, liczników do pomiaru promieniowania jądrowego, urządzeń do przyspieszania cząstek, pokazując, Ŝe odkrywanie sekretów jąder atomowych jest fascynującą, choć niekiedy trudną pracą. Spotkanie z nauką i naukowcami Godziny Wykład popularno-naukowy Fizyka muzyki i muzyka fizyki - program edukacyjny przeznaczony dla wszystkich melomanów, duŝych i małych, jak równieŝ dla tych, którzy nie odróŝniają La Palomy od La Scali, a takŝe konkurs dla publiczności na ułoŝenie najciekawszej melodii ze stałych fizycznych. Instytut Nauk Geologicznych Polskiej Akademii Nauk Ośrodek Badawczy w Krakowie ul. Senacka 1 oraz 3 Hasło programu: Warsztat współczesnego geologa: od młotka do spektrometru mas Pokazy Sukiennice, Arkady południowo-wschodnie Godziny Krakowski Rynek Główny okiem geologa - od skali zdjęcia lotniczego poprzez skalę makroskopową (okazy) do skali mikroskopowej. Przedstawimy róŝnorodność skał, z których zbudowana jest płyta Rynku. Będzie moŝna otrzymać próbki skał oraz płytki CD ze zdjęciami wykonanymi na Rynku. Zaprezentujemy zdjęcia z podziemi Rynku, zrobionymi przed zbudowaniem trasy turystycznej, z nastawieniem na aspekty geologiczne (np. ślady powodzi, pierwotne bruki wapienne) - mgr Michał Banaś, dr Andrzej Łaptaś, mgr Katarzyna Walczak. Wystawa Muzeum Geologiczne Instytutu Nauk Geologicznych PAN, ul. Senacka 3 Godziny zwiedzania w grupach: 17.00; 18.00, 19.00, 20.00, 21.00, Czy w Krakowie było morze? Oprowadzanie po wystawie: mgr Barbara Kietlińska- Michalik, mgr Piotr Olejniczak. 8

9 Warsztaty Muzeum Geologiczne Instytutu Nauk Geologicznych PAN, ul. Senacka 3, Dziedziniec Godziny Tradycyjne metody preparowania skamieniałości to okazja, aby własnoręcznie pozyskać skamieniałości z rejonu Małopolski. Pokazane zostaną równieŝ inne ciekawe makro- i mikroskamieniałości. Prowadzenie: mgr Barbara Kietlińska-Michalik, dr Agnieszka Ciurej, mgr Piotr Olejniczak, mgr Wiesława Radmacher, mgr Anna Zagórska. Spotkania z nauką i naukowcami Ośrodek Badawczy Instytutu Nauk Geologicznych PAN w Krakowie, ul. Senacka 1, sala odczytowa, I piętro. Godzina Himalaje z perspektywy satelity, turysty, mikroskopu i spektrometru masowego, dr hab. Robert Anczkiewicz Godzina Ił iłowi nierówny czyli minerały ilaste w słuŝbie człowieka rozumnego, prof. Jan Środoń Godzina Wirtualne Ŝycie skamieniałości czyli czy muszle mogą rosnąć w komputerze?, dr hab. Jarosław Tyszka; po wykładzie będzie moŝna osobiście wyhodować otwornice wirtualne (dr Paweł Topa) i zobaczyć rzeczywiste mikroskamieniałości z dna mórz i oceanów (mgr Eichii Setoyama). Zwiedzanie Ośrodek Badawczy Instytutu Nauk Geologicznych PAN w Krakowie, ul. Senacka 1 Godziny: 18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 20.30, 21:00 (I piętro) Laboratorium Geochemii Izotopów - Jasna strona mocy, czyli laserowe oznaczanie wieku skał, mgr inŝ. Jakub Bazarnik, mgr Urszula Jonkis, mgr Katarzyna Kołtonik Godziny: 18.45, 19.15, 19.45, 20.15, (II piętro) Pracowni Dyfrakcji Rentgenowskiej - prezentacja rentgenograficznych metod badań minerałów i skał, dr Tadeusz Kawiak Muzeum InŜynierii Miejskiej Hasło programu: śycie naukowe: jubileusze w biografii naukowców, ich działaniach naukowych, rocznice odkryć i wynalazków naukowych Warsztaty dla dzieci, Muzeum InŜynierii Miejskiej, ul. Św. Wawrzyńca 15 9

10 Godziny 17.00, Warsztaty Spółdzielnia - eksperymenty fizyczne w scenerii dawnego laboratorium, opracowane na podstawie spisanych lekcji Marii Skłodowskiej-Curie, prowadzonych przez nią dla dzieci swoich przyjaciół oraz własnych (nawiązanie do setnej rocznicy przyznania nagrody Nobla w dziedzinie chemii), mgr Dorota Naziemiec, dr Iwona Nowak Godziny Warsztaty z elektrostatyki, na których wytworzony ładunek elektrostatyczny będziemy mogli poczuć na własnych palcach u ręki a niektórzy równieŝ na końcu własnego nosa (nawiązanie do badań Georgesa Charpaka nad cząstkami elementarnymi), mgr Dorota Naziemiec, dr Iwona Nowak Godzina Warsztaty z eksperymentem wyizolowania DNA z materiału roślinnego (nawiązanie do badań Jack a Williama Szostaka nad chromosomami DNA), mgr Dorota Naziemiec, dr Iwona Nowak Godzina Warsztaty drukarskie, na których uczestnicy zapoznają się z postaciami polskich noblistów w dziedzinie literatury (Henryk Sienkiewicz, Władysław Reymont, Czesław Miłosz, Wisława Szymborska). KaŜdy uczestnik wykona metodą sitodruku odbitkę autografu noblisty, który połączy z jego portretem, mgr Dorota Naziemiec, dr Iwona Nowak Zwiedzanie Muzeum InŜynierii Miejskiej Wystawa Wokół koła Ogród Doświadczeń, Aleja Pokoju 68, Park Lotników Polskich Konkurs rysunkowy Moja rodzina w promieniach X z okazji 110 rocznicy przyznania pierwszej w historii Nagrody Nobla z fizyki dla Wilhelma Rentgena Godziny Technika: papier, świeczka, farba jednolitego koloru. Prace moŝna przynieść ze sobą lub wykonać na miejscu. Potrzebne materiały zapewnią organizatorzy. Prowadzący: dr Rafał Sworst Warsztaty, Godzina Promieniowanie jonizujące, promieniotwórczość naturalna, wpływ promieniowania jonizującego na organizmy Ŝywe, zastosowania w medycynie, archeologii, energetyka jądrowa, dr Rafał Sworst Godzina

11 "Ile baniek w bańce?" - konkurs z bańkami mydlanymi, mgr Krystian Gardian W przypadku bezchmurnego nieba obserwacja KsięŜyca. Zwiedzanie Ogrodu Doświadczeń, dr Rafał Sworst Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Wydział InŜynierii i Technologii Chemicznej, ul. Warszawska 24 Hasło programu: Laboratorium nie jedno ma oblicze otwarcie Nocy Naukowców, hol główny budynku Wydziału Prezentacje odbywać się będą w cyklach zawierających: wykład, pokazy chemiczne, zwiedzanie pracowni Wydziału. Rezerwacja miejsc tylko dla grup zorganizowanych szczegółowa informacja na stronie Godziny: 18.40, 19.20, 20.40, 21.20, Spotkania z nauką i naukowcami B12 - bombowiec, czy bombowy związek, dr inŝ. Stefan Kurek Synteza i zastosowanie nowych mezoporowatych materiałów, Marta Niemczyk Kosmeceutyki - nowe oblicze piękna, mgr inŝ. Małgorzata Jaworska Maria Skłodowska-Curie jakiej nie znacie, mgr inŝ. Agnieszka Kulawik Referat, laureat Uczelnianej Sesji Studenckich Kół Naukowych 2011 Referat, laureat Uczelnianej Sesji Studenckich Kół Naukowych 2011 Pokazy, demonstracje chemiczne Laboratoria Wydziału InŜynierii i Technologii Chemicznej Fluorescencja i luminescencja Pirotechnika: o kolorowe flary o mieszaniny fotobłyskowe o świece dymne o spalanie pyłu magnezowego o detonacja mieszaniny fosfor czerwony o termit o ognie bengalskie o mieszanki skrzące o gaszenie płonących metali przy uŝyciu wody Reakcje oscylacyjne oraz inne prezentowane przy uŝyciu rzutnika: o reakcja Biełusowa śabotyńskiego o bijące serce rtęciowe 11

12 o drzewko elektrolityczne Ponadto: o nitroceluloza o ogródki chemiczne o reakcja jodu z glinem o błyskawiczna krystalizacja o Ŝarłoczna miedź o waŝenie mikstur o reakcja sodu w wodzie o niebieski i biały księŝyc o wyciąganie diabła za ogon o ryczący niedźwiedź o lustro srebrowe o lewitacja o sztuczna krew o chmura grzyb Zwiedzanie Akredytowane Laboratorium Analiz Śladowych Laboratorium Badań Spalania Fluidalnego Laboratorium badania powierzchni ciał stałych Laboratorium Unieszkodliwiania Biomasy Laboratorium badań katalitycznych Laboratorium bioprocesowe Laboratorium Solarne Warsztaty Wielka ekspansja - spienianie poliuretanów Laboratorium technologii tworzyw sztucznych Kuchnia mikrofalowa przykłady procesów chemicznych w polu promieniowania mikrofalowego Laboratorium badań mikrofalowych Jak to jest zrobione? otrzymywanie Ŝyłki, metoda wtrysku otrzymywanie wiosełek Laboratorium przetwórstwa materiałów polimerowych Studio piękna w domu Laboratorium Chemii i Technologii Kosmetyków Parking przed budynkiem Wydziału Przy ładnej pogodzie Godzina Pokaz pirotechniczny dla uświetnienia setnej rocznicy otrzymania Nagrody Nobla przez Marię Skłodowską-Curie 12

13 Uniwersytet Jagielloński Wydział Chemii, ul. Ingardena 3 Hasło programu: Międzynarodowy Rok Chemii oraz Rok Marii Skłodowskiej- Curie Zwiedzanie Zwiedzanie pracowni chemicznych czyli Tajemniczy świat chemików Pracownia Badań nad Trwałością i Degradacją Papieru Pracownia Chemii Sądowej Pracownia Mikroskopowa Pracownia Spektroskopii Laserowej Pracownia Rentgenograficzna Spotkania z nauką i naukowcami Sala 213 (aula) Godzina Za kulisami magii i mitów, dr Marcin Karelus i dr Jarosław Wilamowski Godzina Zwykłe szczotki, niezwykłe zastosowania, dr hab. Szczepan Zapotoczny Godzina Współczesne magiczne kamienie katalizatory, dr hab. Lucjan Chmielarz Pokazy i demonstracje Sala 213 Godziny: Zabawy z Chemią wieczór kolorowych pokazów i eksperymentów chemicznych: atrament sympatyczny złoto alchemika duch w butelce węŝe faraona kąpiel misia i wiele innych Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej, ul. Reymonta 4 Hasło programu: Magiczna fizyka Spotkania z nauką i naukowcami 13

14 Sala 055 Godziny: 17.30, Theatrum Experimentorum Physicorum (pokazy doświadczeń fizycznych), dr Marek Gołąb Godzina Czy istnieje Ŝycie we Wszechświecie? (cz. 1), dr hab. Jacek Bieroń Godzina Czy istnieje Ŝycie we Wszechświecie? (cz. 2), dr hab. Jacek Bieroń Godzina Czy istnieje Ŝycie we Wszechświecie? (cz. 3), dr hab. Jacek Bieroń Sala 056 Godzina Jak działa GPS, prof. dr hab. Jerzy Zachorowski Godzina Dniem i nocą w Wirtualnym Świecie, dr hab. Paweł Węgrzyn Godzina Niezwykła kariera śródbłonka, czyli remedium na choroby cywilizacyjne juŝ blisko!, mgr Grzegorz Brzezinka Sala 057 Godzina Ruchy Browna i zjawiska paradoksalne, dr hab. Paweł Góra Godzina Tomograf na antymaterię, prof. dr hab. Paweł Moskal Godzina Co wybrać: prąd z węgla, wiatru, roślin, czy z jąder atomowych?, prof. dr hab. Kazimierz Bodek Warsztaty interaktywne Godziny: Sala 001A Świat zmysłów moŝliwość poznania zmysłów, bez których trudno wyobrazić sobie Ŝycie m.in. zmysł wzroku, zmysł słuchu i równowagi, a takŝe poznania takich pojęć jak: powidok, środek cięŝkości, równowaga - wiek 4-9 lat Sala 001B Energia w XXI wieku moŝliwość poznania działania silnika spalinowego oraz paliwa przyszłości - wiek lat Godziny: Sala 001A i sala 001B 14

15 Szkiełko i oko czyli granice poznania moŝliwość poznania przyrządów, bez których współczesna nauka nie mogłaby się obejść m.in. lasera, spektroskopu, mikroskopu, a takŝe zasad ich działania wiek powyŝej 13 lat Pokazy, demonstracje Hol główny Wydziału FAIS Godziny Tajemnice biofizyki ciśnienie turgorowe, włoskowatość, jak działa oko? Właściwości cieczy - ciśnienie hydrostatyczne, siła wyporu, napięcie powierzchniowe, ciecze nienewtonowskie Wszędobylskie elektrony - elektryzowanie ciał, prąd elektryczny w metalach, cieczach i gazach, świecący ogórek, jak działa lampa błyskowa, elektromagnes i głośnik, lampa plazmowa Optyka wokół nas - cień i półcień, obrazy w zwierciadłach płaskich i krzywych, peryskop, mikroskop z kropli wody Magiczna fizyka - tęcza w laboratorium, magiczne wahadła, turbinka cieplna, naelektryzowane taśmy Stanowiska interaktywne Fizyka: krzesło fakira, czy białe światło jest białe?, wpływ magnesu na wizerunek, zabawy momentem pędu, czyja to twarz?, aŝ włosy stają na głowie, strzelanie powietrzem. Informatyka: gry na DDR, pokazy gier wideo, pokazy Robotów LEGO MINDSTORMS, laptop z obrazem 3D nowe spojrzenie na wykorzystanie 3D, Przerobimy Twoje zdjęcie pochwal się profesjonalnym zdjęciem na FB, zaskocz znajomych nową charakteryzacją i wiele innych. Obserwatorium Astronomiczne ul. Orla 171 Hasło programu: Nasz towarzysz KsięŜyc Selenografia w 400 lecie urodzin Jana Heweliusz Bezpłatny transport- informacja na stronie Spotkania z nauką i naukowcami wykłady wykłady astronomiczne Warsztaty Godziny Po zmierzchu Podglądnij Kosmos - obserwacje nieba za pomocą 37 cm teleskopu Maksutowa oraz 15 cm teleskopu przenośnego Poznaj niebo - plenerowy warsztat prezentujący gwiazdozbiory, astronomiczne punkty orientacyjne 15

16 Nasz towarzysz KsięŜyc - moŝliwość rozpoznawania podstawowych obiektów topografii KsięŜyca oraz nauka korzystania z obrotowej mapy nieba i nomogramu faz KsięŜyca lub (w zaleŝności od warunków atmosferycznych) Poznaj niebo - warsztaty prezentujące podstawowe obiekty na niebie i astronomiczne punkty informacyjne pokazy z wykorzystaniem projektora komputerowego Ponadto Sala wykładowa Warsztaty dla dzieci zajęcia graficzne, budowanie modeli KsięŜyca i planet Zwiedzanie Godziny: 18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 20.00, Zwiedzanie z przewodnikiem Obserwatorium Astronomicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego, poznawanie instrumentów astronomicznych, a takŝe Fortu Skała obiektu nie tylko astronomicznego, związanego z historią miasta i owianego licznymi legendami. Instytut Nauk Geologicznych, ul. Oleandry 2a, I p Hasło programu: Cudze chwalicie, swego nie znacie. Zwiedzanie Godziny: 20.00, 20.30, 21.00, 21.30, 22.00, Skarby Ziemi i ich polscy odkrywcy zwiedzanie unikalnych zbiorów mineralogicznych w Europie. W czasie zwiedzania zostanie zaprezentowany kamień Bogini Isztar, kaŝdy dowie się dlaczego lepiej pić wino z ametystowych kielichów oraz skąd wzięło się powiedzenie malachitowa zieleń. Zajęcia interaktywne Godziny: 20.30, 21.30, Sala 104 Z czego zbudowano wawelskie wzgórze? Przy uŝyciu lup i mikroskopów kaŝdy uczestnik będzie mógł zobaczyć z czego zbudowane są skały oraz zapoznać się z mieszkańcami jurajskich mórz okolic Krakowa. Spektakle geologiczne Dynamiczna Ziemia Pokazy Dziedziniec budynku Instytutu Nauk Geologicznych UJ Godziny: 21.05, 22.05,

17 Tańczące kontynenty przedstawienie teatralne o ruchach kontynentów Dlaczego wulkany wybuchają? wybuchy wulkanu Jagielloniusa Wydział Matematyki i Informatyki, Nowy Kampus UJ, ul. Łojasiewicza 6 Hasło programu: Czy matematyka ma historię? Spotkania z nauką i naukowcami Sala 0004 Seria wykładów o historii matematyki, sławnych matematykach i ich odkryciach. Godzina Czy na pewno tak dobrze je znamy, czyli o pewnych ciekawych liczbach, dr Krzysztof Ciesielski (Instytut Matematyki) Godzina O klasyfikacji wszechświatów, dr Zdzisław Pogoda (Instytut Matematyki) Godzina Między Bachem a Banachem, prof. Jarosław Grytczuk (Zespół Katedr i Zakładów Informatyki Matematycznej) Godzina Pasjonująca historia przestrzeni liczb pierwszych, prof. Edward Tutaj (Instytut Matematyki) Godzina O Wielkim Twierdzeniu Fermata, dr Jakub Byszewski (Instytut Matematyki) Godzina Ciekawe funkcyje i ich Ŝyciowe zastosowania, Cezary Olszowiec (Wydziałowa Rada Samorządu Studentów Wydziału Matematyki i Informatyki) Warsztaty Cykl warsztatów dla dzieci i dorosłych Sala 0106 Godziny: 17.30, 19.00, 20.30, Strategie w grach, czyli jak grać, Ŝeby wygrać prezentacje strategii wygrywających na przykładach rozmaitych gier (Koło Matematyków Studentów UJ) Sala 0009 Godziny: 16.30, 18.00, 19.30, Origami, czyli co moŝna wyczarować z papieru warsztaty dla młodszych i starszych (Koło Matematyków Studentów UJ) Sala 0103 Godziny: 17.30, 19.00, 20.30, Zabawy z teorią grafów ścieŝki Eulera i Hamiltona, problem komiwojaŝera, zagadnienie czterech barw (Koło Matematyków Studentów UJ) 17

18 Sala 0138 Godziny: Rachunek prawdopodobieństwa, czyli jak ograć naszego krupiera w blackjacku oraz obliczyć swoje szanse na trafienie szóstki w Lotto (Koło Naukowe Matematyki Finansowej UJ) Sala 0137 Godziny: Giełda dla wszystkich. Dla młodszych gra, dla starszych porady jak zacząć inwestować (Koło Naukowe Matematyki Finansowej UJ) Konkursy z nagrodami o historii matematyki, sławnych matematykach i ich epokowych twierdzeniach Sala 0094 Godziny: 16.30, 18.00, Matematyka w literaturze, filmie i reklamie zajęcia warsztatowe dla osób od lat 7 do 107 połączone z quizem z nagrodami, dr Jerzy Szczepański (Instytut Matematyki) Sala 0006 Godziny: 17.30, 19.00, Quiz z nagrodami o historii matematyki, sławnych matematykach i ich epokowych twierdzeniach, dr Leokadia Białas-CieŜ (Instytut Matematyki) Sala 0138 Godziny: Matematyka na rynku finansowym quiz z nagrodami dla najlepszych (Koło Naukowe Matematyki Finansowej UJ) Sesja posterowa Hall na parterze Godziny: problem Hilberta, Emma Noether, Richard Courant, dr Marta Kosek (Instytut Matematyki) Instytut Nauk o Środowisku Nowy Kampus UJ, ul. Gronostajowa 7, hall główny Hasło programu: Biologiczny zawrót głowy Warsztaty, pokazy Godziny Jak pszczoły robią miód? o Prezentacja uli eksperymentalnych 18

19 o Domki dla pszczół o Okazy pszczół o Degustacja róŝnych rodzajów miodów oraz plastry miodowe Zwiedzanie pracowni: Zespół Ekologii Behawioralnej Warsztaty, pokazy Godziny Częste mycie skraca Ŝycie? Ile w tym prawdy? Brudne pieniądze ile jest mikrobów na pieniądzach?- drobnoustroje w środowisku o Drobnoustroje w hodowlach na poŝywkach stałych i obserwacje mikroskopowe. Wybarwianie bakterii, oglądanie preparatów pod mikroskopem, lupą - zobacz, Ŝe nie taki diabeł straszny o Mikrobiologiczne metody identyfikacji bakterii o Efektywność mycia rąk - środki myjące, dezynfekcja, kosmetyki (inkubacja na płytkach, płytki z bromokrezolem) o Co moŝna wycisnąć z algi? BIOkosmetyczka o Świecące bakterie pod UV o Biologiczne oczyszczanie ścieków organizmy w osadzie czynnym praca w laboratorium o Fotografie, plakaty Zwiedzanie pracowni: Zespół Interakcji Roślin z Mikroorganizmami, Zespół Ekologii Mikroorganizmów Wodnych Warsztaty, pokazy Godziny Biochemia, biologia i biotechnologia zmysłów- bez tajemnic! o Niezwykłe sposoby odbierania bodźców środowiskowych przez zwierzęta (np. pole elektryczne u węgorzy, echolokacja u nietoperzy, zmysł magnetyczny u ptaków) o Model: Jak wykształcały się zmysły u róŝnych gatunków? od najprostszych tworów wzrokowych jak np. u eugleny po niezaleŝnie wykształcone oko komorowe u ssaków i głowonogów. o Jak MY postrzegamy świat: zmysły ssaków i ludzi: biochemiczne i biofizyczne zjawiska leŝące u podstaw działania poszczególnych zmysłów (wzroku, smaku, węchu, dotyku, słuchu). Czy zmysły moŝna wyszkolić? Jak to zrobić? o Gry i zabawy interakcyjne dla miłośników mocnych wraŝeń złudzenia optyczne - Czy moŝna oszukać zmysły? zjawiska akustyczne test na czucie węch w odczuwaniu smaków - Czy podczas jedzenia najwaŝniejszy jest smak? Zwiedzanie pracowni: Zespół Genetyki Ewolucyjnej Warsztaty, demonstracje 19

12. PIKNIK NAUKOWY POLSKIEGO RADIA I CENTRUM NAUKI KOPERNIK

12. PIKNIK NAUKOWY POLSKIEGO RADIA I CENTRUM NAUKI KOPERNIK 12. PIKNIK NAUKOWY POLSKIEGO RADIA I CENTRUM NAUKI KOPERNIK Pokazy w namiotach na Rynku Nowego Miasta i Podzamczu w Warszawie LEGENDA: Namiot nr - dotyczy namiotów na Rynku Nowego Miasta Namiot nr - dotyczy

Bardziej szczegółowo

PRZYJDŹ DO NAS UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI ZAPRASZA

PRZYJDŹ DO NAS UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI ZAPRASZA PRZYJDŹ DO NAS UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI ZAPRASZA 15 Festiwal Nauki w Krakowie pod hasłem OŚWIEĆ SIĘ! 20 23 maja 2015 r. Uniwersytet Jagielloński zaprasza! Szanowni Państwo Dyrektorzy Szkół, Drogie Koleżanki

Bardziej szczegółowo

WPOZNANIU UNIWERSYTET IM.ADAMA MICKIEWICZA. »Fizyka dla wszystkich» Techniki wywierania. »Muzyka. biznesie»podpis. niebo na.

WPOZNANIU UNIWERSYTET IM.ADAMA MICKIEWICZA. »Fizyka dla wszystkich» Techniki wywierania. »Muzyka. biznesie»podpis. niebo na. UNIWERSYTET IM.ADAMA MICKIEWICZA WPOZNANIU»Fizyka dla wszystkich» Techniki wywierania»muzyka wpływu wczoraj w i dziś biznesie»podpis»piekło elektroniczny i niebo na języku»sesja naukowa Odkrywanie»Fraktale,

Bardziej szczegółowo

DEBATY. 5. Wielkie wpadki nauki dr Stanisław Bajtlik CAMK PAN, prof. Jarosław Włodarczyk (Instytut Historii Nauki PAN), 28 IX godz.

DEBATY. 5. Wielkie wpadki nauki dr Stanisław Bajtlik CAMK PAN, prof. Jarosław Włodarczyk (Instytut Historii Nauki PAN), 28 IX godz. Wersja 23.09 DEBATY Uniwersytet Warszawski ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, Nowa Aula w Starym BUW 1. W poszukiwaniu nowej Ziemi Andrzej Udalski (Centrum Astronomiczne UW), 21 IX godz. 18 Historia poszukiwań

Bardziej szczegółowo

20-21. 28-29 Wodna edukacja 36-37 44-45. Czujne oko kamery. 58-59 Potrzebni inżynierowie 52-53. Wzięty inżynier. Medycyna szyta na miarę 60-61

20-21. 28-29 Wodna edukacja 36-37 44-45. Czujne oko kamery. 58-59 Potrzebni inżynierowie 52-53. Wzięty inżynier. Medycyna szyta na miarę 60-61 20-21 22-23 24-25 26-27 Robotycy do roboty! Informatyk potrzebny od zaraz Ekonomiści w centrum Światło otwiera nowe możliwości // SPIS 28-29 Wodna edukacja 30-31 Pedagog nowoczesny 32-33 Inżynierowie nad

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, WSTĘP. Hanna Gronkiewicz-Waltz Prezydent m.st. Warszawy

Szanowni Państwo, WSTĘP. Hanna Gronkiewicz-Waltz Prezydent m.st. Warszawy 1 Hanna Gronkiewicz-Waltz Prezydent m.st. Warszawy Szanowni Państwo, jak co roku serdecznie zapraszam na Noc Muzeów w Warszawie. Już od 10 lat to niezwykłe święto kultury gromadzi dziesiątki tysięcy mieszkańców

Bardziej szczegółowo

czerwiec-lipiec 2014 nr 78-79

czerwiec-lipiec 2014 nr 78-79 czerwiec-lipiec 2014 nr 78-79 Dzień AGH 2014 2 fot. Z. Sulima Posiedzenie Konwentu AGH oraz II Zjazd absolwentów AGH 13 czerwca 2014 roku w Akademii Górniczo-Hutniczej odbył się II Zjazd Absolwentów AGH

Bardziej szczegółowo

Noc Muzeów we Wrocławiu

Noc Muzeów we Wrocławiu Noc Muzeów we Wrocławiu 17 maja 2014 wstęp wolny miasto. muzea. magia. Legenda Program dla dzieci Miejsca na rowery Miejsce przyjazne niepełnosprawnym i1 i2 Punkty informacyjne Centrum Informacji Turystycznej

Bardziej szczegółowo

Energia. z natury. Zwolnij tempo. AkAdemickie. 100 km za 6 zł. N o 3(8)/2012. Słońce, woda i wiatr. Zalety slow life. Tanie podróże na prąd.

Energia. z natury. Zwolnij tempo. AkAdemickie. 100 km za 6 zł. N o 3(8)/2012. Słońce, woda i wiatr. Zalety slow life. Tanie podróże na prąd. AkAdemickie B+R KWARTALNIK PROJEKTU PARTNERSKI ZWIĄZEK NAUKI I POSTĘPU ISSN 2082-8004 N o 3(8)/2012 Energia z natury Słońce, woda i wiatr Zwolnij tempo Zalety slow life 100 km za 6 zł Tanie podróże na

Bardziej szczegółowo

ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA

ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA PRZYRODA W 4. ODSŁONACH WDROŻENIE INNOWACYJNYCH PROGRAMÓW NAUCZANIA W GIMNAZJACH 1 ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA 1. Przyroda w 4 odsłonach biologia. Autor Iwona Tarnawa-Januszek 2. Przyroda w 4 odsłonach

Bardziej szczegółowo

Polskie Eliminacje Konkursu Prac Młodych Naukowców UE

Polskie Eliminacje Konkursu Prac Młodych Naukowców UE Polskie Eliminacje Konkursu Prac Młodych Naukowców UE 21-23 marca 2014 Centrum Konferencyjne CNK Spis treści Organizatorzy Odkrycia. Festiwal Młodych Badaczy Konkurs Prac Młodych Naukowców UE Znakomite

Bardziej szczegółowo

Uroczyste promocje habilitacyjne i doktorskie, 12 maja 2011 r.

Uroczyste promocje habilitacyjne i doktorskie, 12 maja 2011 r. Uroczyste promocje habilitacyjne i doktorskie, 12 maja 2011 r. Moment promocji doktorów habilitowanych przez Rektora Uniwersytetu i Dziekana Wydziału Moment promocji doktorskiej przez Prodziekana i Promotora

Bardziej szczegółowo

KONFERENCJA: 8.10.2012, Międzynarodowe Centrum Kultury TARGI: 12.10.2012, Mały Rynek w Krakowie

KONFERENCJA: 8.10.2012, Międzynarodowe Centrum Kultury TARGI: 12.10.2012, Mały Rynek w Krakowie Małopolskie Targi Innowacji KONFERENCJA: 8.10.2012, Międzynarodowe Centrum Kultury TARGI: 12.10.2012, Mały Rynek w Krakowie Małopolski Festiwal Innowacji 8-12 października 2012 www.imalopolska.eu Patronat

Bardziej szczegółowo

PRACA Z UCZNIEM ZDOLNYM W PLACÓWKACH WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO

PRACA Z UCZNIEM ZDOLNYM W PLACÓWKACH WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego PRACA Z UCZNIEM ZDOLNYM W PLACÓWKACH WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO PRZEGLĄD DOBRYCH PRAKTYK (opracowanie materiału:

Bardziej szczegółowo

FORUM SPOŁECZNOŚCI AKADEMICKIEJ POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ

FORUM SPOŁECZNOŚCI AKADEMICKIEJ POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ FORUM SPOŁECZNOŚCI AKADEMICKIEJ POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ MARZEC 2013 NR 3 (181) Obraz uzyskany za pomocą mikroskopu elektronowego SEM Centrum Nanotechnologii PG, przedstawia kryształy tlenku cynku (ZnO)

Bardziej szczegółowo

indeks Wicepremier Janusz Piechociński gościem Politechniki Świętokrzyskiej PISMO POLITECHNIKI ŚWIĘTOKRZYSKIEJ W KIELCACH 71 ROK 2013 ISSN 142 2991

indeks Wicepremier Janusz Piechociński gościem Politechniki Świętokrzyskiej PISMO POLITECHNIKI ŚWIĘTOKRZYSKIEJ W KIELCACH 71 ROK 2013 ISSN 142 2991 indeks NR Politechnika Świętokrzyska 71 ROK 2013 ISSN 142 2991 PISMO POLITECHNIKI ŚWIĘTOKRZYSKIEJ W KIELCACH Wicepremier Janusz Piechociński gościem Politechniki Świętokrzyskiej GALERIA INDEKSU Politechnika

Bardziej szczegółowo

indeks ISSN 142 2991 PISMO POLITECHNIKI ŚWIĘTOKRZYSKIEJ W KIELCACH

indeks ISSN 142 2991 PISMO POLITECHNIKI ŚWIĘTOKRZYSKIEJ W KIELCACH indeks ROK 65 2011 ISSN 142 2991 PISMO POLITECHNIKI ŚWIĘTOKRZYSKIEJ W KIELCACH GALERIA INDEKSU Uroczysty wieczór kolęd Gmach Biblioteki Głównej i Rektoratu 5 stycznia 2011 r. SŁOWO REKTORA ENERGIS i kamień

Bardziej szczegółowo

Nauka kojarzy się młodym ludziom przede wszystkim ze żmudnym i męczącym procesem,

Nauka kojarzy się młodym ludziom przede wszystkim ze żmudnym i męczącym procesem, Nauka kojarzy się młodym ludziom przede wszystkim ze żmudnym i męczącym procesem, który nie przynosi długotrwałych efektów. Większość z nas bowiem jest zwolennikami zasady 3Z (zakuć, zdać, zapomnieć).

Bardziej szczegółowo

NUMER 11 (42) LISTOPAD 2014 NAUKA / TECHNOLOGIE / GOSPODARKA / CZŁOWIEK

NUMER 11 (42) LISTOPAD 2014 NAUKA / TECHNOLOGIE / GOSPODARKA / CZŁOWIEK Fizyka na tropie tajemnic dzieł sztuki Kosmiczna wiertnica Niemieckie spojrzenie na polskie start-upy NUMER 11 (42) LISTOPAD 2014 NAUKA / TECHNOLOGIE / GOSPODARKA / CZŁOWIEK Gimby nie znajo*...? - albo

Bardziej szczegółowo

Laureaci V edycji Akademii Orange

Laureaci V edycji Akademii Orange l.p. Nazwa organizacji wnioskującej Laureaci V edycji Akademii Orange Tytuł projektu Nazwa organizacji Skrócony opis projektu kwota województwo partnerskiej wsparcia 1 Bajka - Fundacja na Bajkowe słuchowisko

Bardziej szczegółowo

K i (1 - C) U i ŚLEDZTWO I KSIĄŻKA KUCHARSKA

K i (1 - C) U i ŚLEDZTWO I KSIĄŻKA KUCHARSKA nr 1 (71) luty 2015 PISMO UCZELNI Du i D p u i Ws S i + Wk K i + Wj = C + (1 - C) J i + Wb B i Dc D p c + Wu U i + Ww W i Skąd się biorą pieniądze na uczelni? s. 9 RZUT WSTECZ ŚLEDZTWO I KSIĄŻKA KUCHARSKA

Bardziej szczegółowo

Projekt okładki i karty tytułowej Janusz Obłucki. Rysunki Mariusz Koszuta. Redaktor inicjujący Beata Koźniewska. Redaktor Mirosława Kwiecińska

Projekt okładki i karty tytułowej Janusz Obłucki. Rysunki Mariusz Koszuta. Redaktor inicjujący Beata Koźniewska. Redaktor Mirosława Kwiecińska Autorka programu: mgr Janina Grzegorek wieloletnia nauczyciela biologii w II Liceum Ogólnokształcącym im. Stefana Batorego w Warszawie, dydaktyk na Wydziale Biologii UW, przewodnicząca Regionu Centralnego

Bardziej szczegółowo

X Lubelski Festiwal Nauki

X Lubelski Festiwal Nauki X Lubelski Festiwal Nauki 14-20 września 2013 r. www.festiwal.lublin.pl nauka pasja nauka człowiek pasja człowiek nauka pasja Komitet Honorowy X Lubelskiego Festiwalu Nauki prof. dr hab. Barbara Kudrycka

Bardziej szczegółowo

podsumowanie projektu edukacyjnego 2012 2014 gotowi?

podsumowanie projektu edukacyjnego 2012 2014 gotowi? Współczesność zafundowała nam szybsze tempo życia, czas wolny jest dziś pewną formą luksusu. Pojawia się również problem z jego właściwym wykorzystaniem. Pośpiech, bierność i lenistwo są czynnikami, które

Bardziej szczegółowo

KALENDARIUM IMPREZ TORUŃSKICH WRZESIEŃ/2014

KALENDARIUM IMPREZ TORUŃSKICH WRZESIEŃ/2014 KALENDARIUM IMPREZ TORUŃSKICH WRZESIEŃ/2014 9 Repertuar DWÓR ARTUSA KLUBY SGALERIE wtorek-czwartek, godz. 10.00-18.00 piątek, godz. 10.00-20.00 sobota-niedziela, godz. 12.00-18.00 CENTRUM KULTURY DWÓR

Bardziej szczegółowo

2 Dwumiesięcznik stowarzyszenia architektów Polskich / www.archsarp.pl wrzesień / PaźDziernik 2011 081-809 sn 2 #8 is

2 Dwumiesięcznik stowarzyszenia architektów Polskich / www.archsarp.pl wrzesień / PaźDziernik 2011 081-809 sn 2 #8 is wrzesień / październik 2011 #8 issn 2081-8092 Dwumiesięcznik Stowarzyszenia Architektów Polskich / www.archsarp.pl 3 2 W numerze: wydawca stowarzyszenie architektów polskich sarp 00-950 warszawa ul. foksal

Bardziej szczegółowo

PROMIENIOWANIE JAKO ŹRÓDŁO INFORMACJI 0 WŁAŚCIWOŚCIACH MATERII

PROMIENIOWANIE JAKO ŹRÓDŁO INFORMACJI 0 WŁAŚCIWOŚCIACH MATERII Polskie Towarzystwo Nukleoniczne ISSN 1428-2135 Raport PTN - 5/2001 PL0100800 32/ 28 PROMIENIOWANIE JAKO ŹRÓDŁO INFORMACJI 0 WŁAŚCIWOŚCIACH MATERII Warszawa 2001 LI SZKOŁY NA WYCIECZKĘ EDUKACYJNĄ", CZYLI

Bardziej szczegółowo

W tym numerze m. in.:

W tym numerze m. in.: PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W ELBLĄGU Biuletyn nr 14 Lipiec 2010 W tym numerze m. in.: Certyfikat Jakości ISO 9001:2008 3 Współpraca z CSB i CSE 4 Atrakcyjne stypendia w PWSZ w Elblągu 5 VIII Bałtycki

Bardziej szczegółowo

Fundusze unijne zmieniają Polskę Wschodnią

Fundusze unijne zmieniają Polskę Wschodnią Fundusze unijne zmieniają Polskę Wschodnią Przegląd wybranych projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej PARP, Warszawa 2011 Szybki rozwój wschodnich regionów Polski

Bardziej szczegółowo

Co każdy student wiedzieć powinien s. 6. Wydanie Specjalne dla Studentów I Roku

Co każdy student wiedzieć powinien s. 6. Wydanie Specjalne dla Studentów I Roku Posiłek na intelektualny wysiłek s. 26 Miasteczko Studenckie s. 12 Po godzinach s.25 ISSN 1899-2536 miesięcznik październik 2009 Co każdy student wiedzieć powinien s. 6 Wydanie Specjalne dla Studentów

Bardziej szczegółowo