ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/POIG 2014

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/POIG 2014"

Transkrypt

1 PARTNER KRZYSZTOF KNAP SPÓŁKA JAWNA WIECHLICE, UL. SOSNOWA SZPROTAWA Wiechlice, dn r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/POIG 2014 Dotyczy projektu pt. "Wzmocnienie pozycji konkurencyjnej PARTNER SP.J. przez wdrożenie informatycznego systemu automatyzującego współpracę z kontrahentami" dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. W związku z realizacją projektu "Wzmocnienie pozycji konkurencyjnej PARTNER SP.J. przez wdrożenie informatycznego systemu automatyzującego współpracę z kontrahentami" w ramach działania 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, prosimy o przedstawienie oferty cenowej Państwa firmy zgodnie z poniższą specyfikacją: 1. Wymagania ogólne Wykonawca jest zobligowany do przedstawienia oferty cenowej, na stworzenie systemu informatycznego integrującego współpracę z dostawcami i klientami obsługiwanymi przez przedstawicieli handlowych. Każdy z Oferentów może złożyć tylko jedną ofertę Zamawiający zastrzega Wykonawcy możliwość dokonania wizji lokalnej/audytu wykorzystywanego oprogramowania w celu przygotowania oferty po podpisaniu umowy o zachowaniu poufności. Realizacja zamówienia musi zakończyć się w terminie do dnia r., Zamawiający nie dopuszcza możliwości przedłużenia terminu. Proponowana cena powinna uwzględniać całkowity koszt stworzenia i wdrożenia oprogramowania Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 1

2 2. Wymagania szczegółowe Zamówienie dotyczy zlecenia i zakupu kompleksowej usługi informatyczno-programistycznej. Wykonany system będzie odpowiedzialny za sprawne, bezpieczne i bezawaryjne integrowanie przepływu informacji biznesowej. Zakupiona usługa będzie polegała głównie na utworzeniu od podstaw systemu informatycznego zgodnego z założeniami Zamawiającego składającego się z modułów: Etap 1 termin realizacji do r. 1. Nowy system integracyjny moduł ZAMÓWIEŃ i OFERT pozwalający składać i śledzić zapytania ofertowe oraz oferty. Umożliwi stronom generowanie formularzy zapytania ofertowego na podstawie własnej specyfikacji oraz dostępnej w systemie towarowej bazy danych. Tym samym umożliwi również składanie szczegółowych ofert jako odpowiedź na zapytania ofertowe. System udostępni możliwość autentykacji przesyłanych dokumentów nadając im status oficjalnych i obowiązujących strony dokumentów handlowych. System będzie gwarantować jeden sposób autentykacji danych tj. uwierzytelnianie za pomocą loginu i hasła, gdzie każdy z użytkowników posiadać będzie swoje indywidualne konto (login). Do realizacji funkcjonalności tego modułu, posłużą następujące narzędzia: - generowanie dokumentów zamówień zakupu/sprzedaży oraz zamówień wewnętrznych - dualizm zamówień zakupu i sprzedaży - wariantowość ofert - ewidencjonowanie dokumentów zamówień - rezerwacje towarów na zamówieniach - automatyczne generowanie dokumentów handlowych/magazynowych z zamówień. Partner będzie mógł składać zamówienia zgodnie z parametrami, które zostały wcześniej w stosunku do niego ustawione. Między innymi zostanie zaimplementowany element odpowiedzialny za weryfikacje limitu kredytowego danego kontrahenta jak i warunków handlowych (cennik, terminy realizacji). W momencie przekroczenia limitu kredytowego użytkownik będzie mógł wybrać tylko te metody płatności, które zostaną określone jako te, które są dozwolone po przekroczeniu limitu. Szczególna uwaga zwrócona będzie na walidację i weryfikacje poprawności danych. Użytkownik nie będzie mógł doprowadzić do tego, aby stan bazy danych stał się niespójny, lub zmieniony w niepowołanym zakresie. Nie będzie można składać zamówień z nieistniejących produktów lub z nieprawidłowymi cenami. Ma to kluczowe znaczenie gdyż moduł ten powiązany będzie z modułem SYNCHRONIZACJI. 2

3 2. Nowy system integracyjny moduł ADMINISTRACJI o strukturze hierarchicznej pozwoli na zarządzanie parametrami konfiguracyjnymi poszczególnych modułów systemu oraz użytkownikami i prawami dostępu (poziomy dostępu, logowanie, uprawnienia). Moduł niezbędny jest do prawidłowego funkcjonowania całego systemu i automatyzacji wszystkich procesów biznesowych opisywanych we wniosku. W module tym zostaną zdefiniowane warunki, na jakich będą funkcjonować obiekty/użytkownicy w systemie. Funkcjonalność modułu polegać będzie w szczególności na: - skonfigurowaniu systemu i komputera - zdefiniowaniu struktury firmy - określeniu stanowisk, operatorów - przypisywaniu uprawnień, zakazów do stanowisk i operatorów - definiowaniu słowników używanych w systemie - definiowaniu atrybutów używanych w systemie - określaniu definicji dokumentów, które warunkują kształt konkretnych dokumentów wystawianych w systemie - wykonywaniu funkcji specjalnych - wykonywaniu testów integralności - definiowaniu słowników, zawierających kategorie, właściwości, pojęcia itp. używane w systemie Moduł ten powiązany będzie ze wszystkimi modułami w systemie, gdyż za jego pośrednictwem nadawane są uprawnienia poszczególnym użytkownikom. 3. Nowy system integracyjny Moduł SYNCHRONIZACJI (WebService) z bazą danych dla Wnioskodawcy, który pozwoli na wgląd partnera Wnioskodawcy (dystrybutora) do stanów magazynowych Wnioskodawcy, statusu dostępności, dostęp do dokumentów handlowych i finansowych (w relacji pomiędzy partnerami), monitorowanie przebiegu realizacji zamówienia (status). Moduł ten, będzie się charakteryzował automatyczną synchronizacją z zasobami systemu Wnioskodawcy, niezbędny do prawidłowej automatyzacji procesów realizowanych z partnerami. Synchronizacja danych będzie obejmować zarówno właściciela systemu-wnioskodawcę jak i jego partnera - dystrybutora. Ze względu na różne rodzaje danych, różnice w przepływie procesów biznesowych jak i względy bezpieczeństwa synchronizacja danych Wnioskodawcy zostanie rozdzielona od synchronizacji danych partnerów, tak więc w rzeczywistości, będą to dwa odrębne moduły. Program synchronizacyjny, od strony Wnioskodawcy, będzie udostępniał dane gromadzone w systemie Wnioskodawcy, tak więc konieczna jest możliwość połączenia synchronizatora i wymienionego systemu, np. oba programy mogą zostać zainstalowane na jednym komputerze, lub w 3

4 tej samej sieci lokalnej. Wnioskodawca, czyli centrum systemu będzie wymieniał najwięcej danych, w których skład wchodzą: kontrahenci (wybrani) produkty (wybrane) cechy produktów (wybrane) faktury sprzedaży faktury zakupu faktury proforma (dokument z flagą własną "Faktura proforma") zamówienia od klientów (jeśli partnerem jest odbiorca) oferty (dokument z flagą "Oferta ) zapytania ofertowe (dokument z flagą "Zapytanie ofertowe") wydania zewnętrzne rozrachunki 4. Moduł ELEKTRONICZNEJ WYMIANY DANYCH moduł niezbędny do potrzeb wdrożenia systemu integrującego B2B i integracji z pozostałymi częściami składowymi systemu informatycznego, umożliwiający automatyczny eksport i import dokumentów w wymaganym standardzie. Niezbędny do integracji danych do standardu XML lub równoważnego przez strony korzystające z systemu. Moduł ten pozwoli na sprowadzenie danych współpracujących firm do jednego standardu formatowego (dającego się zintegrować). Jest to moduł niezbędny w celu uruchomienia zautomatyzowanej współpracy w formie elektronicznej. XML lub format równoważny. Moduł ten powiązany jest ze wszystkimi modułami w systemie, gdyż informacje i dane tworzone lub przesyłane w poszczególnych modułach, muszą ulec standaryzacji do jednego formatu (XML lub równoważny), tak aby cały system B2B mógł wydajnie realizować założone cele. 5. Zakup 10 zestawów komputerowych stacjonarnych z monitorami z systemem operacyjnym, wykorzystywanych do pracy bieżącej w systemie B2B pracowników Wnioskodawcy w działach: 1 sprzedaż, 1 zaopatrzenie i magazyn, 1 księgowość, 1 zarządzanie produkcją, 6 produkcja. Konieczność zakupu tego typu komputerów wynika z faktu posiadana przez Wnioskodawcę starego typu komputerów, które nie będą w stanie obsłużyć nowoczesnego systemu w sposób gwarantujący jego prawidłowe działanie w okresie trwałości projektu (2018). Minimalna konfiguracja zestawów komputerowych z monitorami: Parametry techniczne zakupywanego sprzętu nie gorsze niż: - Komputer NTT ERP 1155 i3, procesor Intel i GHz, Płyta Intel B75, 2 x DDR3 4MB RAM, HDD 500GB SATA RPM, 16MB cache, zasilacz 350W, napęd DVD R/RW, czytnik kart, Windows7 Pro 64bit PL OEM, klawiatura, myszka - Monitor 18,5 LED GL955A BENQ, rozdzielczość max x 768 4

5 6.Zakup 4 czytników (kolektorów) danych magazynowych - niezbędnych do aktualizacji wejść/wyjść z magazynu do nowego systemu B2B wraz z podstawowym oprogramowaniem. Jest to koszt niezbędny do szybkiego uaktualniania stanów magazynowych Wnioskodawcy dla klientów korzystających z nowego systemu B2B i aktualizacji danych magazynowych. Minimalna konfiguracja kolektorów danych: - co najmniej równorzędna z MOTOROLA MC3190: bez akcelerometru, bateria 2740mAh, klawiatura 48 klawiszy, Windows CE 6.0 Prof., skaner 1D laserowy, terminal z obrotowa głowicą. 7. Zakup serwera systemu B2B, na którym będą zainstalowane moduły integrującego systemu informatycznego, które zbierać będą dane z poszczególnych działów firmy Wnioskodawcy oraz aktualizowane będą o dane przekazane od firm partnerskich. Serwer ten będzie pełnił funkcję hurtowni danych zintegrowanych, tj. będzie to relacyjna baza danych, a nie hurtownia danych w rozumieniu komponentów systemu klasy BI (Business Intelligence). Serwer ten będzie również pełnił rolę kontrolera domeny (zarządzanie realizacją działań związanych z bezpieczeństwem zachodzących między użytkownikami oraz ustala sposób w jaki użytkownicy mogą uzyskiwać dostęp, konfigurować czy korzystać z zasobów, pełni rolę administratora, przyczynia się do poprawienia procesu zarządzania zasobami i zabezpieczeniami). Konfiguracja minimalna serwera: Parametry techniczne nie gorsze niż: - x3650 M4, Xeon 8C E W 2.0GHz/1600MHz/20MB, 1 x 8GB, O/Bay HS 2.5in SAS/SATA, SR M5110e, 750W p/s, Rack - Intel Xeon 8C Procesor Model E W 2.0GHz/1600MHz/20MB W/Fan - 8GB (1x8GB, 2Rx4, 1.35V) PC3L CL9 ECC DDR3 - IBM 300GB 2.5in SFF 10K 6Gbps HS SAS HDD - IBM UltraSlim Enhanced SATA Multi-Burner - 2.8m, 10A/230V, C13 to CEE7-VII (Europe Serwer w standardzie posiada kontroler 5110e (RAID-0,1,10 support). W standardzie kontroler wraz z opcją ServeRAID M5100 Series 512MB Flash/RAID 5 Upgrade for IBM System x oraz pamięć RAM 8 GB. Dodatkowo po 2 kości pamięci RAM 8GB na serwer, co daje w sumie 24GB pamięci RAM na jeden serwer. 8. Zakup oprogramowania serwera, niezbędnego do prawidłowej konfiguracji zarówno pod kątem instalacji nowych modułów systemu B2B jak i budowy zintegrowanej bazy danych. Na 5

6 oprogramowanie serwera powinny składać się 4 licencje obejmujące oprogramowanie równoważne z: - WinSrvStd 2012 SNGL OLP NL 2 Proc - WinSrvCAL 2012 SNGL OLP NL UsrCAL (10x ok. 34 EUR) dostęp dla każdego z 10 stanowisk (nowo zakupywanych komputerów), - Microsoft SQL Svr STd Runtime Core Lng Embededded MS Vol 2 - Microsoft SQL Svr STd Runtime Core Lng Embededded Mainteance MS Vol 2 Etap 2 termin realizacji do r. Nowy system integracyjny - moduł PLANOWANIA PRODUKCJI umożliwiający generowanie zleceń produkcyjnych na podstawie złożonych zamówień przez klientów Wnioskodawcy, biorąc pod uwagę ich priorytet, szczegółowo określany w przypadku każdego zamówienia. Moduł produkcji będzie tez odpowiedzialny za automatyczne generowanie zapytań ofertowych do dostawców w celu zapewnienia odpowiedniej ilości materiałów produkcyjnych adekwatnie do zaplanowanych zadań linii produkcyjnych. Moduł będzie również odpowiedzialny za wyliczenie czasu realizacji poszczególnych zleceń i oszacowanie ich kosztów dla kalkulacji ceny sprzedaży oraz zarządzanie zasobami koniecznymi do prowadzenia procesu produkcji. Realizowane przez ten moduł zadania będą następnie przesyłane do pozostałych modułów systemu B2B a za ich pośrednictwem do partnerów (dostawców i odbiorców Wnioskodawcy). Zakup aplikacji mobilnej dedykowanej do oferowania innowacyjnej e-usługi wizualizacji produktów Wnioskodawcy w przestrzeni wirtualnej z poziomu tabletów i smartfonów działających w systemie operacyjnym ios. Aplikacja mobilna jest niezbędną częścią systemu B2B, gdyż zaimplementowana w niej technologia AR (rozszerzonej rzeczywistości Augmented Reality) pozwoli na wizualizacje produktów oferowanych przez Wnioskodawcę w realnym otoczeniu, co ma bardzo istotne znaczenie w przypadku specyfiki produktów jakimi są artykuły dekoracji wnętrz. Poprawi to znacząco możliwości sprzedażowe asortymentu Wnioskodawcy poprzez jego partnerów, którzy będą mogli korzystać z tej aplikacji mobilnej oferując produkty Wnioskodawcy klientom docelowym. 3. Kryteria oceny i wybór najkorzystniejszej oferty Wyboru ofert dokonuje komisja w 3 osobowym składzie: Właściciele spółki oraz pracownik firmy 6

7 Ocenie merytorycznej będą podlegały tylko kompletne formularze ofertowe, opracowane i zawierające załączniki, zgodnie z zapytaniem ofertowym publikowanym przez PARTNER KRZYSZTOF KNAP SPÓŁKA JAWNA Oferty niekompletne, bez załączników, zawierające braki formalne zostaną odrzucone z przyczyn formalnych. W związku z odrzuceniem oferty, uczestnikom postępowania nie przysługuje żadne roszczenie przeciwko PARTNER KRZYSZTOF KNAP SPÓŁKA JAWNA Oferty będą oceniane następująco: a) weryfikacja formalna oferty, jej kompletność oraz zgodność z zapytaniem ofertowym b) realizacja zakresu oferty w odniesieniu do prowadzonej działalności uczestnika postępowania Kryteria wyboru oferty są następujące: a) cena- 60 % (punktacja wyliczana będzie następująco: 60 pkt x cena najtańszej oferty/ cena ocenianej oferty) b) czas realizacji zamówienia 20% (punktacja wyliczana będzie następująco: 10 pkt x najmniejsza ilość miesięcy na realizację ze złożonych ofert/ ilość miesięcy na realizację w ocenianej ofercie) c) warunki gwarancyjne 20 % (punktacja wyliczana będzie następująco: 20 pkt x ilość miesięcy gwarancji udzielona w ocenianej ofercie / najwyższa ilość miesięcy gwarancji udzielona w złożonych ofertach) Oferta może otrzymać maksymalnie 100 punktów. Punktacja będzie zaokrąglana w górę, do dwóch miejsc po przecinku. Oferty spełniające wymagania niniejszego Zapytania Ofertowego zostaną ocenione przez Zamawiającego zgodnie z przyjętymi kryteriami oceny. W przypadku gdy żadna ze złożonych ofert nie spełni oczekiwań Zamawiającego, wybór ofert może zostać unieważniony bez podania przyczyny. W przypadku, gdy dla Zamawiającego oferta nie będzie w pełni jasna może on się zwrócić do Oferenta o dodatkowe wyjaśnienia lub doprecyzowanie oferty. Ocena dokonana przez Komisję ma charakter ostateczny. 7

8 4. Opis sposobu przygotowania oferty oraz wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu. 1. Kompletna oferta powinna zawierać: dane oferenta cenę netto i brutto czas terminu realizacji oświadczenie Wykonawcy o braku powiązań kapitałowych lub osobowych z Zamawiającym (załącznik 1). warunki gwarancyjne oświadczenie Wykonawcy o posiadanych uprawnień do wykonywania działalności/świadczenia usługi obejmującej przedmiot zamówienia, posiadaniu niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz potencjał techniczny, a także dysponowaniu osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, znajdowaniu się w sytuacji ekonomicznej i finansowej pozwalającej na wykonanie zamówienia (załącznik 2) kserokopia KRS, wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej itp. określające status prawny Wykonawcy, nie starszy niż 3 miesiące 2. Wszelkie kserokopie zaświadczeń, wydruków, itp., dostarczonych wraz z ofertą muszą być opieczętowane za zgodność z oryginałem. 3. Oferta powinna być sformułowana w języku polskim, przygotowana w sposób jak najbardziej zrozumiały, czytelny i kompletny oraz jednoznacznie odnosić się do przedmiotu Zapytania Ofertowego. 4. Oferta powinna być spakowana do koperty papierowej, opisanej w tytule: ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/POIG wraz z danymi Wykonawcy oferty. 5. Oryginał Oferty - przygotowany w oparciu o niniejsze Zapytanie Ofertowe, zwany dalej kompletną dokumentacją oferty, powinien być dostarczony osobiście, drogą pocztową jako list bądź przesyłką kurierską na adres Zamawiającego: PARTNER KRZYSZTOF KNAP SPÓŁKA JAWNA WIECHLICE, UL. SOSNOWA SZPROTAWA 8

9 lub pocztą elektroniczną na adres: z zaznaczeniem w tytule numeru zapytania ofertowego, ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/POIG-2014 w formacie zapisu PDF w terminie do dnia do godz. 15:00 6. Termin uważa się za zachowany w przypadku złożenia /doręczenia droga pocztową/ lub odpowiednio drogą mailową kompletnej dokumentacji oferty w siedzibie Zamawiającego najpóźniej w w/w terminie. 5. Informacje dodatkowe i kontakt między Wykonawcą a Zamawiającym 1. Osobą upoważnioną do kontaktowania się z Wykonawcami jest Magdalena Łoś 2. Wszelkie pytania dotyczące postępowania proszę kierować na adres mailowy: w tytule wpisując Projekt POIG 9

10 Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr 1/POIG-2014 (Miejscowość, data) Oświadczenie Niniejszym oświadczam, że jako Wykonawca nie jestem powiązany z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania pomiędzy Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na: uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, posiadania co najmniej 10% udziałów lub akcji, pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.. Pieczęć firmowa i podpis osoby upoważnionej do reprezentacji Oferenta 10

11 Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego nr 1/POIG-2014 (Miejscowość, data) Oświadczenie Niniejszym oświadczamy, że: 1. posiadamy uprawnienia do wykonywania działalności/świadczenia usługi obejmującej przedmiot zamówienia 2. posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponujemy osobami zdolnymi do wykonania zamówienia 3. znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej pozwalającej na wykonanie zamówienia. Pieczęć firmowa i podpis osoby upoważnionej do reprezentacji Oferenta 11

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2014 Katowice, 28.01.2014 r. Polisafe sp.z o.o. sp.k. Ul. Korfantego 105 40-160 Katowice ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2014 Dotyczy projektu pn. Poprawa konkurencyjności agencji ubezpieczeniowej poprzez wdrożenie

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówień o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14 000 euro netto

ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówień o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14 000 euro netto Ateneum Hurtownia Książek Sp.j. Adam Zegiel, Maciej Kogut ul. Nad Drwiną 10 30-741 Kraków Kraków, 21.05.2012 ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówień o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty

Bardziej szczegółowo

ul. Leśna 1A, 46-053 Suchy Bór Adres korespondencyjny: ul. Ozimska 184, 45-310 Opole

ul. Leśna 1A, 46-053 Suchy Bór Adres korespondencyjny: ul. Ozimska 184, 45-310 Opole HR-Lang Sp.j. ul. Leśna A, 46-053 Suchy Bór Adres korespondencyjny: ul. Ozimska 84, 45-30 Opole Opole, 07.04.204r. ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczy projektu pt. Bazy danych szansą Dolnego Śląska finansowanego

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówień o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14 000 euro netto

ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówień o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14 000 euro netto Grupa Producentów Owoców i Warzyw Gospodarstwo Ogrodnicze T. Mularski sp. z o.o. z siedzibą w Różankach, ul. Gorzowska 2, 66 415 Kłodawa Różanki, 06.12.2013 ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówień o wartości przekraczającej

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 23.12.2014 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 23.12.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 23.12.2014 r. Ogłoszenie o zamówieniu dla projektu WND POIG.08.02.00-10-060/14 pn. Wdrażanie systemu wymiany informacji klasy B2B usprawniającego współpracę partnerów biznesowych

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 01/8.2/PO IG

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 01/8.2/PO IG Wrocław, 06.08.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 01/8.2/PO IG DOTYCZY ZAPROJEKTOWANIA, STWORZENIA I WDROŻENIA SYSTEMU INFORMATYCZNEGO INTEGRUJĄCEGO ZARZĄDZANIE PROCESAMI BIZNESOWYMI POMIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM I

Bardziej szczegółowo

Zapytanie Ofertowe nr 1-POIG-13

Zapytanie Ofertowe nr 1-POIG-13 ELEKTROTERMIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA Zapytanie Ofertowe nr 1-POIG-13 Dotyczy projektu pt. Wdrożenie systemu B2B celem automatyzacji i koordynacji działań finansowych,

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego HR-Lang Sp.j. ul. Leśna 1A, 46-053 Suchy Bór Adres korespondencyjny: ul. Ozimska 184, 45-310 Opole Opole, 10.06.2013r. ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczy projektu pt. Bazy danych szansą Śląska, finansowanego ze

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr B2B/001/ 2014

ZAPYTANIE OFERTOWE nr B2B/001/ 2014 Wrocław, dnia 04.07.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr B2B/001/ 2014 W związku z realizacją projektu Wdrożenie systemu B2B o nazwie Platforma Realizacji Transakcji Rekrutacyjnych Recrutiva celem automatyzacji

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE WARUNKOWE 1/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE WARUNKOWE 1/2014 Kraków, 8 sierpnia 2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE WARUNKOWE 1/2014 1. Nazwa i adres Zamawiającego: Equimed Hołda, Lenk, Trembecki spółka jawna z siedzibą ulica Prądnicka 46 (31-202) Kraków, zarejestrowana

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 02/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 02/2014 Strzałków, 17.03.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 02/2014 na nabycie środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, usług informatycznych i technicznych oraz szkoleń specjalistycznych Dotyczy projektu

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE. Inwestujemy w waszą przyszłość. Zapytanie ofertowe

DOTACJE NA INNOWACJE. Inwestujemy w waszą przyszłość. Zapytanie ofertowe Poznao, 25-06-2014 r. Zapytanie ofertowe W związku z realizacją projektu pn. Automatyzacja procesów biznesowych firmy Inwater Sp. z o.o. poprzez wdrożenie innowacyjnego systemu B2B w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE ZO1-7/2014. Tryb postępowania: Zapytanie ofertowe w wartości powyżej 14 000,00 EURO

ZAPYTANIE OFERTOWE ZO1-7/2014. Tryb postępowania: Zapytanie ofertowe w wartości powyżej 14 000,00 EURO Tomaszów Mazowiecki, 01.07.2014 r. Zamawiający: PPH KELMES" ELŻBIETA SZYMAŃSKA, ANDRZEJ SZYMAŃSKI SPÓŁKA JAWNA Ul. Włókiennicza 6 97-200 Tomaszów Mazowiecki ZAPYTANIE OFERTOWE ZO1-7/2014 Tryb postępowania:

Bardziej szczegółowo

DOM TŁUMACZEŃ SOWA ZAPYTANIE OFERTOWE

DOM TŁUMACZEŃ SOWA ZAPYTANIE OFERTOWE DOM TŁUMACZEŃ SOWA Ewa Rogozińska ul. Budziszyńska 10 45-320 Opole tel. +48 77 456 58 16 e-mail: biuro@e-sowa.eu Opole, 11 lutego 2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Dotyczy projektu Kwalifikacje i kompetencje

Bardziej szczegółowo

Fundusze Europejskie dla rozwoju innowacyjnej gospodarki ZAPYTANIE OFERTOWE

Fundusze Europejskie dla rozwoju innowacyjnej gospodarki ZAPYTANIE OFERTOWE Rzeszów, 04.07.2014r. Podkarpacka Kancelaria Rachunkowa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Akacjowa 47 35-113 Rzeszów Email: krystian.sieminski@pkr.rzeszow.pl http://www.pkr.rzeszow.pl/ Tel: 698548769

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Centrum Materiałów Budowlanych Euro-Płyta spółka jawna ul. Kolejowa 16 64-300 Nowy Tomyśl

Zapytanie ofertowe. Centrum Materiałów Budowlanych Euro-Płyta spółka jawna ul. Kolejowa 16 64-300 Nowy Tomyśl Nowy Tomyśl, 15 listopada 2012 r. Centrum Materiałów Budowlanych Euro-Płyta spółka jawna ul. Kolejowa 16 64-300 Nowy Tomyśl Zapytanie ofertowe W związku z planowaną realizacją projektu pn. Wdrożenie systemu

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2014 Poznań, 17 marca 2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2014 na realizację projektu pt. Opracowanie i wdrożenie systemu B2B regulującego i porządkującego procesy zachodzące pomiędzy ARDE-HAUS Sp. z o.o. z siecią

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1 aktualizacja z dnia 26 czerwca 2014 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1 aktualizacja z dnia 26 czerwca 2014 r. Warszawa, 18 czerwca 2014 r. Karolina Boboli Doradztwo ul. Obozowa 88 lok. 2 01-434 Warszawa tax@karolinaboboli.eu www.karolinaboboli.eu ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1 aktualizacja z dnia 26 czerwca 2014 r. Szanowni

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Poznań, dn. 21.01.2014r. Zamawiający:

ZAPYTANIE OFERTOWE. Poznań, dn. 21.01.2014r. Zamawiający: Poznań, dn. 21.01.2014r. Zamawiający: Nazwa: ul: Gen. Tadeusza Kutrzeby 10 61-719, Poznań NIP : 7831121773 REGON: 630705827 Zamawiający zaprasza do udziału w postępowaniu w przedmiocie wyboru Wykonawcy,

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Poznań, dn. 21.01.2014r. Zamawiający:

ZAPYTANIE OFERTOWE. Poznań, dn. 21.01.2014r. Zamawiający: Poznań, dn. 21.01.2014r. Zamawiający: Nazwa: ul: Gen. Tadeusza Kutrzeby 10 61-719, Poznań NIP : 7831121773 REGON: 630705827 Zamawiający zaprasza do udziału w postępowaniu w przedmiocie wyboru Wykonawcy,

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 2/2013 na dostawę Platformy B2B

Zapytanie ofertowe nr 2/2013 na dostawę Platformy B2B Europrojekt Gdańsk Spółka Akcyjna Gdańsk 02 lipca 2013 roku ul. Nadwiślańska 55 80-680 Gdańsk Zapytanie ofertowe nr 2/2013 na dostawę Platformy B2B Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 8.2/1/2014 NA:

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 8.2/1/2014 NA: Łódź, 25-02-2014 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 8.2/1/2014 NA: Zakup usług doradczych i eksperckich: Zakup analizy przedwdrożeniowej Zakup wartości niematerialnych i prawnych: Zakup licencji na oprogramowanie platformy

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 6/POKL/2013. na zakup, instalację i wdrożenie. systemów informatycznych wspomagających system zarządzania

Zapytanie ofertowe nr 6/POKL/2013. na zakup, instalację i wdrożenie. systemów informatycznych wspomagających system zarządzania Zapytanie ofertowe nr 6/POKL/2013 na zakup, instalację i wdrożenie systemów informatycznych wspomagających system zarządzania w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do składania ofert. Na realizację usług informatycznych

Zaproszenie do składania ofert. Na realizację usług informatycznych Warszawa, 16.09.2013 Zapytanie ofertowe nr POIG8.2/2013/ 02 Zaproszenie do składania ofert Na realizację usług informatycznych w projekcie współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Etap 1 i 2 Planowany termin realizacji: etap 1 do 31.12.2013, etap 2 do 30.06.2014

Zapytanie ofertowe. Etap 1 i 2 Planowany termin realizacji: etap 1 do 31.12.2013, etap 2 do 30.06.2014 LA SAD Sp. z o.o. Borzęcin 10 05 620 Błędów NIP 797 202 16 19 Borzęcin, dnia 28 czerwca 2013 Zapytanie ofertowe W związku z realizacją projektu pn. La sad Sp. z o.o. wdrożenie systemu automatyzującego

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

ZAPYTANIE OFERTOWE PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Warszawa, 01.11.2014 Nr Sprawy: 01/01/PRANA/POIG/2014 ZAPYTANIE OFERTOWE PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Zakup kompleksowych usług informatycznych i technicznych, wartości niematerialnych i prawnych, nowych środków

Bardziej szczegółowo

1. Zakup analizy przedwdrożeniowej systemu ERP 120rbg - przygotowanie założeń do wdrożenia systemu B2B.

1. Zakup analizy przedwdrożeniowej systemu ERP 120rbg - przygotowanie założeń do wdrożenia systemu B2B. Lubicz, dnia 16.10.2013 I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: HYDROSYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ul. Lipnowska 88 87-162 Lubicz II. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu pt. Automatyzacja

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE 1/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE 1/2014 Kraków, 7 stycznia 2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE 1/2014 1. Nazwa i adres Zamawiającego: Centrum Motocyklowe Rider Rożek Dyrlaga spółka jawna z siedzibą ulica Kamieńskiego 53 (30-644) Kraków, zarejestrowana

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE. Inwestujemy w waszą przyszłość.

DOTACJE NA INNOWACJE. Inwestujemy w waszą przyszłość. SMULDERS POLSKA Sp. z o. o. ul. Piłsudskiego 23 68-100 Żagań Zapytanie ofertowe Żagań, 07.11.2013 r. W związku z realizacją projektu pn. Smulders Polska Wdrożenie systemu automatyzującego współpracę biznesową

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do składania ofert

Zaproszenie do składania ofert Bydgoszcz, 13 lutego 2014 r. Zaproszenie do składania ofert [Zapytanie ofertowe nr 1/VERTICA/ 8.2 POIG/2014/OPROGRAMOWANIE] W związku z realizacją projektu nr UDA- POIG.08.02.00-04-023/13-00 pt. Budowa

Bardziej szczegółowo