DEWELOPER / DEVELOPER: Vantage Development SA, ul. Dąbrowskiego 44, Wrocław, tel.: ,

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "www.promenadyzita.pl DEWELOPER / DEVELOPER: Vantage Development SA, ul. Dąbrowskiego 44, 50-457 Wrocław, tel.: +48 71 786 00 00, www.vantage-sa."

Transkrypt

1 DEWELOPER / DEVELOPER: Vnge Developmen SA, ul. Dąbrowskiego 44, Wrocłw, el.: , AGENT / AGENT: Svills, ul. Zło 59, Wrszw, el.: , el.: ,

2 ŻYJ I PRACUJ W HARMONII LIVE AND WORK IN HARMONY

3 prking podziemny Underground cr prk miejsc n rowery Plces for bikes sznie i prysznice dl rowerzysów Chnging rooms nd showers for bikers lokle usługowe Commercil premises ARCHITEKTURA W HARMONII PROMENADY ZITA DESIGNED WITH THE THOUGHT OF THE COMFORT OF WORK Promendy Wrocłwskie is hough ou concep creing spce where people come firs heir needs drw he pln of he new disric. An inegrl pr of he disric nd he whole concep is Promendy ZITA building. I offers 21,120 m² of he ne renble re. The building is vried in erms of he heigh from hree o six floors hus here is mximum moun of dyligh inside. Nurl beige nd grey colours on he fçdes re broken wih he drk grphie of he windows nd rcdes. The elegn rnge of colours is visible in he ineriors of he min hll nd he elevor lobbies. On he ground floor here re commercil premises nd resurn. From he firs floor, here re only office spces modern, comforble nd redy o fulfil enns' expecions. Z NATURĄ ARCHITECTURE IN HARMONY WITH NATURE Two independen enries o he underground cr prk, four enrnces o he building, 14 high-speed elevors will mke he communicion in he building esy. Cr owners hve 141 underground nd 14 bove ground prking plces vilble. For he bikers, on he floor -1, here is chnging room nd bhroom wih showers nd 34 plces o prk heir bikes. Subsequen 170 bikes will fi ino he snds he enrnces. A green pio is loced in he inner couryrd. PROMENADY ZITA ZAPROJEKTOWANE Z MYŚLĄ O KOMFORCIE PRACY Promendy Wrocłwskie o srnnie przemyśln koncepcj przesrzeni, w kórej njwżniejsi są ludzie o ich porzeby wyyczją pln nowej dzielnicy. Inegrlną częścią dzielnicy i cłej koncepcji jes budynek biurowy Promendy ZITA. Oferuje on m² powierzchni njmu neo. Jes zróżnicowny pod względem wysokości od 3 do 6 pięer, dzięki emu wnęrz są dobrze doświelone. Nurlne beże i szrości n elewcjch przełmuje ciemny grfi okien i podcieni. Elegnck gm kolorysyczn przenosi się do wnęrz holu głównego i holi windowych. N prerze mieszczą się lokle usługowo-hndlowe i resurcj. Od pierwszego pięr znjdują się już ylko powierzchnie biurowe nowoczesne, wygodne i goowe n dopsownie do oczekiwń njemców. The greenery consiues 30% of he whole re round he office building. Cre bou he environmen ws one of our prioriies s we hve been creing he projec bsing on he Gold sndrd crierion of he LEED cerificion sysem. Dw niezleżne wjzdy do prkingu podziemnego, czery wejści do budynku, 14 szybkobieżnych wind ułwiją komunikcję w budynku. Zmooryzowni mją do dyspozycji 141 podziemnych miejsc posojowych orz 14 miejsc nziemnych. Dl rowerzysów n kondygncji - 1 umieszczono sznię z nryskmi orz 34 miejsc n rowery. Kolejnych 170 jednośldów zmieści się n sojkch przy wejścich. Wewnęrzny dziedziniec zjmuje zielone pio. Zieleń wypełni pond 30% cłego erenu wokół biurowc. Trosk o środowisko był jednym z prioryeów przy worzeniu projeku powsł on w oprciu o kryeri sndrdu Gold sysemu ceryfikcji LEED. 4

4 Prk Jn Ksprowicz ńskiego Hoele Hoels Tereny zielone Green res Wrocłw, Promendy ZITA, ul. Anoniego Słonimskiego 10 Żmigrodzk Zwln Odr DOJDZIESZ: - n przysnek rmwjowy w 3 minuy - n przysnek uobusowy w 7 minu - do supermrkeu w 5 minu DOJEDZIESZ: - do obwodnicy śródmiejskiej w 10 minu - do Auosrdowej Obwodnicy Wrocłwi w 13 minu - n Dworzec Główny PKP w 15 minu Cenr hndlowe Shopping cenres Pocz Pos office Szkoły i przedszkol Schools nd kindergrens Szpile Hospils Dworzec uobusowy Bus sion Dworzec kolejowy Rilwy sion Resurcje Resurns Przysnki uobusowe Bus sops Przysnki rmwjowe Trm sops Urząd Skrbowy IRS Supermrke E. Leclerc Prk Sszic Kleczkowsk Mos Trzebnicki Trzebnick 1 2 Zkłdow Anoniego Słonimskiego Anoniego Słonimskiego Górk Słowińsk RYNEK Rychlsk Jedności Nrodowej Igncego Dszyńskiego Vnge Developmen SA w porozumieniu z Gminą Wrocłw sle prcuje nd poprwą infrsrukury drogowej wokół Promend Wrocłwskich. W lisopdzie 2013 zosł oddn do użyku ulic Anoniego Słonimskiego, kór połączył ulice Trzebnicką i Jedności Nrodowej. Vnge Developmen SA in greemen wih he Municipliy of Wrocłw is consnly working on he improvemen of he rod infrsrucure round Wrocłwskie Promendes. In November 2013, Anoniego Słonimskiego sree ws opened nd conneced Trzebnick sree nd Jedności Nrodowej sree. Mos Wrszwski ZIELONA GÓRA 156 km PORT LOTNICZY Żernick Grniczn BERLIN 295 km A8 A8 Auosrdow Obwodnic Wrocłwi PRAGA 217 km - do dworc PKP Ndodrze w 15 minu - do Rynku w 25 minu YOU CAN WALK TO: - he rm sop in 3 minues - he bus sop in 7 minues - he supermrke in 5 minues - he Ndodrze rin sion in 15 minues - he Town Squre in 25 minues A8 94 Lonicz eskd Gądowink Klecińsk 94 Legnick Popowick Osobowick Brniborsk Grbiszyńsk KRAKÓW 271 km BERLIN 295 km Hller PRAGA 217 km Błyck Podwle Ślężn POZNAŃ 144 km RYNEK DWORZEC PKS 98 NADODRZE DWORZEC PKP Alej Wiśniow Dyrekcyjn 94 Trugu WARSZAWA 300 km 98 WARSZAWA 300 km Alej Jn Kochnowskiego KRAKÓW 271 km KATOWICE 168 km - n lonisko w 25 minu YOU CAN DRIVE TO: - he Ciy Cenre ringrod in 10 minues - he Wrocłw highwy ringrod in 13 minues - he Min Trin Sion in 15 minues - he irpor in 25 minues KOLEJĄ, TRAMWAJEM, AUTOBUSEM, ROWEREM PIESZO JAKKOLWIEK ZECHCESZ, NA MIEJSCE DOTRZESZ W KILKA MINUT. BY TRAIN, BY TRAM, BY BUS, BY BIKE OR WALKING WHICHEVER MEANS YOU CHOOSE, YOU WILL REACH YOUR DESTINATION WITHIN MINUTES. 6

5 NOWOCZESNY PARK BIZNESOWY TO CZYTELNY UKŁAD ZAGOSPODAROWANIA, PRZYJAZNE LUDZIOM ŚRODOWISKO I DUŻO ZIELENI. 7 MODERN BUSINESS PARK IS A CLEAR AND FUNCTIONAL OFFICE SPACE, PEOPLE-FRIENDLY ENVIRONMENT AND LOTS OF GREENERY. 8

6 CERTYFIKAT LEED LEADERSHIP IN ENERGY AND ENVIRONMENTAL DESIGN Ceryfik LEED (Ledership in Energy nd Environmenl Design) o zesw kryeriów oceny sopni dososowni budynków do zsd budownicw zrównowżonego. Budynek Promendy ZITA jes budowny zgodnie z wymogmi jednego ze sndrdów LEED Gold. Zpewni njemcom efekywną, wydjną powierzchnię i zdrowe środowisko prcy. Sndrdy LEED w budynku Promendy ZITA dją Ci wiele korzyści: OSZCZĘDNOŚCI W KOSZTACH EKSPLOATACJI DZIĘKI: energooszczędnej klimyzcji, ogrzewniu z odzyskiem ciepł, wodooszczędnej rmurze, uomycznemu serowniu oświeleniem zdrowe ŚRODOWISKO PRACY DZIĘKI: dchowi o wysokim współczynniku odbici świł, meriłom ekologicznym nieemiującym związków VOC, scjom łdowni pojzdów elekrycznych, udogodnieniom dl rowerzysów zielone OTOCZENIE DZIĘKI: zielonemu dziedzińcowi, wyselekcjonownym gunkom roślin LEED Cerifice (Ledership in Energy nd Environmenl Design) is se of such evluion crieri of he soluions in he buildings which dp hem o he rules of blnced rchiecure. Promendy ZITA building is being buil in ccordnce wih he requiremens of one of he highes LEED sndrds Gold. I provides enns wih he effecive, efficien surfce nd helhy work environmen. LEED sndrds in he building provide you wih numerous benefis: SAVINGS IN THE OPERATION COSTS THANKS TO: energy-sving AC sysem, heing wih he he recovery sysem, wer-sving fiings, uomic lighing conrol HEALTHY WORK ENVIRONMENT THANKS TO: he roof wih he high refleciviy, using ecologicl merils which do no emi VOC compounds, chrging sions for elecric vehicles, fciliies for he bikers GREEN SURROUNDING THANKS TO: green couryrd inside he building, seleced species of plns 9 10

7 POMOŻEMY CI TAK ZAARANŻOWAĆ BIURO, BY KAŻDY Z PRACOWNIKÓW MIAŁ WYGODNE, DOŚWIETLONE MIEJSCE DO EFEKTYWNEJ PRACY. WE WILL HELP YOU TO ARRANGE YOUR OFFICE IN SUCH A WAY SO THAT EACH OF YOUR EMPLOYEES HAVE A COMFORTABLE, WELL-LIT PLACE TO WORK EFFICIENTLY. MODERN OFFICES FOR THE DEMANDING Offices in he Promendy ZITA building re prepred in such wy so h you could djus hem o your needs in he grees degree. Vried floor surfce, sring from 499 up o 4,553 m², mkes i possible o esily rrnge n office for boh he lrge enns nd he smller offices. Your whole office will be decored s expeced no mer if i is n open spce or divisionl offices. Promendy ZITA ensures funcionliy nd efficiency of he spce. Effecive nd energy-sving mechnicl venilion sysem, AC nd heing provide opiml emperure inside, which you cn regule depending on your needs. Perfec lighing wih nurl ligh is gurneed by he lrge, opening windows. Through hem you cn see he view of he green prk on he norh side of he building nd from he couryrd on he pio. WYDAJNY SYSTEM KLIMATYZACJI EFFICIENT AC SYSTEM NOWOCZESNE BIURA DLA WYMAGAJĄCYCH Biur w budynku Promendy ZITA przygoowujemy k, żebyś mógł w jk njwiększym sopniu dososowć je do swoich wymgń. Zróżnicown powierzchni pięr od 499 do m² umożliwi dowolną rnżcję i dosępność zrówno dl wielkoformowych njemców, jk i dl mniejszych biur. Niezleżnie czy będzie o owr przesrzeń, czy wydzielone gbiney, oferujemy możliwość wykończeni Twojego biur zgodnie z oczekiwnimi. Promendy ZITA zpewni funkcjonlność i efekywność powierzchni. Wydjny i energooszczędny sysem wenylcji mechnicznej, klimyzcji i ogrzewni dje opymlną emperurę we wnęrzch, kórą możesz regulowć w zleżności od porzeb. Doskonłe doświelenie świłem nurlnym gwrnują duże, owierne okn. Z nimi rozciąg się widok n zielony prk po północnej sronie budynku, od srony dziedzińc n pio. PODWIESZANE SUFITY SUSPENDED CEILINGS PODNOSZONE PODŁOGI RAISED FLOORS OSZCZĘDNOŚĆ ENERGII ENERGY SAVING OTWIERANE OKNA OPENING WINDOWS 11 12

8 Efekywność, oszczędność i bezpieczeńswo dzięki nowoczesnym echnologiom SUFIT PODWIESZANY SUSPENDED CEILING Powierzchni dziłki / The re of he plo ,70 m² Współczynnik erenów zielonych / The rio of he green re 30,1% Powierzchni njmu neo / bruo / The ne / he gross renble re m² / m² Powierzchni pięr biurowego / The re of he office floor od 499 do m² Efficiency, economy nd sfey hnks o modern echnologies CZUJNIKI DYMU Wysokość budynku / The heigh of he building 14,9 m / 18,3 m / 25 m Liczb kondygncji ndziemnych / The number of he bove ground floors 4 / 5 / 7 SYSTEM KLIMATYZACJI AC SYSTEM SMOKE DETECTORS OTWIERANE OKNA OPENING WINDOWS Liczb kondygncji podziemnych / The number of he underground floors 1 Liczb miejsc prkingowych / The number of prking plces 155 OŚWIETLENIE: 500 lx LIGHTING: 500 lx NOŚNOŚĆ STROPU: 3 kn/m² FLOOR BEARING CAPACITY: 3 kn/m² Podziemnych / Underground 141 Nziemnych / Above ground 14 Liczb miejsc n rowery / The number of bike plces 204 Podziemnych / Underground 34 Nziemnych / Above ground 170 Scje łdowni smochodów elekrycznych / The chrging sions for elecric crs Liczb wind / The number of elevors 14 WYSKOŚĆ: 270 cm ROOM HEIGHT: 270 cm Nośność sropów / Floor bering cpciy Sysem konroli dosępu / The sysem of he ccess conrol Sysem monioringu (CCTV) / CCTV 24-godzinn ochron / The 24 - hour securiy sysem 3 kn/m² PUSZKI PODŁOGOWE: 1/10 m 2 FLOOR BOXES: 1/10 m² ANTYSTATYCZNA WYKŁADZINA BIUROWA ANTI-STATIC OFFICE CARPETING PODŁOGA PODNIESIONA: 12 cm RAISED FLOOR: 12 cm Cenrlny sysem ndzoru i monioringu budynku (BMS) / BMS Energooszczędny sysem klimyzcji / Energy-sving ir condiioning sysem Dw niezleżne źródł zsilni budynku / Two independen power sources of he building 14

9 10% 15% 10% Anoniego Słonimskiego Rychlsk rzu TYPOWEGO pięr TYPICAL FLOOR LAYOUT SITE PLAN Fz I / Phse I Fz II / Phse ii Fz iii / Phse iii Fz iv / Phse iv ŁĄCZNIE / ol PARTER / GROUND FLOOR 651,62 670,05 550,54 771, ,63 PIĘTRO I / FLOOR I 1194, , , , ,85 PIĘTRO II / FLOOR II 1194, , , , ,85 PIĘTRO III / FLOOR III 1194, , , , ,85 PIĘTRO IV / FLOOR IV 1195, , , ,95 PIĘTRO V / FLOOR V 0,00 516, , ,76 PIĘTRO VI / FLOOR VI 0,00 516, , ,76 RAZEM / TOTAL 5429, , ,1 5842, ,65 ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POSZCZEGÓLNYCH KONDYGNACJI (w m 2 ) THE LIST OF THE SURFACE OF THE INDIVIDUAL FLOORS (in m²) 15 16

10 ŁATWE DO PODZIELENIA POWIERZCHNIE PIĘTER UMOŻLIWIĄ CI EFEKTYWNE ZAPLANOWANIE STANOWISK PRACY W DOWOLNEJ KONFIGURACJI. EASY TO DIVIDE FLOOR SURFACES WILL ENABLE YOU TO EFFECTIVELY PLAN WORK PLACES IN ANY CONFIGURATION. Fz I zosnie przekzn do użykowni w IV kwrle 2014 roku. Kolejne fzy będą relizowne sukcesywnie, dzięki emu Twoj firm będzie mił możliwość rozwoju w rmch ej smej loklizcji. Promendy ZITA jko jeden z niewielu budynków we Wrocłwiu oferuje możliwość uzyskni powierzchni m² n jednym pięrze. Phse I will be hnded on in he 4 h qurer of Nex phses will be ccomplished grdully hnks o his your compny will hve he possibiliy of developmen wihin he sme locion. Promendy ZITA, s one of few buildings in Wrocłw, offers he possibiliy of obining he surfce of 4,553 m² on one floor. TYPOWE PIĘTRO Z ARANŻACJĄ DLA JEDNEGO NAJEMCY 4 553,85 m 2 TYPOWE PIĘTRO Z ARANŻACJĄ DLA 12 NAJEMCÓW 4 553,85 m 2 VI PIĘTRO Z PODZIAŁEM NA DWÓCH NAJEMCÓW 499,35m 2 RZUT FAZY I Z PODZIAŁEM NA 3 NAJEMCÓW 1 194,39 m 2 TYPICAL FLOOR LAYOUT FOR 1 TENANT 4, m 2 TYPICAL FLOOR LAYOUT WITH 12 TENANTS DIVISION 4, m 2 6 s FLOOR LAYOUT WITH 3 TENANTS DIVISION m 2 PHASE I LAYOUT WITH 3 TENANTS DIVISION 1, m

11 Nowoczesne miso w mieście Modern ciy in he ciy PROMENADY WROCŁAWSKIE Zespół biurowy ZITA jes jednym z kluczowych elemenów złożeni urbnisycznego Promendy Wrocłwskie. We wrocłwskim śródmieściu, 3 km od Rynku, nieopodl rs wyloowych n Wrszwę i Poznń budujemy zupełnie nową dzielnicę mis w oprciu o koncep świowej słwy urbnisy i rchiek Guy Perry ego. N blisko 20 hekrch powsje 9 kwrłów zbudowy miejskiej: 2000 mieszkń i m² biur orz powierzchnie hndlowe, usługowe i hoelowe ooczone rzem hekrmi prku. Nowoczesne miso w mieście. Tworzymy u idelne wrunki do życi i prcy. To k, jkbyś połączył prowdzenie biznesu w niewielkim mieście, gdzie wszyskie udogodnieni są n wyciągnięcie ręki, z możliwościmi rozwoju, jkie dje duż glomercj. Pierwszym budynkiem biurowym, kóry powsł w rmch Promend Wrocłwskich, jes budynek Promendy Epsilon, kóry zwrócił uwgę międzynrodowych firm, kóre ulokowły m swoje siedziby. Budynek o powierzchni m² zosł zrelizowny w 2012 roku. N miejscu znjdziesz wszysko, co porzebne do efekywnej prcy. Promendy Wrocłwskie o eż piękne ereny rekrecyjne, nbrzeże z przysnią dl jchów i zupełnie now dzielnic mieszkniow, kór przyciąg młodych, kywnych ludzi Twoich poencjlnych prcowników. Promendy Wrocłwskie orzymły presiżową ngrodę Jkość Roku 2013, kór jes njwyższym odznczeniem w Polsce w konkursie promującym poswy prowdzące do osiągnięci njwyższej jkości w biznesie. Biorą w nim udził przedsiębiorsw, kóre dosrczją usługi, produky i innowcje odpowidjące wymgniom klienów orz njwyższym sndrdom. PROMENADY WROCŁAWSKIE Promendy ZITA office complex is one of he key elemens of he Promendy Wrocłwskie urbn plnning scheme. In he cenre of Wrocłw, 3 km o Town Squre, close o he exi roues o Wrszw nd Poznń we re building olly new disric of he ciy bsed on he concep of he world fmous urbn plnner nd rchiec Guy Perry. On bou 20 hecres of lnd 9 qurers of urbn buildings re being buil: 2000 fls nd 90,000 m² of offices s well s reil, service nd hoel premises surrounded by hree hecres of prklnds. Modern ciy in he ciy. We cree perfec condiions o live nd work. I is s if you connec running business in smll own, where ll he fciliies re your fingerips, wih he possibiliies of developmen offered by lrge gglomerion. The firs office building, creed wihin Promendy Wrocłwskie, is Epsilon building i ws noed by inernionl compnies which loced heir offices here. The building of he surfce of 7,100 m² ws compleed in Here you cn find everyhing wh is needed o work efficienly. Promendy Wrocłwskie re lso beuiful recreion grounds, river bnk wih mrin for ychs nd olly new living disric which rcs young, cive people your poenil employees. Promendy Wrocłwskie received presigious wrd Jkość Roku 2013, which is he bigges cones in Polnd promoing iudes leding o reching he highes quliy in business. The firms, king pr, re he ones which provide services, producs nd innovions fulfilling he requiremens of he cliens nd sndrds. PARK/ZIELEŃ PARK/GREENERY BIURA OFFICES USŁUGI/SKLEPY SERVICES/SHOPS MIESZKANIA FLATS HOTEL HOTEL PRZYSTAŃ DLA JACHTÓW YACHT MARINA 19 20

12 VANTAGE DEVELOPMENT SA The period of inensive developmen of he compny hs begun since 2007 nd sill lss which is proven by he debu on he Wrsw Sock Exchnge in A presen we focus on Wrocłw becuse i is our ciy. We wn o hve n influence on is shpe nd developmen we wn i o be he plce where you live nd work comforbly. Promendy Wrocłwskie, where he firs compleed phse is he Promendy EPSILON office building, is our lrges projec. Wih he vision creed by he fines own-plnners, we re revilizing over 15 hecres of he former indusril res o cree olly new disric of Wrocłw. I will be innovive, comforble nd beuiful. VANTAGE DEVELOPMENT SA Okres inensywnego rozwoju spółki zczął się w 2007 roku i rw do dzisij, co powierdz debiu n Giełdzie Ppierów Wrościowych w Wrszwie w 2012 roku. W doychczsowej dziłlności koncenrujemy się n Wrocłwiu, bo o nsze miso. Chcemy mieć wpływ n jego kszł i rozwój zleży nm, by był miejscem, gdzie wygodnie się żyje i prcuje. Promendy Wrocłwskie, kórych pierwszym zrelizownym epem jes budynek biurowy Promendy EPSILON, o nsz njwiększy projek. Z wizją sworzoną przez znkomiych urbnisów, rewilizujemy pond 15 hekrów dwnych erenów przemysłowych, by sworzyć zupełnie nową dzielnicę Wrocłwi. Będzie innowcyjn, wygodn i piękn. Kluczowi njemcy budynku Promendy Epsilon: Min enns of he Promendy Epsilon building: 21 22

W SMART ORKSPACE. Economy And Ecology Hand In Hand Ekonomia w parze z ekologią. Offices Open To Change Biura otwarte na zmiany

W SMART ORKSPACE. Economy And Ecology Hand In Hand Ekonomia w parze z ekologią. Offices Open To Change Biura otwarte na zmiany W SMART ORKSPACE BY Economy And Ecology Hand In Hand Ekonomia w parze z ekologią Expanding Location Rozwijająca się lokalizacja This established Warsaw business location Offices Open To Change Biura otwarte

Bardziej szczegółowo

Welcome to Plac Unii. Zapraszamy do Placu Unii.

Welcome to Plac Unii. Zapraszamy do Placu Unii. Tworzymy nowoczesne oblicze stolicy. Realizujemy projekty na najwyższym, światowym poziomie, doskonale zintegrowane z miejskim otoczeniem. Wprowadzamy standardy, które na nowo definiują jakość miejsca

Bardziej szczegółowo

Welcome to Plac Unii. Zapraszamy do Placu Unii.

Welcome to Plac Unii. Zapraszamy do Placu Unii. Tworzymy nowoczesne oblicze stolicy. Realizujemy projekty na najwyższym, światowym poziomie, doskonale zintegrowane z miejskim otoczeniem. Wprowadzamy standardy, które na nowo definiują jakość miejsca

Bardziej szczegółowo

www.moniuszki1a.com Inwestor: Evora Investments Sp. z.o.o. Fund Manager, Development and Asset Management www.catalystcapital.pl

www.moniuszki1a.com Inwestor: Evora Investments Sp. z.o.o. Fund Manager, Development and Asset Management www.catalystcapital.pl www.moniuszki1a.com Inwestor: Evora Investments Sp. z.o.o. Fund Manager, Development and Asset Management www.catalystcapital.pl NAI Estate Fellows, ul. Pankiewicza 3, 00-696 Warszawa, tel. 22 379 73 00,

Bardziej szczegółowo

ZAPROJEKTOWANY Z MYŚLĄ O POTRZEBACH NAJEMCY DESIGNED WITH THE TENANT S NEEDS IN MIND

ZAPROJEKTOWANY Z MYŚLĄ O POTRZEBACH NAJEMCY DESIGNED WITH THE TENANT S NEEDS IN MIND ZAPROJEKTOWANY Z MYŚLĄ O POTRZEBACH NAJEMCY DESIGNED WITH THE TENANT S NEEDS IN MIND SPIS TREŚCI TABLE OF CONTENTS WPROWADZENIE INTRODUCTION 2 LOKALIZACJA LOCATION 10 ARCHITEKTURA ARCHITECTURE 14 POWIERZCHNIA

Bardziej szczegółowo

Dzięki temu, że wieża Moniuszki 1A góruje nad najbliższą. umieszczone na jej szczycie logotypy Najemców są dobrze widoczne z daleka.

Dzięki temu, że wieża Moniuszki 1A góruje nad najbliższą. umieszczone na jej szczycie logotypy Najemców są dobrze widoczne z daleka. KAMERALNE BIURA Dzięki temu, że wieża Moniuszki 1A góruje nad najbliższą okolicą, umieszczone na jej szczycie logotypy Najemców są dobrze widoczne z daleka. Due to the fact that Moniuszki 1A towers above

Bardziej szczegółowo

OFFICE BUILDING Warszawa [Polska]

OFFICE BUILDING Warszawa [Polska] OFFICE BUILDING Warszawa [Polska] The Pacific Office Building is an exceptional office project located in Mokotów, Warsaw s most dynamic and popular business district. With its prime office location, superior

Bardziej szczegółowo

BLIŻEJ LUDZI PEOPLE AT OUR CORE

BLIŻEJ LUDZI PEOPLE AT OUR CORE wtt.pl BLIŻEJ LUDZI PEOPLE AT OUR CORE 208 m 1999 PREKURSOR NAJWYŻSZYCH STANDARDÓW AN EARLY PIONEER WTT powstał w 1999 roku jako pionierski projekt, który na wiele lat zdominował panoramę Warszawy i wyznaczył

Bardziej szczegółowo

120,000. Business services sector in Poland Sektor usług biznesowych w Polsce. Poland

120,000. Business services sector in Poland Sektor usług biznesowych w Polsce. Poland BPO/SSC Office tailor-made for services Biuro na miarę usług Standard of modern office space tailored to fit the needs of business services companies Standard powierzchni biurowych dopasowanych do potrzeb

Bardziej szczegółowo

Z historią w przyszłość

Z historią w przyszłość Z historią w przyszłość History continues Z historią w przyszłość History continues CEDET WSTĘP INTRODUCTION CEDET CEDET to unikatowy projekt odrestaurowania i rozbudowy zabytkowego budynku zlokalizowanego

Bardziej szczegółowo

Dobry budynek musi mieć trzy cechy: powinien stać w dobrym miejscu, mieć dobre fundamenty i dobrze wykonaną konstrukcję. Johann Wolfgang von Goethe

Dobry budynek musi mieć trzy cechy: powinien stać w dobrym miejscu, mieć dobre fundamenty i dobrze wykonaną konstrukcję. Johann Wolfgang von Goethe Dobry budynek musi mieć trzy cechy: powinien stać w dobrym miejscu, mieć dobre fundamenty i dobrze wykonaną konstrukcję. Johann Wolfgang von Goethe A good building must possess three qualities: it should

Bardziej szczegółowo

Brand New World of Business

Brand New World of Business Brand New World of Business Koncepcję wszystkich rozwiązań 2.0 można zamknąć w jednym haśle: personalizacja dla pełnej wygody. Budynek Nowy Świat 2.0 idealnie odzwierciedla to założenie. Concept of every

Bardziej szczegółowo

g u rszawa SOFIA KIJÓW BUKARESZT AŁMA ATA PRAGA ZAGRZEB BELGRAD LJUBLJANA BRATYSŁAWA BUDAPESZT MOSKWA ATENY

g u rszawa SOFIA KIJÓW BUKARESZT AŁMA ATA PRAGA ZAGRZEB BELGRAD LJUBLJANA BRATYSŁAWA BUDAPESZT MOSKWA ATENY IDC 12 0 2 w o h s d o R g tin u p Com rszw, k i n r e i ott, W i r r M l Hote 16 p SOFIA KIJÓW BUKARESZT AŁMA ATA PRAGA ZAGRZEB BELGRAD LJUBLJANA BRATYSŁAWA BUDAPESZT MOSKWA ATENY WRZESIEŃ - GRUDZIEŃ

Bardziej szczegółowo

Naturalny wybór dla Twojego biznesu

Naturalny wybór dla Twojego biznesu www.platiniumbusinesspark.pl Naturalny wybór dla Twojego biznesu The natural choice for your business SOLE LEASING AGENT AIG/Lincoln Polska Anna Sztolc tel. +48 607 567 722 fax.+48 (22) 564 50 85 anna.sztolc@aiglincoln.com.pl

Bardziej szczegółowo

Przyjazne miejsce do mieszkania Friendly place to live

Przyjazne miejsce do mieszkania Friendly place to live ZESPÓŁ MIESZKANIOWY RESIDENTIAL COMPLEX Przyjazne miejsce do mieszkania Friendly place to live Biuro Sprzedaży Echo Investment SA: ul. Krasickiego 0, 0-50 Kraków, tel.: +8 1 67 81 18, +8 66 900 1 e-mail:

Bardziej szczegółowo

Office as effective as outsourcing

Office as effective as outsourcing Office as effective as outsourcing Standard of innovative offices for companies operating in business services sector Biuro efektywne jak outsourcing Standard innowacyjnych biur dla firm sektora nowoczesnych

Bardziej szczegółowo

Spis treści Table of Contents

Spis treści Table of Contents Globe Trade Centre Spis treści Table of Contents 36 32 26 20 18 16 14 12 10 6 Działalność Grupy GTC GTC Group Portfolio nieruchomości Properties portfolio Nowe projekty biurowe New office developments

Bardziej szczegółowo

WAN S.A. P R E-L E T. Powierzchnia użytkowa (naziemna) 3 820 m Powierzchnia działki 1 865 m2. Usable surface 3 820 sq. m Area of the plot 1 865 sq.

WAN S.A. P R E-L E T. Powierzchnia użytkowa (naziemna) 3 820 m Powierzchnia działki 1 865 m2. Usable surface 3 820 sq. m Area of the plot 1 865 sq. WAN S.A. P R E-L E T Budynek Biurowy Gdańsk, ul. Śląska 12 Office Building - Gdansk, 12 Slaska Street OFERTA WYNAJMU LEASE OFFER Czynsz pow. biurowa 12 Euro/m2 Czynsz pow. usługowa 16 Euro/m2 Koszty eksploatacyjne

Bardziej szczegółowo

!?!Czy wiesz, że... fot. Kacper Kowalski dla MPWiK

!?!Czy wiesz, że... fot. Kacper Kowalski dla MPWiK Podczas procesu oczyszczania ścieków zakład produkuje ok. 400 ton osadu ściekowego na dobę. Z osadu, po jego dalszej fermentacji, otrzymujemy biogaz, z którego po spaleniu w gazogeneratorach można wytworzyć

Bardziej szczegółowo

Miło mi powitać Państwa i zaproponować lekturę

Miło mi powitać Państwa i zaproponować lekturę Tadeusz Żurowski Redaktor naczelny Miło mi powitać Państwa i zaproponować lekturę kolejnego numeru RNW. Mogę to zrobić, ponieważ niezbadane wyroki Niebios rzuciły mnie w fotel redaktora naczelnego. Wyrok

Bardziej szczegółowo

REAL ESTATE INVESTMENT PROPERTIES

REAL ESTATE INVESTMENT PROPERTIES REAL ESTATE INVESTMENT PROPERTIES 2014 future inspires us join us more than 20 000 offers has WGN in its MLS-WGN base worth 11,5 mld PLN 5 000 transactions WGN carried out in 2013 year 1 200 000 000 PLN

Bardziej szczegółowo

Styl i elegancja na miar Twojego sukcesu. Style and elegance to match your success

Styl i elegancja na miar Twojego sukcesu. Style and elegance to match your success SIENNA CENTER Styl i elegancja na miar Twojego sukcesu Style and elegance to match your success Ponadczasowa architektura, cechuj ca si dba- o ci o ka dy szczegó. Elegancka forma ze szk a i granitu harmonijnie

Bardziej szczegółowo

SPROSTOWANIE POWIERZCHNIA BIUROWA ROKU 2014. 10 16 października 2014 r.

SPROSTOWANIE POWIERZCHNIA BIUROWA ROKU 2014. 10 16 października 2014 r. 33 Zestawienie najlepszych powierzchni biurowych 2014 roku to kolejna wspólna inicjatywa miesięcznika Home&Market i tygodnika Gazeta Finansowa. To bez wątpienia istotny z punktu widzenia rynku sektora,

Bardziej szczegółowo

Centra. Zielona idea GTC Ecological. Domy. Dane. inwestycji. GTC office approach diversified portfolio. GTC shopping centres

Centra. Zielona idea GTC Ecological. Domy. Dane. inwestycji. GTC office approach diversified portfolio. GTC shopping centres 26 28 30 48 62 75 Zielona Geograficzne Budynki idea GTC rozmieszczenie biurowe GTC Ecological inwestycji GTC office approach A geographically buildings diversified portfolio Centra Domy Dane handlowe GTC

Bardziej szczegółowo

Zrównoważone osiedla bez samochodów i bez mieszkańców

Zrównoważone osiedla bez samochodów i bez mieszkańców MAGDALENA JAGIEŁŁO-KOWALCZYK* Zrównoważone osiedla bez samochodów i bez mieszkańców Sustainable Housing Estates with no Cars. and with no Residents Streszczenie Wraz z ideą rozwoju zrównoważonego, rośnie

Bardziej szczegółowo

Green Towers. Naturalna przestrzeń biurowa dla twojego biznesu

Green Towers. Naturalna przestrzeń biurowa dla twojego biznesu Green Towers Naturalna przestrzeń biurowa dla twojego biznesu Green Towers Ty wiesz najlepiej jak prowadzić swój biznes. My wiemy, jak stworzyć mu stymulujące otoczenie. Prawdziwie zielony, przyjazny naturze,

Bardziej szczegółowo

We encourage you to visit our website to download more office sector related reports

We encourage you to visit our website to download more office sector related reports 2 On Point Wrocław City Report November 2012 We encourage you to visit our website to download more office sector related reports Zachęcamy do odwiedzenia naszej strony w celu pobrania innych publikacji

Bardziej szczegółowo

Wielkopolska in action

Wielkopolska in action Wielkopolska in action Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego Marshal Office of the Wielkopolska Region FUNDUSZE EUROPEJSKIE - DLA ROZWOJU INNOWACYJNEJ WIELKOPOLSKI EUROPEAN FUNDS - FOR THE DEVELOPMENT

Bardziej szczegółowo

apartamenty REZYDENCJE zamki pałace posiadłości Rynek pałaców i zamków cały czas rośnie Luksusowy apartament za 300 mln zł

apartamenty REZYDENCJE zamki pałace posiadłości Rynek pałaców i zamków cały czas rośnie Luksusowy apartament za 300 mln zł apartamenty REZYDENCJE 2/15 (192) MAGAZYN NIERUCHOMOŚCI apartamenty numer 2/15, (192) CZERWIEC 15 REZYDENCJE MAGAZYN NIERUCHOMOŚCI cena: 3,80 zł w tym 23% VAT Kilkaset apartamentów, rezydencji i pałaców

Bardziej szczegółowo

etapy cyklu życia zrównoważonej inwestycji budowlanej:

etapy cyklu życia zrównoważonej inwestycji budowlanej: 323 Partnerstwo na wszystkich etapach cyklu życia zrównoważonej inwestycji budowlanej Partnership at all stages of sustainable building life cycle Projekt Partnerstwo na wszystkich etapach cyklu życia

Bardziej szczegółowo